TENACITATE, DURABILITATE, FLEXIBILITATE…
Prezentã de peste un deceniu pe piaþa de profil din România, apreciatã de specialiºti drept unul din liderii în
domeniu, MELINDA STEEL S.A. are ca domeniu principal de activitate comercializarea ºi distribuþia
produselor din oþel ºi a materialelor neferoase.
Portofoliul include un numãr mare de produse metalurgice, într-o gamã foarte variatã, fabricate de cei mai
importanþi producãtori interni ºi externi din Ungaria, Austria, Slovacia, Turcia. Implementarea ºi aplicarea eficientã
a sistemului de management ISO 9001, garanteazã calitatea serviciilor ºi a produselor oferite de

MELINDA STEEL S.A.
Firma se aflã într-un continuu proces de extindere, care s-a materializat prin deschiderea punctelor de lucru din
oraºele Bucureºti, Oradea, Timiºoara, Târgu-Mureº, Baia Mare, Bacãu, Miercurea-Ciuc ºi, respectiv, Centrul
Logistic Constanþa, cãrora li se vor alãtura, în perioada imediat urmãtoare, punctele de lucru din oraºele Braºov,
Craiova, Constanþa.
Reþeaua comercialã formatã din cele ºapte puncte de lucru, este susþinutã de activitatea logisticã, coordonatã de
trei depozite regionale, situate în oraºele Constanþa, Timiºoara ºi Bacãu. Mãrfurile dirijate de la producãtorii externi
ºi autohtoni în aceste depozite, sunt repartizate atât cãtre punctele de lucru din reþeaua comercialã cât ºi cãtre
marii consumatori.

Misiunea firmei
Suntem un partener de încredere al clienþilor noºtri, cãrora le oferim produse ºi servicii de calitate, cotate la cele
mai înalte standarde.
Dorim sã menþinem relaþii durabile cu clienþii noºtri, suntem receptivi, în permanenþã, la necesitãþile lor ºi dorim sã
venim în întâmpinarea tuturor cerinþelor, cu promptitudine ºi profesionalism.
În acest sens:
-ne extindem în toate zonele þãrii, în depozite de mare capacitate, modernizate ºi dotate cu cele mai
performante utilaje de manipulare;
-ne concentrãm eforturile în vederea asigurãrii continuitãþii stocurilor;
-asigurãm asistenþã tehnicã necesarã printr-un personal cu un grad înalt de pregãtire;
-la cerere, asigurãm servicii de transport, prin parcurile auto proprii;
-echipa noastrã de vânzãri este în permanenþã la dispoziþia dumneavoastrã.
Prin tot ceea ce realizãm, dorim sã ne aducem o contribuþie importantã la creºterea eficienþei afacerii Dvs, în
termeni de calitate, disponibilitate ºi profesionalism !

MELINDA STEEL

MELINDA COLOR-METAL

tablã zincatã, decapatã, neagrã, striatã

04

50 0. mat.1 TBD.35 0.5 TBD.4 TBD.1.50 2.45 0.016 Rm 2 N/mm Re 2 N/mm A80 % 370-405 348-395 30-35 Zn 2 g/m 150-288 Rm – rezistenþa la rupere (la tracþiune) Re – limita la curgere (la alungire) A – alungirea la rupere Clasificare: Aderenþa stratului de zinc: Dupã aspectul stratului de zinc: • cu stratul de zinc solidificat normal simbol: N • cu stratul de zinc uniformizat prin laminare dupã solidificare.marca de oþel .25 TBD.26 0. cu ochiul liber: • îngroºãri neînsemnate de zinc.4 TBZ. grosimea stratului de zinc Z 100 Z 140 Z 220 Z 225 Z 275 Z 350 masa stratului de zinc (g/m2) 2 x 7.4ROL TBZ.4 0. cu lãþimea de 10 mm.8 0.45 TBZ. 05 .00 2. Sudabilitatea: Tablele decapate sînt sudabile.3 Aspecte: Suprafaþa tablelor decapate trebuie sã fie curatã.9 TBZ.1.55 TBZ. Sudabilitatea se garanteazã prin compoziþia chimicã.40 0. În funcþie de clasa de calitate.8 TBZ.0.4 0.35 TBZ.0.0.2.80 1.00 Cod TBD.0.9 1 1000 x 2000 a1 Tablã zincatã în rulou Cod TBZ.019 0.21-0.5 TBD.0.009-0. controlate pe o singurã suprafaþã.25 1.0.04-0. pe una din margini • fisuri cu lungimea de max.MELINDA STEEL a Tablã zincatã din import ºi producþie internã Dimensiune (mm) Grosime (mm) 0. grosime Zn (mm/suprafaþa)= Simbolul grupei pt.0.strat de zinc solidificat normal .008-0.grosimea stratului de zinc .0.6 0.2 TBD. uniform distribuite pe suprafaþã rezultate dupã solidificarea zincului • mãrimi diferite ale florii de zinc • mici defecte de cromatare Simbolizare: DX51D+Z150NAC DX51D Z150 N A C .50 3.05 0.6 TBZ.5 TBD.8 TBD.0.7 TBZ.0.0. 3 mm de la margini • uºoare proeminenþe punctiforme de zinc.55 0.1 (g/cm3) Valori nominale indicative pentru calculul grosimii pe suprafaþã testare pe testare pe valoare tipicã 3 epruvete 1 epruvetã Z masa stratului de zinc Masa minimã de zinc 2 pe ambele feþe g/m 100 140 200 225 275 350 85 120 170 195 235 300 7 10 14 16 20 25 Densitate g/cm3 7. fiind admise unele urme locale de oxizi: • pori ºi zgârieturi • urme uºoare rãmase de la cãderea oxizilor ºi urme din laminare • uºoarã coloraþie galbenã de la decapare Pe marginile tãiate ale tablelor nu se admit exfolieri ºi rupturi vizibile cu ochiul liber.0.0.5 TBZ.00 1. pentru fãlþuiri manuale ºi cu maºina Caracteristici mecanice Compoziþie chimicã (%) SR EN 10327/2004 C Mn P S DX51D+Z150-N-A-C 0. simbol: L Dupã aspectul suprafeþei: • clasa de calitate: A • clasa de calitate: B • clasa de calitate: C Se aprecieazã dupã rezultatele încercãrii de îndoire la 180 grade pe un dorn. pe suprafeþele tablelor ºi benzilor zincate sînt admise urmãtoarele defecte.7 0.5 TBZ. deformãri simple.clasa de calitate .0.5ROL Domenii de utilizare: • pentru construcþii metalice ºi mecanice care necesitã deformãri simple • pentru acoperiº.1 b Tablã laminatã la rece (decapatã) din import ºi producþie internã Dimensiune (mm) Grosime (mm) 1000 x 2000 0. cu aspect alb.protecþia suprafeþei Grosimea stratului de zinc: Se caracterizeazã prin cantitatea totalã de zinc depusã pe ambele feþe ale tablei sau benzii.5 0.1.0 Lãþime (mm) Grosime (mm) Cod 1000 0.

ST. pot fi vopsite. respectiv a tehnologiei de sudare.046-0.11-0.Domenii de utilizare: Condiþii de livrare: • pentru construcþii metalice ºi mecanice.2 TBN. lipsitã de pojghiþe.5 2 3 4 5 6 8 10 12 Cod TBN.18 TBN. suprapuneri ºi stratificãri.12 1500x6000 1500x6000 1500x6000 1500x6000 15 18 20 25 d Tablã striatã Dimensiune (mm) Grosime (mm) 1500x3000 1500x3000 1500x3000 1500x6000 Caracteristici mecanice Rm N/mm2 Re N/mm2 A80 % 340-510 470-630 235-329 355-480 17-42. inegalitãþi provenite din laminare.4 TBN.17 0.6 TBN. industria autovehiculelor.020-0.20 TBN.13-0. structuri portante de maºini ºi utilaje. în cazul unor solicitãri mecanice moderate.ST. 06 Sudabilitatea: Comportarea la sudare ºi dupã sudare depinde nu numai de material. incluziuni nemetalice ºi de zgurã.25 3 4 5 6 Cod TBN. lipsuri de material. sufluri. în limitele abaterilor negative la grosime Dar nu se admite remedierea prin sudurã a defectelor de suprafaþã. crãpãturi. pe marginile tãiate.10 TBN.5-32 Cod TBN. exfolieri ºi rupturi vizibile cu ochiul liber.3 TBN. Tablele. aºchii.15 0.ST.003-0.16 0. Tablele cu margini tãiate cu grosimi pânã la 40 mm vor avea marginile tãiate numai cu mijloace mecanice.6 0.59-0.007 - 0. Tablele trebuie sã aibã marginile tãiate în unghiuri drepte.053 0.5 TBN.219 - 0.003-0. articole de menaj • pentru produse ce urmeazã a fi prelucrate prin deformare la rece ºi în special pentru ambutisare Tablele se livreazã în stare recoaptã.060 326-450 235-329 29-34 Tablã laminatã la cald (neagrã) din import c ºi producþie internã Tablã groasã laminatã la cald (neagrã) c1 din import ºi producþie internã Dimensiune (mm) Grosime (mm) Dimensiune (mm) Grosime (mm) 1000x2000 1000x2000 1500x3000 1500x3000 1500x3000 1500x3000 1500x3000 1500x6000 1500x6000 1. construcþii metalice. Condiþii de livrare: Tablele se livreazã în stare laminatã sau în stare normalizatã obþinutã prin dirijarea temperaturii în timpul ºi dupã laminare.008-0. unse cu un strat subþire de ulei de protecþie uºor lavabil. zincate etc.1.4 TBN. în limitele abaterilor admise la grosime • un strat subþire de oxizi • asperitãþi ale suprafeþei rezultate din laminare sau care rãmân dupã cãderea þunderului.6 Compoziþie chimicã (%) SR EN 10025-2:2004 C N P Si Mn S S235JRG2 S355J2H 0. dupã o pregãtire corespunzãtoare.120-0.3 TBN. iar cele cu grosimi de peste 40 mm vor avea marginile tãiate numai cu flacãrã. ci ºi de concepþia constructivã. Se poate verifica comportarea la sudare prin omologarea procesului de sudare.040 0.010-0. maºini agricole. Nu se admit.15 TBN. de condiþiile de execuþie ºi de exploatare a elementelor de construcþie.017 0.5 24.5 TBN. Aspecte: Suprafaþa tablelor trebuie sã fie curatã ºi netedã.5 TBN.05 0.20 0.01-0. Se admit urmãtoarele defecte de suprafaþã: • zgârieturi ºi sufluri mici locale. . exfolieri locale.8 TBN.ST. netezite (dresate).066-0.040 Domenii de utilizare: Utilizate în construcþii de maºini. Caracteristici mecanice Compoziþie chimicã (%) SR EN 10025-2:2004 C Mn P Si Al Rm 2 N/mm Re 2 N/mm A80 % S235JRG2 0.

5 2.mm Profile deschise oþeluri de uz general ºi pentru construcþii EN 10162 utilizare specialã Profile închise min max min max 20x20 30x30 40x20 28x28 40x40 140x120 250x120 140x140 180x180 250x75 180x120 180x120 1.0 S-Profil S laminat la rece 07 .0 5. Dimensiunile benzii folosite în fabricaþie pentru: Profile deschise laminate la rece: lãþime 36-500 mm.0 2.0 6.0 4.0-5. faþã de cele din standarde.0 C-Profil C laminat la rece Z-Profil Z laminat la rece S-Profil S laminat la rece Z-Profil Z laminat la rece Dimensiuni min –max (mm) 28-250 15-75 8-45 2.5-6.2 utilizare specialã U L L C Z S Grosime mm F 16 133 15x15 100x100 30x10 150x60 21.0 5.0 L-Profil L laminat la rece cu aripi inegale 30-180 20-100 – 1.0 5.0-4.0 140-180 56 20 3.0 pe bazã de înþelegere specialã oþeluri de uz general EN 10305-3 EN 10305-5 oþeluri pentru construcþii EN 10219-1.0 5. se pot fabrica produse care au: dimensiuni diferite.0 1.0 2. conform standardelor tehnice: Categorie de produse Standard Profil Formã Dimensiunile posibile.0 2.0 5.5-6. Nume produs U-Profil U laminat la rece L-Profil L laminat la rece cu aripi inegale L-Profil L laminat la rece cu aripi egale C-Profil C laminat la rece h b U-Profil U laminat la rece c t 20–250 20–120 – 1.3 133 F 20x20 100x100 40x20 150x60 pe bazã de înþelegere specialã Menþiune: Pe bazã de comenzi speciale. Date tehnice ale benzii de oþel folosite pentru producþie: 2 • rezistenþa la rupere (de regulã pânã la 510N/mm ) • sunt uºor de prelucrat ºi de sudat • la comandã se pot galvaniza Categorii de produse. grosime 1-6 mm Profile închise laminate la rece: (þevi rectangulare): lãþime 50-420 mm. parametri mecanici ºi toleranþã mai stricte.0 6.0 L-Profil L laminat la rece cu aripi egale 25-140 25-140 – 2.0 6.0 40-180 20-60 – 2.0 3.0 2.0-4. grosime 1-5 mm.profile laminate la rece MELINDA STEEL Produse: Profilele deschise laminate la rece sunt obþinute din bandã de oþel laminatã la rece sau la cald (sau zincatã la comandã) în laminoare cilindrice.0 1.0-5.0 4.0 2.

73 14.08 60x60.518 1. 80x60 4.70 5.868 35x35.045 2.692 2. 70x40 3.22 11.126 1.863 60x30.06 7.631 7.747 5.0 3. 30x20 1.764 100x40 4.827 7.39 5.092 70x70.576 16x16 0.326 3. 70x50 6.339 1.454 5.136 70x70.60 7.904 4.0 2.07 8. 22x22 0.22 11. 80x50 3.264 5.073 90x90.17 6.82 5. 50x30 2.300 10.64 30x30.36 1.288 90x60.98 5.84 6.494 9.392 45x45.694 3.020 9.322 4.924 8.416 15.19 5.88 4.201 8.553 5. 50x25 1.706 100x60 6.924 8.66 6.764 90x50 4.909 1.17 6.718 60x50.31 2.214 8.354 7.82 5. 50x30 1. 80x50 3.25 4.31 2.07 40x40.805 70x60. 65x25 2.16 9.13 8.160 7.553 6.438 0.62 3.503 80x40 3.020 9. 30x20 0.82 3.99 4.83 0.99 2.78 5.102 8.56 4. 70x40 3.508 90x45 4.532 12.79 7.689 6.21 3.784 90x90.003 5.508 90x40 3.03 4.503 70x60.020 120x60.322 1.392 80x80.25 1.044 9.39 5.50 5.48 7.16 9. 60x40 4. 80x60 4.36 11.532 12.102 8.65 4. 100x80 6.986 10.334 60x20 4.003 6.0 2.20 1.073 120x40 6.5 4.48 12.19 5.84 8.88 4.752 0.300 9.68 2. 90x70 4.45 60x50.34 4.0 .5 4.636 4.281 3.784 120x40 8.288 100x40 4.933 2.15 2.805 3.102 6.93 3.61 8. 65x25 2.718 70x30 2.985 50x20 1.48 12. 50x40 2.97 90x60.0 1.45 2.96 10. 25x10 0.36 0.0 3.5 3.750 25x15. 20x10 0.0 5.30 60x20 2.904 5.56 4.810 2.733 20x20 0. 100x50 4.399 11.752 2.06 7.16 9.126 35x35.392 8.223 40x40.066 2.438 1.541 2.41 150x60 9.457 10.160 7.86 5.276 4.43 10.62 3.42 2.652 8.326 3.098 70x30 2.648 10.354 9.689 6.805 80x40 3.19 7. 100x50 4.82 3.334 3.694 3.07 8.01 9.111 60x60.201 7.25 4.102 8.71 45x30.66 6.276 10.91 12.130x50 6.5 15x15. 40x30 1.595 0.201 9.541 2.288 90x50 4.281 3.74 8.160 7.51 7. 60x40 2.930 40x10 1.673 0.41 6.537 0.999 7.950 4.574 2.863 50x50.632 20x15.420 1.83 45x30.045 2. 40x30 1.19 5.74 8.82 5.56 6.469 0.218 6.99 2.97 9.930 0.148 2.96 7.107 5.70x50 3.17 6.102 6.36 15.252 45x45.76 4. 120x80 150x60 8.59 10.13 7.03 2.34 50x50.679 0.77 2.681 80x80.218 6.438 0.51 7.77 1.756 3.073 100x60 6. 30x10 0.103 1.Profile închise pentru construcþii Profile închise de uz general hxb (mm) Masa specificã conform EN 10305 kg/m 1.924 6.595 0.26 10.93 3.044 9.19 5.62 3.737 3.831 2.569 100x100.25 3.103 1.72 5.06 7.264 5. 40x20 1.96 6. 130x50 6.279 Materia primã folositã pentru aceste profile este bandã din oþel laminatã la cald sau rece cu Re=510N/mm2 08 5.13 7.13 7.066 2.933 3.21 3.276 11.380 2.858 120x60.102 8.60 30x30. 120x80 8.578 5. 50x40 2.26 10.70 6.78 5.635 0.86 5.96 7.27 4.22 5.322 50x20 1.868 1.30 0.896 90x45 4.40x20 51x9 1.124 25x25.60 4.96 7.91 5.5 3.96 6.264 5.858 100x100.05 25x25.380 2.89 6.19 5.27 4.97 9.733 30x15. 50x25 2.0 20x20 1.01 9.950 4.636 4.276 11.008 3.42 2.896 90x40 3. 100x80 6.276 4.07 8.71 60x30.788 14.008 3. 90x70 6.516 0.949 12.574 2.0 hxb (mm) Masa specificã conform EN 10219 kg/m 2.

0.1.0.1.2 1.22 +/.03%. Þevi sudate cu secþiunea pãtratã ºi dreptunghiularã laminatã la rece Profile laminate la rece pentru structuri din oþeluri nealiate ºi din oþeluri cu granulaþie finã.3° + / -1°45` + / -1°15` + / .1.5 3.0 5.00 + / .0 5.0 Toleranþa lãþimii laterale.18 +/.75 + / . Condiþii tehnice de livrare Observaþii: a Modul de dezoxidare al oþelurilor folosite: Oþeluri complet calmate b Pentru galvanizarea ulterioarã clientul trebuie sã specifice cantitatea maximã de siliciu admisibil.1. Codul oþelului Standarde S185 S235JT (St 37-2) S235JRG2(RSt 37-2) E235 S235JRH numãr Denunmire EN 10025 EN 10025 EN 10025 EN 10305-3 EN 10305-5 EN 10219-1 Produse laminate la cald din oþeluri de construcþii.0.00 > 40£100 > 100 £ 200 >200 £ 400 + / .2 1.08 +/. dacã dimensiunea nominalã a lãþimii (mm) £ 40 + / .0 4. sudate longitudinal.0.5 £ 3.0 2.0 > 3.1.0.75 Toleranþa unghiului de îndoire Lungimea lãþimii mai mici. Condiþii tehnice de livrare.1.6 2.0.0. sudate ºi calibrate laminate la rece.0°45` Grosime nominalã (mm) Toleranþã la grosime (mm) dacã materia de bazã este de la laminatã la rece 1.75 + / .0 1.0.0.1° + / . Condiþii tehnice de livrare Þevi de mare precizie din oþel.0.17 +/.50 + / .07 +/. respectiv a laturii libere Toleranþa unghiului de îndoire £ 10 >10 £ 40 > 40 £ 80 > 80 £ 110 > 110 + / .12 +/.14 laminatã la cald +/.50 + / .0 2.25 + / .1.17 +/.10 +/.0 4.25 + / . de regulã cu o rezistenþã la rupere de pânã la 510 N/mm2.5 3.0.20 +/.0.0 1. Cerinþe tehnice Toleranþa la îndoire în cazul profilelor structurale ºi de utilizare generalã conform standardelor EN 10162 Toleranþa la lãþimea lateralã Toleranþe la grosime Grosime profil £ 1.00 + / .6 2.MELINDA STEEL Oþeluri folosite în fabricarea profilelor la rece Calitatea oþelului: Materialul de bazã este bandã de oþel laminatã la rece sau la cald.50 + / .0.0.0 6.0 pânã la 1.0 £ 6.0 +/. În general cantitatea maximã de siliciu admisibil este de 0.5 >1.0.24 +/.0.0.75 + / . Condiþii tehnice de livrare Þevi de mare precizie din oþel.26 09 .

dimensiunilor ºi calitãþii materialelor. Lungime: Cifrele minime ºi maxime ale lungimii: 5 000 – 12 000 mm Standard: 6 000 mm Toleranþã la lungime: +30 mm 0 mm Menþiune: La comandã separatã se pot realiza dimensiuni speciale. Pe suprafeþele exterioare ale profilelor este aplicat un strat de ulei. datoritã ofertei vaste din punct de vedere al formelor. Domenii de utilizare: Profilele laminate la rece au un domeniu larg de utilizare. Alte proprietãþi avantajoase: • raport optim între masa pe unitate de mãsurã ºi parametrii secþiunii • uºor de montat • formã ºi aspect plãcut. respectiv urme mai mici de oxidare. care asigurã o protecþie provizorie împotriva coroziunii. La cerere se poate renunþa la acest strat de protecþie. Pe suprafaþa exterioarã ºi interioarã pot apãrea urme de emulsie. Masa unui profil este de maxim 100 kg.Starea de livrare Profilele din oþel nu sunt tratate termic dupã laminarea la rece. Toleranþa la lungime este mai redusã decât cele solicitate în standarde. cu suprafeþe netede • grad de precizie ridicate a dimensiunilor (toleranþã redusã) Profile din oþel de uz general ºi de construcþii structuri de acoperiº structurile unor construcþii metalice bariere producþia de containere ºasiuri autovehicule piese de maºini instalaþii de rãcire producþia de utilaje mici realizare schele pentru iluminare publicã realizare schele pentru semne de circulaþie publicã 10 Profile speciale din oþel: bariere de protecþie în circulaþia publicã sisteme de jaluzele structuri pentru acoperiºuri structuri provizorii pentru industria construcþiilor structuri pentru autobuze structuri de siguranþã pentru minerit remorci industria mobilei radiatoare .

30101.60402.50202. A5 24.5 1.120603.50402.42-1.100403.40301.0 TPT.80804.28 3.0 TPT.75 2.51 6. comerciale sau social-culturale.81 4.0 TPT.0 TPT.0 TPT.16 7.80604.008-0.100603.80603.0 TPT.28 5.50302. 11 .100504.30303.60502.75 2.0 TPT.90904.17 0.0 TPT.34 1. industriale.38 2.0 TPT.1 0.69 3.5 Grosime perete (mm) Kg/ml a 30 40 30 40 50 30 40 60 40 70 40 60 80 40 60 100 60 80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Dimensiune (mm) h b 2.02 10.5 1.0 TPT.80404.44 1.5 1.16 7.25 5.0 TPT.1001003.40202.045 0.32 Grosime perete (mm) Kg/ml a 40 50 40 60 70 40 60 80 50 90 40 50 60 100 60 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.50502.05 Cod TPT.0 TPT.1001004.0 TPT.40402.40 20 25 30 30 35 40 40 40 45 50 50 50 50 60 60 60 60 20 25 20 30 35 20 30 40 45 20 30 40 50 20 30 40 50 Dimensiune (mm) h b 40 50 60 60 70 80 80 80 90 90 100 100 100 100 120 120 Grosime perete (mm) Kg/ml a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.0 TPT.80403.65 9.0 TPT.22 6.100604. cu condiþia respectãrii mãsurilor de protecþie anticorozivã recomandate.01 2.40201.45451.0 TPT.38 2.76 8.60302.0 TPT.120604.0 TPT.76 8.0 TPT.38 2.70704.60404.60403.0 TPT.5-32 Avantaje • calitatea superioarã a materialului utilizat permite aprecierea unei durate de utilizare de minim 25 ani a produsului.30301.51 5.0 TPT.0 TPT.0 TPT.99 8.22 4.0 TPT.0 TPT.0 TPT.15151.53 11.50504.5 TPT.0 TPT.5 TPT.33 3.0 TPT.0 TPT.0 TPT.07 2.1 1.25251.0 TPT.60303.40403.75 6.63 0.87 1.8 Cod TPT.07 2.5 0.0 TPT.100404.0 TPT.39 3.120804.0 TPT.0 Caracteristici mecanice P S Rm 2 N/mm Re 2 N/mm 0.40404.0 TPT.30202.5 1.40401.02 6.80803.79 10.69 2.20202.33 3.57 1.5 TPT.99 Cod TPT.Profile laminate la cald MELINDA STEEL a Þeavã pãtratã ºi dreptunghiularã sudatã longitudinal Dimensiune (mm) h b 15 20 25 30 30 30 40 40 40 45 15 20 25 10 20 30 20 30 40 45 Dimensiune (mm) h b 30 40 50 50 50 60 60 60 70 70 80 80 80 100 100 100 120 120 Grosime perete (mm) Kg/ml a 1.28 11. aferente construcþiilor civile.60604.0 TPT.50403.28 8.06-0.0 TPT.5 1.44 1.1 8.81 4.81 2.01 3.02 9.16 5.120803.5 TPT.0 TPT.20201.0 Compoziþie chimicã (%) SR EN 10025-2:2004 S235JRG2 C Mn 0.60202.07 1.5 1.0 TPT.04 8.0 TPT.0 TPT.02 8.0 Cod TPT.5 1.87 1.0 TPT.30201.0 TPT.90504.5 TPT.45452.69 3.34 1.40302.0 TPT.50303.0 TPT.12 1.0 TPT.70403.70703.53 8.5 TPT.5 1.0 TPT.5 TPT.60603.045 340-510 235-330 Domenii de utilizare: • sunt destinate realizãrii diferitelor tipuri de construcþii ºi structuri metalice de susþinere situate la interior sau exterior.5 TPT.0 TPT25252.009-0.35352.5 TPT.50503.1 6.5 1.30302.

profile din oþel 12 .

63 24.26 44..24 dimensiunile marcate cu semnul • se livreazã numai pe bazã de comandã fermã Compoziþie chimicã (%) SR EN 10025-2:2004 S275JOH S355J2H Caracteristici mecanice C Mn P S Rm N/mm2 Re N/mm2 A80 % 0.13 •11.01 •19.22 0.18 – – – 30.55 18.50 – – •12.62 •23.51 46.53 •14.73 •13.64 23.11 •32.31 – – – – – – – – – – – – – 3.10 16.13 28.45 •11.90 8.43 33.21 15.87 16.72 •16.6 0.92 31.69 22.41 31.67 26.12 41.69 22.10 – – – – – 9.044 0.43 •9.53 – – – – – – 18.33 6.003-0.40 50.12 •21.84 33.96 63.55 18.80 14.90 – •24.30 12.26 – 31.19 15.41 – 38.80 12.10 15.41 – 31.00 30.20 0.98 •18.40 28.30 14.5 0.31 •35.51 51.75 21.99 14.120-0.27 12.29 32.52 •24.87 – 21.99 12.54 – 49.98 •18.80 14.87 17.87 21.MELINDA STEEL b Profile rectangulare Grosime perete (mm) 3 4 5 Dimensiune (mm) 6 7 8 10 Greutate specificã kg/ml 30x30 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80 90x90 100x100 110x110 120x120 125x125 140x140 150x150 160x160 180x180 200x200 220x220 70x50 80x60 90x50 90x60 100x50 100x60 100x80 120x60 120x80 120x100 140x70 140x80 150x50 150x75 150x100 160x80 160x90 180x80 180x100 200x100 200x120 200x150 220x120 220x140 250x100 250x150 260x140 260x180 2.97 •41.75 •21.33 19.52 •24.26 23.17 •32.87 – 19.83 •27.12 41.59-1.23 38.25 •14.70 – – 33.59 •9.40 15.01 – – – – – – – – – 5.27 13.92 •19.040 410-560 470-630 275-380 355-480 24.24 – – – – – – – – 25.98 14.70 – •41.53 – – – – – – – 25.28 10.43 33.5-32 13 .32 – – – – – – – 12.83 •26.59 – – – – – 16.40 •15.82 39.40 28.10 •45.22 – – – – 9.33 •11.30 – – – 5.29 31.37 18.31 •36.76 9.5-32 24.69 •10.76 18.040 0.33 20.91 •30.52 26.70 11.05 – 35.62 – •27.003-0.59-1.36 12.70 •41.95 36.69 24.39 – – – – – – – – 10.90 26.70 27.87 14.50 – – – – – – – •16.46 41.22 •21.69 20.61 •34.34 21.32 – •21.12 •21.39 •23.62 •27.68 56.48 40.003-0.99 11.33 13.67 28.26 23.24 16.40 6.23 46.25 – – – 18.70 9.55 8.96 63.11 30.91 •30.84 – – – – – – – – – – – – – – – – – 9.120-0.70 – 10.32 •20.41 •27.95 36.39 •23.11 – – – – – – •12.045 0.53 27.51 51.26 44.82 39.87 •24.21 15.11 •32.96 46.98 17.33 17.87 20.36 18.33 •12.92 •19.84 – 38.15 20.003-0.90 •22.10 16.11 56.13 9.32 •23.82 35.11 47.45 •11.92 18.89 15.46 40.30 12.69 22.50 11.40 49.51 •36.48 46.52 26.05 35.11 •32.66 •28.

schele. scule ºi utilaje pentru agriculturã. sunt uºor de asamblat. paletã largã de dimensiuni. în ateliere de lãcãtuºerie ºi la tehnicile de transport. la construcþii de vehicule.43% • realizarea canturilor în conformitate cu EN 10219 • lipsa fisurilor la nivelul canturilor. Aceste profile se remarcã în special prin foarte buna sudabilitate ºi la margini. suprafaþã netedã ce permite constructorului realizarea unui design clar ºi funcþional. containere. cu urmãtoarele proprietãþi: • rezistenþã la rupere înaltã chiar ºi la temperaturi scãzute • materie primã din oþeluri total dezoxidate • echivalent carbon maxim 0. sunt simplu de tãiat. toleranþe reduse. la construcþii metalice. al maleabilitãþii ºi vâscozitãþii oþelului. macarale ºi cabine. datoritã materiei prime cu maleabilitate excelentã chiar ºi la clasele de rezistenþã ridicatã Simbolizarea oþelurilor Cum se citeºte ºi cum se interpreteazã corect o marcã de oþel definitã în litere ºi cifre? Care sunt informaþiile tehnice speciale pe care le defineºte simbolizarea alfanumericã? Este simplu. Exemplu S 355 J2 14 G3+Z35 . Avantaje • se evidenþieazã prin foarte buna sudabilitate. la construcþiile de cofraje. deci au costuri de prelucrare reduse. Sudabilitate potrivitã pentru prelucrare optimã Materia primã de înaltã calitate vine în întâmpinarea cerinþelor clienþilor în domeniul puritãþii. redãm mai jos informaþia completã a simbolurilor de oþel. sudat ºi de aplicat un strat acoperitor.Domenii de utilizare: • la construcþii de maºini. nave.

pentru grosimi mai mici sau maxim egale cu 16 mm. în plus: oþel în altã stare decât necalmat (G2) • S235J2G3 . pentru grosimi mai mici sau maxim egale cu 16 mm. cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercare la încovoiere prin ºoc de 27 J la 0°C (JO) S275.echivalent cu OL 44-3kf • S275J2G4 . cu valoarea minimã a limitei de curgere de 2 235 N/mm (235).echivalent cu OL 37-1k se citeºte: oþel laminat la cald de construcþii nealiat (S). Baza de simbolizare: SR EN 10026 + A1 S185-echivalent cu OL 32.echivalent cu OL 37-2k idem ca mai sus. oþel de construcþii mecanice cu valoarea minimã specificã a limitei de curgere de 295 N/mm .echivalent cu OL 37-3k idem ca la S235JR. destinate construcþiilor. minim 0. cu valoarea minimã a limitei de curgere de 2 235 N/mm (235).MELINDA STEEL Simbolizarea alfanumericã a oþelurilor nealiate.echivalent cu OL 52-4kf. în plus: oþel necalmat (G1) • S235JRG2 . acestea se menþioneazã în documentele de inspecþie.echivalent cu OL 52-2k • S355JO . Cele mai utilizate simboluri suplimetare sunt: • JR = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea de încovoiere prin ºoc de 27 J la 20°C • JO = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea la încovoiere prin ºoc de 27 J la 0°C • J2 = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea de încovoiere prin ºoc de 27 J la -20°C • K2 = clasã de calitate pentru produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea la încovoiere prin ºoc de 40 J la -20°C • G1 = oþeluri necalmate • G2 = oþeluri în altã stare decât starea necalmatã • G3 ºi G4 = alte caracteristici (pe care le specificã producãtorul) • N = produsul se livreazã în stare normalizatã sau în stare brutã de laminare normalizatã • C = oþeluri cu capacitate de deformare la rece Metodele de dezoxidare a oþelului la elaborare se simbolizeazã astfel: • FU = oþel necalmat • FN = oþel în altã stare decât necalmat • FF = oþel complet calmat care conþine elemente de legare a azotului în cantitate suficientã (de ex. dar cu clasã de calitate K2 = produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea la încovoiere prin ºoc de 40J la -20°C E295. OL 34 S235.echivalent OL 37 4kf idem ca mai sus • S235JO .echivalent cu OL 44-4kf S355.echivalent cu OL 44-3k • S275J2G3 .echivalent cu OL 44-2k • S275JO . cu clasele de calitate: • S355JR .020% Al).echivalent cu OL 52-3k • S355J2G3 . dar cu clasã de calitate K2 = produse cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea la încovoiere prin ºoc de 40J la -20°C • S355K2G4 . alte caracteristici (G3) • S235J2G4 .. cu clasele de calitate: • S235JR . pentru grosimi mai mici sau maxim egale cu 16 mm. 2 15 .echivalent cu OL 52-4kf • S355K2G3 .oþel laminat la cald de construcþii nealiat (S). cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea de încovoiere prin ºoc de 27 J la -20°C (J2).fãrã echivalent .echivalent cu OL 52-3kf • S355J2G4 .echivalent cu OL 52-3kf.oþel laminat la cald de construcþii nealiat (S). laminate la clad.echivalent OL 37-3kf . cu clasele de calitate: • S275JR . cu mãrcile: • E295 • E335 • E360 Conform EN 10027-1. În cazul utilizãrii altor elemente cu efect similar. cu valoarea minimã a limitei de 2 curgere de 235 N/mm (235). simbolurile principale sunt însoþite de simboluri suplimentare care reprezintã clasa de calitate. cu valoarea minimã a energiei de rupere la încercarea de încovoiere prin ºoc de 27 J la 20°C (JR) • S235JRG1 .

þevi din oþel 16 .

6/4 TZN.3 TNN.6 3.2 3. Masa liniarã a þevilor zincate se calculeazã prin adãugare.006-0.4 (pentru serie normalã): b Þevi zincate sudate longitudinal pentru instalaþii Dimensiune Grosime perete (mm) Kg/ml Cod 2.3/4 TNN. Se admit mici rizuri. precum ºi la realizarea instalaþiilor tehnologice.14 17 .62 2. Calitatea superioarã a materialului utilizat. S235JRG2 0. Abateri: Abaterea limitã la lungime este de: +0-100 mm Abaterile limitã la grosimea peretului sunt de: +/.2 3. Se admit asperitãþi ºi îngroºãri locale ale stratului de zinc. lipsitã de fisuri. se livreazã cu un adaos de 5 mm pentru fiecare retezare. La capetele þevilor se admite o Protejare: bavurã rezultatã din procedeul tehnologic de tãiere.42 8. instalaþiilor de încãlzire ºi de transport a agentului termic cu presiunea maximã de 50 bar. sudate longitudinal.1/2 TNN.26 1.41 3.21/2 TZN.21 1. Caracteristici mecanice Proeminenþa exterioarã a îmbinãrii sudate se îndepãrteazã.2 TNN. iar în locuri izolate ºi pe lungimi care nu depãºesc de douã ori diametrul exterior se admite abaterea de: -15%.1/2 TZN.6 2.1 TZN. Prin acordul pãrþilor.10 3.6 3.49 3.3/4 TZN.6. crãpãturi. Bavura interioarã a îmbinãrii sudate nu se 360-510 235-355 22.9 îndepãrteazã. filetate sau nefiletate (netede) sunt destinate realizãrii reþelelor de transport a apei calde sau reci potabile.0 4.21/2 TNN. la masa þevilor a cantitãþii de zinc corespunzãtoare grosimii minime a stratului de zinc depus.6/4 TNN.5/4 TNN. ridicãturi.5 TZN.6 2.6 3. dacã nu se prevede altfel în comenzi.5 0. un strat subþire de þunder sau urme de curãþire a defectelor rezultate din procesul de fabricaþie. permite aprecierea unei durate de viaþã de minim 15 ani a produsului. Extremitãþile þevilor trebuie retezate perpendicular pe axa þevii.045 Îmbinarea sudatã trebuie sã fie compactã ºi continuã.67 5.07-0. nezincate (negre) sau zincate.2 3.67 12.6 4. Nu se admit denivelãri ale marginilor benzii în îmbinarea sudatã. Grosimea stratului de zinc pe suprafaþa exterioarã trebuie sã fie mai micã decât cea de pe suprafaþa interioarã. Compoziþie chimicã (%) adâncituri. cuprinse în cadrul lungimilor de fabricaþie.5%.3/8 TNN.36 12. fãrã fisuri sau alte defecte care sã reducã rezistenþa îmbinãrii sudate sub cea a metalului de bazã.17 6.6 4.10% a Þevi negre sudate longitudinal pentru instalaþii Dimensiune Grosime perete (mm) Kg/ml 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 2.5-32.2 3. Grosimea stratului de zinc pe suprafaþa interioarã trebuie sã fie de aproximativ 56 mm.5 1.85 (kg/dm ) p=3. Lungimi de livrare: • lungimi de fabricaþie: 4.40 0.6 3.17 0.3 TZN. fãrã ca SR EN C Mn P S 10025-2:2004 grosimea peretului sã scadã sub limita minimã admisã.2 3.4 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” Aspecte: Suprafaþa exterioarã ºi interioarã a þevilor trebuie sã fie netedã. cu respectarea mãsurilor de protecþie anticorozivã corespunzãtoare. þevile se pot livra protejate contra coroziunii prin uleiere sau alt procedeu adecvat.83 1. Abateri limitã la masã pe fiecare þeavã: +/.2 3. Se Rm 2 Re 2 A80 admite îngroºarea îmbinãrii sudate în limitele abaterilor limitã N/mm N/mm % la diametrul exterior.2 Cod TNN.29-1. Þevile zincate trebuie sã aibã pe suprafaþa interioarã ºi exterioarã un strat aderent ºi continuu de zinc.5/4 TZN.1 TNN. suprapuneri de material.56 5. Acoperirea cu zinc pe ambele suprafeþe sau numai pe suprafaþa interioarã se realizeazã prin imersie în baia de zinc topit. mai pronunþate pe o porþiune de 80 mm de la capãtul þevii.0 4.03 6. incluziuni nemetalice.3 2.2 TZN. p (D -d ) 4 2 M= 2 xr M-masa liniarã (kg) D-diametrul exterior (mm) d-diametrul interior (mm) g-grosimea peretelui (mm) 3 r-densitatea oþelului=7. unde se executã suflarea þevii.8 m • lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie • multipli ai lungimilor fixe Þevile cu lungimi multipli ai lungimilor fixe.60 8.045 0.12.MELINDA STEEL Þevi din oþel sudate longitudinal pentru instalaþii Domenii de utilizare: Þevile din oþel carbon.20 3. Nu se admite deformarea capetelor þevii.56 2.

14 TTR.0 4.3 4.0 10.2 60.56 * TTR.108x4.31 * TTR.4 3.2 2. capetele vor fi prevãzute cu protectoare din material plastic Condiþii de livrare: Þevile se livreazã în stare ecruisatã sau tratate termic.97 TTR.25 mm.1 219 8.83 TTR.0 101. etc.0 133 4.24 0.9 1.89x3.15 * TTR.3 0.4 2.3 2.60x3.04 0.2 4.70 TTR.72 TTR.406x12 dimensiunile marcate cu semnul * se livreazã numai pe bazã de comandã fermã Domenii de utilizare: În construcþii de utilaje cu condiþii tehnice de calitate precizate.6 9.40-0.04 0.99 TTR.6 5.6 7.A.9 4.02 ±0.3 4.6 60.7 3.0 324 8.20 TTR.9 3.0 60.5 60. Lungimi de livrare: þevi laminate la cald • lungimi de fabricaþie: 4 .42x3.).37 0.98 * TTR.8 6.0 41.26 TTR.79 * TTR.0 19.133x4.6 48.5 12.0 OLT 35 0.0 18.3 2.28 * TTR.5 114 3. .114x6.33x3.5 159 5.76x2.98 * TTR.60 * TTR.045 OLT 65 0.75 TTR.0 62.63 TTR.48x3.3 2. decapatã.63 * TTR.6 1.16 0. Protejare: • neprotejat • lãcuit exterior cu lac negru sau incolor • uleiate exterior sau interior-exterior • la cerere.6 6.6 101.3 21. adâncituri.5 21.219x6.005 +0.1 37.6 21.17x2.09-0.9 76.005 Abaterile admise sunt date cu condiþia respectãrii caracteristicilor mecanice.4 114 12. suprapuneri de material.17-0.7 3.78 TTR.6 114 4.114x4.15 TTR. laminate la cald sau trase la rece Dimensiune Ø (mm) 18 Grosime perete (mm) Kg/ml Cod 17.76x3.1 2.42*3.0 159 4.21x2.3 33.52 * TTR.9 3.09 TTR.3 3.60x3.219x6.9 2.0 219 6.045 abateri ±0.25 * TTR.2 33.0 48.11 * TTR.3 2. Cele tratate termic (normalizate) se livreazã cu oxizi formaþi în procesul tehnologic de fabricaþie.0 219 6.1 3.3 3.3 3.83 * TTR.114x3.6 108 4.12.9 33.9 60.40-0.2 6.5 114 6.17-0.0 168 4.9 2.5 m • lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie • multipli ai lungimilor fixe • toleranþe: +/.4 42.108x3.40-0.168x4.6 4.5 168 5.045 ST 44 OLT 45 0.6 9.3 219 6.9 48.44 TTR.4 219 7.0 9.219x8. cu condiþia ca adâncimea lor sã nu depãºeascã abaterea negativã la grosimea peretului.6 3.0 159 8.4 2. La cerere se pot livra ºi în alte condiþii de aspect al suprafeþei (normalizatã în atmosferã neutrã N.2 5.2 2.c Þevi fãrã sudurã din oþel carbon. normalizate sau în stare de laminare pentru OLT 45 ºi normalizate la 840-860 grade pentru OLT 65.6 8.9 4.10 TTR.76 TTR.58 * TTR.05 TTR.54 * TTR.76x3.51 TTR.5 1.2 3.33x2.21x2.0 10.6 88.0 30.0 406 12.03 +0.9 2.89x4.40 TTR.26x2.41 TTR.159x5.20 * TTR. Aspecte: Þevile trebuie sã aibã suprafeþele exterioare ºi interioare netede.42x2.3 26.3 1.89x3.57 TTR.219x7.16 * TTR.12. La þevile cu diametrul interior sub 15 mm nu se garanteazã suprafeþe interioare netede.60x4.114x4.101x3.0 114 4.114x12.4 16.56 TTR.9 33.8 76.0 114 3.3 3. Suprafeþele exterioare ºi interioare ale þevilor trebuie sã nu prezinte fisuri.6 1. corespunzãtor procedeului de fabricaþie.0 29.2 42.6 26.2 3.9 42.0 133 5.0 108 3.80 0.324x8. þevi trase la rece • lungimi de fabricaþie: 4 .33x3. cât ºi la cele de uz general. Caracteristici mecanice Rm 2 N/mm Re 2 N/mm A % 340 230 26 440 250 21 640 370 16 Caracteristicile mecanice se referã la epruvete în stare laminatã netratate termic pentru OLT 35.5 17.6 3.24 * TTR.1 3.37 0.9 2.38 TTR.159x4.56 TTR.133x5.04 0.60x2.48x2.0 116.8 1.168x5.7 2.101x4.2 48.0 31.4 33.26x2.48x3.159x8.N.60x4.8 26. Compoziþie chimicã (%) DIN STAS 1629 8183-80 C Si Mn P max S max ST 37. Se admit mici ridicãturi.48x3.54 * TTR.114x6. ºtirbituri ºi urme de la curãþirea defectelor de suprafaþã.114x3.5 9.9 5.90 * TTR.26x2.9 2.2 76.60x3.7 1.5 18.00 0.19 * TTR.0 15.34 * TTR.3 2.0 3.80 0. incluziuni metalice sau alte defecte vizibile cu ochiul liber.72 TTR.26x2.9 3.6 60.4 3.37 0.03 TTR.65 26.9 2.21x2.50 0.6 88.25 mm.0 12.6 3.0 8.0 114 6.17-0.02 ±0.27 TTR. sufluri.5 m • lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie • multipli ai lungimilor fixe • toleranþe: +/.76 * TTR.5 4.96 TTR.17-0.44 TTR.85 TTR.219x6.57 * TTR.3 3.70-1.2 88.3 3.85 TTR.0 15.

Nu se admite deformarea capetelor þevii. aºa cum rezultã din procesul de fabricaþie.30 mm / -0.355 8.4 48.3 48.7 42. fãrã ca grosimea peretului sã scadã sub limita minimã admisã.9 TNC. incluziuni nemetalice. Condiþii de livrare: Þevile se livreazã netratate termic.5-32.2 TNC.0 3. cuprinse în cadrul lungimilor de fabricaþie. Îmbinarea sudatã trebuie sã fie compactã ºi continuã. un strat subþire de þunder sau urme de curãþire a defectelor rezultate din procesul de fabricaþie. dar se pot livra ºi cu un strat protector anticoroziv. La capetele þevilor se admite o bavurã rezultatã din procedeul tehnologic de tãiere.89x3 TNC.33 mm / -0.25 mm Abaterile limitã la grosimea peretului > 3 mm este de: + 0.5 33.0 2.2 3.22x2 TNC.42x3 TNC.408 6.5 26.0 2.3 48.986 0.27x1. utilaje ºi conducte de uz general.219 1.915 2.9 Kg/ml 0. se livreazã cu un adaos de 5 mm pentru fiecare retezare.0 2.3 2. Lungimi de livrare: • lungimi de fabricaþie: 4.5 2.29-1.217 5.555 4.9 88. dacã nu se prevede altfel în comenzi. Abaterea limitã la lungime este de: +0-100 mm Abaterile limitã la grosimea peretului < 3 mm este de: + 0. fãrã fisuri sau alte defecte care sã reducã rezistenþa îmbinãrii sudate sub cea a metalului de bazã.17 0. Protejare: Þevile se livreazã de obicei fãrã protecþie.2 TNC.25 mm Aspecte: Suprafaþa exterioarã ºi interioarã a þevilor trebuie sã fie netedã.27x2 TNC.375 Cod TNC.552 1.07-0.348 3.34x2 TNC. Nu se admit denivelãri ale marginilor benzii în îmbinarea sudatã. crãpãturi. ridicãturi.244 3.42x2.76x3 TNC. lipsitã de fisuri.4 42.993 1.5 TNC.5 2.4 42.045 0.9 3.42x2 TNC.0 2.911 1.006-0.0 3.33x2.60x3 TNC.5 TNC. Se admit mici rizuri.045 Caracteristici mecanice Rm 2 N/mm Re 2 N/mm A80 % 360-510 235-355 22. Bavura interioarã a îmbinãrii sudate nu se îndepãrteazã.40 0.0 4.9 33. 8 m • lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie • multipli ai lungimilor fixe Þevile cu lungimi multipli ai lungimilor fixe.89x4 Domenii de utilizare: Utilizate pentru construcþii metalice. 19 .2 3.48x2.48x3 TNC.3 60.0 3. Prin acord între pãrþi.0 1.9 2. 6.992 2. suprapuneri de material.3 TNC. adâncituri.607 3. þevile se pot livra în stare normalizatã. Se admite îngroºarea îmbinãrii sudate în limitele abaterilor limitã la diametrul exterior.3 76.925 1.48x2.0 Compoziþie chimicã (%) SR EN 10025-2:2004 C Mn P S S235JRG2 0. Proeminenþa exterioarã a îmbinãrii sudate se îndepãrteazã.MELINDA STEEL d Þevi de construcþii Dimensiune Ø (mm) Grosime perete (mm) 22 26.48x3.3 48.1 88. Extremitãþile þevilor trebuie retezate perpendicular pe axa þevii.

828 2.50 12.476 3.45 6.5 3.988 3.265 0.704 1.521 5.40 +/0.645 0.316 0.859 7.666 10.877 7.13 7.507 6.95 6.773 0.015 9.580 3.715 0.233 1.955 12.61 6.56 8.0 T mm 3.927 2.0 4.674 0.257 8.789 8.254 10.684 0.50 b Þevi pãtrate 20 Grosime perete (mm) / Masa (kg/m) Diametru exterior D mm 20 25 25 25 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 50 Grosime T mm 2.728 4.601 0.070 9.7 0.30 4.874 5.36 1.31 2.5 1.986 1.282 1.871 2.226 5.444 0.978 1.240 0.111 1.81 10.774 1.943 0.311 1.592 0.378 0.74 3.0 2.750 9.494 Lungime nominalã pe tonã m 953 733 610 529 596 492 423 434 355 303 238 341 278 236 183 152 2 2.910 6.0 5.96 11.0 5.359 0.608 1.852 0.09 1.666 0.21 4.0 2.188 2.419 0.0 2.59 4.300 5.540 0.311 2.59 3.2 0.0 2.280 1.818 1.694 13.498 1.546 5.705 7.40 14.846 5.5 3.721 0.8 0.438 0.296 0.543 3.0 4.0 4.350 0.793 0.5 3.423 1.232 1.89 2.40 9.972 2.616 4.133 5.298 0.59 6.290 4.35 2.423 0.736 2.352 3.299 0.400 5.035 2.473 1.094 2.788 7.493 0.36 3.333 0.680 0.144 2.293 2.235 3.215 4.765 0.409 0.0 4.34 1.873 1.60 4.20 5.158 1.002 1.954 5.088 1.578 1.0 Masã pe Suprafaþã unitate de secþiune lungime M A kg/m cm2 1.980 1.4 77.366 2.266 0.56 4.533 2.0 2.912 0.616 0.531 4.805 2.40 11.481 0.435 2.5 0.613 10.147 1.610 0.dimensiunile nominale conform standardului EN 10219-2-1997 a Þevi de precizie Diam.398 0.838 0.74 1.30 16.01 10.19 5.937 0.437 4.478 1.70 7.321 3.867 0.817 6.416 2.712 2.70 14.82 3.434 Masã pe Suprafaþã unitate de secþiune lungime M A kg/m cm2 3.128 1.59 7.9 112 85.102 7.419 0.368 0.756 0.0 4.0 5.17 6.2 .869 0.755 3.15 0.257 6.90 Lungime nominalã pe tonã m 281 228 193 193 163 126 103 141 108 88.59 2.39 5.556 0.408 1.94 2.207 1.650 1.409 6.349 0.05 1.916 6.0 5.521 3 3.41 1.238 1.07 9.588 2.350 3.20 +/-0.042 4.0 2.01 2.993 4.028 1.054 1.329 3.102 5.699 6.911 0.510 1.20 13.615 0.535 4.013 3.548 0.379 0.734 0.370 0.932 5.40 10.7 125 95.762 6.719 1.22 11.6 30 32 34 35 38 40 42 45 48 50 51 57 60 63 70 72 76 83 89 96 102 108 114 toleranþe +/-0.5 3.41 5.011 8.274 2.98 3.451 3.5 3.002 2.471 0.0 3. mm 13 16 18 19 20 21 22 25 27 28 28.823 0.0 2.446 0.468 0.03 2.859 3.810 0. Diam.296 1.085 1.626 1.362 6.830 2.54 5.0 2.758 0.10 12.366 2.14 2.0 4.793 1.0 2.044 0.497 0.339 0.533 4 5 3.384 9.283 4.7 4.36 1.012 4.812 0.647 0.5 3.747 4.01 11.739 1.098 4.506 0.0 3.980 8.134 1.737 5.338 4.993 4.97 9.25 5.9 1 0.649 3.607 2.634 4.212 +/-0.202 1.68 2.64 2.690 0.268 2.0 3.350 1.353 11.614 0.443 1.527 0.324 7.379 7.634 5.885 3.000 1.764 8.586 0.227 5.619 2.163 2.550 3.160 4.208 Diametru exterior D mm Grosime 60 60 60 70 70 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100 2.775 1.212 0.120 2.418 0.052 2.0 2.839 4.912 0.335 0.5 0.536 0.30 8.469 0.941 2.576 0.962 1.215 11.961 5.501 6.513 0.134 6.148 8.477 0.106 3.535 0.332 5.501 9.80 8.546 0.007 3.12 +/-0.

79 8.54 3.35 1.60 8.46 2.0 5.5 3.5 3.3 48.29 12.0 4.5 3.0 2.57 6.66 5.59 6.39 5.38 2.59 4.0 5.5 3.9 21 .89 8.0 2.06 11.1 76.54 5.0 2.56 1.0 2.17 6.23 1.33 6.3 60.86 4.0 2.9 101.56 4.5 3.7 33.45 6.0 2.40 8.92 2.6 101.0 4.19 6.0 4.0 2.25 5.0 2.5 3.0 2.54 5.2 13.89 9.46 6.78 6.0 5.0 2.5 3.5 3.1 76.0 5.3 60.6 101.69 4.54 5.34 2.4 48.3 60.61 8.38 10.3 48.79 2.59 7.0 2.0 2.99 2.63 11.80 mm 40 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 Masã pe unitate de lungime Suprafaþã secþiune A cm2 2.3 21.9 88.19 6.55 6.3 16.0 2.20 5.1 88.0 4.0 5.3 Grosime Masã pe Suprafaþã unitate de secþiune T lungime M A mm kg/m cm2 2.20 2.3 76.95 1.60 4.41 10.5 3.22 11.5 3.7 148 125 95.0 5.50 5.5 3.9 Dimensiune Grosime AXB mm T mm M kg/m 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 40 40 40 40 50 50 50 60 60 60 60 80 80 80 80 60 60 60 60 2.81 10.07 8.0 2.39 5.0 3.4 42.5 3.0 4.6 101.9 26.9 Þevi rectangulare d Lungime nominalã pe tonã m 1050 863 739 814 665 566 640 520 440 502 407 343 264 438 354 298 229 187 348 281 236 180 147 274 220 185 141 114 233 188 157 119 96.13 7.88 3.13 3.3 48.56 4.36 8.MELINDA STEEL c Þevi sudate longitudinal Diametru exterior D mm 21.3 114.0 2.93 3.96 7.19 5.70 6.14 2.97 9.0 4.81 10.20 6.0 2.5 3.40 8.0 5.9 26.2 13.70 14.5 3.21 5.59 10.0 2.60 4.0 4.7 33.72 1.66 4.0 2.0 5.74 8.1 76.0 2.40 7.68 2.0 1.0 4.0 2.6 101.4 168 141 108 88.56 4.9 1.5 13.10 12.70 5.3 26.03 2.29 5.27 1.92 2.4 8.4 77.4 42.0 4.5 3.0 2.59 3.5 3.4 4.9 88.3 16.0 4.59 5.23 10.9 148 125 95.41 7.10 10.01 10.70 13.16 1.56 1.0 2.94 3.26 7.0 2.56 3.0 4.21 1.80 3.9 33.36 2.82 3.3 60.9 88.30 4.0 2.70 4.6 114.0 5.77 1.13 3.0 5.0 5.5 12.11 8.25 1.11 7.9 88.1 76.5 3.95 8.91 6.13 4.3 48.0 2.34 6.13 7.01 10.0 2.0 2.61 8.0 4.3 60.0 2.0 5.54 5.71 8.0 2.48 1.5 3.59 6.4 77.7 42.10 12.59 10.35 4.71 8.0 0.37 5.55 10.07 9.5 3.24 5.83 2.5 3.7 204 164 137 104 84 145 121 91.82 3.59 10.50 12.91 3.41 6.74 8.65 4.0 5.30 6.0 2.74 4.27 5.91 3.01 11.82 3.3 15.9 6.80 6.78 9.35 3.0 2.0 2.45 2.0 2.0 4.0 5.2 8.31 2.17 6.40 Lungime nominalã pe tonã m 596 492 423 434 355 303 238 341 278 236 183 152 281 228 193 149 123 281 228 193 149 123 239 193 163 126 103 193 163 126 103 152 116 95.40 7.59 7.89 2.4 42.0 4.50 1.78 10.71 4.55 10.0 4.3 4.29 9.0 4.40 6.99 2.97 9.3 114.4 5.59 9.3 21.90 13.01 2.0 4.

30x30 COR. Confecþii metalice artizanale: balustrade.20x10 OLT. Observaþii: Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând ca bazã 3 densitatea oþelului de 7.100x100 Dimensiune a (mm) 16 16 20 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 60 80 100 Grosime b (mm) 4 5.36 3.94 1.20x5 OLT.80x80 COR.5 3 4 5 6 8 10 5 8 10 3 5 8 10 5 6 8 10 5 6 8 10 6 8 8 Kg/ml Cod 0. Nu se admite o rãsucire vizibilã a profilului în jurul axei sale.82 5.69 0.produse laminate a Cornier cu aripi egale Dimensiune a=a (mm) 25 30 35 40 40 50 50 60 60 70 80 90 100 b Oþel lat Grosime s (mm) Kg/ml 3 3 4 3 4 4 5 4 6 7 8 9 10 1.12 1. Profilele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã deformarea vizibilã a secþiunii.88 2.85 kg/dm Lungimi de livrare: Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m: +/.30x10 OLT.96 2. împrejmuiri.51 3. lucrãri de confecþii metalice sudate sau cu ºuruburi. lucrãri de confecþii metalice. Se admit curburi locale line. Observaþii: Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând ca bazã 3 densitatea oþelului de 7.70 1.06 3. Barele trebuie sã fie drepte. Barele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã deformarea secþiunii.20x6 OLT.18 1.88 2.50x10 OLT.50x8 OLT.100 mm Condiþii de formã: Aripile profilului trebuie sã fie perpendiculare.20x3 OLT.36 2.60x6 OLT.25x10 OLT.26 1.28 OLT.70x70 COR.50x50 COR.50 0.50x6 OLT.25x8 OLT.60x60 COR.85 kg/dm Lungimi de livrare: Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m.40x8 OLT.57 1. fãrã îndoituri sau deformaþii ale axei.79 0. Condiþii de livrare: Cornierul cu aripi egale se livreazã în stare laminatã. în colaci sau legãturi între 300-1000 kg. se admite o abatere de la perpendicularitatea secþiunii de maxim 5% din grosimea barei.20 15. lucrãri agricole.30x5 OLT.10 Cod COR.77 3.36 1. parapeþi balcoane. Bavurile rezultate din tãiere nu trebuie sã depãºeascã 8 mm.35x35 COR.42 3.14 3.14 1.16x4 OLT.30x3 OLT.84 2. împrejmuiri.50x50 COR.40x5 OLT.10 1.25x25 COR.93 2.90x90 COR.40x40 COR.42 7.25x5 OLT. confecþii metalice ºi artizanale.61 5.100x8 b s a a a Domenii de utilizare: Pentru uz general ºi uz gospodãresc.02 6. Condiþii de livrare: Oþelul lat se livreazã în stare laminatã. porþi ºi garduri.57 1.30x8 OLT.57 0.60x60 COR.100 mm Condiþii de formã: Barele trebuie sã fie drepte. Bavurile rezultate din tãiere nu trebuie sã depãºeascã 8 mm.40x10 OLT.98 1.80x8 OLT. Nu se admite rãsucirea vizibilã cu ochiul liber a barei în jurul axei sale.20x4 OLT.38 9.5 OLT. În secþiune laturile trebuie sã fie perpendiculare.40x40 COR.63 0. . +/. abaterea de la rectiliniaritate nu trebuie sã depãºeascã: 5-10 mm.50x5 OLT. în bare libere sau legãturi între 300-5000 kg 22 Domenii de utilizare: Pentru uz general ºi uz gospodãresc.20x8 OLT.66 12.16x5. cu sãgeata de maxim 4 mm/m.47 0. fãrã îndoituri ale axei.96 0.40x6 OLT.

29 1.014-0. fãrã îndoituri sau deformaþii ale axei. lucrãri agricole.09 8.49-1. în plan orizontal sau vertical. Lungimi de livrare: Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m.30 PRT. Condiþii de formã: În secþiune.100 UNP.59 7. Bavurile rezultate din tãiere nu trebuie sã depãºeascã 8 mm.9 22 25.17 0.85 kg/dm .200 UNP. elemente de construcþii metalice sudate sau îmbinate prin alte procedee.06-0. +/.5 9 9. 50-3000 kg.2 Cod Dimensiune Dimensiune Kg/ml a (mm) b (mm) UNP. Abaterea admisã la perpendicularitatea inimii. Lungimi de livrare: Observaþii: Lungimi fixe în cadrul lungimilor de fabricaþie: 3-6 m.220 UNP. Abateri limitã la masã pe metru de lungime. Condiþii de formã: Barele trebuie sã fie drepte.4 33.007-0. Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale.65 10. +/-5%. trebuie sã fie perpendicularã pe axa aripilor. Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m.25 mm.045 340-510 235-330 26-41 23 . +/-5%. axa inimii.65 UNP. a (mm) b (mm) 50 65 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Grosime s (mm) 38 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Kg/ml 5 5.3 29.045 0.6 13.25 mm. Profilele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã deformarea vizibilã a secþiunii.160 UNP. Se admit curburi locale. fãrã îndoituri sau deformaþii ale axei. Caracteristici mecanice Compoziþie chimicã (%) SR EN 10025-2:2004 C Mn P S Rm N/mm2 Re N/mm2 A5 % S235JRG2 0.240 25 30 40 25 30 40 Cod 1.5 6 6 7 7 7. luând 3 ca bazã densitatea oþelului de 7.80 UNP. În secþiune.MELINDA STEEL c Profil U d Profil T Dimens.25 PRT. Abateri limitã pentru lungimi de pânã 6 m. Barele trebuie sã fie drepte.77 2. Nu se admite o rãsucire vizibilã a profilului în jurul axei sale. b Domenii de utilizare: Pentru uz general ºi uz gospodãresc.140 UNP. +/. Dimens.40 b a s Domenii de utilizare: a Pentru uz general ºi uz gospodãresc. elemente de construcþii metalice sudate sau îmbinate prin alte procedee. Abaterea de la rectiliniaritate nu trebuie sã depãºeascã 6 mm/m.180 UNP. Profilele trebuie sã fie tãiate fãrã îndoirea capetelor ºi fãrã deformarea vizibilã a secþiunii. Abateri limitã la masã pe metru de lungime. lucrãri agricole.33 PRT.50 UNP.5 8 8. Observaþii: Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând 3 ca bazã densitatea oþelului de 7.3 16 18. cu sãgeata de maxim 2 mm/m. Condiþii de livrare: Se livreazã în bare libere sau legãturi cu masa de maxim 5 tone. aripile trebuie sã fie egale.85 kg/dm . Bavurile rezultate din tãiere nu trebuie sã depãºeascã 5 mm. în legãturi între.40 0. trebuie sã fie mai micã sau maxim egalã cu 1 mm.5 5.120 UNP. Abaterea de la rectiliniaritate pe lungimea totalã a profilului nu trebuie sã depãºeascã sãgeata curburii admise pe metru lungime înmulþitã cu lungimea profilului. Condiþii de livrare: Oþelul T cu aripi egale se livreazã în stare laminatã.

2 93 103 117 127 .3 71.3 76.6 16 17.5 10 11 12 12.64 10.5 10 11 12 13 14 15 16 17 17.3 68.7 5 5.5 9 9.5 c HEB Avantaje: • o mare flexibilitate ºi libertate de expresie • designul nu este limitat ºi nici nu are de suferit • transparenþã.5 9 9.12 m 24 HEB 100 HEB 120 HEB 140 HEB 160 HEB 180 HEB 200 HEB 220 HEB 240 HEB 260 HEB 280 HEB 300 HEB 320 h s 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 Aria secþiunii 2 (cm ) 26 34 43 54.4 26.1 5.7 13.7 36.9 7.9 28.6 90.3 5.5 10 10 10.5 60.5 98.2 9.8 62.5 12.6 9.3 50.1 7.5 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 5 7 7 7 9 9 12 12 15 15 15 18 18 21 21 21 24 b HEA HEA 100 HEA 120 HEA 140 HEA 160 HEA 180 HEA 200 HEA 220 HEA 240 HEA 260 HEA 280 HEA 300 HEA 320 h s g 96 114 133 152 171 190 210 230 250 270 290 310 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 300 5 5 5.2 g t r 6 6.4 20.9 24.5 83.2 10.3 13.7 33.8 10.9 53.9 15.4 10.9 6.1 42.5 7.5 72.1 57.2 11.8 45.1 23.7 30.5 8 8.5 18 19 20.8 4.2 25.7 106 h s g 80 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 450 500 550 46 55 64 73 82 91 100 110 120 135 150 160 170 180 190 200 210 3.7 42.1 10.7 11.4 12.3 77.6 7. eleganþã.3 65.4 88.1 91 106 118 131 149 161 Masa (Kg/ml) 20.2 5.8 86.5 11 11.3 78.3 112 124 16.4 35.8 18.5 8 8.2 49.7 19.8 64.2 16.3 31.4 4.5 9 r Aria secþiunii 2 (cm ) Masa (Kg/ml) 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 21.2 76.6 5.3 53.2 6.1 45.4 8 8.2 30.5 7 7. luminozitate • o protecþie eficientã împotriva incendiilor • simplitate ºi eficienþã • posibilitate mare în alegerea culorii ºi a designului • timp de execuþie al lucrãrilor mai redus decât în alte cazuri Lungimi de livrare: lungimi de livrare uzuale: 6 .5 13 14 15.5 14.1 66.8 116 134 6 8.8 22.4 26.6 t 8 8 8.5 6 6 6.2 61.3 6.europrofile a IPE IPE 80 IPE 100 IPE 120 IPE 140 IPE 160 IPE 180 IPE 200 IPE 220 IPE 240 IPE 270 IPE 300 IPE 330 IPE 360 IPE 400 IPE 450 IPE 500 IPE 550 t r Aria sectiunii 2 (cm ) Masa (Kg/ml) 7.4 39.5 42.7 6.5 9.6 51.4 38.1 4.5 33.5 7 8 8.3 97.8 97.7 84.

6 219.0045 1.1 5.6 10.0117 1.470 410 . 27J la +20o C 26 0o C -20o C 22 +20o C 0o C -20o C +20o C 20o C 490 . EN Marca de oþel conf.9 103 117 157 172 189 238 245 248 250 256 263 270 e UNPE h UNPE 80 UNPE 100 UNPE 120 UNPE 140 UNPE 160 UNPE 180 UNPE 200 UNPE 240 UNPE 270 UNPE 300 UNPE 400 80 100 120 140 160 180 200 240 270 300 400 s 40 46 52 58 64 70 76 90 95 100 115 g t r Aria sectiunii 2 (cm ) 4.8 325.Nr.2 40.8 4.8 335.3 Rezistenþa la 2 Limita de tracþiune N/mm curgere min.0037 1.0570 1.3 41.7 9 10 10.5 33 39 40 40 40 40 40 40 12 12 12 15 15 18 18 21 24 24 27 27 27 27 27 27 27 53.3 18.8 48.5 61.0114 1.6 7.4 80.2 88.4 199. DIN W.1 63.4 344.3 15.3 149.560 (pentru grosimi > 40 < 100 mm val=215) 275 Rezistenþa min. EN St 37-2 USt 37-3 RSt 37-2 St 37-3 U St 37-3 N – St 44-2 St 44-3 U St 44-3 N – – St 52-3 U St 52-3 N – – – 1.9 5.7 31.5 21 21 21 21 21 21 21 20 21 22 23 24 25 26 32 32.2 5.0144 1.5 7 7.4 24 27.2 303.5 18 18 18.4 8.0596 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 10025 S235JR S235JRG1 S235JRG2 S235JO S235J2G3 S235J2G4 S275JR S275JO S275J2G3 S275J2G4 S355JR S355JO S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4 Masa (Kg/ml) 7.5 4.2 66.5 Marca de oþel conf.0044 1.3 14.8 52.6 240. Lo = 5d% 235 340 .6 6 6.6 97.0116 1.5 4.0038 1.4 12.0577 1.5 8 8.2 16.5 10.2 76.0553 1.5 8 7.1 312 315.1 8.6 35.7 23.1 8.5 6.1 20. 2 N/mm Alungirea la rupere min.5 11 12 15 9 10.4 30.5 9 9.8 8.0595 1.5 11 13.0143 1.MELINDA STEEL d HEM HEM 100 HEM 120 HEM 140 HEM 160 HEM 180 EM 200 HEM 220 HEM 240 HEM 260 HEM 280 HEM 300 HEM 320 HEM 340 HEM 360 HEM 400 HEM 450 HEM 500 h s g t r Aria secþiunii 2 (cm ) Masa (Kg/ml) 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310 340 359 377 395 432 478 524 106 126 146 166 186 206 226 248 268 288 310 309 309 308 307 307 306 12 12.8 318.0 5.0036 1.1 113.5 15 15.5 13 14 14. 40J la -20o C Aceste produse se livreazã la comandã specialã 25 .4 7.9 13.6 18.0145 1.630 355 22 -20o C min.1 131.

.00 C120/1.50 Z180/2.3 2. 2.9 2.25 C150/1.25 1.00 Z120/1.00 C150/1.5 2 1 1.5 2 2.8 5 6.50 Z100/2.25 1.5.5 3 4 2.25 1.4 3 3.5 3.50 C120/2.7 2.2 4.50 C100/2.00 C180/1.7 2. 2.2 2.8 2.2 b Profil C Cod h (mm) C100/1.9 3. profile debitate la dimensiunea doritã.5 2 1 1.00 C200/1. 1.5 2 c Profil U Cod h (mm) Grosime s (mm) U100 U120 U150 U180 U200 U250 100 120 150 180 200 250 1.5 2 1 1. 1.25 1.50 Z150/2.50 100 120 150 180 200 Grosime s (mm) 1 1.00 Z200/1.50 Z200/2.00 C120/1.1 3.50 C150/2.25 C180/1.5 2 1 1.25 1.6 3.profile uºoare a Profil Z Cod h (mm) Z100/1.50 Z120/2.4 2.5 2 1 1.25 Z100/1.5 4.00 Z200/1.5 Greutate (kg/ml) 1.25 Z180/1.25 Z120/1.00 C200/1.4 1.25 C100/1.5 26 Greutate (kg/ml) 1.7 3.3 2.6 2 2.5 2 1 1.00 C150/1.25 C200/1.00 C100/1.25 Z200/1.8 Calitate material: S350 GD-Z275 zincat.25 C120/1.25 1.00 100 120 150 180 200 Grosime s (mm) 1 1.25 Z150/1.00 Z180/1.50 C180/2.1 2.25 1.5 2.6 4.00 Z150/1.25 1.25.2 2.25 1.4 4.00 Z180/1.00 Z120/1.8 3.00 Z200/2.2 1.5 2 2.4 3.1 2.00 Z150/1. limita la curgere (alungire) ridicatã Lungime de laminare: 1500-14000 mm Toleranþa la lungime: 0 -/+50 mm La cererea clientului se pot livra.5 2 1 1.5 2 1 1.50 C200/2.25 1.00 Z100/1.8 3.7 2.00 C180/1.5 3.

20 1.70 0.50 2.profile laminate la rece a Þevi * Diametru exterior (mm) 10 13 16 19 21 22 25 28 32 38 42 45 48 51 60 63 76 b Grosime perete (mm) 0.80 • • • • • • • • • • 0.90 1. St 34 – 2.50 • • • 0. acoperiºuri • industria construcþiilor de maºini • producþia de biciclete • industria de mobilã Profilele laminate la rece sunt fabricate din benzi de oþel de calitatea St 32. EN 10219-1/2 Lungime standard: 6 m * Aceste produse se livreazã la comandã specialã 27 .60 0.00 3.50 2.20 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Profile* Dimensiune (mm) 10x10 15x15 20x10 20x20 30x10 25x15 25x25 30x20 30x30 40x20 35x35 40x30 40x40 50x30 50x50 60x40 60x60 80x40 c MELINDA STEEL Grosime perete (mm) 0.00 1.90 • • • • • • • • • • • 1.70 0.50 3.50 3.80 0.50 0.00 1.00 1.00 2.70 • • • • • • • • • 0. St 37 – 2.00 3.60 • • • • • • • • • 0.50 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Domenii de utilizare: • construcþii civile ºi industriale.00 2. Se conformeazã standardelor: DIN 2394.60 0.50 • • • • • 0.20 1.30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Þevi speciale * Dimensiune (mm) 34x16 64x28 32x17 41x35 Grosime perete (mm) 0.90 1.80 0.

045 0.8 FB.045 0.55 0.617 0.10 PC.045 0.16 PC.23 0.46 3.222 0.10 FB. este utilizat la armarea betonului. Compoziþie chimicã (%) C Si Mn S P Marca de oþel max. max.85 kg/dm . oþelul beton se clasificã astfel: Clasa Marca Grupa de oþel de oþel I II III a OB 37 PC 52 PC 60 oþel carbon oþel slab aliat neted periodic oþel beton cu profil periodic PC: Diametru (mm) Greutate (kg/ml) Cod 0.888 1.12 PC. max.18 PC.12 6 . max.888 FB.20 PC. max.07 0.6 FB.14 PC. cu profil neted sau periodic.06 Marca Diametrul de oþel nominal OB 37 PC 52 6 . Clasificare: În funcþie de caracteristicile mecanice.25 10 12 14 16 18 20 25 b Felul profilului Oþel beton cu profil neted OB Diametru (mm) Greutate (kg/ml) Cod 0.12 6 8 10 12 Observaþii: Masa liniarã a fost calculatã pentru dimensiunile nominale luând 3 ca bazã densitatea oþelului de 7.21 1.617 0. OB 37 PC 52 28 0.045 Caracteristici mecanice Ti sau Nb max.22 0.85 PC. la elemente ºi structuri din beton armat ºi beton precomprimat.oþel beton laminat la cald Domenii de utilizare: Oþelul beton laminat la cald.6 0.99 2.58 1.75 1.30 Rm 2 N/mm Re 2 N/mm A5 % 360 510 255 355 25 20 . 0.395 0.

TR.TR.25 OB.19 OB.TR.39 1.00 2.19 Caracteristici mecanice Rm 2 N/mm Re 2 N/mm A5 % 340-510 235-329 10-12 29 .01-0.20 OB. 12 mm se livreazã în colaci.TR. provenite de la calibrare.39 0.47 2. pe ambele jumãtãþi ale profilului.05 1. Lungimi de livrare: Lungimi fixe sau multiple: 6 . dimensiunea rezultatã sã nu fie sub cea minimã admisã. dar sunt admise denivelãri pe suprafaþa profilului.TR.020 0. cu condiþia ca profilul sã se încadreze în aria admisã.22 0.72 0.TR.12 OB.23 2.TR.MELINDA STEEL Dimensiuni ºi nervuri: Oþelul beton cu profil periodic trebuie sã aibã pe suprafaþã nervuri longitudinale diametral opuse.TR.06-0.15 Mn P Si 0.TR.16 OB. dupã curãþire.13-0.14 OB. Nu se admit ruperi în nervuri. iar peste acest diametru în legãturi de bare.98 3.TR.55 OB.15 OB.5 OB.10 OB.22 OB.TR. Condiþii de livrare: Oþelul beton cu diametrul nominal de max.55 3. Abateri limitã: +/. cu condiþia ca.30 5 6 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 25 30 Compoziþie chimicã (%) C SR EN 10025-2:2004 S235JRG1 0.62 0.TR.12 m.18 OB.13 OB.100 mm Aspect: Pe suprafaþa barei se admite un strat subþire de oxizi.TR.89 1. c Barã trasã Diametru (mm) Greutate (kg/ml) Cod 0.8 OB.TR. înclinate cu 55-65 de grade faþã de nervurile longitudinale.21 1.TR.TR.85 5. Nervurile elicoidale sunt dispuse pe aceeaºi direcþie. cu dimensiuni constante pe toatã lungimea ºi nervuri elicoidale situate la distanþe egale.24 OB.15 0.58 2.33-0.6 OB.

37 2.19 2.84 1.60 mm Galvanizatã 275 gr/m2 Învelitoare din poliester 25 µm sau Plastisol 200 µm Culori standard Spumã rigidã de poliuretan (PUR) Opþional: 10 mm.16 1.93 1.60 0.51 2.60 0.37 2.37 2. fãrã condens Utilizare la construcþii noi sau renovãri Greutatea redusã +/.12 1.78 1.49 1.16 1. Tablã profilatã Tablã din oþel de grosime: 0.51 1.61 1.76 2.33 2.02 1.73 1.12 1. montare rapidã.92 1.67 .61 1.40 1.93 1.58 2.panou sandwich a Pentru acoperiº ºi pereþi din panouri Profil 33. Folie de aluminiu alb stucco 4.73 1.90 1.32 2.93 1.250 Spumã de poliuretan Folie de aluminiu Bandã etanºare Avantaje: Raport excelent calitate – preþ Izolare termicã bunã.84 1.04 1.18 2.58 1.76 2.61 1.71 1.58 2.98 1.73 1.73 1.60 0. Bandã de etanºare din polietilenã Profil 33.250.58 2. Miez 3.60 30 Deschidere maximã m Deschidere maximã m Deschidere maximã m 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 2.58 2.76 2.89 1.40 1.93 1.12 1.37 2.8 kg/m2 permite folosirea unei structuri uºoare Finisare excelentã.33 2.16 2.60 0.51 1. stocuri disponibile în lungimi standard EXECUÞIE STANDARD Comenzi dupã dimensiuni: 1.93 1.04 1.64 2.32 2.1000 Lãþime utilã: 1000 mm Lungime maximã: 13 m Grosime: 30 mm Densitate: 45 kg/m3 Clasã antifoc B3 Tabel cu deschiderile utilizate Sarcina kg/m2 Grosime mm 80 100 120 150 180 Raport de încovoiere 0.73 1. 60 mm (peste 100 m2) Fãrã CFC 2.93 1.12 1.73 1.73 1.

Interior Tablã din oþel de grosime: 0.50 mm Profil linear Galvanizatã: 275 gr/m2 Finisare: 25 m poliester interior (RAL 9002) Lungime minimã: 2.00 m Lungime maximã: 12. Miez Spumã rigidã de poliuretan (PUR) Coeficient de conductivitate: 0. Tablã profilatã Tablã din oþel de grosime: 0.50 m ºi 2 m Aceste produse se livreazã la comandã specialã 31 .250.MELINDA STEEL b Panou izolant pentru acoperiºuri EXECUÞIE STANDARD Comenzi dupã dimensiuni: 1.1000 Finisare: 25 m poliester Opþiune: 200 m Plastisol 2.63 mm Galvanizatã 275 gr/m2 Profil 33.025W/mK Panouri standard: 40 mm Densitate: 45 kg/m3 Clasa de foc B3 fãrã CFC Opþional: 60 mm ºi 80 mm 3.20 m Deschidere maximã recomandatã între 1.

01 3.75 4.49 4.73 4.89 3.11 5.24 3.01 4.73 2.35 3.17 4.26 5.81 3.53 4.36 3.90 4.14 3.20 2.52 6.87 3.85 3.350 0.04 2.97 3.16 4.89 3.98 3.94 4.94 4.53 3.31 4.7 28 38 49 1320 1485 1650 4 Tabel cu deschiderile utilizate Sarcina Grosime nominalã mm Deschidere maximã m Deschidere maximã m Deschidere maximã m Raport de încovoiere 40 60 80 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 1/50 1/200 1/250 1/300 3.70 3.85 4.40 5.31 4.29 4.04 3.85 3.98 3.87 4.09 4.73 4.86 4.45 3.03 3.31 4.40 4.22 3.39 2.Caracteristici Diferenþe de grosime Grosime nominalã Greutate Valoare K Moment de încovoiere maxim Moment maxim I W Forþa de reacþie mm Kg/ m2 W/m2K kg.52 3.15 3.59 4.15 3.09 4.39 3.52 4.91 3.20 3.31 4.15 4.20 3.09 3.58 130 40 60 80 3.57 4.89 3.00 4.48 80 32 .48 3.73 3.94 4.73 2.54 2.57 5.15 3.89 2.45 3.67 4.01 4.18 3.71 5.36 4.09 4.36 3.36 3.91 3.71 4.33 2.94 4.90 4.57 5.08 3.61 3.89 2.20 3.76 4.59 4.0 247.45 3.90 4.60 3.35 3.09 3.43 4.02 2.95 2.24 3.91 3.64 2.46 4.13 2.57 5.77 3.33 3.83 2.20 3.33 3.61 3.86 4.43 5.67 3.81 3.08 4.m cm cm4 kg 40 60 80 12.73 4.22 3.77 4.31 4.42 3.53 4.29 0.89 2.77 4.04 3.15 3.40 4.59 4.90 4.01 4.52 6.42 3.24 90 40 60 80 3.71 4.35 4.15 3.61 3.75 3.292 276 371 471 271 371 471 78.03 100 40 60 80 3.98 3.23 4.86 4.19 4.82 5.62 4.69 3.99 3.70 3.39 2.56 4.09 3.52 5.82 5.59 4.71 4.54 4.39 3.4 140 40 60 80 2.96 4.40 5.34 3.61 3.90 3.44 4.11 4.79 4.57 5.64 4.15 3.60 3.89 2.83 3.09 3.60 4.59 4.39 14.93 3.59 4.22 3.m kg.38 2.73 4.71 3.45 3.54 3.79 4.51 3.07 2.36 3.60 3.20 3.92 4.39 3.71 4.14 3.45 3.25 2.85 3.09 3.71 4.41 4.97 3.49 13.50 4.22 4.35 3.86 110 40 60 80 3.84 4.13 3.16 3.39 3.75 3.38 2.71 120 40 60 80 3.70 3.99 3.11 4.15 3.57 5.37 5.42 2.22 3.23 4.548 0.70 3.07 5.11 3.85 3.53 4.1 150.04 3.08 5.98 3.31 4.46 4.73 4.57 5.45 3.17 4.04 3.46 2.61 2.21 4.35 3.22 2.09 3.36 4.90 4.98 4.49 4.32 3.09 4.05 3.

þigle metalice Isola Powertekk MELINDA STEEL Alternativa modernã cu aspect de þiglã pentru construcþii noi ºi renovãri Isola Powertekk Nordic cel mai puternic acoperiº de oþel cu aspect de þiglã. Lac poliuretanic Grund Zincare 275 g/m 2 Tablã din oþel de 0. nu pierde strãlucirea ºi nu schimbã culoarea în timp. punctele de fixare nu sunt pe linia de scurgere.5 mm.5 mm. ideale ºi în condiþii grele de climã.7 kg/m • Þigle de dimensiuni mici: 1198 x 418 mm • Tablã din oþel de 0. Isola Powertekk Nordic 2 • Greutate redusã: 7. Pentru acoperiºuri cu pante de la 10° la 85° Standard de înaltã calitate! Agrement INCERC 3935-2003 Numai avantaje! Panourile Powertekk de format mic sunt uºor de manipulat ºi de montat chiar ºi atunci când vântul bate cu intensitate. fonoizolare foarte bunã. laminat la rece Galvanizare/poliester 33 . laminat la rece Galvanizare/poliester Isola Powertekk CC “Classic Color” luciul durabil • Þigle metalice vopsite 2 • Greutate redusã: 5 kg/m • Tablã din oþel de 0. stabilitate mare în culori.5 mm.5 mm. Caracteristici: greutate redusã. duratã de viaþã mare. laminat la rece • Finisaje: granule de piatrã colorate Structura panoului Powertekk Nordic Strat acrilic transparent Granule de piatrã coloratã Strat de bazã acrilic colorat Grund Zincare 275 g/m2 Tablã din oþel de 0. uºor de transportat. esteticã. Apa nu are nici o ºansã sã pãtrundã. montaj uºor ºi sigur. laminatã la rece • Rezistente la vânt ºi raze ultraviolete.

chiar ºi la vânt puternic. asigurã o protecþie mãritã împotriva infiltraþiilor. mai mari decât la alte panouri. Pur ºi simplu convingãtor! 34 .Powertekk CC negru verde albastru roºu maro Powertekk Nordic roºu rustic verde gri roºu negru maro albastru Suprapunerile laterale de 88 mm. sau ploaie.

trebuie urmãrite urmãtoarele aspecte: locul ºi domeniul de utilizare.5 TR 135/310 .00 1.4 TR 40/183 . 200 50 60 foarte bunã Polivinilidenfluorid (PVDF) 25 35 110 bunã Utilizare în exterior Aer curat din provincie Industrial. solicitarea la care va fi expusã. de diferite calitate ºi grosime. strat organic HTR 35/207 TR 35/207 . normal Aer de oraº viciat Aer de mare Special recomandat recomandat limitat – – – Curat ºi uscat Umed Agresiv recomandat recomandat limitat – recomandat recomandat recomandat limitat recomandat recomandat limitat recomandat recomandat recomandat limitat recomandat limitat recomandat limitat Utilizare în interior recomandat recomandat recomandat limitat recomandat recomandat recomandat limitat 35 . În general sunt aplicate straturi organice ºi de acoperire pe cele douã suprafeþe ale tablei. cu sau fãrã folie protectoare care se poate îndepãrta. µm Luminozitate % Rezistenþã la cãldurã.tablã cutatã coloratã MELINDA STEEL Aceste produse sunt realizate din bandã de oþel tratatã (acoperitã) cu diverse materiale organice ignifuge.3 TK 600/100 0.75 X X X X* X* – – – X X X X X – – – X X X X X X X X 0. Calitate date informative orientative Poliester (SP) Strat de acoperire uzual.63 Standard de calitate Calitatea oþelului EN 10147 S280GD Codul ºi masa Standardul Codul ºi stratului de zinc stratului organic grosimea stratului pe faþã (µm) +Z275 EN 10169 Codul ºi grosimea stratului pe spate (µm) Culoare SP10 RAL 9002 SP25 Produse Tipul de cutã Grosime nominalã. o C UV. Domenii de utilizare: în construcþii exterioare ºi interioare.2 TR 135/310 . mediul.5 0.88 X X X* X X* X X X* 1.5 TR 40/183 . Roºu rustic COD 3009 Azur COD 5009 Modalitatea de comandã: Pentru alegerea produsului optim.4 TR 35/207 . Exemplu: Gri aluminiu COD 9006 Folie protectoare Strat de acoperire Grund Strat de zinc Tablã din oþel Strat de zinc Nume produs Tip produs Grosimea tablei Tablã cutatã TR 35/207-5 0.63 0. mm Lãþime Lungime Lungime asamblare minimã maximã Zincat. Stratul de protecþie trebuie precizat pentru ambele (supra)feþe.rezistenþã 25 35 80 foarte bunã Polivinilclorid Lungime Lungime plastizol minimã maximã (PVC/P) 100. Structura produselor: strat de lac simplu sau multiplu.20 mm mm mm X X X* X X* X X X* – – – – – X X – 828 828 1035 732 915 620 930 600 400 400 400 1900 1900 1000 1000 2000 14000 14000 14000 14000 14000 19000 19000 14000 * Numai comenzi speciale.

00 7. amb m2 Coeficient U W/m2* K RIO 5 RIO 6 RIO 8 RIO 10 RIO 12 RIO 14 RIO 16 RIO 18 RIO 20 RIO TWIN 10/5 RIO TWIN 12/6 50 60 80 100 120 140 160 180 200 2*50 2*60 13000*1200 11000*1200 9000*1200 7500*1200 6500*1200 5500*1200 5000*1200 4500*1200 4000*1200 2*7500*1200 2*6500*1200 15. La comandã poate fi livratã ºi vatã mineralã bazalticã în diferite dimensiuni ºi densitãþi.21 0.00 5.75 0.vatã mineralã sticlatã Isover a ISOVER RIO Denumire produs Grosime (mm) Dimensiuni sul (mmxmm) Unit.80 18.80 6.30 0. grinzi de lemn) caºerate cu folie Al ca barierã împotriva migrãrii vaporilor.20 10.80 0.64 0.80 6.50 0.00 7.64 Descrierea produsului Domenii de utilizare Saltele rulate pentru toate tipurile de termoizolaþii supuse unor sarcini reduse (între cãpriori. bistrat.80 9. pantã redusã.00 15.60 0. cu termoizolare inferioarã • planºeu cu termoizolaþie interioarã ºi cu pardosealã pe dalã flotantã • planºeu arcadã cu termoizolaþie interioarã ºi inferioarã. cu pardosealã pe dalã flotantã ºi învelitoare tavan • pardosealã rezematã pe sol.60 13.40 0. izolarea zidurilor de cãrãmidã în douã straturi).40 0. montat pe suport de lemn • planºeu peste subsol.00 5.60 6.50 0. grinzi de lemn.75 0.75 0.40 4. 36 . planºeelor podurilor necirculabile.30 0.60 13. cu structurã uºoarã.26 0.20 10.34 0.40 4.21 Saltele rulate pentru toate tipurile de termoizolaþii supuse unor sarcini reduse (între cãpriori. cu interspaþiu de ventilaþie • planºeu de capãt (de pod) cu pardosealã circulabilã din lemn.23 0. amb m2 Coeficient U W/m2* K Descrierea produsului Domenii de utilizare 50 60 80 100 120 140 160 180 200 13000*1200 11000*1200 9000*1200 7500*1200 6500*1200 5500*1200 5000*1200 4500*1200 4000*1200 15. sub duºumea pe dalã de beton • legãturi (noduri) structurale b RIO ALU Denumire produs RIO 5 ALU RIO 6 ALU RIO 8 ALU RIO 10 ALU RIO 12 ALU RIO 14 ALU RIO 16 ALU RIO 18 ALU RIO 20 ALU Grosime (mm) Dimensiuni sul (mmxmm) Unit.64 0.23 0.26 0.60 6.34 0. fonoizolarea tavanelor suspendate Domenii de utilizare ELF • planºeu de acoperiº.80 9.

C. s-a constatat o creºtere a cererii de produse neferoase.C. conducerea societãþii a decis ca desfacerea produselor din aluminiu ºi cupru sã se facã în paralel cu comercializarea produselor din oþel.C.MELINDA COLOR-METAL S. care promoveazã ºi comercializeazã produse din aluminiu ºi cupru. a cãrei activitate se axeazã pe comerþul cu produse din aluminiu ºi cupru S. .A. aceastã activitate a fost preluatã de o firmã specializatã. Produsele din aluminiu ºi cupru pot fi achiziþionate de la fiecare punct de lucru S.L. Pentru a eficientiza deservirea clienþilor noºtri. este o firmã nou înfiinþatã în reþeaua de depozite a societãþii. MELINDA COLOR-METAL S. Din dorinþa de a veni în sprijinul cumpãrãtorilor.R.R.L. MELINDA COLOR-METAL S. MELINDA STEEL S. Urmãrind evoluþia pieþei produselor metalurgice.

tablã aluminiu din import tablã aluminiu tip Stucco tablã aluminiu striatã tip Diamond tablã aluminiu striatã 38 .

35 0.SD.35 0. H24 H16.4 TBAI.0.1.25x2.0.5 H0 AA-5052 H12.2 A5 A10 HB Grosimea /mm de la pânã la Grosimea /mm de la pânã la N/mm2 max.35 0.35 0.0.1 TBAI.35 0.7 TBAI.0.5 2 2.8 TBAI.S.SD.35 3 3 3 3 3 0.S.2.8x1.6 0.5 TBAI.35 6 6 10 10 6 65 90 110 130 150 95 130 150 170 - 20 60 90 110 130 35 13 9 6 3 10 6 4 2 20 30 35 40 45 0.35 0.6 0.35 0. H22 H14.5 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1250x2500 1250x2500 Tablã aluminiu tip Stucco Dimensiune (mm) 1000x2000 1000x2000 1000x2000 c Cod 0.5 TBAI.35 0. N/mm2 min.5 TBAI.5 2.5 TBAI.8 1 TBAI. H22 H14.2 1.5 TBAI.5 3 4 0. % % 0.1.5 Caracteristici Aliaj Stare Al99.35 0. H24 H16.5 TBAI.2 TBAI.6 TBAI.35 0.3 Tablã aluminiu striatã tip Diamond Dimensiune (mm) 1000x2000 1000x2000 Grosime (mm) Cod 1.35 3 3 3 3 3 0.7 0.35 0.35 0.1. H28 H29 Benzi de aluminiu Table de aluminiu Rm Rp0.8 1 1.1x1.8 TBAI.MELINDA COLOR-METAL a Tablã aluminiu Dimensiune (mm) b Grosime (mm) Cod 0.5 2 2.5 3 TBAI.0.35 0.6 TBAI. H22 nealiat H14.3 TBAI.5 H0 AA-1050 H12.35 0.1.35 10 10 10 4 3 170 210 230 250 270 215 250 270 290 - 60 130 180 180 210 20 12 5 7 6 17 10 4 6 5 50 65 73 80 85 moale 1/4 dur moale 1/4 dur semidur 3/4 dur dur extradur moale 1/4 dur semidur 3/4 dur dur extradur moale 1/4 dur semidur 3/4 dur dur extradur 39 .35 3 3 3 3 3 0.0.2 TBAI. H28 H29 AlMg3 H0 AA-5754 H12.35 0. H24 H16. H28 H29 AlMg2.2 TBAI.35 0.35 0.5 TBAI.35 0.2.1 Tablã aluminiu striatã Dimensiune (mm) 1000x2000 1000x2000 1000x2000 1000x2000 d Grosime (mm) Grosime (mm) Cod 1.35 0.35 0.35 0.5 0.5 TBAI.S.35 0. H26 H18.35 0. H26 H18.0.S.35 6 10 10 4 3 190 220 240 265 290 230 260 280 305 - 80 130 190 215 250 20 14 5 4 3 17 12 4 3 2 50 65 73 80 85 0.25x2.8 1 TBAI.2.35 0. min. H26 H18.

30x30x2.15X15X1.30X30X3.0 ALTP.10X10X1.5 ALCR.0 25x25x2.60x60x2.0 40x20x1.0 80x80x3.73 1.0 35x35x3.672 0.0 35x35x2.0 50X50X3.0 40x20x3.0 ALCR.06 1.40x40x4.0 ALCR.0 0.471 0.0 ALCR.73 Cod ALCR.60x40x3.0 ALCT.18 0.0 40X40X3.0 ALTP.5 D25X1.415 0.09 1.0 ALTV.80x40x2.0 ALCR.17 0.49 0.56 0.0 20x20x1.0 20X20X1.0 ALCR.30x30x3.0 50x50x4.47 0.35x35x3.0 0.5 15x15x2.677 0.32 0.0 ALTP.5 20x20x2.0 30X30X2.0 40x40x3.35 0.39 0.0 25X25X2.0 60x40x2.40X40X3.0 ALCR.0 ALCR.0 Material: AlMgSi0.0 40x40x2.0 ALCR.D40X2.0 35x35x2.0 60x40x3.60x40x2.60x60x3.60x30x2.0 30X30X3.0 ALTP.837 1.20X20X2.D60X2.5 ALPU.37 0.0 30x30x2.5F22 DIN 1725 / 1748 40 .55 0.0 60x30x2.50x30x2.0 40x40x3.317 0.53 0.64 0.55 1.34 0.20x20x1.65 2.5 40x20x2.0 30x30x2.49 0.50x50x2.0 ALCT.0 30x30x3.profile din aluminiu a b Profile T Dimensiune (mm) Masã (kg/ml) Cod 20X20X2.08 0.5 80x60x2.0 40x30x2.0 ALTP.0 30x15x2.11 1.5 20X20X2.0 ALPU.50x50x3.88 1.5 ALCR.0 40x30x3.0 ALTP.85 1.0 ALPU.0 ALCR.0 ALPU.0 40X40X3.0 30x30x3.15X15X2.5 D30X1.40x25x2.50x50x3.8 ALCT.20x20x2.0 ALPU.0 50x30x2.0 20x20x2.0 ALCR.63 0.85 0.0 Material: AlMgSi0.35x35x2.15x15x2.0 35X35X3.0 c Profile U Dimensiune (mm) Masã (kg/ml) 8X8X1.0 ALCR.0 50X50X3.80x80x3.6 0.58 1.5 15x15x2.50x50x4.5 ALTP.17 0.831 1.0 ALCT.226 0.15x15x1.0 50x50x2.15x15x1.0 40x25x2.0 ALCR.0 80x40x2.87 0.40x30x2.25x25x2.0 ALTP.12 0.5 ALTP.40x20x3.0 25X25X2.0 ALCR.35X35X3.34 4.30X30X2.0 ALCT.26 0.40x40x2.22 0.5 ALTP.25X25X3.D25X1.08 1.0 D50X2.5 15X15X2.58 0.20X20X1.3 0.20X20X2.0 ALTV.40x30x3.5 2.0 ALTP.0 60x20x2.0 ALCT.0 ALTP.40x40x3.24 0.35 0.5 D40x2.5F22 DIN 1725 / 1748 Profile L Dimensiune (mm) Masã (kg/ml) 10x10x1.100x50x3.30x30x2.742 0.5 ALTP.50X50X3.274 0.40x20x2.0 ALTP.0 Material: AlMgSi0.0 10X10X1.25 Cod ALPU.22 0.93 0.8X8X1.40x40x3.0 ALTP.0 ALTP.0 100x50x3.51 0.0 Material: AlMgSi0.395 0.5 ALTV.0 ALTP.96 1.23 Cod ALTP.66 0.96 1.4 0.D30X1.30x15x2.30x30x3.0 50x50x3.88 1.20x20x2.D22X1.50X50X3.0 ALTP.5 ALPU.0 ALCR.10x20x2.5F22 DIN 1725 / 1748 Menþiune: Livrãrile se fac la comandã Þeavã Dimensiune D22X1.40x20x1.5 ALTV.0 80x20x2.60x20x2.0 ALTP.5 ALPU.0 0.0 ALTP.80x20x2.0 10x20x2.5F22 DIN 1725 / 1746 / 9107 e Profile rectangulare Dimensiune (mm) Masã (kg/ml) 15x15x1.25x25x2.0 ALTP.0 Masã (kg/ml) 0.0 ALCR.100x100x4.5 15x15x1.80x60x2.0 50x50x3.25 0.0 ALTP.0 ALCR.058 0.0 ALTP.12 0.0 40x20x2.35x35x2.0 ALPU.50x50x5.0 ALTP.0 40x40x2.0 D60X2.0 50x50x5.25X25X2.05 Cod ALTV.5F22 DIN 1725 / 1748 d Material: AlMgSi0.0 ALPU.0 25X25X3.381 0.5 ALTV.40x20x2.265 0.0 0.50x50x2.0 60x60x3.10x10x1.0 25x25x2.25X25X2.0 ALTP.15x15x2.54 0.40x40x2.0 40x40x4.D50X2.0 ALTP.0 100x100x4.0 60x60x2.0 ALCT.0 50x50x2.48 0.0 ALTP.331 0.40X40X3.0 ALCR.22 0.0 ALCR.62 0.0 ALTP.5 15X15X1.

5Mc A-G3M 1B 1C – – – N8 – 4507 3567 7780 6361 3574 7790 3575 Formule de calcul ale masei: a pentru table: m = G x µ (kg/mm2) b pentru profile: m = A x 2.5 AlCu4MgSi AlMn1 AlSi1.secþiunea transversalã a profilului (mm ) Domenii de utilizare • executare de jgheaburi ºi burlane • în construcþii pentru executare de acoperiºuri ºi tuburi flexibile pentru ventilaþie.66 2.72 2.68 2.7 (g/m) G . AlMn1Mg1 5754.2 min. AlCu4SiMg 2011.92 Fe:7.5Mn AlMg1 AlMgSi0. panouri de publicitate • schele pentru construcþii • cutii pentru scule • scãri • industria constructoare de maºini • ambalaje 41 . glaf.5C A-G4.5Mn EN AW 1050A 1200 3003 3005 5052 5083 5754 DIN Al99.grosime (mm) µ . A5 % 170 240 260 260 250 420 460 Codul numeric Tipul aliajului EN AW nealiat Al+Cu(Mg) Al+Mn(Mg) Al+Si Al+Mg(Mn) Al+Mg+Si Al+Zn+Mg+Cu Al+Fe.7 2.8 2.74 Densitate [g/cm3. 6063 6061 6082 2017A 2030 7022 7075 T6 T6 T6 T4 T4 T6 T6 215 260 310 380 370 490 530 Rp0. Li Aliaj 2. faþade clãdiri.5 AlZn4.5 Al99 AlMnCu AlMn1Mg1 AlMg2. kg/dm3] 1050.5 6 7 8 10 6 5 4 Simbolizarea aliajelor din aluminiu 1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 5xxx 6xxx 7xxx 8xxx Densitatea aliajelor: Cu:8. AlCu6SiPb 3004.5Mg1 AlFe1.MELINDA COLOR-METAL Proprietãþile mecanice ale profilelor din aluminiu Aliaj Stare Rm min. AlMg2.82 2.7 Simbolizarea aliajelor din aluminiu dupã normele internaþionale Exemplu Numeric 1050A 2017A 3103 4007 5005A 6060 7020 8006 Mg:1.5 2014. Al99.densitate (g/cm3) 2 A .5Mn AlMg3 NF BS UNI A5 A4 A-M1 A-MG1 A-G2.86 Formula Al99.5 AlMg4. horn. AlMgSi0. AlMg3 5052. pervaz.5 6060.

argint. 4. rezistenþã mecanicã excelentã. specific placãrilor interioare. rezistenþã mecanicã bunã în parametrii specificaþi. . este un material compozit format din strat de: (aluminiu+poliamidã+aluminiu) în care foaia de aluminiu are grosimea de 0. dimensiune maximã casetã (realizatã ºi pusã în operã în þarã) este de : l=750 mm L=3000 mm. Suprafaþa poate îmbãtrâni matuindu-se. stratul de vopsea este PVDF (multistrat) specific placãrilor exterioare 3. ral 5019. alb ral 9006. totemurilor 3. grey. albastru. silver.5 mm 2.3mm Culorile curente folosite Denumire Etalbond Etalbond Light 42 Culoare alb ral 9010. duratã de viaþã fãrã schimbarea calitãþilor stratului de vopsea (aproximativ 6 ani-mediu salin. albastru ral 5002. negru ral 9005. bronze.5mm 600X900 0. În zone cu vânt de peste 30 km/orã este recomandabilã contravântuirea. champagne. bourdeaux ral 3004. verde ral 6032. smoke. verde ral 6029. silver. durata de viaþã (în condiþii normale de mediu) fãrã schimbarea calitãþilor stratului de vopsea (aproximativ 25 de ani) 4. albastru ral 5010. ivory ral 1015. Denumire Etalbond 4mm (color chart) Etalbond 4mm special Etalbond 3mm (color chart) Etalbond Light 2mm Etalbond Light 2mm (ambele feþe vopsite) Etalbond Light 3mm Etalbond Light 3mm (ambele feþe vopsite) Etalbond Light 4mm Etalbond Light 4mm (ambele feþe vopsite) Dimensiune lxL(mm) Grosime foaia de aluminiu 750X3000 0. 10 ani-mediu normal). black 9005. dimensiune maximã casetã este de: l=600 mm L=900 mm . casetelor publicitare. galben ral 1023.3 mm 2. stratul de vopsea este Polimericã.Materiale de placare Etalbond ºi Etalight Etalbond: 1. portocaliu ral 2011. roşu ral 3020. Etalight: 1. este un material compozit format din strat de: (aluminiu+poliamidã+aluminiu) în care foaia de aluminiu are grosimea de 0.

produse din aluminiu ºi cupru MELINDA COLOR-METAL 43 .

93 Conductibilitate termicã ( W/M•K) 390 Cãldurã specificã (J/kg•K) 385 Coeficient liniar de dilatare la 20° C (10-6/K) 17 Conductibilitate electricã (m/Ώ • mm2) Min 58 Coeficient de elasticitate (N/mm2) 120 Punct de topire (L/S * în °C) 1.0 2.93 330 385 17 45-51 130 1.0 4.0 1.0 5. de asemenea.5 0. tablele din cupru sunt. cuprul joacã un rol deosebit în lucrãrile de inginerie sau cele de electrolizã. în decoraþii ºi în industrie. 44 .5 2.20% 220-260 140 max 33 42 40-65 240-300 180 min 8 15 65-95 290-360 250 min 4 6 90-110 360 min 320 min 2 - 110 min moale R220 H040 CW022A ½ tare R240 H065 Cu-ETPtare R290 H090 CW04A duritate arc R360 H110 Produsele laminate din cupru sunt destinate în special pentru lucrãri de arhitecturã (acoperiºuri.55 0. a b Tablã din cupru Tablã standard cupru Dimensiune: 1000x2000 mm Grosime SFCU SECU semidur 0. SFCU Rotunde 4 – 50 mm Pãtrate lãþime 4 – 50 mm Hexagon lãþime 4 – 50 mm Platbandã (4 – 20) X (10 – 100 ) mm Cupru: CUZN39Pb3.7 0.0 6.083 Cu-ETP Cu-DHP 8.5 3. (acoperiºuri). CUZN40Pb2 4 – 50 mm lãþime 4 – 50 mm lãþime 4 – 50 mm (4 – 10) X (10 .8 1.083 • L/S Lichid / Solid Proprietãþi mecanice conform EN 1652 Aliaj Cu-DHP Tratament termic Alungire % min (A50) (A) Duritate HV Rezistenþã la tracþiune Mpa Rezistenþã la curgere 0.produse laminate din cupru Proprietãþile fizice (la temperatura camerei de 20 grade) Materiale standard Aliaj Cupru electrolitic Cu-ETP Aliaj de fosfor ºi cupru dezoxidat (neprelucrat) Cu-DHP Standard EN 1652 Proprietãþi fizice CW004A CW024A Densitate (g/cm3) 8. jgheaburi) ºi burlane de scurgere). folosite pentru a se acoperi suprafeþe exterioare.0 moale semidur • • • • • • • • • • • • • • • • • • CuZn37 moale • • • semidur • • • • • • • • moale • • • • Produse din cupru trase Bare Cupru: SECU. În plus faþã de utilizarea principalã.6 0. electrolizã. În domeniul industrial.100) • La comandã fermã se pot livra ºi alte dimensiuni Domenii de utilizare Tablele din cupru sunt considerate cel mai potrivit material pentru lucrãrile de construcþii.2 1. deoarece armonizeazã cu mediul înconjurãtor. precum pereþii sau ºemineele.

.

Consiliere profesionalã cu privire la soluþii moderne de acoperiri metalice. respectiv sisteme de jgheaburi În legãturã cu problemele profesionale vã rugãm sã vã adresaþi cu încredere specialiºtilor noºtrii. 46 .

250 .1. 47 .022 Influenþa componenþilor asupra comportamentului materialului: Cuprul: creºte rezistenþa mecanicã ºi accelereazã procesul de formare a patinei pe suprafaþa materialului. fabricat conform MSZ EN 988:1998. 10142:2000.6-99.15 min. Titanul: creºte rezistenþa la curgerea metalului.8 Dim. sunt calculate conform EN 612 burlanele cu profil circular ºi dimensiunile jgheaburilor conform DIN 1986-2.12-0. 41 41 420 110 1.68 0.4 4.000 min.300 l/sxha.7 7. Suprafaþa acoperiºului legat de sistem m 2 40 60 86 153 253 283 459 Sarcina pluvialã Burlan Jgheab racordat Profil semicircular l/s 1.88 St 02 Z 0.75 6 7.460 60 0.65 4. Pe baza cunoaºterii mãrimilor de etalon.Principii de bazã privind caracteristicile materiale ºi de formã a sistemelor de evacuare a apelor pluviale Tablã zincatã Tablã zincatã: prin cufundare: tablã ºi tablã bandãºidin bandã oþel din zincat. nominalã mm Dim. de de min.12-0. cu elementele de aliere: Ti: 0. (grosimea (grosimea pe pe feþe feþe de de 20÷m) 20mm) Grosimea nominalã: (mm) Greutatea: (kg/m²) Proprietãþi: Densitate: (g/cm³) Modul de elasticitate: (N/mm²) Rezistenþa la rupere: (N/mm²) Alungirea la rupere: (N/mm²) Duritatea Brinell: (N/mm²) Punct de topire (°C) Conductibilitate termicã (W/mK) Dilatare termicã (mm/mK) (mm/m.5 13.65 4.04 7.2 1.K) 0.45 3.2% Grosimea nominalã: (mm) Greutatea: (kg/m²) Proprietãþi: Densitatea: (g/cm³) Modul de elasticitate: (N/mm²) Rezistenþa la rupere: (N/mm²) Alungirea la rupere: (N/mm²) Duritatea Brinell : (N/mm²) Punct de topire (°C) Conductibilitate termicã (W/mK) Dilatare termicã (mm/mK) (mm/m.8 2.2% ºi Cu 0.8 St E 250 Z 0.000 270-500 – 330-470 – – 1.9% .6 4. nominalã mm 60 70 80 100 120 125 150 200 250 333 400 400 500 În tabelul urmãtor este luat în considerare o sarcinã pluvialã de apr.012 Tablã zincatã aliatã: Tablã ºi bandã din oþel.55 0.85 200. oþel fabricatã zincat. 80. Pentru dimensionarea jgheaburilor în primul rând trebuie precizate diametrul burlanului ºi dimensiunea jgheabului trebuie raportat la aceastã cifrã. se îmbunãtãþeºte factorul de dilataþie termicã în scopul reducerii sarcinii metalului. conform MSZ-04134:1991.56 0.151 min.275 min. conþinutul de zinc este de: 99.44 0.6 8. fabricatã conformconform standardului standardului MSZ MSZ EN EN 10142:2000.K) 0.275 g/m².7 5.5 3.55 4. g/m².

brãþarã pentru burlan 7.5mm 0.5mm X X X X X X X X X .jgheaburile suspendate 2.Montarea sistemelor de jgheaburi 1.cot 6.5mm 0.cârlig cu tijã 4.mufã universalã 5.colþar exterior 3.burlan de scurgere Jgheaburi zincate Jgheaburi zincate 1 ml/buc 2 ml/buc 3 ml/buc 4 ml/buc 6 ml/buc 48 Lãþime/ Grosime Lãþime / Grosime Lãþime / Grosime 250 333 400 0.

zincat cu tijã scurtã Cârlig normal.70 Jgheaburi cu profil semicircular Lãþimea desfãºuratã a materialului -2/+1 Lãþimea desfãºuratã a materialului -2/+1 Lãþimea desfãºuratã a materialului -2/+1 d1 diametrul muchiei ±1 d1 diametrul muchiei ±1 d1 diametrul muchiei ±1 d2 diametrul jgheabului 0/+2 d2 diametrul jgheabului 0/+2 d2 diametrul jgheabului 0/+2 e fãlþuirea muchiei ±2 e fãlþuirea muchiei ±2 e fãlþuirea muchiei ±2 f înãlþarea minimã a peretelui din spate f înãlþarea minimã a peretelui din spate f înãlþarea minimã a peretelui din spate g distanþa dintre muchie ºi falþ -1/+2 g distanþa dintre muchie ºi falþ -1/+2 g distanþa dintre muchie ºi falþ -1/+2 Falþul minim din spate Falþul minim din spate Falþul minim din spate Secþiunea jgheabului cm2 Secþiunea jgheabului cm2 Secþiunea jgheabului cm2 s grosimea propusã a materialului HA s grosimea propusã a materialului HA s grosimea propusã a materialului HA s grosimea propusã a materialului Ti Zn s grosimea propusã a materialului Ti Zn s grosimea propusã a materialului Ti Zn Cârlig de susþinere Dim.50 0. Bandã Dim.55 0. zincat cu tijã lungã X Cârlig normal. Bandã Dim.65 0. Bandã Dim.55 0.70 0.MELINDA STEEL Jgheaburi cu muchie exterioarã. Bandã Dim. zincat cu tijã elicoidalã X X X X X X X X X X Dim. Bandã Dim. Bandã 25X5 25X5 30X5 30X5 250 330 330 400 Cârlig normal vopsit (negru) Cârlig normal vopsit (negru) cu tijã lungã Cârlig normal vopsit (negru) cu tijã elicoidalã X X X X X X X X X X X 49 . Bandã Dim. profil în semicircular Dimensiune nominalã 250 333 400 18 20 22 105 153 192 7 9 9 10 11 11 5 6 6 10 10 10 43 92 145 0. Bandã 25X5 25X5 30X5 30X5 250 330 330 400 Cârlig normal.

5mm F / Grosime F 120 0.urechilor de fixare a jgheabului Sensul numerelor cu index superior 1 ) d4 Cot burlan 72o Element de evacuare .25x100 urechea de fixare 2 20x1x80 Sisteme de jgheaburi F / Grosime F 80 0.5mm X X X X X X X X X X Mufã de vãrsare zincatã Bazin pentru colectarea apei (de calcare) Cot burlan 72o Element de evacuare Mufã de vãrsare zincatã 50 Bazin pentru colectarea apei (de calcare) n 105 Dim.5mm F / Grosime F 100 0.Element de susþinere pentru jgheaburi cu profil semicircular Dimensiunea nominalã 250 333 400 Dimensiune profilului b3xs2 c1 1 2 3 4 280/330 410/500 300/370 450 340/430 410 25x4 25x4 30x5 30x5 30x5 30x5 30x4 25x6 40x5 - 25x6 40x5 25x8 - 30x8 30x8 - d3 2 ) ) împãrþirea ºi încãrcarea elementelor de susþinere d3=6mm ha ≤5mm. d3=7mm ha ≥5mm 3 ) cu 5mm mai scurt. dacã s2=6mm ºi 8mm 2 1 a 3) a34) a4 20 50 53 14 153 20 74 77 14 192 20 93 96 14 urechea de fixare 1 24x1. dacã s2=6mm ºi 8mm 4 ) cu 8mm mai scurt.

5 mm X X X X X X X X X 51 . duratã de viaþã mai lungã). Ô / Grosime 1 ml/buc 2 ml/buc 3 ml/buc 4 ml/buc 6 ml/buc Ô / Grosime Ô / Grosime Ô 80 0.MELINDA STEEL Lãþime / Grosime Lãþime / Grosime Lãþime / Grosime 250 333 400 0.5mm Ornament colþar de închidere Ornament colþar X X X X X X Burlan zincat (tub de scurgere) Observaþie: Execuþie conicã specialã (suprafaþa nu se deterioreazã la asamblare.5mm Jgheab colþar Jgheab închis 1 ml/buc Jgheab închis cu trunchi 1 ml/buc Capac/placã de închidere pentru jgheaburi X X X X X X X X X Jgheab colþar Jgheab închis 1 ml/buc Capac/placã de închidere Lãþime/ Grosime Lãþime / Grosime Lãþime / Grosime 250 333 400 0.5mm 0.5mm 0.5 mm Ô 100 0.5 mm Ô 120 0.5mm 0.5mm 0.

burlan de evacuare.50 0.pãtratului l1-lungimea cozii brãþarei bxd-dim.Brãþarã pentru burlane de scurgere Brãþarã vopsitã cu tijã scurtã 11 cm Brãþarã vopsitã cu tijã lungã 15 cm Brãþarã vopsitã cu tijã scurtã+diblu Brãþarã vopsitã cu tijã lungã+diblu Brãþarã zincatã cu tijã scurtã 11 cm Brãþarã zincatã cu tijã lungã 15 cm Brãþarã zincatã cu tijã scurtã+diblu Brãþarã zincatã cu tijã lungã+diblu F 80 F 100 F 120 x x x x x x x x x x x x x x x x zincatã=galvanizatã Dimensiune nominalã 80 100 120 0. cu profil circular d diam. Cu problemele tehnice apãrute în legãturã cu proiectarea ºi montarea. cu îmbinarea mobilã prin suprapunere a jgheabului în acel punct. element de dilatare cu strat intermediar de cauciuc montat în planul curgerii respectiv element de vãrsare suspendat. Printr-o soluþie tehnicã corespunzãtoare se va rezolva preluarea tensiunilor izvorâte din miºcãrile de dilataþie longitudinalã termicã! Aceastã soluþie poate sã fie una cu plãci de închidere în punctele înalte.10 mm mai jos decât înãlþimea falþului peretelui din spate! (fãrã fãlþuire aceastã valoare în cazul peretelui din spate este de min.65 0.70 Dimensiune nominalã 80 100 120 140 200 10x6 sau 8x8 100 200 250 100 200 250 Burlan de evacuare a apei cu profil circular cerc di2) pãtrat bi1) diam. s-grosimea propusã a materialului HA s-grosimea propusã a materialului Ti Zn Brãþarã pt. cu reglarea unei pante de 3-5 mm/m La montare se va urmãri ca muchia exterioarã a laturii frontale sau muchia laturii interioare sã fie situate cu min.50 0.70 0.55 0.15 mm).dim.dim.interior al cercului resp. 52 . profilului cozii de plantare l22) lungimea cozii brãþarei l21) lungimea cozii brãþarei Reguli importante de punere în operã (de montare): Jgheaburile suspendate cu profil semicircular vor fi montate pe secþiunea cuprinsã între punctul înalt de pornire ºi cel de sosire situat mai jos. adresaþi-vã consultanþilor noºtri de specialitate.interior resp.

50 400 500 666 x x x x x Lucarnã/ Fereastrã oarbã 0.50 Dispozitiv de aerisire 0. Pe bazã de comenzi speciale se pot executa ºi urmãtoarele modele: 53 .60 mm X X X Aliaj de lipit/ kg 20dkg/buc 50% 60% X X 110 22 70 La comenzi speciale se pot executa ºi în lungimi de 6 m.50 Tablã cutatã dimensiune max. 2850x920 mm Grosime 0.50 mm Grosime 0.45 mm Grosime 0.MELINDA STEEL Borduri ºi accesorii Lãþime desfãºuratã chiar ºi în lungime de 6 m Bordurã de streaºinã Bordurã de perete Bordurã de fronton Bordurã pentru horn spate 1ml Bordurã pentru horn faþã 1 ml Vapã Jgheab culcat 200 250 330 x x x x x x x x x Fereastrã de acoperiº 0.

207410 interior: 220 Fax: 004-0266-207411 E-mail: steel@melinda.ro • serviciul financiar: 0266-207462 • linia verde: 0808 STEEL 54 .Negreºti Satu Mare Suceava Zona C Baia Mare Zalãu Beclean Dej Oradea Târgu Neamþ Bistriþa Gherla Cluj Napoca Roman Zona A Câmpia Reghin Sovata Turzii Arad Iaºi Piatra Neamþ Gheorgheni Moineºti Târgu Mureº Bacãu Dumbrãveni Alba Iulia Hunedoara Lugoj Tg. 286. fax: 0266-207439.. Tel: 207455. Gheorghe Sibiu Codlea Braºov Focºani Mediaº Sebeº Deva Timiºoara Blaj Orãºtie Haþeg Tecuci Galaþi Câmpulung Râmnicu Sãrat Brãila Rm. Harghita Tel: 004-0266-207410 • serviciul aprovizionare. Secuiesc Baraolt Fãgãraº Sf. Vâlcea Târgu Jiu Sinaia Curtea Pucioasa de Argeº Drãgãºani Târgoviºte Piteºti Câmpina Tulcea Buzãu Moreni Ploieºti Urziceni Craiova Slatina Bucureºti Slobozia Medgidia Zona B Constanþa Responsabili zonali Zona A Zona B Zona C 0744-211860 0742-109180 0744-211860 Ne puteþi contacta la: 535600 Odorheiu Secuiesc str. jud. 207458. Ocna Oneºti Odorheiu Secuiesc Sighiºoara Rupea Tg. 207456 • serviciul contabilitate: 0266-207457. Beclean nr.

STEEL .

str. 2 Tel: 0234-550320 Fax: 0234-550103 Mobil: 0744-633503 Punct de lucru Baia-Mare. Bucuresti nr. Recoltei nr. Borºului nr. Mobil: 0746-176618 Punct de lucru Târgu Mureº. Ion Ionescu de la Brad nr. 14/A Tel: 0259-432441 Fax: 0259-432442 Mobil: 0740-220674 Punct de lucru Timiºoara.Sediu: Odorheiu Secuiesc.Chimiei nr. 286 Tel: 0266-207410 Fax: 0266-207411 Punct de lucru Bucureºti. 17A Tel: 0265-253512 Fax: 0265-253513 Mobil: 0744-211860 . Str.5 Tel: 021-3529375 Mobil: 0742-109180 Punct de lucru Oradea. Str. Beclean nr. Str. ªos. Autostrada Bucureºti-Piteºti km. Bd. 29 Tel: 0256-400773 Fax: 0256-400776 Mobil: 0748-198021 Punct de lucru Bacãu.13. 61-63 Tel/fax: 0262-221 443.

Design & DTP: Top Invest • 0266-218107. Created by: Asti Advertising www.melinda.ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful