BUDAYA, PENGERTIAN DAN DEFINISI. Secara amnya, budaya (culture) bermaksud cara hidup manusia.

Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah, akal, semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “budaya” yang bermaksud ” budi + daya “; yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi akal dan nilai, manakala daya sebagai aspek lahiriah manusia yang meliputi usaha dan hasilan. Maka pada kesimpulannya, budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara suatu masyarakat dengan suatu masyarakat yang lain. Ciri-ciri Budaya * Budaya merupakan pengkongsian suatu masyarakat * Budaya tidak dapat berpisah dengan bahasa. * Budaya diperolehi melalui proses pembelajaran.
Pengenalan Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup manusia termasuk hasil ciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani yang menjadi amalam untuk kesejahteraan hidup.

MEMAHAMI KEBUDAYAAN SECARA UMUM
Dalam pengertian yang paling umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup sesuatu masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkahlaku manusia yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Tetapi dalam pertuturan sehari-hari, kebanyakan daripada kita membuat pengertian kebudayaan atau mengaitkan dengan fenomena-fenomena seperti bentuk tarian dan muzik, makanan, fesyen pakaian sahaja. Jadi pengertian di sini adalah terlalu sempit dan terhad. Tetapi bagi ahli sains sosial, pengertian kepada konsep kebudayaan ini lebih luas. Dari perspektif sosiologi kebudayaan membawa pengertian segala hasil dan idea yang dipelajari dan dikongsi oleh ahli-ahli dalam sebuah masyarakat. Ini termasuklah segala kepercayaan, nilai-nilai politik, adat resam, undang-undang, moral, institusi sosial, seni lukis, bahasa dan bahan-bahan material. Edward B.Taylor telah memberi satu takrif yang klasik mengenai konsep kebudayaan.

kesusasteraan. ubatubatan dan perabot. kesenian. undang-undang. object de art. upacara dan nilai-nilai keagamaan dan bersopan santun. dijelmakan dari perbuatan mengukir dan akhirnya ukiran itu menjadi suatu hasil warisan budaya. Misalnya pertalian diantara pemikiran dengan perlakuan dan pemilikan dapat digambarkan melalui ketinggian mutu seni ukir yang lahir daripada pemikiran dan falsafah yang tinggi. . bahasa. persuratan. (jasmaniah) atau non-fizikal (rohaniah). adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. makanan. gaya dan perlakuan. ‘folk-ways & ‘mores’. terbitan kementerian Kebudayaan.Disember 1999) BIDANG KEBUDAYAAN (Petikan dari Kebudayaan Kebangsaaan oleh A. 2 Kebendaaan Seperti seni bina. kepercayaan dan cerita-cerita lisan. kepercayaan. tenunan. Hasil-hasil ini lahir sebagai bentuk-bentuk yang menunjukkan kebudayaan sesuatu masyarakat secara fizikal. kesusilaan.".Aziz Deraman) Bidang kebudayaan itu bolehlah dilihat diantaranya melalui : 1 Fikiran / idea Seperti ilmu pengetahuan. tetapi juga bercorak kebendaan (tangible). takat dan anyaman ) 4 Nilai dan Norma Seperti peraturan-peraturan undang-undang. alat-alat-alat mesin. seni pahat. lukisan. lagenda. metos. 3 Kesenian Dilihat dari dua bidang kemahiran iaitu seni lakon ( teater. adat resam. pantang larang.kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan." (Rujukan sumber dari buku Seminar Kefahaman Budaya. bangunan. Keempat-empat bidang tersebut akan memperlihatkan bukan sahaja hasil-hasil yang berasaskan sesuatu yang abstrak atau tidak kelihatan (intangible). muzik. nyanyian ) dan seni tampak ( ukiran. tarian. kesenian dan pelancongan Malaysia . falsafah. pakaian..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful