1223/2 1 Peraturan Pemarkahan

No. Soalan Keterangan Jawapan Markah

1 (a) (i) Maksud perkara ghaib
- Perkara yang tidak dapat dilihat dan dikesan oleh
pancaindera dan hanya diketahui melalui al-Quran dan
hadis.1 isi x 2 markah

= 2 markah

(ii) Contoh bagi setiap perkara ghaib :
Perkara yang hanya diketahui oleh Allah :
• Masa berlakunya kiamat
• Penentuan rezeki seseorang
• Bentuk kejadian manusia
• Ajal maut seseorang

Perkara yang dapat diketahui melalui penyelidikan :
• Zat / khasiat sesuatu makanan
• Galian / Petroleum
• Jenis-jenis logam berharga dalam bumi
• Jenis-jenis tumbuhan yang boleh dijadikan ubat1 isi x 1 markah

1 isi x 1 markah

= 2 markah


(iii) Dua kesan beriman kepada perkara ghaib terhadap peribadi
pelajar
- Menjadi pelajar yang mematuhi disiplin / kerana
meyakini Allah sentiasa melihat kita
- Sentiasa bersungguh-sungguh dalam pelajaran /
supaya hidup dirahmati Allah
- Ikhlas melakukan sesuatu / kerana mengetahui
ganjaran dari Allah
- Menjauhi kejahatan / kerana takutkan balasan Allah
2 isi x 2 markah

= 4 markah
Isi = 1M
Huraian = 1M

(b) (i) Pengertian kalimah yang bergaris :
࿖ „࿘ –┈ 7࿓ V ࿔ R┈ 64࿓ n : Pengembara / Perantau / musafir / orang yang
berjalan jauh / berdagang / berkelana
࿓ E4࿓ 7࿚ _‚3 : Waktu pagi


2 x 1 markah

= 2 markah


(ii) Dua peringatan yang diberi oleh Rasulullah kepada umatnya.
- Buat persediaan untuk menghadapi mati
- Gunakan masa sihat untuk beramal sebelum sakit
- Jangan menangguhkan urusan
- Kehidupan di dunia tidak kekal selamanya

2 isi x 1 markah

= 2 markah

1223/2 2 Peraturan Pemarkahan(iii) Dua kebaikan orang yang mematuhi peringatan tersebut
- Dapat menyediakan bekalan untuk menghadapi
kematian
- Dapat menyelesaikan kewajipan
- Tidak akan menyesal di kemudian hari
- Dikasihi Allah dan Rasul
- Disayangi / disukai masyarakat


2 isi x 2 markah

= 4 markah


(c) 2, 1, 4, 3
Catatan : mana-mana jawapan yang betul diterima
4 x 1 markah

= 4 markah


2 (a) (i) Dua tujuan Islam memberi perlindungan kepada orang bukan
Islam.
- Syiar Islam berkembang dengan lancar
- Islam disanjung / dihormati / imej islam dipandang
tinggi
- Mewujudkan suasana aman dan harmoni
- Menarik minat mereka memeluk Islam
- Bukti Islam bukan agama keganasan
- Kerana mereka kaum yang tidak mengetahui

2 isi x 2 markah

= 4 markah


(ii) Dua pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas
- Kita hendaklah berusaha menerangkan ajaran Islam /
dengan berhikmah
- Kita hendaklah menunjukkan teladan yang baik /
supaya agama Islam dipandang mulia oleh agama lain.
- Kita hendaklah memberi perlindungan kepada orang
bukan Islam / agar mereka tertarik dengan Islam
- Kita hendaklah bersedia membantu rakan dalam
kesusahan / supaya dirahmati Allah
- Kita hendaklah sentiasa memberi bimbingan dan
nasihat / sesama rakan
2 isi X 2 markah

= 4 markah

Isi = 1M
Huraian = 1M

(iii) Dua pertubuhan yang berperanan membantu orang yang
baru memeluk Islam di Malaysia
- Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)
- Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
- Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri
- ABIM
- JAKIM
- IKIM
- JIM ( Jemaah Islah Malaysia )
- PUM ( Persatuan Ulama’ Malaysia )
2 isi x 1 markah

= 2 markah

1223/2 3 Peraturan Pemarkahan(b) (i) Dua ciri makanan yang halal.
- Makanan baik dan berkhasiat
- Makanan yang diusahakan oleh orang Islam
- Makanan yang mempunyai tanda halal yang diikhtiraf
oleh JAKIM
- Makanan dari sumber yang halal2 isi x 1 markah

= 2 markah


(ii) Dua syarat yang mengharuskan umat Islam memakan
makanan dan minuman yang haram ketika darurat.
- Hanya ada makanan dan minuman yang haram sahaja
- Makan atau minum sekadar untuk menyelamatkan
nyawa
- Makan dan minum bukan untuk kenyang
2 isi x 2 markah

= 4 markah


(c) (i) C
(ii) E
(iii) A
(iv) D


4 isi x 1 markah

= 4 markah


3 (a) (i) Senaraikan dua cara untuk mendapatkan hidayah Allah
- Menuntut ilmu agama dan keduniaan
- Sentiasa memikirkan kekuasaan Allah / berzikir
- Sentiasa berdoa memohon hidayah Allah
- Melazimkan diri melakukan ibadat sunat
- Menjauhi segala larangan-Nya
- Sentiasa membaca Al-Quran dan menghayati
kandungannya
- Istiqamah dalam melakukan ibadah wajib
- Bergaul dengan ulama’ / beramal dengan ilmu
- Menyelidik dan mendalami ilmu pengetahuan

Catatan : Jawapan mesti dalam bentuk perbuatan2 isi x 1 markah

= 2 markah


(ii) Nyatakan ciri-ciri orang yang memperolehi hidayah.
- Berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada
beriman
- Sentiasa istiqamah melakukan kebaikan / amar makruf
- Meninggalkan kejahatan / maksiat / nahi mungkar
- Memperbanyakkan ibadat sunat
- Tidak meninggalkan ibadat wajib
- Rasa gembira melaksanakan perintah Allah
- Sabar / tabah / redha menghadapi dugaan
- Tetap beriman walaupun diseksa dan dihina
- Beramal dengan ikhlas dan beristiqamah
- Berakhlak mulia
- Jiwa & perasaan sentiasa tenang / gembira

Catatan : Jawapan mesti dalam bentuk sifat
2 isi x 2 markah

= 4 markah

1223/2 4 Peraturan Pemarkahan(iii) Jelaskan dua faktor kesukaran mendapat hidayah Allah SWT.
- Sentiasa berada dalam kesesatan dan kejahilan
- Berakhlak buruk
- Benci kepada kebaikan / suka kejahatan
- Sentiasa engkar kepada perintah Allah SWT2 isi x 2 markah

= 4 markah


(b)

(i) Nyatakan dua contoh amalan sunat yang boleh mendekatkan
diri kepada Allah SWT.
- Solat sunat / dhuha / tahajjud / hajat dll
- Berpuasa sunat
- Membaca Al-Quran
- Berzikir / selawat / tasbih / tahmid / takbir
- Berdoa
- Bersedekah / tolong menolong

2 isi x 1 markah

= 2 markah


(ii) Terangkan dua kelebihan orang yang melakukan ibadat
nawafil.
- Dikasihi Allah dan Rasul / disayangi
- Mendapat keredhaan Allah / diberkati / dirahmati
- Terpelihara daripada melakukan maksiat
- Doanya dimakbulkan Allah SWT
- Dilindungi oleh Allah dari keburukan / bencana /
bahaya / malapetaka
- Diberi ganjaran pahala
- Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
- Dapat mendekatkan diri kepada Allah
- Mendapat nikmat beribadah2 isi x 2 markah

= 4 markah


(c) Pilihan jawapan ayat hafazan :
(i) A
(ii) B
(iii) A
(iv) A4 x 1 markah

= 4 markah

4(a) (i) Dua kewajipan yang disebut dalam potongan ayat al-Quran
- Menjaga pandangan / mata / penglihatan / tidak
melihat maksiat
- Menjaga kemaluan / memelihara faraj / menjauhi zina

2 isi x 1 markah

= 2 markah

1223/2 5 Peraturan Pemarkahan(ii) Dua hikmah terhadap individu :
- Memelihara iman / kerana melakukan perintah Allah
- Menjaga imej Islam / kerana amalkan sifat-sifat terpuji
- Memelihara maruah diri / daripada perkara-perkara
maksiat
- Menghindari fitnah / perkara maksiat / kejahatan /
seperti pergaulan bebas
- Mendekatkan diri dengan Allah / dengan amalan wajib
dan sunat
- Diredhai / diberkati / dirahmati Allah / kerana sentiasa
bertakwa
- Dihormati orang lain / disegani / kerana melakukan
amalan-amalan mahmudah
- Dikasihi / disayangi Allah / Rasul / agar hidup diberkati

2 isi x 2 markah

= 4 markah

Isi = 1M
Huraian = 1M

(iii) Batasan aurat :
(a) Seorang perempuan dengan perempuan yang bukan
Islam .
- Seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak
tangan

(b) Seorang suami dengan isterinya.
- Tiada batasan aurat
2 isi x 2 markah

= 4 markah


(b) Hukum tajwid :
(i) A – Idgham Mislain Syafawi
(ii) B – Mad Aridh Lissukun
(iii) A – Mad Silah Thowilah
(iv) A – Alif Lam Qamariah
4 isi x 1 markah

= 4 markah


(c) Menjawikan :
م·.·سن,,..א.....(i)
.e.א...,÷ · . (ii)
·.es ·.¸._e.. (iii)
ن,,e:÷א.. (iv)
¸eذ¸.אد·.....· (v)
.א..÷א,.¸ (vi)
Catatan :
- huruf cerai tidak diterima
- Kesalahan melebihi 3 huruf , tiada markah6 isi x 1 markah

= 6 markah

1223/2 6 Peraturan Pemarkahan5(a) (i) Dua ciri golongan yang mempersendakan agama
- Memperkecilkan tuntutan agama Islam seperti tidak
solat, tidak berpuasa dan sebagainya
- Bangga apabila melanggar larangan Allah
- Menghina dan membenci golongan bertakwa / ulama’
- Mengunjungi tempat-tempat maksiat

2 isi x 2 markah

= 4 markah


(ii) Maksud ‘asi
- Orang yang melakukan maksiat dan melanggar
larangan Allah SWT.1 isi x 2 markah

= 2 markah

(iii) Dua akibat golongan yang mempersendakan agama
- Dimasukkan ke dalam neraka
- Aqidahnya akan rosak
- Menerima azab yang pedih
- Jiwa dan perasaan resah dan gelisah

2 isi x 2 markah

= 4 markah


(b) Hukum tajwid dan cara bacaan :
Kalimah Cara Bacaan
$Y6Ïès9 #Yθôγs9uρ

Dengung
#Yθôγs9uρ ÞΟßγø?§÷sïuρ

Dengung
@’Í<uρ Ÿωuρ

Dengung
Óì‹Ïx© βÎ)uρ

Dengung
§øtΡ $yϑÎ/

Dengung
5Αô‰tã āω

Tidak dengung
1 kalimah

= 1 markahCara Bacaan

= 1 markah3 isi x 2 markah

= 6 markah

1223/2 7 Peraturan Pemarkahan
Peraturan Pemarkahan Tamat

(c) Merumikan :

(i) Pemikiran beliau dijadikan wacana, tema-tema
seminar dan bengkel

(ii) Ibnu Khaldun merupakan pelopor kepada
pemikiran-pemikiran moden zaman sekarang

(iii) Kejatuhan kerajaan Abbasiah merupakan sejarah
hitam umat Islam

(iv) Marilah bersama-sama memupuk dan
mengekalkan perpaduan sesame kita
Catatan : kesalahan melebihi 3 perkataan – tiada markah


4 x 1 markah

= 4 markah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful