Întrebări şi răspunsuri

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

Întemeierea căsătoriei Căsătoria e sacrament Scopurile căsătoriei Însuşirile căsătoriei Divorţul Celebrantul căsătoriei Consimţământul părinţilor Iubirea Egalitatea între soţi Sexualitatea conjugală Castitatea conjugală Controlul naşterilor Soţii planifică familia Mijloace nepermise de planificare a familiei Planificarea familiei după morala catolică

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Cine a orânduit căsătoria?
Dumnezeu a orânduit căsătoria atunci când i-a făcut pe cei dintâi oameni.

2. Este căsătoria un sacrament?
Da, Isus Cristos a ridicat căsătoria naturală la demnitatea de sacrament.

3. Care sunt scopurile pentru care Dumnezeu a orânduit căsătoria?
Dumnezeu a orânduit căsătoria pentru mai multe scopuri. Scopurile esenţiale sunt: procreaţia şi dezvoltarea reciprocă a personalităţilor soţilor.

4. Care sunt cele două însuşiri esenţiale ale căsătoriei?
Cele două însuşiri esenţiale ale căsătoriei sunt: unitatea şi indisolubilitatea.

5. Este vreun motiv pentru care să fie îngăduit divorţul?
Nu este nici un motiv pentru care să fie îngăduit divorţul. În schimb, Biserica poate îngădui, pentru motive foarte serioase, ca soţii să se despartă, fără însă ca vreunul dintre ei să se poată recăsători până la moartea celuilalt.

6. Cine oficiază căsătoria?
Soţii înşişi oficiază căsătoria. Biserica nu face altceva decât să stabilească norme pentru încheierea corectă a căsătoriei.

7. E necesar consimţământul părinţilor pentru încheierea unei căsătorii?
Pentru încheierea unei căsătorii nu este necesar consimţământul părinţilor, dar copiii să nu facă acest pas fără a cere sfatul înţelept al părinţilor.

8. Ce rol are iubirea în viaţa de căsătorie?
Iubirea este climatul natural în care trebuie să se desfăşoare viaţa de căsătorie.

9. Cine este mai mare în familie: soţul sau soţia?
Întrucât sunt persoane, atât soţul cât şi soţia se bucură de egalitate deplină. Natura impune însă fiecăruia obligaţii diferite, pe care, împlinindu-le, soţii se completează reciproc pentru binele copiilor şi armonia în familie.

10. Este îngăduit actul sexual în căsătorie?
Actul sexual este îngăduit în căsătorie, dar trebuie să se ţină seama de scopurile pentru care a fost orânduit de Dumnezeu.

11. Există pentru soţi o virtute a castităţii conjugale?
Da, există pentru soţi o virtute a castităţii conjugale. Ea constă în trăirea vieţii intime de căsătorie conform planurilor Creatorului.

12. Cine a pus cel dintâi problema controlului naşterilor?
Pastorul anglican Robert Malthus a pus cel dintâi problema controlului naşterilor.

13. Dacă statul nu are dreptul să intervină direct în problema controlului naşterilor, au
acest drept soţii? Da, numai soţii pot rezolva această problemă, însă în limitele legii morale şi fără a trăda spiritul Evangheliei.

14. Care sunt mijloacele nepermise pentru reglementarea naşterilor?
Mijloacele nepermise pentru reglementarea naşterilor sunt: sterilizarea, avortul şi orice metodă care împiedică conceperea copilului.

15. Ce mijloc este îngăduit pentru reglementarea naşterilor?
Pentru reglementarea naşterilor este îngăduit un singur mijloc: înfrănarea permanentă sau periodică din partea soţilor. I. ÎNTEMEIEREA CĂSĂTORIEI Dumnezeu a orânduit căsătoria atunci când i-a făcut pe cei dintâi oameni. Conciliul din Trento îi condamnă pe aceia care afirmă că nu Cristos a orânduit căsătoria, ci ar fi o invenţie a oamenilor. Această orânduire se referă mai întâi la căsătoria Creaţiei, la început "când totul s-a făcut prin Cuvântul (prin Fiul), şi fără el nimic nu s-a făcut" (In 1,1-3). În al doilea rând, se referă la căsătoria Răscumpărării, când din coasta deschisă a Noului Adam (a lui Cristos) a fost scoasă mireasa lui, Biserica, împreună cu apa şi sângele sacramentelor, inclusiv căsătoria.

Însă la baza sacramentului căsătoriei nu este altceva decât căsătoria "naturală", acea realitate de la început pe care Dumnezeu a orânduit-o când l-a creat pe om bărbat şi femeie. "La început Dumnezeu a zis: Să-l facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l... Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune" (Gen 1, 26-31). Papa Leon al XIII-lea declară în această privinţă: "Căsătoria a fost de la început ca o imagine a întrupării Cuvântului. De aceea, înaintaşii noştri Inocenţiu al III-a şi Honoriu al III-lea au putut să afirme fără temeritate şi pe drept cuvânt că sacramentul căsătoriei există printre creştini şi păgâni" (Enciclica Arcanum). În Vechiul Testament căsătoria nu era privită ca un sacrament aşa cum o privim noi şi nici nu era celebrată printr-o ceremonie religioasă. În Evanghelii nu-l vedem pe Isus Cristos orânduind căsătoria "creştină" şi nici nu vorbeşte nicăieri despre căsătoria creştină. Întrebat de către evrei cu privire la căsătorie, Cristos le răspunde trimiţândui la căsătoria naturală, aceea pe care Dumnezeu Creatorul a orânduit-o în planul său de la început. Prin sfântul Pavel, Dumnezeu ne descoperă lucrurile cele mai înalte despre "taina cea mare", despre sfânta căsătorie, prin care un bărbat şi o femeie sunt chemaţi să se iubească aşa cum Cristos şi-a iubit Biserica (cf. Ef 5, 22-23). Dar sfântul Pavel nu găseşte nici un motiv să ridice vreo obiecţie împotriva căsătoriei iudaice sau păgâne, în formele în care avea loc în vremea sa. Nu încearcă să înlocuiască riturile laice ale căsătoriei obişnuite cu vreun rit liturgic creştin sau să adauge măcar la ele vreo binecuvântare religioasă. Pentru sfântul Pavel, dacă un bărbat sau o femeie este mădular al lui Cristos, acesta este în întregime "în Cristos"; tot ce e bun în viaţa lui este "Cristos", căsătoria lui este "în Cristos". "Fie că e vorba de lume, fie că e vorba de viaţă, fie că e vorba de moarte, fie că e vorba de prezent, fie că e vorba de viitor, totul îi aparţine creştinului, creştinul îi aparţine lui Cristos, iar Cristos lui Dumnezeu" (1 Cor 3, 22-23). Prin credinţă şi botez Dumnezeu face din cel credincios "o făptură nouă" (2 Cor 5, 17), iar acesta fie că mănâncă, fie că bea, fie că trăieşte, fie că moare este al lui Cristos, îi aparţine Domnului: "Fraţilor, trupul nostru este pentru Domnul Isus şi Domnul este pentru trup. Şi Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea sa. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos?... Cine se uneşte cu Domnul este un singur Duh cu El. Fugiţi de necurăţie! Toate celelalte păcate pe care le săvârşeşte omul sunt săvârşite afară din trup; dar necurăţia este un păcat pe care omul îl săvârşeşte împotriva propriului său trup. Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci Domnul v-a răscumpărat cu un preţ mare. Preamăriţi-l, aşadar, pe Dumnezeu în trupul vostru" (1 Cor 6, 1320). Aşadar, primii creştini "se căsătoresc ca toată lumea" (scrisoarea către Diognet), adică exact ca şi păgânii care îi înconjoară; urmează aceleaşi rituri matrimoniale, fără prezenţa preotului sau a episcopului, fără vreo ceremonie religioasă aparte. În grupurile clandestine ale Bisericii prigonite, de la început, simţul comunitar era foarte viu datorită pericolului comun care ameninţa. Episcopul cunoştea pe toată lumea, iar ataşamentul creştinilor faţă de păstorul lor era viu şi reciproc. Se întâmpla foarte des ca episcopul sau unul din preoţii săi să fie invitat la nuntă, aşa cum fusese şi Isus invitat la nunta din Cana. Mergea fără ca să poarte o îmbrăcăminte specială, deosebită de a celorlalţi, împărţea cu ceilalţi un moment de bucurie comună şi

eu l-am judecat deja pe cel care a săvârşit o asemenea faptă ca şi când aş fi fost de faţă. scriitorii bisericeşti. 1-5). Era o putere spirituală asupra conştiinţelor care cuprindea şi pedepse spirituale prin care un creştin nedemn era exclus de la "comuniune" sau. la început complet profană. începând din secolul al VII-lea. nu s-au preocupat atât de doctrina căsătoriei. Conciliul din Trento în secolul al XVI-lea va stabili că pentru cei botezaţi căsătoria care nu e încheiată în formă canonică. Numai că pentru moment nu-l numeau astfel. a apărat şi a binecuvântat căsătoria naturală care se încheia conform legilor statului. ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus" (1 Cor 5. Ieronim). Adunaţi împreună. dar şi invalidă. CĂSĂTORIA E SACRAMENT Isus Cristos a ridicat căsătoria naturală la demnitatea de sacrament. cât mai ales s-au străduit să-i apere sfinţenia şi indisolubilitatea împotriva unor tendinţe false. fie la autoritatea imperială. altele sunt legile lui Cristos" (Sf. lucru pe care îl făcea. În felul acesta episcopul judecă problemele matrimoniale în numele puterii civile. Comunitatea creştină îşi avea deci legile sale şi jurisdicţia sa bisericească pe care o deţinea episcopul pentru a se asigura o viaţă conformă cu Evanghelia. a devenit bisericească. acest gest privat s-a ataşat definitiv la încheierea unei căsătorii. conform codului imperial. credincioşii pot să se prezinte cu problemele şi neînţelegerile lor matrimoniale fie la episcop. Cu toate acestea. În primul mileniu de creştinism nu Biserica încheia căsătoria obişnuită. Dar "unele sunt legile Cezarului. am fost de faţă cu duhul.. Veacuri de-a rândul Biserica a recunoscut. căsătoria celor botezaţi. deşi n-am fost la voi cu trupul. îşi impunea mâinile. adică în faţa autorităţii bisericeşti. iar Biserica îşi va anexa legislaţia şi jurisdicţia căsătoriei. căsătoria creştinilor nu era în mai mică măsură ceea ce mai târziu avea să se numească un sacrament.semna. acest gest avea un caracter privat. apoi. Rezultatul va fi că încetul cu încetul puterea imperială nu se va mai ocupa deloc de această problemă. Abia . Adesea era rugat să-i binecuvânteze pe tinerii miri. În anul 318 împăratul Constantin acordă valabilitate publică jurisdicţiei episcopale. voi şi duhul meu. era excomunicat. bineînţeles. adică sfinţită printr-o ceremonie a Bisericii. decât în faţa autorităţii bisericeşti. Ei bine. Sfântul Pavel procedase la fel referitor la incestuosul din Corint: "Unul dintre voi trăieşte cu femeia tatălui său!. spre sfârşitul secolului al IV-lea. printre care sfântul Augustin. probabil. care se încheia prin consimţământul reciproc al mirilor conform legilor stabilite de puterea civilă.. În general. Şi voi nu v-aţi mâhnit mai degrabă. exista un drept matrimonial (cu piedici de căsătorie etc. după ce mai întâi îl făcea tatăl familiei. va fi recunoscută ca valabilă de către Biserică până la Conciliul din Trento. în sânul Bisericii. împreună cu ceilalţi martori. pentru a folosi un cuvânt mai cunoscut. pentru ca cel care a săvârşit o asemenea faptă să fie scos afară din mijlocul vostru. Încetul cu încetul s-au fixat formulele de binecuvântare şi liturghiile pentru căsătorie care. în secolul al XVIlea. Improviza cu glas tare sau în tăcere. Dar odată trecută perioada persecuţiilor. adică încheiată fără păcat. Începând cu secolele al XI-lea şi al XII-lea nu va mai fi căsătorie licită. II. contractul de căsătorie. în numele Domnului Isus şi prin puterea Domnului nostru Isus am hotărât ca acest om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii. Căsătoria clandestină deşi interzisă. îşi vor ocupa locul în cărţile liturgice oficiale ale Bisericii. nu era o binecuvântare nupţială.) şi tribunale care rezolvau litigiile dintre soţi. adică lipsită de valabilitate. este nu numai ilicită. Deşi iniţial căsătoriile se încheiau în familie.

a binecuvântat viaţa conjugală şi a introdus-o în ordinea răscumpărării". Răscumpărătorul aceleiaşi naturi.baia nunţii care precedă ospăţul de nuntă. unire care are drept model unirea dintre Cristos şi Biserica sa". Iar Origene: "Cristos le dăruieşte soţilor în căsătorie harul unei uniri armonioase. ci de Dumnezeu.. sacrament al legământului dintre Cristos şi Biserică. orânduit de Isus Cristos".nu a fost instituită şi nici restabilită de oameni. îi tăgăduiesc caracterul sacramental. din actul uman prin care soţii se dăruiesc şi se acceptă reciproc. "Căsătoria . Deoarece Luther. Însă viaţa creştină nu aşteaptă să se pună etichete pentru a face să răsară şi să crească plantele pe care Domnul le-a sădit în grădina Bisericii. iar Isus Cristos. un scriitor al Bisericii. pe lângă faptul că a fost orânduită la început de Dumnezeu. este un înţelept aşezământ al Creatorului prin care vrea să realizeze în omenire planul său de iubire" (Enciclica Humanae vitae).mai târziu. în Evul Mediu. nu de oameni. Aberaţii . Mireasa sa. Deja Botezul. prin prezenţa sa. la Cana. Este un aşezământ pe care legea divină îl confirmă şi care astfel se naşte. Deoarece semnifică şi împărtăşeşte harul acestui legământ. Iată şi un cuvânt al papei Paul al VI-lea: "Căsătoria. Catehismul Papei Pius al X-lea notează: "Căsătoria este sacramentul care uneşte pe bărbat şi femeie astfel încât nu se mai pot despărţi. În occident. În primele veacuri ale creştinismului. Tertulian. Nu e lipsit de interes să notăm şi învăţătura Conciliului al II-lea dinVatican în această privinţă: "Comunitatea profundă de viaţă şi de iubire pe care o formează cuplul a fost întemeiată şi înzestrată cu legi proprii de către Creator. realizează legătura conjugală între doi botezaţi". ca atare. această legătură sfântă nu ţine de domeniul fanteziei omului".. şi în general protestanţii. ci de Dumnezeu. doctrina tradiţională conform căreia căsătoria. să claseze şi să eticheteze sacramentele. spunea: "Cristos. Scopurile esenţiale sunt: procreaţia şi dezvoltarea reciprocă a personalităţii soţilor. aceste legi nu pot fi supuse vreunei judecăţi omeneşti sau vreunei învoieli contrare. ea este stabilită pe legământul personal irevocabil.notează Pius al XI-lea . sfinţii Părinţi greci vorbeau astfel despre căsătorie: "Cristos. În vederea binelui soţilor. care introduce în Poporul lui Dumnezeu. Biserica a fost nevoită să reamintească în mod autoritar.ca să spunem aşa . III. începând cu această perioadă a devenit tot mai clară conştiinţa că în realitate căsătoria nu înseamnă numai acel "da" de la început prin care soţii îşi exprimă consimţământul. Două secole au fost necesare (XII-XIII) pentru a se maturiza conştiinţa că de fapt căsătoria creştinilor este un sacrament. după cum sunt uniţi Isus Cristos şi Biserica. a fost înălţată de Cristos la rangul de sacrament: "Căsătoria este cu adevărat şi în înţelesul deplin al cuvântului unul dintre cele şapte sacramente ale legii evanghelice. chiar dacă e vorba de soţii înşişi" (Enciclica Casti connubii). la Conciliul din Trento. autorul naturii. Euharistia. şi le dă harul de a trăi împreună în sfinţenie şi de a-şi educa creştineşte copiii". este un mister nupţial: este . a întărit-o şi a înnobilat-o. "Întreaga viaţă creştină poartă amprenta iubirii de logodnă dintre Cristos şi Biserică. SCOPURILE CĂSĂTORIEI Dumnezeu a orânduit căsătoria pentru mai multe scopuri. al copiilor şi al societăţii. nr. a înzestrat-o cu legi. căsătoria dintre creştini este un adevărat sacrament al Noului Legământ" (Catehismul Bisericii Catolice. Acelaşi lucru este insistent reamintit în ultimele documente ale Bisericii. teologia scolastică avea să inventarieze. 1617). Căsătoria creştină devine la rândul ei semn eficient. Astfel. ci că sacramentul căsătoriei simbolizează şi conferă iubirea care îl uneşte pe Cristos cu Biserica sa. chiar în ochii societăţii. deşi recunosc caracterul religios al căsătoriei.

. Acest popor.. fiecare gândea că nu are altă posibilitate de a supravieţui decât în copiii săi. Aceste scopuri sunt obiective. căci în acest caz s-ar coborî căsătoria la nivelul împerecherii sexelor din lumea animalelor. mic la număr. În Noul Testament. omul este definit ca "un tot" format din două jumătăţi complementare: "Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său: bărbat şi femeie i-a făcut".a două persoane. adică izvorăsc din însăşi natura căsătoriei. psihică diferită. în atmosfera actuală a unei sexualităţi delirante. aşa cum s-a întâmplat în unele state. s-ar justifica procreaţia şi în afara căsătoriei. şi vor fi doi un singur trup". "De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa astfel încât vor fi amândoi un singur trup". Şi poate încă o aluzie foarte discretă făcută imediat după discuţia referitoare la căsătorie: ". acela de a aprinde scânteia unei noi vieţi. Se mulţumeşte să reamintească cuvintele Genezei: ". şi nu subiective. Cu toate acestea. ci scopurile.trup şi suflet . lăsaţi copilaşii să vină la mine". fiziologică. şi drept urmare. el singur se credea obligat de a umple pământul cu urmaşi ai lui Abraham în înţelesul fizic şi rasial al cuvântului. ci şi la slăbirea conştiinţei legislatorului care. de celibat şi de feciorie. Trebuie să subliniem de la bun început că esenţiale în căsătorie nu sunt rezultatele. Concepţia cea mai răspândită cu privire la căsătorie se referă la simpla satisfacţie a dorinţei sexuale. În cartea Genezei. mult timp nu a cunoscut existenţa vieţii veşnice şi învierea. delicvenţa. mai mult. Problema e spinoasă: pentru ce să te căsătoreşti? Pentru a face copii? Pentru a te realiza ca om? Pentru a pune o stavilă patimilor? În ceea ce priveşte scopurile căsătoriei e lucru evident că lumea de azi ţine foarte puţin seama de intenţiile Creatorului..1970). adică stabilite de soţi.VIII. de ce să ne mai mirăm dacă plăcerea. Procreaţia Aruncând doar o privire asupra naturii omului . făcând viaţa atât de josnică şi de tristă?" (16. adăugat. Soţii nu pot face altceva decât să le recunoască şi să se conformeze. drogul se răspândesc ca nişte epidemii sociale. ci până şi pornografia şi homosexualitatea. egoismul. căsătoria nu poate fi considerată numai sub raportul aducerii copiilor pe lume. această structură diferită este orientată spre dăruirea totală .. dacă procreaţia ar fi unicul scop al căsătoriei. umpleţi pământul şi supuneţi-l!". se întreabă papa Paul al VIlea.bărbat şi femeie . Căsătoria rămâne orientată spre scopurile fixate de Creator chiar şi atunci când soţii nu realizează în căsătorie aceste scopuri sau intenţionat se abat de la ele. În Vechiul Testament. sau chiar o piedică. e dispus să legalizeze nu numai divorţul şi avortul. poporul evreu a fost într-adevăr extrem de prolific. ci ca un element străin. a unei noi persoane. "Şi atunci. Căsătoria are două scopuri esenţiale care se împletesc armonios şi care nu se pot separa unul de celălalt: procreaţia şi împlinirea soţilor ca persoane. Mai mult. iar această dăruire are un scop precis. Mai mult. . inspirată de Dumnezeu. Aceste aberaţii au dus nu numai la slăbirea moravurilor publice. "Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: Fiţi rodnici. nu rareori procreaţia e considerată nu ca scop propriu şi natural al căsătoriei.Cărţile şi spectacolele cele mai gustate de publicul larg au ca unic criteriu al raporturilor conjugale dorinţa sexuală.ne dăm seama imediat că fiecare dintre cele două sexe are o structură anatomică. Aşa se explică oroarea pe care o avea faţă de sterilitate. înmulţiţi-vă. Cristos nu are nimic de adăugat în această privinţă.

bărbatul îşi numeşte femeia jumătatea sa. dar pentru om nu s-a găsit nici un ajutor care să i se potrivească. vor forma doi o singură fiinţă întrupată. Realizarea soţilor ca persoane Primele capitole ale Genezei ne prezintă un celibatar singuratic în mijlocul unei naturi luxuriante: e Adam. În căsătorie. ar însemna că acele căsătorii din care nu se pot naşte copii nu sunt valabile.. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om şi omul a adormit.X. soţii realizează nu numai o societate. un act care implică întreaga persoană şi nu un act pur fiziologic sau un mecanism de combinaţie chimică. "Caracterul sexual al omului şi facultatea de generare a omului sunt în mod minunat superioare în comparaţie cu ceea ce se petrece în compartimentele inferioare ale vieţii" (Vatican II). astfel încât vor fi amândoi un singur trup" (Gen 2. întrucât se accentua prea mult procreaţia şi se neglija celălalt aspect. păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului. Începând cu anii 1935-1940 au apărut o serie de cărţi împotriva cărora autoritatea bisericească a fost nevoită să ia atitudine în mai multe rânduri. s-a luat "secundar" în sensul de "mâna a doua" sau de "superfluu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa. Sexualitatea umană este cu totul diferită de aceea a animalelor. Din coasta pe care o luase din om. o unire. Acest lucru se înţelege prin expresia biblică: vor fi doi întrun singur trup. Omul a pus nume tuturor vitelor.1951: "A reduce convieţuirea soţilor şi actul conjugal la o simplă funcţiune organică pentru transmiterea germenilor. este cel puţin împinsă undeva la periferia valorilor personale. bărbatul şi femeia îşi găsesc unul în altul integrarea şi împlinirea nu atât fiziologică. accidental". 18-24). Dacă ar fi adevărată această teorie. Atunci omul a zis: Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi femeie. Această tendinţă a apărut ca o reacţie la modul în care se prezenta uneori căsătoria.. În loc să se înţeleagă prin "secundar" ceea ce rezultă din primul. ea apare dintr-o greşită interpretare a unei legi din Dreptul canonic (cartea de legi a Bisericii) în care se notează că procreaţia este scopul primar. Actul conjugal este un act care ţine de persoană. În căsătorie. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. însă. ar însemna să transformi căminul domestic. În prezent nu se mai foloseşte denumirea de "primar" şi "secundar". spirituală. iar realizarea persoanei scopul secundar al căsătoriei. ci ceva mai mult decât atât: o unitate. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. aducerea copiilor pe lume. Ambele sunt esenţiale. psihologică. Politica demografică a acelor state care consideră că baza puterii este numărul cetăţenilor sau al soldaţilor tinde să vadă în căsătorie un simplu instrument de procreaţie. Desigur că şi în această privinţă se poate ajunge la exagerări şi aberaţii. cât mai ales sentimentală. în limbajul popular. dacă nu este total exclusă. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus la om ca să le vadă cum are să le numească. sanctuarul familiei. adică izvorăsc din însăşi . după cum spune papa Pius al XII-lea într-un discurs ţinut personalului medical la 29. De aceea. De asemenea. Aceste cărţi au încercat să acrediteze ideea că singura menire a căsătoriei este realizarea valorilor persoanei. ci se insistă asupra faptului că ambele scopuri sunt esenţiale şi indispensabile. Dumnezeu hotărăşte să facă o fiinţă asemenea lui care să-i populeze singurătatea şi să-l ajute: "Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur.poligamia şi relaţiile sexuale ocazionale ar realiza mai bine decât căsătoria monogamică această intenţie a naturii: perpetuarea speciei umane. într-un simplu laborator biologic".

unul într-un fel. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi. fiecare bărbat să-şi aibă femeia lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.. altul într-altul" (1 Cor 7. pentru un timp. Unul nu poate fi separat de celălalt.. mama.. Iubire creatoare. din ea trebuie să rezulte o treime pământească de iubire: tatăl. Totuşi. Creatorul vorbeşte în numele celor Trei Persoane. Prin dăruirea totală şi reciprocă a persoanelor. "Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră. deşi nu face din el un scop al căsătoriei. Departe de a împinge în umbră valorile persoanei. care să dea mărturie că Dumnezeu este Iubire.natura căsătoriei. făcând din relaţiile personale din căsătorie o icoană a relaţiilor din Sfânta Treime". Realizarea celor două scopuri nu rezultă din două acte diferite. deşi sunt în raport de subordonare: dezvoltarea persoanei este subordonată procreaţiei.. Sfântul Augustin este de aceeaşi părere. .. Dar să-l ascultăm pe sfântul Pavel: "Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie.. căsătoria degenerează într-un egoism în doi şi în loc de împlinirea personalităţii se realizează distrugerea unităţii conjugale. pentru a se evita desfrânarea. ".. Leac împotriva poftelor trupeşti Sfântul Pavel insistă asupra acestui aspect.. Treimea creatoare a făcut perechea umană procreatoare. (Bernard Haering. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei. ci din unul singur: unirea a două persoane. dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Legea lui Cristos).. ca să nu vă ispitească Satana din cauza neînfrânării voastre. Comunitatea conjugală şi familială este.. în timp ce unirea trupurilor este orientată spre procreaţie. "Structura sexuală apare ca fiind orientată spre iubire. el le dă adevărata măsură şi adevărata strălucire. copilul. 1-7).. notează: "Primul este instinctul natural care îndeamnă cele două sexe să se unească în speranţa de a se ajuta reciproc şi de a găsi în acest ajutor reciproc mai multă forţă pentru a suporta neplăcerile vieţii şi infirmităţile bătrâneţii". apoi să fiţi iarăşi împreună.. Când procreaţia copilului este exclusă. nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui. Sfântul Ioan Gură de Aur va spune mai târziu: "Au fost două motive pentru care s-a orânduit căsătoria: ea există pentru ca noi să trăim în castitate şi pentru ca să avem copii". ci nevasta. ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea. expunând motivele care trebuie să determine bărbatul şi femeia să se căsătorească. persoanele înseşi obţin celelalte bunuri care le îmbogăţesc personalitatea.. o comunitate profundă de viaţă şi iubire" (Conciliul al II-lea din Vatican). ci bărbatul. Copilul nu este străin de valorile personale ale căsătoriei. Catehismul Conciliului din Trento. nu fac din el o poruncă.". Tot astfel. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă. Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine. Ajutorul reciproc Eva îi fusese dată lui Adam ca "un ajutor asemenea lui". o comunitate de iubire. decât doar prin bună învoială.

Acest al treilea motiv nu era numai o recunoaştere a îndemnului Apostolului: "Pentru a evita desfrânarea fiecare bărbat să-şi aibă femeia lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei". Această includere şi reticenţă din nefericire denotă şi un oarecare refuz al omului de azi de a recunoaşte şi a accepta adevărata condiţie umană: aceea a unei naturi umane decăzute din cauza păcatului strămoşesc. trebuie crescuţi. Se adaugă un al treilea motiv: "remedium concupiscentiae" . În Evul Mediu. se ocupă totuşi şi de al doilea scop esenţial al căsătoriei. numai tu ai fost prezentă. în acest sens numeşte căsătoria fraterna societas (societate fraternă) şi societas amicalis (societate de prietenie). femeie. în acelaşi timp. tu stăteai toată noaptea în picioare. dar marilor învăţaţi ai acestei perioade nu le era străină ideea de căsătorie ca societate de iubire şi de împlinire reciprocă.leac împotriva poftelor trupeşti. ziua nunţii nu e decât o singură zi. Sfântul Augustin. Am avut norocul să fim împreună" (C. adesea părea că dăm înapoi. ca şi filosofia dualistă a maniheilor care condamnau materia şi care vedeau în căsătorie şi în aducerea copiilor pe lume o cooperare cu Satana. Despre acest ultim scop esenţial menţionat de Conciliul din Trento se vorbeşte mai puţin sau chiar deloc în zilele noastre. de perseverenţă. După aceea. trebuie hrăniţi. îţi aminteşti. timpul vieţii este lung. sau nu? Toate aceste necazuri."Femeie. Uneori ajungeam la disperare. deşi acordă prioritate procreaţiei. Luther (şi protestantismul) susţinea că omul nu poate rezista poftelor.F. prevedea că logodnicii se căsătoreau "liberorum procreandorum causa" . Îţi aminteşti. şi încă mai rămâne de făcut din nou. din altă privinţă nu". Concupiscenţa răspundea Conciliul . citit în mod public şi semnat cu ocazia căsătoriilor păgâne şi apoi creştine. bestialitatea şi adulterul.se dă următorul răspuns: "Primul motiv e datorat însăşi comuniunii cu sexul opus care îşi are rădăcinile în instinctul natural. trebuie făcut din nou. Sfântul Ieronim condamnă raporturile conjugale în timpul sarcinii. Conciliul din Trento stabileşte că scopurile esenţiale ale căsătoriei sunt: procreaţia şi împlinirea reciprocă. ea îşi găseşte remediul în sacramentul căsătoriei. Este de făcut şi încă rămâne de făcut. eu munceam de dimineaţa până seara. i-a făcut pe sfinţii Părinţi din primele veacuri ale creştinismului să se ocupe aproape în exclusivitate de numai unul din scopurile căsătoriei: de procreaţie. se consideră că e inclus în al doilea: împlinirea reciprocă a soţilor. concupiscenţei. Iar autorul Didascaliei Apostolilor consideră asemenea raporturi la fel de vinovate ca şi sodomia. Ne-am pus pe muncă. şi cu asta nu se termină. Era nevoie de curaj.. ci răspundea. Un al doilea motiv stă în tendinţa naturală spre procreaţie". scrie sfântul Toma de Aquino. Ramuz). . se întâmplă să se îmbolnăvească. În Catehismul apărut din dispoziţia acestui Conciliu. Această prevedere a legislaţiei romane. Ba chiar ultimul este amintit înaintea celui dintâi. iar iubirea nu este ceea ce se crede la început. "Procreaţia. totul trebuia făcut. dintr-o privinţă poate fi considerată ca scop primar. Am rămas credincioşi unul altuia. şi aşa eu am putut să mă sprijin pe tine. îţi mai aminteşti? Nu aveam nimic cu ce să începem.nu este de neînvins. E nevoie de iubire. iar tu te sprijineai pe mine. la întrebarea: "Pentru care motive bărbatul şi femeia trebuie să se unească în căsătorie?" . abia după aceea a început viaţa. la o problemă foarte disputată în vremea aceea. trebuie îmbrăcaţi. atenţia era îndreptată în primul rând tot asupra procreaţiei.în vederea procreării copiilor. Cum au fost prezentate scopurile căsătoriei în diferite perioade ale istoriei Bisericii Aşa-numitul "pact conjugal" roman. anii se scurgeau şi nu făceam un pas înainte.. dar era greu. comuniune care este favorizată de speranţa ajutorului reciproc. nu înseamnă doar acele cuvinte scurte care se şoptesc la ureche. Vin copiii.

nr. ci un singur trup". după ce Isus citează cuvintele Genezei: "De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa astfel încât vor fi amândoi un singur trup". de aceasta trebuie ţinut cont. insistă din nou: "prin urmare nu mai sunt doi.. Astfel. frumuseţea.. sunt îndreptate spre aducerea pe lume şi educarea copilului şi în aceasta îşi găsesc încoronarea. bogăţiile. căreia i se împotriveşte poliandria.. într-o serie de texte.. În textul din sfântul Matei pe care l-am mai amintit. cu o străduinţă asiduă de a se perfecţiona unul prin celălalt. o asemenea formaţie interioară reciprocă a soţilor. a fost întemeiat şi înzestrat cu legile sale proprii de către Creator. Dar căsătoria "nu a fost orânduită numai pentru procreaţie". într-un anumit sens foarte adevărat. prin care un bărbat şi o femeie constituie între ei o comuniune intimă de viaţă şi de iubire. "Soţii. Poligamia a fost considerată întotdeauna ca fiind contrară spiritului Evangheliei. tind să realizeze din ce în ce mai mult propria perfecţiune şi sfinţenia reciprocă şi împreună aduc mărire lui Dumnezeu". IV.. enciclica Casti connubii a papei Pius al XI-lea. simpatia etc. soţii tind la comuniunea fiinţelor lor în vederea unei dezvoltări reciproce personale pentru a colabora cu Dumnezeu la naşterea şi educarea unor vieţi noi" (Humanae vitae).. El aduce din nou căsătoria la puritatea de la început. nobleţea. împlinindu-şi datoria lor conjugală şi familială. 1660). În veacurile care au urmat documentele Bisericii reiau doctrina tradiţională referitoare la scopurile căsătoriei. generoasă şi conştientă. Abia în secolul al XVI-lea Luther şi adepţii săi. dând dovadă de slăbiciune în faţa puternicului principe August. adică unirea în căsătorie a unui bărbat cu mai multe femei. Conciliul al II-lea din Vatican.. care le este proprie şi exclusivă. . Papa Paul al VI-lea afirmă că "prin dăruirea personală reciprocă. care era bigam (avea două femei). Aceasta este monogamia. a admis ca fiind îngăduită poligamia în anumite cazuri şi în Noul Testament. Conciliul din Trento aminteşte şi alte scopuri secundare şi neesenţiale: dorinţa de a lăsa un moştenitor. orânduirea însăşi a căsătoriei şi iubirea conjugală.. Prin natura sa este rânduit spre binele soţilor şi spre procrearea şi educarea copiilor" (Catehismul Bisericii Catolice.După ce enumeră scopurile esenţiale ale căsătoriei. şi poligamia. "Legământul matrimonial. Unitatea Prin unitatea căsătoriei se înţelege faptul că în căsătorie se admite unirea doar a unui singur bărbat cu o singură femeie. poate fi numit chiar prima justificare şi primul motiv al căsătoriei". "fără a neglija celelalte scopuri ale căsătoriei". căsătoria şi iubirea conjugală sunt îndreptate din natura lor spre procrearea şi educarea copilului". după ce spune că "copilul ocupă primul loc printre bunurile căsătoriei". Cristos a pus capăt dezordinilor care au avut loc în Vechiul Testament şi pe care Dumnezeu le tolerase un timp în sânul poporului evreu. Învăţătura lui Cristos în această privinţă e clară. se referă la scopul natural al procreaţiei: ". ÎNSUŞIRILE CĂSĂTORIEI Cele două însuşiri esenţiale ale căsătoriei sunt: unitatea şi indisolubilitatea. adaugă: "Căsătoria trebuie să se extindă în continuare şi trebuie să vizeze în primul rând acest lucru: ca soţii să se ajute între ei pentru a realiza o formaţie şi o perfecţiune interioară din ce în ce mai bună. adică unirea în căsătorie a unei femei cu mai mulţi bărbaţi.

De aceea la toate popoarele.. necondiţionată. Tocmai fiindcă este înzestrat cu raţiune şi voinţă liberă. deoarece este un ideal e greu pentru toţi. Conciliul din Trento a fost nevoit să condamne afirmaţia care pretinde că "este îngăduit creştinilor să aibă mai multe soţii şi că acest lucru nu este oprit de nici o lege divină". omul este capabil de o dăruire totală. în acest sens. ei sunt germenii viitorului. căsătoria e un fenomen tipic uman şi a admite divorţul înseamnă automat a coborî căsătoria la nivel de împerechere biologică specifică lumii animalelor. Este complet greşit să se considere că acest angajament şi această fidelitate pe viaţă constituie o constrângere creştină sau un jug pe care Biserica îl pune pe umerii oamenilor. Indisolubilitatea căsătoriei. Omul e o persoană. au avut întotdeauna oroare de divorţ. Ei defineau căsătoria astfel: viri et mulieris coniunctio. mai înainte să fi fost înălţată la demnitatea de sacrament propriu-zis.Ca atare. în însăşi natura sa. cei mai buni legişti ai lumii. Pe bună dreptate scrie papa Pius al XI-lea în enciclica Casti connubii: "Creatorul însuşi a sădit unitatea absolută a căsătoriei în căsătoria primilor părinţi. Nefiind înzestrat cu raţiune şi voinţă. împerecherea dintre două animale rămâne o unire la nivel biologic. omul are raţiune şi voinţă liberă. Angajamentul pe viaţă în căsătorie este un ideal uman. izvorăsc din însăşi natura căsătoriei. Nu există societate umană fără familie. "Căsătoria. Exigenţă a naturii Prin indisolubilitatea căsătoriei se înţelege faptul că în căsătorie un bărbat şi o femeie se angajează să trăiască împreună până la moarte. animalul nu este. Dar în lumea de azi obiecţiile nu sunt îndreptate atât împotriva monogamiei. voind ca aceasta să nu aibă loc decât între un singur bărbat şi o singură femeie". la nivel de persoană. Înţelepciunea omenească. animalul nu este capabil de un asemenea angajament definitiv. nici alta. deoarece este uman e posibil pentru toţi oamenii. dar în acelaşi timp şi împotriva legii naturii. ca de altfel şi unitatea căsătoriei. în timp ce mii de ani de istorie şi etnografie ne spun că oamenii incapabili de a se angaja şi de a-şi acorda reciproc încredere ar fi "inumani" în sensul strict al cuvântului. astfel încât divorţul este un atentat nu numai împotriva legii creştine. cât mai ales împotriva indisolubilităţii.. aceasta nu poate fi decât una singură: unirea în căsătorie este o unire între persoane. "Faceţi-mă să întâlnesc tineri care cred în angajamentul definitiv. De exemplu. animalul nu are nici una. angajamentul reciproc al soţilor a fost instituţionalizat în căsătorie. animalul nu este. Problema se pune în felul următor: unirea conjugală dintre un bărbat şi o femeie în căsătorie se deosebeşte cu ceva de împerecherea dintre un mascul şi o femelă din lumea animalelor? Dacă se admite vreo deosebire. omul e înzestrat cu spirit. Astăzi lumea "evoluată" discută aprins dacă e posibil ca un bărbat şi o femeie să se angajeze pe viaţă în căsătorie. E un lucru fundamental faptul că în lumea actuală creştinii dau mărturia definitivului" (Jean Cardonel). Numai asta îl deosebeşte pe om de bestie: posibilitatea de a se angaja. a fost orânduită de Dumnezeu în aşa fel încât să poarte cu ea perpetuitatea şi indisolubilitatea legăturii astfel ca nici o lege civilă să nu o poată desface" (Pius al XI-lea. Indisolubilitatea. fără un proiect de unire pe viaţă a bărbatului şi a femeii. atunci când nu a fost înăbuşită de patimi şi interese. sub diferite forme. nu celei umane. individuam . în căsătorie. romanii. adică ar aparţine altei specii. Casti connubii). definitivă. a recunoscut că din firea ei căsătoria este o unire de nedesfăcut.

aşa cum au un singur trup şi o singură viaţă". În una din primele pagini ale Bibliei. Din cele menţionate mai sus un lucru este evident: caracterul de nedesfăcut al căsătoriei nu se datorează presiunii făcute de creştinism. Acelaşi Tacit le punea în faţă romanilor corupţi din timpul său exemplul germanilor. Învăţătura lui Cristos cu privire la indisolubilitatea căsătoriei e limpede: "Într-una din zile câţiva farisei s-au apropiat de Isus ca să-i întindă o cursă şi i-au zis: «Sunt motive care să-i îngăduie bărbatului săşi lase nevasta?» Isus le-a răspuns: «N-aţi citit Scriptura? La început. Luaţi seama. 13-16). fiind admis în numele libertăţii umane. de atunci divorţul deţine capul de afiş al tuturor mişcărilor anticlericale. Reproşurile nu lipsesc din Vechiul Testament: "Iată ce faceţi voi: Acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului. atât în împrejurările fericite cât şi în cele potrivnice. ci însăşi naturii căsătoriei. mai ales a acelor state la care aversiunea faţă de creştinism a intrat într-o fază clinică. E o scenă obişnuită din familiile noastre. femeia devine "consoartă". în care bărbatul îşi tratează femeia exact cu aceleaşi cuvinte cu care femeia avea să trateze un animal. divorţul a reuşit să se introducă în legislaţia diferitelor state. şarpele. pe aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea!". care implică o viaţă comună ce nu se mai poate separa). patologică. În prima familie umană lucrurile n-au mers până la despărţire. Biblia Căsătoria. Nu a făcut Dumnezeu o singură făptură care are trup şi suflare de viaţă? Şi această unică făptură ce urmăreşte ea? O moştenire dumnezeiască. vitae continens (unirea bărbatului şi a femeii. când soţii îşi blestemă ceasul în care s-au cunoscut şi se ameninţă cu despărţirea. De altfel. respingând revelaţia şi Biserica. Pierzându-se sensul autentic al persoanei umane şi al libertăţii. Căci eu urăsc despărţirea în căsătorie . în sfârşit. divini et humanis iuris (unirea bărbatului şi a femeii şi destinul comun pentru toată viaţa. Urmaşii lor au făcuto. În codul de drept al lui Iustinian s-a păstrat definiţia clasică a căsătoriei: coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae. Şi întrebaţi: de ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta pe care ai trădat-o deşi era tovarăşa şi nevasta ta. au încercat să realizeze omul ideal şi societatea ideală bazându-se pe un raţionalism care dădea mâna cu materialismul şi senzualismul. găsim o scenă de familie tragică. Necazurile familiale au început cu primul cuplu uman. divorţul a fost permis pentru prima dată în Europa începând cu revoluţia din 1792. Dumnezeu a tolerat această dezordine la poporul său ales. cu care ai încheiat legământ. adică părtaşă a sorţii bărbatului. în mintea voastră ca nimeni să nu-şi trădeze nevasta din tinereţea lui. când Dumnezeu l-a creat pe . dar dacă a tolerat-o "pentru împietrirea inimii lor" nu înseamnă că ar fi aprobat-o sau că ar fi renunţat la hotărârile iniţiale referitoare la căsătorie. având în comun orice drept divin şi uman). cu plânsete şi gemete deoarece el nu mai priveşte la darurile de mâncare şi nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. aşadar. deoarece. în civilizaţia occidentală doctrina şi practica indisolubilităţii căsătoriei nu au fost contestate până la sfârşitul secolului al XVIII-lea când iluminiştii.consuetudinem. deoarece cei doi soţi erau deocamdată exemplare unice şi divorţând nu ar fi găsit alţi parteneri cu care să-şi refacă viaţa. voită de Creator de la început monogamică şi indisolubilă. găsind un puternic aliat în pasionalitate. Dacă întoarcem însă pagina.zice Domnul Dumnezeul lui Israel" (Mal 2. la care "femeile îşi iau bărbat numai o singură dată. Nu există motive care să poată rupe o asemenea unire. nu a fost practicată întotdeauna ca atare. Adam exclamă fericit şi extaziat văzând-o pentru prima dată pe aceea care avea să-i fie tovarăşa de viaţă: "Iat-o. cum spunea Tacit. şi în care i se adresează un reproş şi lui Dumnezeu care îi peţise: "Femeia pe care tu mi-ai dat-o".

. Dar o asemenea persoană nu ar putea să fie Dumnezeu deoarece Dumnezeu este fericirea însăşi. De data aceasta Dumnezeu spune: "Nu e bine". Expresia nu o întâlnim la ceilalţi evanghelişti. căci omul. se va uni cu nevasta sa şi amândoi vor forma un singur trup. Un Dumnezeu care n-ar fi decât o singură persoană din veşnicie. «Pentru ce totuşi. unul în trei Persoane. Pentru a fi imagine a lui Dumnezeu-Iubire. . ar fi veşnic nefericirea însăşi. omul să nu despartă». ci se referă la un obicei sau o prescripţie legală evreiască fiind folosit cuvântul "porneia" = necurăţie care avea atunci un înţeles pe care noi nu îl cunoaştem prea bine. i-au zis ei.scrie sfântul Ioan . afară de pricină de necurăţie. şi la Luca: "Oricine îşi lasă nevasta şi se căsătoreşte cu alta săvârşeşte adulter şi oricine se căsătoreşte cu o femeie lăsată de bărbat săvârşeşte adulter". Cristos ne trimite la hotărârea de la început a Creatorului pentru a ne face să înţelegem că legământul căsătoriei nu mai poate fi rupt. dar dacă îi moare bărbatul. ci un singur trup. ci Domnul. Nu putem să vorbim despre indisolubilitatea căsătoriei fără să cercetăm şi preţioasa învăţătură a sfântului Pavel: "Celor căsătoriţi le poruncesc nu eu. nu-şi poate îndeplini vocaţia sa de imagine a lui Dumnezeu.3). Aşadar. O oarecare nedumerire ne provoacă în textul citat anterior din sfântul Matei expresia: "afară de pricină de necurăţie". voind să-l creeze pe om după chipul şi asemănarea sa. Ce nu e bine? "Nu e bine ca omul să fie singur". ceea ce Dumnezeu a unit. o găsim şi la Marcu. iubirea lor era comună. Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta. în care ne este relatată creaţia. Or. De aceea "Dumnezeu este Iubire". nu există decât o singură fericire: aceea de a iubi şi a fi iubit. Moise a poruncit ca bărbatul să dea nevestei un act de despărţire şi să o lase?» Isus le-a răspuns: «Din pricina împietririi inimilor voastre Moise a îngăduit să vă lăsaţi nevestele.om. Sensul expresiei este: "afară de cazul că nu e cununat legitim". Expresia nu se referă la afirmaţia generală cu privire la indisolubilitatea căsătoriei. Pe de altă parte. Şi a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa. în caz că se mărită cu altul nu se va numi adulteră" (Rom 7. Era necesar prin urmare ca în Dumnezeu să fie din veşnicie o familie formată din mai multe persoane: "La început . A treia persoană a treimii umane: copilul. în care a fost scos bărbatul din ţărâna pământului. trebuie făcut un ajutor pe potriva lui. Excepţie numai în ziua a şasea. care s-ar părea că admite o excepţie în ceea ce priveşte divorţul. Dacă este despărţită să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. ar fi însuşi egoismul atotputernic.era Fiul şi Fiul era la Tatăl. l-a creat bărbat şi femeie. înseamnă că expresia îi priveşte numai pe evrei. fiind deocamdată singur. şi Fiul era Dumnezeu ca şi Tatăl". nu se poate concepe divorţ între persoanele care formează familia pământească. iubirea trebuie să fie definitivă. Dumnezeu constată satisfăcut: "E bine". săvârşeşte adulter. Bărbatul şi femeia din primele pagini ale Bibliei. dacă omul vrea să rămână imaginea lui Dumnezeu-Iubire în familia pământească. Astfel încât nu mai sunt doi. În unitatea Duhului Sfânt. şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat săvârşeşte adulter»" (Mt 19. nu putea să creeze decât o familie în care să domnească iubirea. Aceeaşi învăţătură a lui Cristos referitoare la divorţ pe care o găsim la evanghelistul Matei. zdrobit sub greutatea recoltelor sale. De vreme ce Matei scrie evanghelia sa pentru evrei. e necesar ca şi omul să fie unul în două persoane legate între ele prin iubirea vie şi concretă. dar de la început nu a fost aşa. Evident că. dacă se mărită cu altul atâta timp cât îi trăieşte bărbatul.. după cum nu se poate concepe divorţ între Persoanele Sfintei Treimi. În seara fiecărei zile. constituie germenul şi modelul umanităţii aşa cum o vrea Dumnezeu. ci numai la Matei. se va numi adulteră. De fapt ce a intenţionat Creatorul la început? Nu există în realitate decât o singură suferinţă: aceea de a fi singur. Şi nici bărbatul să nu-şi lase femeia" (1 Cor 7. "Femeia. 10-11). ca femeia să nu se despartă de bărbat. Dumnezeu. bogat şi solitar care s-ar asemăna întrucâtva cu bogatul din parabolă. 3-9). privind lucrurile create peste zi.

Bărbaţilor. El o iubeşte şi pentru dânsa. ca soţii să se despartă fără însă ca vreunul dintre ei să se poată recăsători până la moartea celuilalt. aşa am devenit mădulare ale trupului său: os din oasele lui şi carne din carnea sa. unindu-se în căsătorie. îşi exprimă iubirea sa faţă de Cristos. Biserica. Dumnezeu a promis în Vechiul Testament că va face un legământ de cununie cu omenirea: "Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. se cer câteva explicaţii. se uneşte cu natura umană. fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Taine scrie: "Cei care se căsătoresc se cunosc trei săptămâni.adică omenirea. Cristos. ca pe trupurile lor. El. ca să o facă curată şi fără pată."Fraţilor. se suportă unul pe altul treizeci de ani. Pentru a înţelege puţin din învăţătura neasemuit de frumoasă şi de adâncă pe care o cuprinde textul de mai sus al sfântului Pavel. prin inima soţiei creştine. V. Sfântul Thomas Morus. se ceartă trei ani. În felul acesta. pe parcursul vieţii lor întregi. ei dau tuturor exemplul unei iubiri statornice şi generoase. un soţ fidel. rămânând Dumnezeu. iar copiii lor o iau de la început". deoarece noi suntem mădulare ale trupului său. În sfârşit. îşi varsă sângele. ei trebuie ca. Cine îşi iubeşte femeia. tot aşa şi femeile să fie supuse bărbaţilor lor în toate. supuneţi-vă unii altora în frica lui Cristos. 19-20). Scriitorul Alexandre Dumas notează la rândul său: "Lanţul căsătoriei este atât de greu încât trebuie să fie doi. întrucât Biserica o constituie soţia.este definitivă. Mântuitorul trupului. DIVORŢUL Nu este nici un motiv pentru care să fie îngăduit divorţul. te voi logodi cu mine în bunăvoinţă şi iubire. o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică" (Ef 5. În momentul întrupării are loc cununia dintre Dumnezeu şi omenire. Femeilor. contribuie la edificarea carităţii fraterne şi aduc mărturia şi cooperarea lor la rodnicia Bisericii. Cristos. să fie sfântă şi fără prihană. Nimeni nu şi-a urât vreodată trupul. Biserica . Mare este taina aceasta. aşa cum face şi Cristos cu Biserica. Între Cristos şi mireasa sa nu mai poate fi vorba despre divorţ. ci participă în mod real la ea şi devin semnul vizibil al acestei uniri. Biserica poate îngădui. pentru motive foarte serioase. . nu numai că imită unirea dintre Cristos şi Biserică. într-adevăr. El voia să-şi înfăţişeze această Biserică strălucitoare. carne din carnea lui şi os din oasele lui. iar uneori trei pentru a-l purta". fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului. Promisiunea se împlineşte: Fiul lui Dumnezeu. în trupul pe care şi-l ia din sânul Fecioarei Maria sunt adunaţi la un loc toţi oamenii. ci îl hrăneşte. prezent în persoana soţului. spune Domnul. Prin sacramentul căsătoriei bărbatul devine Cristos. căci bărbatul este capul femeii. al cărei mădular este soţia. o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică". martir al credinţei şi al căsătoriei. dăruirea este totală şi definitivă. În schimb. Şi după cum Biserica este supusă lui Cristos. se iubesc trei luni. ca semn şi împărtăşire din iubirea pe care Cristos a avut-o pentru mireasa sa şi care l-a făcut să-şi dea viaţa pentru ea" (Conciliul al II-lea din Vatican). Cununia dintre Cristos şi mireasa sa . fără pată. mama noastră. Voia să spună că a rămâne fidel în căsătorie e o adevărată minune. se logodeşte cu omenirea. pe el însuşi se iubeşte. după cum şi Cristos este capul Bisericii. În acest caz cum s-ar mai putea vorbi de divorţ între ei? "Mare este taina aceasta. Cum spune Scriptura: de aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi astfel amândoi vor forma un singur trup. îl îngrijeşte cu drag. 21-32). Tot aşa şi bărbaţii trebuie să-şi iubească femeile. soţii. te voi logodi cu mine în fidelitate şi tu îl vei cunoaşte pe Dumnezeul tău" (Os 2. Or. întrupându-se. şi să sădească adevărurile creştine şi virtuţile Evangheliei în sufletele copiilor pe care i-au primit cu dragoste de la Dumnezeu. urmând calea lor proprie să se ajute reciproc în fidelitatea iubirii cu ajutorul harului. "În ceea ce îi priveşte pe soţii şi pe părinţii creştini. spunea: "Când un om face jurământul de căsătorie îşi ia viaţa în mâini ca şi cum ar lua nişte apă". iubiţi-vă femeile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ca să o sfinţească curăţind-o prin apa botezului şi prin Cuvântul Vieţii.

restul de 78% oscilează între decepţie şi scârbă de viaţă. 8-10 ore pe zi sunt prinşi cu serviciul. mai lucid. Doamne' va intra în împărăţia cerurilor. iar aceşti responsabili politici iresponsabili. Nimeni nu trebuie să-şi piardă încrederea în învăţătura Bisericii. cu aceeaşi amărăciune: nu este iubire fericită. părăsirea moralei Bisericii şi a practicii religioase în numele libertăţii de conştiinţă. Odată ce bunele relaţii dintre ei s-au stricat. în cele mai multe cazuri căsătoria este o problemă ce se rezolvă în doi. O statistică făcută în Franţa ne face cunoscut că 12% din căsătorii se termină cu divorţul.24-25). Odinioară căsătoria era o problemă ce privea întreaga familie şi o întreagă reţea de familii înrudite. "Nu există iubire fericită".se întreabă o scriitoare franceză . cei tineri cred că vor schimba situaţia aşa cum vor schimba totul în lume. s-ar părea că asistăm la un faliment total al căsătoriei. Pe lângă motivele de mai sus mai sunt şi altele. căci dincolo de peretele care le desparte apartamentul de apartamentul vecinului se află o lume străină şi necunoscută. la căsătorii de probă etc. de prietenie. mi-au dat convingerea că proporţia corespunde. necredinţa şi indiferentismul religios care au invadat lumea au lovit în primul rând în căsătorie. cea mai mare parte din zi soţii stau despărţiţi unul de altul. astăzi statul şi responsabilii politici iau deciziile importante în acest domeniu. dar nu s-a prăbuşit căci avea temelia zidită pe stâncă" (Mt 7. În faţa situaţiei lumii actuale. n-are cine să-i mai ajute.două. odinioară Biserica avea ultimul cuvânt de spus în materie de moravuri. Cauzele sunt multiple. Un simţ exagerat al libertăţii individuale împinge generaţiile tinere să frângă orice îngrădire civilă sau religioasă. ci cel care face voinţa Tatălui meu care este în ceruri va intra în împărăţia cerurilor. de ce n-am avea dreptul să construim noi o altă lume. Astăzi. soţii. A căzut ploaia. Acest lucru îl aud toţi tinerii spus cu amărăciune de cei în vârstă. legătura de afecţiune care îi leagă pe soţi e oricând în primejdie să se rupă. ei nu pot lua altă poziţie decât aceea de a încheia căsătoria lor ca un legământ pe viaţă. . abia 10% ating o fericire durabilă. mai fericită? Apoi. au venit şuvoaiele. Oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte e asemenea omului înţelept care şi-a zidit casa pe stâncă. trei? Cincisprezece ani de practică. descurajarea şi dezorientarea le sunt interzise creştinilor conştienţi. mai personal. nu fac decât să accelereze procesul de descompunere a moravurilor. Altădată munca agricolă unea cele patru mâini ale soţilor pe acelaşi ogor sau în jurul aceloraşi vite. mai solid. pentru ca mai târziu să le spună celor mai tineri decât ei. întemeiat pe cuvântul lui Cristos."Din o sută de familii câte sunt fericite? . În această situaţie. fără îndoială. Tinerii sunt tot mai nemulţumiţi de moştenirea pe care le-o lasă generaţiile în vârstă: dacă înşişi părinţii noştri nu sunt fericiţi în lumea pe care ei au clădit-o. "Nu cel care îmi zice: 'Doamne. Viaţa modernă îl obligă pe bărbat să muncească împreună cu alte femei. Acest refren al poetului Louis Aragon e reluat de toţi cântăreţii de muzică uşoară. trăiesc pierduţi în oraşul care i-a înghiţit. plecaţi din locul de baştină. de la răsăritul până la apusul soarelui. cu deciziile pe care le iau. iar pe femeie împreună cu alţi bărbaţi. chiar dacă politicienii încearcă să dicteze altfel decât ea în probleme de moravuri. cincisprezece ani de viaţă.21. Şi se căsătoresc. a izbit furtuna în casa aceea. Angajamentul căsătoriei e mai şubred şi mai ameninţat în timpurile noastre mai mult ca oricând. Şi aventura continuă din generaţie în generaţie. Divorţul era aproape imposibil pentru că soţii erau încorsetaţi de o solidă reţea patriarhală. Se cere dreptul la iubire liberă. Astăzi. În sfârşit. realităţii".

la menirea şi valoarea ei. cu psalmi.. adică pe atracţie. mai ales în sânul propriei lor familii cu privire la demnitatea iubirii conjugale. Singurele leacuri care pot vindeca relele în viaţa de căsătorie sunt: răbdarea.". iubirea. Lucru extrem de important este de a se evita asemenea căsătorii falimentare. aşa cum aminteam mai sus. soţia îl iubeşte pe Cristos prin soţul său. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii în înţelepciune adevărată. Dar mai presus de toate acestea să aveţi iubire. cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti. nici idioţenia lui. şi a treia oară.. Dificultăţile în căsătorie nu se vindecă cu distrugerea căsătoriei. nici viaţa. ci îndreptarea defectelor din viaţa soţilor. Dacă totuşi se ajunge la dificultăţi în căsătorie. iar apoi să se despartă. 25). Prin urmare. Cât de bine sunt pregătiţi tinerii pentru o profesiune în viaţă. "pentru un anumit timp". ci cu distrugerea propriilor defecte. din interese şi consideraţii lăturalnice. nici prezentul. cum se spune în mod obişnuit. Nimic din ceea ce este creat nu poate rupe legătura de iubire dintre soţi. nici brutalitatea lui. faceţi-vă o inimă plină de îndurare. Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. nimic din ceea ce este creat nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care se arată în Isus Cristos. de umilinţă. Sunt bine încredinţat că nici moartea. să nu se încheie căsătorii sub impulsul pasiunii. Fiţi recunoscători. astfel încât preţuind curăţia în formaţia lor.. numărul căsătoriilor nefericite e mare. la o situaţie insuportabilă. având conştiinţa clară a naturii şi obligaţiilor căsătoriei. de îndelungă răbdare. când în realitate se află în ei înşişi. Fiecare căsătorie creştină este altoită pe iubirea neînfrântă a lui Cristos şi a Bisericii sale. Iar în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos la care aţi fost chemaţi ca să formaţi în el un singur trup.. deoarece aţi fost aleşi de Dumnezeu ca să fiţi credincioşii şi preaiubiţii săi.. şi-au întemeiat căsătoria lor pe o iubire adevărată? Nu. nici infidelitatea. nici puterile. Numai iubirea lui Cristos dusă până la vărsarea sângelui pe cruce a făcut posibilă fidelitatea eroică a căsătoriei creştine. se ajunge.N. E drept că.. Suportaţi-vă unii pe alţii şi dacă aveţi plângeri între voi. "Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?."Biserica este expertă în problemele omului" . el s-a dat la moarte pentru ea" (Ef 5. care este însăşi legătura de iubire dintre Cristos şi Biserică: nici mediocritatea partenerului. înălţaţi-i lui Dumnezeu în inimile voastre cântecul vostru de mulţumire" (Col 3. iertaţi-vă unul pe altul. dar cât de şubred sunt pregătiţi pentru viaţa de căsătorie! "Tinerii să fie instruiţi cum se cuvine. iubiţi-vă femeile aşa cum Cristos şi-a iubit Biserica. "până la un anumit punct".spunea papa Paul al VI-lea la O. ea este legătura desăvârşirii. 12-16). pe pasiune. la vârsta cuvenită să poată trece de la o logodnă cinstită la cununie" (Conciliul al II-lea din Vatican). de bunătate. aşa să vă iertaţi şi voi. "Fraţilor.U. pe fantezie. înseamnă a nu iubi cu adevărat. de aceea orice căsătorie se termină pentru ei cu un faliment. ci pe o iubire aparentă. Prin iubirea dintre Cristos şi Biserică soţii botezaţi sunt sudaţi între ei. ci să se încheie după o gândire matură şi înţeleaptă. nici viitorul. "Bărbaţilor. Viaţa de căsătorie trăită în continuare eroic de către soţul trădat sau soţia trădată vorbeşte despre măreţia fundamentală a căsătoriei creştine. leacul împotriva unei asemenea situaţii nu este divorţul. Dar se pune întrebarea: oare soţii care ajung să se urască. Iubirea adevărată din firea sa e veşnică. ci din defectele soţilor. o asemenea situaţie cu toate dificultăţile nu provine din căsătoria ca atare. . Domnul nostru" (Rom 35. Faceţi ca şi Cristos: după cum el v-a iertat. Ea este întradevăr expertă deoarece ascultă şi transmite oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. despre care ne vorbesc statisticile. Soţul îl iubeşte pe Cristos prin soţia sa. Soţii care se despart unul de altul automat se despart de Cristos. 38-39). A iubi "cu condiţia ca. de blândeţe. Ca dovadă că divorţul nu rezolvă nimic e numărul mare al celor care divorţează şi a doua oară. să-şi transforme căminul într-un iad. iertarea. Aceşti pluridivorţaţi cred că defectul este în căsătorie.

Biserica admite nu divorţul. Aceşti creştini care nu sunt în ordine cu căsătoria să se străduiască să obţină îndurarea lui Dumnezeu. să-şi educe creştineşte copiii şi să mediteze la cuvintele sfântului Augustin: "Dumnezeu nu îţi cere imposibilul. Doamne. tu care eşti iubire. Statele Unite . tu ne-ai chemat să întemeiem împreună acest cămin.procentajul copiilor ilegitimi 4. Învaţă-ne să înaintăm unul prin celălalt sub privirea ta. ci cu compătimire şi dragoste creştină. aceste drepturi sunt consemnate şi consfinţite în carte şi constituţii. ci de capriciu şi pasiune. să conducem la tine copiii pe care ni-i vei încredinţa. dă-ne putere să-l însufleţim cu iubirea ta. dar este în acelaşi timp un fenomen antiuman. Câte tragedii se petrec când se deschide poarta divorţului! Atâtea femei părăsite.6. atâţia copii împrăştiaţi. cu viaţa distrusă! Nici un tată şi nici o mamă nu poate dezerta din căminul familiei fără a călca peste trupurile şi sufletele copiilor săi.N. Dacă se întâmplă să avem în mijlocul nostru soţi divorţaţi şi recăsătoriţi? Aceşti oameni păcătoşi trebuie trataţi nu cu dispreţ şi ură. Casa noastră să fie deschisă tuturor celor care vor voi să se încălzească în ea. Spania . divorţul este pretins uneori în numele libertăţii şi al iubirii.procentajul copiilor ilegitimi 2.12. Cum am amintit mai înainte. Amin". Ţări în care e admis divorţul: Elveţia . căci porunca lui Cristos e lămurită: să iubeşti pe aproapele tău. În sfârşit. ci ca un remediu sau ca un surogat. să ia parte la faptele de binefacere ale Bisericii. Adepţii divorţului mai susţin că prin introducerea divorţului s-ar micşora numărul copiilor ilegitimi. vor să mascheze pasiunea nestăpânită şi egoismul.U. nici în vreo altă declaraţie a drepturilor omului nu se tratează despre un asemenea drept sau libertate. în cazuri extrem de grele.35. Motivele pentru care se cere introducerea şi legalizarea divorţului nu sunt decât nişte pretexte care. că efectele sunt contrare. recunoscând în faţa tuturor. O copilărie tristă şi nefericită este preţul pe care îl plătesc copiii nevinovaţi pentru egoismul sălbatic al părinţilor care divorţează. În lumea noastră actuală simţul drepturilor omului s-a ascuţit foarte mult. iar cel care trăieşte în adulter este aproapele nostru. Ţări în care divorţul nu e legalizat: Italia . VI. Rugăciunea mirilor din liturghia căsătoriei "Doamne. atâţia bărbaţi abandonaţi. e o posibilitate pentru soţi de a reflecta la greşelile comise care i-au adus în această stare. cu toată sinceritatea.22. de fapt. O asemenea măsură adesea are rezultate fericite. de a găsi energiile necesare pentru a se îndrepta şi de a relua în cele din urmă viaţa conjugală. poate cel mai nefericit. Suedia . O statistică din 1963 ne arată contrariul. Unul dintre motive este acesta: divorţul ar preveni delictele sexuale sau măcar ar micşora numărul lor. ci te îndeamnă prin porunca sa să faci ceea ce poţi şi să ceri în rugăciune ceea ce nu poţi".1. CELEBRANTUL CĂSĂTORIEI .20. Realitatea este alta: numărul delictelor sexuale este mai mare în ţările în care este admis divorţul. să te avem alături în planurile noastre. că sunt în greşeală. ca să împlinim voinţa ta în toate zilele vieţii noastre. de fapt nu e vorba de libertate şi iubire. ci separarea soţilor.90.Divorţul nu este numai un fenomen anticreştin. nici în carta O. să-ţi oferim bucuriile şi suferinţele noastre. cu toate acestea nici o cartă şi nici o constituţie nu vorbeşte despre dreptul la divorţ sau despre libertatea de a divorţa.24.. să se simtă bine toţi cei care vor locui în el. Divorţul nu a fost considerat niciodată ca un drept sau ca o libertate. fără apărare. Statisticile ne arată limpede că prin legalizarea divorţului nu se realizează nici o îmbunătăţire a situaţiei. îţi mulţumim pentru iubirea noastră.

Preotul şi martorii nu sunt ceruţi numai pentru a da mărturie despre căsătoria încheiată. "Căsătoria este încheiată prin legătura conjugală. Harul căsătoriei pe care îl primesc soţii are drept scop să-i întărească în îndeplinirea datoriilor lor de soţ şi soţie.şi a cel puţin doi martori. bineînţeles după moartea unuia dintre soţi. după chipul legământului său nupţial cu Biserica" (Ritualul căsătoriei). Biserica nu face altceva decât să stabilească norme pentru încheierea corectă a căsătoriei.sau a altui preot autorizat .Soţii înşişi celebrează căsătoria. Soţii sunt oficianţii căsătoriei Căsătoria se încheie printr-un contract. să le dea forţă şi înţelepciune pentru a-i creşte pentru viaţa prezentă şi pentru fericirea veşnică. care întăreşte această unitate de nedesfăcut şi îi sfinţeşte pe soţi. binele copiilor cerând deplina fidelitate a soţilor şi unitatea de nedesfăcut a legăturii lor. "Harul care desăvârşeşte această iubire naturală. cei care încheie căsătoria trebuie să fie în harul lui Dumnezeu. ni l-a meritat prin pătimirea sa" (Conciliul din Trento). să-i facă prudenţi şi generoşi în aducerea copiilor pe lume. Acest contract Isus Cristos l-a înălţat la demnitatea de sacrament astfel încât pentru creştini nu există contract de căsătorie care să nu fie în acelaşi timp şi sacrament. norme referitoare la încheierea căsătoriei însăşi. să-i păstreze statornici în fidelitate. adică fără păcat greu pe suflet. nu e de mirare că Biserica înconjoară cu atâta grijă acest sacrament. "În căsătoria creştină contractul nu se poate separa de sacrament. de aceea se poate repeta. Pentru a-l scoate în evidenţă mai clar şi a-l face mai uşor. confirmaţiune. adică prin înţelegerea a două persoane înzestrate cu voinţă liberă care cad de acord să se ia în căsătorie. Deoarece căsătoria stă atât la temelia societăţii mici care este familia cât şi la temelia societăţii mari fie civile. Este o unire intimă a bărbatului şi femeii. norme referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mirii. care a orânduit şi a înfăptuit preacinstitele sacramente. căsătoria fiind totuşi valabilă. ci şi pentru a sublinia caracterul social al acesteia. Cu privire la încheierea căsătoriei. Căsătoria nu imprimă în sufletul soţilor aşa-numitul "caracter" . preoţie. în caz contrar se săvârşeşte un sacrilegiu. . Cristos însuşi. adică prin consimţământul irevocabil prin care fiecare dintre soţi se dăruieşte şi se acceptă în mod reciproc şi liber. astfel încât nu există contract adevărat şi legitim care să nu fie în acelaşi timp şi sacrament" (papa Leon al XIII-lea). de tată şi de mamă. În acest sens a fixat norme precise pentru a înlătura abuzurile şi nelămuririle cu privire la un moment atât de hotărâtor în viaţa omului. A stabilit norme de care depinde însăşi valabilitatea căsătoriei. Cei doi soţi care încheie contractul căsătoriei sunt în acelaşi timp slujitorii sau oficianţii sacramentului căsătoriei.cum se întâmplă la alte sacramente: botez. Fiind vorba de un sacrament "al celor vii" (vii sufleteşte). fie bisericeşti. pentru ca aceasta să fie valabilă este necesar ca în împrejurări normale consimţământul să fie exprimat de miri în prezenţa parohului . Cristos Domnul a ridicat la demnitatea de sacrament acest pact de nedesfăcut al căsătoriei. iubire şi ajutor reciproc de-a lungul vieţii întregi.

din motive bine întemeiate. Colectivitatea. Unele dintre aceste piedici dirimente declarate ca atare de Biserică sunt sugerate de însăşi natura căsătoriei. Biserica a stabilit apoi aşa-numitele piedici impediente. O asemenea piedică. declară nulitatea unor asemenea căsătorii. unul dintre soţi nu şi-a dat consimţământul în mod liber. îl opreşte de la căsătorie pe unul care a făcut vot de a nu se căsători. ea nu este valabilă. ci de religia creştină. raporturi de rudenie prea strânse (cum ar fi căsătoria între părinţi şi copii. Piedicile de căsătorie şi declararea nevalabilităţii căsătoriei Există anumite bariere care împiedică încheierea unor căsătorii. În acest caz sfântul părinte papa poate îngădui soţului creştin să încheie altă căsătorie. verişori apropiaţi). un preot. o face pentru a apăra căsătoria. Căsătoria care se face cu o asemenea piedică este valabilă. de a se face preot. nu este valabilă căsătoria pe care o încheie un călugăr care a făcut votul solemn de curăţie. unul dintre ei sau amândoi n-au avut intenţia de a încheia o căsătorie adevărată. dacă soţul nebotezat consimte să ducă în continuare viaţa obişnuită de căsătorie şi promite să nu împiedice partea botezată în îndeplinirea datoriilor creştine. Într-un asemenea caz se poate întâmpla ca soţul rămas nebotezat să nu consimtă să trăiască în continuare viaţa conjugală cu soţul care a devenit creştin. ci numai aparente şi aceasta se întâmplă din mai multe motive: a fost o piedică dirimentă. E clar că Biserica nu are vreo putere directă asupra căsătoriei celor nebotezaţi atâta timp cât măcar unul dintre soţi nu se converteşte şi nu se botează. sau au avut intenţia de a exclude venirea pe lume a copiilor etc. nu e vorba de anularea unei căsătorii. căsătoria nu se poate desface. existenţa unei căsătorii valabile anterioare . incapacitatea de a săvârşi actul conjugal (impotenţa). care în scrisoarea către corinteni spune: "Dacă . Biserica are dreptul să declare existenţa acestora în virtutea puterii primite de la Cristos de a-i învăţa pe oameni. devenind membru al Bisericii. Biserica.Căsătoria nu este o chestiune privată. dar nu de cele fixate de Dumnezeu fie direct. după cercetări temeinic făcute prin tribunalul bisericesc care funcţionează în fiecare episcopie. adică sfântul părinte papa. de aceea trebuie să fie un act public. ci e vorba de un decret prin care Biserica recunoaşte şi declară că o căsătorie făcută anterior nu a fost valabilă şi că cei care au trăit într-o asemenea căsătorie pot trece la încheierea unei căsătorii adevărate. fie impediente stabilite de ea. fie bisericească. Sunt totuşi cazuri în care autoritatea supremă a bisericii. Asemenea piedici sunt: vârsta mai mică de 16 ani pentru mire şi de 14 ani pentru mireasă. un creştin cu un nebotezat etc. sau pe un catolic care ar vrea să se căsătorească cu un necatolic etc. nu doreşte să aibă loc asemenea căsătorii. dacă totuşi o căsătorie se încheie cu aceste bariere. Biserica. fie prin legile naturii. recunoaşte acest act. Sunt cazuri când căsătorii încheiate n-au fost căsătorii adevărate. îl acceptă. Desigur că Biserica poate da dispensă de piedicile. fie dirimente. fie civilă. dar cei care o încheie păcătuiesc. cineva devine supus autorităţii papei.celălalt soţ fiind încă în viaţă. ci trebuie continuată. prin solemnitatea exterioară şi prin prezenţa câtorva membri ai săi capabili să depună mărturie pentru actul săvârşit. Alte impedimente dirimente declarate ca atare de Biserică nu sunt sugerate de natura căsătoriei. Astfel. Dispensa pe care o dă sfântul părinte într-un asemenea caz se numeşte privilegiu paulin deoarece se bazează pe cuvântul şi autoritatea sfântului Pavel. un delict cum ar fi adulterul sau uciderea unuia dintre soţi de către celălalt pentru a se căsători cu complicele etc. Abia prin botez. de pildă. Este vorba de aşa-numitele piedici dirimente (diriment = care dărâmă căsătoria). poate acorda dispense care aduc după sine desfacerea legăturii căsătoriei. frate şi soră. astfel încât şi în afara lumii creştine sunt considerate ca nişte obstacole de netrecut în calea unei căsătorii valabile. ci are şi un aspect social.

Până acum vreo o sută de ani în urmă. era o combinaţie pe care o realiza familia. a atras atenţia întotdeauna că aceste scopuri nu sunt esenţiale. tatăl considerându-se investit cu drepturi speciale în această privinţă. dar copiii să nu facă acest pas fără a cere sfatul înţelept al părinţilor. nu a condiţionat valabilitatea căsătoriei de consimţământul părinţilor. Care a fost atitudinea Bisericii în faţa unei atari situaţii istorice? Biserica a considerat întotdeauna valabile aceste căsătorii puse la cale de părinţi din interese de familie. după încheierea căsătoriei. să se despartă. având în vedere condiţiile istorice ale epocii. ci mai ales acela de a forma închinători ai adevăratei credinţe şi religii". Lucru pe care Biserica nu l-a făcut niciodată. în special francezi. spune Conciliul din Trento. Prin anumite combinaţii matrimoniale se extindea puterea economică şi politică a familiei. VII.soţul rămas păgân vrea să se despartă. în special la popoarele din Asia şi Africa. În ceea ce priveşte căsătoriile creştinilor. desigur că s-au făcut adesea presiuni asupra Bisericii de a nu recunoaşte valabile căsătoriile bătrânilor care nu mai pot avea copii sau de a invalida căsătoriile celor tineri în cazurile de infecunditate. "Copiii nu sunt obligaţi să asculte de părinţi când este vorba de încheierea căsătoriei" . Sfântul Pavel acordă acest privilegiu pentru a favoriza la soţul devenit creştin binele suprem care este credinţa. pentru că Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace" (1 Cor 7. Al doilea caz. CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRINŢILOR Pentru încheierea unei căsătorii nu este necesar consimţământul părinţilor. De aceea s-a străduit în toate modurile să orienteze căsătoria spre ceea ce este ea în realitate. În combinaţiile care se făceau şi din care rezultau noile familii se avea în vedere fecunditatea căsătoriei. când papa. Dimpotrivă. hotărăşte dezlegarea unei căsătorii care nu a căpătat încă stabilitatea perfectă prin săvârşirea actului conjugal. lucrul părea cu totul normal. Chiar în zilele noastre procedeul este încă în vigoare la cea mai mare parte a populaţiei globului. Această doctrină a fost întărită de Conciliul Trento cu toată împotrivirea pe care au făcut-o unii principi şi episcopi. În felul acesta cei săraci. ţăranii îşi procurau braţe de muncă pentru pământ. Acceptând ca o căsătorie să se încheie din scopuri cu caracter patrimonial sau dinastic. Cei bogaţi şi nobilii îşi asigurau puterea familiei şi prestigiul blazonului. se răzgândeşte şi vrea să îmbrăţişeze viaţa religioasă. Conciliul a condamnat învăţătura conform căreia "căsătoriile încheiate de copii fără consimţământul părinţilor sunt nevalabile. . dar nu le-a găsit niciodată conforme cu idealul căsătoriei creştine. nu trebuie să aibă în vedere doar faptul de a lăsa în urmă moştenitori ai propriilor bunuri şi averi. când unul dintre soţi. care ar fi voit ca Biserica să declare nevalabile căsătoriile încheiate împotriva voinţei părinţilor. Nu trebuie să ne mire faptul că părinţii erau aceia care puneau la cale căsătoriile copiilor lor. pe vremea când politica statului se identifica în mare măsură cu politica dinastică. printr-o aprobare specială. 15). în societatea noastră europeană. Chiar soarta unui stat. depindea uneori de o combinaţie matrimonială fericită sau nefericită. A căutat să înlăture acea mentalitate care nu vedea în căsătorie altceva decât posibilitatea de a avea urmaşi. Primul caz. dispensa se poate da numai înainte de consumarea căsătoriei. căsătoria era o problemă care depăşea interesele individuale ale celor care se căsătoreau. ci secundare şi accidentale. Biserica nu a consfinţit niciodată obiceiul ca o căsătorie să fie rezultatul unor combinaţii făcute de către părinţi. adică să se călugărească. în cazul acesta fratele sau sora devin liberi (de legătura căsătoriei).scrie sfântul Toma de Aquino. iar părinţii pot să le valideze sau să le invalideze". "Procrearea. În epocile când a dominat această mentalitate. adică înainte ca soţii să fi săvârşit actul conjugal şi numai în două cazuri. Pe de altă parte.

mai respectuos. Iubirea este climatul natural şi cel mai prielnic al vieţii de căsătorie. cu codul de legi al lui Napoleon sau cu legislaţia italiană. soţilor le lipseşte un resort puternic pentru îndeplinirea în sinceritate reciprocă a obligaţiilor care le revin în viaţa conjugală. ci pentru legătura de respect. greşeli dăunătoare şi pentru a obţine mai din belşug în căsătoria care se încheie binecuvântarea lui Dumnezeu din porunca a patra: cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Dimpotrivă. 8. să fie ca o pecete pe braţul tău. Torentele de apă nu pot să stingă iubirea. VIII. mai mare.14-16. ascunsă în scobiturile prăpăstiilor. IUBIREA Iubirea este climatul natural în care trebuie să se desfăşoare viaţa de căsătorie. de aceea Biserica nu recunoaşte ca valabilă căsătoria încheiată din constrângere. Căci iubirea este tare ca moartea. De fapt adulterul e de cele mai multe ori rodul unei căsătorii fără iubire. Pentru aceste motive papa Pius al XI-lea invită pe tânărul care se pregăteşte pentru căsătorie "să ceară sfatul înţelept al părinţilor cu privire la alegerea pe care o face". .de fapt să se separe şi să urmeze căi diferite. pentru a evita.Ceea ce nu înseamnă că Biserica aprobă şi cu atât mai puţin că laudă şi încurajează căsătoriile făcute împotriva părinţilor. pentru femeie până la vârsta de 21 de ani). "din motive foarte întemeiate le-a dezaprobat întotdeauna şi le-a oprit" şi i-a îndemnat întotdeauna pe tineri să nu facă acest pas fără acordul părinţilor. ca de altfel şi celelalte lecturi biblice din liturghia căsătoriei.10. el mi-a spus: Scoală-te. pentru bărbat până la vârsta de 25 de ani. găsim tot ce este mai frumos. ceea ce se termina foarte uşor cu adulterul. de pildă. mai realist şi mai optimist cu privire la iubirea conjugală în toate dimensiunile ei spirituale şi trupeşti. cum notează acelaşi Conciliu. Deşi consimţământul părinţilor sau al familiei nu are nici un cuvânt de spus pentru valabilitatea căsătoriei. căci glasul tău este dulce şi faţa ta plăcută. arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi aud glasul. el poate avea un cuvânt greu de spus pentru temeinicia şi buna reuşită a căsătoriei. Biserica apără libertatea şi demnitatea umană. râurile nu pot să o ia la vale" (Ct 2. Acolo unde lipseşte iubirea. şi vino. aceasta nu pentru că ar cere-o căsătoria din natura ei. cu ajutorul experienţei lor mai bogate şi cunoaşterii mature a realităţilor omeneşti. El mi-a zis: Numele meu să fie săpat în inima ta. Preaiubitul meu este al meu şi eu sunt a lui. ca să fii fericit şi să trăieşti mult pe pământ". iar pasiunea este neînduplecată ca locuinţa morţilor. legislaţia bisericească este mult mai avansată în comparaţie cu legislaţia statelor absolutiste (în comparaţie. "Preaiubitul meu a vorbit. mai duios. iar dreptul la căsătorie este unul dintre drepturile esenţiale ale persoanei umane.6-7). Într-o asemenea situaţie foarte uşor se poate întâmpla ca cele două elemente inseparabile . sunt un foc dumnezeiesc. o ibovnică pentru iubire. prea frumoaso! Porumbiţa mea. Citind Cântarea Cântărilor. În ceea ce priveşte libertatea consimţământului. Cu tot acest îndemn de a cere sfatul părinţilor. căsătoria trebuie să fie un angajament reciproc cu totul personal.procreaţia şi iubirea .. pitită în crăpăturile stâncii.. de recunoştinţă şi de iubire care trebuie să existe între copii şi părinţi. Şi continuă: "să acorde mare importanţă acestui lucru. care nu recunoaşte valabilitatea căsătoriei dacă lipseşte consimţământul părinţilor. Biserica veghează cu grijă să se respecte libertatea voinţei celor care se căsătoresc. flăcările ei sunt flăcări aprinse. Iubirea curtenitoare din Evul mediu şi obiceiul societăţii înalte din secolul al XVIII-lea de a avea o amantă exprimă acest dualism: o soţie pentru procreaţie. prietena mea.

. ci celălalt e doar lucrul meu. contemplaţie pură. ci calcul. aşadar. Iubirea care se cere în căsătorie nu e nici iubire angelică. Nu aceasta este iubirea conjugală despre care Pius al XI-lea spune că "în căsătoria creştină deţine primatul.iubirea angelică . Unitatea şi indisolubilitatea căsătoriei nu fac decât să exprime exigenţele iubirii adevărate. atracţia sexuală care nu caută decât satisfacţia edonistă. cealaltă tentaţie. şi aceasta nu printr-o afecţiune trecătoare a simţurilor sau a sufletului. "În căsătorie . Conciliul al II-lea din Vatican reaminteşte că iubirea conjugală este un sentiment "călăuzit de voinţă". Erotismul este egoism.. iubirea este. este deschiderea spre celălalt căruia îi vrei binele. De fapt. adevărata iubire este definitivă. acestea în primul rând şi mai puternic decât trupurile. ci pe raţiune şi voinţa liberă care călăuzeşte şi înalţă sentimentul şi pasiunea. simţire şi minte. lucru pentru mine. O iubire pe jumătate nu este iubire. Iubirea conjugală "e mult superioară simplei atracţii erotice care.În schimb.iubirea animalică. trecătoare.. cultivată în mod egoist. nici limite. Pentru cel care iubeşte nu este bucurie mai mare decât bucuria şi binele celui iubit: pentru aceasta este gata să sacrifice totul. există numai sex.cum scrie Paul al VI-lea în Humanae vitae . "iubesc până când. închidere în tine însuţi. iubire totală. "Iubirea conjugală e o iubire pe deplin umană... iubire fidelă şi exclusivă până la moarte. Această iubire umană se deosebeşte în egală măsură de iubirea angelică. Nu poate. Pasiunea. ca şi de iubirea animalică. nici iubire animalică. indisolubilitatea. dispare curând într-un mod mizerabil" (Conciliul al II-lea din Vatican). caracteristicile căsătoriei: unitatea. ce înseamnă iubirea adevărată? Cuvântul iubire are o gamă foarte mare de înţelesuri: se poate merge de la iubirea asemănătoare cu iubirea spiritelor din ceruri . pasiune şi sexualitate pură..adică în acelaşi timp sensibilă şi spirituală". subordonarea celuilalt. instinctul pot să îmbrace foarte uşor aparenţele iubirii. pasiune şi voinţă. Această iubire cuprinde sfera simţurilor şi a pasiunii." nu iubeşte cu adevărat. veşnică: nu admite nici condiţii. nobleţea". nu e capabil să o iubească nici măcar o zi. ci este tiranie de o parte şi sclavie de alta. ci dimpotrivă. Cel care . Evident că o atare iubire nu se poate confunda şi nici nu se poate întemeia pe instinctul sexului şi pe impulsul pasiunii. a sexualismului: iubireapasiune carnală. chiar şi viaţa sa. să existe un contrast mai mare decât acela dintre erotism şi iubire. Adevărata iubire este exclusivă: între persoana iubită şi cea care iubeşte nu e loc pentru alţii. ... spiritualitate. iubirea e altruism. egoism..".până la iubirea asemănătoare cu aceea a animalelor . dar de fapt sunt tocmai contrariul iubirii. În lumea de astăzi nu tentaţia angelismului corupe noţiunea justă a iubirii. Cel iubit este iubit şi respectat ca persoană. iubirea. nu există celălalt ca persoană. Iubirea-pasiune nu înseamnă libertate. Cine spune "iubesc dacă. ea tinde spre altul pentru a se servi de el ca de un instrument pentru propria plăcere. este îndreptată de la persoană către persoană". Pasiunea înseamnă egoism. apar ca un rod natural al iubirii.se unesc sufletele. căci după cum spune papa Paul al VI-lea. iubire fecundă" (Humanae vitae). Pe de altă parte.. nu numai a pasionalităţii din el. care sunt nestatornice. ci printr-o hotărâre fermă şi deliberată a voinţei". o atitudine a omului total. Iubirea conjugală "fiindcă este un act prin excelenţă uman.. realizarea reciprocă. prin urmare. E o iubire caracteristică persoanei umane care este concomitent şi indisolubil trup şi suflet.. dar nu aşa încât voinţa să fie tiranizată de pasiune. fecunditatea. Cine nu e capabil să iubească o persoană pentru totdeauna. ci este iubire umană: o "iubire pe deplin umană . ca şi pe aceea a minţii şi a voinţei. interes. unde este iubire totul devine uşor. Gândul că într-o zi iubirea se va sfârşi roade bucuria prezentă a iubirii. Pentru pasiune nu există persoană.scrie Pius al XI-lea în Casti connubii . ci pasiunea să fie călăuzită de voinţă.

devine ritmul unic şi respiraţia unică a două vieţi. Asemenea căsătorii. sexul. Nu trebuie să ne imaginăm că în epocile trecute sau astăzi. cu trecerea anilor această iubire se îmbogăţeşte. capătă stabilitate. Iubirea-pasiune nu e esenţială pentru căsătorie. lucru care se întâmplă şi astăzi pe cea mai mare parte a globului. . are soarta fizicului: slăbeşte şi îmbătrâneşte o dată cu slăbirea şi îmbătrânirea trupului. Aceasta este trecătoare. Mult mai puţin grave sunt pericolele care ameninţă căsătoriile întemeiate pe motive ce nu ţin cont de acest aspect decât cele care ameninţă căsătoriile întemeiate pe iubire care e doar pasiune şi erotism. frumuseţea spirituală. nu se bazează pe "căsătoria din iubire". se evaporă o dată cu trecerea anilor. cu toate greutăţile inerente. EGALITATEA ÎNTRE SOŢI Întrucât sunt persoane. Cu totul alta este situaţia cu iubirea care nu este altceva decât pasiune. la acele popoare care nu acordă importanţă "căsătoriei din iubire". adică iubirii. legată fiind de fizic. ea este unul dintre izvoarele de energie morală care permit ca viaţa de căsătorie. ca cea chineză şi cea romană. Dacă în epocile trecute se dădea puţină importanţă aspectului psihologic al căsătoriei. ba chiar se perfecţionează şi creşte tocmai datorită acestui exerciţiu generos al său". soţii se completează reciproc pentru binele copiilor şi armonia în familie. O personalitate pakistaneză s-a adresat occidentalilor. persoana întreagă. sentiment. ci în primul rând sufletul. nu numai trupul. se aprofundează. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul soţilor tineri. în faţa dificultăţilor masca iluzorie a unei iubiri care nu era decât pasiune se dă la o parte pentru a lăsa libere cele două egoisme. Aşa se explică faptul că această iubire nu se ofileşte o dată cu ofilirea fizică. în timpurile noastre. nu îmbătrâneşte o dată cu îmbătrânirea trupurilor. iar iubirea cuprinde persoana. Nu rareori se întâmplă ca la moartea unui soţ bătrân. căsătoriile au fost sau sunt pentru aceasta nefericite. a două hedonisme. nu rezistă în faţa sacrificiilor reciproce pe care le cere viaţa de căsătorie.însoţeşte viaţa întreagă a soţilor. ca şi cea mai mare parte a civilizaţiilor care nu sunt de tip occidental. frumuseţea fizică. să fie trăită cu seninătate şi profundă bucurie. este de un mare folos în viaţa soţilor. celălalt să-l urmeze în mormânt la câteva săptămâni sau la câteva zile. IX. Dimpotrivă. Natura impune însă fiecăruia obligaţii diferite. Astfel încât este evident faptul că o căsătorie statornică nu se poate clădi pe pasiunea nestatornică. care sunt în realitate doar întâlniri a două egoisme. într-o anumită împrejurare.iubeşte. înţelegându-se prin iubire pasiunea. de vreme ce persoana propriu-zis nu îmbătrâneşte. Într-adevăr. atunci când nu umbreşte judecata şi nu tiranizează voinţa. se acordă prea mare importanţă iubirii înţeleasă ca pasiune. sprijinită de ajutoarele pe care le oferă religia. sunt mult mai multe căsătorii nefericite şi e mult mai mare numărul divorţurilor. Biserica şi legislaţia tuturor statelor consideră valabile căsătoriile din care lipseşte o asemenea iubire. atât soţul cât şi soţia se bucură de egalitate deplină. în cazul lor se întâmplă doar ca unul să-şi ia zilele după moartea celuilalt. iubirea nu realizează la ei acea unitate pe care o realizează o convieţuire îndelungată. din nefericire. însoţită de simţul datoriei. Cele mai mari civilizaţii ale trecutului. cu aceste cuvinte: "Voi vă căsătoriţi pentru că vă iubiţi. împlinindu-le. iubeşte întreaga persoană a celuilalt. pe care. "O asemenea iubire . Totuşi iubirea-pasiune. noi ne iubim pentru că rămânem uniţi în căsătorie". astăzi când se proclamă sus şi tare drepturile căsătoriei din iubire.notează Conciliul al II-lea din Vatican . semn că sunt încă două vieţi.

deoarece amândoi au fost creaţi de Dumnezeu. Şi după cum Biserica este supusă lui Cristos. fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri. pe când Adam este scos din ţărână. Dacă ar fi să ne luăm după aparenţele relatării biblice. 1. "Toţi care v-aţi botezat în Cristos. prin convingere şi prin convertirea inimilor.. iubiţi-vă femeile după cum şi Cristos a iubit Biserica. În societăţile din vechime predomina prejudecata că femeia este inferioară bărbatului...trebuie recunoscută în tot ceea ce ţine de persoana şi demnitatea umană. e foarte probabil că au fost transformaţi în femei".7). fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus". "O asemenea egalitate în drepturi . Bărbaţii trebuie să-şi iubească femeile ca pe trupurile lor. "bărbaţilor. Această prejudecată porneşte de la faptul că bărbatul dispune de o forţă fizică superioară.. Soţii. fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului. să fie câştigaţi fără cuvânt prin purtarea femeilor lor. v-aţi îmbrăcat cu Cristos. fiind mai puternic. Egalitatea de natură dintre bărbat şi femeie pe care o găsim în primele pagini ale Bibliei este confirmată de Evanghelie. astfel încât şi unul şi altul dintre soţi se bucură în mod perfect de acelaşi drept şi sunt legaţi între ei prin una şi aceeaşi obligaţie". Câtă deosebire între această concepţie şi aceea pe care ne-o prezintă Biblia! Conform Bibliei.... prin predicare statornică.. pentru că noi suntem mădulare ale trupului său. În realitate Biblia vorbeşte despre egalitatea deplină a femeii cu bărbatul. am putea considera mai curând pe femeie superioară bărbatului. 27-28).Femeia în învăţătura Bibliei şi a Bisericii "Femeilor. în tot ceea ce decurge din pactul nupţial şi este sădit în căsătorie. ci progresiv. Bărbaţilor. Atât bărbatul cât şi femeia sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu: acelaşi Dumnezeu care l-a scos pe bărbat din ţărâna pământului a scos-o şi pe femeie din trupul bărbatului. . carne din carnea lui şi os din oasele lui" (Ef 5. căci bărbatul este capul nevestei după cum şi Cristos este capul Bisericii. faţă de care este superior. ci îl hrăneşte şi îl îngrijeşte cu drag. sunt egali şi în har.. purtaţi-vă şi voi. femeile. tot aşa şi femeile să fie supuse bărbaţilor lor în toate.. deoarece amândoi au fost răscumpăraţi de Cristos: "nu mai este nici bărbat. cu înţelepciune cu femeile voastre. femeia a apărut ca un instrument de pedeapsă a bărbatului. Iată. Biserica a proclamat şi a răspândit în lume învăţătura egalităţii soţilor procedând conform principiului evanghelizării. această prejudecată predomină şi astăzi la acele popoare la care nu a pătruns influenţa creştinismului. " (1Pt 3. astfel încât femeia devine obiectul său. Bărbaţilor. Persoana umană este aceeaşi în ambele sexe. "Femeilor. femeia e scoasă din bărbat. la rândul vostru. născându-se din nou.. când vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. e carne din carnea lui. nici femeie. fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus"(Gal 3. astfel încât drepturile şi obligaţiile care izvorăsc din ea sunt aceleaşi. egali din natură. Cine îşi iubeşte femeia se iubeşte pe sine însuşi. de exemplu. ca unora care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii. ce scrie filosoful Platon în Timaios: "Aceia dintre oameni care au fost ticăloşi şi care şi-au petrecut viaţa în nelegiuiri. dar la această egalitate naturală se adaugă şi egalitatea supranaturală. nu mai este nici bărbat. vor moşteni împreună cu voi harul vieţii". nici femeie. Minţile cele mai luminate ale păgânilor nu au fost scutite de această concepţie greşită. adică nu prin revoluţie şi intervenţie directă.afirmă papa Pius al XI-lea . 22-23). de vreme ce Dumnezeu a creat-o pe Eva ca să fie tovarăşa de viaţă a lui Adam: "un ajutor asemenea lui". Din această imagine biblică nu trebuie reţinută decât o idee: femeia are aceeaşi natură ca şi bărbatul. Cu alte cuvinte. dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul său. bărbatul poate să-şi procure femeia cu forţa sau să o cumpere. cum face şi Cristos cu Biserica. pentru ca dacă unii nu ascultă Cuvântul. de vreme ce Eva este scoasă din carnea lui Adam.. el Mântuitorul trupului.

Astăzi. apare într-un chip strălucit şi în demnitatea personală egală atât a bărbatului cât şi a femeii care trebuie să se manifeste într-o iubire reciprocă şi deplină" (Conciliul al II-lea din Vatican). ci sunt nişte invenţii pe care societatea le impune. deosebirile care rezultă din structura naturală psihică şi fizică diferită a bărbatului şi a femeii şi din funcţiunile specifice diferite pe care ei le au în sânul familiei: tata şi mama au fiecare o poziţie şi un rol anumit. ea trebuie să accepte inegalităţile şi deosebirile pe care însăşi natura le-a sădit în cele două sexe diferite. Sfântul Conciliu scoate la lumină un lucru extrem de important: egalitatea soţilor în căsătorie trebuie trăită într-un climat de iubire totală. la fel femeia trebuie şi poate să-şi atribuie. adică o dublă putere. contrast. opoziţie. fidelitatea unuia faţă de celălalt. sau că homosexualitatea şi lesbianismul sunt lucruri cu totul naturale şi că tot societatea a impus ca relaţiile sexuale să aibă loc numai între bărbat şi femeie. după cum Cristos e capul Bisericii. Faptul că bărbatul este capul familiei nu presupune o subordonare sau o tutelare a femeii şi nici nu distruge egalitatea femeii cu bărbatul. se neagă orice deosebire psihologică şi chiar fiziologică între bărbat şi femeie. Egalitate nu înseamnă de fapt egalitarism. legile pedepseau femeia pentru adulter întotdeauna. monogamia. tot aşa şi femeile trebuie să fie supuse bărbaţilor lor în toate. Numai trăind într-un asemenea climat de iubire e posibil ca din viaţa de căsătorie să dispară atât spiritul de dominaţie. morală. dimpotrivă. Superioritatea capului într-un trup omenesc şi subordonarea tuturor celorlalte membre capului nu numai că nu generează tensiune. chiar în unele ţări care respiră principiile creştine de 2000 de ani. o oarecare discriminare între bărbat şi femeie se făcea. primul loc în iubire" (Casti connubii). "Unitatea căsătoriei. Apostolul afirmă că raportul dintre bărbat şi femeie este raportul dintre Cristos şi Biserică: bărbatul e capul femeii. drepturile şi datoriile referitoare la copii. "Dacă bărbatul este capul. indisolubilitatea. de exemplu. E drept că în trecut. ci dimpotrivă. spre o nivelare între sexe. astfel încât. care este de-a dreptul contra naturii. Egalitatea între soţi nu înseamnă omogenizare. sfântul Pavel afirmă că "bărbatul este capul femeii" şi le porunceşte femeilor să fie supuse bărbaţilor lor. femeia este inima. public şi lua aspect de concubinaj. . În acest sens. Folosind cuvântul "cap". completându-se reciproc se creează în familie armonie şi echilibru.Aşadar. Egalitatea între soţi nu exclude inegalităţile sau mai exact. ca fiindu-i propriu. În numele principiului egalităţii nu trebuie să se instaureze un regim de egalitarism. o dublă suveranitate. cât şi spiritul revendicării de drepturi care se poate ivi datorită faptului că natura impune bărbatului şi femeii funcţiuni diferite. autoritatea asupra copiilor. ci cu un organism trup omenesc. în schimb pe bărbat îl pedepseau numai atunci când adulterul era frecvent. aşa cum se întâmpla în societatea păgână. exprimă o egalitate substanţială profundă. se merge spre cealaltă extremă: spre omogenizare. sfântul Pavel nu intenţionează să facă o comparaţie cu vreun organism politic sau economic. tot ce rezultă din legământul căsătoriei revine în mod egal soţilor şi anume: dăruirea şi acceptarea reciprocă. Egalitatea dintre soţi ca persoane este o egalitate ce se referă la valoarea şi demnitatea lor interioară. după cum Biserica e supusă lui Cristos. şi aşa cum bărbatul deţine primul loc în conducere. care ar duce negreşit la ruina unităţii familiei. spirituală şi supranaturală. întărită de Cristos. S-a ajuns să se afirme că diferenţele de temperament între bărbat şi femeie nu sunt naturale.

legile şi evoluţia moravurilor tind pe bună dreptate să-i recunoască femeii egalitatea şi coresponsabilitatea cu bărbatul în conducerea căminului. Cu toate acestea. Prin crearea unei administraţii duble. Această emancipare economică provine fie din faptul că femeia vrea să-şi îndeplinească anumite capricii pentru care bărbatul nu e de acord să dea bani. . sau ca şi cum a construi motoare ar fi un lucru mai important decât a educa copii. trebuie să recunoaştem că sunt unele munci mai conforme cu aptitudinile şi firea bărbatului şi altele mai conforme cu aptitudinile şi firea femeii. de asemenea. la fel supunerea femeii faţă de bărbat face posibilă egalitatea între soţi. Un al doilea motiv pentru care femeia se îndepărtează de ocupaţiile care îi sunt proprii în sânul familiei este dorinţa de egalitate şi independenţă economică. aceasta de fapt nu este egalitate.ar fi fost o inferioritate şi o înjosire a femeii pe care trebuie să o regretăm şi să o remediem neapărat. i se oferă femeii noi posibilităţi de cercetare ştiinţifică şi de succes intelectual". fie că bărbatul nu dă bani pentru trebuinţele legitime ale familiei. sau a fi poliţist şi a dirija circulaţia ar fi un lucru mai excelent decât a dirija propria casă şi propria familie.Supunerea femeilor în toate bărbaţilor lor nu e supunerea practicată la păgâni. după cum am afirmat anterior. ci totul trebuie să existe în comun.m. considerându-se că dacă femeia face aceleaşi munci ca şi bărbatul se realizează adevărata egalitate între sexe. nu numai că nu se realizează o egalitate între soţi. În condiţiile actuale de viaţă uneori e necesar sau măcar oportun ca femeia să contribuie la întreţinerea familiei cu munca sa. în parte. sau a unge o maşină ar fi o ocupaţie mai nobilă decât aceea de a face curat în propria casă ş. Emanciparea şi promovarea socială a femeii În zilele noastre există un mare pericol pentru unitatea şi stabilitatea familiei. în mijlocul copiilor şi al ocupaţiilor familiale. Dacă se consideră că pentru femeie a fi egală cu bărbatul înseamnă a face muncile bărbatului. faptul că femeia e din ce în ce mai puţin acasă.d. În bună măsură însă acest lucru se întâmplă sub pretextul emancipării şi promovării sociale a femeii. având în vedere faptul că misiunea esenţială a femeii este aceea de a fi mamă de familie. fiecare având ce e al său. Ca şi cum. abandonând din zi în zi mai mult cadrul îngust al căminului. A considera însă că femeia este emancipată şi promovată numai prin faptul că săvârşeşte activităţi pe care le săvârşea până acum numai bărbatul sau prin faptul că ocupă funcţii pe care le ocupa până acum numai bărbatul este o tristă prejudecată. datorită noilor condiţii de viaţă într-o lume industrializată. dar se distruge unitatea şi legătura iubirii care nu îngăduie ca în familie să existe ceva "al meu" şi ceva "al tău".a. În domeniul cultural. În domeniul social ea îşi desfăşoară activitatea în sectoarele cele mai variate. Şi aşa cum această supunere din partea Bisericii face Biserica identică. faptul că femeile au fost excluse până acum de la serviciul militar şi prin aceasta de la război . Papa Paul al VI-lea rezumă astfel condiţia actuală a femeii: "În cadrul vieţii familiale. Deşi în principiu nu există muncă sau profesie pe care o exercită bărbatul şi pe care să nu o poată exercita şi femeia.adică nu au avut posibilitatea să măcelărească pe alţii şi să se lase măcelărite . În domeniul politic ea a dobândit în numeroase ţări puterea de a interveni în treburile publice pe picior de egalitate cu bărbatul. anume. ci este supunerea care reflectă supunerea Bisericii faţă de capul ei. este evident că locul ei în primul rând este în familie. este inclusă în mod mistic în persoana lui Cristos. o supunere de iubire. Ceea ce am afirmat mai sus nu vrea să spună că femeia trebuie închisă neapărat între pereţii casei şi că trebuie interzisă vreo reţea de relaţii şi de activităţi în afara casei. Cristos. Acest lucru se întâmplă. de pildă. să îndeplinească o profesiune. ci masculinizare a femeii. egală cu Cristos. femeia nu este sclava bărbatului.

Deoarece însuşi Creatorul . trebuie totuşi salvată prezenţa şi grija mamei în casă. prezenţa femeii în familie este indispensabilă pentru dezvoltarea normală fizică şi psihică a copiilor. de care au nevoie în special copiii mai mici". bineînţeles. Conciliul al II-lea din Vatican simplifică lucrurile: actul conjugal este întotdeauna din fire bun şi onest şi prin urmare bună şi onestă este şi plăcerea pe care însăşi natura o leagă de el: "Actele prin care soţii se unesc într-o intimitate castă sunt vrednice de cinste şi demne". adică atunci când soţii refuză să devină . Numai atunci păcătuiesc când nu urmează calea trasată de Creator în săvârşirea acestui act. dar şi pentru faptul că nu se realizează nici celelalte scopuri. nu un păcat de moarte.spune papa Pius al XII-lea într-un discurs către personalul sanitar . soţii nu păcătuiesc urmând o asemenea invitaţie". deoarece printre scopurile căsătoriei se numără şi remediul împotriva concupiscenţei. Soţii nu greşesc dacă săvârşesc acest act pentru plăcere. Conciliul al II-lea din Vatican aminteşte: "Fără a neglija promovarea socială a femeii. Actul conjugal e bun şi onest în sine deoarece cuprinde în sine cele două scopuri ale căsătoriei: procreaţia şi perfecţionarea reciprocă şi este o expresie a iubirii care îi uneşte pe soţi în căsătorie. "actele proprii căsătoriei. pentru a fi scutit de vină trebuie să existe motive suficiente pentru a-l scuza sau măcar a-l tolera. dar trebuie să se ţină seama de scopurile pentru care a fost orânduit de Dumnezeu. favorizează dăruirea reciprocă pe care o semnifică şi îi îmbogăţeşte pe soţi într-o mulţumire plină de bucurie".. Dacă o fac numai pentru plăcere nu sunt scutiţi de păcat.a pus în funcţiunea procreatoare "o plăcere şi o fericire în trup şi în spirit. Creatorul". ci dimpotrivă."colaboratorii liberi şi responsabili ai lui Dumnezeu.cum se exprimă papa Paul al VIlea . transformându-i în simple instrumente de plăcere unul pentru celălalt. de alte justificări şi scuze nu mai este nevoie. X. Trebuie să recunoaştem că în decursul timpurilor teologii au tratat actul conjugal cu destulă neîncredere. bineînţeles un păcat venial. chiar săvârşit în cadrul căsătoriei. Aceasta a fost poziţia adoptată în Evul Mediu. îi înjoseşte. fie în ceea ce priveşte fidelitatea conjugală. fie în ceea ce priveşte educaţia copiilor. mai ales printr-un asemenea act viciat nu se realizează o dezvoltare reciprocă a personalităţii soţilor. Raportul sexual în căsătorie este dezordine şi păcat numai atunci când soţii în mod intenţionat caută numai plăcerea abătându-l de la destinaţia pe care Creatorul i-a fixat-o. înăbuşindu-l într-un egoism în doi. Această neîncredere provenea din natura plăcerii care însoţeşte actul sexual şi care ar face ca acest act. să constituie cumva o dezordine şi un păcat. Când soţii se împreunează în vederea procreaţiei sau pentru a se achita de datoria conjugală sunt total scuzaţi de păcat. Frecvenţa actului conjugal este normală şi recomandabilă pentru soliditatea căsătoriei. e o dezordine gravă nu numai pentru faptul că actul matrimonial nu rămâne deschis transmiterii vieţii. acest lucru trebuie să se întâmple fără vreun risc pentru drepturile şi îndatoririle fundamentale ale căsătoriei şi ale familiei.. soţii nu fac nici un rău căutând şi bucurându-se de această plăcere ca o invitaţie la actul procreator. acest lucru constituind o violare gravă a ordinii naturale. . într-un hedonism steril.Chiar atunci când e necesar sau măcar util ca ea să ocupe un serviciu în afara casei. fără să-l abată de la destinaţia lui naturală. a legii divine şi a poruncii creştine. SEXUALITATEA CONJUGALĂ Actul sexual este îngăduit în căsătorie. Condiţia naturală a femeii fiind aceea de mamă şi având în vedere că a educa copiii e un lucru mai important decât a-i aduce pe lume. refuză să solicite lui Dumnezeu şi să-l invite prin actul lor să creeze un nou suflet nemuritor.

"Fiecare dintre noi . Filosofii cei mai mari ai omenirii. cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului.. care a sfinţit căsătoria. intuirea lumii divine a ideilor pentru Platon. Bună este căsătoria. în care soţii nu s-au folosit niciodată de dreptul lor. anume aducerea de noi vieţi omeneşti pe lume. cum să placă femeii. care trăiesc până la adânci bătrâneţi fără să se căsătorească în speranţa de a se uni mai mult cu Dumnezeu". ci în acelaşi timp şi fiinţe spirituale. Nu avem nici un motiv să credem că acele căsătorii despre care ne vorbeşte istoria Bisericii. ci. Cristos. fiind nu numai fiinţe biologice. Dar soţii. sed consensus facit. E vorba de o anumită tendinţă modernă care pretinde că actul sexual este actul suprem al naturii umane. Lăsând la o parte filosofia. bărbaţi şi femei. Ea constă în trăirea vieţii intime de căsătorie conform planurilor Creatorului. extazul pentru Plotin. nu numai prin relaţii sexuale. În realitate actul conjugal nici nu ţine de esenţa căsătoriei. dimpotrivă. dar nu este condiţie indispensabilă pentru a atinge celălalt scop: realizarea şi împlinirea personalităţii umane. această cale. pot să se realizeze ca persoane în iubire reciprocă şi pe alte căi. cum să placă bărbatului ei" (1 Cor 7. Tot aşa între femeia măritată şi fecioară este o deosebire. Bărbatul care nu este căsătorit se îngrijeşte de lucrurile Domnului. ci numai primind ajutorul supranatural al lui Cristos. mai sfântă este fecioria. Dar cel care este căsătorit se îngrijeşte de lucrurile lumii.îşi păstrează unica femeie cu care s-a căsătorit. Dar se găsesc mulţi dintre noi. "Eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. XI. . 3234). oferă totodată o invitaţie la o stare mai înaltă: celibatul. Nenumăraţii creştini care au răspuns invitaţiei lui Cristos de a-l urma pe calea fecioriei nu s-au condamnat la o neîmplinire a personalităţii şi la o veşnică lipsă de maturitate umană. Lucrul acesta îl afirmau şi juriştii romani când spuneau că nu din raportul sexual. mai bun celibatul pentru împărăţia cerurilor.Evident că nu pot fi admise acele curente exagerate care se abat în mod nejustificat de la această poziţie echilibrată. printr-o hotărâre liberă şi fermă. cum ar putea să placă Domnului.. El. cea mai sublimă personalitate din câte au existat pe faţa pământului. în schimb. şiau propus o dezvoltare a personalităţii lor pe care nimeni nu o poate realiza cu forţele sale naturale. ca să fie sfântă şi cu trupul şi cu duhul. sfântă este căsătoria. în el personalitatea îşi găseşte suprema realizare. e de ajuns să reţinem ce ne învaţă credinţa. CASTITATEA CONJUGALĂ Există pentru soţi o virtute a castităţii conjugale. ci un act al spiritului care depăşeşte condiţia biologică şi pasională a omului: actul cunoaşterii raţionale pentru Aristotel. Sfântul Pavel ne oferă aceeaşi învăţătură. care perfecţionează în cel mai înalt grad personalitatea umană nu este actul conjugal.îi scria în 177 un oarecare Atenagora împăratului Marcu Aureliu . Căsătoria este valabilă chiar dacă soţii nu se folosesc de dreptul pe care îl au în calitate de căsătoriţi. au fost ratate sau nefericite de vreme ce unele din ele au dezvoltat personalitatea soţilor până la culmile cele mai înalte ale sfinţeniei. cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii. realizarea omului total. Nu au lipsit nicicând în istoria Bisericii creştini generoşi care au ales. nu a fost căsătorit. fecioria. deşi trebuie să recunoaştem că ea este condiţia cea mai obişnuită şi cea mai uşoară. cu simpla înţelepciune omenească au ajuns la concluzia că actul excelent al omului. E drept că actul sexual este o condiţie indispensabilă pentru a atinge unul din scopurile căsătoriei. ci din consimţământ rezultă căsătoria: nuptias non concubitus.

Curaţi cu trupul şi cu inima trebuie să fie toţi creştinii. instinctul sexual este patima cea mai oarbă şi mai exigentă. nici uşoară. Există. De aceea autoritatea Bisericii a trebuit să intervină frecvent şi energic în această problemă.căsătorie curată. după cum afirma Pius al XI-lea. instinctul natural şi o scurtă instrucţie cu privire la principiile clare şi simple ale legii morale creştine". nu numai curaţi cu trupul. Acest lucru Biserica îl face şi în alte domenii. în care sunt incluse actele conjugale şi plăcerile trupului. ceea ce înseamnă. ele sunt pentru toţi creştinii. "ar fi suficient în general bunul-simţ. care poate fi stăpânită şi satisfăcută cel mai greu. curaţi cu inima. şi mai complicate din cauza pasiunii care intervine. A face să tacă patima. iar soluţionarea lor nu este nici simplă. căci atât de uşor pasiunea voluptăţii reuşeşte să învingă slăbiciunea omenească. în spiritul legii universale a creştinismului care este legea dezlipirii inimii.29). nu intervine decât pentru a apăra principiile moralei naturale. a lăsa să vorbească raţiunea. "dacă acest lucru e adevărat când este vorba de atâtea alte adevăruri de ordin moral. Această lege o aplică sfântul Pavel la căsătorie când spune: "Cei care au soţie să trăiască în aşa fel ca şi cum nu ar avea" (1 Cor 7. În acest sector. a asculta ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Biserica. Dar aceste probleme devin şi mai confuze. tocmai pentru faptul că necurăţia nu stă în săvârşirea actelor intimităţii conjugale. Binele vieţii conjugale nu poate fi realizat în întregime "dacă nu este cultivată cu inimă sinceră virtutea castităţii conjugale". Pius al XII-lea observă că pentru indivizii normali şi sănătoşi. de împrejurări şi situaţii obiective. Castitatea conjugală prin care se realizează fericirea evanghelică înseamnă trăirea vieţii intime de căsătorie. dar nu sunt de nerezolvat. şi pentru soţi o virtute a curăţiei. Trebuie să recunoaştem că problemele care se prezintă în acest domeniu sunt determinate. prin urmare. cel puţin în parte. ştim că fericirile pe care Cristos le proclamă în Evanghelie nu sunt destinate unor creştini de excepţie. . ci în săvârşirea dezordonată a acestora. în fond. o încălcare a legii lui Dumnezeu şi a poruncii lui Cristos. De fapt. în ochii senini ai raţiunii luminate de credinţă. pentru soţii cu adevărat creştini. Enciclica papei Pius al XI-lea cu privire la căsătoria creştină începe tocmai cu aceste cuvinte: Casti connubii . însă una din fericiri se referă tocmai la curăţie: "Fericiţi cei curaţi cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu" (Mt 5. în cele mai multe cazuri. 8). Furtuna hedonismului care bântuie societatea noastră de astăzi e pe cale să înlăture din conştiinţele multor creştini normele judecăţii sănătoase şi ale credinţei. deşi grele.Respectarea voinţei Creatorului În ultimul timp morala conjugală a suferit şi suferă în continuare atacuri numeroase şi grele. aceste probleme par extrem de complicate şi de nerezolvat în ochii tulburi ai pasiunii. însă. chiar şi cei căsătoriţi. să o înşele şi să o seducă. pasionalitatea ridică o mulţime de alte probleme cu totul lipsite de temei şi iluzorii. în săvârşirea lor contrar propriei lor naturi. Nu există nici un alt sector al vieţii mai expus ca acesta violenţelor şi dezordinilor senzualităţii. mai presus de toate trebuie spus cu privire la acele adevăruri care se referă la căsătorie. cu atât mai mult cu cât observarea legii lui Dumnezeu cere uneori din partea soţilor jertfe grele şi îndelungate" (Casti connubii). Judecata sănătoasă şi sinceră ar putea fi o călăuză sigură care să dicteze normele generale în viaţa conjugală. Documentele Conciliului al II-lea din Vatican folosesc expresia "iubire castă".

. În acest sens actul conjugal trebuie împlinit conform propriei sale naturi. . sau a o face infecundă prin sterilizare. Chiar dacă se prevede că în ciuda măsurilor luate două persoane vor avea copii anormali. fie că e bărbat. acceptare liberă..e bine ca adesea să se încerce ca aceste persoane să fie convinse să nu încheie o căsătorie". Dar la fel de nepermisă este sterilizarea. . "Or. dar toate se pot reduce la două legate de violarea celor două scopuri esenţiale ale căsătoriei: unirea sexuală fără fecunditate şi fecunditate fără unire. Definiţia e luată din Dicţionarul explicativ al limbii române Pius al XII-lea de fapt preia învăţătura înaintaşului său. sterilizarea. "Sterilizarea directă. Vorbind participanţilor la un Congres Internaţional de Genetică. a obliga e alta. acelaşi papă spune: "E contrară nu numai sterilizarea eugenetică. Acest spirit trebuie să însufleţească orice căsătorie creştină. atât a bărbatului. fie temporară. care vizează direct împiedicarea fecundaţiei. fie că e femeie". pe baza aşa-ziselor indicaţii eugenetice.).continuă Pius al XI-lea . De aceea a interzice căsătoria.cei care procedează în felul acesta pe nedrept uită că familia este mai sfântă decât statul şi că oamenii înainte de toate sunt creaţi nu pentru pământ şi pentru timp. sau mai exact.. În felul acesta sfântul părinte denunţa acele doctrine care aveau să inspire practica hitleristă care decidea asupra problemelor matrimoniale după criterii eugenice dictate de o politică rasială. mutilare evident nepermisă. sterilizarea şi fecundarea artificială. definitivă sau temporară. Unii cer . da. cât şi a femeii. înseamnă un abuz monstruos din partea autorităţii. ca şi cum ar fi vorba de tehnica selecţionării raselor de animale. înseamnă folosirea de lucrurile acestei lumi . asupra căsătoriei indivizilor consideraţi mai puţin apţi să dea naştere la copii sănătoşi şi robuşti. nu li se poate interzice căsătoria. Dezordinile referitoare la actul conjugal. constrângere violentă. Dar a sfătui e una. prin care soţii se fac vinovaţi de necurăţie. dar orice sterilizare directă a unui nevinovat.în acest caz de căsătorie . spune papa Paul al VI-lea -..Dezlipirea inimii . Eugenia este teoria care preconizează ameliorarea populaţiilor umane prin măsuri genetice (alegerea părinţilor. fie definitivă.înseamnă a fi dispus în suflet să renunţi efectiv la ceva atunci când aceasta o cere legea lui Dumnezeu. Nici nu se poate adopta o altă poziţie dacă procreaţia se ia în considerare nu sub aspectul ei biologic şi rasial. sunt multe. interzicerea procreării etc.spune Pius al XI-lea . conform demnităţii sale de act uman. în Casti connubii denunţase energic pretenţia de a decide. salvând amândouă aceste aspecte esenţiale. Însă asemenea consideraţii eugenice nu pot constitui supremul şi unicul criteriu în materie de căsătorie decât pentru aceia care înjosesc persoana umană văzând-o în dimensiunile ei pur animalice şi biologice.. Mai exact este vorba de a nu separa acest act de cele două scopuri esenţiale ale sale. Sterilizarea În vechime fecundarea era împiedicată prin castrare..spune papa Pius al XII-lea într-un discurs către obstetriciene. este nepermisă în virtutea legii naturale" . Nu li se poate interzice "deşi -spune acelaşi papă Pius al XI-lea . ci sub aspectul uman şi creştin. ci importanţa ei depăşeşte cu mult sfera temporală şi statală. noua viaţă şi noua persoană nu prezintă importanţă numai pentru puterea şi gloria statului. chiar dacă ei se împotrivesc". "E o legătură de nedesfăcut pe care Dumnezeu a voit-o şi pe care omul nu o poate rupe.legea generală a creştinismului . actul conjugal îşi păstrează în întregime sensul de iubire reciprocă şi adevărată şi dirijarea lui spre înalta vocaţie a omului către paternitate". folosită de rasişti şi fascişti. prin intervenţia medicilor.ca autoritatea publică să le interzică acestora căsătoria şi "să fie prin lege privaţi de facultatea naturală. nu. personal.în aşa fel încât sufletul să nu fie încarcerat şi asfixiat de ceea ce este temporal şi pământesc. ci pentru cer şi pentru veşnicie". deoarece căsătoria este unul dintre drepturile elementare ale oricărei persoane umane. Pius al XI-lea care.

cât şi în afara căsătoriei. şi anume. blocând expansiunea naturală a sentimentelor şi împiedicând dezvoltarea normală a întregii personalităţi. se va lărgi mereu. "În ceea ce priveşte indicaţiile sociale şi eugenice. Doctrina Bisericii cu privire la sterilizare nu se referă numai la autorităţile civile. pentru procreaţie. nimeni nu este vinovat de efectul ce rezultă în mod neintenţionat. Fecundarea artificială Opusă sterilizării este fecundarea artificială. Papa Pius al XII-lea a dedicat un discurs întreg acestei probleme vorbind la Congresul Internaţional al Medicilor Catolici în 1949. dar acest lucru nu se poate pune la îndoială dacă se consideră copilul ca un bun uman.Dacă existenţa copilului se evaluează în funcţie de valorile temporale ale vieţii sale fizice. Acest drept nu îl are fiul unei seringi. într-un grad uimitor de perfecţiune. fie ea şi prevăzută. ca şi dezvoltării normale şi fericite a copilului". cu condiţia ca această piedică să nu fie voită în mod direct pentru vreun motiv oarecare" (Paul al VI-lea. Humanae vitae). A doua vrea să o realizeze. aceste măsuri nu trebuie să iasă din limitele moralităţii. E importantă această distincţie. spiritual. rana profundă provocată în conştiinţa copilului. ci şi la comportamentul fiecăruia. împotriva naturii. actul conjugal e şi mai golit de semnificaţia sa spirituală şi umană şi e coborât la nivelul reproducerii animalelor sau al reacţiilor chimice. ca un efect paralel neintenţionat ce rezultă dintr-un tratament sau un medicament luat pentru îngrijirea sănătăţii. se recomandă extrem de mult soţilor să ia toate măsurile pentru a asigura copilului ce trebuie să se nască o condiţie fizică normală. nu la cea indirectă. Ne-am referit până acum la sterilizarea directă. dreptul oricărui copil de a avea un tată şi o mamă. supranatural şi etern. realizarea scopurilor intenţionate. "Biserica nu consideră nepermisă folosirea mijloacelor terapeutice necesare cu adevărat pentru a îngriji bolile organismului. Ea este în acelaşi timp conformă naturii corporale şi spirituale şi demnităţii soţilor. Prima vrea să împiedice procreaţia. Seringa folosită pentru fecundarea artificială produce între tată şi copil o rupere psihologică ce creşte în mod fatal pe măsură ce copilul ia cunoştinţă de acest lucru. . Fecundarea artificială trebuie în mod absolut exclusă atât în cadrul căsătoriei. dar tot împotriva naturii. "Numai procrearea unei noi vieţi conform voinţei şi planului Creatorului cuprinde în sine. bineînţeles. Nu se poate aduce scuza că poate ţine loc de tată şi cine nu este tată natural. care pot săvârşi mari abuzuri în această privinţă. lucrurile care se propun prin mijloace bune şi oneste şi în limitele cuvenite pot şi trebuie să fie luate în consideraţie" (Casti connubii). Dimpotrivă. distrugând orice afecţiune naturală. În acest caz din urmă. s-ar putea pune la îndoială dreptul soţilor de a aduce pe lume copii cu deficienţe. căci în cazul în care sterilizarea urmează indirect. Violarea ordinii naturale nu rămâne fără urmări grave nici în raporturile copilului cu mama. Din cele spuse nu trebuie trasă concluzia că e condamnată strădania soţilor de a aduce pe lume copii cât mai normali din toate punctele de vedere. chiar dacă din aceasta rezultă o piedică. care va şti că s-a născut după modelul de reproducere al animalelor. Motivul pentru care este condamnată fecundarea artificială este nerespectarea unui drept legat de persoana umană.

Aceste organizaţii. economice. ligi. războaiele etc. Problema în sine nu e greşită. proporţii impresionante. Neomalthusianismul. Problema cea mai agitată astăzi în lume este problema reglementării sau a controlului naşterilor.Fecundarea artificială. Fără îndoială că în jurul controlului naşterilor se învârt o mulţime de interese financiare. Malthus încearcă să dea chiar şi formula precisă a acestei legi: populaţia creşte în progresie geometrică. după cum demonstrează trecutul. XII. se consideră urmaşi ai lui Malthus aşa-numiţii neomalthusiani. considera el. prin expresia "controlul naşterilor" se înţelege. Actualmente în fruntea acestei mişcări se găsesc ţările anglo-americane. Ce remedii propune Malthus? Deoarece nu e posibilă creşterea mijloacelor de trai într-un ritm adecvat. acea formă de reglementare a naşterilor voluntară sau obligatorie care. mai ales după primul război mondial. fie să faciliteze actul natural. nu rămâne altă cale decât aceea de a frâna creşterea populaţiei. spune Pius al XII-lea. S-ar putea spune că preocuparea pentru limitarea naşterilor a început cu lucrarea publicată în 1798 de pastorul anglican Robert Malthus. a cunoscut o adevărată explozie abia în secolul nostru. luând. propus în 1823 într-o carte a lui Francis Place. Lor trebuie să li se adauge şi alţi factori stabiliţi în mod liber de oameni. îşi găsesc aliaţi de nădejde în francmasonerie şi alte mişcări filosofice şi politice care au tot interesul să distrugă familia. De aici. aceşti factori nu sunt suficienţi. dacă e călăuzită de ideea că procreaţia umană. subordonând procreaţia cerinţelor sociale. El avea sub ochi Anglia în anii când începeau să se resimtă efectele sociale distrugătoare ale revoluţiei industriale. în timp ce mijloacele de trai cresc în progresie aritmetică. ci trebuie să se desfăşoare sub controlul raţiunii. se tipăresc cărţi. După cum se vede. CONTROLUL NAŞTERILOR Pastorul anglican Robert Malthus a pus cel dintâi problema controlului naşterilor. Dar. Eseu asupra principiului populaţiei. spre deosebire de cea a animalelor. în general. prin îmbunătăţiri tehnice. dar. metodele propuse de Malthus nu sunt greşite. este "în mod formal exclusă" din căsătorie. adică nu trebuie lăsată pe seama instinctului. cutremurele de pământ. care numără foarte mulţi propagandişti fanatici ai anticoncepţionalelor. se deschid clinici speciale. iar încercarea de a o rezolva e vrednică de laudă. Malthus a ajuns la concluzia că mizeria nu poate fi eliminată prin instituţii caritative. La ora actuală însă. În această direcţie acţionează unii factori naturali ca epidemiile. fie să ajute ca actul natural săvârşit în mod normal să-şi poată atinge scopul său". ca de pildă British Humanist Association în Anglia sau Mişcarea franceză a Planningului familial în Franţa. semnalul de alarmă: o înmulţire excesivă a populaţiei globului ar atrage după sine urmări dezastruoase. În acest scop s-au organizat asociaţii. prin opere de asistenţă. igienice. Căutând cauzele sărăciei. .. "Dar judecând astfel nu este neapărat condamnată folosirea anumitor mijloace artificiale destinate în mod unic. prin modificări structurale şi altele de felul acesta. din păcate. Printre aceştia Malthus menţionează doi: amânarea căsătoriei şi mai ales înfrânarea soţilor. iar pentru un creştin şi sub controlul credinţei. care propun orice mijloace pentru împiedicarea fecundaţiei. deoarece. e o lege a naturii ca populaţia să crească într-un ritm mult mai rapid decât mijloacele de trai. de afacerişti care produc şi desfac pe piaţă marfa destinată împiedicării procreaţiei. Autorul era impresionat de mizeria în care trăia o mare parte din oameni. ziare şi broşuri de informare. rasiale etc. realizează acest lucru cu orice preţ fără să ţină cont dacă mijloacele folosite sunt bune sau rele. trebuie să se realizeze la un nivel corespunzător omului.

arată că populaţia globului creşte anual numai cu 1. Nimeni nu mai crede astăzi în legea lui Malthus. de transport. Pe de altă parte. Astfel. E drept că populaţia globului a crescut în ultimele decenii într-un ritm extraordinar. După aprecierea oamenilor de ştiinţă. Cu ajutorul acestei tehnici se realizează producţii agricole . cât pierderilor producţiei între recoltare şi consum. Ce posibilităţi imense pentru alimentaţie dacă s-ar depune eforturi pentru ca şi restul suprafeţei să devină cultivabilă! Îmbunătăţirea tehnicii agricole constituie un factor important în creşterea producţiei alimentare. Mai ales în Japonia şi în India guvernele au adoptat controlul naşterilor. Dovezile aduse de Malthus au fost de nenumărate ori puse în discuţie. e vorba de aşa-numita "hidroponică". sparanghel. Încă un aspect care nu e câtuşi de puţin neglijabil: foametea astăzi în lume nu trebuie atribuită atât producţiei insuficiente. Dar catastrofele prezise de profeţii nenorocirilor nu trebuie să înspăimânte pe nimeni. iar durata medie de viaţă s-a prelungit.cel puţin la anumite produse . sub anumite condiţii. cât numără astăzi globul. . de pildă. Statisticile arată o scădere bruscă a indicilor natalităţii ca urmare a propagandei şi a autorizării practicilor anticoncepţionale.60% în timp ce produsele agricole cresc cu 4%. 22 miliarde după Ballod şi chiar peste o sută de miliarde după Clark. astfel încât avortul a fost legalizat. pământul ar putea să alimenteze nu 6 miliarde de oameni. cât şi cele inventate de neomalthusiani pentru a da propagandei lor un aspect filantropic şi pentru a lăsa impresia că toată campania lor nu urmăreşte altceva decât binele omenirii. printre care şi Gandhi. deşi mulţi. din 29 martie 1968 se întreba: pentru ce în viitor să nu fie exploatat mediul marin care ar putea să devină un furnizor cu posibilităţi aproape nelimitate în domeniul alimentaţiei? Apoi. nu rezistă la un examen obiectiv.A. de la împiedicarea fecundităţii la uciderea musafirului nedorit nu mai rămăsese decât un pas.O.O. În realitate. se evidenţiază în acest sens ţările scandinave. vinete etc. în numeroase ţări.independent de anotimp şi chiar de condiţiile naturale de teren şi de atmosferă. ne oferă cifre impresionante: până la 30% din producţie se pierde în Africa tropicală. ele neavând nici o justificare ştiinţifică. Un raport al experţilor O. de noi invenţii şi descoperiri? Uscatul formează abia 30% din suprafaţa globului. Acest lucru se explică prin progresele pe care le-au făcut medicina şi igiena. Pentru exemplificare: producţia medie de grâu în Africa este de 700 kg la hectar. Dar cine ar putea să prevadă posibilităţile viitorului asigurate de o organizare raţională. sunt deficienţe în sistemele de tratare. De la anticoncepţionale la avort. Ne punem mai întâi de toate întrebarea dacă alarma provocată de mult temuta suprapopulare a globului este întemeiată. în timp ce în culturile normale nu se obţin decât 4-5 kg pe metru pătrat.U. trebuie ţinut cont de faptul că din suprafaţa uscată a pământului sunt cultivate numai terenurile uşor cultivabile. După război ţările bogate au propagat practicile anticoncepţionale şi în ţările sărace sau cu un potenţial demografic ridicat. Aceleaşi rezultate excelente s-au obţinut experimental pentru mazăre. O tehnică foarte recentă deschide perspective aproape nelimitate pentru alimentaţia omenirii. de 4900 în Europa. aceste terenuri totalizează doar 30% din uscat. Statisticile cele mai recente ne arată tocmai contrariul: statisticile F. ci 8 miliarde după Penck. datorită cărora mortalitatea infantilă a scăzut. de conservare. atât dovezile lui Malthus. cu ajutorul acestei tehnici se obţine o producţie de 30-35 kg de tomate pe metru pătrat. 13 miliarde după Hollstein.A. până la 40% în America Latină. istoria demonstrează că adesea perioade de creştere rapidă a populaţiei au fost urmate de perioade de descreştere. s-au opus. de 1600 în Europa.Multe state autorizează desfacerea şi practicarea anticoncepţionalelor. sau media la orez este de 1200 kg la hectar în Africa. Statisticile F.N. Aceasta având în vedere numai posibilităţile actuale ale planetei noastre. numai pe baza posibilităţilor actuale de producţie.

de teamă şi de dezertare în faţa posibilităţilor pe care tehnica le deschide în faţa omenirii. Din cele câteva exemple pe care le-am prezentat. cu ajutorul tehnicii omenirea speră să pună toate lucrurile în serviciul omului. "Fără dreptul inalienabil la căsătorie şi la procreaţie nu mai există demnitate umană". Desigur că puterile publice. pot interveni printr-o muncă de informare corespunzătoare şi luând măsurile cuvenite. chiar făcând abstracţie de consideraţiile de mai sus. egoismul determină în primul rând lamentabilul dezechilibru economic în lumea de azi. Nu pretinsa zgârcenie a naturii. . Tehnica este mândria lumii noastre actuale. "O gură pe care o hrăneşti înseamnă două braţe care muncesc. înseamnă a-i condamna să nu se dezvolte" (Michel Cepede .În sectorul zootehnic se prevăd progrese uimitoare prin aplicarea noilor descoperiri ale ştiinţei. în Olanda. E adevărat că o creştere demografică accelerată măreşte dificultăţile problemelor dezvoltării. SOŢII PLANIFICĂ FAMILIA Numai soţii pot rezolva această problemă. însă în limitele legii morale şi fără a trăda spiritul Evangheliei. "Conciliul ştie că adesea soţii. ci trebuie să-şi deschidă sufletul spre cele mai mari speranţe. producţia de lapte s-a mărit de şase ori şi s-au realizat soiuri de găini care fac câte 300 de ouă pe an. Două braţe care muncesc înseamnă patru guri pe care le hrăneşti" (Mao TzeTung). (Paul al VI-lea Populorum progressio). sunt împiedicaţi de unele condiţii ale vieţii de astăzi şi se pot găsi în împrejurări de aşa natură încât nu se poate mări. şi anume. care priveşte numai cuplul conjugal. "A menţine un echilibru economic îndemnându-i pe oameni să fie mai puţin numeroşi. cu condiţia ca ele să fie conforme cu exigenţele legii morale şi să respecte justa libertate a soţilor. care este Providenţă. De exemplu.FAO). Metoda malthusiană e în contradicţie cu această speranţă. Biserica studiază care sunt motivele şi se interesează de soluţionarea acestei probleme: soluţia. reiese limpede că alarma neomalthusianilor este neîntemeiată. ea exprimă un sentiment de neîncredere. în limitele competenţei lor. va înceta să fie Providenţă pentru oameni? Biserica. dar această problemă este o problemă de familie. numărul populaţiei crescând mai rapid decât resursele disponibile şi atunci se ajunge aparent într-un impas. ci nejusta distribuire a bunurilor. De altfel. pentru a imprima o ordine armonioasă vieţii lor conjugale. Pentru Biserică există o problemă a reglementării naşterilor. bazându-se pe dovezi supranaturale şi naturale. bineînţeles. metoda pe care o propune neomalthusianismul în ceea ce priveşte controlul naşterilor este total anacronică şi antimodernă. că omenirea n-are nici un motiv să-şi plece urechea la calculele pesimiste ale lui Malthus. cel puţin pentru un anumit timp. nu poate fi căutată în afara moralei şi a Evangheliei. La aceste consideraţii mai adăugăm una care provine din credinţă: oare omenirea va dura fără sfârşit pe faţa pământului? Sau va sosi un moment când Dumnezeu. ci răutatea. a dezaprobat întotdeauna cu fermitate orice încercare din partea autorităţii civile sau a colectivităţilor de a reglementa naşterile în spirit neomalthusian şi a apărat dreptul fundamental al fiecărui om la căsătorie şi la procreaţie. la care se adaugă ignoranţa şi imobilismul tradiţionalist care fac unele zone incapabile să-şi procure cele necesare pentru trai. Iar dacă în viitor va continua să existe mizerie şi foamete într-o parte sau alta a lumii. cauza va fi aceeaşi care face şi astăzi să fie mizerie şi foamete în lume. nu producţia. XIII. numărul copiilor şi că fidelitatea iubirii şi deplina familiaritate a vieţii nu se poate păstra fără dificultăţi" (Conciliul al II-lea din Vatican). În acest caz tentaţia e mare de a frâna creşterea demografică prin măsuri radicale.

Apoi. cu tot progresul ştiinţei. să fie într-o stare care nu-i permite o nouă maternitate. Şi atunci se pune întrebarea: în cazul în care soţii consideră că o naştere ar fi imprudentă sau chiar cu totul nerecomandată. deşi a lăudat întotdeauna căminul fecund şi i-a invitat pe soţi la generozitate. ci dimpotrivă. Astăzi. Dar este avortul o crimă sau nu? Privind lucrurile numai din punct de vedere biologic ne dăm seama uşor că este o crimă deoarece este distrugerea unei vieţi omeneşti. ţinând cont bineînţeles şi de posibilităţile de creştere şi de educaţie. ca şi cerinţele crescute atât în domeniul economic cât şi în cel al educaţiei. economic. E drept că Biserica mai înainte nu a acordat o importanţă deosebită acestei probleme aşa cum o face astăzi. Dezvoltarea demografică rapidă. Conciliul al II-lea din Vatican aduce elogii acelor soţi care "printr-o hotărâre prudentă şi de comun acord acceptă cu suflet mare să educe în mod corespunzător chiar şi numărul cel mai mare de copii". pe de altă parte. fac să crească nivelul comun de viaţă. ofereau avantaje şi speranţe chiar pe plan temporal. creşterea şi educaţia copiilor ridică multe probleme şi dificultăţi faţă de trecut. fac astăzi adesea dificilă creşterea în condiţii corespunzătoare a unui număr ridicat de copii" (Paul al VI-lea. în momentul fecundării. făcând abstracţie de noile condiţii de viaţă. Biserica a considerat întotdeauna avortul ca fiind o crimă adevărată. fie material. Acest lucru îl face în continuare şi astăzi. Introducerea maşinilor în procesul de producţie şi în tot circuitul economic a revoluţionat întreaga structură economico-socială şi a schimbat aproape total modul de viaţă şi de convieţuire umană. lucru care nu era necesar odinioară. XIV. se pun în mişcare o serie de mecanisme (care se vor chema viaţă) care nu se vor opri decât la moartea individului.. se poate întâmpla ca femeia. adică în momentul întâlnirii ovulului şi spermatozoidului. fie spiritual şi cultural.". Condiţiile la care se referă atât Conciliul cât şi papa Paul al VI-lea sunt legate de profunda transformare a modului de viaţă care are loc prin trecerea de la economia agricolă la economia industrială. şi faptul că ele pot cere o reglementare a naşterilor copiilor.... Humanae vitae). aşa cum se prezintă astăzi lucrurile. aceasta nu pentru că nu s-au folosit şi înainte metode nepermise pentru a împiedica naşterea copiilor. Biserica recunoaşte toate aceste probleme şi dificultăţi. Noile situaţii: urbanizare. Avortul Deoarece despre sterilizare am vorbit deja într-un capitol anterior. ci pentru faptul că cei care le foloseau o făceau împinşi de pasiune şi nu de trebuinţa de a rezolva o problemă obiectivă. cum trebuie să procedeze pentru a o evita? Notăm că în asemenea situaţii este o obligaţie morală pentru soţi de a căuta mijloacele cinstite pentru a evita o atare naştere. salariu restrâng pe de o parte sfera libertăţii familiei. avortul şi orice metodă care împiedică conceperea copilului. MIJLOACE NEPERMISE DE PLANIFICARE A FAMILIEI Mijloacele nepermise pentru reglementarea naşterilor sunt: sterilizarea. adică obligaţia de a aduce pe lume toţi copiii posibili. să vedem care este poziţia Bisericii faţă de avort. . apartament. În civilizaţia agricolă de tip tradiţional copiii care se năşteau nu puneau probleme îngrijorătoare. Biserica nu a susţinut şi nici nu susţine "natalismul absolut". condiţiile de muncă şi de locuinţă. Ştiinţa biologică cea mai avansată ne arată limpede că viaţa omului începe în momentul conceperii. familial.

copilul suferă transformări la fel de importante ca şi în sânul matern. În momentul conceperii copilul primeşte sexul propriu.. 1965). dezonorează pe cei care săvârşesc aceste lucruri.. nu e o diferenţă de natură. sec. condamnă ca scandaloasă şi periculoasă în practică poziţia unui grup de teologi din Louvain care afirmau: "Pare probabil că fătul atâta timp cât rămâne în uter nu are suflet şi că nu primeşte suflet decât la naştere şi prin urmare nu se poate spune că un avort e o crimă". Este o crimă anticipată a-l împiedica să se nască şi puţin importă dacă i se smulge sufletul deja născut sau dacă îi este distrus în momentul în care se naşte.. în 1588. până la sfârşitul vieţii.. orice fel de crimă. iar omul trebuie să o îndeplinească într-un mod vrednic de el. în momentul conceperii Dumnezeu creează un nou suflet. şi insultă grav onoarea Creatorului. în 1679. Privind lucrurile din punct de vedere religios. Există un moment precis în care bobul de grâu nu mai este bob de grâu. dar de la o etapă la alta nu este o trecere brutală. întreruperea directă a procesului de generare deja început şi mai ales avortul direct voit şi intenţionat. hotărâm să li se acorde o pocăinţă de zece ani" (Conciliul din Ancira. de ţesut matern. cărei specii vii îi aparţine? E peşte? Sau poate maimuţă? Desigur că în sânul matern copilul are o evoluţie care cuprinde mai multe etape. II). în perioada pubertăţii. chiar pentru motive . "Tot ceea ce se împotriveşte vieţii însăşi. Iată câteva mărturii: "Să nu ucizi nicicum un copil prin avort şi să nu-l asasinezi odată născut" (Didahe. "O veche lege excludea din Biserică femeile care comit avort. avortul şi uciderea copiilor sunt crime monstruoase" (Conciliul al II-lea din Vatican. "Femeile care folosesc mijloace pentru a provoca avort comit crime şi vor trebui să dea seama de avort în faţa lui Dumnezeu" (Atenagora. "Trebuie exclusă în mod absolut. viaţa trebuie păzită cu o grijă extremă de la concepere. ci este deja spic? Nici nu se poate spune că la începutul evoluţiei în sânul mamei copilul e un parazit care poate fi respins. indiferent cărei categorii sociale îi aparţin. Dumnezeu. ca mijloc admis de reglementare a naşterilor. 7 dec. avort. genocid. "În ceea ce ne priveşte. sec. Voind să fim mai umani. primul catehism creştin.. I). toate caracteristicile fizice şi orientările psihologice. stăpânul vieţii. III). căci dacă copilul înainte de naştere nu este om. dar pentru aceasta nu putem pretinde că înaintea acestor transformări copilul nu aparţine speciei umane şi ca atare până la vârsta pubertăţii avem dreptul să-l ucidem. Papa Sixt al V-lea.. îi condamnă pe toţi aceia care. ceea ce trebuie să devină un om.. E un om deja. nu ne este îngăduit să ucidem un copil zămislit în sânul mamei. omuciderea fiindu-ne interzisă o dată pentru totdeauna. acest moment este ora zero a primei sale zile. din acest moment Dumnezeu consideră noua fiinţă umană ca fiind capabilă de un destin veşnic. 314).. ci numai de vârstă. e un parazit pe seama unei persoane libere să-l accepte sau nu.E complet falsă afirmaţia că embrionul din sânul mamei este doar o grămadă de celule.. sec. În fiecare moment organismul care se dezvoltă primeşte o nouă caracteristică ce ţine de fiinţa umană. Ştim că parazitul are o natură diferită de aceea a fiinţei pe care se află. însă copilul din sânul mamei aparţine aceleiaşi specii ca şi mama. Biserica nu şi-a modificat niciodată atitudinea cu privire la avort. aşa cum orice fruct este deja în germen" (Tertulian. Papa Inocenţiu al XI-lea. Şi după naştere. a încredinţat oamenilor nobila slujire a vieţii. provoacă ei singuri sau prin alte persoane pierderea fătului înainte de maturitate.

Nu este îngăduit. de puterea sa naturală de procreaţie se îndreaptă împotriva legii lui Dumnezeu şi a naturii şi că cei care îndrăznesc să comită asemenea fapte se fac vinovaţi de păcat grav". Pius al XII-lea.spune Pius al XI-lea în Casti connubii . nu numai viaţa morală este distrusă de practicile anticoncepţionale.de tip mecanic sau chimic . 9-10). în călătoria întreprinsă în Statele Unite. De altfel. precizează: "este de asemenea exclusă orice acţiune care. amintind că "actele înseşi proprii vieţii conjugale. PLANIFICAREA FAMILIEI DUPĂ MORALA CATOLICĂ Pentru reglementarea naşterilor este îngăduit un singur mijloc: înfrânarea permanentă sau periodică din partea soţilor. Trebuie să recunoaştem că această unică soluţie care este îngăduită pentru reglementarea naşterilor.. La această obiecţie răspunde papa Pius al XII-lea: "Din premise parţial adevărate se trage o concluzie falsă. deşi conştient că această reafirmare nu este pe placul tuturor.. mai ales când e vorba de o înfrânare frecventă şi prelungită.pe care le propagă în mod fanatic neomalthusianismul. a reafirmat doctrina dintotdeauna a Bisericii Catolice cu privire la această problemă. prin urmare. atentat ce are loc cu scopul de a-l lipsi de puterea care îi este inerentă şi de a împiedica procrearea unei noi vieţi. ci au repetat doar o condamnare care este prezentă dintotdeauna în toată doctrina şi în toată istoria moralităţii creştine. nu e uşoară. Astăzi sunt folosite mai mult aşa-zisele mijloace ştiinţifice . este imoral. să faci răul pentru ca din el să rezulte un bine" (Papa Paul al VI-lea. pentru a ne convinge de lucrul acesta este suficient să inversăm termenii argumentului: . De aici şi denumirea de onanism care se dă acestui păcat. Papa Ioan Paul al II-lea. chiar pentru motive foarte grave. orânduite conform adevăratei demnităţi umane. Humanae vitae. în discursul amintit către personalul medical. Gen 38.. ci ele sunt în acelaşi timp în dauna sănătăţii fizice şi a echilibrului psihologic. Anticoncepţionalele Cea mai veche metodă anticoncepţională este aceea practicată de Onan în vechime pentru a evita conceperea şi care e condamnată de Biblie (cf. ei nu pot fi obligaţi la aşa ceva. Conciliul al II-lea din Vatican reafirmă doctrina tradiţională a Bisericii. fie în dezvoltarea urmărilor sale naturale. Faptul că Onan se "păzea" pentru a nu avea copii nu i-a plăcut Domnului. din răutate umană. însă o Biserică a lui Cristos care nu ar fi consecventă cu ea însăşi nu ar mai fi o Biserică a lui Cristos.terapeutice. trebuie respectate cu mare consideraţie". după ce a exclus "drept cale legitimă pentru reglementarea naşterilor" avortul şi sterilizarea. îşi propune drept scop ori mijloc de a face imposibilă procreaţia". având dreptul să se folosească de alte mijloace. însă pentru soţi înfrânarea de lungă durată este imposibilă. Pius al XI-lea şi Pius al XII-lea nu au introdus noi oprelişti. Aceasta face ca uneori să se formuleze următoarea obiecţie: Nimeni nu este obligat să facă imposibilul. XV. fie înaintea actului conjugal. după cum demonstrează statisticile şi studiile ştiinţifice.că orice uz al căsătoriei în care actul este frustrat. în Enciclica Humanae vitae. reaminteşte că orice atentat al soţilor în săvârşirea actului conjugal sau în dezvoltarea urmărilor sale naturale. Nu e de mirare că Paul al VI-lea.. proclamă sus şi tare prin glasul nostru . "Biserica Catolică. în octombrie 1979. 1968). de aceea Domnul l-a ucis. uneori cere chiar eroism. fie în săvârşirea lui.

Astăzi din atâtea motive (papa avea încă vie în minte imaginea ultimului război mondial) se practică eroismul într-un grad şi pe o durată care în alte timpuri s-ar fi crezut cu neputinţă. marele om de stat al Indiei. dacă împrejurările îl cer într-adevăr. Învăţătura papei Paul al VI-lea . ministrul indian Kandraskar lansa un apel în care cerea soţilor indieni să trăiască timp de un an în înfrânare desăvârşită deoarece . au descoperit care sunt la femeie perioadele de fecunditate şi infecunditate. "Dumnezeu notează Paul al VI-lea în Humanae vitae . susţinea această posibilitate. Înseamnă să aduci o insultă bărbaţilor şi femeilor timpului nostru considerându-i incapabili de un eroism prelungit. acest eroism. nu se poate naşte o nouă viaţă" (Casti connubii). chiar dacă din cauze naturale fie de timp. Şi Gandhi. cum este cazul cu persoanele în vârstă sau un anumit timp după ce femeia naşte. Conciliul aşează ca punct de plecare al oricărei soluţii corecte principiul că "nu poate exista contradicţie adevărată între legile divine ale transmiterii vieţii şi datoria de a favoriza iubirea conjugală autentică". Nu numai creştinismul susţine posibilitatea înfrânării în cadrul căsătoriei. în modul cuvenit şi natural. şi în acest caz se află în pericol educaţia copiilor şi curajul de a accepta alţii". Recent. adică a înfrânării în perioadele de fecunditate. În plus. De fapt el nu a făcut altceva decât să confirme doctrina tradiţională a Bisericii care permite ca soţii să se folosească de căsătorie şi atunci când împrejurări ocazionale sau permanente fac improbabilă sau imposibilă fecundarea.spunea el . se prevăd a fi infecunde" (Humanae vitae). fie alte situaţii. Problema care s-a pus a fost aceasta: e permis soţilor să se folosească de căsătorie în zilele pe care noua descoperire le indică infecunde? Pius al XII-lea a dat răspuns afirmativ. Acelaşi principiu îl reaminteşte Paul al VI-lea: actele conjugale "nu încetează să fie legitime dacă."castitatea este sistemul cel mai sigur şi cel mai economic pentru reducerea naşterilor". Pe baza acestei descoperiri s-a elaborat metoda înfrânării periodice. care distanţează deja de la sine succesiunea naşterilor" .ceea ce arată clar că din dispoziţia naturii şi din voinţa lui Dumnezeu actul conjugal nu are ca scop exclusiv naşterea copilului. Totuşi.a orânduit cu înţelepciune legi şi ritmuri naturale ale fecundităţii. după ce condamnă soluţiile neîngăduite.Dumnezeu nu obligă la ceea ce este imposibil. Biserica nu a restrâns niciodată uzul căsătoriei la zilele sau perioadele de fecunditate. Metoda Ogino-Knaus Pe la 1930 descoperirea aşa-numitei metode Ogino-Knaus a pus pentru morala căsătoriei o problemă foarte importantă. să fie oprit la limitele indicate de patimile şi înclinaţiile naturii?" (31. Pentru ce. soţii creştini ştiu că pe lângă forţele lor naturale se pot sprijini pe ajutoarele puternice ale harului. japonezul Kyusahu Ogino şi austriacul Hermann Knaus. Conciliul al II-lea din Vatican recunoaşte acest lucru când spune că "acolo unde este întreruptă intimitatea vieţii conjugale nu rar se află în pericol fidelitatea şi poate fi compromis binele copiilor. însă Dumnezeu îi obligă pe soţi la înfrânare. Doi învăţaţi.X.1951). Principiul general îl formulase clar papa Pius al XI-lea deja în 1930: "Nu se poate spune că acţionează împotriva ordinii naturii acei soţi care se folosesc de dreptul lor. deci în acest caz înfrânarea este posibilă. din cauze independente de voinţa soţilor. aşadar. Fără îndoială că înfrânarea din partea soţilor poate da naştere unor inconveniente grave. dacă unirea lor nu poate avea loc conform normelor naturii.

care apoi se răsfrânge asupra întregii familii. iar viciul este uşor. dimpotrivă. "A te folosi de acest dar divin. este compromisă orice iubire conjugală autentică. chiar şi parţial. credincioşii sunt invitaţi să dea ascultare învăţăturii propuse. în ansamblul ei. Însă virtutea înseamnă triumful omului. Deşi presupune uneori jertfă şi renunţare. în mod voit infecund şi ca atare în mod intrinsec rău. A doua opinie vizată de Enciclică este aceea care susţine aşa-zisul principiu al totalităţii. distrugându-i. "E greşit a gândi că un act conjugal. Câteva indicaţii pentru soţi cu privire la folosirea corectă a metodei Ogino-Knaus . susţinând că iubirea conjugală trebuie să se exprime şi să se alimenteze prin actul conjugal fără să se ţină cont de celălalt scop pentru care acesta este destinat: procreaţia.De la bun început trebuie precizat bine că una este ca soţii să se folosească de căsătorie în perioadele cunoscute în mod natural infecunde şi alta este ca ei să provoace perioade infecunde pentru a se putea folosi de căsătorie. Sunt vizate în special două opinii. pentru a opri răspândirea unor opinii teologice sugerate mai mult de dorinţele şi patimile lumii decât de învăţătura lui Cristos. "Castitatea conjugală cere strădanie serioasă şi multe eforturi individuale. Dacă nici o virtute nu se poate obţine fără ca omul să recurgă la mijloacele naturale şi supranaturale care îi stau la îndemână. pe când viciul înseamnă falimentul lui.. "având în vedere lumina Duhului Sfânt. În realitate. Documentul papal atrage atenţia că dacă în săvârşirea actului conjugal nu i se respectă acestuia natura.spune Paul al VI-lea . Papa nu omite să atragă atenţia când intervine în aceste probleme privind viaţa conjugală cu autoritatea primită de la însuşi Cristos. după cum ne spune şi Conciliul al II-lea din Vatican. E un lucru ştiut: virtutea e grea. poate fi făcut bun de ansamblul unei vieţi conjugale fecunde". Însă papa precizează că moralitatea este o însuşire inerentă fiecărui act uman.. în creştinism virtutea este ajutată şi sprijinită de harul lui Dumnezeu. Păstorii Bisericii pentru a învăţa adevărul". "Noi intenţionăm să dăm răspuns la aceste probleme grave în virtutea mandatului încredinţat nouă de Cristos". cu atât mai puţin poate fi dobândită această virtute. Un lucru extrem de important pe care îl subliniază papa: a trăi viaţa de căsătorie conform ordinii stabilite de Dumnezeu în natură şi în sfinţenie creştină nu e lucru uşor. castitatea conjugală rămâne totuşi singurul izvor de bucurie şi mulţumire pentru soţi. În plus. ci de viaţa conjugală în totalitatea.este consecventă cu ea însăşi când reţine ca fiind permisă recurgerea la perioadele infecunde. semnificaţia şi finalitatea. Dar nu e mai greu decât a trăi în corectitudine naturală şi sfinţenie creştină în celelalte sectoare ale vieţii. ea nu se poate realiza fără ajutorul lui Dumnezeu care sprijină şi întăreşte bunăvoinţa oamenilor". Apoi. întrucât este săvârşit în mod liber. nu numai că nu se favorizează ci. între aceste două cazuri există o deosebire esenţială: în primul caz soţii se folosesc în mod legitim de o dispoziţie naturală. cu care sunt în mod deosebit înzestraţi. "Biserica . ei împiedică dezvoltarea unor procese naturale". Paul al VI-lea a considerat necesar să intervină în aceste probleme grave de moralitate conjugală cu Enciclica Humanae vitae. Prima exagerează exigenţele iubirii conjugale. familiale şi sociale. Conform acestui principiu procreaţia ca scop al căsătoriei nu este legată de fiecare act conjugal în parte. în timp ce condamnă ca fiind întotdeauna nepermisă folosirea directă a mijloacelor care împiedică fecundarea. în celălalt caz. Şi fiindcă "Duhul lui Dumnezeu asistă Magisteriul atunci când acesta propune doctrina". înseamnă a te împotrivi naturii bărbatului ca şi aceleia a femeii şi legăturii celei mai intime dintre ei".

Mai întâi sunt menţionate motive medicale: de exemplu. fără îndoială. dar impune şi anumite obligaţii. Subliniem ordinea în care papa enumera motivele care permit această atitudine în viaţa de căsătorie. căci s-ar împotrivi naturii înseşi a condiţiei lor de căsătoriţi. Aşa învaţă Paul al VI-lea în Humanae vitae. "Dacă pentru a distanţa naşterile există motive serioase. Căsătoria trăită în felul acesta îşi pierde orice justificare şi orice nobleţe. chiar pentru un timp îndelungat sau chiar pentru toată durata căsătoriei motive serioase. sociale. sau din prejudecăţi naturaliste. cazurile în care. în mod deliberat şi sistematic. Astfel. ar însemna un păcat împotriva sensului însuşi al vieţii conjugale. se află într-o stare de viaţă orientată de la sine spre procreaţie: "Aceasta este îndatorirea caracteristică ce conferă valoare propriei lor stări. Starea matrimonială conferă anumite drepturi. Înainte de toate este evident faptul că soţii. După cum e clar. de exemplu.. nu poate rezulta decât dintr-o falsă apreciere a vieţii şi din motive străine de normele moralei". ci doar din natura căsătoriei şi din motiv de caritate. acele cazuri în care situaţia materială a soţilor nu permite mărirea familiei fără ca aceasta să fie în dauna creşterii şi educaţiei normale a copiilor. ar fi o comportare nepermisă din partea soţilor ca ei. individul şi societatea. spune Pius al XII-lea. continuând totuşi să-şi satisfacă pe deplin senzualitatea lor. cazurile în care o nouă naştere. fără un motiv grav de la îndatorirea de căpetenie. Altfel stau lucrurile când soţii limitează uzul căsătoriei la perioadele infecunde pentru motive reale şi grave. economice. după prevederile prudente ale medicilor. ar pune serios în pericol viaţa mamei. după prevederile prudente ale medicilor.Soţilor le este îngăduit să se folosească de căsătorie în ciclurile de infecunditate naturală şi nu provocată. în virtutea căsătoriei lor. eugenice. Voinţa de a evita în mod obişnuit fecunditatea unirii lor. urmându-l pe Pius al XII-lea. În cazul acesta comportarea soţilor e permisă. Biserica învaţă că atunci e îngăduit să se ţină cont de ciclurile naturale ce ţin de funcţiunile generative pentru uzul căsătoriei numai în perioadele infecunde şi să se reglementeze astfel naşterile fără a călca în picioare principiile morale". de căsătoria fecundă" (Pius al XII-lea). motive eugenice. există. afară de cazul că ar fi determinaţi la aceasta de un motiv grav. 1. . fecunditatea căsătoriei nu rezultă din raţiuni politice sau din preocupări demografice. De aici rezultă că observarea perioadelor infecunde poate să fie permisă sub aspect moral şi în condiţiile menţionate dacă se adeveresc" (Pius al XII-lea). Biserica însăşi depind în ceea ce priveşte existenţa lor conform ordinii voite de Dumnezeu. poporul şi statul. 2. De obligaţia fecundităţii în căsătorie. prin urmare. copilul s-ar naşte cu o deficienţă serioasă. Soţii care se folosesc în felul acesta de căsătorie pot verifica sinceritatea dacă atitudinea lor este însoţită de regret şi dacă au dispoziţia de a se folosi normal de căsătorie îndată ce motivele ar dispărea. cum sunt cele care nu rar se găsesc în aşazisele indicaţii medicale. o obligaţie a fecundităţii. pentru soţi. motive economice. de exemplu. să se folosească totdeauna de căsătorie numai în perioadele de infecunditate. transformându-se într-un egoism instituţionalizat şi într-un hedonism instituţionalizat. acestea la sfârşit.. "pot scuti. Dar trebuie să adăugăm imediat că folosirea de căsătorie în aceste perioade nu trebuie lăsată pe seama întâmplării sau a capriciului. "A îmbrăţişa starea de căsătorie şi a te folosi permanent de dreptul care îi este propriu şi care e îngăduit numai în cadrul ei şi în acelaşi timp a te sustrage permanent şi în mod deliberat. rezultând din condiţiile fizice sau psihologice ale soţilor sau din împrejurări din afară.

Soţii creştini în formularea unei atare judecăţi "nu pot proceda după bunul lor plac. "În ce mod . în acest scop trebuie să recurgă la toate mijloacele naturale şi supranaturale: studii. însă nu aş putea să fac acest lucru dacă aş mai aduce un copil pe lume" şi care. ci trebuie să fie întotdeauna călăuziţi de o conştiinţă conformă legii divine şi să se supună învăţăturii Bisericii". a imaginaţiei sau a capriciului soţilor. ar recurge la perioadele de infecunditate. trebuie să o formuleze. prudenţa. e indicat ca ei să ceară şi sfatul altor persoane experte şi virtuoase..şi după ce norme soţii în exerciţiul iubirii lor reciproce trebuie să îndeplinească acea slujire a vieţii la care îi cheamă propria lor vocaţie de soţi?" Răspunsul îl găsim în expresia frumoasă formulată de acelaşi papă: "Paternitatea responsabilă şi generoasă. sinceritatea din partea soţilor. În încheiere putem spune că în problema reglementării naşterilor nu poate decide puterea politică sau colectivitatea.Cine judecă dacă există sau nu motive suficiente pentru a recurge la perioadele de infecunditate şi cine fixează durata recurgerii la aceste perioade? Numai soţii sunt în măsură să stabilească aceste lucruri: ". sau alte motive de felul acesta. evident că judecata soţilor nu este obiectivă.. bazându-se pe acest calcul. soţii înşişi" (Conciliul al II-lea din Vatican). Această judecată. fără a se ţine seama de învăţătura lui Cristos în această privinţă. fără îndoială că ar avea o atitudine imorală şi nepermisă.se întreabă Paul al VI-lea .. E necesar ca soţii să recunoască pe deplin propriile lor datorii faţă de Dumnezeu. "Caracterul moral al comportării lor. Prin aceste cuvinte Conciliul nu lasă viaţa de căsătorie pe seama bunului plac. Soţii trebuie să judece realitatea în mod obiectiv. poate fi un motiv acceptabil. inspirată de ambiţie. Un fals pretext pe care foarte des soţii îl iau drept motiv pentru limitarea numărului copiilor este dorinţa de a le crea copiilor o anumită stare materială. Cineva care şi-ar zice. fără a se lăsa influenţaţi de sugestiile patimii sau ale egoismului. . consultaţii.. înaintea lui Dumnezeu.. trebuie să fie determinat de criterii obiective. în ultimă analiză. faţă de societate. de o falsă apreciere a importanţei bunurilor materiale. Pentru a formula o judecată dreaptă în această problemă nu sunt de ajuns numai reflecţia. într-o justă ierarhie a valorilor". de pildă: "Am hotărât să las fiecărui copil al meu o moştenire de un miliard de lei. rugăciuni.. soţii nu pot urma căi condamnate de învăţătura Bisericii" (Conciliul al II-lea din Vatican). ci numai soţii. faţă de familie. Dar dacă este vorba de o stare de viaţă stabilită în mod arbitrar. Dacă este vorba de starea materială obişnuită.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful