You are on page 1of 10

SINIRkENT LISESI

DÒNEM ÒDEVI kONULARI

Tum sinifIordo unifeIerin odi odev konusu oIorok veriIebiIir: bunun disindo osoqidoki
odevIer de veriIebiIir:

9 SINIF kIMYA DÒNEM ÒDEVI kONULARI

MESHUP TUPI VE ISLAM IIMYA 8IL0IMLEPIMIM HAYATLAPI VE IIMYA
ILMIME IATIILAPI (Cobir 8in Hoyyon, Ibni Sino, Pozi, Mozzom, Imom Pobboni,
MevIono vb.)

METAFIZII IIMYA IESIFLEPI
o. PUYALAP VE IIMYA 8ULUSLAPI
b. SU, DUY0ULAPI AL0ILAYAM IPISTALLEPDEM OLUSMAITADIP
c. IIMYA ILMIMDEII METAFIZII IESIFLEPE ÖZDEYISLEPLE ÖPMEILEP
d. SEZI YOLUYLA ULASILAM IESIFLEP, IIMYADAII METAFIZI0E
ÖPMEITIP
e. 8ATI DUMYASIMDA METAFIZI0IM YEPI
f. METAFIZII AILA TEPS DE0ILDIP

HAYATIMIZDAII ELEMEMTLEPIM ELEMEMTEL HÂLDE IIEM ÖMEMLI
IULLAMIM ALAMLAPI

HAYATIMIZDAII 8ILESIILEP

TEMIZLII MADDELEPI

8IYOLOJII SISTEMLEPDE IIMYA

CEVPE IIMYASI

SULAPIM SEPTLII DEPECESI MASIL TESPIT EDILIP7 APASTIPIMIZ.

SU APITMA TESISLEPIMIM IMCELEMEPEI, ILOPLAMA ISLEMLEPI VE
PEAISIYOMLAPIM 0ÖSTEPILMESI.

HAVA IIPLILI0IME SE8EP OLAM 0AZLAP MELEPDIP7 ZAPAPLAPIMI
APASTIPIMIZ.

OZOM TA8AIASIMA ZAPAPLI 0AZLAPI VE OZOMUM AZALMASIMIM
ZAPAPLAPIMI, EIOLOJII DEM0EYE ETIISIMI APASTIPIMIZ.

SUMI YA0MUP OLUSTUPMADAII IIMYASAL PEAISIYOMLAPI
APASTIPIMIZ.

IIMYA 8ILIMIME HIZMET EDEM 8ATILI ILIM ADAMLAPIMIM
HAYATLAPIMI IMCELEYIMIZ (DoIfon, Pufherford, 8ohr, Lovoisier, MendeIeyev,
PoscoI, Mewfon, 0oIiIei 0oIiIeo, AIberf Einsfein vb.).

DEMIZDEII DAL0ICLAPDA VUP0UM OLAYI MEDEM OLUP7 TEDAVISI
MASILDIP7 APASTIPIMIZ.

ASIT YA0MUPLAPIMIM TOPPAI IIMYASIMA ETIILEPIMI APASTIPIMIZ.
ASIT YA0MUPLAPIMIM TAPIHI ESEPLEPE ETIISIMI APASTIPIMIZ.

SULAPIM SEPTLI0IMIM 0IDEPILMESI YOLLAPIMI APASTIPIMIZ.

TEMTUPDIYOT LA8OPATUVAPDA MASIL ELDE EDILIP7 APASTIPIMIZ.

VUCUDUMUZ ELEITPII AIIMIMI ILETMEITEDIP. SE8EPLEPIMI
APASTIPIMIZ.

SUYUM HAYATIMIZDAII ÖMEMIMI APASTIPIMIZ.

AZOT DEVPIMI APASTIPIMIZ.

IAP8OM DEVPIMI APASTIPIMIZ.

YAM0IM SÖMDUPMEDE IULLAMILAM IIMYASAL MADDELEPI VE 8UMLAPIM
YAM0IMA ETIILEPIMI APASTIPIMIZ.

8ETOMUM DOMMASI OLAYIMDA IAPSILASILAM MUHTEMEL IIMYASAL
PEAISIYOMLAPI APASTIPIMIZ.

3

IAYA TUZUMDAM PAFIME TUZ MASIL ELDE EDILIP7 APASTIPIMIZ.

SIVI HÂLDEM IATI HÂLE 0ECEPIEM 8UTUM MADDELEPIM HACIMLEPI
AZALIP: AMA SU, 8UZ HÂLIME 0ECEPIEM HACMI APTAP. 8UMUM
SE8EPLEPIMI APASTIPIMIZ. CAMLILAP ICIM ÖMEMIMI 8ELIPTIMIZ.

DO0AL 0AZDA 8ULUMAM IIMYASAL 8ILESIILEP MELEPDIP7 YAMMA
UPUMLEPIMI YAZIMIZ. TEHLIIELEPI VE ÖMLEMLEPI MELEPDIP7
APASTIPIMIZ.

AMOMYAI 0AZIMIM SUDAII CÖZUMUPLU0UMUM IMCELEYIMIZ.

CÖZUMUPLUI PPEMSIPLEPIMI IMCELEYIMIZ. 0AZLI ICECEILEP MASIL
HAZIPLAMIP7 VUP0UM OLAYIMI IMCELEYIMIZ.

DE0EPLI TASLAP

SIMYADAM IIMYAYA

SINIF kIMYA DÒNEM ÒDEVI kONULARI

IIMYASAL 8A0LAPIM TAMAMI ZIT IUTUPLAPIM 8IP8IPIMI CEIMESIDIP

SUDAII FAPILI IIMYA IAMUMLAPIMA 0EMEL 8AIIS, IIMYAMIM 0EMEL
IAMUMLAPIMDAM SAPISIM (ISTISMA IAMUMLAPIM OPTAYA CIIISIMIM)
SE8EPLEPI

PAPTIIUL TEOPISI, ATOM ALTI PAPCACIILAP, ESIP, HI00S, IUAPI, AMTI
MADDE, MUOM, 0LUOM, IAPAMLII MADDE, ETEP VE ETEP ALTI, FOTOM,
MÖTPIMO, LEPTOM, TAIYOM (TACHYOM), 0YPOM (JAYPOM)
MADDEMIM III IAPAITEPI (TAMECIILI YAPI ve DAL0A IAPAITEPI)

AVPUPA MUILEEP APASTIPMA MEPIEZI (CEPM)'DEII YUZYILIM DEMEYI

8I0 8AM0 (8UYUI PATLAMA) TEOPISI

SUPEP SICIM TEOPISI (SUPEPSTPIM0 TEOPISI)

4

UPAMYUM

TOPYUM

8OP

HIDPOJEM

SA0LI0IMIZA ZAPAPLI IIMYASAL MADDELEP

MADEM, DE0EPLI TAS VE CEVHEP OLAPAI EM ÖMEMLI IAYMAILAPIMIZ

SEMTETII IZOTOPLAPIM IULLAMILMASI

POLISLIITE 8ILIMMESI 0EPEILI OLAM IIMYA 8IL0ILEPI

ATOMUM YAPISIMDAII IAMUMLAP

MADDEMIM HÂLLEPI, MADDEMIM ISIM (PLAZMA) HÂLIMIM DELILLEPI,
ISIMLAMA VEYA MADDE MAILI

SU, ÖMEMIMDEM DOLAYI FAPILI IAMUMLAPA TA8IDIP

METAL 8A0I VE IUSUPU

ISIMLAMA VEYA MADDE MAILI

IIMYASAL 8A0LAP, EVPEMIM SIMESIMDEII CIDDI VE HAIIII ASIIM 8IP
CESIDIDIP

MADDEMIM PLAZMA HÂLI

TUPI MILLETI UPAMYUM ELEMEMTI 0I8IDIP

ATOMDAII IAMUMLAP VE ATOMLAPIM HAPEIETI

ATOMUM YAPISI

5

ISIMLAMMA VE MADDEMIM TASIMMASI (MADDEMIM TPAMSFEPI)

SINIF kIMYA DÒNEM ÒDEVI kONULARI

HAYATIMIZDAII DO0AL VE YAPAY IMOP0AMII ASITLEP VE 8AZLAP

HAYATIMIZDAII YAPAY IIMYASAL DEM0E PEAISIYOMLAPI,
HAYATIMIZDAII DO0AL IIMYASAL DEM0E PEAISIYOMLAPI, DO0AL
FIZIISEL DEM0E PEAISIYOMLAPI, YASAMIMIZDAII CÖZUMUPLUI DEM0E
8ILESIILEPI VE PEAISIYOMLAPI

HAYATIMIZDA LE CHATELIEP PPEMSI8I ILE ACIILAMA8ILEM 8AZI
IOMULAP
· Sicok su içmenin bedenin doqoI serinIefme sisfemini çoIisfirmosi
· Iemik erimesi iIoçIorinin kemik erimesi hosfoIiqi yopmosi
· Senfefik erkekIik hormonIorinin erkekIiqi ozoIfmosi
· Seker dusurucu iIoçIorin seker hosfoIiqi yopmosi
· Ion vermenin koni orffirmosi
· Ion yopici iIoçIorin konsizIik yopmosi
· Anfiosif iIoçIorin mide osidini orffirmosi
· Asfim iIoçIorinin osfimi kronikIesfirmesi
· Tonsiyon iIoçIorinin fonsiyonu kronikIesfirmesi
· Aqri kesiciIerin oqriyi muzminIesfirmesi
· Depresyon iIoçIorinin depresyonu orffirmosi
· MufIu oImok niyefiyIe oIinon ecsfosy (eksfozi) hopinin insoni mufsuz efmesi
vb.

YASAMIMIZDA pH´IM ÖMEMI: VUCUT SIVILAPIMDA pH'IM ÖMEMI,
0ASTPOEMTESTIMAL SISTEM VE pH, YASAM VE TAMPOM CÖZELTILEP

IEMDILI0IMDEM 0EPCEILESEM PEDOIS TEPIIMELEPIMIM YASAMIMIZDA
IULLAMIMI

EMDUSTPIDE ELEITPOLIZ

MUILEEP EMEPJIDEM 0UMUMUZDE ISTIFADE YOLLAPI MELEPDIP7

6

IAPLAMACILII OLAYIMDA ELEITPOLIZ OLAYIMIM IULLAMIMIMI
ÖPMEILEPLE IMCELEYIMIZ.

SAPJ EDILE8ILIP PILLEP HAM0ILEPIDIP7 SAPJ MEIAMIZMASIMI
APASTIPIMIZ.

IMDIIATÖPLEP MEDIP7 MEPELEPDE IULLAMILMAITADIP7 APASTIPIMIZ.

PADYOAITIVITEDEM FOSIL YASLAPIMIM HESAPLAMMASIMDA MASIL
YAPAPLAMILIP7 APASTIPIMIZ.

CEIIPDEI TEPIIMELEPI ILE IIMYASAL TEPIIMELEP APASIMDAII
FAPILILIILAPIM MEDEMLEPIMI APASTIPIMIZ.

0UMLUI HAYATTA IULLAMDI0IMIZ ASIT VE 8AZLAP MELEPDIP7
MEPELEPDE IULLAMILMAITADIP7 APASTIPIMIZ.

TEPMODIMAMII IAMUMLAPI ILE DUMYAYA 8AIIS

TEPMOIIMYA

SINIF kIMYA DÒNEM ÒDEVI kONULARI

EVPEM, YEPIUPE (DUMYA), HAYAT, VAP EDILISLEPII

8I0 8AM0 TEOPISI

CEPM´DEII DEMEY

0UMESTEII OLAYLAP

HAYATIMIZDAII ETIL ALIOL

YASAMIMIZDAII YAPAY VE DO0AL IAP8OISILLI ASITLEP

ESTEPLEP VE IOPUYUCU HEIIMLII

PPOTEIMLEP VE IOPUYUCU HEIIMLII
7

SEMTETII ILACLAPIM ZAPAPI, PIYASADAM IALDIPILAM ILACLAP,
ÖLDUPEM ILACLAP

IÂIMAT ECZAMESIMIM APOMATII 8ILESIILEPI

LSD, HIPMOZ, ECSTASY (EISTAZI)

OP0AMII MADDE VE HAYAT:
OP0AMII MADDELEP HAYATIM 0UCU MUDUP7
CAMLILII VE HAYATTA MADDI SE8EP VAP MIDIP7
CAMLILAPDA EM COI 8ULUMAM ELEMEMTIM IAP8OM OLMASI, IAP8OMUM
HAM0I ÖZELLI0IMDEMDIP7

PETPOL:
PETPOLUM OLUSUMUMDA III IUPAM
PETPOL PAFIMEPILEPIMIM 8ULUMDU0U YEPLEP
PETPOLUM 0ELMESIMDE III YOL
PETPOL 8OPU HATLAPI
0EMIYLE ALIMAM PETPOL
IACAI PETPOL

METAM 0AZI:
METAM 0AZI PATLAMASI
8EPMUDA SEYTAM UC0EMI
METAM 0AZI HAM0I 0AZLAPDA 8ULUMUP7
DO0AL 0AZ 8OPU HATLAPI
0EMIYLE ALIMAM DO0AL 0AZ

IÖMUP, ASFALTIT, ASFALT, ZIFT, IATPAM, AMTPASEM, MAFTALIM

MOMOMEP IAMSEP PISII TASIP

DO0AL POLIMEPLEP VE YAPAY POLIMEPLEP

HAYATIMIZDAII HIDPOIAP8OMLAP

DEMIP
8

8AIIP

UPAMYUM

TOPYUM

8OP

HIDPOJEM

ALTIM

TITAMYUM

HAM PETPOLUM AYPISTIPILMA METOTLAPI VE UPUMLEPIMI IMCELEYIMIZ.

FOTO0PAF VE PÖMT0EM ATIILAPIMDAM MASIL AYMA YAPILIP7
APASTIPIMIZ.

ASPIPIM LA8OPATUVAPDA MASIL ELDE EDILIP7 APASTIPIMIZ.

SEIEP FA8PIIALAPIMDA SEIEP MASIL ELDE EDILIP7 APASTIPIMIZ.

EMDUSTPIDE COI IULLAMILAM POLIMEPILEPIM ELDE EDILMESIMI VE
IULLAMIM ALAMLAPIMI APASTIPIMIZ. (PET, TEFLOM, OPLOM, PVC V8.)

8ÖL0EMIZDE YETISEM MEYVELEP MELEPDIP7 8UMLAPIM YAPILAPIMDA
HAM0I ESTEPLEP VAPDIP7 8U ESTEPLEPIM ÖZELLIILEPI MELEPDIP7

IDPAPDA SEIEP TAYIMI MASIL YAPILIP7 APASTIPIMIZ.

IDPAPDA UPE TAYIMI MASIL YAPILIP7 APASTIPIMIZ.

8OYA SAMAYIMDE IULLAMILAM 8OYAP MADDELEPI MELEPDIP7
0IDA SAMAYIMDE IULLAMILAM 8OYAP MADDELEPI MELEPDIP7

9

IIMYASAL SILAH OLAPAI 8ILIMEM 0AZLAP MELEPDIP7 8U 0AZLAPIM
CAMLILAP UZEPIMDEII ETIILEPI MELEPDIP7

TAPIMDA IULLAMILAM HOPMOMLAP MELEPDIP7 ETIILEPI, FAYDA VE
ZAPAPLAPI MELEPDIP7 APASTIPIMIZ.

ALIOLUM CAMLI OP0AMIZMA UZEPIME ETIISIMI APASTIPIMIZ.

SIVI YA0LAPDAM MAP0APIM OLUSTUPMA HAM0I METOTLAPLA
YAPILMAITADIP7 APASTIPIMIZ.

DEMIP ELEMEMTIMIM CAMLI VUCUDU ICIM ÖMEMIMI APASTIPIMIZ.

8AZEM 8ASIMDA CÖP PATLAMASI OLAYI DUYULMAITADIP. 8U OLAY MASIL
0EPCEILESIP7 ÖMLEMLEPI MELEPDIP7 APASTIPIMIZ.

ASETILEM 0AZI MASIL ELDE EDILIP7 0UMLUI HAYATTA MEPELEPDE
IULLAMILIP7 APASTIPIMIZ.

MICIM OP0AMII IIMYADA MILYOMLAPCA 8ILESII OLUSUPIEM,
IMOP0AMII IIMYADA 8U IADAP 8ILESII OLUSMAMAITADIP7
SE8EPLEPIMI APASTIPIMIZ.

DETEPJAMIM CEVPE8ILIME ETIILEPIMI APASTIPIMIZ.

0UMLUI HAYATTA IULLAMDI0IMIZ IAMSEP YAPICI OP0AMII 8ILESIILEP
MELEPDIP7 APASTIPIMIZ.

CÖPLEPIM YASAMA SUPELEPIMI APASTIPIMIZ.

SEMTETII ILACLAPIM ZAPAPI, PIYASADAM IALDIPILAM ILACLAP,
ÖLDUPEM ILACLAP

JELATIM

IPIMIMALISTII

IPIMIMOLOJI
10

ALTEPMATIF TIP (IÂIMAT ECZAMESI)

AMTI-A0IM0 (YASLAMMAYA IAPSI)

MAP0APIM

ZEYTIMYA0I

FITOTEPAPI (8ITIILEPLE TEDAVI)

SEMTETII ILACLAPIM ZAPAPI

SUT