You are on page 1of 50

Dikkat: Bu e-Kitap grnt ayarnz %100 e ayarlayarak okumanz tavsiye edilir .

Hayat Aac
@ngelic

http://ferid_hakki.sitemynet.com
tarafndan derlenerek size e-kitap olarak sunulmutur. Kaynak: www.sessizsozler.org Basm: Nisan 2006
Zamansz-Sonsuz Boyutun kapsn amak iin . . Kozmik Bilin iin . . Olanlarn TESNE gitmek iin . . Olanlarn ardndaki F R E L E R zmek iin . .

Yayn Listemiz >>> Sayfa 44

Hayat Aac
@ngelic

Sunu
Bu yaznn konusu, kendimizi tanmak asndan baz ayrntlar ierdii iin, kk bir kitapk oluturabilecek nitelikte uzun bir yaz olacak. Sklmadan sonuna kadar okuyarak, bu gibi konular hakknda da bilgilenmenizi temenni ederim. Fakat balamadan nce bir noktay belirtmek isterim. Bu yazdaki baz kavramlar, dilimizde karl olmayan mnlar ifade ettii iin, dilin yetersizliinden tr benzer bir kelime ile ifade edilmeye allmtr. rnein sk sk okuyacanz hayatiyet enerjisi tanm, bildiimiz bio enerji gibi bir ey deildir. Bilinli, belli mnlar ieren ve yaratln srr olan ilhi bir nefes, Allah'n hayat sfatn madde plannda temsil eden gtr. Yazy bu bilgiyi gz nne alarak okumanz tavsiye ederim.

@ngelic

- yorumsuz bildiri nsanla gerekleri anlattna inandmz dnrlerin, yazarlarn, aydnlanmlarn ilimsel retimlerini sizlerle paylamaktan baka bir arzumuz yoktur. Biz bir baka insan deiim-dnme uratamayz. Bizim yapabileceimiz tek ey; deiim-dnmn meydana gelebilecei, hogr ve sevginin girebilecei bir alan, bir boluk yaratmaktr. Dileimiz size yararl olabilmek... Evreni (alglayamadklarmz dahil) yneten ve farkl adlarla iaret edilen Yce Gcn, bu arzumuzu yerine getirmemiz iin, nmz ak etmesini diliyoruz; Eer bu duann gereklemesi, bizler ve tm yaam adna en iyisi olacaksa...

http://ferid_hakki.sitemynet.com

Hayat Aac
@ngelic

indekiler
Sayfa
05- lhi Nefes 07- Ruh, Baraka, Prana, Chi, Lung 08- Kundalini, Vehim Gc, Nefs 10- Kbe ve Tepe akras 11- Kbe ve Piramitler 14- Sudaki Hayat ve Zemzem 15- akralar ve Akapunktur Noktalar 16- Kalp akras ve man 17- Namaz, Zikir ve badetlerin Kalp akras zerindeki Etkisi 18- Kundalini ve akralar Ters Ynde lerse 19- Vahiy lmi ve Uzak-Dou retilerinin Kayna

Sayfa
21- Kur'n- Kerm'de Hayat Aac 24 - Kutsal Ruh (Ruh-ul Kuds) ve nsan 26 - Ecel ve mr 29 - mr Uzar Ecel Uzamaz! 29 - Salkl Yaam ve Eksersizler 30 - Beslenme 31 - Planetler ve Kozmik Enerjileri 32 - Nefes ve Pranayama 37 - Solunum almas (doru nefes alp verme) 40 - Bilgi Notu 44 - YAYIN LSTEMZ

http://ferid_hakki.sitemynet.com

Hayat Aac
@ngelic

lhi Nefes
Hayatmz devam ettirmemizi salayan hayat enerjisi, yaradlmzla peinen verilen ve sonra da desteklenmeye devam eden bir z enerjidir ve bu enerjinin madde bedenle dnya yaamnda kullanm sresine mr denir. Ana karnnda 120. gnde zmzden aa kan (flenen) Ruh budur. Ruhun flenii, bizi yaatmaya balayan, programmz altran hayat gcnn kuvveden fiile (zden madde planna veya uykudan uyank hale gelii) kdr bir anlamda.. Aslnda cenine peinen verilen ve 120. gnde aktif hale geen demek daha doru olur. Bir makinenin fiini pirize takp, dmesine basmak gibi.. zden gelen bu hayatiyet enerjisi, sptil bir enerjidir. Aktif hale gemeden ceninde uyuyan ekline Perisperi (ruh-i hayvani) denir. Bu enerji 120. gnde yaplan bir programlamayla madde beden ve beyinde ilenerek, dnm bir ekliyle ruh bedene de aktarlmaya balar. Madde bedenimiz nefes ve beslenme yoluyla dsal yoldan da bu tr bir sptil enerji alr. Fakat yaradln balangcnda zden aa kan hayat enerjisi olmasa, sadece dsal olarak aldmz hayat enerjisi ile yaammz devam ettiremeyiz. te bu zden gelen enerji ve dsal yoldan alnan enerjinin bedendeki toplam kullanm sresi mrmz belirler. Evrensel ruhtan olan bu kozmik z enerji (Allah'n hayat sfatn temsil eden), tpk Gne enerjisi gibidir, ayn tr enerjidir. Gne nasl dnyadaki tm varlklarn hayat kayna ise, bu enerji de zmzden doan bir gne gibi hayat

6
kaynamzdr. Ancak brahim aleyhisselm'n da "Ben batanlar sevmem!" (6/76) diyerek vurgulad gibi, batmayan bir gnetir zdeki ve dtan aldmz destekleyici hi bir enerji bununla kyas edilemez! Dsal olarak aldmz ekstra enerjilerin en nemlisi nefes alp verme esnasnda alnan oksijen ve beraberindeki kozmik sptil hayat enerjisidir. Oksijen, madde bedende ok abuk hayatiyete dnen rafine bir enerji trdr. Yine sptil bedende burun blgesinde, bu kozmik enerjiyi dorudan alan enerji kanallar bulunur. Bu sebeple, nefes alrken ok ynl enerji alm oluruz. Sonra, vcudumuzun 4/3'n tekil eden su gelir tabii ki.. Su, madde plannda (boyutunda) yaratln balang elementidir. Tm alemlerde, kozmostaki ilhi enerjilerin ana iletkeni ve kozmik okyanusta var oluun temelini olusturan destek sistemidir su.. Vcudumuzun da ana elementidir ve onun iindeki oksijenle alnan enerji de ok rafine bir enerjidir. Ayrca, suyun st meleki boyutlarndan tad sptil kozmik enerjisi de mevcuttur. Bio-elektirik gcn de ykanma esnasnda deri yoluyla ok abuk alrz. Sptil bedendeki baz enerji kanallar deri yoluyla kozmik enerji alm da yapar. Mesel el, yz, ayaklar ve ba gibi.. Bunlar slm dininde de abdest azalar olarak bilinir. nc srada da Gne enerjisinin dolayl yoldan alm gelir. Gne, bitkilerin ve hayvanlarn byyp gelimesinde nemli bir hayatiyet kaynadr, pozitif ve eril bir enerjidir. Bizler de bu hayatiyet enerjisini, bitki ve hayvanlar yemek yoluyla, dolayl yoldan alrz. Topraktan da kozmik enerji alrz. Srekli zerine bastmz topran nemini fark etmek gerekir. slm Dini'nde su ile abdest alnamazsa, toprakla teemmm edilir. Yine llerin topraa gmlmesindeki mantk da, son olarak alp ruhuna ykleyecei ilhi kozmik enerji sebebiyledir. Gne enerjisi en saf ve pozitif hayatiyet enerjisi olmasna ramen, bitkiler gibi fotosentez yaparak Gne enerjisini alamayz. Ancak o bitkileri yiyerek bu enerjiyi dolayl

7
yoldan alabiliriz. Fakat Gne enerjisini dorudan kullanabilen bedenlere sahip olanlar vardr. Bir ka yl nce gazeteler, bir Hint fakirinin gnlerce yemeden imeden ok salkl yaayabildiini yazd. Kendisine bunu nasl yapt sorulduunda, "bedeninin Gne enerjisini dorudan kullanabildiini, bu enerji ile beslendiini" aklad, ama bizim konumuz bylesi olaan st rnekler deil tabii ki.. Dsal olarak alnan bu tr enerjiler, bu gne kadar bilindiinin aksine, tek bana bedenimizi yaatacak hayatiyeti (canll) vermeye yetmez! Niye mi? Bir arkadam bu konuyla ilgili bir mahedesini anlatt. Daha kolay anlayabilmemiz iin, bunu sizlerle de paylamak isterim. Bir gn oturup aknlk iinde bir karncay seyretmi. Karnca dakikalar boyunca, kendi cssesine oranla kat edilmesi imkansz uzaklkta bir yolda aralksz gidip geliyor ve bu esnada yine kendi cssesinden ok daha byk eyler tayormu. Bu seyri yapan arkadam, bu ii kendisinin yaptn hayal etmek istemi.. Yani kendi cssesinin ok stnde bir ykle, aralksz dakikalarca uzun bir mesafede gidip geldiini... Bunun olaan st bir ey olduunu kavraynca, bu karncann ne yediini, yediklerinde ne kadar kalori olabileceini dnm ve iin iinden kamam. Sonra oturup uzun sre bu olaan st bedensel enerjinin nereden geldiini dnm. Ksaca akl bu ie hi ermemi ve u sonuca varm: "Bizler sadece dsal yoldan aldmz enerjilerle hayatmz devam ettirmiyoruz. Bizzat zden bir destek var. Yoksa yediklerimize orantl bir harcama yapmadmz ortada.. zden kredi kartmz var, bol keseden harcyoruz"

Ruh, Baraka, Prana, Chi, Lung


te sz konusu bu enerji, yaratlmz esnasnda peinen verilmi, sptil bir z enerjidir (evrensel ruhtan gelen enerji/kozmik enerji). Hatt incelemelerim sonucunda, her ne kadar vahye deil beer aklna dayansa da (ki bir varsayma gre bu retilerin kkeni

8
bir nebi yada rasule dayanr), Uzak-Dou retilerinde de bu enerjiden sz edildiini farkettim. Onlarn tanmna gre bu enerji insann sptil bedeninde bulunuyor. Hintliler prana, inliler chi, Tibetliler lung olarak adlandryorlar. (Museviler ruh, Araplar baraka der) Fakat prana ve ruh ifadeleri tm dnyada yaygn olarak kullanlnr ve bilinir. Parana 'nn, sptil bedenin gs blgesinde bir ana depoda biriktii ve bu enerjinin nadi isimli enerji kanallarnda hareket ederek sptil bedende dolat syleniyor, tpk kan veya bio-elektiriin madde bedende, damarlar veya sinir sistemi yoluyla dolamas gibi.. Prana'nn (hayat enerjisi/ruh/saf nur) eitli trleri vardr. Vcudun deiik blgelerindeki pranalar'n farkl ilevleri ve isimleri vardr. Bunlardan en nemlisi kundalini'dir. Kundalini 'nin, kuyruk sokumu hizasnda bulunduu (uyuduu) sylenir. Hint dilinde kundalini'nin anlam "saf arzunun gc" demek.. Kiisel grmce, Kundalini kiideki vehim kuvvesine elik eden kozmik enerjidir ve kiinin kendi gerei (hakikati) konusunda bilinlenmesi (uyan) zerinde ok etkili bir prana (hayatiyet enerjisi/nur) trdr. Kundalini sonsuz hayata ynelik ekilde, olumlu ynde altrlabilir. Bunun aksi durumlarda ise, negatif alr ve zararl olabilir. "Kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen rabbini bilir", hadis-i erifinin srr budur. Kendi gereiyle yzleerek, ilhi evrensel srlarla aydnlanmak isteyen, Kundalini'yi de tanmak ve kontrol etmek zorundadr kanmca...

Kundalini, Vehim Gc, Nefs


Kayna Ruh-u Azm olan kozmik hayat (yaam) enerjisi (nur/prana), sptil bedende ana kanal boyunca hareket eder. Sol ve sa kanallar (ida ve pingala nadi), omurilik boyunca uzanan nc kanaln (sushumma nadi) evresinde (tpk bir asa etrafnda dolanan iki ylan ieren modern tbbn sembol kadste olduu gibi) spiral eklinde

9
dolanrlar.

Bu iki kanal, eril ve diil, pozitif ve negatif, scak ve souk, objektif ve subjektif, dsal ve isel gibi nitelikler ierir. te tekaml, bu kanallardaki enerjilerin dengelenmesi srecidir. Orta kanal ise aydnlanma kanaldr. ana kanal kuyruk sokumunda bir araya gelir. Eer yaam enerjisi sol ve sa kanallardan dengeli olarak bu noktaya inerse, uyuyan ylan olarak sembolize edilen kundalini'yi uyandrrlar. Uyarlan kundalini orta kanaldan yukarya doru ykselir. Kundalini enerjisi, baz ana akralar (enerji kilitleri/enerji dmlerini/psiik enerji merkezlerini) aarak (tkanksa), ykselir. Kundalini ylan eklinde tasvir edilir ve spiral

10
eklinde kvrlarak ykselir. Vahye dayal ilhi kitaplarda tepe noktasna ulam kundalini "s" olarak sembolize edilir.

Kbe ve Tepe akras


nsanda olduu gibi, Dnya, Gne Sistemi ve dier yldz sistemlerinin, galaksilerin ve evrenin dahi prana ve kundalini'si vardr. Bu konudaki tm anlatmlar evrensel boyuta geniletebilirsiniz. Mikrodan makroya kadar tm evren ayn sistemle alr. rnein Kbe, Dnya'nn tepe akras(Sahasrara)'dr kanmca.. Dnya'daki kundalini tepe akras'na o noktada ulamtr diye dnyorum. Bu konuda yine baka bir dncem de u: Dnya'daki kundalini'nin tepe akras'na (Kbe noktasna) ulamasnn, brahim aleyhisselm zamannda olmas ihtimali yksek.. nk Dnya'nn da bir bilinci var ve bu bilin yeryzndeki tm canllar kapsayan bir bilintir. Her bilin seviyesi gibi Dnya bilincinin de olgunlua erimesi sz konusudur kanmca... Kbe ile ilgili bir rivayete gre; Allah brahim aleyhisselm' grevlendirdikten sonra brahim, Sakinann klavuzluu altnda Arabistana gelir, iki bal bir ylan veya kasrga olarak nitelenen Sakina, Kabenin bulunduu yere gelince durur, temellerin evresine sarlarak, yapy kendi zerine kurmasn syler. brahim (a.s.) onun glgesi zerine Kbe yi yapmaya balar. smail (a.s.) da kendisine yardm eder. Yapda kullanlmas gereken talar be veya yedi dadan, Hira, Lbnan, Zeytin da, El Cebelul Ahmer adl dalardan tar. Bina ykseldike, bugn Makam- brahim denen ve zerinde ayak izleri bulunan tan zerine kar, o ta yap iskelesi olarak kullanarak binay bitirir. Sonra da Nuh tufanndan beri Ebu Kubeyste saklanan ve o zaman beyazken cahiliye andaki dinsiz, gnaha batm insanlarn dokunmalaryla kararan Hacer-l Esvedi Cebrail O'na getirir. Hacer-l Esved Kbeye konur. Bu rivayetteki ylan sembol de dikkat ekicidir.

11
Kundalini'nin de ylana benzetildii dnlecek olursa, Kbe'nin yeryznn tepe akras olduuyla ilgili dncemizde pek de yanlmadmz syleyebiliriz. Kbe'nin ekli de ayr bir nemli konudur. Firavunlarn yapt piramitler de brahim aleyhisselm'n yapt Kbe de bir mn tar ve birbiri ile yakn ilikilidir.

Kbe ve Piramitler
lk yapldnda Kbe'nin st ak olduu rivayet edilir. Bu rivayete gre, brhim aleyhisselm sadece drt duvar ina etmi, st sonradan rlp kapatlmtr. Bu aklk sonsuzluu temsil eder. Drt duvar ise, ar tad sylenen drt melek gtr. Hani u kyamette says sekiz olacak olan melek gler. Drt melek gc kp ekli (Kbe) tanmlyorsa, kyamette sekiz olmasn da hiper kp gibi bir ekille tanmlayabiliriz herhalde.. Ancak tanmladmz kavrayamayz. boyutlu evreni alglamaya programl bir bilincin hiper kp hayal etmesi olduka zordur kanmca... O halde bu sekiz melek g kavramak da olduka zordur, imdilik hi girmeyelim o konuya... Allah nasib ederse baka bir gn, belki!.. Piramitlerde ise, yine drt kenar olmasna ramen, stte bu kenarlar tek noktada birlemitir ve iinde insan cesedi bulunur. Sivri olan zirvesi insan ruhunun ulat ycelii temsil eder. inde bulunan ceset de insann madde boyutunu, yani bedeniyle yaamn temsil eder. imdilerde zerinde tasvir edilen gz simgesi de, nc gz diye bilinen, insann st bilincini ve bu bilinle seyrini temsil eder. nc gz aln akrasdr. Ksaca, piramitler insanla ilgili srlara atfen yaplmtr. Piramit yapda drt kenar stte bir noktada birlemitir. Yani insan ne kadar ycelirse ycelsin, bir noktayla snrldr. Tpk tasavvufta insan meydana getiren esmlarn (mnlar) 100 deil 99 olmasyla dikkat

12
ekilen sr gibi... nk insan yaratlmtr ve hangi bilin seviyesine ularsa ulasn, yaratcsna oranla snrldr. (Aslnda matematikilere gre nokta boyutsuzluktur, dolaysyla nokta sonsuz snrszdr. Yani insan asl itibaryla bir noktadr. Zat' ise noktann vasflar ile dahi kayda girmez bir bilinmezliktir.) Amon rahiplerinden kan piramit fikriyle tm bu srlar vurgulanmtr aslnda.. Eski Msr'da Amon rahipleri tm yaplarn ve eyalarn belli bir mn zere ina edilmesini salayarak, yaradl srlarna dikkat ekerlermi. Ancak firavunlardan bazlar bu srr kendi anlaylarnca yorumlayp, uyanm insan ilahlatrm ve piramitleri de bunun sembol kabul etmilerdir. Bu inanca gre, insan ilhi gereklere uyanarak bir bedenden ibaret olmadn anlayp, yaamn sonsuzluunu idrak ettiinde lmszl yakalamtr. Halen uykuda olan lmller zerinde hakimdir ve lmller lmszlere tbidir ve sayg duymaldr. Bylece uyuyanlar lmszlk srrna vakf olan uyanklar beden elbisesinde ilhlatrmaldrlar, ilahlatrmlardr da... Bu bilgiyle Firavun'un iine dt hata daha kolay anlalabilir sanyorum. Kbe ise, Allah Zat'n ve sfatlarn simgeler. Msr'da bunlar olurken hemen hemen ayn devirde yaam olan brahim aleyhisselam, firavunlarn piramitlerle insan yceltip ilahlatrmalarndan sonra, Kbe ile insan oradan indirmitir ve Allah Zat'n yceltmitir bir bakma.. Bu sebeple Zat'n bilinmezliini temsilen, Kbe'nin st ak (imdi ise, sanki firavun devrine bir dn gibi rl olan!) drt duvarl ve siyah tatandr Kbe. nsan ise, Kbe zerinde kk siyah bir tala (nokta ile), yani hacer-l esved tayla temsil edilir. Mutlak olan Zat'tr, insan yeryznde O'nun mnlarn yanstan bir kuldur(nokta) sadece... ereveli ayna gibidir insan, bir yn sonsuz ama snrl, ard sonsuz snrsz, zat ise bilinmez... Kbe tapnmak iin yaplm bir put deildir. O, yeryznde insanlarn evresinde

13
bulunarak istifade edecekleri bir iaret noktas ve yaplndaki ince srlar itibaryla da Zat' temsil eden bir semboldr. Allah ise; ei, benzeri, misli, dengi olmayan; domam, dourmamtr ve O yaratlm her ey gibi, Kbe'nin de Rabbi'dir. Putlatrlmasn diye, O 'nun sadece bir sembol olduunun iareti Kur'n'da da verimitir. * Bu Beyt (Kbe)nin "Rabbine" kulluk etsinler. (106/3) Piramitler insann yeryzndeki maddi manev saltanatn temsil etmesine ramen, bulunduu blgelerin yeryznn yksek kozmik enerji ieren akralarndan (enerji dmleri) biri veya herhangi bir Akapunktur noktas olup olmad bilinmiyor. Ancak gerek geometrik ekli itibaryla, gerek yaplrken oluturulan bir takm pf noktalaryla bu kozmik enerjiyi oka toplar vaziyete getirilmitir, o da ayr konu.. Kbe ise, dnyann en yksek kozmik enerji dmne (tepe akras) in edilmitir kanmca.. Ksaca mukayese dahi edilemez! Dnceme gre, Dnya kundalini'si akralar aldka, insanl tekmle tayacak ilim de buna orantl olarak yeryznde aikar olmutur. Aslnda birbiriyle balantldr. Yumurta m tavuktan kt, yoksa tavuk mu yumurtadan hesab... brahim aleyhisselm ve aklad tevhid ilmi bu konuda belirgin bir rnektir. Ancak ne yazk ki gnmzde insanlk Kbe'den piramit anlayna doru bir geri dn iindedir. (Allah Zat' yerine insan ycelten anlay) zlerek gryorum ki, yeni yeni sapkn inanlar yaylmakta.. Bu inanlarn simgesi de zerinde bir gz sembol bulunan piramit'tir. Sapknln boyutlarn grdke piramit zerinde tasvir edilen bu gz, insan bilincinin yceliini ve st uur seyrini temsil etmekten ok, kr basiret gzn hatrlatyor bana.. Hi ekinmeden kendilerince deerli bulduklar paralar zerine bile bu sembolleri koymulardr. nsan ilhlatran sapkn bir inan (irk) tekrar hortlamaktadr. Yeni dnya

14
dzenini bu inan erevesinde kurma hayalleri vardr. Bu sebeple eitli misyonerlik faaliyetleri ve hatta savalar yaplmaktadr. Zaten Kbe'nin zerinin rlmesi de bir hikmetledir diye dnyorum. Ksaca devir kyamet zamandr ve takdir edilen neyse yerine gelecektir. Bu konuya belki baka bir yazda ayrntl olarak deiniriz.

Sudaki Hayat ve Zemzem


Arafat, Beytu'l-Makdis (Mescid-i Aksa) da Dnya'nn nemli akralardr (enerji kiliti/enerji dm/psiik enerji merkezi). Yine buradaki Zemzem Suyu da, blgele bulunan yksek kozmik enerji vibrasyonu (titreimi) olmas sebebiyledir. Bu enerji madde plannda baz tezahrler gerekletirmitir, ki bunlardan en nemlisi hayatiyet kayna sudur. Bu sebeple Zemzem, saf, arnm ve yksek kozmik enerji ieren bir sudur. Kozmik enerji ile su arasnda nemli bir balant olmas sebebiyle, insann sptil bedenindeki her akra aldnda, oluan kozmik vibrasyon nedeniyle madde bedende o akray temsil eden hormonal bezlerin almasnda da baz nemli deiiklikler oluur. Hatta bu akralarn hcre yapsnda ve genler zerinde dahi etkili olduunu dnyorum. Beden salndan ruh salna dek, bilincin evrensel gereklerle aydnlanmas da dahil olmak zere, bir ok konu zerinde etkilidir akralar. (Burada dip not olarak baka bir eyi belirtelim: nsan oluturan sperm de yksek kozmik hayatiyet enerjisi tar ve bu enerji ile oluan vibrasyon meni isimli suyu da beraberinde oluturur. Yine genler, youn kozmik enerji ile titretii iin, hcrelerde sv bulunur. nsan kozmik enerjiden oluan bir valk olmas sebebiyle bedeninin 4/3' sudur. Ksaca bir yerde yksek kozmik enerji varsa, orada yksek frekansta titreim sz konusudur ve yakn evresinde mutlaka enerjisi yksek bir su bulunur, henz aa karlmam olsa bile!)

15

akralar ve Akapunktur Noktalar


Alternatif tp kapsamnda olan Akupunktur'u bir ounuz bilirsiniz. Bu tedavi yntemleri madde bedene deil, sptil bedene yneliktir ve kanmca isabetlidir de.. Bu yntemde vcutta baz enerji dmlerine Akupunktur ismi verilir. Tedavi bu noktalara uygulanr ve sptil bedende ak bozularak hastala sebep olan enerjilerin ak yeniden dzenlenir. te bedenimizdeki Akapunktur noktalar gibi yeryznde de Akapunktur noktalar mevcuttur. Bu noktalara bir misal olarak lkemizdeki nemli bir Akupunktur noktasn verebiliriz. Kiisel grmce Efes (zmir) civar nemli bir yeryz Akapunktur noktasdr. Bu konuya daha bir ok misaller verebiliriz, ancak konunun yanl anlalmasndan ekiniyorum. Bu sebeple fazla derine girmeyelim ve asl konumuza, yani insana dnelim. Kundalini uyandnda ilk olarak kk akras'ndan gbek altndaki dalak akras'na ykselir. Bilin cinsellikle ve ehvani duygularla tanr. Bu akra tkanksa ve almazsa, kundalini burada rahat durmaz. Kii sadece ehvan duygular peinde koar hale gelir. reme ve cinsel salk da bozulur. Eer aksa kundalini gbek hizasndaki Gne sinir a akras seviyesine gelir. Eer bu akra tkanksa ve almazsa, bu sefer de kiide ego ok glenir. rade eksiklii, gc yanl kullanma, kzgnlk, korku, nefret, sahiplenme ve kskanlk duygular oluur. Kii, toplumsal stat, kariyer ve birim benliin yceltilmesine dnk bir aba iine girer ve mide ve sindirim sistemi hastalklar ortaya kar. Eer akra aksa veya alrsa, kii yaam byk bir kararllkla gsler. Ne yapmak istediini iyi bilir ve istediini gerekletirmek adna gl bir irade sergiler. Fakat eer kundalini'nin bu noktaya ykselii pozitif bir kiide deilse, kt sonular verebilir. Bu durum genellikle insan zelliklerle yaratlmam kiilerde olur ve son derece bencil, kendine dnk ve ahlak dk bir kii kar ortaya... Eer bu kii bir de hakikat bilgisi (evrensel gereklerle ilgili bilgi) alrsa, durum daha da ktleir. nk bu kiilerde kundalini bir st kalp

16
akrasna geemez, nk buraya sadece insan zelliklerle varolan bilin ulaabilir. Fakat evrensel bilgi ile titreimleri artan kundalini'yi bulunduu noktada zaptetmek de imknsz hale gelir. Bu kii edindii tm evrensel srlar birim benine dnk kullanmaya balar ve nihayet ortaya Firavun veya Deccal benzeri bir kiilik kar. Bu kiiler baz doa st haller de gsterebilirler. Bunun sebebi, zlerindeki bir takm ruh kuvvelerin aa kmasyla hassasiyet kazanan zihinlerinin, kendi negatif titreimi ile ayn frekansta titreen nsal varlk (dini terminolojide cin denilen) zihinleriyle balant kurmalardr. Bu balant kurulduu anda, kontrol onlarn elinden kmtr zaten.. Bir nsal varln kuklas haline dnebilirler ve bu varlklarn yardm ile bir takm doa st haller gsterebilirler. Gnmzde keramet sahibi bilinen ve veli sanlan bir ok kii byledir. Gerek veliler ise, kendini ok ender olarak belli eder. Bunun da mutlaka btne dnk nemli bir sebebi vardr. Kendi nefsi iin buna ihtiya duymaz.

Kalp akras ve man


Gelelim insan zelliklerle yaratlm, bilin titreimleri yksek pozitif kiiye.. Eer bu kii, Gne sinir a akras (gbek) aldktan sonra hakikat bilgisi alrsa, kundalini kalp akras'na ve dier akralara da ykselebilir. Dini terminolojide veliler (ileridekiler) saidler (sadakiler) ve akiler (soldakiler) iin kalp akras bir snr gibidir kanmca... nk bu akradan itibaren kiideki iman melekesi devreye girer ve kii birimsel uurdan btnsellie adm atar. Vahyin bildirdii gereklere gre, hi bir aki evrensel uura, btnsellie ve sevgiye eriemez. Bir st kalp akras'nn almasnn balca anahtar tevhid inanc dorultusunda Allah'a (mutlak varla) imandr. Baz kiilerin kk, dalak ve Gne sinir a akralar aktr ve kundalini uyarlnca hzla Gne sinir a akrasna kadar ykselir. Kundalini'nin Gne sinir a akras zerine

17
ykselip kalp akras'n amas iin ise, kiinin baz zel almalar yapmas gerekir, ki bu almalara balamak iin de iman gc gereklidir. Demek ki bu noktada artk iman gc esastr. Dier akralarn almas iin basit almalar yeterliyken ve kiinin insan zelliklerle yaratlp yaratlmamas nemli deilken; buradan yukardaki akralar amak iin, baz zel almalar yapmak ve iman gc gerekir. Bu g aa kmadan yaplan hi bir almadan pozitif sonu alnamaz. Bu g de sadece insan zelliklerle yaratlm kiilerde aa kar. Dierleri ise negatif nsal varlklarla balant kurarak yaadklar bir takm olaanst hallerden tr, bu akrann ald hissine kaplr ancak..

Namaz, Zikir ve badetlerin Kalp akras zerindeki Etkisi


Kalp akras'n amak iin yaplmas gereken almalar; ilhi evrensel bilginin alnmas, tefekkr, namaz (uzak_dou retilerinde bunu meditasyonla telafi etmeye alyorlar!?), oru ve en nemlisi de zikir (uzak-dou retilerinde buna mantra deniyor) yapmasdr. Her akrann ayr bir zikri vardr. Eer o zikir yaplmaz ise, o zikre bal akrann almas da gleir. nk zikredilen kelime bir anahtar gibidir. Bilinci o akrann temsil ettii mn dorultusunda programlar. Bu noktaya younlaan bilin, akradaki tkankl aar ve kundalini bir st seviyeye ykselir. Bu sebeple akralarn almasnda zikir de nemli bir rol oynar. Mesela tasavvufta Uzakdou retilerinde belirtilen bu akralarn isimleri aynsyla gemez, ama bu akralarn almas durumundaki nefs bilincinin adlar vardr. Mesela kuyruk sokumu akrasndaki bir bilin, nefs-i emmare bilinci diye isimlendirilir. Gbek alt akras nefsi levvame bilinci, gbek akras nefs-i mlhime bilinci, kalp akras alm bilince nefs-i mutmainne bilinci, boaz akras alm bilince nefs-i raziye bilinci, aln akras veya nc gz alm bilince nefs-i

18
mardiye bilinci, tepe akras alm bilince nefs-i safiye bilinci denir. Yani bu akralara karlk gelir. Hatta tasavvufta arada bir ka fazla akra daha var kabul edilir, ad akra olmasa da.. Uzakdou'nun "akra" dediine slam tasavvufu'nda baz ekoller;"kalp, ruh, sr, hafi, ahfa ve nefs-i natka latifeleri" der. Kimi tasavvuf ekollerinde Levvame nefs bilinci (gbek alt akras dzeyi) denen bilin durumunda kii "l ilhe illallah" zikrini ekmeli derler.. Sonra mlhime nefs bilincinde (gbek akras-gne sinir a akras) "Hu" zikrini ve mutmainne nefs bilincine (kalp akras) geldiinde "Hak", nefs-i raziye'de ( boaz akras) "Hay", nefsi mardiye bilincine (aln akras) gelindiinde " Kayyum" zikrini verirler. Bir de safiye nefs bilinci (tepe akras) var, ama onun zikrini bilmiyorum. Bilen birine sorun ltfen. Dikkat!Zikir tavsiye etmeye ehil olan biriyle grmeden bu isimleri zikretmenizi tavsiye etmem ve mesuliyet de kabul etmem! Namaz klmak ve Allah ve yaratt alemlerde yryen dzeni tefekkr de bir zikirdir. Fakat tefekkr esnasnda ve veya ncesinde Kurn okumak ve esm-hsny zikretmek gerekir. Bunlar olmadan salkl bir tefekkr ve isabetli idraklar aa kmas ok zayf bir ihtimaldir.

Kundalini ve akralar Ters Ynde lerse


Bazen insan zelliklerle yaratlm bir kiide uyarlan kundalini sushumma nadi isimli ana kanal zerinde deil, farkl bir kanala ynelip, bu kanalda hareket etmeye balar. Bunun eitli sebepleri olabilir. Ama sonucu lmcl rahatszlklara yada psikolojik bozukluklara kadar varabilir. Ancak ehil biri tarafndan tavsiye edilen doru almalarla kundalini asl hareket merkezine ekilebilir. Yine baz kiiler de kundalini'nin en tepe

19
akras'na varyla aydnlanmadan (ki buna Allah indindeki ilim denir) evrensel hakikatlerle ilgili ok st dzeyde dsal bilgi alr. Kiinin tm akralar almad iin, titreimleri ykselen kundalini'yi bulunduu noktada zaptetmesi zordur. Bu da kiiyi psikolojik bozukluklara veya bir takm taknlklara ve arlklara srkler. Bir anlamda uursal ve sptil bir hazmszlk yaar. Dini terminolojide bu duruma meczub haller denir. Bu sebeple balangta Gne sinir a akras'ndaki kundalini'yi uyarp harekete geirecek kadar evrensel bilgi (hakikat bilgisi) alnmas yeterlidir. Her akra alnda bu seviyenin ilmini edinmeli ve bu akrann zikri tekrarlanmal ve ona younlamaldr kii.. Bu da ok nemli bir ayrntdr. Mesela kalp akras almayan bir kii, bu akray amak iin BR'lik, evrensel sevgi konusuna odaklanmaldr. Daha st dzeyde bir bilginin alnmas ve o konuya odaklanma, kiinin kalp akras zerine younlamasna engel olacak ve almasn geciktirip gletirecektir. Bir akra kapalyken bir stteki akray amaya almak da olumsuz sonular verir. Aksine kundalini ters ynde harekete geebilir ve akra bsbtn tkanabilir. Bu sebeple; insan her trl sapmadan, hatadan ve sonucunda bana geleceklerden koruyacak teklifleri sunmas asndan ve evrensel gereklerle ve hilafetiyle ilgili bilgilendirerek kulluunu hakkyla yaayabilmesi asndan; evrensel sistemi btnsel olarak ele alp, her trl uyary ve neriyi eksiksiz aklayan vahy temelli bir dinin esaslarna uymak en akllca yoldur.

Vahiy lmi ve Uzak-Dou retilerinin Kayna


imdi vahye dayal ilhi aklamalarla, Uzak-Dou retilerindeki ortak noktalar zerinde durmak istiyorum. nk akln yolu birdir. nsan bilinci arndka baz ilahi gereklere ulaabilir, Rasul ve Nebilerin tebli ettii semav dinlerdeki kadar ayrntl ve emin bir ilim olmasa da... Bu incelemeyi yapmamn sebebi, gnmzde Uzak-dou retilerine duyulan ar merak ve ilgindendir. nk bu retilerde doru olan yanlar da vardr,

20
eksikleri ve saptrlm yanlar da mevcuttur. Salkl bir sentez yaplmaldr. Daha nce de belirttiim gibi bu retiler Mus'dan ok ncesinde de mevcuttur. Kaynann bir nebi veya rasule dayand da iddia edilir. Mesel ok oru tuttuu bilinen dris aleyhisselm 'n Himalaya'larda yaad rivayet edilir. Hatt Kur'n'da "Dosdoru, Allah' birleyici olarak brahim milletine (dinine) uyun. O, puta tapanlardan deildi." (3/95) eklinde methedilen brahim aleyhisselm ve kavminin inan ayrlna dt iin, Hindistan 'dan g ettii zerinde duranlar da vardr. Filibeli Ahmed Hilmi bir ok insann dnce dnyasn derinden etkileyen Amak- Hayal (bkz.) isimli eserinde Buda'y bir veli olarak tantr. Velhasl, madem bu retilerdeki baz konular fazlasyla ilgi ekiyor, o halde bu konular zerinde durmann faydas var inancndaym. Burada Uzak-dou retilerinden doru olduuna inandm baz bilgileri, ilhi bilgilerle karlatrarak sentezlemeye gayret ettim. Amacm yanla saplmamas iin bir k tutabilmektir. Allah yardmcm olsun ve hata yaptrmasn dilerim. Gerekte ise, slm Dini'yle aklanan evrensel gerekler, bu retilerin verdii tm bilgileri ve dahasn kapsar. slm Dini'nin aklad evrensel gereklerin bu ekilde dorulamalara ihtiyac yoktur. Ancak Uzakdou retilerine ilginin bu kadar artmas karsnda bundan baka ne yapabilirim bilemedim akas... * Kim slm'dan baka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba urayanlardandr. (l-i mran-85) * Hi phesiz din Allah katnda slm'dr. (l-i mran-19) * Kim Allah'a smsk tutunursa, artk o, dosdoru olan bir yola iletilmitir. Ey iman edenler, Allah'tan nasl korkup saknmak gerekiyorsa ylece korkup saknn ve siz, ancak Mslman olmaktan baka bir din ve tutum zerinde lmeyin. (l-i mran 101-102)

21

Kur'n- Kerm'de Hayat Aac


* Yemin ederim ki, bu Kur'an'da insanlar iin her trlsnden temsil getirdik. Gerek ki iyi dnsnler. (39/27) Kur'n- Kerm'de ve vahye dayal ilhi kitaplarda bir ok hakikat mecaz ve misallerle anlatlmtr. rnein ounda sz geen "yasak aa" (hayat aac, sidre aac) misali, sptil bedendeki enerji kanallarnn bir aac andrmas sebebiyle seilmi sembolik bir anlatmdr dnceme gre.. (ilgili Tevrat ayeti iin bkz.) Omurilik hizasnda ykselen ana kanal (flenen sr, sushumma nadi), cennetin ortasndaki (madde ve sptil bedenin ortas) yasak aacn gvdesi gibidir. Dierleri ise, bu gvdenin etrafnda tpk aa dallar gibi sptil bedene yaylr. Adem'e (evrensel hakikate ayna olabilecek insan bilincine) cennet'in ortasnda (omurilik hizas bedenin ortasdr) bulunan bu aacn meyvasn yemek yasaklanmtr. Fakat ylan ekline giren eytan, Havva'y (dii olan beden bilincini) aldatr ve yasak meyveyi yemeye ikna eder ve hepsi cennetten karlrlar. Burada ylan olarak sembolize edilen, kundalini'dir. Kiisel grmce kundalini bilincin vehim gc meleksine elik eden enerjiyi temsil eder. Bu g, asl hayal olan evreni varsayan (veya olumsuz altnda varsanan) bir gtr (mn+enerji) ve son derece byk bir gtr, nefs de diyebilirsiniz. eytan ise, sz konusu vehim melekesini, birimsel ynde (olumsuz) tahrik eden ikileme dm bilin+enerji'dir. Yasak meyve ise, kundalini'nin uyanyla, kuyruk sokumundaki kk akra'dan ykselerek gbek altndaki dalak akras'na ykselmesiyle ortaya kan gl cinsellik duygulardr. * Sonra Allah, dem'e hitab etti: "Ey dem! Sen ve ein cennette durun, dilediiniz yerden yeyin; fakat u aaca yaklamayn, yoksa zalimlerden olursunuz." (7/19)

22
* Derken (eytan) onlarn, kendilerinden gizli kalan irkin yerlerini kendilerine gstermek iin onlara fsldad: "Rabbiniz, baka bir sebepten dolay deil, srf ikiniz de birer melek ya da ebed kalclardan olursunuz diye sizi u aatan men etti." dedi. (7/20) * Ve onlara: "Elbette ben size t verenlerdenim." diye de yemin etti. (7/21) * Bylece onlar aldatarak aa sarktt (nceki mevkilerinden indirdi). Aac(n meyvesini) tadnca, irkin yerleri kendilerine grnd ve cennet yapraklarn st ste yamayp zerlerini rtmee baladlar. Rableri onlara seslendi: "Ben sizi o aatan men etmedim mi ve eytan size apak dmandr, demedim mi?" (7/22) imdi u ayetlere dikkat ediniz: "Rabbiniz, baka bir sebepten dolay deil, srf ikiniz de birer melek ya da ebed kalclardan olursunuz diye sizi u aatan men etti." dedi. Ve onlara: "Elbette ben size t verenlerdenim." diye de yemin etti. eytan yemin etmitir, ama yalan yere etmemitir, dorudur. nk kundalini akralarn tamamn atnda (Tamam yedi akradr, yedi ayetli Fatih'nn srrdr) insani bilin (Adem) evrensel bilinle BR'leir, ebedi hayatn gzelliklerini elde eder ve melekler kadar saflar.

23

Bu ekilde iyiyi ktden ayrt etmeyi renen bilin, yava yava tekml eder. Tekml etmesi iin de gbek alt akralar aldnda ortaya kan mnlar deneyimlemelidir. Bu sebeple bilin, saflktan sfliyete ve oradan tekrar safla doru bir daire izerek tekml eder. Ksaca, eytan yalan sylememitir. Kald ki bu yemin yalan yere edilmi bir yemin olsa vahyde yer almazd. lhi emre aldrmayp gnah ileyen bilin, ilhi iradenin gcn fark edecek ve doruyu eriden ayrt edecek bir frsat yakalamtr. Bu bilin tekml ederek sonsuzluu ve ebedi saadeti elde edebilir. Rasulullah tarafndan bir kudsi hadis-i erfte:

24
"Eer siz hi gnah ilemeseydiniz, Allah sizi yok eder ve gnah ileyip hemen arkasndan da tevbe eden bir kavim yaratrd." buyrulur. Yoksa, tm yaratlan hkm ve iradesiyle kuatan O Zat (Allah), tabii ki eytan'a (ikileme dm bilince) izin vermezdi. Her ey mkemmel ilhi bir senaryonun sahnelenmesinden baka bir ey deildir. eytan (ikileme dm birim bilin) da burada nemli bir rol almtr gerekte.. nsan, evrensel uura ayna olabilecek kabiliyetteki bilintir.. eytan ise, O bilince (insana) ktlk ad altnda farknda olmadan iyilik yapmtr ve evrensel bilince ayna olabilecek tekml salayacak frsatn olumasna vesile olmutur farknda olmadan.. Tabii bu onun iyi niyetli olduunu gstermez, ama Allah onu kendisinin dahi farknda olmadan insana hizmet ettirmitir. zetlersek, kundalini bilincin vehim gc beraberindeki kozmik enerjidir ve ida nadi ve pingala nadi yoluyla gelen, negatif/dii ve pozitif/eril pranalar (enerji) ile uyarlr. Kundalini kalp akras'na kadar, kiideki eytani bilincin (yani ikileme dm birimsel bilincin) kontrolndedir. Bu noktadan sonra ise, evrensel uura dnk alr. Titreimleri ykseldii iin meleki bir enerjiye (saf nura) dnr. Kiinin eytannn Mslman olmas kavram da bu olsa gerek.. (Konuyla ilgili daha fazla bilgi iin "Kuds ve Mirac" isimli yazy okuyabilirsiniz)

Kutsal Ruh (Ruh-ul Kuds) ve nsan


Mus aleyhisselm'n yere brakldnda ejderha eklinde bir ylana dnen "s"s da, deruni mnda madde bedende ylan eklinde kvrlan bir prana tr olan kundalini olarak izah edilebilir belki.. Baka anlamlar da var tabii ki..

25
"Kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen RABBini bilir!" Yusuf aleyhisselm'n atld kuyu, Ashab- Kehf'in uyuduu maara, Ykub aleyhisselam'n ge ykselen merdiveni ve brhim aleyhisselm'n atld atele sembolize edilen de kundalini ve hareket ettii sptil enerji yolu olarak da dnlebilir. Yine Mus aleyhisselam'n s ile srleri gtmesi, yapraklar rpmas olarak sembolize edilen anlatmlarn manas da u olabilir: nsan topluluklarna ilahi hakikatler dorultusunda yn verirken, Rabbi Allah tarafndan zden balanan kendindeki bu ilhi gc diledii gibi kullanmasdr. Bu grevi yerine getirirken, bilinci hi bir akra seviyesinin anlay ile ve birimsellikle kayt altna girmeksizin, eitli seviyelerde gezinebilir. Mus'nn Tr-u Sin'ya kp Rabbi ile konumas ise; kundalini'nin sushumma nadi'de (omurga hizasndaki ana yol) aln akras ve zirve akraya dek ykselip, bu akralar amas, evrensel ilhi hakikatler dorultusunda aydnlanmas, O bilinle BR'lemesi ve O'na ayna olmasdr. Bu konudan ncil'de de bahsedilir: Msnn lde ylan yukar kaldrd kaldrlmak gerektir. (Yuhanna 3/14) Kur'n'da ise: * Kitab ehlinden hibir kimse yoktur ki, lmeden nce O'na (sa'ya) iman etmi olmasn. Kymet gnnde O, onlara ahitlik edecektir. (4/159) Burada zellikle dier nebi ve rasuller deil de s aleyhisselm'n zikredilmesindeki sr ise, kendisinin yaratl hikmetinden, yani Ruh-l Kuds (Kutsal Ruh-Ruhullah) olmasndandr. Yani insana yaratlyla balanm bu ana hayatiyet enerjisinin (ruhun gibi, bylece insanolu da yukar

26
flenii) srr, birim nefsin lmnden hemen nce her ilim sahibi tarafndan mutlaka fark edilecektir. Bu sebeple insanlk bilinci uyana getiinde de s aleyhisselam yeniden yeryzne terif edeceklerdir. Bunun zerinde detayl dnmeyi sizlere brakyorum. Fakat burada bir konuyu belirtmekte yarar var. Rasul ve nebiler herhangi bir alma ile bu noktaya gelmezler. Onlar Allah'n zel bir rahmeti ve lutfuyla, hi bir alma yapmakszn, bir rpda o noktaya ykselir ve ilhi hakikatlere vakf olurlar. imdi kundalini konusunda younlamay brakp, balangtaki konumuza, yani yaratlta balanan evrensel hayat enerjisini (nuru/pranay) biraz daha aalm isterseniz. Szn ettiimiz zden aa karak peinen verilen bu enerji, insan meydana getiren mnlarn, yani yaratl sebebiniz olan mnlarn beraberinde aa kan hayatiyet enerjisidir (kudrettir).

Ecel ve mr
Mn (belli bir anlam ortaya koymak zere programlanm bilin) + Enerji (nur / hayatiyet / prana) te o g, bizleri dnya plannda yaatan, hayat veren bir enerjidir. Bu boyutu alglamaya, zden gelen bu destek g varolduu srece devam ederiz. Eer madde beden ve beyin, sptil bedendeki bu hayatiyet enerjisi ile desteklenmezse, yaamlarn devam ettiremez, demitik. Fakat bu z enerjinin miktar, dnya yaamnda aa kacak olan mnlarla balantldr. Nasl ki kundalini bir enerji idi, ama ba bo bir enerji

27
deildi. Programl, bilinli, bir mn ieren bir enerji idi. Berberinde vehim (varsanma veya varsayma) melekesi tayordu. te bunun gibi, yaradl sebebimiz olan tm mnlar da beraberinde bir enerji (nur) tar. Yaradl sebebimiz dorultusunda bu mnlarn miktar ve hangilerinin aa kaca batan belli olduu iin, beraberlerindeki enerjinin toplam miktar da bellidir. Zaten bu mnalarn toplamnn aa kmasna ecel sresi, beraberindeki enerjinin dnya bedeniyle kullanm sresine mr sresi denir. Dsal yoldan alnan enerjiler de yine bu mnlar (kader) dorultusunda z enerjiye destek olur. mr, bu toplam enerjinin bedenli yaamda kullanm sresidir, demitik. Dnya yaamnda kullanlacak olan bu kozmik enerji toplamnn, doru veya yanl kullanlmasna bal olarak, kullanm sresinin uzayabileceini veya ksalabileceini dnyorum. mrn bereketli olmas yada ziyan edilmesi kavramlar da bu ekilde aklanr kanmca.. Bunu una benzetebiliriz: Bir amar makinesi, srekli altnda dahi, arza yapmadan azmi ne kadar sre kullanlabilecekse, mhendisler tarafndan daha meydana getirilirken bu tespit edilir. Hatta bu artlar bilinli ekilde oluturulur ve makina buna gre dizayn edilir. Eer bu sre 3 yl ise, bu sreye garanti verilir, ama daha iyi kullanlrsa 7 yl makineden arzasz verim alnabilir, diye belirtilir. Siz artk bu makineyi nasl kullanrsanz kullanrsnz, buna karmazlar. ster garantisi dolmadan makinenizi bozarsnz, ister 7 yl dolunca.. Yada anneannelerimizin yapt gibi dikkatli kullanr ve makineye hi arza yaptrmadan 15 yl kullanrsnz. Makinenin mrn, mhendislerin matematiksel hesap bilgisi, kullanlan malzeme, iilik ve kullanma ekli belirler. Bunlar ne kadar dikkatli kullanrsanz o kadar uzun sre yaatrsnz makineyi.. Al sana bir bardak su! Ya bir dikite ier bitirirsin, yada taksit taksit ziyan etmeden iip, 24 saat idare edersin, gibi... Bu rnekler zerinde dnerek mr konusunu anlamaya alabiliriz.

28
Bir doktor arkadamn dediine gre, insan bedeni dahi bu ekilde alrm. rnein bir kalbin, bebek daha ana karnndayken oluup atmaya balad ilk anda, ka kere ataca belli imi.. Yani organlarmzn da kullanm sresi var, tpk amar makinesi gibi.. imdi, ya strese girip kalp atlarn boa harcarz ve 90 yl atabilecek kalbimizin, at saysn 45 ylda bitiririz. Yada sakin ve yava atan bir kalple 90 yl yaarz! Bo yere dememiler byklerimiz, "nefesler sayldr!" diye.. Demek ki kalple birlikte cierlerimizin nefes al da sayl.. Birbirine baldr zaten tm.. Beyin orkestra efidir, dierleri de orkestra elemanlar demitik, nceki bir yazmzda.. Bu enstrmanlardan biri dahi dierlerinden nce sussa, bu orkestrann yapt mzik dinlenmez, kulak trmalar.. Demek ki hepsi birbiriyle uyumlu ve z enerjileri ile dtan aldklar destek toplamn azam kullanm sreleri de eittir. O halde bunlar uyumlu, ziyan etmeden, verimli ekilde kullanmak gerekir. Madem ki madde beden elbisesi giyinerek bu boyutu alglyoruz ve ebed hayatn mhendisi olan madde beyni kullanyoruz ve evrensel gereklere uyanmak ansmz bu planda mmkndr, o halde bu bedenin hayatiyetini salkl ve uzun sre devam ettirmek krdr. Aldmz dsal enerjiler de, bedende kullanlan bu z hayatiyete kader dorultusunda katkda bulunan ekstra takviyedir, demitik. amar makinesine bakm onarm yapmak gibi... Burada bir noktaya dikkat ekelim. Ecel yaradln sebebi olan mnlarn tmnn kuvveden fiile k ile alakal olduu iin, batan belli olan bu sebebin deimesi mmkn deildir. Dini terminolojide buna ayan- sabite denir. Bu sebeple ecel sresi deimez. Yaradl sebebiniz olan mnlar tmyle kuvveden fiile ktnda, bu boyutta iiniz bitmitir. Ama beraberindeki enerjinin ziyan edilmemesi ve daha bereketli kullanlmas mmkndr. Yoksa ecel gelmeden mr bitiverir Allah korusun!

29

mr Uzar Ecel Uzamaz!


* "Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir damla sudan yaratt. Sonra sizi iftler kld. O'nun bilgisi olmadan ne bir dii hamile olur, ne dourur. Kendisine mr verilenin de mrnn uzatlmas da, mrnden ksaltlmas da mutlaka bir kitapta yazldr. phe yok ki bu, Allah'a gre kolaydr." (35/11) imdi bu dnceler dorultusunda, yukardaki; "Kendisine mr verilenin de, mrnn uzatlmas da, mrnden ksaltlmas da mutlaka bir kitapta yazldr" satr ve Evliyaullah'tan bazlarnn; "mrm, beni sevenlerin dualaryla uzad!" (Yani, Beni sevenlerin gnlden ettii dualarla, bedensel hayatiyet enerjimi daha uzun srede ziyan etmeden, bereketlice kullanmak nasip oldu) eklindeki beyanlarn daha iyi anlayabiliriz. Daha nce belirttiimiz gibi, bu dsal olarak ekstra alnan enerji, dolayl yoldan Gne'ten gelen hayatiyet enerjisidir. Bu enerji, zmseyebileceimiz en saf halde nefeste, suda ve nc olarak da bitkilerde olur.. Bu sebeple, salkl (hijyen) havadar ortamlarda bulunmak; derin, dzenli, yava, diyafram kullanlarak ve burundan nefes almak nemlidir. Yine suyun neminden bahsetmitik. Bol su imek ve sk ykanmak (abdestin mant da budur) faydaldr. Bol sebze, meyve ve bakliyata dayal bitkilerle beslenmek, sun gdalardan ve toksik besinlerden uzak durmak, yava ve ok ineyerek yemek, doyduktan sonra yemeye devam etmemek de mr bereketlendiren tavsiyelerdir. Fakat en nemlisi de mutlaka stresten, endielerden, gerginlikten, ar hareketlilikten ve yapmack tavrlardan uzak olmakta fayda vardr. Bilincin bu gibi negatif ynde almas, ak akralarn dahi tkanmasna yol aabilir. Ksaca, zihnimizin iinde bulunduu durum, nasl yaadmz ve hangi ortamda

30
bulunduumuz kadar, ne yediimiz ve ne kadar yediimiz de mrmz ve bilincin aydnlanmasn etkiliyor ve ok nemli!... Bizlere ana karnnda 120. gnde peinen verilen bu hayatiyet enerjisini, hem ilhi hakikatler konusunda bilinlenme asndan, hem dnya yaamndaki hayatn devam asndan, daha uzun sre, bereketle, ziyan etmeden kullanmak istiyorsanz; bilinli yaamnz ve zellikle stresten, znt ve skntlardan uzak durmanz tavsiye ederim. Baknz kalbinizin ne kadar ataca batan belli! O halde bu kalbi bo yere arptrmayn. Her skntya girdiinizde, her sinirlenip gerginlik yaadnzda, kalp atlarnz sklayor ve bo yere kalbinizin mrn ve dolays ile kendi mrnz tketiyorsunuz. Hani birini korkutursunuz veya heyecanlandrrsnz da; " mrmn bir ka yln yedin!" der ya,?.. Bu sz, abartlm olsa da doruluk pay vardr. Az nce sylediim gibi, nefesle kalp atlar da doru orantldr. Kalp atlarn dzenlemek iin, nefeslerin de dzenlenmesi gerekir. O sebeple zihinsel kontrol kaybettiiniz, gerilip sinirlenerek kalp atlarnz artt anlarda, hemen nefes al veriinizi dzenleyip yavalatn. Sakin ve dzgn aralklarla, derin derin, burundan, karn kaslarnz ve diyaframnz da kullanarak nefes alp vermeye gayret edin! Bu ekilde kalp atlarnz yavalayacak ve says da azalacaktr.

Salkl Yaam ve Eksersizler


imdi akllara "Kalp atmz artmasn diye spor da yapmamal myz? Spor (eksersiz), salk ve zellikle kalp sal iin nerilmiyor muydu?" gibi bir soru gelebilir. Evet, salkl yaam iin (ve zellikle kalp sal iin), gnde en az yarm saat eksersiz yapmak gereklidir. nk, yarm saat eksersizle kalp atnz hzlanr belki, ama bu ekilde belli bir amala ve belirli bir sre altrlan kalp, gnn kalan 23,5 saatinde ritmik, yava ve dzenli atar. Ama on dakika stresle atan kalbin, gn boyu ritmi bozulur ve sk sk arpntlar eklinde hzl atmasyla sonulanr. Aradaki fark bu!

31
Getiimiz yllarda popler olan fitness tr eksersizler, son yllarda yerini Pilates metodu vb.lerine brakmaktadr. Fitness tr eksersizlerde akl yrtmeksizin yarmac bir mantkla akcierlere ve kalbe yklenen hareketler mevcuttur. Oysa Pilates metodu vb. yntemlerde egzersizler, hedefledikleri kaslar uzatp glendirir, eklemler alr ve kas gerilimleri yok edilir. Her bir egzersiz iin gelitirilmi zel nefes teknikleri, bedendeki enerjinin bu blgelere gnderilmesine yardm ederken, bedenin geri kalannn rahatlamasn salar. Bu eksersizlerin en nemli zellii akcierler ve kalp zerine ar bir bask uygulanmadan gerekletirilmesidir. Eer salkl yaam iin spor yaplacaksa, benzer metotlarn uygulanmas daha akla yatkndr kanmca...

Beslenme
Bitkisel gdalar, enerji ynnden hayvansal gdalardan daha rafinedir. Canllardaki Gne'in hayatiyet enerjisi, hcre yaps karmaklatka kullanm zorlar. Hayatiyete dnmesi iin, aldmz enerjiden fazlas harcanabilir. Bitkilerde daha basit olan hcre yaps, hayvanlarda karmaklar. Bu sebeple bitkisel gdalar, hayvansal gdalardan daha rafine, pozitif ve eril enerji depolardr. Uzak-dou retilerinde kii yediklerinden ibarettir, denir. Bu ksmen dorudur. Bunu yle aklayalm: Evrensel sitemde her ne varsa, holografik olarak insanda da vardr demitik. Bu ayns ile yeryz iin de geerlidir. Yeryz de bilinli bir varlktr ve kendine gre kk bir alemdir. Onun da bir bilinci, ruhu ve bedeni vardr. Bitkiler onun bedenindeki melekler gibidir. Hayvanlar ise, negatif nsal varlklar denilen cinler gibidir. nsan ise yeryzndeki tm bu varlklarn en gzel sentezi ve en stndr. Yeryzndeki hilafeti de bu adandr. Fakat insan ne melektir, ne de cin.. O, en gzel sentez ve orta yoldur... te bu sebeple hayvansal gdalarn tamamyla kesilmesi arlktr, doru deildir. zellikle balk ve hazm kolay yasz hayvansal gdalar alnmaldr. rnein Rasulullah efendimiz hayvansal gdalar

32
kesmemitir; ancak bitkilerle beslenen hayvanlarn etini ve etin hazm kolay yerlerinden yemeyi tercih etmitir. O yeryzndeki en Kamil nsan olarak her zaman orta yolu seerdi!

Planetler ve Kozmik Enerjileri


nemli bir konuda planetlerden dnyaya yansyan enerjilerdir. Mesel Ay'n enerjisi Gne'in aksine dii bir enerjidir. Ay ve bulunduu konumlar (yeni ay/dolunay veya iinde bulunduu bur gibi), bedenimiz ve zihnimiz zerinde ok etkilidir. Gne gndz ve uyankl, Ay gece ve uykuyu temsil eder. Gndz hayattr, gece ise lm.. Gne da dnktr, Ay ie-ze dnktr. Gne zihnin dnyaya dnk maddi yz ve beden zerinde etkilidir, Ay ise zihnin ze dnk yz ve nsal beden zerinde etkindir. Gne sol beyin zerinde, objektif ve somut dnce, zaman kavramlar zerinde etkilidir. Ay ise; sa beyin, subjektif ve soyut dnce, grsel idrak ve mekan kavramlar zerinde etkilidir.. Gne idraktr, Ay duygular.. Fakat eril olan Gne enerjisi ile, dii olan Ay enerjisi dengeli olmaldr. Biri dierinden nde gitmemelidir, ki denge salansn. Gece ile gndzn eit olmas gibi...

Nefes ve Pranayama
Azdan nefes almak pek tavsiye edilmez. nk bu ekilde nefes almak hayat enerjisi (prana) kaybna yol aar. Doru nefes alnmad takdirde, akcierler tam kapasite ile almaz ve gereken verim alnamaz. Bu durumda akcierlerin yalnz st ksm kullanlr ve kana daha az miktarda oksijen gider. Bu da bedenin yorgun, bitkin olmasna sebep olur ve hastalklara direnci azaltr. Nefes alp veri yanl olduu durumda, akcierlerin

33
solunum srasnda ortaya kan toksinlerden arndrlamaz ve beden hcreleri hayati faaliyetleri iin gerekli oksijeni alamaz. Diyafram hareketsiz kald iin, bbrekler, barsaklar ve dier organlardan tam kapasite ile verim alnamaz. Yanl nefes alp verme, sinir sistemini ve kalbi de olumsuz ekilde etkilemektedir. Bu da bir ok hastal beraberinde getirir. Burun blgesindeki enerji kanallarndan sz etmitik. Bu yolla alnacak sptil hayat enerjisini de unutmamak gerekir. Sushumma nadi isimli ana enerji kanalnn solunda ida nadi, sandan ise pingala nadi adnda iki kanal daha bulunur, demitik. Pingala nadi kanal sa, ida nadi kanal ise sol burun deliinden balayarak kuyruk sokumuna kadar iner. Yine Gne enerjisi pingala nadi kanalndan, Ay enerjisi de ida nadi kanalndan akmaktadr. Kayna Ruh-u Azm (evrensel ruh) olan kozmik hayatiyet enerji, nefes alrken hava ile birlikte vcuda girmektedir. nsan nefes aldka akcierleri oksijenle, bio-enerji kanallarn ise kozmik enerji ile doldurmaktadr. Bu bilgilerle, nefes konusunun tm mistik retilerde neden bu kadar nemli olduunu daha iyi anlayabiliriz.

34

nsan nefes aldnda her iki burun deliini kullanmaz. Belirli bir sre sa burun deliinden ve belirli bir sre sol burun deliinden nefes alr. Gece sol burun deliinden

35
nefes alnr. Ay enerjisi (pranas) insan sakinletirir, bu sebeple insan sol taraf ste gelecek bir ekilde yatmaldr. Solunum, bir burun delikten dierine geerken, ok ksa bir sre iin her iki burun deliinden de ayn anda nefes alnd sylenir. Bu ok zel bir nefes ekli olarak kabul edilir ve Uzak-Dou retilerinde buna sushumna nefesi denilir. Sushumna nefesin lm annda da gerekletii sylenir. Ayrca bu nefes eklinin gnein tam battnda ve doduunda da olutuu sylenir. imdi tam bu noktada, Rasulullah efendimizin gece sa yan zerine yatlmasn tledii hadisi hatrlayalm! Gece Ay'dan yansyan hayat enerjisi sol burun deliinden alnan nefesle geldiine gre, sa yana yatmak sol burun deliini rahatlatr ve daha kolay nefes alp vermeye yarar. Her iki burun deliinden hava almas ise, lm yada gnein batt ve doduu andadr. Yine bu zaman diliminde namaz klnmamas gerektii de tavsiyeler arasndadr. Kyamet saatinin gnein batt an olan "aiyen" olarak tasvir edilmesi ve lmn de bir tr kiisel kyamet olduunu da hatrlatarak, size yeni bir dnce ufku aalm. Konuyu datmamak iin, detayl tefekkr size brakyorum. Bir de unutulmamas gereken udur ki; varolan hi bir enerji yok olmaz, ancak dnr. Bu hayat enerjisini doru ynde kullanrsak, dnm halinde atl olarak uzaya dalmak yerine (ki bu yolla ze dner), ilenmi olarak ruh bedene yklenir. badetlerin bir dier faydas da budur. Bu da dier boyuttaki yaammz iin ok nemli bir kredidir. Demek ki, nefes yavalayacak, kalp yavalayacak ve bununla birlikte zihindeki hararetli hareketlilik de yavalayacak.. Bunlar hep biri biri ile balantldr. Nasl beynimiz bedeni ynetiyorsa, o beden de beyni olumlu yada olumsuz ynde geri besleyebilir. (Sptil bilinle beyin arasnda da byle bir destekleme vardr) Zihindeki (bilinteki) hararetli hareketliliin yavalamasyla kastettiimiz, zihnin dinginlemesidir. Bir ok ie yaramaz

36
eyi dnmek ve anlamsz duygusal tepkiler vermek yerine, faydal eylere sakin ve akl zelliini aktive ederek ynelebilmesi demektir. Ayrca, znzle ilgili hakikatleri dnp, zihninizi buna programlamak iin de, zihnin sakinlemesi ve olabildiince az ey dnerek, sadece bir noktaya, yani "Tek"e odaklanmas gerekir. Bu da ruh bilinci hafzanza salkl ykleme yapmanz anlamna gelir. Hepsi zincirleme birbirine baldr. rnein tm ibadetler gibi namaz ibadeti de, bu trden bir fiildir. Namaz klarken baka eyleri dnmemeniz tlenir. nk bu ekilde zihni bir konuya odaklayp programlayarak, gereken verim alnr ve zihin huzura kavuur. Bu huzur hali ruh bilincine de yansr, beraberinde ilenmi ve dntrlm hayat enerjisi de yklenir. Bu enerjiye klasik tasavvuf dilinde NUR da denir. mr konusunda Kur'n'dan vahye dayal ilhi bilgilerle, Uzak-Dou retilerinden gnmze gelenler arasnda bir sentez oluturmaya gayret ettim. Konuyu daha fazla datmadan, doru nefes alp vermek (pranayama) ve zihnin dingilii hakknda bir dostumdan dinlediim gzel bir hikaye aktararak bitiriyorum: Bilge bir zat, pek ok kimseden methini iittii, yksek seviyeli baka bir bilgeyi ziyaret iin yola kar. Amac, onunla tanmak, sz konusu mertebeye hangi bilgi ile ve nasl eritiini sormak, verecei bilgilerden istifade etmektir. Verilen adrese yaklarken, bitki rtsnn aniden gzelletii, yol kenarlarnda renk renk ve eit eit ieklerin am olduu dikkatini eker. inden der ki, "Belli ki bu kii byk bir zat!.. Evine yaklatka buna delil olabilecek belirtiler artyor." Yolun sonuna geldiinde ev sahibi o byk bilgeyi bahe kapsnda kendisini beklerken bulur ve; "Geleceimi biliyor muydunuz? " diye sorar. Ev sahibi, "Evet, biliyordum!" der. Ald cevaplarla inanc daha da pekien misafir bilge, yeniden ev sahibine sorar; "Bu mertebeye ve dereceye hangi bilgilerle ve nasl ulatnz merak ettiimi ve bunu sormak iin geldiimi de biliyorsunuz o halde?

37
".. Ev sahibi, misafirine yle cevap verir: "Evet, ama size anlatacak ok eyim yok.. Aslnda pek fazla ey bilmem. yle tahsil falan yapmadm, bu sebeple aklm ermez ok detayl bilgiler zerinde tefekkre... Ama ok istekliydim ve bilge bir retmene gittim. O'na dedim ki: 'Ben cahilim, bana anlatacaklarn anlamayabilirim. Ama ok istekliyim! Bana Mutlak Varlk'la Bir olabileceim pratik bir yol ret ve huzura kavutur zihnimi..' O da bana: 'Nefeslerini, kalp atn ve zihnini yavalat ki, huzura er! Huzura eren, Mutlak Varlk ile BR'dir!', dedi. Ben de onun dediini yaptm. Nihayet bu dereceye ulatm.".. Bu aklama zerine misafir bilge yine sorar; "Peki, ne kadar yavalatabildiniz nefeslerinizi?".. Ev sahibi bilge cevap verir; "yle aklayaym: Ben bir nefes alrm bir nesil doar, bir nefes veririm o nesil lr. te bylece nefes alp verirken, nmde nesiller gelip geer!"

Solunum almas (doru nefes alp verme)


Solunumun balca amac vcut hcrelerindeki karbondioksitin dar atlmas ve yerine oksijen alnmasdr. Bu ilemler akcierde gerekleir. Oksijen ve karbondioksitin, vcudumuzdaki tayclar kandaki alyuvarlardr. Akcierde kanla temas eden alyuvarlar, hcrelerden getirdikleri atk madde olan karbondioksiti keseciklerin iine boaltrken, kesecik iindeki oksijeni emerler. Oksijen molekl alyuvarlarn iinde bulunan hemoglobin adl bir molekl tarafndan hcrelere tanr. Hemoglobin molekl ok zel bir tasarma sahiptir. D grn oksijen veya karbondioksit tamaya ok uygun bir eit fincan altl biimindedir. Akcierde oksijene balanan hemoglobin, kan dolam yardmyla vcudun derinliklerine doru yol alr. Oksijene ihtiyac olan dokulara ulaldnda bir mucize gerekleir. ok zel bir tasarma sahip hemoglobin molekl,

38
ortamdan kimyasal olarak etkilenir ve oksijenle arasnda kurulu olan kimyasal ba kopar. Hemoglobin bunun sonucunda ykn yani oksijeni brakr. te bu oksijen molekl orada bulunan hcrelere hayat verecektir. Gerek beynimizin, gerek vcudumuzun enerji ihtiyacn karlarken oksijenin yaklmas ve bu esnada aa kan karbondioksitin de dar atlmas gerekir. O halde ne kadar salkl nefes alrsak, o kadar bol enerji elde ederiz. ncelikle akcierlerin sal iin temiz ve havadar ortamlarda bulunmak gerekir. Ayrca sigaradan ve sigara ienlerden uzak durmak da ok yerinde bir davran olur. Fakat bir pf noktas daha var bu konuda... Acaba doru nefes alp veriyor muyuz? te bugn gkkua sohbetimizde doru nefes alp vermenin (solunumun) srlarn hakknda bilgi vereceim sizlere... Bir takm solunum almalar yaparak, cierlerimizden gerektii gibi istifade etmeyi renebiliriz. Drt eit solunum tr vardr. 1234Alt Akcier veya Diyafram Solunumu Orta Akcier Solunumu st Akcier Solunumu Srasyla st, Orta ve Alt Akcier Solunumu

1- imdi bir yere rahata ama dik oturun. Ellerinizi yana yere yada dizlerinizin zerine brakn. Gs kafesinizi sabit tutarak nefes aln, bu durumda iken karnnz iecektir. imdi nefes verirken karnnz da ieri ekin. Bu esnada gs kafesinizin hareket etmesine izin vermeyin. Sonra bir sre nefesinizi tutun ve yava yava geri verin. Bu ekilde bir sre yava yava nefes alp verin.

39
2- Yine yere rahata ama dik oturun. Ellerinizi yana yere yada dizlerinizin zerine brakn. imdi karn kaslarnzn sabit kalmas iin karn kaslarnz iinize ekerek ve skarak nefes aln. Aldnz nefes gs kafesinizin orta blmn iirsin. Sonra bir sre nefesinizi tutun ve yava yava geri verin. Nefes alp verirken kaburgalarnzla rtl olan blm inip kalksn. Bir sre de byle solunum yapn, ama acele etmeden... 3- Olduunuz yerde bir sre kaln ve nc solunum egzersizine gein. Bu sefer karn kaslarnz ve gs kafesinizi sabit tutmak iin ie ekin ve kasp skn.. Nefes alp verirken omuzlarnzn ve kprck kemiinizin inip kalkmasn salayn. Her seferinde nefesinizi bir sre tutup, sonra geri verin. Bu ekilde alana dek solunum yapn. 4- Olduunuz ekli bozmayn. Elleriniz yanda yerde yada dizlerinizin zerinde... imdi ok yavaa nefes almaya balyorsunuz. Ama bunu yaparken ilk anda karn kaslarnz ve gs kafesiniz ie ekik kaslm sabitken, omuzlar ve kprck kemii imeye balyor. Sonra srasyla gs kafesini serbest brakyorsunuz ve o da itikten sonra karn kaslarnz serbest brakyorsunuz. imdi alt, orta ve st cier srasyla hava ile doldu. Nefes verirken de srasyla dierleri sabitken nce karn kaslar ieri ekiliyor ve alt cier boalyor. Sonra gs kafesi iniyor ve orta cier boalyor ve sonra da omuzlar ve kprck kemii iniyor. Bunu tersinden de deneyin. Yani nefes alrken cieri iirmeye stten deil, alttan da balayabilirsiniz. Yine nefes verirken de tam tersinden havay boaltmaya balayabilirsiniz. Her trl de olur. Bu ekilde bir sre yava yava nefes alp verin. Nefes alrken daha hzl, verirken ondan daha yava verin.. Nefes aldktan sonra nefesinizi tuttuunuz sre iinde cierleriniz havadaki oksijeni daha iyi deerlendirecektir. Ksa ksa ve kesik nefes almak salkl deildir. Ayrca daima nefesi

40
burnunuzdan alp, aznzdan verin. Daha nceki bir yazmzda burundan nefes almayla ilgili baz bilgiler vermitik. Burunda nefesle birlikte aldnz sptil enerjinin de giri noktalar olduunu yazmtk. te size doru solunum yapmay renmek iin bir ka egzersiz... Zamanla 4. maddede belirttiimiz solunum ekli size yerleecektir. Gnn belirli saatlerinde, her ortamda kolaylkla yapacanz bir almadr bu.. Uzakdou'da doru solunuma "pranayama" derler ve Yoga yapanlara da bu almalar nerirler.. Eer doru solunumu renirseniz, ibadetleriniz, tefekkrnz esnasnda da faydasn grrsnz. Bir takm rahatszlklarnzn da kendiliinden getiine ahit olup arabilirsiniz. zellikle gne balarken veya ok sinirlendiiniz anlarda yada nemli bir i ncesi stres hali olutuunda bu solunum almasnn faydas olur. Dikkatinizi bu almaya ve aldnz nefese ynelttiiniz anda ne sinir kalr ne stres... Zihninizi ynlendirmek ve neyle ilgileneceine karar vermek sizin elinizde.. Bu konuda size ekstra bir neride daha bulunaym. Bunu size Yoga yapanlar tavsiye etmezler. Nefes alrken Allah deyin, verirken Hu deyin.. Bakalm ne sonu alacaksnz. Baka bir gn de zikir rabtas nasl yaplr, o konuya gireriz inaallah.

Bilgi Notu:
E-mail ile sorduunuz sorulara elimden geldii kadar ve bilgimin yettii lde cevap vermeye alyorum. Kukusuz benim de bilmediim bir ok ey var. Her eyi bilen sadece Allah'tr. Kimi zaman sorduunuz bir soru belki de daha nce hi aklma gelmeyen veya zerinde hi dnmediim bir konu olabiliyor. Buna ramen kimseyi bo evirmemeye ve o konu hakknda ilk kez dnyor olsam dahi, nasip olduu kadar kanaatimi sizinle dosta paylamaya gayret ediyorum. Fakat e-maillerinizde beni ok

41
artan ve dndren bir konu var. O da UzakDou retilerine gsterdiiniz ilgi, merak ve bu konuyla ilgili youn sorularnz. Diyebilirim ki slm ve tasavvufa bu kadar ilgi yok. Oysa amacm UzakDou retilerini anlatmak deil, slm ve tasavvufla ilgili dncelerimi sizlerle paylamakt. Bu sebeple sizlerden zel bir ricam olacak... Ltfen UzakDou retileri hakknda bilgi almak iin soru sormayn. nk bu konu benim ilgi alanm deil.. stelik bu retilere ihtiya duymuyorum ve sizlerin de ihtiyacnz olduuna inanmyorum. Yukardaki "Hayat Aac" isimli yazmda bu konulardaki dncemden uzun uzun sz ettim ve bu kadarn yeterli buluyorum. Ayrca, piyasada yzlerce bu konuda yazlm kitap var, arzu ederseniz sorularnz iin o kitaplara bavurabilirsiniz. Eer bu retileri tasavvufla btnletirmek iin bir yntem aryor ve soruyorsanz, dnceme gre bu aray gereksiz bir ura olur. Evrensel sistemi anlamak ve kendinizi tanmak amacyla bu konularla ilgileniyorsanz dahi, gereinden fazla taklp kalmamanz neririm. Eer bu konuya yaklamm anlamak istiyorsanz, yazdm doksan dokuz adet yazdan sadece bir tanesinde bu konuya yer verdiimi hatrlatmak isterim. Sz konusu yazy yazma amacm ise, "tm bu bilgiler enbiyann (Allah nebileri ve rasullerinin) bilmedii eyler deildir", demek iindi. "akralarnz amak iin kap kap meditasyon yaptracak birini arayacanza, inandnz dinin (slm'n) nerdii ibadetleri yapn", demek iindi. Zira ruhu kavranarak yaplan ibadetler (zellikle namaz), en mkemmel kabul edilen meditasyondan ok daha etkilidir. Gnde be vakit namaz klmaya aksatmadan devam eden kiinin enerji bedenindeki akralar ok ksa bir sre iinde dengeli bir ekilde almaya balar. Eer bir de zikir almasn buna ilve ederseniz, yerini yeryzndeki hi bir almann tutmayaca seviyelere ularsnz. stelik slm'n teklifi olan ibadetleri yaparken, akralar hakknda bilgi edinmi olsanz da, edinmemi olsanz da akralarnz alacaktr. Sadece sz konusu ibadetlerin neler olduunu ve nasl yapldn renmeniz ve ruhu zerinde tefekkr ederek bu ibadetleri yapmanz yeterlidir. "Hayat Aac" isimli yazy yazarken, vayhin (Kur'n'n) nerilerinden

42
baka bir yol aramanza gerek yok demek istedim, bundan baka bir ama tayormuum gibi yanl anlaldmsa dzeltmekte fayda var! Dnceme gre dinin teklifleri dndaki bu gibi konulara gereinden fazla ilgi duyup zaman ayrmak, hem gereksiz riske girmektir, hem de geri saymlarda olan zaman ziyan etmektir. slm dininin size nerdii almalar (ibadetler) ve yaam biimi, hi bir retiyle kyas edilmeyecek seviyede size yarar salar; hem dnya yaamnzda, hem de ahiret yaamnzda... Bu vaad Allah'ndr, vaadini elisiyle insanlara bildirmitir. Size sunulmu bu ans deerlendirmeyip bu gibi retilerden medet ummak, tabiri caizse sa kulanz tutmak iin sa elinizi ensenizden dolandrarak kulanz yakalamaya almaya benzer. Tabii yakalamay baarabilirseniz. Bu yaptnz ne kadar mantkl ise, sizin iin seilmi ve kolaylatrlm slm'n nerilerini brakp sz konusu retilerin peinden komak da bu kadar mantkldr kanaatimce... Atlacanz bu gibi bir macerann riskleri konusunda sizleri bir ok kez uyarmtm. Baz dostlarm, bu retilerin peinde nasl zaman ldrp, nihayetinde skutu hayaller yaadklarn anlatmlar. Bunlarn tm bende srdr, ancak gelen bir soru cmlesini ibret olmas asndan sizlerle paylamak isterim. "Allah'n insanlara Tevrat'tan beri yasaklad ve Kur'n'da da helal klnmayan bir eyi Yoga bize mbah klabilir mi?" diye serzenilerde bulunuyor dnen bir beyin! Hazr konu almken nemli bulduum dier baz konularda da sizleri uyarmak isterim. zellikle UzakDou retilerinin iddias olan reankarnasyon inanc ve new age tr inan tacirlerinin iddias olan kyamet vakti Sirius yldzndan gelecek kurtarc Tanr(!) ve tanrcklar(!) konusuna dikkat ekmek istiyorum. (ok merak edilen Sirius Yldz ile ilgili aklama "Astroloji Nedir?" isimli yaznn sonuna ilave edilmitir, bakabilirsiniz) Bunlarn tm negatif ruhani varlklar dediimiz cinlerin aldatmacasdr. Btn amalar sizlerin ibadet ad verilen almalarla kazanacanz ruhsal gce engel olmaktr, ki lm tesinde geeceiniz nsal boyutta sizinle oyuncak gibi oynayarak nefslerini tatmin etsinler. nk o boyutta sadece ruh gcn arttrabilenler cinlerin elinden kurtulabileceklerdir, bunu asla unutmaynz! Bu gibi

43
retilere ilgi duyan herkes, tm zamanlarn en eytani oyunlarndan olan bu gibi tuzaklara dmemeye gayret ederek, oturup neyin peine dtn sorgulamaldr. Allah'n kullarna vahiy yollu nermedii, uyguladnz takdirde sonularyla ilgili Kur'n 'daki gibi ak ve kesin vaadlerde bulunulmayan veya baka bir deyile garantr Allah olmayan bu gibi ilerle boa harcayacanz veya kaybedeceiniz zamannz var m acaba? Sizlerden ricam, her an bamza gelebilecek olan lm biraz daha ciddiye almanz ve gnde en az bir kere lm, kabiri ve kabir hayatn dnmenizdir. O zaman hakknzda hayrl olan acil ihtiyacnzn ne olduu, znzden aa karak kalbinize doacaktr. Selam ve sevgilerimle... @ngelic

BTT

Yayn Listemiz >>> Sayfa 44

44

Yayn Listemiz
Aadaki e-Kitap ve programlar sizin iin hazrlanmtr. http://ferid_hakki.sitemynet.com adresinden cretsiz indirebilirsiniz !.

http://ferid_hakki.sitemynet.com
Etkili Szler 5 / Mesnevi Bahesi Metafizik Kaynaklara gre 3. Dnya Sava bret Beyin Frtnas -Online Sohbetler Enneagram /Materyalist mistisizm akm Benim Adm CENN -2Benim Adm CENN -1Mehurlarn Ryalar- Kaplar Aralayan ifre Orta Dnyann gali Muhyiddin-i Arabi-Risalelerden Alntlar Ortadou - Vaat Edilmi Topraklar

45 Kuantum Dncede slami Motifler Terr Tekeli A.B.D. nsan ve Din -2nsan ve Din -1Amerikann Matrukas Ak Penceresinden Asr- Saadet Dnyay Yneten gizli rgtler Okunas, ok nemli Konular Cuma Notlar -2Avrupa Birliine NEDEN HAYIR ! Kuranla Kucaklamak Psikolojik Harekt B SIRRINA ERMEK Gerein retisi/TASAVVUF Oruun Srlar Trkiye ya Byk Trkiye olacak ya da Yok Olacak ! Yeni Keifler -2stihbarat Bilin tesi Boyut RYALAR Parapsikoloji ve Parapsikolojik Harp

46 Kyamet Halleri CFR ve Yeni Dnya Dzeni Yorumsuz Seyir Yeni Byk Oyun / Yeni Souk Sava nternette Tp Haberleri -1Yeni Keifler -1lm Terapisi lmeden evvel lmek Cemil Meri Ansna Vatikann Gizli yz z Brakanlar Sonsuz Boyuta Almak Zikir Bilinmeyen Vatikan II Cuma Notlar I Bilinmeyen Vatikan I Tapnak valyeleri - Gizli Dnya Devleti Gnn Yorumu Allah Bilmek Tsunami Altndaki gerekler -H. A. A. R. P Sorgulayan Beyinlerin Kendine Sorular

47 Allah indinde DN 2. Blm Avrupa Birliinin Trkiye Politikalar Allah indinde DN 1. Blm Mirat l rfan (rfan Aynas) G. O. P ya da HALILAR MI? AVRUPA BRL VE CHRISTENDOME KAVRAMI MARDUK ya da KAOS [Astroloji-Program] Astro Ykselen GZli Glen 1 Depresyon Psikospritel Kriz [Astroloji-Program] Yldzlar Altnda Aynadaki Evren Dini Anlamada Reform Taocu Uygulamann Temelleri (Kltr Serisi-1) En Byk Sr- lluminati eytani Bilinci MARDUK Yakn Gelecek mi? Metafizik Mucizeler ya da Yanlglar Kuran- Kerim Meali (Microsoft Reader formatnda) Hz. brahimin Miras Hz. Musann Asas ve KUNDALN

48 Dik Bahene Solaym! Uzayllar Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar II Sonsuzluu kucaklam akn sembol Hallac- Mansur Din, Maneviyat, Psikoloji, Psikiatri bn Arabi ile ilgili aratrma Servenim Evrenin Srlar Etkili Szler III Beynimizi Kim Kullanyor ? Yorumsuz Katalog (Gncellendi) Zamanszlk (timelessness) Hangi Evreni Alglamaktayz? Gnl Uyandrma Kyametin Deifresi Yorumsuz Katalog ada Bakla Allah Tataki G... Mutluluunuz iin... Etkili Szler II ada Bakla Cennet, Cehennem Rya Yorumu

49 Kader Gerei Evrensel Srlar Ryann Dndaki Rya [Astroloji-Program] Canopus Dnen Beyinlere Hi Okunmam Yazlar Holografik Beyin ve Evren Mesajlar I Uzayllarn yz Tanr yok Allah var Reenkarnasyon Aldatmacas Astroloji-Yeni Millenniumun Popler Bilimi [Astroloji-Program] Planetium Modern Bilim ZKRi Kefetti Etkili Szler I Yldzlarn Altnda ada Bakla Din [Astroloji-Program] PopHR [Kullanm klavuzu] PopHR Rehber v. 2

50

http://ferid_hakki.sitemynet.com