You are on page 1of 6

BORANG SEMAK KULIAH

IPG KAMPUS GAYA


Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN 3108
NAMA PELATIH

KURSUS

: PISMP BC SEM 4 AMBILAN JANUARI 2010

NAMA PENSYARAH

: ENCIK CHOW KAM LOY

MINGGU

Kuliah

KBSR
a.

T/TANGAN
PENSYARAH

a.
b.

10

11

12

13

a.
b. SAL

14

a.

b.
15

a.
b.

BORANG SEMAK TUTORIAL


IPG KAMPUS GAYA
Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN 3108

NAMA PELATIH

KURSUS

: PISMP BC SEM 4 AMBILAN JANUARI 2010

NAMA PENSYARAH

: ENCIK CHOW KAM LOY

MINGGU

Tutorial

T/TANGAN
PENSYARAH

1.
2.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

10

11

12

13

14

15

1.

2.

BORANG SEMAK ISL


IPG KAMPUS GAYA
Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN 3108
NAMA PELATIH

KURSUS

: PISMP BC SEM 4 AMBILAN JANUARI 2010

NAMA PENSYARAH

: ENCIK CHOW KAM LOY

MINGGU
1

ISL
(2 jam)

T/TANGAN
PENSYARAH

10

11

12

13


14

15

BCSK