AGIHAN KEMAHIRAN PEMULIHAN JAWI TAHUN 2 KEMAHIRA N 1.

2 3 PENGUASAAN KEMAHIRAN Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan satu sukukata tertutup mengikut bunyi vokal( a )ditengah. ‫ضم‬ ‫بس‬ ‫تس‬ ‫خم‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan satu sukukata tertutup mengikut bunyi vokal ( i dan e taling ) di tengah. ‫كيك‬ ‫ريم‬ ‫تين‬ ‫جيم‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan satu sukukata tertutup menulis perkataan satu sukukata tertutup mengikut bunyi vokal ( u dan o)ditengah. ‫خوف ضول‬ ‫سوف‬ ‫توغ‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup. ‫انق‬ ‫اتس‬ ‫اسف‬ ‫ايم‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup. ‫ارم‬ ‫امق‬ ‫انم‬ ‫امس‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup. ‫ايلق‬ ‫ايكور‬ ‫ايتيق‬ ‫ايكن‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup. ‫اودغ‬ ‫اولت‬ ‫اورغ‬ ‫اولر‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata terbuka dan tertutup. ‫ضاجه‬ ‫كاتق‬ ‫تاجم‬ ‫بالغ‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup. ‫ضيضيت‬ ‫سيرف‬ ‫كيلغ‬ ‫خيخق‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata terbuka dan tertutup. ‫تولغ‬ ‫فوكت‬ ‫دولغ‬ ‫سورت‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata tertutup terbuka. ‫جمبو‬ ‫نغك‬ ‫اغك‬ ‫فرخا‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata tertutup terbuka. ‫جيغض‬ ‫ريمبا‬ ‫تيمبا‬ ‫جيفتا‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada sukukata tertutup terbuka. ‫فونخا‬ ‫جومفا‬ ‫توندا‬ ‫لومبا‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata tertutup. ‫سمفن‬ ‫سمبل‬ ‫خغكول‬ ‫بنتل‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata tertutup. ‫فيغضن‬ ‫فينجم‬ ‫فيغضن‬ ‫سيمفن‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata tertutup. ‫سوغكوق لوغكغ‬ ‫بومبوغ‬ ‫توغكت‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14.

15.

16.

17. 18. 19.

sukukata tertutup. ‫توغضل‬ ‫بيغكوق‬ ‫خوغكق‬ ‫سمفن‬ Mengenal, mengeja, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata tertutup. (PENILAIAN) Membaca dan menulis rangkaikata ‫جم لوجيغ‬ ‫ضم ضاجه‬ ‫تس تاغن‬ Membaca dan menulis rangkaikata

20. Membaca dan menulis rangkaikata 21. 22. 23. Membaca dan menulis rangkai kata. 24. Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat 25. Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat 26. Membaca dan menulis rangkaikata.

‫تين سوسو‬ ‫توغ سمفه‬ ‫اءير باتو‬ Membaca dan menulis rangkai kata. ‫جالن راي‬ ‫كافل لير‬

‫جيم مادو‬ ‫بوت لجو‬ ‫الت سوكن‬ ‫كيلغ فافن‬ ‫فوكت توندا‬

‫كيك لفيس‬ ‫سوف ايم‬ ‫انق ايم‬ ‫سيرف ليماو‬ ‫توغ سمفه‬

1.‫اين جم لوخيغ‬ 2.‫اءير باتو سجوق‬ 3.‫تس تاغن كاكق خنتيق‬ 1.‫ساي ماكن ناسي ايم‬ 2.‫ايبو بلي الت سوكن‬ 3.‫كيك لفيس راس مانيس‬

Kerja rumah.3.2 Murid diminta melengkapkapkan gambar dengan perkataan yang disediakan 3.8 3. Murid boleh: 1.4 2.2.2.1 Kelas 2. ‫ضم‬ ‫تس‬ ‫بس‬ ‫جم‬ 2.3. 3.2. 1. 2.Satu bahagian diletakkan gambar-gambar dan kad perkataan akan dipilih oleh murid. Menulis perkataan suku kata tertutup dengan betul mengikut bunyi vokal [ a ]. Penilaian di buat secara : Lisan.3. Guru hendaklah membahagikan papan tulis kepada dua bahagian .1 2. 4.2.KEMAHIRAN 1 Mengenal. Membaca perkataan satu suku kata tertutup secara latih tubi: 2.3.1. Murid di minta memilih ganbar serta kad perkataan yang sesuai dengan kad huruf dan dilekatkan di papan tulis yang di sediakan oleh guru.1 Menggunakan Kad Imbasan. 3. . 2.1.3. 2.3 Guru menyediakan kad-kad huruf. Murid di minta menyebut.3 Individu Permainan MENCARI PERKATAAN BERPANDUKAN GAMBAR. membaca dan menulis perkataan satu suku kata tertutup. 3.1 Guru menayangkan kad suku kata yang dipelajari. 2.1.5 2. 3. Permainan ini juga boleh dimain bagi satu suku kata tertutup yang mempunyai bunyi vokal yang berbeza.2 Berpasangan 2.1. Cadangan aktiviti 2.2.2. Objektif. Kad huruf dimasukkan ke dalam satu kotak sementara kad gambar dan kad perkataan diletakkan di papan tulis. kad perkataan dan gambar-gambar yang sesuai dengan perkataan yang di pilih. Memperkenalkan perkataan suku kata tertutup secara: 2.3. Tulisan.6 2.3. 4.2 Murid menyebut suku kata tersebut. Guru perlu menyediakan kad-kad perkataan yang sesuai dengan bunyi vokal tersebut.3.2.1 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi gambar daripada perkataan yang telah dipelajari. .2 2. 4.1. Murid di minta mencabut satu kad huruf dari dalam kotak dan mencari kad perkataan serta kad gambar yang sesuai dengan huruf tunggal di awal perkataan yang diperolehi.1 Murid menulis perkataan tersebut di dalam buku latihan. membaca dan menulis perkataan yang diperolehi.3.1.Satu bahagian lagi dibiarkan kosong untuk murid melekatkan gambar dengan perkataan.7 2. Mengenal dan menyebut perkataan satu suku kata tertutup mengikut vokal [a] 1.

3. KEMAHIRAN 2 Mengenal.2. 2. 2. Penilaian 3. Murid menyebut suku kata tersebut. Perbezaannya hanyalah perkataan yang diisi di dalam kotak adalah “Perkataan” bukan huruf-huruf tunggal.1. Melakar di udara.1. Berpasangan 2. Lisan. Murid boleh: 2.1.2.3. Murid diminta menulis semula suku kata tersebut di rumah.3. Guru menyebut suku kata.1.1.3. ‫كيك‬ ‫تين‬ ‫ريم‬ ‫جيم‬ 3. Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang dipelajari.1. 2. 3.1. Permainan ini sama seperti permainan mencari perkataan dan gambar. 3. 2.3 2.4.3. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut.1.3. Kerja rumah. Individu 2.2. Mengenal dan menyebut bunyi suku kata tertutup mengikut vokal yang sama.1. 4.2.2. Permainan MENCARI SUKU KATA DAN GAMBAR. 3.2. Objektif. Guru menayangkan kad suku kata yang dipelajari.4 3. Memperkenalkan suku kata tertutup.1 2.1. 4. Cadangan aktiviti: 3. Tulisan.2. 1. Menggunakan Kad Imbasan. 3.1.2. 2. murid menulis suku kata tersebut. 2. Murid perlu mencari huruf dan gambar yang sesuai dengan perkataan yang diperolehi.3. Kelas 2.4 Murid di minta mengambil tandatangan ibubapa. 4.2.3 4.3.2. Membaca suku kata secara latih tubi. . membaca dan menulis suku kata tertutup. Guru perlu menyediakan peralatan sama seperti permainan pertama. Menulis suku kata tertutup dengan betul mengikut vokal yang sama. Guru hendaklah menyediakan ruangan tandatangan untuk ibubapa dan guru.2 2.2. 4.

2. 2. Permainan diteruskan untuk perkataan seterusnya.2 Berpasangan 2. 1. 2.3.1 Menggunakan kad imbasan Membaca suku kata secara latih tubi 2. Kerja rumah. .2.3.3 Individu Permainan CABUTAN MISTERI / KOTAK HIKMAT.1 2.1 4.1 Kelas 2.5.1 5.2. Murid menulis suku kata yang disebut oleh guru di atas kertas.1 5. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut.1. 2.1. 2. 5.1 Lisan 4.2 ‫خوف‬ ‫سوف‬ ‫ضول‬ Memperkenalkan suku kata tertutup 2.3. Murid boleh: 1.3.6.5.3.1 Sediakan sebuah kotak. Objektif.KEMAHIRAN 3 Mengenal. 2.2.2 5.3 4. 2. mengeja dan menyebut bunyi suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup dengan betul ‫توغ‬ 2.3. Cadangan aktiviti 2.2.2 Mengenal. mengeja. Murid menyebut suku kata yang ditulis oleh guru di papan hitam. Kad perkataan di dalam kotak.3. membaca dan menulis suku kata tertutup. Muzik dimainkan semula dan kotak diedarkan kepada murid seterusnya.3 Murid duduk dalam satu kumpulan dan mengedarkan kotak mengikut alunan muzik.2 Tulisan 4. 2.3 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang dipelajari Murid diminta menulis suku kata tersebut dirumah.4 Apabila muzik berhenti murid yang memegang kotak tersebut mengambil satu kad perkataan dan menampal di papan hitam. Penilaian 4.2.1 1. Latih tubi mengeja dan membaca kad perkataan tersebut.

‫اتس‬ ‫اسف‬ ‫ايم‬ 2. 2.2. Penilaian 3. c. 2. 2.2.2.3. 3. 2.3. Permainan MENCARI SUKU KATA DAN GAMBAR.3. ‫انق‬ 2.1.3. 2. murid menulis suku kata tersebut.5.1 Cadangan aktiviti Memperkenalkan suku kata tertutup. 3. Murid boleh: 1. Murid menyebut suku kata tersebut.1.1. 3.3.2 Menulis suku kata tertutup dengan betul mengikut vokal yang sama.2. 2. Guru menayangkan kad suku kata yang dipelajari. Guru meminta seorang murid mencabut satu kad perkataan dari dalam kotak dan mempamirkannya. Individu 2. 1. Murid ketiga mencari gambar yang sesuai dengan perkataan yang diperolehi. Latih tubi membaca perkataan tersebut.1. kad sukukata.1.1. Kerja rumah. Guru menyebut suku kata. b. Menggunakan Kad Imbasan.1. Berpasangan 2.1.4 2.2. Tulisan.3. kad gambar.2 Permainan ini sama seperti permainan mencari perkatan dan gambar.2 Melakar di udara.2. 3. membaca dan menulis suku kata tertutup.1.2. .KEMAHIRAN 4 Mengenal.3. Kelas 2. 1. Lisan.1 2. 3. 4.1. Guru perlu menyediakan peralatan ( 3 buah kotak yang diisi dengan : a.3 2. Objektif. Mengenal dan menyebut bunyi suku kata tertutup mengikut vokal yang sama. Kemudian murid kedua mengambil kad huruf tunggal berdasarkan perkataan tadi. kad huruf tunggal.2. Membaca suku kata secara latih tubi.

1 1.2 Tulisan 3.2.3 . 2.1. mengeja dan membaca perkataan dua suku kata terbuka tertutup Murid boleh menulis perkataan dua suku kata terbuka tertutup ‫ارم‬ 2.3 3.3. Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang dipelajari.3.1 Menunjukkan bahan maujud (emas) atau gambar Menyebut perkataan secara latih tubi 2.1 Lisan 3. Kerja rumah 4. 4.1 2.2 ‫انم‬ ‫امق‬ ‫امس‬ Memperkenalkan perkataan dua suku kata terbuka tertutup. Murid diminta menulis semula suku kata tersebut di rumah.2 Murid boleh mengenal. Penilaian secara individu dalam bentuk 3.2.3 Individu Permainan JUMBO DADU BERSUKU KATA (Baling ke Dam suku kata) 2.1 4. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut. KEMAHIRAN 5 Mengenal mengeja membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka tertutup.2 kumpulan 2.1 3. 2.1 4.3.2.3. 4. Guru meminta murid membaling kotak tersebut dan mengeja serta membaca sukukata yang terletak di bahagian atas kotak. Objektif Murid dapat: 1.1. 2.3.1 2. Setiap bahagian kotak itu ditulis sukukata terbuka dan tertutup. Ruangan untuk ditanda tangani ibu bapa disediakan.2 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan suku kata terbuka tertutup seperti yang telah dipelajari Murid menulis semula perkataan suku kata terbuka tertutup tersebut di rumah. Cadangan aktiviti 2. Guru menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya Murid menyalin semula perkataan tersebut Menyebut semula perkataan yang dipelajari.2.4. 1. Guru menyediakan kotak yang dibalut keseluruhannya dengan kertas putih.1 kelas 2.2.1.2. 4.

Objektif Murid dapat: 1. 2.2 Kad-kad perkataan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan kemudian di goncang.4 Setiap murid dikehendakki mengambil satu kad yang terdapat dalam kotak.3 Menyebut dan membaca perkataan yang dibina.KEMAHIRAN 6 Mengenal. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup.5. 2. 1. 2. .5.3 Murid dikehendaki berdiri dalam bulatan.2 Mengeja dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka tertutup. Cadangan aktiviti ‫اي‬ ‫ايلق‬ 2.5.1 Sediakan bahan-bahan seperti kotak dan kad-kad perkataan 2. 2.1 Mengenal dan menyebut bunyi suku kata terbuka tertutup. 2. 2. kemudian menyebut perkataan yang diperolehi. 1.2 Mencantum suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan bermakna. 1.1 Mengenal suku kata yang terdiri daripada perkataan dua suku kata yang terbuka tertutup.3 Menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka tertutup ‫كن‬ ‫اي‬ ‫ايكن‬ ‫تيق‬ ‫اي‬ ‫ايتيق‬ ‫كور‬ ‫اي‬ ‫ايكور‬ ‫لق‬ 2.5 Permainan KOTAK MISTERI.4 Menulis suku kata / perkataan terbuka tertutup dengan betul. mengeja. 2.5 Murid yang dapat menyebut perkataan diberi pujian dan ganjaran.5. 2.5.

1 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari.3 Individu Permainan CELIK MINDA 2.2 Tulisan 3.3.3 Guru menyediakan dua kotak yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari Murid dibahagikan kepada dua kumpulan (A– B) Pusingan 1 : Murid dari kumpulan A mengambil sekeping kad dari kotak dan murid kumpulan B menyebut .1 3. Penilaian dibuat secara individu 3. KEMAHIRAN 7 3. .1.2 Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut 3.3. 1.2.3.1 Kumpulan 2.2 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari Murid dikehendaki menulis perkataan berdasarkan gambar yang diberi.2. Murid menulis semula perkataan yang terdapat pada kad dalam bentuk latihan.2.2 Mengenal . Cadangan aktiviti 2.1 Guru menayangkan kad perkataan yang telah dipelajari.1 Memperkenalkan perkataan yang akan dipelajari 2. jika betul (2 markah) jika salah dibantu oleh rakan (1 markah) begitulah seterusnya. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup.1 Lisan 3. 2.2.1.1 3.4 Markah terkumpul dikira diakhir permainan dan diberi hadiah 3.1 2.2 Tulisan 3.1 Lisan 3.1 Guru menayangkan kad yang tertulis perkataan yang dipelajari 3. 2. Kerja rumah 4.3.3.3 4. mengeja dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup 1.1 Mengenal. Murid menyebut perkataan tersebut.2 2.2. Objektif.1. Murid boleh: 1.1.2.1 Kelas 2. mengeja . Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk 3.2 Murid boleh menulis perkataan yang telah dipelajari ‫اولت‬ ‫اودغ‬ ‫اولر‬ ‫اورغ‬ 2.2 Menyebut perkataan secara latih tubi 2.

2 Kumpulan 2. Cadangan aktiviti. 3.2 ‫تاجم‬ ‫كاتق‬ ‫بالغ‬ Memperkenalkan perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka tertutup Mengeja dan membaca perkataan secara latih tubi 2.2 4. 1. .3.2. mengeja . Objektif Murid dapat: 1.3 Sediakan pancing dan kad suku kata bermagnet.3 Guru menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya .2 Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberi oleh guru.1 Kerja rumah 4. KEMAHIRAN 8 Mengenal .1 2.4.1 Murid boleh mengenal.3 Individu Permainan “PANCING IKAN” 2. 4.1.1 Lisan 3.1 Kelas 2. mengeja dan membaca perkataan yang dipelajari 1. Guru menayangkan kad perkataan yang telah dipelajari Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut. 4.1 2.1 3. 2.2.2 Murid dikehendaki menulis semula perkataan dalam bentuk ceraian suku kata dirumah . membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup.3. Latih tubi mengeja perkataan.2 Tulisan 3.2 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk 3. Murid mencari suku kata dan mencantumkannya berdasarkan gambar berbentuk ikan.2. ‫ضاجه‬ 2.1.1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang dipelajari.3 3.3.2. 2. Murid menulis semula suku kata yang telah dipelajari.2 Murid boleh menulis perkataan dengan betul.

1 1.2 4.2 Tulisan 3.2 Individu Permainan KOTAK MISTERI 2.1 Kumpulan 2. 3. 4.1. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup.1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari.1 Guru menyuruh murid menyebut perkataan yang diberi Murid di kehendaki menyebut perkataan tersebut . Mengeja dan membaca secara latih tubi 2.1 Murid di kehendaki menyebut perkataan yang dicabut dari kotak.3. Cadangan aktiviti ‫خيخق‬ ‫سيرف‬ 2. Ruangan untuk tanda tangan ibubapa hendaklah disediakan . Murid padankan suku kata supaya menjadi perkataan .2.3.3 Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.1 Lisan 3.1. 2.3.2 Latih tubi mengeja perkataan. Kerja rumah 4.1 3. Objektif Murid boleh : 1. 2.2. mengeja dan membaca perkataan yang dipelajari Menulis perkataan yang dipelajari ‫كيلغ‬ ‫ضيضيت‬ 2. 4. mengeja .1 Memperkenalkan perkataan yang mempunyai dua suku kata terbuka dan tertutup dalam bentuk kad imbasan. . 3. 1. 2.2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : 3.KEMAHIRAN 9 Mengenal.2.2 Mengenal .2 Murid disuruh menulis semula perkataan yang telah dipelajari dirumah.

Kerja rumah 4.2. mengeja.2.1.2 ‫تولغ‬ ‫فوكت‬ ‫سورت‬ Guru memperkenalkan perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup / terbuka dalam bentuk nyanyian Murid mengeja perkataan cara latih tubi : 2.KEMAHIRAN 10 Mengenal.1 Mengenal. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup / terbuka.1 3. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk 3. 1. Guru mengedarkan lembaran kerja yang tertulis perkataan yang diajar. Objektif Murid boleh : 1.2.2.1 4.2 Guru menayangkan kad yang tertulis perkataan yang telah dipelajari Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut .2.3 Lembaran kerja disediakan untuk pengukuhan Murid menulis semula Guru menyemak tugasan pada hari berikutnya .3 Individu Permainan SENAWI ( Rujuk cara permainan SENAWI ) 2.1 kelas 2. mengeja dan membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka.1.3 3.2 Tulisan 3.2 4.2 Kumpulan 2.1 3.2 4.1 Lisan 3. Cadangan aktiviti 2. 1.2 Menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka ‫دولغ‬ 2. Guru menyebut satu perkataan dan murid mencari seta menulis dengan cara meniru perkataan yang disediakan 3.1 2.

KEMAHIRAN 11 Mengenal .1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari .2 Guru menayangkan perkataan yang telah dipelajari Murid mengeja dan membaca perkataan tersebut .3.2 Menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka.3 Sediakan keratan kad gambar. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk 3. 1.1.3 Permainan MENCANTUM SUKU KATA BERGAMBAR 2.1 3.2 Mengeja perkataan secara latih tubi 2. mengeja .3.1 Guru memperkenalkan perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka dalam bentuk nyanyian lagu ‘Terang Bulan’ 2.1.1.2.2. 3. suku kata dan perkataan.3 Kelas Kumpulan Individu 2.2. Cadangan aktiviti ‫نغك‬ ‫اغك‬ ‫فرخا‬ 2. perkataan dan gambar menjadi satu.1 Mengenal . Kerja rumah 4.3. .2 2. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup / terbuka.2 Tulisan 3. Murid memilih dan mencantum kad suku kata.1 Lisan 3. Objektif Murid boleh : 1. Latih tubi mengeja perkataan. ‫جمبو‬ 2.2 2.1 2. mengeja dan membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka. 1.1 3. Guru menyebut perkataan yang telah dipelajari secara rawak Murid menulis perkataan tersebut di papan hitam (perkataan telah disediakan ) 3.2.2 4.1 2.

mengeja . Ruangan untuk tanda tangan ibu bapa hendaklah disediakan 4. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka. 2.3 2.3 Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.1 Mengenal.3. mengeja.2 2.3.1 Kelas 2. Kerja rumah 4. Cadangan aktiviti 2.2 Kumpulan 2.3 Individu Permainan PULAU IDAMAN 2. .1.1 Guru mempamirkan perkataan yang dipelajari 3. mengeja dan membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka 1.3 3. 1.1 Lisan 3. Kad imbasan Latih tubi . Murid mencantumkan kedua-dua suku kata hingga membentuk satu perkataan yang betul.2 Menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka ‫جيغض‬ 2.1 2.2 Guru memperkenalkan perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka.1.2 Murid dikehendaki mengeja dan membaca perkataan 3.3.2.1 Murid menulis perkataan tersebut di papan hitam tersebut 4.1 2.2.KEMAHIRAN 12 Mengenal .3. Murid melakonkan dayungan perahu ke arah pulau idaman suku kata terbuka dan ambil satu kad kemudian pergi ke arah pulau idaman suku kata tertutup.2 Murid disuruh menulis semula perkataan perkataan tersebut dirumah 4. membaca secara: 2. Objektif Murid boleh : 1.1 ‫ريمبا‬ ‫تيما‬ ‫خيفتا‬ 2.2. Penilaian dibuat secara individu 3.1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari .4 Sediakan kad suku kata mengikut kelompok suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Latih tubi mengeja perkataan.1.2.2 Tulisan 3.

.4.1 Memperkenalkan perkataan suku kata tertutup/terbuka dengan menunjukkan gambar.1 2.KEMAHIRAN 13 Mengenal.1. 3. ‫فونخا‬ 2.4. Objektif Murid boleh: 1. mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata tertutup/terbuka 1.1 Tiupkan belon (lima biji). 2.1 3.2 Mempamirkan perkataan suku kata tertutup/terbuka .2 2. Kerja rumah 4.1 Mengenal .2. 4.1 Lisan 3.2 Tulisan 3.2 individu Permainan KOTAK RAHSIA BERSAMA KAPAL ANGKASA 2. 2. tampalkan perkataan pada setiap belon.4. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup/terbuka 1.2 Ikat belon pada lima tempat ( dalam kelas) 2. Cadangan aktiviti: ‫جومفا‬ ‫توندا‬ ‫لومبا‬ 2. mengeja.3 Guru menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya . Penilaian 3. 4.4. 2.2 Menulis perkataan suku kata tertutup /terbuka.1 Guru menunujukkan kad perkataan yang dipelajari Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut Murid menulis perkataan dalam buku latihan (contoh perkataan telah ditulis oleh guru).3 Menyebut secara latih tubi: 2.3 Sediakan kotak rahsia yang mengandungi kad kad bernombor (1 – 10) berwarna sama dengan belon.2 4.3.4 kelas kumpulan 2. 2.3.4.4 Murid memilih kad dan mencari belon yang sama warna . 2.1.1 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari .3. 3.2 Murid diminta melengkapkan suku kata menjadi perkataan yang sempurna .5 Murid mengeja dan membaca perkataan yang ada dibelon diikuti oleh semua murid.

Ruangan untuk tandatangan guru dan ibubapa hendaklah disediakan. 1. 4.4 Setiap murid diberi sebuah lori mainan yang diletakkan kad perkataan 2.2.1 Lisan 3.6 Murid berhenti pada setiap tol yang disediakan dan membawa / mengambil satu bendera suku kata pada setiap tol dan dimasukkan kedalam lori 2. 3.1 Alatan -Lori mainan -kad suku kata -Tapak model lalu lintas 2.5 Murid menggerakkan lori mengikut laluan dengan tangan dengan cara yang betul 2.2. ‫خغكول‬ 2.2 Menulis perkataan yang terdiri dari dua suku kata tertutup dan tertutup.1 3.2. 2.2 Guru menerangkan cara permainan Tol Ilmu 2.1.7 Murid akan menyusun suku kata tersebut mengikut susunan di stesen yang ditentukan.2 ‫سمفن‬ ‫سغكر‬ ‫بنتل‬ Memperkenalkan perkataan daripada yang terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup menggunakan kad imbasan. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup.1 Guru menayangkan kad perkataan yang telah Murid menyebut perkataan tersebut.1 2. Cadangan aktiviti 2.1 kelas 2.2 Murid diminta menulis perkataan-perkataan tersebut di dalam buku latihan. 4. 4.4. 1.1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup yang telah dipelajari.4. Objektif Murid boleh : 1.4.2 Tulisan 3.3 Guru dan murid keluar ketapak permainan 2. Kerja rumah 4.2 Murid diminta mengambil tandatangan ibubapa mereka setelah selesai menyempurnakan tugasan tersebut.4.4.3 individu Membina dan menulis perkataan terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup. dipelajari.1 Mengenal dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup.2.8 Murid yang siap awal menyusun suku kata menjadi perkataan akan mendapat hadiah 2.KEMAHIRAN 14 Mengenal . Latih tubi membaca dua suku kata dan perkataan secara: 2.4. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : 3.3 Guru menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. . mengeja.3 2.4.4.2 kumpulan 2. Permainan TOL ILMU 2.1.4. 3.

Tulisan 3.2 Murid menyebut dua suku kata tertutup yang telah dicantumkan menjadi perkataan. 4. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja mengandungi perkataan-perkataan terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup yang telah dipelajari.2. 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. diminta menulis semula perkataan tersebut.1.1.3.3.2. Mengenal. Mencerakinkan perkataan kepada dua suku kata tertutup. 3. ‫سيمفن‬ ‫فن‬ + ‫سيم‬ ‫سيمفن‬ 2. 3. Lisan 3. 2.3.2 Kad suku kata diletakkan di atas meja berbentuk kumpulan 2. 2. 2. 2. KEMAHIRAN 16 .3. membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup Menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup.2.3.KEMAHIRAN 15 Mengenal.4 Kumpulan yang cepat menyusun sukukata menjadi perkataan di kira menang.3 Murid menyusun kad-kad suku kata menjadi perkataan mengikut kumpulan. kumpulan dan kelas. Cadangan aktiviti 2.3.1 3. Objektif Murid boleh 1.1 Murid di minta menulis perkataan yang telah dibina.1. 2. Murid membaca perkataan tersebut secara individu.3. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa setelah menyempurnakan tugas. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup dan tertutup 1. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: 3. 1.1.3. 4.2 Mencantum kad dua suku kata tertutup dan menjadikan perkataan. Permainan SUKU KATA.6 Guru mempamerkan hasil kerja kumpulan. mengeja. 4.1.5 Kumpulan yang dapat membentuk perkataan.1 Menyediakan kad suku kata untuk membentuk dua suku kata tertutup.1. 4. ‫فيغضن‬ ‫تيغكف‬ ‫فينجم‬ ‫سيمف‬ ‫ن‬ 2. Murid menulis semula huruf tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibubapa hendaklah disediakan.2. Kerja rumah. mengeja.

2 4.1 2.1.3 Guru hendaklah menyediakan ruangan tandatangan guru dan ibubapa.4.1 Alatan -Lori mainan -kad suku kata -Tapak model lalu lintas Guru menerangkan cara permainan Tol Ilmu Guru dan murid keluar ketapak permainan Setiap murid diberi sebuah lori mainan yang diletakkan kad perkataan Murid menggerakkan lori mengikut laluan dengan tangan dengan cara yang betul Murid berhenti pada setiap tol yang disediakan dan membawa / mengambil satu bendera suku kata pada setiap tol dan dimasukkan kedalam lori Murid akan menyusun suku kata tersebut mengikut susunan di stesen yang ditentukan.4.4 2.8 3.1 Lisan 3. KEMAHIRAN 17 .1 Mengenal dan membaca dua suku kata tertutup 1. 1. Menulis suku kata tertutup. Murid yang siap awal menyusun suku kata menjadi perkataan akan mendapat hadiah 2.5 2.4.2 Menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup ‫لوغكغ‬ 2.1 Guru menayangkan kad perkataan yang telah dipelajari .Mengenal. mengeja membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup.4.4 2. 3.2 Tulisan 3.3 2.5 2.2 Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.4.4 ‫بومبوغ‬ ‫سوغكو‬ ‫ق‬ ‫توغكت‬ Memperkenalkan dua suku kata Menyebut suku kata secara latih tubi . Permainan TOL ILMU. Cadangan aktiviti: 2.2 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : 3.1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja mengenai perkataan yang telah dipelajari . Kerja rumah 4. 4. 2.4.6 2. Objektif Murid boleh: 1.1.2.7 2. Murid menyebut perkataan tersebut .4.4.1 3. Murid menulis semula perkataan yang terdapat pada kad dibuku latihan. 4.

3. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua sukukata tertutup. 2.3. 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: 3.3 2.2 4. .2.1.2 Guru hendaklah menyediakan ruang tandatangan guru dan ibu bapa. Menulis perkataan yang telah dipelajari secara imlak.3 Latih tubi menyebut perkataan-perkataan tersebut secara : Kelas Kumpulan Individu 2.2 Tulisan 3.1 Lisan 3.Mengenal. Murid dikehendaki menulis perkataan yang diimlak 3. 4. mengeja.2 1.1 Guru mempamerkan kad-kad perkataan yang hendak diimlakkan. Kerja rumah 4. 1.1 Guru menyebut perkataan yang hendak diimlak. Cadangan aktiviti ‫رنتيغ‬ ‫سمفن‬ ‫دعوت‬ 2.2 Guru memperdengarkan contoh sebutan perkataan tersebut diikuti oleh murid. 4. Murid dikehendaki mengeja perkataan tersebut.3 Mengeja perkataan yang telah dipelajari secara lisan. Objektif Murid boleh : 1.3 Murid diminta menulis perkataan berpandukan gambar yang disediakan. 4.4 Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.1 2.3.1. ‫لغست‬ 2.1 3.1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja mengandungi gambar-gambar mengenai perkataan yang telah dipelajari.2 2.4 Melakar perkataan dieja 3.

2.1 Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi perkataan yang telah dipelajari.1 Guru menayangkan kad perkataan.1 Lisan 3.2 Murid dikehendaki mengambil sekeping kad perkataan di dalam kotak 2.3 3. Cadangan aktiviti 2.5 Aktiviti ini diteruskan secara bergilir gilir 2.4 Seorang murid bangun membaca perkataan jika betul diberi markah 2.2 2. . 4.1.2.1.2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : 3.3.1.KEMAHIRAN 18 Mengenal .3 Permainan CABUTAN MISTERI.2 Murid diminta menulis semula perkataan tersebut di rumah. 1. Objektif Murid boleh: 1.1 Memperkenalkan perkataan yang terdiridaripada suku kata terbuka/ tertutup Menggunakan kad imbasan ( nyanyian wau bulan) Melakar diudara 2. mengeja .2.2 2. 1. 2. 2. Murid menulis lembaran kerja yang disediakan oleh guru 3.2 Menyebut perkataan secara latih tubi kelas kumpulan individu 2.2 Tulisan 3. 4.1 =‫ه‬ ‫هوجن‬ -‫م‬ ‫ماسم‬ =‫م‬ ‫مالم‬ 2.3.3. Murid mengeja perkataan tersebut.3.1.1 2.1 Penyediaan alatan: -Dua buah kotak untuk dua kumpulan -Kad perkataan 2. membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup (PENILAIAN).3 Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.1 Mengenal.6 Akhir sekali guru mengira markah dan memberi hadiah .3. Kerja rumah 4.1 3.3 Murid mempamirkan kada tersebut pada kumpulan lawan 2.2 Menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka / tertutup =‫ف‬ ‫فايوغ‬ 2. mengeja dan membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka / tertutup.2 4.3.

Setelah sampai. kumpulan dan individu. 2.1 Murid dikehendaki menyebut rangkai kata tersebut 3.2 Murid menggabung perkataan menjadi rangkai kata. Murid diminta mencantumkan perkataan yang dibawa dari bakul A tadi dengan perkataan di bakul B menjadi rangkai kata. 3. Penilaian dibuat secara: 3.6 i) ii) ‫ضم‬ ‫ضاجه‬ ‫لوخيغ جم‬ Murid mengikut sebutan rangkai kata yang dicontohkan oleh guru. Objektif Murid boleh: 1.3 Murid menyebut rangkai kata yang dipapar oleh guru : ‫ضم‬ ‫ضاجه‬ ‫تس‬ ‫تاغن‬ ‫لوخيغ‬ ‫جم‬ ‫تس تاغن‬ 2.2 Guru menyediakan: Kad berbentuk bintang yang telah dilabelkan dengan perkataan.3 Murid boleh menulis rangkai kata.6. 2. Latih tubi menyebut secara kelas.1 Murid menulis semula rangkai kata yang dipelajari.2.1. Cadangan aktiviti: 2.1 Lisan: 3.2 Tulisan: 3. B ‫باكول‬ ‫تاغ‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫باكول‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫جم‬ A ‫ضا‬ ‫جه‬ ‫لوخ‬ ‫يغ‬ iii) iv) v) vi) Bawa kad daripada bakul A ke bakul B. 1.4 2. 2.5 2. Permainan BINTANGKU 2. 2. murid diminta mencari padanan rangkai kata dari bakul B.6. 4.1 Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kerja rumah: 4. Setiap kumpulan terdiri daripada 4-5 orang.1 Murid boleh menggabungkan perkataan menjadi rangkai kata.1 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi rangkai kata yang telah dipelajari.KEMAHIRAN 19 Membaca dan menulis rangkaikata 1. .1 Murid menyebut dan membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.2 Murid boleh membaca rangkai kata dengan betul dan lancar: 1. Kad berbentuk bintang yang telah dilabel dibahagikan kepada dua bakul. Sebutkan rangkai kata tersebut.

KEMAHIRAN 20 Membaca dan menulis rangkai kata 1. 4.5.1 Murid dikehendaki membaca rangkai kata yang dipelajari Murid memadankan perkataan supaya menjadi rangkai kata yang betul. 4. 2.2 2.3 Menyebut rangkai kata masing masing secara kelas dan individu 3.3 Guru menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya .1 Murid memakai kad gantung perkataan ( seramai 6 orang ) 2. Cadangan aktiviti: 2. 1.2 Murid menulis rangkai kata berdasarkan gambar yang diberi.1 Menunjukkan benda-benda maujud atau gambar seperti: ‫تين سوسو‬ 2.5.1 Membaca rangkai kata yang dipelajari. 2.2 Menulis rangkai kata yang dipelajari.3 ‫جيم مادو‬ ‫كيك لفيس‬ Murid murid menyebut benda-benda yang ditunjukkan.1 3.2 Guru memberi arahan dengan isyarat (wisel )supaya murid mencari pasangan yang sesuai mengikut rangkai kata yang dipelajari.5 ‫جيم مادو‬ ‫كيك‬ ‫لفيس‬ Latih tubi membaca rangkai kata berdasarkan kad yang diberi oleh guru Permainan MENCARI PASANGAN 2.1 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi gambar dan rangkai kata yang dipelajari. Kerja rumah 4.4. 4.1 Tulisan 3. Objektif Murid dapat: 1.2 Lisan 3.2 Murid diminta mewarna dan memadankan rangkai kata dengan gambar. Penilaian 3.3 2.1. Latih tubi mengeja perkataan yang diberi ‫تين‬ ‫سوسو‬ 2.2.5.

2.1 Guru menyediakan enam kad perkataan berbentuk buahbuahan. Murid menyebut rangkai kata secara latih tubi.2 Guru menyediakan lembaran kerja. Murid menulis rangkai kata dibuku latihan.3.3 2.2 2. Murid dikehendaki menyebut berulang-ulang rangkai kata tersebut.3.1 Kad yang disediakan perlu mengikut warna pasangan rangkai kata. Guru mempamerkan kad rangkai kata yang telah dipelajari.1.1 3. 4.2 4.3 ‫لج‬ ‫و‬ 2.3 ‫سوف‬ ‫ايم‬ ‫توغ‬ ‫سمفه‬ Memperkenalkan perkataan menggunakan kad imbasan.1 Murid dapat membaca dan menulis rangkai kata: ‫بوت‬ ‫لجو‬ 2.1 4. 3.1. Menggabungkan dua perkataan menjadi rangkai kata.3. Murid menyediakan lembaran kerja yang diberi oleh guru.1 Secara kelas 2.2 ‫س‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫بو‬ ‫ت‬ ‫تو‬ ‫غ‬ ‫سو‬ ‫ف‬ ‫اي‬ ‫م‬ 2. Cadangan aktiviti: 2.3.2 Tulisan 3. Penilaian. Murid menyebut rangkai kata yang terdapat pada buah masing-masing secara bergilir-gilir. Objektif: Murid dapat: 1.3.1 Lisan 3.3.2 Secara kumpulan 2.2.3.3 Secara individu Permainan GERAI BUAH-BUAHAN. Kerja rumah. 3.1 2. 2. .4 3. Murid diminta mencari pasangan rangkai kata sesama mereka mengikut warna pada kad.KEMAHIRAN 21 Membaca dan menulis rangkai kata 1. 2.

4.1 Murid boleh membaca perkataan. 1 3. 2.5 3. Kerja rumah 4.4 Murid boleh menulis rangkai kata. Tin tersebut disusun mengikut susunan bowling. Murid yang telah memiliki rangkai kata yang betul akan membacakannya dan akan diberi markah oleh guru. (Secara bergilir-gilir).1 2.2 Guru menyediakan tin yang telah ditulis dengan perkataan.KEMAHIRAN 22 Membaca dan menulis rangkai kata 1.3 2.4 2.2 4. Membuat lembaran kerja. Menulis rangkai kata dalam buku latihan.4. Cadangan aktiviti 2. Penilaian 3.4.4. 1.2 2. Jika masih gagal. Murid menyebut dan membaca rangkai kata tersebut.1 Tulisan 3. 2. Objektif Murid boleh: 1. Murid diberikan bola getah untuk melontar ke arah tin tersebut.1.Seorang murid menyebut dan murid lain mengikut.murid perlu melontar sekali lagi untuk mendapatkan rangkai kata yang betul.1 Lisan 3. 1.3 2. ‫اسف‬ ‫كيلغ‬ ‫اون‬ ‫بيرو‬ ‫انق‬ ‫ايم‬ 2. 3.4. ‫اس‬ ‫ف‬ 2. Jika tidak dapat pasangan rangkai kata yang tepat.3 Murid boleh membaca rangkai kata dengan betul dan lancar.2.2 Murid menyebut rangkai kata secara latih tubi.2 Murid boleh menggabungkan perkataan menjadi rangkai kata.1 Guru membekalkan kerja rumah lembaran bertulis . Permainan LONTAR PELURU.1 Membaca kad-kad perkataan secara kelas dan kumpulan.2.4 ‫اي‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ق‬ ‫كيل‬ ‫غ‬ ‫بير‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫ن‬ Mencantum kad-kad perkataan menjadi rangkai kata. murid ambil tin tersebut dan cari pasangan rangkai katanya. Bila tin jatuh. giliran murid lain pula akan melontar. 1.

1 3.2 2.2.4.5.2. Penilaian. Murid mengikut guru membaca rangkai kata. ‫جاري‬ ‫ضيض‬ ‫يت‬ ‫مند‬ ‫ي‬ ‫بيلي‬ ‫ق‬ ‫ليما‬ ‫و‬ ‫سير‬ ‫ف‬ 2. Murid memadankan dua perkataan yang membentuk rangkai kata yang dipelajari. Kerja rumah. ‫بيليق‬ ‫مندي‬ ‫سيرف‬ ‫ليماو‬ Murid membaca rangkai kata tersebut berulang kali. Murid membaca rangkai kata tersebut. 2.1. Guru menyediakan lembaran kerja.2 Lisan 3. Gambar pokok berdaun.4 3.5. Murid membaca rangkai kata yang disediakan.5.1 Murid boleh membaca perkataan dan menggabungkan menjadi rangkai kata.3. Guru menggabungkan perkataan menjadi rangkai kata dan membacakan rangkai kata tersebut. Murid membaca perkataan yang telah dipetik tadi. 1. Murid menyesuaikan kad perkataan menjadi rangkai kata.5.1. 2. 3. Permainan POKOK BESTARI. Cadangan aktiviti. Murid dapat: 1.3 2. .1 3. Objektif. 1. 2.2 Murid boleh menyebut dan membaca rangkai kata dengan betul. 2.KEMAHIRAN 23 Membaca dan menulis rangkai kata. ‫ضيضيت‬ ‫جاري‬ ‫بيليق‬ ‫مندي‬ ‫سيرف‬ ‫ليماو‬ 1.1 4.2 Tulisan 3.1 Murid memetik daun yang bertulis perkataan. Murid menulis semula rangkai kata di buku latihan.1.5. ‫ضيضيت‬ ‫جاري‬ 2. .3 Murid boleh menulis perkataan dan rangkai kata.1 2. Murid membaca 6 perkataan yang ditunjukkan oleh guru (Kad Imbasan). 2.

2 Tulisan.3 Guru menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Latih tubi membaca rangkai kata tersebut.2 4. Penilaian dibuat secara individu.1 Setiap murid mengambil kad perkataan di dalam bekas yang disediakan. 2.6.6 Permainan CABUTAN BERTUAH. ‫اوبت‬ ‫باتوق‬ ‫فوكت‬ ‫توندا‬ ‫تولغ‬ ‫ايكن‬ 1. Guru menggabungkan perkataan menjadi rangkai kata dan membacanya.1 Membaca dan menggabung perkataan menjadi rangkai kata.2 Murid menyiapkan kerja rumah tersebut. 2.3 Murid mengikut bacaan guru. 2.1. 4. 2.1 Guru menyediakan kerja rumah.1. Kerja rumah. 1.6. 4. 3. .1 3.3 Murid membaca rangkai kata tersebut. 2. 2.2 Murid mencari pasangan perkataan menjadi rangkai kata. 3.. Objektif Murid dapat: 1. 4. KEMAHIRAN 24 Membaca dan menulis rangkai kata. 3.3 Menulis rangkai kata.2 Menyebut dan membaca rangkai kata dengan betul. 2.2 Murid menyiapkan lembaran kerja tersebut.5 Murid menyusun perkataan menjadi rangkai kata.2 3. 2. Murid menyesuaikan gambar dengan rangkai kata di papan hitam. 1.6. 3.1 2. kemudian membacanya.2 Murid membaca rangkai kata. 2. Cadangan aktiviti Murid membaca perkataan berpandukan kad perkataan.1 Lisan.4 Latih tubi membaca rangkai kata.

Objektif. 1. ‫جم لوخيغ‬ ‫اين جم لوخيغ‬ ‫اسف كيلغ‬ ‫اسف كيلغ كوتور‬ ‫تس تاغن‬ ‫تس تاغن كاكق‬ ‫خنتيق‬ 2. Murid menulis rangkai Tulisan. Murid dapat: 1. Membaca ayat dengan betul. Membaca ayat dengan betul. 4.1. Membaca rangkai kata dengan betul. Guru menayangkan kad ayat yang telah dipelajari.1. 1.1 Guru membekalkan kerja rumah lembaran bertulis KEMAHIRAN 26 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat . Murid mendengar guru membaca rangkai kata dan ayat.2. 3. Murid mengikut bacaan guru. 3.2.3.1.2. Penilaian. ‫ساي ماكن ناسي‬ ‫ايم‬ ‫ناسي ايم‬ .1.2 3.2.3. 1. Membaca rangkai kata dengan betul. Cadangan aktiviti. 1. Kerja rumah. 2. 1. Menulis rangkai kata dan ayat dengan betul. Murid membaca ayat berulang kali.1. 3. Murid dapat: 1. 2.KEMAHIRAN 25 Membaca dan menulis rangkai kata serta ayat. Objektif. 4.1 3.1. 2. Latih tubi membaca rangkai kata dan ayat dengan bimbingan guru. Menyalin ayat yang dipelajari di dalam buku latihan.3. Menulis rangkai kata dan ayat dengan betul. Lisan. 2. 3. 1.4.1 kata dalam buku latihan.2.

4. 3. 3.‫ايبو بلي ضم ضاجه‬ ‫كيك لفيس راس‬ ‫مانيس‬ 2.2 4.3 Murid menyusun kad-kad potongan ayat menjadi ayat yang sempurna.2 Tulisan 32. 2. 4.2 Murid diminta membuat lembaran kerja di rumah.3 Murid mengikut guru membaca rangkai kata dan ayat. Penilaian. Murid membaca ayat tersebut.4 Murid menyalin semula ayat di dalam buku latihan.1 Guru menayangkan kad ayat yang telah dipelajari.1 3. 2. 3.1 Lisan. Cadangan aktiviti ‫ضم ضاجه‬ ‫كيك لفيس‬ 2. Kerja rumah.1.1. . 4.1 Guru menyediakan lembaran kerja yang mengandungi rangkai kata dan ayat yang telah dipelajari. 2.4 Murid membaca secara individu dan murid lain mengikutnya. 3.3 Guru menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid menyalin ayat dalam buku latihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful