You are on page 1of 323

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH z dnia 23 listopada 2010 r.

o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa witokrzyskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa witokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 116 rad, z czego: 1) do 102 rad gmin, z tego: a) do 91 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 10 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 1 rady miasta w miecie na prawach powiatu; 2) do 13 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego. 2. Wybierano cznie 1 895 radnych, z czego: 1) 1 604 radnych rad gmin, z tego: a) 1 365 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 214 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 25 radnych w miecie na prawach powiatu; 2) 261 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego. 3. Wybrano cznie 1 895 radnych, z czego: 1) 1 604 radnych rad gmin, z tego: a) 1 365 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 214 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 25 radnych w miecie na prawach powiatu; 2) 261 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 093 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 939 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 25 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 27 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 91 rad gmin, w ktrych utworzono 992 okrgi wyborcze 2. Wybierano 1 365 radnych spord 4 890 kandydatw zgoszonych na 3 802 listach kandydatw przez 548 komitetw wyborczych, w tym 510 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 1 365 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 567 135 osb. 5. Karty do gosowania wydano 329 465 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 329 088 osb, to jest 58,03% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 321 252, to jest 97,62% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 7 836, to jest 2,38% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 595 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 25 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 27 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin, w ktrych utworzono 38 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 214 radnych spord 2 431 kandydatw zgoszonych na 245 listach kandydatw przez 38 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 214 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 306 889 osb. 5. Karty do gosowania wydano 154 758 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 154 685 osb, to jest 50,40% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 146 683, to jest 94,83% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 8 002, to jest 5,17% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 246 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 1 rady miasta, w ktrym utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 25 radnych spord 349 kandydatw zgoszonych na 40 listach kandydatw przez 9 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 25 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 165 175 osb. 5. Karty do gosowania wydano 73 943 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 73 735 osb, to jest 44,64% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 70 570, to jest 95,71% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 3 165, to jest 4,29% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 91 obwodach gosowania.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 13 rad powiatw, w ktrych utworzono 54 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 261 radnych spord 2 727 kandydatw zgoszonych na 316 listach kandydatw przez 41 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 261 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 883 544 osb. 5. Karty do gosowania wydano 488 598 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 487 895 osb, to jest 55,22% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 450 692, to jest 92,37% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 37 203, to jest 7,63% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 848 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego utworzono 4 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 30 radnych spord 473 kandydatw zgoszonych na 41 listach kandydatw przez 11 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 30 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 048 718 osb. 5. Karty do gosowania wydano 562 544 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 561 219 osb, to jest 53,51% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 496 352, to jest 88,44% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 64 867, to jest 11,56% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 939 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy Gnojno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 574. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 466 osb, to jest 69,00% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 3

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WSPLNA GMINA GNOJNO - STRZIK Wadysaw Walenty b) z listy nr 15 KWW KRYNICKI BALICE, BUGAJ, KOSTERA - WCISO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TERLECKI Piotr Rafa - KLAMCZYSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 497; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PASTERNAK Tomasz Andrzej - MUSIA Krzysztof Jerzy b) z listy nr 16 KWW LEPSZA GMINA GNOJNO - WONIAK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WSPLNA GMINA GNOJNO - KWIECIE Jerzy Mirosaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 4

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WESOOWSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BANASIK Kazimierz Adam b) z listy nr 14 KWW WSPLNA GMINA GNOJNO - SZYMASKI Jarosaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WJCIK Dominik Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SEGDA Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 5

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRELISKI Gustaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GIERCZAK Jerzy Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy w Nowym Korczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 361. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 507 osb, to jest 65,42% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 693; 4) gosw wanych oddano 678; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOKORCZYSKA - GODYN Kazimiera Henryka - KULIK Pawe Tomasz b) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA NOWY KORCZYN - KRUPSKA Teresa Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOKORCZYSKA - WIECZOREK Mariusz Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 6

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOKORCZYSKA - MATUSZEWSKA Elbieta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAWADA Czesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOKORCZYSKA - GRUCHAA Artur Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOKORCZYSKA - SZAFRANIEC Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 7

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUCZAK Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZAWADA Zbigniew Janusz b) z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOKORCZYSKA - TRELA Wadysaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW HENRYKA PABIJACZYKA - BORLA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 741; 4) gosw wanych oddano 716; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ZIEMIA NOWOKORCZYSKA - WILK Marzena Irena - WINIEWSKA Anna - WITKOWSKA Stanisawa Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 8

Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Pacanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 478. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 021 osb, to jest 55,15% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - NOWICKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 734; 4) gosw wanych oddano 709; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - CYBULSKI Robert Tadeusz - NEGA Bolesaw Marian - SERAFIN Stanisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOMASARA Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 9

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW ANDRZEJ KWIATKOWSKI SOLIDARNA WIE - STAROCIAK Szczepan Daniel b) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - KORBA Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LOLO Stanisaw Adam b) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - MOLENDA Artur Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - JANKOSKI Krzysztof Bogdan b) z listy nr 17 KWW CECYLIA BONAR - BONAR Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - CZUB Artur Jzef
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 10

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - MATYJAS Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA I GOSPODARNA GMINA" - MATUSZEWSKI Mirosaw Ignacy b) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KAPAKA - KAPAKA Andrzej Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Solec-Zdrj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 114. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 446 osb, to jest 59,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOPE Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 11

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GOSPODARNA GMINA - NOWAK Jzef Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW GOSPODARNA GMINA - PAYS Kazimierz Marek b) z listy nr 19 KWW JERZEGO UKASIEWICZA - UKASIEWICZ Jerzy Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POWRONIK Jan Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GOSPODARNA GMINA - ZYCH Jzef Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 12

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GOSPODARNA GMINA - DOKTR Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GOSPODARNA GMINA - GRABDA Wodzimierz Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 483; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW JANA UBROWSKIEGO - UBROWSKI Jan Kazimierz b) z listy nr 15 KWW GOSPODARNA GMINA - STPIE Czesaw - TAK Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PAWA FORTUNY - FORTUNA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 13

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW GOSPODARNA GMINA - BABIARZ Adrian Tomasz - ZELIASZ Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW STANISAWA ELAZNEGO - ELAZNY Stanisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Stopnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 249. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 142 osb, to jest 66,28% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 729; 4) gosw wanych oddano 700; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOROWIEC Cezary Jakub - CICHO Jerzy Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 14

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA - CZAPLA Rafa Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JANA UKASIK CZAS NA ZMIANY - TUAK Krzysztof Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JANA UKASIK CZAS NA ZMIANY - SZTUK Czesaw Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZEPANIK Danuta Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radn zostaa wybrana:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 15

a) z listy nr 14 KWW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA - LACH Leokadia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALIK Jan Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRUSKI Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA - WILK Janusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA - MARSZAEK Robert Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 16

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZYCH Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA - WACH Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STOPNICA - WALASEK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NAJLEPSZA GMINA STOPNICA - WINIARSKI Mateusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Gminy Tuczpy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 066.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 17

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 206 osb, to jest 71,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - MAREK Andrzej Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - JASKA Jarosaw Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - DZIEWIRZ Radosaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - ROSIEK Jzef Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 18

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDOWA GMINA TUCZPY - BAWAT Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - WILK Jacek b) z listy nr 15 KWW SAMORZDOWA GMINA TUCZPY - WOJTYCHA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDOWA GMINA TUCZPY - MARSZAEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - NOWAK Bogusaw - LECH Witold Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 19

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - BZWKA Marek Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - MOLENDOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI GMINY TUCZPY - ZGRZYWA Stanisaw - STPIE Adam Wojciech - GOZDEK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Gminy w Wilicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 439 osb, to jest 55,71% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 11, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 20

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - KOCHASKI Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - KALETA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA SOLARSKIEGO - SOLARSKI Andrzej Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KONOPA Radosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 21

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - KRZYAK Jan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MCZNIK Wiesaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAACZYSKA Izabela Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - JAROS Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 22

4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - SIERADZKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - NOWAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - FILOSEK Sylwester 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SALTARSKA Genowefa Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - BYSTRZANOWSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 23

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - SZOSTAK Edward Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "W JEDNOCI SIA" - SYGUT Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy Imielno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 677. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 413 osb, to jest 65,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIERNACKI Daniel Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 24

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIETLIK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 3 KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIE 80 - ZYGAN Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 3 KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIE 80 - KREK Micha Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW PIKNA WYGODA - BASZKIEWICZ Elbieta Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SZCZEPASKI - DOMAGAA Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 25

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DOMAGAA Adam Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUKURYK Stanisaw Leszek - WGLOWSKI Zbigniew Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 3 KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIE 80 - CEBULSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LNIAK Jerzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 26

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SZCZEPASKI - SZCZEPASKI Bogumi Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TUTAJ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ANTAS Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 3 KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIE 80 - KRAKOWSKI Micha Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Maogoszczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 27

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 380. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 541 osb, to jest 59,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 871; 4) gosw wanych oddano 837; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MAOGOSZCZ NASZA WSPLNA SPRAWA - OKOCZYK Artur Rafa b) z listy nr 25 KWW "PRZYJACIELE MAOGOSZCZA" - BAZYLEWICZ Mariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 963; 4) gosw wanych oddano 943; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRACICHLEB Stanisaw Ryszard b) z listy nr 24 KWW CACEK - CACEK Henryk c) z listy nr 30 KWW "WIERNA" - KUTERASISKI Baej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MALINOWSKI Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 28

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIS Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 832; 4) gosw wanych oddano 818; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIERCZYSKI Adam Maciej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ATA Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CABAJ Henryk Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAMORSKA Regina Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 29

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SANEK Piotr Grzegorz b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRZELECKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 768; 4) gosw wanych oddano 757; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WYPYCH Ewa Beata b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAMORSKI Stanisaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy w Nagowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 983. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 406 osb, to jest 60,41% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRZYB Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 30

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA NAGOWICE - PUKA Maria Teresa b) z listy nr 16 KWW AKTYWNE DESZNO - ANTOSIK Zdzisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA NAGOWICE - TROJAK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ULATOWSKA Irena Stanisawa b) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA NAGOWICE - LELONEK Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GUMUL Kazimierz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 31

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUDEK Mariusz Zdzisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SYGUT Bogusaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MATYJASZEWSKI Jan b) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA NAGOWICE - NOWAK Zenon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BANA Urszula Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 32

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LAGIERSKI Walerian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA NAGOWICE - PATAK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - USZCZEK Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy w Oksie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 925. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 347 osb, to jest 59,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 33

a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJ ANTAS - ANTAS Andrzej Mikoaj b) z listy nr 18 KWW "NASZA OKSA" - USZCZEK Joanna Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BETOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ASKAWSKI Dariusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BLICHARSKI Roman Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 34

- BIELAS Mieczysawa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALINOWSKI Jacek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RASKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "PIKNA OKSA" - LIZOWSKI Tomasz Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TUREK Lidia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 35

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PILNIAK Zbigniew - WODARCZYK Czesaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DBROWSKI Rafa Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WROSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIAT Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 36

Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Sdziszowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 791. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 447 osb, to jest 50,48% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MENTEL Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GADKI Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA ADAMSKIEGO - ADAMSKI Zbigniew Tadeusz b) z listy nr 29 KWW ADAMA MYSIARY - MYSIARA Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 37

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 070; 4) gosw wanych oddano 1 013; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARIUSZA GLIWISKIEGO - GLIWISKI Mariusz Tomasz b) z listy nr 21 KWW STANISAW AZARSKI - AZARSKI Stanisaw Adam c) z listy nr 27 KWW JANA WIENCKA - WIENCEK Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 823; 4) gosw wanych oddano 782; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Boena b) z listy nr 14 KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU SDZISZOWA - PSONAK Jan c) z listy nr 23 KWW DARIUSZA JUSZCZYKA - JUSZCZYK Dariusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TABOR Wiktor Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 577;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 38

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SROKA Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 525; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW JANA STRZELCA - STRZELEC Jan Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECZNY Zdzisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NIKODEMA JAWORA - JAWOR Nikodem Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy Supia (Jdrzejowska) Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 572. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 004 osb, to jest 56,10% uprawnionych do gosowania.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 39

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PURCHAA Krzysztof Adam b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBCZYK Artur Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MACHNIK Marian Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUBICKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUBICKI Pawe Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 40

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SMOGRA Izabela Mieczysawa b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONARSKI Tomasz Ryszard c) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA SUPIA - STACHURA Elbieta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DZICIO Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BODZIOCH Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 41

- BASZCZYK Leszek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRAWISKA Gustawa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRUPA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - REJEK Iwona Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARAN Aneta Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 42

Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy Sobkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 740. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 113 osb, to jest 61,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA DOMICZAKA "ZGODA BUDUJE" - CHABEL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA DOMICZAKA "ZGODA BUDUJE" - DBISKI Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW PRAWDA I GOSPODARNO - NOGAJCZYK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 43

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GABRY Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA DOMICZAKA "ZGODA BUDUJE" - FITA Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZLEMBARSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA DOMICZAKA "ZGODA BUDUJE" - GAJDA Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radn zostaa wybrana:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 44

a) z listy nr 14 KWW PRAWDA I GOSPODARNO - BUCHCIC Alicja Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA DOMICZAKA "ZGODA BUDUJE" - AUGUSTYN Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRAWDA I GOSPODARNO - OTWINOWSKI Mariusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRAWDA I GOSPODARNO - PYJAS Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FILIPOWICZ Mariusz Wojciech - GRUSZCZYSKI Marcin Ryszard
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 45

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUKURYK Magorzata b) z listy nr 16 KWW TADEUSZA DOMICZAKA "ZGODA BUDUJE" - KDZIOR Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Gminy Wodzisaw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 814. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 844 osb, to jest 48,92% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 609; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIDER Marian b) z listy nr 14 KWW SAMORZDNA GMINA WODZISAW - BARAN Andrzej c) z listy nr 15 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - ZIELENIEC Adam Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 46

4) gosw wanych oddano 324; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAKALARZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNA GMINA WODZISAW - OLEKSIAK Artur Robert b) z listy nr 17 KWW "RAZEM - BLIEJ LUDZI" - JDRZCZYK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 574; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GDEK Wojciech Zbigniew b) z listy nr 14 KWW SAMORZDNA GMINA WODZISAW - KUCHARSKI Jzef c) z listy nr 21 KWW IWONY PIETRAS - PIETRAS Iwona Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONIAK Iwona Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 47

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNA GMINA WODZISAW - KRUPA Krzysztof Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DULBA Sebastian Artur - ZIELISKI Mariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "CZAS NA ZMIANY" - KOWALSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNA GMINA WODZISAW - ROLISKI Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy w Bejscach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 569.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 48

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 740 osb, to jest 48,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRAK Boena Ewa b) z listy nr 17 KWW GOSPODARNY SAMORZD BEJSC - DBROWSKI Jarosaw Kazimierz - GRUDZIE Beata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JZEFCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Magdalena Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 49

a) z listy nr 16 KWW "EG BEJSCE" - ZITARA Ewelina Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STALMACH Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKOWRON Urszula Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MINIOR Andrzej Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARZEC Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 50

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ - NIEDWIED Adam Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "EG BEJSCE" - PARADA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNY SAMORZD BEJSC - ZUWAA ukasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASIAK Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 51

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIUBEK Ryszard Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy Czarnocin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 850. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 524 osb, to jest 53,47% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WARSZAWA Kazimierz Bolesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "CZTEROLISTNA KONICZYNA"
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 52

- STEFANEK Joanna Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LUBERA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SADY Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "CZTEROLISTNA KONICZYNA" - BCZEK Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GALBAS Rafa Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 53

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KWIECIE Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARCISZEWSKI Gustaw Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ - MIAEK Dariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ - SKWARCZEK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ - WALOCH Stanisaw Jzef
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 54

b) z listy nr 16 KWW "CZTEROLISTNA KONICZYNA" - CERAZY Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAROSZ Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOLSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 050. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 129 osb, to jest 50,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 548; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - SZALENIEC Robert Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 55

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 563; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZWOLASKI Marek Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PIWUDZKI Wacaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4) gosw wanych oddano 506; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - MATERA Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - SZMUC Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 56

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULI Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WIG - GAJDA Renata Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PTAK Wacaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 487; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULAR Rafa Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 57

a) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ - LUBERA ukasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - WTEK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - JDRASZEWSKI Jarosaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW BRONISAWY PROKOP - PROKOP Bronisawa Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 58

15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KILIAN Henryk Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Opatowiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 505. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 547 osb, to jest 61,76% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZBOROWSKA Jolanta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DOMO Dorota 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 59

4) gosw wanych oddano 213; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WALCZAK Stanisaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOPE Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRUSZKA Marian Jan - KOCISKI Jarosaw Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRYPCIAK Andrzej Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRYCA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 60

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BUGAJSKI Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MALEC Andrzej b) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ - SZCZERBA Micha Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PORBSKI Jarosaw Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASKI Rafa Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 61

- NOWAK Tomasz Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOJKA Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej w Skalbmierzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 241. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 554 osb, to jest 48,73% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 607; 4) gosw wanych oddano 581; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOSOWICZ Jerzy Zygmunt b) z listy nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ - KOTYZA Tadeusz Adam - JUSZCZYK Marek Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 62

a) z listy nr 17 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - GRDEK Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MUSIA Waldemar Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANUS Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIWA Jan Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAWIEC Wiesaw Roch 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 63

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZAPLA Jerzy Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA WIOSKA SIELEC KOLONIA - BLADY Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Tadeusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAKUBAS Marian Jzef - JANUS Leszek Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 64

4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA WSI I MIAST - WIERTEK Wodzimierz Ludwik b) z listy nr 20 KWW BATOR - BATOR Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Bieliny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 919. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 263 osb, to jest 46,01% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 4, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - SNOPEK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 023; 4) gosw wanych oddano 998; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOT Halina Barbara b) z listy nr 14 KW PRZEDSIBIORCW GMINY BIELINY - RZEPKA Dorota Joanna c) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - BROYNA Tomasz Krzysztof - BERNAT Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 65

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - KWIATEK Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DURLEJ Henryk b) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - BROYNA Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - GAWCKI Jzef Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - WICEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 66

a) z listy nr 14 KW PRZEDSIBIORCW GMINY BIELINY - GRAL Lucyna Ewa b) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - SZCZYKUTOWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - BAKALARZ Leszek Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ I WSPPRACA" - NOWAKOWSKI Marek Piotr - PIOTROWSKI Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miejskiej Bodzentyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 447. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 747 osb, to jest 60,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 335; 4) gosw wanych oddano 1 321; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW GMINA NASZA MAA OJCZYZNA - ZYGADLEWICZ Jan Jzef

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 67

- WIETLIK Dariusz Jzef - LASKOWSKI Jerzy Bonifacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW GMINA NASZA MAA OJCZYZNA - IWAN Lidia Dorota - MARKIEWICZ Bogusaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA NASZA MAA OJCZYZNA - WNTRZAK Leszek Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4) gosw wanych oddano 574; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DBICKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 579; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "GMINA DLA LUDZI" - TOFIL Jerzy
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 68

b) z listy nr 15 KWW GMINA NASZA MAA OJCZYZNA - SOK Pawe Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 202; 4) gosw wanych oddano 1 170; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TUSIE Magorzata b) z listy nr 14 KWW "GMINA DLA LUDZI" - WILKOSZ Czesaw - DULBA Janusz Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 667; 4) gosw wanych oddano 652; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "GMINA DLA LUDZI" - KZKA Wojciech b) z listy nr 20 KWW ZABOROWSKI KOOMASKI RAZEM Z LUDMI - KOOMASKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA NASZA MAA OJCZYZNA - MAZUR Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Miejskiej w Chcinach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 69

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 485. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 095 osb, to jest 53,07% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 8, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 125; 4) gosw wanych oddano 1 086; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "TERAZ CHCINY" - PNIEWSKA Magorzata Stanisawa b) z listy nr 16 KWW ROBERTA JAWORSKIEGO - WROSKA Bogumia Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ROBERTA JAWORSKIEGO - STOKOWIEC Zofia Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KWIATKOWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 70

4) gosw wanych oddano 466; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ROBERTA JAWORSKIEGO - FOKSA Krystyna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROBERTA JAWORSKIEGO - MIELCZARZ Cezary Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUKOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 521; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROBERTA JAWORSKIEGO - ELICHOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DECKA Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 71

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ROBERTA JAWORSKIEGO - GIEMZA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAJOS Rafa Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 611; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MY" EDYTY JARZBEK - JARZBEK Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "TERAZ CHCINY" - BBEN Anna Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 72

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROBERTA JAWORSKIEGO - KACZOR Pawe Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARWINEK Teresa Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Miejskiej w Chmielniku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 218. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 482 osb, to jest 59,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA CHMIELNIK" - WIRA Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 73

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WJCIK Pawe Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WRZESIE Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAWIERUCHA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Sawomir Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KWIECIE Ewa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 74

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA CHMIELNIK" - OPAKA Janusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SOKL Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHWALISKA Teresa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA CHMIELNIK" - WIDOMSKI Mariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 75

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIKOWICZ Jan Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MAASISKI Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA CHMIELNIK" - LENARTOWICZ Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRUDZISKI Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 76

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RUTKOWSKI Mieczysaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Miejskiej w Daleszycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 965. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 034 osb, to jest 50,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 664; 4) gosw wanych oddano 637; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JAN KOMISARCZYK - KOMISARCZYK Jan b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W. FURMANKA - SIWONIA Rafa Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW DOBROWOLSKI - LEPSZE JUTRO - WITKOWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 485; 4) gosw wanych oddano 1 461; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW DARIUSZ MERESISKI

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 77

- MERESISKI Dariusz Kazimierz b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W. FURMANKA - DZIURSKI Henryk Bogusaw - OSZCZEPALSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W. FURMANKA - GONCIARZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOBROWOLSKI - LEPSZE JUTRO - JOCZYK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW DOBROWOLSKI - LEPSZE JUTRO - MOSZYSKA Anna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W. FURMANKA
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 78

- BURZYSKA Maria Elbieta - OTAWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W. FURMANKA - CIERPICA Andrzej Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4) gosw wanych oddano 662; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W. FURMANKA - KUBICKI Ludwik Jan b) z listy nr 18 KWW DOBROWOLSKI - LEPSZE JUTRO - KOSMALA Anna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W. FURMANKA - SKRYBU Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy Grno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 301. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 562 osb, to jest 63,70% uprawnionych do gosowania.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 79

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 895; 4) gosw wanych oddano 866; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNA GMINA GRNO - KMIE Tadeusz Franciszek b) z listy nr 23 KWW BEZPIECZESTWO I ROZWJ BCZKOWA - AKOMIEC Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 157; 4) gosw wanych oddano 1 126; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RUBAK Janina b) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA GRNO - KALETA Marek Franciszek c) z listy nr 22 KWW WSPLNIE DLA GRNA - KOT Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4) gosw wanych oddano 550; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA GRNO - SKIBA Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 602;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 80

4) gosw wanych oddano 571; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNA GMINA GRNO - JAMROEK Marzena Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ANIO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW DUDZIK ANETA - DUDZIK Aneta Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 762; 4) gosw wanych oddano 738; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA GRNO - KRAJCARZ Jacek b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNA GMINA GRNO - MACHUL Emil Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 692; 4) gosw wanych oddano 674;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 81

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA GRNO - ZIELONKA Jan - KOWALCZYK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 819; 4) gosw wanych oddano 785; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIKORA Jan b) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA GRNO - CEDRO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy agw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 593. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 527 osb, to jest 63,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ GMINY AGW - DUDA Mirosaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 82

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MEDUCKI Zbigniew Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DANEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4) gosw wanych oddano 544; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIWONIA Bogusaw b) z listy nr 16 KWW ROZWJ GMINY AGW - MASTERNAK Czesaw c) z listy nr 17 KWW "NASZA WIE-SADKW" - GRAL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 762; 4) gosw wanych oddano 735; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PARTYKA Alicja - SOBASKA Elbieta - BARTKIEWICZ Marek Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 83

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 832; 4) gosw wanych oddano 811; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRECKI Henryk b) z listy nr 14 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - ZIELONKA Jolanta Ewa c) z listy nr 16 KWW ROZWJ GMINY AGW - ZWOLISKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Jzef Marian - SITARSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTWA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy opuszno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 179. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 908 osb, to jest 68,37% uprawnionych do gosowania.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 84

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW LASOCIN ANTONIELW EWELINW SKAKA - STASZCZYK Sawomir Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM W SARBICACH - BUJAK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SMOLARCZYK Krzysztof Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 013; 4) gosw wanych oddano 989; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FRAS Barbara Ewa b) z listy nr 14 KWW PGG - CIELICKI Andrzej Henryk
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 85

c) z listy nr 16 KWW "SAMORZD DLA LUDZI" - PTAK Jan Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARENDA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PGG - JANISZEWSKI Grzegorz Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW PGG - SOCHACKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY OPUSZNO - SORNAT Czesaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 86

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BERNAT Kazimierz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RBOWATY Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIMNA Zdzisawa Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UKASIK Danuta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 87

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PGG - ZIMECKI Zbigniew Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy Masw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 979. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 567 osb, to jest 57,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW "PARTNERSTWO I ROZWJ" - JAROS Genowefa Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 434; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAW Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 672; 4) gosw wanych oddano 661; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 88

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAMROEK Pawe Jacek b) z listy nr 15 KW "PARTNERSTWO I ROZWJ" - DOLEZISKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW "PARTNERSTWO I ROZWJ" - CHYB Regina Jadwiga - RACHWA Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 804; 4) gosw wanych oddano 791; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW "PARTNERSTWO I ROZWJ" - KOZUBEK Magorzata - KUAK Andrzej b) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SOECTW - WOJTYNA Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 620; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW "PARTNERSTWO I ROZWJ" - OBARA Janusz b) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO GMINY MASW" - MOSKAL Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 89

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE - SZYMCZUCH Ryszard Piotr b) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SOECTW - JANUCHTA Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 572; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUDZIK Marek ukasz b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE - PEDRYCZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy w Miedzianej Grze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 386. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 000 osb, to jest 47,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 963; 4) gosw wanych oddano 953; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RACZYSKA Grayna Ewa b) z listy nr 14 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 90

- SOBCZYK Bogusaw - MOKO Zdzisaw c) z listy nr 15 KWW DOBRO NASZEJ GMINY - SUKIENNIK Halina Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4) gosw wanych oddano 627; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - KORCZYSKI Marian b) z listy nr 15 KWW DOBRO NASZEJ GMINY - SYSKA Jacek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 635; 4) gosw wanych oddano 609; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - WAEK Stanisaw b) z listy nr 18 KWW KOSTOMOTY - LASKOWA - FORNALSKI Edward Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 707; 4) gosw wanych oddano 702; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POKRZYWISKI Robert Feliks - ELAZKO Magorzata b) z listy nr 14 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - STEFASKI Czesaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 91

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW DOBRO NASZEJ GMINY - KARCZEWSKI Marcin Jacek - WJCICKI Romuald Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 519; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WAEK Jarosaw Stanisaw b) z listy nr 14 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - ORZELSKI Radosaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy w Mniowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 319. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 250 osb, to jest 58,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4) gosw wanych oddano 661; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY MNIW - KRAWIEC Sylwia Agnieszka - GAWE Sawomir Piotr

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 92

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 765; 4) gosw wanych oddano 742; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOS Zdzisaw Sylwester b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADACH Marian Jerzy - KOLUS Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JAS Grzegorz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MULARCZYK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CIEGIENNY Tadeusz
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 93

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 313; 4) gosw wanych oddano 1 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOWALSKI Czesaw Stanisaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMCZYK Mariusz Stanisaw c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRLIK ukasz Bogusaw d) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY MNIW - STRYJECKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY MNIW - AUGUSTYNIAK Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZYSZKA ukasz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MILCARZ Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 94

Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy w Morawicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 054. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 183 osb, to jest 46,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 816; 4) gosw wanych oddano 797; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MORAWICA - WOJTY Janusz Stanisaw b) z listy nr 19 KWW BRZEZINY-NASZA WSPLNA MAA OJCZYZNA - WONIAK Damian Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 386; 4) gosw wanych oddano 1 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA TO NASZ DOM - BANASIK Seweryn Mariusz b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MORAWICA - DOMAGAA Zygmunt - WJCIK Waldemar Krzysztof - WRBLEWSKI Jan Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 842; 4) gosw wanych oddano 805; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 95

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ODEK Robert Krzysztof b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MORAWICA - PARLICKA-SOWIK Marianna Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MORAWICA - PIETRZYKOWSKI Stanisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MORAWICA - STRK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MORAWICA - OSMAN Jacek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 96

- PAJCZKOWSKI Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUDEK Piotr b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAGNISKI Pawe Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MORAWICA - KUBICKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy Nowa Supia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 316. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 890 osb, to jest 58,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 740; 4) gosw wanych oddano 709; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - PASTUSZYSKA Ewa

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 97

- KOT Jadwiga Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - KLEFAS Robert Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - KOZOWSKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 483; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - KARPISKI Ryszard Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW HALINY MISIURSKIEJ - MISIURSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 98

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - KOZOWSKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "SIA W ZGODZIE" - JAROSAW CHROBOT - JANUS Anna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - WIETLIK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JERZEGO DOMASKIEGO - DOMASKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 721;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 99

4) gosw wanych oddano 706; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - GSIOR Henryk - STELMASZCZYK Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA WIE - CZAJA Jan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIESAWA GAKI - GOSPODARNA GMINA - PIASECKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW PAWA SADRAKA "PRZYJAZNY SAMORZD" - ROMAN Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Piekoszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 243.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 100

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 984 osb, to jest 57,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SURMA Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 822; 4) gosw wanych oddano 806; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MY DLA MIESZKACW GMINY - SZYMASKA Irena b) z listy nr 18 KWW "WSPLNIE DLA GMINY" - MAJCHER Cezary Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "W SUBIE SPOECZESTWU" - KARLISKI Mateusz Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 645; 4) gosw wanych oddano 1 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 101

- SOKOOWSKI Lucjan b) z listy nr 20 KWW "W SUBIE SPOECZESTWU" - SORBIAN Marek Tomasz c) z listy nr 23 KWW "SWJ CZOWIEK" - SZYMKIEWICZ Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNIE DLA GMINY" - WALAS Marian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW PRO CIVITAS 2010 - KOTWICA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINA GOSPODARZ WSPLNOTA - GRSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 538; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 102

a) z listy nr 18 KWW "WSPLNIE DLA GMINY" - SZAFARCZYK Andrzej Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEZPIECZNIE I SPRAWIEDLIWIE - CISZEK Jan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTWICA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNIE DLA GMINY" - FLORCZYK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNIE DLA GMINY" - MODAWSKI Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 103

Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy Pierzchnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 895. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 617 osb, to jest 67,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA I PRZYSZO GMINY - STPLOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW STANISAW STRK-WSPPRACA I ROZWJ - OPATOWSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW STANISAW STRK-WSPPRACA I ROZWJ - KWIECIE Jerzy Andrzej - STAWIARZ Jarosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 104

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA I PRZYSZO GMINY - KUAGOWSKI Artur Janusz - KWANIEWSKI Wiesaw Marian b) z listy nr 15 KWW STANISAW STRK-WSPPRACA I ROZWJ - OPATOWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA I PRZYSZO GMINY - MARCZAKOWSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW STANISAW STRK-WSPPRACA I ROZWJ - STPIE Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW STANISAW STRK-WSPPRACA I ROZWJ - STPIE Janusz - WJCIK Halina Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 105

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA I PRZYSZO GMINY - WOJCIECHOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA I PRZYSZO GMINY - TOPOLSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW STANISAW STRK-WSPPRACA I ROZWJ - ROKIEWICZ Sawomir Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW STANISAW STRK-WSPPRACA I ROZWJ - BASZCZYK Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Rakw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 106

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 890. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 106 osb, to jest 63,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - KUPISZ Mieczysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - GRATKA Stanisaw Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRZETAK Sylwia Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - KARWAT Kazimierz
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 107

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 787; 4) gosw wanych oddano 757; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW ODBUDUJMY WSPLNOT GMINY RAKW - OKLSKI Antoni - OKLSKI Mieczysaw b) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - OLSISKI Karol Klemens 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - BBEN Czesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - NOWAK Jerzy Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA RAKOWA - STEMPLOWSKI Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 108

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ODBUDUJMY WSPLNOT GMINY RAKW - FELDMAN Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - NIEZGODA Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ODBUDUJMY WSPLNOT GMINY RAKW - AMBROZISKI Mirosaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO NASZEJ GMINY - BANASIK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 109

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WADYSAWA IWANA - NYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Sitkwka-Nowiny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 649. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 194 osb, to jest 56,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - PANAS Micha Piotr b) z listy nr 16 KWW BOGUMIA KOWALCZYK - KOWALCZYK Bogumia Henryka c) z listy nr 21 KWW "ZDROWIE" - JANIEC Krystyna Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - DEMOKRACJA ZOBOWIZUJE - PODCZASIAK Artur Wadysaw b) z listy nr 15 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - KANIA Jacek Piotr

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 110

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - JANUS Wiesawa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BARWINEK ukasz Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POSOWSKA Renata Teresa b) z listy nr 15 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - KRAJEWSKI Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA SPRAWA SZEWCE I ZAWADA - NOWACZKIEWICZ Sebastian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 111

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 748; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - PYK Zbigniew Jan b) z listy nr 17 KWW CZERWIAK EUGENIUSZ - CZERWIAK Eugeniusz Ryszard c) z listy nr 24 KWW "ADAM WRBEL - TRAFNE DECYZJE" - WRBEL Adam Jan d) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA POD LASEM - WILK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW H. MUSIA - MUSIA Halina Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy w Strawczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 745. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 337 osb, to jest 56,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 555; 4) gosw wanych oddano 544; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 112

a) z listy nr 15 KWW ROZWOJOWA GMINA STRAWCZYN - PIOTROWSKI Wiesaw Jan b) z listy nr 17 KWW NASZE CHEMCE - KOZIE Stanisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJOWA GMINA STRAWCZYN - RACZYSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RZDKOWSKA Magorzata Honorata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "NASZE KUNIAKI" - STASZEWSKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 113

- WOLDER Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYJAZNA GMINA PLUS - ZDYB Stanisaw - DZIEWANOWSKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE OBLGR "SKAKA" - CZARNECKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 506; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZENIAK Boena Janina b) z listy nr 15 KWW ROZWOJOWA GMINA STRAWCZYN - STPIE Grzegorz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 578; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJOWA GMINA STRAWCZYN
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 114

- GAD Halina Antonina - WONIAK Bogdan Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUBAA Monika b) z listy nr 15 KWW ROZWOJOWA GMINA STRAWCZYN - KUKULSKI Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Zagnask Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 519. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 148 osb, to jest 58,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY ZAGNASK - PIOTROWSKA Anna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 911; 4) gosw wanych oddano 901; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 115

- GRUDZIE Stefan Marek b) z listy nr 17 KW OSP W ZAGNASKU - WAWSZCZAK Grayna Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 520; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY ZAGNASK - KUDZIA Artur Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY ZAGNASK - GBSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY ZAGNASK - CHOPEK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ANETA RUTOWICZ - RUTOWICZ Aneta Maria
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 116

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIASECKI Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 667; 4) gosw wanych oddano 660; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KITA Ewa Lucyna b) z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY ZAGNASK - PIERZAK Artur Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA - TOMASIAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA - GBSKI Krzysztof Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 117

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW OSP W ZAGNASKU - DBROWSKI Tomasz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 650; 4) gosw wanych oddano 635; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MILCARZ Teresa b) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA - SCHMEIDEL Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy w Fakowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 817. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 239 osb, to jest 58,66% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY FAKW-2010 - AUGUCIK Alina Teresa - CHUDY Antoni
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 118

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY FAKW-2010 - BARAN Stanisaw - GRABOWSKI Tadeusz b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI - ADAMCZYK Marian Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY FAKW-2010 - BARTOS Bogusaw Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 686; 4) gosw wanych oddano 668; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOACZEK Rafa Jzef b) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY FAKW-2010 - LENIEWICZ Edward Adam - SZYMCZYK Mieczysaw - WYCISZKIEWICZ Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 119

a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY FAKW-2010 - RUTOWICZ Jan Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PLUTA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA FAKW RAZEM - KACZMAREK Jarosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LZAK Ilona Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD GMINY FAKW-2010 - SZULC Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 120

Rozdzia 41. Wybory do Rady Gminy Gowarczw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 819. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 305 osb, to jest 60,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 659; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW TOMASZA SOKI - LUDWIKOWSKI Czesaw Zbigniew - SOBCZYSKI Andrzej Antoni - STACZYK Sawomir b) z listy nr 16 KWW STANISAWA PACOCHY - JAROSAWSKA Ewa Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHMIELEWSKA Anna b) z listy nr 15 KWW TOMASZA SOKI - KUSZTAL Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 121

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KAMODA Pawe b) z listy nr 15 KWW TOMASZA SOKI - MATYNIA Leszek Wojciech - MICHALAK Kinga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STOLARCZYK Wiesaw - JOCZYK Marek b) z listy nr 15 KWW TOMASZA SOKI - URBACZYK Piotr Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STARO Edward - PACAK Krzysztof b) z listy nr 15 KWW TOMASZA SOKI - BORKOWSKI Piotr Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Radoszyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 533. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 634 osb, to jest 61,52% uprawnionych do gosowania.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 122

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 636; 4) gosw wanych oddano 1 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BINKOWSKA Agata - PIETRUSIEWICZ Wodzimierz Marian - KITLISKI Leon Stanisaw b) z listy nr 15 KWW BARBARY MATYSIAK NASZA GMINA - SZCZEPASKA Dorota c) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI GMINY - MYSZKOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI GMINY - KRL Janina Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BARBARY MATYSIAK NASZA GMINA - SOWIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 123

4) gosw wanych oddano 318; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZWEDKOWICZ Marzena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BARBARY MATYSIAK NASZA GMINA - NOWAK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI GMINY - KRL Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAZUR Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW BARBARY MATYSIAK NASZA GMINA
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 124

- TKACZYK Cecylia Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW BARBARY MATYSIAK NASZA GMINA - BIAY Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WYSOKISKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW BARBARY MATYSIAK NASZA GMINA - PODSIEDLIK Franciszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 770. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 950 osb, to jest 70,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 125

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LESZKA KUCY - KOWALSKI Jerzy Marian - ABENDOWICZ Jan Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LESZKA KUCY - MAKWKA Jadwiga - SOBO Marian - BIAY Szymon Albin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LESZKA KUCY - DBECKA Helena - RESIAK-KONIECZNA Liliana Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LESZKA KUCY - PACZYSKI Grzegorz Jan - GAJEWSKI Piotr Wojciech
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 126

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LESZKA KUCY - PAGAN Piotr Wawrzyniec b) z listy nr 17 KWW MARIUSZA PARTYKI - PILARSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LESZKA KUCY - OLEJNIK Krzysztof - SZYMASKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD KONECKI 2010 - NOWAK Tadeusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW LESZKA KUCY - PKALA Leszek Stefan
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 127

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Supia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 730. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 826 osb, to jest 66,89% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RATUSZNIAK Ewa Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZTANDERA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ARWAJ Stanisaw - WJCIK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 128

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIJEWSKI Czesaw b) z listy nr 15 KWW PARTNERSTWO - ROZWJ - PRZYSZO - SZCZERBISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BORA Franciszek Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZEPIRA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GWD Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 129

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NAJMAN Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW PARTNERSTWO - ROZWJ - PRZYSZO - PAKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ABENDOWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TKACZ Zbigniew b) z listy nr 15 KWW PARTNERSTWO - ROZWJ - PRZYSZO - SKROBISZ Jzef - SOBCZYK Ireneusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 130

Rozdzia 45. Wybory do Rady Gminy Smykw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 957. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 931 osb, to jest 65,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 639; 4) gosw wanych oddano 625; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW JZEFA LIZA - KOODZIEJCZYK Jacek Piotr - KOSMA Mariusz - SKRZYNIARZ Renata b) z listy nr 16 KWW EDWARD ANDRZEJ JANUS - JAREK Danuta - KOZOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW JZEFA LIZA - KUBAA Adam - LESIAK Grzegorz - PAWELEC Jarosaw Marcin - SZCZEPACZYK Dariusz Ireneusz - WANAT Zofia Apolonia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 131

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW JZEFA LIZA - DUDA Jerzy Jzef b) z listy nr 16 KWW EDWARD ANDRZEJ JANUS - KASTARYNDA Agnieszka Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW JZEFA LIZA - KOCHEL Jan Andrzej - LIZ Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW JZEFA LIZA - PRZYGODZKI Gustaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Miejskiej w Stporkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 327. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 522 osb, to jest 55,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 132

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 899; 4) gosw wanych oddano 2 770; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA PRZYSZO STPORKOWA - MODAWSKI Dariusz b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNI - DZIUBISKI Robert - CIBISZ GOSTYSKA Magorzata Jolanta - WINIEWSKI Zbigniew c) z listy nr 18 KWW SAMORZD KONECKI 2010 - MAZUR Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 984; 4) gosw wanych oddano 964; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOODZIEJ Jacek Tomasz b) z listy nr 15 KWW DOROTY UKOMSKIEJ - ROZWJ GMINY - DOMAGAA Marian Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666; 4) gosw wanych oddano 636; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNI - PIETRAS Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 546; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 133

- RURARCZYK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRZYSTEK Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DOROTY UKOMSKIEJ - ROZWJ GMINY - DBROWSKI Sawomir Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 556; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD KONECKI 2010 - CHRZAN Krzysztof Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4) gosw wanych oddano 580; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NAORECKI Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 134

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 695; 4) gosw wanych oddano 682; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JWIK Elbieta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 588; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOODZIEJCZYK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Gminy w Bakowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 221. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 067 osb, to jest 48,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BERNACKI Zbigniew Marcin - LIPKA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 135

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOCZAK Jacek Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "DLA WSI" - KARGUL Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOSIK Jan b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA BAKOWICE - WOJSA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GARDIAN Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 136

4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PARGIEA Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA BAKOWICE - MASTERNAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA BAKOWICE - OYGAA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMCZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 137

- MASTERNAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASPRZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GIERADA Marek Robert b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA BAKOWICE - CHRAPEK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy Iwaniska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 668. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 819 osb, to jest 67,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIDO Piotr

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 138

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRCZYSKI Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 770; 4) gosw wanych oddano 759; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAROSZ Stanisaw - WONIAK Piotr Bolesaw b) z listy nr 18 KWW "BARBARA GUA" - GUA Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZEMISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SADAJ Sawomir Wincenty
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 139

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UCKI Ryszard Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAJC Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZEPASKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHARYMSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 140

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "GMINA IWANISKA" - KOWALCZYK Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZYK Grzegorz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ROZMYSOWSKI Stanisaw b) z listy nr 15 KWW "NASZ DOM" - CIBISZ Andrzej Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Lipnik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 463. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 519 osb, to jest 56,44% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 141

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA LIPNIK - DZIEKASKA Elbieta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - ZAJC Beata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZYSUCHA Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GOSPODARNA GMINA LIPNIK - MROCZKOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 164;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 142

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZOR Monika Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 713; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KSY Anna b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIERANT Jolanta Anna c) z listy nr 16 KWW GOSPODARNA GMINA LIPNIK - DZIENNIAK Teresa - SIERPNIAK Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GOSPODARNA GMINA LIPNIK - KRAKOWIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GOSPODARNA GMINA LIPNIK - ZAJC Krzysztof Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 143

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GOSPODARNA GMINA LIPNIK - MAZUR Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GOSPODARNA GMINA LIPNIK - STRAWCZYSKI Marian Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUDY Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GOSPODARNA GMINA LIPNIK - GROMSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Miejskiej w Opatowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 308 osb, to jest 60,78% uprawnionych do gosowania.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 144

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 683; 4) gosw wanych oddano 1 597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STANISZEWSKI Norbert b) z listy nr 14 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" - STANIEK Tomasz Rafa c) z listy nr 16 KWW W SUBIE LUDZIOM ZIEMI OPATOWSKIEJ - KAWALEC Krzysztof Bronisaw d) z listy nr 17 KWW "SZANSA" - ZAKRZEWSKA Jzefa Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 889; 4) gosw wanych oddano 1 798; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" - MALISKI Grzegorz Krzysztof b) z listy nr 16 KWW W SUBIE LUDZIOM ZIEMI OPATOWSKIEJ - ARCZEWSKA Grayna Ewa - YCHOWSKI Andrzej c) z listy nr 17 KWW "SZANSA" - CHEBA Jacek Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 434; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SADAK Tomasz Robert
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 145

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUSO Wadysaw Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARGULEWICZ Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" - MACHAA Marcin Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" - PARTYKA Pawe Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 146

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" - WRZOEK Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUGOSZ Zofia Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Miejskiej w Oarowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 226. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 282 osb, to jest 57,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW UCZCIWA I SPRAWIEDLIWA GMINA - KWIECISKI Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 362;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 147

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA OARW - DZIKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW E. ODYGOWSKA "BALBINA" - ODYGOWSKA-WARDA Elbieta Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STACZYK Marcin Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA OARW - MAJCHER Wojciech Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "BLIEJ LUDZI" - CIESZKOWSKI Marian Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 148

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAKOWSKI Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIE Danuta Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA OARW - PIETRKIEWICZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA OARW - DRAGAN Halina Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 149

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KUROWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA OARW - DBROWSKI Bogusaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIECZOREK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA OARW - KRAKOWIAK Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 263;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 150

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA SPRAWA DLA WSI - MIZERA Micha Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy w Sadowiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 463. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 103 osb, to jest 60,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JURYS Janusz - KLIMKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "MDRZE I WSPLNIE" - GRABOWSKI Robert Krzysztof b) z listy nr 18 KWW POSTAW NA PRZEDSIBIORCZO - GRANAT Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 109;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 151

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA MUSZYSKIEGO - MORAS Robert Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SZANSA NA ROZWJ - SADOWIE - RZEPKA Marek Seweryn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KANIA Bogusawa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SKROK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAROSZ Maria Helena
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 152

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA MUSZYSKIEGO - WOLASKI Piotr Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MAGORZATY POLIT - POLIT Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA MUSZYSKIEGO - CHODOREK Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODCZASI Mieczysaw Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 153

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA MUSZYSKIEGO - PATER Iwona Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "ZRBMY WICEJ" - PIETRUSZKA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy Tarw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 676. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 247 osb, to jest 69,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 707; 4) gosw wanych oddano 690; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GIEZ Janusz b) z listy nr 14 KWW "GOSPODARNA GMINA TARW" - BINKIEWICZ Ewelina Anna c) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA ZACIERY - ZACIERA Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 154

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OG Magdalena Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CZY Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BRODALKA Zygmunt Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CIELAK Katarzyna Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 155

4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ZYCHEWICZA FRANCISZKA - SZYDOWSKI Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SOBCZYK Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKOAJEK Radosaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTOS Czesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 156

- KSIEL Wojciech Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWIAK Halina Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "GOSPODARNA GMINA TARW" - WSIK Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ZYCHEWICZA FRANCISZKA - PATEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy w Wojciechowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 609. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 333 osb, to jest 64,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 157

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM - LENIAK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM - SKRSKI Marek Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBIERAJ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GB Wojciech Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 158

4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM - DO Krystyna Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRZEJEWSKI Damian - GUMUA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM - CZAJKOWSKA Anna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 159

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Marek Andrzej - KOZIE Zbigniew Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DRAGAN Zbigniew b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OZGA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POBROTYN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM - KASZA Sawomir Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy w Batowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 159.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 160

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 220 osb, to jest 70,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA JABOSKIEGO - SMOLISKI Leszek Jerzy - GIERCZAK Jerzy Marcin - CHODAA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA JABOSKIEGO - SZYMCZAK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA JABOSKIEGO - KUREK Tomasz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA JABOSKIEGO
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 161

- PIRKOWSKA Teresa Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA JABOSKIEGO - WYRODA Piotr Tomasz - DUNAL Jerzy Maciej - STPNIEWSKI Cezary Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA JABOSKIEGO - LICHOTA Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENYCH SKARBKI-BIDZISZCZYZNY - OSOJCA Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MISIURA Krzysztof Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 162

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CICHOCKI Henryk Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHUCHAA Elbieta Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PELCZARSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Gminy Bodzechw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 236. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 485 osb, to jest 48,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 163

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 671; 4) gosw wanych oddano 658; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - EBEK Maria Elbieta - CISEK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW HANNY MASTERNAK - MASTERNAK Hanna Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - WJTOWICZ Henryk Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 962; 4) gosw wanych oddano 928; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JURYS Bogusaw Jzef b) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - KOZOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 164

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 848; 4) gosw wanych oddano 820; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DBROWSKI Zbigniew Czesaw b) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - SIERPIE Zbigniew Jan c) z listy nr 27 KWW WIOLETTY HARANY - HARANY Wioletta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - KLEPACZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - STERNIK - BUCIOR Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - WIK Wadysawa Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 165

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - SIMLA Wanda Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIKOS Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA BODZECHW" - FRACZAK Renata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57. Wybory do Rady Miejskiej w mielowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 471. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 723 osb, to jest 57,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 166

4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - KOTWICA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - TRZCISKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - CIELECKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - KOLASA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNO I ROZWJ MIG MIELW
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 167

- STARZOMSKI Jacek Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - WJTOWICZ Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - STARZOMSKI Krzysztof Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNO I ROZWJ MIG MIELW - ROKITA Czesaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 746; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - GIERCZAK Marianna - SAATA Stanisaw - STERNIK Wojciech Janusz
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 168

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZ WSPLNY GRJEC" - STACHURSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - KOLASA Pawe Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNO I ROZWJ MIG MIELW - SOWIK Jzef Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE - ROZWJ GMINY MIELW - MACHAA Stanisaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 169

Rozdzia 58. Wybory do Rady Miejskiej w Kunowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 267. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 504 osb, to jest 54,48% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNA GMINA" - WIKLISKA Renata Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - DOMAGAA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - KRZESIMOWSKA Wioletta Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 170

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 581; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - LEWANDOWSKI Wacaw b) z listy nr 22 KWW WITOLDA MIGASA - MIGAS Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 677; 4) gosw wanych oddano 656; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WJCIK Roman b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - PAJK Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 994; 4) gosw wanych oddano 968; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNA GMINA" - DZIK Mirosaw Wiesaw b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - CHODZYSKI Mirosaw - MIKOS Marek Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - FARYS Zofia Krystyna
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 171

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SPJNO" - KOCZAK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - UCKA Teresa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAWLIK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNA GMINA" - RELIKOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 172

Rozdzia 59. Wybory do Rady Gminy w Waniowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 715. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 818 osb, to jest 49,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - WANAT Wiesawa Inga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - WALKIEWICZ Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MACHULA Nina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 173

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - CHAMERA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY WANIW - RACZYSKA Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - OPERACZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WESOOWSKI Mirosaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 174

a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - OJEK Zbigniew Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - SZCZODRAK Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - WIK Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - NOWAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - SERWICKA Danuta Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 175

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - BUCZKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - KUBIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. GAJEWSKIEGO - WITEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Miejskiej w Dziaoszycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 593. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 630 osb, to jest 57,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 176

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 499; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNE PONIDZIE - KOPAK Andrzej Piotr b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA DZIAOSZYCE - KASPRZYK Marek c) z listy nr 20 KWW ZIELONA GMINA - GRDEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WJCIK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SARACKI Zygmunt Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNE PONIDZIE - KONDERAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 177

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HELAK Edward Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRA Bogusaw Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WONIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SOLIDARNA WIE" - KOPAK Krzysztof Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 178

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJTAL Roman Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BANASZEK Jolanta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUWAA Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JUSZCZYK Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BANASZEK Jan Tadeusz
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 179

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Gminy Kije Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 755. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 402 osb, to jest 63,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KIJE - CHROBOT Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SOLIDARNI RAZEM - BLACHA Leszek Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KIJE - KOBUS Sawomir Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 180

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KIJE - KRZEPKOWSKI Jerzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SATER Wodzimierz Roman b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KIJE - ZIKOWSKA Helena Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SOLIDARNI RAZEM - MITAL Agnieszka Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Stefan Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 181

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIOS Wacawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KIJE - WTROBA Sawomir Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KIJE - KDRA Kazimierz Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CERAZY Anna Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 182

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAGODZKI Adam Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONICZKO Grzegorz Pawe b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KIJE - SERHEJ Dorota Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy Michaw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 948. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 703 osb, to jest 68,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA MICHAW - PASTERNAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MODZI MICHAW

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 183

- UBER Dariusz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA MICHAW - JDRSZCZYK Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALCZYK Bogusaw Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TYBURCZYK Czesaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 614; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WLECIA Jarosaw Artur - MOTYKA Rafa Tadeusz b) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA MICHAW
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 184

- BBENEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SOTYSI GMINY MICHAW - WLECIA Damian Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOWA Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Boena Hanka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SOTYSI GMINY MICHAW - OLEKSY Tadeusz Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 185

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WJCIK ukasz Pawe b) z listy nr 17 KWW GOSPODARNE PONIDZIE - KLAMISKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKA Zygmunt Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Gminy Zota Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 028. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 355 osb, to jest 58,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZCZSNA Monika Anna b) z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA WSI" - KRZAK Henryk Stanisaw - OLEKSIAK Wodzimierz Stanisaw

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 186

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SAKWA Bogusaw Ignacy - KWIECIE Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - STRZIK Krzysztof b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZAK Stanisaw Janusz - GAJOS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA WSI" - KRAWCZYK Mirosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 187

- BRUDZ Cezary Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZE PECZYSKA" - SOBIERAJ Ryszard Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SWAT Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JAROSZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ALINY SOBIERAJ - SOBIERAJ Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 188

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MLASKAWA Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Gminy w Dwikozach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 041. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 541 osb, to jest 50,29% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 13, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 717; 4) gosw wanych oddano 703; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MACH Marzanna Teresa b) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA DWIKOZY" - BINEK Dariusz - BIDAS Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UKASIEWICZ Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 189

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZLACHCISKI Andrzej Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODLESISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PITA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DOBRO GIERLACHOWA - PAWLGA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 190

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RYCZAN Marzanna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STPIE Mariusz Emil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOCEL Anna Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZIE Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 191

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LED Maria Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ELAZOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKOBEL Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy w Klimontowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 988. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 532 osb, to jest 64,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 281; 4) gosw wanych oddano 1 255; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "UCZCIWA DROGA" - FIJAKOWSKI Czesaw b) z listy nr 18 KWW "ZDZISAW NOWAKOWSKI" - KWAPISKI Mirosaw c) z listy nr 24 KWW "MIRO" MIRKA SZELGA

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 192

- SZELG Mirosaw Aleksander d) z listy nr 29 KWW EWY GAJEWSKIEJ - GAJEWSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RYSZARD BIE - LIPIEC Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "UCZCIWA DROGA" - BORYCKI Gustaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RBACZ Jan Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "UCZCIWA DROGA" - FREJLICH Zbigniew Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 193

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RYSZARD BIE - KAWECKI Stanisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RYSZARD BIE - GACH Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GODZIEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RYSZARD BIE - KOZIO Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 194

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLIK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIMNICKI Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHTA Edyta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Miejskiej w Koprzywnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 757. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 450 osb, to jest 59,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 257; 4) gosw wanych oddano 1 222;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 195

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "BEZPARTYJNYCH" - KITLISKI Kazimierz - BOCHYSKI Walenty - KOPE Iwona Wacawa - KLUBISKA Aleksandra Stanisawa b) z listy nr 17 KWW MARII BANA - BANA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRELA Tomasz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PALUCH Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SKROK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 196

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUBICKI Marek - PRZYBYEK Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CIACHA - JOCA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ABIK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "BEZPARTYJNYCH" - SOKOOWSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 201;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 197

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BERNY Artur Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WOJCIECHA CIACHA - WIERTNIA Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy oniw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 101. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 022 osb, to jest 65,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GILEWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZPAK Antoni Bartomiej

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 198

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - URBASKI Tadeusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOTYS Stanisaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SMARDZ Mariusz Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RECZEK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 199

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SEREMAK Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SMALERA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENI - BATOR - BRYA Monika Patrycja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LATRA Wiesaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 292;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 200

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENI - PIDA Adam Longin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZAK Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ADAMA STROJNOWSKIEGO - STROJNOWSKI Adam Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SUMA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIESZEK Wacaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 201

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Gminy w Obrazowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 515. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 023 osb, to jest 54,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUS Magorzata Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TO Stanisaw Witold b) z listy nr 17 KWW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY - KOSTEK Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA BIENIEK - BIENIEK Krzysztof Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 202

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALEC Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZ REGION - OLECH Ewa Zuzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KDZIORA Rafa Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRAL Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 203

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JANA ORAWCA - NASZA KOMORNA - ORAWIEC Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWIDZKI Waldemar Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GODZISZ Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JAROSAW MESZEK - MESZEK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 204

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZUDO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STANISZEWSKA Anna Dorota b) z listy nr 16 KWW NASZ REGION - CICHO Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Gminy Samborzec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 381. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 942 osb, to jest 53,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 652; 4) gosw wanych oddano 640; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOLASISKI Grzegorz b) z listy nr 17 KWW POLANW NIEZALENY - WIEK Witold Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 296;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 205

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 573; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PITEK Mieczysaw Jan b) z listy nr 19 KWW NASZA BOGORIA SKOTNICKA - KWASEK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BEBO Elbieta b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRZYB Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WALASEK Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 206

4) gosw wanych oddano 316; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW STANISAWA KILIASKIEGO - JAKUSZEWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KAMUDA Teresa b) z listy nr 16 KWW NASZ REGION - BASKA Stanisaw Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAJ Jarosaw Wodzimierz b) z listy nr 15 KWW STANISAWA KILIASKIEGO - KILIASKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KORONA Iwona Teresa b) z listy nr 21 KWW "KOBIERNIKI 2010" - GRYS Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 207

Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Wilczyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 183. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 897 osb, to jest 59,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIOO Rafa Witold - KWIETNIEWSKI Piotr b) z listy nr 17 KWW NIEZALENE KOO - GRADZISKA Agnieszka Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYCHOWASKI Jan Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAKOWIAK Adam b) z listy nr 16 KWW NASZ REGION

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 208

- BOROWSKI Jarosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAATA Leszek Mieczysaw b) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY WILCZYCE - KRL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY WILCZYCE - SZYMASKA Beata Wanda - DZIUBA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY WILCZYCE - UKAWSKI Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA GMINY WILCZYCE
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 209

- KOLASISKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RADOSZ Robert - BIDAS Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SMOLARSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Miejskiej w Zawichocie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 849. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 206 osb, to jest 57,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA ZIEMI ZAWICHOJSKIEJ" - ZAWADA Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 210

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 631; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHMIELEWSKI Leszek Piotr - KDZIORA ukasz Patryk b) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA ZIEMI ZAWICHOJSKIEJ" - SZCZSNA Mariola - BARSZCZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA ZIEMI ZAWICHOJSKIEJ" - LIS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIWEK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SITARSKI Dariusz
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 211

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RZEPKA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BASIAK Wit Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA ZIEMI ZAWICHOJSKIEJ" - MARUSZCZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA ZIEMI ZAWICHOJSKIEJ" - PITA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 212

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRAKOWIAK Radosaw Krzysztof - DBEK Grzegorz Mariusz b) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA ZIEMI ZAWICHOJSKIEJ" - SKOREK Krzysztof Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Gminy Bliyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 135. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 509 osb, to jest 49,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 790; 4) gosw wanych oddano 774; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - RAMS Jerzy Antoni - PELA Tomasz b) z listy nr 16 KWW TADEUSZA YJAKA - YJAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MILANOWSKA Aleksandra Maria

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 213

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - GREGIEL Wiesaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 447; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - UKOMSKA Ewa - LZAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FERENCZ Sawomir Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - KRZEPKOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 214

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - BK Bogusaw Grzegorz - WRBEL Jzef Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BORU Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - FIDOR Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - OLEJARZ Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 215

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARIUSZ WALACHNIA - KRZEPKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy czna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 028. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 557 osb, to jest 63,48% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZERWISKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - STARZ Stanisaw - DBEK ukasz b) z listy nr 20 KWW "ZMIANA" - NYGA Mirosaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 216

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - WISOWATY Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - CHUDZIK Anna Danuta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - PAJK Bogdan b) z listy nr 16 KWW JOLANTA ACZEK RAZEM MOEMY WICEJ - ACZEK Jolanta Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENY - CZNA - LITWISKI Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 183;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 217

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - WYKROTA Edmund Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW TERAZ RAZEM - MOLENDOWSKA-CIELOCH Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - KTNY Jarosaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JANUCHTA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - FFARA Tadeusz Mikoaj
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 218

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE I ROZWJ CZNA 2010" - PAJK Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Gminy Skarysko Kocielne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 212. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 066 osb, to jest 58,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW Z.WONIAK ZAUFAJ DOWIADCZENIU - PUSA Wojciech b) z listy nr 19 KWW RAZEM MOEMY WICEJ DLA NAS - SZEWCZYK Gabriel Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA SKARYSKO KOCIELNE" - BERNAT Jerzy Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 219

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW Z.WONIAK ZAUFAJ DOWIADCZENIU - FOCH Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PASIS Alicja b) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA SKARYSKO KOCIELNE" - RYMARCZYK Micha Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW TERAZ MY - RYMARCZYK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 702; 4) gosw wanych oddano 697; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW TERAZ MY - SIECZKA Janusz b) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA SKARYSKO KOCIELNE" - JAWORSKI Zenon Jan
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 220

c) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA GRZYSKIEGO - GRZYSKI Zbigniew Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIATR Pawe b) z listy nr 16 KWW Z.WONIAK ZAUFAJ DOWIADCZENIU - KUBIK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW Z.WONIAK ZAUFAJ DOWIADCZENIU - PITAK Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WINIARSKI Tomasz b) z listy nr 16 KWW Z.WONIAK ZAUFAJ DOWIADCZENIU - DUKLAS Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75. Wybory do Rady Miejskiej w Suchedniowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 034.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 221

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 990 osb, to jest 55,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 651; 4) gosw wanych oddano 627; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW LEPSZY SUCHEDNIW - WOCH Agnieszka Alicja b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI - ODZIMEK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 760; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW LEPSZY SUCHEDNIW - MIK Janusz Sylwester b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI - HERMAN Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 667; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI - GACZYSKI ukasz - SOMA Pawe Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 222

4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "MAA OJCZYZNA" - ROKITA Danuta b) z listy nr 16 KWW LEPSZY SUCHEDNIW - ODELSKI Sebastian Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 699; 4) gosw wanych oddano 670; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI - BANASZEK Marek Feliks - DZIEKAN Sawomir Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 693; 4) gosw wanych oddano 665; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "MAA OJCZYZNA" - GARBALA Maciej Marian b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI - STYCZE Magorzata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "MAA OJCZYZNA" - POE Zdzisawa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 223

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI - BUGAA Eugeniusz Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "MAA OJCZYZNA" - MICHTA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Gminy w Brodach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 900. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 330 osb, to jest 48,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PRZYGODY - KPA Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4) gosw wanych oddano 779;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 224

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PRZYGODY - CYMERYS Ignacy Kazimierz - FOGIEL Ewa Maria - GBURA Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WNMO - KRZEWSKI Dariusz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 767; 4) gosw wanych oddano 752; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PRZYGODY - ADAMUS Janusz Jerzy b) z listy nr 21 KWW KRYSTYNY CKIEJ - CKA Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW TERAZ KUCZW - POPIS Andrzej Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 225

4) gosw wanych oddano 150; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PRZYGODY - SAEK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW M.CKIEGO - DRD Rajmund Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PRZYGODY - STPOREK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA PRZYGODY - BERNACIAK Tadeusz Konstanty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "NIEZALENI BRODY"
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 226

- GBURA Bogusawa Ludmia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NIEZALENI BRODY" - WRONA Stanisaw Bogusaw - JEDLISKI Marek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Gminy Mirzec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 842. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 468 osb, to jest 65,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DOWIADCZENIE I PRZYSZO - ROKITA Piotr Jacek b) z listy nr 18 KWW MIRKA SEWERYNA - SEWERYN Mirosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 227

- POMORSKI Andrzej Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STOMPR Roman - DRIASKI Marcin ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 630; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RACZYSKI Jan b) z listy nr 14 KWW DOWIADCZENIE I PRZYSZO - ZAGAJNY Ireneusz Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 724; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYSZKA Jan Jerzy b) z listy nr 14 KWW DOWIADCZENIE I PRZYSZO - SOBCZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 467;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 228

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - IDZIK-NAPIRKOWSKA Agnieszka Ilona b) z listy nr 14 KWW DOWIADCZENIE I PRZYSZO - KOZIE Kazimierz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DOWIADCZENIE I PRZYSZO - KRUK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DOWIADCZENIE I PRZYSZO - DERLATKA Antoni Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 678; 4) gosw wanych oddano 665; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KUKIEKA Marek b) z listy nr 15 KWW PRZYSZO WSPLN SPRAW - GRALEC Robert Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Gminy Paww Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 229

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 971. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 067 osb, to jest 59,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYK Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW JAROSAWA POTRZESZCZA - MILANOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW JAROSAWA POTRZESZCZA - JASZTAL Krzysztof Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA PAWW - WSPLNA SPRAWA - SOWISKI Marian Bronisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 230

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RYBKA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA LATAY - LATAA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4) gosw wanych oddano 555; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA PAWW - WSPLNA SPRAWA - JEEWSKI Jerzy Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA PAWW - WSPLNA SPRAWA - KOZIE Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 231

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "SOLIDARNI" - WOJTON Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SARAMAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOWACKI Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 476; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW PRAWORZDNA GMINA - SAWEK Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 529;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 232

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAPAA Zdzisaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA PAWW - WSPLNA SPRAWA - KPA Jzefa Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 584; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZUBA Karol Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Miejskiej w Wchocku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 927. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 564 osb, to jest 60,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 733; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY - MARKIEWICZ Boena Wioletta

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 233

b) z listy nr 17 KWW DOWIADCZENIE I ROZWJ - JANUS Robert Mariusz c) z listy nr 22 KWW TADEUSZA MAZURKIEWICZA - MAZURKIEWICZ Tadeusz Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 708; 4) gosw wanych oddano 680; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW DOWIADCZENIE I ROZWJ - STANISZEWSKI Sebastian - SZCZODRY Daniel Dominik b) z listy nr 19 KWW DIALOG I ROZWJ - WINIARCZYK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW DOWIADCZENIE I ROZWJ - MIERNIK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW DOWIADCZENIE I ROZWJ - LIPIEC Edward Andrzej - WOJTACHNIO Konrad ukasz b) z listy nr 21 KWW SPRAWIEDLIWO I ZAUFANIE - RUDZKI Sylwester Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 234

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DLA DOBRA GMINY - SZLZAK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 750; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOBALA Wodzimierz Ryszard - SZCZEPASKA Ewa Stanisawa b) z listy nr 17 KWW DOWIADCZENIE I ROZWJ - HERMAN Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW HONOROWEGO SOTYSA - CIOROCH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Gminy Bogoria Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 408. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 327 osb, to jest 67,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 235

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 564; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAKRZEWSKA Wiesawa b) z listy nr 24 KWW "UMIEM Y" - TRYBUSZKIEWICZ Zdzisaw Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZYGMUNTA MADEJA NA NOWO - JAWORSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENYCH "NOVUM" - WOOWSKI Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - MACIG Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 236

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - PIOTROWSKA Jolanta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - WYRZYKOWSKA Jolanta - MARZEC Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYSZO I ROZWJ - BOGORIA - SZTABA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZYGMUNTA MADEJA NA NOWO - MADEJ Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 237

4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MUCHA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ZYGMUNTA MADEJA NA NOWO - PACZYK Andrzej - LECH Bogdan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TUTAK Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - BARABASZ Wiesaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81. Wybory do Rady Gminy ubnice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 238.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 238

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 120 osb, to jest 65,47% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA PRZYSZO - WJTOWICZ Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO UBNIC" - KOMASARA Marian Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA PRZYSZO
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 239

- NOWAK Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRYK Ryszard Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIWEK-OLE Izabela Monika b) z listy nr 16 KWW "JEDNO UBNIC" - SKIBA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POLAK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO UBNIC" - GROMNY Marian Jzef
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 240

- WALZAK Jan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO UBNIC" - DACH Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO UBNIC" - GIL Krzysztof Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO UBNIC" - WITEK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE - KOTLARZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 241

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLAK Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 82. Wybory do Rady Gminy Olenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 280. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 870 osb, to jest 57,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STROJNY Marian Tadeusz b) z listy nr 16 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE - KAWA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE - BATOR Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 242

4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE - RUP Leopold Jzef - MARZEC Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRZELECKI Marian Tomasz b) z listy nr 16 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE - LALEWICZ Bolesaw Tomasz - PONIEWIERSKI Grzegorz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZUPRYN Wiesaw Krzysztof b) z listy nr 16 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE - KDZIELAWA Izabela Sabina - LALEWICZ Edward Jzef - RATUSZNIK Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWELEC Jzef Franciszek
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 243

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE - GUA Konrad - TENDERA Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Miejskiej w Osieku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 365. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 465 osb, to jest 70,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 219; 4) gosw wanych oddano 1 191; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JOCA Stanisaw Szymon b) z listy nr 17 KWW NIEZALENO I UCZCIWO - KOPE Wiesaw Arkadiusz - BORKOWSKI Dariusz Jzef c) z listy nr 19 KW "PIAST" - YSIAK Rafa Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 244

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEZRZESZENI I RAZEM - FIGACZ Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW "PIAST" - MATUSAK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENO I UCZCIWO - GRABOWSKI Tomasz Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW "PIAST" - MIERZYSKI Zdzisaw Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW "PIAST" - KABATA Robert
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 245

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUDA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 534; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW LEPSZA GMINA OSIEK - DURMA Jolanta b) z listy nr 19 KW "PIAST" - WYDRO Mariola Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 643; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENO I UCZCIWO - PARGIEA Roman b) z listy nr 19 KW "PIAST" - BEDNARSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENO I UCZCIWO
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 246

- JARKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Miejskiej w Poacu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 876. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 894 osb, to jest 59,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - WONIAK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - LOLO Stanisaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 643; 4) gosw wanych oddano 618; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - DALMATA-KONWICKA Magorzata Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 247

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - KWIATKOWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - KICISKI Tomasz Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - MISIAK Jerzy ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - BUGAJ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 248

4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - PORBSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 556; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - AKA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - WAWRZYNIEC Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - PARGIEA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ I PRACA
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 249

- WALCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - BUCZEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - UKAWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA TARNOWSKIEGO - CICHO Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Gminy Rytwiany Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 148. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 924 osb, to jest 56,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 250

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 894; 4) gosw wanych oddano 876; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "PRZYJAZNY SAMORZD" - RAJCA Micha b) z listy nr 17 KWW PRZYSZO I ROZWJ - GWIZDOWSKI Jerzy Adam c) z listy nr 18 KW "PIAST" - KDZIERSKI Lech Adam d) z listy nr 20 KWW "ZIEMIA RYTWIASKA" - WONIAK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "PRZYJAZNY SAMORZD" - SIKORA Mieczysawa Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO I ROZWJ - JANIK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW LEPSZE JUTRO RYTWIAN
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 251

- PYTKO Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELIK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO I ROZWJ - RECZKO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO I ROZWJ - GOWACKI Stanisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DLA ROZWOJU SICHOWA MAEGO - KARA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 252

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO I ROZWJ - MAZANKA Zofia - SADOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO I ROZWJ - DZIUBA Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO I ROZWJ - POGORZELSKA Irena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Gminy Szydw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 072. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 562 osb, to jest 62,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 253

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - JUSZCZAK Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUSZKO Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - JASTRZB Ireneusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - SADOCHA Ryszard Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 608; 4) gosw wanych oddano 596; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 254

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKOTNICKI Micha Tomasz b) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA SZYDW - WIEK Krzysztof Jerzy c) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - KLAMCZYSKI Jerzy Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - WJCIK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKUZA Marek Marian b) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - BZWKA Karolina Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PASTERNAK Andrzej Adam b) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - GRUCA Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 255

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - MARSZAEK Stefan b) z listy nr 19 KWW ZIEMI SOLECKIEJ - SKUZA Katarzyna Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU GMINY SZYDW - FIT Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy Kluczewsko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 201. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 421 osb, to jest 57,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 567; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FORNAL Zbigniew - CZEK Jerzy Marian - AWISKA Boena - HERCZYSKA Agnieszka Maria

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 256

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBASKI Sawomir b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE PRAWICY - ZIKOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POPCZYK-FIECEK Wanda Anna b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE PRAWICY - BARASKI Piotr Pawe - SOMA Beata Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 495; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLIK Henryk - KUDZIAK Witold b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE PRAWICY - LIPISKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 257

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 563; 4) gosw wanych oddano 536; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHUDA Elbieta b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE PRAWICY - PAKA Zygmunt - STRYCHALSKI Mateusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Gminy Krasocin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 642. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 250 osb, to jest 60,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 784; 4) gosw wanych oddano 769; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BIS - LICHOSIK Edward b) z listy nr 29 KWW EDWARD JASIOWSKI - JASIOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 615; 4) gosw wanych oddano 599; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA WSI KRASOCIN" - PAWELEC Cecylia Maria b) z listy nr 21 KWW "NASZ WSPLNY CEL" - WICKOWICZ Marian

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 258

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 609; 4) gosw wanych oddano 604; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BIS - WODARCZYK Jacek Micha - CABAJ Robert Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBCZYK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 717; 4) gosw wanych oddano 696; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW SPS "RAZEM" - DYRDA Alicja Bogumia b) z listy nr 18 KWW BIS - SKRZYSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BIS - HAJDUK Zenon Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 259

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BIS - CHRUCIEL Rafa Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BIS - MYCZAK Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 787; 4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BIS - SITKOWSKI Grzegorz b) z listy nr 24 KWW ANTONI DREJ - DREJ Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW BIS - ZITARA Lucyna Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 260

Rozdzia 89. Wybory do Rady Gminy Moskorzew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 415. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 708 osb, to jest 70,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - STRUZIK Arkadiusz Dariusz b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WALCZYK Leszek Andrzej c) z listy nr 16 KWW "RAZEM W LEPSZ PRZYSZO" - SIEMISKI Sawomir Witold d) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - BANIAK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM W LEPSZ PRZYSZO" - FURMASKI Sawomir Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 261

a) z listy nr 17 KWW WSZYSCY RAZEM - GRZYB ukasz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM W LEPSZ PRZYSZO" - KOZOWSKI Wodzimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - KOTON Remigiusz Jacenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WIEKIERA Andrzej Marek b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZAPLA Zenon Antoni c) z listy nr 16 KWW "RAZEM W LEPSZ PRZYSZO" - PALUCH Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 262

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIELAK Zdzisawa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMUS Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CISZEWSKI Zygmunt b) z listy nr 16 KWW "RAZEM W LEPSZ PRZYSZO" - FIGLAROWICZ Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy w Radkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 192. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 161 osb, to jest 52,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 263

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CIELA Grayna Helena b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - ORLISKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRZESIK Jan Tadeusz b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - BRYCH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MARCZEWSKI Bogusaw Dariusz b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - NINIK Mirosaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZCZERBA Marek Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 264

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GOLA Jan Zygmunt b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - WROSKI Zygmunt Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WOJDAA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - DOMINIK Jarosaw Jan b) z listy nr 17 KWW RADKW GMINA JAKIEJ PRAGNIESZ - JASKLSKI Rafa Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - BAUT Krzysztof Jacek b) z listy nr 17 KWW RADKW GMINA JAKIEJ PRAGNIESZ - ZARBA Ireneusz Jan - ZABORSKI Janusz Adam
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 265

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Gminy Secemin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 186. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 567 osb, to jest 61,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 783; 4) gosw wanych oddano 757; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE PRAWICY - MARCINIAK Roman - KRZYANOWSKI Krzysztof Andrzej - BK Tomasz b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SECEMIN - WASIK Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SECEMIN - LENIAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SECEMIN

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 266

- BARTYZEL Ewa Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SECEMIN - WCISO Bogdan Stanisaw b) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA SECEMIN" - KOPANICKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STOW. ROZWOJU ZIEMI WOSZCZOWSKIEJ - WALASEK Elbieta b) z listy nr 20 KWW "WSPLNA GMINA SECEMIN" - MAREK Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRZYJA I UCZCIWO - RAJCA Andrzej Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 267

a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SECEMIN - BARTYZEL Janusz Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KALETA Mariola Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SECEMIN - STPNIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE PRAWICY - KOCHANOWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 174. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 066 osb, to jest 55,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 268

1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KW GOSPODARNA GMINA BUSKO - ZDRJ 5) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BUSKA" 6) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BUSKO-ZDRJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 886; 4) gosw wanych oddano 3 676; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KW GOSPODARNA GMINA BUSKO - ZDRJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RADOSZ Henryk Jan b) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BUSKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRADZIK Adam Marian - SZARLISKI Waldemar Micha c) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BUSKO-ZDRJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NUREK Justyna Anna - OZGOWICZ Jan Zbigniew - ZWIERZ Andrzej Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 854; 4) gosw wanych oddano 3 658; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOKOCISKI Jerzy b) lista nr 14 KW GOSPODARNA GMINA BUSKO - ZDRJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALASEK Stanisaw Adam c) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BUSKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 269

- GAJEWSKI Witold - WSOWICZ Piotr Ludwik d) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BUSKO-ZDRJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYDOWSKI Jerzy Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 851; 4) gosw wanych oddano 3 652; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KW GOSPODARNA GMINA BUSKO - ZDRJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BASZCZYK Bogdan Stanisaw b) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BUSKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRDA Marek Rafa - PRDKA Danuta c) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BUSKO-ZDRJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PRDKI Artur Janusz - SUWAJ Beata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 475; 4) gosw wanych oddano 3 289; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KW GOSPODARNA GMINA BUSKO - ZDRJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWIN Maciej - MOLISAK Wiesaw Adam b) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BUSKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIBA Janusz Wiktor - CIEPLISKI Radosaw c) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BUSKO-ZDRJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WIELGO Barbara
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 270

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Jdrzejowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 912. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 174 osb, to jest 50,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KWW BLOK SAMORZDOWY 5) lista nr 15 KWW WSPLNOTA JDRZEJOWSKA 6) lista nr 16 KWW GOS JDRZEJOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 008; 4) gosw wanych oddano 2 820; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZRENIAWA Janina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJOR Adam Jan - KRUK Robert Jacek c) lista nr 14 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAY Alfred d) lista nr 15 KWW WSPLNOTA JDRZEJOWSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JAROSZ Karolina Dominika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 833; 4) gosw wanych oddano 2 663; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 271

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZYGAN Marek Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARASKA Maria Dorota c) lista nr 14 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BASZKIEWICZ Pawe Grzegorz d) lista nr 15 KWW WSPLNOTA JDRZEJOWSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARTOSZ Elbieta e) lista nr 16 KWW GOS JDRZEJOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESIAKOWSKI Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 982; 4) gosw wanych oddano 2 841; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRADOMSKI Stanisaw Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUMIERZ Grzegorz Adam - MAJCHRZAK Krzysztof Stanisaw c) lista nr 14 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HATYS Stanisaw - ZIBISKI Jan Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 351; 4) gosw wanych oddano 3 203; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Zdzisaw Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOT Teodor Eugeniusz - MICHALSKI Kazimierz Wadysaw - WIETLIK Krzysztof Jzef
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 272

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDRA Wacaw Zdzisaw - ZIMOCH Marian Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Koskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 845. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 596 osb, to jest 53,80% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW SAMORZDNI 6) lista nr 16 KWW SAMORZD KONECKI 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 433; 4) gosw wanych oddano 3 214; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALCZYK Zbigniew Marek - PISIAEK Pawe Robert b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SWAT Ewa Magorzata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BANASIK Dariusz Andrzej d) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZIELISKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 273

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 787; 4) gosw wanych oddano 4 515; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACIEJCZYK Regina Michalina - WIADERNY Jan Wacaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUREK Adam Mieczysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUK Ernest Artur d) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCHARSKI Zbigniew Adam e) lista nr 16 KWW SAMORZD KONECKI 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZARNECKI Mariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 055; 4) gosw wanych oddano 3 809; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STANISZEWSKI Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LACHOWSKI Jan Mirosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZERAWSKI Marek - SOKA Piotr Grzegorz d) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRECKI Lucjan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 321; 4) gosw wanych oddano 4 114; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 274

- LATASKI Marcin b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WINIEWSKA Lidia Renata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GSZCZ Micha d) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Andrzej e) lista nr 16 KWW SAMORZD KONECKI 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIS Bonifacy Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 61 661. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 443 osb, to jest 41,26% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 16 KWW "WSPLNOTA WITOKRZYSKA-AKTYWNI" 5) lista nr 17 KW OSTROWIECKI RUCH SPOECZNY 6) lista nr 18 KWW JANA SZOSTAKA 7) lista nr 19 KW "TOS" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 237; 4) gosw wanych oddano 5 876; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RONOWSKI Henryk Wadysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOSKALEWICZ Zbigniew c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Zbigniew Dariusz
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 275

- KASZUBA Dariusz Stanisaw d) lista nr 19 KW "TOS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOINKA Stanisaw - CUDZIK Barbara Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 866; 4) gosw wanych oddano 6 473; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTASIAK Janusz Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERZBISKI Dariusz Adam c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HELICKA Elbieta Danuta - LESIAK Wojciech d) lista nr 19 KW "TOS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POST Robert Mirosaw - SAWEK Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 172; 4) gosw wanych oddano 6 826; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRYSA-KOWAL Magorzata - SULIK Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRNIAK Pawe Rafa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRUGAA Piotr Hubert d) lista nr 19 KW "TOS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUSZEWSKI Maciej Mikoaj - MAZUR Wojciech Marcin
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 276

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 168; 4) gosw wanych oddano 4 894; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BINENSZTOK Ryszard Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BUSZKIEWICZ Barbara Elbieta c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUNAT Jan Edward - SAJDA Wodzimierz Jzef d) lista nr 19 KW "TOS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACUGA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miasta Piczw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 108. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 117 osb, to jest 55,87% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 16 KWW PICZOWSKIE POROZUMIENIE SPOECZNE 5) lista nr 17 KWW ZIEMIA PICZOWSKA 6) lista nr 18 KWW GOSPODARNE PONIDZIE 7) lista nr 19 KW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE PICZW" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 721; 4) gosw wanych oddano 2 600;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 277

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GAWROSKA Anna Ewa b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCKI Henryk Jan c) lista nr 16 KWW PICZOWSKIE POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIUSZ Krzysztof Jan d) lista nr 17 KWW ZIEMIA PICZOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIUBISKI Andrzej Julian - OMASTA Marek Stefan e) lista nr 18 KWW GOSPODARNE PONIDZIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOWRON Jan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 695; 4) gosw wanych oddano 2 538; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAPAKA Jacek Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AGANOWSKI ukasz Marian c) lista nr 16 KWW PICZOWSKIE POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAWOWSKA Anita Maria d) lista nr 17 KWW ZIEMIA PICZOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIRA Witold Wiesaw - DOMAGAA Robert Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 506; 4) gosw wanych oddano 2 405; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 278

- BADURAK Wiktor Jerzy - SOKOOWSKA Bogusawa Zofia b) lista nr 16 KWW PICZOWSKIE POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARNA Marek Daniel c) lista nr 17 KWW ZIEMIA PICZOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMARCZYK Jzef Marian - POCHA Anna Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 195; 4) gosw wanych oddano 2 109; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MALARA Ireneusz Roman - PRU Zdzisaw Kazimierz b) lista nr 17 KWW ZIEMIA PICZOWSKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PROKOP Marek Antoni - RADKIEWICZ Jan - WONIAK Zdzisaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miasta Sandomierza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 656. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 523 osb, to jest 50,94% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KW KOCHAM SANDOMIERZ 5) lista nr 16 KWW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY 6) lista nr 17 KWW SANDOMIERZ RAZEM 7) lista nr 18 KWW NASZE MIASTO SANDOMIERZ

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 279

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 805; 4) gosw wanych oddano 3 642; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUMIERZ Maciej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIYSKI Krzysztof Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAREMA Marek Janusz d) lista nr 15 KW KOCHAM SANDOMIERZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARACEN Micha e) lista nr 17 KWW SANDOMIERZ RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRONKOWSKI Marek - GLE Andrzej Ignacy f) lista nr 18 KWW NASZE MIASTO SANDOMIERZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOLEWSKI Andrzej Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 563; 4) gosw wanych oddano 3 386; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJEWSKI Andrzej Czesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARZEC Marcin Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJA Mirosaw Tomasz d) lista nr 15 KW KOCHAM SANDOMIERZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKORUPA Maciej Adam e) lista nr 17 KWW SANDOMIERZ RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 280

- CZERWISKI Marceli Antoni - SOCHACKI Janusz Stanisaw f) lista nr 18 KWW NASZE MIASTO SANDOMIERZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 155; 4) gosw wanych oddano 3 012; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWSKI Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASTERNAK Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STPIE Maciej Jerzy d) lista nr 15 KW KOCHAM SANDOMIERZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERWIEC Wojciech Janusz e) lista nr 17 KWW SANDOMIERZ RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RUSAK Zbigniew - STPIE Mariola f) lista nr 18 KWW NASZE MIASTO SANDOMIERZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYBUS Jacek Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miasta Skaryska-Kamiennej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 41 525. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 825 osb, to jest 50,15% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW PRZYSZO I ROZWJ MIASTA I POWIATU
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 281

5) lista nr 16 KWW LEPSZE JUTRO 6) lista nr 17 KWW TU MIESZKAM 7) lista nr 18 KWW ROMANA WOJCIESZKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 049; 4) gosw wanych oddano 5 781; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TARASISKI Jarosaw Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIJEWSKI Przemysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Andrzej d) lista nr 16 KWW LEPSZE JUTRO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GADECKI Piotr Mieczysaw e) lista nr 17 KWW TU MIESZKAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBIERSKI Zdzisaw f) lista nr 18 KWW ROMANA WOJCIESZKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALKOWIAK Adolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 297; 4) gosw wanych oddano 5 052; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BODO Mariusz b) lista nr 15 KWW PRZYSZO I ROZWJ MIASTA I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUPA Pawe Adam c) lista nr 16 KWW LEPSZE JUTRO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WARCHAOWSKI Ireneusz Kazimierz d) lista nr 17 KWW TU MIESZKAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADZA Mieczysaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 282

e) lista nr 18 KWW ROMANA WOJCIESZKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUSARCZYK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 167; 4) gosw wanych oddano 4 961; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Waldemar Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKOWIAK Jan Sawomir c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOK Konrad Leszek d) lista nr 17 KWW TU MIESZKAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRNIG Konrad Bolesaw e) lista nr 18 KWW ROMANA WOJCIESZKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJCIESZEK Roman Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 312; 4) gosw wanych oddano 4 066; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KARPISKA Halina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOLIK Leszek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIENIEK Przemysaw d) lista nr 16 KWW LEPSZE JUTRO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIOK Bogusaw Jerzy e) lista nr 18 KWW ROMANA WOJCIESZKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEKUA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 283

Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Starachowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 44 535. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 059 osb, to jest 47,29% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 14 KWW SPDZIELCZOCI I WSPLNOT 6) lista nr 15 KWW FORUM 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 278; 4) gosw wanych oddano 4 032; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUKOWICZ Andrzej Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALENDZIK Micha Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWKA Joanna Barbara - NOWAKOWSKA-BOSKA Dorota d) lista nr 15 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMUS Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 614; 4) gosw wanych oddano 4 345; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 284

- KLEPACZ Tadeusz Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SENDECKI Micha c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRPA Danuta Barbara d) lista nr 14 KWW SPDZIELCZOCI I WSPLNOT uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUCY Elbieta Janina e) lista nr 15 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MACIEJCZAK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 147; 4) gosw wanych oddano 6 749; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWACZEK Piotr Rafa - SOWULA Robert Bronisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHEDA Agnieszka Elbieta - RAFALSKI Zbigniew Franciszek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DZIURA Lidia d) lista nr 14 KWW SPDZIELCZOCI I WSPLNOT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCKI Krzysztof Zygmunt e) lista nr 15 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALENDZIAK Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 020; 4) gosw wanych oddano 4 744; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 285

- KWIECIE Sylwester Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CAPAA Tomasz Jarosaw - TUZ Waldemar Rudolf c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RDZANEK Pawe Antoni d) lista nr 15 KWW FORUM 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAK Jarosaw - ZUBA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Staszowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 921. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 024 osb, to jest 59,41% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 17 KW "PIAST" 6) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA 7) lista nr 19 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 328; 4) gosw wanych oddano 4 125; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROEK Zdzisaw Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MADEJ Tadeusz c) lista nr 17 KW "PIAST" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 286

- LUDYNIA Zenon Marian d) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OTRBSKI Tomasz Marian - POLNIAK Stanisaw e) lista nr 19 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZUR Piotr - WOJCIECHOWSKI Bonifacy Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 655; 4) gosw wanych oddano 3 476; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBALSKI Dariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRYK Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ALTENBERG Stanisaw d) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASPERKIEWICZ Piotr e) lista nr 19 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ROEK Dominik - URBASKA Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 041; 4) gosw wanych oddano 4 794; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAPART Kazimierz b) lista nr 17 KW "PIAST" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 287

- BEDNARCZYK Kryspin c) lista nr 18 KWW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANIO Edward Stanisaw - DYL Czesaw Maciej - RYBUS Janusz Wadysaw d) lista nr 19 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJEK-DYL Beata - KOZIO Jerzy Zdzisaw - WOJCIECHOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej we Woszczowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 552. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 858 osb, to jest 59,56% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 16 KW "WOSZCZOWA-STOP PODZIAOM" 4) lista nr 17 KWW PONADPARTYJNE POROZUMIENIE 5) lista nr 18 KW SPS "RAZEM" 6) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE PRAWICY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 849; 4) gosw wanych oddano 2 717; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRAGAN Zbigniew Adam b) lista nr 16 KW "WOSZCZOWA-STOP PODZIAOM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTULSKI Leszek Wodzimierz c) lista nr 18 KW SPS "RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 288

- CZAJA Jzef d) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDZYNOWSKI Lech Adam - DROZDOWSKI Artur Wadysaw - HEBDOWSKI Marian Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 385; 4) gosw wanych oddano 2 278; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OWCZAREK Sawomir Adam b) lista nr 16 KW "WOSZCZOWA-STOP PODZIAOM" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NOWAK Ewa c) lista nr 17 KWW PONADPARTYJNE POROZUMIENIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GODA Marek d) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MYNARCZYK Czesaw - NOWAK Stanisaw Eustachy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 173; 4) gosw wanych oddano 2 029; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIOSEK Marek Antoni b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOACZKOWSKI Bogdan Zenon c) lista nr 16 KW "WOSZCZOWA-STOP PODZIAOM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIETLIK Leon Kazimierz d) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 289

- MAECKI Mirosaw Stanisaw - ROGULA Henryk Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 451; 4) gosw wanych oddano 2 319; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JUREK Robert b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIUBEK Grzegorz Artur - LESIAK Stefan c) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SULIGA Krzysztof Stanisaw - ZUG Sebastian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Kielce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 165 175. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 73 735 osb, to jest 44,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W. LUBAWSKI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 564;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 290

4) gosw wanych oddano 13 953; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OBARA Alicja b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GD Stanisaw Szczepan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJDA Agata Ewa d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARY Jarosaw Daniel e) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W. LUBAWSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURZAWA Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 886; 4) gosw wanych oddano 13 214; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEJKA Robert b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIELGUS Wodzimierz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYREK Jerzy Tadeusz d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZIOR Tadeusz Krzysztof e) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W. LUBAWSKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAPAA Regina Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 889; 4) gosw wanych oddano 14 408;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 291

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZELA Joanna - MAGDZIARZ-IBRAHIM-EL-NUR Oleg Nadir b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAPAA Katarzyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZAK Dariusz Pawe d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W. LUBAWSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Jacek Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 591; 4) gosw wanych oddano 14 905; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUPNIEWSKI Stanisaw Jacek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACHNICKI Jarosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORAJ Mariusz Stanisaw d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W. LUBAWSKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOGUCKI Tomasz Jan - KOZA Wiesaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 805; 4) gosw wanych oddano 14 090; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GIERADA Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WINIARSKA Joanna Magorzata
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 292

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WICHA Renata Elbieta d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W. LUBAWSKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOROWIEC Witold - PERZ Marcin Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu w Busku-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 61 408. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 196 osb, to jest 58,94% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW NASZ GOS W POWIECIE 5) lista nr 13 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BUSKO-ZDRJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 068; 4) gosw wanych oddano 14 107; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDA Roman Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOLARZ Jerzy Adam - LASAK Grzegorz - MARZEC Wiesaw Waldemar - MOSKAL Stanisaw c) lista nr 12 KWW NASZ GOS W POWIECIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASTRZB Zbigniew Stanisaw - STRZELECKI Jacek Jzef
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 293

d) lista nr 13 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BUSKO-ZDRJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKUBERA Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 065; 4) gosw wanych oddano 8 404; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLIMCZAK Stanisaw - SZCZEPANIK Marek Wadysaw - ZIOO Zbigniew Jan b) lista nr 12 KWW NASZ GOS W POWIECIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GUZ Zofia Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 916; 4) gosw wanych oddano 5 374; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GDEK Andrzej Marcin - GWD Robert Pawe - SURDEL Zbigniew Wodzimierz b) lista nr 12 KWW NASZ GOS W POWIECIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ELIASZ Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 147; 4) gosw wanych oddano 5 770; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 294

- GAJEK Krzysztof Antoni - LASAK Andrzej Franciszek - WOJTA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu w Jdrzejowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 72 528. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 39 514 osb, to jest 54,48% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW WSPLNOTA JDRZEJOWSKA 5) lista nr 13 KWW BLOK SAMORZDOWY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 175; 4) gosw wanych oddano 11 396; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHAKIEWICZ Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRL Henryk Seweryn - WNUK Marian Urban c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FARYNA Pawe Adam - PISZCZEK Marcin Benedykt d) lista nr 12 KWW WSPLNOTA JDRZEJOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAWIORSKA Renata Maria - ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 295

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 545; 4) gosw wanych oddano 5 253; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIECZNY Tadeusz Edward b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARASKI Czesaw Dominik c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 840; 4) gosw wanych oddano 6 244; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMAREK Edmund Andrzej - RUDNICKI Jerzy Mikoaj - WAWRZYA Leszek Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 467; 4) gosw wanych oddano 7 645; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARAN Ryszard Marek - KUBAS-SAMOCIUK Ewa Maria - OZGA Zygmunt Maciej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROS Piotr Jacek c) lista nr 13 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHMARUK Krzysztof
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 296

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 487; 4) gosw wanych oddano 6 035; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARAN Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HUK Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Kazimierskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 29 882. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 354 osb, to jest 51,38% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ 5) lista nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 668; 4) gosw wanych oddano 3 466; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLUTA Marek b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 297

- STOKSIK Adam Ludwik - WICHER Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 557; 4) gosw wanych oddano 4 316; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BONDA Teresa - JAKUBAS Zbigniew Dariusz - NOWAK Jan - URANTWKA Bogusaw b) lista nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCELA Antoni Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 129; 4) gosw wanych oddano 6 659; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLEJARSKI Marek Wojciech b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AUGUSTYN Marek Piotr - BUCKI Micha - TRZASKA Waldemar c) lista nr 12 KWW TWJ SAMORZD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOJANOWICZ Jerzy Wacaw d) lista nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BODZIOCH Adam Andrzej - KLIMEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 298

Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu w Kielcach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 161 527. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 91 150 osb, to jest 56,43% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 499; 4) gosw wanych oddano 12 515; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATULISKI Ryszard b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BANAKIEWICZ Zbigniew Tadeusz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARASKI Jacek Piotr d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZBRG Tomasz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 448; 4) gosw wanych oddano 15 010; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARWINEK Ryszard
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 299

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDEK Elbieta Anna - JANUS Zenon c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FERDEK Marian d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELECKI Kazimierz Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 695; 4) gosw wanych oddano 13 679; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JACEWICZ Wadysaw Karol - LATO Tomasz Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AK Ireneusz Stanisaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JANIK Renata Urszula d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBSKI Mirosaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 302; 4) gosw wanych oddano 11 306; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKUS Ryszard b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZEPACZYK Jzef c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 300

- SKIBA Dariusz Piotr d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 788; 4) gosw wanych oddano 10 821; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIERADA Bogdan Kazimierz - EBROWSKA Danuta Irena b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KDZIERSKI Mieczysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Marek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 218; 4) gosw wanych oddano 10 310; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIWOSKI Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIT Grzegorz Sawomir c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLEBAN Tomasz Wadysaw d) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CEDRO Jan Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 301

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 200; 4) gosw wanych oddano 10 275; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RKAS Stanisaw Piotr b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWIECIE Marek Janusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GMYR Irena Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu w Koskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 70 160. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 196 osb, to jest 57,29% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW SAMORZDNI 6) lista nr 13 KWW SAMORZD KONECKI 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 597; 4) gosw wanych oddano 15 547; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASISKI Krzysztof Tomasz - PLECH Robert Piotr b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PASTERCZYK Kazimierz Wacaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 302

c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHOCKI Micha Ryszard d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GSZCZ Marian - LASOTA Jarosaw Andrzej e) lista nr 12 KWW SAMORZDNI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OBRATASKI Krzysztof Marek - RBALSKI Jerzy Grzegorz f) lista nr 13 KWW SAMORZD KONECKI 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OBARA Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 518; 4) gosw wanych oddano 7 742; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOWRON Wiesaw Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURCBART Czesaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJCIEROWSKI Krzysztof d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRDA Pawe Wojciech e) lista nr 12 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GULA Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 948; 4) gosw wanych oddano 7 972; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PKALA Micha

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 303

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALSKA Marianna Grayna - SOBO Bogdan Marian c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LENIEWICZ Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 133; 4) gosw wanych oddano 5 449; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BIEGAJ Renata b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRL Marian Marek c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRASA Jan Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu w Opatowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 45 940. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 27 799 osb, to jest 60,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 304

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 412; 4) gosw wanych oddano 7 730; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUGOSZ Janusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SARAMASKI Gustaw Lucjan - ZIBA Zbigniew Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZDZIEL Andrzej d) lista nr 12 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRBLEWSKI Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 526; 4) gosw wanych oddano 7 744; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SERWINOWSKA Maria Zofia - WALAS Zbigniew - WOCERZ Zbigniew Jarosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FREJLICH Alicja - SOWIK Wiesawa Grayna c) lista nr 12 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZDYB Wojciech Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 861; 4) gosw wanych oddano 9 891; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 305

- WALCZYK Leszek Jan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWOJAK Jacek Daniel - MAZURKIEWICZ Krzysztof - WODARCZYK Bogusaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACHUL Roman Zenon d) lista nr 12 KW OSW "REGION WITOKRZYSKI" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KORNACKA Boena Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Ostrowieckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 96 509. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 44 195 osb, to jest 45,79% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW "WSPLNOTA WITOKRZYSKA-AKTYWNI" 5) lista nr 15 KW "TOS" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 240; 4) gosw wanych oddano 5 799; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIPORSKI Wojciech Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPASKI Jarosaw Piotr c) lista nr 15 KW "TOS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBA Jarosaw

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 306

- WILCZYSKI Jarosaw Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 866; 4) gosw wanych oddano 6 397; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MINKINA Robert - RADLAK Sawomir b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HUSZALUK Krzysztof c) lista nr 15 KW "TOS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAAMAGA Zdzisaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 176; 4) gosw wanych oddano 6 768; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICH Eligiusz Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PROKSA Ryszard Andrzej c) lista nr 15 KW "TOS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIELOCH Mieczysaw - PALUCH Waldemar Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 165; 4) gosw wanych oddano 4 870; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 307

- YWCZYK Zygmunt b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRYJ Andrzej Micha c) lista nr 15 KW "TOS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRCZYSKI Jarosaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 434; 4) gosw wanych oddano 10 431; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PASTERNAK Mariusz Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DO Hubert Krystian c) lista nr 12 KWW "WSPLNOTA WITOKRZYSKA-AKTYWNI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJ Piotr Zygmunt d) lista nr 15 KW "TOS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZDZIEL Jerzy - REJ Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 314; 4) gosw wanych oddano 6 602; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJEWSKI Krzysztof Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BILSKI Marek Zygmunt c) lista nr 15 KW "TOS" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PIWNIK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 308

Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Piczowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 34 432. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 216 osb, to jest 58,71% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KWW ZIEMIA PICZOWSKA 5) lista nr 15 KWW PICZOWSKIE POROZUMIENIE SPOECZNE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 118; 4) gosw wanych oddano 9 687; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SPACZYSKI Sawomir Krzysztof - SZCZYGIE Roman Marian b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARNA Ryszard Andrzej - LECHOWSKI Jerzy - MOSKWA Jan c) lista nr 14 KWW ZIEMIA PICZOWSKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BADURAK Wodzimierz Stanisaw - ZACHARIASZ Piotr Krzysztof - ZNOJEK Jerzy Tadeusz d) lista nr 15 KWW PICZOWSKIE POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIUSZ Zbigniew Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 309

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 098; 4) gosw wanych oddano 9 169; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHAUDA Bogusaw Adam - KOZERA Andrzej Jan - STPIE Wadysaw - WONIAK Jerzy b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUGOSZ Marek - KIERKOWSKI Zbigniew Julian - MUCHA Jerzy Piotr c) lista nr 14 KWW ZIEMIA PICZOWSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MUSIA Henryka Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu w Sandomierzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 66 998. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 37 405 osb, to jest 55,83% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RAZEM 6) lista nr 13 KWW NASZ REGION 7) lista nr 14 KWW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 522; 4) gosw wanych oddano 9 837; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 310

- TENDEROWICZ Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAGRNY Ryszard c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZKLARSKA Grayna Ewa d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MCZKA Jan e) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOSEK Waldemar Krzysztof f) lista nr 14 KWW SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBOLEWSKI Piotr Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 004; 4) gosw wanych oddano 5 589; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOODY Andrzej Roman - HUK Tomasz Jzef - UKASZEK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 922; 4) gosw wanych oddano 4 537; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CILA Ryszard b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Ryszard c) lista nr 13 KWW NASZ REGION uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TWOREK Krzysztof

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 311

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 486; 4) gosw wanych oddano 7 937; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GALATA Leszek - KWASEK Zygmunt - SUROWIEC Witold Stefan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIPISKI Piotr Pawe c) lista nr 13 KWW NASZ REGION uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STEFANIAK Witold Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 471; 4) gosw wanych oddano 6 988; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIECIUCH Wojciech - NASTERNAK Zdzisaw - SWAJDA Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UBER Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu w Skarysku-Kamiennej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 67 163. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 35 079 osb, to jest 52,23% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 312

2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW LEPSZE JUTRO 5) lista nr 13 KWW TU MIESZKAM 6) lista nr 14 KWW PRZYSZO I ROZWJ MIASTA I POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 360; 4) gosw wanych oddano 9 733; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHO Eugeniusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BTKOWSKA Boena Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JEYK Jacek Tadeusz - WRONIEWSKA Maria Jolanta d) lista nr 12 KWW LEPSZE JUTRO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WSOWSKA Karolina Krystyna e) lista nr 14 KWW PRZYSZO I ROZWJ MIASTA I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KWIATKOWSKA Magorzata Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 461; 4) gosw wanych oddano 9 876; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJDA Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERUS Artur Radosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BILSKA Renata - JDRYS Micha
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 313

d) lista nr 12 KWW LEPSZE JUTRO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEPIARZ Leszek Jarosaw e) lista nr 13 KWW TU MIESZKAM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BILSKA Katarzyna f) lista nr 14 KWW PRZYSZO I ROZWJ MIASTA I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORDYSKI Janusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 258; 4) gosw wanych oddano 12 954; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUDUB Janusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LEASKA Anna Jadwiga c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZUBAK Stanisaw Piotr - LIGOWSKI Krzysztof Kazimierz - NOWAKOWSKI Zenon d) lista nr 12 KWW LEPSZE JUTRO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BANACZEK Danuta e) lista nr 14 KWW PRZYSZO I ROZWJ MIASTA I POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAWCZYSKA Bogusawa - MIJEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu w Starachowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 78 175. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 436 osb, to jest 51,72% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 314

4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW FORUM 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 297; 4) gosw wanych oddano 8 739; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRZ Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NOWAK Jolanta c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SALWA Maria Anna d) lista nr 12 KWW FORUM 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERNATOWICZ Wojciech - WOJTAL Aulianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 612; 4) gosw wanych oddano 4 305; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJTAN Stanisaw Edward b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LUCISKA Maria c) lista nr 12 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATYNIA Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 145; 4) gosw wanych oddano 6 581; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 315

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWKOWICZ Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERAK Cezary Hubert c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Dariusz Franciszek d) lista nr 12 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BERNATOWICZ Jolanta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 747; 4) gosw wanych oddano 8 043; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Dariusz Sawomir b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACIUKAJ Marek Janusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Ryszard d) lista nr 12 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRL Krystyna Julia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 635; 4) gosw wanych oddano 9 689; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACIG Andrzej Franciszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WRONA Boena ucja c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYPYCH Teodor Stanisaw
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 316

d) lista nr 12 KWW FORUM 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WOJTAS Marek - WZOREK Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu Staszowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 60 634. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 37 374 osb, to jest 61,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW SAMORZDU POWIATU STASZOWSKIEGO 6) lista nr 13 KWW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA 7) lista nr 14 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE 8) lista nr 15 KW "PIAST" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 027; 4) gosw wanych oddano 12 290; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BAEJEWSKA Stanisawa Celina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARKOWSKA Henryka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIERANT Damian Kosma d) lista nr 13 KWW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ISKRA Andrzej - KOPE Leszek Marek

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 317

e) lista nr 14 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GARCZEWSKI Romuald - KRUZEL Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 794; 4) gosw wanych oddano 8 167; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUDY Jerzy - CHYLA Marek Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SODKOWSKI Wacaw Adam c) lista nr 14 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOZODUJ Lucyna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 877; 4) gosw wanych oddano 5 376; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRZAA Grzegorz b) lista nr 12 KWW SAMORZDU POWIATU STASZOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAD Ryszard Andrzej c) lista nr 14 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 676;
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 318

4) gosw wanych oddano 8 532; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEKIERSKI Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RAJCA Grzegorz Marek - WJTOWICZ Micha c) lista nr 14 KWW REGIONALNE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BK Janusz - ZOTNIK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu Woszczowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 38 188. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 981 osb, to jest 60,18% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 13 KW "WOSZCZOWA-STOP PODZIAOM" 6) lista nr 15 KWW STOW. ROZWOJU ZIEMI WOSZCZOWSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 858; 4) gosw wanych oddano 9 257; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALINOWSKI Krzysztof Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SULIGA Jerzy Grzegorz

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 319

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZECHOWSKI Dariusz Andrzej - PACANOWSKI Rafa Pawe d) lista nr 13 KW "WOSZCZOWA-STOP PODZIAOM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIEWSKI Jerzy Piotr e) lista nr 15 KWW STOW. ROZWOJU ZIEMI WOSZCZOWSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HAMERA Zbigniew Piotr - RATUSZNIK Jarosaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 687; 4) gosw wanych oddano 6 883; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Andrzej Adam b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAA Jerzy - ZIBA Jacek Karol c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARPISKI ukasz Tomasz - PAKA Rafa Hubert d) lista nr 15 KWW STOW. ROZWOJU ZIEMI WOSZCZOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - APOT Mirosaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 436; 4) gosw wanych oddano 4 996; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYSIEK Zbigniew Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 320

- PIEKARSKI Tadeusz Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYSZTOFIK Sawomir Czesaw d) lista nr 15 KWW STOW. ROZWOJU ZIEMI WOSZCZOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATYKIEWICZ Zbigniew Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 30 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 048 718. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 561 219 osb, to jest 53,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146 740; 4) gosw wanych oddano 127 787; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRABOWSKI Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORZCKI Wojciech Tomasz - GRABOWSKI Izydor Bronisaw - KOTOWSKI Kazimierz Jerzy - MASTERNAK Stanisaw Kazimierz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZAGINIAN Grigor d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 321

- JANISZEWSKI Lech Tadeusz - JOCA Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115 655; 4) gosw wanych oddano 100 609; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCZEWSKI Sawomir Szczepan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRCKA Jolanta c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOSOWICZ Ryszard Stanisaw - OG Marcin d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKUS Grzegorz Kazimierz - PRZYGODZKI Jarosaw Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164 771; 4) gosw wanych oddano 149 428; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STPIE Wodzimierz Tadeusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOS Marek - RYBCZYK Jolanta Halina - ODEK Piotr Bogusaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WIERCZ Grzegorz Maciej - WRZAKA Zdzisaw Feliks d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany Strona 322

- GBSKI Mieczysaw - SO Krzysztof Marek e) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZA Janusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134 053; 4) gosw wanych oddano 118 528; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEKAN Krzysztof - JARUBAS Adam Sebastian - KOWALCZYK Tadeusz Jzef - MUZO Magorzata - SAS Mieczysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODESEK Stefan Ludwik c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOGUSAWSKI Marek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy .................................... .............. ..............................

Id: ADOTK-WFNXS-XELEA-CKMTE-KQJBU. Podpisany

Strona 323