Cuprins

I. Piese scrise
Memoriu justificativ – explicativ Note de calcul: 1. Calculul de predimensionare a sistemelor de iluminat 2. Calculul de verificare cantitativă a sistemului de iluminat din încăperea 3. Calculul circuitelor electrice pentru receptoarele de lumină şi prize 3.1 Calculul circuitelor electrice pentru instalatia de lumina parter 3.2 Calculul circuitelor de prize parter 3.3Calculul circuitelor electrice pentru instalatia de lumina subsol 3.4Calculul circuitelor electrice pentru instalatia de lumina de siguranta 4. Calculul coloanelor electrice pentru tablourile de lumină şi prize 4.1Calculul coloanei secundare pentru tablou lumina parter 4.2Calculul coloanei secundare pentru tablou lumina subsol 4.3Calculul coloanei secundare pentru tablou lumina de siguranta 5. Calculul circuitelor pentru receptoarele de forţă 5.1 Calculul circuitelor electrice pentru motoare cu pornire directa 5.2 Calculul circuitelor electrice pentru motoare cu pornire Y-Δ 5.3 Calculul circuitelor electrice pentru prize monofazate 5.4 Calculul circuitelor electrice pentru prize trifazate 5.5 Calculul circuitelor electrice pentru prize de tensiune redusa 6. Calculul coloanelor tablourilor secundare de forta 6.1 Calculul coloanei a tabloului de forta din camera statiei de hidrofor 6.2Calculul coloanei a tabloului de forta din camera statiei de ventilatie 6.3Calculul coloanei a tabloului de forta din camera centralei termice 6.4Calculul coloanei a tabloului de forta din spalatorie 7. Calculul coloanei tabloului general de lumina 8. Calculul pierderii de tensiune
8.1Calculul pierderii de tensiune pentru circuitul de lumina si prize 8.2 Calculul pierderii de tensiune pentru circuitul de forta

9. Calculul instalatiei de paratrasnet si al prizelor de pamant 9.1 Calculul instalatiei de paratrasnet 9.2 Calculul instalatiei prizei de pamant

10. Antemasuratoare pentru camera tehnica statie de hidrofor

I.

Piese desenate
1. Schema generala de distributie a energiei electrice – plansa 1 2. Instalatia electrica de iluminat. Plan parter – plansa 2 3. Instalatia electrica de iluminat. Plan etaj – plansa 3 4. Instalatia electrica de putere. Plan subsol – plansa 4 5. Schemele monofilare ale tablourilor de distributie – plansa 5 6. Detalii de doza de derivatie – plansa 6 7. Schema multifilara circuitelor principale pentru tabloul de forta din SH – plansa 7 8. Schema multifilara circuitelor secundare pentru tabloul de forta din SH – plansa 8 9. Instalatia de paratrasnet. Priza de pamant - plansa 9

Memoriu justificativ

Generalitati
Prezenta lucrare trateaza la faza de proiect tehnic instalatiile electrice pentru policlinica din localitatea Targoviste de S+P+4 etaje, cu o inaltime de nivel de 2,8 m. Rezistivitatea solului înconjurător este de ρ = 200Ω m, această valoare fiind necesară calculului prizei de pământ aferente instalaţiilor electrice din acest obiectiv. Proiectul de faţă conţine piese scrise şi desenate în care s-au detaliat instalaţiile electrice aferente obiectivului. Tensiunea de alimentare a obiectivului este de 3x400/230V, la o frecvenţă de 50 Hz. 1. Alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrică se face din postul de transformareprin cabluri ingropate in pamant, iar tarifarea energiei electrice se face unic, ceea ce implică un tablou comun pentru instalaţiile electrice de iluminat şi forţă. 2. Distributia energiei electrice Distributia in cladire se va face radial, astfel vom avea pe fiecare etaj un tablou electric ce sunt alimentate din tabloul general de lumina. La subsol fiecare camera tehnica va fi prevazuta cu tablou electric propiu. Tabloul electric este partea din instalaţia electrică în care se realizează legăturile electrice şi se montează aparatele de măsură şi control. Tabloul general de lumina este amplasat la subsol in camera tablouri electrice unde se mai regaseste si tablou lumina subsol si tablou lumina siguranta. 3. Instalatia electrica de iluminat

Calculul de dimensionare a sistemului de iluminare s-a făcut pentru încăperile situate la subsolul şi parterul clădirii prin metoda factorului de utilizare, iar pentru restul încăperilor s-a utilizat metoda fluxului specific, aceasta fiind o metodă simplificată. Conform calculului de dimensionare, au rezultat corpuri de iluminat fluorescente de tip FIRA, FIA, FIDA, FIPA si FIRI. Amplasarea corpurilor de iluminat s-a făcut uniform sau asimetric, funcţie de necesităţile şi dimensiunile încăperilor. Există două condiţii pentru amplasarea corpurilor de iluminat: – fluxul luminos să cadă perpendicular pe suprafaţa de lucru; – fluxul luminos să fie paralel cu suprafaţa vitrată. Verificarea cantitativă şi calitativă a sistemului de iluminat s-a făcut pentru încăperea P03 – casierie, folosind metoda punct cu punct. Dimensionarea circuitelor de iluminat se face luând în consideraţie următoarele considerente: puterea maximă pe un circuit de lumină este de maxim 1200W, iar numărul de corpuri de iluminat nu depăşeşte 12 corpuri pe circuit; – circuitele de rezervă din tablourile electrice secundare au fost dimensionate pentru eventuala preluare de consumatori de pe cel mai încărcat circuit; – lungimea unui circuit de lumină să fie mai mică sau egală cu 50m; – prizele nu se montează pe pereţii exteriori; – puterea unui circuit de prize monofazice este de 2000W, iar numărul de prize nu depăşeşte 8 prize pe circuit; – se amplasează de asemenea, întrerupătoare şi comutatoare, depinzând de situaţie ( încăpere);comanda iluminatului de siguranţă se face centralizat prin întrerupătoarele montate în imediata apropiere a uşii de acces în clădire. Trasarea circuitelor de lumină la subsol s-a făcut aparent, protejate în tub de protecţie tip IPEY. Circuitele au fost trasate paralel sau perpendicular pe elementele de construcţie, depinzând de situaţie.

Trasarea circuitelor de lumină la parter s-a făcut îngropat, într-un tub de protecţie tip PE. Trasarea circuitelor se realizează la parter cu doze centralizate,iar la subsol cu doze simple. Distanţa de la doză la corpul de iluminat este mai mică sau egală cu 12m, iar traseul doză – corp de iluminat nu trebuie să aibă mai mult de 3 coturi. Circuitele electrice pentru iluminatul de siguranţă se trasează separat de celelalte trasee. Întrerupătoarele iluminatului de siguranţă funcţionează în caz de avarie sau accident. Conform planurilor de situaţie, în prezentul proiect sunt 4 trasee ale iluminatului de siguranţă.

prin piesa de legatura soseste in BMP. Puterea motoarelor cu pornire directă este: 0. . De asemenea. Pi = 11kW. unde se va forma borna nulului de protectie. Instalatia electrica de prize si de forta Proiectul mai cuprinde calculul circuitelor de lumină şi prize. de la priza de pamant. calculul coloanei tabloului secundar de forţă pentru centrala de ventilaţie. 4 kW. 3. De asemenea. aceasta depaseste valoarea prescrisa. are circuit de alimentare cu pornire Y . 2. circuite de prize monofazate cu o putere Pi = 2 kW şi circuite de prize de tensiune redusă. 1. se va campleta priza cu electrozi. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant se va imbunatati prin turnare de bentonita in jural electrozilor si a platbandei de pamantare.75. centrala termică. Instalaţia de forţă există la subsol şi este reprezentată de motoare care au fost amplasate în centrala de ventilaţie. Din calcul reiese ca ITP este necesar. cu o putere de Pi = 6 kW. s-a făcut calculul circuitelor de prize trifazice. staţia de hidrofor şi calculul coloanei generale de lumină şi forţă. Motorul cu puterea cea mai mare. Priza de pamant Paltbanda OL-Zn 25x4 mm.∆ . si determinarea nivelului de protectie in cazul in care este necesara. prezenta documentaţie cuprinde calculul pentru acest tip de pornire. s-a determinat in nota de calcul necesitatea prevederii ITP.1. . centrala termică şi staţia de hidrofor. Rezistenta prizei de pamant va fi sub 1Ω. 3. Instalatia de protectie la paratrasnet Conform normativului mManualului Instalatorului. aceasta servind si la pamantarea nulului de protectie.Va fi montata o instalatie de paratrasnet tip plasa pe terasa cladirii. . la subsol şi la parter. Priza de pamant va fi formata din platbanda cu sectiunea de 40 x 4 mm si elecrozi OL -Zn cu diametrul de 2" ( 6 cm ) cu lungimea de 3 m. se montează circuite de prize trifazice. Daca in urma masuratorii valorii rezistentei. calculul coloanelor secundare de lumină şi prize şi calculul coloanei generale de lumină şi forţă.1.

5. Anexa 6.8 m. . – lăţime: l=2. 4. – nivelul planului util hu=0. – factori de reflexie: al tavanului: ρt=0.Conductoarele nulului de protectie ale coloanelor sunt dimensionate conform 1-7-2002. Note de calcul 1. dimensiunile clasei de studiu: – lungime: L=4. iar pentru exemplificare. Având în vedere destinaţia acestei încăperi. simplificat. Calculul de predimensionare a sistemului de iluminat s-a făcut prin metoda factorului de utilizare. – înălţime: H=2.8. Calculul de predimensionare a sistemelor de iluminat.8 m.7 m. Acest calcul s-a făcut complet prin metoda factorului de utilizare pentru încăperile de la subsolul şi parterul clădirii. A) Alegerea sistemului de iluminat pentru casierie P03: a. nivelul de iluminat mediu s-a considerat de Emed=500lx. în această lucrare s-a detaliat calculul pentru secretariat P03. – factorul de mentinere = 0.7 al peretelui: ρp=0. Instalatia de protectie a omului impotriva socurilor electrice Pentru protejare la parter si etaj s-a folosit legarea conductoarelor de protectie si prentru subsol s-a folosit suplimentar si legarea la o centura de echivalare a potentialelor. S-au ales corpuri de iluminat de tip FIDA-05-414. prin metoda fluxului specific pentru celelalte încăperi.8 m.

– reflexia suprafeţelor pereţilor şi tavanului concretizată prin factorii de reflexie ρp şi ρt.8x 2. în funcţie de parametrii mai sus menţionaţi.lăţimea încăperii h.înălţimea sursei faţă de planul util h = H – ( hu + ha ) = 2.8)] = 0.7 + 0. Calculul indicelui încăperii se face în funcţie de dimensiunile acesteia. B) Formule de calcul şi calcule : Factorul de utilizare „u” depinde de: – tipul corpului de iluminat şi modul de distribuţie a fluxului luminos emis de către acesta.1 ) = 2 m Rezultă valoarea indicelui încăperii: i = (4.498 Calculul fluxului necesar se face cu relaţia: Ønec = (Emed x S ) / ( u x Mf ) unde: Emed = nivelul de iluminare mediu [lx] S = suprafaţa utilă [m2] u = factor de utilizare Mf = factor de depreciere . rezultă un factor de utilizare cu valoarea de : u = 0. – poziţia sursei faţă de planul util şi dimensiunile încăperii considerate (cuprinse în indicele localului). cu relaţia: i = (L x l)/[h x (L + l)] unde: L.88 Din tabelele de determinare a factorului de utilizare din catalogul ELBA Timişoara.lungimea încăperii l. Modul de montare a corpurilor de iluminat: direct pe plafon.8) / [ 2x (4.a.8 + 2.8 – ( 0.

Înlocuind în relaţia de mai sus valorile corespunzătoare. este necesar a se aplica şi o metodă de verificare a solutiilor alese. Pentru încăperea luată ca exemplu. Calculul de verificare cantitativă iluminat din incăperea P03: a sistemului de Deoarece metoda de predimensionare a factorului de utilizare poate introduce erori. metoda cunoscută sub numele de ‘verificarea punct cu punct’ a iluminării medii.498x 0.47 [lm] Determinarea numărului de lămpi necesare se calculează cu relaţia: n = Ønec / Ølampa unde: Ønec = fluxul luminos necesar.8 x 2. aflată la distanta h de un plan orizontal (H).a” de planul vertical ce conţine sursa. Se consideră un punct P din planul (H) aflat la distanta . .. s-a făcut pentru camera P03 – Pentru a determina iluminarea directă se consideră o suprafaţă liniară perfect difuzantă (sursa liniară) de lungime lL. Calculul de verificare cantitativă CASIERIE. obţinem: Ønec = (500 x 4.8 ) = 16867.8 ) / ( 0.47/ 1150 = 14. 2. Φ l = fluxul luminos nominal al unei lămpi. numărul de lămpi necesare este: n = 16867.66 lămpi ⇒ n=16 lămpi ⇒ numărul de corpuri de iluminat este de 4 corpuri (având în vedere faptul că sunt patru lămpi pe corp de iluminat).

. ε = arctg a h .Iluminarea dată de sursă in punctul P este: .Iε reprezintă intensitatea luminoasa pe direcţia indicată. (E P ) H = I ε ⋅ h 2α1 + sin 2α1 2α2 + sin 2α 2 ( ± ) a 2 + h2 4l L 4l L unde: α1( 2 ) = arctg l1( 2 ) a 2 + h2 . .

Iluminarea intr-un punct „i” se determină cu relaţia: E di = ∑ ( E di ) K k =1 N în care N reprezintă numarul de corpuri de iluminat din incăpere.fluxul pe perete si tavan Φ R=Φ CI-Φ d=η CI⋅ NCI⋅ n⋅ Φ l-Emd S.I ε = (I ε ) CDIL n ⋅ Φl 1000 . .u reprezintă coeficientul de utilizare. CI este fluxul corpului de iluminat. Iluminarea medie reflectată este: . . m reprezintă factorul mediu de reflexie pentru tavan si pereţi.l reprezintă fluxul unei lămpi. unde: Φr = u ⋅ ρm ⋅ ΦR 1 − ρ m ⋅ (1 − u ) .n reprezintă numărul de lămpi.NCI reprezintă numărul de corpuri de iluminat. .Φ l reprezintă fluxul unei lămpi. .d este fluxul direct.Emd reprezintă iluminarea medie directă. . . Relaţia de calcul pentru fluxul reflectat care ajunge pe planul util este: . . -η CI este randamentul corpului de iluminat. . . .n reprezintă numarul de surse din corpul de iluminat. .S reprezintă suprafaţa planului util.

u= S tav S tav + S p .. Factorul mediu de reflexie pentru tavan şi pereţi este: . E mr = Φr ρm ⋅ u ⋅ Φ R = S tav S tav ⋅ [1 − ρm ⋅ (1 − u)] unde: Stav reprezintă suprafaţa tavanului. ρm = ρt ⋅ S tav + ρp ⋅ S p S tav + S p unde: Sp reprezintă suprafaţa pereţilor. Coeficientul de utilizare se determină cu relaţia: .

5 mm2 Ima≥In Alegem conductor FY 1. In = Pi 1040 = = 4. Se impun secţiunile minime pentru rezistenţa la manevrare smin=1.stabilirea tubului de protecţie .76 A U f ⋅ cos ϕ 230 * 0.5 cu Ima= 17 A. Considerăm cazul circuitului C1 cu PI=1040 W. .5 mm2.95 a) Alegerea conductoarelor electrice : Conditii de alegere a coductoarelor: smin =1.alegerea echipamentelor de protectie Instalaţia se execută din Cu (FY) 1) Calculul la solicitări mecanice.stabilirea secţiunii conductoarelor . Calculul circuitelor electrice pentru receptoarele de lumina si prize 3. . 2) Calculul circuitelor de lumina.stabilirea intensitaţii curentului nominal pentru fiecare circuit .1 Calculul circuitelor electrice pentru instalatia de lumina parter: Dimensionarea circuitelor de lumină presupune stabilirea urmatoarelor date tehnice: . b) Alegerea tubului de protecţie: Tubul de protectie se alege in functie de numarul de conductoare din tub si sectiune.3.

5FY 1.58 3.stabilirea tubului de protecţie . c) Alegerea echipamentului de protectie (disjunctor) Conditii de alegere: ID ≥ In >4.12 Im a A 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Conducto r 1.5FY 1.5FY 1.5FY 1. Asemanator am calculat si pentru restul circuitelor de lumina de la parter.5FY 1.95 0.76A ID≤ Ima< 17A Vom alege disjunctorul 10A/1P+N.95 0.58 4.76 2.58 2. iar valorile se regasesc in tabelul de mai jos: Sectiune minima 1.5 mm2(FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=3] alegem tubul IPEY 16.5FY Tub de protectie 16IPEY 16IPEY 16IPEY 16IPEY 16IPEY 16IPEY 16IPEY 16IPEY 16IPEY 16IPEY Disjunctor ID A 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 3.95 0.58 4.95 0.79 4.Pentru sf=1. se prefera un curent cu o valoare medie.stabilirea secţiunii conductoarelor .95 0.95 Intensitat e nominala A 4.20 4.95 0.alegerea echipamentelor de protectie Exemplu de calcul pentru circuitul monofazat de priză PI=2000 W.2 Calculul circuitelor de prize parter: Dimensionarea circuitelor de prize presupune: .5FY 1.5FY 1.58 4.75 4.95 0.95 0. .5 mm2 Circuite C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Putere instalata W 1040 610 1000 1000 1000 1000 700 1000 600 900 Tensiune faza V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 cos φ 0.5FY 1.5FY 1.calculul intensitaţii curentului nominal pentru fiecare circuit .95 0.

59 13.19 13. 1 IPEY16. 1 IPEY16.5FY 2.8 0. rezultatele se gasesc in tabelul urmator: CIRCUITE PRIZE PARTER Sectiune minima 2. c) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ In >10. In = Pi 2000 = = 10. 1 IPEY16. deci Asemanator s-a calculate si pentru restul circuitelor de prize.5FY 2. Deci soluţia este 3FY2.5 mm2 2) Ima ≥ In/k.8 Intensitat e nominala A 10.1 .5FY).59 13. Obţinem pentru n=2 conductoare curentul maxim admisibil Ima=24 A.5 mm2 (2. 1 IPEY16.8 a) Alegerea conductoarelor electrice: Conditii: 1) smin = 2.87A se alege ID=16 A.87A ID≤ Ima< 24A Verificand condiţia obţinem: disjunctorul este 20A/1P+N.59 Im a A 24 24 24 24 24 24 Conducto r 2.5 mm2 Putere Tensiun Circuite instalat e faza a W V Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Circuit rezerva1 Circuit rezerva2 k= 1500 2000 2000 2000 2000 2000 0. 1 Disjunctor ID A 20A/1P+N 20A/1P+N 20A/1P+N 20A/1P+N 20A/1P+N 20A/1P+N ..5FY Tub de protectie IPEY16.59 13.coeficient de siguranta si este egal cu 0.5mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=3].5FY 2.87 A U f ⋅ cos ϕ 230 * 0.8 Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=2.5FY 2.8 0. unde k.8 0.8 230 230 230 230 230 230 cos φ 0.5. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=2. alegem tubul IPEY16. 1 IPEY16.8 0. ID>In= 10.8 0.5FY 2.59 13.

3.58 A U f ⋅ cos ϕ 230 * 0. prin urmare vom calcula pentru circuitul C1 cu Pi =1000W. .95 a) Alegerea conductoarelor electrice : Conditii de alegere a coductoarelor: smin =1. se prefera un curent cu o valoare medie. In = Pi 1000 = = 4. c) Alegerea echipamentului de protectie (disjunctor) Conditii de alegere: ID ≥ In >4.7.5 mm2 Ima≥In Alegem conductor FY 1. b) Alegerea tubului de protecţie: Tubul de protectie se alege in functie de numarul de conductoare din tub si sectiune. Pentru sf=1.3 Calculul circuitelor electrice pentru instalatia de lumina subsol Principiul de calcul este acelasi cu circuitul de lumina parter.5 mm2(FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=3] alegem tubul PEL12. Asemanator am calculat si pentru restul circuitelor de lumina de la subsol. iar valorile se regasesc in tabelul de mai jos: Calculul circuitelor de lumina subsol Circuite Putere instalata W Tensiun e faza V cos φ Intensitat e nominala A Im a A Conduct or Tub de protectie Disjunctor ID .5 cu Ima= 17 A.58A ID≤ Ima< 17A Vom alege disjunctorul 10A/1P+N.

20 4.5FY 1.95 0.347826 1 5.7PEL 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 3.5FY 1.95 0.5FY 1.5FY 1.2 Circ.95 0.5 FY 1. Rez.95 0.5FY 1.03 5.5 FY 1.95 0. TLE).7PEL 12.95 0.5FY 1.95 0.7PEL 12.49 3. si anume calculul circuitului de lumina parter si subsol.7PEL 12.7PEL 12.95 4. TLP. . Valorile calculate sunt centralizate in urmatorul tabel: Tablou lumina siguranta Circuite C1 C2 C3 Putere instalata 950 950 1300 Tensiune faza 230 230 230 cosφ 0.58 4.7PEL 12.58 3.4 Calculul circuitelor electrice pentru instalatia de lumina de siguranta Calculul s-a realizat in acelasi mod ca in situatiile precedente.03 3.95 0.3 1000 700 1000 1000 1100 800 1100 1200 800 230 230 230 230 230 230 230 230 230 0.5FY 1.66 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1. Calculul coloanelor electrice pentru tablourile de lumină şi prize Calculul coloanelor secundare de lumină si prize: Coloanele secundare de lumină şi forţă reprezintă legăturile electrice dintre tabloul general de lumină (TGLF) şi tablourile secundare (TLS.7PEL 12.7PEL 12.C1 C2 C3 C4 C5 C6 Circ.949656 8 Im a 17 17 17 Conducto r 1.5FY 12.66 5.58 5.5 FY Tub de protectie 16IPEY 16IPEY 16IPEY Disjunctor ID 10A/1P+N 10A/1P+N 10A/1P+N 4.1 Circ.347826 1 4. Rez. Schema unei coloane secundare trifazată este prezentată in figura următoare.95 0.7PEL 12.95 Intensitat e nominala 4.5FY 1.95 0. Rez.

tablou secundar de fază 2.1.L3.conducte de PE.piesă de separatie PP.priză de pămant TLP.nul de lucru PS.Calculul coloanei secundare pentru tablou lumina parter: Curentul nominal pe coloana este: .L2.nul de protectie N.Disjunctor(aparat de protective) 4.tablou general de lumină lumină Dimensionarea coloanei presupune stabilirea următoarelor date tehnice : -stabilirea puterii coloanei Pi -calculul intensităţii curentului nominal pe coloana Inc -alegera secţiunii conductoarelor -alegerea tubului de protecţie -alegerea intreruptorului tripolar -alegerea disjunctorului 4.intreruptor manual tripolar TGLF.Conductor L1.tablou general de lumină si fortă TGL.Tub de protectie 3.1.

unde PP-Puterea totala din tablou pe circuitul de priza IrL= IaL*tgφL= 38.87 Se cunoaste factorul de putere pe circuitul de priza (cosφ=0.538.5mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5]. . c) Alegerea separatorului: Se alege tind cond de Ins≥Inc .Inc = Unde: Pc ⋅ cs 3 ⋅ U ⋅ cos ϕ = 20350⋅ 0. Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=45 A. este egala cu 400V cosφ.4 A cs.48*0.9 Pc. Deci soluţia este 5FY10.48A. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=2.75= 37. IaL= PL/Uf =8850/230= 38.5.7+37.48+50=0.52 cosφc= 0.5A a) Alegerea secţiunii conductoarelor : Conditii: 1) smin = 2. are valori intre 0.5FY).7A IrP= IaP*tgφP= 50*0.coeficient de simultaneitate.se va alege 0.5 mm2 2) Ima ≥ Inc Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=2.5 mm2 (2.1. unde PL-Puterea totala din tablou pe circuitul de lumina IaP= PP/Uf= 11500/230= 50A.95).8) si pe circuitul de lumina (cosφ=0.suma puterilor instalata a tabloului respectiv U.tensiunea.87 = 30..9 3 ⋅ 400 ⋅ 0.33= 12.factor de putere Calculul factorului de putere cosφ φc=arctgIrL+IrPIaL+IaP=arctg12. alegem tubul IPEY32.

deci disjunctorul este 32A/3P+N. .Conditii: Iri<Ini.95. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=2. unde: Ini.25 A cs. are valori intre 0.1.factor de putere..curent maxim care il poate parcurge in conditii de siguranta Iri – curentul maxim pe care il poate decupla aparatul in conditii de siguranta Din condiţia Ir>In alegem Ir=50 A si Ini=63 A vom alege intreruptorul parghie IPIII63/50.5. 4.suma puterilor instalata a tabloului respectiv U.5. alegem tubul PEL17.5 mm2 (2.coeficient de simultaneitate. fiind doar circuit de lumina a) Alegerea secţiunii conductoarelor : Conditii: 1) smin = 2.7 Pc.5FY).tensiunea.4A se alege ID=32 A. d) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >30.95 = 9.2. cosφ=0. Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=18 A.5mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5].se va alege 0. Deci soluţia este 5FY2.9. este egala cu 400V cosφ.4A ID≤ Ima< 45A ID≤ IDmax aval +2 trepte –conditie de selectivitate Verificand condiţia obţinem: ID>In= 30.5 mm2 2) Ima ≥ Inc Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=2.7 3 ⋅ 400 ⋅ 0.Calculul coloanei secundare pentru tablou lumina subsol: Curentul nominal pe coloana este: Inc = Unde: Pc ⋅ cs 3 ⋅ U ⋅ cos ϕ = 8700⋅ 0.

factor de putere.5. unde: Ini. deci disjunctorul este 20A/3P+N.25A ID≤ Ima< 20A ID≤ IDmax aval +2 trepte –conditie de selectivitate Verificand condiţia obţinem: ID>In=9. are valori intre 0.Calculul coloanei secundare pentru tablou lumina de siguranta: Curentul nominal pe coloana este: Inc = Unde: Pc ⋅ cs 3 ⋅ U ⋅ cos ϕ = 3200⋅ 1 3 ⋅ 400 ⋅ 0. este egala cu 400V cosφ.se va alege 1 Pc.curent maxim care il poate parcurge in conditii de siguranta Iri – curentul maxim pe care il poate decupla aparatul in conditii de siguranta Din condiţia Ir>In alegem Ir=50 A si Ini=63 A vom alege intreruptorul parghie IPIII25/20.25A se alege ID=20 A.3.5 mm2 2) Ima ≥ Inc .suma puterilor instalata a tabloului respectiv U.95 = 4.86 A cs. 4. cosφ=0..95.coeficient de simultaneitate.c) Alegerea separatorului: Se alege tind cond de Ins≥Inc . Conditii: Iri<Ini. d) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >9.tensiunea. fiind doar circuit de lumina a) Alegerea secţiunii conductoarelor : Conditii: 1) smin = 2.1.

randament η= 0.alegerea echipamentelor de protectie 5.71. unde: Ini. Deci soluţia este 5FY2. Conditii: Iri<Ini.9. 5.Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=2.5 mm2 (2.stabilirea intensitaţii curentului nominal pentru fiecare circuit . Calculul circuitelor pentru receptoarele de forta Dimensionarea circuitelor de forta presupune stabilirea urmatoarelor date tehnice: .5mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5]. deci disjunctorul este 20A/3P+N. d) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >4.25A se alege ID=20 A.5. . c) Alegerea separatorului: Se alege tind cond de Ins≥Inc .stabilirea tubului de protecţie . b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=2.71. cosφ= 0. alegem tubul PEL17.curent maxim care il poate parcurge in conditii de siguranta Iri – curentul maxim pe care il poate decupla aparatul in conditii de siguranta Din condiţia Ir>In alegem Ir=50 A si Ini=63 A vom alege intreruptorul parghie IPIII25/20.86A ID≤ Ima< 20A ID≤ IDmax aval +2 trepte –conditie de selectivitate Verificand condiţia obţinem: ID>In=9.5FY). Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=18 A.stabilirea secţiunii conductoarelor .1 Calculul circuitelor electrice pentru motoare cu pornire directa: Voi exemplifica calculul pentru un motor cu pornire directa de putere Pi= 750W.

3A. e) Alegerea echipamentului de protectie – siguranta fuzibila Conditii de alegere: IF ≥ In >2.3.9A IF≤3Ima =36A –protectie la scurtcircuit IF≤IFTSA =25A IF≤IFTCA =25A Aleg siguranta fuzibila LF25/6A .2A) sa fie aproximativ la intervalul de reglare.71* 0.7 = 2 .9A.2A IF≥ Ip/k< 3. b) Alegerea tubului de protecţie: Tubul de protectie se alege in functie de numarul de conductoare din tub si sectiune. Se alege TSA 10/3. d) Contactor In cotactor≥In Aleg TCA 10. Ip=In*kp/k= 3.. In = Pi 3 *U l * cos ϕ *η = 750 3 * 400 * 0. Pentru sf=1mm2(FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=4] alegem tubul PEL12. c) Alegerea releului termic Se alege Is (curent de serviciu)astfel incat In (2. unde Is= 3.2 A a) Alegerea conductoarelor electrice : Conditii de alegere a coductoarelor: smin =1 mm2 Ima≥In nca= 3 Alegem conductor 4FY1cu Ima= 12 A.7.

iar cea de a doua zona unde avem In’ contine restul echipamentelor.1 5.6 7.3 6 11 10 Releu termic TSA10/3. b) Alegerea tubului de protecţie: Tubul de protectie se alege in functie de numarul de conductoare din tub si sectiune. unde Is= 32A.57A a) Alegerea conductorului electric: Conditii de alegere a coductoarelor: smin =1 mm2 Ima≥In’ nca= 3 Alegem conductor 4FY1. Pentru sf=1.2 3.5 4.7 Is A 3.7 PEL12.85 = 23. cosφ= 0.7.5A) sa fie aproximativ la intervalul de reglare.1 9. c) Alegerea releului termic Se alege Is (curent de serviciu)astfel incat In (23.53=13. randament η= 0.73 0.75 4.7 0.3 TSA10/6 TSA16/11 TSA10/10 Contactor Siguranta fuzibila LTF25A/6 LTF25A/10 LTF25A/20 LTF25A/16 Ip/k 0.1 kp Ima A 11 11 11 11 Conductor Tub protectie PEL12.1 17. Se alege TSA 32/32.5cu Ima= 14 A.79 0.5mm2(FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=4] alegem tubul PEL12.76 0. In = Pi 3 *U l * cosϕ *η = 11000 3 * 400 * 0.795* 0.81 n rot/min 1000 1000 1000 1000 In A 2.71 0.795.9 5. d) Contactor .5 6 6 4FY1 4FY1 4FY1 4FY1 TCA10 TCA10 TCA10 TCA10 3.2 Calculul circuitelor electrice pentru motoare cu pornire Y-Δ: Se va face calculul pentru un motor cu pornire Y-Δ de putere Pi= 11000W.In tabelul urmator sunt calculate si restul circuitelor de motoare cu pornire directa: Puterea W 750 1100 4000 3000 Ul V 400 400 400 400 cosφ η % 0.5 23.7 PEL12.71 0.5 A In’= In3= 23. La motoarele cu pornire directa se delimiteaza doua zone: una unde avem In ce contine doar siguranta fuzibila.85.7 PEL12.

5FY 2. e) Alegerea echipamentului de protectie – siguranta fuzibila Conditii de alegere: IF ≥ In >23.87 10.5A.5FY 2.3 Calculul circuitelor electrice pentru prize monofazate: Calculul se realizeaza la fel ca si circuitele de prize de la parter difera doar tubul de protective care va fi de tip PEL.8 0.4 Calculul circuitelor electrice pentru prize trifazate: Exemplu de calcul pentru circuitul monofazat de priză PI=6000 W.5A IF≤3Ima =42A –protectie la scurtcircuit IF≤IFTSA =32A IF≤IFTCA =35A Aleg siguranta fuzibila LF25/6A 5.87 10. In = Pi 3 * U l * cos ϕ = 6000 3 * 400 * 0.1PEL 16.87 Im a A 24 24 24 24 24 24 Conductor 2.1PEL 16.87 10.1PEL 16.5A IF≥ Ip/k= 23.1PEL Disjunctor ID 16A/1P+N 16A/1P+N 16A/1P+N 16A/1P+N 16A/1P+N 16A/1P+N 5.8 Intensitate nominala A 10.87 10. valorile calcului sunt in tabelul urmator: Calculul circuitului de priza monofazat Circuit e Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 Cp6 Putere instalata W 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Tensiune faza V 230 230 230 230 230 230 cosφ 0.5FY 2.8 0.8 0. .5FY 2.8 0.8 0.87 10.1PEL 16.1PEL 16.8 = 10.In cotactor≥In Aleg TCA 16. Ip=In*kp/k= 23.5 mm2 .5FY Tub de protectie 16.5FY 2.83A a) Alegerea conductoarelor electrice: Conditii: 1) smin = 2.

83 10.83A ID≤ Ima< 18A Verificand condiţia obţinem: disjunctorul este 20A/1P+N. deci Asemanator s-a calculate si pentru restul circuitelor de prize.5. alegem tubul PEL17.9PEL 17.8 0.5FY 2.unde avem Uf= 230Vsi zona b unde avem U= 24V.8 0. c) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ In >10.8 cos φ Intensitate nominala A 10.9PEL 17.5).8 0. Deci soluţia este 5FY2.5FY 17.83 Im a A 18 18 18 18 2. rezultatele se gasesc in tabelul urmator: Calculul circuitului de priza trifazat Circuite Putere instalata W Cp31 Cp32 Cp33 Cp34 6000 6000 6000 6000 Tensiune faza V 400 400 400 400 0.5 mm2 (5FY2.5FY 2.5mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5].5FY 2. ID>In= 10.9PEL 17.5 Calculul circuitelor electrice pentru prize de tensiune redusa: Pentru acet tip de circuit se delimiteaza doua zone de calcu zona a.83 10.9PEL 16A/3P+ N 16A/3P+ N 16A/3P+ N 16A/3P+ N Conductor Tub de protectie Disjuncto r ID 5. Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=18 A. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=2.83 10.83A se alege ID=20 A.9 . Zona a: .2) Ima ≥ In Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=2.

7. c) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ In >10. aleg IPII/6A b) Disjunctor: ID ≥ In = 1.74 A U f * cos ϕ Uf 230 a) Alegerea intrerupatorului bipolar Ini>Ina . aleg disjunctor 2A/1P Zona b: In = Pi S 400 = = = 16.5).83A ID≤ Ima< 18A Verificand condiţia obţinem: ID>In= 16.5 mm2 (2FY2. Dimensionarea coloanei presupune stabilirea următoarelor date tehnice : . Obţinem pentru n=2 conductoare curentul maxim admisibil Ima=24 A. TLP..6A se alege ID=20 A. TLE). b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=2.5 mm2 2) Ima ≥ In Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=2. Calculul coloanelor tablourilor secundare de forta Coloanele secundare de forţă reprezintă legăturile electrice dintre tabloul general de lumină (TGLF) şi tablourile secundare (TLS.5mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=2]. deci disjunctorul este 20A/1P+N.74A. alegem tubul PEL12.5. Deci soluţia este 2FY2.6 A U * cos ϕ U 24 a) Alegerea conductoarelor electrice: Conditii: 1) smin = 2. 6. In = Pi S 400 = = = 1.

785 = 55.4 A Pc.81 0.81 P/η 3704 0 Ul V 400 400 Ia A 5.1 Calculul coloanei a tabloului de forta din camera statiei de hidrofor: Curentul nominal pe coloana este: Inc = Unde: Pc 3 ⋅ U ⋅ cosϕc = 30108 3 ⋅ 400 ⋅ 0.75 0.0 . Ir= Ia*tgφc1 Suma intensitatii active si reactive se regasesc in tabelul urmator: Coloana TSF TSH Circuite C1 C2r Putere W 3000 3000 η 0. 6.75 Ir A 4.tensiunea.puterea activa pe motoare active η.79+110000.randamentul motorului U. iar pentru restul tablourilor de forta calculul este acelasi.suma puterilor instalata a tabloului respectiv Pc=i=1mPiaηi . unde: Pia.81+40000. este egala cu 400V cosφ.52 .-stabilirea puterii coloanei Pi -calculul intensităţii curentului nominal pe coloana Inc -alegera secţiunii conductoarelor -alegerea tubului de protecţie -alegerea intreruptorului tripolar -alegerea disjunctorului Voi detalia calculul pentru tabloul secundar de forta din camera tehnica SH.0 cosφ 0.3 0.7 0.85*6+200 0+400+6000=30108W Calculul factorului de putere cosφ cosφc=Ia(Ia)2+(Ir)2=0.factor de putere Pc=Pc1η1+Pc3η3+Pc5η5+Cp1+Cm+C31=30000. Ia=Pc13*Ul*η1.

3 0.5 34.79 0.0 18.80 6.4 6.curent maxim care il poate parcurge in conditii de siguranta Iri – curentul maxim pe care il poate decupla aparatul in conditii de siguranta Din condiţia Ir>In alegem Ir=80 A si Ini=100 A vom alege intreruptorul parghie IPIII100/80.785 a) Alegerea secţiunii conductoarelor : Conditii: 1) smin = 2. c) Alegerea separatorului: Se alege tind cond de Ins≥Inc .5 mm2 2) Ima ≥ Inc Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=25 mm2 (25FY).785 55.76 0.4A ID≤ Ima< 76A ID≤ IDmax aval +2 trepte –conditie de selectivitate .2 0. unde: Ini.3 A cosφc=0.795 0. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=25mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5]. d) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >55.2 0.85 0. Deci soluţia este 5FY25.4 0. alegem tubul PEL44.795 0.76 0.3 0. Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=76 A.0 14.80 0.7 0.85 - 5063 0 12941 0 2000 400 6000 30108 Pc 400 400 400 400 400 400 400 7.C3 C4r C5 C6r Cp1 Cm C31 Σ cosφc= Inc= 4000 4000 11000 11000 2000 400 6000 44400 0.5 0.80 0.0 2. Conditii: Iri<Ini.6 8.0 2.79 0.7 43.9 0.

7 A Algoritmul de calcul pentru puterea pe coloana Pc si factorul de putere cosφc.7 39.1 cosφ 0. 6.2 6.0 7. este la fel(exemplu de calcul al coloanei de la statia de hidrofor). Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=76 A.0 6.786 = 49.79 0.5 0.80 0.0 14. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=25mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5]. alegem tubul PEL44.76 0.71 0.3 0. Deci soluţia este 5FY25.80 Ir A 1.7 η 0.79 0.2 0.85 P/η 1056 0 5063 0 12941 0 2000 6000 27061 Pc Ul V 400 400 400 400 400 400 400 400 Ia A 1.786 49.7 A a) Alegerea secţiunii conductoarelor : Conditii: 1) smin = 2.0 2.6 0.0 18.Verificand condiţia obţinem: ID>In= 55.85 0.795 0. deci disjunctorul este 63A/3P+N.70 0.795 0.5 mm2 2) Ima ≥ Inc Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=25 mm2 (25FY).70 0.71 0.7 0.4A se alege ID=63 A.5 30. .76 0. Valorile necesate calculului Inc sunt centralizate in urmatorul tabel: Coloana TSF TCV Circuite C1 C2r C3 C4r C5 C6r Cp1 C31 Σ cosφc= Inc= Putere W 750 750 4000 4000 11000 11000 2000 6000 39500 0.2 Calculul coloanei a tabloului de forta din camera statiei de ventilatie: Curentul nominal pe coloana este: Inc = Pc 3 ⋅ U ⋅ cosϕc = 27061 3 ⋅ 400 ⋅ 0.9 8.3 0.0 2.

791 = 41A Cu ajutorul urmatorului tabel se va calcula valorea lui cosφc si a puterii pe coloana Pc: Coloana TSF TCT Circuite C1 C2r C3 Putere W 1100 1100 11000 η 0. d) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >49.3 . unde: Ini.71 0.795 Ir A 2.0 14.7 cosφ 0. Conditii: Iri<Ini. 6.curent maxim care il poate parcurge in conditii de siguranta Iri – curentul maxim pe care il poate decupla aparatul in conditii de siguranta Din condiţia Ir>In alegem Ir=80 A si Ini=100 A vom alege intreruptorul parghie IPIII100/80.85 P/η 1507 0 12941 Ul V 400 400 400 Ia A 2.73 0.c) Alegerea separatorului: Se alege tind cond de Ins≥Inc .7A ID≤ Ima< 76A ID≤ IDmax aval +2 trepte –conditie de selectivitate Verificand condiţia obţinem: ID>In= 49.71 0.7A se alege ID=63 A.0 18.2 0. deci disjunctorul este 63A/3P+N.2 0.3 Calculul coloanei a tabloului de forta din camera centralei termice: Curentul nominal pe coloana este: Inc = Pc 3 ⋅ U ⋅ cos ϕc = 22448 3 ⋅ 400 ⋅ 0.73 0.

2 6. c) Alegerea separatorului: Se alege tind cond de Ins≥Inc .0 2. Conditii: Iri<Ini. deci disjunctorul este 50A/3P+N.5 mm2 2) Ima ≥ Inc Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=16 mm2 (25FY).80 0.0 2. alegem tubul PEL34.4 Calculul coloanei a tabloului de forta din spalatorie: Curentul nominal pe coloana este: .795 0.7 32.4 0.C4r Cp1 C31 Σ cosφc= Inc= 11000 2000 6000 32200 0.85 - 0 2000 6000 22448 Pc 400 400 400 0. Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=58 A.791 41.curent maxim care il poate parcurge in conditii de siguranta Iri – curentul maxim pe care il poate decupla aparatul in conditii de siguranta Din condiţia Ir>In alegem Ir=50 A si Ini=63 A vom alege intreruptorul parghie IPIII63/50.80 0.2.1 A a) Alegerea secţiunii conductoarelor : Conditii: 1) smin = 2. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=16mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5].9 8.5 25.0 0. d) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >41A ID≤ Ima< 58A ID≤ IDmax aval +2 trepte –conditie de selectivitate Verificand condiţia obţinem: ID>In= 41A se alege ID=50 A. 6. Deci soluţia este 5FY16. unde: Ini.

curent maxim care il poate parcurge in conditii de siguranta Iri – curentul maxim pe care il poate decupla aparatul in conditii de siguranta .7 Ul V 400 400 400 400 400 400 400 400 circuitele din tabloul de forta din A a) Alegerea secţiunii conductoarelor : Conditii: 1) smin = 2. valorile puteri pe coloana si factorului de putere sunt cunoscute (cosφc=0.800 57. Conditii: Iri<Ini. alegem tubul PEL44. b) Alegerea tubului de protecţie: Pentru sf=25mm2 (FY) [pentru numărul conductoarelor din tub n=5].8 = 57.Inc = Pc 3 ⋅ U ⋅ cos ϕc = 32000 3 ⋅ 400 ⋅ 0.7 A Fiind circuite doar de prizatrifazate si monofazate. In urmatorul tabel sunt reprezentate spalatorie: Coloana TSF Tsp Circuite Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 C31 C32 C33 C34 Σ cosφc= Inc= Putere W 2000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 6000 32000 0.8). Deci soluţia este 5FY25. unde: Ini. Obţinem pentru n=4 conductoare curentul maxim admisibil Ima=76 A.5 mm2 2) Ima ≥ Inc Alegem conducte Cu (FY) cu sf=sn=25 mm2 (25FY). c) Alegerea separatorului: Se alege tind cond de Ins≥Inc .

deci disjunctorul este 63A/3P+N. Calculul coloanei tabloului general de lumina Coloanele generale de lumină reprezintă legăturile electrice dintre punctul de transformare.7A se alege ID=63 A.conductele de fază fază 2.L3. d) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >57.7A ID≤ Ima< 76A Verificand condiţia obţinem: ID>In= 57.L2.cazul nostru şi tabloul general de lumină şi forţă (TGLF). 7.conducte de PE. 1.nul de lucru .nul de protectie N.Din condiţia Ir>In alegem Ir=80 A si Ini=100 A vom alege intreruptorul parghie IPIII100/80. Schema unei coloane secundare trifazate este prezentată in figura următoare.tubul de protectie 1’.cablu doar pentru PT L1.

785 0.priză de pămant CB.6 16. Valorile necesare calculului sunt in tabelul urmator: Calculul coloanei Tablou general de lumina Tablouri secundare TLsig TLS TLP TLet1 TLet2 TLet3 TLet4 TCT TSH Tsp TCV Putere instalata W 3200 8700 20350 20350 20350 20350 20350 32200 44400 32000 39500 Intensitate activa A 4.voltmetru 1)Alegerea secţiunii conductoarelor : Curentul nominal este: PS.4 30.2 57.6 16.7 .reductoare de curent bransament 6.791 0.tablou general de TGLF.83 = 319A -cs=0.punct de transformare TGL.87 0.4 29.6 12.7 coeficient de simultaneitate a funcţionării receptoarelor. reactiva si calculeaza cosφc se calculeaza la fel ca in cazurile precedente.contor de energie activă lumină 8.4 30.8 cosφ 0.87 0.piesă de separatie PP.nul comun unde : In = c s ⋅ PiTlS 3 ⋅ U ⋅ cos ϕ = 0.4 29.4 30.1 16.intreruptor manual tripolar 5.6 29.7 * 183225 3 * 400 * 0.5 64.6 34.tablou general de lumină si PEN.siguranta fuzibila 4.6 36.87 0.3.6 16.9 9. Intensitatea activa.5 4.7 49.6 44.95 0.87 0.786 Intesitate nominala 4.4 41 55.6 16.4 30.cheie voltmetrică fortă 9.1 46.4 29.cofret de PT. -U=400 V tensiunea de linie. Calculul factorului de putere Se cunoaste factorul de putere de pe ficare coloana secundara.800 0.0 50.87 0.95 0.4 57.0 Intensitate reactiva A 1.ampermetru 7.3 30.4 46.4 29.

829 0.7 261750 W 183225 W 400 V 319.80A 254.1*319=351A Am ales reductorul 3CIS 450/5. Aleg cablu (pozare in pamant) CYY3x150+70 2) Alegerea disjunctorului: Conditii: ID ≥ Inc >319A ID≤ Ima< 355A ID≤ IDmax aval +2 trepte –conditie de selectivitate 1) Alegerea intreruptorului: Din condiţia Ir>In alegem Ir=480 A si Ini=630 A vom alege intreruptorul parghie IPIII480/630.Total cosφc= cs= Pi= Pa= Ul= Inc= 261750W 377. 9) Alegerea voltmetrului: S-a ales un voltmetru pentru tensiunea (0-600) V.03 A Putere instalata Putere absorbita Din condiţia Ima>In obtinem Ima=355 A [sf=150 mm2(CYY150) pentru n=3 conductoare active si nul de protectie]. . 7) Alegerea contorului: Am ales contorul CAT 43 – pentru instalaţia electrică de iluminat şi forţă 8) Alegerea cheii voltmetrice: CV67. 2) Alegerea reductorului de curent: Se alege din condiţia: Inp>=1.1*In=1. 6)Alegerea ampermetrului: Se alege in funcţie de reductor: 3(0-450)5A.91A 0.

îndeplinindu-se condiţia: ∆ U%  Uadm% ≤ 3%.Am ales o secţiune a conductoarelor pentru traseul de la ultimul etaj de 1. CB TGLF TL2 U1% U2% ∆ U3% ∆ ∆ Pentru pierderea de tensiune de la tabloul de lumină de la etajul 4 la receptorul dezavantajat: U1%.37 m TR.8.77 ∑l*P/s=424. : P1 =68W l1= 9.1 Calculul pierderii de tensiune pentru circuitul de lumina si prize Calculul pierderilor de tensiune s-a făcut pentru lumină. : P2= 68 W l*P/s=27. Calculul pierderii de tensiune 8.1.77 . pentru traseul de la parter de 10 mm2 iar pentru cel de la subsol de 150 mm2. ∆U1% = Pl 2 * 100 *∑ i i 2 si γ * Uf li = lungimea fiecărui tronson al circuitului C1 TR.20 ∑l*P/s=451.2.97 l*P/s=424.5mm2.Pierderea de tensiune U1% se calculează ∆ ∆ pentru circuitul C9 care are puterea instalată P = 600 W.

: P3=68 W l3 = 0.60 m TR.20 ∑l*P/s=479.4 m U1% = 2*100/(54*2302*1.73 l*P/s=27.5) *2000*40=1.6 m TR.37 % ∆ .56 ∑l*P/s=11817.17 ∆ U1% = 0.5) *11817.4.73=0.67% ∆ U2% = 0.24 % pentru circuitul de iluminat ∆ ∆U1% = Pl 2 * 100 *∑ i i 2 si γ * Uf U1% = 2*100/(54*2302*2. ∆U2% = 100 γ * Ul 2 * PTL 2 * l i si l = lungimea tronsonului de la tabloul general de lumină şi forţă la tabloul de lumină de la etajul 2.l2= 0. U2% = 100/(54*4002 ) * (20350*35)/10 = 0.96 % pentru circuitul de ∆ priza Pentru pierderea de tensiune de la tabloul general de lumină şi forţă la tabloul de lumină de la etajul 4.3.: P4=1116 W l4 = 25.24% l*P/s=11338.

24 % ∆ U3% = 0.15 % pentru ∆ ∆ ∆ ∆ circuitul de lumina UTOTAL = 1.83 = 183220 84W .87 % pentru ∆ ∆ ∆ ∆ circuitul de priza UTOTAL = 2.67 + 0.24 = 1.87 % < UADM = 10 % ∆ UTOTAL = U1 + U2 + U3 = 0.15 % < UADM = 8 % ∆ Pentru punctulde transformare pierderea de tensiune este verificată.24+ 0.24 = 2.96+ 0. gen.Pentru pierderea de tensiune de la punctul de transformare la tabloul general de lumină şi forţă: U3% ∆ 100 PiTGLF l i si ∆U3% = γ * Ul 2 * P = 3 × U × I n × cosϕ col . = 1.73 × 400 × 319 × 0.67 + 0.84*17)/150 = 0. U3% = 100/(54*4002 )* (183220.2 Calculul pierderii de tensiune pentru circuitul de forta .24 % ∆ UTOTAL = U1 + U2 + U3 = 1. 8. = 54 m/ mm2 pentru cupru γ Ω l = lungimea tronsonului de la punctul de transformare la tabloul general de lumină.

n.35 ΔU3% 0.08 % In regim de pornire ΔU2%=100*Pcp*l/(γ*Ul^2*s) 0. 0.n.34 Σ 2.97 ΔU1% r.18 % ΔU3%=100*P*l/(γ*Ul^2*s) In regim de pornire ΔU3%=100*Pp*l/(γ*Ul^2*s) 1. prima situatie in regim normal de fuctionare la care se va lua in calcul puterea cea mai mare(motor cu pornire stea-triunghi) si a doua situatie in regim de pornire la care se va lua in calcul puterea cea mai mica (motor cu pornire directa).97 0.p.f.184 1.234 3.66 <5% <12% 9.08 1.74 % ΔU2%= ΔU1% ΔU1%=100*Pc*l/(γ*Ul^2*s) ΔU1%= 0.97 ΔU2% 1.Calculul instalatiei de paratrasnet si al prizelor de pamant 1. ΔU3% ΔU3%= ΔU3% In regim normal de functionare 0. r.Se va calcula pentru doua situatii.34 % ΔU3%= ΔU2% ΔU2%= ΔU2% In regim normal de functionare ΔU2%=100*Pc*l/(γ*Ul^2*s) 1.1 Calculul instalatiei de paratrasnet Normativ i20 / .

9 6 m 0.04*Nk 5 Ng = Nk = Ae = Ae = C1 = Nc = C2 = C3 = C4 = C5 = 0.2000 Stabilirea necesitatii precedereii instalatiei de paratrasnet: Nd .00106 = 6 lovituri/an 1.158 nr lovituri/Km2*an 3 indicele Keraunic in care este amplasata constructia Targoviste 2 9πH +L*l+6H(L +l) suprafata echivalenta de captare a constructiei 13494.lovituri de trasnet directe pe constructie (sau pe volumul de protejat) Nc .5 Constructie inconjurata de constructii mai mici 0.2 Ng=0.5 ⋅ 10 −3 Nc = C 2 ⋅ C3 ⋅ C 4 ⋅ C5 Valori obisnuite si normal combustibile Normal ocupate Nu necesita continuarea lucrurului si nu are efecte daunatoare asupra mediului inconjurator .0055 lovituri/an 1 1 1 1 Structura de beton si acoperis din metal 5.frecventa anuala de acceptata de lovituri de traznet Nd ≤ Nc L= l= H= => nu este necesara instalarea unei instalatii de paratrasnet 55 m 24 m 14 m Nd = Ng*Ae*C1*10-6 Nd 0.

`n care: R pp = – Rv ⋅ Ro Rv + Ro rv nv ⋅ u v Ro = ro no ⋅ u o rv. una fiind rezistenţa unei prize multiple verticale Rv şi alta fiind rezistenţa unei prize orizontale Ro. u = coeficientul de utilizare al prizei multiple (datorită apropierii dintre electrozi). .001066 ≤ 5 => prevedem instalatie de paratrasnet E .95 < E < 0.Eficacitaea instalatiei de paratrasnet E=1-Nc/Nd 0.98 0.80 Intarit I Intarit II Normal I Normal II E= 0.Nd ≤ Nc 0.54 Normal II => 15x15 m 1. respectiv orizontale. Conform relaţiilor de calcul pentru rezistenţa de dispersie a prizelor – – simple orizontale [verticale pentru ţeava ingropată la adancimea h=a+l/2] avem: .95 080 < E < 0. unde Rv= [I .005 0. ro = rezistenta prizelor de pămant simple verticale.90 < E < 0.2Calculul instalatiei prizei de pamant Rezistenţa prizei de pămant mixte este formată din doua rezistente legate in paralel. n = numarul de electrozi ai prizei multiple.90 <E< 0.

366 ⋅  log + ⋅ log ⋅ d 2 4⋅h −l  l  – ρs=2*104 W*cm=200W*m reprezintă rezistivitatea de calcul a solului l =3 m reprezintă lungimea electrodului d = 2 ½ = 0.8 reprezintă adancimea de ingropare a prizei orizontale .3 + 3  300  rv = 0. h=a+l/2 =0.3 − 3  3  rv=51. Obţinem coeficient de utilizare uv=0.46 pentru e=1 (distanţa dintre electrozii verticali in funcţie de lungimea l a electrozilor) Rv= 51. a=0.8+12=515 reprezintă adancimea de ingropare a electrodului – – – 2⋅3 1 4 ⋅ 2.366 ⋅ ⋅ log l b⋅q -rs=200W*m reprezintă rezistivitatea de calcul a solului – – – l =3 m reprezintă lungimea electrodului b=0.06325m reprezintă diametrul exterior al electrodului.13 30 ⋅ 0.04m reprezintă latimea barei.65 = 3.366 ⋅  log + ⋅ log ⋅ 0.65Ω Numarul de electrozi verticali se determină cu relaţia: nv=P/l=(260+27)/6. deci alegem nv=48 electrozi unde P=260m şi reprezintă perimetrul prizei de pămant situata la 9m de clădire.55 Ω unde: ρs 2⋅l2 ro = 0.0635 2 4 ⋅ 2.. unde: 2⋅l l 4 ⋅ h + l  ρs  rv = 0.

Antemasuratoare pentru camera tehnica statie de hidrofor S-a efectuat o listă care cuprinde materialele necesare pentru incăperea cu destinaţia statie hidrofor pentru care s-a f ăcut detaliul tabloului de forţă aferent.8 Numarul de electrozi verticali no=nv=48 obţinand coeficientul de utilizare uo=0.5mm2 U.0005 Rv + Ro 3.7 = = 1.7 10.55 pentru e=1este: =4. 1 Materiale Conductor FY1. Nr.M .89 3 0. Crt.– ro = 0.13 + 4.366 ⋅ Ω 200 2 ⋅ 32 ⋅ log = 40. m Cantita te 23 .7Ω Ro = Rezistenţa prizei de pămant va fi: =1Ω ro no ⋅ u o R pp = Rv ⋅ Ro 3.04 ⋅ 0.13 ⋅ 4.

5mm2 Conductor FY4mm2 Tub protecţie PEL12.5m Doze de aparat Doze simple Corp de iluminat FIPA-04-236 Motor 3kW si echipamente de protectie specifice Motor 4kW si echipamente de protectie specifice Motor 11kW si echipamente de protectie specifice Platbanda OLZn 25x4 Prize de joasa tensiune Prize monofazate Prize trifazate Intreruptor dublu Cutie tablou electric 300x300x150 Echipamente marunte m m m m m buc buc buc buc buc buc buc m buc buc buc buc buc 15 35 40 35 10 1 10 3 4 2 2 2 15 2 2 2 1 1 . L=3.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Conductor FY2.7mm2 Tub protecţie PEL16mm2 Tub protecţie PEL20mm2 Pat pentru cabluri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful