You are on page 1of 24

TTIME

NR. 1-2011
ETT MAGASIN FRÅN TRELLEBORGKONCERNEN. LÖSNINGAR SOM TÄTAR, DÄMPAR OCH SKYDDAR.

EN PRISBELÖNT TRAKTOR OCH DESS DÄCK
Vibrationsfritt på Europas mesta shoppinggata

Trygg och säker utrustning för dykare med smak

Elastopipe
Flexibelt rörsystem i brandskyddet på Maersks fartyg Ngujima-Yin
DÄMPNINGSTEKNIK FÖR TYSTARE BILAR

Ju lättare bil, desto mindre bränsle drar den – svårare än så är det inte.

FÖLJ MED TILL DET VACKRA ITALIEN

INNEHÅLL 1-2011

06 08 10 16

Smakfull dykutrustning
Säkerhet och pålitlighet är a och o för dykare. Detta och lite till har Trelleborg tagit fasta på.

Hot Spot: Tivoli

T-Time besöker Italien och den anrika staden Tivoli, där Trelleborg Wheel Systems har sitt huvudkontor.

Innovativt partnerskap
Trelleborg står för däcken när New Hollands “special edition”-traktorer i Blue Power-serien når marknaden.

8

Marco D’Angelo, Trelleborg Wheel Systems

Förbättrar skydd
Rostiga stålrör byttes mot Elastopipe när fartyget Ngujima-Yin fick ett nytt brandsäkerhetssystem.

I VARJE NUMMER
Ledare s.2 Teknik s.14 Tankar & Trender s.18 Nyheter/I korthet s.22

16

Allt globalare profil
Trelleborg blir allt globalare. Från att ha varit baserat huvudsakligen i Nordamerika och Västeuropa har företaget förflyttat sin närvaro, såväl produktionssom försäljningsenheter alltmer i riktning mot tillväxtmarknaderna. Om fem år från nu är det inte orimligt att tänka sig att tillväxtmarknaderna vuxit ikapp Västeuropa och att dessa tillsammans står för 80 procent av försäljningen, medan de resterande intäkterna kommer från Nordamerika. Vår globala profil syns även i T-Time. Vi besöker van som vanligt projekt och verksamheter jorden runt. Denna gång beger vi oss bland annat till klassiska Tivoli i Italien. Vi har även genomfört ett litet ansiktslyft fö tidningen som vi hoppas ni ska gilla. för
Trevlig läsning!
Ansvarig utgivare: Viktoria Bergman viktoria.bergman@trelleborg.com Chefredaktör: Rosman Jahja rosman.jahja@trelleborg.com Medredaktör: Donna Guinivan donna.guinivan@trelleborg.com Produktion: Appelberg Publishing Redaktionell projektledning: Erik Juhlin, Erik Aronsson, Maggie Hård af Segerstad Form: Magdalena Taubert, Erich Blunck Tryck: Trydells Tryckeri Omslagsbild: Trelleborg Prenumerera: www.trelleborg.com/subscribe Adress: Trelleborg AB (publ), Box 153, SE-231 22 Trelleborg, Sweden Tel: +46 (0)410-670 00 Fax: +46 (0)410-427 63 www.facebook.com/trelleborggroup www.twitter.com/trelleborggroup www.youtube.com/trelleborg www.trelleborg.com T-Time utkommer tre gånger om året. De åsikter som uttrycks i denna tidning tillhör artikelförfattarna eller de personer som intervjuas och behöver inte spegla Trelleborgs åsikter eller värderingar. Har du några frågor om Trelleborg eller om du har några kommentarer angående T-Time, kontakta: rosman.jahja@trelleborg.com

Peter Nilsson vd och koncernchef

2 T·TIME 1·2011

EDGE [PARK HOUSE]

PÅ STADIG GRUND
När ett helt kvarter vid Londons shoppinggata nummer ett, Oxford Street, byggdes om, isolerades den nya byggnaden från trafikvibrationer och buller med hjälp av avancerad teknik.
TEXT: DAVID SOMMERLAD FOTO: MACE, ROBIN PARTINGTON ARCHITECTS

T·TIME 1·2011 3

Park House står på 363 bärlager av gummi som är installerade under de två kärntornen av armerad betong.

P

ark House, på Oxford Street i hjärtat av Londons West End, blir snart adressen för en blandning av lyxlägenheter, butiker och kontor. Byggnadsarbetet inleddes i maj 2010 och kort därefter togs projektet över av Barwa Real Estate Company, ett Qatarbaserat företag som äger flera välkända fastigheter London, däribland Harrods.

PARK HOUSE
Park House är ett nytt komplex för detaljhandel, kontor och privatbostäder som är under uppbyggnad vid Oxford Street i London. Det blir åtta våningar högt. På första våningen finns drygt 8 300 kvadratmeter exklusiv butiksyta, på den andra 15 300 kvadratmeter kontorsyta och från tredje våningen och uppåt 6 000 kvadratmeter bostadsyta, fördelat på 39 lägenheter. Lägenheterna kommer att hålla mycket hög standard, med enastående utsikt över huvudstaden och närhet till tunnelbanan.

Projektet är det största på Oxford Street på 40 år och är värderat till 123 miljoner pund. Ansvarar för uppförande gör den ledande internationella konsult- och byggkoncernen Mace och det drygt 46 000 kvadratmeter stora komplexet är ritat av Robin Partington Architects. – Det här är ett projekt som är logistiskt mycket komplicerat. Byggplatsen omges av trafikerade gator på alla sidor och vi har restriktioner i arbetstid på grund av närheten till bostäder. Att gräva för grunden var en utmaning i sig. Vi skulle forsla bort 70 000 kubikmeter material på bara 16 veckor. Det motsvarar 7 000 lastbilslass, förklarar Paul Fairhurst,

projektledare på Mace. Ytterligare en försvårande faktor är närheten till tunnelbanestationen Marble Arch med tanke på de vibrationer och det buller som tunnelbanetågen genererar. Akustikkonsulter från Hann Tucker Associates kallades in på ett tidigt stadium, och de vände sig till Trelleborg för att gemensamt ta fram en strategi. De båda företagen har flera gånger samarbetat för att ta fram och leverera specialutvecklade gummilager placerade i och under byggnader för att skydda dessa just mot externa vibrationer. Paul Fairhurst hade aldrig tidigare samarbetat med Trelleborg, men konstaterar att “ytterst få företag i världen kan tillgodose sådana krav”.

Park House står på 363 gummilager som mäter 500 x 500 mm och är 140 mm höga. Lagren är installerade under de två kärntornen av armerad betong som bär upp byggnaden och den vertikala lasten på lagren uppgår till otroliga 28 000 ton. I övriga delar av byggnaden förekommer tre typer av lager, vart och ett individuellt specificerat och tes-

4 T·TIME 1·2011

EDGE [PARK HOUSE]

Ytterst få företag i världen kan tillgodose sådana krav.
Paul Fairhurst, Mace

tat. Ashley Haines, Trelleborgs projektansvarige ingenjör, beskriver projektet som den överlägset mest utmanande uppgiften på mycket länge – med tusentals beräkningar. Väl på plats måste lagren monteras med extrem precision. Varje enskilt lager måste identifieras och markeras, så att inga förväxlingar kan ske på byggplatsen.

Ljud- och vibrationsisoleringen är extra viktig på tredje våningen, där lyxlägenheterna börjar. Stålpelarna här stöds av avancerade lager, inbyggda i 44 modulära stålstrukturer, varav några väger mer än två ton. Det finns även lagerenheter längre ner i byggnaden för att isolera själva tornen och hundratals mindre lager,

110 mm tvärsöver, på andra våningen där de har till uppgift att hindra byggnadens ytterhölje att överföra vibrationer underifrån. Trelleborg bidrar till projektet med sin expertis och genom det nära samarbetet med byggnadsingenjörer och konsulter inom akustikområdet. – Vår styrka ligger i möjligheten att leverera kompakta och utrymmesbesparande lager, att ta fullt konstruktionsansvar och att kunna erbjuda innovativa lösningar. För en av de mer komplexa utmaningarna i Park House-projektet, installationen av de lager som tar upp horisontella krafter, specialutvecklade vi en lösning baserad på så kallad “flat jack”teknik, säger Ashley Haines.

LAGER ATT LITA PÅ
Vid Trelleborg Engineered Systems anläggning i Ridderkerk, i Nederländerna, konstruerar och tillverkar Trelleborg tekniska gummiprodukter för att täta, dämpa och skydda i krävande miljöer världen över. Förutom isolerande lager för byggnader tillverkar företaget produkter för broar, tunnlar och hamnar, liksom för olje- och gasindustrin. Bärlager för infrastrukturprojekt är individuellt konstruerade laminat av gummi och armerande stål. Gummiblandningen, antalet stålplattor och avståndet mellan plattorna beräknas noggrant för att motsvara kraven i varje specifikt fall. För mer information: ruud.bokhout@trelleborg.com

Park House är det största byggprojektet på Oxford Street i London på 40 år. Väl färdigt täcker byggnationen ett helt kvarter.

”Flat jack”-tekniken utvecklades från början av den franska Freyssinet. I Park House tillämpas den främst vid installationen av de horisontella lagren kring de båda kärntornen. Förenklat är en ”flat jack” ett stålhölje som expanderar då det fylls med cement och pressar samman lagren. När bruket sedan härdar förblir lagret sammanpressat och kan absorbera sidledskrafterna. På grund av finanskrisen blev Park House-projektet försenat två år. – Men nu är bygget i full gång. Vi kommer att vara klara enligt tidplanen, i slutet av 2012. Så de nya hyresgästerna kan redan börja fundera på sina gardiner, säger Paul Fairhurst.

T·TIME 1·2011 5

CASE [SCUBAPRO]

SMAKFULLT

VIKTLÖS
Dykare kräver säkerhet och tillförlitlighet från sin utrustning. Detta erbjuder Trelleborg, och mer därtill: gummislangar med vaniljsmak.
TEXT: DAVID WILES FOTO: SCUBAPRO, ISTOCKPHOTO

U
TRELLEBORGS DYKSLANGAR
Slangen är uppbyggd i tre skikt: Innerslangen med vaniljsmak, ett armerande textilskikt och en yttermantel. Till varje regulator hör ca 1,5 meter slang. Slangarna är ftalatfria, uppfyller U.S. FDAkraven och uppfyller med god marginal standarden ISO EN 250 för andningsutrustning. Slangarna är försedda med mikrohål för att bubblor inte ska bildas. Trelleborg är Europas största tillverkare av dykarslangar i gummi och har en mycket lång erfarenhet inom industrin. För mer information: luca.colombo@trelleborg.com

ndervattensvärlden bjuder på viktlöshet, en känsla av äventyr och en upptäckarglädje svåröverträffad på torra land. Men havet är inte människans naturliga miljö, och för att överleva under vattenytan ställs det höga krav på utrustningen. Framför allt är det tillförlitligheten hos andningsutrustningen som är av betydelse för de dykare som fäller sig bakåt över relingen, ner i det okända djupet.

Scubapro har levererat dykarutrustning av högsta kvalitet i närmare 50 år. En av företagets huvudprodukter är regulatorer. Det är regulatorn som, via en meterlång slang, förser dykaren med andningsgas från tuben på ryggen. Förutom tålighet mot saltvatten, UV-strålning och hårdhänt behandling ombord på dykarfartygen, måste slangen fungera under varierande miljöförhållanden. Dessa kan skilja sig en hel del beroende på om man dyker på Stora Barriärrevet utanför Australien eller i Nordatlantens kalla vatten.

En del tillverkare har valt en lösning med PVC-baserade slangar, men dessa är inte så flexibla och klarar inte heller de olika dykvattnens temperaturer. Gummi är i många avseenden ett idealiskt material, sånär som på att det kan ge en något obehaglig bismak åt luften på vägen från tub till regulator. Scubapro har ett nära samarbete med Trelleborg, och kom redan för 20 år sedan på en smart lösning: Smaksätt gummit med vanilj. – Vi är världsledande när det gäller dykregulatorer och vi accepterar bara de bästa komponenterna till våra produkter, säger Alberto Belloni, ansvarig för Scubapros fabrik i Casarza Ligure, nära Genua i norra Italien. Han framhåller att det viktigaste för en dykregulator är tillförlitligheten och prestandan. – Vad slangarna beträffar är det viktigt att ha en enhetlig geometri längs hela dess längd för att få rätt luftflöde. Slangarna måste också vara flexibla, oberoende av temperaturen, och detta landar i en kompromiss mellan hållfasthet, flexibilitet och tålighet i materialet. Trelleborgs

6 T·TIME 1·2011

Vad slangarna beträffar är det viktigt att ha en enhetlig geometri längs hela dess längd för att få rätt luftflöde.
Alberto Belloni, Scubapro

100 år av skyddsdräkter
Varumärket Trelleborg Viking är känt som världsledande gällande professionella dykardräkter och företaget är, under varumärket Trellchem, en viktig aktör på den globala marknaden för skyddsdräkter. Men visste du att det finns 100 år av historia bakom dräkterna? 1910 inledde Trelleborg tillverkningen av regnrockar i staden som gett företaget sitt namn. Och med hamnen ett stenkast bort var det ett naturligt steg att utöka produktionen till att även omfatta dykardräkter samt skyddsdräkter för sjöfartsindustrin. Den äldsta kända bilden med en dykardräkt från Trelleborg är tagen 1914, då dräkterna anpassades till olika typer av dykhjälmar. Dagens Viking-dykardräkter har satt standarden för hållbarhet, skydd och kompatibilitet bland dykare av alla de slag. Vikings produkter erbjuder ett stort sortiment av tillbehör, från huvor, kragar och handskar till specialventiler och undervattensväskor.

material är en utmärkt kompromiss, förklarar Alberto Belloni.

Naturligt vanillin, sådant som används i livsmedel och farmaceutiska produkter, tillsätts gummit för innerslangen och ger det en tilltalande doft. – Gummismaken försvinner helt från andningsluften. Dessutom undviker vi ftalater, estrar av ftalsyror, som används i plastprodukter för att ge dem flexibilitet. Dykarna slipper därmed både gummismak och farliga substanser i andningsgasen, säger Luca Colombo, Trelleborgs försäljningschef för industrislangar i Italien. Varför just vanilj? Varför inte jordgubbssmak, eller rentav choklad? – Det var ett marknadsmässigt beslut snarare än ett tekniskt. Kvinnliga dykare gillar jordgubbssmak, men män är mera tveksamma. Vanilj föreföll oss mera könsneutralt. Dessutom matchar vanilj bättre färgen på våra slangar – eftersom en del är gula, säger Luca Colombo. Slangarna utvecklades vid

Trelleborgs anläggning i Clermont Ferrand i centrala Frankrike, Trelleborgs största fabrik för industrislangar. Trelleborg och Scubapro har samarbetat kring dykslangar i över 20 år, men produkten utvecklas kontinuerligt. Exempelvis är gummit i dagens slangar 0,5 millimeter tunnare än för två decennier sedan, vilket har medfört en minskad totalvikt på dykutrustningen samtidigt som slangarna blivit mer flexibla. – Vi har ett kontinuerligt samarbete med kunden för att hitta nya lösningar. Den här produkten har utvecklats i mer än 20 år. Nu börjar den bli så bra som den rimligtvis kan bli, säger Luca Colombo.”

OM SCUBAPRO
Scubapro är en av världens ledande tillverkare av dykregulatorer, dykvästar, simfenor, dykmasker och snorklar. Företaget grundades i USA 1963 av Gustav dalla Valle och Dick Bonin. 1997 fusionerades Scubapro med den schweiziska dykdatortillverkaren Uwatec och blev en del av den amerikanska koncernen Johnson Outdoors. Det sammanslagna företaget Scubapro Uwatec har idag över 400 medarbetare i 13 länder. Hälften av dessa är dykare.

T·TIME 1·2011 7

HOT SPOT [TIVOLI]

Här föddes renässansen, med dess enorma konstskatt. Addera det Romerska riket, Michelangelo och Sixtinska kapellet. Tänk Leonardo da Vincis Mona Lisa och Nattvarden. Detta är Italien.
TEXT: WENDY SACK FOTO: ISTOCKPHOTO, TRELLEBORG

HISTORIA, KON F
öreställ dig de arkitektoniska mästerverken som utgör en stor del av vårt kulturarv: Colosseum, Pantheon, Peterskyrkan, lutande tornet i Pisa. Och glöm inte vinet, pizzan, pastan och det senaste inom mode. Men Italien är också födelselandet för många uppfinningar, såväl termometern, glassstruten, pianot, parfymen som skrivmaskinen sägs ha italienskt ursprung. Men på den här resan ska vi koncentrera oss på den antika och mycket vackra staden Tivoli. Tivoli kan man lätt besöka som en dagsutflykt från Rom. Staden ligger vid floden Aniene där den flyter genom regionen Lazio. Om du har turen att få komma dit, kommer du tveklöst att uppleva Tivoli lika himmelsk som ryktet gör gällande. Och det finns ett antal sevärdheter som du inte får missa. Greppa ryggsäcken och hoppa på vespan – eller dra på dina bästa vandrarskor. Om du är ute efter den perfekta romantiska italienska inramningen har du hittat rätt. Villa d’Este är som ett magiskt och mytiskt museum – med rötter 500 år bakåt i tiden. Det är en trädgård präglad av vatten och vind, byggd av kardinal Ippolito d’Este under renässansen. Villa d’Este kallas ett himmelrike för prinsar och konstälskare och leder tankarna till historien och till himlastormande kärleksscener. Varför inte ta en promenad genom trädgården och se efter? Villa Adriana eller Hadrianus villa byggdes under 100-talet som sommarvilla för den romerske

PÅ HISTORISK MARK
Trelleborg Wheel Systems produktionschef Marco D’Angelo började arbeta för Trelleborg 2005. Det nya jobbet innebar också en flytt till den antika italienska staden Tivoli. Vad är det bästa med Tivoli? – Det är en fin liten stad som har allt man behöver. Och den ligger dessutom nära Rom, där kan man hitta saker som inte finns någon annanstans i världen. Var det någonting som du hade svårt att vänja dig vid? – Tivoli är en typisk italiensk småstad. Alla vet allt om alla, så det här med privatliv är bara att glömma. På gott och ont. Vilka råd kan du ge till en förstagångsbesökare? – De flesta som kommer hit stannar bara över dagen, och besöker då trädgårdarna vid Hadrianus villa och Villa d’Este. Jag skulle föreslå att man stannar två eller tre dagar i Tivoli – det finns mycket annat här som är värt att se. Hur står sig Tivoli mot andra italienska städer? – Det finns fler monument och historiska minnesmärken i Tivoli än i en genomsnittlig italiensk stad. Faktum är att Tivoli står på UNESCO:s lista över världsarv.

8 T·TIME 1·2011

ONST & MAT
kejsaren Hadrianus. Villan är ett arkitektoniskt smycke som visar den romerska arkitekturen från sin allra bästa sida. Här låg det kejserliga palatset, med fullskaliga kopior av Hadrianus favoritbyggnader i Grekland och Egypten. Här fanns teatrar, mängder av statyer och ett omfattande nätverk av underjordiska tunnlar.

Promenera på Via di Pomata Längs med Via di Pomata, en liten gata uppkallad efter en romersk gudinna, byggde många romerska aristo-

krater sina hem. En promenad utmed gatan bjuder på fantastiska vyer över dalen och gatan var mycket populär redan bland de engelska och tyska konstnärer som frekventerade staden på 1800-talet. Ta en stillsam promenad, beundra ruinerna av antika akvedukter och patriciervillor, njut av de gröna ängarna – och sällskapet av ett och annat får. Om du kommer på våren, missa inte Ristorante Loft vid torget i Tivoli. Här kan du ta dig en aperetif och sträcka ut benen, innan du fortsätter till middagen.

Luta dig tillbaka och slappna av på berömda Ristorante Sibilla. Restaurangen byggdes redan 1730, nära det romerska Vestatemplet. Från terrassen har man en fantastisk utsikt över ett vattenfall i Anienefloden, en vy som får dig att glömma de ömmande fötterna. Ta ett glas vin och se om du kan spana in några kändisar. Och vad du än tar med dig från denna promenad genom den italienska landsbygden, minns Hippokrates ord: Ars longa, vita brevis! – Konsten är lång, livet är kort!

TRELLEBORG I TIVOLI
Trelleborgs fabrik i Tivoli byggdes vid 1900-talets början. Det italienska gummiföretaget IAC ägde fabriken fram till 1939 då den köptes av Pirelli. 1978 började Pirelli tillverka radialdäck för jordbrukssektorn, en verksamhet som Trelleborg förvärvade 1999. Sedan dess har Trelleborg genom kraftiga investeringar i Tivoli ökat produktionskapaciteten. Byggnader och maskinpark har moderniserats för att ge anläggningen högre prestanda sett till säkerhet, miljö och riskhantering. Tivoli återfinns även Trelleborg Wheel Systems internationella huvudkontor som hanterar administrationen av de utländska dotterbolagen. Här sker även all forskning och utvecklingsverksamhet. På den nästan 23 hektar stora industritomten produceras däck av högsta kvalitet för jordbruks- och skogsmaskiner. För mer information: marco.dangelo@trelleborg.com

T·TIME 1·2011 9

UPDATE [CO-BRANDING]
Vi valde Trelleborg tack vare företagets specialistkunskaper inom jordbrukssektorn.
Pierre Lahutte, New Holland

PÅ TRAKTORMARKNAD
Med gemensamma krafter lyckades New Holland Agriculture och Trelleborg Wheel Systems rikta sina kunders och återförsäljares fokus mot en speciell traktor – och dess däck.

I BLICKFÅNGET
TEXT: ALEXANDER FARNSWORTH FOTO: NEW HOLLAND, TRELLEBORG

D

Lorenzo Ciferri och Pierre Lahutte.

e två varumärkena New Holland Agriculture och Trelleborg Wheel Systems fick en ordentlig skjuts genom fjolårets gemensamma kampanj. I fokus stod New Hollands spe-

ciella Blue Power-serie, Maseratiblå versioner av traktorerna T7070 AutoCommand och T7060 PowerCommand. Serien lanserades för att uppmärksamma att dessa traktorer vann de prestigefyllda utmärkelserna Tractor of the Year och Golden Tractor Award for design 2010. Utmärkelser som företaget även vann 2008.

DÄCK FÖR HÅRT ARBETE
Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul för jordbruksoch skogsmaskiner, gaffeltruckar och annan utrustning för materialhantering. Enheten Agricultural specialiserar sig på däck och hjulsystem för traktorer och andra jordbruks- och skogsmaskiner och är marknadsledande inom sektorn för extra stora hjul. För mer information: lorenzo.ciferri@trelleborg.com

Båda dessa förstklassiga traktorer är utrustade med Trelleborgs moderna däck TM700, TM800 och TM900 HP – bredbasiga Super Single-däck. Däcken garanterar bästa prestanda i högre farter, ger utmärkt fäste och motsvarar marknadens krav på ökad belastbarhet - allt med minimalt marktryck. I de båda företagens gemensamma annonskampanj ser vi den Maseratiblå traktorn med glänsande däck parkerad framför Louvren i Paris. Textbudskapet “With New Holland and Trelleborg you can go anywhere” syftar på mångsidigheten hos såväl

traktor som däck. Och med ens blev jordbruk en konst. – Vi ville bryta mot den traditionella produktannonseringen som bygger på prestanda, och i stället koncentrera oss på skönhet och innovation. Vi ville visa att New Holland och Trelleborg tillsammans kunde göra något coolt. I sammanhanget kan nämnas att Blue Powergruppen på Facebook har fått 3 500 fans, säger Pierre Lahutte, marknadsföringschef vid New Holland Agriculture. Under 2010 har kunder i Beneluxländerna, USA, Tyskland, Österrike, Sverige, Japan, Korea, Brasilien och Sydafrika lagt beställningar på omkring 350 av dessa exklusiva traktorer. Traktorerna representerar det senaste inom ergonomi, körbarhet och komfort. Allt för ett enklare och mer produktivt lantbruk. Som tillval kan traktorerna levereras med läderklädda förarstolar.

10 T·TIME 1·2011

rg d Trellebo Holland an With New

anywhere. u you can go

ADEN
New Hollan Blu New Holland Blue e Holland Blue and ue Power T7070 traktor Powe T707 traktor Power T7070 traktor wer T70 akt utrustad med däck utrustad med däck tru tad ed äc äck från Trelleborg. frå från elleb g från Trelleborg. ebor

Enligt Pierre Lahutte föll sig samt ig samsa arbete m mellan New Holland Agriculture och Trelleborg Wheel Systems naturligt. t. t – Vi ä båda relativt unga varuär märken, bildade genom fusioner och förvärv, så vi har ett gemensamt mål å ih ål i en ökad varumärkeskännedom. Vi är båda ute efter att utmana marknadens dominanter med en produkt som är bäst i sitt slag. Vi ville fånga våra kunders och återförsäljares uppmärksamhet med ett emotionellt laddat budskap. Och Trelleborg har förmågan att vara originella, dynamiska och nyskapande i sin annons-

ering, säger Pierre La hutte. ering, g ierre Lah e. ering, säger Pierre La hutte ing ierr Lahutte. hutt Lorenzo Ciferri, marknadsCiferri, L nzo Cif i, ark adsLorenzo Ciferri marknadsferr kn ds föringschef inom Trelleborg Agricultural and Forestry Tires, förklarar att de båda företagen delade på publiceringskostnaderna, men att Trelleborg stod för d k i i T ll b d fö det kreativa kampanjen.

– Som en del i avtalet blir vi exklusiva leverantörer till hela Blue Power-serien. Men det största värdet för oss ligger i att associeras med ett internationellt ledande företag inom jordbruk. Dessutom får vårt varumärke sekundär draghjälp av varu-

OM NEW HOLLAND
New Holland är en världsledande koncern inom jordbruks- och entreprenadmaskiner. New Holland Agriculture säljer och underhåller ett mångsidigt och innovativt utbud av jordbruksmaskiner, inklusive en komplett serie av traktorer, hö- och slåtterutrustning, skördemaskiner samt utrustning för spannmålsodling och materialhantering. New Holland grundades 1895 i New Holland, Pennsylvania, USA, och ägs idag av Fiat Industrial.

märkena Maserati och Alfa Romeo, eftersom de nämns i de officiella annonserna, säger Lorenzo Ciferri. Ytterligare ett stort värde för Trelleborg Wheel Systems, enligt Lorenzo Ciferri, var den kraftiga exponeringen på den nordamerikanska marknaden som följde varumärkessamarbetet med New Holland. Därmed ökar Trelleborg närvaron på marknaden tillsammans med ett väletablerat varumärke. Och New Holland har också vunnit fördelar. Pierre Lahutte fortsätter: – Vi valde Trelleborg bland annat tack vare deras specialistkunskaper inom jordbrukssektorn, samt deras förmåga att ge professionell support i fält.

T·TIME 1·2011 11

INNOVATION [OFFSHORE]

UR HAVETS DJUP
Utvinningen av olja och gas till havs sker på allt större djup. Detta ställer också underleverantörer och operatörer inför allt större utmaningar.
TEXT: DONNA GUINIVAN ILLUSTRATION: TUE BEIJER

Ä

ven om förnybara energikällor och alternativa bränslen kommer att hjälpa oss minska vår användning av fossila bränslen, förblir kolväten en nyckelkälla till energi. Och så kommer det att se ut under en överskådlig framtid. Idag kommer mer än 90 procent av världens energi från icke-förnybara källor, och 60 procent av vårt energibehov fylls av olja och fossil gas.

Enligt U.S. Department of Energy, kommer världsförbrukningen av energi år 2030 att ligga 44 procent över 2006 års nivå. För närvarande förbrukas omkring 85 miljoner fat olja per dag. Med press från tillväxtmarknader räknar International Energy Agency med att vi når 105 miljoner fat per dag år 2030. Och allteftersom mogna fyndigheter börjar sina, förskjuts prospektering och exploatering mot allt otillgängliga

områden, som djuphavsbottnar. Trelleborgs lösningar fokuserar på förbättrad prospekterings- och utvinningseffektivitet, och framför allt på att göra arbetet säkrare. Inom olje- och gasindustrin används företagets produkter för att täta, dämpa och skydda i extrema miljöer, även under vatten. Här fungerar Trelleborgs lösningar framgångsrikt under kontinuerlig inverkan av havsvatten, strömmar och enorma tryck.

KRÖKNINGSSKYDD Elastomer-förstyvningar, Linksyn, skyddar förbindelsekablarna mot utmattningsskador. Linksyn kombinerar böjstyvhet och flytkraft för att hålla förbindelsekabeln vertikal och därmed förhindra intrassling med den fjärrstyrda undervattensroboten (ROV:n).

FLYTMODULER I SYNTAKTISKT SKUM Många Trelleborgprodukter förekommer på fjärrstyrda undervattensrobotar (ROV:s) däribland flytenheter för själva ROV:en och dess verktygsarsenal, böjningsskydd för förbindelsekablarna samt tätningar till propellrar, pumpar, robotarmar soch verktyg.

FLYTHJÄLP FÖR FLÖDESLINJER Permanent monterad flythjälp på rörledningarna, hanterar de problem som kan uppstå på grund av rörexpansion under drift.

12 T·TIME 1·2011

EDGE [BIG DOG]

KRÖKFÖRSTYVNINGAR För att inte förstöras i förtid av vågor eller strömmar skyddas stigarledningar och förbindelsekablar i lägen där kraftiga rörelser förekommer av krökförstyvningar.

KOMPOSITLAGER Smörjfria Orkot-lager används i propelleraxeltunnlar, rodermekanismer, akterportar och i maskineri på däck.

FLYTHJÄLP FÖR STIGARLEDNINGAR På delar av stigarledningen, eller utefter hela dess längd, monteras flytelement som tar upp belastningar orsakade av tryck eller temperaturskillnader samt andra belastningar som kan uppstå under driften. VIV-DÄMPARE Minskar skadliga vibrationer i stigarledningar orsakade av undervattensströmmar, s.k. Vortex Induced Vibrations (VIV).

FRIVATTENSSTÖD Ett mellanstöd bestående av en flytande bågformad struktur förankrad vid havsbotten. Strukturen hanterar stigarledningar och förbindelsekablar.

UNDERVATTENSSTRUKTURER Mängder av tätningar, isoleringskomponenter, böjningsskydd och stötskydd behövs för serviceenheter, rörledningar, kopplingar, borrhål och förgreningar.

TÄTNINGAR OCH LAGER FLYTHJÄLP OCH KABELSKYDD
Trelleborg erbjuder produkter för hantering och skydd av kablar, samt ett brett sortiment av flythjälpmedel för borrsträngar, rörledningar, stigarledningar och undervattensutrustning. Allt levererat från företagets många fabriker runtom i världen. För mer information: phil.walsh@trelleborg.com Som ledande konstruktör och tillverkare av tätningslösningar för offshoreindustrin kan Trelleborg erbjuda tätningar och lager anpassade för de flesta tillämpningar. De specialutvecklade materialen har hög prestanda i alla tänkbara tillämpningar, från borrmotorer i borrhål till undervattensventiler och separeringssystem i raffinaderier. För mer information: bill.allan@trelleborg.com

SLANGAR FÖR OLJEOCH MARINTEKNIK
Trelleborg är en huvudleverantör av slangar med stor innerdiameter för hantering av råolja, flytande gas och andra kemikalier på oljeterminaler till havs. Trelleborg erbjuder även Trelline, ett komplett sortiment av slangar för oljeomlastning, stigarledningar och rörledningar, liksom oljemantlade slangar för skydd av djuphavskablar. För mer information: xavier-alexandre.delineau@trelleborg.com

T·TIME 2·2011 13

TEKNIK [BULLERDÄMPNING]

NJUT AV TYSTNADEN
Resonansdämpare, eller dynamiska absorberare, används för att ta bort gnissel och lågfrekvent buller skapat av rörliga komponenter. Genom att absorbera energin från en motor, en broms eller en växellåda gör de också bilresan mer behaglig.
TEXT: ALEXANDER FARNSWORTH FOTO: ISTOCKPHOTO, TRELLEBORG

Buller är inte acceptabelt i moderna bilar. Folk vill kunna prata i mobilen utan att behöva skrika, säger Pontus Petersson, produktchef för resonansdämpare vid Trelleborg i Forsheda, där man har tillverkat resonansdämpare för bilindustrin sedan 1978. Nya bilmodeller tas fram i ett antal specifika steg. En nollserie tillverkas omkring sex månader före lansering av serietillverkade produkter. Nollserien provkörs, och det är på detta stadium som eventuella vibrationsproblem visar sig.

– Det är vi som gör brandkårsutryckningarna inom bilindustrin. Det är till oss de ringer när det uppstår ett akut problem, som oväntade vibrationer i växellåda, drivlina, kraftöverföring, bakaxel, chassi, bromsar eller avgassystem. Marknaden för resonansdämpning är helt klart växande, för det finns många resonansproblem att lösa i bilar, säger Pontus Petersson. Trelleborgs resonansdämpare är skräddarsydda för specifika bilmodeller. Och enligt Pontus Petersson är en av de största svårigheterna att

hitta plats för dämpare i moderna motorer och växellådor, eftersom dessa redan är mycket kompakta. De flesta av företagets produkter är tillverkade i silikongummi, ett material som är mycket mindre känsligt för temperaturväxlingar än naturgummi. Den vanliga proceduren är att kunden definierar problemet för Trelleborg, i form av ljudets frekvens i Hertz samt den vibrerande komponentens acceleration och massa. Därefter tillverkar Trelleborg en prototypdämpare att testa i bilen.

14 XXX 1-2011 T-TIME

Folk vill kunna prata i mobilen utan att behöva skrika.
Pontus Petersson, Trelleborg

– Om prototypen visar sig lösa problemet återstår bara att förhandla fram pris och leveranstid, säger Pontus Petersson. Resonansdämpare finns i alla möjliga former och storlekar, från 100-gramsenheter avsedda för skivbromsar, till dämpare på 6 kg för installation i fordon med fyrhjulsdrift. Vanligtvis tar det inte mer än några veckor från den första kontakten till serieleverans av den skräddarsydda resonansdämparen. En flexibel produktion av resonansdämpare är vad som främst

kännetecknar Trelleborgs Forshedaenhet. Företaget har avtal som kan omfatta 3 miljoner enheter, eller korta serier på 1 200 enheter för att lösa specifika problem på en produktionslinje. – Ibland brinner det i knutarna. Jag minns ett fall då vi, efter att ha provat 50 olika prototyper till en resonansdämpare, hade den slutliga konstruktionen klar klockan fyra på morgonen. Vi skickade leveransen med kurir till biltillverkaren, så de kunde montera komponenten inför presslanseringen av en ny modell, berättar Pontus Petersson.

RESONANSDÄMPARE
Det är ett vanligt missförstånd att resonansdämpare, eller dynamiska absorberare, är enkla gummielement. Trelleborg tillverkar tre olika typer av dämpare, gummi ingår visserligen, men de utgörs till stor del av stål. Dämparna säljs under varumärket Reqill. Undergrupper är Reqill (för motorfästen och chassidelar), Inverted Reqill (för bromsar) och Reqill Universal (för invändiga tillämpningar som stolar och rattar). För mer information: pontus.petersson@trelleborg.com

T-TIME 1-2011 15 XXX

CASE [MAERSK]

OM ELASTOPIPE
Trelleborgs Elastopipe erbjuder betydande fördelar i jämförelse med rörsystem i metall eller av polymera material. Trelleborg garanterar därför en livslängd på 30 år för brandsläcknings- och sprinklersystemet, med minimala krav på underhåll. Genom att Elastopipe-materialet är korrosionsfritt kan intervallen mellan systemtest ökas utan att systemets funktion riskeras. Elastopipe har mycket hög hållfasthet mot mekanisk påverkan och så kallad jet fire-brand, vilken drivs av kontinuerligt utströmmande bränsle (1 400˚C under en timme). Materialets låga vikt och de enkla kapnings- och monteringsprocedurerna gör installationen snabb och enkel. I jämförelse med alternativa rörledningsmaterial, som behöver bytas flera gånger under fartygets livslängd och som dessutom kräver frekventa test och underhållsinsatser, är Elastopipe ett brandsläckningssystem med mycket låg livscykelkostnad. För mer information: jan-hugo.nilssen@trelleborg.com

LYCKAT BYTE
Elastopipe, Trelleborgs korrosionsfria brandsläckningssystem av grupputlösningstyp, ersätter det tidigare systemet med rör i kolstål på Maersks FPSO-fartyg Ngujima-Yin.
TEXT: LOUISE WHEBLE FOTO: TRELLEBORG

OM MAERSK NGUJIMA-YIN
Maersk Ngujima-Yin sattes i drift på Woodsides oljefält Vincent utanför Australiens västkust 2008. Med en daglig produktionskapacitet på 120 000 fat olja och 3 miljoner standardkubikmeter gas är Ngujima-Yin det största FPSOfartyget i australiska vatten och det största i Maersk flotta.

T

GRUPPUTLÖSTA SLÄCKNINGSSYSTEM
Systemet är fast installerat, och består av rör och öppna munstycken. Systemet är anslutet till vattenmatning via en gruppventil som öppnas av en detektor i anslutning till munstyckena. När detektorn känner av brand, sprutas vatten genom systemets alla munstycken. Denna typ av brandsläckningssystem används där stora mängder vatten snabbt behöver tillföras för att få en snabbt växande brand under kontroll.

vå år efter installation hade brandsläckningssystemet på FPSO-fartyget (floating production, storage & offloading) Ngujima-Yin, stationerat vid Vincent-oljefältet utanför Australiens västkust, redan börjat rosta. De gamla rören i havsvattensystemet var nämligen tillverkade i kolstål. Brandsläckningssystemet är utformat för att släcka bränder genom att dränka dessa i stora mängder havsvatten. Det krävde ständigt underhåll, rengöring och funktionstestning. För att minska de långsiktiga kostnaderna för brandberedskapen krävdes ett systembyte. – Trelleborg stod för platsundersökning, konstruktion, tekniska lös-

ningar, leverans och installation. Dessutom demonterade de det gamla systemet. Det var viktigt att inte störa verksamheten på FPSOfartyget på något sätt, och det fanns inget utrymme för att kompromissa med säkerheten. Trelleborg garanterar inte bara en snabb och effektiv, utan även säker installation, förklarar Christian Eilersen, chef för FPSO-projekt hos Maersk. Den stora utmaningen i detta projekt låg i att ersätta brandsläckningssystemet på sju av fartygets moduler under pågående arbete och utan att inverka på vare sig säkerheten eller produktionen. Systemet krävde 1 687 m slang i diametrar från 25 till 200 mm, och mängder av kopplingar och tillbehör.

16 T·TIME 1·2011

T
– Elastopipe är ett syntetgummibaserat flexibelt slangsystem som installeras utan svetsning eller andra värmealstrande arbeten. Bearbetning som exempelvis fräsning skulle annars kunna vara en säkerhetsrisk på fartyget. Vi installerade successivt ett temporärt släckningssystem med Elastopipe på modulerna. Och allteftersom vi rev det gamla systemet och monterade det nya med alla sina tillbehör, flyttade vi det temporära systemet till nästa modul. Denna metod garanterade fullt brandskydd under hela projektet, säger Hans-Leo Hals, produktchef för Elastopipe inom Trelleborg. De flexibla och lätta Elastopipeslangarna gjorde dessutom installationen mycket snabb. Till skillnad mot ett system baserat på styva rör kan Elastopipe snabbt anpassas till trånga utrymmen. – De första två modulerna blev klara på bara en månad, att jämföras med de 15 månader som normalt avsätts för att byta ett system med koppar/nickelrör, förklarar Hans-Leo Hals.

Magnibh eraese duis nis enibh etummy nibh exeriure molortisit laorperos do odolor si bla faccumsan ve

Trelleborg garanterar inte bara en snabb och effektiv, utan även en säker installation.
Christian Eilersen, Maersk

T·TIME 1·2011 17

TANKAR & TRENDER [GIORGIO RIZZONI]

Jakten
Att slå hastighetsrekord hör inte till ett universitets vanligaste aktiviteter. Men det är just vad man gör vid Ohio State University i USA. Och det kan vara därför som lärosätet producerar högklassiga ingenjörer med förmågan att skapa framtidens bilar
TEXT: MARK CARDWELL FOTO: ERIC MULL, BARRY HATHAWAY

på framtidens bil

G

ivetvis älskar Giorgio Rizzoni sin banbrytande forskning inom framtida drivsystem för bilar, elektriska och hybridelektriska drivlinor, avancerade batterier och bränslecellsystem. Men det är när denne italienskamerikanska forskare får hjälpa sina studenter att pressa tekniken till sin yttersta gräns, i jakten på hastighetsrekordet för eldrivna landfordon, som han verkligen går igång.

Kort tid efter att han kom till OSU som lärare och forskare 1990 blev Giorgio Rizzoni fakultetsansvarig för universitetets lag med studenter som körde hastighetstävlingar för eldrivna ensitsare. Efter att ha vunnit tre nationella titlar på universitetsnivå började laget sikta högre: mot världsrekordet för eldrivna landfordon.

OHIO STATE UNIVERSITY
Universitetet, det främsta i Ohio, är även USA:s näst största sett till antal studenter. Ohio State University – eller OSU – är mest känt för universitetslaget ”the Buckeyes” som tävlar inom en rad sporter. Men idrottsliga prestationer säger inte hela sanningen om OSU – långt därifrån. Universitetet ligger centralt i delstatshuvudstaden Columbus. Inom campus finns en flygplats, ett aktivt lantbruk och ett naturreservat. OSU har dessutom ett nätverk av sjukhus med det senaste inom medicinsk vetenskap, egna TV- och radiostationer, en superdator och forskningscentra i världsklass för satellitkommunikation, polarstudier och bilkonstruktion.

– Vi är en utbildningsinstitution och vårt mål är att få fram världens bästa ingenjörer. Att tävla hjälper oss med just den saken. Dessutom är det spännande, säger Rizzoni, professor i konstruktion och chef för Center for Automotive Research (CAR) vid Ohio State University (OSU) i Columbus, Ohio. Dessutom innehar han universitetets Ford Motor Company Chair in Electromechanical Systems.

18 T·TIME 1·2011

Bonneville Salt Flats är en saltöken i den amerikanska delstaten Utah. Här har bilar testats och biltävlingar körts sedan 1914.

Ju lättare bil, desto mindre bränsle drar den – svårare än så är det inte.
Professor Giorgio Rizzoni, Ohio State University

I augusti 2010 satte Giorgio Rizzoni och studenterna i Buckeye Bulletlaget ett nytt internationellt hastighetsrekord för batteridrivna bilar, med 495 kilometer i timmen.

– Det handlar inte bara om att anmäla sig och slå rekord, säger Giorgio Rizzoni där han sitter i sitt kontor på CAR, en nästan 3 500 kvadratmeter stor anläggning där han samordnar 30 heltidsforskare som utvecklar och testar bildelar och system, främst på uppdrag av bilindustrin. – Det gäller att hitta sponsorer, konstruera och bygga bilar – och göra många utflykter till saltökenområdet Bonneville Salt Flats i Utah. Det krävs att studenterna sätter upp mål och administrerar sin tid och projektet lär dem förstå varje aspekt av processen i utvecklingen av en bil, från aerodynamik och konstruktion till elektroniska system och avancerade motorer. Dessa extremprojekt ger även studenterna möjlighet att utveckla sina idéer till konkreta produkter och kanske skapa helt nya lösningar, säger Giorgio Rizzoni. Och resultaten talar för sig själva. År 2004 satte laget, med 507 km/h,

amerikanskt rekord för batteridrivna bilar på sträckan en mile med flygande start. Och 2010 sattes ett FIAcertifierat världsrekord på 495 km/h. Dessutom byggde OSU-studenterna 2009 en vätgasdriven elbil som med en hastighet på 488 km/h utplånade det gällande hastighetsrekordet på 140 km/h. 2012 hoppas laget på att kunna pressa upp hastigheten ytterligare med en ny bil, driven av litiumjonbatterier – den tredje generationen Buckeye Bullet Streamliner.

Förutom prestigen har lagets framgångar – och i synnerhet de erfarenheter som studenterna har fått under processen – hjälpt många av dem till toppjobb hos de stora biltillverkarna, alla med ambitionen att konstruera bilar som uppfyller samhällets allt hårdare krav på bränsleekonomi och låga utsläpp. – År 2016 kommer vi i stort sett att ha kvar samma bilar och samma

T·TIME 1·2011 19

PERSONLIGT
Namn: Giorgio Rizzoni Ålder: 52 Yrke: Professor i mekanik, flyg-, el- och datorteknik, chef för Center for Automotive Research vid Ohio State University och innehavare av universitetets Ford Motor Company Chair in Electromechanical Systems. Nationalitet: Medborgarskap i USA och Italien Utbildning: B.S., M.S. och Ph.D. i elektro- och datorteknik från University of Michigan; ledamot i IEEE och the Society of Automotive Engineers Bakgrund: Bland forskningsintressena kan nämnas dynamik, styrning och diagnostik av bilsystem (främst hybrid- och elbilar) samt energiomvandlings- och energilagringssystem Favoritforskare: Alessandro Volta och Nikola Tesla

teknik som idag, men det kommer att vara flera små till medelstora bilar och färre suvar och pickuper, säger Giorgio Rizzoni. Han menar att framtiden för ”individuell mobilitet”, ligger i de extremt små citybilar som nu börjar dyka upp i europeiska huvudstäder. Själv växte Giorgio Rizzoni upp i Rom innan han vid 18 års ålder emigrerade till USA för att studera elektroteknik vid University of Michigan. Senare blev han anställd på skolans Vehicular Electronics Laboratory, som då var pionjärer inom elektroniska styrsystem för förbränningsmotorer. – Jag tror att folk kommer att vilja köpa fler specialiserade fordon, anpassade för pendling eller stadstrafik. Vi kommer att lämna föreställningen att alla bilar ska kunna köra 60 mil med fem personer, en hund och en massa packning. Motorerna blir allt mindre och allt bränslesnålare, säger Giorgio Rizzoni.

på sex- och fyrcylindriga istället. Dessutom investerar de kraftigt i turboladdare, som momentant kan öka motorns effekt. Denna trend går parallellt med utvecklingen av laddhybrider, som kan drivas både med bränsle och med el från batterier eller andra källor. – Vi tittar även på andra bränslen: fossila sådana som metan och naturgas, brännbara biobränslen som etanol samt på eldrift. Mitt eget expertområde är styr- och reglerteknik, inklusive styrning och övervakning av olika bränslesystem, så att de kan arbeta med maximala prestanda, säger Giorgio Rizzoni.

Förutom bränsle och batterier är fordonets vikt den mest avgörande faktorn för bränsleeffektiviteten.

– Ju lättare bil, desto mindre bränsle drar den – svårare än så är det inte. Vi tittar även på möjligheterna att ersätta konventionella stålkomponenter med lösningar i aluminium, magnesium eller plast, fortsätter han. Han konstaterar att bilkonstruktörerna inför varje ny metod och varje nytt material ställs inför tre grundläggande frågor som de måste kunna besvaras jakande: Kan det tillverkas? Kan det göras kostnadseffektivt? Är det krocksäkert? – Det är inte enkelt. Forskarna inser att det optimala materialet inte existerar. Icke desto mindre måste kriterierna uppfyllas. Den som kan få fram ett nytt material utan att laborera med dessa tre kriterier är en sann hjälte, säger Giorgio Rizzoni.

TILL BILINDUSTRINS TJÄNST
Trelleborg ligger i framkant av utvecklingen inom bilindustrin och har ett nära samarbete med många universitet och forskningsinstitut. Ett centralt område är framtagning av nya packningsmaterial för utmanande biobränsletillämpningar och nya bränslecellsystem. Genom sin avancerade polymerteknik bidrar Trelleborg även till att göra fordon lättare. En sätt att minska vikten är att ersätta stålkomponenter med likvärdiga i komposit- eller plastmaterial. En innovation i detta sammanhang är pedalställ av plast. För mer information: diane.whitworth@trelleborg.com

I Nordamerika, fortsätter han, är vi fortfarande helt beroende av bensin. Men biltillverkarna arbetar hårt för att få fram mindre och bränsleeffektivare motorer. Exempelvis har Ford redan minskat produktionen av åttacylindriga motorer och fokuserar

20 T·TIME 1·2011

INNOVATION ENLIGT PERCY JOSEFSSON:
FoU är ett måste för alla verksamheter Du måste tro på din idé och: ha en långsiktig prisstrategi aldrig ge upp inte krångla till saker och ting Entusiasm, engagemang och uthållighet är grunden till all innovation

TILL MINNE AV
En av koncernens stora entreprenörer, Percy Josefsson, grundare av Trelleborg Automotive i Kalmar, har gått bort. För att hedra hans minne kommer Trelleborgs Innovationspris att bära hans namn.

EN ENTREPRENÖR
P
ercy Josefsson ledde den Kalmarbaserade Trelleborgenheten, då under namnet Rubore, i över tjugo år innan han beslöt sig för att trappa ner. Historierna är otaliga om hur han uppfann de banbrytande bromsshimsen, små ljuddämpande bleck i gummi och metall som limmas på bromsbeläggen. Idag sitter dessa små plattor på varannan bil som byggs i världen och gör deras inbromsningar tystare. Men alltihop började hemma i Percys kök i mitten av 1980-talet, där han experimenterade med gummiblandningar. Enligt egen utsago till sin hustrus förtvivlan. Från noll till 800 miljoner kronor i omsättning på omkring 20 år. Från två anställda 1988 till 230 i dag. Percys innovationsförmåga var omvittnad, och det är därför företaget hedrar hans minne genom att nu uppkalla det årliga interna innovationspriset efter honom. Ett pris som delas ut till koncernens bästa innovation under året. ”Jag träffade Percy redan under mitt introduktionsprogram”, säger Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson. ”Jag har under hela min tid på Trelleborg uppskattat hans genuina engagemang i alla de projekt han drivit och hans förmåga att söka nya lösningar och ständigt göra produkter bättre.” Trots att Percy Josefsson själv var en lågmäld människa var han samtidigt en viktig ledare som såg till att Trelleborg i Kalmar fortsatte att utvecklas. 2009, mitt under lågkonjunkturen och bilindustrins mest pressade situation någonsin, invigdes en ny produktionslinje, denna gång för plattor som kan ta upp vibrationer i dieselmotorer. ”Det är med glädje och tillfredsställelse som vi i familjen ser att Trelleborg bevarar min fars budskap om innovationens betydelse i form av ett fint pris”, säger Pierre Josefsson, vars position som utvecklingschef vid Trelleborg Automotive i Kalmar också innebär ett slags arv som förs vidare. Percy Josefsson blev 68 år.

T·TIME 1·2011 21

NYHETER [I KORTHET]

EN NY I FÖRVÄRVSTAGE
SMARTPHONE APP
Trelleborgs nya app Trelleborg Gateway för iPhone och Android ger dig information om produkter och lösningar, samt nyheter, kontaktinformation och kartor medan du är på språng. – Appen är bara ett av flera pågående initiativ för att stärka våra globala kommunikationskanaler och styra kunderna mot rätt kontakter inom Trelleborg, säger Stefan Svärdenborn, ansvarig för företagets Group Brand & Marketing. Trelleborg Gateway finns tillgänglig via Apple App Store och Android Market. Trelleborgkoncernen växer, och nyligen förstärktes verksamheten ytterligare genom ett antal viktiga förvärv. Trelleborg Sealing Solutions har ökat sin närvaro på den nordamerikanska marknaden för precisionstätningar genom förvärvet av Lutz Sales Inc. Företaget distribuerar precisionstätningar och kundspecifika gummikomponenter, framför allt i Nordamerika. Huvudkontor och lager finns i Chicago. Företaget har en bred och väletablerad kundbas och är särskilt starkt inom livsmedelsindustrin och den farmaceutiska sektorn. – Lutz Sales är ett välskött företag som går mycket bra, säger Claus Barsøe, ansvarig för Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborg Engineered Systems har förvärvat PPL Polyurethane Products Ltd., ett brittiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför polyuretanbaserade produkter. Kunderna återfinns främst inom offshore, olja, gas och infrastruktur och bland produkterna kan nämnas krökförstyvningar för offshoreindustrin och dämpningslösningar för infrastrukturprojekt såsom järnvägar. – Företaget har visat en utmärkt tillväxt- och lönsamhetsutveckling och har på senare år skaffat sig en stark position inom offshore-, olje-, gas- och infrastruktursegmenten. Förvärvet kompletterar vår produktportfölj och skapar potential för framtida tillväxt, säger Lennart Johansson, ansvarig för Trelleborg Engineered Systems. Trelleborg Wheel Systems har även de förvärvat brittiskt genom Watts Tyre Group,

Gemensamma

krafter
Trelleborg och Freudenberg har undertecknat en
22 T·TIME 1·2011

avsiktsförklaring om bildandet av ett samägt bolag verksamt inom antivibrationsområdet för personbilar och tunga fordon. Bolaget kommer att bestå av Trelleborg Automotives verksamhet inom vibrationsdämpande lösningar och Freudenbergs motsvarande gren Vibracoustic. Den totala årsomsättningen beräknas till cirka 12 miljarder kronor och antalet anställda till 8 100 personer, fördelade över 17 länder. – Med detta samägda bolag bildar vi en global ledare och stark partner till våra kunder samt skapar en plattform för offensiv utveckling och framtida tillväxt. Bolagens kundportföljer kompletterar varandra på ett bra sätt samtidigt som Trelleborgs breda geografiska närvaro kompletteras av Freudenbergs produktportfölj, säger Peter Nilsson, koncernchef i Trelleborgkoncernen. Bildandet av det nya bolaget beräknas ske under 2011.

NET VALUE [DDS]

GEN
en global storaktör inom industridäck. Förvärvet stärker Trelleborgs världsledande position på området industridäck genom ökad närvaro geografiskt samt på eftermarknaden. – Förvärvet är ytterligare ett steg i vår strategi att kontinuerligt stärka våra positioner inom utvalda segment. Förvärvet förbättrar vår position och öppnar för framtida tillväxt. Dessutom möjliggör det samordningsvinster, i första hand genom ett optimerat utnyttjande av vår moderniserade fabrik i Sri Lanka, säger Maurizio Vischi, ansvarig för Trelleborg Wheel Systems. Watts Tyre Group ger dessutom en geografisk närvaro som stärker och kompletterar tidigare verksamheter. – Företaget har försäljning i 60 länder och är marknadsledande på många tillväxtmarknader. Nu får vi ett utmärkt brohuvud för att fortsätta expandera på tillväxtmarknaderna i Asien, förklarar Maurizio Vischi. Trelleborg Wheel Systems har också förvärvat en verksamhet i Xingtai, i östra Kina, för att underlätta koncernens expansion på den kinesiska marknaden för specialdäck, i första hand jordbruksdäck.

Hjälp för DDSdrabbade
Får du panik när du inte kommer åt internet? När du sitter med din iPhone i handen eller med en bärbar dator under fingrarna och inte kommer ut på nätet, känns det som om en bit av hjärnan har blivit amputerad? I så fall har kan vi meddela dig att du har drabbats av Digital Dependency Syndrome – DDS. Och det finns ingen räddning - du har helt enkelt blivit en siffra i den digitala tidens förluststatistik. Med tanke på det ökande antalet DDS-drabbade omkring oss kommer T-Time, i detta och kommande nummer att bidra med förslag på webbsajter och appar som skulle kunna göra din åkomma lättare att bära. Här är den första: Det verkliga livet kan vara en allvarlig sak, i synnerhet för ingenjörer, och även om vi ägnar större delen av vår tid framför datorn åt hårt arbete kan det vara trevligt att få sjunka ner i Sherlock Ohms berömda spaningar kring de mest diaboliska fallen i teknikens värld.

Det finns ingen räddning - du har helt enkelt blivit en siffra i den digitala tidens förluststatistik.
använder tolerans- och passningssystemet ISO 286. Appen är utvecklad av Trelleborg och är mycket enkel att använda. Det är bara att mata in önskad nominell diameter och välja toleransklasser för innerdiameter och axel. Appen returnerar kompletta ISO-passningsdata, med alla relevanta värden. Tills nästa gång får det räcka med det. Om du har några förslag på webbsajter eller appar som skulle platsa i denna kolumn, skicka dem till: netvalue@trelleborg.com För att läsa mer om Sherlock Ohms spaningar, gå till: www.designnews.com/ blog/Sherlock_Ohms. ”ISO Fits & Tolerances” finns gratis på engelska och tyska via iTunes, eller via Apple App Store på iPhone och iPod Touch. Det är bara att söka på ”Trelleborg ISO Fits”.

Det samägda bolaget kommer att bestå av Trelleborg Automotives verksamhet inom antivibrationsområdet och Freudenbergs motsvarighet Vibracoustic.

säkerhet för investeringar, processer och personer i extremt krävande miljöer. Trelleborg Automotive är världsledande inom utveckling och tillverkning av polymerbaserade komponenter och system för ljud- och vibrationsdämpning till personbilar och lätta och tunga lastbilar. Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av precisionstätningar för industri-, flyg- och fordonsmarknaderna. Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjulsystem för lantbruksoch skogsmaskiner, truckar samt andra transportfordon för materialhantering.

Sherlock Ohms föddes i tidskriften Design News. Tidskriftens blogg bjuder in ingenjörer från alla världens hörn att bidra med teknikfall från livet, till ett växande arkiv. Det står läsarna fritt att kommentera fallen. Bland de fall som lockat till flest kommentarer kan nämnas “Det olösta mysteriet med backväxeln på motorcyklar” och vår egen favorit “Äventyret med den omstartande datorn”. Det har också kommit ut en enastående ny app för ingenjörer beväpnade med iPhone och som

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter omkring 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i drygt 40 länder (31 december 2010). Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems är en ledande global leverantör av ingenjörslösningar inriktade på tätning, skydd och

T·TIME 1·2011 23 1·2011 ·201

Return to: StroedeRalton Box 842 SE-251 08 Helsingborg Sweden

Some call it future-proof.

We call it Trelleborg.
Managing tomorrow’s fuels. Biofuels are hard on fuel systems, engines and exhaust systems. Through comprehensive research and testing, Trelleborg has developed high-precision polymer seals with tougher properties, protecting both people and technology for safe and green driving.
Trelleborg is a global engineering group creating high-performance solutions that seal, damp and protect in demanding industrial environments, all over the world. Find out more about our world at www.trelleborg.com.

Solutions Securing Values™