You are on page 1of 330

1

o o
11

J
(

3:23-38)

o : Q
1@
Y .
2

10

@ N.
N

Y .
^
.
^, Hz .
^ N
N
Qw.
Qw N.
N w.
w E,
E Hz @.
E .
Hz .
~,
~ E Q.
Q N.
N Hz | x.
N ^.
^ \.
\ N.
N M.
M
.
Ph.
Ph .
@E.
@E UPa.
UPa ~.
~ .
.

12

13

14

15

16

x
Y N.
Q{
Y
Y.
Y Y
W :
x Go.
Go u.
u \.
\ x.
x .
N.
N .
G.
G H.
H o.
o .
.
x .
.
Ys o .

17

_ @ Q
o . Q
Y Y
. Y
o .
o
( 2:1-7)
18 o
R S:
o Hz , xo R
Yf` . R Rw o
| vW . 19Y o
ZW. z
.

o 1:20-2:18

x Y
s.
20R s |,
Y YS, ''
, Q
, Rw | vW .
x |Y .
21 K Ro.
Hs { No.
'" Y j"" Y s.
22-23o | R t:
''x v W` K R o . {
w Y No ""* Y
Y_ C.
24 YS Sz
N. x |S
{. 25Y, n
R H .
Y '" Y N.
t
x os
Y z
Yw. t
Sf 2'' E YwS
as? t Ys
Ys Y f"" Y
s.
3 R RY
. Y
m. 4 Hs,
Hs* S, ''o a Yw
s?"" Y . 5{,''
Y z, Y t.
Ys S o R N:

' Y z! Z
s aQ
!
_ , Z
No. , _
, ."""
Q 5:2
7 | Hs x HS
YS
` {C

''x ... No""


Hs oHs.

s. 8{ z ,
''J{, K S o
a. K as Sf
t. t Sf No""
Y s.
9{ E RY
J{x. { t
{s { K
s Q C. 10{ C
. 11z J{
Hz N.
{ Hz Ys
. | Rt
, N,
.
12 c { q Y
t. z { Y
Q J{.
Pj Y H {
{ J{x
YS, ''w! t Y Gz [m
Pj Y {! K Y
Y s. t
a "" Y s.
14 S Gz [m W Pj
Y . 15
a x. |
o |, '' n Pj
No.""* Y s Y`.
16 N Y U S
x. {
t s S
z , Y
z ^ , s
a s Y
.
17| w o |
t R Y`:
13

18

'' W
os | RYS.
f.
f R .
| Rz.""
w 31:15

7:14.

'' ... No"" 11:1.

3
_ W
S | P
j s YS, 20''w!
K Y s { Y
. HzY, [m XY
Y {"" Y s.
21z S HzY, [m X
Y Y {. 22Y,
Ys Y ^a
Ho sY RY a { Y

x. Y Sf.
fz H
Y J{x. 23a J{ _
Y. |, _
Y Y Y o
| t Yx.
19

@ K
1:1-8; 3:1-9, 15-17;

(a

o 2:19-4:4
@ owYos Y f.
{ , ''Q t. Y
t RwHs
f? 8Q z
Q o f. 9'@ "
Y Q Q |. {
@ Ys j Y
s. 10z z Q Hm r
. S R|Y z
z No.
11''Q
Q ow Yos. Y |
s s o !
tHs Y .
Q Rw, Cs, ow YNo.
12t _j W .
{ Hs x
j . j Y z
No.""

@ 1:19-28 )

ow* f @,
ow
Y Ko
(a 1:9-11; 3:21-22)
13H @ | o
. 2, ''Y x Q
!"" Y K. w Y q Y
3n S o |
f. 14Y @ , ''Z |
R t:
ow H Y, Z | o
w Y ?"" Y
''' cYs r xY,
Y Ws.
15 , ''oY
WsY cYs xY"
Wo H""
Y|. ZWY YjY R x
40:3
!"" Y s. Y @ D
. 16 ow , Z{
4@ ^ x
H
.
NoHs S, j jY, Y w Q
RHs, R W OR. N. 17 |,
5 ,
'' . Y z ^
q Ys Y "" Y s.
c J{, 6 Hs t
{. { q o w
HC
Y f . 7x* qx*
(a 1:12-13; 4:1-13 )
| HC H s a
Y Rw Y
ow D . Dz j. X {. 2a E
Y p x` Z .
N. | H
x wNoYs, { . 3 c Sf, ''Z
Hs r .
Y { ^j
qx . f"" Y s. 4 ,
Y WY .

o 4:5-25
'''x W _ @
. Y H W
" Y N""
Y s.
|X 8:3
5 | Ys R Y
X {. a Q o
p Y j, 6''Z Y
, _,

'Z @ xY,
Hs No. { Sf Z
Ys
No Wo j Y
!""" Y s.
o 91:11-12

. 14 x z
o | t R Y
x. 15
o R s:
'' ! o H
! a s
! q H
s ! Y {
Y H!
16 Tz Yos t
N! x
z Y o s
KS.""
9:1-2
17 , ''Y x c
. !"" Y
K j.

Y,

Kx
1:16-20; 5:1-11 )
18 H m o
Y , Y N
. N _j
. { t Z{z o s.
19 {, ''s ! Q
xHs jz No"" Y s.
20{ Hs H Ys
.
21 a o qs
. { N. Y
, Y @.

. N
fY
s.
{ H. 22{ ,
Y H Ys .
23 z o Y
xYs S o

o H
x. W CY,
os W xoY N. 24 o
xo.
s{, os {,

x j {, fHs,
Hs, c Y f.
{ . 25H ,
H* , ,
(a

'''Z n !"
|X 6:16
Y "" Y s.
8 Ys o | Q
X J{ Y x,
Ys , 9''Z Hz
s Po QYsY ZNo"" Y s.
10:
''! J{!
_ 'Z n
H. xH!"
|X 6:13
Y "" Y s.
11 t Ys H J {
x. | Sf
x N.

H WC
1:14-15; 4:14-15)
12@ sY RY
H WC f. 13 _
H, a s jY
J{ a Y. s,
oH Y m H _ j.
(a

o 5:1-25

15Ys HCS Ys |
, q H s
Ys S . Y Ys HCS
.
aH . t zY
{ Yo . 16 R Q OR
Q
KH. t z Q
( 6:20-23)
os S s
@Hs Q Y oWNo.
Q J{ fs. |
Kx c {. 2 R
K j:
wNoYs S
17'' wNoYs Y, o
3 ''xWw s {
Y q Y fY q.
Y x. { x.
Y qY . Y o
4 A { No
Y f. 18 x .
R, S

{ x.
Ys , w o Y Ss
5 w | { Y
, z @ . 19 Ss
. { x.
_
q , xY
6 Ys
s ZW R `

S Y x a
{ W .
. Y Hs
o Y
{ x.
S Y x tY
7 { Y
. 20_, Q os,
. { x.
x* s t ZWY o
8 r { n
Y x KY
No. { x.
s.
9 W Nr
Hs
No. W Np
x.
x x
10 ZW UHs R
21''| 'x , x
S {
Y x { x.
Y K " Y t Q
Rs. 22Y t R_ N
11-12 '' RwHs
Y CS* W xo K.
Yo Uo x Nn 'YH" s W xo @
H, Q t W [ t . N n
o. Q x. . { 'b!" s W xo Cs
RwHs US_z Q s s o. 23-24''Q, Q H
oHs U.
cY , Q NY Q
Y o Q
t -
a H { . J{, Q N Y
(a 9:50; 14:34-35 )
O . | Sf Q
13''Q Y t {.
t. 25''Q, Q W s
Y ts t I{ Ys t Y Qs xHs | a
t x? Y Y . RwHs
. , Ys o .
Ys a No.
x xNoYs, {
14''Q Y {.
Hs Yj .
Q s
j Ys


CS Ys
.
Y f .

o 5:26-6:4

xW tCf. xW
s
RwHs Y tCf.
( 6:29-30)
38'''
RwHs f. 26
s, s
x . Q Hz S Hz H"* Y Q Rs. 39Y
Q .
tR_ jHs Y Ws
. RwHs ^ Q
x[
Q ^ Y . 40^
27'''x[ "* Y t Q
Q xx Q a a
Rs. 28Y tR_, o Y o, Q X {Y
, |. 41^ RwHs `
x[S Y . 29Q wY o, Y ^ `{
xY Q s
` Ys { . 42C { |. Q c t
. Q fY Y Sf { .
s Q Y j
S. 30Q xY Q
z
x ` YY .
( 6:27-28, 32-36)
43''' C n R .
Q
s Q Y
j S.
|"* Y t Q Rs. 44Y
31''' x RH|S xo
tR_ 'Q Hs R*
R |H"* Y t {. RwHs US { n r
32Y t_ x Q x[
." 45t Q s Q
o RHo [m. _ m {
x[ Y , S { x HCNo .
. R Yo R ZW , ZW ~
x[ . x[ No. 46RwHs RS { Q
x RH|H Y _ Ro Q_ W ?
.
x ? 47Q N
Q [ o z s

Q t? Y {
33'' t.
No_! 48 s Q
Hs Yj, Y | n. Q H.
t Q Rs. 34Y tR
''o! Q ZWx z
_, Y Q x.
x. o
Y @ Q s Q Q WR|.
2''z Q t
x. 35R Y
Qw x. Y .
@E Y x z, Qz, RY
.
No. x, { [ W
36Q s a
t o [S. 3Y, Q
Y, Y f. , t Q R o Q
Q x. 37Q '" W HY|. 4t Q
Y _ . '" Y
_ . _R` Q ' ... H" Yc. 21:24.
Sf Y .

'x[ " Yc. 20:14.


' x ... |H" |X. 24 :1.

'C ... |" Q. 19 :18.


Q ... R Ys , 'S
n L|. RHs |S { S
x" Y f.

7
o . t, Q x o
s Q Q W No.
5''Q rt z p
. { z, Q a
YY Y pNo.
{ Yso . Y x - {
[ H {t o [
S. 6Q r t J{
Y YY Q r . t
x Q Q W
No.
7'', Q rt
Y{ zq. z
RY { . 8{
. Q_ Q Q
. 9j Q R rH:
' s , Z
R fY po
s.
10 Z x Z,
Z
So _z
Y pos.
11 W E @
.
12
z
R SW,
R.
13 x
q. w jY
."*
14

''z tHs Q Ro
s Q RwHs R No . 15Y z
Q R Q Q tHs R
.
16'' t
YY Z Yz
. Q t
. x , { Ys
. _Q [. 17Q
t Y Ys
a. 18 o, Q o sz
Y. Y YY Q
13 Ys , ''_
x, , U S Z. ",
Y f.""

o 6:5-34
Q osz o.
x Q Q
W No.
19''Q Ys
j. a Y j.
t Ys WY o .
.
20Q Ys j .
a j , t WY .
. 21Q a _ Q
a .
22''s Y . Q {
_ Q . 23Q
{ Q T^`.
Q s T^` T
.
24''_ xo
q
. o n RS, n
|o . Y Wr
, n r No. Q Y,
u Y .
25''z tR_, Q OR
@Ys S Y, Q @
oHs S Y SW.
OR @ s, os, x
` R . 26 C_ Hs Y.
R Ro RWo . xYs
x j S.
s Q @Ys No .
Q s R { ! 27SWS
ORYs a C
Q ^ s?
28''Q oHs S SWo
s? mQ |Hs Y. R
Y Ys . 29, t
R_ t s N E
|zY a |

. 30 _ z
mY
o RwHs ^ No
! Q R| . 31'R WH?
R H? Ho s H?" Y SW
. 32 Y{
o . s Q
Zs QY . 33Y
x , ZW
; t Zs QNo . 34_Y

o 7:1-29

S SW. _ S _. |Ys KNo. Y {


E c Mj E s.
c j . Y |
. q Ys
Xt t R
. YS, ^ |s K

.
( 6:37-38, 41-42)
''z Xt t. o z
j, Y
Q Xt . 2Q z
( 6:43-44; 13:25-27)
15''
Xt t _z z Q Xt .
o R o .
Q HS z Q HS No . { y { tY Q c No.
3Q Q NY z s Y
Y ` { . 16{
No. Y Q z s Ys Y z HC Ys j { Q o
^? 4Q z jY 'Z z . { z , z
s s XY|!" Y Q N a F z ?
Y z s? 5! Z 17S j S z No.
z s Ys s XZ! t z j z No. 18S
Z tj HC, Z NY z s j z . z
X.
j S z . 19 S
6''R` Ys a j.
R|Y j z No . 20
o R W RwHs THf No. x z, {z HC Ys j Q {
. o R Y o .
21''s ! ! Y H S
{ a No.
Y x KY
; ; j
. MjN s {
( 11:9-13)
K. 22 E
7''C [o. W .
'
!
! Z Ys
j . 8_, ? xHs ? s
C W aY [o. W W aY v x?" Y . 23t
. j W aY { 'Q^ H. w
.
! Jz" Y tj
9''^j C Y f Q
.
s? 10 C ^
No? 11j Q_ Q z S
HR, HRY
H|Y ! t
( 6:47-49)
24''z RY Y
s Q sC { S
H|? t No.
W a Y js
Y . 25 z W Yw
W x` Y
. ~, Sf
12'' W R z Q
QS Y j z
xY Q KNo Q z . 26Y RY Y Y
xH. wo a, W a Y Yw
o SS a p.
s bY . 27~ Sf,
Sf, QS Y
Y, Y c
j. zH j` ""
( 13:24)
Y `.
13-14'' Y { c
28-29 t
C. {
. Y | R . o s Y

9
. RY fx
m.
j C
1:40-45; 5:12-16)
C ,
Ys . 2j
s Sf
Hz, ''Q _ s x
"" Y s. 3
n , ''Z Y s,
|p w!"" Y s. Y
`. 4t Y, ''
S | t. Y
Y c J{ Z @Ys ,
S t. | Z
` z { E "" Y s.
(a

o 8:1-26
x
(a 1:29-34; 4:38-41)
14 Sf o
| j N.
15 WY , |
H J{ . S x
x j.
16 N , x j
{ Y c
f. xHs H
. s { N.
17 o | H
Y Y C:
'' Hs
s. Hs
R.""
53:4

W a R|
5

7:1-10;

@ 4:43-54)

s jY {
W c Sf,
@ Y , 6''
!
Sf z Y s. Y
"" Y s. 7,
'' Sf No"" Y s.
8Y W , ''! Q
jY
. Y Q _ ,
Y ` . 9_,
s n. Y
s. YY '{" _
o; YY '" _ No.
Y ' " _ No "" Y s.
10 RY fxx.
os {, '' x. t
R|s xo G |
Y. 11 tR_, t
, , No.
Sf, @, N, H
Y x R c. 12Y
xY j z
{ Tz No.
a { o RNo.""
13 Y, W, ''{! Z
R|S_z "" Y s.
Y Y `.

Y Hz
( 9:57-62)
18 j s
, Kx H {
Y s. 19t o c
Sf, ''! Q^a o a
No"" Y s.
20 , '' a
aY [
s. H C_ Y {
s. Y x fY
p "" Y Y s.
21 Kx, ''
! Y
Y|"" Y s.
22 Y, ''Y {
Y { Yw! Z s
!"" Y s.
S
4:35-41; 8:22-25)
23 a . K x
Ys . 24Nwo q
Q z
z Sa .
Y s. 25Kx c
Sf Ys Y, ''! .
YCs!"" Y s.
26, ''Q R|
` ?

s?"" Y S HY, Hs
(a

o 8:27-9:17

10

WY . R W.
27{ fx, '' ? H,
Rs!"" Y
s.
x j qY
(a 5:1-20; 8:26-39)
28 , H s _ Z
Ys s. x j
xHq w Sf Ys
s. Q{ o z
Q | {{ . 29R, ''Y
! _ xY f C
wHs K Y a
f?"" Y [c s.
30{ q
o . 31 x ,
''Q wHs {jY _
"" Y m.
32 , ''{!"" Y s.
z R H Sf z K
. Y s
Q Yx.
33 Hs
o s { a Wo
J{ C, _ x
j { _` t. 34 RY
Y Sf. {
Ys N Hs H {Y
m.
C x
(a 2:1-12; 5:17-26)
a |
Y f. 2 xo j
CY Q j
c XY f. { R|NYs
C, ''x , Z
Rm"" Y s.
3 RY o ,
'' os"" Y
s.
4{ s H
. {, ''Q z
Hs YNo? 5'Z
Rm" Y 'S
Y" Y ? 6 R
Y x Y Y Q

HH!"" Y { s, C,
''! Z XY {!"" Y
s. 7 s S
{. 8 as z o HC.
RSf n {
oW.
oY
2:13-17; 5:27-32)
9 a o,

o fY s
o
N. Y, ''s
!"" Y s.
o S Ys
.
10
o z Y fY
, s {,
f. { ,
Kx H Y fs. 11
x YS Kx, ''Q
s ,
H No?"" Y .
12 RY, ''x s { xY
. s {_ xY
. 13' _ ,
HY"* xY r R J{ f
. _ ZW Y
. Y f"" Y
s.
(a

5:33-39)
14 | @ Kx Sf, ,
'', x No ;
Q Kx x?"" Y
.
15, ''J{Y W J{
{ No?
J{ J{ o.
t { No"" Y
t.
16''
o a S o o
j. o SYC.
Sz q. 17 R
o S .
o S SYC
(a

2:18-22;

' ... HY"

6 :6.

11
` . S `
. z o o
S S H. o ^
"" Y s.

o 9:18-10:10

xo x j
n c f. 33
xYs H z
j . as Yd,
'' ^s
Y H W
?"" Y s. 34Y x, ''
(a 5:21-43; 8:40-56)

x E @
xHs
18 R z
s"" Y s.
Y s Sf,
Hz, '' Y
q Y{
35 z o Ys j
. Y Q Sf Q Q
S "" Y s.
, z x N. Y xYs
19, Kx S Y
S o . Ys Hs,
{.
Hs N. 36 Y y z
20{ o z o
,
N os o Sf { H m. 37 | Kx,
D a . 21, '' Y Y { a
'' NoYs HC s. 38 , Y
` "" Y s. Y { Y p"" Y s.
22 a WC , ''x
w! Z R| Ys "" Y
o
s.
(a 3:13-19; 6:7-13; 6:12-16; 9:1-6)
23 z K,o a
s KxHs HS
z R {, os {
xHs HY, Ys
N. 24{, ''J{, xHs, Hs Y {
Y . Y , !"" Y s. f. 2 s o z R:
{Ys N. 25 { ; s Y H{. Y
N H J{ w . N .
S Y. 26 o , N @.
3H
xS.
t, o, , s
o, > , q
q m { HC
Y u, 4Z ,
27 a o
a.
5 sY
q m{, ''Q !
q
!"" Y o Ys R K: '' Y
.
{ c Y, Y j
28 z { m{
Y {. 6Y
c {. {, '' q { . t y
R| Q?"" Y . '' s. 7J{, Y x c Y
!"" Y { t.
. 8u s {
29 t { { ,
x.
x H. Q S
''Q^ R|_ Z!"" Y [S S |. 9 Y,
s. 30{ Sf. , '' Y, C Y Q S jY { ,
R | H o !"" 10Q t SY Y,
Y { f.
oHs Y, tHs Y, W Y Q
31Y { J{ Ys S
X^{. Y { H
N. 32{ H o H !

10

o 10:11-42

12

11

''Q jY J{, z J{
S RS,
Y z . 12Q z K
St z 'W " .
13 x Q t W
. ^`z W
Q_ WC o. 14 , Q |
N| t ^`z, Y Y
Ys Y H { Q H J
H x. 15 x, Xt t E
N y js Q
H Y pW .
16'' { x y H s z
RwHs s. z z H
R, z Ya Q . 17Y,
{ R o . {
RwHs NpY tCNo.
z u. 18{
RwHs , E
X o. Q { ,
Y S tH.
19 { RwHs t CS
t, R zH? zH?
Y SW. Q z
Q HNo . 20_,
z Q . Q w Q |
z.
21''N N ,n n
Y tCNo . z Hz
WC { . 22
RwHs |No. Y S
s { N o .
23RwHs j Uo tY
jY {. Y. Q
Y jYs W
x No.
24''Rxp s t .
Ys t .
25Rxp _ .
Y _ . Y
h* Y s { {
^ !
26''z { . x`
R . R
No.
h _ N.

27

x s R
@ z t. Q z t
R
t a
.
28{ @Ys
Y w .
{ S . Ys, w
x Y
.
29 N ^ f w .
Q H a f
Q . 30Q Q s
x . 31

. Ys f Q N
.
32''s DS W
xoY s
DNo. 33Y s W
aS n s
WaNo.
34'' WY tY f
. WY X
. WoY f.
35-36_,
Gz z x, o {
x R HC Y f.
'_ {
Y ."""
Q 7:6
37

'' Hz Hs s a
R xo Y .
Y, sY s a
R xo Y . 38s
x D
, x . 39ORYs
Ys j.
ORYs js ORYs
.
40''RwHs | s |S
_z. s |S s n
|S_z. 41 xo o
Y N| t xo o
. xo ZW Y
N| t xo ZW
.
42Q ,
Cs Z{YNo {
W [o. Y.""

13

o 11:1-27
16

@ s
( 7:18-35)
s Kx {
x Y S t
C. | a
z Y,
Y {. 2s @ o
os Y S Rs.
KxHs c , 3{ |,
'' |? ^`
?"" Y C.
4, ''Q RsY S,
Y S J{ @ t. 5m
{ sY, {
sY, j `
Y, R { RsY, Y
{ W osY, o {
Y t. 6 R
Y x"" Y
t.
7@ Kx
o _, @
S as z

j : '' z Y
{? H j ^z Y
{? 8 Y {? S
o s YY Y {?
S o s {
YNo . 9, Y {? o ?
, @ o s tY
s. 10n S R N:

11

'Z s ,
Z s J{ Z cYs
r No."
3:1
11

'' x. YwS {
ow f @ s t .
Y x xt @
s tY
. 12ow
f @ , Y
x
o . o { Ys
Y Wsos. 13@
o, wo QY S
S C. 14 @ s
G. j_ D. 15js
R.

'' { fH?
{ fY [c z
s z . 17''{ s:
' zR , Y Q
x x, RMD
. Y Q A."
18

_ @ W, .
Y Y x s. 19x
W f. Y {,
' W, . s
{, R" Y s.
Y j Xt ""
R|Y j
( 10:13-15 )
20 ax Ys
j .
Y R}. 21''x! O j
! x! ! Q
v , j
_ { j jY,
Y {.
22Z, tR_ Xt tE
, s Q Y Wp
. 23, s ! Z
Y as? !
Z xY . Z
x N _
YHS . 24Y Q t_
Xtt E N Ys Q
Y pW .""
{ RW
( 10:21-22 )
25 R
s, ''! Y Y
Ys oWos. _, Z QY H
R { , S Ss z
H N. 26 ! ZQ
Zj.
27'' Zs tC.
t S | H. ,
Y S t q s
s { t, Y S |
H.

o 11:28-12:29

14

28

15

'' o {
c . Q RW HCNo.
29YSf Y , f.
NW|. . 30YSf Y
. Yf H
. Q w RW
.""
t RW E ,
Kx H z o
s. Kx H z
H W j. 2
x , ''RW E Q
Kx xY Y os"" Y s.
3-4, ''Q, Y H
t K .
| , Y Y Ys
j ^j Ws. RYs Q
? t Q Y,
Y Y, ^| ^j
W . 5, RW
E Y Nos R wo .
Q ? { x t
. 6 tR_ s t
as. 7' H, H
"* s xY p Q H_
Q Hs Y { .
8''RW E x ""
Y s.
9 a
Y {. 10a
s. x
Y os x, Ys,
''RW E x w?"" Y
.
11 {, ''Q c^
y . RW E W
Ys j Q ? 12
ys s^z R
! z RWE S x
w!"" Y s.
13 s x
Y, ''Z !"" Y s.
. o ` ^
x . 14Y x
J{, Y s s.

12

' ... H "

6:6.

Y a J{
. Ys .
{ xHs N. 16
S | t Yq { f.
17 o | t
x Y Y R C:
18

'' ss !
z .
w HC.
w t.
x
Y No.
19 z ; _ j .
|Y QY {^|
RY.
20 x _ HC ^z
R. s Ys
t.
21 Q Y

.""
42:1- 4
22

| , xj mY
Y n c
f. Y N.
Y Y , j ^
f. 23 fx, ''
Q !"" Y s.
24

x RY, ''
x
h @ x H
os. !"" Y s.
25{ s.
{, ''R W x KS .
R W j, W z H
. 26 Ys H
R. t Y x R Y
o? 27 h | xYs
s^`z Q |
s? Qs t Y Q {
E os. 28 Y w
| xHs sz Y
x Q Sf_z!
29'' n j
Y z J{ Y oHs
| . n jN
Y Y .

15

o 12:30-13:11

30

'' Y .
Y .
31 tR_

YsY RNo.
Y Rw S { R.
32x n o z n
RNo. Y Rw o
z n Y, s
Y R.
33''Q S _, j
S H. Z j S Y
m No. j j j
t. 34Q z {.
j S R .
sYs z.
35S Y S . Y
S o. jY
Y o .
36Y tR_ Yz
x W Xt t E
a t . 37_ Q
Hs j Q Y, Yn
"" Y s.
38 | o, x
, ''! Q E Y
! "" Y s. 39Y t :
'j, x[
{ EY . o
| E t _ E
. 40_, q
{, .
R x ,
{ v . 41Z
S Ys RY
. Xt t E
{ { @ Y
{ pY YnNo. Y t
^ t as. 42
N Ys RY
Sf. Xt t E
{ Y
{ pY Yno. Y t
N s t as.
43''x j Y Sf
x RW ZY
W. Y Y RW . 44t
, ' H Sf I{ o"

Y . WC Sf, Y
| Rz, f
Zs qz Yo. 45t J{
@, s j` xHs
o. Zs J{
Y N o . t x o W s
|s . ur {
W o"" Y t.
46 z
s. H,z N
zY Sf, Ym.
47 , ''Q H,z N Q z
Y Ys!"" Y s.
48 , '' Hz?
N?"" Y s. 49 Kx
, '' Hz, N.
50^ Y fN
{ N, z,
Hz"" Y s.
Ro
4:1-9; 8:4-8)
E J{
a fs. 2 j q
`. z
a fs. m
Ys. 3 { s R
, '' ^
Ro
z Y {. 4 Ro z
Ys Ro a m.
Sf Y WY N. 5 Ys Ro
j a Y W m.
j a R | ^o.
6Y x x a
x. z z R
x. 7 Ys Ro z a
x m. { a C x
aHs S N. 8 Ys Ro
N` m. Ys
^z , Ys ^z , Ys
t^z Yf. 9Rz {
R!"" s.
10Kx Sf , ''Q
CS z?""
Y .
11 R t:
''Y x a Nx
(a

13

o 13:12-36

16

Ys Q . {. 12
U s { a No.
Y { c s XNo.
13 { | z
s_, { r .
Rs q , U . 14|

o | t {
R Y`:
'Q t R. Y q
. Q t No Y U
.
15 { { , o R Y,
r Y
J{ { No.
Y Y
q. {
RY. { {
s."
6:9-10
16Y Q { s. R
x`R. Q R s.
R x`R. 17_ o,
ZW QosR Y K
. Y . Q RsR
RY K. Y R .
x.
18'' R
o Ys z ^ Ys S
R . 19 Y xYs S
R. Y r .
z Ys X
o. Q{ a Ro
f f. 20 Ys RY
D { W m Ro
ff. 21 Ro z
. R .
MjY U Y RSt
{ Ys H No . 22 Ys
RY ORY Mj, H NY
a [a^ Yt { {
az Ro ff. 23
Ys RY Ys r { N
` R m Ro ff.
Ys ^z , Ys
^z , Ys t^z
No.""

a
{ t:
''Y xYs S RoHs
Y ff. 25 Y
Y Sf Ro x
Ro Hz. 26
^Wo Ro . @ a
Y. 27Y {, Y
c Sf 'x! Q Q S
Ro ? a z
H?" Y . 28'
Y" Y Y t. Y
{ - 'wHs J{ X?"
Y . 29 'q! Qt
Xo aHs
. 30f ^Z Y|.
t { '
a , HfY Y
j Hf . | CHs
x j X {
" Y .""
24

C
13:18-21 )
31 { t :
''Y xYs C ff.
xo C . 32
RoYss Ss, C t
aYs s q C j.
H C_ Y w { j
."" 33 z
t: ''Y x .
o H Y XY z
H. x z
."" 34 Zs
| t. C
{_ t. 35 o |
t x Yx:
(a

4:30-34;

'' | z,
j
Y .""
o 78:2
Y r
| Hs H z
{. Kx Sf Ys, ''
36

17
Y a Ys S
R t"" Y .
37 R t :
''S RoYs s x
. 38 f. S
Ro Y xs f
m. Y a
fm. 39Y
fm .
f. { f
m.
40'' aHs z Hf
_z x
Hs . 41{ Sf
x s Hs,
{ No. {
Cs No. 42{ No.
RNo. 43 | ZW
x xY KNo . Rs{
r !

o 13:37-14:11

|
4:16-30)
53 YsY t
C
a ` |
{. a
j . 54{
RY fx, '' , o
a [? 55 C

! Hz
!
Y N , , ,
! 56Y a z
Yos !
Zs a [?"" Y s.
57{ Sf.
{, ''| {,
{ t o RNo"" Y
s. 58{ R|.
a a v .
(a

@
6:14-29; 9:7-9)
H W`
S Rs. 2
, '' ow Yf
@ Y w. W f.
v o "" Y
s.
3 s_ Y
@ S N.

Y .
N Ht x. 4 @
, ''Z OR x
!"" Y . 5
@ s. Y
@ o
{ .
6
j E C. E
^o x
tS. 7z C
NoY q N. 8 Hz u
, ''owRf @
{ j |"" Y C. 9
Rs E HC. Y q
z, W a z
XfY . 10 n
s @ .
11
@ { X
(a

S Y
''Y x Y
. xo YY s. Y
Ys N. |
J{ cs Zs Rw Ys
s.
45''Y x S x W_
oY . 46 o S R
xYs s. | J{
s w Ys s.
44

''Y x Ys
H s j . 48 oY
x o{ Ys m C S
Hs j Y YY Hs
No. 49R
Sf ZW wcHs
,

` z No . 50{
ANo . R No . { .""
51''Q Zs r x ?"" Y
. Y { t.
52 {, ''Y xYs S
Ho s o
YHs, YHs XY f NR
ff"" Y s.
47

6:1-6;

14

o 14:12-15:8

18

Sf f. Ys Hz c Kx 'x"
X J{. 12@ Kx Sf Y _q j.
27 , ''! x !
@Ys X J{ N. |
J{ t.
!"" Y s.
28, '' Q^, Z{ Q o

s Qc Y|!"" Y s.
29''"" Y s.
(a 6:30-44; 9:10-17; @ 6:1-14)
13CRY
a Yh
t C Z{ Q o
Y {. J{ RY c {. 30Y H Q
j Sf YS
Z{ , ''
, s
H Ys . 14 !"" Y _ .
31 n j
C a
N. H . { Y, ''Z R| !
s { N.
U?"" Y Ks.
15N Kx c
32J{q a H X Cc
Sf, '' , t_ . 33 s {
q. Q{ . a, ''Q Y Y !""
z J{ aY W"" Y Y s.
34 { s ^ m
s.
16, ''{ {
a . WY Q_ s. 35 { o S
|"" Y { s. 17'' j s { j .
c ^j, ^ s { c
s"" Y { t.
Sf 36''{ Q D
18''Y a X "" Y
Y|"" Y WR. Ys
s. 19 | Hs as Sf { `.
{ fY s.
^jHs, ^ Hs XY

x, o
Y No Hz . ^j RS
Sf, 2''Q Kx Y
Kx f. Kx . a? q Y
20 Y Ws . |
RS Hs { zos?""
Kx RCH aHs s Y Y .
3 R t: ''Q
Y. 21o , z
E a N. Y eHs z
os? 4 'Hz Hs R" Y
Z{
s. 'Hz Hs S Y
(a 6:45-52; @ 6:15-21)
!" Y t.
22 | Kx a
5-6Y Q xo Hz 'Q
s H m { Y t. |s Y
a Hs { Y j" Y s, Hz Hs R
q . 23Hs p Y s. _ Q Q
Y Q {. N Y ss .
. a a 7Q {. RwHs S
. 24 m . c t.
H Q z o
8 , ' s
s.
25W Z { Q
RNo . Y {

o Kx c {. 26 Z{
.

15

19
9

o 15:9-39
26

{ xp! {
jS
" Y s.""
29:13
10 Hs c wY HS
{, ''RY p . 11Y
Y { n R x. Y
f n R
No"" Y s. 12 |
Kx Sf, ''Qs RY x
C sY Q N?"" Y .
13 , '' s
Y W a z
. 14{ RYs x. {
m{. Y
. m mY
q W o"" Y s.
15, '' Ys RS
t"" Y .
16, ''Qa p? 17z
J{R J{
osY Q H? 18Y
f
No. YY R R .
19_, , x, C RZW,
x[, , t Nx,
Y, Y No. 20Q
Rs.
a
R "" Y s.
21 Ys H ,
{. 22 Y
o c o Sf, '' !
Q ! .
x j "" Y
s.
23 t. z
Kx Sf, '' [c _ o
No. {"" Y Ro
N.
24, ''t *
s "" Y
s. 25 o Sf Hz,
''
! @ x!"" Y C.

''^"" Y .

, ''Y Y @
XY a x x "" Y
t.
27'' ! Y, a
Y Ro aHs W
!"" Y s.
28t , ''w! Z s R|
t. Z
_ z "" Y
t.
`
.
29 a , H
X Q S Q J{
fs.
30
a
f. { {, m
{, { {,
{ s
{ XY Sf {
N. { N. 31
{ Sf. {
{ ` . { .
m { Sf. Zs

fx n oW.
32 KxHs HS {, ''Q{
z H No. {
E _c s. { c WY
Q . { H j .
o { f ""
Y s.
33 Kx , ''
^j
a ?"" Y s.
34''Q c Ys ^js?""
.
'' ^j, Ys s"" Y
{ t.
35
Hs fs. 36
| ^jHs, Hs XY Y

t Y RS Kx f.
Kx Y S j. 37
o Ws. | Kx RCH
aHs Y Y.
38o, Ss z
E a N. 39
Hs N a Y
{.

o 16:1-26

20

vx Y
8:11-13; 12:54-56 )

x,
q
x
Y Sf, ' v
Ys a " Y .
2, ''N

_ E Y Q
. 3 y,
u _ E oY
. Q Ys
S Y s
vYs r _? 4j, x[
{ v
xHs Y . |
v t _ v ""
Y t { H J{ .
(a

16

(a

8:14-21)

Kx { ,
^Hj s X { S x. 6
{, ''o! x , q
x H H R
"" Y s. 7 RYs
S fY, ''
^j Y s"" Y s.
8 { f H . { ,
''Q R| . ^j Y Q
Q^ f s. 9Q
r ? ^Hj s
St RCH aHs Q^Ys
Y Y Q ? 10
^Hj s St RCH
aHs Q^Ys Y Y
? 11 ^jHs S zY
Q^ r ? x
,
q
x H tY
"" Y s. 12
^j C R o
Y ,
x R ,
q x R o
sY t { p.

n S s?"" Y
.
14{, '' owRf @
s. G s.
w s.
oz fY s"" Y
s.
15, ''Y Q RR? Y
Qs?"" Y {.
16 , ''Z o! O
Y !"" Y s.
17 , ''
! ! , Z x! R
Ys Z t.
s t. 18Z Y
s. Q
Ys
YwNo. x o Ys
. 19Y x a
ZNo. Z Y S {
YNo.
Z D S { D
No"" Y t. 20 |, o
s R | t qY Kx
t.

s
8:31-9:1; 9:22-27)
21t Kx
{ RYs S,
as q , @, o
U RYs S,
Ys S, E W Ys
S t j.
22 a
HS z
q, '' Q H !
s !"" Y s.
23 WC, ''
J{ N! Z HC o s!
Z x S Sos
Y, Y S "" Y s.
24 Kx, '' S
Zs RS ,j
o
s H. 25 Ys
(a 8:27-30 9:18-21)
s Ys j. Y
13 Ht NrS ^ j
Ys s Ys
Y f Kx, ''x . 26 s S
(a

21
Ys* js xo
? Ys WC Y R|
? 27x
H, U s. t
W aY, YY j W
No. 28a Ys {
x OR
"" Y j t.
x
9:2-13; 9:28-36)
E | ,
, N @
, o Q x
{. 2 a {
x . xY
KS. o z
. 3 {
G x x . {
z Kx N.
4 , '' ! R a
S. Q _ n
YwNo - Q, , G
"" Y s.
5 z W
` c s t .
|, '' ,
z .
f. R"" Y RY
S.
6 RY Kx NMj m.
7 Sf { , ''!

!"" Y s. 8{ Wo N.
{ t ^ .
9{ C o ,
''x W f Q
xYs S | t""
Y .
10'' G Y
o
s"" Y Kx .
11 R t :
''G t No. Sf Zs
sz NrNo. 12 tR_, G
_ f. Y {Ys o.
Y z MjN o .
(a

17

Ys D 'w" Y p.

o 16:27-17:25

R { x Y
HCNo ."" 13 o w Yf @
S z sz Kx t
p.
x j Y
(a 9:14-29; 9:37-43)
14{ c xo
c Sf Hz, 15''! Y
. f
os. Ytz o
. 16n Q Kx c X
f. Y {Y x
x"" Y s.
17t , ''b Y
Q R| . Q `
. Y Q H?
Y Q z UH. n
c "" Y s. 18
xY J{wY j t.
Y H Sf.
Y ` .
19Kx | c x
Sf, '' Ys {j
?"" Y .
20, ''Q R| Q
Ys {j x. Y x.
21Q C R|s . Q
'a {" Y _ o . Q
Nx "" Y s.
22{ H I{ s
t {, ''x w
c tC. 23{Ys
. Y E WC W
No"" Y s. RY Kx
A.
s
, Kx s
s. a ^ s
c Sf, ''Q
s Hz?"" Y Ks. 25''Hz
No"" Y t z
{.
z , ''!
Z? E , s
24

o 17:26-18:21

22

s No? | ?
z?"" Y .
26'' z " " Y
t.
, '' Hz
s _! 27Y {
HC j . c J{
x! js Y
S
o Z w*
. Ys XJ{ , Z
{ Hz!"" Y s.
Y x t?
9:33-37; 9:46-48)
| Kx c Sf,
'' Y x s t
?"" Y .
2 Ss zn cwY HS
n { x Y j R s:
3'' x. Q , Q z Ss
zz Y x K .
4z SszY s RYs
f s Y x s
t Y .
5'' Ss
z z Y
N| RSf n N| RSf Y
No. 6Y s R| Ss
zz ^ Y
s, W j
. 7 Y
Hs St R .
_ {
R. R t. Y
R CNo Y rW `. 8Q
Y Q Y Q Y `
Ys . {
|` z s,
Y RY O .
9 Q s Q Y ` Ys
. ^ { Y z
s s O KS
OR .
(a

18

w Y Y w
.

t y
( 15:3-7 )
10'' Ss zz s Ss
. tR_ s Q{
s Ys
t o . 11*
12''Y
c y s.
y t ,
Rw Hy s Q H, t
y a { ? Q_?
13 x
, y t Y
Rw y cs Ys
a No . 14Y s
Ss zz | tY
Ko.
N
( 17:3)
15''Q N Qz o Y
c J{ Hs Y
x . Q R_ n
Q S_z! 16 Q
R, qs Q X {.
_ W RYs YnY
q c Nx tH. 17{
RY D J{ {
Y t. t
R n Q Y .
18'' x. Q Y
S { Y
No. Q DS {
DNo.
19'' , t R _ Q
q n R YnY
Sf rH. t s
Q XNo . 20
_ ,
q c a `
a { .""
RY Y
t c Sf,
''! N z o Ys
Nz n RH? Nz?"" Y .
21

11 Ys D 11
: ''x t
Y f.""

23

o 18:22-19:15

22

R t,
''Nz , u N*
z RY
s.""
23''z Y xYs
a a s E ff.
24 E a
a j
* t s xoY

E c f. 25Y
t s Y c HzY u .
z E n, Y x, Y
Ys, Y c s oYsY
w t HzY .
26'' E Hz, 'q
|, Q| u f
No" Y s. 27E Y
n R N. Y
t q N.
28'' H J{,
Y n N.
ts Y jY, ' t
Xf!" Y .
29'' t s H z , ' q
|! Z t XNo!" Y WR.
30''Y tSf Y D.
J{ t X_f tsn
. 31
C N. { HC.
{ J{ C E t.
32''t n HS,
'wc ! Z WR Z t
q N. 33- 34, ZQ
_ z
Z Z Y ?"
Y s. t X_f
SU jY n t
C. 35Q W a Q Nn
N R s
Q z E oNo.""

Ys .
{ N.
3 x Ys Y
Sf, '' x
RH|f?"" Y .
4-5, ''z jo n, oY
j S s: ' Hz
H x . J{
q _ ORNo!"* Q
? 6 {Y Q
H!
{ !"" Y
t.
7'' R x
Sf fY
?"" Y { .
8, ''Q Y
{ j Q x RH|Y
Q W f. Y
R . 9Y tR_
RZW Y x RHSf
oY R x[
. Rm YY z _
x[ "" Y s.
10Kx
, ''RH|Y
o R
o"" Y s.
11-12, ''Qsz x
Nx. o .
R . s z
No . R . Y
Y x R .
Z"" Y
t.

Ss zHs L|.
(a 10:13-16; 18:15-17)
13 Hs Ss z
RHs S K
S { rY xo
(a 10:1-12)
{ c Y f. Y
z C H Sf { Kx Sz
H q H s j. 14Y , ''Y x
Y {. 2 { { c Y|! {
!"" Y s. 15{
a NC x
u Nz '' u Nz.""

19

^
. . 4:24.
'z ... ORNo" .

1:27.

o 19:16-20:15

24

18:18-30)
16 xo c Sf, ''!
Y x O _ S Y
xH?"" Y .
17, ''SY S s
s? _ S s. Z YxO
_ Hs !"" Y s. 18''
?"" xo .
, ''x, x[ .
x. Nx t.
19Hz Hs RH.* Q {
RwHs Q Rs RH""
Y t*
20 , ''Zs o s.
xH?"" Y .
21, ''Z


n Y _
J{ Z csZs w {|!
o Z [o.
s "" Y t.
22 Y c
t RY R J{.
23 | K x, ''
Y s. Y x
K j. 24 I{
s. Y x K
s ^ | { !""
s.
25Kx RY fx, ''
[o?"" Y .
26 { , '' Ys
|@ N . Y Y Zs Nx!""
Y s.
27 t , ''RwHs
Y Zs s. , _
[o?"" Y s.
28 , '' x . o
x ` @
f. s os Q
s @ fY
Y s Hs HNo. 29
z Y, NHs Y, azz Y,
HzY Y, Y Y, Ys Y, Hs
Y RS Y
(a

10:17-31;

'Hz ... RH" Yc. 20:12-16.


'Q ... t" Q. 19:18.

. YxO .
30Y s { a
o . s {
No!"" Y s.
Y Y{
''Y xYs
Y ff.
Y xY Y { YRY
S {. 2 E Y {
|Y DS {
.
3'' Rw I{
{. a Z
_ YfY N.
4 { 'Q J{

Y x. Qa ` H
No" Y s. 5{ Y DS
{.
'' s t,
t J{ I{ N. 6
t I{ J{
a YY Y.
{ 'Q Q x
a Ys?" Y .
7'''^| Y|" Y {
t, { 'Q
Y x!" Y s.
8N Y q
Y 'Y{Y HS S Sf
{ j H f!" Y
s.
9'' t Y j
G f. { [S.
10 Y j {Sf
a H [oY K. Y {
[S. 11-12{ H
XY Y 'S Sf {
_ Y N. US
Y wHs, { Q
os" Y j.
13''Y H Y, 'R
Z x x .
Y NoY Z t? 14Z H XY
J{! ZSf H S Sf Y
|s. 15 u
jSfz ?

20

25

o 20:16-21:7

x s Z | Y . xY
s?" Y s.
f. R Ys
16'' R Ss {
HzY f"" Y s.
No; s S o.""
s Ys S I{
t
(a 10:32-34; 18:31-34)
17 o
Kx a HS R s:
18'' o s.
a x ,
o tC . {
RS, 19Y {t
CNo. Y { Ys
u j No .
E W No.""

q m {
10:46-52; 18:35-43)
29, Kx j

o
Ys . 30 a fs
q m{ osY
RY, ''wHs Q !""
Y [c s.
31 { Y}q Y q
. Y m{ [c, ''!
Q ! !"" Y
s. 32 C m { HS,
'' x?"" Y .
33''! H!"" Y {
Hz
(a 10:35-45 )
t. 34 {
20 | x
HC { { . {
H c Sf H z Sf. { Ys .
xY .
21, ''Z_ H?"" Y .
, ''Q x, z
o {
Q W, Q W
(a 11:1-11; 19:28-38;
fz U"" Y
@ 12:12-19 )
C.
{ o t
22, ''Q_ s Q H
Ys s.
. MjHs Y. Kxz qs Y {
Y r s. Q ?"" R s: 2'' { . a
Y .
H j , Y z
''"" Y { t. . Y Rt c X. 3
23 {, ''Q Y
^ C, ' R H;
o. Y W fY, X WC " Y t.""
W fY W f 4 o | H x Y
. NpHs Y C:
YR {_ R a""
5''
Y s.
a R Z E o s
24R
RY N
! za
z Cs. 25 { HS,
o s ! Y
''Y E
t.""
. { q { S
x 9:9
o . R Q . 26Q
6Kx J{ Sz N.
. Q t S Q
27
7
Y H. Q x S , z X Sf
Y H. 28x No . Noa f
(a

21

o 21:8-28

26

s. 8as {
F j
NoHs . z
(a 11:12-14, 20-24)
18 jY WC o
wHs RS . 9
, o s _ N. H . 19 as
F j Y c {.
''Q Y s!
Y Y t R
o s x! s
Y. j, '' Q
` p s!""*
Z !"" Y s.
o 118:26
j .
20Kx fx , ''F
10 {. j
j | z ?""
_C, ''?"" Y Y .
21, '' x. Q
Ks.
11'' , H Y _
R|Ko F j j
Y o!"" Y s Q . Q |
{ t.
'J{ " Y _
o. 22 QCR NoY
R|S r. t Q_R C R
{
[No"" Y s.
(a 11:15-19; 19:45-48;
@ 2:13-22 )
f?
12 J{, a w
(a 11:27-33; 20:1-8)
23 Y J{ o
s {, s { {
j . u o s o z, , q Sf, '' Z
ws o Hs o s? Z f?""
N . 13 { , ''' Y .
24 , ''
r Y"* Y N.
Y Ys Q f"" Rws s . Q Y
Y s.
[ Sf o
14m{, { s
s .
25-26 o w R|Y @
c f. {
N. 15 , o ? ? ?"" Y .
v N.
{, '''" Y [
s z, ''Q Y s!""* n w ? Y .
Y _ Rs. { '" Y o
Sf . 16''Ss z s Z @ o Y w{ {
Rs?"" Y { Ks.
No"" t z
, ''Rs. 'Ss z, s. 27z {, '' H""
Ys Wo z N!"* Y N. Y t.
Q s ?"" Y s.
, '' Sf
17 { H, j s
R os Q t"" Y s
Y Y J{ W a .
HS Y
28''SS t . Y
' ... Y" 56:7.
s V . Y p ''."" Y q {.
Y c J{, '! J{ E
Ys Ys NoWY C.
Yx!" Y s.
'Rs ... N" o 8:3.

27
29

'', 'j" Y
t. Y fY
Y xY {.
30'' ^ Y R
t. ^ 'o" Y
s. Y {.
31'' q H
? Y .""
'' "" Y { t.
{ R s, ''
Q x s. , x
Qs Y x KNo.
32Q ZWc Y s Y @
f. Qn w. Y ,
x Ys R|. N
Q , R|.

o 21:29-22:10
42

{ R s: ''
z Q R s ?
'zj{ S
x` .
N.. z f
x !"
o 118:22-23

43''z tR_
xYs Q XY, xY C
R o { No. 44
Q m a . Y Q
o HC .""
45 , x
t RY S
z sj U. 46{ Ys
Xs ^
Y cYs W. Y
(a 12:1-12; 20:9-19)
Ys o Y {
33'' Ys R. NR
{ Hs .
. . j
jS NYs XY
J{ R
, jY j. H Y
( 14:15-24 )
. |
Co
^ Sf ` J{
{ I{ R t:
. 34 Hs 2''Y xYs Y R v
^ c X ws. Rt E ff. 3
35'' ^, Hs jY {
E R @|Y { wY
n j. n . n Y Hs . Y @|Y
{ j . 36 NR N Y Y.
4'' E Hs
s a Hs .
Y ^ { z R @|Y { ' r Y
o. 37 NR ' n { t. qHs, H Hs
Rf!" Y Y S Zs r Y t {Y J{ w
n { c .
" Y s.
38''Y ^ Y n
5''Y @|Y a x.
' r. ! n Y Y, x Q J{
rY X" Y t z x. 6R { Hs jY
s.
YS . 7 E
39 | n j Y
Sf. xYs Hs
N.
, { jYs Hf N.
40'' Y WC f
8'' | , 'J{ R
^Hs R No?""
r . Y @|YS { R
41{, '' jHs No.
Y . 9Qz J{ Q Y
Ys f S {s R@|Y" Y
^ No"" Y s. 10 Qz J{
t.
YS {s _ S {, m

22

o 22:11-42

28

{, s f. W
J{ z Y.
11''E WHs Y f. a
s {z J{ o Y
Y. 12'R! J{ o
H z f?" Y E Ys
. xo Q z x.
13 E , 'Y {,
_j Tz . a
s { o RNo" Y
s.
14''
Hs @|YNo . Y s
s"" Y
t C.
o s j w? ?
(a 12:13-17; 20:20-26)
15 | x J { Ys
o j Y Ys
KxHs, s {
c . 16{, ''! Q x
Y, cYs s sj
NoY . z o a
x. Y
. 17 o s j w ?
? Q_?"" Y Ys .
18 { q H .
{, ''! s o
s? 19 s sYs
"" Y s. {
Sf f.
20, '' w ?
?"" Y {.
21''o"" Y { t.
t {, ''o o
|. Y Y |""
Y s.
22 RY { fxm .
Ys H J{ x.
r | R
(a 12:18-27; 20:27-40)
23 E pY q
x c Sf s:
24''
! xo o,
Y N R R Y
NY HCY

s. 25 Ns
. R Y
. R
Y Y N R
s. 26^, , Y
R J{ Y
. 27S o S. 28
oY R s ,
p |
x ?"" Y .
29 R t :,
''Q H. Y o S Q
H. z Q s. 30
r J{ Y, x
Y . { Y z
. 31 Y Ys
S Q_ t Q ?
32' @ n, Na n,
n"* Y s. Y
{ . ORo s { ""
33 RY fxx.
Yss t
12:28-34; 10:25-28)
34 qx Y
RY x a x.
35-36 { s w o
Y, ''! wNoz
s Ys t?"" Y Ks
.
37 R t: ''Q
n n ` ,
n` w, n` r R
.* 38 Ys s , t.
39^ j. 'Ys Z R
s Z n R"* 40w
No s Ys, o
Ys ^ .""
(a

o ?
12:35-37; 20:41-44)
41 x x .
{ 42''Q o S
(a

' ... n" Yc. 3:6.


'Q ... R" |X. 6:5.
' Ys ... R" Q. 19:18.

29

o 22:43-23:26
13

s? ?"" Y .
''Q "" Y {
t.
43 { R s, ''
Q Y w | z o
'!" Y H? Q
44

', Z Hs Z
{ ,
f, Y ?"
o 110:1
45

Q o '
" Y s .
t o Q z?""
46| t x.
E Ys _ s Y
| x .
oHs, xHs R}
12:38-40; 11:37-52; 20:45-47)
| , Kx
R t j :
2''o, x Np fY
s. 3z { t R
x. Y { SR {
{ R x. 4{
j . Y
{ xY
H.
5''q Y x js
jY, t No
S WY Y No.
6Rz, zz x` NpHs
RY No . 7z,
aY, \u Y Y
KNo.
8''Q ! Q N
. RwHs \u Y Z
. 9 |s '!" Y
. Q a.
s.10 RwHs
'!" Y Yx. Q _
s. 'o." 11Q t Q
Y H. 12_ t t
n S No. s
n tY No.
(a

23

''o! x! Q
{. Q K
t . Y x Hs
KZ Q Y cYs
No. Q K ,
KY Ws {
s. 14o! x! Q K
t . Q N No . R {
No . z Y Np o .
Q s X` K [o.
15''o! x! Q
{. Q t. Q N No.
R z No . z Y
pNo. Q ` K
.
16''m c}! Q K t.
j j_ j Y,
'Y j j_
j j H" Y Q. 17Q
b ! t?
? Ys R ?
18, 'H
jj_ j
Y, Y Qs j j_
j j H" Y Q.
19, t? ?
R H? 20z H
jj _, Y s Q
j js_z ! 21 R
j j_, Y Q,
Y Y Q j s_z ! 22
R j j_ as
@ Q, @ fs Y
Q j js_j !
23''o! x! Q
{. Q K t. Q , N,
O Y
tNo. Y wo s x`
Y: _ x, , R|,
Y H No. Y
R Q QY S .
24m
c } !
j ^
R s Q.
25''o! x! Q
{! Q K t . Q Hs, Hs
Y ,
N|r Y s. 26x!
Q . j Hs, Hs
H . t

o 23:27-24:22

30

. 27o!
x! Q {. Q K
t . Q s j z {.
R . Y
Y , J{ . 28
R Q x ZW YtNo.
Y , x Y s.
29''o! x! Q
{. Q K t. Q o
Hs
. ZW Hs
No. 30 ' o
ORS _, { o
oYs SS { " Y Q.
31_ Q oHs x Y
z DS Q xW_ Q_ Nx
tss. 32Q o
[. Q C!
33''Q z {. Q t.
Ys z t ? 34 Q c
oHs, Hs, s.
{ Y Q .
Y z u
o. { Y
J{ Q No . 35ZW
o Y HY x Q
x
x o
Qw f ZW oY
Q x. 36 x. Zs
{ .
R A
( 13:34-35 )
37'' ! ! Z
oHs ! Zc {
Z { j! zHs Y
^a S_z Z Ys
Y sNz K. Y Z D
. 38 ! Q Y
Qos. 39' s
x!" Y Z s I{ Y
s.""
Y
(a 13:1-31; 21:5-33)
Ys H o
Kx c Sf
jYs j f. 2,

24

''Zs os! x. Q
Y { Zs o"" Y
s.
3 G z Q fs.
Kx c x Sf,
''t; t Ro? Q
Y , Y
Yo?"" Y .
4 , ''Rws
x o . 5_
Sf ' o" Y t
Hs No. 6r
S, r Hs S Rst
Q . R t RNo.
Y '" t . 7 Q
rY o . x Q x qY
o. z , ,
RNo. 8_,
xs.
9'' | { RwHs
tCNo . RwHs US
. Zs RwHs |No.
10 R|NYs H
No. t | . 11
o Sf Hs No.
12 z z z
. 13Y S j Ys
n N o . 14 xYs S t
o .
o YsY E .
t o.
15''x HC, | HC
R Np YY Q No .
Ys S Y o z.
Y r UH. 16t
s Q
S. 17Rq Q s z
J{ X. 18 s
NoYs X Y a {. 19
Ez v o, o
! 20 Ez
j . H Y,
RW E Y pW t
Y r. 21 j
j s
R. R.
22 E x a

31
z, | W { .
Y ss { E
x Cc. 23 Ez Q ^,
' o a s" Y Y,
, 'as" Y Y _ w.
24 _ o Y, o Y t
Hs xY t
x, fx HC x {
. Q{ Q ss
{ xY WsNo .
25! Q s.
26'' Q ^, '! Yw
x z s" _, a {
. , 'a z s" _, w
. 27t
x No. 28s _
.
29'' j S :
' xn T No.
Y|
H Y
o H."
13:10; 34:4
30''t xY
Yo. Qw s Zs A
No. x o , t
Y { No.
31t Hs t |
Y
. _,
S S HS s
s { No.
32'' t F j Ys
S f. ^w
S, c SfY Q
H . 33 R tZs
c sY _
Q sY . 34
x. Zs { OR
. 35R, KS Y
| YHS !

o 24:23-25:4

| H. .
37 R x
Sft R .
38 K, Y
Ez W, ,
J{{ , J{{ o OR.
39
Sf {
jY
R Y { H.
x R Nwo
No. 40 E q xo Y
o_ X
. ^ H . 41q
o WH R _ oY
X o. ^ oY H No.
42''Q E s Q H
r . 43Y R
. Y t
No H _, z
Z No . 44x
Q Y No.
Q R r H.
45''R|, HR n
X. Y Y n
z Y { `
jY YR. 46Y
Sft Y t z
o_ x. 47 Q Y
s: Y s o
YRNo. 48
wc ' Y
| " Y Y 49 Y
{ j o.
WY, . 50Y
Y E, Y HY
Sf,
51''n S @
No. { o z
RNo.

x
''Y x :
x XY
J{ n Y {. 2{
Y, Y | H HRY {; HR
(a 13:32-37; 17:26-30, 34-36)
{. 3HR Y x X^{
36'' E S S Y X {. 4HR
Y Y, Y Y x

25

o 25:5-35

32

X {. 5J{ x
. Sf Yq x.
6''
r W , ' J{ ! Sf
!" Y [c _ N.
7'' x S Hs
s. 8HR Y x 'Q
q |;
!" Y HR xHs .
9''HR x, '
! Y J{ Q q
a" Y t.
10''Y { aY J{
t J{ f. r s
x J{ R Y H
{. .
11''R x Sf, 'x! x!
" Y .
12''Y , ' Y s; Q^
H" Y t.
13''Q E, t
o
H .
c
( 19:11-27 )
14''Y x : xo

`
o Hs HS Yo {
tC. 15Y *
f. ^ Y ^ ,
Y { { oY j f.
|
` {. 16
J{ Ys CS
. 17R
^ J{ ^
. 18Y
J{ x R| Y
Sf Ys .
19'' | Y WC Sf
a N. 20
Sf, 'x! Q
f.
!" Y s.
21'' Y 'S Y N! Z
S, R| s. Z
w Y N! Ys

YRNo. Z Y
!" Y t.
22 ''^
Sf, 'x! ^ f.
^ . !" Y
s.
23'' Y 'S Y N ! Z
S, R| s. Z
w Y N Ys
YRNo, Z
Y !" Y s.
24'' Sf
'x! Q ` Y . Ro
Y Q No . Ro Y
x No. 25z
Q X J{ R
S . ! Q Q X!"
Y s.
26'' Y R
f: 'Z wc R ! NR! Ro
Y NoY, Ro
xY x NoY Z
s . sR u m
x c S . 27
_ u m @ [."
28''Y
c s XY
s Y|. 29_ s {
a No. t {
c r . Y { {
cs X . 30
YY n Tz .
a o RNo.""

S Xt
'' x
No. Sf `
@ f . 32s
S y z jHs
z { No . 33
Y , Y
.
34''t E s {,
'! L| Q .
Q xYs X. j
t xYs Q .
35_, ' H st Q
t .( j. t Q
YY E O.)
31

33
ZJ{f. LY Q c Sf
t WxRf. 36o
Sft Q oHf. u
st Q N.
st Sf " Y
.
37'' t ZW , ' ! Q
H t Q
j? Q Q Z{t
f? 38Q L Y t
f? RwHs t @|Y? Q
o t Sf? o Q
tf? 39Q x st
t N? Q t
s? RwHs Y t
f?" Y .
40'' E, ' x. V pW s
N Q W @Ys
j
N o" Y .
41'' | E s
{, 'o! J{ !
, Y r |
` z . 42
_ , H
st Q j.
t Q ZJ{|. 43
LY Sft Q s @|Y
. o Sft Q
oHs |. u
st Q " Y
.
44''t { , '! Q H
st Y, st Y,
LY Y, u s Y
Y N sj Y t
N? Q t
@ x?" Y .
45'', ' x. VqW s Y
Q @ x. @
x_z" Y .
46''{ J{ | K RNo.
Y ZW OR .""

o 25:36-26:17

Y R o . > H
Ys No "" Y s.
3, q, Y
Y
` 4 S
Y s s. 5'Y Ez
. o z zz _f" Y
s.
Y [
6

(a

14:3-9;

@ 12:1-8 )

Y jC
Y xo z s.
7 Y fY o
W m W R o c
Sf .
8 Kx Sf. ''
xp? 9 o q oY
Rw u { |!"" Y
{s.
10 R H, ''
s? ` Y , 11
{ Q t . Y Q
z . 12 o
Q s xY r .
13 x - o
S r
t"" Y s.
xY
D
(a 14:10-11; 22:3-6)
14 | s
a c {.
15'' Ys Q t Co Q _ R|
s?"" Y { . { t
a j f. 16t
Ys j |Y
N.
S W
14:21-22; 22:7-14, 21-23;

(a

Y s
@ 13:21-30 )
17 H Y ^j W E
14:1-2; 22:1-2; @ 11:45-53)
t C. f. E Kx c
Kx 2''^ E | Na Sf, ''Na a r
NoY Q . | x ?"" Y .
(a

26

o 26:18-45

34

18

R t: ''j
t xo c { . Y
' cSf. Kx
Na Q z
x
sY ts" Y
t."" 19Kx SS R
Na R r N.
20N s
Y fs. 21
o , '' x . Q
No"" Y s.
22{ HC. W a
, ''! !"" Y s.
23 , ''
Cs x S No .
24x z z Y
. Y Y
. YwS z
"" Y s.
25 t s
, '' \u""* Y s.
, ''! |!""* Y t.
26{ o ^j
XY Y tS Ys RS
Kx
,o '' XY W! !""
Y s.
27 | XY Y
tS {o, ''
s Ys . 28 *
o.
Y Z oYs
S.
29 E x Q
NYs I{ Ys
Q Y Q s"" Y s.
30{ o G z Q
{.

' y Y t
y "
x 13:7
Y .
32''Y s W Qs
H o"" Y s.
33, '' RwHs H J{
RwHs H {"" Y
t.
34, '' x
. W
HY Nz ""
Y t.
35Y , '' Q No,
Y Q^ HY "" Y s.
Kx R s.


22:39-46)
36 | Kx
Y { . { , '' a
f. a J{ rNo"" Y
s. 37 s, a
q Hs {.
Sf. x
. 38t {, '' w
. a
@ Y "" Y s.
39 J{ NMj
, '' ! Q Y
X!
f. Z"" Y r .
40 | WC Sf Kx Yo
Y. , '' @
x?"" Y s. 41''
r! t Q t_
. w r
Y t
Y V !"" Y
(a 14:27-31; 22:31-34;
s. 42 ^N J{, '' !
@ 13:36-38 )
s CY Qz
_ Ys
31 {, '' W Q
. Z j !"" Y
. _:
q.
43 WC Sf Kx I{ Y

Y. { az
\u .

{
Y . 44
| 'Z | s!"
N { H J{ p S_z I{
Ys C 'o" r. 45 Kx c
Y f.
(a

14:32-42;

35
Sf, ''Q Y
,o RW Xs.
! x w
tC c Sf. 46q,
. ! s
os!"" Y s.

14:43-50; 22:47-53;

(a
47

@ 18:3-12 )

Y z s
f.
, S q
Y . { z o,
s. 48 U, '' J{ s
q j , Ys !"" Y
t s. 49
c J{, '' \u!""
Y Ys qjs.
50 , ''R ! Z Sf Y
x"" Y s.
xo Sf
Ys . 51 s {
WoY X,
Y Y a RY N.
52, ''WY
o ^
j ! Wo Wo
Wo N o . 53 Y @
Y s? C
s _* a Hs
. 54 o R Y
z R z ?"" Y
s.
55 Sf , ''
jY Sfz o,
f_? fY
W E . Y t Q s
. 56Y, o R Y
Zs "" Y s.
Kx Ys H J{ x.
(a

o 26:46-69

o, q _ ` s.
58Y
Y .
z Y o
Cz fs.
59 K R q x
, @ x W
, Nx N. 60
Nx t Y f.
Y Y ^ [ . S
q xo Sf 61 R
t, '' xo ' Ys
Ez I{ Yw" Y
s.""
62 t S Y
, ''Z t ? Q{ o s
R?"" Y . 63Y
t.
, ''O Y
t, Z Y
o?"" Y .
64 , ''! Qs
Y. . Q t R_
Q x | o sY
fY Q No.
Q No"" Y
s.
65 RY H
o s S
Y Ys xoo, ''
os. Nx ?
! Rs
! 66 Q_?"" Y .
''Y R"" Y
{ t.
67{ Qw w
j. Q j
68'' o! Ys j t!"" Y
s.

@
22:54-55, 63-71;

14:53-65;

@ 18:13-14,


14:66-72; 22:56-62;

19-24)

57{ S
'" c X {. a

(a
69

@ 18:15-18,

25-27)

a Cz fY
z Y c Sf, 'Z
H s
... _ !" Y C.
.

o 26:70-27:23

36

70

Y { , ''Z z
s H!"" Y
s. 71 , a
| c {. an
z , as , '' xo,
_ s !"" Y s.
72 j jY I{ Hs
, '' Y H!""
Y s. 73q
x a Ys
{ c Sf, ''Z t
{ R. Z X o H
!"" Y s.
74 t
j .
,o '' Y
H!"" Y s.
. 75t t
f: ''
HY Nz""
J{ f.

Sz { w Ys
s.""*

15:6-5; 23:13-25;

(a
11

@ 18:39-19:16)

jY Yfs.
j, ''Z E?""
Y .
''! Zs Y!"" Y
t.
12, q
o . Y
t. 13t , ''{ Z Ys
s ! Z R ?""
Y .
14 a
t. jY fx .
15
Ez
on R Ys j
o .
16 Ez u rS
o s. 17z
x , ''s R x
? u o Y
?"" Y {. 18z
{ Y t CY .
19 x f
Y x, '' ZWY R x
HC. Ys W S
s. s Mj R""
s Ys .
20u R
Rz Y ,
q Hs u N.
21'' q z s s R x
?"" Y j . ''u""
Y { t.
22'' 'o" Y
sR x?"" Y .
, '' x!"" Y
t. 23'' t N?"" Y
. Y {, ''Ys x""
Y [c _ N.


23:1-2; @ 18:28-32 )
z , q
` Y
Yf. 2{Ys S X^J{
j tC.
3 Y
Y YfY RY m.
Xs t Hs
, q WC fo 4'' '
N. n t
C"" Y s. { , '' Z .
"" Y t.
5 u ,
J { s . 6
Hs XY, '' oY HzS
u u
S "" Y s. 7{ SS
RLHs xY
z w Y Ys s.
8z Ys 'o R"
Y .
9-10| w o |
H x , ''{ t
f. Y R.
''{ ... s"" x
Y
n S R. 32:6-9.
(a

27

15:1;

11:12-13;

37

o 27:24-54

24

Y z z
Y. Z{ X
Y Z{ Q
o, '' oY xn.
Q x!"" Y s.
25, ''Y oY ,
x UNo!"" Y t.
26 | u R N.
Y u jS
Y tC.

n , n
N. 39 J{ { o
Ys o 40''Ys
Ez sw R!
Ys Z . Z Y
C!"" Y s.
41 o, q
Ys R o, 42''
No. Y
. z
CZ. t
n R|
J x
No. 43 n R|No, ' Y
(a 15:16-20; @ 19:2-3 )
"n Y s. Y o n
27 |
j Y Y "" Y s. 44 @
X {. Y Y

j . 28 Ho s Ys R Y.
Rt, y NoYs
C. 29{
Ys Hz

j. W oYs
(a 15:33-41; 23:44-49;
f. Hz ao,
@ 19:28-30 )
45xs s
'' ! "" Y N.
30 Q RwN. oYs XY
T xS.
j. 31Ys 46 t [c,
N NoYs X Ho s ''G! G! oZ?"" Y _ N.
C. Ys _, '' ! ! s
xY X^{.
HN!""* Y p.
47a Yfs { RY,
Y x
'' G os"" Y s.
48 o J{
(a 15:21-32; 23:26-43;
@ 19:17-27 )
'NtP" f. Ys H
32{ o _ jY
S oY j Y
Y. n f. 49Y z, ''! n
xs. Y G No q!"" Y s.
33 { c r Ys s .
50 I{ q _
c _ ''^ p"" Y r.
H N.
34a H
51 Y
N Ys
Y f. Y S N Ys SYC .
Sf
Y Y. 35Ys CH x. 52 s.
N oHs Tz s.* Y r Hs W
36Y fY .
. 53{ H f.
37 S, '' E""
W f { R Ys KS
s Ys . Y.
38 H
54
q s
o s W , Y

Ys, C R Hs
s Ys , '{ oHs , '' Y Y
s. o Tz N," Y
o s Y YY

... HN o. 22:1.

o 27:55-28:20

38

!"" Y s. 55 o
o s. Q{
x Y H Ys
o Sf {. 56{ q
o , ,
Hz , Hz
s.
x
15:42-47; 23:50-56;

(a

@ 19:38-42 )

57

N x.
f.
Kxz 58
c J{ @Ys |Y
. |Y .
59 @Ys XY o m
j. 60 q Y HS
Yws o Ys .
Y |Y m zS
J{ x. 61q ,
a fY
s.
Y
62 RW rx E.
E x
x. 63''x! W
' Ez WC W No" Y
. 64z
E Y o Y
. x Y Kx
Sf Y @Ys CHS, ' W"
Y t f. S
s "" Y s.
65, ''Hs X {. {
Y o Q x""
Y t. 66{ J{ W
Hs
S Ys N.
W
24:1-12; @ 20:1-10)
RW E S . x
q ,
Y Y {.
2t Sf.
Sf c

(a

28

16:1-8;

{. WY z S Y Q fs.
3 . Y o
z s. 4Y os
Ys , Y
{ x. 5 , o
R s, '',
Q osY
. 6Ya . t z
W f. Ys j pYs
. 7 J{
Kx, ' W f. Qs
H { s. Q Ys
a " Y t.
t t.""
8 o Kx tY
c
, Wo
{. 9 { Y, ''!""
Y s. { c Sf
{ a. 10t
{, ''. J{ N
H { Y t . { a s
"" Y s.
Hs rY
11 o J{ x.


j J{ C
t. 12
Hq s Y s. {
q oHo {, 13''Y
Kx, ' W Yo Sf Y
@Ys CH x" Y t.
14 o
j Y o n S

Q j No"" Y
s.15
u XY { t z
N. xS
. 16 | Kx H
J{, t Q {.
17a NMj
m. Y { U
18t { c Sf, ''
, Qw s
f. 19z Ys J{, {
Kx x. , Y
, Rw { ow
|. 20 QSZs {
Y . Ys
Q "" Y s.

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

39

a o
ow
3:13-17; 3:21-22)
9 Ez, HY _ jY
@ 1:19-28)
Y * o S f. @
o 2 o q ow f. 10
R :
Z o Y
Rw
'' . n Zs
Q C Y.
11
, Z r
|, ''Z
No.""
. Z_ ^ !"" Y
3:1
s.
12 Y w
3 ''' cYs
r , Y
Y X {. 13 a E
aHs, " Y
s. Ys .
x xo _
x OR.
s.""
x N.
(o

o
3:1-9,

3:1-12;

15-17;

(o

40:3

Kx
4:14-15; 5:1-11 )
14@ N m.
H J{ Y o .
15, ''Y x o.
c Sf. o
R|"" Y .
16 H m o
s. _j{
Y N
N.
17 {, ''s
. Q
x jz No"" Y s.
18 { Hs H Ys
.
19 {
, Y N @
. { r
Ys z 'Y " Y N
s. 20 { H.
.
ow D . Dz Y p { Y Y{ a
H .
x` Z ow.
4

@
owRf. @p
, o w Y {
. 5 Y ,
Y Y c {.
ts.
{ q ow* f.
6@ ^ oHs
. j j
. RHs, R W OR
. 7
S , '' |
s o No. C
Y t Rt .
8 Q Z{ ow os. Y
Q Rw owRNo.""

(o

4:12-22;

a 1:21-2:7

40

xYs R
( 4:31-37)
21 H s jY
{. RW E Sf.
Y J{ j.
22o s Y
. RY fx
m . 23 x j
Y f. 24, ''_
! Z_ Y? wHs
xY f? Z .
Z Y r"" Y s.
25, '' Y
!"" Y qo s. 26 x n
S _q Y Sf.
27 xxm. {, ''
R? o? o
s!
x o R R
sR!"" Y t z
s. 28H z s {
S H.

s. 38 , ''
q . a
Y
[, Sf _ !""
Y s. 39 H
x a z
. x H.

jC
5:12-16)
40 jC c Sf Hz,
''Q Ho x"" Y
s.
41 H. , ''_
!"" Y n .
42
j Ys H. Y
`.
43 n o , '' R |
t o . 44Y J{ Q Y
. S H Sf Z r
z E "" Y j t.
45Y J{ t.
Ys U K
x
x. x z
(o 8:14-17; 4:38-41)
N. Ys
29{
H c f.
@ H
{. 30 o
| j . S {
C x
t. 31 QS
(o 9:1-8; 5:17-26)
jY fj . |
q E | I{ s
H. { x
jY {.
x j.
fs o H. 2
32 E N xo
z p .
x Ho s, xj {, p .
c f . 33 { Ko s. 3
s . 34 x CY Y a
xs { N. s X f. 4 z
x R. x CY X .
Y z Y|. z { s t S,
CY, Y s
p
@ | .
5 { R|NYs C,
( 4:42-44)
35 z T
''! Z Rm!"" Y
S z H Y J{, a s.
6 a fY s o
p. 36 Y
37
Y {. Ys R s. 7''
{, '' Q s"" Y R s?
(o

8:1-4;

41

a 2:8-3:2

? t ^| Hs R
?"" Y s.
8{ R So
sY
US.
{, ''Q Ys S R
Sos? 9 ? C,
'Z R m!" Y
, 'Z XY S {!" Y
? 10 R
x Y Y Q
H!"" Y , C, 11''
s, S Z XY
{!"" Y s. 12 C
S Y XY
o
o J{ . as
{ fxm. ''
s !"" Y n
oW.

N S s
9:14-17; 5:33-39)
18@ Kx, x, N
o . c Sf,
'' @ K x, x K x
N No ! Q Kx
x?"" Y .
19, ''J{ { s
{ x. 20Y, {
J{n X { E o . E
{ No"" Y s. 21''
o s S o o
o? o o o E
S q. 22
z o .
o o SY SYz
o. T, ^
. z o o
z H"" Y s.

oY
9:9-13; 5:27-32 )
13 I{ m { .
j .
{ j. 14a
o >
R* s
fY N. Y,
'' "" Y s. R S Ys
.
15, Kx R z

o s. @ s
{, {
o s. Q{
. 16xY o
{, s
{ x N. {
Kx, '' {,
s {
W?"" Y .
17 RY {, ''x s
{ xY . s
{_ xY . ZW
Y . Y
f"" Y s.

RW E
12:1-8; 6:1-5 )
23 RW E |
os. Kx
_ s. { WY Ys x
Hs. 24x ,
'' ! { RW E
Y Y os?"" Y .
25, ''Q, Y H
st { @ Sf.
t Q N Q s
? 26x s
Q KS Y
j ^j XY, WY,
f. ^j
t W"" Y
s.
27 { I{ R s:
''RW E Y j.
Y RW E j
. 28z xY RW
E .""
E Y {.
a x
s. 2as { ,
Y RW E
No Y o Yo s.

(o

R R o.

(o

(o

a 3:3-34

42

o Y { q x .
3 Y, ''
Sf Y"" Y s.
4t as {, ''RW
E S x w?
w? Ys w
w?"" Y s. Y Y
{ t.
5 j N. {R
Ao,
Y, 'Z " Y
s. . Y
o `. 6 |
x J{, H
Y s j .

Kx H c
{. H
Ys . 8 osZs RY
,
, R , q
H s , ,
j js
c f. 9
z { Y
Kx Ss r
Y t. 10
N. z s{ Ys
Y o s.
11 w Ys tz
[c, ''Z Y R"" Y
_ R. 12 | tqY
Hs j .
7

s oHs YR
(o 10:1-4; 6:12-16 )
13 J {
{ H. { c
{. 14 sY o
YR. { Y,
Y { Y
qx. 15x H {
f. 16 YRS s
o z R: , Y
Yf. 17
Y N @, Q{ ^c

Yf. ^c _ ''
"" Y p.
18, Ht, o, o,
, > , q,
Y , 19
a.
h
12:22-32; 11:14-23; 12:10)
20 | {. I{
x. Y ,
Kx WY
. 21 ' W" Y
z
UY f.
22
Sf o , ''Y
h x j. x E
@ x Hos""
Y s.
23z { S,
CS R s:
'' R ?
24 x TH No x Y.
25 TH o Y
. 26 R
TH f_
Y. Y . 27YY
Y z J{ Y oHs
_ n j
o. t Y
c. 28 Y s.
Ys , { ,
RNo. 29Y Rw S n
t R . n |`
Y No.""
30wo w Y
R s.
(o

Hz, N
12:46-50; 8:19-21 )
31 H z , N a
f.
_ YY Y n
H . 32 j
. { , ''Q Hz, N
Q Ys"" Y
s. 33'' Hz? N?""
Y 34j fs { ,
(o

43

a 3:35-4:29

''Q_ Hz, N. 35fN R


o s. 15 xo Q j
{ N, azz, {. Q{ Ro ,
Hz"" Y s.
_{ Rs , Sf {
Ys Xo. 16
^
W {. Q{ Ys
(o 13:1-9; 8:4-8 )
RY Ys |No. 17Y {
E c Ys ORY Y|.
j. j Yo.
z a fY jY, UY HC { Ys
Z{ {. m s. 2 No.
18 { a H
Co { R

. R o, 3''R! {. { R Y
^ Ro zY {. 4 Ro 19 OR z H S, HC
z Ys a m. , o z x,
Y WYN. 5Ys j Ys S H No.
a Y W m. j a 20 N` R{.
z R | ^o. 6Y Q{ Ys RY DS
x R . {. Q{ t, ,
z z R x. HNo.""
7Ys R
o { a x m.
{ a C xa S
o
z x . 8Ys
( 8:16-18)
21 I{ { R s:
Ro N ` Qw m. R
^Wo C, t , , ''Q Ys Sf o Q j
f.""
? , o
9 R t , ''s
Q . 22Zs U.
RZ!"" Y s.
Ys Nx . 23Rs Q
10 s t
o R.""
24 I{ R s: ''Q
s Kx j s R
{ Ys S .
RsYs o Y. Q
11 { , '' Y x a
HS No a
x Ys Q t. Y HS QNo. 25sY
| . a No. YY c
12_,
Y c s XNo.""

Ro a
I{ R s: ''Y
x R . xo RoHs
Qw z. 27R W, ,
Y s, Ss ^Wo
6:9-10
. R R s Y
H.
28R xYs o.
^ Y p t
(o 13:18-23; 8:11-15 )
| ,
13 { R s: ''Q
Y x . 29
p ? R Hs x o . , ^
p ? 14^ , Ys Hj No.""
'{ t No Y
U. Zs R Y a
p . { o Y
{ f {
RNo."""

26

a 4:30-5:18

44

C
(o 13:31-32, 34-35; 13:18-19 )
30 I{ R s: ''Y
x R Y tH? Ys
CS Ys nH? 31 C
.
R _ Ro Ys s
Ss. 32Y C
s Ys a s q
. Y w q .
H C_ Y Z j
.""
33 Hs s
CS, Ys { p s
. 34Hs C
{ . Y
Kx st { Zs
RS t.
*

HY S
8:23-27; 8:22-25)
35 E N Kx,
'' H q!"" Y s.
36Kx, a s @Ys H
s X {.
Ys { .
37 X` H QS.
_C Z{ f. Y
NC. 38
jY Y s. Kx
Ys , '' ! YC
Q S?"" Y s.
39 S HY, Hs qo, ''C,
w!"" Y . H X
Cc. t.
40 Kx, ''Q^
s? Q R| ?""
Y s.
41{ . ,
''? H,
s!"" Y fxm.
(o

c f. 3 w Yo
. j n |
j . 4Y Hs, {
sNz j {.
Y Hs , {
m RS . n o |
. 5 w c,
Q, W{ [c o W
. { Ys
.
6 Wo
J{ z. 7''!
s Y ! H
qx! wHs UY Y Q
t "" Y [c o
m. 8_ a
Y, ''! x! Y
!"" Y s.
9 n 'Z _R?" Y .
'' '".* q""
Y Y t. 10YY
x ,
qY sNz s.
11 a q
o . 12
x , ''wHs
z . KY
W|"" Y s. 13
W f. x Y
H Sf z K. ^
s s Q
o Y YC
x.
14 Hs os { j
, zz, S
t. CYs Y f.
15{ c Sf a x
j o Y `
r, fY Y. {
. 16C Ys o
{,
xj Y C Ys S,
Hs S { t. 17{
Ys H {Y
s. 18 a x
j NoY W.

x jY x
(o 8:28-34; 8:26-39)
{ Y
{. 2 '" x
x j w Y.

45
19

Y D. Y,
'' J{ Z @ ,
Z Z Y
{ t"" Y s. 20 J{
H* t.
fxm.
o, H x
(o 9:18-26; 8:40-56)
21 I{
a H
j s. q
j . c_
s. 22 Y
a f. Y
. {
Q , 23'' Ss z
. Q Sf Q Hs Q
S ` ORo"" Y
s.
24 Y {. q
Ys Ys
S.
25s o N
s o . 26
x c J{. Y
c. cs u
x . Y Y
pW S. 27
S R z
Sf. 28 , '' NoYs
, ` "" Y Y,
NoYs . 29 oN
C. Y Ro
z r . 30,
o z H.
j s WC , '' Ho s
?"" Y s.
31 Kx, '' RwHs
Q Q s !
Y s ^?"" Y
s.
32Y , ' ?" Y jj
o . 33t o
`Y Y,
Sf { C t.
H j.

a 5:19-6:4
34

, ''w! Z R| Z
. {, Z Y
x"" Y s.
35 z
Y `
x Sf , ''Q
S. Y HC
Y?"" Y s.
36 {s Ys RY a
, ''. w
"" Y s. 37 s,
, N @s
t ^|Y Y|.
38 f a s
{ [c o u
N. Q
. 39 z J{
{, '' ? ?
Y. Y! !"" Y s.
40Y {Ys N. {
Z H . Y, HzY,
s KxHs jY, s
{. 41 W XY
''GQ!"" Y s. _ Ssw!
s w Y p 42
S j.
s .
fx HC. 43Ys S | t Yq
Sf . W Y
|Y { t.
_
(o 13:53-58; 4:16-30 )
a Kx H
|Y {. 2RW E
j.
t R RY fx
m. { t R z
s : '' R
[S? ?
x z os. 3 C !
! , ,
, N . Y
zz a s !"" Y
{ Ys .
4 {, ''o |,
z, z t Ysz

a 6:5-31

46

[o"" Y s. 5 x
o Q S, {
t _x a
. 6{ R|
fx . | ,
Y J{ .
s Y
10:1, 5-15; 9:1-6)
7 sY HS { x
Rf. q q t ,
8{ R K: ''
t W t _ X
{. @, T, j u, X
{ . 9t . Y o
X { . 10 {
H { z . 11
{ Q N|R| , Q Hs
R Q { xW_
o Q H { JY
.""*
12{ J{ Y
. 13s x H.
x o S N.
14 x
E QY S H. o w * Yf
@ WfY, ||
` x o Y sY s.
15 G Y s o
Y s.
''| oz"" Y
s.
16Y QY S RY, ''
S @ W f"" Y s.
(o

ow Yf @
, | @
S Y .
R s Y
Sf. N
Ht x. 18 @ , ''Z
@Y x x""
17

. 19z
@ _ j . ,
n Y KS. Y
@ _ .
x x. 20 @ ZW
Y, R`Y .
n .
@ Rst
. Y RY
j.
21S [S.
xY ,
x HY HS
jE N. 22
Sf x . ,
Y WHs tS.
, ''Z
! No!"" Y s. 23''ZC
No, r xs _!"" Y
N.
24 J{ Hz, ''sR
?"" Y C.
''ow Yf @ !""
Y t.
25 E c Wo, ''o
w Yf @ { j
tY RwHs
s"" Y s.
26E HC. Y
N. Wa s.
Y .
27z @ X
wY
o
n .

J{ @ ,
28Ys { j X Sf
. Ys Hz Sf.
29@ Kx RY a J{ Y
@Ys XJ{ N.
j
(o 14:13-21; 9:10-17;
30

@ 6:1-4)

o j

Y
S, S Y S R
... { Xt{ o
t. 31{ c
Y Xt t.
ow D . Dz j. Y o z { WY
. {,
p x` Z.

47

a 6:32-7:5
47

'' Q Y Sf
RW X"" Y s.
32z {
a Yh
Y {. 33Y, { {
N. { oS Ys j
o J{, {s
Ys s. 34
C @Ys N. Y ^z
s Hs H.
z { s R
j.
35t_ xs N
. Kx Sf, '' Ywx
. t_ N .
36Q Hs o { js
z
J{ aY W""
Y s.
37Y , ''{ WY Q_
|!"" Y t.
''^ ^j Y z
S j?"" Y Ys .
38''Q c Ys ^j s J{
"" Y s.
{ J{ Sf, '' ^j , ^
s"" Y s.
39Sfm Q Z
fjY Kx t. 40
, t fs.
41 ^jHs ^ Hs XY
t ^jHs
. R KxSf
s. R ^ Hs
. 42
o
Ws. 43Kx RCH ^jaHs,
aHs s Y Y. 44
E a
N.

rW Kxs x
. j s.
48 H Q z Kx j z
N. z
Z{ Q S { c {.
{ o
_ 49 Kx
Z{Q , x Y
[c _ N. 50
{ z, ''x . !
!"" Y s. 51 a
H X o Cc . {
vW . ^j S v
Ys { . 52Y YY p
. 53 s^ XYs
Y a YH. 54{
o. 55
j s Wo J{ Hs
j s X
f. 56zz, jz, z, j,
J{ W Hs Qz
j. No Z Y
Ys W. Ys W a
` .
,
(o

15:1-20)

Sf x,*
o j . 2{,
Kxz ` , _
a
Y. 3x
q t
Hs x
x. 4{ Q J{o
a x. J{
` No. ,
, Cs* r { .
5z x, o ,
Z{
''Q Kx a
(o 14:22-33; @ 6:15-21)
No? q t
45 Kx, a,
?"" Y .
s { Y j
t. H . x xNoYs, {
Hs z {Y Hs Yk .
t. 46{ H pY Cs Ys T z zHs
Q {.
Y .

a 7:6-35

48

, '' No.* 23
RwHs S c S. Sf Y R No.""
S:
Y Y o a R|
'Q{ s RNo. Y
(o 15:21-28)
24 H * Y
{
s.
{. a {. a
7 { Ht` Y
sz | HY qx.
No . { Yp ."
Y Ys x . 25 o
29:13
S Rs.
x j. a Sf
8''Y Hs ,
{ . 26 D o . wNp
HtS Hs jY Q o Y Z.
s"" Y s.
xYs HY
9''Q Y Hs Y, Q
. 27 , '' SszHs
Np . 10, Q { R WY|H. _ Ss
HzHs RY* HzY Y, z @Ys XY a
Y Y S R "" * Y s.
28''! ! Y, zs a
Y .* 11Y Y c
Hz @ xY Ssz H aHs W
s {, _ Y t !"" Y t.
29t , ''
Y _, 12 Y Hz @
Y Q n r o s. 13Q t {. x Z s
q Y q No. R H J{"" Y s.
30 J{
Q s os.""
14 I{, Hs c HS,
Y . x Y
''W a{ R. p . J{.
15 sQ Y J{ n
R . 16Y f
, Wo s Y
31 | H,
n R No"" Y s.
17 Hs H z {
J{ a H | H
K x Ys S . s. 32a ,
18''Q ! s H J{
Wo s YY c
YY R x Y Q Y f. Y jY {
! 19 Y {. s.
33 n a
J{ a f
o."" R t Ys @ J{ W { Y z .
p WY R`Y Y S. Rw xo a . 34
20 I{ R s: ''Y
Yjf , ''>"" Y s. _
fR n R No. ' " Y p 35 Y
21
_ ,
s. Y . tj
, |, , x, x[ z j.
, 22 , , W, R,
, , , R _ ... No . 1:29; X. 5:19.
Q Hz ... RY Yc. 20:12; |X 5:16.
HzY ... Yc. 21:17; Q. 20:9.

Y .
z a
R {.

49
36

Ys | t Yq .
Y t q { Ys S
a t. 37 fxY
. {, '' Zs
No . R Rz, Wo z
z os"" Y s.
j
(o

15:32-39)

Ez I{ N q
`. { c WY Q
z KxHs HS, 2'' H
No. J{t_ E c
s. WY { c Q. 3
{ H o {
f. {
ff"" Y s.
4 Kx, '' {
WY H @ a
w?"" Y s.
5''Ys ^js"" Y .
''"" Y { t.
6 Hs fY t.
^j XY Y e t Y
R. ^jaHs KxSf
s. { N. 7{
c Ys s.
Y t Y
Y Kx f. 8 Y
WY o . | W
RCH aHs Y Y.
9 as. {
10 Kx H
a w Y {.
11x Sf Ks
j. Ys qx
E s. 12
q Yjf, '' { vHs
E Y ?
Y. Q E "" Y s.
13 | { H a
H m s. 14Kx ^j
S. { c ^j
. 15, ''o .
x * Yo
_ t.

a 7:36-8:28

"" Y { f. 16 {
t f, '' c ^j
Y s!"" Y s.
17{ R fs
Yj, ''^jY f
s? Q p ? Q
? Q r CS? 18Q {s
Y . s Y R. Q
? 19 ^jHs RS
Sj t RCH aHs Q^Ys
Y Y?"" Y .
''s"" Y { t.
20'' ^j RS
St RCH aHs Ys Y
Y?"" Y s.
''"" Y { t.
21'' Q p?"" Y
{ s.
mY
, K x
f. a mn c
X f. n Y {
s. 23 m Y jY
X {. m Y
{ Q Rw Hs S,
'Z_` " Y .
24 m Wo, ''x o
sz s. Y { z
s"" Y s.
25 I{ N Y {
Hs
. Y { s.
Y j Sf. Zs tj HC
. 26 n , ''
{q""* Y s.
22

''o"" Y D
(o 16:13-20; 9:18-21 )
27 Kx H, ^ H>
jY js z {.
{, '' Y
s?"" Y .
28 {, '' o w Y f @ Y
, G Y , o
'' {q"" Ys z 'J{
| tq "Y .

a 8:29-9:17

50

fY s"" Y
t.
29'' Q R? Q_?"" Y
.
, ''Q_ "o "* Y t.
30 S | tqY {
f.

{. { a
s. a { x
. 3 o N.
H z
x. 4G, x
x. { z Kx
N.
5 , ''\u! Ra
S. n No.
Q, , G "" s
6Kx z
.
7t YS { t
. , '' `
. R"" Y
RYS.
8 { j . R
q { Y.
Y.
9{ C o ,
''x Y W f
Q xYs | t"" Y
.
10z {RYs
Y, Y W Ys S f
s.
11{, ''G Y
o s?"" Y .
12 , ''G
Sft Nos Y. Y,
x Mj RY,
Y wo N?
13G f. z R

sZs Y N"" Y s

Ys S t
(o 16:21-28; 9:22-27 )
31 { R t

j: ''x Mj
RNo. q, , o,
Ys No.
E | I{ WNo."" 32
RYs S tj z .
jY j .
33Y a W C K x
N , ''!
J{! Z W Sos
Y, Y W "" Y s.
34 | KxHs, Hs c
HS, ''Q s Ho,
RhY o H.
35
_ , Ys s
Ys j. Y ,
o Ys js Ys
. 36s S
Ys s Y
? 37 Ys WC Y Y
| ? 38 x[ ,
, Y. R Y,
R Y | c,
x , R`
Sft Y R
c.""
x j Y x
{, '' Y. a Y
(o 17:14-20; 9:37-43 )
14Q{ R Kx
s { Y x o
c f. a
No. Y { q Kx j ,
"" Y s.
{ o N.
15 as { f
x
x N| tY c
(o 17:1-13; 9:28-36)
o.
2E | ,
16 Kx, ''{ Q_R o
, @ o Q s"" Y .
17 , ''x!

n Qc f.
''o"" .

51

x j Y . 18
x Q Sft n
o. t Y
o. z . Y
^j. xHs HY Q
KxHs . Y { Y
"" Y s.
19 , '' { R| .
Y Q H? Y
RwHs H? n c
"" Y s.
20{ n f.
x , n
_z . m.
a z j.
21 Y , ''
R s?"" Y .
''Ss "" Y
t. 22'' x n Y s
Nz n Ytz, Z{ . Q_
Hc Q S @
x"" Y Y s.
23, ''Z R|HC, R|s
Y Nx"" Y s.
24 Y , '' R|o
s. s w HCY
@"" s.
25 c o
x, '' R,
x! Y wY,
I{ Y KYq o s""
Y s.
26 x _j n X S
Sf.
z Yxs.
27Y, Y jY Y
j.
28z { Kx x, ''
{j x?"" Y .
29, '' ` xYs p*
{ j "" Y
t.
30-31{ Ys H H |
NC. Kx

a 9:18-43
o z a s
| HY K.
{, '' xY
tCNo. {Ys .
E | WC WNo ""
Y s. 32Y t Kx
p. Ys S Y {
.

t
9:46-48 )
33{ s jYs
s. z {
{, ''z Ys S f s?""
Y . 34{ ft s
t s RYs S f.
j x.
35 f, sY HS,
''xNpYs Us s
S xH"" Y s.
36 n Sf { x
Yj. n oY, 37''
YY D s D
SY
. s D
s , s YY D
No"" Y s.
38''! , Q xHs
H .
z x xY Y
t"" Y @ s.
39 R s: ''n
,
v xW_
z. 40_, xW_
Y s Y .
41 Y, Q
o {Y YS
Cs Z{ Q Y
Sf t W .
(o

18:1-5;

Y
18:6-9; 17:1-2 )
42''s R| {
Y s q
W jY
.
43Q xY Q `
p T '' "" Y Ys . Y Y
^ { s, RY Yx
f.
(o

a 9:44-10:23

52

O o. 44* 45 xY
Q ` Ys . ^
{ s Y Yx
O o . 46-47* xY
Q s ` Ys . ^
{ s s Y
xYs K o . 48a
m{ . '{ os
! "* 49W
Cs KRNo.
50''t S. Y Y s t
I{ R ?
j Q S^ .
.""
R S
(o

10

19:1-12)

Ys H
Y { . a
q s Y
{. I{ c
f. t { .
2 x* Ys H
Y Sf, '' Y x R
H| x w ?"" Y .
3, '' Q Y ?""
Y .
4{, ''R x
Y W f"" Y s.
5, ''Q Y Y
. 6Y, j
[St , Hs j
"* 7z, Hz Hs
H x H ORo s.* 8J{q
x` _ . z {
q ORNo . 9

x {
"" Y s.
10 z f Kx
RYs S R tY .
11 s: '' x RHSf
oY R s x
xW_ x[S. 12 R
o RHSf Y R
s o x[ .""
SszHs R
19:13-15; 18:15-17 )
13 Y, SszHs
Y o_ Kx {Y q. 14
HC.
{, ''SszHs c Y|.
{ . Y x Ss zz
. 15 Y. Ss zY Y
xYs |Y x K
"" Y s. 16 Ss zHs
c HS { S L|
.
(o

18:18-30 )
17 Y
o c Sf
H ,z ''S ! YxO
_ R xH?"" Y .
18, '' Sn Y
s. t S .
Z ! 19x ,
x[ . x.
Nx t. x. Z
Hz Hs R"" Y s.
20, ''x! Ss
QY os!"" Y s.
21 Y N. Y
44 Ys T D 44
[
HC. Y, ''Z
xYs f. . 48 x ^ _.

xH. J{ Z csZs w {
46 Ys T D 46

|.
t Z [ o .
xYs f. . 48 x ^ _.
s "" Y s.
z ... 66:24.
22 Rs Sf xo Ss
x wNoYs, { Hs . Y c z
Yj .
a J{x.
23 j Kx, ''
... j . 1:27.
s
Y x K
z ... ORos . 2:24.
(o

19:16-30;

53

j"" Y s. 24Kx
fx. I{, ''Kx! Y
x K j ! 25
Y x K s ^
| { "" Y s.
26 RY Kx a fx
m . , ''
[ o ?""
t zs.
27 { , ''Y N
x` Y Y, Y Zs Nx!"" Y
s.28 , ''RwHs
Y Zs HN"" Y s.
29-30, '' Y. , o ,
YY, NY, a zz
Y, HYz Y, YY, Ys Y,
HsY, RS ^z
{, N, a zz, zHs,
Ys, Hs . Q
UHs . s
YxO . 31Y s {
S{, S s { o""
Y s.
Ys S I{
t
(o 20:17-19; 18:31-34 )
32, s {
{Y .
s o s. Kx
o s. o s
o s.
I{ Kx a HS
s Y S { t. 33,
''R, os.
a xY .
, o tC
. { K RS
Y { tCNo . 34Y {
Ys Q RwNo.
Ys u. |
No . E | W
No"" Y s.

a 10:24-49

''! C xY
s"" Y s.
36''R x?"" Y .
37{, ''Q U t
Y Q W , Y Q
W fY|"" Y .
38, ''Q_R s Q H
. CYs Q ?
ow Q ?"" Y
.
39'' "" Y {
t. {, '' C Ys Q
, ow Q
. 40Y ,
fY W f .
Np YRm {
f"" Y s.
41 RY R
@ Sf. 42 {
c HS, ''Y { H
, {
. {
. Q . 43Q
R . Q s t
s R {
H. 44Q x s
Q Y H. 45_
x Y
. Y Y,
Ys Y f""
Y s.

o |
20:29-34; 18:35-43 )
46 | { s.
, Kx, { s
jYs H . X
o m
a fY . [. 47
m, os _ Y Y
Y, ''! Q !
!"" Y [c j .
48 n Wj s.
@ Y
Y m. ''Q ! Q
(o 20:20-28)
"" Y [c .
35
49 C, ''n "" Y s.
@ c f. {, { m Y, ''x S Y.
(o

a 10:50-11:20

54

Ys os"" Y s. 50 m
ts NoYs a , S
c {.
51, ''R H?"" Y .
m , ''\u! H"" Y s
52, ''Z R| Z .
{"" Y s.
Y Sf.
o {.
K
(o 21:1-11; 19:28-40;
@ 12:12-19 )

{ jYs Q
11
. G c s t
Y

Kxz q Y , 2{, ''s


Y {. Q J{
a s z Q
. H j
. Y Q ^| N| x
. Ys Rt a XY . 3
osY RwHs ^ C,
' H. | WC "*
Y t"" Y s.
4Kx J{, Q
N. { Ys Rt
5a Ys x, ''
Rts?"" Y . 6{
ts t.
x { Yf. 7{
c XY Sf, NoHs Y Q

. Y fs. 8
No Q .
Sf z ^wHs
Q . 9 os {,
os {,
''s,* fs
x
o. 118:25-26

10

s Q x
x`. s Y
s!""
Y [c _ N.
11 j KS a
s Y* {. j s Y
N. t_ q z
s H Y {.

r
12

(o

21:18-19)

E { Y
o H . 13
s F j
N. Y Q z s
Y c {. Y c {,
z z
t z Y. 14t
j, ''s | Z Hs W
!"" Y s. Kx
Rs.
15 s
KS x os {
R j. u _f
x o zHs, ws x
o zHs N. 16 |
Z N.
17 o, ''' Ys
p Y" Y
z N.* Y Q Ys
f""* Y
s. 18as RY
fxx. , o
Y c
j. 19N ,
Kx j H J{x.
F j
20

(o

21:20-22)

o { F
j { Y

... ' H.
` s" Y Ys z s .
s a_ .
.
s _, '" Y p. Y Y p ... N 56:7.
'" .
Q ... f w 7:11.

55

Y. 21 s
Sf , ''\v! ;
Q S F j ""
Y s.
22 R t .
''n R|. 23 Y.
Y s Y
Rw 'J{ " Y
_, R o . 24z t
R_, Q p t C Q
[oY n R|. t
Q [o. 25, Q pY
Yst Q s R _
n R. t s Q
Q RNo. 26Q
R, s Q
Q R.""*

a 11:21-12:13

z -
(o 21:33-46; 20:9-19 )
| { Mj
z
j :
'' , j j.
{ aY j j.
a j. |
^ Sf
` J{. 2
X wY
n { c . 3Y
^n jY j j
N. 4 | n
. {n .
5 n . {
n N. Y .
Y ^ Y .
Y j. 6 `
t Y ^| Rz. {
s RNoY S
n . 7Y ^ '
! n ; t
| a " Y t
zs. 8 {n
jY N.
9''t
Y No ?
Sf ^Hs
No. 10z R
N: Q ?
'zj{ YY
.
11 N. vYs
z N."""

12

Ys Ks
21:23-27; 20:1-8 )
27, Kx
s. o
, o q c
f. 28{Ys, ''Sf
Z QY os? R Y
f?"" Y .
29 , ''s a s
Y|. Y Q t.
t YR Sf os
. 30@ ow
Sf? Sf?
t"" s.
31{, R
Ys S t f
Y, '' ' " Y _, '
Q @s w?"
Y . 32 ' " Y
_ _ o"" Y
s. @ o Y W a
w z { _
m . 33
{, '' H."" Y
t. , '' R
Sf os t"" Y
s.

Mj f t Y
U. Ys
Y c S. Y

x. z Ys H
J{x.
o s j
(o 22:15-22; 20:20-26 )
13 | z _j
Y
xHs* E

26 Ys D 26 f
.


x xNoYs { Hs
Yj .

(o

118:22-23

12

a 12:14-36

56

s { c .
14{ c Sf , ''x! Q
x Y . Q
C. { R Q
. xcYs Q s sz
No. o s j x?
? 15 s j ?"" Y
. { H .
''s
Y s?
* |. s Ys Y
|"" Y s. 16{ Ys X
f. , ''Y Q w ?
?"" Y . ''o""
Y { t.
17t , ''o
o |, Y Y
|"" Y s. RY
{ fxx.
I{ W
22:23-33; 20:27-40 )
18Y { I{ Y
qx c Sf s
N. 19''x, Y N Y,
Y N Y j,
Y NY x Ws N
R, Y NY
Hz xY w
o N. 20t N
{. R Y
Yx. 21^
Y R R. Y
Yx.
Y RS. 22
| . S o
Y. 23Y { W Sf
t x ?
z s ?""
Y .
24 R t: ''Q
, Y o H.
s . 25Y { Wf
R . { , Y .
{ s z .
26 Y { R
(o

_ .

'" S
t, Y, ' @
n, Na n, n"*
Y Y t. 27' { n" Y
st, { Y Ys
. _ Ws {
. Q s.""*
Yss t
22:34-40; 10:25-28 )
28oz Sf Rs.
a tY US, ''Ys
x ` ?"" Y .
29 R t: ''
R. :
. 30Z o, r,
n Co Z n Z
n` w >o R,*
31^ : Ys Z Rs
Z n R.* QY RS
.""
32 o, ''x! a t.
aY, t ^| Y c
t. 33 n n ` r , n
` o Co R
Y, R s,
n RY a t.
^ , s, s
x`R"" Y s.
34 H R t Y U S
Y, ''Z Y xY !""
Y s. | Ys s
Y | x .
(o

o ?
22:41-46; 20:41-44 )
35 o R
s: '' o Q Y o
s?"" 36Q | Rw |
z R s:
(o

' ... n " Yc. 3:6.


... s @, N
W s.
'Z o, r ... R" |X. 6:4,5.
'Z ... n R" Q. 19:18.

57

', R
s: 'Z Hs Z {
W
f."
o

110:1

37Q | Ys, '!" Y H


! t o Q
z ?"" as x
Rs.
38 s R o
R s: ''o R o
. { o S
Y, z aY
. 39{ z x
Np, Rz ` Np
RY Ko . 40{ R
z ,
p
o . {
WX KNo.""

R Sf
( 21:1-4)
41 E ,
^j fY s.
^j u Y
q q oHs
^j N. 42Y R Sf
^ C ^j .
43 Kx c HS, ''
Y. R ^j s
a u . 44R {
s N.
Y cs ""
Y s.

a 12:37-13:19

Kx , , @
s. { 4''
t t. R
SfY SY
?"" Y .
5 {, ''Rws
o. 6 j
Y Sf, Ys Y t Hs
No. 7Q rHs S Y,
r Hs S Y R_
. R t RNo.
Y t . 8, x
x r RNo. z

No. No. _
R H t x
s.
9''Q
o . x
RwHs @ tCNo.
z Q u W o.
Q x , E
YY Nx t o.
10 Q Ys o t
H. 11RwHs S R Y
X o. t Q z
Y SW. Q S
z. _, t z Q
. Rw Q | z . 12''N
Y, Y
. R
Y a Y . z
Hz WC { Y
. 13 RwHs
C . Y S j
s n No.
14'' HC, x`, Y
Np YY Q Yo*
s{ Q .
15 Rq Q s { C
o fY { {
. 16z Y os { o
fY { {. 17v
o, H E v
! 18 H
R
Y p . 19
s, _ Ys jS

S
24:1-44; 21:5-33)
o Kxz
, '' ! , v
` q{! q j !""
Y s.
2 , ''Z q jYs
os? Q Y
{Ys "" Y s.
3 Y s G
fs. ... Yo Y 9:27; 11:31; 12:11.
(o

13

a 13:20-14:9

58
34

RY v
` Mj Ez RNo.
Mj s .
20Y E x a N.
z | W_{ .
ss E x
Cc. 21 Ez Q ^ '!
o a sY" Y, ' a
sY" Y _ w. 22 o,
o Sf v, x
ss {
xY No. 23z Q o
Y, Ys R Q
s.
24''Y Mj S
| f Ez
'x T^`.
z.
25 Y H.
sZs t."

z RS { YY
H . Y
tCNo. W Y Y tCNo.
| c sY Y .
35zt r Y .
Y t WC No Q H.
N No, xW No,

No, x No,
t No Q H. 36 Nw
o Sf Q Yo No.
37f Y Q s.
W aY s.""
Y o
(o 26:1-5; 22:1-2;
@ 11:45-53 )

14

, | H
'' , t o,
Y Y, Y Y,
^| Y H.
. 33o, r .*
t Q H.

Na , HjY ^j
^E
, o S Y
s s j. 2'Y
Ez . o zz
jf" Y zs.
3 Y s.
jC z Y
fY , o z Sf.
|g` z RaH
R o W m
Sf. m j
o .
4 as {

Sf. { t, ''o
? 5Ys Rw
* fR. u { Sf
"" Y Yo f as.
6, ''.
s. S Y . 7{ Q
t . Q j Sft Q
{ @ xf. Y z
Q . 8 HC .
s r Y
o .* 9 Y. o
S W r
t"" Y s.

. Ys 'p" Y
f.

.
o .

13:10; 34:4

26''t x t o,
Q
No. 27 , _
,
ss No.

F j
''F j f
. Y ^w S
sY Q UNo. 29
R R Q t
| sY UNo. 30 Y.
{ ORo Ys .
31,
R WS Y,
s WS.
28

32

59

a 14:10-34

10

| s
a, j
|Y { c {. 11{ RY
, Y [uNoY q
N. z j|Y
C N.
S W
26:17-25; 22:7-14, 21-23;

(o
12

@ 13:21-30 )

HjY ^j Sf.
E Na yz H |
. E Kx ,
''a J{ Na* r
x?"" Y .
13 K xz q Y
{ R s: '' { .
Z{ oY os Y Q Y
No . n . 14 KS
Y, W a
sY,
Kx H Na
xY sY, sz
t. 15Ys o r s
Q R` Y Q .
a t .""
16Kx j {. t
_z Zs . { Na
r N.
17N s
H f. 18{ z fY
os. t {,
'' Y. Q _ o
fY os{ ,
No"" Y s.
19{ Sf. 'Sf

" Y |
s.
20, ''Q s ,
H ^j Cs ,
No. 21z R x
J{ s. Y xY
o . YwS
"" Y s. 22
o , ^j X Y Y
Na x` .

t. Ys RS Kxo,
'' . Ys X"" Y s.
23 | Cs XY Y
t {f. { Cs
. 24 Y* o. oYs
f. 25 Y. Y
x KS o ,
t t ^t ""
Y s. 26{ oD
G Q {.
HY t
(o 26:31-35; 22:31-34;
@ 13:36-38 )

27

{, ''Q
. _ z,
' y Y ! y
Zs !"
x 13:7
Y .
28''Y, Wf Qs H
o"" Y { s.
29t , '' R|
R| sCz"" Y s. 30
, '' Y. E, _
W ^* Nz Z
N z H "" Y
s. 31Y s Y
, '' Q Sf _
s Q^ H"" Y s.
R Kx R s.

22:39-46 )
32 pY {. a
Kx, '' pS f
Qa "" Y s. 33Y
, , @,
{. ,*
j. 34 {,
'' w Ys
(o

26:36-46;

Y Ys 'o" Y f.
^ Ys T '^" s x
.
_ .

a 14:35-63

60

RNo. a fY ""
Y s. 35 J{
Hz Q ' " Y
p
,o 36, ''u ! Z Zs Nx.
Ys X. Y,
, Z"" Y s.
37 Sf K x Y o
N. , ''! Yo
s, ? 38
. p . t Q
. w r Y
"" Y s.
39, I{ J{ p.
40 WCSf Kx {
z { Yo Y.
t Kx .
41 N W C Sf { ,
'' @ Y o s? H .
s`. . x
tCs.
42! q . ! U
o s!""
Y s.

z C XH"" Y s.
50t
Ys
H .
51

o s.
Y Q js m t
_ . YY
j s. Y, 52 D s
m Ys H .
(o
53

@
22:54-55,

26:57-68;

@ 18:13-14,

63-71;

19-24)

z s
f.
, o, q o,
jY s.
44 U {, '' J{ s q
j* . Ys S
x S X {"" Y {
t. Ys q jY {
NoY { zs.
45 , c J{, ''\u!""
Y Ys q js.
46Sf . 47
a Y s W o X
Y Y R N.
48 , ''Q o , Sf
Y ` ? 49 W
E o Q sn.
t s ? Y,

{ Y c
X {. , q,
o a x.
54 {
o Y z f.
H
{ fs.
55 , @
x, R
Y C Nx N. Y
{ Nx [. 56 W
Nx t. Y { Nx
Y .
57 t S N x
t: 58'' j Ys
j Ez jY
Ys YwNo" Y
Rs."" 59Y Nx
R, R t.
60 | S x
YY , ''Z t
? Q{ Z xW_ Nx
s ! Z?"" Y . 61Y
t U.
, ''Z Y
o ? Wo Y ?""
Y I{ Ks.
62, ''. |o s Y
W x fY
,
Q No "" Y s .
63 o H s S Y*

q j q j
Y .

oHs SY { xo
{.


26:47-56; 22:47-53;

(o
43

@ 18:3-12)

61

'' Nx ? 64
Q Rs; Q [
R?"" Y xHs .
RY s.
65 | Q Rw
j. {
j H q, '' t"" Y
N.
Ys X
J{ j.
H
(o 26:69-75; 22:56-62;
66

@ 18:15-18,

25-27)

, z
s. Y a
Sf. 67 H
a Y c J{ n
. ''_ Z
s !"" Y s.
68 H, ''Z
s p "" Y s.
| {.
.
69 z , j s
{ { Y I{ s.
70I{ , '' Y ; H""
Y s. q
x Ys
{ Y, ''Z H
t { R"" Y s.
71 Q j j, ''
s. Q zs Y
H"" s.
72 ^N* . t
s
f: '' ^ Nz
HY Nz .""
j.

a 14:64-15:19

S X^J{ * tC
. 2, ''Z E?"" Y
. ''Q_ s!"" Y
t.
3 Q s
. 4z I{, ''Z
t ? { Z Q Ys
s !"" Y s.
5 t.
fx .
6 E

o n
R . 7W
cY x { s.
{ u . 8 c
Sf W R
_ z
n R xY .
9-10 z
t C Y . ,
'' E R x?"" Y
. 11Y
u R z
Y t.
12, '' Q ' E" Y
H YY x?"" Y
.
13 {, '' !"" Y _
N.
14''? R?"" Y
.
[c, ''n
"" Y _ N. 15

Y { Cz u R
N. u j xY
tC.

, _
x X^J{, Y

. 17{ o
(o 27:1-2, 11-14; 23:1-5;
C. { Ys Hz
@ 18:28-38 )
j. 18 |, '' !
z , !"" Y Ys o _ N.
q , o , @ 19
x H YnY f. { Q RwN. C
{ fY Ys xx
16

15

^N Ys T z ^N s
x.

j. . . 26-36.

a 15:20-47

62

P. 20Ys |, , oZ"" _, ''! !


oHs X oHs s H N""* Y _ N.
35c Ys RY, ''R!
C. | Ys
Y X {.
G os"" Y s.
36 Wo J{ NtPY H

S ^j CHS
(o 27:32-44; 23:26-43;
Y . , ''n
@ 19:17-27 )
! n Y G No
21_ jY
q!"" Y s.
37q _ j .
o s.
38t Y Q
.
Y . ^ SYC. 39
22 { c X f .
YY s W _ RY,*
c _ ""^ p"" Y p Y R , '' t
23a {
o H Y "" Y s.
40 o Zs Yo
Y f. Y . 24
| {Ys N. s. { q , Ss
o Y Tz SfR , Hz
{ Xs. 25Ys t s. 41H st Q{
Rw . 26 o, o
Ys, '' "" Y {, Q{
CH. 27 @ q Sf o a s.
n , n
N. 28 '| Ys
x
o " Y Noz
(o 27:57-61; 23:50-56;
x Y.* 29 Q
@ 19:38-42 )
42 u r x E,
S{ { Ys
. {

,o '' Ys j RW E E N.
Ez I{ jNos . 30 43 o x
C Ys Z ?"" c J{ @Ys .
Y s. 31, o @ x.
Ys o '' Y | Y x Y
. 32 o, . 44 t YY RY
E Co fxm. WY HS, '' t
t R|No"" Y t z Y?"" Y . 45 x W
s. @ m { Y s @Ys X {Y
Y.
W f. 46,
NoYs aY Sf,

@Ys o j.
(o 27:45-56; 23:44-49;
| @Ys XJ{ W S
@ 19:28-30 )
. Y m zS
33xs s
N. 47q ,
T xS. Hz S pYs
34 [c, '',
N.
| ... Y Y Ys D
f.

' ... N" o. 22:1.


RY Ys 'Y _ RY" Y .

63
(o

W
28:1-8; 24:1-12;

@ 20:1-10 )

16

RW E* C, q
, Hz
@Y Y
xs. 2 x
{ c {Y
. 3'' m s
Y XNo?"" Y t
zs.
4 { { Wo N .
q z . 5{
K. a Y
z o S N. {
.
6 , ''
,
_ o s?
a . W Sf J{x.
Ys j p . 7Y Q
J{ Kx, x R
t: ' Q H o
s. t z, Q Ys
a No."""
8 o vW
Wo .
z {
Q t.

a 16:1-20

x HS
s. 10
s{ c J{. {
Ro s. z C W
t . 11 W sY, Ys
NY t . { Rs. Y {
w.
12 | q Kx
Y o Y
. 13Q{ WC Sf C R RCH
Kx t. Y { Q{
w.
14 |
o
{ Y. W Sf
R t Kx w .
{ w {
q.
15 {, ''
x
o . 16R|S
ow { No. Y,
R|Y { KNo. 17R|S
z E YNo. {
x {j. Y
z z. 18 o
Hs j . R C {
_@Z . { Hs
S { `"" Y s.
Y {

x` T a
16:8 ox.

19

24:50-53;

1:9-11 )

{ z
Ys Y s.
Y
a Y W fs.
20 | { Ys J z
(o 28:9-10; 24:13-35;
@ 20:11-18 )

. { @ Y {
9
z W Sf
S YY YY s
q Y. v . .

RW E _ u.

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

64

o
Z ,
C Hs
z , Ys S {
Y . 2_-3QYsZ
n
QYsY qW Q
oYS. 4Q f sR
YY Q q
Q os.

@ wS
* E H
x .
\*
. Y x .
G . 6 p , Y
W Hs
o
o YMj OR {, 7G
. J{q J{
{. { .""
8 {
z x
o s.
9 Y Y
Tz x ss.
10 o `
o pos.
11 x
x x. 12x n
Ha m. Y . 13
Y, ''x . Z
p Rs. Z x G K
. zY @ Y
x. 14Y jz Z
5

No. Z No.
15 xWw t .
Y t No.
Y, xHs
Y j. jt Y R
w* . 16
Y c Hs X
No. 17 z
J{Y, n wY { ZW
z xY,
Hs rY G* s
w s o""
Y s.
18x , ''Qs R
sY Y} R? H .n
x J{"" Y s.
19 R t:
'' [. Y . Z
z Z o tY s
. 20!o Z w
. C f
Y. Z
.""
21 x
s Y f
x Y Y s. 22x
H f. Y { z
. Q z x
z Y x } HCY
as { U.
23 CN
J{.

Rw | x.o Ys
,
Y w, o w, o Y
.. 40- 4.
. x xYs
\ 24 . No.
1 24.
G .. 850 ORS o.

65
24Ys E | Y x G
vW .
. 25'' v Sf
s U; s
C"" Y s.

1:24-58

Y _ C.
41G Rs ,
v s K N. G
Rw Y. 42 [c,
'' oZ R Ys R.
R Z v s K x.
43Y Q
s. Hz c
? 44Z R v
s K . 45
tz Y R|. x
"" Y s.

YwNoY
G v . t
[ HY
_ j s x c
. 27Q p
xo x J{ Yf`. x
. 28 c J{
, ''Z ! Ys
o D
46 R s:
U. Z s"" Y
s.
47 '' w HS.
29 RY
S
Y pR Y fx.
. .
30 s:
48 Hs ! Y ,
'' ! Ys
s !

U.
s

!
31Z v Hf K .
49 |o s.
Y j. 32
S !
t |s Y Y
R!
. |
50 _ {
Q @Ys No.
.
33 Y {s
51 ` No Y s |
S HNo. x s
{ { Hs S
.""
No.
34'' z ! z Nx
52 EHs, { @
?"" Y C.
No. t NpHNo.
35 R t:
53 { Zs XNo .
''Rw Z Q ft |s
Hs j o No.
Y o Ys o. Z
54 |,
j K R . K
@, Y W t
Y Y . 36Z
z
G rx Hz .
55 Y MjN ORS
Y t v
@ .
. 37Y Nx Y .""
{ .""
38, '' Y . Qs
R Z!"" Y t.
56 G z
| J{.
, | WC J{.
26

G
@ w o
57G Y K R
|

Y Y {Y `. S. 58 {
40 s x J{ G
YS .
39

1:59-2:13

66

59YR E { z Y sW
Y Sf Y x Y Y
_ j. 60Y Hz o, ''
q! @ Y j"" Y s.
61{, ''Q z s {
| _?"" Y s. 62 zY
j"" Y .
63 Y Y|Y C
Y, ''Y @ Y j""
Y N. fx.
64 Y , H
.
n oWo z
j. 65 { o,
Yx. |
o xS. 66 R Rs
W a fx, '' t
!"" Y s. Y
o .

78

79

Yz
ZWxn S
T Z Y
Kz Hs W
c No!""

80

C q w
.
f @ z OR.
w o
(o

1:18-25)

Nx
a Y ^ o
o
. 2_ Y

Ys Hos N
a m. 3z W
a [ z Y
| {.
4 Q Y j
x t Rx
67 Y x Rw Y
HY _ j
Y Ys R t:
Y Q jY {.
Ys
z Y {. 5 Y
68 '' |g HCS,
J{ Yf` . v .
Sf oW!
XY z
n oW!
[ Y {. 6{a
69 @o n
Sf. 7 K
Q .
RS.
70 @w o |
. { z
R t.
n Wo m j j
71 ,
S.
| , Hs No.
72 , o,
y x
8 a z s y
Nos. R`
S s!
W yHs o s. 9
73 N
oY
{ x x. { j
@ .
x` KS. {
74
m.
10 {, ''! Q_
RH.
75 OR R, w,
HC o f.
11Q j E Q
ORY qx!
76 '' K! Z |sY oY
Yw. . 12Q o
! s
. j, Wom j
J{ c No!
Q YNo"" Y s.
77 |
13
s Ys
Sf as YY
No!
n oWo R s:

67
14

''s s Y
@ ! Qw
R W
!""
15 { H Y J{
x y , ''C Ys S
t. z J{
q"" Y zs.
16{ a {. ,
, j Ys n,
N. 17 n N Ys S
t R
t. 18{ t RY fx
. 19Y, Zs
Y Y S S.
20y RsR, R
t z C Y S z
n Wo ,o
WC J{x.
21YR E sW S Y
Y N. vW
t.

2:14-43

28 n o Wo n
R oW j:
29

''@ ! Z Z
n {Y|.
30 Z Y RS n {
N.
31 Z Ys Y
ss!
32 Y { Z c Y s
. Z
o Ss !""
33 H z t R
RY fxm. 34 |
{ L|S Hz`
R s: '' Y
G [r !
^ ! Y Ss.
S@sYs No. 35|
x z s Nx
o. Wo Z .""
36
, ''s"" o
. ^o.
. q. z
_ R .
37t .
RS { . W{
p. N . 38,
a { c Sf.
Y t Ro
os { n
S t.
39 wNoN Zs
, |` H
Y _ WC J{. 40
C q
x. HR
[r NC. Y
Q .

Y Y X^{
wNoN ,
Sf. {
n tY
{. 23 a wo
Ys Y tH* Y
. 24, a w
o KS R { J{ ^
^ | H |
s.
25a Y
xos. o ZW
OR. t
@ No Y Y .
Rw n. 26 q
o Y Rw Y
s z |
41W Hz Na
f. 27Rw Q
{. Y w {{. 42 t
o t fY ,
Y @ f. st {
{. 43 | Hz
WC {Y
... tH Q. 12:8.
22

2:44-3:17

68
5

x. Y
x. Hz H. 44
sY {

N. Y U {
sU, sY
{ N. 45 Y
{ Ys Y
WC {. 46 E W
{ fY { tR
R, { Kso Yt.
47 s U o,
as { fx.
48 H
z s
fx . Hz , ''
N ? , Q s
Ys z W!"" Y s.
49, '' W w!
Y Y Q H?""
Y s. 50{ s
p .
51 | { _
{. R R .
Y Hz C Hs
So . 52 ,
, [r N. Y
t, t .
^ W x os
Ys W
Ho s. H Y
NE s.
w H t , Z
s.
NY [ MjY NE
s.
2Y s
s. Q{ x
@ x z ORo
s. a Y Y [S.
3 | q j s
Zs WC, ' _
HC o w H" Y
. 4Ys S o
R :

'' c Y
a Y
Wo H.

f .
j j.
a .
.
N
No!""
40:3-5

7
o w Y
@ c f. @, ''Q
t. Y s.
s. Y
t? 8 z E
x. '@ "
Y t ts .
{ @ Ys
jY s. 9z{Q
mH r . S R|Y j
_j z No "" Y s.
10'' xH?"" Y
.
11@, ''^ as
a Y Y Y H.
Q @ H"" Y
s.
12s { ow
Y f. {, ''!
xH?"" Y .
13'' s s a
s q"" Y {
s.
14 Y Sf, ''
xH?"" Y n .
, ''
u q! { t Y
. Q O o "" Y s.
15 s Y Y
sER. { @ o
fs.
16@ { R
t: '' Q Z o w * Yf.
Y s o No. H
t Rt . Q
Rw, Cs owYNo. 17

ow D . Dz j.
Y p x` Z .

69

W . xYs
S xYs j Y,
j Y z HfNo. 18@
{ f Hz s R
t. o .
19 x Y NY x
. Y
, Max
@ n X R}. 20|
, @ .
Max Max
fs.
21@ owYo
. t { @
owYf. po
. 22Rw
CSf .
|, ''Z R.
Ys Rs.Z a
s"" Y R.

23

(o

1:1-17)

jt
t .
Y {.
G , 24G o
, o R . R Ga
. Ga s . s
. 25 oX
, oX .
, z
. z c . 26c
. o X
. Xo R . R
_ _ .
27 s . s
_N , _N u .
u Go . Go
, 28 Ga ,
Ga q , q N ,
N w ,w
, 29 .
G . G
. o
, o R ,

3:18-4:4

30R x , x
, .
. x
, 31x
.
s . s
o
. o .
Q , 32Q
~ ,
~ , E
, E w , w
N ,
33N Qw . Qw
. N
, N ^ , ^
. 34
, N , N
@ , @ ,

, 35
, ,
, ,
,
36 _ , _
t , t ,
,
, 37 ,
, ^ ,
^ , _
, 38 _ ,
,
, Y .


(o

4:1-11;

1:12-13)

q WC
f. Rwn
Y w m.
2a Ys
. E .
| H .
3 , ''Z Y
Y ^j Y !""
Y s.
4

, '''Y ORY @
" Y ""
Y t.
|X 8:3

4:5-27

70

5 Ys o pY X
{. a Y xYs
. 6, ''Q
, z [ ZNo. R
R. j Sf Y|. 7 {
Q QY ZNo"" Y s.
8

,
'''Z Y
Hz, x"
Y ""
Y t.
|X 6:13
9

Ys s
Y X^J{ o p Yj
''Z Y a
.

16 | C _ Y
{. RW E
Y J{, Y Ys.
17as {, o Ys
W f.
xs S
j:
18

'' s[S {
s o s.
_ w s.
|g Y,
m HCY, U
R HCY,
s .
19 ' "
Y s .""
61:1-2
20

10

' Ys
Y No"
o 91:11
11

:
' Z { W
Ys o Wo j"
Y "" Y s.
o 91:12
12

,
'''Z n " Y
"" Y
t.
|X 6:16
13

t
Ys H x.
_ Y
14

(o

4:12-17;

a 1:14-15)

Ys
Sf Y Sf fs.
s{ { s.
21 {, '' E
x Q R ""
Y s.
22 Ys fs.
Sf a
RY fx. {, ''
!"" Y s. 23
{ R s: '''x! Ys
Z !" s N Q
Y . Q, 's
@xHs S Rs. Y
a Z | x!"" Y
Y . 24 Y. o
Y | D . 25G
R
Y Sf t .
s ~ .
X` xS . 26
jY N^ R
. G c t
^| c . 27o GM*
j

Rw o H WC
f. Ys S j s
zY H. 15 z
s z . W a
GM G YS o
Ys oW.
GM.

71

* {. Y Y
n t Q{ aY
.""
28s {
RY Sf. 29{ S
Ys {j.
Q . { Ys
Y S X {. 30Y
{ x S J{
.
xYs { j
(a

31

1:21-28)

a HY
s jY {. a RW
E j. 32
s Y z {
fx. 33 x j
f.
x [c 34'' _ !
Z_ Y? wHs xY
f? Z . Z Y
r"" Y s.
35 , '' Y Y
!"" Y q. x
j n @Z x
x H Sf.
36as fx.
{ t, ''R? x
o s? R
Y z o ?""
Y z s. 37 j s z
Ys S H.
|p x
38

(o

8:14-17;

1:29-34)

Ys H
{. o | X
. { |Ys S
t. 39, c Sf |Ys
H wY q. | H
J{. S Y
j.
j D `
So.

4:28-5:10

40xo
s { c X
f. W a Q Hs
S Y . 41''Z Y
"" Y [c _ o

x f.
o Y H z Y z
qY q.
42
z H
x pY {.
s f.
I{ H {
xY
Ws. 43Y , ''Y x
a o jz
H. s _ "" Y
s. 44 zY
z .
E s^ a
Y K os.
RY
j . 2 a ^
. o{ C
a as. 3
xo a
m XY {s.
| fY
j.
4 z C ,
'' Z{ s YSf
. Q "" Y
s.
5, ''x!
j Y j .
Q s j No"" Y
s. 6{, tz s
j . S
j. 7j a s
Y { Sf @ xY
. { Sf ^ Hs o
o Y. {
N.
8
{, '' Y. J{ !""
Y s. 9 , Y s {
j fx. 10Q{
, @
fx. Q{ p.

5:11-35

72

, ''SW. t R?"" Y
| xHs o!"" Y s.
s.
11{ m f Zs
22 { s H
Ys .
. , ''Q Q
Sos? 23'Z R"
jC
Y H? 'S " Y
(o 8:1-4; a 1:40-45)
H? 24Y xY Qw
12 { j
RY Y Q U
s Ys Y f. H"" Y C, ''
{ NMj s; S Z XY
, ''! Q Ho {!"" Y s.
25 C S
x!"" Y s.
13, ''Z No!"" Y
Y s XY n
n . j oWo J{. 26as
n H . 14 | , '' { vW n oW
R | tq. Y J{ Y j. { , '' E
! Z ` Y Y!"" Y t N"" Y
Y .
s.
15Y S
27| a J{ .
H. RY, R* s No, s
Y o fY s.
f. 16Y pY n , '' !"" Y Y s.
28R S ZsH .
xY {.
29 | R z
q R . s
CY x
{, z
(o 9:1-8; a 2:1-12)

o s. 30
x, {
17 E o
o , ''Q s
x,* o a fY s. {, H
Q{ HY z , , W?"" Y R}o .
31, ''x s { xY
j Sf {.
o . . x s {
18 CY Q
xY . 32 ZWHs
Y f. n HS, { Y t Y
Y, s z X{Y . f"" Y
Ws. 19Y t.
33{, ''@ Kx t
z x Q. {
Q J{ t | CY N, p o . x
@ . R o . Y Q {
x s. 20 { R| W "" Y
, ''R, Z R!"" Y s.
34 , ''J{ Y W J{
s.
21x, o , ''o V
Y st No? 35Y
Y zs? Q? t J{ n { X {
o. t { No"" Y
x wNoYs, {
Hs Yj .

R R o.

73

s. 36 {
t: ''o j S j |
x. o o j
j S o . o j S
m j c . 37R o
NYs WWo | Y.
o o WWoY S.
. WWo . 38
x. o o WWo
xH. 39 C o
NYs . ' " Y
.""
RW E
(o

12:1-8;

2:23-28)

5:36-6:21

10 { N ,

Y, ''Z !"" Y s.
tz . Y
o ` . 11
as { Sf. {
R x
Ss.

s Y s
12

(o

10:1-4;

3:13-19)

| E pY
Q {. n po
. 13 Kxs
c HS { s Y sY
{ o YR. 14^
, , Y '" Y
j, Y w . ,
@, Ht, o, 15o,
, > , *
Y 16
, a.
a w U .

RW E x z
o s. Kx
S Y H W j.
2

x, ''RW E xY
os?"" Y .
3, ''Q , s {
H t RN Q ?
4 Y {. a Y
YsY j ^j R. Y
,
t z W . Y
(o 4:23-25; 5:1-12)
17 { @ C
XY WY, s {
f"" Y t. 5 I{, s p Ys. Kx
''x RW E !"" Y s. Kx
s.
,
f. X s ,
Y x

j f.
18 RY |
(o 12:9-14; a 3:1-6)
6 RW E
Y { qx.
Y J{ o s. a
x j o s { f.
s . 7x, { ` . 19
o YY o US o z
o s. { RW Ys Y Ws.
20 Kx R
E YY
NoY Ys o Yo s. s:
8 {Sos .
21 '' Q x. Y x
Y,''S
Y!"" Y s.
Q. t H s Q
S Ys. 9
x. Q H X. t
{, ''RW E x xY
Aos Q x. Rx
RwHs s?
o Q |.
? ? Ys
? ?"" Y s. [Y Y p.

6:22-48

74

22'' x Y

RwHs |St, RwHs
YSt, Q _ @Y`Y
RS t Q x! 23Q
t W [ o .
C E x! Q{
| o z
R o.


N o . Q t W [ o . 36Q
Q ,
OR.
37''z Xt t. t z
Q Xt t . z Y . t
z RwHs Y. R
. t z RwHs RNo.
38z |, Q|. t
Q Y, R, Hf H
24 '' Y! Q t!
Q No. Q o
Q R Ys
Q [o.""
39 t: ''
_ R !
25 Y Q
m mY ?
t . Q @ ! |
o q
W o ! 40Kx
s ! Q t!
s t . Y K n
Q ANo. No!
| Y .
41''Z zs q Z
26''o ! Q K t!
Z NY zs Ss
{ | R roHs No? 42Z z jY, 'Z z
C.
s s WxY|" Y Y
s? ! Z z
z
Ys X. t Z
(o 5:38-48; 7:12)
HC Z NY z s
27''Y, R {
R Wx .
s: Q Hs R .
RwHs | { S x.
j, Y
28RwHs { R. Q
(o 7:17-20; 12:34-35)
43''S j z .
{ S Y p.
29 Q j Y ^
R m j S z .
. Z X YY Z 44z j j W o . z
a XY|. 30C { F z,
|. Q o Hs ^ X_ Y z [. 45S Y
WC a. 31z Q z R S Y . j Y
oY Q KNo R Q z S o. mY
z o. 32RwHs RS { Y . j
Ro t? Y o. Y
RS { RNo. 33Q s j z .
S { Q S o
t? R No.
^
34t WC HzNoY KS to
(o 7:24-27)
46'' t x s '!
t ? t o HNz oY
Sf f. 35Q !" Y ? 47 c
Hs R. { S x. Sf RY Y
WC HzNoY K t|. R| R. 48 n
Q, wc Q R R| { z
. Q tz o j s Y ff. Y
|s RwHs ` qW j Sf

75

Z Y j z
H . 49 RY Y Y
, z js
Y . f. Z
@Y z H j` .""
W a R|
(o

8:5-13;

4:43-54)

t Zs t.
t Zs Rs. |
s {. 2a s
W . Y
u o S s.
W n .
3 W S Rs.
Hq s s S Y
Sf Y s.
4{ c Sf, '' Y Q
@ Y . 5
Ys jS "" Y
s.
6 { {. W

o W sUHs
ts: ''!
Q z _j
. Q q. 7 Q c
f . a
o Y ` . 8
_ R . _
sn. s
Y . n '{"
_ o. n '" _ No.
Y ' x" _ No.""
9 W t RY fx
x. o s WC,
'' o Y
t"" Y s.
10 c q WC
W c {. a Y `
Y.
Y n W
| jY
{. Kx,
{. 12
j a
x| Ys
Y o . Y Hz
11

6:49-7:26

Y . Hz
R. {
s. 13
C . , ''Aw""
Y s. 14 J{ .
os { C
. , ''! wY Z
s!"" Y s. 15 Y
S fY z
j .
n Y Hz tC.
16 { o , Y
. { n oW. {, ''
t o xx.
Hs Y f"" Y s.
17 S ,
Y js z H.
@ s
18

(o

11:2-19)

@ Kx @ QYsY
S t. 19 Kxz qs
HS, ''s Q_?
?"" Y C
wY .
20{
c Sf, ''o w YSf,
@ R C wY
wHs : 's Q_?
?""" Y s.
21{ a o,
,
x j z .
m { jYf. 22,
o Sf {, ''J{ @
m { j [NoY, { o
sY, j Y, R
{ RsY, {
oY t. Q Y,
RsY Y t. 23s R|
Y xY x"" Y
s.
24 o Sf { J{ x
a ` @ S
R t j: ''
Y {? ^z H
Y {? 25R Y
{? R NoHs S {? R
No @z .
26 R Y {? o? ,

7:27-8:3

76

@ o s tY Q t S q j.
s. 27@s S z R o . 39Ys @|YS
:

x , '' o ^z`
,
o , _
' , n Z s

o OR
o Y ""
. Z r
Y s.
40 Y, '', Z R
No "
3:1
tH!"" Y s.
28@ j
''t, !"" Y s.
41, ''
s t. Y Y x
q xo M t
s t @ s tY . { ,
s.""
t XY
29@ RY , S
s. 42q | c t
s { , @ XfY u. z M
| o w . | { J{q t q . q
HtSz N. 30Y x, M z a No?""
o @ ow Y Y .
43'' a t s Y
Y. | {
HtS Ys Y . 31 "" Y t.
Hs Y fH? { R
, ''Z Xt `"" Y s.
44 | o WC , ''
? 32{ fY
oY os? Z f.
' Q z R .
{ aY Z Z{ | .
Y Q x .
Y { Zs C
Y Y .
S. 45Z s
Y Q A"
Y o. Y z
Sft { o q
Y zs Ss zz {.
. 46Z . Y
33''owYf @ @ W.
{ o . 47z
. Q Y x j tR_ Zs R
s. 34x W, m. Y R`
f. Ys Q W, Y}. Ys R
Y s. s {, Y "" Y
s NoY Ys R}. s. 48 | , ''Z
35 YY Y | ^ Y
R m"" Y s. 49as R
E .""
W, '' RY
?"" Y t zs.
50 o, ''Z R| Ys
o o
36 N x
S. {!"" Y s.
Y H. Y
| j, z xS
{. Y fY
Y x a o
37 j o ORos . s o
_
o xY z o s. 2
x R o ,
sY Y a J{. { o
W m o X s. Q{ q Y
J{. 38 Sf { c . x
Y. Zs , Rm. 3 E

77

s x s, s,
o s. Q{
| u , o
@ o {.
4 c
f. q `.
{ t j:
5'' ^ R
o z Y Y {.
Ro z Ys Ro
m. Y a N.
Sf Y WY N. 6Ys Ro
j q s W m. R
^o, Y
R x. 7 Ys Ro {
a p m. Ro
{ a C Y Y| .
8 Ys R o N ` Qw
m. R ^Wo, C q ^z
Ysf.""
R t, ''R { o RH""
Y [c s.
9K x, '' Y p RY""
Ys .
10, ''Y x a x
Q|. Y z ,
x CS .
_,
'{ os_z ,
{ RsYY p
."
6:9

8:4-25

p : o` S
RY, Rs Y z Y j
S YsNo.

(o

16

4:21-25)

''Ys HCS
| . z Sf {
YY Ys o p
o. 17HY, f Y x
.* z Q z R
s o S. 18HCs Y
a | . Y Y
Y c sY s X
"" Y s.
Y`
19

(o

12:46-50;

3:31-35)

N H,z N Ys
Y f. j
z { c {
x. 20 , ''Q Hz, N
RwHs Y Sf Ys""
Y s.
21, '' RY Ys
{ Hz, N"" Y
t.
HY S
22

(o

8:23-27;

4:35-41)

E , Kx
, '' H m q"" Y
s. z { x.
23 NCo Yx.
Nwo H Q QS.
Z{ j. {
q SaY x.
24Kx Y , ''
!
!
YC s!"" Y s.
S HY, Z{ Y q.
H C. 25'', Q R|
`?"" Y KxHs .
{ fx, ''
t! Z{, HY os!

11''Y
p : Ro .
m Ro p :
R. Y Sf {
z s Ys X o.
Q{ R| Y, Y Y q x .
13W m R
o p :
RY Ys |
No. Y Q{ R|NY z .
{ q R|No.
No. 14{
m Ro p:
R Y , {
S z { n H. 17 Zs @ H
15N` m Ro
.
12

8:26-54

78

R R os!""
Y t zs.
26 { Y
Ys s. H
Y H . 27 m
x j
c f. j
. z Y .
wz Y. 28 x j
q , ''! Y
! Z_ Y? s U
qY s"" Y [c
{ Q m. 29 xYs
Y wY .
x n Nz S. Y {
_j {.
.
x n Ywx p aY
{.
30, ''Z _R?"" Y .
, ''"" Y t. s
x Y z R
t. 31 x
qY m.
32a Q q
o . x, z
{z W |Y
s. WYf. 33
x
Y Sf z
m. | R
Wo YC x.
34 os { C
Wo J{ s {, z s
{ t. 35 R C
Y a {. c f.
a x Hm {
c { . Y
os. Y o .
YS { . 36C
{ x jY R
` Sf { t. 37
z
H {Y { s.
z a J{.
38 x H m No Y
WR. 39 Y, ''Z
WC J{

t"" Y n N. z
J{
s { t.
40 S s.
{ N|Rf.
41 Y Y
s s xo Sf
{ Q m. 42 sz ^o
YY, _ Y,
Sf Y
s.
Y o,
j s. 43
sz oN os o
. cs f j
x Ys
. 44 Sf
D a . o
N C . 45, ''s
?"" Y .
s. t ,
''
! Q Q o s
! Y t?"" Y s.
46, ''Y s .
o { Y"" Y s. 47t
o Y Y US,
Sf { . Ys
, `
t. 48t
, ''w! Z R| Z .
{"" Y s.
49 z
Sf Y,
''Q Y. jj
"" Y s.
50 RY , '',
R| , `"" Y
s.
51 f .
, @, w Hz
Hs t ^|Y Y|.
52{ o s. ,
''Q . Y, Y
"" Y s.
53 YY { .
{ Ys N. 54
jY, '' w!"" Y s.

79
55 w WC .
S f. {, ''
WY |"" Y s. 56 Hz
vW . Y C
Ys S | tqY .

8:55-9:23

s KxHs
S xHs Y,
Y { o,
f. 2{ Y
xYs S Y, s
{ xY { t.
3{, '' ost Q
W Y, SY, @Y, Y,
o Y, o Y X
{. 4 o
z RS {. 5 Q
N| |_ H {
{ Y Q H J
"" Y s.
6 | { W Y
{. W Ys .
s { N.

xYs S t s {
.
12 x o q
s o Sf, ''
s. Hs { . j s z ,
J{ @, RRY p,
"" Y s.
13 {, ''{ WY Q_
@ |"" Y s.
{, '' c ^j, ^
s. J{ Q{
@ a Y Q q x ?""
Y s. 14
a s.
Y Kx, ''o
t { f j"" Y
s.
15Kx tz N. Sf
{ fs. 16
^j, ^ XY
, Y t Y .
Y Kx Sf s.
17 Y Ws. |
Kx RCH @Ys Y
Y.

''o"" Y t

s KxHs
(o

10:5-15;

6:7-13)

(o

14:1-12;

6:14-29)

N s Y
S RY m . @ W
fY s. 8G YY
s. |
oz W fY s. 9Y
, '' @ .
s S Rs?"" Y
s. Y
m.
j
(o

14:13-21;

a 6:30-44;
@ 6:1-14 )

10 o W C Sf Zs
t. | o
jY
X {. 11 R
H. { Y a
{. { @|YS Y

18

(o

16:13-19;

8:27-29)

E p
o s.
Kx c f.
p C {, ''
sY s?"" Y .
19{, '' ow Yf @
Y s. |
o W f Y s"" Y
t.
20''Q R? Q_?"" Y
. , ''Q o""
Y t.
21'' R | tq"" Y
t. 22 {, ''x
s Mj RNo. q,
, o Ys Wa No .
E W
"" Y s.
23 | { R s:
'' s H s

9:24-50

80

Y, WE s
H. 24 Ys
s Ys j . Y
Ys j Ys
. 25s S
jY, ORYs
_ Yz H R? 26s,
Ys DY c { R
, x ,
, R` Sf
t c. 27 Y. a Y
s { Y xYs
.""
x }
28

(o

17:1-8;

9:2-8)

R t YR E ,
@, XY
Q pY {.
29 p o
. o z K
j. 30Nwo q xo
x`
z j. { , G
. 31 f s
g S, _ Ys S,
z. 32, Y s {
S Yo s. {
Sf. { S ,
YY s q
N.
33 , G o
, ''! a
S. Q, , G
n ?"" Y .
pW p
s.
34
Sf { t . {
to , Y s {
. 35 |,
'' , ss
. t z x"" Y R.
36 | z C {
a Y.
Kx Ys | t
.

x j Y
37

(o

17:14-18;

9:14-27)

E { q
Y a
`. 38 ,
''x! Sf n Y
s. a . 39
x n o . Q
[c _ No . n o .
a
. n . n o
No. 40 xYs {jY Q
KxHs s. Y { Y x
x"" Y s.
41 , '' b ! R|
V! Q Ys E UH?
Z n !"" Y s.
42 x j o _
n Q . xYs
J{wY qS Y .
n Y tC. 43Y
U fx.
{ fx
Kx R s:
44'' t o R .
xn U z tC
No."" 45{ Y p H. {
p j x . Ys
S Y { x .
t?
46

(o

18:1-5;

9:33-37)

s t s
Kx x .
47 { H .
Ss zn XY a
YjY 48{ R s: ''
YY Do s DS
Y . s Do s
YY D S Y . Q
s a s tY
.""
49 @, '' x! Q

xHs Ho s. .
xYq Cm "" Y s.
50, ''n
. xW_ Y

81

s Y ""
Y s.
R|Y
Y { c
NC. {Y j
Yfs. 52 Hs s
. { Zs r
xY z {. 53
{ o
N|R|. 54 Kx
, @ ,
''
! { Y
Cs t?""* Y .
55 { { q.*
56a { Y {.
51

Y Hz
57

(o

8:19-22)

{ Q o ,
''Q a o a No"" Y s.
58, ''a YY
s. {s. Y
x fY p
"" Y s.
59 Y, '' !"" Y
s.
Y , ''! Jz
Y Y|!"" Y s.
60 Y, ''Y { W
Y{ Z. Z J{ Y
xYs S "" Y s.
61, ''! RwHs
No. Y J{ { t
Y|"" Y s.
62 , ''s Hs j
Y a W Y xY ""
Y Y t.

9:51-10:16

KxHs
| u* Y
YR. {
{ W Y, z _
, 2'' . Y
Y{ a s. z YSf
Y { Y
r . 3{ ! { Hy s
z RwHs s. 4Q
u S Y, H Y, t
Y, X { . Q | z
.
5 z {,
Y t. 6
W xo _ Q L Y
. Y Q L Q
WCo. 7s z . Sf
Ys P. Y Y H H
! Hzz W. 8 J{
t p N|RSf Q
P. 9 s
x. {, 'Y x Q
c No" Y t. 10Q Y
J{t p N| R|_
11Q J{ Q os tY S
Y, ' H Q J
H o s. Y Y. Y
x Q . H" Y .
12Xt t
E, Hs
N s a KNoY
s.
13'' x O! x !
Q v , j
_ {
_
j
jY Y fo ,
{. 14Y Xt t
E , s RwHs
a KN o . 15, s !
o Sf? Y
.
16''Q R_ Rs_j.
RwHs Yo s YS_j. s
Yo s YY YS_z"" Y
{ s.

10

54 Ys D ''G z""
Y f.
55 Ys D ''
'Q w S { Q H."
56 x Hs Y u
Y_ f.""
s.

Ys u ^ Y

10:17-42

82

17 u Kx WC
Sf, ''
! Q t
x
m"" Y s. 18,
''
. 19 Q Y Q
f.
f. Q @Y x . 20x
Q Rs .
Q
"" Y s.
21 Rw o, ''
Y, R ! Z
o! ZQ R s {,
R S, H
N. , ! ZSo "" Y s.
22'' Zs f.
t z H.
tS z t
z H"" Y s.
23 | Kx WC, ''Q
osR s x`R. 24
tR_ Q osR Y
o, E K. Y
. Q RsR RY {K.
Y R "" Y x
s.

Y`
wo
Y S, ''! YxO*
_ R xH?"" Y .
26Y , ''wo R N?
Z R?"" Y .
27, ''Z n n
` , n` w, n
` r, o R. ,
Ys Rs Z {
R"* Y "" Y t.
28 R s: ''Z `
t. R ,
OR ."" 29
ZWY E Y , ''
?"" Y .
25

30 R t :
''

o z W Sa. {n
Y j H N.
s. 31
pS. n
a HC
J{x. 32 R Q
Sf n a HC J{
x.
33

o
Y c f. n
Y H HC. 34Y c J{
Y Q , S,
z j. | cs Q
n aY Y X {.
R Y . 35
E Y ^ HSf,
'n o . Y YSf
Y s a f o
WC Sft u ZNo" Y t
J{x.""
36 R t , '' z
Sa Y c Y Z
[?"" Y .
37 , ''Y H !""
Y t. Y , ''Z
Y "" Y t.

o {
Kx o
s. o o
Ys @|YS. 39
N .
{ c fY t R
R . 40Y o Y a
z S HC. c
Sf, ''! N Q
H Q x Yo? Sf
@ xY t"" Y
s.
41, ''o! o! a
z Z S, S s.
42Y x a_ Y.
YxO YxO S | | o Ys s. Ys
Y x OR ( O).
| X"" Y s.
Z ... R" Q

19:18.

38

83

p S
(o

6:9-15;

a 7:7-11 )

E po
s. p C
11
Kxz , ''! @
Kx p tSz a
p t"" Y .
2 {, ''Q R
p H:
'! Z R H! Z
x H!
3 W E @ |!
4 z {
RS z R.
wHs Y|q!"""
5-6 | {, '' Q
pW sUY J{,
' sU Nwo
f. z WY Q .
^j_ No?" Y
. 7 sU
, ', z s.
N. jq.
t S ^j H|" Y
s. tR_, 8
sU ^j |
z t S C
^j No . 9, Q t_:
, Q [o. .
j, Q .
10 _ , C W a Y [ o .
W Y .
Y . 11Q
C,
YNo? 12 mC YNo?
13Q m z Q S
z | Q .
s Q sC{
Rw t NoY U"" Y
t.

11:1-29

vW . 15,
''h xE |
xHs s"" Y s.
16
v Y .
17 { [ H .
z { R s: ''TH
HC z .
18x TH HC Y x
Yo? s_
h @
xHs Ho
sY Q s. 19 h
| xHs Hos^z`, Q { Y
@ xHs Hos? z
Q tY Q { E os.
20Y o xHs Hos
, Y x Sfz tj No.
21'' Hs S
Y o Y zY o
. 22Y Y s
Sf Q Ys o s{ w
s Zs Yq X
Y, s oHs So.
23'' Y xW_ s
Y . H yHs
Y @ xY Y
j Y .
24'' x Y H f
RW ZY pz . Y
Y RW [. t, ' H
Sf o" Y . 25a
{ z f a
o a o . 26
I{ J{ s wc
x Xo. x
Zs H z YY o.
t Y Wp Wp s |s
."" 27 R
z o [c, ''Ys Y S Hz
x"" Y s. 28, ''Y,
RY Ys {
x"" Y t.

o
12:22-30; a 3:20-27)
E
E xYs
(o 12:38-42; a 8:12)
29 .
s. x J{
j Y z j. R t j: ''
14

(o

11:30-12:2

84

{ m{, v .
Sf E t,
_ E Q |. 30_,
Z R E
R x {
E. 31
N E
os Ys RY
Sf. Y t N s t
as.
R . Xt t E
Q{ @ Y Q{ t Y
Yo. 32Z
RY . Xt t
E { @ YY
Q{ t Y YNo. Y t
s t as.
a
33

(o

5:15; 6:22-23 )

''Ys HCS, f
{ Y o z Q o
Y, S . 34Q { @Y
R. Q { _ Q
W . Y, R , Q
T^`. 35 Q
s T^` . 36Q
T
_ n .
KSz Ko .""
xHs, oHs R}
(o

23:1-36;

a 12:38-40;
20:45-47 )

xYs, Y Y Yzx os.


Q . |
xYs, Y
. 43Q z s
pz fY .
Q o_ R|Y KNo.
Q t. 44
H a z
{ Q. Q t"" Y s.
45wo x s S,
'' ! Q R z wHs
Yos"" Y s.
46, ''wo ! Q
{ Y os. Y
Y
Y Q a f.
Q t. 47Q o
jNo. Y Q | {
. Q K t. 48_ |
Ys Dosz Y
ss . { oHs .
Q j.
49z x R
t: ' { oHs, o
. 50s { . R
{ UNo." j
o f oY {
x.
51 x Y ,
Y x x x
Q{ x. . { Q
xY s.
52''w
o ! a
R Q Xs. Y S
Q Y {. os { mC
No. Q K t"" Y t.
53 a J{ |
x, o a
xW_. s Ys .
54 S a Y
Ws.

37 z C .
x @| Y.
Y J{ Y fY
s. 38 Y
a f YS x
Y fx . 39t Y,
''Q x CsHs, {Hs H
No. Y , j|
Y. 40b! H
o
jS H j? 41Q

s Y { x.
{ {
t Q o . 42Q Q j. Kx
, z R s: ''x
a Y No. Y Y o . 2

12

85

C. U
. 3Tz zs
RYNo.
Y x zs R
t Q .
4''R! s R:
Ys { . Ys
{Q x. 5
s. Y RwHs
Y s Y

! , Y
s.
6''^ f w
! , a f
S. 7Q Q Ys
s Y . fs
Q R a! .
8''U s D
S n x
D NoY
s. 9Y s
s n x Y
.
10''xn S n
Rf Y Rw S
n R.
11'' ,
, RwHs Y
R z, YqY R
E SW. 12Q R
z t Rw Q .""

, ''x! Nn
p SjY t"" Y s.
14, ''s Q xW Q
xo YR?"" s. 15
| {, ''o! x .
Y OR a
j s Y "" Y s.
16 { t: ''
Y . Y
. 17 ' H? c
x Y p " Y
SN. 18'! No. x
jHs j Rq Nj o.
xYs, o Hs No" Y s.
| , 19'j R,
13

12:3-34

oHs j
s. ORYs . W, ,
" Y tY s.
20Y Y 'b! Z
. t Z Z sR
RNo?" Y .
21''U Hs jY, xWw
Hs Yzx Y W R
.""
n w
22

(o

6:25-34; 19-21)

Rt Kx
s: ''z tR_ OR
Y R WH? Q @ o
H? Y SW. 23Q OR @Y
s x`. os R.
24Hs . R Ro .
. c x z .
@ os. Q
s R {. 25SWS ORYs
C { Q ^
s?
26Q Ss R N t
R Y S SWos?
27| R s Y
. R Y . .
tR_ o N
E a | .
28Q R| . ?
E , _ Cs H mY
! Rw
s No S.
29z R WH, R H Y
. Y S SW. 30
s W a
. Q Q _R .
31 xYs, ZWY .
t Q R No.
32''Q ` Ss
{. Y
. Q xYs
Q No. 33Q p Rw
{ x. Y u S
r . Q Ys .
a . Ys j.
j. 34Q s _ Q
.

12:35-13:4

86

r
35

(o

24:45-51)

''Q j j,
HCS r . 36J{ R J{
o s Y Y
z . o Y Sf
j Y Q
X. 37Y Sft
s x. Y.
Y Sf [CY |
No . Hs fj { m
Y r. 38 pW
z Sft Y
rs x. {
. 39Y p.
No Y Ho
z Hs Y|. 40Q
r . _ x
Q Y No.""
41, ''! Q
s ?"" Y .
42 R t:
''HR o ? Y
WC Sft R| n, HR
n ` @
|Y { YRNo. 43
Y Sft, t R
s x. 44 Y.
Y n p Y
RNo. 45Y ,
' Y | " Y Y
Y{
j, WY .
46Y Y E
Y Sf n S
oV No.
47'' Y H , Y
MjN Y xY a
u . 48Y H K`
a u .
a Sf {
a . a tCS{
Sf Ys a KNo.

50Y ow .
t. 51WY
Z Qw f
s? . Ys RPY f.
52t _,
{ R, c _ q ;
q _ c
z.
53

Y,
, Hz ,
Hz, o H, o
z.""
Ys p
54

(o

16:2-3)

as , ''Q
w , '~
o " Y . 55
HQ
, ' a" Y . Qs_z
. 56Y Q . R,
R t .
Y o s Ys R
t?
57'' x | Q_ Yn
. 58Q W H xW c
{Y Q st Y
O
Y j Ws. x
RwHs xW
f. xW RwHs
tCf.
RwHs
f. 59 t R. Q c s
S N Hz Q .""

x
as {
, '' H oYs
H Sf o HY""
t. 2 { R
t: '' R Y Q{
H
_ a NY
Q [? 3 . Q {
. 4
W z
Q Y qYR
49''
Qw Cs Y f. R? Y
Cs _ CH Y K. Q{ W j

13

87

13:5-32

Y Q [? 5 . Q C j. C_
{ ."" Y w Q "" Y s.
20 I{, '' Y xYs Y
zY F j a fH?"" Y C, 21'' H
6 | t:
. o
'' F j H H"" Y
. z F j c t.
J{ o. Y Y
z Y. 7 H, '
|
j z NoY { N.
(o 7:13-14, 21-23)
22 jz, zz o
Y Y z . Ys _j.
R NYs P No" Y NC. 23,
s. 8 H, 'x! Ys ''
! q ?"" Y
x. j R| .
24 { , '' Y xY s
No. 9f o
S. t j f" | ^. | | K
Y s.""
Y j s x.
10 RW E
| | KY s No.

o s. 11 x
j z Yq R Y K. 25 Y S
{ os o a . No. Q Y
C . a Y 'x! !"
. 12 c wY Y . Y 'Q^,
HS , ''w! Z Z f H" Y
Ro HC."" 13Y Q . 26t Q, 'Q H Ws.
Hs . a Y Q Qz " Y . 27Y
n oW j.
, 'Q^ H. a
14RW X E
f H. a { , Q
wc" Y . 28Q @,
Sf. , '' E Y N, o Y
xY s. Ez Sf x No. RwHs
. RW X E Q ANo. RNo.
29 o , t
"" Y s.
15, ''Q . RW E Q
Y x s R Sf
q, j RtY J{ Npz f. 30t S
Z{ C? 16 @ ^o. Npz fs{ a Npz
qYR f . t Npz s
s. RW { a S Npz f"" Y
E Ro HC s.
?"" Y . 17 ,
R c z . Y
R A
axHs .
(o 23:37-39)
31t

x c
C
Sf, '' H ^a^ {.
(o 13:31-33; a 4:30-32)
E Ys s""
18 | , ''Y x R
Y s.
32 R t: ''
? Ys Y fH? 19
C . Ys . E, _ No. xHs

13:33-14:26

88

HNo. E x
o. J{ R a
t. 33o
. `
E, _, z NCo
.
34'' ! ! Z
o s.
Hs { s. zHs
Y ^a fs_z Z
c fY s Nz
YS! Y Z Y D! 35Z
z . ' Sf
x"* Y Z Z s .""

. tNpYs
RS s NpY o.""
12t W, ''Y
R @|Y S t Q
sUHs Y, Q N Hs Y, Q Hs
Y Y Q { Y
@|Y. o RwHs {
@|YNo. t { X.
13 Q R t { ,
R, {, m { @Y
. 14{ Q Xf. Q
x.
_ S { W Sf
t Q S Y S
W YNo"" Y s.
q R

C x
RW E x
Y Y {.
{ Ys o Yo s. 2
ZSf* xo
f. 3 Ho s,
xHs, ''RW
E x o w? ?""
Y . 4{ Y t.
C Q S
. 5 |, ''Q Q
q RW E R Q
C ?"" Y . 6Y {
t .
7R Sf W Np
R YS {
t: 8''Q J{ R @|Y
t, Qs x` W @|Y
f. Npz f
. 9o xoY @|YS
Sf Z ' p Y |" Y
. Z S s
p f o. 10z Ys
@|YSt S s p f.
o Ys @|YS xo Z c
Sf 'R! Sf S p
f" Y . t as
{ Z . 11_
s NpsYs RS t NpY

14

... x o 118:26.
ZSf Y Ys hz .

15

(o

22:1-10)

Y fs {
RY , ''Y x R
cs x"" Y s.
16 t: '' q R
S Y @|Y. 17
rx @|YS { c
n '! r" Y t
s. 18Y _ W N
t. ' s, J{
t Ys H; s R" Y
s. 19 ' q
s. J{ R R YNo H,
s R" Y s. 20 '
J{ s " Y
s. 21 WC Sf C
Y t. Y Sf
Y, ' j s Ys
Qz J{ {, R, m
{, { !" Y s.
22 I{Sf, 'x! Q t
z
N. Y Y" Y
s. 23t Y Y
' s , J{
a { t wY t. {
z Y H. 24 tR_
Y HS { a
R S " Y s.""
25


o s. { WC,
26'' Sf, Hz s, x

89

s, Ys, j s,
S Ys s a R
Y Kx . 27
Y s Y
Kx . 28 j s
fY Y x
? c u
? 29-30 N Ys
o x { '
j j Y o x
" Y n No.
31'' E E r
xY o.
fY x r
s xYs Y
S? 32r Y _
x st Hs
. 33 R Q
o S. Q Qs Y
H_ Kx .
34''t S, Y Y s t
Ys I{ t z x?
35 t Y . Y Y
. Ys o . t Y
o Y.""
t y
(o

15

18:12-14)

E s {,
tR RY
j x. 2Y x,
o, '' Hs HS { H
W"" Y .
3 t {
t: 4''Q Y c y s
. y t
Rw yHs a z
t y _ ?
5 Ys Y
6 J{ sUHs,
{ HS 't y
. " Y .
7 tR_ R
Y Rw ZW
R H s
a
s { a No.

14:27-15:23
js
'' o c s
. j_
HCS z f _
o ? 9 sU
Hs, { HS 'j
s .
!" Y . 10 t R_
R w
No"" Y s.
8

t Y
: ''Y
q s . 12Ss
, 's! o f"
Y . _Y oY
x Sj. 13q Ez Ss
XY J{
x. s u RN f
j. 14 f .
s X` Sf. Y
c Q Rz. s
NR c x . 15 NR
n Y YR. 16
W @ YY
s. | Y |
.
17 Y r Sf . '
Y{ c W .
a H Sfs. 18
H WC c o.
J{ Y s! Y z, Z z
. 19 Z Y t
Y . s Z c Y
{ Z!" Y tY
s. 20 c
{.
'' Y
n Y HC.
o Y c
J{ n CHY q js.
21 's! Y z, Z
z N. Z nY t
Y " Y s. 22Y
Y {, ' J{ S o,
H , z { Sf Y
C. 23 H X Sf
11

15:24-16:18

90

x. . 24Y
W f. t
WC " Y s. {
j.
25'' q o
s. Y D, x
s | RY. 26 Y
{ n HS, 'R ?" Y
. 27 Y 'Q w f.
Q s _ WC fY
H R os" Y
t. 28 RY Y Sf.
z jY s. z Y
H Sf WR. 29
, ' s! s z
Y YN. Z .
sU R Y Z
a Ss y |. 30Y, Z
p x j z
_ Y H o!"
Y s. 31Y Y, ' !
Zt c_ s. c
sZs ZR. 32Y Z w Y
WC W. t .
H" Y
s.""
RZW No a
Kx R t
j: '' Y c
No Y o . , No
Y xp osY Y
Y x . 2
No HS, ' Ys
S RsR? f a
. ZR No Y Qz "
Y s. 3 No ' xH?
Y s x Xos.
Ys OR_ o . [ o
_ co. 4! x
t s z Y @|Y
z R
x H" Y s.
5 Y ts {
aaY H. Y '
Y ts!" Y . 6'
G G " Y
t. No ' XY a

16

fY Ys Gz x"
Y Y s. 7 | ^ Y,
'Z ts?" Y . '
" Y t.
No, ' XY Ys
x" Y Y s. 8 Y,
RZW No HR o S [
. S { xWw R
z s HR s, S R
z s { pHs a
HR a.
9'' tR_, Q U
CS sU
. Q C | Q
@ . 10Ss R
z wHC
n q Rz w f. Ss
Rz RZW s q R
z RZW . 11U R
RwHs wt Y`
R Rws w? 12
r R RwHs wt Q
Q | pY No? 13 q
. o
Y RS Y |No. Y z
R| Y z Z oNo.
n, Ys .""
wo, Y x
14

(o

11:12-13)

x Ys R{
{ RY . 15
{, ''Q ZW
No o . Y Q
z Y
. x ` RYNo
Y WaNo.
16''@ wo, o
R

s. @
Y xYs S o
. W a x {
Y oxN js. 17R,
KSf, Y wo s
a z.
18'' x RHSf Y
o R
s W x[
.
RH| oY R s
x[
"" Y s.

91

,
''t .
S R o Y WE
R o OR. 20Y
[ . Y Y
R. a Sf Y
R. 21YY zQ
CH a YY
a . 22 [ Y
x. n XJ{
@ a fj. |
Y Yx.
xm. 23 Y U
Ro. Wo
a fjs @ Y
. { s. 24
z @ HS, ' @! Q
. z X
o s. a Sf
S Y t " Y s.
25Y @, '! f!
Z W Ez R.
MjR. Y a
s. Z Ros. 26a
{ a Y , a{ a
Y x q " Y
s. 27 Y '!
. 28a
N s. { a Sf U
R z { Y
t" Y s. 29@ R
t: ', o s
! { tz xZ!" 30'!
@! Y { ^ o
{ RY " Y
Y s. 31@, '{ ,
o tz R^`z Y
W Sf { R" Y s.""
19

(o

17

18:6-7, 21-22;

9:42)

Kx s:
'' p
{ K t . 2 z a
z K t.
Y W j

16:19-17:19
o Y z
. 3z o!
''Q N o q . fo
R. 4 E Nz Q
z Nz Q c Sf, '
fo " Y _ n R .""
5o , '' R|NYs j
"" Y s.
6, ''Q C R| s
; Q J j, 'Z Z
z
z C J { a
!" Y _ Q R.

Y ox
''Q s Q y
s.
, '! Sf fY
x" Y Y ? . 8Y
, ', o fY,
WY Yo. | |
WY " Y . 9Q tz
Rs Q Y e
? 10Q t R N
' , t z N.
ox" Y H.""
7

j x
NCo
H H f.
12
o j
c f. { q
YY, 13'' !
"" Y [c s.
14 { , ''J{
"" Y s.
{ o_ { ` .
15{ YS,
Wo n Wo o a {. 16
Hz e ts.
. 17, '' `
! R Rw ? 18
t ^| n Wo Y WC
?"" Y s. 19 | Y,
''S {. Z R| Z "" Y
s.
11

17:20-18:13

92

37''R a R
No
!"" Y {
.
20''

x Y x t
, ''a _ a
oY .""
"" Y t.
, ''Y x Y .
21', Y x a ; a
j Y R a
" Y .
_ Y x
Y po Y, Y
Q !"" Y t.
Y, Y
22 |, Kx, ''x
Kx t: 2''
Q a s Y Q xW . Y _
o. Y . Y, Y S
23, ' a sY" Y, '
\WY . 3 R
asY" Y _ { Wo . xW c XE
{.
Sf ' x . x
24''_ x WC Sf
f" Y . 4
t S S j . Y S
. 25Y Y ' _ Y, _ \WY
s Mj RH. . 5Y R Sf s RCNo.
{ H. 26 j I{ I{ c
C R xY x No" Y
. 27 K s.""
6 t , '' ZW Y Y
W, , R@ o,
R@ . xW s Rs !
K RCH {
7 W{ p
28
x. R { x
f ? {
C. W, , w, x x x No! 8
, No, { OR { x NoY
. 29Y N j H J{ s. Y x Sft
, ~ Y R|NYs
s . 30xn ?"" Y s.
xo E R
.
x, s
31'' E t Qs {
9 ZW Y Y
o fY { {. z Ss {
R z s{ o t: 10''q x
WC {. 32 x Y {.
x, s
f. 33 Ys . 11x a
s j. j YY R p j :
Y r s '
! z, _ {z, w
. 34 W Q q Y
o cz, x[z Z n.
_ H XY s Y
{. 35q o WH R En. 12 Y ^Nz
_ X {, N No. Y
H ."" 36*
No."
13'' s a
YY
x
36 'q x _
, '! Y,
n XJ{ n H No."

Y x

(o

24:23-28, 37-41)

18

93

18:14-42

28, ''RwHs Y
" Y s. 14Y j
xY ZWY sZs HN"" Y s.
29, '' Y. Y x
Y {. _ t t
s . s Y, x, NHs, HzHs,
t NpY o.""
Ys H j.
30t s^z
Ss zHs R
w OR "" Y
(o 19:13-15; a 10:13-16 )
s.
15 Y Y Ss zHs
c f. Kx
Ys S I{
Hs . 16Y, Ss
t
zHs c o, ''Ss zHs
(o 20:17-19; a 10:32-34 )
31 sY a
c Y|. { . Y x
17
{ . Y. Y xYs J{, '' {H. x
Ss z z D Y K n S o Zs Y
"" Y s.
s. 32 Y { tC
. {Ys No. Y

No, Rw No, 33 u
(o 19:16-30; a 10:17-31 )

, S No. E
18 , ''
W No"" Y s. 34Kx
! Q S{. OR t p .
_ R xH?"" Y .
t Y p . Y {
19'' SnY s?
.
20
t ^| S { . Z Y
: 'x[ x, x
mY j HC
x. x.
(o 20:29-34; a 10:46-52 )
35 jYs Qos.
Nx t. Hz Hs R
"""* Y t.
Y m a [
21'' Ss Y
o fY s. 36
os"" Y q s. o YS R Y
22 RY Y, ''Z
.
37{, ''_ Y
. Z csZs w {
x. Z os"" Y t.
38 m [ c , '' ! Q
. s "" Y s.
23 q . z
! Q !"" Y s.
39 s { n q o
RY Y HC.
24 , ''
Y t. Y, [c ,
Y x K j . ''Q ! Q "" Y
25 Y x Ks
s.
40 C
^ | { "" Y
m n c
s.
wY . c
26 RY {,''
?"" n
41''R H?"" Y .
Y .
27''Y N x Y Y N x
''! j H"" Y m
"" Y s.
t.
42, ''Z j H! Z R|
'x[ ... R" Yc 20:16 |X.
Z j HC"" Y s.

12:5, 16-20.

18:43-19:33

94

43 H. m
n oWo .

n Wo .
j |

o s. 2 ax
. s {
q . t Y . 3ax
s. Y
j
. 4
osY H Ys Y
s Wo ^ja
fs. 5 jc f
, ''ax! ax!
C! E Z z
xH!"" Y s.
6 C
N| t. 7 C
, '' z xY
os!"" Y .
8Y a x , '' !
a p { No.
XY
_ Y ^z { HzNo"" Y
s.
9t , '' @
. E
Sf. 10x t
{ W Y f"" Y s.

19

Q
11

(o

[uSf
aY { H. 16
Sf, '! QSf Q
Q " Y s .
17'S ! Z S R . Z Ss
w s
Z os" Y E
s. 18^ Sf '! QSf
Q Q " Y s.
19'Ys Y Ro
s" Y E s. 20
Sf, '! QSf Q. Ys
m j S . 21Q
w Q_ . Q
QR YY a; Ro
" Y s. 22 E, ', wc !
Ys K Y Z CNo.
wY Z s. |Y
Y as. Ro
s . 23t
u m |? _
WC Sft u m @
[ !" Y s. 24 |
a Ys { 'Y Q
XY Qs Y |!" Y
s. 25'x! Y c Q s
!" Y { s. 26 'sY
a |. QY Y
Y c sR X . 27
E Y Y S Hs
Sf " Y s.""

25:14-30)

s R
R
s. c
z Y x Y
s. {
t: 12''t j
Y J{ Y E YR
m WC s. 13{
Hs Y HS aaY Q
Sf, WC f u x
x"" Y s. 14Y
_ j . {
WYHs , ' E
j " Y t.
15'' E YRm.
| Y WC f.

@ E K
(o
28

21:1-11; a 11:1-11;
@ 12:12-19 )

t
NC. 29-30{ G
c s t, Y
s Kxz q Y
, ''s Y {. Q
Ys K p Y j
z . Y Q |
a. Ys Rt a XY .
31^ ' Rts?" Y C
Y t"" Y s.
32{ J{ t R
p Y j N. 33{ Ys

95

Rt Y Sf, ''
Rts?"" Y .
34 '' H"" Y {
t. 35{ Ys c X
Sf NoHs Y S , Y Q
a. 36 o
NoHs Q .
37 G Q
pYs s. Kx
x [c
n oW j:

19:34-20:17
Ks
(o

20

21:23-27;

11:27-33 )

E
o, o o s.
t , o , q
H c f. 2''Sf
Z Zs os? Z
f? t"" Y { .
3 , ''s s Y | .
4 @ o w Y f
f? ? "" Y s.
5{
t R f s:
38 '' s E x!
''
_ , ' Q @
o 118:26
w?" Y 6_, '
W! s
@ o Y R|o {
rz Y U!""
{ Hs { ." 7z
a Sf H
39 s x
"" Y t.
8, ''
, ''! Q KxHs
40
j!"" Y s. , ''{ Wo Zs o s t "" Y s.
z , { Wo z
"" Y t.
^
41-42 Q o
(o 21:33-46; a 12:1-12)
9 | t
jYs R RN:
''WY Np Y R Z j: ''
H_ . Y Zt p ^ Sf J{
. 43Z Z j j x. 10z Y
j E s. wY n .
44{ Ys, Z Hs j No.
^ n j j o . 11
Y Z Y. { NR n . ^ n
Q No"" j YS
j o .
12 n . {n X
Y s.
45 | KS
S R N. 13
a ws xoHs R Y ' xH? ! q Y
j . 46{, '' p . {n R f" Y
.* Y Q Ys s. 14Y ^ Y n
p f!""* Y t Y s. , ' n
47 W E o
q. t _ "
. , o, Y Yfs. 15n
Ys Y Wso R N.
s. 48Y r
'' NR {R No?
R z Ys R 16Sf ^Hs
{ .
No"" Y s.
RY, '' s
"" Y s. 17 {
... 56:7 .
z
Y ... f! w 7:11.
xY pR:

20:18-44

96

'Y YY {_j{
x` ?"
o 118:22
18 Q { a
. Q {
HC "" Y s.
19o,
Kq S t Y US Ys
Y Ws. Y Hs
.

o s Hz
20

(o

22:15-22;

12:13-17 )

J{ Y
. 30^ J{ Y
. 31 J{
s. R N
. 32S
S. 33S { W Sf
t J{
x ?"" Y .
34, ''
Qw { J{{ No .
. 35 p
s{ OR
s ORNo . t { J{{
, x. 36{ ,
Y . .
{ Ys S W Sf {
Y .
37s S o, '
W" Y S
. _, S No
Ro ' @, N,
" * Y N. 38 Y
{ . O s{_
. s ORos {
No"" Y s.
39 o , '' ! a
t"" Y s. 40 Ys
KsY x .

{ `
N. { { s
x c . { S
{ o t Rz
t j Ys a x
tCY WsN. x
KY . 21 E
{ , ''! Q x z
. x No . . Y
cYs s sz NoY .
22 o s j q?""
Y . 23{ s YS 24,
'' . Y Q w?
"" Y .
''o"" Y { t.
o Q ?
25 , ''o
(o 22:41-46; a 12:35-37 )
41 | {, ''o Q
o |. Y Y |""
Y s.
Y { s?
26 a t
42-43Q, o R
{ t j. !
{ Y fx
U.
' : Z Hs
Z
W
f"
(o 22:23-33; a 12:18-27 )
o 110:1
27Yx I{ WY
q
x c 44Q Ys '!" Y s !
Sf R Ks: 28'' ! t Q z
' xo o Y N ?"" Y s.
Y Y Y
Y x R H" Y .
29t N .
' ... " Yc. 3:6.

97

oHs R}
(o

23:1-36;

12:38-40;

11:37-54 )

45

s R R
a s. Kx R
t: 46''o R o .
Y D Y WH _
j . o st
No. R J{t,
Y J{t x` Npz
fY . 47RHs
{ { . Y
p o.
{ X KNo.""
R Sf
(a

12:41-44)

21

j N.

Y. 2W R ^
N x
Y. 3, '' tR_ \
R s a .
4 z c s
N. Y OR
Y s "" Y
s.

20:45-21:25

10 | {, '' ,
x x r o. 11Ysz
X` , , R
No. s `
. o YNo.
12''Y Zs
RwHs S, US
tCNo.
RwHs No. E ,
x Y. Zs
. 13| {
o S t Q .
14 { RwHs Q p
Y r Y Q Y
n
. 15
_
` Y z
Y ` Ys Q No.
No. Q W Q
Hs z No.
{ WC o No. 16Q
Hz , N, , R
Q No . Q s No .
17 RwHs C
. 18Y Q Qs a
H. 19 . t
RwHs Q QYs R| |
.

Y t
20

Y t
5

(o

24:1-14;

13:1-13)

Kxz Y a
{ Ys S, Sf
S z
s.
6Y , ''Qa osZs
Q Y j` x
o"" Y s.
7{, ''x! R t R
No!
R
YNo"" Y .
8, ''o! .
Sf, ' Ys Y, Q
S" Y . { .
9rHs S, Wz S R_
. Zs C X.
Y t "" s.

(o

24:15-21;

13:14-19 )

'' j x
t x E fY
U. 21t s Q
Wo Q {. j s
{ a J{. z s
{ jz {. 22 K .
z Zs Ys
. 23 Ez v o,
o j ! Y
q s. Ys
s. 24 Wo H
.
X {. Y {
C { a
.
25''xY, Y, z
YtNo. , X`
.

21:26-22:20

98

26s Ys Y

f. x W t .
27t o, t Q
x { No. 28R

t S Q Wo .
_ Q c SfY p"" Y
s.

f. 5 t RY
. tCo
Y u NoY { t.
6 Y D S t
{tCY S
N.
S
(o

z
29

(o

24:32-35;

13:28-31 )
7

{ t: ''
F j . ;
zYsY . 30j S
c SfY UNo 31
R t
Y x c SfY U.
32'' Y. Zs R
{ W. 33, R WS
fY S YHS .
Ys r
''o! R, R
OR. S Rz
YC. o Q r Y x
o. t Q r
t Sf Q Q . 35
Q o . 36Ys o .
d t o, x
Y YH o Y
p""
37 W E o
. WW G Q J{
. 38 RY
z Y {{.
34

Y
(o

26:1-5, 14-16;

a 14:1-2,
@ 11:45-53 )

10-11;

^j c
22
Sf. Ys ''Na"" {.
z s R| ,
2

o
. { R
Y s N.
3 s a
N K. 4
, x | Hs
Y R {t C

26:17-25;

a 14:12-21;
@ 13:21-30 )

^j Sf.
E Na y z H f {.
8 , @, '' J { N a
r x"" Y t.
9{, ''a r x?"" Y
. 10, ''Q
j Ko
_
Z{ oY os YNo.
n S z o
z { . 11 Y, '
Kx H Na
xH. W a
" Y Y . 12
Q Q s R` No .
Ys Nx . Na
a x.""
13{ J{, Zs t R
Y. a { Na
N.
14 c Sf.
, o Y f
s. 15 {, '' Y
Q H Na
xY
m. 16_ Y x
Na s Y` p
. I{ x""
Y s. 17 Cs XY Y
e t, '' XY Q x
. 18 _ Y x
f
Z I{
Y Q s"" Y s.
19 | ^j XY Y
t Ys S {o, ''
. Q |. ep
x"" Y s. 20 R
x Cs XY, '' o
o Y. oYs Q
Sos.""

99

22:21-47

21'' s
''X"" Y { t.
36 {, ''t Q c u
a Y fY s. 22
Y
n Sz x S _ Ys Q X^{.
s. Y K t "" Q c Wo _ Q NoYs Rw Wo
Y s.
. 37z
23 { , '' Y N o ?"" Y
t Kss.
' pY m."
53 :12
t
24 | { 't" s R
Y . R Y
. 25 {, . ! t R
''Y { { E Y!"" Y s.
38Kx , '' ! a
HNo . s{ Y
Hs Wo No. 26Y Q ^ os"" Y s.
. Q s t s
'' R H"" Y
SsY H. Y s.
H. 27 t? Y fs
m? Y fs
G Q p
! Y Q Y s.
(o 26:36-46; a 14:32-42 )
28''Q jz s
39'' G Q
29
{. xYs tCS {Y . Kx
z Q xYs tCNo. 30t Ys . 40a s
Q x H fY W. {, Q Y
@ fY pH"" Y s.
41 { R
Xt No.
J{, Hz R p: 42''!
YNoY t
Z j` Cs Xx. Y
(o 26:31-35; a 14:27-31;
g ; Z."" 43t
@ 13:36-38 )
Sf
31''! ! RwHs
o Y|Y x ` . 44
Cz C Y W X n p. Q
. 32Y ! Z s R| os a o az
sCz Y p. Z R| I{ s.*
45p C Kx
t Z N R|NYs j ""
Y s.
c {. z {
33Y , ''! Q Y
Yo s. 46{, ''
ws, Yws r!"" Y s? S Q
Y p ""
t.
Y s.
34, ''! t R.
E Z H

Y Nz"" Y s.
(o 26:47-56; a 14:43-50;

@ 18:3-11)

47Y z
s Mj
35 | , '' RwHs u
a Sf. s
T, W T, t {
t Q X?"" 43,44 Ys T D
Y .
x .

22:48-23:5

100

s s s.
q jY
c {.
48Y Y, ''! q j
Y Y Y xY Z
qx?"" Y . 49 Kx
U. {, ''!
o { ?"" Y
. 50 Kxz Wo
Y Y a R
.
51, ''"" Y Y
R Y .
52 | Y Sf
, a x
|, q R s:
'' z Q o,
Sf? 53 Q
XE s. Y Q t
s . Q .
o x os .""
H
(o

26:57-58, 69-75;

14:53-54, 66-72;

18:12-18, 25-27 )

54 S Y
XY {.
{ . 55{ x
H j fs.
Sf { @ fs. 56 Yz
a fY
YS. c Sf n ,o
'' s"" Y Y.
57Y Y, ''
H w!"" Y s.
58 x n , ''Z
{ R"" Y s.
'' { n "" Y
t.
59 | , '' H
p. t Y s!""
Y s.
60'' x! Q_ z s
H"" Y t.
.
61 I{
. t , '' E

HY Nz""
Y s f.
62 J{ f.
x
63-64

(o

26:67-68;

14:65 )

os { Ys
o j j.
{ jj, ''Ys j xj
t!"" Y Ys R|S .
65Yo ss s.
@
(o
66

26:59-66; a 14:55-64;
@ 18:19-24 )

x q,
, o x.
{ @
f. 67@ x, ''Z o^`z
t"" Y s.
, '' [ Q w. 68
C Q t . 69Y t x
| o s Y a
f"" Y t.
70 {, ''Z Y Y?"" Y
. , ''Qs Y"" Y s.
71 {, '' Nx
? | Y Rs""
Y s.

(o

27:1-2, 11-14;

a
@ 18:28-38 )

15:1-5;

@ x S
23
Sf, ''
Ys t j Y
2

. o s j Y, o Y,
EY ts"" Y x N.
3 RY , ''Z
E?"" Y .
'', Qs Y!"" Y
t.
4 | ,
, ''Y K RY
Y "" Y s.
5Y {, ''
s Y

101

23:6-34

s. H [S I{ Ro . 21Y { [c, ''n


a f"" Y I{ I{ s. x!"" Y _ .
22N, { R

s: ''? R ? Y
6 RY {, '' H
RY Yt
p?"" Y . 7, H . z Ys u j R
os Y Y s No."" Y s.
23Y, n xY _
, Ys c .
t s. { . S { H.
8 Y
24 { C z xY t
. Ys s. 25W , x
HC. S RsY s {C u R
j wx NoY { tC.
K. 9 s s
. Y aY
x
t. 10, o
(o 27:32-44; a 15:21-32;
X
o a YY s.
@ 19:17-27 )
11, Y WaS,
26{ XY
,o
o |. o j os n jY
CS WC c . 12 Y j .
E , q Rx. _ p.
27 o
{ s.
s. { o s.
R
z , o
(o 27:15-26; a 15:6-15;
. 28 { WC, ''
@ 18:39-19:16)
[m! A. Q, Q
13 Hs, Hs,
A. 29'{ s
14
Hs
. {, ''W o xY, z Y , H|Y
xY Hs sY n o x`R" E No.
Qa f. Q n 30t { | Q Y
R. Q . H t Y
. 15 .* 31j f st
t Y. n WC R o x No?""
c . Y s.
32 RY, q pHs
xY Q Y. 16z
Ys u j R No"" Y XY o s.
33|*
s. 17*
p Ys s p
18{ _ , ''n ,
qs n , n
u R x"" Y _ . S cs N.
19u
j W 34, '', { R. { o
, x s. s {_ H"" Y s.*
20 R x qx
| ... 10:8.
17 ''Ys D 17
f : W Na | ^.
v Y R 34 Ys T D
X.""
.

23:35-24:8

102

{ Tz oHs
s. 35 s Y o
Y s. J N. {,
''z ! ss ^
`
z , ' "o ^
z`
Z!"" Y s.
36 c Sf Ys
N. { H o
37''Z E Ys Z
!""
Y J N.
38'' E"" Y
CH.
39 @
p, ''Z o ! Ys Y
wHs !"" Y .
40Y p n qo,
''Z Y ! Z K
R o s ! Hs K x.
41
Y C K R o s.
Y x"" Y
s.
42 , ''! Z Z
x x jt s
"" Y s.
43, '' Y, E |
@ * "" Y
t.
44-45t xs
. x K
z t
T Y. s
^ SYC .
46 [
c , ''! w Z z
os"" Y s.
.
47 W C n o W o ,
'' Y ZW s!"" Y
s.
48 x Y R
CYs
J{. 49Y H {,
H Ys
o Sf o ,
Zs o YY
s.

x
(o
50

27:57-61; a 15:42-47;
@ 19:38-42 )

.
Y a s.
@ x. 51ZW, S
. Y x
o s. @ x
K RY YnSt t
.52 c J{
@Ys X^{Y W . 53
@Ys R
j j. | Ys X^J{
sjY .
q S r .
54 RWE rs E.
|.
55 H Sf o
Jz Y,
@Ys S xYs N. 56
| { J{, o,
x r N.
Y RW E z
{ o Z .
W
(o

28:1-10;

a 16:1-8;
@ 20:1-10)

z o
24
r x XY
c {. s
2

YS H J{
N. 3a {
Y . 4Ys S J{ fx
Nwo q xo x `
{ a Ys. { o
o s. 5 o
Hs s. , ''Q
W sY Y { x
s? 6-7 W,
a Jz . Q H
H st, 'x
w tCH; Q H.
E W H!" Y sR
Y R| w RW X Q !"" Y s. 8t {
f.
p.

103
9-10q , @,
Hz , R o J{
R , R {
t. 11 o p Y
Kx { w. 12
S c o. Y
C , j No a
Y. R C ? Y fx
o J{ .

w
13

(a

16:12-13)

E { q w
Y os.
`{ . 14{ C
S zs. 15{
RYs S fo
| Sf { H
j. 16Y | { ojY|
. 17 {, ''Q z
s?"" Y .
{ Cx. { z
. 18{ ^z R
t: '' x C
Yos
R Za!"" Y s.
19'' ?"" Y .
{, ''_ Y` S.
o. t R t.
t . t, Y t
. 20 , ,
RY Ys
tC. { Ys N.
21 NoY K.
Zs E . 22
s o fx HC
R t. { E z
c {. 23Y, a
{ Y.
Hs z, W
fY t z t. 24 s
{ c J{ o
n S R Y. Y a
Y"" Y s.
25 { , '' ! o
t R wY x
os? 26o Y |

24:9-43

H!"" Y s. 27
, o j
S z Zs { p
xz t.
28{ {s c Sf.
{s Y
Y. 29Y {, ''N`.
T . !"" Y
s. _Y { {
{.
30 { Y fs
^j XY Y e t Ys RS
{f. 31t { z .
{ Ys o. Y
xx. 32 | {, ''
o z, z Y`
pYs tt z
sz Y ?"" Y q
z
s.
33{ S {.
a Kx, R {
` s. 34{ , ''!
Y. W Sf Y
"" Y s.
35 Sf { C
, ^j RSt
Ys oS R t.
Kx Y
(o
36

28:16-20; a 16:14-18;
@ 20:19-23; . 1:6-8)

{ R
Ys S z
| Sf { Y
Y, ''W "" Y s.
37 { Ys NY
. 38 {, ''Q^
os. Q @
s? 39 , { .
. . ,
s.
Y R "" Y s.
40 ,
{ { . 41{ fx,
H. { wx.
t , ''Q c WY ` ?""
Y . 42{ Hf
Sf f. 43 Ys XY
{ Ws.

24:44-53

104

44, '' Q H st
w o , o , o s
S Zs Y t""
Y s.
45t {
p
qx { z . 46
{, '' R : o Y
E W No! 47fo
Ys S, S

. Ys z
. 48Q Q N. 49 q
Ys . Y

Q rw o [
j "" Y t.
Y {
50

(a 16:19-20; .

1:9-11 )

| { a Y
X J{ Wo { L|
. 51{ L| o {
m . | Y
X {m. 52 | {
aS
WC {. 53{ R
Y oW.

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

@ o
x o
j O x .
x Y . x
. 2 j Y
. 3 | Zs j m. j
j.
4 OY . O W
Yf. 5 Tz , Y
T Ys p .
6 x o Y . Y
@. 7 | R|Y
S tY f.
8 . S
tY Sf N . 9W
a Yf Y`
o s.
10
f. |
j , Ys o
. 11 | {c f.
Y { t. 12,
ts {, _ Rw
{, Y x a
f. 13Y Q{ o Y,
z Y, xY Ynz
Y, Yw. Q{ Y .
14 O x Hf
x OR. , x
n s. ^
. x`
. N. 15@
Ys S R a t:
'' S _ R
t, ' | s s
s. s
t."""
16 n z
Q . 17 |
wNoYs f. o | ,

xYs f. 18| s n
. Y as ^
Y . n S
HN.
ow YSf @ a
(o 3:1-12; a 1:2-8; 3:15-17)
19 @s C , s R
aY, Y
Q* Y c .
20@ tY Y
. tj
t. @, '' o* !"" Y
t . 21 { n , '' Z ?
G?"" Y .
, ''"" Y s.
''o?""
''.""
22S {, '' Z? wHs
{ tY
t. wHs { tY Z
S ZY ts?"" Y .
23@ t:
'' a c Y
z | Wo
H.""
40:3
R o s .
24Q{

x. 25{
s o, ''Z o s. G
s. os.
t Z ow
os?"" Y .
Q @ {.
o V .

1:26-2:3

106

26

@ , '' Z{
| ow os. Y Q^Y
Q x s. 27 |
s . t RtY
"" Y s.
28 Zs Y
. @ ow Sf q
.
Y y z
E @
, ''! Y y z!
Q . 30
, ' | s s.
s s.
s t" Y t
Ys ! 31 t
a H. Y, Ys
H Y ow Yo
f.""
.32 | @ I{ R
t: '' Rw
Sf N. 33ow
Y|Y s . 'Rw
Sf Q xo R
w | ow No" Y
t _
H . 34 N.
Y Y Nx s.""
35 E @ a Y
s. Y Kx Y q
Y . 36
{ , '' Y y z
!"" Y s.
37 q Kx RY,
. 38 { WC,
{ , ''Q_ H?"" Y .
{, ''\u! Q^a s?"" Y
. _ Y p.
39, ''Sf "" Y
t. { J{ a s
N. E . t
N .
40 @ t RY,
S q .
N. 41
29

N s Y Y,
'' s"" Y s.
42| s c
f. n , ''Z !
Z @ . t Z
_* Y "" Y s. _
_ Y p
43 E H {Y
Yfs. Ht c J{
Y, ''s "" Y s.
44 , z, H
t
p. 45Ht W
Y, '' wo s
S Ys s.
o Ys .
. . _
p"" Y t.
46, ''_ S
!"" Y .
''Sf !"" Y Ht s.
47
N. n S, ''! Y`
G! Y
"" Y s.
48''Q ?"" Y
. , ''Ht Ys ,
Z F j st Ys
N"" Y s.
49, ''\u! Q Y Y
. Y "" Y
s.
50, ''Z F j
NY t R|os? Qs
t Y No!"" Y s. 51
I{, '' Y. ,
xY q
,
a No"" Y s.
j R
E H Y ''"" j
J{ C. Hz a
s. 2,
J{ @|Ym. 3
Hz , ''{ c
!"" Y t.

_ _ ''"" s D ''""
.

107
4

2:4-3:7

17

, ''^ sw!
R !"" Y t.
5 Hz Y{, '' tz
x!"" Y Y.
6 a W
s. Hs
Ns r Y C
{. aa Gz
Z{ _jR.
7 Y { , '' Hs Z {
Y!"" Y s. { Y Z{
Y. 8 | {, ''t
S q X J{ q c
X^{"" Y s.
{ N. J{ q
Z{ S N. 9 Y{
a Sf . Y J{
q a Sf p .
J{ n a HS
Y, 10'' S
No . W C o x
No. Y Z S
?"" Y
s.
11 v .
HY C. R
U Kx
z R| HC.

Kx z
R s:

Ys

Y
Z x
Y . 2 W
c J{, ''\u! Z Y Sf
Y . Z os v
Y | x""
Y s.
3 t
, '' x . o
Ywo t | Y xYs ""
Y tj t. 4Y, ''Y xo
rx WC R YwNo? I{
YwY Hzv ^ N
K !"" Y .
5 t, '' x. Z{
|, Rw|, Ywo t |
Y x K. 6 W
YwNo. Y, xWw Rw z
Ywo. 7z , ''Z I{ Yw

(o

21:12-13;

a 11:15-17;

19:45-46 )
Hz, N,
Kx H s jY
{. a { qE N.
13 Na c
{. 14
qHs, yHs, Hs, w
N. z fY u
f N. 15{
s R N.
qHs, yHs , u os
{ u Hz { zHs
N . 16 ws
{, ''Zs a X!
Ys fY
Q^Ys ?"" Y s.
12

''Z s s
USo""
o 69:9
18 , '' vYs
. Y Z R Y
sY w"" Y s.
19 R t: ''
Ys j. Ys
Ez I{ .""
20, '' jY
j. Z Ys
Ez YwNo?"" Y s.
21Y z
@Ys S. 22 Wm,
Kx t Sf.
t { z Y,
t Y R|.
23Na Ez
vHs N.
{ z R| HC. 24Y
| .
{ tC . 25 |
Hs S
t .

3:8-4:4

108
8

H"" RY fx.q H j
Sfz Qo. Q Y |Y R Y
QS, Qo
t. Rwz YwS W a
.""
9'' R ?"" Y Y
.
10, ''Z
! Z R p ? 11 Y.
H R s.
Nx s. Q
s Y D. 12
z S R S Q
w. t R
z z w? 13
Sf x t
| t {.
14-15 ''Ys Rw W a K
OR _,
Woz x o
H"" Y s.
16 Hs R
. aa n
. Ys Rw {|
Y , { OR Z
qx. 17 Y |
Y Y|Y_ Y Xt tY
. 18 n RwY K
R . wY Y, ^
n w , _ K R.
19 t
Xt :
Sf. wc N.
{ T Y R
.20 |No .
Y
.
21S
Y z R` UY
No.
@ t
C | Kx
Y J{ a qE
, o w Yf . 23R
@ G j cs
Z{ a z, a
owYo s. o
22

w Y a o {.
@
C .
25R Y r R
Y, @ Kx
C. 26{ @ c Sf, ''\u!
q H Q s,
Q s S Nx t
ow Yos. c
os"" Y t.
27@ , ''o
t | Zs . 28 o
Y, s n
Y t. Y Q Nx.
29J{ J{ Y No. Y J{
Y sU J{Y
RY Y . Y | RY
No. .
t n HC. 30
x H. x H.
31'' Sf s
t. j
Y . S R
Hs S z.
Sf s t. 32
Y S, RsY S
Nx . Y NxYs |
D. 33Ys DS Y
xY DNo. 34_
t .
Rw R
No. 35 n Ros.
z . 36
n Rw W a OR
. Y n S
OR . Y
t"" Y s.
24

o z
@ s a Y Kx
sY, Y s a
ow YosY x
Rs. 2YY, o w YSf .
K x. 3 YS,
H I{ H J{.
4 |
Sf.

109

4:5-38

Y
Ys s. Ys Y
s
RY,
f. 6a R .
z R c Sf
fs. t xs
s . 7 o Z{
Y { Y Sf. , ''w!
Y ZJ{No?"" Y . 8
Kx @ aY Y
j
{.
9 o , ''Q ,
oY. s ZJ{|Y
s_?"" Y s.
s .
10 , '' R|
Z H. Ys Z{
s Z H. Z H_
Y Z s Z{ YR.
Z OYs fn"" Y s.
11 o, ''x! R .
Q c
Y Q . O Q^z
[o? 12Q s
t? R f. R
Z{ , Y , Y y
"" Y s.
13 , '' Z { C I{
o! 14Y Yf Z{ CY I{
. YSf Z{ Y O`
Y ORYso"" Y
t.
15 o, ''x! I{
, Z{ Y a W F
z Ys N""
Y C.
16, ''J{ Z o Y !""
Y s.
17'' o "" Y H
t.18, ''Z o Y c
t. YY Z o.
o Z Yos Z
o . Z Y t"" Y s.
19, ''x! Q
o Y o s.
20 | Q P. Y
Q , ' P a
, PH" Y
s"" Y o s. 21, ''s

ww! Y Y
Q Y Y {
X o. 22Q
p HYYs No.
s
H Ys No. 23Y`
Y w, x
s. t Sf
. _
o s. 24 w
s. Ys
w, x H"" Y
s.
25 o, ''o sY
. Sft Zs R
"" Y Y.
26, ''Z zs !""
Y s.
27 Kx WC f.

o z
fxm .
Y, ''Q_R H?"" Y Y, , ''
z sY Y"" { .
28 o a H
WC J{. 29, ''!
YsY t xYo . o
"" Y s. 30{
c f.
31 Kx, ''\u!
x"" Y s.
32Y {, '' c WY
@ . Y @Ys S Q_Q
H"" Y s.
33 K x, ''
Sf!"" Y t z
s.
34, ''s Y Xf,
xYs o , .
35'RWo | z o!"
Y Qs. Y tR_ {
S . Y
r . 36Ys RWo ,
s. OR ,
os. | Ro
, , q No.
37'Ro
" s N v oo.
38Q j Y xY Y

4:39-5:14

110

RwHs . Y z
jS Y N. { MjY Q
s"" Y t.
39 j s
o, '' t"" Y
t . w.
40z c J{
Y s. {
^ Es. 41 t R
R|x.
42 , '' Z
t R RY Ys R|.
Y t |
Rs. Ys n R|
o. Ys Y Sf
Y H"" Y s.

, ''Z ORNo "" Y s


R Y Sf. z ,
Y zY { Y w.
54 H f
^ ax.

x Y
(o 8:5-13; 7:1-10 )
43^ E | H
{. 44a , ''o |
"" Y s. 45 H
f a N|
Rf. H Na
{. , {
a Ez YsY .
46, Z{ f
HY '" I{ }. s
j x .
Y u s. 47
H fY RY
x c {. J{
c s Y Y
s. 48''@ax, v
o Y Q w"" Y Y
s.
49 x, ''x!
!"" Y s.
50,''Z {! Z ORNo""
Y s.
R|S J{ .
51 Y
Sf ` Y
t. 52 { Y
`Y .
{, ''Ys | RS""
Y t. 53c Y

s { tYR
o s. 6
a N.
pW sY US Y, ''Z
Y ?"" Y .
7 R, ''x! Z{ H
t
Y ;
{Y Wso, s
Z{ "" Y s.
8t Y, ''! Z X
Y !"" Y s. 9Y
`. XY J{
.
RW E C. 10a
s Y, ''
RW E. w o Z
{Y Qz"" Y s.
11Y , '' xo, 'Z
jY {" Y s"" Y
t.
12 {, ''Z X Y s
?"" Y .
13 z a
J{.
.
14 | n
Y, ''! Z WC x

Ss c
q E |
Sf. {.
2a y | c
. Ys V p
Y . Y j R.
3 R, m {, {,
a S {. 4''t

t C Sf Z{ H .
Z{ H C
Y Zs xR. Y t .* 5a

4 Ys D , '' Z{
H S "" Y f.

111

5:15-46

28

x. x .
s a Rf!"" Y
s.
15 | J{,
xo Y t.

fx! z s {
| R s. 29H
! S { Y ORY
W No. { Y
KY WNo.
30'' | x.
Y | O
ts Xt . Xt
16 RW E Zs Y H
x`. g .
z Ys s Y g fY
j. 17 {, '' f.
Ys Y No. z Y
os"" Y t.
Nx
18 Ys Y
31'' Nx [ Y R
j Ws. {, '' . 32Y Nx t
RW E , s. R t
Y s. NxY R Y .
33''Q Q { @
Y s""
c .
Y s.
x z. 34Y
19, '' Y. | Nx Y . Q Y
x. os Ys , R s. 35@
Ys x. Yf. Q
No, No. 20 | .
36'' c @ NxY s t
Y z o sZs
No. Rxo Nx . o xY t
t Y No . t Q CS xHs o o s. x
fx . 21 Y { W s Y YNo. 37s
S_z j Sf | s S t. Q
{ No. 22, | s R. Ys
Q Xt t. Xt tY Y t . 38
| f. 23Y RSz, n Q w . ,
n RY N. n Q Y. 39 |
RY , n Y OR [oY Q Y
R_z "" Y No . Y s S Nx
s.
s. 40 Q c Sf
24, '' x. RY s
o ORYs Y Yos.
41''
YY w OR
o . 42Y
. K. _ Q S . Q Yz
tY OYs s . Y . 43
25 x. Y Y | Y
f. s Q D. Y
{ R . t_ Sf. xo | o n Q D
| Rs{ o ORYs . No. 44Q t . Y
26_, OY R
Y t Y Ws.
R OY t s z R|? 45
. n RwHs YNoY
! 27 . Q s RwHs
Xt t Y o s. 46Q Rw^z` ,
f. | R s. s S N Q s

5:47-6:31

112

47

w {. Q wt
t z w?"" Y s.
j
(o

14:13-21;

6:30-44;

9:10-17)
C q E, H
(W
) {.
2 v` U
x , q Ys
o Sf. 3 Kx H
Q J{ a fs. 4R
Na E. Na
.
5 W
o q
, H t, ''Q{ WY @ a
?"" Y . 6n Y
s . R
x S s.
7W aY a a s,
^ f o.
.
8 Kxz a
s. N.
9''a Y c
^j, ^ Hf s. Y
R z ?"" Y
s.
10 , '' Hs fj ! "" Y
s. a a Sf { s.
fs. as
x . 11 ^jHs XY,
Y e t, a fs{
Sj. R Hs S
j. Ws.
12{ oWs, Kx, ''
{ W RCH aHs
Wo j!"" Y s. 13 z ^jHs
RCH aHs Kx
Y Y.
14
@ xYs ,
''Y s o !"" Y
j.
15 { E
xsY U.
J{x.

Z{
16

(o

14:22-27;

6:45-52)

N`. Kx
c {. 17{ a
H s s j
{N. t_ T .
{Y . 18H X Q
z x. 19
`{ z N, Z{
o c { N.
{ . 20Y,
{, ''! !"" Y s.
21 s |

Y { D . {,
{S XYs | s.
22z. H m
a _ Y, Kx
{ Y , Kx {Y,
s. 23-24{ , Kx
a Y US , Y Yf
s. W Ys
Sf m . Y
t ,
^jHs S p Y Q
. { a Ys
s {.
ORY @
H m Y, {
, ''\u! Q a t
f?"" Y .
26, '' Y. vHs
s Q . ^j WY Q
Ys
s. 27 @
. S @ .
Ys x QNo.
D ""
Y t.
28{ Ys, ''x x_
R xH?"" Y .
29, ''Ys n w
x"" Y t.
30 { t, '',
wz v xYs
No? 31 o z s*
25

s
z Sf @.

113

Ws. Ys S z R
, ' { WY
@ f.""
32 t, '' Y.
Y` @ f
. Ys f . 33 O@
C Sf o. Y
OYsNo"" Y s.
34{, ''x! @
|!"" Y s.
35 R t: '' OYsf
@Ys. c Sf H .
s RwY s . 36Y
tz, s N!
Q w! 37 tCS
{ c No. c Sf
n n s j . 38_,
j fY
C . s Y MjYs f Y
f. 39s Y :
tC { j .
{ S E WH. 40Y
Ys Rw OR
H. . Rw n
S E WNo.""
41, '' Sf @
Ys"" Y RY .
42'' ! Y
HzHs ! t
, ' C fY"
s?"" Y {s.
43 R t :
''Q Q a H. 44s
t, c |
. c Sf n S E
WNo. 45o R
: ' { No."*
RY t fs {
c No. 46Y Sf t
| . Y
N. 47 Y. Rw Y OR
[o. 48 Q ORY @Ys. 49Q
| st
s Ws. Y. 50Y
Sf Y` @.
... No

54:13.

6:32-68

Ys Wf. Ys Ws
. 51 Sf O` @Ys
. Ys Ws S ORNo . @
. Ys a O
No.""
52 |, '' Ys WY
R No?"" Y
t X s. 53 {
R s: '' x . xY
WY, o C t Q O
. 54 WY, o C Y
OR [o. n S E
WNo. 55_ Y`
@. o Y` Z . 56
WY, o C .
57O s .
ORos. R s
@ Ws ORNo. 58
CSf Y` @ !
| Ws @ .
{ Ws Y x. Y @Ys
Ws{ OR ."" 59,
s Y
o R t.
Kx H {
60 tR RY Kx,
'' j ` . Ys D
?"" Y s.
61 Kx RYs S
asY U.
{, '' Q j ? 62x
, s {
o Q_? 63w OYsNo . Y
R . w SR.
R O. 64Y, Q w ""
Y s. wY ,

. 65 R s:
'' Wo t c | Y
_ s.""
66 E Kx Ys
Y a J{ .
67, ''Q {Y
s?"" Y s Y .
68 , ''
c
{H? ORYs S t

6:69-7:28

114

69

Q c s. Q Y S
Y, RY .
ws"" Y t.
70t , ''Q s Y s
s n ! Q
!"" Y s.
71 qx a
Y. s
No.
n {
C |, H
x N.
X
x x. 2
n c Sf. 3 N
, ''ZQ H {.
o Z K x Z xHs
. 4Z xHs os.
Z H. _,
S x x
"" Y s. 5_ N
Ys w s! 6
{, '' . Q
` S. 7 RwHs |
. Y Y wcY
. s |os. 8Q
{. C
t "" Y s.
9 s | H
.
10 N {
{. Y U . x.
11a p , '
a s ?" Y
N.
12 Ys S x z
j. S
s. , '', Hs
o s!"" Y s. 13

Ys S U | Q
.J{ j. 15
14

fx, '' Ys
R "" Y s.
16, '' R R . R s
YR. 17fN OR S
Y Y |
zs s R
o. 18|@ z
Y No. Y Y
z Y` .
x. 19 Q wNoYs
! Q a
Ys . s Y
Wsos"" Y s.
20''Z_s x j? Ys
Y Wsos?"" Y
s.
21 { R s: ''
axYs N. Y_ Q fx
. 22 Q sW*
Y t. YY
Y `. 23

` Q RW E sW o t
Y, Y @Ys n
Q No? 24
Xt t . x Xt
t.""
, ''No""?

R j: ''{
Y Wsos ! 26Ya
U zs { Ys a
!
Y o Y R? 27Y
o ft a No |
H. a f
!""
28t z
. [c, ''!
Q . |@ a
. s S x .
25

sW M a wYs

. W
Y sW { .
@ t Y x`
o.

115

7:29-8:8

29

Q H. Y s
j c a
f. j "" Y
s.
30 RY { Ys Y
Ws. Y
Q | .
31as { Ys R|
. {, '' o Sft s
t v No?"" Y s.
32 Ys S z
x Rs. {,
H Ys Y Hs
. 33 , '' Q
q . | s
Y c o. 34 Q .
Y s a. s Q
"" Y s.
35 , '' a
z a { H?
D x Yos { c J{
D No? 36' ,
Y a. s Q "
Y pR?"" Y z
s.
37 S E x `.
E YY q , ''
c f. Sf
Xff. 38 t z, s Rw
Y H O UNo""
Y s. 39_, Rw {
[ w S
t. Uf.
w |
|.
40 Rs , ''
t o H"" Y s.
41 , '' o x H""
Y s.
Y z, ''o H z
No? 42 Q , Q
YS z NoY z
N !"" Y s.
43 j as [
HC. 44 Ys
s. Y | x x
.

R|
S c,
x c WC J{ x. {
Hs, ''n Y ?""
Y .
46{, '' zz
| z!"" Y s.
47

x, ''_! RwHs
N? 48z Y, xz
Y n Rw {| . 49wNoYs
S Q HY Q Y
s_z!"" Y s.
50Z { .
c J{ f. 51, ''
wo R , Y R
, K R
o?"" Y .
52{, ''Z H? w
NoYs . o H Y Z_
o"" Y t.
45

x` T @
7:53-8 :11 .
x[S o
| { J{
x.
I{ G z Q {.
2x I{
Y. a
j x. { Y
fs. 3x[ o j
oY o, x H a
XY f. Y
j 4, ''! o x[
o j. 5, wo
oY { j Y
. Q_?"" Y . 6Ys
Y s N. Ys K
Y Y { qx. Y
C, H
j. 7{ s o s.
W o ,o ''Q xY ^
_, R f!""
Y s. 8 s, I{ C
o s.
53

8:9-39

116

Rs { aa a
{ j. r J{
. S a Ys o
RCH x. 10 W o ,o
''{aw! Ys| K ?"" Y
.
11'' !"" Y s.
'' K R. {!
x!"" Y s.
Y
S
t, '' Y . s
S{ . {
OR a [o"" Y s.
13x o, ''Z Z
Nx ts. Z Nx Y ""
Y s.
14 , ''
Nx [ Nx wf. _,
a f, a os
. Y a f a
os Q H.
15Q Xt.
Xt t. 16Y
Xt [ Xt xw`.
_, Xt t .
s s. 17q
Nx [ NxYs wfY Q
wo N. 18 Nx
s. N s
"" Y s. 19t {, ''Z
a s?"" Y .
, ''Q ,
H. Ho,
Q o "" Y t. 20
ZRZs
YY o z. s
; ?
!
21 N {, '' o s.
Q . Y {
Q . _ Q Q z
No"" Y s.
22 , '' w x ?
_, ' { Q " Y
s"" Y s.
12

23

, ''Q a {.
Sf n. Q {,
n . 24Q Q N o ""
Y s.
25{, ''
_ Y, Z?"" Y .
, '' sY
s s"" Y s. 26'' Q
Xt R s t.
Y Y s Y Rs
Y Y s.
wC"" Y s.
27 Y S s.
{ p . 28
{, ''xn t
Y Q .
|@ Q xY, S
Y Y .
29s s. Ys
j ` No.
s H "" Y s.
30 t R RY
R|x.
@
Rw , ''Q
o, Q Y` Kx.
32t Q xYs S .
x Q |g HCo"" Y s.
33 {, '' @ L .
R | Y .
|g Y s?""
Y s. 34 t , '' Y.
W a Y Y .
35Y
|` Np .
Y | .
36 |g HCo Q Y` |g
. 37Q @ Y
. Q f.
s Y Wsos. 38
Ys s.
Q Q * RsYs os""
Y s.
39''@ " " Y {
t.
31

Q a N { Y p.
8:44 .

117

, ''Q @ `
@ z {! 40 z Y
Rs xYs t ! Y Q s
Y Wso s. @ Q
o. 41Q Q z os""
Y s.
{, '' j.
a "" Y s.
42 { R s: ''
Q z Y fY
w{. Q s R {.
|@ a . s
. 43Q D
t Q p .
44Q {. Q .
Q Hs Xf Q [.
. xYs
. x . r
W. Ys r
. rY . 45 Y t
z Q w. 46 Y
Q ^ Y ? Y
s ! s R|. 47Y
Y R. Q Y
t R.""
, @
''Z pY, Z x
jY Y ?"" Y {
Ks.
49'' x j. Y
RNo. Q s os.
50 Y
o . Y o _
s. xW. 51
Y. S s
"" Y s.
52 RY [c, ''Z x
jY t H! @ Y
. o Y.
Z S YY
s. 53Z @ s t
? Yx. o
Yx. Z Z
s?"" Y s.
54, ''s _
o
p . s C .
Q Y Q_ s. 55 Q
48

8:40-9:11

H. Y .
HY _, Q rz
. Y .
No. 56Q @ Ys
Y US m.
; m"" Y s.
57 , ''Z
{ Y. Z @ N?""
Y s.
58, '' Y. @ j
s"" Y s. 59 RY {
Ys jY { Wo js. Y
{ Y aY
J{.
j mYY
o j m n .
2 Kx , ''\u!
mY j! N?
Y Hz?"" Y .
3, '' Y, Y Hz
Y x! Y o Y OR
| }Y mY j.
4xo x s
Y x H. W . t
| Y x. 5
s Y "" Y s.
6 R z Q Rw N.
Rw , mY {Q
N. 7Y, ''J{, z
a!"" Y s. s Y
p ' ". m J{
{ as. Y j f WC
f.
8Y , {, [o
{, '' Y fY
[o !"" Y s.
9 , ''s . ,
Y Y o s, !"" Y s.
Y |, '' n"" Y
s. 10'' Z j z
Sf!"" Y { .
11, '' Y No_
{ Q N. | s J{
a s.
J{ as. | j
Sf"" Y t.

9:12-10:2

118

12

26'' R N? R Z j
{, ''a s?"" Y .
, '' H"" Y s.
HC?"" Y { .
27 , '' _ t. Y
x R
Q R. I{ s?
13{ | mY s
Q Kx Y
n x c f. s?"" Y s.
14 mY RW
28 { n . Y ,
E. 15x j z SfY n ''| Y KxR. Kx.
29 zY .
Ks.
, '' {Q N. Y ? a f
J{ as. j Sf"" H"" Y s.
30, '' RS. a
Y s.
16 x, '' RW
f Q H.
E . Y j HC. 31
!"" Y s.
w RY, os
, '' w R| RY . 32j
v ?"" Y s. mY { t |
R HC.
R . 33 Y ^z` Q x
17{ I{
m Y, ''Z Y S x"" Y s.
34 RY {, ''Z j .
s"" Y .
'' o!"" Y ` . KY Z^
t.
x?"" Y n H.
18 mY s Y;
35n HY Rs.
tY j SfY, Y Hz Hs n Y, ''Z xn w
w. 19Y s?"" Y .
36 x o , '' t !
Hz , '' Q ! m Y
YwS ? tz R|No!"" Y s.
37, ''Z Ys os. Z
s?"" Y .
20Y H
z , '' Y, zs!"" Y s.
38, ''! ws!"" Y
mY YwY . 21Y
tR s, z.
39, '' Xt tY
Y j f H. n
! S t f. X_t-m{
Y "" Y s. 22, Z, Y s { m {
''o"" s W an Y f"" Y s.
40 s Rs
UaY _ Yf
. { Y Hz x, '' m {
R t. 23_ {, s?"" Y s.
41, ''Q m {^`z Rw
''Y Sf. n !"" Y
s.
. Y
24 mY sn ^N
Q s. RwHs
. Y, ''n oW, n !"" Y s.
. wY !"" Y s.
25'' w, H.
y, y
. Y m .n t
'' Y. y m |
s"" Y
{ a { ,
t.
. 2 | K

10

119

y . | Y
No. y Y | o
No. y YR. y
j HS Y H XY o.
4 yHs H Y f
No. Y |
R n No. 5R o Y
{. o Y | oj.
."" 6
CS . Y { R
s p .
7z I{ R t
j : ''Y y |Ys.
8s Sf { ,
{. y { R.
9 |Ys. | KS {

. { |g H o
. y Sf { YNo.
10 Y , Y ,
Y No. { o
OR |Y f. o OR n
`.
11''S
y Y
r . S Y . 12H
Y . y YR .
{ o yHs
H . t { Sf
Q Y . 13 H
Y j y _ .
14-15'' S Y. s
S, Y S .
R yHs S, y
S . y
No. 16 Y y Ys
s. R . Y
XY H. R R. t
Zs _ . _ .
17 |Y r s.
Ys WC Y o.
s Ros. 18 Ys
| X. |
No. |Y, WC
XY .
e.""
19 z z WC TH
f. 20 , ''x j Y
fa. Y R?""

10:3-38

21

Y s. Y , ''R x
jY . x m {
z jY HC?"" Y s.
R|
Wj
. 23 H.
N c
o s. j R
. 24{, ''Z wHs
? Z o^`z
t"" Y s.
25, '' R
_ t.
Y Q w .
os v s Y E.
26Y Q { .
j s R| . 27 y
oNo. Y S .
R s No. 28
OR No. R s . Y
| XY . 29Y
Sf s t.
Y | XY .
30, _!"" Y s.
31 Ys jY I{ {
o. 32Y {, ''
s s S N. Q
Ys Q s j
s?"" Y s.
33, ''Z S
{ | Y, Z o
s. Y nY s Ys
"" Y s.
34 , ''Q w
o , 'Q
{Y" sz . 35Q
wo x t.
Rs Hs { s. 36 s
sY x xY
. Y nY
Ys z ?
37, x o t
s R|
. 38 xYs N.
s R| Z xYs
R|. o sY,
sY Q tj H
.""
22

10:39-11:33

120

39

Ys Y { N
Ws. Y a J{
.
40 I{ q a H
m J{ a x.
@ ow YSf a. 41
c f. ''{ @
@x x . Y Ys S
t X R Y"" Y t z
s. 42a R|.
Y Y u
11
. , N o
{. t
2

Q o
S ! u
N . 3 o , ''
! Q R
os u s"" s o
.
4, RY, '' u Y .
Y Y U | Y
U Y Sf"" Y s.
5 o z, N z,
z . 6 u sY
Rs. a ^E , 7 |
Kx, '' WC
q"" Y s.
8 {, ''Y \ u!
RwHs { jY Ws
. Q WC a os?""
Y .
9, ''Y s
. a
o. . 10W
Y .
"" Y s.
11 R t
R s: '' sU Y
. n Y
Y a
os.""
12 Kx, ''! Y
x "" Y s.
13 z Y S.
Y Kx ` Y
S zss. 14t
tj, '' Y. 15a
Y S. Q C. Q

wY qx. t a q""
Y s.
16 Y , R Kx
, '' YY
q"" Y s.
Ys f
a s. E
mY
H.
18Y, ^
` { . 19
o, { N
Y fY f.
20 o s Y RY o Ys
Y J{. Y z
. 21o , ''! Q
a _ N Y
. 22Y, t^ QC
QC NoY "" Y .
23 , ''Q N I{ W
No"" Y s.
24o, ''S E W
f E
W NoY ""
Y t.
25, ''W n, .
s Rw Y ORNo. 26OR
os s R|o s .
Z ws?"" Y .
27, ''ws ! Q o
Y, Sf Y Y
ws"" Y s.
28 R s | J{
N a H S, ,
'' f. Z s""
Y . 29 RY S
c J{. 30 .
Y o s _ s. 31
z os
S { N.
AY c oY
{. 32 s J{
Ys , { , ''! Q
a _ N Y
!"" Y s.
33, Sf A
w m.
17

121
34

C . ''sa
N?"" Y . ''Sf
!"" Y { t.
35 { Z{ W.
36t , '' s
R !"" Y s.
37Y , ''mY { tS
, Y x ?"" Y
s.
38 I{ H.
c {.
. Y m j .
39'' X x!"" Y s.
Y Y N o, ''Y, !
Y E a.
t o "" Y .
40t , ''Rw Y U
NoY t?"" Y s.
41{ X N.
, '' Z Rs
En. 42 Ys RY
. Z s Sz Q{ wY,
Q{ p Y a Ys {
S s"" Y s.
43 R s q | ,
''! H !"" Y H. 44Y
H f. Y {
No j s. Y
Q m j .
{, '' Ho s X ,
n {Y|!"" Y s.
45
c Sf z
w
. 46 x c
J{ t. 47t
, x @ t
N. '' q? x
ax os. 48n R
H o W a Y Kx.
| Sf Ys,
Ys No"" Y s.
49{ , ''Q_Q
H!"" Y s. Y
. 50 , ''
Ys Y
S. Q p ?"" Y
s.

11:34-12:9

51-52

,
s Y
Y RNoY
t. R |
. R
Y H .
53 Y RY
Y s s
j. 54z
x U W {
c s
Y J{ . a Kx
.
55 Na c Sf.
r Y
{.
56a Q{ W.
x {, ''Q_
s? No? ?""
t zs. 57,
x, '' as R H
H Y""

. Y { q x .
Na E
Y s. WS
| Yo
. 2a p R
t . o mo .
@ fs { .
3 j
s R S o
Q ,
S. z o Y.
4-5 a K xz
. x Q.
, '' o Rw, u {
^| . o
s !"" Y s. 6
{ Y .
Q . u S c z
Ys u CH .
7, '' o s
r xY Ys S
S. 8Q { t .
Y z Q "" Y s.
9 q
asY RY a Sf.

12

12:10-36

122

WS
Y f. 10-11|
Y s
s.
_ Y
c J{
w .
K
21:1-11; a 11:1-11; 19:28-40 )
12 E Sf
osY Rs.
13{ h jHs jY,
(o

''s!* Sf
E x!""
o 118:25-26
Y _ o Ys Y f.
14 z Y Y
fs. vYs S z
R :
15

'' , !
z fY Z E os
!""
x 9:9
16

R Kx t p.
Y U | o
s S Y o.
Y S p s.
17 S wY
, n W
o N. 18
vYs NY Rs Ys
Y {. 19 x
t , ''! .
Y z os !""
Y zs.
S S
E xY J{
{z D s. 21{ H t
20

s _ Y p. Y Y p
o .

Y, ''x! Y
f"" Y s. Ht, HY
Y . 22Ht
Jz t. QJ{q
J{
t.
23 s: ''x
U
c Sf. 24 Y.
Ro Qw Y
. Y s RoHs
tWo o. 25 Ys R
Ys j. Y S OR
Ys Cs Ys
. OR . 26
S s H.
a _ a .
n RNo.
27'' w s.
H? s Y
? ! Sf
! 28 Z U HC.""
t |, ''
U HC. I{
Y U HCNo!"" Y s.
29a Ys Rs.
Rs. , ''
z"" Y s.
30, '' Q H.
. 31 Xt t
Sf. Y R
Sf. 32Y s
Qw
^Wot s
q N~ o. { c H
"" Y s. 33 t
R s S.
34, '' wo | 'o"
S Y Rs. t
xn ^oY z
s? x?"" Y
s. 35t {, '' Q
.
T , _

NC. Tz xo a
s H. 36 st Ys R|
. t Q a
a "" Y s. z

C { Y Y
J{ .

123

12:37-13:13

Y
OY o Y .
Ys @ax { t Zs tY Sf
{ z R| . "" Y s.
38 o t x Y
Y C:
Kx
Na c Sf.
''! R|
Ys H c {
? oY
SfY .
?""
s { R.
53:1
{ n R_
{ .
39 { R| .
2, Kx W
R
Ys
o t fY s. t_
z C:
a KS
xY _. 3
40 '' { { t, {
n` RSfz
. {
. Y Sf R,
Y, { p Y
WC c { s R
qx. {
. 4z o
z. {
. NoYs X,
o.""
js. 5 |
6:10
t { Z{ Kx

j . j
41 U N.
s { .
6
Ys S R z.
c ,
42 pz z
, ''
! Q ?""
R|. Y x Y s. 7, '' os Z
UaNo z t p . p"" Y
R
Ys U t . 43_, t.
8, ''Q s
Q{ Y ts o _ a
j.
. t"" Y s.
44, ''s R|, s
, ''Z C t Z,
s Y R|No. !"" Y t.
45 s t s YY
9 , ''
!
46
o s_!z c f , Hs, !""
! _ s R| T Y s.
10 , ''Ns
Y. t Zs
tY Sf .
Y .
47'' RY Y
a_ a t
Y Y Xt Xf. _ Q R s"" Y s.
11 s
Y Xt XfY , Y
48
Y f. s, Hs . a t R
j xW_Y xW sY s.
12 { CS,
s. H S
Y XtXo. 49 j No Y s Y
z, Y R tY fs pY {. , ''
t. 50 Yx Q p`? 13Q s '!" Y
37

13

13:14-14:3

124

'!" Y No.
Q s R !
14Q , Q
. Q
H. 15 Ys } X
Y z Q Y
qx. 16 Y. Y _
t . o f o
Y s t . 17Zs Q
s. QY o x.
18''Y Q s S t .
ss { . Y
R C XH: ' ^j s
No."* R
Q Zs s. 19R Ct
Ys Y Q R|Y q x . 20
Y. n DS s
D S Y
. s D
S s n DSz
"" Y s.

(o

26:20-25;

14:17-21;

22:21-23 )
21 z
C.
HC. , '' Y.
Q No"" Y s.
22 Kx, s S
s
s. 23 RS Kxz
a fY s. 24
KxY, ''s S s ""
Y N.
25 c C , '' !
!"" Y .
26, ''Z ^j a S
No !"" Y t.
^ja S
a f.
27^j Xs Y
K. Y, ''Z
| x"" Y s. 28Y, Y
fs {^| R
s p . 29u
. j R Y
' No" o 41:9.

wsY s.
S jsY
s.
30 ^j XY
J{. W .
U
J{ , ''t x
Y U xo .
Y U xo. 32
| U n
x Y U No . x .""
33, ''[m! Q
. Q No.
t Rs Q
s. { Q t.
31

o
'' Q o Yos. Q
R. RwHs
RS R Q z
HC 35Q
st Q KxY
.
34

z
(o

26:31-35;

14:27-31;

22:31-34 )
36 , ''! Q^a o
s?"" Y .
, '' a o s a Z
t . Y | s
"" Y s.
37, ''! t Z
? Q Hs t
Y r s"" Y s.
38, ''Z Y Z
No? Y.
HY Nz !"" Y
t.
'c, x, O - "
''Q . n
w. s w. 2
z s s.
^`z Q tn. Q p
t Y a os. 3

14

125

14:4-15:4

19

J{ Q p t WC Sf
RwHs Y o. a
_ Q a qx. 4
{ f Q _ ""
Y s.
5 , ''
! Q {
a H. t
R o?"" Y s.
6, ''c, x, O, !
| t c | . 7
Q Y H_
Q o. t Ys N.
Q "" Y
t.
8Ht, ''! Y .
"" Y s.
9 R t: ''
Q H s !
Z H Ht? s o
Y _z. Y Y
s? 10 ,
sY, Z w ? t
|R . Y o s
YY os. 11 ,
sY w. @ax
w. 12 Y. c
os. s Rw W a
x No. Qs t
x No. 13Y | U
Y Q R C No.
14 s C No.

Q c WC No. q E |
s . Y Q s
No. _ R ORos
R Q ORNo. 20 E
, Q , Q ss
R Q UNo. 21 RY Y
S s RS Y

. s RS n R
No. n RS Y x
."" 22t ( a
), ''Y
! Q
x`, Y xY
s?"" Y s.
23 , R t :
''s R tz No.
n RNo. Sf
Y YNo. 24s RY
R. Q Rs
R . R s R.
25'' J{ R
Zs Q
t. 26 s
,o
_ Rw, Q @ xY
No . Q Zs No . t
Zs Q No.
27'' 'WY" Q os.
s W. Ys Q| .
SW. . 28 osY,
I{ WC Q c NoY t Q
Rs. Q Q _
c os Q No.
_ s t. 29 C
t Q R|Y Q R
s. 30 s.
Q a z.
sQ x. 31Y
s R, Sz
os R Y HH. _
os. , a q!

Rw q
''Q Q _ S
z No. 16-17Q S , Q
@ xY oY*
Y Y . w
. Rw xYs
o x. Ys .
S Y H. Ys D
X, w
. Q s Q
'' Y. Y`
S . R xo Q
X. 2 Y w
. Ys D, YsY o j No. Rf
_ Ys , .
wHs, R a Rfz
18'' RwHs H .
xY Hs WoNo. 3 Q
S Rz a Rfz
Q _ Wo m . 4 x` .
o o.
15

15

15:5-16:10

126

Q x` . w |@
R| . X Y H.
R Q _ R|.
5'' X. Q w. xo
Y _ a
R|. Q_Q x
. 6 Y { w
. t w . Y
z No. R H
.
7''Q , Q _ Q
Qj` . QNo.
. 8Q a HS
Kx _ U |o
{. 9 s RSz
RwHs R.
. 10
YHS sz Q
^`z YHS. 11
Q Y, Q
n Y Q RZs t.
12 : RwHs R Ro
s, R Q t
. 13sU H | s
t . 14 S z o
Q sU. 15 Q
RwHs R. _,
Y Y os R H.
Y Rs YsY
Q t. _ Q sUY
s. 16Q s s .
RwHs ss. Q J{ S
R|Y RwHs sY YR
. Q C
QNo. 17z HC .
.

{ s U. RwHs
UNo. { S _ Q
No. 21s
{ H. J{ Q
z R oNo. 22 ,
{ _
{ Q . Y t {
t. 23s |S
Y |S Y
. 24 { Y
@ax ^z` {
. Y t
{ vYs N. s,
Y |os. 25Y wo,
'{ YMa s |,* Y
. Y C.
26'' x |`
w Q o .
Sf w s S Nx RNo .
27Q s {
Q Nx tH.
''Q R| Y R
Zs Q t. 2{ RwHs
H No. Y t
_, RwHs Y Y
R o. 3{
S Y, Y S Y H
No. 4 Sft
fSz Q Y R
s. s{ Q s.
Q R t.

16

Rw
''Y t s Y c
os. Y Q a^ a
o sY . 6 R t
z Q Y.
7Y { Q S . Y.
{ Q @ xY
o . o Ys . 8
f Ys S, ZWY S, Xt
S Ys t No . 9 s
R| { '" Y E
No. 10Q Y , _
5

a |
'' RwHs |o,
Qs s |Ss R
. 19Q Y
{ Y RwHs
{ RNo. RwHs
ss. t Q
Y . _ RwHs
|o. 20'Y _ t
" Y t . z ... | o
18

35:19.

127

16:11-17:8

25

c, os. s
Ys E No. 11 ZW
R `
_ K R. 'Xt" R
t No.
12'' Q t R s
s. Y Q
o j .
13Y xYs w f RwHs
n x No. |
@ z. Rs Y
z. s Y S Q
. 14 Q H
z s U No. 15
Zs R. z w
XY Q HNoY t.
16'' Q s .
Q s
No.""
17 Kxz , '''
Q s " Y
, ' Q I{
s No" Y pR?
' c osY" s!
_ R?"" Y t zs.
18'' | Y
qxR? s p
!"" Y { I{ I{ s.
19 RYs S {Y
sY U.
{ R s, '
s ,
s No" Y pRY
t zs? 20Q Aos
t o . Q
. Y Q
. Y. 21'R Sf
t v s o t R o .
K j ORY Sf
S ." 22
R Q A . Y
RwHs I{ . t Q
Y. Ys
| . 23 E Q s
Q . Y. Q_ C
QNo. 24 Q
Q . ' ; Q [ o " t
Q n` .

'' z
f. Y C
tj z No.
t Q Y S tj
. 26 E Q Y
. Q Y sY
. 27 fY Q
w. Q z .
| Q z . 28
f. t Z
Ys H c os.""
29K x, '' t Q |
tj z s. 30Q Zs
Y t U.
Q s . z
Q Y fY R|os"" Y
s.
31, ''S wss !
32Q s H QQ z {
s. t Sf.
s. .
33'' | Q W Y Zs
Q t. Q Mj
. Y x . Ys
"" Y s.
|
R p: ''!
Sf. Z Y U HC. t
Z U HCNo. 2
Y Rf. Z tCS
{, OR |Y Z
qx. 3Z Y` . Ys,
Z ' "o
OR. 4o Y Z tCS
xYs o Z o HC
. 5!
Z U . t
U Z Hz .
6''
Z tCS {
Ys S H N. { Z {.
Y { Z tC. { Z
Ys . 7Z s
f. Zs SfY {t H
. 8_, Z t Ys
{ t. { Ys D.
Y Z fY { .
Z s s R| t {

17

17:9-18:11

128

HC. { p o s.
Y p . Z tCS
{ Z { Y pos. 10Zs
ZR, ZZs R. { | U
. 11Z .
Y { s. Z
c s. ! Z R
. Z Sf, Z s U
{ . o sz
{ . 12 {
st, Z Sf {
S . z R Y Y
t ^|
.
13'' Z c os.
{ z o Y Y Z
st R
s. 14Z Kx t.
Y n . R
Kx Y { .
{ |o. 15{Z
X { Y p
Y wcY { Y
pos. 16 R Y
R { Y
. 17x Y Rf, Z x
x. 18Z s R ,
R { .
19{ s x s.
{ Y xY q x .
20'' p { .
{ | s R| {
pos. 21! Z,
Z s_z { Y
pos. Z s z
w_ { x
.
22
sz {
Y, Z Sf U {
f. 23 { s. Z
s. { n` x Hz
. o Z s Y, s
RS { RY
Y o.
24''! Z tCS {
a _ a Y s.
j s R

. U f. U {
Y [. 25ZW | !
Y Z H Z
. Z s Y Q{ .
26Z { H N. H
o
. Zs {
Y, { | Y
qx.""

(o

26:47-56;

14:43-50;

22:47-53 )
p C Kx
H x.
H ^ {. a
G . { {.
2 Kx a

p . 3z
Y Ys, ,
x
Hs jY
f. Y s { ,
R, , jY n .
4 s .
Sf, ''{ Q^ H?"" Y
.
5''_ !"" Y {
t.
''Ys !"" Y s.
{ YY s. 6,
' Ys" Y RY {
a .
7, ''Q ^ H?"" Y I{ .
{, ''_ "" Y
t.
8, ''Ys Y t? Q
o
_ Q{ { Y|""
Y s. 9'Z tCS { an
j " Y s
Y Y C.
10
c Wo .
Wo Y n
Y
, Y R N. Y
'a". 11 , ''Z Wo
j! Sf
?"" Y s.

18

129

18:12-35

24

s c {
j?"" Y . | s
26:57-58; a 14:53-54; 22:54 )
j { Rt
12 | Y , W,
c .
S, s c
X {. s '" ^o YSf
^N, N
. 13'" Y
HY
s. 14 _ xo
(o 26:71-75; a 14:69-72;
Y SY @ Sf
22:58-62 )
25 YY H
!
s. {, ''Z Y Kxz
H
R ?"" Y .
(o 26:69-70; a 14:66-68;
''"" Y s.
26 Y c Y o
22:55-57 )
15 , Y
. QY
Kx {. Kx N. , ''Z Y H
Y H. z Y s?""
Y Y s.
27 I{, ''"" s.
{. 16Y |
c Sf. Y .
s Kx, Sf
as z s

H {. 17''Z Y Kx
(o 27:1-2, 11-31; a 15:1-20;
?"" Y | c s
23:1-25)
28 |
s C.
''!"" Y t.
x Y X {.
18H , ,
z. Na xY
H Y j Yfs. ` Y {
J{ @ Hs.
{. 29 { Y H
Sf, ''R t N?"" Y .
30'' p ^`z Q tC

(o 26:59-66; a 14:55-64;
{ !"" Y s.
31, ''n Q_ X J{ Q w
22:66-71 )
19 KxHs
No s S R " " Y
S, os RHs S s.
32, '' K R
Ks. 20, ''
, x !"" Y t.
U Y n.
, s
x . 21t _ t. Y Y
s Ksos. t Y C.
33 J { H
S, Rs { .
tR { "" Y s.
. , ''Z E?""
22 R z
Y .
34, '' Z | s
a Ys
Q , ''Y z S t?"" Y
z?"" Y s.
. 35, '' nY
23, '' t z _
s? Z {, Q Ys
t . Y Y z. s tC. Z N?"" Y .
(o

18:36-19:20

130

36

, '' x Y
S . ^`z
Y
{ r {. Y x
`"" Y s.
37'' Z Es !"" Y
s.
t, ''s Y Z
Y. xYs S tY
Yw.
f. xYs R {
R.""
38''x
_ R?"" Y .
s I{ c J{,
''n KY Y
! 39Y Q W Na
Y R x w,
' E" R ?"" Y
. 40{ [c _
,o '',q n
. u R x!"" Y s.
u .*
K R
| X J{
j . 2
{
Ys Hz j .
NoYs C.
3 c J{, ''
! !"" Y
Q j.
4 N H Sf
, '' ! n Q
o s. n K Y _ Y
. Q UH"" Y s.
5 { Ys, oHs
H Xf. {,
'' YY !"" Y s.
6,
, '' x! x!"" Y
_ N.
Y , ''Q_ X J{
x. n KY _ Y
"" Y s.
7Y , '' xo .
, 'Y " Y s ,

19

xo
H!"" Y s.
8 RY x.
9 W C J { , ''Z
| ?"" Y . Y Y
t. 10 '' z
Y Y o s? Ys R Y,
Y Y Z
H?"" Y s.
11 , '' s o
t Z . s
Z tCS a N""
Y s.
12 , R
xY Ws. Y ,
''n R o Z o R .
Es W a Yo xW_S
!"" Y _ N.
13 RY H
Y f. '{ S
p " s x
fs. Ys V
'u" Y .
14 Na rxE.
t .
, '' Q E"" Y
s.
15Y {, ''X {
, X { .
!"" Y _ N.
, ''Q E ?""
Y s.
, ''o t _
E "" Y t. 16,
Ys xY
tC.

(o

27:32-44;

15:21-32;

23:26-43 )
17 X {.
Y ^ p Ys s.
V Ys 'c" . 18a
Ys N.
qs N. 19,
S CH.
, '_ Y
20
U, . E" Y .

131

19:21-42

31

p jY c .
V, , D z .

.
21 Y s S
x o, ''' E"
Y N^? ' , Y
s" Y "" Y s.
22, '' N"" Y
t.
23 N
oHs
s. { DY
as. j
. 24 , ''Ys
S Tz
q!"" Y z s. R
sz N.
''{ oHs s!
o Tz N!""
o. 22:18

qx E.
E R_` RW E* E
{ H
j . z { { Rcj
Y Y
. 32
Sf
Y {, ^ Y { Rcj .
33{ c Sf t_
Yz Y. z {
{ Rcj. 34Y

z a z .
o, Z{ . 35Q R|
Y Ys S
t. t Y. x
sz Y . 36-37z
R Y Y C.
: '' a
R.""* ,
: '' S Y {
No""*
x

Y z R Y Y
C.
25

c Hz, Hz a
N, z x , q , Y
Y s. 26 Hz,
Kx a YY N.
Hz, ''w! Z "" Y
s. 27 KxY, '' Z Hz!"" Y
s. Kx
z fs.

(o

27:45-56;

15:33-41;

(o

27:57-61;

15:42-47;

23:50-56 )
38 | '" Y
, @Ys|Y
. _
.
x Kx. D
@Ys X {.
39Y 'Z" s.

W s .
t , R
Ys X f. 40J{q
H @Ys xz S, Ys
m j. x
N. 41
. o
. s .
42 r |
E. Q .
{ @Ys .

23:44-49 )
28 | CY U
. , '' No"" Y s.
z YY C.
29H
s a .
{ NtP S, UN
jw NtP j, Ys RW E Yc. 12:16.
. 30 Ys SS, ... R Yc. 12:46 x.
'' C"" Y s. s, 9:12.
Hf w tC.
... No o 34:20, 19:37; x 12:10.

20:1-27

132

W
a 16:1-8; 24:1-12)
E . 'q"
T S
c J{. Y |Y s X
YS. 2z
c, ' RS
KxY" c o J{,
{, ' X
{. a H" Y s.
3, ' Kx"
Y {. 4{ H o
z Y, ' Kx"
s Wo Y
s. 5 C N. a
s j Y Y. Y
H {. 6Y os
Sf {. a
s jHs N. 7
j j NoYs N.
j o j
. 8 c J{
Kx | H {. x
R|. 9' W NoY"
z R { p
.
10 | K x z
J{x.
(o

28:1-10;

20

q Y
11

(a

16:9-11)

Y, Ao Y
Y . .
C . 12z oz s q
a fY Y
S. @Ys S
, { fY
s.
13{, '' Aosw?""
Y .
, ''{ X {.
Ys a H"" Y
s. 14 s a WC. a
YY . Y
'" Y o.
15, '' Rosw!
os?"" Y .

H Y, ''x Q
Ys o _ a
t. J{ f"" Y .
16 '" Y H.
V
'uZ!" Y s. uZ _
Y p.
17, ''Y
c {
s q. N c J{ ,
Q , Y c
osY t"" Y s.
18q Kx c J{.
,o t
, { t.
Kx Y
(o

28:16-20;

16:14-18;

24:36-49 )
19 N Kx _
s. Sf {
x YY, ''Q W !"" Y
s. 20 s Hs,
a Ys . N
Kx HC.
21 I{, ''Q W !
s z RwHs s""
Y s . 22 s, ''Rw
!"" Y { . 23 |,
''Q Ro R
. Q R
R"" Y { s.

Sft
Kxo. n '" Y H
{. 25R Kx , '
N" Y s. Y , ''
| s Hs
, Y o , a a
Hs Ys w"" Y
s.
26 E | Kx
z s. {
s. s H
Sf { x YY, ''Q W
!"" Y s. 27 , ''
. Z { Y . a
24

133

20:28-21:19

10

Z Hs ! Y""
Y s.
28 , ''! !"" Y
s.
29t Y, ''s N
w. s s R| {
x"" Y s.

a s. { ''Q
j Ys X"" Y s.
11 a m
. Y q q s.
o s.
Ys s S! 12
{, ''! Sf x"" Y
s. 'Q^" Y
Y Kx ^|
x .

qx
,
` @ax N. YsZ
Y {
13 { c Sf, ^j XY
Kx N. 31 'o" Y, 'Y
Y" Ys R|S { { f . R H s
OR [oY Q w f. 14 Wm Kx
qx R m.
Y N.
30


{ x C ,
, ''@
! Q{s s Z a Ro
s?"" Y .
'' ! RosY Q H
!"" Y s.
, '' jHs !"" Y s.
16, ''@ !
Z Y s Ros?"" Y I{
.
, '' ! RosY
Q H!"" Y s.
, '' jHs o !"" Y
s.
17N Y, ''@
! s Ros?"" Y
s.
N, 's Ros" Y C
Sas. ,
''! QZs . RwHs Ro
sY "" Y s.
, '' jHs ! 18 Y.
st Z o Z Y
Z j Sf { . Y
J{ | Z {
Z o CS Z j s
X o"" Y s. 19
Y o No SY
s. | Y ''s
!"" Y s.
15

I{ Y
| W
c
I{ Y. R C:
2 , Y ,
HY
j Y '",
, q Kx,
H s. 3 ,
'' jY os"" Y s.
R {, '' os"" Y
s H J{ a. Y
W { .
4z_ Y m YY
s. Y Kx '" Y U
. 5, ''R! `
?"" Y .
'" Y {s.
6, '' Q .
Q "" Y s. {
t R N. a

z z x.
7 RS Kx , ''
"" Y s. ,
'' !"" Y Rs ,
X NoYs
jY Z{ . 8R Kx
m s. z
{ Y
n o m
s. 9{ s c
Q N. Ys ^j

21

21:20-25

134

20

a WC N.
RS Kx Y.
W t Y, ''!
Q No!"" Y KsS
. 21 n
''! Y W R?"" Y .
22 , '' WC f
W Y j`! W Z
^. Z s !"" Y s.
23 R z Kx

Y W N z xS. Y
YY . , '' WC
f W Y qx`
W Z^?"" Y s, .
24QY S Nx t ,
Kx. Y Nx Y`Y
. 25 s x N.
YsY S o
s p Y
.

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

135

o x
,
,
1S `Y
Y X

X { Q o st
Y J{_z I{ WC No"" Y
s.

{ E C N.
2 Y X { R
w U ss o*
{ ox t. 3
Y | { YS W_
sY s Y} . {
E YS Y xYs S
. 4 Y N HY
R e: '' jYs
H {. q
Y . Ys S Q
_ t. 5 @ Z{ ow
Yf. Y q Ez Q Rw
ow .""
6{ st, ''! Q
xYs WC
No?"" Y .
7 {, ''
, E YR. Y Y
Q . 8 Y Rw
Q Q Sft Q o .
Q , ,
Ys Ys
pz s S NxRNo"" Y
s.
9 R t { {
Y X {m. {
Ys t. 10
o _ { o
Ys. Nwo Yz o s
q xo { a YY {,
11'' H
! o
Ys? Q Y

XoY s
| { G
WC f. jY
RW E S .*
13{ Sf Q Yos
{. as o : ,
@, , , Ht, ,
o, o, >
, '"* Y ,
.
14Q{ ` _ t
po {. o, Hz
, N Q{
{.
15 E o x.
{ x . zY
S Ys. 16 { R
s: '' N! _
Rw S Q |
H. z R
t R.
S { . 17
. xY sm
.""
18 Y u
. u R .
| . Y
TH m. 19
Y { Ys S Rs.
RY ^q Y H
{. Y p o R.""

o .

12

... Q.
, Y [ .

o x 1:20-2:20

136

20

R s: ''Ys | { z RY vW
S o R . 7 { vW , ''z s
:
{ H { ? 8
t, Y W a, Y |
'Y RY Yw a
{ z z Rs.
| Y Yw."
9, _ 'o" {, '"
o 69:25
{, 'Q" {, 'NR" Y
, , t, ,
Y NpYs 'R
Y, 10 C, H, Pj
Yw!"
{, 'H[" Y '_" cs
o 109: 8
Sf {, Sf
{, 11, {,
21''t H.
_X, \, { Y UHs
{, _ ORS S | t Rs!""
s { H. Y s.
22 W fs
12vW z, C R
Y Nx tH. @ p z, ''Y pR"" Y
ow Y| jt t Kss. 13' x C
Y X J{ o s" Y {J
ORS H."" N.
23{ q z S. u Y
s o Y
x
, Xo . 24-25
14 RY S, q
R p: ''! Z W a Hs o, ''
. NpYs H N ! Y o s o
{C NpY {. t q ! s Ys S Q tY|.
o|Ys, NpYs RY t o R. 15Qsz
Zss n ."" 26 | Q{ . t Rw
{ T N. { X T Xo ! 16Ys S o
. z R N R s:
ox.
17 ' R s:
Rw
S z w
o Sf. E
N o! Q , ^o,
{ x.
! Q
2X` H QSt H |Y
x} o .
Nwo Sf { fs
J{ Q { .
Y . 3t {
18 ,
z Cs | Y. R R
z w
W a Q CR. 4 Rw
No. t {
Y z z z
.
j. J{ zY
19 v
Rw oYf.
No. Qw E
5t j Ys
No. o, , Sa
o .
_.
6 q RY q
20 xn T
No. n
a Sf. Y W a
o No. an `

137

, `
a
.
t p
W an No."
2:28-32

o x 2:21-46

o R` Q
s. 32
x WS. Y
21
N x . 33 Y o.
t Y a
s. rw f.
NoY q rw.
22'' ! R.
tw os. Q
_ Y` , x Rs, os. 34-35 Q
YRs R Q YY Y { . , R s:
| @x, v Q
N. . @x,
' , Z Hs
v z, z Q
Z Z
_ . 23 tN
f!"
xN Q tCm.
o 110:1
| Q wc @
36''z
, j Ys .
Sf
24Y Ys W. H. , Q
Ro HC. Y Ys , o Y
S . 25Q R.""
37 RY
S R s:
H x.
{ o,
' , Ys
''N !
xH?"" Y .
38 R t: ''Q
N. s Y
s!
W a YRo
26 _ z Y
HC o ow H.
s. _
t Q Ro. Q
ORNo.
Rw [o. 39 qYs
27 _ , w Z Y
Q, Q Y , @|Y
{ H Z Z
{ N.""
40{ | s R
oY @Ys { Z
28 O Hs !
_
t. , { R
HC!"
W: ''r s z
o 16:8-11
R
."" 41Y Ys D
S { ow . E
29''N! L Q
R| .
S Y Sf t. Y
x. n N.
R|
42z o R
. 30Q o. Q
j nn @ f oY , ^j R H p ; p
Y | q N. Ys .z 43
Q . 31 s Ys o | s v N. S@s
S Q . z . W aY \W HC. 44o
o W Ys S R s: _ x. c s
W o H {.
45 Y
' Ys H
o , o Hs Rw s {
. { j."
f{. 46W E _

o x 2:47-4:2

138

qx x{. z
` @Ys Y W{. S
R P {, 47n
oW {. { j
{. S { R|
o f.
YY x
E , @
t Y os.
p . 2 j
n WF Y J{ |
{. s Nx | {.
K {
[o . 3 ,
@ K
{ [. 4
Y j N. @
N. Y, ''
!"" Y s. 5 {
NoY { N. 6 t
, '' c , Y
cs Ys ZNo. _ Y
o !"" Y , 7Y
jY . Y
T, Sf. 8
Y j.
o
o n Wo o {
@ K. 9 s
{ , n oW
N . 10[oY Y
Nx | f Y
o. C {
vW .

QYs tC.
Ys R xY YnSt
Q Y . 14R
, ZW, Ys YS,
n R x
Y Q . 15Q, Q YxOYsf
. Y Ys
W. Y N . 16 '"
w
_ j Q H
Y, Q os Y ` .
, HCS R| Y
o |p HC. Q N.
17''N! Q Q
oY . 18Y,
'o t YH" Y o |
H aHs R Y
N. 19 Y {.
o Q C No. Q
R H E No. 20Q
o YRS . 21
Y
s o |
Rf,
''| Np f
H. 22 R
s: ' Q
o . Q N
No. tz Q RH. 23
Hs RY W an {
No "* 24
o E
sY t. 25Q |
tY, Q o , Q .
@, 'Z LY | Qw
s s RNo"* Y s.
26 n Q
c .
Q s Q Q wc J{Y
Ys . RwHs RY
s.""
, a |
W ,
r
x H , @
s {. t {
Ko s. 2 o
K, XY Y
{ W NoY RY

x
[o , @
j s. z HC fx
c. { N s
, @ c o
{. 12 { R
s: '' ! Q^
fx HCNo? |o
S n Sz
os? 13@,
N, , L ... No |X. 18:15, 19.
U f. Z LY ... RNo . 22:18, 26:24.
11

139

{ Sf. 3 { ,
@ . t_ N`
z E { S
. 4 { Ys RY R|
x. R| x
C .
5 E ,
q ,
x. 6 's,"
, , @,
, Y Y
{ s. 7,
@ Q{ f.
'' , QY N?""
Y { Ks j.
8 , Rw Y
{ R t:
'' ! q! 9 Y
Ys S wHs Ks
s? Y NY
s? 10 Q,
H. _
Y o o
` Q Ys. Q
Ys W.
11

Q zqY { H.""
{ I{ HS
Y , S z
Y
. 19Y , @ {
, ''Q t
x,
t
x, Y j x
Q Q Yn. 20_
Ys, Rs Ys S t
"" Y s.
21 { , @,
j N. 22Y U z
` xo z . C
z H n oW
j. Q{ R
K { Yn X .
18

R| p
Rx , @
{ c J{ , q
t t. 24 Rs { H
_ x n R p:
''@
! Z Ys,
RY, Ys
s oHs j. 25Z
Rw | Z ,
Q H:
23

'z
j { Q
! t
, ."
o 118:22

26

12

^ | [. _,
Y ( o) t
_ .
t o x|
_ .""
13, @ Y
xY { H . Y {
xYs x fx . t
x { s {Y U.
14Y ` Y { YHS
_ _ x .
15 { @ { Y S
t fs: 16''Q{
xH? Y Q{
v` U NY .
Ys . 17Y z a
x Q Y

o x 4:3-31

' ^fs?
s s
s? E, H
, o
os?"
o 2:1-2

27

W ,
HN.
H R Z n, Z o
YRS Y . 28
Z o tN Z Y
n
. { Z Y
n S_z N. 29t
{ wHs os, !
Z Ys x t oY Z
|! 30 R`, Z .
Hs Y, v
, @x xY Z NoYs
o Y|!""
31{ p CN { `
p S. Rw Y

o x 4:32-5:23

140

HC. { Ys x t s? c os
j.
t R! R Z o {R.
{ Ys o "" Y s.
10 Y
R| x
32R| , w _ R R.
RS. | H
| ' " Y s Y Sf Y
z {. 33R` o o J{ o a N.
W fY E N. 11Y, Rs { q
Y { n . j.
34{ |
R . ,z
s { Y Rw, 35 u

12
o {. o
o , R|, w N
s W aY u {. {. Q{
36 R L.
z s v, x N.
() |Y . n 13 oHs st
o s ( Y R { { Y C.
Y p) Y H {. 37 14 o, R|
Ys Rw u Sf o . { f. 15R
.
u s { Q
Sf Q Q j.
Z t
Q St Y Z
'Z" |o, Y x Qs Y { rx.
't" H R wN. 2' 16 j s
Z" u s. f.
R Y x . 'Z" u s {,
x j o s
R u Sf o { . { X f. { `
3t R s: ''Z
.
Z ? R
w Sf u Ys S R
o U
17qx
w N? 4 w
Z ! Rw | , Y s { Y
u Z ! x . 18{ o S
Y Z^z r j. Z x N. 19Y W
r , Y."" 5 X { f.
RY Z R. 20{, ''J{ YY
Rs { q j o ORYs S R
. 6 Sf Z t"" Y t. 21 tz RY
@Ys o j ^J{ { z a
N.
KS
7 | Z x a
j.
Sf. a C H.
, Y s {
8, ''Q R w [S u
q s S
@
? t!"" Y .
t N. | o
''! u [S"" Y wY s Y . 22-23
t.
Y f. Y { o
9 , ''Z, Z o H
. { WC J{, ''
w Y Y f |

141

N. | | c
N. Y | S o o
"" Y C R t. 24 W
RY a | W ,
, { ` ? Y fx
m . 25 Sf, ''Q
S { a Y
os"" Y t. 26 RY
| W XY
{ j Y {.
{ { .
o { hx .
27oHs Sf @
Y j . R
,o
28''Q qY
_ Sf .
Q YN. Y
Ys Y os"" Y
s. 29, R o
s: '' Y Hs os,
Hs . 30Q
| W
. 31 s
NpYsf. Ys W,
YR. | f
o ,
Y q x . 32Q
N. Hs S
{ Sf Rw Y N.""
33 RY { Sf. {,
o s. 34Y 'G
" x @ S Y
Y oHs X
{ Y . G w o
. . 35 {Y
o, '' ! Q{ R
x o S! 36
YS t nY t s.
n
. m. | Y
. S Q Rz .
37Y | a
Sf Hs W N.
H. m.
Y
, 38z
{ R @ : { R
j! { H! {

o x 5:24-6:9

x, { qx jS
Ko. 39 g
Q { . o Q
Y WC {"" Y s.
40x tz Rs. o
Hs HS u j.
|, zqY S H
N. 41o Y
Y o @
J{ . 42W F
, , '' "o " Y
.
o .
Y s
x .
Ez D z
V z , '' R
Hs W E R c
"" Y js.
2 s
o
s S R s:
''s R Y
Y a R r
U S . 3N! Rw
n {, n {
Y Q s. x
{tCNo. 4 Ys p,
Y Ys KY RYCNo.""
5 o t {
Sf. { o s s. o
Y z t R| . Y R
w n . n Ht,
, Z, X, ^w,
Z ss. Z
W . |
. 6 Q{ o
Y f. o
pS Hs { .
7Y `.
Kx x C .
R|.

o
Y n` oY, @Ys
o t v
N. v` S@s . 9 Y
| Y Y
8

o x 6:10-7:24

142

o j
s. Q{ _ Z,
j
, H,
s. 10Y z
Y Rw Y HR Yf.
Y { t .
11 | Y H, ''
o , n o z
Rs"" Y ts. 12 R
Hs, qHs, Hs, H
. os S @
f. 13-14t Nx Sf,
'' R NpYs S, wNoYs
S o z .
_, _ Y Ys
NoY, S Ys
NoY t Rs"" Y {
t. 15 fs { o
r N. { Y
YS.
o x
| , ''
Y?"" Y n . 2
, ''x! N!
t R. , @
'NR" Y o s . _,
t YNYs '@"
j Y
f s . 3a Y |
YS, 'Z Ys, Hs H
Y {" Y s. 4 z
G
q Ys H @ p m .
Y Y Ys Y,
Qt Yos n
pf. 5 Y a
R p |. Y t
, Y, Y |
s { o Y q
N. 6Y, 'Z
YNo. L, Z {
Y Y
{ j. 7 { Y
Ys, KNo. | Z
H s a N o " Y s.
8sW YYs o qYs Y
Y @ t
N. N j YR E @

Y sW . R N
sW
. s
sW . s
x.
9''Q{, Q x
~
. z {n Pj Y Y
wN. Y Y , 10n
Mj . Y Ys f.
Pj '" [
Ys . '" n Pj Y
Y, YR
. 11 Pj, z
MjR . |
WY W . 12Pj
x Y H
|Hs N a .
13^N Sft, |s
R N t.
Ys S H. 14
| , u
Ys .
15 Pj Y f, ,
|
Y. 16{ @
^ jY m. @
{ [uSf {
w RY Y s. { a
m.
17'' @ q H
c Sf. Pj {
x C. 18 |
S Q HY Pj
Y x. 19 {
N. { YY,
{ j Hs S {
z o. 20
Yw. Nx .
Hz c .
21n ^o
X^J{ | Y .
22Pj p s Y tS.
t R
t t
x.
23''
Hs s.
24 N , Pj
p Y
x o GY

143

@ x qx, n
Y {. Pj pn
Y Xfs. 25 Hs
Y Co s R
{ Y K. Y
{ p . 26 E
q G z
, {
qx, 'x!Q N
! t zs?" Y
. 27
x , a ,
' Q Xt t Y, wHs HY
Ys YR? 28Pj pn Ys
z s Y os?"
Y s. 29 R} RY Pj
Ys H, Rx Y a
LY pm. a Y q
H.
30'' . E
| s
Y. 31 xYs
vW . c
Y o Y |
RYS. 32 | Y ' Q |
!n @, N, !n "*
Y s. . Wo
Y Y x . 33 , ''t
Xx! Z Ys p R`. 34
Hs Pj S N. {
Rs. { Ro HCY
f. ! Ys WC Pj !"*
Y s.
35 t: ''Ys
Y, xW ?" Y {
Wa .
{Y, Y z
YS | HN. 36
v, @x { Pj
H f. y c,
| z
v, @x N. 37'
o Q sY QNo"
Y t !
38 `
... n Yc. 3:6.
{ ... Yc. 3:5-10.

o x 7:25-48

t, as | H s
. |
z . |Y O
` Ys .
39''Y | Y R .
n WaS Pj Y WC {
s. 40z , '
{ R@ r .
wHs Pj Sf
` !"* Y s. 41

H R@Ys r
N. R@Y H t. o
R
s. 42Y Ro , 'Y
Q { Q P" Y s.
Ys S o
:

43

' ! z
Hs H
Sf !
Q Q J{,
'" a ! Q
J{ Q s
'" a R@Ys!
Ys Q PY j
s. RwHs
Y !"
5:25-27

44

'' | z st {
q Y . Yw
. Yw
Y Yw
Y . 45 | |
[S. { |,
H H os R
ps { c_
. Q .
46Q Y L
Ys Yw |
Y Ys . 47 Ys
YwS N E.
48''Y |s Yw
S z Y. Ys S o
s:
... Yc. 32:1 .

o x 7:49-8:19

144

49

50

' @! R
! ^ YwNo
Q? RW p ?
Zs YwS ?" Y
s.""
66:1-2

51o x NCo, ''b! Q


Y {
s. Q Ys RY
Yos. Q Q | oS
z oos. { Q Ys
Rw . 52Q |
UY o a s! ZW
sY t { {
N. Q oY
N. 53 | | Y
w o [S Q. Y Ys Q
"" Y s.

os { j
RY { ,
n { . 55Y o R
w Y Y
, Y
N. 56'' !
. Y
YY os!"" Y s.
57 RY {
s. [c _ o Y Q
{. 58n C {
j j . o s
{ NoHs 'N" Y
{ . 59{ { R
o, '' ! w Z
f!"" Y p . 60 H ,z
''
! { !q "" Y [c
s. s { N.
n Y D
sz N a s.
54

N Ys U
' R| os ,
Y A. E
Y q UN . N
Ys x j.
J{ {, {
C N. o t R
2-3

{ , ,
J{. 4 {
J{ W o .
Ht
Ht Y jY J{
o S . 6-7 Ht
t xN Rs. v
N.
x j {, ,
{ a s .
x j { x q_

o H f. ,
{ `. {
t RHs o Y. 8
j s { .
5

W
.
o, Hs
fx o . t nY t
. 10Ss, q tR
o R{. '' t o
R` o Y oRS "" Y
{. 11 {
fx o
z { tz {. 12Y
Y xYs S o, o
Ht S ,
RY, R|S, ow .
13 R|S ow .
Ht YsU
@xHs vHs fx m.
14
Y o
Y Ys DSY RY, ,
@s a . 15, @
Sf a { Rw [Y
p. 16_ a {
o w . Y {Q
Rw . 17{ Hs
a S R
w .
18o Hs { S
{ Rw
YS {, 19'' Q uHNo;
S W aY Rw [z
o a |"" Y .
9

145

o x 8:20-9:7

20

, ''Y Ys u Y
s Z u Z `Z!
21Y
j Z S .
Z Np . 22Z vr f
o p .
Z HC Ys Rf.
23Z R Y os.
Z wY "" Y
t.
24 {, ''Qs
Y p
"" Y .
25, @ S
Rs, a t.
t Ys . | {
o s zz o
WC f.

C.
WY S z?""
5 3:7-8
34

Ht, '' o s
S zs?
s ? t!"" Y
. 35Ht zY x
j, S o Y
t.
36 o { Z{s
Ys s. , ''!
a Z{s, Q o w
|?"" Y . 37Ys Y
S, Ht q H Z{
{.* 38Ht Y ow
Yf. 39{ Z{ Hf
w Nwo Ht a
XY {. Ht I{
Ht pY
.
ow |
J{x. 40Ht j
26 Ht, ''! J{
Y. a
{ Y Ys j J{ o .
!"" Y s. 27 S {. S ^ s.
a Y xo Y
. . z
N t
_ x Y o
N, Hs NoY
. J{, 28WC
o s. 2 Y
o fY Ys c J{ a
j Y
, 29Y w H t, '' o |Y .
c J{ a "" Y s. 30Ht cYs { Yo o,
c o

o Ys { S
Rs. a J{ X Y Y qx.
3 a H s.
Y, ''Z s p?""
Y .
Nwo Y j
31''^ Rf [ t z
KS. 4 H x.
p"" Y s. |, ''N! N! s U o s?""
Ht a fY t. 32 Y R. 5''! Q^?"" Y N
woY xYs . 6'' Z Uos . S
s:
j {. Z x a Z
t "" Y t.
7N o s {
'' Y X { s
y m
{ Yfs. { | Rs_ Y
f Wo o s y z
37 Ys z 37 xYs
USz z !
33 |Ys x
f: Ht, ''Z >o R|o
No"" Y s. , '' o Y
C. ORYs
Qw
Y R|os"" Y s.

o x 9:8-36

146

{^| . 8 m N S
YY {
. Y Y Q Y
. {Y jY aY
. 9 E m
Y . @ Y Z{Y
j.
10a o .
Y Z. Y x}
, 'Z!" Y H.
'', as !"" Y
t
11Y, '''WsY Q" Y
Q s '" {, '"
j Sf N xo
. po . 12 x
} 'Z" Y
c Sfj, Y j Y Y
z N"" Y t.
13Z, '', Y
r @Y z
Rs. 14RwHs Sf W an
c
"", Y t.
15t Z, ''{!
Y {, { ,
Y n
N s s. 16
Ys Mj o Y H
No"" Y s.
17 | Z a
N s {. Hs N
Q S, ''N ! N! ZRa
o st Z Y, ,
Z I{ Y, Rw Z YY
s "" Y s. 18 z
R N { H m.
I{ H. S ow
. 19 | @Ys f
s Y Sf.
N a
N a s R| q
E . 20 |,
z, '' Y "" Y
j.
21Y Rs { fx,
'' Rw {

! a Sf Kx
Y_ ! S {
c XY { Y
qx!"" Y s.
22Y N a w
a Y , '
o" Y E { fx .
23 E S.
n Y s. 24Y N {
H . n Y
W{ j | o
. 25Y Y Kx W n
j S .
26N
f Kx H
Y Ws. Y {
_

. 27Y s n Y
o c Sf { N
R,
Y z R, a
x S R
t.
28|f W x
o N { H
. 29D z
z . { n Y Yf
. 30N H n
^ X^J{ a
. 31 | , H,
Y q E
. Y
x xWw [r
_ o HC, Rw |
OR. xx
Sf.
q t
W 'q" j
Yos R|Hs Y
{. 33a YR{
j '" n N.
34''! Y HS o Z
No. S Z q!"" Y s.
S Ys. 35,q M
jz Yos {
R|.
36't" j, [ Kx
. D a Y
32

147

H {. @ o
. t S . 37
z u Y
. Y Ns S
Q . 38q t jY
c . q sY, Kx
q xHs Y c
wY s.
39 { {.
Q X {. Y j
R, a st
j oHs R.
40 {s
H
{ p. WC, '',
[!"" Y s. z S.
S f. 41 S
YY @ N.
oHs, RHs HS {
s [ .
42t H .
o x . 43
t t _j Y
z E .
_sG H
^ j _sG
xo . , 'G"
W* Y o . 2
Y, Y zY { _
oR. u
. n zt p .
3 E xs t Y
x }
x tj N.
n QS, '_sG" Y H.
4_sG Y , ''R
"" Y .
_sG, ''Z p,
{ Z os o.
5t Z s Y
Y Y t .
6 o t _j Y
z W s. Y z
X "" Y s. 7 t
J{ . _sG

10

W Y W.

o x 9:37-10:22

z qs H.
z n H. o
. 8 C { t {
t .
x }
E { t Q.
t xs s .
pY Rq Q J{
. 10 H . W
s. Y r o
Y } HC. 11'' }
Y C .
q t . Y
jY sz
Qw C. 12 {s
Ys , _ , H
C_ s. 13 |, '',
! Y W"" Y s.
14, ''! x.
` Ys, YYs s
W"" Y t.
15 | ^N, '' R
Y R "" Y s. 16
Nz C Y X {
. 17 x } Y p H
YsS fx So s.
_sG x z a
aY Y .
18'' Y No
_ a W
s?"" Y { .
19x } Ys S S
o Y w Y, ''! c
|o Z s. 20S
{. { . {
{Y "" Y
t. 21 J{ {, ''!
Q os _! f!"" Y
.
22{, '' _sG W c
s f. S. Y z

o . n R
No. RwHs @|YS Q
t RY R` Y
t"" Y t. {
z wY HS W a
s.
9

o x 10:23-11:3

148

_sG {
E {
x. tY N
Y {. 24 E {
^ s. Q{ sY H
_sG YsU Hs
@|Y. 25 z o
_sG Y J{ Y {
NMj a. 26
YY , ''w! Y""
Y s. 27 Y z
H {. a
` N. 28 {,
'', Y Y H
Z, Y { Z x
o . tY Q .
|oZ R.
Y Y . H
N. 29j f.
s H t
f?"" Y s.
30_sG t: '' E
z fY n
pos. t .
Nwo z o Y
xo x x. 31 ,
'_sG! Z p Hs Rs. Z
o s o . 32 Y
s Y s
t . t
t _j Y z W s.
t _jY z X "
Y t. 33RwHs Y
xHs . QSf S Y
N. t Y s.
tY Q S Zs R
Y r s.""
23

H W
`. WY S
x.
Q . 38_ Y
Rw [. v` o
f. z

o Ys x .
os {
N. R
Zs Q . 39
, s R z
W YY { N.
{ Ys
j . 40Y E
Ys W. Y
Y Y q x . 41
Ys .
_ s s
N. N . W f
H N. 42
xW . _ W s {,
h s {. RY
f. Ys S Nx
tY, o Y
. 43 Rw {
| Y o
t.""
44 z Y
Ys Rs a { Q
rw f. 45 Sf {
. 46 R|S. Q{
Y { z z
,
n oW N.
rw Y {
fY US { fx .
s: 47''Q{ o
w Y|Y m t x ?
Q{ Y rw .""
48 { ow Y
. CN {
q E Y .

x
t j:
'' Y, _ o
s {, YX Hs {
Hs t
p DNoY t
o, s N
H. 36 Ys L
, Y {
. [SY Rs. 2
o | W [o f. sW H Y
o
. 37@ S o w { n R}o, 3 ''Z sW
34-35

11

149

Y { { J{ { H
Ws!"" Y s.
4 { C Cz R
Rf t j : 5 '' t
j po } HC.
} x W N. x
} q t
Y jY
sz N. s p
C. 6 Y o
N. Qw Y {
, , _ , z C_
Y. 7 | RY
S , '! ! Q
YY W!" Y . 8 'Y
! W s Ys s
S " Y t.
9 | ^N :
' WfY s Y W Y
." 10 Nz Y
X { . 11
s
{Y ^ Sf c xo
s . 12{ {
Y Y Y w
t. as N
f. H _sG
{. 13 z
x` R, n
R, , ' Y
s Y s t
,
14 z R Ys, Z
zY {Y No" Y
t R t. 15 z
, j Q
Sf_z rw { Q f.
16'@ Z{ ow f Y
Z rw ow !" Y
s
f. 17 o Rw
Sf {
f. t n Y
s?""
18I{ Rs _ _
. Y {
HC Rf
{ n oW.

o x 11:4-12:3

W o H
o Y | C U
o . Q{ Z ,
, W
j J{
Ys t. 20,
_Z j Q{ W
J{, D z
j . 21
o {
. { t Y s
xYs US R|x.
22s o RY
s W . 23 W
J{ a
R YS .
z N o Y,
a {s s. 24s o
. rw Y n
. Y z n` R|
. R|x.
25 | s, jY
J{ N N. n Y
W f. 26N,
s W s.
a Ys
{. WY Kx
N ''^o"" Y m.
27 Ez o
W f. 28{
Y . S Y rw
o, ''X` |
"" Y S. z
o Ho s R S. 29
RY W s Kx
Y o s N
@ { xY Yns.
30s R s, N |
S Y Y q
.
19

U
Ez E Y
s U
j . 2 @ N
Wo . 3
. YS
Y {.
HY ^j W

12

o x 12:4-13:1

150

Ez RS. 4n S
N. t
Y t @ n
tC. Na n
Sf R Y Y
q x . 5
. Y {
n p.
R
_ R No
W Y x Yo
s. Y n ^
j . Y
o s. 7Nw
o x x.
Y .
,j ''| w!"" Y
n Y .
z j ^{
. 8 , ''S, Z o
Y, t a!"" Y s.
N. ''Z t Q tY
!"" Y s. 9
n o H
f. Y o s Y
Y . s
s. 10{ ,n ^
,n
j { |
c f. {
. { Ys {.
Nwo n
H J{ .
11t HR Sf. ,
''
Y o s
, s .
"" Y s.
12C Y U @ Hz`
{. @Ys a Y
H {. a `
p
o s. 13 j . '"
Yz XY Sf. 14
| oS S.
H
Wo, '' s"" Y _
. 15{ ''Z W"" Y
s. Y t YY a
6

t . Y {, '' Y
"" Y s.
16 s.
{ J{ S fxm .
17 {s Y}q Y
N.
R XY f
R t. '', R N
Ys S t"" Y t, { H
_ Y J{ x.
18 Yz _C.
'' ` ?"" Y { Ks
s. 19 s Y
Hs. Y Y.
{ m s R
. { Y
. C
^ J{ a q E
.

, z
s. { t ^`
zY {. E
C sU 'z "o WtY
W Y . Q{ x @
x x
Y .
21 YR
` E o
. @ fY Hs
o x f. 22'' Y
. Y "" Y _
N.
23Y D
S n
N. j Y
. 24 RY R|os
x Sf.
25s, N Y CY
WC f. a
Y @s
f.
20

s, N sY
WY s
o, : s, 'Z"
Y '" _Z Y

13

151

, (, N
, q
H ),
N. 2Q{ N po
rw, ''s, N
. { x` Y
H"" Y s.
3as { QJ{qs
p , N , { S
.

Rw { . { '
" jY J{ a
() |Ys
s. 5 a R
j Y
{. as z
Ys . { @
@ { _ s.
6{ |s xS '"
j s. o
oY ts xoY a
s. . ',"
7 '
c " j Y YsU
. c HR. Ys
RY s, N @|Y. 8
H '" D Y .
jn R|NY Y
Ws. 9t N (n Y
H ) rw Y
,o 10''Z j!
Ss W Z ! Z Ys
N, s! a
cHs f t
?
11 , t Ys KN
o .
Z xY !
m !"" Y s.

, Tz n j N.
jY ^
_Y N. 12 j
S t RY
fx w.
4

W
' " , Y sU,
H
Y '_c" jY
{. @ { a H
13

o x 13:2-28

WC J{. 14{
_c a s W
jYs s. RW E
J{ f
s . 15woY R, o
.
a , ''N !

xWw R
_
z"" Y .
16 S YY Wo, ''
! \W !
R. 17
| sY { Pj L
st { t {
N. v` o
{ ^J{, 18z { o
Uo { .
19
Hs j Hs
Y N. 20R Y
j.
'' | o
, | U x Hs
. 21 'E" Y
'N" { E .
xQ Y . N
H. 22N XN
Q { E N. Q R
D s:
'~ Q
f. t z No ." 23
qN
Y YwN.
24 , @
S ow S
. 25 ox C S
s: 'ss.
Qs n ! Y |
s. t _
."
26''N! @ L!
\W ! S H
Ys HN. 27Y
, {
o. S W
RW E o Y N.
28 RY {
a

o x 13:29-14:3

152

Y . 29z Ys
S R { .
| N.
30Y Ys W. 31
H H

E Y
. 32{
Nx tY r s.
33 | q Ys
t { W` o
N. W q
o . t o. Ys
S o :

42

, s Ys
H o f RW E R
Hs
S a zY
. 43 J{
, o { ,
s {. , s ,
''Y @Ys R|o ORo
!"" Y t.
44 RW E
j
Ys RY x. 45
Hs z ~x Y
. { WC z
n . 46, s x
, ''s
'Z ! Z
Ys Q t ox. Y Q
x."
o 2:7
Yz, YxOY Y Q
Q z RwHs H
34 Ys W. s
c os. 47
j H. z , Y s:
' Q t Nos R
` L ZNo" Y s.
55:3
35

'Y HCY
Ys N!"""
49:6
48

t:
'Z R @Ys Z
J{ Yx!"
o 16:10
36

Q Y N
s. Y n Y |
N. Y j H
. 37Y WS j
H . 38Q R H:
| Q R Y
os. wo RY
, 39 ws W
an RNo. 40o t R
Q R o :
41

'@ ! fx
! K! Q
Q wY
s! t
Q w."""
a 1:5

Y { RY .
Ys D . R|
x. |` o ORYs|Y
Q{ ss.
49 xS.
50Y
j Y q , o
t o z { , s
z Hz N. H {
US { j
R N. 51, s Y
Ss H JY H 'Y" j
Y J{ . 52Y R| Rw
z { s
c.
Y
Y , s t
Y J{,
z. | ,
Y { R|x. 2{
Ys wY , Y
{ _^WoS N Rr {
Hs N. 3j, {

14

153

o x 14:4-15:3
19

z R| R x z
a s. { v
, U oYf. R
@Ys S E N. 4
jY ^ c TH
, o
.
5 Y {,
H oHs YS.
{ j s. 6Y
o Yj YY o,
_u, j j s
J{ . 7 z { Y
o NC.
o, _u jz
o .
Y j. s . 9
z Rs. Y
R| Y
Y US, 10''S Z { Y!"" Y
Y [c s.
j. 11
Y , ''
tW { Cf"" Y [c
s. 12s xW Y, x
j _w Y H. 13Q{
{Y z Q{ H |
qx s xW
a , H qHs, @
j | c f.
14Y o s , RY
oHs S
Wo [c s: 15''x!
Q o s? x
! Q x! Y Y
RwHs Ys, RY,
Hs s YsY jS
Y J{ o f.
O`. 16 Hs
j Sfz xYf. 17Y
S,
S WY @YsSf
Hs Y
sz H N."" 18Ys t
| s HY|
.
8

Y W ,
Y
j Sf Hs J{
s. H Q { R.
YY n
N. 20Kx Y j .
S I{ j {.
E s s.
q H _u jY
x.
Y W WC

j o
S Y
Kx s. o, Y, W
j WC f. 22KxHs
Xw o o Y
H t. ''Y x
KY s Mj
RH"" Y { s. 23, s
H W Y qHs YR
. q R|
S { , s p,
N { tC.
24 J{ a
H s. 25_c
Ys S a oH {.
26oH W WC

x. o CS xYs
Y Y RS Q{ Y
tCS a.
27W f Ys H S
| Zs t.
Y { wz |
R t. 28{ a
s Kx .
21


W
Sf as N, ''sW
Ys o t Q [
"" Y . 2 , s
{ X` , f N.
o Hs R
Ys S
qx , s, Y
Yn C.
3as Q{ Qa Sf.
Q{ Z, j |
o Y z Sf

15

o x 15:4-30

154
19

t S a { t.
N HCS. 4 Q{
, o,
q H Q{ N| f.
, s | Y
{ t. 5x
o S, '' Y {
t sW H. wNoYs
H"" Y s.
6 o , q H R Ys
LH. 7s f S
s: ''N! Y
{ o RY R|
Y _
sssz Q . 8
H , Sf_z Rw {
Sf { DSz
H N. 9, { xx
. { R|. {
R N. 10 t
Y Kx os?
, q
! t
Y ? 11 ,
Q{ Y ws.""
12 s { Y}q U.
s, Y {
| UHs S, vHs
S, t { Rs. 13, s
z C R
s: ''N! R!
14 zz Y {z
[Ys { s sY
s
RS t. 15 o
xz c n:
16

17

'H Q Y
YwNo! K o Y
YwNo!
R {
! ss Y
,
9:11-12

18

Y
_ H
N."

'' Y { D
j, Y {s {
j HC Y [.
20-21Y wNoYs W
j o, Y W RW E
z j,
R@ x j @ j
Y, oY RY,
HR j
Y , oY s WY
{ H.""
Y o
o, q, x,
H s sY , s
@ { W .
Nz x u Y
, sY 23{
: Q N o,
q, W, , H
jzY Y N, !
22

!
24 W
a Sf o Q W
H CS Q Hs N Y
Rs. 25 R s,
s Q q Y
H Yn. 26Q{
o Hs
CS {. 27z, o
sR | Q Y
, , s. 28
YHst R YHs Q
xY Rw,
YS:
29

R@ x j @Ys,
HR
NYs, oYs j
. oY S.
Q z Q o
.
Qa.
30 { X Y W
{. os HS {

155

Yf. 31 R
. 32, o
j N z
{ S xWw .
33{a qE .
a N, 'W " Y
{ Qa t. Q{
{ c WC J{. 34 ''Y
a s.""*
35, s W q E
. Q{, H
Ys KS .
, s R
| , s ,
'' Ys KS W jY,
I{ q. a NHs Y
{ R [r s
q"" Y s. 37s, a Y
@
qs. 38Y Y x
H H N j
n { S s.
39s, x X` >p z
{ R. s a
Y {. 40,
Y {. as
N Y Y
RS tC. 41 ,
H j | a
xWw .
36

, WW {
| _u J{ a
o {. o WW
R| . Y Hz o
; D p. 2 o,
Y jz Y Nz WW
S fs. n
qs. 3 WW D
pY Y
. j Y sW . 4
o , q Y
n S Y
Hs, { W
j Y J{ H

16

Y ... s Ys 34 xYs
f.

o x 15:31-16:16

, Y Y t. 5 |
z o [r . E E
x Sf.
x}
{ J{ Ys
s. Y rw {
. , { C, XY
W Y {. 7 H
f [Y {Y Ws.
Y w D. 8
{ {.
9Y ,''Y
Sf wHs "" Y sz
W } HC. 10 }
H Y Y o
Y wHs ssY US
a { Y r
x.
6

o
'"

_ J{ E H
s. 12a `
NxY Ht {. Ht Y
Y x` j.
j E .
13 RW E p Y
p Y Ko s
c {. a Sf {
fY z j. 14
Rs R ' ." R
Y . Y
x o.
R f Rz
N.
15 , z s {
ow wHs @|Y
S. '' Y o w
Q sz Sf z ""
Y wHs Y .
11


N p pY o
Y z YS. N t o
'" x j. N
t z u
16

o x 16:17-17:6

156

. 17 , w o,
''Q{ |s Y .
s"" Y [c _ _j . 18
E . S R
a WC s x, ''
o H wY o s""
Y s. x H .
19 Y z u
KSY US ,
. 20{ U Y
Sf, ''Q{ .
j s. 21
Y {
s. Y D
x "" Y s. 22 ,
Q . { oHs
S jY . 23j, {
N o, ''Q{ o
"" Y N t.
24 N { {
x z [CS H
N.
25pW , p o,
o R
s. 26Nwo q Sf.
Y N H .
N Zs s.
Q{ j z Cx. 27N
Y N S

p t Y
Wo . 28Y
, '@Y q! a
s" Y [c s.
29 tS H Wo
J{ , { Q
m. 30 {
Sf, ''x! _ R
H?"" Y .
31{, '' w! Z, Z
zY {
[ o "" Y
t. 32 {
Ys Y, Y zY {
t. 33 , W {
J{ . , Y
zY { ow . 34
{
J{ { j. , Y

zY { n R|
j .
35z x Hs
N c { R
Y .
36''Ys, R Y x
Rf. Q {f, _
{!"" Y N s.
37Y {, ''
`
R wHs
u j. N.
Y t x Y o
s. Qz, | Sf wHs R
Y t"" Y s.
38 o HN.
{ , Y RY
. 39z { c
J{ t RY s.
{ J{,
S RS {Y { .
40,
{. as N Y {
R| R z J{ .
Z
{ 'H", 'zY", j
| Z

j s. a
. 2
Y {. a Y
. { t, R
a. 3 o Y ,
W Y { p x
z t. R
Ys CS
E N. '' s !o ""
Y { f t. 4 |
wWS , .
\W D, x` o
Q{ .
5 YS m.
s YY { s
S j zz j. ,
Y H
N Q m. 6z a Y
Ns,
NHs j XY
Sf, ''s S x

17

157

ta f. 7Q{ N
z WxRf. Q{ o Y
Hs WRo Es
s"" Y _ N.
8 RY as ,
_^Wo . 9 | N, R
{ Ys Y {
H N.

pW N ,


j Y .
Sf
{ Y {. 11
Z {s
{ x {.
{ Ys
r R{. XE
R R, Y YY
LH {. 12 R|
x. { x` D o,
R|x. 13
Ys
Ko sY Z
Y H. { a J{
H, { zz _^Wo.
14 N XY
. , WW
.
15 J{ { Y H
{. , WWY | w
Y { | .
o { WC J{.
10

o x 17:7-31

20

''Q S` R z N.
p t "" Y .
21 , j Y L
, s Ys r t
R {. _
Y { .
22 _ YfY, ''
! Q Ys Rz Yj
s. Y. 23 Q j
x. Q P Y
N. N H
Q, 'HY Y" Y
N. z Q Hs Q
P n S s.
24 Ys, Y s W o
jS ; Y, R
, j z Y
. 25 Y HC
. OR f HY, X o
Sf Y Y ?
26 a xY s
jS { Yz
N. { Ys YR.
a Y pYs,
Ys c YR. 27
Z, m R j R
{ HCZ N.
Y YY | :
28

16 { o
q E Cx.
j R@
Y YS Y w [S.
17z x
, \W Y
, Sf W F
z. 18 Y
|E, No
|E Y a.
'' s?"" Y
s. '' { S os
z"" Y s.
S, W Ys S
z n J{ R}. 19{
YY jY _
f. ''Z s o R
f?"" Y .

' ORos
s.
s"
QY tz:
' ."
29 Y ! t ,
Y Y, W
Y R Y z
? t,

j S R . 30
Y z z
o . Y t W an
Y eos. 31 s
X xo x` Xt ts E
Yn. Y | Xt ts
Ys YR. Ys WS
s Ys E N.""

o x 17:32-18:26

158

32

Y WNos
R RY n N.
, '' R
Ys S RY
"" Y s. 33p
z J{x. 34
R| . { _
x| s
, o {s.

H
{. 2 a n
s. Y | . z
s H {Y
G x
az H x a f.
{ Y {. 3 {
OR { {
H Y N. 4W RW F
z aS Hs, DHs t
Y Ws.
5Y , WW f
s Y RYC
. z,
o Y Y. 6Y
WC n . Y xo
o oHs H, ''Q s
K Q_ x, xn .
Q Y { c o""
Y s. 7 Ys H a
s XW o R|
{. 8
Y os t xo Y zY
{ R|.
t Y RY R|S
ow .
9-10 W Y
S, '' j
s. U x .
Z _ s. | Z
W . @Z x"" Y s.
11 s a
Ys { .
12H
z xo
Y N E . Y
H W.
n xNp Sf, 13''

18

NoY Rq` qW n P
Y Hs Wo os"" Y n Y
. 14 tY r
x. Hz , ''Q
` Ys S Y,
S Y tHo Q Rs R
. 15Y Q
S, z S, Q NoHs S j
Q Q Xw . 16
Xt t"" Y { x
Np R N.
17 { Y q
No j Y n x
Np j. Hz
j s.
W WC {
s.
| as NHs H, az,
Y
Y x. Y
a XfY ^_
Wo s. 19{
s. a az H
a Y J{ a
. 20{ n Ys E
Y . Qzs. 21Y {
, ''Y So` I{ No"" Y
{ t a
N.
22 ^ XYs Y a
{. as
Y
H a W
{. 23W q E
a ` W, C
z x , z s
R|z R| [r z N.
18

z
z
jY {. z |
. t .
Noz . 25 cYs S
. S
t . Y ow
R Y @ S R

. 26
24

159

x z j.
az, Y RY n
HS cYs S Y
R t. 27z Y
{s. N Y qYs

. z s Kx o
Y N| t Y .
J{, z R|S
{ @ N. 28
X` R ,
{ S No | o
Y E N.
z s.
c |
19
s. a KxHs

Y 2 {, ''Q R|S
Rw ?"" Y .
{, ''! Rw s
R"" Y t.
3, ''Q ow ?""
Y .
''@ ow"" Y { t.
4, ''@
S ow Yf. , |
s ,n _ wY
!"" Y s.
5 Rs {
ow . 6 Hs {
rw { Q f.
{ Y z z.
_S x . 7 a o
s s.
8 Y
{. Y xYs S x
S { tY Ws.
9Y w. j
. cYs U
. z { H,
KxHs {. ,
s x W F a .
10 ^ . H
z Yos , D
Ys Rs.
11 | s @ax
N. 12 {,
mHs XY u s { c

o x 18:27-19:25

{ {. { u
xR. j x HxR.
13j s WC xHs
Hos
CS
x j {
xY Ws. {, ''

os os.
!"" Y {. 14a
, Y
{. 15N x, ''
. .
Y Q^?"" Y C.
16 x
j { Q {
j . { o f z
H . 17 Y
os , D R H
. {
Ys R j . 18
Y U
t j. 19 Rx
f Hs Sf
Y Hf N. {
Hf j
wY* Y
n . 20 R
xS. Y
[r Sf. 21
Y, |
{Y rw @
Yfs. a {
Ys t } s. 22
@ { qs Y
. { z WW, .o
.
zz
Ez cYs S
q C 24'W" NH
. ^oR
a W
w. | Y {
H Y Ht. 25 Y{,
Wo { S
R s: ''x! Q x
os R Q .
23

w w E x.
. r .

o x 19:26-20:12

160

26

os Q o
s. a ,
Ys jS R@
{ Hs RwS
t j o ss R Q Rs.
27 xYs S
. ^Ro @R
Y s R . z
Ps
a t KS .""
28 Rs { H
C. { [c, '' ^oR
t!"" Y Y x j .
29 j x S
. Y ',
o a" q xo s.
Q{ S a
q K. 30
s. Y
Ys {Y|. 31 sU
{.
{ qY Qz
o .
32 .
Y, Y [c _ N.
t R {^| a
Sf H.
33 N.
_
o Y @ f.
s Y
t. 34
Y s { ^
_ , '' ^oR
t"" Y Y N.
35 Hs o
s: '' ! @ ^oR
a Ys, |c K R
@Ys x j .
Y . 36Ys
. Q S
x. ! 37Q{
Ys .
. Q Q{Ya jY f.
38W Y H Y {
{ Y _ xNp S

s. { R RY x
s. 39Q_ t_

j z t.
40 C z W
NY
. C
t."" 41
t s a {s.
z z Cc x, KxHs
H. { Xw
S
, { Xs. |
Y {. 2 x
Xw s R
t S D s.
3a s. a
Y xY r
x. Y
sY Y H.
WC Y J{ a
N. 4Y s {
: j
N, Z j oa,
, _u j , WW,
, . 5Q{
J{ Y s.
6Y Ht x` HY
^j |
x. E N
{ s. a
E s.
7 E H ^j R
x. E
Y pW
z. 8 s
x.
s. 9
fY s.
z s. Y
Sf Yx. Y
o m. Sf
Y n N. 10 J{
Y a C n o
Wo, '' , "" Y s.
11 I{ Q J { ^j R S
N S Ws. z_
{ z J{x. 12 W
n Y
{. | { w
m.

20

161

o x 20:13-21:4

13

H a '"
{. H Y
wHs a Y t. a
H xY
Y qx. 14 n
s a. H 'R
" {. 15R E
I{ NCS, '" |
N.
E '" |Y c
f. E N
'R" s. 16
| {Y s.
Ys xp x j
{. Q o
Y s.
17 s R
as qHs H. 18{
f { t: ''
j Q sYs E
R OR Q . 19
sz s Mj,
R. n` R|
N. 20Xw Rz Q
x X RYs ,
U
Jz Y Q . 21
, Y ORY,
wY , D
t. 22rw tz x q
x os. a
H. 23 Mj,
aY rw s W
j .
. 24 ORYs ax. Y
CS t
xYs o o . Y @Ys
S t o ox.
25''I{ RwHs Q
Y
. Q Y xYs S

. 26z E Y Sf
t. Q ^ Xw o
Y xn . 27_,
xS Ys n
S . 28
rw RwHs Y YR
. Y Y Q y z

H. |
o . Q R,
R o . 29 J{
x ` { Q
Sf @Y HCNo Y . 30Q
Sf Q s
Hs CHY r. 31_
o . Q
s. jY W{ Q
s W as . R S
.
32''t RwHs Y,
@Ys S Y tCo s.
RwHs Xw [r

o . r ` Y
R| [S
| Qa [
z o. 33Q
Y, S o Y K. 34
o Y , , s
{ XfsY Q .
35jS Y aY { @
x oY Q Ys R H
N. , 'X s
| !" Y s.
Y
Q E N.""
36 R t, {Y

H p . 37 |

jY Y Qa
f. 38'RwHs I{ Q "
Y s { H
C. {Y
{.

fY '"

N. E
'" s. a
'" s. 2 Z {
YS N. 3
| m |Y J{
s.
| . 4 a o
YS { Es.
{ rw o | {
qY t. Y {
` {.

21

o x 21:5-29

162

R|, x [m H
H f. X
s, Hz p. 6
t Qa ts a.
{ z WC J{.
7 NCS
X s. as N
Hs Y { E .
8 E ` ^
s. a o os Ht
xo z N.
sm . 9 Y
J{Y z s. {
f t W. 10a
Es, o
f. 11 c Sf,
j XY { j
Y R s: '' j
, n
R _j Y { tCNo
Y rw s.""
12 RY a , H
{qY WR. 13,
''Q AS o
s? Y_
, Y r
s!"" Y t. 14 Y
fY s, '' g
R _ R ,"" Y
Q z.
15 | r `
{. 16^ Kx
Sf wHs 'sN" Y
{. a .
sN, |Y . z
R| { .
qHs
f. a N
N N|Rf. 18
E H Y
{. a q s.
19 { s C
xz Y {
YsY aa RS t.
20{ RY n W
o . |
, ''N ! R|
17

Z os. wNoYs
xY { [. 21Y
Z wNoYs Y,
sW t Y
Yq Y { x Y o s
Sz Q{ t.
22 xH? Z Sf R {
t o. 23z tz
x. c a s {
s. 24Q{ Z ^{. {
H r
. { X
Y x u Hz. o Z
S RsR Y Y E.
w NoYs
o ORo sY {
o . 25 Y o R
R_ [ HN. {
YYs o Y _
{ :
'R@ j x j.
oYs, H
NYs W. Yo """
Y s.
26

E { ^J{
{ @ r s.
Y J{ o r Y
Ys E S . S
E Sf W a H |
fY t.

E o
Sf
N. { Hs H
. , ''
! . Ys
WC Hs S, w
NoYs S Y Ys
S Rr . t
DHs s Y Jz,
R NpYs R N"" Y [c
s. 29
H
j W
N.
n ^{
s.
27-28

163
30

j z z x. Ys
Wo f. j
Y H C
a N. 31{, n
s s.
zz Y o xW
. 32 xW , Y
Hs, x
Hs jY
R {. { xW Y,
YHs , j YN.
33xW Y c J{, n jY
j Y o
Y t C . '' ?
N?"" Y Hs R.
34 [ c _ o , ,
t. z z
xW CR H.
X {Y e. 35
z a z N.
z Y Y
X {. 36 n ,
''n H!"" Y [c Y N.
z
Y X {
, xW , '' Q q
zf?"" Y .
xW , ''Z D z s!
38
|Ys a S
Hs z J{ Pj
Z ?"" Y .
39, '' n, H Y
x jY n. s
z Y|!"" Y .
40xW _s. z Q
Y Wo WY Hs .
W '\" R
z:
''q! N!
R,"" 2 \ z
RY { Y}q U. 3
R t x: ''
,n H Y
j
Yw.
j . |
tCS wo G q
n K . Q Y z
rWS Q oY }os
37

22

o x 21:30-22:18

rW }o n. 4
cYs S { s U
j. | R
S. , s
S n. 5
, @ q Y Nx.
{, aY { N o
|Y C Xs. a J{
cYs os { S
j Sf { K
| qx.
6'' a J{t, j
H Nwo
` j KS.
t xs s .
7 H x. | ,
'N! N! s Uos!" Y
C. 8'Q^ !" Y . '
_ . Z Uos
s!" Y | t. 9
s{ N. Y |
z { p . 10's
!" Y . '! S
a {. a { Z
t " Y s. 11
s m Y xz s
{ s jY a
{.
12''Z xo s Y
f. wNoYs r
R|. a Y o s
n R{. Z a YfY
13'N! N! Z j !" Y
s.
H. 14
, ' | PS ,
S R Y, ZW
n Y,
RY, Ys ss. 15Z
Y S, Rs Y S
Nx . 16
os? ! ow .
pS Z a!" Y
s. 17'' WC Sf
p o }
HC. 18 } , '| !
H J{! S
Z t xYs { D" Y

o x 22:19-23:14

164

Rs. 19, '! W


J{ oHs
S KS R . 20Z
N o oYs SSt
D , n s {
oHs o a YY s"
Y s.
21 t , ' {! Ys
Y { c "
Y s.""
22, t Rs.
Y , [c, ''

Y Qz , !"" Y _
N. 23{ oHs S o,
w _ _ N.
24 W H X
{Y . n
_ os Y
jY . 25n j
Y j o as W,
'' o Y Y
n n
u j x?"" Y .
26 Rs W
, NW c
J{ s , ''Q_R os
Q N? !"" Y
s.
27 NW c J{, ''t
t! Z ?"" Y .
''!"" t.
28NW
, '' Y
u | Sf"" Y s.
, '' j t !n ""
Y s.
29n ss {
N. NW
n S R YS
.
30 Y
` s.
E Hs, R xHs
wY . R
{ {.
@ ,
''N! Yaw
OR. Y N"" Y s.
2
Z, a Ys {, ''Y

23

W Q j "" Y
. 3 t Y, '' Z
No. Z s j R.
wo Q Xt tY
Za fs. Y s jY
S Z wNos zos"" Y
s.
4 a
Ys {, ''Y
Y YY Z^ x?"" Y
s.
5 , ''N !
Y H. z
, 'Hs S z
."""*
6 {
q
xY,
xY . z
@ [c, ''N!
xn. x. a
YY YY Y
{ W No s Y "" Y s.
7 ,
q
x,
x
~ C { ^ TH
. 8 qx x W
Y, , w R Y No.
Y
x R s . 9
q . x
S S [c o,
''Y _ t Y.
w Y z f!"" Y
s. 10
~ X .
^ H, THfNo_ Y
NW x. Y
, ''{! n { R
Sf H X^{"" Y
. 11 W a YY,
''x , S Z
S R H""
Y s.
Y
E s.
, s jY
{ Xs. 13
_ a cs.
14{ c, q c
12

... z Yc. 22:28 .

165

Jz, '' s
jY Xs. 15 Q
@ n S, '
R s" Y
r t , N Y N
WY . a n
Y r "" Y s.
16 z f RY
J{ t. 17 WY
HS, '' n NW c
^{. Y t R
"" Y s. 18W n
NW c ^J{, ''N s
s HS n Q c
^{s. Q R t
H!"" Y s.
19NW Y jY
a X^J{, ''_ ts?""
Y .
20 , '' S R
N
H, _ @ wY
Q R xs. 21{
R D. _ a
jY Y s.
n sZ jY
Xs"" Y s.
22NW n {Y ,
R tj | tqY o
.
^
Hs qs HS,
''^ YHs, u y
Hs, { C ^ Y
Hs Q XY W Rw
^ {. 24 YsSf
MjW` H c _ ""
Y . 25NW o
f:
23

26

''Z H MjW,
z [ t
,
27 n j Y
x. Y,

o x 23:15-24:6
Y Y Jz n
. 28{ n
s Y n {
@ {. 29{,
wo R n
sY H.
Y,
Y . 30{
n Y ssY H
. Q c
s. Y {
Q x fY
t.

31NW
Sz Y
W J{ WW
s.32 E Hs
, Y WC f. 33
J{ { ^ Y oYs,
, MjW tC. 34MjW
oYs R, ''Z ?""
Y . H Y
Y, 35''Z { a
f Z R RNo"" Y s.
| S
Y t.

H R
E |
Z, q,
o z x H ^

s. z S
Hs MjW . 2 oz
[o, ''Q
OR. j . Q
z s a .
3''@ H ! Q
Y Ys z s ,
, n Dos.
4RwHs a RC
j .
zo . t
S RY Ro os. 5
x, Mj HCNoY H.
s zz
. s _ W
. 6 Ys R x

24

o x 24:7-25:8

166

Y Ws. 7 * 8 Q
n Ro
a YY Q_
No"" Y s. 9 xNp
YY , oz
.
10Mj W z Y
N. R z
j: ''Q s
xW s. z
Yq| YNo. 11 Y
J{ s E
. s YY YY Q
Rf. 12
Q{ o N?
. Y j ^a
Y, Hs t Q{
N? . 13Q{
o s
Hs Y . 14{, Ys W
No Ys osY t
. csS |
n os. , wo
Y, o Y,
n R|No. 15{
_ w . {, wc,
wc WNoY o s.
16 w Y
j , Y
j H Y
t N Ws os.
17'' { u xY,
Y H|Y s z |
f. 18Z x
o { N. o
o x.
. zz j. 19Z
a Sf
NY Yo, a Sf
. 20 @
Yst Yj
a Ys { t. 21!
N. { YY
6-8 Ys D Ys
f: ''YY S Y wNo
N Xt ts. 7Y NW
` Sf YY
XY . 8 Y
Y Q q {Y .""

[c 'Y { W NoY Rw
Q E pY Y
s" Y s. t Q
x.""
22 c H H
Co, ''NW f
Z R YnNo"" Y s. 23
W, '' ! Y
|g Y|. Y sU Y
|Y o {q"" Y s.
24q E | H x
z f. z . H
H. 'o R|"
RYs S, z. H
Rs. 25 wcYs S, Y
@Ys S, s Xt S t
RY H , ''t HS, {!
Qst Ys I{ HNo"" Y
s. 26Y RNoY KS n
HS Y z .
27^ a o
H Np f. H
x q
.
o R
o Y Sf E
| ^

{. 2a ,
q n Y, S t.
3
xY s. | H
Y { .
4o, '' ^ s.
a | o s. 5 Q x
` { o,
_ Y Q a
f"" Y s.
6a { YR, E
^ {. J{ E
x t
wY . 7
Sf Y
j Y X` .
Ys Hs S, a Ys
Y . 8 ,
p Y YY R

25

167

, '' wNoYs Y,
YHs Y WR . o
WC o .""
9o,
Y,
,''Z Sf a
xNp Y?"" Y .
10 R t. ''
o o a xNp Y
s. a Xt H.
x x. Q .
11
_, Y
. Y Q{ S x
`
s Q{tC | .
o R Xt tY Rs
R.""
12o @z S
: ''Z o RsR
Y . Ys o c
.""
o Ct
q E | CtE, s_,
o Y ^ f.
14{a Es. o R
Ys E fo, ''a, H
S s. 15
J{t ,
q Y Y
RY s . 16,
' Y
{ x Y, {S
W
p z H.
Y n tC Wr
" Y t. 17 H J{a
f. x x
t
wY . 18Y
{ S z. Y s Zs
Y . 19Y
Ys S Y . Y
S a. Y
W_ sY . 20 R
R R x H
. z n, 'R
Z o?" Y . 21_o
Xt tY,
13

o x 25:9-26:5

Y . n ^
c Y
"" Y t.
22Ct o, '' z R
RY a "" Y s.
''_ QY R"" Y o
t.
Ct
E Ct, s_ RaH
Sf N, j
H fs. o
m. 24o
s: ''Ct ! [! Q
o s xYo S
, a, ' a E
Y Qz" Y [c _ x
N. 25 R
Y p ` . Y o
RsR Y s. n o
c Y Yfs. 26n
S o Y _ Y.
z n Q f.
Ct ! x Q n H
. Q R z Y _ Y
f. 27 Y,
tj x Y
[.""
23

YqY
t CtE , ''Z
t S t f!"" Y
s. Wo, YrY
YY R t
j: 2 ''Ct ! E Q
YY S
xY E Y
j. 3Q , {
, { a R
. Y j.
t Q RY R
s.
4'' Ss R OR
. S
x Y C
C { . 5{
s s . ,

26

o x 26:6-32

168

Y Yj x

o ORY { . _
{ YY Nx . 6
| q w
. z E Y
Sf. 7 q o Y
{ W{ R|
n Ro os.
! z
s pY os. 8 Y
{ WNo. xYs Q
s? 9 ''at
_ Y x
ox R. 10
. Sf
rHs
N. { Y D
H. 11sNz
Y J{
{ K. {
N. Sf
j
J{ cYs {
U.
12'' E ,
, W a o s.
13 xs s t,
! t
N. xY
s a Sf Q
s { Q KS. 14
x. | \
R Rs: 'N! N!
s Uos? z
Z_ j ." 15, 'Q^ !"
Y . ' Z Uos "
Y t. 16' S Y,
Ys Y YRY
s. s S,
Y S z t
Y Ys YRY Z x x.
17Ys Z {, Y {
No.
18{ { S { T
Y Ys
s. { ,
Y J{Y Ys s.
{ s R|S

Y, ss { H
Np Y os""
19''z Ct ! Sf
x } WR. 20
Y {Y, Y`
fo s R
| E Y K.
a j
Y , Y
, Y { t. 21
s jY
Y Ws. 22Y Y
Q . Ss, q,
Ys S s.
, o s Y S
R t: 23' o
o. Y W Sf {
. , Y
{ Y|Y fY s."
Q{ tR t _ R t
.""
24, p R z
, o, , ''Z
W ! Z x Ys Sfn
o"" Y [c s. 25, ''@
o! Sfn .
z. x t. 26E
Zs . E |g
z. R Y j t
s w . _ R
x R. 27Ct ! Q
o Y ws? ,
wsY "" Y s.
28Ct, '' s ^oY
xs?"" Y s.
29, '', j! Q_ ,
E Rs W a
^{ t RCH Y
n pos"" Y s.
30E MjW, s_,
{ fs { S Ys.
31{ Ho , ''
Y Y,
Y "" Y s.
32Ct o, '' o Rs
^z R n!"" Y
s.

169

o x 27:1-28

{
G

Y
YnS ,
'H" W tC.
o Y . 2
X {Y rs 'Wo"
a
x. Y
Y Z Noa
s. 3 E
s. H, sU
Hs Y @ z Y
WSf Y . 4a
I{ NC. H
Qo . z H QY
Zz NC. 5H,
H c s Q

o
'" s '" jYs
s. 6 s W G
os '" , wHs
a.
7 H Q
o z

E z NC. j
's" XYs s. H z
z x. z
J{ '_" |Ys m jY 'w"
X
NC. 8 Zz
j NC. R 'S
_" pYs s. X
'" jY c .
9t_ .
Y x `.
* .
{ oY ,
10''! Mj
RNoY Yo. ,
j
f!"" Y s. 11Y
W R a
Y , RY Rs.
12{s _ H Y Y
.
NCY @
f. H Y 'Y" _
Y K. Y _ _
| . W, x
_ KY Q.

H Q
Y {s. X, _
X a NC.
14,
X`
H _ | Q Q . 15
H jY .
Hz . Q
x . H QS
jY . 16'" Ss |Ys
m jY Y a NC
. j j
H . 17YY Q aS |
{ [CS j j. 'o"
Y Wt Q oY
m. S H
Q Yf. 18 E, H
X Qz s
N. 19 E
C Yz N.
20x Y, Y E
. H X c.
Q o s.
21 E { @ W.
{ x Y, '' @ S
Q _
. _ Q jY, jY
H . 22Y, t RwHs
s. x . Q a
Hs t. Y
j. 23 ,
os Ys W
a Y t: 24'!
. R^ Z o Y
HS, Z Z
os { ." 25z
! x . Y z
w . t_z .
26 | |Y j""
Y s.
27 c E W R
H jY s.
pW R R cSfY
U. 28* Z{
Y s. |

R` .

Z{ H Yj.

27

13

o x 27:29-28:13

170

I{ Z{
Y s. 29, { j
Y
z
N. xY p
. 30R z
Z{ sz o j
Ss . t
{Y { qx. 31t
W, Y, '' R _
t Q "" Y s. 32 RY
Y j {
Z{ Yf. 33xY
{ s WY , ''S
E Q @ j
OR. s Q H
. s. 34 RwHs
WY s. RwHs
_ W . Q
s a H"" Y s.
35 t ^j XY Y
e t s
a RS W j. 36t

x fY @ fs.
37 x o ^ u .
38{ o Ws. |
s R xYs
H N.
CH
x. { R Y
S. Y { o. s
X a Q a
s. 40{ z
Yf. a { Rt.
a s
X Yf. 41Y Z{
s CH R SaY
. a
Sa z z. X
j z a a
.
42p q
x Y { Y Yf
s, 43Y Ys q
x W Y S YY
Y|. HC {, Z{
m Y . 44R
39

{ a @, a RC
a @, m s.
R _ XYs s.
H |
X s |Ys 'H"
Y s. 2 |
Y { .
t ~ o. H X .
{ H wHs w
s. 3 ^j
N. ^j
j H Sf, WY
S Y { j. 4 |
W
, '' t H!
ts Y, Ys
Y|"" Y s. 5Y ,
H N. Y
@Z . 6{ Y S
, Nwo Y
Y s. Y @Z
YS, {
fY, '' "" Y s.
7 a
s '"z Y
R. z |Y . wHs
@|YS E
Wax N. 8z |,
To R_ j s.
n Y {. n pS
Hs Y .
Y ` . 9 R C
| | s R
f. {a ` . 10 |
wHs s R RS
x NC
Yf.

28


H |
|
N. Y .
Y '' ."" 12 '"

j Y s.

E, .
13 _C Y f. E
W H Q H .
11

171

E WG .
14as N z s
s.
{ wHs @|YS
s. R s.
15 s N os Y
Rs. wHs Y {
t , * ^ ^s
f. Q{ Y
ts. Y x H
C. 16 j s
Yf. Y Yn Y
.

E |
Hs H. x
{, ''N! Rr
| Rr
x. s
S tC. 18{
R N. Y Sz
x
. s R xs.
19Y, Y t.
o R x ` .
xY Ya . 20
RwHs zY
. z s
Z ^{ s"" Y s.
21 { R t :
'' RwHs S ^
o . a Sf N
RwHs S t.
z. 22Y Ys {
Ys S Rr zsY
. Ys S Q [
RY .""
17

t c t {
cs . ^
s .

o x 28:14-31

23 Y { Ys
Y
n . E Es a
Yos pY f.
N { z,
Y xYs S RS t.
wo, o
XY, S t {
tY Ws. 24 t
w. w. 25{
{ [ { J{
j. S
t j: ''rw Q |
o | R t
Y H:
26

27

' R t : Q^t
R. Y s p
! Q Ys o.
Y s U.
{ { , o RY
p Y
J{ { No.
Y
Y
q . {
RY. { {
s."
6:9-10

28''z Q RYs UH.


S Y {
q . { R!"" 29*
30 ^ q X
s z Y. Y Sf
{ N| t . 31x,
|g Y xYs S t,
o S .

29 Ys 29 x t
: '' s,
X J{.""

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

172

Q
o :
1sH
oY* Y Y wY
S. Y o Y

Kos. 13N! , R
Y {
_ z Q
Y, Q c Y sNz
s. Y t H
. R Q UY .
14D, D Y {, ,
o x . 15_
s Q o
Y s.
16o R c.

_ , R|s W a, _ _
HC Y o
. 17 o Hs ZW
RYs S t.
R| R|
. Ys S z, ''R|z ZW
OR ""* Y
.

s xS.
2 o o S
R | H
N. 3 o Y
o S.
Q Y Yw. 4R
` Y w Ys o WS,
o Y Y YS
. 5 | Y
ox.
o R|S Ys Y Y
qx. 6o
{ Q s. 7z
j s Q
Q Y ` {.
RwHs Y H.
` , o Q
Y {
18oV ur xYs S_j
@ Ys N S Q W
!
, |c @Ys
. 19 S H R
Ys }Y [
{ HN R
8Q R|NYs S Y H
{ tj . 20 YY Y
. s o | , _, |` o, R`
Y tY|. 9 Y W j
Y o
S to tj Yos. j |,
os. 10 p tz Ys H.
R RwHs . { N tY pW s. 21
Y N. S t Q _, { H, {
c Y fz c tY Y oW.
pos. 11Q xWw o Hz t. Y { YH
XwYs Y Q c H. HRY {
s. 12_ Q, s `. 22{ HR
R| | t
Y { Y t s Y b
o Y p.

R| ... a 2:4.

173

o. 23 S Y
KS YY H R@,
R@, R@, _
R@ f Y P.
24z {, {
Y H` C Xf Y
HN. | { t @
H s. 25 t
xYs xY f. j o PS
xY jo
jS Y PS N.
jo | oWC. !
26 R x z,
{ cH
HN. { o a
H ` a
. 27 R, o
a H a
_C .
` N
C K |
Ros.
28 { Y S Ys
ax. { { Z
q H N. | { xY
N. 29x, j|, ,
sW, |, x, , ,
{ n Y .
{ z, 30z Yo,
n |o, z hx ,
| o , t OR o
. wc xY
c Yo . Hz
z R oo .
31{ HR , R| ,
, Y . 32Y ZW Y
xW_ {
K t Y { . Y {
o {
f .

Q 1:23-2:16

o s { x Q x
` K RNoY . 3R!
z Z { Xt s
Z os.
t Y K tY
s? 4, Z Y `
, , Ys |os? Z
Y Z
. R Z H? 5Y,
Z . fo .
E Z [
s K, | a
s. E x` Xt Z xo
. 6 E W aY
YY j W No.* 7
t S o . {
, Ys, KY @Ys Y
o . {_
OYsNo. 8 xYs
S, o N|p ORo
. { @Ys
X . 9 W Y
Mj, RNo. R ,
| RNo. 10S
W aY , , W [
No. R |
[No. 11 .
12wo Y wo
KS. wo
{ w NoN
X t . 13_, wNoYs
Rs Y j ZW
. Y w o s YHs R
{ ZW
No. 14Y { wo
. Y { wo tz
_ { wo ,
{
q w o .
15{ o, wo Y {
z o. YY
{ w s. {
Y Xt
Ys Nz p, YsNz
z Xt t Z, N tY Y,
pW s. _, Rz . 16 E x
Z z Xt s Z o | Xt .
os. z Z Z K
Rs. 2 wc W ... No o 62:12; N. 24:12.

Q 2:17-3:12

174

o RYs n f.
H o.
.
sW { x
, { wo
? . t
17Z Y t . w
z Sf R? 2
NoYs ws. Y Z s . Ys s xR_
Ys S | t . 18Z w { Ys tC. 3 z z
o K . Y qx wY {s
s. SY o s. wY Y ? 4 . W
19 c}Y, Tz s{
a x t_,
Y Z s. 20Q w x ! R`
o , x s Z b :
qs.
s. 21z
''Z zt Y tY
Z | Z Z
E. Z R C
? Y Z
t Z No!""
f? 22x[ Y
o 51:4
Z x[ f? R@
5 w s Y
Ux Z
f? 23wNoYs S | t s w tj YNo_ ?
Z wNoYs WRS n Hs KS t os?
f? 24 R, ''Z Y aos. 6s
Y { x ""* . ^`z z
Y .
Xt t?
25wNoYs o sW* R
7'' xY z
. Y Z w NoYs z o, Z sW x o s^`z, Y
R. 26 sW Y { s? 8S Y
wo YHs o { sW q"" Y . Q R
s { ? Sz wHs YS Yo
27 Q
c w o s. { C K [o.
. Q sW . ,
Q wNoYs z , w
NoYs o s x,o sW Y
ZWa
9 Y Yn q?
Q t o sY E o s.
28Y` sW x`, `
{_ o` {? s .
. R Y x , Y {,
. 29 N. Ys Y_ E
Y s Y` . N. 10 R` :
sW _ rw | sW
s. w o Y .
''ZW . a !
11
p a . n

| | .
Z ... 52:5 ;
12 a WC J{.
a. 36:22.

H YY {.
sW M a wYs
S a . a
. W Y sW {.
!""
@ tY x`
o 14:1-3
o.

175

Q 3:13-4:7

13

''{ { s z
s. { N
;""
o 5:9

Hs a x
U. ZWY Y
Y o oYs R|
N. 26 t
ZWY } o s. ZW
''{ R !""
Y Y, R|
o 140:3
ZW xY qx.
27, |Y ?
14 '' { Y Wz , |
Sf . x Y
s !""
ts? R|NY S
o 10:7
xz Y s. Y

x z. 28Y s R|
15 ''{ oYs SY
n ZWY o. wo
o.
KS . Sf
16 { S z R
t. 29
Ys, Ys .
? a
17 { W c H!""
Yz . 30 sW
59:7-8
z { R| ZW
No. sW Y { {
18 ''{ { \W Y.""
R|NYs j ZW No. 31
o 36:1
, R|NYs Np S w NoYs
q os? . Y R Wo
19wo Y wNoYs
os.
No o Y . |
s {, _
Y {, Y a
@ a R|
t . | t.
@ .
20wo Ho Ys S
R R fs! 2@
. Y, wNoYs S x ZWY
Y j ZW .
_ |Y .
Y Y 3 RYs S
R| | ZW
R : ''@ n
21Y t wo C
R| n ZWY
ZWx R H .""*
4YY H . Y
N. RYs o t.
wo . 22Y a. Sf O . 5w
o s R|z Hs cHs Z x , {
Yq osY R. x x { R|o,
R|S W aY R { R|NYsj { ZW
oo. 23 N, Y No. 6 s Y ZW
* Y | . Y x.
z R o o . xx RYs S Q R s:
. 24Y, { S` z
7 '' tHs, Hs, R
ZW os. o z
25
H Ro | Ro.
No { x.

U.

@ ... .

15:6.

Q 4:8-5:7

176

18

Hs { a
x { x.""
o 32:1-2
9

, sW s {
x sW Y {
x? @ R| z
n ZWY Y
f. 10, n ZW
Y t s? sW s
? sW s
, . 11@ sW
Y R| z
n ZWY . Y Ss
@ sWY .
| sW s, R| s
{ x. Q{ ZW
Y Y q. 12@
sW s { .
_ . @ sW
Y s R|
NYs {
. 13@ Y
Ys | Y
q N. q w NoYs S
x. Y R|
n ZWY S
q N. 14 Y w
o `, R|NY R .
qY p . 15w o _ Y
. Y wo Ys
W R _s.
16 q R| z R
No. S [Y Y qx.
@ Y o o Y
Rf. _ wo s {_
@ s R|NYs
xo { o o s .
@ . 17Ys S
R : '' Ys s
Y No.""* Y j
@ . Y
{ x.
YY j. n
@ R|.
... No . 17:5 .

Y @ w
s. _ s
x. ''Z W { ""
Y t C. 19t
@ .
Y V .
v f .
@ . Y
R| sCz. 20 q
R|NYs t. Y
R| n oW.
21 qYs Y Y,
o Y @ n
` R| . 22 , ''
n ZWY ."" 23'ZW
Y " s Y
. 24R
m. W
S Y R| o s.
Hs ZW N o .
25 Ys Y
t C . ZW Y
Ys W.
Y s
R|
ZWY Xt t.
, o |
Y s HC. 2 o OR
os OR Y z RS.
R| o | [
S. Y
z
. 3 , Mj Ys
NoY .
Mj R
Ys s. 4 z Y t,
t z
Y . 5
Sf rw |
. R
Y .
6YY o Y oV
` o . 7ZW
. S sUY
x , o f.

177

Q 5:8-6:14

Y R st o
. R
xo N.
9 o o |
ZWY Xt t.
Y t .
o | Ro. 10t
Y . Y
z HC.
o OR | Hs t
No. 11 o
| Y s HC
t os.
z , o z O
|
KS. | RS.
N
oS. 13wNoY
. Y w o
^`z a f . 14,

x . Y
WR. Y Y xY
{ x .
, s Y H .
15Y Sf Y,
Y
H. z
. Y z, _
o z, Y ,
S [. 16
aN Y p Xt |
. Y s Y
ZW x [S.
z Ys Y f
. 17 N. aY
z x . Y 'Y"
| _ o | xWw OR
x x x. Y
ZW Ys, n`
@Ys { Ro.
18z z
K R. R
ZWxYs z,
K t
Y OR ct .
19Y Rz
12

. Y R z ZW
. 20 Y w
NoYsf. Y ` _
x. 21 | x
z ZW| x .
o |
O HCo.
R Y
o W
Y
? 2s .
OR R S
. t OR
z ? 3ow
o x .
ow |
sY Q H? 4 o
w | S @
. | o
Wz OR
Ys Y qx.
5 x ` z
r x
. 6 OR o
, V`,
R Y Y .
7_ S X xo
Ro . 8 o H o
ORNoY ws.
9 o WY, I{
oY . Y
. 10 R`
_ N . Y
ORos OR Y ORos. 11
R, Q R Sz
Y o ORo sz R.
12KS Ys H
o . Y .
13Q sW N Y
t . Y Q Y W
Sf R jY RwHs Q
Y t. Q ZW
N Y t. 14Q w o
a . Y
s. Q x x.

Q 6:15-7:18

178
4

ZW Y
_? wo a
Y Y sY
xf? x. 16
xY RwHs Q Y t
_ Q os Y Y
Y . Q H? Q
Y Y Y Xo.
Y, Y z R _ Q ZW
.
17 t Q Y Y . Y
Q| RYs N |
S Ys . Y Y
t. 18Q
Ro ZW Yx.
19Q QY p o
Co z
s. Q Q Hs R
, wc xY Y
ts. R t Q
Hs ZW, R Y
t.
20Q Y Y st ZW
Q x x. 21 z Q
R ? z
. 22 t Q Ro
Y Yx. Q s
R Xo. S
OR [o. 23 Ys W
o. Y o |
Ys No.
15

R N ! Q o
Y wo
Ro . Q Wm o
^ Y H No . 5w o
HC z Y z
Ys . 6Hs S
S w o R
t |f
. z | s
wNoY R Y . Y
w S o cYs S
os.
wo,
_, wo sY
p? . wo z
_ H . ''z
Y KYq ""* w o t ,
K_ H . 8w
o t CS
Ys Hs HCS. wo
^`z . 9
t wo OR. Y
^Wo. Y
. 10OYs|Y qK
Ys x Y.
11''""
Ys CY,
s | s
.
12 _ ! , w o R ` . w
o s X R`. Y
ZW, S s. 13,
S wo Ys HCS?
s . wNoYs CS
Ys HCS Y |Ys
xo S. z wo a
| t YS.
14wo xWw`Y .
Y V` YY, Y Y
w n. 15 os
H.
xsYs x
. Ys |os s os.
16
q s s o w o SY
Dos. 17YY os .
Y o s No. 18
7

R
N! wo H {
zs. wNoY xo
W s _ H C
Y Q H?
2, wo o o
ORS s_ Y r .
o wo
Ro . 3 o ORS
n R x[
. Y o o
j Ro . t
n R s x[S
Y .
z ... qY Yc. 20:17; |X . 5 :12 .

179

S Y Y ,
S x Y,
x s. 19
x s SY
x . Y x
s o s.
20 x
s Ys o s_,
Ys os . Yos
No.
21 z , ' S xY
st a "
Y Y o sz Yo s.
22 w Sf wo R
. 23Y, z
Y Y osz Yos.
s wY os Y
s w o s
No. 24 vxn! a
s s
No?
25z o |
Y .
|, r | Y w
NoY Y. Y Ys
YY Y.
w | O
z, o o x
ORo s { K R .
2Y w
o x
z OYs . w a
Y Y, Y Y
Ro HCS. 3wo Zs
x . | Ys V
. z n
Y H .
Sf Y s K
R. 4w o KS ZWx
| Y qx.
| OR . rw t z
ORos.
5S OR { S
R . Y Y w
t z OR { w
S R . 6S
R z Ro.
Y rw z O,
[No. 7_, S R

Q 7:19-8:21

Y n |o.
Y w NoY ` .
. 8S OR { Y t
.
9Y w Q Y Yos^`z,
Q OR s.
_ Q Xw ORo ss. o
a w Y o .
10 o Q OR
o s^z`
Q Y Qs RwHs
ZW N , w Q
OYsNo. 11S
. Y w Q Yos^`z, KS
Q @ O No. W
Q
Y o s w | Q
OR No.
12z N! U
. 13_,
U ORo Q N o . Y
os m Hs w|
Q ORNo.
14Y w S { Y
. 15Q Yx w
. Q Y x w
. Q HC. Y
n, 'u! !" Y
os 16 Y Y Y
w w H Nx s.
17 Y
. o @ .
H
_, H Mj
H.
s
xo s ,
o
Ros Mjs s ^z tY
[. 19 Hs
fY j Y .
20j tC.
, Ys f Y So
Y t C . 21Y
| Ss j E R
, Y Rs
` |f Ro R|
.
18

Q 8:22-9:9

180

22

j Rt o H
t
Y . 23,
Y w
s.
o Z, Ro
Z Y s. 24
t Y . Y
R| os [S |
Y K .
c s Y No ? 25Y
c YY Ko Y t
YN o. 26 R V ,
R p H. ,
Y w | xo
Y Y H
@s. 27 Y
fN Rs o
s. Y
a .

, c, Hs x?
36Ys S R :
''Z Ys
a s,
s y s.""
o 44:22
37

RYs, Hs RS
| n RYs N.
38Y, Y, Y, x
Y, oY, RxoY, _ oY
39oY, Y, j s _Y
o | [os
Y Hs RY
t.
, ss
o Y s.
x . w, R
w | YY Nx .
2 . Y
. 3 Y N
s S, o
s . 4
N Y {.
{ Y U,
, wNoYs, RYs Sf
q N. 5 Q{ Y
{. o Q{ Yw.
o . Ys S
oW! !
6 Y {s

s. j Y
Y . 7
@ Y @
Y . Y R
R : ''N z
Z o.""* 8 W
t_ @ W Yw
S Y
. Y Y q Y HC
@
. 9 q R :

t R
R ,
qN z
o sY . Hs
qN H. 29
_ H { Y
Y x .
Y, { j
Y Y q x . 30
s x { H.
s H { ZW N.
s ZW N { U
s.
31, Y R xo |
? st
Rr ? 32 ,
| n |Y
. t Y @ Zs
|? 33 ss {
? Hs ZW
. 34 | K R.
Y, W Sf o Y W
fY s.
35o Hs x
? j, , U, , |, N ... o . 21:12.
28

181

''YR Y WC No,
YwNo.""*
10. a,
N | q H. 11-12Y
an sY, | q x
n Y, a, ''q ,
SsY No ""* Y s. t
Yw { S, ,
_s . _ j
H. Y, {
s . 13 R
R : '' R
, Y |.""*
14 , H? x
N? . 15_
R s : '' j Sf {
No, j Sf {
No.""* 16z , Y \j
Y, Y Y .
Y Y . 17
R : ''Z | o
xo
xZ,

Z, Ys E N.""* 18_,
js { Y No,
js { | No
19Q , '', wHs
Yos? MjYs
?"" Y f. 20Y, Y! Y
WC zY Z ? j
jo, ''ZsR j
?""* Y f? 21w _ j
q Ys Hs S ,
YsY CY
No. xY Y ?
22Rxo Ys Y,
oY HxY, xC
wc z U_
? 23 Y tYs
H
xY U Y
YR ... YwNo . 18:10,14 .
q ... No . 25:23.
... | 1:2-3.
j ... No Yc. 33:2,19.
Z ... N Yc. 9:16.
Zs ... j 29:16, 45:9 .

Q 9:10-33

z j
_ ?
24 , Y {
Hs H. HS
s. 25 R
t:
'' Y { Y
No Y Ys
Y No.""
2:23
26

''Q Y s
Q O Y
Y Ro.""
1:10
27 o Ys S
s:
'' x X
s _z s,
. 28_, Y RS
K | No.""*
29 Y tz: ''|
o s Y H
^`z
N , y
{.""*

o
H? ZW Y
WsY Y ZW
x. {z R| z
R S. 31Y w o | ZW
Y WsS L ZW
. 32? { R|
x Ws.
m CH m. 33Ys S
R :
30

'' Y Np
. Y z
. K NpNo. Y z
... No
|o ... { 1:9.

10:22-23.

Q 10:1-21

182

{ . Ys Rw
Y^s .""
8:14; 28:16
N ! LHs
Y | po
10
s. { q Y osY
2

Nx t. Y { r
Q . 3 ZW
RYs S H { RYs
Nps. { t
RYs D . 4Rw W a
ZW Y o f wo
`.
R|S {
wo | [ ZWY S
R os: ''wo
Q | ORNo""* 6Y R|
z H ZWY S R : ''
Y a?"" Y . _
Y a o
? 7'' ?""* Y
. _ C o
? 8 x
s! '' Q c . Q
, Q z .""*
R|NY S . Ys
os. 9, Y Q
U tY Y
Ys WY Q z R|
o Q . 10_ ,
R|No ZW
. t
. 11 z
R N: ''Ys Rw Y
.""* 12, Y
{ xx . a.
. , p S {
C No . 13Ys S, ''
5

wo ... ORNo Q. 18:5; |X.


... |X. 30:13.
... | X. 30:14.
Ys ... 28:16.

30:12.

pS W a ""* Y
.
14, R| p?
Ys S R { Ys
R R| ? { t
_ { R R? 15^
{ Sf ? Ys S
R N: ''o f{
s!"" *
16Y o D .
R s: ''!
tYs w?""* 17|,
o R z R| . o
| o R Ro.
18''{ R?"" Y s.
{ Rs. R ` R
:
''{ | RYS.
{ H
RY.""
o 19:4
19

'' R H?"" Y
I{ s. H.
R s:
'' Y | Q
z No p
Y | Q
z No.""
|X 32:21
20

x s:
'' Y { s
. Y {
| x x.""
65:1
21Y Hs S R
s: ''R WC z
s Ss.""*

... 2:32 .
o ... s 52:7.
... w 53:1 .
R ... Ss 65:2 .

183

Q 11:1-22
10

Y
'' Hs Y?""
Y s. ,
| L.n xQ
n. @ .
2 H Hs Y
. z G S Y
N Q H? L
o Y R
RsR s: 3''! { Z oHs
N. Z HYs j N.
RCH n an. s Y
Wsos.""* 4t Y |
R s: '' Y
Y x
s.""* 5 R t
S q RCHx. 6 Y
z C. _,
x s.
^
z` @Y p .*
7-8_ R? {
N s [. Y
ss { [S.
Y R o Ys
R` R :

{ s T Y,
{ j K! {
Mj C { t
pW !""
o 69:22-23

11

m w
s No:
x? . {
z Y { [
S. z ~x Y C.
12{ xz
Y |x
HC { j z
Y{ xx. {
n o DS _ ^
U.
13Y ! t Q
zs. Q o
o Y Y o s , o s Yz
.
14 R { ~x ,
{ ^s Y Ko
s. 15{ Y z Y
Y s HC. t {
D S_ OY Sf_.z
'' { o w.""
q to
29:10
R` 16Y R`_z ! z
R` w R`_z !
17j wHs YsY j, R
Y { , R Y Hs
f. {
Gz ws RwHs
pW s.""
j . | s Ys Q
|X 29:4
s.
18Y w |. Q z
9 vYs S Q R
. z Q
s:
s. 19wHs jY w
j m, Y Qf.
20Y! R| z R j
'' { R o s t
s z ,
m. Q R| z Q j
! { K
Y s. Y |.
R !

. 21
_ , C
wHs a _ RwHs
... Wsos 1 E19:10,14.
a.
22 z Y , Ys p
... s 1 E 19:18.
. R|Y wHs
Y ... Ys , Ys }. Q
x z , .
jY ORo_
`, x x Y f.
11

Q 11:23-12:8

184

. Y RwHs | p . cHs | Y
jNo.
j .
23 {, R| V Y
34 '' ?
j j _, I{ {
. { WC
_ j o Y
@ t ?""
.
40:13
24N|R R W G
35 '' Y t f ?
z j ws RwHs
j HC,
| .""
G z wHs |W j
41:11
^ S.
36Ys o , s f.

| f, Zs _
25N ! Q Y Q
s. S U !
x ts. Q .
j .
b| s. Y
o OR
s Y
z N! Q Ro
b | Q{ . 26Noz z
os,
R :
Q ORHs t.
Hz R OR.
'' No ;
Q Y` ! 2 Q
Lz s
X o OR. Q
CNo.
fY Q t .
27 { CSt,
t Q g R Y,
{ No.""
o`Z, HCoZ, n
59:20-21; 27:9
`Z UNo!
3 Sf @Ys X
28 R o {
o j Q Y Q W a tR_,
. R o { RwHs S Q sY _ t
ss z , { Hs R. Sf R|
j { Rm. 29_, RwHs Q . 4@Y
'" R, '" R s . Ys
f. 30 Y Q t _ Y . 5 R x
n Y. Y t s o _
o Yz Q m. W xY R x
[S.
. 6Y z
31 R t n
[. Ys S
Yos. z, Q [S z Ys { YY R|
| { [ xH. 7 {
o. 32_,
xH. { H.
8 {
Y s H R S
N?
H. {
xH. | U
oW
Y { q |
33Y c t |x . Y
xH. Y {
, R X`. Xt H.

12

185

YX . wcYs
|. SY jY .
10N , . Q N
Qs RS Ro
. 11@Ys oP
` w . 12
[os , j
z US, Ys R|
po . 13Q @ s
Y Qs Y . W
xYs .
14RwHs U o s { L |
. L|H, Y .
15 s { { Ys,
s{ { Ys .
16 R _ R o.
| . a Np {
x . Q Y
R.
17 { x. W
a j SY Ys xY
o . 18 Y
Ws. 19R! Xf.
Y Y |.
_ z, ''Xf .
X X""* Y
. 20Y , ''Q H _
Y @ |. Y o_
ZJ{|. z Yt Y
wSz Y Yo""* Y
. 21 Q N
o. mYs S .
9

Q 12:9-13:14

. t | RwHs f
. 4Q S |
Y Y o s. Y Q t
o ! { cYs
. Y { t
{ KY s. 5z K
Q w
tz x .
6 Y . {
s Y Cos.
z Q s Hz o s. 7_
_ {|. s _
sHs, _ Hs,
x _ x, Ys
_ Ys |.

{ Ro wNos
S_z z R
t _ . 9''x[
x; x x;
x; z Y K""*
Zs, ''Ys Z R
s Z n R"" e
RJ` s. 10 Y @Y
HC . j w o NH s
Ys No.
8

|Ys YR
W a | t z

xH.
o s |Ys
YR. 2z |Ys S
Y S Y .
{ KR o. 3
{ . t
{_ . |Y
_,

Y
o Rw _
c o Ys p
. t f.
Y . 12W S.
Y | . z
Tz Hs ,

Hs . 13

c j x
. x , C
o , x[ x, ZW
Y x, @,
o. 14o
o . Hs R
o Y S .

Xf ... X |X. 32:35.


Q ... Yo N. 25:21-22.

x[ ... K Yc.

13

11

20:13, 15:17.

Q 14:1-15:6

186
13

R}
n` R| Y n Y
. o` Hs R}
. 2 Zs WfY R|No. Y
n R| Y
W. 3Zs W xo xY
|oY Ss . R
Zs WY , Wn R}
. n
D . 4z Y
Xt tY Z ? YHS
Y Y S
R . n Yj
Y s.
5 E s E x
`Y Rf. Ys EHs
Rf. W a
o Rw Y xH. 6
E x R z
No . NYs W WY
Y
. Y
z R| s. WY
Y
z R| s. 7
| .
R .
ORos ORos.
8
o s.
z S, ORS
{s .
9 S {, OR
{ Y o Y WC
W f. 10 Z! Z NY
Xt s. Q
^ Q N Y z Ss o s?
E Y @
Y. 11Ys S R
:

j z Xt t
. , Q NY c m
jY, Y HCY
Xw . 14 @ R Y
| s. Z
^ @ RY Ho Y
R. 15Z W @ z Z
NY HC Z
ss. Z @ Z
Nn xq. Y o
. 16Z S Hs z
o. 17Y x _ W
s. Rw |
[ ZW, W, Y S.
18 R o n f
. z f.
19z W, [r
X x q.
20@ Y YY x
. Ys @ Wf. Y, z
Y x @Ys W
. 21Z N R
s, NYs W ,
, zQ x
o.
22z Q R Z Rw
s Z, Y S R .
Dos R
YY xo x. 23Uo W xo
R| Ws. Y
K RNo . R| Y Zs
sR.
n R| n
R| Y { VHs UH.
.
2W xo NY , [r
Y H. 3o
. Ys
'' R s:
S R N: ''! Ys
s.
YS { s Y."" 4

z , Y
Y .
W Ys D
| , ,
o.""
[os w Y YY
45:23
qx.
5 , ,
12z W a S
, o | Q x x
Y a .
! 6t _

14

15

187

, _ o
n oW .
7 Y Y o RwHs
D S_z Q z D .
8 qYs Y
jY, x Y YY, o
x. 9 Y
{ Y Ys oW
Y o qx. vYs S
R :
'' Y {
H Ys oWNo. Z o
D .""
o 18:49
10

:
''Y ! Q
Y .""
|X 32:43

Q 15:7-27

N. Sf z xH.
16 Y Y o
Ys Y { Y
s o Y N.
Y { rw |
R Y D`
.
17z, o | Y
os |os. 18o |
Y S x t
. Y {
|, x | Ys
z o N. 19o |,
v |, rw o | Y
N. _ z
Ys o a o
H. 20o S HY
o

. z j
j . 21_ R :
''Ys S t {
No. Y { .
Ys S RY { p
.""
52:15

11

:
''Y !
oW. Ys oWo D
!""
o 117:1
12

Ys }Y s
Q c Y p
s H.
23 Y C
. s RwHs
s. 24 t
Y {t Y Sf Ys
E Q Y Kos.
a
NCSt Q
@ NoY Kos. 25Y
o Y Y
@ xY a o s. 26
_ Y Y z s
{ Y, Y
N |Y D
. 27{ f.
{, Q{ @ x .
_, Y {,
Y Y Xw L|
s. s Y Q{
22

R s:
''~ a
So. HNo
Y {
YNo.""
11:10
13

[oY Y HC
Q s R| | Q n`
Ys, WY ! t Q
s Y
rw o | C z .
qx
N, Q SY,
n` Q Y, t
Npx Q Y w .
15 Ys RHs S Q
xY Y S Q x
14

Q 15:28-16:25

188

{ . 28 xYs
CS { t _
j z
t Y { RwHs
Y No. 29 Q c Sft o
n L NoY
.
30N ! o |,
rw | RwHs
R_, n |
p. 31 Y R|
V Y,
Y Y @Ys
D Y p . 32 , Y
So` Q c Sf Q
. 33W
Q !
.

__ j s Y
os N S.
2Y C R
N| t . @
. @ .
Q @
@ x.
3 H o os a
z, o t.
4{ C.
, Y { Zs {
.
5{ z x {
t. o
Rw { R
. Y .
6Q j Y os
t. 7 @
Z, Z
t. { o
t. { s o
D. 8 z , z
sUx. Y
t. 9 H o os u
, R Nj
t. 10z o z Y`
o sz Y. Y
t . Nj Y {

16

t. 11 .
Y t.
a Ys Y t . 12
jS Y os , N
o t. o
jS Y .
t. 13 ss , Y
Hz t. Y Hz
Hz. 14, z,
_w, , w, { s
N t. 15,
H NY ,
, Y NY ,
{ s Y
t. 16Q Ht
R` q t
. o
Zs Q
s.
17N! RwHs p R
_ TH HC {, Q
HC {, Q fs
xW_ { Yo {
. 18 { o
x. Y {
Y. S ,
oW o Hs o
. 19Q o R
oss R Rs.
z Q R . Q
SY S o R
Y ! 20W
| s
Q { a. o
a Q !
21 H o s W W Q
s. ,
, N, N Q
s. 22 ts
os o
Q s.
23 o Y , , W x R o s
, Q s j
o, N |o
Q s.
24-25 oN,
o S S N
s o xo
x x x , Q

189

s R|NYs s n
oW. 26Y t o
x x .

n R|S R Ys

Q 16:26-27

Y Y N Ys
x . 27|E
Y, o | U
! .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

190


gz o o
1Y
m , N
No .
2Y Y Y _
o r
Q, z Yo, o
pos !
3
` Y
o Q W, [!

o | Q
NS Y Q Ys
tNo. 5Q x
. Q , Q Ys
R [r . 6o S t
Q .
7 o ^
Q Y s. Xw Y
Q . 8 o
Sf E Q Yq
. Y Cz Q S
Yo No . 9 ,
o @
RwHs H. wo.
4

TH
N ! Q TH
_ Y. Q _ x,
_ Y o
RwHs s. 11 N
! Q Q zsY z
H . 12 t
R_ Q , '' o sY""
, '' z o sY""
10

, '' _* osY""
, '' o osY""
s. 13_ o RPm?
Q Yx?
Q ow ? 14 t,
t | ow Y|.
Y En. 15 Q
ow z | .
16, o Y {
ow SfWY. Q t ^|
^ SfW . 17_,
o ow |Y s .
o Y . HR z
Y s . o o
s o Cc.
Y`
_, o S
KS { Yt Y
o. Y s Y
o. 19Ys S z R
:
18

''Rz s RYs
No. z s HRY Yt
No.""
29:14
20

R x?
x? H a oE x?
_, s Yt
Y E _z ! 21
a Nx Y
Yn. Y 'b|"
_ _ .

191

1:22-2:16

Y Ros ' Ys" R|S {


Y Yn. 22
U . D Ys |
No. 23`, s o
No. ,
Y { p Y Y Y
o . 24Y HS ,
Y { 'o" Y o,
. 25Y R Y
, YY Y s _j`.
Y V s o
`.
26N! RwHs HSt Q
R s ? RwHs

. Q Wj .
Q s . 27Y
RHs cY, Y bHs
ss. Hs cY
Y VHs ss. 28
x` {Y R o s x x
XY, Ss
{, C
{, a xY { s
s. 29 | |Y
qx. 30Y Y Q
o x HC. o
Q f. o ZW, R,
R HCNo. 31z z
z, ''|s R
|H.""*
N! Q c Sf Y
2
NxYs St
x Y aj` RY

* 2_ Q st
o Ys t
R Y S SY Yn
s. 3 Q c Sft o
w jY .
f. 4RwHs wW xY
Y CS
. Y w Sf o
CS s xYs E N.
| ... |H w 9:24.
Ys Y NxYs
Y .

Q R|NY x Y
o Y qx.
w Sf
Y Xw

n {
Y .
Y S .
Ys H S
. S
. 7 s t x
. '" x
. | U
Y Y Yn.
8 Ys
p . Ys
p Y_ U |
{ .
9Ys S z R
:
6

'' RS {
r S Y
{
. R.
Y U.""
64:4
10Y NxYs w
| HN.
w YsZ No. Y C
s Y No. 11Y
s Y s w t
H. R Y s
w t H
. 12 Y S
w . w
. S Sf Y S
Y qx. 13
S
w S , Xw x
Xw . 14
Y wY , Y w f
D. YR b Y
No. Y Xw p
Y p .
15Xw s Xt t
. Y Y Xt t.
16Ys S z R
:

3:1-4:6

192

'' s
? @ |
?""
40:13
Y R . o
.
t
N! Xw { z
z Q z x.
Xw Y{ zz z.
o z Q OR, RwHs
z S z. 2Q s
WY q . f.
Q t q . Q Xw
Y { oos. 3Q ,
z, s. _ Q Xw
Y { ORos_z ! _ Q
R{ ORos_z ! 4Q ,
'' osY"" , ''
z osY"" s.
x .
5 z ? ?
_ Y . | Q o
R|. . tCS oxYs
W a Y|o. 6 Ro
. z Z{N. Y Ys
s . 7Ro , Z{
x . Ys
x`. 8Ro _Y, Z{
Y q x a
_ . YY j XaY
W [o. 9_, Y
H Y {. Q
s.
10Y z t Yw
N.
s. W a R
s Yo o jH. 11 '"
o _ t
Y | . 12
, , R s CS
Q . a,
mY, Hs CS . 13{
Y o Sf E a
. ' E" Yt
o . Yt W a YYs o .

14 { Y w S YHo { W
[o. 15 H { j
. Y a t
s R .
16Q Y Y, Y w Q
YosY Q H? 17 Y
Ys n
No. Y R`. Q_
.
18RwHs Q .
S Rz HR Y R
VY _ |
Y . 19_ S
Ys b` Y No. Ys
S z, '' a C
Hs _jNo""* Y .
20 , '' Y Y
""* Y . 21
HRY . Zs QR. 22,
z, _, , , , o
, Rxo Zs QR. 23Q o
. o Y .

o a o
z wHs Q o ,
Y Nx tCm {
. 2x tC
x w Y|oH. 3Q
Xt t, Y
Xt t a x. Xt
t. 4 Yw`.
YqY. Xt
. 5z Xtt f
, Q Xt t . f
. Tz CsYs
No. z Cs q
x U No. t W a
C R Y t .
6N ! '' z Y
WR"" o a p Q
fY, Yz Q Y
, _ , z o
s. Q Y C Y

... _jNo 5:13 .


... o . 94:11.

193

|. 7s Q R x
? QcsZs Q Y
. t Q R
|z ts?
8t
_ Q Zs Q c s.
Q x. E
, Q Ex. Q Y
E Y [. t
Q @ E. 9 K
pz, o` wHs
S . , ,
o ` } o
x. 10o b
x. Y Q o R HR
s. V. Q
. Q [No.
[No. 11t Ht
os. SYC o Y ORo
s. Yqx` U Ro s.
z H . 12 o
j Y o s. wHs S {
Ros. K Ro RNo.
13Yo, x s.
Y o,
m.
14RwHs
c
Y .
RS f o s.
15o Q s
Q . o z
Q OR o Sf Q
x. 16 s Y
RwHs s. 17
` Y WWY, Qc
s. WW RS
. o NCos OR
RYs Q No. OR
RYs S W o.
18 Y Q |Ys
} j. 19Y
So ` | No. | z
s{ R x No.
20Y x _ j .
o . 21Q_R H:
RwHs KY Q c
? , Y
?

4:7-5:13

ZWY Nn Ua
Q C RZW xS Y
tj H. RZW, ^o
Y{ . W
Hz jsY Rs. 2
| C R ? A
R. Y n Q
Ua . 3
Q c s w Q s.
Qsz RS
Y Xt s. 4Q
`t w Q
. o Q .
5t n tC. |
Y KS Y w
Sf E .
6''Q | S .
`, oY H
?""
7H Y . o
Na yz H |m. t Q
o . YY Q HY
o {. 8 HY ^j
. |,
s H Ya
, x s HY
^j q.
9 z C RZW {
Nx qY N. 10_, Y
Y RZW , , {,
R@ Nx qY
t . o Q s
H o. 11 o
R_ NnY t, C
RZW OR Y, | Y,
R@ Y,
Y, , Y,
qY s. Y
H q.
12Y Y Y Xt t
. Y s Y
Xt t . 13''Y
Y { Xt . Y
Y Q H.""*

Y ... H |X.
24:7.

17:7; 19:19; 22:21;

6:1-7:9

194

^o x R
Q x o,
s R c {H Y, Y
Y { c { Q ^ x?
2 R Q X t s
R Q H? Q Q Xt
t HCt, N` R
Xt
t No Q ? 3
Q Xt s R Q
H? t ORY
S R R? 4Q x Ro,
axY { c J{ {
x t ? 5
c ! N x
H Xf Q a
? 6Y Y c {
N NY
Y xNpY {s. _

Y Y{ ss .
7Q x xx z Q
o
xY tf. xx j
s x U,
S. 8Y Q_ x,
N o s. , Q N
os.
9j Y xY Y
Q H? . C Rz
RZW OR{, R@, x[
, x, { {,
{ { Ys Xf
{, 10, ,
, {, {,
Y x . 11Q R
OR. Y Q C.
Q R s. o
Y w | Q Yq
m.

C RZW
'' xY^ W .""
Y z . '' xY^
W "" Y Y Y
, 13''W , W
j."" Y ^Z
No . s x[ Y .
.
s. 14 o W
. R Hs WNo.
12

15Q @
o Y Q H?
t o Hs, x
? . 16
@Ys x H
^`Y Q H? Ys S,
''^ @ ""* Y
z . 17Y x`
w x.
18C RZW . Y
R @Y SR
. Y x[ xz xo |
z z. 19Q
rw Y Q H?
Sf rw Q s. Q
Q a. 20Q Hz.
Q @Hs Y U
C.

R
Q s
: . R
S. 2Y C RZW xS
o R
S. 3X o ox
Y|UH. X o x ox
Y|UH. 4x .
o .
o . Y
Y x .
5xo wWS Y p
Ys Ho t
. p CN I{
Q H. Q wY .
_ C o
Y x . 6 x
Y . xY
W s. 7

Y . Y W aY x
` f. Y , Y
f.
8RU, R @ :
{ J{
S. 9Y { Y J{
o. H s
J{ S.

^ ... . 2:24.

195
10RU .
a . x o H
. 11 Ho WC J{
. o H. o
x R |.
12R { .
. . R| x
wY Y Yj
R | . 13 ^o
R|` o OR
Y _ Y R |
. 14_, R| Y o R|
x H ORz R.
R R|` x R|` o
H OR z R. z
Q R . Y
ts { R.
15Y, R| Y J {Y
_ J{Y|.
p z R|
Y, R|H Y Yv .
W ORY_ Hs H.
16 o! Z z Z o !
Z_R ? ! Z z Z x
! Z_R ?
17W a ORYs N
S ORH. Q OR
YRS Cj
H. YYs Ys
Y os. 18sW s
Y D o, sW
YY Ws. sW
Y Y D o
sW Y s
. 19sW s,
Q. Y Hs
x. 20W a, HS
t R s R H.
21 HSt Z Y? SW.
Y Z |g HC s
. 22 HSt Y s,
x z |g
. R HSt |g
s Y . 23Q
Hz S RwHss.
Y . 24N! RwHs
HSt Q_R s t
Q R Y H .

7:10-39

25 x S: Q
|. Y Y z Q
s @ wCR. 26os
zj p z Q x
S. 27 . Q RUz
R |. Q RU
z x a. 28Y Q
R _ . R x
R _ . Y R
s{ OR Mj R
No. Q Mj Y s.
29N! x . Q
xs{ x z ORH.
30A{ Az, os{
z, { sR R z
ORH. 31ts K.
ORo s{ Y s
o z ORH.
32Q SWY . 'R
Y R "
Y, _ Xw` R
S
So . 33Y RU x
Y So .
S R S S o
. 34z Y ^
Y
o . J{Y o , x
Hs Ys .
, Ys tS Y o
. Y J{ s o o
Y, S R S
So . 35 Q S
s. ` jz YR
Y . Q Y,
to RwHs Q t
Y qx. 36 J{ Yf`
x J{ Y
RS, C
z J{ Y RS,
J{ f. . 37Y J{
Y Yfs
, J{ Yu Y,
j ,
J{Y
` Y o s. 38
J{ Yf` x J{ s
S Y os. Y J{ Y
S Y os. 39o W s
x Y j H.

7:40-9:17

196

Y jsn R
oY a
f. Y a R|`
|g ? o ?
H. 40 R
o ?
Y [ . Y w 'Q_" H
@ sY os.
? 2 o o
f. Y Q o o.
o os Y Q_ E.
3 Xt ts{
R@t` r
R@ H Sf Y S: : 4s
Y . ? 5 o , N ,
|Ys HCo. YY [r _, R| x X^{
o. 2 Y Ros Y Y ? 6, s
YY . 3Y ORY Y? 7 |
Ros YY oNo.
u YY Y No?
4 R@ H Sf R:
aHs Ys W
R@Y p Y , a sY ? ,o
. 5{Y { Y, ?
8 Ys j s?
RQY s, z ''{Y"", ''
Y"" s. 6 YY wo _ . 9
a s. . YsZ wo, ''x _a q Sa
j . ORo ""* Y . q
s. a . s? 10
o. | Zs jm. Y j t .
z ORos.
s, _f,
7Y R HY {
[os
s. R@ m No . 11 Q Xw Ro z.
pYs Wst R@Y Q Xf t?
tS Y W. { 12R{ Q @
V`R { Hx. a st {
_ a a
8@ z Y Y sU
? Z, a C .
. @ W j Q . o o
W_ Sf .
Y s Mj R.
9Y Q Yn, R| Y{
13 Y {
j HC o . 10 R @ [o. H c Y{
j [Y , R H | [oY H
Ys S s RwHs ? 14 R o {
x W No . t Y o | OR XY
R@ x j @ WY x .
15Y aHs C .
.
11V` Q NY
Q @ x q x
o . Y Q '' "" z . [ uW s
N KNo. 12 o Q NYz Yo. 16Y o
Y S { os t t. o
. | Q o
z { ox. o
. 13 N Y @ o ! 17|
` Y Q W! R
Y Y n . x ... |X. 25:4.

197

Y o . Y
xY
| . x
tC. 18 W R? W
f, a o
W.
19 |gORY, | Y .
Y Y Y W aY
Y. 20 st
{Y Y Y OR. w
NoYs { st {

Y, w o
wo
{ Ys
o sz OR
. 21w o Y{ st {Y
Y, w o YY o . _
Y xY X . YY
o xYs os. 22V
Hs Y V V
x. R
Y Ys R
x. 23 Zs o
N. Y
[.
24 cs aY_
W [oY Q H?
W qx o.
25 c S {
S K
. R

{ qx. Y {
S . S
s. 26 x
o. H s Y .
27 @Y ` KYSf,
. S |
W jY
s.

{ Y Sf R
OR. R { Yx.
6{ Y Y
R Mj. 7 PSz Q
R@ P . w o R
: '' WY, Y f
s. S x N.""* 8 {
z x[ . x[
x z aE, {
. 9{ S
R . S {
N. 10{ .
C { .
11 Mj Y { R
R. Hs fY R w
o m.
s r ^ R
m. 12 j YsY Ros
o H. 13
R t Q _
. wo.
s, q Q Z.
, Sft Y
aY c
.
R@; R W !
14 R! Q R@
. 15Q HR {
zs. s
Y S Q_ Y
n . 16
o oYs
? RS ^j
, o Ys ?
17^j _ _ ^j
`tY _ `s.
18 Hs . H Sf
Ys W{ HY N| ?
19 s Y p R? R
@z Y, C NY,
x Y s? 20.
s R_ Y { H
H SfR
x H |m.
R Y t . Q x
N| Y Rs. 21Q

f
N! x U
j . |
. Ys THf t
Q { S {. 2{
, o w ,
Y x . 3 _ Xw
@ Ws. 4 _ R` Xw
ZY . ZY { s Xw
` Sf. o. 5 ... N Yc 32:6 .

10

9:18-10:21

10:22-11:20

198

x
Y Ws. Q o
fY o x o
fY s . 22
Y Ys _Y Wsq?
_ o {? s .
Ys ox
'' xY^ |g ""
Y Zs , '' Zs x
Y |g "" Y Ys z r .
24 S
_ .
S H.
25Q Y
w Ns W. 26''
_ R, Y sZs Y.""*
27o R|Y RwHs
Y Ho Q j_ {.
S s Q
S W. 28Y ^ Q, ''
R@ C j N"" Y _,
R Q tY , Y
Ys W* 29_, Q
Y , t Y
Ys W. N|x R H
Y Xt tH? 30
tS x o.
tS W Ys S
s R}H?
31Z Q Ws, C, Zs
Y . 32 Y,
Y { Y, Y Y Y,
j HC OR. 33 osz
Q x. Ys
jY No. S
. { S No. {
Y qx.
23

os. 3o X Y
. X Y x .
Y o . Q p
Y . 4 tY
U n p Ys
S Y
. 5 Q U
n p o, Ys
o Sz
. Cs Y
. 6o Q
Wo S.
Wo Y,
C Y Yo
H. 7 Y
W . Y o HC .
t. Y o
z Y o .
8_ o j
. o Y j . 9
o j. o
Y j. 10
o
Y Y
H. 11Y j
o, o OR.
12_, o Y j_z,
o jm. Y
YsZ j. 13
o n p ?
Q_ Yn. 14Y
Y Y
Q Hx ? 15o
Y
|m. Y z [
o . 16Ys S ^ _
t . Y
s o.

, R -
o S R, Q

17Q S s
s .
2s t ,
a os.
t Hs os RwHs [ RwHs . 18Q
`t Q R sz
Rs. Yf. 19
_ ... Y o 24:1; 50:12; 89:11.
cz { E _
28 Ys '
R, Q R . 20Q
sZs YR" Y f.

11

199

`t Y` '' W ""
x . 21_ Q Wt
W.
. Y H . 22W
Y, Y Q { ? Q
{ Yos. _, Q Y
Ys ax_z ! Q o
s RwHs ? R
RwHs .
23 Ys Q
t. tC W ^j
jY 24Y tYs
RS, '' Q ^ s
_ YY "" Y s. 25
R |
s XY, '' o
o Y. Q YY tz s
"" 26 Q ^j
WY, Ctz
Ys f No.
27 z x
^j W,
z,
o z . 28X xo ^j
W ,
w | H. 29
Y U ^j W,
KR .
30z Q V,
o s, . 31
_ Hs _ K
. Hs K. 32Y,

` K
|Y Hs KN o .
K [Y
qx. 33z N! Q
Y `t
. 34Q `t Q
^ H o, z
WY H. o Q `t
Xt . Sft Q R
No.
Rw
N! rw f
S Q Y [
. 2Q o R| t
R _ t , z

12

11:21-12:21

Y R@ {. Q .
3 z t R _ , Y w
| z|, '' oY""
. R w | ''
"" Y .
4Y w a s
HNo. 5 a Y,
s R f. 6
R Y No. a
Zs No. No.
7 X a w z
N. os.
_ Y qx. 8Y
rw | Xw z Ys,
w | r xYs f. 9
rw | Y R| f.
Y x Yf.
10 Y v o Y , Y
S oY f. Y w o
oY, Y z z oY
f. Y p Rf t
oYf. 11 a w Zs os.
fN X aY Hs
No.
_ ,
s R H
Y No. o . 13_
w | ow ,
x x.
`, D`, Y`, Y
, _ w |.
14 s s.
. 15, , '' WY ,
Y "" Y s
. 16 R
R, '' s . Y
"" Y s
. 17 s Y
R? R` Y
No? 18Y YY Y
W Ys s R
f. 19Ys
. 20YY
s a_.
21s W, ''Z ""
Y . R K , ''Q
12

12:22-14:6

200

"" Y . 22Ys
Y YY x` R. 23x
x
. U
Y z x
` r . 24U
z x` r . Y
Y S Hs
f x Y x HC
. 25 TH Y, Y
t r Y, q x .
26 Y
j HC Xa Y
@ j R o . Y [o
R Ys Y @
.
27Q o . Q W a
Y . 28 s
{s Npz .
Np o, ^Np oHs,
Nr {, |
@ax {, { |
x o {,
@ {, H {,
HY z z o {
. 29Q{ o ,
o , {
, v {.
30Q{ x o .
HY z o .
p Rf t o . 31 Q

x` J{.
` Ys s x` c No.
z, z z
H C
p . 2 t
s, n s, Ys
Nx H, | H
R| s, z
Ypn. 3 |
, @Ys Cs t
Yp.
4 . .
~x . t t.
Y | . 5Y | .
Y N|p . Y aQ
. t . 6
S . xYsj
o. 7 Ys z .

13

Ys R|o. s
. t o.
8Ys t .
. HY z z
o . .
. KS. Y KS
. 9_, R`,
n`. 10
n HCt n
. 11 Y st Y
, , R.
| f x s
Hs S . 12o q
Yos W[Ys
os. Ys
tj No. t H
n . Y S Y H
n Ys S o.
13 , _ R|, Y
,
. Q t.
, x
cYs .
Xw o [Y, x

H [Y K.
2 HY z Y
z ss . .
Y | p .
Rw o Nx .
3Y t R|NYs
Y z , W HCY
. 4 HY z
HC.
Y t Y HC
No . 5QW a HY z z
j . Y Q t
a j. HY z
z Y p Rf t
_ Y .
R HY z z Ys
t t. 6N!
a Sf HY z Q
? | Q
o R H
xH. |
Q H. Q |
HH. Q o R
H. z R?

14

201

14:7-35

z R, Q Y o
q No. |z _
os z o? 8
_ rY
q? 9 R Q p
x z t Q_ z
s z p . Q
H zz . 10
s. . Y
p Y . 11 z R
p , Y L
Y, LY . 12Q
Xw o [Y o .
Ys [r R
.
13 HY z z
z p t H o Y|Y
n pH. 14_ H
Y z po w po Y
r c. 15
xH? w ,
r Np o. w
. 16Q n w
oWos. Q x
Y_, Y Q s H
. , Q os p t,
''"" Y Y z o?
17Q oWS xo Y z
.
18Q _ a z
z Y En. 19
zt HY z
z
s H z
CS oY
[. 20N! Ssz
S. R Ss zz
. Y St q{
S. 21 z :

E R| s { .
R| s {_ Y,
R| Y { . 23 s
{ _ `, HY
z z .
t x Yz R|Y {
_ Q Sf aY
? 24Y Q Ys
s. t R| Y
x Y _ Q
s RY t . _
Y Xt ts.
25 Y s
. Hz n o,
'' Y a Q s"" Y
DNo.

Y
N! Y tH?
Q `t oWD
. S RYs No.
H RYs
. HY z
. Y p RS .
Zs Ys Y s.
27HY z zH { _,
q c _ a z.
Y | zH. Y p Rf
t H. 28p t
z HY z z

xH. z
f. Y zf.
29Ys q c z
f. R{ t Ys o
YH. 30 a fs {
Ys t_, z s
z

xH. 31 o |
tf. x
z f. X a
'' z { |,
. 32 t {
RL | Q{
jf. 33
z. {
W No. WY .
34 sz o
R.""
28:11-12
UH. zY
{ . wo, ''o
22HY z z o _,
H"" Y . 35o
R| Y { E . Y z
.
26

14:36-15:31

202

o RYs S Ho,
z oHs C H. 36
Q . Q
[.
37 | s,
Xw o Y s
Q Y oH.
38 o n o
* 39N! tY K
. HY z { .
40Y Ys Z a , ` q W
.
o W
N ! Q S
o RY Ys n R|
. Ys Q I{ xY
qx. 2 S o Q R
o Q HCo.
z Q R| .
3 Ys Q .
z R o
YRo . 4z
R W j E W
m. 5 Y.
s Y. 6_N
Y. {
ORSs. Yx.
7 | Y .
o Y. 8S x
Y. 9_, o
z n. Y Ys US
n. oY YY
n . 10Y Y z
Np s. .
{ s j S Y N. YY
x. Y Y
S. 11 S {
S _ . Q Ys
R|.

15

Y { W
Y , o W fY
! Q Y
12

o Ys , '' Ys o
, Y j"" Y .

{ W Y s? 13
Y` o Y W
p o . 14 o Y W z
, Q R| _z !
15 Y o W
Y t. Y n
S t Nx t {.
Y Y { Y
Wz Ys W.
16_ Y { Wz
o W . 17 o W
_, Q R| xp. Q Q
Ro s . 18_
Y o R|
Ro s. 19 o
z s
o OR
z pW s |s
. 20Y YY Y o W
m. Y Wm {
. 21 xY | Sf
z, r xY |
Sf. 22 x z
osz o x
z Y { . 23X a
j W. ,o
Sf S
{ W. 24Zs x
o . t xYsZ,
s { oY
Y x tCNo. 25_,
Y
x xH. 26S
x . 27_
z, ''YsZ
"" Y . 'YsZ
" Y _, Q
sY . YsZ o
. 28Y Zs
Y R
s. YsZ
HNo. 29r z, Y
{ , ow {
R? { R WNo? Y
{ W z o w
os.
30 W
s? 31N

203

! XE Ys a
s. o RwHs
|No. Q R
s. 32
z, z
Sf R? Y {
WC z, ''WY, ,
No.""*
33, '' S n
."" 34. x
. Q n S H
. c .
W Sf
, ''Y { R W
? { No?""
Y f. 36 b ! Z
R
Ro Y ^o . 37Z
Ss RoYs,
RoYs , Y
. 38 s R X
RoY Y C @Ys No. 39N
Zs _ . .
.
. . 40 x
s, Qw xs, Y
. 41x ,
, KNo.
KS R
K.
42 Y { W
R . KS Ys
KY Ys . 43 Y
U .
V` o o .
44W` Ys , Xw` Ys
jNo.
W` _, Xw
. 45 R :
'' OR
x,
S OYs f w x.""
46 Xw . W

Sf. | Xw Sf. 47

Qw s
j j m .
^ x Cf.
35

WY ... No

22:13.

15:32-16:4

48Qw s { j j
Y s. Y S {
Sf Y s. 49j
j Y H YwS_z
Sf Y H
.
50N ! t R _ , o
N s { Y x .
KS | . 51Q x
R. | Y .

. 52S t,
a , ^t
.
Y { W
Sf SO. t
. 53
_ KS
Y @Ys H. Y
| H. 54 Ct z
z :

'' , n R
HC.""
25:8
55

'' ! Z R a!
! Z o a?""
13:14
56

oY wo
. 57Y
| R No. Y
.
58 ` N !
RwHs H p Y.
Q . Q
. G` .
r
r
R x, X
s
t. Q R
x. 2 j W a
u E H. o
Sf z o .
3 f Q^ss {
{ Q S u
. 4 {
SY Yo H o.

16

16:5-24

204

R
Y | {H a
J{, Q c No. 6 o
Q f. H
a . |
a^ a {Y Q
@f. 7_ o Q c
Y . o, o RwHs
z . !
So` Q Y . 8
o .
9a ` x xY
t HC. Y xW
_os.
10W W Q c o Y x
t .
_ ,
xYs os. 11| n Y
. Y Nz
. N H
c s. Y
os. 12 N z
S: R N H Q c
{Y s. Y o
{Y j . Y
st No.
13 . n R|
. x . oY .
14 x x.
5

15 R|
{ o . Q
. { ORYs R|
N . 16{ Y
RwHs s. { {
H o s W an Q H.
17o , w , Sf Q
XfY Xf. { z
HC. 18{ Q w, w
H C . { R
.

Y Q
s. , a z
J{z x Q
|
s. 20as N Q
s. N {
{ o. R`
q t.
21
|No
os.
22 RY o
! w!* 23 a
Q [. 24 o
Q s.
.
19

w s ''""
Y .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

205

g z o oY s
, N WW
s Y
Y
Y R.
2 ` Y , o
Q , W [Y
s.

Y Hz
o ` n
oWq. . Ys
R
z @ No . 4 Mj
HCY @ No.
Mj CY
@
xY q . 5 o MjHs
s R | H
@ Ys . 6Q
@ xY Y Mj
Ros. Q @ xY
@ os. @
z RS Mj Q
R z Q . 7
Q z j w . Q Mj
sz , H @Ys
Y .
8 R
S Mj
Q t . a X
` Mj H. R
R. ORNo . 9
z YS.
wHs w Y, Y
{ W n wY C.
10 wHs `
. No.
z o R| . 11Q p S
3

@ xH. po
@ No.
@ N,
t .
q
YX, q
ORos. x Q R
q N. Zs Y
z R . sz
R . YY w
s. |c R. 13
Q HC, p HC
os. 14Q wHs q p
s. w o p Y
Kos. Sf E, Q
|os_z, Q
| .
15 R w .
Q ^Nz Y
RwHs }Y s. 16Y
{ , WC f Q c
s. a
{ t Q @ [ o Y Ko
s. 17 tz S N
Y s? N
'Y" N 'Y" .
18Y N s. Q S
R ''"" ''"" _ s . 19,
|, WW, Q S Y
o R ''"" ''"" Y
. Ys ''"" Y s.
20 o Ys q
''"" Y sz sR. z
o | ''"" Y s.
Y Y U HCos. 21
12

1:22-3:9

206

, _ Q, o z R |
z os. [ RSf
. 22 {s
N. w s Y
@Q z .
23 N s. RwHs
tY qx.
WC . 24Q R| | .
Q R R| t
. Q Q H Y
xY
qx.
z I{ Q c Sf RwHs
jY Yns. 2
RwHs Q t s
jY s? 3
Q o N. Sft s
js { HC
Y qx. _ Q
NoY .
4 Zs{ o,
Q o N. Q HCY
. Q z s Q H
xY N.

. W . {
XY Y {.
14, o | Ys
R HCNo . Y
. o a Ys
| Ys z z . 15
{, s {
o z Hs
C. 16 HCo
OYso . xY
? 17 Ys w
ws. {
. o . Y N
s. wHs .
o Y a
z wHs
sz YNo? Q
? Q c Sf
t X
? 2Q_ . RwHs
S .
. Ys . 3Q
o S tj Yo
s. , O` Y
w . W ,

. Q
H.
4 n o | R|os.
w . 5 o s x
Npx Y t .
o N. 6
o Y z
oYf. Y .
Y w .
s Y Ys HCNo. Y Y
w OYsNo.

t n R
^ HCS _,
, Q HC. s
Q s HC. Y z
o j . 6Q
n K. Y K .
7n R
S f. x
a YC. 8Y
z Qs Y H xY
s. 9Q Y
s Y, Y Hs Ys
No s YY, Q o
N. 10Q R S { R No.
RS, YY R
_ Q o D
o Y a U
7W a Y
R. 11 HYR
. Hs xY Sft, Q
N.
U YS. U
c .
o | R
Y . HC
12 o

Y U t _, 8Y
{. s wYf ^ U
HC. 13 N X Y S. 9K HC
5

207

U _, ZWY Np ^
U S. 10t
[S t U Ho,
U . 11KSs
U _ S
U ^ S
.
12 Y
x. 13Ccs Ys
Y Y
s.
{ . 14{ p .
{ Y Rt
{ Y
o . Ys |
X. o X
. 15 Rt
{ Yr t o . 16Y
J{ { ' X ."*
17 'w". w a _ a
|f . 18 Xm
z U KNo. w
Sf.
` U wHs No.

3:10-5:2

o Y U KNo.
U s Ys K N.
7 Sf | x
jz C. . Y
z o Y, YY tj
No. 8 j Mj s. Y
Mj HC. H
. Y z . 9
Us Y, aY
{ . m Y KS
. 10 Ys Ys
Y W . '" OR
OR | xo Y qx.
11W s OR
Y tCo . OR
W @z xo Y qx.
12 YNo.
OR Q Y No.
13z, '' R|. z
s""* Y .
R R|. zs.
14_, Y
WS , @ wHs
WNoY . R w
, Q @ wHs Y
Y
. 15Zs Q
s. z xo
Z, Y U YRo ` t
Y Y qx.
16 x. W
Ss, x W F o
. 17
` Mj
|` U HCosR.
s U, Rs
Mj Ho Mj aCR .
18 z Y j
YY j _os.
Y . YY .

j
Y z o
s. x t. 2YY
HC x c H
N. N x. Ys
f. xYs tj H
No. | {
Y R ORos
s. 3 t
K {
. 4o Y W.
U K o. Ys
Z * wY
m N. 5wHs

. o Y
N o.
Y
Q Y No.
Y` Yos
6''T KZ!""* Y s
, _ Ko,
z HC. YY . Ys
Yw. |` Ys
... Yc. 34:34.
Yw. 2 Ys

N.
T ... KZ . 1:3.

... zs o. 116:10.

5:3-6:10

208

Y Ko c
s.
3 Ys s
. 4 Y o s
q c . W
Ys S OR a
Ys .
5 Ys Y Hs r
N. Y @Q w f.
6z
Ys
sY
. 7 j z OR
. R| z ORos.
8QY `, YY
s. x . 9
z Q Y o s Y
s Ys qx.
10
_ o @
Y o. t,
S, C R W
a W .
Y
_ R
tj No. Ys D
Y Wo No.
S Y . Q
R Y R|. 12
S t Y . R
| Y Q o s. t
Q Y Ys , Y C
{, t . 13 W
? , Y .
W ? Q .
14 o wHs
o .

_ . z
s.
. 15
. ORos { Q
OR. S I{
W Y ORH. 16
|Z . t
o
, Y t
. Ys S [
. 17 o x o
OR . OR o
OR o. 18 N.
s Hs o | R

s. R
x . 19 o |
Z R ss
. R
No . { R R
s t. 20 o
. | Ro o s R
U. o Y
Y RwHs s. 21o
x . Y Ys
N. o x Y
j ZW Y N.
Y Y ,
@Ys qY RwHs
6
s. _, R
2

s:
'' ` Y Q R
Rs. E Q @
N.""
49:8

11

tR_, U
. E .
a Mj
Y,
HC. 4Y
Ys R Y Y
E s. t
Mj, , HCt, 5u
Wst, N t,
WCt, Y@ j Y
t, 6Yaw , z p
, , ,
rw R, Y` xo
, 7x z, Y o R
, z s ZW
R, 8o Sf, HC,
o Sf, Y HC, x s,
{s, 9 H wHs HY
{ t, Y s YY
st, j,
st, 10 s s
t, `
ost, c Q s Zs
3

209

ssj st Y
E s.
11Y ! Q
z RwHs |
D. 12
Q . Y Q Q |
os. 13 RwHs [m RS
zs. RwHs
| DS_z, wHs Q
| D.
R| H
R| j. ZW,
wc o R ?
, T R ? 15 o , H
x ? R|
s Y, R| Y Y x s
? 16Y Y, R@
? O
s Y s.
R s:
14

'' { x o {
ORNo. { , {
Y .""
Q. 26:11-12
17

''j { H .
R` Y _ Ys
|No Y s.""
52:11
18

'' Q . Q
, ^o
Y |os
s.""
2 . 7:14; 7 :8
R! q s.
@, w HC
7HYs
C r. Yz
o s. n
Y s q.
a
Q z Np |.
| x . |Z t
2

6:11-7:13

j. |Y |Z
. 3RwHs YY .
z Q Np
Q t. Q H OR
Y, Y r s.
4Q z n w . Q R
|o. Q z
MjHs x as.
.
5 Y Y Sft
@ RW . W wHs
j j . ,

.
6Y C WY HC
X @ N. 7
z QY
@Ys T, T
t z HC. Q
S, Q Ys S, Q
z [Ys T t. Yz
a m.
8 Q HCS,
. Q
HCSY .
HCS.
. 9Y t
. Q HCY ,
Q . Y
SoN Q m. Y Q
@Z HC. 10 HCS ,
z
Xo .
Y z j . Y HC
Y Xo. 11 HCS
z Q HC tHs Y.
Q YX HC . Yq
Y YY Q
s Y. HC
Y. Q [ [r
Y. Q R|
C, x f H
C Y. Q xz HC
X Y ts. 12
o Q x Y Y,
xY Y Y,
. Y N s-Q
os [Ys, Q Y N.
13 HCS.
, X a Ys

7:14-8:24

210

a HC. Q Y
W f. 14 RwHs
Y C. Q Yj .
Q t x z.
RwHs X tR
xY Q E N. 15Q n R
, , @|Y.
R Y Q z s
xYs s. 16 RwHs
n R|.
.

N! Y Y
z @Ys S Q
Y [. 2{ Mj {
X . {
R. { HC,
{ | RaH x .
3{ |HC | f.
, |HCYs a
fY Sf t . 4R|
@ Y
{ wHs m.
5 KS .
{ t
s. | Y So N
tCs. 6 xYs [S
X Ys NCY s. Q
s xYs o
N. 7Q R|, , ,
n o , z xo o s
Z RS . Q |
Z RSY RwHs s.
8 Q .
o s Q Hf Y .
Q Y`Y . 9
o t
Q . |x Q

x. z Q x
Y R N.
10 R Q S
. Q s
a | qx
s { Q_ . 11xYs
j o Ys o x
. Q oxN x. 12Q

| o _ Ys DN o .
Q c Y Ys j sYs j
QSf DNo. 13Q Q
CcY Y
Y qx. 14o Q
c Zs r s. s
{ Q @ x .
o Q st {
@ No . t .
15z R N:
''a j Y c a
. a j Y c
a.""
Yc. 16:18

X
Qz s S, X
j. Y
E
.n 17X Y D .
, | Q c o
s. 18Y Nn
s. N o S
Ys
[ o s. 19,
, @
X {Y n ss.
Q U X o
s. @ s @Ys
Y qx.
20 t R R}
o No. 21 j
j w
xY
r js.
22 z N n {
s. Ys Nz
. x Y
sz U. Y Qz n
` R| z Y
a.
23 X R! Q
os o. H Y
. N, W
Y, o HC {. 24
z, Q sz { E x.
Q R |os
{ . x z
Zs
Ys YNo.
16

211

@Ys S
9@oQ
.
x Q sz
2

. s Q,
|Y q sY
Y | t.
Q { Y
S. { xY| s.
3 R RwHs S
t xp Y
q x . Q @ xY r
Y . NHs s.
4 Y { Sf Q
r Y _, Q_ , Q
w s
. 5 N Hs Q c
YS. { Sf Q
q RYs No. o
Sft r .
t j ,
Sfz o.
r Ro
Ro q
. R a RoY
a [o. Q
. 7 f n R
No. W a a
|H.
| YnY |H. 8t
Q s Y s a No .
Q sZs Ys Q [
z x ax x
Y R r No . 9Ys S
z N:
6

'' f
Y ZW S .""
o. 112:9
10^ Ro, WY @ f
Q r Y
Ro No. | Q ZW
HCNo . 11Q Ys R
z
z Q |x No. |
QSf R XY R| Y
. 12Q @

9:1-10:11

R| Xo . , {
n Ys oWz o. 13Q
Q R|NYs Ys.
o o D. Ys R
. Qs Ys { ,
s.
n oWNo. 14 Q
, { pSt
N RwHs . 15
Sf nX`
.
p
o s NW| ,
RwHs s.
Q st x Y,
Q st xY
s. 2 Q c Sft
x z .
ORosY {
x z . 3
ORos, s{
r z x. 4
C Y {
CR . Y j
R` o z . 5 Y
Ys a, [
S . W Ys S
Z o R xz No.
6Rwss
R N R
s W KY r
.
7Q Y Y o
s. o nY R| S
, R o
Y o {Y YH.
8RwHs xY [r


Y Rf. Ys
S t t Y c.
9 | RwHs jY
Ws . Q . 10

_ , ''Y , x` R
YNo. Y YY st
o V . YN
"" Y . 11{
z R st
Y YH.

10

10:12-11:21

212

12 v H _ f
x . { f
. HRY { tYs
f, f.
13 Rz t t.
Y, tCS R t
t . R
Q
t. 14 q Q .
Q q z s o o
XY Q c f. q
Q. 15 xHs
t t q . Q R|
[r Y w .
os x Q | x
H. 16Ys Q , Q
s z Y
q. z _
xHs S t tY
. 17Y, ''|s
R |H""* Y
. 18 Y xY wWNo
x. Y xY
t x .

Y s. 6z
. Ys S
Ys R Q tj HN. 7
Ys Q S . Q
x Sf Ccs.
x ? 8 s
. Q Y Y
Sz. 9 Q st |
. Y Sf
N Zs f. Q
R` .
. 10Ys S |
s | s .
o x s. 11, Q
z ? RosY
Y .
12{ S |
t Y
No. sz Q
YY { qx.
{ o . { |
Y xY o s

o . 13 { o .
N No. o o No.
14Y fx!
r o
z No. 15
HR a Ys Q q ZW fx
UNoY Kos. Q UosY ! S { Hs j H
. 2Q R .
. Y . RwHs _
o _ o tCNoY q N.
Mj W
16s HRaY qY
RwHs R x Y
s. 3t o t q I{ s. Q HR a nY
z '|" _z Q Y, _, HRY n DSz s
Q H Y . D. t Y q |
Q oz s o R`. n f. 17 s wR| z |
`. RSNoY . 4^ Q zs. zsz
c Sf S Sz HRY zz z
, _ R o Q Ys s. 18 S
DNo. Y, | zs.
w xW_ Ys, w | zs. 19Q r
^ o Q Y DNo.""* 5 HRY{ z Q
't o s" a os. 20RwHs Y s
{ z, { z, Q z
{z, RwHs S _j { z,
| ... |H w 9:24.
Q Q j { z, Q
^ ... DNo xx t. . 21{ o x
Y r_: { RHs U . tY c No.
H.

11

213

^ | z x _,
R z s,
| z x . 22{
\? \n, {
G? G.
{ @ L?
@ Ln. 23{ o ?
R z_ W.
{s a o s. {s
a jS Y N. {s a
Nz Y {. {s X`
u Ws. sNz
x.
24 s Nz t Rw
u j. 25 Nz m
j; N { j.
Nz CH W,
Q .
26R N .
z z HC.
z HC. X
z HC. Y {z
HC. jz HC.
Ywx z HC.
Q HC. N z
HC. 27 Mj aY, j S
Y N. YY s .
H t _ R s.
sNz @ . H No
.
28 , WF
. 29Q V
t, V ?
,
? xY
Q ^ Y z
?
30 |
t H _ V
Y S | t.
31 Y, |
oWC Y, x Y
. 32 a st ^
E s x, s
Y j . 33Y
s S Q
. Sa tY
.

11:22-12:13

}, z
| t
H. HC }
, x S tY|. 2o
R| xo . s
n
X {. n XY {
Y w XY {, H
. Y_ . 3 H
xo { Y w
J{ H. Y_ . 4
n X {. a
R R Rs. R tY
W . 5 n S |
s. Y S | t .
V S | t
. 6 | z,
t Y HRY nY
Y. t s,
s s S Q t Y
[. sS |
t YU.
7 S tR z
| Y z
. . s
. 8 z X Y
Nz js. 9Y
, ''Z . o
Z V | n "" Y
s. z o o Y
V S a ,
| t. 10z o
Vz, z, uz,
Uz, Mjz .
V st .

12

R S
HRY Y oos. Y
Y Q_ . Q ''t
o""s X. Q s
f. 12oY Y
C E, v, @ax
Q x j N. R
Q j N. 13 Q s
, s R t
s Q R X?
Y s R.
11

12:14-13:14

214

14 t N Q c
Y r s. N
Q . Q c s
o . Q H. z Hz
Yo j . Y Hz
z o o 15z
cs Q x
No. 's" Q C.
RwHs a Ro s Q a
RNo?
16 Y|, Q
Y Y, '' s Ys
RwHs sY"" f.
17 xz ^s RwHs
CY Cs? Y
. {| RwHs
Cs? 18 X Q c {
Y s. Nn Y
. X RwHs S ? S
? . _ w, _ cYs
Y Q .
19wHs Q p
Y osY
s? . Y o z
s. N! Q R|NYs
Y, R os. 20_,
Q c Sft sz
Q, Qsz Y
No. @, , ,
, , , , z z
Y s. 21 Q
c Iz Sft Y
Y No.
, x[ R`
fo Y {
s. {z
No.

st R RwHs _
f. t Q
I{ s. 3 N
Sft {,
t { KNo. o
| zss Y Q E
s. Q z o V .
Q x o s. 4
Vz m. ,
oz ORos. R
V s, o z
@ ORS Q os.
5Q Y` 'R|, " Y
_ RwHs Q H.
Q o sz Y ?
Q z o Q .
6 z R NS R
Q UNoY ws.
7Q t Y
n pNo. z Ccz
YY Y, z Ccz
Q S xY n
pNo. 8 xY Rq x
. Zs x_ No. 9Q
_, V Y No.
Q n ` o Y
pos.
10z Q
t R
os. o Sft
C x
. Q R|NYs
r

Y f, Y Y
.
11, N! n
Y Ws. tY x.

o OR. , W
Yf Q . 12R`
q
t t. 13as
S f
R| s.
14 o a , Y
N Q c os. ''W
R q c Nx , rw a Q
E H.""* 2 ^ N Sf Q !

13

W ... H |X. 19:15.

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

215

X
xY `, xY |
1
, o |,
` Y |
o ,
2 s N
, X s :
3 ` , o
RwHs YS Q W N!
4o Ros
Y o H x.
| ` Y f o
N. 5Y U S !
.
_ o
z RwHs
H. Q Ys | H
, o { xx
HCo . 7YY Q
S o
o . RwHs
jY o o fY
sos. 8 Y,
Sf Y S o
o osz
YxY .
9
t Ys t
I{ s. Q DS o
o Q osz
Y o ! 10Y
t Y t Y Ws
os Y t? n
jY os?
n jY osz o
n .
6

12
o Y | . Ys
^ . Ys o
HN. 13 Y z OR
Q Rs. Y Ys R
US R Q . Ys R

xY N Q . 14
Y s { s
^. | N R
j .
15Y jt
s x . s HS
n H xY Yfs.
16 Y { Y
f o Y qx.
Z R xoY .
17s
o s {
Y {.
Y _[ Y
J{ | a WC f.
18Y {. Y
E . 19
N t R o
Y. 20 r
Y Y s.
21 | , H
{.22 Y o
s x t . 23''
{ US xo t o

o s. t o
xY N"" Y z {
Rs. 24 S { n
oW.

o D
Y
s | s
11N! S o
H I{ {. X
HtS . Q YH. s. 2 K

2:3-3:5

216

z a {. Y {
os o x
a t. o
os , xp
Y [. 3 s X
D p sW Y {
x.
4 N .
{ X sW Y
t. Q{
o R|
Ros N|xYs LHY
f. wHs I{ Y xY
{ qx. 5o s x Q [
Y { .
6 x
` { Y {,
{ p _ ax.
p j Xtt,
t Ys f. 7
x |_z,
Y{ x |
Y { Y. 8
o S_z,
o Y {
o s .
9x` {Y , _,
@ @Ys o S
, s @ xY D
. Y {c {
z, { c { z Y
n
s. 10 { @
xY { .
[.
R}
11 W Sft Y
t tj Yz Y
t. 12 C
_ c xo
c {. t
Y{ H W.
Y, { sW {

{ H W Y {
{. 13R
os cs. Y

z s t j.
o S R {
Y US ,
''Z Y Y ORos.
t Y {
NHs Y Wo
os?"" Y .
15j .
Y { { . 16w
NoYs z ZW Y,
o R|z ZW
Y . wo z
| ZW .
w o z o z s
R|z ZW qx
Ys R|.
17 o z ZW Y
Ys R|_ Y p
! _ o Y t
s? s . 18 H w
NoYs I{ o wNoYs
WRS n. 19 Y
ORY wo z . w
o s . 20
o @
m j OR . o
ORos. s RS
S Y Y z s
R|z ORos. 21Y
. wo z ZW
HC o Sz?
14

wo? R|?
X ! Q R. Rw
C? o
Ys p Q {
tj SW. 2RwHs s
Y|. wo z Q
rw ? o R| z
? 3Q R? rw
[S t s| ZW
Y o s? 4Q Ys Mj
xp R o s? D .
5
rw Q ax
o s Q w o S?
o R|S?

217
6@ LH. '' n
R|. n ZWY
""* 7 R|s { @
Y U. 8 Y{
{ R|NYs j ZW Y
n
NoY { xj
t. RYs @ ,
''Ys Z x!""*
Y t. 9 @ R|S
xx. R Y R|S
{ x. 10wo
{ Q . ''wo
YsY Ys
o ORY Y Y
""* Y . 11wo
| |Z ZWY xY
tj No. _, ''R|
| ZW OR
""* Y . 12w
NoY R| . , ''wo
tz Zs OR
""* Y . 13''j
W a p !""* Y
wo . w
o a Ro HCY o
Y x. 14 @
q | Y {
[Y o Ro HC.
q rw R|
| [Y qx.

3:6-4:1

o, ''"" Y . Y
''"" Y p ''Y"" p
fz . o. 17
t R_ t
| j wo
a
qYs q x. 18
| wo q
s . W
|Ys q | @
f. 19 w o
qx R? Ys Wo Y
qx. q x @ L
f _ Y .
| xo wo
. 20Y q R
a xo . ^
_ xo H.
21 wo Y q
Rq? s . wNoY
ORYsf o_ Y | ZW
x{. 22Y z, '
z Sa " Y .
^
_ o z s R|
z q x R| s
{_ |.
23R| w
o a
. R|
s. 24 R|
| ZW Y, Hs o c
{ Y w o YR
wo; q
. 25t R| Sf.
15N! YxOR
w NoY .
X. DS
qx, f.
Y
26o Q R| z
R . 16@, Y
Y q N.* Y w Q Y x. 27_
o ow Q o
s. 28t o Y,
... . 15:6.
YY, YY, Y Y,
Ys ... x . 12:3; 18:8; 22:18.
Y, Y, xx . o
Q . 29Q o
wo ... |X. 27:26.
@
.
R| ... a 2:4.
@ q Y L|
wo ... Q. 18:5 .
.
tR_ SsY
j ... p |X. 21:23.
s , o
@ ... N . 12:7; 24:7.

4:2-30

218

Y, Y xx . 2Y Y
RS f
. 3R z
t a Y Y
` OR. 4Y ^
n .
o Yw. wo
Yw. 5 Y
Y w o Ro
HC.
6Q Y
Y w Q z .
w ''u!* !"" Y Y o
. 7 Q Y. Q Y
. RwHs
s.

RwHs xY {
s. Q { Y
{ qx. 18qx S j
S. Q st
t R .
19 ` [m! o Q
f Q I{

o . 20Q R
. Q x z
Y, R Q tY .

@
wo tz Y
s Q w o R H?
22@ q Y, Yo
YwY, |o YwY
wo . 23Y o z
Y YwS W q Yw
. Y | o YwS q
z Yw.
24 o t.
o ^ f
m . | Q
Sf. Yz YwS{ Y Y
. '@" f
f. 25_[ s |
'@" ff. o
ff.
_
j
Y. 26Y
s |`.
Hz. 27Ys S z
R :
21

Xz r
Q Y` n S H
. Q j { Y OR
. 9Y t Q .
RwHs s;
t YY YN` Yp`
o I{ o s? 10Q x
` , , ,
os. 11RwHs o
No. Q xp m
Y YNo.
12N! Q x.
Q Y RsRs. Q
z x . 13
x z Q c f.
| Q o
HC. 14 x Q j HC
''! ! Hz s Y !
S Q s Wa. Ra.
, t Y !
Y z,
j _! os
oz N| t. 15Q
os oY o z a.""
`? Q @ Q
54:1
{ Sf {. Sf
28 N ! Q N q
t. 16Y t z t
Q x?
z Yw. 29 W q
17{ RwHs Y j
YwS rw o | Yw
Wsos. Yz Q S . S n U.
. 30Y wo R s?
''Y o , | o YwS
u R . Y p ''"" Y o. Y
''s.""
8

219

oY, n R ""*
Y . 31N ! |
o YwS [m . Y o YwS [m
.

4:31-6:5

Z n R""* s _ Y
w o R . 15QR
U _
RwHs Q .
o .
16 r w o | OR .
t Q |z H Hs
Xf . 17_
| rw s Y R
r . rw _ |
_Y Rr . R Y
Rrq . | Q x
s Ys xs. 18Y
rw cYs o wo
RwHs .
19 | a
. -x[, R, ,
20R@, , |, ,
~x, , N|p, R, TH,
21, , _I
R. QY S Y_ . I{
o s. R OR{ Y x
Y . 22Y rw z H
, , , , , ,
S, R|, 23R, w Y.
Q Rr j . 24o
{ Ys, Y @
, . 25
rw ORo s.
. 26s _,
|, | .

o z |g
| Y o
|g HC. j .
'w" Y|Y o
. 2 R. Q sW
Y Do oz Q
Y s.
3sW Y DS
w Nos o Y I{
X a Sf s.
4wo| ZW
s Q | o R.
| @Ys js. 5Y,
rw | Kos ZW, R|
| [ o Y n R|S Y
Yos. 6_ o j
sW R . sW s,
_. | xox R|NY
R . 7Q
o. xYs
RwHs ? 8RwHs H
S
. 9'' ` ,
Hz o"" Y
. 10Q R SY
n` w . Q
R|NYs H o s, _ t
KRNo.
11 N sW Y
S x.
Y os^, s {
N! Q ^ o,
Uos? R Kosz
Q Xw ORos { Ys
S S qH. R xH. Y Q
x . 12RwHs _j |@ Sa o
z o g C S. . 2t Mj . t
o S{. 3
rw OR c
t Y, t Y _
13 N! Q |g ORY
s . 4W
RwHs H. Q |g Q a | H.
XfY C. t f
Y t @ S |f. 5W a
. 14''Ys Z R s oxYs Y|oH.

Y ... . 21:10.

Ys ... R Q. 19:18.

6:6-18

220

6n S , S
Y YsR @ xH.
7, W a j
s . R n
x. 8 Ro
Ys . r
w t R rw
OR . 9
RW X S q. R
S o ` Y S
. 10 S
S q.
x R| S q.

S
Q |No N.
Q YY q N
. 12 S
s{ sW Y RwHs
Wo os. I{R xY _
11

. o S
z H U t Y
{ qx.
13sW s{ wNoYs
. Y { |Y
RwHs sW s.
14o a
t Y W.
o | Y ,
Sfs. 15sW s
_ . o OR
x.
16 YHs {, Y
W, [
.
17S
, S
o s. ^| H
C .
18N ! o a
Q w ! .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

221


gz o o
1Y*
o R|
R:
2

o, `
Q , W N !
o Xw
o
Y oW ! Y
Xw Zs
o | f Hs R. 4

j R t x
Y Ys j o
Hs z ss. 5 o
| Hs c
fY j Yn.
q x . !
6 v` @Ys R
os o s S Sf
n oW. 7 o z
R HC. R
m. t. 8
@Ys .
SS x N. 9
o | xS
wYs gN H
N. 10` o
S Ys o No. jY,
_ Ys, Ys Y
o W YRNo.
11Zs qxN, Yn
S R R No. j
YnS R qx
o x z
Hs ss. 12o
NoY R|S {
3

Ys T z .

{. U o
HCY qx. U
j s oW. 13Q
S t o Rs. t x
Q [S. Q o x
HC. Ys Q R|St Q
. q
rw. 14 H
|Y @Q rw
c . U
C.
a p
Q z
s R|NYs S, R|z Qs
S Rst 16Y
t . p St RwHs
. 17 zt
o a U
Q rw |Y po
s. rw Q YsSf, n
H
Y [. t Q n
a . 18Q
Y, Q Kos
|Ys S Y p.
| Q|Y RwHs H.
t R| q
L v` Q
. 19o R| Y os
o o` Q
Y p. 20 o | o W
S fj
s. 21 o Sf Np Ys
s, Ys s, Ys o
s, Ys xs t. o
s [s, R xo [ [
s t. 22 YsY
S, Ys
Y S
15

1:23-3:8

222

Ys W YR. 23
. Ys Ys R
n HCNo. z
n .
o h
Q R ! Q Q z,
Wz . 2t Q
Ys S OR.
Y {.
w Y R s{ t
Y o. 3YY
| z H Hs, Hs,
z H Hs o
s { OR. j {
Y Y x.
4Y .
` . 5 R z
Xw Hs
o
W. RwHs
S. 6 o HC xz
H x xY
Hs o W. 7 o
| @Ys H, `
S Y Y.
8Q z m. Q
R| z Q [S.
Q S . Ys Q
S f. 9 Q z [S
. t tY
. 10 j .o o
ax Y j.
ax Yn.

o s
Q j .
RwHs 'sW Y {" Y
. sW {
{ |o. Q{ sW
`. wz . Q
. 12 t Q o
R {. Q
| . q
Q . Q [os
,
OR. Q .
13Y t s Q o o
11

z Y c x. 14
HCS xo o. qZ
| m YwH. 15w
NoYs, t Hs, YHs
tS q N. qZ H
o YY j S W Np Y
qx. 16 R | {
x s |MYs YwHS s
o Y, Y fY
q x . 17 o Sf s Q,
c s { W o
.
18 q, c
w| { HC.
19z Q Q . L
. R H ORos
. Y Y x.
20Q
o , o
jm. o Y ` .
21 z z Yw [
r . R .
22 x RwHs
z f z Yw.
Y w YNo.
Y {
z Y Q
, o Y x.
2 s US Q Y
tCSz Q t R. 3
x z _
zo Q N. 4o S x
p`z R
Q o. 5 xYs
| |. t xYs
w | R o,
o, HN. 6 x R_,
o z Y{
{ @ . { _ Y
S .
o | qY { o.
o z RNo.
7 o Y CS
@Ys N z
o nx. 8Y
n.
N. o s ` |xYs
S Y {

223

Sf s U. 9YsZ j S
s
x J W a tj Y
tC. 10 s
, | Ys X
Y Ys HY
q x . 11
xY Y
s. s Ys t
o | N. 12o
HC x z s
R| z Y x
n` |g Ys.
13Q Mj R
o s x
. Ro. Mj z Q
[o.
p
z
s. 15 , s
R| _
ORos. 16 ` U
rw | oYSf Xw
Y s. 17t o Q
R| z Q z YNo.
Q z z Z
Q z Z p
os. 18t Q R @ o
`, p
. 19Ys RS o
Q Y Y s
n Q Y p.
20 C Ys, US Y
s a |. Y o s
o| RNo. 21
o | Y S |` U
! .
14

o x
RwHs HS Np x
z ORY a
Ro os. 2Ys R,
. R, ,
OR. z t R
. 3W HCS rw
Sf x Y YsR
sx. 4 a_, w
a_, Y a_, 5 _ Y

3:9-4:18

_ H. R
a_ R| a_, ow
a_. a. 6 .
. s. |
Y os.
7o t R W a |
. 8z z :
'' J{t Hs
X {.
Hf.""
o 68:18
9 '' {"" Y p
R? , _
R
C f p ! 10 C Sf
{. R
J{ YsY Y N. 11
o Y, o Y,
o Y,
Y, Y
KS { C Hf. 12RHs
x q Z, Y z o
[r Y qx.
13t R|, Y n
S . o
s

n Xw [r
.
14t z .
jY. H W
H .
, o Ys
.
15 Y Ys R
[r K o H. 16
Y Ys .
a f Zs H Y
RNo. X Y x
z C [r .

z OR
R t
o s. Q Y { OR
. { Y`R.
18{ Tz s. { s b
{
z { Sf OR [
17

4:19-5:23

224

. 19{ S s.
Y Ro Ys
R` . 20Y Q
o S fs . 21Q
S Rs. s xYs
fs. 22Q OR
RwHs . Ys S. Q
RwHs t j
. | Q OR RwHs
. 23Q r, Q
| H. 24 H j
S o Y Q H. o Y
Y` ZW, R s.
25 _
Y {
r t H. x zH.
26Q Q x.
t xo Q Cc
H. 27N R|. 28
Q x. {
Hs S xY CH.
t { { @ x
.
29v. z [r t
R, { ` R z.
Q Rs { H. 30Q
R H E Q
Y rw . 31Q s
, Ys, z Ys,
Ys, Q R . Q
. 32x
. o | RwHs R S
z Q R.
OR
Q Y . Q
` [m. Y
Ws. 2o Hs RS
Y
, H ts. Q
Q { Ro OR.
3Y Q x[Ys S Y, R
S Y, S Y
o. c R|z
. 4 Q ,
pY . x`
@N . Q Ys
Y . 5 x

Y U. RZW , R, x
, YY { R@
, { o
Hos xY .
6j Rws x
o. Y z R s
{ K. 7{ os z
c. 8t Q Tz OR.
Y x HCz o
ORo s. OR.
9_ S, ZW
[No. 10 j
Y .
11T S x x.
z . x os
{ S t. 12R
x Y S z
. 13Y o
Y| . 14 Zs
Y o. z R
:
''Yos Y !
W S!
o Z KNo.""
15Q R OR
o s o Y
. qVz, r OR.
16R S E . Sf X
Ys C. 17b o
. xYs . 18o
p z OR.
x[Y Xo.
Y rw Y. 19oW
D, , Xw o f
, Q oo
oWD, . 20
o ` Y Ys
Hz.

xo
Q o
z
o s.
.
22o Q z R| .
Q oz o
OR. 23o Y K.
. Ys o
21

225

s. R ,o x K .
24 o R s_z x
o Ys Rz R H.
25o Ys RS Y
ts_z o x RS
tY r H. 26o
Ys R Y
ts. Ys Y x
Z{ ; o Ys r
. 27Ys , R
f , _ t , o

ts. 28 R o x
RS RH. x
Ro R sY
. 29 | Ys |
. Ys
. 30 R o
. s
Hs S No. 31''
Hz H x
H ORNo . J{q
_ ORNo .""*
32 t x. Y o S

Ys S z s. 33
` W a R
s x RH. x
o RH.
HzHs R
[m! S R Q
Q HzHs R. SY,
2''Q HzHs R""* s Y
q . 3''Q
. Q [
r ORNo.""*
4 z HC.
Y t cYs {
S, KYSf { H.

Y,
Y z R
H. { to o R
z xH. 6{ [
5

... ORNo . 2:24.


Q H z... R |X. 5:16.
Q ... ORNo |X. 5:16.

5:24-6:21

qx { Yost
Ys Q Q
xH.
Q o Y. to g
N x. 7 x.
osY
o sz R. 8 Y
j W No. Y
_. Y _. Q
. 9 Yz
S H. Y
j. Q Y, { Y
s. .
Sf
S tR_ Q
[S x Q Yso.
s o Q oYo. 11 s
s Y Sf
YsY . 12 z s
. TY H {, Y
s{, TY o,
YY jo
s. 13 Sf
. t qSf t Q
. S
Q q Q Y .
14 x Y. xj
jY, ZW Ys .
15W H s S r
. 16Q R|
S C CsHs t
Y r. 17 KNo, w
Sf x Y cYs . 18p
, Rs, rw | x.
Ys p. .
Y p q. {
Ys p.
19 Hft
xYs |Y p
. t s
NxYs x t. 20^{
s Y
f. x
H x
Hz p.
21 R | o s ,
N ' " Q Zs .
Y | Q s, R o
10

6:22-24

226

s o. 22 R s
Q Y Q
HCY n Q c
s. 23N ` Y

, o R|
W, [! 24 o
R {
zt [!

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

227

Ht
o W
1W
, o x`, Ht j
Y o s R, q ,

: 2 ` Y
, o Q
, W [ !
, p
RwHs stz Y
ts. 4 Q
pStz rNo. 5
xY Q E
E H Y N. 6
SxYs Q [S o
x, _ o f NC
NoY w .
7Q s. Q
s S ZR S
.
_ ^{ s,
o o Y s YYs Yo,
|f x os @Ys Q
H s. 8Q z s
o SfY N
s.
9 p:
3

10

11

Q H,
Y Q Y` ,
Y o
H.
t Q S, R
o . o f Q
R
.
Q ZW OR z
. o Sf
Q Y. | Y
o, oW .

^{, o
N! C
Ys Y tY
Q YH. 13 R
z o ^{ mY
H. s
H. 14 ^{ ,
N
Y HC. {
a x z
s.
15 z o
S os. Y S
qx os. 16Q{, Ys
Y Ya mY YS
os. 17 a m
{ N|p, R|V o S
os. _ Ya ^{
st a Mj HCY {
qx.
18Y z H Q. x` R
R_ q R, q
R o S
. .
R o . 19_
Q pz oa w
@ z Ros Mj
R XNoY . 20
Y, x
Y N s. t
t ,o U
Y Kos. OR z
RS, z RS S
. 21_, o OR.
o, . 22
ORo Yz C [o.
_ H.
23 ^ x HCs. R
12

Ht 1:24-2:25

228

o @Ys H o Y
YNo. Yss o. 24Y
R o Q Z
. 25 .
z W H R|
| Ros Q [r ,
Y No. 26 I{ Q H OR
t Q o HC x
a |No.
27 ` o o C R
OR. t RwHs
, Q w, Y o
z R R| Y osY
RH. 28Q .
Ys x . t Q No
Y, Y { o.
N. 29_, o R|
, Mj
R Q HC.
30 NCS Ys N.
Ys S Rs. Q Ys
NCos.

zY R N. 11W
o Y DY R N.
` Y U !

K
R! Q st
Q Y Hs WR .
o
Q t Q Y Hs
Q | ,
, xN . 13
Q q xYs fY
, o Q No.
14Q o s Y ,
x. 15t Q Ya
S { . wc ZW
ORos Q{x xY Y
[mz . Q {x Y
z KNo. 16Q O Ys
os. o Sf E Q R
|Y Na .
, N xp Y E.
17Q R| z tos H
oYs H o .
o R
No. Ys Q
o x Q o H Y . 18z Q
C ! Q S, Q Ys .
o ! w Q s
HC ! Q x [rq
WWY
19RwHs S Ho
s !
2 _ , _
. WWY Q c
, _ w, _ q | HCNoY Y
s o
. 3| Y, N o. 20Q _ R Y q U
N|[ Y . R xo t c . 21W
. Q s t Y R a N|p SNo Y
. 4Q N|p o S S. 22o
Y. 5 xY Y Y N.
o s .
x E sY
6 Y .
Q . 23 p
NpYs jY f.
H n Q c Y
7 s.
os. 24s | Q c
8
Hf Y Y f. Y w z .
Y
,o R , Ys
R DS, .
WC
9z sNp Sf
25 @ xY Q
Ys z s o ` f. 10 . Q . n
Rst , , WC Q c Y Ro s.
s { H NY ,

12

229

Y N. 26RwHs Y, Q c
Y os.
u ss R Q Rsz Y
H SWo s. 27Y Y
Y u . Y Y
Y . W.
Y_ , N
Y . 28z
n Q c Y os.
n Q Y qx.
t YKf . 29
Y N| t.
{ Q RH. 30Q
Y @ Y
C. o tCS Y o
Y
qx.
Y` w
N ! S , Q
N! R
I{ Y . Y
z Q a .
2 w c a R Ys
a { R o .
3 n w | o
s.* Y` sW. {
sW . o
s | o s. x Y
R|. 4Y
R|Y
s. x` w
xY s Y
wY {s a
s. 5 j YR E
sW N. xQ
.n j

o .n \
YwS \n. wNoYs
xn. 6 Ys US
n. wNozY Y
a t . 7 o
R|Y ,

S Y o j os.
8, o

... os Y w
os.

Ht 2:26-3:21

t R. Hf
o Zs Yo.
Zs H f. o Y Y
o os. 9 x
qx. wNoYs S
ZW . o R|
z [ ZW H. 10
o Y . W
oY S Y .
Mjz Y s
Y . S
Y . 11Zs WC W
Y . Ys R NY
.
x o
QYsY N.
n . Y o Y
s ss Ys Pa
Y j NCs. 13N!
SaY . Y
o s. Ys S
Rxo sY js.
14xYs Y W Y
os. xYs
Y o | s
H.
15Xw n
Ys R
z t H.
Q ^ Y Qs [
_ Ys Q tj
No . 16 , R NS
.
17N! OR.
S RYs os { Y.
18Y_ sNz t. t I{
Zs{ s. o z
| ORos { s.
19R { x. { { .
{ o. { U`
. 20Y Y
. Hs Y s
o o
s. 21YsZ
o . o Z`
` z
No.
12

Ht 4:1-23

230

S @
` N! RwHs
Y . Q
HC. Q R
|o. R!
.
2, _ z R|
{ t DY
Y ros. 3Y` Y! Z
H Y N. Z w Y
Y . o @ .
Ys Q{ ^z
, R { H
YH. R { z O
s. 4Ys Q
, Iz s.
. 5Q {
H. | s. 6 R
S j. WN pS
Q Hs Y .
. 7 f WY |
p . Q
, Q Yq ,
o S o.
8 N! S tR
_, x`Y, SY, w`
Y, R` Y, ` Y, f
c Y, _ o s Y S,
` Y S Q S
. 9Q | fs Y,
Y, RsY,
Y
j. t WY
HC Q .


Q z s [ I{ ^
Wo
os. Q z [
Y, Ys Q Sa .
11 Q Y R z
10

. pz o
fs. 12 _
R, HC _ R
. Ys pz, _
Y H ,
st HC st o
, Y xR,
s. 13 o Yf o |
Y .
14 Q Mj Y S
Y N. 15 Ys S Q
o Rst, Hts Q t
| @ x.
Y NCSt a
@ x.
{ Q |. Q f
.
16 Z st
Ys j Q sNz @
N. 17 Q R Y
z . Q OR a a

fY [. 18
Y s a Hz. Q
| R
j. Y o X
. s Q R
DNo.
19 o s t |
x Q Zs XNo. 20
` Y S o ! .
S
o x W RY
. s N

Q s. 22R,
x o Y {, Q
s.
23 o a Q
w !
21

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

231

o


x
g z o a o
1WW
, N
;

11

R| r N o
x ORos jY
R, ` Q WY,
N!
p;
3 Q S Rs
Y | E
. Q n p o s. 4o
z Qs R|NYs S, R| z
Qs S Rs. 5Y`
Ys, _ o Q
Rs. os Q
HC. Q R|, , Q
. Q Y Q
S . 6Ys RY,
Y @Ys S n p
s Q .
R t L
NNo. o x
No. 7Q o '" | Rs.
`.
R| o os . 8Q
rw Sf S
t. 9Xw , S
, Q NY RwHs S
Rs R Q n
p:

10

Q 'g "
Y [.
Q fN OR
Z, Ys
HC Y Z
[. ax

. n S Qs
Ys [r .
|o s Q o
Yf ! t YsZ
Q
.

12

x, _
R| x S Y Q
[z N. Y Q
to

. 13Hs T
x S, R Y
x t.
14 YRo
Hz.
Hs R.
o a t
o YY Y W[.
Yss | o
s. 16o Ys
Z j. s Y,

Qw Y Y, YY Y, @
, |, , ,
YsZ j. Zs
js. 17o s.
Zs x` s. 18
. Y K.
Ys . Y WC W {
. Ys
x Y N.
19 s n
Y D. 20
YsZ, _
Qw sZ,
sZ, Y | WC f
s.
SS o | Y
qx.
15

1:21-2:17

232

21

Q to z, Q s
z t Q Y
, OR. 22Y
o Y W |
Q , RwHs R , RwHs
Ya, Y Y
jY q x . 23Q Rs o
s Q HC.
Ys j , p Ys
R|o _ Ro. Q Rs
o s X OR
. Y n x.


Q Mj RS
t .
_
o | R
Mj R S o No.
25 Ys Q n KY
s YR. a
o Y n x. 26
,
x
o o t.
27o xY t wxYs
H , Y { Y
qx. Q s 'o" x.
z U t
. 28Ys S
os. s s CS
W a os. @Hos.
R W aZ o | Y
xWw n { Y
jY qx. 29Ys NY
o CS j Y os.
s o` o o
Y z .
Q , s {,
s s {
Ros Q UY
. 2Q
x YZ,
Q x Z [.
t Q n p
. . R Q n
S, _ o S, x
. 3o R,
C s.
24

Wx Rws|
x Y Q R
s. 5 a Q c
w Q c_ . Q K,
o z Qs n R|NYs
w No.
o z n` OR
Q o |S_z
x` OR. 7Q z
, [r OR.
Q KS R n` R|
. Q CH.
8, YY | RwHs
| o . { |
Y o . Y Y
N, Y z HC Y
. 9
_ , Y W o
n ORNo. 10Q
x . Q n
[S. o Ys o , Ys
W.
11 Q HC x z Q
sW . sW
. o | sW.
s Ro
sW. 12Q ow z
o . o WS Y
o z Qs R| RwHs
@ W. _ o
w z RS. 13Q
z, s
|g Q
Xw . Y Q
YsZ RS o @ RwHs W
. 14 r S, Y
S DS
Ys, xW_ ,
YY X^J{
j. 15, oHs Y
Y U ,
R N.
16z s R Y,
` Rz Y, x
R Y, RW E
R Y Q Xt t
o . 17R Z s Y So
6

233

s. Y x o . 18
x} NY, t
Y t. W R
Hs Po. { RwHs
x o . {
S j SNo . , YMa
|o . 19K {,
@Ys S @Y oY HCo
s. K Y N
[r .
K { s.
20Q o St
a R Y |g
. t Y
{z R Y
os: 21'' , Ys S
, j"" 22 Y
, jR
R z KS oR.
23 Y HR YNo.
R , R Y,
@Ys , , KY
f. Y Hs
jY Y .
o OR
Q o O S f.
Y W
fY s. sY
K. 2- 3Q . t Q
o @ Y C .
Qw s Y s
Y S S. 4o Q Y`
. Sft Q @
Y U .
5Q Q W Hs H. _,
x[, R, , , x,
R R` R@ , QYsZ
H. 6Qz Y o.*
7Q OR Q s.
8Y Q @Ys, |MYs, j
|Ys H. .
. 9Q Q |

6 Ys R Q
Y o. s S f
.

2:18-3:22

Hs,
r Hs H N, x
. 10Q o OR . ORY
j o RwHs W
,o S Ys Q
[r os. 11a D pY,
Y . sW Y,
YY . RLY *
. Y, YYY .
o |. Ys s.
12Q ss {.
Ros R. z Q NW,
, R, NW|, , f
H. 13Q Q x
Yo C n R .
RwHs RSz Q
R. 14Yss x
f. n` Ys, n
` x, o. 15o
WY Q HY|. Q
_ Y RwHs H.
Q W Y qx.
. 16o Ys Q
n ORY|. Q HR
CS t @ .
Ys . Y Q
z
oWD, o
. x . 17| Y,
Y Q_
x. |
Y .
o OR
o o R H.
j R| R.
19 x RH.
{ o.
20
z Hz z Ys R
z
R H. t {
f.
21 z S HC.
o { Y . 22Y
z Ys Rz
R H. { RwHs Yos
t , { [ Y
, Q z s R|
18

` .

3:23-4:18

234

to Y H. 23
to .
_ Q o
s o . 24Q
Y Q .
.
25t t C K
RH. Xt
.
z S,
x H. Q
Y sY .

Ys
Ys , o n p
. Y Q . 3
Y Y, o
S H x xYs

Y p.
Y ^{ s. 4
Ys tj, px
Y p. ox.
5R| HR o. Sf
W Ys o C. 6Q
x, HR zH. Q
s fz H.
2

S
'" S Ys R Q
t. R| .
. 8
p Q HZ, Q
W HC xq n Q c
s. 9 N , R|
7

H
os. '" Q q Sf.
a sZs { . 10
s 'No a", 'a" Q
s. a s
z. a Q Y
S _ t. a o Y
N| t . 11'"o Y
Q ts. Y
x H Y os {
c
. {
s.
12Q '" Q
s. o .
Q g o R| Z Q
Xw
n Z, Q
n j po s. 13
Q '" 'UH" Y
{ j Y osY j
t. 14 R, x
'" '" Q
s.
15
Y N , '",
zY o Y . 16
Q , s
z . |
Sf Q
. 17 tCS xYs o
xY 'b t " t . 18
| os.
'^{" . Y a
Q !

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

235

Z

` Y o
Z
1,|
Z j s Y
N! Q c z
WW , 2 . Q .
Q , W [!
Mj RS R, H
2

Y
2 Q po Q N
Y Ys
s. 3R| z Q NS xYs
S, Q xHs S
o Qs R|z
Q Ys S Rs. Y
` Y Ys E .
4N! RwHs Ros.
RwHs ssY .
5_, o Q j
. o, rw, j
w . Q Q
H R OR Q . 6Q
wHs, . Q j
HC rw Sf Ys
D . 7 Y,
j
s R| Q }x.
j Q |
`. 8Y z Qs R|, j
, W H. Ys S
Q t . 9Q ^
N|Rf { s.
, O` Y` Ys PY
Q R@ H Y` Y
R { { s.
10 s Y
Q R Y s
{ s. Y O
s Hs
No.

t S R Q
. HC
Y @ o Q
Y x N. 3 t
. qx .
RwHs Y s
.
4 x YS
o tC.

n jY os Y,
Hs . 5 o CY
Q . N|pY M
. Y N. 6Q o Y,
z o Y .
7o o Q
H c . Hz Hz s
sj RwHs Y Q z
.* 8 RwHs N R
. | Q YsUx.
Y _o , OR
Q s. 9N! ,
j Q t f.
Y o Q St
Q Y W{ Y
N.
10R| Q x R,
ZW, o OR. Y Q_
N. Y N. 11 Q

, z R
Q z ... Q x z
Y Ys .

Z 2:12-4:5

236

R s. 12Q xWw oYo,


RwHs o, x @|YS,
U Q f Y t
z RwHs ORY t.
13Ys Q RY Ys
,
D. C Y
| E. Y .
o Q Y No. 14N!
o x Y Y
Q Mj R.
z RS Mj
Q Q z R . 15
, o . RwHs
R N. { n j.
OR. 16 HC
Ys Y { t Z
wHs mC. R
.
S Y { Q Sf.
Z I{ Y
S
17N ! q Q
Sf.
Q s. Y
. RwHs Y z
. s R Ws.
18 Q c Y .
sNz Y s N. Y
wHs mC. 19_
Q Q js. Q_.
o Sft
| Y
Q_ ! 20
o [Y Y Q_ . Q_
.
Q c Y WsS
. 2 WWY S
x. Y
o S o
H Y
N WWY Q c
. 3 U Q |
Y qx. U
R R Y Q .
4YY, Q st
UHs R o Y Q t.

sj C. Q Y
. 5 Y Q
R|NYs S Y n .
R RwHs NoY,
Y m.
6Y WW Q
c t f.
Q R|NYs S, Q S S
o XY f. wHs S Ys
Q S Ro sY H.
RwHs Y os_z, Q
wHs Y KosY
t. 7N!
st, U Rost Q
R| . 8Q z
s R|NYs Q R _
OR Np. 9 Y
st Q R E.
Ys t R a!
10RwHs Y, Q R|
Y, Y R |Y,
W{ N n po .
11
` ,
Q c Y !
12Q s [r s_z,
Q t [r z,
z Q [r z
U. 13
o Sft ` Y
Q o R
z Q o U!
Y Sf OR
N! S tR_ Y
t Y R OR
Q . Q tz ORo
s. Y o
RwHs R_ Q ORYs
n ORH. Ro. 2
Sf t
Q . 3Q R x[
H. Y g.
4Q R, ORH. Q @
Q jH.* 5R
Y { C .

Q @ ... jH ''Z x
OR fH.""

237

R Q OR. 6 R
N Hs . {
Y C.
{ KN o . Ys S
t . 7 Hs HS
R . R OR
H. 8z Ys
S n , rw YSf
n S .
9N S
. _ t R
Y Q . 10YY
Y s NZ Q
Ros. Y N! Q
a RY Ro os.
11R_ t R W OR
Y K. Q |No Y o z
H OR. 12 o Q Yx
ORYs z RwHs RNo.
t Q z
.

N ! Y { S Q
HY . Y {
AY . 14 Y WC
W f Y w. _
R|S { St
{ @ WNoY
R|No. 15 f
W _, Y {
_ {. |
t. 16 CSf
t |
No . t q , Y
q RYNo. t o Y
{ No. 17 | W
s Hs { @
s
z Xo . t
S . 18z
QY S z Y t x t
.

Z 4:6-5:23

Nwo W Sfz
oY Q . 3, ''
, _ s"" Y st
u` o Nwo t Sf_z
{ . t . 4Y N
! Q Tz . RwHs
z fx. 5 ,
S {. W, T
S { . 6 t
Y, M, w Y
. 7_, Yx {
W Y. W
. 8 { w
Y . R|NYs,
;
, Y
KNo .
9_ Ys Y Hs
s. o |
|Y ss. 10
S, W s Sft
H ORY o .
11Q t
t
,
z [r t .

13

S
N! o _R_,
j Y o Q
Q os { R.
13{ S x os {
s a RS R.
OR. 14N! N
. { x t.
z . VHs f.
R. 15 { WC
{ Yo { Z
o . t HC z
z . 16t
. R r. 17
YYs t . 18Ys
Y . o z HC
OR Q R Y Y .
19w HCS xWY t .
20o t Y .
21YsZ . SY R.
r
22
N! R t s, .
23WY N RwHs
S, S
o
. 2 s R xZ. o

12

Z 5:24-28

238

fE, Q w, , o 26NZ o
! 24RwHs H R| . 27 N
c. t R RYY os.
No . 25N ! p . 28 Q !

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

239

Z
^
p,
, | WW
` Y o
Z Y:
2 ` , o
Q , W N !
3N ! Q R| E E [r
. Q x s pz.
Q R Y Ys
H. 4Q t Uo s U
S, Mj S R|NYs S
Y
.
5 x Xt s Y
Nx . Q Y QY R o s
xY RwHs No.
6 ZW. RwHs j
j {
j HCNo. 7 Mj HC
No. , o
, Cs | Sft
Ro. 8 _ HY {,
o DY {
KN o . 9{ ,
to ` | `
. 10 Sft R|
@ U . t
R|S{ Ys
vW . t Ys
Q R| U
{ Q s.
11 jY HS
Cz Q OR Y
n W F po . ,
Q S Y Ko s W
, R| z Q os W xYs
o | o
Z p
o

. 12Q | o
U Y, Q | U
Y po .
Y z, o
a z Ro.

N!
S, Ys
S Q Ys R tH. 2^
Sf o z
s Sfz HY t ,
w| R HY t,
RYs S RwHs ^
S . .
3RwHs | R
o . Y z W C,
, j Y E
. 4 Y S WY
j Sf
WjY nY No.
5 Q s t R Zs
t. Q ? 6 jY
mCo Q . `
Y Y Y . 7Y
w x Yo oY
t j. Ys mC
s. n Cm o s X
n mCo .
8t j YNo.
n No .
x` jn No. 9
j o Sf @a
x No. S@s, v
No. 10 s { Ys
R No. { xYs R

Z 2:11-3:18

240

Y, Y
| Y Y s , o s Q
z
KS. 11 { YY [.
oY . { Ys w
. 12xYs w w OR Y
Y x Q ox
6N ! o
Yfs { Z KNo.
o s Rs o
OR ORos W N
Y
Y Nx x. 7wHs
13N ! RwHs R o
Y Q . Q st
s. Q Y Ys N . 8
H. rw RwHs r z _ . Q
z, x Qs R| z | j HCY W{
RwHs Y Y s j Y N. 9Q @
s.
_ . Y Q }
14 o a U
Y N. 10 Q st,
Q Y, Q Z, ''Y Y ""
o | RwHs H. Y t.
15N! |
11Q NY Rs. {
| S x R Y x R
Yj .
x sY Rs. 12{
16 o , Hs RS
R x HCY,
` Hs US W @ Y Y
` xYs, S Ys f. o os. 13 Q R
17 RwHs S, S
, S x .
14 ^
Y, S Y, Q x
!
{ x
Y. n cz xY
p
Y Nx . 15 n
N! S tR_
N Y RS n
p. Q .
xS R | R {
xS o Y p . 2R|
S
16WY N Q Ys ,
. wc , j
Y p.
Ys R W N!
3Y wC .
Q !
17 , |No Q
RwHs S Q o HCNo .
4 H s o s Z
s. Ys
NoZ w . w R No. qW. 18
z HC. 5` Y o Q [!

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

241

WW
Y ` W
1WR|
,
Y N, [os

t{, Y` xW_
{, . 11
S x` o .
o N Ys .
, o o x. 2
, o ,
Z Z, Ys Z,
Y En
12 oYSf, s R|Y S,
Z W fZ Kos.
s YRS
R o
o
to s. 13
3 Y J{t Z t
n, US
R Z . a n, n. R|
t r os. { z oY s
R xqY t. 4, { Y . 14 @Ys
a t Z , Y .
J xr Yq o s R| Ys,
. R xY tY N.
15 Y o
TH HcNo. x R|
5
s Y. Y qx R_, Y f. R|C R. Ys
R , |g` w
D H. z ,n
, Y` R| vR 16 n
HC. 6 xo Y` . R R|
x S, xp WC. {, z Ro {
7 wo .
` } Y
Y { { t H. Y Ys }. 17S
w z s R S E Y, YY, SOR
{ H.
_ Y , U
8wNoYs
S ! .
18WX, ! o Z
Co SY . 9S {
wo Y . j Rxo S t. Y S
Rq o { , W NCS o t R Np
{ , n wY {, V
o Y os. 19R|, S
, , R`{, Hz NC. QY H
Y{, R|NYs js. 20,
, 10x[ , {. Q{
o{, Y x { x fY {
, x {, Nx tC.

WW 2:1-3:16

242

p
RwHs R_
R, p,
x. 2x E ,
Y R x. t
YKf, to, Xw
ORc. 3 x
o. Y
o HCo. 4
Z, xYs UZ Y j . 5_
_ s. Y, x
fY _ xo s.
Y YwS o.
6 R HCY
` Y t
s. Y
qxs Y Y}. 7
s , o Y YRS
Y { Y` R|NYs
Y . x. r .
8Ys pz ,
j R` Wo
p Y [. { a Y o s
R pH.
9o HC o S R
, x H. ,
x, o ,
R . R Q
, 10oY t
Cz ax
H.
11o w n` R
fH. 12o
Y, x Y
t. { a z.
13
j . |
| j. 14
. o `. 15Y z
R|, R, , x
fH. |
_ .

q,
a wC W: q
s t W
s. 2qY |Y H.
X s H. R ORH.

R H. HC
H. z @ o H.
Npx H. 3 x
. Y Y R
H. z . Q
. 4 NYs
HC H. , z z
R z, >o R
z H. 5 NYs
Y, Y
Ys R
? 6 o Rw
.
xo ua
K f. 7Y Y {
Y S H. t
m
.
8 R RC
{ H. ZW H.
. N {
. 9 t x { R
H. 10{
H. | | _ z
{ sf. 11
R x o* RC
{ H. { z Yo z
. Ys R
z R H. wC
{ H. 12 Xs
H. zHs, Ys
H. 13 R { o
S , ` R| .
14 Z c |
s. Z Hs os
_, 15 x
Y , _ O Y
R o |
Z Hos. Y o
. xY `. 16Xw
s x Y t.
o o . rw
Y` Yq Y
m. Ys
N. Y S
o o xf.
f.
R_ t o, 16:1
.

243

. Ys
R|. U
Y Ym.

Sz R|NYs H
C x Hs NoY
rw tj s. 2
t{ No. {
w q. 3 { R
tY, Ys @ W
Y No. Y Ys @
WY_ j . R|, xYs
s {, Y tS @Ys
PH. 4 jS Zs S
Zs Y. YsZ Y
tS PH. 5R Y x
z, r | R .

S Y
ZQ N [ o
a S Y . Z
R|S x, Z
os Z [r c. 7Xw
Y w , w
. o Y x
x. 8 K
z .
oz o OR, s OR
S c. Ys R
z . 9 wC
R . n D C. 10
W n, x Rw
{ O n R|
. jS
Yos.
11 R R { S,
Y Y . 12Z
Ss Ys| x
o . o R| {
z, OR R, , R|,
R } . 13 f Z
Ys x U Y,
Y KY C. z R|
NYs . 14q Hs
Z St o t Rxo
Z [S. Ys Yz x x
.q 15 t R
Z s
6

WW 4:1-5:13

. t Z [rY YNo.
16Z x
o ORZs, Z Z o
Y. Y j N. o
Ys Z s. Z
Rs{ S .
@
r zq. {
RS @ t. Ss
{ Z w R. 2 J{
oY Z Hz, s oY R
Z N R.
3 s R @
. 4R z Y, z z
Y sz, { Ys
x fH. R
Y S ox Y|oH.
o Hz , o
Xf sz. Y o
o. 5 p s R
Hs Y jY, @
W { p o . 6Y
OR R ORos S_z. 7
. t {
| Z t j. 8 |Y
x Ys Y
w x RS R| Y
. n wY Y s
|s.
9_ n z z
_ t R [
f. 10, ax oY
S H. zHs
, W ax x, R
{ , Mjz s @
x H.
ORYs S xY
o H.
11s RHs [
fq. { o z {s
oY RSt, { I{ J{
. 12|
Ys zNo. x z {
K [o. 13 { xp
xY, WY
. J{ x
z, z Rz x HC

WW 5:14-6:16

244

Y o . {
. 14z s s R
J{ Y zHs Y, z
H. @. t z
YY z Na . 15Y
Y s Y _
WC {. 16o R| o,*
R s^` z , {
@
H. .
t o Y Y R
@ c.
17o a x
q, x KY, Y
j Y os q ^j Y
. 18_ wo, ''x
_a q W j"" ''Y
Y H H"" Y .
19
q c N _ t
qQ Ys LHq. 20t
{ U . o
R { o .
21 Y , o
, ss
os. Y US Y z
xW_ q. Yt Hs
j. xq.
22Z Q oY_
q. zz o q. Ys Z
R .
23Z{ q. Z
Y q . t Z
x .
24 t j Y o
s. R {s Xt^
o
s. x Y
No. 25 R S tj Y
No. x S
.
Y| s{
o RH. t Y,
m . 2
Y Y
Y Y R .
{ a H.
_ { o. Q

o ... o .

s {. R ZQY KS
jY { t.

o S a
, Y S
c H c
4 s. Y Q H
s. Y Rt` R
a x
` o . |MY, Y,
, j| Y
Xo . 5, xYs U ,o
h NY R j q {
x Y` ~ c.
6Y o , oY [o
t . 7 Q X
. Q X.
8 W, j _ . Y o
. 9Y ,
b| @Y` z
Sa. R { W jS
o No. 10 Ys j
|Y . , Ys RS,
o z s R|NY `.
| z Sa.
3

WW t
Y Z R|R. Q
. ZWY, Yo , R|NYs, , Ys,
RYs . 12Z R|NYs
Y NC. ORYs
. Y Ys H.
Z t xYs D
. 13Ys Y,
W t xYs D
S o Ys os.
14 o f
. Ys f Z
, o Y| . 15'
," E E,
s.
|W C
o . 16 Q
Y .
n | , | .
11

245

S U !
o ! .
17 |Z, ` Ys
wZ , { t Y
Y Zs _f n wY
. 18ax o o HC
`Y z x
Y . 19 R Xw
|xYs o Rxo

WW 6:17-21

a o. | Y` OR
c.
20WX, Z tC xYs
o . XwY f
. t xW_ r
. 21 xW_ q
. {, R| o s
x H t j.
Z !

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

246

WW ^
` WW
` Y ,
1
o Z ,
, W [!
2 gN
o o
x. q OR
o Ro. Y
ox.
R|
Yaw |
Y o Es. W
z Ys jY Z po
. 4Z n Sf
Y En. Z Zs{ o
s. Ys Y o. Ys N
Y. 5Z s
Y` R| .
R| Q ww . Z
Hz Z_ . Z
Y n R|os. 6
, Z z Z
Sf Ys Co Y
Z os. 7
w |. o, ,
| K wYf.
8 S t Sf
t Y, Y R t
Sft Y c. Y
Sf oY CS, o
H Mj R . 9 Hs
S Y H.
j .
Y _ z,
qN N. Y
o | @Ys N
. 10Y t o
Sf Ys xo N.
3

o | Ys YwHS OR
Ys, |Ys f. 11
o Y, s oY,
oY, xY YR
. 12
o Mj R
os. c. _
R|S n S .
s E tCS
Ys, Y R| . 13
Z S } j.
o Y R|, Y
c} .

Y Z tCS t
xYs, Yos rw @
. 15 s
{ s n J{xY
Z . 'z" 'w" s
H J{x. 16 W ^{ s
Y S ' " sNz f.
HCS. Y
Ys ! 17
st Y
j W. 18 's E" Y
z Y U!
st YsR
@ N Z .
! os
| . 2 S
Y Z Rs. Y
. Z w {,
Npx s {
tC. 3 o S YY,
H R| Mj U. 4Y
Y Y Nx Rz
f. Y , xWY
jY WsNo . 5R
14

247

c YHs o
Y R N. 6jS Y
^, Sf s
[o. 7 t Y S
S. Z QYsY S
HcNo.
8Q Y o W
ms R j.
o. 9 o z
^{ oY Mj Ro
s. Y Y Y ^{ . 10
, ss { Mj
Uos. o z [ ,
|` U, { [Y
[.
11 R wY x`:

12

13

@ o
H ORNo.
Uo H x
No! Ys
_
Hs
wY {`
wC . |
Y xW_ .

wWS Y
14{ R

o .
xr` Hs S Y Y
{ . z
. Rs{
o. 15Y D
R Z o Cz . t
Z os Y c .
xYs . 16R| V`
, YY zq.
{ Y `. 17Q{
YY x xo.
, , {. 18Q{
xYs RS t j. p
CY t R|NYs
o s. 19, j .
Ys | f. , ''
{ .* Ys
... x. 16:5.

WW 2:6-3:9

DS W a wc H
xH"" Y .
20t {
z , o
, a j o
. Ys x z C
R, Ys W E CR. 21w
c H n x ` x
CNo . R
Y . S x
Y r .
22| H
. R H
{ H ZWY R|NYs , WY
. 23 p b
No. R z XNoY Z
. Rz cq.
24 z.
z H. HC H.
H. 25 xW_ z {
H. { f
{ x c
NoY KH. 26t { rSf
t c.
_ { g f
Y S j.
S
R j. S
E . 2xz
N|p , , t t ,| ,
, Hz z R, s,
R, 3Y , RY ,
, Y , SY
R, 4q, ,
, Y^ Ys R.
5 o z Y o Y D
, . 6{
{z , z Sa ,
ORo s V` o
. 7 o t f
. Y, xYs U s.
8 s ,
S R Q{ r xYs
os. ws xYs Q{
w s. 9Q{ .
S { Q{ R W
a o.

WW 3:10-4:22

248

S
Y, Z , OR,
qx, R|, , ,
, 11W, Y, o
jz RS U, ,
Ys o . Ys C s
Q . 12 o xWw
OR s W a U
. 13j, , o,
. E E
.
14Y, Z fs .
, Z fs Y, R|S Y

o . 15 , Z Z Ss
R H . RZ
HCS o z Zs R|
N. 16Zs Y _
R. ZWY Y, qY,
qY, ZW R t Y,
. 17Q | W
S xYs Y n
.
Y {, Ws { Xt
t Y o
Z os. x
s , x s , Z
R o s. 2 Ys
.
Ys z r . t
q, ` qo, Ro,
o . 3 S
R Y o. {
j Sfz No. RHf
` Y t H Hs j
. 4x R Y,
R. 5Y Ys Rz Y
. Mj f. o x
Y jS Yx. Z
x ox o Y|o.
6 c
Sf. { Sf. 7
o. R|NYs
C. 8t 'ZW"
10

Y . ZW Xt t
' s E" Ys W No .
_ , Y o s {
W [o.
xo @
c | Y Nx`
s x. 10_, '"
Q xz s H Z J{
x. _a, X J{x.
X, wW J{x. 11
s. a a s
aY Z Y.
x Y @
. 12 .
13 st t z
D Sx. Ys, ,
x C , XY.
14
N. Y Y C
K RNo . 15 Ys X
R}No , Y R Z
o . 16 R N
R Ct | @
x. s H J{
x. { R ! 17
| o Y Y
{ RY a Y
oYf. @ s
. 18 R` R
s , _ s
xY o . S
U ! . 19az, ,
{ t .
20o, x.
u z n R
Sf. 21H Y ZRa
Y j Ws.
, , H, z, R N
Z ts.
22 Z w !
Z !
9

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

249

X
, o a o
1sY
. s
R|NYs Y, {
o Hc x J{Y s
ss. 2 x , OR [ o
Y R| . r Y
OR NoY Y
q N.
3
` Y Ys |
HN. tC
. Ys Q
Y . Ys Q
os.
4 s R|
Y Ros X ,
` Y ,
o Z W, [!
_ X Y
n H Y o
Y, KS R W j
q YRY Ys _
H f. 6o s x
YU, Xs H. z
R RZW m
R|S{ H. 7x
xYs x
YU H. Y |
. a .
. z. w
. 8W } H.
S xH. Y, ZW, R
, K
Y H.
9 Ys R|

H. t t xYs
t { .
Ys DY { { os
t .
5

10 R ,
z RwY Ws {
s. x sW Y
R o s. 11x
Y Y R

S Hs os. {
. 12''_X rs
Z, z {Z, NZ,
W Z"" _X o s.
13 Nx Y. { j
. o, { R| .
14t { Ht S
, xYs Y {
a x. 15R s{ Zs
R YNo. Y j, R|Y
{ R Y. { r,
Y . 16{
Y S Y, { o
n Yosz o. {
|, R o
o . {
S Y Y D.

S
o r xYs
Y . 2r
Y, ORY, w Y,
n ` R|, , HC
Y .
3 R r o R OR
Y, z Y,
Y , SY R wY t .
4 o { o oHs,
zHs RY, 5w Y HC
R ORY, Y|
ox o xY,
Y, o R Y
KS K YNo. t Ys
| R}.

X 2:6-3:15

250

6 R Y H C Y
. 7Z | o
x o { } H. Z
t to, \ .
8R } o .
t Z R}Y Na
c.
9Y MjN
Y .
Hz Z, {
WC z Z { . 10
, CHZ,
R|z Z
. t Y S
fsR Np.
11_, HC
x ` . 12 o
|Ys,
U Hs YY o.
Y HC, K, Xw
ORY o. 13 K
os t E oY, E
t
o YNoY Y
o s. 14Ys
Ro Y o
ts. ax xY
s o
{. { R
N. 15Z R
H.
n` o,
o, Ys | | o
.

R| R
, Sz
Y . R
Y, ax Y r
Y . 2z WY,
S Ys fY, z
Y .
3 b, R
R. t
o ,

z ,
|o, | OR. 4
Y ,
Y. 5 ZWx
Y
| Hs RS,
rw | Xw h w Hc . o
ORYsSf, Hs . 6rw
o |
. 7 z ZW
Y qx.
R Kos OR
. 8 Y. Z R
Ys a
tH.
o n R|S { o
, S Ys.
S. Y .
9Y
b {, Hs
f {, wNoYs S
{, z { .
fz Q . z
. 10TH HC n ^
Nz q. | Y
. 11 wcY, Y
Z . K R
s.
S
^o, , Z c
Z YH Sf s .
H a H. 13x
, z Y Zs
f { @ x.
14 { ax Y fY
Ys H. Yx
HR H. xp OR
.
15 s { Z
s. R| sU
{ . Q
Y !
12

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

251


o
N WW,
Y , 2
N >, @ NC
os bt, Q z x
Y os :
3 ` , o
RwHs US Q W N
!
p,
j p tz Ys
jY Y t
s. 5 z Zs oY
S, oz Zs S
Rs. 6o SY Z o
p Z, | R|NYs Z
cZ
n pos. 7N! Z o
@ { . Z
, oY HcS.
4

Ro
o Z o x
s, 9 Z
Ro os. , J{
n, o Y. 10 Y
` R Ys
s. st
x. 11 Y Z
. Y t Y Z,
, q .
12 n WC Z c
s. 13 o
8

s. Z Np
@
Y [. n
_c s. 14Y Z W
Y . Z
@ Woz Z j
xY qx.
15 Z
x. S Z c Y
C. 16 t
. o Rw N .
c . Y,
z HC NY, Ys Z
cY RNo. 17Z s Z
N|R Rosz N| t
_z, Y N| t. 18 Z
z _, Z
t _ a . 19
t XNoY |
o os. Y Z Z OR @
sY t . 20
N! @
. o N
o HC. 21Z R w
. C Ys a NoY
. _ Z os.
22 R. W S Y
r . Z p RY
s Z c Y Kos.
23 o YRo @
s Z s.
24 Y os a, Noa, ,
Z s.
25 o a Q
w !

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

252

\
o | s Nz,
1s
R | z
. Ys n Y Y
2

R. | R|Ys j .
S Ez | z
. 3 Y U a .
a Y n Y.
o` YsZ
S os. @ N
{. a, @
|` Y fs. 4
s t. Y
c j
t
| .
s t.
5_
R :
''Z , Z
x.""
o 2:7
:
''Y .
.""
2 7:14
6

, Ys
XY Sft R
s:

Y n S R s:
'' ! Z @ S
. ZW Z xY
.
9 Z ZWY RS sWY |
. z ! Z
Ys [S
Z sU s Ys
R.""
o 45:6-7
10

Y R s:
'' ! Y Z
. Z o
j.
11 R KS o
. Y, Z S .
12 Y Z o No.
Y Z o fz
No. Y Z !
Z !""
o 102:25-27
13

:
''Z Hs Z
f,""
o 110:1
Y s s?

'' Ys H!""
|X 32:43

14 Y Sf
w ! xo Y_
Q{ ?

S z:
'' Hs w
Hs Cs |z No!""
o 104:4

oY f
z, Rs x
s a o LHH.
t `. 2

253

\ 2:3-3:3

t x Y E.* Y {. , {
Ys Y Y Ys RY Y NY tY c
C K [S. 3, o ` . 12 R s:
Y K R
''Ys S N H
t ?
S j
No. , Ys oWo
. Ys Rs
!""
{ s xYs z N.
4 s Hs, vHs, UHs
o 22:22
. Mj N rw a
Hs S j. | 13
s xYs E N.
'' n ws!""
8:17
wo
5 z s Ys, _
Ys f s:
. 6wo R
'', Sf a
:
s!""
''n S ZSY
8:18
? n
14 'Y" { o
Z Y ?
7 ZY s
N
. {
q a
{ Ys s.
NpYs f! o
| s s
Ys ZY CS,
8 YsZ Y .""
Y . 15| OR
Y
OR { |g
o 8:4-6
HC.
YsZ
16YY , @
_, W a Y xY . @ Y
s. Y o, Zs @ xY f. 17
sz Y . 9, Ys R N H Yw
s a Y Sf. @
m . _ Y wo .
Y, Ys US a Np Kfo xY
f. Mj RS . 18 z Mj
'U, "
Ys R . t
H.
s { @ .
10 z U
z xY, {
s t
Mj
Y H^ N
R, n N.
! Q R {. U
, |, j
R w! R|os , Y
Hs R No. 11 o z Q
R , R _ s x. 2 Y z w
o. YRS
3
... E | Q Y wo . _,
z j Y a .
| Sf .

3:4-4:8

254
16

s a Y Y
s. 4_, W Y
, Y YsZ Yw.
5Y z Y R|
Y N. ,
| N .
6Y o Y z wo
. W Y, x j
js
` z.
z Kos Y, R|
x _ {.

Q{ Pj
Y Sf ! Y | RY
WC Q{ ! 17
Cs Q?
Y {Q ! 18'' RW
Y { Y|"" Y, R o
S { R ?
19{ R| RW
K x. Yo
s.
Y RW Ks q
. a {
H Ys | R
Y RW
o . 2_, {
7-8z
rw R _z o .
s:
Y, { o R| R
{ Yt`. 3o
'' b Q
R| Y RW KNo.
W. Ys
. Y Q
'' t
R_ Q f
s: ' RWY {
q.
Y|"""
9
o 95:11
Q | s,
Ys .
Y s. Ys j S |
10 , _
x C. 4Y, ''
Sf, '{
Ys j CS | RW X
j, Hs
* Y E S
{ " Y s.
. 5 RYs S
11 _ , ' RWY {
I{ , '' RWY { Y
Y|Y ."""
|"" Y s.
6 RW KY
o 95:7-11
. Ys Rs {, {
12N! O s Y `
R z H { x. 7
Y, R|Y Y, z Ys Yn. Ys
Q o . 13 ' " '' E"" Y s. z
, t W E | Q | R
. t RwHs z:
x. Q b| .
14 s R|NYs S
'' E Q | R_,
j jY_, o H
b o.""
. 15 tz:
o 95:7-8

'' b Q
W Y, Q
R_ x.""
o 95:7-8.

{ RW Sfz
| E S z
... X . 2:2.

255

. 9z, Y
'RW" Y . 10 Y CS
RR. , Y RW K
W a Y RW .
11z RWY Y Ys
R sq. { R
oS o.
12 O`. Y
. ^ s
Wos . fY
w, Ys, { , s
RC. a
Q, Q Xt t. 13j
s o Y j t .
{
z Zs tj
YNo. Y
S aHs .

\ 4:9-6:2
''Z . Z
x""
o 2:7
Y t U .

, s:
''Z Ga S
.""
o 110:4

7 Qw ORSt
n { Y Z{
jY q | pS s.
,o R z
Rs Rs. 8 Y ,
RS Mj R
fs. 9n ,
t
z R s { |`
14Y J{ Y .
N x. 10 Ga
. U a Y
DS R|NYs R YR.
H. 15 V
N
W .
Q
11 RYs S t
_ Ys
x. Y, x. . Y Q U o a
16 N Y
z, Rf tY j
@ c R| {. . 12Y t_, Q_ S
o st, , . Y Y R
[No.
x Q I{ t
. _, Q Y,
xWw Rz, Y x @ W o Q .
13 OR{
Y Y

s. @
p t Hs, { S S H. 14Y,
Hs Y tNo. 2Y @ C { W. _, {
s V , ORY S o
t os z t s .
NW No. 3 ,
z o S
HY tS_z
R f Y
HY t .
o n . ` t
4 Y Np Z`.
, Y z R|,
NpYs |, | R . 2ow* S ,
HS_z NpYs RY Q S [, Y { WC
n No. 5o Y
a NpYs | R . o w a o w ''^o o w ""
f r
,
f.

6:3-7:11

256

W , |` Xt, R
. Hs I{ I{
. 3 wWo .
4N HC {,
Ys S {, Rw
s {, 5 a
SsYs S {, s
a oY SS { 6
z .
_, { R Y n
I{ s. Ys
os.
7 Q os ~Ys f

R, Ys ^ YSf
R
Y L . 8Y, {
a, a R Y
`. RY No.
S Ys Hf No.
9` N! zs
` R | Q
S R| . 10
x x. Q Y @
N. t o s. Q
x Q z
S. 11Q Y n
z Q W a Q
o S H. 12Q N
. Y q YY
R| |, | Y
.
13 @ q t

_ t| |
Q X, 14 s:
'' Ys t L|No. Z WY
[r No."" 15@ t
s. qYs f.
16 s t { Q
No. R NZ
z Q xYs No. 17
q R qxYs f
Y q >j
s. z qYs Q
. 18z
'^" t . QR
x. Y|
o s { Y
. 19 |Ys H

C Y w .
Y H p
K. 20 , s
H {. Ga
|
.
Ga
Ga M E;
s Y .
@ E S WC o st Ga
Ys Y L|. 2
@ S Ga
f. 'Ga "
Y ZWE p. ^ 'M
E" Y W E p
. 3Ga Hz
H. Y | H.
Y xYs S Y, W EHs
SY H. Y Y
S .
4 @
S Y Yf_,
t U. 5
@ Y {, R
W N. w
o R hS
Y Y . 6Ga
R W ,
@ Y
. Y q n L|
. 7L|, L| Y
s t . 8
Y{ os.
S ORNoY
S Ga os.
9 R o R,
@ | HzY t
f. 10
_ , Ga @
st R Yw .
, @
s.

, Ga
w o R W
S N. , |

n HC _
11

257

Ga
HC? 12
o n YR j
cj wYs
f. 13 R s S t
m, . Y
{| s H
Y Y Y . 14
Y R
>j ! { Y
.
15 Ga

R tj . 16
wo JY
S . SOR
x. 17_, ''Z Ga
S ""*
Y os.
18 Y o Y, Y
`. , q . 19 w
o Y
n HC .
z o Y
j. Y Hs c
o.
20Y R
. R { t |
x. 21Y,
| . R
s:

\ 7:12-8:8

26R` , Y,
r` , Y,
s NpYs ,
Ys Xos.
27,
Z, Z WE
Hs t .
H ts. _
H, S H ! 28wo V
{ YRS; Y, w
o | Sf n
Y YRS. ,
S nY m.

| _j` o
xx.
23 x Y, {Y
YZ mCS.
24Y SOR S
. 25 | Y c
f { t o .
{ n Y S
ORo .

o
s Y x R
_: sY @
Y f s
s. 2
Y` , _ YwS
r os.
YwS .
3Hs, Hs tY
YR. z c
tY
t. 4 z
Y . _,
wo KS R t
_ s.
5{ Qw s r p
o . s r
p s Y Z, _
W[. , Ys Yw
Y jt Y,
'' Z Q S R Ys
Yw!""* Y f. 6 x
o YRS Ys
o`. o q s.
z Sf | {
| Ys o`.
7_
t z
a . 8Y
z Yj { R
s:

Z ... o 110:4.

... Yw Yc.

'' .
f: 'Z S
."""
o 110:4
22

25:40.

8:9-9:17

258

'', , o

o!
9 { oHs Pj ,
jY H Y
f. {
N. Q s
.
{
{ a x
.
10 |,
R No: Y
Hs { z .
Y { No.
{ Y . {
.
11 t Y Y
a Y Y, NY
Y .

_ Ez , t
, s .
12 { MHs RNo. {
Hs S .""
w 31:31-34
13 ''o "" Y
z .
`, K`, | x`
.


Y S, Yw`
S
. 2 Y r
{. p, z,
Wj ^j {. Y R
NpY H {. 3 ^
Y r {. Ys W R NpY
H {. 4a ,
_ t
R. s*
Cs, S W,
R. 5 Q

s zz Sf
@.

. Y
. ^a Ys t R.
Y QY S
o R f .
6Zs R f |,
YN s KS
{. 7Y
Y N Wr p o
K . ,
t oYs Sf Y
t. 8_ s
W R NpY Y rw
Hos. 9 o Ys S
No. _ , t z
Y w r Y rw
So s. 10R _ s ,
r Ns S .
o f x Y
oNo.
o
S NCY
o Y Y
{. q. _j`.
YwS . 12 o
|, o |, {
. | o W R` NpYs
| KS, |`
HC
. 13 oYs, q oYs,
Hf , R s {
S, { R {.
z { x R.
14Y, Y a | `
w Y ts. | o
o wHs r
No. O n Y
ZR N.
15 o o
xo
x. HS {
q | | [z
No.
Ys Hz S
{ |g HC.
16Q _, Ys
xo a Ys Y
. 17_, o Q
o. Q
ORo_, z o?
11

259
18 ,
o Y s C
. 19w o s YHs

S | oYs Z{
H, RYs UN z w,
n y f wo
Q, Q z. 20 |
{, ''
Y S oYs Qf""
Y s. 21R Q,
NC Q oYs . 22YY,
R Ys oHs o r

xY w o Ko . o S
@ . 23z
so W H Sf
r t. Y,
s Y R xY
S` H. 24Qw
s R Np Y` Y W
. o YwS R
NpYs KS.
s Y q {. 25
W o W
R NpYs KSz,
H tY Y
{. 26 tS _ j
t o sNz
f. Y, o
_ N H tY @
xY xxx. 27W a,
a N_ H. | Y Xt
|H. { Xt . 28z,
@
o N
H ts. ^
N xx. Y
Y sz
HCY
xx.
w o S R
Z. tj`. _,
S R
t s. w
o KS R Y c
W Sf t _ `
t {. Y w o {

n
HC. 2 ^, {
| Y {. |
@` { fo
.

10

\ 9:18-10:16

3Y Y {
Hs W { o
. 4q o, o
@ . 5 ,
o f Y R
s:

''Hs, tHs Z Y,
Y Ys j.
6 Hs Hf tS
Y, @ Sf
Y, Z HC .
7 t , ' ! a
s! s S z
. Z g fY
f" Y s.""
o 40:6-8
8

''Hs, tHs, HsHf Sf


Hs, @ Sf
Hs, Z . R Z H
C "" Y s. Y, wo
Hs |Y KS. 9 |
o, '' ! a s. Z g
fY f"" Y s.
^ Ys fY Ys q
. 10g fY o Ys
H tS Hs | R .
Sf H, S H .
11W
` o xYs
W E o . Sf s
I{ I{ o .
@ x. 12Y o @
p _ H Sf Y W
| f x. 13t,
Hs
xY Y s. 14 _
t r |` n
HC.
15 RYs S rw
os:
16

'' | {
No. YHs {
z . Y {
No.""
w 31:33

10:17-11:3

260

17

rw s:
''{ Hs, wcHs S
!""
w 31:34
18{ Hs R j,
Hs t
X .

R|NYs
N! oYs t.
| W R NpY { R|
HC. 20 .
Ys CS O`
cYs . 21 ,
Yos.
22t os o
. |g` Z{ @
m. t S

, n R| YsY
. 23 q wC
. z U os
R|NYs R x .
24Ro S o Y
t . 25
. Y,
t . x
s* QNo t
.
26xYs S S |
, Y o _,
tY c H a? 27Xt

, Y Hs Hf
s RCH
. 28 YHs z S Y
q c t Nx
K R {. 29 Y
n { a ,n R
oYs R
n, U w n,
^ K Q_ U.
30'' Xf Y , WC Hz
n "" Y s, ''
19

Xt ""* Y s
. 31O s Y z
w S a `
R.
32Q HC EHs f
. Ez Q s Mj
R. Q Y U. 33Ys
Nz Q Ys, U U
R. YsNz Ys, U
R z a Ys. 34,
Nz s { z Q NW
. 'Q oHs" _
D. _, Q
o Q js o s o `
Y Q . |`Y
Q .
35z Q R|NYs . Y
S W [o. 36Q j
H. g H. |
, q Ys NNo.
37_, |,
'' o s , No , x
x!
38 ZW s R|
o ORNo. Y { ^
o w
.""
a 2:3-4
39Y, KS {
. Y R| |
{ .

R|
KSR t [NoY w,
Y Y Y s Y
w. R| . 2 |z
R| {
fs.
3
z j
Y R|Ko s. _, YY
Y js .

11

... , o ^ N

... |X.

WC NoY So.

135:14.

32:35;

|X. 32:36; o

261
4 Y z R|
tS Hs R HY
Y t. tS HY
fY n ZWY .
_ S Y s R|
| z s.
5 n R| _j n
O Y X {.
| . Y {
n S

n fs. 6R| n


. Y c
s sY, C { W
NoY R|H.
7 n R|Sz Y,
' s" Y t.
Y o z Y
RY, Ys Y
Yw. Y s R|
t Y YS. R|
ZWx.
8@ R|
t Y, a os
H R {. |
Y Ys Y f.
9R|
LY Y.
q z @
N H z
Y. 10 |
` YwS
j
@ o .
11 r. . @
r, qYs R|S
z @ H. 12Y
Y r s @
s z, X
_z a H.
13Q{ n R|o ORS,
. q R { [ .
{ R @|
Y. Qw Lz OR
o sz { D . 14{ z
X o { |Y
{Y Yo. 15 {
HSf Ys S Sosz
Y WC { { .

\ 11:4-28

16Y { t Y, _
Y {Y K. z
z '{ " Y HS
c. { j
Yw.
17-18 @
St
Y R|z N H t
Y r x. N | Z
[r * Y
| q . @
^ n H t . 19
Y { WY @
. R o N W
S @ f tf.
20N n R| j,
, { Rxo
R . 21n R| j
,
Hs RH. W y
H n p.
22 n R| j
Y Pj
J{Y t H.
, t Hs R x
{ t. 23 Hz Y
z R| , Yw
N` K Y UH . |
{ Y n
S.
24 n R| _j,
q | ^o a
Y oY Y. 25
| [ Hs q RY
s Y Mj
RY rx. 26 W
o ,
Pj Y |xYs o
oY R. 27 n
R| , E a @Y
Pj Ys H J{
. x sn z
R z Y j C. 28
n R| Na ,
oYs | Ys Y
R. x

... . 21:12.

11:29-12:13

262

Ys Y YR.
29n R|S
_ y
t Q . Y Pj
p
xY WsS
YC x.
30 j E
R| W z
x.
31n R| z, x
@
z WxRSf. , R
| @ .
32_ t? Cx S,
S, S, o S,
Q S, S
o S tY x .
33Q{ n R| z x
. xYs Np . q
Ys . @ { .
34 ` Hs t . W o
z s. {
V . { r
t o o x
. 35n R| z o
Y { WC O .
W f o OR
qx SU R
. 36oV Q{ s @
o u j. s
^{ S N . 37s
{ j ; N; W
o S
. o w, y
w S W.
U, to U. 38z
| z, z, Nz, Y
. { C.
39{ R|NYs f s.
Y q { [
. 40 |Y o` Ys
S . H {
n Y N.

j C.
2 Y
j . R|
jS , R| n
. [s
. S
t HC Hs a x
. t Y @Y
fY s. 3w z
S |MYs R U o
Y. t Q H, x
t . 4Q os
r o S
. 5RwHs RS
t ` Ys o S
:
'' ! R S
K
x! Z t
qt Y!
6 _, RS
{ KNo.
Y DS Wan KNo.""
N 3:11-12
7

MjHs K RS f.
RwHs .
K Y s? 8Q
K
[ Q Y Y`
s . W a K
.
9 H z K Yf .
{ R.
t w Y
^ R| S. 10
, { S R q
K Yf. Y S
, R
Y KYf. 11K t
. . Y
| K { ZW, W
.
12z Q V` Hs,
s { o . 13Q
, K
Hs* . t
z { HCY
N s m Sf @o.
YsY Xq. Hs
s Hs H. o Hs N. 4:26.

12

263

f,
z W o ORY
Ws. R OR. R
| . 15a
@Y o
. 16x[ x.
xjY aHs Rw
V
o OR . 17 |
L| Y t Y
S R Q . L|
Ys Y fo Zs{
js. Y .
18 | c Q . Cs
| s | c Q
. u, T, ws
| c Q . 19 |
|Y, zs |Y RY
. Rs{ RY
Y. 20^, '' |Ys
{ jH""*
Y | S. {
x. 21 x


_ , '

s"* Y s.
22Y Q |
c f.
! O Y
. `
c Q f. 23j
YwS { Y Q f. Q{
z s.
xW` Y c Q f.
n HCS ZW w
c Q f. 24o x
o c Q f.
oYs oYsf ' o"
c Q f.
25!
o z s Ys Y
. Y Sf H
Hs z Y. |
t x.
H_ Hs Y
o t
? 26 HC
S. Y t , '' R
14

... jH Yc. 19:12-13.


... s |X. 9:19.

\ 12:14-13:9

Ys , aN HNo""* Y
q N. 27''aN"" s ,
Y, _ jmY No
Y So s. YR .
28| HY x [
s Y E ` .
Ys o, j`
R . 29
_ ,
''s Cs.""*

S
t Nz OR. 2HY
{ WxR|.
H Wx
Rf. 3N z s {, Q {
@ sz RS . R
MjRos {, Q { @
MjRosz RS .
4R@Ys R H. R
t Ya H. x[Hs, R
U C j s {
KN o . 5 OR .
Q c s Y o .
_
R s:

13

'' Ys s R Yss
n x.""
|X 31:6
6

z R|,
'' , _ .
sR x?""
o 118:6-7
Y s.
7Q Ys KS Hs
. { OR R
HC SY Y. { R|NYs
. 8Ys, , Y o _
R .
9s RS` s.
z .

... HNo c 2:6.


... |X. 4:24.

13:10-25

264

o H Y @ . @
Y z { .
10
H Q H Sf Ys W
. 11 Kfo tY
oYs W R
Np X { . @Hs
K[Y H f. 12xHs
o R xY
|Y . 13z
K[ s c J{
Ys . 14 p`
j . Y w s j
os. 15z
| n Ys oW.
| H oWY H
tS, s Yo .
16 x. Qs Ys
. Y
j.
17Q z R , {
tz x. Q wHs
Y {. { Y a t
. { Q R _, {
YY

. { . {
Q S .
18 p. w
Yw` R| . Ys
R ORs.
19 x R_, |
RwHs Y n p .
20WY Np , t
WC W.
xYs |` o
| C. 21 Q
MjN z Q R
f ! ,
o | MjYs f!
S U ! .
22N! Z zo N.
Ys
Y s. 23 N
WWY R z Q H o
s. q | o Y
H RwHs Y No. 24Qs
q, Y .
G Y R| Q
s. 25Q
!

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

265


R|,
Y, o
,
Yos s
:
2-3 N! Q HCt
R. R|
z Y Q .
4Q Y o .
o Q [r n
. t Q .
5Q Y _ n H.
C
No . Q No . 6Y n
Ct R|
. H C j
Q . 7
[oY K
. 8 || o
Ys Rz .

,
pW s N t Np
[S |H. 10
m| H
pW HC H. 11_,
x No. ^ m
. Y | H Y
. R x
NCo No.
9

, ur
x.
R OYs
. _ RS {
q s. 13
t, s osY
. _ |
12

. s . 14
z Sa t ZW `
x r . 15
v Hf Ys Ro.
Ys .
16 ` N ! .
17W S Y, W _
j ` Y
. j S HNo .
Hf t.
t _ R . 18
j Y x
x | wY|Y Ht.
R, x
` N! RHs
: X Y RY q H.
z SH. Ys
H. 20_ | K
ZW .
21z wcHs, RZWY
o H
x. Q Ys
R . Q wHs
.
22 tz x. Ys RY
Q Q x RwHs Q
fs {. 23-24
RY tz xY q
Y R Y
S xo. 25|g HC
n` wNoYs LHo Y
OR os Y
. RY S .
os X x HY
n RNo.
26 R|Y S
{
s
. Y R| Yt.
27Hs, RHs Mjz ,
19

2:1-26

266

s z H { Xt t
. ` D No.
Y` o. Y` o.
R|,
14 N! ' R| " Y

s xo R|NYs
N! Yt. R| n
o R|os Q ? 15 N N
. 2 , S o m o s. 16t
s , o s Q Y, ''_ J{! Y WY
Q Y No . 3t Y o !"" Y {
Q S o s Y z x` Xf Yz Sf R?
r o, ''! S Np 17R| R|
f"" Y Y, ''Z a o Yt` .
18Y, ''Y R| f.
Y!"" YY '' { c f"" YY
_, 4Q xx s_z ! Y f!"" Y Qf!
ur Xt t_z !
Q s R|NYs
5 ` N! j
.
R|NYs
{ R| Y Z, { . 19a sY Q R|
xY Z { No. S. x Ys w
s? RS { xYs . , KNoY
NoY q N. o .
6Q { Yos. RwHs
20 b! Y R| xp
{ Y ! { Rw s* Y Z E ? 21 |
xNrY f? 7Q @ N H
` H |Y r`
os { ?
n, j ZWY
8''Z C n Ys Z R
? 22Y s R|
s R""* Y wo s H Y x Q Y.
Q Y o Q o Y R|NY
n HCS.
s_.z 9Y Q 23''@ n w. |
n
{. | wo ZWY ""* Y z
Q ZWY zS {. 10_ t R Y` .
n RY
wo s YYsZ o _ H. 24Y s R|NYs j
YYs zo w j
Nos zS . 11 ZWY Q N.
25 @.
_, ''x[ ""* Y s
''x"" Y s. Q WxRSf { .
x[ f. Y x j ZW
_! t Q wNoYs z H ?
26wY R Yh`
S_z ! 12|g HC o w
NoYs j Xt s { o R Y R| Yh`.
. R z. 13 Xt
tt
V . Y

Z C ... R Q. 19:18.
x[ Yc. 20:14; |X.

5:18.

xp Ys T 'Y"
Y .
@ ... . 15:6.

267

Sf
N! R { s,
Hs KNoY Q
. Y K
. 2 s t o.
z t Y
n. { Ys
j. 3tz R q
x y { No.
o Ys o j
. 4 X.
q . ` Hz o
. Y Ys R Ss aY
j Sf X {.
5 R Ss `
t .
Ss Yt| q RY R
o Y. 6 Yt.
Y Y WY
.
xo. Y a
ORY_ Yt o . Yt
. 7 Ys
Hs, Hs, _ OHs, Y
Hs Sf s; _
Sf s. 8Y |
Sf . ` R
s . m.
R . 9,
, Y Wo No. Y
H j n N o. 10oW,
_ R o s. N
! t. 11t Z{, S Z{ _
s? 12 N!
F j G z, X
F z No? t Z
S Z{ .

3:1-4:11

C . Y .
xWw .
. 16
_ , N|p , a
a , Ys
r . 17Y Sf
R` . WY Ro ,
N, R, n` , S
, Yt, r HC.
18W Np WY RWo ZW
No.
n
Q Q r, z
s? Q xY
Q r z R
?
2Q . [. Y Q
Y q. Q
. Q Xf . Q
z. r No. Y Q n
Q X . 3Q q x
. Q C Q [.
Q Q f jY
. 4w !
s o n |SzY Q H?
s x s
Y . 5z R
Ns? ''
Sf w*
Y o."" 6
s. z z,
'' { |No . R
{ YNo""* Y .
7z Y z R .
s . t Q
. 8n Q Qo
RwHs QNo. w! Q
a. ` ! Q
Hs R . 9R,
A, . Q |
f. Q Ys RM f
. 10 Q Cc
. t RwHs .
11N! t .
NHs S , NY Xt

HR {
, R Q ^
s? { o, R
s R NS x
| . 14 Q z
s , N|p
s _ Q RY v
t . o YYs S
z w rw.
. 15Q s ... YNo N 3:34.
13

4:12-5:20

268

t, wNoYs S Y
. Q o wNoYs
Y , xW w
o Xt ss . 12wNo
YsSf , xW .
, x .
z Xt tY Z?
v t
R! '' _ j
Y
j Y J{ a
x u N o"" Y Q
. 14, _R
Q H. Q YS
| ` {.
15Q Y , '' Uo
ORS No"" Y H. 16Q
| v .
v t. 17z S x
Y fs S Y xH.
x .
13

Y f
Y! R. Q Mj sR.
A. o _ .
2Q . Q o
o. 3Q cs t
. t Q xW_ Nx
t Q Hs Yt Hf o. S
Q Ys s. 4Q Hs
N Y{ Q H |.
{ o Q x o s. H
{ t | o s R
m. 5Q |x RN
OR. Q Q Hs
|a S E Y r o
s. 6t Y { Q K R.
{ . { RwHs
.

z N! f
. ^ f
7

R R Y
Y. , ~
Y . 8 s
QNo. x
. 9N ! Q
t. o RwHs
KN o . xW Q Y
s.
10N ! z
o
Mj R. { .
{ } X. 11Mj R S
R| s { x
RNo. Ys S Q
Rs. Ys N.
x n s. 12
N! Yss x` R_,
Y,
R Y, _Y
Y j j. Q ''"" Y
^ ''"" . ''"" Y
^ ''"" Y . o
RwHs K.
13Q ^ Mjz _
pH. s n oWo
H. 14x s
qHs H. q Sf, pS
Y H. 15R|
p C x o.
Y x No. ^
Ys RNo. 16z tHs
t t. p.
| x . ZWY
p .
. 17G Y. t
~ Y o p.
s ~ .
18 | I{ p.
~ N.
R .
19 N! Q ^ ZWcY
n a o
Y. 20Y Y t c
JzS Y w Ys
S . Ys
tS .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

269


, X, t,
1Y
, [Y, L
o s {, o o
, ! Q
Y sm {. Q
, W r [Y s.
2Q
o R Y,
o Y,
RwHs x ss;
rw RwHs R N.
O`
o
n oW.
z o WS
o ORYs f. O
` Ys HC. 4Y, f
Y, Y | Y K.
Q Ys S .
5S
xo Y
r
. Q R| z, [
Q o HCo. 6
RS MjHs R
Sft Q R. Y
. 7Q R| r`Y E
Qf. Yt f
r , S t.
Q R| _ R
o Sft , U,
C .
8Q Ys . R o
s. o . R|o
s. xo Y x` Q
Y. 9_ qx Q
R|os qx . Q
w [No.
10 R , o Q
S z W
o

X . 11{ s o w
o Hs S, | s
U S { H
N. w SS Ys, pHs
Y { s N. 12
Q Y
N. R { H
N. rw
|, o S { Q Y
S H. Y S Y
os.

R OR
xr Q Hs r
RwHs j.
o x`t Q |
n` .
14Q ORSt
OR. tR OR Ss z
R OR. 15RwHs HS
R R R Q
R` x o R OR.
16
_ w o , '' R;n
Q R ""* Y
.
17 xo x
j Xt t n Q '" Y
No Q o L
Q OR . 18_, Q
| x Q S xp
OR Q R . KS
, o z
. R Q . 19 ,
fY yz` o a x
` o | Q Ro HC. 20
Y o
13

... Q.

11:44-45; 19:2; 20:7.

1:21-2:15

270

ss. Y Q S Ez
x` . Ys
s xo N. 21 Q
Rw Y^|Y s
n R|os. Ys WS U
!""
Y N. | Q Y z
28:16
R|, H.
22xYs R z Q
7t Rw Q x` .
OR Rx. | Q N Y wY {:
z Q Y` HC. t
''z _ j { Y S
|* S R
.""
. 23KS Q WC
o 118:22
j , Y KY O` Y
24
x | WC j. _,
8 :
'' , z
'' mz { {
o {
o m | m ,
o.""
| H,
25 Y, S YHS
8:14
.""
Ys Y S {
.
40:6-8
{ YY Ynm.
9Y, Q ss, Q
Q !
Y , Q R`
Q j|Z, , Q Y YsU` .
Z, , f tY RwHs
WR` Q X. ss. v`
2t YwS K
wY RwHs H.
z, Q Y x p 10| Q Y . t Q
. z Q Y . | Q [
Xw . 3 S . Y t [S.
11
` N ! Q
Y | Q Hs.
Lz, Wz, ORos. Q
w s Hs H
O`
4Q O` q
Y RwHs s. 12
. O` Y Y { x Y o s Q S
_ , 'wc Y" RwHs
. Y, Ys x
S HC ORH.
ss. 5Q O` { Yos { Q S
Xw ` Yw j Xt ts E U
s. o | Y Xw j Ys oWNo.
Hs tY Q R
z, z R
sm . 6
_ , w o R
13Q z R
Ys S R N:
. |s o
Y|, 14, o YRS x
'' !
Y|. o xHs t
Np ! ss
{ KY, t {
fY . 15Q S
| Ys T R , R z b { j
Y .

271

Y Y . 16|g OR.
Y |g Q j |Ys tf
Y C. Y OR
. 17s R. R|
N R. Y .
E R. 18Y!
, { x S
o Y|, hx
o Y| o
Ro R . 19_,
x Ros Hs, n j
Y R xo zZ. 20Z
t u WY f_
tR? Y S Hs
RS f_ Y NYsx z Z
. 21 RwHs HS
! Q } Z, Q
z Z o Q
MjR.

2:16-3:16

.

RYNo. 5n R|S R ORS
| o
{. { o CC
{. 6 o @ CC
, n 'Y" Y H. Q
ZW oo, _
RwHs ^oz No.
7o, x s
a o {Y oo xH.
Q @ { US
ORYs s. { Q
RH. o Q p
.

ZW R
S tR_ Q HH

N
t N
R, ^ OR.
9 { x.
22 '' !
YS { Y.
z !""
{ R.
53:9

_ , Q Y
RwHs H. 10z R
23 Ys YS t W C
:
z. Mj R Sf
t W. Y ,
''Y j , SE
x Xt t Y
S,
ts. 24
H.
. o OR
N
s ZW ORY N.
H.
11 x Y, S
u | Y
xH.
. 25_, Q
WY NH.
12 ZW
t yz o. Y t Q,
Yo
Q wHs , W c
. { pHs rR
WC f.
. Y j R
Wt.""
xo
o 34:12-16
R x o C H.
13 S os Q @Y
t
N Ys S No No? 14Y ZW Q Mj
R o, | 2Q R Ro Q Y [No. ''{
, oY { z Q o
. .""
S . 3 , 15o Q Wj.
S, R oHs jY Ys Q R|NYs S ^
x s 4Q w, Kso, { R|Y
NW|, KY Ys r . 16Y x

3:17-5:2

272
7

R|. Q
Yaw . to o
o s RwHs YS v
{ | c . 17
Mj R s S Mj
R g. o. 18o
Q YRo Ys _N f.
Y Ys RwHs X Y ZW
o Q YRo .
{ W HCS,
rw | h . 19rw
| w c J{
. 20 w Y z R
o. ,
YwYs NCS
Y s. | Y ,
_ s YR Y Z{
. 21R Q ow
z RwHs N o . o w
_ Q HYs C
. n |g` YwY
. o W
z RNo.
22 Y J{ Y W
fY, Q, Q
o Q x os.
o ` R Q
Ys .
2_ ` R xo
R W ORYs, _ Hs
XfY C g
CNo. Y
. 3 Q Y {
j, , , z
, R, Y
R@ OR. j
f S . 4Y
o Q { RWQ to
{ @ o , { fx
RwHs o s. 5 Y
{ Q Ws { Q, Xt t
Y { t
. 6 o t Y
{ . {
xWw ORY
Xt tz { Q
Xt .

Zs x c Sf.
z pr, w Y .
t Q p . 8Yss
x, '" YsZ t o
t | R.
9, t W ax
. 10W a Xw
Ys z Y CH.
[S @Ys R|
CH. 11zY s
N zH.
S Sf oY CS
xH. o, | ,
o n o
| Ys Rz oWSz .
12 ` N! Q Cs
. | Y Cz
fx. 13o Mjz Q
s . o
U xo`t Q No.
14 o Q
HC, Q x. _ Y `
w Q ss . 15x Y,
Y, wc oS Y,
z Rz x HC
Y, Q K R . 16Q
^o KR o c
. Q ^o n
oW. 17 _, Xt t
c Sf. Y Y
{ Q Xt t.
Xt ` Y o Y
S {? 18z R
N: ''ZW_ [ j`,
oY W, wY W, ?""*
19 , g M j R
{, R| C jo
tY wc ORH.
Q s q Ro
, Q q.
o RS Hs n.
xo s U
o .n 2
s Y Ys
o . ox Q
to xYs . g

ZW_ ... N. 11:31.

273

! u Q \j
xYs x.
3 QtCS {
} .
4x x t s
KSY Q [o. 5
R q CC H.
R NoYs S z x.
_ z:
'' | s{ xW
_ , Y, R s
{ UNo.""
N 3:34
Y . 6z Y `
W R .
`
RwHs No. 7
Q S SWNo . Q SHs
H.
8Q Hs jY
. Q

5:3-14

ho RwHs RC Y Q
j W s. 9 s
Q N Mj RosY
Q . R|
W. 10
, Q o |` U
Y RwHs H.
Q Ys M j R ,
| Q oY, |Ys Sf j
Q n HCNo. 11
a S ! .
12 N Y R R| Z
| @ Q s.
RwHs Y, Y Y`
Y Nx tY qKS
os. @Ys .
13Q @ s s
, Y ` a,
Q s. 14
{ {
o Y
. o s Q W
!

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

274

^
, o
1 oo
Y a,
a ZWYj
x` R|NYs z o s.
2n S, o
S Q H. |
Q , W r [Y
s.
3 S s
| U, SYs
Y Hs H. ,
Xw ORY Y o
| f. 4 R, x`
t qYs N.
q @ z R
Y tY,
| Q qx
N.
5z Q s R|NY S
Ys Y Ys R
s x. SY
Ys, 6Y wY@Ys, w
Y@Y j, j
Xw, 7Xw N
, N
Y . 8
Q H.
o S Q .
Q _ Ys ,
No. 9 YY j
. mY .
_ xo,
Hs Rs R S
s .
10N! Y , Q Ys H
z a r U. Zs

o _ Q_ . 11|
, o

a |` x Q N|
[o.
12QY S Q_ . o
QDS x Q ` R|
. RHs S Q
t o . 13
s, Q
o x Ro s. 14_,
o tj z,
| @Ys HNoY
.* 15 { Q RHs
t jz Ys R
.
x
o S,
oY S HR Hz |
Q t . tYs {
N. 17 Y
oY, U , t
| RYS: ''
. z .

""* Y, 18R` |
st |
RY | Rs.*
19z,
o t _
a R| HC. Q Ys
Y S. T H
. x x
,
a Q z
Q Yo H. 20Ys s
x Q R_,
16

14 @ 21:18-19.
... o 17:5, a 9:7;
9:35.
18 o 17:1-9.

275

z R, o
xo [ . 21_,
'" j H
. Rw _ { n
Ys H.

v
Y | x o
{. R Q x
v . { Y X
rHs x , s
. |
. | .
2
` {
q Hs S
xY_ o No . 3 v
s xz jS
| RwHs C .
{ RS K
{ Y . s R
.
4 Hs RS
j * N. Xt t
E a { S
. 5 N
W . wc Q
t. ZWY S ,
R t
` x.
6 w c R R o Y
N, y j w
Y . 7Y
ZW .
, x oo z
o . 8 ZW
wc x WF Y
,o { t
o Hs o R . { o s
j Y a
. 9R|Hs
. Xt
t E wHc s K
o
.
10szo, x` U
Hs Xf | Y
Hs Y
Y { R

1:21-2:22

x Y. u
x | t{ No.
11{s , o

t { .
12 HY Y v
No. { R z {.
jY Y_ Y No.
z { KS.
13{ mx W {
@Y . j H s Xf
{ . {
N o Q H R
Q . Q XY .
14 { { Y Ys Y Y,
s . { p Y
{ m Nj o . Y Y `
{, u Y.
15{ cYs , t
[ cYs N o . [, w
h * . 16Y
[ t Y
Y qS, o Sf
Ys .
17 v Z{ Y z
{. H jY
z
{. Ys { S
. 18 v
. , t {
ts xo Hs _S,
m jo . 19 |
|x Y , |g
HCNoY q
o .
S Y Y . 20
s sW t _,
,
o H. { I{ sW
SaY Y t pW pW
s |s . 21{|
R Y a { s
w cYs z o
. 22 a J{ { R
N Y: ''a
a Ys WC W. @Ys C
zY WC o.""

Ys T ''
^{"" Y .

Ys D z ''N"" Y .

3:1-18

276

! ^ o .
3Q ^w ` Yo NQN.
oY
R o
2


_ t ,
o Q o
| Sf Q xY
qx. 3S Ez xo
Sf Hs Xf RwHs
J No. RYs Q x p
H: 4''NoY q N, t
No? | St
jt Zs
os"" Y {.
5
, RY j. { RYs
S.
R Z{, Z{
| j. 6Z{
Sf ` . 7
_ Ys, RY
xY S . Xt
t E, _ o Y{
E S .
8Y ` N! RYs
S. E x
, x E
.* 9 x osY
. Y, qYs
Yj x x. |
Y,
Y qx. _ Q z
Uo s. 10Y s
o. E ho
`. z sZs z
H ` . |, Y s o

8 o. 90:4 .

o H. 11Zs R
` Y R
OR U. 12Y
Y Q os
| Y Q KH. E
Sf o.
C . 13
q o o R
ZW Yo.
os.
14 R! Q Q
os Q ,
z YsR s
x. U. 15 a
oY U.
Sf R R
Q RHs S N.
16 o Zs R
N. Ys RHs
z. Y ozY Ys R
p Y j .
Y{, So {
t xx
_ z YQ t
xx No . z {
`.
17z
` N ! t R
Q . o .
ZW Rr o xo t
. Qs p
|Ys .
18 ,
o z Qs ,
Ys S [r
. t, S U
! .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

277

@
1

O HC x
s,
Ys Rs
{ N.
o .

O HC x. Ys Q
os. 2O YS. Ys
N. j Nx s.
OYs S Q os. O
. YS. 3
o
, Q
x qx Ys, Rs
Ys Q os. 4*
n Y Q os.

s. T
. Ys
t. Ys Q
o s. 6
Y Tz o
x_z ! xYs
s_z ! 7
s. j o
x . Y
o o YsY .
8 Y _, Hs
s {. x
. 9 Ys t_
x x C
Hs R No . s RZWY
C No. 10 xY _
Ys r s Y z
. Y ORz Np
.
5

Ys D 'Q" Y s.

m! Q xY Q
2o,[
os. ^
z x

o s. 2
@
p H x.
s {
H x.
3 Hs o
R| . 4
Y Hs Y
r s s.
xo x . 5 Hs S
Y Y n . |
sY .
6 OR o sY t ,
H.
7 R! Q o
. Q cs
os. Q Rs
. 8, o Q
os. Y x YNo.
T WNo. Y` K
j . 9 sY t
Nn |
ss. 10Nn R
ORNo. Y
. 11Y Nn |
. _,
W s. T n
mY N j a os
Y_ H.
12

13

[m! Q
Rm. _ Q o
s!
r ! s
Q ! _ Q o
s. ! Q s

@ 2:14-3:10

14

H. _ Q os!
[ m ! Y Q^ .
_ Q os.
r! s n
Q^. _ Q o
s! ! Q
. Y Q ORNo.
Q H. _ Q
os.

278

OR . 25 YxO
S q N.
26Zs RwHs t j Y
s osz S os.
27 Q R ? RwHs
[. Yz HC Q .
Q ^| .
[ z Q .
Q Y [Rf. x .
S R Y.

Ys R
Ys Y, sY Y
Y
28[m! x`t
R . _, Ys R xo
s.
x z, c
z ORo .
16 , {Y ,
29 ZWY Q H _ ZWY
Ys j, HCs
W a Yw
Ys j H |.
Y Q UNo.
15

R SR . R Y
Y Y
SR. 17 , Y s

KS. Y gN OR . ; Y .
xo | ORNo.
Ys Hs
. 2 R!
oY Y .
o R R o
R H
18[m! S . o R
. Y WC Sft
sY Q Rs. t_ o R No.
f. | S Y . 3 Ys
Y H. 19o R R s Wa R.
4
x. YY, { { .
W a ZWY z S
_ { {z . YY, _ z
x{. { J{, { . 5Y, @ xY
| { Y .
fY Q . .
20Y RwHs [. |
6 OR| x.
Q xYsS s. 21Q Ys Y , HY
xYs S HY RS Q o .
7[
os. xYs S Q
m ! Rws x
. x x o . ZW.
.
ZWY H Wxo ZW. 8
22x|? o Y
o s. z
. o R. xo Y, Xxo
n YNo. 23n Y
. os Hs
xo . n D xY_ Y f.
9gz YwS Y Y \
xo .
24 Q RsR Q z
. x. Y
. t Q Y, z Yw x. 10

279

@ 3:11-4:15

R Nn RY Y
wHs LH
. ZWY Y Y
R! Ys wHs w.
. Ysj Y ,
w Y f s
tj . R
Ys L H.
_ ,
o f.
2 o Y fY
t
11''t H"" Ys
DS X w Y Y Y
Q Rs.
w| Q UH. 3 D
12
` N n Y W w Y s.
x N. Q Y
. w o R . w
Nn x N? sz Q Rs . R t
wc . Y N wc . 13 f.
4[m! Q Y Y
RwHs |o fx.
14 NHs Ros
H. Q s,
Wm. R s{s t. 5 o R
. RY Y {. z {
. 15Nn | Y Ys j jY z.
. Y Yx O [Y { R. 6 Y
Q . 16 o {. z n s
t. N Hs R. Y Y Y
xH. t '" _ R R. Ysj , w x
.
` , w x `
17Y
c Ys Nx s. .
Y, NY sY
H _ Y z
|
7 R! Y
Y ? 18[m !
o .
, x t . R
z q.
xo Y YwNo . Y .
19-20 Hs qSt,
8 | . YY
s t. Zs H. 9 Y |
H , ORY aa n

x . z
o xY {Y N. 10'', Ys Ros
. Y x . Hs Ro
s tY, s , KfoY H
f t.
n ."" .
21R! Q
11 R! Hs
Y Y R t
x . 22Y Hs o H. 12n | .
H R _ t _ YNo.
C [o. 23 : n .
13 w f. |
Y o R|
. S R t ORosY,
. 24Y Hs S { ORosY s.
ORNo. { ORNo. 14 n Ys Y
Sf w| . Ys N, j Nx
ORosY .
s. 15 Y Y

@ 4:16-5:21

280

DS Y YNo Y
Yos. 16Y z
Y ws.
. . OR
Y ORNo. Y ORNo. 17Xt
tE x Y x
s n x. _,
Q ORos.
18
.
n
Ys . _,
K S. xo
n .
19 Hs RS
Ys Ros. 20' n Ro
s" Y Nn |
x ss . Yos N
n RY YY n R
. 21 Yf: s R
Nn RH.
Y Y R|
o Y Rw n
No. Y RS
X a n RSz
. 2n Ro Hs
z n Rosz
. 3 Hs S
z os.
j`R . 4Y Yw
S Ys No. s
R| z Ys S
R N. 5 Y Y
R|{ Ys No.
6 o Z{|, o| f.
Z{|, . Z{|,
o | f. w x.
_ w Nx s. 7Nx
t cs. 8w, Z{, o
c
_ NxYs s. 9

x Nx DNo. Y Y
Nx t. Nx
n S Sf. 10Y Y
z R|s NxYs w.
Y R Sf Nx
wY xY YS
. 11 Nx !
YxO f. O
Y . 12n |S Y
O [o. n |Y Y
O [.
S
Y Y R| s Q
YxO [ o . R Q HY
Zs Q os. 14n
MjN C R.
n QY @Q . 15
C RY Ho C
[S_z !
16 H C N
x N Y n
pH. t Y o OR
No. Y X
{ S z s. Ys
HC R pY
t . 17 t . Y
Y XY s.
18Y [m YwS xY
. [m YwS n
. n . 19
Y Y,
Y .
20Y Sf Y`
Ys f.
. Y` Y x` s.
o x`
s. Y` . Yx
O. 21[m! R@ .
13

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

281

@ ^
ss w, Y,
q os ,
2Q z Y` . x
| _,j _ x
H { Q z .
3 , a
o x , Sf
, , W, Y s.
4Q , S
z YX ORosY H
HC. 5w! s
Q os. Y, o
. t
Y s. 6 Hs R
. Q Rsz,
ORY .
7 o {
x. {

{; o R. 8Y z
[ Ys o .
n` [z .
9o Ys zS Y Y
. N
Y , .
10
X Q c
Sf n Q z Y|.
n . 11^ n
o, m
z o.
12 s R Y .
Y CYs C j
. RwHs H A Q z
Y os. t
n ` . 13 s
s Q N a ,* { [
Q s.

_ Y x.

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

282

@
R ,
q Zz Y` .
2 R! Z w _ sz
Z x Y, Z OR a
cz Y pos. 3 N
Sf Z s xYs S t.
ZR xYs o s t.
RY HC. 4 z
xYs
o R ORo s
s RS
.
5 R! N Z
{ { Z os R|
o s. 6-7Z S {
Y
t. { ^o Y{ @
o . Z Y
f R { N S Y N.
8 x H Y x_ ,
{ H.
9 Y N. Y
x Y s
, N| t.

10Y o N N|
t Y D . N|
t { mCo {
Uaos. z o
Hs S | z
s a.
11 sU! Y
SY . S n
Y No. |
n .
12WY S [
z. x n S
[ HCo . n S
[ zs.
s YY Z .
13 Z R s s.
Y Y Y .
14 Ys | Y Kos.
t A z.
15Z W ! a sU
[ s. a sUHs
aaY HS [ .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

283


o , N
,
` Y | , R,
o
:
2Y , W, Q
r
[!
v
R! H
s S Q Y
S. Y R
Ys S
xYNo. R_
R tCS o t
Q Y Ro os.
4 v Q x
s. Q{ KC {Y
_ z . Qz n xW
_. Q{ @Ys C
RZW ORNo. Q{ ^
, o Y
o .
5Q RZs . Ys R
xY s.
Pj Y ,
|g HC. Y | {
R| Y { N. 6
Np, H
S ^{ S
. SE R S
. 7N, y j ,
jzY C RZW,
` C N x.
z { |` z K
R . |
Y} YHS. 8{
u Hs H
, Ys
,o Hs
3

o . 9Y
R R
St NYs Y. n
. x x
x. N, '' Ys qNo""
Y s. 10 v p
Y RYs S o z.
HRY p . z Q
| KS.
11Q{ cYs
.
[ t N.
W Y KSx.
Q{ !
12Q{ Q Rz
c c.
Y. H C_ Z{Y z,
R|Y {. {
H ^ Nz Y
{. 13 _a
^z {. Wt W
z {. Ys
| S .
14 | Q{
S R S: ''!
r H os. 15Sf
Xt . wc
R|Hs, xW_ z
Hs KNo."" 16 u
t . |x Xf
, v t
z .
f,
Y R!
o a o t Hs
. 18''S Ez n
{ |x Xf No""
Y o t. 19{ NoRS
17

1:20-25

284

u RwHs RNo. u
z oNo. Q{ Y w
.
20Y R! Q s R|
WR`. Y RwHs Q [r
. Rw | p.
21Y . Q YxO
f o
Y . 22s {z Y
. 23z {

C . sW H` Ho s
s { z Q x,
HC { z Y .
24 RwHs
. Q `
YY Ys HC
. 25
^ Y, o |
t, , o, ,
Rx o [! .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

285


H
| s Y
HY o
t. , o
@ c R H
N. R s.
2@ Y Ys, o t
Ys x } N.
Zs t. 3 s Y
R {, Y RY,
Y { x. c
s.

@ ,
s ,

, R x o z s,
@ s w Q
@Ys, WY N! 5 , Y
W { , Y
` R
t E
o Q , W N!
Ros.
o Hs . 6
xYs Np.
` Y
Y Hs
N. S U o
! !
7! os. X
Ys o. Ys S
{* Ys No. Y
Ys S
ANo. ! .
4

Ys ... { @

19:34.

8, Rx, o z ,
|o s,
'', * !"" Y s.

x Y
@, Q Nn
x z x
s. Mj Ro
s. t xYs Y Ys
z s { w |
. 10 Y
wn z
q q RYS. 11 ,
''Z Ys
, , ws, c,
, Nq , H>,
""
Y s. 12 z s |
Y a WC N. a WC
o Yt.
13 x x o Y .
xY* s. s
D .
w j j. 14
zY Ys s.
Hs ff.
{ Cs |z s. 15
HR o s.
|Y q . 16
W jY s.
s Wo
Sf. x
Kos xY .
9

, D
S . R
s.
xY Y 7:13 .

1:17-2:17

286

17Ys , Y
m. t
WY S, ''.
Y, Ys !"" Y s. 18'' S
ORn. t S
Y. Y | ORS .
. x
c s. 19z
ts Y, Y,
Z Y S . 20Z
W x,
o x .
,
o s.

Y Y
''Y Y
R :
'' W jY,
o x
R s. 2Z
. Z j RS Y N.
Z jHs UY . o
Y t s { Z S {
{Y s. 3Z j
Mj fs.
4''Y Z H Z o S
. j . 5Z
f.
. R . Z
, Sf Z Ys Y
p X No.
6''Z* Z j
. j . R
Ros.
7''w
s Y X
RH. NS Y s
O a W No.

Q S, Q xYs S
. Q x.
RwHs S z
s. { Y t
Y YY { . {
Y {. 10Q R
S .
Q Y N No. Q
E U RNo. Q .
Y R|
. Q O Ys No.
11''w
s Y X
RH. QY S ^ s
t.

cY Y
''cY Y
R :
''^ Wo R
s. 13 @ a
a Z YosY .
Z _ R| . R|
R W oY xoS
z Zs R|NYs Z
. Y j
W m.
14''Y Ys Rz Z f.
[ * { Z
s. [, G
_^WoS { Y
. { R@*
C j @ Wz RZW W_
z N. 15Z
{ Z cs. 16t
. | Q
c Sf, Wo
r No.
17''w o t Y X
RH.
wsY Y
''R NS Y S S
8''wsY o Y
's"* W No. z
R :
'', , Y [ x. 22:20; 25:5 .
WC W Sf R s:

12

R@ G R@ Xw x[
t . w 3:6-10; 5:7 a.
Z
` Y Y
.

16:1-43 .

s Sf @.

287

2:18-3:10

Q o Ys Y Y a No.
No. No Y 29w s Y X
o.
RH.
Y Y
''Y Y
R :
''Cs |z s {
HR Hf j o
R s. 19Z
o s , Z , R|, , j
. Z Ys,
t a osY .
20 o Y t s
o s Hs Z Uo s. j
. o t
jNo. Y { ZW Y
x os. R@ C j
@ Ws.* 21 RZW
Y Y Yf.
Y Y D. 22z Y
Mj HCNo. RZW Y x
{ Y
, { X KNo. 23Y [mHs
No. t Hs, rHs
n Y Ys
. x j X a
W No.
24'' s R , ^,
Y Hs Y {,
Nx x Y { t
R_, Q Q _ x.
25 f Q os
o .
26''RYs NS gN S
sY
No.

NqY Y
''NqY Y
R :
''Y w,
s R
s: Z o s .
Z W sY s. Y Z
YY Y Y . 2 Y
j Z o s o .
Y. o. Z s
o o K Z Yo . 3Z
[S Ys, Z RsYs f.
. . Y Z o
No. t
No Z . 4HY
xo a Np Z cs. {
x , zY o S
@ No. 5R NS { zY
o . Y
O S. n
, DN o. 6
w s Ys X RH.

20

S ...

18

H>Y Y
''H>Y Y
R :
''R` , x , Q
R s R s.
S Ys | .*
Ys | . 8Z
. ! | Y
|Ys Z . Z c a
Y .
D. 9 Y
27 ' { H
{, s Y
No . { Hs j z
t {, r{, Z {
o."
z No. Z z
o 2:9
Y { z No. 10
Mj RY .
28 .
Z . R
R { . Sft Ys No. Y
2:14 .

22:22.

3:11-4:10

288

os { R
.
11'' | s. Z cs
Ys jY . o Z
Ys
| X. 12 R NS
n, Y o
. NpYs s H { .
Y Y No. Y
` o No.
o s Y
c No. Y Q o
No. 13 w s
R X RH.

R NS @
f. 22 w s
Y X RH.""
C | {Wo .
| YS. |
Y . z
z | I{ RYS.
, '' Q ; Y | R
Z No"" Y .
2 rw x.
s @ Y
S. Y Q fY s. 3Y
Q fs x , w
s. @ j
H Ko . 4Y j
@ s.
Q q fY
s. { zY o S s.
{ s. 5@
f. q h
s RY. @
x s.
R Y w. 6E t
Y E @
YS. > Yw .
@ x, j, _ ,
, s. @
, , { t s.
7 , ^
q ,
Y , C_
q s.* 8X ^a
s. , { o
t s. ^a { t
s. W{ R R:

Y Y
''Y Y
R :
'' R
* ,
j S Ys Y` N
ts.
15''Z Hs S .
Z z Y R Y . ^
Z Y . 16Z
, z . f s.
Ys Rw
s. 17' n, c
|x . " Y Z
s. Y Z vx. p
s. Z , m,
. 18Z _,
Yt Ys c
Y @ os. c HC
Z |Ys Y zY
o Y @ os.
aY Z { j.
t c.
'', Rx o z s
19'' RS { qNo. {
, | o s
KNo. z YX fo
r, r,
. 20! Ya c Y
r""
j s. ^ | RY o
H Sf Y H W.
Y s. 9@
H W.
fs Y, S OR Y, U,
21'' R NS H
Y
@ fs. R . 10R R
t q
14

a o C
. V ''o"" ''Y""
pYso.

a. 1:4-14 .

289

@ fsY NMj
S OR Ys oW.
Hs @ ,

4:11-6:5
10

Ys XY Y Rt
Z .
Y
xYs j . {
YR. {
Ys HNo.""

11

'' ! ! Z ,
, oY C x
, Z YsZ j. R Z
MjN j OYs
"" Y s.
, yz
|, @ fs Y
W j s Ys
N. Y .
Y s. 2o`
Y. q |,
'' Rt Ys x
?"" Y N. 3
Y, QwY, Y
Ys , Y s
| Y . 4 Ys
Y
x Y R.
5t qz , ''R
q. , Q
R .
Ys, Y Hs
!"" Y s.
6t y z YS.
@ x . Y
YS. Y j
s. q s. y z
w, { s. R Y
w. x
w. 7 Sf @ fs
Y W Ys Xs.
8 Ys Xs ,
O q , y z
NMj m . W a c
. N Y Cs
s. R R| p s . 9{
o o :

11

| o
| RYS. { x z.
{ @ j, j, q
j R s. 12{ [c,

''Z X W
X ,X , X
, Z o Hs
Y s.

''oY, |xY, Ys, Ys,


Ys, U oWY Y
y z x` ""
Y .
13

| , Qw,
, Q s X , R
Rs:
''@ fs Y, y
z S Wo , , U,
o c!""
14

, '' "" Y s.
q NMj Na oWS.

y z
N. z
''!"" Y Rs.
2 z y YS.
YQ N| os Rz jY
s. Y |.
R NY Yns QY
N| o rY J{.
3 y z ^ X t
^ ''!"" Y Rs. 4t
y H Sf. y
. Qw W
Y, z
Y, Y |.
Y q c |.
5 yz Xt
''!"" Y Rs.

6:6-7:12

290

z y YS. Y
W ^a . 6t
|, ''
Y
z Y ,
qY!"" Y RYS.
7
y z c Xt c
''!"" Y Rs. 8a
Hj s y Y
S. Y ''x.""* x
YY o Y .
R c Y |
. W
o , , ,
Y Y Y
|.
9
y z Xt,
wHs H N. Q{
Y Ys z Nx
t z {. 10{ q
|, ''@ ! Z r, x
. Qw Y { Xt
tY, o YRo Xf
Y o?"" Y s.
11 | X a z o
|. 'Q _z, Q
, N . { x C
Q Y H"
Y { .
12 Rt _
N. q HC. y
f J , x z
. sR [ y o
. 13X H QSt,
Y S F z
z, s
Qw m.
14 C j `
. Ys | , | Np t R.
15t RY H E,
E, x, L, o,
Y, YY { z, |
s { x as. 16{ |
, { o, '' m
wHs @ fs Y,
yz "" Y s.

17'' t
Sf! Ys a?""

Y
C | R
Y
N. { Qw, Q, z
Q, HQ
R a
Q HY js. 2 Y H.
R, Y @Y
o . t
N. Y c SOR
Y . 3 [c
, ''Y {
, R Y, Y Y, z Y
@Y HC"" Y s. 4 |
m x R.
{ x o .
Q{ . Ys
{. 5 s
, s
, s ,
6_ s , H
o
s , ~
s , 7x
s , R
s , }
s , 8
s ,
s , xQ
s , .
9Y | | a xY q
YS. { W
Y { s. W
{ s. { z o Y,
z h j jY s. {
@ , yz Y
YS. 10{ , ''@
fs Y, yz,
!"" Y [c s. 11@
j, q j j
Y s. { @
NMj n oW
j. 12''! n oW!
t.
, , , , o S
x Y C D ! !""
''"" pYs o.

291
13qz , ''z o
s {? a f?"" Y
.
14'' x! Q_ H H!"" Y
t.
''` Mj RS { Q{.
oHs yz o W
s. 15z { Y @
s. W{
os. @
fs { t
. 16{ Q H .
. x { f.
{ . 17@ fs
y z { . O`
Z c { .
{ { _ X Zs j
S No.""
Rtt
Y}q . 2Y
Y s Hs
N. { |m.
3 o js Sf
Ys. @
s Y
Y s x |m. R
p . 4
, R p
Y . 5 oY XY
s Yt S Ys
Qw
R N. , q h ,
, H.

7:13-9:8

10 .
q R
Sf Q, Z Q
. 11 SW.* Yz
Z{ .
Z z .
12 . t
xY , Y
,
x. | R T .
Y , W
T Y.
13
o s. H
s q t |, ''
Qw
! ! !.
c s"" Y _
Rs.

R
t
Qw m Ys .
* a R Y
|. 2 Ys .
t s q S.
q HR Sfz YS.
Sf z x, T^`
. 3 R Qw
f. {
_ j o R |.
4
Qw m Y, Y, j
Y @Y qY, Q Y Y
{ @Y HCY R
t. 5xHs
U o |. {
o | Y R jt
{ jz t . 6
x SY .
Y { . { Y K
No . Y {Y t Y J{ .
7 R r Y r
y Y. Q
zR s. x
z s. 8 o
z s. z


js
Y rm.
7 .
o ,
Yt z Qw R
m.
Rs H.
z H. Sfm
o H.
8^ . s
q |
. o
. 9 s SW ja . RYs
Y. So.
x.
20:1-3 .
6

9:9-11:2

292

s. 9R Y s.
^a |Y y, rY
st H |Y . 10
{ z z s. z
Hs U o . 11
E s. V
Y q. D Y
z.
12 o. R ^
s.
13 . Y
s a
| RYS. 14
| s , ''
@ c Hs
R "" Y Y. 15 ,
E, , , R
Y { m . x
Ys fY { R
m. 16 x z
sz Rs.
17 YS , y R
s. Cs ,
Z, Ys H z
s. y @ z s.
{ , ,
f. 18 z Sf
, _ , , z
x .
19 y o {z, z .
z s.
s. R
Ro . 20 ,
Y W f
o . {
xHs P
. , , , W R@,
a R@ P {
. R@ , R
, , Y P
. 21, { x
, , C RZW,
.

. x
Y . { s oz
s. 2 W Ss .
.
Q Qw S [c
. 3 h .
St z.
4 z
Y
j. Y |
, '' s Hs S
, Y q"" Y s.
5 Q, Qw Y s
o WY
. 6S OR Y Q,
s Y j S Y Q,
RY
s YsZ jS Y Q,
Ys s YsZ jS
Y Q R s:
'' x . 7Y
_j E Sft
Y x J o.
o NxYs
t"" Y s.
8
Rs | I{ ,
''{. Q, Qw, Y s
W s Ys X!""
Y s.
9z, c J{,
Ss Ys|Y . ,
'' XY W. Z HC
o . Y Z ""
Y s. 10 Ss Ys,
W XY WYN.
. Y Ws
.11 |
, ''Z Hs, S, Hs
S, EHs S I{ tH""
Y s.

q N
q Sf
R s: {. Y
Ys, HYs .
, Ss
os aj. 2Y H
o n, Y {|.
. Ys . {
Ys o S s. ^ R Ys a

10

11

293

No . 3 N Yo No.
{ j jY s
. 4^ G
, ^ o N. R

RY H Y s. 5
@Y HCY ^ s o {
{ Sf, Hs RC
No. @Y j { R
No. 6 Y
~ Y {
Ys No . { o . ,
Z{ o f o { .
{ j Sft
x o {
.
7 { t C ,
Q Sf, { r
{ S o. 8{ @
@ Qz . @
N, Pj f. a
m. 9s E X
Y, X W, X , X
, No . { Y
Y YNo. 10
o Qw Yos { Mj H
C. o
. t
s. s.
11Y s E |
oz I{ . { S Y
s. Q{
. 12t |
[c , ''Q "" Y { Rs.
o, { Q
Y J{.
13 q Sf.
j `.
z .
Ws {

s n oW.
14^ C. |
.

11:3-12:5
'' x .
o x .
S x No.""

16Y @ fs
q NMjm.
17{ n Po R s

''! | o !
Z o s. s.
Z toY CS I{ H
j. Z
!
18 . t Z
Sf. Y {
Xt t Sf. Z
o W f
Sf. Z R, Z
Ys R {, Nx
q , W f
Sf. RY
{ Sf.""
19

t s Y
. s
r` YS. t
, h, , , q
z f.

o, t
t v` x
Y S . x n o ,
n , s
Ys js o YS.
2 v
. R
z t [c _ . 3t
x YS. q
t, , w Y
S. . Q

s. 4 t
Ys f,
Y Qw . o RS

K RC qY, t
15 .
R o Y. 5
| [c RY K RS.
S:
t HNo. K

12

12:6-13:13

294

o Y Y @ c X {.
6 o Y .
s E o
Y p t .
7 rC. R,
Y , t r N.
t WC r .
8 tY C o z
NpYs js.
9{ tYs Qw .
Ys t j t.
s tY xY,
Y . tYs, Y Hs
{ .
10 q| [c
Rs: ''Y N
Hs W{ Y
m. _ Y x Sf.
o [S. o
Sf. 11yz o, S
x N n . {
ORHs, R
. 12 ! .
s ! . ! Z
K Z !
! Z !
XY .
s.""
13 t Qw R
YS K RS oY
. 14
t pY CY,
^ E ^aHs f.
a tY s
o . 15
t Z{ H. Z{
U. Z{ j
z Y t Ws
S.
16Y
R S
t a
ZY C oY S. 17 oY
tY Sf.
a R r Y
J{. Y
o S
Nx t R .
18 r^ t
X c Y .N. Y w,
s. wQ
s. W
. 2
S H . Y Y {
{ s. Y
. t Y oY,
@Ys, t Ys Sf. 3
Y s z `
sz YS. Y `
Y. fx
Ys S. 4 t Y
RSfz tYs
P. { Ys Po,
'' s? r
?"" Y s.
5| zY,
Y, Ys ^
Y Y |. 6
S n S.
Ys, Y NpYs,
Y z . 7 o r
Y Y o |.
, Ys Q, Ys Q,
Ys Q, Ys Q Y
R|. 8 Qw Y
{, _ j
z yz O
, { Ys PNo.
9s { R:

13

10


. Wo
. o z ,
R| H o.
R
RH
N. Y y sz
^ w s. Y t
zz z. 12 `
` , Y
CS RY, Y Y
{, Ys Pz .
13 v` .
11

295

o Hs
Qw
tS. 14
Y Y R|.
Qw Y {
No. Wo ORS Y
r R@Ys Np Y Hs
S. 15 a R@Y
o |. R z,
PY YS {
z . 16 Ss, q, Y,
, Y, |
W a W QY, Q
Y, Y Yv .
17 | w Y,
Y, Y .
, Y x
. 18a HR H. s
a x tZ! _
xY x. Y x
.
yz
t .
yz .
| Y s.
s. {
{ ,
. 2 q RY
S. |Y |Y, q
|Y . Rs |Y Q Q
t H |Y .
3{ @ ,
, q Y o
. RSm
t
f . 4Q{ o a
H R s{. Q{ n
z a J{ Ys {.
Q{ a
Y, yz x{. 5Q{
z x . Q{ Yq.

14

13:14-14:16

c '' ORYs"" S o .
7 [c, ''Y .
U Wo . Xt t

c Sf. Ys, RY, Ys,
Z jS n P"" Y
s.
8^ o,
''[ `. [ @
`. 'x["
xYs CS "" Y s.
9 qY o
[c , ''Ys Y, Y R@Ys Y PS
Y Q Y, WQY
s Y xYs
t . 10 x Y
Cs o .
r` , yz
s YY UNo . 11{
z s S o
. Ys Y, Y R@Ys Y
P {, Y
{ , W R "" Y
s. 12_ Y R
z R| s{ H.
13 |, ''
. t Y {
x"" Y s.
'' Y. { RW .
{ S {
"" Y rw s.

Qw
z YS.
YQ ''x Y""*
fY .
. W H
15 |
f. [c Q fsn
HS, ''Qw .
Sf. Z H XY
!"" Y s. 16Q fs
c
HY Qw R.
6 | x
H .
N. Y ,
_ X Y, X W, X X x Y o a .
YsNz S z
Y Y
Ys C. Y 7:13-14.
14

14:17-16:9

296

17 s
f. Y c
H . 18 H
f. Cs ` [c
H sn o, '' .
Z H X^J{
Qws
oHs "" Y s.
19 HY Qw R
z Y Y q
j N. 20 s
j { Y a.
s o US. o y
{ o S, ^
`{ US.

{
v`
x .
S { jY . Q
Y o . R SR.
2Yt H E
YS. Ys, Y
R@Ys S { Y Ys
x S { X Q Y
N. { z
S QHs jY s. 3Y
DYs, yz DYs {
R s:

15

''
! | o s !
Z x tR. v` R.
E Z. Z c x
w`R. xw`R.
4 ! Z ^ ? Z
Ys oWY^s? Z
a r. Z ZWx
x`R. Sf
Ys No.""

Hs Sf. 8
o z z HC
Y. Sf
{ o x
| K.
Ys
| [c
, ''{ , Y
Y Hs Qw w
"" Y RYS.
2 J{ Qw
w. s { @
Q, R@Ys PS { @Q,
HC R` .
3^ J{,
Q w. Y o
. s o O
.
4 Q, Z
Q w. Z{ o
. 5Z Q s
R Rs:

16

''Z x Xt t. Z
o s.
. Z R` ,
_ Z R Xt Xf.
6 { Z
o oYs, Z o oYs
f. Y C R Z
{ Y oYsf.""
7H
R t
Rs

'' ! | o s
! Z Xt xw
`R. xw`R.""

Y | s Ys
N. _ Nx
N. 6
{ f. { z
j Y s. w
Q j jY s. 7 |
z ,
SOR Y Y

8c xY Q w
. Hs f Y x
Y R|. 9X` z
. { { Q
s Y Ys . { f
o Y Y. Ys oW
Y Y.

297
10 a
@ Q w. Y
x T YC . t
as. 11 ,
s n
. Y m Y
Y Y.
12 ,
@ Q w. t s
E c r Y
. 13 | tz Y x
` x Y. R
t , , o
f. 14R
w.
@ax o . R | o
s Y '@" rY
EHs r Y Y
E c o.
15''o! No. o
c Y, Y s x.
s J{ s
o.""
16
w V '@Cq"
EHs .
17 H w
. s @ Q
| [c ''o "" Y s. 18
N. , h RY
. X` Sf.
Qw j
s . X
. 19@ TH.
z s j H.
[ @Ys K S.
Y 'X` " xYs
N . 20 | , | `
. 21 q z Sf
Q m. R aa
s. z HCS
n . z
z HC.

s o
s z
Sf R s:
S x. Q fs
x | K Z No.

17

16:10-17:14

. 2Y x[.
Qw Y x[
x oa.
3 | s w|
Y X {. a
o , Q fY
N. Q
s. Y ,
w s. 4 o ,
NoHs jY . , s
, x
Y . W
jY . x` ,
x[ w Y. 5
Y Q s:
[ @
x Hz!
Y wM Hz!
6 o o oYs C, o
N. o S Nx t
{. oY xxm. 7t
R s, ''Z
fx s? o a x
Z . N| ,
w Ys S . 8Z

o . t .
S Sf .
t . t . Rxo
o . s{ Ys
vW . j t
Q{ z O .
9''Ys p Y r .""
o fs .
E fm.
10 . s.
. f q
. 11t o Y
YR E. .
.
12''Z w
E. { x [.
Y z Es ,
[o.
13{ qx . Y oY,
Ys Yf. 14{ y

17:15-18:14

298
6

z r No. Y yz
. E E. R
. HS {,
ss{, Ys R| {
.""
15 | R s:
''Z x fs Z{ N.
Z{ Hs, Hs, ,
SNo. 16Z , Y
w x |No. R c
sZs XY s No.
@Ys WY, z HfNo.
17
q x fY

t. w xYs
t _ Y
|Y D. 18Z
o Y E H @.""
[
C |
C N. Y
RY K . 2 [c
s:

18

''[ @ H,
H. a x
Y`. W w W
p`. W C HC
R` p
`.
3 Zs Y x[ xYs
. Y xYs
C oa . E
x[. Y
o, Y RW Q RN
x.""

Sf WC Y_ |.
Y ^ Y Hz
. Y ^

s xYs x.

j R S Wj
RS
Y HCS
U. , '
@ f.
s R . s
A" Y |o.
z , , ,
_E Sf Ys No. Y
Xt t o
Ys z Hf
No.""

9Y x[S RS
E st Sf
Y Y ANo. 10Y
s U
Y,

'x! x! @! o
` [ ! _
Z Sf" Y
RNo.

11Y o o
Q | MjY
YQ RNo. 12Q{ , o
, s, x, Ys` j,
No, j No,
No, uz , , S
a , , , W
Ys o, 13Hf a, ,
o, S o, N, ,
4 |
G , oY , , ,
R Rs:
^, , z, Y, x
, w{.
14{,
'' ! Y
. _ Y z Q
. t Ys
'Z . Z |
{ Q .
x, Z KS x.
5 Y
o
R I{ "
. Y Y
s.
Y s.

299
15
o Rw S o
Ros U
Y . { RNo .
16{,

'x! x! Ys` NoHs,


NoHs,
NoHs S @!
, s, x
S @!
17 _ Z |x KS
!" Y RNo

18:15-19:6
23

Y. W q I{
Z RY.
W Z I{ K.
o Z I{
RY. Z o
t s. Z
t j.
j o o, R
o YS
{ o, j
YS."

24

n oW
''W R,
C | q
W W, R, |
zsz
O S OR { | RYS s:
Y s. 18
j s f
{ fx, '' @
''n oW! , U,
t j` ?"" Y
Y.
2 ZW x
. 19{ Ro, w
Wo ,
x Xt . x[
Ys
'x! x! @!
x K.
s W a Y
oY Y Xfs.""
3{ I{, s:
z Yx_! _
x! Y
No.
''n oW! H @
20
! Y Y !
Q
R|! o! o!
o.""
. Q oS
4 q NMj
RY Y C K
R"""
@ fs n .
R .
Y .
{
s:
21t
o W
qY Wo
''! n oW!""
R s:
5t @ |
''t o [ @
s:
. I{
'' Q, Ss, q
Y.
n oW
22 Q { D,
Q
x { D,
n oW.""
zR { D,
6 | |Y RYS.
{ D, Z I{ RY
. Y Z I{
|Y q |Y

19

19:7-20:5

300

|Y q |Y . {,
s:

''E E, ""
Y .
xY Y
N. [c H s
, ''Y t R
. 18Q o E , x
, Q , y ,
, , YY
{ , Y , x` {
, WY [o"" Y s.
19 ,
{ x, H y N| o s
Y, x r Y
r x. 20Y .
||`
o m.
a
{, Ys S {
o. Q{Y
s ` y N|
o s O N. 21y
Sf Wo R { m .
Sf Q{ @ Y Ws.
17

''n oW. |os,


Hs
Hos.
7 .
Ys f y z R
s. J{
r .
8 Ys` j
Y |m. R |g
z s."""
(Ys` j R ZW
Sos).
9 , '' .
y z
Jz R @|Ym { x.""
s, ''R Y Y
.""
10 Rs Ys Y Y
{ Q m. Y , ''
q. Z n. t Ys
N .n n .
t R
o t""
Y s.
z
Y s Ys N.
z y YS. Y
w` Y, xY s
. ZW Xt . x
r No . 12 { Yt
s. Q s
s. Q .
t ^| H.
13 o NoYs S
s. Y x. 14z
r s Ys` o Y
s Y z N|
o Ys . 15
Y Wo
Sf. t
HNo. | o s Y
a.
X`. 16 oQ,
Q:
11

x
C
N. Y c
R . Y W q .
2 tYs jY x z
S N. Ys tY, xY,
Y . 3 Ys
, , Y Q N.
x z C, I{
x Y R N.
| q Y R |
.
4 @ N. Xt tY
@ fY
s. t Ys w
S Y Ys S
j { wHs N.
Q{ YsY, Y R@Ys Y
. { Y { { QY,
QY . { I{ W
o x z H. 5R
Y { x z o x

20

301

20:6-21:12

W . R Y W
o
N. 6N W Sf{
| o Ys, o
{ x. r ` {.
RY* N. ,
^ Y* { . R xx. t
{ Y, o o . 2 r
j ` o
@ x z x No.
C N.
Y , J{Y J{
Y C Sf. 3@

| [c , ''
7x z
. { YNo. {
R . 8 Sf ; { { |
No. . 4{ { W Zs
, _ , J{ r j SNo. WS
Y Hs No . X . Q .
s _ x { . R , "" Y
x . 9{ R s.
5@ fs, '' W o
J{ o K[ R.
R jYs jj. Y o No"" Y s. ''R R|
Cs { . CR, x, R "" Y s.
10 { s
6 , '' o`. >,
m . Y (Y) (Ys) . ,n S
, o n . s Y O
m . { W { Y Ys S No. 7S QYs
U.
. Y Y,
Y . 8Y, {,
Y { Xt
R| Y{, Z, , RZW
11| q @ Y
, , R@, x
S. z . Y fsn { s `
N. R, . ^ "" Y
x. p . R x s.
9 S { jY
x. 12 Y { N.
t{, q{ s. { s Sf , ''J{s,
@ Y s. t _ yz x No !"" Y
m. s. 10 s w | o
. O. Y { Xt s t | Q X {.
t . { R z s Y c Co s q
s. { Q Xt t j` . 11
. 13 Y { Y U . Y U
R . x x x` , _ x
s{ R . { Y . t |g .
j Xt t. 14 | x, 12Y j o .
x , s Y s | s. s
m. ^ . | q s. |
15O Y
Q G s z
m.

21

^ _ .

o Ys, o RY
3:13 .

65:17; 66:22

21:13-22:12

302

m. 13t |, o
|,
|, | s.
14 Y s s.
Q y z a s o
z s.
15 z
c
q . Y jYs, Y
Ys, | Y f. 16
j j . Y t,
s. q
jYs H. Y , t, o,
1500
` {* sz s. 17
j
a Ys HS Y o
qW 144 * sz
s. 18 x
j . j j
. E |g . 19
s
s. x ,
^ Z, ,
f,
20 x, ^,
n s, YR , Rw
x, n Z,
w , s . 21
s | s x
s. aa | aa x
. j Q HR
s. R E |f
s.
22 j Y.
| o s,
y z
j Y ' ` s".
23Y jY Yo.
yz jY xW j jY
Y|Y x .
24 No .
s
E
j Y X No .
25 j W .
j a | s .
26 , ,o
j Y
. 27R` j K.
R ` {,
1500
144

`z 2,200 Qz.
200 65 Qz.

{ j K. yz
O z m {
K.

O _
| >
|g s Y .
Y O .
yz fs @ ,
2
j Y t Q x .
O . Y
s No. W
Yo . a
Y C. 3
Q . Y y
z @ j .
o No. 4{
No. {
{ . 5 Q T .
{ YNo.
{ Y, xY Y
. { S x No.
6 , ''R wCR. Y`R.
o w |
s Y Y
"" Y s.

22


''! | s.
t a
x.""
8@ R N.
R RY, t R o s
Y Y { Qm.
9Y , '' Z n, Z
N, o, s
{ H n. s
. n "" Y s.
10 R s: Q
o, Y a
x q.
11 t n t Z! Z
o n Z o Z! ZW n
ZW Z! R n R
Z. 12''o, | s.
W aY Y j c
7

303

sYs W No . 13,
* . n, Sn .
Ys, oYs .
14''O Q Ys WY
, w | j {
oHs
Y r s{ x. 15
j Y
a, H, RZW ,
, R@ , xYs RS OR
{ x .
16 '' . RYs
tY Z c .
, Q Ys, K
a."" 17w J{^o ''""
Y s. Rs ''!"" H.

, > .

22:13-21

s f. js
S [ OYs f.
18 s a R
W an R fo s.
19 ^ Y f,
{ Y Q No.

X o, n O,
R j Ys a
XNo.
20 Zs YY s. t
, '', | No"" Y
s. ! !
21 Y
. .

License Agreement for Bible Texts


World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006
Copyright 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.
These Scriptures:
Are copyrighted by World Bible Translation Center.
Are not public domain.
May not be altered or modified in any form.
May not be sold or offered for sale in any form.
May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used
for the purpose of selling online add space).
May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be
hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license
(without modification) must also be included.
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of
quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which
it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: Taken from
the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by
permission. If the text quoted is from one of WBTCs non-English versions, the printed title of the actual text
quoted will be substituted for HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION. The copyright notice must appear
in English or be translated into another language. When quotations from WBTCs text are used in non-saleable
media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright
notice is not required, but the initials of the version (such as ERV for the Easy-to-Read Version in English)
must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for
usage, such as the use of WBTCs text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com
WBTCs web site World Bible Translation Centers web site: http://www.wbtc.org
Order online To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org
Current license agreement This license is subject to change without notice. The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm
Trouble viewing this file If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat
Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Viewing Chinese or Korean PDFs To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to
download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Related Interests