MOUSE RECORDER

Készítette: Sarkadi Dezső
2011 július; E-mail: dsarkadi@gmail.com A kísérleti gravitáció gyakorlatában a legnagyobb gondot a mechanikai kontaktus nélküli elmozdulás mérés jelenti. A vonatkozó irodalom számos megoldást javasol, a régebbiek induktív, kapacitív mérési technikán alapultak. Az igazi áttörést már régóta a lézerinterferenciás elmozdulás mérés jelentette, mely nagy mérési pontosságot, megbízhatóságot jelentett rendkívül nagy felbontással. Ma már úgy tűnik, a korábban nagyon drága lézerinterferométereket olcsóbb ipari változatok váltják fel, de amatőr célokra továbbra is drága és beszerzése sem hétköznapi feladat (szerintem egyelőre külföldről lehet csak megrendelni, hazai forgalmazóról nem tudok 2011 júliusában). Az alábbi SIOS német lézerinterferométer 5 méter távolságon akár 0.1 nanométer pontossággal tud távolságot, elmozdulást mérni, ára ismeretlen és ilyen nagy felbontás szerintem nem is szükséges a gyakorlati esetek többségében:

A 2003-ban végzett gravitációs méréseim során ki kellett dolgoznom egy mechanikai kontaktus nélküli, ingamozgást mérő, házilagosan megvalósítható eszközt. Csakhamar találtam egy egyszerű megoldást, de ezt itt nem részletezem. A méréshez optocsatoló kaput használtam és az ingamozgást számítógépre tudtam vinni, mely letárolta az adatokat és valós időben, felnagyítva megjelenítette az inga mozgását. Ez a megoldás a legegyszerűbb optikai elmozdulás mérést jelentette. A felbontás 0.1 mm alatt volt, a méréskor az inga kitérésének tipikus értéke 10-15 mm volt, tehát a mérés pontossága legalább egy százalékos volt. A fizikai ingával történő gravitációs méréseknél jelentős külső zavarokkal is számolnunk kellett, emiatt az ingamozgás egy százalékos mérési pontossága tökéletesen megfelelt. Időközben (2007-ben) megismertem Babics László budapesti szociológust, aki alaposan belemélyedt a gravitációs mérésekbe. Célja szociológiai felmérés volt, a Dunakanyartól nem messzi lévő hétvégi házában a reggeli és délutáni budapesti autós csúcsforgalom mértékét mérte, az úszó gravitációs ingájával. Az úszó gravitációs ingát Benkő László nemrégen elhunyt barátom „találta fel”, mely valóban figyelemreméltó eszköz, házilag egyszerűen megvalósítható: http://www.reocities.com/atombajok/lbenko.pdf (5-6 oldal). Babics László az úszó inga mozgását számítógéppel szerette volna rögzíteni (hosszú idejű méréseket végzett), az inga elmozdulását (elfordulását) számítógépes egérrel mérte. A megoldás elég bizonytalan volt. Az úszó „torziós” inga tengelyére vízszintes körlapot erősített, ennek felső felületéhez kb. 1 mm-re
MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

1

rögzítette az optikai egeret. Ha működött is ez a megoldás, nem volt olyan szoftvere, ami az egér „mozgását” rögzítette volna. Ezért keresett meg engem segítségért. Az Interneten számos „mouse recorder” szoftver található (többnyire pénzért), ezek célja kizárólag az egér koordináták rögzítése, amennyiben az egér elmozdul. Mindenre használhatók ezek, csak éppen elmozdulás mérésekre nem. Babics Lacinak olyan program kellett, ami egyrészt a képernyőn az egér mozgását kirajzolja folyamatosan (nyomjelzés), másrészt egy hangot kellett adnia, amikor az úszó gravitációs inga „elindult”. A Benkő-féle úszó gravitációs inga ugyanis olajba merül, az erős viszkozitás miatt az ingának nincs „alapmozgása” a külső zajtól. Ez az úszó torziós ingának előnye, de egyben hátránya is. Az egér mozgását letároló és kirajzoló programot (szoftvert) a kívánalmaknak megfelelően 2007-ben készítettem el, „JAVASCRIPT” nyelven. Nem volt sima ügy, de sikerült. A részletekre a továbbiakba visszatérek. De menetközben zavart Babics megoldása, hogy az optikai egeret nehéz pontosan a felülethez közel, de érintésmentesen rögzíteni. Az úszó inga eleve imbolyoghat az olajon, mondjuk, külső vibrációs zavar hatására. A másik lehetséges, de súlyos problémára Tóth Tamás barátom hívta fel a figyelmemet, miszerint az egér elmozdulás érzékelése nem biztos, hogy lineárisan történik. Ez utóbbit elintéztem azzal, hogy egyrészt kis elmozdulások esetén nagy valószínűséggel lineáris az elmozdulás mérése, másrészt mind Babics célját tekintve, mind az én dinamikus gravitációs méréseimnél is elsősorban a gravitációs hatás kvalitatív mérésére van szükség, azaz méretében mekkora gravitációs jelet okoz az autóforgalom változása, illetve nálam a dinamikus gravitációs gerjesztések. Lényeg tehát, hogy az egeres mérés nem kvantitatív mérés, de alkalmas a gravitációs hatások mértékének összehasonlítására. A súlyosabb probléma az egérrel való kontaktmentes mozgásérzékelés. Ha az egeret kissé jobban megemeljük, már nem mutat mozgást a képernyőn. Volt nekem a györkönyi laborban egy lézermutató, „laser pointer”, amit rávetítettem az optikai egér hasára. Nagy meglepetésemre és örömömre a lézermutató mozgását távolról is szépen, megbízhatóan jelezte az egér a képernyőn. Tehát meglett az egyszerű, olcsó optikai mozgásérzékelő, mely az amatőr igényeknek tökéletesen megfelel. A lézerfényt tükrön visszaverve is rávezettem az egérre, a jelenség továbbra is működik. Ez azt jelenti, hogy elég az ingára egy megfelelő szögben elhelyezett tükröt tenni, a korábban ismert torziós ingás mérésekhez hasonlóan. De ugyancsak egyszerű módon megoldható a fizikai ingás mérések is, nem beszélve olyan extra lehetőségről, hogy a vezeték nélküli egeret felszerelem a nagyméretű fizikai ingára. Ami még extra előny, hogy az elmozdulás mérés lehet szükség esetén kétdimenziós is. Éles méréseket még nem végeztem ezzel a módszer, de íróasztalomon kísérleteztem a lézer ceruza és a egér optimális elhelyezésével. Jó eredményt kaptam, ha a lézerceruzát vékony láncával felfüggesztettem a számítógép oldalára, az asztalon az egeret hátára fordítottam a lézerceruza alatt kb. 40 cm távolságban. A program szépen mérte a lézerceruza kis amplitúdójú lengését. Jobb eredményt értem el, ha a lézerceruza és az egér közzé egy 90 mm-es átmérőjű, üvegből készült „bélyegnagyítót” helyeztem. A nagyító lencse magasságának állításával az egérmozgás amplitúdója szépen állítható. Mindezek után rátérek a jelen munka érdemi részére, a mouse recorder szoftverre. Nem vagyok hivatásos szoftverfejlesztő, annyira nem is szeretnék az lenni. Ha egy nyugati egyetemen lennék fizikus, bizonyára ott lenne a munkatársak között a szoftveres szakember is, aki elvégezné az „aljamunkát”. Meg kell az igazat mondani, valójában a szoftverfejlesztés kemény szellemi munka, teljes embert kíván. Szerintem a mai intenzív szellemi világban előnyösebb, hogy mindenki a saját szakterületén alkosson kiemelkedőt, fölösleges egy szoftver szakember fejét fizikai problémákkal tömni és ez fordítva is igaz. Idekívánkozik azonban ma már közhelynek számító, de számomra meghatározó tény, hogy számítógép, illetve számítástechnika nélkül a fizikai felismeréseim töredékét értem volna el. A mai tudós elengedhetetlen segédeszköze a számítógép, ennek éppen aktuális példája Babics László szociológus esete. Persze nála is szerencsésebb lenne, ha olyan technikusok állnának rendelkezésére, akik képesek ezeket a különleges gravitációs méréseket megvalósítani és elvégezni. Más szempontból az ember azokban a mérésekben hisz, amiket maga tervez meg, hoz össze és maga is végzi. Az első választásom mouse recorder céljára a javascript programnyelv volt, mivel a mai, modern programozásban alig voltak ismereteim. Évekkel korábban az online ingaméréshez a DOS rendszerben futó régi Borland C-t használtam, de már akkor is elavult volt, hiszen akkor már virágzott a Windows op. rendszer. Már a DOS Borland C-ben grafikusan megjelenítettem online az inga mozgását, ami egyben az első sikeres próbálkozásom volt a grafikus programozásban. A C-ről lefordított exe program egy valóságos
MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

2

vonalírót jelenített meg a képernyőn, az inga pillanatnyi adataival, úgymond az eltelt idő, periódusidő, átlagos amplitúdó és átlagos sebesség, rekordszám, stb, stb. A javascript programozást valószínűleg azért választottam, mert annak felhasználás területe a weblapszerkesztés, azaz html szerkesztés. A egyszerű html programozást már egy általános iskolás is el tudja végezni, ezért gondoltam, hogy a javascript sem lehet nehéz (persze igen nagyot tévedtem!). Fontos tudni, hogy a javascript nem azonos a JAVA programozással, de valószínűleg közös lehet az eredetük, ha az elnevezésekre gondolunk. De erről pontosat nem tudok és nem is állítok. A javascript a magasabb programozási nyelvekhez tartozik, mutatja a más fejlett szoftverek „objektum-orientált” tulajdonságát. (Ne tessék kérdezni, hogy ez mit jelent, nekem is csak halvány gondolataim vannak ezzel kapcsolatban). Az eltelt évek során a szoftverekben, érthető módon, egyre inkább a grafikus megjelenítés került az első helyre (ami az egyszerű emberek között népszerű képregény olvasására is utalhat). Ma már látványos bulvárlapok is előfizethetők Internetes megjelenítéssel, vagy regényeket olvashatunk a „táblagépekkel”, ami biztos óriási dolog, már pusztán a papírfogyasztás, a papírhulladék csökkentése szempontjából is. A grafikus megjelenítés fejlődésével természetesen maga a programozás is egyre bonyolultabbá vált, már a C nyelvben megjelentek a „header = *.h” fájlok, amik a Windows-zal történő együttműködést és a képi megjelenítést adták meg és ma is a C++ nyelvben ott vannak a headerek. Ezek előre gyártott „könyvtári” programok, tényleg sokat segítenek az alkalmazóknak. A javascript nyelv éppen azért vált az egyik legbonyolultabb nyelvvé, mivel a weblapokba körülményes lenne hosszú header fájlokat beépíteni. A javascript kénytelen a különböző web-böngésző programokhoz alkalmazkodni, pontosabban a böngészőknek kellene a javascripthez alkalmazkodni, ami nem mindig tökéletes (az ellenérdekű vírusvédelem miatt). Ugyancsak vírusvédelmi és spy elkerülési célból a html programozás nem tartalmazhat exe programokat sem. És éppen ez a legnagyobb gond nehézség a javascript esetén, hogy nincs exe fordítója. A lényeget összefoglalva, a javascript választással a lehető legrosszabb megoldást találtam a mouse recorder céljára. Néhány hetes kínlódással azonban sikerrel jártam és ezzel együtt edződtem. Annyival pontosítom magamat, hogy a javascript is tartalmaz könyvtárihoz hasonló fájlokat is, ezek a *.js típusúak, melyek a html járulékos könyvtárában kerülnek elhelyezésére. A *.js fájlok annyiban különböznek a header fájloktól, hogy többségüknek nincs sztenderd könyvtára, a js fájlok túlnyomórészt esetlegesek és csak az internetes példákon lehet ezekre rátalálni. Nos, nekem is ez volt a módszerem, a legtöbb időt az interneten található javascriptek halászata, tanulmányozása jelentette. A lentiekben megadott javascript mouse recorder segédfájlokat beépítettem a működő programba, de fogalmam sincs ezek működéséről. Tehát ezeket egyszerűen összeollóztam, nem vagyok annyira mazochista, hogy ezeket lépésről lépésre megértsem. Szeretném a türelmetlenebb Olvasók érdekében először a végeredményt közölni, és utána térnék rá a részletekre. Először még egy nagyon fontos dologra szeretnék rátérni a javascriptek tekintetében. Tapasztalatom szerit a javascriptekkel megtűzdelt html lap futtatása nem minden böngészőn sikerül. A 2007-ben megírt „mouse recorder”-t tartalmazó weblap akkor az InternetExplorer böngészőn futott. Ma 2011-ben az újabb InternetExplorer –en el sem indul, az általam használt másik két böngészőn hiányosan működik. Kérdés, akkor mi értelme van a „javascript”-nek, azon kívül, hogy egy erős gimnasztika vele dolgozni. Ráadásul Babics gépén már 2007-ben sem futott először a szoftverem, csak hosszú IE beállítások után (különböző védelmi szintek beállítása, stb…). Nyilván azonnal eszembe jutott, miért ne lehetne a weblapokat exe-re fordítani. Nagy volt a lelkesedésem, hogy a Neten néhány html to exe konverter található. Aztán a lelkesedésem csakhamar lelohadt, mert rá kellett jönnöm, az exe átalakítás ezeknél csak formális, azaz a mouse recorder exe továbbra is a már telepített aktuális böngészőt használta fel, indította el a háttérben. Itt abban is kellene hagynom a reménytelen témát, de csodás módon találtam egy olyan html to exe konvertert, mely valóságos konvertálást végez. A program neve: eBook Maestro FREE 1.80. Van a programnak fizetős pro verziója is, de én csak a free verzióra korlátoztam magamat, és ezt ajánlom másoknak is. A NewMouse.exe programot készen átadom a jelen doc fájlba beépítve. Célom a jelen munkámat megjelentetni a scribd szabad nemzetközi weblapon. Ott a megjelenítés pdf-szerű formátumban történik, de a pdf fájl mellett képes letölteni a doc fájlokat is. Ha valakinek nem sikerülne, írjon a dsarkadi@gmail.com címemre és szívesen elküldöm a jele anyaghoz csatolt szoftvereket. A csatolás rar tömörített formátumban történik, amit egy könyvtárban helyezek el. Tapasztalatom szerint a wrar…exe program megbízhatóan csak könyvtárat tömörít. A legfrissebb a wrar400.exe tömörítő, mely korlátlanul letölthető az internetről.
MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

3

A NewMouse.exe program forráskódja html javasript, ezt fordítottam át exe programra az eBook Maestro Free programmal. Az egérmozgás idő, X és Y koordinátáit a C gyökérben tárolja le, a Mouse_Track.txt fájlban, amit a program maga készít el. A html javascript forráskódot természetesen csatolom, ami már a mostani böngészőkben, különböző védelmi letiltások miatt nem minden beállításnál fut. A program vége a problémás, amikor a html le akarja menteni a mért adatokat és lezárni a fájlt, illetve a programot. A forráskód: MouseTracker_V7.html. Tehát csatolom most ide a html kódot, amin lehet igény szerint változtatni, és ezután célszerű azonnal exe programmá konvertálni a Maestro Free programmal. A tömörített könyvtár tartalmazza a lefordított NewMouse.exe programot is:

NewMouse_110715.rar

Még egyszer: a http://www.scribd.com/dsarkadi helyen mind pdf, mind doc formátumban elérhető a jelen anyag mouse recorder címmel: http://www.scribd.com/doc/60077929/mouse-recorder-pdf http://www.scribd.com/doc/60077924/mouse-recorder-doc A doc formátumot kell letölteni és abból kimásolhatók a szoftverek. A jelen anyag közvetlenül is letölthető innen: http://dsarkadi.fortunecity.com/Mouse Recorder.doc A folytatásban a mouse recordert MS Visual Studio Visual Basic nyelven írtam meg, lényegesen egyszerűbb a megoldás, amint látni fogjuk.

Debrecen, 2011. július 19. FOLYTATÁS
A Microsoft Visual Stúdió különböző évjárataival és részeivel gyakran találkozunk a NET-en. A korábbi évjáratok szerintem már ingyen és szabadon letölthetők. Én az MS Visual Stúdió 2010-es változatát használtam újabban, bár az alábbiakban ismertetett mouse recorder eredeti változatát VS-2008-ban írtam, és lényegi változtatás nélkül lefutott a VS-2010-ben. Aki még nem bírózott a Microsoft Visual Stúdióval, javaslom letölteni a VISUAL BASIC 2010 EXPRESS-et a Netről. A Net-en elérhetők az MS Visual Basic (VB) különböző „tutorial” anyagai, leginkább angol nyelven. Szerintem jól használhatók a YouTube-on található oktató videók, melyek akár angol nyelvtudás nélkül is többé-kevésbé követhetők. Szeretnék mindenkit azzal biztatni, hogy mint minden más esetben is, a kezdeti lépések nehezek, de miután elkaptuk a logikai fonalat, a VB programozás egyre élvezetesebbé válik.

MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

4

A NewMouseRecorder.exe forrás VB program a következő:
Option Strict Off Option Explicit On Imports Imports Imports Imports System.Windows.Forms System.Drawing System.Drawing.Drawing2D System.IO

'Author: Dezso Sarkadi, Hungary, 2011 'E-mail: dsarkadi@gmail.com 'MS VS Visual Basic application ‘NewMouseRecorder.exe Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form Public ticksBefore As Long = Now.Ticks #Region " Windows Form Designer generated code " Public Sub New() MyBase.New() 'This call is required by the Windows Form Designer. InitializeComponent() 'Add any initialization after the InitializeComponent() call End Sub 'Form overrides dispose to clean up the component list. Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) If disposing Then If Not (components Is Nothing) Then components.Dispose() End If End If MyBase.Dispose(disposing) End Sub Private Private Private Private WithEvents WithEvents WithEvents WithEvents Label1 As System.Windows.Forms.Label lblX As System.Windows.Forms.Label Label3 As System.Windows.Forms.Label lblY As System.Windows.Forms.Label

'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer 'It can be modified using the Windows Form Designer. 'Do not modify it using the code editor. <System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()> Private Sub InitializeComponent() Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label() Me.Label3 = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblX = New System.Windows.Forms.Label() Me.lblY = New System.Windows.Forms.Label() Me.SuspendLayout() ' 'Label1 '

MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

5

Me.Label1.Location = New System.Drawing.Point(8, 16) Me.Label1.Name = "Label1" Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(80, 16) Me.Label1.TabIndex = 0 Me.Label1.Text = "X coordinate" ' 'Label3 ' Me.Label3.Location = New System.Drawing.Point(8, 36) Me.Label3.Name = "Label3" Me.Label3.Size = New System.Drawing.Size(80, 16) Me.Label3.TabIndex = 2 Me.Label3.Text = "Y coordinate" ' 'lblX ' Me.lblX.Location = New System.Drawing.Point(80, 16) Me.lblX.Name = "lblX" Me.lblX.Size = New System.Drawing.Size(80, 16) Me.lblX.TabIndex = 1 'lblY ' Me.lblY.Location = New System.Drawing.Point(80, 36) Me.lblY.Name = "lblY" Me.lblY.Size = New System.Drawing.Size(80, 16) Me.lblY.TabIndex = 3 ' 'Form1 ' Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13) Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(1280, 1024) Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.lblY, Me.Label3, Me.lblX, Me.Label1}) Me.Name = "Mouse Recorder V1.0" Me.Text = "Mouse Recorder V1.0" Me.ResumeLayout(False) End Sub #End Region '==================================================================== 'Pause: MS = msec!!! Private Sub Pause(ByVal MS As Integer) Dim I, J As Integer I = My.Computer.Clock.TickCount J = My.Computer.Clock.TickCount + MS Do While I < J I = My.Computer.Clock.TickCount Loop End Sub Public IK As Short = 0 Public IL As Short = 1 Private m_LastPoint As Point = Nothing Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e _ As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles _ Me.MouseMove lblX.Text = e.X : lblY.Text = e.Y Dim gr As Graphics = Me.CreateGraphics() gr.DrawLine(Pens.Blue, m_LastPoint, New Point(e.X, e.Y)) m_LastPoint = New Point(e.X, e.Y) 'Ellapsed time (s) Dim ticksAfter As Long Dim tickSeconds As Long ticksAfter = Now.Ticks tickSeconds = (ticksAfter - ticksBefore) / 10000000.0 tickSeconds.ToString() 'Date Dim rightNow As Date = Now rightNow.ToString() Dim w As StreamWriter If IL > 0 Then w = File.AppendText("record.txt") w.Write(vbCrLf) w.Write(rightNow)

MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

6

w.Write(vbCrLf) : w.Write(vbCrLf) w.Close() : IL = -1 ElseIf IK > 4 Then : w = File.AppendText("record.txt") w.Write(tickSeconds) w.Write(";") w.Write(e.X) w.Write(";") w.Write(e.Y) w.Write(vbCrLf) w.Close() : IK = 0 End If Call Pause(100) : IK += 1 End Sub End Class

Az itt megadott MS VB programot exe-re lefordítva, megkapjuk a lehető legegyszerűbb programot, ami az egér mozgását követi, és időnként letárolja az egér koordinátáit a „record.txt” fájlba, mely az exe programmal együtt azonos könyvtárban található. A program csak akkor tárol le egér koordinátát, ha az egér elmozdul. Egy adat rögzítés után 100 ms szünetet tart, ami beállítható: láthatjuk a fenti programlista alján a beállítást: Call Pause(100). A legegyszerűbb megoldást választottam, ennek megfelelően a programlista is egyszerű, amit könnyen lehet továbbfejleszteni az igényeknek megfelelően. A recorder leállítása egyszerűen a megjelenített képi terület jobb felső sarkán, „ki-ikszeléssel” történik. A record.txt fájl képzése „append” üzemmódban történik, magyarul a recorder program leállítása egyben lezárja a fájlt is. Más időpontban elindított mérés esetén a fájl elindul egy kezdő aktuális időbélyeggel. Egy hasznos tanács: mind a javascript, mind az MS VB programozásnál azt az egyszerű utat követtem, hogy a Neten mintaprogramokat kerestem és egyszerűen a megfelelő részeket, „sub”-okat kimásoltam. Ezzel rengeteg idő megtakarítható, és nem kell hosszasan foglalkozni a hosszas és terjengős „tutorial” oktató anyagokkal. FONTOS: a lefordított exe programot és egy hozzátartozó recorder.txt fájlt egy könyvtárba helyezem és tömörítővel tömörítem.

A wrar400.exe simán letölthető a Netről és utána telepíteni (elindítani) kell! Szívesen segítek a NewMouseRecorder.exe programmal kapcsolatban bárkinek, akinek nem sikerül elindítani vagy megfejteni a programot: email: dsarkadi@gmail.com, illetve skype: dsarkadi. Szívesen várok visszajelzéseket is! A jelen doc-fájlba beágyazott, tömörített NewMouseRecorder.exe és recorder.txt könyvtár a következő:

NewMouseRecorder_110719.rar Még egyszer: a http://www.scribd.com/dsarkadi helyen mind pdf, mind doc formátumban elérhető a jelen anyag mouse recorder címmel: http://www.scribd.com/doc/60077929/mouse-recorder-pdf http://www.scribd.com/doc/60077924/mouse-recorder-doc A doc formátumot kell letölteni és abból kimásolhatók a szoftverek. A jelen anyag közvetlenül is letölthető innen: http://dsarkadi.fortunecity.com/Mouse Recorder.doc

IDŐKÖZBEN!
MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

7

Kipróbáltam a vörös fényű „optikai egerek” mellett a „lézer egereket” is. A lézeres egerek „hasa” ugyanúgy érzékeny a 620nm hullámhosszú vörös lézer pointer fényére, mint a korábbi optikai egerek. Még jobb eredményt érünk el, ha szétbontjuk az egeret, leválasztjuk az optikai csatoló műanyag prizmát az érzékelő integrált áramkörről. Látható az integrált áramkörön egy parányi lyuk, amin keresztül jut be a fény az IC képalkotó részébe. Nos, ide kell bevilágítani a lézer pointerrel, mely akár 2-3 méterről is érzékeny a relatív mozgásra, külön lencse vagy tükör nélkül is. A lecsupaszított egeret célszerű egy megfelelő méretű műanyag dobozkába helyezni, és egy alaplemezzel, vagy súllyal rögzíteni az egészet. Ezzel készen is vagyunk az optikai elmozdulás mérő eszközünkkel, a NewMouse Recorder.exe programmal, hosszú idejű méréseket, mint pl. a gravitációs inga lassú mozgását is elvégezhetjük, a mérési adatok biztonsággal letárolhatók, a megadott mintavételi gyakorisággal. Debrecen, 2011. július 19. Sarkadi Dezső

MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com 2011. július

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful