You are on page 1of 150

PRO, A BDZIE CI DANE

PRAWO PRZYCIGANIA

WEJD PO WICEJ KSIEK!

Bestseller New York Times'a


Jest to jedna z najlepszych ksiek dotyczcych spenienia pragnie, jakie udao mi si przeczyta. Dr Doreen Virtue

Esther i Jerry Hicks (Nauki Abrahama) 1

To ksika dla osb chccych od ycia co wicej, dla osb wiadomie podajcych ciek wewntrznego rozwoju. Ksika, z ktr powiniene rosn wraz z rosncym Twoim dobrobytem. Moemy j przeczyta od deski do deski, ale moemy j te traktowa jak doradc - otwierajc na dowolnej stronie w okrelonych momentach naszego ycia, otrzymujemy waciw rad od istoty wyszej - Abrahama.

Spis treci

Sowo wstpne - Dr Wayne W. Dyer Przedmowa - Jerry Hicks Wprowadzenie do Nauk Abrahama - Esther Hicks CZ I. To, o czym my wiemy, a o czym ty moge zapomnie, a jest wane, aby o tym pamita 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

5 6 8

13

Potga dobrego samopoczucia w chwili obecnej 13 Dotrzymujemy danej ci obietnicy. Przypominamy ci, kim jeste 14 Tworzysz wasn rzeczywisto 16 W jaki sposb mog to otrzyma? 18 Prosta podstawa zrozumienia. Dopasuj wszystkie czci 21 Prawo Przycigania - najpotniejsze prawo Wszechwiata 23 Znajdujesz si w twrczym punkcie myli 27 Jeste przekanikiem oraz odbiorc wibracji 29 Wartoci, ktre kryj si za twoimi emocjonalnymi reakcjami 30 Trzy kroki, ktre wiod do spenienia pragnie 32 Dziki praktyce staniesz si radosnym i rozwanym twrc 34 Twoja rwnowaga emocjonalna podlega twojej kontroli 37 Nastroje jako wskaniki twojego stanu emocjonalnego 39 Rzeczy, o ktrych wiedziae, zanim pojawie si w tym ciele 42 Jeste wspania, rozwijajc si Istot we wspaniaym, rozwijajcym si wiecie Jeste twrc w tym wspaniaym, rnorodnym Wszechwiecie 45 W jakim znajdujesz si miejscu, a w jakim pragniesz by? 48 Moesz stopniowo zmieni czstotliwo swoich wibracji 50 Tylko ty moesz wiedzie, jak si czujesz 52 Prba ograniczania wolnoci drugiej osoby zawsze ogranicza nasz wolno 53 68 sekund, ktre prowadz do spenienia 58 Zrnicowane poziomy twojej Skali Emocjonalnej Orientacji 60

44

CZ II. Procesy, ktre pomagaj ci w osigniciu tego, o czym pamitasz Wprowadzenie. 22 sprawdzone procesy, ktre wspomagaj

65 2

twoje centrum przycigania Czy moesz podej do tego pozytywnie Proces nr 1: Uznanie Proces nr 2: Magiczna szkatuka Proces nr 3: Twrczy warsztat Proces nr 4: Rzeczywisto wirtualna Proces nr 5: Gra w prosperowanie Proces nr 6: Proces medytacji Proces nr 7: Praca ze snami Proces nr 8: Ksiga pozytywnych aspektw Proces nr 9: Ukadanie scenariusza Proces nr 10: Proces Papierowej Serwetki Proces nr 11: Planowanie segmentowe Proces nr 12: Czy nie byoby mie, gdyby...? Proces nr 13: Ktr myl odczuwasz lepiej? Proces nr 14: Proces usuwania nieadu Proces nr 15: Proces portfela Proces nr 16: Przesuwanie wibracji Proces nr 17: Proces Koa Koncentracji Proces nr 18: Miejsce odczuwania Proces nr 19: Uwalnianie oporu, by uwolni si od dugw Proces nr 20: Przeka to managerowi Proces nr 21: Odzyskiwanie naturalnego stanu zdrowia Proces nr 22: Posuwanie si w gr emocjonalnej skali Zakoczenie Sownik O Autorach

65 67 71 75 77 83 88 90 95 98 102 104 106 110 112 116 119 121 125 130 132 136 137 142 147 147

Wyrazy Uznania dla Nauk Abrahama i ksiki Pro, a Bdzie Ci Dane


Jest to jasna i prosta, a jednoczenie jedna z najbardziej skutecznych ksiek, jakie kiedykolwiek czytaem. Zawarte w niej treci mog zmieni cakowicie ludzkie ycie. Wszystko za jest przekazane z tak mioci! Ta ksika jest yciowym Skarbem". Neale Donald Walsch, autor Rozmw z Bogiem

Od dziesiciu lat jestem entuzjast nauk Abrahama. Te nauki ogromnie pomogy osobicie mnie oraz mojej rodzinie". Christiane Northrup, autorka Women's Dobies, Women's Wisdom Jedn z najbardziej wartociowych rzeczy, jak daje nam ksika Pro, a Bdzie Ci Dane, s przekazane przez Abrahama dwadziecia dwa potnie dziaajce procesy. Su one osiganiu celw. Niezalenie od tego, w jakim miejscu si znajdujemy, te procesy mog poprawi jako naszego ycia. Kocham t ksik, kocham te Esther i Jerry'ego Hicks!" Louise L. Hay, autorka Moesz uzdrowi swoje ycie To jest wspaniaa ksika! Ja wraz z moj on korzystalimy przez wiele lat z tych wanych i niezwykle praktycznych nauk Abrahama. Wierzymy, e ty take skorzystasz. Polecamy t ksik wszystkim naszym przyjacioom!" Dr John Gray, autor Mczyni s z Marsa, Kobiety s z Wenus ...ta publikacja to kamie milowy... masz szczcie pozna mylenie osb, ktre s na stae poczone ze rdem Energii. Ponadto autorzy s gosami Ducha i posuguj si zrozumiaym jzykiem, ktry natychmiast moesz przeoy na dziaania. Otrzymujesz wzorzec, za pomoc ktrego moesz zrozumie i ksztatowa swj wasny los". Dr Wayne W. Dyer autor The Power of Intention Nauki Abraham-Hicks zainspiroway mnie do osignicia nowego, wspaniaego poziomu: jasnoci, pewnoci, pasji, nowych celw. Studiuj te przekazy cigle i polecam je kademu. S one niezwykle skuteczne i su transformacji. Zastosuj je w praktyce, a twoje ycie odnowi si i stanie szczliwe". Alan Cohen autor A Deep Breath of Life Te niezwykle gbokie, a jednoczenie proste i praktyczne nauki Abrahama pozwol ci zaufa twemu wewntrznemu kompasowi i skieruj ci ku najwspanialszej przygodzie. Pro, a Bdzie Ci Dane jest map, dziki ktrej moesz podrowa ku radosnemu yciu". Jack Canfield wspautor serii ksiek Balsam dla duszy Jest to jedna z najlepszych ksiek, dotyczcych spenienia pragnie, jakie udao mi si przeczyta. Podoba mi si, e ksika ukazuje gbokie prawdy w tak prosty sposb! Ksika rozbrzmiewa dwikami mioci, wsparcia i pozytywnej energii. Rozdaj egzemplarze Pro, a Bdzie Ci Dane wszystkim swoim znajomym. Kocham t ksik i zdecydowanie polecam". Dr Doreen Virtue autorka bestselleru Uzdrawianie z Anioami

Ta ksika dedykowana jest wszystkim, ktrzy poszukuj zdrowia i owiecenia; ktrzy zadaj pytania - Rykowi i Renacie, jak rwnie trzem czarujcym dzieciom naszych dzieci, ktre s przykadem tego, czego ta ksika naucza: Laurei (l. 5), Kevin (l. 3), Kate (l. 2), ktre jeszcze nie pytaj, poniewa jeszcze nie zapomniay. Te nauki s rwnie specjalnie dedykowane Louise Hay, ktra szerzy na caym wiecie zasady Dobrego Samopoczucia, Zdrowia i Pomylnoci. To ona poprosia nas o napisanie tej obszernej ksiki, ktra zawiera Nauki Abrahama.

Sowo wstpne
Dr Wayne W. Dyer autor bestselleru The Power of Intention"

Ksika, ktr trzymasz w rku, zawiera najbardziej potne nauki, ktre s dostpne dzisiaj na tej planecie. Osobicie zostaem gboko poruszony przekazem, ktry prezentuje Abraham na kartach tej ksiki, jak rwnie na kasetach, dostarczanych przez Esther i Jerry'ego przez ostatnie 18 lat. Czuj si zaszczycony tym, e Abraham poprosi mnie o napisanie krtkiej przedmowy do ksiki, ktr uwaa za kamie milowy. Jest to wyjtkowa publikacja. Masz szczcie pozna mylenie osb, ktre s na stae poczone ze rdem Energii. Ponadto autorzy s gosami Ducha i posuguj si zrozumiaym jzykiem, ktry natychmiast moesz przeoy na dziaania. Otrzymujesz wzorzec, za pomoc ktrego moesz zrozumie i ksztatowa swj wasny los. Jeeli nie jeste w tej chwili gotw do czytania i stosowania tej wielkiej mdroci, to zachcam ci, aby po prostu nosi t ksik przy sobie przez kilka tygodni. Pozwl, by energia, ktr zawiera ksika, rozpucia wszelki opr, pojawiajcy si w twoim ciele i umyle. Pozwl, by wesza ona w rezonans z wewntrzn przestrzeni, ktra pozbawiona jest formy oraz granic - z twoj dusz. Abraham nazwie to wibracyjnym poczeniem z twoim rdem. Istniejemy w wibrujcym Wszechwiecie. Einstein stwierdzi, e: Nic si nie wydarza, dopki nie pojawi si ruch". Oznacza to, e wszystko wibruje w obszarze specyficznej, mierzalnej czstotliwoci. Jeeli rozbijemy ten trway, materialny wiat na mniejsze, drobniejsze komponenty ujrzymy, e ta trwaa materia jest tylko tacem czsteczek w pustej przestrzeni. Kiedy zejdziemy na poziom najdrobniejszych czstek, odkryje, e emanuj one ze rda o niezwykle szybkiej wibracji. Ta najwysza i najszybsza energia zwana jest rdem Energii. Z tej wibracji wyaniasz si ty, kada osoba i caa rzeczywisto: ciaa, rzeczy, umysy i ego. Kiedy oddzielamy si od tego rda Energii, wkraczamy w wiat naszych problemw, chorb, niedostatkw i lkw. Nauki Abrahama pomagaj nam wrci do rda, z ktrego pochodz, do ktrego powracaj wszelkie rzeczy. Podaem przybliony opis tego rda Energii w mojej ksice The Power of 5

Intention. Abraham przekazuje ci t owiecajc mdro i podkrela korzyci, ktre pyn z penego poczenia ze rdem. Z tego powodu prezentowan ksik nazywam wydawniczym kamieniem milowym. Pozostajesz w bezporednim, wiadomym kontakcie z grup uczciwych Istot, ktre maj na uwadze jedynie twoje dobro. One przypominaj ci, e pochodzisz ze rda dobra. Te Istoty informuj ci, e do ciebie naley wybr. Moesz wybra przywoanie energii o wysokich wibracjach i pozwoli jej swobodnie wpyn w kady aspekt swego ycia. Moesz te oprze si jej, a wtedy pozostaniesz oddzielony od tego, co ywi i dostarcza mioci. Przekaz jest zaskakujcy, a jednoczenie prosty: pochodzisz ze rda mioci i dobrobytu. Kiedy dostosowujesz si do tej energii pokoju i mioci, wwczas odzyskujesz moc swego rda. Ta moc pozwala ci spenia pragnienia, przywouje pomylno, przyciga obfito. Obdarza ci take Boskim przewodnictwem w formie waciwych ludzi i waciwych okolicznoci. Tak wanie dziaa twoje rdo. Poniewa ty sam pochodzisz z tego rda, moesz czyni to samo. Spdziem cay dzie z Esther i Jerrym i wysuchaem setek przekazw, pochodzcych od Abrahama. S to przekazy z pierwszej rki. Rozpoczynacie podr, ktra moe odmieni wasze ycie. T podr oferuj wam dwie najbardziej autentyczne i czyste duchowo osoby, jakie kiedykolwiek napotkaem. Jerry i Esther Hicks s pod ogromnym wraeniem roli, jak odgrywaj w przekazie nauk. Podobnie jak ja, piszc t przedmow. Zachcam was do uwanego czytania tych sw i do natychmiastowego ich stosowania. Te sowa potwierdzaj pewn obserwacj, ktr dziel si od wielu lat: Kiedy zmienisz swj sposb patrzenia na rzeczy, zobaczysz, e rzeczy zmieniaj si". Bdziesz mg zobaczy i dowiadczy, jak wiat zmienia si na twoich oczach. Jest to wiat tworzony przez rdo Energii, ktre chce, by si z nim ponownie poczy i y zdrowo i radonie. Dzikuj, Abraham, e pozwolie mi napisa kilka sw do tej cennej, bardzo cennej ksiki. Kocham ci - KOCHAM WAS WSZYSTKICH - Wayne

Jerry Hicks W chwili, gdy zaczynam pisa przedmow, wiato soca rozlewa si wzdu wybrzea. Wody Oceanu Spokojnego maj o tej porze dnia odcie indygo. Ten obraz odpowiada gbokiej przyjemnoci, ktr odczuwam, gdy wyobraam sobie wartoci, ktre stan si waszym udziaem w trakcie lektury tej ksiki. Pro, a Bdzie Ci Dane jest z pewnoci ksik, ktra ukazuje, e proszenie" zawsze spotyka si z odpowiedzi Wszystkiego-Co-Jest. Ksika przede wszystkim mwi o tym, jak mamy prosi, by otrzymywa. Jest to pierwsza ksika, ktra posuguje si tak jasn terminologi. Daje nam proste i praktyczne formuy okrelajce, w jaki sposb naley prosi i jak otrzymywa. Moemy otrzyma wszystko, czego pragniemy. Jaki czas temu poszukiwaem wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o sens tego wszystkiego. Odkryem wwczas sowo niewysowiony (niewypowiedziany), co oznacza niemoliwy do ujcia przy pomocy sw". To sowo wspgrao z wnioskiem, do ktrego doszedem. Zauwayem, e im bardziej zbliamy si do poznania rzeczywistoci Nie-Fizycznej", tym mniej jest sw, przy pomocy ktrych moemy j jasno opisa. Dlatego kady stan penego poznania jest te stanem niewyraalnym. Inaczej mwic, przebywajc w rzeczywistoci przestrzenno-czasowej nie moemy wyrazi przy pomocy sw rzeczywistoci Nie-Fizycznej. 6

W cigu naszej historii mielimy okazj przechodzi przez szereg filozofii, religii, opinii i przekona. Tysice tysicy mylicieli wycigao wnioski i przekazywao swoje przekonania nastpnym pokoleniom. Nie potrafilimy jednak znale fizycznych sw, ktre pozwoliyby nam wyrazi rzeczywisto Nie-Fizyczn. W pisanej historii ludzkoci znajduj si dokumenty potwierdzajce, e pewne osoby wiadomie komunikoway si z Nie-Fizyczn Inteligencj. Niektre z tych osb byy czczone, inne za wyklinane. Jednak wikszo z nich (prawdopodobnie z powodu obawy przed potpieniem, a nawet uwizieniem) decydowaa si nie przekazywa innym swoich objawie. Mojesz, Jezus, Mahomet, Joanna d'Arc, Joseph Smith (by wymieni kilka postaci dobrze znanych w krgu kultury zachodniej) byli odbiorcami przekazw pochodzcych od Nie-Fizycznej Inteligencji. Wikszo z nich doznaa przedwczesnej i okrutnej mierci. Cho kady z nas dowiadcza jakiej formy Nie-Fizycznego przewodnictwa, tylko niewiele osb otrzymuje przekazy dostatecznie jasne, by mona je przeoy na nasze fizyczne sowa. Spord tych osb jedynie kilka decyduje si na podzielenie si swymi dowiadczeniami z innymi. Przekazuj wam t informacj jako wprowadzenie do lektury ksiki. Moja ona, Esther, jest jedn z tych rzadko spotykanych osb, ktre potrafi odpry swj wiadomy umys na tyle, by otworzy si na przyjcie Nie-Fizycznych odpowiedzi na wszelkie stawiane pytania. Esther otrzymaa szereg myli (a nie sw). Podobnie jak tumacz jzyka hiszpaskiego na angielski syszy myl ujt w hiszpaskie sowa, a nastpnie przekada myl (a nie sowa) na sowa angielskie, Esther bezporednio przekada Nie-Fizyczn myl na fizyczne, sowne odpowiedniki, istniejce w jzyku angielskim. Zauwacie, prosz, e nie zawsze mona znale fizyczne, angielskie sowa, przy pomocy ktrych mona wyrazi Nie-Fizyczne myli, ktre otrzymuje Esther. Dlatego czasami wprowadza ona nowe kombinacje sw, jak rwnie uywa standardowych sw w inny sposb (na przykad piszc je wielk liter). Chce poprzez to uzyska moliwo wieego spojrzenia na ycie. Z tego wzgldu przygotowalimy na kocu ksiki krtki Sownik. Pomaga on w wyjanieniu nietypowego uycia typowych sw. Przykadowo, istnieje powszechnie uywane sowo well-being = stan bycia szczliwym, zdrowym, zasobnym. Natomiast niecodzienna filozofia, ktr przekazuje Abraham, jest przeoona na jzyk angielski jako Well-Being. To pojcie odnosi si do Uniwersalnego, Nie-Fizycznego Dobrostanu, ktry w naturalny sposb pynie w kierunku kadego z nas, jeli tylko nie stawiamy temu procesowi przeszkd. W tekcie ksiki pocztkowo bierzemy w cudzysw ukute przez nas terminy, ktrych nie mona znale w adnym sowniku, lecz ktrych znaczenie jest oczywiste - jak emocjonalne przecienie" (overhelment") czy koniec, koczenie" (endedness"). Od 1986 roku jedzimy z Esther do okoo pidziesiciu miast, prowadzc warsztaty. Kady uczestnik moe dyskutowa czy stawia pytania na kady temat. Nie istniej zakazane zagadnienia. Przychodzi tysice ludzi: z rnych grup etnicznych, reprezentujcych rne style ycia i o rnej orientacji wiatopogldowej... Wszyscy oni w jaki sposb chc poprawi swoje ycie lub pomc innym w osigniciu tego. Dla tysicy osb, ktre prosiy o wicej, zostay przekazane odpowiedzi od Nie-Fizycznej Inteligencji poprzez Esther Hicks. Rozwina si filozofia Dobrostanu i w ten sposb powstaa ta ksika (take ze wzgldu na proby wielu osb takich jak ty). Serce tych nauk stanowi najbardziej potne prawo, jakie dziaa we Wszechwiecie - Prawo Przycigania. W cigu ostatnich dziesiciu lat opublikowalimy wikszo nauk Abrahama w naszym kwartalniku Nauka wiadomego Stwarzania (The Science of Deliberate Creation). Podejmowalimy tam tematy, ktre wynikay z pyta stawianych nam przez uczestnikw Warsztatw Sztuki Przyzwalania. Ta filozofia znajduje si w procesie cigego rozwoju, poniewa pojawiaj si z waszej strony kolejne pytania. Ta ksika jest podrcznikiem praktycznej duchowoci. Jest to ksika informujca, jak naley to robi: w jaki sposb moesz mie wszystko, czego potrzebujesz. Ta ksika rwnie informuje ci, jak unika tego, czego nie chcesz. Jerry 7

Wprowadzenie do Nauk Abrahama

Esther Hicks

Ona rozmawia z duchami!" - powiedzieli nasi przyjaciele. Ona bdzie tutaj w nastpnym tygodniu i moecie si z ni umwi na spotkanie; moecie wtedy pyta, o co chcecie". O nie, to jest ostatnia rzecz, na ktr si chc zdecydowa - pomylaam. W tym samym momencie usyszaam, jak mj m, Jerry, mwi: Chtnie si z wami spotkamy. Co wy na to?". Zdarzyo si to w 1984 roku, cztery lata po naszym lubie. W tym czasie nie byo midzy nami adnych sprzeczek czy nieporozumie. Bylimy dwiema radosnymi osobami, ktre yj szczliwie ze sob i ktre zgadzaj si ze sob na wszelkie tematy. Odczuwaam jedynie dyskomfort w sytuacji, gdy Jerry zaczyna opowiada przyjacioom histori sprzed dwudziestu lat, dotyczc jego dowiadcze z magicznym stolikiem. Kiedy zdarzao si to w restauracji, uprzejmie (lub czasami mniej uprzejmie) przepraszaam towarzystwo i szam do toalety, do baru lub te do samochodu. Czekaam przez pewien czas, a byam pewna, e Jerry zakoczy swoj opowie. Na szczcie Jerry wreszcie przesta opowiada te historie, kiedy znajdowaam si w jego pobliu. Nie byam w modoci osob, ktr mona nazwa religijn. Chodziam jednak na lekcje religii, gdzie powsta we mnie bardzo silny strach przed zem oraz diabem. Nie jestem pewna, czy to osoby uczce nas religii koncentroway si gwnie na takich tematach. Do powiedzie, e ten strach utrwali si w moim umyle. Zgodnie z tym, czego zostaam nauczona, starannie unikaam kontaktu z wszelkimi zjawiskami, ktre mogyby mie zwizek z diabem. Pewnego razu jako moda kobieta ogldaam film w samochodzie, na wolnej przestrzeni. W pewnym momencie spojrzaam na ekran, ktry znajdowa si z tyu za mn. Zobaczyam przeraajc scen z filmu Egzorcysta (jest to film, ktrego celowo unikaam). To, co zobaczyam, tak bardzo wpyno na mnie, e przez kilka tygodni niy mi si koszmary. Ma na imi Sheila" - powiedzia pewien nasz przyjaciel do Jerry'ego. - Umwi was na spotkanie i wtedy powiadomi".

Przez kilka nastpnych dni Jerry zapisywa pytania. Powiedzia, e niektre z nich pochodz jeszcze z okresu, kiedy by dzieckiem. Ja nie napisaam swojej listy. Odwrotnie, walczyam z myl, czy w ogle tam jecha. Znalelimy si na drodze prowadzcej do piknego domu w centrum Phoenix, w Arizonie. Pamitam, e mylaam: W co ja si pakuj? Podeszlimy do drzwi wejciowych. Przywitaa nas bardzo mia kobieta i wprowadzia do adnego pokoju, gdzie mielimy poczeka na nasz rozmow. Dom by duy i piknie, cho prosto umeblowany. Panowa w nim spokj. Pamitam, e bya to atmosfera pena czci, niczym w kociele. W pewnym momencie otworzyy si drzwi wejciowe i weszy dwie mie kobiety, ubrane w jasne, kolorowe baweniane koszule i spdnice. Wyglday one na szczliwe, rzekie osoby. Poczuam si nieco lepiej. By moe nie bdzie tak le. Wkrtce zostalimy zaproszeni do przyjemnej sypialni. W pobliu ka ustawiono trzy krzesa. Sheila siedziaa na jego krawdzi. Jej asystent siedzia na jednym z krzese. Na maym stoliku by umieszczony magnetofon. Ja oraz Jerry usiedlimy na dwch pozostaych krzesach. W mylach dodawaam sobie odwagi. Asystent wyjani, e Sheila wejdzie w stan relaksu i uwolni si od swojej wiadomoci. Wwczas Theo, istota Nie-Fizyczna, bdzie z nami rozmawia. Moemy wtedy stawia wszelkie pytania. Sheila leaa na ku w pobliu nas i gboko oddychaa. Wkrtce niezwykle brzmicy gos powiedzia: To jest pocztek. Czy macie pytania?". Spojrzaam na Jerry'ego, majc nadziej, e on zacznie. Jerry pochyli si do przodu. By gotw zada pierwsze pytanie. Rozluniam si, kiedy pierwsze sowa Theo popyny z ust Sheili. Wiedziaam, e syszymy gos Sheili. Zdawaam jednoczenie sobie spraw z tego, e rdem tych wspaniaych odpowiedzi bya jaka inna istota. Jerry powiedzia, e gromadzi te pytania od pitego roku ycia. Stawia je tak szybko, jak potrafi. Czas 30 minut, przeznaczony na spotkanie, min bardzo szybko. Nie powiedziaam ani jednego sowa, jednak poczuam ogromne odprenie. Dowiadczaam tak dobrego samopoczucia jak nigdy przedtem. Kiedy znalelimy si w naszym samochodzie, powiedziaam do Jerry'ego: Chc tu jutro wrci. Chciaabym zada kilka pyta". Jerry by zadowolony, e moemy spotka si jeszcze raz. Mia, bowiem na swojej licie jeszcze wicej pyta. Nastpnego dnia w poowie spotkania Jerry niechtnie odda mi gos. Wtedy zapytaam Theo: W jaki sposb moemy bardziej skutecznie osiga nasze cele?". Odpowied brzmiaa: Medytacja i afirmacje". Pomys medytacji w ogle mi nie pasowa. Nie znaam te adnych osb, ktre by si zajmoway medytacj. To sowo przywodzio mi na myl ludzi, ktrzy le na kach z gwodziami, chodz po arze, stoj przez cae lata na jednej nodze lub ebrz na lotniskach. Dlatego zapytaam: Co rozumiesz przez medytacj?". Odpowied bya krtka, a sowa odczuam w przyjemny sposb: Usid w spokojnym miejscu, w lune ubranie i skoncentruj si na oddechu. Twj umys bdzie wdrowa. Uwolnij si od myli i skup si na oddechu. Korzystnie bdzie, jeli wykonywa bdziecie to razem. Bdzie w tym wicej mocy". Czy moesz przekaza nam afirmacj, ktrej moglibymy z powodzeniem uywa?" poprosilimy. Ja (wypowiedz swoje imi) widz i przycigam do siebie, poprzez bosk mio, Istoty, ktre poszukuj owiecenia. Dzielenie si podniesie nas na wyszy poziom. Kiedy usyszaam te sowa, poczuam, e przenikny one do gbi mojej istoty. Przepyno przeze mnie, nieznane wczeniej, uczucie mioci. Znikn strach. Ja oraz Jerry poczulimy si doskonale. Czy powinnimy przywie na spotkanie z tob nasz crk?" - zapytaam. Jeeli ona tego chce, ale nie jest to konieczne, poniewa wy jestecie kanaami przekazu". 9

To stwierdzenie nie miao dla mnie w ogle adnego sensu. Miaam ju ponad 30 lat, a nie pojawiy si adne sygnay wiadczce o podobnych zdolnociach. Magnetofon wyczy si i poczulimy si nieco rozczarowani, e to niezwyke spotkanie dobiego koca. Asystent zapyta, czy mamy jeszcze jakie ostatnie pytanie. Czy chcecie zna imi waszego duchowego przewodnika?" Osobicie nigdy bym o to nie zapytaa, poniewa nigdy nie syszaam okrelenia duchowy przewodnik. Wydao mi si jednak, e jest to dobre pytanie. Wierzyam bowiem w ide anioa stra. Dlatego powiedziaam: Tak, prosz, podaj mi imi mego duchowego przewodnika". Theo odpowiedzia: Powiedziano nam, e bdzie ci to przekazane bezporednio. Bdziesz miaa dowiadczenie jasnosyszenia i wtedy dowiesz si". Co to jest dowiadczenie jasnosyszenia? - zastanawiaam si. Zanim zdyam zapyta o to, Theo powiedzia na zakoczenie: Bg bogosawi was swoj mioci". Po czym Sheila otworzya oczy i usiada na brzegu ka. Nasza niezwyka rozmowa z Theo zakoczya si. Opucilimy ten dom i ruszylimy w kierunku punktu widokowego, pooonego na wzgrzach, ktre otaczaj Phoenix. Oparlimy si o samochd i wpatrywalimy si w zachodzce soce. Nie rozpoznawalimy jeszcze gbokiej przemiany, ktra w nas zachodzia. Wiedzielimy tylko, e czujemy si wspaniale. Po powrocie do domu miaam dwie silne potrzeby: chciaam medytowa, cokolwiek miaoby to znaczy; chciaam te pozna imi mego duchowego przewodnika. Przebralimy si, zasonilimy okna i siedlimy w dwch bujanych fotelach naprzeciwko siebie. Oddzielaa nas etaerka. Theo zachci nas, abymy medytowali razem. Wydawao mi si to dziwne. Ta etaerka pomagaa nieco ukry t niewygod. Pamitaam instrukcj, ktrej udzieli Theo: Usid w spokojnym pomieszczeniu, w wygodne ubranie i skoncentruj si na oddechu. Nastawilimy stoper na 15 minut, zamknam oczy i zaczam wiadomie oddycha. W umyle utrzymywaam pytanie: Kto jest moim duchowym przewodnikiem?". Liczyam swoje oddechy. W pewnej chwili moje ciao zaczo drtwie. Nie mogam odrni nosa od palcw stp. Byo to dziwne, lecz interesujce uczucie i podobao mi si. Zaczam czu, jakby moje ciao powoli obracao si, chocia cay czas siedziaam w fotelu. Stoper wczy si i zaskoczy nas. Powiedziaam: Zrbmy to znowu". Ponownie zamknam oczy, liczyam oddechy i poczuam odrtwienie caego ciaa. Ponownie wczy si stoper. Zrbmy to jeszcze raz" - powiedziaam. Ponownie nastawilimy stoper na 15 minut. Ponownie poczuam drtwienie caego ciaa. Tym razem jednak odniosam wraenie, jakby co oddychao poprzez moje ciao". Poczuam to jako gwatowne uczucie mioci, ktre rozszerzao si ze rodka mego ciaa na zewntrz. Co za wspaniae wraenie! Jerry sysza, jak wydaj dwiki doznawanej przyjemnoci. Pniej powiedzia, e wygldao to, jakby moje ciao wykrcao si w ekstazie. Kiedy zadzwoni stoper i wyszam z medytacji, moje zby uderzay o siebie. Chocia waciwym sowem wydaje si by dzwoniy. Trwao to prawie godzin. W tym czasie prbowaam powrci do normalnego stanu wiadomoci. W tamtym momencie nie rozumiaam, co si dzieje. Teraz jednak wiem, e by to mj pierwszy kontakt z Abrahamem. Wiedziaem jednak, e to dowiadczenie byo bardzo dobre! Chciaam je powtrzy. Podjlimy decyzj, e bdziemy medytowa kadego dnia przez 15 minut. Nie opucilimy ani jednego dnia przez nastpne 9 miesicy. Za kadym razem odczuwaam odrtwienie i uczucie wyzwolenia. Nie zdarzyo si jednak nic nadzwyczajnego. W 1985 roku bezporednio przed witem Dzikczynienia podczas medytacji moja gowa zacza delikatnie koysa si z jednej strony na drug. Trwao to przez kilka nastpnych medytacji. To uczucie przypominao latanie. Trzeciego dnia zorientowaam si, e gowa nie porusza si w sposb przypadkowy. Wydawao si, e mj nos pisze w powietrzu litery: M - N - O- P". Jerry" - krzyknam - pisz moim nosem litery!". Te sowa wywoay gwatowne uczucia. Cae ciao pokryo si gsi skrk. 10

Jerry sign po notes i zacz zapisywa litery, ktre mj nos pisa w powietrzu: JESTEM ABRAHAM. JESTEM TWOIM DUCHOWYM PRZEWODNIKIEM. Ta Istota mwia o sobie w liczbie mnogiej, poniewa bya wyrazem wiadomoci Zbiorowej. Dowiedziaam si, e pocztkowo przemawia do mnie w liczbie pojedynczej, poniewa spodziewaam si, e mj przewodnik duchowy jest pojedyncz istot. Jednak jest to grono Istot, ktre przemawiaj jednym gosem po uzgodnieniu swoich myli. Cytuj: Abraham nie jest pojedyncz wiadomoci, ktr mona porwna do was, ktrzy przebywacie w pojedynczych ciaach fizycznych. Abraham jest wiadomoci Zbiorow. Jest to Nie - Fizyczny Strumie wiadomoci. Kiedy zadajesz pytanie, odpowied napywa z wielu punktw. Skupia si ona w jednej osobie - Esther - ktra interpretuje i artykuuje nasz przekaz. Wydaje si, e jest to pojedyncza odpowied. Jednak my jestemy Istotami wielowymiarowymi, o wielu obliczach. Jestemy wieloma wiadomociami. Abraham wyjani, e nie szepc do mego ucha poszczeglnych sw, lecz przekazuj zesp myli podobnych do sygnaw radiowych. Przekaz ten odbieram na poziomie niewiadomym. Nastpnie przekadam ten zesp myli na odpowiedniki sowne. Abraham wyjani, e ju od duszego czasu przesya mi ten zesp myli. Ja jednak zbyt cile stosowaam si do instrukcji Theo, ktra brzmiaa: Kiedy twj umys wdruje, uwolnij si od myli i skoncentruj na oddechu. Kiedy nadchodzia myl od Abrahama, ja szybko od niej si uwalniaam i powracaam do oddechu. Wydaje mi si, e jedyn drog, ktr mogli do mnie dotrze, byo pisanie nosem liter w powietrzu. Abraham powiedzia te, e uczucie radoci, ktre pojawio si we mnie, byo spowodowane rozpoznaniem, e nawizalimy wzajemny kontakt. Proces komunikacji midzy nami szybko rozwija si wcigu nastpnych tygodni. Pisanie liter przy pomocy nosa byo bardzo wolnym procesem. Jednak Jerry by tak zafascynowany moliwoci korzystania z tego jasnego rda informacji, e budzi mnie w nocy, by postawi Abrahamowi pytanie. Pewnego wieczoru odczuam silne wraenia, ktre objy moje ramiona, rce i palce. Moja rka zacza rytmicznie uderza w pier Jerry'ego, kiedy razem leelimy w ku ogldajc telewizj. Rce nadal rytmicznie poruszay si. Poczuam w tym momencie potrzeb, by pj do mojej elektrycznej maszyny do pisania. Pooyam donie na klawiaturze. Dziao si to tak, jakby kto wiedzia, w jaki sposb mona wykorzysta maszyn do pisania. Moje rce zaczy pisa: Jestem Abraham. Jestem przewodnikiem duchowym. Jestem, by z tob wsppracowa. Kocham ci. Napiszemy wsplnie ksik. Odkrylimy, e mog pooy rce na klawiaturze, a potem zrelaksowa si jak w czasie medytacji. Wtedy Abraham moe odpowiada na wszelkie pytania, jakie stawia Jerry. Byo to wspaniae dowiadczenie. (Od tej chwili bd zwraca si do Abrahama w liczbie mnogiej). Byli oni niezwykle inteligentni, kochajcy i dostpni! W kadym czasie, dniem i noc, byli obecni, by rozmawia z nami. Pewnego popoudnia jechaam szerok tras poprzez Phoenix. Zaczam odczuwa specyficzne wraenia w ustach i karku zblione do ziewania. By to bardzo silny impuls, ktrego nie mogam pohamowa. Znajdowalimy si pomidzy dwiema ciarwkami i wydawao si, e one na nas wjad. W tym momencie z moich ust po raz pierwszy wyrway si sowa Abrahama: Zjed na bok!". Zjechalimy z autostrady i zaparkowalimy obok. Miaam zamknite szczelnie oczy, a moja gowa poruszaa si rytmicznie. Abraham odpowiada na pytania, ktre stawia Jerry. Jak to si stao, e tak wspaniae rzeczy mogy mi si przydarzy? Czasami, kiedy o tym myl, nie wydaje mi si to moliwe. Wydaje si to baniow opowieci, niczym wypowiadanie ycze w trakcie pocierania magicznej lampy. Innym razem wydaje si to by najbardziej naturalnym i logicznym dowiadczeniem, jakie moe istnie w tym wiecie. Czasami trudno mi sobie uwiadomi, jak wygldao moje ycie przed nawizaniem kontaktu z Abrahamem. Mog powiedzie, e poza kilkoma wyjtkami, zawsze byam szczliw osob. 11

Miaam wspaniae dziecistwo, wolne od cikich przey. Rodzice kochali mnie i moje dwie siostry. Jak wspomniaam, pobralimy si z Jerrym przed czterema laty, ylimy szczliwie. Nie odbieraam siebie jako osoby, ktra miaa wiele pyta. Nie stawiaam wielu pyta i nie formuowaam zdecydowanych opinii. Natomiast Jerry mia wiele gorcych pyta. Bardzo duo czyta i szuka narzdzi oraz technik, przy pomocy ktrych mgby pomaga innym. Nie znam adnej innej osoby, ktra tak jak Jerry pragnaby pomaga innym w osiganiu szczliwego ycia. Abraham wyjani, e stanowimy doskonae poczenie cech, ktre gwarantuj dobr wspprac. Potne pragnienie Jerry'ego, by pomaga innym, przywoao uwag Abrahama. Ja natomiast byam wolna od opinii i strachu, a dziki temu mogam odbiera informacje, ktrych potrzebowa Jerry. Jerry odczuwa entuzjazm podczas pierwszych spotka z Abrahamem. Zrozumia bowiem gbi ich mdroci i jasno przekazu. W cigu wszystkich tych lat jego entuzjazm ani troch nie osab. Na pocztku nie rozumielimy, o co chodzi. Nie wiedzielimy, z kim rozmawiam. To dowiadczenie byo poruszajce, zachwycajce i tajemnicze. Byo te tak dziwne, e wikszo ludzi nie mogaby tego zrozumie. Ludzie prawdopodobnie nie chcieliby tego zrozumie. Dlatego prosiam Jerry'ego, by nikomu nie mwi o naszej tajemnicy. Jest oczywistym, e Jerry nie dotrzyma danego sowa, ale nie mam do niego o to alu. Bardzo czsto syszelimy od ludzi, ktrzy spotkali si z Abrahamem poprzez nasze ksiki, video, nagrania i warsztaty: Dzikuj, e przypomnielicie mi o tym, o czym zawsze wiedziaem. To pomogo mi zebra razem wszystkie czci prawdy, ktre napotkaem w cigu mego ycia. Pomogo mi to odnale oglny sens!". Abraham nie jest zainteresowany przepowiadaniem naszej przyszoci, cho sdz, e wiedz o niej. S oni nauczycielami, ktrzy prowadz nas ku naszym celom. Wyjaniaj, e nie jest ich zadaniem decydowanie o naszych pragnieniach. Ich praca polega na pomaganiu nam w realizacji naszych pragnie. Abraham mwi: Abraham nie kieruje was ku okrelonym celom. Chcemy, abycie samodzielnie podejmowali decyzje odnonie wasnych pragnie. Chcemy tylko, abycie odkryli drog realizacji wasnych pragnie. Najbardziej podoba mi si wypowied pewnego nastolatka. Zada on Abrahamowi pewne pytania. Mwi on: Na pocztku nie wierzyem, e Esther rzeczywicie dokonuje przekazu od Abrahama. Wysuchaem jednak odpowiedzi, ktre zostay nagrane na tam. Wiem, e Abraham jest rzeczywistoci. W wypowiedziach bowiem nie byo adnego osdzania. adna osoba nie moe by tak mdra, uczciwa i wolna od osdzania". Dla mnie ta przygoda z Abrahamem jest tak pikna, e brak mi sw, by to wyrazi. Osignam dziki temu wspaniae samopoczucie. Uwielbiam to subtelne przewodnictwo, ktre daje mi poczucie mocy. Lubi patrze na to, jak ulego poprawie ycie wielu naszych drogich przyjaci (i nowych przyjaci), dziki zastosowaniu tego, czego uczy ich Abraham. Lubi, kiedy te wspaniae Istoty przekazuj mi swoje myli, kiedy tylko stawiam im pytania. Chc bowiem nam pomaga w rozumieniu. (Na marginesie: Po upywie wielu lat od naszego spotkania z Sheil i Theo, Jerry spojrza do sownika. Z radoci oznajmi: Theo oznacza Bg. Jakie to jest doskonae!". Umiechnam si, wspominajc dzie, ktry by tak wanym punktem zwrotnym w naszym yciu. Obawiaam si spotkania ze zem, doznaam natomiast rozmowy z Bogiem!) W pocztkowym okresie naszej pracy z Abrahamem nasi suchacze chcieli, abymy wyjanili nasz relacj z tymi Nie-Fizycznymi Istotami. Jak doszo do tego spotkania? Jak wyglda wasz kontakt? Dlaczego wybrali wanie was? Jak si czujecie jako osoby, ktre przekazuj tak gbok mdro?" Ja i Jerry przeznaczamy jaki czas na pocztku kadego wykadu czy wywiadu radiowego lub telewizyjnego, by odpowiedzie na te pytania. 12

Niecierpliwi si jednak. Chc si odpry, by pozwoli pyn wiadomoci Abrahama. Jest to bowiem prawdziwy powd naszej aktywnoci. W kocu nagralimy Wprowadzenie do Nauk Abrahama, gdzie podajemy szczegy dotyczce tego, w jaki sposb powstao i rozwino si nasze dowiadczenie (znajdziecie to na www.abrahamhicks.com). Cieszymy si bardzo, e moglimy otrzyma i wykorzysta ten przekaz. Tego ranka Abraham powiedzia do mnie: Esther, jestemy wiadomi tego, jakie pytania promieniuj z masowej wiadomoci planety. Tutaj, poprzez ciebie, z radoci odpowiadamy na te kwestie. Odpr si i ciesz si ze wspaniaych treci tej ksiki. Dlatego chc si teraz zrelaksowa i pozwoli Abrahamowi, by pisa dla was t ksik. Myl, e oni wyjani wam, kim s. Waniejsze jest jednak to, e pomog wam zrozumie, kim jestecie. Moim yczeniem pozostaje, by wasze spotkanie z Abrahamem byo tak dla was znaczce jak dla nas. Z mioci Esther

To, o czym my wiemy, A o czym ty moge zapomnie, A jest wane, aby pamita

Potga dobrego samopoczucia W chwili obecnej

Nazywamy si Abraham i mwimy do was z wymiaru Nie-Fizycz-nego. Musicie zrozumie, e wy take pochodzicie z tego samego wymiaru, co i my. Dlatego nie rnimy si zbytnio. Wasz wiat fizyczny stanowi projekcj Nie-Fizycznego. W rzeczywistoci ty i twj fizyczny wiat jestecie przejawem Nie-Fizycznego rda Energii. W wymiarze Nie-Fizycznym nie uywamy sw, gdy nie mamy potrzeby mwienia. Nie mamy te jzykw, przy pomocy ktrych mwimy, ani te uszu, za pomoc ktrych syszymy. A jednak komunikujemy si ze sob w sposb doskonay. Nasz Nie-Fizyczny jzyk skada si z wibracji, a nasza Nie-Fizyczna spoeczno opiera si na wsplnej intencji. Abraham jest rodzin Istot Nie-Fizycznych. W naturalny sposb zgromadzilimy si, by przypomnie wam - ktrzy jestecie naszym fizycznym przedueniem - Uniwersalne Prawa, rzdzce wiatem. Nasz intencj jest udzielenie wam pomocy w przypomnieniu, e jestecie przedueniem rda Energii, e jestecie bogosawionymi, ukochanymi Istotami. Przyszlicie tutaj, do rzeczywistoci czasoprzestrzennej, by radonie tworzy. 13

Wszystkie istoty fizyczne posiadaj swj Nie-Fizyczny odpowiednik. Nie ma w tym wzgldzie adnych wyjtkw. Wszystkie istoty, ktre przejawiaj si na planie fizycznym, maj dostp do szerszej perspektywy, perspektywy Nie-Fizycznej. Nie ma w tym wzgldzie adnych wyjtkw. Jednak wikszo istot fizycznych zostaa zwiedziona przez materialn natur ziemi. Pojawi si w was silny opr, ktry przerwa wasz jasny kontakt ze rdem. Naszym zamiarem jest pomc tym, ktrzy o to prosz, w odnowie tego kontaktu. Wszystkie ludzkie istoty maj potencjalnie dostp do kontaktu z wymiarem Nie-Fizycznym. Wikszo z nich nie jest jednak tego wymiaru wiadoma. Jeeli nawet uwiadamiacie sobie moliwo takiego kontaktu, to nawykowe mylenie stanowi przeszkod na drodze jego realizacji. Jednak w pewnych przypadkach zostaje otwarty kana komunikacyjny. Wtedy moemy przekaza wibracyjnie nasze rozumienie komu, kto jest w stanie je odebra i przetumaczy. Taki wanie proces zachodzi przy pomocy Esther. Przekazujemy nasz wiedz przy pomocy wibracji, w sposb zbliony do fal radiowych. Natomiast Esther odbiera te wibracje i przekada je na odpowiednie, fizyczne sowa. Nie ma jednak odpowiednich sw, przy pomocy ktrych moglibymy przekaza nasze zadowolenie i rado z faktu, e moemy wam zaoferowa w tym miejscu i w tym czasie nasz wiedz. Jest naszym gbokim pragnieniem, abycie byli zadowoleni z tego, w jakim miejscu ycia znajdujecie si. Rozumiemy, e nasze sowa brzmi dziwnie, jeeli znajdujecie si w miejscu odlegym od tego, w ktrym chcielibycie si znale. Jednak obiecujemy wam, e jeeli zrozumiecie moc dobrego samopoczucia w chwili obecnej, uzyskacie klucz, ktry otworzy wam dostp do wszelkich stanw bycia, zdrowia, bogactwa, do tego wszystkiego, czego pragniecie. Ta ksika zostaa napisana w tym celu, abycie lepiej rozumieli samych siebie i ludzi wok was. Z pewnoci moe by to wam pomocne, jednak to nie sowa ucz. Prawdziwa wiedza pochodzi z dowiadczenia yciowego. W cigu swego ycia gromadzisz dowiadczenia oraz wiedz. Jednak twoje ycie nie ogranicza si tylko do tego. W yciu ma zaistnie poczucie spenienia, satysfakcji i radoci. Twoje ycie jest nieustann ekspresj tego, czym naprawd jeste.

Syszysz tylko to, co jeste gotw usysze


Zwracamy si do ciebie i komunikujemy z tob na wielu poziomach twojej wiadomoci. Ty jednak moesz otrzyma tylko to, na co jeste aktualnie przygotowany. Kada osoba uzyska co odmiennego z lektury tej ksiki. Jednak kade kolejne czytanie moe wnie co nowego. Jest to ksika, ktra moe by wielokrotnie czytana przez osoby, ktre rozumiej jej moc. Jest to ksika, ktra moe pomc fizycznym Istotom w zrozumieniu ich relacji z BOGIEM oraz z WEWNTRZN ISTOT SAMYCH SIEBIE. Jest to ksika, ktra pomoe ci w zrozumieniu, kim naprawd jeste i kim bye. Pomoe ci take zrozumie, dokd zmierzasz i kim moesz si sta. Pomoe ci take w zrozumieniu, e nigdy tego zadania nie bdziesz mg wykona do koca. Pomoe ci w zrozumieniu twojej osobistej historii, jak te przyszoci. Najwaniejsze jednak, e rozbudzi w tobie poczucie potgi teraz, w chwili biecej. Ksika pozwoli ci take zrozumie, jak funkcjonuje twj System Emocjonalnego Kierowania. Znajdziesz w niej wiele procesw, ktre pomog ci ponownie nawiza czno z Nie-Fizyczn" czci ciebie samego. Te procesy pomog ci take w spenianiu twych pragnie. Kiedy zastosujesz te procesy w praktyce i kiedy twoja pami przebudzi si ku potdze Praw Uniwersalnych, powrci twj naturalny zapa do ycia. 14

DOTRZYMUJEMY DANEJ CI OBIETNICY. PRZYPOMINAMY CI, KIM JESTE


Czy wiesz, czego chcesz? Czy wiesz, e jeste twrc wasnych dowiadcze? Czy czerpiesz satysfakcj z tego, jak ksztatuj si twoje pragnienia? Czy odczuwasz wieo, z jak pulsuje w tobie nowe pragnienie? Jeeli naleysz do rzadkiej grupy ludzkich istot, ktre odpowiedz: Tak, czerpi satysfakcj z tego, jak ksztatuj si moje pragnienia. Czuj si wspaniale w tym miejscu, gdzie jeszcze wiele moich pragnie nie spenio si", to rozumiesz, kim jeste, jak te rozumiesz sens dowiadcze, ktre zachodz w tym fizycznym yciu. Jeeli jednak, jak wikszo ludzkich istot, czujesz si nieszczliwy z powodu niespenionych pragnie; jeeli pragniesz pienidzy, ale znajdujesz si w nieustannym niedostatku; jeeli jeste niezadowolony ze swojej pracy, jeeli czujesz, e utkne i nie widzisz drg poprawy tej sytuacji; jeeli twoje relacje z ludmi nie s satysfakcjonujce, czy te wymarzona relacja z wybran osob znajduje si cigle poza twoim zasigiem; jeeli twoje samopoczucie oraz wygld twego ciaa nie jest taki, jak by tego pragn... to chcemy ci tu przekaza bardzo wane i atwe do zrozumienia informacje. Chcemy przekaza ci te informacje, poniewa chcemy ci dopomc w znalezieniu drogi osignicia tego wszystkiego, czego pragniesz. Jest to jednak tylko cz prawdy. Rozumiemy bowiem, e jeeli osigniesz wszystko, co umiecie na licie biecej, pojawi si nowa lista, jeszcze dusza i obejmujca jeszcze bardziej cenne rzeczy. Dlatego ta ksika nie zostaa napisana, by wspiera ci w osiganiu wszelkich rzeczy, ktre umiecie na swojej licie. Takie przedsiwzicie byoby bowiem czym niemoliwym do realizacji. Napisalimy t ksik, aby ponownie rozbudzi w tobie wiadomo twojej siy i prawdziwej tosamoci. Napisalimy j po to, aby mg powrci do miejsca, gdzie odczuwasz optymizm, pozytywne oczekiwania i rosnc rado. Chcemy ci przypomnie, e moesz by taki, jaki chcesz by, robi to, co pragniesz, i posiada to, czego pragniesz. Napisalimy t ksik, poniewa tobie to obiecalimy. Teraz trzymasz j w swoich rkach. Moesz take speni zoon obietnic.

Powiedziae: Bd y radonie!"
Powiedziae: Wchodz w rzeczywisto czasoprzestrzenn, pomidzy inne Istoty. Przyjm tosamo, ktra posiada jasn i specyficzn perspektyw. Bd si uczy postrzegania siebie z tego punktu widzenia. Bd si cieszy, gdy inni bd mnie postrzega w ten sposb. Powiedziae: Bd obserwowa to, co mnie otacza. Moja reakcja na to, co zaobserwowaem, pocignie za sob osobisty wybr - chc si narodzi. Powiedziae: Bd zna warto moich wyborw i warto mojej perspektywy. Potem powiedziae (a jest to kwestia najbardziej istotna): Zawsze bd odczuwa moc i warto osobistej perspektywy. Nie-Fizyczna energia, ktra stwarza wiaty, bdzie wyraa si w moich decyzjach, w intencjach, jak te w kadej myli. Po wpywem tej energii bd tworzy. Wiesz o tym, e przed twymi fizycznymi narodzinami bye zjednoczony ze rdem Energii. Obecnie energia rda przejawia si w formie twego fizycznego ciaa. Jeste tego wiadom, e jako osoba fizyczna nigdy nie jeste oddzielony od rda, z ktrego pochodzisz. 15

Powiedziae: Z mioci wlaem si w to fizyczne ciao, wszedem w rzeczywisto czasoprzestrzeni. W tym rodowisku mog skupi si na tym, by wydatkowa energi na specyficzne zadania. Skupienie si na tych specyficznych zadaniach niesie ze sob potn si rozwoju i rado.

Wiemy, kim jeste


Wszede w to wspaniae ciao pamitajc o tym, e stanowisz przejaw radosnej i potnej natury. Zawsze bdziesz pamita wspaniao rda, z ktrego przyszede. Zdajesz sobie take spraw z tego, e nigdy nie zostanie przerwane twoje poczenie ze rdem. Jestemy tu po to, by ci przypomnie, e niezalenie od twego samopoczucia w chwili obecnej, nie moesz utraci swego poczenia ze rdem. Jestemy po to, by przypomnie ci o potdze twojej natury, by wspiera ci na drodze powrotu do stanu poczucia pewnoci i radoci; do stanu, w ktrym widzisz cud-osoby-ktr-jeste. Poniewa wiemy, kim jeste, atwo nam przychodzi przypomnienie ci o tych faktach, o tym, kim jeste. Poniewa jestemy tym rdem, z ktrego pochodzisz, moemy atwo ci przypomnie, skd przyszede. Poniewa wiemy, czego pragniesz, moemy atwo poprowadzi ci drog spenienia tych pragnie.

Nie ma rzeczy niemoliwych


Chcemy przypomnie ci o tym, e nie ma rzeczy niemoliwych. Moesz by taki, jakim chcesz by; moesz robi to, co pragniesz robi; moesz mie to, czego pragniesz. Kochamy ci takim, jakim jeste w chwili obecnej, jeeli ty nawet siebie nie kochasz. Rozumiemy bowiem, jak radosna bdzie twoja podr ku temu, czego pragniesz. Chcemy ci pomc w uwolnieniu si od wszelkich wrae, ktre zebrae w trakcie tej fizycznej podry. Te wraenia bowiem mog ci oddziela od radoci i siy. Chcemy pomc ci w odnowieniu potnej wiedzy, ktra pulsuje w prawdziwym jdrze twojej istoty. Dlatego moesz si odpry i cieszy si t atw podr, ktra prowadzi ci do ponownego odkrycia, kim naprawd jeste. Pragniemy, aby przy kocu czytania tej ksiki pozna siebie tak dobrze, jak my ci znamy; aby kocha siebie tak, jak my ci kochamy; aby radowa si swoim yciem tak, jak my si nim radujemy.

TWORZYSZ WASN RZECZYWISTO


Nie tak dawno nasi przyjaciele Jerry i Esther zostali wprowadzeni w znaczenie sw: Jeste twrc wasnej rzeczywistoci". Bya to dla nich ekscytujca perspektywa, a jednoczenie kopotliwa... Podobnie jak wielu naszych przyjaci, ktrzy istniej w fizycznych ciaach, chcieli oni wywiera twrczy wpyw na swoje dowiadczenia. Stanli jednak przed zasadniczymi pytaniami: Czy to jest naprawd w porzdku, e wybieramy rzeczywisto, ktr tworzymy? Jeeli jest to w porzdku, to w jaki sposb moemy to zrobi?".

Podstaw twego ycia jest cakowita wolno


Urodzie si z wewntrzn wiedz, e tworzysz wasn rzeczywisto.

16

Ta wiedza spoczywa na twoim gbokim poziomie i jest potna. Jeeli ktokolwiek prbuje uniemoliwi ci twj wasny proces tworzenia, pojawia si w tobie gboka niezgoda na to. Urodzie si wyposaony w wiedz, e jeste twrc swojej wasnej rzeczywistoci. To pragnienie pulsuje w tobie w potny sposb. Kiedy jednak zacze integrowa si ze spoeczestwem, zacze akceptowa obraz, jaki narzucili ci inni; obraz tego, w jaki sposb powiniene si rozwija. Jednak nadal istnieje w tobie ywa wiedza, e jeste twrc swoich yciowych dowiadcze. Prawdziw podstaw twoich dowiadcze jest absolutna wolno. Ostatecznie to ty tworzysz swoje dowiadczenia yciowe. Nigdy nie chciae, by kto inny mwi ci, co masz robi. Nigdy nie chciae, by ktokolwiek odwodzi ci od podania za twymi wewntrznymi impulsami. A wraz z upywem czasu zauwaye, e wiele osb prbuje ci zasugerowa, e ich droga jest bardziej waciwa ni twoja. Stopniowo wygasaa w tobie determinacja, by prowadzi swoje ycie w zgodzie z samym sob. Czsto byo ci atwiej przystosowa si do pomysw innych ludzi, do ich mniemania o tym, co jest dla ciebie najlepsze, ni okreli to samodzielnie. W procesie adaptacji do spoecznych wymaga, na drodze, gdzie omijae trudnoci, niewiadomie wyrzeke si podstawowej wartoci: swej cakowitej i absolutnej wolnoci tworzenia. Nie byo ci atwo rezygnowa ze swej wolnoci. A tak naprawd nigdy z niej nie zrezygnowae, poniewa jest ona istotn skadow twej prawdziwej istoty. Podejmowae jednak wysiki, by wyrzec si przyrodzonej ci wolnoci w imi przystosowania si do innych. Doszede do punktu beznadziejnej rezygnacji. Uznae, e nie masz innego wyboru jak ten, by zrezygnowa z twego potnego prawa do dokonywania wyboru... Zacze posuwa si w kierunku przeciwnym do naturalnego strumienia ycia, w kierunku przeciwnym do swej duszy.

Nikt inny nie moe tworzy twych dowiadcze


Ta ksika opowiada o przebudowaniu twej relacji ze rdem Energii. Opowiada o twoim przebudzeniu ku czystoci, dobru i mocy, ktr w swej istocie jeste. Zostaa napisana, by pomc ci w przypomnieniu, e jeste wolny i zawsze bye wolny w dokonywaniu wasnych wyborw. Nie przynosi zadowolenia pozwalanie innym na tworzenie twojej rzeczywistoci. Nie jest zasadniczo moliwe, by ktokolwiek tworzy twoj rzeczywisto. Kiedy nawiesz ponowny kontakt z odwieczn moc i Uniwersalnymi Prawami, z prawdziwym rdem, z ktrego pochodzisz, wtedy poczujesz si radosnym twrc. Przekracza to wszelkie moliwoci fizycznego opisu. Jeste twrc wasnych dowiadcze. Celowe ksztatowanie wasnego ycia przynosi ogromn satysfakcj. Jestecie wiecznymi Istotami w fizycznej formie Jestecie wiecznymi Istotami, ktre zdecydoway si z wielu cudownych powodw na udzia w tym specyficznym dowiadczeniu fizycznego ycia. Rzeczywisto czasoprzestrzenna na planecie Ziemia suy wam jako podstawa do rozwinicia wasnej twrczoci. Jeste odwieczn wiadomoci, ktra przez pewien czas przebywa w tym piknym ciele fizycznym, by z radoci skupia si na tworzeniu. Istota fizyczna, ktr okrelasz mianem samego siebie, kieruje si Myl. Natomiast wiadomo, ktra jest twoim prawdziwym rdem, przepywa przez ciebie. Kiedy szeroko otwierasz si i naprawd pozwalasz, by rdo wyraao si poprzez ciebie, doznajesz niewyraalnego uniesienia. Czasami w peni pozwalasz, by przepywaa przez ciebie prawdziwa natura twojej Istoty. Czasami za nie pozwalasz na to.

17

Ta ksika zostaa napisana, aby pomc ci zrozumie, e w kadym momencie twoja prawdziwa natura wyraa si poprzez ciebie. W miar, jak bdziesz si uczy nawizywania wiadomego kontaktu ze Sob, swoim rdem, bdziesz dowiadcza absolutnej radoci. Poprzez wiadomy wybr kierunku swych myli pozostaniesz w staym kontakcie ze rdem Energii, z Bogiem, z radoci, ze wszystkim, co uwaasz za dobre.

Pene dobre samopoczucie stanowi podstaw twego wiata


Dobre samopoczucie stanowi podstaw tego wiata. Dobre samopoczucie stanowi podstaw Wszystkiego-Co-Jest. Ono dopywa do ciebie i przepywa przez ciebie. Masz tylko na to pozwoli, podobnie jak pozwalasz sobie na otwarcie i relaks. Pozwl dobremu samopoczuciu, by wnikno w ciebie. Ta ksika opowiada o wiadomym pozwoleniu na poczenie z Nurtem Dobrego Samopoczucia. Opowiada o twych intencjach, ktre miae w sobie wczeniej, zanim wszede w to fizyczne ciao. Znalaze si na wspaniaej Pozycji dowiadczenia... gdzie moesz w peni wyrazi swoj wolno na niezliczone, radosne, twrcze sposoby. Czy moesz zrozumie, jak wiele Dobra dopywa do ciebie? Czy rozumiesz, jak wiele wydarze i okolicznoci zostao zaaranowanych wanie dla ciebie? Czy rozumiesz, jak jeste uwielbiany? Czy rozumiesz, jak istnienie tej planety, istnienie Tego wiata, suy doskonaleniu twoich dowiadcze? Czy rozumiesz, jak jeste kochany, jak jeste bogosawiony, jak jeste wielbiony? Czy rozumiesz, e stanowisz integraln cz tego twrczego procesu? Chcemy, aby to zrozumia. Chcemy, by zacz rozumie bogosawion natur wasnej Istoty. Chcemy, aby zacz dostrzega tego dowody. Pokazujemy ci te dowody w kadym momencie, w ktrym jeste gotw je ujrze: w ksztacie mioci, pienidzy, w dowiadczeniach spenienia; w ksztacie piknych rzeczy, ktre moesz widzie; w ksztacie zdarze i okolicznoci; a take w ksztacie wspaniaych, twrczych dowiadcze, w trakcie ktrych spotykacie si w celu przeycia spenienia, satysfakcji, zadowolenia i radoci. Twj rozwj, ruch do przodu jest czym nieuchronnym. On musi zaistnie. Nie moesz si temu przeciwstawi. Nie jeste jednak na tej ziemi, by jedynie porusza si do przodu. Jeste tutaj, by przeywa niezmierzon rado. Dlatego tu jeste.

W JAKI SPOSB MOG TO OTRZYMA


Najczciej chyba syszymy od naszych fizycznych przyjaci pytanie: Dlaczego tak duo czasu zabiera mi otrzymanie tego, czego pragn?". Nie dlatego e pragniesz zbyt sabo. Nie dlatego e nie jeste wystarczajco inteligentny. Nie dlatego e nie jeste tego wart. Nie dlatego e sprzeciwia si ci los. Nie dlatego e otrzyma to ju kto inny. Nie spenio si dotd twoje pragnienie, poniewa twj wibracyjny wzorzec nie zosta dostosowany do wibracyjnego wzorca twego pragnienia. Zawsze jest to jedyny powd! Wane, by zrozumia to i przemyla, a jeszcze waniejsze, aby odczul t niezgodno. Tak wic w chwili obecnej masz jedynie delikatnie i stopniowo uwolni si od myli, ktre tworz opr. To bowiem one s jedynym przeszkadzajcym czynnikiem. Kiedy zaczniesz dowiadcza 18

coraz wikszego odprenia, bdzie to wskanikiem, e pozbywasz si opornych myli. Natomiast poczucie zwikszonego napicia, zoci i frustracji bdzie wskazywa na to, e zwikszasz opr.

Dobre Samopoczucie czeka przed twymi drzwiami


Chcemy przypomnie ci o podstawowej przesance, ktr musisz zrozumie, zanim przytoczone stwierdzenia nabior dla ciebie sensu: Dobre Samopoczucie pynie; Dobre Samopoczucie chce ci ogarn! Dobre Samopoczucie czeka przed twoimi drzwiami. Wszystko, czego pragne, niezalenie od tego, czy wypowiedziae to, czy te nie, byo przechowywane w twoim zapisie wibracyjnym. rdo syszao i rozumiao twoje pragnienia. rdo odpowiadao ci. Teraz moesz pozwoli, by odpowied rda napywaa do ciebie poprzez uczucia.

Jeste fizycznym przejawem rda Energii


Jeste przejawem rda Energii. Jeste przejawem myli. Twj przestrzenno-czasowy byt zosta wprawiony w ruch potg myli na dugo wczeniej, zanim pojawie si tutaj w swojej fizycznej formie. Wszystko, co znajduje si w twoim otoczeniu fizycznym, zostao najpierw stworzone w Wymiarze Nie-Fizycznym przez to, co nazywasz rdem. rdo stworzyo twj wiat i ciebie samego poprzez moc skupionej myli. Teraz ty kontynuujesz tworzenie wasnego wiata, znajdujesz si bowiem w twrczym punkcie rzeczywistoci czasoprzestrzennej. Ty i to, co nazywasz rdem, jestecie tym samym. Nie moesz by oddzielony od rda. rdo nigdy nie jest oddzielone od ciebie. Kiedy mylimy o tobie, mylimy o rdle. Kiedy mylimy o rdle, mylimy o tobie. rdo nigdy nie tworzy myli, ktre powoduj odseparowanie ciebie. Nie moesz tworzy myli, ktre powoduj cakowit separacj (separacja jest w rzeczywistoci o wiele za mocnym stwierdzeniem). Moesz jednak tworzy myli, ktre s dostatecznie odmienne w swej wibracyjnej istocie, by zakci twoje naturalne poczenie ze rdem. Tego rodzaju sytuacj okrelamy mianem oporu. Jedyna forma oporu i przeszkd, ktre pojawiaj si na linii twego kontaktu ze rdem, jest tworzona przez ciebie i z twej fizycznej perspektywy. rdo jest zawsze w peni dostpne, podobnie jak Dobre Samopoczucie. Czsto jeste w stanie da zgod na to Dobre Samopoczucie, a czasami nie. Chcemy ci pomc w wiadomym przyzwalaniu na nawizywanie kontaktu ze rdem; aby utrzymywa to wiadome poczenie przez wikszo czasu. Jestecie przejawami Nie-Fizycznej Energii. Przeksztacacie pierwotn myl, i na zasadzie kontrastu, dochodzicie do okrelonych wnioskw i podejmujecie okrelone decyzje. Kiedy okrelicie wasne pragnienie, popynie poprzez was Nie-Fizyczna Energia, ktra stwarza wiaty... Oznacza to pojawienie si entuzjazmu, pasji i sukcesu. To jest wasze przeznaczenie. Z wymiaru Nie-Fizycznego stworzye siebie samego. Teraz kontynuujesz tworzenie z wymiaru fizycznego. Musimy posiada obiekty, ktre przycigaj nasz uwag. Musimy mie pragnienia, ktre nas oywiaj, abymy odczuwali peni przepywajcej przez nas energii Tego-Co-Jest. Pragnienie jest tym, co stwarza wieczno w wiecznoci.

19

Ewolucyjna warto osobistych wyborw


Doceniaj wasne preferencje. Ewolucja planety jest uzaleniona od postawy tych spord was, ktrzy znajduj si w punkcie twrczej myli, ktrzy kontynuuj twrcze dostrajanie wasnych pragnie. Kontrast i zrnicowanie postaw w twoim otoczeniu stwarza doskonae rodowisko, w ktrym moesz tworzy wasne preferencje. Kiedy znajdujesz si w przestrzeni kontrastw, promieniujesz nowymi pragnieniami w formie wibracyjnych sygnaw. Te sygnay s odbierane przez rdo i ono odpowiada na nie. W takim momencie Wszechwiat poszerza si. Ta ksika nie opowiada jednak o poszerzajcym si Wszechwiecie, ani te o rdle, ktre odpowiada na kad tw prob, ani o twej wartoci. Ta ksika opowiada o tym, e istnieje wibracyjna przestrze, po wejciu w ktr otrzymasz wszystko, o co prosisz.

Nauka celowego stwarzania


Chcemy ci wesprze w celowej realizacji przedsiwzi, ktre zainspirowao w tobie otoczenie. Chcemy, by dowiadczy radosnego i wiadomego tworzenia wasnej rzeczywistoci. To ty tworzysz wasn rzeczywisto. Nikt inny poza tob. Tworzysz wasn rzeczywisto nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Z tego te powodu czsto tworzysz niewiadomie. Kiedy jeste wiadomy wasnych myli i wiadomie si nimi posugujesz, wtedy jeste wiadomym twrc wasnej rzeczywistoci. To wanie byo twym celem, gdy podejmowae decyzj o wejciu w to ciao. Twoje pragnienia s po prostu mylami: Pro, a bdzie ci dane". Prosisz poprzez swoj uwag, poprzez swoje chci i pragnienia. To s proby (niezalenie od tego, czy pragniesz, by to si wydarzyo czy te nie... ) Nie musisz uywa sw. Wystarczy, e odczuwasz to w swojej gbi: Pragn tego, zabiegam o to, doceniam to. Pragnienie jest pocztkiem wszelkiego tworzenia. Nigdy nie odczujesz zmczenia z powodu rozwoju czy tworzenia. Nie istnieje adne ograniczenie dla przepywu nowych idei i pragnie. Wraz z kad now ide, ktra dotyczy tego, czego chcesz dowiadczy, posiada czy wiedzie... pojawia si aktualizacja i manifestacja tej idei. Wraz z t manifestacj nadchodzi te nowa perspektywa, z ktrej wyraa si twoje pragnienie. Kontrast i rnorodno nigdy nie ustaj, podobnie jak kiekowanie nowych pragnie. Nigdy te nie ustaje proszenie"; nigdy nie zanika przepyw odpowiedzi". Zawsze bd si otwieray przed tob nowe perspektywy. Nowe kontrasty, nowe inspiracje i nowe pragnienia oraz perspektywy zawsze bd si przed tob roztacza. Moesz spocz w wiadomoci, e nigdy nie przestaniesz istnie, e bd si w tobie cigle rodzi nowe pragnienia, e rdo nigdy nie przestanie odpowiada na twoje pragnienia, a twj rozwj jest wieczystym procesem. Wtedy moesz zrelaksowa si. Jest to naszym pragnieniem, aby by szczliwy, bdc, kim jeste, i majc to, co posiadasz. Jednoczenie moesz zachowa ch na wicej. Jest to optymalny, twrczy punkt: sta na krawdzi tego, co nadchodzi, odczuwa oywienie i optymistyczne oczekiwanie. By jednoczenie wolnym od uczucia niecierpliwoci, od zwtpienia i od poczucia braku wartoci wasnej. To bowiem stanowi przeszkod w otrzymywaniu. Na tym wanie polega Nauka o Celowym Tworzeniu w jej najlepszym wydaniu. 20

PROSTA PODSTAWA ZROZUMIENIA. DOPASUJ WSZYSTKIE CZCI.

Istnieje pewien ukryty strumie, ktry przepywa przez wiat, poprzez wszystkie zjawiska. Ta ukryta energia wyraa si we Wszyst-kim-Co-Jest. Jest ona podstaw Wszechwiata, jak te podstaw naszego wiata fizycznego. Niektrzy ludzie s wiadomi obecnoci tej Energii, wikszo jednak pozostaje niewiadoma jej istnienia. Kiedy zaczniesz rozumie podstaw twego wiata, zaczniesz j widzie lub ujmujc to lepiej, odczuwa, wtedy zrozumiae stan si dla ciebie twoje dowiadczenia. Bdziesz mg take w janiejszy sposb zrozumie dowiadczenia otaczajcych ci osb.

Spjna formua przynosi spjne rezultaty


Uczenie si matematyki umoliwia pomylne praktyczne jej zastosowanie i uzyskanie odpowiednich rezultatw. Podobnie ty, gdy otrzymasz formu, ktra umoliwi ci rozumienie twego wiata, bdziesz go spostrzega jako spjny i otrzymasz odpowiednie rezultaty. Te rezultaty bd tak konkretne, e bdziesz mg przewidzie swe przysze dowiadczenia z absolutn dokadnoci. Jednoczenie bdziesz w stanie zrozumie swoje przesze dowiadczenia w sposb, jaki wczeniej nie by ci dostpny. Nigdy ju nie bdziesz czu si ofiar - ani w przeszoci, ani w przyszoci. Nie bdziesz kuli si, gdy pojawi si w twoim yciu niechciane dowiadczenia. Ostatecznie zrozumiesz cakowit, twrcz kontrol, ktr sprawujesz nad swoimi dowiadczeniami yciowymi. Wwczas bdziesz mg zwrci uwag na wasn, twrcz moc. Dowiadczysz te absolutnej bogoci, kiedy bdziesz obserwowa, jak rnego rodzaju zjawiska zbiegaj si, by stworzy twoje wasne, specyficzne pragnienia. Kada osoba ma ten potencja... a niektrzy go realizuj. Wielk satysfakcj przyniesie ci identyfikowanie twoich osobistych pragnie. Bd si one wyania z twoich zrnicowanych dowiadcze yciowych. Kade z tych pragnie moe by w peni zrealizowane. Podstawowe zasady s zawsze spjne, jeeli zachowujemy wiar i zrozumienie. W ten sposb skrcisz czas, ktry oddziela narodziny pragnienia od jego penej i absolutnej manifestacji. Dowiesz si, e wszystko, czego pragniesz, moe atwo i szybko wyrazi si w twoim dowiadczeniu.

Jeste wibrujc istot w wibrujcym otoczeniu


Moesz odczu, czy pozwalasz na zaistnienie penego poczenia ze rdem Energii, czy te nie. Inaczej mwic, twoje coraz lepsze samopoczucie bdzie wskanikiem, e coraz bardziej 21

otwierasz si na to poczenie. Natomiast twoje coraz gorsze samopoczucie bdzie oznacza, e coraz mniej otwierasz si na poczenie ze rdem Energii. Dobre samopoczucie oznacza otwarto na poczenie. Ze samopoczucie oznacza brak zgody na to poczenie. Ze samopoczucie jest rwnoznaczne z oporem wobec poczenia ze rdem. Jeste Wibrujc Istot" nawet w swojej fizycznej postaci, skadajcej si z mini, krwi i koci. Wszystko, czego dowiadczasz w swoim otoczeniu, ma take charakter wibracyjny. Jeste wyposaony w umiejtno przekadania wibracji. Dziki temu moesz rozumie swj wiat fizyczny. Inaczej mwic, poprzez swoje oczy przekadasz wibracje na obrazy; uywajc uszu przekadasz wibracje na dwiki, ktre syszysz. Nawet twj nos, jzyk oraz koce palcw przekadaj wibracje na zapachy, smaki i dotyk, co pomaga ci rozumie wiat. Jednak najbardziej czuymi interpretatorami wibracji, ktre do ciebie docieraj, s twoje emocje.

Twoje emocje jako interpretatorzy wibracji


Jeeli zwracasz uwag na istotne sygnay, ktrymi s twoje emocje, moesz zrozumie z absolutn dokadnoci wszystkie swoje biece, jak rwnie przesze przeycia. To nowe zrozumienie swoich emocji moesz z du precyzj i z atwoci - jakich nigdy wczeniej nie dowiadczae -uy w ukadaniu swoich przyszych dowiadcze. W ten sposb moesz osign gbokie zadowolenie. Jeeli przykadasz baczn uwag do tego, co odczuwasz, wypeniasz zadanie, z ktrym przyszede na ten wiat. Moesz kontynuowa w radosny sposb twj intencjonalny rozwj, tak, jak to zostao zaplanowane. Rozumiejc swj emocjonalny zwizek z tym, kim naprawd jeste, zrozumiesz to, co wydarza si w twoim wiecie. Zrozumiesz take kad inn Istot, z ktr wejdziesz w kontakt. Nigdy ponownie nie pojawi si w tobie pytania dotyczce twego wiata, na ktre nie znajdziesz odpowiedzi. Wychodzc z gbokiego poziomu, z szerszej, Nie-Fizycznej perspektywy, zrozumiesz, kim jeste, kim bye i kim moesz si sta.

Prawo Przycigania - najpotniejsze prawo Wszechwiata

Kada myl wibruje. Kada myl wysya sygnay. Kada myl przyciga odpowiedni sygna, ktry jest odpowiedzi na ni. Ten proces nazywamy Prawem Przycigania. Prawo Przycigania mwi: Podobne Przyciga Podobne. Zasad t moesz zrozumie, kiedy wczasz radio i nastrajasz je na odpowiedni czstotliwo. Nie spodziewasz si, e usyszysz muzyk, ktra jest emitowana na czstotliwoci 101 FM, jeli twj odbiornik jest nastawiony na czstotliwo 98,6 FM. Rozumiesz, e czstotliwoci sygnaw radiowych musz sobie odpowiada. Na tym polega Prawo Przycigania. Z poziomu twych dowiadcze startuj wibracyjne rakiety" twych pragnie. Musisz odnale waciw, wibracyjn harmoni z tymi pragnieniami, aby osign ich realizacj.

Czemu powicasz swoj uwag?

22

Dajc swoj uwag dowolnej rzeczy, powodujesz emisj wibracji. Wibracje, ktre stwarzasz, staj si twoimi probami, czyli punktami przycigania. Jeeli istnieje co, czego pragniesz, a jeszcze nie posiadasz, wystarczy, e dasz temu swoj uwag, a dziki Prawu Przycigania przyjdzie to do ciebie. Kiedy bowiem mylisz o rzeczy lub dowiadczeniu, ktrego pragniesz, tworzysz okrelon wibracj, a wtedy - na zasadzie dziaania Prawa - ta rzecz lub dowiadczenie musz przyj do ciebie. Jednak - z drugiej strony - jeeli istnieje co, czego pragniesz, a czego nie masz w chwili obecnej - i jeeli pooysz akcent na aktualny stan braku, to wwczas Prawo Przycigania bdzie dziaa wibracyjnie na rzecz realizacji tego stanu niedostatku. W rezultacie bdziesz pozbawiony tego, czego pragniesz. Na tym wanie polega dziaanie Prawa.

Skd mam wiedzie, co przycigam?


Kluczem do tego, by to, czego pragniesz, stao si twoim rzeczywistym dowiadczeniem, jest osignicie wibracyjnej harmonii z tym wanie pragnieniem. Najprostszym sposobem osignicia tej wibracyjnej harmonii jest wyobraenie, e ju to posiadasz; zaoenie, e to dowiadczenie ju stao si twoim udziaem. Myli swoje skieruj ku radoci, jaka pojawia si w zwizku z zaistnieniem tego dowiadczenia. Kiedy podtrzymujesz te myli i zaczynasz w konsekwentny sposb tworzy odpowiednie wibracje, stwarzasz przestrze, w ktrej moe pojawi si upragnione przez ciebie dowiadczenie. Jeeli zwracasz uwag na swoje uczucia, bdziesz mg w prosty sposb stwierdzi, czy swoj energi przeznaczasz na realizacj pragnienia, czy te raczej koncentrujesz si na braku i niedostatku. Kiedy twoje myli wibracyjnie synchronizuj si z pragnieniem, czujesz si dobrze. Twoje emocje bd wyraa zadowolenie, nadziej, oywienie, rado. Kiedy jednak przywizujesz swoj uwag do niedostatku, do braku - twoje emocje przyjmuj posta pesymizmu, obaw, zniechcenia, zoci, poczucia braku bezpieczestwa, depresji. Kiedy staniesz si wiadomy swoich emocji, zawsze bdziesz wiedzia, w jaki sposb masz postpowa z przyzwalajc czci twego Twrczego Procesu. Bdziesz te rozumia, dlaczego rzeczy maj si w okrelony sposb. Uczucia stan si dla ciebie wspaniaym systemem naprowadzajcym. Jeeli bdziesz sucha swoich emocji, bdziesz w stanie poda ku wszystkiemu, czego pragniesz. Otrzymujesz to, o czym mylisz, niezalenie od tego, czy chcesz tego, czy nie Dziki potnemu Uniwersalnemu Prawu Przycigania przycigasz do siebie istot tego, o czym gwnie mylisz. Jeeli wic mylisz gwnie o rzeczach, ktrych pragniesz, te rzeczy manifestuj si w twoim yciowym dowiadczeniu. Na tej samej zasadzie, jeeli mylisz gwnie o tym, czego nie chcesz, te rzeczy rwnie si manifestuj. O czymkolwiek mylisz, jest to planowanie przyszych wydarze. Kiedy doceniasz, wtedy te planujesz. Kiedy zamartwiasz si, rwnie planujesz (martwienie si jest uywaniem wasnej wyobrani w celu tworzenia czego, czego nie chcesz). Kada myl, kada idea, kada Istota, kada rzecz jest wibracj. Kiedy wic skupisz na czym swoj uwag, nawet przez krtki czas, wibracje twojej Istoty zaczynaj odzwierciedla wibracje tego, czemu dajesz uwag. Im bardziej o tym mylisz, tym bardziej tym wibrujesz, tym bardziej to przycigasz. Ten proces przycigania trwa do momentu, a stworzysz odmienn 23

wibracj. Kiedy stworzysz odmienn wibracj, bd do ciebie przycigane rzeczy, ktre s zgodne z t wibracj. Kiedy zrozumiesz Prawo Przycigania, nigdy nie bdziesz zaskoczony przez cokolwiek, co pojawi si w polu twego dowiadczenia. Zrozumiae bowiem, e to ty osobicie zaprosie na scen swego ycia kady fragment tego dowiadczenia. A uczynie to poprzez wasny proces mylenia. Nic nie moe pojawi si w twym yciowym dowiadczeniu bez twego zaproszenia. Zaproszenia dokonujesz przez wasny proces mylenia. Poniewa nie istniej wyjtki, odbiegajce od potnego Prawa Przycigania, mona je atwo poj. Kiedy zrozumiesz, e otrzymujesz to, o czym mylisz, a jednoczenie - co jest rwnie wane kiedy staniesz si wiadomy swoich myli - wtedy bdziesz w stanie sprawowa cakowit kontrol nad swoimi dowiadczeniami.

Na czym polegaj rnice w wibracjach?


Istnieje zasadnicza rnica wibracji pomidzy mylami o docenieniu twego partnera, a mylami o tym, co chciaby zmieni w swoim partnerze. Twoja relacja z partnerem, bez adnych wyjtkw, bdzie odzwierciedla charakter twoich myli. Cho moesz nie czyni tego w sposb wiadomy, to w sensie dosownym swoimi mylami stwarzasz relacj. Nie pojawi si te poprawa twojej sytuacji finansowej, jeeli czsto czujesz zazdro o bogactwo innych osb. Wibracje bowiem twego pragnienia oraz wibracje uczucia zazdroci rni si od siebie. Zrozumienie wasnej wibracyjnej natury umoliwi ci w prosty sposb tworzenie wasnej rzeczywistoci. W miar upywu czasu i pod wpywem praktyki odkryjesz, e wszystkie twoje pragnienia mog by atwo zrealizowane. Nie ma bowiem adnych przeszkd, by by tym, kim chcesz by; robi to, czego pragniesz; i posiada to, czego chcesz.

Przywoujesz energi wibracji


Jeste wiadomoci. Jeste Energi. Jeste Wibracj. Jeste Energi Elektryczn. Jeste Energi rda. Jeste Twrc. To ty prowadzisz myli. Jeste najbardziej specyficznym i najbardziej aktywnym Gromadzcym i Uytkownikiem Energii, ktra tworzy wiaty, ktra istnieje wszdzie w tym cigle rozwijajcym si, wiecznie stajcym si" Wszechwiecie. Jeste geniuszem kreatywnej twrczoci, ktry wyraa siebie w tej rzeczywistoci czasoprzestrzennej. Uywasz myli, by osiga nieznane dotd cele. Cho wyda ci si to dziwne na pierwszy rzut oka, stanie si dla ciebie pomocna akceptacja siebie samego jako Wibrujcej Istoty. yjesz bowiem w Wibrujcym Wszechwiecie, a Prawa, ktre rzdz tym Wszechwiatem, s oparte o zasad Wibracji. Jeeli osigniesz wiadom jedno z Uniwersalnymi Prawami i zrozumiesz, dlaczego zjawiska zachodz w ten wanie sposb, wszelkie pomieszanie i pogmatwanie zostanie zastpione przez jasno i zrozumienie. Wtpliwoci oraz lk zostan zastpione wiedz i ufnoci, niepewno -pewnoci. Podstaw twoich dowiadcze ponownie stanie si rado. 24

Kiedy twoje pragnienia oraz twoje przekonania znajduj si w wibracyjnej harmonii? Wibracje twojej Istoty musz dopasowa si do wibracji twego pragnienia, aby mg je w peni zrealizowa. Nie moesz czego pragn, a jednoczenie koncentrowa si gwnie na braku tego, potem za oczekiwa spenienia swego pragnienia. Czstotliwo wibracji braku danej rzeczy oraz czstotliwo wibracji pojawienia si danej rzeczy znacznie si od siebie rni. Inaczej mwic: twoje pragnienia oraz twoje przekonania musz pozostawa w wibracyjnej harmonii, aby mg otrzyma to, czego pragniesz.

Poniej ukazujemy ci, jak to dziaa:


Przechodzisz przez pewne dowiadczenia, ktre powoduj, e ksztatuj si w tobie okrelone preferencje. W tym momencie rdo, ktre ci syszy i kocha, natychmiast odpowiada na twoj wibracyjn, elektroniczn prob. Zachodzi to niezalenie od tego, czy swoj prob wiadomie ubrae w sowa czy te nie. Niezalenie od tego, o co prosisz, czy prosisz o to przy pomocy sw, czy te poprzez delikatne oddziaywanie twoich pragnie - twoja proba jest za kadym razem syszana i udzielana jest odpowied. Dzieje si tak bez adnych wyjtkw. Kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz.

Wszystko-Co-Jest... czerpie korzyci z twego istnienia


Uczestniczysz w specyficznych dowiadczeniach, ktre prowadz do powstawania w twym wntrzu specyficznego pragnienia. rdo syszy i odpowiada na twoje proby. Dlatego te Wszechwiat, w ktrym wszyscy istniejemy, moe rozwija si. C to za wspaniaa rzecz! Twoja czasoprzestrzenna rzeczywisto, twoja wspczesna kultura, twoje sposoby spostrzegania rzeczy - wszystko to, co tworzy twoj perspektyw - rozwino si podczas ycia niezliczonych pokole. Naprawd nie byoby moliwe przeledzenie wstecz wszystkich pragnie, myli i spostrzee, ktre wyraziy si w sposobie, w jaki widzisz rzeczywisto tu i teraz. Jednak bardzo chcemy, aby usysza t informacj. Nie jest istotne, co spowodowao uksztatowanie si twego unikalnego spojrzenia na rzeczywisto. To indywidualne spojrzenie naprawd zaistniao. Ty istniejesz i mylisz; widzisz i prosisz. Otrzymujesz odpowiedzi. WszystkoCo-Jest czerpie korzyci z twego istnienia i ze sposobu, w jaki patrzysz na rzeczywisto. Waga twego istnienia w aden sposb nie jest podwaana, przynajmniej nie przez nas. My cakowicie rozumiemy twoj wielk warto. Twoja warto nie moe by zakwestionowana, przynajmniej nie przez nas. Wiemy o tym, e zasugujesz na to, by dysponowa Energi, ktra tworzy wiaty zdolne do odpowiedzi na kade twe pragnienie. Jednak wielu spord was z wielu powodw nie chce otrzyma rzeczy, o ktre prosi.

Ponownie odkryj Sztuk Przyzwolenia na pojawienie si Dobra


Chcemy, aby ponownie odkry twoj wrodzon zdolno przyzwalania, by Dobro istniejce w tym Wszechwiecie w stay i swobodny sposb przejawiao si w twoich dowiadczeniach. Ten sposb postpowania nazywamy Sztuk Przyzwalania. Polega ona na tym, by nie opiera si duej Dobru, na ktre zasugujesz. Dobro to twoja natura, Dobro to twoje prawo, twoje rdo i twoja prawdziwa Istota.

25

Nie potrzeba, aby uczestniczy w kursach, ktre bd ci przygotowywa do zrozumienia prezentowanych w tej ksice treci. Zostaa ona bowiem napisana w taki sposb, e moesz korzysta z jej wartoci bezporednio. Jeste przygotowany na te informacje, a informacje s gotowe, by dotrze do ciebie. Jednak bardzo chcemy, aby usysza t informacj. Nie jest istotne, co spowodowao uksztatowanie si twego unikalnego spojrzenia na rzeczywisto. To indywidualne spojrzenie naprawd zaistniao. Ty istniejesz i mylisz; widzisz i prosisz. Otrzymujesz odpowiedzi. Wszystko-Co-Jest czerpie korzyci z twego istnienia i ze sposobu, w jaki patrzysz na rzeczywisto.

ZNAJDUJESZ SI W TWRCZYM PUNKCIE MYLI


Miejsce, w ktrym znajdujesz si, okrelamy mianem Twrczego Punktu Myli. Kiedy znajdujesz si w tym wanie miejscu wraz ze swoim ciaem fizycznym, ze swoim otoczeniem, ze swymi dowiadczeniami - stanowisz najdalsze przeduenie tego, czym my jestemy. Wszystko, co istniao wczeniej, znalazo swoj kulminacj w tym, czym jeste w chwili obecnej. Cao dowiadcze, ktra istniaa wczeniej we Wszystkim-Co-Jest, znalaza swoja kulminacj w dowiadczeniu fizycznego ycia na planecie Ziemia. Kada osoba na waszej planecie rozwija dowiadczenia, poprzez ktrej rodz si pragnienia. W ten sposb dochodzi do powstania okrelonej sumy energii, co znajduje swj wyraz w ewolucji waszej planety. W im wikszym stopniu rozwijacie swoje relacje, tym wicej wyania si osobistych preferencji. Te preferencje promieniuj. Im silniejsze jest ich promieniowanie, tym wicej nadchodzi odpowiedzi. Potny Strumie, ktry wypywa ze rda Energii, rozciga si przed tob. Z niego wanie nadchodzi odpowied na twoje osobiste potrzeby, preferencje i pragnienia. Inaczej mwic, Dobro twoich przyszych dowiadcze jest zwizane z caoci przey przeszych i obecnych generacji, jak rwnie z ich pragnieniami. I odwrotnie, twoje aktualne pragnienia tworz strumie Energii, z ktrej bd czerpa przysze pokolenia.

JEELI MOESZ TEGO PRAGN,WSZECHWIAT MOE TO STWORZY


Jeeli angaujesz si w dziaania w swojej rzeczywistoci czasoprzestrzennej i na skutek tego rodzi si w tobie szczere pragnienie, Wszechwiat dysponuje odpowiednimi rodkami, aby mg je zaspokoi. Twoja zdolno do coraz wikszego osigania rozwija si wraz z dowiadczaniem kolejnych sukcesw. Ten rozwj moe zaskakiwa osoby, ktre dowiadczaj tego potgi. Jednak jest on czym zupenie normalnym dla tych, ktrzy zrozumieli, e Dobro moe bezustannie wypenia ich dowiadczenia. Strumie Dobra pynie, jeeli nawet nie rozumiesz, e tak si wanie dzieje. Kiedy jednak wiadomie z nim si poczysz, twoje twrcze dziaania stan si o wiele bardziej satysfakcjonujce. Przekonasz si wwczas, e moesz osign wszystko, czego pragniesz. 26

To prawo dziaa, niezalenie od tego czy je rozumiesz, czy NIE


Nie jest konieczne pene zrozumienie zoonoci tej odwiecznie ewoluujcej rzeczywistoci, aby czerpa z niej korzyci. Niezbdne jest natomiast, aby znalaz swoj drog podania za Dobrem, ktre rozciga si przed tob. Aby uatwi ci ten wysiek, przekazujemy ci nastpujce sowa: Strumie Dobra pynie nieustajco, Moesz za nim poda bd si przeciwstawi. Jednak pozostaje on niezmienny. Nie moesz wej do jasno owietlonego pokoju i szuka wycznika wiata. Inaczej mwic, nie moesz spodziewa si, e znajdziesz przecznik, ktry napeni ten pokj granatow ciemnoci i pokryje blask wiata. Na podobnej zasadzie nie istnieje rdo za". Istnieje tylko opr przed tym, co uwaasz za Dobro. Podobnie nie istnieje rdo chorb, lecz istnieje opr przed Dobrym Samopoczuciem. Jeeli nie bdziesz prosi, nie otrzymasz adnej odpowiedzi Czasami ludzie gratuluj Esther, e jest zdolna do otrzymania mdroci Abrahama, jak te tego, e potrafi przekaza t mdro w formie pisemnej lub ustnej innym ludziom. Inne osoby mog dziki temu dowiadczy tej mdroci i odnie z niej korzyci. My take doceniamy jej zdolnoci. Jednoczenie chcemy podkreli, e odbir naszych wibracji przez Esther oraz ich przekad stanowi tylko cz caego procesu. Jeeli wczeniej nie nastpiaby proba, nie przyszaby te odpowied. Ludzie wam wspczeni czerpi ogromne korzyci z dowiadcze poprzednich pokole. Dowiadczenia poprzednich pokole oraz stworzone przez nie pragnienia sumuj si. Dzisiaj znajdujecie si na czele tych, ktrzy czerpi korzyci z tego, o co prosiy poprzednie pokolenia. Jednoczenie formuujecie wasne proby i dokonujecie kumulacji energii... Tak wanie przebiega ten proces. W zasigu rki masz istn lawin Dobra, ktrym moesz radowa si pod warunkiem, e potrafisz to dostrzec i wej w wibracyjne poczenie z nim. Zauwaysz te, e na czele znajduje si niewiele osb, z ktrymi moesz o tym porozmawia. W obecnych czasach niektrzy ludzie dowiadczaj intensywnego cierpienia, u podoa ktrego tkwi traumy. W tej fazie ycia formuuj i wysyaj intensywne proby. Intensywno ich prb powoduje, e rdo w pewien sposb odpowiada. Chocia osoby, ktre cierpi z powodu traum, nie czerpi osobistych korzyci z przesyanych prb, to korzyci takie czerpi obecne i przysze pokolenia. Przekazujemy wam te informacje, by pomc w zrozumieniu: Istnieje nieograniczony Strumie Dobra oraz obfito rnego rodzaju rzeczy, ktre s dla was dostpne w kadym momencie. Musicie jednak przyj odpowiedni pozycj, by te rzeczy otrzyma. Nie moecie w tym samym momencie przeciwstawia si temu i jednoczenie to otrzymywa.

Otwrzcie bramy i pozwlcie wpyn Dobru


Zaobserwuj, gdzie znajdujesz si w chwili obecnej jako osoba czerpica gbokie korzyci z przepywu tego potnego Strumienia Dobra. Wyobra sobie, e rozkoszujesz si przepywem tego potnego Strumienia. Sprbuj poczu siebie jako czoowego beneficjenta tego nieograniczonego Strumienia. 27

Umiechnij si i sprbuj zaakceptowa fakt, e jeste tego wart. Poczucie, e jeste tego wart, uzalenione jest od tego, co aktualnie wydarza si w twoim yciu. W pewnych zakresach swego ycia odczuwasz cakowite bogosawiestwo, w innych za nie. Naszym pragnieniem pozostaje, aby w trakcie czytania tej ksiki zrozumia istotn prawd: stan twego przyzwolenia wyraa si poprzez stopie, w jakim czujesz si bogosawiony i w jakim oczekujesz napywu do ciebie dobrych rzeczy. Natomiast stopie twego oporu wie si ze stopniem, w jakim nie czujesz si bogosawiony i w jakim nie spodziewasz si, e mog przyj do ciebie dobre rzeczy. Naszym pragnieniem pozostaje, aby w trakcie lektury tej ksiki by w stanie uwolni si od takich nawykw mylenia, ktre nie pozwalaj ci na swobodny kontakt ze Strumieniem. Chcemy, aby zrozumia istotn prawd. leeli na drodze twego fizycznego istnienia nie gromadzie myli, ktre stoj w sprzecznoci ze Strumieniem Dobra, moesz w chwili obecnej korzysta z niego. Jeste take dosownym przejawem Strumienia. Ty i twj sposb podejcia decyduje o tym, czy staniesz si dziedzicem Dobra, czy te nie. Oczywicie, otaczajce ci osoby mog w jakim stopniu na ciebie wpywa. Jednak to ty ostatecznie podejmujesz decyzj: pozwoli na kontakt ze Strumieniem lub te nie. Moesz otworzy luzy i pozwoli na to, by Dobro weszo do twego ycia. Moesz take wybra myli, ktre bd ci trzyma z dala od tego, co do ciebie naley. Niezalenie od tego, czy pozwalasz, czy te stawiasz opr, strumie nieustannie pynie do ciebie. Jego przepyw jest nieskoczony. Zawsze moesz si zwrci ku niemu.

Znajdujesz si w doskonaej pozycji


Niczego nie musisz zmienia w swoim otoczeniu ani w warunkach swego ycia, aby w sposb celowy nawiza poczenie ze Strumieniem Dobra. Wystarczy, e zaczniesz na to przyzwala. Moesz by w wizieniu; moesz by osob, u ktrej zdiagnozowano nieuleczaln chorob; moesz dowiadcza finansowego bankructwa lub te znajdowa si w trakcie rozwodu. Mimo wszystko s to doskonae pozycje, z ktrych moesz zaczyna. Chcemy take, aby zrozumia, e nie wymaga to duych nakadw czasu. Wymaga to jedynie zrozumienia Praw Uniwersalnych oraz decyzji, by poda w kierunku osignicia stanu przyzwolenia. Kiedy poruszasz si przy pomocy swego pojazdu z jednego miejsca do drugiego, istnieje w tobie precyzyjna wiadomo punktu startu i punktu zakoczenia podry. Akceptujesz, e nie moesz natychmiast dotrze do celu podry, akceptujesz, e bdziesz przemierza pewn odlego. W odpowiednim czasie dotrzesz do wybranego miejsca. Istnieje w tobie motywacja, by tam dotrze. Moesz by nawet zmczony podr. W poowie dystansu nie pozwalasz sobie na zniechcenie, by zawrci. Nie poruszasz si wstecz do punktu startu i ponownie do poowy drogi, by wreszcie opa z si w trakcie tej nigdy niekoczcej si podry. Nie zgaszasz wasnej niezdolnoci do wykonania tej podry. Akceptujesz, e istnieje pewna odlego pomidzy miejscem startu oraz miejscem, do ktrego pragniesz dotrze. Kontynuujesz podr w kierunku miejsca przeznaczenia. Rozumiesz to, co jest niezbdne, i robisz to. Chcemy, aby rozpozna, e twoja podr pomidzy tymi dwoma punktami moe by atwo zrozumiana.

28

JESTE PRZEKANIKIEM I ODBIORC WIBRACJI


Teraz stae si gotw, by zrozumie zasadnicz cz dowiadcze twego fizycznego ycia. W tym obszarze sprawujesz kontrol, tworzysz i przeywasz rado. Znasz siebie samego jako fizyczn istot. Jeste jednak bardziej Istot Wibrujc. Ludzie spostrzegaj ci za pomoc zmysu wzroku i suchu. Jednak twoja prawdziwa posta przekracza percepcje zmysow i przejawia si w bardziej znaczcy sposb: Jeste przekanikiem wibracji i wysyasz sygnay w kadym momencie swego ycia. Kiedy przebywasz w ciele fizycznym i zachowujesz przytomno, w cigy sposb wysyasz specyficzne sygnay, ktre s stale odbierane i odczytywane. Nastpuje na nie odpowied. Natychmiast obecne i przysze warunki twego ycia zmieniaj si, s bowiem odpowiedzi na wysyane przez ciebie w tej chwili sygnay. Cay Wszechwiat jest pod twoim wpywem.

JESTE WIECZN OSOBOWOCI, KTRA WYRAA SI W CHWILI OBECNEJ


Twj wiat, twoja obecna i przysza sytuacja znajduj si pod bezporednim i specyficznym wpywem sygnaw, ktre wysyasz. Jeste wieczn osob. Jednak to, kim jeste w chwili obecnej, i to, co w tej chwili mylisz, powoduje skupianie si potnej Energii. Energia, ktr koncentrujesz, tworzy wiaty. Ta sama energia wanie w tym. momencie tworzy twj wiat. Masz wbudowany w sobie system orientacyjny. Pomaga ci on w rozumieniu mocy twoich sygnaw, jak te kierunku, w ktrym zmierzasz. Ten system orientacyjny pozwala ci oceni, czy twoje myli pozostaj w zgodzie z Energi Strumienia. Twoje uczucia s przejawami twego systemu orientacji. To, co odczuwasz, wskazuje na twj zwizek ze rdem, jak te z twoimi intencjami.

Twoje potne przekonania Byy kiedy delikatnymi mylami


Kada myl, ktra w pewnym momencie przejawia si w umyle, istnieje nadal. Za kadym razem, kiedy kierujesz uwag na okrelon myl, oywiasz wibracje tej myli w swoim wntrzu. Kiedy wycofujesz sw uwag, myl staje si nieaktywna, upiona. Jedyn metod, by uczyni dan myl nieaktywn, polega na aktywizacji innej myli. Inaczej mwic: jedyny sposb na celowe wycofanie uwagi z jednej myli, polega na przeniesieniu jej na inn myl. Kiedy swoj uwag kierujesz na dane zjawisko po raz pierwszy, na pocztku wibracje nie s silne. Kiedy jednak kontynuujesz mylenie o tej rzeczy, czy te o niej mwisz, wibracje staj si coraz silniejsze. W jakim momencie okrelona myl staje si dominujca. Dajesz jej coraz wicej uwagi i wchodzisz w jej wibracje. Ta myl staje si coraz obszerniejsz czci twojej oglnej wibracji. W rezultacie myl, ktra ulega cigemu zasilaniu, przeksztaca si w przekonanie.

IM DUEJ O CZYM MYLISZ, TYM TA MYL STAJE SI SILNIEJSZA

29

Nie jest moliwe dawanie uwagi jakiemu zjawisku bez wchodzenia z nim w pewnym stopniu w zwizek. Wynika to z Prawa Przycigania, ktre zawiaduje ruchem twoich myli. Im duej rozwaasz okrelon myl, im czciej do niej powracasz, tym silniejszy staje si twj zwizek wibracyjny z t myl. W miar, jak ustanawiasz silniejszy zwizek z okrelon myl, zaczynasz odczuwa okrelone emocje. Informuj one, czy twj kontakt ze rdem wzmacnia si czy te sabnie. Inaczej mwic, w miar, jak dajesz uwag okrelonemu zjawisku, twoje emocje informuj, czy wchodzisz w harmoni czy te dysharmoni ze swoja prawdziw natur. Jeeli przedmiot twojej uwagi pozostaje w pozytywnym zwizku z wiedz rda, odczuwasz harmoni myli w formie dobrych uczu. Jeeli jednak przedmiot twojej uwagi nie pozostaje w pozytywnym zwizku z wiedz rda, odczuwasz wtedy dysharmoni myli w formie zych uczu. Kada myl, ktrej dajesz swoj uwag, rozwija si i staje si czci wikszej wibracyjnej caoci. Niezalenie od tego, czy jest to myl o tym, czego chcesz, czy te o tym, czego nie chcesz, dziaanie twojej uwagi wprowadza te energie do twego dowiadczenia. Poniewa ten Wszechwiat opiera si na prawie przycigania, nie istnieje w nim zjawisko wyczania. Wszystkie zjawiska maj charakter wczania. Kiedy spostrzegasz co, czego chcesz dowiadczy, i woasz: Tak, chc!, wczasz to do swego dowiadczenia. Kiedy natomiast widzisz co, czego nie chcesz dowiadcza, i woasz: Nie, nie chc!", rwnie wczasz to w obszar swych dowiadcze. Nie zapraszasz tego zjawiska, wypowiadajc swoje tak, ani nie wykluczasz go, wypowiadajc swoje nie. W tym bowiem Wszechwiecie, opartym o zasad przycigania, nie istnieje wykluczanie. Twoje skupienie uwagi jest ju zaproszeniem. Osoby, ktre kieruj si przede wszystkim zmysem obserwacji; prosperuj w pomylnych warunkach; natomiast cierpi w warunkach niepomylnych. To, co obserwuj, ma natur wibracji. W trakcie procesu obserwacji te osoby wprowadzaj obrazy do swojej wibracyjnej pamici. Kiedy nastpi wczenie okrelonych obrazw, Wszechwiat akceptuje je jako podstawowy punkt odniesienia i przydaje tym dowiadczeniom jeszcze wicej esencji. Im lepsze obrazy widzi obserwator, tym lepiej si czuje. Im gorsze spostrzega obrazy, tym gorzej si czuje. Natomiast osoba, ktra jest wizjonerem, prosperuje przez cay czas. W swojej yciowej praktyce dajesz uwag okrelonym przedmiotom. Prawo Przycigania dostarcza okolicznoci, warunkw, dowiadcze, ludzi i wszelkiego rodzaju rzeczy, ktre pozostaj w zgodzie z twoj nawykow, dominujc wibracj. W twoim yciu manifestuj si zjawiska, odpowiadajce mylom, ktre w tobie istniay. W ten sposb rozwijasz coraz silniejsze wibracyjne nawyki i skonnoci. Twoja drobna i nieistotna myl przeksztacia si w potne przekonanie. Twoje potne przekonania zawsze bd wyraa si w twoim dowiadczeniu.

WARTOCI, KTRE KRYJ SI ZA TWOIMI EMOCJONALNYMI REAKCJAMI


Zmys wzroku rni si od zmysu suchu. Zmys zapachu rni si od zmysu dotyku. Cho zmysy rni si od siebie, wszystkie s jednak interpretatorami wibracji. Inaczej mwic, kiedy zbliasz si do gorcego pieca, to nie zmys wzroku informuje ci, e piec jest gorcy. Ani zmys suchu, ani te zmysy smaku oraz zapachu nie przyczyniaj si do rozpoznania faktu, e piec jest gorcy. Natomiast w miar zbliania si do pieca twoje komrki odczuwania temperatury, ktre znajduj si w twoim ciele, informuj ci, e piec jest gorcy. Urodzilimy si wyposaeni w system wraliwych i wysoko rozwinitych narzdw, ktre dokonuj przekadu wibracji na jzyk wrae. Te narzdy pomagaj ci w zrozumieniu i okreleniu twoich dowiadcze. Uywasz swoich piciu zmysw, by interpretowa swoje fizyczne dowiadczenia. Od chwili narodzin wyposaony zostae w inne narzdy odczuwania - w emocje. 30

S one kolejnymi wibracyjnymi interpretatorami dowiadcze, ktre s twoim udziaem podczas ycia.

Emocje s wskanikami centrum przycigania


Emocje w kadym momencie wskazuj na wibracyjn tre twojej Istoty. Kiedy stajesz si ich wiadomy, uwiadamiasz sobie rwnie wibracje, ktre tworzysz. Kiedy poczysz swoj wiedz o dziaaniu Prawa Przycigania ze wiadomoci wibracji, ktre tworzysz w chwili obecnej, wwczas osigasz kontrol nad energi punktu przycigania. Posiadajc tak wiedz moesz ksztatowa w dowolny sposb swoje yciowe dowiadczenia. Twoje emocje - bezporednio i niezawodnie - okrelaj twoj relacj ze rdem. Poniewa dostarczaj ci wszelkich niezbdnych informacji o twojej relacji ze rdem, nazywamy je czsto Systemem Emocjonalnej Orientacji. Kiedy podje decyzj o wejciu w to fizyczne ciao, w peni rozumiae swoje odwieczne poczenie ze rdem Energii. Wiedziae te, e twoje emocje bd staymi wskanikami, ktre pomog ci okrela twoje biece relacje ze rdem Energii. Zrozumienie tych faktw uwalnia ci od wewntrznego pomieszania i od podejmowania zbdnego ryzyka. Pojawia si w zwizku z tym poczucie radoci i przeywania yciowej przygody.

Emocje s wskanikami twego zwizku ze rdem Energii


Emocje wskazuj, w jakim stopniu poczye si ze rdem. Nigdy nie nastpio cakowite zerwanie twego poczenia ze rdem. Jednak dokonywane przez ciebie wybory myli, ktrym dawae swoj uwag, utworzyy pewne kontinuum twego zwizku ze rdem Nie-Fizycznej Energii. rdo reprezentuje ciebie prawdziwego. Wraz z upywem czasu i wraz z nabywaniem praktyki, bdziesz w kadym, momencie wiedzia, w jakim stopniu poczye si ze swoj prawdziw natur. Jeeli bowiem znajdujesz si w stanie penego przyzwolenia na przepyw Energii ze rda, rozkwitasz. Jeeli nie ma w tobie takiej zgody, twj rozwj ustaje. Jestecie Istotami wyposaonymi w moc i cakowicie wolnymi w swoim procesie tworzenia. Kiedy posiadacie t wiadomo i skupiacie swoj uwag na rzeczach, ktre pozostaj w wibracyjnej harmonii z t wiadomoci, odczuwacie cakowit rado. Kiedy jednak wzbudzacie myli, ktre stoj w sprzecznoci z t prawd, odczuwacie przeciwne emocje - braku mocy i zniewolenia. Wszystkie wasze emocje mieszcz si w tym wachlarzu od radoci do braku mocy.

UYJ swoich emocji, by powrci do stanu pomylnoci i dobrego samopoczucia


Kiedy wzbudzasz myli, ktre s zgodne z twoj prawdziw natur, odczuwasz w swoim ciele harmoni. Przykadami tego pozytywnego nastawienia s rado, mio i poczucie wolnoci. Kiedy natomiast wzbudzasz myli, ktre nie s zgodne z twoj prawdziw natur, odczuwasz w fizycznym ciele dysharmoni. Przykadem tego negatywnego nastawienia s depresja, lk i poczucie ograniczenia. Formujesz Energie w sposb zbliony do tego, w jaki rzebiarze formuj z gliny wasne dzieo. 31

Formujesz j poprzez si wasnej koncentracji - mylenie o pewnych rzeczach, przypominanie pewnych rzeczy i poprzez ich wyobraanie. Skupiasz Energi, kiedy mwisz, kiedy piszesz, kiedy suchasz, kiedy milczysz, kiedy wspominasz i kiedy tworzysz wyobraenia. Skupiasz energi poprzez wzbudzanie myli. Rzebiarze poprzez cierpliwy trening ucz si formowania z gliny upragnionego przez siebie dziea. Podobnie ty moesz nauczy si formowania Energii, ktra stwarza wiat)'', poprzez koncentrowanie swego umysu. Rzebiarze przy pomocy wasnych rk wczuwaj si w materia i tworz dziea, wynikajce ze swojej wizji. Podobnie ty moesz uy swoich emocji, aby odczu swoja drog do Dobra.

TRZY KROKI, KTRE WIOD DO SPENIENIA PRAGNIE


PROCES TWRCZY mona uj prosto. Skada si z trzech krokw: Krok Pierwszy (praca, ktr ty wykonujesz): Prosisz. Krok Drugi (praca, ktra nie naley do ciebie): Otrzymujesz odpowied. Krok Trzeci (praca, ktr ty wykonujesz): Musisz pozwoli tej odpowiedzi na poczenie si z twoj Istot.

Krok Pierwszy: Prosisz


Ten krok wie si z naturalnym procesem rodzenia si twoich preferencji. Wszystkie twe pragnienia - subtelne, jak te jasne, precyzyjne i ywe, wynikaj z bogatych dowiadcze ycia codziennego. Pragnienia ( proby) s naturalnym produktem ubocznym twego kontaktu ze rodowiskiem bogatym w kontrasty i zdarzenia. Krok Pierwszy pojawia si w sposb naturalny.

Krok Drugi: Wszechwiat, odpowiada


Ten krok jest dla ciebie czym atwym, poniewa nie jest to w ogle twoja praca. Krok Drugi jest prac Nie-Fizyczn, jest dziaaniem Mocy Boga. Wszystkie rzeczy, o ktre prosisz, drobne i wielkie, s natychmiast odczytywane i w peni ofiarowane, bez adnych wyjtkw. Kady skadnik twojej wiadomoci ma zdolno do formuowania prb. Proby kadego skadnika twojej wiadomoci s uwzgldniane i pojawia si na nie bezporednia odpowied. Prosisz i jest ci dane. Za kadym razem. Twoje proby" s czasami wypowiadane przy pomocy sw. Jednak czciej emanuj one z ciebie wibracyjnie. Stanowi strumie osobistych preferencji, ktre s ze sob wzajemnie powizane. W naturalny sposb pojawiaj si pragnienia oraz yczenia. Na kade pytanie jest udzielana odpowied. adna modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi. Wiele osb moe sprzeciwia si tym prawdom. Przytaczaj one ze swego dowiadczenia przykady niespenionych pragnie. Te osoby jednak nie wykonay bardzo wanego - Trzeciego Kroku. Bez wykonania tego kroku moemy nie zauway istnienia Kroku Pierwszego oraz Kroku Drugiego.

Krok Trzeci: Pozwalasz odpowiedzi na poczenie si z twoj Istot


Krok Trzeci stanowi zastosowanie Sztuki Przyzwalania, fest to krok, przy pomocy ktrego dostrajasz wibracyjn czstotliwo swojej Istoty do wibracji swego pragnienia. Na podobnej zasadzie twj odbiornik radiowy musi zosta dostrojony do czstotliwoci stacji nadawczej, ktrej 32

chcesz sucha. Nazywamy to Sztuk Przyzwalania. Jeeli nie wejdziesz w klimat odbioru, twoje proby - mimo e spotkay si z odpowiedzi - mog ci si wydawa pozostawione bez odpowiedzi. Wydaje ci si, e twoje modlitwy nie zostay wysuchane, a twoje pragnienia nie zostay spenione. Nie dzieje si to jednak dlatego, e twoje yczenia nie zostay wysuchane, ale z tego powodu, e nie dostroie si wibracyjnie. Nie pozwolie odpowiedzi, by wesza do twego wntrza. Kade zjawisko skada si z dwch czci: chcianej i niechcianej Kade zjawisko w rzeczywistoci skada si z dwch czci: z tego, czego pragniesz, i z tego, czego nie chcesz. Czsto - jeeli nawet wierzysz, e mylisz o czym, czego pragniesz - w rzeczywistoci mylisz o czym zupenie przeciwnym. Inaczej mwic, twoje mylenie moe wyglda nastpujco: Chc by zdrowy, nie chc by chory". Chc mie finansowe bezpieczestwo, nie chc dowiadcza braku pienidzy". Chc wej w dobr relacj, nie chc pozostawa sam". To, co mylisz, i to, co otrzymujesz, pozostaje w doskonalej wibracyjnej harmonii. Moe to by bardzo pomocne, kiedy znajdziesz zwizek pomidzy tym, o czym mylisz, a tym, co pojawia si w twoim yciu. Jeszcze lepiej, jeeli jeste w stanie odkry, dokd zmierzasz, zanim tam dotrzesz. Kiedy zrozumiesz swoje emocje oraz wane przekazy, ktre od nich otrzymujesz, nie bdziesz musia czeka, a co si zamanifestuje w twoim dowiadczeniu. Na podstawie swoich uczu bdziesz mg okreli, gdzie dokadnie zmierzasz.

Twoja uwaga musi spoczywa na rzeczy, a nie na jej braku


Twrczy Proces zachodzi niezalenie od tego, czy jeste tego wiadom czy te nie. Zmienno i kontrastowy charakter twoich dowiadcze powoduj, e rodz si w tobie nowe preferencje (pragnienia). Ty za, nawet bez swojej wiadomej wiedzy, przesyasz je dalej jako proby. W momencie, gdy wysyasz swoje preferencje (pragnienia), rdo Energii otrzymuje twoje wibracyjne proby. Na zasadzie Prawa Przycigania tworzone s natychmiastowe odpowiedzi, do ktrych musisz si wibracyjnie dostroi. Moe ci si wydawa, e nie nadesza odpowied na twoje pragnienia. Dzieje si tak, poniewa czsto istnieje pewna odlego czasowa pomidzy Krokiem Pierwszym (proba) a Krokiem Trzecim (przyzwolenie). Czyste pragnienie emanuje z ciebie w wyniku twoich rozwaa, ktre dotyczyy sytuacji istniejcych w twoim yciu. Czsto zamiast da swoj uwag po prostu samemu pragnieniu, skupiasz si ponownie na sytuacji, ktra spowodowaa pojawienie si pragnienia. Z tego wzgldu twoja wibracja bardziej dotyczy przyczyny, ktra wywoaa twoje pragnienie, ni sam ego pragnienia. Wemy pewien przykad. Twj stary samochd coraz czciej potrzebuje napraw... zauwaasz, e traci on swoje pikno. Pragniesz nowego samochodu. Kiedy uczucie pewnoci, ktre przynosi obraz nowego, solidnego samochodu, zakorzenia si w tobie, pragnienie zostaje wysane w przestrze i dociera do rda. rdo otrzymuje t informacj i natychmiast odpowiada na ni. Z tego powodu, e nie jeste wiadomy istnienia Praw Wszechwiata oraz nie znasz Trzy Stopniowego Procesu Twrczego, popeniasz bd. Zamiast zwrci swoj uwag na wiee pragnienie i skupi si na idei piknego, nowego samochodu (w ten sposb osignby wibracyjn harmoni z twoj now ide), zwrcie ponownie uwag na pojazd, ktrym obecnie jedzisz. Zaczynasz uzasadnia, dlaczego pragniesz nowego samochodu. Ten stary samochd ju mi nie pasuje" - stwierdzasz. Nie rozpoznajesz, e patrzc na stary samochd kierujesz ponownie na swoje wibracje, zamiast na nowy samochd, ktrego pragniesz. Naprawd potrzebuj nowego samochodu" - wyjanisz wskazujc na wygicia, pknicia i niesolidn prac starego samochodu. 33

Wraz z kadym stwierdzeniem, ktre stanowi uzasadnienie tego, e potrzebujesz nowego samochodu, niewiadomie wzmacniasz wibracje twojej nieprzyjemnej biecej sytuacji. Jeeli tak postpujesz, oddalasz si od wibracyjnej harmonii z twoim nowym pragnieniem. Oddalasz si te od tego, o co prosisz. Jak dugo jeste bardziej wiadomy tego, czego nie chcesz w okrelonej sytuacji, to, czego chcesz nie moe przyj do ciebie. Inaczej mwic, jeeli mylisz przede wszystkim o nowym, piknym samochodzie, stopniowo torujesz drog do jego posiadania. Jeeli natomiast gwnie mylisz o swoim niesolidnym, starym samochodzie, nie przybliasz si bynajmniej do swego nowego, solidnego samochodu. Moe wydawa ci si to trudne, by zauway rnic pomidzy myleniem o twoim nowym samochodzie a koncentrowaniem si na samochodzie starym. Kiedy jednak staniesz si wiadomy Systemu Orientacji Emocjonalnej, bardzo atwo to osigniesz.

Teraz masz w rku klucz do tworzenia kadego pragnienia


Zrozumiae, e kada myl tworzy punkt przycigania i e sposb, w jaki odczuwasz, wskazuje na stopie, w jakim posugujesz si przyzwalaniem lub oporem. Teraz masz w rku klucz, ktry daje moliwo tworzenia wszystkiego, czego pragniesz. Nie jest moliwe, aby konsekwentnie odczuwa pozytywne emocje w stosunku do okrelonego przedmiotu, a w elekcie otrzyma negatywne rezultaty. Podobnie jak nie jest moliwe, aby konsekwentnie odczuwa negatywne emocje i otrzyma pozytywne rezultaty. Sposb, w jaki odczuwasz, informuje ci, czy pozwalasz na przejawienie si twego naturalnego Dobra, czy te nie. Chocia nie istnieje rdo chorb, moesz tworzy myli, ktre nie pozwalaj na naturalny przepyw dobrego samopoczucia. Cho nie istnieje rdo ubstwa, moesz tworzy myli, ktre nie pozwalaj na swobodny przepyw obfitoci. Dobro cigle puka do twoich drzwi i jeeli nie tworzysz myli, ktre opniaj lub utrudniaj Jego nadejcie, moesz dowiadcza dobrostanu we wszystkich obszarach swego ycia. Nie ma to znaczenia, w jakim znajdujesz si pooeniu wzgldem rzeczy, ktrych pragniesz. Jeeli bdziesz zwraca uwag na swoje uczucia, jeeli bdziesz przemienia swoje myli na takie, ktre sprowadzaj lepsze uczucia, ponownie osigniesz harmoni z Dobrem., ktre jest twoim naturalnym stanem. Pamitaj, e jeste przedueniem czystej, pozytywnej Nie-Fizycznej Energii. W im wikszej pozostajesz wibracyjnej harmonii z Tym, Kim Jeste, tym lepiej si czujesz. Podajemy przykady: - kiedy co doceniasz, wchodzisz w wibracyjn harmoni z tym, kim naprawd jeste; -kiedy kochasz kogo lub siebie samego, wchodzisz w wibracyjn harmoni z tym, kim naprawd jeste. Jeeli jednak koncentrujesz si na wadach wasnych lub innej osoby, w tym momencie tworzysz wibracje, ktre nie s zgodne z tym, kim naprawd jeste. Negatywne emocje, ktre odczuwasz, wskazuj na to, e wprowadzie wibracje oporu, e nie przebywasz ju w stanie przyzwolenia. Nie pozwalasz na zaistnienie czystego Poczenia pomidzy sob fizycznym a Nie-Fizyczn czci Siebie Samego. Czsto okrelamy t Nie-Fizyczn cz Ciebie mianem Wewntrznej Istoty lub rda. Nie jest wane, czy nazywasz to rdem Energii czy te Si ycia. Wane jest to, e jeste wiadomy tego, e czasami pozwalasz na pene poczenie ze rdem, a czasami ograniczasz to poczenie. Wskanikami, ktre pozwalaj na stwierdzenie, jaka jest twoja postawa wobec rda, s twoje emocje. 34

DZIKI PRAKTYCE STANIESZ SI RADOSNYM TWRC


W miar, jak bdziesz zwraca baczn uwag na swoje uczucia, coraz bardziej bdziesz nawizywa relacj ze rdem Energii. Staniesz si z czasem zdyscyplinowanym, penym radoci rozwanym twrc. Dziki praktyce bdziesz mg osign wiadom kontrol Twrczej Energii. Podobnie jak wprawny rzebiarz, bdziesz czerpa rado z procesu formowania tej Energii. Bdziesz posugiwa si Energi, ktra tworzy wiaty i spoytkowywa j na wasne twrcze przedsiwzicia. W twoim kontakcie z Energi Twrcz pojawiaj si dwa wane czynniki: po pierwsze intensywno i szybko tej Energii, po drugie - stopie, w jakim wyraasz na ni zgod bd te stawiasz opr. Pierwszy czynnik wie si z iloci czasu, ktry powicie na rozwaanie swego pragnienia, a take z tym, w jakim stopniu twoje pragnienie zostao sprecyzowane. Inaczej mwic, jeeli pragne czego od duszego czasu, nagromadzona energia jest o wiele silniejsza ni wwczas, gdy mylisz o tym po raz pierwszy dzisiaj. Jeeli podczas okrelania swego pragnienia posugiwae si zasad kontrastu, to nagromadzona energia staa si o wiele silniejsza. Jeeli pragnienie osigno dostateczn moc i prdko, mona wtedy atwo posuy si drugim czynnikiem: przyzwoleniem oraz oporem. Jeeli mylisz o czym, czego pragne od dugiego ju czasu, a jednoczenie zauwaasz, e jak dotd twoje pragnienie nie spenio si, mog si w tobie pojawi silne, negatywne emocje. Mylae bowiem, o czym, co posiada siln energi; a jednoczenie nie jeste w wibracyjnej harmonii z tym zjawiskiem. Jeeli jednak mylisz o czym, czego pragne od duszego czasu, a jednoczenie wyobraasz sobie, e si to wydarzyo, wtedy twoje emocje bd pozytywne. Analizujc swoje emocje, moesz stwierdzi, czy nastpio spenienie twego pragnienia, czy te nie. Moesz przekona si, czy pozwalasz na spenienie twego pragnienia, czy te stawiasz temu opr, czy w danym momencie wspierasz proces, czy te tworzysz przeszkody.

Myli nie naley kontrolowa, naley je odpowiednio ukierunkowa


W wysoko rozwinitym pod wzgldem technologicznym spoeczestwie macie dostp informacyjny do wszystkiego, co wydarza si na caej kuli ziemskiej. Jestecie bombardowani przez myli oraz idee, ktre czasami wydaj si wywiera niekorzystny wpyw na wasze osobiste dowiadczenia. Pomys, by kontrolowa wasne myli w sytuacji, gdy napywa do nas wiele innych myli, wydaje si niemoliwy do realizacji. Zamiast tego dajemy swoj uwag temu, co jawi si przed nami. Nie zachcamy was do podejmowania si zadania kontroli wasnych myli. Zamiast tego polecamy wam czynienie wysikw, by w mniejszym lub wikszym stopniu prowadzi wasne myli, ukierunkowywa je. Rzecz caa nie dotyczy w istocie tak bardzo prowadzenia myli, ile raczej kierowania si ku odpowiednim uczuciom. Posuwanie si drog, na ktrej zmierzamy do odczuwania okrelonych emocji, prowadzi take do pojawiania si odpowiednich myli, ktre s w wibracyjnej zgodzie z tym, co uwaasz za dobre. Prawo Przycigania w automatyczny sposb, na zasadzie dziaania magnetycznego, przyciga i organizuje twoje myli. Rozumienie Prawa Przycigania i rozwane uywanie go jest szczeglnie pomocne w ukierunkowywaniu wasnych myli. Pamitaj, e ilekro dajesz uwag okrelonej myli, ta myl staje si aktywna. Wkracza nastpnie ze swym dziaaniem Prawo Przycigania. Oznacza to, e do myli, ktr zaktywizowae, 35

doczaj si kolejne myli o podobnej do niej wibracji. W ten sposb pierwotna myl staje si bardziej wyrana, nabiera mocy i siy przycigania.

Myl, na ktrej skupiasz si, staje si myl dominujc


Kiedy w sposb konsekwentny skupiasz uwag na okrelonym przedmiocie, dokonujesz odpowiedniej, wibracyjnej aktywizacji. W ten sposb wyania si dominujca myl. Kiedy to nastpi, zaczynaj manifestowa si rzeczy; ktre s zgodne z twoj dominujc myl. Na podobnej zasadzie, na ktrej twoja pierwotna myl przycigaa inne - odpowiadajce jej - myli, przejawi si rzeczy, ktre pozostaj w zgodzie z twoj dominujc myl: artykuy prasowe, rozmowy z przyjacimi, osobiste obserwacje... proces przycigania stanie si bardzo oczywisty. Kiedy twoja skoncentrowana uwaga dostatecznie zaktywizowaa w twoim wntrzu dominujc wibracj, w twoim osobistym dowiadczeniu zaczn pojawia si rzeczy - zarwno chciane, jak te niechciane - zgodne z t dominujc wibracj. Takie jest Prawo.

W jaki sposb moesz sta si rozwanym twrc


Pamitaj, e moesz osign korzyci, jeli przywizujesz uwag do swoich emocji. Musisz najpierw zaakceptowa fakt, e istnieje jedynie przepyw Strumienia Dobra. Moesz zgodzi si lub nie na jego przepyw. Kiedy zgadzasz si, czujesz si dobrze. Kiedy natomiast nie zgadzasz si, czujesz si chory. Inaczej mwic, istnieje jedynie Strumie Dobra, na ktry wyraasz zgod lub te ktremu sprzeciwiasz si. Uczucia informuj ci o twoim wyborze. Jeste powoany do tego, by rozkwita. Jeste powoany do tego, by czu si dobrze. Jeste kochany, a Dobro nieustannie napywa do ciebie. Jeeli pozwolisz mu napywa, przejawi si ono na rne sposoby w twym osobistym dowiadczeniu. To, czemu dajesz swoj uwag, pulsuje energi wibracji. Kiedy w dalszym cigu utrzymujesz swoj uwag na tym przedmiocie, zaczynasz wibrowa tak, jak on wibruje. Za kadym razem, kiedy si na tym skupiasz, i za kadym razem, kiedy tworzysz wibracje, czujesz, e kolejne powtrzenia przychodz coraz atwiej. Rozwine pewien rodzaj wibracyjnej skonnoci. Jest to podobne do dowolnego wiczenia: kolejne powtrzenia staj si coraz, atwiejsze. Jeeli przez okrelony czas skupiasz si na tej myli i praktykujesz" okrelon wibracj, formujesz to, co nazywacie przekonaniem. Przekonanie stanowi wibracj, ktr dostatecznie dugo praktykujesz. Jeeli utrzymujesz wystarczajco dugo w swoim umyle okrelon myl, to wwczas Prawo Przycigania kontaktuje ci z pen si wibracji twego przekonania. Teraz Prawo Przycigania zaakceptowao to przekonanie jako centrum przycigania i przynosi ci rzeczy, ktre s zgodne z podstawow wibracj. Pojawiaj si wic dowiadczenia yciowe, ktre s zgodne z pielgnowanymi przez ciebie mylami. Dochodzisz wtedy do wniosku: Tak, to jest prawda". By moe okrelenie prawda" jest waciwe. My jednak uywamy sowa przyciganie" lub kreacja". To, czemu powicasz swoj uwag, moe sta si prawd". Prawo Przycigania mwi, e tak musi si sta. Twoje ycie, podobnie jak ycie kadej innej osoby, jest odbiciem dominujcych myli. Nie ma w tym wzgldzie adnych wyjtkw.

Czy podje decyzj, by kierowa swoimi mylami?

36

Aby sta si odpowiedzialnym twrc wasnych dowiadcze, musisz sta si osob, ktra decyduje si kierowa wasnymi mylami. Kiedy bowiem wiadomie okrelasz kierunek wasnych myli, tworzysz rwnie centrum przycigania. Nie moesz kontynuowa swoich dyskusji, obserwacji i utrzymywa tych samych przekona, a jednoczenie zmieni swoje centrum przycigania. Podobnie jak nie moesz (o czym wczeniej mwilimy) nastawi swoje radio na czstotliwo 630 AM i odbiera stacj radiow, ktra nadaje na czstotliwociach 101 FM. Wibracyjne czstotliwoci musz by ze sob zgodne. Kada emocja, ktr odczuwasz, pozostaje w zgodzie lub niezgodzie ze rdem Energii. Twoje emocje s wskanikami wibracyjnych niezgodnoci pomidzy twoj fizyczn Istot a tw Wewntrzn istot. Kiedy zwracasz uwag na te emocje i prbujesz skupia si na mylach, ktre przycigaj dobre uczucia, uywasz Systemu Emocjonalnej Orientacji w sposb zgodny z pierwotn intencj, ktra zaistniaa jeszcze zanim zdecydowae si wej w to ciao fizyczne. Twj System Emocjonalnej Orientacji stanowi klucz, ktry umoliwi ci zrozumienie wibracyjnych treci. Pomoe ci te okreli pooenie twego centrum przycigania. Dokonanie rozrnienia pomidzy rzeczywist myl, dotyczc tego, czego pragniesz, a myl dotyczc braku, jest czasami trudne. Natomiast dokonanie rozrnienia pomidzy emocjonaln reakcj na myl o pragnieniu oraz emocjonaln reakcj na myl o braku tego pragnienia jest bardzo proste. Czujesz si doskonale, gdy jeste cakowicie skoncentrowany na swoim pragnieniu (a tworzone przez ciebie wibracje odzwierciedlaj to). Czujesz si natomiast okropnie, gdy koncentrujesz si na braku czego, czego naprawd pragniesz. Twoje emocje zawsze ci informuj, co robisz ze swymi wibracjami. Twoje emocje zawsze informuj ci o tym, gdzie znajduje si twoje centrum przycigania. Zwracajc uwag na wasne emocje oraz na myli, ktre wywouj emocje, moesz wiadomie wprowadzi siebie w tak czstotliwo wibracji, ktra pozwoli ci na spenienie kadego pragnienia.

Czy moesz zaakceptowa siebie samego jako Wibrujc Istot?


Wikszo naszych fizycznych przyjaci nie potrafi ujmowa swego ycia w terminach wibracji, podobnie jak nie jest przyzwyczajona, by myle o sobie jako o radiowym nadajniku oraz odbiorniku. Wszyscy jednak istniejecie w Wibrujcym Wszechwiecie i jestecie Energi, Wibracj i Elektrycznoci. Kiedy wyrazisz zgod na to nowe ujcie i zaczniesz akceptowa siebie jako Wibrujc Istot, ktra przyciga wszystkie rzeczy pojawiajce si w polu dowiadczenia, wtedy rozpoczniesz wspania podr Celowego Tworzenia. Jeeli zaczniesz rozumie zwizek pomidzy tym, o czym mylisz, tym, co czujesz, i tym, co otrzymujesz, jeste we waciwym miejscu. Teraz trzymasz w doniach klucze, dziki ktrym moesz dosta si z dowolnego miejsca, w ktrym znajdujesz si obecnie, do miejsca, w ktrym pragniesz by. Dotyczy to wszelkiego rodzaju pragnie.

TWOJA RWNOWAGA EMOCJONALNA PODLEGA TWOJEJ KONTROLI


Wikszo ludzi wierzy w to, e nie ma kontroli nad swymi przekonaniami. Obserwuj rzeczy, ktre zdarzaj si wok nich, i oceniaj je. Jednak czuj zwykle, e nie maj kontroli nad przekonaniami, ktre istniej w nich samych. Ludzie spdzaj swoje ycie dzielc rzeczy na 37

kategorie zdarze dobrych i zych, chcianych i niechcianych, waciwych i niewaciwych. Rzadko jednak rozumiej, e posiadaj zdolno do kontrolowania swoich osobistych powiza z tymi zdarzeniami. Nie jest moliwe kontrolowanie sytuacji, ktre zostay stworzone przez inne osoby Wiele osb akceptuje pewne sytuacje, ktre stworzyli inni ludzie, lecz nie jest wstanie zaakceptowa innych. W zwizku z tym podejmuj si oni niemoliwego do realizacji zadania prbuj kontrolowa niezalene od nich sytuacje. Uywaj w tym celu osobistej siy, zbieraj si w grupy, by posi poczucie wikszej wadzy i kontroli. Staraj si utrwali wasn Pomylno (Wasne Dobro) przez prb kontroli wszelkich okolicznoci, ktre - jak wierz - mog temu dobru zagraa. Jednak w tym Wszechwiecie, ktrego istnienie jest oparte o zasad przycigania, nie ma takiego zjawiska, jak wykluczanie. Im mocniej tacy ludzie przeciwstawiaj si rzeczom niechcianym, tym mocniejsze jest ich -wibracyjne powizanie z tymi niechcianymi rzeczami. Tym bardziej te wprowadzaj oni niechciane rzeczy w obszar osobistego dowiadczenia. W miar jak coraz wicej niechcianych rzeczy przejawia si w ich dowiadczeniu, znajduj oni wsparcie dla wasnego przewiadczenia, utwierdzaj si w nim, e te niechciane rzeczy byy grone i niebezpieczne od samego pocztku. Inaczej mwic, im bardziej bronisz swoich przekona, tym bardziej Prawo Przycigania umoliwia ci ich potwierdzenie.

Czyja prawda" jest prawdziw Prawd"?


Bacznie obserwujc zauwaysz, e to, ku czemu kierujesz myli, w jakim momencie przejawia si na planie fizycznym. Inne osoby zauwaaj przejawy twoich fizycznych manifestacji i energia ich uwagi pomaga w rozwoju tych przejawionych form. Wraz z upywem czasu okrelona przejawiona forma, niezalenie od tego, czy jest chciana czy te nie, jest nazywana Prawd". Chcemy ci przypomnie, e dysponujesz absolutn wolnoci wyboru odnonie Prawd", ktre tworzysz w swoim wasnym dowiadczeniu. Skoro zrozumiae, e powodem istnienia kadego dowiadczenia jest uwaga, ktr dajesz okrelonemu przedmiotowi, atwo jest zauway, e Prawda" istnieje tylko dlatego e dana osoba zaangaowaa w ni swoj uwag. Kiedy mwisz: Powinienem skierowa swoj uwag na tak czy tak rzecz, poniewa jest to prawd", jest to rwnoznaczne powiedzeniu: Inne osoby kieruj swoj uwag na co, czego nie chc. Wskutek tego wprowadzaj oni niechciane zjawiska do swego dowiadczenia. Poniewa przycigaj oni niechciane zjawiska w- pole swych dowiadcze, powinienem postpi tak samo". Istnieje wiele wspaniaych rzeczy, ktre ty czynisz swoimi Prawdami. Istnieje te wiele rzeczy, ktre bynajmniej nie s tak wspaniae, a jednak czynisz je rwnie swoimi Prawdami. Rozwane Tworzenie przejawia si w dokonywaniu rozwanych wyborw dowiadcze, ktre czynisz swoimi Prawdami.

Aktywizacja Centrum Przycigania


Kiedy wzbudzone przez ciebie myli s oglne i brakuje im skupienia, takie zacztkowe formy wibracji s niewielkie i nie wykazuj duej siy przycigania. W tych wczesnych stadiach procesu jeszcze nie przejawiaj si fizyczne manifestacje twojego ukierunkowania uwagi. Chocia nie dostrzegasz jeszcze bezporednich dowodw fizycznego oddziaywania twoich myli, to jednak nastpuje przyciganie innych myli, ktrych wibracja jest zgodna z mylami wczeniej przez ciebie wzbudzonymi. Inaczej mwic, wzbudzona myl staje si silniejsza, ronie jej sia przycigania i przyczaj si do niej myli o zblionej wibracji. W miar, jak okrelona myl nabiera siy rozpdu, moesz - kierujc swoj uwag na emocje - zorientowa si, czy wibracja tej rosncej w si myli jest zgodna z Energi rda. Jeeli jest to wibracja zgodna, pojawiaj si 38

przyjemne emocje. Jeli natomiast wibracja tej myli nie jest zgodna z Energi rda, pojawiaj si uczucia nieprzyjemne. Rozwamy pewien przykad. Kiedy bye may, twoja babcia moga powiedzie do ciebie: Jeste tak wspaniaym dzieckiem. Bardzo ci kocham. Twoje ycie przyniesie ci wiele satysfakcji i szczcia. Masz wiele talentw i wiat z tego skorzysta". Te sowa odczuwae dobrze, poniewa byy one zgodne z twoj prawdziw istot. Kiedy kto powiedzia do ciebie: Jeste zy. Powiniene si wstydzi. Zawiode mnie. Nie moesz by taki" - te sowa wywoyway w tobie okropne uczucia. Ich wibracje znacznie rniy si od tego, kim naprawd jeste i od tego, co o sobie naprawd wiesz. To, co odczuwasz, stanowi i jasny i dokadny wskanik tego, czy pozostajesz w kontakcie ze rdem Energii. Inaczej mwic, twoje emocje informuj ci, czy zezwalasz na kontakt ze rdem, czy te stawiasz opr.

Nastroje jako wskaniki twego stanu emocjonalnego


Kiedy pozostajesz w stanie koncentracji na wybranej myli, w atwy sposb moesz kontynuowa ten proces. Prawo Przycigania, powoduje bowiem, e pojawia si jeszcze wicej myli zblionych do tej, na ktrej si skupiasz. Ujmujc ten proces w jzyku emocji, moemy powiedzie, e kreujesz okrelony nastrj czy te postaw. Ujmujc ten proces w jzyku wibracji, mona powiedzie, e wszede na nawykowy, wibracyjny tor, znalaze punkt oparcia. Twj nastrj stanowi odpowiedni reprezentacj tego, co wprowadzie do swego dowiadczenia. Twj nastrj lub te oglne uczucie, odnoszce si do okrelonego przedmiotu, stanowi jasny wskanik wibracji, ktre si w tobie utrzymuj. Inaczej mwic, kiedy na skutek kontaktu z otoczeniem zostaje w tobie zaktywizowany okrelony proces, twoje wibracje zmierzaj do punktu, w ktrym najczciej si znajdujesz, do wibracyjnego punktu oparcia. Wemy pod uwag pewien przykad. W okresie twego dziecistwa rodzice dowiadczali powanych kopotw finansowych. W twoim domu czsto pojawiay si rozmowy na temat braku pienidzy i braku moliwoci kupienia pewnych upragnionych rzeczy. Towarzyszyy temu obawy i lk. Czsto na twoje proby o kupienie czego syszae odpowiedzi w rodzaju: Pienidze nie rosn na drzewach" lub Nie moesz tego dosta tylko dlatego e tego chcesz'' lub Ty, podobnie jak kady w tej rodzinie, powiniene si nauczy bez tego obywa. To normalne.,.". Z powodu wielu lat, w trakcie ktrych bye wystawiany na tego rodzaju myli o braku, twoje nawyki mylowe zwizane z pienidzmi - twj Punkt Emocjonalnego Oparcia - znalaz si na poziomie niskich oczekiwa, jeli idzie o finansowy sukces. Dlatego, ilekro mylisz o pienidzach czy obfitoci, twj nastrj czy postawa natychmiast przemieniaj si w niezadowolenie, obaw lub zo. Zdarzy si te mogo, e kiedy bye dzieckiem, matka twego przyjaciela zgina w wypadku samochodowym. Twoi cisy zwizek z osob, ktra dowiadczya tak powanej dziecicej traumy, mg spowodowa, e zacze si obawia o swoich rodzicw. Kiedykolwiek wyjedali gdzie samochodem, przeywae strach, dopki nie wrcili do domu. Stopniowo rozwine nawyk lku o dobro tych, ktrych kochasz. Twj Punkt Emocjonalnego Oparcia sta si zwizany z brakiem poczucia bezpieczestwa. Zdarzy si te mogo, e kiedy bye nastolatkiem, twoja babcia nagle umara na atak serca. Przez nastpne lata czsto syszae, jak twoja matka wyraaa niepokj spowodowany wysokim prawdopodobiestwem.; e to samo moe przydarzy si jej oraz jej dzieciom (wczajc w to ciebie!). Za kadym razem, kiedy rozmawiano o babci, pojawia si temat nieoczekiwanego ataku serca. Pojawiay si wwczas emocje, a szczeglnie lk. Chocia twoje ciao byo zdrowe i fizycznie czue si dobrze, pojawia si podskrny niepokj. Wraz z upywem czasu twj Punkt Emocjonalnego Oparcia zosta powizany z podatnoci na fizyczne choroby.

39

Kiedy naprawd mocno czego pragniesz, mylisz o tym i odczuwasz przyjemno, kiedy o tym mylisz, wibracje twojej myli staj si zgodne z twoim pragnieniem. Strumie energii ze rda bez przeszkd czy oporu pynie poprzez ciebie ku twemu pragnieniu. Nazywamy to przyzwalaniem. Kiedy bardzo mocno czego chcesz, a jednoczenie odczuwasz zo, strach lub rozczarowanie, oznacza to, e skupiasz si na odwrotnoci swego pragnienia. Wskutek tego uruchomie wibracje niezgodne ze swoim pragnieniem. Natenie negatywnych emocji, ktrych obecnie dowiadczasz, wskazuje na wysoki stopie twego oporu wobec spenienia pragnienia.

NAUCZ SI ZWRACA UWAG NA SWOJE UCZUCIA


Kiedy uczucia s silne - niezalenie od tego, czy s one dobre czy le -twoje pragnienie jest mocne. Kiedy emocje s sabe, sabe jest take pragnienie. Kiedy twoje emocje s pozytywne - niezalenie od tego, czy s one mocne czy sabe przyzwalasz na spenienie twego pragnienia. Kiedy natomiast emocje s negatywne - niezalenie od tego, czy s one mocne czy sabe - nie pozwalasz na spenienie twego pragnienia. Twoje emocje stanowi doskonay wskanik twego stanu wibracji. Odzwierciedlaj te twoje aktualne centrum przycigania. Pomagaj ci w stwierdzeniu, czy w danej chwili zgadzasz si, czy te nie, na spenienie swego pragnienia. Moesz by przewiadczony, e nie moesz kontrolowa swoich emocji. Moesz te wierzy, e powiniene kontrolowa wasne emocje. Zachcamy ci jednak do odmiennego podejcia do emocji. Zachcamy ci do tego, aby zwrci uwag na to, co czujesz, i pozwoli swoim emocjom by wartociowymi wskanikami.

Pojedyncze uczucie informuje ci o czym istotnym


Kiedy wskanik poziomu paliwa w twoim samochodzie informuje ci, e zbiornik jest ju pusty, nie krytykujesz wskanika. Przyjmujesz t informacje i podejmujesz dziaanie, by zatankowa wicej paliwa. Podobnie negatywne uczucie stanowi wskanik, e aktualnie wybierane przez ciebie myli tworz wibracje, ktra nie jest zgodna ze rdem Energii. Informuje ci take, e nie pozwalasz na pene poczenie ze Strumieniem Energii (mona powiedzie, e twj bak z paliwem jest pusty). Twoje emocje nie stwarzaj, lecz informuj o tym, co aktualnie przycigasz. Jeeli twoje emocje pomagaj ci rozpozna, e myli, jakie wybierasz, nie prowadz ci w kierunku, w ktrym chcesz i, zrb co z tym. Popraw swoje poczenie, wybierajc myli, ktre przynosz dobre uczucia.

Podaj w kierunku bogoci


Wiele mwilimy o pozytywnym myleniu i my jestemy z pewnoci jego ordownikami. Nie moglimy przekaza naszym fizycznym przyjacioom lepszych wskazwek ni ta, by podali w kierunku bogoci". W procesie staego sigania po bogo musisz wej w kontakt ze rdem Energii. Utrzymujc stay kontakt, osigasz gwarancj Pomylnoci (Dobra). Kiedy jednak yciowe okolicznoci powoduj, e tworzysz wibracje oddalone od bogoci, to wtedy osiganie bogoci 40

staje si niemoliwe. Prawo Przycigania nie pozwala ci na dokonanie wibracyjnego skoku. Nie moesz, nastawiwszy radio na czstotliwo 101 FM, sucha piosenki nadawanej na 630 AM.

Masz zdolnoci ku temu, by kierowa swoimi mylami


Masz moliwo, by kierowa swoimi mylami. Masz moliwo, by spostrzega rzeczy talami, jakimi one s, lub te wyobraa je sobie takimi, jakimi chciaby, aby byy. S to dwie rwnie potne metody. Moesz przypomina sobie jakie wydarzenie, ktre wanie zaszo, lub te wyobraa je sobie zgodnie z wasnymi preferencjami. Masz moliwo przypominania zdarze, ktre przynosiy ci zadowolenie, jak te przypominania zdarze, ktre nie byy przyjemne. Masz moliwo wyobraania sobie czego, czego chcesz, jak te tego, czego nie chcesz. W kadym z tych wypadkw twoje myli wytwarzaj w tobie wibracje, ktre okrelaj pooenie twego centrum przycigania. Nastpnie okolicznoci oraz wydarzenia ukadaj si zgodnie z wibracjami; ktre wytworzye. Posiadasz zdolno, by kierowa swoj uwag zgodnie z wasnymi decyzjami. Moliwe wic jest wycofanie swojej uwagi z czego, czego nie chcesz i skierowanie jej na to, czego chcesz. Jeeli jednak ju od duszego czasu tworzye okrelone wibracje, pojawia si tendencja, by kontynuowa ten proces, niezalenie od tego, jak bardzo pragniesz tworzy inne wibracje. Zmiana wzorca wibracji nie jest trudnym zadaniem, szczeglnie, jeli zrozumiesz, e moesz to robi stopniowo. Jeli rozumiesz, w jaki sposb dziaaj wibracje, w jaki sposb wpywaj na twoje dowiadczenia, a co najwaniejsze - kiedy rozpoznasz, co te emocje mwi ci o twoich wibracjach moesz dokonywa staego i szybkiego postpu, aby realizowa swoje pragnienia. To nie do was naley sprawianie, by rzeczy si dziay. Jest to zadanie Si Uniwersalnych. Wasze zadanie polega na okreleniu, czego chcecie. Nie moecie zrezygnowa z waszej listy staych preferencji. Dowiadczenie ycia pomaga wam, zarwno na wiadomym, jak te niewiadomym poziomie, okreli wasze preferencje oraz sposoby polepszania ycia. rdo odpowiada na kad wiadom, jak te niewiadom, prob z waszej strony. Jeeli przeylicie dowiadczenie, ktre pomogo wam wyranie zrozumie to, czego nie chcecie, zrozumielicie take wyranie to, czego chcecie. Kiedy jednak w bolesny sposb jestecie wiadomi tego, czego nie chcecie, nie jestecie w harmonii z tym, czego chcecie. Nie jestecie te w harmonii wtedy, gdy pragniecie czego, w otrzymanie czego nie wierzycie. Jeeli istnieje co, czego chcecie i czujecie si nieszczliwi z tego powodu, e tego nie macie, nie znajdujecie si w harmonii. Kiedy widzicie kogo, kto ma to, czego pragniecie, i odczuwacie przy tym zazdro, nie jestecie w harmonii. Jeeli znalelibymy si na waszym miejscu, nasza uwaga zostaaby skierowana na osignicie zgodnoci ze stworzonymi przez nas pragnieniami i preferencjami. wiadomie poszukiwalibymy - kierujc si uczuciami - naszej drogi ku harmonii.

Twoje naturalne pragnienia nie mog by pomijane


Wszystkie pragnienia, chci i preferencje emanuj z ciebie w naturalny cigy sposb, znajdujesz si bowiem na czoowym miejscu w tym Wszechwiecie. Nie moesz wic pomija swoich pragnie. Odwieczna natura tego Wszechwiata powoduje, e twoje pragnienia wysuwaj si na czoo. Ten Wszechwiat, ktry znajduje si w cigym rozwoju, opiera si na kilku podstawowych zasadach: Zrnicowanie zjawisk prowadzi do ich kontemplacji. Kontemplacja prowadzi do pojawienia si preferencji (pragnie). Preferencje (pragnienia) oznaczaj zwracanie si z prob. 41

Na proby zawsze nadchodzi odpowied. Kiedy bierzesz pod uwag wasne dowiadczenia yciowe, pojawia si tak naprawd tylko jedno wane pytanie: W jaki sposb mog wej w wibracyjn harmoni z pragnieniami, ktre powstaj we mnie na skutek dowiadcze yciowych. Odpowied jest bardzo prosta: Zwracaj uwag na to, co czujesz i uwanie wybiera] myli. Wybieraj takie myli, przy ktrych pojawiaj si dobre uczucia.

RZECZY, O KTRYCH WIEDZIAE, ZANIM POJAWIE SI W TYM CIELE


Wane jest, aby pamita, e jeste twrc, ktry przyby do tej przestrzenno-czasowe) rzeczywistoci, aby dowiadcza radoci. Ta rado pynie z kierowania Energii rda ku twoim charakterystycznym dowiadczeniom yciowym. Kiedy podje decyzj, by wej w to ciao, wiedziae, e jeste twrc i e rodowisko Ziemi bdzie ci inspirowao do szczeglnej twrczoci. Wiedziae take, e ilekro bdziesz prosi, bdzie ci dane. Bye gboko poruszony perspektyw, e bdziesz inspirowany do realizowania wasnych, specyficznych pragnie. Rozumiae, e Energia rda bdzie przez ciebie przepywa i dziki niej osigniesz spenienie pragnie. Wiedziae rwnie o nastpujcych sprawach: Zmierzajc do osignicia radoci i Dobrego Samopoczucia, bdziesz rwnoczenie dy do realizacji swych pragnie. W procesie realizacji swoich pragnie bdziesz dowiadcza radoci. Na tym ziemskim planie bdziesz mia wystarczajca swobod, by odpowiednio ksztatowa swoje wibracje. Dziki temu przycigniesz pikne dowiadczenia yciowe. Dobro jest podstawa tego piknego Wszechwiata. Bdziesz mia wystarczajco duo okazji, by przeksztaca swoje myli w pozytywne dowiadczenia yciowe. Dobro dopywa w obfitoci. Dlatego nie bdziesz odczuwa ryzyka, yjc w otoczeniu o wielu sprzecznych tendencjach. Istniejce zrnicowanie stylw ycia pomoe ci w wyborze twego specyficznego wzorca. Twoja praca polega na kierowaniu swoimi mylami. W tym procesie nastpuje rozwj twego ycia. Jeste wieczystym wyrazem. Energii rda. Podstawa, z ktrej pochodzisz, jest dobra. Bdziesz mg pozwoli, by Dobro pochodzce z pierwotnego rda nieprzerwanie przepywao przez ciebie. Nigdy nie bdziesz mg oddali si od rda, ani odci si od niego. Bdziesz dowiadcza w sposb natychmiastowy emocji, co pomoe ci zrozumie kierunek twoich myli. Emocje powiedz ci, czy posuwasz si w kierunku realizacji swych pragnie, czy te w kierunku przeciwnym. Emocje bd ci w kadym momencie pomaga w sprecyzowaniu, czy pozwalasz sobie na poczenie ze Strumieniem Dobra. Przybye na t Ziemie z przeczuciem piknego ycia. Wiedziae take, e nie istnieje bezporednia manifestacja jakiejkolwiek myli. Wiedziae, e bdziesz mia wystarczajco duo okazji, by ksztatowa, ocenia i decydowa, by cieszy si Twrczym Procesem. Czas, ktry istnieje pomidzy utworzeniem myli a jej fizycznym przejawieniem si, nazywamy buforem czasowym". Test to pikny okres, kiedy tworzymy myl, zauwaamy swoje emocje i przeksztacamy myl, by pojawiy si jeszcze lepsze uczucia. Pozostajemy w postawie 42

oczekiwania, cieszymy si ze staego i delikatnego rozwoju procesw, ktre wiod da realizacji pragnie.

Skoro wiem tak duo, dlaczego nie odnosz sukcesw?


Sprawujesz cakowit kontrole nad wasnymi dowiadczeniami. Dlatego nie istniej adne powody ku temu, aby nie otrzyma tego, czego pragniesz. Podobnie nie istniej adne powody ku temu, aby otrzyma co, czego nie pragniesz. Czasami nasi fizyczni przyjaciele nie zgadzaj si z tym, penym mocy, stwierdzeniem. Czsto bowiem nie otrzymuj tego, czego pragn lub te otrzymuj to, czego nie pragn. Dlatego twierdz, e nie s twrcami swoich dowiadcze, bowiem to nie oni spowodowali taki przebieg wypadkw. Jeeli rzeczywicie sprawowaliby kontrol nad zdarzeniami, potoczyyby si one w odmienny sposb. Chcemy, aby wiedzia, e zawsze masz wpyw i sprawujesz kontrol nad swymi dowiadczeniami yciowymi. Jedyny powd tego, e w twoim dowiadczeniu pojawia si co innego ni pragniesz, wie si z faktem, e wikszo swojej uwagi kierujesz ku czemu innemu ni pragniesz.

Czy naprawd mog liczy na Prawo Przycigania?


Prawo Przycigania zawsze dostarcza ci moliwoci osignicia rwnowagi myli. Od tej reguy nie ma wyjtkw. Otrzymujesz to, o czym mylisz - niezalenie od tego, czy tego chcesz, czy te nie. Wraz z upywem czasu i pod wpywem treningu przekonasz si, e Prawo Przycigania jest konsekwentne. Nigdy ci nie oszukuje i nie prowadzi do pomieszania, poniewa to Prawo dokadnie odpowiada na wibracje, ktre stwarzasz. Zamieszanie, jakie powstaje w wielu osobach, wynika z tego, e nie zdaj one sobie spraw}' z wibracji, jakie tworz. Tacy ludzie wiedz, e kieruj si okrelonym pragnieniem. Zauwaaj take, e nie spenia si ono. Nie zdaj sobie jednak sprawy z tego, e wikszo myli, jakie tworz, jest przeciwna spenieniu pragnienia. Kiedy zrozumiesz dziaanie twego Systemu Emocjonalnej Orientacji, nigdy nie bdziesz tworzy wibracji w bezmylny sposb. Osigniesz take jasna wiadomo swoich emocji. W kadym momencie bdziesz wiedzia, czy myl, na ktrej aktualnie si skupiasz, prowadzi ci do realizacji pragnienia, czy te nie. Bdziesz w ten sposb si uczy odczuwania drogi, ktra prowadzi ci do realizacji pragnienia. Podstaw twego wiata jest Dobro. Moesz mu pozwoli zaistnie w twoim yciu lub te nie. Nie zmienia to faktu, e podstaw jest Dobro. Prawo Przycigania mwi:... To, czemu dajesz swoj uwag, przejawia si w postaci twego dowiadczenia. Moesz by wszystkim, robi wszystko, mie wszystko.

Takie jest Prawo. Ale ja nie mog dosta si z Krakowa do Warszawy


Jeeli wic to, co mwimy, jest prawd (a dajemy wam cakowit gwarancj, e jest to prawdziwe), dlaczego tak wiele osb dowiadcza tego, czego nie chce dowiadcza? Rozwa nastpujc kwestie: leeli jestem w Krakowie, a chc dosta si do Warszawy, to w jaki sposb mog to zrobi ? Odpowied jest prosta. Niezalenie od tego, jaki sposb podrowania wybierzesz samolotem, samochodem czy pieszo - to kiedy wybierzesz kierunek do Warszawy i bdziesz 43

kontynuowa poruszanie si w tym kierunku, musisz dotrze do Warszawy, jeli jednak wyruszysz do Warszawy, ale stracisz kierunek i zawrcisz znowu w stron Krakowa, po czym znw zawrcisz w stron Warszawy, a nastpnie ponownie ulegniesz dezorientacji i skierujesz si do Krakowa... moesz potencjalnie spdzi pozostaa cz ycia na poruszaniu si do przodu i do tyu. W efekcie te nigdy nie dotrzesz do Warszawy. Znasz jednak waciwy kierunek, znasz znaki drogowe, moesz te korzysta z pomocy innych osb. Nie musisz wic utkn gdzie w rodku drogi pomidzy Krakowem a Warszaw. Moesz z pewnoci przeby odlego 400 kilometrw, ktra dzieli te miasta. Chcemy, eby zrozumia, e moesz atwo przeby odlego, ktra dzieli miejsce, w ktrym si obecnie znajdujesz, od miejsca, w ktrym pragniesz si znale. Test to tak proste, jak podr z Krakowa do Warszawy. Musisz tylko wiedzie, w jaki sposb moesz okrela miejsca, w ktrych znajdujesz si w trakcie podry. Przykadowo, trudno jest ci odby podr od finansowego bankructwa ku finansowemu bogactwu, poniewa nie wiesz, w jakim momencie zawracasz i zmierzasz w przeciwn stron. Podobnie jedynym powodem, e nie moesz odby podry - wychodzc od sytuacji i braku relacji - ku zaspakajajcej ci i spenionej relacji (ktrej pragniesz), jest to, e nie jeste wiadom siy myli oraz sw, ktre ci zawracaj ponownie do Krakowa. Moesz jasno zrozumie wszystkie czynniki, ktre s odpowiedzialne za twoj pomylna podr z Krakowa do Warszawy. Jednak nie zrozumiae czynnikw, ktre warunkuj twoj podr od choroby do doskonaego zdrowia, od braku satysfakcjonujcej relacji do jej spenienia czy od trudnej sytuacji finansowej do swobody w tym zakresie. Jeeli zrozumiae jasne komunikaty, jakie przynosz ci emocje, bdziesz te wiedzia, w jaki sposb w chwili obecnej posugujesz si swoj myl. Zawsze bdziesz wiadom tego, czy w danej chwili zmierzasz w kierunku zaoonego celu lub pragnienia, czy te nie. Bdziesz wiadomie odczuwa swoj drog. Pojawi si jasno, ktrej szukae. Nigdy wicej nie poczujesz si zagubiony. Kiedy bdziesz wiedzia, e poruszasz si w kierunku swoich pragnie, bdziesz si mg nieco rozluni i cieszy wspania podr.

JESTE WSPANIA, ROZWAIJAJC SI ISTOT WE WSPANIAYM, ROZWIJAJCYM SI WIECIE Jest wane, aby wiedzia nastpujce rzeczy:
Jeste fizycznym, przedueniem rda Energii. wiat fizyczny, w ktrym istniejesz, jest doskonaym rodowiskiem, w ktrym moesz tworzy. Bogactwo istniejcych tu zjawisk pomaga ci w okreleniu twoich wasnych pragnie i preferencji. Kiedy twoje pragnienie ulegnie krystalizacji, zaczyna ku niemu pyn Twrcza Sia ycia. Wszechwiat rozwija si. Jest to pozytywny proces. wiadoma realizacja Twrczego Procesu nie jest konieczna do tego, by on zaistnia. Otoczenie, w ktrym fizycznie istniejesz, bdzie cigle stymulowa nowe pragnienia w innych osobach. Kade pragnienie czy preferencja, niezalenie od tego, jak mae czy due moe ci si wydawa, jest rozumiane przez Wszystko-Co-Jest. Na kade twoje pragnienie jest przesyana odpowied. Wszechwiat rozwija si dziki temu, e nadchodz odpowiedzi na wszelkie pragnienia wysyane przez ludzi. Rozwj Wszechwiata powoduje rnicowanie si zjawisk. Rnicowanie si zjawisk powoduje rozwj twych dowiadcze. Rozwj twych dowiadcze powoduje rozwj twych pragnie. Rozwj twych pragnie powoduje, e nadchodz odpowiedzi. 44

W ten sposb rozwija si Wszechwiat. Jest to pozytywny proces. yjesz wic w rodowisku, ktre pozostaje w odwiecznym rozwoju. To ono wywouje coraz to nowe pragnienia w twoim wntrzu. rdo natychmiast odpowiada na te pragnienia. Otrzymanie tego, o co prosie, tworzy nowy punkt oparcia dla formuowania dalszych prb. Rozwj Wszechwiata i twj osobisty rozwj opieraj si na nastpujcych zasadach: yjesz w rozwijajcym si Wszechwiecie. yjesz w rozwijajcym si wiecie fizycznym. Jeste Istot rozwijajca si. Wszystkie te procesy zachodz niezalenie od tego, czy jeste ich wiadomy czy te nie. Ten Wszechwiat cigle rozwija si, podobnie jak ty. Jest to pozytywny proces. wiadome uczestnictwo we wasnym, wspaniaym rozwoju Chtnie przekazujemy ci wasny punkt widzenia, aby mg wiadomie uczestniczy we wspaniaym procesie rozwoju. Twj rozwj jest czym lanym, rozwj rzeczywistoci przestrzennoczasowej jest czym danym ,rozwj tego Wszechwiata jest czym danym. Jest to o wiele bardziej satysfakcjonujce, jeli wiadomie i rozwanie uczestniczysz w swoim wasnym rozwoju.

JESTE TWRC W TYM WSPANIAYM, RNORODNYM WIECIE


Jeeli potrafisz to sobie wyobrazi czy Le o tym myle, Wszechwiat ma moliwoci i zasoby, by dostarczy ci to. Ten Wszechwiat jest niczym dobrze zaopatrzona kuchnia, w ktrej znajduj si. wszelkie potrzebne skadniki. Moesz z nich swobodnie korzysta. W kadej czsteczce, ktra znajduje si w tym Wszechwiecie, moesz znale to, czego potrzebujesz. Moesz te stwierdzi brak. Zaley to od twego punktu widzenia, od perspektywy, jak przyjmujesz. Zaley to od tego, czy skupiasz si na obfitoci czy te na niedostatku.

Ukierunkowanie twojej uwagi uruchamia Prawo Przycigania,


Jeeli nie potrafisz okreli, czego chcesz, nie bdziesz te umia okreli, czego nie chcesz. Jeeli nie potrafisz okreli tego, czego nie chcesz, nie bodziesz te potrafi powiedzie, czego chcesz. Twoje uczestnictwo w yciu powoduje, e ksztatuj si twoje preferencje i pragnienia. Faktycznie te preferencje promieniuj z ciebie w kadym momencie. Dzieje si to na wielu poziomach twojej Istoty. Nawet komrki twego ciaa, ktre dy do dobrego samopoczucia, maj wasne dowiadczenia i promieniuj wasnymi preferencjami. Kada preferencja, kade yczenie, jest rozpoznawane przez rdo i przychodzi odpowied. Nie ma w tym procesie adnych wyjtkw.

Zaakceptuj niechciane, by pojawio si to, czego pragniesz


Czasami nasi fizyczni przyjaciele wyraaj yczenie, by Wszechwiat by mniej zrnicowany. Tskni oni za miejscem, gdzie nie ma tak wielu niechcianych rzeczy, za miejscem, gdzie rzeczy s takimi, jak oni pragn. Zawsze wyjaniamy, e dowiadczenia, w ktrych uczestniczycie w tym fizycznym wiecie, nie mog by sprowadzone do garci dobrych idei. Oznaczaoby to bowiem koniec rozwoju. Ten Wszechwiat znajduje si w cigym rozwoju. Dlatego powinnimy wyrazi zgod na wszystkie zjawiska. Aby zrozumie i dowiadczy tego, czego pragniesz, musisz zrozumie to, czego nie chcesz. Aby istniaa moliwo koncentracji uwagi i wyboru, musz istnie obie strony zjawiska - ta, ktrej 1'iagniemy, i ta, ktrej nie chcemy.

45

Nie pojawie si tutaj, by naprawia zy wiat


Nie-Fizyczna Energia przejawia si poprzez twoje fizyczne dowiadczenia. Fizyczne dowiadczenia za inspiruj twoje myli. Wchodzc w twrcze dowiadczenia uruchamiasz mylenie, ktre wybiega poza dotychczasowe nawyki. Podje decyzj o wejciu w to fizyczne ciao. Zrozumiae, e ten fizyczny wiat nie jest zy i nie wymaga naprawy. Spostrzegae ten wiat fizyczny jako otwarte rodowisko, w ktrym ty i kady czowiek moecie wyrazi si w twrczy sposb. Nie pojawie si i utaj, by powstrzymywa innych ludzi od robienia tego, co oni robi. Przyszede tutaj, by zrozumie, i w zrnicowaniu i skontrastowaniu zjawisk tkwi rwnowaga. Kady fizyczna Istota na twojej planecie jest twoim partnerem w procesie tworzenia. Jeeli zaakceptujesz i uznasz rnorodno przekona i pragnie, twoje dowiadczenia stan si bardziej satysfakcjonujce, pene i bdziesz rozwija si.

Nie sigaj po niechciane elementy


Wyobra sobie, e jeste kucharzem w doskonale zaopatrzonej kuchni, gdzie znajduj si wszelkie potrzebne skadniki. Powiedzmy, e masz jasne wyobraenie o tym, jakiego rodzaju danie moe zaspokoi twoje pragnienia i rozumiesz te, w jaki sposb naley poczy dostpne skadniki, by otrzyma upragnion potraw. Podczas przygotowywania potrawy napotykasz wiele skadnikw, ktre nie s ci potrzebne. Nie uywasz ich, ale te nie przeszkadza ci to, e one istniej. Po prostu uywasz tych skadnikw, ktre s ci potrzebne, pozostae za pomijasz. Pewne skadniki w tej dobrze zaopatrzonej kuchni pasuj do tego, co tworzysz, inne natomiast nie. Cho dodanie pewnych skadnikw do przygotowywanej przez ciebie potrawy mogoby j cakowicie zepsu, nie oburzasz si na nie. Nie starasz si te usun tych skadnikw ze swojej kuchni. Wiesz o tym, e nie znajd si one w twojej potrawie; jeeli ich tam nie dodasz. Nie przejmujesz si tym, e istnieje bogactwa kulinarnych skadnikw, poniewa wiesz, ktre z nich pasuj do twojej potrawy, a ktre nie.

ISTNIEJE DOSTATECZNA PRZESTRZE DLA PRZEJAWIANIA SI RNORODNYCH UCZU I DOWIADCZE


Zdajesz sobie spraw z istnienia ogromne) rnorodnoci dowiadcze i przekona, ktre s udziaem ludzi w tym wiecie. Nie odczuwasz potrzeby, by pomija lub kontrolowa pewne spord nich. Zrozumiae, e w tym rozwijajcym si Wszechwiecie istnieje dostateczna przestrze dla wszelkiego rodzaju myli i dowiadcze. Moge w celowy sposb podejmowa kontrol nad wasnymi twrczymi dowiadczeniami, lecz nie miae zamiaru kontrolowa twrcze dowiadczenia innych osb, Rnorodno, ktra panuje w tym wiecie, nie przeraaa ciebie, lecz inspirowaa. Wiedziae bowiem, e jeste twrc swych wasnych dowiadcze. Zrozumiae, e twj kontakt z kontrastowymi dowiadczeniami mg zainspirowa ci do odnalezienia wasnego kierunku. To, e inni mog dokonywa odmiennych wyborw, nie powoduje, e ty masz racj, oni za si myl. Nie jest te tak, e to oni maj racj, a ty si mylisz.

Zrozumiae warto rnorodnoci.


46

Z bogactwa i zrnicowania rodz si twoje wasne pragnienia i preferencje. W momencie, gdy zaistniej preferencje, zaczynaj one uruchamia - na zasadzie Prawa Przycigania - inne zjawiska. W ten sposb rozpoczyna si rozwj. Jeeli zwracasz uwag na swoje uczucia i kontynuujesz koncentracj na pozytywnych mylach, ktre s zwizane z twoimi nowymi preferencjami (yczeniami), stwarzasz nowe pragnienie. Nastpnie twoje pragnienie przybiera fizyczne ksztaty. Wraz z tym nastpuje rozwj, wejcie w szersz perspektyw. Pojawia si zmiana wibracyjna, obejmujca ciebie i twoje dziaania. Przesuwasz si ku nowym warunkom, ktre uruchamiaj nowe preferencje. Obecnie powstaj w tobie nowe pragnienia. W momencie, gdy pojawiaj si nowe pragnienia, przycigaj one ku mnie now energi i nastpuje dalszy rozwj. W chwili, gdy zwracasz uwag na uczucia i wybierasz tylko pozytywne, ktre wi si z twoimi nowymi preferencjami, tworzysz wibracyjn harmoni. Twoje pragnienia atwo i swobodnie przejawiaj si na paszczynie materialnej, w twoim dowiadczeniu. Ten proces powtarza si. Ponownie tworzysz pragnienie, ponownie osigasz pozycj, gdzie twoje wybory staj si jasne. Ponownie znajdujesz si w okolicznociach, gdzie wpywaj na ciebie zrnicowane czynniki, a to powoduje narodziny nowego pragnienia... W ten sposb wanie rozwija si Wszechwiat, a ty znajdujesz si w wiodcym punkcie tego rozwoju. Istniejce zrnicowania powoduj rodzenie si nieskoczonej iloci nowych pragnie. rdo odpowiada na pojawienie si kadego nowego pragnienia. Ta ekspansja Energii ma odwieczny charakter, nigdy si nie koczy. Jest to przepyw czystej, pozytywnej Energii.

Nigdy nie dotrzesz do celu, wic ciesz si podr


Kiedy wiadomie obserwujesz z wasnej twrczej perspektywy, jak kade nowe osignicie prowadzi do pojawienia si nowego pragnienia, zaczynasz rozumie swj wkad w rozwj tego Wszechwiata. Pamitasz te o tym, e nigdy nie zakoczysz twrczego procesu, poniewa twoja wiadomo zawsze bdzie koncentrowa si na zrnicowanych warunkach, z ktrych rodz si nowe idee oraz nowe pragnienia. Cay Wszechwiat jest zbudowany wanie w ten sposb. Zaczniesz wtedy znajdowa relaks i odprenie, gdy uwiadomisz sobie, e jeste wieczn Istot, e twoje pragnienia znajduj si w nieustajcym mchu. Uwiadomisz sobie rwnie, e kade wzbudzone pragnienie zawiera w sobie moc przycigania (na zasadzie dziaania Prawa Przycigania) wszystkiego, co jest niezbdne do rozwoju i spenienia. Wtedy te uwiadomisz sobie, e podstawa Wszechwiata jest wielkie Dobro. Wtedy moesz spocz w wiecznej naturze twojej Istoty. Wtedy te zaczniesz cieszy si wasn podr. Jeeli stawiasz sobie za cel osignicie wszystkiego, czego pragniesz, okae si, e nie jest to moliwe. Natura tego rozwijajcego si cigle Wszechwiata nie pozwala na osignicie tego rodzaju celu. Nie moesz powstrzyma swojej wiadomoci. Z gbi twoja} wiadomoci zawsz narodzi, si kolejna proba, a kada proba zawsze pociga za sob kolejn odpowied. Twoja wieczna natura przejawia si w cigym rozwoju i ten rozwj niesie ze sob niewyraaln rado.

ODCZUWAJ RWNOWAG I DOSKONAO SWEGO OTOCZENIA


Tak wic kontrasty istniejce w tym wiecie powoduj rodzenie si w tobie nowych pragnie. Nowe pragnienie promieniuje z ciebie. Tworzysz wibracje nowego pragnienia. Nastpnie przychodzi odpowied na twoje pragnienie. Za kadym razem, kiedy prosisz:, otrzymujesz. 47

Teraz pomyl o tym, jak doskonay jest ten proces: Cigle promieniuj z ciebie nowe idee, ktre dotycz poprawy Twoich dowiadcze. Na te idee nadchodzi odpowied. Zwr uwag na doskonao istniejc w tym Wszechwiecie: Kady element powszechnej wiadomoci poprawia swj byt w ten sam sposb, jak ty to czynisz. Kade pragnienie jest rozumiane i nadchodzi na nie odpowied. Uznawana jest kada perspektywa i nadchodzi na ni odpowied. Odczuwaj rwnowag i doskonao swego otoczenia: Kady element powszechnej wiadomoci, nawet wiadomo komrki w twoim ciele, moe domaga si doskonalszej formy istnienia - i otrzyma dan form.

Poniewa nadchodzi odpowied na kad prob, nie istnieje wspzawodnictwo


Wany jest kady punkt widzenia. Pod uwag brana jest kada proba. Ten zachwycajcy Wszechwiat znajduje si w nieustannym rozwoju. Uniwersalne zasoby, ktre speniaj kad prob, s niewyczerpane. Napywa nieustanny strumie prb, na ktre zawsze nastpuje odpowied. Z tego te wzgldu nie ma powodu do rywalizacji. Na kad bowiem prob nastpuje odpowied. Nie jest moliwe, by zasoby, ktre byy przeznaczone dla ciebie, zostay przekazane innej osobie. Nie moesz te w egocentryczny sposb roztrwoni zasobw, ktre byy przeznaczone komu innemu. Na wszystkie pragnienia nadchodzi odpowied. Wszystkie proby zostaj wysuchane . Nikt nie pozostaje niezauwaony, niekochany i niespeniony. Kiedy znajdujesz si w kontakcie z twoim Strumieniem Energii, zawsze zwyciasz. Kto inny nie musi przegrywa, aby ty mg wygra. Wystarcza wszystkim. Czasami nasi fizyczni przyjaciele maj trudnoci z zapamitaniem tej prawdy, poniewa w ich dowiadczeniu moe przejawia si pewien niedostatek. Mog te ten niedostatek dostrzega w dowiadczeniu innych ludzi. Jednak to, czego s wiadkami, nie jest dowodem na istnienie braku czy niedostatku zasobw. wiadczy to o braku przyzwolenia na utrzymanie zasobw, o ktre kto prosi. Zosta wykonany Krok 1.: Proba zostaa wyraona. Nastpnie zosta wykonany Krok 2.: Nastpia odpowied rda na wyraon prob. Nie zosta jednak wykonany Krok 3.: Zabrako przyzwolenia. Jeeli kto nie otrzymuje tego, o co prosi, nie dzieje si tak z powodu braku zasobw. Powodem tego moe by brak harmonii osoby, ktra ma w sobie okrelone pragnienie, z wasn jej prob. Nie istnieje brak zasobw czy te ich ubstwo. Nie trzeba wspzawodniczy o zasoby. Istnieje jedynie kwestia przyzwolenia lub te nie przyzwolenia na to, o co prosisz.

W JAKIM ZNAJDUJESZ SIMIEJSCU, A W JAKIM PRAGNIESZ BY?


Czy widziae system okrelania pozycji samochodw, ktry sta si ostatnio popularny (GPS)? Z anteny, ktra jest umieszczona na dachu twego pojazdu, jest wysyany sygna do satelity. Satelita, umieszczony na ziemskiej orbicie, okrela twoje aktualne pooenie. Kiedy wprowadzisz przy pomocy klawiatury nazw miejscowoci (cel twojej podry), komputer okreli tras pomidzy miejscem, w ktrym obecnie si znajdujesz, a miejscem docelowym. Na monitorze pojawi si odlego, ktra masz przeby, jak te najlepsza trasa, ktr moesz porusza si. Kiedy

48

wyruszysz, system bdzie przekazywa ci (za pomoc sw lub te napisw) instrukcje, dziki ktrym dotrzesz do swego nowego celu. System naprowadzajcy nigdy nie pyta: W jakim miejscu bye". Nie, pyta te: Dlaczego bye tam tak dugo!". Jedynym jego zadaniem pozostaje bowiem udzielenie ci pomocy, by mg si dosta z miejsca, gdzie jeste, do miejsca, w ktrym chcesz si znale. Twoje emocje stanowi podobny system naprowadzajcy. Ich podstawowym zadaniem jest: pomc ci przeby odlego od miejsca, w ktrym jeste, do miejsca, w ktrym chcesz by. Jest to bardzo wane, aby wiedzia, w jakim miejscu znajdujesz si w stosunku do tego, gdzie chcesz dotrze. Moesz bowiem wtedy w skuteczny sposb zbliy si do celu swej podry. Zrozumienie zarwno tego, gdzie jeste, jak te tego, gdzie chcesz by, jest podstaw, na ktrej moesz oprze swoja przemylan decyzj o podry. W swoim fizycznym otoczeniu znajdujesz si pod wpywem wielu czynnikw. Inni ludzie prosz ci lub te nawet nakaniaj, by zachowywa si inaczej. Chc bowiem, aby ty pozytywnie mg wpyn na ich dowiadczenia. Jeste otoczony wieloci praw, regu i oczekiwa, ktre zostay na ciebie naoone przez innych ludzi. Prawie kada osoba ma swoje zdanie na temat tego, jak powiniene si zachowywa. Nie jest jednak moliwe, aby posuwa si po drodze, ktra wiedzie z miejsca, w ktrym teraz jeste, do miejsca w ktrym chcesz si znale, jeeli bdziesz kierowa si tymi wszystkimi zewntrznymi czynnikami. Czsto znajdujesz si pod wpywem innych osb i jeste szarpany to w jedn to w drug stron. Wtedy przekonujesz si, e niezalenie od swych intensywnych wysikw, nie moesz posuwa si w adnym sensownym kierunku. Nie jeste w stanie zadowoli innych osb, nie moesz zadowoli samego siebie. Poniewa bye pocigany w tak wiele rnych stron zazwyczaj gubisz wasn drog do miejsca, w ktrym chciae si znale.

NAJWIKSZYM DAREM JAKI MOESZ PRZEKAZA INNYM, JEST TWOJE WASNE SZCZCIE
Kiedy bowiem znajdujesz si w stanie radoci, szczcia, czy wdzicznoci, jeste w peni poczony ze Strumieniem czystej pozytywnej Energii, ktra pynie ze rda. Jeeli znajdujesz si w stanie poczenia ze rdem, wtedy kada osoba, czy przedmiot korzysta z tego. Nikt nie moe ci zmusza do robienia rzeczy, ktre mog spenia pragnienia innych. Kady czowiek ma peen dostp do Strumienia Dobra. Czsto inni ludzie (ktrzy nie rozumiej, e maj dostp do Strumienia) cierpi z powodu braku moliwoci osignicia dobrego samopoczucia. Prosz ci, aby zachowywa si w sposb, ktry moe poprawi ich samopoczucie. Postpowanie takich osb wywouje w tobie dyskomfort, bowiem prbuj one uczyni ci odpowiedzialnym za dostarczenie im radoci. Jednoczenie tacy ludzie sami siebie niewol. Nie potrafi bowiem kontrolowa zachowa innych. Jeeli taka kontrola ma da im poczucie szczcia, to naprawd znajduj si w powanych tarapatach.

Twoje szczcie nie zaley od tego, co robi inni


Twoje szczcie nie jest zalene od dziaa innych osb, lecz jedynie twojej wibracyjnej rwnowagi. Podobnie szczcie innych nie zaley od ciebie, lecz od ich wasnej wibracyjnej rwnowagi. Samopoczucie w danym momencie zalene jest bowiem od energii, ktra przepywa przez dan osob. Twoje uczucia s jasnym i prostym wskanikiem okrelajcym, czy zaistniaa rwnowaga pomidzy twymi pragnieniami a wibracjami, ktre tworzysz. 49

Najwaniejsz dla kadej osoby spraw w tym Wszechwiecie jest zrozumienie, w jaki. sposb moe by uzgodniona wibracja, ktr dana osoba tworzy, z wibracjami jej pragnie. Twoje uczucia s wskanikiem, czy pozwalasz na zaistnienie poczenia ze rdem, czy te nie. Kade dobre uczucie, kady pozytywny element, wszelka obfito, zdrowie, czysto, witalno i Dobrobyt - wszystko to, co uwaasz za dobre - zale od uczu, ktrych dowiadczasz w chwili obecnej. Jest to relacja, jaka zachodzi pomidzy wibracj twoich aktualnych uczu, a wibracj twojej prawdziwej Istoty i twych rzeczywistych pragnie. Kada myl wpywa na to, czy znajdujesz si bliej czy te dalej od swego celu Moesz odpry si i swobodnie przeywa podr z Krakowa do Warszawy. Podobnie swobodnie moesz dowiadcza swojej podry od stanu finansowego zagroenia do poczucia bezpieczestwa finansowego, od choroby do zdrowia, od pomieszania wewntrznego do stanu jasnoci... W trakcie podry z Krakowa do Warszawy nie bdziesz natrafia na niespodzianki! Znasz bowiem drog pomidzy tymi miastami, wiesz, w jakim miejscu si znajdujesz. Wiesz take, w jakim kierunku masz si porusza. Kiedy zrozumiae System Emocjonalnej Orientacji, nigdy ponownie nie popadniesz w stan pomieszania i dezorientacji. Bdziesz take odczuwa czy wzbudzane przez ciebie myli zbliaj ci, czy te oddalaj od twego upragnionego celu. Jeeli poddasz si jakimkolwiek innym wpywom, traktujc je jako wskazwki w swojej podry, pogubisz si i zejdziesz z drogi. Nikt inny bowiem: nie jest wstanie zrozumie tak jak ty odlegoci, ktra dzieli ci od miejsca, w ktrym chcesz si znale. Cho inni nie mog jasno zrozumie twoich pragnie, cigle dokadaj wasne pragnienia do twoich, wic jedynie wtedy, gdy zwrcisz uwag na to, co czujesz, moesz poda waciw drog w kierunku swoich celw.

Dlaczego powiedzenie Nie oznacza powiedzenie Tak


Wibrujcy Wszechwiat jest oparty o Prawo Przycigania. Wszechwiat wszystko w sobie zawiera. Kiedy zwracasz uwag na co, czego pragniesz, i mwisz temu tak, wczasz to w przestrze swoich wibracji. Kiedy jednak patrzysz na co, czego nie pragniesz, i mwisz temu nie, take wczasz to w przestrze swoich wibracji. Kiedy nie dajesz okrelonemu zjawisku czy przedmiotowi swojej uwagi, nie wprowadzasz tego w swoj przestrze. Nie moesz jednak wyczy niczego, czemu dajesz swoj uwag, poniewa twoja uwaga wcza ten przedmiot czy zjawisko w przestrze twoich wibracji. Ten proces zachodzi zawsze i bez adnych wyjtkw.

MOESZ STOPNIOWO ZMIENI CZSTOTLIWO SWOICH WIBRACJI


Podje decyzj o tym, e chcesz posuy si odmienn myl. Nie oznacza to jednak, e masz skierowa swoj uwag na t myl od razu, wanie w tej chwili. Prawo Przycigania ma co do powiedzenia na temat myli, do ktrych chcesz uzyska dostp, przebywajc w miejscu, w ktrym znajdujesz si w chwili obecnej. Oczywicie, nie istniej myli, do ktrych nie miaby dostpu, podobnie

50

jak nie istnieje miejsce, do ktrego nie mgby dotrze, niezalenie od tego, gdzie znajdujesz si w chwili obecnej. Nie moesz jednak natychmiast uchwyci si myli, ktra ma czstotliwo wibracyjn zupenie rn od tych myli, ktrymi zwykle si. posugujesz. Czasami jaki twj przyjaciel, ktry znajduje si obecnie w miejscu, gdzie doznaje o wiele lepszych uczu, moe zachca ci, aby przesta myle w tak negatywny sposb i aby wybra bardziej pozytywne myli, Jednak fakt, e twj przyjaciel znajduje si w miejscu, gdzie doznaje pozytywnych uczu, nie oznacza, e jest on w stanie zabra ci tam ze sob, Prawo Przycigania nie pozwoli ci na doznanie wibracyjnej czstotliwoci, ktra jest odlega od czstotliwoci, ktr zwykle posugujesz si;, Jeeli nawet chcesz poczu si lepiej, moe okaza si, e nie jeste w stanie sign po radosne myli, do ktrych zachca ci przyjaciel. Chcemy, aby zrozumia, e ostatecznie moesz znale tak pozytywn myl. Jeeli rozwanie i stopniowo zmienisz czstotliwo swoich wibracji, bdziesz mg utrzyma t bardziej pozytywn pozycj, skoro ju j osigne. Kiedy bdziesz w kadej chwili wiadomy poziomu wibracji wasnej Istoty i zawsze wiadomy swego centrum przycigania, bdziesz w stanie sprawowa twrcz i wiadom kontrol nad wasnymi dowiadczeniami. Jeeli rozumiesz, e twoje emocje udzielaj ci dokadnych informacji zwrotnych na temat poziomu twoich wibracji, wtedy moesz podj si rozwanego i stopniowego ich dostosowywania.

WYBIERAJ NAJBARDZIEJ POZYTYWN MYL, JAKA ZNAJDUJE SI W TWOIM ZASIGU

Wybr odmiennej myli zawsze pociga za sob odmienn reakcj emocjonaln. Moesz sobie powiedzie: Bd wybiera swoje myli w sposb celowy i dziki temu poczuj si lepiej". Moe to by dla ciebie dobra decyzja. Jeszcze lepsza decyzja i atwiejsza do podjcia moe wyglda nastpujco: Chc si czu dobrze, dlatego wybior myl, ktra przyniesie dobre uczucia". Jest to twoja decyzja, by poda za bogoci". Jeeli jednak bdziesz koncentrowa si na sytuacji yciowej, ktra jest daleka od bogoci, to ta decyzja pozostanie bezproduktywna. Prawo Przyciganiu nie moe ci bowiem - dostarczy myli, ktra wprowadzi zasadnicz wibracyjn rnic, dziki czemu mgby przej od obecnego stanu oddalenia od bogoci do dowiadczania bogoci. Jeeli jednak podejmujesz decyzj, e chcesz sign po myl, ktra sprowadza pozytywne uczucia, to moesz to atwo osign. Klucz do posuwania si w gr po skali emocjonalnych wibracji polega na byciu wiadomym swoich uczu, byciu na nie wraliwym. Jeeli bowiem nie jeste wiadomy tego, co czujesz, nie moesz okreli, w jaki sposb poruszasz si po skali (w trakcie swojej podry z Krakowa do Warszawy moesz wykona zwrot do tyu, w kierunku punktu wyjcia, a nie by tego wiadom). Jeeli jednak dasz sobie czas, by wiadomie okreli emocje, ktrych wanie dowiadczasz, to dowiadczanie bardziej pozytywnych uczu oznacza, e posuwasz si w kierunku swego celu. Jeeli natomiast intensyfikuj si emocje negatywne, oznacza to, e podasz w z stron. Waciwe posuwanie si po skali emocjonalnych wibracji wie si z dowiadczaniem uczucia ulgi. Pojawi si ono, kiedy uwalniasz si od myli stwarzajcych opr. Zastpujesz je mylami, ktre s przyzwalajce. Strumie Dobra zawsze przez ciebie pynie. Im bardziej na to 51

pozwalasz, tym lepiej si czujesz. Im bardziej stawiasz temu opr, tym gorsze jest twoje samopoczucie.

TYLKO TY MOESZ WIEDZIE JAK SI CZUJESZ


Kiedy spodziewasz si czego, przywoujesz to. Kiedy w co wierzysz, take to przywoujesz. Podobnie przywoujesz wydarzenia, kiedy si czego boisz. Twoja postawa czy nastrj zawsze wskazuje na to, co nadchodz Jednak nigdy nie musisz czu si ograniczony do aktualnego centrum przycigania. Fakt, e wybrae pewne myli, przekonania, postawy oraz nastroje posuwajc si drog swego fizycznego ycia, nie oznacza, e musisz kontynuowa dotychczasowy kierunek ruchu. Posiadasz bowiem twrcza kontrol nad wasnymi dowiadczeniami. Jeeli zwracasz uwag na System Emocjonalnej Orientacji, moesz zmieni twoje centrum przycigania. Jeeli nie chcesz ju duej dowiadcza rzeczy, ktre pojawiay si w twoim dotychczasowym dowiadczeniu, musisz zmieni swoje przekonania. Nie ma tak trudnych sytuacji, ktrych nie mgby zmieni poprzez wybr odmiennych myli. Jednak dokonywanie wyboru odmiennych myli wymaga skupienia i praktyki. Jeeli koncentrujesz myli i mylisz, jak poprzednio, jeeli masz takie same, jak poprzednio, przekonania, nic nie zmieni si w twoim dowiadczeniu.

YCIE JEST W CIGYM RUCHU, NIE MOESZ WIC UTKN


Czasami nasi fizyczni przyjaciele mog mwi: Utknem! Znajduj siej w tym miejscu od duszego czasu i nie mog si std wydosta. Utknem!".! zawsze wyjaniamy, e nie jest moliwe pozostawanie w bezruchu, poniewa Energia i ycie s zawsze w ruchu. Rzeczy cigle zmieniaj si. Moesz czu, e utkne, poniewa cigle masz takie same myli. Rzeczy zmieniaj si - jednak zmieniaj si cigle w takie sama rzeczy. Jeeli chcesz, by rzeczy zmieniay si w odmienne- rzeczy, musisz dopuci odmienne myli. W tym celu musisz znale nowe sposoby podejcia do znanych ci zagadnie.

INNI LUDZIE NIE MOG ZROZUMIE TWOICH PRAGNIE ORAZ UCZU


Inni ludzie czsto chcieliby ciebie prowadzi. Istnieje nieskoczona liczba osb, ktre maj nieskoczon ilo opinii, regu, wymaga i sugestii. Wszyscy oni chc ci powiedzie, w jaki sposb masz i przez swoje ycie. Jednak adna z tych osb nie bierze pod uwag najwaniejszej kwestii, ktra przesdza o realizacji twoich pragnie. Inne osoby nie mog zrozumie wibracyjnej treci twoich pragnie. Nie mog te zrozumie wibracyjnej treci miejsca, w ktrym aktualnie jeste. Te osoby w aden wic sposb nie s przygotowane do tego, by ci prowadzi. Mog mie najlepsze intencje i mog chcie twego penego Dobra, lecz brakuje im wiedzy o tobie. Wiele dziaa tych ludzi moe mie bezinteresowny charakter. Jednak nigdy nie bd one mogy oddzieli pragnie, ktre s skierowane do ciebie, od wasnych pragnie. Czy pamitasz o tym, e kiedy kto prosi, zawsze otrzymuje? Czy zauwaasz doskonao wiata, w ktrym kada osoba moe wybra wasn perspektyw? 52

Wyobra sobie, e chcesz wzi udzia w Warsztatach Sztuki Przyzwalania, organizowanych przez firm Abraham-Hick. Wiesz, gdzie i kiedy te warsztaty bd si odbywa. Zarezerwowae sobie na to czas. Swobodnie podje waciwe dla siebie decyzje. Spojrzae na list blisko 50 warsztatw, ktre odbd si w przyszym roku. Wybrae czas i miejsce zaj, ktre ci najbardziej odpowiada. Zauwaye, e jedno seminarium odbdzie si w miecie, w ktrym mieszkasz, jednak data tego spotkania pokrywa si z dat innego, zaplanowanego przez ciebie zdarzenia. Szukasz wic innych rozwiza. W ten sposb znajdujesz dat, kiedy ty dysponujesz wolnym czasem. Wtedy wanie seminarium odbywa si w miecie, ktre zawsze chciae odwied. Telefonujesz wic do firmy Abraham-Hicks Publications i rezerwujesz sobie miejsce na warsztacie. Poniewa nie mieszkasz w miecie, w ktrym odbdziecie warsztat uwiadamiasz sobie, e bdziesz potrzebowa jakiego miejsca do noclegu oraz rodka transportu. Bierzesz od uwag wasne potrzeby i pragnienia. Decydujesz si na podr samolotem, poniewa zaoszczdzisz w ten sposb czas. Wybierasz hotel, ktry znajduje si kilka ulic dalej od hotelu, gdzie odbdzie si seminarium. Decydujesz si na ten okrelony hotel, gdy uczestniczysz w jego akcji promocyjnej i otrzymasz znik w opacie (lubisz take ten typ materacw do spania, jakie oferuje wybrana przez ciebie sie hotelowa). Kiedy przybywasz do tego miasta, wypoyczasz samochd z ulubionej agencji wynajmu. W drodze do hotelu zatrzymujesz si przy restauracji, ktra zaspokaja twj apetyt i odpowiada ci pod wzgldem cenowym. Bardzo dobrze zadbae o siebie. Rzeczywicie, doskonale zadbae o organizacj swego czasu. Co by si jednak stao, gdyby firma Abraham-Hicks Publications zdecydowaa, e opierajc si na dugoletnim dowiadczeniu w prowadzeniu warsztatw, sama zorganizuje twoje uczestnictwo? Opierajc si na informacjach, ktre otrzymali od tysicy uczestnikw swoich warsztatw, zdecydowali si wszystko ci odpowiednio zorganizowa. Organizatorzy zaoyli, znajc twj adres, e bdziesz chcia uczestniczy w seminarium w miecie, w ktrym mieszkasz. Zapisali ci wic na odpowiedni list. Wtedy jednak wyjanie, e w tym terminie masz inne zajcia. Zmienili wic swoj decyzj i przysali ci bilet do tego miasta ktre ty wybrae. Na podobnej zasadzie podjli oni kolejne decyzje: o wyborze linii lotniczych, agencji wynajmu samochodw, hotelu i posikw. Jednak ich wy bory byy dalekie od tego, co ci zadowala. Z o wiele lepszym skutkiem takich wyborw moesz dokona osobicie. Pamitajc o tym, e kady, kto prosi, otrzymuje, moemy doceni, jak wspania i waciw rzecz jest osobiste dokonywanie wyborw, ktre dotycz nas samych. Wszechwiat dziaa bowiem o wiele skuteczniej bez wystpujcych w twoim imieniu porednikw. Nikt inny nie wie, co jest dla ciebie dobre. O tym wiesz tylko ty. Zawsze wiesz w okrelonym momencie, co jest dla ciebie najlepsze.

PRBA OGRANICZENIA WOLNOCI DRUGIEJ OSOBY ZAWSZE OGRANICZA NASZ WOLNO


Tak, kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz. Musisz jednak najpierw wej w wibracyjn harmoni z tym, o co prosisz. Nastpnie ta rzecz moe przejawi si w twoim dowiadczeniu. Wielu ludzi nie pamita lub nie wierzy w to, e nadesza odpowied na ich proby, poniewa nie uwiadamiaj sobie tego, co robi na poziomie wibracji. Nie potrafi uwiadomi sobie zwizku, ktry istnieje pomidzy ich mylami, napywajcymi - pod wpywem tych myli - uczuciami oraz 53

materialnymi przejawami tych procesw. Bez tego wiadomego czenia nie moesz wiedzie, w jakim znajdujesz si miejscu w stosunku do swego pragnienia. Kiedy czego pragniesz i zauwaasz, e tego nie masz, zakadasz, e to czynniki zewntrzne s za to odpowiedzialne. Nigdy to nie jest jednak prawd. Nie otrzymujesz upragnionej przez siebie rzeczy tylko jednego powodu: twj nawyk mylowy rni si od rzeczy, ktrej pragniesz. Kiedy natomiast stajesz si wiadomy siy myli i wasnej zdolnoci do przyzwalania na pojawianie si rzeczy, ktrych pragniesz, sprawujesz wtedy twrcz kontrol nad swymi dowiadczeniami. Jeeli jednak skupisz si gwnie na rezultatach, jakie przynosz ze sob twoje skupione myli, nie na uczuciach, ktre s zwizane z mylami, moesz atwo zgubi waciw drog.

Kada rzeczywisto" jest tworzona przez skupienie uwagi


Czasami ludzie podejmuj z nami dyskusj: Wiesz Abraham, mwi tylko o tym, co jest. Spotykam si tylko z rzeczywistoci zawart w okrelonej sytuacji". Informujemy ci, e uczono ci spotyka si z rzeczywistoci, zanim dowiedziae si, e to ty stwarzasz rzeczywisto... Nie spotykaj si z rzeczywistoci, dopki nie jest to rzeczywisto, ktr chcesz stworzy. Istnieje bowiem tylko taka rzeczywisto, jak kto powoa do ycia moc swojej skupionej uwagi. Kto moe powiedzie: Jednak jest to prawdziwe zjawisko i dlatego zasuguje na moj uwag". Natomiast my mwimy, e stwarzasz wszystko, czemu dajesz swoj uwag... tworzysz swoj Prawd. Korzystnie jest skupia uwag przede wszystkim na swoich uczuciach, a tylko niewielk jej cz kierowa ku zewntrznym zjawiskom. Kiedykolwiek bowiem koncentrujesz uwag na rzeczach, przyjmujc je takimi, jakimi s, blokujesz rozwj tego, co jest. Wszystkie gromadzone dane statystyczne, ktre dotycz ludzkich dowiadcze, opisuj jedynie przepyw Energii, ktry mia ju miejsce. Te dane nie dotycz chwili obecnej, rzeczywistoci tu i teraz. W waszym wspczesnym spoeczestwie jest wiele osb, ktre gromadz dane statystyczne, dotyczce ludzkich dowiadcze. Takie osoby spdzaj cae swoje ycic na porwnywaniu dowiadcze, na kategoryzowaniu ich jako waciwe bd niewaciwe (dobre lub ze). Wa oni argumenty za oraz przeciw, okrelaj plusy i minusy. W ten sposb podchodz do kolejnych zagadnie. Rzadko jednak zdaj sobie spraw z tego, e tworzone przez nich wibracje wcale im nie su. Takie osoby nie odczuwaj wasnej wewntrznej mocy, poniewa ich Energia porusza si w odwrotnym kierunku. Skoncentrowali oni swoje ycie na nazywaniu zachowa czy dowiadcze tych, z ktrymi wsplnie mieszkaj na tej planecie, a nie na wasnej twrczoci. Ci ludzie znaleli si w bardzo niewygodnej pozycji, poniewa zaczli wierzy, e ich szczcie i Dobrostan zalene s od zachowania innych osb. Wskazuj na ludzi, zachowania czy przekonania i nazywaj je nie waciwymi. Mwi im nie. Nie zdaj sobie sprawy z tego, e wczaj do swoich dowiadcze wibracje tych rzeczy, ktrych nie chc. Te osoby nie wiedz, jak to si dzieje, e niechciane rzeczy wchodz do ich dowiadczenia. Przyjmuj w zwizku z tym pozycj obronn i pen obaw.

Niechciane rzeczy nie mog wskoczy do twego dowiadczenia, jeeli ich tam nie zaprosisz
Nigdy nie uwolnimy si od niechcianych dowiadcze, jeeli bdziemy kontrolowa zachowanie czy pragnienia innych ludzi. Twoja wolno moe pojawi si jedynie na drodze odpowiedniego ustawienia wibracyjnego centrum przycigania. Skoro jeste pozbawiony wiedzy o Prawie Przycigania oraz wiadomoci tego, co czynisz z wasnym wibracyjnym centrum przycigania, posuwasz si do tego, e prbujesz kontrolowa 54

otaczajce ci sytuacje. Nie moesz jednak kontrolowa wielu otaczajcych ci sytuacji. Kiedy jednak poznasz zasad dziaania Prawa Przycigania i kiedy bdziesz wiadom, jakie uczucia wywouj twoje myli, nigdy wicej nie bdziesz odczuwa strachu, e niechciane rzeczy wkrocz w twoje dowiadczenia. Zrozumiesz, e nic nie moe wskoczy" do twoich dowiadcze bez twego zaproszenia. Jeeli nie osigniesz wibracyjnej harmonii z okrelonym zjawiskiem, nie moe ono wkroczy do twoich dowiadcze. Nawet najmniejsze spord was istoty, noworodki, tworz wibracje, na ktre Wszechwiat odpowiada. Podobnie jak wy, doroli, te mae istoty znajduj si pod wpywem wibracji osb, ktre je otaczaj. Jednak tworz one swoj wasn rzeczywisto. Podobnie jak wy, te mae istoty nie zaczynaj tworzy swego ycia w chwili, kiedy znajd si w fizycznym ciele. Na dugo przed swoimi fizycznymi narodzinami tworz bowiem zaczyn tych wydarze, ktre obecnie manifestuj si w ich yciu. Istnieje pewien argument, ktry jest czsto wnoszony przez naszych fizycznych przyjaci. Chc oni zrozumie swoj relacj z wymiarem Nie--Fizycznym. Chc wiedzie, w jaki sposb znaleli si tutaj, yjc i tworzc. Pytaj oni: Jak to jednak jest moliwe, e to mae dziecko, ktre tak mao wie o naszym fizycznym wiecie, moe by odpowiedzialne za swoje ycie ?". Chcemy, aby zrozumia, e to mae dziecko zostao bardzo dobrze przygotowane do ycia w waszym otoczeniu. Podobnie jak ty, urodzio si ono wyposaone w System Emocjonalnej Orientacji, ktry pomaga mu w znalezieniu wasnej drogi. Te dzieci, podobnie jak ty, radonie wkroczyy do tej przestrzenno-czasowej rzeczywistoci. Zachowuj one otwarto i maj ch podejmowa cigle nowe decyzje. Wchodz te w kontakt z Energi rda. Nie martw si o nie, nie martw si o nikogo. Dobro (Dobrostan) jest bowiem zasad tego Wszechwiata, niezalenie od tego, z jakiego punktu teraz na ten wiat spogldasz. Pamitaj, e twoje emocje mwi ci wszystko, co potrzebujesz wiedzie o twojej relacji ze rdem Energii. Emocje mwi ci, jak wiele zgromadzie Energii rda, ktra napyna do ciebie w odpowiedzi na twe pragnienie. Informuj ci take, czy w tym momencie - na poziomie uczu i myli - znajdujesz si w wibracyjnej harmonii ze swoim pragnieniem.

Co decyduje: szybko czy przeszkoda?


Jeeli pdzisz swoim pojazdem z szybkoci 140 kilometrw na godzin i uderzasz w drzewo, dowiadczasz wielkiej katastrofy. Jednak kiedy tym samym pojazdem uderzysz w drzewo przy szybkoci 10 kilometrw na godzin, rezultat bdzie zupenie odmienny. A teraz przyjmij, e szybko twego pojazdu odpowiada sile twego pragnienia. Inaczej mwic, im bardziej czego pragniesz, im duej skupiasz si na swoim pragnieniu, tym szybciej porusza si Energia. W naszej analogii drzewo reprezentuje opr zaprzeczajce myli, ktre mog by w tobie obecne. Nie jest to przyjemne, gdy wpadniemy na drzewo. Nie jest te przyjemnie podtrzymywa silne pragnienia w sytuacji istnienia duego oporu. Niektre osoby prbuj znale rozwizanie i zwalniaj szybko swego pojazdu. Inaczej mwic, one odrzucaj swoje pragnienie lub pragn si od niego uwolni. Czasami z duym wysikiem mog w pewnym stopniu rozproszy energi swego pragnienia. Jednak znacznie lepszym rodkiem zaradczym bdzie redukcja natenia oporu. Twoje pragnienie jest naturalnym wynikiem kontrastw, jakich w yciu dowiadczasz. cay Wszechwiat istnieje po to, by wzbudza kolejne, nowe pragnienia. Jeeli prbujesz unika swego pragnienia, starasz si porusza w kierunku niezgodnym z Uniwersalnymi Siami. Jeeli nawet jeste w stanie stumi przez jaki czas swoje pragnienie, w twoim wntrzu rozwinie si jeszcze wiksza ilo pragnie. Wszede bowiem w to ciao i w ten pikny, zrnicowany wiat z jasn intencj, by skoncentrowa Energi. Z wielk moc skupiasz t Energi zgodnie z perspektyw, ktr przyjmujesz. W caym Wszechwiecie nie istniej rzeczy bardziej naturalne ni twoje nieustajce pragnienia. 55

Za kadym pragnieniem stoi pragnienie, by czu si dobrze


Ludzie trzymaj si swoich pragnie z jednej, prostej przyczyny. Maj nadziej poczu si lepiej, kiedy zrealizuj to pragnienie. Niezalenie od tego, czy jest to materialny przedmiot, stan fizyczny, relacja czy te okrelona sytuacja, w samym centrum kadego pragnienia sytuuje si pragniecie dobrego samopoczucia. Miernikiem twego sukcesu w yciu nie s posiadane rzeczy czy te pienidze, ale odczuwana gboka rado. Podstaw ycia jest wolno, a jego rezultatem - rozwj. Jednak celem ycia jest dowiadczanie radoci. Z tego powodu gwne wydarzenia w twoim yciu nie polegay na zaistnieniu zewntrznych zjawisk. Dotyczyy one bowiem twego wewntrznego samopoczucia. Inaczej mwic, przybye do tego fizycznego wymiaru, by okreli wasne pragnienia, by poczy si z Energi, ktra stwarza wiaty. Skierowae t energi na obiekty, ktre przycigaj twoj uwag. Uczynie to nie dlatego, e te obiekty s wane, lecz dlatego, e akt przepywu Energii stanowi podstaw ycia.

W twojej postawie akceptacji nie wystpuje opr


Pamitaj, e jeste przedueniem rda Energii. Kiedy pozwolisz na pene poczenie ze swym rdem, poczujesz si dobrze. Jeeli natomiast nie wyrazisz zgody na to poczenie, twoje samopoczucie bdzie gorsze. Jeste czyst, pozytywn Energi. Jeste mioci. Oczekujesz dobrych rzeczy. Szanujesz i kochasz siebie. Szanujesz i kochasz innych. Docenianie i wdziczno to twoja naturalna postawa. Docenienie i mio do samego siebie s najbardziej istotnymi aspektami, ktre moesz w sobie wyksztaci. Docenienie innych i docenienie siebie s aspektami, ktre znajduj si w najcilejszym zwizku wibracyjnym ze rdem Energii. Nie istniej w tym Wszechwiecie wartoci blisze rdu. Kiedy koncentrujesz si na czym, co doceniasz, nie wystpuj zaburzenia w przepywie twojej Energii. Myli, ktre wybierasz, s zgodne z tym, kim jeste jako rdo Energii. W momentach, gdy doceniasz, nie pojawia si opr wobec twojej prawdziwej natury. W rezultacie pojawiaj si uczucia mioci, radoci, uczucie docenienia. Czujesz si bardzo dobrze. Kiedy jednak kogo krytykujesz lub znajdujesz jak wad w sobie, wtedy nie pojawiaj si dobre uczucia. Wibracja tej krytycznej myli znacznie si rni od wibracji twego rda. Inaczej mwic, wybierajc myl, ktra nie pasuje do tego, kim naprawd jeste, moesz odczuwa dysharmoni na poziomie swoich emocji. Kiedy twoja babcia, ktra troszczy si o ciebie i docenia ci, mwi, jaki jeste wspaniay, czujesz si bardzo dobrze. Dzieje si tak, poniewa jej sowa cz ci z twoj prawdziw natur. Jeeli natomiast nauczyciel lub kuzyn ukarze ci za jakie zachowanie, poczujesz si le, poniewa pojawi si w tobie myl, ktra nie jest zgodna z twoj prawdziw natur. Twoje emocje informuj ci w kadym momencie, czy pozwalasz sobie na poczenie si ze swoj prawdziw natur czy te nie. Kiedy pozwalasz na to poczenie, rozkwitasz.

Musisz wykaza si egoizmem, by wej w kontakt z Dobrem


Od czasu do czasu kto nas oskara o to, e uczymy egoistycznej postawy. Zgadzamy si z tym. Naprawd uczymy egoizmu, poniewa, jeeli nie wykaesz si wystarczajcym egoizmem, by celowo poczy si z energi twego rda, nie bdziesz mia niczego, co mgby da innym. Niektrzy martwi si: Jeeli egoistycznie osign to, czego pragn, czy nie odbior tego innym?". Ten niepokj opiera si jednak na bdnym rozumowaniu, e istnieje jaki limit, gdy idzie o obfito dbr. Takie osoby obawiaj si, e jeeli ukroj sobie zbyt duo tortu, innym nic nie 56

pozostanie. W rzeczywistoci natomiast tort powiksza si zgodnie z wibracjami ktre wytwarzaj wasze proby. Nigdy nie powiedziae: Czuj si winny z powodu dobrego stanu mego zdrowia. Zdecydowaem, e bd chorowa przez kilka nastpnych lat. Chc w ten sposb pozwoli, by inna osoba, ktra choruje, moga skorzysta z czci mego zdrowia". Rozumiesz bowiem, e twoje dobre samopoczucie w aden sposb nie pozbawia zdrowia innych ludzi. Istnieje obawa, e osoba egoistyczna moe uczyni szkod innym ludziom. Nie jest to moliwe w przypadku kogo, kto jest poczony ze rdem Energii, by yczy innym ludziom za. Bowiem wibracje rda oraz wibracje osoby nastawionej negatywnie w stosunku do innych s odmienne. Niektrzy mwi: Widziaem wielokrotnego morderc, ktry wyglda na zadowolonego, rozradowanego. Nie odczuwa alu ani skruchy. Mwi mi, e cieszy si ze swoich czynw". Nie moecie jednak dokadnie stwierdzi, co on naprawd czuje. Dowiadczacie tylko wasnych emocji, ktre ksztatuj si w relacji pomidzy waszymi pragnieniami a aktualnym stanem myli. Nie moecie jednak w aden sposb w rzetelny sposb odczu jego emocji. Zapewniamy was z niezachwian moc, e nikt, kto jest poczony Energi rda, nie moe uczyni krzywdy innym istotom. Ludzie wal piciami dokoa siebie, jeli czuj si zagroeni i kiedy s odczeni od Energii rda. Nigdy nie czyni tego w stanie poczenia. Musisz zrozumie, e ostatecznym aktem ego jest poczenie z Jani. Kiedy to zrobisz, staniesz si czyst, pozytywn Energi, ktra skupia si w tym fizycznym ciele. Jeeli kada osoba na tej planecie byaby poczona ze rdem Energii nie byoby napaci, nie byoby zazdroci, poczucia zagroenia czy te niekorzystnych uczu, ktre wynikaj z rywalizacji. Jeeli kady zrozumiaby moc swej Istoty, nie szukaby okazji do kontrolowania innych. Wszelkie uczucia zagroenia i nienawici rodz si pod wpywem odczenia si od prawdziwej natury. Twoje (egoistyczne) poczenie z Dobrem moe przynie jedynie Dobro. Chcemy te, aby zrozumia nastpujc kwesti. Aby ty przeywa wspaniae cudowne dowiadczenia, nikt nie musi rozumie tego, czego si tutaj uczysz. Skoro pamitasz, kim jeste, i skoro w sposb celowy sigasz po myli, ktre utrzymuj ci w wibracyjnej harmonii z twoj prawdziw natur, twj wiat rwnie osignie harmoni. Dobro przejawi si we wszelkich sferach twoich dowiadcze yciowych.

Jeeli czego nie oczekujesz, nie pozwolisz temu zaistnie


Pamitaj, e kada emocja wskazuje na to, jak wiele Energii zgromadzie pod wpywem swego pragnienia. Twoje emocje wskazuj take, w jakim stopniu pozwalasz przejawia si tej nagromadzonej Energii, formuujc odpowiednie myli i przyjmujc odpowiednie przekonania. Jeeli odczuwasz silne emocje - pozytywne lub negatywne - oznacza to, e twoje pragnienie jest skoncentrowane i mocne. Zgromadzie w takiej sytuacji du ilo Energii rda, skierowanej na twoje pragnienie. Kiedy twoje silne emocje staj si negatywne - jak depresja, strach czy zo oznacza to, e przeciwstawiasz si swemu pragnieniu. Jeeli twoje silne emocje s pozytywne jak pasja, entuzjazm, oczekiwanie lub mio - oznacza to, e nie stwarzasz oporu wobec swego pragnienia. Wobec tego Energia rda, ktr nagromadzie dziki swemu pragnieniu, nie jest kanalizowana w obszarze twoich, wibracji. W ten sposb pozwalasz swemu pragnieniu, by si rozwijao. Z tego w oczywisty sposb wynika, e prawdziwie twrcza sytuacja polega na tym, e bardzo mocno pragniesz czego, co - jak wierzysz - jest moliwe do osignicia. Kiedy poczysz w sobie pragnienie oraz wiar (przekonanie), rzeczy potocz si szybko i atwo. Inaczej kwestia wyglda, kiedy pragniesz czego, a twoje przekonanie mwi ci, e osignicie tego nie jest moliwe. Istnieje w tobie pragnienie czego, czego naprawd nie oczekujesz. Dostatecznie

57

silne pragnienie moe przezwyciy sabsze przekonanie. Takie pragnienie nie rozwija si atwo, nie wpuszczasz go bowiem do strumienia twego aktualnego dowiadczenia.

Odczuwanie czystego pragnienia jest przyjemne


Niestety, wiele osb myli, e nieprzyjemne uczucie pragnienia czego, czego tak naprawd nie oczekuj, jest prawdziwym pragnieniem. Nie potrafi ju rozpozna uczucia czystego pragnienia, ktrego dowiadczali w modszym wieku. Odczuwali wtedy uczucie wieoci, chci i radosnego oczekiwania. Uczucie czystego pragnienia jest zawsze zachwycajce. Reprezentowane jest przez wibracje, ktre wybiegaj przed ciebie, w twoj nieznan przyszo. Te wibracje przygotowuj grunt pod dziaanie Prawa Przycigania, by zorganizowa rzeczy dla twego dobra. Celowa, rozwana twrczo polega na rozpoznawaniu swoich emocji. Nastpnie naley wiadomie pracowa nad tworzeniem myli, ktre przycigaj bardziej pozytywne emocje. Na tym te polega Sztuka Przyzwalania.

Dlaczego chcesz si tam dosta?


Czasami ludzie mwi: Nie jestem zadowolony z tego, gdzie jestem. Chciabym by winnym miejscu. Nie chc chorowa, ale by zdrowy. Nie chc mie nadwagi. Chc mie te wicej pienidzy i lepsze relacje". Zadamy ci pytanie: Dlaczego chcesz by winnym miejscu, ni jeste w chwili obecnej? Czsto odpowied brzmi: Poniewa nie jestem zadowolony z tego, gdzie si znajduj". Wtedy wyjaniamy, e wane jest, by mwi o tym, co chcemy mie w nowym miejscu. Warto te, abymy powizali swoje uczucia z tym nowym miejscem. Poniewa, jeeli kto cigle mwi o miejscu, w ktrym aktualnie si znajduje, jego uczucia pozostaj w tym wanie punkcie. Dlatego te trudno jest mu dotrze do nowego miejsca. Jeeli przyzwyczaie si w okrelony sposb myle i mwi o miejscu, w ktrym si aktualnie znajdujesz, nie jest atwo nagle zmieni swoje wibracje. Nie jest atwo myle i odczuwa co, co jest zupenie odmienne. Rzeczywicie, Prawo Przycigania mwi, e nie masz dostpu do myli i uczu, ktre s odlege od twoich aktualnych wibracji. Jednak dokonujc pewnego wysiku moesz znale inne myli. Jeeli jeste zdeterminowany, by poczu si lepiej, moesz zmieni przedmiot koncentracji. W ten sposb moesz znale inne myli, ktre przycigaj wibracje pozytywnych uczu. Jednak zmiana wibracji jest zazwyczaj stopniowym procesem. W rzeczy samej cige usiowanie - wbrew Prawu Przycigania - by przeskoczy szybko kolejne poziomy wibracji, stanowi gwn przyczyn poczucia zniechcenia. Osoby, ktre tak postpuj, dochodz do wniosku, e nie maj kontroli nad swoimi yciowymi dowiadczeniami.

68 SEKUND, KTRE PROWADZ DO SPENIENIA


Jeeli skupiasz przez kilka sekund swoj uwag na okrelonym przedmiocie, wzbudzasz wibracje tego przedmiotu we wasnym wntrzu. Prawo Przycigania natychmiast odpowiada na t aktywizacj. Im duej skupiasz swoja uwag na okrelonym przedmiocie, tym ATWIEJ jest kontynuowa ten proces koncentracji. Przycigasz bowiem, na zasadzie dziaania Prawa Przycigania, inne myli oraz wibracje, ktre stanowi esencj myli, od ktrej wyszede. 58

W cigu 17 sekund, kiedy koncentrujesz si na wybranym przedmiocie, zaktywizowane zostaj odpowiednie wibracje. W miar jak koncentracja staje si coraz silniejsza, wibracje staj si coraz bardziej klarowne, Prawo Przycigania spowoduje, e dotrze do ciebie wicej odpowiednich myli. W tym momencie wibracje jeszcze nie maj duej siy przycigania. Jeeli jednak bdziesz si dalej koncentrowa, wibracje stan si potniejsze i wzronie ich zasig. Kiedy bdziesz wstanie skupi si w czysty sposb na kadej myli przez co najmniej 68 sekund, sia wibracji bdzie dostatecznie dua, by zaczy nastpowa fizyczne manifestacje. Jeli wielokrotnie bdziesz powraca do okrelonej myli, utrzymujc j co najmniej przez 68 sekund, w krtkim czasie (w pewnych wypadkach w cigu kilku godzin, w innych w cigu kilku dni) ta myl stanie si myl dominujc. Skoro osigne zjednoczenie z dominujc myl, bdziesz dowiadcza odpowiednich materialnych jej manifestacji. Bdzie si taki dziao do czasu, a zmienisz t myl.

Pamitaj, e:
Myl, ktr utrzymujesz w umyle, stanowi twoje centrum przycigania Otrzymujesz to, o czym mylisz, niezalenie od tego, czy tego chcesz. Twoje myli stwarzaj wibracje, na ktre odpowiada Prawo Przycigania. Twoje wibracje rozwijaj si i staj si coraz silniejsze. W kocu staj si dostatecznie silne, by nastpia materialna ich manifestacja. Inaczej, mwic to, co mylisz (i to, co odczuwasz), oraz to, co przejawia si w twoim dowiadczeniu, zawsze pozostaje w wibracyjnym zwizku.

Nie musisz si ba swoich niekontrolowanych myli


Zrozumienie i zaakceptowanie Prawa Przycigania (zwykle nie trwa to dugo, poniewa nigdzie w otoczeniu nie mona natrafi nawet na lad dowodw, ktre mogyby je obali) powoduje, e wiele osb zaczyna odczuwa dyskomfort w zwizku ze swymi mylami. Kiedy zrozumieli oni dziaanie Prawa Przycigania, zaczynaj przyglda si zawartoci swego umysu. Budzi si w nich wwczas niepokj, gdy zdaj sobie spraw, e mog przycign do siebie rne niekorzystne zjawiska poprzez swoje niekontrolowane myli. Nie ma jednak powodu, by lka si swoich myli. Nie s one bowiem jak naadowany pistolet, ktry w kadej chwili moe wypali i spowodowa zniszczenia. Cho dziaanie Prawa Przycigania ma spor moc, to podstaw wszelkich twoich dowiadcze jest Dobro. Twoje myli maj magnetyczn moc i rozwijaj si pod wpywem uwagi, ktr im dajesz. Masz bardzo duo czasu - od kiedy stae si wiadomy uczu negatywnych - by zacz wybiera inne myli, ktre nie nios ze sob oporu. W ten te sposb bdziesz osiga bardziej korzystne rezultaty. Pamitaj, e moesz w rnym stopniu stawia opr lub te wyraa zgod (przyzwala). Natomiast strumie Dobra cigle pynie. Nawet niewielki wysiek, ktry polega na wybieraniu myli nioscych pozytywne uczucia, przynosi dobre rezultaty. Kiedy wykonujesz taki wanie krok, uzyskujesz wolno przemieszczania si z miejsca, w ktrym aktualnie jeste, do dowolnego miejsca, w ktrym chcesz by. Jeeli wybierasz myli w sposb celowy i wiadomie odczuwasz popraw w obszarze uczu, oznacza to, e skutecznie korzystasz z wasnego systemu orientacji. W chwili obecnej moesz si znajdowa na drodze, ktra prowadzi ci ku wolnoci, ktrej pragniesz i na ktr zasugujesz. Moesz by wszystkim, robi wszystko i mie wszystko.

59

ZRNICOWANE POZIOMY TWOJEJ SKALI EMOCJONALNEJ ORIENTACJI


Moesz powiedzie; e rne emocje maj rne wibracyjne czstotliwoci. Jednak bardziej prawidowy sposb wyraenia tej zasady brzmi: Twoje emocje s wskanikami twoich wibracyjnych czstotliwoci. Pamitaj, e twoje emocje wskazuj, w jakim stopniu jeste poczony ze rdem Energii. Im lepiej si czujesz, tym bardziej pozwalasz na poczenie si z rzeczami, ktrych pragniesz. W zwizku z tym atwiej jest zrozumie, w jaki sposb moesz reagowa na wasne emocje. Cakowite zestrojenie ze rdem Energii oznacza, e wiesz o nastpujcych prawdach: Jeste wolny. Dysponujesz ogromn moc. Jeste dobry. Jeste mioci. Jeste wartociowy. Masz okrelony cel. Wszystko jest w porzdku. W kadym momencie, gdy utrzymujesz w umyle myli, ktre okrelaj twoj prawdziw natur, zestrajasz si z tym, czym jeste. Jest to stan cakowitego zestrojenia. Ten stan moemy przyrwna do penego zbiornika paliwa w samochodzie. Moemy wprowadzi skal, ktra okrela stopie, w jakim pozwalasz sobie na poczenie ze rdem Energii. Jeden jej kraniec oznacza pene przyzwolenie, drugi cakowity brak przyzwolenia na poczenie ze rdem.

Skala twoich emocji moe wyglda w nastpujcy sposb:


1. Rado / Wiedza / Moc / Mio / Docenienie. 2. Pasja, pragnienie. 3. Entuzjazm / Ch / Szczcie. 4. Pozytywne oczekiwania / Przekonania. 5.Optymizm. 6. Nadzieja. 7. Zadowolenie. 8. Znudzenie. 9. Pesymizm. 10. Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo. 11. Emocjonalny niepokj, 12. Rozczarowanie. 13. Zwtpienie. 14. Obawy. 15. Oskaranie. 16. Zniechcenie. 17. Zo. 18. Zemsta. 19. Nienawi / Wcieko. 20. Zazdro. 21. Poczucie Zagroenia / Poczucie Winy / Brak Poczucia Wartoci. 22. Lk / Rozpacz / Depresja / Bezsilno. 60

Te same sowa mog czasami oznacza rne rzeczy. Moe by te tak, e rne sowa mog by uywane na okrelenie tych samych rzeczy. Te sowne okrelenia uczu, ktrych dokonalimy, nie musz by cakowicie dopasowane do uczu konkretnej osoby. W rzeczywistoci nadawanie nazw poszczeglnym uczuciom moe powodowa zamieszanie i odciga ci od zasadniczego celu, ktremu suy Skala Emocjonalnej Orientacji. Wane jest, e sigasz po pozytywne uczucia. Natomiast nie jest tak istotne, jak nazw nadasz okrelonemu uczuciu.

Przykad poruszania si w gr twojej Skali Emocjonalnej Orientacji


Wydarzyo si co, co spowodowao, e poczue si okropnie. adne sowa nie brzmi dobrze. Uczucia, ktre przychodz, s trudne. Wydaje si, e si dusisz, a kada myl jest rwnie bolesna. Najlepszym okreleniem dla tego stanu, ktry cigle si utrzymuje, jest depresja. Jeeli podjby jakie dziaanie, poczuby si lepiej. Jeeli mgby oprni umys z tego, co ci trapi, i skoncentrowa si na pracy, poczuby si lepiej. Istnieje wiele myli, ktrymi mgby si cieszy i ktre uwolniyby ci z depresji. Jednak nie masz do nich aktualnie dostpu w wymiarze wibracyjnym. Jeeli jednak masz intencj znalezienia choby jednej myli, ktra prowadzi do lepszego samopoczucia, moesz od razu zacz si wspina po Skali Emocjonalnej Orientacji. Jest to proces koncentracji na wybranej myli i wiadomego oceniania, czy ta nowa myl przynosi ci uczucie ulgi. Tak wic koncentrujesz uwag na myli odczuwasz. Twoj intencj jest zauwaenie choby najmniejszej ulgi. Powiedzmy, e kto powiedzia co, co wywoao w tobie zo. Albo te jaka osoba nie dotrzymaa danego sowa. Kiedy koncentrujesz uwag tych zdarzeniach, zauwaasz, e w pewnym stopniu uwalniasz si ze swojej depresji. W trakcie koncentracji na tych nabrzmiaych zoci mylach nie odczuwasz adnych problemw z oddychaniem. Ustpio uczucie klaustrofobii i czujesz si nieco lepiej. Teraz nastpuje kluczowy krok w efektywnym wykorzystaniu twego Systemu Emocjonalnej Orientacji. Zatrzymaj si, by wiadomie stwierdzi, e wybrae myl o zoci. Poczue si w zwizku z tym lepiej ni poprzednio, gdy dowiadczae duszcej ci depresji. wiadomie rozpoznajc popraw wasnych wibracji przyczyniasz si do zagodzenia poczucia bezsilnoci. Teraz moesz si posuwa w gr Skali Emocjonalnej Orientacji ku penemu poczeniu ze swoj prawdziwa natur.

Dlaczego kto chce powstrzyma mnie przed odczuwaniem zoci?


Czsto w bardzo trudnych wibracjach, jak depresja czy lk, moecie instynktownie, a nawet niewiadomie, odkry uczucie zoci. Przynosi on uwolnienie blu. Jednak istnieje wiele osb, ktre przekonyway ci, e twoja zo jest niewaciwa. Te osoby, oczywicie, nie mog zna twego wntrza. Nie rozumiej wic, e myl o zoci przynosi ci ulg. Te osoby czsto wypowiadaj si przeciwko odczuwaniu przez ciebie zoci. W ten sposb cofaj ci do poprzedniego stanu depresji. Istotne jest, by nie pozostawaa ona nadal w miejscu, gdzie dowiadcza zoci. Z tego jednak miejsca ma dostp do myli zwizanych z frustracj Istnieje wiele osb, ktre nie rozumiej wibracyjnej treci emocji (nie rozumiej te, jaka jest to emocja i z jakiego powodu pojawia si). Takie osoby zdecydowanie przeciwstawiaj si okazywaniu zoci. Wikszo ludzi nie lubi przebywa w obecnoci kogo, kto si zoci. Kierujc si egoistycznymi pobudkami wol oni, by zoszczca si osoba powrcia do stanu depresji i bezsiy. Depresja bowiem powoduje skierowanie energii do wntrza, podczas gdy zo powoduje, e czowiek kieruje swoj energi na inne osoby, ktre znajduj si w jego otoczeniu. 61

Osoba z zewntrz nie wie, czy wybrana przez ciebie gniewna myl poprawia twoj sytuacj. O tym moesz wiedzie jedynie ty, jeeli dowiadczasz poczucia uwolnienia, ulgi. Tak si dzieje w przypadku kadej myli Jeeli nie zdecydujesz si na to, by twoim przewodnikiem byy uczucia nie dokonasz postpu w kierunku realizacji wasnych pragnie.

Robi co mog, eby robi to jak najlepiej


Osoby, ktre ci obserwuj, mog poczu si lepiej, jeeli zrozumiej, e nie masz zamiaru pozostawa w stanie zoci. Jeeli miayby wiadomo tego, e chcesz si posuwa od zoci, poprzez fustracj i poczucie uwikania, ku optymizmowi i rozpoznaniu, e wszystko jest w porzdku, mogy by wykaza wicej cierpliwoci wobec twoich zachowa w chwili obecnej Wiele osb w naturalny sposb posuwa si od uczucia bezsilnoci, ktre towarzyszy depresji (lub lkowi), ku zoci. Jest to mechanizm, ktry suy przetrwaniu. Jednak napotykaj one wiele dezaprobaty ze strony czonkw wasnej rodziny, ze strony przyjaci i doradcw. Otoczenie przekonuje tak osob, e jej zo jest niewaciwa. Dlatego powraca ona do poczuci bezsilnoci i ponownie powtarza ten sam cykl: od depresji do zoci, z powrotem do depresji, po czym znowu do zoci... Kluczem do odzyskania wspaniaego uczucia osobistej mocy i kontroli, jest waciwa decyzja. Moesz j podj wanie teraz, niezalenie o swego aktualnego samopoczucia. Decydujesz si po prostu zrobi wszystko, by osign najlepsze samopoczucie. Signij wic w tej chwili po myli ktra przyniesie ci najlepsze uczucie. W miar powtarzania tego wiczenia dotrzesz do miejsca, w ktrym poczujesz si dobrze. W ten wanie sposb to dziaa!

Jeeli mog dotrze do waciwych emocji, mog dotrze wszdzie


Wanie teraz mam zamiar znale myl, ktra przynosi najlepsze uczucie Mam zamiar dowiadcza ulgi i uwolnienia, coraz wicej ulgi i uwolnienia, coraz wicej ulgi i uwolnienia".

Pamitaj, e:
Wcieko przynosi ci uczucie uwolnienia z depresji, alu, rozpaczy, lku, poczucia winy i bezsilnoci. Zemsta daje ci poczucie uwolnienia od wciekoci. Zo daje ci poczucie uwolnienia od zemsty. Oskaranie daje ci poczucie uwolnienia od zoci. Emocjonalne uwikanie daje ci poczucie uwolnienia od oskarania. Irytacja daje ci poczucie uwolnienia od emocjonalnego uwikania. Pesymizm daje ci poczucie uwolnienia od irytacji. Nadzieja daje ci poczucie uwolnienia od pesymizmu. Optymizm daje ci poczucie uwolnienia od nadziei. Pozytywne Oczekiwanie daje ci poczucie uwolnienia od optymizmu. Rado daje ci poczucie uwolnienia od Pozytywnych Oczekiwa. Wraz z upywem czasu i wraz z treningiem staniesz si bardziej wiadomy tego, co chce ci przekaza twj System Emocjonalnej Orientacji. Jeeli podejmiesz stanowcz decyzj, by zmierza do poczucia ulgi, ktre przynosi posuenie si pozytywnymi emocjami, bdziesz utrzymywa 62

dobre samopoczucie przez wikszo czasu. Bdziesz take mg dowiadczy tych rzeczy, ktrych pragniesz. Skierowanie uwagi na to, co czujesz, jest niezbdne, by zrozumie to wszystko, co ci si przydarza. Istnieje pewny wskanik tego, co przycigasz do pola swoich dowiadcze. Tym wskanikiem s twoje emocje oraz uczucie ulgi, ktre pojawia si, gdy sigasz po waciw myl.

Co z osobami, ktre nie chc mie pragnie?


Opisalimy wraenia, jakie niesie ze sob pragnienie. Jest to zachwycajca wiadomo nowych moliwoci. Pragnienie jest wieym, swobodnym uczuciem, ktre przewiduje cudowny rozwj. Uczucie pragnienia jest poczuciem ycia, ktre przez ciebie przepywa. Jednak wiele osb, ktre uywaj sowa pragnienie, ma zupenie co innego na myli. Dla tych osb pragnienie wie si nie tylko z wyobraeniem tego, czego chc, lecz take z wyobraeniem braku. Kiedy wic wypowiadaj sowa dotyczce pragnienia, tworz wibracje braku. Tacy ludzie myl, e uczucie pragnienia wyraa si w chci posiadania czego, czego nie maj. Jednak w czystym pragnieniu nie wystpuje uczucie braku. Jeeli pamitasz o tym, e o cokolwiek prosisz, jest tobie dane, wwczas kade z twych pragnie przyjmuje otwart form, woln od oporu. Wielu ludzi przez duszy czas pragnie pewnych rzeczy. Rozmylaj o tych rzeczach, myl o tym, e ich nie maj. W tym czasie wytwarza si w nich przekonanie, e sposb, w jaki odczuwaj, kiedy myl o tym, czego chc, i stwierdzaj, e tego nie maj; nie wiedz jednak, jak to osign wie si z ich pragnieniem. Ci ludzie nie potrafi jednak osign stanu czystego pragnienia. Znajduj si w stanie oporu wobec pragnienia. Ich wibracje czciej dotycz nieobecnoci lub braku tego, czego chc, ni ich pragnienia. Z upywem czasu takie osoby nabieraj przekonania, e niemrawe, niespenione uczucie, zwizane z brakiem tego, czego pragn, jest odczuwaniem samego pragnienia. Istniej osoby, ktre powiedziay do nas: Abraham, nauczono mnie, e nie powinienem mie adnych pragnie. Nauczono mnie, e utrzymywanie pragnie przeczy mojej duchowej naturze i e stan szczcia wie si z wolnoci od wszelkich pragnie". Odpowiadamy na to: Czy jednak stan szczcia czy stan uduchowienia nie s pragnieniami Jestemy tutaj po to, by prowadzi ci ku kademu pragnieniu lub te w kierunku odwrotnym. Nasza praca polega na tym, by pomc ci w zrozumieniu, e jeste twrc swoich dowiadcze, e twoje pragnienia w sposb naturalny rodz si z twoich dowiadcze w tym rodowisku i w tym ciele. Chcemy pomc ci w osigniciu doskonaego poczenia ze rdem, by mg kreowa wasne pragnienia. Rozumiemy, dlaczego niektrzy mog sugerowa, e jeeli uwolnisz si od pragnienia, poczujesz si lepiej. Bowiem negatywne emocje, ktre w tej chwili odczuwasz, powstaj na skutek rozbienoci pomidzy twoimi aktualnymi wibracjami a wibracjami twego pragnienia. Jednak pozbycie si pragnienia stanowi trudn drog do nawizania kontaktu ze rdem. Dzieje si tak, poniewa cay Wszechwiat jest zorganizowany w ten sposb, by powoywa coraz to nowe pragnienia. Dlatego te o wiele atwiejsz drog do wejcia w harmoni ze rdem stanowi uwolnienie oporu wobec pragnienia.

Czy odczuwasz, e twoje pragnienie jest nastpnym logicznym krokiem?

63

Jeeli posuycie si wyobrani, nastpne logiczne kroki pojawi si szybciej. Moecie swoje mae plany tworzy we wasnej wyobrani, we Wasnym umyle. Nie musicie dziaa. Nie mwimy tutaj o nastpnym dziaaniu, ktre powinno zaistnie w porzdku logicznym. Mwimy o uywaniu swojej wyobrani, a twoje wielkie marzenie stanie si na tyle bliskie, e jego manifestacja stanowi bdzie nastpny logiczny krok. Wemy pewien przykad: Matka oraz jej dorosa crka zastanawiaj si nad kupieniem piknego domu w uroczej okolicy i nad wspaniaym wyposaeniem go. Crka mwi do matki: Jeeli uda si to zrobi, bd czua si szczliwa przez reszt ycia. Zrekompensuje mi to wszystkie rzeczy, ktre chciaam mie w przeszoci, a ktrych nie miaam". Wyjaniamy, e wibracja jej pragnienia nie uksztatowaa si na tyle, by zaistnie w czystej postaci. Nie pozwala to na fizyczn manifestacj pragnienia. Jeeli twoje pragnienie wydaje si by tak due. e odczuwasz je jako niemoliwe do osignicia, nie moe si ono jeszcze zamanifestowa. Jeeli natomiast odczuwasz swoje pragnienie jako nastpny logiczny krok, ktry masz wykona, jest ju ono gotowe, by si zamanifestowa.

Jeeli odczuwasz moliwo kontroli, moesz si tym cieszy


Kiedy skupiasz si na swoich uczuciach, moesz stwierdzi, czy twoje wibracje pozwalaj na to, by Uniwersalne Siy zrealizoway twoje pragnienie... czy te nie. Pod wpywem praktyki bdziesz wiedzia, czy pragnienie moe si wkrtce zamanifestowa w formie fizycznej, czy te znajduje si ono w stadium pocztkowym. Najwaniejsze jest jednak, e skoro kontrolujesz to, co odczuwasz, moesz tym wszystkim si cieszy: Moesz cieszy si z tego powodu, e znajdujesz si w zrnicowanym rodowisku, wypenionym kontrastami, co powoduje, e moesz okreli wasne pragnienie. Moesz cieszy si odczuciami, jakie pociga za sob pragnienie. To pragnienie wypywa z twojej wartociowej perspektywy, wypywa z ciebie. Moesz cieszy si z wrae, ktre przynosi ci wiadomo, kiedy nie jeste w wibracyjnej harmonii z pragnieniem. Moesz take si cieszy, kiedy celowo powracasz do wibracyjnej harmonii ze swym pragnieniem. Moesz odczuwa ulg, kiedy ustpuj, wtpliwoci i na ich miejsce pojawiaj si uczucia Dobrostanu. Moesz cieszy si, gdy przeczuwasz rzeczy, ktre maj si wydarzy. Moesz cieszy si, widzc, jak realizuje si plan. Moesz by wiadkiem speniania si swego pragnienia. Moesz dowiadcza rozkoszy, uwiadamiajc sobie, e w sposb celowy doprowadzie do realizacji swego pragnienia. Uksztatowae je w podobny sposb, jak ksztatuje si przy pomocy wasnych rk rzeb z gliny. Bdziesz radowa si wraeniami, ktre pojawiaj si pod wpywem zbierania owocw wasnych dziaa. Cay Wszechwiat istnieje po to, by stwarza w tobie nowe, dajce ycie pragnienia. Kiedy podasz zgodnie ze strumieniem wasnych pragnie, jeste ywy i yjesz prawdziwie.

64

PROCESY, KTRE POMAGAJ CI W OSIGNICIU TEGO O CZYM PAMITASZ 22 SPRAWDZONE PROCESY, KTRE WSPOMAGAJ TWOJE CENTRUM PRZYCIGANIA
W poprzedniej czci ksiki przypomnielimy ci o wielu rzeczach, o ktrych zawsze wiedziae. Teraz pamitasz, e jeste przedueniem rda Energii. Przyje to fizyczne ciao, wszede do rzeczywistoci czasoprzestrzennej w tym celu, by radonie wkracza w nowe obszary. Pamitasz te o tym, e dysponujesz systemem orientacji. W kadym momencie pomaga ci on stwierdzi, na ile pozwalasz sobie wej w kontakt ze swoim rdem. Pamitasz, e im lepiej si czujesz, tym bardziej wchodzisz w kontakt ze swoj prawdziw natur. Im gorzej si czujesz, tym bardziej odchodzisz od tego kontaktu. Pamitasz, e moesz si sta wszystkim, robi wszystko, mie wszystko. Pamitasz te, e jeeli twoj podstawow intencj jest dobre samopoczucie i jeeli prbujesz robi najlepszy uytek z chwili obecnej, musisz osign naturalny stan radoci. Teraz pamitasz, e jeste wolny (w rzeczy samej jeste tak wolny, e moesz wybra niewol) i e wszystko, co do ciebie przychodzi, stanowi odpowied na twoje myli. Teraz pamitasz, e kiedy mylisz o swojej przeszoci, chwili teraniejszej lub przyszoci, tworzysz wibracje, ktre okrelaj twoje centrum przycigania. Teraz pamitasz, e Prawo Przycigania jest zawsze dobre. Nie istnieje niesprawiedliwo. Wszystko bowiem, co do ciebie przychodzi, stanowi wibracyjn odpowied na twoje myli. A co najwaniejsze, pamitasz o tym, e Dobro stanowi podstaw twego wiata. Jeeli nie robisz czego, co nie pozwala Dobru dopywa do ciebie staje si ono twoim dowiadczeniem. Moesz pozwoli mu si przejawi ale te moesz mu si przeciwstawi. Jednak... nieustannie pynie Strumie dobrego samopoczucia, obfitoci, jasnoci i wszelkich wspaniaych rzeczy, ktrych pragniesz. W tej chwili pamitasz, e nie istnieje sfera ciemnoci, nie istnieje rdo za", czy te rdo chorb i niedostatku. Moesz pozwoli na pojawienie si Dobra, moesz si sprzeciwi temu. Jednak wszystko, co ci si, przydarza, jest twoim dzieem.

Czy jest co, co chc poprawi?


Jeeli twoje ycie satysfakcjonuje ci pod kadym wzgldem, by moe nie ma powodw, aby dalej czyta t ksik. Jeeli jednak istnieje jaki aspekt twego ycia, ktry chcesz poprawie by moe brakuje czego, co chcesz uzupeni lub te dowiadczasz czego niechcianego, od czego chcesz si uwolni, to wwczas opisywany przez nas w dalszym cigu ksiki proces bdzie mia dla ciebie ogromn warto. Twj obyczaj, by wzbudza oporne myli, stanowi jedyny powd tego, e nie pozwalasz sobie na realizacj pragnie. Chocia ty osobicie nie chciae rozwin celowo takiego wzorca mylenia, ktry powoduje opr, to jednak zbierae jego elementy krok po kroku, w toku kolejnych swoich dowiadcze na yciowej drodze. Jednak jedna kwestia pozostaje jasna: leeli nie zrobisz czego, co wywouje odmienne wibracje, nic nie zmieni si w twoim dowiadczeniu. Proces, ktry opisujemy na nastpnych stronach, zosta opracowany, by pomc ci w stopniowym uwalnianiu si od wzorcw rodzcych opr. Podobnie, jak nie stworzye od razu 65

swoich wzorcw oporu, nie moesz si od nich wszystkich natychmiast uwolni. Moesz natomiast to zrobi (w odpowiednim tempie). Krok po kroku, w toku kolejnych procesw i gier (sowo gra stosujemy wymiennie ze sowem proces), dzie po dniu, stopniowo, ale w konsekwentny sposb, powrcisz do bycia osob, ktra pozwala, by pyno do niej jej Dobro. Ci, ktrzy obserwuj ci, bd zdumieni, zauwaajc, co si dzieje w twoim yciu. Bd zaskoczeni widzc, jak promieniujesz radoci. Wtedy wyjanisz im z wrodzon sobie pewnoci: Znalazem sposb i pozwoliem Dobru, by pyno do mnie w naturalny sposb. Nauczyem si praktyki Sztuki Przyzwalania".

Sugestia w sprawie korzystania z tych procesw


Przekazujemy wam informacje o tych procesach z entuzjazmem i ogromnymi, pozytywnymi oczekiwaniami. Jeeli masz czas, zachcamy ci, aby przeczyta opis kadego procesu, nie podejmujc si wykonywania sugerowanych dziaa. Kiedy zapoznasz si z informacjami na temat poszczeglnych procesw, poczujesz silny impuls do ich wykonania, jeeli bd miay dla ciebie bezporedni warto. Moesz zaznaczy te procesy, ktre wzbudzaj twj entuzjazm. Nastpnie, kiedy znajdziesz czas na wykonanie, zacznij od tego procesu, ktry najbardziej ci pociga. Jest to najlepsze miejsce, z ktrego moesz rozpocz. W rzeczywistoci moesz wybra w przypadkowy sposb dowolny proces i wykona go. Przypyn do ciebie zauwaalne korzyci, poniewa kady proces, ktry zosta opisany w tej ksice, pomoe ci w uwolnieniu oporu i podniesieniu twoich wibracji. Jednak sia twego pragnienia oraz sia aktualnego oporu powoduj, e okrelone procesy maj dla ciebie wiksz warto ni inne. Kiedy bdziesz czyta o poszczeglnych procesach i zapoznawa si z przykadami ich zastosowania, moesz zorientowa si, e zblione zjawiska zachodz w twoim yciu. Moesz wycign korzyci z zastosowania tego samego procesu. Poniewa twoje ycie obejmuje szerokie spektrum dowiadcze i emocji, nie istniej cise reguy, ktre okrelayby, jaki specyficzny proces jest dla ciebie najlepszy, jaki powiniene zastosowa w tej chwili.

Zabierzmy z naszej drogi powalone drzewa


Pewne procesy mog ci pomc w lepszym okreleniu wasnego pragnienia, jak rwnie wzmocni twoje centrum przycigania. Jeeli jednak znajdujesz si w stanie oporu, to proces, dziki ktremu zgromadzisz wicej Energii, bdzie dla ciebie bezproduktywny. Wczeniej podalimy pewien przykad. Dotyczy on jazdy z szybkoci 140 kilometrw na godzin i uderzenia w drzewo. Pojawia si wtedy duo wikszy problem, ni kiedy jedziesz z szybkoci 10 kilometrw na godzin. W naszej analogii szybko pojazdu rwna jest Twrczej Energii, ktr zgromadzie pod wpywem swego pragnienia, natomiast drzewo oznacza przeciwstawne myli. Czsto ludzie myl, e jedynym moliwym rozwizaniem jest zmniejszenie szybkoci pojazdu. Jednak my nauczamy, e moecie usun drzewa, ktre znajduj si na waszej drodze. Procesy, ktre opisujemy w tej ksice, pomog ci usun opr z twojej drogi. Nic tak nie zachwyca, jak poruszanie si w yciu zgodnie z wasnym rytmem. Niech twoje emocje bd twymi przewodnikami Kada osoba, bez adnych wyjtkw, dowiadcza emocjonalnych odpowiedzi, ktre pojawiaj si w wyniku yciowych dowiadcze. Te emocje stanowi klucz do rozpoznania, ktre 66

procesy moesz teraz wykorzysta w najlepszy sposb. Oglnie rzecz biorc, im lepiej si aktualnie czujesz, tym bd dla ciebie waciwsze procesy o pocztkowej numeracji. Im gorzej si czujesz, tym bardziej korzystne bd dla ciebie procesy o numeracji kocowej. Zanim wykonasz jakikolwiek proces, najwaniejsze dla ciebie pozostaje rozpoznanie, jak si czujesz w chwili obecnej. Istotne te jest to, jak chcesz si czu. Na pocztku kadego procesu okrelamy emocje, ktrych dowiadczanie w chwili obecnej stanowi przesank do podjcia tego procesu. Warto zacz od tego procesu, ktrego ranga emocjonalna jest zgodna z dowiadczanymi przez ciebie uczuciami.

Zacznijmy od poprawy naszych uczu


Niektre z tych procesw s ukierunkowane na specyficzne dowiadczenia yciowe, jak zwikszenie finansowej pomylnoci, czy te na dobre samopoczucie. Jednak wikszo tych procesw moe by z powodzeniem zastosowana w kadej sytuacji. Solennie wam obiecujemy, e wasze ycie ulegnie poprawie, jeli zastosujecie te procesy. Zastosowanie procesu powoduje bowiem popraw w sferze uczu. Poprawa za w sferze uczu powoduje uwolnienie oporu i wzmocnienie centrum przycigania. Kiedy wzmocnisz swoje centrum przycigania, zacznie dziaa Prawo Przycigania. Zmiana twoich wibracji spowoduje, e pojawi si nowe okolicznoci, wydarzenia, relacje i dowiadczenia, zgodne z tymi wibracjami. Tak dziaa Prawo! Polubisz w sposb szczeglny niektre z tych procesw. Z niektrych z nich bdziesz chcia korzysta kadego dnia. Niektrych nie bdziesz w ogle podejmowa. Pewne procesy podejmiesz, a potem ich zaniechasz. Po pewne procesy signiesz ponownie w okrelonych okolicznociach. Naszym pragnieniem pozostaje, by wykorzysta te procesy w sposb dla siebie dogodny. Wiemy bowiem, e zmieni one w pozytywny sposb twoje yciowe dowiadczenia. Te procesy zostay opracowane tak, by pomoc ci w ponownym poczeniu z Energi, ktr jeste ty. W ten sposb powrcisz do swojej naturalnej radoci. Pojawia si korzy dodatkowa - te procesy pomog ci osign to, czego kiedykolwiek pragne.

CZY MOESZ DO TEGO PODEJ POZYTYWNIE?


Twoje emocje s czym zasadniczym, by mg wiadomie kontrolowa swoje yciowe dowiadczenia. Emocje te s niezbdne, by mg dowiadcza w yciu szczcia. Nie moesz spowodowa, by koniuszki twoich palcw przestay by wraliwe na ciepo. Podobnie nie ma sensu umieszczanie naklejki z Umiechnit Twarz na wskaniku paliwa, by ukry takt, e paliwo ulego wyczerpaniu. Na tej samej zasadzie nie ma sensu maskowa swoich prawdziwych uczu i udawa, e czujesz co innego, ni czujesz naprawd. Udawanie w ten sposb nie przyczyni si bowiem do zmiany twego centrum przycigania. Moesz tylko zmieni tworzone przez siebie wibracje. Kiedy to zrobisz, zmieni si take sposb, w jaki odczuwasz.

Skupianie energii w celu zmiany tworzonych wibracji


Kiedy przypominasz sobie jakie wydarzenie z przeszoci, skupiasz Energi. Podobnie skupiasz Energi, gdy wyobraasz sobie co, co moe wydarzy si w przyszoci. Oczywicie, kiedy obserwujesz co, co wydarza si w teraniejszoci, rwnie skupiasz Energi. Nie powoduje to rnicy, czy skupiasz si na przeszoci, na teraniejszoci czy te na przyszoci, bowiem w kadym wypadku dokonujesz skupienia Energii. W ten sposb twoje centrum przycigania tworzy okrelone wibracje. 67

Podczas rozwaania, przypominania i wyobraania sobie czego wzbudzasz w sobie okrelone wibracje. Wracajc do okrelonej myli ponownie wzbudzasz wibracje. Im czciej powracasz do tej myli, tym bardziej znane ci si staj okrelone wibracje. Tym te atwiej jest ci je pobudzi. Ostatecznie staj si one dominujcym wzorcem wibracyjnym w twoim wntrzu. Tworz one okrelony wibracyjny wzorzec i w twoim dowiadczeniu zaczynaj si przejawia rzeczy zgodne z tym wzorcem.
Istniej dwie skuteczne drogi ku zrozumieniu, jakiego rodzaju stwarzasz wibracje. Po pierwsze, zwracaj uwag na to, co si wydarza w twoim yciu (poniewa to, na czym skupiasz swoj uwag, zawsze odpowiada pod wzgldem wibracyjnym temu, co si manifestuje). Po drugie, zwracaj uwag na swoje uczucia (poniewa twoje emocje daj ci cigle informacje zwrotne na temat tworzonych przez ciebie wibracji i na temat twego centrum przycigania).

By by rozwanym twrc, musisz utrzymywa wiadom przytomno


Uwaamy, e jest to wspaniae, kiedy zaczynasz zauwaa zwizek pomidzy tym, o czym mylae i co czue, a tym, co zamanifestowao si w twoim dowiadczeniu. Tylko dziki wiadomej przytomnoci moesz celowo modyfikowa swoje myli i przyciga co, co jest jeszcze bardziej zadowalajce. Jednak najbardziej satysfakcjonujcym aspektem Celowego Tworzenia jest uwraliwienie na uczucia, jakie pocigaj za sob okrelone myli. Moliwa jest zmiana myli, ktre powoduj ze uczucia, na myli, ktre przycigaj dobre uczucia. Dziki temu wzmacniamy swoje centrum przycigania zanim pojawi si co, czego nie chcemy. O wiele atwiej jest celowo zmieni kierunek swych myli i nakierowa je na co, co odczuwamy lepiej, zanim zamanifestuje si jakie dowiadczenie, ktrego nie chcemy. Teraz moesz zrozumie, e Celowe Tworzenie dotyczy rozwanego posugiwania si mylami w taki sposb, by biegy w kierunku dobrych uczu. Bdziesz odczuwa satysfakcj, kiedy bdziesz wybiera w sposb celowy pozytywne myli. Nastpnie bdziesz si cieszy, kiedy dobre myli zrealizuj si. Pewn satysfakcj mona rwnie odczu obserwujc niezbyt korzystne myli, ktre prowadz do manifestacji niezbyt korzystnych dowiadcze. Uwiadomienie sobie zasad dziaania Prawa Przycigania dostarczy ci poczucia kontroli. Bez zauwaenia zwizku, ktry istnieje pomidzy twoimi mylami i uczuciami, a twoimi dowiadczeniami, nie bdziesz posiada wiadomej kontroli nad tym, co zdarzy si w twoim yciu.

Zawsze istnieje czynnik, ktry wymyka si spod kontroli- kiedy prbujesz kontrolowa innych ludzi
Dua liczba ludzi tworzy wikszo swoich mylowych wibracji, reagujc na to, co zaobserwowali. Kiedy obserwuj co cudownego, czuj si cudownie. Jeli obserwuj co okropnego, czuj si okropnie. Jednak uwaaj, e nie maj kontroli nad tym, co czuj, poniewa nie mog kontrolowa sytuacji, ktre obserwuj. Wiele osb spdza wikszo swego ycia, usiujc kontrolowa zewntrzne okolicznoci. Uwaaj oni, e kontrolujc zewntrzne okolicznoci poczuj si lepiej. Niezalenie jednak od tego, jak wiele kontroli nad dziaaniami innych ludzi uda im si uzyska, zawsze pozostaje jaki czynnik, ktry wymyka si kontroli.

68

W obszarze ycia innych ludzi nie masz twrczej siy. Inni ludzie tworz, bowiem wasne wibracje i wytwarzaj wasne centrum przycigania, podobnie jak ty tworzysz wasne wibracje i stwarzasz wasne centrum przycigania.

Celowe tworzenie wie si z wyborem pozytywnych myli


Wiele osb mwi: Jeeli zmieni si warunki, poczuj si lepiej. Kiedy bd mia wicej pienidzy czy te przenios si do lepszego domu, czy te znajd lepsz prac lub te lepszego partnera, wtedy poczuj si lepiej". Nie zaprzeczamy, e ogldanie czego przyjemnego przynosi lepsze uczucia. Jest to jednak bardzo okrna droga rozumowania. Celowe Tworzenie nie dotyczy zmiany warunkw, w wyniku czego pojawiaj si lepsze uczucia. Celowe Tworzenie dotyczy wyboru myli, ktre s pozytywne. Takie myli prowadz do zmiany warunkw. Na przykad, bezwarunkowa mio oznacza ch pozostawania w poczeniu ze rdem mioci. Jeeli chcesz to osign, celowo wybierasz odpowiednie myli. Nie zwracasz przy tym uwagi na zachodzce obok ciebie wydarzenia. Kiedy potrafisz kontrolowa swoje centrum przycigania poprzez wybieranie pozytywnych myli, okolicznoci twego ycia musz ulec zmianie. Mwi o tym Prawo Przycigania.

Moesz przyciga jedynie takie myli, ktre znajduj si w twojej przestrzeni wibracji
Niektrzy mwi: Wszystkie te informacje na temat Celowego Tworzenia brzmi do jasno. Dlaczego wic pojawia si tak wiele problemw z ich zastosowaniem? Dlaczego mam tak due trudnoci z kontrol wasnych myli? Wydaje si, e to moje myli panuj nade mn! Wydaje si, e moje myli dziaaj tak, jak same tego chc!" Dobrze, pamitajmy, e Prawo Przycigania ma du moc. Nie jest moliwe, by znalaz i utrzymywa w polu swojej uwagi myl, ktrej wibracja znacznie rni si od twego wibracyjnego punktu wsparcia. Masz bowiem dostp jedynie do tych myli, ktrych wibracje s zgodne z twoim aktualnym zakresem wibracji. Czy miae kiedy takie dowiadczenie, e jaki fragment muzyki, ktry bardzo ci si spodoba w pewnym momencie, jaki czas potem zupenie ci nie pasowa? Przy pierwszym suchaniu umiechae si, a by moe nawet poruszae si w takt muzyki. Jednak nastpnym razem ten sam fragment wyda ci si irytujcy i dokuczliwy. W ten sposb moesz zauway twoj wibracyjn harmoni z muzyk. Inaczej mwic, w czasie, kiedy czysz si ze swoj prawdziw natur, muzyka wywouje w tobie pozytywne uczucia. Kiedy natomiast brakuje ci tego poczenia, muzyka wskazuje na rnic pomidzy wibracjami Dobrego Samopoczucia a wibracjami oporu, w ktrym obecnie jeste. W pewnych momentach twoi przyjaciele mog popycha ci i zachca do tego, aby sign po bardziej pozytywne myli. Niekiedy takie ich dziaanie prowadzi do pogorszenia twego samopoczucia. Powodzenie ich dziaa byo zalene od tego, w jakim stopniu pozostawae w poczeniu ze rdem. atwo jest dokona niewielkiego wibracyjnego skoku, o wiele trudniej jest natomiast doprowadzi do duej wibracyjnej zmiany.

69

Celem omawianych procesw jest uwolnienie twego oporu


Na nastpnych stronach znajdziesz opis procesw, ktre mog pomc ci w stopniowym wzmocnieniu twego wibracyjnego centrum. Poziom wibracji poszczeglnych osb jest rny. Odmiennie te moe on wyglda w poszczeglnych momentach, jedynie bezporednie dowiadczenie i pojawiajce si uczucia mog ci poinformowa, ktry z tych procesw jest dla ciebie dobry w chwili obecnej. Obserwacja, przypominanie, rozwaanie i dyskutowanie spowodoway, e zwracae uwag na okrelone myli. Myli te nabieray siy i stay si przekonaniami. W tej chwili te myli dominuj w twoim centrum przycigania. Kada myl, ktr rozwaasz i na ktrej koncentrujesz si, wywouje w tobie emocjonalna reakcj. Z upywem czasu zacze utrwala w sobie uczucia nakierowane na okrelone rzeczy. Nazywamy to Punktem Emocjonalnego Oparcia. Opisywane w dalszym cigu ksiki procesy s ponumerowane od 1 do 22. Jeeli znajdujesz si w wibracyjnej harmonii ze rdem Dobra, bardziej skuteczne dla ciebie okae si zastosowanie procesw o numerach pocztkowych. Pomog ci one w penym poczeniu ze rdem. Im dalej jeste od wibracyjnej harmonii ze rdem, tym bardziej bd ci pasowa procesy o wyszej numeracji, bowiem to one mog ci przywrci czno ze rdem. Jeeli znajdujesz si w bliskim kontakcie ze swoim rdem Dobra, rzadko bdziesz korzysta z procesw, ktrych numeracja jest wysza od liczby 12. Mog jednak pojawi si szczeglne okolicznoci, ktre spowoduj, e twoja wibracja oddali si od rda. W takim wypadku moesz w drodze wyjtku skorzysta z wicze o wyszych numerach.

Celowe dokonywanie zmian w twoim obecnym Punkcie emocjonalnego Oparcia


Moe zdarzy si te tak, e nie bdziesz pamita, kiedy po raz ostatni czue si dobrze. W zwizku z twoimi okolicznociami ycia moge stworzy punkt oparcia, ktry jest odlegy od twego rda Dobra. Z tego te wzgldu przerabianie pierwszych piciu lub szeciu procesw moe nie przynie ci adnej ulgi. Moesz te dowiadczy jedynie niewielkiej ulgi, kiedy podejmiesz si wykonania procesw o najwikszej numeracji. Chcemy wam uwiadomi pewn bardzo wan kwesti. Nie jest istotne, jak dobrze si czujecie ani te jak szybko pojawia si to dobre samopoczucie. Najwaniejsze jest to, e wiadomie odczuwacie ulg, niezalenie od tego, jak moe by ona niewielka. Istotne jest take to, e uwiadomicie sobie, i ta ulga pojawia si pod wpywem celowego wysiku, ktrego dokonalicie. Kiedy moecie dowiadczy ulgi, odzyskujecie twrcz kontrol nad wasnymi dowiadczeniami. Wtedy te wstpujecie na drog, ktra prowadzi was do realizacji pragnie. Pamitaj, e celem kadego procesu jest podniesienie czstotliwoci twoich wibracji. Inaczej mwic: Celem kadego procesu jest uwolnienie twego oporu. Celem kadego procesu jest uwolnienie ciebie od oporu. Celem procesu jest poprawa samopoczucia. Celem procesu jest wzmocnienie Punktu Emocjonalnego Oparcia. Jeeli po kilku minutach wykonywania wybranego procesu nie poczujesz si lepiej ni na jego pocztku, po prostu przesta go wykonywa i wybierz inny proces o wyszej numeracji.

70

Rozlunij si i ciesz si tym co robisz


Uywamy sw proces, technika oraz gra zamiennie, poniewa warto do nich podej z punktu widzenia zabawy. S to potne procesy, ktre mog ci pomc w osigniciu wszystkiego, czego pragniesz. Jeeli podejdziesz do nich, jak podchodzi si do zabawy, natrafisz na znacznie mniejszy opr ni wtedy, gdyby prbowa ich uywa jako narzdzia naprawy przedmiotu, ktry zosta uszkodzony. Kluczem do sukcesu, ktry mog ci zapewni prezentowane procesy, jest twoja zdolno do uwalniania oporu. Im lepiej si bawisz, tym mniejszy stawiasz opr. Celowe posuenie si tymi procesami pomoe ci w przesuniciu twego Punktu Emocjonalnego Oparcia, a w ten sposb zmieni si pooenie twego centrum przycigania. Zaczniesz dostrzega bezporedni popraw nawet ju pierwszego dnia po zastosowaniu tych gier. Wraz z pogbieniem praktyki wzmocnisz swoje centrum przycigania w odniesieniu do kadego aspektu swego ycia.

W tym momencie jeste twrc wasnej rzeczywistoci


Jeste twrc wasnych dowiadcze niezalenie od tego, czy wiesz o tym, czy te nie. Twoje dowiadczenia yciowe rozwijaj si w odpowiedzi na wibracje, ktre s wynikiem twych myli. Procesy, ktre tutaj wam przekazujemy, pomog wam w transformacji samych siebie. Przestaniecie tworzy swoj rzeczywisto w sposb niewiadomy. Staniecie si jej wiadomymi twrcami. Spoytkowanie tych procesw moe przynie wam dokadn kontrol nad kadym aspektem waszego yciowego dowiadczenia. Z ogromn mioci i entuzjazmem ofiarujemy wam te przeksztacajce ycie procesy. W nich zawarta jest wielka mio, ktr kierujemy... do was.

PROCES NR 1

UZNANIE
W jakich okolicznociach uywa tego procesu: -Kiedy chcesz przeksztaci dobry nastrj w jeszcze lepszy. -Kiedy chcesz wzmocni swoj relacj z jak osob lub te rzecz. -Kiedy chcesz w celowy sposb utrzyma w obecnej postaci swj Punkt Emocjonalnego Oparcia. -Kiedy chcesz utrzyma lub nawet poprawi twoje obecne dobre uczucia. -Kiedy chcesz celowo skupi si na czym, co wzmocni twj emocjonalny punkt oparcia. -Kiedy jedziesz, idziesz lub stoisz w kolejce i chcesz robi co, co jest twrcze i produktywne. -Kiedy pojawia si co na twoim horyzoncie, co moe potencjalnie prowadzi ci ku negatywnym emocjom. Ty natomiast chcesz utrzyma kontrol wasnych wibracji. -Kiedy twoje wasne myli czy te sowa osoby, z ktr przebywasz, zaczynaj zmierza w potencjalnie negatywnym kierunku. Ty natomiast chcesz kontrolowa kierunek wydarze. -Kiedy jeste wiadom tego, e dowiadczasz negatywnych emocji i chcesz zmieni sposb swego odczuwania. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Uznania bdzie mia najwiksz warto, kiedy twj Punkt Emocjonalnego Oparcia lokuje si w obszarze nastpujcych emocji: 71

(1)Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (5) Optymizm (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) strona 60 Powiedzmy, e odczuwasz Pozytywne Oczekiwanie. Poniewa Pozytywne Oczekiwanie ma rang (4), a (4) mieci si pomidzy (1) i (5), to Proces Uznania bdzie dla ciebie w tej chwili, jednym z najbardziej wartociowych procesw. Moesz go uy wanie teraz. Ten Proces Uznania moe by uyty jako gra w kadym miejscu i czasie. Test to bowiem gra, w ktr mona atwo gra, odpowiednio kierujc w swoim umyle przyjemnymi mylami. Jeeli wypiszesz te myli na papierze, moe to uatwi przebieg procesu. Nie jest to jednak niezbdne. Zacznij od obserwacji swego otoczenia i delikatnego zauwaenia czego, co jest dla ciebie przyjemne. Prbuj utrzyma twoj uwag na tym przyjemnym obiekcie i rozwaa, jak jest on cudowny, pikny i poyteczny. W miar, jak utrzymujesz swoj uwag przez duszy czas, pojawia si coraz wicej pozytywnych uczu. Teraz zauwa swoje pozytywne uczucia. Kiedy twoje pozytywne uczucia stay si o wiele silniejsze ni na pocztku, rozejrzyj si po swym otoczeniu i wybierz inny przyjemny obiekt, ktry stanie si przedmiotem twojej uwagi. Uczy z tych przedmiotw cel, ktry przyciga uznanie. Nie jest to bowiem proces, ktry ma na celu przyciganie czego kopotliwego. Jest to proces tworzenia wyszych wibracji. Im duej utrzymujesz swoj uwag na rzeczach, ktre budz twoje dobre uczucia, tym atwiej podtrzymujesz odpowiednie czstotliwoci wibracji. Kiedy utrzymujesz te czstotliwoci, Prawo Przycigania dostarcza ci inne myli, dowiadczenia, ludzi oraz rzeczy, ktre dopasowuj si do twoich wibracji. Twoj podstawow intencj w cigu dnia jest znajdowanie rzeczy, ktre budz twoje uznanie. W ten sposb tworzysz wibracje, ktre uwalniaj ci od oporu. Wzmacniasz w ten sposb swoje poczenie ze rdem Energii. Poniewa wibracja uznania stanowi najmocniejsze poczenie pomidzy tob fizycznym a Tob Nie-Fizycznym. ten proces umoliwi ci otrzymanie jeszcze janiejszego przewodnictwa ze strony twej Wewntrznej Istoty. Im bardziej praktykujesz uznanie, tym mniej jest w tobie oporu, ktry przejawia si w czstotliwociach twoich wibracji. Im mniej jest w tobie oporu, tym lepsze bdzie twoje ycie. W trakcie praktykowania tego Procesu Uznania zapoznasz si z odczuwaniem wyszych wibracji. Kiedykolwiek powrcisz do starego wzorca, wedug ktrego prowadzisz rozmowy (a wywouje on wibracyjny opr), szybko to zauwaysz. Nie dopucisz te do tego, by wibracje stay si zbyt silne. Im wicej znajdujesz rzeczy, ktre budz twoje uznanie, tym lepiej si czujesz. Im lepiej si czujesz, tym bardziej chcesz to robi. Im czciej to robisz, tym lepiej si czujesz. Im lepiej si czujesz... tym bardziej chcesz to robi. Prawo Przycigania pomaga poprzez pojawianie si pozytywnych myli oraz uczu. W krtkim czasie i niewielkim wysikiem osigniesz to, e twoje serce bdzie piewa w radosnym poczeniu z twoj prawdziw natur. Dziki tym cudownym wibracjom, w ktrych nie istnieje opr, znajdziesz si we wzniosym stanie przyzwolenia. Jest to stan, ktry powoduje, e rzeczy, ktrych pragniesz, swobodnie pojawiaj si w twoim dowiadczeniu. Im lepiej si dzieje, tym lepiej si dzieje! Jeeli twoje wibracje w momencie rozpoczcia gry byy zblione do tych wyszych wibracji; jeeli dowiadczye szybkiego i atwego przeniesienia ku miejscu dobrego odczuwania, 72

moesz kontynuowa Proces Uznania tak dugo, jak pozwala ci na to twj czas i jak dugo czujesz si z tym dobrze. Jeeli podje t gr i nie czujesz si dobrze, kolejne myli wcale nie przynosz poczucia szczcia, lecz proces staje si dla ciebie nieprzyjemny - przerwij go i wybierz proces o wyszym numerze. Jeeli nie rozumiesz niczego, co odnosi si do dziaania Prawa Przycigania i jeeli nie rozumiesz niczego, co odnosi si do twego poczenia ze rdem Energii, praktykowanie tego procesu moe spowodowa, e bdziesz praktykowa Sztuk Przyzwalania (cho nawet nie bdziesz o tym wiedzia). Wszystkie rzeczy, ktrych pragne, zaczn przejawia si w twoim dowiadczeniu. Kiedy znajdujesz si w nastroju, ktry pozwala ci wyraa uznanie, twoje wibracje nie stawiaj oporu. Jedynie bowiem tworzony przez ciebie opr oddziela ci od tego, czego pragniesz. W Procesie Uznania wprowadzasz takie wibracje, ktrych czstotliwo pozwala na wprowadzenie do twego dowiadczenia tego, o co prosie. Prosie o co kadego dnia,, a rdo odpowiedziao na to bez adnych, wyjtkw. Teraz, kiedy utrzymujesz nastrj Uznania, dowiadczasz tego, e otrzymujesz. Znajdujesz si na kocowym etapie procesu Tworzenia (pozwalasz rzeczom, by przejawiy si). Na pocztku dobrze jest w celowy sposb przeznaczy 10 do 15 minut kadego dnia, by wykona ten proces. Po kilku dniach bdziesz mg si cieszy, bowiem osigne i jeste w stanie utrzyma wysoki poziom wibracji. Nastpnie moesz ten. proces wykonywa wielokrotnie tego samego dnia, kilka sekund w jednym miejscu, kilka sekund w drugim, w rnych sytuacjach z tego tylko wzgldu, e odczuwasz zadowolenie. Na przykad, kiedy stoisz w kolejce na poczcie, moesz sobie myle: To jest bardzo pikny budynek. To wspaniale, e utrzymuj go w takiej czystoci. Podoba mi si. e pracownik poczty zachowuje si w przyjazny sposb. Podoba mi si, jak matka kontaktuje si ze swoim dzieckiem. Ta kurtka adnie wyglda. Mj dzie przebiega pomylnie. Podczas jazdy do pracy moesz myle: Lubi mj samochd. Ta nowa trasa jest pikna. Cho pada deszcz, czuj si bardzo dobrze. Lubi mj solidny samochd. Jestem wdziczny, e mam tak prac. Moesz te skoncentrowa si na kadym obiekcie, ktry budzi twoje uznanie i znale jeszcze wicej elementw, ktre moesz doceni. Na przykad: To jest bardzo pikny budynek... Przed budynkiem jest wicej miejsc do parkowania ni przed dawn poczt, fest tu wicej punktw obsugi i kolejka porusza si znacznie szybciej. Due okna powoduj, e pomieszczenie jest bardziej przestronne. Ta nowa trasa jest pikna... Nie ma na niej adnych wiate i nie musz zwalnia. Mog jecha o wiele szybciej ni poprzednio. W czasie jazdy widoki s tak pikne. Kiedy przyzwyczaisz si do tego, by szuka rzeczy, ktre moesz doceni, uzna ich warto i pikno, twj dzie zostanie wypeniony takimi zdarzeniami. Twoje myli i uczucia, wice si z docenieniem i uznaniem, bd wypywa z ciebie w naturalny sposb.

73

Czsto w trakcie prawdziwego dowiadczania uznania wobec jakiej osoby lub rzeczy odczujesz gsi skrk na swoim ciele. Tego rodzaju doznania potwierdzaj twoje poczenie ze rdem.

Abraham mwi do nas jeszcze wicej na temat Procesu Uznania


Za kadym razem, gdy doceniasz co, kiedy chwalisz co, kiedy czujesz si dobrze w zwizku z czym, mwisz wiatu: Prosz o tego wicej". Nie potrzeba, by sownie wypowiada t intencj. Jeeli potrafisz utrzyma w sobie stan docenienia i uznania, przypyn do ciebie wszelkie dobre rzeczy. Czsto syszymy pytanie: Czy mio nie jest lepszym sowem ni uznanie! Czy mio nie opisuje w lepszy sposb Nie-Fizycznej Energii? Odpowiadamy, e mio oraz uznanie maj t sam wibracj. Niektrzy mog uy sowa wdziczno lub te uczucie wdzicznoci, jednak wszystkie te sowa opisuj Dobro. Pragnienie wyraenia uznania jest bardzo dobrym krokiem wstpnym. Nastpnie moesz znale jeszcze wicej rzeczy, ktrym moesz powiedzie: Dzikuj". Ten proces nabiera wwczas rozpdu. Skoro chcesz odczuwa uznanie, przycigasz przedmioty, wobec ktrych to uznanie moesz wyrazi. Nastpnie pojawiaj si coraz to nowe rzeczy, a zaczniesz dowiadcza Bogactwa Uznania.

NIE MOESZ KONTROLOWA TEGO, CO CZUJ INNI


Kadego dnia moesz spotka nieszczliwych ludzi, ktrzy s li, rozczarowani, ktrzy dowiadczaj blu. Kieruj oni ku tobie swoje negatywne emocje. Moe by ci bardzo trudno skierowa w ich stron uczucie uznania. Moesz nastpnie zacz siebie oskara, e nie jeste dostatecznie silny, by doceni ich, wbrew temu, e kieruj ku tobie negatywne wibracje. Nigdy nie sugerowalimy, e powiniene kontaktowa si z czym, czego nie chcesz i czu si z tym dobrze. Zamiast tego patrz na rzeczy, ktre powoduj twoje dobre samopoczucie, a wwczas Prawo Przycigania przyniesie ci jeszcze wicej tego typu dowiadcze. Kiedykolwiek spogldasz na rzeczy, ktre doceniasz, tworzysz pozytywne wibracje i wzmacniasz swoje centrum przycigania. Kiedy natomiast skupiasz si na odpowiadaniu na to, co inni ludzie wobec ciebie odczuwaj, tracisz kontrol nad tymi dowiadczeniami. Kiedy jednak jeste bardziej zainteresowany tym, co ty czujesz, ni tym, co oni czuj wobec ciebie, uzyskujesz kontrol nad swymi dowiadczeniami. Nie moesz wiedzie wielu rzeczy, ktre przydarzaj si innym ludziom. Nie wiesz, kto dzi wyprowadza na spacer ich psa, ktra z napotkanych osb jest w trakcie rozwodu, kto wyj dzi pienidze ze swojego konta bankowego. Nie wiesz tego, w jaki sposb oni yj. Nie moesz wic zrozumie, dlaczego oni reaguj wobec ciebie w ten, a nie inny sposb. Nie moesz wic tego kontrolowa. Skoro podje decyzj, e nic nie jest tak wane, jak twoje dobre samopoczucie, skoro te zdecydowae, e dzi bdziesz wiadomie poszukiwa rzeczy, ktre wzbudz twoje uznanie, przedmiot, ku ktremu poda twoja uwaga, staje si uczuciem uznania. Moesz teraz ustali poczenie pomidzy tob a tym wybranym obiektem. Nastpnie wczy si dziaanie Prawa Przycigania. W polu twojej uwagi znajdzie si stopniowo coraz wicej rzeczy, ktre budz twoje uznanie. 74

NIE MOESZ PRZYJMOWA POSTAWY OBRONNEJ KIEDY KIERUJESZ SI UZNANIEM


Jedyn istotn rzecz, ktra wpywa na twoje dowiadczenia, jest to, w jaki sposb przepywa twoja Energia. Moesz sdzi, e twoje dowiadczenia s zalene od przypadku, od szczcia, od zbiegu okolicznoci, od danych statystycznych, czy te, e twoimi dowiadczeniami kieruje jakie prawo matematyczne. Jeeli mylisz w ten sposb i ogldasz w wiadomociach TV zabjc, ktry strzela ze swego samochodu do twego ssiada, czujesz si zagroony. Mylisz bowiem, e twj Dobrostan zaleny jest od zachowania tego gangstera. Jeeli jeste przekonany, e twoje Dobro i poczucie bezpieczestwa zaley od zachowania tego czowieka i e nie moesz kontrolowa tego, co on robi; nie wiesz nawet tego, gdzie on si teraz znajduje, nie moesz powiadomi policji... to w takiej sytuacji ronie twoje poczucie zagroenia. Chcemy, aby skontaktowa si z Energi Nie-Fizyczn. Uznanie jest najatwiejsz i najszybsz drog, ktra ku temu prowadzi. Kiedy twoje pragnienie, by nawiza kontakt z Energi Nie-Fizyczn, jest dostatecznie silne, znajdziesz du ilo sposobw na to, by w kadym momencie uruchomi przepyw uczucia uznania. Musisz pamita, e nie jest wane, jakiego rodzaju uczucia inni ludzie kieruj ku tobie. Jeeli bdziesz od tego uzalenia swoje samopoczucie, staniesz si zamknity w postawie defensywnej. Nie moesz jednoczenie przyjmowa postawy obronnej i wyraa uznania. Kiedy koncentrujesz si na uznaniu, to uczucie powrci do ciebie. Nie jest to jednak twoim celem, by to uczucie do ciebie powracao. Ty chcesz bowiem odczuwa jego przepyw. Kadego dnia, gdy stajesz si wiadomy tego, czego nie chcesz, pomaga ci to w janiejszym okreleniu tego, czego chcesz. Dziki praktykowaniu Procesu Uznania moesz atwo przenie swoj uwag z tego, czego nie chcesz, na to, czego chcesz. Teraz stajesz si prawdziwym twrc swoich dowiadcze. ycie nie toczy si jutro". Ono dzieje si w chwili obecnej. ycie to twoje aktualne posugiwanie si Energi!

PROCES NR 2

MAGICZNA SZKATUKA
Kiedy uywa tego procesu: Kiedy znajdujesz si w nastroju do przyjemnych dziaa. Kiedy jeste gotw skupi si na Energii, ktra pynie w kierunku zgodnym z twymi preferencjami. Kiedy chcesz przekaza Uniwersalnemu Menederowi jeszcze wicej szczegowych informacji na temat rzeczy, ktre przynosz ci satysfakcj. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Magicznej Szkatuki bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (1) Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (5) Optymizm 75

(Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Jeeli uczucia, ktrych obecnie doznajesz, lokuj si gdzie w przedziale pomidzy (1) Radoci a (5) Optymizmem, wwczas ten Proces Magicznej Szkatuki moe ci suy wanie teraz. Aby zacz ten proces, naley znale jakie adne pudeko. Na jego pokrywce w wyrany sposb napisz sowa: Cokolwiek znajduje si w tej szkatuce - ISTNIEJE. Nastpnie signij po magazyny, katalogi i broszury. Swobodnie zacznij je przeglda, poszukujc tego, co moesz wczy do swego dowiadczenia. W nastpnym kroku wytnij z nich zdjcia, ktre reprezentuj jakie twoje pragnienia: zdjcia mebli, ubra, krajobrazw, budynkw, miejsc, do ktrych mona podrowa; pojazdw, ludzi, ktrzy kontaktuj si ze sob... jeeli w jaki sposb takie zdjcia do ciebie przemawiaj, wytnij je, po czym wrzu do twej Magicznej Szkatuki. Podczas wrzucania wypowiedz sowa: Cokolwiek znajduje si w tej szkatuce - ISTNIEJE". Kiedy jeste w oddaleniu od swej Magicznej Szkatuki, nadal gromad obrazki, po czym wrzucaj je do rodka po powrocie do domu. Jeeli jeste wiadkiem wydarzenia, ktrego chcesz dowiadczy, wykonaj jego opis i wrzu go do pudelka. Im wicej obrazkw wrzucisz do pudeka, tym wicej nowych pomysw bdzie ci dostarcza Wszechwiat. Im wicej pomysw znajdzie si w szkatuce, tym bardziej okrelone stan si twoje pragnienia. Im bardziej okrelone stan si twoje Pragnienia, tym wicej bdziesz w sobie czu yciowej energii. Jeeli nie masz w sobie oporu lub twj opr jest bardzo may, kiedy -inaczej mwic - nie masz wtpliwoci, e moesz te rzeczy osign - to dowiadczenie bdzie dodawa ci wigoru. Im wicej obrazkw umiecisz w szkatuce, tym lepiej bdziesz si czul. Zaczniesz te dostrzega dowody na to, e te rzeczy zaczynaj si przejawia w twoim dowiadczeniu. Zaczn otwiera si drzwi ku pojawieniu si tych rzeczy w twoim yciu. Ten proces pomoe ci w okreleniu pragnie. wiadomie zastosujesz Krok 1. (Proszenie). Poniewa nie istnieje w tobie opr, w szybkim tempie nastpi odpowiednie wydarzenia. Jeeli jeste osob, ktra ma pozytywne uczucia i nie utrwalia w sobie nawykw poczucia nieszczcia z powodu braku pewnych rzeczy, bdziesz dowiadcza bezporednich pozytywnych rezultatw. Poczujesz si bardziej skoncentrowany i bardziej zaangaowany w ycie. Rzeczy, ktre woye do Magicznej Szkatuki, zaczn si bezporednio przejawia w twoim yciu. Inaczej mwic, osobie, ktra jest wolna od myli wywoujcych opr, ten proces zapewni wspaniae ycie. Prosisz, rdo odpowiada, a ty pozwalasz przejawia si nowym dowiadczeniom.

Prosisz i jest ci dane.


Jeeli radujesz si tym procesem, posuy ci on bardzo dobrze. Pomoe skupi si na rzeczach, ktrych pragniesz. wiczysz, by osign spjne wibracje, odpowiadajce twoim pragnieniom. Dowiadczasz Celowego Tworzenia. Jeeli dowiadczasz pozytywnych emocji, oznacza to, e jeste w tej chwili otwarty na przyjmowanie. Twoja uwaga, kiedy angaujesz si w opisywany proces, pomaga ci w utrzymaniu odpowiedniej czstotliwoci wibracji. Dziki temu pozwalasz, aby w twoim dowiadczeniu przejawio si to, o co prosie. W ten sposb praktykujesz Sztuk Przyzwalania.

Abraham, powiedz nam prosz, wicej o Magicznej Szkatuce


Wyobra sobie, e siedzisz na krzele, obok ktrego znajduje si odpowiednie pudeko. Wiesz o tym, e jeste twrc i pudeko wraz ze sw zawartoci jest twoim wytworem. Jest: to twj wiat. Jeste niczym olbrzym, ktry siedzi na tym wielkim krzele i masz moliwo, eby 76

sign std wszdzie, do kadego zaktka tego fizycznego Wszechwiata. Moesz chwyci cokolwiek chcesz i wrzuci do twojej Magicznej Szkatuki Tak wic sigasz po pikny dom i umieszczasz go w miecie, ktre lubisz. Sigasz po rodki finansowe dla siebie, a take po rodki finansowe dla swego partnera. W podobny sposb sigasz po jeszcze inne rzeczy, ktre lubisz, jak te po pozytywne uczucia. Wszystko, czego pragniesz, umieszczasz w swojej Magicznej Szkatuce. Moesz zastosowa t gr wycznie jako zabaw mentaln. O wiele jednak wicej radoci przynosi rzeczywiste przygotowanie szkatuki i wrzucenie do niej rzeczy, ktre reprezentuj twoje pragnienia. Zauwaysz w ten sposb, e kiedy wkadasz do Magicznej Szkatuki rzeczy, ktre nie wzbudzaj twego oporu, Wszechwiat natychmiast spenia to pragnienie. Natomiast te rzeczy, ktre w chwili obecnej wywouj w tobie opr, mog praktycznie pojawi si w twoim dowiadczeniu po pewnym czasie.

PODCZAS WIZUALIZACJI OSIGASZ CAKOWIT TWRCZ KONTROL


Opisywany proces moe wywoywa w tobie dziwne wraenia. W swojej istocie jest on jednak bardzo silny. Wzmacnia bowiem twoj umiejtno wizualizacji. Wikszo ludzi tworzy wibracje pod wpywem tego, co widz wok siebie. W tym jednak nie przejawia si twrcza kontrola. Twrcza kontrola wynika jedynie z celowego tworzenia myli. Podczas procesu wizualizacji masz cakowit kontrol. Esther wykonywaa proces Magicznej Szkatuki, kiedy pewnego dnia wracaa wraz z Jerrym z Nowego Jorku do San Antonio. Podczas pakowania rzeczy przed wyjazdem na lotnisko mentalnie wrzucaa do szkatuki rne rzeczy: pikne niebo, pikn pogod, pikne miejsca, wiele mostw i pyncych rzek, wspaniae budynki (Esther lubia po starcie samolotu z lotnisk podziwia te wszystkie wspaniae widoki). Mylaa te o szczliwych stewardesach, o wesoych pasaerach, ktrzy bd j otacza, i o wielu radosnych dowiadczeniach podczas podry. Nagle pomylaa: Mam nadziej, e spotkanie w siedzibie ONZ nie spowoduje zablokowania autostrad. Odpowiedziaa sobie: Nie, tej rzeczy nie chc mie w swojej szkatuce. Kiedy umieszczacie rne rzeczy w szkatuce, stajecie si bardziej wiadomi, gdy mylicie o czym, czego nie chcecie dowiadcza. Kontakt z Magiczn Szkatuk pomoe wam rozpozna moc, ktr posiadaj wasze myli. A teraz inny przykad: Jeny i Esther poszukiwali do swego domu orientalnego dywanu. Pewnego dnia w samolocie Esther wyrywaa z czasopisma wiele rzeczy, ktre chciaa umieci w Magicznej Szkatuce. Wydara te obrazek, ktry przedstawia pikny dywan. Po przyjedzie do domu stwierdzia, e nadeszo wiele korespondencji. Esther signa do skrzynki i wyja pocztow kartk, ktr przysaa nowa firma z San Antonio, zajmujca si sprzeda dywanw. Na tej karcie znajdowa si dokadnie taki sam dywan, jaki Esther wczeniej wyrwaa z czasopisma. Wtedy wykrzykna: Popatrz, jak szybko to dziaa!". Ten obrazek nie by nawet w szkatuce przez 24 godziny, a upragniony dywan pojawi si w zasigu rki. Chcemy, abycie w trakcie, tego procesu odczuli zabaw oraz rado. Czsto, gdy otrzymujesz co, czego pragne, twoje uczucie zachwytu trwa bardzo krtko. Ta gra pozwala ci na delektowanie si rzeczami, ktrych pragne od dugiego czasu. Rado z pojawienia si nowych, upragnionych rzeczy - cho krtka - bdzie bardziej sodka. Kiedy zaczniesz wykonywa ten proces, bdziesz zaskoczony jego skutecznoci. Zauwaysz te, e w t gr jest zaangaowanych wiele Nie--Fizycznych Istot, ktre odpowiadaj na twe wibracyjne 77

proby. Kiedy prosisz, jest ci dane. Kiedy bawisz si przy pomocy tej Magicznej Szkatuki, uczysz si, w jaki sposb moesz pozwoli na przejawienie si dobra w twoim yciu.

PROCES NR 3

TWRCZY WARSZTAT
Kiedy uywa tego procesu: -Kiedy chcesz skupi si na tym, co jest osobicie dla ciebie najwaniejsze. -Kiedy chcesz osign celow kontrol nad podstawowymi obszarami swego ycia. -Kiedy chcesz podnie na wyszy poziom umiejtno przyzwalania, wwczas wicej wspaniaych rzeczy przejawi si w twym dowiadczeniu. -Kiedy chcesz rozwija swoje centrum pozytywnego przycigania, a stanie si ono dominujcym orodkiem.

POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA


Ten Proces Twrczego Warsztatu bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (1) Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (5) Optymizm (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj;} si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Zalecamy ci pisemne wykonanie tego procesu. Jest to skuteczny sposb przeprowadzania wszystkich omawianych przez nas procesw. Jednak rwnie wartociowe bdzie wykonywanie tego procesu mentalnie podczas jazdy samochodem czy podczas spaceru. Moesz to robi w kadej chwili, kiedy przebywasz sam i masz czas wolny, kiedy nikt ci nie niepokoi. Rozpocznij Proces Twrczego Warsztatu przygotowujc cztery kartki papieru. Na kadej kartce zaznacz odpowiednie nagwki: Moje ciao, Mj dom, Moje relacje, Moja praca. Teraz skoncentrujmy si na pierwszym punkcie (Moje ciao). Na pierwszej stronic napisz: Tego pragn w stosunku do mego ciaa. Nie prbuj tej listy tworzy na si. Jeeli nic ci nie przychodzi do gowy, przejd po prostu do nastpnej kategorii. W ten sposb moesz stworzy krtka list rzeczy, ktre atwo przychodz ci do gowy, a ktre s twymi pragnieniami odnoszcymi si do twego ciaa. Na przykad: Chce wrci do mojej idealnej wagi. Chc ostrzyc wosy. Chc mie wspaniale nowe ubrania. Chc by silny i sprawny. Teraz skoncentruj si na kadym pragnieniu, ktre odnosi si do twego ciaa. Napisz powody, dla ktrych pragniesz poszczeglnych rzeczy. Na przykad: Chc wrci do mojej idealnej wagi... ...poniewa czuj si najlepiej, kiedy wanie tyle wa, ...poniewa bd moga wtedy wkada moje ulubione ubrania, ...poniewa bdzie to przyjemne, kiedy kupimy now szaf. 78

Chc ostrzyc wosy... ...poniewa chc dobrze wyglda. ...poniewa o krtkie wosy jest atwiej zadba, ...poniewa kiedy moje wosy s krtko obcite, mog atwiej poprawi swj wygld. Chc mie wspaniae nowe ubrania... ...poniewa nowe ubrania zawsze poprawiaj moje samopoczucie, ...poniewa lubi adnie wyglda, ...poniewa lubi, kiedy ludzie dobrze na mnie reaguj, ...poniewa nowe ubrania zapewniaj mi wiey wygld. Chc by silny i sprawny... ...poniewa uwielbiam odczuwa sil yciow, ...poniewa uwielbiam, kiedy mam energi, by robi wszystkie rzeczy ktre chc robi, ...poniewa lubi dobre samopoczucie! Proces Twrczego Warsztatu pomoe skupi si na tym, co w chwili obecnej jest najwaniejsze w twoim yciu. Kiedy okrelasz cztery podstawowe obszary swego ycia, nastpuje skupienie energii. Jeli szczegowo okrelasz swoje pragnienia, pobudzasz Energi jeszcze bardziej. Kiedy natomiast zastanawiasz si i zapisujesz, dlaczego pragniesz tych rzeczy, powodujesz zmniejszenie oporu, a jednoczenie zwikszasz jasno oraz si myli. Dlaczego czego pragniesz, okrela istot tego, czego pragniesz... Wszechwiat zawsze dostarcza ci wibracyjn esencj twego pragnienia. Kiedy mylisz o tym, dlaczego czego chcesz, zazwyczaj zmniejszasz opr. Natomiast, kiedy mylisz o tym, kiedy to do ciebie przyjdzie, w jaki sposb lub te, kto w tym pomoe, czsto stwarzasz opr, szczeglnie wtedy, gdy nie znasz jeszcze na te pytania odpowiedzi. Teraz wypenij trzy pozostae kategorie: Mj dom, Moje relacje, Moja praca. Utwrz krtka list rzeczy, ktre atwo przychodz ci do gowy, dotyczc twego domu. Na przykad: Chc mie naprawd wspaniale meble. Chc lepiej zorganizowa dom. Chc mie wysuwane szuflady w szafce, w ktrej chc umieci patelnie. Chc mie pikne kafelki w azience. Teraz napisz, dlaczego chcesz mie te rzeczy. Chc mie naprawd wspaniae meble... ...poniewa lubi robi zmiany, ...lubi i chc, by mj dom wyglda dobrze, ...poniewa w uporzdkowanym domu atwiej jest si porusza, ...poniewa meble dodaj uroku domowi. Chc lepiej zorganizowa dom... ...poniewa czuj si lepiej, gdy rzeczy s uporzdkowane, ...poniewa lepiej pracuj w otoczeniu, w ktrym panuje ad, ...poniewa wszyscy czujemy si lepiej, kiedy rzeczy s uporzdkowane, ...poniewa mog wtedy wicej osign. 79

Chc mie wysuwane szuflady w szafce, w ktrej chc umieci swoje patelnie... ...poniewa bdzie mi o wiele atwiej znale to, czego potrzebuj, ...poniewa mam zamiar czciej gotowa, ...poniewa patelnie bd miay swoje waciwe miejsce, ...poniewa bd si wtedy o wiele lepiej czua w kuchni. Chc mie pikne kafelki w azience... ...poniewa wntrze bdzie wtedy janie, ...poniewa zyska na tym cay mj dom, ...poniewa atwiej bdzie utrzymywa czysto, ...poniewa te kafelki poprawi moje samopoczucie, gdy tylko bd na nie patrze. Stwrz krtk list rzeczy, ktre atwo przychodz ci do gowy, a ktrych pragniesz w odniesieniu do twoich relacji (wybierz relacje, ktre wydaj ci si najwaniejsze w chwili obecnej). Chc spdza wicej czasu razem. Chc si wsplnie wicej bawi. Chc wsplnie czciej jada w miecie. Chc wicej wsplnie wypoczywa i czciej si bawi. Chc spdza wicej czasu razem... ...poniewa czuj si najlepiej, kiedy jestemy razem, ...poniewa nie mam nikogo do towarzystwa, ...poniewa rozmawiamy o wielu sprawach i cieszymy si, ...poniewa kocham t osob. Chc si wsplnie wicej bawi... ...poniewa to najbardziej lubimy, ...poniewa uwielbiamy mia si, ...poniewa uwielbiam znajdowa rzeczy, ktre s zabawne, ...poniewa zabawa sprawia przyjemno. Chc wsplnie czciej jada w miecie... ...poniewa przypomina mi to, jak spotkalimy si po raz pierwszy, ...poniewa uwielbiam delektowa si jedzeniem, ktre przygotowa kto, inny, ...poniewa uwielbiam, kiedy mog odpry si w przyjemnym miejscu i skupi si na moim partnerze, ...poniewa jest wiele wspaniaych rzeczy do jedzenia. Chc wicej wsplnie wypoczywa i czciej si bawi... ...poniewa oboje lubimy bawi si, ...poniewa uwielbiani uczucie swobodnego bycia i wsplnego relaksu, ...poniewa wanie wtedy pojawiaj si nam najlepsze pomysy, ...poniewa wzmacnia to nasz relacj. Stwrz krtk list pragnie, ktre przychodz ci do gowy odnonie twojej pracy. Chc zarobi wicej pienidzy. Chc odczuwa fascynacj tym. co robi. Chc cieszy si kontaktami z ludmi, z ktrymi pracuj. Chc silnie odczuwa cel pracy. 80

Chc zarobi wicej pienidzy... ...poniewa chc kupi nowy samochd, ...poniewa czuj si dumny ze swych osigni, ...poniewa istnieje wiele interesujcych miejsc, ktre chciabym odwiedzi i wiele interesujcych rzeczy, ktre chciabym robi, ...poniewa czubym si dobrze, gdybym opaci swoje rachunki. Chc odczuwa fascynacj tym, co robi... ...poniewa praca stanowi du cz mojego ycia, odczuwanie w pracy szczcia jest dla mnie wane, ...poniewa odczuwam przyjemno, kiedy jestem szczerze zainteresowany tym, co robi. ...poniewa dzie pracy mija szybko, kiedy czuj si oywiony, ...lubi czu si dobrze. Chc cieszy si kontaktami z ludmi, z ktrymi pracuj... poniewa s oni wan czci mego ycia, ...poniewa moemy by dla siebie wzajemnie du wartoci, ...poniewa kady kontakt zawiera w sobie cudowny potencja, ...lubi podnosi innych na duchu. Chc silnie odczuwa cel pracy... ...poniewa lubi stworzy pomys i realizowa go, ...poniewa uwielbiam uczucie, kiedy chc rzeczywicie i do pracy, ...poniewa uwielbiam, gdy pojawia si nowy, wspaniay pomys. Ten proces pomoe ci w uruchomieniu twrczego przepywu w czterech wanych obszarach twoich osobistych dowiadcze. Zachcamy ci do uprawiania tej gry raz w tygodniu przez jeden miesic. Nastpnie moesz j stosowa raz w miesicu. Nie prbuj pisa wszystkiego, czego pragniesz w wymienionych czterech zakresach. Wypisz te rzeczy, ktre jako pierwsze pojawiaj, si w twoim umyle. Ten prosty i swobodny proces moe spowodowa oywienie w obszarach, ktre maj dla ciebie najwiksze znaczenie. Szybko bdziesz mg zaobserwowa zwikszone tempo zmian w obszarach zwizanych z omawianymi zagadnieniami.

Abraham, powiedz wicej o Procesie Twrczego Warsztatu


Sam osobicie niczym magnes przycigasz myli, ludzi i zdarzenia oraz styl ycia. Kiedy spostrzegasz rzeczy takimi, jakimi one s, przycigasz podobne zjawiska. Kiedy natomiast widzisz rzeczy takimi, jakimi by chcia, aby byy, przycigasz rzeczy w wyobraonej przez ciebie postaci. Z tego te powodu im lepiej rzeczy spostrzegasz, tym lepsze otrzymujesz rezultaty. Im gorzej spostrzegasz rzeczy, tym gorsze s te rezultaty. Ludzie patrz gwnie na to, co jest. Proces Twrczego Warsztatu pomoe ci zdecydowa, jakiego rodzaju magnesem chcesz by. Ju duej nie bdziesz podporzdkowywa si chciom i przekonaniom innych. Staniesz si potnym, Celowym Twrc samego siebie i wasnych dowiadcze.

81

WITAMY CI, MAY, NA PLANECIE ZIEMIA


Jeeli mwilibymy do ciebie pierwszego dnia, kiedy pojawie si na Ziemi w fizycznej postaci, powiedzielibymy: Witaj, May, na planecie Ziemia. Moesz by wszystkim, moesz robi wszystko i mie wszystko, Jeste potnym twrc i jeste tu, poniewa istniao w tobie potne, ukierunkowane pragnienie, by by tutaj. Zastosowae w specyficzny sposb cudowne prawo Celowego Tworzenia. Dziki temu jeste tutaj. Id do przodu i sigaj po dowiadczenia, ktre pozwol ci zdecydowa jakie s twe pragnienia. Jeeli podejmujesz decyzje, kieruj swoje myli jedynie w tym kierunku. Wikszo czasu przeznaczysz na zbieranie danych. ktre pomog ci w podjciu decyzji. Twoja rzeczywista praca polega na podjciu decyzji, czego naprawd chcesz, a nastpnie na skupienia si na tym. Przez skupienie na tym, czego chcesz, moesz przycign do siebie upragnione rzeczy. Jest to proces tworzenia.

Ale, niestety, nikt nie mwi do ciebie w ten sposb.


Nie postrzegacie siebie wasnymi oczami. Patrzycie na siebie gwnie oczami innych ludzi. W zwizku z tym wielu z was nie osigno takiego stanu, w jakim chcielibycie by. Proces Twrczego Warsztatu moe pomc ci w osigniciu takiego stanu, jakiego pragniesz. W ten sposb osigniesz wiadomy dostp do mocy Wszechwiata. Zaczniesz przyciga rzeczy, ktre wi si z twoimi pragnieniami, a nie te rzeczy, o ktrych sdzisz, e s twoj rzeczywistoci. Z naszego punktu widzenia istnieje dua rnica pomidzy tym, co aktualnie przejawia si w twoim yciu - a co nazywasz swoj rzeczywistoci -a tym, jaka twoja rzeczywisto naprawd jest. Wiele dowiadcze moe sprawia na tobie wraenie, e naley do zwykego porzdku twego ycia: to, e twoje ciao nie jest zdrowe, e nie jeste zadowolony z jego ksztatw i rozmiarw, ani te z siy, ktr dysponujesz; nie jeste zadowolony ze swego stylu ycia; jedzisz samochodem, ktry ci nie odpowiada; kontakty z niektrymi osobami nie przynosz ci zadowolenia. Chcemy pomc ci w zrozumieniu, e tak wcale by nie musi. W tej ksice przekazujemy ci proces, przy pomocy ktrego moesz celowo wprowadzi do swego ycia dobre zdrowie, witalno, prosperowanie oraz pozytywne relacje z ludmi. Moesz osign wszystkie rzeczy, ktre stworz wizj twoich doskonaych, yciowych dowiadcze. Jeeli kadego dnia przeznaczysz troch czasu na wykonywanie tego procesu, twoje ycie moe ulec zmianie.

INNY PRZYKAD TWRCZEGO WARSZTATU


Zachcamy was, bycie warsztatowe wiczenia przeprowadzali kadego dnia. Wystarczy, jeli przeznaczycie na to 15 lub 20 minut. Przydatne jest znalezienie takiego miejsca, w ktrym moecie usi i pisa, cho te wiczenia mona rwnie wykonywa w umyle, w kadym miejscu, gdzie wasza uwaga nie bdzie ulegaa rozproszeniu. Ten proces nie polega na wchodzeniu w odmienny stan wiadomoci ani w medytacj. Wykonujc go, kierujcie swoj myl ku temu, czego pragniecie. Rbcie to z tak moc, a wywoa to w was pozytywne emocje. Proces Twrczego Warsztatu naley podejmowa wtedy, gdy dowiadczacie pozytywnych, serdecznych uczu. Jeeli nie czujecie si szczliwi, nie powinnicie podejmowa tego procesu. 82

Moecie spotka osob, ktra ma radosn osobowo. Moecie dostrzec, e kto jedzie samochodem, ktry si wam podoba. Moecie te napotka zajcie, ktrego wykonywanie zadowalaoby was. Gromadcie te wszystkie pozytywne spostrzeenia. Nastpnie, kiedy przejdziecie do konkretnych wicze, moecie zacz przyswaja nagromadzone dane. W ten sposb przygotujecie obraz samego siebie, ktry zacznie si przejawia w waszym dowiadczeniu. Poniej podajemy przykad takiego procesu: Lubi by tutaj. Rozpoznaj moc i wartoci zawarte w chwili obecnej. Czuj si bardzo dobrze, gdy jestem tutaj. Widz siebie jako istot, ktra jest wynikiem moich twrczych dziaa, rezultatem moich wyborw, jestem peen Energii, wytrway, prawdziwy. Posuwam si bez oporu przez moje yciowe dowiadczenia. Szybuj poprzez dowiadczenia: widz siebie jak wchodz do samochodu i wysiadam z niego, wchodz do budynkw i wychodz z nich, wchodz do pomieszcze i wychodz z nich, podejmuj konwersacje i kocz je, inicjuj yciowe dowiadczenia. Pyn bez wysiku, wygodnie i szczliwie. Przycigam tylko takich ludzi, ktrzy pozostaj w harmonii z moimi zamiarami. Staj si coraz bardziej wiadomy tego, czego pragn. Kiedy wsiadam do samochodu i jad do okrelonego miejsca, przybywam tam o waciwym czasie wiey i ciesz si dobrym samopoczuciem. Jestem gotw do dziaania. Widz siebie jako osob doskonale ubran, zgodnie z wasnymi upodobaniami. Przyjemnie jest wiedzie, e nie ma znaczenia to, co robi inni, ani to, co myl inni o tym, co robi ja. Wane jest to, e jestem zadowolony z siebie samego. Rozpoznaj, e istniej nieograniczone zasoby we wszystkich dziedzinach mego ycia. Dysponuj nieograniczonym kontem bankowym. Nie dowiadczam finansowych ogranicze. Podejmuj swoje decyzje w zalenoci od tego, czy chc wej w okrelone dowiadczenie. Nie opieram ich na uwarunkowaniach finansowych. Wiem, e dziaam niczym magnes. Przycigam to czego pragn: prosperowanie, zdrowie, dobre relacje. Wybieram cakowit i cig obfito dbr. Rozumiem bowiem, e nie ma adnych ogranicze wobec bogactwa, ktrym dysponuje Wszechwiat. Kiedy korzystam z bogactwa, nie powoduj tym samym braku dla innych osb. Wystarczy dla wszystkich. To, czego chc lub pragn, atwo pojawia si w moim dowiadczeniu. Dopyw pienidzy i rnego typu dbr, ktre do mnie docieraj, jest nieograniczony. Widz siebie w otoczeniu innych ludzi, ktrzy - podobnie jak ja pragn si rozwija. Widz siebie, jak kontaktuj si z innymi, miej si. Cieszymy si sob i tym, co w nas wspaniae. Doceniamy siebie wzajemnie. Nikt z nas nie krytykuje innych. Widz siebie w doskonaym stanie zdrowia, w stanie zasobnoci. Doceniam dowiadczenia tego fizycznego ycia. Pragnem tego, gdy podejmowaem decyzj, by sta si t fizyczn Istot. Jest to wspaniale dowiadczenie, e jestem tutaj. Podejmuj decyzje przy pomocy mego fizycznego umysu. cz si z moc Wszechwiata poprzez moc Prawa Przycigania. Dowiadczajc tego wspaniaego stanu istnienia, przycigam ku sobie kolejne pozytywne dowiadczenia. Jest to dobre, radosne i bardzo to lubi. Teraz wykonaem ju prac, ktra bya przeznaczona na dzie dzisiejszy. Opuszcz ju mj warsztat i wyrusz na poszukiwanie innych rzeczy, ktre lubi. Wykonaem swoj prac. Wszede w proces majc dobre samopoczucie. Nastpnie wniose do swego warsztatu specyficzne aspekty yciowych dowiadcze, ktre przynosz, ci zadowolenie. Wyobraajc te rzeczy bardziej szczegowo powodujesz, e twoje ycie zostaje nimi wypenione. To, co 83

wyobraae sobie podczas Twrczego Warsztatu, przejawia si. w twoim realnym yciu. Ten proces stanowi potne narzdzie, ktre pomoe ci w tworzeniu doskonaego ycia. PROCES NR 4

RZECZYWISTO WIRTUALNA
Kiedy stosowa ten proces: Kiedy czujesz si dobrze i chcesz praktykowa wibracje przyzwalania. Kiedy rozmylasz o przyjemnym dowiadczeniu i chcesz to uczucie utrzymywa jeszcze duej, a nawet chcesz jeszcze bardziej poprawi swj nastrj. Kiedy masz czas wolny i chcesz go spdzi w przyjemny sposb. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Wirtualnej Rzeczywistoci bdzie mia dla ciebie najwiksza warto, kiedy Pozycja Twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (1) Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (8) Nuda (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punki Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.} Pamitaj, e yjesz w wibrujcym Wszechwiecie i e wszystkie rzeczy s sterowane przez Prawo Przycigania. Otrzymujesz to, o czym mylisz, niezalenie od tego, czy chcesz tego, czy te nie. Kiedy kierujesz swoj uwag na okrelony przedmiot, osigasz z nim wibracyjn harmoni. Wwczas wibracyjna esencja przedmiotu zacznie w jaki sposb przejawia si w twoim yciowym dowiadczeniu. Moesz wic powiedzie, e Wszechwiat odpowiada na tworzone przez ciebie wibracje. Odpowiada na twoje centrum przycigania, odpowiada na myli, ktre istniej w twoim umyle, odpowiada na twoje uczucia. Wszechwiat nie odpowiada na to, co przejawiao si w twoim dowiadczeniu. Odpowiada na twoje aktualne wibracje. Wszechwiat nie odrnia sytuacji, w ktrej ty rzeczywicie masz milion dolarw, od sytuacji, w ktrej chcesz mie milion dolarw. Twoje centrum przycigania zwizane jest z twymi mylami, a nie z przejawami zjawisk. Proces Wirtualnej Rzeczywistoci nie dotyczy naprawiania czego, co zostao uszkodzone. Jest to proces wizualizacji. Celowo w swoim umyle tworzysz scen, ktra aktywizuje odpowiednie wibracje. Jeeli tworzysz w umyle przyjemne sceny, pojawiaj si wibracje przywoujce pozytywne uczucia. W ten sposb powstaje nowy punkt emocjonalnego oparcia. Wikszo ludzi tworzy wibracje w odpowiedzi na napotykane rzeczy warunki oraz ludzi. W zwizku z tym ich ycie toczy si z dnia na dzie bez pozytywnych zmian. Myli tych osb nie rni si od ich dowiadcze. Proces Wirtualnej Rzeczywistoci moe zmieni t sytuacj. Zastosowanie go w rnych obszarach twego ycia moe wyprowadzi ci daleko poza aktualne pooenie. Wszechwiat odpowiada na twoje wibracje, a nie na twoj aktualn sytuacj yciow. Twoje dowiadczenia mog zosta wzbogacone przez dopyw wspaniaych rzeczy, ktre nigdy dotd nie wydarzay si w twoim yciu. Dostrzegamy, e twoje pragnienia rodz si najczciej na zasadzie kontrastu. Aktywizowane s zasoby Energii. Czsto wyanianie si jakiego pragnienia zwizane jest z

84

procesem dugotrwaego przeuwania" rnych szczegw i okolicznoci, ktrych nie chcesz w swoim dowiadczeniu. Kiedy jasno mwisz, e chcesz by zdrowy? Zazwyczaj wtedy, gdy nie czujesz si dobrze. Czy nie tak? Kiedy pojawia si silne pragnienie pienidzy? Prawdopodobnie wtedy, gdy ich brakuje. Kiedy pragniesz osign jasno w swojej sytuacji? Wtedy, kiedy czujesz zamieszanie i jeste zdezorientowany. Jeeli znajdujesz si pod naporem silnych uczu, wtedy pragniesz spokoju. Kiedy natomiast czujesz si znudzony, potrzebujesz wicej stymulacji. Pamitaj, e Proces Twrczego Warsztatu skada si z trzech krokw: 1/ Proszenie (jest to proste, robisz to przez cay czas) 2/ Odpowied na prob (nie jest to twoja praca, t prac wykonuje rdo Energii). 3/ Przyzwolenie (pozosta w otwartej postawie wobec tego, o co prosisz). Istotne jest, aby spostrzeg, e Krok 1. i Krok 3. rni si od siebie. Kiedy skupiasz si na czym, czego naprawd chcesz i potrzebujesz, jeeli si o to modlisz, czsto nie znajdujesz si w wibracyjnej harmonii z rzecz, ktrej chcesz. Zamiast tego twoje wibracje sygnalizuj brak tej rzecz. Wemy pod uwag przykad. W sytuacji, gdy masz do zapacenia wiele rachunkw, moesz czu lk. Mylisz wtedy: Potrzebuj wicej pienidzy" lub te Chc wicej pienidzy" (jest to bardziej pozytywna formua). W ten sposb robisz Krok 1. Okrelasz swoje pragnienie. Nie znajdujesz si jeszcze wtedy na poziomie Kroku 3. Jeste jeszcze oddzielony od tego, o co prosisz. Cigle prosisz. Nie moesz zaprzesta proszenia. Sytuacja, w ktrej znajdujesz si (kontrast pomidzy sum pienidzy, ktr dysponujesz, a t, ktrej potrzebujesz, by opaci rachunki) powoduje, e formuujesz swoje pragnienie. Twoja rzeczywista praca polega na znalezieniu sposobu na przyjcie postawy otwartej, przyjmujcej. Jest to proces zbliony do odbioru sygnau radiowego. Aby odebra audycj radiow, musisz ustawi swj odbiornik na t sam czstotliwo, na ktrej pracuje nadajnik. W podobny sposb moesz rozpoznawa zestrojenie wysyanych i przyjmowanych przez siebie sygnaw. Robisz to przez zwrcenie swojej uwagi na stan emocji. Jeeli odczuwasz zmczenie, frustracj, zo lub bl, oznacza to, e nie znajdujesz si w harmonii. Chcemy, aby umia si odpry i nie by dla siebie twardy, kiedy znajdujesz si w trudnym emocjonalnie pooeniu. Negatywne emocje mog pomc, poniewa informuj ci, e naley wykona okrelone dziaania, by ponownie zestroi si e swoj prawdziw natur. Jeeli nie jeste zsynchronizowany, jeeli nie znajdujesz si w kontakcie z pozytywnymi emocjami, zalecamy ci podjcie Medytacji. Jest to proces wyciszenia. Kiedy twj umys staje si spokojny, myli zatrzymuj si. Kiedy myli zatrzymuj si, automatycznie wzrasta poziom wibracji. Jeeli jeste w stanie zatrzyma si na czym, co budzi twoje uznanie, wtedy korzystne moe by dla ciebie zastosowanie Procesu Uznania. Proces ten moesz wykonywa w dowolnych okolicznociach. Natomiast Proces Wirtualnej Rzeczywistoci pomoe ci na dwa sposoby: - Poznasz sposb odczuwania braku oporu, w zwizku z tym nauczysz si wczeniej rozpoznawa myli, ktre wywouj opr i bdziesz si mg z nich wycofa. W kadej chwili, gdy znajdujesz si w stanie wolnym od oporu, Prawo Przycigania w pozytywny sposb odpowiada na twoje proby.

85

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Wirtualnej Rzeczywistoci


Rzeczywisto Wirtualna to proces, w ktrym dokonujesz biecych wyborw. Jest on podobny do pracy reysera filmu, ktry realizuje okrelon scen. Na pocztku zadaj sobie pytanie: W jakim miejscu chcesz, by toczya si pierwsza scena? Wybierz takie miejsce, ktre odbierasz jako dobre dla ciebie. Moe to by miejsce, ktre odwiedzae, o ktrym syszae, ktre ogldae w filmie lub ktre po prostu sobie wyobraasz. Czy znajduje si ono wewntrz czy na zewntrz budynku? Jaka jest to pora dnia? Czy jest to ranek, popoudnie czy wieczr? Czy jest to moment, gdy soce wznosi si na horyzoncie czy te opada? Czy wiato soneczne jest intensywne? Jakie jest powietrze? Jaka jest temperatura? W jaki sposb jeste ubrany? Kto jeszcze si tam znajduje? Wybierz elementy, ktre odczuwasz jako korzystne dla siebie. Nie ma znaczenia, czy w wirtualnej rzeczywistoci jeste samotnie, czy te z kim jeszcze. Istotne jest, e gdy zaprosisz tam jak osob, powinien by to kto, z kim czujesz si dobrze. W jakim jeste nastroju? Czy si miejesz? Czy siedzisz w spokoju i kontemplujesz? Kiedy ustalisz ju, w jaki sposb wygldaj te elementy, moesz zastanowi si, co do siebie mwicie. Celem tego Procesu Wirtualnej Rzeczywistoci jest wzbudzenie w twym wntrzu wibracji, ktre doprowadz ci do wyraenia zgody na napyw Dobra. Nie stwarzasz wic takiej Rzeczywistoci Wirtualnej, gdzie budujesz nowy dom z przeciekajcym dachem, a potem sprowadzasz pracownikw, by dokonali naprawy. Nie kadziesz te na cianach brudnych tapet, by potem sprowadzi ludzi, ktrzy bd je wymienia. W Wirtualnej Rzeczywistoci moesz zorganizowa wszystko zgodnie z twymi yczeniami. Nie uywaj tego procesu, by naprawi okrelon yciow sytuacj. Kiedy bdziesz prbowa naprawi t sytuacj, wprowadzisz jej wibracje do Wirtualnej Rzeczywistoci. Jeeli tak zrobisz, ten Proces utraci sw moc.

NIC NIE JEST WANIEJSZE OD DOBREGO SAMOPOCZUCIA


W twoim osobistym dowiadczeniu w kadym momencie moe zaistnie Dobro. Moe pojawi si w postaci szczegowo przez ciebie zaplanowanej (wizualizowanej). Jedyn przeszkod w przeprowadzeniu tego procesu moe by twj zy nastrj, twoja zo lub te twoje obawy. To wiczenie. Rzeczywisto Wirtualna - pomoe ci w osigniciu lepszego samopoczucia przez wikszo czasu. Podobnie jak przy wiczeniu mini - im wicej wiczysz, tym lepsze s rezultaty. Pewnego razu Esther wykonywaa proces Wirtualnej Rzeczywistoci podczas podry autobusem. Podr odbywaa razem z Jerrym. Esther stwierdzia, e najlepszy dla niej sposb wykonywania tego procesu polega na szybkim wejciu w wizualizowan scen, na dotarciu do pozytywnych uczu i na szybkim zakoczeniu. Jeeli pozostawaa w tej scenie zbyt dugo, pojawiaa si pokusa podejmowania dziaa praktycznych - poprawiania ludzi i rzeczy. Kiedy Esther potrafia szybko okreli pooenie, ktre przynosio jej pozytywne uczucia, jej serce zaczynao piewa... Esther decydowaa, kto jeszcze uczestniczy w scenie, okrelaa uczucia tych postaci, a nastpnie wprowadzaa krtkie dialogi. Na tym koczya. Odczuwaa ten proces wspaniale.

86

Zachcamy was do tego, abycie podejmowali ten proces podczas jazdy samochodem, kiedy stoicie w kolejce, kiedy leycie w ku. Moecie zapewni sobie na wykonywanie go specjalny czas. Kiedy uoycie specjalny scenariusz, ktry wywouje pozytywne uczucia, a jednoczenie wzbudzicie pozytywne wibracje, ktre bdziecie pozytywnie odczuwa, wtedy przystpi do dziaania Prawo Przycigania. Nie ma nic waniejszego ponad twoje dobre samopoczucie, ktre moesz osign tworzc obrazy dobrego samopoczucia. Esther ukadaa swj scenariusz w trakcie jazdy. Zastanawiaa si, w jaki sposb chce odczuwa powietrze. Czasami chciaa, aby powietrze byo agodnie wilgotne. Czasami powietrze mogo by bardzo suche i owiewa cae ciao, czasami mogo to by powietrze o temperaturze 32 stopni, zupenie pozbawione wilgoci. Esther mylaa o rnych wariantach temperatury i wilgotnoci powietrza, jak te ustalaa dogodn por dnia. Nastpnie wprowadzia ukochanych przyjaci, z ktrymi moga si bawi. Razem wspaniale spdzali czas. Esther osigna biego w wykonywaniu Procesu Wirtualnej Rzeczywistoci. Chciaa w nim pozostawa przez duszy czas. Kiedy wykonywaa go, miaa poczucie penej kontroli.

KADA MYL, KTRA WYWOUJE NEGATYWNE UCZUCIA, JEST ZA


Wszechwiat nie zwraca uwagi na to, dlaczego twoje wibracje w okrelonym momencie s wanie takie. Inaczej mwic, lekarze mogli wczoraj zdiagnozowa w twoim ciele jak chorob. Dzi natomiast moesz jecha autostrad, jak to robia Esther i wykonywa Proces Wirtualnej Rzeczywistoci. W tym momencie w twoim ciele moe nie by adnego ladu choroby. Jeeli mgby wibracje swojej wizualizacji utrzymywa w swoim umyle duej ni wibracje wiadomoci choroby, choroba nie utrzymaaby si w twoim ciele. Pozostaje w nim, poniewa - nie wiedzc o tym - wybrae myli, ktre wibracyjnie przycigaj esencj choroby. Kada wybrana przez ciebie myl, ktra pozostaje w wibracyjnej zgodzie z choroba, przynosi negatywne uczucia. Moesz odczuwa to jako zo, frustracj, wrogo, poczucie winy czy lk... Te myli nie s dla ciebie dobre. Na tej samej zasadzie, co dotknicie gorcego pieca przynosi bl, podobnie tworz bl negatywne emocje. Co, co przeywae dawno temu, nie jest aktualnie w tobie aktywne w formie wibracji. Podobnie co, co przeywae wczoraj, a o czym aktualnie nie mylisz, nie wpywa wibracyjnie na twoje centrum przycigania! Nie musisz wic ucieka od wszystkich negatywnych myli. Czasami podczas kontaktw z innymi ludmi moesz sysze, widzie lub czu co, co uruchamia wibracje odczuwane przez ciebie w nieprzyjemny sposb. To jest waciwy moment, by powiedzie sobie: O, wczy si mj System Emocjonalnej Orientacji. Czuj, e zosta zaktywizowany we mnie proces, ktry mi nie suy. Wzbudzenie tych wibracji spowodowao pojawienie si we mnie oporu. Ten opr nie pozwala w obecnej chwili na przejawienie si Dobrostanu". Jest to wic waciwy czas, by wybra myl, ktra przynosi lepsze uczucia. Jeeli praktykujesz Proces Wirtualnej Rzeczywistoci, bardzo atwo bdzie ci sign po myl, ktr odczuwasz pozytywnie. Jeeli jednak tego nie robisz, to w chwili, gdy dowiadczasz negatywnych myli, moesz nie mie pozytywnego wyboru. Musisz po prostu czeka, a ta myl odejdzie.

INNY PRZYKAD PROCESU WIRTUALNEJ RZECZYWISTOCI


87

Praktyka Procesu Wirtualnej Rzeczywistoci powoduje pojawienie si wibracji wolnych od oporu. Im czciej praktykujesz te wibracje, tym lepiej si czujesz. Jednoczenie rzeczy, ktrych pragniesz, mog si teraz swobodnie przejawia w twoim dowiadczeniu. Na przykad wyobra sobie nastpujcy scenariusz: Miejsce: Pikna plaa, biay piasek. Jest do ciepo. Temperatura wynosi okoo 21 stopni. Na niebie widoczne s nieliczne oboki, natomiast powietrze cudownie owiewa moje ciao. Bosymi stopami stoj na piasku i czuj jego chd. Jestem ubrana w lune, wygodne ubranie i czuj si znakomicie. Doskonale odczuwam cae moje ciao. Powoli spaceruj wzdu play. Czuj si silna, szczliwa i bezpieczna. Jest ze mn moja picioletnia wnuczka. Dziewczynka, podobnie jak ja, jest zachwycona tym dniem. Jest zadowolona, e jestemy razem. Nie potrzebuje jednak, bym si z ni bawia. Ciesz si, gdy widz jej spontaniczn aktywno. Dziewczynka biega, kopie w piasku i dobrze si bawi na tej piknej play. Jestem zadowolona, e przyszymy tutaj. To by bardzo dobry wybr. Wnuczka podbiega do mnie. Trzyma w rku znalezion przed chwil muszl. Sodkim gosem i z byszczcymi oczyma mwi: Babciu, jestem szczliwa, e jestemy tutaj. Dzikuj, e wzia mnie ze sob. Odpowiadam jej: Jeste cudown, sodk dziewczynk. Wspaniale jest by z tob na tej play". Teraz moesz zakoczy swoj wizualizacj.

DOKUCZLIWE CZY TE WSPANIAE - TWOJE WIZUALIZACJE SPENIAJ SI


Pewien przyjaciel z Tucson da Esther zestaw narzdzi do reperacji samochodowej szyby. Esther pomylaa: Chciaabym si dowiedzie, w jaki sposb on dziaa. Nastpnie przeczytaa instrukcj i stwierdzia: To jest wspaniaa rzecz. Za kadym razem, gdy sigaa po ten zestaw narzdzi, mylaa: C to jest za znakomita rzecz. Kiedy ona i Jerry podrowali autobusem, po dziesiciu minutach jazdy mijali si z szybko jadc ciarwk. Spod jej koa wylecia kamie i rykoszetem uderzy w szyb autokaru. Prawie natychmiast Esther odczua potrzeb naprawy szyby samochodu, co byo zgodne z jej wczeniejsz wizualizacj. Niezalenie od tego, czy w swojej Wirtualnej Rzeczywistoci martwisz si czy cieszysz, wzbudzasz wibracje, ktre powoduj dziaanie Prawa Przycigania. Niektrzy mwi do nas: Abraham, mam trudnoci z wizualizacj. Kiedy myl o Wirtualnej Rzeczywistoci, jest to dla mnie puste miejsce. Nie wiem, jak mam to robi. Odpowiadamy: Czy pamitacie przesze wydarzenia? Jeeli moecie je sobie przypomnie, oznacza to, e moecie take tworzy Wirtualn Rzeczywisto. adne przesze wydarzenie nie jest obecne wanie teraz. Kiedy przypominacie je sobie, dokonujecie ponownej kreacji. Tak wic wizualizacja, podobnie jak Rzeczywisto Wirtualna, nie rni si od siebie. S to magiczne sztuczki, ktrych celem jest przynoszenie zadowolenia osobie, ktra wykonuje ten proces. Praktykujc ten proces i stymulujc swoj wyobrani, odkryjesz, e jest to zachwycajce dowiadczenie, e przynosi pozytywne uczucia i jest przyjemnym sposobem spdzania czasu. Stwierdzisz te, e zmieni si twoja dominujca wibracja.

88

PROCES NR 5

GRA W PROSPEROWANIE
Kiedy mona uywa tego procesu: Kiedy chcesz rozwin swoj wyobrani. Kiedy swoje pragnienia chcesz uczyni bardziej jasnymi i okrelonymi. Kiedy chcesz zwikszy przypyw pienidzy. Kiedy chcesz wzmocni przypyw obfitoci w jej rnych zakresach. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Prosperowania bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (1 (Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (16) Zniechcenie (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) W tym procesie zakadasz wyobraone konto pienine. Nie chodzi tu o prawdziwy bank, lecz o to, e bdziesz dokonywa wpat i czekowych wypat, jakby byo to konto rzeczywiste. Moesz uy swego starego systemu czekw lub te programu ksigowego w komputerze. Moesz te wyprodukowa caociowy system poprzez uycie notatnika (bdzie ci suy jako ksieczka czekowa) i czystych kartek papieru jako poszczeglnych czekw. Warto, aby ten proces stal si tak realny, jak to tylko jest moliwe. Pierwszego dnia dokonaj wpaty 1000 dolarw* (lub zotych polskich - jak wolisz), a nastpnie wydaj te pienidze. Inaczej mwic, dokonaj wpaty 1000 dolarw na swoje konto, a nastpnie wypisz czeki, by otrzyma te pienidze. Moesz wyda swoje pienidze na jedn rzecz, wypisujc jeden czek. Moesz te wypisa kilka czekw i wyda pienidze na kilka rzeczy. Istot gry jest dobra zabawa, kiedy to mylisz o tym, co chcesz zakupi. Ciesz si take wypisywaniem czekw. Opisuj te, na co te czeki zostaj przeznaczone. Na przykad: Na pikne, wieczne piro lub na wietne buty do biegania lub na opat za wyjazd do uzdrowiska. Moesz wszystkie czeki zrealizowa jednego dnia lub niektre z nich zachowa na dni nastpne. Jednak zachcamy ci. aby zrobi wszystko, by zrealizowa je dzisiaj, poniewa jutro dokonasz znowu wspaniaych wpat. Drugiego dnia wpata 2000 dolarw. Trzeciego dnia wpata 3000 dolarw. Czwartego dnia wplata 4000 dolarw. Kiedy dojdziesz do 50. dnia, wplata wyniesie 50.000 dolarw. Natomiast dzie 300. zamkniesz wpat 300.000 dolarw. Jeeli grasz w t gr kadego dnia przez rok, wpacisz i wydasz 66 milionw dolarw. Korzy std pynca polega na zwikszaniu twojej umiejtnoci posugiwania si wyobrani. Innymi sowy, odkryjesz, kiedy bdziesz gra w gr przez kilka tygodni, e wydawanie tak sporej iloci pienidzy wymaga duej koncentracji. W ten sposb niezwykle rozwinie si twoja umiejtno posugiwania si wyobrani. Wikszo naszych fizycznych przyjaci nie wiczy swej wyobrani. Wikszo ludzi tworzy wasne wibracje niemal wycznie w odpowiedzi na to, co widzi dokoa siebie. Korzystajc z tej gry bdziesz wstanie sign po nowe idee. Odczujesz take, jak rozwijaj si twoje

89

oczekiwania oraz pragnienia. Dziki temu przesuwa si bdzie twj punkt cikoci, twoje centrum przycigania. *Moesz w tym wiczeniu uy waluty polskiej, sprawd, kiedy wiczenie ma dla Ciebie wiksz moc (przyp. red.). Zobaczysz, e Wszechwiat odpowie na twoje wibracje, a nie na twj aktualny stan. Wpynie to na pozytywny rozwj przyszych zdarze. W trakcie gry moge poda swoj uwag za wspaniaymi pomysami. Teraz Wszechwiat odpowie na wibracje stworzone przez te myli. Wszechwiat nie robi rnicy pomidzy wibracjami, ktre tworzysz w odpowiedzi na prawdziwe wydarzenia yciowe, a wibracjami, ktre powstaj w procesie wyobraania. Proces Prosperowania stanowi potne narzdzie, dziki ktremu moe ulec przesuniciu centrum przycigania. Moesz gra w t gr przez krtki czas albo te przez rok lub duej. Cokolwiek wybierzesz, bdzie to waciwe. Na pocztku moe si ona wydawa dziwna, ale w trakcie okae si, e ma ogromn si rozwijania wyobrani. Twoja wyobrania rozwinie si, a ty skontaktujesz si z duchem zabawy. Przesuniciu ulegnie te centrum przycigania. Kiedy wypisujesz czeki, kiedy uywasz swojej wyobrani, kiedy dajesz do czekw opisy, koncentrujesz si na tych czynnociach. Rozwijasz te uczucie swobody, gdy nie wystpuje w tobie lk przed nadmiernym wydaniem pienidzy. W ten sposb osigasz wszystko, co najwaniejsze: formuujesz swoje pragnienia, gdy znajdujesz si w stanie wolnym od oporu, czy te - lepiej to ujmujc w stanie przyzwolenia. Korzy z tego nie polega jedynie na tym, e rozwijasz swoj wyobrani. Przesuniciu ulega take twoje centrum przycigania. Nastpnie przesuniciu ulegn take twoje yciowe dowiadczenia. Poprawie ulegnie nie tylko twoja materialna sytuacja, lecz take wszystkie rzeczy, na ktrych z przyjemnoci skoncentrowaa si twoja uwaga, zaczn napywa do twoich dowiadcze. Moesz gra w t gr i w dowolnym momencie przerwa j. Moesz w ni gra w sposb, jaki jest ci dogodny. Nie istniej w tej mierze cise reguy. Nie ma niczego, co powiniene robi, czy te czego nie powiniene. Innymi sowy, podejmij j i ciesz si gr. Sam ustal dugo trwania gry. Jednak najwaniejsz rzecz jest to, aby: robi wszystko w celu rozwinicia wyobrani. Jeeli byby rzebiarzem i wykonywa pierwszego dnia swoj prac, nie cisnby na st kawaka gliny i nie powiedziaby: Och, nie wyszo mi". Raczej przystpiby do formowania, staraby si poprawi wygld rzeby. Dodaby wicej gliny, signby po glin kolorow. Znalazby drogi wzbogacania swoich twrczych wysikw. Natomiast w sytuacji, gdy waszym tworzywem jest glina Energii, ktra tworzy wiaty, wikszo z was nie podejmuje wysikw, by pokierowa swoj myl. Innymi sowy, wyglda to tak, jakby kto wzi kawaek gliny i cisn go tutaj na d. Ty natomiast spdzasz swoje ycie prowadzc rozwaania, jak ten kawaek gliny wyglda. Syszymy takie oto sowa: To nie wyglda dobrze. Moi rodzice podeszliby do tego w inny sposb"; lub te Nasza gospodarka nie funkcjonuje prawidowo"; albo To nie jest sprawiedliwe, to nie jest fair play" lub Nie podoba mi si, jak on to robi". My natomiast mwimy: We swoje sprawy w swoje rce! Zgromad Energi moc swego pragnienia. Nastpnie uksztatuj j poprzez moc swojej wyobrani. Pewien przyjaciel powiedzia ostatnio do nas: Abraham, czy nie obchodzi ci sytuacja, gdy przyjdzie do mnie mj kochanek. Zachcae mnie, bym wizualizowaa sobie jego posta tak wyranie, e nie zauwayam, e tak naprawd wcale go tutaj nie ma". Odpowiadamy na to: "Tak wanie dokadnie jest. Kiedy bowiem wyobraasz sobie, e on jest tutaj, wtedy dowiadczasz radoci i wibrujc gromadzisz Bosk Energi - Energi ycia. Ta energia przepywa przez ciebie. Nie ma pikniejszego doznania. 90

Ponadto mwimy: Och, chcemy zauway, e kiedy jeste tu, nie moe si zdarzy, by on nie przyszed. Kiedy jednak twoje pragnienie nie koncentruje si na tym, e on przyszed, lecz na tym, e nie przyszed, powstaje przykre uczucie. Nie pozwalasz w ten sposb na dopyw Energii, ktr niesie ze sob twoje pragnienie. Radosne posugiwanie si t gr w Prosperowanie nie tylko poprawi twoj sytuacj finansow, lecz take kady aspekt twego ycia. Pomoe ci to aktywizowa wibracje wok rzeczy, ktrych pragniesz. Z czasem te rzeczy przejawia si w twoim dowiadczeniu. Uprawianie tej gry spowoduje, e twoje wibracje stan si bardziej ekspansywne. Wzronie te ich sia tworzenia pozytywnych oczekiwa. Obiecujemy ci, e realizacja pragnie zacznie przejawia si zgodnie ze zmian twoich wibracji.

PROCES NR 6

PROCES MEDYTACJI
Kiedy naley uywa tego procesu: Kiedy potrzebujesz uwolni si od oporu. Kiedy chcesz w atwy sposb podnie poziom wibracji. Kiedy chcesz podnie oglny poziom wibracji. Kiedy chcesz dotrze do poczucia wiadomoci twojej Wewntrznej Istoty. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Medytacji bdzie mia dla ciebie najwiksza warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (1) Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (22) Strach / al / Depresja / Rozpacz / Bezsilno (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Kada myl, ktr przez pewien czas utrzymujesz w swojej wiadomoci, staje si przekonaniem. Wiele z twoich przekona bardzo dobrze ci suy. S to myli, ktre wi si z twoj wiedz o rdle, a take myli, ktre pasuj do twoich pragnie... lecz niektre z twoich pragnie wcale ci dobrze nie su. S to myli o wasnej nieadekwatnoci lub bezwartociowe. Skoro rozumiesz Prawa Wszechwiata i chcesz w uwany sposb wybiera myli, moesz zastpowa wszystkie szkodliwe przekonania przekonaniami, ktre daj si ycia. Poniej przekazujemy wam proces, ktry moe zmieni wasze przekonania w o wiele krtszym czasie.

Nazywamy ten proces Medytacj


artujemy mwic, e naszym fizycznym przyjacioom jest atwiej oczyci swoje umysy i nie mie adnych myli, ni posugiwa si czystymi, pozytywnymi mylami. Poniewa wyciszony umys nie produkuje adnych myli. W takim stanie nie istnieje opr. Kiedy nie powstaj przeczce myli, wibracje twojej Istoty s bardzo wysokie, szybkie i czyste. Wyobra sobie korek, ktry pywa po powierzchni wody (ten obraz reprezentuje wysokie, czyste, szybkie wibracje, ktre s dla ciebie naturalne). Teraz wyobra sobie, e trzymasz korek pod wod (ten obraz reprezentuje opr). Teraz wyobra sobie, e pozwalasz korkowi ponownie powrci na powierzchni wody. 91

Podobnie jak korek swobodnie pynie po powierzchni wody, podobnie twoje naturalne wibracje s wysokie, czyste i szybkie, wolne od przeszkd. Podobnie do korka, jeeli nie ma czego, co mogoby ci trzyma pod powierzchni wody, wydostaniesz si z powrotem na powierzchni, Jest to twoje waciwe miejsce. Inaczej mwic, ty nie musisz wykonywa pracy, by znale si wstanie wysokich wibracji. Ten stan bowiem jest ci przynaleny. Musisz natomiast powstrzyma myli, ktre powoduj obnienie twoich wibracji. Naley zaprzesta kierowania uwagi ku mylom, ktre nie pozwalaj korkowi, by pyn swobodnie. Te myli nie pozwalaj ci na osignicie wibracji zgodnych z tym, kim naprawd jeste. Jeeli nie koncentrujesz si na rzeczach, ktrych nie chcesz (ktre przecz twoim prawdziwym pragnieniom), nie bdziesz wzbudza wibracji oporu. Bdziesz wic dowiadcza naturalnego stanu rozkwitu i Dobrobytu. Twoja decyzja skupia si na wibracji pragnienia. Decydujcy moment zachodzi wtedy, gdy pragnienie jest dostatecznie due. Twoja wewntrzna dyscyplina ma polega jedynie na tym, by postawi na pierwszym miejscu w hierarchii wanoci swoje dobre samopoczucie. Wane jest take, aby zmierza do znajdowania myli, ktre przywouj pozytywne uczucia. Naprawd liczy si tylko pyncy po powierzchni korek. Mona powiedzie, e proces Medytacji jest krtk drog, ktra prowadzi do zmiany twoich przekona. Kiedy bowiem nie ma myli, nie ma te w tobie oporu. Twj korek naturalnie powraca na powierzchni. A teraz zacznij proces Medytacji. Usid w spokojnym miejscu, gdzie ci nikt nie bdzie przeszkadza. W wygodne ubranie. Nie ma znaczenia, czy bdziesz siedzia na krzele czy te na pododze. Moesz nawet lee w ku (uwaaj jednak, aby nie usn). Wane jest poczucie komfortu. Teraz zamknij oczy, relaksuj si i oddychaj. Powoli wcigaj powietrze do puc. Nastpnie ciesz si ze swobodnego wypuszczania powietrza (poczucie osobistego komfortu jest w tym miejscu bardzo istotne). Jeeli twj umys wdruje, staraj si uwolni kad myl, a przynajmniej nie staraj si tych myli rozwaa. Ponownie powr do koncentracji na oddechu. W sposb naturalny chcesz skupi si na okrelonej myli. Tak wic na pocztku ten proces Medytacji bdziesz odczuwa jako nienaturalny. Twj umys bdzie chcia powraca do rzeczy, na ktrych skupiae poprzednio swoj uwag. Kiedy to si stanie, ponownie zrelaksuj si, oddychaj swobodnie i sprbuj uwolni myl. Proces uspokajania umysu bdzie przebiega w atwiejszy sposb, jeeli bdziemy wybiera myli, ktre nas nie ekscytuj. Moesz skoncentrowa si na swoim oddechu. Moesz mentalnie liczy oddechy, wdech i wydech. Moesz przysuchiwa si, jak kapie woda z kranu. Kiedy koncentrujesz si na mikkich, delikatnych mylach, uwalniasz si od wszystkich myli zwizanych z oporem. Twoje wibracje, podobnie do korka, w naturalny sposb wzrastaj. To nie jest proces, w ktrym pracujemy nad naszymi pragnieniami. Jest to proces uspokajania umysu. Kiedy to robisz, zanika wszelki opr. Twj poziom wibracji osiga naturalny, czysty stan. Kiedy uspokoisz swj umys, moesz odczu pewien rodzaj fizycznego oddzielenia. Moesz, na przykad, nie odczuwa rnicy pomidzy palcami u stp a nosem. Czasami moesz odczuwa pod skr skurcze mini, moesz te odczuwa swdzenie. Czsto uwalnianie oporu wie si z odczuwaniem w ciele mimowolnych ruchw. Wystpuj one, kiedy pojawiaj si wysokie, czyste wibracje. Twj tuw moe wychyla si na boki lub te moe porusza si od tylu do przodu. Delikatnie moe te porusza si twoja gowa. Moesz te odczuwa inne wraenia ruchowe lub te po prostu ziewa. Te wszystkie wraenia oraz ruchy wskazuj to, e osigne stan Medytacji. Zmienia si pooenie twego centrum przycigania. Pojawia si stan przyzwolenia. Teraz swobodnie mog przejawia si w twoim dowiadczeniu wszystkie rzeczy, o ktre prosie i ktre zostay ci dane. Kiedy wyjdziesz ze stanu medytacji, ten stan przyzwolenia bdzie trwa nadal a 92

do momentu, gdy skupisz si na czym, co zmieni czstotliwo twoich wibracji. Po wykonaniu sporej iloci medytacji dobrze poznasz wysokie czstotliwoci wibracji. Bdziesz mg je ponownie przywoa w dowolnym momencie. Wraz z upywem czasu, jeeli bdziesz medytowa regularnie, staniesz si wraliwy na to, w jaki sposb w swoim ciele odczuwasz wysze wibracje. Inaczej mwic, kiedy bdziesz koncentrowa si na czym, co powoduje obnienie poziomu wibracji, bdziesz mg rozpozna to szybko, na wczesnym etapie tego niekorzystnego procesu. Nie dojdzie dziki temu wczesnemu rozpoznaniu do niekorzystnego obnienia poziomu wibracji. W takiej sytuacji bdziesz umia zmieni niekorzystne myli, ktre powoduj opr i powrci do rwnowagi.

Abraham, powiedz nam wicej na temat Medytacji


Wielu nauczycieli, take my, naucza Medytacji jako bardzo dobrego procesu, dziki ktremu mona podnie poziom wibracji. Skuteczna medytacja oddziela ci od wiadomoci fizycznej (wiadomo fizyczna powoduje opr i obnia poziom wibracji). Jest to proces zbliony do tego, kiedy wycofujesz swoj wiadomo, a cigle jeste przytomny. Kiedy usypiasz, twoja wiadomo take si wycofuje. Jednak podczas drzemki i snu nie masz jasnej wiadomoci wyszych wibracji. Jeeli jeste przytomny i wszede w stan medytacji, moesz wiadomie rozpoznawa, w jaki sposb odczuwasz te wysze wibracje. Pojawi si w tobie nowy rodzaj wibracyjnej wraliwoci. Dlatego od razu bdziesz wiedzia, czy skupiasz si na czym, co budzi opr. Czasami ludzie mwi: Abraham, czy to jest normalne, e dochodzi w nas do duego przeomu, kiedy rozpoczynamy Proces Medytacji?". Odpowiadamy: tak. Dotare bowiem do miejsca o wysokim poziomie wraliwoci. Twoje poprzednie wzorce niskich wibracji s obecnie dla ciebie mniej przyjemne.

INNE METODY PODNIESIENIA POZIOMU WIBRACJI


Istniej inne metody podniesienia poziomu twoich wibracji: suchanie muzyki (muzyka powoduje w twoim sercu pozytywne przemiany), spokojne bieganie w piknym otoczeniu, gaskanie kota, spacerowanie z psem np. Wymienilimy tylko przykadowe przyjemne czynnoci, ktre uwalniaj opr i podnosz jednoczenie poziom wibracji. Czsto osigasz stan najwyszego poczenia ze rdem Energii podczas jazdy samochodem (dlatego wanie wypadki drogowe zdarzaj si stosunkowo rzadko). Rytm jazdy, oddalenie od tego, co si poprzednio wydarzyo, zdanie do nowego miejsca czsto uwalnia od niepokojcych myli. Twoim celem jest uwolnienie kadej myli, ktra budzi opr. Wtedy znajdziesz si w miejscu, gdzie istnieje tylko czysta, pozytywna myl. Jeeli nie potrafisz cakowicie uspokoi swego umysu, nie jest to istotn przeszkod. Wane jest, by w twoim umyle nie byy obecne myli negatywne. Jeeli podczas Medytacji delikatnie mylisz o przyjemnych rzeczach, moe to mie pozytywn warto. Przykadowo, Jerry i Esther spdzili czas z rodzin, ktr bardzo lubi, kiedy zostali we dwoje, dzielili si swymi mylami, ktre dotyczyy tego piknego dnia. Jeeli Esther i Jerry potrzebuj przywoa pozytywne uczucia, przypominaj sobie co przyjemnego, co wydarzyo si danego dnia: jakie pozytywne sowa, co dobrego, co zrobio ich dziecko, pikn pogod, doskonale jedzenie, oywiajcy spacer po lesie...

93

Innym i sowy atwo jest znale co, co reprezentuje czyst, pozytywn Energi. Mylenie o twoich zwierztach domowych moe by dobrym rdem pozytywnej energii, poniewa zwierzta przejawiaj bezwarunkow mio. Po prostu sigaj po pozytywnej myl i utrzymuj j w umyle, a pojawi si w tobie pozytywne uczucia. Nastpnie napyn kolejne pozytywne myli.

INNY PRZYKAD PROCESU MEDYTACJI


Podajemy wam przykad procesu, ktry wykonywalibymy bdc na waszym miejscu. Rbcie go codziennie przez 10-15 minut. Nie naley tego procesu wykonywa duej. Usid w jakim przyjemnym miejscu, gdzie nikt nie bdzie ci przeszkadza: moe pod drzewem, moe w swoim samochodzie, w azience lub ogrodzie... Nastpnie zajmij si uspokojeniem swoich zmysw. Jeeli do pomieszczenia dociera jaskrawe wiato, naley opuci zasony, zamkn oczy. Teraz bd wiadomy tego, jak wdychasz do swoich puc powietrze Zachowaj te wiadomo wydechu. Zwr uwag, by twj wdech, jak te wydech, by wyduony. Wdychamy powietrze i kiedy wydaje nam si, e puca s maksymalnie wypenione, wykonujemy jeszcze jeden, delikatny, dopeniajcy wdech. Nastpnie mamy poczucie penego, wspaniaego napenienia puc. W tym momencie moemy rozpocz dugi, powolny, wspaniay wydech. Nasz intencj pozostaje bycie wiadomym naszego oddechu. Nie mylimy o przygotowaniu niadania, ani o czesaniu wosw, nie zastanawiamy si nad tym, co robi inni, nie mylimy o dniu wczorajszym, ani te nie martwimy si o jutro. Nasze skupienie dotyczy jedynie powietrza, ktrym oddychamy. Jest to stan przyzwolenia. Przez kilka chwil zatrzymujesz zwykle dziaanie myli. Nie prbujesz niczego robi. Jest to czas, kiedy zwracasz si do swego rda Energii, do twojej Wewntrznej Istoty, do twego BOGA (jakkolwiek nazwiesz t si) ze sowami: Jestem tutaj w stanie przyzwolenia. Pozwalam, by rdo Energii w czysty sposb pyno przeze mnie. Pitnacie minut takiego wiczenia zmieni twoje ycie, poniewa pozwoli to na przepyw twojej naturalnej Energii. W czasie medytacji poczujesz si lepiej i bdziesz mia wicej energii, kiedy zakoczysz ten proces.

CZY 15 MINUT MEDYTACJI MOE DA TAK WIELE?


Dua korzy, ktra wynika z medytacji, wie si z tym, e bezporednio zaczn pojawia si rzeczy, ktrych poprzednio pragne. A wic dlaczego tak si dzieje". Moesz powiedzie przecie: Podczas spokojnego siedzenia nie wzbudzaem adnych intencji. Nie wytyczaem sobie adnych celw. Nie okrelaem tego, czego pragn. Nie mwiem te Wszechwiatowi, czego chc. Dlaczego te 15 minut, podczas ktrych po prostu byem, powoduje uruchomienie wanych procesw?". Dzieje si tak, poniewa ju wczeniej prosie, a teraz podczas Medytacji przestae stosowa opr. Praktykujc Medytacj pozwalasz swoim pragnieniom spenia si i przejawia w twoim dowiadczeniu. Skoro zastosowae przez 15 minut medytacj, pozwolie na przejawianie si wibracji, ktre nie stawiaj oporu wobec rzeczy, ktrych pragniesz. Twoja medytacja moga polega na gaskaniu kota lub psa, na praktyce oddychania, na wsuchiwaniu si w dwik wodospadu czy te na suchaniu spokojnej muzyki. Moge te medytowa stosujc Proces Uznania.

94

Dobrze, Abraham, jeeli przyjmowaem przez 50 lat postaw negatywn, czy przez 50 lat bd musia to zmienia?" Nie, moesz to zrobi podczas 15 minut. Wcigu 15 minut mog wyzby si postawy braku przyzwolenia, ktrej uczyem si przez dugi czas?" W cigu 15 minut moesz pozwoli - nie musisz niczego odpracowywa. Dobrze, a co, jeeli rozwinem silne nawyki zwizane z negatywnymi mylami? Czy w cigu 15 minut mog to zmieni?" Prawdopodobnie nie. Jednak gdy nastpnym razem bd si pojawia te negatywne myli, staniesz si ich bardziej wiadomy. Twj System Emocjonalnej Orientacji zostanie zaktywizowany, tak wic staniesz si bardziej wiadomy - prawdopodobnie po raz pierwszy w yciu - co robisz ze swoj Nie-Fizyczn Energi. Jest to bardzo wane, poniewa wszystko, co ci si przydarza, a take wszystko, co przydarza si innym ludziom, dzieje si za spraw Energii, ktra zostaje przywoana. Decydujc rzecz jest przyzwolenie lub te jego brak. Wszystkie zjawiska wynikaj z tego, jak masz relacj z Energi. Kada osoba dowiadcza okrelonej sytuacji, poniewa zaistniao w niej skoncentrowane pragnienie. Nastpnie wane jest, czy ta osoba przyjmuje postaw przyzwolenia czy te oporu.

CO MOG OSIGN W CIGU 30 DNI?


Czy wiesz o tym, e w twoim ciele moe istnie dowolna choroba, a nastpnego dnia moe ona ustpi, jeeli nauczysz si tego, jak pozwoli Energii pyn swobodnie? Jednak my nie zachcamy was do takich gwatownych skokw, poniewa s niewygodne. Zachcamy was do tego, abycie kadego dnia byli dostatecznie egocentryczni, by powiedzie: Nie ma nic waniejszego ni moje dobre samopoczucie. Mam zamiar wanie dzisiaj znale ku temu odpowiednie drogi. Mam zamiar zacz dzie od medytacji i od znalezienia waciwego poczenia z moim rdem Energii. W cigu dnia mam zamiar znale okazje do tego, by docenia i wyraa uznanie. W ten sposb bd powraca do bliskiego kontaktu ze rdem. Jeeli bdzie nadarzaa si okazja ku temu, by chwali, bd to robi. Jeeli bdzie nadarza si okazja ku temu, by krytykowa, zamkn moje usta i sprbuj medytowa. Jeeli bd chcia krytykowa, przywoam swego kota lub psa i bd go gadzi, a to uczucie przeminie. W cigu 30 dni, kiedy bdziesz wykonywa umiarkowane wysiki, moesz przej z pozycji bycia jednym z najbardziej opornych ludzi na tej planecie na pozycj jednego z najmniej opornych ludzi na tej planecie. Osoby, ktre bd ci obserwowa, bd zachwycone, jak wiele wspaniaych rzeczy bdzie si przejawia w twoim dowiadczeniu. Zdecydowalimy si, e bdziemy obserwowa ci z lotu ptaka. Wyglda to tak, e stoisz po jednej stronie zamknitych drzwi, a po drugiej stronie znajduj si wszystkie rzeczy, ktrych pragne. Te rzeczy oparte s o drzwi po drugiej stronie i czekaj, a zdecydujesz si wej. Te rzeczy znajduj si w tym miejscu od pierwszej chwili, kiedy o nie prosie. S tam osoby, ktre kochasz, wspaniae ksztaty twego ciaa, twoje idealne miejsca pracy, ogromne sumy pienidzy, wszystkie rzeczy, ktrych kiedykolwiek pragne! Znajduj si tam due i mae rzeczy; takie, ktre nazywasz niezwykymi i wanymi, jak te takie, ktre nie s dla ciebie bardzo wane. Wszystko, co kiedykolwiek znalazo si w polu twego zainteresowania, czego kiedykolwiek pragne, jest rwno ustawione po drugiej stronie drzwi.

95

W momencie, kiedy te drzwi otworzysz, wszystkie te rzeczy bd pyn do ciebie. Wtedy to zorganizujemy seminarium W jaki sposb postpowa z rzeczami, ktrymi zostae obdarowany.

PROCES NR 7

PRACA ZE SNAMI
Kiedy uywa tego procesu: Kiedy chcesz zrozumie, dlaczego miae okrelony sen. Kiedy chcesz zrozumie, gdzie znajduje si twoje wibracyjne centrum przycigania. Kiedy chcesz rozpozna, e znajdujesz si w procesie tworzenia, zanim jego rezultaty przejawi si w twoich rzeczywistych dowiadczeniach yciowych. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Pracy ze Snami bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (1 ) Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (22) Strach / al / Depresja / Rozpacz / Bezsilno (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) To, co mylisz, i to, co przejawia si w twoim dowiadczeniu yciowym, zawsze pozostaje ze sob w zwizku wibracyjnym. Na tej samem zasadzie to, o czym mylisz, jak te to, co przejawia si w twoich snach, pozostaje w wibracyjnym zwizku. Twoje dominujce myli zawsze przejawiaj si w postaci dowiadcze. Jeeli zrozumiesz zwizek, jaki istnieje pomidzy twoimi mylami i uczuciami a twoim dowiadczeniem, wtedy moesz dokadnie przewidzie wszystko, co pojawia si w twoim yciu. Jest to istotne, jeeli jeste wiadomy swoich myli i wiadomy tego, co tworzysz, zanim to si przejawi w dowiadczeniu. Jednak wartociowe bdzie take to, jeeli zauwaysz manifestacje zjawisk, a nastpnie powrcisz do myli, ktre je wywoay. Innymi sowy, moesz zauway wiadomy zwizek pomidzy mylami, uczuciami i manifestacjami, zanim te manifestacje zaistniej, lub te po tym, gdy zaistniej. Oba aspekty s pomocne. Kiedy o czym nisz, zawsze jest to zwizane z mylami, ktre w cigu dnia pojawiay si w twoim umyle. A poniewa kady z twoich snw jest twoim wasnym wytworem, nie jest moliwe, aby ni o czymkolwiek, co nie byoby stworzone przez twoje myli. To, e okrelone zjawiska pojawiy si w twoim nie, wiadczy o tym, e wczeniej mylae o nich. W realnym dowiadczeniu yciowym przejawia si esencja twoich myli na temat okrelonych rzeczy. Potrzeba jednak nawet mniej czasu oraz uwagi, by te rzeczy przejawiy si w stanie snu. Z tego powodu twoje sny maj ogromn warto, bowiem pomagaj ci w zrozumieniu tego, co stwarzasz w twoim yciu na jawie. Jeeli jeste w trakcie stwarzania czego, czego nie chcesz, bdzie atwiej zmieni kierunek twoich myli zanim to si przejawi, ni czeka, a to si przejawi i wtedy przystpowa do zmiany myli. Proces Pracy ze Snami wyglda nastpujco: kiedy udajesz si na nocny spoczynek, przypomnij sobie, e twoje sny dokadnie odzwierciedlaj twoje myli. Powiedz do siebie samego: Mam zamiar dobrze spa i obudzi si odwieony. Jeeli bdzie co istotnego, co wydarzy si podczas snu, przypomn to sobie po obudzeniu. 96

Nastpnie, kiedy obudzisz si, pozosta przez pewien czas w ku i zapytaj siebie: Czy pamitam co ze swego snu? Chocia podczas dnia mog do ciebie powraca rne wspomnienia ze snu, najlepszy moment do przypominania wystpuje w chwili przebudzenia. Kiedy zaczniesz sobie przypomina jaki swj sen, odpr si i sprbuj przypomnie sobie, jak si czue w poszczeglnych sekwencjach snu. Przypomnienie wasnych emocji przyniesie ci wicej istotnych informacji ni przypominanie sobie szczegw twego snu. Aby jakie zjawisko przejawio si w twoim dowiadczeniu, musisz wczeniej skierowa na nie mocny strumie swojej uwagi. Podobnie jaki rodzaj uwagi musi zosta przeznaczony na okrelone zjawisko, by mogo ono ukaza si w stanie snu. Z tego powodu twoje bardziej znaczce sny nios ze sob silne uczucia. Emocje mog by pozytywne lub negatywne - jednak ich sia bdzie wystarczajca, by je rozpozna. Jak si czuem, kiedy to si zdarzyo?" Jeeli obudzie si ze snu, ktry przynis ci bardzo dobre uczucia, moesz by pewien, e dominujce myli wiod do manifestacji, ktrej pragniesz. Jeeli obudzie si ze snu, ktry przynis ci ze uczucia, wiedz o tym, e twoje myli s w procesie przycigania czego, czego nie chcesz. Nie ma to jednak ostatecznego znaczenia, co manifestuje si w twoim dowiadczeniu. Zawsze moesz podj now decyzj i zmieni manifestacj na bardziej ci zadowalajc. Bardziej zadowalajce jest wiadome tworzenie pozytywnych scenariuszy yciowych dowiadcze, ni bdne stwarzanie rzeczy, ktrych tak naprawd nie chcesz (by nastpnie przemienia je w rzeczy, ktrych pragniesz). Jeeli ju co si zamanifestuje, stajesz przed zadaniem zajcia si wszystkimi niechcianymi rzeczami. Musisz si te zaj nawykami mylenia, ktre te rzeczy przywoay. Jeeli zaczniesz rozumie, e twoje sny s wspaniaym odbiciem twoich prawdziwych uczu i twoich kreatywnych myli, wtedy zaczniesz celowo zmienia swoje uczucia, by pozytywnie wpyn na swoje sny. Kiedy pojawi si pozytywne sny, bdziesz wiedzia, e podasz drog, ktra wiedzie ku bardziej pozytywnym manifestacjom zjawisk na jawie. Jeeli obudzisz si po przykrym nie, nie bj si. Zamiast tego odczuwaj uznanie dla swojej wiadomoci. Dae bowiem swoj uwag zjawiskom, ktrych nie chcesz. Na podobnej zasadzie doceniasz swoje punkty wraliwe na temperatur, ktre s rozmieszczone w twojej skrze. Informuj ci one bowiem o tym, e zbliye si do czego bardzo gorcego. Doce to, e twoje emocje spowodoway uwiadomienie, e zbliye si do czego, czego nie chcesz. Nie stwarzasz niczego podczas snu. Twj sen jest przejawem tego, o czym mylae na jawie. Teraz, kiedy obudzie si i mylisz o swoim nie, rozmawiasz o nim, te myli wpywaj na twoj przysz kreacj (tworzenie). Jest to pomocne, jeeli zapisujesz swoje sny. Nie naley koniecznie zapisywa wszystkich szczegw. Zapisz oglne informacje o tym, gdzie toczya si akcja snu, informacje o najwaniejszych postaciach ze snu, o tym, co robie we nie. Najwaniejsze s uczucia, ktrych we nie doznawae. Moesz stwierdzi, e podczas snu pojawiao si wiele emocji. Jednak nie rni si one zbytnio od siebie. W tym samym nie nie czujesz si jednoczenie zagniewany i w doskonaym samopoczuciu (ekstazie), poniewa wibracyjna czstotliwo tych dwch emocji rni si zbytnio od siebie, by mogy one wystpi w tym samym nie. Tak wic, kiedy odczujesz emocjonalna jako snu, moesz zmieni ten emocjonalny klimat. Pomoe ci w tym Proces nr 22: Poruszanie si w gr Emocjonalnej Skali.

Abraham, powiedz nam wicej na temat Pracy Ze Snami


Sny mog dostarczy ci wspaniaego wgldu w twj aktualny stan wibracji. Przypominanie snu stanowi fizyczny przekad Energii Nie Fizycznych. Z tymi energiami stykasz si w trakcie snu. 97

Kiedy pisz, ponownie wracasz do Energii Nie-Fizycznych. W trakcie snu konwersujesz (jednak nie s to fizyczne rozmowy, lecz odbywaj si one przy pomocy wibracji). Po przebudzeniu przekadasz senne myli na ich fizyczne odpowiedniki wstanie jawy. Niekiedy przez jaki czas pragniesz okrelonej rzeczy, ale nie potrafisz znale drg realizacji swego pragnienia. Wtedy moe ci si pojawi sen, w ktrym twoje marzenie zostaje spenione. Nastpnie, gdy w przyjemny sposb przypominasz sobie sen, osabisz wibracje oporu, a wtedy twoje pragnienie moe si speni. Wiele lat temu Esther oraz Jerry byli zaangaowani we wsplny biznes. Jednak w tamtym czasie nie byli jeszcze w sobie zakochani. Doceniali siebie wzajemnie, lecz nie bya to mio, poniewa adne z nich nie pozwolio sobie na to uczucie. W tamtej sytuacji adne z nich nie potrafio jeszcze wej w relacj. Pewnej nocy Esther miaa sen. W tym nie Jerry (a widziaa do dokadnie) uklk obok jej ka i pocaowa j w policzek. Scena bya podobna do tych, ktre Esther znaa z dziecicych bani. Kiedy Jerry dotkn wargami jej policzka, do ciaa Esther zaczo wpywa niezwyke uczucie. Byo to uczucie oywienia i radoci, uczucie, e wszystko jest w porzdku. Byo to uczucie, ktre trudno jest opisa. Takiego uczucia Esther nie doznawaa ani w nie, ani te w innym stanie. Kiedy Esther obudzia si, nie moga przesta myle o tym nie. Nie moga te myle ju o Jerrym tak jak poprzednio. Ten sen pozostawi w niej uczucie, ktrego poprzednio nie znaa. To uczucie byo tak wspaniae, e Esther pragna je ni ponownie. Skoro nie moga ponownie spotka takiego uczucia w swoim nie, prbowaa je sobie przypomnie. Chciaa zatrzyma uczucie, ktre pojawio si w jej nie. Wibracja tego wanie uczucia sprawia, e zbliyli si do siebie. Esther miaa rne myli: Chc mie szczliwe ycie. Chc mie partnera, ktry bdzie mnie docenia. Chc mie radosne dowiadczenia yciowe. Kiedy te myli pojawiay si w Esther, jej Wewntrzna Istota syszaa jej pragnienia. W zwizku z tym jej Wewntrzna Istota przesaa jej we nie obrazy i wraenia, co namacalnego, czego Esther nie moga zapomnie. Byy to wraenia dostatecznie silne, by Esther poczua pragnienie. Kiedy pozwolia, by przypyna Energia, okazao si, e nastpi wspaniay czas.

SNY JAKO ZAPOWIEDZI TWOJEJ PRZYSZOCI


Jeeli posiadasz te rzeczy, ktrych pragniesz, lecz nie s spenione twoje podstawowe pragnienia... na przykad: Chcesz si czu dobrze, ale nigdy si dobrze nie czue, chcesz dowiadczy prosperowania, ale nigdy tego nie dowiadczye, chcesz spotka osob, ktra bdzie ci kocha, ale nigdy nie spotkae... porozmawiaj w takiej sytuacji ze swoj Wewntrzn Istot. Porozmawiaj z ni o tym, czego chcesz i dlaczego tego chcesz. Nastpnie pozwl, by twoja Wewntrzna Istota stworzya w twoim nie sytuacj, w ktr bdzie moga wpyn twoja Energia. W ten sposb podniesie si poziom twoich wibracji. Nastpnie Prawo Przycigania spowoduje pojawienie si tej sytuacji w twoim yciu. Twoje sny s przejawem wibracji twego centrum przycigania. Na podstawie snw moesz stwierdzi, co naprawd robisz ze swoimi wibracjami Twoje sny s rodzajem przepowiedni dotyczcych tego, co ma nadej. Na podstawie treci snu moesz okreli pozycj twego centrum przycigania, Jeeli nie chcesz koncentrowa si na nie, ktry wanie ci si przyni, moesz go zmieni.

98

Otaczajce ci warunki mog sprawi, e skierujesz swoj Energi ku finansowej katastrofie, ku wyobraeniu ciaa, ktre le funkcjonuje, itp. Wwczas Wewntrzna Istota, ktra wie, e projektujesz na przyszo chorob, moe da ci sen, ktry pokae ci, dokd zmierzasz. Po obudzeniu si powiesz do siebie: Och, wcale tego nie chc! Nastpnie zapytasz: A czego tak naprawd chc? I dlaczego tego chc? Nastpnie skierujesz swoj energi w kierunku pozytywnych celw. Energia ulegnie przemianie i w ten sposb zmianie ulegn twoje przysze dowiadczenia.

PROCES NR 8

KSIGA POZYTYWNYCH ASPEKTW


Kiedy uywa tego procesu: Kiedy przepywaj przez ciebie pozytywne uczucia w odpowiedzi na pozytywne myli, na ktrych si skupiasz. Kiedy chcesz duej podtrzymywa te fale pozytywnych uczu. Kiedy zdajesz sobie spraw, e przedmiot, na ktrym utrzymujesz swoj uwag, nie powoduje w tobie pozytywnych uczu. -Kiedy chcesz podnie w tym zakresie swoje wibracje. Kiedy w wikszoci zakresw swojej aktywnoci czujesz si dobrze. Jednak istnieje kilka przeszkd, ktre chcesz przekroczy. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ta Ksiga Pozytywnych Aspektw bdzie miaa dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (1)Rado / Wiedza / Moc / Wolno / Mio / Uznanie / (10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Aby rozpocz ten proces Ksigi Pozytywnych Aspektw, kup sobie notes, ktry ci si podoba. Sprawd, czy czujesz si dobrze, kiedy trzymasz go w swoich rkach. Wybierz kolor notesu. Zwr uwag na linie, na jako papieru i na inne szczegy. Wykonanie tego procesu spowoduje popraw twojej koncentracji. Nastpi take wzrost jasnoci spostrzegania oraz przypyw sil yciowych Teraz na okadce swego notesu napisz: Moja Ksiga Pozytywnych Aspektw. Pierwszego dnia bdzie dobrze, jeeli przeznaczysz na ten proces co najmniej 20 minut. W cigu nastpnych dni moesz kontynuowa ten proces, przeznaczajc na to mniejsz ilo czasu. Jednak korzyci, ktre bd zwizane z wykonywaniem tego procesu, mog okaza si na tyle due, jak te zwizane z nim uczucia na tyle dobre, e bdziesz chcia przeznaczy na ten proces wicej czasu. W swoim notatniku na pierwszej stronie umie imi jakiej osoby lub te opis sytuacji, ktra przywouje twoje pozytywne uczucia. Moe to by imi twego ulubionego kota, imi twego najlepszego przyjaciela czy te osoby, ktr kochasz. Moe te by to nazwa twego ulubionego miasta lub te restauracji. Kiedy skupisz uwag na imieniu lub tytule ktry napisae, postaw sobie nastpujce pytania: Co w tobie lubi Dlaczego kocham ci tak bardzo? jakie s twoje zalety? Nastpnie delikatnie i swobodnie zacznij zapisywa myli, ktre pojawiaj si w tobie w odpowiedzi na te pytania. Nie prbuj niczego robi na si. Pozwl, by myli swobodnie spyway 99

na papier. Pisz tak dugo, jak dugo pojawiaj si myli. Nastpnie przeczytaj to, co napisae. Ciesz si wasnymi sowami. Teraz odwr stron i zapisz imi jakiej nastpnej osoby lub te opis sytuacji, ktra przywouje twoje pozytywne uczucia. Nastpnie powtrz ten proces, a minie przeznaczony na to wiczenie czas 20 minut. Stwierdzisz, e ju podczas pierwszej sesji wzbudz si w tobie potne wibracje, sygnalizujce Uznanie i Dobro. Napyn pomysy kolejnych imion oraz tytuw do twojej Ksigi Pozytywnych Aspektw. Kiedy te nowe pomysy i tytuy pojawi si, daj sobie czas, by zapisa je na kolejnych stronach Ksigi. Jeeli masz czas, postaw nastpujce pytania: Co lubi w tobie? Dlaczego tak bardzo ci kocham? Jakie s twoje zalety? Nastpnie moesz na te pytania odpowiedzie. Jeeli nie masz czasu, zaczekaj z tym do jutra, kiedy ponownie wykonasz proces. Im bardziej pozytywnych aspektw poszukujesz, tym wicej ich znajdujesz. Tym bardziej te wzrasta twoja motywacja do dalszego poszukiwania. Podczas tego procesu aktywizujesz w sobie wysokie wibracje Dobrostanu (s one zgodne z tym, kim naprawd jeste). Bdziesz czu si cudownie. Ponadto praktykowane przez ciebie wibracje stan si twoim nawykiem i bd stanowi twj dominujcy wzorzec. Wszystkie aspekty twoich dowiadcze zaczn odzwierciedla te wysokie wibracje. Kiedy twj notatnik zostanie zapeniony, z pewnoci kupisz sobie kolejny. Dowiadczenie wypisywania pozytywnych aspektw i wartoci posiada w sobie du moc. Wypisujc rzeczy, z ktrymi czujesz si dobrze, czysz si z wasnym rdem Energii. Z tego procesu wypywa wiele korzyci. Poczujesz si doskonale w jego trakcie. Poprawie bdzie ulega pooenie twego centrum przycigania. Twoje zwizki z kadym zapisanym w Ksidze obszarem stan si bogatsze i bardziej satysfakcjonujce. Prawo Przycigania sprowadzi wicej wspaniaych ludzi, miejsc, dowiadcze i rzeczy, ktrymi bdziesz si radowa.

Abraham, powiedz, nam wicej o Ksidze Pozytywnych Aspektw


Wyobra sobie wspaniale miasto. To miasto nie musi by due, ale doskonale zaplanowane. Ruch w tym miecie odbywa si pynnie. Istniej w nim wspaniale miejsca suce rozrywce. ycie i praca w tym miecie s cudownym dowiadczeniem. Kiedy mylisz o tym miecie na podstawie stworzonego przez nas opisu, moesz pomyle: Mgbym tam mieszka szczliwie. Ale jest jedna maa rzecz, o ktrej zapomnielimy powiedzie: Na Szstej Ulicy znajduj si gbokie wyboje. Skupiasz si na pozytywnych aspektach tego miasta. Jeeli mieszkaby w tym miecie, czuby si tam szczliwy. Wikszo ludzi nie zostaa jednak wprowadzona w ycie przez osob, ktra by im wskazaa jego pozytywne aspekty. Odwrotnie, wikszo zostaa wprowadzona przez osob, ktra powiedziaa do nich: Uwaaj na wyboje na Szstej Ulicy! W ten sposb wytworzya si w tych ludziach negatywna orientacja. Zostali oni pochonici przez negatywne aspekty (wyboje!). Powiedzmy, e kto otrzyma diagnoz choroby nieuleczalnej. Lekarz da tej osobie wyrok mierci. Zdecydowana wikszo ciaa tej osoby 99% - funkcjonuje dobrze, podobnie jak nasze magiczne miasto. Wszystkie gwne magistrale ruchu dziaaj bardzo dobrze. Ta osoba zwrcia uwag na wyboje, poniewa wczeniej uczyni to lekarz. Taka orientacja moe by zagraajca dla jej zdrowia.

100

PRZESTA KONCENTROWA SI NA WYBOJACH


Kiedy koncentruj si na tym, czego chc, czuj si dobrze. Kiedy koncentruj si na braku tego, czego chc, czuj si le".
Pjdmy troch dalej. Czy moesz skoncentrowa si na wicej ni jednej rzeczy w danym czasie? Nie jest to moliwe. Czy moesz jednoczenie czu si dobrze i le? Nie jest to moliwe. Jest to logiczne, e kiedy koncentrujesz si na tym, czego chcesz, nie moesz jednoczenie koncentrowa si na tym, czego nie chcesz. Kiedy koncentrujesz si na tym, czego chcesz, czujesz si dobrze. Kiedy czujesz si dobrze, znajdujesz si te w pozytywnym nastroju i przycigasz pozytywne rzeczy. Wtedy twoja praca polega na spostrzeganiu pozytywnych aspektw wszystkich rzeczy, na dostrzeganiu w zjawiskach tego, co podnosi ci na duchu. Jednoczenie twoja uwaga powinna wycofa si z obserwowania wybojw. Czasami zdarza si, e nasi przyjaciele podczas uczenia si Celowej Twrczoci czuj strach. Obawiaj si oni, e kada negatywna myl, ktra pojawia si w ich umyle, wydostaje si w kosmos i moe sprowadzi jakiego potwora. Chcemy was uspokoi, e kierujecie si zwykle rwnowag waszych myli. Dlatego trzeba intensywnie o czym myle przez duszy czas, by mogo si to przejawi w dowiadczeniu. yjemy jednak w spoeczestwie, ktre jest zorientowane gwnie na postaw krytykowania, ktre wskazuje na to, co jest ze. W tym spoeczestwie ceni si fakty. Wzrastajc w takich warunkach zaczlicie tworzy myli, ktre wi si gwnie z obawami, a nie z tym, co jest pozytywne. Chcemy was zachci do tego, abycie dawali wicej waszej uwagi temu, co przyczynia si do waszego dobrego samopoczucia. Podejmijcie decyzje, e bdziecie patrzyli na to, co chcecie widzie. Nie jest trudno podj tak decyzj, ale moe ona spowodowa znaczce zmiany w waszych dowiadczeniach.

DAJ UWAG TEMU, CO ODCZUWASZ DOBRZE


Rzeczywisto przyciga nasz uwag: To jest prawda, to jest rzeczywicie prawda. Czy powinnam to udokumentowa? Czy powinnam to okreli liczbowo? Czy powinnam powiedzie o tym innym osobom? Czy powinnam przestrzec swoje dzieci?". Czy powinnimy gono oznajmia o istnieniu rzeczy, ktrych nie chcemy, a poprzez to czyni je jeszcze bardziej realnymi? Na waszym miejscu nie pozwolilibymy na to, by rzeczywisto" bya podstawowym przedmiotem naszej uwagi. Uczynilibymy natomiast nasz podstaw odczuwanie wibracji. W zwizku z tym przekazujemy takie oto dowiadczenie: Jeeli co odczuwam w sposb pozytywny, daj temu moj pen uwag. Jeeli nie odczuwam tego pozytywnie, w ogle nie zwracam na to uwagi". Zapewne domylasz si, co ludzie ci powiedz: Powiniene konfrontowa si z rzeczywistoci". Odpowiedz wwczas: Robi to przez cay czas. Jednak obecnie podchodz do rzeczywistoci w sposb bardziej selektywny. Stwierdziem bowiem, e to, o czym mwi, o czym myl, o czym wspominam, co zawieram w moich wibracjach, staje si moj wasn rzeczywistoci. Uwaam teraz, jakiego typu rzeczywisto odtwarzam we wasnych dowiadczeniach, odkryem bowiem, e to ja mog stwarza rzeczywisto. Mog stwarza rzeczywisto! Mog stwarza rzeczywisto - i mog wybiera rzeczywisto, ktr stwarzam". Cieszymy si, e moemy to wam powiedzie. Jestecie twrcami i moecie tworzy to wszystko, czego pragniecie. Mona to jednak wyrazi lepiej:

Moecie tworzy to wszystko, ku czemu skierujecie swoj uwag.


101

ZAWSZE ZABIERASZ ZE SOB SAMEGO SIEBIE


Jerry i Esther prowadzili swoje warsztaty w hotelu w Austin, wstanie Teksas. Obsuga hotelu regularnie zapominaa, e mieli oni przyjecha. Cho kontrakt by podpisany, a Esther telefonowaa do hotelu w dniu przyjazdu, aby potwierdzi warsztat, kiedy tam przybywali, sodka dziewczyna za kontuarem wydawaa si zawsze zaskoczona. Nastpnie obsuga hotelu w popiechu przygotowywaa rzeczy niezbdne do przeprowadzenia warsztatu. Esther powiedziaa: By moe powinnimy poszuka innego hotelu?". Odpowiedzielimy na to: Gdziekolwiek udajecie si, zabieracie ze sob swoje wibracyjne nawyki oraz wzorce. Nastpnie przekazalimy Esther i Jerry'emu, by kupili notes. Na jego okadce duymi literami mieli napisa: Moja Ksiga Pozytywnych Aspektw. Na nastpnej stronie polecilimy im napisa: Pozytywne Aspekty Hotelu Southpark w Austin. Esther zacza pisa: Jest to pikny budynek, dobrze usytuowany, z atwym dojazdem. Parking jest duy i wygodny. Nasz pokj jest zawsze czysty. Pokoje maj rn wielko i dziki temu mona w nich dobrze rozmieci czonkw grupy...". Kiedy to napisaa, zacza si dziwi, dlaczego w ogle rozwaaa kwesti poszukiwania nowego hotelu. Inaczej mwic, kiedy zwrcia uwag na pozytywne aspekty hotelu, zacza go dobrze odczuwa. Nie moga te znale adnych aspektw negatywnych. W ten sposb - dziki celowym zapisom w Ksidze - przestaa kierowa swoj uwag na wyboje.

CZY JEST TO INSPIRACJA CZY TE MOTYWACJA?


Moesz patrze na to na dwa rne sposoby: Jeeli zrobi to a to zdarz si te dobre rzeczy; lub te: Jeeli nie zrobi tego lub tego, te ze rzeczy si wydarz. Pierwsze podejcie powoduje, e czujesz inspiracj do dziaania, podejmowanego z pozytywnego miejsca. Drugie podejcie motywuje ci do dziaania, podejmowanego z negatywnego miejsca. Twoja Ksiga Pozytywnych Aspektw coraz bardziej pomaga ci w docieraniu do punktu - w ktrym dziki swoim pozytywnym uczuciom - bdziesz przyciga to, czego pragniesz.

PROCES NR 9

UKADANIE SCENARIUSZA
Kiedy uywa tego procesu: Kiedy czujesz si dobrze i chcesz doda pewne szczegy do dowiadcze, ktre stwarzasz w swoim yciu. Kiedy chcesz dozna podniety pyncej z okrelenia i zapisania rzeczy, ktrych pragniesz dowiadczy. Nastpnie moesz zaobserwowa, jak Wszechwiat dostarczy ci w szczegowy sposb to, co zapisae. Kiedy chcesz dowiadczy mocy dziaania okrelonej myli, na ktrej skupie swoj uwag. 102

POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Ukadania Scenariusza bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (2) Pasja (6) Nadzieja (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Pewnego wieczoru Esther wczya telewizor i jej uwaga zostaa pochonita przez film, ktry ju si od pewnego czasu toczy. Film opowiada jak to pewien autor scenariuszy stwierdzi, e jego maszyna do pisania posiada magiczne waciwoci. Kadego dnia po zapisaniu scen oraz sw, ktre mieli wypowiada aktorzy, zauwaa, e takie same wydarzenia zachodziy w jego wasnym yciu. Jeeli sytuacja nie toczya si w sposb przez niego oczekiwany, powraca do maszyny i pisa poprawion wersj scenariusza. Ten scenariusz nastpnie przejawia si w jego yciowym dowiadczeniu. Kiedy Esther obejrzaa film, powiedzielimy do niej: W ten wanie sposb przebiegaj wydarzenia. Jeeli koncentrujesz si na rzeczach, ktrych pragniesz, i nie tworzysz sprzecznych wibracji oraz oporu, wszelkie twoje yczenia musz si speni. Poniewa, kiedy prosisz, zawsze otrzymujesz. Tak si dzieje za kadym razem, bez adnych wyjtkw" Jeeli co, czego pragniesz, nie nadchodzi, dzieje si to tylko z tego powodu, e nie pozwalasz temu pojawi si. Na przeszkodzie staj utrzymywane przez ciebie myli, ktre przecz twemu pragnieniu. Nic innego nie moe ci przeszkodzi w realizacji twoich marze.

W ten wanie sposb dziaa Proces Ukadania Scenariusza.


Zamy, e jeste pisarzem i cokolwiek napiszesz bdzie wykonane; dokadnie w ten sposb, jak to zapisae. Twoim jedynym zadaniem pozostaje dokadnie i szczegowo zapisa to, co chcesz, aby si wydarzyo. Jeeli z zadowoleniem i radoci grasz w t gr, jeeli nie traktujesz jej zbyt powanie, to nie bd w tobie pojawia si przekonania, ktre stanowi przeszkody. Inaczej mwic, zakadamy, e twoja maszyna do pisania, twj komputer czy te notatnik posiadaj magiczne waciwoci. Cokolwiek napiszesz, to zrealizuje si. W ten sposb osigasz dwie rzeczy, ktre s niezbdne w realizacji czegokolwiek: osigasz skupienie na swoim pragnieniu i uwalniasz si od oporu. Ten proces pozwoli ci lepiej okreli wasne pragnienia. Dziki temu te bdziesz mg skupi si na specyficznym zagadnieniu. Im duej koncentrujesz si na okrelonym przedmiocie i im wicej uwzgldniasz szczegw, tym szybciej porusza si Energia. Pod wpywem praktyki bdziesz mg poczu szybki ruch pragnienia i dziaanie Uniwersalnych Si, ktre wsppracuj z tob. Czsto bdziesz wiedzia, kiedy nadchodzi manifestacja twego pragnienia, wsuchujc si w swoje uczucia. Charakter tej gry powoduje, e mniej bdziesz si koncentrowa na mylach zwizanych z wtpliwociami i brakiem wiary. Bdziesz pozostawa w stanie lekkoci i zabawy. Bdziesz mg utrzymywa stan skupienia wolny od oporu. W ten sposb osigniesz doskona rwnowag i zdolnoci twrcze. Jeeli w t gr bdziesz gra czsto i bdziesz si tym cieszy, dowiadczysz zadziwiajcych rezultatw. Rzeczy, ktre zapisae, zaczn przejawia si w twoim dowiadczeniu. Bdzie to podobne do reyserowania spektaklu. Kiedy jaka osoba, z ktr wejdziesz w kontakt, wypowie do ciebie sowa, ktre ty wczeniej zapisae, bdziesz zachwycony. Rozpoznasz bowiem w ten sposb si wasnych intencji. 103

Jestecie wibracyjnymi pisarzami, ktrzy stwarzaj scenariusz wasnego ycia. Inne osoby odgrywaj takie role, ktre im nadalicie. Moecie napisa taki scenariusz, jakiego pragniecie. Wszechwiat dostarczy wam ludzi, miejsc i wydarze, jak to sami ustalilicie. Jestecie bowiem twrcami swoich wasnych dowiadcze. Musicie tylko podj odpowiedni decyzj i pozwoli na przejawienie si.

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Ukadania Scenariusza


Ukadanie Scenariusza jest jednym z procesw, ktre wam przekazujemy, abycie mogli powiedzie Wszechwiatowi, w jaki sposb chcecie y. Jeeli jeste w harmonii ze swoim pragnieniem, moesz atwo to stwierdzi, poniewa ono staje si szybko fizyczn rzeczywistoci. Jeli jednak pragniesz czego, co jeszcze nie zostao zrealizowane, wwczas Ukadanie Scenariusza stanowi dobr drog przypieszenia realizacji pragnienia. Ukadanie Scenariusza pomoe ci w przeamaniu nawyku mwienia o rzeczach w ich aktualnej postaci. Pomoe ci w okreleniu tego, jaki stan chcesz osign. Ten proces pomoe ci w wiadomym tworzeniu wibracji.

OPISZ HISTORI, KTR CHCESZ PRZEY


Naley zacz od umieszczenia w tej opowieci siebie samego. Jeste gwn postaci historii. Nastpnie wprowad do scenariusza inne wane postacie. Teraz zajmij si fabu (najlepiej jest na pocztku wykonywa to wiczenie pisemnie, przy nastpnych okazjach moesz tworzy akcj w swojej wyobrani). Pewnego dnia jedna osoba wiczya razem z nami Ukadanie Scenariusza. W pewnym momencie powiedziaa: Widz dwie osoby, ktre id wzdu play". Zapytalimy j: Czy jedn z tych osb jeste ty sama?". Istot pisania scenariusza jest to, by zacz odczuwa yciowe dowiadczenia w sposb zgodny z tym, czego chcemy. Tak wic nasze uczucia maj sta si zgodne z tym, jak chcemy odczuwa. Wszechwiat nie rozpoznaje tego, czy twoje wibracje powstaj pod wpywem rzeczywistych dowiadcze yciowych, czy te tworzysz je pod wpywem wyobrae. Wszechwiat po prostu dostarcza odpowiedzi na twoje wibracje. Jeeli powracasz do swego scenariusza dostatecznie czsto, zaczynasz go akceptowa jako fragment rzeczywistoci. Kiedy akceptujesz go w ten sam sposb, w jaki akceptujesz rzeczywisto, Wszechwiat wierzy w twj scenariusz i odpowiada na t histori.

PROCES NR 10

PROCES PAPIEROWEJ SERWETKI


Kiedy uywa tego procesu: Kiedy chcesz bardziej skutecznie skorzysta z usug twego Uniwersalnego Managera. Kiedy chcesz tworzy swoj rzeczywisto, pozwalajc na dopyw energii. Kiedy mniej aktywnie chcesz si angaowa w tworzenie wasnej rzeczywistoci. Kiedy czujesz, e masz zbyt wiele zaj. Kiedy potrzebujesz wicej czasu na robienie wikszej iloci rzeczy, ktre przynosz ci przyjemno. 104

POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (2) Pasja (11) Emocjonalny niepokj (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Wsplne ycie Esther i Jerry'ego przynosio nowe pomysy i projekty. Esther zacza nosi ze sob notes, ktry zawiera list rzeczy, ktre chciaa wykona. Lista wyduya si do kilku stron, a Esther nadaa jej komiczny tytu: Rzeczy, ktre mam wykona w dniu dzisiejszym". Jednak tak naprawd 10 osb nie byoby w stanie tego zrobi w cigu jednego dnia. Kady nowy punkt na licie powodowa, e Esther czua si bardziej obciona, a mniej swobodna. Esther przejawiaa w swej naturze silne poczucie odpowiedzialnoci. Byo ono tak wielkie, e pod jego ciarem gino jej poczucie wolnoci. Siedzc w restauracji i czekajc na posiek Esther przegldaa strony notatnika, na ktrych widniaa lista. Od czasu do czasu skrelaa co, co ju zostao zrobione. Natomiast, kiedy zauwaaa kolejne niewykonane punkty, mylaa natychmiast o nowych rzeczach, ktre chce doda do tej listy. Na twarzy Esther pojawi si wyraz bezsilnoci. Wtedy zwrcia si do nas z pytaniem: Abraham, co powinnam uczyni'". We t du papierow serwetk, ktra ley na stole powiedzielimy a my poprowadzimy ci. Przedziel serwetk rodkow lini i po lewej stronie umie nagwek: Rzeczy, ktre zrobi dzisiaj. Po prawej stronie umie nagwek: Rzeczy, ktre chc, by wykona Wszechwiat. Teraz spjrz na twoj dug list Rzeczy, ktre chcesz dzisiaj wykona. Wybierz z niej tylko takie rzeczy, ktre chcesz koniecznie wykona dzisiaj. Te wanie rzeczy umie po lewej stronie papierowej serwetki, pod nagwkiem: Rzeczy, ktre zrobi dzisiaj. A teraz przejd do innych zada, ktre znajduj si po prawej stronie serwetki, do zada, ktre nale do Wszechwiata. Esther spojrzaa na swoj dug list i wybraa z niej pewn ilo rzeczy, ktre rzeczywicie potrzebuje zrobi tego dnia. Zapisaa je po jednej stronie serwetki. Nastpnie pozostae rzeczy przeniosa na cz, na ktrej dziaa Wszechwiat. Przenosia kolejne zadania na praw stron serwetki i wraz z kadym przeniesionym zadaniem odczuwaa coraz wiksz ulg. Wyjanilimy Esther, e w celu osignicia dowolnego celu powinna uczyni tylko dwie rzeczy: musi okreli swoje pragnienie, a nastpnie musi usun przeszkody stojce na drodze jego realizacji. Inaczej mwic, pro, a nastpnie znajd sposb na sprowadzenie wibracji, ktre dadz przyzwolenie. Zawsze otrzymujesz, kiedy prosisz. Kiedy Esther przegldaa dug list odpowiedzialnych zada, wzmacniaa te punkty, ktre dotyczyy proszenia. Jednak jej pomieszanie wewntrzne oraz uczucia emocjonalnego niepokoju stanowiy wskaniki tego, e nie osigna stanu przyzwolenia na to, o co prosia. Podczas procesu przenoszenia niektrych punktw na t cz serwetki, ktra naleaa do Wszechwiata, jej opr zacz si zmniejsza, natomiast wibracje zaczy podnosi si. Esther nie rozpoznawaa jeszcze faktu, e i ustpio przesunicie jej centrum przycigania. Natychmiast zacza te pozwala na realizacj swoich pragnie. W cigu nastpnych kilku dni Esther przeya prawdziwe zdumienie. Nie tylko bowiem bya w stanie swobodnie wykona rzeczy, ktre znalazy si na jej krtkiej licie, lecz zostay te wykonane zadania, ktre naleay do Wszechwiata. Te ostatnie zadania zostay wykonane bez udziau czasu i energii Esther. Osoby, do ktrych osobicie nie bya w stanie zadzwoni, same do niej zatelefonoway. Pracownicy w jej zespole poczuli inspiracj do wykonania okrelonych zada, ktre znajdoway si na licie Esther. Nastpnie powiadomili j, e te zadania zostay wykonane. 105

Przy czym Esther ani nie prosia wczeniej o wykonanie tych zada, ani te nie kierowaa na nie swojej uwagi. Wydawao si, e czas wyduy si i pozwoli na wykonanie wikszej iloci rzeczy. Proces Papierowej Serwetki pozwoli Esther bardziej precyzyjnie okreli jej pragnienia, a jednoczenie uwolni opr przed ich realizacj. Kiedy prosisz, zawsze jest ci dane - natomiast ty musisz pozwoli, by to zaszo.

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Papierowej Serwetki


Bardzo czsto, kiedy Esther i Jerry jedz wsplnie lunch, Esther wyjmuje ze swojej torebki duy kawaek papieru, a nastpnie rysuj na nim lini rodkow, dzielc na dwie czci. Po lewej stronie pisz: Rzeczy do zrobienia w dniu dzisiejszym: Jerry i Esther. Po prawej stronie serwetki pisz: Rzeczy do zrobienia: Wszechwiat. Na swojej stronie wypisuj rzeczy, ktre maj zamiar wykona dzisiaj. Na drugiej stronie zaznaczaj rzeczy, ktrych wykonanie pozostawiaj Wszechwiatowi. Esther zawsze bya autorem tej dugiej listy. Czsto przez dziesi dni pracowaa nad list Rzeczy do wykonania w dniu dzisiejszym. Bardzo czsto ta lista suya za pretekst do dowiadczania emocjonalnego niepokoju. Inaczej mwic, lista obejmowaa tak duo punktw, e byo to niemoliwe do wykonania. W zwizku z czym Esther upadaa na duchu. Teraz jednak odkrya, e na swojej licie moe umieszcza tylko te rzeczy, ktre naprawd chce zrobi. W zwizku z tym nie pojawia si praktycznie aden opr. Wszystkie pozostae zadania do wykonania, niezalenie od tego, czy miay by one wykonane dzi, za rok czy te za dziesi lat, Esther umieszczaa po prawej stronie listy. Pozwalaa w ten sposb, by to Wszechwiat wykona te zadania. Kiedy pewnego razu wychodzili z restauracji, Jerry zapyta: Czy chcesz zabra ze sob t papierow serwetk?". Esther odpowiedziaa: Nie. To jest najlepsze. Brak kontynuacji". Pozostawia list na stole. Pozwolia, by zaj si tym Wszechwiat. Jak wida, nie ma kontynuacji Esther nie musi tego dwiga ani tym si martwi. Wanie w ten sposb moemy postpowa, kiedy uwiadamiamy sobie, e pynie do nas cigle stay strumie Dobrobytu. W chwili, gdy mwisz: Chc", Chciaabym", Lubi", Podoba si", niebo otwiera si przed tob. Nie-Fizyczne Energie natychmiast dokonuj manifestacji twego pragnienia. Natychmiast! Zanim zaczniesz mwi, Energia zaczyna pyn. Pojawiaj si odpowiednie okolicznoci oraz zdarzenia w takiej harmonii, ktrej nie sposb opisa. Te Energie docieraj w odpowiednie miejsce, by da ci dokadnie to, czego potrzebujesz. Jeeli nie bdziesz stosowa oporu, te rzeczy przejawia, si rzeczywicie w szybkim tempie.

CZY MASZ JASNO TEGO, CZEGO CHCESZ?

106

Nie musisz cigle powtarza Wszechwiatowi tego samego. Wystarczy, e powiesz to jeden raz. Jednak zaleta mwienia o tym, czego chcesz, polega na tym, e bardziej jasno to okrelasz. Zazwyczaj nie potrafisz jasno wyrazi tego, czego pragniesz, w pierwszym zdaniu. Im wicej o tym mwisz, tym bardziej si do tego dostrajasz. Kiedy mwisz: Chc tego", Wszechwiat zaczyna to realizowa. Kiedy stwierdzasz: Chc, aby to wanie tak wygldao", Wszechwiat odpowiednio to modyfikuje. Kiedy mwisz: Chc dosta may kawaek tego", Wszechwiat... czy wic ju widzisz, co otrzymujemy? Kiedy masz jasno, czego chcesz; kiedy skupiasz na tym uwag i wiesz, czego chcesz - wtedy upragnione rzeczy s w drodze do ciebie. Praca zostaa wykonana. Jednak rzeczywista realizacja pragnienia moe nastpi pniej, poniewa w przewaajcej iloci przypadkw wystpuje opr. Powoduje on, e pragnienia nie mog by zrealizowane natychmiast.

PROCES NR 11

PLANOWANIE SEGMENTOWE
Kiedy uywa tego procesu: -Kiedy chcesz wywrze szczeglny wpyw w okrelonym czasie twego dnia. -Kiedy dostrzegasz, e jakie sprawy nie tocz si cakiem pomylnie i chcesz, by potoczyy si one zgodnie z twoim yczeniem. -Kiedy szczegln wag dla ciebie ma czas oraz pienidze. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (4) Pozytywne oczekiwania / Przekonania (11) Emocjonalny niepokj (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) atwiej jest zacz od tego, by przywoa now myl, ktra nie ma jeszcze duej mocy, a nastpnie skoncentrowa si na niej i pozwoli si jej rozwija. Trudniej jest natomiast prbowa zmieni rozwinit ju myl o duej mocy. Inaczej mwic, atwiej jest stworzy lepsze, przysze dowiadczenie, ni zmieni obecnie istniejce wydarzenie. Jeeli zwracasz uwag na swoje aktualne dowiadczenie, to projektujesz jego ksztat na przysze wydarzenia. Kiedy jednak skupisz uwag na odmiennym przyszym wydarzeniu, aktywujesz odmienne dowiadczenie. Kiedy to odmienne dowiadczenie projektujesz na swoj przyszo, wyzwalasz si od biecego dowiadczenia. Na tym wanie polega sia procesu Planowania Segmentowego. W tym procesie okrelasz wibracyjne charakterystyki tego segmentu czasowego, ku ktremu zmierzasz. Jest to sposb na przygotowanie twojej wibracyjnej drogi, co zapewni ci bardziej wygodn podr. Jeeli jeste w zym nastroju - a to oznacza, e istnieje opr wyraajcy si w czstotliwociach wibracji nie masz dostpu do odmiennych myli. W takiej sytuacji projektujesz te same oczekiwania i takie same wibracje na segment, w kierunku ktrego poruszasz si. Z tego 107

powodu zalecamy wykonywanie procesu Planowaniu Segmentowego w chwili, kiedy czujesz si dobrze. Jeeli w tym momencie czujesz si le, sprbuj zastosowa inne procesy, aby poprawi swj nastrj oraz pozycj centrum przycigania. Kiedy poczujesz si lepiej, moesz powrci do procesu Planowania Segmentowego, ktry posiada du moc. Ten proces pozwoli ci w sposb bardziej wiadomy i celowy skupia myli. Pomoe ci w okreleniu, gdzie aktualnie znajduj si twoje myli. Bdziesz mg bardziej wiadomie tworzy i wybiera swoje myli. W tym czasie bdziesz mg w naturalny sposb zatrzyma si, wprowadzi nowy segment i skierowa ku niemu swoje intencje oraz oczekiwania. Wprowadzasz nowy segment za kadym razem, kiedy zmieniaj si twoje intencje: jeli zmywasz naczynia i zadzwoni telefon, wkraczasz w nowy segment. Kiedy wsiadasz do samochodu, wchodzisz w nowy segment. Kiedy jaka osoba wchodzi do pokoju, w ktrym lv jeste, wkraczasz w nowy segment. Jeeli powicisz czas na to, by swoj myl okreli swoje oczekiwania, zanim wejdziesz do nowego segmentu, bdziesz w stanie nada mu okrelone charakterystyki. Na przykad, gotujesz obiad i cieszysz si z tego, co robisz. Dziaasz we wasnym rytmie, zgodnie z ustalonym planem i spodziewasz si, e zrobisz to we waciwym czasie. W tym momencie dzwoni telefon (wkraczasz do nowego segmentu). Podejmujesz decyzj, by nie odbiera telefonu. Rozmowa zostanie nagrana przez automatyczn sekretark. Postanawiasz, e pniej odpowiesz na ten telefon. Rytm przygotowywania posiku nie zosta zakcony, twj segment uleg niewielkiej zmianie, lecz utrzymaa rwnowag i wszystko jest w porzdku. Wemy pod uwag odmienne zachowanie. Telefon dzwoni (wkraczasz w nowy segment). Pamitasz o tym, e oczekujesz na wan rozmow i nie chcesz jej straci. Twoj intencj jest, by rozmowa bya krtka i treciwa. Chcesz zebra informacje szybko, a przy tym grzecznie. Uruchamiasz w ten sposb pozytywny przepyw i waciwe oczekiwania. Przygotowujesz rozmow, zanim jeszcze signa po telefon. Jest to zgodne z twoimi pozytywnymi intencjami. W rzeczywistoci cigle przygotowujesz swoje przysze dowiadczenia, nie wiedzc nawet o tym, e to robisz. Cigle projektujesz swoje oczekiwania na przysze dowiadczenia. Planowanie Segmentowe pozwala ci wiadomie zastanowi si nad tym, co projektujesz. Daje ci to kontrol nad przyszymi segmentami. Moesz przygotowa przysze dowiadczenia, ktre maj nastpi wkrtce, jak te te bardziej odlege. Skoro masz okazj spostrzec, e celowo tworzona myl pozytywnie wpywa na twoje dowiadczenia, bdziesz si tym procesem wielokrotnie posugiwa. Podobnie jak ze wszystkimi opisanymi procesami - im czciej bdziesz go uywa, tym wikszej bdziesz nabiera wprawy w jego przeprowadzaniu. Bdziesz te czerpa z niego duo radoci i osiga lepsze rezultaty. Jeeli nowy segment zawiera jakie zjawisko, ktre nigdy dotd nie przynosio ci radoci, nie powiniene stosowa procesu Planowania Segmentowego. Oczywicie, stosowanie tego procesu jest lepsze ni zupeny brak celowej intencji. Jeeli jednak moesz, zalecamy ci w takich przypadkach zastosowanie procesw od numeru 13. do 22. Takie przypadki mog by nastpujce: Jedziesz z wizyt do teciowej, o ktrej wiesz, e ci nie lubi, lub te jedziesz do biura, gdzie pracujesz z osob, ktra ci dokucza... Kiedy zauwaysz, e w twoim umyle toczy si walka o stworzenie pozytywnego scenariusza, zatrzymaj si i nie kontynuuj tego procesu. Zacznij myle o czym innym, przyjemnym. Po jakim czasie zastosuj odmienny proces. 108

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Planowania Segmentowego


yjecie we wspaniaym okresie, w wysoko zaawansowanym technologicznie spoeczestwie. Wasza myl jest inspirowana z wielu stron. Przynosi to korzyci, poniewa macie okazje do rozwoju. Jednak stymulacja waszych myli zawiera w sobie take pewne niekorzystne aspekty. Te niekorzystne aspekty przejawiaj si w postaci wewntrznego zamieszania. Zdolno do koncentracji na wskim zagadnieniu przynosi dua wewntrzn jasno. Natomiast prba skupienia si w jednym momencie na wielu rzeczach przyczynia si do stworzenia zamieszania. Jestecie wraliwymi Istotami. Wasz proces mylowy jest bardzo szybki. Kiedy rozwaacie okrelony temat, moecie uywa waszych zdolnoci. Dziki dziaaniu Prawa Przycigania wprowadzacie w przestrze tego zagadnienia coraz wicej jasnoci i zrozumienia. Jednak, poniewa podlegacie tak intensywnej, zewntrznej stymulacji, tylko nieliczni potrafi pozosta skoncentrowani na okrelonym zagadnieniu przez wystarczajco dugi okres. Wikszo z was pozostaje tak rozproszona przez du ilo myli, e nie moecie rozwin adnej myli dostatecznie gboko.

TUTAJ ZNAJDUJE SI KLUCZ DO CELOWEGO TWORZENIA


Celem procesu Planowania Segmentowego jest jasne okrelenie twego pragnienia. Po okreleniu tego, moesz uruchomi proces przycigania tego, czego pragniesz. Podajemy ci klucz, ktry posuy ci do uruchomienia procesu Celowego Tworzenia. Wyobra sobie, e jeste magnesem, ktry przyciga do siebie w kadym momencie okrelone zjawiska pod wpywem wasnych uczu. Kiedy czujesz wewntrzn jasno i masz poczucie kontroli, przycigniesz do siebie jasno. Kiedy czujesz si szczliwy, przycigniesz do siebie szczliwe okolicznoci. Kiedy czujesz si zdrowy, przycigniesz do siebie zdrowe okolicznoci. Kiedy czujesz, e zasugujesz na obfito, przycigniesz do siebie warunki prosperowania. Kiedy czujesz si kochany, przycigniesz do siebie warunki mioci. Twoje uczucia stanowi twoje centrum przycigania. Zastosowanie Procesu Planowania Segmentowego polega na tym, aby w cigu kadego dnia znalaz chwil na zastanowienie si i powiedzenie: Wanie tego oczekuj od nadchodzcego dowiadczenia. Chc tego i oczekuj tego". Skoro wypowiesz te potne sowa, staniesz si osob, ktr nazywamy Selektywnym Siewc. Moesz przycign w obszar wasnych dowiadcze to, czego potrzebujesz. Warto jest stosowa podejcie segmentowe, poniewa czsto chcemy rozway wiele zagadnie, zaj si wieloma rzeczami. Chcemy to zrobi w tym samym czasie, a wtedy stajemy si wewntrznie pomieszani i emocjonalnie niestabilni. Warto decyzji, by posuwa si stopniowo poprzez poszczeglne segmenty, polega na tym, e nie prbujemy wszystkiego pochon w jednym momencie. Pytasz siebie po prostu: Czego chc w tej wanie chwili?". leeli pragniesz w jednym momencie wielu rzeczy, zwikszasz wewntrzne zamieszanie, leeli natomiast skupiasz si tylko na szczegach tego, czego pragniesz, wnosisz jasno i moc do procesu stwarzania. 109

Istot Planowania Segmentowego jest zatrzymanie si na chwil, kiedy przechodzisz do nowego fragmentu, nastpnie okrelenie lego, czego najbardziej pragniesz. Nastpnie dajesz uwag temu przedmiotowi, ktrego najbardziej pragniesz. Kierujesz tam swoj moc. Niektrzy z was skupiaj si podczas okrelonych segmentw dnia. Jednak niewielu potrafi zachowa postaw skupienia podczas caego dnia. Naley wic okreli wszystkie segmenty dnia, a nastpnie zastanowi si, co jest najwaniejsze dla nas w obszarze poszczeglnych segmentw. Dziki temu staniemy si rozwanymi twrcami, bdziemy przyciga korzystne zjawiska w obszarze kadego segmentu w cigu caego dnia. Stwierdzicie, e postpujc w opisany sposb stalicie si bardziej produktywni. Staniecie si te bardziej szczliwi. Kiedy bowiem celowo stwarzacie intencje, a potem pozwalacie otrzymywa upragnione rzeczy, powstaje w was dua satysfakcja. Jestecie Istotami, ktre pragn rozwoju. Kiedy posuwacie si do przodu, odczuwacie szczcie. Kiedy natomiast pojawia si w was uczucie stagnacji, szczcie zanika.

PRZYKAD DNIA PODZIELONEGO NA SEGMENTY


Chcemy wam pokaza przykadowy dzie, ktry zosta podzielony na segmenty. Moecie zauway, jak w celowy sposb przechodzicie do poszczeglnych segmentw. Powiedzmy, e zdecydowae si zastosowa ten proces przed udaniem si na nocny spoczynek. Stwierdzie, e pooenie si do ka bdzie nowym segmentem w twoim yciowym dowiadczeniu. Kiedy ju leysz gow na poduszce, gotowy do zanicia, wyra intencj dobrego wypoczynku podczas nocy. Wyra te intencj, by wypoczo twoje ciao fizyczne i wyobra sobie, e nastpnego dnia budzisz si cakiem wiey. Kiedy nastpnego ranka otworzysz oczy, rozpoznaj, e wszede w nowy segment yciowych dowiadcze. Przez jaki czas pozosta lec. Wyra nastpujc wol: Lec w ku chc mie jasny obraz mego dnia. Chc w tym dniu przey duo radoci i fascynacji". Pozostajc jeszcze w ku zaczniesz odczuwa odwieenie oraz bogactwo nadchodzcego dnia. Kiedy wstajesz z ka, przechodzisz do nowego segmentu yciowego dowiadczenia. Jest to segment, w trakcie ktrego przygotowujesz siebie samego do nadchodzcego dnia. Czycisz zby, kpiesz si i zajmujesz higien osobist. Robisz to efektywnie, podnosisz swj nastrj i przygotowujesz si do dalszych czci dnia. Podczas przygotowywania niadania zwracaj uwag, by robi to skutecznie. Wybieraj najbardziej odywcze pokarmy, ktre mog ci posuy w tym wanie momencie. Niech twoj myl bdzie to, e ten pokarm doda ci si i wzmocni. Zauwaysz wwczas, e podczas jedzenia bdziesz czu si odmadzany, wzmacniany i odwieany. Jedzenie bdzie przynosio ci wiksz rado, wanie dziki wyraeniu intencji. Kiedy zadzwoni telefon, wane jest, by rozpozna, e wkraczasz do nowego segmentu. Kiedy podniesiesz suchawk, rozpoznaj, kto dzwoni i jasno okrel swoj wol, zanim zaczniesz rozmawia. Nastpnie, gdy wsiadasz do samochodu, by uda si do pracy lub w jakie inne miejsce, rwnie wyra intencj. Niech to bdzie to, by podrowa w sposb bezpieczny z jednego do drugiego miejsca, aby czu wewntrzn moc i zadowolenie. Twoja intencja obejmuje te uwag skierowan na innych kierowcw, by jecha wybran tras pynnie i bezpiecznie.

110

Kiedy wysiadasz ze swego samochodu, wkraczasz w nowy segment. Zrb ma przerw i wyobra sobie, jak idziesz z miejsca, w ktrym jeste obecnie, do miejsca, ktre jest twoim celem. Widzisz siebie jako osob zadowolon, kiedy poruszasz si swobodnie, z elegancj, dobrze odczuwasz swoje ciao i masz jasno myli. Wyobra sobie nastpnie, e witasz si z sekretark i innymi pracownikami. Widzisz, e podnosisz inne osoby na duchu, umiechasz si. Rozpoznajesz, e osoby, ktre spotykasz, nie okreliy jasno swoich intencji. Skoro jednak ty okrelie wasne, masz kontrol nad swymi yciowymi dowiadczeniami. Nie bdziesz wic ulega nastrojom innych ludzi, ich intencjom czy wpywom. Oczywicie, segmenty twego dnia nie musz by takie, jak to zostao opisane. Nie bd te one takie same w poszczeglne dni. Na pocztku nie bdzie ci atwo okreli poszczeglne segmenty. Dlatego bardziej skuteczne moe okaza si posuenie notesem. Wwczas bdziesz mg zatrzyma si i zapisa poszczeglne segmenty. Nastpnie naley okreli intencje, ktre chcemy w poszczeglnych segmentach zrealizowa. Dziki temu osigniesz du jasno oraz du moc w dziaaniu. Skupisz energi. Podczas takiego dnia bdziesz odczuwa moc, wypywajc z tworzenia intencji. Bdziesz czu si doskonale. Dowiadczysz tego, e moesz by wszystkim, robi wszystko i mie wszystko. Bdziesz sprawowa twrcz kontrol nad swymi yciowymi dowiadczeniami.

PROCES NR 12

CZY NIE BYOBY MIE GDYBY...


Kiedy uywa tego procesu: Kiedy orientujesz si, e lgniesz do negatywnego bieguna i wywoujesz opr. Chcesz przemieni to nastawienie na bardziej pozytywne. Kiedy czujesz si dobrze, a chcesz skoncentrowa si na pewnych obszarach swego ycia i ulepszy je. Kiedy chcesz w delikatny sposb przemieni negatywne lub potencjalnie negatywne konwersacje w bardziej pozytywne rozmowy. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (4) Pozytywne oczekiwania / Przekonania (16) Zniechcenie (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Kiedy wypowiadasz sowa: Chc, by zdarzyo si to, co dotd si nie zdarzyo", uruchamiasz nie tylko wibracje wasnego pragnienia. Uruchamiasz rwnie wibracje braku. Nie si w zwizku z tym moe nie zmieni. Czsto zdarza si tak, e jeeli nawet nie wypowiadasz drugiej czci tego dania, a mwisz tylko: Chc, by si to wydarzyo" w twoim wntrzu jest pewna nie wyraona wibracja, ktra powoduje, e tkwisz w stanie braku przyzwolenia na realizacj pragnienia.

111

Kiedy jednak mwisz: Czy nie byoby to przyjemne, gdyby to pragnienie zostao zrealizowane?", tworzysz innego rodzaju oczekiwania, ktre wywouj duo mniejszy opr. Takie pytanie wywouje w tobie oczywicie bardziej pozytywn odpowied. Ta prosta, lecz mocna gra, powoduje podniesienie poziomu twoich wibracji i popraw pooenia centrum przycigania. Ta gra kieruje ci ku rzeczom, ktrych pragniesz. Proces Czy nie byoby to mie, gdyby... pomoe ci otrzyma te rzeczy, o ktre prosisz. Czy nie byoby to mie, gdybymy wspaniale spdzili czas z przyjacimi? Czy nie byoby to mie, gdyby na trasie panowa niewielki ruch i gdybymy mieli wspania podr? Czy nie byoby to mie, gdybym mia rzeczywicie udany dzie w pracy? Przedmiotem twoich pragnie moe by znalezienie wspaniaej, nowej relacji. Na przykad: Czy nie byoby to mie, gdybym znalaza takiego partnera, ktry bdzie si o mnie troszczy w podobny sposb, jak ja o niego? Czy nie byoby to mie, gdybym znalaza kogo, z kim mogabym taczy radonie o zachodzie soca? Czy nie byoby to mie, gdyby by kto, kto czekaby na taka osob jak ja? Ta gra jest tak wana i tak mocno dziaa, poniewa, mwic: Czy nie byoby to mie, gdyby?, wybierasz co, czego pragniesz. Otwierasz si na to i stajesz si gotowy. Mikniesz. Ta formua pozwala na ujcie pragnienia w ten sposb, e wiemy, i nie nastpi koniec wiata", jeeli nie zostanie ono zrealizowane. Powiedzmy, e chcesz zmniejszy swoj wag. Poniej podajemy przykad zda typu: Czy nie byoby przyjemne, gdyby?, ktre mog ci posuy: Czy nie byoby przyjemne, gdybym natrafi na co, co rzeczywicie mi moe pomc? Czy nie byoby przyjemne, gdyby przemiana materii w moim ciele staa si bardziej zgodna z moimi yczeniami? Czy nie byoby przyjemne, gdyby yczenie, ktre nosz w sobie od duszego czasu, nabrao duej siy? Czy nie byoby przyjemne, gdybym spotka kogo, czyj przykad staby si rwnie dla mnie inspiracj? Czy nie byoby przyjemne, gdybym wrci do wagi, ktrej miaem w wieku lat...? Czy nie byoby mie, gdybym wyglda tak, jak na tym zdjciu? Wtedy moe wczy si logiczne mylenie i usyszysz gos, ktry mwi: Zastanawiam si nad tym od dugiego czasu. Jeeli wiedziabym, jak to zrobi i umia to zrobi, miabym ju to za sob". W ten sposb - poddajc si takiemu myleniu - moesz zaprzecza wasnemu pragnieniu. W ten sposb moesz sam siebie hamowa. Kiedy jednak podejmujesz omawian gr, wiele negatywnych wibracji moe si rozpuci. Czy nie byoby to przyjemne, gdyby moje fizyczne ciao wygldao tak, jak w moich marzeniach? Czy nie byoby to przyjemne, gdybym odkry, e rzecz nie jest wcale tak trudna, jak mi si to wydawao? Czy nie byoby to przyjemne, gdybym osign energetyczn harmoni, a cae otoczenie dostroio si do tego? Czy nie byoby to przyjemne, gdyby komrki mego ciaa wsppracoway ze mn w osigniciu mentalnego obrazu, ktry sobie stworzyem? Czy nie byoby przyjemne, gdybym czu si w swoim ciele swobodnie? 112

Czy nie byoby przyjemne, gdyby moje fizyczne ciao zaczo odmiennie, reagowa na poywienie? Czy nie byoby przyjemne, gdybym poczu wiksz potrzeb wicze fizycznych? Czy nie byoby to przyjemne, gdyby uruchomiy si we mnie procesy przypieszonego spalania tkanki tuszczowej? Czy nie byoby to przyjemne, gdyby mj sposb odywiania sta si zgodny z rzeczywistymi potrzebami mego ciaa? Delikatnie posugujc si t gr dotrzesz do miejsca harmonii. Inna rzecz, ktr moesz zrobi, to zaprzesta w ogle mylenia na ten temat. Jest to jednak trudno zrobi, poniewa wszdzie tam, gdzie idziesz, zabierasz te swoje ciao. Innymi sowy, trudno jest ten problem usun z wasnego umysu. Skoro trudno jest pozby si tego problemu, moesz zachci siebie do skorzystania z przytoczonych zda: Czy nie byoby to mie...? W ten sposb powstaj odpowiednie myli. I jeszcze jedna rzecz: nie spodziewaj si natychmiastowych rezultatw. Wiedz o tym, e rzecz si speni we waciwym czasie. Tak wic poprzez swoje myli i zachowania zachcasz komrki tuszczowe, by znikny. Nastpuje wsppraca komrek z tob. Nie pojawia si cierpienie. Komrki nie chc dokonywa rytualnego pogrzebu ani te nie wykrzykuj: Ach, on chce umierci jedn czwart spord nas". W ten sposb dochodzi do zawarcia zbiorowej ugody. Twoje komrki s ju gotowe. W zwizku z t gotowoci nastpuje wiele innych, odpowiednich procesw. Nastpuje zestrojenie procesw. Twoje ciao osiga stan wewntrznej zgody. Kiedy wic w delikatny sposb posugujesz si t gr, pozostaw kwesti swego fizycznego ciaa inteligencji komrkowej. To nie do ciebie naley rola Policji do spraw ywienia. Nie do ciebie te naley rola Policji do spraw wicze fizycznych. Moesz pragn rnych rzeczy. W kadym jednak przypadku zastosowanie gry Czy nie byoby to przyjemne, gdyby...? powoduje naturalne zestrojenie odpowiednich procesw. Jeli wierzysz, e wszystko znajdzie waciwe sobie miejsce, tak wanie si stanie. PROCES NR 13

KTR MYL ODCZUWASZ LEPIEJ?


Kiedy uywa tego procesu: Kiedy chcesz by w obecnej chwili wiadomy tego; jak odczuwasz okrelon rzecz. Kiedy masz podj decyzj i chcesz zmierza w najlepszym kierunku. Kiedy chcesz okreli swj aktualny punkt emocjonalnego oparcia. Kiedy chcesz by wiadom dziaania twego Systemu Emocjonalnej Orientacji. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksza warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (4) Pozytywne oczekiwania / Przekonania (17) Zo (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.)

113

Kade zagadnienie ma swoje dwie strony: co, czego pragniesz, oraz brak tego, czego pragniesz. Jeeli nie rozumiesz, e te dwa aspekty maj zupenie rne wibracje, moesz by przekonany, e skupiasz si na tym, czego pragniesz, gdy w rzeczywistoci zmierzasz w przeciwnym kierunku. Niektrzy ludzie mog by przekonani, e skupiaj swoj uwag na zdrowiu, podczas gdy w rzeczywistoci koncentruj si na obawie przed chorob. Niektrzy mog by przekonani, e myl o poprawie swojej sytuacji finansowej, podczas gdy koncentruj si na braku pienidzy. Poniewa przedmiotem ich mylenia jest zdrowie oraz pienidze, to sdz, e ilekro koncentruj si na tym przedmiocie, to myl o tym, czego potrzebuj. Czsto tak wcale nie jest. Czsto ludzie mwi: Pragn tego od dugiego czasu. Dlaczego to jeszcze do mnie nie przyszo?". Dzieje si tak z tego wzgldu, e nie uwiadamiaj oni sobie, i kady przedmiot ma dwa aspekty: to, czego chcemy, oraz brak tego... Na przykad, poniewa rozmawiaj o pienidzach, to myl, e mwi o tym, czego chc. W rzeczywistoci skupiaj uwag na czym odwrotnym, na braku pienidzy. Dopiero, kiedy jeste wraliwy na swoje uczucia, naprawd wiesz, jakie s twoje wibracje. Praktyka przynosi ci umiejtno rozpoznania kierunku koncentracji twojej uwagi. Proces Ktr myl odczuwasz lepiej? pomoe ci w wiadomym okreleniu wibracyjnej czstotliwoci twojej aktualnej myli. W t gr najlepiej jest gra wtedy, gdy jeste sam, poniewa adna inna osoba nie moe wiedzie, jak myl ty osobicie odczuwasz najlepiej. Czsto wtedy, gdy pozostajesz w kontakcie z innymi ludmi, moesz mie wtpliwoci, czy ty osobicie dobrze odczuwasz dan myl, czy te kierujesz si przy tym oczekiwaniami innych osb. Jest bardzo wane, aby uwolni si od idei, pragnie, opinii i przekona innych osb. Osobicie moesz stwierdzi, jakie masz uczucia.

KIEDY WARTO GRA W T GR


Istnieje nieskoczona ilo myli, za pomoc ktrych moesz koncentrowa si na nieskoczonej iloci przedmiotw. Jednak twoje wasne yciowe dowiadczenie oraz warunki, w jakich przebywasz, mog pomc ci w okreleniu przedmiotw, na ktrych chcesz skupi swoj uwag. Ta gra moe by szczeglnie pomocna w sytuacji, gdy pojawia si co w twoim dowiadczeniu, co przyciga du liczb negatywnych emocji. Rozumiesz, e negatywne emocje stanowi wskanik oporu. Rozumiesz te, e opr stanowi jedyny czynnik, ktry oddziela ci od rzeczy, ktrych pragniesz. To rozumienie moe spowodowa, e podejmiesz decyzj, by uwolni ten opr.

PRZYKAD GRY KTR MYL ODCZUWASZ LEPIEJ?"


Ten proces zadziaa lepiej, jeeli na chwil usidziesz i zapiszesz swoje myli na papierze. Pocztek: Napisz krtkie zdanie, ktre okrela, jak odczuwasz dane zagadnienie w chwili obecnej. Moesz napisa o tym, co si wydarzyo. Najwaniejsze jest jednak to, aby napisa, jak si czujesz. Nastpnie zapisz zdanie, ktre w jeszcze mocniejszy sposb okrela to jak si czujesz. Pomoe ci to w atwym rozpoznaniu wszelkiej poprawy, ktra moe nastpi w trakcie procesu. Na przykad - wanie miae sprzeczk ze swoj crk, poniewa ona zupenie si nie stara, by wcza si w domowe prace. Nawet nie troszczy si o swoje rzeczy osobiste. W jej wasnym pokoju panuje baagan. Wydaje si, e nie przywizuje ona zupenie uwagi do twoich wysikw, by

114

utrzyma w domu porzdek. Crka nie tylko nie pomaga, ale wrcz przeszkadza w utrzymaniu porzdku. Dlatego napisz: Ona (lub imi crki) celowo prbuje utrudnia mi ycie. Zupenie si o mnie nie troszczy. Nie wykonuje nawet tej czci pracy, ktra do niej naley. Skoro napisae kilka stwierdze, ktre pokazuj, jak si czujesz w tym wanie momencie, wypowiedz do siebie nastpujce sowa: Mam zamiar sign po myli, ktre dotycz tego tematu, pozwalajce mi poczu si lepiej. Napisz kolejne stwierdzenia (myli), po czym oce, czy odczuwasz je lepiej, tak samo, czy te gorzej: Ona nigdy mnie nie sucha, (tak samo) Chc. aby bya bardziej odpowiedzialna, (tak samo) Nie musz po niej sprzta, (tak samo) Powinnam j tego lepiej nauczy, (gorzej) Chc, aby m pomg mi bardziej w tej sprawie, (gorzej) Czysto w domu jest dla mnie wana, (nieco lepiej) Wiem, e ona ma duo spraw, (lepiej) Pamitam, co to znaczy by nastolatkiem, (lepiej) Pamitam, jak bya ma, sodk dziewczynk, (lepiej) Chciaabym, by bya nadal t sodk, ma dziewczynk, (gorzej) Nie wiem, co z tym zrobi, (gorzej) W porzdku, nie musz tego wszystkiego rozway dzisiaj, (lepiej) W mojej crce jest wiele rzeczy, ktre podobaj mi si. (lepiej) Wiem, e s w yciu rzeczy waniejsze ni czysty dom. (lepiej) W moim domu powinna panowa czysto, (gorzej) To jest w porzdku, e chc, by w moim domu panowaa czysto, (lepiej) To dobrze, e ona nie troszczy si o to teraz, (lepiej) Pamitaj o tym, e nie ma tu dobrych czy zych odpowiedzi. Nikt te naprawd nie wie, jakie myli przynios lepsze, a jakie gorsze uczucia dla ciebie. Warto tego procesu polega na tym, e staniesz si wiadomy uczu, jakie przynosz ci okrelone myli. Staniesz si w ten sposb zdolny do wyboru myli, ktre przynosz lepsze uczucia. Wiele osb moe zapyta: Jaki ma sens, by czu si lepiej, kiedy w gr wchodz nieprzyjemne nawyki mojej crki? Moje myli nie mog zmieni jej zachowania". Chcemy powiedzie, e wasze myli zmieniaj zachowanie... Twoje myli bowiem tworz twoje centrum przycigania. Im lepiej czujesz si, tym bardziej wszystko wok ciebie ulega poprawie. W momencie, w ktrym zaczynasz kontaktowa si z bardziej pozytywnymi uczuciami, zmieniaj si otaczajce ci warunki oraz okolicznoci, by dopasowa si do twoich uczu. Gra Ktr myl odczuwasz lepiej? pomoe ci w zrozumieniu siy twoich wasnych myli, ktre wpywaj na wszystko, co ci otacza.

Abraham, powiedz nam wicej na temat, procesu Ktr myl odczuwasz lepiej?"
Czy kiedykolwiek przestan siga po co lepszego?" Nie! Wystarczy, e przestaniesz si koncentrowa na ograniczonej iloci czasu czy pienidzy, ktrymi dysponujesz. Wane jest, aby zaufa, e Wszechwiat jest gotw zaspokoi kade twoje yczenie. Pozwl, by twoje pomysy rozwijay si. 115

Jednak, jak dugo odczuwasz ograniczenia, cigle powstrzymujesz swoje pomysy. Stwierdzisz by moe, e: Nasza obecna sytuacja finansowa nie pozwala zrobi tego wszystkiego, co chcemy. Chcemy przebudowa nasz kuchnie, a jednoczenie nie mamy zamiaru zaciga dugw. Co mamy wic zrobi z naszymi pomysami'". Odpowiadamy: Czy kady z waszych pomysw musi by zrealizowany od razu? Czy te moecie czerpa zadowolenie z samego zamiaru? Czy moecie powiedzie: Dobrze, jeeli nie teraz od razu, to wkrtce bdziemy mogli zrobi poszczeglne rzeczy". Moecie zacz czerpanie przyjemnoci z waszego pomysu, ktry cigle si rozwija. Kiedy jednak uoycie sobie plan, w ktrym wystpuj ostateczne terminy, wtedy bardzo czsto niedostatek pienidzy oraz czasu stwarza przeszkody Energii a wy czujecie si nieszczliwi. Kiedy jednak mwisz: Hm, mamy przed sob wiele czasu, by zaprojektowa wiele kuchni. W tej chwili jestemy najbardziej zadowoleni z tego co mamy. Na przyszo za robimy wspaniae projekty!". Wtedy pewnego dnia moesz przeprowadzi si do nowego domu i bdziesz zaskoczony, e jest on urzdzony tak, jak tego pragne. Ta sytuacja pojawi si, kiedy bdziesz mia wystarczajc ilo pienidzy i wystarczajc ilo czasu. Inaczej mwic, Wszechwiat zatroszczy si o ciebie i da ci odpowied na pomysy, ktre si w tobie zrodziy. Te pragnienia swobodnie zrealizoway si.

NIE MA W TYM ANI NIC DOBREGO, ANI ZEGO


Dobry sposb podejcia polega na tym, by rozpoznawa uczucia. Jeeli okrelone pragnienie odczuwasz dobrze, oznacza to, e wszystko ukada si pomylnie. Skoro jednak odczuwasz swoje pragnienie jako niewygodne, oznacza to, e jest ono nazbyt rozdmuchane. Wtedy naley je uspokoi, mwic: Nie musimy robi tego od razu, w tej wanie chwili. Ten pomys odoymy na przyszo. Nie mamy zamiaru rezygnowa z tego pomysu, poniewa wiemy, e jest on dobry. Nie pasuje on jeszcze do chwili obecnej, ale w przyszoci okae si dobry. Na ten czas jestemy cakiem zadowoleni". Ktr myl odczuwasz lepiej! Czy chcesz to mie od razu, w tej chwili i zacign dugi, czy te powiedzie: Och, to jest co, czemu musimy si przyjrze..."? Jerry i Esther przechodzili przez ten proces wiele razy, poniewa Esther chce mie wszystko od razu. Esther nie widzi adnych powodw, by nie miaa mie tego wszystkiego teraz, od razu. Jednak Esther polubia faceta, ktry jest koneserem. Nie obawia si on tego, e skocz mu si pienidze. On obawia si tego, e wyczerpi si mu pomysy. Inaczej mwic, Jerry nie chce zbyt szybko zjada" swoich pomysw, chce smakowa kady nowy pomys. Natomiast Esther chce i na skrty. Esther najpierw zjada sam rodek ciastka. Jeny natomiast zostawia sobie rodek ciastka na sam koniec. Tak wic Esther i Jerry znajduj wasne sposoby dziaania. Nie ma tu dobrej czy zej formuy. Moemy powiedzie do Jerry'ego, e nigdy nie wyczerpie swoich pomysw. Dlatego moe posuwa si na skrty. Wwczas Jerry mgby nam odpowiedzie: Ale ja bardzo lubi przyczynia si do rozwoju moich pomysw. Im bardziej angauj si w swoj twrczo, tym wicej czerpi z tego satysfakcji". Wtedy mwimy: Z tego wynika, e jest to dla ciebie dobra droga. Nie ma w tym niczego dobrego ani niczego zego. Co odczuwasz lepiej? Ktr myl odczuwasz lepiej? Czy zacign dugi czy te zaczeka? Zaczeka.

116

Ktr myl odczuwasz lepiej? Powiedzie, e moesz zadowoli si mniejszym, czy powiedzie, e jest to cz twego przyszego dowiadczenia? Powiedzie, e jest to cz twego przyszego dowiadczenia. Ktr myl odczuwasz lepiej? Wcieka si na siebie, e twoja kuchnia nie jest tak nowoczesna, jak mogaby by, czy te stwierdzi, e na ten moment jest to doskonaa kuchnia? Co odczuwasz lepiej: wyraanie uznania czy te potpianie? Co odczuwasz lepiej: wyrazi samemu sobie uznanie za to, co zrobie; czy te krytykowa siebie za to, e nie zrobie dostatecznie duo? Pomyl o tym: Ktrej myl odczuwasz lepiej?

PROCES NR 14

PROCES USUWANIA NIEADU


Kiedy uywa tego procesu: Kiedy odczuwasz stres z powodu dezorganizacji. Kiedy czujesz, e zbyt wiele czasu powicasz na przygldanie si szczegom. Kiedy stwierdzasz, e unikasz przebywania w swoim domu, poniewa lepiej czujesz si w innych miejscach. Kiedy czujesz, e nie wystarcza ci czasu do robienia tego wszystkiego co potrzebujesz zrobi. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Usuwaniu Nieadu bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (4) Pozytywne oczekiwania / Przekonania (17) Zo (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Otoczenie, ktre pozostaje w nieadzie, powoduje, e bezadne jest take centrum przycigania. Kiedy otaczasz si niedokoczonymi zadaniami, listami, na ktre nie odpowiedziae, niedokoczonymi projektami, niezapaconymi rachunkami, stosami nieuporzdkowanych dokumentw, rozmaitymi czasopismami, katalogami i wszelkiego rodzaju przedmiotami -to wszystko moe negatywnie wpywa na twoje yciowe dowiadczenia. Poniewa wszystko posiada wasne wibracje i poniewa nawizujesz ze wszystkim wibracyjny kontakt, twoje osobiste przedmioty wywieraj wpyw na twoje samopoczucie i na twoje centrum przycigania. Wystpuj dwie zasadnicze przeszkody na drodze usuwania nieadu: Po pierwsze, kiedy czego pozbywasz si, zaraz potem moesz sobie przypomnie, e potrzebowae tej rzeczy. W zwizku z tym niechtnie wyrzucasz cokolwiek. Po drugie, zdajesz sobie spraw, e skuteczne przeprowadzenie porzdkw moe ci zaj bardzo duo czasu. A w tej chwili nie dysponujesz jego wystarczajc iloci. Za kadym razem, kiedy zaczynae robi porzdki, stwierdzae, e powstaje jeszcze wikszy niead. Proces Usuwania Nieadu eliminuje te przeszkody. Jest bowiem procedur porzdkowania, ktra moe by zastosowana bardzo szybko bez pozbywania si wartociowych rzeczy, ktrych moesz pniej potrzebowa. 117

Na pocztek przygotuj kilka mocnych, kartonowych pude. Dobrze, jeeli bd w tym samym kolorze i tej samej wielkoci. Dziki temu wygldaj schludnie i estetycznie. Proponujemy, aby zgromadzi co najmniej 20 pude. By moe bdziesz chcia mie ich wicej, kiedy odkryjesz poytki pynce z tego procesu (przygotuj take zestaw literowanych kartek oraz podrczny magnetofon). Nastpnie ustaw pi lub sze pude na rodku pokoju, ktry chcesz porzdkowa. Na kadym pudle napisz odpowiedni numer (od 1 do 20). Teraz rozejrzyj si po pokoju, zwr uwag na jaki przedmiot i zapytaj siebie: Czy ten przedmiot jest obecnie mi potrzebny?". Jeeli odpowied bdzie twierdzca, pozostaw przedmiot w miejscu, w ktrym si znajduje. Jeeli odpowied bdzie przeczca, w przedmiot do jednego z pude. Kolejno przejd do nastpnego przedmiotu i kontynuuj ten proces, a wemiesz pod uwag wszystkie przedmioty, ktre znajduj si w tym pokoju. Du zalet tego procesu jest to, e nie dokonujesz bezporednio sortowania przedmiotw. W trakcie tego procesu usuwasz po prostu niead z swego otoczenia. Kiedy wkadasz okrelony przedmiot do pudla, mw do magnetofon (przykadowo): Paczka ze strunami gitarowymi, pudo numer jeden lub stary telefon komrkowy, pudo numer jeden". Kiedy bdziesz uywa piciu lub szeciu pude w tym samym czasie, bdziesz mg dokona generalnego sortowania. Inaczej mwic, wszystkie czasopisma bd mogy zosta umieszczone w tym samym pudle, w innym pudle ubrania mae drobne przedmioty w jeszcze innym - nie daj si jednak nadmiernie wcign w ten proces sortowania. Po prostu sigaj po poszczeglne przedmioty, stwierdzaj, czy s one potrzebne do bezporedniego uytku a jeeli nie, wkadaj je do puda. Mw do mikrofonu (i nagrywaj na magnetofon), do ktrego pudla kadziesz okrelony przedmiot. Jaki czas potem moesz przeznaczy godzin na przeniesienie informacji z magnetofonu na karty alfabetyczne. Innymi sowy, pod liter M" wpiszesz morska muszla; pod liter S" strj kpielowy; pod liter T" telefon komrkowy... Poniewa nie dokonujesz cakowitego sortowania, ten proces przebiega bardzo szybko. Zaczniesz czu si lepiej w miar jak z twego otoczenia bdzie znika niead. Nie bdziesz te odczuwa obaw, e nie bdziesz mg czego znale, poniewa nagrae odpowiednie informacje na magnetofon. Teraz znajd jakie miejsce w domu lub te w garau, gdzie bdziesz mg ustawie te pudla. Masz przy tym pewno, e w dowolnym momencie bdziesz mg sign po potrzebne ci przedmioty. Jeeli potrzebujesz paczki ze strunami gitarowymi, twj indeks alfabetyczny powie ci, w ktrym pudle one si znajduj. Po kilku tygodniach, kiedy zorientujesz si - przykadowo - e nie potrzebujesz niczego z puda nr 3, moesz je usun z domu do zewntrznego magazynku. By moe dojdziesz do wniosku, e chcesz wyrzuci wszystkie przedmioty, ktre znajduj si w tym pudle i dziki temu stworzysz przestrze na robienie kolejnych porzdkw. W trakcie wykonywania tego procesu zaczniesz odczuwa odprenie, wiedzc, e teraz masz kontrol nad swoim otoczeniem. Czasami ludzie mwi nam, e nie przeszkadza im baagan. Wtedy odpowiadamy, e by moe ten proces nie jest im potrzebny. Poniewa jednak kady przedmiot tworzy okrelone wibracje, prawie kada osoba lepiej si czuje w uporzdkowanym otoczeniu.

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Usuwania Nieadu


Fizyczne Istoty maj zwyczaj gromadzenia wok siebie wielu przedmiotw. Wikszo z was gromadzi te przedmioty, poniewa chcecie zbiera punkty" lub chcecie w ten sposb wypeni swj czas. Inaczej mwic, yjecie w wiecie fizycznym i fizyczne zjawiska stay si dla was wane. W takiej sytuacji jednak moecie si zagrzeba w szczegach - popa w niewol materii. 118

Wikszo z was spdza czas na przygldaniu si rnym rzeczom. Macie te wiele rzeczy, ktre chcecie przesortowa. Jednak gromadzenie wielu przedmiotw przeczy waszej wewntrznej wolnoci. Mwilimy o uczuciu smutku, ktre powoduje, e czujecie w waszym wntrzu pustk. Ludzie czsto prbuj wypeni to uczucie pustki za pomoc przedmiotom. Kupuj jeszcze jedn rzecz i przynosz j do domu lub te zjadaj co. Istnieje wiele twrczych sposobw na wypenienie tej pustki. Dlatego podajemy wam nasz sugesti: Usucie ze swego pola to wszystko, co nie jest wam potrzebne w chwili obecnej. Jeeli dokonasz przegldu rzeczy i uwolnisz si od ubra, ktrych nie uywasz, jeeli uwolnisz si od przedmiotw, ktre nie s ci potrzebne, znajdziesz si w lepszym pooeniu. Wtedy rzeczy, ktre s w harmonii z tob, zaczn swobodnie dociera do pola twoich dowiadcze. Wszyscy mamy zdolno do przycigania. Jeeli utkne na skutek tego, e masz wiele niepotrzebnych rzeczy, opniasz proces przycigania rzeczy nowych. W kocu pojawia si uczucie frustracji i emocjonalnego przecienia.

WYOBRA SIEBIE W OTOCZENIU WOLNYM OD NIEADU


Jerry i Esther stwierdzili, e Energia porusza si o wiele szybciej. Podobnie szybko dojrzewaj ich pomysy. Oznacza to, e te pomysy byy zagrzebane gdzie w baaganie. Teraz bardzo szybko reaguj oni na baagan, na wszelkie nieuporzdkowane przedmioty. Sortuj je, segreguj, zapisuj lub te wyrzucaj. Bardzo istotne jest, by stworzy w swoim umyle obraz przestrzeni wasnego ycia. Wyobra sobie, e znajdujesz si w jasnym i uporzdkowanym otoczeniu. Jest to przestrze, w ktrej panuje wzorowy porzdek. Wyobra te sobie, e wiesz, gdzie znajduj si poszczeglne rzeczy. Zorganizuj t przestrze tak, by zapewni sobie odpowiedni komfort. Zmierzaj ku temu, by pojawio si w tobie uczucie ulgi. Esther czsto przypomina sobie swoj matk. Jej matka pracowaa na penym etacie w czasie, gdy Esther bya dzieckiem. Rodzina miaa duy teren wok domu. Matka zwykle kosia traw na ogromnym trawniku, W tym czasie nie byo jeszcze mechanicznych kosiarek. Po skoczonej pracy matka ustawiaa na trawniku wodny natrysk, by nawodni roliny. Nastpnie siadaa na ganku, odpoczywaa i przygldaa si efektom swojej pracy. Esther siadaa obok, odczuwaa zapach wieo citej trawy i pynce od matki uczucie ogromnego zadowolenia. Dzie, w ktrym matka kosia trawnik, by dla Esther zawsze dniem szczliwym. Matka bowiem przeywaa satysfakcj po skoczonej pracy i spokojnie przygldaa si rezultatom swoich wysikw. Podobne uczucia przeywaj Esther i Jerry po zakoczeniu prowadzonych przez siebie warsztatw. Jest to tak przyjemne. Praca zostaa dobrze wykonana. Wszystko znalazo si na waciwym miejscu. Powiniene wic znale miejsce, w ktrym dobrze si czujesz. Wtedy energia popynie we waciwy sposb, pojawi si jasno, jak te odpowiednie pomysy. W cigu jednej godziny czy te dwch moesz usun z twego pokoju cay baagan. Wystarczy, e posuysz si w tym celu pudlami i bdziesz siga po poszczeglne rzeczy, a potem umieszcza je w pudlach. Nagrae wszystkie niezbdne informacje na swj magnetofon. Pewnego wieczoru, gdy masz czas wolny, moesz odsucha swoje nagranie. Nastpnie przyjrzyj si zapisom, ktre uczynie w porzdku alfabetycznym. Jeeli potrzebujesz stroju kpielowego, sprawdzisz, e znajduje si on w pudle numer jeden. 119

Zaleta Procesu Usuwania Nieadu polega na tym, e mona go wykonywa szybko. Nie wystpuje te w nim opr dziki temu, e posuye si nagraniem magnetofonowym. Zauwaylimy pewn prawidowo, ktra wystpuje u osb korzystajcych z tego procesu. Kiedy wkadaj oni do puda okrelon rzecz, rzadko ponownie z niej korzystaj. Skoro zorientujesz si, e wiele rzeczy pozostaje w pudlach przez rok czy dwa, zdecydujesz si przekaza je komu innemu lub po prostu wyrzuci. W ten sposb twoje ycic zostaje uwolnione od baaganu. Przestaje by w nim te obecny opr.

PROCES NR 15

PROCES PORTFELA
Kiedy uywa tego procesu: Kiedy chcesz przywoa wicej pienidzy do przestrzeni swoich dowiadcze, Kiedy chcesz poprawi swj sposb odczuwania pienidzy, aby pozwoli na wikszy ich napyw do twego ycia. Kiedy chcesz, by uruchomiy si twoje specyficzne pragnienia. Kiedy odczuwasz, e w twoim yciu brakuje pienidzy. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Portfela bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (6) Nadzieja (16) Zniechcenie (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Najczciej tworzonymi w twojej kulturze wibracjami s prawdopodobnie te, ktre odnosz si do pienidzy. Wiele bowiem osb postrzega pienidze jako rodek, ktry zapewnia im fizyczn pomylno. Jednakowo spora liczba ludzi, nie zdajc sobie z tego sprawy, koncentruje si raczej na braku pienidzy ni na ich obecnoci w ich yciu. Ci ludzie czsto potrafi okreli, jakich pragn przedmiotw. Jednak nie mog tych pragnie zrealizowa, poniewa s bardziej przyzwyczajeni do zauwaania braku pienidzy ni do ich obecnoci. Powracamy w tym miejscu ponownie do stwierdzenia, e kade zagadnienie ma swoje dwie strony: to, czego pragniemy, i brak tego, czego pragniemy. Napyw obfitoci, we wszystkich jej przejawach, do twoich dowiadcze yciowych stanowi naturalny proces. Opisywany przez nas Proces Portfela pomoe ci w stworzeniu wibracji, ktre przyczyniaj si do otrzymywania pienidzy, zamiast ich odpychania. Poniej opisujemy ten proces: We banknot o wartoci 100 dolarw i umie go w swoim portfelu. Miej go ze sob w kadej chwili. Kiedy bdziesz bra do rki portfel, przypominaj sobie, e masz ten banknot ze sob. Odczuwaj zadowolenie i poczucie bezpieczestwa, ktre std wypywa. Kiedy w cigu dnia poruszasz si po rnych miejscach, zwracaj uwag na to, e moesz za te pienidze kupi wiele rzeczy. W chwili, gdy przechodzisz obok przyjemnej restauracji, zauwa, e 120

moesz - jeeli naprawd chciaby tego - zatrzyma si i zje znakomity posiek. Jeeli zobaczysz co w sklepie, przypomnij sobie, e - jeli naprawd chciaby tego - moesz kupi ten przedmiot, poniewa masz w swoim portfelu 100 dolarw. Dziki temu, e nosisz w swoim portfelu 100 dolarw i nie wydajesz tych pienidzy natychmiast, zyskujesz wibracyjne korzyci. Inaczej mwic, gdyby wyda 100 dolarw na pierwsz napotkan rzecz, odczuwaby uczucie finansowego dobrobytu tylko jeden raz. Jeeli jednak mentalnie wydasz te pienidze 20 lub 30 razy w cigu jednego dnia, uzyskasz wibracyjne odczucie wydania dwch lub trzech tysicy dolarw. Za kadym razem, kiedy rozpoznajesz, e masz moliwo - zawart wanie w twoim portfelu kupi okrelon rzecz lub zrobi co innego przy pomocy pienidzy, zwikszasz poczucie twego finansowego dobrobytu. W zwizku z tym nastpuje przesunicie twego centrum przycigania. Tak wiec moesz zauway, e nie musisz rzeczywicie dowiadcza finansowej obfitoci, by przycign t obfito. Musisz jednak odczu t obfito. Moemy janiej wyrazi t prawidowo: Kade uczucie, ktre odnosi si do braku obfitoci, powoduje opr. Ten opr nie pozwala na pojawienie si obfitoci. Tak wic dziki temu, e mentalnie wielokrotnie wydajesz te pienidze, praktykujesz wibracje Dobrobytu. S to wibracje poczucia pewnoci, obfitoci oraz finansowego bezpieczestwa. Wszechwiat reaguje na wibracje, ktre wytworzye. Odpowiada sprowadzeniem obfitoci. Stopniowo pojawiaj si magiczne wydarzenia: zwikszaj si twoje zarobki, napywaj te niespodziewane sumy pienidzy. Twj szef ma ochot da ci podwyk. Pojawiaj si obniki cen i rabaty na rzeczy, ktre chcesz kupi. Ludzie, ktrych nawet nie znasz, zaczynaj ci proponowa pienidze. Odkrywasz te, e rzeczy, ktre chciae zakupi, przychodz do ciebie bez wydatkw pieninych z twojej strony... Z czasem poczujesz, jakby otwary si bramy obfitoci.

Mog to mie. Mog to mie. Mam moliwo kupienia tego...


Teraz rzeczywicie dysponujesz wystarczajcymi rodkami finansowymi, by to mie. Nie istniej te wtpliwoci czy negatywne przekonania, ktre mogyby zanieczyszcza czyste wody finansowego strumienia. Jest to prosty, lecz bardzo skuteczny proces. Moe on zmieni twoje finansowe centrum przycigania. Twoja sytuacja finansowa bdzie poprawia si. Pocztkowa suma 100 dolarw moe urosn do 1000 dolarw, nastpnie do 10.000 dolarw, potem do 100.000 dolarw i wicej. Nie istniej adne granice obfitoci, ktr moe ofiarowa ci Wszechwiat. Jednak ty musisz odczuwa do pienidzy pozytywny stosunek, by pozwoli im napywa do pola twoich dowiadcze. Musisz pozytywnie odczuwa ogromn obfito, zanim pozwolisz, by do pola twoich dowiadcze dotara przyjemno wynikajca z osignicia wielkiej obfitoci.

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Portfela


Pamitaj, e znajdujesz si na pewnego rodzaju hutawce. Nie musisz zatrzyma wszystkich myli, ktre dotycz niedostatku, gdy one w nieuchronny sposb wkradaj si do umysu. Ze swej strony musisz zrobi tylko to, by stworzy wicej myli, ktre lokuj si po stronie Energii 121

obfitoci. Stwrz po prostu w sposb celowy myl, ktra przyczyni si do tego, e Nie-Fizyczna Energia skieruje ci ku prosperowaniu. Podczas caego dnia zauwaaj rzeczy, na ktre moesz wyda swoje 100 dolarw. Dziki temu wykorzystasz Nie-Fizyczn Energi, by wzmocni swoje uczucie prosperowania. Kto zwrci si do nas: Abraham, ty ostatnio nie istniae w ciele fizycznym. Nie rozumiesz wic, e za 100 dolarw nie mona kupi wiele". Odpowiadamy: Nie rozumiecie tego. Kiedy wydajecie 100 dolarw tysic razy w cigu dnia, wydajecie sum rwn 100.000 dolarw. To wzmacnia wasze poczucie prosperowania. W ten sposb moecie odczu, e jest to wasze centrum przycigania. Kto inny za powiedzia do nas: No dobrze, nie woyem do mego portfela banknotu o wartoci 100 dolarw, lecz woyem tam, zamiast tego kwit. Odpowiadamy: W zwizku z tym nie moesz dawa wiary, e kwit ci pomoe, poniewa nie wzmacnia on uczucia prosperowania. Kwit wytworzy w tobie raczej odczucie zaduenia. Proces Portfela jest jeszcze jednym narzdziem, ktre pozwala na celowe skierowanie uwagi na to, co odczuwasz jako dobre dla ciebie.

PROCES NR 16

PRZESUWANIE WIBRACJI
Kiedy uywa tego procesu: Kiedy uwiadamiasz sobie, e stwierdzenie, ktre wanie wypowiedziae, jest przeciwne temu, co chcesz przycign do swych dowiadcze. Kiedy chcesz ustanowi bardziej korzystne centrum przycigania. Kiedy czujesz si cakiem dobrze, ale wiesz o tym, e moesz poczu si lepiej i chcesz wykorzysta czas, aby stao si to wanie teraz. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (8) Znudzenie (17) Zo (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Moliwe jest, e koncentrujesz si na wibracyjnej opozycji wobec swego rzeczywistego pragnienia, a jednoczenie nie jeste tego wiadomy. Jest to jak drugi koniec kija. Kiedy bierzesz do rki kij, podnosisz oba jego koce Ten Proces Przesuwania Wibracji pomoe ci by bardziej wiadomym tego, ktry koniec kija zostaje przez ciebie bardziej zaktywizowany: czy ten koniec, ktry jest zwizany z tym, czego chcesz czy te koniec zwizany z brakiem tego, czego chcesz. W twojej rzeczywistoci czasoprzestrzennej dziaa zasada kontrastu, Ta zasada pozwala ci dokonywa rozrniania myli. Kiedykolwiek potrafisz okreli to, czego nie chcesz, jednoczenie moesz okreli to, czego chcesz Dziaanie zasady kontrastu powoduje, e twoja koncentracja staje

122

si bardziej intensywna, jak te powstaj nowe yczenia oraz pragnienia. W rzeczywistoci ta istotna zasada powoduje, e we Wszechwiecie istnieje cigy rozwj. Proces Przesuwania Wibracji jest czsto pierwszym krokiem w zmiana twego wibracyjnego nawyku. Pomaga bowiem bardziej jasno okreli twoje pragnienia. Na obu kocach kija istniej wibracje, ktre zdecydowanie si od siebie rni. Nie jeste w stanie dokona natychmiastowej zmiany wibracji poprzez wypowiedzenie swego pragnienia. Na przykad, kiedy jeste chory, jasno zdajesz sobie spraw z tego, e chcesz by zdrowy. W sytuacji, kiedy brakuje ci pienidzy, wiesz bardzo dobrze, e chcesz mie wicej pienidzy. Poprzez skierowanie uwagi na to czego chcesz, i dziki utrzymywaniu na tym pragnieniu uwagi, zaczynasz dowiadcza wibracji przeciwnego koca kija". Tak wic pocztkowo wiadomo tego, czego nie chcesz, pomaga w okreleniu tego, czego chcesz. Inaczej mwic, kiedy wypowiadasz sownie swoje pragnienie, twoja wibracja moe nie by zgodna z twoimi sowami. Jeeli jednak bdziesz kontynuowa Proces Przesuwania Wibracji nastpi oczekiwana zmiana. Kiedy bowiem stwierdzisz, e odczuwasz negatywne emocje (a jest to sygna, e koncentrujesz si na tym, czego nie chcesz), moesz zatrzyma si i zapyta: Wiem, czego nie chc. Czego wobec tego chc? Dziki temu zmienisz swoje wibracje, nadasz im inny kierunek. Nowa wibracja stanie si twoj pozytywn, dominujc myl. Moesz zauway, e ten Proces obejmuje stopniowe przesuwanie twego centrum przycigania. Dziki temu dowiadczysz radoci. Nie jest moliwe, aby w sposb cigy powica swoj uwag temu, czego chcesz, a nie otrzyma tego. Prawo Przycigania daje ci bowiem gwarancje, e to, na czym si gwnie koncentrujesz, pojawi si w twoim dowiadczeniu.

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Przesuwania Wibracji


Najwaniejsz rzecz do zapamitania pozostaje stwierdzenie, e jeste osob, ktra przyciga dowiadczenia. Przycigasz rne dowiadczenia poprzez stwarzanie okrelonych myli. Myli dziaaj niczym magnes. Kiedy pobudzasz jedn myl, przyciga ona do siebie kolejne. W rezultacie tego procesu nastpuje fizyczna manifestacja wibracyjnej esencji twoich myli. Dowiadczajc negatywnych emocji - takich jak lk, zwtpienie, frustracja czy samotno dowiadczasz zasadniczo wibracji negatywnej myli. Czstotliwo wibracji tej myli nie jest zgodna z twoj Wewntrznej Istot. W cigu swoich rnorodnych dowiadcze yciowych - zarwno tych fizycznych, jak te tych Nie-Fizycznych - twoja Wewntrzna Istota dotara do miejsca wiedzy. Ta wiedza mwi ci, e kiedy w twoim umyle pojawia si myl niezgodna z twoj Wewntrzn Istot, odczuwasz negatywne emocje. Jeeli dugo siedzisz na swoich stopach - powodujesz utrudnienie w cyrkulacji kiwi. Jeli zaoysz na swoj szyj uciskow opask - powstrzymasz dopyw powietrza do puc. Na tej samej zasadzie, kiedy wzbudzasz myli niezgodne z twoj gbsz wiedz, przepyw Siy yciowej - Energii, ktra przepywa od twojej Wewntrznej Istoty do twego ciaa fizycznego zostaje stumiony i utrudniony. W rezultacie dowiadczasz negatywnych emocji. Zrozumienie tego, e odczuwanie negatywnej energii jest wskanikiem zaprzeczania swojej gbszej wiedzy, prowadzi do podjcia okrelonej decyzji. Wiele osb stwierdza wwczas: chc czciej czu si lepiej. 123

Uwaamy, e jest to bardzo wane rozpoznanie. Kiedy bowiem mwisz: Chc si czu dobrze, w rzeczywistoci mwisz: Chc si znale w miejscu pozytywnych wibracji. Chc by w miejscu, gdzie moje myli sprowadzaj dobre uczucia i gdzie mog pozostawa w harmonii z moj gbsz wiadomoci.

PRZESUWANIE SI OD TEGO, CZEGO NIE CHCESZ, DO TEGO, CZEGO CHCESZ


Kiedy odczuwasz negatywne emocje, znajdujesz si w bardzo dobrej sytuacji, aby okreli to, czego chcesz. Jeeli zatrzymasz si w takim momencie i powiesz: Jest co w tym bardzo wanego. Inaczej nie odczuwabym tych negatywnych emocji. Potrzebuj skupi si na tym, czego chc. Nastpnie skieruj swoj uwag na to, czego chcesz. Stwierdzisz, e negatywne emocje znikny. Kiedy przestajesz przyciga emocje negatywne, zaczynasz przyciga pozytywne. Twoje samopoczucie poprawia si. To jest wanie Proces Przesuwania Wibracji. Nigdy nie znajdziesz si w miejscu, gdzie panuj jedynie czyste i pozytywne emocje i pozytywna Energia. We wszystkich twoich pragnieniach przejawia si bowiem pewna przeciwwaga. Polega ona na braku tego, czego chcesz. Twoja praca polega na okreleniu tego, czego chcesz. Po czym powiniene w sposb celowy skierowa swoje myli ku pragnieniu. Twoja Wewntrzna Istota bdzie suya ci pomoc, bdzie twoim przewodnikiem w zakresie emocji. Dziki rozpoznawaniu pozytywnych i negatywnych emocji zorientujesz si, po ktrej stronie rwnania" znajdujesz si: Czy mylisz o tym, czego chcesz, czy te o braku tego? Zadzwoni do nas mody ojciec i powiedzia: - Abraham, mj syn cigle moczy ko. Jest on ju zbyt duy, aby to robi. Prbowaem ju rnych sposobw. Nic nie pomaga. Nie wiem ju, co mam robi. Odpowiedzielimy: Co si dzieje, kiedy wchodzisz rano do sypialni syna? - Wchodz i wiem od razu, co si znowu stao. Rozpoznaj to po tym, e w pokoju panuje odr. - A jak si czujesz w takim momencie? - Czuj si rozczarowany, zy i sfrustrowany, poniewa to cigle trwa. Nie wiem, co z tym zrobi. - Aha, ty po prostu przyczyniasz si do tego, e moczenie ka cigle si powtarza. - Co powinienem zrobi? - A co mwisz do swego maego syna? - Mwi mu, by zdj wilgotne ubranie i poszed do azienki. Mwi mu te, e jest ju za duy, eby si moczy. - Kiedy wchodzisz do pokoju i odczuwasz negatywne emocje, poniewa stwierdzie, e zdarzyo si znowu to, czego nie chcesz, zatrzymaj si i zapylaj siebie, czego chcesz. Skoncentruj swoje myli na tym, czego chcesz, zanim zaczniesz robi cokolwiek dalej. - Chc, aby mj may syn obudzi si szczliwy, suchy i dumny z siebie. Aby nie by zawstydzony. Dobrze, kiedy skupisz si na takich wanie mylach, twoje wibracje staj si zgodne z tym, czego chcesz. Wtedy te bdziesz pozytywnie wpywa na swego syna. W takiej sytuacji bdziesz mg powiedzie do swego syna: Och, to jest naturalna cz wzrastania. Wszyscy przez to przechodzilimy. Ty szybko roniesz. A teraz zdejmij wilgotne ubranie i pjd do azienki". Ten mody ojciec ponownie po kilku tygodniach zadzwoni i powiedzia, e moczenie ka ustao. Moesz dostrzec, e jest to proste. Kiedy czujesz si le, jeste w procesie przycigania czego, co ci nie zadowala. Dzieje si tak z powodu tego, e koncentrujesz si na czym, czego nie chcesz. Proces Przesuwania Wibracji polega na tym, aby okreli to, czego chcesz. Nie chcemy was przekonywa, e odczuwanie negatywnych emocji jest czym zym. Odczuwanie bowiem negatywnych emocji uwraliwia nas na fakt, e uruchomilimy proces 124

negatywnego przycigania. Negatywne emocje s niczym dzwon alarmowy. S one czci naszego systemu orientacji. Zachcamy was, abycie si powstrzymali od uderzania w samych siebie, jeli rozpoznacie w sobie negatywne emocje. Jednak tak szybko, jak to moliwe, zatrzymajcie si i powiedzcie: Odczuwam negatywne emocje, co wiadczy o tym. e uruchomiem proces przycigania tego, czego nie chc. Czego natomiast chc naprawd? Proces Przesuwania Wibracji podpowie ci: Chc czu si dobrze. Za kadym razem, kiedy czujesz si le, zatrzymaj si i powiedz: Chc czu si dobrze. Kiedy to stwierdzisz, zaczn dociera do ciebie myli, ktre sytuuj si po pozytywnej stronie rwnania". Jedna myl przyciga kolejne myli. W rezultacie twoje wibracje staj si zgodne z twoj gbsz wiedz. Wtedy te zaczniesz przejawia postaw pozytywnej twrczoci.

JEDNA MYL POCIGA INNE


Nasz przyjaciel - Terry - przekaza nam najbardziej obrazow analogi, w jaki sposb kolejne myli mog si ze sob czy. Opisuje on, jak duy statek zblia si do nabrzea. Ma by on przycumowany za pomoc duej liny o wielkiej rednicy. Lina jest tak potna i gruba, e nie mona jej przerzuci na brzeg. Zamiast niej zostaje uyty cienki sznur, do ktrego zostaje przyczona nieco grubsza lina, do niej za lina o jeszcze wikszej gruboci itd. W kocu zasadnicza lina o bardzo duej gruboci moe znale si na nabrzeu. Jest to przykad, ktry ukazuje, w jaki sposb cz si nasze myli. Jeeli skupiasz si na okrelonych zagadnieniach i rzucasz lin negatywnych myli", moesz poda w niekorzystnym kierunku. Wystarczy, e usyszysz jak wypowied, czy te co sobie przypomnisz, czy te podejmiesz jak sugesti, a wejdziesz znowu w korkocig negatywnych myli. Czasami jest ci trudno uwolni si od tej negatywnej liny, poniewa trzymae si jej od bardzo dugiego czasu. W sytuacji, kiedy odczuwasz negatywne emocje, moesz jednak uwiadomi sobie fakt, e przycigasz negatywne energie. Wtedy te moesz wyrazi intencj, e chcesz si czu dobrze, a wtedy zaczniesz uwalnia si od tej negatywnej liny. Zarwno Proces Przesuwania Wibracji, jak te Proces Ksigi Pozytywnych Aspektw su temu, aby mg rozpoznawa (we wczesnym, subtelnym stadium) fakt, e kierujesz si ku negatywnym poczeniom. Moesz w zwizku z tym szybko zmieni ten kierunek, zmierzajc ku poczeniom pozytywnym. Omawiamy sposb czenia si myli. Chcemy zwrci ci uwag na co, czego dotd moge nie dostrzega: O wiele atwiej jest przechodzi od maej myli, ktra wywouje w tobie pozytywne uczucia, do kolejnych pozytywnych myli. Natomiast trudniej jest przej z miejscu, gdzie dominuj negatywne uczucia, do miejscu. gdzie dominuj uczucia pozytywne.

NIE PRBUJ RATOWA WIATA, RATUJ SIEBIE


Myli charakteryzuj si du si przycigania. Kiedy jeste pod wpywem myli, ktra wywouje negatywne uczucia, atwo zapadasz si w t kolein. Chcemy poleci ci wane wiczenie, ktre jest zwizane z Procesem Przesuwania Wibracji. Zanim zaczniesz swj dzie, podejmij decyzj, e bdziesz w cigu jego trwania koncentrowa si na pozytywnych aspektach. Jest to lepsze rozwizanie ni wejcie w dzie bez adnego przygotowania i nastawienia. Mog bowiem wtedy pojawi si rne zdarzenia przycigajce negatywne wibracje. 125

Nie prbuj ratowa wiata. Ratuj samego siebie. Oznacza to, e masz koncentrowa si na tym, co przynosi ci w efekcie dobre samopoczucie. Proces Przesuwania Wibracji jest narzdziem, przy pomocy ktrego uzyskujesz to, czego pragne. Jest to proces, w trakcie ktrego podejmujesz wiadom decyzj: Tak, chc skierowa si ku swoim pragnieniom. Nie bd kierowa uwagi ku niedostatkom. Proces Przesuwania Wibracji pozwala godzina po godzinie, segment po segmencie, wybiera pozytywne myli i uczucia. W ten sposb osigasz dobre samopoczucie i idziesz tam, gdzie pragniesz.

PROCES NR 17

PROCES KOA KONCENTRACJI


Kiedy uywa tego procesu: -Kiedy zauwaysz, e twoje aktualne Wibracyjne Centrum Przycigania nie znajduje si w odpowiednim miejscu. -Kiedy uwiadomisz sobie, e przeywasz negatywne emocje wok jakiej wanej dla ciebie spawy, a jednoczenie chcesz to zmieni emocje pozytywne. -Kiedy zdarzyo si co, czego nie lubisz. Chcesz zmieni pooenie twego centrum przycigania, aby zapobiec takiemu ponownemu wydarzeniu. -Kiedy potrzebujesz poczu ulg i odprenie. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces Koa Koncentracji bdzie mia dla ciebie najwiksza, warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (8) Znudzenie (17) Zo (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) W toku swoich dowiadcze yciowych ludzie mog wytworzy w sobie przekonania, ktre nie pozwalaj, im osign tego, czego pragn. Chocia te przekonania wcale im nie su, wiele osb lgnie do nich. Argumentuj oni: Taka jest wanie prawda". Chcemy wam przypomnie, e to wasze myli decyduj o ksztacie rzeczywistoci. Poniewa osoba woya w to swoj energi i powicia swoj uwag, okrelone zjawiska zamanifestoway si w fizycznej, namacalnej postaci. Jednak fakt, e inne osoby stworzyy wasn prawd, nie oznacza, e ma to by te twoja prawda. Usiujesz potwierdza fakty. Nawet nie wiedzc o tym, moesz utrzymywa pewien wzorzec wibracji, ktry prowadzi ci do potwierdzenia okrelonej prawdy". Ta prawda nie istnieje w obiektywny sposb. Potwierdzasz j dlatego, e dostrajasz si do niej swoimi wibracjami. Prawo Przycigania sprowadza dowiadczenia, ktre potwierdzaj t prawd". Czasami kto mwi do nas: Abraham, nie mog tego ignorowa. Taka jest prawda!". Odpowiadamy na to: jest to prawda, poniewa kto j tak uczyni. Powici jej swoj uwag.

126

W takim momencie mwisz po prostu: Kto powici swoj uwag okrelonej rzeczy i w zwizku z tym - dziki dziaaniu Prawa Przycigania - sprowadzi j do swego dowiadczenia. Ja robi to samo. Inaczej mwic, chocia nawet tego nie chc, jestem zmuszony tworzy to w swojej wasnej rzeczywistoci, poniewa kto uczyni tak samo". Istnieje wiele rzeczy, ktrych pragniesz. Te czynisz swoj prawd. Istnieje te wiele rzeczy, ktrych nie pragniesz, a jednak take te rzeczy czynisz swoj prawd. Zachcamy ci, aby skierowa swoj uwag na rzeczy, ktrych rzeczywicie pragniesz i uczyni je prawd twoich yciowych dowiadcze. Jednak wikszo ludzi nie kieruje w sposb wiadomy swoich myli ku temu, co sprowadza dobre samopoczucie. W ten sposb rozwijaj wzorzec myli, ktry cigle powtarza si. Oczywicie, niektre twoje wzorce mylowe s dla ciebie niezwykle korzystne. Inne natomiast nie. Proces Koa Koncentracji suy temu, aby mg zmieni swoje wzorce wibracji. Jest to proces, dziki ktremu moesz praktykowa myli, ktre przynosz pozytywne uczucia. W ten sposb poprawia si take pooenie twego centrum przycigania. Zalecamy wykonywanie tego procesu 15 do 20 minut za kadym razem, gdy odczuwasz negatywne emocje wskutek tego, co zaszo. Moesz go wykonywa take wtedy, kiedy pragniesz uzyska wiksz jasno w okrelonej sytuacji. Twoje wyrane emocje negatywne su jasnemu owietleniu pewnych faktw i stanowi dobr okazj do przesunicia Energii w kierunku zasadniczego problemu. Po prostu pewne twoje przeycia sprowadziy twoje emocje do szczeglnej pozycji. Skoro zastosujesz Proces Koa Koncentracji, bdziesz mg od razu odczu popraw. Zalecamy uycie tego procesu w kadym momencie, gdy stajesz si mocno wiadomy tego, czego nie chcesz. Omawiany proces pozwala ci sformuowa oglne stwierdzenie, ktre odpowiada twemu pragnieniu. Skd masz wiedzie, e natrafie na waciwe stwierdzenie? Poniewa odczuwasz ulg, to stwierdzenie uspokaja ci i powoduje, e czujesz si nieco lepiej. Kiedy znajdziesz to stwierdzenie, skup si na nim, wzmocnij je. Utrzymuj to stwierdzenie w wiadomoci przynajmniej przez 17 sekund, dziki czemu pozwolisz, by inna myl przyczya si do niego... W ten sposb zostanie wzmocnione twoje wiee przekonanie.

PRZYKAD PROCESU KOA KONCENTRACJI


Podajemy poniej, w jaki sposb naley rozpocz ten proces. Na kartce papieru narysuj due koo. Nastpnie narysuj mniejsze koo o rednicy okoo 5 centymetrw, umieszczone we wntrzu duego koa. Usid i patrz na mae koo, skoncentruj na nim swj wzrok. Nastpnie na chwil zamknij oczy i zwr uwag na jakie wydarzenie, ktre spowodowao powstanie w tobie negatywnych emocji. Okrel dokadnie, czym jest to, czego nie chcesz. W tym miejscu powiedz do siebie: No, dobrze, wyranie wiem, czego nie chc. Czego natomiast chc? Poniej podajemy przykady: Czuj si gruby, a chc czu si szczupy. Czuj si ubogi, a chc odczuwa prosperowanie. Czuj si niekochany, a chc czu si kochany. Czuj si oszukiwany, a chc czu si szanowany. Czuj si chory, a chc czu si zdrowy. Czuj si bezsilny, a chc odczuwa swoj si.

127

Nastpnie sprbuj wypisa wzdu zewntrznego brzegu koa stwierdzenia, ktre odpowiadaj temu, czego chcesz. Proces Koa Koncentracji jest bardzo skuteczny, poniewa wpisywane przez ciebie stwierdzenia s starannie dobrane. Twoje uczucia mwi ci, ktre stwierdzenia s waciwe. S to stwierdzenia oglne, w ktre rzeczywicie wierzysz i ktre s zgodne z twoim pragnieniem. Ten proces dziaa, poniewa wcza si w Prawo Przycigania. Jeeli utrzymujesz uwag na okrelonej myli przynajmniej przez 17 sekund, przycza si do niej nastpna, podobna myl. Poczenie si tych dwch myli dynamizuje dalszy proces. Powiedzmy, e przygotowujesz si do wykonania tego procesu i wiesz o tym, e twoj ostateczn intencj jest napisanie stwierdzenia: Dobrze odczuwam swoje ciao" lub te Moje kolano jest zdrowe". Jeeli jednak pierwsza napisana przez ciebie formua brzmi: Dobrze odczuwam swoje ciao", nie bdzie to zgodne z rzeczywistym przepywem Energii. To stwierdzenie spowoduje, e poczujesz si le, jak te wyostrzy ono w tobie wiadomo tego, e czujesz si gruby (lub te, e twoje kolano boli ci nadal). To stwierdzenie jest wic nazbyt zawone. Uycie od razu wymienionego stwierdzenia podobne jest do prby wskoczenia do pocigu, ktry porusza si bardzo szybko. Twoja prba koczy si niepowodzeniem. Odbijasz si od pdzcego pojazdu. Czy moesz wyobrazi sobie prb wejcia na karuzel, ktra krci si zbyt szybko? Nie moesz si na ni dosta. Kiedy jednak karuzela zwolni, moesz na ni wskoczy. Wtedy usidziesz wygodnie i bdziesz mg si szybko krci. Tak wic musisz po prostu zwolni obroty koa, zwolni" bieg stwierdze, ktre formuujesz. Wwczas bdziesz mg wsi. Skoro to zrobisz, bdziesz mg te zwikszy prdko wibracji. Teraz stosujc metod prb i bdw moesz wybra inne stwierdzenie. Moesz powiedzie na przykad: Wiem, e moje ciao fizyczne odpowiada na moje myli". Jest to bardziej delikatne stwierdzenie i wierzysz w nie. Jednak wywouje ono w tobie pewnego rodzaju irytacj. Dlatego take to stwierdzenie nie jest najlepszym punktem do rozpoczcia procesu. Poszukujesz czego, co bdzie ci bardziej pasowa. W rezultacie formuujesz stwierdzenie, ktre brzmi mniej wicej w ten sposb: W wielu obszarach moje ciao funkcjonuje prawidowo". W porzdku. Takiemu stwierdzeniu jeste gotw da wiar. Odczuwasz je dobrze. Jeste w stanie utrzyma si na tej karuzeli". Kiedy zapisae to stwierdzenie na zewntrz swego koa i skupisz na nim swoj uwag, odczuwasz je cakiem dobrze. Wwczas moesz sign po kolejn formu. Moesz powiedzie co takiego: Wierz, e Wszechwiat odpowiada na nasze wibracje". Cakowicie w to wierzysz, a wic to stwierdzenie pasuje ci. Nastpnie formuujesz kolejne stwierdzenie: To fizyczne ciao suyo mi bardzo dobrze". Wierzysz w to stwierdzenie. Utrzymujesz t formu. Zaczynasz si czu nieco lepiej. Stopniowo odczuwasz ulg. Ju nie jeste na siebie wcieky. Podnosi si poziom twoich wibracji. Tak wic moesz kontynuowa ten proces i zwiksza jego moc. Sigaj po kolejne myli i kolejne stwierdzenia. Zapisuj je wzdu obwodu duego koa. Pierwsze stwierdzenie zapisz w miejscu, ktre odpowiada godzinie 12. Posuwaj si nastpnie w kierunku godziny 1., potem 2. i tak dalej, a zapiszesz 12 stwierdze, ktre ci pasuj. Rozwamy ponownie przykad. Powiedzmy, e czujesz si gruby. Ta myl nie daje ci spokoju, przywouje silne, negatywne emocje. We swoj kartk papieru, na rodku narysuj koo, a w jego wntrzu zapisz sowa: Chc czu si szczupy. Teraz skup swoj uwag na sygnalizowanym zagadnieniu. Sprbuj dobra odpowiednie myli, to znaczy takie, ktre s moliwe do akceptacji.

128

Mog znw by szczupy. (Ta myl jest zbyt odlega od tego, w co aktualnie wierzysz. Prbujesz w to uwierzy, ale nie jeste w stanie. Czujesz, e nie moesz. Poniewa nie odczuwasz dobrze tej myli, jest to stwierdzenie niemoliwe do akceptacji). Moje siostry s szczupe i pikne. (Ta myl rwnie nie przynosi pozytywnych uczu. Podkrela ona powodzenie, jakie osigny siostry, przez co jeszcze mocniej odczuwasz wasne niepowodzenia. To stwierdzenie jest niemoliwe do akceptacji). Znajd sposb, ktry okae si skuteczny (pozwoli mi zeszczuple). (Ta myl wydaje si troch lepsza ni poprzednia. Jednak nadal nie odczuwasz jej dobrze. Prbowae ju wielu rzeczy, ale utwierdzie si w przekonaniu, e nie znalaze niczego, co by ci mogo pomc. Dlatego ta myl podkrela jedynie twoje poprzednie niepowodzenia. Ta myl ponownie wrzuca ci w niekorzystne pooenie). Wiem, e s inni ludzie, ktrzy mieli podobne problemy. Znaleli oni jednak rozwizania, ktre okazay si skuteczne. (Ta myl moe przynie ci uczucie ulgi. Poczujesz si nieco lepiej. Pamitaj, e nie szukasz ostatecznych rozwiza. Szukasz myli, ktra wydaje si dostatecznie dobra. Napisz wic to stwierdzenie na obwodzie koa, w pozycji godziny 12. Nastpnie przejd do kolejnych dostatecznie dobrych" myli). Nie musz wszystkiego zrobi dzisiaj. (Ta myl jest odpowiednia. Zapisz j na pozycji godziny 1.) Znajd diet, ktra mi pomoe. (Stwierdzenie niemoliwe do akceptacji.) Nie czuj si dobrze w swoich ubraniach. (Niemoliwe do akceptacji.) Kupno nowych ubra przyniesie mi rado. (Pasuje, pozycja godziny 2.) Moje ciao poczuje si odwieone. (Pasuje, pozycja godziny 3.) Poczuj si bardziej witalny. (Pasuje, pozycja godziny 4.) Pojawi si nowe pomysy. (Pasuje, pozycja godziny 5.) Znam pewne sposoby, ktre mog pomc. (Tak, to czuj lepiej, pozycja godziny 6.) Lubi mie kontrol nad swoimi dowiadczeniami. (Pasuje, pozycja godziny 7.) Mam zamiar doprowadzi do tej zmiany. (Pasuje, pozycja godziny 8.) Lubi czu si dobrze. (Pasuje, pozycja godziny 9.) Lubi czu si dobrze w swoim ciele. (Pasuje, pozycja godziny 10.) Dobrze odczuwam swoje ciao. (Pozycja godziny 11.) Tak! Po napisaniu tego stwierdzenia na pozycji godziny 11., podkrel je wyranie. To samo stwierdzenie zapisae w rodku koa. Zauwa, ze obecnie odczuwasz wiksz zgodno wibracji z t myl.

Abraham, powiedz nam wicej o Procesie Kola Koncentracji


Syszae ju zapewne nasze sowa, e punkt mocy zawsze sytuuje si w czasie teraniejszym, wanie teraz. Moesz rozmyla o przeszoci, o przyszoci lub te myle o sprawach biecych - jednak to wszystko odbywa si w chwili obecnej, wszystko to wydarza si

129

teraz. W tej wanie chwili wibrujesz i pulsujesz. W tej chwili tworzysz wibracje. W chwili biecej zachodzi gromadzenie Siy yciowej i pozwolenie na jej przepyw. Podajemy ci stwierdzenia, na ktrych moesz si skupi przez nastpne dni. Znalaze si w twrczym miejscu, gdzie panuje wieo. Bardzo lubimy t wieo, z ktr obecnie kontaktujesz si. Chcemy da ci instrukcje, w jaki sposb moesz pozosta w tym wieym miejscu i poczy twoj wie Energi ze wieym pragnieniem, ktre przyniesie wiee i pomylne rezultaty. Proces Koa Koncentracji stanowi najlepsze narzdzie, ktre moe ci pomc w poczeniu twoich przekona z twoimi pragnieniami. Podajemy ci formu, ktra pomoe ci w twrczym procesie: Okrel swoje pragnienie, a nastpnie osignij z nim wibracyjn zgodno.

INNY PRZYKAD PROCESU KOA KONCENTRACJI


Zacznij od tego, e znajdziesz zdanie, ktre pozwoli ci na wejcie do koa. Napisz zdanie, ktre jest zblione do twoich przekona, ktre jest moliwe do akceptacji, jeeli napiszesz zdanie: Z radoci opacam podatki", z pewnoci nie bdziesz w stanie zaakceptowa tej formuy. Jeeli napiszesz: Myl, e jest to wspaniae, kiedy rzd bierze ode mnie pienidze i bezuytecznie je trwoni" - bdzie to take zdanie niemoliwe do akceptacji. Cel polega na tym, by znale formu, ktra jest zgodna z twoim pragnieniem i ktr dobrze odczuwasz. Moesz wic napisa co w tym rodzaju: Lubi konfrontowa si z yciem. Czuj si dobrze, gdy speniam swoje obowizki. Lubi wykonywa swoje zadania punktualnie. Lubi w moim yciu porzdek i dobr organizacj". By moe s to zbyt mocne stwierdzenia. Sam to rozpoznasz. Stosujc metod prb i bdw bdziesz mg dobiera waciwe stwierdzenia. Myl, e wiele osb miao problemy podobne do moich i potrafio sobie z nimi poradzi". Teraz znalaze si w kole! Nasz system podatkowy nie jest doskonay. Jednak dziki niemu nasze pastwo moe funkcjonowa". Czy to stwierdzenie mona umieci w kole czy te nie? Kadego roku idzie mi coraz lepiej. Radz sobie z wieloma rzeczami. Pacenie podatkw inspiruje mnie do lepszej organizacji i bardziej skrupulatnych oblicze".

IM LEPIEJ TO ODCZUWASZ, TYM LEPIEJ CI IDZIE


Chcemy, aby wyranie usysza nastpujc informacj: Niczego ostatecznie nie jestemy w stanie zrobi za ciebie, ani w cudowny sposb tego rozwiza. Nadal musisz paci swoje podatki. Jednak uwaamy, e obecnie znajdujesz si winnym miejscu ni bye poprzednio. atwiej przychodzi ci osignicie wewntrznej jasnoci, klarownego spojrzenia. atwiej przychodzi ci zapamitywanie. atwiej orientujesz si, kiedy co zgubie po drodze. Innymi sowy uzyskujesz scalenie wielu informacji, ktre dotd mogy by bezadnie rozrzucone. Twj Wewntrzny Umys zaczyna by ywiony we waciwy sposb. Stao si to dziki temu, e zharmonizowae swoj Energi ze swoim pragnieniem. Niezalenie od tego, czy jest to paac czy te guzik, jeeli uywasz tego przedmiotu jako obiektu, na ktrym skupiasz swoj uwag, gromadzisz Si ycia. Gromadzenie Energii nie ma zwizku z logicznym rozumowaniem. Moesz dowiadcza radoci przygotowujc si do pacenia podatkw, jak te planujc wycieczk po morzach. 130

Moesz w to nie wierzy w chwili obecnej, poniewa nie pozwalasz swojej Energii pyn bez adnych przeszkd ku obiektowi twojej uwagi. Gromadzisz Energi, kiedy podejmujesz decyzj o dziaaniu. Wkrtce jednak odwracasz bieg strumienia Energii, poniewa odzywaj si w tobie niekorzystne nawyki lub te dochodz do gosu utrzymywane w umyle stwierdzenia, ktre nie pozwalaj Energii pyn swobodnie. Kiedy Energia prbuje przez ciebie pyn, a ty na to nie pozwalasz, uderza ona w ciebie z du si. Proces Koa Koncentracji pozwala na zmian pozycji centrum przycigania. Skupiasz bowiem w jego trakcie uwag na okrelonym przedmiocie, a jednoczenie sigasz po myli (stwierdzenia), ktre odczuwasz dobrze.

PROCES NR 18

MIEJSCE ODCZUWANIA
Kiedy uywa tego procesu: Kiedy chcesz poprawi sytuacj. Kiedy potrzebujesz wikszej iloci pienidzy, Kiedy chcesz mie lepsz prac. Kiedy chcesz wej w szczliwy zwizek. Kiedy chcesz, by twoje ciao przynosio ci lepsze uczucia. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (9) Pesymizm (17) Zo (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Przywizujesz o wiele wiksz wag do rnych aspektw swojego aktualnego ycia ni do swoich pragnie czy te do swoich wyobrae. W ten sposb aktualne wydarzenia obdarzasz wiksz si wibracji. Inaczej mwic, jeli chcesz by szczupy, a masz obecnie du nadwag, to twoje obecne dowiadczenie bdzie przewaao nad wibracjami, ktre tworzy twoja wizualizacja. Czsto ludzie mwi: Nie chc ju tkwi w tym miejscu. Nie czuj si tu szczliwy. Chc si znale winnym pooeniu". Kiedy jednak zapytamy ich, dlaczego chc si znale w nowym, odmiennym pooeniu, zwykle opowiadaj o tym, co im przeszkadza w aktualnej sytuacji. Chocia uywaj nawet okrele takich jak: Chc ju si tam znale" lub Chc ju tego dowiadcza", ich wibracje zwizane s z aktualnym, a nie przyszym pooeniem. Nie warto uywa sw, ktre wskazuj na przeywanie szczcia, jeeli tak naprawd nie czujesz si szczliwy. Jest to bowiem podobne do zakrywania nalepk Szczliwa twarz" wskanika paliwa na desce rozdzielczej w twoim samochodzie. Nie moesz wtedy zauway poziomu paliwa. Prawo Przycigania nie odpowiada na twoje sowa, lecz na wibracje, ktre promieniuj z ciebie. Moesz uywa dobrze brzmicych sw, a jednoczenie pozostawa w stanie oporu wobec wasnego Dobrostanu. Nie s bowiem wane sowa, lecz twoje prawdziwe uczucia. Proces jest bardzo pomocny w upewnieniu si, e wibracje, ktre z ciebie promieniuj, rzeczywicie ci su. Dziki temu bowiem bdziesz mg zrozumie, co tak naprawd przycigasz. 131

Uywasz swojej wyobrani, by spostrzec, e twoje pragnienie ju spenio si, a nastpnie moesz rozpoznawa szczegy przedmiotu twego pragnienia. Kiedy skoncentrujesz swoj uwag na dowiadczaniu przedmiotu swego pragnienia, nie moesz w tej samej chwili odczuwa braku swego pragnienia. Cho twoje pragnienie faktycznie jeszcze nie spenio si, to jednak tworzysz wibracje, jak gdyby tak si ju stao. Dziki temu twoje pragnienie musi si speni. W tym przypadku, podobnie jak w poprzednio przez nas omawianych, Wszechwiat nie wie, czy tworzone przez ciebie wibracje s zwizane z rzeczywistym przeywaniem przedmiotu twoich pragnie, czy te tworzysz te wibracje w swojej wyobrani. W obu przypadkach Wszechwiat odpowiada na twoje wibracje i musi nastpi manifestacja twego pragnienia. Podajmy pewien przykad. Powiedzmy, e idziesz do skrzynki pocztowej i znajdujesz tam powtrne awizo, ktre dotyczy twego nieopaconego rachunku. Czujesz si zakopotany, nie wiesz bowiem, jak moesz uregulowa t patno. Jest to zalegy rachunek. Masz jeszcze wiele innych zalegych rachunkw do opacenia. Czujesz si wic zakopotany i zniechcony. Chc mie wicej pienidzy" - mwisz wwczas. Chc mie o wiele wicej pienidzy" podkrelasz. Jednak s to tylko puste, nic nie znaczce sowa. Nie wywieraj one adnego wpywu na twoje centrum przycigania. Twoje sowa bowiem wcale nie sytuuj si w twoim centrum przycigania. Twoje centrum przycigania okrelaj bowiem tworzone przez ciebie wibracje. Ich wskanikiem za s twoje uczucia. W chwili obecnej wibruj w tobie emocje, ktre odpowiadaj twemu poczuciu braku pienidzy. Twoim celem, w chwili podjcia tego procesu, pozostaje stworzenie obrazu, ktry spowoduje powstanie odpowiednich wibracji. Te wibracje maj pozwoli na przepyw pienidzy. Tak wic twoim celem jest stworzenie obrazu, ktry odczuwasz dobrze, czyli takiego miejsca odczuwania, gdzie masz wraenie posiadania dostatecznej iloci pienidzy. Teraz przejd do przypomnienia sobie czasu, kiedy miae wicej pienidzy. Moesz te przypomnie sobie okolicznoci, w ktrych nie miae wikszej iloci pienidzy, ale nie pojawia si wwczas stres zwizany z koniecznoci opacenia rachunkw. Nastpnie sprbuj w swojej pamici odtworzy tak wiele szczegw tamtej sytuacji, jak to jest moliwe. Moesz sobie wyobrazi, e masz wicej pienidzy ni moesz w sposb sensowny wyda. Moesz te sobie wyobrazi, e pienidzy jest tak wiele, e nie wiesz, gdzie je przechowywa. Wyobra sobie, e idziesz do banku z du iloci monet, ktre zamieniasz na banknoty. Zobacz siebie, jak bierzesz banknoty o wartoci 10 z, 20 z i zamieniasz je na banknoty. o wartoci 100 z. Chcesz po prostu bardziej wygodnie przechowywa swoje pienidze. Moesz sobie wyobrazi, e dysponujesz kart kredytow o nieograniczonym limicie. Jest to magiczna karta, ktr moesz uywa wiele razy w cigu dnia. Raz w miesicu wypisujesz czek, ktry reguluje wszystkie twoje obcienia. Wyobra sobie, e twj depozyt bankowy jest tak znaczny, i nie powstaj adne kopoty w opacie rachunkw. Im czciej bdziesz stosowa opisywan gr (Proces Miejsca Odczuwania) tym wikszej bdziesz nabiera w niej wprawy. Tym te wicej bdzie si pojawia w tobie radoci. Kiedy tworzysz nowe obrazy lub te kiedy stosujesz selektywne wspomnienia, aktywizujesz nowe wibracje. Nastpuje przesunicie twego centrum przycigania. W chwili, gdy nastpuje przesunicie twego centrum przycigania, cae twoje ycie ulega zmianie.

132

PROCES NR 19

UWALNIANIE OPORU, BY UWOLNI SI OD DUGW


Kiedy uywa tego procesu: -Kiedy chcesz odczuwa ulg, zwizan z uwolnieniem od dugw. -Kiedy chcesz znale rwnowag pomidzy swoimi zarobkami i wydatkami. -Kiedy chcesz mie wiksz pewno finansow. -Kiedy chcesz przywoa wikszy przypyw pienidzy. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo (22) Lk / Rozpacz / Depresja / Bezsilno (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia/ wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Aby przystpi do tego procesu, przygotuj sobie notatnik, ktry ma liczb kolumn odpowiadajc twoim miesicznym wydatkom. W pierwszej kolumnie po lewej stronie wpisz wydatek, ktry pochania w kadym miesicu najwiksz ilo twojej gotwki. Przykadowo, jeli najwikszy rachunek, jaki opacasz w kadym miesicu, dotyczy opaty za mieszkanie, wpisz nagwek: Opata za mieszkanie. W pierwszej linii poniej nagwka wpisz odpowiedni sum pienidzy. Podkrel j. W trzeciej kolumnie wpisz sum pienidzy, ktr zalegasz, jeli chodzi o mieszkaniowe opaty (twj dug). Nastpnie przejd do drugiej, pod wzgldem wielkoci, miesicznej opat. Umie j w drugiej kolumnie. W trzeciej kolumnie umie trzeci opat itd. Na grze swego notatnika wpisz nastpujc afirmacj: Pragn dotrzyma wszystkich moich finansowych zobowiza. W pewnych przypadkach bd robi podwjne opaty w stosunku do tego, co jest wymagane. Za kadym razem, kiedy otrzymasz rachunek, otwrz swj notes i sprawd, czy suma, ktr naley opaci, jest zgodna z t, ktr zapisae. Kiedy otrzymasz pierwszy rachunek lub kiedy nadchodzi czas dokonania opat za kategorie znajdujce si w prawych kolumnach notesu (s to najmniejsze sumy miesicznych opat), wypisz czek dwukrotnie wyszy od sumy, ktr naley uregulowa. Nastpnie oblicz, jakie jest jeszcze twoje zaduenie w danej kategorii. Ta procedura moe ci si wyda dziwna, kiedy po raz pierwszy zaczynasz gra w t gr. Ale jeeli nawet nie masz wystarczajcej iloci pienidzy, aby uregulowa w danym miesicu wszystkie opaty, nadal utrzymuj podwjne sumy opat w najmniejszych kategoriach po prawej stronie. Odczuwaj zadowolenie, e dotrzymujesz swojej obietnicy i starasz si jak najlepiej regulowa swoje opaty, a w pewnych przypadkach dokonujesz opat podwjnych. Poniewa w nowy sposb zaczynasz podchodzi do swoich finansw, twoje wibracje zaczn si szybko zmienia. Skoro odczujesz choby najmniejsz dum z powodu dotrzymywania sowa, podniesie si poziom twoich wibracji. Wraz z tym zaczn si zmienia twoje warunki finansowe.

133

Jeeli wszystkie swoje finansowe zobowizania umiecisz w notesie z kolumnami, twoja uwaga, ktra zostaa skoncentrowana w nowy sposb, zacznie aktywizowa pozytywne okolicznoci zwizane z pienidzmi. Zamiast odczuwa zniechcenie, kiedy znajdziesz w skrzynce pocztowej kolejny rachunek, chtnie wpiszesz go do twego notesu, umieszczajc w odpowiedniej kolumnie. Wraz ze zmian twojej postawy i twoich wibracji, zacznie si take zmienia twoja sytuacja finansowa. Zaczn pojawia si pienidze, ktrych si nie spodziewae. Pojawi si nowe przedsiwzicia i interesy, tak wic napynie nowa gotwka. Nadejd niespodziewane, pozytywne wydarzenia finansowe. Kiedy bdzie si to dzia, zachowaj wiadomo, e jest to efekt zmiany twojej postawy i twoich wibracji. Kiedy nadejd dodatkowe pienidze, przejawisz ch dokonania podwjnej wpaty w kategoriach po prawej stronie. Wkrtce zostan uregulowane wszelkie dugi i bdziesz mg wyeliminowa t kategori ze swego notatnika. Ju pierwszego dnia po podjciu tej gry poprawi si twoje poczucie finansowego komfortu. Jeeli w sposb powany bdziesz wykonywa ten proces, twoje wibracje dotyczce pienidzy zmieni si tak bardzo, e w krtkim czasie wyjdziesz z dugw. Nie ma nic zego w tym, e masz dugi. Jeeli jednak odczuwasz swoje dugi jako ciar, to wwczas twoje wibracje wok pienidzy tworz opr. Kiedy ten ciar zostaje usunity, kiedy czujesz si lej i swobodniej, usunity zostaje te opr. Przyjmujesz pozycj, dziki ktrej pozwalasz, by Dobrobyt obficie zasila twoje dowiadczenia.

Abraham, powiedz nam wicej na temat Pienidzy i Ekonomii


Jak wspomnielimy opisujc Proces nr 17, atwo moemy sobie wyobrazi, e paac jest guzikiem. Moemy te odczuwa przyjemno, kiedy wyobrazimy sobie, e to guzik jest paacem. Niezalenie od tego, czy jest to paac czy te guzik, jeeli skierujemy na ten przedmiot swoj uwag, zacznie si wok niego gromadzi Sia yciowa. Niesie ona ze sob smak ycia. Jednak sam proces gromadzenia tej energii wymyka si kategoriom logiki. Czy moemy stworzy strumie finansowej obfitoci? Czy moemy wypracowa metod wizualizacji, pozwalajc na wyobraenie sobie, e przepywa przez nas swobodnie strumie pienidzy? Czy naley wydawa pienidze, by w ten sposb stwarza szans innym ludziom? Wydawanie pienidzy powoduje bowiem, e gospodarka zostaje zasilona i powstaj nowe miejsca pracy. Im wicej wydajesz, tym wiksze korzyci mog osiga inni ludzie. Wchodz bowiem w swoisty rodzaj gry i cz si z tob. Twoim zadaniem pozostaje wykorzystanie Energii. To jest cel twego istnienia. Jeste Istot przepywu Energii. Skupiasz Energi. Jeste twrc. Nie istnieje gorsze dziaanie, ni zaistnienie w tym wiecie i nie pozwalanie na swobodny dopyw Energii do twego pragnienia. Dziaajc w ten sposb marnujesz swoje ycie. Nie istnieje praca o wysokim statusie, ani te praca o niskim statusie. Praca stwarza szanse; na skupienie. Moesz czerpa gbok satysfakcj wykonujc rnego typu zadania. Znajdujesz si bowiem w twrczym punkcie myli. Poprzez ciebie przepywa Energia rda. Nie ma znaczenia, jakiego typu prac wykonujesz. Moesz zachowa rado, wykonujc rnego rodzaju czynnoci, jeli pozwolisz pyn Energii. Wybr nie zachodzi pomidzy tym, co duchowe, a tym, co materialne. Wszystko bowiem, co wydarza si w tym fizycznym dowiadczeniu, ma natur

134

duchow. To wszystko jest wytworem Ducha. Nie trzeba tego udowadnia. Bd po prostu swoj Duchow Postaci, dziaaj natomiast z zapaem na paszczynie fizycznej.

TWOJE FINANSOWE NIEPOWODZENIA NIE POPRAWI SYTUACJI LUDZI UBOGICH


Pomyl, jak wygldao w tym spoeczestwie ycie ekonomiczne kilkaset lat temu. Co zmienio si? Czy w tym czasie przywieziono nowe zasoby z innych planet? Czy nie pojawio si wicej ludzi, ktrzy pragnli wicej rzeczy? Istnieje przecie Nie-Fizyczna Energia, ktra stanowi niekoczce si rdo zaopatrzenia. Nigdy nie syszelimy, aby ktokolwiek z was mwi: Byem zdrowy przez tak wiele lat, e teraz decyduj si troch pochorowa, by inni ludzie poczuli si zdrowi". Wiesz bowiem, e to, czy jeste zdrowy, czy te chory, nie wpywa na stan zdrowia innych ludzi. Nie jest tak, e kiedy ty jeste zdrowy, pozbawiasz zdrowia innych. Podobnie rzecz si ma z dostatkiem (finansow obfitoci). Ludzie, ktrzy potrafili stworzy harmoni z obfitoci - tak, e przypywa ona do nich - nikogo nie pozbawiaj obfitoci. Nie musisz stawa si ubogi, by pomc ubogim ludziom w osigniciu finansowej pomylnoci. Tylko sam bdc zasobnym moesz pomc innym. Jeeli chcesz innym pomc, bd w tak dobrej dyspozycji, na tak wysokiej fali, jak to tylko jest moliwe. Odczuwaj uznanie wobec tych osb, ktre s przykadami zasobnego ycia. Skd mgby wiedzie, e moliwe jest prosperowanie, gdyby nie mia na to dowodw w swoim otoczeniu? Powodzenie materialne czy finansowe innych ludzi dopinguje ci, na zasadzie prawa kontrastu, do jasnego okrelenia wasnych pragnie. Pienidze nie s podstaw szczcia, nie s te podstaw za. Pienidze s rezultatem korzystania przez ludzi w okrelony sposb z Energii. Jeeli nie bdziesz chcia pienidzy, to nie bdziesz ich przyciga. Jednak informujemy ci, e twoje krytyczne nastawienie do innych osb, ktre maj pienidze, powoduje, e nie przychodz do ciebie take inne rzeczy, ktrych pragniesz, jak zdrowie, wewntrzna jasno i Dobrostan. Jeeli podejmowanie tematu pienidzy wywouje w tobie dyskomfort, oznacza to, e istnieje w tobie silne pragnienie. Oznacza to, e pienidze maj dla ciebie due znaczenie. Dlatego twoje zadanie polega na znalezieniu waciwego podejcia do pienidzy, co zapewni ci dobre samopoczucie. Podobnie skuteczne jest mylenie o innych rzeczach i pozwolenie na to, by pojawiy si one w twoim yciowym dowiadczeniu. Nie musisz myle o pienidzach, by pozwoli im si pojawi. Nie moesz myle o braku pienidzy i pozwoli im napyn do ciebie.

SUKCES POLEGA NA RADOCI, KTR ODCZUWASZ


Bardzo lubimy widzie ci w sytuacji, kiedy cieszysz si z sukcesu innej osoby. Kiedy bowiem jeste rzeczywicie uradowany z tego powodu, oznacza to, e znajdujesz si na waciwej drodze, wiodcej ci do wasnego sukcesu. Wiele osb myli, e sukces polega na tym, by otrzyma to wszystko, czego si chce. My za stwierdzamy, e jest to lepa uliczka. Takie rozumienie 135

sukcesu czyni go martwym dowiadczeniem. Sukces nie polega na otrzymaniu czego gotowego. Sukces wie si z marzeniami i pozytywnymi uczuciami, ktre cigle si rozwijaj. Miar yciowego sukcesu nie s pienidze ani te posiadane rzeczy, lecz stopie, w jakim odczuwasz rado. Moesz powiedzie nastpujco: Kiedy mwi o osobach, ktre odniosy sukces, mam na myli ludzi naprawd szczliwych. Ci ludzie s napenieni radoci, chtnie rozpoczynaj swj dzie. Wszyscy oni mieli trudne pocztki, co wywoywao w nich postaw buntu. Nastpnie znaleli oni sposb, by odnale gboki spokj, realizujc swoje naturalne prawo do Dobrostanu". (Sukces jest zwizany ze szczliwym yciem. Szczliwe ycie jest natomiast szeregiem szczliwych momentw. Jednak wikszo ludzi nie pozwala zaistnie tym chwilom szczcia, poniewa s oni cigle zajci pogoni za szczliwym yciem.)

ZAMIAST ZAPRACOWYWA" NA OBFITO, POZWL PRZEJAWI SI OBFITOCI


To nie twoje dziaania powoduj pojawienie si obfitoci. Obfito bowiem powstaje w odpowiedzi na twoje wibracje. Oczywicie, twoje przekonanie stanowi cz twoich wibracji. Jeeli jeste przekonany, e dziaanie jest czciowo odpowiedzialne za twoje doznanie obfitoci, powiniene zmieni swoje stanowisko w tej sprawie. Chcielibymy, aby sowo zapracowa" znikno zarwno z twego sownika, jak te z twego rozumowania. Chcielibymy je zastpi sowem pozwala. Wystarczy, e chcesz i pozwalasz przejawi si Dobrostanowi. Nie jest to bowiem co, na co musisz zapracowa. Wystarczy, e po prostu zdecydujesz, czego chcesz dowiadczy, a nastpnie pozwolisz, by to otrzyma. Nie jest to co, o co musisz walczy czy cigle prbowa posi. Wszyscy jestecie wartociowymi Istotami. Zasugujecie na ten Dobrostan. Wszystkie zasoby (bogactwa), ktrych kiedykolwiek pragne lub potrzebowae, znajduj si w zasigu rki. Wszystko, co musisz zrobi, to okreli swoje pragnienie i przenie si do miejsca dobrego samopoczucia, by wyobraa sobie, e pragnienie zostao spenione. Moesz by wszystkim, robi wszystko i mie wszystko. Jeste bogosawion Istot. Przybye do tego fizycznego otoczenia, by tworzy. Nic nie stoi na przeszkodzie temu procesowi prcz twoich przeczcych myli. Za kadym razem, kiedy tworzysz negatywne myli, mwi ci o tym twoje emocje. Istot ycia jest rado, istot ycia jest dobre samopoczucie! Jestecie potnymi twrcami i pojawilicie si w odpowiednim momencie. Wicej si rozkoszuj, mniej si kopocz. miej si wicej, mniej plcz. Stwarzaj wicej pozytywnych, a mniej negatywnych oczekiwa. Najwaniejsze jest twoje dobre samopoczucie. Praktykuj to, o czym mwimy, i obserwuj, co si wydarzy.

136

PROCES NR 20

PRZEKA TO MANAGEROWI
Kiedy uywa tego procesu: -Kiedy czujesz, e masz zbyt wiele pracy. -Kiedy chcesz mie wicej czasu, by robi wicej rzeczy, ktre lubisz. -Kiedy chcesz sta si potnym twrc, co jest twoim wrodzonym prawem. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo (17) Zo (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Wyobra sobie, e jeste wacicielem bardzo duej korporacji i e pracuje dla ciebie tysice ludzi. Jest wielu ludzi zaangaowanych w wytwarzanie i dystrybucj twoich produktw. Zatrudniasz te ksigowych oraz doradcw. W skad personelu wchodz take artyci oraz specjalici od reklamy - tysice osb, ktre pracuj na rzecz sukcesu twojej firmy. Wyobra sobie, e osobicie nie pracujesz z nikim spord tych ludzi. Zamiast ciebie robi to twj manager. Twj manager rozumie tych ludzi, doradza im i kieruje nimi. Kiedykolwiek pojawia ci si nowy pomys, przekazujesz go od razu swemu managerowi, a on odpowiada: Zajm si tym natychmiast". Tak te robi - skutecznie, efektywnie i precyzyjnie. Robi to w sposb, ktry ci odpowiada. W tej chwili moesz do siebie powiedzie: Chciabym bardzo mie takiego wanie managera. Kogo, na kogo mgbym liczy, kogo, kto dziaaby dla mego dobra". Zwracamy si do ciebie z informacj: Masz ju takiego managera. Masz managera, ktry cigle pracuje dla twego dobra. Nazywa si on Prawo Przycigania. Wystarczy, e zwrcisz si z prob, a ten Uniwersalny Manager natychmiast zareaguje na twoj prob. Jednak wikszo z was nie widzi swego managera w ten wanie sposb. Macie tego managera, jednak cigle umieszczacie odpowiedzialno we wasnym sercu. Innymi sowy mwicie: O tak, Prawo Przycigania istnieje, ale to ja musz wykona ca prac". My natomiast mwimy: Dobrze, wobec tego c jest warte Prawo Przycigania, jest to podobne do sytuacji, gdy masz managera, ktremu pacisz 500 tysicy dolarw rocznie. Ten manager pyta ci: Czy jest co, czego ode mnie potrzebujesz! A ty odpowiadasz: Nie, nie, nie. jestem szczliwy, e pac ci, poniewa masz ten tytu". W tym czasie ty sam trudzisz si, wykonujc ca prac przy komputerach, w budynkach... Pracujesz zapamitale i jeste wyczerpany, a twj manager wyleguje si w tym czasie gdzie na play. Nie musisz tego wcale robi. Czy nie tak? Moesz uy swego managera do wykonywania tych zada. Formuujesz proby i czekasz na ich spenienie. W ten wanie sposb powiniene traktowa Prawo Przycigania. Formuuj proby i oczekuj na ich spenienie. Kiedy postpujesz w 137

ten wanie sposb, robisz dwie rzeczy, ktre s wymagane w Procesie Celowego Tworzenia: Okrelasz swoje pragnienie i pozwalasz, by Wszechwiat speni je. Ustalanie celw jest niczym zwracanie si do Uniwersalnego Managera. Osiganie wibracji przyzwolenia jest niczym stanie z boku i zaufanie managerowi, e waciwie wykona swoj prac. Jest to rwnie ufno, ktra polega na tym, e gdy potrzebna bdzie twoja aktywno, manager zwrci si do ciebie. Innymi sowy, kiedy bdzie potrzebna jaka twoja decyzja, bdziesz tego wiadomy. Ty nie oddajesz swego ycia - ty kreujesz swoje ycie. Stajesz si wizjonerem, ktry stwarza, a nie wykonawc. Jednak nadal w swoim yciu bdziesz napotyka wiele rzeczy do zrobienia. W aden sposb nie chcemy ci odciga od dziaania. Dziaanie przynosi rado. W caym wszechwiecie nie ma bardziej wspaniaej rzeczy ni pragnienie poczone z odpowiednim dziaaniem. Kiedy czysz si ze rdem Energii, odczuwasz inspiracj do dziaania. Jest to najbardziej wysunita do przodu cz Procesu Tworzenia. Najwspanialszym w caym Wszechwiecie zjawiskiem jest dziaanie kierowane inspiracj.

PROCES NR 21

ODZYSKIWANIE NATURALNEGO STANU ZDROWIA


Kiedy uywa tego procesu: Kiedy nie czujesz si dobrze. Kiedy otrzymae niepokojc diagnoz. Kiedy odczuwasz bl. Kiedy chcesz odczuwa wicej si witalnych. Kiedy odczuwasz nieokrelony niepokj zwizany z wasnym ciaem. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksz warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo (22) Lk / Rozpacz / Depresja / Bezsilno (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji. Wykonuj ten proces, kiedy leysz w wygodnym miejscu - im wicej komfortu, tym lepiej. Wybierz taki moment, kiedy masz okoo 15 minut i nie bdziesz przez nikogo niepokojony. Napisz t krtk list i umie j tak, eby mg j swobodnie przeczyta w pozycji lecej. Zdrowie mego ciaa to stan naturalny. Jeeli nawet nie wiem, jak osign lepsze samopoczucie, wie to moje ciao. Skadam si z trylionw komrek, ktre s obdarzone wasn wiadomoci. Wiedz one, w jaki sposb osign wasn rwnowag. 138

Kiedy zaczy powstawa te uwarunkowania, nie wiedziaem tego, co wiem teraz. Jeeli wtedy wiedziabym to, co wiem teraz, te uwarunkowania nie zaistniayby. Nie potrzebuj rozumie przyczyny tej choroby. Nie potrzebuj wyjania, jak to si stao, e dowiadczam tej choroby. Musz jedynie w delikatny sposb uwolni si od tej choroby. Nie ma to znaczenia, e choroba ju zacza si rozwija, poniewa wanie w tej chwili zaczyna ona ustpowa. Jest to naturalny proces, e moje ciao potrzebuje czasu, by dostosowa si do pozytywnych myli zwizanych z Dobrym Samopoczuciem. Nie musz si z niczym spieszy. Moje ciao wie, co powinno robi. Dobre Samopoczucie jest moim naturalnym stanem. Moja Wewntrzna Istota jest wiadoma mego fizycznego ciaa. Moje komrki prosz o to, co jest im potrzebne, by mogy by w dobrym stanie. rdo Energii odpowiada na te proby. Jestem w dobrych rkach. Teraz bd si relaksowa, by pozwoli na komunikacj pomidzy moim ciaem a rdem. Moj jedyn prac jest pozostawanie w relaksie i oddychanie. Mog to robi. Mog to robi z atwoci. Teraz le swobodnie i ciesz si z odczucia wygodnego materaca, na ktrym spoczywa twoje ciao. Skoncentruj uwag na oddechu. Wdech i wydech, wdech i wydech. Twoim celem jest pozostawanie w tak duym komforcie, jak tylko jest to moliwe. Oddychaj tak gboko, jak jest to moliwe i cigle pozostawaj w komforcie. Nie rb niczego na si. Nie wywouj adnych wydarze. Nie masz nic innego do roboty, jak relaksowa si i oddycha. Zaczniesz prawdopodobnie odczuwa mikkie, delikatne wraenia w swoim ciele. Umiechnij si i rozpoznaj, e to rdo Energii odpowiada na proby twoich komrek. Teraz odczuwasz proces uzdrawiania. Nie rb niczego, by wspomaga lub intensyfikowa ten proces. Po prostu relaksuj si i oddychaj - pozwl temu zaistnie. Jeeli po pooeniu si zacze odczuwa bl, kontynuuj ten sam proces. Korzystne w takim wypadku bdzie dodanie do twojej listy nastpujcych sw: Te odczucia blu wiadcz o tym, e rdo odpowiada na skierowan do niego, na poziomie komrkowym, prob o Energi. Te odczucia blu s znakomitym dowodem na to, e wanie nadchodzi pomoc. Mog odpry si, mimo wraenia blu, poniewa wiem, e nastpuje poprawa. A teraz, jeli moesz, wejd w sen. Umiechnij si, wiedzc, e Wszystko-Jest- W Porzdku. Oddychaj, relaksuj si, ufaj.

Abraham, powiedz nam wicej o Odzyskiwaniu Naturalnego Stanu Zdrowia


Kiedy nastpnym razem zaczniesz odczuwa jaki dyskomfort, zatrzymaj si i powiedz sobie: Ten dyskomfort powala mi uwiadomi, e pojawi si we mnie opr. Jest to waciwy czas, abym relaksowa si i oddycha, relaksowa si i oddycha, relaksowa si i oddycha". W ten sposb w krtkim czasie bdziesz mg powrci do poczucia komfortu. 139

Kada komrka twego ciaa ma bezporednie poczenie z Twrcz Sil ycia. Kada te komrka reaguje w niezaleny sposb. Kiedy odczuwasz rado, otwieraj si kanay przepywu energii, w zwizku z czym moesz swobodnie przyj przepyw Siy ycia. Kiedy natomiast odczuwasz win, oskarasz siebie, przeywasz strach lub zo, kanay zostaj zablokowane i Sia ycia nie moe swobodnie przepywa. Nasz fizyczny organizm potrafi nadzorowa te kanay i utrzymuje je w stanie otwarcia. Twoje komrki dobrze wiedz, co maj robi. One gromadz Energi. Moesz zmieni kadego rodzaju uwarunkowania, podobnie jak moesz przemalowa dany obraz na inny. W ludzkim wiecie istnieje szereg ograniczajcych myli. Mog one podpowiada, e niektre choroby s nieuleczalne, czy te, e pewnych warunkw nie mona zmieni. My jednak informujemy ci, e te warunki s niemoliwe do zmiany, poniewa w to uwierzye. Ostatnio kto nas zapyta: Czy istniej jakie ograniczenia zdolnoci ludzkiego ciaa do zdrowienia?". Odpowiedzielimy: Nie ma adnych, prcz przekonania, ktre utrzymujesz w swoim umyle". Ta osoba pytaa dalej: Dlaczego, w zwizku z tym, ludziom nie rosn nowe koczyny?". Odpowiadamy: Poniewa nikt w to nie wierzy.

DLACZEGO CHORUJ MAE DZIECI?


Czsto pojawia si pytanie: No dobrze, a jak moemy wyjani fakt, e choruj ju bardzo mae dzieci?". Odpowiadamy, e byy one naraone na dziaanie wibracji, nawet jeszcze w cigu ycia onowego, ktre spowodoway zamknicie dopywu Dobroczynnej Energii. Niezalenie jednak od rodzaju wad czy zaburze, z ktrymi te dzieci przyszy na wiat, jeeli zachci si je do odpowiedniego mylenia (ktre pozwoli odzyskiwa Dobre Samopoczucie), ich ciao moe przej przez proces regeneracji. Twoim naturalnym stanem jest cakowicie dobre samopoczucie, pene zdrowie. Twoim naturalnym stanem jest doznawanie pomylnoci i obfitoci. Twoim naturalnym stanem jest doznawanie wewntrznej jasnoci. Nie jest natomiast naturalne dla ciebie doznawanie wewntrznego zamieszania, odczuwanie braku czy te odczuwanie poczucia winy. Nie jest to naturalne dla twojej prawdziwej natury. S to wzorce, ktre powstay w cigu ycia. Za kadym razem, kiedy odczuwasz w swoim fizycznym ciele dyskomfort - czy jest to bl emocjonalny czy te fizyczny, zawsze oznacza jedn, podstawow prawd: Mam pragnienie, ktre powoduje, e gromadzi si moja Energia. Istnieje rwnoczenie we mnie przekonanie, ktre nie pozwala na jego realizacj. Dlatego w moim ciele powstaje opr". Za kadym razem rozwizanie tej kwestii polega na uwolnieniu si od dyskomfortu czy blu poprzez rozlunienie i signicie po odpowiednie uczucie. Spotykamy si take z nastpujcym pytaniem: Skoro nie istnieje rdo chorb, dlaczego choruje tak wiele osb?". Dzieje si to z tego powodu, e ci ludzie znajduj wiele powodw ku temu, by utrzymywa si w pozycji sprzecznej z dobrym samopoczuciem. Te osoby nie pozwalaj, by zdrowie i dobre samopoczucie stao si ich udziaem. Skoro ci ludzie nie pozwalaj zaistnie Dobremu Samopoczuciu, dopuszczaj do siebie choroby. Wiele osb postpuje w ten wanie sposb. Dlatego wycigasz wniosek, mwic: Och, musi istnie rdo chorb. Nazwijmy t chorob. Nazwijmy j rakiem. Nazwijmy wszystkie tego rodzaju zjawiska i pozwlmy im zaistnie w ludzkim dowiadczeniu".

140

Uwaamy, e adna choroba nie pojawia si w automatyczny sposb w ludzkim dowiadczeniu. Choroby s czym, czego ludzie si ucz metod prb i bdw w trakcie wzajemnych kontaktw. Ucz si wzorcw mylenia, ktre nie pozwalaj przejawi si Zdrowiu i Dobremu Samopoczuciu. Skoro nie pozwalasz wkroczy do twego ycia Zdrowiu i Pomylnoci, pozostaj one w ukryciu. Pojawiaj si natomiast choroby ciaa oraz niedostatek rzeczy, ktrych pragniesz. Z upywem czasu zaczynasz wierzy, e ta rzeczywisto ma gdzie swoje rdo. Nastpnie zmierzasz do tego, by chroni siebie od tego rda za", ktre tak naprawd nigdy nie istniao.

JEELI OTRZYMAE ZAGRAAJC DIAGNOZ


Jeeli dostae diagnoz, ktra nie jest taka, jakby tego chcia, masz tendencj, by mwi: O mj Boe, jak to si stao, e tak daleko odszedem od tego, czego pragnem". My natomiast informujemy ci, e nic wielkiego si nie stao. Wydarzya si po prostu seria maych dziaa. Mog wybra myl, ktr odczuwam dobrze, mog te wybra myl, ktrej nie odczuwam zbyt dobrze. Rozwinem wzorzec wybierania myli, ktrych nie odczuwam dobrze. Tak wic codziennie unikaem otrzymywania pozytywnych wzmocnie". I to jest wszystko! Nie pozwl, by miejsce, w ktrym si znalaze, wywierao na ciebie paraliujcy wpyw. Choroba staa si produktem ubocznym okrelonego uporzdkowania Energii. Ta sytuacja moe pomc ci w jasnym okreleniu tego, czego chcesz, a - co waniejsze - moe da ci wiksz moliwo rozpoznawania, czy jeste w stanie przyjmowa pozytywn Energi. To, czy pozwalamy sobie dowiadcza zdrowia, czy te je odrzucamy, jest zalene od naszego nastawienia umysu, nastroju, postawy i podtrzymywanych myli. Kada ludzka istota i kade zwierz przejawia tendencj do powrotu do swego naturalnego, mentalnego rytmu. Leczenie ciaa jest w rzeczywistoci leczeniem umysu. Maj tu bowiem zastosowanie zasady psychosomatyki. Zawsze istnieje moliwo powrotu do Zdrowia i dobrego Samopoczucia. Jednak wymaga to skierowania myli na to, co odczuwasz korzystnie. Mamy tu zamiar wypowiedzie bardzo odwane stwierdzenie: Kada choroba moe by wyleczona w cigu niewielu dni. Warunkiem tego jest odwrcenie od niej uwagi i wytworzenie odmiennych wibracji. Czas leczenia zaleny jest od tego, jak wiele nastpio komplikacji. Kada choroba rodzi si bowiem o wiele duej w porwnaniu z czasem potrzebnym do uwolnienia si od niej.

CHOROBA JAKO REZULTAT NEGATYWNYCH EMOCJI


Bl fizyczny stanowi wyraz emocji. Mamy do czynienia z emocjami, ktre odczuwamy pozytywnie, lub te z takimi, ktre odczuwamy negatywnie. Oznacza to odpowiednio, e jestemy poczeni ze Strumieniem Energii lub te, e nie pozwalamy na przepyw Strumienia Energii. Choroba oraz bl s wyrazem negatywnych emocji. Kiedy przestajesz stawia opr, problem znika. Czy wzbudzae w sobie pozytywne myli dotyczce swego ciaa? Nie. Nie powiniene jednak wzbudza w sobie myli negatywnych. Jeeli bdziesz wzbudza pozytywne myli, twoje ciao odzyska swoj naturaln pozycj - odzyska zdrowie. 141

Moesz y w komforcie, radonie, swobodnie i zdrowo, jeeli twoje pragnienie gromadzi energi yciow. Ludzie nie umieraj z powodu upywu czasu. Ludzie umieraj z tego powodu, e decyduj si nie by ju tu duej lub te podejmuj decyzj o przejciu w posta Nie-Fizyczn.

MOECIE W TYCH CIAACH POZOSTAWA BEZ KOCA


Czy mwimy o tym, e moesz osign to pierwszorzdne bycie ludzk istot i moesz utrzymywa t posta istnienia tak dugo, jak dugo koncentrujesz swoj energi w tym fizycznym ciele? Absolutnie tak! Nie oznacza to, e masz osign sw obecn posta i tego samego dnia j utraci skaczc ze skay do morza. Oznacza to, e masz osign sw obecn posta i czerpa std rado oraz rozkosz. Dlaczego wic stosunkowo niewielka liczba osb raduje si takim wanie dowiadczeniem? Poniewa prawie kady rozglda si dokoa i wibruje pod wpywem tego, co widzi. Jakie jest wic rozwizanie? Mniej si rozgldaj. Czciej posuguj si wyobrani. Mniej si rozgldaj, czciej posuguj si wyobrani, a twoja wyobrania wytworzy wibracje, ktre bd ci najblisze. Moesz pozostawa w tym ciele bez koca, jeeli pozwolisz, by otoczenie stwarzao cigle nowe, podtrzymujce ycie, czyste, swobodne pragnienie. Jeeli bdziesz si otwiera na poszukiwanie cigle nowych rzeczy, ktrych pragniesz, bdzie si w tobie gromadzi Sia ycia. Innymi sowy, yjesz w sposb radosny, peen ekspresji i pasji... a nastpnie podejmujesz wiadom decyzj o swojej przemianie.

KADA MIER STANOWI OSOBISTY WYBR


Jeeli decydujesz si na przejcie w wymiar Nie-Fizyczny, nie powiniene tego robi, poniewa uwaasz, e wymiar fizyczny jest niedobry. Podejmujesz decyzj o przejciu, poniewa uzyskae poczucie spenienia w wymiarze fizycznym i interesuje ci nowy punkt widzenia. mier jest wycofaniem wiadomoci. Jest to podobne do przesunicia uwagi z jednego miejsca w drugie. Kada mier oznacza kulminacj wibracji Istnienia. aden czowiek ani adne zwierz nie przechodzi w wymiar Nie-Fizyczny bez uzgodnienia wibracji. Kada mier jest rodzajem samobjstwa i stanowi osobisty wybr. Jeste wieczn Istot, ktra wyrasta z wymiaru Nie-Fizycznego. Czasami ta Energia wlewa si w osob fizyczn. Kiedy twoja fizyczna posta staje si caoci, zanika pierwotne skupienie. Pozostajesz t sam istot na poziomie duchowym. Rnica polega jedynie na tym, e raz znajdujesz si w wymiarze Nie-Fizycznym, a raz w fizycznym. Podajemy wam wan zasad: Jeeli wierzysz, e co jest dobre i robisz to, odnosisz korzyci. Jeeli wierzysz, e co jest ze i robisz to, jest to bardzo niszczce dowiadczenie. Najgorsz rzecz jest robienie czego, o czym wiesz, e jest niewaciwe. Dlatego zachowuj jasn wiadomo, kiedy dokonujesz wyborw. To bowiem twoje sprzeczne decyzje powoduj zaburzenia wibracji.

142

Podejmij decyzj dotyczc tego, czego chcesz. Nastpnie skup tam swoj uwag. Po czym przenie si do miejsca odczuwania. Dotrzesz tam natychmiast. Nie ma potrzeby, by cierpie lub walczy.

PROCES NR 22

POSUWANIE SI W GR EMOCJONALNEJ SKALI


Kiedy uywa tego procesu: Kiedy czujesz si le, trudno jest ci zmieni to samopoczucie. Kiedy zaszo jakie trudne wydarzenie (kto zmar, opuci ci twj partner, zagubi si twj pies itp.). Kiedy musisz poradzi sobie z kryzysem. Kiedy zdiagnozowano u ciebie gron chorob. Kiedy u osoby, ktra kochasz, zdiagnozowano gron chorob. Kiedy twoje dziecko lub kto ci bliski przechodzi przez traumatyczne przeycia lub kryzys. POZYCJA PUNKTU EMOCJONALNEGO OPARCIA Ten Proces bdzie mia dla ciebie najwiksza warto, kiedy Pozycja twego Punktu Emocjonalnego Oparcia bdzie sytuowaa si w obszarze nastpujcych emocji: (17) Zo - (22) Lk / Rozpacz / Depresja / Bezsilno (Jeeli nie masz pewnoci, jaki jest twj obecny Punkt Emocjonalnego Oparcia, wr do rozdziau 22. i przejrzyj 22 kategorie, ktre znajduj si na Skali Emocjonalnej Orientacji.) Zasada kontrastu, ktra panuje w yciu, pomoga ci okreli twoje pragnienia oraz preferencje. Niezalenie od tego, czy wyrazie to gono czy te nie, rdo syszy twoje yczenia. Syszy je niezalenie od tego, czy s one due czy te mae i odpowiada na nie. Manager zwany Prawem Przycigania ustala okolicznoci, zdarzenia, inne osoby i wiele innych rzeczy w ten sposb, by speni twoje pragnienia. Innymi sowy, prosisz i jest ci dane. Jednak to ty masz pozwoli na przejawienie si tego procesu. Pamitaj o tym, e nie istnieje Nie-Fizyczne rdo ciemnoci, chorb, pomieszania i za. Istnieje tylko Strumie Dobrobytu. Pynie on ku tobie przez cay czas. Jeeli nie stwarzasz jakiego rodzaju oporu, moesz w peni otrzymywa. Twoje emocje pomagaj ci zrozumie, w jakim stopniu pozwalasz na przepyw tego Strumienia. Inaczej mwic, im lepiej si czujesz, tym mniej przejawiasz oporu; im gorzej si czujesz, tym wikszy stwarzasz opr. Proces Posuwania si w Gr Emocjonalnej Skali pomoe ci w obnieniu poziomu oporu i wzmocni postaw przyzwalania. Moesz go zastosowa niezalenie od tego, w jakim jeste miejscu, niezalenie od tego, co robisz, i niezalenie od dowiadczanych uczu. Pojawiajce si uczucia ulgi bd dla ciebie wskanikiem, e twj opr zmniejszy si. Chcemy wam pomc w zrozumieniu, e Proces Celowego Tworzenia stanowi rzeczywicie celowe osiganie okrelonego stanu emocjonalnego. Na przykad: 143

W sytuacji, kiedy nie masz wystarczajcej iloci pienidzy, chcesz ich mie wicej. Chcemy jednak, aby zrozumia, e odlego, jak masz przeby, nie rozciga si pomidzy brakiem pienidzy" a dostatkiem pienidzy". Jest to natomiast odlego pomidzy poczuciem braku bezpieczestwa a poczuciem bezpieczestwa. Jeeli podtrzymujesz myl, ktra daje ci poczucie wikszego bezpieczestwa, pienidze bd musiay napyn. W sytuacji, kiedy jeste chory, chcesz sta si zdrowy. Jednak odlego, ktr masz przeby, nie rozciga si pomidzy chorob a zdrowiem, lecz pomidzy strachem a pewnoci. Jeeli bdziesz podtrzymywa myli, ktre przynosz ci pewno siebie, bdzie musiaa nastpi poprawa stanu fizycznego. Kiedy nie masz partnera, a chcesz go znale, odlego, ktr musisz przeby, rozciga si pomidzy uczuciem osamotnienia a uczuciem ekscytacji czy satysfakcji. Jeeli podtrzymujesz myli, ktre wywouj w tobie ekscytacj czy antycypacj, bdzie musia pojawi si wspaniay partner. Moesz powiedzie: Chc mie nowy, wspaniay samochd. Natomiast to, co syszy Wszechwiat, brzmi nastpujco: Nie jestem zadowolony z mego aktualnego samochodu. Czuj si zniecierpliwiony z powodu mego aktualnego samochodu. Jestem niezadowolony, e nie mam lepszego samochodu. Czuj zazdro, e mj ssiad ma o wiele lepszy samochd. Czuj zo, e nie sta mnie na lepszy samochd. Moesz powiedzie: Chc by zdrowy. Natomiast to, co syszy Wszechwiat, brzmi nastpujco: Obawiam si o stan mego ciaa, Jestem z siebie niezadowolony. Obawiam si o swoje zdrowie. Obawiam si, e bd mia z przygod, podobnie jak to byo w przypadku mojej matki. Jestem zy, e nie troszczyem si o siebie bardziej. Moesz powiedzie: Chc znale inn prac. Natomiast to, co syszy Wszechwiat, brzmi nastpujco: Jestem zy, poniewa mj pracodawca nie dostrzega mojej wartoci. Czuj si znudzony. Czuj si niezadowolony z powodu mojej aktualnej pensji. Frustruje mnie to, e nie mog si z nimi porozumie. Jestem przeciony prac. Jeeli wiadomie rozpoznasz swj aktualny stan emocji, bdzie ci atwiej zorientowa si, czy wybierasz myli, ktre ci zbliaj czy te oddalaj od upragnionego kierunku. Jeeli twj kierunek zostanie okrelony przez pozytywne uczucia i emocje, wwczas szybko pojawi si wszystko, czego pragniesz. Poniej znajduje si lista podstawowych emocji (znajdziesz j take w rozdziale 22.). Na jej pocztku znajduj si emocje, ktre stwarzaj najmniejszy opr, na kocu za emocje, ktre stwarzaj najwikszy opr. W przypadkach, kiedy emocje maj podobny poziom wibracji, umieszczamy je w tej samej linii. Inaczej mwic, te emocje s umieszczone w kolejnoci ze wzgldu na to, e - na jednym kracu pozwalaj na doskonae poczenie ze rdem Energii - na drugim za zupenie nie pozwalaj. Na jednym kracu znajduj si takie uczucia, jak Moc czy Rado, na drugim za Depresja czy Bezsilno. Nazwy tych emocji nie mog by precyzyjne, poniewa rne osoby rnie odczuwaj emocje, ktre s okrelane tymi samymi sowami. Jednak Wszechwiat nie odpowiada na twoje sowa, lecz na stwarzane przez ciebie wibracje. 144

Znajdowanie precyzyjnego sowa, aby opisa to, co czujesz, nie jest istot tego procesu. Waniejsze jest bowiem odczuwanie emocji, a jeszcze waniejsze znajdowanie sposobw, ktre su poprawie uczu. Innymi sowy, ten proces dotyczy odkrywania myli, ktre przynosz ci uczucie ulgi. Skala twoich emocji moe wyglda nastpujco: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Rado / Wiedza / Moc / Mio / Docenienie Pasja, pragnienie Entuzjazm / Ch / Szczcie Pozytywne oczekiwania / Przekonania Optymizm Nadzieja Zadowolenie Znudzenie Pesymizm Frustracja / Irytacja / Niecierpliwo Emocjonalny niepokj Rozczarowanie Zwtpienie Obawy Oskaranie Zniechcenie Zo Zemsta Nienawi / Wcieko Zazdro Poczucie Zagroenia / Poczucie Winy / Brak Poczucia Wartoci Lk / Rozpacz / Depresja / Bezsilno

Poniej podajemy sposb, w jaki moecie zastosowa ten potny proces: Istniej dwa krace emocjonalnej skali. Moesz siebie zapyta: Czy odczuwam moc, czy te bezsilno Moesz mie trudnoci z rozpoznaniem aktualnie odczuwanej emocji. Potrafisz jednak okreli, w jakim kierunku przechyla si szala twoich emocji, jeeli stwierdzisz, e jeste bliszy bezsilnoci, zmniejsz rozmiary skali. Zapytaj siebie: Czy bardziej odczuwam to jako bezsilno czy te jako frustracj? Stwierdzasz, e bardziej jako bezsilno. Teraz jeszcze bardziej zmniejsz skal Czy odczuwam to bardziej jako bezsilno czy jako obaw? Jeeli bdziesz ten proces kontynuowa, w kocu bdziesz wstanie stwierdzi dokadnie, jakie emocje wywouje w tobie okrelona sytuacja. Kiedy znajdziesz waciwe dla siebie miejsce na skali emocji, twoje zadanie bdzie polega na znalezieniu myli, ktre przynios ci pewn ulg wobec dotychczas przeywanych emocji. Najlepiej bdzie, jeeli wypowiesz te myli gono albo je zapiszesz. Zaczniesz zmniejsza opr wypowiadajc celowo stwierdzenie, ktre zawiera emocj, przynoszc ci ulg. Bdziesz porusza si w gr skali wibracji do miejsca, w ktrym poczujesz si o wiele lepiej. Pamitaj, e lepsze uczucie oznacza uwolnienie oporu. Uwolnienie oporu oznacza natomiast wzmacnianie postawy przyzwalania. Tak wic uyj tej skali emocji. Zacznij od miejsca, w ktrym aktualnie jeste, od okrelonej emocji. Sprbuj znale odpowiednie sowa, ktre pomog ci dotrze do miejsca, gdzie istnieje nieco mniejszy emocjonalny opr.

145

Na przykad, pewna kobieta znalaza si w stanie ogromnego oporu i blu w zwizku ze mierci swego ojca. Chocia by on ciko chory i spodziewano si jego mierci, kiedy to si ju stao, kobieta popada w gbok depresj. Kobieta odczuwaa w tej sytuacji bezsilno i rozpacz. W dniach poprzedzajcych mier ojca kobieta prawie nie odchodzia od jego ka. Ojciec zapad w niewiadomo w czasie jednej z krtkich chwil jej nieobecnoci. Nie odzyska wiadomoci a do chwili mierci. Kiedy kobieta mylaa o tym, e nie odbya z ojcem ostatniej rozmowy, pojawio si w niej silne poczucie winy. Nie rozpoznaa tej niewielkiej poprawy samopoczucia, jakie przynioso jej przesunicie uwagi na poczucie winy. Wtedy jej myli skieroway si ku potnej zoci. Pomylaa o kobiecie, ktra przebywaa u boku jej ojca w chwili, kiedy zapad on w niewiadomo. Poczua wcieko, e ta kobieta podaa ojcu tak du dawk lekw (gdy chciaa zmniejszy odczuwany przez niego bl). Nastpnie oskarya t kobiet, e pozbawia j moliwoci odbycia z ojcem ostatniej rozmowy. Nie rozpoznawaa jeszcze tego, e jej emocje - poczucie winy, wcieko, zo, oskaranie - stanowiy popraw w stosunku do pierwotnego stanu oporu, ktry by naznaczony rozpacz. Kobieta poczua si lepiej. Ulg przynioso jej uczucie oskarenia drugiej osoby. Moga teraz przynajmniej oddycha i bya w stanie spa. Oczywicie, o wiele bardziej korzystne jest, kiedy osigasz popraw swego stanu emocjonalnego przez podjcie wiadomych krokw. Lecz nawet w tym przypadku, gdy proces przebiega spontanicznie, kada kolejna emocja dawaa dostp do lepszego stanu. Skoro odkrye, e zo oraz oskaranie mog uwolni od dawicych uczu bezsilnoci i rozpaczy, moesz zacz si posuwa w szybkim tempie w gr wibracyjnej skali. Przechodzenie przez jeden stopie tej skali moe trwa dzie lub dwa. Bdziesz posuwa si od (22) Rozpaczy, do (21) Poczucia winy, do (18) Chci zemsty, do (17) Zoci, do (15) Oskarania. W ten sposb moesz odzyska kontakt ze swoim rdem i z uczuciem mocy. Moe to sta si tak szybko, e nikt nie bdzie w stanie tego zauway. Podajemy przykad wiadomie formuowanych stwierdze, ktre moga tworzy ta kobieta, by poprawie swoje samopoczucie: Zrobiam wszystko, co tylko byo moliwe, by pomc memu ojcu. Ale to nie byo wystarczajce. (Rozpacz) Tskni za nim niezwykle mocno. Nie mog pogodzi si z jego odejciem. (Rozpacz) W jaki sposb bd moga pocieszy matk? (Rozpacz) Kiedy budz si rano, moja pierwsza myl dotyczy tego, e mj tata odszed. (Rozpacz) Nie powinnam bya i do domu, eby wykpa si. (Poczucie winy) Powinnam zosta przy jego ku, abym moga si z nim poegna. (Poczucie winy) Powinnam zdawa sobie spraw z tego, jak bliski jest on odejcia. (Poczucie winy) Byam przy nim przez cae dnie i noce, a jednak nie mogam z nim si poegna. (Wcieko) Kobieta, ktra bya przy nim, bardzo dobrze wiedziaa, co si dzieje. (Wcieko) jakby si ona czua, gdybym to ja wprowadzia jej ojca w piczk (Zemsta) Ona widziaa wielu umierajcych ludzi. Powinna bya mnie ostrzec, e to si zblia. (Zo) Myl, e ona o tym wiedziaa i nie chciaa, ebym ja bya przy tym. (Zo) Ona podaa ojcu wicej lekarstw ni on rzeczywicie potrzebowa. Zrobia to dla swojej wygody. (Oskaranie) 146

Chciaam si z nim poegna. (Rozczarowanie) Byo zbyt wiele spraw do wykonania i nie byam temu w stanie podoa. (Emocjonalne przecienie) Zaniedbaam wiele rzeczy w moim yciu. Chc je uporzdkowa. (Emocjonalne przecienie) Pracownicy suby zdrowia s niewraliwi, nie zwracaj uwagi na rodziny chorych i umierajcych osb. (Frustracja) Troszcz si bardziej o dostarczanie butli z tlenem ni o to, jak si czuj. (Irytacja) Bdzie lepiej, gdy spdz wicej czasu z moj rodzin. (Nadzieja) Dobrze si poczuj, kiedy wrc do szybkiego biegu zdarze w mojej pracy. (Pozytywne oczekiwanie) Nie wiem, czy poczuj si kiedykolwiek tak, jak czuam si poprzednio, jednak wiem, e poczuj si lepiej wraz z upywem czasu. (Pozytywne oczekiwanie) Jest wiele rzeczy do robienia, fest wiele rzeczy, ktre chc zrobi. (Pozytywne oczekiwanie) Czekam na moment, kiedy bd si umiecha, mia si i naprawd to odczuwa. (Pozytywne oczekiwanie) Doceniam postaw mego ma. Pomaga mi na wiele sposobw. (Docenienie) Doceniam te wszystkie osoby, ktre opiekoway si moim ojcem i matk. (Docenienie) Doceniam moje siostry. Kochamy naszych rodzicw i kochamy siebie wzajemnie. (Docenienie, Mio) Biorc to wszystko pod uwag, mielimy i mamy naprawd wspaniae ycie. (Docenienie, Mio) mier jest czciej ycia. (Wiedza) On jest teraz w miejscu, gdzie nie ma smutku. (Wiedza) Jest to wspaniae miejsce. (Rado) Ciesz si, e ojciec jest teraz w miejscu, gdzie panuje cakowita rado i zrozumienie. (Rado) Podziwiam to wspaniae dowiadczenie, ktre jest mi dane na Ziemi. (Rado) Uwielbiam, gdy wiem, jak to wszystko do siebie pasuje. (Rado) Miaam naprawd wspaniaego ojca. (Rado) To wszystko byo dobre. (Rado) To wszystko jest dobre. (Rado) Pamitaj, e nie masz dostpu do emocji, ktre s odlege od twoich aktualnych wibracji. Jeeli jednego dnia bdziesz mocno przeywa okrelony typ emocji, sprbuj nastpnego dnia przesun si na inny poziom emocjonalnych dowiadcze, nawet jeeli miaoby to oznacza tylko niewielk popraw. Jeeli negatywna emocja, ktrej dowiadczasz, jest saba, bdziesz mg si szybko porusza w Gr Emocjonalnej Skali. Podobnie, jeeli negatywna emocja znajduje si w stadium pocztkowym, bdziesz mg si szybko po tej skali przemieszcza. Jeeli natomiast dowiadczasz czego bardzo powanego lub jeeli jest to stan emocjonalny, ktry utrwali si w tobie przez wiele lat ycia, to bdziesz potrzebowa 22 dni, by porusza si w gr tej skali. Kadego dnia bdziesz wybiera kolejn emocj, ktra znajduje si powyej emocji, ktr aktualnie odczuwasz. 22 dni na przejcie od Bezsiy do Mocy to nie jest dugo, jeeli porwnamy to z sytuacj ludzi, ktrzy znajduj si przez wiele lat w stanie Rozpaczy, Braku Poczucia Bezpieczestwa i Bezsiy. Skoro zrozumiae, e twoim celem jest siganie po bardziej pozytywne emocje, mamy nadziej, e opisywany proces uwolni ci od kopotliwych, negatywnych emocji (ktrych moge 147

dowiadcza przez wiele lat). Kiedy bdziesz delikatnie i stopniowo uwalnia opr, ktry niewiadomie nagromadzie, zaczniesz odczuwa popraw w rnych obszarach swego ycia... w ktrych dotychczas mogy wystpowa problemy.

ZAKOCZENIE
Podejd do tego z odpowiednim dystansem. Masz tendencj do tego, by traktowa ycie nazbyt powanie. ycie ma by rodzajem zabawy - wiesz o tym. Widzimy ci, jak tworzysz swoje ycie. Odczuwamy do ciebie mio i uznanie. Jeste Twrc, ktry znajduje si w wiodcym punkcie. W tym piknym rodowisku dochodzisz do nowych rozwiza, ktre posuwaj do przodu Sil ycia. Nie s to adekwatne sowa, by opisa twoj warto. Z caych si pragniemy, aby powrci do stanu docenienia samego siebie. Chcemy, aby odczuwa mio do swego ycia, to ludzi, ktrzy ci otaczaj, a najbardziej do samego siebie. Przekazujemy ci wielk mio. A... na teraz... zakoczylimy.

SOWNIK
Cakowity Ty: Ty sam w swojej ludzkiej postaci, w stanie dobrego samopoczucia, wolny od oporu. Celowe Tworzenie: Skupienie si na swojej intencji, a jednoczenie bycie wiadomym wasnego stanu wibracji i zwizku ze rdem. Ch: Naturalne pragnienie, ktre rodzi si z porwnywania dowiadcze. Czstotliwo Wibracji: Okrelony stan wibracji. Dobre Samopoczucie: Uniwersalny, naturalny stan dowiadczania pozytywnych emocji. Emocja: Fizyczna reakcja ciaa na wibracje, ktre powstaj pod wpywem skierowania uwagi na okrelone przedmioty. Emocjonalna Orientacja: wiadomo przemieszczania si uwagi zgodnie z procesem podania uwagi ku poszczeglnym przedmiotom. Emocjonalne Przecienie: Stan, w ktrym wielokrotnie skupiasz si na swoich pragnieniach, a jednoczenie dowiadczasz braku moliwoci ich spenienia. Emocjonalny Punkt Oparcia: Najczciej dowiadczane emocje. Energia (Nie-Fizyczna): Strumie elektryczny, ktry istnieje u podstawy wszelkich zjawisk. Energia Twrcza: Strumie elektryczny, ktry istnieje u podstawy wszelkich zjawisk. Esencja: Dopasowanie do waciwoci wibracji. Istota: Jest to energia rda, ktra zostaa ujta w okrelone ramy. Nie--Fizyczna Istota jest to wiadomo, ktra spostrzega z Nie-Fizycznej perspektywy. Fizyczna Istota, czy te ludzka Istota, jest to Nie-Fizyczna Energia, ktra jest spostrzegana z perspektywy fizycznej. Ja: Punkt wiadomoci, z ktrego nastpuje postrzeganie zjawisk. Medytacja: Stan uspokojenia umysu, powstrzymania myli, ktre budz opr. Nastrj Przyjmowania: Stan wibracyjnego istnienia, wolny od oporu, ktry pozostaje w cakowitej harmonii ze rdem. Nie-Fizyczna: Odwieczna wiadomo, ktra jest u podstawy wszelkich fizycznych i niefizycznych zjawisk. Poczenie: Pozostawanie w wibracyjnej zgodnoci ze swoim rdem. Pozwalanie (Przyzwalanie): Stan zgodnoci z Dobrem, ktre napywa ze rda. Jest to skupianie uwagi na rzeczach, ktre powoduj pojawienie si w tobie odpowiednich wibracji. Te wibracje pozwalaj" ci na poczenie z twoim naturalnym rdem Dobra. Tolerowanie jest czym odmiennym od pozwalania. Tolerowanie oznacza spostrzeganie tego, czego nie chcemy, 148

odczuwanie tych wibracji, lecz niepodejmowanie adnego dziaania. Pozwalanie natomiast to celowe skierowanie uwagi ku temu, co powoduje wibracyjn zgodno ze rdem. Kiedy znajdujesz si w stanie przyzwalania, zawsze czujesz si dobrze. Pragnienie: Naturalny rezultat ycia w rodowisku, ktre dziaa na zasadzie kontrastu. Prawa: Konsekwentne, odwieczne odpowiedzi. Prawo Celowej Twrczoci: Celowe skupienie si na okrelonej myli po to, by odczu poczenie z wasnym pragnieniem. Prawo Przycigania: Jest to podstawa wiata, Wszechwiata i Wszystkiego-Co-Jest. Rzeczy o zblionej wibracji przycigaj si wzajemnie. Proces Twrczy: Strumie elektryczny, ktry istnieje u podstawy wszelkich zjawisk, ktry szczeglnie wyraa si poprzez konkretne idee i pomysy. Strumie Dobra: Wiecznie poszerzajcy si strumie wibracji, z ktrego wyania si cala rzeczywisto. Strumie Energii: Przepyw elektrycznego strumienia u podstawy wszelkich zjawisk. Strumie wiadomoci: Wiecznie poszerzajcy si strumie wibracji, z ktrego wyania si caa rzeczywisto. System Orientacji: Moliwo rozrniania uczu, ktre informuj nas o tym, czy pozostajemy w poczeniu ze swoim rdem, czy te nie. Sztuka pozwalania (przyzwalania): Jest to proces celowego wyboru przedmiotu twojej uwagi, przy zachowaniu jasnej wiadomoci uczu. Celowo wybierajc myli, ktre odczuwasz dobrze, osigasz wibracyjn zgodno ze swoim rdem Dobra. wiadomo Masowa: Zoona wiadomo duej liczby obserwatorw. Ten termin odnosi si zwykle do wiadomoci gatunku ludzkiego. wiadomo Zbiorowa: Wszystkie myli, ktre kiedykolwiek zostay pomylane. wiadomo: Przytomno. Twrca: Kto, kto skupia w sobie Twrcz Energi. Twrcza Sia yciowa: Strumie elektryczny, ktry istnieje u podstawy wszelkich zjawisk. Ty: Odwieczna wiadomo, ktra spostrzega z szerszej, Nie-Fizycznej perspektywy, z fizycznej perspektywy, a nawet z perspektywy komrkowej . Wewntrzna Istota: Odwieczna cz ciebie, ktra jest wiadoma tego, czym kiedykolwiek bye i czym jeste aktualnie. Jest to perspektywa zawsze dostpna dla ciebie, jeli pozwolisz jej zaistnie. Wibracja: Reakcja harmonii lub te jej braku w relacji pomidzy wszelkimi obiektami. Wibracyjna Harmonia: Zharmonizowanie perspektyw. Wibracyjna Zgodno: Harmonia perspektyw. Wiodcy Punkt: Stan, w ktrym swobodnie rozwaasz pomysy i zmierzasz do nowych odkry. Wszechwiat: Dowiadczenie przestrzenne, ktre mona uj w sposb ilociowy. Wszystko Jest Dobre: Podstaw tego jest Dobrostan (Dobrobyt). Nie istnieje adne inne rdo. Jeeli sdzisz, e dowiadczasz czego innego ni Dobrostan, dzieje si to z tego powodu, e odcie si od przepywu tej energii. Wszystko-Co-Jest: rdo, z ktrego wypywaj wszelkie rzeczy. To pojcie oznacza te wszelkie rzeczy, ktre wypywaj z tego rda. rdo Energii: Wiecznie poszerzajcy si strumie wibracji Dobra, z ktrego wyania si caa rzeczywisto. rdo: Wiecznie poszerzajcy si strumie wibracji Dobra, z ktrego wyania si caa rzeczywisto.

149

O AUTORACH
Jerry i Esther Hicks byli zafascynowani jasnoci i praktycznym charakterem przekazu, otrzymanego od Istot, ktre okrelay siebie imieniem Abraham. Jeny oraz Esther zaczli dzieli sic tym zdumiewajcym dowiadczeniem z bliskimi wsppracownikami w 1986 roku. Autorzy rozpoznali warto tego przekazu, stosujc go w zakresie wanych kwestii dotyczcych finansw, zdrowia oraz relacji. Opierajc si na wasnym, pozytywnym dowiadczeniu podjli rozwan decyzj o udostpnieniu nauk Abrahama szerokiemu krgowi osb, ktre poszukuj poprawy jakoci swego ycia. Jerry i Esther zaoyli w San Antonio, w stanie Texas, Centrum Konferencyjne. Od 1.989 roku regularnie prowadz Warsztaty Sztuki Przyzwalania. W cigu roku podruj do blisko 50 miast, przeprowadzajc tam warsztaty. To nauczanie i warsztaty przycigny uwag wielu liderw. Treci przekazywane przez Jerry'ego oraz Esther zostay zaadaptowane przez mylicieli i nauczycieli. Nauki Abrahama zainspiroway autorw bestsellerw, weszy te do wielu wykadw, skryptw oraz broszur. Jednak podstawowa droga popularyzacji tego nauczania polegaa na przekazie od osoby do osoby. Poszczeglni ludzie odkrywali warto tych form praktycznej duchowoci w swoim codziennym dowiadczeniu. Abraham - grupa wysoko rozwinitych Nie-Fizycznych nauczycieli -przekazuje poprzez Esther Hicks swoje panoramiczne spojrzenie na rzeczywisto. Czyni to w peen mioci i wspaniay sposb, dostosowujc wiedz do naszego poziomu rozumienia. Prowadz nas ku poczeniu z Wewntrznej Istot, z Totalnej Jani. Jerry i Esther wydali ponad 600 ksiek, kaset, CD oraz video z naukami Abrahama." Mona si z nimi kontaktowa poprzez www.abraham-hicks.com lub drog pocztow: Abraham-Hicks Publications, P.O. Box 690070, San Antonio, TX 78269, USA. ' Warto rwnie zajrze do ksiki jednego z ich wielu uczniw - Michaela J. Losier'a pt. Prawo Przycigania wydanej nakadem wydawnictwa Illuminatio.

PRAWO PRZYCIGANIA
Esther i Jerry Hicks jako pierwsi przekazali caemu wiatu podstawy Sekretu. To oni w jasny i prosty sposb opowiedzieli o najbardziej podanym i potnym Prawie - Prawie Przycigania. Podobne przyciga podobne, t zasad zna niemal kady. Czy jednak kady stosuje j wiadomie? Czy kady wie jak moc posiada? Czy TY wiesz, jak moesz j wykorzysta? Z ksiki Prawo Przycigania dowiesz si o wszechobecnych Prawach rzdzcych Wszechwiatem i w jaki sposb spowodowa, by dziaay one na Twoj korzy. Wiedza, ktr uzyskasz odpowie na wszystkie pytania, jakie zadajesz sobie w codziennym yciu. Nareszcie zrozumiesz wszystko, co dzieje si w Twoim yciu, jak rwnie w yciu osb z Twojego otoczenia. Ksika ta pomoe Ci w radosny sposb sta si rym, kim chcesz by, robi to. czego zapragniesz i posi wszystko, co tylko zechcesz! ZAMW JU DZI! Druk: Jarek 790 019 064

150