You are on page 1of 24

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

-Eztabaida faltsu eta gezurrezko baten aurrean gaude. Ematen du kontua dela atez atekoa edo errauskailua. Eta hori ez da horrela. Kontua da bilketa egin ostean soberan geratzen den zaborrarekin zer egiten den. Erre eta zabortegira eroan. Hori da eztabaida eta ez zela batzen dugun zaborra. Guk Gipuzkoan, gaur egun, ez dugu ikusten beste aukerarik zaborren soberakinak erretzea baino. Eta, iruditzen zait, atez atekoaren aldekoek argi esan beharko luketela herritarren aurrean ze propsatzen duten birzikla ezin daitekeen zaborrarendako, hau da, non kokatu gura duten Gipuzkoako zabortegia. Errauskailua askoz ere sanoagoa, garbiagoa eta ekologikoagoa da zabortegi berria egitea baino. Ez dezagun ahaztu, hemen, Arrasaten, errauskailu bat izan dugula urte askotan, orain Zubietan jarri dena baino askoz ere kutsakorragoa. Orduan ez genuen ikusi horrelako zalapartarik (Iaki Galdos-ek -H1!-, Goienkaria-n, 2010eko uztailean)

-Gu ere oso kezkatuta gaude zaborraren arazoarekin eta gu ere ados gaude gaikako bilketarekin eta Zero Zabor ereduarekin; baina uste dugu materia organikoa biltzeko sistemarik egokiena bosgarren edukiontzia dela, atez-ateko sistemarekin derrigortu egiten baita jendea (Oatiar gehienak ere hala uste dutela gaineratu zuen alkateak, otsaileko bigarren hamabostaldian 386 herritarri egindako inkesta pribatu bateko datuak azalduz: %64,77 bosgarren edukiontziaren alde daude, eta %19,69 kontra Herritarrak ondo sentsibilizatuz gero, atez-atekoarekin adina birziklatuko dugu edukiontzi marroiarekin (Lourdes Idoiaga-k -PNV-, Kontzejupetik-en, 2011ko apirilean)

-Igartuak gogorarazi nahi du, gaur egun 440 erraustegi daudela Europako herrialde ezberdinetan Igartuak ez du uste inondik inora gaur egungo erraustegiak esaten den bezain kaltegarriak direnik dakigula, Europa mailan ez dabil inor maskarekin errauskailuen beldur, eta ez dira gu baino inuxenteagoak Igartuak gogoratu du bosgarren kontenedorearen aldeko akordioa Udal Plenoak hartu zuela adostasun ia osoarekin, eta hori da garrantzitsuena herritarren gehiengoaren adierazle gisa. Igartuak adierazi du bera ere Zero Zabor filosofiaren aldekoa dela, baina gaur gaurkoz ezinezkoa dela hori lortzea Igartuak dio erraustegiaren bidez energia sortuko dela, (35.000 kw), urtean 23 tona CO2 gutxiago isuriz atmosferara Sasietan 26.000 herritar ari dira funtzionatzen, borondatez, bosgarren edukiontziarekin, eta otsailean, esaterako, 56 tona hondakin organiko batu dituzte gu egungo errauskailu modernoen eta askoz seguruagoen aldekoak gara Gaur egungo teknologia berriei esker, gas kutsakorren iragazte sistemak asko eboluzionatu dute gehienez ere %80-85 birzikla daitekeela, eta beti geratuko dela %20-15eko errefusa... zabortegiek ere kutsadura arazo handiak sortzen dituzte Igartuak berak ere nahiago luke erraustegirik behar ez balitz, baina gaur gaurkoz ez omen dago soluzio hoberik... Kontzientziazio lan ona egiten bada, birziklapen maila bera lortzen da edukontziarekin eta atez-atekoarekin (Jose Mari Igartua-k -PNV-, Kontzejupetik-en, 2001ko maiatzean)

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

URKIBIDEA

HONDAKINAK ......................................................................................................... 4 BIRZIKLAPENA ETA BERRERABILPENA ............................................................... 7 ERRAUSKAILUAK VS. ESPAA .............................................................................. 8 EROSIOA, LURREN EMANKORTASUNA ETA DESERTIFIKAZIOA ......................... 8 HONDAKIN ORGANIKOA ETA KONPOSTA ............................................................ 9 KONPOSTAREN KOMERZIALIZAZIOA ................................................................... 9 HONDAKINEN KUDEAKETAREN HIERARKIA ...................................................... 10 ZERO ZABOR ........................................................................................................ 10 ATEZ ATEKOA ...................................................................................................... 10 BOSGARREN KONTENEDOREA ............................................................................ 11 LURRALDEKA ....................................................................................................... 11 DIRU USAINA ........................................................................................................ 12 ARRAIN HANDIAK ................................................................................................ 13 HONDAKINAK KUDEATZEKO PLANAK ............................................................... 13 ERRAUSKAILUAK ZER JANA IZAN BEHAR DU ................................................ 14 ERRAUSKAILUA VS. OSASUNA ........................................................................... 15 DIOXINAK ETA FURANOAK ................................................................................. 15 ERRAUTS (ZENIZA) TOXIKOAK ........................................................................... 16 CO2 VS. ERRAUSKETA ......................................................................................... 17 ERRAUSKETA GARBIA? BERRIZTAGARRIA? BERDEA? ..................................... 17 ENERGIA VS. ERRAUSKETA ................................................................................ 18 ERRAUSKETAK SORTUTAKO ENERGIAREN EFIZIENTZIA ................................ 18 ESB PASTILLAK .................................................................................................... 19 ERRAUSKETA VS. ZEMENTUA ............................................................................. 19 ERRAUSKAILUA VS. BIZKAIA .............................................................................. 20 ZUBIETAKO ERRAUSKAILUA .............................................................................. 20 MUTILOA (GOIERRI) VS. BERTEDEROA .............................................................. 21 GIPUZKOAKO KONPOSTAJE-PLANTAK (LAPATX) .......................................... 21 ZUBIETAKO ERRAUSKAILUA, KOSTU EKONOMIKOA, BANKUAK ETA HIPOTEKA ........ 21 SAN MARKO MANKOMUNITATEKO JOKALDIA ............................................... 22 DONOSTIAKO PSOE VS ZABOR KUDEAKETA ..................................................... 22 INFORMAZIOAREN INTOXIKAZIOA ..................................................................... 22 BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 23

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

ONDAKINAK

-En los pueblos los objetos se hacan duraderos, se reciclaban y rara vez se abandonaban. Todo se aprovechaba. No haba residuos, ni basureros, ni vertederos. El modo de produccin agrario no generaba ms residuos que los producidos por el propio metabolismo de la alimentacin humana y animal, esto es, las heces y deyecciones que, convertidas en estircol, se reciclaban cada ao en forma de abono para la agricultura. Antes los desperdicios de pan, hojas de verdura, restos de fruta, se reservaban para la comida de las gallinas y cerdos -La cadena: Extraccin, transporte y transformacin de materias primas. Fabricacin de productos. Transporte de materiales y productos a los mercados. Transporte, en muchos casos, por parte de los consumidores. Uso por parte de los consumidores. Gestin del residuo -Nuestra civilizacin industrial lo que realmente realiza es la transformacin de los recursos que extrae de la naturaleza, escasos y no renovables, en residuos. Los residuos son tanto los que se generan en forma material (slidos, lquidos y gaseosos) como energtica (calor, luminosidad, ruido, radiaciones...) -Hondakina Zaborra: Hondakina: Erabili ondoren guretzat erabilgarria ez den produktua da. Produktu hori edota produktu hori osatzen duten materialek balioa izan dezakete birziklatu eta produktu berrien ekoizpenean erabiltzeko. Hondakinak berez ez dira arazoa, lehengai garrantsitsua baizik. Zaborra: Inolako baliorik ez daukaten gauzek osatzen dute. Ohikoa da zaborra hondakin atalak nahasterakoan sortzea. Hondakinak nahasteak berreskuraezin egiten ditu materialak. Ezin da erabili produktu berriak ekoizteko eta arazoak sortzen ditu -La transformacin de (los) recursos en bienes tiles, se realiza mediante procesos de muy escasa eficiencia. En torno al 90% de los recursos consumidos, segn promedio de diferentes estimaciones, son transformados en residuos y tan slo un 10%, se convierte en bienes tiles mas o menos duraderos- la tendencia es a menos- que posteriormente, tras su vida til, se convertirn en nuevos residuos -Slo en Europa, con unos 800 millones de habitantes, se estima una generacin de residuos slidos superior a los 4.000 millones de toneladas al ao. -Estamos ante un incesante crecimiento en nuestra generacin de basuras, en 1995, cada ciudadano europeo gener 460 kg de residuos urbanos por trmino medio. Esta cantidad aument hasta 520 kg por persona en 2004 y se prev que alcance los 680 kg por persona en 2020 -Cada ao, slo en Europa se declaran, voluntariamente, 42 millones de toneladas de residuos peligrosos. En Espaa se estima una generacin de entre 3 y 4 millones de toneladas anuales. Al permanecer durante mucho tiempo inalterables -miles de aos en el caso de los residuos radiactivos-, y diseminarse por las aguas y atmsfera, estos materiales peligrosos entran a formar parte de las cadenas trficas, esto es: son incorporadas por plantas y animales que acaban en nuestra propia dieta. El mercurio y el cadmio de las pilas abandonadas irresponsablemente, el plomo y el cromo de infinidad de residuos industriales vertidos e incinerados o los complejos compuestos de la qumica orgnica y el cloro -organoclorados- que se emiten por las chimeneas de la industria metalrgica, qumica, papelera e incluso por las propias incineradoras de basuras, son substancias muy peligrosas que ya se encuentran en nuestro cuerpo. -En trminos cuantitativos, se estima que cada ciudadano de la U.E. (15 miembros), dispone, de promedio anual, de 50.000 kg de recursos naturales (materiales y energticos), la mayor parte de los cuales se obtienen en territorios lejanos de la UE (EUROESTAT) -En Espaa se pueden estimar en unos 600 millones de toneladas anuales los residuos que generamos y que en su mayor parte desaprovechamos. La mitad aproximadamente son residuos gaseosos -sobre todo CO2- y la otra mitad son residuos slidos Si dividimos estos 600 millones de toneladas por los 40 millones de habitantes que tiene Espaa, a cada espaol, independientemente de su edad y condicin, le corresponden ms de 40 kilos de residuos al da, cifra muy superior al aproximadamente kilo y medio de basuras domsticas que generamos. -1980an 849.000 tona hiri-hondakin EAEn; 2010ean 1.345.000 tona hiri-hondakin. La produccin de basuras, sta, en Bilbao, en los ltimos 25 aos ha pasado de 600 gramos a 1200 por habitante/da -Espainian, urtero, 700 bat mila autok ematen dute baja...

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR


Alfonso del Val Madrid octubre de 2010

ESTIMACIN DE LA GENERACIN DE RESIDUOS EN ESPAA 2007 (t/ao) SLIDOS URBANOS Domiciliarios Otros Construccin y demolicin Lodos EDAR INDUSTRIALES Peligrosos Otras industrias Agroalimentarios Mineros Radiactivos: Alta actividad (RAA) Media y baja act. (RMBA) Mineria de uranio s/d (8) AGRCOLAS GANADEROS FORESTALES SUELOS CONTAMINADOS LIQUIDOS (13) GASEOSOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) OTROS GASES 40.000.000 (9) 183.000.000 (10) 6.000.000 (11) (47.000.000) (12) 1.015.600 448.886.900 442.321.600 (14) 6.565.300 (15) 160 (7) 2.000 (7) 474.356.504 68.053.022 24.489.937(1) 3.000.000 (2) 34.845.320 5.717.765 (3) 177.303.482 5.241.530 (4) 50.000.000 120.000.000 (5) 2.059.792 (6)

____________________________________________ TOTAL 924.259.004

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR


Alfonso del Val, 2009 NOTAS: 1. 2.677,946 t se recogieron de forma selectiva. Papel y cartn: 1.299.564 t; vidrio: 657.330 t; envases ligeros de plsticos, metales, brik: 559.271 t; y fraccin orgnica fermentable: 161781 t 2. Recogidas selectivas (SIG y otros): Vehculos fuera de uso (VFU): 927.960 t; Neumticos fuera de uso(NFU):.495.476 t ; Res .elctricos y electrnicos (RAEES, 2008): 294.557 t ;Pilas elec.: 14.651 t (2004) y otros sin registrar (estimacin). 3 1.143.553 t (20%) de m.s. 4 Captulos LER 01-LER 20 de la Lista Europea de Residuos (LER) segn el Borrador del Plan nacional integrado de residuos 2007-2015. En el Plan Nacional (BOE 26-2- 2009) por el mismo concepto figura 3.735.000 t/ao. La cantidad real puede an ser superior a la ms alta. 5 16,4 Mt corresponden a : azucarera(9),olivarera(4,4),hortifrut.(3). Resto: 13,6 Mt (estimacin). 6 Segn CCAA y sin fecha. Acumulados en escombreras (hasta el ao1989), presas y balsas mineras (ao 2002), 1.701.552.115 m3, segn el IGME (excluidos vertidos en fondos marinos). No estn incluidos los peligrosos, identificados en la Lista Europea de Residuos (LER 01), que se incluyen en el apartado de Res.Ind. Pelig. (3) 7. RAA a un promedio de 20 t de uranio y los RMBA a un promedio de 50-130 m3, por cada 1.000 Mw de potencia instalada en funcionamiento. El total de RAA acumulado al 1-1-2006, procedente de las 55 instalaciones nucleares existentes en Espaa, era de 3.370 tU en las piscinas de las centrales, mas 676 m3 en Francia y otros sin determinae en R.U. Los RBMA sumaban en esa fecha, 37.200 m3 El total de RMBA a gestionar en El Cabril (Crdoba) hasta 2040 es de 176.300 m3. Los RAA a gestionar fuera de esta instalacin sern 12.800 m3 (10.000 m3 6674 t de combustible gastado y 2.800 m3 de RA y RMA). 8. 37 t de concentrado de uranio en 2002, ltimo ao del que hay datos, acumulados 88,18 Mt de estriles de mina y procesos de concentrado. 9. Estimacin. Incluidos 145.030 t plsticos agrcolas (120.530 t invernaderos; resto: tneles y acolchados) 10, Calculado segn generacin de deyecciones por especie (bovino, ovino, caprino, equino, porcino y aves). En el caso de los purines de porcino, la mezcla de deyecciones slidas y lquidas con el agua de arrastre y limpieza, se estima que genera anualmente 5.600 Mt de residuos, con un 1.8 % de m.s. 11 Sobre la base estimada de >5 Mt (MARM) 12. Podran llegar a contener ms de mil millones de toneladas de tierra y agua contaminada. Segn el I Plan nacional de recuperacin de suelos contaminados (1995-2005), se han identificado 4.532 emplazamientos de suelos contaminados hasta 2005, de los cuales se han analizado 250 y, en 61 de ellos se han evaluado los daos por poseer residuos muy peligrosos en 38 M de m3 de suelo y 9 Mm3 de agua subterrnea, unos 47 Mt que es la cantidad expresada en el cuadro y que no ha sido sumada para formar el total 13. 515.600 t de aceites industriales recogidos y reutilizados. El resto, estimacin sobre la base (MARM) de 222.300 t de aceite de freir recogidas en 5 meses 14. Expresado en CO2 equivalente. 15. Acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono troposfrico Fuentes: MARM con datos tomados en su mayora del Plan nacional integrado de residuos 2008-2015 (BOE 262-2009); M de Industria; IGME; ENRESA y estimacin propia sobre informaciones de diferentes instituciones y expertos

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

IRZIKLAPENA ETA BERRERABILPENA

-La incineracin es desincentivador del reciclaje -Sortzen dugun zaborraren %90 baino gehiago berrerabilgarria da -(Europan)Artculo 11: Los Estados miembros tomarn medidas para fomentar un reciclado de alta calidad y, a este fin, establecern una recogida separada de residuos. Antes de 2020, deber aumentarse como mnimo hasta un 50% global de su peso la preparacin para la reutilizacin y el reciclado de residuos de materiales tales como, al menos, el papel, los metales, el plstico y el vidrio de los residuos domsticos -Segn los datos que ofrece el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Espaan) sobre residuos, en 2007 se generaron un total de 23.562.199 toneladas de Residuos Slidos Urbanos. Atendiendo a los mismos datos, 11.609.567 toneladas fueron directamente a vertedero y 1.911.649 a incinerar. En Espaa, el porcentaje real de reciclado, es 13,1% De esas 2.960.616 toneladas recicladas, 2.230.650 toneladas son materia orgnica y 993.512 toneladas se trata de otros materiales, supuestamente envases. Segn el Ministerio, el 48,9% de la basura es materia orgnica, es decir 11.521.915 toneladas. Por tanto, slo se recicla el 19,3%. En el caso de los envases es an peor, el 26% de la basura son envases, es decir 6.126.172 toneladas. Calculando igual que en el caso anterior, nos damos cuenta que el porcentaje real de reciclado de envases es del 16,2% -La legislacin espaola (Ley 11/97 de envases y sus residuos) obliga a la incineracin de entre un 25% como mnimo y un 40% como mximo de los residuos de envases, lo que exige incinerar entre 1.350.000 y 2.160.000 toneladas al ao. Por esta razn una parte de los residuos de envases que depositamos a diario para su recogida selectiva en el cubo amarillo son incinerados, obteniendo las incineradoras por este motivo una prima entorno a las 7 PTA (0,042) por Kwh generado. Esta subvencin negociable, como el resto del coste de esta recogida selectiva de envases, se recauda mediante el punto verde que pagamos al comprar los envases y cuyos ingresos y gestin corre a cargo de una entidad privada llamada ECOEMBES. -La mayor parte de nuestros residuos podran ser aprovechables y as ha sido tradicionalmente en Espaa. Traperos, chatarreros, chamarileros y otros buscadores y recicladores han establecido en las ciudades su modo de vida sobre la base de la recuperacin y el reciclaje de residuos -Slo un equivocado concepto de modernidad propugnado por el sector de fabricacin de envases, al que conviene el consumo cada vez mayor de envases desechables, auspiciado desde hace largo tiempo por la propia Administracin Central, ha hecho que en breve espacio de tiempos se haya pasado de un empleo masivo del envase rellenable al desechable -Solasean ari, Painterrek sujeritu zion Gilletteri asma zezan zerbait erabili, bota, eta berriz ere erosi beharko zena, alegia, zerbait perfektua saltzaile batentzat. 1901ean aurkeztu zuen bere asmakizuna Gillettek: bizarra egiteko labandun makinilla. Badu bi mila eta bostehun urte, gutxienez, kristalezko botilak eta edukiontziak erabiltzen direla, eta 1821era arte ez zen asmatu botilak seriean fabrikatzeko moldea. 1960etan oraino, errekuperatu egiten ziren kristalezko botilak. 1950etan, botilen ehuneko larogeita hamarra zen errekuperatzen (Pablo Sastre-ren Gauzen presentzia liburutik) -La recuperacin de energa a partir de la incineracin de residuos es muy inferior en comparacin con la energa necesaria para la fabricacin de nuevos productos. El papel hecho a partir de celulosa virgen requiere el doble de energa que el fabricado a partir de papel reciclado. Cada tonelada de papel reciclado ahorra cerca de dos docenas de rboles y 1.552 litros de combustible necesario para producir nuevo papel. Las latas de bebida hechas de aluminio mineral requieren 20 veces ms energa en comparacin con las fabricadas con aluminio reciclado -En Alemania, desde 1991, es obligatorio que el 72% de todo tipo de bebidas se presente en envases retornables y rellenables.

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

RRAUSKAILUAK VS. ESPAA

-Europan 400 errauste planta daude eta urtean 50 milioi tona hondakin erretzen dituzte -A travs del Instituto de Diversificacin y Ahorro Energtico (IDAE), el Estado espaol ha elaborado una estrategia de apoyo a la incineracin de residuos, de tal forma que ha convertido oficialmente a este tratamiento en el ms apoyado y subvencionado de todos: apoyos fiscales, financieros y a la expropiacin forzosa de terrenos; subvenciones a proyectos y constitucin de incineradoras -En Espaa acaban en el vertedero o la incineracin el 86,9% de los RSU y entran en las plantas de reciclaje tan slo el 13,1%. Las diez plantas incineradoras en funcionamiento en Espaa queman ms de 1,9 millones de toneladas/ao de RSU -La capacidad total de las 10 incineradoras actualmente en funcionamiento en Espaa es de 2.072.801 t/ao, aunque segn los ltimos datos oficiales se han quemado 1.911.649 t/ao de basuras en 2007. El PNIR (Plan Nacional Integrado de Residuos) prev para el 2012 una capacidad de hasta 2,7 millones de toneladas. Aunque esta cifra podra llegar a los 3,5 millones de toneladas ms (a aadir a las actuales), si se aprueban los ocho nuevos proyectos de incineradoras y ampliaciones de algunas de las existentes que han presentado diferentes comunidades autnomas -Espaa con planes como el de Madrid o Mallorca en los que se plantea quemar mas del 50% de los residuos, demuestra la falta de voluntad para desarrollar polticas de reciclaje serias. Es un pas con tasas de reciclaje por debajo del 30% que ha optado por aumentar la incineracin sin planes ni objetivos de llegar a medias europeas de 60% o 70% de reciclaje -Segn REE (Red Elctrica de Espaa) la gestin de las basuras verti a la red 1.163.000 Mwh/ao. Esto representa solamente un 0,41% de la energa elctrica producida en Espaa en el 2007

ROSIOA, LURREN EMANKORTASUNA ETA DESERTIFIKAZIOA

-...la "eficacia decreciente" de los abonos qumicos, con el dato de que para alcanzar la misma cantidad de cosecha se ha de utilizar 12 veces ms fertilizantes nitrogenados que hace 50 aos -A pesar de los estudios y Convenios internacionales suscritos por Espaa de lucha contra la erosin y la desertificacin y de reconocerse el gravsimo problema de erosin y desertizacin de nuestros suelos, el mayor de toda la UE (En Espaa un tercio del territorio sufre graves problemas de prdida de suelos y desertificacin), para cuya resolucin es indispensable el aporte de materia orgnica en elevadas cantidades, no existe an una estrategia nacional de aprovechamiento integral de estos valiosos residuos. Los suelos europeos han perdido un 50% de su carbono orgnico durante los ltimos 20 aos y la estrategia europea del suelo pone de relieve la necesidad de devolver el carbono a los suelos en peligro de desertizacin. -Los residuos biodegradables en Espaa forman la mayor parte de los residuos slidos con ms de 200 millones de toneladas anuales. En Espaa, la prdida de suelo frtil constituye (el) principal problema ecolgico. Anualmente se estiman unas prdidas de ms de 1.000 millones de toneladas de suelo en la Pennsula. En Espaa el riesgo de erosin alto y muy alto afecta al 17,85% del territorio nacional (9.037.423 ha.). El total de zonas ridas, semiridas y subhmedas secas, representan el 74,05% del territorio nacional (37.476.605 ha.) -Para volver a tener suelos vivos es necesario que el porcentaje de materia orgnica hmica crezca considerablemente. Se admite que a principios del siglo XX los suelos europeos tenan un 3%, mientras que un siglo despus contienen un 2% de humus, considerndose muy buen suelo a aquel que supera el 7%. Hay acuerdo general en que existe un umbral crtico por debajo del cual las tierras de labor reducen de manera significativa los rendimientos, pero no es fcil decir cual es se; autores lo sitan en el 1,5% si bien la experiencia lo rebaja considerablemente, a caso al 1% o menos. (En Espaa peninsular) el 50% de los suelos estn por debajo del 1,7% de materia orgnica

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

ONDAKIN ORGANIKOA ETA KONPOSTA

-Sortzen dugun hondakinen ia lautik hiru biodegradagarria da eta hortik zati handi bat hondakin organikoa. Gure zabor poltsaren osagaietan, %40 inguru materia organikoa da (gordinik edo sukaldatutako barazkiak, fruituak, haragiak, arrainak, hezurrak, arraultzak, etab luze bat). Compostar los residuos fermentables y devolverlos al suelo es cerrar el ciclo de la materia orgnica -Austrian, %85 errekuperatzen dute (hondakin organikoa); Kataluinian, %50; Espainian, %4 -La produccin de compost la realizan los propios microorganismos descomponedores (bacterias,hongos,) existentes en estos residuos y tan slo es necesario controlar algunos parmetros (humedad, aireacin, temperatura,). Los mayores beneficios los recibe el propio suelo donde se aplica (el compost), derivados del contenido en humus que aporta el compost: Favorece la absorcin de los rayos solares por su color oscuro; Favorece la aireacin y el drenaje de los suelos al mezclarse con las arcillas y formar agregados, disminuyendo la impermeabilidad de stas Mantiene en la tierra el contenido apropiado de agua, gracias a su gran capacidad de retencin. Este poder absorbente, junto con la formacin de agregados con las arcillas, hace del humus un importante papel preventivo de la erosin; Mejora y aumenta la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. El agua que atraviesa el suelo, se llevara los nutrientes solubles si no fuera porque los complejos arcillo-hmicos, retienen, por atraccin electrosttica, los elementos necesarios para la vida de las plantas (Mg, Ca, K, Na,...); De esta forma, los complejos arcillo-hmicos se comportan como una despensa de nutrientes de los que las plantas pueden disponer cuando les son necesarios. El humus sirve de soporte a multitud de microorganismos que hacen de la tierra un medio vivo; Por ltimo, el compost con su alto contenido en carbono orgnico, permite que ste permanezca en el suelo siendo liberado en forma de CO2, muy lentamente, una parte del mismo y permaneciendo secuestrado el resto en forma de materia orgnica resistente -El compost por su contenido en oligoelementos es la mejor enmienda para disminuir, y en muchos casos evitar, la aparicin de enfermedades carenciales como la enfermedad de roturacin de los cereales por falta de cobre, la enfermedad turbera de la avena por falta de manganeso, el mal de corazn de la remolacha por carencia de boro, la clorosis frrica de los frutales por falta de hierro...

ONPOSTAREN KOMERZIALIZAZIOA

-Se han evaluado las necesidades de compost en Espaa: las necesidades edafolgicas alcanzan la elevadsima cifra de 600 millones de toneladas anuales. Cantidad imposible de elaborar. Se originan unos 150 millones de toneladas anuales de residuos compostables. Edafologia: ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del suelo, en su relacin con las plantas -Esanguratsua da konpostatzeari buruz Bizkaiko bigarren kudeaketa planak 2005ean egin zituen zehaztapenak eta azterketak. Bizkaian ez dagoela konpost eskaririk nabarmentzen du txostenak; eta ohartarazten du, hondakin organiko gehiegi birziklatu aurretik, bi aldiz pentsatu beharko litzatekeela gai organikoen bilketa selektiboan zenbateraino sakondu, haietatik sortutako konpostarekin zer egin asmatu ezinik ez ibiltzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Nafarroako Gobernuko ordezkariek ere erabili izan dute argudio hori: gehiegi erraustea ez bide da txarra, baina gehiegi konpostatzea bai. Konpostarentzat merkatu errealik ez egotea arazo bezala aurkezten dute Bizkaiko eta Nafarroako hondakinen kudeaketa planek. Aldiz, Nafarroako planak beste jarduera hau ere proposatzen du: Erraustearen ondorioz sortutako eskoriak karakterizatzea, eta balioztatze materialerako merkatuak bilatzea. Alegia, eskoriak erabiltzeko merkatuak zein izan daitezkeen bilatzeko ahalegina egingo duela Nafarroako Gobernuak, konpostarentzako merkatuak bilatzeko batere ahaleginik egingo ez duen bezala. Konpostarentzat arazo dena, eskorientzat jarduera ildo da. -(Konpostaz dabil) Es muy difcil encontrar otro producto que ofreciendo tantas ventajas reconocidas oficialmente, se le niegue una partida presupuestaria para su elaboracin y aplicacin. Se hace con los abonos qumicos, con el gasoil, con la comercializacin de casi todos los productos agropecuarios -El PIGRUG (Plan integral de gestin de residuos urbanos de Gipuzkoa 2002-2016) al establecer las necesidades de materia orgnica de los suelos de Gipuzkoa slo considera como tierras a tener en cuenta las de Gipuzkoa. Parece ser que slo el asunto de la produccin de compost debe abordarse de forma aislada. El compost producido en Gipuzkoa procede de materia orgnica cuyo origen no siempre es Gipuzkoa

DOSSIER INFORMATIBOA

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

ONDAKINEN KUDEAKETAREN HIERARKIA

-Europako Batasunak zehaztua du hierarkia argi bat, hondakinak nola kudeatu behar diren argitzeko: hasteko, prebenitu egin behar da, hondakinen sorrera gutxitzeko; prebentzioaren bidez murriztu ezin dena berrerabili egin behar da; gelditzen dena birziklatu egin behar da; hiru bide horiek egin ondoren gelditzen diren hondakinak berreskuratu egin behar dira, haietan dauden materialak berreskuratuz; lau urrats horiek eginda geratzen diren hondakinak energia sortzeko balioztatu behar dira biometanizatzea, erraustea eta beste teknologia batzuk daude horretarako; bost tratamendu horietako bat bera ere jaso ezin duten hondakinak zabortegietara botatzea beste aukerarik ez da gelditzen, azken aukeran. Erraustea, hortaz, azkenaurreko aukera da; zabortegira bota aurretik gelditzen den azkenaurreko aukera; alegia, sei tratamendu posibleetatik, bosgarrena. Baina horren alde egin dute Bizkaiko eta Gipuzkoako diputazioek eta Nafarroako Gobernuak. Europako Batasunak honako agindua emana du: 2016 urterako itxi egin behar dira zabortegiak; inerteak diren hondakinak soilik bota behar dira haietara. Alegia, hierarkiaren arabera beste erabilerarik ez duten hondakinak soilik bota behar dira zabortegietara.

ERO ZABOR

-En Estados Unidos, California ha declarado el objetivo de Residuo Cero y ciudades como San Francisco estn avanzando rpidamente hacia este objetivo, demostrando que es posible saltar del 20% a mas del 60% de reciclaje en poco tiempo -Residuo cero es la estrategia por la que se cierra el ciclo de los materiales implantando polticas de reduccin en origen y de no comercializar elementos txicos y no recuperables. La materia orgnica se composta y/o se trata por digestin anaerobia, se reutilizan y reparan utensilios y otros bienes y el resto de materiales se recicla, en todas las fases del ciclo de vida de los materiales -Zero zabor helburura iristeko hiru ildotan eragin behar da: 1) Murrizketa: hondakin onena sortzen ez dena da. Beharrezkoak ez diren bilgarri eta produktuak sortu ez daitezen neurriak hartu behar dira. 2) Berrerabilpena: produktu bat berrerabiltzen dugun bakoitzean hondakinak sortzeari uzten diogu. Produktuen bizitza luzatzea zero zaborrera iristeko gakoetako bat da. Adibide modura esne surtidorea jartzen dugu. Surtidorera norbera joaten da bere ontziarekin. Esnea hartu, etxera eraman eta esnea erabilitakoan ontzia garbitu eta berriz erabiltzen da esnea hartzeko. Zenbait lekutan, Italian kasu, badira esnea ez ezik olioa, detergentea, gasadun ura, e.a. saltzeko surtidoreak. Edozein likidorekin erabil daitezke. Solidoekin berriz, berrerabiltzeko poltsak eta tuperrak erabili daitezke. 3) Birziklapena: sortu diren hondakinak zabor ez bihurtzeko birziklatu beharra dago. Produktuak birzikla daitezkeen materialeekin eginak egon behar dute eta materiale hauek erraz bereizteko diseatuak izan behar dute

TEZ ATEKOA

-Usurbilen 2009an jarri zen martxan atez ateko hondakin bilketa. Atez ateko bilketa: gai guztiak birziklatzea derrigorrezkoa da. Ez du erraustegirik aurreikusten eta azken errefusa oso txikia eta inertea denez zero zabor helburura hurbiltzen da -Zabor mota ezberdinak separatu eta egun bakoitzean mota bana etxe atarian uztea, organikoa barne. Hori da funtsean atez ateko bilketa. Kaleko kontenedorerik ez dago eta zaborra pertsonalizatu egiten da. La recogida (organikoarena) se realiza, generalmente, 3 veces a la semana en das alternos. El resto de los das se recogen otras fracciones (vidrio, papel, envases, resto) -En los municipios en los que se ha implantado, se alcanza un nivel de recogida selectiva total (FORM (organikoa), vidrio, papel-cartn, envases y resto) de entre el 60 y el 85% de todos los RSU (Residuos Solidos Urbanos) -Este sistema est permitiendo alcanzar niveles de captura de FORM muy elevados: 300-400 gramos por habitante y da con un nivel de impurezas del 5 3% -La tcnica del compostaje exige que los residuos estn libres de materiales contaminantes, por lo que deben ser recogidos siempre por separado (recogida selectiva) y transformados de forma controlada en compost antes de devolverlos al suelo.

DOSSIER INFORMATIBOA

10

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

OSGARREN KONTENEDOREA

-Bost kontenedoreren bidezko bilketa: Erraustegia aurreikusten du, eta hondakin kutsagarrientzako zabortegia ere beharko du. Bosgarren kontenedorea giltzaz itxirik dago, eta soilik programan parte hartzen dutenak erabil dezakete. Hau da, birziklatzea boluntarioa da -2008ko ekainera arte ez ziren hasi bosgarren sistema pertsonalizatua deiturikoa ezartzen hainbat herritan Azpeitian, Azkoitian eta Donostiako Amara auzoan-, hain justu Usurbilen atez ateko bilketarekin hasteko asmoa agertu zuten garai bertsuan -No se debe engaar a los ciudadanos-as con iniciativas parciales de reduccin, reutilizacin o recogidas de materia orgnica para elaborar compost como un adorno para disfrazar la incineracin -Zenbat organiko biltzen da bosgarren kontenedorearen bidez? Gipuzkoako Lapatxeko konpost plantako txostenetan oinarriturik, ondorioztatu zuen Azpeitian duen pertsonako 249,1 gramo organiko jasotzen dela egunean. Datu bikaina da, biztanleak osotara hartuta, bataz bestekoa izugarri jaisten da, programan kontzientziatuen daudenak- erroldaren zati txiki bat besterik ez direlako -Bosgarren edukiontziarekin ez da %20-25 baino gehiago biltzen. -En un mes Hernani con el sistema puerta a puerta (19.289 habitantes) recogi 125 toneladas de orgnico, mientras que Zarautz (22.627 habitantes) recogi 19 toneladas con el quinto contenedor -En el 2010 el residuo orgnico recogido en las tres localidades con recogida selectiva puerta a puerta constitua el 57% del total de Gipuzkoa -(Prensako notizia) Diputazioak edukiontzi marroia Gipuzkoan hedatzeko 450.000 euro aurreikusi ditu amaitzear dagoen 2010erako, eta beste 400.000 euro datorren urterako Hondakinen Partzuergoak (GHP) bosgarren kontenedorea erabiltzen baina erlatiboa. Izan ere, Azpeitiko parte hartzen duten herritarrak-

URRALDEKA

-Euskal Herria: Baionan 1991n ireki zuten Bechaforsko erraustegia, baina 2006an itxi, legea betetzen ez zuelako -Alemania: En 2002 el 81% de las entidades administrativas (ayuntamientos, pedanas...) con un total de 39 millones de habitantes, contaban con sistemas de recogida selectiva de la FORM. El total de FORM recuperada por medio de la recogida selectiva se elev en dicho ao a 4.525.000 t. Esta cantidad total de FORM equivale a una captura de 116 Kg/hab/ao (317 gr/hab/da). En el 59% de las entidades administrativas la R.S. de la FORM es obligatoria. Sin embargo en casi el 90% de estas entidades, esta obligatoriedad queda eliminada si se comprueba que se elabora compost en la propia casa. El nivel medio de impurezas de la FORM recogida selectivamente no alcanza el 5%. Por el contrario la calidad no se considera suficiente en el 5% de los casos -Italia: Actualmente en Italia existen ms de 1.500 Planes municipales de residuos de la FORM para su compostaje posterior. Italian 1.500 herritako 15 milioi biztanle ingururen hondakinak biltzen dituzte atez ateko eredu ezberdinekin La FORM capturada en 2002 se eleva a 1.812.000 toneladas. Mediante el sistema puerta a puerta, ha aumentado el porcentaje de todo tipo de residuos recogidos selectivamente para reciclar, hasta alcanzar niveles del 78% -Katalunia: Hoy en da existen en Catalua ms de 80 municipios que han instaurado el sistema puerta a puerta. En 2008, 59 municipios tenan implantado el puerta a puerta. En seis aos se ha multiplicado el compostaje por cincuenta. En total casi 222.000 ciudadanos, con una media de porcentaje de reciclaje de 64,24%, notablemente superior de la media catalana (34,4%), espaola (13%) y europea. -Belgika: En los aos 80 Blgica sufri una aguda contaminacin por las dioxinas de las incineradoras, la cual condicion la planificacin de las polticas de residuos. Actualmente Flandes recicla y composta un 75% de sus residuos -Dinamarka: es el pas que porcentualmente ms incinera en Europa. Ha aumentado su tasa de generacin de residuos hasta el rcord europeo de 801 kg por habitante, cuando la media europea es de 522. -Atez atekoa Hernanin jartzearekin ados ez dauden EAJ, PSE eta Hamaikabat alderdiek salatu izan dute milaka kilo hondakin desagertu egin direla eta, besteak beste, herritarrak zaborra ondoko udalerrietara eramaten ari direla erosoagoa delako. Aldiz inguruko herrietan ez da bildutako zaborraren igoera nabarmenik ikusten estatistiketan. Atez

DOSSIER INFORMATIBOA

11

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR


ateko sistemak jendea zaborraz pentsaraztera eta kontzientzia hartzera bultzatzen du. Horrek zaborraren jaitsiera sortzen du

IRU USAINA

-Las diferentes administraciones involucradas en la gestin de los residuos (CCAA, Ayuntamiento, Mancomunidades, Diputaciones Forales...) pagan unos 60 euros por tonelada tratada a la empresa. Segn los datos oficiales, se queman al ao en Espaa, cerca de dos millones de toneladas de basuras, esto supone ms de 120 millones de euros (y cada planta tiene una concesin de 25 a 30 aos). A todo ello hay que sumar los ingresos por la venta de la electricidad producida (energa cuyos kilovatios estn primados por ser limpios) y de las cenizas txicas que en algunas plantas se envan a las cementeras para hacer cemento o emplearlas en materiales de construccin -Espainia da Galizia, Herrialde Katalanak eta Euskal Herria barne hartuta Europan zementu gehien kontsumitzen duen herrialdea: Europako Batasuneko 27 herrialdeetan kontsumitzen den zementu guztiaren %20 jaten du Espainiak. Espainiako Bankuaren arabera, 2005ean, familiako 1,54 etxebizitza zeuden eraikiak Espainian. Alegia, munduko tasa altuena zuen. Errepideei dagokionez, berriz, Alemania da, Europa guzian, Espainiak baino autopista eta autobide gehiago dituen herrialde bakarra; Espainia izango da, laster, abiadura handiko trenentzako kilometro gehien dituen herrialdeetako bat. Munduko zementu kontsumitzaile handienetako bat ere bada. 2007an, biztanleko 1.248 zementu kilo kontsumitu ziren Galizian, Herrialde Katalanetan, Espainian eta Euskal Herrian. Adibiderako, Luxenburgon, biztanleko 1.275 zementu kilo kontsumitu ziren urte hartan; baina Italian 784 zementu kilo erabili zituzten pertsonako; eta Alemanian, 331 zementu kilo; eta Danimarkan 340 zementu kilo... -Espainiako eta Euskal Herriko zementuaren enpresek irabazi mardulak izan dituzte azken hamarkadetan -FCC: Koplowitztarrak dira, akaso, FCC taldeko buru ezagunenak. Esther Koplowitz da FCCko estrategia batzordeko burua eta, bide batez, Cementos Portland Valderribas taldeko presidenteordea. 2005eko urrian Cementos Portland Valderribas taldearen %8 erosi zion FCCk Iberdrolari, hartara %66,8a kontrolatzeko. Zementuaren sektorea kontrolatzeko ahaleginean, 2006ko hasieran, Cementos Lemona guztia erosteko eskaintza publiko bat jaurti zuen. Ekain hartan Uniland enpresaren %51 erosi zuen, 1.092 milioi euro mahaiaren gainean jarrita. Azken erosketa horrekin, Espainiako zementuaren sektoreko lehen enpresa eta munduko lehenetako bat bihurtu zen Cementos Portland Valderribas: 15 zementu fabrika, 170 hormigoi planta, 63 harrobi eta 18 mortero planta ditu enporioak, mundu osoan barreiatuta. Urtean 18,8 milioi tona zementu egin ditzake. 2002an 841 milioi euro fakturatu zituen Cementos Portland Valderribasek; 2005ean 978 milioi euro fakturatu zituen; 2007an 1.800 milioi euro fakturatzera iritsi nahi zuen. FCC Hego Euskal Herriko hiri eta herri gehienetako hondakinak biltzeaz eta tratamendu plantetara eramateaz arduratzen da; errauste plantak ere kudeatzen ditu, ez Zabalgarbi bakarrik; eta haiek eraikitzeko teknologiak ere garatu ditu. Amerikan eta Europan ere badu eraginik FCCk. Esaterako, Ingalaterrako WRG58 Hondakinak Birziklatzeko Taldea erosi zuen 2006an. Ingalaterrako firma handiena ei da. Hamalau parke eoliko kudeatzen ditu Iberiako penintsulan. Ingurumen arloari lotutako jardueretan, 2007an, 23.408 milioi euroko zerbitzu kartera zuen. Espainia, Herrialde Katalanak, Galizia eta Hego Euskal Herrian 8.100 herri eta hiri baldin badaude, 3.597 herritako hondakinak kudeatzen ditu FCCk; alegia, 27 milioi pertsonaren zaborrak. 2.887 milioi euroko irabaziak izan zituen 2008an. FCCren lanak ez dira hondakinetara mugatzen: Aqualia filialaren bidez uraren kudeaketan aritzen da Bizkaiko herri gehienetako ur hornidura kudeatzen du, esate baterako; eraikuntza sektorean ere presentzia handia du metroak, erietxeak, estadioak... eraikitzen ditu munduan barrena; Esako urtegia handitzeko lanen ardura ere badu, beste obra polemiko bat aipatzearren 2009ko balantzean, 34.547,5 milioi euroko negozio kartera zuela nabarmendu zuen. AHT eraikitzen ere ari dira -Sener: Sener taldeak 920 milioi euro fakturatu zituen 2009an. Esparru ugaritan aritzen da taldea. Armagintzan, esaterako, aeronautikaren eta ikerketaren esparruan dabil. Hegazkin militarrentzako turbopropultsatzaileak egiten dituen ITP enpresaren jabea da Sener, Rolls Royce enpresarekin batera. Energia eta Prozesuak izeneko sail bat ere badu, eta eguzki energia termikoaren plantak, ziklo konbinatua, energia nuklearra, birgasifikatzeko teknologiak, bioerregaiak, petrokimika... eta beste eremu askotan jarduten du. Senerrek protagonismo handia izan du Espainian, energia sortzeko plantak garatzen, hasi lehen zentral nuklearrekin eta ziklo konbinatuarekin elektrizitatea sortzeko plantetaraino, eta birgasifikatzea eta eguzki energia termikoraino. Petronorren Muskizko (Bizkaia) planta eraiki zenean, orain mende erdi inguru, ingeniaritza Senerrek jarri zuen. Petrolioa kapitalismoaren motorra izan zen garaian, han egon zen Sener; petrolioarekiko dependentzia hausteko, 1970eko hamarkadan energia nuklearrari eutsi zitzaionean, han egon zen Sener, lehen zentral nuklearrak eraikitzen. Orain, petrolio merkearen aroaren krisiaren atarian, kapitalismoa energia berriztagarrien motorrari eragiten hasi denean, hor dago Sener.. -Cementos Rezola eta Hormigones y Minas enpresek 646 milioi euro fakturatu zituzten 2001 eta 2006 artean

DOSSIER INFORMATIBOA

12

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

RRAIN HANDIAK

-ISR: Baliabideen Iraunkortasunerako Institutua. Sortzaileetako bat izan zen Xabier Garmendia. Hondakinei dagokionez, saltsa guztietako perrexila da ISR 2002an sortu zen fundazioa. Aitzindari eta eragile izan (da) Iberiako penintsulan hondakinak erraustearen aldeko politikak sustatzen. ISR fundazioko bazkideen artean: Bilboko Udala eta Nafarroako Gobernua, Cementos Lemona, Endesa, Guascor, Hera Holding, Sigre, Sener ISRk: Nahiz eta Europako araudiek ulertzen duten zabortegien eta erraustearen aurreko aukera izan behar duela birziklatzeak, gaur egun aukera hori ez da lehiakorra beste batzuen aldean. -Xabier Garmendia: Industria ingeniaria ikasketaz, eta ingurumen aholkularia ogibidez. 2009ko maiatzaren 7an PSEEEk Eusko Jaurlaritzako Teknologia, Energia eta Industria Garapenerako sailburuorde izendatu zuen. Lehen ere ibilia da Jaurlaritzan. 1995ean gobernuko kargua utzi zuenetik, hiru enpresa sortu zituen: 1) DPA Desarrollo y Proteccion Ambiental (ingurumen aholkularitza zerbitzuak eskaintzen ditu). Zuzendari nagusia izan da bertan 2009ko abendura arte; 2) Neuciclaje, erabiltzeari utzitako pneumatikoak berreskuratzeko zerbitzuak ematen dituena; 3) Ingurumen azterketak egiten dituen fundazio bat ere sortu zuen, 2002an: ISR Baliabideen Iraunkortasunerako Institutua. Eusko Jaurlaritzara sailburuorde gisa itzuli denetik, kargu asko hartu ditu: Pasaiako Portu Agintaritzan, Luzaron, EEE Energiaren Euskal Erakundean... 2009ko irailaz geroztik, Bizkaiko hiri hondakinak errausten dituen Zabalgarbiko presidenteordea da Zabalgarbi errauste plantako (Alonsotegi, Bizkaia) zuzendaritzan. Garmendiak antolatu ditu Bizkaiko eta Gipuzkoako hondakinen kudeaketa planak -Jose Ignacio Elorrieta: ISRko Iraunkortasunerako zuzendari exekutibo izan zen, eta bertako kide izaten jarraitzen du. Curriculum ikusgarria du: Madrilgo Konplutense Unibertsitatean Zientzia Biologikoetan doktore egin zen; Bioelektromagnetismoa, Ingeniaritza Biomedikoa eta Ingurumen Fiskalitatean graduondoko espezializazioak egin zituen. Kargu publikoak: Nafarroan, Osasun Institutu Publikoko zuzendari izan zen, eta hainbat departamenturentzat lan egin zuen: Osasuna eta Ongizatearentzat eta Ingurumenarentzat, esaterako. Espainiako Gobernuko hiru ministeriorentzat, bederen, lan egin du, bestalde: Osasuna eta Kontsumoarentzat, Hezkuntza eta Zientziarentzat, eta Ingurumenarentzat. Nazio Batuen Erakundearentzat eta Osasunaren Munduko Erakundearentzat aholkulari gisa aritu izan da hainbat hitzalditan, baita Europako Batzordearentzat eta Europako Ingurumen Batzordearentzat ere. Lanpostu berria du 2009tik: Cementos Portland Valderribas taldean Ingurumen eta Iraunkortasun zuzendari nagusia da. Zementu enpresaren CO2 isuriak 300.000 tona gutxitzeko erronka hartu du Elorrietak. Hori adierazi du, bederen, FCC Fomento de Construcciones y Contratas enpresa taldeak. Izan ere, FCCren filial ugarietako bat da Cementos Portland Valderribas. -Nicolas Gaminde, Cementos Lemonako (FCC taldeko filialetako bat) zuzendari nagusi izan denak, zementuaren industriaz haragoko eragin eremuak ditu. Oficemen zementu industriaren patronaleko Baliabide, Teknologia eta Ingurumen Batzordeko presidente izan da. Aclima Euskadiko Ingurumen Industrien Klusterreko lehendakariorde kargua eduki zuen. Tecnaliako presidente izan zen 2003 arte. ISR fundazioko lehendakariordea izan da. Hitzaldi batean zementu fabriketan hondakinak balioztatzearen abantailak azaldu zituen: 1) Ingurumen abantailak: bestela desegingo liratekeen hondakinak aprobetxatzen dira; baliabide naturalen beharra gutxitzen da; eta negutegi efektuko gasen isurketak murrizten dira. 2) Gizarte abantailak: ingurumenaren ikuspegitik konponbiderik ez duten hondakinak kudeatzen dira zementua egiteko labeetan, erregaien %37 alternatiboak izateko helburua posible dela zehaztu zuen -Redondo Terrerosek ez zituen hauteskundeak irabazi, eta beste nonbait bilatu behar izan zuen soldata. Lortu ere bai: 2008ko ekainaz geroztik, FCCko kontseilari independentea da Redondo Terreros. Eta argigarria da jakitea Cementos Alfa enpresako kontseilari ere izan zela PSE-EEko buru ohia.

ONDAKINAK KUDEATZEKO PLANAK

-Hiri hondakinak kudeatzeko eta tratatzeko eskumenak udalenak izanik, zer egiten dute diputazioek eta gobernuek hondakinak kudeatzeko planak diseinatzen? -Garmendiak idatzi zituen Gipuzkoako eta Bizkaiko planak, eta ardura hartu zuen, birziklatu ezin den hondakinen kopurua %60 baino txikiagoa izan ez zedin alegia, errauste plantetan erre beharreko hondakinen kopurua %60 baino txikiagoa izan ez zedin, nahiz eta Gipuzkoan ehuneko hori aldatu behar izan duten, %40ra murriztuta, birziklatzearen errealitateak gainezkatu egin dituelako Gipuzkoako planaren helburuak. Nafarroan, berriz, ISR arduratu da gaikako bilketa ez dadin %33 baino handiagoa izan. Nafarroako hondakinen kudeaketa planari buruzko

DOSSIER INFORMATIBOA

13

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR


eztabaida guztia eta dokumentazio gehiena ISRk gidatu eta aurkeztu du. Espainian eta Herrialde Katalanetan ere gidatu ditu hondakinen kudeaketari buruzko eztabaida prozesuak -Hondakinak kudeatzeko planetan zergatik proposatzen da Nafarroak, zazpi urtean, birziklatze maila %31tik %33ra igotzea, batere anbiziorik gabe? Zergatik Gipuzkoan %57 birziklatzera iristea da helburua, eta Bizkaian ez da %40tik pasatzeko intentziorik? Nork erabakitzen ditu ehuneko horiek, eta zergatik? Eta Gipuzkoak %60ra heltzeko asmoa badu, zergatik Bizkaiak ez du halako anbiziorik? Gipuzkoak orain birziklatzen du %40. Portzentaje hori haziko ez balitz ere, errauste plantarentzat 174.000 tona hondakin geldituko lirateke errausteko. Birziklatzea %60ra helduko balitz hori da Gipuzkoako hondakinen kudeaketa planaren helburua, ISR berak ere egingarri ikusten duena, 116.000 tona geldituko lirateke errauste plantarentzat. Urrunago joanda, atez atekoa bezalako hondakinen bilketa sistema bat abian jarrita, esaterako, %80 birziklatzera iritsiko balitz, 58.000 tona geldituko lirateke errauste plantarentzat. Eta Gipuzkoako errauste plantaren proiektua ia bost aldiz zabor gehiago erretzeko diseinatu dute 260.000 tona hondakin erretzeko gaitasuna eman diote, eta etorkizunean bigarren labe bat jartzeko aukera ere jaso dute (orduan 315.800 tona erretzeko gaitasuna izango luke) -Nafarroan, 2008an, gaika bildu ziren hondakinen %31. Plan berriaren arabera, 2017an, hondakinen %67 inguru erraustu egingo da. Deigarria da erraustuko diren hondakinen ehunekoa zehaztea, eta gaika bildu nahi diren hondakinen ehunekorik ez zehaztea helburu gisa. -Nafarroako planak zera dio: Montejurrako eredua Esan behar da esperientzia ez dela ona %54ko gaikako bilketa lortzen du eskualdeak! Euskal Herri osoko daturik onena izan da hori, Gipuzkoan atez ateko bilketa ezartzen hasi den arte. Euskal Herrian, ezta Espainian ere, konpostatze plantarik existitzen ez zenean, Nafarroa izan zen halako bat jarri zuen lehena. Aitzindari izan zen. Planak berak zehazten du desertifikazio arriskuan daudela Nafarroako 40.000 lur hektarea. -2008 eta 2016 arterako Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako inbertsio planean aurrekontuaren %7 inguru jasoko dute prebentzioak eta birziklatzeak eta errauste plantak eramango du inbertsioaren %67,5a -2008-2016 aldirako inbertsio planak Nafarroan honakoak dira: Prebentzioa 15; %3,23 Birziklatzea 16,25; %3,5 Konpostatzea 40,1; %8,65 Zabortegiak zigilatzea 40; %8,63 Eraikuntza hondakinak kudeatzea %8,1; 1,75 31,4; %6,77 Errauste planta 312,9; %67,47 GUZTIRA 463,75 %100

RRAUSKAILUAK ZER JANA IZAN BEHAR DU

-Errauste plantak, behin eraikita, inoiz ez dio utziko erretzeari, amortizatu egin behar delako. Txinara ere joango dira hondakinak bilatzera, beharrezko bada (Herrialde Katalanetako zinegotzi batek) -Zero zabor programak eta hondakinak erraustea, aurrez aurre jarritako bi eredu dira: hondakinak aprobetxatzeko bi eredu antagoniko. Batak bestea ezinezko bihurtzen du. Industriarentzat arriskua dira zero zabor programak eta atez ateko hondakinen bilketa, mehatxuan jartzen baitute hondakinak balioztatzearen paradigma teknologikoa. Hondakinak murriztu, berrerabili eta birziklatzeko paradigma zabaltzen bada, zer erreko du industriak? -Gipuzkoan oraingo datuen arabera, erraustuko den zaborrak nekez gainditu ahal izango ditu 200.000 tonak. Hala ere, 260.000 tona zabor tratatzeko gaitasuna izan dezakeen erraustegiaz hitz egiten du hirugarren linea jarriz gero 315.000 tonara irits litekeena. -Zabalgarbik, erre ahal izango lituzkeenak baino askozaz ere hondakin gutxiago erretzen ditu. Eta hori ez da errentagarria. Errauskailuek egundoko labeak dituzte zaborra erretzeko eta labe horiek martxan jartzeko energia eta diru asko behar da. Martxan jarri eta zaborrik iristen ez bada ez da etekinik ateratzen. Galera dakar errauskailua kudeatzen duten empresentzat

DOSSIER INFORMATIBOA

14

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

RRAUSKAILUA VS. OSASUNA

-Erraustegiek substantzia oso bolatilak sortzen dituztenez, gaixotasun horiek edukitzeko arriskua kilometro askotara zabaldu daiteke. -El doctor Belpomme, cancerlogo eminente y reconocido en Francia explica que las dioxinas son substancias organocloradas que en tanto que promotores, favorecen la estimulacin de las clulas mutadas. Segn Belpomme en los productos qumicos no es la intensidad de la dosis lo que cuenta, sino la repeticin de las dosis, y por tanto la duracin de la exposicin a los factores de riesgo. Dosis infinitesimales de dioxina (o de otros productos qumicos), pueden resultar cancergenas, si esas dosis son repetidas durante un perodo de tiempo prolongado -(Prensako iritzia) En el caso del cncer, la influencia de los factores medioambientales y en concreto de la polucin qumica, adems de la radiolgica, es algo muy estudiado. Por qu se habla tan poco de ello? Con una mano nos contaminan y con la otra pretenden curarnos. Al hablar de enfermedades graves, crnicas y degenerativas, debemos hablar ms de la prevencin social, comunitaria, medioambiental, la que depende de grandes decisiones polticas y econmicas -En la cumbre mundial de la ONU de Johannesburgo celebrada en Diciembre de 2000, se acord la prohibicin de la produccin de los doce contaminantes qumicos ms peligrosos (se producen ms de 100.000). Tres de ellos: dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCBs) se producen actualmente en Espaa. El Convenio, acordado por 122 pases entre ellos Espaa, ha sido ratificado por 59 pases, por lo que, en 2004, ha entrado en vigor. Espaa no lo ha suscrito. Este clima de laxitud y tolerancia tiene, bsicamente, sus orgenes en la poderosa industria incineradora espaola -La emisin a la atmsfera es la mejor forma de ingerir por va respiratoria, agua, alimentos (en general por la cadena trfica) estos peligrosos contaminantes. Trfico, -ca: perteneciente o relativo a la nutricin. Algunos metales pueden penetrar en las cadenas trficas y permanecer en los organismos vivos (incluido el ser humano) durante perodos de tiempo que pueden llegar a ser prcticamente indefinidos para algunos metales -Una incineradora de residuos emite adems de dioxinas y furanos otras muchas substancias, que engloba en el trmino de CMR: cancergenas, mutgenas y reprotxicas, es decir, generadoras de cnceres, leucemias, malformaciones congnitas y alteraciones del sistema de reproduccin. Las incineradoras emiten sustancias de elevada toxicidad, como metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo, cobre, etc.) y compuestos orgnicos, entre los que destacan las dioxinas y furanos, retardantes de llama bromados, los PCBs y los PAHs -El cadmio permanece en el organismo por largo tiempo y es bioacumulativo. El cadmio es carcinognico. Tambin puede provocar graves lesiones en los pulmones y acumularse en los riones. Puede provocar enfermedades renales, hepticas y lesiones en el sistema nervioso. Carcingeno,-na: Sustancia o agente que produce cncer. El cromo es carcinognico. El cromo, o hexavalente, raramente aparece de forma natural en el medio ambiente, pues se produce generalmente en procesos industriales. El arsnico inorgnico puede aumentar el riesgo de cncer de pulmn, piel, vejiga, hgado, rin y prstata. El acetato de plomo y el fosfato de plomo son carcinognicos. La exposicin al plomo tambin puede daar el sistema nervioso, los riones. El plomo se encuentra de forma natural en el medio, pero las mayores concentraciones ambientales encontradas son consecuencia de la actividad humana. Aunque el cobre es esencial para la salud, en altos niveles puede ser daino. La ingestin de cantidades muy altas de cobre pueden daar el hgado y los riones. Segn la Agencia Internacional para la Investigacin del Cncer (IARC, por sus siglas en ingls) ha determinado que algunos compuestos de nquel son carcinognicos en seres humanos

IOXINAK ETA FURANOAK

-La generacin de dioxinas y furanos constituye el mayor problema de contaminacin qumica generado por la sociedad industrial. -Las dioxinas y furanos son unas familias de compuestos qumicos que se originan en procesos de combustin en presencia de cloro, bromo o flor ms otros compuestos orgnicos. En los procesos trmicos estos compuestos se generan entre los 250 C y 400 C, vindose facilitada su sntesis por la presencia de determinados metales como cobre, cinc, aluminio, hierro, y algunas materias carbonosas como las cenizas volantes y las partculas. Diversos estudios las han sealado como causantes de cncer, alteraciones neurolgicas, hepticas, inmunolgicas, disfunciones hormonales, esterilidad, endometriosis y alteraciones cutneas entre otros.

DOSSIER INFORMATIBOA

15

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR


-Las dioxinas se han caracterizado como uno de los txicos qumicos "artificiales ms potentes jams estudiados. No existen niveles seguros de emisin para las dioxinas y adems de txicas son persistentes y bioacumulativas. Las dioxinas son carcinognicas y pueden afectar el sistema inmune, el sistema reproductor y alterar el desarrollo de nios y nias ya que son disruptores hormonales. Las dioxinas son subproductos no intencionados de la actividad humana y no existen naturalmente en el medio ambiente -El Estado espaol, a travs del IDAE, divulga activamente que La incineracin es un procedimiento de valorizacin de los RSU que se caracteriza por eliminarlos de forma fiable y rpida, con un nivel de impacto sobre el medio ambiente prcticamente nulo (Ministerio de Industria y Energa 1993). La Comisin Europea, en 1992, manifiesta de forma clara que ante la peligrosidad reconocida de las dioxinas, no existe ningn mtodo seguro para garantizar que se respete el lmite legal establecido para las emisiones de dioxinas -El PIGRUG (Plan integral de gestin de residuos urbanos de Gipuzkoa 2002-2016) seala respecto a las dioxinas y furanos que se puede llegar a reducir en un 90% las cantidades de dichos contaminantes contenidas en los residuos. Estas y otras afirmaciones gratuitas, que se hacen en el PIGRUG carecen de referencias tcnicas y cientficas que nos permitan conocer quines, cundo, con qu garantas y periodicidad se han hecho los anlisis pertinentes para poder llegar a esas arriesgadas afirmaciones. Nadie, en ningn Congreso de investigadores, se atrevera a afirmar algo semejante sin avales cientficos -En la incineradora de RSU de Madrid los anlisis oficiales del Ayuntamiento de Madrid siempre han dado resultados que sitan las emisiones de dioxinas y furanos muy por debajo del lmite legal. Fue la propia Comunidad de Madrid la que descubri emisiones que superaban este lmite en un 1.480% (diciembre de 2000). La incineradora de Madrid es de las actuales y tiene una capacidad de tratamiento similar a la propuesta en el PIGRUG para 310.000 t/ao (Gipuzkoarako) -Los modernos sistemas de reduccin de emisiones atmosfricas no hacen desaparecer las dioxinas ni los furanos, sino que reducen su emisin a la atmsfera y desplazan las restantes a otros flujos de residuos de la incineradora. Es decir, se concentran en las cenizas

RRAUTS (ZENIZA) TOXIKOAK

-En la incineradora se transforman en residuos peligrosos los que no lo eran -Errauts toxikoak: Errauts hauek oso toxikoak dira eta tratamendu berezia behar dute. Porlanean nahasten dira ihes egin dezaten zailtzeko eta zabortegi bereziak behar dituzte erraustegiko labean geratzen diren hondakinak dira. Erretakoaren %25 inguru dira -Nahita gezurra esaten ez bada, badakigu materia ez dela desegiten, eraldatu egiten da. Haren egoera fisikoa bakarrik alda genezake, eta kutsadura fase solidotik kutsadura likido edo gaseosora igaroko da. La media en generacin de cenizas txicas, para las 10 plantas (de Espaa) en funcionamiento, es del 22,5% del peso total de residuos slidos urbanos incinerados -Los costes de tratamiento y transporte de las cenizas se sitan en 162 /t en Espaa y de 304 /t en Francia, al ser este tratamiento en el vecino pas ms riguroso -La recogida de datos sobre las incineradoras es muy complicada, tanto por los facilitados por el propio sector de la incineracin como por los que ofrecen las administraciones involucradas en la gestin de los residuos (Ministerio, Consejeras, Diputaciones, Ayuntamientos). Algunas plantas incineradoras no declaran la cantidad de las cenizas -Kontrakoa esaten diguten arren, errauskailuak ere bere zabortegia behar du. Eta ez nolanahikoa, errausketak hondakin gisa toxizidade handiko errautsak sortzen ditu, iraunkortasun handikoak. Haren ondorioak elikakatean sartzen dira eta gantzetan bukatzen dute

DOSSIER INFORMATIBOA

16

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

CO

2 VS. ERRAUSKETA

-Aunque el sector presenta las incineradoras como fuentes de energa verde, rara vez se menciona que son importantes emisoras de gases de efecto invernadero. -El uso de residuos slidos urbanos como combustible en las incineradoras emite a la atmsfera el carbono que se encuentra en el papel, cartn, residuos de alimentos, maderas y otros materiales biolgicos, el carbono contenido en plsticos y elementos fabricados a partir de derivados del petrleo. A esto se le aaden las emisiones que surgen de la quema de combustibles fsiles, carbn, petrleo o gas natural -En el periodo 1990-2007 el sector del tratamiento y eliminacin de residuos ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero un 83% -Las diez plantas incineradoras en funcionamiento en Espaa queman ms de 1,9 millones de toneladas/ao de RSU y emiten a la atmsfera ms de 1.679.029 t/ao de CO2. Esta cifra podra triplicarse si se aprueba la construccin de las ocho nuevas incineradoras y las ampliaciones proyectadas -La EPA (Agencia para la Proteccin Medioambiental de los EEUU, Environmental Protection Agency, en sus siglas en ingls) concluye que una planta incineradora moderna con produccin de energa elctrica emite ms CO2 por kilovatio hora generado que una central trmica de carbn, llegando a ser hasta un tercio ms contaminante que las centrales trmicas que funcionan con gas -Nafarroako Ingurumen Kalitaterako zerbitzuburu Pedro Zuazo da Nafarroako hondakinen kudeaketa plana aurkezten dabilen arduradunetako bat. CO2 igorpenak gutxitzeko hondakinak erraustearen abantailak nabarmentzen dihardu, errauste planta bat jarri nahi duen plana aurkezten duelarik. Cementos Rezolak ere hartu zituen neurriak, Kyotoko Protokoloa sinatu zenean. Neurriak neurri, 2005ean Cementos Rezolako Aorgako plantak 898 kilo CO2 isuri zituen sortutako clinker tona bakoitzeko; Arrigorriagako plantak 887 kilo CO2 isuri zituen clinker tonako. CO2 gehien isurtzen dutenak izateaz gainera, energia kontsumitzaile handienetakoak dira zementu fabrikak. 2005ean 4.425 gigawatt-ordu argindar kontsumitu zituen zementuaren industriak Galizian, Herrialde Katalanetan, Espainian eta Euskal Herrian: alegia, kontsumitu zen energia guztiaren %2 jan zuen zementuaren industriak. -Las incineradoras emiten otro gas muy perjudicial para el clima, el N2O, cuyo forzamiento radiactivo es 310 veces superior al del CO2 -Espainian, industriak sortzen ditu negutegi efektuko gas isurien %24, eta zementuaren sektoreak %17,7 batekin laguntzen du horretan. -Guztira 2009an Zabalgarbik 300 mila tona CO2 baino gehiago isuri zuen. 2008an 272 mila tona CO2 isuri zuen.

RRAUSKETA GARBIA? BERRIZTAGARRIA? BERDEA?

-Zementuaren empresentzat hondakinak erretzeak helburu bat ez, gutxienez hiru asetzen ditu: 1) CO2 isuriak gutxitzea 2) Dirua aurreztea 3) Eta Espainiako Gobernuaren diru laguntzak jasotzea, energia berriztagarriak sortzearren. Horrela jaio dira ingurumen departamentuak zementu fabriketan, eta horrela sortu da zementu berdea -Errauste plantek sortzen duten elektrizitateak lehentasun osoa du merkatu elektrikoan saltzerakoan energia berriztagarritzat hartzen delako. Gainera, merkatuak betebeharra du errauste plantek sortutako energia erosteko. Alegia, parke eolikoek edo errauste plantek sortutako energia ziklo konbinatuko zentralek sortutako energia baino lehenago erostera behartua dago merkatua. -La energa producida por la quema de basura no puede ser nunca considerada como procedente de una fuente renovable ya que los residuos no lo son. Un residuo es un elemento fabricado con recursos naturales agotables (hierro, aluminio, silicio, petroleo, madera, etc.)

DOSSIER INFORMATIBOA

17

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

NERGIA VS. ERRAUSKETA

-Al finalizar el siglo XX, los combustibles fsiles garantizaban grosso modo un 85% de las necesidades energticas mundiales: aproximadamente, el 40% lo aseguraba el petrleo, y el 45% restante lo haca el carbn y el gas natural, ms o menos a partes iguales. Y el carbn, aunque haba ido disminuyendo su peso dentro de los combustibles fsiles a lo largo del siglo, haba multiplicado nada menos que por seis su consumo global en cien aos. Por otro lado, el 15% remanente estaba compuesto ms o menos a parte iguales tambin por la energa nuclear y por las llamadas energas renovables. La biomasa (esto es, la lea), era (y es) la energa fundamental de los pobres del mundo, pues cerca de la mitad de la poblacin mundial (unos 3.000 millones de personas) la utiliza para calentarse y cocinar -Nos acercamos rpidamente al inicio del fin de la Era del Petrleo, que ser igualmente el inicio del fin de la era de los combustibles fsiles, pues poco despus del pico del petrleo vendr el pico del gas (en la prxima dcada), y algo ms tarde el pico del carbn (a partir del 2030, posiblemente); as como el del uranio y el cobre, despus -2008an, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kontsumitu zen guztiaren %5,5era ez zen iritsi bertan sortutako energia produkzioa (EEE Euskal Energiaren Erakundeak) -Jordi Renom, Kataluniako Hondakinen Agentziako Hondakinen Kudeaketa Ataleko zuzendariak: Hondakinetatik energiarako trantsizioaren markoan hausnartu behar da errausteari buruz. Ezin da planteatu erraustea bai, edo erraustea ez. Energia krisiaren markoan kokatu behar da -Hondakinak erre nahi izatearen arrazoietako bat energia sortzea da. Carlos Martinez Orgado ISRko presidenteak topaketa batean zera esan zuen: Erraustea erregai fosilen alternatiba da -Xabier Garmendiaren arabera energia nuklearrak frogatutako fidagarritasuna du eta hondakinek goi fidagarritasuna dute. Garmendiaren hitzetan, energia paradigma berri baten aurrean dago gizartea. Mix energetikoa berriztagarriek (%30-40), nuklearrak (%25-40) eta gas naturalak (%25-40) osatuko omen dute epe ertainean. Baina gas naturala behin-behinekoa baino ez omen da -En la gran mayora de los casos se ahorra mucha ms energa reciclando que la que se puede recuperar con la incineracin. Si incineramos los recursos materiales finitos, disminuimos su cantidad, aumentamos la entropa (calor) y apenas aprovechamos su energa. Si los recursos materiales ni se crean ni se destruyen slo se transforman, la incineracin lo hace de la forma ms irreversible, convirtiendo los recursos de los residuos en materiales inservibles y en la forma ms degradada de la energa, el calor

RRAUSKETAK SORTUTAKO ENERGIAREN EFIZIENTZIA

-La incineracin de residuos desperdicia mucha energa. Las plantas incineradoras, para poder quemar necesitan un apoyo de combustible fsil (habitualmente gas natural) para arrancar o hacer el proceso ms continuo y estable y para secar la inmensa materia orgnica que llega a sus hornos. Solo el 20% de la energa entrante (contenida en los residuos que son incinerados) se recupera en forma de electricidad para consumo ajeno a la planta (venta). La eficiencia energtica de la incineracin es mucho menor a la de las plantas energticas de carbn o gas. Una central trmica convencional actual puede llegar a alcanzar un rendimiento final del 41-42%. La incineradora Zabalgarbi, en Bilbao (datos del ao 2005) tiene una eficiencia del 21,5% -En 2007 se generaron, por la quema de basuras, 1.715.220 Mwh/ao. De esta energa, 904.179 Mwh/ao, se verti a la red y se vendi. Esto hace suponer que el 47,3% de la energa producida se gasta en las propias plantas -La nueva Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE), aprobada a finales del ao 2008 plantea unos coeficientes que se deben cumplir para lograr que las instalaciones superen un valor del 60% de eficiencia energtica, algo en realidad inalcanzable para una incineradora. La argucia para lograr esa cifra radica en la aplicacin de un factor de correccin a la variable Ep (energa anual producida como calor o electricidad) que es de 2,6 en el caso de la electricidad y de 1,1 en el caso del calor residual. Con estas adaptaciones la ecuacin cuadra y la prctica totalidad de las plantas en funcionamiento en Europa, por antiguas que sean, se transforman en fbricas de electricidad verde que cumplen la Directiva.

DOSSIER INFORMATIBOA

18

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

SB PASTILLAK

-2010eko urrian jakin da Bizkaiko Foru Aldundiak hondakinen tratamendu biologikomekanikorako planta bat eraikiko duela, 200 milioi euro ingurugatik, Zabalgarbiko errauste plantaren ondoan. Tratamendu biologikomekanikorako planta horietan, funtsean, hondakinak bereizten dira, makinaz eta eskuz. Hondakinak bereizi ostean, aukera dago ESB erregai solido berreskuratuak egiteko; ESB horiek dira erregai pakete batzuk, hondakinez egiten direnak, bereizi, indar kalorifiko handiena dutenak hartu eta hezetasuna kendu ostean. -Santiago Palomino ISRko zuzendari teknikoaren esanetan. Hiri hondakinen sorrera eta kudeaketa, batik bat errefusaren frakzioarena oso inportantea da, eta erraz ulertzen da zergatik. Hondakin gutxiago sortzen badira, eta errefusa gutxitzen bada, ESB horiek produzitzeko lehengai gutxiago sortuko dira. Gutxi birziklatzen den bitartean, beraz, ez dago arazorik ESB horiek sortzeko, ISRko kideak dioenez. Palominok, 2007an, gako argiak eman zituen: errefusa gutxitzen bada, prebentzioa martxan jartzen bada eta birziklatze tasa altuak lortzen badira, ESB produzitzeko hondakin gutxiago izango ditu industriak

RRAUSKETA VS. ZEMENTUA

-Gipuzkoan errauste planta bat eraikitzeko asmoa dagoela jakin zuelarik, halaxe galdetu zuen katalan batek: Inguruan ba al da zementu industriarik?. Bai, bada: Cementos Rezola, Gipuzkoako Foru Aldundiak errauste planta eraiki nahi duen lekutik hamar kilometro baino gutxiagora. Katalunian, errauste plantak dauden tokietan, zementuaren industria dago, bota zuen katalanak. Bizkaian Zabalgarbiko errauste plantatik 18 kilometro ingurura zementu fabrika dago. Nafarroan Olaztiko zementu enpresaren inguruan errauskailua egiten hasi dira. Araban, aldiz, ez da ez zementu fabrikarik, ez errauste plantarik. Kantabrian erraustegitik 41 kilometrora Cementos Alfaren (FCCren filiala) zementu fabrika dago. Mallorkan Son Reus herrian dago errauste planta, eta 20 kilometro eskasera, Llosetan, Cemex enpresaren zementu fabrika -Zementuaren industriak erregai kontsumo handiak ditu. 2005ean 4.425 gigawatt-ordu argindar kontsumitu zituen zementuaren industriak Galizian, Herrialde Katalanetan, Espainian eta Euskal Herrian: alegia, kontsumitu zen energia guztiaren %2 jan zuen zementuaren industriak. -ISRk seinalatu dio mauka gozoa zementuaren industriari: Hiri hondakinetatik eratorritako erregaiak milioi bat tona baino gehiago dira. ISRko zuzendari tekniko Santiago Palominok 2009an zuzendutako azterketak hala jasotzen du: Ikerketak azaleratzen du, prebentzio eta birziklatze jarduerak egin arren, hiri hondakinen %60 baino gehiago zabortegietara botatzen direla. Tratamendu plantetako errefusekin, eta behar bezalako prestakuntzarekin, 1,2 milioi tona RDF (hondakinetatik eratorritako erregai) produzitu ahal izango lirateke, zementuaren fabrikek erabili ahal izango lituzketenak egun erabiltzen dituzten erregai fosil tradizionalen ordez. -2009an 405.700 tona hondakin erre zituzten zementu fabriketan, 187.600 petrolio tonaren baliokide dena. Argia da aurrezpena. Hondakinetatik eratorritako erregai solidoak erabilita, energia gastu guztiaren %37 ase dezakete zementu enpresek. -Gaur egun, haragi industriako hondakinak eta hiri araztegietako lohiak erretzeko baimenak dituzte Aorgako eta Arrigorriagako Cementos Rezolaren fabrikek. Aorgan, gainera, pintura, berniz eta gisakoak, pneumatikoak eta utzitako autoen hondakin zatikatuak ere erretzeko baimenak dauzkate. Arrigorriagan, aldiz, biomasa eta plastikoak erretzeko baimena dute. Lemoako Cementos Lemonaren fabrikan horiek guztiak erretzeko baimenak dauzkate, eta baita gai gehiago erretzeko ere, hidrokarburoak esaterako. Pneumatikoen errausteak gora egin du urteotan. Bizkaian eta Gipuzkoan 7.500 tona pneumatiko erre zituzten zementu fabrikek 2004an. Plastikoen errausteak ere gora egin du urte horietan: 2004an 600 tona plastiko erre zituzten, 2006an, 3.200 tona inguru. Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak dira beste erregai interesgarri bat zementuaren industriarentzat. Espainian, 2004an bakarrik, 1.829.400 garbigailu eta 1.804.900 hozkailu komertzializatu ziren -1998an hasi zen lanean Neuciclaje, egunean zazpi bat tona gurpil prozesatuz. Orain, egunero, 40 bat tona pneumatiko zatikatzen ditu, Cementos Lemona eta Cementos Rezola enpresetako labeetan erretzeko. Xabier Garmendiak sortu zuen Neuciclaje, baina hiru enpresaren artean banatzen da haren jabetza: Cementos Lemona, Financiera y Minera (Cementos Rezolaren fabriken jabea da Financiera y Minera) eta Neumaticos Vizcaya. Kautxua, tela eta burdina izan ohi dituzte pneumatikoek; kautxu sintetikoa, hain zuzen ere, petroliotik deribatzen da. Auto bateko gurpil batek 26 eta 30 petrolio litro izan ditzake. Zenbait aditurentzat, beraz, pneumatikoak ezin dira erregai fosilen ordezkotzat jo. Ez dute hala pentsatzen Neuciclajen.

DOSSIER INFORMATIBOA

19

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

RRAUSKAILUA VS. BIZKAIA

-1997 eta 2001 artean, 600 milioi pezetako inbertsioa egin behar zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, konpostatzeko planta bat eraikitzeko; 85 milioi inbertitu zituen lau urtean... 2.810 milioi pezeta jarri behar zituen Zabalgarbiko errauste planta egiteko; eta 3.313 milioi euro jarri zituen. -Bizkaian Zabalgarbi 2004an jarri zuten martxan. 2008ko maiatzean jaso zuen Zabalgarbik Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Baimen Integratua... Egun, FCC eta Sener dira Zabalgarbiren %60 kontrolatzen dutenak, bakoitza akzioen %30 ingururekin. -Zabalgarbik 2008an baino %32 hondakin gutxiago erre zituen 2009an. 2008an 337.000 tona hondakin erre zituen enpresak ; 2009an 229.000 -Zabalgarbi en el mes de junio de 2009 se detectan niveles importantes de contaminacin en dos piezmetros situados junto a la planta. Las muestras tomadas sealan la presencia de metales pesados, cloruros y conductividad en proporciones diez veces superiores a las recomendadas

UBIETAKO ERRAUSKAILUA

-PIGRUG: Plan integral de gestin de residuos urbanos de Gipuzkoa 2002-2016". El PIGRUG ofrece, en su contenido, un marcado desequilibrio entre declaraciones de principios, todas muy correctas y bien elaboradas segn la doctrina de la UE, y los pobres objetivos concretos que en relacin a lo propuesto en abstracto, nos ofrece. Parece que los redactores del PIGRUG, han recibido el encargo de elaborar una estrategia de justificacin de la implantacin del sistema de incineracin -2011ko Martxoan hasi ziren Zubietako errauskailuaren obrak. Si se cumplen los planes del Consorcio de Residuos, la incineradora de Zubieta se pondr en marcha en 2014 -(Prensako notizia) La incineradora de Zubieta est en los despachos de las mejores ingenieras europeas. De momento, seis alianzas de empresas se han dirigido a la Diputacin mostrando su inters en participar en la licitacin. Una de la alianzas ms potentes la forman FCC y Veolia; Tambin concursan unidos Tiru y Kppel Seghers; MCC se ha interesado en unin con la tambin guipuzcoana Amenabar, as como con Sener y el Grupo de Reciclado de Materiales y Residuos (Cenim); Una quinta alianza es la formada por Cespa (filial de Ferrovial) y Novergy; La sexta unin la foman el gigante francs Vinci, Befesa (filial de Abengoa) y la guipuzcoana Galdeano (Diario Vasco-ko notizia). Azkenik FCC-ren esku geratu da eraikuntza -Gipuzkoa gener 426.269 toneladas de residuos en 2009. Si el objetivo del Consorcio es reciclar el %55 de los mismos, se debera de incinerar el 45% restante, esto es, 192.821 toneladas. Sin embargo, la planta de Zubieta se prev ahora para una capacidad mucho mayor, para 315.800 toneladas... Las infraestructuras previstas no sern construidas, por ejemplo, las dos plantas de compostajes. nicamente ampliarn y acondicionarn la ya existente de Lapatx (en Azpeitia). Desde 2006 va disminuyendo la cantidad de residuos generados en Gipuzkoa -(Prensako notizia) El Consorcio de Residuos de Guipzcoa ha adjudicado a la empresa Moyua por 9,6 millones de euros la construccin de la plataforma sobre la que se instalar la incineradora que tratar las basuras de este territorio y que se ubicar en el barrio de Zubieta de San Sebastin (Internet-eko Construcciones Moyua-ren paginatik) Esta empresa inicia sus actividades en el ao 1925, como empresa individual, a nombre de Don Carlos Moyua Igartua, natural de Oati (Gipuzkoa) Durante los primeros aos de actividad, la empresa trabaja principalmente en la zona de Oati, como contratista de obras generales de pequea envergadura... A finales de los aos sesenta, Construcciones Moyua, S.A. inicia una etapa de mayor desarrollo geogrfico hacia otras zonas de Gipuzkoa, tambin de gran pujanza industrial En el ao 1994 la sociedad traslada su domicilio social a DonostiaSan Sebastin, instalando su sede central en la zona de oficinas de la ciudad con accesos directos a las principales redes de comunicacin La eficiente aplicacin de sus recursos, destacando especialmente a sus 300 trabajadores comprometidos y altamente cualificados, le ha permitido acometer las grandes obras de infraestructuras vascas, participando activamente en los principales ejes de carreteras de Gipuzkoa, estando actualmente (ao 2009) implicado en la construccin de la autopista AP-1 que une Eibar con Vitoria y en el segundo cinturn de DonostiaSan Sebastin; siendo un referente en las obras martimas del litoral vasco, y manteniendo una activa presencia en los sectores de edificacin industrial (centros comerciales), edificacin institucional y, recientemente, en la construccin de la red ferroviaria de alta velocidad del Pas Vasco.

DOSSIER INFORMATIBOA

20

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

UTILOA (GOIERRI) VS. BERTEDEROA

-Zubietan errauste planta eraiki nahian ari diren promotoreek aurrikusita daukate errausketak urtean gutxienez 68.000 tona errauts sortzea (sartu diren zabor guztien pisuaren laurdena baino gehiago). Zer egingo dute errautsekin? Batean eta bestean betelanak eta hormigoia egiteko erabiltzea aurrikusten dute. Baina denak saltzea lortzen ez badute? Goierriko Mutiloako bertederora joango dira. Errautsek biltegi bereziak behar dituzte, baina espero dute euskaldunak baino pobreago bizi diren baten batzuek onartzea horrelakoak. Berdin eskoriak, adreilu, bloke, hormigoi, asfalto eta abar bihurtuta. Baina urteroko ia 70.000 tona horiek ezin badira kolokatu estremeoen, andaluzen edo marokoarren obra publikoetan orduan zer egin? Hori ere aurrikusita dago: Gipuzkoako Goierrin, Mutiloan -Mutiloako Lurpe zabortegia Cespa Gestin de Residuos enpresak kontrolatzen du. Zazpi milioi euroko inbertsioaren ondoren, 2006an inauguratu zuten eta 3.000.000 m3 hondakin jasotzeko ahalmena du. Cespa G.R-k 22 milioiko irabaziak izan zituen iaz hondakinen inguruko aktibitateengatik. Katalunian ditu negozio gehienak, baina baita Euskal Herrian ere. Zehazki, hainbat zabortegi berezi ditu eta hondakinen bilketaz eta garraioaz ere arduratzen da. Cespa, Ferrovial talde erraldoiak kontrolatzen du ehuneko ehunean. Ferrovialeko lehendakariorde da Santiago Bergareche, enpresa gizon bilbotar ezaguna, Cepsa petrolerako lehendakaria ere badena eta Vocento (El Correo, El Diario Vasco) taldeko Administrazio kontseiluko kidea ere bada

IPUZKOAKO KONPOSTAJE-PLANTAK (LAPATX)

-El PIGRUG, plan director para los residuos de Gipuzkoa, prevea que ya para el 2009 Gipuzkoa deba tratar casi 20.000 toneladas de orgnico. Esa cifra deba ascender a 33.000 toneladas para el 2012 y hasta 45.000 para el 2016. Es por ello que en el plan territorial de compostaje se prevea que para el 2009 tres plantas de compostaje estuvieran construdas, con capacidad para tratar 25.000 toneladas. Adems de ampliar la de Lapatx, se queran construir otras dos plantas; una en Hondarribia (Zaldunborda) y la otra en Bergara (Epele). El presidente del Consorcio de Residuos Carlos Ormazabal reconoci que dichas plantas no sern construdas durante los prximos aos, porque "no son necesarias" segn sus palabras -El 40% del residuo orgnico recogido en Gipuzkoa va al vertedero. La planta de compostaje de Lapatx tiene capacidad para tratar 2.500 toneladas. Con el nivel actual de capacidad, solo con orgnico recogido en el municipio de Hernani dicha planta funcionara al mximo de su capacidad -El vertido de cada tonelada de fraccin resto cuesta 133,8 euros. Y el tratamiento de cada tonelada de residuo orgnico 100,4 euros. Hay que subrayar, sin embargo, que los municipios que recogen de modo selectivo el orgnico deben llevarlo por sus propios medios hasta Lapatx, corriendo a cargo de cada municipio los gastos de transporte. Adems, cada municipio debe recoger en Lapatx el compost resultante del orgnico que ha aportado y tambin en este caso corre a cuenta de cada municipio el gasto de transporte y distribucin de dicho compost. Es por ello que en Gipuzkoa resulta ms caro compostar el orgnico que arrojarlo a la basura -El Consorcio de Residuos llev a los tribunales el proyecto de planta de compostaje que se proyect en Usurbil, y este qued embarrancado en los juzgados, de modo cautelar, hasta que acabe el proceso

UBIETAKO ERRAUSKAILUA,

KOSTU EKONOMIKOA, BANKUAK ETA HIPOTEKA

-Pepe Rivanedeyra eta Julian Zapiain - EHUko irakasleak: 1.000 miloi euro gastatuko ditu Gipuzkoak erraustegia egiten. Bi kreditu sinatu ditu Gipuzkoako Diputazioak hiru bankurekin. Bat, Europako Bankuarekin, 195 miloi eurokoa; eta bestea Caixa eta Banestorekin, 68 milioi eurokoa. Horrez gain, Diputazioak 130 miloi euro aportatuko ditu, 2009-2013 bitartean. EHUko bi irakasleek diotenez, datu horiek eman ditu Diputazioak, baina beste asko ezkutatu. Sekulako datu pila ezkutatzen dute: bankuekin sinatutako kontratuak berak aipatzen du, 477 miloi euro kostako dela proiektu osoa, BEZ edo IVArik gabe. Baina horri erantsi behar zaizkio: azterketa teknikoak, asesoreak, finantziazio komisioak, aseguru polizak. Hori ez dute inon aipatzen. Eta interesak? Interesak ez al dira gastua? Eta noski, BEZa. Eskuratu ditugun datu pila horretatik, kontuak eginda, guri sekulako zifrak atera zaizkigu.

DOSSIER INFORMATIBOA

21

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR


-Diputacin ha adquirido con los bancos unos compromisos vergonzantes, que no han sido explicados en ningn lado, y que hipotecarn para 21 aos tanto a los municipios como a las personas de Gipuzkoa. Partzuergoak ezingo ditu bere estatutuak aldatu bankuen baimenik gabe... Diversos ayuntamientos de Gipuzkoa han denunciado reiteradamente que con los estatutos actuales la autonoma de los municipios queda completamente limitada y que con ello se pretende blindar la financiacin de la planta incineradora Bankuek errebisatuko dituzte Gipuzkoako herritarrek ordaintzen dituzten tarifak. Horrekin kreditua ordaindu ezin bada, tarifak igo egingo dituzte. 2031 arte, Gipuzkoako herri guztietako hondakinak kontsortzioak tratatu beharko ditu. Egoera legala eta politikoa aldatzen bada ere, Diputazioak konpromisoa hartu du gastu eta kreditu horiei aurre egiteko

AN MARKO MANKOMUNITATEKO JOKALDIA

-(Prensako notiziak) 1) PSE-EEk eta EAJk Urnietan bat egin dute, eta herri horrek San Markon duen ordezkaritza aldatzea proposatuko dute. Herri plataformako bi zinegotzietako bat kentzea proposatuko dute, eta ordez EAJko bat jarriko dute. Aldaketa horren ondorioz, ezker abertzaleak, Alternatibak eta EBk San Marko mankomunitatean duten gehiengoa galduko dute. Izan ere, hori ez da azkenaldian izan den aldaketa bakarra. Uztailaren 8an Lasarte-Oriako udalbatzak Ricardo Ortega EBko zinegotziari San Markon zuen ordezkaritza kendu zion, PSE, EAJ, Hamaikabat eta PPren aldeko botoei esker. Martin Moreno PSEko zinegotziak hartu zuen Ortegaren lekukoa. Ortega San Markoko lehendakaria zen, eta kargu aldaketaren ondorioz, Imanol Azpiroz ordura arte mankomunitateko lehendakariordea dabil egunotan lehendakari karguan. 2) PSE, PNV y H1!, partidos que promueven la construccin de la incineradora de Gipuzkoa en Zubieta (con la colaboracin de Diario Vasco, el diario ms vendido de Gipuzkoa) han consumado el golpe de estado en la Mankomunidad de San Marko. Tras eliminar en julio a su presidente Ricardo Ortega (Izquierda Unida, Lasarte), destituyeron al vicepresidente Imanol Azpiroz (Izquierda Abertzale, Usurbil)

ONOSTIAKO PSOE VS ZABOR KUDEAKETA

-La Coornidora Antiincineracin de Gipuzkoa ha denunciado que el PSE de Donostia con Odon Elorza a la cabeza logr la alcalda de la ciudad en 2007 con un programa electoral en el que culpaba a PNV, PP y EA de la incineradora, en el que el objetivo principal deba ser el reducir, reutilizar y reciclar, en el que se pretenda lograr elevar del 31% al 50% el porcentaje de residuo domstico a reciclar. Tras una legislatura entera no han mejorado ni en un miserable 1%. Estamos a final de legislatura con el PSE como defensor a ultranza de la incineracin -Carta escrita en 2005 por Odon Elorza contra la incineracin: Carta abierta al gerente de la Mancomunidad de Txingudi y otros Tengo la conviccin de que usted y otros gerentes de Mancomunidades de basuras que tanto defienden las bondades de la incineracin no quieren dar respuesta clara a los mltiples interrogantes que suscita este preocupante y falso sistema de eliminacin de basuras Bien al contrario, su inters se centra fundamentalmente en rechazar con datos falsos la alternativa a la incineradora y, lo que es ms llamativo, en dedicar su tiempo a confundir a la opinin pblica me sigo preguntando cmo van a solucionar ustedes el destino y almacenamiento, con todas las medidas de seguridad necesarias, de las 21.648 toneladas por ao de cenizas txicas que producir su incineradora.

NFORMAZIOAREN INTOXIKAZIOA

-Kaleko esamesetatik haratago, instituzioak, enpresak zein hainbat hedabide dira atez ateko bilketaren aurkako kanpainan tematuta dabiltzanak -En la propaganda proincineracin se argumenta que la incineracin es la mejor opcin para tratar la basura que no ha podido ser reutilizada, ni reciclada, ni compostada sin plantearse por qu la basura no ha podido ser ni evitada, ni reutilizada, ni reciclada, ni compostada -(Prentsako iritzia) Nola gerta liteke gaikako bilketa modu hau, non herritarrek hondakinak bereizten dituzten, bereizitako hondakinak atez ate biltzen diren eta ondoren aprobetxatu egiten diren, baztertua izatea, boikotatua izatea eta egunero belztua eta gutxietsia? Zuek, mantra deskalifikatzaileen zabaltzaile zaretenok, informazio manipulatu eta interesatuen hedatzaile zaretenok Gai izan behar dugu hondakin kudeaketaren inguruan sortu diren presio talde horiek neutralizatzeko eta errotik mozteko

DOSSIER INFORMATIBOA

22

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR


-Kalitate txarreko organikoa?: (Prentsako notizia) Los promotores de la incineradora para Gipuzkoa en su campaa para obstaculizar y desprestigiar el sistema de recogida selectiva Puerta a Puerta llevan varios meses acusando a los municipios de Hernani, Usurbil y Oiartzun de que el residuo orgnico que llevan es de mala calidad. El diario ms vendido de Gipuzkoa informaba a sus lectores de que El biorresiduo de Usurbil, Hernani y Oiartzun es de nfima calidad Los tres ayuntamientos (Hernn, Oiartzun y Usurbil), realizaron un trabajo de investigacin y valoracin de qu ocurre con dichos residuos a partir de entregarlos en la planta de Lapatx gestionada por el Consorcio. En la planta de Lapatx la seccin de recepcin de material se halla en deficiente estado y en ella el residuo orgnico se deja demasiado tiempo en condiciones inadecuadas. En la seccin de fermentacin: no se alcanza la temperatura adecuada, las mezclas no son adecuadas, etc. La seccin de maduracin carece de elementos tan bsicos como el estar bajo cubierta (en un pas tan lluvioso...). El residuo procedente de puerta a puerta queda abandonado durante varios das en los fines de semana. Adems de eso, la planta de compostaje de Lapatx est diseada para tratar 208 toneladas al mes y ya en septiembre (gracias al esfuerzo de los municipios que funcionan PaP) entraron en Lapatx 440 toneladas! -El hecho de que por un lado la nica planta de compostaje de Gipuzkoa funcione de modo tan deplorable y a la vez sus responsables adems de ocultarlo intoxiquen a los municipios que mejor lo estn haciento, esa conjuncin de actos, admite la siguiente lectura: los responsables tcnicos y polticos de los residuos en Gipuzkoa estn saboteando la recogida y tratamiento del residuos orgnico. Sabotaje -Atez atekoa garestiagoa?: Instituzioak, enpresak zein hainbat hedabidek gaikako sistema ekonomikoki eraman ezina dela diote. Xabier Olanok, Usurbilgo Udalean atez atekoaren diru kontuez arduratzen denak, azalpenak eman zituen. Bistakoa da atez ateko bilketan langile eta azpiegitura gastuak handiak direla; soilik bilketan 2010 urteko gastuak 455.206 eurokoak dira Usurbilen. Horren baitan amortizazio gastua 71.550 eurokoa da. Atez atekoaren aurkariek sistema ekonomikoki itogarria dela argudiatzeko, azpiegitura gastu guztiak urte bateko gastu gisa islatu izan dituzte. Baina, kamioi baten edo edukiontzien amortizazioa horiek erabiliko diren urte kopuruaren arabera kalkulatu behar da. Organikoa tratatzea tonako 97 euro kostatzen da eta errefusa (birzikla ezin daitekeena) tratatzea, 130. Hondakinak bereizita biltzean, errefusa, tratamendurik garestiena duena, %20koa da gehienez. Bosgarren kontenedorearekin berriz, hondakinen %80 tarifarik garestienean tratatu behar da. Ontzi arinek ez dute tratatze gasturik; lau eta bost edukiontzien sisteman kontratatu dituzten enpresek kudeatzen dituzte; atez atekoarekin, berriz, udalak saldu egiten ditu, hortaz, gastua ez izateaz gain, diru-iturri dira. Usurbilek aurten 123.000 euro jasoko ditu ontzi arinekin eta paper zein kartoiarekin. Gaur egun Usurbilek ohiko sistema erabiliko balu, 325.000 euroko gastua luke bilketetan eta 228.544koa tratamenduan. Hondakin bilketa zerbitzuen tasetatik 250.000 euro jasotzen ditu, beraz, sarrera-gastuen emaitza -303.544koa da. Bost edukiontzien sistema erabiliko balu, berriz, bilketa gastuak 420.000 eurokoak lirateke, tratamendu gastuak 222.071koak eta sarrerak 250.000koak. Emaitza -392.071 eurokoa da. Martxan duten atez atekoaren emaitza, berriz, -264.088koa da; izan ere, bilketa gastuak 455.206 eurokoak dira, tratamendu gastuak 181.881ekoak eta tasa zein salmentetatik datozen sarrerak 373.000koak. Gaur gaurkoz, Usurbilen atez atekoarekin pertsonako 76 euro ordaintzen dira urtean (autokonpostatzen duenak, 45,60), Donostian 113,17. Hernani, Oiartzun eta Usurbil biltzen dituen irabazi asmorik gabeko Garbitania enpresa saiatu zen atez ateko hori are merkeago egiten. Horretarako, organikoak Ipar Euskal Herriko planta batera eraman nahi zituzten, han tonako 65 euro kobratzen dute. Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak, ordea, epaitegi bidez mugak jarri zizkion eta Lapatxera, Kontsortzioak kudeatzen duen plantara, eramatera derrigortu. Kontuan hartzekoa da gainera, gastu gehiegikeria hori 400 (1.000?) milioi euroko errauste-planta batean gastatu nahi dutenek leporatzen diotela atez ateko sistemari -Errebeldia eta desobedientzia zibila: (Prentsako notizia) sobre los ciudadanos apercibidos de sancin por el ayuntamiento por no depositar sus basuras respetando las ordenanzas que organizan la recogida Puerta a Puerta. H1! En el Diario Vasco "un mes despus de la implantacin del puerta a puerta (9 de mayo) se empieza a sancionar, suponemos que hartos de la rebelda de los hernaniarras". El concejal del PNV Andoni Amonarraiz declara acerca de quienes no cumplen las normas del ayuntamiento para depositar sus basuras: "Yo creo que una gran parte de los ciudadanos hacen desobediencia civil". Efectivamente y al que atropella a un nio por no parar su vehculo ante un paso de cebra se le aplica la atenuante de "insumiso". Y quien es pillado conduciendo con tres copas de ms puede aducir que es "objetor". Y el mecnico que no recoge el aceite de los vehculos reparados y lo arroja al riachuelo vecino hace un acto de rebelda. Efectivamente: protestan, son insumisos, objetores y rebeldes

IBLIOGRAFIA

-Aldizkari hau egiteko informazioa Mikel Peruarena-ren Nork erretzen ditu hondakinak? Artikulutik, Alfonso del Val-en lanetatik eta Greenpeace-ren txostentatik atera da gehienbat. Internet-eko testu batzuk eta prensako notiziak ere erabili dira

DOSSIER INFORMATIBOA

23

_______________________________________________________________ ZERO ZABOR

DOSSIER INFORMATIBOA

24