Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

5.4. PRORAČUN TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE I PRIPREMU TOPLE VODE U ZGRADARSTVU I. DIO
Dr. sc. Kristian Lenić, dipl. ing. str.

1/116

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8. 5.4.9.

Osnove meteorologije (zone, proračunski parametri) Mikroklima i higijena prostora Metodologija proračuna gubitka topline prema HRN EN 12 831:2004 Metodologija proračuna potrošnje energije za grijanje i toplu vodu u zgradarstvu prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje QH,ls [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008 Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode QW [kWh/a] prema HRN EN 15316-3-1:2007 Godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007 Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QW,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007 Godišnja potrebna energija za rasvjetu El [kWh/a] prema HRN EN 15193:20XX

5.4.10. Godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007 5.4.11. Godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007 5.4.12. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] 5.4.13. Godišnja emisija CO2 [kg/a]
2/116

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Druga stranica energetskog certifikata

Osnove meteorologije (zone, proračunski parametri) Mikroklima i higijena prostora

3/116

nd [kWh/a] Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode QW [kWh/a] Godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Druga stranica energetskog certifikata Godišnja potrebna toplina za grijanje QH.ls [kWh/a] Godišnja potrebna toplinska energija QH [kWh/a] 4/116 .ls [kWh/a] Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QW.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Druga stranica energetskog certifikata Godišnja potrebna energija za rasvjetu El [kWh/a] Godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava Qaux [kWh/a] Godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] Godišnja emisija CO2 [kg/a] Edel 5/116 .

Dinamički parametri Meteorološki parametri Parametri ugodnosti Statički parametri Karakteristike zgrade Svojstva materijala Potrošnja energije tehničkih sustava 6/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Na potrošnju energije za grijanje i hlađenje zgrade utječu dinamički i statički parametri.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Meteorološki parametri Rubni uvjeti Vanjska temperatura Relativna vlažnost Intenzitet Sunčeva zračenja Vjetar Dinamički parametri Parametri ugodnosti Toplinska lagodnost Osnovna izmjena zraka Osvjetljenje Buka Karakteristike zgrade Geometrija Svojstva materijala k vrijednost Akumulacija topline Udio površine prozora Prostorija / zgrada Ostakljenje Zaštita od Sunčeva zračenja Orijentacija Statički parametri Potrebna energija za grijanje Rezultati Potrebna energija za hlađenje Temperatura prostorije Povratna veza Ogrjevni učin Rashladni učin Vrijeme trajanja grijanja/hlađenja Termoenergetska bilanca zgrade 7/116 .

osvjetljavanje.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 5.. zasjenjenje.. grijanje ili hlađenje prostora. Osnove meteorologije (zone. proračunski parametri) Meteorološki parametri često nisu u skladu s željenim stanjem lagodnosti. pokrivalo za glavu.1. ) Potrebno je uložiti energiju radi osiguranja željenog stanja lagodnosti unutar prostora. 8/116 . razvlaživanje. obuća. Čovjek nastoji prikladnim mjerama postići stanje lagodnosti (odjeća.4.

9/116 . mjesečnoj ili godišnjoj razini.intenzitet i trajanje Sunčeva zračenja .temperatura okolišnjeg zraka .brzina i smjer vjetra .vlažnost okolišnjeg zraka Meteorološki podaci mjerodavni za proračun potrošnje energije dobivaju se mjerenjima okolišnjeg stanja. na dnevnoj.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Osnovni meteorološki parametri koji utječu na potrošnju energije pri osiguravanju željenog stanja lagodnosti u prostoru: . Izračunavaju se višegodišnji prosjeci.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Meteorološki parametri mjere se u: Glavnim meteorološkim postajama Klimatološkim (običnim) meteorološkim postajama 10/116 .

12 ili 15°C). SD = ∑ (t Z i =1 u − t v.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA STUPANJ DAN .i ) (°C dan) SD stupanj dan Z broj dana grijanja t u temperatura grijanog prostora (°C) t v.umnožak broja dana grijanja i temperaturne razlike između dogovorene srednje unutarnje temperature zraka (najčešće 20°C) i srednje dnevne temperature vanjskog zraka.i prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka (°C) 11/116 . U zbroj stupanj dana uzimaju se samo oni dani u godini kod kojih je temperatura zraka niža od dogovorene temperature za temperaturnu granicu grijanja (10.

dopuštene energetske potrebe Referentni klimatski podaci .statističke vrijednosti dobivene obradom izmjerenih meteoroloških parametara na najbližoj meteorološkoj postaji 12/116 .meteorološki parametri karakteristični za neko geografsko ili klimatološko područje Stvarni klimatski podaci .energetske potrebe zgrade za referentne klimatske podatke .energetski certifikat Na drugoj stranici energetskog certifikata navode se: .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA PRORAČUN ENERGETSKIH POTREBA ZGRADE .energetske potrebe zgrade za stvarne klimatske podatke .

Energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade. a izražen je preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne ploštine zgrade za stambene zgrade.ref kWh/(m²a) ≤ 15 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250 > 250 Referentni klimatski podaci određeni su posebno za kontinentalnu i za primorsku Hrvatsku u odnosu na broj stupanj dana grijanja. Energetski razred stambenih zgrada A+ A B C D E F G QH. Za nestambene zgrade energetski razred je izražen preko relativne godišnje potrebne toplinske energije za grijanje izraženoj u % u odnosu na zahtijevanu vrijednost. 13/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentni klimatski podaci (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada.nd. NN 36/10) Temelj su za određivanje energetskog razreda zgrade.

Referentni broj stupanj dana grijanja utvrđen je uz uvjet da je unutarnja temperatura u zgradi 20 ˚C i da sezona grijanja započinje s padom vanjske temperature u tri uzastopna dana ispod 12 ˚C te da sezona grijanja završava s porastom vanjske temperature u tri uzastopna dana iznad 12 ˚C i iznosi: – 2900 za kontinentalnu Hrvatsku i – 1600 za primorsku Hrvatsku. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za kontinentalnu Hrvatsku. Za gradove i mjesta koji imaju manje od 2200 stupanj dana grijanja godišnje.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentni klimatski podaci (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada. 14/116 . NN 36/10) Za gradove i mjesta koji imaju 2200 i više stupanj dana grijanja godišnje. proračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima za primorsku Hrvatsku.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentne vrijednosti za kontinentalnu Hrvatsku: broj stupanj dana: SD = 2900 broj dana u sezoni grijanja: Z = 180 vanjska projektna temperatura: θe = -12°C Referentne vrijednosti za primorsku Hrvatsku broj stupanj dana: SD = 1600 broj dana u sezoni grijanja: Z = 135 vanjska projektna temperatura: θe = -4°C Npr. broj dana grijanja 135 i vanjska projektna temperatura -4°C 15/116 . Rijeka stvarni stupanj dan grijanja: 2044 2044 < 2200 → referentni klimatski podaci uzimaju se za primorsku Hrvatsku referentni stupanj dana iznosi 1600.

89 kWh/m2 0 VII.28 kWh/m2 106.50 kWh/m2 330 III.5°C 213.33 kWh/m2 0 VIII.39 kWh/m2 46.2°C 50.56 kWh/m2 352 16/116 .89 kWh/m2 58.28 kWh/m2 18. 21. Temperatura Ozračenost J I.1°C 73.50 kWh/m2 58. 24. 18. Z S SD = 1600 24.00 kWh/m2 17.61 kWh/m2 125.78 kWh/m2 393 II.83 kWh/m2 38.61 kWh/m2 239 XII.78 kWh/m2 0 VI.39 kWh/m2 116.33 kWh/m2 100.67 kWh/m2 95.72 kWh/m2 138.83 kWh/m2 40.33 kWh/m2 51.94 kWh/m2 286 IV.2°C 103.72 kWh/m2 28.33 kWh/m2 134.6°C 121.39 kWh/m2 0 V.00 kWh/m2 15. 16.78 kWh/m2 132.4°C 156.28 kWh/m2 35. Temperatura Ozračenost J I. 11. 10.8°C 56. 13.89 kWh/m2 94. 20.39 kWh/m2 88.28 kWh/m2 85.61 kWh/m2 0 XI.94 kWh/m2 22. 8.06 kWh/m2 56.0°C 192. Z S SD = 1600 7.61 kWh/m2 104.56 kWh/m2 57.67 kWh/m2 0 IX.06 kWh/m2 103.94 kWh/m2 87.61 kWh/m2 0 X.06 kWh/m2 36.5°C 140.5°C 43.00 kWh/m2 45.44 kWh/m2 123.78 kWh/m2 93. 8.33 kWh/m2 80.6°C 206.39 kWh/m2 100.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentne vrijednosti za primorsku Hrvatsku: I.28 kWh/m2 118.0°C 183.72 kWh/m2 79.

1.28 kWh/m2 121.44 kWh/m2 0 VIII.28 kWh/m2 234 V.00 kWh/m2 467 III. 11.1°C 159.72 kWh/m2 84. Temperatura Ozračenost J I.39 kWh/m2 45.44 kWh/m2 94. 11.5°C 34.7°C 74.94 kWh/m2 51.67 kWh/m2 0 IX.00 kWh/m2 385 IV.78 kWh/m2 0 VI.67 kWh/m2 245 XI.4°C 118.61 kWh/m2 57.94 kWh/m2 59.94 kWh/m2 35.5°C 94.22 kWh/m2 17. 19.44 kWh/m2 88.61 kWh/m2 14.2°C 48.3°C 31.56 kWh/m2 26. 3. 15.44 kWh/m2 0 VII.11 kWh/m2 83.8°C 128.17 kWh/m2 607 II.78 kWh/m2 90.61 kWh/m2 99.78 kWh/m2 35.11 kWh/m2 66. 7.61 kWh/m2 86.94 kWh/m2 43. Z S SD = 2900 21.1°C 187.9°C 170.78 kWh/m2 110.00 kWh/m2 87.72 kWh/m2 45.11 kWh/m2 59.17 kWh/m2 106.17 kWh/m2 32.61 kWh/m2 116. Temperatura Ozračenost J I. Z S SD = 2900 0.56 kWh/m2 20.56 kWh/m2 57.28 kWh/m2 401 XII.72 kWh/m2 37.78 kWh/m2 0 X.39 kWh/m2 561 17/116 .22 kWh/m2 11.8°C 24.56 kWh/m2 25.56 kWh/m2 15. 6.06 kWh/m2 83.2°C 181.61 kWh/m2 23.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentne vrijednosti za kontinentalnu Hrvatsku: I.44 kWh/m2 86. 20. 16.06 kWh/m2 55.

IX. XII. VIII. VII. XI. IV. X. VI.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentne vrijednosti meteoroloških parametara za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku Prosječne mjesečne temperatura vanjskog zraka 30 25 20 Kontinentalna Hrvatska Primorska Hrvatska t v. III. °C 15 10 5 0 I. Mjesec 18/116 . II. V.

IV. V. VI. VIII. XII. Mjesec 19/116 . kWh/m 2 150 100 50 0 I. VII.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentne vrijednosti meteoroloških parametara za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku Prosječna mjesečna dozračena Sunčeva energija na horizontalnu plohu 250 Kontinentalna Hrvatska Primorska Hrvatska 200 G . III. II. IX. X. XI.

VIII. SD = 2900 Primorska Hrvatska. III.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Referentne vrijednosti meteoroloških parametara za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku Broj stupanj dana grijanja 700 600 500 400 Kontinentalna Hrvatska. XII. VI. XI. X. V. IV. Mjesec 20/116 . VII. IX. SD = 1600 SD 300 200 100 0 I. II.

Borovo. Zadar. NN 110/08) Temelj su za određivanje stvarnih energetskih potreba zgrade (ne i za određivanje energetskog razreda). Stubičke toplice. Rovinj. 21/116 . Brestovac Belje.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Stvarni klimatski podaci (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Zagreb-Maksimir. Knin. Sinj. Zagreb-Grič. Pula. Šibenik. Varaždin. Pazin. Osijek. Križevci. Gospić. Za proračun potrošnje energije zgrade temeljem stvarnih meteoroloških podataka koriste se meteorološki podaci za najbližu postaju iz podataka sadržanih u Prilogu »E«Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) Meteorološki podaci dostupni su za 32 postaje: Bjelovar. Slavonski Brod. Rijeka. Mali Lošinj. Đurđevac. Lipik. Skrad. Sisak. Požega. Karlovac. Topusko. Hvar. Ogulin. Dubrovnik. Split-Marijan. Senj.

manja od temperature početka grijanja (θe). θp3. 5% odnosno 10% srednjih dnevnih temperatura ima nižu vrijednost.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SADRŽANI METEOROLOŠKI PODACI Svi podaci temeljeni su na prosječnim vrijednostima tridesetogodišnjeg niza (1961-1990. Broj dana grijanja Broj dana čija je srednja dnevna temperatura zraka. 95 i 99 su one vrijednosti temperature zraka koju premašuje 10%. Dani su i percentili broja dana grijanja. θp95. θp90. godine) Temperatura vanjskog zraka • Srednje mjesečne i godišnje temperature zraka θmm (ºC). 5. • Srednje minimalne θmin (ºC) i maksimalne θmax (ºC) temperature zraka. • Standardne devijacije srednje temperature θsd (ºC) • Percentili srednje dnevne temperature zraka 1. Broj dana grijanja definiran je za različite temperature početka grijanja i to 10 ºC. (θp1. θp2. 22/116 . 5% odnosno 1% srednjih dnevnih temperatura. a percentili 90.10. Percentili 1. 90. 5 i 10 su one vrijednosti temperature zraka od kojih 1%. 12 ºC i 15 ºC. tijekom hladnog dijela godine. 95 i 99. θp99).

Brzina vjetra Srednje mjesečne i godišnje brzine vjetra vmm (m/s) izračunate su iz podataka o jačini vjetra. 23/116 . Dani su i percentili stupanj dana. 12 ºC i 15 ºC. Vlažnost zraka Srednje mjesečne vrijednosti relativne vlažnosti zraka φ (%) Srednje vrijednosti relativne vlažnosti zraka mjerene u 7 i 14 sati φ 7h i φ 14h(%) Srednje mjesečne vrijednosti parcijalnog tlaka vodene pare p (hPa) Srednje vrijednosti parcijalnog tlaka vodene pare p (hPa) mjerene u 7 i 14 sati p7h i p14h(hPa) Relativna vlažnost pokazuje stupanj zasićenosti vanjskog zraka vodenom parom.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Stupanj dan Stupanj dan definiran je za temperaturu zraka u grijanom prostoru od 20 ºC i za različite temperature početka grijanja i to 10 ºC.

60°. Potrebni meteorološki podaci obično su učitani u računalni program koji se koristi za izračunavanje energetskih potreba zgrade. 75° i 90°). JI. J. Z. 15°. Obično je potrebno samo odabrati lokaciju objekta. 45°. JZ. 24/116 . 30°. Podaci su dani za različite orijentacije plohe (S. SI.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Sunčevo zračenje Mjesečna i godišnje dozračena energija globalnoga Sunčeva zračenja. SZ) i različite nagibe ploha u odnosu na horizontalnu ravninu (0°. I.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Primjer podataka o stvarnim meteorološkim parametrima za Rijeku 25/116 .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 26/116 .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 27/116 .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 28/116 .

tu tv Unutarnja temperatura prostora ovisna je o trenutnoj želji i potrebama korisnika tako da ju je nemoguće unaprijed točno predvidjeti.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA PRORAČUNSKI PARAMETRI Na gubitke i dobitke topline zgrade. U proračunima se koristi vrijednost unutarnje projektne temperature prostora. One su (ili bi trebale biti) utvrđene normama. Vanjska temperatura zraka također je vrlo promjenjiva. Za određivanje učina komponenata termotehničkih sustava i za određivanje potrošnje energije koristi se vanjska projektna temperatura. najviše utječu temperatura vanjskog zraka i željena temperatura unutar zgrade. 29/116 . pored ostalih meteoroloških parametara.

kafići Učionice Robne kuće Stambeni prostori Kupaonice Crkve 30/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Unutarnja projektna temperatura Za proračun normiranog toplinskog opterećenja koriste se podaci unutarnje projektne temperature iz HRN EN 12831:2004 Unutarnja projektna temperatura. ºC 20 20 20 20 20 16 20 24 15 Vrsta prostora Uredi Konferencijske sale Gledališta Restorani.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Vanjska projektna temperatura zraka To je proračunska vrijednost temperature vanjskog zraka koja se uzima u obzir pri proračunu toplinskog opterećenja sustava grijanja ili hlađenja.Izračunata prema normi EN ISO 15927-5 i navedena u nacionalnom dodatku norme EN 12831 . koja je izmjerena barem 10 puta tijekom dvadesetogodišnjeg perioda. 31/116 . Za Hrvatsku nema nacionalnog dodatka normi EN 12831 Koriste se podaci dostupni u stručnoj literaturi.Druga mogućnost za određivanje vanjske temperature je koristiti najmanju dvodnevnu srednju temperaturu. Na temelju tih normiranih vrijednosti vanjskih temperatura za zimu i ljeto određuju se nazivne snage uređaja termotehničkih sustava odnosno vrši se izbor termotehničke opreme. Vanjska projektna temperatura zraka prema HRN EN 12831 može biti određena na dva načina: .

Cilj je pružiti korisniku maksimalnu ugodnost uz minimalnu potrošnju energije. Mikroklima i higijena prostora Da bi optimalno funkcionirao.stvoriti uvjete koji odgovaraju najvećem mogućem broju korisnika. 32/116 . Zadatak tehničkih sustava .4. Ne postoji definirani skup stanja okoliša kojim bi baš svaka osoba iz grupe korisnika promatranoga prostora bila zadovoljna.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 5. subjektivan dojam.2. Osjećaj ugodnosti nužno je individualan. UGODNOST je stanje svijesti koje izražava zadovoljstvo stanjem neposredne boravišne okoline. čovjek se mora osjećati ugodno u prostoru u kojem boravi (>90% vremena u zatvorenom prostoru!) Osnovni zadatak termotehničkih sustava za grijanje i hlađenje jest osiguravanje stanja ugodnosti i očuvanje zdravlja.

rezultat je zajedničkoga djelovanja sljedećih parametara: • Temperatura zraka • Temperatura obuhvatnih ploha • Vlažnost zraka UGODNOST • Brzina strujanja zraka • Razina odjevenosti • Razina fizičke aktivnosti Kvaliteta zraka • Čistoća zraka • Sadržaj CO2 u zraku • Sadržaj štetnih tvari u zraku • Mirisi Ostali faktori • Osvjetljenje • Buka • Statički elektricitet • Magnetsko polje 33/116 .stanje svijesti koje izražava zadovoljstvo toplinskim obilježjima okoliša .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Toplinska ugodnost .

dok se pri većem radu temperatura spušta znojenjem.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA TOPLINSKA UGODNOST Održavanje temperature ljudskog tijela Ljudsko tijelo ima sposobnost održavanja približno konstantne temperature u različitim stanjima vanjskog zraka i pri različitom intenzitetu rada tjelesnih mišića. 34/116 . kako bi se toplina brže odvodila. masti i ugljikohidrata. Tijelo u stanju mirovanja ima najvišu temperaturu kože. a grije u unutrašnjim organima postupnim sagorjevanjem bjelančevina. koja se hladi u perifernim dijelovima tijela. Ravnomjerna tjelesna temperatura od 37 ºC postiže se cirkulacijom krvi.

.fizikalna regulacija topline: izmjena topline s okolinom se vrši konvekcijom. disanjem te izbacivanjem i unošenjem hrane . isparavanjem. zračenjem. Temperatura glave se malo  mijenja.suha (osjetna) i vlažna (latentna) toplina. kojom upravlja ‘centar za temperaturu’ postiže se na dva načina: . Kada sobna temperatura padne ispod  granice ugodnosti (kada je previše  hladno) temperatura kože se snižava.kemijska regulacija topline: procesi metabolizma u organima su tako upravljani da se stvaranje topline mijenja u ovisnosti od temperature krvi.  35/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Održavanje temperature ljudskog tijela Regulacija tjelesne temperature. dok je temperatura udova jako  promjenjiva. provođenjem. kao  i odavanje topline.  Razni dijelovi tijela imaju različite  temperature.

pri temperaturi zraka od 18 ºC do 30 ºC. Ukupno odavanje topline.5 m3/h (maksimalno 8 do 9 m3/h). i pada pri temperaturama iznad 30ºC. Količina udisanog zraka odraslog čovjeka bez fizičkog napora iznosi 0.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Odavanje topline i vlage ljudskog tijela Bazalni metabolizam (stvaranje minimalne topline u tijelu koja je potrebna za održavanje života u potpunom mirovanju) iznosi 80 W. a izdisani zrak sadrži oko 95 % vlažnosti i ima temperaturu od oko 35 ºC. iznosi oko 118 W. a prilikom sjedenja iznosi oko 60 W/m2. odnosno 45 W/m2. 36/116 . a ta vrijednost raste pri temperaturama ispod 18ºC.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Odavanje topline i vlage ljudskog tijela Odavanje topline i vlage ljudskog tijela ovisi o tjelesnoj aktivnosti i temperaturi zraka kako je prikazano u ovoj tablici. pare GD W g/h W W 125 35 270 155 120 35 270 140 120 40 270 120 120 50 270 115 115 60 270 110 115 60 270 105 115 65 270 95 Težak fizički rad (IV stupanj aktivnosti) Quk Qtr 37/116 . zraka Qtr (suho) Statički sjedeći rad (I stupanj aktivnosti) ºC W W 18 100 25 20 95 25 22 90 30 23 85 35 24 75 40 25 75 40 26 70 45 Qf (vlažno) Quk Odavanje vod. Aktivnost Temp.

stojeći ili sjedeći Lagana tjelesna aktivnost Srednje teška do teška tjelesna aktivnost Odavanje topline (W) 120 150 190 Preko 270 Specifično odavanje topline (W/m2) 71 88 112 Preko 159 38/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Odavanje topline ljudskog tijela Odavanje topline ljudskog tijela ovisi o tjelesnoj aktivnosti pri temperaturi zraka od 22 ºC Stupanj aktivnosti I II III IV Aktivnost Statički sjedeći rad Vrlo lagana tjelesna aktivnost.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Odavanje topline i vlage ljudskog tijela Odavanje topline čovjeka prema okolini pri uredskom radu Temperatura zraka 20oC Isparavanje 19% Izdahnuti zrak 2% Konvekcija 33% Zračenje 46% 39/116 .

Razlika u odnosu na temperaturu prostorije ne smije biti veća od 3K. U iznimnim slučajevima možemo povećanjem temperature prostora kompenzirati veću razliku θ stropa θ zraka θ operativna θ zida θ poda 40/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Operativna temperatura Operativna temperatura predstavlja srednju vrijednost temperatura svih ploha i temperature prostorije.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Operativna temperatura Operativna temperatura Dozvoljena područja operativne temperature prostora za aktivnost lakoga rada prostorije (°C) Vanjska temperatura (°C) Dozvoljeno pri kratkotrajnom toplinskom opterećenju Preporučeno područje Dozvoljeno pri izotermnom strujanju zraka 41/116 .

promjena jednoga parametra izaziva potrebu za promjenom nekoga drugoga parametra u određenom međuovisnom omjeru ukoliko se želi održati ista ili slična razina toplinske ugodnosti Srednja temperatura ploha prostorije θs (°C) Operativna temperatura θop (°C) Temperatura zraka u prostoriji θp (°C) Područje ugodnosti u ovisnosti o operativnoj temperaturi kao funkciji temperature zraka u prostoriji i srednje temperature obuhvatnih ploha prostorije 42/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Toplinska ugodnost rezultat je zajedničkoga djelovanja ranije navedenih parametara: .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Relativna vlažnost Preporučuje se održavati relativnu vlažnost zraka u području od 35 do 60 (65)% za temperature zraka do 25 °C. Relativna vlažnost zraka prostora φ (%) Neugodno vlažno Ugodno Još dovoljno ugodno Neugodno suho Područje ugodnosti u ovisnosti o temperaturi prostorije i relativnoj vlažnosti zraka u prostoriji 43/116 Temperatura prostora θp (°C) . Relativna vlažnost ima mali utjecaj na toplinsku ugodnost.

zidova. duhanski dim) ..plinovi i pare (ishlapljivanje od osoba. virusi) • smanjen sadžaj kisika Broj izmjena zraka Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) Broj izmjena zraka svježim zrakom u zgradi u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje 0. U vremenu kada u dijelu zgrade ne borave ljudi.ako su ugroženi higijenski i zdravstveni uvjeti .. gljivice.) .kod uporabe otvorenog plamena 44/116 . a namijenjena je za boravak ili rad ljudi.2 h-1.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA KVALITETA ZRAKA Na kvalitetu zraka u prostoriji utječu: • čestice prašine (zagrijavanje prašine na površini ogrjevnih tijela. lebdeće čestice s površine kože i predmeta u prostoriji. bakterije. Prema potrebi u pojedinim dijelovima zgrade broj izmjena zraka mora biti i veći u slučajevima: . predmeta u prostoriji.5 h-1.mogu biti štetni i otrovni • bioaerosol (pelud.nadražuju dišne organe • mirisi . broj izmjena zraka treba iznositi najmanje 0.

kina Čitaonice Škole. osobi) 40 60 20 20 30 20 30 Prema površini m3/(m2h) 4 6 10 do 20 12 15 3 do 12 8 45/116 Radni prostor Prostori za sastajanje .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA KVALITETA ZRAKA Minimalne količine svježega zraka prema vrsti prostora Svježi vanjski zrak Vrsta prostora Primjer Ured Veliki ured Koncertne dvorane. predavaonice Prodajni prostori Javni prostori Ugostiteljski prostori Po osobi (m3/h. kazališta. fakulteti Razredi.

a izražen je preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje svedene na jedinicu korisne ploštine zgrade i to za referentne klimatske podatke. Referentni klimatski podaci definirani su za dvije klimatske zone .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA UKRATKO U energetski certifikat obvezan je upis izračunatih vrijednosti potrebne topline za grijanje zgrade i to za referentne i stvarne klimatske podatke.primorsku i kontinentalnu Hrvatsku Određivanje referentne klimatske zone vrši se na temelju stvarnog broja stupanj dana. 46/116 . Unutarnja projektna temperatura potrebna za proračun gubitaka topline određena je normom HRN EN 12831 i ovisi o vrsti zgrade i namjeni prostorije. Energetski razred zgrade jest indikator energetskih svojstava zgrade. kao i zahtijevana vrijednost.

Ljudsko tijelo odaje osjetnu i latentnu toplinu. 47/116 . a toplinski tok ljudskog tijela ovisi najviše o fizičkoj aktivnosti i iznosi između 120 i 270 W. Broj izmjena zraka svježim zrakom u zgradi u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje 0.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA UKRATKO Na toplinsku ugodnost utječu i temperatura zraka i temperatura ploha prostorije čiji su zajednički utjecaji objedinjeni u pojmu operativne temperature.5 h-1.

) radi utvrđivanja učina grijaćih tijela 2. . Opis pojednostavljene proračunske metode Za definiranje ulaznih proračunskih parametara može postojati i nacionalni dodatak normi.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 5.. Metodologija proračuna gubitka topline prema HRN EN 12 831:2004 Postupak proračuna normiranog toplinskog opterećenja Mjerodavan za određivanje nazivnih snaga uređaja termotehničkih sustava odnosno za odabir opreme. ured.3. 48/116 . Nacionalni dodatak za Hrvatsku nije donesen.4. 3. Norma sadrži: 1.. Metodologiju proračuna normiranog toplinskog opterećenja za pojedini grijani prostor (sobu. Koriste se preporučeni ulazni parametri i faktori sadržani u prilogu D. Metodologiju proračuna normiranog toplinskog opterećenja za cijelu zgradu ili zasebnu cjelinu zgrade u svrhu određivanja potrebe za toplinskom energijom.

knjižnice. zatvori. 49/116 . bolnice. industrijske građevine.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 Opisana procedura za osnovne slučajeve se može koristiti za većinu građevina: • sa stropom ne višim od 5 m. robne kuće i druge građevine korištene u poslovne svrhe. građevine za ugostiteljstvo. škole. • gdje se pretpostavlja da je temperatura zraka u prostoriji jednaka operativnoj temperaturi. Dodaci normi sadržavaju informacije kako postupati u posebnim slučajevima: . • koje su grijane ili se pretpostavlja da su grijane na vremenski nepromijenjenu (stacionarnu) temperaturu. Primjeri takvih građevina su: stambene četvrti.kod visokih stropova u građevinama građevina . uredske i administrativne građevine. rekreacijske građevine.građevina u kojoj se temperatura zraka i srednja temperatura zraka znatno razlikuju.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 Opisana proračunska metoda temelji se na sljedećim pretpostavkama: • raspodjele temperature zraka u prostoru i vanjske temperature zraka su jednolike. građevinskih elemenata i sl. • gubici topline računaju se za stacionarno stanje. pretpostavljajući konstantna fizikalna svojstva zraka. 50/116 .

izmjena topline zbog prisilne ili prirodne ventilacije prostora. te infiltracije kroz fuge prozora i vrata. prema vanjskom zraku ili zemlji Proračun VENTILACIJSKIH GUBITAKA TOPLINE . vrata) prema susjednim prostorima različite temperature.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 Proračun normiranog toplinskog opterećenja obuhvaća: Proračun TRANSMISIJSKIH GUBITAKA TOPLINE . prozore.izmjena topline kroz stijenke prostorije (zid. 51/116 . pod. srop. prema vanjskom te izmjena topline ventilacijom između različitih prostora unutar zgrade.

Ak (m2) • koeficijenti prolaza topline svih dijelova zgrade Uk (W/m2K) • dužinski koeficijenti prolaska topline svih linijskih toplinskih mostova ψl (W/mK) • duljine linijskih toplinskih mostova ll (m) 52/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Potrebni ulazni podaci HRN EN 12 831 Meteorološki podaci za lokaciju zgrade • vanjska projektna temperatura θe (°C) • godišnja srednja vanjska temperatura θm.e (°C) za proračun transmisijskih gubitaka prema tlu Unutarnji projektni parametri • unutarnja projektna temperatura prostora u zgradi θint (°C) ovisno o namjeni prostora Podaci o dimenzijama i fizikalnim svojstvima zgrade • unutarnji volumen grijanih i negrijanih prostora Vi (m3) • površine svih dijelova zgrade.

za izračun ventilacijskih gubitaka • minimalni broj izmjena zraka prostora u jednom satu nmin (1/h) • broj izmjena zraka prostora u jednom satu pri razlici tlaka od 50 Pa između prostora i vanjskog okoliša n50 (1/h) • infiltracijski protok zraka uslijed propuštanja ovojnice zgrade Vinf (m3/s) • volumenski protok dovedenog zraka u prostor prilikom prisilne ventilacije Vsu (m3/s) • volumenski protok odvedenog zraka iz prostora prilikom prisilne ventilacije Vex (m3/s) • stupanj korisnosti sustava povrata topline prilikom prisilne ventilacije ηv 53/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Potrebni ulazni podaci HRN EN 12 831 Radni parametri .

f) izračunati ukupni toplinski gubitak grijanog prostora zbrajanjem transmisijskih i ventilacijskih gubitaka topline g) izračunati potrebni toplinski učin za početno zagrijavanje prostora. e) izračunati koeficijent ventilacijskih gubitka topline i množiti ga s razlikom temperatura da bi se dobio ventilacijski gubitak topline grijanoga prostora.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Koraci proračuna normiranog toplinskog opterećenja za pojedini grijani prostor su slijedeći: HRN EN 12 831 a) odrediti vrijednost vanjske projektne temperature i srednje godišnje temperature b) odrediti status svakog prostora (grijanoga ili negrijanoga) i vrijednosti unutarnje temperature svakoga grijanoga prostora c) odrediti dimenzije i fizikalna toplinska svojstva svih elemenata zgrade za svaki grijani i negrijani prostor d) izračunati koeficijent transmisijskih gubitka topline (koeficijent prolaza topline) i množiti ga s razlikom temperatura da bi se dobio transmisijski gubitak topline grijanoga prostora. tj. 54/116 . dodatnu snagu potrebnu da nadoknadi grijanje s prekidima h) izračunati ukupno normirano toplinsko opterećenje grijanog prostora zbrajajući ukupni gubitak topline i toplinski učin za početno zagrijavanje.

i (W) gdje je: Φ T. 55/116 .transmisijski toplinski gubici i-tog grijanog prostora (W) .i Φ V.i .ventilacijski toplinski gubici topline i-tog grijanog prostora (W).Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 UKUPNI TOPLINSKI GUBITAK POJEDINAČNOG GRIJANOG PROSTORA Ukupni toplinski gubitak pojedinačnog i-tog grijanog prostora izračunava se prema izrazu: Φ i = Φ T.i+ Φ V.

ij) (θint.unutarnja projektna temperatura grijanoga prostora (°C) θe .ie+HT.koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanog prostora prema okolišu kroz negrijani prostor (W/K).i= (HT.koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanoga prostora prema susjednom prostoru grijanog na nižu temperaturu (W/K) θint.ij .koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanog prostora prema okolišu kroz omotač zgrade (W/K) HT.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Transmisijski toplinski gubici i-tog grijanog prostora HRN EN 12 831 Φ T.i-θe) (W) gdje je: HT.vanjska projektna temperatura (°C) 56/116 .ie .iue .i .ig .iue+HT.koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanoga prostora prema tlu (W/K) HT. HT.ig+HT.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanog prostora prema okolišu kroz omotač zgrade

HRN EN 12 831

Koeficijent transmisijskog gubitka topline iz grijanoga prostora prema okolišu kroz sve građevinske elemente (zidove, pod, strop, vrata, prozore) uključujući linearne toplinske mostove računa se na slijedeći način:

H T,ie = ∑k Ak ⋅ Uk ⋅ ek + ∑ψ l ⋅ l l ⋅ el l

(W/K)

gdje je: - površina građevinskog k-tog elementa (m2) Ak ek,el - korekcijski faktori izloženosti koji uzimaju u obzir utjecaje kao što su različite izolacije, upijanje vlage u građevinske elemente i klimatske utjecaje kao što je brzina vjetra i temperatura u slučaju da ovi uvjeti nisu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja koeficijenta prolaza topline U (prema EN ISO 6946). ek i ei trebaju biti određeni na bazi nacionalnog dodatka. U nedostatku nacionalnih vrijednosti koriste se vrijednosti definirane u dodatku D.4.1 (ek=1, el = 1)
57/116

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

HRN EN 12 831 Uk - koeficijent prolaza topline građevinskog elemenata (W/m2K), računa se prema: • normi EN ISO 6946 (za neprozirne elemente); • normi EN ISO 10077-1 (za prozore i vrata); • ili prema posebno zadanim tehničkim propisima. ll - duljina linearnog toplinskog mosta (m) ψ l - dužinski koeficijent prolaska topline linearnog toplinskog mosta (W/mK) može se odrediti od dva načina: • za grubu procjenu, korištenjem tabeliranih vrijednosti koje su dane u normi EN ISO 14683; • ili izračunati prema normi EN ISO 10211-2.

Pojednostavljeni postupak proračun dodatka za toplinske mostove Ukc=Uk+ΔUtb (W/m2K) Ukc - korigirani koeficijent prolaza topline građevinskih elemenata uzimajući u obzir toplinske mostove (W/m2K) Uk - koeficijent prolaza topline građevinskog elemenata (W/m2K) ΔUtb - korekcijski faktor ovisan o tipu građevinskog elementa. Dan je u prilogu D.4.1. norme (W/m2K)

58/116

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanog prostora prema okolišu kroz negrijani prostor

HRN EN 12 831

Ako postoji negrijani prostor između grijanoga prostora i vanjskoga prostora, koeficijent transmisijskog gubitka topline iz grijanog u vanjski prostor kroz negrijani prostor proračunava se prema:

H T,iue = ∑k Ak ⋅ Uk ⋅ bu + ∑ψ l ⋅ l l ⋅ bu l

(W/K)

gdje je: bu - temperaturni redukcijski faktor koji uzima u obzir razliku temperatura negrijanog prostora i vanjske projektne temperature. Način izračunavanja opisan je u normi HRN EN 12 831

59/116

Ovaj gubitak topline prema tlu se može proračunati prema normi EN ISO 13370 na dva načina: • na detaljan način ili • na pojednostavljen način opisan u nastavku (gubici topline zbog toplinskih mostova nisu uzeti u obzir) Koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanoga prostora prema tlu u stacionarnom stanju iznosi: H T. kao što su površina i izloženi opseg podne ploče.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanoga prostora prema tlu HRN EN 12 831 Gubitak topline kroz podove i zidove podruma ovisi o nekoliko faktora.ig = fg1 ⋅ fg2 ⋅ (∑k Ak ⋅ U equiv. dubinu podrumskoga poda ispod površine tla i toplinska svojstva tla.k ) ⋅ Gw (W/K) 60/116 .

45 fg2 .korekcijski faktor utjecaja godišnjih promjena vanjske temperature.ekvivalentni koeficijent prolaza topline određen u ovisnosti o tipu poda određen prema EN ISO 13370 (W/m2K) Gw .k ) ⋅ Gw HRN EN 12 831 (W/K) gdje je: fg1 .ig = fg1 ⋅ fg2 ⋅ (∑k Ak ⋅ U equiv.4. predložena vrijednost je 1.korekcijski faktor koji uzima u obzir razliku između srednje godišnje i projektne vanjske temperature zraka Ak . Ako je udaljenost od pretpostavljene podzemne vode i poda podruma manja od 1 m tada se uzima Gw =1.3 norme.korekcijski faktor utjecaja podzemne vode. U nedostatku nacionalnih vrijednosti. a ako je ova udaljenost veća od 1 m tada je Gw =1. 61/116 .površina građevinskog elementa koji je u dodiru s tlom (m2).Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA H T. koriste se vrijednosti dane u dodatku D.15. Uequiv. Ovaj faktor treba biti određen na nacionalnoj osnovi.k .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Koeficijent transmisijskog gubitka topline od grijanoga prostora prema susjednom prostoru grijanog na nižu temperaturu HRN EN 12 831 Opisuje izmjenu topline iz grijanoga prostora u susjedni prostor koji je grijan na bitno različitu temperaturu.korekcijski faktor koji uzima u obzir razliku između temperature susjednog prostora i vanjske temperature Ak . prostorija koja pripada susjednoj stambenoj jedinici ili prostorija koja pripada susjednoj zgradi koja se možda ne grije. spremište).ij = ∑k fij ⋅ Ak ⋅ Uk (W/K) gdje je: fij . To može biti prostorija unutar stambene jedinice (kupatilo.koeficijent prolaza topline građevinskog elementa (W/m2K) Pri proračunu izmjene topline sa susjednim prostorom utjecaj toplinskih mostova ne uzima se u obzir. Proračunava se prema sljedećem izrazu: HT.površina građevinskog elementa (m2) Uk . 62/116 .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Ventilacijski toplinski gubici i-tog grijanog prostora

HRN EN 12 831

Φ V,i = H V,i ⋅ (θint,i − θe )
gdje je:

(W)

HV,i - projektni koeficijent ventilacijskih gubitaka topline (W/K) θint,i - unutarnja projektna temperatura grijanog prostora (°C) θe - vanjska projektna temperatura (°C).

Projektni koeficijent ventilacijskih gubitka topline Hv,i izračunava se prema:

H V,i = Vi ⋅ ρ ⋅ cp
gdje je:

(W/K)

Vi - protok zraka kroz grijani prostor (m3/s) ρ - gustoća zraka na na temperaturi θint,i (kg/m3) cp - specifičan toplinski kapacitet zraka na temperaturi θint,i (J/kg K) Pretpostavljajući konstantan ρ projektni koeficijent ventilacijskih gubitaka može se izračunati prema izrazu: gdje je Vi u (m3/h).

H V,i = 0,34 ⋅Vi

(W/K)
63/116

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Protok zraka grijanog prostora Vi bez ventilacijskog sustava

HRN EN 12 831

Kada nema prisilne ventilacije za vrijednost protoka zraka grijanoga prostora uzima se veća vrijednost između protoka zraka infliltracijom kroz fuge u ovojnici zgrade i minimalno potrebnog protoka zraka iz higijenskih razloga:

Vi = max (Vinf,i, Vmin,i ) (m3 /h)
Vinf,i - infliltracija zraka kroz fuge u ovojnici zgrade (m3/h) Vmin,i - higijenski minimalni volumni protok zraka (m3/h)

Protok zraka grijanog prostora Vi s mehaničkom ventilacijom

Vi = Vinf,i + Vsu,i ⋅ fV,i + Vmech,inf,i
Vinf,i - infliltracija zraka kroz fuge u ovojnici zgrade (m3/h) Vsu,i - protok dovodnog ventilacijskog zraka (m3/h) Vmech,inf,i - višak odsisnog zraka (m3/h) fV,i - korekcijski faktor temperature

(m3 /h)

64/116

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Higijenski minimalni protok zraka iznosi:

HRN EN 12 831

gdje je: = minimalni broj izmjena zraka svježim zrakom (h-1) nmin Vi = volumen grijanoga prostora (m3). Minimalni protok zraka treba biti određen u nacionalnome dodatku ovoga standarda ili prema projektnom zadatku (nmin= 0,5 ÷ 2,0 h-1 ovisno o vrsti prostorije). Infliltracija zraka kroz fuge u ovojnici zgrade :

Vmin,i = nmin ⋅Vi

(m3 /h)

Vinf,i = 2 ⋅Vi ⋅ n50 ⋅ ei ⋅ εi (m3 /h)
gdje je: n50 - broj izmjena zraka prostora u jednom satu pri razlici tlaka od 50 Pa između prostora i vanjskog okoliša (h-1) ei - koeficijent zaklonjenosti εi - korekcijski faktor za visinu prostorije od tla (do 10 m εi=1)

65/116

ventilacijski toplinski gubici i-tog prostora (W) Φ RH.i + Φ V.i + Φ RH.površina poda prostorije (m2).korekcijski faktor koji ovisi o trajanju prekida grijanja i padu temperature tijekom prekida grijanja (prema dodatku D.i .i .i = Ai ⋅ fRH gdje je: (W) Ai .6 norme) 66/116 .i .i = Φ T.i gdje je: (W) ΦT.transmisijski toplinski gubici i-tog prostora (W) Φ V.dodatni toplinski učin kojim se kompenziraju učinci nekontinuiranog grijanja prostora (W) Određuje se prema podacima u projektnom zadatku ili prema izrazu: Φ RH.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 TOPLINSKO OPTEREĆENJE POJEDINAČNOG GRIJANOG PROSTORA Za grijani prostor toplinsko opterećenje proračunava se prema izrazu Φ HL. f RH .

i .i .i . ∑ΦRH.i (W) i i i gdje je: ∑ΦT.suma ventilacijskih toplinskih gubitaka svih grijanih prostora isključujući i zmjenu topline unutar zgrade (W).i + ∑Φ V.i + ∑Φ RH.suma transmisijskih toplinskih gubitaka svih grijanih prostora isključujući izmjenu topline unutar zgrade (W) ∑Φ V.suma dodatnih toplinskih učina kojima se kompenziraju učinci nekontinuiranog grijanja svih prostora unutar zgrade (W) 67/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 TOPLINSKO OPTEREĆENJE CIJELE ZGRADE Toplinsko opterećenje zgrade jest suma toplinskih opterećenja pojedinih prostora: Φ HL = ∑Φ T.

68/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 POJEDNOSTAVLJENA METODA ODREĐIVANJA TOPLINSKOG GUBITKA I TOPLINSKOG OPTEREĆENJA Pojednostavljena metoda proračuna smije se koristiti za zgrade stambene namjene kod kojih je broj izmjena zraka prostora u jednom satu pri razlici tlaka od 50 Pa između prostora i vanjskog okoliša n50< 3 h-1.

kupaonica koja se grije na 24°C) 69/116 .transmisijski toplinski gubici i-tog grijanog prostora (W) Φ V.i .pojednostavljena metoda Ukupni toplinski gubitak pojedinačnog i-tog grijanog prostora izračunava se prema izrazu: Φ i = (Φ T.ventilacijski toplinski gubici topline i-tog grijanog prostora (W) fΔθ.korekcijski temperaturni faktor koji uzima u obzir dodatni gubitak topline prostorija koje su grijane na veću temperaturu nego susjedne grijane prostorije (npr.i .i (W) gdje je: Φ T.i .i + Φ V.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 UKUPNI TOPLINSKI GUBITAK POJEDINAČNOG GRIJANOG PROSTORA .i ) ⋅ fΔθ .

7.i − θe ) (W) gdje je: fk .temperaturni korekcijski faktor za pojedini slučaj izmjene topline (dodatak D.2.i = ∑k fk ⋅ Ak ⋅ Uk ⋅ (θint.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 Transmisijski toplinski gubitak i-tog grijanog prostora .koeficijent prolaza topline k-tog građevinskog elementa W/m2K 70/116 .površina k-tog građevinskog elementa m2. norme) Ak . Uk .pojednostavljena metoda Transmisijski toplinski gubitak i-tog grijanog prostora izračunava se prema izrazu: Φ T.

i = 0.i ⋅ (θint.34 ⋅Vmin.i − θe ) (W) gdje je: Vmin.higijenski minimalni volumni protok zraka (m3/h) 71/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 Ventilacijski toplinski gubitak i-tog grijanog prostora .i .pojednostavljena metoda Ventilacijski toplinski gubitak i-tog grijanog prostora izračunava se prema izrazu: Φ V.

i + ∑Φ V. ∑ΦRH.suma transmisijskih toplinskih gubitaka svih grijanih prostora isključujući izmjenu topline unutar zgrade (W) ∑Φ V.suma ventilacijskih toplinskih gubitaka svih grijanih prostora isključujući i zmjenu topline unutar zgrade (W).Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 12 831 TOPLINSKO OPTEREĆENJE CIJELE ZGRADE .i + ∑Φ RH.suma dodatnih toplinskih učina kojima se kompenziraju učinci nekontinuiranog grijanja svih prostora unutar zgrade (W) 72/116 .i .i (W) i i i gdje je: ∑ΦT.pojednostavljena metoda Proračun toplinskog opterećenja cijele zgrade ne uzima se u obzir izmjenu topline između pojedinih cjelina unutar zgrade (npr. između pojedinih stanova u zgradi) i može se izračunati koristeći izraz: Φ HL = ∑Φ T.i .i .

Pri proračunu ukupnog toplinskog gubitka prema normi HRN EN 12 831 uzimaju se u obzir transmisijski i ventilacijski toplinski gubici. 73/116 . Pri proračunu ukupnog toplinskog opterećenja prema normi HRN EN 12 831 ne uzimaju se u obzir toplinski dobici.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA UKRATKO Proračun toplinskog gubitka prema normi HRN EN 12 831 služi za određivanje kapaciteta (učina) ogrjevnih tijela i ostalih komponenata termotehničkih sustava.

4. 74/116 . Metodologija proračuna potrošnje energije za grijanje i toplu vodu prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) Druga stranica energetskog certifikata Energetske potrebe Neke vrijednosti se ispunjavaju obavezo. a neke opcijski.4.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 5.

ref i stvarne klimatske podatke QH.nd u kWh/a i kWh/(m2a) . Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje 2.nd te se navodi i zahtijevana vrijednost Q''H. Godišnja emisija CO2 1. Godišnja potrebna toplinska energija 6. Godišnja isporučena energija zgradi 7. Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje QH. Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne vode 3. Godišnji toplinski gubici sustava grijanja 4.nd. Godišnja primarna energija 8.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 1.računa se za referentne klimatske podatke QH. Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne vode 5.nd (prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti NN 110/08) 75/116 .prema normi HRN EN ISO 13790:2008 .

prema normi HRN EN 15316:2007 . Godišnja potrebna toplinska energija QH u kWh/a i kWh/(m2a) .prema normi HRN EN 15316-3-1:2007 .ls u kWh/a i kWh/(m2a) .prema normi HRN EN 15316:2007 . Godišnja isporučena energija zgradi Edel u kWh/a i kWh/(m2a) . Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne vode Qw u kWh/a i kWh/(m2a) .računa se za stvarne klimatske podatke 76/116 .računa se za stvarne klimatske podatke 6.ls u kWh/a i kWh/(m2a) .računa se za stvarne klimatske podatke 4.računa se za stvarne klimatske podatke 5. Godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.računa se za stvarne klimatske podatke 3.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 2. Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QW.

prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) .računa se za stvarne klimatske podatke .prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) .računa se za stvarne klimatske podatke 8. Godišnja primarna energija Eprim u kWh/a i kWh/(m2a) .ovisno o izvoru energije koje se koristi 77/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 7. Godišnja emisija CO2 u kg/a i kg/(m2a) .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Okvirni tijek proračuna potrošnje energije (prema HN EN ISO 13790) .) . Bilanca energije na razini tehničkog sustava . stan. 78/116 . 2.Proračun potrebne energije vrši se u obrnutom smjeru od toka energije (korisna energija → konačna energija → primarna energija): 1. proračun potrebne primarne energije (koristeći faktore konverzije u ovisnosti o izvoru energije) Bilance topline Odvojeno se izračunavaju 2.njome se proračunava potrebna korisna energija (tj. proračun potrebne toplinske energije koju treba dovesti u svrhu održavanja željenog stanja u prostoru (korisna energija) 2. Bilanca energije na razini zgrade . proračun potrebne energije za pogon tehničkog sustava zgrade koji isporučuje toplinsku energiju prostoru (konačna energija) 3.Proračun tokova energije vrši se za definiranu granicu objekta (npr. bilance topline: 1. potreba toplinske i rashladna energija koju treba dovesti zgradi za održavanje željenog stanja. gubitke topline sustava koji se mogu iskoristiti unutar samog sustava i gubitke topline koji se mogu iskoristiti unutar zgrade).njome izračunavamo potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava (konačnu energiju) te gubitke sustava (neiskoristive gubitke topline sustava. i sl. zgrada.

gubici Korisna energija Termotehnički sustav Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Tok energije Tijek proračuna 79/116 Konačna energija Primarna energija .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Vanjski dobici topline Zgrada ili zona (grijani prostor) Unutarnji dobici topline Trans. gubici Vent.

te toplina oslobođena ili apsorbirana radom ostalih tehničkih sustava) • toplinske dobitke od sunca • potrebnu korisnu energiju za grijanje (ako se zona grije. 80/116 . hlađenja i ventilacije) Dio ove topline se iskorištava kao korisna energija za grijanje i hlađenje te je zbog toga proračun potrebno provesti iteracijski u dva koraka. rasvjete. sustav grijanja dovodi toplinu kako bi se povećala unutarnja temperatura na zahtijevanu najmanju postavnu vrijednost) • potrebnu korisnu energiju za hlađenje (ako se zona hladi. sustav hlađenja odvodi toplinu kako bi se smanjila unutarnja temperatura na zahtijevanu najveću postavnu vrijednost) • akumuliranu toplinsku energiju koja se oslobađa ili pohranjuje u masi zgrade Bilanca energije na razini zgrade uključuje i povratnu toplinu iz različitih izvora (iskoristivi toplinski gubici iz sustava i iskoristivi toplinski gubici sustava grijanja. uređaja.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Bilanca energije na razini zgrade obuhvaća • izmjenu topline transmisijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša zbog razlike temperature kondicioniranog prostora i vanjske temperature • izmjenu topline ventilacijom između kondicioniranog prostora zgrade i vanjskog okoliša • izmjenu topline transmisijom i ventilacijom između susjednih zona • unutarnje toplinske dobitke i gubitke (od osoba.

Potrebna korisna energija za grijanje Ventilacijski gubici topline Toplina odvedena ventilacijom Rekuperacija topline 81/116 . sust.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Zgrada Pregrijavanje Transmisijski gubici topline Dobici od Sunca Tehnički sustav Unutarnji dobici topline Iskoristivi gubici teh.

koristi kogeneracijsko postrojenje za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije) Tehnički sustav općenito obuhvaća sljedeće podsustave: • • • • podsustav proizvodnje (izvora) energije podsustav spremnika podsustav razvoda podsustav izmjene topline u prostoru 82/116 . uključivo toplinske gubitke • u posebnim slučajevima proizvedenu energiju tehničkih sustava zgrade (kada se npr.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Bilanca energije na razini tehničkog sustava obuhvaća • potrebnu energiju za grijanje i hlađenje zone zgrade koje se dobiju zbrajanjem potrebnih korisnih energija za grijanje i hlađenje zona koje koriste zajednički tehnički sustav • energiju iz obnovljivih izvora energije • toplinske gubitke sustava za grijanje i hlađenje prostora zgrade • potrebnu energiju za pogon tehničkih sustava grijanja i hlađenja (konačnu energiju) • potrebnu konačnu energiju za sustav predgrijanja i prethlađenja zraka za ventilaciju.

. Podsustav izmjene topline u prostoru Podsustav razvoda Podsustav spremika Podsustav proizvodnje (izvora) energije Konačna energija 83/116 ... uređaja.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Zgrada ili zona (grijani prostor) Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar sustava Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zgrade Termotehnički sustav Neiskoristivi toplinski gubici sustava Korisna energija Unutarnji dobici topline Dobici topline od ljudi.

dio toplinskih gubitaka može se direktno iskoristiti u zgradi za namirenje potrebne toplinske energije. 84/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Proračun se provodi u koracima na sljedeći način: • definiraju se granice svih kondicioniranih i nekondicioniranih zona • odrede se ulazni podaci o okolišu (unutarnji i vanjski klimatski podaci) • za svaku zonu zgrade i za svaki mjesec u godini proračuna se potrebna energija za grijanje i potrebna energija za hlađenje • odredi se godišnja potrebna energija po zonama zbrajanjem mjesečnih potreba • zbroji se potrebna energija po zonama koje opslužuju iste kombinacije tehničkih sustava • odredi se potrebna konačna energije za grijanje i hlađenje uzimajući u obzir toplinske gubitke sustava za grijanje i za hlađenje • zbroje se rezultati za različite zone zgrade s različitim tehničkim sustavima. Interakcija između zgrade i tehničkog sustava . Bilance energije zgrade i termotehničkog sustava međuovisne su i proračun je potrebno provesti iteracijski.

ener. za pog. hl. pripreme tople vode. meteo. gr. (Sustav 2) Gubici energije i potrebna pomoćna energija za sustav grijanja. hlađenja. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. sust. ventilacije i regulacije 85/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Ukupna potrošnja energije i energetski razred zgrade HN EN ISO 13790 Zbroj na razini zgrade Potrebna konačna energija za pogon sustava grijanja. i vent. hlađenja i ventilacije (Sustav 1) Zbroj na razini tehničkog sustava Pot. kon. parametri) Karakteristika sustav grijanja. tipovi tehničkih sustava.. Potrebna korisna energija za grijanje i hl. Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 1 Sustav 1 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 2 Izmijenjena toplina i toplinski izvori/ponori Zona 3 Sustav 2 Toplinski gubici sustava iskoristivi unutar zone Podjela zgrade na zone Određivanje granica zgrade Ulazni podaci (fizikalna svojstva zgrade. hlađenja i ventilacije Potrebna korisna energija za grijanje i hl.

U drugom koraku vrši se ponovni proračun potrebne korisne energije za grijanje i hlađenje pri čemu se uzimaju u obzir u prethodnoj iteraciji izračunati iskoristivi toplinski gubici sustava koji se uzimaju u proračun kao dodatni unutarnji toplinski dobici.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Da bi se uzelo u obzir međudjelovanje zgrade i tehničkog sustava proračun se provodi u dva koraka (dvije iteracije) na sljedeći način: U prvom koraku se proračunava potrebna korisna energija za grijanje i hlađenje prostora ne uzimajući u obzir toplinske gubitke sustava grijanja i hlađenja jer su u toj fazi proračuna oni još nepoznati. između ostalog. za grijanje Gubici topline prostora Energija dovedena tehničkom sustavu (konačna energija) Iskoristivi gubici tehničkog sustava Neiskoristivi gubici tehničkog sustava 86/116 . Zgrada Tehnički sustav Potrebna korisna energija za grijanje Gubici topline prostora Energija dovedena tehničkom sustavu (konačna energija) Gubici tehničkog sustava Zgrada Tehnički sustav Potrebna korisna en. Iz izračunate potrebne korisne energije za grijanje i glađenje proračunavaju se. i gubici tehničkog sustava koji se mogu iskoristiti.

Izračunava se prema “posebnom propisu kojim se propisuju tehnički zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zaštite novih i postojećih zgrada” i prema normi HRN EN ISO 13 790 i to za referentne i stvarne klimatske podatke.4.nd [kWh/a] prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10): GODIŠNJA POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja.5.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 5. U energetski certifikat potrebno je unijeti i dopuštenu vrijednost (određenu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti NN 110/08) 87/116 . Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje QH.

88/116 .proračun potrebne energije za pogon uređaja za grijanje i hlađenje (konačna energija) Zgrada može imati više zona s različitim postavkama temperatura.proračun godišnje potrebne (korisne) energije za grijanje i hlađenje .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 Norma HRN EN ISO 13790 : “Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora” Norma opisuje postupak proračuna godišnje potrošnje energije za grijanje i hlađenje stambenih i nestambenih zgrada ili dijelova zgrada.proračun izmjene topline transmisijom i ventilacijom unutar dijela zgrade koji se grije ili hladi na konstantnu temperaturu . te može biti grijana i hlađena s prekidima. Norma obuhvaća: .proračun utjecaja unutarnjih dobitaka topline kao i dobitaka topline od sunčeva zračenja na toplinsku bilancu .

89/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 Podjela zgrade na proračunske zone Zgradu je prema potrebi nužno podijeliti u različite zone za koje se odvojeno računa potrebna energija za grijanje i hlađenje Proračun je moguće provesti na tri načina: .u vrijednostima unutarnje projektne temperature za više od 4 K.prema namjeni (ako je 10% ili više površine u drugoj namjeni) .u pogledu vrste i režima uporabe termotehničkog sustava .zgrada je podijeljena u nekoliko zona pri čemu se ne uzima u obzir izmjena topline između zona (ako je razlika unutarnjih projektnih temperatura među zonama < 5K) .zgrada je podijeljena u nekoliko zona pri čemu se uzima u obzir izmjena topline između zona (ako je razlika unutarnjih projektnih temperatura među zonama ≥ 5K) Kriteriji podjele zgrade na zone Podjela zgrade na proračunske zone vrši se za dijelove zgrade koji se razlikuju: .cijela zgrada predstavlja jednu zonu .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Meteorološki podaci za lokaciju zgrade • prosječna gustoća toplinskog toka sunčeva zračenja za proračunski period Isol (W/m2) • prosječna vanjska projektna temperatura za proračunski period θe (°C) Unutarnji projektni parametri • unutarnje projektne temperature za sve proračunske zone θint (°C) • broj izmjena zraka u svakoj proračunskoj zoni n (h-1) Podaci o dimenzijama i fizikalnim svojstvima zgrade • površine svih građevinskih dijelova zgrade. Af (m2) • koeficijenti prolaza topline svih dijelova zgrade Uk (W/m2K) • koeficijenti prolaska topline svih točkastih toplinskih mostova χ (W/K) • dužinski koeficijenti prolaska topline svih linijskih toplinskih mostova ψ (W/mK) • duljine linijskih toplinskih mostova l (m) 90/116 . Ak (m2) • netto površina poda kondicioniranih dijelova zgrade.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Potrebni ulazni podaci HRN EN ISO 13 790 Podaci o sustavima u zgradi • karakteristike sustava grijanja. ventilacije. rasvjete i druge opreme • raspored ugrađenih sustava unutar zgrade • način korištenja sustava • regulacija ugrađenih sustava • karakteristike unutarnjih izvora topline 91/116 . pripreme tople vode. hlađenja.

trajanje sezone grijanja nije u proračunu fiksno određeno . Kvazi-stacionarni proračun na bazi sezonskih vrijednosti 2. Kvazi-stacionarni proračun na bazi mjesečnih vrijednosti 3.godišnja potrošnja energije – suma mjesečnih potrošnji Proračunsko TRAJANJE SEZONE GRIJANJA . Dinamički proračun s vremenskim korakom od jednog sata ili kraćim Računalni programi najčešće koriste proračun na MJESEČNOJ BAZI Proračuni omogućuju određivanje potrebne topline za grijanje i hlađenje za svaki mjesec u godini. .godišnja potrebna toplina za grijanje jednaka je zbroju toplinske energije za sve mjesece u kojima je srednja vanjska temperatura niža od unutarnje 92/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Tipovi proračuna – vremenski korak HRN EN ISO 13 790 Standard opisuje tri različita pristupa proračunu potrošnje energije za grijanje i hlađenje s obzirom na vremenski korak proračuna: 1.

gn (kWh/a) gdje je: QH.gn .za nekontinuirano (intermitentno) grijanje: QH.red ⋅ QH.ukupni toplinski dobici zgrade u periodu grijanja (kWh/a) ηH. nd.red . nd. cont (kWh/a) gdje je: aH.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje . 93/116 . cont = QH.ht .ukupni toplinski gubici zgrade u periodu grijanja prema vanjskom okolišu (kWh/a) QH. gn ⋅ QH.faktor iskorištenja toplinskih dobitaka pri grijanju . interm = aH.cont . nd = QH.za kontinuirano grijanje: HRN EN ISO 13 790 QH.redukcijski faktor za nekontinuirano grijanje prema HRN EN ISO 13790 (-) Izrazi vrijede i za sezonski i za mjesečni proračun. nd = QH. nd.gn .ukupni toplinski gubici zgrade u periodu grijanja prema vanjskom okolišu pri kontinuiranom grijanju (kWh/a) QH.nt − ηH.ht.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 TOPLINSKI GUBICI Toplinski gubici proračunske zone za promatrani vremenski period (mjesec): QH.srednja vanjska temperatura za proračunski period (npr.proračunski vremenski period (h) 94/116 .koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka proračunske zone (prema HN EN ISO 13789) (W/K) Hve . mjesečna) (°C) .koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka proračunske zone (W/K) θint θe t .unutarnja projektna temperatura grijane zone (°C) .ht = (H tr + H ve ) ⋅ (θint − θ e ) ⋅ t (Wh) gdje je: Htr .

koeficijent transmisijskog gubitka prema susjednim zgradama (W/K) 95/116 .koeficijent transmisijskog gubitka kroz negrijani prostor prema vanjskom okolišu (W/K) .stacionarni koeficijent transmisijskog gubitaka prema tlu (W/K) .koeficijent transmisijskog gubitka prema vanjskom okolišu (W/K) Hg HU HA .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka određuje se u skladu s normom HN EN ISO 13789) prema sljedećem izrazu: H tr = HD + Hg + HU + H A (W/K) gdje je: HD .

x ⎢∑ A iUi + ∑ l kψ k + ∑ χ j ⎥ k j ⎣i ⎦ gdje je: Ai . Određuje se u skladu s normom HN EN ISO 13789.koeficijent prolaza topline j-tog točkastog toplinskog mosta (W/K) . Npr. btr.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 Općeniti izraz za pojedini koeficijent transmisijskog gubitka sastoji se od tri dijela i može se prema normi HN EN ISO 13789 napisati u obliku: ⎤ ⎡ H x = btr.U = Hiu + Hue Hue .koeficijent transmisijskog gubitka od negrijanog prostora prema vanjskom okolišu (W/K) Hiu .koeficijent prolaza topline i-tog građevinskog elementa (W/m2K) .faktor prilagodbe.površina i-tog građevinskog elementa (m2) Ui lk (W/K) .duljina k-tog linearnog toplinskog mosta (m) .x Hue btr.dužinski koeficijent prolaza topline k-tog linearnog toplinskog mosta (W/m K) . za proračun gubitaka kroz negrijani prostor prema vanjskom okolišu btr.koeficijent transmisijskog gubitaka od grijanog prostora prema negrijanom prosstoru (W/K) 96/116 .U iznosi: ψk χk btr.x≠1 ako je temperatura s druge strane građevinskog elementa različita od vanjske temperature zraka.

ventilacija zrakom iz staklenika.faktor prilagodbe za svaki pojedini (k-ti) element koji pridonosi ventilacijskim gubicima.gustoća zraka (kg/m3) cp . .k .) qve..k. infiltracija iz susjednih nekondicioniranih prostora.mn .specifični toplinski kapacitet zraka pri konstantnom tlaku (J/kgK) bve.k≠1 ako je temperatura ulaznog zraka različita od vanjske temperature zraka. Određuje se posebno za različite slučajeve prema normi (infiltracija kroz vanjsku ovojnicu zgrade.mn ) (W/K) k gdje je: ρ .prosječni protok zraka za svaki pojedini (k-ti) element koji pridonosi ventilacijskim gubicima z proračunskom periodu (m3/s) 97/116 . bve.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 Koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka određuje se u skladu s normom HN EN ISO 13790) prema sljedećem izrazu: H ve = ρ ⋅ cp ⋅ ∑ (bve.k ⋅ qve.k..

toplinski dobici od sunčeva zračenja (Wh) (W/h) 98/116 .gn = Qint + Qsol gdje je: Qint .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 TOPLINSKI DOBICI Toplinski dobici proračunske zone za promatrani vremenski period (mjesec): QH.unutarnji toplinski dobici (Wh) Qsol .

toplinski tok od rasvjete ... rasvjeta .proračunski vremenski period (h) 99/116 .l )Φint.toplinski tok nastao radom elemenata sustava grijanja.mn.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Unutarnji toplinski dobici HRN EN ISO 13 790 Obuhvaćaju: .prosječni toplinski učin k-tog unutarnjeg izvora topline u grijanom prostoru: ljudi. uređaji.k ⎞ ⋅ t + ⎛ ∑ (1− btr.mn.l btr.mn.toplinski tok koji odaju ljudi u prostoru .prosječni toplinski učin l-tog unutarnjeg izvora topline u susjednom negrijanom prostoru (W) .toplinski tok od potrošne tople vode i otpadne vode .(W) .l ⎟ ⋅ t ⎜ ⎟ ⎜ ⎠ ⎠ ⎝k ⎝ l gdje je: (Wh) φint. hlađenja i ventilacije (onaj dio gubitaka koji se može rekuperirati unutar zgrade) Unutarnji toplinski gubici proračunske zone za promatrani vremenski period (mjesec): ⎞ Qint = ⎛ ∑ Φint.mn.l t .k φint.faktor smanjenja za susjedni negrijani prostor s l-tim unutarnjim toplinskim izvorom (prema normi HRN EN ISO 13789) .u.u.toplinski od rada raznih korisnikovih uređaja u prostoru .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Unutarnji toplinski dobici Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti (NN 110/08) unutarnji dobici Qint računaju se s vrijednošću 5 W/m² ploštine korisne površine zgrade 100/116 .

k ⎞ ⋅ t + ⎛ ∑ (1− btr.mn.prosječni toplinski učin sunčanog toplinskog izvora btr.u.l .prosječni toplinski učin sunčanog toplinskog izvora kroz k-ti građevni dio u grijani prostor (W) kroz l-ti građevni dio u susjedni negrijani prostor (W) .k .proračunski vremenski period (h) φsol.l t 101/116 .l )Φsol.mn.u.l ⎞ ⋅ t ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎠ ⎠ ⎝k ⎝ l gdje je: (Wh) φsol.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Toplinski dobici od sunčeva zračenja HRN EN ISO 13 790 Toplinski gubici proračunske zone od sunčeva zračenja za promatrani vremenski period (mjesec): Qsol = ⎛ ∑ Φsol.faktor smanjenja za susjedni negrijani prostor s ltim sunčanim toplinskim izvorom (prema normi HRN EN ISO 13789) .mn.mn.

k Fr.k gdje je: Fsh.toplinski tok zračenja k-tog građevnog elementa prema nebu (W) (W) Asol.faktor smanjenja zbog sjene od vanjskih prepreka direktnom sunčevu zračenju na površinu k-tog građevnog elementa .faktor oblika između k-tog građevnog elementa i neba npr.k φr.k 102/116 .kΦr.k − Fr.efektivna površina k-tog građevnog elementa uzimajući u obzir orijentaciju i nagib plohe (m2) .ob.prosječna gustoća toplinskog toka sunčeva zračenja na površinu k-tog građevnog elemenata (W/m2) .k Isol.k Asol.ob.k=0.kIsol.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Prosječni toplinski učin sunčanog toplinskog izvora kroz k-ti građevni dio: HRN EN ISO 13 790 Φsol.k .k = Fsh.k=1 za nezasjenjeni vodoravan krov Fr.5 za nezasjenjeni okomiti krov . Fr.

gn = 1 γ za γ < 0 γ a . nd = QH. Funkcija je omjera toplinskih dobitaka i gubitaka te toplinske inercije zgrade (koja se opisuje parametrom a).omjer toplinskih dobitaka i gubitaka (-) .gn (kWh/a) ηH. Definiran je sljedećim izrazima: ηH.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 FAKTOR ISKORIŠTENJA TOPLINSKIH DOBITAKA ZA GRIJANJE QH.gn 1− γ a = 1− γ a+1 za γ > 0 i γ ≠ 1 ηH.bezdimenzijski numerički parametar koji uzima u obzir utjecaj toplinske inercije (-) 103/116 . nd.nt − ηH. gn ⋅ QH.gn = a za γ = 1 a +1 gdje je: ηH.gn je bezdimenzijski faktor koji definira koliki se udio ukupnih toplinskih dobitaka iskorištava za grijanje (koristi se kod mjesečnog ili sezonskog proračuna) Računa se posebno za svaku proračunsku zonu i za svaki mjesec. cont = QH.

bezdimenzijski numerički parametar koji uzima u obzir utjecaj toplinske inercije funkcija je vremenske konstante zgrade a = a0 + gdje je: .za sezonski proračun a0 = 0.ht .koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka proračunske zone (W/K) Cm .gn γ= QH.toplinski kapacitet zgrade ili proračunske zone (J/K) 104/116 Cm 3600 H tr + H ve (h) .omjer toplinskih dobitaka i gubitaka QH.8 τ0=30 h Vremenska konstanta zgrade τ τ0 τ= gdje je: Htr .koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka proračunske zone (W/K) Hve .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 .za mjesečni proračun a0 = 1 τ0=15 h .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 Toplinski kapacitet zgrade ili proračunske zone I.toplinski kapacitet j-tog građevnog dijela zgrade po jedinici površine prema HN EN ISO 13786 (J/m2K) npr.površina kondicioniranog dijela proračunske zone zgrade proračunata s vanjskim Af dimenzijama (m2) 105/116 . NAČIN Cm = 470 kJ/m2K ⋅ Af Cm = 330 kJ/m2K ⋅ Af Cm = 180 kJ/m2K ⋅ Af za teške zone zgrade za srednje teške zone zgrade za lagane zone zgrade gdje je: . κj = 110 000 J/m2K za laganu konstrukciju κj = 260 000 J/m2K za tešku konstrukciju Aj . NAČIN Cm = ∑ κ j Aj j (J/K) gdje je: κj .površina građevnog dijela zgrade (m2) II.

masivni unutarnji i vanjski građevni dijelovi (gustoća materijala ≥ 600 kg/m3 . 106/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN ISO 13 790 TEŠKE ZONE ZGRADE One zone zgrade koje zadovoljavaju sljedeće uvjete: .bez ovješenih stropova ili obloga stropova toplinsko-izolacijskim materijalima .bez toplinske izolacije na unutarnjoj strani vanjskih građevnih dijelova .bez visokih prostorija SREDNJE TEŠKE ZONE ZGRADE One zone zgrade koje zadovoljavaju sljedeće uvjete: .bez toplinske izolacije na unutarnjoj strani vanjskih građevnih dijelova .bez ovješenih stropova ili obloga stropova toplinsko-izolacijskim materijalima .masivni unutarnji i vanjski građevni dijelovi (gustoća materijala ≥ 1000 kg/m3 .bez visokih prostorija LAGANE ZONE ZGRADE One zone zgrade koje ne zadovoljavaju uvjete za teške i srednje teške zone zgrade.

gn = 0.gn = 0.gn = 1 za masivnu zgradu (tešku zgradu) ηH. NN113/08): ηH.98 za srednje tešku zgradu ηH. računati na pojednostavljen način (prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada.90 za laku zgradu 107/116 . za potrebe certificiranja.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA FAKTOR ISKORIŠTENJA TOPLINSKIH DOBITAKA ZA GRIJANJE Može se.

zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H.nd u kWh/(m2a) Druga stranica energetskog certifikata 108/116 .Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje .

zahtijevana (dopuštena) vrijednost Q''H.nd = 51. f0.nd [kWh/(m²·a)].20 < f0 < 1. 109/116 Q’’H.faktor oblika zgrade.nd = (41.nd u kWh/(m2a) Zahtjevi za zgrade grijane na temperaturu 18 °C ili višu prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08). Stambena zgrada za koju je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili višu mora biti projektirana i izgrađena na način da godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade.nd = 95.05 – za f0 ≥ 1.31 kWh/(m²·a) Q’’H. Q’’H.41·f0) kWh/(m²·a) Q’’H.05 gdje je: . ovisno o faktoru oblika zgrade.03 + 51. Ve (m³). grijanog dijela zgrade. nije veća od vrijednosti: – za f0 ≤ 0. i obujma. A (m²).01 kW·h/(m²·a) . jest omjer oplošja. f0 = A/Ve (m-1).Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Godišnje potrebna toplinska energija za grijanje .20 – za 0.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 5.6.) • prema površini zgrade (samo ako je donesen nacionalni dodatak normi u kojem se definira specifična vrijednost) • prema vrsti zgrade (samo ako je donesen nacionalni dodatak normi . Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode QW [kWh/a] prema HRN EN 15316-3-1:2007 HN EN 15316-3-1 .4.Metoda proračuna energijskih zahtijeva i učinkovitosti sustava .temelji se na pretpostavci da potrošnja tople vode ovisi o vrsti i namjeni zgrade) 110/116 . broju osoba i sl.Dio 3-1: Sustav za pripremu potrošne tople vode Norma sadrži metode proračuna potrebne toplinske energije za pripremu potrošne tople vode u zgradi na 4 načina: • prema dnevnoj dinamici potrošnje (u prilogu A dani su standardizirani programi dnevne potrošnje za različite slučajeve ovisno o broju osoba i korištenju kade ili tuša) • prema dnevnom utrošenom volumenu (u prilogu B dani su standardizirane vrijednosti potrebnog volumena potrošne tople vode ovisno o vrsti prostora.

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 15316-3-1 Za potrebe energetskog certificiranja zgrada (prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada.proračun prema površini zgrade ZA NESTAMBENE ZGRADE -proračun prema dnevnom utrošenom volumenu STAMBENE ZGRADE Godišnja potrebna toplinska energija za pripremu tople vode računa se prema korisnoj površini objekta: QW = 12.5 ⋅ Ak gdje je Ak . 50 l/dan 111/116 . NN113/08) koriste se: ZA STAMBENE ZGRADE .korisna površina objekta (m2) (kWh/a) Oko 300 l/m2a (za Δt=35°C) Npr. Stan od 60 m2 → 18m3 tople vode godišnje → cca.

specifični toplinski kapacitet vode (kWh/kg K) cW VW.16 ⋅VW.d .d ⋅ (θ W − θ0 ) gdje je: ρW .5 °C (kWh/d) ρ W ⋅ c W = 1.16 (kWh/m 3K) QW.d = 1.gustoća vode (kg/m3) .d = ρ W ⋅ c W ⋅VW.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA HRN EN 15316-3-1 NESTAMBENE ZGRADE Dnevno potrebna toplinske energija za pripremu tople vode računa se prema izrazu: QW.d ⋅ (θ W − θ0 ) (kWh/d) 112/116 .temperatura potrošne tople vode 60 °C θ0 .potrebni dnevni volumen tople vode (m3/d) θW .temperatura hladne vode iz vodovoda 13.

f.d ⋅ f 1000 (m3 /d) gdje je: VW. za bolnice VW.m = ∑ QW.t = ∑ QW. mjesečne i godišnje potrebne količine toplinske energije za pripremu tople vode dobiju se zbrajanjem dnevnih vrijednosti: QW.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Dnevno potreban volumen tople vode VW.specifična dnevna potrošnja tople vode po jedinici proračuna f . Tjedne.f.d = VW.f.d 1 1 365 1 30 7 (kWh/tjedno ) (kWh/mjesečno) (kWh/a) 113/116 .d QW = ∑ QW.d .d određuje se temeljem vrste zgrade i njene namjene: HRN EN 15316-3-1 VW.f.d =90 l/(broj ležaja ⋅ dan) Ostalo je dano u dodatku B norme HN EN 15316-3-1.d QW.d =88 l/(broj ležaja ⋅ dan) f = broj ležaja za hotel *** VW.jedinica proračuna ovisno o tipu i namjeni objekta npr.

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja. Pri proračunu godišnje potrebne toplinske energije za grijanje prema normi HR EN 13790 djelomično se uzimaju u obzir i toplinski dobici koji smanjuju toplinsko opterećenje.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA UKRATKO Proračun prema normi HN EN 13790 služi za određivanje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje prostora. Dopuštena (zahtijevana) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje određuje se temeljem Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) i to u ovisnosti o faktoru oblika zgrade (omjeru oplošja i obujma grijanog dijela zgrade) 114/116 .

Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode za nestambene zgrade određuje se na temelju utrošenog volumena tople vode.Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA UKRATKO Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode u svrhu upisa u energetski certifikat određuje se prema normi HN EN 15316-3-1 Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode za stambene zgrade određuje se na temelju površine zgrade. 115/116 .

Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA Hvala na pažnji! 116/116 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful