1

1.1

2 TEORI BEHAVIORISME ‘ Tingkah laku’ atau behaviour merujuk kepada ‘aksi’ atau reaksi manusia atau haiwan dalam bentuk ‘gerakbalas’ hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran.  PENGASAS TEORI BEHAVIORISME PENGASAS TEORI >>>IVAN PAVLOV DAN WATSON

 TEORI PELAZIMAN KLASIK IVAN PAVLOV
• • •

Seorang ahli sains Rusia Menjalankan penyelidikan ke atas anjing selama 35 tahun Kata kunci teori ini ialah pembelajaran melalui perkaitan

 KONSEP PENTING PELAZIMAN KLASIK
• •

Contoh paling terkenal – pelaziman air liur pada anjing kajian Pavlov Sebelum Pelaziman RTT (makanan) >>>>>>> GTT (keluar air liur) RT (loceng) >>>>>>> Tak ada GT (air liur tidak keluar)

Semasa Pelaziman RT (loceng) + RTT (makanan) >>>>> GTT (keluar air liur)

Selepas Pelaziman

kerana kedua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain.3 RT (loceng) >>>>>>>>> GT (keluar air liur) RTT = Rangsangan Tak Terlazim RT = Rangsangan Terlazim GTT = Gerak Balas Tak Terlazim GT = Gerak Balas Terlazim • Beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip kelaziman klasik yang dikemukakan oleh Pavlov. Sebagai contohnya. didapati anjing tersebut hanya bertindak . • Konsep tersebut ialah: (a) generalisasi (b) diskriminasi (c) penghapusan. • Generalisasi bermakna rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia diadakan. Jadi. Dalam kajian terhadap anjing. • Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi akan diadakan. kerisauan dalam sesuatu mata pelajaran (kimia) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran yang lain (biologi).

lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan membawa rangsangan kepada anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Dalam hal ini. • Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim.4 balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. tetapi tidak pada bunyi lain daripada loceng. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tidak terlazim (makanan). Dalam kajian Pavlov. Proses Eksperimen Ivan Pavlov . Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.

B.B. -Eksperimen: Bayi Albert dengan tikus. WATSON • • • Seorang ahli psikologi Amerika Orang pertama mencipta istilah behaviorisme Kajian beliau tentang emosi kanak-kanak  PROSES PELAZIMAN J. WATSON • Menurut beliau. marah dan . manusia. marah dan kasih sayang. manusia mempunyai tiga emosi semulajadi iaitu takut. guru harus mengaitkan pengalaman positif dengan tugasan pembelajaran • Bimbing pelajar gunakan kemahiran generalisasi dan diskriminasi dengan tepat • Beri latihan yang cukup untuk mengukuhkan rangsangan terlazim dan gerak balas terlazim  TEORI PELAZIMAN J.5  APLIKASI PELAZIMAN KLASIK DALAM PENGAJARAN • Untuk pembelajaran berkesan. -Model Pelaziman Klasik: 3 emosi semulajadi manusia :kasih. • • Emosi boleh diajar melalui proses pelaziman Pembelajaran EMOSI: penggunaan behaviorism untuk penjelasan tingkah laku takut.

6  APLIKASI PELAZIMAN J. WATSON DALAM PENGAJARAN • • • • Tingkah laku positif boleh diajar dengan rangsangan yang sesuai Pelajar hendaklah belajar perhubungan gerak balas secara sistematik Untuk pengukuhan ingatan. latihan hendaklah dijalankan secara kerap Guru hendaklah menggunakan rangsangan yang boleh memotivasikan pelajar supaya minat belajar .B.

dikawal dan diramal. Menurut Skinner meneliti ketidaksadaran dan motif tersembunyi adalah suatu hal yang percuma kerana sesuatu yang boleh diteliti dan diselidiki hanya perilaku yang tampak / terlihat. ia juga tidak menerima konsep tentang self-actualization dari Maslow dengan alasan hal tersebut merupakan suatu idea yang abstrak. Teori ini penting sebagai asas dan pertimbangan dalam memahami tingkah laku pembelajaran. Skinner hanya menjalankan kajian .Teori Behavioris ini adalah prinsipprinsip teori tersebut yang terdiri daripada model pelaziman klasik Pavlov dan hukum-hukum teori pelaziman operan Thorndike. Oleh kerana itu.Teori Behavioris ini dikenali sebagai teori tingkah laku amat mengutamakan pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu khususnya kemahiran fizikal. Teori Behavioris mengatakan bahawa pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku yang boleh diperhatikan.Skinner memfokuskan penelitian tentang perilaku dan menghabiskan kariernya untuk mengembangkan teori tentang Reinforcement. atau perilaku yang terjadi adalah sebagai akibat dari respond terhadap adanya kejadian eksternal. Dia percaya bahawa perkembangan keperibadian seseorang.2 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS OPERAN Teori-teori Pembelajaran merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukumhukum berkaitan pembelajaran. Dengan kata lain. hal yang paling penting untuk membentuk keperibadian seseorang adalah melalui Reward & Punishment. Skinner adalah salah satu ahli psikologi yang tidak sependapat dengan Freud. Mereka menganggap pembelajaran ialah perubahan yang berlaku pada tingkah laku manusia yang berasaskan situasi-situasi tertentu. teori ini juga melihat perhubungan antara tindakan pelajar dengan pengukuhan ransangan. Teori ini mengkaji perhubungan antara ransangan dan gerak balas apabila pelajar bertindak dalam persekitaran luaran. kita menjadi seperti apa yang kita inginkan kerana mendapatkan reward dari apa yang kita inginkan tersebut. fikiran dan kebebasan untuk memilih sehingga Skinner menerima banyak kritikan. Bagi Skinner. Selain daripada itu.7 1. Pendapat ini tentu saja amat mengabaikan unsur-unsur seperti emosi.

Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu senyuman. Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas. Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. memberi hadiah dan . Dalam bilik darjah. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Peneguhan menambahkan kekerapan gerak balas itu. dendaan. kajiannya menunjukkan kelaziman operan organisma bertindak balas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran. Menurut Skinner (1953). Kajian ini telah diguna pakai sebagai teori pelaziman operan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. prinsip premack dan pelupusan. Menurut Rachlin(1991). Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. peneguhan negatif. Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. untuk mengurangkan tekanan dan meransangkan otak. Tingkah laku begini bukan semata-mata gerak balas automatik yang dikeluarkan mengikut naluri terhadap sesuatu rangsangan (pelaziman klasik). memberikan sebagainya. Peneguhan biasanya ditakrifkan sebagai sebarang rangsangan yang menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku. Skinner membahagikan peneguhan kepada dua jenis iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif.8 dengan menggunakan binatang seperti tikus dan burung merpati. Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. keduanya. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. iaitu peneguhan positif. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah adalah seperti memberikan kata– kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. menepuk bahu pelajar. penenguhan diberikan untuk memuaskan kehendak individu. Beliau juga telah menghasilkan “Skinner Box” di mana tingkah laku binatang dalam kotak tersebut boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatiakan serta direkod.

memuji dengan cepat. Dendaan boleh dibahagi kepada 2 bentuk iaitu yang pertama ialah dendaan persembahan dan kedua dendaan penyingkiran. ibu bapa atau guru-guru tidak memberi kemudahan apabila seseorang pelajar tidak berkelakuan betul. Dendaan bentuk ini tidak melibatkan fizikal tetapi dapat menakutkan pelajar.9 diberi peneguhan. Contohnya. Peneguhan negatif ialah ransangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Contoh mengenakan dendaan penyingkiran ialah seperti tidak membenarkan mereka menonton televisyen dalam tempoh seminggu sebab mereka tidak membuat kerja rumah Sains. berkaitan dengan penyingkiran ransangan. Antaranya ialah dendaan perlu dilakukan dengan segera. Dendaan juga dilakukan atas dasar untuk mengubah kelakuan bukan sebagai balasan perlakuan dan yang terakhir hukuman mestilah tekal iaitu si A kena 3 rotan si B . memuji usaha dan cuba jaya. Tegasnya. Contohnya. memuji tingkah laku yang spesifik.Dendaan penyingkiran (removel punishment).Untuk menjadikan dendaan lebih efektif. Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Dendaan persembahan (presentation punishment). Contohnya. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada ransangan yang tidak diingini (leteran bapa). beberapa peringkatan perlu diambil kira. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah memuji secara ikhlas. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. maka si anak tadi menyiapkan kerja sekolahnya. larian padang.Menurut Brophy (1981). sebaik sahaja perlakuan tidak diingini dipamerkan. sistem dimerit atau guru memberi kerja tambahan. dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. berlaku apabila sesuatu ransangan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku diri pelajar tersebut. memuji tanpa memilih kasih. memuji jawapan atau respon yang spontan. Seterusnya orang yang menerima dendaan mesti tahu mengapa dia dihukum. Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya.

kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.  Teori pelaziman Operan(Thorndike dan Skinner): mementingkan peneguhan. ”kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayursayuran”. Dendaan yang keterlaluan boleh dianggap deraan serta menyebabkan berlakunya tingkah laku yang negatif. seperti pengasingan diri. Prinsip Premack juga dikenali sebagai ”Grandma’s Rule” yang berasaskan kenyataan. rasa rendah diri. Perbandingan teori-teori pembelajaran behaviorisme:  Teori pelaziman klasik (Pavlov dan watson) : mementingkan rangsangan dan gerak balas. kita boleh menyelangkan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid.10 juga kena 3 rotan. Sebagai guru. peneguhan itu tidak lagi digunakan serta guru perlu sabar dalam menghadapi proses pelupusan. Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Keadaan ini boleh diatasi dengan adanya peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. Prinsip premack ialah mengaitkan aktiviti kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang di minati. serta mengganggu perkembangan emosi dalam jangka masa yang panjang. . Ada setengah pendapat mengatakan denda boleh menghasilkan gangguan emosi serta persoalan etika.

penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Seterusnya ialah latihan pengukuhan untuk mengingat kemahiran/formula serta mengelak rangsangan yang memberi kesan negatif. semakin kukuh gerakbalas terlazim itu.Kaitan antara rangsangan dengan gerakbalas dapat diperkukuhkan melalui latihan. tingkahlaku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali murid mendapat hasil yang baik (gerakbalas). pelajar dikehendaki belajar hubungan gerak balas secara teratur. Sebaliknya. tingkah laku positif dipelajari dengan rangsangan yang betul. Antara impikasi teori Watson pula ialah tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman.11 1. guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerakbalas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. Ini bermakna. Teori Pembelajaran Tingkah Laku Operan Terdapat banayak implikasi teori behavioris terhadap proses pembelajara antaranya ialah seperti dibawah ini. Konsep pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran.3 IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI (KAUB) BAGI MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS Teori Pembelajaran Tingkah Laku Klasik Dengan teori ini. sekiranya sesuatu tingkahlaku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran. Demi menguasai kemahiran penyelesaian masalah. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerakbalas. jikalau guru tidak memberikan ransangan dan peneguhan kepada murid. maka gerakbalas itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. lama-lama nanti murid tidak akan percaya dan berharap pada guru lagi maka berlakulah proses penghapusan. Sebagai contohnya.Perhubungan antara ransangan dengan . Seperti contoh diatas.

Implikasi yang petama ialah pembelajaran melalui perhubungan. Tingkah laku murid kadang-kadang berusul daripada ikatan R-G dan kesan daripada pertalian dan peneguhan. Gerak balas luar kawal ini boleh dipelajari dan menjadi suatu kebiasaan supaya ia akan berlaku secara automatik dalam situasi tertentu. perkara yang lain (gerak balas) dapat diingatkan. seseorang itu dapat menghubungkaitkan satu idea dengan idea yang lain. satu pengalaman dengan pengalaman yang lain ataupun antara perkara-perkara yang berkaitan. dia menjadi sangat takut pada basikal dan tidak mahu menaiki basikal lagi. Prinsip perhubungan menyarankan bahawa sesuatu pembelajaran boleh berlaku apabila perkara-perkara mempunyai pertalian di antara satu sama lain. Impikasi yang kedua ialah menghasilkan gerak balas automatik dengan ransangan baru. dia akan sentiasa mempunyai keyakinan menghadapi tugas pembelajaran yang baru.12 gerak balas kerap berlaku dalam situasi pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. Basikal yang merupakan ransangan neutral pada mulanya sekarang membawa garak balas takut secara automatik. Contoh proses pembelajaran ini termasuklah gerak balas emosi seperti takut dan seronok serta gerak balas fisiologi seperti ketegangan otot. Begitu juga murid-murid yang berjaya dalam algebra akan lebih bersedia dan lebih yakin untuk mencuba trigonometri. Contoh-contoh lain dalam pembelajaran negatif termasuklah benci pada sekolah kerana sesuatu kekecewaan yang dialami di sekolah. Manusia dan haiwan dapat belajar cara untuk bergerak balas secara automatik terhadap ransangan yang dahulunya tidak memberi kesan kepadanya. jika seseorang pelajar itu selalu memperolehi pencapaian cemerlang di sekolah. Melalui kaedah pembelajaran ini.Misalnya.Misalnya seorang kanakkanak pada mulanya sangat suka menaiki basikal tetapi selepas mengalami suatu kemalangan teruk dengan basikal itu. Oleh itu. jatuh sakit semasa menjalani ujian kerana pernah mengalami kegagalan sebalum ini dan didenda akibat kegagalan itu. apabila sesuatu perkara timbul (ransangan). . Proses perhubungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut iaiatu pengulanagn dan stereotaip.

1 .13 2.

jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusuan tidak dijaga atau lampin tidak bertukar. 2.14 TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON Teori ini menekankan kepentingan hubungan sosial dengan perkembangan individu di persekitaran kanak-kanak. individu perlu berhadapan perkembangan di dalam setiap peringkat yang mana pada setiap peringkat mempunyai matlamat untuk dicapai. Bagi Erikson.2 JADUAL PERINGKAT PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON Tahap umur Dari lahir hingga 1 tahun 1-3 tahun 4-5 tahun 6-11 tahun 18-35 tahun 35-65 tahun 65 tahun dan ke atas Peringkat Asas kepercayaan ketidakpercayaan Autonomi lawan keraguan Inisiatif lawan rasa bersalah Industri lawan rendah diri Keintiman lawan keasingan Generativiti lawan kekakuan Integriti lawan kekecewaan lawan asas 1.Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang sempurna secara tetap oleh penjaganya. . Personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini. Kejayaan dan kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan memberi kesan terhadap imej kendiri seseorang individu. Erikson memperkenalkan lapan peringkat di mana tiap peringkat saling berkait rapat dengan krisis antara satu sama lain. Mengikut kepercayaan Erikson.

Mereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahiran. Industri-kejayaan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan hati kanak-kanak. membuang air. Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk peristiwa dan situasi yang dilalui.kemahiran baru. Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan. Rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan merasa ragu-ragu terhadap keupayaan sendiri. Tugasan utama-timbulkan rasa kompetensi dan industri. Autonomi lawan keraguan Kanak-kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa bantuan-mereka ingin mempunyai autonomi terhadap diri sendiri. Inisiatif dalam diri kanak-kanak digalakkan dengan sokongan dan peluang oleh orang dewasa manakala galakan kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan.15 ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka. Industri lawan rendah diri Kanak-kanak keupayaan. Contohnya cuba untuk makan minum. Inisiatif lawan rasa bersalah Kanak-kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari. 3. Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan meneroka perlakuan fizikal akan merasa mempunyai autonomi. Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan merasa rendah diri dan tiada perlu menguasai kemahiran-kemahiran tertentu di alam persekolahan. Kegagalan akan memberi impak merendah diri dan tiada . pakai kasut sendiri. 4. 2.

menuju perkahwinan dan membina kerjaya. 5. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri. 6. Pada peringkat ini seseorang individu telah melalui pelbagai pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya. Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan diri sendiri. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri. 7. Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain.16 keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka. .berasa terasing dan tersisih. Generativiti lawan kekakuan Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan. Kegagalan melepasi krisis-krisis perkembangan akan membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua. Individu yang berjaya melepasi segala krisis perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian dan kejayaan yang diperolehi. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. Integriti lawan kekecewaan Kejayaan di dalam hidup berkeluarga dan karier. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. Keintiman lawan keasingan Membentuk keintiman dalam hubungan. Gagal. Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain.

3 IMPLIKASI TEORI PSIKOSOSIAL TERHADAP KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI (KAUB) BAGI MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS Beri peluang dan sokongan kepada kanak-kanak untuk mencuba kemahiran-kemahiran baru. Pastikan persekitaran selamat untuk kanak-kanak mencuba kemahiran. Jangan menghukum kanak-kanak apabila tersalah langkah di dalam proses ini.17 2. • Perkaitan peringkat dengan keupayaan murid. Contoh: latihan koordinasi otot dan deria. Beri peluang kanak-kanak mencuba kemahirankemahiran baru melalui kaedah bermain. Rumusan Teori Psikososial Dan Kepentingannya Terhadap Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) . Hubungan sosial dan persekitaran Beri penghargaan yang sesuai. Libatkan mereka dengan aktiviti sosial. Laksanakan kurikulum pembelajaran yang boleh membentuk kanak-kanak untuk mencapai kemahiran-kemahiran ini. Galakkan mereka untuk mencuba dan berdikari. • • • • . Hukuman dan dendaan akan membawa kepada pengurangan rasa autonomi dan menimbulkan keraguan. Beri pujian kepada kanak-kanak yang menunjukkan inisiatif mencuba kemahiran baru.

18 .

dan minat ahli kognitif pula ke atas impak hasil dari kepercayaan dan pengharapan seseorang itu.19 3.1 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL (ALBERT BANDURA) Pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan behaviourisme dan kognitivisme. Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura) eksperimen Bobo Doll Kanak – kanak meniru perilaku agresif yang diperhatikan dari orang dewasa disekitarnya. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran social ( Social Learning Teory ) salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari fikiran. Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan teori pembelajaran sosial belajar serta efikasi diri. Teori ini telah dikemukakan oleh Albert Bandura. Ia mengambilkira penekanan ahli behaviorisme ke atas kesan atau hasil sesuatu tingkahlaku. . pemahaman dan evaluasi.

seorang profesor psikologi di Universiti Stanford pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku orang lain.20 Dalam model pembelajaran Bandura. peringatan . Mengikut Albert Bandura (1925).peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian . Faktor kognitif yang dimaksudkan ialah efikasi kendiri. Seperti rajah di atas. Tingkah laku permodelan boleh dipelajari melalui bahasa . misalan dan teladan manakala pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model dan akan menguasai kemahiran itu jika dia memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. dapat disimpulkan bahawa unsur-unsur pembelajaran utama terdiri daripada pemerhatian dan peniruan. faktor kognitif memainkan pe ranan penting. Menurut Bandura (1994). Efikasi kendiri merujuk kepada keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan efektif. pemikiran . individu dan secara tidak langsung mempelajari pula . individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan dapat menghadapi masalah dengan mudah.

Pembelajaran pemerhatian yang kedua ialah pemerhati meniru tingkah laku model walaupun model tersebut tidak menerima peneguhan atau denda semasa pemerhati sedang memerhatikan. Contohnya kita akan mengurangkan had laju semasa memandu selepas melihat beberapa orang mendapat saman kerana memandu dengan laju. Melalui ganjaran. Terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian. Contohnya seandainya kita memuji dua orang pelajar kerana membuat kerja yang menarik di dalam kelas maka pelajar. Contoh cara yang betul meletakkan . ia boleh berlaku melalui peneguhan. Ini berlaku apabila kita melihat orang lain diberi ganjaran atau denda untuk tindakan tertentu kita mengubah tingkah laku. Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model dan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan. Denda juga boleh mempunyai kesan yang sama.21 perubahan tingkah laku tersebut.pelajar yang memerhatikan penghargaan mungkin akan membuat kerja yang lebih baik pada masa akan datang. Selalunya model menunjukkan sesuatu yang hendak dipelajarinya oleh pemerhati dan mengharapkan peneguhan apabila dapat menguasai. Ia juga menekankan aspek interaksi antara manusia dan persekitaran. Pertama.

popular.ciri yang betul dalam situasi tersebut dan dengan itu menjadikan pembelajaran pemerhatian yang betul.kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa. 3.guru.2 PRINSIP PEMBELAJARAN MELALUI PEMERHATIAN/ PERMODELAN Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu perhatian. jantina.22 tangan untuk bermain piano tetapi peniruan berlaku apabila pemerhati hanya mahu menjadi seperti model yang disanjung. popular. status dan perhubungan dengan pemerhatian. kita mesti menumpukan perhatian. Perhatian mereka akan ditumpukan kepada ciri. cekap atau disanjungi. cekap atau disanjungi. mengingat. umur. reproduksi dan peneguhan atau motivasi.faktor yang . Faktor. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik.ciri model termasuk nilai. b) Mengingat Untuk belajar melalui pemerhatian. Untuk kanak.ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi.kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa. abang atau kakak atau guru. kita mesti menumpukan perhatian. Dalam suatu tunjukcara contohnya memasukkan benang ke lubang jarum mesin jahit kita mungkin memerlukan murid. Faktor. Untuk kanak.faktor yang mempengaruhi perhatian ialah ciri. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan.murid duduk berhampiran dengan kita supaya mereka nampak bagaimana cara melakukannya dengan betul. a) Pemerhatian Untuk belajar melalui pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik.isi penting. abang atau kakak atau guru.guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan.

Seandainya kita mengharapkan untuk mendapat peneguhan dengan meniru tindakan seseorang model. Dalam suatu tunjukcara contohnya memasukkan benang ke lubang jarum mesin jahit kita mungkin memerlukan murid. jantina. Selain itu. peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. . Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri. umur.23 mempengaruhi perhatian ialah ciri. Perhatian mereka akan ditumpukan kepada ciri. c) Reproduksi Pemerhatian harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara. tetapi kita mungkin tidak dapat melakukan tingkah laku itu sehingga ada sesuatu bentuk motivasi atau insentif untuk melakukannya. Apabila seseorang tahu bagaimana sesuatu tingkah laku ditunjukkan dan mengingat ciri. status dan perhubungan dengan pemerhatian.langkah dia mungkin belum boleh melakukannya dengan lancar.ciri yang betul dalam situasi tersebut dan dengan itu menjadikan pembelajaran pemerhatian yang betul.murid duduk berhampiran dengan kita supaya mereka nampak bagaimana cara melakukannya dengan betul.ciri model termasuk nilai. d) Peneguhan/motivasi Kita mungkin telah memperoleh satu kemahiran atau tingkah laku baru melalui pemerhatian. Sebagai contoh. mengingat dan menghasilkan semula tingkah laku.ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi. Peneguhan boleh memainkan beberapa peranan dalam pembelajaran pemerhatian.rakan dan dia tidak akan meneruskan peniruannya.perkara penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku model. seorang pelajar yang tidak popular cuba memakai pakaian fesyen baru tetapi diejek oleh rakan. kita mungkin menjadi lebih bermotivasi untuk menumpukan perhatian.ciri atau langkah. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkanya tanpa peneguhan. Di peringkat penghasilan latihan menjadikan tingkah laku lebih lancar dan mahir. Sesorang itu memerlukan latihan yang banyak.isi penting.

• • Murid-murid berkeperluan khas akan dapat melakukan sesuatu aktiviti kemahiran asas dengan baik serta dapat mempraktikkannya dalam kehidupan seharian.3 IMPLIKASI TERHADAP KEMAHIRAN ASAS UNTUK BERDIKARI (KAUB) BAGI MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS • Murid-murid khas dapat meniru serta mencontihi tingkah laku yang ditunjukkan oleh guru. . Dapat meningkatkan motivasi diri murid-murid berkeperluan khas. • • • Murid akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Perwatakan guru yang bertingkah laku positif serta berpewatakan positif akan mendorong murid-murid khas berkelakuan sedemikian. Murid ini dapat meniru tingkahlaku positif. dan melepaskan perasaan. • Dapat menyediakan murid-murid berkeperluan khas dengan situasi sebenar kehidupan melalui situasi main peranan dan simulasi. Murid-murid berkeperluan khas dapat menyampaikan buah fikiran.24 3. Pelajar boleh belajar daripada rakan-rakan dan meniru idea-idea yang berkualiti yang terdapat dalam kerja-kerja mereka. Murid-murid berkeperluan khas akan dapat menguasai sesuatu pembelajaran dengan berkesan secara langkah demi langkah. Hal ini terjadi apabila guru perlu tunjukkan kepada pelajar dalam kalangan rakan-rakan mereka siapa yang menunjukkan contoh sebagai pelajar yang baik dari segi hasilan kerja mereka. Situasi dalam main peranan dan simulasi perlu diaplikasikan dalam situasi sebenar. menyatakan keperluan.

net/sumartini/teori-behaviorisme-050908 http://wizpismpd.kemas.com/doc/22398327/pelaziman-klasik http://www.html http://www.com/2009/10/teori-pembelajaran-sosial-bandura.gov.blogspot.html http://edukasi.com/doc/4875845/teori-pembelajaran .scribd.scribd.com/2011/03/12/teori-belajar-sosial-albert-bandura/ http://www.html http://www.blogspot.html http://anwarholil.slideshare.25 RUJUKAN: http://mabjip.my/skills-development http://jessylingmeiyin.com/2009/02/teori-teori-pembelajaranpembelajaran.kompasiana.com/p/ivan-pavlov.blogspot.com/2009/01/teori-pembelajaran-sosial.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful