You are on page 1of 10

Tabela Nr 1 do uchway Rady Gminy Mierzcice Nr XXXIX/253/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku Plan dochodw na rok 2010

Dochody ogem
Dzia 010 - Rolnictwo i owiectwo Dochody majtkowe
w tym:

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde z tego: Dochody na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw UE

Dzia 020 - Lenictwo Dochody biece


w tym:

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innch umw o podobnym charakterze

Dzia 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dochody biece
w tym:

Wpywy z rnych opat

Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dochody biece


w tym

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innch umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki

Dochody majtkowe
w tym:

Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujacego osobom fizycznym w prawo wasnoci

2
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

Dzia 720 - Informatyka Dochody majtkowe


w tym:

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Dzia 750 - Administracja publiczna Dochody biece


w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

Wpywy z rnych dochodw

Dochody majtkowe
w tym:

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
z tego

Dochody na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw UE

Dzia 751 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dochody biece w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych

zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami

3 Dzia 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody biece


w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece
w tym: Udzia gmin w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia gmin w podatku dochodowym od osb prawnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatke od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty skarbowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

Dzia 758 - Rne rozliczenia Dochody biece

w tym:

Cz owiatowa subwencji oglnej dla gmin

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 4 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Pozostae odsetki Dzia 801 - Owiata i wychowanie Dochody biece w tym:
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

Wpywy z usug Pozostae odsetki Dzia 851 - Ochrona zdrowia Dochody biece w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

Dzia 852 - Pomoc spoeczna Dochody biece w tym:


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin /zwizkw gmin/ Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zlecinych ustawami Wpywy z usug Pozostae odsetki

Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody biece w tym: 5


Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

Pozostae odsetki

Dzia 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody biece w tym:


Wpywy z rnych dochodw

a Nr 1 do uchway Gminy Mierzcice XIX/253/2009 29 grudnia 2009 roku

23,091,000
6,640,844 6,640,844

6,640,844

6,640,844 835 835

835

500 500 500 902,500 90,500

30,000

60,000 500 812,000

12,000

800,000 336,812 336,812

336,812

243,710 68,710

52,210

500

15,000 1,000 175,000

175,000

175,000 li i ochrony 3,000 3,000

3,000

3,000 3,000

3,000

8,075,033 8,075,033 4,360,213 8,000 2,811,000 149,820 14,000 327,700

5,000 14,000 160,500 35,000 19,000 18,300 150,000

2,500

5,047,532 5,047,532

4,639,485

9,273 388,774 10,000 274,790 274,790

15,700 259,000 90 40,080 40,080

80

40,000 1,447,920 1,447,920

1,261,600

179,000

6,500 800 20

72,444 72,444

72,434

10

2,000 2,000 2,000