You are on page 1of 7

Uchwaa Nr XXXVIII/1107/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 wrzenia 2010 r.

w sprawie: uszczegowienia opisu granic staego obwodu gosowania gminy Gliwice celem dostosowania do stanu faktycznego. Dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 42, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Gliwicach uchwala: 1. W Zaczniku do Uchway Nr XXXIV/1042/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w obwodzie gosowania Nr 30 po sowie Kadubka dopisa Karnawaowa. 2. Przyj tekst jednolity wykazu staych obwodw gosowania w brzmieniu okrelonym w Zaczniku do niniejszej Uchway. 3. Traci moc Zacznik do Uchway Nr XXXIV/1042/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uszczegowienia opisu granic staego obwodu gosowania gminy Gliwice celem dostosowania do stanu faktycznego. 4. Wykonanie Uchway powierza si Prezydentowi Miasta Gliwice. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia oraz podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Gliwicach. 6. Na ustalenia Rady Miejskiej w Gliwicach wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysuguje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Katowicach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomoci niniejszej Uchway.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Gliwicach Marek Pszonak

Id: ZGPUL-JPPYD-MKQIA-UGBYI-LWVWX. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XXXVIII/1107/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 wrzenia 2010 r.

Nr obwodu gosowania 1.

Granice Obwodu

Numer Okrgu Wyborczego 1

Ulice: Eiffl`a, Kanaowa, Klasztorna, Leonarda da Vinci, Murarska, Niepaszycka, Opla, Podmoka, Pokoju, Pszenna, Rzeczycka, Sojki, Starogliwicka od nr 1 do nr 100 wszystkie, Staromiejska, Wiosenna, Wsplna, Wyczkowskiego od nr 1 do nr 100 wszystkie, Zacisze, Zamkowa. Ulice: Bolesawa Chrobrego, Fabryczna, Gwna, Gojawiczyskiej, Jaracza, Kraszewskiego, Mechanikw, Metalowcw, Mia, Nad Kanaem, Owicimska, Pikna, Plac Niepodlegoci, Spokojna, Wasilewskiej, Wierzbowa, Wadysawa Jagiey, Zawadzkiego. Ulice: Borwkowa, Czogowa, Grzybowa, Jagodowa, Kolejowa, Nad kami, Poziomkowa, Straacka, Strzelcw Bytomskich od nr 63 do koca nieparzyste i od nr 72 do koca parzyste, Toszecka od nr 170 do koca wszystkie, Ziemicicka. Ulice: Kwiatowa, Nakowskiej, Olimpijska, Radosna, Strzelcw Bytomskich od nr 1 do nr 61 nieparzyste i od nr 2 do nr 70 parzyste, Wrzosowa, Zaktek Leny. Ulice: Fiokowa, Majakowskiego, Narcyzw, Narutowicza, Rana, Wolnoci, Zieliskiego. Ulice: 15 Grudnia, 22 Lipca, Kosmonautw. Ulice: Broniewskiego, Ciokowskiego, Krasiskiego, Kruczkowskiego, Meteorytw, Morcinka, Niemcewicza, Pana Twardowskiego, Piaskowa, Planetarna, Puaskiego, Rejtana, Satelity, Tczowa. Ulice: Gaczyskiego, Luksemburg, Partyzantw, Przyszowska, Rodzinna. Ulice: Stefana Batorego, Chatka Puchatka, Gorkiego, Marksa, Tuwima, Waryskiego, Wieniawskiego. Ulice: Kownackiej, Literatw, Makuszyskiego, Ossoliskich, Poezji, Prozy, Satyrykw, Szenwalda, Szlak Kolejowy, Wazw, Zapolskiej, eleskiegoBoya. Ulica: Zygmuntowska. Ulice: Centaura, Darz Br, Gajowa, Kniejowa, Las abdzki, Oriona, Pod Borem, Saturna, wierkowa, Toszecka od nr 101 do nr

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 1 1 1 1 1 1 1
Strona 1

Id: ZGPUL-JPPYD-MKQIA-UGBYI-LWVWX. Podpisany

169 wszystkie. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Ulice: Bereniki, Galaktyki, Jowisza, Syriusza. Ulice: Gwiazdy Polarnej, Perseusza. Ulica: Kopernika od nr 1 do nr 68 wszystkie. Ulice: Andromedy, Kopernika od nr 69 do koca wszystkie. Ulice: Boczyka, Harcerska, Myliwska do nr 23 wszystkie, Pionierw, Sokoa, Toszecka od nr 86 do nr 100 wszystkie, Wielkiej Niedwiedzicy. Ulice: Dworska, Kasztanowa, Nad Torami, Noakowskiego, Owczarska, Portowa, Przemysowa, Przy Tamie, liwki, witego Urbana, Uszczyka, Wiertnicza, Zboowa. Ulice: Jasnogrska, Mielckiego, Orlickiego, Plebiscytowa, Wyspiaskiego wszystkie numery parzyste. Ulice: Daszyskiego od nr 1 do nr 57 wszystkie, Kozielska od nr 1 do nr 3 nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste, Owsiana, Styczyskiego. Ulice: Gagarina, Kozielska od nr 20 do nr 78 parzyste i od nr 5 do nr 59 nieparzyste. Ulice: Aleja Majowa, Gry Chemskiej, Nadrzeczna, Wyspiaskiego wszystkie numery nieparzyste. Ulice: Armii Ludowej, Bursztynowa, Chemiczna, Diamentowa, Edisona, Generaa Okulickiego, abdzka od nr 1 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 26 parzyste, Platynowa, Srebrna, Szmaragdowa, Zota. Ulica: Kozielska od nr 80 do nr 120 parzyste i od nr 61 do nr 115 nieparzyste. Ulice: Czwartakw, Generaa Andersa, Gwardii Ludowej. Ulice: Batycka, Bolesawa miaego, Daszyskiego od nr 58 do nr 150 parzyste, Helska, Husarska, Karolinki, Kosynierw, Kozowska, Mieszka I, Morska, Orzeszkowej, Powiecka, Radiowa, Sowiskiego, Szczeciska, Uaska. Ulice: Baancia, Bzw, Cieszyska, Funka, Graniczna, Jaboni, Jaowcowa, Lisia, Mocickiego, Myliwska od nr 24 do koca wszystkie, Ogrodowa, Olszewskiego, Orzechowa, Pukasa, Sarnia, Strzelnicza, witego Wojciecha, Winiowa, Zajcza. Ulice: Bujwida, Grabowskiego, Obrocw Pokoju, ONZ, PCK, Rapackiego. Ulice: Bkitna, Esperantystw, Ligocka, Obrocw Westerplatte, Paderewskiego, Piaseckiego, Przydrona, Zamenhofa. Ulice: Boonarodzeniowa, Chaubiskiego, Czekanowskiego, Czerskiego, Domeyki, Dybowskiego, Elsnera, Gdyska, Grayskiego, Grodeckiego, Kadubka, Karnawaowa, Kukuczki, Kurpiowska, Kunicka, Legnicka, owicka, ukasiewicza, Maopolska, Mazowiecka, Na uku, Noworoczna, Omakowskiej, Panufnika, Paska, Pomorska, Rogoziskiego, Sotysa, Stepowa, Strzeleckiego, Sylwestrowa, Szymanowskiego, lska, niadeckich, witego Huberta, Tarnogrska od nr 174 do koca parzyste i od nr 189 do koca nieparzyste, Trzech Krli, Warmiska, Wielkanocna, Wielkopolska, Wigilijna, Zgrzebnioka, ernicka. Ulice: Batalionu Kosynierw, Orlt lskich, Patrolowa, Sztabu Powstaczego. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

28. 29. 30.

2 2 2

31.

2
Strona 2

Id: ZGPUL-JPPYD-MKQIA-UGBYI-LWVWX. Podpisany

32. 33. 34. 35. 36. 37.

Ulice: Domaskiego, Kotlarska, Kowalska, Powronicza, Skadowa, Szobiszowicka, lusarska, witej Magorzaty, Toszecka od nr 1 do nr 85 wszystkie. Ulice: Cechowa, Dziewanny, Mastalerza, witojaska od nr 2 do nr 46 parzyste i od nr 1 do nr 37 nieparzyste. Ulice: witego Andrzeja, Warszawska. Ulice: Gierymskiego, Kolberga, witojaska od nr 48 do koca parzyste i od nr 39 do koca nieparzyste, Udzieli, Waliszewskiego. Ulice: Bernardyska, Floriaska, Folwarczna, Grottgera od nr 2 do nr 36 parzyste i od nr 1 do nr 21a nieparzyste, Kosista, Lubliniecka, Na Miedzy, Owocowa, Polna. Ulice: Agrestowa, Aronii, Bluszczowa, Czeremchowa, Jarzbinowa, Jeynowa, Kalinowa, Koraszewskiego, Kruszynowa, Ksidza Przyniczyskiego, Leszczynowa, Lena, Ligustrowa, Malinowa, Na Zbiegu, Podlesie, Porzeczkowa, Rogera, Rostka, Stwosza, Tarninowa, Tarnogrska od nr 71 do nr 151 nieparzyste i od nr 80 do nr 150 parzyste. Ulice: Chemoskiego, Faata, Generaa Zajczka, Grottgera od nr 38 do koca parzyste i od nr 23 do koca nieparzyste, Kossaka, Makowskiego, Malczewskiego, Michaowskiego, Rolna, Sikory, Skowroskiego, witego Marka od nr 6 do koca wszystkie. Ulice: Bienka, Krakusa, Okrzei, Poniatowskiego, Wandy. Ulice: Dbrowskiego, Wolskiego, Wrblewskiego, Wujka, kiewskiego. Ulice: Chodkiewicza, Czarnieckiego, Opolska, witej Bronisawy, Traugutta. Ulice: Tarnogrska od nr 1 do nr 69 nieparzyste i od nr 2 do nr 78 parzyste, Witkiewicza. Ulice: Hoblera, Kolejarzy, Libelta, Lipowa, Spdzielcza, witego Marka do nr 5 wszystkie, Targowa, Zakole. Ulice: Aleja Przyjani, Barlickiego, Chudoby, Dubois, Fredry, Generaa Berbeckiego od nr 6 do koca wszystkie, Kodnicka, Konopnickiej, Sienkiewicza, Wybrzee Armii Krajowej, Zwycistwa od nr 23 do koca nieparzyste i od nr 30 do koca parzyste. Ulice: Bohaterw Getta Warszawskiego, Dworcowa od nr 43 do koca nieparzyste i od nr 50 do koca parzyste, Mitrgi, Na Piasku, Nasyp, Okopowa, Piwna, Plac Piastw. Ulice: Generaa Berbeckiego do nr 5 wszystkie, Gruszczyskiego, Kocielna, Krtka, Ksidza Strzody, Plac Inwalidw Wojennych, Plac Marszaka Pisudskiego, Plac Rzeniczy, Plebaska, Powstacw Warszawy, Prymasa Stefana Wyszyskiego, Studzienna, Szkolna, rednia, witej Barbary, Wybrzee Wojska Polskiego, Zwycistwa od nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste. Ulice: Basztowa, Bednarska, Biaej Bramy, Bytomska, Dolnych Waw, Dunikowskiego, Matejki, Mleczna, Pod Murami, Rynek,

2 2 2 2 2 2

38.

39. 40. 41. 42. 43. 44.

2 2 2 2 2 2

45.

46.

47.

2
Strona 3

Id: ZGPUL-JPPYD-MKQIA-UGBYI-LWVWX. Podpisany

Tkacka, Wodna, Wysoka. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Ulice: Dworcowa od nr 20 do nr 48 parzyste i od nr 21 do nr 41 nieparzyste, Jana Pawa II, Krlowej Bony, Mikoowska, Stalmacha, Ziemowita. Ulice: Solskiego, Wadysawa okietka. Ulice: Bankowa, Grnych Waw, Grodowa, Kaczyniec, Krupnicza, Raciborska, Zygmunta Starego. Ulice: Aleja Korfantego, Lelewela, Lompy, Miarki, Myska, Plac Mickiewicza, Plac Mleczny, Plac Wszystkich witych, Przy Raciborskiej Bramie, witokrzyska, Wieczorka. Ulice: Chopina, Jana III Sobieskiego do nr 15 nieparzyste i do nr 18 parzyste, Kociuszki, Malinowskiego, Na Skarpie, Racawicka. Ulice: Cmentarna, Generaa Bema, Odroww od nr 73 do koca nieparzyste i od nr 120 do koca parzyste. Ulice: Bracka, Chodki, Gogowska, Gromadzka, Plac Mariacki, Pusta, Reymonta, Skarbnika, Stabika, Szcz Boe, Tatrzaska, Wawelska, Wglowa, Zawodna. Ulice: Beskidzka, Ciskaczy, Generaa Sikorskiego od nr 51 do koca nieparzyste i od nr 78 do koca parzyste, Limanowskiego, Modego Grnika, Niedurnego, Rbaczy, Sztygarska. Ulice: Dzionkarzy, Przedwionie, witego Michaa, Tylna, Wschodnia. Ulice: Przyszoci nr 23 i nr 25 i od nr 42 do koca parzyste. Ulice: Jesienna, Modopolska. Ulica: Wilana. Ulice: Jednoci od nr 17 do koca wszystkie, Przyszoci od nr 2 do nr 40 parzyste i od nr 1 do nr 21 nieparzyste. Ulice: Jednoci od nr 1 do nr 15 wszystkie, Kasprowicza od nr 35 do koca nieparzyste i od nr 28 do koca parzyste, Modzieowa, Pogodna, eromskiego. Ulice: Drzymay, Generaa Sikorskiego od nr 1 do nr 49 nieparzyste i od nr 2 do nr 76 parzyste, Korczoka, Kujawska od nr 200 do koca, Poznaska, Sotysia, Wielicka. Ulice: Bieszczadzka, Gankowa, Goduli, Karpacka, Kasprowicza od nr 1 do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 26 parzyste, Nadbrzena, Na Filarze, Odroww od 1 do nr 71Fnieparzyste i od nr 2 do 118 parzyste, Reja, Staszica, Sudecka, Szybowa, Zwizkowa. Ulice: Bonie, Ceglarska, Cicha, Dojazdowa, Dolna, Grna, Grnikw, Klonowa, Kujawska do nr 11 nieparzyste, Okrna, Panewnicka, Pocztowa, Pszczyska od nr 133 do koca nieparzyste i od nr 200 do koca parzyste, Rymera, Samotna, witego Jacka, witego Jzefa. 2 2 2 2 2 3 3 3

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

3 3 3 3 3 3 3 3

64.

Id: ZGPUL-JPPYD-MKQIA-UGBYI-LWVWX. Podpisany

Strona 4

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Ulice: Bogosawionego Czesawa, Gdaska, Kostki, Modrzejewskiej, Przewozowa, Sportowa, witej Cecylii. Ulice: Baildona, Chaupnicza, Krlewskiej Tamy, Odlewnikw, Olszynki, Pauliska, Robotnicza, Szczepanowskiego, witej Anny. Ulice: Jagielloska, Pola, Szara, witej Katarzyny. Ulice: Franciszkaska, Hutnicza, Krlowej Jadwigi, Krzywa, Zabrska. Ulice: Kujawska od nr 2 do nr 12a parzyste, uycka, SkodowskiejCurie. Ulice: Akademicka, Arkoska, Banacha, Bolesawa Krzywoustego, Kaszubska, Lutycka, Plac Krakowski, Wrocawska. Ulice: Czstochowska, Gorzoki, Konarskiego, Moniuszki, Piramowicza, Zimnej Wody. Ulice: Chorzowska od nr 2 do nr 28 parzyste i od nr 1 do nr 39 nieparzyste, Modego Hutnika, witej Elbiety. Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chorzowska od nr 30 do koca parzyste i od nr 41 do koca nieparzyste, Dbowa, Gajdy, Grabowa, Grayny, Idy, Jaworowa, Jesionowa, Jodowa, Kapliczna, Lindego, Nad Bytomk, Topolowa, Towarowa. Ulice: Bojkowska od nr 101 do koca wszystkie, Doynkowa, Rolnikw do nr 129 wszystkie, Sienna, Snopowa, Spacerowa, Zielna, ytnia, ecw. Ulice: Chmielna, Glebowa, Knurowska, Koniczynowa, anowa, kowa, Miodowa, Parkowa, Plonowa, Rolnikw od nr 130 do koca wszystkie, witego Brata Alberta, Urodzajna, Warzywna. Ulice: Astrw, Azalii, Begonii, Bawatkw, Frezji, Godzikowa, Konwalii, Krokusw, Lawendowa, Lewkonii, Magnolii, Makw, Niezapominajki, Orchidei, Plac Jaminu, Storczykw, Tulipanw. Ulice: Ceramikw, Daszyskiego od nr 300 do koca wszystkie, Ekonomistw, Elektrykw, Fizykw, Lekarska, Prawnikw, Rybacka, Traktorzystw. Ulice: Architektw, Ciesielska, Geodetw, Marynarska, Nauczycielska, Oficerska, Piekarska, Tokarska. Ulice: Augustowska, Biaostocka, Bielska, Bydgoska, Chemska, Gaudiego, Gnienieska, Gutenberga, Kaliska, Kielecka, Koszaliska, Kozielska od nr 297 do koca wszystkie, Lubelska, Lwowska, dzka, Nobla, Olsztyska, Pocka, Przemyska, Radomska, Rzeszowska, Sandomierska, Siedlecka, Sopocka, Stanisawowska, Stryjska, Tarnopolska, Wadowicka, Wabrzyska, Wyczkowskiego od nr 101 do koca wszystkie, Zakopiaska, Zamojska, ywiecka. Ulice: Kasprzaka, abdzka od nr 13 do koca nieparzyste i od nr 28 do koca parzyste, Ociepki, Sadowa, Starogliwicka od nr 101 do koca wszystkie, Targosza, Wesoa, Wiejska. Ulice: Caro, Cytadeli Warszawskiej, Kozielska od nr 142 do nr 254 parzyste i od nr 117 do nr 207 nieparzyste, Niedbalskiego, Sieronia, Widokowa, Willowa, Zielona, rdlana. Ulice: Andersena, Bajkowa, Braci Grimm, Dekabrystw, Gomuki, Kona, SDKPiL, Skalskiego, Skibiskiego, abiskiego. Ulice: Ciupkw, Daszyskiego od nr 151 do nr 290 wszystkie, Dolnej Wsi, Ficka, Gowackiego, Goplany, Haski, Jondy, Ku Doom, Orkana, Poligonowa, Poudniowa, Soneczna, witego Ludwika, Witosa, Wjtowska, Zachodnia, Zielone

3 3 3 3 3 3 3 3 3

74. 75. 76. 77. 78. 79.

4 4 4 4 4 4

80. 81. 82. 83.

4 4 4 4

Id: ZGPUL-JPPYD-MKQIA-UGBYI-LWVWX. Podpisany

Strona 5

Wzgrze. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Ulice: Damrota, Norwida, Skargi, Sowackiego. Ulice: Daszyskiego od nr 59 do nr 149 nieparzyste, Ligonia, Maa, Mickiewicza, Olenickiego, Puszkina. Ulice: Duga, Dugosza, Jana III Sobieskiego od nr 17 do koca nieparzyste i od nr 20 do koca parzyste, Kazimierza Wielkiego, Na Wzgrzu, Plac Grunwaldzki, Prusa, Zawiszy Czarnego. Ulica: Nowy wiat. Ulice: Pszczyska od nr 1 do 131 nieparzyste, Sobtki. Ulice: Obotrycka, Pszczyska od nr 2 do 198 parzyste. Ulice: Bojkowska od nr 1 do nr 65E wszystkie, Kopalniana, Lotnikw od nr 24 do koca parzyste, Ratownikw Grniczych. Ulice: Gwarkw, Jasna, ZWM. Ulice: Bajana, Kochanowskiego od nr 25 do koca wszystkie, Zubrzyckiego. Ulice: Asnyka, Jasiskiego, Piastowska. Ulice: Fornalskiej, Junakw, Kusociskiego, Lotnikw od nr 21 do koca nieparzyste, Nowa. Ulice: Bardowskiego, Dzierona, Hibnera, Kiliskiego, Kniewskiego, Krasickiego, Kunickiego, Liliowa, Lotnikw od nr 1 do nr 19 nieparzyste i od nr 2 do nr 22 parzyste, Ossowskiego, Pietrusiskiego, Rwna, Rutkowskiego, Rydygiera, Sawickiej, Toruska. Ulice: Modych Patriotw, Szarych Szeregw, wirki i Wigury. Ulice: Gipsowa, Kosw, Olchowa, Rybnicka od nr 16 do koca parzyste i od nr 11a do koca nieparzyste, Ustro. Ulice: Drozdw, Jaskcza, Kochanowskiego od nr 1 do nr 24 wszystkie, Marzanki, Opawska, Rybnicka do nr 11 nieparzyste i do nr 14 parzyste, Skowrocza, Zibia. Ulice: Cyraneczki, Mewy, Rybitwy, Sikornik, Zimorodka. Ulice: Bekasa, Derkacza, Kokoszki, Pliszki. Ulice: Czajki, Czapli. Ulice: Perkoza, urawia. Ulice: Krucza, Wilgi. Ulice: Biegusa, Kormoranw, Orw. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Id: ZGPUL-JPPYD-MKQIA-UGBYI-LWVWX. Podpisany

Strona 6