) Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan

mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing. Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya. Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya. Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi. ii) Pandangan Barat tentang kesenian Menurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni

perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. bukan aspek kegunaannya. impressionisme dan sebagainya. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya.memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. Lantaran itu. Dalam kebudayaan manpun. . Menurutnya. Demi seni. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. karya seni itu suatu imej mental. Menurut pandangan Barat. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. seni menjadi suatu yang bebas. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. kubisme. 1994 ) berpendapat bahawa.

. kesempurnaan.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . aktiviti bercorak praktikal.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri.Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . d) Herbert Read . minat untuk belajar dan memajukan diri. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. . kesejahteraan dan keindahan. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. keseronokan dan kedamaian estetik.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat. kebaikan. . : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. nilai dan moral. C) Pestalozzi (1746-1827) . . -Seni mewujudkan suasana gembira. b) Aristotle (384-322SM) . . akhlak. suka.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. riang. . maka seni itu baik. .Dikatakan dengan perlakuan.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran.Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) .Seni alat untuk mendidik seseorang .

sains dan teknologi.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre.f) John Dewey (1859 ± 1952) . J) June McFee . Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan.Ianya mengabungkan seni. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. . kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. i) Lansing .Seni adalah untuk masyarakat .Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. sosial. Kerusi.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. pertukangan. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. h) Efland dan Laura H. pemikiran) g) Walter Gropius . aliran. ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. Chapman . Lantaran itu. sikap dan psikomotor. teknik serta variasinya seni itu sendiri.meja dsb. . pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. (kreativiti. k) Feldman . politik. peradaban dan kebudayaan manusia.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. .

Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . ketauhidan kepada Maha Pencipta.Seni tidak melampui batas kesusilaan . Lalu. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim . Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Ia merupakan penyatuan. agama bukanlah kebudayaan. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. Jelasnya.i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. Intipati kesenian islam adalah tauhid. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. b) Pandangan Al-Ghazali . Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . . Bagi agama Islam.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful