You are on page 1of 6

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADA REALIZOWANYCH PRZE

DOTACJI
Z BUDETU PASTWA NA ZADA
DOCHODY
L.p. Dzia Rozdzia

I.

801

1.

Nazwa - tre

OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin)

2.

80195 Pozostaa dziaalno


Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin) - doksztacanie modocianych
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin) - komisje egzaminacyjne
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin) - monitoring

II.

852

1.

POMOC SPOECZNA
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce
85213 niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
rodzinne
Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin)

2.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i


rentowe
Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin) wypata wiadcze i zasikw

2.

85219 Orodki pomocy spoecznej


Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin) koszty dziaalnoci Gminnego Orodka
Pomocy Spoecznej

3.

85295 Pozostaa dziaalno


Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin) - Pomoc Pastwa w zakresie doywiania

III.

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.

85415 Pomoc materialna dla uczniw


Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin) wypata stypendiw

IV.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE


OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

925

1.

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody


Dochody biece

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin) wypata stypendiw
RAZEM:

WYDATKI
L.p. Dzia Rozdzia Nazwa - tre

I.
1.

801

OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
I. Wydatki biece

a.

pozostae wydatki biece

2.

80195 Pozostaa dziaalno


I. Wydatki biece

a.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

b.

pozostae wydatki biece

II.

852

1.

POMOC SPOECZNA
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce
85213 niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
rodzinne
I. Wydatki biece

a.

pozostae wydatki biece

2.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i


rentowe
I. Wydatki biece

a.

pozostae wydatki biece

3.

85219 Orodki pomocy spoecznej


I. Wydatki biece

a.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

b.

pozostae wydatki biece

4.

85295 Pozostaa dziaalno


I. Wydatki biece

a.
III.
1.

pozostae wydatki biece

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


85415 Pomoc materialna dla uczniw
I. Wydatki biece

a.

pozostae wydatki biece

IV.
1.

925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE


OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody
I. Wydatki biece

pozostae wydatki biece

RAZEM:

ZACZNIK NR 6
do sprawozdania
z wykonania budetu Gminy Wilkowice za 2009 r.

IZOWANYCH PRZEZ GMIN W RAMACH


PASTWA NA ZADANIA WASNE

Plan
pierwotny

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wykonani
a

21,787.00

20,615.00

20,615.00 100.00%

0.00

11,657.00

11,657.00

100.00%

0.00

11,657.00

11,657.00

100.00%

0.00

11,657.00

11,657.00

100.00%

21,787.00

8,958.00

8,958.00

100.00%

21,787.00

8,958.00

8,958.00

100.00%

21,787.00

0.00

0.00

0.00

660.00

660.00

100.00%

0.00

8,298.00

8,298.00

100.00%

609,298.00 600,939.88

98.63%

363,930.00
0.00

5,607.00

4,381.12

78.14%

0.00

5,607.00

4,381.12

78.14%

0.00

5,607.00

4,381.12

78.14%

77,527.00

203,152.00

203,152.00

100.00%

77,527.00

203,152.00

203,152.00

100.00%

77,527.00

203,152.00

203,152.00

100.00%

168,779.00

177,004.00

176,955.55

99.97%

168,779.00

177,004.00

176,955.55

99.97%

168,779.00

177,004.00

176,955.55

99.97%

117,624.00

223,535.00

216,451.21

96.83%

117,624.00

223,535.00

216,451.21

96.83%

117,624.00

223,535.00

216,451.21

96.83%

0.00

68,645.00

63,392.12

92.35%

0.00

68,645.00

63,392.12

92.35%

0.00

68,645.00

63,392.12

92.35%

0.00

68,645.00

63,392.12

92.35%

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00
%

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00%

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00%

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00%

385,717.00

701,558.00 687,947.00

98.06%

Plan
pierwotny

Plan po
zmianach

21,787.00

20,615.00

%
wykonani
a
20,615.00 100.00%

0.00

11,657.00

11,657.00 100.00%

0.00

11,657.00

11,657.00

Wykonanie

100.00%

0.00

11,657.00

11,657.00 100.00%

21,787.00

8,958.00

8,958.00 100.00%

21,787.00

8,958.00

8,958.00

0.00

660.00

660.00 100.00%

21,787.00

8,298.00

8,298.00 100.00%

363,930.00

100.00%

609,298.00 600,939.88 98.63%

0.00

5,607.00

4,381.12 78.14%

0.00

5,607.00

4,381.12

78.14%

0.00

5,607.00

4,381.12

78.14%

77,527.00

203,152.00

77,527.00

203,152.00

203,152.00

77,527.00

203,152.00

203,152.00 100.00%

168,779.00

177,004.00

176,955.55

99.97%

168,779.00

177,004.00

176,955.55

99.97%

164,979.00

173,204.00

173,155.55

99.97%

3,800.00

3,800.00

3,800.00 100.00%

117,624.00

223,535.00

216,451.21 96.83%

117,624.00

223,535.00

216,451.21

96.83%

117,624.00

223,535.00

216,451.21

96.83%

0.00
0.00

68,645.00
68,645.00

0.00

68,645.00

63,392.12

92.35%

0.00

68,645.00

63,392.12

92.35%

203,152.00 100.00%
100.00%

63,392.12 92.35%
63,392.12 92.35%

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00 100.00%

385,717.00

3,000.00

100.00
%

0.00

3,000.00 100.00%
100.00%

701,558.00 687,947.00 98.06%