You are on page 1of 6

Zacznik nr 4a do Uchway Nr III/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010 roku

Wydatki biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych,
niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok

L.p.

Projekt

Okres
realizacji
zadania

Jednostka org.
realizujca zadanie lub
koordynujca program

Dzia

Rozdzia

Program: Program Operacyjny Innowacyjna


1 Gospodarka
Priorytet: 8. Spoeczestwo informacyjne zwikszenie innowacyjnoci
Dziaanie: 8.3. Przeciwdziaanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclusion
Projekt: Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu
2010-2012
- elnclusion w Powiecie Staszowskim

Starostwo Powiatowe
w Staszowie

750

75095

Program: Regionalny Program Operacyjny


Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa
spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost
potencjau inwestycyjnego regionu

Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa


Infrastruktury Informatycznej JST

Starostwo Powiatowe
w Staszowie
2010-2012

720

72095

3 Program: Leonardo da Vinci

2009-2010

Projekt: Marzenia i pasje-moja firma elektoniczna


w Unii Europejskiej

kwota

Zesp Szk
w Poacu

801

80130

Wydatki
poniesione do
31.12.2009 r.

Wydatki w roku
budetowym
2010

10

Warto zadania:

766,420.00

3,660.00

110,183.00

- rodki z budetu j.s.t.

123,477.82

3,660.00

21,192.26

96,449.41

0.00

13,346.52

546,492.77

0.00

75,644.22

Warto zadania:

25,000.00

0.00

0.00

- rodki z budetu j.s.t.

25,000.00

0.00

0.00

- rodki z budetu
krajowego

0.00

0.00

0.00

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

0.00

0.00

0.00

141,885.60

74,123.36

67,762.24

- rodki z budetu j.s.t.

0.00

0.00

0.00

- rodki z budetu
krajowego

0.00

0.00

0.00

141,885.60

74,123.36

67,762.24

76,570.00

0.00

8,400.10

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

Warto zadania:

Priorytet:
Dziaanie:

rdo

- rodki z budetu
krajowego

2 Wojewdztwa witokrzyskiego

Dziaanie: 2.2. Budowa infrastruktury


spoeczestwa informacyjnego

Przewidywane nakady i
rda finansowania

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

Program: COMENIUS

Warto zadania:

Priorytet:

- rodki z budetu j.s.t.

0.00

0.00

0.00

Dziaanie:

- rodki z budetu
krajowego

0.00

0.00

0.00

76,570.00

0.00

8,400.10

Warto zadania:

7,905.60

0.00

7,905.60

- rodki z budetu j.s.t.

7,905.60

0.00

7,905.60

- rodki z budetu
krajowego

0.00

0.00

0.00

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

0.00

0.00

0.00

2010-2011

Projekt: Uczenie si przez cae ycie. Aktor mojej


przyszoci

801
Liceum
Oglnoksztacce w
Staszowie

80195

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

5 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki


Priorytet: VII. Promocja integracji spoecznej w
ramach Programu
Dziaanie: 7.1. Rozwj i upowszechnianie
aktywnej integracji
Projekt: Nowe szanse - nowe moliwoci

2010

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Staszowie

852

85201

6 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki


Priorytet: VII. Promocja integracji spoecznej w
ramach Programu
Dziaanie: 7.1. Rozwj i upowszechnianie
aktywnej integracji
Projekt: Nowe szanse - nowe moliwoci

852

85204

32,226.80

0.00

32,226.80

- rodki z budetu j.s.t.

32,226.80

0.00

32,226.80

- rodki z budetu
krajowego

0.00

0.00

0.00

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

0.00

0.00

0.00

18,256.08

0.00

18,256.08

2,738.41

0.00

2,738.41

0.00

0.00

0.00

15,517.67

0.00

15,517.67

608,320.00

0.00

98,200.00

52,800.00

0.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

555,520.00

0.00

88,600.00

Warto zadania:

232,256.04

191,445.38

40,810.66

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

Warto zadania:

Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

- rodki z budetu j.s.t.

Dziaanie: 6.1. Poprawa dostpu do zatrudnienia


oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w rejonie

- rodki z budetu
krajowego

Projekt: AWANS

2010

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Staszowie

Warto zadania:

2010-2013

Powiatowy Urzd
Pracy w Staszowie

853

85333

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

Warto zadania:

Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

- rodki z budetu j.s.t.

Dziaanie: 6.1. Poprawa dostpu do zatrudnienia


oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w rejonie

- rodki z budetu
krajowego

Projekt: Upowszechnianie dziaa doradztwa


zawodowego i porednictwa pracy w powiecie
staszowskim

2010-2013

Powiatowy Urzd
Pracy w Staszowie

853

85333

9 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki


Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

- rodki z budetu j.s.t.

0.00

0.00

0.00

Dziaanie: 6.1. Poprawa dostpu do zatrudnienia


oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w rejonie

- rodki z budetu
krajowego

0.00

0.00

0.00

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

232,256.04

191,445.38

40,810.66

Warto zadania:

226,212.90

42,133.60

184,079.30

27,145.55

4,974.43

22,171.12

6,786.38

1,264.01

5,522.37

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

192,280.97

35,895.16

156,385.81

Warto zadania:

381,746.00

0.00

223,633.50

0.00

0.00

0.00

10,511.90

0.00

5,413.13

371,234.10

0.00

218,220.37

Projekt: Wsparcie dziaa doradztwa zawodowego


2008-2010
i porednictwa pracy w powiecie staszowskim

Powiatowy Urzd
Pracy w Staszowie

853

85395

10 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki


Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji
w regionie

- rodki z budetu j.s.t.

Dziaanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci


szkolnictwa zawodowego

- rodki z budetu
krajowego

Projekt: Galaktyka wspczesnego Rockefellera.


Dziaania dydaktyczne z zakresu
przedsibiorczoci, logistyki i nauk
matematyczno-przyrodniczych.

2009-2010

Zesp Szk
Ekonomicznych w
Staszowie

853

85395

11 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki


Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji
w regionie
Dziaanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci
szkolnictwa zawodowego
Projekt: Moje kompetencje paszportem do lepszej
2010-2011
przyszoci

- rodki z budetu j.s.t.

Centrum Ksztacenia
Praktycznego w
Staszowie

- rodki z budetu
krajowego

853

85395

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

12

57,975.00

21,198.36

36,776.64

0.00

0.00

0.00

1,725.09

625.86

1,099.23

56,249.91

20,572.50

35,677.41

716,538.62

0.00

716,538.62

0.00

0.00

0.00

35,628.25

0.00

35,628.25

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

680,910.37

0.00

680,910.37

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

Warto zadania:

158,816.66

0.00

75,072.10

Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji


w regionie

- rodki z budetu j.s.t.

20,392.40

0.00

8,156.96

Dziaanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci


szkolnictwa zawodowego

- rodki z budetu
krajowego

3,430.10

0.00

1,658.13

134,994.16

0.00

65,257.01

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

Warto zadania:

Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji


w regionie

- rodki z budetu j.s.t.

Dziaanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci


szkolnictwa zawodowego
Projekt: Europejski elektromechanik

13

2009-2010

- rodki z budetu
krajowego

853

85395

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki

Warto zadania:

Priorytet: VII. Promocja integracji spoecznej w


ramach Programu

- rodki z budetu j.s.t.

Dziaanie: 7.1. Rozwj i upowszechnianie


aktywnej integracji
Projekt: Nowe szanse - nowe moliwoci

14

Centrum Ksztacenia
Praktycznego w
Staszowie

Projekt: Dowiadczenia zawodowe kluczem do


sukcesu

2010

2010-2011

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Staszowie

Zesp Szk w
Poacu

- rodki z budetu
krajowego

853

853

85395

85395

- rodki z UE oraz innych


rde zagranicznych

- rodki z budetu krajowego

3,450,129.30 332,560.70 1,619,844.64


291,686.58
8,634.43 103,991.15
154,531.13
1,889.87
62,667.63

- rodki z UE oraz innych rde


zagranicznych

3,003,911.59 322,036.40 1,453,185.86

Ogem wydatki biece


- rodki z budetu j.s.t.

e z dnia 30 grudnia 2010 roku

rde zagranicznych,

Planowane wydatki budetowe na realizacj


zada programu w latach 2011 - 2012

2011 rok

2012 rok

po 2012 roku

11

12

13

223,195.00

429,382.00

0.00

33,747.09

64,878.47

0.00

28,412.72

54,690.17

0.00

161,035.19

309,813.36

0.00

12,500.00

12,500.00

0.00

12,500.00

12,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,169.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,169.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167,400.00

167,520.00

175,200.00

14,400.00

14,400.00

14,400.00

0.00

0.00

0.00

153,000.00

153,120.00

160,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158,112.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,098.77

0.00

0.00

153,013.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83,744.56

0.00

0.00

12,235.44

0.00

0.00

1,771.97

0.00

0.00

69,737.15

0.00

0.00

713,121.96 609,402.00 175,200.00


72,882.53 91,778.47 14,400.00
35,283.46 54,690.17
0.00
604,955.97 462,933.36 160,800.00