You are on page 1of 165

Esther i Jerry Hicks (Nauki Abrahama)

POTGA WIADOMEJ INTENCJI


WEJD PO W ICEJ KSIEK!

Autorzy bestsellerowych ksiek: Pro a bdzie ci dane i Prawo Przycigania

Potga wiadomej intencji ZADZIWIAJCA MOC CELOWEJ INTENCJI SZTUKA PRZYZWALANIA W PRAKTYCE

Sowo wstpne: Louise L. Hay Przekad: Beata Kubik

11

Spis treci

Sowo wstpne - Louise L. Hay: Kiedy ucze jest gotowy, pojawia si nauczyciel! Przedmowa - Jerry Hicks Wprowadzenie do Nauk Abrahama - Esther Hicks Rozdzia 1. Nowy sposb patrzenia na ycie Wszechwiat syszy i wysuchuje kadej twojej preferencji Jeste potnym twrc Postpowej Fali Myli Rozdzia 2. ycie na planecie Ziemia nieustannie zmienia si na lepsze Przeogromna satysfakcja pynie ze wiadomego i Celowego Aktu Tworzenia Sztuka Przyzwalania na twoj Celow Intencj Twoja zadziwiajca moc Celowej Intencji Rozdzia 3. mier jako kolejny nowy pocztek Twojemu pobytowi tutaj towarzyszy Celowa Intencja Przyszede tutaj oczekujc wzbudzenia nowych pragnie Rozdzia 4. Jeste przedueniem wibracji tego, co Nie-Fizyczne Emocje wskazuj na twoj Nie-Fizyczn wzgldno Poczenie, twj najbardziej naturalny stan istnienia Rozdzia 5. Przybye tutaj, aby tworzy wasne dowiadczenia Wibracyjne zestrojenie si z tym Kim-Naprawd-Jeste Istota wewntrzna, a twj System Naprowadzania Emocji Odczuwanie stanu twojej zrwnowaonej energii Rozdzia 6. Sia przycigania twojej twrczej myli Potnie dziaajce, uniwersalne Prawo Przycigania Twoje ycie jest unikatowym i osobistym dowiadczeniem Rozdzia 7. Manifestujesz istot swoich myli 22

Kady temat posiada zrnicowany zakres rozpitoci wibracyjnej Jakie uczucia wywouje w tobie ta myl? Nigdy nie jest zbyt pno na zmian kierunku myli Rozdzia 8. Kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz Wystrzelie rakiet pragnienia, ale czy... ? Rozdzia 9. Prawda zaley od punktu skupienia twojej uwagi To ty sam tworzysz swoj wasn prawd Rozdzia 10. wiadomo - twj klucz do celowego tworzenia Czy potrafisz wibracyjnie dostroi si do twoich nowych pragnie? Rozdzia 11. Wzgldno wibracyjna, a rwnowaenie energii Najlepsza droga do wybranych przez ciebie miejsc przeznaczenia? Masz do swojej dyspozycji osobisty System Naprowadzania Emocji Twoje rdo niezwocznie nawizuje kontakt z kadym twoim pragnieniem Rozdzia 12. Odnajdywanie harmonii z energi twojego rda.... Bardziej skupiona uwaga podnosi intensywno emocji Czy koncentrujesz si w przewaajcej mierze na tym, czego pragniesz? Rozdzia 13. Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego ciaa fizycznego Rozdzia 14. Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego domu Rozdzia 15. Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojej pracy Rozdzia 16. Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do moich zwizkw midzyludzkich Rozdzia 17. Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojej obfitoci finansowej Rozdzia 18. Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego wiata Rozdzia 19. Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego rzdu Rozdzia 20. Ponowne dostrajanie si do swoichwibracji Dobrostanu Rwnowaenie wibracji pomidzy twoimi pragnieniami a przekonaniami Oto twj najwyszy stopie rwnowaenia energii Rozdzia 21. Odnajdywanie harmonii wibracyjnej z twoj Istot Wewntrzn Czy przyzwalam na mj Dobrostan, czy stawiam mu opr? Twoja najwaniejsza decyzja Wolno lub jej brak jako kwestia percepcji 33

Rozdzia 22. Twj punkt przycigania, a czynnik poczucia ulgi .... Skala Naprowadzania Emocji, czyli od przyzwalania do stawiania oporu Nieustannie sigaj po uczucie ulgi od oporu Nie istnieje rdo tego, co niepodane Rozdzia 23. Rwnowaenie energii dla radosnego aktu twrczego ... Przykady rwnowaenia kontrastujcych ze sob czstotliwoci wibracyjnych Rozdzia 24. Moje ciao Sytuacja kontrastu dotyczca wagi ciaa Sytuacja kontrastu dotyczca zdrowia Sytuacja kontrastu dotyczca zmczenia Sytuacja kontrastu dotyczca utraty si fizycznych Rozdzia 25. Mj dom Sytuacja kontrastu dotyczca przestrzeni domowej Sytuacja kontrastu dotyczca niszczejcego domu Sytuacja kontrastu dotyczca ssiadw Sytuacja kontrastu dotyczca konserwacji domu Rozdzia 26. Moje zwizki Sytuacja kontrastu dotyczca relacji dorosy-dziecko Sytuacja kontrastu dotyczca samotnoci Sytuacja kontrastu dotyczca maestwa Sytuacja kontrastu dotyczca ingerujcego rodzica Rozdzia 27. Moja praca Sytuacja kontrastu dotyczca wsppracownika Sytuacja kontrastu dotyczca pracy Sytuacja kontrastu dotyczca kariery aktorskiej Sytuacja kontrastu dotyczca obfitoci finansowej Rozdzia 28. Moje finanse Sytuacja kontrastu dotyczca obfitoci finansowej Sytuacja kontrastu dotyczca samochodu penego usterek Sytuacja kontrastu dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego Sytuacja kontrastu dotyczca zaduenia Rozdzia 29. Mj wiat Sytuacja kontrastu dotyczca ostrych konfliktw i godu Sytuacja kontrastu dotyczca ukadu planet Sytuacja kontrastu dotyczca podry Sytuacja kontrastu dotyczca rodowiska naturalnego Rozdzia 30. Mj rzd Sytuacja kontrastu dotyczca rzdu Sytuacja kontrastu dotyczca finansowego deficytu rzdu Sytuacja kontrastu dotyczca dumy narodowej Obecna sytuacja kontrastu dotyczca wolnoci obywateli Rozdzia 31. Warto podniesionej wzgldnoci wibracyjnej 44

Czy tworzye celowo, czy bez zastanowienia? Odbywacie dwie rwnolege podre Rozdzia 32. Pod Dziaa a Podr Emocjonalna Rozdzia 33. Zastosowanie Procesu: Ksiga-Pozytywnych-Aspektw.... Sytuacja dotyczca niszczejcego domu Sytuacja dotyczca wsppracownika Sytuacja dotyczca rzdu Rozdzia 34. Zastosowanie Procesu: Segment Intencje Sytuacja dotyczca zmczenia Sytuacja dotyczca pracy Rozdzia 35. Zastosowanie Procesu: Czy-Nie-Byoby-Milo-Gdyby... Sytuacja dotyczca przestrzeni domowej Sytuacja dotyczca niszczejcego domu Sytuacja dotyczca ssiadw Sytuacja dotyczca konserwacji domu Sytuacja dotyczca relacji dorosy-dziecko Sytuacja dotyczca maestwa Sytuacja dotyczca ingerujcego rodzica Sytuacja dotyczca zaduenia Sytuacja dotyczca ostrych konfliktw i godu Sytuacja dotyczca rzdu Sytuacja dotyczca finansowego deficytu rzdu Rozdzia 36. Zastosowanie Procesu: Ktra-Myl-Powoduje-Lepsze-Samopoczucie

Sytuacja dotyczca utraty si fizycznych Sytuacja dotyczca kariery aktorskiej Sytuacja dotyczca samochodu penego usterek Sytuacja dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego Sytuacja dotyczca ukadu planet Sytuacja dotyczca rodowiska naturalnego Sytuacja dotyczca finansowego deficytu rzdu Sytuacja dotyczca dumy narodowej Rozdzia 37. Zastosowanie Procesu: Portfel Obecna sytuacja kontrastu dotyczca obfitoci finansowej Rozdzia 38. Zastosowanie Procesu: Kolo-Koncentracji . Sytuacja dotyczca zmczenia Sytuacja dotyczca samotnoci Sytuacja dotyczca wsppracownika Sytuacja dotyczca kariery aktorskiej Odnajdywanie-Miejsca-Uczu... Rozdzia 39. Zastosowanie Procesu: Odnajdywanie Miejsca Uczu Sytuacja dotyczca maestwa 55

Sytuacja dotyczca obfitoci finansowej Sytuacja dotyczca ukadu planet Rozdzia 40. Zastosowanie Procesu: Uwalnianie-Si-Od-Dlugu Rozdzia 41. Zastosowanie Procesu: Delegowania-Zadania-Na-Menedera Sytuacja dotyczca ssiadw Sytuacja dotyczca konserwacji domu Sytuacja dotyczca relacji dorosy-dziecko Sytuacja dotyczca obfitoci finansowej Sytuacja dotyczca samotnoci Sytuacja dotyczca ingerujcego rodzica Sytuacja dotyczca kariery aktorskiej Sytuacja dotyczca braku rwnowagi finansowej Sytuacja dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego Sytuacja dotyczca podry Sytuacja dotyczca rodowiska naturalnego Sytuacja dotyczca rzdu Sytuacja dotyczca finansowego deficytu rzdu Sytuacja dotyczca dumy narodowej Rozdzia 42. Zastosowanie Procesu: Odzyskiwanie-SwojegoNaturalnego-Stanu-Zdrowia Sytuacja dotyczca utraty zdrowia fizycznego Rozdzia 43. Zastosowanie Procesu: Wspinanie-Si-Po-Skali-Naprowadzania-Emocji Sytuacja dotyczca ingerujcego rodzica Sytuacja dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego Sytuacja dotyczca ostrych konfliktw i godu Sytuacja dotyczca rodowiska naturalnego Sytuacja dotyczca wolnoci obywateli Rozdzia 44. Warto pynca z korzystania z tych procesw .. Rozdzia 45. Dziewidziesit dziewi procent kadego aktu twrczego ukoczone jest zanim widoczne s dowody jego istnienia Rozdzia 46. Potga wiadomej Intencji Abraham na ywo: pytania i odpowiedzi Pastor odkrywa Nauki Chrystusowe w Abrahamie Mionik kotw ma problemy z mroonymi zwierztami Pocieszanie partnera po przeraajcej diagnozie Geniusz przedszkolny nie chce sucha swojej nauczycielki Z nadziej na pokonanie cukrzycy leczonej farmakologicznie Dlaczego Nauki Abrahama nie istniej w Egipcie? Chce miliona dolarw nic pracujc na nie Czy jestemy odpowiedzialni za ratowanie innych? Czy naley tak wpywa na dzieci, aby poczuy si nie na miejscu? On jest w najwyszym stopniu wdziczny za swj sukces Pragn bardziej pokocha rozrywkow stron swojej osobowoci Czy nasza wiadomo wymaga postaci fizycznej ? Syn spadkobierczyni nie rozmawia ze swoj matk 66

Zadowolona z tego-co-istnieje, czy zazdrosna o innych? Nie mona by bardziej martwym ni Abraham Abraham zamykaj klasyczny warsztat Sztuki Przyzwalania

O Autorach
Sowa uznania o ksice: Potga wiadomej intencji i o Naukach Abrahama To Mistrzowskie Nauki pynce od Wielkich Mistrzw Wszechwiata! Dr. Wayne W. Dyer, autor ksiki Potga intencji

Modl si o to, aby wszyscy i wszdzie przeczytali Potg wiadomej intencji -ksik o czystej i uzdrawiajcej energii mocy i mioci, napisanej w praktyczny i przystpny sposb. Energia i sowa Abrahama przynosz ukojenie, pocieszenie, duchowe prowadzenie i si. Doreen Virtue, doktor filozofii, autorka ksiki 101 Wrek Jeli chciaby przeczyta tylko jedn ksik, aby pozytywnie zmieni bieg twojego ycia, to powinna to by ta wanie ksika. We do rki swj flamaster i wkrocz w wiat radoci ycia! Z charakterystyczn dla nich mdroci, humorem i gracj, Jerry i Esther Hicks oraz nauki Abrahama pokazuj ci jak zamieni wyzwania, jakie niesie ze sob ycie w osobiste zwycistwa. Uwielbiam t ksik, jak rwnie nauki Abrahama i nie mog wystarczajco gorco zarekomendowa tej ksiki. Denise Linn, autorka ksiki Jeli JA potrafi przebaczy, przebaczy potrafisz take i ty.

Potga wiadomej intencji to absolutnie fantastyczna ksika! Od wielu lat znam Jerry i Esther Hicks i wyrnia ich autentyczno. Ksika ta pomoe ci zmieni kady aspekt twojego ycia. Christiane Northrup, doktor nauk medycznych autorka ksiki Mdro matki-crki W Potdze wiadomej intencji Abraham podkrela wag i znaczenie sprawowania kontroli nad naszymi mylami, co musi pozytywnie wpyn na wszystkie tego konsekwencje. Jest to fascynujca ksika, ktr gorco polecam kademu, kto gotowy jest na zbadanie nieograniczonej mocy umysu. Gary Renard autor ksiki Zniknicie Wszechwiata

77

Ksik niniejsz dedykujemy naszej kochanej Kasi R. oraz dugiej licie nauczycieli, ktrzy z takim entuzjazmem podzielaj pogldy zawarte w naszej wiodcej pozycji: Prosa bdzie ci dane, wraz z kilkuset tysicami zwolennikw Abrahama na caym wiecie. W szczeglnoci za dedykujemy j licznej armii wybitnych nauczycieli, ktrzy zaoferowali swoj osobist rekomendacj serii naszych ksiek... Ich ch uyczenia swoich wysoko cenionych nazwisk do promowania naszej pracy, pomoga uczyni Nauki Abrahama dostpnymi dla wszystkich tych, ktrzy prosz o wiedz zawart w niniejszych pracach.

Sowo wstpne Kiedy ucze jest gotw, pojawia si nauczyciel!


Louise L. Hay bestsellerowa autorka ksiki Moesz uzdrowi swoje ycie

Uczestniczc w owej tajemnicy zwanej yciem, nieustannie poszukujemy odpowiedzi. Od zarania dziejw towarzyszya nam ch przejcia kontroli nad wasnym yciem, lecz nie wiedzielimy, jak tego dokona. Zawsze pragnlimy ukoi nasze lki - poczynajc od tych najmniejszych i najskrytszych dotyczcych naszych cia i bliskich zwizkw,- a po te wiksze lki spdzajce nam sen z powiek, a dotyczce mierci, rzdw i wiata, generalnie rzecz biorc... nie wyczajc spord nich tych, ktre, by moe niepokoj nasz umys, a odnosz si do ycia na innych planetach. Niniejsza, najbardziej ze wszystkich podnoszca na duchu ksika, porusza wszystkie te kwestie. Niezalenie od charakteru naszych lkw czy obaw, Abraham su nam nie tylko gotow odpowiedzi, lecz rwnie atwym i przystpnym procesem, ktry moemy sami wykonywa, a ktry pomoe nam przezwyciy lki lub problemy i wyniesie nas na nowy poziom czerpania radoci z ycia. 88

Jestem gboko przekonana o tym, i grupa nauczycieli okrelajcych si mianem Abrahama, naley do grona najznakomitszych nauczycieli dostpnych obecnie na naszej planecie. Ich sowa, z ca pewnoci, poszerzyy moje horyzonty yciowe. Jestem rwnie w najwyszym stopniu wdziczna Jerryemu i Esther Hicks za powicony przez nich czas oraz za ich zaangaowanie w proces udostpniania nam tych nauk w obecnych czasach i na naszej planecie. Zawsze przychodzi odpowiedni czas i odpowiednia pora na rozwj i poszerzanie naszej wiedzy, a czas ten nastpi wanie teraz. A wy zostalicie obdarzeni ask bogosawiestwa i pomylnoci pyncej z faktu trzymania w waszych doniach tej cennej pozycji. Ju od wielu lat wiem o istnieniu Abrahama, i zaznajomiona jestem z prac wykonywan przez Jerry i Esther Hicks. Kiedy po raz pierwszy usyszaam sowa Abrahama, odczuam gbok wi z t grup nauczycieli. Oto nauczyciel, ktry rewelacyjnie wykonuje swoj prac - pomylaam w duchu. A im bliej poznawaam jego nauki, tym wiksze sowa uznania kierowaam pod adresem nauczyciela wykadajcego te nauki. Z biegiem czasu poznaam bliej Jerryego i Esther Hicks. Najwiksze wraenie zrobi na mnie sposb, w jaki przyswoili oni nauki Abrahama, czynic je filozofi swojego ycia, i dajc znakomity przykad ycia zgodnie z tymi naukami na co dzie. Gdy ich poznaam, Jerry i Esther byli par radosnych ludzi, manifestujcych pozytywne dowiadczenia przy kadej moliwej okazji. Byli oni w sobie tak bardzo zakochani, a jednoczenie, tak bardzo zakochani w yciu -bardziej ni wikszo ludzi, ktrych znam. Rado sprawiao mi obserwowanie sposobu, w jaki si ze sob porozumiewali - przepojonego miechem i radoci. Moje serce tak bardzo raduje si widzc jak ludzie potrafi nieustannie czerpa prawdziw rado z ycia. Nas wszystkich, pracujcych w wydawnictwie Hay House, rozpiera prawdziwa duma pynca z faktu bycia wydawc tej niezwykej serii ksiek oraz dysponowania niniejsz moliwoci udostpniania tych pozycji szerszej publicznoci na caym wiecie. Ksika Pro a bdzie ci dane, bdca pierwsz z serii ksiek o Naukach Abrahama, zostaa okrzyknita (przez bestsellerowego autora ksiek Wayne W. Dyera): wydawniczym kamieniem milowym bdcym gotow recept na zrozumienie i urzeczywistnienie wasnego przeznaczenia. Niniejsza ksika, stanowica trzeci* pozycj z tej serii, jest okazj do bliszego poznania siebie. Umocni ona twoj wiar w siebie i pewno siebie w momencie, kiedy odkryjesz, e dysponujesz niezliczon liczb narzdzi majcych na celu pomc ci poradzi sobie z kad z moliwych sytuacji, jaka moe ci w yciu spotka. Kiedy podniesie si twoja wiara w siebie i pewno siebie, odkryjesz, e moesz osign wszystko. Nauczysz si, jak przesta walczy, a zamiast tego, sta si adeptem i praktykiem Sztuki Przyzwalania. O zachwyt przyprawi ci rwnie odkrycie jak atwo jest prowadzi ycie przepenione tak radoci, jaka zawsze bya twoim marzeniem. Proponuj, aby zrobi tak, jak ja, i trzyma obydwie te ksiki na stoliku nocnym, tak, by z atwoci mg po nie siga w trakcie twojej porannej i wieczornej lektury. Bdziesz wtedy lepiej spa, a dni swoje rozpoczyna bdziesz przyzwalajc tylko na przypyw dobra do twojego ycia... i poczujesz si wymienicie, postpujc tak kadego dnia! Louise

99

Przedmowa
Jerry Hicks

Czy zastanawiae si kiedykolwiek nad rozwojem swojej osobowoci na tle wydarze, bdcych gwnym katalizatorem nastpujcego po nich uczucia spenienia? Czy w twoim albumie przyjemnych wspomnie, przechowujesz mentalne obrazy tych chwil, w trakcie ktrych odnosie wraenie, e jeste pod wpywem czego, co pomaga ci sta si, osign lub urzeczywistni to, kim naprawd pragne by, co naprawd pragne robi lub to, co naprawd pragne posi? Czy czasem przychodz ci na myl - w przypywie wdzicznoci - te osoby, ksiki, i z pozoru przypadkowe okolicznoci, ktre przyniosy ci sowa lub dowiadczenia, ktre rozpaliy w tobie wie iskr filozoficznej wrcz jasnoci umysu? Nazwij te ulotne dowiadczenia punktami zwrotnymi; nazwij je rozstajem drg; nazwij je drogowskazami na twojej ciece ycia; a nawet, by moe, sprawdzianami chwili jakiego szczeglnego poczucia Dobrostanu... ale, czy nie uwiadomie sobie ich dugofalowego, pozytywnego wpywu na twoje ycie? Pisanie tej Przedmowy rozpoczem, siedzc w zaparkowanym samochodzie na odcinku naszej drogi polnej obejmujcej odcinek pomidzy rzek French Broad a stawem dla kaczek nalecym do osiedla mieszkaniowego Biltmore. Moja ona Esther i ja, ju od 15 lat prowadzimy warsztaty tutaj, w Asheville, w stanie Pnocna Karolina. Ten skrawek ziemi przy rzece, jest jednym z naszych ulubionych miejsc, ktre odwiedzamy, dzielc je z wiosennymi gsitkami, a pniej - z jesienn wdrwk tysicy gsi kanadyjskich, ktre zrcznie szybuj w przestworzach, podczas kiedy my, take, przecinamy szlaki wraz ze zmieniajcymi si porami roku - krc tam i z powrotem po naszym kraju. Zatem siedz sobie tutaj, w tym najbardziej radosnym okresie mojego ycia i robi to, co sprawia mi tyle radoci. Przelewam na papier te sowa z intencj przedstawienia ci kilku przekonywajcych powodw do zastosowania w praktyce Nauk Abrahama (tak, aby mg celowo i wiadomie dowiadcza peniej Istoty, ktr naprawd jeste). Abraham przypomnieli nam t prawd: Sowa nie ucz, to dowiadczenie yciowe jest nauczycielem. I chocia, ksika niniejsza, jest ksik skadajc si ze sw, sowa o najwikszym znaczeniu, ktre tutaj znajdziesz, odkryj przed tob kilka nowych, podnoszcych ci na duchu punktw widzenia, ktrym moesz przyzwoli na to, aby stay si twoimi nowymi, poprawiajcymi samopoczucie przekonaniami. Z kolei, twoje nowe przekonania mog, za spraw pierwotnych Praw Wszechwiata, generowa nowe i radosne dowiadczenia yciowe... a z owych wzniosych dowiadcze radoci, odkryjesz wicej z owej podnoszcej warto ycia wiedzy, o ktr prosie. ywi nadziej, i ksik t odbierzesz jako jeden z tych skarbw, ktre zawsze bdziesz ceni jako bogaty w objanienia przewodnik do tego wszystkiego, kim w przyszoci bdziesz chcia si sta, do tego, co bdziesz chcia robi lub co bdziesz chcia posi. Jeli jedyn wiadomoci, o jak wzbogaciaby ci lektura niniejszej ksiki, byoby cakowicie przeobraajce ycie (tak, jak byo to w moim przypadku) i dogbne zrozumienie faktu, i to ty sam tworzysz wasn prawd, ksika ta wyjtkowo dobrze speniaby swj cel. Uwiadomienie sobie, e prawdy s tylko przekonaniami, ktre zostay przez pewien czas utrzymywane, a przekonania to tylko myli, ktre zostay przez pewien okres czasu utrzymywane, w ogromnym stopniu podnioso moj wiadomo zadziwiajcej potgi myli. 10 10

Ostatnio usyszaem sowa odnoszcego spektakularne sukcesy przedsibiorcy, bdce odpowiedzi na pytanie jak doszo do tego, e udao mu si osign tak oszaamiajcy sukces, a brzmiay one nastpujco: Myl na wielk skal... Poniewa i tak musz myle, ju dawno temu postanowiem w ten sposb: Dlaczego nie myle wielkimi kategoriami. Oto pokaz niesamowitej potgi myli. Wiele lat temu, pamitam jak czytaem jakie dzieo napisane przez jednego z najbardziej cenionych na wiecie geniuszy XX wieku. Wypowiedzia on takie sowa: Wikszo ludzi wykorzystuje tylko poniej jednego procenta swojego rzeczywistego potencjau... Dziewidziesit dziewi procent ich potencjalnych moliwoci na to, by by, robi lub mie to, czego pragn, pozostaj na zawsze niewykorzystane w trakcie caego ich ycia. Niniejsza ksika Potga wiadomej intencji odkryje przez tob pene dynamizmu procesy majce na celu wykorzystanie wicej z twojego nienaruszonego potencjau, jakim dysponujesz w tym yciu. Czy zastanawiae si kiedykolwiek, jak wielkie nienaruszone pokady potencjau radoci kryj si jeszcze w tobie? Nawet wtedy, kiedy przeywae najbardziej radosne chwile swojego obecnego ycia czy zdawae sobie spraw z tego, e istniej jeszcze wysze poziomy radoci, ktrych mgby dowiadczy? Chocia twoje ciao potrafi wzbudzi w tobie najwspanialsze uczucia lub znakomicie ci suy, czy nie miae nigdy przeczucia, e mogoby ono funkcjonowa jeszcze lepiej? A kiedy przeywasz na nowo owe cudowne dowiadczenia zwizkw, ktre czyy ci z osobami, na ktrych ycie wyware wpyw w procesie stawania si Istot, ktra obecnie jest tob - czy nie uwiadamiasz sobie faktu, e musi istnie jeszcze wicej cudownych zwizkw z jeszcze wiksz liczb inspirujcych osb, ktre yj na tym wiecie, czekajc, a przycigniesz ich do swojego ycia? Jeszcze kilka stron i poznasz Abrahama - nauczycieli nauczycieli, jakim to mianem okrelaj oni samych siebie. (Informacja dla osb, ktre, by moe, po raz pierwszy zapoznaj si z tymi naukami: mwic o Abrahamie uywamy liczby mnogiej, poniewa Abraham jest wiadomoci Zbiorow). Niektrzy z najwybitniejszych wiatowych pisarzy i filozofw naszych czasw opisuj Abrahama jako: najwikszych wspczesnych nauczycieli dostpnych obecnie na naszej planecie.... A kiedy ja, po raz pierwszy, poznaem Abrahama dwadziecia lat temu, mnie rwnie pocigaa ich umiejtno nauczania, a temat, ktry mnie wtedy nurtowa i ktry chciaem lepiej zgbi by nastpujcy: W jaki sposb mog pomc innym osign wikszy sukces finansowy} Przypominam sobie (a byo to w czasach, kiedy mieszkaem w przyczepie kempingowej Volkswagena), kiedy czytaem klasyk literatury Napoleona Hilla: Myl i boga si, w ktrej autor przekonywa mnie o tym, e: W momencie, kiedy bogactwo zaczyna napywa, napywa tak szybko, i tak obfitym strumieniem, e zastanawiasz si gdzie ono si ukrywao przez wszystkie te poprzednie lata.... Ksika Myl i boga si z ca pewnoci, zaspokoia wszystkie moje oczekiwania. Po odkryciu tej ksiki na stoliku kawiarenki maego motelu w stanie Montana (oraz po wiernym wprowadzeniu w ycie zasad tam wyoonych), moje ycie przeszo ewolucj z miejsca, w ktrym w przemyle rozrywkowym zarabiaem wystarczajco wiele, aby nie musie chodzi do pracy, a do miejsca, do ktrego doszedem w przecigu kilku zaledwie lat, tj. do zbudowania i czerpania radoci z firmy dystrybucyjnej o wielomilionowych obrotach. W rozmowie z kadym, kto chcia mnie sucha, bezustannie przypisywaem moje sukcesy w tej dziedzinie zasadom, ktrych nauczyem si z ksiki Napoleona Hilla. Zasady wyoone w teje ksice tak piewajco zday egzamin w moim przypadku, e wkrtce zaczem wykorzystywa j w charakterze podrcznika, aby podzieli si z moimi wsppracownikami wiedz, ktr sam przyswoiem. Jednake, po kilku latach takich dziaa edukacyjnych, zdaem sobie spraw, e zaledwie kilku z moich adeptw dorobio si firm o milionowych obrotach. Chocia byo wrd nich wielu takich, ktrzy osignli ponadprzecitne sukcesy, bya rwnie grupa takich, w przypadku ktrych nie by widoczny prawie aden przyrost 11 11

bogactwa finansowego i to niezalenie od liczby seminariw z dziedziny pomnaania obfitoci finansowej, w ktrych brali udzia. Po okoo dziesiciu latach takich dziaa oraz po spenieniu przeze mnie wszystkich moich pierwotnych ambicji finansowych, zaczem poszukiwa odpowiedzi na pytanie: w jaki sposb mog skutecznie pomc innym w realizacji ich wasnych pragnie? W efekcie zadawania tego typu pyta Esther i mnie wskazana zostaa droga do Nauk Abrahama. Z racji swoich skromnych rozmiarw, niniejsza krtka Przedmowa nie pozwala na bardziej szczegowe przyblienie postaci Abrahama, objaniajce kim jest ta grupa nauczycieli, ani sposb, w jaki udao nam si nawiza z nimi kontakt, lecz jeli ci to interesuje, zachcam ci do bezpatnego pobrania 74-minutowego nagrania pt: Wstp do Abrahama (ang. An Introduction to Abraham) z naszej witryny internetowej: www.abraham-hicks.com. Moesz te zamwi pyt CD lub kaset z tym nagraniem w naszym biurze: Abra-ham-Hicks Publications, P.O. Box 690070, San Antonio, TX 78269, telefon: 001-830-755-2299. W tym miejscu podam jedynie skrt naszych dowiadcze z Abrahamem: Esther i ja dowiedzielimy si z przekazu od innej Istoty, e poprzez wyciszenie naszych umysw (medytacj) przez 15 minut kadego dnia, moemy uzyska odpowiedzi na stawiane przez nas pytania i chocia Esther rzeczywicie dowiadczya pewnych wyjtkowo silnych wrae fizycznych podczas naszej pierwszej wsplnej medytacji, dopiero po dziewiciu miesicach codziennych medytacji, doznalimy pierwszej znaczcej formy kontaktu intelektualnego z Abrahamem. Intelektualnego w takim sensie, e w momencie, kiedy gowa Esther zacza si z pewnym rytmem porusza, odkrylimy, e jej nos pisa literami - zupenie tak, jakby literowa sowa na niewidzialnej tablicy zawieszonej w powietrzu: JAM JEST ABRAHAM... Przytaczam dosown definicj Abrahama opisujc ich samych: Abraham nie jest pojedyncz wiadomoci, tak, ktr wy odczuwacie, przebywajc w waszych ciaach fizycznych. Abraham jest wiadomoci Zbiorow... We Wszechwiecie pynie Nie-Fizyczny Strumie wiadomoci i w momencie, kiedy kto z was zadaje pytanie, istnieje bardzo wiele punktw wiadomoci, ktre przeciskaj si niczym przez komin o ksztacie leju, co daje si odczu jako owa jedna perspektywa, (poniewa, w tym przypadku, istnieje jeden czowiek - Esther, ktra perspektyw t interpretuje, bd artykuuje), z tego te wzgldu wydaje si ona wam by wiadomoci pojedyncz... Jestemy wielowymiarowi i wielowyrazowi i-z pewnoci - wielowiadomociowi... Niezwocznie zaczem zadawa im pytania, a Abraham zaczli na nie odpowiada - najpierw, literujc w powietrzu sowa za porednictwem nosa Esther. Czynno ta, w pniejszym okresie, rozwina si przybierajc posta tumaczenia przez Esther Nie-Fizycznych blokw mylowych Abrahama na jzyk angielski przy wykorzystaniu maszyny do pisania, a w kilka miesicy pniej Esther zacza ubiera w sowa myli, ktre odbieraa od Abrahama. Kilka lat wczeniej udao mi si odkry materia Setha (Jane Roberts i Robert Butts, w analogiczny sposb odebrali tre tych szeroko rozpowszechnionych ksiek). Miaem, w pewnym stopniu, wiadomo tej sytuacji, ktra bya naszym udziaem, lecz z tego, co byo nam wiadomo, ani ja, ani Esther, nie wysyalimy prb o takie dowiadczenie w naszym yciu, ani nie spodziewalimy si zosta jego odbiorcami. To, czego ja oczekiwaem i o co prosiem, to techniki na skuteczniejsze nauczanie innych, w jaki sposb mog osign w yciu wicej i by szczliwszymi - ale, z pewnoci, nie za porednictwem takiej drogi. Zarwno Esther, jaki ja, pragnlimy czerpa z mdroci, ktr Abraham z tak chci chcieli si z nami podzieli, lecz oboje obawialimy si tego w jaki sposb co, z pozoru tak dziwnego jak to zjawisko, wkomponuje si w to naszych ju solidnie ustanowionych procedur planw firmowych. Patrzc na spraw z mojego punktu widzenia zasady, ktrymi kierowaem si w biznesie musiay spenia kryterium przyswajalnoci/wpajalnoci. Moj intencj, ktr czstokro powtarzaem, byo to, aby kada osoba, ktra wesza w kontakt ze mn albo wzniosa si na wyszy poziom istnienia, albo pozostaa na poziomie, na ktrym bya, kiedy j poznaem, a zamiarem moim byo (i nadal nim 12 12

pozostaje), aby nikt nigdy nie poczu si umniejszony w efekcie obcowania ze mn. W przypadku Esther, zasady te musiay po prostu spenia kryterium okazania si zasadami wywoujcymi dobre samopoczucie po ich zastosowaniu w praktyce. Na pierwszym etapie Esther dowiadczya - mniej lub bardziej -naturalnego, fizycznego oporu na przyzwolenie na dowiadczenie Abrahama. Dla przykadu: kiedy rozpoczo si to przemawianie sowami Abrahama, Esther siedziaa na krzele, z mocno zamknitymi oczyma, z rkoma zacinitymi na oparciach krzesa, a jej gos wydobywa si z jej mocno napitej sylwetki, pozornie ostrym tonem. Z biegiem lat, wraz z tym, jak wielotysiczne rzesze ludzi kontynuoway zadawanie pyta Abrahamowi w celu uzyskania ich odpowiedzi udzielanych za porednictwem Esther, jej ciao zaczo si fizycznie odpra. W pierwszej kolejnoci otworzyy si jej oczy, na dalszym etapie jej donie i rce zaczy swobodnie gestykulowa, a nastpnie, kilka lat pniej, jej ciao przeszo etap z pozycji siedzcej do pozycji stojcej (opartej o krzeso lub mwnic) a wreszcie - do penego gracji poruszania si z miejsca na miejsce. Rwnoczenie z odpreniem si ciaa Esther, nastpio odprenie si jej gosu. Gdyby usysza jedno z naszych wczeniejszych nagra, byby wiadkiem czego, co mgby opisa jako obcy akcent nieznanego pochodzenia. Lecz obecnie, po niemale 20 latach wchodzenia w stan relaksu w celu przemawiania sowami Abrahama gos, ktry usyszaby z ust Esther, nie rniby si znaczco od oryginalnego gosu Esther. To natomiast, co byby w stanie zauway, jako odmienno, byoby tym, co ja nazwabym intelektualn i afektowan postaw Abrahama. Jeszcze jedna uwaga na koniec niniejszej Przedmowy: jeli masz ju za sob lektur naszej poprzedniej ksiki Pro a bdzie ci dane, dowiedziae si ju, e wedug nauk Abrahama, dowiadczamy fizycznego ycia na Ziemi w celu doznania twrczej radoci pyncej z naszej ziemskiej wdrwki oraz e naszym celem na Ziemi nie jest naprawienie czegokolwiek, ani wykonanie z gry ustalonej misji. Abraham nauczaj nas, i wszystko, czego ktokolwiek z nas kiedykolwiek zapragnie lub czegokolwiek dokona, to tylko i wycznie z powodu wiary i przekonania, e po urzeczywistnieniu tej rzeczy poczujemy si lepiej ni w chwili obecnej..., a Abraham nauczaj nas, i nie istnieje nic, co miaoby wiksze znaczenie od dobrego samopoczucia... Zatem, jeli celem naszego pobytu na Ziemi nie jest naprawianie czegokolwiek, ani wykonanie z gry ustalonej misji, po czym poznamy, e nasze ycie na Ziemi uwieczone zostao sukcesem? Abraham nauczaj nas, i sukcesu yciowego nie mierzy si liczb fizycznych rzeczy, ktre zdobdziemy, czy iloci nagromadzonych przedmiotw. Abraham ucz nas, i miar naszego sukcesu jest poziom radoci, jakiego dowiadczamy w trakcie naszej podry przez ycie. Zatem, jeli poszukujesz dowodw na to, czy dana osoba odnosi sukces w sferze wykorzystania nauk Abrahama, wystarczy, jeli zwrcisz uwag na poziom radoci, ktrego osoba ta dowiadcza w chwili obecnej, poniewa wszystko, co kady z nas, kiedykolwiek, mwi, robi, kim lub czym usiuje si sta (cokolwiek by to byo!), podyktowane jest tylko i wycznie chci osignicia stanu lepszego samopoczucia. By moe zauwaye, i bogactwo, zdrowie, udane zwizki midzyludzkie lub osignicia natury fizycznej nie daj szczcia. Lecz by moe, ze zdziwieniem dokonasz odkrycia faktu, i celowo i wiadomie odnajdujc i utrzymujc swoj rwnowag wibracyjn na wytyczonej przez ciebie ciece radoci, jednoczenie przyciga bdziesz do siebie to, czym chcesz si sta, to, co chcesz robi lub to, co chcesz mie - poczucie szczcia i spenienia rwnie. Ju od dwudziestu lat, Esther i ja, wykorzystujemy nauki Abrahama w celu utrzymania naszego wypenionego miechem i zabaw zwizku. Udao nam si przycign do siebie genialnych, cudownych i wyjtkowo uzdolnionych pracownikw, jak rwnie niezalenych kontrahentw, dziki ktrym strona biznesowa rozwoju tej filozofii przebiegaa i rozwijaa si gadko i przyjemnie. Udao nam si rwnie przycign do siebie wyjtkowych przyjaci i 13 13

wsppracownikw, jednoczenie nie rezygnujc z radosnych wspomnie po tych osobach, z ktrymi nie utrzymujemy ju osobistych kontaktw.

Cieszymy si doskonaym zdrowiem: adnych kontaktw z lekarzami (z wyjtkiem kontaktw przyjacielskich), adnych bada lekarskich i adnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywicie, zdarzaj nam si drobne niedomagania fizyczne, ale w bardzo krtkim czasie same zanikaj, w momencie, kiedy tylko powracamy do rwnowagi energetycznej. Na paszczynie finansw, w zeszym roku zapacilimy wicej podatkw ni cakowita kwota zyskw wypracowanych przez nas przez wszystkie lata ubiege poprzedzajce przyswojenie sobie przez nas zasad stosowania celowych intencji. Innymi sowy, to dziaa! A przede wszystkim nie znam dwojga ludzi, ktra byaby szczliwsza (no, moe z wyjtkiem naszych wnukw, Laurel, Kevina i Kate). Esther i ja przemierzamy nasz kraj prowadzc warsztaty Sztuki Przyzwalania przed wielotysiczn widowni w nieomale 60 miastach rokrocznie. Podrujemy naszym monstrualnym busem (bdcym maratosk przerbk 13,7-metrowego autokaru wycieczkowego marki Prevost), z napisem umieszczonym wielkimi przyjaznymi literami na jego tyle: ycie Ma By Radoci. By moe, ty te odniose takie wraenie, ale od czasu, kiedy ukoczyem pi lat, pamitam, e wzbierao we mnie pragnienie wskazywania innym drogi do szczliwszego ycia. Wraz z biegiem czasu i rozwojem mojego ycia, znalazem wiele rnorakich rodkw wyrazu pozwalajcych na realizacj licznych odmian tego pragnienia. Kiedy teraz kieruj do ciebie te sowa, odczuwam tyle wdzicznoci dla tych osb (a jest ich zdecydowanie zbyt wiele, by pokusi si nawet o prbk wzmianki o nich w tym miejscu), ktrzy wpynli na moje wypenione radoci ycie. I chocia prawdopodobnie nie mog przypisa Naukom Abrahama zasugi za sam czynno przycignicia do nas Abrahama, z ca pewnoci, to im wanie przypisuj zasugi za zakrojone na tak szerok skal rozpowszechnienie tego przesania w wiecie fizycznym. Rwnie im przypisuj ten ogrom radoci, ktrej Esther i ja wsplnie dowiadczamy, dziki asce, ktr zostalimy obdarowani, tworzenia bogatej gamy rnorodnych rodkw wyrazu, majcych na celu dzielenie si t opart na radoci filozofi duchowoci praktycznej Abrahama rwnie z tob. Z gbi serca, Jerry

14 14

Wprowadzenie do Nauk Abrahama


Esther Hicks

Witam, mam na imi Esther i jestem tumaczem wibracji Abrahama. Abraham objanili mi, e
posiadam zdolno odbioru na poziomie podwiadomoci mojej ludzkiej Istoty, ich intencji wyraonej za porednictwem wibracji. Uzyskaam od nich informacj, e odbieram ich sygnay, przypominajce sygnay fal radiowych wysyanych przez radiow stacj transmisyjn, na poziomie podwiadomoci, po czym dokonuj ich tumaczenia na ich odpowiednik sowny. Wytumaczyli mi, i czynic tak, stanowi pomost czcy wiat fizyczny, w ktrym zogniskowana jest moja Energia, ze wiatem Nie-Fizycznym, w ktrym zogniskowana jest ich Energia. Ju na pocztku mojej przygody z odbiorem wibracji Abrahama, usyszaam od nich, e wyjtkowo dobrze wywizuj si z mojej roli tumacza Abrahama z racji tego, i nie targaj mn silne uprzedzenia, ani tendencyjne opinie, ktre mogyby utrudni jasny i klarowny odbir ich wibracji. Powiedzieli, e taka sytuacja nie tyle wynika z faktu, i nie miaam konkretnych i zdecydowanych pogldw na aden temat, ile z faktu, i nie byam ostr przeciwniczk jakichkolwiek pogldw. W wikszoci kwestii, braam ycie takim, jakim byo i miaam to szczcie, e znalazam si w wyjtkowo korzystnym miejscu wibracyjnym, w czasie, kiedy po raz pierwszy nawizaam kontakt z Abrahamem. Abraham objanili mi, i kady posiada zdolno odbioru informacji z poziomu Nie-Fizycznego w sposb, w jaki ja to czyni w przypadku Abrahama. W analogiczny sposb, jak wszyscy mamy dostp do komponowania zapierajcej dech w piersiach muzyki lub malowania zachwycajco piknych obrazw, informacje z planu Nie-Fizycznego s dla nas wszystkich dostpne i moemy czerpa z nich o kadej porze dnia i nocy, z jakiegokolwiek dogodnego fizycznego punktu obserwacyjnego. Podobnie jak istnieje bogata gama rnorodnoci sposobu odbioru i interpretacji muzyki lub sztuki przez ludzi, tak samo istnieje bogactwo rnorodnoci sposobu interpretacji Energii Nie-Fizycznej. Przy takim rozumieniu istoty spraw, przekazy od Abrahama tumaczone przeze mnie, firmowane s zawsze nazw Abraham-Hicks w celu odrnienia mojego unikatowego tumaczenia Abrahama od tumaczenia kogokolwiek innego. Na pocztku mojej pracy w charakterze ich tumacza, Abraham zasugerowali mi, abym nie czytaa lektur innych autorw powstaych w przeszoci bd wspczesnych, gdy pragnli, aby moja interpretacja ich wibracji (to jest interpretacja wibracji Abrahama), pozostaa niezakcona przez opinie innych autorw. Nie chcieli, abym si zastanawiaa, czy przypadkiem podwiadomie nie odbieram informacji z innych rde: ksiek bd ludzi. Chcieli, aby towarzyszya mi ta wewntrzna pewno siebie, i to ja odbieram ich niczym niezakcony przekaz i wiernie oddaj jego tre. Obecnie, po wszystkich tych latach tumaczenia wibracji Abrahama, kiedy od czasu do czasu zdarza mi si wzi do rki materia innego autora nadesany nam przez kogo, zawsze kiedy zagbiam si w jego lektur, odczuwam wibracyjn zgodno lub brak takowej zgodnoci z wibracjami Abrahama. Abraham zapewnili mnie, i na obecnym etapie, kiedy oddaj si lekturze jakiej ksiki, nie grozi mi niebezpieczestwo zakcenia mojej umiejtnoci precyzyjnego odbioru ich wibracji, ale ja jestem w stanie odczu, i po takiej lekturze czsto troch czasu zabiera mi precyzyjne dostrojenie si do czystej postaci blokw mylowych Abrahama. Zatem, chocia wiele osb z tak sympati przesya nam ksiki, rkopisy lub inne informacje w rnej postaci, wol nie czyta adnych z nich, poniewa intencj moj jest jak najwierniejszy przekad skierowanej do mnie i pyncej przeze mnie wibracji Abrahama. Abraham wytumaczyli mi, e myl-po-myli, zdanie-po-zdaniu, dyskusja-po-dyskusji, my (Abraham i Esther) odnalelimy precyzyjne i unikatowe sposoby objaniania ich nauk, ktre 15 15

nieustannie si rozwijaj i nabieraj coraz to wikszej przejrzystoci i jasnoci. W momencie, kiedy Abraham przesyaj do mnie blok mylowy (na poziomie podwiadomym), najlepiej jak potrafi staram si znale jego odpowiednik w postaci sw w jzyku angielskim uywanych w wiecie fizycznym, jak najdokadniej oddajcych jego znaczenie. A w sytuacji, kiedy uyte przeze mnie sowa stanowi idealne odzwierciedlenie znaczenia myli Abrahama, ogarnia nas niesamowity sza radoci pyncej z krystalizowania znacze tych blokw mylowych z potn, totalnie pochaniajc nas precyzj. Ponadto, ilekro wracamy do tego tematu, poziom jego krystalizacji wzrasta. Jednake rado, ktrej ja dowiadczam z tej wymiany myli, jest przeogromna! Potrafi wyczu t mio, si i rado, ktr odczuwa Abraham, kiedy przemawiaj przeze mnie. Nieomale kadego dnia napywaj do nas proby z jakiego zaktka wiata o przedstawienie kolejnego seminarium Abraham-Hicks i nasz grafik zaj z roku na rok si rozrasta. Jednake, na obecnym etapie, podjcie si nowych zaj musiaoby si odby kosztem zaprzestania naszej dotychczasowej dziaalnoci. Wizja naszej pracy, ktra nam z Jerrym wsplnie przywieca, obejmuje spotkania z jak najwiksz liczb ludzi (w formie spotka interaktywnych typu: pytania i odpowiedzi) tak, aby przesanie Abrahama mogo zatacza jak najwiksze krgi i nie istnieje nic, co sprawiaoby nam wicej radoci ni przebywanie w sali wypenionej po brzegi penymi entuzjazmu i spragnionymi wiedzy uczestnikami warsztatw Sztuki Przyzwalania, ktrzy przyszli na spotkanie z nami z ich wieo opracowanymi wyszukanymi pytaniami do Abrahama. Pytania, z ktrymi ludzie przychodz do Abrahama, jak rwnie pytania naturalnie rodzce si w efekcie naszego wasnego ycia s czynnikiem powodujcym nieustann krystalizacj i rozprzestrzenianie si przesania Abrahama. Ilekro Abraham dziel si z nami jakkolwiek sugesti, Jerry i ja zawsze staramy si jak najlepiej j zrozumie i zastosowa j w naszym yciu. Na przestrzeni wielu lat, Abraham przekazali nam wiedz o wielu procesach - z sympati mawiaj o sobie, e s odwiecznymi producentami procesw. Zatem, ilekro proponuj nam jaki proces, zawsze staram si znale okazj w swoim wasnym yciu do jego zastosowania - i wysiki moje zawsze przynosz natychmiastowe i zadowalajce rezultaty. Kiedy przygldam si temu cudownemu yciu, ktre jest naszym udziaem, kiedy dostrzegam te zadziwiajce efekty, ktrych dowiadczamy w kadej dziedzinie ycia, kiedy ogarnia mnie to poczucie bezpieczestwa pynce ze zrozumienia, e my naprawd tworzymy nasz wasn rzeczywisto i odczuwam satysfakcj z wykreowania tak cudownej rzeczywistoci, pragn podzieli si z kadym wiedz, ktrej odkrycia ju dokonalimy. Kadego roku organizujemy i prowadzimy okoo 60 warsztatw, podrujc z miasta do miasta naszym niesamowitym busem, ktry Abraham z sympati okrelaj mianem monstrualnego busa. Nieustannie udaje si nam znajdowa nowe urocze miejsca, w ktrych si zatrzymujemy, spacerujemy i piszemy ksiki. Robimy tak dlatego, poniewa znalezienie miejsca, w ktrym czujemy si wspaniale jest kluczem o ogromnym znaczeniu dla osignicia stanu odprenia si i odbioru przekazu Abrahama. Kiedy przebywamy w naszym domu, w stanie Texas, korzystamy z wielu dostpnych zacisznych, ubocznych i przepiknych miejsc, w ktrych mog spocz i odebra bloki mylowe Abrahama. Lecz moim ulubionym miejscem pozostaje nasz wyjtkowy domek na drzewie. Zawsze z niecierpliwoci i radoci oczekuj tego, co Abraham bd mieli do powiedzenia, kiedy wspinam si na koron drzewa z laptopem pod pach i zatapiam si w rozkosznej Energii Abrahama. * Przed chwil, kiedy zamknam oczy i osignam stan relaksu w oczekiwaniu na odbir materiau na kolejn, niewtpliwie wspania ksik, Abraham skierowali do mnie te sowa: Esther, kolejne sowa popyn z atwoci. Tak wielu ludzi czyta ksik Pro a bdzie ci dane, e ich pytania o doprecyzowanie ju do nas docieraj. Tym samym, napisanie niniejszej ksiki, ktra rni si od pozostaych, bdcej kontynuacj ksiki pierwszej, przyjdzie Ci z atwoci. Niech pisanie jej 16 16

przyniesie Ci rado. Nam przynosi rado przyjemno, jak czerpiesz z tego domku na drzewie. A teraz, do dziea...

Rozdzia 1

Nowy sposb patrzenia na ycie

W przeciwiestwie do pogldw goszonych przez wielu naszych fizycznych przyjaci, ycie na


planecie Ziemia przeywa obecnie czasy swojego najwikszego rozkwitu... i nieustannie si polepsza! To pene entuzjazmu i radoci celne stwierdzenie nie jest tylko i wycznie efektem naszej obserwacji zawiych szczegw ycia na Ziemi, lecz rwnie wypywa z naszej wiadomoci dziaania potnych Praw Wszechwiata i oparte jest na naszym rozumieniu faktu, i wszystkie rzeczy odwiecznie osigaj coraz to wyszy poziom ewolucji i coraz to wiksz doskonao. Ludzie na Ziemi czsto narzekaj na jako ycia we wspczesnych czasach, wytykajc, i brakuje w nim obecnie czego, co kiedy przynosio im rado i z utsknieniem powracaj w mylach do odlegych czasw lub warunkw ycia w nich panujcych. Lecz my nigdy nie szukamy lepszych czasw w przeszoci, gdy wiadomi jestemy faktu, i to, co obecnie si wydarza i to, co wkrtce nadejdzie, zawsze bdzie przynosio to, co ycie ma najlepszego do zaoferowania. Ludzie czstokro mylnie pojmuj swoj rol, jak odgrywaj w tym wspaniaym procesie odwiecznego rozkwitu ycia i ulegle postrzegaj siebie jako odgrywajcych pozbawione znaczenia role w szerszej perspektywie porzdku Wszechwiata. Niektrzy wierz, i Bg lub jaka Wysza Moc, stworzya wszystko, co istnieje, cznie z nimi samymi oraz, e ich obecny pobyt tutaj na planecie Ziemia ma za cel osignicie stanu wikszej pobonoci lub przypodobanie si Bogu w celu pozyskania jego aprobaty. Inni postanowili, e wiat, w ktrym przyszo im y, pozbawiony jest Boga i, z tego te wzgldu, nie staraj si przypodoba nikomu. Patrzc na te sprawy z naszego szerszego, Nic-Fizycznego punktu widzenia, zdajemy sobie spraw z potgi, celu oraz wartoci Istoty ludzkiej, jak rwnie z mocy ludzkiego umysu i ludzkiej myli, gdy wiemy, i to wy jestecie ow Postpow Fal Myli. Rozumiemy warto obfitujcego w zrnicowanie rodowiska, w ktrym przyszo wam y, jak rwnie cel rodowiska kontrastu, ktry dookoa siebie zauwaacie. Odczuwamy t jasno myli rodzc si w efekcie skupienia uwagi na waszym rodowisku oraz znajdujemy rozkosz w obserwacji ewolucji myli bdcej skutkiem waszej moliwoci zdobywania dowiadcze yciowych. Rozumiemy na czym polega akt tworzenia, podobnie jak rozumiemy potg myli. 17 17

Celem waszej egzystencji na tej planecie w tym ciele fizycznym nie jest denie do osignicia tego, co Nie-Fizyczne, gdy nie jestecie odseparowani od tego, co Nie-Fizyczne; jestecie przedueniem - przedueniem Postpowej Fali - owej Energii Nie-Fizycznej. Waszym celem na Ziemi nie jest podejmowanie prby powrotu do tego, co jest Nie-Fizyczne, lecz wrcz przeciwnie przywoanie tego, co Nie-Fizyczne do miejsca, w ktrym wy si znajdujecie. W procesie owego przywoywania, Wszystko-Co-Istnieje rozwija si i poszerza, a podejmowana przez was czynno przywoywania jest powodem, dla ktrego ma miejsce w rozwj i poszerzanie si Wszechwiata.

Wszechwiat syszy i wysuchuje kadej twojej preferencji


Idc przez ycie, wiadom rodowiska i wszystkich jego kontrastujcych elementw, jeste wiadkiem zachodzcego w tobie naturalnego procesu krystalizacji twoich osobistych preferencji. Czasami owe preferencje s w tak znaczcym stopniu uwiadamiane, e ty sam wyraasz si o nich jako o pragnieniach, a czasami przybieraj one charakter bardziej subtelny i nie towarzysz im adne sowa, a dzieje si tak, poniewa preferencje te rodz si na wielu poziomach twojej Istoty. Nawet komrki twojego ciaa stanowi centra wiadomoci, ktre dowiadczaj kontrastu i konkretyzuj swoje preferencje. W rzeczy samej, wszystko wok ciebie: twoje zwierzta, twoje drzewa - a nawet twoje skay, brud i kurz - wszystko to ttnice yciem, ywe jednostki wiadomoci dowiadczajce kontrastu i precyzujce swoje preferencje. A wszystkie te yjce i pulsujce yciem preferencje charakteryzuj si moc przycigania. Mwic prociej, zjawisko to lubimy ujmowa w nastpujcy sposb: Kiedy o co prosisz, ju to dostae. Zawsze to dostajesz. Dostajesz to za kadym razem. Bez wyjtkw... Kiedy ty lub ktokolwiek lub cokolwiek innego wyraa prob, za kadym razem proba ta jest wysuchiwana. A w prosty proces otwarcia si na doznawanie dowiadcze, ktry skania wiadomo do sprecyzowania osobistych preferencji, uruchamia proces przycigania wibracji, ktry z kolei, powoduje Odwieczn ekspansj Wszechwiata. Kiedy sobie uwiadomisz, e wszystko, co dookoa siebie widzisz w swojej rzeczywistoci czasoprzestrzennej jest wiadomoci, e kade centrum wiadomoci doznaje dowiadczenia, w wyniku ktrego rodz si jego wasne preferencje oraz, e Wszechwiat syszy i wysuchuje kadej preferencji, wtedy z pewnoci zrozumiesz, tak jak my, e wszystko jest w jak najlepszym porzdku.

Jeste potnym twrc Postpowej Fali Myli


Pyniesz na Postpowej Fali Myli, Dowiadczenia i Rozwoju. Z ca pewnoci nie uczestniczysz w tej misji sam, gdy wszystko, co wydarzyo si przed tob, ma wiadomo miejsca, w ktrym si znajdujesz, dziaa, ktre podejmujesz, i prb, ktre kierujesz do Wszechwiata. Ta NieFizyczna strona ciebie jako Twrcy Postpowej Fali, rwnie dowiadcza tego rozwoju, czerpic rozkosz pync z nowych pomysw i z radoci przyczajc si do ciebie podczas twojej nieustannej podry ku twojej porywajcej przyszoci. Pragnieniem naszym jest to, aby sobie przypomnia to wszystko, czym jeste, tak, aby mg czerpa rado i satysfakcj z tego punktu obserwacyjnego Postpowej Fali w taki sposb, w jaki zamierzae tego dokona w momencie podejmowania decyzji o pojawieniu si w tym ciele fizycznym. Nie jestecie niszymi Istotami potrzebujcymi owiecenia. Nie jestecie pozbawionymi znaczenia czsteczkami tego bezmiernego, niekoczcego si Wszechwiata. Nie jestecie dziemi, ktre zbdziy lub, o ktrych kto zapomnia, usiujcymi odszuka drog do domu... Jestecie potnymi twrcami Postpowej Fali pyncymi na posiadajcej najwiksze znaczenie fali rozkwitu, jaka kiedykolwiek miaa miejsce. A pragnieniem naszym jest to, abycie powrcili do 18 18

swojej wiadomoci tej prawdy, tak, aby czas waszego pobytu w tym ciele fizycznym by czasem przeywania wiadomej i celowej radoci!

Rozdzia 2.
ycie na planecie Ziemia nieustannie zmienia si na lepsze

Kade pokolenie yjce na waszej planecie odnosi korzy z dowiadcze yciowych


poprzednich pokole. Przypuszczamy, e takie stwierdzenie wydaje si oczywiste dla wikszoci osb, ktre by go przeczytay, jednake, zdanie to zawiera o wiele wikszy sens, ni wikszo z was zrozumiaaby na pierwszy rzut oka. Zastanwcie si nad tym zdaniem z punktu widzenia swojej wiadomoci istnienia Prawa Przycigania (podobne przyciga podobne), i przypomnijcie, e wszystko, co istnieje w waszej fizycznej czasoprzestrzeni istnieje w niej z powodu zogniskowania prb emitowanych z tej czasoprzestrzeni. Zaczniecie uwiadamia sobie znaczenie wszystkich osb, ktre skupiy swoj uwag, wszystkich osb, ktre dowiadczyy w swoim yciu kontrastu, jak rwnie tych wszystkich, ktrzy wyartykuowali swoje proby - proby o uzyskanie odpowiedzi na stawiane przez nich pytania; proby o rozwizanie nurtujcych ich problemw; proby o popraw sytuacji, jak rwnie o realizacj pragnie. Owo dowiadczanie kontrastu, ktre powoduje zogniskowanie pragnienia, przywouje ze Wszechwiata Twrcz Energi i stanowi czynnik powodujcy ewolucj wszelkiego ycia na Ziemi. Celnym byoby stwierdzenie, e owo przeywanie kontrastu rwnoznaczne jest z wysyaniem prb lub pragnie przywoujcych Energi, ktr stanowi ycie.

Przeogromna satysfakcja pynie ze wiadomego i Celowego Aktu Tworzenia.


Wielokrotnie mwilimy o Procesie Twrczym i tumaczylimy, e to ty sam jeste twrc wasnego dowiadczenia ycia. Wielu ludzi zaczyna pojmowa t cis wspzaleno zachodzc pomidzy tym, o czym myl, uczuciami, jakie myli te w nich wywouj a tym, co si nastpnie urzeczywistnia w odpowiedzi na tak koncentracj uwagi. Dziki celowej i wiadomej koncentracji na konkretnych osobistych aktach tworzenia, wielu ludzi na wiecie staje si uczniami nauki o Celowym Tworzeniu, znajdujcymi wielk satysfakcj w jej stosowaniu. Rado sprawia nam obserwowanie jak nasi fizyczni przyjaciele celowo skupiaj swoje myli, jednoczenie zastanawiajc si nad emocjonalnymi reakcjami powodowanymi przez te myli, a tym samym kierujc akt twrczy ich wasnych dowiadcze yciowych w stron coraz to bardziej satysfakcjonujcych efektw kocowych. Takie dziaanie przynosi ogromn satysfakcj. Du rado sprawia nam obserwowanie jak nasi fizyczni przyjaciele przeywaj sytuacje niepodane, po czym celowo i wiadomie modyfikuj punkt koncentracji swojej uwagi, tym samym zmieniajc wasne samopoczucie, jednoczenie zmieniajc swj punkt przycigania, a tym samym, otrzymujc inne, bardziej satysfakcjonujce rezultaty kocowe. Ogromna satysfakcja pynie z takiego dziaania. 19 19

Zatem, celowe skupianie uwagi jest aktem Celowego Tworzenia i wielka rado pynie z celowego tworzenia satysfakcjonujcych rezultatw kocowych. Satysfakcj przynosi zmiana stanu wasnego ciaa ze stanu choroby na stan zdrowia. Satysfakcj przynosi przyciganie i przyzwalanie na otrzymanie wikszej iloci pienidzy na zakup wielu satysfakcjonujcych rzeczy. Satysfakcj przynosi rwnie dokonywanie zmian w zwizkach, ycie w nowych domach i prowadzenie nowych samochodw. Satysfakcj przynosi sprawowanie kontroli nad wszystkimi fizycznymi oznakami wasnego dowiadczenia ycia...

Sztuka Przyzwalania na twoj Celow Intencj Twoja zadziwiajca moc Celowej Intencji
Jeszcze nie tak dawno temu, zachcilimy Jerryego i Esther do zmiany nazwy seminariw Abraham-Hicks z tytuu: Nauka o Celowym Tworzeniu na tytu: Sztuka Przyzwalania, poniewa Celowe Tworzenie polega na czym o wiele wikszym ni na uzyskiwaniu szczliwych zakocze lub poprawy warunkw yciowych. Celowe Tworzenie, tak naprawd, polega na Przyzwalaniu na twoje wasne osobiste poczenie ze Strumieniem Dobrostanu i z tym wszystkim, co uwaasz za dobre. Chocia akt twrczy z ca pewnoci polega na osiganiu rezultatw lub manifestacji podanych rzeczy, dowiadcze i warunkw, w rzeczy samej, bardziej polega on na samym procesie tworzenia. Innymi sowy, cudownie jest przycign i z tego te wzgldu posiada pikny nowy samochd - lecz ycie to, tak naprawd, proces dokonywania tego wszystkiego. ycie tak naprawd, polega na odczuciu tego niewielkiego szturchnicia (pocignicia) pyncego z braku satysfakcji ze swojego obecnego samochodu... a nastpnie na odczuciu tego subtelnego procesu krystalizacji osobistych preferencji dotyczcych czego innego... po czym, na zestrojeniu si z myl o nowym samochodzie i ze szczegami dotyczcymi tego upragnionego samochodu... i na wiadomym obserwowaniu wprawianych w ruch sil i sytuacji majcych ma celu zrobienie w twoim yciu miejsca na nowy nabytek lub sytuacji. ycie tak naprawd, polega na nieustannym, nigdy niekoczcym si ponownym skupianiu uwagi z kadego nowego punktu widzenia. ycie zawsze pynie do ciebie i przez ciebie, lecz posiadanie przez ciebie penej wiadomoci tego procesu jest w najwyszym stopniu prawdziwym dowiadczaniem ycia. Osignicie celu kocowego to urzeczywistnienie; wiadome zarzdzanie rwnowag swoich wibracji i utrzymywanie tej rwnowagi jest Celowym i wiadomym Przeywaniem ycia. I to, tak naprawd, okrelamy mianem Sztuki Przyzwalania. Zatem, niniejsza ksika zawierajca myli Postpowej Fali dotyczy, tak naprawd, zrozumienia znaczenia posiadania Celowej Intencji dla osignicia wyniku kocowego, przy jednoczesnym dooeniu stara o zachowanie rwnowagi twojej Energii w tym procesie. Lecz w o wiele wikszym stopniu dotyczy ona wiadomoci rwnowaenia Energii ni wytyczania celw, bd koncentrowania si na osiganiu wynikw kocowych. Niniejsza ksika zrodzia si wanie z tego niezwykle wanego rozrnienia. Kiedy zrozumiesz i zaczniesz z powodzeniem stosowa opisane w niej procesy, nie tylko szybciej osigniesz upragnione cele i rezultaty, ale rwnie rado bdzie ci sprawia kady pojedynczy krok prowadzcy ci do celu i to jeszcze przed urzeczywistnieniem si twoich pragnie. Przeywanie ycia bdzie nieustann podr w radoci, zamiast tuaczk zoon z okresw wyduonej posuchy przerywanej okresami chwilowej satysfakcji pyncej z osignicia czego podanego. 20 20

Rozdzia 3.
mier jako kolejny nowy pocztek

Wikszo ludzi nie ma dokadnego pojcia o tym, kim naprawd s. Nie s do koca pewni
skd pochodz, ani dokd zmierzaj. A co najwaniejsze, brak im poczucia sensu pobytu na planecie Ziemia i nie znaj powodu, dla ktrego tutaj s. My proponujemy ci nasz wiadomo tego, kim jeste i tego, jakie miejsce zajmujesz w szerszej perspektywie Wszystkiego-Co-Istmeje, poniewa rozumiemy znaczenie, jakie moe ona mie dla ciebie. Kiedy ju przypomnisz sobie kim jeste i odzyskasz swoje poczucie penej cigoci obejmujcej miejsce, z ktrego pochodzisz i miejsce, do ktrego zmierzasz, twoja teraniejszo, w ktrej kryje si twoja moc, stanie si nieskoczenie bardziej satysfakcjonujca. By moe, najatwiejsz drog prowadzc do uwiadomienia sobie peni twojej Istoty bdzie rozpoczcie przez nas dyskusji na temat mierci fizycznej. Takie postawienie sprawy wyda ci si moe nieco nietypowe, jeli naleysz do tych z naszych fizycznych przyjaci, ktrzy postrzegaj mier jako koniec twojego dowiadczenia ycia. Jednake, my nie postrzegamy tego, co nazywasz swoim dowiadczeniem mierci jako zakoczenie czegokolwiek, gdy jeste Odwieczn Istot, ktra nie ma koca. Analogicznie do faktu, e to, co nazywasz mierci nie stanowi koca twojego dowiadczenia ycia to, co nazywasz narodzinami nie stanowio jego pocztku. Jeste Odwieczn wiadomoci wyraajc si w bezgranicznym, przepiknym tacu wiadomoci. Nigdy nie przestaniesz istnie. Kiedy dowiadczasz tego, co nazywasz mierci fizyczn (sowa te precyzujemy z pen ostronoci, gdy nie istnieje co takiego jak mier), wycofujesz swoj wiadomo ze swojego potnego punktu wyostrzonej uwagi, ktry jest ci znany jako twoja osobowo fizyczna i ogniskujesz swoj uwag w peni w krlestwie Nie-Fizycznym. A w chwili owej zmiany wyostrzenia uwagi, pozostawiasz za sob wszelkie uczucia niszoci, wszelkie stany zwtpienia, wszelkie zmartwienia, wszelk nienawi, wszelki gniew - i w chwili, ktra jest zbyt krtka, by j zmierzy - wyaniasz si ponownie do perspektywy radosnej, czystej i Pozytywnej Energii, ktra stanowi to, czym naprawd jeste. Kiedy podejmujesz decyzj o wynurzeniu si w ciele fizycznym, zaledwie cz tej wiadomoci, ktra jest tob, chwilowo zogniskowana jest w twoim ciele fizycznym. Kiedy dowiadczasz mierci fizycznej owa wyostrzona wiadomo wycofywana jest z tego, co fizyczne i ponownie ogniskowana jest w tym, co Nie-Fizyczne.

Twojemu pobytowi tutaj towarzyszy Celowa Intencja


Ogniskowanie wiadomoci w ciele fizycznym nie jest czym, co traktowane jest lekko z twojej perspektywy Nie-Fizycznej. Podejmowaniu decyzji o przeniesieniu wiadomoci do tej rzeczywistoci czasoprzestrzennej, towarzyszy twoja jasna i celowa intencja, a wynurzeniu si w ciele fizycznym towarzyszy ogromny entuzjazm. Przepenia ci wtedy gorce i ywe oczekiwanie z kilku powodw: -wiadomy jeste faktu, e jeste Istot Odwieczn. -Zdajesz sobie spraw z wartoci twojej Istoty. 21 21

-Zachowujesz pen wiadomo tego, kim jeste. -Nie wtpisz w swoj warto, ani w to, na ile zasugujesz. -Rozumiesz, i ycie pynce w tej czasoprzestrzeni stanowi Postpow Fal Myli. -Zdajesz sobie spraw, e przychodzisz do rodowiska stabilnego i zrwnowaonego. -Wiesz, e Dobrobyt jest dominujcym porzdkiem w tym rodowisku. -wiadomy jeste faktu, e rodowisko to charakteryzuje niesamowita rnorodno pasjonujcych elementw. -Pojmujesz dziaanie Praw Wszechwiata i znasz podstawy aktu tworzenia. -Jeste mistrzem aktu tworzenia i zdajesz sobie z tego spraw. -Dowiadczanie aktu tworzenia przynosi ci rado. -Wiesz, e jeste w tym dobry. -Rozumiesz dziaanie Prawa Przycigania i doceniasz jego warto. -wiadomy jeste faktu, i jest to prawo sprawiedliwe i jeste wdziczny za konsekwencj, z jak dziaa. -Jeste gotowy na przyjcie nowej perspektywy, co pozwoli otaczajcemu ci rodowisku wzbudzi w tobie inspiracj do tworzenia nowych osobistych preferencji i pragnie. -Uwielbiasz odczuwa, jak rodzi si w tobie zupenie nowe i wiee pragnienie. -Potrafisz odczyta odpowied Wszechwiata na twoje nowe i wiee pragnienie. -Napawasz si uczuciem, jakie wzbudza w tobie pragnienie przywoujce do ciebie jego spenienie, jak rwnie upajasz si doznaniem pragnienia przepywajcego przez ciebie. -Masz wiadomo, e owo uczucie pragnienia jest odczuwaniem ycia. -Zjawisko kontrastu nie zakca ju spokoju twojego umysu, gdy rozumiesz cel jego istnienia. -Pojmujesz, e twoje wasne pragnienia powstan w wyniku nawizania przez ciebie relacji ze zjawiskiem kontrastu i rnorodnoci. -Nie odczuwajc jakichkolwiek zastrzee, ochoczo i z entuzjazmem oczekujesz uwiadomienia sobie narodzin nowego pragnienia, co jest nieuniknionym rezultatem twojego uczestnictwa w Postpowej Fali ycia. -Przybywasz na Ziemi nie z zamiarem oczekiwania na ukoczenie czegokolwiek, gdy zachowae mdr pami o Odwiecznej naturze ciebie samego i Wszystkiego-Co-Istnieje. -wiadomy jeste faktu, i ycie bdzie odwiecznie rozwija si i rozkwita oraz, e uzupenienie go lub zakoczenie nie jest twoim celem, ani celem kogokolwiek innego. -Rozumiesz, e rozwj jest naturalnym wynikiem twojego skupienia si na kontracie, poniewa zdajesz sobie spraw, e to kontrast skoni ci do wyraania prb. -Wiesz, e kiedy wysyasz prob, ona zawsze jest wysuchiwana, tote nie czujesz w sobie pragnienia unikania kontrastu, poniewa rozumiesz moc kontrastu polegajc na ogniskowaniu twojej uwagi. -Doskonale zdajesz sobie spraw, e rnorodno i kontrast skoni ci do skonkretyzowania i sprecyzowania twoich osobistych preferencji; wiesz rwnie, i kada z tych preferencji, niezalenie od tego, jak bdzie ona dua lub maa, zostanie wysuchana w chwili, w ktrej si narodzi. Zatem, poczucie wdzicznoci za otaczajce ci rodowisko kontrastu jest niezbdne, aby mg wiadomie dowiadczy cigoci tego Kim-Naprawd-Jeste.

Przybye tutaj oczekujc wzbudzenia nowych pragnie


Chcemy pomc ci na nowo odzyska owo gorce pragnienie i wyczekiwanie, ktre odczuwae w stosunku do radosnego dowiadczenia ycia w momencie, kiedy pojawie si w tym ciele fizycznym i w tej czasoprzestrzeni. Nie przyszede tutaj, aby naprawi co, co si zepsuo, ani po to, aby pomc zagubionemu wiatu powrci na waciwe tory. Nie przyszede tutaj, aby udowadnia, e posiadasz warto i zasugujesz na to, co najlepsze, ani po to, aby wypracowa sobie nagrod za wysiki podejmowane podczas pobytu w tym ciele... Przyszede tutaj zachowujc pen wiadomo swojej wartoci i tego, e zasugujesz na najlepsze, jak rwnie 22 22

zachowujc wiadomo o doskonaoci wiatw, fizycznego i Nie-Fizycznego - do rodowiska obfitujcego w kontrast, o ktrym wiedziae, e wzbudzi on w tobie nowe, wiee osobiste pragnienia; pragnienia wyposaone w moc przywoywania Energii, wiadomoci oraz Wszystkiego-Co-Istnieje w celu skierowania ich na nowy akt tworzenia Postpowej Fali. Zdawae sobie znakomicie spraw z faktu, i jeste yciem dowiadczajcym procesu przeywania ycia, uczestniczcym w akcie tworzenia jeszcze wikszego ycia. A co najwaniejsze, wiedziae (a twoja Nie-Fizyczna cz ciebie wci o tym wie), e powodem kryjcym si za caoci caoci caego tego procesu - jest rado!

Rozdzia 4.
Jeste przedueniem wibracji tego, co Nie-Fizyczne

Zgodnie z wyobraeniem, jakie rozwine o sobie jako o istocie funkcjonujcej w twoim ciele
fizycznym, jeli jeste taki, jak wikszo z naszych fizycznych przyjaci, nie znasz tak naprawd siebie takim, jakim my ciebie znamy. Dostrzegasz tylko swoj fizyczn natur - swoje ciao, krew i koci. Z ca pewnoci, przyznajemy, e jeste tym wszystkim, co znasz jako twoje ciao fizyczne, jednak nam znany jeste lepiej jako wiadomo, jako Wibracja oraz jako przeduenie Strumienia Energii rda. W o wiele wikszym stopniu jeste Wibracj i Energi ni Istot fizyczn, ktr rozpoznajesz jako siebie samego. I tylko wtedy, kiedy zrozumiesz siebie samego jako Istot Wibracyjn, bdziesz w stanie uzna owo kontinuum Energii Wibracyjnej, ktre w rzeczy samej, jest tob. A tak naprawd, tylko wtedy, kiedy wiadomie zdasz sobie spraw z istnienia tego kontinuum, bdziesz w stanie wypeni swj prawdziwy powd, dla ktrego jeste tutaj w tym ciele lub czerpa prawdziw rado pync z uczestnictwa w tym procesie. Ludzie czstokro czuj si zdezorientowani, kiedy prbuj siebie postrzega jako Wibracj lub jako Energi, poniewa przyzwyczajeni s do obserwacji tylko fizycznych manifestacji tych wibracji. Obserwujc twj wiat ze wszystkimi jego cechami charakterystycznymi, tak atwo jest da si pochon rezultatom tych wibracji... e zapominasz o wibracjach, ktre te rezultaty wywoay.

Emocje wskazuj na twoj Nie-Fizyczn wzgldno


Twoje ciao fizyczne przyszo na wiat wyposaone w tak precyzyjne i wymylne wibracyjne mechanizmy interpretacji otaczajcego ci wiata, e czstokro nie zdajesz sobie sprawy z ich posiadania lub z faktu, i posugujesz si nimi w celu okrelenia twojej rzeczywistoci fizycznej jednake wiat, w ktrym yjesz, jest wiatem wibracji, a odbir wszystkiego, co postrzegasz, zawdziczasz swojej umiejtnoci interpretacji wibracji:

Twoje oczy dokonuj interpretacji wibracji i dlatego cieszysz si zmysem wzroku. Twoje uszy dokonuj interpretacji wibracji i dlatego cieszysz si zmysem suchu. Twj nos dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz si zmysem powonienia. Twoja skra dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz si zmysem czucia. Twj jzyk dokonuje interpretacji wibracji i dlatego cieszysz si zmysem smaku.
23 23

Twoj zdolno rozumienia cigoci tego, kim jeste jako Odwieczna Istota Nie-Fizyczna (jak rwnie tego, kim jeste tutaj w tym ciele fizycznym) zawdziczasz wibracyjnym mechanizmom interpretacji, ktre nazywasz emocjami. Twoje emocje, w kadej chwili, su ci jako wskanik stosunku wibracyjnego zachodzcego pomidzy tob jako Istot Nie-Fizyczn, a tob w postaci fizycznej. Nic nie ma wikszego znaczenia dla ciebie ni owa relacja, i nic nie jest w stanie bardziej podnie jako twojego dowiadczenia fizycznego ni zrozumienie wasnych emocji, gdy to emocje mwi ci wszystko, co powiniene wiedzie w kwestii relacji zachodzcej pomidzy tob fizycznym, a tob NieFizycznym.

Poczenie, twj najbardziej naturalny stan istnienia


Dziki sformuowaniu Celowej Intencji oraz przy odrobinie praktyki, nie tylko zdobdziesz wiadomo swojego zwizku z twoj Jani Nie-Fizyczn, lecz bdziesz rwnie w stanie utrzyma sta harmoni wibracyjn z ow Jani Nie-Fizyczn. w stan uwiadomienia sobie celowej i wiadomej harmonii wibracyjnej z Energi rda nazywany jest przez nas Sztuk Przyzwalania. Jest to sztuka przyzwalania na obecno peni tego, kim jeste, w tym potnym momencie Postpowej Fali. Ilekro udaje ci si osign to cudowne Poczenie, oywia ci nowy przypyw si, odczuwasz gorce pragnienie, pasj, mio, wdziczno, jasno umysu, witalno i entuzjazm. Innymi sowy, przyzwalasz sobie wtedy na korzystanie z tego, aby wszystko, czym si stae, obecne byo w chwili aktu tworzenia charakterystycznym dla Postpowej Fali. Stanowi to najbardziej optymalne dowiadczenie aktu twrczego,- najbardziej optymalny wyraz ycia -a zarazem jest twoim najbardziej naturalnym stanem istnienia. Zatem, to Poczenie z tym Kim-Naprawd-Jeste uzyskuje si poprzez zestrojenie si wibracji. Polega ono na dopasowaniu si sygnaw wibracyjnych, nie odbiegajcym tak bardzo w swojej naturze od mechanizmu, ktrego zasad dziaania rozumiesz, kiedy nastawiasz funkcje wyszukiwania fal radiowych na konkretn czstotliwo tych fal, aby usysze muzyk nadawan z konkretnej stacji radiowej. Rozumiesz wtedy, e jeli chcesz odebra to, co nadawane jest na czstotliwoci 98.7 FM, musisz nastawi funkcj wyszukiwania w odbiorniku na czstotliwo 98.7 FM. Czstotliwoci te musz si zgadza, aby mg zapewni sobie czysty odbir muzyki. Chocia twoje ciao fizyczne nie jest wyposaone w funkcj wyszukiwania, ani w urzdzenie namierzajce, ktre podawaoby czstotliwo, na ktrej nadajesz, twoje emocje skutecznie j zastpuj i dostarczaj ekwiwalent takiej informacji. Zwracajc uwag na emocje, dosownie poprzez uczucia osigasz harmoni wibracyjn ze rdem.

24 24

Rozdzia 5.
Przybye tutaj, aby tworzy wasne dowiadczenia

Kiedy ju uwiadomisz sobie zaleno pomidzy twoj osobowoci fizyczn (ktra jest ci
znana jako ty yjcy tutaj w tym ciele fizycznym) a Odwieczn Nie-Fizyczn wiadomoci (ktra naprawd jest tob), moesz przystpi do rozwaa nad powodem, dla ktrego przyszede na wiat i dowiadczasz ycia fizycznego. wiadomo cigoci twojego istnienia - wiadomo tego, e tak po prostu nie rozpocze swojego istnienia od narodzin w ciele fizycznym, lecz wiadomo tego, e jest to zaledwie kontynuacja tego Kim-Naprawd-Jeste - niezbdna jest do przeycia twojego obecnego ycia w sposb jak najbardziej satysfakcjonujcy i peny. Kolejnym wanym czynnikiem satysfakcjonujcego ycia fizycznego jest uznanie i zaakceptowanie twojej wartoci i tego, e zasugujesz na to, co najlepsze, a t wiadomo uzyska moesz tylko poprzez faktyczne Poczenie z ow Nie-Fizyczn czci ciebie. Innymi sowy, jeli wiadomie nie zdasz sobie sprawy z tego, Kim-Naprawd-Jeste i nie uda ci si zestroi si na poziomie wibracyjnym z tym Kim-Naprawd-Jeste, aden inny substytut fizyczny nie zastpi tego Poczenia. Niektrzy usiuj wypeni to uczucie pustki, ktre daje si im odczu, kiedy nie s wibracyjnie zestrojeni ze swoj Nie-Fizyczn Istot Wewntrzn, wiadomoci, Bogiem, rdem lub Energi (istnieje wiele rnych nazw na okrelenie tej Nie-Fizycznej czci ciebie). Robi to najrozmaitszy sposb: jedni zabiegaj o aprobat innych, drudzy staraj si uzyska tak aprobat usiujc zmodyfikowa swoje zachowanie tak, aby odpowiadao ono reguom lub wytycznym jednej lub drugiej grupy, a jeszcze inni ciko pracuj nad tym, aby przewysza wasnym zachowaniem inne osoby, z ktrymi si porwnuj i ktre obserwuj. Jednak, nie istniej adne rodki zastpcze dla twojego wibracyjnego zestrojenia si z samym sob.

Wibracyjne zestrojenie si z tym Kim-Naprawd-Jeste


Nie istnieje nic, co miaoby wiksze znaczenie ni wibracyjne zestrojenie si lub zachowanie kontinuum pomidzy tob (w postaci fizycznej) a tob (w postaci Nie-Fizycznej), gdy na kad chwil twojego ycia ma wpyw twoje Poczenie lub brak owego Poczenia z twoj Istot Wewntrzn tj. z Peni ciebie, ktr si stae, z tob, jakim bye zanim nie narodzie si w tym ciele fizycznym. Kiedy ju pojmiesz Kim-Naprawd-Jeste i wiadomie pracujesz nad osigniciem i utrzymaniem swojego wibracyjnego zestrojenia z tym Kim-Naprawd-Jeste, wszystko inne w twoim yciu uoy si w cudown harmoni. Jednake, jeli nie zadbasz o uzyskanie i utrzymanie tego Poczenia, nic, czego mgby dokona, nie wypeni tej pustki, ani nie zastpi tego zestrojenia wibracji. Czasami zdarza si, e osigasz wibracyjne zestrojenie pod wpywem obserwacji czego piknego lub wchodzc w kontakt z kim, kto dowiadcza wibracyjnego zestrojenia si ze swoj Wasn Istot Wewntrzn. Czasami, udaje ci si niechccy potkn si i znale drog do wasnego zestrojenia si nie zdajc sobie z tego sprawy, a moe to nastpi na skutek odczucia wdzicznoci za co... Jednake, posiadanie penej wiadomoci wartoci twojego zestrojenia si oraz 25 25

zrozumienie sposobu, w jaki mona je osign i jak mona je utrzyma jest sposobem na najlepsze dowiadczenie ycia. My okrelamy to mianem Celowego Tworzenia.

Istota wewntrzna, a twj System Naprowadzania Emocji


Twoja wiadomo rozbienoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy rodzajem wibracji, jaki emitujesz z siebie w danym momencie a rodzajem wibracji, jaki emituje z siebie twoja Istota Wewntrzna stanowi dosownie twj System Naprowadzania Emocji. A kiedy wemiesz pod uwag kontinuum pomidzy tob a tob, relacja ta jest logiczna i zrozumiaa. Jeste przedueniem siebie, stanowicym Energi rda. I oto znajdujesz si tutaj, na tej Postpowej Fali Myli i skupiasz uwag na jakim temacie. A skupiajc si na tym temacie, emitujesz z siebie wibracje o pewnej czstotliwoci, ktre albo pasuj, albo nie pasuj do czstotliwoci wibracji emitowanych przez ciebie jako Istot Wewntrzn w efekcie jej sposobu postrzegania tego tematu. Dla przykadu, przypumy, e popeniasz bd w trakcie wykonywania dzisiejszej pracy. Odkrywasz bd, korygujesz go, po czym w mylach umniejszasz swoj warto lub ogarnia ci poczucie winy w zwizku z popenionym bdem. Wykorzystujesz fakt popenienia bdu jako powd, by myle o sobie le, a postpujc w ten sposb, odstpujesz od przepenionej mioci czstotliwoci emitowanej przez twoj Istot Wewntrzn, lecz owa Nie-Fizyczna cz ciebie (owa Sia Boska, Energia rda, Istota Wewntrzna lub jakkolwiek inn nazw nie posuyby si dla okrelenia owej Odwiecznej Nie-Fizycznej Energii, z ktrej pochodzisz) nigdy, ale to nigdy, w adnych warunkach i w adnych okolicznociach nie ywi do ciebie innych uczu poza uczuciami mioci i wdzicznoci za to, kim jeste. Kiedy opanujesz sztuk rozpoznawania uczu harmonii w przeciwiestwie do uczu dysharmonii, bdziesz potrafi skutecznie si posugiwa swoim Systemem Naprowadzania Emocji. Aby to wyrazi, moesz uy nastpujcych okrele: Jestem w harmonii lub w dysharmonii (z Energi mojego rda). Jestem poczony lub nie poczony (z Energi mojego rda). przyzwalam lub stawiam opr (Energii mojego rda). Owa wiadomo swojego samopoczucia jest jedynym konsekwentnym i rzetelnym wskanikiem przyzwalania przez ciebie na obecno peni ciebie samego w tej chwili. I chocia inne osoby, mog dziaa na ciebie inspirujco lub mie na ciebie wpyw, nie moesz polega na wpywie kogokolwiek innego w celu wskazania ci na zakres owego Poczenia. Zbyt wiele innych czynnikw wchodzi w gr - czynnikw wystpujcych w yciu osb, ktre one przeywaj - aby mg polega na ich ewentualnej pomocy w utrzymaniu twojego Poczenia ze rdem.

Odczuwanie stanu twojej zrwnowaonej energii


Osignicie peni wiadomoci twojej Biecej-Relacji-Wibracji z wibracj twojego rda ma fundamentalne znaczenie dla dowiadczania ycia w szczciu i dla celowego oraz wiadomego kreowania tego ycia. Odczuwanie wibracyjnej harmonii pomidzy mylami, ktre snujesz w chwili obecnej a mylami, ktre twoja Istota Wewntrzna snuje w chwili obecnej, jest tym, co stanowi istot Celowego Poczenia. A kiedy bdziesz w stanie wiadomie odczu w wibracyjny dysonans lub zestrojenie (harmoni) pomidzy tymi dwoma wibracyjnymi punktami obserwacji, uwiadomisz sobie funkcjonowanie swojego wasnego Systemu Naprowadzania Emocji. Celowe siganie po takie myli, ktre powoduj zestrojenie ze sob twoich dwch wibracyjnych punktw obserwacji, stanowi prawdziwy sens Rwnowaenia Energii. Kiedy dostrajasz si wibracyjnie do swojej Energii rda, dowiadczasz rwnowaenia twojej wasnej Energii, a tym samym zestrajasz si z prawdziw moc twojej Istoty. Nic nie zastpi takiej harmonii.

26 26

Bdc w stanie zrwnowaonej energii, doznajesz uczucia jasnoci umysu, witalnoci, gorcego pragnienia, zdrowia fizycznego, obfitoci wszystkiego co uwaasz za dobre oraz uczucia wylewnej radoci. Taki jest naturalny stan tego, Kim-Naprawd-Jeste.

Rozdzia 6.
Sia przycigania twojej twrczej myli

Chocia, by moe, nie uwiadamiasz sobie w peni swojej wibracyjnej natury, to jeste Istot
Wibracyjn yjc we Wszechwiecie Wibracji. W rzeczy samej, wszystko posiada natur wibracyjn! W momencie, kiedy kierujesz swoj uwag na cokolwiek: jaki pomys, wspomnienie, sytuacj, ktrej jeste wiadkiem, marzenie lub fantazj bdc przedmiotem twojej wizualizacji..., aktywujesz wibracje tej rzeczy. A kiedy skupienie twojej uwagi powoduje t aktywacj, wibracyjna tre tej rzeczy staje si twoim punktem przycigania. Ilekro mylisz o czymkolwiek, wibracyjna tre tej rzeczy staje si aktywn czci istoty twoich wibracji - a przedmiot twojej uwagi zaczyna przesuwa si w twoim kierunku. Wikszo ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, i mylenie o czym oznacza zapraszanie istoty tej materii do ich ycia. Oczywicie, w chwili, kiedy podejmowae decyzj o wynurzeniu si w tym ciele, pojmowae wibracyjn natur swojego wiata oraz Wszechwiata i przepenia ci entuzjazm w tej kwestii, gdy wierzye swoj umiejtno celowego i wiadomego skupiania uwagi. Uwiadomienie sobie wibracyjnej natury twojego Wszechwiata jest zarwno pocieszajce, jak i przepeniajce radoci: pocieszajce w takim sensie, i zdajesz sobie spraw, e nie masz si czego obawia, gdy adna rzecz nie moe pojawi si w twoim yciu bez twojego zaproszenia tej rzeczy do siebie; a przepeniajce radoci w takim znaczeniu, i zdajesz sobie spraw, e moesz do siebie przycign wszystko, czego tylko zapragniesz dla samej tylko radoci pyncej z dowiadczania tej materii. Kiedy sobie uwiadomisz, e jeste wibracyjnym magnesem wszystkiego, co si w twoim yciu pojawia oraz, e posiadasz kontrol nad tym, co si w nim pojawia, twj wiat nagle otwiera si na nowe horyzonty... Nie ma potrzeby ograniczania bogactwa swojego ycia poprzez przyjcie postawy ostronoci lub postawy defensywnej, gdy nic, czego nie pragniesz, nie jest w stanie wbrew twojej woli pojawi si w twoim yciu. To ty jeste Twrc wasnego ycia i nikt inny nie ma mocy tworzenia go za ciebie. Zasada ta obowizuje w yciu kadego.

Potnie dziaajce, uniwersalne Prawo Przycigania


W analogiczny sposb, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie reaguje na wszelk materi fizyczn waszej planety, Prawo Przycigania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Kada projekcja myli, niezalenie od tego czy jest ona efektem skupienia uwagi na przeszoci, 27 27

teraniejszoci, czy przyszoci, stanowi wibracj i z tej racji posiada moc przycigania. Kada myl emituje sygna, przypominajcy sygna fal radiowych, ktry Prawo Przycigania rozpoznaje i na ktry odpowiada swoim odpowiednikiem. Owo potnie i konsekwentnie dziaajce Prawo Przycigania (podobne przyciga podobne) konsekwentnie wywouje rezultaty bdce odpowiedzi na wibracje, ktre z siebie wysyasz. Nie istniej adne samowolne i pozbawione konsekwencji odpowiedzi, ktre uniemoliwiayby prawidowe zrozumienie Prawa Przycigania. Prawo to jest konsekwentne; prawo to jest sprawiedliwe; prawo to zawsze odpowiada, -prawo to jest potne - jest ono najlepszym przyjacielem Celowego i wiadomego Twrcy. Twoja wiadomo niezachwianej konsekwencji Prawa Przycigania oraz zrozumienie przez ciebie zasad jego dziaania poczone ze wiadomym wykorzystaniem twojego Systemu Naprowadzania Emocji - zapewnia ci siln pozycj kreowania wspaniaego i radosnego ycia. wiadomy wybr twojego przedmiotu uwagi oraz doprecyzowanie szczegw przedmiotu twojej koncentracji za porednictwem Systemu Naprowadzania Emocji, czyni z ciebie potnie dziaajcego wiadomego Twrc realizujcego swoj intencj przyjt na obecne ycie fizyczne gdy przyzwalasz na obecno perspektywy twojego rda w tym dowiadczeniu Postpowej Fali w chwili, kiedy pyniesz po cudownej fali myli wykraczajcej poza dotychczas znane jej horyzonty.

Twoje ycie jest unikatowym i osobistym dowiadczeniem


Chocia, by moe, znasz inne osoby, ktre wydaj si mie podobne dowiadczenia yciowe, ycie, ktre jest twoim udziaem jest dowiadczeniem unikatowym. Innymi sowy, kroczc przez ycie i wchodzc w relacje z elementami rzeczywistoci czasoprzestrzennej, w ktrej jeste zogniskowany, dowiadczajc otaczajcej ci rnorodnoci i kontrastu, automatycznie i nieustannie krystalizujesz swoje osobiste preferencje. A kiedy przyjmujesz punkt widzenia swojej unikatowej perspektywy Postpowej Fali, twoje unikatowe preferencje i pragnienia rodz si w tobie i powoduj wysyanie przez ciebie sygnaw wibracyjnych. Kiedy wibracje te, za porednictwem dziaania Prawa Przycigania, przycigaj do siebie ich wibracyjne odpowiedniki, wszystko to, czym jeste - jak rwnie wszystko to, czym jest twoja Istota Wewntrzna lub rdo dowiadcza efektw tego poszerzonego dziaania aktu przycigania. Owa Nie-Fizyczna cz ciebie przeywa wtedy rozkosz wybuchu radoci towarzyszcej temu przeomowemu poszerzeniu, gdy nie ma we Wszechwiecie miejsca, gdzie mona by dowiadczy wikszej radoci ni to miejsce na Postpowej Fali umoliwiajce doznanie nowego rodzaju wiadomoci z pierwszej rki. Piszemy t ksik, poniewa pragnieniem naszym jest, aby dowiadczy, z pierwszej rki, radoci, jak daje przyjcie perspektywy Postpowej Fali. Chcemy, aby dowiadczy peni radoci pynicia z Postpow Fal Myli by mia pen wiadomo prdkoci, z jak ycie przepywa przez ciebie... Przysze pokolenia odnosi bd korzy z pragnie, ktre obecnie emanuj z ciebie oraz z pojawiajcej si po nich sile przycigania - lecz pragnieniem naszym jest, aby ty rwnie korzysta z dobrodziejstw tych pragnie. Ju tutaj i teraz!

28 28

Rozdzia 7.
Manifestujesz istot swoich myli

Kiedy zaczniesz pojmowa wibracyjn natur myli i sposb, w jaki Prawo Przycigania reaguje
na ni, zaczniesz rwnie pojmowa mechanizm tworzenia przez ciebie wasnej rzeczywistoci. Wszystko, co istnieje w twoim yciu, pojawio si w nim jako odpowied na obiekt skupienia twoich myli, lecz celow i wiadom kontrol nad wasnym yciem uzyskasz dopiero wtedy, kiedy zrozumiesz wibracyjn natur swoich myli odkryjesz sposb na rozpoznawanie tych myli polegajcy na porwnywaniu ich z innymi. Celowe i wiadome Tworzenie jest procesem o wiele bardziej zoonym ni tylko wiadomym wyborem obiektu uwagi i koncentrowaniem si na nim. Dzieje si tak z tego wzgldu, e chocia pozytywn rzecz jest celowy wybr obiektu twojej uwagi, to dla sprawowania prawdziwej i celowej kontroli nad aktem tworzenia, niezbdne jest, aby rwnie odczu wibracyjn tre swoich myli. Oto przykad: by moe skupiasz si na temacie bogactwa finansowego. Lecz temat ten, jak wszystkie inne, kryje w sobie olbrzymi rnorodno. Na jednym kracu tego tematu jest myl o obecnoci obfitoci finansowej, podczas gdy na przeciwlegym jego kracu znajduje si myl o braku obfitoci finansowej. Zatem mwic jzykiem uproszczonym, kady temat mona postrzega jako zawierajcy dwa zagadnienia: to, co jest podane oraz brak tego, co podane.

Kady temat posiada zrnicowany zakres rozpitoci wibracyjnej


Kiedy kierujemy do naszych fizycznych przyjaci te sowa: Dostajecie od ycia to; o czym mylicie, zdarza si, e ogarnia ich zmieszanie, gdy maj poczucie, e myleli o dorobieniu si wikszych pienidzy, poprawie zdrowia i wygldu ciaa, zbudowaniu bardziej udanego zwizku lub o otrzymaniu bardziej satysfakcjonujcej pracy. Ludzie bd si czasami spiera, e z ca pewnoci rozmylali nad tematem wikszej iloci pienidzy i zupenie nie pojmuj, dlaczego (zakadajc, e to, co gosimy, jest prawd) wiksze sumy pienidzy nie pojawiaj si w ich yciu. Jednak, temat pienidzy posiada zrnicowany zakres rozpitoci wibracyjnej. Temat pienidzy rozciga si od sytuacji wspaniaego, nieustannie napywajcego bogactwa finansowego, a po jego zupene przeciwiestwo - rozpacz z powodu braku rodkw do ycia. Zatem samo skupienie uwagi na temacie lub na idei pienidzy, stanowi tylko pocztek potrzebnej koncentracji uwagi lub pocztek ksztatowania Energii Wibracji, niezbdnej do przycignicia pienidzy do twojego ycia. Samo skierowanie myli na temat pienidzy stanowi dobry pierwszy krok, lecz podejmujc go, naley koniecznie uwiadomi sobie miejsce, ktre obecnie zajmujesz na szerokim spektrum moliwoci wibracyjnych odnoszcych si do tematu pienidzy. W kierunku ktrego koca na owej skali rozpitoci wibracyjnych przechylasz si? Czy jeste bliszym odpowiednikiem wspaniaej obfitoci finansowej, czy raczej stanowisz bliszy odpowiednik rozpaczliwego braku tej obfitoci? Kiedy rozumiesz swoje emocje, udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie przysporzy ci trudnoci, gdy wanie wiadomo wasnych emocji umoliwia ci zrozumienie wibracyjnej zawartoci twoich myli. Samopoczucie, ktre towarzyszy ci w momencie koncentracji myli ma najwiksze znaczenie. Jakie uczucia wywouje w tobie ta myl? 29 29

Niektrzy zaczynaj si zgadza z t prawd: Otrzymujesz od ycia to, o czym mylisz. Lecz my chcielibymy nieco ucili to twierdzenie dodajc:

Otrzymujesz od ycia to, co czujesz, w zwizku z tym, o czym mylisz.


Zatem, jakie miejsce zajmujesz na tej ruchomej skali moliwych wibracji w kwestii pienidzy? By moe czsto powtarzasz, e chcesz mie wicej pienidzy, lecz jeli bezustannie odczuwasz rozczarowanie, a nawet lk, wypywajcy z posiadania niewystarczajcej iloci pienidzy, wtedy wibracje, ktre emitujesz na temat pienidzy, nie s zgodne z wibracjami twojego pragnienia. A rodzaj wibracji, ktre z siebie emitujesz, rwny jest twojemu punktowi przycigania. To, co faktycznie ma miejsce w twoim yciu w kwestii pienidzy, jest zawsze zgodne z esencj emitowanych przez ciebie wibracji. Obserwacja tego, co si manifestuje lub wydarza w twoim yciu, moe wskaza ci dokadne miejsce, ktre zajmujesz na Wibracyjnej Skali moliwoci. A wiedza ta moe mie niebagatelne znaczenie. Moliwe jest jednak uzyskanie wiadomoci punktu, w ktrym si znajdujesz na Skali Wibracji zanim pewne rzeczy si zamanifestuj lub wydarz w twoim yciu, i jest to o wiele bardziej satysfakcjonujcy sposb podejcia do tematu celowej kontroli nad wasnym yciem.

Nigdy nie jest zbyt pno na zmian kierunku myli


Uwiadomienie sobie przez ciebie swojego punktu przycigania moe nastpi albo po manifestacji (czyli po wydarzeniu), albo przed manifestacj (czyli przed wydarzeniem). Oczywicie, my zachcamy do utrzymywania cigej wiadomoci kierunku myli, w ktrym zmierzasz. W przeciwnym razie przypominaoby to podr samochodem z zamiarem dotarcia do konkretnego miejsca przeznaczenia, przy jednoczesnym poruszaniu si po niewaciwej drodze i podrowaniu w kierunku przeciwnym do kierunku podanego miejsca przeznaczenia, lecz bez wiadomoci poruszania si w niewaciwym kierunku, a do chwili, w ktrej docierasz do niewaciwego miejsca przeznaczenia. Zawsze istnieje moliwo skorygowania kursu, jednak, im wczeniej uwiadomisz sobie, e podrujesz po niewaciwej drodze, tym lepsza i bardziej satysfakcjonujca bdzie twoja podr, Sekret celowego i wiadomego tworzenia w radoci kryje si w wyborze tematw twoich myli w sposb intencjonalny tj. ze wiadomoci celu, przy jednoczesnym zwracaniu bacznej uwagi na uczucia, jakie powoduje w tobie kada myl, gdy nie uwiadomisz sobie miejsca, ktre zajmujesz na ruchomej skali moliwoci wibracyjnych bez uprzedniego uwiadomienia sobie uczu, jakie powoduje w tobie dana myl. Twojej decyzji o wynurzeniu si w ciele fizycznym w teraniejszej czasoprzestrzeni towarzyszya pena wiadomo nieograniczonej obfitoci rodowiska, w ktrym przyjdzie ci y. Nie odczuwae absolutnie adnej konkurencji ze strony tych, z ktrymi przyjdzie ci dzieli ycie na tej planecie, gdy w peni rozumiae, i rodowisko to cechuje zdolno rozcigania si proporcjonalnie do rozmiaru pragnie, jakie rodz si w efekcie ycia w tym rodowisku. Czue zachwyt na sam myl, i wchodzi bdziesz w relacje z wieloma innymi, i e dowiadcza bdziesz szerokiego i zrnicowanego spektrum intencji, pomysw, przekona i pragnie. Pojmowae ju wtedy warto ogromnego zrnicowania i kontrastu, gdy wiedziae, e bd one pobudza twoj myl; wiedziae, e wszelkie preferencje lub pragnienia zrodzi si mog tylko w efekcie ycia w rodowisku kontrastu. I doskonale rozumiae wtedy warto wzbudzania w sobie pragnie, gdy pojmowae si przycigania, jak posiadaj pragnienia.

Wiedziae, e ilekro poprosisz, zawsze otrzymasz - bez wyjtkw.


Rozwamy t sytuacj z wibracyjnego punktu widzenia: posiadasz wiadomo rodowiska, w ktrym przyszo ci y i ktre pobudza ci do formuowania osobistych preferencji. Preferencje te, niezalenie od tego czy wypowiesz je na gos, czy nie, wywoaj w tobie emanacj wibracji (tj. 30 30

wysanie proby w kierunku Wszechwiata), a potnie dziaajce Prawo Przycigania odpowie na twoj emanacj wibracji przesyajc do nich inne wibracje, ktre bd do nich pasowa.

Wystrzelie rakiet pragnienia, ale czy..,?


Sprawa wyglda na bardzo prost: kontrast powoduje pragnienie; kade pragnienie zostaje wysuchane... Zatem jeli to prawda, kady, kto czego pragnie, powinien szybko otrzyma spenienie swojego pragnienia. Zatem jak to moliwe, e masz pragnienie posiadania wikszej sumy pienidzy lub zdrowszego ciaa, a tego nie otrzymujesz? Odpowied na to czsto zadawane pytanie kryje si w twojej wiadomoci Ruchomej Skali Wibracyjnej. Intensywna sytuacja moe spowodowa wystrzelenie pragnienia o potnej sile. A w chwili wystrzelenia tego pragnienia, przez t krtk chwil, stanowisz jego wibracyjny odpowiednik. W rzeczy samej, zazwyczaj chwila owego wibracyjnego zestrojenia si z twoim pragnieniem jest tak ulotna, e nazywamy j Rakiet Pragnienia. Lecz, jeli przez jaki czas wysyae z siebie myli, ktre zostay zarejestrowane w innym miejscu na Skali Wibracyjnej, w takim przypadku, najprawdopodobniej wiczye wyrobienie w sobie wzorca lub nawyku myli, ktre bardzo si rni od tego, o co obecnie prosisz. Za kadym razem, kiedy wytwarzasz myl, aktywujesz w sobie wibracj tej myli. Za kadym razem, kiedy nastpuje aktywacja wibracji, inne myli odpowiadajcej tej myli, przycigane s do niej, w efekcie czego coraz atwiej przychodzi ci generowanie myli pierwotnej. Jeli czsto kierujesz swoj uwag na t uaktywnion myl, staje si ona dominujc aktywowan myl lub przekonaniem. (Przekonanie to, tak naprawd, tylko myl, ktr nieustannie wytwarzasz). Oczywicie, dodatkowo, Prawo Przycigania sprawia, e powracanie do tej myli przychodzi ci z atwoci, poniewa skupienie twojej uwagi na niej oraz nastpujca po tym aktywacja jej wibracji, sprawiaj, e Prawo Przycigania, przywouje jeszcze wicej podobnych myli - a tym samym jeszcze wicej dowodw na jej prawdziwo.

Rozdzia 9.
Prawda zaley od punktu skupienia twojej uwagi

By moe, na obecnym etapie, jeste w stanie lepiej poj fakt, i jeste Istot Wibracyjn i
naprawd tworzysz wasn rzeczywisto. Ponadto, powoli zaczynasz rwnie rozumie, e tworzysz swoj wasn rzeczywisto za porednictwem koncentracji swoich myli, poniewa twoje myli s wibracjami, na ktre odpowiada Prawo Przycigania. Z tego te wzgldu, ilekro skupiasz si na czym - z przeszoci, teraniejszoci lub przyszoci - bierzesz udzia w procesie aktu tworzenia.

31 31

Kiedy uwaga twoja skupiona jest na czym, czego jeste wiadkiem w teraniejszoci; na czym, nad czym rozmylasz, co rozwaasz lub co przypominasz sobie z przeszoci; na czym, co objaniasz; lub na czym, co sobie wyobraasz lub o czym fantazjujesz, emitujesz z siebie wibracje... A Prawo Przycigania odpowiada na t wibracj. Za kadym razem, kiedy wracasz mylami do tego tematu, proces przycigania innych wibracji o tej samej czstotliwoci zyskuje na sile, a tym samym, twoje fale emitowane w zwizku w tym tematem rwnie si nasilaj. Im bardziej skupiasz si na danym temacie, tym bardziej uaktywniasz jego wibracj, a jednoczenie tym wicej wibracyjnego odpowiednika tej wibracji przycigasz do tego tematu. Po pewnym czasie, zaczniesz dostrzega fizyczne dowody pojawiajce si w twoim yciu i odpowiadajce istocie twojego samopoczucia w kwestii tego tematu.

To ty sam tworzysz swoj wasn prawd


Kiedy rozwaasz jak ide, aktywujesz jej wibracj, po czym Prawo Przycigania przesya do ciebie inne idee o identycznej czstotliwoci wibracji. Jeli nadal bdziesz rozwaa ten temat, przycigniesz do siebie jeszcze wicej myli, ktre odpowiada bd twoim mylom na ten temat; a jeli myl ta nadal bdzie aktywowana, myl ta nasili si, a sia przycigania tej myli rwnie przybierze na sile. Po pewnym czasie, w twoim yciu zaczn pojawia si zdarzenia, ktre odpowiada bd tym mylom. Gdy tak si dzieje, zazwyczaj nazywasz takie dowiadczenie faktem lub prawd. I nikt nie mgby zaprzeczy, e jest ono faktem lub prawd, gdy fizyczne dowody takiego stanu rzeczy widoczne s dla ciebie goym okiem, stanowic dowd na taki stan rzeczy. Jednak, zamiast zjawisko to nazywa prawd lub faktem, my nazywamy je aktem twrczym, nazywamy je naturaln reakcj Wszechwiata na regularnie aktywowan przez ciebie wibracj... adna warto nie pynie ze skupiania uwagi na tym, co niepodane (tym samym powodujc aktywacj tej wibracji w tobie), co jednoczenie przycignie odpowied Prawa Przycigania, a tym samym, zaowocuje wykreowaniem w twoim yciu czego, czego nie chcesz. Ludzie czsto tumacz, i powodem, dla ktrego kieruj uwag na dany temat jest prawdziwo tego tematu. Lecz chocia istnieje wiele tematw, ktre s prawdziwe, a ktrych chciaby osobicie dowiadczy, istnieje rwnie wiele tematw, ktre s prawdziwe, a ktrych nie chciaby na wasnej skrze dowiadczy. Nie ma znaczenia, czy dane twierdzenie jest prawd, czy nie, lecz ma znaczenie to, czy ty pragniesz dowiadczy prawdziwoci tego twierdzenia w swoim yciu, czy te nie. Wszystko, na czym wystarczajco dugo skupiasz swoj uwag, musi sta si prawd! Tak gosi Prawo!

32 32

Rozdzia 10
wiadomo - twj klucz do celowego tworzenia

Twj rozkwit i pomylno zyskaj natychmiastowo na sile w chwili, kiedy zrozumiesz dziaanie
twojego wasnego Systemu Naprowadzania Emocji i zaczniesz z niego korzysta. Twoje nieustanne uczestnictwo w yciu rozbudza w tobie stan cigej wiadomoci, co oznacza, e skupiasz uwag na czym przez cay dzie, kadego dnia, i takie skupienie uwagi powoduje w tobie aktywacj odpowiadajcej mu wibracji. Wikszo ludzi nie zdaje sobie sprawy, e s oni Istotami Wibracyjnymi yjcymi w Wibracyjnym Wszechwiecie, i wikszo z nich nie uwiadamia sobie, e na poziomie wibracyjnym przycigaj do siebie swoj wasn rzeczywisto. Zatem wikszo z nich podejmuje niewielki wysiek, bd nie podejmuje adnego wysiku zmierzajcego do celowej i wiadomej koncentracji myli. W szybko zmieniajcym si rodowisku, w ktrym wystpuje taka obfito zdarze, nie byoby atwym zadaniem uwiadamianie sobie kadej myli. W rzeczy samej, nie byoby moliwym dokonanie selekcji i sortowania tak ogromnego zbioru danych. Na szczcie, wcale nie musisz angaowa si w sortowanie caego tego natoku myli przetaczajcych si przez twoj gow, gdy Prawo Przycigania samo zajmie si tym procesem sortowania. Kady i wszystko, co istnieje we Wszechwiecie posiada wasn wiadomo. A kada wiadomo jest wibracj lub Energi. Ponadto, kada wiadomo posiada zdolno koncentracji (nawet jednokomrkowa ameba). Kada wiadomo gromadzi dowiadczenia, i kada wiadomo w osobisty sposb postrzega to dowiadczenie - a w efekcie tej osobistej percepcji dowiadcze - nieustannie rodz si nowe preferencje. Uczestnictwo w kontracie ycia i w bogactwie jego rnorodnoci powoduje cig emanacj osobistych preferencji z kadej jednostki wiadomoci. Kiedy uczestnictwo w dowiadczeniach ycia powoduje rodzenie si w tobie osobistej preferencji (lub pragnienia), zaczyna emanowa z ciebie wibracja (rakieta pragnienia), a twoja Istota Wewntrzna, twoje rdo, Wszystko-CoIstnieje zaczyna natychmiast odpowiada na t prob. Innymi sowy, kiedy prosisz (z jakiegokolwiek poziomu twojej Istoty), to otrzymujesz. Za kadym razem.

Czy potrafisz wibracyjnie dostroi si do twoich nowych pragnie?


Zatem, owa Nie-Fizyczna cz ciebie odbiera twoj prob, posiada pen wiadomo twojej rakiety pragnienia i zwraca swoj niepodzieln uwag na pragnienie, ktre wanie si w tobie zrodzio. Innymi sowy, twoja Istota Wewntrzna niezwocznie staje si wibracyjnym odpowiednikiem twojego nowego pragnienia - i z tego te wzgldu odnosi natychmiastow korzy z Postpowego wysania przez ciebie twojego pragnienia Postpowej Fali. Jednake ty, zajmujc swj fizyczny punkt widzenia, zazwyczaj nie stanowisz jeszcze doskonaego wibracyjnego odpowiednika dla twojego nowego pragnienia, gdy twoje pragnienie narodzio si z kontrastu, a zatem ty wci posiadasz w sobie kombinacj wibracji odnoszcych si do twojego pragnienia. W chwili, kiedy nastpio wysanie we Wszechwiat nowego pragnienia lub nowej preferencji, powstaa natychmiastowa rozbieno w wibracjach twojej Istoty Wewntrznej lub rda (ktre byskawicznie zestroio si z twoim nowym pragnieniem), a twoj osobist fizyczn perspektyw (ktra wci zawiera kombinacj tych wibracji). W takiej sytuacji twoja praca polega bdzie na aktywowani tylko takich aspektw twojej wibracji, ktre odpowiada bd rojeniu nowemu 33 33

pragnieniu. I tu rozpoczyna si rola twojego Systemu Naprowadzania Emocji, gdy twoje emocje stanowi twoje wskaniki wibracyjnej harmonii lub dysharmonii. Dla przykadu, prowadzisz rozmow z kim, kto jest czym bardzo zajty i, tak naprawd, nie ma ochoty powici czasu na rozmow z tob. Osoba ta zachowuje si szorstko w stosunku do ciebie, a nawet nieuprzejmie. Dowiadczenie to powoduje narodzenie si w tobie preferencji i jej emanacj z ciebie. I nawet, jeli nie potrafisz tego wyrazi sowami lub potrafisz, lecz tego nie uczynisz, fakt pozostaje faktem, i woaby, aby traktowano ci z wikszym szacunkiem. Zatem owa wieo okrelona preferencja zaczyna w tym momencie emanowa z ciebie, a twoja Istota Wewntrzna natychmiast zestraja si z myl okazywania ci wikszego szacunku. Ty sam, natomiast, nie odnalaze jeszcze takiej harmonii, nadal wracasz mylami do postawy tej osoby, do jego nieuprzejmych sw i uczynkw. Wibracje, ktre z siebie emitujesz stanowi teraz kombinacj traktowania, jakie yczyby sobie otrzyma oraz traktowania, ktrym wanie ci uraczono. Nie stanowisz odpowiednika swojego nowego pragnienia - lecz jest nim twoja Istota Wewntrzna. Jeli zwracasz baczn uwag na swoje samopoczucie, jeste w stanie teraz wyczu dysharmoni istniejc pomidzy wibracj twojej Istoty Wewntrznej, a twoj obecn wibracj. W rzeczy samej, wanie na to zawsze wskazuj twoje emocje: Emocja powodujca w tobie dobre samopoczucie, wskazuje na wibracyjn harmoni zachodzc pomidzy perspektyw twojej Istoty Wewntrznej a tob. Natomiast, emocja powodujca w tobie ze samopoczucie, wskazuje na wibracyjn dysharmoni zachodzc pomidzy twoj Istot Wewntrzn a tob. Kolejny przykad: podczas przegldania swojej poczty, odnajdujesz kilka prb o spat nadesanych rachunkw, a po ich zsumowaniu, zdajesz sobie spraw, e nie dysponujesz wystarczajc kwot pienidzy umoliwiajc spacenie wszystkich nalenoci. W tym momencie, zaczyna emanowa z ciebie pragnienie posiadania wikszej iloci pienidzy, a twoja Wysza Ja, z ca pewnoci, w trybie natychmiastowym skupia si na myli posiadania wikszej sumy pienidzy, i czerpie rado z takiej myli. Ty sam, natomiast, dalej brniesz przez stos swoich rachunkw, stajc w obliczu rzeczywistoci podyktowanej twoj obecn sytuacj. Mam wicej rachunkw ni pienidzy na ich spacenie - narzekasz. Nie odnalaze harmonii z twoim nowym pragnieniem, a negatywna emocja, jakiej doznajesz (zamartwianie si, gniew, frustracja) wskazuje na twoj dysharmoni w stosunku do rda. adne pragnienie, niezalenie od tematu, jakiego dotyczy, nie moe zamanifestowa si w twoim yciu dopty, dopki wystpowa bdzie wibracyjna rozbieno zachodzca pomidzy pragnieniem, a wibracj, ktrej si oddajesz. Musisz wywiczy w sobie umiejtno osigania harmonii z twoimi pragnieniami zanim si one urzeczywistni w twoim yciu. Z powyszego powodu twoje emocje okrelamy mianem Systemu Naprowadzania Emocji, gdy pomagaj ci one w rozpoznawaniu relacji istniejcej pomidzy wibracj twojego pragnienia, a wibracj, ktr z siebie emanujesz. Aby osign to, czego pragniesz, nie musisz bra pod uwag adnych innych czynnikw: opinii innych, przeszych dowiadcze innych, obecnych dowiadcze innych, twojego bagau dowiadcze z przeszoci, a nawet tego, czego obecnie dowiadczasz bowiem aden z tych czynnikw nie ma wpywu na twoj umiejtno zdobycia obiektu twoich pragnie. Liczy si jedynie wibracyjna wzgldno zachodzca pomidzy twoim pragnieniem a tob.

34 34

Rozdzia 11
Wzgldno wibracyjna, a rwnowaenie energii

Relacja wibracyjna wystpujca pomidzy tob a twoim rdem stanowi podstaw twojego
Systemu Naprowadzania Emocji. Twj system naprowadzania, podobnie jak kady rodzaj prowadzenia, oparty jest na relacji czego wzgldem czego innego. Wemy za przykad system nawigacji (GPS) zainstalowany w twoim samochodzie. Chocia ma on wbudowan funkcj precyzyjnego wskazywania twojego pooenia, nie przedstawia on dla ciebie adnej wartoci jako mechanizm naprowadzajcy a do momentu, w ktrym wpiszesz w niego lub zaprogramujesz go na podane miejsce przeznaczenia. Jednak, kiedy ju t czynno wykonasz, a system nawigacji bdzie w posiadaniu takiej informacji, moe on zacz obliczanie dugoci proponowanego odcinka drogi poczynajc od miejsca, w ktrym obecnie si znajdujesz do punktu, do ktrego chcesz dotrze. Analogicznie, relacja zachodzca pomidzy twoj obecn, a upragnion wag ciaa, stanowi podstaw naprowadzania emocji, ktre odbierasz. Relacja pomidzy twoj obecn sytuacj finansow, a sum gotwki, ktr chciaby mie zdeponowan na woim koncie bankowym, stanowi podstaw naprowadzania emocji, ktre odbierasz. Relacja pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz a punktem, w ktrym chciaby si znale, stanowi podstaw twojego osobistego systemu naprowadzania. Nawet nie majc do dyspozycji elektronicznego systemu nawigacji, pojmujesz relacj wzgldnoci zachodzc pomidzy miejscem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a miejscem, w ktrym pragniesz si znale. Bez takowej informacji, nie byby w stanie porusza si na swojej drodze z jakimkolwiek jasnym obrazem sytuacji... Przemieszczaby si, po prostu, z miejsca na miejsce. Pojcie Wzgldnoci Wibracyjnej istnieje w kadym z moliwych tematw: w tematach wielkiej wagi, w tematach o mniejszym znaczeniu, w tematach powracajcych wielokrotnie w cigu kadego dnia oraz w tematach, ktre zajmuj miejsce w twoich mylach tylko sporadycznie. Pomocne oraz precyzyjne prowadzenie jest w peni do twojej dyspozycji w kadej moliwej sprawie, gdy nie ma takiego tematu w twoim yciu, w ktrym nie wystpowaoby zjawisko Wzgldnoci Wibracyjnej.

Najlepsza droga do wybranych przez ciebie miejsc przeznaczenia?


Jeli kiedykolwiek korzystae z elektronicznego systemu nawigacji samochodowej, z pewnoci masz na swoim koncie dowiadczenie polegajce na zaprogramowaniu podanej stacji docelowej, po czym, z jakiego powodu, dowiadczenie zboczenia z planowanej trasy. By moe, zauwaye co w trakcie podry, co przycigno twoj uwag, po czym wykonae nieplanowany skrt na trasie... W takiej sytuacji, twj system nawigacji zaczyna w trybie natychmiastowym sygnalizowa ci bd. Moesz tumaczy si z powodw, dla ktrych zboczye z kursu, ale twj system nawigacji z wytrwaoci bdzie ci sygnalizowa zjazd z zaplanowanej trasy, poniewa jego interesuje tylko fakt zboczenia z kursu. Oczywicie, mgby ponownie zaprogramowa w system uwzgldniajc, przy tym, nowo podjt decyzj, a twj system naprowadzania dokonaby wtedy przegrupowania i sporzdziby nowy plan, lecz dopki wyraasz konkretny zamiar udania si w danym kierunku, jednoczenie poruszajc si w kierunku przeciwnym do tego zamiaru, dopty dzwonek alarmowy bdzie dzwoni na alarm. 35 35

Po tych sowach by moe pokusisz si o nastpujcy wniosek: Ale Abrahamie, z pewnoci istnieje wicej ni jedna droga prowadzca do upragnionego przeze mnie celu. I w tym punkcie, my si z tob zgadzamy: istnieje wiele drg, wiele satysfakcjonujcych drg, drg zadawalajcych z wielu rnych powodw, ktre zaprowadz ci do podanego przez ciebie celu podry. Prawd powiedziawszy, rado ycia kryje si w samym fakcie odbywania podry przez ycie. Jednake, twj samochodowy system nawigacji rozwaa t informacj w ramach swojego unikatowego systemu. System ten okreli twoje pooenie i zawiera on w swojej bazie danych wiele moliwych tras lub dostpnych drg. Zatem wziwszy wszystkie te czynniki pod uwag, twj system nawigacji poda ci najlepsz z tras, jak znajdzie. Innymi sowy, nie moe on podejmowa decyzji, ani suy ci prowadzeniem wychodzcym poza informacje zapisane w jego bazie danych.

Masz do swojej dyspozycji osobisty System Naprowadzania Emocji


Twj osobisty System Naprowadzania Emocji dziaa na podobnej zasadzie, jak elektroniczny system naprowadzajcy. Nie moesz odebra wskazwek dotyczcych naprowadzania wychodzcych poza trasy (lub przekonania) zapisane w tym systemie. Twj System Naprowadzania Emocji odnoszcy si do Wzgldnoci Wibracyjnej oparty jest tylko na twoich aktywnych wibracjach (przekonaniach) i na ich stosunku wzgldem twojego podanego celu. (Pamitaj, przekonanie jest, tak naprawd, tylko myl, do ktrej nieustannie powracasz). Twoje emocje stanowi dla ciebie wskazwki wibracyjnej relacji pomidzy istniejcymi w tobie aktywnymi wibracjami. Wynurzye si w tym ciele fizycznym jako przeduenie Energii rda, a wibracja twojego rda jest wibracj zawsze aktywn w tobie. Kiedy odkrywasz zrnicowanie i kontrast w twoim wasnym rodowisku ycia, naturalne preferencje dotyczce podanego przez ciebie stanu rzeczy, s wysyane przez ciebie na poziomie wibracyjnym, w postaci sygnaw wibracyjnych (przypominajcych sygnay elektroniczne). Wtedy dokonujesz - dosownie - projekcji tych sygnaw w przyszo, przygotowujc, tym samym, twoje przysze dowiadczenie. Za kadym razem, kiedy rodzi si w tobie preferencja lub pragnienie, w efekcie czego, co przeywasz, w sygna wibracyjny wystrzeliwany jest niczym rakieta pragnienia i zaczyna nabiera mocy i przejrzystoci w twojej przyszoci powstajcej z wibracji w tym, co my z sympati nazywamy wibracyjn przechowalni. Ta preferencja lub pragnienie przechowywane jest tam specjalnie dla ciebie. Nikt nie moe tam wtargn i zabra je, pozbawiajc ci, w ten sposb, twojego wasnego dziea tworzenia. To pragnienie pozostaje tam, ttni swoim wasnym yciem nabiera mocy, siy rozpdu i krystalizacji - kiedy ty coraz bardziej konkretyzujesz swoje pragnienia, gromadzc jeszcze wiksz liczb obfitujcych w kontrasty dowiadcze i wycigajc z nich wnioski. rodowisko kontrastu, w ktrym jeste zogniskowany, dostarcza ci wspaniaej podstawy do wysyania we Wszechwiat twoich unikatowych pragnie, poniewa kadorazowe dowiadczenie czego, czego nie chcesz, zawsze pomaga ci lepiej i precyzyjniej zrozumie to, czego pragniesz.

Twoje rdo niezwocznie nawizuje kontakt z kadym twoim pragnieniem


Bdc zogniskowanym tutaj w tej czasoprzestrzeni i obserwujc ycie z twojej wasnej unikatowej perspektywy, nieustannie emitujesz z siebie nowe sygnay w celu poprawy twojego wasnego ycia. W chwili, w ktrej twoje rakiety pragnie s z ciebie wystrzeliwane, Energia rda osiga jedno z tymi pragnieniami. W rzeczy samej, dokadnie z tego powodu nieustannie powtarzamy nasz jasny, wyrany i niedwuznaczny przekaz, e kiedy prosisz, zawsze jest ci dane, gdy Energia rda przyjmuje do wiadomoci twoje pragnienie, zgadza si z twoim pragnieniem, wiadoma jest twojego pragnienia i pynie z twoim pragnieniem... Moc rda niezwocznie osiga jedno z twoim pragnieniem. A kiedy tak si dzieje, wibracyjna wzgldno zachodzca pomidzy twoim 36 36

wieo wysanym we Wszechwiat pragnieniem - ktre wzmocnia swoj si Energia rda poprzez poczenie si z nim - a twoimi obecnymi wzorcami mylowymi lub przekonaniami dotyczcymi danego tematu, staj si oczywiste. Jeste wtedy w stanie dosownie odczu harmoni lub jej brak pomidzy czstotliwociami tych Energii. Jeeli odebrae swoje rachunki ze skrzynki pocztowej i uwiadomie sobie, e nie masz wystarczajco duej sumy pienidzy, aby pokry wszystkie te nalenoci, pragnienie wikszej iloci pienidzy zostao wtedy z ciebie wysane w kierunku wibracji twojej przyszoci. A w chwili wystrzelenia ich w t przyszo, Energia rda popyna w t przyszo razem z rakiet twojego pragnienia. Lecz jeli zadrczasz si brakiem gotwki na swoim koncie bankowym na pokrycie tych rachunkw, twoja wibracja rni si zasadniczo od wibracji twojego pragnienia, a zatem uczucie zamartwiania si lub lku wskazywayby na twj brak harmonii wibracyjnej. Jeli ukochana przez ciebie osoba potraktowaaby ci le, rakieta pragnienia bycia traktowanym z wikszym szacunkiem zostaaby przez ciebie wystrzelona w kierunku Wszechwiata, a Energia twojego rda przystaaby na twoj prob i wysuchaaby jej. Energia twojego rda dosownie tworzy wibracyjn wi z twoj prob lub pragnieniem, a twoja proba zostaje wtedy niezwocznie wysuchana. rdo pynie z twoim pragnieniem i postrzega je w takiej postaci, o jak posta tego pragnienia poprosie, lecz, jeli ty sam nadal przywoywa bdziesz w mylach lub skupia si bdziesz na twoim bolesnym dowiadczeniu z przeszoci, sam siebie bdziesz powstrzymywa od realizacji swojej wasnej proby; kiedy skupiasz si na dowiadczeniu zego traktowania, pojawia si wibracyjna dysharmonia pomidzy wibracj twojego pragnienia, a wibracj tego, co w takiej sytuacji z siebie emitujesz. Jeli wibracja Tego-Co-Istnieje jest wibracj dominujc w tobie w kwestii twoich zwizkw, wtedy twj zwizek nie moe ulec zmianie. A bl emocjonalny, ktry odczuwasz, stanowi twoj wskazwk na to, i wzgldno wibracyjna pomidzy miejscem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a tym, czego pragniesz, naley koniecznie poprawi. Musisz wtedy znale sposb na emitowanie z siebie wibracji harmonizujcych z wibracjami twojego pragnienia oraz twojego rda, jeli masz przyzwoli sobie na skorzystanie z dobrodziejstwa realizacji twojej wasnej proby.

Rozdzia 12.
Odnajdywanie harmonii z energi twojego rda

Skupiwszy swoj Energi w twoim obecnym ciele fizycznym, stanowisz przeduenie NieFizycznej Energii rda. Ty jako Odwieczny ty skupie swoj Energi w obecnym ciele fizycznym. Owa radosna Istota o jasnym umyle stanowica Peni tego wszystkiego, czym jeste, pynie do ciebie i pynie poprzez ciebie w twoim obecnym ciele fizycznym - lecz twoja Istota Wewntrzna lub rdo, nie myli za ciebie. Nie jeste marionetk wykonujc rozkazy owej Szerszej Perspektywy, jeste w peni wiadomym twrc wyraajcym swoje unikatowe pragnienia w niniejszej fizycznej czasoprzestrzeni. Dysponujesz wolnoci wyboru kierunku, w ktrym popyn twoje myli. Zatem, twj System Naprowadzania Emocji istnieje po to, aby pomc ci okreli, chwila po chwili, stosunek pomidzy wibracj -tego, na co w obecnej chwili kierujesz swoj uwag, a perspektyw twojej Istoty Wewntrznej. 37 37

Prowadzc ycie w twoim obecnym ciele fizycznym, wchodzc w relacje z innymi i dowiadczajc szczegowych elementw wasnego ycia, otworzye si na rodowisko obfitujce w kontrast i rnorodno, ktre spowodowao powstanie w tobie i wystrzelenie w kierunku Wszechwiata wielu rakiet pragnienia. Mona powiedzie, i owe pragnienia czekaj na ich urzeczywistnienie przez ciebie gdzie w przyszych dowiadczeniach yciowych. My lubimy uywa okrelenia, e s one tam przechowywane dla ciebie przez Energi rda w pewnego rodzaju wibracyjnej przechowalni i e Energia ta opiekuje si nimi i je dozoruje. Stanowi one twj akt tworzenia, s twoj wasnoci i po prostu czekaj na osignicie przez ciebie wibracyjnej harmonii z nimi. W takiej sytuacji twoje zadanie polega ju tylko na osigniciu tej harmonii za porednictwem uczu. Twj System Naprowadzania Emocji (czyli twoje samopoczucie) jest twoj nieustann wskazwk wibracyjnej harmonii zachodzcej pomidzy twoimi aktywnymi lub dominujcymi wibracjami (przekonaniami) a pragnieniami, ktre wysae z siebie do Wszechwiata, i ktre czekaj na ich urzeczywistnienie lub manifestacj w twoim yciu. Kiedy skupiasz si na obiekcie twojego pragnienia, moesz odczu harmoni lub dysharmoni: im lepsze twoje samopoczucie, tym lepiej zestrojony jeste ze swoim pragnieniem. Im gorzej si czujesz, w tym wikszej dysharmonii jeste wzgldem swojego pragnienia.

Bardziej skupiona uwaga podnosi intensywno emocji


Poniewa obiekt twojego pragnienia aktywowany jest w tobie wskutek skierowania na niego twojej uwagi, dziki uczuciom moesz zlokalizowa swoje pooenie na ruchomej skali wibracji. Moesz wyczu, czy przechylasz si w kierunku obfitoci twojego pragnienia, czy braku obfitoci twojego pragnienia. Twoje uczucia wskazuj na twoje obecne przekonania wzgldem twojego obecnego pragnienia. Jeli dowiadczenia twojego ycia skoniy ci do wystrzelenia wielu rakiet pragnienia dotyczcych danego tematu, to wtedy Energia rda mocniej pynie w kierunku tego konkretnego pragnienia. Jeli tak rzeczywicie jest, oznacza to, e emocje, ktre odczuwasz, przybior na sile w tym temacie. Im wicej uwagi czemu powicasz, tym intensywniej Prawo Przycigania reaguje, tym szybciej pynie Energia, a ty rozpoznajesz, e Energia pynie szybciej, po uczuciach, ktre okrelasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewnoci lub radoci. Natomiast, co dzieje si z tob, kiedy odczuwasz silniejsze negatywne emocje gniewu, nienawici lub lku? Owe silne emocje, z pewnoci, rwnie wskazuj na szybkie pynicie Energii. (Innymi sowy, twoje obfitujce w kontrast dowiadczenia skoniy ci do wystrzelenia we Wszechwiat potnych rakiet pragnienia, a Energia rda obecnie pynie w kierunku tych pragnie). Jednak, negatywne emocje, ktrych doznajesz, pojawiaj si z powodu wibracyjnej wzgldnoci zachodzcej pomidzy twoim aktywnym pragnieniem (ktre korzysta z dobrodziejstwa penej uwagi twojego rda) a twoj aktywn obecnie wibracj (miejscem, w ktrym znajduje si w chwili obecnej twoja uwaga).

Czy koncentrujesz si w przewaajcej mierze na tym, czego pragniesz?


Zatem, twj System Naprowadzania Emocji dostarcza ci informacji zwrotnych w oparciu o dwa znaczce czynniki: czynnik pierwszy -moc twojego pragnienia (innymi sowy: prdko wibracji twojego pragnienia) spowodowana liczb obfitujcych w kontrast dowiadcze oraz liczb rakiet pragnienia, ktre zostay w zwizku z nimi wystrzelone do Wszechwiata; oraz czynnik drugi kierunek twojej uwagi w chwili obecnej. Innymi sowy: twj System Naprowadzania Emocji suy ci prowadzeniem o potnej mocy i precyzji w kwestii stosunku wibracji pomidzy miejscem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a miejscem, do ktrego chcesz dotrze. Jeli twoje dowiadczenia yciowe spowodoway, e dotare do punktu, w ktrym naprawd czego pragniesz, a w kadej chwili, skupiasz si na przeciwiestwie tego pragnienia, odczuwa bdziesz siln negatywn emocj. Lecz jeli twoje pragnienie jest silne, a twoje obecne myli s w wibracyjnej harmonii z tym pragnieniem, wtedy odczuwa bdziesz siln pozytywn emocj. 38 38

Twoje emocje s precyzyjnymi wskazwkami wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy miejscem, w ktrym pragniesz si znale, a miejscem, w ktrym znajdujesz si obecnie, a twj System Naprowadzania Emocji dziaa zawsze z precyzj i dostpny jest dla ciebie o kadej porze. W rzeczy samej, jest to bardzo sprawnie dziaajcy system.

Rozdzia 13
Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego ciaa fizycznego

Poniej przedstawiamy kilka przykadw wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy


powszechnymi pragnieniami a przekonaniami, ktre dostrzegamy w yciu wielu osb w odniesieniu do ich cia fizycznych. W pierwszej kolejnoci podamy powszechne pragnienie, ktre ywi wielu ludzi w odniesieniu do swojego ciaa fizycznego, a nastpnie podamy list zawierajc seri powszechnych przekona dotyczcych tego pragnienia. W dalszej kolejnoci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopie wibracyjnej zgodnoci pomidzy tymi pragnieniami a. przekonaniami. Aby mg urzeczywistni jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek bdzie w stanie pojawi si w twoim yciu, musi zaistnie zgodno na poziomie wibracyjnym pomidzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami. Czytajc kad z poniszych list, zwr uwag na uczucie zmniejszajcego si oporu - oznaczajce popraw stosunku wibracji - pomidzy wyszczeglnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie: Chc cieszy si dugim i zdrowym yciem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie: Jest to mao prawdopodobne, abym cieszy si dugim i zdrowym yciem, poniewa wystpuje wiele miertelnych chorb w historii mojej rodziny. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Urodziem si w czasach, ktre w bardzo duym stopniu rniy si od czasw moich rodzicw, od czasw ich rodzicw, i od czasw ich rodzicw. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: W dzisiejszych czasach mam wikszy dostp do ywnoci i do informacji uatwiajcych zachowanie przeze mnie lepszego stanu zdrowia. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc cieszy si dugim i zdrowym yciem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie: Moi rodzice nie byli zdrowymi ludmi. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Rodzice i ja prowadzimy cakowicie odmienne style ycia. Rnimy si od siebie rodowiskami, w ktrych yjemy, sposobami odywiania si i postrzegania siebie. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nie zachodzi aden zwizek pomidzy zdrowiem moich rodzicw a moim wasnym zdrowiem. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc cieszy si dugim i zdrowym yciem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie: W dzisiejszym spoeczestwie wystpuje bardzo duo rozmaitych chorb. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). 39 39

Przekonanie: Od duszego czasu yj w otoczeniu wielu chorb i moliwoci zapadnicia na choroby, na ktre jednak nie zachorowaem. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Istnienie choroby nie oznacza, e ja osobicie jestem na ni podatny. (Takie przekonanie jest, wibracyjnie rzecz biorc, w pewnym stopniu w wikszej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moje inteligentne ciao wielokrotnie miao styczno z chorobami, z ktrymi sobie skutecznie poradzio, bez mojej wiadomej wiedzy o tym. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc cieszy si dugim i zdrowym yciem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie: Chocia odkrywane s nowe leki i opracowywane s nowe sposoby leczenia chorb, nowe choroby nadal si pojawiaj. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Poziom zachowania zdrowia fizycznego na wiecie nieustannie wykazuje tendencj wzrostow. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Choroby, ktre rozwijaj si pod nieobecno harmonii wibracyjnej, nie mog dotkn osoby, ktra pozostaje w wibracyjnej harmonii. (Takie przekonanie jest w pewnym stopniu w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Opr stawiany przez inn osob wobec jej Dobrostanu, nie ma nic wsplnego ze mn i z moim Dobrostanem. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc cieszy si dugim i zdrowym yciem w moim obecnym ciele fizycznym. Przekonanie: Wikszo ludzi w kocu dowiadcza utraty zdrowia. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Rne osoby doznaj rnych stopni utraty zdrowia. Nie trzeba wcale chorowa pod koniec ycia fizycznego. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nie zachodzi aden zwizek pomidzy dugoci czasu spdzon w ciele fizycznym, a stopniem utraty zdrowia. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc by aktywny i silny przez cae moje ycie fizyczne. Przekonanie: Wraz z upywem lat, nieuchronna jest utrata si fizycznych i obnienie poziomu wytrzymaoci mojego ciaa fizycznego. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Kiedy obserwuj ludzi, ktrzy doznaj utraty si fizycznych, musz przyzna, e nie s mi znane szczegy ich dowiadcze yciowych. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Istniej silne jednostki w kadym wieku, jak rwnie sabe jednostki w kadym wieku; wiek nie jest czynnikiem determinujcym dugie ycie w zdrowiu. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc osign i zachowa zdrow wag ciaa i atrakcyjny wygld. Przekonanie: Bardzo trudno jest utrzyma upragnion wag ciaa bez wykonywania codziennych wyczerpujcych wicze i bez odmawiania sobie swoich ulubionych rzeczy do jedzenia. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). 40 40

Przekonanie: Kiedy obserwuj innych, dostrzegam ogromn rnorodno w ich poziomie aktywnoci fizycznej, jak i konsumpcji ywnoci, co powoduje ogromn rnorodno osiganych efektw. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moliwym jest, abym dobra dla siebie odpowiadajcy mi styl ycia, ktry przyniesie mi rezultaty, ktrych pragn. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc by zwinny i gitki. Chc, aby moje ciao z atwoci si poruszao i aby przynosio mi dobre samopoczucie, kiedy nim poruszam. Przekonanie: Wraz z upywem lat, moje ciao staje si sztywne, amliwe oraz mniej elastyczne. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Istnieje wiele starszych osb, ktrym udao si zachowa dobre samopoczucie i elastyczno ciaa fizycznego, jak rwnie wiele modszych osb, ktrym nie udao si zachowa dobrego samopoczucia i gitkoci ciaa fizycznego. Wiek nie jest czynnikiem determinujcym dugie ycie w zdrowiu. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Zauwaam, e kiedy postanawiam wiadomie i celowo codziennie zaywa aktywnoci fizycznej, kondycja mojego ciaa rwnomiernie si poprawia - o kadej porze i za kadym razem! (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc wikszej jasnoci umysu. Chc z atwoci przyswaja sobie now wiedz i z atwoci zapamitywa to, czego si nauczyem. Przekonanie: Czsto zdarza mi si, e myl mi si rzeczy i nie zapamituj tego, o czym czytam lub czego si ucz. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Zauwayem, e moja pami dziaa sprawnie, kiedy angauj j do tematu, ktrym si interesuj. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Kiedy chc jasnoci umysu i kiedy celowo si skupiam, ciesz si wiksz jasnoci umysu. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc wikszej jasnoci umysu. Chc pamita, gdzie kad rzeczy. Przekonanie: Nie pamitam, gdzie kad rzeczy. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nawet wtedy, kiedy zdarza mi si nie pamita, gdzie co pooyem, po pewnym czasie, zawsze t rzecz znajduj. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Jeli podejm decyzj o wyborze najlepszego miejsca dla umieszczenia danej rzeczy i zastanowi si nad powodem, dla ktrego miejsce to jest najlepszym miejscem dla tej rzeczy, wtedy z atwoci przypominam sobie, e j tam umieciem. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Z ca pewnoci, wyrobie w sobie wiele opinii lub wiele przekona na wiele tematw. By moe, dostrzege, e niektre z twoich przekona znalazy swoje odzwierciedlenie w przykadach, ktre wanie przeczytae. Lecz to najwaniejsze ze wszystkich pyta, ktre musisz sobie postawi brzmi: Czy to przekonanie jest w wibracyjnej zgodnoci z moim pragnieniem! Poniewa jeli tak nie jest, oznacza to, e nie jeste w stanie urzeczywistni swojego pragnienia. Zatem sprbuj powiedzie co lub pomyle o czym, co poprawi twoje samopoczucie i co wykae wiksz 41 41

zgodno z twoim pragnieniem. Jeli nie ustawa bdziesz w podejmowaniu takich prb, znajdziesz w kocu co, co poprawi twoje samopoczucie. A jeli wiczy bdziesz popraw samopoczucia i kontynuowa bdziesz siganie po myli, ktre wywouj w tobie lepsze uczucia, podniesiesz swoj wibracj (i swj punkt przycigania) do punktu, w ktrym przyciga bdziesz do siebie tylko to, co najlepsze. Niektre z twoich przekona s dla ciebie korzystne i dobrze ci su, a niektre nie. Uwiadomienie sobie wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy twoim uaktywnionym pragnieniem, a uaktywnionymi przekonaniami, pomoe ci to odkry. Przekonasz si, e nie jest trudno znale i aktywowa takie przekonania, ktre pozostaj w harmonii z twoimi pragnieniami, a kiedy uda ci si to osign, pragnienia, ktrych urzeczywistnienie sobie zamierzye, przybior posta fizycznej manifestacji w twoim yciu.

Rozdzia 14.
Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego domu

Poniej przedstawiamy kilka przykadw wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy


powszechnymi pragnieniami a przekonaniami, ktre dostrzegamy w yciu wielu osb w odniesieniu do ich domw. W pierwszej kolejnoci podamy powszechne pragnienie, ktre ywi wielu ludzi w odniesieniu do swoich domw, a nastpnie podamy list zawierajc seri powszechnych przekona dotyczcych tego pragnienia. W dalszej kolejnoci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopie wibracyjnej zgodnoci zachodzcej pomidzy tymi pragnieniami a przekonaniami. Aby mg urzeczywistni jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek bdzie w stanie pojawi si w twoim yciu, musi zaistnie zgodno na poziomie wibracyjnym pomidzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami. Czytajc kad z poniszych list, zwr uwag na uczucie zmniejszajcego si oporu - oznaczajce popraw stosunku wibracji - pomidzy wyszczeglnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie: Chc, aby sta mnie byo na bajeczny dom. Przekonanie: Nie sta mnie na taki dom, w ktrym chciabym zamieszka. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Istnieje zrnicowana oferta domw o podobnym zakresie cenowym. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moliwym jest, by przy sprzyjajcych okolicznociach, trafi na ukryte skarby na rynku nieruchomoci. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc by wstanie sprawowa kontrol nad moim wasnym rodowiskiem. Przekonanie: Chocia ssiedztwo, w ktrym mieszkam, objte jest uregulowaniami prawnymi, nie s one egzekwowane. Moi ssiedzi robi, co im si ywnie podoba i zupenie nie zwaaj na sposb, w jaki to na mnie wpywa. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). 42 42

Przekonanie: Przewaajca wikszo moich ssiadw chciaaby rwnie mieszka w sympatycznym ssiedztwie. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: W zdecydowanej wikszoci, sprawy maj si cakiem dobrze w moim ssiedztwie. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc mieszka w bezpiecznym domu. Przekonanie: Kady bez wyjtku ma dostp do tego ssiedztwa i nie ma skutecznego sposobu na ochron mojej nieruchomoci. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Kiedy pomyl sobie o tych wszystkich domach i wszystkich rzeczach nalecych do ich mieszkacw, uwiadamiam sobie, e wamanie si do czyjej nieruchomoci lub kradzie czyich przedmiotw naprawd nale do rzadkoci. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moja nieruchomo nie wyrnia si negatywnie (pod ktem wikszego ryzyka wamania). Wszystko jest w porzdku z moim domem. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, aby mj dom wyposaony by we wszystkie nowoczesne udogodnienia dla lejszego i wygodniejszego w nim ycia. Przekonanie: Jest wiele rzeczy, ktre mona zakupi, aby uczyni ycie w domu atwiejszym i wygodniejszym, lecz s one bardzo kosztowne. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Przybory i akcesoria kuchenne, ktre najbardziej uatwiaj ycie w domu s dla mnie atwo dostpne po korzystnych cenach. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Mog zrobi wiele rzeczy znajdujcych si cakowicie w zakresie mojej kontroli, ktre zarwno uatwi ycie w domu, jak i poprawi poziom komfortu ycia w nim. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc posiada mj dom na wasno. Przekonanie: Aby posiada mj dom na wasno, musz wpaci pierwsz rat z gry w duej wysokoci, a ja i tak wydaj co do grosza wszystko, co zarabiam. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: W chwili obecnej, koniunktura gospodarcza jest na tyle sprzyjajca, e nieomale kadego (kto naprawd chce) sta na zakup wasnego domu. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Wiem, e kiedy wreszcie zdecyduj si na kupno wasnego domu, bd w stanie znale sposb na osignicie tego celu. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc znale taki dom, ktry bdzie przynosi mi rado i satysfakcj w kadym dniu mojego ycia. Przekonanie: Nawet, jeli to doskonae miejsce gdzie tam istnieje, nie mam pojcia, w jaki sposb je znajd, czy bdzie wolne, ani w jaki sposb bdzie mnie na nie sta. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Dowiadczenie nauczyo mnie, e jestem Istot przechodzc nieustanne zmiany oraz, e moje gusta i pragnienia w kadej kwestii rwnie nieustannie ulegaj zmianom. (Takie 43 43

przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nie musz wcale znale domu, ktry bdzie mi si podoba na zawsze. Znajd taki, ktry na obecn chwil bdzie mi si podoba, a potem podejm kolejn decyzj w pniejszym czasie. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Niektrzy ludzie spieraj si, e proste siganie po rzeczy, ktre nieznacznie poprawiaj samopoczucie, wydaje si mie niewiele znaczce konsekwencje mogce zmieni cokolwiek. Na co si zda uycie innych sw? Czy to nie jest inna posta wyparcia? Nauczono mnie, e powinienem nazywa sprawy po imieniu, i e powinienem stawi czoa rzeczywistoci. Pragniemy, aby zrozumia, e proces ten pomoe ci stworzy odmienn i bardziej pocigajc rzeczywisto. Jeli nadal postrzega bdziesz rzeczy takimi, jakimi s i opisywa je bdziesz sowami odzwierciedlajcymi ich stan obecny, twoje ycie nie moe ulec zmianie. Nie jeste w stanie natychmiastowo zacz je postrzega w sposb znaczco odbiegajcy od ich stanu teraniejszego, lecz jeste w stanie z atwoci tak uksztatowa swj punkt widzenia, aby osiga perspektywy wzbudzajce w tobie coraz to lepsze uczucia na kady temat majcy dla ciebie znaczenie. Dokonujc takich zmian na poziomie wibracyjnym i odczuwajc wic si z nimi popraw samopoczucia, spowodujesz zatarcie si rozbienoci wibracyjnej istniejcej pomidzy twoimi pragnieniami a przekonaniami; osigniesz stan doskonaego zestrojenia si ze swoimi pragnieniami, a wyniki, ktre objawi si w twoim yciu w stu procentach odzwierciedla bd owe zmiany. Dlaczego miaby godzi si na akceptacj lub stawianie czoa rzeczywistoci, ktra ci nie satysfakcjonuje, skoro potrafisz stworzy rzeczywisto, ktra ci pociga!

Rozdzia 15
Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojej pracy

Poniej przedstawiamy kilka przykadw wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy


powszechnymi pragnieniami a przekonaniami, ktre dostrzegamy w yciu wielu osb w odniesieniu do ich pracy, zajmowanego stanowiska lub wykonywanego zawodu. W pierwszej kolejnoci podamy powszechne pragnienie, ktre ywi wielu ludzi w odniesieniu do swojej pracy, a nastpnie podamy list zawierajc seri powszechnych przekona dotyczcych tego pragnienia. W dalszej kolejnoci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopie wibracyjnej zgodnoci zachodzcej pomidzy tymi pragnieniami a przekonaniami. Aby mg urzeczywistni jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek bdzie wstanie pojawi si w twoim yciu, musi zaistnie zgodno na poziomie wibracyjnym pomidzy twoimi pragnieniami a twoimi przekonaniami. Czytajc kad z poniszych list, zwr uwag na uczucie zmniejszajcego si oporu - oznaczajce popraw stosunku wibracji - pomidzy wyszczeglnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie: Chc wykonywa prac przynoszc mi wicej satysfakcji. Przekonanie: Tego mnie nauczono, lecz wykonywanie tego typu pracy ju mnie znuyo. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moja praca bya ciekawsza na pocztku, kiedy bya dla mnie nowa. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). 44 44

Przekonanie: Tak jak nauczyem si wykonywania mojej pracy, tak samo mog nauczy si wykonywania wielu innych rzeczy w celach zarobkowych. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc wykonywa prac przynoszc mi wiksz satysfakcj finansow. Przekonanie: Nie jest moliwe, aby zarabia wicej w moim zawodzie, poniewa tyle zarabiaj ludzie wykonujcy mj zawd. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Istniej firmy, ktre pac lepiej ni pozostae i istnieje wiele innych firm o profilu podobnym do firmy, w ktrej obecnie pracuj. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moliwym jest znalezienie firmy, ktra potrafi bardziej doceni umiejtnoci, ktre mam do zaoferowania. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc pracowa w przyjemniejszym rodowisku pracy. Przekonanie: Moje rodowisko pracy jest wrcz odraajce. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Wprowadzenie kilku dobrych pomysw w poczeniu z niewielkim wykorzystaniem mojej inwencji twrczej spowoduje popraw mojego najbliszego otoczenia. Kto wie, moe ode mnie zacznie si na to moda. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Wizualizacja wprowadzenia kilku dobrych pomysw w poczeniu z moj determinacj postrzegania mojego rodowiska pracy w innym wietle sprawia, e moje miejsce pracy nic wydaje si w kocu takie ze. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc pracowa z ludmi miymi w obyciu. Przekonanie: Osobicie nie mam adnego wpywu na dobr personelu zatrudnionego w mojej firmie, a osoba, z ktr przyszo mi dzieli przestrze biurow, bardzo mnie irytuje. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moje rodowisko pracy obfituje w peen wachlarz osobowoci ludzkich. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Naprawd lubi t sympatyczn dziewczyn, ktra odbiera telefony. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc wykonywa prac stymulujc mj rozwj osobisty. Przekonanie: Czuj, e utknem w pracy bez moliwoci rozwoju. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Prawdopodobnie istniej moliwoci rozwoju w moim otoczeniu, ktrych jeszcze nie udao mi si dostrzec. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Praca, ktrej poszukuj, musi gdzie tutaj istnie, rozpoznam j, gdy j dostrzeg. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc by wolny.

45 45

Przekonanie: Nie dysponuj adn wolnoci w pracy imam wraenie, e mylami zawsze jestem w niej obecny. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moja praca zawiera w sobie elementy rnorodnoci i niektrych jej aspektw mio jest dowiadcza. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Jestem tutaj z wasnego wyboru i w kadej chwili mog podj decyzj o rezygnacji z pracy, jeli taka bdzie moja wola. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Kiedy wchodzisz w relacje z innymi ludmi, moesz mie czasami wraenie, e nieco wicej trudnoci moe przysparza ci dobr wasnych myli. Tak naturalnym odruchem wydaje si obserwowanie otaczajcych ci okolicznoci, a nastpnie doznawanie wstrzsu jako reakcji na nie. Lecz kiedy odkryjesz swoj umiejtno selekcjonowania tych dowiadcze oraz celowego i wiadomego wyboru punktw widzenia wywoujcych w tobie lepsze samopoczucie, zaczniesz pojmowa niezwycionego ducha swojej twrczoci. Z biegiem czasu, opanujesz umiejtno podtrzymywania poczenia ze swoimi pragnieniami bez wzgldu na okolicznoci panujce w twoim otoczeniu. A kiedy opanujesz umiejtno sprawowania kontroli nad swoimi wibracjami, spotyka ci bd w yciu wycznie sytuacje poprawiajce twoje samopoczucie.

Rozdzia 16.
Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do moich zwizkw midzyludzkich

Poniej przedstawiamy kilka przykadw wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy


powszechnymi pragnieniami, a przekonaniami, ktre dostrzegamy w yciu wielu osb w odniesieniu do ich zwizkw midzyludzkich. W pierwszej kolejnoci podamy powszechne pragnienie, ktre ywi wielu ludzi w odniesieniu do swoich zwizkw, a nastpnie podamy list zawierajc seri powszechnych przekona dotyczcych tego pragnienia. W dalszej kolejnoci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopie wibracyjnej zgodnoci zachodzcej pomidzy tymi pragnieniami SL przekonaniami. Aby mg urzeczywistni jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek bdzie wstanie pojawi si w twoim yciu, musi zaistnie zgodno na poziomie wibracyjnym pomidzy twoimi pragnieniami a twoimi przekonaniami. Czytajc kad z poniszych list, zwr uwag na uczucie zmniejszajcego si oporu - oznaczajce popraw stosunku wibracji - pomidzy wyszczeglnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie: Chc znale doskonaego dla mnie partnera. Przekonanie: Ju od tak dugiego czasu si za nim rozgldam. Wszyscy naprawd wspaniali ludzie znaleli ju swoich partnerw. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem).

46 46

Przekonanie: Dopiero niedawno postanowiem, e jestem naprawd gotowy na nowego partnera. Ciesz si, e mj partner nie pojawi si w moim yciu przed osigniciem przeze mnie gotowoci na niego. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Kiedy sobie co postanowi, zazwyczaj udaje mi si to osign. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Pragn poprawy relacji z moim partnerem. Przekonanie: Wydaje si, e wszystko, co robi, irytuje mojego partnera. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Kiedy si po raz pierwszy spotkalimy, nasz zwizek by cudowny. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Bardzo chciabym powrci do tych dawnych uczu mioci midzy nami. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc lepszej relacji z moim rodzicem/z moimi rodzicami. Przekonanie: Chocia ju od lat jestem dorosym czowiekiem, moja matka jest wci przekonana, e powinna mwi mi, co mam robi. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Mj ojciec interesuje si mn, poniewa pragnie, abym mia lepsze ycie. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moja matka naprawd ma dobre intencje, a jej sowa lub czyny, w niewielkim, bd w adnym stopniu, nie wpywaj na moje ycie. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc mie lepsz relacj z moim dzieckiem/z moimi dziemi. Przekonanie: Moje dziecko wyobraa sobie, e jestem dobr wrk, ktra przyniesie mu wszystko, czego sobie zayczy. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Kiedy byam w jego wieku, patrzyam na ycie zupenie inaczej ni teraz, ale wydaje mi si, e mj sposb patrzenia na ycie nie rni si tak bardzo od sposobu, w jaki on to czyni. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Oboje nieustannie si zmieniamy i jest to cudowne zjawisko. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc mie lepsze relacje z moim pracodawc. Przekonanie: Mj pracodawca nie jest chyba wiadomy wartoci, jak dla niego przedstawiam. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Chc, aby moja praca zawodowa wniosa znaczcy wkad w funkcjonowanie mojej firmy. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Praca, ktr wykonuj, przynosi mi satysfakcj niezalenie od tego, czy kto o niej wie, czy nie. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc umie lepiej z ludmi wspy. Przekonanie: Ludzie mnie nic rozumiej. Czuj si nieswojo w ich towarzystwie. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Rni ludzie maj rne osobowoci. Z niektrymi z nich dobrze si rozumiem. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). 47 47

Przekonanie: Mam dobre stosunki z tamt osob. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Kiedy rozpoczynasz wiadom prac nad przyjmowaniem prawidowej perspektywy w celu osignicia przekona poprawiajcych twoje samopoczucie, zawsze zachcamy ci, aby rozpocz to wiczenie na prostym przykadzie. Innymi sowy, nie wybieraj najtrudniejszej relacji do przetestowania swojej umiejtnoci poprawiania wzgldnoci wibracyjnej pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a punktem, w ktrym chciaby by. Kiedy sam przed sob wykaesz, e z atwoci potrafisz odnale lepsz perspektyw w odniesieniu do wikszoci tematw, dopiero wtedy moesz skupia si na sytuacjach przedstawiajcych dla ciebie wiksze wyzwanie. Z biegiem czasu, przekonasz si, e masz pen kontrol nad wasnym samopoczuciem, nad wasnym punktem skupienia uwagi, nad wasnym punktem przycigania, i nad wszystkim, co pojawia si w twoim yciu.

Rozdzia 17.

Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojej obfitoci finansowej

Poniej przedstawiamy kilka przykadw wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy


powszechnymi pragnieniami a przekonaniami, ktre dostrzegamy w yciu wielu osb w odniesieniu do ich bogactwa finansowego. W pierwszej kolejnoci podamy powszechne pragnienie, ktre ywi wielu ludzi w odniesieniu do pienidzy lub obfitoci finansowej, a nastpnie podamy list zawierajc seri powszechnych przekona dotyczcych tego pragnienia. W dalszej kolejnoci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopie wibracyjnej zgodnoci zachodzcej pomidzy tymi pragnieniami a. przekonaniami. Aby mg urzeczywistni jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek bdzie wstanie pojawi si w twoim yciu, musi zaistnie zgodno na poziomie wibracyjnym pomidzy twoimi pragnieniami a twoimi przekonaniami. Czytajc kad z poniszych list, zwr uwag na uczucie zmniejszajcego si oporu - oznaczajce popraw stosunku wibracji - pomidzy wyszczeglnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie: Chc mie wicej pienidzy. Przekonanie: Mam ju tak do tego, e nie sta mnie na rzeczy, ktrych pragn. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Jeli dobrze zaplanuj moje wydatki finansowe, mog nimi tak gospodarowa, aby pienidzy starczyo mi na duej. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem).

48 48

Przekonanie: Tak si ciesz, e mam wystarczajco duo pienidzy, by odoy pewn sum na zakup tej rzeczy, ktrej tak pragn. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, aby pienidze przychodziy do mnie z wiksz atwoci. Przekonanie: Mam wraenie, e zbyt wiele ycia powicam na zarabianie pienidzy. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Z pewnoci istniej prace, ktre s lepiej patne na godzin. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Ciesz si, e posiadam umiejtnoci zawodowe, dziki ktrym mog zarobi pienidze i ktre pokrywaj moje rachunki. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc czu si dobrze majc pienidze. Przekonanie: Moja matka mwia, e pienidze szczcia nie daj. Nawet wicej, bya przekonana, e rujnuj ludziom ycie. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Widziaem ludzi, ktrzy posiadali pienidze i byli szczliwi oraz takich, ktrzy ich nie posiadali i rwnie byli szczliwi. Widziaem rwnie takich, ktrzy posiadali pienidze i byli nieszczliwi oraz takich, ktrzy ich nie posiadali i rwnie byli nieszczliwi. Pienidze wcale nie musz rujnowa ludziom ycia. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Pienidze daj mi poczucie wolnoci. Znosz ograniczenia, a stwarzaj moliwoci. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc czu si dobrze z faktem, e inni nie maj pienidzy. Przekonanie: Uwielbiam mj nowy, luksusowy samochd, lecz nie czuj si dobrze z faktem, e tamten czowiek nie ma dachu nad gow. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Rozumiem, e fakt nie kupienia przeze mnie samochodu nie oznaczaby jednoczenie, i w bezdomny mczyzna miaby dach nad gow. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Kady ma dokadnie tyle pienidzy, ile oczekuje otrzyma i na ile sobie przyzwala. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc osign rwnowag finansow. Przekonanie: Niezalenie od tego, jak bardzo si staram lub jak ciko pracuj, zawsze pojawia si co, co powstrzymuje mnie od osignicia wikszej rwnowagi finansowej. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nie mam wiele kontroli nad iloci pienidzy, ktra napynie do mnie w tym tygodniu, ale w pewnym stopniu, mam kontrol nad wysokoci moich wydatkw. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Stopniowo osigam rwnowag finansow. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem) . Pragnienie: Chc uwolni si od dugw. 49 49

Przekonanie: Jestem wycieczony cigym popadaniem w tak wielkie dugi. Miesiczne wydatki pochaniaj tak du cz moich przychodw, e prawie nic nie zostaje mi na czerpanie radoci z ycia. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Odpowiedzialne zaduanie si nie jest takie ze, dziki niemu mogem pewnymi rzeczami nacieszy si wczeniej ni bybym w stanie nie korzystajc z niego. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Jestem w stanie osign finansow rwnowag zaduajc si lub nie. Niektre z firm odnoszcych najwiksze sukcesy na wiecie s jednoczenie jednymi z najbardziej zaduonych. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Kiedy podejmiesz decyzj o poprawieniu relacji wibracyjnej pomidzy tym, czego pragniesz na paszczynie finansowej, a tym, w co obecnie wierzysz w tej kwestii, zaczniesz dostrzega natychmiastowe rezultaty. Poniewa finanse wpywaj na ksztat twojego ycia w tak wieloraki sposb i dotykaj tak wiele z jego paszczyzn, coraz czciej powicasz im swoje myli. Zatem jeli starasz si uzyska lepsze samopoczucie w sytuacjach, w ktrych pojawia si temat pienidzy, uda ci si wtedy jednoczenie szybko zmieni swj punkt przycigania. Poprawa relacji wibracyjnej pomidzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami, stanie si natychmiast widoczna.

Rozdzia 18
Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego wiata

Poniej przedstawiamy kilka przykadw wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy


powszechnymi pragnieniami a przekonaniami, ktre dostrzegamy w yciu wielu osb w odniesieniu do otaczajcego ich wiata. W pierwszej kolejnoci podamy powszechne pragnienie, ktre ywi wielu ludzi w odniesieniu do wiata, a nastpnie podamy list zawierajc seri powszechnych przekona dotyczcych tego pragnienia. W dalszej kolejnoci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopie wibracyjnej zgodnoci zachodzcej pomidzy tymi pragnieniami a przekonaniami. Aby mg urzeczywistni jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek bdzie wstanie pojawi si w twoim yciu, musi zaistnie zgodno na poziomie wibracyjnym pomidzy twoimi pragnieniami a twoimi przekonaniami. Czytajc kad z poniszych list, zwr uwag na uczucie zmniejszajcego si oporu - oznaczajce popraw stosunku wibracji - pomidzy wyszczeglnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie: Chc, aby na wiecie yo si szczliwiej. Przekonanie: Na wiecie jest tyle cierpienia. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem) . Przekonanie: Miaem cakiem dobre ycie. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Spjrz, jaka szczliwa jest tamta maa dziewczynka. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, aby ludzie na wiecie yli ze sob w dobrych stosunkach.

50 50

Przekonanie: Wydaje si, e wiat targany jest tyloma konfliktami i tak wiele wojen si na nim toczy. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nie wszyscy ludzie uczestnicz w tych konfliktach. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Wiele ludzi na caym wiecie yje w radoci. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, eby na wiecie yo si bezpieczniej. Przekonanie: Co bdzie jeli wydarzy si jaka katastrofa, jak np. trzsienie ziemi, fala pywowa lub eksplozja jdrowa, ktra zakci Dobrostan panujcy na naszej planecie? (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Ju od duszego czasu yjemy z grob takich wydarze, jak rwnie z ich przejawami w rzeczywistoci i nadal udaje nam si nie tylko przey, ale rwnie dobrze prosperowa. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Wszystko wskazuje na to, e na naszej planecie dominujcym stanem jest Dobrostan. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, aby na wiecie yo si zdrowiej. Przekonanie: W obecnych czasach tyle rzeczy na Ziemi zagraa naszemu zdrowiu. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Pomimo faktu, i niektre obszary na wiecie wydaj si by tak zanieczyszczone, e a toksyczne, istnieje wiele takich obszarw, ktre przeywaj swj wielki rozkwit. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nasza planeta posiada ogromne waciwoci odnowy rodowiska. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc czerpa wicej dowiadcze z tego wiata. Przekonanie: wiat, w ktrym yjemy, jest przeogromny, a ja dowiadczam tak niewielkiej jego czci. Mam wraenie, e tak wiele mnie omija. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Dziki technologii wiat zrobi si taki may i atwo dostpny. Mam moliwo obejrzenia wielu miejsc i zebrania o nich informacji zanim osobicie je odwiedz. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Uwielbiam odkrywa wiat. Zamierzam zwraca wicej uwagi na otaczajcy mnie wiat w kadym miejscu, w ktrym si znajd. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). W dawnych czasach, zanim technologia daa ci moliwo obejrzenia tego, co dzieje si w kadej wiosce lub w kadym miecie na twojej planecie, istniaa moliwo obserwacji osb w twoim otoczeniu i, w wikszoci przypadkw, zachowania swojej wiadomoci Dobrostanu. Natomiast w obecnych czasach, w ktrych rodki masowego przekazu tak wielki nacisk kad na ogniska niepokoju spoecznego, wojny i klski ywioowe, twoja obserwacja wiata przez soczewki wiadomoci medialnych, zorientowanych na przedstawienie negatywnego obrazu rzeczywistoci, buduje niesamowicie znieksztacony obraz Dobrostanu na waszej planecie. Nic nie powoduje tak silnego poczucia bezsilnoci wobec zdarze wystpujcych na wiecie, jak nieustanne wizualne przypominanie wydarzajcych si tragedii, ktre ciebie osobicie nie dotycz i na ktre nie jeste w stanie wpyn.

51 51

Pragniemy, aby osign zrozumienie, i angaowanie si w te sprawy nie jest twoim obowizkiem. Natomiast twoim obowizkiem jest zadbanie o wasn Rwnowag Energetyczn, a kiedy ci si to uda, twj wiat osignie doskona harmoni z Energi rda.

Rozdzia 19
Wzgldno wibracyjna w odniesieniu do mojego rzdu

Poniej przedstawiamy kilka przykadw wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy


powszechnymi pragnieniami a przekonaniami, ktre dostrzegamy w yciu wielu osb w odniesieniu do ich rzdu. W pierwszej kolejnoci podamy powszechne pragnienie, ktre ywi wielu ludzi w odniesieniu do swojego rzdu, a nastpnie podamy list zawierajc seri powszechnych przekona dotyczcych tego pragnienia. W dalszej kolejnoci, po tych przekonaniach, podamy w nawiasach stopie wibracyjnej zgodnoci zachodzcej pomidzy tymi pragnieniami a przekonaniami. Aby mg urzeczywistni jakiekolwiek pragnienie lub zanim cokolwiek bdzie w stanie pojawi si w twoim yciu, musi zaistnie zgodno na poziomie wibracyjnym pomidzy twoimi pragnieniami a twoimi przekonaniami. Czytajc kad z poniszych list, zwr uwag na uczucie zmniejszajcego si oporu - oznaczajce popraw stosunku wibracji - pomidzy wyszczeglnionym pragnieniem a powszechnie kojarzonym z nim przekonaniem. Pragnienie: Chc, aby rzdem kierowali mdrzy i odpowiedzialni przywdcy. Przekonanie: Przywdcy stojcy na czele mojego rzdu wydaj si niepowani i nieodpowiedzialni. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: W naszym rzdzie prawdopodobnie pracuje grupa utalentowanych i mdrych osb, wysoko wykwalifikowanych i zorientowanych w wielu dziedzinach. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Podobaa mi si wypowied tamtego przedstawiciela rzdu w tej kwestii. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, aby praca mojego rzdu odzwierciedlaa pragnienia i sprawy lece w krgu zainteresowa ludzi, ktrych jest przedstawicielem. Przekonanie: Przed wyborami, walczc o nasze gosy, politycy skadaj nam obietnice, a po wyborach, wykorzystuj swoje stanowiska do zaatwiania prywatnych interesw. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nasz rzd jest niezwykle skomplikowan jednostk. Kiedy rwnowaga niektrych jego struktur wydaje si by zakcona, inne skutecznie wywizuj si ze swojej suby spoeczestwu. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: ycie w tym cudownym spoeczestwie ma tak wiele zalet. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, aby mj rzd zrozumia, e istnieje po to, aby suy ludziom, ktrych jest przedstawicielem. Przekonanie: Nasz rzd sta si instytucj napdzajc swoje wasne istnienie i funkcjonowanie, ktra zdaje si zapomina, e istnieje po to, aby suy ludziom, ktrzy j wybrali. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). 52 52

Przekonanie: Chocia nasz rzd czasami dziaa nieskutecznie, nie sdz, aby yoby nam si lepiej bez niego. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Nasz rzd skada si z wielu resortw, jak rwnie z wielu ludzi majcych dobre intencje. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc, aby w moim rzdzie panowaa sprawiedliwo i rwnowaga. Przekonanie: Administracja naszego obecnego rzdu nawet nie stara si przyzna, e mog istnie inne punkty widzenia zasugujce na wzicie pod uwag. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Przyznaj, e mj rzd wydaje mi si wyjtkowo niesprawiedliwy i niezrwnowaony w sytuacjach, w ktrych pogldy jego przedstawicieli odbiegaj od moich wasnych. By moe zachodzca midzy nami rozbieno pogldw stanowi cz procesu rwnowaenia Energii. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Pomimo faktu, i czasami nie zgadzam si z kierunkiem dziaa podejmowanych przez sprawujcych wadz przedstawicieli rzdu, nasz system sprawowania wadzy dba o to, aby adna administracja rzdowa nie sprawowaa wadzy wiecznie. Zatem rwnowaga w rzdzie w kocu nadejdzie, chocia jej zaistnienie moe wymaga nieco czasu. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc rzdu, ktry bdzie si cieszy szacunkiem innych rzdw i ludzi na caym wiecie. Przekonanie: Wstydz si za dziaania mojego rzdu, ktre, w oczach innych narodw, wygldaj na aroganckie i suce wasnym interesom. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Moja opinia na temat rzdu, jak rwnie opinie przedstawicieli innych narodw, oparte s na bardzo ograniczonym zakresie informacji. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Obecno mojego narodu, jak rwnie wysiki mojego rzdu podejmowane w przeszoci i w teraniejszoci, ogromnie wzbogaciy wiat, w ktrym yjemy. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Pragnienie: Chc rzdu, ktry bdzie odpowiedzialnie gospodarowa powierzonymi mu rodkami publicznymi. Przekonanie: Gdyby mj rzd by zwyk firm, a jego wydatki nieustannie przekraczayby jego przychody, zbankrutowaby i zniknby z rynku wieki temu. (Takie przekonanie jest w wibracyjnej niezgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Zdaj sobie spraw z tego, e moje obawy narastajce wok kwestii nieodpowiedzialnoci rzdu za powierzone mu rodki publiczne, w wikszym stopniu wypywaj z mojego lku o przyszo kraju ni z obecnych wydarze w nim zachodzcych. (Takie przekonanie jest w wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Przekonanie: Chocia administracja naszego rzdu si rozrasta, a jej wydatki nieustannie wzrastaj, oglny standard ycia narodu stopniowo si podnosi. (Takie przekonanie jest w jeszcze wikszej wibracyjnej zgodnoci z wyej przytoczonym pragnieniem). Wielu ludzi, w pocztkowej fazie podjcia decyzji dotyczcej zadbania o rwnowag wasnej Energii, wzdryga si na myl o tym by, w sytuacji wtpliwej, przechyli szal raczej na korzy strony, z ktrej pogldami stanowczo si nie zgadzaj, ni na jej niekorzy. Nie ma takiego punktu widzenia dotyczcego spraw rzdowych (zreszt jakichkolwiek innych spraw), w kwestii ktrych 53 53

pragnlibymy na ciebie wpyn pozytywnie lub negatywnie. Pragniemy tylko, aby odnalaz drog do zestrojenia si z wasn Energi. A to z tego wzgldu, i kiedy tego dokonasz, twoje wasne ycie i twj wasny wiat odzwierciedla bd t rwnowag, a do chwili, w ktrym to nie nastpi, nie ma na tym wiecie wystarczajcej iloci dziaania, ktre mgby przedsiwzi aby zrwnoway ten dysonans Energii.

Rozdzia 20.
Ponowne dostrajanie si do swoich wibracji Dobrostanu

Jeli reagujesz tak, jak wikszo ludzi, lektura poprzedniego II rozdziau zawierajca przykady
pragnie i przekona, spowodowaa aktywacj w tobie wielu wibracji. Prawdopodobnie, poczue w sobie swoj wasn harmoni, bd dysharmoni, w stosunku niektrych jej fragmentw, gdy atwo jest straci z oczu swj wasny cel, kiedy czyta si wykaz tematw mogcych mie zwizek z niektrymi aspektami twojego ycia. Jednake, chcielibymy, aby zapamita t wan przesank, ktr do ciebie kierujemy: Koniecznym jest, aby wibracja twojego pragnienia bya zgodna z wibracj twojego przekonania, gdy bez harmonii tych wibracji, ty sam nie moesz osign harmonii ze rdem. A dopki ty sam pozostawa bdziesz w dysharmonii ze rdem, dopty nie jeste w stanie przyzwoli na pojawienie si w twoim yciu Dobrostanu, o ktry prosie. Czytajc przykady zawarte w poprzednim rozdziale (a na kocu niniejszego rozdziau zachca ci bdziemy do powrotu do nich i ponownej ich lektury), by moe zauwaye, e zgodzie si z pragnieniami (lub niektrymi z nich), ktre przytoczylimy tytuem przykadw oraz, e rwnie zgodzie si z wieloma z pierwszych przykadw przekonania, jakie podalimy, ktre byo w wibracyjnej niezgodnoci z przytoczonym pragnieniem. Innymi sowy, bardzo powszechnym zjawiskiem wrd ludzi jest to, i pragn oni mie wicej pienidzy, jednoczenie wierzc, e na wiecie po prostu nie istnieje wystarczajco duo zasobw pienidzy. Bardzo powszechnym zjawiskiem wrd ludzi jest to, i pragn oni zgubi niechciane kilogramy, jednoczenie wierzc, e nie ma takich diet, ktre przyniosyby podane przez nich rezultaty. Bardzo powszechnym zjawiskiem wrd ludzi jest to, i pragn oni mie zdrowe ciao, jednoczenie wierzc, e nie ma lekarstwa na fizyczne schorzenie, ktre ich trapi.

Rwnowaenie wibracji pomidzy twoimi pragnieniami a przekonaniami


Celem przykadw, ktre powyej przytoczylimy, byo uatwienie ci zrozumienia faktu, i twoim zadaniem jest zaprowadzi rwnowag wibracyjn pomidzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami. Niezalenie od tego, czy twoje ciao jest, w chwili obecnej, zdrowe; czy obecnie dysponujesz kwot, ktr moesz w caoci wyda, moesz spojrze na swj obecny stan rzeczy i rozmawia o obecnym stanie tych rzeczy, nie powodujc jednoczenie wibracyjnej dysharmonii pomidzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami. Lecz jeli na pewnej paszczynie ycia sprawy nie wygldaj tak, jakby sobie tego yczy, nie moesz nadal mwi o nich w ich obecnej postaci, nie powodujc, tym samym, wibracyjnej dysharmonii pomidzy twoim pragnieniem, a twoim przekonaniem. I owa dysharmonia wibracyjna nie pozwoli ci zrealizowa swojego pragnienia. Pamitaj przy tym, e twoje emocje, w takiej chwili, wska na w brak rwnowagi w wibracjach.

54 54

Oto twj najwyszy stopie rwnowaenia energii


Czytajc przytoczone w poprzednim rozdziale przykady przekona i pragnie, postaraj si uwiadomi sobie swoje uczucia dysharmonii wystpujcej pomidzy podanym pragnieniem, a pierwszym podanym przykadem przekonania. Nastpnie, zwr uwag na to, czy masz poczucie ulgi czytajc drugi przykad przekonania oraz czy to poczucie ulgi wzmaga si po przeczytaniu trzeciego przykadu przekonania. Aby dozna cudownej poprawy jakoci swojego ycia - na jakiejkolwiek wanej dla ciebie paszczynie - musisz tylko zrozumie, a nastpnie celowo poprawi relacj wibracji pomidzy twoim pragnieniem, a twoim przekonaniem - na tym wanie polega najwyszy stopie rwnowaenia Energii. atwo jest zagubi si w dyskusji na temat tego, co jest suszne, a co nie, lub: co jest prawd, a co faszem. Wiele osb bdzie podawa tego typu argumenty: Ale, to wanie ma miejsce, i nie mog zaprzecza temu, co w efekcie ma miejsce. Jako dalszy argument bd podawa, e wiele innych osb zgodzi si z nimi, e to jest nie fair, a tamto jest niewaciwe. Jednak, my chcemy, aby uwiadomi sobie, e uwaga, jak kierujesz na te sprawy - ktre aktywuj w tobie wibracje przeciwstawne do twoich wasnych pragnie - nie pozwol ci kiedykolwiek osign poprawy relacji wibracji, ktrej poszukujesz. Nie moesz bowiem, nieustannie stwarza warunki do aktywowania si w tobie rodzaju wibracji, ktre s przeciwstawne twoim wasnym intencjom, a jednoczenie mie nadziej, e intencje te kiedykolwiek si urzeczywistni. Musisz najpierw dostroi wibracj twojej Istoty (fizycznej) do wibracji Energii rda.

Rozdzia 21
Odnajdywanie harmonii wibracyjnej z twoj Istot Wewntrzn

Posiadanie nieustannej wiadomoci wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy twoim


aktualnym punktem skupienia a punktem skupienia twojej Istoty Wewntrznej jest niezwykle wartociowe, jeli bdziesz pamita o skupianiu uwagi twojej Istoty Wewntrznej na efekcie kocowym, ktrego pragniesz, a nastpnie, jeli postarasz si odnale harmoni wibracyjn ze swoj Istot Wewntrzn, odnajdziesz wtedy harmoni wibracyjn z twoim upragnionym efektem kocowym. Istnieje wiele cennych i poprawiajcych samopoczucie powodw, dla ktrych warto postara si o osignicie harmonii z twoj Istot Wewntrzn/rdem/Tym Kim-Naprawd-Jeste: Owa Nie-Fizyczna cz ciebie stanowi sum wszystkiego, czym si stae i dziki temu, osigna niesamowit mdro. Owa Nie-Fizyczna cz ciebie jest Energi rda i z tej racji, stanowi wibracyjny odpowiednik mioci i Dobrostanu. Owa wibracja twojej Istoty Wewntrznej jest Czyst i Pozytywn Energi (posugujc si twoimi sowami - jest wolna od oporu) i z tego te wzgldu, posiada potn si i skuteczno. Zatem, kiedy podejmujesz wysiek osignicia bliszej wibracyjnej harmonii z ow Nie-Fizyczn czci ciebie, otworzysz si na t mdro, mio, Dobrostan i moc. Kiedy zestrajasz si ze swoim rdem, ogarnia ci uczucie jasnoci umysu, witalnoci, entuzjazmu, pasji i Dobrostanu, ktre s czci twojej natury.

55 55

Czy przyzwalam na mj Dobrostan, czy stawiam mu opr?


Wibracyjne zestrojenie si z twoim rdem okrelamy mianem przyzwalania. Utrat owego zestrojenia si ze swoim rdem okrelamy mianem mniejszego przyzwalania. Im bardziej tracisz owo zestrojenie i jednoczenie, w im mniejszym stopniu przyzwalasz na swoje Poczenie ze rdem, tym bardziej osigasz stan wibracyjnego oporu: oporu wobec rozkwitu, oporu wobec doskonaego zdrowia, oporu wobec jasnoci umysu, oporu wobec obfitoci oraz oporu wobec twojego osobistego Dobrostanu. Wsuchanie si w przekaz pyncy z twoich emocji pomoe ci uzyska wiadomo stopnia przyzwalania lub stawiania oporu w danym momencie. Im lepsze twoje samopoczucie, tym bardziej przyzwalasz na Poczenie ze rdem. Im gorsze twoje samopoczucie, tym mniej przyzwalasz na swoje Poczenie ze rdem.

Twoja najwaniejsza decyzja


Kiedy postanowisz nada swojej wiadomoci wzgldnoci wibracyjnej pomidzy tob a twoim podj, gdy oznacza ona, e wiadomie zaktywowae w sobie swj wasny System Naprowadzania Emocji i ju nigdy si nie zagubisz. Kiedy zrozumiesz swoje emocje oraz ich znaczenie, a jednoczenie bdziesz w stanie wiadomie poprawi swoje samopoczucie za porednictwem celowego i wiadomego wyboru coraz to bardziej poprawiajcych samopoczucie myli, nie bdzie takiej intencji, ktrej nie bdziesz wstanie z atwoci zrealizowa... Wszystko, czego pragniesz, z atwoci i szybkoci pojawi si wtedy w twoim yciu. rdem najwiksze znaczenie, podejmiesz najwaniejsz decyzj, jak kiedykolwiek moesz Kiedy nowe intencje nadal bd si w tobie rodzi, twoja wiara w twoj umiejtno ich realizacji rwnie wzronie. Poczujesz si wolny, niezwyciony, ogarnie ci gorce pragnienie i rado. Poczujesz si tak, jak czuje si twoja Istota Wewntrzna: odczujesz rado pync z kontrastu powodujcego narodziny pragnie, ktre maj moc przywoywania Energii tworzcej wiaty i pyn bdziesz na fali owego niepowstrzymanego i rwcego prdu towarzyszcego Postpowej Fali Aktu Tworzenia. Mwic prociej, relacja wibracyjna pomidzy tob a twoj Istot Wewntrzn przekada si na rnic pomidzy emocjami, ktre wywouj w tobie dobre samopoczucie, a emocjami, ktre wywouj w tobie ze samopoczucie. Emocje wzbudzajce w tobie dobre samopoczucie, wskazuj na zestrojenie si ze rdem lub na przyzwalanie na Poczenie ze rdem, podczas gdy emocje powodujce w tobie ze samopoczucie wskazuj na dysonans z Energi rda lub na stawianie oporu wobec tej Energii.

Wolno lub jej brak jako kwestia percepcji


Kiedy zastanowisz si nad wachlarzem emocji rozpocierajcym si od uczu poprawiajcych samopoczucie takich jak: rado, mio i wdziczno... a po uczucia depresji, rozpaczy, lku i smutku, czy potrafisz odczu ile siy dodaj emocje wzbudzajce w tobie dobre samopoczucie, a ile siy odbieraj emocje pogarszajce twoje samopoczucie? Czy wyczuwasz poczucie wolnoci na jednym kracu skali oraz brak owego poczucia wolnoci na drugim kracu skali? Koniec Skali Naprowadzania Emocji powodujcy dobre samopoczucie odpowiada wibracji percepcji wolnoci. Koniec Skali Naprowadzania Emocji powodujcy ze samopoczucie odpowiada wibracji percepcji braku wolnoci. Wolno lub jej brak to kwestia percepcji, poniewa niezalenie od tego, czy to rozumiesz, czy nie, jeste cakowicie wolny, gdy nikt nie jest w stanie wej do twojego wntrza i emitowa za ciebie wibracje, gdy tylko twoja wasna barwa wibracyjna wpywa na twoje wasne dowiadczenia yciowe. A zatem, ogromn warto posiada rozpoznanie, z twojego wasnego punktu widzenia, uczucia cakowitej wolnoci, bd te uczucia bezkresnej 56 56

mocy, jakie sygnalizowane s przez pewne emocje, jak rwnie uczucia absolutnego zniewolenia lub braku siy i mocy, na jakie wskazuj inne emocje. Twoja Istota Wewntrzna lub rdo rozumie, i w kadych okolicznociach, dysponujesz wolnoci tworzenia tego, czego pragniesz, lecz kiedy twoja percepcja podpowiada ci, e nie jeste wolny, owe negatywne emocje wypywajce z depresji, rozpaczy, bd te lku, wskazuj na twoj dysharmoni wzgldem rda. Twoja Istota Wewntrzna lub rdo rozumie, i w kadych okolicznociach dysponujesz wolnoci tworzenia tego, czego pragniesz. Zatem kiedy twoja percepcja komunikuje ci, e jeste wolny, odczuwasz owe potwierdzajce, idealnie pasujce i harmonizujce uczucia pozytywnych emocji, ktre wskazuj na twoje zestrojenie si ze rdem. Kiedy postanowisz, i nie ma rzeczy waniejszej ni twoje dobre samopoczucie, osigasz wiadomo rzeczy najwaniejszej, gdy oznacza to, e postanowie wiadomie i celowo zarzdza wibracyjn relacj pomidzy tob a twoim rdem. Podje decyzj o skorzystaniu z twojego Systemu Naprowadzania Emocji, z ktrym przyszede na wiat, w celu monitorowania i kontrolowania wzgldnoci wibracyjnej zachodzcej pomidzy twoim obecnym punktem skupienia uwagi, a nastpujc po nim wibracj oraz wibracj twojej Istoty Wewntrznej. Podje decyzj o zadbaniu o swoje Poczenie ze rdem. Postanowie rozkwita i dobrze prosperowa raczej ni odcina si od rda. Dokonae wyboru jasnoci umysu, witalnoci, entuzjazmu, obfitoci wszelkich rzeczy, ktre uwaasz za dobre - oraz radosne.

Rozdzia 22.
Twj punkt przycigania, a czynnik poczucia ulgi

Powiemy teraz co bardzo istotnego, a zarazem niesamowicie oczywistego: Znajdujesz si w


miejscu, w ktrym si znajdujesz. To, o czym mylae w przeszoci oraz to, o czym obecnie mylisz, stworzyo rezultat w twoim akcie tworzenia, a zarazem w twoim yciu, w postaci TegoCo-Istnieje. I to byoby na tyle! Jednake, chcielibymy, aby zwrci ca swoj uwag na wzgldno wibracyjn pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a punktem, w ktrym chciaby si znale - gdy tam znajduje si caa twoja moc. Tam kryje si dreszczyk geniuszu tworzenia. Owa wibracyjna rozbieno pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a punktem, w ktrym chciaby si znale, stanowi ow aren tworzenia, na ktr przyszede odgrywa swoj rol, a nosi ona nazw: Postpowej Fali Aktu Tworzenia. Wanie tego przyszede tutaj dowiadczy i tym przyszede si cieszy - aby nigdy tego procesu nie ukoczy. Zatem miejsce, w ktrym obecnie si znajdujesz i twoje obecne samopoczucie, rwnowane s twojemu wibracyjnemu punktowi przycigania. A jeli masz tego wiadomo, twoje samopoczucie podpowie ci, w jakim stopniu twoja percepcja miejsca, w ktrym obecnie si znajdujesz, odpowiada lub nie odpowiada wibracji rda. Jeli, w chwili obecnej, twoj intencj jest osignicie najlepszego moliwego odpowiednika wibracji twojego rda, oznacza to, e bdziesz siga lub bdziesz poszukiwa myli powodujcych w tobie coraz to lepsze samopoczucie, a kiedy znajdziesz myl powodujc w tobie lepsze samopoczucie, doznasz poczucia ulgi. 57 57

Skala Naprowadzania Emocji, czyli od przyzwalania do stawiania oporu


Wyobra sobie Skal Naprowadzania Emocji, na ktrej jednym kracu znajduj si myli wzbudzajce dobre uczucia, a na drugim kracu - myli powodujce ze uczucia. Nastpnie, przyjmij do wiadomoci, e koniec skali, ktry powoduje dobre samopoczucie, rwnoznaczny jest z przyzwalaniem, a drugi koniec skali, ktry powoduje ze samopoczucie, rwnoznaczny jest ze stawianiem oporu. Zatem jest spraw oczywist, e w zalenoci od twojego wyboru myli, moesz przesuwa si w dowolne miejsce na tej skali. Analogicznie, spraw oczywist jest to, e im dalej znajdziesz si od jednego koca skali, tym bliej przesuniesz si w kierunku drugiego koca skali. Innymi sowy, ta myl powoduje lepsze samopoczucie, tamta myl powoduje gorsze samopoczucie. Myl poprawiajca samopoczucie wskazuje na przyzwalanie, tamta myl powodujca gorsze samopoczucie wskazuje na stawianie oporu... Skal twoich emocji mona by przedstawi nastpujco: 1. Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Wdziczno 2. Pasja 3. Entuzjazm / Gorce pragnienie / Poczucie szczcia 4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara 5. Optymizm 6. Penia nadziei 7. Zadowolenie 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 11. Uczucie przytoczenia 12. Rozczarowanie 13. Powtpiewanie 14. Zamartwianie si 15. Obwinianie 16. Zniechcenie 17. Gniew 18. Zemsta 19. Nienawi / Wcieko 20. Zazdro 21. Brak poczucia bezpieczestwa / Poczucie winy / Poczucie bycia niegodnym 22. Lk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoci. Poniewa czsto uywa si tych samych sw dla wyraenia odmiennych znacze, a rne sowa s czsto uywane dla wyraenia tych samych znacze, wyej wymienione etykiety sowne opisujce uczucia nie oddaj ze 100% dokadnoci uczu kadej osoby, ktra je czuje. W rzeczy samej, przylepianie etykiet sownych emocjom mogoby wywoa zamieszanie i odwrci twoj uwag od waciwego celu, ktrym jest Skala Naprowadzania Emocji. Najistotniejsz rzecz jest to, aby wiadomie siga po lepsze uczucie tj. uczucie o wyszych wibracjach. Sowo, jakiego uyjesz do opisu tego uczucia, nie ma znaczenia.

Nieustannie sigaj po uczucie ulgi od oporu


Dosy skutecznym sposobem na zrwnowaenie Energii jest bezustanne siganie po uczucia przynoszce ulg. Uczucie przynoszce ulg zawsze wskazuje na popraw twojej wibracji i zawsze oznacza uwolnienie oporu lub wzmoenie przyzwalania - a gdybymy to my byli na waszym 58 58

fizycznym miejscu, czynnik poczucia ulgi uczynilibymy najistotniejszym aspektem naszej wasnej wiadomoci. Kiedy nieustannie bdziesz poszukiwa sposobu na spogldanie na wszystko tak, aby powodowao to w tobie nieco lepsze samopoczucie ni to, ktre w chwili obecnej odczuwasz, coraz to bardziej zblia si bdziesz do postrzegania wiata w sposb, w jaki postrzega go twoja Istota Wewntrzna. A w efekcie tego, pozostawisz za sob opr. Twj wasny opr jest jedynym czynnikiem, ktry powstrzymuje ci przed realizacj wszystkich cudownych rzeczy, ktrych pragniesz. Choroba bierze si z oporu. Chaos bierze si z oporu. Ubstwo bierze si z oporu. Smutek bierze si z oporu. Wypadki samochodowe bior si z oporu... To wszystko, co uwaasz za ze, istnieje tylko dlatego, e stawiasz opr swojemu naturalnemu Dobrostanowi.

Nie istnieje rdo tego, co niepodane


Nie wchodzisz do pokoju i nie rozgldasz si za przyciskiem ciemnoci, gdy rozumiesz, e nie istnieje przycisk, ktry powoduje zalanie pokoju ciemnoci, ktry zastpowaby rdo wiata. Uywajc tej samej zasady, nie istnieje rdo choroby lub za, lecz tylko opr, ktremu si oddajesz, wobec naturalnego rda Dobrostanu. Siganie po uczucie ulgi, chwila po chwili, myl po myli, i temat po temacie, przybliy ci coraz to bliej do rda twojego Dobrostanu. Kiedy zalee ci bdzie na dobrym samopoczuciu, i kiedy celowo postarasz si postrzega rzeczy w sposb powodujcy w tobie coraz to lepsze samopoczucie (widzc we wszystkim to, co najlepsze, zamiast tego, co najgorsze), bdziesz przyzwala na wicej i stawia mniejszy opr, a okolicznoci i zdarzenia pojawiajce si w twoim yciu, zaczn niezwocznie odzwierciedla te zmiany. Uczucie ulgi wskazuje na uwolnienie oporu, co oznacza to samo, co podanie w kierunku wzmoonego przyzwalania. Na tym polega skuteczne wykorzystanie twojego Systemu Naprowadzania Emocji.

Rozdzia 23
Rwnowaenie energii dla radosnego aktu twrczego

Otaczajca ci rnorodno lub inaczej mwic, kontrast, przedstawia ogromn warto, gdy
zawiera ona dane, z ktrych bior swj pocztek twoje osobiste preferencje i pragnienia. Jeste twrc i tworzysz wasn rzeczywisto za porednictwem mocy twojego punktu skupienia. W kadym momencie twojego ycia i w kadym dowiadczeniu, jakiego doznajesz, rnorodno twojego ycia inspiruje ci do wysyania z siebie nowych pragnie oraz do uaktualniania pragnie ju wyemitowanych. Zatem zogniskowane pragnienie nigdy nie przestaje wypywa z twojego wntrza.

59 59

Rozwj Wszechwiata uzaleniony jest od nastpujcego procesu: kontrast powoduje zogniskowanie pragnienia, po czym, za spraw dziaania Prawa Przycigania, Energia rda odpowiada na to pragnienie. Innymi sowy, kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz. Wiele osb posuguje si argumentem, e prosili, ale nie otrzymali tego, o co prosili, na co my odpowiadamy, e za kadym razem, kiedy ktokolwiek, z jakiejkolwiek perspektywy, prosi o cokolwiek, to zawsze to otrzymuje. Jednake, owa czynno wysyania prb, o ktrej mwimy, nie polega na sformuowaniu sw lub zda, lecz na emitowaniu z siebie wibracji, ktrymi w naturalny sposb emanujesz, kiedy dowiadczasz kontrastu. Nie moesz bowiem zatrzyma procesu wysyania prb; wysyanie prb to najbardziej naturalny, a zarazem, najistotniejszy efekt ycia w rodowisku przepenionym kontrastem, w ktrym jeste zogniskowany. Powodem (jedynym powodem), dla ktrego ludzie kiedykolwiek znajduj si w sytuacji, w ktrej prosili o co, czego jeszcze nie otrzymali jest to, i, na poziomie wibracyjnym, sami siebie powstrzymuj od realizacji swoich wasnych pragnie. Musi bowiem wystpi rwnowaga wibracyjna pomidzy czstotliwociami wibracji tego, czego pragn a czstotliwociami wibracji, ktre, w przewaajcej mierze, s w nich aktywne.

Przykady rwnowaenia kontrastujcych ze sob czstotliwoci wibracyjnych


Poniej przedstawione przykady poka ci, w jaki sposb moesz skorzysta z naturalnego kontrastu panujcego w twoim otoczeniu fizycznym, wykorzystujc swj System Naprowadzania Emocji i celowo poprawiajc relacj wibracji pomidzy twoimi pragnieniami, a przekonaniami. Ponisze przykady stanowi prezentacj procesu Celowego Rwnowaenia Energii w celu dokonania radosnego aktu twrczego: Obecna sytuacja kontrastu: i wreszcie na koniec opiszemy powszechn sytuacj Tego-Co-Istnieje. (Zwr uwag na przekonania aktywne w kontekcie obecnej sytuacji). Wynikajce z powyszego pragnienie(a): w nastpnej kolejnoci, przedstawimy list pragnie rodzcych si pod wpywem kontrastu. (Gdy za kadym razem, kiedy znajdujesz si w sytuacji, w ktrej wiesz, czego nie chcesz, w tym samym momencie kontrastu, zawsze uwiadamiasz sobie wyraniej to, czego naprawd chcesz). Wynikajca(e) z powyszego emocja(e) lub wskazwka(i) wibracyjnego dysonansu: w dalszej kolejnoci wymienimy emocje, ktre wskazuj na obecnie aktywne wibracje (przekonania). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: W tym momencie, podamy kilka zda majcych pomc ci zestroi obecn aktywn wibracj (przekonania) z pragnieniem. Czytajc je zaobserwuj, czy odczuwasz popraw wzgldnoci wibracyjnej pomidzy pragnieniami a przekonaniami. Uwiadom sobie, e uczucie ulgi wskazuje zarwno na uwolnienie oporu, jak i na popraw relacji wibracyjnej zachodzcej pomidzy pragnieniem a przekonaniem. Innymi sowy, im lepiej si czujesz, tym bardziej zrwnowaone s twoje Energie. (Oczywicie, mgby rwnie uj to w ten sposb: Im bardziej zrwnowaone s moje Energie - tym lepiej si czuj). Wynik kocowy: i wreszcie na koniec wskaemy na konkretn popraw relacji wibracyjnej pomidzy pragnieniem a przekonaniem w takiej postaci, w jakiej udowodnione to zostao za porednictwem emocji powodujcej lepsze samopoczucie. Nie ma takiej rzeczy, ktrej zrozumienie bdzie dla ciebie miao kiedykolwiek wiksze znaczenie ni powysza prawda, poniewa kiedy ju raz zrozumiesz mechanizm celowego zestrajania wibracji twoich przekona z wibracjami twoich intencji, staniesz si Celowym Twrc twojej rzeczywistoci, i nie bd istniay takie intencje, ktrych nie bdziesz w stanie zrealizowa. 60 60

Pamitaj, e jeli ycie, ktre prowadzisz dysponuje rodkami umoliwiajcymi wzbudzenie w tobie jakiegokolwiek konkretnego pragnienia, to istniej rwnie rodki umoliwiajce otrzymanie przez ciebie cakowitego spenienia tego pragnienia lub jego manifestacji.

Rozdzia 24.
Moje ciao

Sytuacja kontrastu dotyczca wagi ciaa:


Mam 25 kilogramw nadwagi. Prbowaem ju wielu rnych diet. One wszystkie w pewnym stopniu przynosz efekty na jaki czas i powoduj utrat pewnej wagi... lecz, po pewnym czasie, dodatkowe kilogramy wracaj i to z nawizk. Ubrania nie le na mnie dobrze, nie podobam si samemu sobie i nie wiem, co z tym wszystkim zrobi. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc znale swj sposb na utrat wagi. Chc by w stanie utrzyma odpowiadajc mi wag ciaa. Chc czu si dobrze i chc dobrze wyglda. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarna mnie frustracja. Ogarno mnie zniechcenie. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: W przeszoci udawao mi si zrzuci nadwag. Mam wiadomo tego, co zadziaao w moim przypadku. Kiedy przyo si do czego, zazwyczaj osigam wyniki. Wayem ju wicej ni wa teraz. Mam kilka ubra, w ktrych czuj, e cakiem dobrze wygldam. W szczeglnoci lubi nosi mj nowy popielaty garnitur. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca zdrowia: Usyszaem diagnoz lekarsk, ktra mnie przeraa. Wyjtkowo mnie to martwi, poniewa oboje moich rodzicw cierpiao na t sam chorob i syszaem, e u kilku innych czonkw mojej rodziny choroba ta bya przyczyn ich mieci. Wynikajce z powyszego pragnienie: Chc by zdrowy. Wynikajca z powyszego emocja lub wskazwka wibracyjnego dysonansu: Czuj lk. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Diagnoza to nie wyrok mierci. Ludziom udao si odzyska po tym zdrowie. Istnieje wiele stopni zaawansowania choroby noszcych tak sam nazw. 61 61

Istniej agodne przypadki tej choroby. Ostatnio nie czuem si le. Waciwie to ciesz si zdrowym ciaem. Zawsze udawao mi si szybko odzyska zdrowie. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca zmczenia: Brak mi energii. Nieustannie czuj si zmczony. Ledwo udaje mi si przebrn przez dzie. Trudnoci sprawia mi terminowe wywizywanie si z moich obowizkw, i nic mnie nie cieszy, poniewa odczuwam takie zmczenie. Mam poczucie wielkiego przytoczenia. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie wicej energii. Chc czu si dobrze. Wynikajca z powyszego emocja lub wskazwka wibracyjnego dysonansu: Mam poczucie przytoczenia. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Zawsze udaje mi si osign to, co naprawd konieczne. Kiedy podejm decyzj, potrafi dokona tego, co musi by wykonane. Potrafi zauway wahania poziomu mojej energii. S takie momenty, w ktrych czuj si o wiele lepiej ni w pozostaych. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu utraty si fizycznych: Martwi mnie pogorszenie si stanu mojego zdrowia. Nie mam ju takich pokadw energii jak kiedy i nie mog ju wykonywa rzeczy, ktrych wykonywanie sprawiao mi przyjemno. Odczuwam wszelkiego rodzaju ble i niedomagania, kolana bol mnie, kiedy chodz, i boj si nawet prbowa biega. Boj si, e stan mojego zdrowia jeszcze bardziej si pogorszy. Martwi mnie to. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc czu si dobrze w moim ciele. Chc, aby moje ciao zachowao zdrowie przez wszystkie dni mojego ycia. Wynikajca z powyszego emocja lub wskazwka wibracyjnego dysonansu: Martwi mnie to. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem, a moim obecnym przekonaniem: Przez wiksz cz ycia cieszyem si cakiem dobrym zdrowiem. Nawet wtedy, kiedy byem o wiele modszy, moje ciao czasami wywoywao we mnie wraenie sztywnoci. Pamitam, kiedy miaem obolae minie jeszcze wtedy, kiedy byem w liceum. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie).

62 62

Rozdzia 25.
Mj dom

Sytuacja kontrastu dotyczca przestrzeni domowej:


W moim domu panuje jeden wielki baagan. Mj dom jest taki may i ma tak nieodpowiedni do moich potrzeb magazyn, e nie mam gdzie ka swoich rzeczy. I nawet wtedy, kiedy usiuj zaprowadzi w nim porzdek, eby si troch lepiej zorganizowa, robi jeszcze wikszy baagan ni poprzednio. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie w domu porzdek. Chc, eby mj dom lepiej wyglda. Chc by w stanie znale moje rzeczy. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Dawniej miaem wikszy porzdek ni teraz. Mieszkaem w mniejszych domkach ni obecny. W tej przestrzeni trzymam wicej swoich rzeczy ni naprawd potrzebuj. Mgbym pozby si niektrych rzeczy, a tym samym uwolni cz przestrzeni. Me musz wszystkiego robi naraz. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca niszczejcego domu: Od duszego czasu yj w tym samym domu imam tego dosy. Mj dom nie spenia ju naszych potrzeb, ale nie sta nas na przeprowadzk do nowego. Przyapaem si nawet na tym, e szukam wymwek, aby nie by w domu, poniewa nie czuj si w nim dobrze. Ogarnia mnie frustracja. Czuj Poirytowanie. Narasta we mnie pesymizm. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie wikszy i lepszy dom. Chc, aby czas spdzony w domu sprawia mi przyjemno. Chc mie wicej pienidzy, aby sta mnie byo na kupno lepszego domu. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Czuj Poirytowanie. Narasta we mnie pesymizm. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Zgromadziem tutaj kilka rzeczy, ktre sprawiaj mi przyjemno. Kiedy si tutaj wprowadzilimy, odczuwaem z tego powodu rado. Sta nas na ten dom. Wykonanie kilku udogodnie mogoby by ciekawe. 63 63

Udogodnienia te podniosyby jednoczenie warto domu. Sytuacja kontrastu dotyczca ssiadw: Kiedy lubiem to ssiedztwo, lecz w pewnym momencie wprowadzio si obok kilkoro osb i okazali si upiornymi ssiadami. Ich pies wykorzystuje nasze podwrko jako swoj toalet, maj trzy lub cztery gruchoty zaparkowane na podjedzie do domu, zamiast na ulicy przed domem, a mnie jest wstyd zaprosi do siebie znajomych z wizyt. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj zo. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mieszka w miym ssiedztwie. Chc mie ssiadw bardziej liczcych si z otoczeniem. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj zo. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Gocie mnie odwiedzajcy nie wyraali adnych uwag na temat ssiadw. Rodzina, ktra wczeniej mieszkaa na miejscu moich nowych ssiadw, bya bardzo czysta i schludna. Moliwe, e nowi ssiedzi nie zostan tu na dugo. Maj adn grzeczn creczk. Dobrze si czuj na naszym zacisznym podwrku. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie) . Sytuacja kontrastu dotyczca konserwacji domu: Utrzymanie naszego domu w stanie funkcjonalnoci kosztuje nas fortun. Zacznijmy od tego, e nie zosta prawidowo zbudowany, a w obecnej sytuacji, kiedy liczy sobie ju dziesi lat, bezustannie wszystko si wali. Gdzie si nie obrc, kolejna rzecz wymaga naprawy. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Odczuwam rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, eby sprzt i wyposaenie mojego domu funkcjonowao w prawidowy sposb. Chc mie nowy dom. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Odczuwam frustracj. Mam poczucie przytoczenia. Czuj si rozczarowany. Odczuwam zniechcenie. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Lubi mie sprawy pod kontrol. Mam wysokie wymagania, co do sprztu i wyposaenia mojego domu. To logiczne, e wicej udogodnie wie si jednoczenie z wiksz iloci prac konserwacyjnych. Doceniam wiele udogodnie znajdujcych si w tym domu. Moja rodzina jest bardzo szczliwa w tym domu. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie).

64 64

Rozdzia 26.
Moje zwizki

Sytuacja kontrastu dotyczca relacji dorosy-dziecko:


Mam doros crk, ktra zawsze jest na mnie wcieka. Niezalenie od tego, ile czasu z ni spdzam, nigdy jej to nie wystarcza. A kiedy przebywam w jej towarzystwie, to ona wikszo tego czasu spdza na narzekaniu, e nie spdzamy wystarczajco wiele czasu razem! Jestem taka zajta i nie mog spdzi wiele czasu w jej towarzystwie, ale naprawd nie jest mio z ni przebywa, skoro ma takie podejcie. Mam poczucie winy. Narasta we mnie gniew. Ogarnia mnie rozczarowanie. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, aby czas spdzony z moj crk, przynosi mi rado. Chc, aby crka ywia dobre uczucia w stosunku do mnie. Chc, aby moja crka bya szczliwa. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Mam poczucie winy. Ogarnia mnie zo, jestem rozczarowana. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Nasz zwizek (by moe jest tak w przypadku wszystkich zwizkw) nieustannie bdzie przechodzi zmiany. Przeylimy wsplne wzloty i upadki... ... i wzloty. Moja crka ma tak cudown osobowo. Ma bardzo sympatycznego chopaka. Ciesz si, e zaley jej na spdzeniu ze mn czasu. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca samotnoci: Nie mam wielu przyjaci. Tak naprawd to nie mam nawet jednego bliskiego przyjaciela, a ycie w pojedynk nie naley do przyjemnoci. Miewaem w przeszoci kilku przyjaci, ale nie spotkaem nikogo naprawd mi bliskiego. Mam wraenie, e ludzi interesuje tylko to, co mog ode mnie dosta, a gdy ju to dostan, nie chc da nic od siebie. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si samotny. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie naprawd bliskiego przyjaciela. Chc mie zwizki przyjani, ktre byyby oboplnie korzystne.

65 65

Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si samotny. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Zawsze byem w pewnym stopniu niezaleny. Me lubi czu si potrzebny, ani by w potrzebie. Lubi prowadzi stymulujce rozmowy. Lubi to, co mnie bawi, a miech w towarzystwie innych zawsze naley do przyjemnoci. Sytuacja kontrastu dotyczca maestwa: Nadal kocham moj on, ale naszego zwizku nie mona ju przyrwna do tego, czym by w przeszoci. Na pocztku naszego maestwa, nie mogem doczeka si spotkania z ni pod koniec dnia, a teraz, jeli mam by szczery, w pewnym stopniu, obawiam si powrotu do domu. Moja ona bardzo duo narzeka na tak wiele rnych rzeczy, i sdz, e mnie obwinia za to, e sprawy nie ukadaj si po jej myli. Nie chc si z ni rozstawa, ale z pewnoci tkwienie w zwizku z ni rwnie nie naley do przyjemnoci. Ogarnia mnie frustracja. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie irytacja. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc cieszy si na myl o powrocie do domu. Chc cieszy si towarzystwem mojej ony. Chc znowu czu si zakochany. Chc, aby moja ona mnie kochaa. Chc, aby moja ona bya szczliwa. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Czuj si winny tej sytuacji. Czuj poirytowanie. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Pamitam pierwsze spotkanie z moj on. Moja ona zawsze ciko pracowaa na to, by sprawnie prowadzi dom. Dobrze zorganizowany dom jest dla mojej ony bardzo wany. Moja ona stworzya nam sprawnie dziaajce i dobrze zorganizowane ognisko domowe. Moja ona pracuje zawodowo w domu, a mimo to nadal prowadzi nasze gospodarstwo domowe. Moja ona to niezwyka osoba. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie) . Sytuacja kontrastu dotyczca ingerujcego rodzica: Nie mieszkam z rodzicami od ponad dziesiciu lat, lecz moja matka wci uwaa, e powinna mwi mi, co mam robi, tote unikam jej, bo nie lubi jak mi si rozkazuje. To, z kolei, wpdza j w sza, co jest jeszcze gorsze. Lecz kiedy jestemy razem, ona traktuje mnie tak, jakbym nie wiedzia jak mam y. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie gniew. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, aby moja matka odpucia i by pozwolia mi y wasnym yciem. Chc, eby przebywanie w jej towarzystwie byo przyjemniejsze. Chc, eby moja matka zrozumiaa, e jestem ju samodzielny i potrafi podejmowa wasne decyzje. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie gniew. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: 66 66

Rodzicom naley by wdzicznym za to, e kieruj swoimi dziemi. Z pewnoci trudno jest do czego si przyzwyczai, a potem odzwyczai si od tego. Wiem, e moja matka pragnie dla mnie dobrego ycia. Mog skorzysta z jej sugestii lub nie. Czasami jej sugestie s pomocne. Wyraajc swoje sugestie, moja matka ma z pewnoci dobre intencje. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie).

Rozdzia 27
Moja praca

Sytuacja kontrastu dotyczca wsppracownika:


Dziel biuro z osob, ktrej towarzystwo ledwo mog znie. Nie ma ona wiele miego do powiedzenia na jakikolwiek temat, a cay czas chce prowadzi rozmow. Nie cierpi swojej pracy, a mnie traktuje jakbym by gupcem, kiedy chc wykona moj. Chciabym, eby si sama zwolnia albo eby j zwolnili. ycie jest zdecydowanie za krtkie, eby spdza tak wiele czasu w towarzystwie kogo tak niesympatycznego. Ogarnia mnie frustracja. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc pracowa z ludmi miymi w obyciu. Chc czu si dobrze, kiedy jestem w pracy. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Nauczyem si prawdziwej koncentracji, kiedy jestem w pracy. Poniewa naprawd si skupiam, udaje mi si wiele zrobi. Nie wiem, co jej naprawd dolega. Ma adny umiech. Jestem przekonany, e chciaaby si poczu lepiej rwnie w pracy. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca pracy: Cakiem dobrze zarabiam w porwnaniu z wieloma innymi stanowiskami pracy w moim rodowisku, ale chodzenie do pracy nie sprawia mi radoci. Od duszego czasu robi waciwie to samo i nic mnie w pracy nie stymuluje. Nikt nie zauwaa mojej pracy, chyba e popeni bd. Dzie mija tak wolno... po czym musz wrci do pracy i to samo robi nastpnego dnia. Popadam w nud. Ogarnia mnie pesymizm. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie bardziej ciekaw, stymulujc prac. Chc, aby myl o pjciu do pracy wywoywaa we mnie rado. Chc czu w sobie entuzjazm do pracy. 67 67

Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Popadam w nud. Ogarnia mnie pesymizm. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Gdy si przyo do zadania, sprawia mi ono przyjemno. Wykonywanie niektrych czynnoci sprawia mi wicej radoci ni inne. Czasami obracam zadania w pracy w zabaw. Lubi usprawnia metody wykonywania zada. Sdz, e sprbuj takiego podejcia w przypadku wikszej iloci moich zada subowych. Poszukam wicej sposobw, w jaki mog si przyda. Naprawd lubi czu si wartociowy i potrzebny. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca kariery aktorskiej: Ju kiedy byam ma dziewczynk, chciaam zosta aktork. Wziam kilka lekcji aktorskich i dowiedziaam si, e cakiem dobrze mi to wychodzi. Od czasu do czasu, otrzymuj jakie zlecenia aktorskie, lecz nic wielkiego, i nic, czego bym naprawd chciaa. Nie jest atwo. Tak wiele osb stara si o t sam prac, co ja, e czasami mam wraenie, e sprawa wyglda beznadziejnie. Moe powinnam po prostu o tym zapomnie i postara si o prawdziw prac. Czuj w sobie rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc dosta jakie prawdziwe zlecenia aktorskie. Chc dosta prac, w ktrej zdobd uznanie jako dobra aktorka. Chc dosta kilka rl, ktre poprowadz mnie do otrzymania jeszcze wikszej iloci rl. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Czuj w sobie rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami) . Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Otrzymuj jakie zlecenia aktorskie. Gromadz dowiadczenia. Zyskuj coraz to lepszy obraz rodzaju pracy, ktr naprawd chc wykonywa. Udaje mi si pozna naprawd ciekawych ludzi. Sporo osignam. Mam za sob lulka bardzo dobrych castingw. Uwielbiam bra udzia w dobrym castingu. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca obfitoci finansowej: Mj m i ja pracowalimy przez wiele lat i udao nam si zaoszczdzi troch grosza - nie tak znowu duo, ale wystarczajco duo, aby mc y rok bez pracy. Mielimy naprawd znakomity pomys na zaoenie wasnego biznesu i mielimy przyjaciela, ktry mia wystarczajco duo pienidzy, aby pomc nam rozkrci biznes. Jednak teraz, po dwch latach, cigle yjemy z uprzednio zaoszczdzonych pienidzy, a nasze oszczdnoci topniej w zastraszajcym tempie. Bardzo si martwi. Zniechciam si. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, aby nasz interes wreszcie si rozkrci. Chc, eby pienidze zaczy napywa rwcym strumieniem do naszej firmy. Chc, aby dochody naszej firmy byy w stanie z atwoci utrzyma nasz wysoki standard ycia. 68 68

Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Bardzo si martwi. Zniechciam si. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Ciesz si, e udao nam si otworzy wasny interes. Jestem wdziczna naszemu przyjacielowi, e uwierzy w nasz wizj biznesu. Teraz z ca pewnoci zarabiamy wicej ni na pocztku. Z biegiem czasu, wymylimy, co robi dalej. Klienci, ktrych obecnie mamy, s z nas zadowoleni. Ja, z pewnoci, jestem wdziczna za naszych obecnych klientw.

Rozdzia 28.
Moje finanse

Sytuacja kontrastu dotyczca obfitoci finansowej:


Nie udaje mi si stan na nogi finansowo. Mam wraenie, e nieplanowane wydatki nieustannie si pojawiaj, co powoduje, e wydaj cao moich przychodw, poza tym mam te spore zaduenie na karcie kredytowej. W efekcie wydaj wicej ni zarabiam. Staram si planowa wydatki mojej rodziny, ale wszystko tyle kosztuje. Moja ona pracuje i dlatego jest nam atwiej, ale dzieci rosn, i wydatki ponoszone na nie rwnie wzrastaj. Martwi mnie ta sytuacja. Jestem zniechcony. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie duo pienidzy, abym mg robi to, co chc i co musz zrobi. Chc wyj z dugw. Chc, aby sta mnie byo na zakup dobrych rzeczy dla mojej rodziny. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Martwi mnie ta sytuacja. Jestem zniechcony. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Sta nas na wygodne ycie. Nie przychodzi mi na myl nic, czego bymy naprawd potrzebowali, a czego bymy nie mieli. Obecnie yjemy na o wiele wyszym poziomie ycia ni nasi rodzice, kiedy byli w naszym wieku. Nasze dzieci rzadko narzekaj na jakiekolwiek braki. Nasze dzieci odczuwaj taki entuzjazm do ycia. Bycie rodzicem takich dzieci przynosi tak wiele satysfakcji. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca samochodu penego usterek: 69 69

Pracuj i oszczdzam od czasw, kiedy ukoczyem szko, i udao mi si zaoszczdzi wystarczajco duo pienidzy, aby dokona wpaty duej zaliczki na poczet samochodu. Znalazem samochd, ktry wyglda cakiem dobrze i wpaciem zaliczk wynoszcej ponad poow jego wartoci, tak, e moje biece opaty z nim zwizane nie s wysokie. Niestety, cieszyem si tym samochodem przez niecae dwa miesice, a on zacz si psu. Musiaem si zapoyczy, aby zdoby pienidze na jego napraw. W obecnej sytuacji, raty, ktre pac za samochd w poczeniu z kosztami naprawy wynosz wicej ni wynisby koszt zakupu cakiem nowego samochodu. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Wzbiera we mnie gniew. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie nowy samochd. Chc otrzyma adekwatn warto za pienidze, ktre pac. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Warsztat samochodowy by w stanie naprawi mj samochd. W chwili obecnej nie dostrzegam adnego dowodu na to, e samochd mj nie funkcjonuje dobrze. Ciesz si, e udao mi si znale pienidze na jego napraw. Pamitam jak bardzo byem podekscytowany tym samochodem, kiedy po raz pierwszy go zobaczyem. W chwili obecnej, samochd ten nie rni si od wizerunku, jaki posiada, gdy go pierwszy raz ujrzaem. Bardzo lubi prowadzi ten samochd. Samochd ten dotychczas okaza si dla mnie susznym wyborem. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego: Mj m i ja pracowalimy przez cae nasze ycie. Zawsze bardzo ostronie postpowalimy z naszymi pienidzmi, poniewa wiedzielimy, e w pewnym okresie ycia, bdziemy chcieli przej na emerytur. Udao nam si zgromadzi cakiem spore oszczdnoci. Nasz syn, ktry pracuje jako makler giedowy, powiedzia, e powinnimy pozwoli mu je zainwestowa i e dziki temu, moemy pomnoy nasze oszczdnoci emerytalne. Tote przekazalimy te pienidze pod jego zarzd, i okazao si, e przepady -wszystko, na co pracowalimy cae nasze ycie. Teraz nie mam pojcia, jak uda nam si kiedykolwiek przej na emerytur. Bardzo si martwi. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winna tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie poczucie bezpieczestwa finansowego. Chc by w stanie przej kiedy na emerytur. Chc kocha mojego syna i ufa mu. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Bardzo si martwi. Ogarno mnie zniechcenie. Czuj si winna tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Nie czuj si bezpieczna. Boj si. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Nasz syn, ktrego bardzo kocham, naprawd mia dobre intencje. I tak nie planowalimy natychmiast przej na emerytur. Moja praca dziaa na mnie stymulujco, i pki co, sprawia mi wiele radoci. Nasze ycie ma tak wiele cudownych stron. 70 70

Planowanie naszej przyszoci przynioso nam rwnie wiele innych korzyci. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie) . Sytuacja kontrastu dotyczca zaduenia: Kilka rnych firm emitujcych karty kredytowe przysao mi karty, ktre zostay ju zatwierdzone do zacigania kredytu. Jedynym warunkiem byo wykonanie przeze mnie telefonu na podany numer w celu aktywacji karty i to wystarczyo, by karty te byy gotowe do uytku. Skorzystaem z nich w celu zakupu kilku rzeczy, ktrych potrzebowaem, a do wykorzystania caego limitu z pierwszej karty, po czym zaczem korzysta z nastpnej i nastpnej... W chwili obecnej mam tyle dugw, e nie jestem nawet w stanie spaci minimalnej kwoty z tytuu zacignitych nalenoci. Martwi mnie to. Czuj si winny tej sytuacji. Jestem zniechcony. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc mie wicej pienidzy tak, abym mg spaci moje biece nalenoci. Chc wyj z dugw. Chc mie wystarczajco duo pienidzy, aby mc pozwoli sobie na zakup rzeczy, ktrych chc i potrzebuj. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Martwi mnie to. Czuj si winny tej sytuacji. Jestem zniechcony. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Mio wiedzie, e firmy emitujce karty kredytowe mi zaufay. Zawsze byem dumny z tego, e dotrzymuj danego sowa. Trzeba przyzna, e dobrze si bawiem kupujc rzeczy, ktrych potrzebowaem. Dziki temu obecnie prowadz o wiele bardziej komfortowe ycie. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie) .

Rozdzia 29.
Mj wiat

Sytuacja kontrastu dotyczca ostrych konfliktw i godu: Jeden wielki baagan panuje na wiecie, w ktrym yjemy. Prowadzi si tyle wojen, wystpuje tyle konfliktw i jest tyle cierpienia... Zupenie nie rozumiem dlaczego tak si dzieje, skoro dysponujemy tak technologi i mamy tyle dostpnych rodkw. Dlaczego tak wielu ludzi wci przymiera godem? Wyglda na to, e do tego czasu powinnimy byli znale lepsze wyjcie z tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, by kady mia wystarczajco duo jedzenia. Chc, eby ludzie na wiecie ze sob dobrze wsppracowali.

71 71

Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem, a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Przewaajca wikszo tego, co dookoa siebie dostrzegam, przepenia harmonia. Rzadko widz w moim otoczeniu ludzi naprawd przymierajcych godem lub przeywajcych cierpienie. Na wiecie jest o wiele wicej zdrowia ni chorb. Prawdopodobnie na wiecie zawsze istniay konflikty. Globalnie rzecz ujmujc, stopa yciowa zdecydowanie ulega poprawie. Dla przewaajcej czci ludzi na wiecie, ycie wyglda coraz to lepiej. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca ukadu planet: Ukad planet wydaje si niestabilny. Wystpuje tyle trzsie ziemi, osuni bota, fal pywowych i huraganw, ktre znienacka atakuj powodujc zniszczenie. Omale nie chc pozwoli rodzinie wyj z domu w obawie o to, e co si wydarzy i zostaniemy od siebie odcici, doznamy obrae lub zdarzy si co jeszcze gorszego. Martwi mnie ta sytuacja. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, aby moja rodzina bya bezpieczna. Chc, abymy yli dugo i szczliwie. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Martwi mnie ta sytuacja. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Podobne rzeczy zawsze si wydarzay. Zazwyczaj, wikszo ludzi, ktrych zdarzenia te dotkny, przeya. Ludzie czsto otrzymuj wystarczajco wiele sygnaw ostrzegawczych, aby bezpiecznie si ewakuowa. yjemy na Ziemi, ktra przechodzi wiele zmian i zawsze tak bdzie. atwo jest zamartwia si rzeczami, ktre nie maj ze mn nic wsplnego. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca podry: Czuj si tak ograniczony, mam wraenie, e jestem w stanie odkry lub zrozumie tylko ma cz tego wiata. Istnieje tyle miejsc, ktre chciabym odwiedzi, ale nie mog dosta wystarczajco duo urlopu z pracy, aby wyjecha bardzo daleko lub aby zosta gdzie wystarczajco dugo, by gbiej co pozna. Czuj, e tyle dobrego mnie omija. Czuj si znudzony. Ogarnia mnie rozczarowanie. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc odkrywa wiat. Chc doznawa szerszych, bardziej rozwojowych dowiadcze. Wynikajce z powyszego emocje ub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Czuj si znudzony. Ogarnia mnie rozczarowanie. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Mam jeszcze wiele czasu, by znale sposb na podrowanie. 72 72

W chwili obecnej dobrym pomysem mogoby by zebranie informacji o wiecie. Sdz, e zrobi list miejsc, ktre najbardziej chciabym zobaczy. Istniej takie miejsce, do ktrych podr kosztuje mniej ni do innych. Sporzdzenie dugiej listy ciekawych podry bdzie cakiem niez zabaw. Pewnego dnia przyjemnie bdzie dopisa nowe miejsca do tej listy, jednoczenie skrelajc te, ktre ju odwiedziem. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca rodowiska naturalnego: Obawiam si, e niszczymy nasz planet. Powietrze nie jest ju czyste. Nie mona pi wody, jest skaona. Ryby wymieraj, czapy lodowe topniej. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, aby nasze rodowisko naturalne byo czyste i zdrowe. Chc, aby nasza planeta przetrwaa dla dobra przyszych pokole. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Zdobycze technologii wyposayy nas we wspaniae filtry do oczyszczania wody pitnej. Duy procent naszych wd nie jest zanieczyszczony. Zjawiska atmosferyczne przeywaj cykle, o ktrych czsto zapominamy. Chocia istniej obszary zanieczyszczone, pozostae obszary wolne s od zanieczyszcze. Nadal oddycham i pij wod, i nic mi nie jest. By moe mj niepokj o nasz planet jest nieuzasadniony.

Rozdzia 30.
Mj rzd

Sytuacja dotyczca rzdu:


Mczy mnie bardzo niewydolno biurokracji rzdowej. Obowizuje tyle wymogw narzuconych przez rzd, e musisz zatrudnia w tym celu odpowiednich ludzi, do zwykego wypenienia formularzy biurokracji rzdowej. Nie mona si nawet do tych biurokratw dodzwoni, aby uzyska bezporednio od nich potrzebne informacje. Zmarnowaem ju tyle czasu usiujc dowiedzie si, co naley zrobi, aby za pierwszym razem speni stawiane przez nich wymogi zgodnie z ich yczeniem. Potrzeba nam sprawniej dziaajcego systemu biurokracji. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Czuj si winny tej sytuacji. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc sprawnie dziaajcego rzdu. Chc, aby rzeczy, ktrych spenienia rzd wymaga ode mnie, byy atwe do wykonania. 73 73

Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Czuj si winny tej sytuacji. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Z upywem czasu, zawsze udaje mi si zrozumie, czego si ode mnie wymaga. jestem wstanie przyswoi sobie nowe procedury bdce efektem wprowadzanych zmian. Organizowanie staje si trudne, kiedy obejmuje ono tyle osb. Wszystkie due organizacje musz pracowa nad swoimi umiejtnociami komunikacyjnymi. Rzd posiada moliwy do osignicia cel i rokujce sukces korzyci. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca finansowego deficytu rzdu: Nasz rzd jest taki niewydolny i opieszay. Jeli potrzebuje nowych rodkw, po prostu samowolnie je z nas ciga. Nie musi tumaczy si z wykorzystania powierzonych mu rodkw; pienidze wydaje w tak nierozsdny sposb, po czym jeszcze narzeka, e nie starcza rodkw na te rzeczy, ktre naprawd s dla nas istotne. Jeden wielki baagan. Nie wyobraam sobie, jak ktokolwiek mgby naprawi t sytuacj, jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, aby moje pienidze, ktre pac w formie podatkw, byy wykorzystywane skutecznie i odpowiedzialnie. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Tak naprawd, nie znam si na ekonomicznej stronie funkcjonowania rzdu. Me umiabym z atwoci zarzdza tymi bilionami dolarw. Rzd w kocu nadal funkcjonuje. Istniej pewne korzyci pynce z funkcjonowania rzdu. jeli rzd miaby od jutra znikn, byoby go nam brak. Rzd dostarcza nam w kocu pewnej wartociowej stabilnoci. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Sytuacja kontrastu dotyczca dumy narodowej: Kiedy byem dzieckiem, odczuwaem taki entuzjazm pyncy z mojej przynalenoci narodowej. Byem gboko wzruszony suchajc patriotycznych pieni i ogromn przyjemno sprawiao mi przysuchiwanie si opowieciom o tym, co miao miejsce w czasach, kiedy ksztatowa si nasz nard i kraj nasz si rozwija. Ju nie czuj takiego patriotyzmu, chyba zbyt wiele si dowiedziaem. Decyzje podejmowane przez mj rzd nie wywouj we mnie dobrego samopoczucia, jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc czu si dumnym z mojego kraju. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. (Istnieje znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Moje opinie nie opieraj si na gbokich badaniach. 74 74

Nie chciabym wykonywa pracy polegajcej na kierowaniu rzdem. Osobicie nie znaem nikogo z tych historyczny, przywdcw. Nie mam tak naprawd pewnoci, e w obecnych czasach sprawy przybray gorszy obrt. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie). Obecna sytuacja kontrastu dotyczca wolnoci obywateli: Mam wraenie, e wolno osobista obywateli jest w szybkim tempie ograniczana. Wydaje si, e nasz rzd opanowao szalestwo posugiwania si swoj taktyk silnego ramienia pod paszczykiem suenia dobru wikszoci. A co z moim dobrem! Co z dobrem osb podobnych do mnie? Rzd postrada zmysy. Wiem, e nie taka bya intencja Ojcw Zaoycieli naszego narodu. Prawdopodobnie, na sam myl o tym, przewracaj si w grobach. Ogarnia mnie rozczarowanie. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Popadam w smutek. Czuj si bezsilny. Wynikajce z powyszego pragnienia: Chc, aby nasi obecni przywdcy rzdowi podtrzymali i realizowali intencje mdrych zaoycieli naszego narodu. Chc, aby rzd utrzyma cay zakres wolnoci obywatelskich, ktrych podtrzymanie byo intencj zaoycieli naszego narodu. Wynikajce z powyszego emocje lub wskazwki wibracyjnego dysonansu: Czuj rozczarowanie. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Ogarnia mnie smutek. Czuj si bezsilny. (Istniej e znaczcy dysonans wibracyjny pomidzy moim pragnieniem a moimi przekonaniami). Celowy wysiek skierowany na popraw relacji wibracyjnej pomidzy moim nowym pragnieniem a moim obecnym przekonaniem: Niezalenie od tego, kto zostanie wybrany na urzd, moje ycie pozostaje, w zasadzie, takie samo. Podejmowane przeze mnie decyzje wpywaj na moje ycie w o wiele wikszym stopniu ni decyzje mojego rzdu. jestem w stanie dowiadczy wolnoci przemieszczajc si z miejsca na miejsce. Rzd nie przeszkadza mi w podejmowaniu osobistych wyborw. Osobicie nie znaem Ojcw Zaoycieli naszej ziemi. Gdyby Ojcowie Zaoyciele naszej ziemi pozostali tutaj, by by wiadectwem tego wszystkiego, co si wydarzyo na wiecie, by moe wycignliby wnioski podobne do tych, do ktrych dochodz nasi obecni przedstawiciele rzdu. Wynik kocowy: (wzgldno wibracyjna ulega poprawie).

Rozdzia 31
Warto podniesionej wzgldnoci wibracyjnej

Czsto zdarza si, e rozwaajc ide bycia twrc wasnej rzeczywistoci, ludzie podaj
argument, e niezwykle trudno jest znajdowa si w samym rodku bardzo niepodanej sytuacji, a jednoczenie, wytwarza w sobie przyjemniejsze myli na temat przyszych dowiadcze. Spieraj si, e o wiele atwiej byoby stworzy jasn, promienn i pocigajc przyszo bazujc na 75 75

przyjemniejszych dowiadczeniach w chwili obecnej. Rozumiemy ich sposb mylenia i zgadzamy si, e rzeczywicie jest atwiej czu si dobrze w warunkach pozytywnych ni w negatywnych. Tym samym, rozumiemy ich, kiedy wyraaj al, e sprawy nie potoczyy si dotychczas dla nich lepiej, gdy wtedy teraniejszo mogaby posuy za lepsz odskoczni dla przyszych wydarze. Niektrzy ludzie odczuwaj gbokie urazy po nieprzyjemnych zdarzeniach z ich wczeniejszych dowiadcze yciowych, kiedy przytaczaj przykre szczegy niesprawiedliwego traktowania lub nawet fizycznego zncania si, jakie miao miejsce w ich dziecistwie. Czstokro, przyjmuj postaw obronn, i nie kwestionujemy ich prawa do ywienia takich uczu. Czsto przyznajemy im racj, e, wziwszy pod uwag warunki, w ktrych yli, ich negatywna reakcja znajduje swoje usprawiedliwienie. Lecz zawsze dodajemy, e chocia ich negatywna reakcja na to, co im si przytrafio, jest jak najbardziej usprawiedliwiona, to jednak, owe negatywne emocje wskazuj na to, e osoba taka zatrzymaa si w miejscu, w ktrym nie moe otrzyma tego, czego naprawd pragnie. Niestety, sowa te zazwyczaj przyczyniaj si do jeszcze wikszego ich rozdranienia, gdy czuj to, co czuj, a postaw swoj demonstruj od tak dawna, e nasze sowa (cho bardzo mdre) nie odwodz ich od przekona, ktre ywi i ktrym si oddaj, w kwestii niesprawiedliwoci, ktrych od ycia dowiadczyli.

Czy tworzye celowo, czy bez zastanowienia?


Wielu z naszych fizycznych przyjaci odczuwa gbokie poruszenie w zakamarkach swojej pamici, kiedy tumaczymy im, e to oni sami s twrcami swojej rzeczywistoci. Oni chc tworzy wasn rzeczywisto. I wielu z nich, po pewnym czasie, zgadza si z twierdzeniem, e s oni Istotami zbudowanymi z wibracji i yjcymi we Wszechwiecie rwnie funkcjonujcym na zasadzie wibracji. Czsto zdarza si, e akceptuj oni nawet koncepcj goszc, i przychodz na wiat wyposaeni w System Naprowadzania Emocji uatwiajcy im poznanie zawartoci ich wasnej barwy wibracyjnej, co z kolei uatwia im zorientowanie si w kadej sytuacji, czy to, co wanie tworz przyniesie im rado i satysfakcj, kiedy nastpi tego manifestacja. Lecz wikszo ludzi, nawet ci, ktrzy z pen wiadomoci przyjmuj do wiadomoci i uznaj swoj natur wibracyjn oraz istnienie Systemu Naprowadzania Emocji, pomimo to, emituj z siebie przewaajc cz wibracji - a tym samym tworz przewaajc cz swojej rzeczywistoci automatycznie, na zasadzie braku lepszej alternatywy. Czyni to, poniewa wikszo wibracji wytwarzaj oni raczej jako reakcj na rzeczywisto, ktr obserwuj, ni jako reakcj na rzeczywisto, ktrej woleliby dowiadczy. To, co ju si urzeczywistnio w waszym yciu, ma w sobie co pocigajcego. Wy nazywacie to rzeczywistoci; nazywacie to faktem; nazywacie to materiaem dowodowym-, nazywacie to dowodem na istnienie. Dokumentujecie to w formie pisemnej i obrazowej. Nadajecie jej nazw historii... i dokonujc tego wszystkiego, przeoczacie cakowicie przejciowy charakter tego zjawiska (czymkolwiek by to byo). Patrzc na spraw z naszego punktu widzenia, przyzwolilicie na to, aby wasza rzeczywisto zaja bardziej dominujce miejsce w waszej percepcji ycia ni na to zasuguje, a kierujc arliw uwag na wasz biec rzeczywisto, opniacie tempo odbioru jeszcze bardziej satysfakcjonujcych dowiadcze teraniejszoci. Chcielibymy, abycie zrozumieli, i TERANIEJSZO, w wikszoci przypadkw, stanowi zaledwie paszczyzn, od ktrej odbijacie si do tego, co nastpne. A ZYCIE, tak naprawd, polega na PRZECHODZENIU do tego, co nastpne. Zamiast powica tyle uwagi RZECZYWISTOCI, W TRAKCIE TWORZENIA KTREJ JESTECIE, chcemy, abycie raczej przypomnieli sobie rozkosz pync ze skupienia uwagi na WRAENIU (UCZUCIU, DOZNANIU) TWORZENIA WASNEJ RZECZYWISTOCI. Czy potraficie odczu to rozrnienie?

76 76

Odbywacie dwie rwnolege podre


Niedawno zoylimy wizyt kobiecie, ktra odczuwaa ostry bl artretyczny w stawach biodrowych. Jej biecy obraz rzeczywistoci by obrazem nieomale nieustajcego blu fizycznego. Jeli tylko bylibymy w stanie pomc jej zrozumie, e jej bolesna choroba jest tylko chwilowym miejscem, w ktrym ona si obecnie znajduje, wtedy mogaby zacz niezwocznie przechodzi do stanu zdrowia powodujcego lepsze samopoczucie. Gdyby tylko udao nam si pomc jej skupi uwag na MIEJSCU, DO KTREGO wanie ZMIERZA zamiast skupia uwag na RZECZYWISTOCI, ktra obecnie si wydarza... Gdyby tylko udao nam si pomc jej skupi si na WRAENIU PRZECHODZENIA DO miejsca wywoujcego w niej lepsze samopoczucie zamiast skupia si na RZECZYWISTOCI, ktra wydaje si by zakoczona - jej zdrowie ulegoby natychmiastowej poprawie. Chcielimy pomc jej zrozumie, e w jej yciu maj miejsce dwie podre odbywajce si rwnolegle obok siebie w trakcie jej dnia: Podr Dziaa (innymi sowy - rzeczywisto blu artretycznego w stawach biodrowych) oraz Podr Emocjonalna (emocje, ktrych odczuwanie ona wybiera). Patrzc na spraw z miejsca jej obecnej rzeczywistoci lub z paszczyzny, z ktrej obecnie odbija si ona do swoich przyszych dowiadcze, ma ona do wyboru nastpujce opcje: Doznawa ostrego blu artretycznego w stawach biodrowych oraz odczuwa lk, gniew, zamartwianie si, poczucie krzywdy lub rozpacz. Doznawa ostrego blu artretycznego w stawach biodrowych i ywi nadziej. Widzisz, jej biecy stan zdrowia skoncentrowany na blu w stawach biodrowych stanowi jej Podr Dziaa. On aktualnie ma miejsce. On jest rzeczywistoci. Taki jest jej obecny stan zdrowia. Przy czym, z ca pewnoci, potrafimy zrozumie powody, dla ktrych skupi on jej uwag. Lecz gdyby ona moga, cho przez chwilk, sprbowa skoncentrowa si na swojej Podry Emocjonalnej -jeli tylko udaoby si jej zaakceptowa fakt, e stawy biodrowe sprawiaj jej bl tylko w chwili obecnej, a jednoczenie, odoy na bok w swojej wyobrani t Podr Dziaa, chocia przez chwilk, i skupi si na opcjach, jakie stwarza jej Podr Emocjonalna, wtedy jej wibracyjny punkt przycigania zaczby ulega zmianie. A tym samym, jej stan zdrowia zaczby ulega poprawie. Nie moesz nadal emitowa z siebie tych samych wibracji, ktre zaprowadziy ci do twojego obecnego miejsca w yciu i oczekiwa, e z ich pomoc, dotrzesz do innego miejsca. Musisz zmieni co w sposobie, w jaki kierujesz swoj uwag, swoj koncentracj i swoj wibracj.

77 77

Rozdzia 32.
Podr Dziaa a Podr Emocjonalna

Skup si na idei przemieszczania twojego ciaa fizycznego z jednego miejsca w drugie. By moe
znajdujesz si w samochodzie, na autostradzie i prowadzisz samochd w kierunku innego miasta, a by moe, idziesz szlakiem pord lasu z plecakiem wypenionym prowiantem na drog. W kadym z tych przykadw, prawdopodobnie masz jasne pojcie o tym, dokd zmierzasz. Z pen wiadomoci celu przemieszczasz si z miejsca na miejsce z zamiarem dotarcia do pewnego punktu przeznaczenia. T cz nazwiemy twoj Podr Dziaa (twoj faktyczn podr dziaa). Podr t opisa mona w kategoriach bardzo konkretnych: moesz wskaza odlego, ktr zamierzasz przeby. Moesz opisa pogod, ktra obecnie ci towarzyszy. Moesz oszacowa, z dosy du dokadnoci, twj przewidywany czas przybycia na miejsce. Podr Dziaa, w ktr wyruszye, posiada wiele bezporednich, atwych do zrozumienia aspektw ilociowych. A teraz chcielibymy zwrci twoj uwag na inn cz twojej podry. I to wanie ta perspektywa twojej podry nadaje ton wszystkiemu, co w dalszej kolejnoci wydarzy si w twoim yciu. Twoje podre nie skadaj si bowiem tylko z tuzinkowych dowiadcze przemieszczania si z miejsca na miejsce. W o wiele wikszym stopniu dotycz one twojego samopoczucia w trakcie odbywania podry. Temu aspektowi twoich dowiadcze yciowych nadalimy nazw Podry Emocjonalnej. Chcielibymy, aby zrozumia, e nigdy nie odbywasz tylko jednej z tych podry. W kadej chwili, dowiadczasz dwch rwnolegych podry: Podry Dziaa (bdcej twoj wiadomoci czasu i przestrzeni, jak rwnie rzeczy, ktre ju si urzeczywistniy), jak rwnie Podry Emocjonalnej (bdcej twoj wibracyjn odpowiedzi na w moment mocy w czasie, w ktrym rodz si wszystkie przysze dowiadczenia). Istniej niekoczce si potencjalne kombinacje Podry Dziaa z Podrami Emocjonalnymi, z ktrych podamy ci kilka przykadw. Chcemy, aby zda sobie spraw, e najwaniejszym aspektem kadej podry jest jej aspekt emocjonalny, gdy, jeli jeste wiadomy swojego samopoczucia, i jeli jeste w stanie wiadomie i celowo wpyn na owe uczucia, wtedy (i tylko wtedy) uzyskasz wiadom kontrol nad wszystkimi efektami kocowymi twoich przyszych dowiadcze yciowych. Proces ten okrelamy mianem Celowego Tworzenia. Z drugiej strony, jeli uwaga twoja, w przewaajcej mierze, skupiona jest na Podry Dziaa, polegajcej na obserwacji i reagowaniu na rzeczy, ktre w tej chwili wydarzaj si w twoim yciu oraz na przyzwalaniu na to, by twoje uczucia naturalnym biegiem rzeczy poday za wzorcami twoich obserwacji, nie czynic, przy tym adnego wysiku pokierowania swoimi uczuciami, lecz tylko reagujc na pojawiajce si warunki i okolicznoci... wtedy nie zdobdziesz adnej wiadomej kontroli nad swoim yciem. Ten rodzaj aktu tworzenia nazywamy tworzeniem na zasadzie braku lepszej alternatywy.

78 78

Rozdzia 33.
Zastosowanie Procesu: Ksiga-Pozytywnych-Aspektw

Obiekt skupienia twojej uwagi powoduje aktywacj jego wibracji w tobie, a im lepsze twoje
samopoczucie podczas owego skupiania uwagi, tym bardziej suy ci obiekt twojej koncentracji. Ilekro wiadomie i celowo doszukujesz si pozytywnych stron danej rzeczy, tylekro wiadomie i celowo aktywujesz w sobie korzystne dla ciebie wibracje. Oczywicie nie jest istotne to, by odnalaz doskona wibracj lub najlepsz wibracj, lecz celowe doszukiwanie si pozytywnych stron w danej kwestii automatycznie nakieruje ci na waciwe tory i we waciwym kierunku. Czasami, jeli pewna rzecz ci drczy, nie jest atwo sporzdzi dug list (lub nawet krtk list) jej pozytywnych stron. Lecz zazwyczaj, kiedy uprzesz si, by znale pozytywn stron danej rzeczy, udaje ci si j odnale. A kiedy to nastpi i uaktywnisz j w sobie, moesz wtedy znale kolejn pozytywn stron, i jeszcze jedn, do momentu, w ktrym w krtkim przedziale czasowym - w cigu 15 do 20 minut koncentracji na danym obiekcie, moesz znaczco zmieni swoj wibracj w tej sprawie. Proces ten jest prosty: zaopatrz si w zeszyt porczny w uyciu i napisz na jego okadce: Moja Ksiga Pozytywnych Aspektw. Otwrz pierwsz stron i napisz: Pozytywne Aspekty... (po czym wpisz w to miejsce temat, w kwestii ktrego pragniesz uzyska popraw swojej relacji wibracyjnej). Nastpnie sporzd swoj list pozytywnych aspektw na ten temat. Nie prbuj zmusza si do wymylania tych aspektw, pozwl raczej, by naturalnie wypyny z twojego wntrza i przelane zostay na papier. Pisz tak dugo, jak dugo napywaj myli, po czym przeczytaj to, co napisae i delektuj si wasnymi sowami. Pomocn technik moe okaza si skupienie si na danej sytuacji i postawienie sobie pytania: Co podoba mi si w sobie? Jakie s moje pozytywne strony?. Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 1. Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Wdziczno 2. Pasja 3. Entuzjazm / Gorce pragnienie / Poczucie szczcia 4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara 5. Optymizm 6. Penia nadziei 7. Zadowolenie 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo Jeli twoje samopoczucie jest tak ze, e wykracza poza granice wskazane na wyej przytoczonej skali emocji, to istnieje moliwo, i inne procesy oka si dla ciebie bardziej skuteczne i bardziej pomocne w osigniciu wzgldnoci wibracyjnej. Lecz zaobserwowalimy, e kada osoba wyraajca celow intencj na jakikolwiek temat, jest w stanie poprawi swoje 79 79

samopoczucie; a kiedy tego dokona, sprawy w jej yciu musz zacz przybiera lepszy obrt. Prawo Przycigania zadba o to, aby tak wanie si stao! Poniej podajemy kilka przykadw obrazujcych sposb, w jaki Proces: Ksiga-PozytywnychAspektw moe pomc ci uwolni opr i poprawi wzgldno wibracyjn pomidzy tym, co obecnie ma miejsce, a tym, co chciaby, aby si wydarzyo. Sytuacja dotyczca niszczejcego domu: Od duszego czasu yj w tym samym domu i mam tego dosy. Mj dom nie spenia ju naszych potrzeb, ale nie sta nas na przeprowadzk do nowego. Przyapaem si nawet na tym, e szukam wymwek, aby nie by w domu, poniewa nie czuj si w nim dobrze. Ogarnia mnie frustracja. Czuj poirytowanie. Narasta we mnie pesymizm. Pozytywne aspekty mojego obecnego domu: Moje rzeczy wystarczajco dugo zajmuj to samo miejsce, abym z atwoci mg zlokalizowa ich pooenie. Mieszkanie w dobrze znanym mi miejscu daje poczucie stabilnoci. Przerobilimy to mieszkanie w takim stopniu, w jakim planowalimy, dziki czemu teraz moemy przeznaczy czas wolny na angaowanie si w inne rzeczy, ktre sprawiaj nam przyjemno. Nasi przyjaciele i znajomi z krgw zawodowych raczej nie strac z nami kontaktu, jeli nadal bdziemy tu mieszka. Mamy dobre stosunki z naszym dorczycielem poczty, jak rwnie z dostawcami innych usug, ktrzy znaj nas od duszego czasu. Frajd sprawio nam przygldanie si jak aranowany krajobraz naszego podwrka si rozrasta. Niektre z tych drzew i krzeww sprawiaj wraenie starych znajomych. Sytuacja dotyczca wsppracownika: Dziel biuro z osob, ktrej towarzystwo ledwo mog znie. Nie ma ona wiele miego do powiedzenia na jakikolwiek temat, a cay czas chce prowadzi rozmow. Nie cierpi swojej pracy, a mnie traktuje jakbym by gupcem, kiedy chc wykona moj. Chciabym, eby si sama zwolnia, albo eby j zwolnili. ycie jest zdecydowanie za krtkie, eby spdza tak wiele czasu w towarzystwie kogo tak niesympatycznego. Odczuwam poirytowanie. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Pozytywne aspekty mojej koleanki z biura: Ciesz si, e mam prac. Ciesz si, e otrzymuj regularne pobory. Lubi finansow stabilno, ktr daje mi moja praca. Lubi wiele osb, ktre tutaj pracuj. Moja praca wymaga skupienia, a ja lubi uczucie bycia wydajnym w pracy. Moja koleanka z biura utrzymuje porzdek na biurku. Zawsze ubiera si schludnie. Ma radosny miech. Ma dobre wyksztacenie w dziedzinie, w ktrej si obracamy. Szybko si uczy. Sytuacja dotyczca rzdu: Mczy mnie bardzo niewydolno biurokracji rzdowej. Obowizuje tyle wymogw narzuconych przez rzd, e musisz zatrudnia w tym celu odpowiednich ludzi do zwykego wypenienia formularzy biurokracji rzdowej. Nie mona si nawet do tych biurokratw dodzwoni, aby uzyska bezporednio od nich potrzebne informacje. Zmarnowaem ju tyle czasu usiujc dowiedzie si, co naley zrobi, aby za pierwszym razem speni stawiane przez nich 80 80

wymogi zgodnie z ich yczeniem. Potrzeba nam sprawniej dziaajcego systemu biurokracji. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Czuj si winny tej sytuacji. Pozytywne aspekty rzdu: Ciesz si, e rzd dba o niektre rzeczy, ktrymi ja nie chc si zajmowa. Nasz rzd zatrudnia wiele osb, co korzystnie wpywa na gospodark naszego kraju. Rzd naszego kraju i system prawny w nim obowizujcy zapewniaj nam stabilno. Nasz rzd ma w swoich szeregach kilku utalentowanych i postpowych mylicieli. Osoby wchodzce w skad naszego rzdu czsto si zmieniaj. Czytajc powysze przykady lub zajmujc si tego typu kwestiami we wasnym yciu, atwo jest zagubi si w debacie ideologicznej dotyczcej susznoci, prawoci, prawdy lub faktw w danej sprawie. Lecz istnieje wiele rzeczy, ktre s prawd. S to rzeczy, ktre kto gdzie stworzy, a ktrych ty nie chcesz stworzy w swoim yciu. Analogicznie, istniej pewne sprawy z twojej przeszoci, ktre chocia kiedy byy prawd, nie chcesz powiela ich w twojej przyszoci. Kiedy wystarczajco mocno zaley ci na czym, aby powici czas na wpisanie tej rzeczy do twojej Ksigi Pozytywnych Aspektw, rzecz pewn jest to, i przy o wiele mniejszym nakadzie wysiku i energii ni wymagaoby tego debatowanie na temat prawdy lub faktw danej kwestii z inn osob, jeste w stanie poprawi relacj pomidzy wibracj twojego pragnienia a wibracj twojego przekonania. Proces: Pozytywne Aspekty spowoduje w tobie natychmiastow popraw wibracji... Ciesz si z tej poprawy samopoczucia; pogratuluj sobie lepszej wzgldnoci wibracyjnej; zajmij si kolejnymi sprawami dnia; a dalsze dowody twoich osigni, z biegiem czasu objawi ci si.

Rozdzia 34
Zastosowanie Procesu Segment Intencje

Proces Segment Intencje jest procesem, w ktrym okrelasz charakterystyczne cechy wibracyjne
segmentu czasowego, do ktrego si przesuwasz. Jest to sposb na utorowanie twojej cieki wibracyjnej, majcy pomc ci odby atwiejsz i przyjemniejsz podr do miejsca twojego przeznaczenia. Pomoe ci on w mniejszym stopniu skupia si na tym, jakie uczucia dane kwestie w chwili obecnej wywouj w tobie, a bardziej na tym, jakie uczucia chcesz, aby sprawy te w tobie powodoway. Jest to proces o potnym dziaaniu, ktry akcentuje znaczenie Podry Emocjonalnej, jednoczenie akcent ten wycofywujc z Podry Dziaa. Proces ten pomoe ci w bardziej wiadomy i celowy sposb koncentrowa swoje myli. Pomoe ci on sta si bardziej wiadomym tego, na czym obecnie skupione s twoje myli i uatwi ci z wikszym poczuciem celu i z wiksz wiadomoci dobiera myli, ktre z siebie emanujesz. Z biegiem czasu, czynnoci bardzo naturaln stanie si dla ciebie zatrzymanie si na chwil w cigu dnia, tu przed wejciem w nowy segment i celowe ukierunkowanie twojej wasnej intencji, bd oczekiwania wobec tego segmentu. Nowy segment rozpoczynasz za kadym razem, kiedy twoje intencje ulegaj zmianie: jeli zmywasz naczynia i nagle zadzwoni telefon... wchodzisz w nowy segment. Kiedy wsiadasz do samochodu... wkraczasz w nowy segment. Kiedy nowa osoba wchodzi do pokoju... wtedy te inicjujesz nowy segment. 81 81

Jeli powicisz czas na zastanowienie si, jakie masz oczekiwania wobec nowego segmentu jeszcze zanim si w nim znajdziesz, wtedy bdziesz w stanie nada bardziej konkretny ton temu segmentowi ni miaoby to miejsce, gdyby tak po prostu wkroczy w ten segment i zacz obserwowa go w postaci, w jakiej bdzie on ju wtedy istnia. Innymi sowy, Segment Intencje jest procesem polegajcym na skupieniu uwagi na Podry Emocjonalnej, a nie na Podry Dziaa. Za kadym razem, kiedy wyraasz swoje intencje dotyczce tego, jak chciaby si poczu i jak chciaby, aby dany segment si potoczy, zawsze jest to dla ciebie korzystne. Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara 5. Optymizm 6. Penia nadziei 7. Zadowolenie 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 11. Uczucie przytoczenia Sytuacja dotyczca zmczenia: Brak mi energii. Nieustannie czuj si zmczony. Ledwie udaje mi si przebrn przez dzie. Trudno sprawia mi terminowe wywizywanie si z moich obowizkw i nic mnie nie cieszy, poniewa odczuwam takie zmczenie. Mam poczucie wielkiego przytoczenia. Nowy segment: Zakoczyem mj dzie pracy. Zatrzymaem si w sklepie z artykuami spoywczymi i kupiem kilka siatek jedzenia i rzeczy do domu. Wanie zaparkowaem samochd na podjedzie i wyczyem jego silnik, lecz przed wyjciem z samochodu w celu wyadowania zakupw, postanowiem zastosowa niniejszy Proces: Segment Intencje. Ten nowy segment skada si z: przeniesienia zakupw z samochodu do domu i uoeniu ich na swoje miejsce. Moje intencje na niniejszy nowy segment: Podczas niniejszego segmentu, chc czu, e jestem wydajny. Chc czu, e jestem produktywny. Chc mie poczucie bycia dobrze zorganizowanym. Chc czu si dobrze w moim ciele. Chc odczuwa wdziczno za ywno oraz chc odczuwa wdziczno za moj kuchni. Sytuacja dotyczca pracy: Cakiem dobrze zarabiam w porwnaniu z wieloma innymi stanowiskami pracy w moim otoczeniu, ale chodzenie do pracy nie sprawia mi radoci. Od duszego czasu robi waciwie to samo i nic mnie w pracy nie stymuluje. Nikt nie zauwaa mojej pracy, chyba e popeni bd. Dzie mija tak wolno... po czym musz wrci do pracy i to samo robi nastpnego dnia. Popadam w nud. Ogarnia mnie pesymizm. Nowy segment: Wziem prysznic, ubraem si i zjadem niadanie. Pojechaem do pracy i wanie zaparkowaem samochd na parkingu. Przed wejciem do budynku, postanowiem posiedzie w moim samochodzie przez dwie do trzech minut, aby zastosowa niniejszy Proces: Segment Intencje. Ten nowy segment skada si z: jednogodzinnego spotkania z czonkami zespou, podczas ktrego moja przeoona spotka si ze wszystkimi czonkami jej dziau. Spotkanie takie odbywamy w kady poniedziaek rano. Moje intencje na niniejszy nowy segment: Chc dotrze tam punktualnie. Chc, eby dla wszystkich byo oczywiste, e podczas weekendu zregenerowaem moje siy. Chc mie jasno 82 82

umysu i czu si szczliwy. Chc cieszy si towarzystwem innych osb, ktre si tam zbior. Chc, aby to spotkanie dao nam poczucie wydajnoci. Po spotkaniu chc czu si szczliwy, e w nim uczestniczyem, jak rwnie chc, aby inni byli zadowoleni z mojej na nim obecnoci. Niniejszy Proces Segment Intencje moe pozostawia uczucie, i jest zbyt prosty lub zbyt atwy, aby by wartociowym, lecz celowe zastosowanie tego procesu przemieni ycie, ktremu brak poczucia celu i ktre pene jest nie satysfakcjonujcych wydarze, wycie obfitujce w dynamik i pasj. Proces ten poprawia relacj pomidzy obecn wibracj twojego przekonania, a wibracj twojego pragnienia, poniewa sprawia, e przestajesz skupia si na tym co-istnieje, a zaczynasz koncentrowa si nad tym, co nadchodzi. Z biegiem czasu, zyskasz wiksz umiejtno podnoszenia poziomu swoich pozytywnych oczekiwa. Kiedy twoje negatywne emocje s tak niewielkie, e mieszcz si w zakresie emocji wskazanym na wyej podanej skali, nie bdziesz musia dokonywa wielkiego skoku wibracyjnego, aby przyj bardziej optymistyczn postaw wzgldem swoich twoich przyszych dowiadcze. Lecz jeli odczuwasz silniejsze negatywne emocje ni te, ktre wskazalimy na powyszej skali jako zakres emocji dla niniejszego procesu, trudnoci moe nastrcza ci oczekiwanie pozytywnego segmentu w przyszoci, i istnieje moliwo przeniesienia negatywnego uczucia, ktre teraz odczuwasz, rwnie do kolejnego segmentu. Jeli zauwaysz u siebie podobne symptomy, zaprzesta stosowania procesu, gdy nie bdzie on dla ciebie przedstawia wartoci, poniewa w przyszym segmencie bdziesz si z jeszcze wiksz si skupia na tym, czego nie chcesz dowiadcza. Rozpoczynajc ten proces, bd radosny i peen nadziei, a z biegiem czasu, poczujesz moc i pewno w momencie, kiedy wiadomie i celowo wydawa bdziesz instrukcje Siom Wszechwiata oraz innym wchodzcym w gr czynnikom, aby zadziaay dokadnie tak, jak wyrazie to w swojej intencji. Z biegiem czasu, niniejszy Proces: Segment Intencje wywoa w tobie wraenie, i jeste artyst-mistrzem lub twrc decydujcym o efekcie kocowym wszystkich spraw, rozpoznajcym wszystkie szczegy i celowo nadajcym ksztat szczegom twojego ycia, gdy to wanie ty jeste twrc swojego ycia.

Rozdzia 35.

Zastosowanie Procesu:

Czy-Nie-Byoby-Mio-Gdyby...?

Wikszo ludzi zostaa nauczona, aby postpowa obiektywnie - co oznacza, e bior pod
uwag plusy i minusy, rozwaaj argumenty za i przeciw - lecz rozwaajc oba aspekty rzeczy, aktywuj w sobie rwnie wibracje przeciwstawne powodujce przeszkod w postaci oporu wzgldem przyzwalania na to, czego pragn. Kiedy mwisz: Chc, aby ta rzecz si wydarzya, ale ona jeszcze si nie wydarzya, wtedy nie tylko aktywujesz wibracj swojego pragnienia, ale 83 83

aktywujesz rwnie wibracj braku twojego pragnienia i z tego wzgldu, nic w twoim yciu nie ulega zmianie. Czsto zdarza si, e chocia nie wypowiadasz drugiej czci zdania i mwisz tylko: Chc, aby to si wydarzyo, istnieje w tobie niewypowiedziana wibracja, ktra nadal utrzymuje ci w stanie nie przyzwalania na spenienie twojego pragnienia. Lecz, kiedy wypowiadasz nastpujce sowa: Czy nie byoby mio, gdyby to pragnienie si zrealizowao?, wtedy wchodzisz w stan innego rodzaju oczekiwania, ktre, z racji swojej natury, wywouje o wiele mniej oporu. Wibracyjna wzgldno pomidzy twoim pragnieniem, a twoim przekonaniem osiga wtedy stan o wiele wikszej harmonii. Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara 5. Optymizm 6. Penia nadziei 7. Zadowolenie 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 11. Uczucie przytoczenia 12. Rozczarowanie 13. Powtpiewanie 14. Zamartwianie si 15. Obwinianie 16. Zniechcenie Sytuacja dotyczca przestrzeni domowej: W moim domu panuje jeden wielki baagan. Mj dom jest taki may i ma tak nieodpowiedni do moich potrzeb magazyn, e nie mam gdzie ka swoich rzeczy. I nawet wtedy, kiedy usiuj zaprowadzi w nim porzdek, eby si troch lepiej zorganizowa, robi jeszcze wikszy baagan ni poprzednio. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Czy nie byoby mio, ... ...gdybym mg znale porczne miejsce na niektre z naszych rzeczy} ...gdybym mg pozby si niektrych rzeczy, ktrych nie potrzebujemy i zwolni wicej przestrzeni} ...gdybymy mieli dodatkowe pomieszczenie na magazyn na podwrku } .. .gdyby mj m sprzeda swj stary samochd, udostpniajc nam, tym samym, wicej przestrzeni w garau} .. .gdybym moga wygospodarowa troch czasu tu i tam na usprawnienie funkcjonalnoci rzeczy} ...gdyby kto bardzo zorganizowany mg przyj do mnie i pomc mi... lub zainspirowa mnie! Sytuacja dotyczca niszczejcego domu: Od duszego czasu yj w tym samym domu i mam tego dosy. Mj dom nie spenia ju naszych potrzeb, ale nie sta nas na przeprowadzk do nowego. Przyapaem si nawet na tym, e szukam wymwek, aby nie by w domu, poniewa nie czuj si w nim dobrze. Ogarnia mnie frustracja. Czuj Poirytowanie. Narasta we mnie pesymizm. Czy nie byoby mio, gdybymy... ...mogli doprowadzi do porzdku patio na podwrku! ...mogli znale wspaniae nowe meble do pokoju gocinnego po okazyjnej cenie! ...mogli pozby si tych niepotrzebnych gratw blokujcych nasz przestrze! 84 84

...znaleli wspaniae nowe miejsce do mieszkania, ktre byoby w granicach cen, na jakie nas sta! ...mogli dobudowa pikny pokj rodzinny na zapleczu domu! ...mogli wymalowa wntrza i zewntrzn powierzchni domu w cudownych, wieych barwach! Sytuacja dotyczca ssiadw: Kiedy lubiem to ssiedztwo, lecz w pewnym momencie wprowadzio si obok kilka osb i okazali si upiornymi ssiadami. Ich pies wykorzystuje nasze podwrko jako swoj toalet, maj trzy lub cztery gruchoty zaparkowane na podjedzie do domu, zamiast na ulicy przed domem, a mnie jest wstyd zaprosi do siebie znajomych z wizyt. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Wzbiera we mnie zo. Czy nie byoby mio, ... ...gdyby ci ssiedzi przeprowadzili si gdzie indziej! ...gdyby ich pies znalaz sobie toalet, ktra bardziej przypadaby mu do gustu! ...gdyby ich pies mg zareagowa na moc mojego umysu! ...gdyby udao im si sprzeda wszystkie te stare samochody! ...gdybym myli si co do nich i okazaliby si oni cakiem miymi ssiadami! ...gdybym mg tak bardzo zaangaowa si w prace na moim wasnym podwrku, e nie zauwaabym tak bardzo, co dzieje si na podwrku moich ssiadw! Sytuacja dotyczca konserwacji domu: Utrzymanie naszego domu w stanie funkcjonalnoci kosztuje nas fortun. Zacznijmy od tego, e nie zosta prawidowo zbudowany, a w obecnej sytuacji, kiedy liczy sobie ju dziesi lat, bezustannie wszystko si wali. Gdzie si nie obrc, kolejna rzecz wymaga naprawy. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Odczuwam rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. Czy nie byoby mio, ... ...gdybymy mogh znale znakomit zot rczk! ...gdyby bya to ostatnia rzecz, ktra by si w duszym okresie czasu zepsua! ...gdyby kupowane przez nas rzeczy na duej nam starczay! ...gdybymy mogli zakupi dobrej jakoci rzeczy, ktre starczayby na duej! ...gdybymy potrafili si po prostu zrelaksowa i zaakceptowa fakt, e rzeczy nieustannie przychodz i odchodz! ...gdyby nasze dochody byy coraz to wiksze! Sytuacja dotyczca relacji dorosy-dziecko: Mam doros crk, ktra zawsze jest na mnie wcieka. Niezalenie od tego, ile czasu z ni spdzam, nigdy jej to nie wystarcza. A kiedy przebywam w jej towarzystwie, to ona wikszo tego czasu spdza narzekajc, e nie spdzamy wystarczajco duo czasu razem! Jestem taka zajta i nie mog spdzi wiele czasu w jej towarzystwie, ale naprawd nie jest mio z ni przebywa, skoro ma takie podejcie. Mam poczucie winy. Narasta we mnie gniew. Ogarnia mnie rozczarowanie. Czy nie byoby mio, ... ...gdybymy mogy znale troch wicej czasu na wspln zabaw! ...gdybymy mogy kadego dnia krtko ze sob rozmawia i wymieni si nowociami} ...gdybym moga czciej oglda jej cudowny umiech} ...gdyby jej ycie wypenione byo zajciami, ktre ona uwielbia robi} .. .gdyby jej ycie powodowao w niej uczucie, e jest pene, satysfakcjonujce i cudowne} ...gdybymy zawsze bdc razem miay obie znakomite samopoczucie

85 85

Sytuacja dotyczca maestwa: Nadal kocham moj on, ale naszego zwizku nie mona ju przyrwna do tego, czym by w przeszoci. Na pocztku naszego maestwa, nie mogem doczeka si spotkania z ni pod koniec dnia, a teraz, jeli mam by szczery, w pewnym stopniu, obawiam si powrotu do domu. Moja ona bardzo narzeka na tak wiele rnych rzeczy i sdz, e mnie obwinia za to, e sprawy nie ukadaj si po jej myli. Nie chc si z ni rozstawa, ale z pewnoci tkwienie w zwizku z ni rwnie nie naley do przyjemnoci. Ogarnia mnie frustracja. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie irytacja. Czy nie byoby mio, ... ...gdybymy mogli poczu si tak, jak na pocztku naszego zwizku} ...gdybym nie mg doczeka si powrotu do domu, aby by z ni} .. .gdyby ona moga znale dla siebie takie zajcia, ktre prawdziwie uwielbia wykonywa} .. .gdybymy oboje byli w stanie si rozchmurzy i nieco si zabawi} ...gdyby ona moga zapomnie o tych sprawach, ktre jej przeszkadzaj} ...gdybymy zawsze mogli by dla siebie nawzajem najlepszymi przyjacimi} Sytuacja dotyczca ingerujcego rodzica: Nie mieszkam z rodzicami od ponad dziesiciu lat, lecz moja matka wci uwaa, e powinna mwi mi, co mam robi, tote unikam jej, bo nie lubi jak mi si rozkazuje. To z kolei, doprowadza j do szau, co jest jeszcze gorsze. Lecz kiedy jestemy razem, ona traktuje mnie tak, jakbym nie wiedzia, jak mam y. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie gniew. Czy nie byoby mio, ... ..-gdyby moja matka znalaza sobie nowe pocigajce j hobby} .. .gdyby jeden z jej przyjaci mg zainspirowa j do jakiego dziaania } .. .gdyby moga uwiadomi sobie, e jestem prawdziwie odpowiedzialn osob} ...gdybym si tak nie przejmowa jej zachowaniem} .. .gdybym tak bardzo j kocha, e nie zauwaabym tego, jak bardzo si wtrca} .. .gdybymy spotykali si tylko wtedy, kiedy oboje czujemy si prawdziwie szczliwi} Sytuacja dotyczca zaduenia: Kilka rnych firm emitujcych karty kredytowe przysao mi karty, ktre zostay ju zatwierdzone do zacigania kredytu. Jedynym warunkiem byo wykonanie przeze mnie telefonu na podany numer w celu aktywacji karty i to wystarczyo, by karty te byy gotowe do uytku. Skorzystaem z nich w celu zakupu kilku rzeczy, ktrych potrzebowaem, a do wykorzystania caego limitu z pierwszej karty, po czym zaczem korzysta z nastpnej i nastpnej... W chwili obecnej mam tyle dugu, e nie jestem nawet w stanie spaci minimalnej lewo ty z tytuy zacignitych nalenoci. Martwi mnie to. Czuj si winny tej sytuacji, jestem zniechcony. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Czy nie byoby mio, ... gdybym by wolny od dugw gdybym kadego miesica mg spaca zaduenie z moich kart kredytowych gdybym mg znale karty kredytowe pobierajce nisze oprocentowanie ...gdybym mg spaci zaduenie na tych kartach i zatrzyma tylko kilka z nich dla siebie dla wygody dokonywania niektrych patnoci! ...gdybym mg znale sposb na zarobienie dodatkowych pienidzy! ...gdyby sposb, ktrego jeszcze nie rozwaaem, zawita w mojej gowie i pozwoli mi rozwiza mj problem zaduenia! Sytuacja dotyczca ostrych konfliktw i godu: Jeden wielki baagan panuje na wiecie, w ktrym yjemy. Prowadzi si tyle wojen, jest tyle konfliktw i jest tyle cierpienia. Zupenie nie rozumiem dlaczego tak si dzieje. Skoro dysponujemy tak technologi i mamy tyle dostpnych rodkw, to dlaczego tak wielu ludzi wci przymiera 86 86

godem? Wyglda na to, e do tego czasu powinnimy byli znale lepsze wyjcie z tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Czy nie byoby mio, ... ...gdybymy mogli bardziej sobie nawzajem pomaga! ...gdyby ludzie mogh poczu swoj wasn moc! ...gdyby pienidze, ktre pacimy z tytuu podatkw, znalazy bardziej produktywne wykorzystanie! ...gdyby kady mia wystarczajco duo jedzenia! ...gdyby kady mg by szczliwy! .. .gdybymy mogli mie poszanowanie dla istniejcych midzy nami rnic! Sytuacja dotyczca rzdu: Mczy mnie bardzo niewydolno biurokracji rzdowej. Obowizuje tyle wymogw narzuconych przez rzd, e musisz zatrudnia w tym celu odpowiednich ludzi do zwykego wypenienia formularzy biurokracji rzdowej. Nie mona si nawet do tych biurokratw dodzwoni, aby uzyska bezporednio od nich potrzebne informacje. Zmarnowaem ju tyle czasu usiujc dowiedzie si, co naley zrobi, aby za pierwszym razem speni stawiane przez nich wymogi zgodnie z ich yczeniem. Potrzeba nam sprawniej dziaajcego systemu biurokracji. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Czuj si winny tej sytuacji. Czy nie byoby mio, ... ...gdybymy mogli zbudowa sprawniej dziaajcy system biurokracji! ...gdybym mg zatrudni kogo, kto rozumie jego dziaanie i mgby zaatwia za mnie sprawy z nim zwizane! ...gdyby pracownicy biurokracji wycignli wnioski z dowiadcze i opracowali lepszy sposb na zaatwianie u nich spraw! ...gdyby w sukurs przyszy nam zdobycze technologii! ...gdyby opracowano zupenie nowy sposb przechowywania dokumentw! ...gdyby rozwizanie tej sytuacji czekao na nas w niedalekiej przyszoci! Sytuacja dotyczca finansowego deficytu rzdu: Nasz rzd jest taki niewydolny i opieszay. Jeli potrzebuje nowych rodkw, po prostu samowolnie je z nas ciga. Nie musi si tumaczy z wykorzystania powierzonych mu rodkw pienidze wydaje w tak nierozsdny sposb, po czym jeszcze narzeka, e nie starcza rodkw na te rzeczy, ktre naprawd s dla nas istotne. Jeden wielki baagan. Nie wyobraam sobie, jak ktokolwiek mgby naprawi t sytuacj, jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Czy nie byoby mio, ... ...gdyby pojawi si na horyzoncie kto o znakomitym wyksztaceniu finansowym i wyczuciu do tych spraw! ...gdyby sytuacja w tej instytucji zacza zmienia si i poda w nowym bardziej sprawnie dziaajcym kierunku! ...gdybym mia tak duo pienidzy, e sposb wydawania pienidzy nie miaby dla mnie znaczenia! ...gdybymy wszyscy prosperowali pod wzgldem finansowym! ...gdyby kady robi to, co do niego naley! ...gdybymy mogli znale kilku utalentowanych przywdcw reprezentujcych nowe podejcie do ekonomii! W trakcie wykonywania kolejnych czynnoci dnia, natkniesz si na wiele rnych sytuacji, ktre spowoduj aktywacj w tobie caego wachlarza odmiennych wibracji. Niektre z nich poprawi twoje samopoczucie, inne nie wywoaj w tobie tak pozytywnego efektu, a jeszcze inne pogorsz je. Wyej przedstawiony Proces: Czy-Nie-Byoby-Mio-Gdyby... moe poprawi twoje 87 87

samopoczucie niemale za kadym razem, pod warunkiem, e bdziesz mia ochot skupi swoj uwag i poda za mylami poprawiajcymi twoje samopoczucie. Samo wyartykuowanie sw: Czy Nie Byoby Mio Gdyby...! nastawia ci na wysz wibracj i wywouje wiadome i celowe skupienie uwagi. Wypowiedzenie tych sw powoduje w tobie rwnie aktywacj pozytywnych wibracji jeszcze przed wypowiedzeniem reszty sw zwizanych z tym tematem. Jeli celowo zabawisz si w t gr podczas jazdy samochodem lub czekania w kolejce, lub za kadym razem, kiedy twoja uwaga nie musi skupia si na czym konkretnym, wzgldno wibracyjna pomidzy twoim pragnieniem, a twoimi przekonaniami w kwestii tysica rnych tematw, poprawi si, a pragnienia, ktrych spenienie przechowywane jest dla ciebie w przechowalni wibracyjnej, zaczn realizowa si w twoim yciu. Konsekwentne uprawianie tej gry spowoduje stopniow popraw relacji wibracji pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a punktem, w ktrym chciaby si znale, na kadej paszczynie swojego ycia. Niniejszy Proces: Czy-Nie-Byoby-Mio-Gdyby jest rozkosznie, zwodniczo i zadziwiajco potny w dziaaniu.

Rozdzia 36.

Zastosowanie Procesu: Ktra-Myl-Powoduje-Lepsze-Samopoczucie ?

Niniejszy proces dziaa najskuteczniej, jeli moesz usi na kilka minut i przela swoje myli
na papier. Z biegiem czasu, po wystarczajco dugim stosowaniu tej gry, uda ci si j skutecznie zastosowa poprzez zwyke przetaczanie myli w gowie. Jednake, przelanie tych myli na papier stwarza o wiele bardziej skuteczny punkt skupienia, co z kolei, uatwia ci odczucie kierunku, w jakim poda wybrana przez ciebie myl. Oto, w jaki sposb j zaczynamy: w pierwszej kolejnoci spisz na papierze kilka krtkich zda dotyczcych twoich obecnych uczu w danej kwestii. Moesz opisa to, co si wydarzyo, lecz najwaniejsze jest to, aby opisa swoje uczucia na ten temat. (To pomoe ci atwiej rozpozna jakkolwiek popraw w trakcie stosowania tego procesu). Kiedy napiszesz kilka zda opisujcych twoje prawdziwe uczucia w chwili obecnej, powiedz sobie co takiego: Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie. Nastpnie, napisz kilka krtkich myli, ktre przyjd ci na myl, ktre mogyby pomc ci uzyska lepsze samopoczucie w tym temacie. (Po sformuowaniu kadego zdania, oce, czy powoduje ono w tobie lepsze uczucia, takie same uczucia, czy gorsze uczucia ni te, ktre towarzyszyy ci na pocztku tego wiczenia).

88 88

Poprzez skupienie uwagi - wraz z towarzyszc temu intencj poprawy swojego samopoczucia w tych kwestiach - poprawisz relacj wibracyjn pomidzy twoimi pragnieniami a twoimi przekonaniami: a nastpnie, z biegiem czasu, sytuacje te musz ulec poprawie. To, co si manifestuje w twoim yciu, zawsze poda za kierunkiem twoich wibracji: kiedy ty sam czujesz si lepiej, sprawy nabieraj lepszego obrotu. I to za kadym razem. Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara 5. Optymizm 6. Penia nadziei 7. Zadowolenie 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 11. Uczucie przytoczenia 12. Rozczarowanie 13. Powtpiewanie 14. Zamartwianie si 15. Obwinianie 16. Zniechcenie 17. Gniew Sytuacja dotyczca utraty si fizycznych: Martwi mnie pogorszenie si stanu mojego zdrowia. Nie mam ju takich pokadw energii jak kiedy i nie mog ju wykonywa rzeczy, ktrych wykonywanie sprawiao mi przyjemno. Odczuwam wszelkiego rodzaju ble i niedomagania, kolana bol mnie, kiedy chodz, boj si nawet prbowa biega. Boj si, e stan mojego zdrowia jeszcze bardziej si pogorszy. Martwi mnie to. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: Powinienem czciej spacerowa, ale nie mog zmusi si do tego. (samopoczucie bez zmian) Mgbym wybra si na krtki spacer i zawrci, kiedy tylko bd mia na to ochot, (lepsze samopoczucie) Me mam wystarczajco duo energii, by wybra si na spacer. (gorsze samopoczucie) jeli codziennie bd troch spacerowa, mog si wzmocni. (lepsze samopoczucie) By moe, z biegiem czasu, znowu polubi spacery, (lepsze samopoczucie) Me musz przebiega dzisiaj maratonu, (lepsze samopoczucie) Mog wybra dystans i szybko spaceru, (lepsze samopoczucie) Lecz kiedy spaceruj, bol mnie kolana, (gorsze samopoczucie) Jeli spacerowa bd powoli, prawdopodobnie nic mi nie bdzie, (lepsze samopoczucie) Moje ciao reagowao ju na wiczenia fizyczne, (lepsze samopoczucie) Me wiczyem od duszego czasu, (gorsze samopoczucie) Jeli postanowi spacerowa troch kadego dnia, mog tego dokona, (lepsze samopoczucie) Chyba sprbuj, (lepsze samopoczucie) Mam nadziej, e wkrtce poczuj si lepiej, (lepsze samopoczucie) Przyjemnie bdzie znowu poczu w sobie si i witalno. (lepsze samopoczucie) Sytuacja dotyczca kariery aktorskiej: 89 89

Ju kiedy byam ma dziewczynk, chciaam zosta aktork. Wziam kilka lekcji aktorskich i dowiedziaam si, e cakiem dobrze mi to wychodzi. Od czasu do czasu, otrzymuj jakie zlecenia aktorskie, lecz nic wielkiego, i nic, czego bym naprawd chciaa. Nie jest atwo. Tak wiele osb stara si o t sam prac, co ja, e czasami mam wraenie, e sprawa wyglda beznadziejnie. Moe powinnam po prostu o tym zapomnie i postara si o prawdziw prac. Czuj w sobie rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: Jestem zmczona chodzeniem na castingi i nie otrzymywaniem rl. (gorsze samopoczucie) Me wiem, co powinnam zmieni w moim podejciu, (gorsze samopoczucie) Nie pojmuj, dlaczego tamta dziewczyna otrzymaa t rol. (gorsze samopoczucie) Mimo wszystko, zdobywam pewne dowiadczenie aktorskie, (lepsze samopoczucie) Rozumiem teraz, na czym polegaj castingi, (lepsze samopoczucie) Me ogarnia mnie ju takie przeraenie, kiedy id na casting. (lepsze samopoczucie) Nawet sawne aktorki przeszy przez ten etap. (lepsze samopoczucie) Jeli one to przeyy, ja te potrafi to przey, (lepsze samopoczucie) Otrzymanie wspaniaej roli aktorskiej bdzie cudownym uczuciem, (lepsze samopoczucie) Wiem, e dam rad stan na wysokoci zadania i sprosta wymogom producentw, (lepsze samopoczucie) Kiedy spogldam wstecz, widz jak wielkie postpy poczyniam. (lepsze samopoczucie) Odpr si i postaram si dobrze zabawi, (lepsze samopoczucie) Sytuacja dotyczca samochodu penego usterek: Pracuj i oszczdzam od czasw, kiedy ukoczyem szko i udao mi si zebra wystarczajco duo pienidzy, aby dokona wpaty duej zaliczki na poczet samochodu. Znalazem samochd, ktry wyglda cakiem dobrze, i dokonaem na niego wpaty zaliczki wynoszcej ponad poow jego wartoci, tak, e moje biece opaty z nim zwizane nie s wysokie. Niestety, cieszyem si tym samochodem przez niecae dwa miesice, kiedy zacz si psu. Musiaem si zapoyczy, aby zdoby pienidze na jego napraw. W obecnej sytuacji raty, ktre pac za samochd w poczeniu z kosztami naprawy wynosz wicej ni wynisby koszt zakupu cakiem nowego samochodu. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Wzbiera we mnie gniew. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: To takie niesprawiedliwe, (gorsze samopoczucie) Wiedzieli, e samochd ma usterki, kiedy mi go sprzedawali. (gorsze samopoczucie) Me postpuj etycznie, (gorsze samopoczucie) Teraz przynajmniej samochd dobrze funkcjonuje, (lepsze samopoczucie) Sprawa ta przysporzya mi wiele zmartwie, (gorsze samopoczucie) Kiedy spogldam na mj samochd, podoba mi si. (lepsze samopoczucie) Udaje mi si spaca nalenoci, (lepsze samopoczucie) Uczymy si przecie na dowiadczeniach (lepsze samopoczucie) Ju dosy na ten temat narzekaem. Czas ruszy z miejsca, (lepsze samopoczucie) Sytuacja dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego: Mj m i ja pracowalimy przez cae nasze ycie. Zawsze bardzo ostronie postpowalimy z naszymi pienidzmi, poniewa wiedzielimy, e w pewnym okresie ycia, bdziemy chcieli przej na emerytur. Udao nam si zgromadzi cakiem spore oszczdnoci. Nasz syn, ktry pracuje jako makler giedowy, powiedzia, e powinnimy pozwoli mu je zainwestowa i e, dziki temu, moemy pomnoy nasze oszczdnoci emerytalne. Tote przekazalimy te pienidze pod jego zarzd i okazao si, e przepady - wszystko, na co pracowalimy cae nasze ycie. Teraz nie mam 90 90

pojcia, jak uda nam si kiedykolwiek przej na emerytur. Bardzo si martwi. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winna tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: Jak moglimy tak gupio postpi! (gorsze samopoczucie) Nasz syn nie powinien by ryzykowa naszymi rodkami, (gorsze samopoczucie) Jego przeoony powinien by nalega na dywersyfikacj funduszy, (gorsze samopoczucie) Jako to przeyjemy, (lepsze samopoczucie) I tak nie jestemy gotowi do przejcia na emerytur, (lepsze samopoczucie). Nadal osigamy dochody z naszych rde zarobkowania, (lepsze samopoczucie) I tak nie korzystalimy z tamtych rodkw: (lepsze samopoczucie) Zawsze dajemy sobie rad z tym, co nas spotyka, (lepsze samopoczucie) Znajdziemy jakie wyjcie z tej sytuacji, (lepsze samopoczucie) Wci mamy czas, aby znale jakie rozwizanie, (lepsze samopoczucie) Sytuacja dotyczca ukadu planet: Ukad planet wydaje si niestabilny. Wystpuje tyle trzsie ziemi, osuni bota, fal pywowych i huraganw, ktre znienacka atakuj powodujc zniszczenie. Omal-e nie chc pozwoli rodzinie wyj z domu w obawie o to, e co si wydarzy i zostaniemy od siebie odcici, doznamy obrae lub zdarzy si co jeszcze gorszego. Martwi mnie ta sytuacja. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: Straszne byoby, gdyby jedna z powyszych tragedii nam si przytrafia, (gorsze samopoczucie) Przeraajca jest sama myl o tych zagroeniach, (gorsze samopoczucie) yj ju wiele lat i nie dowiadczyem takich zdarze, (lepsze samopoczucie) Nasze technologie s nadal usprawniane, aby ostrzega nas przed takimi zjawiskami, (lepsze samopoczucie) Moje dzieci zachowuj pen czujno i rozwanie podchodz do tego, co robi, (lepsze samopoczucie) Nikogo z nas nie spotkaa osobista tragedia, (lepsze samopoczucie) Zamartwianie si nie jest produktywnym wykorzystaniem czasu, (lepsze samopoczucie) Sytuacja dotyczca rodowiska naturalnego: Obawiam si, e niszczymy nasz planet. Powietrze nie jest ju czyste. Nie mona pi wody, gdy jest skaona. Ryby wymieraj, czapy lodowe topniej. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: Musimy nauczy si lepiej dba o nasz planet, (gorsze samopoczucie) Ludzie s tak egoistyczni i nie chc robi tego, co powinni, (gorsze samopoczucie) Odwiedziem miasto, w ktrym dorastaem i zauwayem, e bardzo mao si w nim zmienio, (lepsze samopoczucie) Niektre obszary s mniej zanieczyszczone ni inne. (lepsze samopoczucie) To samo byo te prawd 50 lat temu. (lepsze samopoczucie) W obecnych czasach yjemy bardziej wiadomie, a standardy emisji zanieczyszcze zostay ju ustalone, (lepsze samopoczucie) Sprawy zaczynaj przybiera lepszy obrt, (lepsze samopoczucie) 91 91

Zawsze istnieje wiele dowodw na Dobrostan. (lepsze samopoczucie) Sytuacja dotyczca finansowego deficytu rzdu: Nasz rzd jest taki niewydolny i opieszay. Jeli potrzebuje nowych rodkw, po prostu samowolnie je z nas ciga. Nie musi si tumaczy z wykorzystania powierzonych mu rodkw; pienidze wydaje w tak nierozsdny sposb, po czym jeszcze narzeka, e nie starcza rodkw na te rzeczy, ktre naprawd s dla nas istotne. Jeden wielki baagan. Nie wyobraam sobie, jak ktokolwiek mgby naprawi t sytuacj. Jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: Jeli jaka firma prowadzona by bya w ten sposb, zbankrutowaaby, (gorsze samopoczucie) Spraw oczywist jest to, e nie maj pojcia o tym, co robi. (gorsze samopoczucie) yje mi si dzisiaj lepiej ni dziesi lat temu. (lepsze samopoczucie) yje mi si dzisiaj lepiej ni nawet pi lat temu. (lepsze samopoczucie) Tak naprawd, dziaania podejmowane przez rzd nie dotykaj mnie bezporednio, (lepsze samopoczucie) Gdybym osobicie si w dziaania te zaangaowa, moliwe, e okazabym wicej tolerancji, (gorsze samopoczucie) Znalezienie rozwizania tej sytuacji nie jest moj spraw, (lepsze samopoczucie) Skupi si raczej na tych rzeczach, na ktre mam wpyw, (lepsze samopoczucie) Sytuacja dotyczca dumy narodowej: Kiedy byem dzieckiem, odczuwaem taki entuzjazm pyncy z mojej przynalenoci narodowej. Byem gboko wzruszony suchajc patriotycznych pieni i ogromn przyjemno sprawiao mi przysuchiwanie si opowieciom o tym, co miao miejsce w czasach, kiedy ksztatowa si nasz nard i kraj si rozwija. Ju nie czuj takiego patriotyzmu; chyba zbyt wiele si dowiedziaem. Decyzje podejmowane przez mj rzd nie wywouj we mnie dobrego samopoczucia, jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Zamierzam sign po kilka myli na ten temat, ktre wywoaj we mnie lepsze samopoczucie: Polityka zagraniczna prowadzona przez mj rzd jest przeraajca, (gorsze samopoczucie) Nie zgadzam si z dziaaniami podejmowanymi przez mj rzd. (gorsze samopoczucie) Wstydz si za niektre zachowania mojego prezydenta, (gorsze samopoczucie) Wci wierz w ideay, na ktrych fundamencie powsta mj nard, (lepsze samopoczucie) Potrafi dostrzec rnic pomidzy wartociami reprezentowanymi przez te ideay, a jednym czowiekiem, (lepsze samopoczucie) Kiedy co przybiera zy obrt, po jakim czasie fala zawsze si odwraca (lepsze samopoczucie) Kady podejmuje dziaania w oparciu o swoj wasn perspektyw, (lepsze samopoczucie) Sam dokonuj wasnych wyborw, (lepsze samopoczucie) Wci wierz w nard, z ktrego si wywodz, (lepsze samopoczucie) Nie chciabym mieszka winnym miejscu, (lepsze samopoczucie) Moje wasne dziaania wiadcz o mnie. (lepsze samopoczucie) Proces: Ktra-Myl-Powoduje-Lepsze-Samopoczucie dotyka samego sedna wzgldnoci wibracyjnej. Kiedy grasz w t gr, korzystasz ze swojego Systemu Naprowadzania Emocji w sposb najbardziej wiadomy i celowy ze wszystkich moliwych. Celowo wyraasz pewne twierdzenie obserwujc, jakie samopoczucie on w tobie powoduje, a nastpnie dokonujesz wyboru

92 92

innego twierdzenia z intencj poprawy samopoczucia. Na tym wanie polega proces Celowego Tworzenia. adnego wysiku nie wymaga zwyka obserwacja tego, co istnieje ju przed twoimi oczyma, podobnie jak adnego wysiku nie wymaga rozwaanie jakiejkolwiek myli, ktra pojawi si samoczynnie w twoim umyle. Natomiast, wysiku wymaga wiadomy i celowy dobr wasnych myli. A kiedy podejmowa bdziesz tego typu wybory, oparte na uczuciach, jakie kada z nich wywouje w odniesieniu do poprzedzajcej j myli; bdziesz w stanie zmniejszy t wibracyjn rozpito pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz a punktem, w ktrym chcesz si znale, a stosowna manifestacja tego faktu wkrtce si pojawi. Na tym wanie polega Celowe Tworzenie w najlepszym wydaniu.

Rozdzia 37.
Zastosowanie Procesu: Portfel

Chcemy, aby zapamita, e to, czego obecnie dowiadczasz w twoim yciu, nie jest w poowie
tak istotne jak twoje uczucia wzgldem tego, czego dowiadczasz, gdy to, czego dowiadczasz, przechodzi nieustanne zmiany. Czytajc te sowa, niektrzy niezwocznie deklaruj, i nie zgadzaj si z nimi, poniewa sdz, e ycie si nie zmienia, a przynajmniej nie w ich przypadku. Jeli masz wraenie, e nic w twoim yciu nie ulega zmianie lub zmienia si w bardzo wolnym tempie, oto powd, dla ktrego tak si dzieje: wikszo twojej uwagi kierujesz na to-co-istnieje, ktrego dowiadczasz, a w bardzo niewielkim stopniu uwag twoj kierujesz na to-czego-chciabydowiadcza. Poniewa pienidze stanowi istotn cz twojego codziennego ycia, ju niewielkie dostrojenie relacji wibracji pomidzy twoim pragnieniem, a tym, co zazwyczaj aktywujesz w sobie w danej kwestii, moe spowodowa bardzo odczuwaln rnic w twoim yciu. Jeli pragnieniem twoim jest posiada wicej pienidzy, a za kadym razem, kiedy mylisz o pienidzach, odczuwasz zmartwienie lub frustracj, twj System Naprowadzania Emocji przekazuje ci komunikat, i podasz w niewaciwym kierunku. Musisz poprawi relacj wibracji pomidzy swoim pragnieniem a rodzajem myli, ktrym zazwyczaj oddajesz si w tej kwestii, aby zmiana moga zaistnie. I podobnie jak w pozostaych przypadkach, poprawa twojego samopoczucia oznacza, e podasz w kierunku realizacji swojego pragnienia. Naturalnym zjawiskiem jest swobodny napyw obfitoci do twojego ycia, a Proces: Portfel pomoe ci emitowa z siebie wibracj, ktra zgodna bdzie z wibracj otrzymywania przez ciebie pienidzy zamiast z wibracj ich odpychania. Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 6. Penia nadziei 7. Zadowolenie 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 93 93

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Uczucie przytoczenia Rozczarowanie Powtpiewanie Zamartwianie si Obwinianie Zniechcenie

Proces: Portfel. W pierwszej kolejnoci, zaopatrz si w banknot 100-zotowy i umie go w swoim portfelu lub portmonetce. Miej go zawsze przy sobie i za kadym razem, kiedy trzyma bdziesz w rku swj portfel lub portmonetk, pamitaj, e twj 100-zotowy banknot w nim si znajduje. Czuj zadowolenie pynce z faktu, i on si tam znajduje i przypominaj sobie czsto o owym wzmocnionym poczuciu bezpieczestwa, jakie daje ci jego obecno. Wykonujc rne zajcia w cigu dnia, postaraj si zaobserwowa wiele rzeczy, ktre mgby zakupi za te sto zotych. Przechowujc w portfelu banknot stuzotowy i nie wydajc go od razu, odnosisz z tego faktu wibracyjn korzy za kadym razem, kiedy nawet o nim mylisz. Innymi sowy, gdyby mia pamita o swoich stu zotych i wyda je na pierwsz rzecz, ktra wpadnie ci w oko, odnisby korzy polegajc na prawdziwym odczuciu swojego finansowego Dobrobytu tylko jeden raz. Lecz gdyby w mylach wyda te sto zotych 20 lub 30 razy tego samego dnia, odnisby wibracyjn korzy polegajc na odczuciu dokonania zakupw na kwot dwch lub trzech tysicy zotych. Za kadym razem, kiedy przyznajesz, e dysponujesz moc nabywcz swojego portfela na zakup danej rzeczy lub wykonania pewnej rzeczy, wzmacniasz swoje poczucie Dobrostanu finansowego raz po raz, a tym samym twj punkt przycigania ulega zmianie: Mgbym sobie to kupi. Mgbym sobie tamto kupi. Mam moc nabywcz zakupu tamtej rzeczy... A poniewa naprawd dysponujesz rodkami, aby tego dokona (nie udajesz czego, co nie ma miejsca), nie istnieje ju adna stojca na przeszkodzie wtpliwo lub brak wiary mccy wody przypywu twojego finansowego Dobrobytu. Proces: Portfel jest prostym, a zarazem skutecznym procesem, ktry zmieni twj punkt przycigania Dobrobytu finansowego. Przeczytaj Obecn sytuacj kontrastu dotyczc obfitoci finansowej w poniszym przykadzie i zaobserwuj, czy potrafisz wskaza na wibracje oporu uniemoliwiajce osobom z przykadu popraw sytuacji. Nastpnie, przeczytaj przytoczone przykady celowego zastosowania Procesu: Portfel i zwr uwag, czy potrafisz wyczu zmian w wibracji. Obecna sytuacja kontrastu dotyczca obfitoci finansowej: Mj m i ja pracowalimy przez wiele lat i udao nam si zaoszczdzi troch grosza - nie tak znowu duo, ale wystarczajco duo, aby mc y rok bez pracy. Mielimy naprawd znakomity pomys na zaoenie wasnego biznesu i mielimy przyjaciela, ktry mia wystarczajco duo pienidzy, aby pomc nam rozkrci biznes, ale teraz, po dwch latach, cigle yjemy z uprzednio zaoszczdzonych pienidzy, a nasze oszczdnoci topniej w zastraszajcym tempie. Bardzo si martwi. Zniechciam si. Proces: Portfel. Postanowilimy wyruszy na przejadk samochodem. Kady z nas jest w posiadaniu 100 zotych. Mamy nastpujcy plan: w cigu nastpnej godziny lub dwch, podjedziemy do dzielnicy handlowej nieopodal naszego domu i w mylach wielokrotnie wydawa bdziemy te prawdziwe zotwki. Za kadym razem, kiedy jeden z nas dostrzee co, na co ma ochot, dowiadczymy radoci pyncej z zakupu tej rzeczy w mylach. W kocu, przecie mamy do dyspozycji gotwk, tu i teraz, zatem naprawd moglibymy zakupi dan rzecz, jeli mielibymy na to ochot. Pojedzimy tak sobie dookoa, poogldamy wystawy z okna samochodu, zobaczymy, co wpadnie nam w oko i w mylach zakupimy t rzecz, jeli si nam spodoba. Zatrzymajmy si tutaj na kolacj. Uwielbiam si tutaj posila. 94 94

Zatrzymajmy si przy tym stoisku z kwiatami i kupmy olbrzymi bukiet kwiatw. Chyba kupi t kuchenk do naszego patio. Kupmy ten zestaw hutawkowy dla naszych wnukw. Zmy zamwienie u tego sprzedawcy ognia na podpak, ebymy mieli czym zapali nasz pierwszy ogie w kominku. Zamwi caodniow wizyt w orodku odnowy biologicznej. Zafunduj sobie ekstra fryzur. Chyba zatrzymam si tu i kupi sobie nowe buty. Ja zrobi to samo! Ale pikny dywan! I po jakiej korzystnej cenie! Chciabym mie dwie z tych trzech wielkich doniczek kwiatw do ogrodu. Chciabym mie takie lampki do montowania na drzewach. Kupmy now skrzynk na listy. I do tego cik do frontowych klombw. Pojad umy samochd i go wywoskowa. Podoba mi si ten fotel bujany. Kupmy go na werand. A moe bymy kupili nowe we ogrodowe... Kiedy grasz w t gr po raz pierwszy, moliwe jest, e w trakcie identyfikowania rzeczy, ktre pragniesz zakupi, moesz aktywowa w sobie uczucie nieposiadania wystarczajcej sumy pienidzy, a co za tym idzie, w pierwszych minutach rozgrywania tej gry, moesz raczej odczu wikszy dyskomfort ni poczucie ulgi. Lecz jeli kontynuujc t gr, przy kadej identyfikowanej rzeczy, zatrzymasz si i przyjmiesz do wiadomoci nastpujc prawd: Tak, gdybym naprawd chcia, to dysponuj tu i teraz rodkami na zakup tej rzeczy, to twoje uczucie dyskomfortu zmniejszy si. Kontynuujc t gr przez duszy czas, owo poczucie dyskomfortu cakowicie ci opuci. A wraz ze znikniciem poczucia dyskomfortu, zniknie rwnie poczucie oporu. A kiedy zniknie poczucie oporu... twoja sytuacja finansowa musi zacz si poprawia.

Rozdzia 38
Zastosowanie Procesu: Koo Koncentracji

Proces: Koo-Koncentracji jest prawdopodobnie najskuteczniejszym procesem przez nas


oferowanym w celu uatwienia ci osignicia szybkiej poprawy relacji wibracyjnej pomidzy twoimi obecnymi przekonaniami a twoimi obecnymi pragnieniami. Dowiadczajc niniejszego Procesu: Koo-Koncentracji, bdziesz w stanie faktycznie odczu popraw, jaka bdzie miaa miejsce w procesie zestrajania si wibracji twoich Energii. Wyobra sobie, e stoisz obok karuzeli na placu zabaw i zamierzasz na ni wskoczy. Ale karuzela krci si tak szybko, e kiedy prbujesz na ni wskoczy, nie jeste w stanie tego dokona. Rnica w prdkoci rozpdu karuzeli, a twojego rozpdu jest zbyt dua, twoja prba koczy si 95 95

ldowaniem w krzakach. Lecz gdyby karuzela zwolnia, w pewnym momencie byby w stanie wskoczy na ni, a kiedy nabraaby prdkoci, z atwoci utrzymaby si na jej platformie. Analogiczna sytuacja ma miejsce, kiedy wystpuje rozbieno pomidzy si rozpdu twojego pragnienia, a si rozpdu twojego przekonania. Albo twoje pragnienie musi zwolni tempo, albo twoje przekonanie musi nabra prdkoci, aby nastpio zestrojenie si tych dwch prdkoci. Koncentrujc si na tym procesie, bdziesz w stanie wystarczajco zwolni wibracje siy rozpdu twojego pragnienia, aby wej na platform, a kiedy ju na niej bdziesz, moesz zwikszy prdko wibracji. Proces: Koo-Koncentracji przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 11. Uczucie przytoczenia 12. Rozczarowanie 13. Powtpiewanie 14. Zamartwianie si 15. Obwinianie 16. Zniechcenie 17. Gniew Oto sposb na rozpoczcie Procesu: Koo-Koncentracji: na arkuszu papieru narysuj due koo. Nastpnie, w centrum duego koa narysuj mniejsze koo o rednicy okoo 5 cm, po czym usid wygodnie i spjrz na mniejsze kko i poczuj jak twoje oczy skupiaj si na nim. Teraz zamknij na chwil oczy i skieruj swoj uwag na zdarzenie, ktre wywoao w tobie negatywne uczucia i rozpoznaj dokadnie to, czego nie chcesz. Nastpnie, powiedz sobie: C, dokadnie wiem, czego nie chc. A czego waciwie chc? Pomocnym okae si rozpoznanie tego, czego nie chcesz, jak rwnie tego, czego chcesz w kontekcie samopoczucia, ktre chcesz osign w danej kwestii. Nastpnie, wpisz krtkie zdanie mwice o tym, czego chcesz w mae kko narysowane w centrum kartki. Nastpnie, wok zewntrznej krawdzi duego koa wypisz zdania, ktre zgodnie s z tym, czego pragniesz dowiadczy. Kiedy znajdziesz takie twierdzenie, ktre bdzie wystarczajco bliskim odpowiednikiem twojego pragnienia, rozpoznasz je. Innymi sowy, uczucia podpowiedz ci, kiedy twoje twierdzenie nie bdzie pasowa do twojego pragnienia i spowoduje, twoje zrzucenie z karuzeli i wpadnicie prosto w leaki, a kiedy twoje twierdzenie bdzie twierdzeniem na tyle bliskim twojemu pragnieniu, to spowoduje ono twoje pozostanie na platformie karuzeli. Powodem, dla ktrego Proces: Koo-Koncentracji jest procesem tak skutecznym jest to, i twierdzenia, ktre wpisujesz, s twierdzeniami, ktre celowo i wiadomie wybrae. S to oglnikowe zdania, co do prawdziwoci ktrych jeste ju przekonany i ktre zgodne s z twoim pragnieniem. Powodem, dla ktrego proces ten si sprawdza jest to, i Prawo Przycigania dziaa z tak potn si, e ilekro rozwaasz dan myl przez zaledwie 17 sekund, przycigasz do siebie inn podobn do niej myl; a kiedy te dwie myli pocz si, nastpuje proces ich spalania si, ktre dodatkowo wzmacnia owo potne dziaanie myli. Kiedy uda ci si znale dodatkowe myli wywoujce w tobie dobre samopoczucie, kontynuuj zapisywanie ich wzdu krawdzi duego koa. Zapisywanie ich rozpocznij od pozycji godziny 12:00, jeli miaby przyrwna koo do tarczy zegara, a nastpnie kolejne zdania zapisuj na godzinie 13:00, 14:00, itd. a do momentu, w ktrym zapiszesz 12 zda, ktre bd w tobie powodoway dobre samopoczucie. 96 96

Nastpnie, po zapisaniu zdania na pozycji godziny 11:00, zdecydowanym ruchem zakrel w kko sowa, ktre pierwotnie wpisae w rodek Koa Koncentracji, zwracajc jednoczenie uwag, i odczuwasz blisz harmoni wibracyjn z t myl, podczas kiedy zaledwie kilka minut wczeniej, nie znajdowae si nawet w pobliu czstotliwoci tej wibracji. Sytuacja dotyczca zmczenia: Brak mi energii. Nieustannie czuj si zmczony. Ledwo udaje mi si przebrn przez dzie. Trudno sprawia mi terminowe wywizywanie si z moich obowizkw, i nic mnie nie cieszy, poniewa odczuwam takie zmczenie. Mam poczucie wielkiego przytoczenia. Moje twierdzenie odnonie tego, czego nie chc: Nie chc czu si zmczony. Moje twierdzenie odnonie tego, czego chc: Chc poczu przypyw si fizycznych, zdrowia i energii. Moja pierwsza prba wskoczenia na platform karuzeli (jeste w stanie wyczu, czy sia rozpdu karuzeli odrzuci ci w krzaki, podobnie jak moesz wyczu, czy wypowiedziane przez ciebie twierdzenie jest wystarczajco bliskie twojemu pragnieniu, aby umoliwi ci faktyczny skok na karuzel i utrzymanie si na jej platformie): Musz wzi si w gar, (bez skutku) Nie mog tak dalej y. (bez skutku) Pamitam czasy, kiedy czuem si lepiej ni teraz, (z zamierzonym efektem) To ostatnie twierdzenie byo wystarczajco zblione, pod wzgldem relacji wibracyjnej, do twojego pragnienia, aby umoliwi ci pozostanie na platformie karuzeli. Zatem napisz je na swoim kole koncentracji na pozycji godziny 12:00. Kiedy znajdziesz inne zdania, ktre powodowa bd twoje pozostanie na platformie karuzeli, kontynuuj ich zapisywanie wzdu tarczy zegara na pozycji godziny 13:00, 14:00, itd. Zazwyczaj zdrowie mi dopisuje, (godzina 13:00) Lubi czu si dobrze, (godzina 14:00) Twoje skupienie uwagi spowodowao ju na tyle znaczc popraw relacji wibracyjnej pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a punktem, w ktrym chciaby si znale, e teraz z atwoci utrzymasz si na rozpdzonej karuzeli. Zatem wykorzystaj jak najlepiej t chwil i tak trzymaj. Im wicej twierdze bdcych w wibracyjnej harmonii z twoimi pragnieniami napiszesz, tym wiksz stabilno osigniesz na czstotliwoci tej nowej i ulepszonej wibracji. Czuj, jak moje ciao reaguje, (godzina 15:00) Ju czuj si lepiej, (godzina 16:00) Kadego dnia odzyskam wicej si. (godzina 17:00) Myl o zaywaniu spacerw w przyszoci sprawia mi rado. (godzina 18:00) Celowe wychodzenie na powietrze kadego dnia przynosi orzewiajce uczucie, (godzina 19:00) Dzi jest pikny dzie, (godzina 20:00) Ciesz si bardzo zdrowym i sprawnym ciaem, (godzina 21:00) Lubi czu si dobrze, (godzina 22:00) Istnieje tak wiele rzeczy, ktre lubi robi, (godzina 23:00) Powysza gra skonia ci do skupienia uwagi na odczuciu wibracyjnej rozbienoci pomidzy punktem, w ktrym obecnie si znajdujesz a punktem, w ktrym chciaby si znale. Ponadto, w tak krtkim odstpie czasu, twoja wzgldno wibracyjna ulega zaskakujcej poprawie - w rzeczy samej, tak wielkiej, e bdc w punkcie, w ktrym wibracyjnie obecnie si znajdujesz, moesz teraz wpisa ponisze zdanie w mae kko znajdujce si w samym rodku twojego koa koncentracji, bdce w zgodnoci z wyraonym przez ciebie pragnieniem: Odczuwam przypyw si fizycznych, zdrowia i energii! Sytuacja dotyczca samotnoci: Nie mam wielu przyjaci. Tak naprawd to nie mam nawet jednego bliskiego przyjaciela, a ycie w pojedynk nie naley do przyjemnoci. Miewaem w 97 97

przeszoci kilku przyjaci, ale nie spotkaem nikogo naprawd mi bliskiego. Mam wraenie, e ludzi interesuje tylko to, co mog ode mnie dosta, a gdy ju to dostan, nie chc da nic od siebie. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si samotny. Moje twierdzenie odnonie tego, czego nie chc: Nie chc czu si samotny. Moje twierdzenie odnonie tego, czego chc: Chc znale naprawd bliskiego mi przyjaciela. Moja pierwsza prba wskoczenia na platform karuzeli: Nie jest atwo znale bliskiego przyjaciela, (bez skutku) Nigdy nie miaem naprawd bliskiego mi przyjaciela, (bez skutku) Dostrzegam innych ludzi, ktrzy nawizali udane relacje z innymi. (z zamierzonym efektem) To ostatnie twierdzenie byo wystarczajco zblione do zakresu wibracyjnego twojego pragnienia, zatem wpisz je na pozycji godziny 12:00 koa koncentracji. Spotkaem kilkoro ludzi, w towarzystwie ktrych lubi przebywa. (godzina 13:00). Nie jest to rodzaj zdarzenia, o ktrego pojawienie si powinienem usilnie zabiega, (godzina 14:00) Kiedy spotkam kogo, kogo chciabym lepiej pozna, natychmiast to wyczuj, (godzina 15:00) Zazwyczaj, kiedy czuj w stosunku do kogo sympati, osoba ta j odwzajemnia, (godzina 16:00) (Stawiany przez ciebie opr w duym stopniu uleg osabieniu. Twoja relacja wibracji naprawd ulega poprawie, zatem tak trzymaj... ) Prawd powiedziawszy, wcale nie zabiegaem o poznanie kogo. (godzina 17:00) Wok jest mnstwo przyjaznych ludzi, (godzina 18:00) Inni ludzie te poszukuj udanych zwizkw, (godzina 19:00) Kiedy ja poczuj si lepiej, inne osoby, ktre rwnie ciesz si dobrym samopoczuciem zaczn pojawia si w moim yciu. (godzina 20:00) Jest wiele sposobw na poznanie nowych ludzi, (godzina 21:00) Przebywanie w towarzystwie innych ludzi sprawia mi wiele przyjemnoci, (godzina 22:00) Mam wraenie, e ycie zaczyna si dla mnie od nowa. (godzina 23:00) Wanie osigne harmoni, zatem wpisz nastpujce zdanie w kko w centrum koa: Myl o moich nowych przyjacioach, ktrzy s ju w drodze do mnie, napawa mnie radoci. Sytuacja dotyczca wsppracownika: Dziel biuro z osob, ktrej towarzystwo ledwo mog znie. Nie ma ona wiele miego do powiedzenia na jakikolwiek temat, a cay czas chce prowadzi rozmow. Nie cierpi swojej pracy, a mnie traktuje jakbym by gupcem, kiedy chc wykona moj. Chciabym, eby si sama zwolnia, albo, eby j zwolnili. ycie jest zdecydowanie za krtkie, eby spdza tak wiele czasu w towarzystwie kogo tak niesympatycznego. Odczuwam poirytowanie. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Moje twierdzenie odnonie tego, czego nie chc: Nie chc dzieli przestrzeni z kim tak niesympatycznym. Moje twierdzenie odnonie tego, czego chc: Chc spdza czas w towarzystwie ludzi, ktrzy s mdi w obyciu. Moja pierwsza prba wskoczenia na platform karuzeli: Chciabym, eby j zwolnili, (bez skutku) Chciabym, eby jednego z nas przenieli do innego dziau, (bez skutku) Lubi czu si dobrze w pracy, (z zamierzonym efektem)

98 98

To ostatnie twierdzenie byo wystarczajco zblione, pod wzgldem relacji wibracyjnej, do twojego pragnienia, aby umoliwi ci pozostanie na platformie karuzeli. Zatem zapisz je na swoim kole koncentracji na pozycji godziny 12:00. Du satysfakcj sprawiaj mi czynnoci, jakie wykonuj w cigu caego dnia w pracy, (godzina 13:00) jestem dobry w tym, czym zajmuj si w pracy, (godzina 14:00) Twoja barwa wibracyjna ulega ju znaczcej poprawie, zatem wykorzystaj t chwil i tak trzymaj a do momentu, w ktrym owa ulepszona wibracja i pozytywne uczucia zaczn w tobie odczuwalnie dominowa. Lubi wykazywa sam przed sob, e posiadam umiejtno koncentracji uwagi, (godzina 15:00) Czsto zdarza si, e kiedy zachowuj du jasno umysu, inni naturalnie podaj za mn. (godzina 16:00) Me zaszkodzi mi praca nad dawaniem dobrego przykadu. (godzina 17:00) Osoba, z ktr dziel przestrze biurow, z pewnoci kieruje si silnym pragnieniem, (godzina 18:00) Prawd powiedziawszy, nie mam penego obrazu spraw, ktre zaprztaj umys mojej koleanki z biura, (godzina 19:00) Mam szczcie, e w moim yciu wszystko tak dobrze si ukada. (godzina 20:00) Wikszo z moich przyjaci to wspaniali kumple do towarzystwa. (godzina 21:00) Jeli si postaram, potrafi uoy sobie dobre stosunki z wikszoci ludzi, (godzina 22:00) jestem skonny dodatkowo si postara, aby osign harmoni. (godzina 23:00) W centrum koa wpisz teraz nastpujce zdanie: Myl o naszych lepszych stosunkach napawa mnie radoci. Sytuacja dotyczca kariery aktorskiej: Ju kiedy byam ma dziewczynk, chciaam zosta aktork. Wziam kilka lekcji aktorskich. I dowiedziaam si, e cakiem dobrze mi to wychodzi. Od czasu do czasu, otrzymuj jakie zlecenia aktorskie, lecz niewielkiego, i nic, czego bym naprawd chciaa. Nie jest atwo. Tak wiele osb stara si o t sam prac, co ja, e czasami mam wraenie, e sprawa wyglda beznadziejnie. Moe powinnam po prostu o tym zapomnie i postara si o prawdziw prac. Czuj w sobie rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. Moje twierdzenie odnonie tego, czego nie chc: Nie chc tak ciko pracowa, nie osigajc adnych rezultatw. Moje twierdzenie odnonie tego, czego chc: Chc otrzyma wspania rol aktorsk. Moja pierwsza prba wskoczenia na platform karuzeli: Chodz na castingi niemale kadego dnia. (bez skutku) Kto z pewnoci bdzie chcia mnie zatrudni, (bez skutku) Ten casting w zeszym tygodniu by naprawd ciekawy, (z zamierzonym efektem) Twoja wzgldno wibracyjna jest teraz wystarczajco zbliona, aby umoliwi ci skok na platform karuzeli i pozostanie na niej, zatem wpisz to ostatnie zdanie na pozycji godziny 12:00 koa koncentracji. Lubi poznawa ciekawych ludzi, (godzina 13:00) Czuam, e byam zrelaksowana i e dobrze si spisaam. (godzina 14:00) 99 99

Bdzie w porzdku, jeli nie bd nadawa si do konkretnej roli. (godzina 15:00) Tak naprawd, to chc otrzyma tylko tak rol, do ktrej idealnie si nadaj, (godzina 16:00) Wielu znanych aktorw przeszo przez etap, przez ktry ja obecnie przechodz, (godzina 17:00) Kady casting wzbogaca mnie o nowe wspaniae dowiadczenie. (godzina 18:00) Uczestniczyam ju w wystarczajcej liczbie castingw, aby mj lk przed nimi cakowicie znikn, (godzina 19:00) Czuj, e coraz bardziej zbliam si do celu. (godzina 20:00) Z kadym castingiem ronie moja pewno siebie, (godzina 21:00) Sdz, e idzie mi coraz to lepiej, (godzina 22:00) Uwielbiam by aktork, (godzina 23:00) Wibracja twojego pragnienia i twojego przekonania w chwili obecnej pasuj do siebie idealnie. Zatem wpisz nastpujce zdanie w kko w centrum koa: Tak wielk rado sprawi mi te wspaniae role, ktre s ju w drodze do mnie. Po chwilowym skupieniu uwagi na czym niepodanym, a tym samym, po zaktywowaniu wibracji nie bdcych w harmonii z tym, czego naprawd pragniesz, coraz to trudniejsze staje si wtedy skierowanie uwagi na to, czego naprawd pragniesz. Lecz musisz znale sposb na to, by skupi swoj uwag w inny sposb po to, aby by w stanie stworzy inny rezultat. W tym wanie celu opracowano niniejszy Proces: Koo-Koncentracji. Uatwia ci on wykonanie skoku na podany poziom wibracji z miejsca, w ktrym obecnie si znajdujesz i wprawienie samego siebie w wirujc spiral pozwalajc osiga coraz to wysze wibracje. Proces ten przeniesie ci ze stanu wielkiego oporu do stanu braku jakiegokolwiek oporu szybciej ni jakikolwiek inny proces. Klucz do mocy niniejszego procesu kryje si w jego nazwie: Koncentracja. Ilekro przeznaczasz czas swj na skoncentrowanie si na czym i przelewasz to na papier, twoja koncentracja (a jednoczenie twoja moc) wzrasta. Czynno polegajca na narysowaniu duego koa potguje twoj wiadom intencj koncentrowania si, po czym okrelenie miejsca, w ktrym obecnie si znajdujesz ju na pocztku tego procesu, powiksza istniejc ju wibracyjn dysharmonie. Mimo to, wicej koncentracji wymaga wykonanie pierwszego skoku na karuzel; jest to moment najwikszej zmiany w wibracjach. Lecz po zapisaniu pierwszego zdania na pozycji godziny 12:00, pozostanie na niej wymaga ju mniej koncentracji, a wraz z kadym dopisywanym twierdzeniem, twoja wibracja osiga stabilizacj w tym miejscu, a relacja wibracji pomidzy twoim pragnieniem a twoim przekonaniem ulega poprawie. My posuylibymy si Procesem: Koo-Koncentracji w kadej sprawie, ktra ma dla nas znaczenie. Wykorzystalibymy go do poprawy sytuacji, do nawizywania bardziej satysfakcjonujcych relacji midzyludzkich, do przycigania wikszej obfitoci finansowej oraz do poprawy stanu zdrowia... Jest to proces, ktry warto sobie przyswoi i stosowa. Proces ten moe zmieni twoje ycie.

Rozdzia 39.
Zastosowanie Procesu: Odnajdywanie-Miejsca-Uczu

Zastosowanie Procesu: Odnajdywanie-Miejsca-Uczu przynosi najlepsze efekty w sytuacji, w


ktrej chcesz mie pewno, e emitujesz ze swojego wntrza wibracj, ktra przyniesie ci korzy. Dziki temu procesowi zdasz sobie spraw z tego, co w rzeczywistoci do siebie przycigasz. Proces ten polega na wykorzystaniu wyobrani dla stworzenia pozorw, e 100 10 0

twoje pragnienie ju si urzeczywistnio i e w chwili obecnej faktycznie dowiadczasz w swoim yciu szczegowych realiw tego pragnienia. Kiedy skupia si bdziesz na odczuciach, jakie wywouje w tobie dowiadczanie realiw swojego pragnienia, niemoliwe jest, aby jednoczenie, odczuwa brak realizacji tego pragnienia. Zatem z biegiem czasu, moesz przechyli szal realizacji tego pragnienia na swoj korzy, co umoliwi ci emitowanie wibracji jego spenienia, chocia pragnienie to faktycznie si jeszcze nie spenio, a wtedy - musi nastpi jego urzeczywistnienie. W przypadku tego procesu, twoim celem bdzie przywoanie do swojej wyobrani obrazw powodujcych emitowanie z ciebie takiej wibracji, ktra przyzwala na realizacj pragnienia. Twoim celem jest stworzenie w wyobrani obrazw, ktre wywouj w tobie dobre uczucia; twoim celem jest odnalezienie miejsca-uczu spenienia twojego pragnienia zamiast odnajdywania miejsca-uczu, jakie towarzyszyoby niespenieniu twojego pragnienia. W tym celu moesz posuy si technik pamiciow i przypomnie sobie takie sytuacje, przypominajce te, ktrych obecnie pragniesz. Moesz posuy si technik wyobraeniow i wyobrazi sobie lub udawa, e sytuacja ta ma miejsce w chwili obecnej, a moesz rwnie skupi uwag na kim, kto ju dowiadcza w swoim yciu spenienia twojego pragnienia, a wtedy skupienie uwagi na szczegach owego pragnienia spowoduje aktywacj jego esencji wibracyjnej w tobie. Aby mc emitowa z siebie wibracj spenienia danego pragnienia nie musisz wcale faktycznie doznawa jego fizycznej manifestacji w yciu, lecz kiedy zaczniesz emitowa z siebie wibracje urzeczywistnienia tego pragnienia, w niedugim czasie ty sam dowiadczysz jego fizycznej manifestacji. Im czciej gra bdziesz w t gr zwan Procesem: Odnajdywanie-Miejsca-Uczu, tym lepsze efekty w niej osigniesz, i tym wiksz satysfakcj przyniesie ci zabawa w ni. Kiedy stwarzasz pozory lub kiedy uruchamiasz selektywn pami, aktywujesz w sobie nowe wibracje - a tym samym twj punkt przycigania ulega zmianie. A kiedy twj punkt przycigania ulega zmianie, twoje ycie rwnie ulegnie poprawie na kadej paszczynie, w odniesieniu do ktrej odnalaze nowe miejsce uczu. Proces: Odnajdywanie-Miejsca-Uczu przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo Uczucie przytoczenia Rozczarowanie Powtpiewanie Zamartwianie si Obwinianie Zniechcenie Gniew

Sytuacja dotyczca maestwa: Nadal kocham moj on, ale naszego zwizku nie mona ju przyrwna do tego, czym by w przeszoci. Na pocztku naszego maestwa, nie mogem doczeka si spotkania z ni pod koniec dnia, a teraz, jeli mam by szczery, w pewnym stopniu, obawiam si powrotu do domu. Moja ona bardzo narzeka na tak wiele rnych rzeczy, i sdz, e mnie obwinia za to, e sprawy nie ukadaj si po jej myli. Nie chc si z ni rozstawa, ale z pewnoci tkwienie w zwizku z ni rwnie nie naley do przyjemnoci. Ogarnia mnie frustracja. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie irytacja. Technika pamiciowa: 101 10 1

Pamitam dzie, w ktrym doszo do naszego pierwszego spotkania. Od razu przykua moj uwag. Spodobaa mi si jej aparycja i to, jaka bya zabawna. Pamitam, e zwrciem uwag na to, jak uwanie mnie suchaa, kiedy z ni rozmawiaem, i jak znakomicie czuem si w jej towarzystwie, poniewa okazywaa takie zainteresowanie tym, co mwiem. Od razu wiedziaem, e jest osob, z ktr chciabym spdzi wicej czasu... (Przypominanie sobie jakiego zdarzenia z przeszoci, ktre powodowao dobre samopoczucie, jest skutecznym narzdziem sucym do poprawy wibracji, poniewa kiedy przypominasz sobie te czasy, ktre wywoyway w tobie lepsze samopoczucie, aktywujesz wibracj, ktra wwczas bya aktywna. Ponadto, nie jest moliwe, aby skupia uwag na tym, co obecnie si wydarza, jednoczenie skupiajc uwag na tym, co si ju wydarzyo). Technika wyobraeniowa: Wyobraam sobie, jak wychodz z biura i odczuwam zadowolenie z zakoczonego dnia pracy. W wyobrani widz siebie wsiadajcego do samochodu. Jestem z dumny z mojego samochodu. To prawdziwa licznotka. Wczam odtwarzacz CD, i zaczynaj rozbrzmiewa dwiki ulubionej pyty mojej ony. Umiecham si, poniewa wiem, e ona prowadzia mj samochd wczoraj i suchaa tej muzyki. To nasza gra, w ktrej ona zawsze zostawia swoj pyt CD w odtwarzaczu. Teraz nie mog si doczeka przyjazdu do domu i spdzenia z ni czasu. Moja ona to dziewczyna o radosnym usposobieniu, ktra zawsze sprawia, e dobrze si czuj w jej towarzystwie. Szczciarz ze mnie... (Zwr uwag, e nic powanego, ani nic skomplikowanego nie ma miejsca w tej wizualizacji. Nie usiujesz spowodowa, aby co si wydarzyo. Nie usiujesz reformowa ony, ani jej zmienia. Po prostu wymylasz histori majc na wzgldzie jeden jedyny cel: wywoa w sobie dobre samopoczucie, koncentrujc si jednoczenie na czym, co ma dla ciebie znaczenie. Takie wiczenie wyobrani, cho moe by cakowit fikcj, ju zmienio relacj zachodzc pomidzy wibracj ostatnio emitowan z ciebie w kwestii twojej ony, a wibracj twojego pragnienia dotyczcego twojej ony. Sprawy musz teraz ulec zmianie, a przynajmniej, ty ju teraz masz dobre samopoczucie). Sytuacja dotyczca obfitoci finansowej: Mj m i ja pracowalimy przez wiele lat i udao nam si zaoszczdzi troch grosza - nie tak znowu duo, ale wystarczajco, aby mc y rok bez pracy. Mielimy naprawd znakomity pomys na zaoenie wasnego biznesu i mielimy przyjaciela, ktry mia wystarczajco duo pienidzy, aby pomc nam rozkrci biznes, ale teraz, po dwch latach, cigle yjemy z uprzednio zaoszczdzonych pienidzy, a nasze oszczdnoci topniej w zastraszajcym tempie. Bardzo si martwi. Zniechciam si. Technika pamiciowa: Pamitam, kiedy otrzymaam moj pierwsz wypat i jak znakomicie si wtedy poczuam. Nie miaam wtedy adnych rachunkw do opacenia i wrczenie mi takiej sumy pienidzy na jeden raz wywoao we mnie uczucie bycia bogat kobiet. Pamitam, jak bardzo si cieszyam, e tydzie po tygodniu, otrzymywa bd nastpne wypaty... (Reaktywacja przyjemnego wspomnienia z przeszoci jest wyjtkowo skuteczn technik, poniewa to wspomnienie jest czym, co faktycznie ci si przytrafio, a zatem, z racji swojej natury, jest ju faktem lub prawd, co oznacza jednoczenie, e skrywa bardzo mao przeciwstawnych dla ciebie wibracji. Innymi sowy, ty w to wierzysz. Kiedy sigasz do swojej przeszoci i aktywujesz istniejce w niej przekonanie, ktre odpowiada twojemu obecnemu pragnieniu, w tym momencie osigasz stan wibracyjnej harmonii - a twoje manifestacje ulegn od tej chwili poprawie). Technika wyobraeniowa:

102 10 2

Wypisuj ostatni czek, ktrym spac naszemu przyjacielowi sum pienidzy, ktr nam poyczy do rozkrcenia biznesu. Jest zdziwiony i zadowolony, e tak szybko dalimy rad go spaci. Oczami wyobrani widz zadowolenie malujce si na twarzy ma, kiedy wrcza czek naszemu przyjacielowi. Oni s tak bliskimi przyjacimi. Dobre uczucia wywoaa w nas wiara tej osoby w nasz pomys na biznes, a jeszcze lepsze uczucia wywouje w nas myl, i pomys ten przynis oczekiwany skutek i witujemy taki sukces. A to dopiero pocztek. Przed nami jeszcze tyle nowych odkry, tyle przey i tyle radoci... (Nie jest moliwe, aby skupia si jednoczenie na tym, czego pragniesz i na tym, czego nie pragniesz. Posugujc si wyobrani dla celowego i wiadomego przywoania w umyle scenariusza wydarze powodujcego dobre samopoczucie, od razu odwracasz swoj uwag od niepodanej rzeczywistoci, a twoja wibracja ulega natychmiastowej poprawie, przyzwalajc tym samym, na osignicie przez ciebie wibracyjnej harmonii z twoimi wasnymi pragnieniami). Gdyby naprawd rozumia moc swojej wibracji, ju nigdy nie skupiaby ponownie swojej uwagi na niepodanej rzeczywistoci, gdy twoja rzeczywisto ma niezwykle tymczasowy charakter i z atwoci moesz j uksztatowa w sytuacje, wydarzenia, scenariusze i okolicznoci, ktre przynios ci satysfakcj. Sytuacja dotyczca ukadu planet: Ukad planet wydaje si niestabilny. Wystpuje tyle wstrzsw ziemi, osuni bota, fal pywowych i huraganw, ktre znienacka atakuj powodujc zniszczenie. Omal-e nie chc pozwoli mojej rodzinie na opuszczenie domu w obawie o to, e co si wydarzy i zostaniemy od siebie odcici, doznamy obrae lub zdarzy si co jeszcze gorszego. Martwi mnie ta sytuacja. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Technika pamiciowa: Pamitam, kiedy byem dzieckiem i mieszkaem jeszcze w domu moich rodzicw. Przed domem, na podwrku przy pocie, rosy dwa wielkie krzewy bzu. Mama pozwalaa mi wtedy wynosi na zewntrz stare koce i pamitam, jak klamerkami do bielizny spinaem koce, aby pomidzy tymi krzewami zbudowa namiot. Spdzaem w nim cae godziny, organizowaem w nim przestrze, po czym ponownie j aranowaem i bawiem si w nim zabawkami, ktre przyniosem ze swojego pokoju... (Jak widzisz nie musisz wcale rozwizywa problemw wiata -ani nawet problemw w twoim wasnym yciu - aby poczu si lepiej. Wystarczy, e przypomnisz sobie mi chwil z przeszoci, reaktywujc, tym samym, swoj wibracj Dobrostanu, a kiedy regularnie odczuwa bdziesz wibracje Dobrobytu, nic poza Dobrobytem, nie moe sta si twoim dowiadczeniem). Technika wyobraeniowa: Oczami wyobrani widz jak ja, moja ona i dzieci, wysiadamy z samochodu przy tym przepiknym hotelu w grach. Nie naley on do bardzo znanych orodkw, ale odwiedzamy go corocznie. Dzieci zawsze ciesz si na przyjazd do tego miejsca, poniewa pozwalamy im na swobodne zachowanie w tym orodku. Zawsze zapoznaj si z innymi dziemi, a atmosfera relaksu tu panujca sprawia, e wszyscy czujemy si tutaj komfortowo. Bdc tutaj, nie staramy si cile przestrzega planu dnia. Po prostu robimy to, na co mamy ochot, i robimy to wtedy, kiedy mamy na to ochot. (wiczenie to, polegajce na wytwarzaniu myli dla wiadomego i celowego wywoania uczucia zamiast wytwarzania myli, a nastpnie doznawania reakcji na t myl w postaci uczucia, jest wyjtkowo cennym narzdziem. Kiedy zaley ci na swoim samopoczuciu i dobierasz swoje myli ze wzgldu na samopoczucie, jakie one w tobie powoduj, zyskujesz wtedy kontrol nad swoimi wibracjami i nad relacj pomidzy twoimi pragnieniami a przekonaniami).

103 10 3

Wiele osb uwaa, i marzenie na jawie lub fantazjowanie jest bezuytecznym zajciem. Dla nas jest to wykorzystanie Systemu Naprowadzania Emocji dla przekierowania mocy swojego umysu na zaktywowanie wibracji stanowicej punkt przycigania. Dla nas zajcia te s potnie dziaajcymi Aktami Celowego Tworzenia. Nie ma wielkiej rnicy pomidzy przypominaniem sobie a wyobraaniem, gdy w kadym z tych przypadkw, przedmiot twojej uwagi nie ma miejsca w obecnej rzeczywistoci. Kiedy koncentrujesz si na czym pozytywnym, niezalenie od tego, co wydarza si w chwili obecnej, moesz aktywowa wibracj, ktra przycignie do twojego ycia nowe, inne dowiadczenie. Lecz jeli upierasz si na kierowaniu swojej uwagi tylko i wycznie na rzeczywisto, ktra ma miejsce, wtedy nic w twoim yciu nie moe ulec zmianie.

Rozdzia 40.

Zastosowanie Procesu: Uwalnianie-Si-Od-Dugu

Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania
Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Uczucie przytoczenia Rozczarowanie Powtpiewanie Zamartwianie si Obwinianie Zniechcenie Gniew Zemsta Nienawi / Wcieko Zazdro Brak poczucia bezpieczestwa / Poczucie winy / Poczucie bycia niegodnym Lk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoci

W celu rozpoczcia Procesu: Uwalnianie-Si-Od-Dugu, zaopatrz si w zeszyt z nadrukiem takiej liczby kolumn, ile posiadasz rodzajw miesicznych wydatkw. Rozpocznij pisanie od pierwszej kolumny po lewej stronie i nadaj jej tytu, ktry oznacza bdzie twj najwikszy wydatek miesiczny. Dla przykadu: jeli twoim najwikszym wydatkiem kadego miesica jest opata za mieszkanie, wtedy rubryce tej nadaj nastpujcy tytu: Opata za mieszkanie. Nastpnie, w pierwszym wierszu pod tym tytuem, zapisz w PLN kwot twojej miesicznej opaty za mieszkanie. 104 10 4

W dalszej kolejnoci zakrel kkiem t kwot, przedstawiajc sum pienidzy, ktr zobowizany jeste wnie kadego miesica, po czym, w trzeciej linijce wpisz cakowit sum zaduenia z tytuu opaty za mieszkanie. Nastpnie, w drugiej kolumnie, wpisz twj drugi co do wielkoci najwikszy wydatek miesiczny, w kolumnie trzeciej - wpisz twj trzeci co do wielkoci najwikszy wydatek miesiczny itd. W nagwku strony zawierajcej rubryki z wyszczeglnieniem wydatkw wpisz nastpujc afirmacj: Pragnieniem moim jest dotrzyma obietnicy odnonie wszystkich moich poniszych zobowiza finansowych, a w niektrych przypadkach, wykona dwa razy tyle ile powinienem wykona. Za kadym razem, kiedy otrzymujesz rachunek do zapaty, otwrz swj zeszyt z nadrukiem kolumn i, jeli to konieczne, skoryguj wysoko minimalnej miesicznej kwoty do zapaty. Jeli nie ulegnie ona zmianie, wpisz t sam kwot. Kiedy otrzymasz pierwszy rachunek lub kiedy nadejdzie czas na uiszczenie nalenoci z kategorii znajdujcej si w ostatniej kolumnie po prawej stronie zeszytu (innymi sowy, nalenoci bdcych najmniejszym wydatkiem ponoszonym kadego miesica), dokonaj patnoci na dokadn dwukrotno wysokoci nalenej kwoty, po czym, zapisz now kwot nalenoci pozostajcej do zapaty z tego tytuu. Proces ten moe ci si wydawa nieco dziwny na pocztku, kiedy po raz pierwszy zaczynasz bawi si t gr, lecz jeli nawet nie dysponujesz wystarczajc kwot pienidzy na uiszczenie cakowitej sumy nalenoci ze wszystkich kolumn, podwj kwot do zapaty w ostatniej rubryce po prawej stronie. Pozwl sobie na uczucie satysfakcji pynce z faktu, e nie tylko dotrzymae swojej nowej obietnicy, aby dooy wszelkich stara, by spaci cakowit sum nalenoci za dany miesic, ale rwnie w niektrych przypadkach uicie nawet dwukrotno nalenej kwoty. Poniewa w obecnej sytuacji, przyje nowe podejcie do sprawy finansw, twoja wibracja w tej kwestii od razu zacznie si zmienia. Kiedy odczujesz nawet najmniejsze poczucie dumy pynce z dotrzymania danego sobie sowa, twoja wibracja ulegnie poprawie. Dotrzymujc obietnicy w kwestii uiszczania dwukrotnoci nalenych kwot, twoja wibracja ulegnie poprawie, a wraz z ni, nawet, jeli bdzie ona niewielka, sprawy przybior nowy obrt w dziedzinie twoich finansw. Jeli powicisz czas na wpisanie w kolumny wszystkich swoich nalenoci, twoja na nowo skupiona uwaga zacznie pozytywnie wpywa na otaczajce ci okolicznoci dotyczce kwestii finansw. Zamiast poddawa si uczuciu zniechcenia, znajdujc nowy rachunek do zapacenia w skrzynce na listy, poczujesz gorce pragnienie wpisania tego wydatku do swojego zeszytu kolumn, a wraz z tak zmian w twojej postawie i wibracji, sprawy zaczn przybiera dla ciebie nowy obrt na paszczynie finansowej. Pienidze, ktrych si nie spodziewae, zaczn nagle napywa do twojego ycia. Zaczniesz trafia na okazje, a co za tym idzie, twoje zotwki starcz ci na duej ni si tego spodziewae. Wydarz si wszelkiego rodzaju nietypowe zdarzenia na paszczynie finansowej, a kiedy to nastpi, miej wiadomo, i zdarzenia te maj miejsce w odpowiedzi na twoj nowo skupion uwag i bdc jej efektem - zmian w twoich wibracjach. Wraz ze wieym przypywem gotwki odkryjesz, e ogarnia ci gorce pragnienie do uiszczenia kolejnej patnoci ze znajdujcej si najdalej po prawej stronie kolumny. Wkrtce, ten najmniejszy dug zostanie spacony, a ty bdziesz mg wyeliminowa t kolumn z twojego zeszytu. Rubryka po rubryce zacznie znika wraz z tym, jak odlego w twoich finansach pomidzy przychodami a wydatkami zacznie si powiksza. Twoje poczucie Dobrostanu finansowego ulegnie poprawie ju w pierwszym dniu zabawy w t gr. A jeli gr t potraktujesz powanie, twoje wibracje w kwestii pienidzy tak znaczco si zmieni, e w krtkim czasie moesz cakowicie uwolni si od dugu, jeli bdziesz tego pragn. 105 10 5

Nie ma nic zego w zadueniu, lecz jeli zacignity przez ciebie dug ciy na tobie niczym ogromny balast, oznacza to, e twoja wibracja na paszczynie finansowej jest wibracj oporu. Kiedy balast ten zniknie; a ty poczujesz wiksz lekko i wolno, zniknie rwnie twj opr, a wtedy bdziesz w stanie przyzwoli Dobrobytowi na napynicie do twojego ycia strumieniem obfitoci. Kady z procesw, ktry poprawia twoje samopoczucie, spowoduje rwnie zmian w wibracji dotyczcej finansw. Jednake, proces ten dziaa wyjtkowo skutecznie, kiedy twoja sytuacja finansowa spdza ci sen z powiek, poniewa spowoduje, i spojrzysz na ni z innej perspektywy. Nie zdajc sobie z tego sprawy, z dnia na dzie przyswoisz sobie nowy wibracyjny wzorzec finansowy jako odpowied na to, co si wok ciebie w tej kwestii wydarza. Takiej wibracyjnej kontroli nad swoimi finansami nie miae wtedy, kiedy tylko reagowae uczuciami na dan sytuacj finansow. Wyej opisany Proces: Uwalnianie-Si-Od-Dugu uruchamia w tobie to samo odpowiedzialne podejcie, do ktrego jeste przyzwyczajony w kwestii pienidzy, w tym sensie, e nakania ci do prowadzenia zapiskw i monitorowania wysokoci twojego zaduenia itd., lecz jednoczenie, skania ci do spojrzenia na t kwesti z nowej perspektywy. Kiedy pomylisz o tym, czego moesz dokona, zamiast zastanawia si nad tym, czego nie jeste w stanie dokona, natychmiast odczujesz zmian w wibracjach. Proces ten czy w sobie podejcie praktyczne z odrobin zabawy, co w efekcie zmieni twoj Energi i nada jej kierunek twojego pragnienia. Jeli proces ten bdziesz kontynuowa przez kilka tygodni, w tym krtkim czasie twoje obawy i lki, ktre by moe przyswoie sobie w kwestii pienidzy, zastpi nadzieja, wietna zabawa i entuzjazm. Gra ta pomoe ci wyj z dugw, jeli takie bdzie twoje pragnienie. Jednoczenie pomoe ci ona, raz na zawsze, zrwnoway twoj Energi w kwestii pienidzy, i moemy ci obieca rzecz nastpujc: kiedy ju zrwnowaysz swoj Energi na paszczynie finansowej, caoksztat twojej rwnowagi finansowej rwnie osignie harmoni. Lecz bez owego zrwnowaenia Energii nie moe nastpi rwnowaga finansowa.

Rozdzia 41.

Zastosowanie Procesu:

Delegowania-Zadania- Na-Menedera

Wyobra sobie, e jeste wacicielem ogromnej korporacji i pracuje dla ciebie tysice osb.
Zatrudniasz pracownikw, ktrzy pomagaj ci w wytwarzaniu i sprzeday twoich produktw. Zatrudniasz rwnie ksigowych i doradcw, zatrudniasz te artystw i ekspertw od reklamy tysice ludzi pracuje na sukces twojej firmy. Wyobra sobie teraz, e osobicie nie pracujesz z adnym z tych pracownikw, lecz zatrudniasz menedera, ktry si tym zajmuje. Twj meneder rozumie twoich pracownikw, doradza im i zarzdza nimi. Dlatego, za kadym razem, kiedy wpadasz na jaki pomys, przekazujesz go 106 10 6

swojemu menederowi, ktry odpowiada tymi sowami: Natychmiast si tym zajm. Tak te czyni. Sprawnie, skutecznie, precyzyjnie. Dokadnie tak, jak lubisz. By moe mwisz sobie teraz co takiego: Bardzo chciabym mie takiego menedera - kogo, na kim mgbym polega, kogo, kto pracowaby w moim imieniu. A nasza odpowied na te sowa brzmi: Masz ju do swojej dyspozycji menedera, ktry posiada wszystkie te zalety, a nawet jeszcze wicej. Dysponujesz menederem, ktry bezustannie pracuje w twoim imieniu, a na imi mu Prawo Przycigania, i wystarczy, e tylko go o co poprosisz, aby w Meneder Wszechwiata zacz dziaa zgodnie z twoj prob. Kluczem do udanego zastosowania niniejszego procesu jest wysyanie do Wszechwiata prb wraz z oczekiwaniem, e owa proba zostanie speniona. Przypomina to kierowanie proby do kogo, komu ufasz i kto nigdy ci nie zawid, aby co dla ciebie zrobi, z penym przekonaniem, e osoba ta zaatwi t spraw. Z takim nastawieniem naley skada proby do Wszechwiata. Z zatem swoj prob z nastawieniem otrzymania oczekiwanych rezultatw. Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo Uczucie przytoczenia Rozczarowanie Powtpiewanie Zamartwianie si Obwinianie Zniechcenie Gniew

Sytuacja dotyczca ssiadw: Kiedy lubiem to ssiedztwo, lecz, w pewnym momencie wprowadzio si obok kilka osb i okazali si upiornymi ssiadami. Ich pies wykorzystuje nasze podwrko jako swoj toalet, maj trzy lub cztery gruchoty zaparkowane na podjedzie do domu, zamiast na ulicy przed domem, a mnie jest wstyd zaprosi do siebie znajomych z wizyt. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj zo. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Chciabym, aby pies moich ssiadw znalaz sobie inne miejsce, z dala od mojego podwrka. Chciabym, aby te gruchoty, zostay odholowane z dala od moje] ulicy. Chciabym nawiza dobre stosunki z moimi ssiadami. Chc, aby fakt zamieszkiwania na tej ulicy, by dla mnie powodem do dumy. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca konserwacji domu: Utrzymanie naszego domu w stanie funkcjonalnoci kosztuje nas fortun. Zacznijmy od tego, e nie zosta prawidowo zbudowany, a w obecnej sytuacji, kiedy liczy sobie ju dziesi lat, bezustannie wszystko si wali. Gdzie si nie obrc, kolejna rzecz wymaga naprawy. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Odczuwam rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego 107 10 7

prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Prosz znajd niedrogiego, zdolnego i wszechstronnego specjalist od napraw. Chciabym, eby okreli on, ktry sprzt naley wymieni. Prosz znajd dla mnie te przedmioty w bardzo korzystnej cenie. Chc wykorzysta cae spektrum zalet mojej nieruchomoci. Chc, aby wady tej nieruchomoci, jakie day o sobie zna w przeszoci, zostay cakowicie wyeliminowane. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca relacji dorosy-dziecko: Mam doros crk, ktra zawsze jest na mnie wcieka. Niezalenie od tego, ile czasu z ni spdzam, nigdy jej to nie wystarcza. A kiedy przebywam w jej towarzystwie, to ona wikszo tego czasu spdza narzekajc, e nie spdzamy wystarczajco duo czasu razem! Jestem taka zajta i nie mog spdzi wiele czasu w jej towarzystwie, ale naprawd nie jest mio z ni przebywa, skoro ma takie podejcie. Mam poczucie winy. Narasta we mnie gniew. Ogarnia mnie rozczarowanie. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Wyolbrzym w moich oczach najwiksze zalety mojej crki. Wyolbrzym moje najwiksze zalety w oczach mojej crki. Przypomnij kadej z nas, wielokrotnie w cigu dnia, o wspaniaym yciu, jakim, kadej z nas, dane jest si cieszy. Zaaranuj dla nas cudown wycieczk tylko we dwie. Zajmij si rozwizaniem tych bahostek, ktre pochaniay tyle mojego czasu. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw.

Sytuacja dotyczca obfitoci finansowej:


Mj m i ja pracowalimy przez wiele lat i udao nam si zaoszczdzi troch grosza - nie tak znowu duo, ale wystarczajco, aby mc y rok bez pracy. Mielimy naprawd znakomity pomys na zaoenie wasnego biznesu i mielimy przyjaciela, ktry mia wystarczajco duo pienidzy, aby pomc nam rozkrci biznes, ale teraz, po dwch latach, cigle yjemy z uprzednio zaoszczdzonych pienidzy, a nasze oszczdnoci topniej w zastraszajcym tempie. Bardzo si martwi. Zniechciam si. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Prosz zaaranuj dla nas obfity i rwnomierny napyw klientw. Wznie w naszym rejonie zainteresowanie nasz firm. Zainspiruj nas do podjcia waciwych dziaa. Pozwl naszemu przyjacielowi odczu nasz szczer wdziczno za okazan przez niego pomoc. Wylij do nas pracownikw, ktrzy bd nam potrzebni, aby nasz rozwijajcy si interes mg dobrze prosperowa. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca samotnoci: Nie mam wielu przyjaci. Tak naprawd to nie mam nawet jednego bliskiego przyjaciela, a ycie w pojedynk nie naley do przyjemnoci. Miewaem w przeszoci kilku przyjaci, ale nie spotkaem nikogo naprawd mi bliskiego. Mam wraenie, e ludzi interesuje tylko to, co mog ode mnie dosta, a gdy ju to dostan, nie chc da nic od siebie. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si samotny. 108 10 8

Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Prosz zaaranuj takie okolicznoci, ktre umoliwi mi poznanie sympatycznych ludzi. Postaw na mojej drodze ludzi, ktrzy bd waciwymi partnerami na spotkanie ze mn. Chciabym, aby byli oni interesujcy, zabawni i niezaleni. Wolabym pozna tych ludzi w sposb zupenie naturalny i nieskrpowany. Chciabym, aby proces ten rozpocz si ju teraz. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca ingerujcego rodzica: Nie mieszkam z rodzicami od ponad dziesiciu lat, lecz moja matka wci uwaa, e powinna mwi mi, co mam robi, tote unikam jej, bo nie lubi jak mi si rozkazuje. To z kolei, doprowadza j do szau, co jest jeszcze gorsze. Lecz kiedy jestemy razem, ona traktuje mnie tak, jakbym nie wiedzia jak mam y. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie gniew. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Prosz przypomnij mojej matce, e jestem ju dorosym czowiekiem. Prosz zwr uwag mojej matki na fakt, i potrafi wietnie zadba o swoje interesy. Prosz z mioci zaagod wszelki niepokj mojej matki. Skieruj uwag mojej matki na inne wartociowe zdarzenia. Pom mojej matce zrozumie jak bardzo j kocham. Zaaranuj nasze wsplne spotkania w taki sposb, abymy oboje czuli si znakomicie. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca kariery aktorskiej: Ju kiedy byam ma dziewczynk, chciaam zosta aktork. Wziam kilka lekcji aktorskich i dowiedziaam si, e cakiem dobrze mi to wychodzi. Od czasu do czasu, otrzymuj jakie zlecenia aktorskie, lecz nic wielkiego i nic, czego bym naprawd chciaa. Nie jest atwo. Tak wiele osb stara si o t sam prac, co ja, e czasami mam wraenie, e sprawa wyglda beznadziejnie. Moe powinnam po prostu o tym zapomnie i postara si o prawdziw prac. Czuj w sobie rozczarowanie. Ogarnia mnie zniechcenie. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Zaatw mi kilka dobrych castingw. Pu w obieg informacj, e jestem do wzicia i e jestem utalentowan aktork. Umie moje CV na samej grze yciorysw do przejrzenia. Zelij na moj drog nauczycieli, ktrzy pomog mi rozwin mj rozkwitajcy talent. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca braku rwnowagi finansowej: Nie udaje mi si stan na nogi finansowo. Mam wraenie, e nieplanowane wydatki nieustannie si pojawiaj, co powoduje, e wydaj cao moich przychodw. Poza tym mam te spore zaduenie na karcie kredytowej. W efekcie wydaj wicej ni zarabiam. Staram si planowa 109 10 9

wydatki mojej rodziny, ale wszystko tyle kosztuje. Moja ona pracuje i dlatego jest nam atwiej, ale dzieci rosn i wydatki ponoszone na nie rwnie wzrastaj. Martwi mnie ta sytuacja. Jestem zniechcony. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Zaatw mi podwyk pensji. Zaatw mojej onie podwyk pensji. Znajd dla nas karty kredytowe o niszym oprocentowaniu. Przypominaj mi czsto, jak wspaniae jest moje ycie. Wpj we mnie i w moj on uczucie wdzicznoci za cudowne rzeczy, ktre posiadamy. Pokieruj nami ku najlepszym decyzjom finansowym z miejsca, w ktrym obecnie si znajdujemy. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego: Mj m i ja pracowalimy przez cae nasze ycie. Zawsze bardzo ostronie postpowalimy z naszymi pienidzmi, poniewa wiedzielimy, e w pewnym okresie ycia, bdziemy chcieli przej na emerytur. Udao nam si zgromadzi cakiem spore oszczdnoci. Nasz syn, ktry pracuje jako makler giedowy, powiedzia, e powinnimy pozwoli mu je zainwestowa, i e dziki temu, moemy pomnoy nasze oszczdnoci emerytalne. Tote przekazalimy te pienidze pod jego zarzd, i okazao si, e przepady - wszystko, na co pracowalimy cae nasze ycie. Teraz nie mam pojcia, jak uda nam si kiedykolwiek przej na emerytur. Bardzo si martwi. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winna tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Pom nam odzyska nasze uczucie pomylnoci finansowej. Znajd szybszy sposb na pomnoenie wartoci posiadanych przez nas rodkw. Pom nam dostrzec dostpne obecnie korzyci, ktrych dotd nie zauwaalimy. Pozwl naszemu synowi zrozumie, e nie mamy do niego pretensji. Zainspiruj nas do przyjcia postawy zaczynam nowe ycie. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca podry: Czuj si tak ograniczony, mam wraenie, e jestem w stanie odkry lub zrozumie tylko ma cz tego wiata. Istnieje tyle miejsc, ktre chciabym odwiedzi, ale nie mog dosta wystarczajco duo urlopu z pracy, aby wyjecha bardzo daleko lub, aby zosta gdzie wystarczajco dugo, by gbiej co pozna. Czuj, e tyle dobrego mnie omija. Czuj si znudzony. Ogarnia mnie rozczarowanie. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Znajd miejsce w moim planie podry na wakacje pene odkry. Naprowad mnie na ciekawy szlak turystyczny, ktry pozwoli mi zaspokoi wiele z moich zainteresowa podczas tej pierwszej podry. 110 11 0

Postaraj si uzyska wyjtkowo dobr cen wycieczki i zwizanych z ni atrakcji. Przelij do mnie te informacje, kiedy je znajdziesz, nawet, jeli termin wycieczki jest jeszcze odlegy. Zorganizuj finanse na t i na nastpn wycieczk. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca rodowiska naturalnego: Obawiam si, e niszczymy nasz planet. Powietrze nie jest ju czyste. Nie mona pi wody, jest skaona. Ryby wymieraj, czapy lodowe topniej. Czuj si winny tej sytuacji. Narasta we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Dopilnuj tego, aby dobra natury naszej planety funkcjonoway prawidowo (to jest: aby Ziemia prawidowo krya po orbicie, aby ruch wd na naszej planecie nie by zakcony, sia przycigania grawitacyjnego dziaaa bez zarzutu...). Przywr stan naszych wd do ich pierwotnej czystoci. Zaatw waciw pogod sprzyjajc Dobrostanowi Ziemi. Kiedy tylko to moliwe, pozwl mi dostrzec Dobrobyt naszej planety. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca rzdu: Mczy mnie bardzo niewydolno biurokracji rzdowej. Obowizuje tyle wymogw narzuconych przez rzd, e musisz zatrudnia w tym celu odpowiednich ludzi do zwykego wypenienia formularzy biurokracji rzdowej. Nie mona si nawet do tych biurokratw dodzwoni, aby uzyska bezporednio od nich potrzebne informacje. Zmarnowaem ju tyle czasu usiujc dowiedzie si, co naley zrobi, aby za pierwszym razem speni stawiane przez nich wymogi zgodnie z ich yczeniem. Potrzeba nam sprawniej dziaajcego systemu biurokracji. Ogarnia mnie frustracja. Mam poczucie przytoczenia. Czuj si winny tej sytuacji. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Zaatw sprawnie dziaajcych urzdnikw administracji pastwowej. Pom naszemu rzdowi zredagowa wytyczne i formularze przyjazne uytkownikowi. Zelij na moj drog ludzi, ktrzy rozumie bd regulacje rzdowe. Pom nam znale sposb, abymy potrafili z atwoci zastosowa si do tych regulacji. Przypominaj mi czsto o sprawach, ktre le w moim najlepszym interesie i ku ktrym powinienem kierowa moj uwag. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca finansowego deficytu rzdu: Nasz rzd jest taki niewydolny i opieszay. Jeli potrzebuje nowych rodkw, po prostu samowolnie je z nas ciga. Nie musi si tumaczy z wykorzystania powierzonych mu rodkw; pienidze wydaje w tak nierozsdny sposb, po czym jeszcze narzeka, e nie starcza rodkw na te rzeczy, ktre naprawd s dla nas istotne. Jeden wielki baagan. Nie wyobraam sobie, jak ktokolwiek mgby naprawi t sytuacj, jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. 111 11 1

Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Wzbud w przedstawicielach rzdu poczucie odpowiedzialnoci za powierzane im wpywy z podatkw. Dopilnuj tego, abymy uzyskiwali wicej wartoci z kadej wydanej zotwki z podatkw. Przedstaw mi dowody dokonanego postpu odnonie wartoci pracy rzdu i sprawnoci jego funkcjonowania. Wprowad do rzdu przywdcw, ktrzy skupia si bd na usprawnianiu funkcjonowania pastwa. Chc widzie mniej stronniczoci, a wicej szczerego zainteresowania sprawami pastwa u przedstawicieli rzdu. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Sytuacja dotyczca dumy narodowej: Kiedy byem dzieckiem, odczuwaem taki entuzjazm pyncy z mojej przynalenoci narodowej. Byem gboko wzruszony suchajc patriotycznych pieni i ogromn przyjemno sprawiao mi przysuchiwanie si opowieciom o tym, co miao miejsce w czasach, kiedy ksztatowa si nasz nard i kraj si rozwija. Ju nie czuj takiego patriotyzmu; chyba zbyt wiele si dowiedziaem. Decyzje podejmowane przez mj rzd nie wywouj we mnie dobrego samopoczucia, jestem rozczarowany. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Lecz teraz przypominam sobie, e mam do dyspozycji owego zdolnego, skutecznego i chtnego do pomocy Menedera Wszechwiata, ktry pracuje specjalnie dla mnie. Zatem kieruj do niego prob o to, co nastpuje, starajc si jednoczenie pamita, e w Meneder jest naprawd dobry w swoim fachu i bdzie w stanie precyzyjnie zrealizowa moje proby: Wzbud inspiracj w przysze pokolenie przywdcw politycznych i przygotuj ich do penienia swojej roli. Wzmocnij wymow intencji obywateli naszego narodu, tak, aby politycy mogli je usysze. Wprowad do rzdu przywdcw, ktrzy reagowa bd na pragnienia osb, w subie ktrym pracuj. Zwr moj uwag na te rzeczy, ktre inspiruj mnie do poczucia dumy z przynalenoci do mojego narodu. Przedstaw naszym przywdcom przekonywajce informacje do rozwaenia. Przypomnij naszym przywdcom, e ciy na nich odpowiedzialno wzgldem nas za sprawowane przez nich rzdy. To wszystko na t chwil. Dzikuj ci za zaatwienie tych spraw. Kiedy po raz pierwszy gra bdziesz w t gr, by moe odkryjesz, e podwaasz moc wasnych prb poprzez wtpliwoci, czy twoje yczenia zostan zrealizowane przez twojego Menedera. Jest rzecz oczywist, e jeli sia twoich wtpliwoci dominuje nad si twoich pragnie, to wystpujce okolicznoci utwierdz ci w twoim przekonaniu co do tych wtpliwoci i nie dostrzeesz dowodw na to, e twoje intencje si urzeczywistniy.

112 11 2

Jeli kontynuowa bdziesz t gr, wprowadzajc si w stan ducha delegowania spraw Menederowi Wszechwiata, to twoje wtpliwoci znikn, twoje oczekiwania wzrosn i otrzymasz dowody potwierdzajce si twojego umysu. Dzie, w ktrym uwiadomisz sobie zadziwiajc moc twoich intencji bdzie dniem nad wyraz ekscytujcym. Nie moemy opisa nawet namiastki rodkw dostpnych w zasigu twojej rki - rodkw, ktre nie daj si opisa, a ktre stoj w gotowoci, aby pewnego dnia przyj ci z pomoc. Twoim jedynym zadaniem jest znalezienie sposobu na uzyskanie dostpu do tych rodkw, a. Proces: DelegowanieZadania-Na-Menedera jest narzdziem, ktry ci w tym pomoe. Z biegiem czasu, proces ten zmieni twj sposb patrzenia na ycie, a kiedy zmieni si twj sposb patrzenia na ycie, zmianie ulegnie rwnie twoje ycie.

Rozdzia 42.
Zastosowanie Procesu: Odzyskiwanie Swojego-NaturalnegoStanu-Zdrowia

Poniszy proces wykonaj w pozycji lecej w wygodnym miejscu, a im bardziej wygodne bdzie
to miejsce, tym lepiej. Wybierz por dnia, kiedy bdziesz mial do dyspozycji okoo 15 minut i kiedy istnieje mae prawdopodobiestwo, e kto lub co zakci twj spokj. Powyszy proces przynosi najlepsze rezultaty, jeli zakres twoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji oscyluje w granicach podanych poniej: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo Uczucie przytoczenia Rozczarowanie Powtpiewanie Zamartwianie si Obwinianie Zniechcenie Gniew Zemsta Nienawi / Wcieko Zazdro Brak poczucia bezpieczestwa / Poczucie winy / Poczucie bycia niegodnym Lk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoci

Nastpnie, sporzd nastpujc list afirmacji i umie j w miejscu, w ktrym atwo bdzie ci j odczytywa, po czym, zaraz po przyjciu pozycji lecej ciaa, przeczytaj j sobie powoli na gos:

113 11 3

Naturalnym stanem mojego ciaa jest zdrowie. Nawet, jeli nie wiem, co zrobi, aby moje ciao poczuo si lepiej, moje ciao wie, jak tego dokona. Moje ciao skada si z bilionw komrek, a kada z nich posiada indywidualn wiadomo i kada z nich wie, jak osign swoj indywidualn rwnowag. Kiedy moja dolegliwo daa o sobie zna, nie posiadaem o niej takiej wiedzy, jak posiadam teraz. Gdybym wtedy posiada tak wiedz, jak posiadam teraz, nie doszoby do powstania takiej dolegliwoci. Nie musz rozumie powodw, dla ktrych pojawia si ta choroba. Nie musz tumaczy powodw, dla ktrych dowiadczam tej choroby. jedynym moim zadaniem jest agodne, stopniowe uwolnienie tej choroby. Nie ma ju znaczenia, jak do niej doszo, poniewa w chwili obecnej nastpuje jej odwrt. Naturaln rzecz jest to, i moje ciao potrzebuje czasu, aby dostroi si do moich udoskonalonych myli o Dobrostanie. Nie ma popiechu w adnej z tych kwestii. Moje ciao wie doskonale, co ma robi. Dobrostan jest moim naturalnym stanem. Moja Istota Wewntrzna ma gbok wiadomo mojego ciaa fizycznego. Moje komrki wysyaj do Wszechwiata proby o to, czego potrzebuj dla pomylnego rozwoju, a Energia rda proby te spenia. Jestem w bardzo dobrych rkach. Teraz sobie odpoczn, przyzwalajc tym samym na komunikacj mojego ciaa ze rdem. Moim jedynym zadaniem jest zrelaksowanie si i oddychanie. Dam rad sprosta temu zadaniu. Z atwoci dam rad temu zadaniu sprosta... Teraz po prostu zrelaksuj si i rozkoszuj si wygod tego miejsca odpoczynku i skup si na oddechu - wdech, wydech, wdech, wydech... Oddychaj gboko w tej wygodnej pozycji. Nie rb niczego na si. Nie prbuj niczego wymusza - twoim zadaniem jest tylko i wycznie osignicie relaksu i oddychanie. Jest due prawdopodobiestwo, e odczujesz delikatne, agodne sensacje w ciele. Umiechnij si i przyjmij do wiadomoci, e jest to konkretna odpowied Energii rda na prob wyraon przez komrki twojego ciaa. Dowiadczasz w tej chwili procesu uzdrowienia. Nie rb niczego, aby go wzmocni lub zintensyfikowa. Zrelaksuj si i oddychaj - i przyzwl na to uzdrowienie. Jeli w pozycji lecej odczuwae bl, zastosuj ten sam proces. Jednake, jeli odczuwae bl, pomocnym byoby dopisanie poniszych sw do twojej listy zapisanych i wypowiedzianych na gos afirmacji: To uczucie blu jest wskazwk, e rdo odpowiada na prob o Energi wyraon przez moje komrki. To uczucie blu jest cudown wskazwk, e pomoc jest ju w drodze. Zrelaksuj si akceptujc to uczucie blu, poniewa rozumiem, e wskazuje ono na uzdrowienie. Teraz, jeli potrafisz, odpy w sen. Umiechnij si w bogiej wiadomoci, e Wszystko-Jest-WPorzdku. Oddychaj i zrelaksuj si - i zaufaj. Sytuacja dotyczca utraty zdrowia fizycznego: Martwi mnie to, e podupadam na zdrowiu. Nie mam ju tej energii, ktr kiedy miaem i nie mog ju robi tych rzeczy, ktre kiedy uwielbiaem robi. Cierpi na rne niedomagania, bol mnie kolana, kiedy chodz i brak mi odwagi, aby sprbowa pobiega. Przeraa mnie myl, e mog jeszcze bardziej podupa na zdrowiu. Bardzo si martwi. 114 11 4

Ciao moje skada si z krwi i koci, lecz rwnie z wibracji. Wygld mojego ciaa, jak i samopoczucie, jakie ono powoduje, jest wynikiem mojej wibracji. Moje ciao jest takie, jakie jest w chwili obecnej i to jest w porzdku. Moje ciao nieustannie ulega zmianom i to jest w porzdku. Barwa moich wibracji wpywa na zmiany w moim ciele. Utrata zdrowia jest kwesti niewaciwych wibracji, a nie upywajcego czasu. Moliwe jest, abym dozna upywu czasu, a jednoczenie wznis moj wibracj na wyszy poziom. Utrata zdrowia fizycznego ani nie jest zjawiskiem naturalnym, ani koniecznym. Nie musz czeka na dowiadczenia innych w tym zakresie, aby si o tym przekona, ani by by tego dowodem. Mog zacz ju teraz by tego dowodem lub kiedykolwiek podejm tak decyzj. Zmiana wstanie moich wibracji nie spowoduje natychmiastowych zmian fizycznych. Zmiana w stanie moich wibracji przyniesie mi za to natychmiastowe tego dowody natury emocjonalnej. Kiedy uda mi si dokona zmiany wibracyjnej i ustabilizowa si na jej czstotliwociach, bd w stanie dostrzec dowody jej wystpienia. Pragn dokona zmiany mojej wibracji i poczeka na pojawienie si fizycznych jej dowodw. Lepsze samopoczucie emocjonalne bdzie wystarczajcym dowodem na chwil obecn. Odnalezienie i zachowanie stanu pozytywnego oczekiwania to cudowne uczucie. Czuj, jak moje ciao odnosi korzy z mojego nowo odnalezionego spokoju umysu. Czuj stabilny stan mojego ciaa fizycznego. Odczuwam yciodajne waciwoci mojego nowego zestrojenia si z Energi. Czuj, e zbliam si do osignicia Rwnowagi z Energi rda. Czuj, jak bardzo moje ciao cieszy si z osignitej Rwnowagi z Energi rda. Wszystko jest teraz ze mn w porzdku i staje si jeszcze lepsze... Jeli powicisz czas na to, aby wiadomie i celowo poprawi swoje emocjonalne odczucia wzgldem ciaa fizycznego, stan twojego zdrowia fizycznego ulegnie poprawie. Pozwl, by lepsze oczekiwania na temat twojego stanu zdrowia fizycznego zaowocoway faktyczn popraw zdrowia fizycznego i zaobserwuj bacznie to, co si wydarzy. Pamitaj, e manifestacj fizyczn zawsze poprzedza emisja odpowiadajcych jej wibracji, a 99,99 % kadego aktu twrczego jest zakoczone jeszcze przed pojawieniem si jakichkolwiek fizycznych dowodw jego urzeczywistnienia. Skup si na swojej Podry Emocjonalnej i w niej szukaj poprawy sytuacji, a wtedy Podr Dziaa fizycznych musi si w jej nastpstwie pojawi. Tak gosi Prawo! Nie ma od niego odstpstw!

Rozdzia 43.
Zastosowanie Procesu: Wspinanie-Si-Po-Skali-NaprowadzaniaEmocji
115 11 5

To sposb, w jaki zastosowalibymy w potnie dziaajcy proces: ilekro uwiadomisz sobie,


e odczuwasz jak siln, negatywn emocj, sprbuj zidentyfikowa, czym owo (uczucie) emocji jest. Innymi sowy, wiadomie zastanw si, co ci niepokoi, a do momentu, w ktrym bdziesz mg wskaza na emocj, ktrej doznajesz. w Proces: Wspinanie-Si-Po-Skali-Naprowadzania-Emocji mona zastosowa niezalenie od rodzaju twojego stanu emocjonalnego, lecz jest on wyjtkowo pomocny w przypadkach, kiedy czujesz si szczeglnie le. Rozpatrujc oba przeciwstawne punkty na Skali Naprowadzania Emocji mgby postawi sobie pytanie: Czy mam poczucie siy? Czy doskwiera mi raczej poczucie bezsilnoci? Chocia by moe nie odczuwasz konkretnie adnej z tych emocji, to jednak bdziesz w stanie okreli, w ktr stron skania si w chwili obecnej twj stan emocjonalny. Zatem w tym przykadzie, jeli twoj odpowiedzi jest poczucie bezsilnoci, postaraj si skrci zasig emocji, na ktrym operujesz. Innymi sowy, postaw sobie samemu pytanie: czy moje uczucia przypominaj obecnie bardziej poczucie bezsilnoci, czy frustracj} Jeli przypominaj bardziej bezsilno, skr jeszcze bardziej zasig emocji: czy moje uczucia przypominaj bardziej bezsilno, czy zamartwianie si! Kontynuujc takie podejcie (a nie ma w tym wiczeniu adnych dobrych lub zych odpowiedzi), nadejdzie moment, w ktrym bdziesz w stanie dokadnie okreli, jakich emocji naprawd doznajesz wdanej sytuacji, do ktrej si odnosisz. Kiedy ju zlokalizujesz pooenie swoich emocji na Skali Naprowadzania Emocji, kolejnym zadaniem bdzie odnalezienie myli, ktre wywouj w tobie niewielkie poczucie ulgi i uwalniaj ci od tej niewygodnej emocji, ktrej doznajesz. Proces polegajcy na wypowiedzeniu twoich myli na gos, bd spisaniu ich na papierze w sposb najbardziej precyzyjny da ci odpowied na pytanie o emocj, jakiej doznajesz. Kiedy bdziesz artykuowa twierdzenia, ktrym towarzyszy bdzie celowa intencja wywoania emocji przynoszcej nieznaczne poczucie ulgi, zacznie si u ciebie proces uwalniania oporu, po czym bdziesz w stanie stopniowo wspi si w gr na skali wibracji, a osigniesz miejsce o wiele lepszego samopoczucia. Pamitaj, e lepsze samopoczucie oznacza uwolnienie oporu, a z kolei uwolnienie oporu oznacza osignicie stanu wikszego przyzwalania na to, czego naprawd chcesz. Zatem, wykorzystaj Skal Naprowadzania Emocji, i rozpoczynajc od miejsca, w ktrym obecnie si znajdujesz, spjrz na emocj, ktra, w twoim przekonaniu, znajduje si w miejscu odzwierciedlajcym twj obecny stan emocjonalny, i sprbuj znale sowa, ktre poprowadz ci do stanu emocji wyraajcych nieco mniejszy opr. Skal twoich emocji mona by przedstawi nastpujco: 1. Rado / Wiedza / Moc / Mio / Wdziczno 2. Pasja 3. Entuzjazm / Gorce pragnienie / Poczucie szczcia 4. Pozytywne oczekiwanie / Wiara 5. Optymizm 6. Penia nadziei 7. Zadowolenie 8. Nuda 9. Pesymizm 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo 11. Uczucie przytoczenia 12. Rozczarowanie 13. Powtpiewanie 14. Zamartwianie si 15. Obwinianie 16. Zniechcenie 116 11 6

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Gniew Zemsta Nienawi / Wcieko Zazdro Brak poczucia bezpieczestwa / Poczucie winy / Poczucie bycia niegodnym Lk / Smutek / Depresja / Rozpacz / Poczucie bezsilnoci

Pamitaj, e nie bdziesz mia dostpu do emocji znajdujcych si daleko od miejsca, w ktrym obecnie wibrujesz. Z tego te powodu, nawet jeli wanie spdzie cay dzie na intensywnym przywoywaniu i przeywaniu emocji, w ktrej utkne, nastpnego dnia sprbuj ustawi inny punkt odniesienia nawet wtedy, kiedy tylko nieznacznie poprawi to wibracje. Jeli negatywne emocje, ktre odczuwasz, nie s zbyt silne, bdziesz w stanie szybko wspi si po Skali Naprowadzania Emocji. Jeli negatywne emocje, ktre odczuwasz, zaczy si u ciebie pojawia w niedalekiej przeszoci, bdziesz potrafi szybko wspi si na wyszy poziom Skali Naprowadzania Emocji. Jeli dowiadczasz wyjtkowo negatywnych stanw emocjonalnych lub te s to stany, ktre niepokoj ci ju od wielu lat, nie jest wykluczone, e przesunicie si na wyszy poziom emocji po Skali Naprowadzania Emocji moe ci zaj nawet 22 dni, z ktrych kadego dnia bdziesz celowo i wiadomie wybiera lepsz emocj, zlokalizowan powyej tej, ktr w danym dniu odczuwasz. Lecz 22 dni na przejcie ze stanu Bezsilnoci do stanu Mocy nie jest wcale dugim okresem, jeli porwnasz go ze stanami doznawanymi przez ludzi, ktrych znasz, a ktrzy przez wiele lat tkwi w stanie smutku, braku poczucia bezpieczestwa lub bezsilnoci. Teraz, kiedy rozumiesz, e twoim celem jest signicie po emocj powodujc lepsze samopoczucie, oczekujemy, e proces ten uwolni ci od negatywnych stanw emocjonalnych, ktrych doznawae od wielu lat. A kiedy delikatnie i stopniowo uwalnia bdziesz opr, ktry niewiadomie w sobie nagromadzie, zaczniesz doznawa stopniowej poprawy dowiadcze yciowych... na wszystkich niepokojcych ci paszczyznach twojego ycia. Sytuacja dotyczca ingerujcego rodzica: Nie mieszkam z rodzicami od ponad dziesiciu lat, lecz moja matka wci uwaa, e powinna mwi mi, co mam robi, tote unikam jej, bo nie lubi jak mi si rozkazuje. To, z kolei, doprowadza j do szau, co jest jeszcze gorsze. Lecz kiedy jestemy razem, ona traktuje mnie tak, jakbym nie wiedzia jak mam y. Czuj si winny tej sytuacji. Ogarnia mnie gniew. Cokolwiek bym nie robi, moja matka nigdy nie jest ze mnie zadowolona, (poczucie bezsilnoci) Nie chc si z ni widywa, lecz targa mn poczucie winy, kiedy jej unikam, (poczucie winy) Moja matka zawsze bya mn rozczarowana, (poczucie bycia niegodnym) Nie zadawala jej adne moje dziaanie. Krytykuje wszystko, co robi, (poczucie bycia niegodnym) Nie znosz spdzania czasu w jej towarzystwie, (nienawi) Jedno z ni spotkanie wymaga wielu dni regeneracji, (nienawi) Chciabym wyjecha gdzie z dala od niej, na tyle daleko, eby ju nigdy jej nie zobaczy, (zemsta) Ciekawe, co by sobie pomylaa, gdybym tak po prostu znik, (zemsta) By moe wtedy zatskniaby za mn lub przypomniaoby jej si co pozytywnego na mj temat, (zemsta) Prawdopodobnie cieszyaby si, e mnie nie ma. (gniew) Musiaaby znale sobie kogo innego, kogo by si czepiaa, (gniew) Tak naprawd, to nie wybieram si nigdzie, chocia chciabym. (zniechcenie) Bardzo chciabym wymyli jaki sposb, aby wyrwa si std i z dala od niej. (zniechcenie) Nie powinienem by zmuszany do szukania okazji do ucieczki. (obwinianie) Wasna matka powinna wznosi swoje dzieci na wyszy poziom, wibracji i by dla nich inspiracj, a nie wzbudza w nich ch ucieczki, (obwinianie) 117 11 7

Chciabym, eby moja matka zachowywaa si inaczej, (rozczarowanie) Matki moich przyjaci bardzo rni si od mojej matki, (rozczarowanie) Tak wiele rzeczy, na tak wielu paszczyznach naszego zwizku nie funkcjonuje prawidowo, (uczucie przytoczenia) Nie wiem od czego mam zacz, aby poprawi nasze relacje, (uczucie przytoczenia) Dziesi lat terapii nie przynioso w moim przypadku adnych rezultatw, (uczucie przytoczenia) Ona w ogle si nie stara, (frustracja) Ona myli, e problemy midzy nami to, tak naprawd, tylko moje problemy, (frustracja) Ona myli, e zawsze ma racj, a ja si zawsze myl. (frustracja) Ona po prostu taka jest i nie sdz, eby miaa kiedykolwiek si zmieni, (pesymizm) Ona w ogle nie potrafi dostrzec mojego punktu widzenia, (pesymizm). Me sdz, aby nawet staraa si dostrzec sprawy z mojego punktu widzenia, (pesymizm) Powinienem po prostu zaakceptowa, e ona taka jest. (zadowolenie) Nie do mnie naley zmienianie jej. (zadowolenie). Me jestem jedyn osob, ktra uwaa j za trudn we wspyciu. (zadowolenie) By moe, kiedy oboje bdziemy o wiele, wiele starsi, nasze stosunki ulegn poprawie, (penia nadziei) By moe jestem w stanie dotrze do takiego punktu, w ktrym jej pogldy nie bd ju miay takiego znaczenia, (penia nadziei) By moe, z biegiem czasu, ona zrozumie mj punkt widzenia. (penia nadziei) By moe, z biegiem czasu, ja zrozumiem jej punkt widzenia, (penia nadziei) By moe, z biegiem czasu, adnemu z nas nie bdzie przeszkadza druga osoba, (penia nadziei) Naprawd chc kocha moj matk, (penia nadziei) Pragn by przez moj matk kochany, (penia nadziei) Wiem, e w pewnym sensie, ona mnie kocha, (penia nadziei) Wiem, e wydaje jej si, e mi pomaga, (penia nadziei) Ma dobre intencje, chocia si myli. (optymizm) Powinienem po prostu odpuci w tej sprawie, (optymizm) Czubym si wspaniae, gdybym po prostu odpuci, (gorce pragnienie) Bardzo bym chcia, aby ta sytuacja nie zakcaa ju mojego spokoju umysu, (gorce pragnienie) Moje ycie jest tak udane, na nieomale kadej paszczynie, (entuzjazm) Udao mi si odnie cakiem spory sukces w wikszoci obszarw mojego ycia, (entuzjazm) Moje ycie jest wspaniae, kiedy tylko znajd chwil, aby to zauway, (entuzjazm) Uwielbiam czu si znakomicie. Wanie taki jestem, (poczucie szczcia) Wiem, e powinienem czu si dobrze, (moc) Wiem, e powinienem czu si dobrze i pragn takiego samopoczucia na wszystkich poziomach mojego istnienia, (moc) Dysponuj umiejtnoci wzbudzania w sobie dobrego samopoczucia, bez wzgldu na okolicznoci, (moc) Poprawa mojego samopoczucia nie naley do zada mojej matki. (moc) Nie jestem wstanie zmieni opinii mojej matki w jakiejkolwiek sprawie, (moc) Natomiast potrafi decydowa o mojej wasnej opinii w kadej sprawie, nawet w sprawie mojej matki, (moc) 118 11 8

Moja matka daa mi ycie obdarzajc mnie tym wspaniaym ciaem i wspaniaym dowiadczeniem ycia, (wdziczno) Niech Bg j bogosawi i wynagrodzi jej dobre serce. Sporo j kosztowaem, nie miaa ze mn lekko, (mio) Kocham moje ycie. Tak bardzo ciesz si, e tu jestem, (wdziczno) Wiem, e jestem dobr osob. Wiem, e przedstawiam sob warto. Zdaj sobie z tego wszystkiego spraw, (wiedza) Wszystko jest ze mn w porzdku, (wiedza) Czuj si wymienicie, (rado) Jeszcze tak wiele pragn dokona, (rado, pasja, gorce pragnienie) Sytuacja dotyczca poczucia bezpieczestwa finansowego: Mj m i ja pracowalimy przez cae nasze ycie. Zawsze bardzo ostronie postpowalimy z naszymi pienidzmi, poniewa wiedzielimy, e w pewnym okresie ycia, bdziemy chcieli przej na emerytur. Udao nam si zgromadzi cakiem spore oszczdnoci. Nasz syn, ktry pracuje jako makler giedowy, powiedzia, e powinnimy pozwoli mu je zainwestowa, i e dziki temu, moemy pomnoy nasze oszczdnoci emerytalne. Tote przekazalimy te pienidze pod jego zarzd, i okazao si, e przepady - wszystko, na co pracowalimy cae nasze ycie. Teraz nie mam pojcia, jak uda nam si kiedykolwiek przej na emerytur. Bardzo si martwi. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winna tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Boj si. Nasze oszczdnoci przepady, a my nie mamy adnych moliwoci ponownego zgromadzenia takiej sumy. (lk) Zgromadzenie takiego kapitau zajo nam cae ycie, a zaprzepacilimy go w kilka dni. (smutek) Me zostao nam wystarczajco wiele czasu, by zgromadzi kapita, jakiego potrzebujemy, aby przej na emerytur, (brak poczucia bezpieczestwa) To nie sprawiedliwe, e niektrzy si wzbogacaj, a pozostali, tacy jak my, trac dorobek caego ycia, (nienawi) Mam nadziej, e rynek im si zaamie i oni rwnie wszystko strac, (zemsta) To skandal, e tak wielu ludzi na skutek tego ucierpiao, (gniew) Powinny istnie jakie rozsdne zabezpieczenia przeciwko takim wypadkom losu. (zniechcenie) Nie powinnimy byli zaufa ludziom, ktrzy doradzali naszemu synowi, (obwinianie) To ich praca zawodowa. Powinni byli wykaza si wiksz ostronoci, (obwinianie) Interesuje ich tylko ich wasna prowizja, (obwinianie) Me zaley im, tak naprawd, na klientach, (obwinianie) Mam nadziej, e nasz syn przejrzy na oczy i zda sobie spraw, z kim pracuje, zanim nie bdzie za pno, (zamartwianie si) Nie istniej moliwoci zabezpieczenia si przed tego typu sytuacjami, (powtpiewanie) A tak cieszylimy si na wygodn i spokojn emerytur, (rozczarowanie) Mamy jeszcze tyle do zrobienia, i tak mao czasu na zrobienie tego wszystkiego, aby si dobrze przygotowa, (uczucie przytoczenia) Nie powinnimy byli znale si w takiej sytuacji na stare lata. (Poirytowanie) 119 11 9

Nikt nie zajmuje si waciwie t kwesti, (frustracja) Chyba wikszo ludzi w takiej sytuacji po prostu si poddaje i bierze rzeczy takimi, jakimi s. (pesymizm) jednake, my znajdujemy si w lepszej sytuacji ni wielu innych ludzi, (zadowolenie) Nasz dom jest ju spacony i mieszka si w nim sympatycznie, (zadowolenie) Nic nie powinno przeszkodzi nam w dalszym tu zamieszkiwaniu tak dugo, jak bdziemy mieli na to ochot, (zadowolenie) Oboje lubimy y aktywnie, (zadowolenie) Istnieje wiele moliwoci, ktrych jeszcze nie wzilimy pod rozwag, (penia nadziei) Obraz naszych finansw przez krtk chwil nabra janiejszych barw, zanim nie opad z hukiem na dno. (optymizm) Istnieje moliwo, e pojawi si co, co okae si bardzo pomocne, (optymizm) Chocia w chwili obecnej nie dostrzegam korzystnego wyjcia z tej sytuacji, by moe pojawi si co, co nas mile zaskoczy, (optymizm) ju kiedy musielimy przetrwa taki okres, i kiedy dziaamy z determinacj, osigamy podane wyniki, (pozytywne oczekiwanie) Nie skadamy jeszcze broni, (pozytywne oczekiwanie) Chocia stracilimy nasze oszczdnoci, nie zatracilimy naszego bagau dowiadczenia, (wiara) Dziki temu dowiadczeniu jestemy silniejsi i mamy janiejszy obraz tego, czego chcemy, (pozytywne oczekiwanie) Przyjemnie bdzie przekona si, co przyniesie przyszo, (entuzjazm) Myl, e sami siebie zaskoczymy stopniem wydajnoci, na jaki nas sta. (gorce pragnienie) Mwic skromnie, byo to interesujce dowiadczenie, a my czujemy w sobie obecnie wiksz determinacj, wiksze oywienie i wiksz wol ycia ni przed tym wydarzeniem, (gorce pragnienie) Czuj, jak rodzi si we mnie poczucie nowej determinacji, (moc) Z radoci oczekuj wydarze, ktre przyszo przyniesie, (pasja) Wiem, e wszystko dobrze si uoy, (wiedza) Sprawy zawsze same si dobrze ukadaj, (wiedza) Zawsze mielimy niesamowite szczcie, (wdziczno) Sytuacja dotyczca ostrych konfliktw i godu: Jeden wielki baagan panuje na tym wiecie. Prowadzi si tyle wojen, wystpuje tyle konfliktw i jest tyle cierpienia. Zupenie nie rozumiem, dlaczego tak wielu ludzi wci przymiera godem, skoro dysponujemy tak technologi i mamy tyle dostpnych rodkw? Wyglda na to, e do tego czasu powinnimy byli znale lepsze wyjcie z tej sytuacji. Ogarnia mnie zniechcenie. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Dysponujemy technologi pozwalajc nam na wykarmienie caego wiata, zatem dlaczego jej w tym celu nie wykorzystujemy! (gniew) Chtnie przekazabym cz mojej nadwyki finansowej potrzebujcym, ale nie wierz, e trafiaby ona do tych, ktrzy jej najbardziej potrzebuj, (zniechcenie) 120 12 0

Osoby piastujce stanowiska wadzy powinni sprawniej wykonywa swoj prac, (obwinianie) Na wiecie yje tylu cierpicych ludzi, (zamartwianie si) Ziemia jest potn planet i istnieje od bardzo dugiego czasu. Najwyraniej charakteryzuje j wzorzec stabilnoci, (optymizm) Nasze wzorce zachowania nieustannie ksztatowane s przez nasz atwo zdobywania dowiadcze i zawsze tak bdzie, (pozytywne oczekiwanie) Tak bardzo ciesz si, e samodzielne, z pierwszej rki bd odkrywa pikno tej planety, (gorce pragnienie) Kompiluj list nadzwyczajnych miejsc, ktre mam zamiar odwiedzi, (gorce pragnienie) yjemy we wspaniaych czasach - w czasach, w ktrych moemy z tak atwoci podrowa i odkrywa nowe rzeczy, (wdziczno) Gdybym naprawd chcia, ju dzisiaj mgbym kupi bilet, lotniczy i przemieci si w kade miejsce, do ktrego miabym ochot si uda. (wolno) yjemy we wspaniaych czasach, (rado / wiedza) Sytuacja dotyczca wolnoci obywateli: Mam wraenie, e wolno osobista obywateli jest w szybkim tempie ograniczana. Wydaje si, e nasz rzd opanowao szalestwo posugiwania si swoj taktyk silnego ramienia pod paszczykiem suenia dobru wikszoci. A co z moim dobrem? Co z dobrem osb podobnych do mnie? Rzd postrada zmysy. Wiem, e nie taka bya intencja Ojcw Zaoycieli naszego narodu. Prawdopodobnie, na sam myl o tym, przewracaj si w grobach. Ogarnia mnie rozczarowanie. Czuj si winny tej sytuacji. Wzbiera we mnie gniew. Brak mi poczucia bezpieczestwa. Popadam w smutek. Czuj si bezsilny. Jak do tego doszo, e zabrnlimy w miejsce, w ktrym takie osoby piastuj stanowiska rzdowe i rzdz naszym krajem! (poczucie bezsilnoci) Nie mog sobie wyobrazi, jakie to racjonalne uzasadnienie mog oni mie dla swoich absurdalnych posuni, (poczucie bezsilnoci) Nie rozumiem, dlaczego spoeczestwo nie wznosi gonych krzykw oburzenia? (rozpacz) To wrcz przeraajce, kiedy ludzie, ktrzy s najwyraniej pozbawieni zdolnoci postrzegania szerszego obrazu rzeczywistoci, sprawuj wadz, (brak poczucia bezpieczestwa) Jak to moliwe, e oni s tak lepi lub tak bezmylni i nie okazuj adnego szacunku wobec ycia innych osb yjcych na caym wiecie? (wcieko) Jak oni mog tak postpowa i nie odczuwa wyrzutw sumienia? (wcieko) Mam nadziej, e obudz si pewnego dnia w penej wiadomoci szkd, jakie wyrzdzili, (zemsta) Chciabym, aby ycie stworzyo im okazj do doznania cierpienia na wasnej skrze, (zemsta) Kiedy kto posiada waciwe informacje i stara si co zmieni, od razu jest eliminowany, (gniew) Nikt nie przejawia chci, ani nie jest zdolny wyj przed szereg i zrobi to, co suszne, (zniechcenie) Atmosfera korupcji przenika i przepenia szeregi naszej sceny politycznej, (obwinianie) Nie jestemy w stanie dostrzec, z kim mamy do czynienia, a do momentu, kiedy jest ju za pno, (zamartwianie si) Politycy nie dotrzymuj danego sowa, (rozczarowanie) 121 12 1

To jest jeden wielki baagan, ktry wydaje si niemoliwy do rozwikania, (uczucie przytoczenia) Dlaczego opinia publiczna nie reaguje krzykiem oburzenia? (frustracja) Ludzie s niedoinformowani lub zapatrzeni w samych siebie, albo w ogle im nie zaley, (pesymizm) Pomimo tego, ich postawa nie wpywa w aden znaczcy sposb na mnie osobicie, (zadowolenie) Jak pokazuje historia, kiedy sprawy przybieraj naprawd zy obrt, fala niepomylnych wydarze w kocu zawsze si odwraca, (penia nadziei) Na caym wiecie musz istnie genialni ludzie uzyskujcy jasny obraz dowiadcze bdcych naszym wsplnym udziaem, (optymizm) Wspaniali przywdcy rodz si w niesprzyjajcych warunkach, (pozytywne oczekiwanie) Modzi ludzie na caym wiecie czerpi z takich dowiadcze jasno umysu i sil. (pozytywne oczekiwanie) Kolejne pokolenia zawsze zyskuj na czystoci intencji i jasnoci umysu dziki swoim poprzednikom, (pozytywne oczekiwanie) Gdyby spojrze na sprawy z szerszej perspektywy, ycie na naszej planecie staje si coraz to lepsze, (pozytywne oczekiwanie) Kiedy miliardy ludzi przypatruj si swojemu otoczeniu i obserwuj wiat wok siebie artykuujc przy tym wasne preferencje, odbywa si proces wysyania prb do Wszechwiata ze strony caej planety, (gorce pragnienie) rdo odpowiada na nasze indywidualne i zbiorowe proby, a proces ten przewysza maostkowo naszej polityki, (moc) Nikt inny nie dysponuje jakkolwiek moc w moim yciu, (moc) Jam jest twrc mojego wasnego dowiadczenia ycia, podobnie jak pozostali ludzie, (moc) Dziki koncentracji uwagi, mog wzbudzi w sobie tak dobre lub tak ze samopoczucie, jakie sam dla siebie wybior, (moc) Podejmowane przeze mnie wybory powoduj we mnie emisj wibracji odzwierciedlajcych mj wasny osobisty punkt przycigania, (moc) Ta sama zasada dziaa dla kadego, (moc)

Rozdzia 44
Warto pynca z korzystania z tych procesw ..

Najistotniejsza rzecz, jak pragniemy, aby wynis z lektury procesw, ktre wanie ci
zaproponowalimy, to jasne i wyrane pojcie charakteru twojej prawdziwej pracy jako Celowego Twrcy tj. pracy, ktra polega bdzie na harmonizowaniu Energii twojej Istoty z Energi rda. W kadym z przytoczonych przykadw, jak rwnie w przykadach pochodzcych z twojego wasnego ycia, za kadym razem, kiedy odczuwasz negatywn emocj, zawsze oznacza ona t sam rzecz: w twoim wntrzu ttni yciem pewne pragnienie, ktremu ty stawiasz opr i ktre sam 122 12 2

powstrzymujesz od urzeczywistnienia si, poniewa istnieje w tobie rwnie przeciwstawna temu pragnieniu wibracja, ktra jest aktywna. Powysze procesy zostay ci przedstawione, aby zademonstrowa sposoby na zniwelowanie owych przeciwstawnych wibracji. Istnieje prawdopodobiestwo, e w trakcie lektury tych procesw, w pewnych kwestiach si z nami nie zgadzae, argumentujc, e proces lub rozwizanie, jakie zaproponowalimy, nie rozwizao problemu. Nie mog poj, jak ten proces ma powstrzyma czapy lodowe przed stopnieniem... lub faktycznie spowodowa, e mj ssiad pozbdzie si swoich gruchotw zaparkowanych przed jego domem... Jednake, nie zapominaj o istocie twojej pracy, ktr stanowi zrwnowaenie Energii pomidzy twoimi najczciej uaktywnianymi wibracjami (przekonaniami), a twoimi pragnieniami (intencjami). Nie wolno ci ustawia si w niemoliwej sytuacji, w ktrej wymaga bdziesz, aby twj ssiad pozby si swoich gruchotw, by ty mg zestroi si z Energi twojego rda. Twoje szczcie nie moe zalee od posuni twojego rzdu lub od dziaa podejmowanych przez twoj matk, ani te od tego, czy czapy lodowe faktycznie stopniej, czy nie. Musisz uzyska kontrol nad relacj wibracji pomidzy twoimi pragnieniami, a twoimi przekonaniami, jeli masz sta si Celowym Twrc oraz skutecznie i z powodzeniem osiga swoje wasne cele i pragnienia lub y w radoci. Nie ignoruj mocy pyncej ze Zestrojenia si z Energi. Mistrzom yjcym w waszych spoeczestwach, twrczym geniuszom waszych przeszych i teraniejszych cywilizacji, udawao si .odnale t harmoni. .. Ogromna rnica istnieje pomidzy sowami: uwierz w swoje marzenia, a faktycznym byciem w wibracyjnej harmonii ze swoimi marzeniami. Twoje sowa nie stanowi twojego punktu przycigania, lecz stanowi go wibracja, jak z siebie emitujesz. Jeli celowo i wiadomie zastosujesz owe procesy z intencj zharmonizowania wibracji twojej Istoty, procesy te obdarz twoje dziaanie potg, dziki czemu staniesz si skutecznym i radosnym Celowym Twrc wasnego ycia.

Rozdzia 45.
Dziewidziesit dziewi procent kadego aktu twrczego ukoczone jest zanim widoczne s dowody jego istnienia

Jeste teraz wiadomy faktu, e jeste magnesem lub twrc swojego wasnego dowiadczenia
ycia i chcemy, aby zda sobie spraw z faktu, e tylko ty nim jeste. Sdzimy, e obecnie rozumiesz ju lepiej ni kiedykolwiek przedtem, w jaki sposb tworzysz swoje ycie, gdy uwiadamiasz sobie teraz, e nieustannie wysyasz z siebie sygnay wibracyjne stanowice twj punkt przycigania. Pragnieniem naszym jest to, aby zyska rwnie wiadomo istnienia swojego Systemu Naprowadzania Emocji, ktrego zadaniem jest wskazywanie ci relacji wibracyjnej pomidzy twoj skondensowan myl w chwili obecnej a wibracj twojego pragnienia. Dosownie jeste w stanie odczu, kiedy poruszasz si w kierunku czego, czego pragniesz lub z dala od tego, czego pragniesz, podobnie jak potrafisz odczu, kiedy zbliasz si do czego niepodanego lub kiedy oddalasz si od tej rzeczy. Cieszy nas to, e na obecnym etapie rozumiesz rwnie (lub przynajmniej zaczynasz rozumie), e moesz odby kad podr -wyruszajc z punktu, w ktrym si znajdujesz - do punktu, do ktrego 123 12 3

pragniesz dotrze - wyraajc to w kategoriach ilociowych. Twoja podr prowadzca do sukcesu w dosownie kadym aspekcie twojego pragnienia ju nigdy wicej nie musi powodowa w tobie chaosu lub komplikowa twoich planw, gdy masz do dyspozycji jasne i wyrane sygnay emocjonalne majce za cel zaprowadzi ci do wszystkiego, czego zapragniesz. Kady twj dzie skada si ze stymulujcych, wzbudzajcych zainteresowanie i prowokujcych do zastanowienia chwil, ktre, niezalenie od tego, czy sobie to uwiadamiasz, czy nie, powoduj wysyanie przez ciebie sygnaw wibracyjnych, ktre ukierunkowane s na twoj przyszo, i to one odpowiadaj za wszystko, co ci si przytrafia. Kada okoliczno, kade wydarzenie i kade spotkanie z kad osob - wszystko, czego w yciu doznajesz - jest wynikiem twoich myli, refleksji, rozwaa, wspomnie, obserwacji, przemyle i wyobrae... Dosownie rzecz ujmujc, wasn myl stwarzasz swoje ycie. Jestemy ogromnie zadowoleni, e rozumiesz teraz wag uwiadomienia sobie wasnych emocji, gdy emocje te pomagaj ci zrozumie - wtedy, kiedy sobie co przypominasz, zastanawiasz si nad tym, obserwujesz co lub wyobraasz co sobie - czy torujesz sobie drog do przyszoci wykorzystujc w tym celu co, czego urzeczywistnienie przyniesie ci rado lub co, co nie da ci powodw do zachwytu. A wziwszy pod uwag fakt, i 99 procent kadego aktu twrczego jest gotowe zanim jeste wstanie dostrzec jakiekolwiek fizyczne dowody na jego zaistnienie, niezwykle cenne jest zrozumienie przekazu pyncego ze strony twoich emocji na temat kierunku, w jakim podaj twoje myli w chwili obecnej. Posugujc si twoim Systemem Naprowadzania Emocji, jeste w stanie ukierunkowa swoje myli w kierunku rzeczy przynoszcych satysfakcj zanim si one urzeczywistni. Lecz jeli bdziesz czeka na urzeczywistnienie si tej rzeczy zanim zaczniesz nadawa nowy kierunek swoim mylom, bdzie to dla ciebie o wiele trudniejszym zadaniem, poniewa, kiedy ju niepodana rzecz si urzeczywistni, wtedy o wiele trudniej jest skupi si na przedmiocie swoich pragnie. Kiedy zaakceptujesz fakt, i w chwili obecnej jeste w trakcie tworzenia rzeczy, ktre urzeczywistni si w twoim yciu i celowo kierujesz swoje myli na myli powodujce dobre samopoczucie... to twoje dowiadczenia, ktre zamanifestuj si w przyszoci, przepenione bd rzeczami, ktre wzbudz w tobie zachwyt roztaczajc si przed twoimi oczyma. Ksika ta zostaa napisana, aby pomc uwiadomi ci to, co jest niewidzialne (w kadym razie, na razie takim pozostaje) i e jeste w trakcie tworzenia. Nie sdzimy, e celowo wybraby przycignicie do swojego dowiadczenia ycia raka, wypadku samochodowego, bankructwa, czy rozwodu, lecz poniewa wytwarzasz tyle myli na ten temat bez swojej uwiadomionej o tym wiedzy, jeste czstokro zaskoczony pojawieniem si rzeczy niepodanej. Czasami masz wraenie, e przychodzi ona znikd. Lecz ona nie pojawia si znikd, i nie przysza natychmiastowo. Pojawia si w efekcie wielu, wielu myli o niej, ktre z siebie wyemitowae, a ktre przycigny do siebie pasujcy do nich ich odpowiednik. Lecz teraz, po przeczytaniu niniejszej ksiki, nie bdziesz ju zaskoczony manifestacj rzeczy dobrych lub zych w twoim yciu. Gdy ju nigdy wicej nie bdziesz skupia si na myli, odczuwajc, tym samym, odpowiadajc tej myli emocj wskazujc na to, czy poruszasz si w kierunku do czego, czego pragniesz lub w kierunku z dala od czego, czego pragniesz, bez twojej wiadomej o tym wiedzy. Relacja wibracji pomidzy twoim obecnym aktem tworzenia, a twoim przyszym aktem tworzenia, bdzie ci ju znana. Uczucia znajdujce si na kocu Skali Naprowadzania Emocji takie jak: pasja, rado, wdziczno i mio, s przez ciebie tak a nie inaczej odczuwane z powodu twojej percepcji wasnej siy i 124 12 4

wolnoci. Uczucia znajdujce si na przeciwlegym kocu Skali Naprowadzania Emocji takie jak depresja i lk, s w taki sposb przez ciebie odczuwane z powodu twojej wasnej percepcji bezsilnoci i zniewolenia. Lecz od teraz, poczucie bezsilnoci ju nigdy wicej nie musi by twoim udziaem, gdy twoja wiedza jest zbyt bogata na tym etapie, aby pozwoli sobie na takie uczucia. Teraz rozumiesz, e jedyn rzecz, jaka kiedykolwiek mogaby ci powstrzyma od dowiadczania radosnej obfitoci wszystkich wspaniaoci, ktrych otrzymania pragniesz, jest twoja wasna barwa wibracyjna naprowadzajca ci w kierunku przeciwstawnym do kierunku upragnionych przez ciebie rzeczy. Teraz rozumiesz, e twoje wspaniae emocje pomagaj ci w wytypowaniu szlaku w kadej kwestii oraz e podajc w kierunku emocji wzbudzajcych w tobie coraz to lepsze samopoczucie, bdziesz wysya w przyszo rakiety wibracji, ktre przycign do ciebie rwcy i rwnomierny strumie wspaniaych rzeczy. W sytuacji, kiedy czujesz narastajc w sobie frustracj lub pojawiajce si oznaki zniecierpliwienia lub zoci, moesz zatrzyma si na chwil, aby uwiadomi sobie t myl i zastanowi si: Co ja w tej chwili wysyam do mojej wibracyjnej przechowalni Czy powinienem teraz zrobi ma przerw i przekierowa moje myli i zmieni kurs mojej prawdopodobnej manifestacji! Czy moe powinienem pozwoli mylom by mnie poniosy - niesione fal Prawa Przycigania - i dowiadczy konsekwencji moich pozbawionych kontroli i nie ukierunkowanych myli I chocia w kadej chwili i o kadej porze moesz zmieni bieg kadej rzeczy, nawet po jej manifestacji, zachcamy ci do tego, aby zmienia jej bieg w momencie, kiedy rzecz ta ksztatowana jest przez wibracje, gdy o wiele atwiej jest wtedy j zmieni. Lecz co waniejsze, chcielibymy, abycie zastanowili si nad tymi milionami chwil w waszym prawdziwym yciu, ktre mog wzbudza w was dobre samopoczucie teraz, teraz, teraz. Oczywicie, e proces manifestacji nastpi. Z pewnoci nastpi bez wzgldu na to, czy bdzie to manifestacja czego dobrego, czy zego, rzeczy podanej bd niepodanej - manifestacja ta nastpi. Lecz twoje ycie pynie w chwili obecnej, twoje emocje maj miejsce w chwili obecnej, i twoje samopoczucie ma miejsce w chwili obecnej. Zmie bieg swoich myli tak, aby poprawiy one twoj chwil teraniejszoci - a manifestacje same o siebie zadbaj. Ogromn rado sprawia nam obserwowanie, z naszego Nie-Fizycznego punktu widzenia, sposobu, w jaki rozkwita wasze ycie... Jeli moglibycie zobaczy swoj przyszo w taki sposb, jak my j widzimy, zdalibycie sobie spraw, e istniej takie rzeczy podane i niepodane, ktre w tej wanie chwili, nabieraj ksztatw i przybieraj posta tu pod waszymi drzwiami. A dzisiaj, jutro i pojutrze, wzmocnicie to, co ju istnieje, jeszcze jedn myl, jeszcze jedn skondensowan wibracj, co spowoduje powstanie w waszym yciu punktu przechylenia si szali lub punktu manifestacji. Zatem naprawd warto dostroi si do swojego wspaniaego Systemu Naprowadzania Emocji, aby zyska wiadomo rzeczy, na krawdzi manifestacji ktrych wanie si znajdujecie. Przychodzicie zamieszka w tym ciele, zogniskowani w rzeczywistoci czasu i przestrzeni Postpowej Fali, poniewa uwielbiacie tworzy. W caym Wszechwiecie nie ma nic, co przynosioby wam wicej satysfakcji, ni nadawanie ksztatu Energii, ktra tworzy wiaty, wykorzystujc do tego celu moc waszego wasnego skoncentrowanego umysu. Nie przyszlicie tutaj, aby naprawi zepsuty wiat, gdy wasz wiat nie jest zepsuty. Nie przyszlicie tutaj, aby pomc innym dostrzega bdy ich postpowania i skierowa ich na inn drog. Nie przyszlicie tutaj, aby uzyska aprobat innej osoby poprzez podejmowanie jakich konkretnych dziaa. 125 12 5

Wynurzylicie si tutaj w tym wspaniaym rodowisku kontrastu dla odczucia dreszczu emocji i zachwytu pyncego z narodzin waszych wasnych osobistych preferencji. Przyszlicie tutaj przy zaoeniu, e bdziecie w stanie odczu relacj wibracji pomidzy waszym nowym pragnieniem, a waszym obecnym punktem widzenia, i z radoci oczekiwalicie procesu rwnowaenia Energii tych dwch wibracyjnych punktw obserwacji. Wyonilicie si tutaj, by dowiadcza radoci wzbudzania w sobie nowych pragnie i dla zachwytu nad procesem rwnowaenia Energii. Poza tym, zgadza si - rado wywoywaa w was myl o manifestacji waszych aktw twrczych, lecz prawdziwy nacisk zawsze kadlicie na tych 99 procentach aktu tworzenia, ktre maj miejsce przed manifestacj. Rado pynca z manifestacji, bez wzgldu na charakter aktu tworzenia, stanowi tylko krtki moment, ktry szybko staje si wyrzutni rakietow, z ktrej odpalasz swoje kolejne dzieo tworzenia, a po nim nastpne i kolejne. Lecz patrzc na sprawy z twojego fizycznego punktu widzenia lub z twojego Nie-Fizycznego punktu widzenia, w twoim yciu chodzi, tak naprawd, o te 99 procent aktu tworzenia majcego miejsce przed manifestacj. Dzisiaj, bez wzgldu na to, gdzie si udam, bez wzgldu na to, co bd robi, bez wzgldu na to, z kim to bd robi... nic nie ma wikszego znaczenia ni moje dobre samopoczucie. Dzisiaj bd szuka tego, co pragn dostrzec. Jestem twrc mojej wasnej rzeczywistoci. W tym momencie, sign po myl wzbudzajc we mnie najlepsze uczucia, do ktrej mam dostp. Myl po myli i uczucie po uczuciu, poprzez skupienie uwagi, osign harmoni wibracyjn mojego umysu. Poszukam prawdziwej esencji wibracji mojej Istoty Wewntrznej, i tak pokieruj kad moj myl, aby osign t harmoni wibracyjn, gdy taki jest prawdziwy sens rwnowaenia Energii.

Rozdzia 46.
Potga wiadomej Intencji

Napisalimy t ksik w odpowiedzi na wasze proby, gdy chcecie zrozumie, kim naprawd
jestecie i jakie miejsce zajmujecie w penym obrazie funkcjonowania Wszechwiata. Poza tym, pragniecie rwnie zrozumie cel waszego ycia i chcecie si dowiedzie, w jaki sposb moecie najbardziej optymalnie zrealizowa cel waszego pobytu na Ziemi w tym ciele i w tym czasie. Chcemy, abycie sobie przypomnieli, e jestecie Odwiecznym Twrc, ktry wynurzy si w wiecie Postpowej Fali Myli, aby dowiadczy radoci pyncej z rozwoju Wszechwiata. Chcemy, abycie sobie przypomnieli o wartoci, jak stanowicie, abycie uwiadomili sobie na jak wiele dobra zasugujecie, i abycie zakochali si w swoim yciu. Odczuwamy zadziwiajc moc waszej intencji, ktrej towarzyszy ch zrozumienia, w jaki sposb mona wiadomie i celowo tworzy wasn rzeczywisto, i dosownie rzecz ujmujc, przywoalicie nas z otchani Wszechwiata, abymy mogli pomc wam przypomnie sobie, kim jestecie i jak ogromna jest wasza wiedza. Nie istnieje nic o wikszym dla was znaczeniu i nic, co przynosioby wam wiksz satysfakcj, ni wiadome i celowe osignicie harmonii ze rdem. Uwiadomienie sobie istnienia Energii rda, ale rwnie celowe zestrojenie si z ni, jest dowiadczeniem przynoszcym wam najwiksze poczucie szczcia i rozkoszy. Taki jest te prawdziwy sens rwnowaenia Energii, a stanowi ono najistotniejsz cz waszego ycia na Ziemi. Kiedy pozostajesz w wibracyjnej harmonii ze rdem, przedmiot twojej uwagi jest miejscem zogniskowania Strumienia Energii, ktra tworzy wiaty. Mocy takiego zestrojenia nie da si 126 12 6

adekwatnie wyrazi sowami, lecz mona j odczu. Moc t odczu moesz w uczuciach radoci, mioci, obfitoci i pasji. Jeli od duszego czasu zaznajamiasz si z naszymi naukami lub nawet po lekturze tej jednej ksiki, poznae bogat gam rnego rodzaju gier, procesw i technik. Nie jest konieczne, aby stara si wszystkie je zastosowa lub nawet wikszo z nich, gdy zostay one wszystkie przedstawione w tym samym celu i kada z nich kryje w sobie moc. Zastosowanie kadego z podanych procesw podniesie wibracj twojej Istoty. Zastosowanie kadego z opisanych procesw przybliy ci do osignicia harmonii z tym-kim-naprawd-jeste. Kady proces przyniesie ci poczucie ulgi., co bdzie oznak uwolnienia oporu. Kady proces pomoe ci zrwnoway twoj Energi. Kady proces pomoe ci skrci odcinek czasu niezbdny do pokonania odlegoci pomidzy punktem, w ktrym, obecnie si znajdujesz, a punktem, do ktrego chciaby dotrze. Nie czy cikiej pracy ze stosowania niniejszych procesw. Wybierz jeden z nich, ktry najbardziej do ciebie przemawia i posuguj si nim dopty, dopki bdzie on wzbudza w tobie dobre samopoczucie. Potem wybierz kolejny i nastpny... Najwaniejsza rzecz, o ktrej powiniene pamita, to ta, e im lepsze twoje samopoczucie w danej chwili, w tym wikszej harmonii pozostajesz wzgldem swojego rda i w stosunku do swoich pragnie. A nic nie ma dla ciebie wikszego znaczenia ni twoje dobre samopoczucie. Pragnieniem naszym jest, aby niniejsza ksika wyzwolia ci od jedynej rzeczy, jaka kiedykolwiek mogaby ci zniewoli lub wywoa w tobie wraenie, e nie jeste wolny, gdy jedyne zniewolenie, jakie istnieje, to percepcja bezsilnoci. Bezsilny jeste tylko wtedy, kiedy nie pozostajesz w harmonii ze swoj moc, a tylko ty posiadasz klucze do osignicia tej harmonii. Nikt nie moe ci ich odebra. Klucze te nale do ciebie. Zatem twoja praca, twoja jedyna praca (bdzie ona twoim staym zajciem, ktra nigdy nie moe dobiec koca) polega bdzie na zachowaniu cigej wiadomoci relacji wibracyjnej pomidzy skupieniem twojej uwagi w danym momencie, a skupieniem uwagi twojej Istoty Wewntrznej. Twoja Istota Wewntrzna wiadoma jest twoich nadziei i marze i na nich koncentruje swoj uwag. Kiedy ty si na nich nie skupiasz, odczuwasz opr. Twoja Istota Wewntrzna wiadoma jest twojej wartoci i wszelkiego dobra, na ktre zasugujesz. Kiedy ty skupiasz si na przeciwiestwach tych wartoci, odczuwasz opr. Twoja Istota Wewntrzna oczekuje twojego sukcesu. Kiedy nie ma takiego oczekiwania z twojej strony, odczuwasz opr. Twoja Istota Wewntrzna czerpie rado z procesu nieustajcego rozwoju. Kiedy tobie brakuje cierpliwoci, odczuwasz opr. Twoja Istota Wewntrzna wie, e jeste Odwieczny. Kiedy ty czujesz, e nie masz wystarczajco duo czasu, odczuwasz opr. Twoja Istota Wewntrzna wie, e twoja zdolno tworzenia nie zna granic. Kiedy ty czujesz si pozbawiony tej mocy, odczuwasz opr. Twoja Istota Wewntrzna uwielbia innych, ktrzy dziel z tob ycie na tej planecie. Kiedy ty znajdujesz w nich niedoskonaoci, odczuwasz opr. Twoja Istota Wewntrzna wie, e kady ma dostp do tej samej mocy. Kiedy ty przyjmujesz na siebie odpowiedzialno za ycie innych, odczuwasz opr. Zatem wybierz dla siebie techniki spord tych, ktre zaprezentowalimy i pamitaj, e nie istnieje tylko jeden suszny sposb na osignicie tej harmonii. Baw si nimi, podejd do nich elastycznie, wyprbuj je na tyle, na ile potrafisz i nie oceniaj swoich wynikw. Po prostu, podejmij decyzj, e niezalenie od tematu dyskusji -z przeszoci, teraniejszoci, czy przyszoci - podejdziesz do niego w sposb wywoujcy w tobie najlepsze moliwe samopoczucie, na jakie ci sta, z pozycji punktu, w ktrym obecnie si znajdujesz. A wraz z t decyzj, twoje ycie natychmiast wejdzie na ciek pomylnoci i rozkwitu. Napisalimy t ksik, aby pomc wam zrozumie ponisze najistotniejsze punkty stanowice odpowied na woanie, ktre, od pewnego czasu, docieraj do nas od tak wielu z was: Jeste, przede wszystkim, Istot Wibracyjn yjc w Wibracyjnym Wszechwiecie. 127 12 7

Wibracjami tego Wszechwiata w doskonay sposb zarzdza potnie dziaajce Prawo Przycigania. Nie moesz zaprzesta nieustannego emitowania z siebie wibracji. Prawo Przycigania uatwia ci ksztatowanie w sobie nawykw lub wzorcw emitowania okrelonej barwy wibracyjnej. Obserwowanie ludzi w twoim otoczeniu wpywa na twoj barw wibracyjn. Obserwowanie twoich wasnych dowiadcze yciowych wpywa na twoj barw wibracyjn. Wikszo ludzi emituje z siebie wibracje bdce, w przewaajcej mierze, odpowiedzi na to, czego s wiadkami. Wibracje, ktre z siebie emitujesz, stanowi twj punkt przycigania. To, o czym mylisz, wibracje, ktre z siebie wysyasz, i to, co ci w yciu spotyka, stanowi zawsze swoje idealne odpowiedniki. Niezalenie od tego, jakimi sowami si posugujesz - skupiam uwag; myl; przypominam sobie; zastanawiam si,- obserwuj; wyobraam sobie; marz - emitujesz z siebie wibracje, na ktre odpowiada Prawo Przycigania. Im wicej uwagi powicasz okrelonej myli, tym bardziej dominujca staje si ta myl w twojej wibracji. Twoje yciowe dowiadczenia s wycznie wynikiem twoich myli. To ty jeste twrc twojej wasnej rzeczywistoci. Za kadym razem, kiedy kierujesz na co swoj uwag, aktywujesz wibracj tej rzeczy w sobie. Im wicej uwagi kierujesz na dan myl, tym bardziej aktywna staje si ta myl w twojej wibracji, a do chwili, w ktrej, po pewnym czasie, myl ta staje si twoj dominujc wibracj lub dominujcym czynnikiem twojego punktu przycigania. Owe dominujce wibracje stanowi podstaw wszystkiego, co ci w yciu spotyka, i wszystkiego, w co wierzysz. Przekonanie jest tylko myl, ktr bezustannie wytwarzasz. Za porednictwem wielu dowiadcze, wielu obserwacji i wielokrotnego skupiania myli, przycigasz do siebie ich odpowiednik w postaci fizycznej manifestacji. 99 procent kadego aktu twrczego jest ukoczone zanim widoczne s jakiekolwiek fizyczne dowody jego urzeczywistnienia. W chwili obecnej, twoja przyszo bogata jest w potencjalne manifestacje bdce wynikiem myli, ktre wytwarzae. Niektre z tych manifestacji przynios ci rado, kiedy si urzeczywistni, a niektre z nich nie wzbudz twojego zachwytu. O wiele atwiej jest ci zawrci fal twoich wibracji i ukierunkowa j bardziej w kierunku rzeczy, ktrych chcesz dowiadczy, zanim nie nastpi ich fizyczna manifestacja. Istnieje wiele rzeczy, ktrych pragniesz, a ktre znajduj si obecnie na rnych etapach gotowoci na dowiadczenie ich przez ciebie, a twj System Naprowadzania Emocji pomoe ci nadal dy do tych upragnionych przez ciebie rzeczy. Musisz znale sposb na to, aby dezaktywowa swoje wibracje odnoszce si do wszelkich niepodanych rzeczy, ktre s w drodze do twojej najbliszej i dalszej przyszoci. Dezaktywacja niepodanych wibracji opiera si na tej samej zasadzie, co aktywacja podanych wibracji. Nie jeste w stanie jednoczenie aktywowa co, czego pragniesz i co, czego nie pragniesz. Jeste w stanie aktywowa albo jedn, albo drug rzecz - a twoje emocje podpowiadaj ci w bardzo jasny i klarowny sposb, w kierunku ktrej z nich prowadzi ci koncentracja twojej uwagi. Aby mg dy do osignicia tylko podanych rezultatw, konieczne jest, aby wczeniej oszacowa dugo kadej podry poprzez uwiadomienie sobie emocji, ktre ci towarzysz. Jeste Czyst, Pozytywn Energi rda zogniskowan wciel fizycznym, kierujc, si intencj odniesienia korzyci z dobrodziejstw rodowiska kontrastu, poniewa rodowisko kontrastu pomaga ci w podjciu decyzji o twoich unikatowych preferencjach i w ich skonkretyzowaniu. 128 12 8

Poprzez siganie po myli wywoujce w tobie najlepsze uczucia, na jakie ci sta, dotyczce konkretnego tematu w konkretnej chwili, dbasz o wibracyjn relacj pomidzy twoimi mylami, wytwarzanymi w chwili obecnej, a mylami twojego rda. W trakcie dzisiejszego dnia, zachowaj wiadomo tego, e tworzysz swoj wasn rzeczywisto. Poczuj emocje, ktre wypywaj na powierzchni twojej wiadomoci i uwiadom sobie ich ogromn dla ciebie warto. Bez wzgldu na to, jakie uczucia powoduje w tobie okrelona emocja, dobre lub ze, silne lub subtelne, umiechnij si na znak dumy pyncej z uwiadomienia sobie istnienia tej emocji i jej znaczenia dla ciebie. Uznaj fakt, i stanowi ona wibracyjn wskazwk pokazujc ci stopie twojego zestrojenia si ze rdem i z twoimi pragnieniami. Niezalenie od tego, jak emocj odczuwasz w chwili obecnej w swoim wntrzu, poczuj rado pync z uwiadomienia sobie tej emocji i pamitaj, e zawsze, wszdzie i w dowolnych, wybranych przez ciebie okolicznociach, moesz wybra takie myli, ktre poprawi t emocj, a tym samym, poprawi relacj wzgldnoci wibracyjnej pomidzy tob w ciele fizycznym, a tob jako Energi rda.

Postrzegaj siebie samego jako Energi. Postrzegaj swoje rdo jako Energi.
Bd zawsze wiadom relacji wibracji pomidzy tymi Energiami. Rwnowaenia Energii twojej Istoty nie mona porwna do zdobycia dyplomu wyszej uczelni, ktry pozostaje twj na zawsze, kiedy ju raz go zdobye. Rwnowaga Energii jest osigana lub nie w danej chwili. Zawsze jeste w stanie odczu swoje zestrojenie si ze rdem lub brak owego zestrojenia, swoj rwnowag lub brak tej rwnowagi, swoje poczenie lub jego brak, swoje przyzwalanie na to poczenie lub nie. Jeste Energi rda zogniskowan w obecnym ciele fizycznym, a dowiadczenie ycia ma by dla ciebie rdem radoci. Jeste Istot wartociow. Jeste Istot bogosawion. Jeste twrc. I znajdujesz si tutaj na Postpowej Fali Myli, wynikajcej z pynicia po fali rozkwitu i rozwoju, bdcego jednoczenie obietnic ycia wiecznego. Nie jest moliwe, aby kiedykolwiek dokoczy dziea. To dzieo nie ma koca! Nie jest moliwe, aby popeni bd, poniewa dzieo twoje nigdy nie zostanie ukoczone. Chcielibymy wyrazi nasze uznanie dla wartoci waszego ycia. Pragnieniem naszym jest to, abycie pogodzili si z miejscem, w ktrym obecnie si znajdujecie w kadej dziedzinie waszego ycia, uwiadamiajc sobie, e ruszajc z tego wanie punktu, moecie dotrze do kadego miejsca przeznaczenia, jakie sobie obierzecie. Jeli potpicie swoj obecn sytuacj lub bdzie wami targa poczucie winy lub te win za wasze obecne pooenie obarcza bdziecie innych, wasza przyszo nie bdzie odbiega od waszej teraniejszoci. Lecz jeli zagodzicie nieco poczucie dyskomfortu wynikajce z obecnego pooenia i sprbujecie poprawi swoje samopoczucie, cho o troch, emitowana przez was wibracja zacznie si zmienia, Prawo Przycigania podtrzyma rozpd siy dziaania i, w bardzo krtkim czasie, moecie dotrze do punktu, w ktrym chcielibycie si znale. Podejdcie do tego agodnie. Niech podr ta bdzie dla was zabaw. Kadego dnia powtarzajcie sobie te sowa: Nie istnieje nic, co miaoby wiksze znaczenie od mojego dobrego samopoczucia. Im lepiej si czuj, tym bardziej przyzwalam na pojawienie si w moim yciu wszystkich wspaniaych rzeczy, ktre ycie ma mi do zaoferowania. ywimy tu do was ogromn mio. A na chwil obecn, zakoczylimy pisanie niniejszej ksiki.

129 12 9

Abraham na ywo: pytania i odpowiedzi


Poniej zamieszczamy zapis pochodzcy z interaktywnych warsztatw Sztuka Przyzwalania (po niewielkiej korekcie redakcyjnej w celu uzyskania wikszej jasnoci przekazu) zarejestrowany w miejscowoci Tampa, na Florydzie w sobot, 8 stycznia 2005 r. Abraham: Dzie dobry. Jestemy ogromnie uradowani wasz tutaj obecnoci. Dobrze jest si spotka w celu wsptworzenia, zgodzicie si z nami? Zatem wiecie, czego pragniecie? Czy sprawia wam rado ewolucja waszych pragnie? Uwaga, zadajemy klasyczne pytanie: Czy wasze niespenione pragnienia wywouj w was dreszczyk emocji? O tak i to jeszcze jaki, w szczeglnoci te niespenione. Tak bardzo cieszymy si na nadejcie tego czasu... ju odczuwamy go w waszych wibracjach. Dostrzegamy jak si odsania w eterze tego, co stanowi wasze przysze dowiadczenia, nieomale syszymy sowa pynce z waszych ust, w ktrych mwicie: Jestem Istot Odwieczn, co oznacza: Nigdy nie dokocz dziea, co oznacza: rodowisko kontrastu bdzie nieustannie rodzio we mnie nowe preferencje, co oznacza: Energia rda bdzie nadal odpowiada na rodzce si we mnie preferencje, co oznacza: Zawsze bdzie istniao co, co okreliem mianem pragnienia, a co si jeszcze nie urzeczywistnio - tak musi by. Jeli jestem Odwieczn Istot a jestem ni (ty to powiedz lub my powiemy to za ciebie), zatem zawsze musi istnie niespenione pragnienie. Chcemy, aby pogodzi si z t koncepcj, poniewa, kiedy pogodzisz si zmyl, e zawsze bdzie istniao co, czego pragniesz, cho nie masz jeszcze pojcia, w jaki sposb to nadejdzie, kiedy to nadejdzie, skd to nadejdzie lub kto wspomoe nadejcie tej rzeczy - zatem, kiedy pogodzisz si z owym nigdy niekoczcym si, wiecznie odsaniajcym si zjawiskiem stanowicym twoje dowiadczenie yciowe, wtedy rozpoczniesz y yciem, ktre byo twoim zamiarem, kiedy tutaj przyszede: y rozwijajc si w radoci i nigdy nie koczc dziea. Czasami syszymy, jak uywacie sowa doskonay, a doskonay czasami brzmi tak (lub sprawia takie wraenie poprzez wibracj, ktr emanujecie wypowiadajc to sowo), jakbycie uwaali, e wystarczy odhaczy wszystko z listy, a wtedy ycie bdzie doskonae. Kiedy zobacz dookoa siebie wszystkie okolicznoci przynoszce mi satysfakcj, wtedy ycie bdzie doskonae. A my na to odpowiadamy: wtedy nie bdzie ci ju na tym wiecie. I nie mamy tu na myli sowa nieyjcy w takim znaczeniu, w jakim wy go uywacie; mamy na myli takie znaczenie sowa nieyjcy, e nieyjcy nic istniej. Mamy na myli sowo: zakoczony. Mamy na myli przeciwiestwo Odwiecznej Istoty, ktr jestecie. Zatem, kiedy pojmiecie fakt, i jestecie Istotami Odwiecznymi i e (nawet bdc energi skupion w swoim obecnym ciele, w tej wspaniaej, czasoprzestrzeni Postpowej Fali Myli), kiedy dowiadczenia yciowe powoduj narodziny nowych pragnie w was samych, jeli tylko moecie si odpry i zrozumie, e tak wanie musi by i czerpa rado z faktu, e proces tworzenia nie zosta zakoczony, i cieszy si na moment, w ktrym obejrz go wasze oczy, wtedy osigniecie punkt prawidowo zrwnowaonej Energii na owej Postpowej Fali Myli i bdzie to przypominao surfowanie po spitrzonej i spienionej fali.

130 13 0

Zatem, kiedy mwimy o Rwnowaeniu Energii, kiedy mwimy o osiganiu harmonii z istot was samych, kiedy mwimy o byciu wibracyjnym odpowiednikiem wzgldem tego Kim-NaprawdJestecie, kiedy mwimy o zgodnoci waszych pragnie z waszymi przekonaniami - to, w rzeczy samej, mwimy o wykorzystaniu emocji do wrysowania konturw waszych wasnych wibracji w wibracje Energii rda. A kiedy wam si to uda, bramy do niej prowadzce otworz si na ocie. Kiedy z kolei, bramy te otworz si na ocie (bramy do czego? bramy do rda), wtedy zaczniecie rozkwita. Zyskacie jasno umysu, zaczniecie pewnym krokiem stpa naprzd, poczujecie si znakomicie, a wszystko w waszym yciu stanie si cudowne. Staniecie si wtedy Istot, ktr bylicie zanim pojawilicie si w waszym obecnym ciele, z tym, e bdziecie wtedy kim wicej ni Istot, ktr bylicie zanim wynurzylicie si w tym ciele, poniewa bdziecie wtedy Istot, ktra ju wynurzya si w tym ciele. Zatem bdziecie ow Istot Postpowej Fali Myli uczestniczc w dowiadczeniu Postpowej Fali, zestrojon z Energi rda, poczon z Energi rda i podczon do Energii rda, od ktrej pochodzicie, a ktra rozwija si, rozrasta i rozszerza wraz z wami. (Czy nie jest to wspaniae?) Chcielibymy pomc wam rozpozna - bardziej precyzyjnie i na wczeniejszych etapach - kiedy pozostajecie w harmonii wibracyjnej z tym, czego pragniecie. Pokaemy wam, w jaki sposb jestecie w stanie, przy tak niewielkim nakadzie si (o wiele mniejszym ni wymaga tego opanowanie obsugi komputera), uzyska wibracyjn wiadomo barwy waszej wasnej wibracji. A to, co z tym pniej zrobicie, zalee bdzie ju od was. Co do Sztuki Przyzwalania - kochamy brzmienie tych sw. Sztuka Przyzwalania to temat naszego dzisiejszego spotkania i oznacza dokadnie przyzwolenie na moje wasne Poczenie z moj Energi. Nie oznacza ona sztuki godzenia si na wszystkie straszne rzeczy lub tolerowania ich. Oznacza ona: sztuk odnajdywania mojej harmonii, a tym samym, ycie w radoci niezalenie od tego, co wydarza si w moim otoczeniu. Oznacza ona: osiganie takiej harmonii wibracyjnej z Istot, ktr jestem poprzez szukanie pozytyww, poprzez prowadzenie zeszytw wdzicznoci oraz poprzez tak ogromne pragnienie dobrego samopoczucia, e pragnienie to utrzymuje mnie nieustannie w harmonii wibracyjnej z tym, kim-naprawd-jestem. A wtedy, chocia pojawi si w moim yciu zjawisko kontrastu i chocia mog pojawi si problemy, ktrych projekcji w przyszo by moe dokonam, skoro tylko dokonam projekcji jakiegokolwiek problemu (co, w rzeczy samej, stanowi wysyanie proby, czy nie?), odpowied na niego pojawi si natychmiastowo. Moecie nabra takiej biegoci w dokonywaniu projekcji problemw lub pyta w przyszo - i uzyskiwaniu na nie natychmiastowych odpowiedzi, e odpowiedzi te mog, w rzeczy samej, urzeczywistni si w tym samym czasie, co problem, w wyniku czego problem ten nie zdy nawet zaistnie w waszej wiadomoci. Na tym polega proces tworzenia w najlepszym wydaniu. Jest to sytuacja, w ktrej kontrast rodzi nieustannie nowe i lepsze dowiadczenia, i zanim zdycie nawet zauway, i brakuje wam nowego i lepszego dowiadczenia, i e ono jeszcze nie pojawio si - ono wtedy si wydarza. Oznacza to ycie z pytaniami i skoro tylko bdziecie w stanie zidentyfikowa to, o czym pragniecie si dowiedzie lub to, o czym potrzebujecie si dowiedzie, lub to, czego chcielibycie dowiadczy - okolicznoci i zdarzenia bd ju w owej chwili tak zaaranowane, i bdziecie doznawa tego, czego pragniecie nieomale jednoczenie lub nawet w tym samym czasie, w ktrym wysyacie prob o spenienie tej rzeczy. Sztuka ta trwa przez cae ycie. Nigdy nie ukoczycie dziea. Wraca tutaj bdziecie ycie po yciu dla samej radoci pyncej z procesu tworzenia i to nie dlatego, e istnieje kilka szczebli na drabinie, po ktrej musicie si wspi, i nie dlatego, e zbieracie za to punkty na wykresie, ani nie dlatego, e istnieje pewna hierarchia, w ktrej macie nadzieje zaistnie, ani nie dlatego, e pragniecie osign pewien stopie perfekcji i nigdy ju nie musie tu powraca. Jestecie twrcami, ktrzy uwielbiaj tworzy! A my jestemy tutaj po to, aby wam przekaza, e nigdzie i nigdy we Wszechwiecie nie ma miejsca wspanialszego ni owa rzeczywisto czasoprzestrzeni, w 131 13 1

ktrej skupilicie wasz Energi. Wasze rodowisko obfituje w kontrasty. Jego rnorodno jest tak zadziwiajca. Wasza umiejtno skupiania uwagi nigdy nie bya wiksza. Do tego wszystkiego, przypominacie sobie teraz kim jestecie i powracacie do harmonii, dziki czemu delektowa si bdziecie peni radoci ycia, ktre tworzycie.

Bardzo chtnie porozmawiamy z wami na kady temat, ktry ma dla was znaczenie. Nie ma tutaj tematw tabu. Bdziecie wiadkami wspaniaego odsonienia, kiedy dostrzeecie jak sprawa, ktra doskonale nadawaa si jako fundament pod wasze pytanie, wyprzedzi je samo. Wiemy o was wszystko. Nie obawiajcie si: nie ujawnimy niczego, czego nie chcecie ujawnia. Jestemy wyczuleni na punkcie waszej prywatnoci. Wane jest, abycie, w pewnym stopniu, objanili to waszego dowiadczenia tak, aby inne osoby przysuchujce si wam mogy odebra wibracyjny odpowiednik sytuacji, w jakiej si znajdujecie oraz wasz barw wibracyjn. Lecz nie bdziemy si na tym aspekcie zbytnio koncentrowa, gdy pragnieniem naszym jest pomc wam w zrwnowaeniu waszych Energii w kadej kwestii, ktra ma dla was znaczenie. Chcemy, abycie osignli harmoni wibracyjn z tymi rzeczami, ktrych pragniecie. Chcemy, abycie pojli, i wszystkie dowiadczenia, jakie stay si waszym udziaem, te dobre i te, ktre mianem dobrych nie moecie okreli..., wysay pragnienia w kierunku waszej przyszoci, ktre s tam dla was przechowywane... wanie dla was! Zostay zakodowane wasz wibracj - i nale do was. S dla was przechowywane w przechowalni wibracyjnej. A kiedy osigniecie harmoni wibracyjn wzgldem tych rzeczy, o ktrych pragnieniu poinformowalicie Wszechwiat (a wiecie, e od jakiego czasu wysyalicie do Wszechwiata coraz to wicej informacji o rnych aspektach waszych pragnie), Wszechwiat poczy wszystkie te rne aspekty wszystkich waszych rozmaitych pragnie w doskonae rozwinicie w postaci manifestacji. W waszej przyszoci czekaj na was rzeczy, o ktrych nawet nie pomylelicie, poniewa stanowi one poczenie pragnie, ktre wysalicie ju w kierunku przyszoci. Kto uku wspaniae wyraenie, kiedy wypowiedzia te sowa: Uwaaj, o co si modlisz, bo moesz to dosta. A my powiadamy: wszystko, o czym mylisz, czeka na ciebie w wibracyjnej przechowalni w niedalekiej przyszoci. Wszystko pozostaje kwesti stopnia, w jakim potrafisz si z t materi wibracyjnie zestroi. No dobrze. Macie jakie tematy, o ktrych chcielibycie porozmawia? Tak? Prosz bardzo.

Pastor odkrywa Nauki Chrystusowe w Abrahamie


Uczestnik warsztatw: Chciabym podzikowa wam oraz Jerryemu i Esther za to wszystko, co robicie, poniewa jest to co wspaniaego, a szczeglnie wasza ksika (Pro a bdzie ci dane). Jestem pastorem (miejscowego kocioa) i korzystamy z waszych materiaw ju od pewnego czasu. Mam do was pytanie dotyczce przekona. Z tego, co przeczytaem i z tego, co zrozumiaem z przekazu pyncego do mnie od mojej wasnej Istoty, przekonania to nic innego jak tylko kwintesencja dawnych myli, do ktrych raz po raz powracamy a do momentu, w ktrym zaczynaj one w nas na stae funkcjonowa. Abraham: To myli, ktre nieustannie wytwarzasz. Przekonanie to myli, ktr tak czsto w sobie aktywowae, e staa si ona dominujc uaktywnion myl. Zgadza si. Uczestnik warsztatw: Wydaje mi si rwnie, e nie mona zmieni tych przekona, lecz mona po prostu stworzy nowe przekonanie i y zgodnie z tym nowym przekonaniem. Innymi sowy, jeli zaczn dziaa z pozycji radoci, a by moe kiedy dziaaem z pozycji furii, to mog dziaa z pozycji radoci przez wikszo czasu, lecz ten niepohamowany gniew wydaje si wci we mnie istnie. Kiedy raz za jaki czas zdarzy mi si potknicie, powinienem si podnie i powrci do pozycji radoci. 132 13 2

Abraham: C, przebiega to w sposb nastpujcy. Kada myl, ktr kiedykolwiek wytworzye, wci istnieje. Lecz kada myl, ktr kiedykolwiek wytworzye, nie jest, w chwili obecnej, w tobie uaktywniona. Przyrwna to mona do radiowych wie transmisyjnych przesyajcych wszelkie moliwe sygnay poprzez przestrze ci otaczajc. Sygnay radiowe, telewizyjne, telefonii komrkowej, wszystkie te rodzaje sygnaw przenikaj twoje otoczenie w chwili obecnej. Lecz ty niekoniecznie wiesz o istnieniu tych sygnaw wok ciebie, chyba e wczysz odbiornik, ktry odbierze jeden z nich. To twoja wibracja aktywuje w odbiornik, co z kolei sprawia, e angaujesz si w te sygnay, ktre uaktywnie. Powiedziae co bardzo trafnego, co chcielibymy nieco doprecyzowa. Powiedziae, e niekoniecznie mona zmieni myli bd przekonanie, ale mona wybra inn myl lub inne przekonanie. I to si zgadza. Lecz, chcielibymy doda, e moesz aktywowa t myl dosy regularnie, a Prawo Przycigania uatwi ci cig aktywacj tej myli. Jednake, jeli masz w sobie wystarczajco duo mdroci, aby zdawa sobie spraw z tego, e dana aktywowana myl nie wywouje w tobie znakomitego samopoczucia, wtedy by moe wybierzesz myl, ktra powoduje w tobie nieco lepsze samopoczucie. A jeli wybierzesz myl, ktra powoduje w tobie znacznie lepsze samopoczucie, Prawo Przycigania nie pomoe ci jej odnale, gdy wasze sygnay bd zbyt od siebie oddalone. Lecz, jeli wybierzesz myl, ktra w niewielkim stopniu poprawia twoje samopoczucie i celowo oraz wiadomie j aktywujesz, wtedy nowo aktywowana myl stanie si twoim Punktem Ustawienia Wibracji lub te przekonaniem, a ta druga myl w pewnym stopniu osabnie. Z biegiem czasu moe si okaza, e w ogle nie powrci. Kiedy bdziesz wiadomie siga po myli w coraz to wikszym stopniu poprawiajce twoje samopoczucie, wtedy - w pewnym sensie - zdezaktywujesz pozostae niepodane myli. Ale uwaga, chcemy bycie nas dobrze zrozumieli. Nie moesz dezaktywowa tej myli, i to dokadnie powiedziae. A im czciej aktywowa bdziesz t now myl, wtedy tym atwiej t myl i inne podobne do niej myli, przycigniesz do siebie. Zatem, powiedzmy, e ju tego dokonae. Odrobie swoje zadanie domowe. Oglnie rzecz biorc, czujesz si coraz to lepiej. A tu nagle wydarza si co, co od duszego czasu si nic wydarzyo, a ty dostrzegasz to w telewizji i rzecz ta skupia twoj uwag oraz powoduje ona w tobie aktywacj myli, ktra nie bya w tobie od duszego czasu aktywowana. C, nie popadaj w panik. Po prostu zrozum, e wydarzyo si co, co aktywowao w tobie t myl i jeli tylko signiesz po myl powodujc w tobie nieco lepsze samopoczucie, moesz cakowicie zmieni swoje samopoczucie. W rzeczy samej, na tym wanie polega proces budowania pomostw przekona. Temat po temacie, sigasz po myl wywoujc w tobie lepsze samopoczucie i po kolejn wywoujc lepsze samopoczucie... Powiedzmy, e istnieje sto rnych tematw, ktre czsto aktywujesz, ktre stanowi, w pewnym sensie, aktywacje negatywnych myli, lecz podchodzc do kadej z nich z osobna, wywoujesz w sobie lepsze samopoczucie. Zatem teraz, masz ju okoo 50 z nich, ktre powoduj w tobie cakiem dobre samopoczucie, a drugie 50 talach, ktre nie wzbudzaj w tobie dobrego samopoczucia. Lecz podchodzc do nich jedna po drugiej, od 49, przez 48, po 47 sigasz po myl poprawiajc twoje samopoczucie. Po pewnym czasie bdziesz mia 90 spraw, ktre w przewaajcej mierze powoduj w tobie pozytywne uczucia i tylko niewiele spraw, jak by moe podatki lub bombardowania ludzi na zlecenie rzdu lub kataklizmy typu tsunami... jednym sowem, sprawy o ogromnym znaczeniu, ktre jednak w niewielkim stopniu dotycz ciebie osobicie w codziennym yciu, lecz niepokoj ci, kiedy kierujesz na nie uwag. W tych przypadkach, podejd do kadej z nich indywidualnie, podejmij decyzj i zestrj si z ni wibracyjnie i tak, a do chwili, w ktrej, zanim si spostrzeesz, osigniesz harmoni, poniewa wyruszye w Podr Emocjonaln, co jest atwe do wykonania, w przeciwiestwie do Podry Dziaa, ktra w wielu przypadkach jest niemoliwa do wykonania. W efekcie tego udao ci si systematycznie osign harmoni z dobrym samopoczuciem. Zatem powstaje nastpujce pytanie: Czy mog dotrze do miejsca, w ktrym wyrobi w sobie nawyk osigania tak dobrego samopoczucia, e nic, co mogoby si wydarzy, nie wywoa we mnie 133 13 3

ponownie zego samopoczucia?. A my odpowiadamy: Jakie to ma znaczenie? Skoro wyrobie w sobie umiejtno sprawiania, aby taki przypadek, rwnie wywoywa w tobie pozytywne emocje. Innymi sowy, by moe, kiedy przewiczysz zamian tych 100 negatywnych aktywacji myli na pozytywne, pojawi si kolejnych 100 negatywnych aktywacji myli mniej bolesnych, ktre bdziesz chcia oczyci z negatyww, a po nich, by moe, pojawi si kolejnych 100, jeszcze mniej dotkliwych, ktrych negatywny adunek emocjonalny bdziesz chcia usun. By moe, kiedy dotrzesz do takiego punktu przepeniony nadziej... i optymizmem, bdziesz chcia przesun je wszystkie w obszary wdzicznoci, radoci i uniesienia. Twoja podr nie ma koca. Nigdy nie dotrzesz do miejsca, w ktrym bdziesz chcia si odizolowa od obfitujcych w kontrast dowiadcze powodujcych w tobie skupienie uwagi. To, czego poszukujesz (a przy okazji, dzikujemy, e pomoge nam to wyartykuowa) to twrcza kontrola nad obiektem twojego wasnego skupienia uwagi. Nie chcemy, aby wasz rzd zmuszony by zaprzesta swoich obecnych dziaa, abycie poczuli si lepiej. Chcemy, abycie wyrobili w sobie nawyk osigania dobrego samopoczucia, bez wzgldu na okolicznoci. Nie chcemy, aby ludzie mio was traktowali i nie uraali waszych uczu, tylko po to, abycie mogli cieszy si dobrym samopoczuciem,- chcemy, aby wasze uczucia byy nie do zranienia. Chcemy, abycie w tak wielkim stopniu byli wiadomi swojej umiejtnoci zmiany wasnego samopoczucia - za spraw zwykej na to ochoty i za porednictwem skupienia uwagi - e nie bdziecie si ju obawiali tego, co dzieje si w wiecie was otaczajcym. Nie obawiajcie si mierci, zakochajcie si w yciu. Nie przejmujcie si ludmi robicymi rzeczy, ktre si wam nie podobaj. Sprawujcie twrcz kontrol nad wasn wibracj, a tym samym, pozyskacie twrcz kontrol nad wszystkim, co was spotyka. Uczestnik warsztatw: Zatem jest to tylko proces. Abraham: Jest to nigdy niekoczcy si i przynoszcy rado proces. Z tego te wzgldu, jeli przebywacie w jednej z tych niszych wibracji powodujcych uczucia takie jak: lk, gniew lub furi, nie zadrczajcie si. Zamiast tego, powiedzcie co takiego: Aha, rozumiem: mj bogosawiony System Naprowadzania przekazuje mi w tej chwili informacj, e uaktywniy si we mnie jakie dawne wibracje mylowe. I nie ma to znaczenia. Win za to nie ponosi moja mama. Win za to nie ponosi rwnie rzd. To kwestia tego, co wyciu przeyem. W efekcie nie czuj si dobrze z moim aktualnym samopoczuciem. Zatem, musz rozejrze si za lepszym samopoczuciem lub musz pogodzi si z jego obecnym stanem. Lecz musz skorygowa moje obecne samopoczucie. I masz w sobie si, by tego dokona. Kiedy pokaesz samemu sobie, e dysponujesz moc, by tego dokona, wtedy i tylko wtedy odzyskasz prawdziw wolno. Poniewa nikt inny nie moe obdarzy ci t wolnoci - wolno ta nadana jest ci odgrnie. Innymi sowy, ley ona u podstaw Wszechwiata. Jeste tak wolny, e moesz dobrowolnie wybra niewol. Jeste wolny. Lecz jedyny sposb, w jaki kiedykolwiek moesz dostrzec t wolno jest poprzez zrozumienie, e posiadasz umiejtno wywoywania w sobie dobrego samopoczucia, bez wzgldu na okolicznoci. A kiedy dotrzesz do tego miejsca, w ktrym lk nie bdzie ju istnia, bdzie to oznaczao, e dotare do miejsca wolnoci. Std moesz uda si gdziekolwiek sobie zayczysz. Stamtd moesz wspaniale si bawi, bez wzgldu na okolicznoci, pojmujesz to? Dokadnie tak. Uczestnik warsztatw: Bardzo dzikuj. Istnieje grupa erudytw dziaajcych pod nazw Seminarium Jezusa, ktrym udao si wyodrbni sowa, ktre, jak im si wydaje, naprawd wypowiedziane zostay przez Jezusa. I streci je mona na kilku stronach. I kiedy przeczytaem tych kilka sporzdzonych przez nich stron, stao si dla mnie spraw oczywist, e Jezus naucza dokadnie tego samego, czego wy nauczacie. Abraham: Ta sama Energia. Uczestnik warsztatw: Cakowicie si zgadzam. 134 13 4

Abraham: Jerry ma przyjaciela, ktry tak naprawd wada tylko jzykiem hiszpaskim, a ktremu Jerry pragn przekaza swoje wyrazy mioci i wdzicznoci. Tak wic, Jerry napisa dugi list w jzyku angielskim i zabra go do innego swojego przyjaciela, ktry zna jzyk hiszpaski i poprosi go o przetumaczenie listu na jzyk hiszpaski. Nastpnie, przekaza swojemu przyjacielowi w przetumaczony list, za ktry adresat by ogromnie wdziczny. Kilka tygodni pniej, kiedy Jerry mia w list wci przy sobie, spotka osob, ktra bya tumaczem jzyka angielskiego i hiszpaskiego* Poprosi j zatem, aby przetumaczya ten sam list z hiszpaskiego z powrotem na angielski. Kiedy czyta tumaczenie swojego wasnego listu, ledwo co list swj rozpozna. Uczestnik warsztatw: Dokadnie to samo miao miejsce. Abraham: Jerry odpar: To by tylko jeden i ten sam list, ktry zosta przetumaczony najpierw przez jedn osob, a nastpnie przez drug. Potraficie sobie to wyobrazi? Tych dwch tumaczy nie miao innych intencji jak tylko dokona wiernego przekadu listu nie kierujc si przy swoim postpowaniu adnymi innymi ukrytymi pobudkami. Zatem nic dziwnego, e owi erudyci wyodrbnili nauki Jezusa i zawarli ich kwintesencj w zaledwie kilku sowach. Wikszo tych nauk zostaa w ogromnym stopniu wypaczona lub pominita tak, aby suy interesom tych osb, ktre w tamtym okresie, dokonyway ich interpretacji. Z tego te wzgldu nie uwaamy, by dobrym pomysem byo poleganie tylko i wycznie na tumaczeniu Esther. Uwaamy, e powinnicie uzyska wasne tumaczenie.

Mionik kotw ma problemy z mroonymi zwierztami


Uczestnik warsztatw: Witajcie, Abrahamie. Dzikujemy wam za wasz cierpliwo w stosunku do nas. Abraham: atwo jest by cierpliwym, kiedy wiesz, e wszystko jest w porzdku. Uczestnik warsztatw: Czy dusze ludzi i zwierzt podruj razem ycie po yciu? Abraham: Tak. Uczestnik warsztatw: W jaki sposb mog skontaktowa si z istotami przebywajcymi w krlestwie Nie-Fizycznym, czy rwnie z moimi kotami? Abraham: Chcesz spotka si z nimi na planie Nie-Fizycznym? Powiedziae: ycie po yciu, co zabrzmiao jak ycie fizyczne po yciu fizycznym. Zatem, czy chcesz spotka si ze swoimi kotami na planie Nie-Fizycznym, czy tylko w przyszych istnieniach fizycznych? Uczestnik warsztatw: Mam na myli oba te warianty. Abraham: C, pozytywn stron tej sytuacji jest to, e nie musisz aranowa tego ze swojej perspektywy fizycznej. I tak jest dobrze, poniewa jest to due zamwienie, i wikszo z was nie wierzy, e potrafi czego takiego dokona. Zatem, jedyne dwie rzeczy, jakie s konieczne do osignicia czegokolwiek to sformuowanie pragnienia, a nastpnie przyzwalanie na jego urzeczywistnienie si. Kiedy wyonicie si w przyszoci w waszych istnieniach fizycznych, szczeglnie jako dzieci, spotykacie si z wieloma zwierztami domowymi dobrze wam znanymi z innych istnie fizycznych. Dopiero bdc dorosymi zaczynacie kwestionowa wasz umiejtno dokonywania tego. Czy nie znalicie wiele zwierzt, ktre przypominay wam o wielu innych zwierztach? Widzicie? A ludziom trudno jest zaakceptowa to, co za chwil powiemy, lecz czasami jeden z waszych przyjaci w postaci zwierzcia, ktry wywouje w was wraenie niezwykle bliskiej znajomoci jest, w gruncie rzeczy, czci tego samego Strumienia Energii, ktrym wy jestecie. Ludzi niepokoi ten fakt, poniewa tak bardzo satysfakcjonuje was pozycja zajmowana na grze acucha pokarmowego lub na szczycie koa karmicznego, e nie przejawiacie chci dzielenia si ni ze zwierztami. Innymi sowy, stawiacie spraw w ten sposb: Dajcie mi mojego zwierzaka, a ja bd go kocha, lecz nie chc zajmowa tej samej czstotliwoci Nie-Fizycznej fali wibracyjnej, co on. 135 13 5

Pragniemy wam przekaza, e Energia to Energia i e przybywacie tutaj do fizycznego dowiadczenia ycia majc rne intencje, lecz dziaacie w oparciu o ten sam Strumie Energii NieFizycznej. A kwintesencja natury zwierzcej, nie rni si tak bardzo od kwintesencji natury ludzkiej. Obie stanowi Czyst, Pozytywn Energi. Jedyn rnic dzielc czowieka od zwierzcia, o ktrej warto wspomnie jest to, e zwierz, bez wyjtkw, jest bardziej zestrojone ze rdem, poczone z nim i podczone do niego. Zwierzta maj lepszy kontakt ze swoj prawdziw Istot. Czciowo dzieje si tak dlatego, e nie ukrywaj si one za jzykiem. Czciowo dlatego, e ich dowiadczenia yciowe s krtsze i nie maj one a tylu okazji do stawiania takiego oporu. Innymi sowy, kiedy syszysz o motylach lub o ptakach, ktre przemierzaj odlege dystanse w celu migracji i mwisz: C, ktry o tym wiedzia? Ktry prowadzi to stado? Ktry wiedzia, dokd ich poprowadzi?, to my odpowiadamy: Szersza Perspektywa. One byy poczone z Szersz Perspektyw. Czy kiedykolwiek widzielicie stado ptakw i obserwowalicie ich przelot zastanawiajc si, jak to si dzieje, e nie wpadaj one na siebie nawzajem? Przecie kiedy nie patrzylicie na nie, one wcale nie byy zajte wiczeniem tej umiejtnoci? Innymi sowy, trafiaj one do tej strefy, w ktrej Szersza Perspektywa zna kad cz formacji. I ptaki te speniaj swoj rol, poniewa instynktownie (tak mona to uj w jeden ze sposobw), i intuicyjnie (oto drugi sposb na wyraenie tego samego), a jednoczenie wibracyjnie rzecz ujmujc, ptaki te s w zgodzie z harmoni, widzicie, znaj swoje miejsce w szeregu. A wy wszyscy rwnie pracujecie nad osigniciem tej samej wiedzy. Czy kiedykolwiek zdarzyo si wam, e prowadzilicie samochd i czulicie jak pyniecie z nurtem ruchu drogowego, po czym spojrzelicie na drog przed siebie i mielicie przeczucie tego, co zaraz si wydarzy? I zwalniacie nawet przed ujrzeniem czerwonych wiate hamowania na samochodach przed wami? Lub zmieniacie pas nawet zanim pojawi si ku temu powd, powd do zmiany pasa podyktowany obserwacj zmysu wzroku... Wtedy robicie to samo, co owe ptaki. Dziaacie z punktu widzenia Szerszej Perspektywy. Uczestnik warsztatw: Rozumiem. To, w pewien sposb, prowadzi do nastpnego pytania. Mam trudnoci z przyzwalaniem rodzinie i przyjacioom konsumujcym zwierzta (ze wzgldu na cierpienie zwierzt), szczeglnie w przypadku mieszkania pod jednym dachem z osob, ktra chce trzyma padlin w lodwce i gotowa j w moim domu. Czy moecie pomc mi w tej kwestii? Abraham: Chyba nie. Uczestnik warsztatw: Trudne pytanie. Abraham: C, sam siebie ustawiasz na pozycji, w ktrej naraasz si na wiele przykroci, poniewa nieustannie energicznie przywoujesz i przerabiasz te same emocje. Wykorzystae kade sowo, jakie moge wykorzysta, aby przedstawi t spraw w negatywnym wietle. Zatem, nasza odpowied byaby nastpujca: nie moesz zaatwi sprawy zadowalajco w obu jej aspektach. Nie moesz by tak kategorycznym przeciwnikiem konsumpcji zwierzt, a jednoczenie pozwala na przechowywanie mroonych zwierzt w swojej lodwce. Musisz pogodzi si z rezygnacj jednego z tych aspektw - a my, na twoim miejscu, popracowalimy nad popyniciem w kierunku zgodnym z natur rzeczy. Innymi sowy - moliwe jest, by jaki wadca zdoby tak potn wadz i zakupiby tak olbrzymi bomb, e mgby przekona wszystkich innych ludzi, aby ju nigdy nie konsumowali zwierzt. Lecz, nigdy nie uda ci si przekona inne zwierzta do tego, aby nie poeray innych zwierzt. Due stworzenie zawsze bdzie jado mniejsze. Innymi sowy, wielka ryba zawsze bdzie jada mae rybki. I kiedy zaakceptujesz taki porzdek rzeczy i kiedy zrozumiesz, e zwierzta przychodz na ten wiat wiadome tego stanu rzeczy i wyposaone w tak wiedz, wtedy nie robisz z tego wielkiej sprawy. A my obiecujemy ci, przy caej jasnoci umysu tych zwierzt (zreszt wy wszyscy jasno t posiadacie), e jeli nie miayby one ochoty gra w tak gr, nie przychodziyby one tutaj raz po 136 13 6

raz, aby kontynuowa t gr z wami. Moesz to sobie odpuci. Ty nie musisz spoywa misa, lecz nie podejmuj walki ze zjawiskiem, ktre jest tak powszechne w twoim spoeczestwie, e musisz kuli si ze strachu przed tym. Kto umieci sobie na tyle samochodu nalepk z napisem: Koniec ze zrzucaniem bomb na ludzi. Pewnego dnia Esther powiedziaa Jerryemu, e jeli przeczyta jeszcze jedn z tych nalepek i pozwoli si ponie jej treci, bdzie podrowa w czci sypialnej ich busa z zacignitymi aluzjami. A to dlatego, e kiedy Jerry zauwaa nalepki na samochodach, z ktrych treci si nie zgadza, daje si ponie emocjom. Std Esther chce ograniczy jego pole widocznoci zacignitymi aluzjami, aby si nimi nie emocjonowa. wiat peen jest ludzi posiadajcych opinie odmienne od twoich. Musisz po prostu pogodzi si z faktem, e nie jeste jedyn osob, ktra ma wasne zdanie na jaki temat. Kady ma swoje opinie, kady umieszcza na swoim samochodzie nalepki z hasami i kady wybiera swj sposb na ycie i przeywanie takich uczu, jakie chce przey. Twoje zadanie polega na znalezieniu sposobu, by poczu si z tym dobrze; zadaniem innych wcale nie jest umieszczenie nalepek odpowiadajcych twoim gustom.

Geniusz przedszkolny nie chce sucha swojej nauczycielki


Uczestnik warsztatw: Moje pytania dotycz mojego picioletniego syna. Nie chce mnie sucha. Abraham: To dobrze. Uczestnik warsztatw: Nie chce sucha adnych kobiet. Troch sucha si mczyzn. Nauczycielka postawia mi pytanie: Czy mogaby Pani nauczy go; by mnie sucha?, na co ja jej odpowiedziaam, e on nawet mnie nie sucha. A... Abraham: A kogo, w takim razie, si sucha Uczestnik warsztatw: Chyba swojej wasnej gowy, bo spraw nawietli mi w ten sposb: Wiesz, ja yj wasnym yciem po swojemu, a ty robisz rzeczy tak jakby po swojemu. Abraham: W takim razie, z ca pewnoci sucha si nas. (miech na sali) Uczestnik warsztatw: Zgadza si. A do tego dodaje: C, sama mwia, e Abraham mwili... Ostatnio tak rzek do nauczycielki: Chc si dobrze bawi. A nauczycielka odpara na to: Jziu, czy nie suchasz mnie dlatego, e nie rozumiesz co do ciebie mwi, czy dlatego, e nie chcesz mnie rozumie? A Jziu na to: Dlatego, e nie chc. Zatem nauczycielka wezwaa mnie ponownie, mwic, e Jziu zrobi dziur w swoim zeszycie szkolnym. Mia na to ochot, a wic zrobi. A ja na to: Jziu, tak si nie robi. Moesz wysya z siebie wibracje, jakie ci si podobaj, kiedy bdziesz mieszka we wasnym domu, lecz teraz mieszkasz pod moim dachem, wic musisz wysya wibracje zgodne z moimi. I tak cay czas. Chodzi o suchanie. A do tego wszystkiego moja mama wtrca si swoim piskliwym gosem: Powinna da mu w pup, powinna zrobi to, powinna zrobi tamto. Mnie to nie zabio, ciebie te nie i tym podobne hasa. Abraham: C, chodzi o rzecz nastpujc. Poniewa Jziu robi, co chce, to jeli tak dalej bdzie postpowa, kiedy zoymy mu wizyt za jakie 15 czy 20 lat to zobaczymy, jak odnosi on nie tylko ponadprzecitne sukcesy we wszystkich dziedzinach ycia, lecz ponadto, jest jednym z najbardziej radosnych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkalimy. Wtedy postawimy mu pytanie: Jziu, na czym polega twj sekret?, on odpowie: Byem pod wpywem siy napdu pochodzcej z mojego wntrza i wsuchaem si w ni gbiej ni ktokolwiek inny. Oczywicie, moja mama bardzo si staraa postawi na swoim. Naprawd bardzo si staraa. A w pewnym momencie zagrozia mi nawet, e wyrzuci mnie z domu. Lecz ja nie pozwoliem, by cokolwiek odwiodo mnie od podania za gosem mojego wasnego Systemu Naprowadzania ,

137 13 7

C, troch si z wami przekomarzamy, ale wanie takie matki jak wy zrobiy z was chodzce kaleki, ktrymi jestecie. Wielu z was nie ufa gosowi wasnej intuicji, gdy poddalicie si gosowi intuicji tak wielu innych osb, ktrzy nie s w stanie was prowadzi. A kiedy si nad tym zastanowicie, nauczycielka z wyej przytoczonej opowieci, prowadzi Jzia w taki sposb, aby uzyska od niego to, czego ona sama chce, a ty prowadzisz go w taki sposb, aby uzyska od niego to, co ty chcesz. A kto go poprowadzi w taki sposb, aby uzyska to, czego on pragnie? I to wanie prbuje on wszystkim dookoa wytumaczy. I nie chcielibymy urazi uczu wszystkich osb tutaj zgromadzonych, ale musimy przyzna, e jestemy po jego stronie. Uczestnik warsztatw: A co z jego wiekiem? To znaczy, czy on nie jest za mody? Po prostu, nie chc, eby wyrs na dorosego, ktry nikogo nie sucha, a nastpnie... Abraham: C, mwimy tutaj o dwch rnych rzeczach, poniewa my chcemy, aby wyrs na dorosego, ktry nie sucha nikogo. Chcemy, aby wszyscy z was byli dorosymi, ktrzy nie s do tego stopnia pochonici sporn kwesti tego, co inni o was myl, e zaczynacie by zaprzeczeniem waszej wasnej wibracji i nie przyzwalacie na to, czego wy sami naprawd pragniecie. Wiemy do czego zmierzacie, a oto nasza rada: oto macie przed sob malucha, ktry ma dosy wyrane pojcie o tym, kim jest, posiada pami tego, kim jest, i ktry odrzuca z powrotem w waszym kierunku cz nauk, ktrych przyswojenie usiujecie na nim wymusi, i ktry, w niektrych kwestiach, jest przyczyn waszych zmartwie, poniewa nie dostosowuje si do oczekiwa otoczenia. Zatem kiedy zastanawiacie si nad jego postaci, jak rwnie nad Podr Dziaa, w ktr on wyruszy, macie do dyspozycji wiele opcji. Innymi sowy, moecie przyglda si sytuacji i si ni denerwowa lub moecie si jej przyglda i si z ni zestroi. Sprbuj poda nam niektre z pozytywnych stron, jakie dostrzegasz w jego zachowaniu opierajcym si, w pewnym stopniu, na suchaniu samego siebie? Czy w ogle pyn jakiekolwiek korzyci z takiej jego postawy? Uczestnik warsztatw: Tak, kieruje si wasnym rozumem. I nie jest konformist. (A propos, ja te nie byam konformistk, kiedy byam w jego wieku). Mwi wprost o swoich odczuciach, tak, aby atwiej byo zrozumie jego argumentacj. Nie jest faszywy, (tak?) Sdz, e pod niektrymi wzgldami, taka postawa moe mu w yciu pomc. Abraham: Lecz poza tym, na podstawie tego, co dzisiaj usyszaa, czy czujesz, e ogromna warto pynie z umiejtnoci podjcia decyzji i wytrwania w niej? [tak] Zatem czy naprawd chcesz, aby twj syn wyrs na kogo, kto potrafi podj decyzj i nie odstpowa od niej - chyba e kto wikszy i silniejszy, kto posiada wicej wpyww stanie mu na drodze i zmusi go do zmiany zdania? Innymi sowy, czy chcesz nauczy go bezsilnoci, czy siy czerpanej z siebie samego? Uczestnik warsztatw: Chc, by czerpa si z siebie. Abraham: Zatem jedyn sytuacj, w ktrej jego postawa koliduje z tob, jest ta, kiedy sia pynca z jego wntrza, rozmija si z twoim wyobraeniem o tym, co on powinien zrobi? Uczestnik warsztatw: Jest to sytuacja, kiedy jego nauczycielka wzywa mnie do siebie. Po prostu, nie mam ochoty by jednym z tych rodzicw, ktrzy musz wysuchiwa za swoje dzieci w pokoju nauczycielskim, poniewa mj syn nie chce robi tego, czego oni od niego oczekuj. Abraham: Lecz czy mona mie i jedno i drugie? I to chcemy wam wyranie objani: czy moliwe jest, by mie dziecko, ktre czerpie ogromn si ze swojego wntrza i wie dokadnie, kim jest, a jednoczenie - dziecko, ktre potulnie spenia yczenia wszystkich dookoa z jego otoczenia? [nie] A w jaki sposb moesz pomc mu okreli kogo powinien si sucha, a kogo nie? Innymi sowy, czy chcesz, by kady, kto znajdzie si w roli jego nauczyciela, by kim, kto uzyska jego niepodzieln uwag? Poniewa, jeli tak jest, czy nie chciaaby zwiksz uwag przyjrze si jego nauczycielom? Czy nie chciaaby si dowiedzie, do czego oni prbuj go zmotywowa? Czy nie chciaaby si dowiedzie, kim oni s i jakie s ich prawdziwe intencje? Innymi sowy, 138 13 8

czy nie chciaaby si dowiedzie, czy wywieraj oni na niego wpyw, by gosowa na Demokratw, czy Republikanw, czy nakaniaj go do bycia Chrzecijaninem, czy do... ? Chyba chciaaby pozna ich wewntrzn motywacj, czy nie? I mogoby si to okaza dla ciebie naprawd trudne, by to wszystko uporzdkowa, czy nie tak? Czy nie wolaaby raczej powiedzie: Jziu, jeste osob, ktra wie czego chce i ktra zestrojona jest z Czyst, Pozytywn Energi. Ufam, e bdziesz w stanie sobie z tym poradzi. A ja dam ci woln rk w kwestii zwizkw z tymi wszystkimi ludmi. Nie bd przeszkadza i nie bd braa ich strony. Podobnie jak nie bd przeszkadza i nie bd braa twojej strony. Zamierzam umoliwi ci skorzystanie z moliwoci, ktr my wszyscy mielimy przychodzc na ten wiat, a polegajcej na dokonaniu selekcji twoich dowiadcze yciowych, przyzwalaniu na to, by dowiadczenia te pomogy ci okreli twoje pragnienia, a nastpnie wsuchaniu si w gos twojej wasnej intuicji, majcej na celu zaprowadzenie ci ku temu, czego pragniesz. Czy sdzisz, e twj syn wybraby porak? Czy sdzisz, e wybraby bycie niegrzecznym? Nigdy tego w takich kategoriach nie rozpatrywaa, co? Czy sdzisz, e on wybraby lenistwo? O tym te nie pomylaa. Innymi sowy, dziecko to nie dao ci dowodw na istnienie niczego innego poza jego wasnym geniuszem, a mimo to obawiasz si pozwoli mu postpowa wedle gosu wasnej intuicji. My sdzimy, i powodem takiego podejcia jest fakt, e ju od duszego czasu dorosym wydaje si, e to oni s tymi mdrcami wiedzcymi najlepiej, na jakich zasadach funkcjonuje ten wiat oraz e jeeli nie pokieruj swoimi dziemi, to one zabdz wyciu. A my chcemy, abycie zrozumieli jak bardzo opaczne jest tego typu mylenie. Dzieci to genialni twrcy, ktrzy przybyli prosto z planu Nie-Fizycznego, ktrzy maj zaufanie do wasnej siy i gdyby zostawi je sobie samym, wcale nie pogubiliby si w yciu. Zachowaliby wtedy poczucie zasugiwania na to, co najlepsze; zachowaliby swoje poczucie niezalenoci; zachowaliby swoje poczucie Dobrobytu. Rozkwitaliby niczym ra - chyba, e nauczono by ich czego innego. Innymi sowy, jeli osoby z ich otoczenia nie zrobi czego, co zmieni barw ich wibracji, dzieci pozostan w wibracji rozwoju i rozkwitu. A dowody tego s dobrze widoczne, czy nie? Jziu przyszed do was, by wam o tym przypomnie. Czy nie dostrzegacie w jego postaci, dowodw wiadczcych o rozkwicie i dobrym samopoczuciu? Jerry i Esther mieli to szczcie, e spotkali na swej drodze osob, ktra zaoya szko (szkoa ta nosi nazw The Sudbury Valley School w stanie Massachusetts, w USA), ktrej podstaw funkcjonowania jest zasada, i nikt nie przyswaja sobie adnego materiau, chyba e odczuwa gbokie i szczere pragnienie opanowania konkretnej wiedzy. W szkole tej nie realizuje si programu nauczania tylko po to, by go realizowa. Jeli chcesz si czego nauczy i takie pragnienie wyrazisz nauczycielom, oni zrobi wszystko, co w ich mocy, aby pomc ci opanowa t wiedz. Lecz absolutnie nikomu, adnemu nauczycielowi, adnemu czonkowi rady pedagogicznej, nie wolno, a tym bardziej nie zachca si go do tego, by kierowa do Jzia takie sowa: Czy nie chciaby tego poczyta? lub: Czy nie masz ochoty nauczy si tego?. Tam wszystko pozostawia si kwestii pragnienia wyartykuowanego przez dziecko. Powodem, dla ktrego Jerry i Esther s takimi zwolennikami tej koncepcji jest to, i ley ona u podstaw Nauk Abrahama: Me uzyskasz odpowiedzi ze rda, jeli nie poprosisz. A kiedy prosisz, odpowied zawsze nadchodzi. Jziu usiuje pomc tobie i swoim nauczycielom odzyska pami tego, e po pierwsze, to do niego naley decyzja o wyborze, a po wtre, e bez wzgldu na to, co wybierze, to wanie do siebie przycignie. On nie martwi si tym, e nie podporzdkowuje si i moe skoczy w miejscu totalnej ignorancji. Ty, by moe, tym si martwisz, jego nauczycielka, by moe rwnie, lecz jemu nie spdza to snu z powiek. Jemu wci towarzyszy pami o tym, e jeli czego zapragnie, to Wszechwiat mu to dostarczy. I szczerze mwic, nie ma najmniejszego pojcia, o co jest to cae zamieszanie. Czy nie powtarza wci wanie takich sw? (dokadnie tak) Dlaczego robicie z tego taki problem? Mnie jest dobrze. Dobrze mi idzie. Rozumiesz? 139 13 9

Sytuacj t mona przyrwna do poznania kogo, kto urodzi si z jasnym i czystym umysem i w doskonaym stanie zdrowia, lecz osoba ta urodzia si w spoecznoci, ktrej nieomale wszyscy mieszkacy utykaj z rnych powodw i wymiewaj sposb chodzenia tej osoby, poniewa ona jeszcze nie utyka. Osoba ta reaguje odpowiedzi: Wiem, e wy wszyscy utykacie i wydaje si, e wam to sprawia przyjemno, ale ja nie mam ochoty kutyka jak wy i nie jest mi to do niczego potrzebne. Na co wszyscy odpowiadaj: Tutaj si kutyka. Naucz si kutyka!. Na co ona odpowiada: Nie mam ochoty tak kutyka. Na te sowa pozostali zdzielaj chopca pak w kolana. (miech na sali!). W konsekwencji tego zdarzenia on rwnie zaczyna utyka, co spotyka si z aprobat otoczenia: wietnie, Jziu, znakomicie. Nie przesadzamy! Sytuacja ta jest doskona analogi sytuacji Jzia, rozumiecie? Jziu mwi do was wszystkich: Nie mam ochoty kutyka. Nie martwcie si o niego i nie przejmujcie si tym, co myl o nim nauczyciele. Jednak, pozostaa wam do wykonania Podr Emocjonalna, zgadza si? Poniewa, pomylcie o tym, Jziu jest tylko sob. A czy przypominacie sobie, w jakie tarapaty wy si pakowalicie? Bylicie tacy sami jak on, a wasze mamy zaday sobie wiele trudu, aby was zmieni. Czy to przynioso skutek? Przynioso tylko przykroci wam i mamie, lecz nie zmniejszyo to waszego uporu, zgadza si? Std nie zaley wam tak naprawd na tym, by tak samo postpi z Jziem. Zatem, jaki macie wybr postrzegajc go w wietle niezalenego, genialnego twrcy, ktrym jest? Czy sdzicie, e uda wam si upokarzajcym traktowaniem zmusi go do konformizmu? Nie, i nawet bycie tego nie chcieli. Czy sdzicie, e zmusicie go do posuszestwa wymierzajc mu kary? W waszym przypadku takie podejcie nie zdao egzaminu. Zatem, jaki macie wybr? Czy sdzicie, e uda wam si zmieni go wyruszajc w Podr Dziaa, tale, aby sta si inn istot ni ta, ktr si urodzi? Przecie to niemoliwe, prawda? Zatem wasze opcje s nastpujce. Oto macie przed sob obuziaka, ktry jest zestrojony ze rdem, poczony z nim i podczony do niego. Bdc w takiej sytuacji, moecie szuka powodw, aby czu si z tym dobrze lub szuka powodw, aby czu si z tym le. Nie wydaje si nam, aby Emocjonalna Podr, w ktr chcecie si uda, polegaa na zmianie jego, poniewa sdzimy, e podobnie jak my, wy bardzo lubicie Jzia w jego obecnej postaci. Uwaamy, e problem kryje si w systemie szkolnym, w ktrym nie rozumie si tego, co wy rozumiecie lub tego, co Abraham pojmuj, lub tego, co Jziu rozumie. Zatem, czy zgodzilibycie si z twierdzeniem, e wasza Podr Emocjonalna polega na poprawieniu swojego samopoczucia w kwestii ignorancji przejawianej przez ten system? Uczestnik warsztatw: Prawdopodobnie tak. Abraham: Czy chodzi tutaj o poprawienie swojego samopoczucia w kwestii ignorancji przejawianej przez ten system? Czy (uwaga, czybymy zbliali si do sedna?) moe chodzi tutaj o znalezienie sposobu na to, aby pozyska aprobat przedstawicieli systemu wzgldem faktu posiadania syna takiego jak Jziu? (to dopiero wniosek o rewolucyjnym znaczeniu, zgadza si?) Zatem mam syna, ktry zachowuje si w sposb nieprzystosowawczy. Jest genialn, wspania Istot. Czy chcecie, aby by inny? Czy chcielibycie, aby y w lku? Czy chcielibycie, aby paszczy si przed innymi? Czy chcielibycie, aby robi to, czego inni od niego oczekuj lub raczej czy podoba si wam jako istota niezalena? Std pynie wniosek, e Podr Dziaa dotyczca zachowania Jzia, jest tym, czego nie chcecie zmienia, a to, co chcecie zmieni to wasze samopoczucie dotyczce samopoczucia nauczycieli w kwestii Jzia. Zatem macie nastpujcy wybr: nauczyciele prawdopodobnie nadal nie bd go aprobowa, a wy z kolei nie moecie sprawi, aby Jziu zachowywa si w sposb przez nich aprobowany. To sprowadza si do nastpujcego wyboru: nauczyciele mog nie aprobowa zachowania Jzia i wy moecie czu si z tym dobrze lub nauczyciele mog nie aprobowa jego zachowania, a wy moecie czu si z tym le. Ktre wyjcie wywoaoby w was lepsze samopoczucie? 140 14 0

Uczestnik warsztatw: Takie, aby czu si z tym dobrze. Abraham: Zatem wypowiedz te sowa wspomagajce osignicie tego celu: Chc znale sposb na to, aby czu si dobrze nawet w sytuacji, w ktrej nauczycielom nie odpowiada zachowanie Jzia. Wyprbuj podobne afirmacje i zaobserwuj, czy mog ci one przynie poczucie ulgi. Uczestnik warsztatw: Ale ja nie chc wysuchiwa ich wywodw, kiedy pojawiam si w szkole. Abraham: W porzdku, ale tym samym pogarszasz spraw. Uczestnik warsztatw: Chc tylko odbiera go ze szkoy i odjeda, tak eby nie musie ich oglda. Abraham: To nadal nie pomaga. Uczestnik warsztatw: Chc dziaa aktywnie w szkole, tak jak to byo dotychczas. Abraham: Przyjemno sprawia mi rola, jak odgrywam w szkole. Chciaabym mc w pewnym stopniu wpyn na zachowanie nauczycieli. Chciaabym, aby pojli, jakich geniuszw twrczoci maj w swoich awkach. Chciaabym, aby pojli, c szkoa to nic wizienie; szkoa to miejsce, w ktrym mona dawa upust swoim zdolnociom twrczym i powinno si jc tam wyraa na wiele rnych sposobw. A ja chciaabym mc wspiera promowanie tych zdolnoci twrczych u dzieci, zamiast uczy je zachowa przystosowawczych. Miaam to szczcie, c urodzio mi si cudownie twrcze dziecko, ktre rozbudza we mnie ch uczynienia tego, a tego typu rola moe okaza si wielk przyjemnoci. Takie sowa wzbudziy w tobie lepsze samopoczucie. Cho to nie ty je wypowiedziaa, poczua si lepiej usyszawszy je. Innymi sowy, wzbud sama w sobie lepsze samopoczucie. Co jest twoim celem? Poczu si lepiej w kwestii stosunku nauczycieli do Jzia, ktry si nie zmieni. Innymi sowy, czy zarzucia pomys wyruszenia w Podr Dziaa! Lepiej, eby tak byo, bo Jzia nie zmienisz. On bdzie nadal sob, a tobie moe si to spodoba; albo on dalej bdzie sob, a tobie nie bdzie si to podoba. Jak sdzisz, ktra opcja jest lepsza dla ciebie, a ktra dla niego? Czy zdajecie sobie spraw z tego, e wszyscy wspaniali i genialni twrcy yjcy na waszej planecie, przypominali Jzia, kiedy przyszli na wiat i nigdy nie przestali takimi by? Innymi sowy, nie ustpili. Przyzwolili na to, aby ich talenty twrcze nieustannie si z nich wydobyway i rozwijay dalej. Tego pragniesz dla Jzia, czy nie? A co do nauczycielki, ktra tego nie pojmuje... c, czy chcesz, eby stana ona na drodze do rozwoju talentu twojego dziecka? (nie) Zatem, czy chcesz czu si dobrze w zwizku z tym, e nauczycielka tego faktu nie rozumie, czy wolisz raczej czu si le w zwizku z tym, e nauczycielka tego faktu nie rozumie? Uczestnik warsztatw: Chc po prostu, aby nie obchodzio mnie jej zdanie na ten temat. Abraham: To ju jest postp. Zatem Jzia nie dasz rady zmieni. Czy dasz rad zmieni nauczycielk? (nie) To niemoliwe, prawda? Ten cay wysiek podejmowania prb zmiany zachowania Jzia i tak na nic si nie zda. Przypomina to daremny trud, czy nie? (tak) Zatem co ci tak na tym zaley? Poniewa inni sprawiaj, e ci na tym zaley. Nauczycielka wzywa ci do szkoy, bo chce wyegzekwowa swoj wadz. Nauczycielka chce ci przekaza nastpujc wiadomo: Nie mog czu si usatysfakcjonowana, kiedy Pani syn zachowuje si w ten sposb, tote musi Pani tak wpyn na syna, by zachowywa si on inaczej. A ty powinna udzieli nauczycielce nastpujcej odpowiedzi: C, przykro mi, ale ja nie mog czu si usatysfakcjonowana, kiedy Pani reprezentuje takie podejcie w kwestii zachowania mojego syna. Zatem to Pani musi zmieni swoje podejcie w stosunku do mojego syna, abym to ja poczua si usatysfakcjonowana. 141 14 1

A Jziu jest jedyn osob zachowujc si tutaj mdrze. Mwi tak: Hej, wy tam, ja jestem zadowolony! Wy nie musicie zachowywa si w okrelony sposb, aby mnie uszczliwi. Was to nie dotyczy. Wasze pogldy nie maj dla mnie znaczenia. Nie obchodzi mnie, co mylicie! (w rzeczy samej, to on jest nauczycielem, czy nie?). Zatem owa Podr Emocjonalna, w ktr powinnicie si uda, ma za cel popraw waszego samopoczucia. Waszym celem jest poczucie yczliwoci wzgldem nauczycielki. Waszym celem jest zrozumienie, e kieruj ni dobre intencje. Powinnicie skierowa pod jej adresem nastpujce sowa... przewiczcie je teraz w swojej wyobrani: Wie Pani, musz Pani powiedzie, e tak bardzo si ciesz, widzc jak trosk otacza Pani mojego synka. To takie mie z Pani strony. A jednoczenie al mi Pani, bo mj syn mnie rwnie nie chce sucha. Jednak przekonaam si, e jeli tylko w pewnym sensie pozwol mu na bycie sob, wychodzi z niego geniusz. I pomylaam, e skoro jest Pani nauczycielk, by moe chciaaby Pani o tym wiedzie. Poza tym, odkryam rwnie, e kiedy nie prbuj podstpem odebra mu wraenia wolnoci, Jziu okazuje si by najmilsz i najbardziej wsppracujc istot pod socem. Lecz kiedy, nawet przez moment, daj mu odczu, e nie dysponuje swoj wolnoci, on walczy o ycie, tak jakbym przycisna mu poduszk do twarzy. Pamitam, e ja kiedy tak samo si czuam. Zao si, e Pani te. Zatem zaprzestaam przyciskania mu poduszki do twarzy. Zaczam poddawa si idei wolnoci, jak on odczuwa. I odnosz wraenie, e Jziu dostarczy nam obu powodu do dumy, jeli tylko nie bdziemy mu wchodzi w drog i pozwolimy mu by geniuszem, ktrym jest. A jednoczenie, przy okazji, pragn podzikowa Pani za trosk i z gry dzikuj za wszystko, czego jest Pani w stanie go nauczy. Wiem, e mj syn pragnie pobiera wiedz od Pani. Mwi mi, e Pani lubi. Rado sprawia mu tyle rzeczy, ktre Pani robi. Jest Pani znakomitym pedagogiem. Wiem, e tak jest. I przykro mi, e mj syn nie chce si przystosowa, ale sdz, e wszyscy geniusze tego wiata nigdy nie przystosowywali si do zalece dla wikszoci. Po kilku takich rozmowach, nauczycielka przestanie wzywa ci do szkoy. Kiedy uwiadomi sobie, e nie moe wyegzekwowa swojej wadzy, by wpyn na ciebie tak, aby sprawia, e Jziu zrobi co, czego nie zamierza robi, wtedy przestanie wzywa ci do siebie, a Jziu bdzie rozkwita, zaskarbi sobie jej wzgldy i pokae jej na co naprawd go sta. Tak wanie bdzie. Uczestnik warsztatw: Dzikuj.

Z nadziej na pokonanie cukrzycy leczonej farmakologicznie


Uczestnik warsztatw: Jestem bardzo zdenerwowany. Oto mj problem: cierpi na cukrzyc. Zawsze wydawao mi si, e sam siebie zabij i chyba jest pozytywn rzecz, e mog sobie z tym poradzi, ale zastanawiam si, co mnie powstrzymuje? Abraham: Czy chcesz przez to powiedzie, e sam siebie stopniowo zabijasz chorujc na cukrzyc, czy masz na myli co bardziej powanego? Uczestnik warsztatw: Chc pj naprzd, mc powiedzie sobie: w porzdku, dam rad. To, co byo, jest ju za mn. Lecz to, co mnie najbardziej przeraa... Abraham: Pj naprzd.... Masz na myli: Zacz y w zdrowym ciele fizycznym? Uczestnik warsztatw: Tak, to mam na myli. Lecz to, co wywouje we mnie najwikszy lk to zaprzestanie zaywania lekarstw i ryzykowanie mierci. Abraham: C, musisz to od nas usysze, bo Podr Dziaa wykazaa, e lekarstwo, ktre zaywasz, ustabilizowao twj stan zdrowia. Zatem zachcamy ci do kontynuowania Podry Dziaa przez pewien czas, bez wprowadzania do niej adnych zmian. Lecz zwr uwag na rnic pomidzy zaywaniem lekarstw i odczuwaniem podenerwowania w zwizku z tym oraz zaywaniem lekarstw i odczuwaniem wdzicznoci za ich tymczasowe waciwoci stabilizujce stan zdrowia.

142 14 2

Czy rozumiesz, e stanowisz przeduenie Energii rda i e komrki twojego ciaa przywouj Siy ycia i e wiedz dokadnie, co maj robi? Ponadto, kiedy indywidualnie i zbiorowo komunikuj si i wysyaj proby o przywrcenie zdrowia czy wiesz, e Energia rda odpowiada na ich prob i e w rzeczy samej, tego typu odpowied nastpuje wanie wtedy, kiedy lekarze wydaj pozytywn diagnoz na temat ttnicego w tobie ycia? Innymi sowy, na tym polega ten proces. Zatem jeli nigdy wiadomie nie kierowae uwagi na kwesti chorowania na cukrzyc lub nie, komrki twojego ciaa wiedz dokadnie, co maj robi, aby utrzyma twoje ciao fizyczne w idealnym stanie. I jeli tylko nie uczynisz czego, co bdzie proces ten zakcao, wtedy twoje ciao funkcjonowao bdzie znakomicie. Komrki komunikuj si midzy sob. Jeli pojawia si zakcenie rwnowagi, one to zakcenie niweluj. Wszystko przebiega sprawnie. Czasami zdarza si, e odczuwasz ch, aby zje co innego, gdy twoje komrki prosz o dostarczenie im skadnika, ktry zawieraby dany rodzaj ywnoci i na jakim poziomie twojej Istoty zdajesz sobie spraw z tego, e twoja chemiczna fabryka jest w stanie to strawi i dostarczy odywczego skadnika, o ktre prosi konkretna grupa komrek. W rzeczy samej, wasze ciaa fizyczne to cudownie funkcjonujca fabryka, w ktrej maj miejsce rne procesy chemiczne. Zatem, kiedy znajdujesz si w punkcie, w ktrym usyszae diagnoz o cukrzycy i od wystarczajco dugiego czasu dowiadczae jej objaww do tego stopnia, e stay si one dla ciebie irytujce i cikie do zniesienia, masz przed sob do wykonania dwie rwnolegle podre: masz podr fizyczn polegajc na uporaniu si z dolegliwociami ciaa fizycznego oraz Podr Emocjonaln dotyczc twoich uczu wzgldem dolegliwoci, z ktrymi prbujesz si upora. Zatem od duszego czasu zdarza si, e wielokrotnie kwestia ta powoduje zamieszanie u ludzi, ktrzy pytaj: Czy nauczacie zatem niepodejmowania dziaa? Poniewa uczycie nas, e to myli s twrcze, to w takim razie, jak to si ma do dziaania fizycznego. A my odpowiadamy, e dziaanie fizyczne to radosny sposb na przeycie ycia. Nie prbujemy was odwie od dziaania fizycznego. Kto w przeszoci wycign wniosek, i istnieje rnica pomidzy fizycznym wiatem dziaania, fizyczn manifestacj a tym, co Duchowe. A my chcielibymy wam przekaza, i wszystko, co was otacza jest przedueniem rda - wszystko ma natur Duchow. Tak czsto Istoty fizyczne sdz, e prbujemy odwie was od dziaania fizycznego i e naley dziaa tylko w sferze myli. A potem wycigaj wniosa typu: Powinienem by wstanie przywrci moje ciao do stanu zdrowia za porednictwem samej tylko myli. Nie powinny mi by potrzebne adne lekarstwa. Nie bd podchodzi do sprawy na opak. A my chcemy, abycie zrozumieli, e jestecie tam, gdzie jestecie i to miejsce jest w porzdku. A co do Podry Dziaa, w ktr wyruszylicie, to za nic w wiecie nie przerywalibymy jej biegu. Nadal zaywalibymy te leki. Nadal podejmowalibymy te dziaania, ktre podejmujecie, lecz jednoczenie zaczlibymy kierowa baczniejsz uwag na nasz Podr Emocjonalnej. Tak samo jak w przypadku kobiety cierpicej na artretyzm w stawie biodrowym, ktra moe cierpie i odczuwa z tego powodu lk albo cierpie i odczuwa nadziej. Rnica pomidzy lkiem a nadziej decyduje o tym, czy bl opuci j w najbliszym czasie, czy nie. Zatem nie przejmujcie si tym, co czynicie w kwestii dziaania. Jestecie tutaj, w tym ciele, zaywacie leki i tak jest w porzdku. Nie potpiajcie si za sposb, w jaki dotarlicie do tego miejsca lub za to, gdzie si obecnie znajdujecie. Tak bardzo chcemy, abycie wszyscy usyszeli te sowa: Jestecie tam, gdzie jestecie i to miejsce, w ktrym jestecie jest w porzdku! Czy znasz kogo, kto powrci do zdrowia? Uczestnik warsztatw: Nie, ja nie znam takiej osoby, ale chc by pierwsz tak osob, jeli wczeniej osoby takiej jeszcze nie byo.

143 14 3

Abraham: A czy wiecie, e s osoby, ktrym si to udao? Czy wiecie, e s osoby, ktrym udao si znaczco zmniejszy swoje uzalenienie od lekw? Czy wiecie, e s ludzie, ktrzy w wystarczajcym stopniu zmienili swoje wibracje, aby ich ciao ponownie zaczo produkowa insulin, ktrej potrzebuj? Wiecie, e yj pord was? Zatem moglibycie powiedzie tak: C, Drogi Wszechwiecie, chciabym, aby dostarczy mi dokumentacji na ten temat. Bardzo ucieszyaby mnie informacja, ktra dostarczyaby dowodw wspierajcych moje ponne nadzieje. Poniewa, kiedy wikszo ludzi mwi: Chc by t pierwsz osob, sowa te s puste i brzmi pytko, gdy tak naprawd nie wierz, e mog by pierwszymi. Zatem czy powysze sowa przyniosy wam poczucie ulgi? Czy poczulicie ulg, kiedy powiedzielimy wam, e takie osoby wrd was istniej? Uczestnik warsztatw: Tak. Abraham: I czy poczulicie powiew nadziei na myl, e moecie otrzyma informacje, ktre mog wywoa w was jeszcze silniejsze co do tego przekonanie? (tak) Zatem to, co wanie miao tutaj miejsce, to fakt nabrania przez was wikszej nadziei w kwestii uzasadnionego poczucia nadziei, co oznacza to samo, co ywienie ponnych nadziei. Rozbudzilicie w sobie nadziej na ycie w peni nadziei, rozumiecie? Tym samym, wasza Energia ulega zmianie. Zatem, gdyby kto teraz mia pojawi si w tych drzwiach, spotka si z tob po raz pierwszy i skierowa do ciebie te sowa: Cze, jak si masz?, co by na to odpowiedzia i co miaby na myli? Uczestnik warsztatw: Wspaniale! Czuj si ju lepiej. Czuj si lepiej. Abraham: A jakich innych sw by uy? Gdyby osoba ta powiedziaa: A jak naprawd si czujesz? jak by na to odpowiedzia? Uczestnik warsztatw: Ciesz si na nadchodzce dni. Ciesz si... Abraham: Innymi sowy: Przepenia mnie nadzieja!. Uczestnik warsztatw: Tak. Abraham: Przepenia mnie nadzieja!. A gdyby chcia pj o krok dalej w tej kwestii, a teraz jest ku temu tak dobra okazja jak w kadym innym czasie... Zatem przepenia ci nadzieja. Kiedy mwisz: Ciesz si na nadchodzce dni, jakie uczucia wzbudza w tobie myl o tych dniach? Osigam harmoni. Moje ciao fizyczne osiga harmoni. Id robi badania. Otrzymuj informacj potwierdzajc, e zachodz zmiany. Otrzymuj rekomendacj, aby nadal zaywa leki, co mnie w ogle nie zniechca, gdy Abraham rwnie mnie do tego zachcali. Ponadto uwiadamiam sobie, e spokojnie mog podtrzyma ten proces. Zatem mam t cudown, wspania insulin zapewniajc mojemu ciau stabilizacj fizyczn, a jednoczenie, z tego miejsca, wyruszam w Podr Emocjonaln. Nie tylko ywi nadziej, jestem stuprocentowym optymist! Dostrzegam moliwoci poprawy mojego zdrowia. Do tego wszystkiego, sama myl o poprawie zdrowia jest dosy ekscytujca, gdy mog sta si jednym z tych medycznych przypadkw cudownego uzdrowienia, ktrych nikt do koca nie rozumie - nikt poza mn! Podjem Podr Emocjonaln. Celowo zatroszczyem si o moje dobre samopoczucie. Kadego ranka po wstaniu z ka powiciem troch czasu na medytacj. Udaem si na spacer. Robiem takie rzeczy, ktre powodoway we mnie dobre samopoczucie. Robiem takie rzeczy, ktre przyniosy mi rado. Wykonaem Proces Szalestwo Wdzicznoci. Celowo wywoaem w sobie dobre samopoczucie, poniewa wreszcie, po raz pierwszy w moim yciu, zrozumiaem, e moje samopoczucie stanowi klucz do bram decydujcych o tym, czy komrki mojego ciaa otrzymaj to, o co prosz, czy nie. A ponadto zrobiem to, co zadeklarowaem. Sam siebie usunem z drogi i przestaem utrudnia proces powrotu do zdrowia! Ju go nie utrudniam. Przyzwalam na to, by Dobrostan pyn przeze mnie. A teraz jestem na etapie oczekiwania na to, co sowa te oznaczaj: osign harmoni wciel fizycznym. Zaczn obnia wag mojego ciaa. Ludzie z mojego otoczenia z atwoci to zauwa. Moje podejcie ju ulego poprawie; ludzie z mojego otoczenia to te natychmiast zauwa. Lecz 144 14 4

dostrzeg rwnie namacalne dowody poprawy stanu mojego zdrowia fizycznego. A lekarze wykonaj badania i bdzie wielkie hurra!; poczuj si lepiej albo i nie. A ja spoglda bd w swoje odbicie w lustrze i poczuj si lepiej. Lecz przede wszystkim, ciesz si na to ycie, ktre przyszedem tutaj przey. Chc y i chc rozkwita. Teraz widz, e potrafi tego dokona. Nie musz dokonywa tego wszystkiego na raz. Nie musz na raz znale na wszystko rozwizanie. Wystarczy, jeli teraz wymyl sposb na to, by osign nieco lepsze samopoczucie, ni to, ktre dotychczas mi towarzyszyo. Zaczn zrobi wok tej sprawy szum. Nie zamierzam tego przemilcze. Nie zamierzam przebywa w towarzystwie osb, ktrzy chc rozmawia o tym-co-istnieje. Bd obraca si w towarzystwie ludzi, ktrzy albo w ogle porzuc ten temat, albo bd mwi o rzeczach, ktre powoduj we mnie dobre samopoczucie. Nie potrzebuj niczyjej litoci. Nie potrzebuj, eby ktokolwiek pomaga mi usprawiedliwia sytuacji, w ktrej obecnie si znajduj. Nie bd ju wykorzystywa tych informacji jako wymwki uzasadniajcej to, dlaczego mi w yciu nie wychodzi. Od teraz zacznie mi w yciu wychodzi!. Prosz bardzo. To wszystko. Uczestnik warsztatw: Dzikuj, dzikuj bardzo. I przepraszam, e przypominao to wyrywanie zba. Abraham: Odnosimy wraenie, e ywisz znaczne pokady nadziei. A jakie wraenie on w was powoduje? Gdybycie spotkali go na ulicy, co bycie o nim powiedzieli? Hej, ty tam, wygldasz mi na takiego, ktrego rozpiera nadzieja! Promieniujesz peni nadziei. Jak o sobie mwisz? Przepeniony nadziej. Co wyniosem z wizyty u Abrahama? Wyniosem pokady nadziei. Kiedy wydarzy si najbardziej znaczcy punkt zwrotny w twoim yciu?. Mia on miejsce w dniu, w ktrym pokonaem odlego z punktu lku do punktu nadziei; dobrze pamitam ten dzie. Odzyskaem peni nadziei, aby ju nigdy nie powrci do punktu rozpaczy. To by dla mnie punkt zwrotny. W tym dniu odzyskaem nadziej. I zgadza si -ten dzie wszystko odmieni.

Dlaczego Nauki Abrahama nie istniej w Egipcie?


Uczestnik warsztatw: Dzikuj za moliwo zadania pytania. Jestem troch zdenerwowany, ale mam pytanie. Pochodz z innej czci wiata, w ktrej System Wibracji wydaje si by nieco obniony lub nieco zamknity. Pochodz z Egiptu, na Bliskim Wschodzie i zastanawiam si, dlaczego tam nie istniej dla ludzi moliwoci ku temu, aby mie Abrahama lub grupy podobne do Abrahama, ktre dostarczyyby ludziom sposobnoci do tego, aby mc dostrzec inne moliwe sposoby na ycie, inne sposoby mylenia, inne sposoby istnienia. Dlaczego tego typu duchowo nie jest rozwijana i rozpowszechniana w tych czciach wiata, ktrym potrzebne jest uzdrowienie? Abraham: C, caa rzecz polega na tym, e jeli kto lub wiele osb, lub nawet jedna osoba przebywajca w Egipcie wyle prob, to Energia rda, zawsze na ni odpowiada. Zatem pytanie nie powinno brzmie: Dlaczego Nauk Abrahama nie ma w Egipcie?. Pytanie powinno brzmie: Dlaczego Nauki Abrahama nie s tam odbierane!. Chcemy przynie ci nieco ukojenia zapewniajc ci, i w pewnym historycznym okresie czasu, w rejon wiata przeywa wicej owiecenia pord swoich mieszkacw ni wszystkie inne czci wiata razem wzite. Innymi sowy, Egipt nie jest miejscem pozbawionym Poczenia z Energi rda. Z tego te powodu, nie powicalibymy ju wicej czasu na ponawianie pytania: Dlaczego co nie jest lepsze?. Zamiast tego, ruszajc z miejsca, w ktrym si obecnie znajdujecie, rozpoczlibymy wyobraanie sobie, e sytuacja ulega poprawie. Innymi sowy, wymaga to tylko jednej takiej myli w obecnej chwili, drugiej w nastpnej itd. Esther bya osob czerpic rado z ycia i tak si zdarzyo, e polubia kogo, kto odczuwa nienasycony gd odpowiedzi na stawiane sobie pytania. Jeny nigdy nie zaprzesta stawiania pyta. Jego dzisiejsza lista pyta jest dusza ni suma pyta was wszystkich na tej sali. Innymi sowy, 145 14 5

Jerry ma zwyczaj ponownego przegldania swoich notatek; zastanawia si nad nimi; ponownie odsuchuje nagra; tematy te porusza z Esther. Mwic inaczej, dla Jerryego to seminarium dopiero si zaczo. On rozbierze je na czci proste, sporzdzi z niego wersj zredagowan, nastpnie sporzdzi dusz niepoddan redakcji wersj tego seminarium... Nastpnie, przele j do waciwej osoby w stanie Kolorado, ktra przepisze jego zawarto sowo w sowo. Wersj przepisan otrzyma z powrotem. Przeczyta ponownie kade sowo w niej zawarte. A mimo to nie uzyska satysfakcjonujcych odpowiedzi na swoje pytania, poniewa kada odpowied (a wszystkie s wspaniae) rodzi kolejne pytania, ktre niczym bbelki, wydobywaj si z niej na powierzchni. Zatem chcemy, abycie pogodzili si z faktem, e nie bdzie koca napywajcym odpowiedziom, tak samo jak nie bdzie koca pojawianiu si nowych pyta. adne miejsce na tej planecie nie jest pozbawiane takiego Poczenia z Energi rda. Wemy przykad Esther. Na pocztku, kiedy za spraw medytacji, zdaa sobie spraw z tego, e odbiera przekaz i e owa jasno i blask pyny przez ni... na pocztku, proces ten naprawd j niepokoi, gdy nie moga w to wszystko uwierzy. Jerry nagrywa wszystko, co Abraham kiedykolwiek powiedzieli. Esther odsuchiwaa te nagrania i wprost nie moga uwierzy, e te sowa wypyny przez jej usta. Nie moga uwierzy, e tego typu klarowno i przejrzysto objanie dotyczce tematw, o ktrych nie miaa tak gbokiej wiedzy, wypyny z niej i za jej porednictwem. Kazaa Jerryemu zoy obietnic (poniewa wydao jej si to bardzo dziwne), e nigdy nikomu o tym nie powie. Nie miao to dla niej znaczenia, jak wspaniae byy to przekazy; nie chciaa, aby ktokolwiek dowiedzia si o tym, jaka bya w tej umiejtnoci odmienna od innych. Uwaamy, e to w tym wszystkim jest najsmutniejsze, poniewa oznacza to, e ci, ktrym w pewien sposb udao si natkn na proces, ktry przyzwala im na otwarcie si na Energi, ktra tworzy wiaty, przyzwalaj owej Sile Boga na pynicie poprzez nich i na rozmow o owieceniu, jednoczenie obawiaj si, poniewa s inni od pozostaych. Uwaaj, e jest to co, co powinno si utrzymywa w tajemnicy. Innymi sowy, w duej mierze wanie to powstrzymuje wiksze grono osb od nawizania tego typu bezporednich kontaktw. To naraa na szyderstwo ze strony ludzi. Tak wielu ludzi boi si by takimi, jakimi s naprawd, poniewa kiedy s naprawd sob, czuj si tak bezpieczni, e pozostali z ich otoczenia, pozbawieni tego poczucia bezpieczestwa, usiuj im to poczucie bezpieczestwa odebra. Ci, ktrzy nie wiedz, nadal liczebnie przewyszaj tych, ktrzy wiedz t posiadaj, a do chwili, kiedy ci, ktrzy wiedz, przestan si przyznawa, e wiedz. Z biegiem czasu, wywouje to epidemi osb, ktre wydaj si nie wiedzie, a wtedy pytacie: Dlaczego oni nie posiadaj tej wiedzy?, a my odpowiadamy: oni j posiadali. I wci mog posi. Wystarczy, e wczy si do tego jedna osoba tutaj, druga tam. Zatem nie przejmujcie si. Tajemnica si ju wydaa. Uczestnik warsztatw: Zatem, jak rol ja mgbym odegra, bdc osob, ktra mieszka tutaj, ale podruje do Egiptu i spotyka si z mieszkacami tamtej ziemi, z ktrych wikszo trzyma si kurczowo religii, ktra jest bdnie interpretowana i ktra obnia wibracje spoeczestwa? Abraham: Powtarzamy to wszystkim naszym nauczycielom i osobom podnoszcym wibracje, i ty z pewnoci do takich naleysz, jeste jedn z nich: Jeli twoja wibracja znajduje si tutaj, w miejscu wiedzy i ufnoci i dobrego samopoczucia, i masz do czynienia z uczniem, ktry znajduje si w miejscu rozpaczy lub lku - niezalenie od tego jak prawdziwe i pokrzepiajce s twoje sowa, on nie moe ich usysze, gdy rnica w rozpitoci wibracji pomidzy wami jest zbyt dua. Zatem to, co naley zrobi to zaaklimatyzowa si w miejscu, ktre jest dla was najbardziej odpowiednie i zaufa. W tym procesie najwiksz rol odgrywa nadzieja. Ufasz, e nauczyciele, ktrzy, wibracyjnie s blisi miejscu uczniw, s w stanie pozyska ich uwag i spowodowa, aby uczniowie ich usyszeli. A wtedy nauczyciele, ktrzy s bliej miejsca, w ktrym uczniowie ci si aktualnie znajduj, bd w stanie pozyska ich uwag i sprawi, e zostan usyszeni...

146 14 6

Na tym polega Postpowa Fala Myli! Innymi sowy, owa scena, po ktrej si poruszacie i ktra przynosi wam tyle satysfakcji, wcale nie przynosi takiej satysfakcji wikszoci ludzi. Na spitrzeniu owej Postpowej Fali Myli nigdy nie kbi si tumy, co nie oznacza, e miejsca zajmowane przez innych s nieodpowiednie. Nie potpiajcie siebie za to, e nie cay czas yjecie w radoci. Pogdcie si z miejscem, w ktrym obecnie si znajdujecie, a wtedy moe by ju tylko lepiej. Wanie takie sowa skierowalibymy do nich, gdybymy z nimi rozmawiali. Staralibymy si przynie im sowa otuchy. Staralibymy si im przekaza t wiadomo: jestecie w porzdku. Nie potpilibymy ich jako zacofanych lub yjcych w ciemnocie. Nie przylepialibymy im etykiety yjcych w niszej wibracji. Okrelilibymy ich wibracj jako inn. Powiedzielibymy o nich, e s wci na etapie zadawania pyta. Przyjrzelibymy si im z dystansu i okrelilibymy ich sowami, ktre najlepiej oddaj ich istot: s nadal poszukiwaczami. Na waszej planecie nie ma jednego susznego stylu ycia. Innymi sowy, nie zaczynalibymy gosi, e nasza metoda nauczania jest skuteczniejsza, wartociowsza, efektywniejsza, waniejsza lub suszniejsza ni metoda Sai Baby - ale jest ona inna. Pojmujecie to? Uczestnik warsztatw: Bardzo dzikuj. Jestem wdziczny za te sowa. Dzikuj bardzo. Abraham: Prosz bardzo.

Chc miliona dolarw nie pracujc na nie


Uczestnik warsztatw: Witaj, Abrahamie. Syszaem, jak mwilicie na kilku nagraniach, e nie yjemy w wiecie zapewnie. Moemy wszystko przycign do siebie myl. A zatem... Abraham: Nie ma zapewnie. Uczestnik warsztatw: W jaki sposb mog przycign do mojego ycia wszystko czego pragn, bez koniecznoci podejmowania dziaa prowadzcych do zdobycia tego, czego pragn lub bez koniecznoci bycia osob zmierzajc do zdobycia tego, czego pragn? Chc stworzy milion dolarw, ale nie chc na ten milion zapracowa. Abraham: C, twoje pytanie jest naprawd wymowne i bardzo znaczce, gdy mwisz rzecz nastpujc: Chc milion dolarw, i wierz, e s sposoby na to, aby zdoby milion dolarw, ktrych nie chc zastosowa. Zatem mwisz rzecz nastpujc: Chc tego, ale nie chc tamtego. A to nie jest bardzo skutecznym i twrczym stanem istnienia, poniewa z miejsca zakada sprzeczno. Naley zatem, twierdzenie to zagodzi jego modyfikacj: Chc milion dolarw i chc znale wygodny sposb na jego otrzymanie. Zdanie to kryje w sobie mniej oporu. Jest ono rwnowane z twierdzeniem: Chc milion dolarw i wiem, e istnieje wiele osb, ktre posiadaj milion dolarw i ktrzy zdobyli tak kwot w sposb, ktry nie byby niewygodny dla mnie. Lecz kiedy mwisz: Chc milion dolarw, lecz nie ma takiej osoby, po ktrej kwot t mgbym odziedziczy, lub: Chc milion dolarw, ale nikt ze znanych mi osb nie umrze w najbliszym czasie i nie zostawi mi takiej sumy.... Wywouje to sprzeczno, ktrej wystpieniu musisz zapobiec. Kiedy rozmawiasz o tym, czego chcesz i dlaczego tego pragniesz, zazwyczaj pojawia si w tobie mniej oporu ni wtedy, kiedy mwisz o tym, czego chcesz i w jaki sposb to otrzymasz. Dzieje si tak, poniewa, kiedy zadajesz pytania, na ktre nie znasz odpowiedzi, jak np.: w jaki sposb, gdzie, kiedy i kto, powoduje to w tobie sprzeczne wibracje, ktre wszystko spowalniaj. Poczuj jak pozbawione oporu jest zdanie: Z ca pewnoci musi istnie dzisiaj na tej planecie wiele osb, ktre posiadaj milion dolarw, a nawet wicej, ktrzy kiedy byli w punkcie, w ktrym ja si dzisiaj znajduj. Oni po prostu pragnli takiej sumy pienidzy, lecz nie mieli pojcia, w jaki sposb suma ta do ich rk trafi.

147 14 7

Sowa takie jak: wiara i zaufanie s tak irytujce na pewnych etapach, lecz chcielibymy wyjani ich warto. Nawet, jeli nie wiesz, w jaki sposb, gdzie, kiedy lub kto, jeli wiesz co i rozmawiae o tym dlaczego pragniesz takiej sumy pienidzy i wielokrotnie oddawae si myli o niej a zacza ona wydawa ci si bardzo znajoma, uruchamiasz proces polegajcy na tym, e rzeczy, ktre dotychczas nie mogy wydarzy si w twoim yciu... nagle zaczynaj si w nim pojawia. Pomysy, ktre wczeniej, nigdy nie przyszyby ci na myl, teraz zaczynaj przychodzi ci na myl, a kontakty z ludmi, do ktrych dotychczas nie miae dostpu... zaczynaj mie miejsce. A kiedy pojawi si w twoim yciu w upragniony milion i wiele innych rzeczy, zaczniesz si zastanawia, gdzie te wszystkie rzeczy wczeniej si podzieway. Uczestnik warsztatw: Zastanawiam si, gdybym prbowa stworzy co, co jest zbyt wielkie, i rozpito pomidzy tym, czego pragn a punktem, w jakim si znajduj, byaby zbyt wielka, czy to powodowaoby pewne przykroci? Abraham: C, z pewnoci milion dolarw nie jest zbyt du kwot do osignicia z miejsca, w ktrym obecnie si znajdujesz. Nie jest to zbyt wielka suma. Esther przysuchiwaa si kiedy sowom, ktre dobiera w swojej wypowiedzi miliarder i jednoczenie potentat przedsibiorczoci, a byo to sowa takie jak: To jest moloch. Gwarantowany sukces. Najwspanialszy budynek, jaki kiedykolwiek zbudowano. Budujemy w Chicago najokazalszy budynek, jaki kiedykolwiek zbudowano. To bdzie wspaniaa budowla. Och, tak, ta osoba jest moim przyjacielem. Suchajc go, Esther zacza sobie uwiadamia, e on poj na czym rzecz polega. Teraz wywouje on irytacj wikszoci wiata, ale wiecie co? On si tym nie przejmuje! Ustanowi relacj pomidzy tym, czego pragnie a punktem, w ktrym si znajduje. Nawet wtedy, kiedy to, czego chcia, a punkt, w ktrym si znajdowa, nie byy w tym samym miejscu, przysuchujc si jego sowom, nie wycignlibycie takiego wniosku. Innymi sowy, on nadal opowiada t histori w taki sposb, w jaki on chce, aby si wydarzya, a Wszechwiat nadal dostarcza mu to, czego pragnie. Oczywicie, jest caa masa ludzi, ktrzy okrelaj go w nastpujcy sposb: To zwyky samochwa. To oczywiste, e potrafi si tak wyraa, w kocu jest miliarderem, na co my odpowiadamy: nie zawsze nim by. On si w taki sposb wyraa, a dopiero potem sta si miliarderem. Zatem, nie musisz naladowa jego stylu ycia, ani jego osobowoci. Ale musisz naladowa reguy sukcesu, ktre on odnalaz: Musisz rozmawia o tym, czego pragniesz. Musisz opisywa to sowami w taki sposb, w jaki chcesz, aby to zaistniao. Nie moesz stawi czoa rzeczywistoci w jej obecnej postaci i spowodowa zmian tej rzeczywistoci w jakikolwiek sposb. Musisz stawi czoa tym aspektom rzeczywistoci, ktre uwielbiasz i wypeni brakujce jej elementy rzeczami, ktre podsunie ci wyobrania lub oczekiwanie. Teraz kolej na ciebie. Twoje ycie obfituje w wiele dobrych rzeczy, ktre powiniene akcentowa, podkrela, rozmawia o nich, docenia i sporzdza w postaci spisw. Sporzdzaj listy Pozytywnych Aspektw i wykonuj wiczenie: Szalestwo Wdzicznoci. Doszukuj si dobra tam, gdzie tylko moesz je dostrzec i czuj si najlepiej jak tylko potrafisz. Masz pewne cele i nie wiesz jeszcze, w jaki sposb je osigniesz. Zatem zapenij brakujce ich aspekty posugujc si wyobrani, wizualizacj, i stwarzaniem pozorw, a postpujc w ten sposb, przyni ci si sen z tym zwizany, ktry wywoa u ciebie poczucie jeszcze wikszej realnoci twojego celu. Albo, by moe, spotkasz kogo, kto naprawd yje w ten sposb. Lub wczysz telewizj, a kto bdzie rozmawia w taki wanie sposb, w jaki to sobie wyobraae. A by moe natkniesz si na ksik lub usyszysz wywiad z inn osob...? Innymi sowy, Wszechwiat pomoe ci spotka si z odpowiednikiem wibracji, ktr w kocu osigne. Wszechwiat nie odrnia osoby, ktra faktycznie jest w posiadaniu miliona dolarw, od osoby, ktra czuje si, jakby miaa milion dolarw. A kiedy poczujesz si jakby mia tak sum, twoja wibracja bdzie taka, e Prawo Przycigania bdzie musiao dostarczy ci rzeczy odpowiadajcych tej wibracji. I to si sprawdza w dziedzinie zwizkw midzyludzkich, wznoszeniu imperiw, 148 14 8

przyciganiu ludzi, ktrzy pomog ci w interesach... obojtnie czego to dotyczy -musisz odnale wibracj tej rzeczy i musisz wibracji tej si oddawa a do momentu, w ktrym wibracja twojego pragnienia zajmie miejsce wibracji wtpliwoci. Kiedy wibracja twojego pragnienia wyprze twoj wibracj wtpliwoci, trach! Wtedy to nastpi. A wtedy ty powiesz: Gdzie si podziewae?. Powiesz wtedy: Wiedziaem, e nadchodzisz. Wyczuem ci. Najpierw, byem peen nadziei, e tam bdziesz. Lecz w kocu, zaczem naprawd ufa, e tam bdziesz. A wtedy, nie tak dawno temu, wiedziaem, e tam bdziesz, i (trach), oto jeste. Lecz rzeczy, ktrych pragniesz nie mog do ciebie przyj zanim nie przyswoisz sobie tej wiedzy, a wiedza ta nie przychodzi atwo, poniewa dotychczas praktykowae brak owej wiedzy. Czsto zdarza si, e nie chcecie przyzna si do wasnych uczu, gdy przejmujecie si tym, co kto inny moe powiedzie o waszych uczuciach. Zatem musicie dotrze do punktu, w ktrym nie bdziecie tyle mwi osobom, ktre nie wykazuj zrozumienia. Bdziecie rozmawia tylko z tymi, ktrzy wykazuj si takim zrozumieniem lub nie bdziecie wyjawia swoich zamiarw. Wiele lat temu Jerry napisa prac zatytuowan: Zachowaj swoje pomysy dla siebie a do chwili, kiedy w peni je rozwiniesz, poniewa obserwowa wiele osb, ktrym doradza w sprawach biznesu, ktrzy wpadali w ekscytacj nad swoim nowym pomysem, lecz byy to pomysy cakiem wiee i ich pomysodawcy niewystarczajco dugo im si oddawali, aby pomysy te mogy sta si ich dominujc wibracj. Osoby te odczuway pokus (a wiedzia, e tak moe si zdarzy) podzielenia si tym pomysem z kim w domu jeszcze zanim pomys ten nie uzyska ich wsparcia. Ot taka osoba, jej wtpliwoci i negatywne komentarze aktywoway stare wibracje u pomysodawcy, wskutek czego, pomys spali na panewce, poniewa nasiono ich finansowej obfitoci nie doczekao si momentu kiekowania i stworzenia wystarczajco duego oparcia, aby mogo stan na wasnych nogach. Nie ma powodu, dla ktrego miaby dowiadcza czego mniej ni to, czego pragniesz. Jeli dysponujesz zdolnoci wyobraenia sobie tej rzeczy, to Wszechwiat, w ktrym yjesz, dysponuje zdolnoci dostarczenia ci jej. Zdanie sobie z tego sprawy i uwiadomienie sobie, e jej pragniesz oraz poproszenie o t rzecz, stanowi Krok Pierwszy i Krok Drugi, poniewa poprosie, a Wszechwiat ci jej dostarczy. Teraz musisz tylko usun si z drogi i przyzwoli na jej urzeczywistnienie si. Jeszcze jedna rzecz, ktr chcemy ci przekaza: kiedy mwisz, e chcesz tak sum, lecz nie chcesz na ni zapracowa, sdzimy, e w tym punkcie dziaasz przeciwko sobie. By moe nie lubisz robi tych rzeczy, ktre, jak sdzisz, bdziesz musia robi, aby osign swj cel, lecz nie wierzysz, e moesz osign go bez wykonania tych rzeczy. Takie przekonanie zawiera w sobie sprzeczno. Wysyasz bowiem wtedy do Wszechwiata nastpujc wiadomo: Wykonaj t niemoliw rzecz. Zatem powiniene znale sposb na to, aby osignicie twojego celu nie wydawao ci si niemoliwe. Poszperaj troch. Zwr uwag na to, e istnieje wiele rnych sposobw na to, by spowodowa przypyw pienidzy. Innymi sowy, znajd powd ku temu, by wierzy, e otrzymanie takiej sumy od Wszechwiata jest moliwe. Uczestnik warsztatw: Dobrze. Dzikuj bardzo. Abraham: Prosz bardzo. Czy jestemy odpowiedzialni za ratowanie innych? Uczestnik warsztatw: Moje pytanie dotyczy odpowiedzialnoci. Syszaem, e wedug was, naley troszczy si o samych siebie. Jednake, czy nie jestemy odpowiedzialni za udzielenie pomocy ludziom, ktrym takowej pomocy jestemy w stanie udzieli? Abraham: Uwielbiamy twj genialny dobr sw: Czy nie jestemy odpowiedzialni za udzielenie pomocy ludziom, ktrym takowej pomocy jestemy w stanie udzieli?. Jeli ty wibrujesz na tym poziomie, a oni wibruj na tamtym poziomie, nie masz im wiele do zaoferowania. Innymi sowy, 149 14 9

jeli oni nie znajduj si gdzie w rejonie ssiadujcej bliskoci twoich wibracji, wtedy ci nie usysz. Zatem nauczyciel, osoba podnoszca innych na duchu, uzdrawiacz, pomocnik, oni wszyscy s skuteczni w takim stopniu, w jakim skuteczna jest ich zdolno do zrozumienia, na ktrym poziomie wibracji znajduje si osoba, ktrej oni chc pomc. Zatem powiniene dostosowa swoj wibracj do wibracji tej osoby, na tyle na ile to bdzie moliwe, nie zatracajc przy tym wasnej rwnowagi. Innymi sowy, jest to kwestia zachowania wibracyjnej harmonii w stosunku do Energii, ktr posuysz si, by im pomc, jednoczenie nie zatracajc tej harmonii. Zatem pojcie odpowiedzialnoci (by moe nie podoba si ci to sowo w wietle twojego pytania, ale nam si ono podoba) w rzeczy samej kryje si w Prawie Przycigania. Zdarza si, e ludzie poruszaj temat sprawiedliwoci lub niesprawiedliwoci. A my odpowiadamy, e niesprawiedliwo nigdy nie wystpuje, poniewa nic, co rnioby si od wibracji emitowanych przez dan osob, nie moe si nigdy jej przytrafi. Najwiksz wartoci, ktr moesz zaoferowa innym (i moesz nazwa j odpowiedzialnoci, jeli chcesz) jest pomc im zrozumie, e to oni s twrcami swojego wasnego dowiadczenia, i e to oni sami emituj z siebie wibracje, i e wysyane przez nich wibracje przynosz rezultaty, ktrych oni dowiadczaj. A nastpnie, nauczaj innych poprzez wyrazisto swojego wasnego przykadu. Uczestnik warsztatw: A jakiego sowa na okrelenie odpowiedzialnoci wy uylibycie? Gdybym ja nie posuy si sowem odpowiedzialno, jakiego terminu wy uylibycie? Abraham: Nauczanie poprzez mj wasny wyrazisty przykad. Nazwalibymy to: pene wspczucia uznanie mocy kadej osoby. Nazwalibymy to: osignicie harmonii z tym, kim jestem, umoliwiajcej mi dostrzeenie pikna i mocy w kadym, na kim skupiam uwag. Nazwalibymy to: osignicie harmonii ze rdem i zrozumienie mocy jednostki. Nazwalibymy to: wiara w twoj zdolno osigania wszystkiego, co osign pragniesz. Nazwalibymy to: moc dostrzeenia twojej wartoci, nawet wtedy, kiedy ty sam jej nie dostrzegasz. Nazwalibymy to: moc uwiadomienia sobie twojego zdrowia, nawet wtedy, kiedy jeste chory. Nazwalibymy to: moc uwiadomienia sobie twojego bogactwa, nawet wtedy, kiedy nie jeste wstanie uregulowa swoich rachunkw. Nazwalibymy to: moc mylenia o tobie w taki sposb, ktry powoduje we mnie najlepsze samopoczucie, tak, abym mg poczy si ze rdem, wypeni to, czym jeste, korzystajc z mojego punktu obserwacji. Nazwalibymy to: najbardziej odpowiedzialnym, penym wspczucia, wykorzystaniem Energii rda, jakie istnieje w caym Wszechwiecie. Uczestnik warsztatw: Dzikuj.

Czy naley tak wpywa na dzieci, aby poczuy si nie na miejscu?


Uczestnik warsztatw: Dzie dobry i dzikuj wam bardzo, Esther i Jerry, i wam Abrahamie. Mino dziesi miesicy od czasu, kiedy po raz pierwszy usyszaem wasze nagranie i moje ycie ulego cakowitej przemianie. I chciabym was zapyta, Abrahamie, gdzie ecie si cae moje ycie podziewali? Abraham: Bylimy w wibracyjnej przechowalni (miech na sali), tu po drugiej stronie zasony i czekalimy, a si uchyli. Uczestnik warsztatw: Oczywicie, znaem odpowied na to pytanie, poniewa sucham waszych nagra non-stop. Ale ostatnim razem, kiedy rozmawialimy, a byo to ze dwa tygodnie temu, powiedziaem, e nie chc tu wraca. A wy powiedzielicie: hmm, trudno. Nie masz wyjcia. Abraham: Dawa tu tego skryb! (miech na sali) Oczywicie, parafrazujesz. Uczestnik warsztatw: Tak jest. Abraham: C, to rzeczywicie mielimy na myli. Miae racj. Uczestnik warsztatw: Dokadnie tak. Zatem zanim przyszedem na ten wiat powiedziaem tak: Chc wej w to ycie, w ten wiat, waciwie zharmonizowa si z t wibracj i stworzy to 150 15 0

cudowne ycie. Zatem wynurzam si w tym ciele, po czym, tak jak powiedzielicie, kocz (nie zawsze, ale wielokrotnie) w tym niesamowicie negatywnym rodowisku, ktre sprawia (lub jakkolwiek inaczej to dziaa), e zapominam o wszystkich tych cudownych rzeczach, o ktrych wiedziaem, zanim tutaj przyszedem. Zatem jestem. .. Abraham: Rozumiemy, o co ci chodzi. Od czasu do czasu, prowadzimy takie rozmowy na ten temat z ludmi i zawsze doceniamy to, kiedy kto intensywnie oddaje si rozwaaniom tej myli, gdy stwarza nam to okazj do, by moe, ponownego sformuowania tego samego na kilka nowych sposobw. Zanim pojawie si w tym ciele fizycznym, nie tyle wypowiadae sowa: Zamierzam wskoczy w t rzeczywisto czasoprzestrzeni i dam rad odnale si w tym niesympatycznym rodowisku, ile czue wielkie pragnienie, aby si w nim zanurzy. Dosownie promieniowae pewnoci siebie. Chodzi o rnic pomidzy owym uczuciem pewnego stpania po ziemi - tym uczuciem pewnoci siebie i gorliwoci - a uczuciem lku. Tak trudno jest ci przypomnie sobie o pewnoci siebie bdc w miejscu lku lub przypomnie sobie uniesienia radoci oraz pasj bdc w miejscu gniewu. To s rne wibracje. Moglibymy rozmawia o tym dugo i nie posun si naprzd gdy, kiedy znajdujesz si w miejscu postrzegania wiata jako miejsca trudnego do ycia lub miejsca negatywnego lub miejsca za lub miejsca niewygodnego lub miejsca nieyczliwego... kiedy takie myli byy przedmiotem twojej uwagi (i susznie; z ca pewnoci nie sugerujemy, e ty to wszystko sam wymylie tylko dlatego, aby by dla siebie surowym), nie jeste w stanie usysze sw o jego przeciwiestwie. Pomimo tego, nadal chcemy przekaza ci, aby przynajmniej przyj za dobr monet fakt, i naprawd towarzyszya ci owa wibracja wielkiego pragnienia, kiedy podejmowae decyzj o przyjciu na wiat fizyczny. Zatem mwisz: W porzdku, rozumiem. Wtedy kierowao mn wielkie pragnienie. Chciaem przyj na Ziemi. Dlaczego to si zmienio?. A my chcemy ci przekaza, e to si zmienio, poniewa otoczyli ci inni, ktrzy ju zapomnieli, e ich samopoczucie ma znaczenie, inni, ktrzy ju zaczli korzysta z okolicznoci zewntrznych oraz z prowadzenia zewntrznego w celu podejmowania decyzji dotyczcych sposobu, w jaki oddawa si bd pograjcym ich mylom. Wczoraj, bd przedwczoraj Esther wczya telewizj, aby sprawdzi now anten satelitarn w swoim busie i zobaczya jak telewizyjny psycholog udziela porad modemu mczynie. Proces ten by tak brutalny, e Esther musiaa to wyczy. Psycholog zadrcza modzieca (ktry, bdc maym chopcem, mia dowiadczenia natury seksualnej z innym dzieckiem). Potem, po kilku latach, modzieniec w skada faszywe zeznania na ten temat rejestrowania za porednictwem wykrywacza kamstw. A teraz ponownie go w tej sprawie zadrczano. Dlaczego nie chcia przyzna si do swoich zych czynw i wyrzdzonych krzywd? Przecie przyznanie si do winy to, z pewnoci, pierwszy etap caego tego procesu. Esther odesza od tej caej historii i wyczya telewizor. Pomylaa: Istnieje tyle zasad i tyle rnych podej dotyczcych prawidowego zachowania, tylu ludzi gotowych jest powsta i osdza ci jako osob o niewaciwym zachowaniu, jeli tylko nie zdasz prby, na ktr ci wystawiaj i to w taki sposb, w jaki wymagaj oni tego od ciebie, aby mogli poczu si lepiej... Tak wielu ludzi, tak bardzo si oddalao od swojego poczucia Dobrostanu. Esther miaa ochot wskoczy w odbiornik telewizyjny, obj ramionami tego modzieca i powiedzie mu: Nie suchaj ich. Nie jeste zy!. Tak bardzo pragna mu powiedzie: oni nie wiedz, kim jeste. Nie suchaj ich. Zatem nasza odpowied na twoje pytanie jest nastpujca: tak wielu z was zaczo sucha tzw. autorytetw z waszego otoczenia zamiast sucha gosu intuicji, z ktrym si urodzilicie. Zatem kolejnym logicznym pytaniem byoby: C, czy to nie powinno by inaczej zaaranowane? Czy 151 15 1

gos naszej intuicji nie powinien by lepiej syszalny?, na co my odpowiadamy, i gos waszej intuicji jest bardzo gony i wyrany: wy potraficie odebra dobre uczucia. Potraficie te odebra ze uczucia. Jestecie w stanie sign wstecz do niektrych z waszych najwczeniejszych wspomnie i przypomnie sobie to pierwsze uczucia ciskania w odku, ktre poczulicie, kiedy kto wskaza na was palcem i opisa wasze zachowanie jako niewaciwie. Potrafimy sobie wyobrazi, e wielu z was mogoby usi i sporzdzi list tego typu dowiadcze, w ktrych, krok po kroku, kto stara si przekona was, e nie jestecie dobrzy. A w kadym przypadku by to kto, kto ju przekona siebie samego, e on nie jest dobr osob. Zatem, chcielibymy wam przekaza, e urodzilicie si wyposaeni w gos intuicji. A obecnie, syszymy od tak wielu z was nastpujce pytanie: Ale dlaczego nie skorzystaem wtedy z gosu intuicji, z ktrym przyszedem na wiat?. Zamiast zadawa sobie to pytanie, o wiele bardziej chcielibymy od was usysze te oto sowa: Zamierzam zacz korzysta z gosu intuicji, z ktrym przyszedem na wiat. Wtedy wydarzy si rzecz nastpujca: bdziecie znajdowa si miejscu potnej mocy, z ktrego zaczerpnlicie cae to pene kontrastw dowiadczenie, na bazie ktrego wystrzelilicie te niesamowite rakiety pragnie w kierunku przyszoci. Obecnie, osigajc harmoni, wikszo z was, w niemale kadym przypadku, powie co takiego: Dzisiaj odczuwam wdziczno za kad rzecz, ktr wczoraj okreliem jako okropn, gdy wywoaa ona we mnie jasno umysu rodzc pragnienie. Teraz odbieram to, czego zapragnem, i dziki temu, moje ycie jest bogatsze ni bez tego. Zatem rozmowa, ktr chcielibymy z wami odby, nie dotyczy tego, czy system jest suszny, czy nie (bo jest). Rozmowa, ktr chcielibymy z wami odby dotyczy kwestii: W jaki sposb, mog w mojej chwili obecnej, zmniejszy rozpito pomidzy wysyanymi przeze mnie probami a odbiorem ich urzeczywistnienia? W jaki sposb mog na tyle zaufa Prawom Wszechwiata i uzyska tak wiadomo mojej wasnej wibracyjnej barwy, e mog dotrze do tego miejsca, w ktrym po prostu spodziewam si, e Dobrostan napynie do mnie?. Kiedy dotrzesz do tego miejsca, twoje gorce pragnienie powrci. Dokadnie tak czuj si najmodsi z was. Zaobserwujcie ich. Dzie lub dwa dni temu Jerry i Esther odwiedzili sklep z kanapkami sieci Subway w stanie Oregon. Esther czekaa w kolejce. Jerry zaj miejsce przy jednym ze stow i rozkoszowa si chwil obserwujc Esther w kolejce, jak rwnie obserwujc rodzin stojc w kolejce przed ni. W kolejce sta tam ojciec i matka (matka trzymaa mae dziecko na rku) oraz maa dziewczynka w wieku okoo czterech lat. Owa maa dziewczynka wyczua, e Jerry z podziwem jej si przyglda, tote obrcia si do niego i umiechna. Jerry te si do niej umiechn. Nastpnie, dziewczynka ukrya si za lad i zza niej zacza zerka na Jerryego, na co Jerry zacz si kry za swoim kapeluszem. Na to, dziewczynka znowu si podkrada, a Jerry ukrywa si za stoem. Dalej, dziewczynka miauczy jak kotek, a Jerry odpowiada szczekaniem psa. W midzyczasie, rodzice dziewczynki kupili kanapki i zabieraj je na wynos, i kiedy spogldaj w drug stron, dziewczynka podbiega do Jerryego, lecz Jerry nie wstaje. Dziewczynka przytula si do jego ramienia, kadzie mu gow na ramieniu, ciska go mocno i odbiega. Esther tak to okrelia: Ona wci jest w miejscu, w ktrym dobrze zna Dobrostan. Jest w wibracyjnej harmonii z Istot, ktr jest i rozpoznaa swj wibracyjny odpowiednik. Jest zestrojona ze rdem, podczona do niego i poczona z nim, i najwyraniej, yje w rodowisku, w ktrym nie nauczono j, eby trzymaa si z daleka od obcych, bo obcy s li. Jak wynika z jej zachowania, yje ona w niestrzeonym rodowisku, w ktrym jest wci w stanie poda za gosem serca. Zatem, nie ma to znaczenia, czy osoby wci podajce za gosem serca maj trzy, czy cztery lata, po czym zapominaj na jaki czas jak to si robi, po czym ponownie odkrywaj w gos serca, poniewa uczucie powrotu do harmonii z Istot, ktr naprawd jeste, jest niesamowitym dowiadczeniem. A kiedy ju raz wiadomie tego dokonasz, ju nigdy nie bdziesz musia porzuca tego stanu. 152 15 2

Zatem pytanie, ktre naprawd do nas dociera jest nastpujce: Dlaczego do tego dochodzi?. A my odpowiadamy: po prostu, do rnych rzeczy dochodzi. A wy dalej pytacie: Czy sprawy nie powinny mie si inaczej?, na co my odpowiadamy: nie, maj si doskonale. A wy kontynuujecie: Ale czy mj System Naprowadzania Emocji nie powinien by zadziaa silniej?, na co my odpowiadamy: on jest wystarczajco silny, aby sprosta kadej sytuacji. To nie ma by urzdzenie sprawujce kontrol tylko Naprowadzanie. Na co wy kontynuujecie zadawanie dalszych pyta: Ale, czy nie powinienem by urodzi si w lepszym rodowisku?, na co my odpowiadamy: gdyby urodzi si winnym rodowisku, nie byby osob, ktr jeste. A wy na to: Ale, czy sprawy nie powinny wyglda atwiej w trakcie caej mojej podry przez ycie?, na co my odpowiadamy: tak, ale to zaleao od ciebie. A wy na to: To, w takim razie, czy sprawy nie powinny teraz wyglda atwiej?, na co my odpowiadamy: tak, ale to te zaley od ciebie. Innymi sowy, moemy siedzie sobie tutaj i kontynuowa t walk przez reszt waszego ycia fizycznego lub moemy postawi spraw w ten sposb: Pogdmy si z tym. Uczestnik warsztatw: C, ja zakoczyem ju moj walk. Moje pytanie jest nastpujce: Wikszo z nas walczy od tak dawna i wydaje si to by tajemnic, to Prawo Przyzwalania, ta kwestia Odpowiednika Wibracyjnego. Dlaczego jest to tak tajemnic?. Abraham: C, tajemnica si wydaa (miech na sali), lecz nigdy nie byo to tajemnic. Ludzie woleli obdarza zaufaniem kogo innego raczej ni zaufa wasnym uczuciom. Stanowi to produkt uboczny wynikajcy z faktu przyjcia na wiat jako maa osbka, w rodzinie skadajcej si z duych ludzi, ktrym wydaje si, e znaj wszystkie odpowiedzi lub ktrzy chc ci chroni. Lecz jest to rwnie wynik pragnienia dowiadczenia obfitujcego w kontrast, z twojej Szerszej, NieFizycznej Perspektywy, w celu atwiejszego sformuowania pragnie. Widzicie, musicie poj rzecz nastpujc: yjemy w rozwijajcym si i rozszerzajcym si Wszechwiecie. Nie yjemy we Wszechwiecie, w ktrym kto z gry wszystko to sobie zaaranowa, w ktrym w niebie yje grupa aniow, ktrzy opracowali doskonae ycie, po czym zwracaj si do was w nastpujcy sposb: Idcie na Ziemi, maluczcy i po prostu yjcie tak, jak mymy yli. Nie tak si to odbywa. Musi mie miejsce rozwj, aby nadal mogo istnie ycie. Wraz z rozwojem pojawia si kontrast, a wraz z kontrastem, pojawia si zdolno rozrniania; wraz z kontrastem pojawia si umiejtno rozwaania, ksztatowania, antycypowania. Spjrzcie na to w ten sposb: gdybycie byli mistrzem kucharskim w dobrze zaopatrzonej kuchni, bylibycie o wiele bardziej szczliwi, ni gdyby przyszo wam pracowa w kuchni oferujcej zaledwie trzy skadniki. Innymi sowy, dobrze zaopatrzona kuchnia nie oznacza, e musicie wykorzystywa wszystkie jej skadniki do upieczenia szarlotki, ale z pewnoci stwarza to dla was wiele rozmaitych opcji, rozumiecie? Taka brzmi zatem odpowied na pytanie dlaczego. Pogdcie si z tym. Powiedzcie w ten sposb: Ten obfitujcy w kontrasty wiat obrazuje istot rozwoju. Rnorodno, kontrast to te elementy, ktre nadaj Wiecznoci Charakter Wieczny. A my zawsze przychodzilimy na wiat wyposaeni w gos intuicji. A jeli zdarzy si wam zatraci poczucie z owym gosem intuicji, opakujcie t strat tylko przez chwil. Nie wydaje nam si, aby ktokolwiek z was zatraci kontakt z owym gosem intuicji w takim stopniu, w jakim wydaje si wam, e miao to miejsce. Sdzimy, e potraficie rozpozna, kiedy zostalicie zranieni. Sdzimy, e potraficie rozpozna, kiedy ogarnia was gniew. Sdzimy, e potraficie rozpozna, kiedy czujecie si bezsilni. Sdzimy, e rozpoznajecie te uczucia. I uwaamy, e nadszed czas, abycie ponownie skorzystali z tego gosu intuicji. Lecz uwaamy, e nadszed rwnie czas, abycie signli do miejsca, w ktrym bdziecie wstanie naprawd wrci do syszenia owego gosu intuicji. Tak dugo, jak bdziecie obwinia kogokolwiek lub cokolwiek za cokolwiek, tkwi bdziecie w bezsilnoci. I nie zwracamy si tylko do was; te sowa kierujemy do wszystkich - tak dugo, jak dugo obwinia bdziecie kogokolwiek lub cokolwiek za cokolwiek, tkwi bdziecie w bezsilnoci. Poniewa obwinianie kogo lub co za cokolwiek oznacza, oznacza

153 15 3

e inni maj nad wami wadz. A nikt takiej wadzy nad wami nie posiada, bo nikt inny nie jest w stanie emitowa z was i za was wibracji. Prawo Przycigania w przepeniony mioci sposb dostarcza kademu, kto prosi, dokadnej odpowiedzi, ktr jest on w stanie usysze. Zatem nie odczuwaj nigdy cierpie z racji tego, e inni nie s w stanie zrozumie twoich odpowiedzi, poniewa nawet si nie zmusisz ich do ich przyjcia. Ju dawno temu porzucilimy takie podejcie. Jako nauczyciele, zrozumielimy, e jestemy tylko na tyle skuteczni, na ile rozumiemy, w jakim punkcie znajduje si nasz ucze. Zatem pozwalamy Prawu Przycigania przycign tych, ktrzy gotowi s na przyjcie niniejszej wiedzy i ufamy, e Prawo Przycigania przycignie wszystkich innych ku temu, na co oni s gotowi. A oni nie cierpi w taki sposb, w jaki ty to sobie wyobraasz. Oni nie s tob.

On jest w najwyszym stopniu wdziczny za swj sukces


Uczestnik warsztatw: Dzikuj bardzo za moliwo zadania pytania. Wczoraj wczenie poszlimy spa, i kiedy kadem si do ka, uwiadomiem sobie, e widz, jak mnie wybieracie do moliwoci zadania pytania. Czuem to uczucie, i tak bardzo jestem wdziczny za t sposobno; tak bardzo pomoglicie nam w yciu, e od czasu poznania was, wszystko, co miao miejsce, zmienio si o 180 stopni w stosunku do tego, jakie byo przedtem. Abraham: To, co dobre, byo w drodze do was ju od duszego czasu, poniewa wy pragniecie tych rzeczy i zasugujecie na nie. My tylko przyspieszylimy nieco proces przyzwalania. Uczestnik warsztatw: Dzikujemy wam za to. Chciaem teraz powiczy troch Proces: Szalestwo Wdzicznoci, poniewa to, za co jestem wdziczny suchajc waszych tam to sowa ludzi, ktrzy mwi, czego si od was nauczyli i ile wartociowych rzeczy wynieli z waszych nauk. I chciabym, oczywicie, wyrazi moj wdziczno dla Jerryego, Esther i dla Abrahama, naszej trjcy (miech na sali), i chciabym wyrazi wdziczno dla swojej ony, ktra w yciu praktykuje to, czego nauczacie i owietla drog niczym latarnia promieniujca blaskiem tych nauk. To wanie pozwala mi koncentrowa si, tworzy i robi wszystko, czego bylimy w stanie dokona - a poza tym wszystkim, jest mioci mojego ycia. Chciaem, w pewnym stopniu, przytoczy to tego, co si w moim yciu wydarzyo: od czasu, kiedy poznaem moj on (a zatem, od czasu, kiedy poznaem rwnie was), przebyem drog dosownie od bankructwa do zdolnoci kredytowej pozwalajcej na zakup domu za gotwk. Moja firma coraz to bardziej podupadaa, a waciwie rozpada si cakowicie w dniu poprzedzajcym poznanie mojej ony. A ona bya w stanie j wskrzesi. W przeszoci (a bya to firma o picioletniej tradycji), wszystko co robiem, robiem nie tak. Kiedy poznaem moj on i zaczlimy stosowa wasze zasady w praktyce, tj. zasady przyzwalania i odbywania podry polegajcej na nie-dziaaniu, wszystkie decyzje, ktre podjlimy, byy suszne i wszystko si powiodo. Udao mi si osign harmoni i uwolni si wielu uzalenie, w szponach ktrych wtedy tkwiem i ktre nie pozwalay mi rozwin skrzyde. Tak bardzo pragn wyrazi moj wdziczno dla tego wszystkiego. A dokonalimy tego w nastpujcy sposb: wsuchiwalimy si w wasze nagrania, wykonywalimy wiczenia procesw i wyraalimy wdziczno dla waszych nauk. Udalimy si na wycieczk statkiem, co byo jednoczenie naszym miodowym miesicem, i tu po nim otrzymalimy czek na 144 000,00 USD, co byo niesamowite. A do tego wszystkiego, stworzylimy rwnie wok siebie klimat Dobrostanu, oaz radoci... Odseparowaem si od (prawdopodobnie dobrych) intencji mojej matki, ktre wpyway na mnie negatywnie. Negatywne podejcie do pienidzy, jakie odziedziczyem po ojcu, utrzymywao mnie w biedzie. Pozbycie si tych wszystkich obcie i przyzwolenie Wszechwiatowi na przejcie paeczki i poczenie si z tym, to wszystko pozwolio zaistnie tym cudom.

154 15 4

Obecnie oddajemy si tylko podrom i spotyka nas caa masa cudownych dowiadcze. Cae bogactwo si z nich wywodzi... Zatem to byo moje wydanie Szalestwa Wdzicznoci. A pierwsze pytanie... kieruj do Abrahama. Abrahamie, na czym polega rnica pomidzy wami a mn? Abraham: Na niczym, co warte by byo wzmianki (miech na sali). W twoim Szalestwie Wdzicznoci jeste Wibracyjnym Odpowiednikiem tego, czym my jestemy. adnych rnic pomidzy nami nie ma. Uczestnik warsztatw: To bardzo wzruszajce - za krci si od tego w oku. To Poczenie jest przecudowne. Jak mog wzmocni moj wiadomo tego Poczenia? Abraham: Szukajc go i nie niepokojc si, kiedy zauwaysz, e nie istnieje ono w tak silnej postaci w jednej chwili, lecz doceniajc je, kiedy pojawi si w innej chwili, a do momentu, w ktrym, w kocu, z penym entuzjazmem wyraa si bdziesz nieustannie o tym Poczeniu. A wtedy odnosi bdziesz dziwne, naprawd dziwne wraenie, kiedy Poczenie to nie wystpi. Uczestnik warsztatw: Owo stawianie oporu, kiedy ono nie wystpuje, czy ma ono jaki zwizek z czasem? Czy czas rwna si stawianiu oporu? Abraham: Nie. Czas to inny temat. Fakt narodzenia si w rzeczywistoci czasu i przestrzeni nie oznacza koniecznoci natrafiania na opr. Lecz jest rzecz naturaln, e tam, na Postpowej Fali wszystkiego, istnieje wicej oporu ni oglnie na Postpowej Fali. Innymi sowy, istnieje strefa komfortu powracajca z Postpowej Fali, a ktrej nie ma na samej Postpowej Fali. Ma to zwizek z czym, co powiedziae wczeniej, o czym chcielibymy porozmawia, kiedy opowiadae o tym, jak wszystko znakomicie ci si ukada i jak to pojawiaj si wszystkie odpowiedzi na pytania, i jak doskonale wszystko si rozwija. Uwielbiamy tego typu nowiny, lecz chcielibymy przypomnie ci, e nie jest moliwe, eby popeni bd, ani eby dokoczy dziea. Zatem zrelaksuj si i pozwl sobie na troch luzu w tym wszystkim. Innymi sowy, czasami (i wyczuwamy to w twoim przypadku), zdarza si, e kiedy przechodzisz z etapu nie przyzwalania tak intensywnie jak miao to miejsce w twojej sytuacji, do etapu nagego uporzdkowania kilku spraw i przyzwalania, (co miao miejsce, kiedy ty i twoja ona spotkalicie si) na to, co si wydarza: czasami usiujesz wtedy uporczywie trzyma si pewnego sztywnego, a by moe nawet nienaturalnego standardu pragnienia podtrzymania tej siy dziaania lub pragnienia utrzymania tego doskonaego stanu rzeczy. A wtedy, troch tracisz gow, jeli okazuje si, e nie jeste w stanie tego dokona, tak jakby moliwy by powrt do tego, co byo przedtem. Chcemy, aby si odpry i uwiadomi sobie, e nie moesz zawrci z tej drogi. Zbyt daleko zaszede. Lecz od czasu do czasu, moliwe jest, e popadniesz w nieco mniej przyzwalania i to jest w porzdku. Innymi sowy, ten twrczy wysiek, ktry z tak determinacj podejmujesz, dotyczy nowego kontrastu, ktry rodzi nowe pragnienie, co na pocztku wywouje dziwne uczucie, lecz po pewnym czasie zestrajasz si z nim. Po czym, w tym zestrojeniu si, nastpuje wicej ruchu, a wtedy nowa platforma stwarza now moliwo pojawienia si nowych pyta i nowych pragnie, ktre, w pocztkowym etapie, powoduj dziwne wraenie, lecz po tym nastpuje twoje zestrojenie si z nimi... Innymi sowy, nigdy nie zdarzy si taka sytuacja, aby nie zrozumia tego mechanizmu dziaania. Lecz niekoniecznie zawsze bdziesz znajdowa si w doskonaym miejscu w doskonaym czasie lecz jest to czci caej tej zabawy jest to czci tej przygody. Zawsze stanie si ona tym, czym chcesz, aby bya - i do tego w szybkim tempie. A z pewnoci wydarzy si to szybko, jeli bdziesz potrafi odpry si i powita to, co nadejdzie. Z ogromn radoci obserwujemy Jerry i Esther pod tym wzgldem, e oni nie czuj ju odpowiedzialnoci za to, by y doskonaym yciem. Pomoglimy im wyrzuci z siebie to uczucie, warsztat po warsztacie, za kadym razem, kiedy dali ciaa (miech na sali). Nie stawiamy ich za doskonae wzory do naladowania; uwaamy ich za ludzi zakochanych w sobie iw yciu, ludzi doznajcych nowych dowiadcze, do ktrych nieustannie si dopasowuj, ktrzy, przez wikszo 155 15 5

czasu czuj si naprawd rewelacyjnie, a rzadko -mniej rewelacyjnie i ktrzy wiedz, co naley robi, kiedy nie czuj si tak znakomicie. To zdejmuje z nich presj. Zawsze odnajduj swoj rwnowag, jak kady utalentowany artysta. Wy zawsze sigacie po stan rwnowagi. Nabierzcie tylko przekonania, e zawsze j znajdziecie, tak, abycie nie tracili gowy w momentach, kiedy chwilowo pozostajecie poza stanem rwnowagi. Uczestnik warsztatw: Wspaniale. Dzikujemy Wam.

Pragn bardziej pokocha rozrywkow stron swojej osobowoci


Uczestnik warsztatw: Jestem taka podekscytowana... Oto moje pytanie, a jednoczenie moje pragnienie, nawet z obecnej pozycji teraniejszoci: w jaki sposb mog pokocha siebie bardziej? W jaki sposb mog wzbudzi w sobie uczucia powodujce, i poczuj si osob bardziej wartociow, zasugujc na wicej i odczuwa z tego powodu wicej radoci? Czuj, e coraz bliej mi do osignicia takich uczu. Abraham: C, znaczca cz tej ukadanki ju uoya si sama na swoim miejscu, poniewa kady, z natury rzeczy, kocha siebie samego. Nie ma dla was nic bardziej naturalnego ni ywi w stosunku do siebie takie uczucia. A owa cz ciebie, o ktrej mwimy, jest t czci ciebie skadajc si z Energii rda, ktra z wielk mioci pojawia si w tym yciu i ktra uwielbia to, co dookoa siebie widzi. Innymi sowy, esencj ciebie, Energi ciebie, dusz lub rdo ciebie stanowi mio. A ty, sam siebie z tego stanu wyprowadzasz (gwnie w sposb, jaki podkrela twoje pytanie) na skutek tego, e zamartwiasz si tym, co ta, czy tamta osoba myli o tobie. Jak mam siebie kocha! Odpowiedzi na to pytanie jest... po prostu przesta nie lubi siebie samej. Innymi sowy, mio jest naturalnym stanem istnienia, jeli tylko nie bdziesz walczy z czym niepodanym. Porwnanie jest ciekaw rzecz, gdy jest ono niezbdne w celu okrelenia preferencji. Lecz czy wyczuwacie rnic pomidzy spogldaniem na wszystkie te rzeczy i mwieniem tak w stosunku do jednej konkretnej rzeczy, a spogldaniem na wszystkie te rzeczy dookoa i mwieniem nie, nie, nie, nie, nie! Rozmawialimy o Rwnowaeniu Energii i chcemy, abycie sobie uwiadomili, e to, na co kierujecie wasz uwag, aktywuje wibracj, zatem, kiedy spogldacie na szereg rzeczy i mwicie tak, w stosunku do danej rzeczy, to czynno ta aktywuje t rzecz. Tak, aktywuje j. Jeli mwicie tak rzeczom, ktrych pragniecie, oznacza to, e zaktywowalicie rzeczy, ktrych pragniecie i wysyacie wibracje dotyczce tylko tego, czego pragniecie, a Energia rda odpowiada na tak prob. W takiej sytuacji, wszystko pynie bez zakce. Lecz w tym Wszechwiecie, w ktrym wszystko podlega przyciganiu, nie istnieje zjawisko zapewnienia, i nie istnieje zjawisko wyczenia. Nie moecie powiedzie czemu nie i, w ten sposb, pozby si tego. Kiedy mwicie tej rzeczy me, rzecz ta do was powraca, poniewa uwaga kierowana na t rzecz, jest zaproszeniem dla pojawienia si tej rzeczy lub aktywuje jej odpowiednik w was samych, co jest tym samym, co zapraszanie jej do siebie. Zatem kiedy spogldasz na szereg rzeczy, zarwno podanych, jak i niepodanych, i mwisz w ten sposb: C, chc t rzecz, ale nie chc tamtej, to, w rzeczywistoci, zapraszasz je obie do siebie. C, chc t rzecz, ale nie chc tamtej. Lubi t cech w sobie, ale nie lubi tamtej cechy w sobie. Taka wypowied aktywuje je obie. Zatem zamiast czystej, przejrzystej, zrwnowaonej Energii (przy czym, zrwnowaonej oznacza: zestrojonej ze rdem), zatracasz rwnowag, poniewa wprowadzasz obce elementy. A uczucie nielubienia siebie samej pociga za sob wprowadzenie caego spektrum wibracji, ktre nie wspgraj z tym Kim-Naprawd-Jeste. Zatem uczucie nielubienia siebie lub kogo innego, uczucie anty-mioci, jest uczuciem wprowadzajcym wibracje nieprzyzwalajce na czyste Poczenie z Energi, ktr stanowi mio. Rozumiecie o czym mwimy?

156 15 6

Uczestnik warsztatw: Chciaabym prosi o wersj Procesu: Szalestwo Wdzicznoci dla kadego z nas, abym moga jej wysucha z niniejszego nowego miejsca jani, z perspektywy planu NieFizycznego. Abraham: ... Oto znajduj si w moim ciele fizycznym i wiadomie akceptuj fakt, i jestem przedueniem Energii rda. Rozumiem rwnie to, co sobie w tej chwili uwiadamiam odnonie Energii rda, to jest fakt, i jestem Czyst Pozytywn Energi i e istota mnie samej skada si z samych cudownych rzeczy, i e za kadym razem, kiedy zatracam mj entuzjazm, gorce pragnienie, poczucie wdzicznoci lub mio do samej siebie, to dzieje si tak dlatego, e wprowadziam co innego, nienaturalnego do tego rwnania. Jestem taka szczliwa, e mam do dyspozycji mj wewntrzny System Naprowadzania, ktry za kadym razem wskae mi, w skali rosncej, kady moment, w ktrym istnieje moliwo wprowadzenia przeze mnie takiego rodzaju Energii odnoszcej si do mnie samej lub do czegokolwiek innego, ktra mogaby powstrzymywa mnie od pozostawania w zrwnowaonej harmonii wibracyjnej z tym Kim-Naprawd-Jestem. Z tego te powodu mj System Naprowadzania obdarzam mioci. Kocham moje emocje, wszystkie ich odcienie. Kocham te emocje, ktre wzbudzaj we mnie cudowne uczucia, jak rwnie te, ktre nie wzbudzaj we mnie takiego zachwytu, poniewa one wszystkie istniej tam dla mnie, aby pomc mi uszczypn siebie sam - raz za razem, subtelnie, a potem z coraz to wiksz intensywnoci, temat po temacie - i mc powrci do harmonii wibracyjnej. Uwielbiam wiadomo, e w tej kwestii nie trzeba si spieszy. Uwielbiam wiadomo, e jestem Istot Odwieczn i e mog nie spieszy si w tym procesie. Uwielbiam rwnie wiadomo, e nagrody s przyznawane natychmiastowo... e zawsze, kiedy sigam po co i mam dobre samopoczucie, osigam cel. A kiedy sigam po co i nie mam takiego dobrego samopoczucia, wci mam moliwo signicia po myl wzbudzajc we mnie najlepsze uczucia, do jakiej mam dostp wdanej chwili i e to wystarcza na t chwil. W rzeczy samej, jest to wszystko, do czego mam w takiej chwili dostp. Nie bd ju prosia samej siebie, abym poczua si dobrze, kiedy czuj si le. Zamiast tego, po prostu poprosz siebie sam o to, abym poczua si troch lepiej ni w chwili obecnej, rozumiejc przy tym, e jeli poczuj si naprawd le i sprbuj poczu si troszeczk lepiej i uda mi si to osign, po czym wci nie bd czua si bardzo dobrze, ale postaram si poczu troszeczk lepiej, i uda mi si to osign, ale wci jeszcze nie bd czua si tak dobrze, wic sprbuj poczu si troszeczk lepiej, i uda mi si to osign, ale wci nie bd czua si tak dobrze, ale sprbuj poczu si troszeczk lepiej, i uda mi si to osign... A teraz czuj si do dobrze, ale chciabym poczu si jeszcze lepiej, i udaje mi si to osign. Po czym czuj si cakiem dobrze, ale chciaabym poczu si jeszcze lepiej, i udaje mi si to osign. A teraz czuj si naprawd dobrze. I uwielbiam czu si tak dobrze, i prawie nie pamitam, e nie czuam si dobrze. A jednoczenie, nie martwi si, e nie bd czua si dobrze, poniewa wiem, e jeli kiedykolwiek nie bd czua si dobrze, mog sprbowa poczu si troch lepiej - i tak si stanie. A teraz czuj si naprawd, naprawd dobrze i uwielbiam tak si czu... Zauwaam, e osoba stojca nieopodal zauwaa, e ja czuj si do dobrze i osoba ta nie jest bardzo zadowolona z faktu, i ja czuj si do dobrze. Zatem teraz ja nie czuj si tak dobrze, jak czuam si przedtem. Lecz to w porzdku, e nie czuj si teraz tak dobrze, jak czuam si przedtem, poniewa wiem, e mog poczu si tak dobrze, jak chc si poczu i miejsce, w ktrym jestem jest w porzdku. I nie czuj si za na t osob lub na siebie, e nie czuj si tak dobrze, poniewa wiem, e wszystko, co mam zrobi to sprbowa poczu si troch lepiej i potrafi poczu si troch lepiej -i mi si to udaje. A w tej chwili doznaj poczucia wolnoci. Nie boj si ju, e nie bd czua si dobrze, poniewa wiem, jak atwo jest przej z miejsca, w ktrym nie czuj si bardzo dobrze do miejsca, w ktrym poczuj si troch lepiej. Ale nie bd ju prosia o niemoliwe tj. o przejcie z miejsca braku 157 15 7

dobrego samopoczucia do miejsca naprawd dobrego samopoczucia. Po prostu poczuj si troch lepiej i jeszcze troch lepiej, i jeszcze troch lepiej, i jeszcze troch lepiej. I wiem, e nie ma miejsca, do ktrego nie mogabym dotrze z takiego punktu. Tak wanie jest! Czy nasza wiadomo wymaga postaci fizycznej? Uczestnik warsztatw: Dzie dobry, Abrahamie. Tak naprawd mam sto pyta do was, ale zadam tylko dwa. Przypomina mi to trzymanie w rku lampy Aladyna i konieczno wypowiedzenia tylko trzech ycze. Kiedy wynurzamy si w Istoty Nie-Fizyczne, jak dugo tam pozostajemy? Czy niektrzy z nas postanawiaj nie wrci do fizycznej czasoprzestrzeni ? Abraham: Nie, poniewa pobyt na Ziemi to przejaw doskonaoci aktu tworzenia bdcy waszym celem. Twoje pytanie zawiera u swojej podstawy ma usterk, poniewa nieomale zakada, e albo jeste martwy, albo ywy-, albo istniejesz w postaci fizycznej, albo istniejesz w postaci NieFizycznej. Podczas gdy, w rzeczywistoci, jeste Odwiecznie ow Energi Nie-Fizyczn, ktra czasami skupia cz tej Energii w ciele fizycznym. Widzisz, kto taki jak Abraham (jestemy Zbiorow wiadomoci, ktra potrafi wpyn jednoczenie na wielu z was jednoczenie), nie potrzebuje rodzi si w ciele fizycznym. To tak, jakby powiedzie, e prd elektryczny, ktry pynie przez mj dom, zasila toster. A kiedy cay prd wpynie w toster? My odpowiadamy: nigdy. Nie na tej zasadzie to funkcjonuje. Innymi sowy, prd pynie do tostera, a toster jest (w tym przykadzie) dowiadczeniem ycia na Postpowej Fali Myli. Zatem Energia Nie-Fizyczna, ktra jest tob, zawsze bdzie ow Energi Nie-Fizyczn. Cz jej zostaa zogniskowana w tobie w twoim ciele fizycznym lub w innych lub podcza si i korzysta, tak jak Abraham, z niniejszej moliwoci, w ktrej uczestniczy wielu z nas. wiadomo nie potrzebuje formy fizycznej, ale forma fizyczna potrzebuje wiadomoci. A wiadomo czerpie rado z formy fizycznej, poniewa forma fizyczna stanowi Postpow Fal Myli. A zatem wiadomo rozwija si i rozszerza poprzez form fizyczn. To nie jest tak, e wystpuje albo jedna, albo druga forma. Zatem w tym samym czasie, kiedy twoja Istota Wewntrzna moe przepywa przez ciebie przez twoje ciao fizyczne i przez twoj osobowo, ta sama twoja Energia Nie-Fizyczna moe przepywa przez inne ciao i przez inn osobowo. Wy nazywacie to zjawisko pokrewnymi duszami. Nazywacie to rwnie: bliniaczymi pomieniami. Zazwyczaj uywacie tych terminw w kontekcie romantycznym i zazwyczaj posugujecie si nimi wstrzemiliwie. Zazwyczaj zakadacie, e istnieje tylko jedna taka posta lub dwie, lecz wystpujecie gromadnie - stanowicie Strumienie wiadomoci razem doznajce tego typu dowiadcze. Waciwym byoby stwierdzenie, e jestecie pokrewnymi duszami wzgldem kadej innej fizycznej istoty ludzkiej, ktra, w chwili obecnej, zogniskowaa si na waszej planecie, poniewa my wszyscy pochodzimy z tego samego Strumienia Energii Nie-Fizycznej i wy wszyscy pragniecie dowiadcze i kontaktw ze sob, co z kolei stymuluje indywidualne preferencje w kadym z was z korzyci dla caoci, rozumiecie? Uczestnik warsztatw: Tak, dzikuj bardzo. Abraham: Naprawd czas najwyszy, abycie wszyscy uporali si z kwesti mierci. Naprawd, czas najwyszy, abycie przestali si ni zamartwia, poniewa jest to zjawisko nieuchronne - a zarazem rozkoszne. Jedyn rzecz, co do ktrej naprawd macie powody, by si martwi, jest nie przyzwalanie Energii, ktra jest Wami, na pynicie. Innymi sowy, ze samopoczucie to jedyna rzecz, ktra powinna wam kiedykolwiek spdza sen z powiek. A co do tego, to nie musicie si zamartwi, poniewa macie kontrol nad zym samopoczuciem. Esther przepisywaa na maszynie opisy ostatniego seminarium i jeden z nich dotyczy matki cierpicej na skutek mierci syna, i obwiniajcej si za to, e nie bya lepsz matk. Kiedy Esther 158 15 8

pisaa te sowa, poczua w odku namiastk uczucia, jakie musi to powodowa oraz jak straszliw presj musi to wywoywa, i jak przykre uczucie musi to by kiedy czowiekiem szargaj tak okropne uczucia, a jednoczenie, ma on wiadomo, e nie moe nic w tej sprawie zrobi. Innymi sowy, syn tej kobiety ju nie y, nie bya ona w stanie przywrci mu ycia. Bya przekonana, e ju nigdy nie zazna poczucia szczcia, poniewa jej syn nie y. Innymi sowy, obrazuje to ostateczny lk przed mierci, czy nie... ? To uczucie, e co zego przydarzy si komu, kogo kocham i nigdy nie bd w stanie odzyska radosnej strony mojej osobowoci w takiej postaci, ktr pragn si cieszy. Wtedy Esther przypomniao si inne dowiadczenie, ktre sama przeya i ktre wzbudzao w niej rwnie przykre uczucia. Przyszy jej na myl rwnie inne dowiadczenia z ostatniego czasu, ktre wywoay w niej niepokj, e moe zdarzy si co, co sprawi, e ponownie poczuje si tak strasznie le. A wtedy przypomniaa sobie, e bya zaskoczona i zdziwiona, i zachwycona, e pomimo obaw ju nigdy po tym zdarzeniu nie czua si ponownie tak le. Przypomniaa sobie, e przycigna do siebie wiedz, e nie ma powodu, dla ktrego musiaaby kiedykolwiek ponownie czu si tak le. Zawoaa wic w stron Jerryego (Jerry nie wiedzia o czym Esther mwi, ale Esther tak po prostu wyrzucia z siebie te sowa w jego stron z drugiego koca busa): Kocham t wiadomo, e ju nigdy nie musz czu si le!. Innymi sowy, tak wielu ludzi czeka na jakie zrzdzenie losu. Czerpi rado ze swojego ycia, ale zamartwiaj si, e wydarzy si co, co odbierze im to dobre samopoczucie. A my chcemy przekaza wam wszystkim, e nic takiego nigdy nie moe si wam przydarzy, kiedy zrozumiecie i zapamitacie, e to do was naley wybr przedmiotu skupienia waszej uwagi; a tym samym, do was naley wybr waszego samopoczucia. Nikt nie wyzbdzie si nigdy swojego lku przed mierci a do chwili, w ktrej nie odkryje swojej siy ycia... A nikt nie odkryje tak naprawd swojej siy ycia (a mwic to mamy na myli si ycia w radoci) a do momentu, w ktrym nie odzyska kontroli nad swoj wibracj... A nikt nie uzyska nigdy tak naprawd tej kontroli a do momentu, w ktrym nie skojarzy zwizku zachodzcego pomidzy swoim samopoczuciem, a swoj barw wibracyjn... A nikt nigdy nie bdzie w stanie sprawowa kontroli nad swoim samopoczuciem a do chwili, w ktrej nie przekona sam siebie, e gniew powoduje lepsze samopoczucie ni lk i e frustracja powoduje lepsze samopoczucie ni gniew, i e dysponuje si takiego ukierunkowania myli, aby poczu si nieco lepiej. Kiedy przekonasz sam siebie, e moesz poczu si troch lepiej -e nie moesz dokona ogromnego przeskoku z jednego punktu do drugiego, nie moesz dokona ogromnego przeskoku z poziomu lku a do poziomu radoci, ale moesz dokona tego przeskoku stopniowo - wtedy odzyskasz swoj moc. A kiedy odzyskasz t wiadomo, twj lk przed wszystkimi rzeczami, cznie z lkiem przed mierci, sam zaniknie. Uczestnik warsztatw: Dzikuj Wam, Abrahamie.

Syn spadkobierczyni nie rozmawia ze swoj matk


Uczestnik warsztatw: C, jestem obecnie w bardzo ciekawym punkcie mojego ycia. Moi rodzicie odeszli, a ja nie rozmawiam si z reszt rodziny. Zatem nie ma nikogo, kto wywieraby na mnie presj. Codziennie, przez okoo dwie godziny, udaj si w Podr Emocjonaln. Nie dlatego, e musz, lecz dlatego, e uwielbiam to robi. Jestem taka podekscytowana na sam myl o wstaniu z ka i rozpoczciu jej. A poza tym, proces ten zmieni tak wiele rzeczy w moim yciu. Czuj si jakbym rozpoczynaa ycie od nowa... Mj syn nie rozmawia ze mn, poniewa uwaa, e przepuszczam wszystkie moje pienidze (nie mam ubezpieczenia zdrowotnego) i nic nie zostanie dla niego, kiedy ja odejd. Obawia si, e jak zachoruj i bd musiaa i do szpitala, e przepuszcz wszystkie pienidze. Dlatego ze mn nie 159 15 9

rozmawia. Kocham mojego syna i w tej sprawie wykonuj Proces: Podr Emocjonalna, i dobrze si z tym czuj. Zastanawiam si tylko, czy moecie udzieli mi jakiej rady, poniewa naprawd chciaabym utrzymywa stosunki z moim synem. Abraham: C, gdybymy byli na waszym fizycznym miejscu, powiedzielibymy naszym dzieciom tak: Istnieje wir, ktry przyzwala na pynicie tego wszystkiego, co chcesz. I nie potrzebujesz niczego, co przepyno przez mj wir, aby stao si twoje. A potem dodalibymy: Jeli nie rozmawiasz ze mn, bo martwisz si, e nie pozostawi dla ciebie spadku, to rzeczywicie twoje zmartwienia s uzasadnione (miech na sali). Poniewa nie sdz, aby spadek by dla ciebie dobry. Sdz, e znalezienie twojego wasnego sposobu na zdobycie pienidzy bdzie dla ciebie lepsze. A wtedy on powie: Ale ty masz spadek do pozostawienia. Dlaczego twj spadek miaby nie przej na mnie?. A wtedy my bymy mu odpowiedzieli w nastpujcy sposb: Poniewa ty masz dostp do Strumienia Dobrobytu i tak bardzo chc, aby dowiadczy dreszczyku radoci pyncego z podjcia decyzji, e czego pragniesz, aby otworzy swj wir i pozwoli mu na wpynicie do twojego ycia. Nie chc, aby twoje szczcie zaleao ode mnie. Nie chc, aby twoje szczcie zaleao od kogokolwiek innego. I dlatego masz racj synu. Doo wszelkich stara, aby si upewni, e moje pienidze i ja ujrzymy swj koniec tego samego dnia. A wtedy, kiedy zda sobie spraw, e mwisz powanie, moe podj swoje wasne decyzje odnonie tego, jak bardzo pragnie z tob rozmawia - lub nie. Lecz czy naprawd chcesz zwizku opartego na iloci pienidzy, ktre on od ciebie uzyska po twojej mierci? Uczestnik warsztatw: Nie, oczywicie, e nie. Abraham: Czy naprawd chcesz zwizku opartego na iloci rzeczy, ktre do ciebie napyn? Zatem, innymi sowy, zwizek, ktry chcesz mie z kimkolwiek, powinien opiera si o twoje zestrojenie si ze rdem oraz ich zestrojenie si ze rdem. Uczestnik warsztatw: Widzisz, to wszystko, co on zna. Pienidze zawsze do niego pyny. Abraham: Zatem zawsze bd pyn. Uczestnik warsztatw: Poprzez moj rodzin, a potem przeze mnie... To wszystko, co on dostrzega. Ale sprbuj z nim porozmawia. Abraham: C, widzisz co si dzieje? A jest to naprawd dobry temat do rozmowy, poniewa to, czego twj syn dowiadcza, stanowi bardzo przejaskrawiony obraz odczu wielu ludzi. Jest to bardzo silne wypaczenie prawdziwego stanu rzeczy, ale wielu ludzi sdzi, e istniej ograniczone zasoby bogactwa. Innymi sowy, myl w ten sposb: Jest tylko taka, a taka pula rodkw na tym funduszu powierniczym, ktry do nas naley i jeli moja matka zaszaleje i wyda wicej z tej puli rodkw, wtedy nie wystarczy ich dla mnie. Generalnie rzecz biorc, ludzie maj takie wanie podejcie do rodkw i zasobw: Jeli kto jest bogaty, to na pewno pozbawia kogo biednego wikszych rodkw. Ale to nie dziaa w ten sposb. Jeli oczekiwanie twojego syna dotyczce Dobrostanu jest prawidowe, to zasoby Dobrostanu zawsze bd do niego pyn. Lecz gniew, jaki odczuwa, powodowany przekonaniem, e trwonisz rodki, zatrzymuje go w miejscu, do ktrego rodki i zasoby Dobrostanu nie mog przypyn. Zatem, jeli taki by gwny sposb lub jedyny sposb, za porednictwem ktrego, rodki Dobrostanu pyny do niego, to rdo to wysycha, i to nie z powodu twojego zachowania, ale z powodu jego reakcji na twoje zachowanie. I to czy on nauczy si tego za porednictwem czego, co powiesz, czy te nie, jest spraw wtpliw. Zazwyczaj, sowa nie s dobrym nauczycielem. Uczestnik warsztatw: Rozumiem. Dzikuj bardzo.

Zadowolona z tego-co-istnieje, czy zazdrosna o innych?


Uczestnik warsztatw: Witajcie. Jak si dzisiaj czujecie? Mamy pikny dzie, co? 160 16 0

Abraham: Tak. Mamy si nadzwyczaj dobrze. Wrcz nie da si tego opisa sowami. Uczestnik warsztatw: Chciaabym zacz od wyraenia wdzicznoci za was i za pynce od was przesanie. Naprawd podnosi ono na duchu i uspokaja. A te codzienne cytaty, ktre otrzymuj z waszej witryny internetowej s cudowne i wielokrotnie uczyniy one mj dzie wspaniaym. Potrzebuj tego, szczeglnie rano. Poza tym, nie znam osobicie Jerryego i Esther, ale wydaj mi si oni by naprawd cudownymi ludmi i, do tego, skromnymi, w kadym znaczeniu tego sowa. Poniewa wiecie, e - teoretycznie rzecz biorc -moglibycie zaspokaja potrzeby tylko gwiazd, zamiast nas, wiecie co mam na myli, nas - czyli zwykych ludzi? Abraham: Ich pragnieniem jest rozpowszechnianie tego przesania, a zatem ich intencj jest, aby udostpni to przesanie w rodowisku, do ktrego moe dotrze jak najwicej ludzi takich jak ty, wraz z wasz wyjtkow perspektyw i zaczerpn z gbi Nieskoczonej Inteligencji w taki sposb, w jaki nie zaczerpnito z niej jeszcze nigdy przedtem. Taki jest ich cel - i nasz te. Zgadza si. Uczestnik warsztatw: Cudownie. Zastanawiaam si nad kwesti doskonaego stanowiska, o ktrym mwilicie, a dotyczcego bycia szczliw i zadowolon z miejsca, w ktrym obecnie si znajduj, a jednoczenie odczuwajc wielkie pragnienie czego wicej. Ot problem, z ktrym czasami si borykam (nie za kadym razem, a moe za kadym razem, kto to wie?), jest nastpujcy: kiedy widz kogo, kto osign wicej ode mnie, to czasem ogarnia mnie zazdro i zawi. Wtedy nie jestem ju taka zadowolona z tego, co ja mam, poniewa wtedy, w pewnym sensie, pragn tego, co ten kto inny ma. A nie chc zazdroci ludziom ich majtku. Nawet kiedy, na przykad, sawni ludzie si rozwodz, ja - w pewien sposb - si tym rozkoszuj, znajduj w tym przyjemno, tzn. w tym, e ich ycie nie jest doskonae. Chciaabym mc cieszy si szczciem innych ludzi, zamiast czerpa przyjemno z ich nieszcz. Ponadto, wysuchuj wielu opowieci z ycia innych ludzi i kiedy maj oni co negatywnego do powiedzenia lub przekazuj mi, e przytrafia im si co zego, to zauwayam, e sucham ich wtedy z nieco wikszym zaciekawieniem, ni kiedy opowiadaj o czym wspaniaym, co ich spotyka, chocia ja dowiadczyam obu tych sytuacji. Ale nie chc zazdroci innym ludziom ich szczcia i pomylnoci, poniewa gdybym cieszya si ich pomylnoci losu, wtedy to przycignoby do mnie moj pomylno losu. Abraham: C, wczeniej powiedziaa: By szczliw i zadowolon z miejsca, w ktrym obecnie si znajduj, a jednoczenie odczuwa wielkie pragnienie czego wicej. Zatem nie moesz by szczliw i zadowolon z miejsca, w ktrym obecnie si znajdujesz i jednoczenie zazdrosn o to, co robi kto inny. To s bardzo rne od siebie czstotliwoci. Tak naprawd, wzbudzanie w sobie uczu radoci przynosi korzy tobie samej, niezalenie od tego czy robisz to dla nich, czy dla siebie samej. Bardzo czsto kierujemy do ludzi takie sowa: Me poprawiajcie swojego samopoczucia w zwizku z tym, co robi kto inny, aby im wywiadczy przysug; zrbcie to, aby samym sobie wywiadczy przysug, poniewa suy to zestrojeniu waszych wasnych wibracji. Chcielibymy przekaza wam kilka rzeczy na ten temat, poniewa zadajc nam swoje pytanie, poruszya wiele kwestii o duym znaczeniu. Wiele osb moe odnie si do tego, o czym mwisz. Pomwmy zatem o tym uczuciu zazdroci. Kiedy idziesz przez ycie, dowiadczenie yciowe pomaga ci uwiadomi, e pragniesz wielu rzeczy. I tak, kiedy spogldasz na wiat i dostrzegasz kogo, kto dowiadcza czego, czego i ty pragniesz dowiadcza, to czsto skutkiem tego jest wskazanie ci odlegoci pomidzy punktem, w ktrym si znajdujesz a punktem, w ktrym chciaby si znale - i na tym wanie polega owo uczucie zazdroci. Zazdro to aktywowana wiadomo rnicy pomidzy moim wasnym pragnieniem a moj wasn obecn barw wibracyjn. Zatem, aby moga osign miejsce, w ktrym odejdzie nieprzyjemne uczucie zazdroci, konieczne bdzie wspicie si w gr po Skali Naprowadzania Emocji. A kiedy owo nieprzyjemne 161 16 1

uczucie zazdroci odejdzie, osigniesz wtedy rwnie Rwnowag Energii lub owo zestrojenie si wibracji, ktre jest niezbdne, aby moga dopuci do siebie to, o co prosisz. Zatem pierwsz rzecz, ktr wypowiedzielibymy w przypadku, gdybymy odczuli nieprzyjemne uczucie zazdroci lub innej negatywnej emocji, byaby rzecz nastpujca: C, jest to dobry znak, bo oznacza, e pragn czego. Ale oznacza on rwnie, e nie jestem w chwili obecnej zestrojona wibracyjnie z tym, czego pragn. A musz osign owo wibracyjne zestrojenie si, abym moga dopuci do siebie to, czego pragn. Chcemy, aby zatroszczya si o wasn rwnowag Energetyczn w tak wielkim stopniu, e chcemy, aby pozostawia wszystkie inne osoby i czynniki poza nawiasem tego rwnania. Jeli prbujesz osign tyle samo, co kto inny osiga; jeli porwnujesz swoje osignicia z tym, co osign kto inny, to doprowadzisz sam siebie do szalestwa, poniewa zawsze znajdzie si taka osoba, ktra skupia swoj Energi na czym w sposb bardziej skomasowany i treciwy i ktrej udao si przycign lub stworzy co ponad to, co ty masz. Innymi sowy, nigdy nie znajdziesz si w miejscu, w ktrym stwierdzisz, e w kadej dziedzinie, udao ci si osign wicej ni kiedykolwiek komukolwiek na tej planecie udao si osign. To si po prostu nie wydarzy. I jest to jeden z powodw, cho nie najwikszy dla ktrych sdzimy, e naprawd dobrym pomysem byoby, aby przestaa wtrca si do spraw innych ludzi i zacza interesowa si swoimi sprawami. Naszym zdaniem, jedyn spraw jaka powinna lee w krgu twoich zainteresowa jest osignicie harmonii Energii. Jedyn spraw, jaka powinna ci interesowa, jest zarzdzanie swoim wasnym samopoczuciem. Wiemy, e nie odczuwasz negatywnych emocji, dlatego, e jeste zazdrosna o to, co ma kto inny. Te negatywne emocje, ktre odczuwasz, pojawiaj si dlatego, e pragniesz czego, czego ty sama nie dopuszczasz do siebie. Te negatywne odczucia s zawsze rozniecane, kiedy skupiasz si na fakcie, e kto inny ma t rzecz, co akcentuje w twojej wiadomoci fakt, e ty nie posiadasz tej rzeczy, lecz, jeli nie byaby to rzecz, ktrej pragniesz, nie czuaby zazdroci. Zatem sprawa nie dotyczy twojego zwizku z tymi osobami; sprawa dotyczy twojego zwizku z twoj wasn wibracj - i to zawsze, za kadym razem. Istniej najrozmaitsze typy ludzi, ktrzy posiadaj najrozmaitsze rodzaje rzeczy... Esther kiedy zaparkowaa swj bus w Chula Vista (nieopodal San Diego) przy porcie dla letniskowych jachtw i odzi, a Esther i Jerry kadego dnia spacerowali po przystani. Po jakim czasie, Esther zaartowaa mwic do Jerryego: Z dum ci informuj, e nie chc wasnej odzi. Jest to jedna z tych niewielu rzeczy, ktrych nie chc, ale nie chc wasnej odzi. Zatem dla Esther, nie ma to znaczenia, jak pikne s takie odzie; one na ni nie dziaaj. Ona nie odczuwa potrzeby, ani pragnienia posiadania odzi. Najcudowniejsza d na wiecie mogaby przepyn obok niej, a Esther nie odczuaby ani odrobiny przykroci w zwizku z jej obecn sytuacj materialn w dziedzinie posiadania odzi, poniewa ona nie chce by posiadaczem odzi. Dlatego, za kadym razem, kiedy odczuwasz negatywne emocje, to zawsze dotycz one twojej relacji z twoimi wasnymi pragnieniami, za kadym razem, bez wyjtku. Dziki ich dostpnoci dla ciebie i twojej zdolnoci ich odbioru, emocje te po prostu pomagaj ci zrozumie twj wibracyjny stosunek do twoich pragnie wyraajcy si w barwie twoich wibracji. I to nad ich wyczyszczeniem powinna popracowa. Uczestnik warsztatw: Fantastycznie. Dzikuj. Wasze sowa bardzo mi pomogy.

Nie mona by bardziej martwym ni Abraham


Uczestnik warsztatw: Witajcie. Od kilku lat stosuj zasady, ktrych nauczacie i wszystko ukada si znakomicie. Po prostu znakomicie - lepiej by nie moe. Jedyna trudno, na jak napotykam i 162 16 2

ktra nie daje mi spokoju, cho inni wydaj si nie mie z tym problemu, to temat mierci. mier mnie przeraa i sama myl o niej rwnie. Abraham: C, sprbuj j opisa. Czym ona dla ciebie jest? Uczestnik warsztatw: Jest utrat wiadomoci. Jest... Abraham: Ale nie, nie jest utrat wiadomoci! Jest odzyskaniem peni wiadomoci! Nic dziwnego, e si jej obawiasz. Nie rozumiesz, czym ona jest. mier nie jest utrat ostroci widzenia; jest odzyskaniem ogromnej ostroci widzenia. Jest ponownym wynurzeniem si w peniejsz, szersz, inteligentniejsz, pewniejsz i szczliwsz wersj ciebie samego! Uczestnik warsztatw: Jak uzyska osobist wiedz na jej temat? Abraham: Najlepiej samemu umrze. Albo zapyta kogo, kto ju umar (miech na sali). My ju umarlimy. A mimo to jestemy inteligentni, genialni i olniewajcy, poczeni z Nieskoczon Inteligencj, radoni, usatysfakcjonowani, twrczy-a przy tym wszystkim, nie mona by bardziej martwym ni my jestemy. Uczestnik warsztatw: Zatem mam tylko polega na waszym sowie w tej kwestii? Nie ma takiego miejsca, do ktrego mgbym si przesun na Skali Wibracyjnej! Abraham: Dowiesz si, kiedy umrzesz. Powiniene usysze ten ochrypy rechot, ktry si rozchodzi, szczeglnie, gdy kilka osb umiera w tym samym czasie. Zazwyczaj mwi co takiego: O rety, aleja miaem mylne pojcie o tym wszystkim. Zazwyczaj mwi te co w tym stylu: Cae to zamartwianie si byo bez sensu. Cae to pozbawianie si radoci ycia przez zamartwianie si mierci, ktra nie istnieje. Kiedy wycofujesz koncentracj swojej Energii z ciaa fizycznego, zostawiasz za sob wszelkie wtpliwoci i lki. To dopiero skok kwantowy! To najwyszy stopie wycofania si z punktu, w ktrym bye, prosto do Czystej Pozytywnej Energii. To najwyszy stopie pozostawienia za sob oporu i pozyskania jasnoci i przejrzystoci, ktra si przy tym przejciu pojawia! To dopiero jazda! A dla osb takich jak Esther i dla wielu z was, ktrzy pojawiaj si tutaj kadego dnia, aby celowo przesun si w gr Skali Naprowadzania Emocji - wy odczujecie swoje dowiadczenie mierci jako kolejny logiczny etap. Esther, ktra odniosa korzy (jak rwnie inni spord was) z tego, e przyzwalaa owej Energii rda na pynicie przez ni przez tak wiele godzin, przez tak wiele dni, przez tak wiele lat, jest ju przyzwyczajona do tej wibracji. Zatem odczuje swoje dowiadczenie mierci jako kolejny logiczny etap. Esther nie odczuje owej ogromnej ulgi, ktr, by moe, odczuje kto, kto bezustannie emitowa z siebie wibracje lku, rozpaczy, a nawet frustracji. Lecz, nie ma to znaczenia, w ktrym miejscu Skali Naprowadzania Emocji si znajdowalicie. Kiedy wycofujecie koncentracj waszej Energii z ciaa fizycznego, ponownie wynurzacie si w owej Energii, ktra naprawd jest wami. Nie doznacie ani na chwil utraty wiadomoci tego, czym jestecie. Nie staniecie si nagle czci zamglonej mgieki; nie utracicie waszego poczucia tosamoci; nie bdziecie si zastanawia, gdzie jestecie; nie bdzie was dusi brak tlenu. Nie bdziecie tskni za swoim ciaem. Zamiast tego, poczujecie to, czym zawsze bylicie. Bdziecie mie dostp do kadego miejsca, do ktrego zapragniecie si uda. Jeli chcecie, moecie uczestniczy we wasnym pogrzebie. Bdziecie mogli reaktywowa wibracj waszego Jestestwa. Innymi sowy, z miejsca waszej Nie-Fizycznej perspektywy (wy nazywacie to mierci; a my znajdujemy przyjemno w nadawaniu temu okrelenia przekrcenia si dla wyraenia naszego braku szacunku, poniewa nic takiego jak mier nie istnieje), moglibycie reaktywowa wibracj, ktra bya wami samymi, i poczu si ponownie tak, jakbycie nadal przebywali w swoim ciele fizycznym. Ale, wiecie co? Nikt nie chce tego robi, poniewa szersza perspektywa jest tak upajajca. Potem, kiedy nastpuje ponowne wynurzanie si do tej coraz to szerszej perspektywy, ma miejsce proces aklimatyzacji i przypominania sobie, kim jestecie, jak rwnie proces zaznajomienia si z 163 16 3

tymi, nad ktrych istnieniem si zastanawialicie. Ponadto, nastpuje jedna rzecz, ktra powoduje w was niewielkie uczucie braku bezpieczestwa patrzc na ni z waszego fizycznego punktu widzenia, a mianowicie to, e te pokane czci waszej ludzkiej osobowoci, ktre wykazuj negatywne zabarwienie pozostan za wami. Ze sob wemiecie tylko to, co w was najlepsze. Ale, nie martwcie si, wcale nie bdzie wam ich brakowa. Czsto zdarza si, e po dyskusji takiej jak ta, musimy wam przypomina jak bardzo pragnlicie zaistnie w waszych ciaach fizycznych. Innymi sowy, nie idcie od razu rzuca si z budynkw. Jestemy wiadomi tego, e doznacie tego dowiadczenia w momencie waszego ponownego wynurzenia si do Planu Nie-Fizycznego, lecz bramy do niego prowadzce otwieraj si w dwie strony. Chcemy, abycie przesunli si w gr Skali Naprowadzania Emocji, tak abycie zostali tym wszystkim przesczeni, ju tu i teraz. Po to tutaj jestecie. Jestecie tutaj po to, aby y tu i teraz. Nie jestecie tutaj po to, aby prbowa wspina si po szczeblach drabiny, ani po to, by zdobywa punkty na wykresach, ani po to, by osiga pewnego rodzaju zrozumienie lub doskonao, tak abycie mogli powrci i zameldowa dobrze wykonane zadania. Znajdujecie si na Postpowej Fali Myli! Jestecie Energi rda, przebywajc na Postpowej Fali Myli. I wszystko, czym si zajmujecie i wszystko, czego dowiadczacie, przyczynia si do rozwoju nie tylko rzeczywistoci czasoprzestrzennej, ale Wszystkiego-Co-Istnieje. To miejsce Postpowej Fali Myli charakteryzuje si ogromn si twrcz. Zatem nie chcemy, abycie koniecznie rzucali siew mier, ale chcemy, abycie przestali si jej ba. I nigdy nie znalimy nikogo, kto byby w stanie y peni swojego ycia fizycznego nie porzuciwszy wpierw za sob swojego lku przed mierci, i uwaamy, e tobie wanie si to udao. Nie ustawaj w wiczeniu tej umiejtnoci. Uczestnik warsztatw: Rozumiem. Dzikuj bardzo.

Abraham zamykaj klasyczny warsztat Sztuki Przyzwalania


Abraham: Sdzimy, e przyswoilicie sobie nauki. Nie uwaamy, e istnieje jeszcze co wicej, co moglibymy z wami omwi, a co wzmocnioby jasno i przejrzysto tych tematw, ktre teraz przyswajacie. Zdajemy sobie spraw, e wszystko, co udao wam si zrozumie, wszystko, co chcielicie wiedzie, zostao przez nas w pewien sposb poruszone, a w wielu przypadkach poruszone to zostao na wiele sposobw i wiele razy. Chcielibymy wam przekaza, e wszyscy wyolbrzymiamy te sprawy..., e ycie ze swojej natury ma by wietn zabaw i e u podstaw waszego ycia ley wolno..., i e rozwj jest nieuchronny..., i e jestecie w stu procentach wartociowymi Istotami. Jeli tylko moglibycie si zrelaksowa, pogaska kota, usi nad strumykiem i zanurzy w nim stopy, odnale te rzeczy, ktre wam si podobaj i na nich skupi swoj uwag... i spdza czas z ludmi, ktrzy wzbudzaj w was najlepsze uczucia, i zagbi si w lektur ksiek, ktre wywouj w was najlepsze uczucia, i chodzi do kina na filmy, ktre wzbudzaj w was najlepsze uczucia, i jedzi tymi drogami, ktre wywouj w was najlepsze uczucia, i myle o tych stronach waszych wsppracownikw, ktre wzbudzaj w was najlepsze uczucia... i myle o waszych rodzicach w taki sposb, ktry wywouje w was najlepsze uczucia, i sporzdzi spis rzeczy, ktre lubicie, a ktre wzbudzaj w was najlepsze uczucia, i nosi takie ubrania, ktre wzbudzaj w was najlepsze uczucia, i spoywa tak ywno, ktra wywouje w was najlepsze uczucia, i robi te rzeczy, ktre wywouj w was najlepsze uczucia, i snu takie myli, ktre powoduj w was najlepsze uczucia, hmm..., wtedy czulibycie si cakiem dobrze. Wtedy ycie zaczoby was traktowa w taki sposb, na jaki zasugujecie. Lecz kiedy ywicie przekonanie, e jestecie tu po to, by walczy, kiedy ywicie przekonanie, e s rzeczy, ktre musisz osign i kiedy ywicie przekonanie, e nie jestecie wartociowi i musicie udowadnia e na co zasugujecie, i kiedy ywicie przekonanie, e musicie konkurowa o zasoby - wtedy 164 16 4

wszystko w waszym yciu ulega wypaczeniu i zatracacie harmoni wzgldem tego Kim-NaprawdJestecie. Zdajemy sobie spraw, e wpojono wam wiele z powyszych rzeczy i wyczuwamy was, i syszymy jak walczycie prbujc odnale swoj drog w caym tym zgieku. Lecz zapewniamy was, e ycie ma przynosi wiele radoci, i zapewniamy was, e jestecie wartociowi i nie musicie paci za to jakiejkolwiek ceny, i e jeli moglibycie popracowa nad tym, aby si troszeczk rozluni i popracowa nad tym, aby si troszeczk rozchmurzy, i sprbowa wnie wicej humoru w wasze ycie, i sprbowa by bardziej radosnym i wesoym w relacjach z innymi i pozwala, by sprawy troch mniej was dotykay i mie agodniejsze podejcie w stosunku do wszystkiego i mwi takie rzeczy osobom z waszego otoczenia (a zwaszcza waszym dzieciom, osobom, ktre kochacie i waszym partnerom) jak: Nie ma sprawy. Lub, mwi do nich w ten sposb: Co niesamowitego? Ale to zabawne. Lub powiedzie do nich co w tym stylu: Po c ja si tak uczepiem, jak pijany potu, czego, co jest bez znaczenia?. Innymi sowy, niwelujcie dramat, traum i powag wszystkich rzeczy i wszdzie, gdzie tylko moecie. Nie przyczajcie si do tych grup, ktre chc niepotrzebnie wyolbrzymia sprawy. Nie przyczajcie si do tych grup, ktrych centrum zainteresowania jest: krawiec w Paryu. Innymi sowy, znajdcie najlepsze, co dostpne jest w miejscu, w ktrym si znajdujecie, i rozdmuchujcie to w moliwie jak najwikszym stopniu z miejsca, w ktrym si znajdujecie, a nastpnie zwrcie uwag, e sprawy niezwocznie przybior znacznie lepszy obrt i to ze skutkiem natychmiastowym. Nastpnie, powtrzcie raz jeszcze to samo. I raz jeszcze to samo. I raz jeszcze. I raz jeszcze... ywimy tu do was ogromn mio, a na chwil obecn, zakoczylimy przekaz.

KONIEC TOMU III

165 16 5