You are on page 1of 11

COMPANY REPORT

Producent LNB - Boiingsat, Chiny

Liczne zakady produkcyjne Boiingsata


Trzy miejsca prowadzenia produkcji w Zhuhai/Chiny Wielki wzrost sprzeday w Ameryce Poudniowej W opracowaniu: LNB z dwoma piercieniami promiennika
Producent konwerterw Boiingsat prowadzi produkcj w kilku zakadach produkcyjnych w chiskim miecie Zhuhai, liczcym 1,5 miliona mieszkacw w zachodniej prowincji Guangdong. Zhuhai ley niedaleko od Makao i powoli, acz nieustajco, przyciga coraz wicej producentw komponentw satelitarnych. Niemniej, jednym z pierwszych producentw tego typu by Boiingsat. Firma istnieje od 1997 roku. Wszystko jednak miao swj pocztek na Tajwanie. Hoawen Chiang, Meneder Generalny firmy, urodzony na Tajwanie, wyjania jak to si zaczo. W 1996 roku byem Menederem Produkcji u producenta LNB na Tajwanie. Sprawy nie toczyy si jednak po mojej myli, wic w roku 1997 wraz z trzema inwestorami zaoyem Boiingsat w

86 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

Zhuhai w Chinach, wspomina Hoawen Chiang. Dwch z inwestorw zajo si tymczasem innymi tematami, ale inwestor Yunnjye Qin jest cigle z nami i odpowiada za produkcj. Gwnym powodem przeniesienia si z Tajwanu do Chin by oczywicie koszt produkcji. Zarobki w Chinach s wci nisze ni na Tajwanie. Wci jednak mamy mae biuro R&D na Tajwanie, zatrudniajce trzech inynierw, mwi Hoawen Chiang. Jak na razie, kompetencje techniczne na Tajwanie s wci nieco wysze ni te w Chinach kontynentalnych, przynajmniej jeli chodzi o konwertery wysokiej czstotliwoci. W owym czasie zaczynalimy z 30 pracownikami i kadego miesica produkowalimy 20 000 konwerterw na pasmo C, wspomina dawne dzieje. W

roku 2002 Boiingsat uruchomi drug fabryk, w ktrej produkowano 240 000 LNB na pasmo C. Rok 2004 by do burzliwy: Sprzedalimy nasz pierwsz fabryk i zbudowalimy now przeznaczon do produkcji konwerterw na pasmo Ku. W tym momencie z 500 pracownikami miesiczna produkcja wzrosa do 350 000 LNB na pasmo C i 150 000 LNB na pasmo Ku. Kolejny krok rozwojowy mia miejsce w 2008 roku: Zbudowalimy nasz trzeci fabryk, tym razem do produkcji odleww na obudowy. Dziki

Zhuhai

Jedna z trzech fabryk Boiingsat mieci si w Zhuhai

w poudniowych Chinach. Tutaj take znajduj si biura i pomieszczenia administracyjne. Wkrtce pojawi si czwarta fabryka.

www.TELE-satellite.com 04-05/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

87

tej trzeciej fabryce Boiingsat zyska kontrole nad kadym aspektem produkcji. Z zewntrz trzeba byo zamawia ju tylko komponenty SMD. W roku 2010 zdolnoci produkcyjne wzrosy do 500 000 sztuk konwerterw na pasmo C i tyle samo na pasmo Ku. Czwarta fabryka podejmie dziaalno w roku 2013, co podniesie zdolnoci produkcyjne do zdumiewajcego poziomu miliona sztuk miesicznie. Oczywicie ciekawio nas dokd trafia tak dua liczba konwerterw. Na pocztku dostarczalimy nasze produkty do Indonezji i na Tajlandi, wyjania Hoawen Chiang. Te dwa kraje nadal

otrzymuj lwi cz naszych dostaw w roku 2010: 40% produkcji trafio do Indonezji, a 30% na Tajlandi. 20% przeznaczonych zostao dla Brazylii, a 10% do innych krajw, takich jak Afryka Poudniowa, Dubaj, Rosja, Singapur, czy Malezja. Kiedy usyszelimy o Brazylii nadstawilimy ucha.Do Brazylii dostarczamy konwertery na pasmo C od roku 2004, ale ostatnio notujemy silny wzrost popytu, zdradza Hoawen Chiang. W istocie rzeczy, w roku 2011 spodziewamy si dostarczy 35% naszej produkcji wanie do Brazylii. Syn Hoawena Changa, Jason Chang take pracuje w firmie. Obecnie przechodzi przez wiele stanowisk w firmie, ale przede wszystkim zainteresowany jest sprzeda zagraniczn. Dzieli dla nas produkty na grupy; podzia geograficzny konwerterw na pasmo Ku wyglda zupenie inaczej.

Naszym podstawowym rynkiem dla konwerterw na pasmo Ku jest Bliski Wschd. W roku 2010 60% wszystkich naszych LNB na pasmo Ku wysalimy do Dubaju, 15% do Afryki Pnocnej, 5% do Afryki Poudniowej, a pozostae 20% do Ameryki Pnocnej Australii i Europy. Jednak w roku 2011 Jason Chiang spodziewa si istotnych przesuni na tych kierunkach: Rynek pnocnoafrykaski znaczco przypieszy; spodziewamy si sprzeda tam 30% naszej caej produkcji, 45% trafi na Bliski Wschd, 5% do Afryki Poudniowej, 10% do Brazylii, a kolejne 10% do reszty wiata. I znw wymieniona zostaa Brazylia, tym razem w odniesieniu do konwerterw na pasmo Ku. Jason Chiang odkrywa przed nami may sekret: Mam dobre kontakty w Brazylii. To, oraz rosncy popyt w krajach Ameryki Poudniowej, czyni Brazyli atrakcyjnym rynkiem. Powszechnie wiadomym jest, e ceny na konwertery szybko spadaj, a kiedy Meneder Generalny Hoawen Chiang przedstawia wyniki sprzeday, wyranie wida t tendencj. Za rok 2010 obliczamy przychd ze sprzeday na

Haowen Chiang,

zaoyciel i Meneder Generalny Boiingsat

88 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

1 4

1. Annie wita goci przy stanowisku recepcyjnym. 2. Yunnjye jest wspwacicielem Boiingsat i odpowiada za produkcj. 3. Jason Chiang jest synem zaoyciela firmy i jego namaszczonym nastpc. W pokoju demonstracyjnym firmy prezentuje nam specjalny produkt poczone ze sob cztery konwertery na pasmo C. Takie LNB pozwala czterem uytkownikom odbiera niezalenie cztery satelity w pamie C. Zapotrzebowanie na tego typu produkt jest szczeglnie due w Indonezji. 4. Meneder Sprzeday Joseph Liu kieruje prac szeciu pracownikw.

90 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

si na nowy sektor rynku; w roku 2012 otworzymy fabryk lamp LED. Spodziewamy si, e w roku 2013 30% naszej sprzeday bdzie pochodzio z LED-w, a pozostaa cz z konwerterw satelitarnych. OK, teraz zaczo to nabiera sensu. Wrmy jednak do LNB. Meneder Sprzeday Jason Chiang mwi nam, e w roku 2009 70% wszystkich sprzedanych LNB to byy wersje pojedyncze. W roku 2010 ten typ stanowi ju tylko 50% i w sposb oczywisty zapotrzebowanie na niego spada. Za kilka lat pojedyncze LNB przestana by produkowane. Modele typu Twin stanowiy 35% sprzeday w 2010 r. Reszta to modele Quad i Octo. Nadszed czas na pochwalenie si nowymi modelami. Jason Chiang zapoznaje nas z planami: W drugim kwartale 2011 roku bdziemy zwalnia konwerter na pasmo Ku w krtszej obudowie, w trzecim kwartale pojawi si konwerter na pasmo Ku z tylko dwoma piercieniami promiennika zamiast trzech. W czwartym kwartale planujemy wprowadzi konwerter SCR. Wyranie wida, e w roku 2011 kilka nowych produktw ujrzy wiato dzienne. Ale to nie wszystko, kontynuuje, w roku 2011 zaczniemy wytwarza konwertery dla pasma Ka. Poniewa w Europie najwiksze zapoTELE-satellite Global Digital TV Magazine

poziomie 20 milionw USD, natomiast w roku 2011 spodziewamy si spadku do poziomu 18 milionw USD. W roku 2012 spadek bdzie jeszcze wikszy, bo do poziomu 16 milionw USD. To mao sympatyczne wartoci, ale w tym momencie zaskakuje nas stwierdzeniem: W roku 2013 spodziewamy si

skoku do poziomu 24 miliony USD! Co takiego? Powanie? Spotyka nas kolejna niespodzianka: Zakadam, e popyt na LNB bdzie mala przez kilka lat, ale pniej znw wzronie. Ale samo to prawdopodobnie nie wystarczy dla uzyskania takiego wzrostu sprzeday? No c, tak na prawd spodziewamy si tak duego wzrostu take dlatego, e rozszerzymy

www.TELE-satellite.com 04-05/201 1

91

trzebowanie jest na konwertery SCR i konwertery do internetu przez satelit (pasmo Ka), kolejne pytanie musi dotyczy zgodnoci nowych produktw z wymaganiami europejskimi. Jestemy w trakcie przestawiania naszej produkcji na zgodno z wymaganiami RoSH. Dzieje si to krok po kroku. Powinnimy by gotowi nie pniej ni w 2012 roku, wyjania Hoawen Chiang. Jak wida firma Boiingsat przygotowuje si do wejcia na wyszy poziom. Dziki nieustannym drobnym usprawnieniom w technologii i organizacji produkcji, podnosi standard wykonania, by stworzy sobie w przyszoci szans podbicia wymagajcych rynkw takich, jak Europa czy Ameryka Pnocna, ktrej do tej pory byy trudno osigalne. Dlatego te na razie Jasona Chianga moemy spotka na targach pozaeuropejskich. W 2011 roku bd to CABSAT w Dubaju, EEBC w Kijowie i dwie lokalne wystawy w Kantonie - wiosn i jesieni. Jednak ju w 2012 roku planujemy by na IBC w Amsterdamie, mwi Jason Chiang optymistycznie patrzc w przyszo dziki tylu nowym fabrykom.

1. San Ho jest Menederem Produkcji konwerterw na pasmo C.

BOIINGSAT

LNB Manufacturer, China

www.boiingsat.com

Company Details
Engineers in Research & Development | Total Number of Employees

2. Specjalno Boiingsat: zestaw czterech LNB na pasmo C dedykowany na rynek indonezyjski.

0.............................. 500 .............................. 1000


Average Turnover (Previous, This, Next Year Estimates)

0............................. 12.5 ................... 25 Mio US$


Production Certicates

RoHS in preparation
Main Products

LNBs for Ku and C bands, Ka band in preparation. Variants in Single, Twin, Quad, Quattro and Octo.

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/eng/boiingsat.pdf

TELE-satellite World
Arabic Indonesian German English Spanish French Hebrew Chinese Polish Portuguese Russian Turkish Indonesia Deutsch English Espaol Franais Polski Portugus Trke

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/ara/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/bid/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/deu/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/eng/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/esp/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/fra/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/heb/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/man/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/pol/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/por/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/rus/boiingsat.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/tur/boiingsat.pdf

Available online starting from 1 April 2011

2
92 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

Badania i rozwj w Boiingsat


1. David Chou jest Menederem R&D i odpowiada za zesp szeciu inynierw R&D. Trzej kolejni zostan zatrudnieni w 2011 roku. 2. Inynierowie R&D testuj w laboratorium prbki produktw pobrane z linii produkcyjnej i zastanawiaj si co jeszcze ulepszy. 3. Pracownik bada wzmocnienie i wspczynnik szumw konwertera na pasmo C. 4. Nowo opracowana w dziale R&D: konwerter po lewej stronie jest wzity z linii produkcyjnej, po prawej nowy model o zmienionym ksztacie i zmniejszonej dugoci. Obecne LNB maj dugo 103,5 mm, a nowe bd miay 85 mm. 5. Zdjcie promiennika. Do roku 2008 promienniki byy wyposaone w cztery piercienie. Pniej postp w technologii pozwoli na usunicie jednego z nich. Teraz, jak wida na fotografii, s tylko trzy piercienie. Ale ju niedugo trzeci piercie te zostanie usunity. LNB z dwoma piercieniami planowane jest na trzeci kwarta 2011 roku.

3
94 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

Produkcja pytek drukowanych do LNB


1. Do produkcji pytek drukowanych wykorzystywane s cztery maszyny SMD. Boiingsat korzysta z dwch maszyn SMD Yamahy i dwch Siemensa. Meneder Produkcji SMD Andy Gong wyjania: Te maszyny dziaaj 24 godziny na dob i produkuj w tym czasie 40 000 obwodw drukowanych LNB. 2. Obwody obsadzone elementami opuszczaj piec i s sprawdzane przez pracownika, czy nie maj defektw mechanicznych. 3. Pracownicy korzystaj z dwch optycznych narzdzi pomiarowych przy sprawdzaniu obwodw. 4. Jeli wykryte zostan jakie defekty, pracownik rcznie poprawia zimne luty. 5. Co dziesita pyta jest ponownie sprawdzana wizualnie. 6. Przed waciw produkcj, pracownicy przylutowuj do pytki drukowanej sondy odbiorcze. Dla kadej wersji LNB (pojedynczej, podwjnej, poczwrnej i omiokrotnej) potrzebne s inne sondy.

96 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

Produkcja konwerterw na pasmo Ku


1. Widok na hal produkcyjn. 2. Obudowa LNB, ktra powstaje w innej fabryce Boiingsat jest w pierwszym roku wyposaana w zcze typu F. 3. Dopiero co zmontowane pytki drukowane umieszczane s w obudowie LNB. 4. Zcze F lutowane jest do pytki drukowanej. 5. Test wstpny po podaniu zasilania: mamy zwarcie, czy ukad pracuje poprawnie? 6. Na wyprodukowanej osobno pokrywie konwertera umieszczane s wkrty mocujce... 7. ...a nastpnie osona przykrcana jest do obudowy.

2
11. Strojenie LOF. Dla konwertera uniwersalnego naley ustawi 9,75 GHz i 10,6 GHz. Pracownik uywa przecznika nonego do przeczania generatorw. 12. Sprawdzane jest wzmocnienie.

4
8. Ogldziny: czy wszystko pasuje do siebie? 9. Na LNB czeka piec. Konwertery spdz w nim 20 minut w temperaturze 80C. 10. Pora na strojenie. Pracownik nakada smar na ruby dostrojcze by obracay si pynnie.

6
13. Badany jest wspczynnik szumw. Nakadajc na promiennik dokadnie pasujcy nadajnik, pracownik sprawdza zachowanie LNB.

14. I to ju prawie wszystko. Na promiennik zakadana jest osona.

98 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

15. Teraz test zimna. Ukoczone LNB umieszczane s w komorach chodniczych i schadzane do temperatury -18C. Jeli konwertery maj by dostarczone do regionu o niszych temperaturach, np. do Rosji, to s testowane w temperaturze -40C. I musz pracowa bez zarzutu. 16. Po prbie zimna, konwertery uszczelnia si przed wilgoci. Pytki drukowane pokrywane s past silikonow i pozostawiane na cztery godziny do wyschnicia.

10

11

12

13

14

15

16

www.TELE-satellite.com 04-05/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

99

17. Plastykowa pokrywa grna pasowana jest bocznie ze zczem F... 18. ...a nastpnie pasowana z plastykowym spodem. 19. Kocowy test funkcjonalny. 20. Ukoczone konwertery s czyszczone. 21. Teraz pora na nalepk. 22. Gotowe LNB s zapakowane i gotowe do wysania do klienta.

17

18

19

20

21

22

100 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1