You are on page 1of 3
Memo Van : digilogue Betreft : Aanname wetsvoorstel inzake de cookie wetgeving Datum : 5

Memo

Van

:

digilogue

Betreft

:

Aanname wetsvoorstel inzake de cookie wetgeving

Datum

:

5 juli 2011

Beste relatie,

Ongetwijfeld heeft u het nieuws kunnen volgen rondom de beslissing van de overheid over de zgn cookiewetgeving. Deze discussie heeft nogal wat te weeg gebracht in de mediawereld en vandaar dat wij hier graag een memo aan wijden.

Achtergrondinformatie Tot de aanname van de wetswijziging op 21 juni 2011 werden zogenaamde tracking- of third party cookies door websites geplaatst op pc’s, mobiele apparaten en laptops van de internetgebruiker. Dit zorgde ervoor dat adverteerders commerciële uitingen aan consumenten konden voorschotelen op basis van eerder vertoond surfgedrag. Er werden zgn internetprofielen aangemaakt, welke steeds weer verrijkt worden waardoor online advertentie uitingen steeds slimmer worden ingezet. Uiteraard had men ook toen al met een privacy richtlijn voor internet te maken. Websites voldeden aan de eis door het plaatsen van een privacy verklaring, waarin het proces duidelijk werd uitgelegd en de consument de mogelijkheid kreeg cookies te weigeren (opt-out). Zie voorbeeld: http://www.nu.nl/privacy-en-cookiebeleid.html

Wat houdt de wetswijziging in? Door het wijzigen van deze wet wil de overheid de verplichting opleggen dat de consument vooraf (opt-in) toestemming geeft voor het plaatsen van een cookie. Verder moet er duidelijke informatie worden verschaft over de beoogde doeleinden met deze cookies.

In 1 e instantie werd er gesproken over een 'ondubbelzinnige toestemming'. Dit is een zeer streng vereiste waarbij de internetter voor bijna iedere cookie die geplaatst wordt, apart toestemming moet geven. Geenstijl.nl speelde hier op in met het volgende voorbeeld:

. Handelsregister Amsterdam nr. 33225449 BTW nr. NL

.

Handelsregister Amsterdam nr. 33225449 BTW nr. NL 0088.97.219.B.01 Fortis Bank Amsterdam nr. 643752730 IBAN nr. NL57 FTSB 0643 7527 30 BIC/Swift nr FTSBNL2R

Prijsopgave, leveringen en transacties geschieden volgens de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

De werkelijkheid is echter een stuk ingewikkelder. De overheid heeft nog geen duidelijke visie over

De werkelijkheid is echter een stuk ingewikkelder. De overheid heeft nog geen duidelijke visie over hoe zij deze wet tot uitvoering wil brengen. Het WWW is zo omvangrijk dat het vrij ingewikkeld wordt om alle sites te controleren. Is het dan de bedoeling dat alleen de grote online media-exploitanten, zoals de SanomaMedia & TMG’s van deze wereld, deze richtlijnen moeten volgen? Ook het antwoord hierop moeten wij u nog schuldig blijven.

In een artikel dat verscheen op 23 juni 2011 op Nuzakelijk.nl wordt ook al snel duidelijk dat de overheid zich realiseert dat zij niet direct een oplossing heeft. Deze oplossing ligt nu bij de adverteerdersbranche:

heeft. Deze oplossing ligt nu bij de adverteerdersbranche:
heeft. Deze oplossing ligt nu bij de adverteerdersbranche:

Mogelijke gevolgen van de “cookiewet” Hieronder hebben we aantal ‘zwarte’ mogelijke gevolgen uiteen gezet voor het gebruik van internet, de economie en de manier waarop er geadverteerd wordt op het internet.

- Nederlanders krijgen bij het opvragen van een URL verschillende pop-ups te zien of ze al dan geen cookies van derde partijen willen ontvangen

- Wetgeving verplicht STIR websites bij het verlaten van de pagina aan de bezoeker een pop-up te vertonen welke meldt dat de cookies worden verwijderd tenzij de consument dit niet wenst

- Nederlanders krijgen minder relevante banners te zien, aangezien historisch surfdata niet meer gebruikt mag worden, tenzij het data betreft van first party cookies. (NB:

- first party cookies. Vallen vooralsnog niet onder de nieuwe wetgeving. Exploitanten kunnen zelf een admanagement systeem ontwikkelen om de third party cookies te ontwijken.)

- Nederland zal als enige land in de EU achterlopen in het toepassen van nieuwe internet technologieën ten opzichte van andere landen, omdat in de rest van de EU een mildere wet wordt toegepast. (Mevr Kroes maakt hier haar statement).

- Nederlandse adverteerders zijn gedwongen hun advertentiegeld te verplaatsen naar buitenlandse websites waarmee er geld verdwijnt uit Nederland

- Nederlandse displaynetwerken verliezen een gedeelte van hun inkomsten waardoor tarieven omhoog zullen gaan

- Nederlanders moeten op termijn gaan betalen voor bezoek aan momenteel gratis websites

- E-commerce in Nederland verliest een van zijn belangrijkste aanjagers waardoor kosten per lead of sale hoger zullen worden.

Handelsregister Amsterdam nr. 33225449 BTW nr. NL 0088.97.219.B.01 Fortis Bank Amsterdam nr. 643752730 IBAN nr. NL57 FTSB 0643 7527 30 BIC/Swift nr FTSBNL2R

Prijsopgave, leveringen en transacties geschieden volgens de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Op 26 juni is er een artikel op Nu.nl verschenen waarvan de feitelijke conclusie is

Op 26 juni is er een artikel op Nu.nl verschenen waarvan de feitelijke conclusie is dat politieke partijen vinden dat ze adverteerders en uitgevers voldoende vrijheid en ruimte geven om zelf met een goed verdienmodel te komen, dat in ieder geval rekening houdt met het surfgemak van de internetter, aldus de PVV en D66. De gevolgen zouden volgens de PVV en D66 namelijk helemaal niet zo drastisch hoeven te zijn. De overheid lijkt hierbij zelf overigens een voorkeur te hebben voor een situatie waarbij de diverse webbrowsers de nodige aanpassingen doorvoeren in toekomstige nieuwe browserreleases.

Het ziet er vooralsnog naar uit dat we nog even geduld moeten hebben voordat er een definitief besluit ligt over de daadwerkelijke vorm van deze wet. Voorlopig gaat er in ieder geval voor u als adverteerder op korte termijn niet veel veranderen. De ondubbelzinnige toestemming van consument is sowieso pas vanaf juni 2012 verplicht.

Vandaag op woensdag 6 juli is er een bijeenkomst, georganiseerd door het IAM, DDMA, NUV en Thuiswinkel.org, waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen.

- Wat is de nieuwe wet?

- Wat zijn de juridische gevolgen van het besluit?

- Wat zijn de technische implicaties?

- Hoe zit het met zelfregulering?

Wij waren hierbij aanwezig en samen met ons nog 250 anderen, en het houdt onze gemoederen bezig. Een zeer goede sessie, die helaas de materie nog wel complexer maakt. Wij zullen de presentaties eveneens op onze Linkedin groep verspreiden zodra we die in ons bezit hebben.

Tevens komen we binnenkort weer met een wrap up.

Mocht u naar aanleiding van deze memo nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Handelsregister Amsterdam nr. 33225449 BTW nr. NL 0088.97.219.B.01 Fortis Bank Amsterdam nr. 643752730 IBAN nr. NL57 FTSB 0643 7527 30 BIC/Swift nr FTSBNL2R

Prijsopgave, leveringen en transacties geschieden volgens de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.