Nama : ___________________________ Tarikh: __________________________

Padankan gambar dengan nama pekerjaan yang betul.


askar
polis
bomba
jururawat
Nama : ______________________ Tarikh : ________________________
Salin semula perkataan.

p o l i s
b o m b a

Nama : ______________________ Salin semula perkataan. Tarikh : ________________________ bomba polis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful