You are on page 1of 205

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa opolskiego Na podstawie art.

182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa opolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 83 rad, z czego: 1) do 71 rad gmin, z tego: a) do 59 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 11 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 1 rady miasta w miastach na prawach powiatu; 2) do 11 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego. 2. Wybierano cznie 1 396 radnych, z czego: 1) 1 145 radnych rad gmin, z tego: a) 885 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 235 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 25 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 221 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego. 3. Wybrano cznie 1 396 radnych, z czego: 1) 1 145 radnych rad gmin, z tego: a) 885 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 235 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 25 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 221 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 623 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 810 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 32 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 42 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 59 rad gmin, w ktrych utworzono 527 okrgw wyborczych 2. Wybierano 885 radnych spord 2 756 kandydatw zgoszonych na 1 815 listach kandydatw przez 257 komitetw wyborczych, w tym 213 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 885 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 407 109 osb. 5. Karty do gosowania wydano 171 949 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 171 881 osb, to jest 42,22% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 166 883, to jest 97,09% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 4 998, to jest 2,91% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 448 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 32 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 42 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 11 rad gmin, w ktrych utworzono 39 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 235 radnych spord 2 419 kandydatw zgoszonych na 254 listach kandydatw przez 43 komitety wyborcze. 3. Wybrano 235 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 308 615 osb. 5. Karty do gosowania wydano 126 606 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 126 528 osb, to jest 41,00% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 119 632, to jest 94,55% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 6 896, to jest 5,45% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 271 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 1 rad miast, w ktrych utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 25 radnych spord 291 kandydatw zgoszonych na 36 listach kandydatw przez 8 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 25 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 97 355 osb. 5. Karty do gosowania wydano 36 150 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 113 osb, to jest 37,09% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 35 008, to jest 96,94% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 1 105, to jest 3,06% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 72 obwodach gosowania.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 11 rad powiatw, w ktrych utworzono 47 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 221 radnych spord 2 240 kandydatw zgoszonych na 284 listach kandydatw przez 41 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 221 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 731 261 osb. 5. Karty do gosowania wydano 303 623 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 303 486 osb, to jest 41,50% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 278 368, to jest 91,72% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 25 118, to jest 8,28% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 738 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 30 radnych spord 337 kandydatw zgoszonych na 33 listach kandydatw przez 10 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 30 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 828 615 osb. 5. Karty do gosowania wydano 339 783 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 339 567 osb, to jest 40,98% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 302 076, to jest 88,96% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 37 491, to jest 11,04% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 810 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy Skarbimierz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 623. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 906 osb, to jest 51,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 3

4) gosw wanych oddano 467; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DROZD Stanisaw b) z listy nr 16 KWW POSTP I ROZWJ - KOWALSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POSTP I ROZWJ - KWANICA Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POSTP I ROZWJ - DEMBISKI Jerzy Pawe b) z listy nr 24 KWW "PERSPEKTYWA" - JACHE Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POSTP I ROZWJ - GD Marek - GRDZIEL Pawe Mikoaj b) z listy nr 21 KWW BEZPIECZNY I NOWOCZESNY SKARBIMIERZ - KOODZIEJ Marek Waldemar - DOBROWOLSKI Jarosaw
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 4

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POSTP I ROZWJ - PEREC Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OD NOWA - ZAKOWICZ Kazimierz b) z listy nr 22 KWW WIESAWA KUBICKIEGO - KUBICKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY - SZKODA Piotr Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POSTP I ROZWJ - WIERCZEK Wadysawa b) z listy nr 19 KWW ROBERTA DUSIA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 5

- DU Robert Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Grodkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 846. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 431 osb, to jest 40,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 618; 4) gosw wanych oddano 1 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZELG Tadeusz Franciszek b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAWA Jan Micha c) z listy nr 16 KW MIONIKW ZIEMI GRODKOWSKIEJ - KROK Miosz Stanisaw d) z listy nr 22 KWW PZG - ZIELONKA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 475; 4) gosw wanych oddano 1 415; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW MIONIKW ZIEMI GRODKOWSKIEJ - KWIATKOWSKI Marek b) z listy nr 20 KWW GMINA GRODKW 21 - GWKA Eugeniusz c) z listy nr 22 KWW PZG - UCYSZYN Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 6

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 531; 4) gosw wanych oddano 521; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PZG - OWSISKI Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLAK Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW PZG - SMOLISKA Ewa Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DEMSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 7

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GUL Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PZG - GAJEWSKI Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW AGATY WASILENKO - MIKUTY - BUDZIK Alicja Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW PZG - STANISAWCZUK Irena Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 689.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 8

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 188 osb, to jest 39,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 905; 4) gosw wanych oddano 853; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JUSZCZAK Ludwik Leonard b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY TPL - GSIOROWSKI Zbigniew - WODEK Waldemar Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 630; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY TPL - KIEROSKI Jacek - LASZUK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 593; 4) gosw wanych oddano 564; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY - PUDO Roman Stefan b) z listy nr 19 KWW KOALICJA - RAK Antoni Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 9

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 820; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WIDER Piotr Jzef b) z listy nr 19 KWW KOALICJA - ADASZYSKI Mieczysaw - BARSZCZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY - ZIBA Dariusz Mieczysaw b) z listy nr 19 KWW KOALICJA - GRKA Wadysaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KOALICJA - KRAISKI Dariusz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW LPO - KACHEL Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 10

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KOALICJA - ZACHAREWICZ Anna Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Lubsza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 250. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 482 osb, to jest 48,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 588; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "NASZA LUBSZA" - ZIELISKI Janusz Marian b) z listy nr 28 KWW "SPORTOWCY" - MOZOA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW DARIUSZA BYCZKOWSKIEGO NASZA GMINA - WCISO Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 11

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ODPOWIEDZIALNO I ROZWJ - LITAROWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ODPOWIEDZIALNO I ROZWJ - KURPIEL Maria Weronika b) z listy nr 18 KWW DARIUSZA BYCZKOWSKIEGO NASZA GMINA - LECHOWICZ-MINOSORA Anna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - WASILEWSKA Aneta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW BOGUSAWA GSIOROWSKIEGO - PAKUA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 12

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWWLECHOWSKIEJ BUDUJMY PRZYSZO DZIECI - ZBOROWSKI Ryszard Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DARIUSZA BYCZKOWSKIEGO NASZA GMINA - SKIBISKI Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW BOGUSAWA GSIOROWSKIEGO - BEDNARZ Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - WESOY Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 13

a) z listy nr 18 KWW DARIUSZA BYCZKOWSKIEGO NASZA GMINA - JAROSZ Bogusaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ODPOWIEDZIALNO I ROZWJ - RESIAK Damian Jacek b) z listy nr 25 KWW WOJCIECHA JAGIEOWICZA - BANDROWSKI Dariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Olszanka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 017. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 850 osb, to jest 46,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "NASZA WIE GIERSZOWICE" - SKOTNICKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 14

- WARCIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - MUSZCZYSKA Anna b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - SZYMANIAK Marek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - GALANT Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLIWA Jacenty b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MACHOWSKI Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 15

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LISTOWSKI Jarosaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAWIA Elbieta Agnieszka b) z listy nr 19 KWW "STRAAK" - OLIWA Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOPIJ Adam Tomasz b) z listy nr 20 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY - LITWINOWICZ Sylwia Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - GUSZPIT Katarzyna Anastazja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 274;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 16

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LISZKA Anna Jzefa b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - KWIEK Krzysztof Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Baborowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 817. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 480 osb, to jest 51,48% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 593; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BABORW - DOLIPSKI Krystian Bronisaw b) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA WAGI - TOKARZ Krzysztof Wiktor - SZWAGRZYK Marek Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 773; 4) gosw wanych oddano 743; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BABORW - JASION Jan Jzef - KIELSKA Elbieta b) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA WAGI - TOMCZYK Jerzy Stanisaw
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 17

- KNAPIK Magdalena Ewelina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA WAGI - KOWALCZYKOWSKA Jadwiga Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "MIESZKACY POWIATU GUBCZYCKIEGO" - NASIENIAK Janusz Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA WAGI - BIELSKI Stanisaw Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW EUGENIUSZA WAGI - RYDZIK Anna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 18

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BABORW - WALIDUDA Witold Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BABORW - NOWAK Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA BABORW - WANAT Cezary Leon b) z listy nr 19 KWW NIE-GOS MIESZKACW - HARNY Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Gminy Branice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 859. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 044 osb, to jest 51,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 055;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 19

4) gosw wanych oddano 1 025; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZYSZCZO Edward Waldemar b) z listy nr 18 KWW "GMINA BRANICE WSPLNA SPRAWA" - CHUCHLA Wojciech c) z listy nr 21 KWW LUDZI KULTURY I SPORTU - NOWAK Maciej Marian d) z listy nr 22 KWW ROZWJ GMINY BRANICE - LENARTOWICZ Wadysaw e) z listy nr 24 KWW DLA DOBREGO ROZWOJU GMINY - MOKRZYCKI Janusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "MIESZKACY GMINY BRANICE" - CZEPCZOR Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MALEWICZ Wadysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "MIESZKACY GMINY BRANICE" - WAWRW Grayna Maria
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 20

- SZYHYSKI Marek Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "MIESZKACY GMINY BRANICE" - SGA Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WSIK Gabriela Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "MIESZKACY GMINY BRANICE" - RUSS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "GMINA BRANICE WSPLNA SPRAWA" - TELEGA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 21

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "MIESZKACY GMINY BRANICE" - LENARTOWICZ Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "MIESZKACY GMINY BRANICE" - KAWULOK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Kietrzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 271. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 503 osb, to jest 48,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 972; 4) gosw wanych oddano 943; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GIL Czesaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOSOWSKI Damian Zygmunt c) z listy nr 19 KWW MGK - WJTOWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 22

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 959; 4) gosw wanych oddano 915; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MARYSZCZAK Wojciech b) z listy nr 19 KWW MGK - TRACZ Kazimierz Tadeusz - WILK Leszek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 575; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MGK - LACHOWICZ-DBKOWSKA Iwona Stanisawa - KUNIERZ Lesaw Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATU GUBCZYCKIEGO - ODNOWA - STOPA Jan Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MGK - SKOCZYLAS Mirosaw Marek
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 23

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MGK - LACH Czesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KOALICJA SAMORZDOWA - PAWLIK Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MGK - DUDA Lech Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BALCER Grzegorz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 24

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MGK - JURKW Izabela Laura 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy Bierawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 293. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 918 osb, to jest 46,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BIERAWA - KUCHARCZYK Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW BIERAWSKIEJ KOALICJI - SUCHASKA Karolina b) z listy nr 20 KWW "NIEZALENI" STARE KOLE - KUDZIA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 25

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 671; 4) gosw wanych oddano 641; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW LEPSZE JUTRO - WIESIOEK Sonia Maria b) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KUBICA Renata Maria c) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BIERAWA - MUSIO Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - POPLUCZ Bernadeta Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 570; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DZIUDA Elbieta Jadwiga b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BIERAWA - LAMACZEK Rajnold Pawe - OLEJNIK Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BIERAWSKIEJ KOALICJI - SROKA Piotr Marek
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 26

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BIERAWA - SKUPIN Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BIERAWA - SZEWERDA Piotr Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW LEPSZE JUTRO - MORCINEK Joachim Alojzy b) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY BIERAWA - DOMAGAA Iwona Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy Cisek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 696. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 964 osb, to jest 41,82% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 27

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWICKA Kazimiera b) z listy nr 14 KW RUCH AUTONOMII LSKA - BARUCHA Andrzej Jzef c) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PROKSZA Donata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SZAFARCZYK Rozwita Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SCZAWA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 28

a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BASISTA Leonard Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WURST Alojzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PIEGZA Adalbert Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW RUCH AUTONOMII LSKA - FURMAN Dawid Norbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HAAS Diter Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 29

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KADUK Jan Adrian - WYGO Benedykta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW RUCH AUTONOMII LSKA - STANIA Gerard Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - RYBORZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW RUCH AUTONOMII LSKA - ADAM Roman Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Pawowiczki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 30

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 701. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 924 osb, to jest 43,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 616; 4) gosw wanych oddano 596; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WSPLNE DOBRO - KUKOWKA Lidia Stefania b) z listy nr 15 KWW Z.MAKOWIAKA "RAZEM DLA GMINY" - NOWACZYSKA Dorota Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW Z.MAKOWIAKA "RAZEM DLA GMINY" - ALKER Sylwia Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WSPLNE DOBRO - ERTEL Rajnard Norbert - MALINKA Przemysaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 214;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 31

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW WSPLNE DOBRO - MIKULSKA Gabriela ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW WSPLNE DOBRO - ONDRUF Teresa Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW Z.MAKOWIAKA "RAZEM DLA GMINY" - KASPRZAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MAA OJCZYZNA - ATA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW Z.MAKOWIAKA "RAZEM DLA GMINY" - DUDA Zbigniew Julian
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 32

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WSPLNE DOBRO - KONOWALUK Tomasz b) z listy nr 15 KWW Z.MAKOWIAKA "RAZEM DLA GMINY" - LEWCZAK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WSPLNE DOBRO - KRAUZE Zygfryd Adolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRAUTBERG Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WSPLNE DOBRO - KONTNY Eryk Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 33

Rozdzia 12. Wybory do Rady Gminy Polska Cerekiew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 756. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 733 osb, to jest 46,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ALTERNATYWA - LEAA Urszula Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARLISKI Wodzimierz Marian - PIRG Bronisaw b) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KOECZKO Jerzy Henryk c) z listy nr 15 KWW ALTERNATYWA - SMYKAA Tadeusz Wilhelm - NIERYCHO-WERNER Aleksandra Rita 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 65; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radnym zosta wybrany:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 34

a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - ZEMEKA Joachim Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - ADAM Zygfryd Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - CHAPEK Sabina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HARZ Krystian Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - OPATTA Rozwita Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 35

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 72; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WAWRZYNEK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KUDELA Hubert Alojzy - KURZELA Edward Ulrych - TEISTER Daniel Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy Reska Wie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 819. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 519 osb, to jest 36,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW STRAACY - LUDWIG Jzef - POLANIK Marcin Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 36

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FRIEDLA Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - RAK Dorota Maria b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA WIKSZYC - NABRDALIK Violetta Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASPERSKA Genowefa Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FLEGEL Krystian Karol b) z listy nr 15 KWW BERDEM - DEMBOCZYK Bernard
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 37

c) z listy nr 20 KWW JZEFA KOKIEWICZA - KOKIEWICZ Jzef Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MARKS Urszula Maria - GELLER Sonia Ewa b) z listy nr 19 KWW KRYBUS - KRYBUS Waldemar Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FLORIAN - STEUER Zygfryd Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MAINKA Ilona Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 38

a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MAJNUSZ Joachim Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miejskiej w Byczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 771. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 495 osb, to jest 44,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 604; 4) gosw wanych oddano 574; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BILISKA Urszula Agnieszka b) z listy nr 17 KWW "ROJA" - ROMACZYK Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NDZA Sawomir Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 913; 4) gosw wanych oddano 877; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 39

- BILISKI Zdzisaw Roman - WIERCZEK Robert Henryk b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAPICA Grzegorz Witold - MUCHA Jolanta Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEEK Leszek Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANKI Krzysztof Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KANIEWSKA Ra Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 40

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBANIA Iwona Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ADAMA RADOMA - RADOM Adam Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA - WINIEWSKA Magorzata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KULISISKI Jacek Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SOLIDARNI 2010" - BUA Wadysaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 41

Rozdzia 15. Wybory do Rady Gminy Lasowice Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 933. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 321 osb, to jest 39,12% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DRAJOK Waldemar Jzef - KALINICH Krzysztof Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSI OPOLSKIEJ - KOWOLLIK Benita Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KUBICA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 42

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW LASOWIC MAYCH - SZYNIEC Agnieszka Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KINDER Rajmund Jzef - PROCHOTA Gabriela Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BAWEJ Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KASPRZYK Brygida Gabriela - WIERC Gabriela Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 43

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PLEWNIA Jan Bernard b) z listy nr 18 KWW WSI OPOLSKIEJ - LIPISKI Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KISIEL Piotr Antoni - WIGO Krystyna Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSI OPOLSKIEJ - BIENIEK Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miejskiej w Woczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 907. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 722 osb, to jest 43,29% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 44

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 953; 4) gosw wanych oddano 898; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MIESZKACW GMINY WOCZYN - BASZCZYKIEWICZ Barbara - KWANICKI Mieczysaw Piotr b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR - WOS Bogusaw Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 135; 4) gosw wanych oddano 1 083; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STASZEWSKI Krzysztof Jan b) z listy nr 17 KWW MIESZKACW GMINY WOCZYN - FRANKIEWICZ Jerzy Jan - KOTWICKI Zbigniew Jan c) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR - BARTOSISKI Jan Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 45

a) z listy nr 17 KWW MIESZKACW GMINY WOCZYN - NOWAK Ryszard Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIESZKACW GMINY WOCZYN - ANTKOWIAK Waldemar Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIESZKACW GMINY WOCZYN - ZARYCH Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOGDANOWICZ Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR - MAY Szczepan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 46

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW ODNOWY WSI - RUDER Mariola Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 529; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MIESZKACW GMINY WOCZYN - SCHATT Jolanta Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Miejskiej w Gogolinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 280. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 382 osb, to jest 42,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 836; 4) gosw wanych oddano 784; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SZNAJDER Hubert Alojzy b) z listy nr 15 KWW NIEZALENI RAZEM - KWIATKOWSKA Maria Anna - KUPKA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 47

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 882; 4) gosw wanych oddano 823; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HOLECZEK Franciszek Jzef - SKOWRONEK Iwona Ewa b) z listy nr 15 KWW NIEZALENI RAZEM - MATUSZEK Klaudia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 644; 4) gosw wanych oddano 636; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WICHER Waltrauda Elbieta b) z listy nr 15 KWW NIEZALENI RAZEM - MRZ Adrian Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POLSKO-NIEMIECKA WSPLNOTA ROBOCZA - KLAMA Krzysztof Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HIRSZ Bertold Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 48

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA GOGOLIN - WSPLNA SPRAWA - SCHLAPPA Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KAWA Zbigniew Mieczysaw b) z listy nr 15 KWW NIEZALENI RAZEM - WLOKA Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PRZYBYA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - REINERT Jzef Wilhelm 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 49

Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Strzeleczki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 956. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 675 osb, to jest 44,91% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - NOCO Magorzata Janina b) z listy nr 16 KWW RAZEM KU ZMIANOM - WINGERT Edward Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM KU ZMIANOM - WITOR Damian Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA WIE - WACAW Stefan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 50

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA WIE - CYGANIK Magorzata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WIENCEK Brygida Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM KU ZMIANOM - BOROWCZYK Konrad Manfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM KU ZMIANOM - NOWAK Damian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 51

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - TANNENBAUM Patryk Piotr b) z listy nr 15 KWW NASZA WIE - CHOLEWA Zygmunt Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4) gosw wanych oddano 661; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KURPIELA Hubert Walenty - WOLNY Wodzimierz Bogumi b) z listy nr 16 KWW RAZEM KU ZMIANOM - KOSTKA Henryk Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MIERZWA Alfons Werner 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - ROBOTA Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 52

Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Walce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 366. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 789 osb, to jest 40,98% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KOZOK Elbieta Marta - NOSSOL Pawe Erhard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - ALEX Piotr Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GOREK Anna Maria - LUSARCZYK Gerlinda Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 53

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DRESCHER Henryk Jzef - MICZKA Mirosaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BADURA Antoni Rajnard - SZCZEPANEK Romuald Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 647; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GRAMALA Margot Maria - BAR Marian Jerzy - NOSSOL Jzef Konrad - KUBICZ Jan - KUNERT Adam Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "LSKA WIE" - SIWY Franciszek
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 54

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 460. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 532 osb, to jest 41,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 506; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - LABISZ Brygida Barbara - WIECZOREK Antoni Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 776; 4) gosw wanych oddano 764; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZE ZDZIESZOWICE - BORECKI Antoni Roman b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY 2010 - PACIOREK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 722; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY 2010 - CI Halina

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 55

b) z listy nr 18 KWW "PROMIE" - OSADZIN Barbara Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 807; 4) gosw wanych oddano 764; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZE ZDZIESZOWICE - ADAMSKI Piotr Pawe b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY 2010 - JZEFIOK Zbigniew Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY 2010 - WENIO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 652; 4) gosw wanych oddano 624; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OSIEDLA PIASTW, GRNEJ I MYLIWCA - POTAS Mirosaw Adam b) z listy nr 21 KWW BOGDANA OLEKSINA - OLEKSIN Bogdan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 365;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 56

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WSIK-KUDLA Monika Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 600; 4) gosw wanych oddano 578; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MULORZ Werner Rudolf b) z listy nr 16 KWW NASZE ZDZIESZOWICE - GRDALSKA Rita Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KLAMA Jerzy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Domaszowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 868. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 966 osb, to jest 68,55% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 575;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 57

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ADAMSKI Adam Jakub - KOODZIEJ Zbigniew - LESZCZYSKI Grzegorz Tomasz b) z listy nr 16 KW FRZN - GRZEKOWICZ Zygmunt Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ANIOWSKI Jarosaw - MATYSIK Radosaw Szymon b) z listy nr 16 KW FRZN - CHRZANOWSKI Albin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KUREK Sebastian b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MATKOWSKI Roman Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BIAKOWSKI Krzysztof Stanisaw
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 58

- WOJTOWICZ Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NOWAK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PROWIDENIEC Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DZIAASKI Mieczysaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZYSINY Micha Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 59

Rozdzia 22. Wybory do Rady Gminy Pokj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 490. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 471 osb, to jest 42,15% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 6, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - HADYNA Witold Jan - PIEKARSKA Krystyna Irena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4) gosw wanych oddano 578; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GOSAWSKI Jacek b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BARTO Marcin Bazyli c) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - JAKUBIK Jerzy Ryszard - SZELG Romuald Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 60

- GRYL Danuta Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - KANIA Edward - SOWA Jadwiga Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KRUCZEK Marek b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - PITKA Wanda Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - PALUCH Konrad Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - PALUCH Jolanta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 61

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - WALEK Konrad 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKJ" OPP W POKOJU - KOCIENCKI Wacaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Gminy wierczw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 964. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 792 osb, to jest 60,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GUSZKIEWICZ Jzef b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAKA Roman Feliks c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CIEPLIK Wiesaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 62

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIASECKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ONOWSKI Roman Marian b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRZYBEK Arkadiusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE - HRYCYSZYN Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BAJ Bogusaw - KUJAWA Maria Jolanta b) z listy nr 18 KW FRZN - PADUCH Grzegorz Zdzisaw
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 63

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GIENIECZKO Andrzej b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JUSTYSKA Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BRON Wanda b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BAJ Magorzata Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJTOWICZ Bogusaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy w Wilkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 673. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 027 osb, to jest 55,19% uprawnionych do gosowania.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 64

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALCZYK Wiesaw b) z listy nr 16 KWW NIEZALENY - IRENY MARSZAEK - MARSZAEK Irena Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRATOSIEWICZ Marek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JANIKOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - HUCK Marek
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 65

- OSTROWSKI Krzysztof Piotr b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZEMA Dariusz ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HUBICKI Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBALAK Kamila Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RADZISKI Marian Stanisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZKUDLARSKI Tadeusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 66

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RODO Bogdan b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NOGA Artur Roman c) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE - GSIOR Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WACHOWSKI Lesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Kamiennik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 993. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 322 osb, to jest 44,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARYNOWICZ Eugeniusz b) z listy nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - SONINA Aleksander Andrzej - UKASIEWICZ Jzef Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 67

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FICO Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KU Stanisaw b) z listy nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - TOMALA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WS Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - PIETROCZUK Magorzata Alicja - PRZEDWOJEWSKI Kazimierz Andrzej - KSIDZYNA Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 68

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - BRYK Anna Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - OCHOCISKI Andrzej - PIENIAKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - KACZMARSKI Tadeusz Eugeniusz - MISKE Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Miejskiej w Korfantowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 768. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 588 osb, to jest 46,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 69

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 937; 4) gosw wanych oddano 890; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HUZAR Ryszard b) z listy nr 15 KW FORUM SAMORZDOWO GOSPODARCZE - TRZCISKA Krystyna Stefania c) z listy nr 19 KWW SPORT RODZINA - ABISKI Mariusz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW FORUM SAMORZDOWO GOSPODARCZE - BARDO-ASZCZEWSKA Anna Adrianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW FORUM SAMORZDOWO GOSPODARCZE - STANKALA Katarzyna Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - KIERPAL Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 70

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "OBUDMY GMIN" - DU Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRUCZKIEWICZ Andrzej Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "OBUDMY GMIN" - MIZERA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "OBUDMY GMIN" - IYKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 71

4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" - PATER Wojciech Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "OBUDMY GMIN" - DIDYK Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLE Jan Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BERNACKI Krzysztof b) z listy nr 16 KWW "OBUDMY GMIN" - DAWIDOWICZ Jan Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy ambinowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 250.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 72

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 887 osb, to jest 46,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 019; 4) gosw wanych oddano 992; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GANDZIAA Andrzej - MAZURKIEWICZ Mirosaw Jacek - SIKLICKA Dorota Kazimiera - STANISZEWSKI Janusz Jerzy b) z listy nr 17 KWW "KOBIETY DLA GMINY" - CZARNECKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSTECKI August b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OSIPISKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAWLIK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 73

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PADAMCZYK Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - KOACZEK Emil Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KU Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW PANORAMA WIERZBIA - WAJS Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 148;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 74

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MODZIE POLSKA - LOLKO Kamila Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OSYSKO Grzegorz Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FORNALIK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Miejskiej w Otmuchowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 631. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 398 osb, to jest 50,78% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 698; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 75

- PIRECKI Ryszard Mieczysaw b) z listy nr 17 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - CZAPIGA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 838; 4) gosw wanych oddano 805; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - WONIAK Jan Franciszek - STPOR Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - WSOWICZ Waldemar Witold b) z listy nr 17 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - SKIBA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - PAJESTKA Teresa Boena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 76

- KOPERNIAK Edward Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - ZACZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - PEKLICZ Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - MAMALA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - PACAWSKI Aleksander Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 77

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - BRZKAA Dorota Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANA WONIAKA - UCKI Sylwester Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 408; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - BRYJKA Szymon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Miejskiej w Paczkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 969. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 046 osb, to jest 46,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 343;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 78

4) gosw wanych oddano 1 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SROKA Stanisawa b) z listy nr 15 KWW KRZYSZTOFA KUMORA "PERSPEKTYWA" - KUPCZAK Marek Szczepan c) z listy nr 17 KWW MICHAEL - SOSZEK Jarosaw Waldemar d) z listy nr 18 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - ROMACZYK Eugenia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 550; 4) gosw wanych oddano 1 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KALISZ Jolanta Ewa b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MAOCHLEB Boena Elbieta c) z listy nr 17 KWW MICHAEL - MICHAEL Zdzisaw Kazimierz d) z listy nr 18 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - MIKOAJCZAK Eugeniusz Piotr e) z listy nr 19 KWW PACZKW24.PL - TETAK Przemysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 728; 4) gosw wanych oddano 716; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GOUSZKO Bernadeta Stefania b) z listy nr 18 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - KRTKIEWICZ Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 79

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 642; 4) gosw wanych oddano 628; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAKOWSKA Wiesawa Franciszka b) z listy nr 18 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - WINIEWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUROWSKA Wiesawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" - MOTYKA Katarzyna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy Pakosawice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 077. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 669 osb, to jest 54,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 80

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RACZYSKI Adam Piotr b) z listy nr 16 KWW "RAZEM DO PRZODU" - ABRAM Mirosaw - WONIAK Jzef - LICHWA Piotr Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOKARSKI Jerzy Marcin b) z listy nr 16 KWW "RAZEM DO PRZODU" - JURECKI Tadeusz - POCZKAJSKI Adam Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM DO PRZODU" - GROCHOWIECKI Krzysztof Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 81

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOMEK Barbara Irena b) z listy nr 16 KWW "RAZEM DO PRZODU" - LEPAK Danuta Krystyna - KRAWCZYK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FRONCZAK Ryszard - RYCHLIK Stanisaw b) z listy nr 16 KWW "RAZEM DO PRZODU" - NOSAL Agnieszka Jolanta - GOTKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy Skoroszyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 167. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 957 osb, to jest 37,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOCIERZ Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 82

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 615; 4) gosw wanych oddano 603; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOKOOWSKI Henryk - JODOWSKI Tadeusz - WEISSENSTEINER Marek b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROGALISKA Janina Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - JAGUSZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - FILAS Jan Hieronim b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STOKOSA Mariusz Krzysztof c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ADAM Piotr Jan d) z listy nr 15 KWW "GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - ABRAM Zdzisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 83

4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - KACZMARCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PROSZEK Tadeusz - BOJKOWSKA Joanna b) z listy nr 15 KWW "GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE" - DYBCZAK Barbara Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOWIAK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 621. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 185 osb, to jest 28,67% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 13, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 84

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KASPRZYK Jadwiga ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIAZGA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "KO" - KORZYNIEWSKI Eugeniusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MAX Katarzyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 85

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHOLEWA Bartosz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GA Rozalia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GAIDA Piotr Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - CZAPLA Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRABISKI Edward Jan b) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 86

- GASCH Erwin Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KARPINSKI Damian Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MIOSGA Irena - POTYKA Norbert Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GABRIELA KUKOWKI - KUKOWKA Gabriel Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OCHMAN-LIZUREK Magorzata Anna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 87

Rozdzia 33. Wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie lskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 625. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 140 osb, to jest 38,04% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIEDZIC Bogusaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 753; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZEMISKI Grzegorz Sawomir b) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FRONCEK Klaudia Aleksandra - MALECHA Robert Jzef - NEUGEBAUER Roman Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 88

- MROZEK Henryk Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - NAUMOWICZ Mieczysaw Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BLASZCZOK Gerard Ferdynand 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GNACY Rudolf Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KINACH Joachim Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 89

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MNZER Jzef Pawe - GIZA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HELIOS Edward Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARLAK-BARTKOWSKA Agnieszka b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - URAWICKI Edward Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Miejskiej w Olenie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 037. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 021 osb, to jest 40,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 90

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 731; 4) gosw wanych oddano 1 687; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HOBER Norbert Hubert b) z listy nr 15 KWW WSPLNIE DLA OLESNA - FLANK Maciej Arkadiusz c) z listy nr 16 KWW ZIEMIA OLESKA - GRDA Piotr Stanisaw d) z listy nr 26 KWW HENRYKA ZAPOROWSKIEGO - ZAPOROWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 603; 4) gosw wanych oddano 1 556; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ZIEMIA OLESKA - ANTKOWIAK Piotr Stanisaw - KANIUKA Maria Anna b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BARON Krzysztof Franciszek - JOKIEL Gabriela Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HADASIK Irena Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 373;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 91

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MARKA LENIAKA - LENIAK Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WRBEL Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW KLAUDIUSZA MAEK - MAEK Klaudiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ZIEMIA OLESKA - WOLNY Renata Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - ZUG Edeltrauda
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 92

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZIEMIA OLESKA - KUCHARCZYK Henryk Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Miejskiej w Praszce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 783. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 255 osb, to jest 44,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 066; 4) gosw wanych oddano 1 015; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOWALCZYK Grzegorz Antoni b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LIWKA Marek c) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA RYCHTERA - DOLIK Janusz Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 931; 4) gosw wanych oddano 911; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 93

- KACZMAREK Anna b) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA RYCHTERA - RYCHTER Andrzej Ryszard c) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA PRASZKA - PIENIEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 207; 4) gosw wanych oddano 1 180; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PILARSKI Jzef b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA PRASZKA - AZIK Bogusaw Tadeusz c) z listy nr 20 KWW KORDIAN PONIATOWSKI - PONIATOWSKI Kordian Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA PRASZKA - KOCIELNY Arkadiusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - YTA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 94

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JANUSZA TOBISIA - TRAWISKI Sawomir Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA PRASZKA - JARZB Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JABOSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OWCZAREK Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Radw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 639.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 95

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 266 osb, to jest 34,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JACKA KRZAKA - KRZAK Jacek b) z listy nr 18 KWW "SYMPATYCY SPORTU" - TRACZ Katarzyna Martyna c) z listy nr 19 KWW IRENY CZUBAJ-ZAJC - CZUBAJ-ZAJC Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 59; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - ADAMEK Franciszek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DUBIEL Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 96

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZAPLISKI Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WENGEL Wilhelm Walenty b) z listy nr 17 KWW TERESY GIELSOK - GIELSOK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HADAM Marek Pawe - GAJEK Jzef b) z listy nr 20 KWW IWONY KOCIELNEJ - KOCIELNA Iwona Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KRAWCZYK Edyta Maria - JONEK Lidia Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 97

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GRZESIK Gerard - LEBSUCH Teresa Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Rudniki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 837. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 838 osb, to jest 41,51% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - PINKOSZ Jarosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - GADYSZ Edward Konstanty - MROCZEK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 98

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - STOCHNIAEK Jacek Andrzej - SAS Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - WKA Mieczysaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - MARCHEWKA Jarosaw Kazimierz b) z listy nr 18 KWW JANA RYCHLA - RYCHEL Jan Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - KLIMAS Wiesawa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 99

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 625; 4) gosw wanych oddano 609; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZCZSNA-KAWAK Aneta Agata b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - WIATR Tadeusz Jzef c) z listy nr 20 KWW BOGUSAWY KACZMAREK - KACZMAREK Bogusawa Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - STRUGAA Marcin Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZERBA Romuald Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RUDNIKI - OWCZAREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 100

Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy Zbowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 065. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 763 osb, to jest 36,95% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 4, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BUCZEK Gabriela Anna - WONS Dorota Maria - WRBEL Maria Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KAROSKA Krystyna b) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - CZEREDRECKI Edyta Maria - KULA Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - JENDRZEJ Konrad Jzef
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 101

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DYLKA Marianna Monika - RYBOL Wilhelm Izydor - WODARCZYK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KUROWSKI Krzysztof Piotr - WENCEL Erwin Marek b) z listy nr 17 KWW "WSPLNE DOBRO" - LARISZ Norbert - LEDWIG Damian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SKOWRONEK Urszula Magorzata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Chrzstowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 278. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 061 osb, to jest 39,05% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 102

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BUHL Piotr Benedykt b) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA PRZYSZO CHRZSTOWIC - STRZELEC Magorzata Boena - TARKOWSKI Henryk Aleksy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PASO Ryszard b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - DYNOWSKI Tadeusz Stanisaw c) z listy nr 19 KWW BEZ BARIER, UPRZEDZE CZAS NA ZMIANY - SMOLKA Krystian Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - LYRA Rafa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 103

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW LP DLA DBIA - WJCIK Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PASO Mirosaw Jerzy b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - UREK Mirosaw Rafa - FFROWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - STAFFA Ra Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - NIESONY Wilibald Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 383;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 104

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - NOWAK ukasz Piotr b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KOWALSKI Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy Dbrowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 666. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 155 osb, to jest 41,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 684; 4) gosw wanych oddano 664; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "TU JEST NASZ DOM" - WOCKA Marek Jzef - GONSCHIOR Ryszard Waldemar b) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BISKUP Alfred Rudolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "TU JEST NASZ DOM" - RUTOWICZ Robert Jan b) z listy nr 17 KWW NASZA DBROWA - GASEK Joanna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 105

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 570; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "TU JEST NASZ DOM" - KRLIKOWSKI Stanisaw Mateusz - POLISKI Andrzej Jerzy - WOJDYA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "TU JEST NASZ DOM" - OLENDER Rafa Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "TU JEST NASZ DOM" - BK Wiesaw Krzysztof b) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SIKORA Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "TU JEST NASZ DOM" - GOLEC Krystian - GREGULEC Karol
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 106

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "TU JEST NASZ DOM" - WIECZOREK Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SALACZYK Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41. Wybory do Rady Gminy Dobrze Wielki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 694. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 390 osb, to jest 37,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 437; 4) gosw wanych oddano 1 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NASZA WIE - NASZA WSPLNA SPRAWA - SOWIK Engelbert Krystian - SZLAPA Piotr Artur - WILK Renata Jadwiga - ZDZUJ Stefan Pawe

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 107

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 696; 4) gosw wanych oddano 680; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW AKW - WEBER Klemens Jan - LECHOWSKI Bogdan Szczepan - STANIK Krzysztof Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KOODZIEJ Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 435; 4) gosw wanych oddano 1 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DURECKA Krystyna Agnieszka - STOTKO Jan Tomasz - KOODZIEJ ukasz Jan - WOSCH Henryk Jzef b) z listy nr 17 KWW AKW - LEDWIG Sabina Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 108

4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GUZIK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW FORUM DOBREJ INICJATYWY - MOCZKO Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Komprachcice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 975. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 195 osb, to jest 35,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 012; 4) gosw wanych oddano 991; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BODZIOCH Anna b) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WENCEL Antoni Jerzy - SMOLAREK Tomasz Pawe - NEUMANN Maria Marta c) z listy nr 17 KWW RODZINA TRADYCJA ROZWJ - DYDZIK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 109

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 828; 4) gosw wanych oddano 808; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RODZINA TRADYCJA ROZWJ - WITTKE Ewa Maria - BORKOWSKI Mirosaw Grzegorz b) z listy nr 22 KWW "WSPLNA WIE" - MILEK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WENCEL Waldemar Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CIERNIAK Sandra Elbieta b) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PAWLETA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOWALSKI Joachim
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 110

- ZYLA Andrzej Grzegorz b) z listy nr 17 KWW RODZINA TRADYCJA ROZWJ - SZEMAINDA Marcin Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KREMER Jzef Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy ubniany Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 730. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 721 osb, to jest 35,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRZYCIN Jarosaw Jan b) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI BRYNICA - CIERNIA Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 111

a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FILA Ewald Piotr - WIENCH Albert Edmund b) z listy nr 19 KWW OSP UBNIANY - KAMPA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 57; 4) gosw wanych oddano 55; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA UBNIANY - DRG Bernadeta Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PIETREK Konrad Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOZIK-MIKOASZEK Ewa b) z listy nr 20 KWW PAWA WSIAKA - WSIAK Pawe Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 112

4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA UBNIANY - KALINA Waldemar Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PIWOWARCZYK Krystyna Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 609; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZ SAMORZD - GDBA Janina b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BLASZCZYK Rafa Pawe c) z listy nr 19 KWW OSP UBNIANY - BUCHTA Ryszard Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZ SAMORZD - TRELA Roger Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 113

Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Murw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 730. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 969 osb, to jest 41,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA MURW - ONYSZKIEWICZ Stanisaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - NELKE Eryka Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GUSTAW Klaudia Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 114

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA MURW - LORENC Dariusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STILLER Hubert Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 624; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NOWICKI Sebastian Grzegorz - KOCOT Ewelina Ewa b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PROTH Barbara Maria - KOTULLA Mariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - URBAN Lidia Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 115

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SEGIET Jzef - SZICHTA Hubert Alojzy - ADAMCZYK Antonina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA MURW - POPIECH Janusz Piotr b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SOWADA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Miejskiej w Niemodlinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 865. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 614 osb, to jest 42,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 793; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUNIA Krzysztof Pawe b) z listy nr 21 KWW BARTOMIEJA WALKW - WALKW Bartomiej Grzegorz

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 116

- JANIAK Stanisaw Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 507; 4) gosw wanych oddano 1 465; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WEBER Zbigniew Jan b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - POGONOWSKI Wiesaw Ignacy c) z listy nr 18 KWW NASZ SAMORZD - WYDRA Barbara Magorzata d) z listy nr 19 KWW RAZEM - UNIJEWSKA Danuta e) z listy nr 25 KWW KOMITET WYBORCZY CZ. PASZKOWSKIEGO - PASZKOWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SODKOWSKA Monika Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DEC Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 117

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4) gosw wanych oddano 532; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - OSIJEWSKA Zofia Cecylia b) z listy nr 19 KWW RAZEM - KULCZYSKI Zenon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIECKARZ Mariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ SAMORZD - ZAWAKA Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BARTOSZA WAJMAN - WAJMAN Bartosz Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 118

Rozdzia 46. Wybory do Rady Gminy Popielw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 901. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 607 osb, to jest 37,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA - BAZYLISKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 646; 4) gosw wanych oddano 618; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KILIAN Gerard - GAMROT Damian - GLATKI-MIKA Krystyna Anna - KAMPA Robert Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KUPCZYK Jerzy Jan - WINY Piotr

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 119

- BECK Krzysztof Micha b) z listy nr 22 KWW ODNOWA BIS - IZYDORCZYK Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FILIPP Christian Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWJ PRZYSZO - GRKA Stanisaw Jerzy b) z listy nr 21 KWW KRYSTYNY UHRYN - UHRYN Krystyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWJ PRZYSZO - GIEA Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 120

a) z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWJ PRZYSZO - JARYNOWSKI Leopold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW INTEGRACJA ROZWJ PRZYSZO - GRUSZKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Miejskiej w Prszkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 311. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 280 osb, to jest 42,93% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 6, nr 8, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GALUS Alfred Walter - KLOSA Teodor Konrad 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WYSTRACH Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 121

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HERGESELL Zygmunt Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ODNOWY WSI BOGUSZYCE - KASPEREK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 839; 4) gosw wanych oddano 815; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - LAKWA Klaudia - KUC Arnold Jerzy - NIEPALA Hubert Jan b) z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZD - ZGODA Marek Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - TOMECHNA Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 122

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DUDEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WITEK Konrad Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PAMPUCH Jzef Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - JANIKULA Krystian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PIECHACZEK Pawe Jan
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 123

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy Tarnw Opolski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 930. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 372 osb, to jest 42,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MICHALA Franciszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOF MUTZ - BARTYLLA Patrycja Izabela b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - OKOS Teodor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KOBIENIA Alfred Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 124

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HALUPCZOK Krzysztof Ewald - DYGA Szymon Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 619; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FLORCZAK Elbieta Gizela b) z listy nr 19 KWW TARNOWIA - KLAMA Andrzej Krystian c) z listy nr 22 KWW OSP TARNW OPOLSKI - CZECH Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 658; 4) gosw wanych oddano 640; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RUCH SPOECZNY - NAPRAWA GMINY - PIECHWKA Boena - SMARO Micha ukasz b) z listy nr 24 KWW MIESZKACW TARNOWA OPOLSKIEGO - PIETRUSZKA Zygmunt Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 125

4) gosw wanych oddano 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RUCH SPOECZNY - NAPRAWA GMINY - PATOA Anna Elbieta b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - URBAN Rudolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KALLA Rajmund Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Tuowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 402. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 159 osb, to jest 49,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 602; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZD - COPPIN Frdric Fernand b) z listy nr 20 KWW "MILENIUM" - KLIMASZEWSKA-SADO Halina - PIDZIOCH Jerzy - SZUMEGA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 126

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "MILENIUM" - BASZTABIN Tadeusz - LEWANDOWSKA-ADAM Alicja Anna - PARADOWSKI Zbigniew Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 698; 4) gosw wanych oddano 682; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZD - KOPIJ Roman b) z listy nr 20 KWW "MILENIUM" - FRYDLEWICZ Janusz Jzef - PIETRUSEWICZ Zofia - SUKIENNIK Jzef - WESOOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW TOMASZA OLSZEWSKIEGO - JANICKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 127

a) z listy nr 18 KWW TOMASZA OLSZEWSKIEGO - IMBIORSKI Jerzy Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZD - MRZ Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy Turawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 915. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 029 osb, to jest 38,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GABRY Rita Maria b) z listy nr 19 KWW "WSPLNIE MOEMY WIELE" - LIWA Benedykt Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 128

- GRZESIK Ernest 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FELIKS Reinhold Micha b) z listy nr 19 KWW "WSPLNIE MOEMY WIELE" - CZECH Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNIE MOEMY WIELE" - MATYSEK Danuta Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNIE MOEMY WIELE" - GALLUS Artur Jzef - DUDA Iwona Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 129

- PROCHOTA Adam Waldemar b) z listy nr 17 KWW PRZYSZO - GMINA TURAWA - WIECZOREK Ra Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNIE MOEMY WIELE" - SYBO Maria - KOGUT Ryszard Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WARZECHA Leonard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 414; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KLOTKA Joachim Piotr - SKRZIPCZYK Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Miejskiej w Biaej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 119.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 130

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 945 osb, to jest 31,79% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 4, nr 6, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HANKO Ryszard Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - CZERWISKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - SPYRA Henryk Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - RODEN Robert Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 131

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KOSZ Joachim b) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - MOSZCZESKA Maria Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HABERECHT Marcin - NEUGEBAUER Gabriela Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - KONTNY Ewa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - CZIOMER Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 132

4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PESZEL Leonard Jan - MALEK Jan Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WOLNA Monika Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KRUPA Alfred Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KASPEREK Felicja Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Miejskiej w Gogwku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 306. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 602 osb, to jest 40,70% uprawnionych do gosowania.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 133

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - JANIK Joachim Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 599; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWJ - PCIENNIK Jarosaw Robert b) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "CENTRUM" - WAWER Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "KW SAMORZDNO" - HOWKO Mieczysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SAMSON Piotr Jzef
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 134

b) z listy nr 21 KWW "KW SAMORZDNO" - GRZEGORCZYK Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 572; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWE PLUS - UKASIEWICZ Andrzej Wiktor - POREMBA Bogusawa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TRADYCJA I ROZWJ - BURCZYK Norbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KUZAK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PELKA Marek Jan
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 135

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWE PLUS - WDOWIKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 579; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BARTON Krzysztof Leonard - ZGORZELSKA Ra Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KOWA Jzef Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy Lubrza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 633. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 816 osb, to jest 49,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 136

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ULMAN Jzef b) z listy nr 17 KWW STANISAWA JDRUSIKA - SRBACZ Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW KRZYSZTOFA SOBSTYLA - SOBSTYL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA JDRUSIKA - DRABIK Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA JDRUSIKA - KUBATEK Joanna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 137

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 483; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARMELITA Andrzej Piotr - SZWADOWSKA Elbieta Sylwia b) z listy nr 17 KWW STANISAWA JDRUSIKA - ALEKSANDROWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - NASZ WYBR - HOPPE Brygida Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SASKA Leopold - JANIK Magorzata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA JDRUSIKA - MRZYGOCKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 138

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAUA Andrzej Ireneusz b) z listy nr 17 KWW STANISAWA JDRUSIKA - IYK Micha Wadysaw c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - NASZ WYBR - SZKWAREK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy Izbicko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 999. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 470 osb, to jest 47,05% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 7 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - NIEDZIELA Marta Klara - KAPICA Andrzej Jan b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA - CZUPRYSKI Jerzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 139

- WIECZOREK Rudolf Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HUREK Joachim Pawe - KOIK Urszula Edyta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - HENDEL Hubert Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - ZETTELMANN Henryk Jzef - STA Rajnard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PASTUSZKA Guido Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KUCZERA Leon - RACZEK Henryk Franciszek
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 140

- SANTURA Pawe Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - NIEDZIELA Teresa Elbieta - SLEZIONA Jacek Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Jemielnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 989. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 027 osb, to jest 33,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DRZYZGA Antoni Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - PTOK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 141

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - OCHMANN Bernard Jan - SCHLENSAG Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 700; 4) gosw wanych oddano 684; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FIGURA Rudolf Konrad - JASKA Norbert - PYKA Cecylia - PYKA Grzegorz Wiktor - DZIURO Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - CICHO Sebastian Damian - KUS Roman Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BREITSCHEIDEL Piotr Jerzy
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 142

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - DWORACZEK Irena Monika b) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA ODNOWY WSI PIOTRWKA - SEREDA Alina Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KLUBA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Miejskiej w Kolonowskiem Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 187. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 477 osb, to jest 28,48% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MUC Katarzyna Halina b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE I DIALOG

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 143

- KUPKE Rafa Tomasz - CZUPAA Mariusz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - OZIMEK Ryszard - POLOCZEK Maria Teresa - WAASZEK Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FIRLEJ Gabriela Agnieszka - KLIMAS Franciszek b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE I DIALOG - MROCHEN Jolanta Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE I DIALOG - WACAWCZYK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 144

4) gosw wanych oddano 293; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - MRZ Anna Maria - KOPYTO Wioletta Maria b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE I DIALOG - BANASIK Alina Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - RICHTER Teresa Maria - HUREK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57. Wybory do Rady Miejskiej w Lenicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 362. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 720 osb, to jest 42,75% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 093; 4) gosw wanych oddano 1 074; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - FRO Ryszard - MINCER Hubert Jan - GAJDA Rudolf Klemens - BARTH Marcin Artur
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 145

b) z listy nr 16 KWW "WSZYSCY RWNI" - GARBACZ Piotr Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GRECKI Piotr Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - RUDOL Stefan Alfons 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - BARTECZKO Wiktor Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - POSPIESCHCZYK Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 146

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - WYSCHKA Teodor Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RYSZARDA GOLLY - GOLLY Ryszard Alojzy b) z listy nr 18 KWW "NIEZALENI" - GMINY LENICA - MIERZEJEWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - REINERT Maria Elbieta - JAHN Teodor Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KWOCZAA Teresa Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 147

Rozdzia 58. Wybory do Rady Miejskiej w Ujedzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 104. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 410 osb, to jest 47,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 711; 4) gosw wanych oddano 693; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - JAROSZ Norbert b) z listy nr 16 KWW BURMISTRZA KAUCHA - CICHO Tomasz Jerzy - RUST Dawid Piotr - TRUSZ Agata Karolina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW BURMISTRZA KAUCHA - KOIS Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GOLEC Sebastian Tomasz

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 148

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW BURMISTRZA KAUCHA - KUBICKI Dawid Wojciech - BOREK Maria Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - KRUPA Maria Agnieszka b) z listy nr 16 KWW BURMISTRZA KAUCHA - DUK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GRABIEC Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - SUHS Rajmund Jan
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 149

b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA LSKA - KALISZ Roman Wilhelm 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - OGAZA Magdalena b) z listy nr 16 KWW BURMISTRZA KAUCHA - FOGEL Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Miejskiej w Zawadzkiem Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 246. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 413 osb, to jest 33,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA - GUZY Piotr Pawe b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZAWADZKIE - ROMBERG Jzef Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 506;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 150

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZMAL Kazimierz Jan b) z listy nr 16 KWW PRZYSZO ZAWADZKIEGO - PIETRUSIAK Andrzej c) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZAWADZKIE - OPAS Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637; 4) gosw wanych oddano 607; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZAWADZKIE - BEIER Piotr Pawe - BIELSKI Joachim Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POLAK Brygida Janina b) z listy nr 16 KWW PRZYSZO ZAWADZKIEGO - KIEEK Stanisaw - GAZKA Danieliusz Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 618; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW PRZYSZO ZAWADZKIEGO - SZULC Joachim Marian - NOWOSIELSKI Dariusz Edward
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 151

b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ZAWADZKIE - OROWSKI Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 655; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW PRZYSZO ZAWADZKIEGO - KLENCZ Pawe b) z listy nr 18 KWW NASZA KIELCZA - MAKA-KULIK Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej Brzegu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 442. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 901 osb, to jest 39,09% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 16 KW TRZB 5) lista nr 17 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY 6) lista nr 18 KWW SMS 7) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE MODY BRZEG Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 399; 4) gosw wanych oddano 2 261; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 152

- NAWROCKA Nadzieja b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHRZANOWSKI Grzegorz Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CI Maria Ewa - KOMARZYSKI Wojciech Stanisaw d) lista nr 17 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HUCZYSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 470; 4) gosw wanych oddano 2 355; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUDA Elbieta Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUREK Monika Magorzata - NIESUCHOWSKI Jacek Rafa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUCHNIEWICZ Jacek - EBROWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 438; 4) gosw wanych oddano 3 274; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYCZYSKI Bartomiej Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAWRYLW Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROCHOWSKI Mariusz
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 153

d) lista nr 16 KW TRZB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORYCKI Pawe Jan e) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE MODY BRZEG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SURDYKA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 594; 4) gosw wanych oddano 3 439; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUBLEWICZ Edward b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MROWIEC Barbara Wiesawa - RUDNO-RUDZISKI Jarosaw Adam c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEDWIED Mieczysaw d) lista nr 16 KW TRZB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIKOR Jan e) lista nr 17 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZCZSNA Boena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Gubczycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 085. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 002 osb, to jest 52,41% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 18 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" 4) lista nr 19 KWW OKS 5) lista nr 20 KWW OKOG

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 154

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 915; 4) gosw wanych oddano 2 731; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBOWSKI Adam Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PICH Jzef c) lista nr 18 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRUYSKI Stanisaw - NARG Jacek d) lista nr 20 KWW OKOG uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRWKA Jan - NAUMCZYK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 423; 4) gosw wanych oddano 2 293; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRZ Mariusz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANTOSZCZYSZYN Leszek c) lista nr 18 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CISOWSKI Kazimierz Jan d) lista nr 19 KWW OKS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENARTOWICZ Jzef Edward e) lista nr 20 KWW OKOG uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PIECHACZEK Barbara Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 155

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 626; 4) gosw wanych oddano 2 480; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FEDOROWICZ Krzysztof Jzef - LELISKI Adam Andrzej b) lista nr 18 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDRYJ Kazimierz - BUCHANIEC Adam c) lista nr 20 KWW OKOG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYSOCZASKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 038; 4) gosw wanych oddano 1 907; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUBIAK Andrzej b) lista nr 18 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIECHANOWSKI Tadeusz Jakub - JUCHNO Anita Barbara c) lista nr 20 KWW OKOG uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZURKIEWICZ Leonard - ROBAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miasta Kdzierzyn-Kole Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 51 705. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 619 osb, to jest 39,88% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 156

1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 5) lista nr 15 KWW "WYBORCY, RAZEM NA RZECZ MIASTA" 6) lista nr 18 KWW TOMASZA WANTUY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 398; 4) gosw wanych oddano 5 172; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEREJ Zygmunt - FFARA Wiesaw Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ODULISKA Ewa Maria c) lista nr 18 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEJNIK Rafa Adam - PACUT Ryszard Jzef - WANTUA Mirosaw Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 943; 4) gosw wanych oddano 3 751; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAGIEO Wojciech Jacek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPE Andrzej Robert c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PECZKIS Grzegorz d) lista nr 18 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARSZCZ Zbigniew Bogusaw - MICZUK Halina
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 157

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 856; 4) gosw wanych oddano 4 566; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MANKIEWICZ Grzegorz Bogdan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUDOMIT Grzegorz Jzef - NIEMIEC Marek Robert c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MODZISKI Robert d) lista nr 18 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GADYSZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 422; 4) gosw wanych oddano 6 120; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FOGEL Halina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZOSTAK ukasz Janusz - URBACZYK Tadeusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADOWSKI Adam Pawe d) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJNUSZ Hubert e) lista nr 18 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZECZOT Elbieta Karolina - JANKOWSKI Telesfor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 158

Rozdzia 4. Wybory do Rady Miejskiej w Kluczborku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 785. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 174 osb, to jest 39,55% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 17 KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA 6) lista nr 18 KWW PS 7) lista nr 19 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR 8) lista nr 20 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 544; 4) gosw wanych oddano 3 349; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWSKI Krzysztof Antoni b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Mirosaw Juliusz - KONWISKI Andrzej Julian c) lista nr 17 KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MYLECKI Jan - PALUCH Bogdan Krzysztof d) lista nr 19 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRASZEK Henryk Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 159

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 911; 4) gosw wanych oddano 4 691; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HRYNYSZYN Janusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WRBEL Teresa c) lista nr 17 KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDZIA Janusz Jzef - KIELAR Jarosaw Krzysztof - PICH Zdzisaw Jan - SITNIK Piotr - WOJNA Marek Andrzej d) lista nr 19 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - REWIENKO Piotr Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 719; 4) gosw wanych oddano 3 478; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERSKI Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUGOSZ Alfred Jan c) lista nr 17 KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOSKA Krzysztof Jzef - DOLISKI Tadeusz Piotr - ZIORA Urszula Kazimiera d) lista nr 18 KWW PS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MROZEK Jzef Joachim e) lista nr 20 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KALLUS Janusz Piotr

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 160

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej w Krapkowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 565. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 013 osb, to jest 40,96% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 4) lista nr 15 KWW "DLA KRAPKOWIC" 5) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ 6) lista nr 17 KWW KRAPKOWICKA UNIA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 658; 4) gosw wanych oddano 2 548; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DANISZEWSKA Agnieszka Katarzyna - KRAJKA Andrzej Piotr - MALINOWSKI Andrzej Marian - PODSIADO Grzegorz Krzysztof - ROAOWSKI Witold Stanisaw b) lista nr 15 KWW "DLA KRAPKOWIC" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUCHY Norbert Eryk c) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YKA Ireneusz Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 206;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 161

4) gosw wanych oddano 3 068; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJ Wadysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUT Jzef - KOWALCZUK Krzysztof - MAKIEWICZ Andrzej Ryszard - SZAREK Magorzata Zuzanna c) lista nr 15 KWW "DLA KRAPKOWIC" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUDALA Krystyna Maria - UNSNER Krystian Teofil d) lista nr 16 KWW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZOZOWSKI Jzef Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 149; 4) gosw wanych oddano 1 999; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPLUK Krzysztof Marek - TOMALA Ewald Rajmund b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRY Szczepan Jan - JANOCHA Sylwia Justyna - KOPPE Werner Alojzy c) lista nr 17 KWW KRAPKOWICKA UNIA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - THIEL Artur Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Namysowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 162

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 039. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 536 osb, to jest 50,08% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 16 KWW MODZI PONAD PODZIAAMI 6) lista nr 17 KOMITET WYBORCZY WSPLNOTA OBYWATELSKA 7) lista nr 18 KW FRZN 8) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 301; 4) gosw wanych oddano 4 113; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPR Sawomir Grzegorz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WILCZYSKA Jolanta Alina c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TRACZ-BORGUL Urszula Jolanta d) lista nr 16 KWW MODZI PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WODARCZYK Artur Zenon e) lista nr 17 KOMITET WYBORCZY WSPLNOTA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IWANYSZCZUK Jarosaw - JUZAK Zbigniew Stefan f) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAROSZEWSKI Tadeusz - YNIAK Urszula Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 163

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 410; 4) gosw wanych oddano 2 266; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZARNY Leokadia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWSKI Mirosaw Ryszard c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZYRA Jan Mirosaw d) lista nr 17 KOMITET WYBORCZY WSPLNOTA OBYWATELSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARTOSISKA Jadwiga e) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRD Jan Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 825; 4) gosw wanych oddano 3 646; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZWONIAREK Wadysaw Andrzej - GB Dariusz Marek - KOWALCZYK Wojciech Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACZEK Jacek Leszek c) lista nr 17 KOMITET WYBORCZY WSPLNOTA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLUCOWICZ Irena - WGLARZ Tadeusz Sylwester d) lista nr 18 KW FRZN uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TEODORCZYK Maria e) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOCZASKI Ryszard
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 164

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Guchoazach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 106. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 937 osb, to jest 42,34% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" 6) lista nr 16 KWW KAMILA BORTNICZUKA - GUCHOAZY 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 880; 4) gosw wanych oddano 1 765; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FORNALIK Zbigniew Wiesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KANARSKI Bogusaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOLNY Jan d) lista nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLIMECKI Ireneusz Stanisaw e) lista nr 16 KWW KAMILA BORTNICZUKA - GUCHOAZY 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STYCHNO Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 544;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 165

4) gosw wanych oddano 3 366; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIGAA Mariusz - ZIELONKA Wilhelm Pawe b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALCZAK Kazimierz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GBALA Andrzej Mieczysaw - SZUPRYCZYSKI Edward Leonard d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSZUT Micha e) lista nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GAWLIK Jolanta f) lista nr 16 KWW KAMILA BORTNICZUKA - GUCHOAZY 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORTNICZUK Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 513; 4) gosw wanych oddano 3 287; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJDYA Tadeusz Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZUL Stanisaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PATOSZ Tadeusz - SKUPIE Mieczysaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMISKI Artur Rafa - KDRO Piotr e) lista nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ABAZA Adam Wiesaw
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 166

- UDZIELA Ryszard Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Nysie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 48 581. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 611 osb, to jest 40,37% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" 6) lista nr 19 KW LIGA NYSKA 7) lista nr 20 KWW JOLANTY BARSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 210; 4) gosw wanych oddano 4 955; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOKARZ Wiesaw Eugeniusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JELE Dariusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SMAGO Janusz Marek d) lista nr 19 KW LIGA NYSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WSOWICZ-HOOTA Danuta Anna e) lista nr 20 KWW JOLANTY BARSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARSKA Jolanta Danuta - SORDYL Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 167

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 222; 4) gosw wanych oddano 5 925; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SATORA Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMIENIK Feliks Leonard - SAMBORSKI Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAKONIECZNY Pawe Jerzy d) lista nr 19 KW LIGA NYSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SMOTER Piotr - SZLEMPO Zbigniew Antoni e) lista nr 20 KWW JOLANTY BARSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIZA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 463; 4) gosw wanych oddano 3 284; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ARCZYSKI Stanisaw Wiesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MILLER Rajmund Tadeusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIADU Przemysaw Piotr d) lista nr 19 KW LIGA NYSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PASIEKA Danuta e) lista nr 20 KWW JOLANTY BARSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STASZKW Kazimierz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 716;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 168

4) gosw wanych oddano 4 490; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LITWIN Janusz - TORUSKI Krzysztof b) lista nr 15 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIECZOREK Adam Kazimierz c) lista nr 19 KW LIGA NYSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAJDZIK Ryszard d) lista nr 20 KWW JOLANTY BARSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KANONOWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Ozimku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 037. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 062 osb, to jest 35,58% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 17 KWW PRZYSZO OZIMKA 4) lista nr 18 KWW NASZ SAMORZD 5) lista nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 477; 4) gosw wanych oddano 1 360; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLBRYT Zygmunt Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BK Piotr Pawe c) lista nr 17 KWW PRZYSZO OZIMKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 169

- KOCZUR Aldona Zdzisawa d) lista nr 18 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SUPIK Andrzej Jzef - WIERCZ Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 678; 4) gosw wanych oddano 1 571; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERNY Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BISKUP Marceli Piotr - WOJDYA Sylwester Piotr c) lista nr 17 KWW PRZYSZO OZIMKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PDZIK Janusz Jerzy d) lista nr 18 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DERDA Danuta Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 543; 4) gosw wanych oddano 1 433; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STARZYCKA Barbara Bronisawa b) lista nr 18 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIESZOEK Mirosaw Krzysztof c) lista nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ELIS Marek Jerzy - GRYC Antoni Jzef - PACZYK Andrzej Jan - WIESBACH Joachim Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 170

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 364; 4) gosw wanych oddano 1 251; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRABOWSKI Jan Wadysaw b) lista nr 18 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARPA Jan - KLESZCZ Krzysztof c) lista nr 19 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SKLORZ Maksymilian Pawe - SZUBERT Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 351. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 772 osb, to jest 37,57% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWE PLUS 4) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA 5) lista nr 19 KWW NIEZALENA PRAWICA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 542; 4) gosw wanych oddano 2 423; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZECZEL Ryszard - WISA Tomasz Janusz
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 171

- ZEPRZAKA-KRZEMIE Zofia b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBASKI Jacek Tadeusz c) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SERAFIN Julian d) lista nr 19 KWW NIEZALENA PRAWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAPAA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 745; 4) gosw wanych oddano 1 583; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRODYSKA Alicja Janina - MRZ Edward b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSMALA Artur Tomasz c) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DROHOMIRECKI Eugeniusz Jzef d) lista nr 19 KWW NIEZALENA PRAWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PCHOPEK Mariusz Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 340; 4) gosw wanych oddano 2 170; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HAWRON Stanisaw Jzef - TROJNIAK Zygmunt Dariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBEK Bernard c) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZUR Edward Kazimierz - PITKOWSKI Leszek Kazimierz
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 172

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 145; 4) gosw wanych oddano 2 042; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSISKI Zbigniew Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MELESZKO Jzef Franciszek c) lista nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWE PLUS uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STANISZ Janina d) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAWILAK Alicja e) lista nr 19 KWW NIEZALENA PRAWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJEWSKI Andrzej Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 25 919. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 901 osb, to jest 38,20% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 4) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA 5) lista nr 17 KWW SPDZIELCW "MAA OJCZYZNA" 6) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW KAROLA CEBULI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 366;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 173

4) gosw wanych oddano 2 212; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTELUK Tadeusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIERNAT Grzegorz Krzysztof c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOCIAN Jzef d) lista nr 17 KWW SPDZIELCW "MAA OJCZYZNA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARECKI Antoni e) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW KAROLA CEBULI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORWIN MAACZYSKI Jerzy Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 830; 4) gosw wanych oddano 3 573; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALSKI Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAWIEC Stanisaw Edward c) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDNER Henryk Wilhelm d) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMAREK Irena Urszula - ZARBSKI Marek Tadeusz e) lista nr 17 KWW SPDZIELCW "MAA OJCZYZNA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FELINIAK Maria f) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW KAROLA CEBULI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FORYT Danuta - PAWOWSKI Henryk Pawe
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 174

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 705; 4) gosw wanych oddano 3 435; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEDZICH Norbert Pawe - HABASZ Zofia Elbieta - SZOPA Teresa b) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FARION Bogusaw Micha - PUZIK Gabriela Zofia c) lista nr 17 KWW SPDZIELCW "MAA OJCZYZNA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACHEL Jzef Jerzy - PASTERNOK Jzef Franciszek d) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW KAROLA CEBULI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOWRONEK Henryk Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Opola Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 97 355. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 113 osb, to jest 37,09% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KWW RAZEM DLA OPOLA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 175

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 140; 4) gosw wanych oddano 6 867; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BILIK Lucjusz Wiktor b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBALACA Zbigniew Eugeniusz - WESOOWSKI Adrian c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAWA Marek d) lista nr 14 KWW RAZEM DLA OPOLA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OCIEPA Marcin Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 712; 4) gosw wanych oddano 7 494; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUBICA Beata Wadysawa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALISZAN Tomasz Micha - KAWAKO Marzena Teresa - WINIEWSKI Arkadiusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POROWSKA Violetta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 740; 4) gosw wanych oddano 6 515; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SEKULA Magorzata Elbieta
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 176

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIASNOCHA Roman Joachim - WIRZE-SZYMASKA Renata Magorzata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Micha Tadeusz d) lista nr 14 KWW RAZEM DLA OPOLA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SAK Eugenia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 453; 4) gosw wanych oddano 7 223; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIESZCZUK Adam Marcin b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIE Elbieta Maria - OGAZA Szymon Przemysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKI Patryk Tomasz d) lista nr 14 KWW RAZEM DLA OPOLA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LOTKO Marcjanna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 068; 4) gosw wanych oddano 6 909; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - YA Halina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAWECKA Jolanta - SMAGAA Dariusz Janusz - ZEMBACZYSKI Ryszard Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 177

- BUKOWSKI Przemysaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Brzeskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 73 867. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 30 761 osb, to jest 41,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW SMS 6) lista nr 13 KW TRZB 7) lista nr 14 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 904; 4) gosw wanych oddano 11 347; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GIL Janusz Wadysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZAN Jzef - MATLOCH Jacek Ryszard - PUSZCZEWICZ Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZURKIEWICZ Henryk - STEFASKI Maciej Armin - WRBIAK Jerzy Piotr d) lista nr 12 KWW SMS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CISZEWSKI Pawe

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 178

e) lista nr 14 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 238; 4) gosw wanych oddano 7 425; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOLONKA Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOMARNICKI Tomasz Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBOWSKI Klemens Rafa d) lista nr 13 KW TRZB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HARGOT Jacek Eligiusz e) lista nr 14 KW SAMORZDOWE POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJEWSKI Arkadiusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 431; 4) gosw wanych oddano 6 025; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORT Jan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZUCHTA Jolanta Halina c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZEPKOWSKI Janusz Marek d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JOCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 179

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 188; 4) gosw wanych oddano 3 907; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Jerzy Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BDKOWSKI Bogdan Aleksander c) lista nr 13 KW TRZB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSTRZEWA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu w Gubczycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 443. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 202 osb, to jest 51,22% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW KOALICJA SAMORZDOWA 5) lista nr 13 KWW POWIATU GUBCZYCKIEGO - ODNOWA 6) lista nr 16 KWW "MIESZKACY POWIATU GUBCZYCKIEGO" 7) lista nr 17 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 003; 4) gosw wanych oddano 9 376; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULIK Bogdan
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 180

- SOCZYSKI Piotr Bogdan - STARCZEWSKI Tadeusz Edward b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WESOOWSKI Andrzej c) lista nr 12 KWW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAKW Dariusz Adam d) lista nr 16 KWW "MIESZKACY POWIATU GUBCZYCKIEGO" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FARASIEWICZ Maria Magorzata - KRZACZKOWSKI Stanisaw e) lista nr 17 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUSIA Sawomir Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 155; 4) gosw wanych oddano 6 459; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GORZKO Radosaw Bartomiej - KOZINA Jzef Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BESZ Stefan c) lista nr 13 KWW POWIATU GUBCZYCKIEGO - ODNOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOGIEWICZ Tadeusz d) lista nr 16 KWW "MIESZKACY POWIATU GUBCZYCKIEGO" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SAPA Irena e) lista nr 17 KWW "MIESZKACY ZIEMI GUBCZYCKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEDRYJ Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 044; 4) gosw wanych oddano 2 719;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 181

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BRZESZCZAK Jolanta Mirosawa b) lista nr 16 KWW "MIESZKACY POWIATU GUBCZYCKIEGO" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUPA Tadeusz - POSPISZYL Benedykt Augustyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Kdzierzysko-Kozielskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 80 205. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 724 osb, to jest 40,80% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 6) lista nr 13 KWW TOMASZA WANTUY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 404; 4) gosw wanych oddano 5 114; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TOMALA Dorota Anna b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GISMAN Jzef Andrzej c) lista nr 13 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUSZEL Grzegorz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 182

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 943; 4) gosw wanych oddano 3 743; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAHN Piotr Jzef b) lista nr 13 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIASECKI Marek Jarosaw - PIECUCH Leon Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 859; 4) gosw wanych oddano 4 586; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYDOWSKA Marta Janina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TUDAJ Magorzata c) lista nr 13 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WANTUA Tomasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 407; 4) gosw wanych oddano 6 006; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOCZUBIK Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OBODZISKA Beata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POKORSKA-MODZISKA Olga d) lista nr 13 KWW TOMASZA WANTUY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAYS Jerzy Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 183

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 437; 4) gosw wanych oddano 4 829; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRAUTBERG Fryderyk Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MROCZKO Jadwiga Teresa c) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WAACH Stefan Wiktor - WOOWSKA Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 674; 4) gosw wanych oddano 5 941; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PITEK Marek Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHROMIK Henryk c) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRISCHKO Rajmund Jan - WRBEL Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu w Kluczborku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 55 871. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 944 osb, to jest 41,07% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 184

1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA 6) lista nr 13 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR 7) lista nr 14 KWW NASZ POWIAT KLUCZBORSKI 8) lista nr 15 KWW PS 9) lista nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 496; 4) gosw wanych oddano 3 163; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARDAS Wioletta - TOMASZCZYK Maciej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWADZKI Wadysaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 453; 4) gosw wanych oddano 8 016; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POPIECH Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISIAK Mirosaw Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIERZWA Leszek Jerzy d) lista nr 12 KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 185

- NOWAK Andrzej Zenon - SMOLNIK Wojciech Marek e) lista nr 13 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYANOWSKI Leszek Arkadiusz f) lista nr 15 KWW PS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONARSKI Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 040; 4) gosw wanych oddano 5 539; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUTRA Andrzej Zbigniew b) lista nr 12 KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIETRZYK Robert Mariusz c) lista nr 15 KWW PS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONARSKI Stanisaw Jan d) lista nr 16 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GERLIC Rudolf Antoni - PROCHOTA Pawe Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 955; 4) gosw wanych oddano 4 421; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PANICZ Przemysaw Pawe b) lista nr 13 KWW WSPLNOTA DLA RODZINY - WDR uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUCZEK Mariusz c) lista nr 14 KWW NASZ POWIAT KLUCZBORSKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPLISKI Mieczysaw
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 186

- WICEK Jan Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu Krapkowickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 54 273. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 614 osb, to jest 41,67% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 4) lista nr 13 KWW RAZEM KU ZMIANOM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 012; 4) gosw wanych oddano 7 507; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOKOOWSKI Tomasz Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMIELEWSKI Roman Franciszek - RESZCZYSKI Ryszard Konrad - ROWISKI Sawomir Tomasz - SONIK Maciej Ryszard c) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BROL Harald Seweryn - MACHA Albert Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 381; 4) gosw wanych oddano 3 903;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 187

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GORZKULLA-KOTZOT Sabina Krystyna b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOMANDER Krystian Karol - WOJTALA Joachim Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 531; 4) gosw wanych oddano 5 062; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUKOWISKI Jzef Stanisaw - MICHALAK Mirosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIENIUSA Helga Maria - KOZUBEK-KOPECKA Genowefa c) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIESZKAA Mariusz Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 690; 4) gosw wanych oddano 4 169; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIECH Jan Henryk b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMRAD Joachim - MIKUS Jerzy Alfons c) lista nr 13 KWW RAZEM KU ZMIANOM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILLIM Dariusz

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 188

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Namysowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 104. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 197 osb, to jest 51,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW MODZI PONAD PODZIAAMI 6) lista nr 13 KOMITET WYBORCZY WSPLNOTA OBYWATELSKA 7) lista nr 14 KW FRZN 8) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 713; 4) gosw wanych oddano 6 347; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPR Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUSZYSKI Julian c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELONKA Andrzej Leon d) lista nr 13 KOMITET WYBORCZY WSPLNOTA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HINBORCH Sawomir - KUCHCZYSKI Krzysztof Andrzej e) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE NAMYSOWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBAT Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 189

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 852; 4) gosw wanych oddano 5 426; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PROLNICZAK Roman Piotr b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ILNICKI Micha Leon - NAWROT Weronika - ROGALSKI Piotr Wodzimierz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYNDLAREWICZ Krzysztof Tomasz d) lista nr 13 KOMITET WYBORCZY WSPLNOTA OBYWATELSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOLA Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 632; 4) gosw wanych oddano 5 087; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOSAWSKI Andrzej - KOTARSKI Zenon - LETKI Roman Marian b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAJC Barbara c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJC Cezary Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 190

Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu w Nysie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 117 522. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 50 829 osb, to jest 43,25% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" 6) lista nr 13 KW LIGA POWIATU NYSKIEGO 7) lista nr 14 KW FORUM SAMORZDOWO GOSPODARCZE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 689; 4) gosw wanych oddano 9 189; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POOSAK Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ARANOWICZ Mirosaw Tomasz - SUSKI Jacek Antoni c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHWALENIA Jacek Krzysztof d) lista nr 12 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FUJARCZUK Adam e) lista nr 13 KW LIGA POWIATU NYSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAMISKI Ryszard Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 927;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 191

4) gosw wanych oddano 9 326; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GALLA Wincenty Antoni b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAMRZ Tadeusz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALIMKA Daniel Rafa d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROZUMEK Kazimierz Jan e) lista nr 13 KW LIGA POWIATU NYSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SANOCKI Janusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 938; 4) gosw wanych oddano 8 349; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACHOTA Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMKOWICZ Pawe Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AUGUSTYN Zbigniew Jan d) lista nr 12 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUNAJ Jerzy Zenon - ZAPIR Janusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 828; 4) gosw wanych oddano 9 812; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 192

- WONIAK Piotr Jan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIOBRAN Czesaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROLKA Artur Piotr d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STPKOWSKI Jan Micha e) lista nr 12 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OROWSKI Kalikst Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 474; 4) gosw wanych oddano 5 788; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIGIEL Wodzimierz Antoni b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LEWISKA Boena Zofia c) lista nr 12 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Janusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 973; 4) gosw wanych oddano 4 462; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUROWIECKI Zbigniew Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYLEK Damian Eugeniusz c) lista nr 12 KW "FORUM SAMORZDOWE 2002" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASKOT Janusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 193

Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu w Olenie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 54 870. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 106 osb, to jest 38,47% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 091; 4) gosw wanych oddano 7 478; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMASKI Grzegorz Roman - KRZENIAK Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAWAK Leszek - POLAK Antoni Jzef c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BELKA Stanisaw Edward - KRZYKAWIAK Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 537; 4) gosw wanych oddano 3 227; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 194

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUBELT Marek Stefan b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FABIANEK Roland Rudolf - KUS Sylwia Joanna - WRBEL Jacek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 458; 4) gosw wanych oddano 3 127; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIELCZAREK Eugeniusz b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJA Teresa Maria - KACZMARCZYK Barbara Maria - KONTNY Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 020; 4) gosw wanych oddano 5 556; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LIBERKA Jerzy Wiktor - WOJCZYSZYN Janusz Pawe b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HUTSCH Damian Jzef - KUS Jan - PROCHOTA Klaudiusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 195

Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu Opolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 109 233. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 42 561 osb, to jest 38,96% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 5) lista nr 13 KWW NASZ SAMORZD 6) lista nr 14 KW RUCH AUTONOMII LSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 924; 4) gosw wanych oddano 8 693; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRA Edward Jzef - STOLARCZUK Elbieta Iwona b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAKRZEWSKA Agnieszka c) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RAIDA Anna Helena d) lista nr 13 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJTASIK Helena Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 057; 4) gosw wanych oddano 5 609; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 196

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POSZAJ Leonarda b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HALUPCZOK Norbert Franciszek - JUROS Teresa Weronika c) lista nr 13 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRZAKOWSKI Tomasz Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 457; 4) gosw wanych oddano 4 883; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRODZIECKA-MAKULSKA Agnieszka Ludmia b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CICHOS Krystian Marcin - WYSDAK Krzysztof Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 996; 4) gosw wanych oddano 6 332; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOLNY-MIKSA Anna Jolanta b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STELMACH Sybilla - WARZECHA Stefan Jerzy c) lista nr 13 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GABOR Tomasz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 197

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 412; 4) gosw wanych oddano 5 900; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOTOSKA Zofia Maria b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEBULA Krzysztof Pawe - LAKWA Henryk Ryszard - PIETRUSZKA Leonard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 715; 4) gosw wanych oddano 6 819; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMISKA Barbara Ewa - TRYCHAN Alicja Teresa b) lista nr 12 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MOHLEK Rudolf Edward - WIERC Joachim Alfred c) lista nr 13 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DENDERA Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu w Prudniku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 347. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 916 osb, to jest 37,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KWW NASZA ZIEMIA 4) lista nr 13 KWW NIEZALENA PRAWICA
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 198

5) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 6) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE PLUS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 773; 4) gosw wanych oddano 8 274; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDRA Marzena Anna - ROSZKOWSKI Radosaw Mieczysaw - SZEPELAWY Damian Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STANDERA Lucjusz Adrian c) lista nr 12 KWW NASZA ZIEMIA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUMKIEWICZ Czesaw - PIKUA Zdzisaw Jan d) lista nr 13 KWW NIEZALENA PRAWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAPAA Artur Mariusz e) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOKOOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 600; 4) gosw wanych oddano 4 193; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKIBA Jzef Kazimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOLBEK Dariusz Stanisaw c) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANECZKO Jzef Antoni

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 199

- WRBEL Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 543; 4) gosw wanych oddano 4 061; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAMIENIECKA-HRECZANIUK Teresa Maria b) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLOMBITZA Krzysztof - HINDERA Arnold Aleksander - SIANO Janusz Jerzy c) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALEC Jan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu Strzeleckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 63 526. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 23 632 osb, to jest 37,20% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA 4) lista nr 13 KWW RAZEM DLA LSKA 5) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA 6) lista nr 15 KWW SPDZIELCW "MAA OJCZYZNA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 453; 4) gosw wanych oddano 10 333;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 200

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LYSEK Norbert b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BYTOMSKI Henryk c) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOGUSZ Jan - ZUBEK Jan Mikoaj d) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAIDA Waldemar Piotr - MRZ Joanna Ewa - SZAPA Stefan Jan e) lista nr 15 KWW SPDZIELCW "MAA OJCZYZNA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KMIOTEK Zygmunt Wadysaw - SZUBA Piotr Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 502; 4) gosw wanych oddano 3 079; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YKA Janusz Piotr b) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOCO Ryszard Joachim - SWACZYNA Jzef Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 413; 4) gosw wanych oddano 3 098; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 201

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBAL Kazimierz Tadeusz b) lista nr 13 KWW RAZEM DLA LSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZOSTOK Wanda Jzefa c) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARTOSZEK Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 264; 4) gosw wanych oddano 4 663; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 12 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WIESIOLLEK Mariola Teresa b) lista nr 14 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDNAREK Waldemar Stanisaw - UPAK Franciszek - MELSON Aniela Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 30 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 828 615. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 339 567 osb, to jest 40,98% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 6 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 202

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78 681; 4) gosw wanych oddano 71 571; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAMYSO Andrzej Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSTU Tomasz Tadeusz - KUREK Elbieta - TRZEPIZUR Janusz Roman c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAWICKI Grzegorz Adam d) lista nr 6 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Hubert Jerzy - RASCH Norbert Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 62 237; 4) gosw wanych oddano 54 981; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Kryspin b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JAD-ZALESKA Renata Maria c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLECH Andrzej - PYZIAK Andrzej Tadeusz d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna e) lista nr 6 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJA Herbert Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 203

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 56 358; 4) gosw wanych oddano 50 030; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Andrzej Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SEBESTA Jzef - ZAJDEL Dariusz c) lista nr 6 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMIK Krystian Maria - KOTY Jzef Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 60 720; 4) gosw wanych oddano 53 584; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYBULKA Edward Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FEJDYCH Franciszek - ZIKO Zbigniew Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERWISKI Jerzy d) lista nr 6 KOMITET WYBORCZY MNIEJSZO NIEMIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASIURA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81 571; 4) gosw wanych oddano 71 910; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany Strona 204

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIWA Jzef Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAROL Teresa Maria c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POPIECH Patrycja Dominika - SZYMKOWICZ Marek - WIERDAK Bogusaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYCZKOWSKI Dariusz Pawe - KONIK Krzysztof Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy Jarosaw Benedyk

Id: ENRZC-DWBKR-RKBPK-AGYUX-JAXPF. Podpisany

Strona 205