Tugasan Projek RBT 3112

TUGASAN PROJEK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

TAJUK PROGRAM : PISMP Semester 6 KOD KURSUS TARIKH MULA : : RBT 3112 04 JULAI 2011

TAJUK KURSUS : Pengurusan Keselamatan Bengkel NAMA : TARIKH HANTAR : 09 SEPTEMBER 2011

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menghuraikan fakta-fakta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2. Menenal pasti punca dan pencegahan kemalangan serta amalan keselamatan bengkel 3. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel 4. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel 5. Menghuraikan prinsip reka bentuk sebuah bengkel yang efisien 6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan 7. Mengenal pasti peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel 8. Mengaplikasikan pengurusan personel di dalam bengkel 9. Menganalisis bengkel kemahiran hidup di sekolah anda dari segi reka bentuk, organisasi, pengurusan keselamatan, kewangan dan personel serta pengendalian bahan dan alatan.

1

Pemerhatian anda adalah dalam aspek reka bentuk. Menghasilkan laporan kajian 4. kewangan dan personel serta pengendalian bahan dan alatan 2 . Menganalisis dan memaparkan maklumat melalui pemerhatian 3. seseorang yang telah dipertanggungjawabkan untuk menyelia sesebuah bengkel perlulah memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk mengorganisasi dan menguruskannya. teratur dan selamat. Membuat cadangan penambahbaikan bagi menghasilkan sebuah bengkel kemahiran hidup yang efisien Tajuk Projek Bengkel Kemahiran Hidup yang efisien Tugasan Projek (50%) Bengkel merupakan infrastuktur yang dibangunkan sebagai pelengkap proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang kemahiran. Sediakan laporan hasil kajian dan cadangan anda Sub tugasan 1.Tugasan Projek RBT 3112 Objektif Projek 1. Buat pemerhatian dan kumpul maklumat mengenai bengkel Kemahiran Hidup di sekolah anda 2. Buat pembacaan dan laksanakan kajian pemerhatian bengkel Kemahiran Hidup di sekolah anda dan cadangkan penambahbaikan bengkel tersebut. Infrastruktur yang biasanya mahal ini perlu dipastikan sentiasa berada dalam keadaan baik. pengurusan keselamatan. Membuat kajian pemerhatian dan mengumpul maklumat 2. Bagi tujuan berkenaan. organisasi.

Beri satu cadangan untuk penambahbaikan Bengkel Kemahiran Hidup tersebut berdasarkan aspek-aspek diatas Panduan Pelaksanaan Tugasan 1. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat 4. Tugasan ini adalah tugasan individu 2. Hasilkan satu laporan berdasarkan perkara 2 disertakan bersama pelan dan bahan bukti yang sesuai 4. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50% 10. Anda boleh memaparkan data kajian pemerhatian dalam sebarang bentuk visual pilihan anda (jadual.Tugasan Projek RBT 3112 3. Setiap rajah. iii. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut : i. gambar dan jadual mesti dinyatakan sumbernya 3 . iv. Kajian terhadap Bengkel Kemahiran Hidup di sekolah anda 3. graf. ii. grafik) 6. Font Arial Saiz huruf ialah 12 Langkau satu setengah baris Rujukan mengikut format APA Lampiran 7. v. Panjang tugasan tidak kurang daripada 20 muka surat termasuk persembahan visual (tidak termasuk lampiran) 9. Amalan plagiat tidak dibenarkan 8. Gunakan maklumat yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan taksiaran anda 5.

Tugasan Projek RBT 3112 Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut : 1. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan 4. ii. Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa. kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan Kriteria pentaksiran yang disediakan Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh 4 . Format dan organisasi laporan perlu jelas dan ada kesinambungan 6. Ciri-ciri atau profil bengkel Kemahiran Hidup di sekolah anda Cadangan untuk penambahbaikan bengkel tersebut 3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah 5. konsisten dan terperinci 2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut : i. Liputan isi kandungan yang menyeluruh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful