You are on page 1of 8

Zacznik nr 2 do uchway Rady Powiatu w Ostrowcu w. nr XLIII/291/10 z dnia 30 marca 2010 r.

WYDATKI
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

020
02002
600

Nazwa

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

67 000,00

67 000,00

67 000,00

0,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nadzr nad gospodark len

67 000,00

67 000,00

67 000,00

0,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 691 208,00

11 314 000,00

10 394 000,00

9 000,00

10 385 000,00

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 377 208,00

5 377 208,00

0,00

0,00

114 141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 141,00

114 141,00

0,00

0,00

15 827 067,00

10 564 000,00

9 644 000,00

9 000,00

9 635 000,00

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 263 067,00

5 263 067,00

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie

60014

Drogi publiczne powiatowe

60078

Usuwanie skutkw klsk ywioowych


Turystyka

63095

Wydatki
biece

Lenictwo

60013

630

Plan

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

120 000,00

78 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

120 000,00

78 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

622 000,00

622 000,00

622 000,00

353 000,00

269 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71015

Nadzr budowlany

700
70005
710

750

Pozostaa dziaalno

Administracja publiczna

397 000,00

397 000,00

397 000,00

353 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 543 540,00

11 183 540,00

10 617 378,00

7 720 890,00

2 896 488,00

112 162,00

454 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

1 020 907,45

1 020 907,45

1 020 907,45

1 020 907,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 000,00

455 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 368 632,55

9 008 632,55

9 004 632,55

6 655 632,55

2 349 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

75011

Urzdy wojewdzkie

75019

Rady powiatw

75020

Starostwa powiatowe

75045

Kwalifikacja wojskowa

69 000,00

69 000,00

69 000,00

44 350,00

24 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

320 000,00

320 000,00

207 838,00

0,00

207 838,00

112 162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

310 000,00

310 000,00

310 000,00

0,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 036 246,00

7 146 246,00

6 683 246,00

5 659 000,00

1 024 246,00

0,00

463 000,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75404

Komendy wojewdzkie Policji

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

75421

Zarzdzanie kryzysowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 844 746,00

6 954 746,00

6 491 746,00

5 659 000,00

832 746,00

0,00

463 000,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

181 500,00

181 500,00

181 500,00

0,00

181 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757

Obsuga dugu publicznego

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

2
75702

758
75818
801

Nazwa

4
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

570 000,00

570 000,00

570 000,00

0,00

570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

570 000,00

570 000,00

570 000,00

0,00

570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 471 646,06

40 579 455,11

36 757 025,44

32 760 619,57

3 996 405,87

1 870 000,00

175 573,00

1 776 856,67

0,00

0,00

7 892 190,95

7 892 190,95

2 999 668,98

0,00

2 858 520,81

2 858 520,81

2 856 020,81

2 649 648,81

206 372,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie
80102

Szkoy podstawowe specjalne

80111

Gimnazja specjalne

80120

Licea oglnoksztacce

80121

Licea oglnoksztacce specjalne

80123

Licea profilowane

80130

Szkoy zawodowe

80134

Szkoy zawodowe specjalne

80145

Komisje egzaminacyjne

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80195

Pozostaa dziaalno

851

Plan

2 727 494,41

2 727 494,41

2 725 494,41

2 550 858,41

174 636,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 696 992,63

13 289 603,66

12 473 967,30

11 043 175,00

1 430 792,30

775 000,00

24 877,00

15 759,36

0,00

0,00

1 407 388,97

1 407 388,97

0,00

0,00

170 273,00

170 273,00

169 619,00

144 941,00

24 678,00

0,00

654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 383,00

82 383,00

82 383,00

82 383,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 218 981,86

19 734 179,88

16 739 302,57

14 781 297,00

1 958 005,57

1 095 000,00

143 942,00

1 755 935,31

0,00

0,00

6 484 801,98

6 484 801,98

2 999 668,98

0,00

1 532 145,35

1 532 145,35

1 530 545,35

1 417 591,35

112 954,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 855,00

116 855,00

111 693,00

87 725,00

23 968,00

0,00

0,00

5 162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

6 372 430,00

5 072 430,00

5 072 430,00

5 067 430,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

85111

Szpitale oglne

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia


dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

5 067 430,00

5 067 430,00

5 067 430,00

5 067 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85195

Pozostaa dziaalno

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

14 668 485,00

14 668 485,00

11 652 921,00

8 680 470,29

2 972 450,71

1 187 995,00

1 827 569,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85201

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze

2 289 874,00

2 289 874,00

1 066 110,00

791 616,00

274 494,00

1 040 220,00

183 544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy spoecznej

9 299 611,00

9 299 611,00

9 262 611,00

6 671 804,29

2 590 806,71

0,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

Orodki wsparcia

270 000,00

270 000,00

270 000,00

236 550,00

33 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85204

Rodziny zastpcze

2 000 000,00

2 000 000,00

245 400,00

245 400,00

0,00

147 775,00

1 606 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85295

Pozostaa dziaalno

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

759 000,00

759 000,00

758 800,00

735 100,00

23 700,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 705 807,56

4 705 807,56

3 409 260,00

3 151 200,00

258 060,00

172 620,00

0,00

1 123 927,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb


niepenosprawnych

252 620,00

252 620,00

80 000,00

60 000,00

20 000,00

172 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

276 760,00

276 760,00

276 760,00

232 500,00

44 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

85333

Powiatowe urzdy pracy

3 052 500,00

3 052 500,00

3 052 500,00

2 858 700,00

193 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85395

Pozostaa dziaalno

1 123 927,56

1 123 927,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 123 927,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 890 217,39

7 388 217,39

6 218 707,40

5 263 389,40

955 318,00

1 060 000,00

83 361,00

26 148,99

0,00

0,00

502 000,00

502 000,00

0,00

0,00

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

2 026 597,45

2 024 597,45

962 731,45

747 657,45

215 074,00

1 060 000,00

1 866,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym


poradnie specjalistyczne

1 000 365,00

1 000 365,00

998 665,00

913 949,00

84 716,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

263 211,00

263 211,00

263 011,00

202 211,00

60 800,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85410

Internaty i bursy szkolne

2 185 376,00

2 185 376,00

2 167 281,00

1 949 341,00

217 940,00

0,00

18 095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85421

Modzieowe orodki socjoterapii

2 344 667,94

1 844 667,94

1 817 018,95

1 450 230,95

366 788,00

0,00

1 500,00

26 148,99

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85495

Pozostaa dziaalno

900
90019
921

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

599 654,22

184 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 000,00

415 000,00

0,00

0,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw


z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

599 654,22

184 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 000,00

415 000,00

0,00

0,00

1 510 000,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92116

Biblioteki

92118

Muzea

1 500 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

25 000,00

25 000,00

25 000,00

4 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostaa dziaalno

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

Wydatki razem:

124 218 234,23

106 639 835,28

92 326 622,06

68 668 999,26

23 657 622,80

6 082 777,00

3 003 503,00

2 926 933,22

0,00

2 300 000,00

17 578 398,95

17 578 398,95

2 999 668,98

0,00