Pangalan: Shannen Anne May C.

Cui 5D Taon at kurso: BS HRM-3 Antas ng Wika Subject: FIL 1D

Petsa: Hulyo 18, 2011

Ang wika ay nahahati sa iba¶t ibang katigorya sa antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tinitirhan, panahon, katayuan at okasyong dinadaluhan. Pormal. Ito ay antas ng wika na istandard kinikilala/ginagamit ng nakararami. j Pambansa - Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarila para sa paaralan at pamahalaan. 1. 2. 3. 4. 5. Asawa Anak Tahanan L L 6. L 7. L 8. L 9. L 10. L 11. L 12. L 13. L 14. L 15. ]

j Pampanitikan o panretorika - Ito ay ginagamit ng mga malikhain manunulat. Ang mga salita ay karaniwang malalim, makulay at masining. 1. Kahati sa buhay 2. Bunga ng pagibig 3. Pusod ng pagmamahalan 4. F 5. F 6. F 7. F 8. F 9. ]f 10. F 11. F 12. F 13. ]]f 14. ]f 15. f

Impormal. Ito ay antas ng wika na karaniwan, palasak, pang araw-araw, madalas gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. j Lalawiganin. Ito ay gamitin ng mga tao sa partucular na pook o lalawigan, makikilala ito sa kakaibang tono o punto. 1. Papanaw ka na ? (Aalis ka na?) 2. Nakain ka na? (Kumain ka na?) 3. Buang! (Baliw!)]] 4. G] 5. ]g 6. ]g 7. ]g 8. ]g 9. G] 10. ]g 11. G] 12. G] 13. ]g 14. G]] 15. G] j Kolokyal. Pang araw-araw na salita, maaring may kagaspangan nang kaunti, maari rin itor refinado ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang titik sa salita.] 1. 2. 3. 4. 5. Nasan pa`no sa¶kin kelan k 6. k 7. k 8. k 9. k 10. k 11. k 12. k 13. k 14. k 15. k

nauunawaan US ± under de saya 7. Pagbabaliktad Buong Salita Halimbawa: Etned ± bente Kita ± atik Papantig Halimbawa: Dehin ± hindi Ngetpa ± Panget Tipar ± Parti 6. ikalawa sa antas bulgar. Pagpapaikli at pag-Pilipino Halimbawa: Pino ± Pinoy Mestiso ± Tiso. Pagpapalit ng Pantig Halimbawa: Lagpak ± Palpak ± Bigo Torpe ± Tyope ± torpe. Nagkakaroon ng sariling codes. Paghango sa mga salitang katutubo Halimbawa: Gurang (matanda) Bayot (bakla) Barat (kuripot) 2. Sa Ingles ito ay slang. Paggamit ng Bilang Halimbawa: 45 ± pumutok 1433 ± I love you too 50-50 ± naghihingalo 10. Pagdaragdag Halimbawa: Puti ± isputing Kulang ± kulongbisi 11. Pagpapaikli Halimbawa: Pakialam ± paki Tiyak ± tyak 5. Pagbabaligtad at Pagdaragdag Halimbawa: Hiya ± Yahi ± Dyahi B. mababa ang antas na ito. Tisoy C. Kumbinasyon A. natalsik) Tong (wheels) 3. Pagbibigay ng kahulugan ng salitang tagalog Halimbawa: Buwaya (crocodiles ± greedy) Bata (child ± girlfriend) Durog (powdered ± high in addiction) Papa (father ± lover) 4. Halimbawa: Chicks (dalagang bata pa) Orange (beinte pesos) Pinoy (Pilipino) Karaniwang paraan ng pagbuo ng salitang balbal: 1. Paggamit ng Akronim Halimbawa: G ± get.j Balbal. naduwag 8. Panghihiram sa mga wikang banyaga Halimbawa: Epek (effect) Futbol (naalis. Pagpapaikli at Pagbabaligtad Halimbawa: Pantalon ± Talon ± Lonta . Paghahalo ng salita Halimbawa: Bow na lang ng bow Mag-jr (joy riding) Mag-gimik Mag-MU 9.

kabilang sa uri o antas na ito ay ang mga salitain o dayalekto ng mga katutubo sa lalawigan o panlalawigang salita. 2. ang wikang sinasalita ng mga walang pinagaralan. 3.Pampanitikan-ay isang uri ng wika ito ang pinakamayaman na uri.Pabalbal. 4.ay ginagamit sa lansangan. Ito ang pinakamababang antas ng wika. Panghihiram at Pagdaragdag Halimbawa: Get ± Gets/Getsing Cry ± Crayola Limang antas ng wika 1.Pambansa. Panghihiram at Pagpapaikli Halimbawa: Security ± Sikyo Brain Damage ± Brenda E. . 5.Sigarilyo ± Siyo ± Yosi D. Kadalasay ginagamit ang mga salita sa ibang pakahulugan.Lalawiganin.ay isang wika na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi o bansa.ito ang wikang sinsalita ng pangkaraniwang tao ngunit bahagya ng tinatanggap sa lipunan.Kolokyal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful