) Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan

mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing. Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya. Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanak-kanak sebaliknya. Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi. ii) Pandangan Barat tentang kesenian Menurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni

memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam. keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. 1994 ) berpendapat bahawa. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Menurutnya. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. . Menurut pandangan Barat. seni menjadi suatu yang bebas. Dalam kebudayaan manpun. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. kubisme. impressionisme dan sebagainya. Lantaran itu. Demi seni. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. bukan aspek kegunaannya. karya seni itu suatu imej mental. Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari.

Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. . keseronokan dan kedamaian estetik. minat untuk belajar dan memajukan diri. -Seni mewujudkan suasana gembira.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran.Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . aktiviti bercorak praktikal.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. . .Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.Seni alat untuk mendidik seseorang .Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan. C) Pestalozzi (1746-1827) .Dikatakan dengan perlakuan. b) Aristotle (384-322SM) .Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . . . riang. d) Herbert Read . kesejahteraan dan keindahan. . kesempurnaan. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. kebaikan. nilai dan moral. suka. maka seni itu baik.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat. akhlak. .Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.

ekonomi serta kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. pertukangan.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. . peradaban dan kebudayaan manusia. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. . sains dan teknologi. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. Lantaran itu.meja dsb. sosial. teknik serta variasinya seni itu sendiri. pemikiran) g) Walter Gropius . k) Feldman .Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. aliran.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. sikap dan psikomotor. . (kreativiti.Ianya mengabungkan seni. Chapman .f) John Dewey (1859 ± 1952) . Kerusi. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. politik.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. i) Lansing . h) Efland dan Laura H.Seni adalah untuk masyarakat . J) June McFee .

Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika semata-mata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. ketauhidan kepada Maha Pencipta. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim ±Dalam kitab Al-Iman. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Ia merupakan penyatuan. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep µ tauhid ¶ itu sendiri. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama.Seni tidak melampui batas kesusilaan . Bagi agama Islam. Lalu. . b) Pandangan Al-Ghazali . ±Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut.i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Jelasnya.Hasil seni itu bertunjang ³mardatillah´ ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim . Intipati kesenian islam adalah tauhid. agama bukanlah kebudayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful