Kỹ thuật “6 chiếc nón tư duy” (6 Thinking Hats) là một kỹ thuật mạnh mẽ và độc đáo được Edward de Bono phát

triển vào năm 1985. Kỹ thuật này nhằm hướng mọi người cùng tập trung vào vấn đề từ cùng một góc nhìn, do đó sẽ triệt tiêu hoàn toàn các tranh cãi xuất phát từ các góc nhìn khác nhau. Để có thể tập trung mọi suy nghĩ của mọi người vào cùng một khía cạnh của vấn đề, Edward de Bobo đã đưa ra một phương pháp ẩn dụ thông qua 6 chiếc nón với 6 màu khác nhau: trắng, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây và xanh da trời. Lưu ý rằng, 6 chiếc nón này chỉ là một cách thức tượng trưng, không cần phải có 6 cái nón thật khi tiến hành kỹ thuật này. Ý nghĩa của 6 chiếc nón với 6 màu khác nhau này được trình bày bên dưới:

Nón trắng: mang hình ảnh của một tờ giấy trắng, thông tin, dữ liệu. Khi chúng ta tưởng tượng đang đội chiếc nón trắng, chúng ta chỉ cần suy nghĩ về các thông tin, dữ kiện liên quan đến vấn đề đang cần giải quyết. Một số câu hỏi có thể sử dụng: -Chúng ta có những thông tin gì về vấn đề này? -Chúng ta cần có những thông tin nào liên quan đến vấn đề đang xét? -Chúng ta thiếu mất những thông tin, dữ kiện nào?

Nón đỏ: mang hình ảnh của lửa đang cháy trong lò, con tim, dòng máu nóng, sự ấm áp. Khi tưởng tượng đang đội chiếc nón đỏ, chúng ta chỉ cần đưa ra các cảm giác, cảm xúc, trực giác của mình về vấn đề đang giải quyết. Chỉ đưa ra các cảm giác, không cần giải thích. Một số câu hỏi có thể sử dụng: -Cảm giác của tôi ngay lúc này là gì? -Trực giác của tôi mách bảo điều gì về vấn đề này? -Tôi thích hay không thích vấn đề này?

bất hợp pháp hay nguy hiểm. sự lạc quan. Một số câu hỏi có thể sử dụng: -Những lợi ích khi chúng ta tiến hành dự án này là gì? -Đâu là mặt tích cực của vấn đề này? -Liệu vấn đề này có khả năng thực hiện được không? Nón đen: Hãy liên tưởng đến các điểm yếu. vàng 9999. Người đội nón vàng sẽ đưa ra các ý kiến lạc quan.Nón vàng: mang hình ảnh của ánh nắng mặt trời. các lỗi. có logic. nguy hiểm nào có thể xảy ra? Những khó khăn nào có thể phát sinh khi tiến hành làm điều này? Những nguy cơ nào đang tiềm ẩn? . sự thất bại. Chiếc nón đen để dùng cho “sự thận trọng”. các lợi ích. nó đảm bảo cho dự án của chúng ta tránh được các rủi ro. mức độ khả thi của dự án. sự bất hợp lý. Một số câu hỏi có thể sử dụng: Những rắc rối. Vai trò của chiếc nón đen là giúp chỉ ra những điểm yếu trong quá trình suy nghĩ của chúng ta. các mặt tích cực. các điểm cần lưu ý. nó chỉ ra các lỗi. các lợi ích của vấn đề. nó ngăn chúng ta làm điều sai. các mặt yếu kém. Chiếc nón đen đóng vai trò hết sức quan trọng. các giá trị. bất lợi của vấn đề hay dự án đang tranh cãi.

một vấn đề sẽ được xem xét từ nhiều khía cạnh trước khi được quyết định. điều này sẽ giúp chúng ta có các quyết định hiệu quả và đúng đắn. Chiếc nón xanh da trời sẽ có chức năng giống như nhạc trưởng. Đây là chiếc nón của người lãnh đạo hay trưởng nhóm thảo luận. Người đội nón xanh da trời cần bảo đảm nguyên tắc vàng sau: “Tại một thời điểm nhất định.tổ chức tư duy. mọi người phải đội mũ cùng màu”. sự nảy mầm.Sắp xếp trình tự cho các chiếc nón trong suốt buổi thảo luận. tập hợp mọi ý kiến. với kỹ thuật 6 chiếc nón tư duy. Vai trò của người đội nón xanh da trời là: . sự đâm chồi.Nón xanh lá cây: Hãy liên tưởng đến cây cỏ xanh tươi. sáng tạo. Trong giai đoạn đội nón này. . nó sẽ tổ chức các chiếc nón khác. Ngoài ra. tóm tắt. Sáu chiếc nón tư duy có nhiều ứng dụng cụ thể: . ý tưởng cho vấn đề đang thảo luận.Cuối cùng. Chiếc nón xanh lá cây tượng trưng cho sự sinh sôi. Một số câu hỏi có thể sử dụng: Có những cách thức khác để thực hiện điều này không? Chúng ta có thể làm gì khác trong trường hợp này? Các lời giải thích cho vấn đề này là gì? Nón xanh da trời: Hãy nghĩ đến bầu trời xanh lồng lộng. sự bao quát. sự phát triển. chúng ta sẽ đưa ra các giải pháp. kết luận và ra kế hoạch (Chúng ta đã đạt được gì qua buổi thảo luận? Chúng ta có thể bắt đầu hành động chưa? Chúng ta có cần thêm thời gian và thông tin để giải quyết vấn đề này?) Chúng ta thấy rằng.Xác định trọng tâm và mục đích thảo luận cho nhóm (Chúng ta ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta cần tư duy về điều gì? Mục tiêu cuối cùng là gì?) . Nón xanh da trời sẽ kiểm soát tiến trình tư duy. mọi người sẽ cùng tập trung giải quyết vấn đề từ cùng một góc nhìn do đó sẽ không xảy ra xung đột do những quan điểm khác nhau.

and spot issues and opportunities to which you might otherwise be blind. This can mean that they underestimate resistance to plans. DuPont.… Ngày nay. Find Out More >> . quản lý. positive viewpoint. it helps you understand the full complexity of the decision. Often. intuitive. hàng trăm ngàn người đã được đào tạo kỹ thuật Six Thinking Hats® và các tổ chức như Prudential Insurance. creative or negative viewpoint.. -Tư duy phân tích. fail to make creative leaps and do not make essential contingency plans. easy-to-print PDF. và Ra quyết định.-Đào tạo về sáng tạo. As such.. Kỹ thuật 6 chiếc nón tư duy đã được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới và trong nhiều công ty lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh. British Airways. giáo dục. they may fail to look at a problem from an emotional. Many successful people think from a very rational. Polaroid. và Nippon Telephone and Telegraph cũng sử dụng Six Thinking Hats®. -Tăng năng suất làm việc và trao đổi trong nhóm. It helps you make better decisions by forcing you to move outside your habitual ways of thinking. The Mind Tools E-book contains all of the public tools on the Mind Tools site. Six Thinking Hats Looking at a Decision From All Points of View Six Thinking Hats. Giải quyết vấn đề. And Much More! 'Six Thinking Hats' is a powerful technique that helps you look at important decisions from a number of different perspectives. -Cải tiến sản phẩm và quá trình và Quản lý dự án. điều phối cuộc họp. This tool was created by Edward de Bono in his book '6 Thinking Hats'. This is part of the reason that they are successful. IBM. though. quản lý cuộc họp. brought together into one easy-todownload. Pepsico. Federal Express.

Look at it cautiously and defensively. Look for gaps in your knowledge. It can also help you to spot fatal flaws and risks before you embark on a . Look at the information you have. Try to see why it might not work. and try to extrapolate from historical data. alter them. and more emotional people may fail to look at decisions calmly and rationally. This is where you analyze past trends. Your decisions and plans will mix ambition. pessimists may be excessively defensive. If you look at a problem with the 'Six Thinking Hats' technique. look at all the bad points of the decision. you look at problems using intuition.Similarly. and either try to fill them or take account of them. or prepare contingency plans to counter them.  Black Hat thinking helps to make your plans 'tougher' and more resilient. then you will solve it using all approaches. Also try to think how other people will react emotionally. Black Hat: Using black hat thinking. How to Use the Tool: You can use the Six Thinking Hats technique in meetings or on your own. creativity and good contingency planning. This is important because it highlights the weak points in a plan. and emotion. gut reaction. In meetings it has the benefit of blocking the confrontations that happen when people with different thinking styles discuss the same problem. skill in execution.  Red Hat: 'Wearing' the red hat. sensitivity. Each 'Thinking Hat' is a different style of thinking. and see what you can learn from it. It allows you to eliminate them. Try to understand the responses of people who do not fully know your reasoning. These are explained below:  White Hat: With this thinking hat you focus on the data available.

and use it next time you are preparing for a meeting where a decision or course of action will be discussed. Green Hat: The Green Hat stands for creativity. they will ask for Black Hat thinking. They examine the trend in vacant office space. as many successful people get so used to thinking positively that often they cannot see problems in advance. It is the optimistic viewpoint that helps you to see all the benefits of the decision and the value in it. and the amount of vacant office space is reducing sharply.   A variant of this technique is to look at problems from the point of view of different professionals (e.g. etc. It is a freewheeling way of thinking. which shows a sharp reduction. As part of their decision they decide to use the 6 Thinking Hats technique during a planning meeting. Looking at the problem with the White Hat.) or different customers. architects.course of action. Download our free Six Thinking Hats worksheet. doctors. Blue Hat: The Blue Hat stands for process control. they analyze the data they have. When running into difficulties because ideas are running dry. This is where you can develop creative solutions to a problem. they may direct activity into Green Hat thinking. Yellow Hat thinking helps you to keep going when everything looks gloomy and difficult. Black Hat thinking is one of the real benefits of this technique. They . A whole range of creativity tools can help you here.  Yellow Hat: The yellow hat helps you to think positively. sales directors. When contingency plans are needed. in which there is little criticism of ideas. The economy is doing well. Example: The directors of a property company are looking at whether they should construct a new office building. etc. This leaves them underprepared for difficulties. This is the hat worn by people chairing meetings.

in which case the office building may leader. maybe they could sell the building before the next downturn. that there will be a severe shortage of office space. then companies effectiveness. Click here to find out about our career excellence community. This is just one of over 100 essential life and career skills that you can learn on When they think with the Black Hat. maybe they should invest the money in the short term to buy up property at a low cost when a recession comes.anticipate that by the time the office block would be completed. Alternatively. Current government projections show steady economic growth for at least the construction period. and get new career skills delivered straight to your Inbox every two weeks. building at the same rent. will choose to work in another better-looking much more. . maximize your personal If the building is not attractive. if the economy holds up and their projections are correct. minimize stress. With the Yellow Hat. and much. The economy may be about to enter a 'cyclical Become a highly effective downturn'. would be highly cost-effective. be empty for a long time. With Red Hat thinking.. Perhaps they could build prestige offices that people would want to rent in any economic climate. they worry that With MindTools. Or subscribe to our free newsletter. With Green Hat thinking they consider whether they should change the design to make the building more pleasant. the company stands to make a great deal of money. however.. If they are lucky. people would not like to work in it. some of the directors think the proposed building looks quite ugly. that government projections may be wrong. improve decision making. they worry the Mind Tools site. While it Excel in Your Career.com. or rent to tenants on long-term leases that will last through any recession.

The Blue Hat has been used by the meeting's Chair to move between the different thinking styles. or from criticizing other peoples' points. He or she may have needed to keep other members of the team from switching styles. persistently pessimistic people to be positive and creative. It may also help you to avoid public relations mistakes. It allows necessary emotion and skepticism to be brought into what would otherwise be purely rational decisions. It is well worth reading Edward de Bono's book 6 Thinking Hats for more information on this technique. The technique also helps. for example. and spot good reasons not to follow a course of action before you have committed to it. Plans developed using the '6 Thinking Hats' technique will be sounder and more resilient than would otherwise be the case. It opens up the opportunity for creativity within Decision Making. . Key points: Six Thinking Hats is a good technique for looking at the effects of a decision from a number of different points of view.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful