TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

DANH SÁCH ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ NĂM HỌC 2010-2011

HÀ NỘI 11/2010

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viện CNTT-TT

Mục lục
PHẦN A. DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIỆN CÓ HỌC VỊ TIẾN SỸ VIỆN CNTT-TT THAM GIA HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN CAO HỌC NĂM HỌC 2009-2010................................................................................................2 PHẦN B. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN VÀ ĐỀ TÀI...........................................................................................5

1) PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh...........................................................................................................5 2) TS. Tạ Tuấn Anh.................................................................................................................................6 3) PGS. TS. Đặng Văn Chuyết.................................................................................................................8 4) TS. Nguyễn Hữu Đức..........................................................................................................................8 5) TS. Cao Tuấn Dũng.............................................................................................................................9 6) PGS.TS. Nguyễn Linh Giang.............................................................................................................11 7) TS. Vũ Thị Hương Giang...................................................................................................................12 8) TS Phạm Đăng Hải...........................................................................................................................14 9) GS.TS. Nguyễn Thúc Hải..................................................................................................................15 10) TS. Phạm Huy Hoàng......................................................................................................................16 11) TS. Lê Thanh Hương.......................................................................................................................17 12) PGS. TS. Trần Đình Khang..............................................................................................................19 13) TS. Nguyễn Kim Khánh...................................................................................................................20 14) TS. Trần Đức Khánh........................................................................................................................21 15) PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan....................................................................................................22 16) TS. Bạch Thành Lê..........................................................................................................................23 17) TS. Trương Diệu Linh......................................................................................................................24 18) PGS. TS. Trịnh Văn Loan................................................................................................................24 19) PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa............................................................................................................25 20) TS. Nguyễn Thị Oanh......................................................................................................................27 21) TS. Nguyễn Hồng Quang.................................................................................................................28 22) TS. Nguyễn Nhật Quang..................................................................................................................30 23) TS. Ngô Hồng Sơn...........................................................................................................................31 24) PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng.........................................................................................................32 25) TS. Hoàng Minh Thức.....................................................................................................................34 26) TS. Đỗ Phan Thuận .........................................................................................................................35 27) TS. Ngô Quỳnh Thu.........................................................................................................................36 28) GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy............................................................................................................37 29) TS. Vũ Tuyết Trinh..........................................................................................................................38 30) TS. Hà Quốc Trung..........................................................................................................................39 31) TS. Nguyễn Khanh Văn...................................................................................................................41

CNTT-CH-03

Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT

Trang 1 / 45

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viện CNTT-TT

PHẦN A. DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIỆN CÓ HỌC VỊ TIẾN SỸ VIỆN CNTT-TT THAM GIA HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN CAO HỌC NĂM HỌC 2009-2010 STT Họ và tên 1 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh . 2 TS. Tạ Tuấn Anh . 3 PGS. TS. Đặng Văn Chuyết . 4 TS. Nguyễn Hữu Đức . 5 TS. Cao Tuấn Dũng . 6 TS. Nguyễn Linh Giang . 7 TS. Vũ Hương Giang . 8 TS. Pham Đăng Hải . 9 GS. TS. Nguyễn Thúc Hải . 1 TS. Phạm Huy Hoàng 0 . 1 TS. Lê Thanh Hương 1 . 1 PGS. TS. Trần Đình Khang 2 . 1 TS. Nguyễn Kim Khánh 3 .
CNTT-CH-03

Bộ môn HTTT HTTT TTM HTTT CNPM TTM CNPM KHMT TTM TTM

Email @soict.hut.edu.vn AnhNK AnhTT ChuyetDV DucNH DungCT GiangNL GiangVTH HaiPD HaiNT HoangPH

HTTT

HuongLT

HTTT

KhangTD

KTMT

KhanhNK

Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT

Trang 2 / 45

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viện CNTT-TT

1 TS. Trần Đức Khánh 4 . 1 PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan 5 . 1 TS. Bạch Thành Lê 6 . 1 TS. Trương Diệu Linh 7 . 1 PGS.TS. Trịnh Văn Loan 8 . 1 PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa 9 . 2 TS. Nguyễn Thị Oanh 0 . 2 TS. Nguyễn Hồng Quang 1 . 2 TS. Nguyễn Nhật Quang 2 . 2 TS. Ngô Hồng Sơn 3 . 2 PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng 4 . 2 TS. Hoàng Minh Thức
CNTT-CH-03

HTTT

KhanhTD

TTM

LanNTH

TTM

LeBT

TTM

LinhTD

KTMT

LoanTV

KHMT

NghiaND

HTTT

OanhNT

KTMT

QuangNH

HTTT

QuangNN

TTM

SonNH

CNPM

ThangHQ

HTTT

ThucHM
Trang 3 / 45

Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT

2 TS. 3 TS.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Nguyễn Khanh Văn 1 . Vũ Tuyết Trinh 9 . 2 TS. 2 PGS. KHMT ThuantDP TTM ThuNQ HTTT ThuyNT HTTT TrinhVT TTM TrungHQ CNPM VanNK CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 4 / 45 . Đỗ Phan Thuận 6 . Hà Quốc Trung 0 .Viện CNTT-TT 2 TS.TS Nguyễn Thanh Thủy 8 . 3 TS. Ngô Quỳnh Thu 7 .

edu. Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa . Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Kim Anh 2. Tìm kiếm thông minh sử dụng các kỹ thuật phát hiện tri thức 4. Tập 24. Số 1. 2007. Anh Nguyen Kim. 5. Nguyễn Thị Kim Ngân. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN VÀ ĐỀ TÀI 1) PGS. Một mô hình dữ liệu đối với các truy vấn định lượng.hut. Định hướng khoa học. 4. Nghiên cứu và xây dựng hệ gợi ý trong thương mại điện tử 3. The 10th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI). 2008. Tập 23.327-333. 2008. Trả lời thông minh sử dụng các kỹ thuật phát hiện tri thức . 3. Nguyễn Kim Anh. Nới lỏng truy vấn trong Hệ thống thông tin cộng tác 2. 2007. Tích hợp ngữ nghĩa sử dụng các ontology hình thức. pp. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) 1. Định hướng nghiên cứu: Phát hiện tri thức từ các cơ sở dữ liệu rất lớn. Nguyễn Kim Anh. Nguyễn Kim Anh. Học hàm / học vị: PGS. TS. Thông tin về giảng viên 1. (đã nhận đăng) 3. Natural Language Interface Construction using Semantic Grammars. Điện thoại cơ quan: 38696124 Điện thoại di động: 090 607 2435 5.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Tìm hiểu các kỹ thuật thiết kế CSDL phân tán thuần nhất : thiết kế phân đoạn và thiết kế sắp chỗ Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán thuần Tìm hiểu các kỹ thuật khai phá dữ liệu: phát 1.Viện CNTT-TT PHẦN B. Giao diên thông minh trong các hệ cơ sở dữ liệu cộng tác 2. số 60. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) 1.42-49. Email: anhnk-fit@mail. Huong Thanh Le. Nơi công tác: Bộ môn: Hệ thống thông tin Viện Công nghệ Thông tin-Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Nguyễn Kim Anh. 2008. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1.TS 3. pp. Số 4. Vietnam. pp 10-14. Trả lời các truy vấn không tường minh sử dụng các phụ thuộc hàm xấp xỉ và các tương tự khái niệm III.vn II. tạp chi KH7CN các trường Đại học Kỹ thuật. Tạp chí Tin học và điều khiển học. Tạp chí Tin học và điều khiển học. So sánh và đánh giá hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt sử dụng cây quyết định và SVM. Phân cụm dữ liệu sử dụng lý thuyết tập thô 5. Tạp chí Tin học và điều khiển học. nhất sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ hiện lụât kết hợp và phân cụm dữ liệu liệu Sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu để thiết kế phân đoạn và thiết kế sắp chỗ trong vấn đề thiết kế CSDL phân tán thuần nhất CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 5 / 45 . Nguyễn Thị Kim Anh I. Hanoi. 2.

Định hướng nghiên cứu o Các hệ thống tri thức dựa trên ontology o Web ngữ nghĩa và tích hợp thông tin o Cổng thông tin và kiến trúc ứng dụng o Các hệ thống xử lý đa phương tiện o Các hệ thống GIS 2. Tìm hiểu bài toán đối sánh lược đồ trong tích hợp dữ liệu Tích hợp dữ liệu sử dụng hướng tiếp Tìm hiểu phương pháp học Bayes cận học máy Sử dụng phương pháp học Bayes để giải quyết bài toán đối sánh lược đồ Tìm hiểu mô hình dữ liệu đa chiều và các CSDL đa chiều Tìm hiểu các kỹ thuật khai phá dữ liệu: phát hiện lụât kết hợp và phân cụm dữ liệu Phát hiện các lụât kết hợp nhiều mức và phân cụm dữ liệu đối với các CSDL đa chiều 3.edu. Một ontology tổng quát để phát triển các cổng thông tin cộng đồng. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) o Tạ Tuấn Anh. Xây dựng một cổng thông tin y tế cộng đồng dựa trên ontology Kỷ yếu hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế lần thứ 5. Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu. Lê Tấn Hùng. Đặng Văn Chuyết. Thông tin về giảng viên 1. Nguyễn Hoàng Phương. Phát hiện tri thức từ các CSDL đa chiều 4. CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 6 / 45 . Nơi công tác: Bộ môn: Bộ môn Hệ thống Thông tin . Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3. phân cụm dữ liệu và tổng quát hóa hướng thuộc tính sử dụng các phân cấp khái niệm đối với các CSDL hướng đối tượng 2) TS. phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.edu. Email: anhtt@it-hut. Tạ Tuấn Anh I.vn. o Cao Tuấn Dũng.Viện CNTT-TT 2. Tạ Tuấn Anh.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Tìm hiểu mô hình dữ liệu hướng đối tượng và các CSDL hướng đối tượng Tìm hiểu các kỹ thuật khai phá dữ liệu: phân loại dữ liệu. Điện thoại cơ quan: 38696124 Điện thoại di động: 0983984775 5. ICT.Viện Công nghệ Thông tin .vn II.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. 2/2009. Đặng Văng Chuyết. Định hướng khoa học. phân cụm dữ liệu và tổng quát hóa Phát hiện tri thức từ các CSDL hướng hướng thuộc tính đối tượng Phân loại dữ liệu với Cây quyết định.hut. anhtt-fit@mail.rda 08. 3/2009. Phạm Huy Giang. Họ và tên giảng viên: Tạ Tuấn Anh 2.

trích lọc và tổng hợp thông tin trên Internet bằng các nghệ ontology vào công cụ xử lý tự động và thông minh 4. 2007. Hanoi. tra cứu. Construction of a Data Grid For Meteorology in Vietnam. các hệ thống giám + Nhận dạng biển số xe dùng trong định danh phương tiện qua sát camera camera + Ứng dụng: hệ thống theo dõi hình ảnh và thu phí quốc lộ. June 25-28. đo vận tốc. phát Xử lý video số với hiện sự kiện 3. AnhTT. + Nghiên cứu các kĩ thuật ghi hình kĩ thuật số: lưu trữ. e-government + Nghiên cứu các giải thuật phát hiện chuyển động và nhận dạng vật thể qua hình ảnh + Các giải thuật giám sát trong giao thông: đếm xe. USA.. nguồn mở dựa trên + Nghiên cứu các cơ chế đảm bảo hiệu năng của cổng thông tin (load kiến trúc SOA balancing. and al.. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định STT Nội dung công việc hướng luận văn + Nghiên cứu kiến trúc SOA. hệ thống hỏi đáp thông tin + Biểu diễn các tri thức. kinh nghiệm của chuyên gia dưới hình thức của ontology Các hệ thống tri 5. Las Vegas. phát Xử lý ảnh trong hiện vi phạm 2. EAI + Nghiên cứu công nghệ ESB dùng trong SOA Xây dựng cổng + Nghiên cứu các phần mềm hạ tầng cổng thông tin dùng mã nguồn thông tin với mã 1..Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .. ehealth. university portal. uPortal. Proceeding of the 4th VAST-AIST Workshop on Science and Technology Cooperation.. Web service.Viện CNTT-TT o ThuyNT. hệ thống FAQ CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 7 / 45 . bãi đỗ xe toà nhà. IP camera + Hội thảo trực tuyến (video conferencing) + Hệ thống theo dõi nhiều camera qua màn hình lớn (video wall) + Nghiên cứu về công nghệ web ngữ nghĩa Ứng dụng công + Tìm kiếm. o AnhTT and al.. 4-5 Oct 2007. Grid-based services for accessing weather forecasting data. + Suy diễn dựa trên các trường hợp lưu trữ trong ontology thức dựa ontology + Các ứng dụng: hệ thống tư vấn hỗ trợ elearning. database tuning. 3. Proceedings of the 2007 International Conference on Grid Computing & Applications. mở: Liferay. xử lý nội dung + Phân tích và tổng hợp thông tin theo mô hình của mạng xã hội thông tin trên (social network) Internet + Ứng dụng: Các hệ thống hỗ trợ tổng hợp thông tin theo chuyên đề. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) o Xây dựng hệ thống tư vấn giáo dục dựa trên ontology và suy diễn dựa trên trường hợp o Xây dựng một ontology tổng quát cho hệ thống thông tin cộng động o Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ web ngữ nghĩa o Nghiên cứu kiến trúc SOA và công nghệ ESB III..) + Tìm hiểu xây dựng các ứng dụng..

Xử lý tiếng nói nhận dạng tiếng nói.Tính toán lưới .Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Định hướng luận văn Nội dung công việc Tìm hiểu về các thuật toán xử lý tín hiệu.Viện CNTT-TT 3) PGS. JAIST.edu. Định hướng nghiên cứu 2. 2006 3. Thông tin về giảng viên 1. Thông tin về giảng viên 1. Huế . Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hữu Đức 2. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • [Nguyen Huu Duc. Nơi công tác: Bộ môn: Hệ thống thông tin Viện Công nghệ Thông tin . các kiến trúc và ứng dụng của truyền 3. Định hướng khoa học. p. of national • • • [Nguyen Huu Duc. in press. Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3. Họ và tên giảng viên: Đặng Văn Chuyết 2. TS. các bộ xử 1.Ngôn ngữ lập trình song song 2. Nơi công tác: Bộ môn: Truyền thông và mạng máy tính Khoa: Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. “Compiling ML Polymorphism with Explicit Layout Bitmap”. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) 3. Đặng Văn Chuyết I. “Record Unboxing”.vn II. tổng hợp hoặc 2. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) III. 2008.vn II. Atsushi Ohori]. Nguyễn Hữu Đức I. Điện thoại cơ quan: 38682163 Điện thoại di động: 0903289551 5. ACM PPDP'06. người nói và ứng dụng Các giao thức. Atsushi Ohori].Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Học hàm / học vị: PGS. Email: chuyetdv@it-hut. Điện thoại cơ quan: 043696124 Điện thoại di động: 0975651915 5.edu. Truyền thông và mạng máy tính thông và mạng máy tính 4) TS. “Strong interoperability in SML#”. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) . “Type-directed compilation of ML supporting interoperable management system”. PhD thesis. submited for publication [Nguyen Huu Duc. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. 3. TS. Xử lý và các bộ xử lý tín hiệu lý tín hiệu và ứng dụng trong xử lý các tín hiệu trong thực tế Tìm hiểu các thuật toán phân tích. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1.hut. Email: ducnh-fit@mail.Tính toán song song trên các kiến trúc đa lõi/nhiều lõi . Định hướng khoa học. Proc conference “Những vấn đề chọn lọc CNTT 2008”. 2006 [Nguyen Huu Duc].237-248. Atsushi Ohori].Nghiên cứu cơ chế lập trình tương tranh cho ngôn ngữ SML# CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 8 / 45 . Định hướng nghiên cứu .

Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Công nghệ tính toán lưới và ứng dụng trong bài toán lưu trữ. xác định gen từ trình tự DNA. Điện thoại cơ quan: 38682595 CNTT-CH-03 Khoa: Công nghệ Thông tin Điện thoại di động: 0983359425 Trang 9 / 45 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT . nhiều lõi phục vụ một số bài toán tin sinh như bắt cặp trình tự.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . OpenCL Nghiên cứu và phát triển một số cấu trúc ngôn ngữ lập trình hỗ trợ song song dữ liệu. Nơi công tác: Bộ môn: Công nghệ phần mềm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. luận văn tốt nghiệp trên nền lưới dữ liệu ứng dụng cho hệ thống liên thư viện Phát triển các dịch vụ khai thác thư viện Nghiên cứu các giải pháp phát hiện gian lận dựa trên kỹ thuật đối sánh văn bản Nghiên cứu. luận văn tốt nghiệp Nội dung công việc Thiết kế cơ sở dữ liệu đồ án. chú giải chức năng gen Nghiên cứu các giải thuật song song cho các bài toán tin sinh. - 1 2 Ứng dụng công nghệ tính toán lưới trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu gen và các dịch vụ tin sinh 3 Nghiên cứu các giải thuật song song trên các hệ thống tính toán đa lõi. phù hợp với kiến trúc đa lõi/nhiều lõi Phát triển và đánh giá giải thuật Nghiên cứu các kỹ thuật thám mã cho một số hệ mã phổ biến Kết hợp các kỹ thuật từ điển và vét cạn trong bài toán xác định mật khẩu từ các mã hàm băm Ứng dụng công nghệ tính toán song song đa lõi/nhiều lõi trong bài toán xác định mật khẩu từ mã hàm băm Nghiên cứu mô hình song song dữ liệu Nghiên cứu một số môi trường lập trình hỗ trợ song song dữ liệu như CUDA. Cao Tuấn Dũng I. thiết kế cơ sở dữ liệu gen trên nền lưới dữ liệu Nghiên cứu.Viện CNTT-TT Siêu máy tính để bàn dựa trên công nghệ xử lý đồ họa của nVidia Ưng dụng công nghệ tính toán song song trên các bộ xử lý đồ họa trong bài toán động học phân tử III.Thông tin về giảng viên 1. chia sẻ và phát hiện gian lận trong hệ thống liên thư viện đồ án. phát triển một số dịch vụ lưới phục vụ các bài toán tin sinh Xây dựng cổng khai thác dịch vụ tin sinh chạy trên nền lưới Nghiên cứu một số bài toán tin sinh như bắt cặp trình tự. Học hàm / học vị: Tiến sỹ 3. xác định gen từ trình tự DNA. chú giải chức năng gen 4 Nghiên cứu một số giải thuật thám mã sử dụng công nghệ tính toán song song trên các bộ xử lý đồ họa 5 Các mô hình ngôn ngữ lập trình hỗ trợ song song dữ liệu 5) TS. Họ và tên giảng viên: Cao Tuấn Dũng 2.

Stanford University 3. An experience in developing embedded software using JNI. Định hướng nghiên cứu . P36-48. Madrid. composing) Ứng dụng Wiki ngữ nghĩa trong phát triển hệ 4 Semantic Wiki thống làm việc cộng tác. P22-35. AAAI Spring Symposium on AgentMediated Knowledge Management March 24-26. IADIS International WWW/Internet 2004 Conference. b) Tuan-Dung Cao. thư viện điện tử. 2003. ích cho một cộng đồng Dịch vụ Web ngữ nghĩa – phát hiện và Tìm hiểu các nền tảng phát triển dịch vụ Web 3 tích phối dịch vụ (service discovery and ngữ nghĩa và ứng dụng.edu.vn II. CSDL online) 2 từ Web phục vụ hệ thống quản lý tri để sinh tự động và bán tự động các tri thức hữu thức dựa trên Semantic Web. Fabien Gandon . special issue on ICT Research and Development Symposium of Hanoi Forum on Information and Communication Technology. Proceeding of VNU Journal of Science.Định hướng khoa học. Trang Thu Nguyen et al. 2008. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) a) Tuan-Dung Cao. Email: dungct@it-hut. c) Tuan-Dung Cao.Web ngữ nghĩa và ứng dụng.Công nghệ phần mềm . of AMKM 2003.Phát triển các dịch vụ Web thông minh 2. Rose Dieng-Kuntz.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . e) Tuan-Dung Cao. Phát triển thuật toán đối sánh trích chọn Ứng dụng Web ngữ nghĩa.Integrating external sources in a corporate semantic web managed by a multi-agent system. d) Tuan-Dung Cao. Proceeding of ICT Research and Development Symposium of Hanoi Forum on Information and Communication Technology 2007. An approach based web services and on ontology for improving the interoperability in an E-Health system. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Trang Thu Nguyen et al. Proc.Viện CNTT-TT 5. 69 October 2004. Proceeding of VNU Journal of Science. 2008.Quản trị tri thức . trích chọn thông tin 5 thông tin từ tài liệu trong dự án phần để sinh các chú thích ngữ nghĩa về sự liên quan mềm giữa các artifact trong dự án phần mềm CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 10 / 45 . Trang Thu Nguyen et al.Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Xây dựng nền tảng – công cụ trợ giúp bảo trì và tái sử dụng mã dựa trên các thông tin chú thích 1 Ứng dụng Semantic Web trong CNPM hữu ích tạo ra trong các giai đoạn phát triển phần mềm Nghiên cứu giải pháp giám sát các nguồn thông Giám sát thu thập trích chọn thông tin tin (Web site. . Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) III. special issue on ICT Research and Development Symposium of Hanoi Forum on Information and Communication Technology. Method and tool for semantic web query construction and graphical result presentation. Bruno Fiès An Ontology-Guided Annotation System for Technology Monitoring. Spain.

An toàn an ninh mạng phương pháp quyết định và phân loại các dạng bất thường. 4 Học tăng cường và quá trình phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên và quá trình quyết định . Phát hiện xâm nhập mạng cảm biến. 4-2005. trang 91-99. thử nghiệm phương pháp học tăng cường.edu.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .TS. [4] Nguyen Linh Giang. RIFV2007. pp 137-141. điều khiển tối ưu trong môi trường ngẫu nhiên. Pham Duy. nhận dạng vân tay. Kỷ yếu hội nghị FAIR07. ĐHBK HN Bộ môn: Truyền thông và Mạng máy tính Khoa: Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. truyền thông đa phương tiện. kết hợp xác thực sinh . [3] Nguyễn Linh Giang. Nghiên cứu. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) III. tr361-372. Anomaly detection by statistical analysis and neural networks. Le Tuan Anh. 3 Nghiên cứu và thử nghiệm các vấn đề liên quan đến nhận . Proceedings of RIFV2007. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng luận STT Nội dung công việc văn Các hệ mật khóa công khai. Định hướng nghiên cứu: An toàn an ninh mạng. Nguyễn Linh Giang I. Ngô Quỳnh Thu. Chuyên san những nghiên cứu và triển khai về CNTT. pp 48-51. 2008. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1] Nguyễn Linh Giang. Điện thoại cơ quan: 04-38680896 Điện thoại di động: 5. Áp dụng trong những bài toán quyết định như: định T tuyến động. phân tích cảnh. [2] Nguyen Linh Giang. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. 3. Phạm Minh Tuấn. Phân loại. Xây dựng các mô hình và 1 giao thức xác thực. Xác thực đa yếu tố. Reinforcement learning and fuzzy inference systems. Thông tin về giảng viên 1. Journal of Science and Technology B. Quá trình quyết định Markov với số bước hữu hạn và thuật toán học Q mờ. Định hướng khoa học. Nhúng dấu thông tin ẩn vào dữ liệu phục vụ các bài toán xác thực. Nghiên cứu các . chữ viết tay. Trần Xuân Tân. 2010. [5] Nguyen Linh Giang. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Linh Giang 2. CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 11 / 45 . Dec 2007. quyết định Markov Markov. PKI. Secure Distribution of Multimedia Data. Học hàm PGS / học vị: TS 3. xử lý luồng dữ liệu video. nhận dạng dạng khuôn mặt. Phát hiện bất thường trong mạng sử dụng phân tích thống kê 2 lưu lượng và các phương pháp quyết định. No 79B-2010. Ứng dụng kiểm chứng giả thuyết trong phát hiện xâm nhập mạng dựa trên bất thường. Proceedings of Asian-Pacific Information Technology Conference APIC-IST07. 2007. An toàn an ninh mạng trắc trong giao dịch điện tử. Nơi công tác: Khoa CNTT. pp18-22. nhận dạng phân loại.Viện CNTT-TT 6) PGS.vn II. 2. Vol 14. Addendum contribution. Tran Duc Quy. Áp dụng trong quản trị mạng hoặc phát hiện các xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng. Email: giangnl@it-hut.

Họ và tên giảng viên: Vũ Thị Hương Giang 2. 2009 CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 12 / 45 . Workshops’ Proceeding of 10th International Conference on Extending Database Technology. BI 2. Email: giangvh@soict. Christine Collet. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. 2010 . Defining and modeling secure service-based systems. nén dữ liệu đa phương tiện.Sry Chrea. pp. and Genoveva Vargas-Solar. Điện thoại cơ quan: 0438682595 Điện thoại di động: 01266016898 5. multicast.Thi-Huong-Giang Vu. Christine Collet.Thi-Huong-Giang Vu. Risk Management.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .Chu Tiến Cường.Thi-Huong-Giang Vu. Towards a secure service coordination. Coordination sécurisée de services. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) . chất 5 Truyền thông đa phương lượng của quá trình truyền dữ liệu đa phương tiện. Centre pour la Communication Scientifique Directe 2008 .Phạm Văn Tuyến. Thông tin về giảng viên 1. Analyzing and assessing the web service security. Phân tích và đánh giá độ an toàn của các dịch vụ web. France. 2010 . Data service for cloud computing. xử lý các luồng thông tin video.hut.Nguyễn Thúy Quỳnh.Phạm Văn Đồng. Building a cloud application using the service-oriented architecture. QoS. Secros: Secure service coordination” Proceedings of the 22th Conference on Advanced Databases. Quản lý rủi ro theo các tiêu chí ngoài chức năng cho các dịch vụ Web: NFPAware Risk Management for Web Services. Bài toán nghiệp vụ thông minh trong quản trị công nghệ thông tin Business Intelligence for IT-Governance. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) . Proceedings of the 14th International Conference on Cooperative Information Systems. Springer-Verlag 2006 . Dịch vụ dữ liệu phục vụ tính toán đám mây. Modeling the security risk assessment for service-oriented softwares. 2010 . Germany. Lille. vthgiang@gmail. NFP (non functional properties) service coordination. Vũ Thị Hương Giang I. 2010 . OTM Federated Conferences and Workshops.Tô Đình Hiếu. Nơi công tác: Bộ môn: Công nghệ Phần mềm Viện Công nghệ Thông tin .Thi-Huong-Giang Vu. 7) TS. 102–107. . tiện định tuyến trong mạng multicast. Security.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4.Nguyễn Văn Duy. Towards a secure service coordination (revised paper) Current Trends in Database Technology.edu.Viện CNTT-TT Các vấn đề liên quan tới đảm bảo chất lượng dịch vụ. 2006 3. Ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ trong tính toán đám mây. Định hướng khoa học. Springer-Verlag 2006 . Mô hình hóa quy trình đánh giá rủi ro an toàn phần mềm hướng dịch vụ. 2010 . Munich. Tích phối các phần mềm dưới dạng dịch vụ theo các tiêu chí ngoài chức năng. Định hướng nghiên cứu: SOA. 2006 . and Genoveva Vargas-Solar. Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3. 2010 .vn.com II.Thi-Huong-Giang Vu.

Đề xuất mô hình đánh giá rủi ro về tính an toàn (security risk) cho các dịch vụ chính phủ điện tử .Xác định phương án tích hợp công nghệ web và công nghệ quản lý tri thức thành một giải pháp quản trị kinh doanh thông minh thời gian thực Trang 13 / 45 CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT .Đề xuất mô hình phát triển các ứng dụng đám mây dưới dạng các dịch vụ tích phối xây dựng theo cách tiếp cận SOA.Tìm hiểu về SOA. .Thử nghiệm .Xác định các tiêu chí đo mức độ tiêu hao năng lượng và hiệu suất sử dụng một số tài nguyên cụ thể của hệ thống . Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn 1. các công nghệ tối ưu hóa hiệu năng hệ phân tán quy mô lớn . Ứng dụng công nghệ thông tin xanh (Green IT) trong các hệ phân tán quy mô lớn (large scale distributed system) 4.Tìm hiểu khái niệm green IT. cloud computing . Quản lý rủi ro cho bài toán chính phủ điện tử 5.Phân tích và tìm ra những điểm tương đồng của SOA và cloud computing trong việc cung cấp các ứng dụng cho người dùng .Nghiên cứu phân lớp các dịch vụ cho phép phát triển nền kinh tế tri thức theo các tiêu chí khác nhau.Tìm hiểu các mô hình tích phối dịch vụ (service composition).Tìm hiểu khái niệm quản trị kinh doanh thông minh.Tìm hiểu các chuẩn quản lý rủi ro an toàn hệ thống thông tin và phân tích tính an toàn của các dịch vụ chính phủ điện tử .Thử nghiệm . Giải pháp quản trị kinh doanh thông minh và ứng dụng Nội dung công việc .Xây dựng phần mềm quản lý và lập lịch sử dụng tài nguyên các tài nguyên này theo các tiêu chí tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất sử dụng .Viện CNTT-TT III. công nghệ web và các công nghệ quản lý tri thức liên quan . .Đề xuất quy trình phát triển dịch vụ chính phủ điện tử có khả năng giảm thiểu rủi ro về tính an toàn . bài toán kinh tế tri thức (knowledge economy) .Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) trong tính toán đám mây (cloud computing) 3.Thử nghiệm . Tích phối dịch vụ và bài toán phát triển nền kinh tế tri thức 2.Đề xuất khung tích hợp các dịch vụ nói trên .

in the proceedings of The 2009 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies (IEEE-RIVF 09). July 2009. 13-17. Leipzig. Thông tin về giảng viên 1. Italia PHAM Dang Hai. IEEE Germany PHAM Dang Hai. 21-24. Viet Nam.edu. Định hướng khoa học.Áp dụng phương án nói trên để xây dựng một dịch vụ tùy chọn 8) TS Phạm Đăng Hải I.Truyền thông. Điện thoại di động: 0946431416. Multi-Agent Based Simulation of Large Random Boolean Network.Viện CNTT-TT . PHAM Dang Hai. 16-18 June 2008. pages 118-25. 2. PHAM Dang Hai. nhiều dựa trên giao thức 1 • Tìm hiểu và cài đặt phương thức quảng bá tin cậy. Họ và tên giảng viên: Phạm Đăng Hải. tính toán hiệu năng cao. . Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. in the proceeding of The International Workshop on Modeling & Applied Simulation (MAS08). Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) 1. Asynchronous Parallel Simulation of Large Random Boolean Network. Calabria. IEEE Vietnam. Mô phỏng dựa trên multi-agent. Email: haipd-fit@mail. pages 115-121. Định hướng nghiên cứu: Mô phỏng phân tán. 17-19 September 2008. pages 308 – 313. 4. Học hàm / học vị: Tiến sỹ. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng STT Nội dung công việc luận văn • Nghiên cứu các mô hình phí tổn truyền thông và các giải thuật truyền thông nhiều nhiều dựa trên giao thức điểm tới Truyền thông nhiềuđiểm. 3. pages 35-38. Predicting the Performance of Multi-Agent Based Simulation with Ethernet Switched Clusters. June 2009. 2.hut. Reliable multicast protocol in distributed simulation for multi-agent systems. in the proceedings of The International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2009). Martinique. 3. 5.vn. Da nang.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. II. Nơi công tác: Bộ môn: Khoa học máy tính. Điện thoại cơ quan: 38696121. quảng bá tin cậy trong • Sử dụng phương thức quảng bá tin cậy cho truyền thông tính toán phân tán nhiều-nhiều và so sánh với các phương pháp truyền thông dựa trên giao thức điểm tới điểm • Nghiên cứu các giải thuật mô phỏng phân tán 2 Mô phỏng phân tán • Cài đặt và đánh giá một số giải thuật tiêu biểu CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 14 / 45 2. 4. 3. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) III. Viện Công nghệ Thông tin . in the proceeding of The 8th International Conference on Innovative Internet Community Systems (I2CS 2008). Germany.

Nguyễn Văn Ngọc. Nguyễn Thúc Hải. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1]. Định hướng 1 : Các công nghệ tiên tiến cho . Nguyễn Thúc Hải. Định hướng nghiên cứu : . các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1.TS.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thúc Hải 2. [2]. Nguyen Thuc Hai. “Nghiên cứu cải tiến phương pháp định tuyến theo thông tin trạng thái liên kết mạng IP trên WDM”. 3. Lê Hữu Bình. Nguyễn Thúc Hải I. pp 113-117. Vietnam. [5] Nguyễn Thúc Hải. Ho Chi Minh City. Tập 24.vn II.Phạm Tuấn Minh. [4] Lê Thanh.Viện CNTT-TT 9) GS. “Xây dựng khung làm việc cho hệ thống kiểm soát truy nhập theo mô hình GTRBAC”. 8-9/8/2008. “An improved integrated routing algorithm in IP over WDM networks”.edu. “Cải tiến hiệu năng truyền phát video MPEG-4 trên SCTP “. Định hướng khoa học. Nguyễn Thúc Hải. Innovation and Vision for the Future in Computing & Communication Technologies (RIVF 2008). 3. Điện thoại cơ quan: 38682596 Điện thoại di động: 0904188745 5.TS. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) [1]Phân tích hiệu năng hệ thống WiMax triển khai theo mô hình lưới [2]Kỹ thuật phân tán dữ liệu trong CSDL phân tán [3]Nghiên cứu các giải pháp chất lượng dịch vụ trong mạng NGN và đề xuất triển khai ứng dụng trên hạ tầng mạng của Công ty SPT [4]Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ(QoS) và đẳng cấp dịch vụ (GoS) trong mạng IP/WDM [5]Điện toán đám mây : công nghệ và ứng dụng III. Học hàm / học vị: GS. [3]. Nha Trang 8/2007. Vo Thanh Tu. July 13-17. Le Huu Binh. 8-9/8/2008. 2008.Hướng nghiên cứu hẹp : 1/Công nghệ mạng thế hệ mới 2/Các phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng (performance)/chất lượng dịch vụ (quality of service – QoS) của mạng và hệ phân tán 3/Các phương pháp quản trị và giám sát mạng 4/Các hệ thống đa tác tử (Multi-Agent Systems – MAS) 5/Các môi trường tính toán phân tán mới 2.Hướng nghiên cứu rộng : Các vấn đề liên quan đến Mạng máy tính và Hệ phân tán . 2008 IEEE International Conference on Research. Nơi công tác: Bộ môn: Truyền thông và Mạng máy tính Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc (tổng thể) 1. Thông tin về giảng viên 1. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia FAIR’07. Võ Thanh Tú.. Số 2 (2008). Cao Diệp Thắng. Email: haint@it-hut. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ tư về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ tư về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. “Một giải pháp lập lịch gói tin đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ của mạng WiMax”.Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến định CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 15 / 45 .

Fertilizing Agent Environment”.Đi sâu vào một vấn đề có tính thời sự và cấp thiết (dưới sự hướng dẫn của giáo viên) . Học hàm / học vị: TS 3. 3.Web Service solution”. Japan “Web Service Gateway . ubiquitous computing. Mobility. Học viên Trương Trung Giang Nghiên cứu lý thuyết hiệu năng mạng & tiến hành đánh giá thử nghiệm. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • “How to make web sites talk together . 4 Định hướng 2 : Các phương pháp. July 2003 “Agent based Mobility add-in feature for CORBA Object Transaction Service”. đánh giá và đề xuất giải pháp triển khai vấn đề được lựa chọn 2. Phạm Huy Hoàng -nt-nt- -nt- I. Madrid.A Step Forward to E-Business”.…) 10) TS. Thông tin về giảng viên 1. cloud computing.3682596 Điện thoại di động: 01689904184 5.vn / hoangph-fit@mail. May 2000. in proceeding of W3C WWW • • • • 2005. Interactions.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . kỹ thuật đánh giá và cải thiện hiệu năng/QoS cho mạng thế hệ mới (NGN) Định hướng 3 : Các hệ thống đa tác tử (MAS) trong môi trường phân tán Định hướng 4 : Các mô hình tính toán phân tán mới (grid computing.hut. Luân văn cao học năm • 2008. and Systems (AIMS).Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Internet thế hệ 2 & các dịch vụ giá trị gia tăng 2. Luận văn cao học năm 2008. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) • Phát triển dịch vụ cho mạng di đông thế hệ mới dựa trên PARLAY/OSA. “From Web Browsing to Web Service . 4.edu. Australia. AAMAS'03 Workshop on Web Services and Agent-Based Engineering (WSABE). ACM Symposium on Applied Computing . Định hướng khoa học. in proceeding “Intelligent Networks Workshop (IN) 2000”. in proceeding of the 17th. Email: hoangph@it-hut.Viện CNTT-TT mạng thế hệ mới (NGN) hướng nghiên cứu . in proceeding of IEEE ICW 2004. “Providing User Data Consistency in a Cooperative work among Mobile Users”. USA. Họ và tên giảng viên: Phạm Huy Hoàng 2. Cape Town. 3.Special Track on Agents. IEEE ISNN 0-7803-6317-5.vn II. Nơi công tác: Bộ môn: Mạng & Truyền thông Viện Công nghệ Thông tin . Định hướng nghiên cứu: Mô hình mạng & dịch vụ trên mạng thế hệ mới. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. March 2002.Phân tích. Melbourne. Điện thoại cơ quan: 8. Học viên Bùi Văn Huyên Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 16 / 45 CNTT-CH-03 .edu.

học máy 2.. Email: huonglt-fit@mail.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . cài đặt thử nghiệm theo mểm dẻo nhu cầu người sử dụng. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Mạng 3G sắp được đưa vào triển khai tại Việt nam và Nghiên cứu mô hình dịch vụ một trong những điểm tiên tiến nhât của 3G là khả năng 1 trên mạng di động 3G & xây cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng. Luận văn cao học năm 2007. Switzerland. học viên cần nghiên cứu mô hình cung cấp dịch vụ trên mạng 3G & xây dựng ứng dụng thử nghiệm Cloud Computing (tính toán đám mây) cho phép “ảo Nghiên cứu mô hình Cloud hóa” các phần cứng để cung cấp môi trường máy ảo 2 Computing. Trong đề tài này. tủ lạnh. Trong đề tài dựng ứng dụng thử nghiệm này. 23 27. Geetha Abeysinghe. Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3. Họ và tên giảng viên: Lê Thanh Hương 2.vn. & đánh giá học viên cần tìm hiểu các vấn đề lý thuyết & cài đặt thử nghiệm nhằm mục đích đưa ra các nhận xét đánh giá Smart House (nhà thông minh) là công nghệ cho phép kết nối các dụng cụ gia đình (TV. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất 1. Luận văn cao học năm 2008. Các thiết bị gia đình hiện nay đã 3 Web Service & BPEL được trang bị khả nẳng UPnP (Universal Plug & Plan) dựa trên Web Service. Lê Thanh Hương I. and Christian Huyck. Học viên Lê Đức Hậu Nghiên cứu Web ngữ nghĩa và xây dựng mô hình tìm kiếm dựa trên ngữ nghĩa. học viên cần nghiên cứu BPEL (một ngôn ngữ cho phép định nghĩa Work Flow với các Web Service) để thiết lập một môi trường cho phép người sử dụng dễ dàng định nghĩa cách kết nối các thiết bị trong gia đình.com II. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1.) để chúng vận hành theo một qui trình phù hợp với các hoạt động của thành viên gia đình. Định hướng nghiên cứu: lý thuyết và các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên.hut. khai phá dữ liệu. Aug. Ví dụ khi điện thoại reo thì các thiết bị âm thanh trong gia đình tự Triển khai Smart House với động giảm âm lượng. Điện thoại cơ quan: 38696124 Điện thoại di động: 0904674102 5. Học viên Nguyễn Văn Thế Vấn đề kiểm duyệt và phục hồi trạng thái lỗi của hệ thống quản lý qui trình Luận văn cao học năm 2007. Học viên Lê Hiền Mai III. điều hòa. Geneva. CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 17 / 45 . Generating Discourse Structures for Written Texts. Nơi công tác: Bộ môn: Hệ thống thông tin Viện Công nghệ Thông tin . In Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics (COLING 2004). Huong LeThanh.v. Thông tin về giảng viên 1. 2004. v. huongthanh@gmail. 11) TS.edu. Trong đề tài này. điện thoại.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Định hướng khoa học.Viện CNTT-TT • • • Nghiên cứu sử dụng các chuẩn mở trong việc chia xẻ thông tin địa lý.

III. 3.Xây dựng modul tự động thu thập thông tin trên mạng về lĩnh vực ứng dụng Xây dựng tự động mạng xã hội theo . Vietnam. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Nghiên cứu phương pháp sinh tự động luật trích rút dựa trên suy diễn logic và cài đặt hệ thống Trích rút thông tin dựa trên kỹ thuật 1 .Đầu ra: Cơ sở dữ liệu về lĩnh vực đó Nghiên cứu phương pháp sinh tự động luật trích rút dựa trên học máy. 12-14. 4 Xây dựng hệ thống hội thoại Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích câu hỏi và sinh câu trả lời. 2008. Applying Information Extraction To Automatic Web Advertising. Tiếp cận bài toán phân lớp văn bản Tiếng Việt theo hướng Lexical Chains 4. 2008.. 2008. …) . Hanoi. dữ liệu được tổ chức dưới dạng CSDL quan hệ . Chiang Mai. Chiang Mai. viện bảo tàng. Vietnam. Nov. Huong Le T. Nguyễn thị Khiêm Hòa. Anh Nguyen Kim.Vào: câu hỏi trong đoạn hội thoại . The International Conference on Asian Language Processing (IALP). Nov.) The ICT. Thailand 4. 12-14. Xây dựng hệ thống trợ giúp tìm kiếm thông tin thông minh. Nguyễn Hoài Nam. The International Conference on Asian Language Processing (IALP). Cao học CNTT 2008-2009.Xây dựng modul trình diễn thông tin dưới dạng mạng xã hội. Cao học CNTT 2007-2008. 5. Lam Do B. Nguyễn Trọng Phúc.Đầu vào: tập các trang web về lĩnh vực ứng học máy dụng . 2008. Cao học CNTT 2008-2009. Natural Language Interface Construction using Semantic Grammars. Xây dựng hệ thống thu thập thông tin về những người cùng chuyên môn hoặc sở thích. Tóm tắt văn bản tiếng Việt theo chủ đề. Cao học CNTT 2007-2008. Hoàng Đức Đông. Bài toán giới hạn trong 1 miền ứng dụng nhất định (như CSDL về du lịch. Huong Le T.rda conference.Đầu ra: Cơ sở dữ liệu về lĩnh vực đó . Tóm tắt văn bản tiếng Việt sử dụng cấu trúc diễn ngôn (Vietnamese text summarisation using discourse structures. 3. 3. Nguyễn Hồng Thái. Hanoi. The 10th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI). 5. Lương Ngọc Quang. Cao học CNTT 2008-2009. Phân lớp văn bản tiếng Việt.. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) 1. Huong Thanh Le. 2.Viện CNTT-TT 2. thường ứng với giá trị 1 trường CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 18 / 45 .Đầu vào: tập các trang web về lĩnh vực ứng suy diễn logic dụng . Dung Dao T. Implementing A Vietnamese Syntactic Parser Using HPSG. 2008. 2008. Lê Thanh Hương.Xây dựng modul trích rút thông tin dựa trên tập 3 miền ứng dụng luật trích rút được xây dựng thủ công . cài đặt hệ thống Trích rút thông tin dựa trên kỹ thuật 2 .Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .Ra: câu trả lời. Thailand.

Tập 24. Proceedings of the Eleventh International Conference of Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU). Email: KhangTD@it-hut. xử lý thông tin không đầy đủ.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Steffen Hoelldobler. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Tạp chí tin học và điều khiển học. Trần Đình Khang. Fuzzy Linguistic Logic Programming and its application.Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý hiện tượng tỉnh lược trong hội thoại 12) PGS. Đinh Khắc Đông. …). Predicting Survival Time of Myeloma Patients with Hedge Algebra based Type-2 Fuzzy Logic System.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1] Trần Đình Khang. Họ và tên giảng viên: Trần Đình Khang 2.Các dạng câu hỏi: về thời gian (when). không chắc chắn. Trần Đình Khang. Tạp chí Tin học và điều khiển học. về địa điểm (where). Một số dạng tập mờ biểu diễn miền giá trị chân lý ngôn ngữ. 7/2006.309-341 [3] Trần Đình Khang. Proceedings of The first International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2009). hướng tới các phương pháp. Volume 9. trang 108-116 [4] Phan Anh Phong. Luật chuyển gia tử và tính chất bao hàm. pages 2096-2103 3. 10/2009 [5] Đinh Khắc Dũng. Định hướng nghiên cứu: Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin (logic mờ. France. TS. 3. tập 22. về nội dung (describe.Viện CNTT-TT 5 thuộc tính trong 1 bản ghi CSDL . May 2009.Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý đại từ và các từ Phân giải đồng tham chiếu và hiện đồng tham chiếu trong hội thoại tượng tỉnh lược trong hội thoại . về tác giả (who). Các định hướng đề tài luận văn cao học CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 19 / 45 . Fei Liu. Nơi công tác: Bộ môn: Hệ thống thông tin Viện Công nghệ Thông tin . mô hình cho các bài toán ra quyết định 2. số 2. TS. Journal of Theory and Practice of Logic Programming. Trần Đình Khang. Hainoi.vn II. what is) . 2006. Định hướng khoa học. Cambridge University Press. Hồ Ngọc Vinh. Học hàm / học vị: PGS. Trần Đình Khang I. Issue 3. 2008 [2] Lê Văn Hưng. Điện thoại cơ quan: 38 696 124 Điện thoại di động: 0903 260 941 5. Hoàng Thị Minh Tâm. logic mô tả. p.edu. Paris. Thông tin về giảng viên 1. The Fuzzy Linguistic Description Logic ALCFL. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) [1] Suy luận xấp xỉ với tập mờ loại hai khoảng [2] Hệ logic mờ loại hai khoảng và ứng dụng [3] Ứng dụng logic mờ trong hệ thống thông tin địa lý [4] Tìm hiểu về logic mô tả và ứng dụng quản lý tài liệu khoa học công nghệ [5] Tìm hiểu SAP và ứng dụng trong quản lý nguồn lực doanh nghiệp III.

mô phỏng. đại số gia tử. bao hàm. lập lịch. không chắc chắn.Kiến trúc máy tính tiên tiến .Xây dựng hệ trợ giúp ra đề thi trắc nghiệm . … lịch. Định hướng 3: Logic mô tả Cú pháp và ngữ nghĩa cho toán tử biến đổi khái niệm với toán tử biến đổi khái Các bài toán dẫn xuất. hệ logic mờ Phương pháp suy luận xấp xỉ với tập mờ loại hai dựa trên Định hướng 2: Hệ logic mờ đại số gia tử. Nguyễn Kim Khánh I. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • Nguyễn Kim Khánh. đánh giá và đề xuất giải pháp triển khai vấn đề được lựa chọn Tìm hiểu về tập mờ loại hai.E-learning 2.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .. Nơi công tác: Bộ môn: Kỹ thuật Máy tính Viện Công nghệ Thông tin . triển khai. Nguyễn Anh Tuấn. mô phỏng. Nguyễn Phú Bình . Email: khanhnk@mail. đánh giá và đề xuất giải pháp triển khai vấn đề được lựa chọn Tìm hiểu về biến ngôn ngữ và cấu trúc miền giá trị ngôn ngữ Định hướng 4: Tính toán với Xác định ngữ nghĩa các nhãn và các phương pháp xử lý từ Phân tích. đánh giá và đề xuất giải pháp triển khai vấn đề được lựa chọn Tìm hiểu về logic mô tả mờ. Thông tin về giảng viên 1.. đa mục tiêu …) quyết định.. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Kim Khánh 2. thử nghiệm … 13) TS. lựa Định hướng 1: Mô hình hoá chọn miền ứng dụng mờ và ứng dụng Phân tích.Thiết kế máy tính nhúng . Học hàm / học vị: TS 3. xác định các tham số mô hình.Mạng cảm biến không dây . lựa chọn bộ dữ liệu thử nghiệm loại hai dựa trên đại số gia tử Phân tích.Viện CNTT-TT STT 1 2 3 4 5 Tên đề tài/định hướng luận Nội dung công việc văn Tìm hiểu về mô hình mờ Xây dựng mô hình. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Điện thoại cơ quan: 04-3869-6125 Điện thoại di động: 0913585533 5.hut.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Phân tích.vn II. đánh giá và đề xuất giải pháp triển khai vấn đề được lựa chọn Định hướng 5: Các mô hình Tìm hiểu về ra quyết định (chắc chắn. đa tiêu chuẩn.Công nghệ mạng tiên tiến . đánh giá. Định hướng khoa học. đa và kỹ thuật giải bài toán ra thuộc tính. . … Lựa chọn thử nghiệm niệm Phân tích. Định hướng nghiên cứu: .rda’2004 CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 20 / 45 . lập Các phương pháp mô hình hoá.Hội thảo ICT.edu.

phi kinh điển • Suy diễn tự động • Chứng minh định lý CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 21 / 45 .Giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây – 2009 III.Nghiên cứu chuẩn cho Data Center và giải pháp cho ĐHBKHN . các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1.Viện CNTT-TT 3. Học hàm / học vị: Tiến sỹ 3. Điện thoại cơ quan: Điện thoại di động: 01689336066 5. Định hướng khoa học. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Thiết kế lõi mềm (softcore) cho bộ − Nghiên cứu kiến trúc RISC xử lý theo kiến trúc RISC 1 − Thiết kế tập lệnh − Thử nghiệm và đánh giá Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng kỹ − Các Hazard trong hệ thống đường ống thuật song song mức lệnh và song − Kỹ thuật song song mức lệnh song mức luồng trong các kiến trúc − Kỹ thuật song song mức luồng 2 máy tính hiện đại − Mô phỏng thử nghiệm − Đánh giá hiệu năng Thiết kế bộ xử lý đa lõi − Kiến trúc đa lõi 3 − Thiết kế soft core cho bộ xử lý đa lõi − Đánh giá Nghiên cứu và phát triển SoC dựa − Tim hiểu open core cho CPU trên Open Core 4 − Phát triển các mô-đun tích hợp cho SoC − Thử nghiệm Nghiên cứu và thiết kế Networks on − Nghiên cứu NoC chip 5 − Thiết kế NoC  Mô phỏng và đánh giá 14) TS.2009 • Phạm Văn Thuận .Giám sát sự dich chuyển của thuê bao trong mạng GSM .Phát triển dịch vụ gửi nhận thông báo tự động và xây dựng hệ thống bảo vệ ứng dụng cho iPhone – 2010 (chuẩn bị bảo vệ) • Phạm Ngọc Hưng .edu. Email: khanhtd@it-hut.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) • Lương Ánh Hoàng .Mô phỏng chuyển động của con người cho robot sử dụng hệ thống bắt chuyển động theo thời gian thực – 2010 (chuẩn bị bảo vệ) • Phan Đức Chình . Trần Đức Khánh I.2009 • Trần Tuấn Vinh . Nơi công tác: Bộ môn: HTTT Viện Công nghệ Thông tin . Định hướng nghiên cứu • Logic kinh điển. Thông tin về giảng viên Họ và tên giảng viên: Trần Đức Khánh 2.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4.vn II.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .-K. (LPAR’06). Email: lannth-fit@mail. Lynch and D. UK. [3] S. [2] C.Viện CNTT-TT Ứng dụng Logic. Tran. C. [4] C. Lynch and D. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Hoàng Lan 2. volume 4603 of LNAI. of the 21st Int. Nơi công tác: Bộ môn: Truyền thông và Mạng MT Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. TS.-K. Automatic Combinability of Rewriting-Based Satisfiability Procedures. Ringeissen. pages 237–251. of the 7th Int. Artificial Intelligence. To appear in Journal of Symbolic Computation. Bremen. Suy diễn tự động minh định lý tự động Nghiên cứu các phương pháp suy diễn trong Logic 2 Suy diễn trong Logic ngôn ngữ ngôn ngữ Phương pháp Logic trong trích rút Trích rút thông tin tự động trên Web sử dụng Lập 3 thông tin trình Logic quy nạp Học máy và ứng dụng trong công Ứng dụng các kỹ thuât học máy để xây dựng công cụ 4 cụ tìm kiếm thu thập thông tin. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Nghiên cứu các phương pháp kết hợp SAT và Chứng 1 Logic. S. Học hàm / học vị: PGS. Conference on Logic for Programming. Korea. Combination of Convex Theories: Modularity.-K. Springer. and D.25. Định hướng khoa học. of the 6th Int. November 2006. (FroCos’07). Định hướng nghiên cứu: Các định hướng đề tài hướng dẫn luận văn cao học đều thuộc các lĩnh vưc nghiên cứu của các đề tài KHCN đã và đang tiến hành 2.68. Cambodia. volume 4246 of LNAI. (CADE’07). Liverpool.-K. Kirchner. pages 186–200. Tran. and D. July 2007. công cụ phân loại tài liệu 15) PGS. Ranise. (ATVA’08). S. volume 5311 of LNCS. • Deduction Completeness and Explanation. Nguyễn Thị Hoàng Lan I. pages 542–556. Springer. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 22 / 45 . Tran.vn II.TS 3. Tran. Springer. Oct 2008. In Proc. In Proc. In Proc. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1] H. SMELS: Satisfiability Modulo Equality with Lazy Superposition. Conference on Automated Deduction.-K. Conference on Automated Techniques for Verification and Analysis. Kirchner. Tran. Phnom Penh. 3. [5] H. Ranise. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) III. Ringeissen.hut. Combining Proof Producing Decision Procedures. Điện thoại cơ quan: 38. Springer. Sep 2007. Ringeissen and D. Germany. C. volume 4720 of LNAI.edu. Ranise. In Proc.96 Điện thoại di động: 5. pages 328–344. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. C. of the 13th Int. Suy diễn tự động o Kiểm định phần mềm o Trính rút thông tin • Ứng dụng Trí Tuệ Nhân Tạo o Công cụ tìm kiếm 2. Automatic Decidability and Combinability Revisited. Symphosium on Frontiers of Combining Systems. Thông tin về giảng viên 1. and Reasoning.

Nghiên cứu công nghệ ASD-B và giải pháp ứng dụng cho giám sát của ngành hàng không dân dụng Việt Nam (2010) III. 8. 16) TS. 11. Kỹ thuật trích chọn đặc trưng và nhận dạng. ứng dụng trong truyền thông đa phương tiện Xử lý video và ứng dụng Kỹ thuật truyền dòng video và ứng dụng Kỹ thuật bảo vệ bản quyền nội dung số VideoAudio Ứng dụng hệ thống vệ tinh dẫn đường định vị toàn cầu GNSS Xử lý tín hiệu và ảnh trong hệ thống dẫn đường định vị toàn cầu GNSS.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Các định hướng đề tài luận văn cao học (Sinh viên có thể đề nghị và lựa chọn trong số các định hướng dưới đây. xác thực khuôn mặt Phát triển hệ thống an ninh thông tin dựa trên sinh trắc học BioPKI và ứng dụng Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán mật mã sinh trắc học Phương pháp và thuật toán nén ảnh.Nghiên cứu giải pháp hệ thống truyền dòng dữ liệu Video qua kênh vệ tinh VSAT (2010) [5]. Xây dựng giải pháp ứng dụng xác thực sinh trắc học trong cơ sở hạ tầng khóa công khai dựa trên hệ thống OpenCA (2008) [2]. số lượng HD luận văn hạn chế theo qui định của Khoa CNTT và Viện sau ĐH): So TT 1. nén video tiên tiến. 5. Nghiên cứu xây dựng hệ thống xác thực sinh trắc lòng bàn tay và ứng dụng trong hệ BioPKI (2010) [4]. Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hạ tầng khóa công khai PKI trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (2009) [3]. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5.Viện CNTT-TT 3. 10. 9. trực tuyến Hệ thống xác thực sinh trắc lòng bàn tay trực tuyến. 3. Họ và tên giảng viên: Bạch Thành Lê CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 23 / 45 . 6. 12 Định hướng các luận văn Hệ thống xác thực đa sinh trắc Hệ thống thẩm định xác thực sinh trắc vân tay sống. 7. Bạch Thành Lê Nội dung công việc (sẽ xác định cụ thể trong từng đề tài) I. 2. 4.) [1]. Thông tin về giảng viên 1.

Jaumard.Dec. Dec.107. TS 3. no. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1] D. SV Khoa (đang thực hiện) . 2006. SV Trần Đình Như (đang thực hiện) III. in Proceedings of IEEE HPSR 2008. Email: linhtd@it-hut. Jaumard. B. "A Map-and-Route Approach for Segment Shared Protection in Multi-domain Networks".Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Dự phòng trong mạng cáp quang 2. Truong.vn 17) TS.25. Họ và tên giảng viên: Trương Thị Diệu Linh 2. pp.Tối ưu hóa lại mạng truyền dẫn cho HNPC.vn II. May 2008 [3] D. B. “Backup Path Re-optimizations for Shared Path Protection in Multi-domain Networks”.Mạng đa miền. 2006.edu. Thông tin về giảng viên 1. Shanghai.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Học hàm / học vị: TS.-1.L Truong and B. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) . Học hàm / học vị: TS 3. Truong. "Using Topology Aggregation for Efficient Segment Shared Protection Solutions in Multi-Domain Networks". Trịnh Văn Loan I. Họ và tên giảng viên: Trịnh Văn Loan 2. Trương Diệu Linh I. Nơi công tác: CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 24 / 45 . [4] B. Nơi công tác: Bộ môn:Truyền thông và Mạng MT. Multidomain optical networks: issues and challenges . no.Mạng quang học thế hệ mới. Jan.Viện CNTT-TT 2. Thông tin về giảng viên 1. [2] D. Jun. Điện thoại cơ quan: 38. Học hàm / học vị: PGS. Email: lebt@it-hut. vol 25. Truong and B. vol.L. Định hướng nghiên cứu: . 2007.Thiết kế.68. 9. Viện CNTT-TT .96 Điện thoại di động: 5. . Điện thoại cơ quan: 38692596 Điện thoại di động: 0948455961 5. in Proceedings of IEEE/ Globecom 2006. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. D. Jaumard. 27 Nov. 2008.Optical Communication Networks. L. pages 96 . Nơi công tác: Bộ môn: Truyền Thông và Mạng máy tính Viện Công nghệ Thông tin . 3. Thiết kế mạng DWDM trong ngữ cảnh đa miền 3.edu. Định tuyến động cho mạng cáp quang trong ngữ cảnh đa miền 18) PGS. Định hướng khoa học. pages 112-119. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1.Recent progress in dynamic routing for shared protection in multidomain networks. 1. [5] D. 6. China. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc 1. USA. 3. . định tuyến 2.Thiết kế mạng cáp quang DWDM cho HNPC . 58-74. IEEE Communications Magazine. no. 5. OSA Journal of Optical Networking. vol 46.L. TS. IEEE Journal of Selected Areas in Communications . Thiongane. Jaumard. L Truong. San Francisco. "Dynamic routing for Shared Path Protection in Multidomain Optical Mesh Network".

Le Thai Hoa. pp 133-137  Nguyen Thanh Kien. of the 1st International Forum on Strategic Technology.TS. December 2007. Hoian. Proceedings of the 2nd Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology. “Vietnamese Recognition and Synthesis with T-engine Embedded System”. pp 124 – 125 3. “Vietnamese Synthesizer Using SH-7760 T-engine”.edu. Nguyen Nhan The. 2006. pp 215-219  Trinh Van Loan. June 2008. 4 Hệ nhúng tổng hợp tiếng Việt . Proceedings of the 2nd Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology. Trinh Van Loan. Trinh Van Loan. Ulsan. Nguyễn Đức Nghĩa I. Hanoi. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5)  Tổng hợp và nhận dạng tiếng Việt trên hệ nhúng T-Engine SH7760. “Determination and Evaluation of Basic Parameters of Vowels for K’Ho Ethic Language”. Email: loantv@it-hut. Điện thoại cơ quan: 38696125 Điện thoại di động: 0903277732 5. Trinh Van Loan. Proceedings of the 2nd Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn 1 Mã hóa tiếng Việt dùng cho điện thoại . Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về công nghệ FPGA trong xử lý tín hiệu Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về hệ nhúng nhận dạng tiếng Việt. Pascal Nocera. paper accepted at the Second International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2008). Vietnam  Dinh Viet Tuan. Trinh Van Loan. Nguyen Duc Thang. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. 3 Hệ nhúng nhận dạng tiếng Việt . Thông tin về giảng viên CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 25 / 45 . Nội dung công việc Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về tín hiệu tiếng nói tiếng Việt và mã hóa dùng cho điện thoại. “DSP-based Embedded System for Text-to-Speech Synthesis of Vietnamese”.vn II. pp 31-34  La The Vinh. Proc. 2005-2007 III.18-20 Oct. Lã Thế Vinh. Định hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu. Thiết kế điện tử 2.Viện CNTT-TT Bộ môn: Kỹ thuật Máy tính Khoa: Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về hệ nhúng tổng hợp tiếng Việt. Cao học Xử lý tin và Truyền thông. December 2007. ”Tone Recognition of Vietnamese Continuous Speech using Hidden Markov Model”. Định hướng khoa học. Eric Castelli. Hanoi. 2 FPGA dùng cho xử lý tín hiệu . 19) PGS. December 2007. Hanoi. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5)  Nguyen Hong Quang. Xử lý tiếng nói. Korea.

Học hàm / học vị: PGS TS 3. Heuristic Algorithms for Solving Bounded Diameter Minimum Spanning Tree Problem And Its Application to Genetic Algorithm Development. 370-386. [5] Hoàng Sơn. 2009 (GECCO 2009). 2008. Định hướng nghiên cứu: Các thuật toán gần đúng giải các bài toán NP-khó. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) [1] Dương Minh Tuấn. Vietnam. 2009. Nguyen Duc Nghia. Luận văn thạc sỹ. ĐHBKHN. Chuyên ngành Công nghệ thông tin. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1] Nguyen Viet Huy.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . [3] Đỗ Quốc Huy. 2010. RIVF 08. Định hướng khoa học. Nơi công tác: Bộ môn: Khoa học Máy tính Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Chuyên ngành Công nghệ thông tin. Hanoi. I-Tech Education and Publishing. [4] Ban Hà Bằng. Ho Chi Minh. In Proceedings of 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2009). 2008. Luận văn thạc sỹ. July 8-12. Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hoá độ trễ. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Đức Nghĩa 2.vn II. Luận văn thạc sỹ. August 27-28. 2. Nguyen Duc Nghia. Luận văn thạc sỹ. Nghiên cứu các thuật toán lập lịch trong hệ thống thời gian thực. [2] Huynh Thi Thanh Binh. Chuyên ngành Công nghệ thông tin. ĐHBKHN. Giải thuật hệ kiến MAX-MIN trơn giải bài toán p-median có hạn chế khả năng.Viện CNTT-TT 1. Parallel Genetic Algorithm For Solving Graphical Steiner Problem. Austria. III. 2008. Chuyên ngành Công nghệ thông tin. pp. Nguyen Duc Nghia. Nguyen Xuan Hoai. McKay. Chuyên ngành Công nghệ thông tin. 3. 2008. Advances in Greedy Algorithms Book. Luận văn thạc sỹ. [3] Huynh Thi Thanh Binh. 2007. Thuật toán di truyền giải bài toán p-median với hạn chế khả năng. Điện thoại cơ quan: 38696121 Điện thoại di động: 0903210111 5. [2] Đào Thị Ngọc Hân. pp. [4] Huynh Thi Thanh Binh. 2008. In Procceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference. ĐHBKHN. Khai phá thông tin trên WEB và ứng dụng xếp hạng các trường đại học Việt nam. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng STT Nội dung công việc luận văn CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 26 / 45 . Nguyen Duc Nghia. 373-380 [5] Ban Ha Bang.edu. SoICT10. Robert I. 283-288. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. pp. Improved Genetic Algorithm for Minimum latency problem. ĐHBKHN. New Heuristic and Hybrid Genetic Algorithm for Solving the Bounded Diameter Minimum Spanning Tree Problem. ĐHBKHN. Nguyễn Đức Nghĩa. New multi-parent Recombination in Genetic Algorithm for Solving Bounded Diameter Minimum Spanning Tree Problem. Email: nghiand@it-hut.

Định hướng khoa học. Họ và tên giảng viên: NGUYỄN THỊ OANH 2. Bài toán nhận biết tính đẳng cấu của hai đồ thị Tổng quan về các thuật toán giải bài toán Phân tích hiệu quả Xây dựng hệ thống chương trình nhận biết tính phẳng của đồ thị Đánh giá hiệu quả thực tế của các thuật toán thông qua thực nghiệm Tìm hiểu bài toán cực tiểu hóa độ trễ Tìm hiểu sơ đồ giải thuật bày kiến Phát triển thuật toán trên sơ đồ giải thuật bày kiến giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ Thực nghiệm tính toán theo thuật toán đề xuất 20) TS. Email: oanhnt@soict.edu.vn II. đưa ra định hướng sử dụng các kỹ thuật mã hoá. đánh giá hiệu quả của thuật toán. đánh giá hiệu quả của các thuật toán nhận biết tính đẳng cấu của đồ thị 5 Thuật toán bày kiến giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ Tìm hiểu bài toán cây khung chi phí lộ trình nhỏ nhất Tìm hiểu sơ đồ thuật toán bày kiến Phát triển thuật toán bày kiến giải bài toán cây khung chi phí lộ trình nhỏ nhất Tiến hành thực nghiệm với các bộ dữ liệu test thử mẫu Phân tích đánh giá hiệu quả của thuật toán đề nghị.hut.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Nguyễn Thị Oanh I. Nơi công tác: Bộ môn: HỆ THỐNG THÔNG TIN Khoa: Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Thông tin về giảng viên 1.Viện CNTT-TT 1 Thuật toán bày kiến giải bài toán cây khung chi phí lộ trình nhỏ nhất 2 Các kỹ thuật mã hoá cây đối với giải thuật di truyền giải bài toán cây khung chi phí lộ trình nhỏ nhất 3 Phương pháp phân rã và sinh cột và ứng dụng vào giải bài toán pha cắt nguyên liệu 4 Phân tích. Học hàm / học vị: TIẾN SỸ 3. Tìm hiểu giải thuật di truyền Tìm hiểu các kỹ thuật mã hoá cây Tiến hành thử nghiệm giải thuật di truyền với các kỹ thuật mã hoá cây khác nhau để giải bài toán cây khung chi phí lộ trình nhỏ nhất Phân tích kết quả tính toán. Điện thoại cơ quan: (04) 38 696 124 Điện thoại di động: 09 43 20 65 66 5. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 27 / 45 . Tìm hiểu mô hình quy hoạch nguyên Tìm hiểu phương pháp phân rã trong qui hoạch nguyên Tìm hiểu phương pháp sinh cột Ứng dụng hai phương pháp phân rã và sinh cột để phát triển thuật toán giải bài toán pha cắt vật liệu Tiến hành cài đặt thuật toán và làm thực nghiệm trên các bộ dữ liệu mẫu Phân tích kết quả.

Xem xét đánh giá khả năng áp dụng các kỹ thuật này vào trong hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung.Tìm hiểu các kỹ thuật đánh chỉ số và tìm kiếm thông tin truyền thống (text) . Thông tin về giảng viên 1. 2009. Une approche de localisation de symboles non-segmentés dans des documents graphiques. [2] Thi-Oanh Nguyen. pages 191–197. Salvatore Tabbone.Tìm hiểu các phương pháp phát hiện đối (Object detection) tượng trên ảnh . 2006 3. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1] Thi-Oanh Nguyen and Salvatore Tabbone. . Spain.Tìm hiểu các cách mô hình biểu diễn đa đặc Từ khoá: features/descriptiors trưng và đề xuất một phương án thử nghiệm aggregation . and G. T. visual words Biểu diễn ảnh bằng cách kết hợp đa thuộc tính (Combining Visual Features for Image Representation) Nội dung công việc .Viện CNTT-TT 1. Traitement du Signal. In Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document . 2009. and A.DAS’08.CIFED 2010.Tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc trưng để biểu diễn ảnh. (Adapting techniques of information retrieval into content-based image retrieval) Từ khoá: CBIR. In the 10th International Conference on Document Analysis and Recognition . Nara. Nguyễn Hồng Quang I. [5] S.ICDAR’09. Các định hướng đề tài luận văn cao học ST T Tên đề tài/định hướng luận văn Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm thông tin vào hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung. and Alain Boucher. NHẬN DẠNG. A symbol spotting approach based on the vector model and a visual vocabulary. Tabbone. In Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document . 5-6.-O. [4] Thi-Oanh Nguyen. Tabbone.Tìm hiểu một số cách trích chọn đặc trưng ảnh . Un état de l’art des méthodes de localisation de symboles dans les documents graphiques. Symbol descriptor based on shape context and vector model of information retrieval. information retrieval. Masini. and Oriol Ramos-Terrades. S. Une méthode de binarisation hiérarchique floue.Đề xuất cải tiến và cài đặt thử nghiệm 21) TS. Barcelona. TRÍCH CHỌN THÔNG TIN 2.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Suisse. . Japan. Fribourg. Salvatore Tabbone. Nguyen. Định hướng nghiên cứu: THỊ GIÁC MÁY TÍNH: TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN NỘI DUNG. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Hồng Quang CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 28 / 45 .Cài đặt Phát hiện đối tượng . Nguyen.Cài đặt thử nghiệm . In the 8th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems . yếu của mỗi phương pháp . Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) III.-O. 2010. [3] T.CIFED’06. Boucher. 2008.Đánh giá điểm mạnh.

Viện Công nghệ Thông tin . • Tone Recognition of Vietnamese Continuous Speech using Hidden Markov Model (Nhận dạng thanh điệu cho tiếng nói tiếng Việt liên tục sử dụng mô hình Markov ẩn). Tìm hiểu và thử nghiệm các bộ công cụ phân đoạn từ Phân đoạn từ cho văn bản tiếng cho tiếng Việt. Avignon. một ngôn ngữ đơn lập có thanh điệu). an under-resourced language (Nhận dạng tiếng nói từ vựng lớn cho tiếng Việt. Hội nghị quốc tế về công nghệ ngôn ngữ nói với các ngôn ngữ có nguồn tài nguyên hạn chế (SLTU 2008). nói tiếng Việt phát âm liên tục Nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp nhận dạng 2 và ứng dụng vào nhận dạng thanh điệu cho tiếng Việt.Viện CNTT-TT 2. Trên cơ sở đánh giá chất lượng của các Việt đơn âm tiết và ứng dụng bộ công cụ này. 2008. tiếng nói tiếng Việt Đánh giá kết quả dựa trên tín hiệu EGG Xây dựng cơ sở dữ liệu cho thanh điệu của tiếng nói Nhận dạng thanh điệu của tiếng tiếng Việt phát âm liên tục. Cộng hòa Pháp.edu. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) III. xử lý văn bản) 2. 9-13 tháng 6. Định hướng nghiên cứu : xử lý ngôn ngữ tự nhiên (xử lý tiếng nói. Định hướng khoa học. Brisband. Hội An. Email: quangnh@it-hut. 2008. Hà Nội.Xây dựng mô hình ngôn ngữ tri-gram cho tiếng Việt. Nơi công tác: Bộ môn: Kỹ thuật máy tính.hut. • A Novel Approach in Continuous Speech Recognition for Vietnamese. Điện thoại cơ quan: 04 38696125 Điện thoại di động: 0978813688 5.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. 2008. • Reconnaissance automatique de la parole continue grand vocabulaire en Vietnamien. tiếng nói tiếng Việt Ứng dụng môđun nhận dạng thanh điệu vào hệ thống nhận dạng tiếng nói từ vựng lớn cho tiếng Việt. an isolating tonal language (Một cách tiếp cận mới về nhận dạng tiếng nói liên tục cho tiếng Việt. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. 4 gram và ứng dụng vào nhận Ứng dụng mô hình này vào hệ nhận dạng tiếng nói dạng tiếng nói tiếng Việt tiếng Việt liên tục dựa trên hệ HTK CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 29 / 45 .edu.vn II. một ngôn ngữ dựa trên âm tiết có thanh điệu). 5-7 tháng 5. từ đó đưa ra một phương pháp mới cho 3 vào nhận dạng tiếng nói tiếng vấn đề phân đoạn từ tiếng Việt. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Thử nghiệm các phương pháp xác định tần số cơ bản Xác định tần số cơ bản F0 cho 1 F0 trên tín hiệu tiếng nói tiếng Việt. 4-6 tháng 6. Những ngày nghiên cứu về tiếng nói lần thứ 27 (JEP 2008). 3. 22-26 tháng 9. Hội nghị quốc tế về xử lý tiếng nói (INTERSPEECH 2008).vn. Việt Nam. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • Large vocabulary continuous speech recognition for vietnamese. Hội nghị quốc tế lần thứ hai về truyền thông và điện tử (HUT-ICCE 2008). Việt Ứng dụng kết quả đạt được vào hệ thống nhận dạng tiếng nói từ vựng lớn cho tiếng Việt Xây dựng mô hình ngôn ngữ tri. Australia. quangnh-fit@mail. 2008. một ngôn ngữ có nguồn tài nguyên hạn chế).Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Việt Nam. une langue syllabique tonale (Nhận dạng tự động tiếng nói từ vựng lớn cho tiếng Việt. Học hàm / học vị: Tiến sỹ 3.

5. Social Communities and User Interface Design. N. III. Minneapolis. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) o Khám phá tri thức phục vụ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. N. In Proceedings of the 2008 International Conference on Intelligent User Interfaces. • F. Q. September 1-4. Adaptive Systems. Sharda (editor). Ricci. Data Mining and Knowledge Discovery. 4.edu. Exploiting a Map-based Interface in Conversational Recommender Systems for Mobile Travelers.Viện CNTT-TT 5 Nghiên cứu các phương pháp truy vấn thông tin trong tiếng nói. 22(3): 22-29. and O. Nguyen and F. 381-384. In Proceedings of the 2007 ACM Conference on Recommender Systems. Nơi công tác: Bộ môn: Hệ thống thông tin. Canary Islands. 2007. In Proceedings of the 9th European Conference on Case-Based Reasoning. N. Ricci and Q. (Sinh viên cao học: Phạm Thị Thu Hoài. 81-88.400-414. Conversational Case-based Recommendations Exploiting a Structured Case Model. 3. 2007-2009). Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. pp. October 19-20. Ricci. 2. IEEE Intelligent Systems. Acquiring and Revising Preferences in a Critique-based Mobile Recommender System. May-June. Viện Công nghệ Thông tin . Định hướng nghiên cứu: Recommender Systems. Nguyễn Nhật Quang I. • Q. Điện thoại di động: 0904363122. Nguyen. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Nhật Quang. USA. Tourism Informatics: Visual Travel Recommender Systems. Replaying Live-User Interactions in the Off-Line Evaluation of Critique-based Mobile Recommendations. Học hàm / học vị: Tiến sỹ. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Truy vấn thông tin trong cơ sở Tích hợp các đặc điểm riêng biệt của tiếng nói tiếng dữ liệu tiếng nói tiếng Việt Việt để nâng cao hiệu năng cho hệ thống truy vấn với tiếng Việt 22) TS. 2. pp. Machine Learning. 73-94. pp. Spain. 2007.hut. pp. chapter 5. • Q.Truyền thông. Thông tin về giảng viên 1. Nguyen. Ricci. In N. Điện thoại cơ quan: 38696124. January 13-16. 2009. N. Averjanova. Germany. 2008. Long-Term and Session-Specific User Preferences in a Mobile Recommender System. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • F.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . 3.vn. Nguyen and F. IGI Global. Trier. Email: quangnn-fit@mail. • Q. N. Ricci. Định hướng khoa học. Personalization. Nguyen and F. 2008. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng STT Nội dung công việc luận văn CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 30 / 45 . II.

Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3. 2. Các giải thuật tối ưu và xấp xỉ trong thiết kế mạng.vn 6. • Xác định bài toán phân loại (classification problem) hoặc dự đoán (prediction problem) cụ thể (ví dụ: documents classification. network packets categorization. liên kết (links). Họ và tên giảng viên: Ngô Hồng Sơn 2. cách bố trí (layout). … • Phát triển phương pháp cá nhân hóa website cho người dùng di động. • Phát triển phương pháp gợi ý (recommendation methodology) phù hợp với bài toán đặt ra. M. Homepage: http://www. Định hướng nghiên cứu: Mạng thế hệ mới WDM optical networks. financial prediction systems. • Cài đặt hệ thống thử nghiệm. dựa trên học máy (machine learning). và xây dựng hệ thống thử nghiệm. du lịch.Viện CNTT-TT 1 Phát triển phương pháp và xây dựng hệ thống gợi ý (Methodology development and implementation of a recommender system). S. Email: sonnh@it-hut. Ngo. …).  Tiến hành các thí nghiệm (tests) để kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp được đề cử.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . học tập và đào tạo. medical and health prediction systems. và so sánh với các phương pháp học máy truyền thống khác.it-hut. • Tiến hành các thí nghiệm (tests) để kiểm chứng tính hợp lý và hiệu quả của phương pháp cá nhân hóa website cho người dùng di động. IEEE AINA 2008.H. • Xác định đối tượng nào của website sẽ được cá nhân hóa: nội dung (contents). Tính toán phân tán trên Internet (Volunteer Computing). • Phát triển phương pháp phân loại (hoặc dự đoán) phù hợp với bài toán đặt ra. Horiguchi. Thông tin về giảng viên 1. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • S. 3 Phát triển phương pháp cho bài toán phân loại (hoặc dự đoán) dựa trên học máy (Classification/Prediction problems based on machine learning).edu. • Thiết kế và cài đặt thử nghiệm hệ thống website được cá nhân hóa cho người dùng di động. Proc. 23) TS. • Thiết kế và cài đặt thử nghiệm hệ thống gợi ý. Web pages categorization. Okinawa. giải trí. • Tiến hành các thí nghiệm (tests) để kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp và tính hữu dụng của hệ thống. "Efficient Scheduling Schemes for Volunteer Computing Systems". Nơi công tác: Bộ môn: Truyền thông và Mạng máy tính Viện Công nghệ Thông tin và truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Điện thoại cơ quan: 8682596 Điện thoại di động: 0983896802 5. word sense prediction. Định hướng khoa học. Japan CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 31 / 45 . Ngô Hồng Sơn I. • Xác định bài toán gợi ý cụ thể (ví dụ: hệ thống gợi ý trong lĩnh vực thương mại. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1.Jiang.edu. X. Fukushi. sức khỏe và y tế. …). và xây dựng hệ thống thử nghiệm. Xử lý dữ liệu và ứng dụng trong các hệ thống định vị toàn cầu GNSS.vn/~sonnh/ II. email spam filtering. 2 Phát triển phương pháp cá nhân hóa website cho người dùng di động (Website personalization for mobile users).

Trần Quốc Tuấn. Tìm hiểu công nghệ GPRS và thử nghiệm ứng dụng dịch vụ III. pp. Học hàm / học vị: PGS. Le. giám sát sự cố. Jiang.Các giải pháp lập lịch trên nền tảng đa lõi – multicore trong 3.Viện CNTT-TT • • • • S. Ứng dụng giải thuật PSO trong thiết kế mạng quang • 2009. "Performance Evaluation of Hybrid Deflection and Retransmission Routing for OBS Networks. X. S. tán trên Internet: bài toán tính toán phân tán Volunteer Computing . TS. “Hybrid Deflection and Retransmission Routing Schemes for OBS Networks. Ngo. Proc. of the IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT'05). networks . 5-6).Phát triển ứng dụng LBS trên hạ tầng mạng 3G Hệ thống tính toán phân .Xây dựng các phần mềm/module mô phỏng và đánh giá hiệu năng trên nền tảng ns-2 Hệ thống vệ tinh dẫn . of the International Symposium on Parallel Architectures.. chọn 1. USA. Oct. Proc. France.Các giải thuật tiên tiến trong xử lý dữ liệu định vị GNSS 2.H. 2005. 2005. Pich So Thea.Giải thuật tối ưu và xấp xỉ trong thiết kế. Ngo. Ngo.” Proc. X. and S. Ứng dụng giám sát tội phạm trong ngành an ninh bằng công nghệ GNSS/GPS • 11/2008. X. Giải pháp nâng cao hiệu quả các giản đồ lập lịch dựa trên độ tin cậy trong tính toán tình nguyện • 11/2008. Nguyễn Quang Hòa. Compiegne. Horiguchi.GNSS và ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau GNSS và ứng dụng . of the IEEE Workshop on High Performance Switching and Routing (HPSR). 3. S.H. Cao Hải.H. Niagara Falls. “A Hybrid Algorithm for Dynamic Survivable Routing in WDM Optical Networks”. Các giải pháp multicast trong mạng quang WDM • 2009. V. Nơi công tác: Bộ môn: Công nghệ Phần mềm CNTT-CH-03 Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trang 32 / 45 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT . Jiang. S.Tối ưu hóa cấp phát tài nguyên trong mạng IP over WDM Mạng quang học thế hệ .Hệ thống quản lý và giám sát tác vụ trong tính toán phân tán 24) PGS. 51-57. Jiang. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng STT Nội dung công việc luận văn .Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Poznan.. (2006. S. S. Horiguchi and Minyi Guo . X. Dec. S. Nguyễn Thị Hương Trang. đường định vị toàn cầu . Algorithms and Networks (I-SPAN 2005). Huỳnh Quyết Thắng I. Poland. Las Vegas. Ngo. Nevada. “Dynamic Lightpath Protection in WDM optical Networks Using Ant-based Mobile Agents”. quản trị. Horiguchi. Thông tin về giảng viên 1. Họ và tên giảng viên: Huỳnh Quyết Thắng 2." 2006 International Symposium on Broadband Access Technologies ISBAT2006. Jiang.H.TS 3. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) • 2009. bảo vệ mạng. mới WDM optical đường và điểu khiển. Horiguchi.T. Sept. Canada. June 2006.

2008  Vũ Đình Thu. Building the Reliability Prediction Model of Component-Based Software Architectures. trang 141-152 • Huỳnh Quyết Thắng. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT 1. Email: thanghq@soict. 2010  Hoàng Anh Tuấn. 2010  Đặng Trung Nam. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5)  Nguyễn Hùng Cường. Phương pháp xây dựng độ đo tái sử dụng của Web-Service. thanghq-fit@mail. III. Huỳnh Quyết Thắng. Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc Kế thừa các nghiên cứu của sinh viên cao học Cloud Computing và ứng dụng trong và đại học khóa trước về quản trị CNTT tiếp giải quyết bài toán tìm kiếm đối tượng tục phát triển về Cloud Computing kết hợp với (object searching) và IT-Governance ứng dụng trong IT Processes.soict. 2008. Các kỹ thuật phát triển phần mềm. Tìm hiểu các công cụ nguồn mở. Number 1. Huynh Quyet Thang. 9/2010 (Được chấp nhận đăng) • Huỳnh Quyết Thắng. CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 33 / 45 . Đặng Trung Anh. Cloud computing. tháng 5/2010. Các kỹ thuật kiểm thử phần phần mềm sử dụng Design by Contract và thử nghiệm trên môi trường Eiffel. Tạp chí khoa học và công nghệ . Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong viễn thông và Công nghệ thông tin Số 3(23). Tạp chí Tin học và Điều khiển học ISSN 1813-9663. Sử dụng Hadoop và giải thuật Mapreduce trong bài toán lọc cộng tác. các giải pháp cài đặt ảo hóa. Điện thoại cơ quan: 38682595 Điện thoại di động: 0913536752 5. Tập 26. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • Pham Thanh Trung. ISSN 1307-430X Quarterly Print & Electronic Publication. ISSN 0868-3980. Bùi Hoàng Giang. Software Reliability.edu. Số 77.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Quản trị công nghệ thông tin và bài toán quản lý rủi ro.edu. pp.vn. IT-Governance. Tạ Quang Dũng. mapreduce và giải pháp tìm kiếm theo yêu cầu người dùng (object searching by request). trang 45-54 3. Năm 2010.2010  Hồ Mạnh Tài. 2009. 17-25. Định hướng nghiên cứu: Software Metrics. Xây dựng FrameWork đánh giá độ phức tạp của tiến trình BPEL. • Huynh Quyet Thang. Cloud Computing 2. 1. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Software Verification.edu. No. Số 2.vn/~thanghq II. Volume 1. Bài toán Quản trị Công nghệ Thông tin – Quản trị rủi ro kết hợp kỹ thuật Trust Case xây dựng các ứng dụng hướng dịch vụ.hut. Áp dụng mạng Bayesian Belief Network để đánh giá chất lượng hệ thống thương mại điện tử theo chuẩn ISO 9126. Tập V-1.Viện CNTT-TT 4. International Journal of Information Technology. Định hướng khoa học. pp. 2007. 68-74 • Phạm Thị Quỳnh. Vo Sy Nam. International Journal of Computer Systems Science and Engineering. XML Schema Automatic Matching Solution. Số 3(23). Volume 5.vn Trang Web cá nhân: www.hut. Phạm Thị Quỳnh.

5. Xây dựng phần mềm thử nghiệm giải thuật xác định độ tin cậy dựa trên các thành phần. Tìm hiểu lý thuyết về đánh giá độ tin cậy phần mềm. Tìm kiếm thông tin gần đúng dựa trên các phương pháp đánh giá khác nhau. Định hướng nghiên cứu và các bài báo mới công bố 1. Bài toán tìm kiếm và trích rút thông tin từ các nguồn dữ liệu lớn dựa trên các giải thuật đối sánh lược đồ XML Kiểm chứng mô hình phần mềm và các ứng dụng trong xây dựng các phần mềm nhúng 6. Hướng nghiên cứu: Quản trị tri thức (thu nhận và xử lý tri thức). Đánh giá thử nghiệm. Kiến trúc hướng mô hình (ModelDriven) trong xây dựng phần mềm nhúng – Đánh giá độ tin cậy của kiến trúc phần mềm áp dụng cho các hệ nhúng Phân tích Source Code và các giải pháp nâng cao kỹ thuật viết mã (Code Optimization Secure Coding) loại bỏ lỗi lập trình và tăng hiệu quả của chương trình Các phương pháp và độ đo dự báo độ tin cậy phần mềm . 4. Điện thoại cơ quan: 38696162 Điện thoại di động: 0913563745 5. phần mềm hướng dịch vụ. Email: hmthuc@mail. Học hàm / học vị: Tiến sỹ 3.sei.edu) trong đặc tả kiến trúc phần mềm. Secure coding và Code optimization. Xây dựng một/một số giải thuật và nguyên lý hỗ trợ Source Code Analysis. Kết hợp làm việc nhóm với sinh viên đại học. Thử nghiệm. CMU (www.edu. Thông tin về giảng viên 1. Xây dựng phương pháp đánh giá độ tin cậy cho phần mềm nhúng.Viện Công nghệ Thông tin . đánh giá. Kế thừa nghiên cứu của sinh viên khóa trước về quy trình hướng mô hình áp dụng trong phát triển phần mềm nhúng. Họ và tên giảng viên: Hoàng Minh Thức 2. Cài đặt. đánh giá và cải tiến một số phương pháp kiểm chứng mô hình phần mềm 25) TS. CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 34 / 45 .vn II.giới hạn cho phần mềm thành phần. Tìm hiểu các giải thuật và nguyên lý liên quan. dịch vụ. Tìm hiểu các kỹ thuật liên quan: Source Code Analysis. Xây dựng Hệ thống thông tin tư liệu viễn thám. giải pháp công nghệ phát triển các hệ phân tán và quản trị tri thức. Kế thừa kết quả đối sánh Schema XML (bài báo công bố năm 2008) Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm chứng mô hình phần mềm.Viện CNTT-TT 2. …).hut. Sử dụng công cụ của SEI. Tìm hiểu về XML và bài toán mô hình hóa. Nơi công tác: Bộ môn: Hệ thống Thông tin . Hệ phân tán. Secure coding và Code optimization.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Hoàng Minh Thức I. Sử dụng XML để lưu trữ và đối sánh thông tin.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Kế thừa các kết quả nghiên cứu từ các sinh viên khoá trước: tìm hiểu bài toán đánh giá độ tin cậy phần mềm và các thuộc tinh chất lượng khác. Sử dụng một số công cụ phần mềm nguồn mở. Bayesian Belief Networks. Các mô hình toán học mô hình hóa độ tin cậy (Markov. các trang Web (Metrics for reliability prediction) 3.

thiết kế và cài . . mô hình và triển khai . môi dụng phân tán trường Internet 2 Công nghệ tác tử thông minh Nghiên cứu mô hình tác tử thông minh và ứng .Hoàng Minh Thức. (Intelligent Agent) và ứng dụng dụng trên môi trường mạng (Internet). SMS sẽ giúp rút ngắn quá trình trao đổi thông tin. 363-373. Nguyễn Thúc Hải. Mở rộng thêm cho chức năng ACD (phân phối cuộc gọi tự động) của Call Center hay nói cách khác .ISGVCC và . (52). viễn thám quốc gia dùng chung đặt hệ cơ sở dữ liệu viễn thám dùng chung 26) TS. Kỷ yếu Hội thảo ICT. mô hình ứng dụng và công Nghiên cứu về nguyên lý. 81-90 .Viện CNTT-TT 2. Thông tin về giảng viên 1.Hoàng Minh Thức. "Quá trình tạo dựng mô hình tác tử thông minh".triển khai Viễn thông và Công nghệ thông tin. 4 Nghiên cứu. thông tin tương tác qua mạng viễn giảng viên và sinh viên. phân tích. Nguyễn Thanh Thuỷ (2005). triển khai dịch vụ cung cấp Trường đại học là nơi quản lý số lượng lớn . Các định hướng đề tài luận văn STT Tên đề tài/định hướng luận văn Nội dung công việc 1 Nguyên lý.thêm tính năng quản lý thoại cho hệ CRM. Nguyễn Thúc Hải. . giảm chi phí vận hành và có thêm thông tin cho quá trình hỗ trợ ra quyết định. Nguyễn Thúc Hải. Nơi công tác: CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 35 / 45 . 50-57. Tạp chí các công trình nghiên cứu . Nguyễn Thanh Thuỷ (2005). 21-26. Nguyễn Thúc Hải. 3 Phát triển giải pháp Contact Center (tích Hệ thống Call Center tiếng Việt . . "Phát triển hệ thống đào tạo từ xa bằng công nghệ tác tử thông minh".Hoàng Minh Thức. Đỗ Phan Thuận I. Nguyễn Thúc Hải. 5 Xây dựng mô hình và quản trị CSDL Nghiên cứu mô hình.Hoàng Minh Thức.rda'04. (16). tr. III. sự tương tác . "Mô hình quản trị tri thức trong các hệ phân tán". Học hàm / học vị: TS 3. Nguyễn Thanh Thuỷ (2003). (14). công nghệ lập trình mạng. tr. "Mô hình đào tạo từ xa trên cơ sở quản trị tri thức sử dụng tác tử thông minh". tr. Kỷ yếu Hội thảo ICT. Họ và tên giảng viên: Đỗ Phan Thuận 2. hợp Call Center và CRM) phần mềm CRM mã mở vTiger. Nguyễn Thanh Thuỷ (2004). nghệ phát triển phát triển các hệ ứng ứng dụng.Hoàng Minh Thức. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường đại học. tr."Mô hình tác tử thông minh quản trị tri thức trong các hệ phân tán".rda'03. Nguyễn Thanh Thuỷ (2006).triển khai Viễn thông và Công nghệ thông tin. Hình thức tương tác cung cấp thông tin qua Voice. Các bài báo tiêu biểu: .trao đổi thông cho trường đại học thông tin một cách nhanh chóng thuận tiện sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Tạp chí các công trình nghiên cứu .

hut. Journal of Pure Mathematics and Applications.Nghiên cứu trên các số tổ hợp nổi tiếng: Fibonacci. Học hàm / học vị: Tiến sỹ 3. Định hướng khoa học. Dyck … 1 bộ các số tổ hợp sử . các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Conference in honor of Donald E. Phan Thuan DO. Hanoi. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng STT Nội dung công việc luận văn . Thông tin về giảng viên 1.Truyền thông Trang 36 / 45 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT . New Zealand.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .Nghiên cứu trên một lớp các bái toán NP-khó Phương pháp tìm kiếm . [2] Jean Luc BARIL.edu. University of Otago in Dunedin.Ứng dụng cho các bài toán đồ thị cơ bản . France. ECO-generation for compositions and their restrictions. 16-20/06/2008. 2006.Tìm giải thuật sinh toàn bộ hiệu quả sử dụng phương dụng cây sinh. [5] Quang Dung PHAM.vn II. CAT generation of Dyck words and relatives. Email: thuandp@soict. Exhaustive generation of some classes of pattern avoiding permutations using succession functions. Permutation Patterns 2008. Họ và tên giảng viên: Ngô Quỳnh Thu 2. Tuong Vinh HO.Thiết kế và ứng dụng các phương pháp tính toán để xây trình trao đổi chất của vi dựng lại quá trình trao đổi chất khuẩn Các giải thuật lượng tử . Knuth. Phan Thuan DO. Định hướng nghiên cứu: Tối ưu tổ hợp và đồ thị. ECO-generation for p-generalized Fibonacci and Lucas permutations. Constraintbased local search for solving non-simple paths problems on graphs: Application to the Routing for Network Covering Problem. Bordeaux. Phan Thuan DO. Vincent VAJNOVSZKI. Phương pháp sinh toàn Lucas.Áp dụng phương pháp tìm kiếm cục bộ để xây dựng lời 4 cục bộ cho các bài toán giải cho bài toán NP-khó . 17 (1-2). CGCS2007. France. pháp cây sinh Các chiến lược mô hình .Nghiên cứu trên sinh học tế bào hóa và tối ưu hóa quá 2 . Vietnam.Tìm hiểu giải thuật lượng tử 3 trên đồ thị . 1937.Luminy. Marseille . 2-4/05/2007. III. SoICT10.3 [4] Phan Thuan DO. [3] Jean Luc BARIL. Ngô Quỳnh Thu I. Vincent VAJNOVSZKI.So sánh đánh giá với các phương pháp khác 27) TS. Yves DEVILLE. pp. Nơi công tác: Bộ môn: Truyền thông và Mạng CNTT-CH-03 Viện Công nghệ Thông tin . 2. August 27-28. Điện thoại cơ quan: 38696121 Điện thoại di động: 0917250680 5. Giải thuật chính xác và xấp xỉ. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) [1] Phan Thuan DO. Tin sinh học.Viện CNTT-TT Bộ môn: Khoa học Máy tính Viện Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. 29-31/10/2007. 2010.

Định hướng khoa học. “Multimedia Session Continuity with Context-Aware Capability in IMS-based Networks”. 28) GS.Tính toán hiệu năng cao và Tính toán lưới 2. mạng mới cho mạng Sensor. Ngo Quynh Thu. 2006. 2009.TS 3. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố: [1] Truong Minh Nhat Quang. III. Điện thoại cơ quan: 0438682596 Điện thoại di động: 0912528824 5. thuynt@it-hut. phát triển các cơ chế cung cấp dịch vụ 1. Florida. Hoang Kiem. Email: nguyenthanh. Học hàm / học vị: PGS. 277-282. Định hướng nghiên cứu: .nt@gmail. Thông tin về giảng viên 1. USA.vn II.com.TS. Điện thoại cơ quan: 38696124 Điện thoại di động: 5. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thanh Thủy 2. Siena-Tuscany. Le Thi Hang. Email: thunq@it-hut. September 7 – 10. 2006. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Vu Van Yem. Suy diễn xác suất và suy diễn xấp xỉ . Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • Nguyen Huu Thanh.edu. Nguyen Xuan Dung.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Nguyen Tai Hung. Proceedings of the International Conf.edu. Association model of knowledge base and database in Machine Learning anti-virus system.vn II. Khảo sát các cơ chế truyền tiếng nói qua mạng 2. Orlando.Viện CNTT-TT Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Suy diễn và Các hệ thống dựa trên tri thức. “Link Estimation and Rate Control for Optimized Video Streaming on Overlay Networks”. Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Định hướng luận văn Nội dung công việc Cung cấp chất lượng dịch vụ cho Tìm hiểu. của cấu trúc Differentiated Services đến chất lượng mạng TCP/IP của giao thức TCP. Ngo Quynh Thu. Italy • Nguyen Huu Thanh. Hanoi 3. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) • Cung cấp chất lượng dịch vụ cho mạng vWireless LAN • Mạng Mobile vWimax và các cơ chế phân hoạch cho Mobile vWimax. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 37 / 45 . Nguyen Thanh Thuy. 10 – 11 October.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Nguyễn Thanh Thủy I. Nơi công tác: Viên CNTT-TT Bộ môn: HTTT Viện Công nghệ Thông tin . Sensor. Định hướng nghiên cứu: Quality of Service for Wireless and Mobile and Sensor Networks 2. in Proceedings of IEEE Sixth International Symposium on Wireless Communication Systems 2009 (ISWCS’09). on Information systems analysis and synthesis. Proceedings of IEEE/IEICE/IEEK First International Conference on Communications and Electronics. Voice over Wireless LAN Wireless LAN Khảo sát ảnh hưởng của các loại dịch vụ khác nhau Cung cấp chất lượng dịch vụ cho 3. July 16-19.Tính toán mềm và Các hệ thông minh lai. Định hướng khoa học.

Tran Ngoc Ha.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .hut. 2009 2. July 14-17. 2001. 2003. 2008 CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 38 / 45 . Vol 7. Towards personalized information retrieval. Định hướng khoa học. Họ và tên giảng viên: Vũ Tuyết Trinh 2. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) 1. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Định hướng nghiên cứu: Quản trị dữ liệu. In Proc. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất III.Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Nơi công tác: Bộ môn: Hệ thống thông tin Viện Công nghệ Thông tin . 2008. 2005. Phan Duong Hieu. Tuan Nguyen. Quan Dang. Christophe Bobineau. Diep Bich Do and Ngoc-Quynh Do. trang 143-150 [4] Nguyen Thanh Thuy. pp 161-167 3.vn Website: http://is. [5] Thuy Nguyen . Tung Doan.Các định hướng đề tài luận văn cao học STT Tên đề tài/định hướng luận Nội dung công việc văn Mạng nơ ron Tính toán mềm và Các hệ GTDT 1 thông minh lai Bái toán dự báo Bài toán khai phá dữ liệu Thu thập tri thức Suy diễn và Các hệ thống dựa 2 Hệ chuyên gia tư vấn trên tri thức 3 4 5 Suy diễn xác suất và suy diễn Suy diễn xác suất xấp xỉ Tính toán hiệu năng cao Hệ thống lập trình song song Tính toán lưới Bài toán lập lịch trong Tính toán lưới 29) TS. Vu Manh Xuan.edu. Tuyet-Trinh Vu. on Grid Computing and Applications. Hệ thống thích nghi ngữ cảnh 2. Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3.hut. A strategy to develop adaptive and interactive query brokers (to appear). Takahoro Yamanoi. Nguyen Thanh Thuy. Enhance the efficiency in Multilayer neural network learning based on global search techniques.vn/~trinhvt II. Japan. trang 203-209 [3] Nguyen Thanh Thuy. Christine Collet and Tuyet-Trinh Vu. Trong Duong.Viện CNTT-TT Nguyen Huu Duc. On Architecture of the economic-aware data grid . Thông tin về giảng viên 1. Hanoi. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. Tập 21. of International Symposium SEATUC. Điện thoại cơ quan: 38696124 Điện thoại di động: 0983371753 5. Some preliminary results on the stableness of extended F-rule systems Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics. Cơ cấu lựa chọn thích nghi toán tử lại ghép trogn GTDT mã hóa số thực. Proc.International Conf. Thanh Do. In Proc. USA. Email: trinhvt-fit@mail. Vũ Tuyết Trinh [2] I. No 3. 252-259. số 2. Tìm kiếm thông tin. of International Symposium IDEAS. Proceedings of the Vietnam Japan Conference on Fuzzy systems and applications ( VJFUZZY).

cổng thông tin dịch vụ du lịch) Tìm hiểu về môi trường di đông Tìm hiểu các kỹ thuật về 1 trong các vấn đề: (i) an toàn thông Dịch vụ thông tin trong tin. of FAIR Conference. (ii) định vị và định danh. No 66. 2008. Nội dung chi tiết sẽ được xác định sau khi thảo luận trực tiếp với học viên. Thông tin về giảng viên 1. Tên đề tài/định hướng STT Nội dung công việc luận văn Tìm hiểu về ngữ cảnh thực hiện tìm kiếm thông tin: phạm vi & Truy vấn thông tin dựa ảnh hưởng. 3. và Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. …) 30) TS.edu. Lê Đào Phương Ân. Email: trunghq@it-hut. 2008 5. In Proc. 2009 Nguyễn Sinh Thành. Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán trực tuyến. mô hình hóa và quản ly trên ngữ cảnh Tìm hiểu và cải tiến các kỹ thuật tìm kiếm đề tăng mức độ phù 1 (Context-based hợp của kết quả tìm kiếm dựa trên thông tin ngữ cảnh Information Access) Tìm hiểu và triển khai ứng dụng (ví dụ: quản ly tài liệu khoa học. Nguyễn Thị Thanh Huyền. 3. In Journal of Science & Technology. Một Phương pháp Tìm kiếm dựa trên Ontology phục vụ Quản lý Thông tin Khoa học Công nghệ. tìm kiếm xấp xỉ 2 khóa trong cơ sở dữ dựa trên ngữ cảnh liệu Tìm hiểu và triển khai ứng dụng (ví dụ: quản ly tài liệu khoa học. Vũ Thị Nguyên. Trần Đình Khang. 2008 III. Vũ Tuyết Trinh. Vũ Tuyết Trinh. Quản lý quy trình nghiệp vụ dựa trên nền tảng công nghệ workflow. Giải thuật di truyền và bài toán lập thời khóa biểu (Genetic algorithm and university timetabling problem). 2008. Cải thiện kết quả tìm kiếm thông tin dựa trên ngữ cảnh (Improving search results based on context). Đỗ Đức Thành. Hội thảo Quốc gia lần thứ 11 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông". Vũ Tuyết Trinh. 2008. 2009 Bùi Khánh Linh. Mỗi hướng này có thể xác định 1-2 đề tài cụ thể. Nguyễn Hồng Hạnh. Họ và tên giảng viên: Hà Quốc Trung 2. Trần Đình Khang. cổng thông tin dịch vụ du lịch) Tìm hiểu về tìm kiếm từ khóa trong cơ sở dữ liệu có cấu trúc Tìm hiểu các kỹ thuật: sắp xếp kết quả (ranking). tìm kiếm xấp Tìm kiếm dựa trên từ xỉ dựa trên ngữ nghĩa (semantic-based search).Viện CNTT-TT 3. Hà Quốc Trung I. Các định hướng đề tài luận văn cao học Danh sách sau là các định hướng luận văn. 4. (iii) thích nghi dịch vụ dựa trên 3 môi trường di động ngữ cảnh (người dùng. 4. Quản lý bản quyền số trong thư viện điện tử.vn CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 39 / 45 . hệ thống trong bệnh viện/trường học. Điện thoại cơ quan: 04 3 8 68 25 96 Điện thoại di động: 09 12 86 75 75 5. 5. tài nguyên hệ thống) Triển khai ứng dụng (ví dụ: dịch vụ thông tin về du lịch/thăm quan.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Nơi công tác: Bộ môn: Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Khoa: Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. Hệ thống chia sẻ ngang hàng P2P. Bùi Trung Hiếu. Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) 1. vị trí. Ngữ cảnh trong tìm kiếm thông tin. 2009 2.

Hệ thống truyền hình di động DVB-H III.) Đề xuất mô hình dịch vụ xác thực kết nối với quản lý nhân sự Đề xuất mô hình quản lý tích hợp dịch vụ thông qua webservice Nghiên cứu tìm hiểu bài toán sao lưu dữ liệu Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình sao lưu dữ liệu phân tán (distributed Nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ sao lưu dữ liệu 2. trường đại học. để xuất Nghiên cứu tìm hiểu Web services mô hình áp dụng thực tế Đề xuất mô hình chuẩn trao đổi thông tin giữa các ứng dụng (2-3 học viên) cho một đơn vị cụ thể (Doanh nghiệp.. Định hướng nghiên cứu: Các ứng dụng phân tán. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng STT Nội dung công việc luận văn Các nhiệm vụ chung Nghiên cứu mô hình các ứng dụng cơ bản trong một tổ chức Nghiên cứu tìm hiểu Nghiên cứu luồng thông tin trao đổi giữa các ứng dụng EAI (Enterprise Nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ trao đổi thông tin giữa các Application ứng dụng 1. LRIA..Viện CNTT-TT II. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. các giải thuật công nghệ sao lưu dữ sao lưu dữ liệu 3. Bảo mật mạng máy tính 2.. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5) • Fast Matrix Multiplication: An iterative schema without stack. trường Đại học Bách khoa Hà nội 2006 • Hệ thống bảo mật bằng tin nhắn PKI-SMS. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) 1. ứng dụng Nghiên cứu tìm hiểu các dữ liệu của portal vào việc triển khai hệ Đề xuất mô hình và công nghệ thực hiện sao lưu dữ liệu cho thống portal mã nguồn portal (mã nguồn mở) mở Nghiên cứu phát triển Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình sao lưu dữ liệu. Sóng đệ qui phân tán và Nghiên cứu tìm hiểu mô hình di trú mã và các công nghệ liên di trú mã (01 học viên) quan Nghiên cứu tìm hiểu mô hình sóng đệ qui phân tán Triển khai ứng dụng sóng đệ qui vào các bài toán: quảng bá CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 40 / 45 . programmability and efficiency: recursions removal by recursive words Ph. Intergration). dissertation..D. Giải pháp phân phối phần mềm phân tán 2. replication). EPHE2004 • Sóng đệ qui phân tán Tác giảKỷ yếu 50 năm nghiên cứu khoa học. Hệ thống giám sát an ninh từ xa sử dụng IP Camera 3.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . Định hướng khoa học. liệu phân tán Nghiên cứu bài toán sao lưu dữ liệu (distributed replication) Nghiên cứu các mô hình sao lưu dữ liệu (1-2 học viên) Nghiên cứu tìm hiểu cải tiến một số giải thuật sao lưu dữ liệu 4. ICT-RDA 2007 3. Proceeding of the Second Réunion des Informaticiens FrancoVietnamien 2004 • Complexity. Proceeding of Software Engineering Research and Application 2003 • An efficient APSP algorithm. Mạng máy tính qui mô lớn. .

August 27-28. “Augmented Graph Models for Small-World Analysis with Geographical Factors”. in Proc.hut. Học hàm / học vị: Tiến sĩ 3.Viện CNTT-TT 5. thu thập thông tin và các bài toán khác của hệ phân tán Nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ hỗ trợ cho tính toán khắp nơi và di động Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình tính toán khắp nơi và di động Nghiên cứu và phát Nghiên cứu tìm hiểu các môi trường phần mềm hỗ trợ tính toán triển các hệ thống tính khắp nơi và di động toán khắp nơi và di Nghiên cứu và phát triển các hệ thống giám sát khắp nơi và di động (2-3 học viên) động Ứng dụng các công nghệ tính toán khắp nơi và di động vào các bài toán cụ thể ( giám sát các phòng kỹ thuật bằng IP camera) 31) TS. Vietnam. 2010  V. Nguyễn Khanh Văn I. Nơi công tác: Bộ môn: Công nghệ phần mềm Viện Công nghệ Thông tin . Định hướng khoa học. Networking: wireless networks. in Proc.soict. Symposium on Information and Communication Technology. Hanoi. “Analyzing and characterizing small-world graphs”. Small Routing Diameter and Low Congestion”.edu. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Khanh Văn 2.38692595 Điện thoại di động: 0904855316 5. Điện thoại cơ quan: 04. Nguyen. 3.vn 6. of the 16th ACM-SIAM symposium on Discrete Algorithms. thông tin.vn/~vannk/ II.  Van Nguyen & Chip Martel. Email: vannk@it-hut. of Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics (ANALCO) – SODA’2008  Van Nguyen & Chip Martel. Danh sách các đề tài luận văn cao học hướng dẫn gần đây nhất (liệt kê không quá 5) • “GameGuard: Hệ thống phần mềm bảo vệ trò chơi trực tuyến trên nền Window chống lại các Hacker” • “Kỹ thuật phân tải cho các ứng dụng mạng lớn đảm bảo khả năng nhanh chóng mở rộng hệ thống” • “Ước lượng giá thành phần mềm: khảo sát các mô hình phổ biến và phân tích khả năng ứng dụng tại Việt nam” (2008-09) • “Kỹ thuật bảng băm phân tán trên mạng ngang hàng: giải pháp kiến trúc mở và ứng dụng” (2008-09) CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 41 / 45 . Bui. SODA’2005. of IEEE INFOCOM’06. Thông tin về giảng viên 1. Nguyen “GameGuard: A Windows-based Software Architecture for Protecting Online Games against Hackers” . Security and Applied Cryptography 2. Danh sách các bài báo tiêu biểu đã công bố gần nhất (liệt kê không quá 5)  Luan T. “Designing Networks for Low Weight. C. Định hướng nghiên cứu: Algorithms for networking and distributed computing. các bài báo công bố và đề tài cao học đã hướng dẫn 1. P2P. Van K. Martel. Website: http://www.Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4. in Proc.

bình phẩm. Xác định bài toán/ vấn protecting against cheating đề hẹp.Hỗ trợ tư vấn thông tin tức thời về các địa điểm viếng thăm (hoặc tình cờ ghé qua) hoặc các dịch vụ cần thiết with location-based services gần nhất. other network services. . từ đó tạo nên kho các thông tin “nóng” dụng dịch vụ hướng vị trí và mang tính cộng đồng. điểm di and next-generation wireless tích thắng cảnh lân cận. Ví dụ : cơ quan quản lý chính quyền. Phát triển luận văn thống Xây dựng một mạng thông tin địa-xã hội đặc thù trên phạm vi rộng: Building geosocial neworks .Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội .Người sử dụng có thể cung cấp nhu cầu tìm kiếm è hệ thống tự động tìm kiếm TT và báo cho biết khi tiếp cận ĐĐ 4 Distributed algorithms in wireless sensor networks: data-centric storage and routing Một số hướng công việc cụ thể -Mô phỏng mạng wireless và giao thức định tuyến trên Network Simulator NS2 -Giải quyết vấn đề “cái hồ”: các thuật toán theo chiến thuật greedy thường khiến giao thông tập trung cao quanh ven Thuật toán trên mạng cảm “hồ”. cảm xúc … về các địa điểm và dịch địa-xã hội trên cơ sở ứng vụ cung cấp.Viện CNTT-TT III. Tìm các công cụ 1 An toàn mạng thông tin: (có thể là mã nguồn mở) hoặc tự xây dựng thư viên phát phát hiện lỗ hổng Web.Đọc khai phá các bài báo khoa học. gây tắc ngẽn è cái tiến thuật toán thuật toán định biến không dây: lưu trữ tuyến trong môi trường địa hình xấu. hướng dữ liệu và định tuyến -Lữu trữ phân tán và truy xuất dữ liệu trên mạng wireless sensors: ví dụ ứng dụng “vườn thú” – trẻ em muốn tìm xem Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 42 / 45 CNTT-CH-03 . thử nghiệm mô đảm bảo khả năng nhanh hình chóng mở rộng qui mô hệ -Hoàn thiện hệ thống. triển API. mô hình hóa. bảo vệ chống gian lận trên trò chơi trực tuyến Designing scalable load-Vấn đề: Các mạng xã hội lớn cần cơ chế đặc biệt để cân balancing webserver and đối tải trong hệ thống các servers. cho các dịch vụ mạng lớn -Xây dựng giải pháp cải tiến. phòng chống tấn công từ -Phát triển luận văn chối dịch vụ phân tán. Các định hướng đề tài luận văn cao học Tên đề tài/định hướng luận STT Nội dung công việc văn Network security: detecting web vulnerabilities. kỹ thuật mạng không dây tiên tiến . preventing DDoS attacks. một đặc thù hấp dẫn của MXH.Người tham gia có thể cung cấp thông tin riêng như các 3 đánh giá.cơ Thiết kế bộ phân tải cho các 2 chế báo hiệu – thuật toán phân tải. cụ thể in online games -Tập trung nghiên cứu các giải pháp sẵn có. vị trí một máy ATM gần nhất… networking Xây dựng mạng thông tin . –Nghiên cứu các kỹ thuật cân bằng tải: đánh giá tải -.

Viện CNTT-TT “hươu cao cổ đang ở đâu?” . Online-Offline Commerce Thiết kế ứng dụng cụ thể và cài đặt thử nghiệm CNTT-CH-03 Tổng hợp thông tin định hướng đề tài luận văn cao học Viện CNTT-TT Trang 43 / 45 .Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội . phương pháp bảng băm phân tán (DHT) Application of Cloud Computing in SAAS and Online-to-Offline Comerce 5 Các ứng dụng của Điện toán đám mây trong thiết kê phần mềm dịch vụ và kết nối thương mại trực tuyến-phi trực tuyến Nghiên cứu cơ bản về Cloud Computing. SAAS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful