Teknologiateollisuuden

tuottajahintojen kehitys
Producer Price Indices of Technology Industries
Viimeinen havainto/Last observation 6/2011
18.7.2011

Tuottajahintaindeksi 2000 – 2011 – vienti- ja kotimaiset tavarat
Producer Price Indices 2000 – 2011 – Export and Domestic Goods
120

2000,1=100
Kokonaisindeksi (tol B-E) /
Total index (B-E)

110
100
90
80
70

Teknologiateollisuus /
Technology industries

60
50

2000

2001

2002

2003

2004

Lähde/Source: Tilastokeskus/Statistics Finland

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Teollisuuden tuottajahintaindeksi - vienti- ja kotimaiset tavarat, 2000,1 = 100
Producer Price Index - Export and Domestic Goods, 2000,1 = 100
Metallien
jalostus

Metallituotteet

Koneet

Elektron.
ja sähkö

Kulkuneuvot

Teknologiateollisuus

Metals
industry
(24)

Metal
goods
(25)

Machines
00000
(28)

2009,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

154,0
152,9
139,5
141,3
132,4
136,3
126,8
132,1
132,9
132,8
137,5
138,7

131,2
129,9
129,2
130,5
129,7
126,9
126,7
126,0
125,9
126,0
125,4
125,8

115,6
115,5
115,0
115,1
115,0
115,9
115,4
115,3
114,8
114,5
114,5
114,4

38,0
37,9
38,1
37,2
37,1
37,1
36,6
36,4
36,5
36,0
36,1
36,1

120,9
121,1
121,0
121,0
121,1
120,7
120,7
121,0
121,0
121,2
121,1
121,1

75,0
74,8
73,2
72,9
71,7
72,1
70,7
71,1
71,2
70,8
71,4
71,5

120,5
120,1
119,7
120,0
119,8
119,5
119,2
119,1
118,8
118,7
118,5
118,5

102,4
102,2
101,0
100,7
100,4
100,8
99,7
100,4
100,1
100,2
100,8
101,3

2010,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

141,1
140,3
145,1
149,1
158,5
156,4
161,1
162,9
172,4
172,9
168,8
171,1

123,8
123,8
125,3
126,0
127,5
126,7
128,0
128,7
128,8
128,5
128,8
129,1

114,7
114,7
114,8
115,1
115,7
115,7
115,6
116,0
115,9
116,3
116,4
116,5

35,8
36,1
36,1
35,7
35,6
35,5
35,1
35,1
35,1
35,2
35,2
35,1

120,9
120,9
121,1
121,9
122,4
122,4
122,8
123,2
123,5
123,3
123,4
123,8

71,5
71,6
72,3
72,7
73,9
73,6
74,0
74,3
75,4
75,6
75,2
75,4

118,2
118,2
118,6
119,2
120,0
119,8
120,1
120,5
120,6
120,7
120,8
121,1

102,3
103,5
103,8
104,4
105,6
106,1
106,5
106,5
107,3
107,5
107,5
109,1

2011,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

172,0
173,9
177,1
174,8
184,0
182,5

130,3
130,7
132,3
132,6
132,7
134,1

116,4
116,3
116,8
117,0
117,0
117,2

35,0
35,2
35,4
35,6
35,6
35,7

123,8
124,0
124,3
124,2
124,4
124,5

75,6
75,9
76,6
76,5
77,6
77,6

121,3
121,4
122,1
122,3
122,3
122,8

109,8
110,8
111,9
112,0
112,5
113,5

Elect. and Transport
el.tech.
eqt.
(26,27)
(29,30)

Kone- ja
metallit.

Technolgy Mechanical
industries engineering
(24-30)
(25,28-30)

Kokonaisindeksi
Total
index
(B-E)

Teollisuuden tuottajahintaindeksi (2000,1 = 100) mittaa Suomessa valmistettujen, vientiin tai kotimarkkinoille tarkoitettujen teollisuustavaroiden tuottajahintojen kehitystä./The industrial producer price index
(2000,1 =100) indicates trends observed in the producer prices for goods industrially manufactured in
Finland for export or domestic use.

Kone- ja metallituoteteollisuus
Mechanical Engineering

Teknologiateollisuus
Technology Industries
210

2000,1=100

140

2000,1=100

190
170
150

Metallituotteet/
Metal goods

130

Kone- ja
metallituoteteollisuus/
Mechanical engineering

Koneet/
Machines

120

130
Metallien jalostus/
Metals industry

110

110

90

Kulkuneuvot/
Transport equipment

70

100

50
30
10

Elektroniikka- ja sähköteollisuus/
Electronics and electrotechnical industry
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

90
2007

2008

2009

2010 2011

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

Lähde/Source: Tilastokeskus/Statistics Finland
TALOUDEN ARVIOINTI
ECONOMIC SURVEYS JA STATISTICS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION O FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES
ETELÄRANTA 10, P.O.Box 10 FI- 00131 HELSINKI www.teknologiateollisuus.fi

Teollisuuden tuottajahintaindeksi - vienti ja kotimaiset tavarat, muutos edellisvuotisesta, %
Producer Price Index - Export and Domestic Goods, Change Over the Previous Year, %
Metallien
jalostus

Metallituotteet

Koneet

Elektron.
ja sähkö

Kulkuneuvot

Teknologiateollisuus

Kone- ja
metallit.

Kokonaisindeksi

Metals
industry

Metal
goods

Machines
00000

Elect. and
el.tech.

Transport
eqt.

(24)

(25)

(28)

(26,27)

(29,30)

(24-30)

(25,28-30)

(B-E)

2009,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-10,3
-13,2
-22,3
-22,8
-27,4
-23,8
-29,6
-26,2
-28,6
-26,7
-19,8
-15,4

1,5
-1,1
-1,0
-0,5
-1,9
-4,2
-5,0
-5,9
-5,9
-5,9
-6,2
-5,7

2,7
2,0
1,7
1,2
0,6
1,2
1,3
0,4
-0,3
-0,6
-0,9
-0,7

-5,0
-4,3
-3,6
-5,0
-5,0
-5,2
-4,8
-4,5
-4,5
-6,1
-5,7
-4,3

4,6
1,3
1,2
0,8
0,4
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
-0,3
0,2

-3,0
-4,3
-6,7
-7,4
-8,9
-8,1
-9,6
-8,9
-9,9
-9,8
-7,7
-6,0

2,8
1,0
0,9
0,7
-0,1
-0,5
-0,7
-1,4
-1,8
-2,0
-2,1
-1,8

-3,8
-4,6
-6,1
-7,0
-8,1
-8,4
-9,7
-8,6
-9,5
-8,5
-5,7
-2,6

2010,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-8,4
-8,3
4,0
5,5
19,7
14,8
27,0
23,3
29,7
30,2
22,8
23,4

-5,7
-4,7
-3,1
-3,5
-1,7
-0,2
1,0
2,1
2,3
2,0
2,7
2,7

-0,8
-0,7
-0,2
0,0
0,6
-0,1
0,2
0,6
0,9
1,6
1,7
1,9

-5,8
-5,0
-5,3
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-3,7
-3,9
-2,2
-2,5
-2,7

0,0
-0,2
0,1
0,7
1,1
1,4
1,7
1,8
2,1
1,7
1,9
2,3

-4,6
-4,2
-1,2
-0,4
3,1
2,1
4,7
4,5
6,0
6,7
5,3
5,5

-1,9
-1,6
-0,9
-0,7
0,1
0,2
0,7
1,2
1,5
1,7
2,0
2,2

-0,1
1,2
2,8
3,7
5,2
5,2
6,8
6,0
7,2
7,3
6,7
7,7

2011,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21,9
24,0
22,1
17,3
16,1
16,7

5,2
5,6
5,6
5,2
4,1
5,9

1,5
1,4
1,8
1,7
1,1
1,3

-2,0
-2,3
-1,9
-0,3
0,1
0,4

2,4
2,5
2,6
1,9
1,7
1,7

5,7
6,0
5,9
5,3
4,9
5,4

2,6
2,7
2,9
2,6
2,0
2,5

7,3
7,0
7,8
7,3
6,6
7,0

Technology Mechanical Total index
industries engineering
0000

Teknologiateollisuus/Technology Industries

Kone- ja metallituoteteollisuus/Mechanical Industry

muutos edellisvuotisesta, %/change over the previous year, %

muutos edellisvuotisesta, %/ change over the previous year, %

50

10
Kone- ja
metallituoteteollisuus/
Mechanical engineering

40
30

Kulkuneuvot /
Transport equipment

Koneet/
Machines

Metallien jalostus/
Metals industry

5

20
10
0

0

Metallituotteet /
Metal goods

-10
-5

-20
Elektroniikka- ja sähköteollisuus/
Electronics and electrotechnical industry

-30
-40

2000

2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

-10

2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011

Lähde/Source: Tilastokeskus/Statistics Finland

TALOUDEN ARVIOINTI
ECONOMIC SURVEYS AND STATISTICS

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY/THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES
ETELÄRANTA 10, P..O.Box10 FI- 00131 HELSINKI www.teknologiateollisuus.fi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful