FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 2008

i

mekanik. Segala pertanyaan berkaitan Fail Meja Setiausaha Peperiksaan ini hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada PENGARAH PELAJARAN NEGERI ii . isi kandungan ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik. ilustrasi.Cetakan 2008 @ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana peraturan yang terkandung dalam buku ini dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Kementerian Pelajaran Malaysia. rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan. fotokopi.

9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 7.10 Pusat Peperiksaan 6.15 Kehilangan atau Kerosakan Slip Keputusan 6.1 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah 4.16 Calon Hospital 6.KANDUNGAN 1.17 Penyimpanan Bahan Dan Dokumen 6.1 Syarat Pendaftaran Peperiksaan UPSR 6.3 Proses Pendaftaran Calon Sekolah 6.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 7.8 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 6.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 7.11 Alatan Dan Perkakasan Peperiksaan 6.7 Perpindahan Calon 6. PROSES KERJA 7.4 Kod Agama 6.13 Pengumuman Keputusan Peperiksaan 6.5 Calon Istimewa 6.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 7.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 7.4 Pengurusan Perpindahan Calon 7.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 7. 6. 4.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 7. 2. 3.6 Calon Cicir 6.2 Bayaran Yuran Peperiksaan 6. 5.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 7.12 Salah Laku Dalam Peperiksaan 6.18 Kes Luar Jangka 1 1 2 3 5 10 7. OBJEKTIF SEKOLAH OBJEKTIF UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN CARTA ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 4.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah CARTA ALIR KERJA 19 37 iii .2 Carta Organisasi Setiausaha Peperiksaan SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR DENGAN PEGAWAI LAIN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 6.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 7. 8.14 Rayuan Semak Semula atau Kes ‘T’ 6.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 7.9 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.

12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN AKRONIM LAMPIRAN 53 69 70 71 72 73 74 75 iv .8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 9. 13.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 8.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 8.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 9. 10.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 8. 11.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 9. 14.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 8.9.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 8.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 8.4 Pengurusan Perpindahan Calon 8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 8.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 9. 8.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 9.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 9.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI SEMAK 9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 8. 12.4 Pengurusan Perpindahan Calon 9.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 9.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 9.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 8.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 9.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 8.

2/2004) Borang Penilaian Kerja Amali (PEKA) Borang Individu Keputusan Pencapaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) LAMPIRAN 10 Borang Laporan Penilaian Kerja Kursus (Lampiran KK) LAMPIRAN 11 Borang Perakuan Calon Peperiksaan UPSR LPM/UPSR/PC. 2/2008) v . 2/2004 Borang Senarai Calon Pilihan Bahasa (UPSR / PB2-M) Borang Pembetulan Mata Pelajaran (LPM/AM 39 Pin. 4/2002) LAMPIRAN 15 Borang Pembetulan Maklumat Calon (LPM/AM 38 Pin.SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4 LAMPIRAN 5 LAMPIRAN 6 LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 8 LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 9 Borang Pendaftaran Calon UPSR (LPM/UPSR 1 Pin. 9/05) Borang Kemasukan Data Sekolah (LPM/DS 1 Pin. 5/05) (Borang Kawalan) Borang Calon Cacat (Borang A) Borang Calon Rabun (Borang B) Borang Calon Spasti/ Kecacatan Lain (Borang C) Borang Perpindahan Calon (LPM/AM 37) Pin.6(2004) LAMPIRAN 12 Borang Maklumat Calon Hospital Peperiksaan UPSR LAMPIRAN 13 Borang Maklumat Calon Tahanan Peperiksaan UPSR LAMPIRAN 14 Borang Permohonan Semak Semula/ Kes ‘T’ (ST Pin.

Oleh hal yang demikian. Fail Meja ini diusahakan dengan tujuan menyediakan satu panduan dan kerangka kerja yang jelas.W.T. dengan berkat dan izinNya maka Fail Meja Setiausaha Peperiksaan UPSR ini dapat disiapkan seperti yang dirancang. pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang sistematik dan teratur mampu melancarkan proses penilaian dan peperiksaan. mengelakkan ketidakakuran dan ketidakaturan proses kerja. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada jawatankuasa kerja yang telah berusaha gigih dalam merealisasikan projek ini.KATA ALU-ALUAN PENGARAH PEPERIKSAAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Saya bersyukur ke hadrat Allah S. Fail Meja ini dapat meningkatkan tahap kecekapan. Usaha ini pasti menjurus kepada pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang lebih berkualiti dan cemerlang demi menyahut seruan ke arah pendidikan bertaraf dunia. Peperiksaan memainkan peranan penting dalam menentukan sistem pendidikan yang komprehensif dan diperakui di peringkat global. vi .

Terima kasih. Fail Meja penting untuk panduan dan rujukan kepada SuP sekolah. vii . Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR PENDAHULUAN Fail Meja (FM) ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan Setiausaha Peperiksaan (SuP) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dalam proses pengurusan dan pengendalian peperiksaan. pemilihan mata pelajaran. SuP UPSR mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan proses pengurusan peperiksaan awam di sekolah. Kandungan Fail Meja ini mencakupi semua aspek prosedur pendaftaran. mengurus tempat peperiksaan dan menganalisis keputusan peperiksaan. kemasukan markah kerja kursus. markah percubaan. SuP dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjawab merealisasikan sistem pengurusan peperiksaan awam yang sistematik dan efisien bertaraf dunia. Diharapkan dengan adanya FM ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful