You are on page 1of 4

Zacznik Nr 2

do uchway Nr III/21/2010 Rady Powiatu


Bdziskiego z dnia 28 grudnia 2010r.

Plan wydatkw budetu


Z tego
z tego:
w tym:

z tego:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

020

Lenictwo
02002 Nadzr nad gospodark len

600

Transport i czno
60014 Drogi publiczne powiatowe
60017 Drogi wewnetrzne

700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomociami

710

Dziaalno usugowa

wydatki
wydatki
wynagrodzenia i zwizane z
jednostek
skadki od nich realizacj ich
budetowych
naliczane
statutowych
zada
6

dotacje na
zadania
biece

wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia na z udziaem
rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i3
10
11

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga
dugu

12

13

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

15

zakup i
na programy
objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa
spek prawa
w art. 5 ust. 1
handlowego
pkt 2 i 3
16

17

168 600,00

168 600,00

0,00

0,00

0,00

73 800,00

94 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 600,00

168 600,00

0,00

0,00

0,00

73 800,00

94 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 527 000,00

3 764 000,00

3 574 000,00

1 248 200,00

2 325 800,00

175 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00 4 763 000,00

4 763 000,00

0,00

0,00

8 477 000,00

3 714 000,00

3 524 000,00

1 248 200,00

2 275 800,00

175 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00 4 763 000,00

4 763 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 660,00

65 660,00

65 660,00

0,00

65 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 660,00

65 660,00

65 660,00

0,00

65 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 461 631,00

2 441 631,00

2 441 631,00

389 500,00

2 052 131,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i


kartograficznej

29 765,00

29 765,00

29 765,00

0,00

29 765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne


(nieinwestycyjne)

77 170,00

77 170,00

77 170,00

0,00

77 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i
kartograficzne

13 696,00

13 696,00

13 696,00

0,00

13 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441 000,00

441 000,00

441 000,00

389 500,00

51 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

0,00

1 880 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

14 328 327,00 13 686 327,00

8 244 230,00

5 442 097,00

0,00

642 000,00

0,00

0,00

0,00

913 190,00

913 190,00

883 190,00

0,00

71015 Nadzr budowlany


71095 Pozostaa dziaalno
750

Administracja publiczna

15 241 517,00

75011 Urzdy wojewdzkie

397 207,00

397 207,00

397 207,00

397 030,00

177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75019 Rady powiatw

549 000,00

549 000,00

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

510 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 280 120,00 13 148 120,00

7 811 820,00

5 336 300,00

0,00

132 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

75020 Starostwa powiatowe


75045 Kwalifikacja wojskowa

13 310 120,00
37 000,00

37 000,00

37 000,00

30 380,00

6 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

5 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883 190,00

883 190,00

883 190,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

6 246 800,00

6 040 800,00

5 703 831,00

5 074 527,00

629 304,00

8 800,00

328 169,00

0,00

0,00

0,00

206 000,00

206 000,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray


Poarnej

6 176 000,00

5 976 000,00

5 647 831,00

5 074 527,00

573 304,00

0,00

328 169,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

8 800,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421 Zarzdzanie kryzysowe

42 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

75095 Pozostaa dziaalno


754
75411

75414 Obrona cywilna

Z tego
z tego:
w tym:

z tego:
z tego:

Dzia Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

757

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga
dugu

12

13

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

15

16

17

918 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708 600,00 210 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych,


75702 kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

210 300,00

210 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 210 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji


75704 udzielonych przez Skarb Pastwa lub
jednostk samorzdu terytorialnego

708 600,00

708 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

781 884,00

781 884,00

781 884,00

0,00

781 884,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818 Rezerwy oglne i celowe

330 000,00

330 000,00

330 000,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451 884,00

451 884,00

451 884,00

0,00

451 884,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 045 979,00 23 896 876,00

20 639 840,00

3 257 036,00

706 596,00

47 508,00 1 394 999,00

0,00

0,00

335 309,00

335 309,00

3 600,00

0,00

Cz rwnowaca subwencji oglnej


dla powiatw
Owiata i wychowanie

26 381 288,00

80102 Szkoy podstawowe specjalne

2 560 839,00

2 249 130,00

2 188 659,00

1 891 938,00

296 721,00

0,00

3 668,00

56 803,00

0,00

0,00

311 709,00

311 709,00

0,00

0,00

80111 Gimnazja specjalne

1 327 206,00

1 327 206,00

1 078 806,00

1 032 657,00

46 149,00

0,00

2 498,00

245 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 466 579,00

10 462 979,00

9 139 517,00

8 060 560,00

1 078 957,00

371 208,00

20 728,00

931 526,00

0,00

0,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

164 699,00

164 699,00

164 699,00

157 809,00

6 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130 Szkoy zawodowe

8 898 104,00

8 878 104,00

8 527 656,00

7 460 550,00

1 067 106,00

335 388,00

15 060,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

80134 Szkoy zawodowe specjalne

1 205 047,00

1 205 047,00

1 158 842,00

1 108 936,00

49 906,00

0,00

2 554,00

43 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centra ksztacenia ustawicznego i


80140 praktycznego oraz orodki doksztacania
zawodowego

1 011 129,00

1 011 129,00

1 008 129,00

808 729,00

199 400,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

201 640,00

201 640,00

201 640,00

81 516,00

120 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195 Pozostaa dziaalno

476 045,00

476 045,00

358 928,00

37 145,00

321 783,00

0,00

0,00

117 117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002 634,00

4 752 634,00

4 752 634,00

4 692 634,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85153 Zwalczanie narkomanii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 692 634,00

4 692 634,00

4 692 634,00

4 692 634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 500,00

56 500,00

56 500,00

0,00

56 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 197 951,00

14 160 951,00

8 975 087,00

6 647 766,00

2 327 321,00 1 698 550,00

2 932 414,00

554 900,00

0,00

0,00

37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

5 895 782,00

5 858 782,00

5 146 768,00

3 466 618,00

1 680 150,00

402 014,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

80113 Dowoenie uczniw do szk


80120 Licea oglnoksztacce
80121 Licea oglnoksztacce specjalne

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale oglne

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


oraz wiadczenia dla osb nie objtych
85156
obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
85195 Pozostaa dziaalno
852

dotacje na
zadania
biece

918 900,00

75832

851

wydatki
wydatki
wynagrodzenia i zwizane z
jednostek
skadki od nich realizacj ich
budetowych
naliczane
statutowych
zada

zakup i
na programy
objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa
spek prawa
w art. 5 ust. 1
handlowego
pkt 2 i 3

Obsuga dugu publicznego

758

801

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia na z udziaem
rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i3
10
11

Pomoc spoeczna
85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze

310 000,00

Z tego
z tego:
w tym:

z tego:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

85202 Domy pomocy spoecznej

dotacje na
zadania
biece

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga
dugu

12

13

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

15

zakup i
na programy
objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa
spek prawa
w art. 5 ust. 1
handlowego
pkt 2 i 3
16

17

2 887 195,00

2 887 195,00

2 883 195,00

2 359 565,00

523 630,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788 550,00

788 550,00

0,00

0,00

0,00

788 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 334 644,00

3 334 644,00

208 244,00

206 244,00

2 000,00

600 000,00

2 526 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

13 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

580 245,00

580 245,00

580 245,00

521 555,00

58 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jednostki specjalistycznego
85220 poradnictwa, mieszkania chronione i
orodki interwencji kryzysowej

102 904,00

102 904,00

102 904,00

80 784,00

22 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 881,00

7 881,00

7 881,00

0,00

7 881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582 750,00

582 750,00

27 850,00

0,00

27 850,00

0,00

0,00

554 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 657 872,00

2 657 872,00

2 346 290,00

1 940 380,00

405 910,00

74 864,00

4 700,00

232 018,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 864,00

74 864,00

0,00

0,00

0,00

74 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 097,00

215 097,00

215 097,00

151 480,00

63 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 202 341,00

2 202 341,00

1 973 193,00

1 788 900,00

184 293,00

0,00

4 700,00

224 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 570,00

165 570,00

158 000,00

0,00

158 000,00

0,00

0,00

7 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 845 534,00

5 845 534,00

5 448 653,00

4 615 500,00

833 153,00

270 057,00

97 324,00

29 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214 571,00

214 571,00

213 851,00

157 600,00

56 251,00

0,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 514 144,00

1 514 144,00

1 464 144,00

1 206 602,00

257 542,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 027 796,00

1 027 796,00

1 022 696,00

836 651,00

186 045,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

152 963,00

152 963,00

152 889,00

144 936,00

7 953,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

1 517 086,00

1 517 086,00

1 513 046,00

1 387 916,00

125 130,00

0,00

4 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034 569,00

1 034 569,00

762 512,00

629 099,00

133 413,00

270 057,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 740,00

64 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 240,00

29 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 591,00

262 591,00

262 441,00

252 696,00

9 745,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

22 677,00

22 677,00

22 677,00

0,00

22 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85495 Pozostaa dziaalno

34 397,00

34 397,00

34 397,00

0,00

34 397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 826 398,00

450 000,00

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 376 398,00

1 376 398,00

0,00

0,00

85203 Orodki wsparcia


85204 Rodziny zastpcze
85205

Zadania w zakresie przeciwdziaania


przemocy w rodzinie

85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


85295 Pozostaa dziaalno
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej

853
85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna


osb niepenosprawnych

85321

Zespoy do spraw orzekania o


niepenosprawnoci

85333 Powiatowe urzdy pracy


85395 Pozostaa dziaalno
854

Edukacyjna opieka wychowawcza


85401 wietlice szkolne
85402 Specjalne orodki wychowawcze
85403

85406

Specjalne orodki szkolnowychowawcze

85407 Placwki wychowania pozaszkolnego


85415 Pomoc materialna dla uczniw
85417 Szkolne schroniska modzieowe

900

wydatki
wydatki
wynagrodzenia i zwizane z
jednostek
skadki od nich realizacj ich
budetowych
naliczane
statutowych
zada

wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia na z udziaem
rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i3
10
11

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

Z tego
z tego:
w tym:

z tego:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

3
Wpywy i wydatki zwizane z
90019 gromadzeniem rodkw z opat i kar za
korzystanie ze rodowiska
2

Wydatki
biece

wydatki
wydatki
wynagrodzenia i zwizane z
jednostek
skadki od nich realizacj ich
budetowych
naliczane
statutowych
zada
6

dotacje na
zadania
biece

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga
dugu

12

13

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14

15

1 826 398,00

450 000,00

450 000,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 376 398,00

655 775,00

655 775,00

40 815,00

15 000,00

25 815,00

525 000,00

20 000,00

69 960,00

0,00

0,00

92106 Teatry

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

92116 Biblioteki

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

70 000,00

0,00

135 775,00

135 775,00

30 815,00

5 000,00

25 815,00

15 000,00

116 000,00

86 000,00

71 000,00

37 000,00

34 000,00

92601 Obiekty sportowe

42 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

92695 Pozostaa dziaalno

74 000,00

74 000,00

59 000,00

25 000,00

Wydatki razem:

91 095 444,00

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

921

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad


zabytkami

92195 Pozostaa dziaalno


926

Plan

wydatki na
programy
finansowane
wiadczenia na z udziaem
rzecz osb
rodkw, o
fizycznych
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i3
10
11

Kultura fizyczna i sport

83 164 547,00 72 234 688,00

zakup i
na programy
objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie
rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa
spek prawa
w art. 5 ust. 1
handlowego
pkt 2 i 3
16

17

1 376 398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

69 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

34 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708 600,00 210 300,00 7 930 897,00

7 930 897,00

886 790,00

0,00

53 544 577,00 18 690 111,00 3 547 667,00

4 181 915,00 2 281 377,00

Przewodniczcy
Rady Powiatu Bdziskiego

Emil Bystrowski