Surat Mohon Buat Penyelidikan

Mohd Fadzil Izham Bin Mohamad S.K. Seksyen 7, Jalan Plumbum 7/100, 40000 Shah Alam, Selangor.

Kepada, __________________________ __________________________ __________________________ Tuan/Puan, MEMOHON KEBENARAN UNTUK KAJI SELIDIK DAN MENGAMBIL GAMBAR Sukacita dimaklumkan bahawa saya seperti nama di atas telah diarahkan untuk membantu dan meningkatkan 2. pembelajaran anak tuan/puan yang bernama …………………………………………………….. kelas …………………………………. Sehubungan dengan itu, saya akan mengambil gambar serta menemubual beliau untuk mengetahui lebih lanjut perkara-perkara yang berkaitan. Ini juga adalah bertujuan untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam proses pengajian saya. 3. Segala kerjasama daripada pihak tuan/puan saya dahulukan dengan jutaan terima kasih. Semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas keluarga tuan/puan. Sekian. Yang benar , ………………………………………………. ( MOHD FADZIL IZHAM BIN MOHAMAD) Guru Agama S.K. Seksyen 7 Dengan ini saya____________________________________(ibu/bapa/penjaga) kepada_____________________________________membenarkan anak di bawah jagaan saya untuk ditemubual dan diambil gambar bagi menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah UIA kepada guru yang berkenaan. Yang benar, ………………………………….. ( ) Tarikh : 16 Mei 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful