Nilai keinsafan

Dalam kempen ini, masyarakat akan dapat mengetahui kesan dan akibat daripada menagih najis dadah. Secara tidak langsung, ia dapat menginsafkan masyarakat yang melibatkan diri dalam kempen tersebut. Nilai kesedaran

Masyarakat juga akan sedar betapa buruknya kesan dadah kepada bangsa dan negara. Ini kerana akibat daripada penyalahgunaan dadah,negara tersebut akan mengalami masalah ekonomi dan masalah sosial yang teruk.

Nilai- nilai yang terdapat dalam Kempen Anti Dadah

Nilai bertoleransi

Dalam usaha untuk menangani gejala najis dadah ini, masyarakat akan saling bertoleransi dengan menyuarakan pendapat dan idea dalam mengurangkan gejala najis dadah di negara ini. Nilai kerjasama

Masyarakat yang terlibat dalam kempen ini juga akan bekerjasama dalam memastikan generasi akan datang tidak akan terlibat dalam najis dadah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful