You are on page 1of 68

SPRAWOZDANIE WJTA GMINY ORNONTOWICE w sprawie wykonania budetu gminy Ornontowice za 2009 rok.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budetu gminy Ornontowice za 2009 rok Uchwa Rady Gminy Nr XXXII/231/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.uchwalono Budet Gminy na 2009 r. Dochody budetowe na rok 2009 uchwalono w kwocie: 16 906 860,00 z w tym : - dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie w wysokoci 940 558,00 z Wydatki budetowe na rok 2009 uchwalono w kwocie: 19 816 860,00 z w tym : - wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie w wysokoci 940 558,00 z Przychody na rok 2009 uchwalono w wysokoci - 3 260 000,00 z za rozchody w wysokoci - 350 000,00 z Korekty planu dochodw i wydatkw w 2009 r. dokonano na podstawie Zarzdze Wjta Gminy Ornontowice oraz Uchwa Rady Gminy Ornontowice. Analiza zarzdze i uchwa: Uchwaa Rady Gminy Nr XXXIV/250/09 z dnia 28.01.2009 r. - zwikszenie dochodw 16 898,76 z - zwikszenie przychodw 2 036 070,00 z - zwikszenie wydatkw 2 052 968,76 z Uchwaa Rady Gminy Nr XXXV/263/09 z dnia 25.02.2009 r. - zwikszenie przychodw 3 330 476,00 z - zwikszenie wydatkw 3 330 476,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 236/09 z dnia 20.02.2009 r. - zwikszenie dochodw 4 383,00 z - zwikszenie wydatkw 4 383,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XXXVI/277/09 z dnia 18.03.2009 r. - zwikszenie dochodw 5 464 062,00 z - zwikszenie wydatkw 5 464 062,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 241/09 z dnia 7.04.2009 r. - zwikszenie dochodw 9 463,00 z - zwikszenie wydatkw 9 463,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XXXXVIII/293/09 z dnia 27.05.2009 r. - zwikszenie dochodw 43 260,00 z - zwikszenie wydatkw 43 260,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 253/09 z dnia 29.05.2009r. - zwikszenie dochodw 16 989,48 z - zwikszenie wydatkw 16 989,48 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 256/09 z dnia 05.06.2009r. - zwikszenie dochodw 1 980,00 z - zwikszenie wydatkw 1 980,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XXXIX/307/09 z dnia 24.06.2009 r. - zwikszenie dochodw 100 416,63 z - zwikszenie wydatkw 100 416,63 z Uchwaa Rady Gminy Nr XL/309/09 z dnia 26.06.2009 r. - zwikszenie dochodw 750 000,00 z - zwikszenie wydatkw 750 000,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLI/314/09 z dnia 29.07.2009 r. - zmniejszenie dochodw 116,00 z - zmniejszenie wydatkw 290 000,00 z
Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany Strona 1

- zwikszenie dochodw 2 890 466,00 z - zwikszenie wydatkw 3 180 350,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 266/09 z dnia 30.07.2009r. - zwikszenie dochodw 3 369,00 z - zwikszenie wydatkw 3 369,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLII/324/09 z dnia 03.08.2009 r. - zwikszenie dochodw 2 280 000,00 z - zwikszenie wydatkw 2 280 000,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 267/09 z dnia 4.08.2009r. - zwikszenie dochodw 5 352,00 z - zwikszenie wydatkw 5 352,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLIII/325/09 z dnia 26.08.2009 r. - zmniejszenie przychodw 180 180,00 z - zwikszenie dochodw 373 099,00 z - zwikszenie wydatkw 192 919,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 271/09 z dnia 27.08.2009r. - zwikszenie dochodw 3 294,00 z - zwikszenie wydatkw 3 294,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 273/09 z dnia 10.09.2009r. - zwikszenie dochodw 3 281,00 z - zwikszenie wydatkw 3 281,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLIV/333/09 z dnia 30.09.2009 r. - zwikszenie dochodw 433 219,65 z - zwikszenie wydatkw 433 219,65 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 281/09 z dnia 30.09.2009r. - zmniejszenie dochodw 92 943,00 z - zwikszenie dochodw 700,00 z - zmniejszenie wydatkw 92 243,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLV/341/09 z dnia 28.10.2009 r. - zwikszenie rozchodw 807 500,00 z - zmniejszenie dochodw 145 140,00 z - zwikszenie dochodw 960 148,00 z - zwikszenie wydatkw 7 508,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 287/09 z dnia 29.10.2009r. - zwikszenie dochodw 16 401,00 z - zwikszenie wydatkw 16 401,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLVI/351/09 z dnia 10.11.2009 r. - zmniejszenie przychodw 1 295 631,00 z - zmniejszenie wydatkw 1 295 631,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 289/09 z dnia 12.11.2009r. - zwikszenie dochodw 7 461,20 z - zwikszenie wydatkw 7 461,20 z - zmniejszenie dochodw 14,00 z - zmniejszenie wydatkw 14,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 292/09 z dnia 30.11.2009r. - zwikszenie dochodw 112,00 z - zwikszenie wydatkw 112,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLVIII/384/09 z dnia 9.12.2009 r. - zwikszenie dochodw 175 640,00 z - zwikszenie wydatkw 175 640,00 z Zarzdzenie Wjta Gminy Nr 293/09 z dnia 10.12.2009r. - zwikszenie dochodw 711,00 z - zwikszenie wydatkw 711,00 z Uchwaa Rady Gminy Nr XLIX/388/09 z dnia 21.12.2009 r. - zmniejszenie przychodw 678 518,83 z - zmniejszenie wydatkw 737 118,83 z - zmniejszenie dochodw 58 600,00 z
Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany Strona 2

Budet Gminy za 2009 rok zamkn si nastpujcymi kwotami: Plan dochodw po zmianach wynosi -30 170 753,72 z Plan przychodw po zmianach wynosi -6 472 216,17 z Plan wydatkw po zmianach wynosi - 35 485 469,89 z Plan rozchodw po zmianach wynosi - 1 157 500,00 z
Plan po zmianach wg uchwa Dochody w tym: na finansowanie programw i projektw z udziaem rodkw UE 30 170 753,72 88 054,90 Plan wg sprawozda 30 172 753,72 88 054,90 9 868,73 35 485 469,89 88 054,90 15 539,65 -5 314 716,17 6 472 216,17 1 157 500,00 Wykonanie % wykonania 90,00 95,27

38 412 625,89 127,31 79 249,41 9 402,01

na wspfinansowanie programw i projektw z udziaem rodkw 9 868,73 UE Wydatki w tym: na finansowanie programw i projektw z udziaem rodkw UE 35 485 469,89 88 054,90

29 974 863,01 84,47 88 054,90 155 539,1 8 437 762,88 6 472 216,17 1 157 500,00 100,00 99,99 x 100,00 100,00

na wspfinansowanie programw i projektw z udziaem rodkw 15 539,65 UE Nadwyka / Deficyt Przychody ogem: Rozchody ogem: -5 314 716,17 0,00 0,00

Analiza dochodw: Dochody ogem na plan 30 170 753,72 z w 2009 r. wykonano w wysokoci 38 412 625,89 z co stanowi 127,31 % Dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie na plan 778 769,68 z wykonano 767 613,78 z co stanowi 98,56%, Do najwaniejszych dochodw wasnych gminy uzyskanych w 2009 r. nale: - podatek od nieruchomoci 17 926 550,01 tj. 124,47 % planu - udziay we wpywach podatku dochodowego od osb fizycznych 3 216 279,00 tj. 90,90% planu - udziay we wpywach podatku dochodowego od osb prawnych 1 456 139,34 tj. 122,27 % planu - opata eksploatacyjna 784 185,70 tj 100,03 % planu - dochody z tytuu sprzeday mienia 183 136,32 tj. 107,73 % planu - dochody ze sprzeday wody 1 238 912,12 tj. 97,94 % planu - dochody z najmu i dzierawy 523 338,47 tj. 114,73 % planu Wykonanie opaty eksploatacyjnej uzalenione jest od eksploatacji prowadzonej przez KWK Budryk oraz KWK Bolesaw miay na terenie gminy. Informacja o wysokoci opaty na 2009 rok uzyskano pisemnie od KWK Budryk oraz KWK Bolesaw miay. W 2009 r dokonano zwrotu podatku od nieruchomoci za lata 1996-2000 na kwot 1 000 000,00 z z czego nalenoci gwnej 644 684,48 z oraz odsetek w kwocie 355 315,52 z dla KWK Budryk w Ornontowicach. Wykonanie podatku od nieruchomoci w wysokoci 124,47 % spowodowaa wpata nalenoci za 2005 i 2007 rok podatku od nieruchomoci z tytuu budowli i urzdze technologicznych znajdujcych si w wyrobiskach grniczych. Po dwuletnim postpowaniu, SKO utrzymao w mocy wydane decyzje przez organ pierwszej instancji co poskutkowao wpat zalegego podatku w wysokoci 11 903 126,30 z wraz z nalenymi odsetkami. SKO z urzdu zawiesio postpowania wydanej decyzji za 2008 rok. Plan udziaw we wpywach w podatku dochodowym od osb fizycznych zosta wykonany w 90,9% poniewa kwota 321 979,00 z nie wpyna do budetu gminy. Jest to znaczny brak, ale w pimie Ministra Finansw umieszczono informacje ,e podana kwota planu jest kwot szacunkow. W 122,26% wykonano dochody z tytuu wpyww z podatku dochodowego od osb prawnych co pozwolio pokry braki w dochodach z udziaw podatku dochodowego od osb fizycznych, Realizacja pozostaych dochodw przebiega zgodnie z planem.

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 3

Plan wg sprawozda DOCHODY BUDETOWE z tego: Dochody wasne - podatek dochodowy od osb prawnych - podatek dochodowy od osb fizycznych -podatek rolny -podatek od nieruchomoci -podatek leny -podatek od rodkw transpotowych -podatek od dzia.gosp.osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej -podatek od spadkw i darowizn -podatek od czynnoci cywilnoprawnych -wpywy z opaty skarbowej -wpywy z opaty eksploatacyjnej -wpywy z opaty targowej -podatek od posiadania psw -wpywy z opaty produktowej -wpywy z opaty miejscowej -wpywyw z opaty administracyjnej za czynnoci urzdowe -wpywy z opaty za sprzeda alkoholu -dochody jst zwizane z realizacj zada z zakr.adm.rzd.oraz innych zada zleconych ustawami -dochody z majtku -w tym wpaty z zysku jednosobowych spek jst -pozostae dochody 30 170 753,72 23 993 512,39 1 191 000,00 3 538 258,00 120 406,00 14 401 613,00 4 123,00 83 000,00 15 000,00 0,00 90 000,00 15 000,00 784 000,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 248,00 0,00 639 300,00 0,00 3 786 264,39

Wykonanie

% % do dochodw wykonania ogem 100,00 83,97 3,79 8,37 0,30 46,66 0,01 0,25 0,06 0,07 0,34 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 1,83 0,00 21,93

38 412 625,89 127,31 32 258 715,02 134,44 1 456 139,34 3 216 279,00 115 501,48 4 889,43 98 941,52 23 532,26 28 553,00 132 360,50 13 116,00 784 185,70 1 290,00 80,00 0,00 0,00 0,00 108 921,74 505,50 706 474,79 0,00 8 425 580,45 122,26 90,90 95,92 118,58 119,20 156,88 0,00 147,06 87,44 100,03 99,23 0,00 0,00 0,00 0,00 100,62 0,00 110,50 0,00 222,53

17 926,550,01 124,47

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany w tym rodki na finansowanie lub dofinansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw bezzwrotnych w tym par. 270 i 629 97 923,63 0,00 88 651,42 0,00

Strona 4 90,53 0,00 0,23 0,00

Skutki obnienia grnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odrocze, umorze i zwolnie
Warto skutki obnienia grnych stawek podatkowych skutki udzielonych ulg i zwolnie skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zalegoci podatkowych 96 101,49 Relacja do dochodw ogem % 0,25 Relacja do dochodw wasnych % 0,29 0,40 0,00 0,00

130 769,01 0,34 140,00 0,00 0,00

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozoenie na raty, odroczenie 0,00 terminu patnoci

Dochody rodkw pochodzcych z budetu UE i innych bezzwrotnych rodkw zagranicznych


Dzia 852 852 852 852 Rozdzia 85214 85295 85295 85295 Paragraf 2039 2008 2009 2039 Razem Plan wg sprawozda 1 207,00 88 054,90 4 661,73 4 000,00 97 923,63 Wykonanie 1 206,45 79 249,41 4 195,56 4 000,00 88 651,24 % wykonania do planu 99,95 90,00 90,00 100,00 90,53

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 5

Zalegoci
analogiczny okres roku ubiegego Ogem w tym podatkowe 19 296 511,11 18 654 608,63 stan na koniec okresu 7 046 384,55 6 258 013,39 wzrost/spadek -12 250 126,56 -12 396 595,24

Analiza dochodw Na podstawie umowy nr 77/2009/51/GW/zw/U z dnia 26.08.2009 r. Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokona czciowego warunkowego umorzenia poyczki w kwocie 257 500,00 z nr 181/2007/51/GW/za/P z dnia 18.09.2007 roku co spowodowao obnienia zaduenia.
Plan wg sprawozda Wykonanie Spaty kredytw i poyczek w tym: na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z UE 1 157 500,00 0,00 1 157 500,00 0,00 % wykonanie 100,00 0,00

Zobowizania na dzie 31.12.2009 r. wynosz 1 146 171,52 z i przedstawiono je w poniszej tabeli:


WYSZCZEGLNIENIE WFOIGW KATOWICE 228/2009/51/GW/zw/P WFOIGW KATOWICE 239/2009/51/GW/zw/P WFOIGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P Bank Ochrony rodowiska S.A. 6/W12/TM/2009/128 KWOTA POYCZKI/KREDYTU 503 300,00 336 520,00 159 351,52 147 000,00 SPATA W LATACH 2010 - 125 828,00 2011 - 125 824,00 2012 - 125 824,00 2013 - 125 824,00 2010-84 130,00 2011- 84 130,00 2012 - 84 130,00 2013 - 84 130,00 2010 - 52 848,00 2011 - 52 848,00 2012- 52 848,00 2013 - 807,52 2010- 99 360,00 2011 - 47 640,00

Analiza wydatkw Wydatki ogem na plan 35 485 469,89 z w 2009 r wykonano w wysokoci 29 974 863,01 z co stanowi 84,47 %, za wydatki majtkowe na plan 14 966 659,58z wykonano w wysokoci 10 240 601,34 z co stanowi 34,16 % ogem wykonanych wydatkw. Wydatki z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie na plan 778 769,68 z wykonano 767 613,78 z co stanowi 98,56%. Wynagrodzenia i pochodne na plan 9 345 058,16 z wykonano w wysokoci 9 217 368,28 z co stanowi 98,64 % ogem wykonanych wydatkw.
Plan wg sprawozda WYDATKI OGEM z tego: - biece z tego: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na obsug dugu - wydatki z tytuu udzielonych porcze i gwarancji - majtkowe w tym: inwestycyjne 35 485 469,89 20 518 810,31 9 345 058,16 88 228,84 0,00 14 966 659,58 14 966 659,58 Wykonanie 29 974 863,01 19 734 261,67 9 217 368,28 48 544,72 0,00 10 240 601,35 10 240 601,34 % wykonania 84,47 96,17 98,64 55,02 0,00 68,42 68,42 % do wydatkw ogem 100,00 65,83 30,75 0,16 0,00 34,16 34,16

Wydatki rodkw pochodzcych z budetu UE i innych bezwrotnych rodkw zagranicznych


Dzia 852 852 852 852 Rozdzia 85214 85295 85295 85295 Paragraf 3119 3119 4018 4019 Plan wg sprawozda 4 211,26 6 666,66 18 181,64 962,56 Wykonania 4 210,71 6 666,66 18 181,64 962,56 % wykonania do planu 99,98 100,00 100,00 100,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 6

852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852

85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295 85295

4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4309 4368 4369 4418 4419 4748 4749 4758 4759

2 896,40 153,34 290,67 15,39 5 622,35 297,65 17 240,40 912,73 41 863,69 2 216,31 284,92 15,08 315,31 16,69 172,87 9,13 1 187,15 62,85 103 594,55

2 896,40 153,34 290,67 15,39 5 622,35 297,65 17 240,40 912,73 41 863,69 2 216,31 284,92 15,08 315,31 16,69 172,87 9,13 1 187,15 62,85 103 594,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Udzia procentowy wydatkw jednostek budetowych, w wykonanych wydatkach ogem wynosi:


l.p. Nazwa jednostki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zesp Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum Zakad Usugowo-Pomocniczy dla Jednostek Owiatowych wietlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakad Gospodarki Komunalnej i Wodocigowej Zakad Gospodarki Zasobami Gminy Urzd Gminy Kwota wydatkw 3 595 354,89 2 245 447,40 796 078,78 97 025,76 1 365 529,25 3 725 410,66 1 159 017,47 16 990 998,90 29 974 863,01 % w oglnej kwocie wydatkw 11,99 7,49 2,66 0,32 4,56 12,53 3,88 56,68 100,0,0

Nalenoci wymagalne na dzie 31.12.2009 r. wynosz 5 979 137,03 z natomiast zobowizania wynosz 1 146 171,52 z, a wymagalnych zobowiza gmina nie posiada. Informacja o udzielonych dotacjach przez gmin w 2009 roku Dotacje udzielone przez gmin po stronie planu wyniosy 3 763 184,31 z, wykonano je w kwocie 3 656 154,69 z.
Dzia Rozdzia Nazwa klasyfikacji 600 60004 Transpprt i czno Lokalny transport zbiorowy Dotacje przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (komunikacja pasaerska) 60014 Drogi publiczne powiatowe Remontu ulicy Zwycistwa z przebudow wybranych elementw pasa drogowego, w tym chodnik. Odcinek od skrzyowania z ulic Chudowsk do ulicy Nowej Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst - PB-W remontu ulicy Dworcowej z przebudow wybranych elementw pasa drogowego, w tym cig pieszy. Odcinek od DW 925 do projektowanego ronda w ulicy Orzeskiej 91 550,75 91 550,75 Starostwo Powiatowe Mikow Starostwo Powiatowe Mikow 208 570,00 208 570,00 208 560,72 208 560,72 Urzd Miasta Tychy Plan Wykonanie Podmiot

28 449,25

28 320,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 7

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst Remont drogi powiatowej nr S 2908 ul. Zwycistwa wraz z przebudow wybranych Starostwo Powiatowe elementw pasa drogowego, w tym zmiana organizacji ruchu na odcinku od 1 204 241,16 1 204 241,16 Mikow pnocnej granicy Gminy do skrzyowania z drog powiatowa ulic Chudowsk w Ornontowicach Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst - Przebudowa cigu pieszego ulicy Orzeskiej w Ornontowicach na odcinku ok. 650m od ulicy Tartacznej do skrzyowania z ulic Bujakowsk zgodnie z dokumentacj projektow Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst - Przeduenie chodnika oraz uoenie dodatkowego krawnika przy ulicy Orzeskiej i Lenej Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst - Wykonanie wjazdw na posesje nie ujte w projekcie budowy chodnika przy ulicy Orzeskiej na odcinku od ulicy Tartacznej do skrzyowania z ulic Bujakowsk z dokumentacj projektow 700 000,00 699 978,56 Starostwo Powiatowe Mikow Starostwo Powiatowe Mikow Starostwo Powiatowe Mikow Starostwo Powiatowe Mikow Starostwo Powiatowe Mikow Starostwo Powiatowe Mikow

63 000,00

62 125,83

47 000,00

46 245,69

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst Dziaania dla 62 500,00 poprawy bezpieczestwa i uspokojenia ruchu na drodze powiatowej ul. Zwycistwa Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst Uzupenienie wjazdw - dojcia pieszego do posesji przy drodze powiatowej ul. 63 000,00 Zwycistwa Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst Prace odwodnieniowe i przeciwdziaajce powstawaniu zalewisk przy drodze powiatowej ul. Zwycistwa 50 420,00

62 500,00

54 012,45

50 417,72

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan pomidzy jst - Projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ulicy Orzeskiej od kocioa do skrzyowania z ulic Dworcow; projekt budowlano-wykonawczy chodnika 50 000,00 przy ulicy Zamkowej od kopalni do ulicy abik /strona zachodnia/; projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ulicy Zamkowej od kocioa do wjazdu na kopalni /strona wschodnia

49 654,00

Starostwo Powiatowe Mikow

2 360 161,16 2 349 046,16 2 568 731,16 2 557 606,88 630 63003 Turystyka Zadania zakresie upowszechniania sportu Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumie (umw) midzy jst - Sie tras rowerowych na terenie Powiatu Mikoowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki - Miasto Orzesze 38 000,00 38 000,00 38 000,00 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumie (umw) midzy jst - Zintegrowany system zarzdzania gminami powiatu mikoowskiego i Powiatem Mikoowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) 3 698,65 3 698,65 Urzd Miasta Mikow 34 053,25 34 053,25 34 053,25 Urzd Miasta i Gminy Orzesze

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan miedzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 104 416,00 - Silesia-Net - budowa spoeczestwa informacyjnego w subregionie centralnym Wojewdztwa lskiego: Powiat Mikoowski oraz gminy 108 114,65 108 114,65 754 75404 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy Wojewdzka Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy 1 700,00 1700,00 75405 Komendy Powiatowe Policji

31 874,00 35 572,65 35 572,65

Starostwo Powiatowe Mikow

1 562,99 1 562,99

Komenda Wojewdzka w Katowicach

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 8

Wpaty jednostek na fundusz celowy

10 000,00 10 000,00

4 000,00 4 000,00

Komenda Powiatowa w Mikoowie

75421

Zarzdzanie kryzysowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Starostwo Powiatowe Mikow Starostwo Powiatowe Mikow

75495

Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - zadanie pn "Elektroniczny stranik" 26 777,00 26 777,00 47 477,00 13 670,00 13 670,00 28 232,99

801 80104

Owiata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty - Katolickie Przedszkole Niepubliczne Siostr Suebniczek 123 211,00 w Ornontowicach Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece realizowane na podst. 5 436,50 porozumie (umw) midzy jst - pobyt dziecka w przedszkolu w Gliwicach 128 647,50 80195 Pozostaa dziaalno Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece realizowane na podst. porozumie (umw) midzy jst - religia kocioa zielonowitkowcw 2 528,00 Miasto Zabrze 2 528,00 131 175,50 2 527,92 2 527,92 131 174,92 Urzd Miasta Zabrze Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sistr Suebniczek w Ornontowicach Urzd Miasta Gliwice

123 211,00

5 436,00 128 647,00

851 85121

Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan miedzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 5 700,00 - Zakup gastroskopu dla Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Mikoowie 5 700,00 85153 Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych 1 000,00 1 000,00 Urzd Miasta aziska Grne Powiatowa Modzieowa szkoa Liderw 480,00Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrt Mikow 820,00Stowarzyszenie Zmiana Mikow 1 200,00 1 000,00 Urzd Miasta aziska Grne Mikoowskie Seminarium Trzewoci 1 000,00Powiatowa Modzieowa szkoa Liderw 520,00Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrt Mikow 2 220,00Stowarzyszen Strona 9 5 700,00 5 700,00 Starostwo Powiatowe Mikow

Dotacja z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 2 500,00 realizacji stowarzyszeniom

2 500,00

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece realizowane na podst. 1 000,00 porozumie (umw) midzy jst - festiwal KROKUS

Dotacja z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 5 000,00 realizacji stowarzyszeniom

4 940,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

ie Zmiana Mikow 1 200,00 6 000,00 85195 Pozostaa dziaalno Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - wspfinansowanie izby wytrzewie Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst 2 500,00 6 000,00 100 000,00 108 500,00 123 700,00 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 475 986,00 475 986,00 475 986,00 926 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom GKS Gwarek 240 000,00Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO 30 000,00 475 986,00 475 986,00 475 986,00 Gminny Dom Kultury i Biblioteka 2 388,00 6 000,00 100 000,00 108 388,00 123 528,00 Urzd Miasta Ruda lska Polski Zwizek Niewidomych Gminny Orodek Zdrowia 5 940,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

Stan rodkw na rachunkach bankowych na dzie 31.12.2009r. roku przedstawia si nastpujco:


l.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ,18. 19. Nazwa jednostki Urzd Gminy Zesp Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum Zakad Usugowo-Pomocniczy dla Jednostek Owiatowych Gminny Orodek Pomocy Spoecznej Zakad Gospodarki Komunalnej i Wodocigowej Zakad Gospodarki Zasobami Gminy Gminny Dom Kultury wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna Sumy depozytowe GFOiGW FS Urzd Gminy FSS Zespou Szkolno-Przedszkolnego FS Gimnazjum FS GOPS FS ZUP dla JO FS ZGZG FS ZGKiW FSS wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna Stan rodkw na rachunkach bankowych 85 865,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 138,89 0,00 18 987,85 649,98 7 378,04 18 615,44 2 676,05 197,61 56,73 930,18 2 355,78 271,49

Na dzie 31.12.2009 roku Urzd Gminy posiada lokaty terminowe w kwocie 16 974 093,09 z. Jednostki budetowe nie posiadaj rachunku dochodw wasnych.

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 10

W dniu 21 grudnia 2009 roku Rada Gminy Ornontowice podja Uchwa nr NR XLIX/389/09, w ktrej to uchwalia plan wydatkw niewygasajcych na 2010 rok.
Kwota do Dzia Rozdzia Paragraf zapaty w 2010 r. 010 01010 6050 18 300,00 Temin zakoczenia 30.06.2010r

L.p. Zadania PB-W sieci wodocigowej przy ul. Nowej i Granicznej

Uzasadnienie Przeduajce si procedury uzyskania koniecznych uzgodnie i decyzji Przeduajce si procedury uzyskania koniecznych uzgodnie i decyzji Przeduajce si procedury uzyskania koniecznych uzgodnie i decyzji Przeduajce si procedury uzyskania koniecznych uzgodnie i decyzji Przeduajce si procedury uzyskania koniecznych uzgodnie i decyzji

1.

2.

PB-W sieci wodocigowej przy ulicy Kolejowej 010 z podziaem na 3 etapy PB-W chodnika przy ulicy abik PB-W chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Akacjowej Korytowanie i tuczniowanie sigacza ulicy Zwycistwa w rejonie posesji nr 37 600

01010

6050

29 280,00

30.06.2010r

3.

60016

6050

4 819,00

30.06.2010r

4.

600

60016

6050

14 518,00

30.06.2010r

5.

600

60016

6050 Razem

18 848,91 85 765,91

30.06.2010r

Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Przychody


paragraf 0570 0690 0920 Wyszczeglnienie Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki razem stan rodkw obrotowych netto na pocztek okresu sprawozdawczego ogem Plan 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 9 682,67 39 682,67 Wykonanie 3 900,00 21 110,08 1,38 25 011,46 9 682,67 34 694,13 70,37 100,00 87,43 70,37 %

Wydatki
paragraf 3030 4300 Wyszczeglnienie Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup usug pozostaych razem stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego ogem Plan 39 182,67 500,00 39 682,67 0,00 39 682,67 Wykonanie 34 044,15 0,00 34 044,15 649,98 34 694,13 87,43 % 86,89

rodki funduszu przeznaczono na wypat dofinansowania do zakupu kotw CO oraz kosztw wywozu azbestu dla mieszkacw gminy zgodnie z przyjtym regulaminem.

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 11

DOCHODY ZA 2009 ROKU REALIZACJA W POSZCZEGLNYCH DZIAACH, ROZDZIAACH I PARAGRAFACH PRZEDSTAWIA SI NASTPUJCO : DZIA ROZDZIA PARAGRAF 010 01095 TRE Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami OPIS WYKONANIA PLAN WYKONANIE DOCHODW DOCHODW %

2010

wykonano wg planu

7 756,68

7 756,68

100,00%

7 756,68 7 756,68 400 40001 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie ciepa Zalegoci w opatach oraz sprawy sdowe bdce w toku wpyny na obnienie wykonania planu

7 756,68 100,00% 7 756,68 100,00%

0830

Wpywy z usug

210 000,00

184 795,74

88,00%

210 000,00 40002 0830 0920 0970 Dostarczanie wody Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw wykonano wg planu nieprzewidziane dochody opata za przyaczenie do urzdze wodocigowych 1 265 000,00 0,00 0,00 1 265 000,00 40003 0830 0920 Dostarczanie energii elektrycznej Wpywy z usug Pozostae odsetki wykonano wg planu nieprzewidziane dochody 60 000,00 0,00 60 000,00 1 535 000,00 600 60014 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

184 795,74 1 238 912,12 2 345,11 1 134,14 1 242 391,37 55 639,36 7,40 55 646,76 1 482 833,87

88,00% 97,94%

98,21% 92,73%

92,74% 96,60%

6620

wykonano wg planu

973 420,00

962 434,25

98,87%

973 420,00 973 420,00 700 70005 0470 0690 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z rnych opat nieprzewidziane dochody zwrot kosztw sdowych 0,00 0,00

962 434,25 962 434,25

98,87% 98,87%

1 779,95 7 133,87

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 12

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycnym w prawo wasnoci Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki

wykonano wg planu

463 500,00

515 182,08

111,15%

0760 0830 0870 0920

nieprzewidziane dochody wykonano wg planu wykonano wg planu nieprzewidziane dochody dochody z wzrostu wartoci nieruchomoci gruntowej

0,00 6 000,00 170 000,00 0,00

4 444,28 5 559,00 183 136,32 5 268,94 92,65% 107,73%

0970

Wpywy z rnych dochodw

0,00 639 500,00 639 500,00

59 312,76 781 817,20 781 817,20 122,25% 122,25%

710 71095

Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw

0750

dochody z dzierawy szalet

0,00

633,90

0830 0970

dochody z dzierawy szalet zwrot ubezpieczenia za uszkodzenie wiat przystankowych

0,00 0,00 0,00 0,00

390,65 5 405,95 6 430,50 6 430,50

750 75011

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0570 0830 0920 0970 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw nieprzewidziane dochody nieprzewidziane dochody - zwrot za rozmowy telefoniczne nieprzewidziane dochody wykonano wg planu 0,00 0,00 0,00 36 000,00 39,66 565,62 95,22 35 668,54 99,08%

2010

wykonano wg planu

36 142,00

35 908,08

99,35%

36 142,00 75023

35 908,08

99,35%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 13

2360

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

nieprzewidziane dochody

0,00 36 000,00

505,50 36 874,54 102,43%

75075 0970

Wpywy z rnych dochodw

wykonano wg planu dofinansowanie z OT wykonania folderu

3 500,00 3 500,00

3 500,00

100,00%

3 500,00 100,00%

75095 0970

Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw nieprzewidziane dochody - zwrot rodkw z UE 0,00 0,00 75 642,00 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 5 712,64 5 712,64 81 995,26 108,40%

751 75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2010

wykonano wg planu

3 000,00

2 999,83

99,99%

3 000,00 75113

2 999,83

99,99%

2010

wykonano wg planu

4 892,00

4 780,00

97,71%

4 892,00 7 892,00 754 75405 0970 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji Wpywy z rnych dochodw nieprzewidziane dochody - zwrot niewykorzystanych rodkw 0,00 0,00 0,00 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 0350 0910 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wykonano wg planu nieprzewidziane dochody 15 000,00 0,00 15 000,00

4 780,00 7 779,83

97,71% 98,58%

10 000,00 10 000,00 10 000,00

756

23 532,26 24,00

156,88%

23 556,26 157,04%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 14

75615

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910 Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910 Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Opata od posiadania psw Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 0480 Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wykonano wg planu wykonano wg planu 15 000,00 108 248,00 13 116,00 108 921,74 87,44% 100,62% wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu nieprzewidziane dochody nieprzewidziane dochody wykonano wg planu wykonano wg planu nieprzewidziane dochody - koszty upomnienia wykonano wg planu 575 219,00 111 859,00 133,00 23 000,00 0,00 0,00 1 300,00 90 000,00 0,00 5 000,00 806 511,00 592 075,86 106 946,48 125,43 41 228,52 28 553,00 80,00 1 290,00 132 221,50 4 608,00 10 262,70 205,25% 99,23% 146,91% 102,93% 95,61% 94,31% 179,25% wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu nieprzewidziane dochody nieprzewidziane dochody - koszty upomnienia wykonano wg planu 13 826 394,00 8 547,00 3 990,00 60 000,00 0,00 0,00 373 099,00 14 272 030,00 17 334 474,15 8 555,00 4 764,00 57 713,00 139,00 79,20 4 488 039,40 1202,91% 21 893 763,75 153,40% 125,37% 100,09% 119,40% 96,19%

75616

917 391,49 113,75%

75618

0490

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu wykonano wg planu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z opaty eksploatacyjnej od przedsibiorstw grniczych wgla kamiennego Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki wykonano wg planu nieprzewidziane dochody nieprzewidziane dochody

900,00

843,09

93,68%

0510 0690 0920

784 000,00 0,00 0,00 908 148,00

784 185,70 35,20 3,18 907 104,91

100,02%

99,89%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 15

75621 0010 0020

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych wykonano wg planu wykonano wg planu 3 538 258,00 1 191 000,00 4 729 258,00 20 730 947,00 3 216 279,00 1 456 139,34 4 672 418,34 28 414 234,75 90,90% 122,26% 98,80% 137,06%

758 75801 2920 75814 0920

Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki odsetki od lokat 341 058,76 341 058,76 3 912 372,76 787 717,11 4 359 031,11 230,96% 111,42% 787 717,11 230,96% wykonano wg planu 3 571 314,00 3 571 314,00 3 571 314,00 100,00% 3 571 314,00 100,00%

801 80101 0690

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Przedszkola 0690 0970 Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw wykonano wg planu dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Ornontowicach 64 400,00 0,00 64 400,00 80110 0570 0690 Gimnazja Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw nieprzewidziane dochody wykonano wg planu 0,00 150,00 200,00 205,80 137,20% 65 166,69 12 321,36 77 488,05 120,32% 101,19% wykonano wg planu 200,00 180,00 90,00%

0750

wykonano wg planu

3 300,00

4 527,50

137,20%

0970 2030

nieprzewidziane dochody nieprzewidziane dochody

860,00 11 927,00 16 287,00

862,50 11 927,00

100,29% 100,00%

17 497,00 107,43%

80104

0750

wykonano wg planu

2 500,00

2 994,99

119,80%

0920 0970

nieprzewidziane dochody nieprzewidziane dochody

0,00 600,00 3 250,00

101,81 607,74 101,29%

4 110,34 126,47% 252 821,68 97,69%

80148 0830

Stowki szkolne Wpywy z usug wykonano wg planu 258 800,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 16

0920

Pozostae odsetki

nieprzewidziane dochody

0,00 258 800,00

28,25 252 849,93 97,70%

80195 2030

Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) wykonano wg planu 132,00 132,00 342 869,00 132,00 100,00%

132,00 100,00% 352 077,32 102,69%

851 85153

Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizaowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizaowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno nieprzewidziane dochody - zwrot rodkw za pobyt mieszkacw w izbie wytrzewie

2330

wykonano wg planu

700,00

700,00

100,00%

700,00 85154

700,00 100,00%

2330

wykonano wg planu

3 000,00

3 000,00

100,00%

3 000,00 85195

3 000,00 100,00%

0970

Wpywy z rnych dochodw

0,00

908,40

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

wykonano wg planu

59,00

59,00

100,00%

59,00 3 759,00 852 85212 0920 0970 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne,wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. wykonano wg planu wykonano wg planu 1 810,00 11 170,00

967,40 4 667,40

1 516,60 12 391,88

83,79% 110,94%

2010

wykonano wg planu

715 352,00

704 740,91

98,52%

728 332,00

718 649,39

98,67%

85213

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 17

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wykonano wg planu

1 458,00

1 457,28

99,95%

2030

wykonano wg planu

718,00 2 176,00

718,00 2 175,28

100,00% 99,97%

85214 0970

Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej

nieprzewidziane dochody

0,00

800,00

2010

wykonano wg planu

10 110,00

9 912,00

98,04%

2030

wykonano wg planu

19 533,00

19 532,40

100,00%

2039

wykonano wg planu

1 207,00 30 850,00

1 206,45

99,95%

31 450,85 101,95%

85219 0970 2030

Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostaa dziaalno

nieprzewidziane dochody wykonano wg planu

0,00 73 895,00 73 895,00

409,99 73 895,00 100,00%

74 304,99 100,55%

85295 0970 2008 2009 2030

Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

nieprzewidziane dochody - zwrot rodkw z UE wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu nieprzewidziane dochody

0,00 88 054,90 4 661,73 20 894,00

19 712,76 79 249,41 4 195,56 20 894,00 90,00% 90,00% 100,00%

2039

4 000,00 117 610,63 952 863,63

4 000,00

100,00%

128 051,73 108,88% 954 632,24 100,19%

854 85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych wykonano wg planu 9 080,00 9 080,00 9 080,00 100,00%

9 080,00 100,00%

85415

Pomoc materialna dla uczniw

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 18

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

wykonano wg planu

10 022,00 10 022,00 19 102,00

8 834,34 8 834,34 17 914,34

88,15% 88,15% 93,78%

900 90001 0830 0970

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw wykonano wg planu opata za przyaczenie do urzdze kanalizacyjnych 231 000,00 0,00 231 000,00 90003 0830 Oczyszczanie miast i wsi Wpywy z usug Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych wykonano wg planu 32 629,65 32 629,65 298 629,65 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 32 629,65 100,00% wykonano wg planu 35 000,00 35 000,00 90004 38 060,49 108,74% 38 060,49 108,74% 218 325,03 678,00 219 003,03 94,81% 94,51%

32 629,65 100,00% 289 693,17 97,01%

921

2700

wykonano wg planu

5 000,00

5 000,00

100,00%

5 000,00 5 000,00 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0920 0970 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw odsetki od zwrconej dotacji zwrot dotacji GWAREK, TAO 0,00 0,00 0,00 666 000,00 Razem: 30 170 753,72

5 000,00 100,00% 5 000,00 100,00%

6610

wykonano wg planu

333 000,00

333 000,00

100,00%

6630

wykonano wg planu

333 000,00

333 000,00

100,00%

666 000,00 92605

666 000,00 100,00%

748,00 7 579,97 8 327,97 674 327,97 38 412 625,89 101,25% 127,31%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 19

WYDATKI ZA 2009 ROK REALIZACJA W POSZCZEGLNYCH DZIAACH, ROZDZIAACH I PARAGRAFACH PRZEDSTAWIA SI NASTPUJCO : DZIA ROZDZIA PARAGRAF 010 01009 4270 TRE Rolnictwo i owiectwo Spki wodne Zakup usug remontowych Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wykonano zgodnie z harmonoramem robt 2 987 871,00 2 987 871,00 01030 Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego wydatkowanie zgodnie z wysokoci skasowanego podatku rolnego 2 858 531,12 95,67% wykonano wg planu 34 400,00 34 400,00 01010 34 400,00 100,00% 34 400,00 100,00% OPIS WYKONANIA PLAN WYKONANIE WYDATKW WYDATKW %

2 858 531,12 95,67%

2850

3 000,00

2 312,03

77,07%

3 000,00 01095 4300 4430 Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki wykonano wg planu wykonano wg planu 152,10 7 604,58 7 756,68 3 033 027,68 400 40002 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb brak potrzeby razlizacji realizacja wg biecych potrzeb 1 100,00 124 830,00 10 630,00 24 170,00 3 500,00 5 000,00 29 000,00 883 500,00 83 100,00 500,00 16 000,00 1 200,00 2 000,00 1 500,00 1 100,00 3 813,00

2 312,03 77,07% 152,10 100,00% 7 604,58 100,00% 7 756,68 100,00% 2 902 999,83 95,71%

410,98 124 406,14 10 559,63 24 094,67 3 254,70 4 980,00 28 601,33 874 796,80 79 058,56 168,34 15 651,92 1 188,00 1 442,39 915,86 0,00 3 564,83

37,36% 99,66% 99,34% 99,69% 92,99% 99,60% 98,63% 99,01% 95,14% 33,67% 97,82% 99,00% 72,12% 61,06% 0,00% 93,49%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 20

4420 4430 4440 4480 4530 4570 4590 4610 4700 4740 6060

Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Podatek od towarw i usug (VAT).

wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb

187,00 3 700,00 2 500,00 411 009,00 2 000,00 35 881,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 200,00 56 300,00 1 706 220,00 1 706 220,00

187,00 100,00% 2 792,00 75,46%

2 500,00 100,00% 411 008,00 100,00% 0,00 0,00%

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu wykonano wg planu pozostaych podatkw i opat Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiwgo i urzdze kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych nie wystpia konieczno nie wystpia konieczno realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu

35 881,00 100,00% 0,00 0,00 860,00 1 154,63 55 560,63 0,00% 0,00% 86,00% 96,22% 98,69%

1 683 037,41 98,64% 1 683 037,41 98,64%

600 60004 2310

Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie wykonano wg planu porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych wykonano zgodnie z wykonanymi usugami komunikacyjnymi 208 570,00 208 560,72 100,00%

4300

204 000,00 412 570,00

171 644,80

84,14%

380 205,52 92,16%

60014 2710

Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu wykonano wg planu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielona nidzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych wykonano wg planu 91 550,75 91 550,75 100,00%

6050

973 420,00

962 434,25

98,87%

6300

wykonano wg planu

1 064 369,25

1 053 254,25

98,96%

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie wykonano wg planu (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne

1 204 241,16

1 204 241,16 100,00%

3 333 581,16 60016 4210 4270 4300 realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu

3 311 480,41 99,34%

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych

18 700,00 452 000,00 54 000,00

16 314,26 451 041,34 52 096,14

87,24% 99,79% 96,47%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 21

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

realizacja wg biecych potrzeb

1 595 000,00 2 119 700,00 5 865 851,16

888 379,40

55,70%

1 407 831,14 66,42% 5 099 517,07 86,94%

630 63003

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego realizacja wg biecych potrzeb

6610

38 000,00

34 053,25

89,61%

38 000,00 38 000,00 700 70004 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4530 4570 4610 4700 4740 4750 Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Podatek od towarw i usug (VAT). wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb odpis zgodny z przeliczonym planem wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb 187 300,00 10 400,00 33 200,00 5 300,00 3 500,00 9 400,00 456 940,00 157 660,00 450,00 148 800,00 1 200,00 750,00 3 600,00 6 500,00 3 500,00 4 600,00 12 326,00 12 000,00 1 094,00 8 000,00 2 800,00 1 000,00 8 000,00

34 053,25 89,61% 34 053,25 89,61%

183 036,84 10 344,16 30 901,80 4 687,38 3 000,00 9 277,56 438 795,83 155 152,15 154,00 136 263,90 1 098,00 488,00 3 183,43 5 656,80 2 737,00 4 000,16 12 317,00 0,00

97,72% 99,46% 93,08% 88,44% 85,71% 98,70% 96,03% 98,41% 34,22% 91,58% 91,50% 65,07% 88,43% 87,03% 78,20% 86,96% 99,93% 0,00%

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu wykonano wg planu pozostaych podatkw i opat Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb

1 094,00 100,00% 6 841,42 1 516,00 484,80 7 188,90 85,52% 54,14% 48,48% 89,86%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym realizacja wg programw i licencji biecych potrzeb

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 22

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka gruntami i nieruchomociami

realizacja wg biecych potrzeb

175 000,00 1 253 320,00

139 086,11

79,48%

1 157 305,24 92,34%

70005 4300 4510 4520 6060

Zakup usug pozostaych Opaty na rzecz budetu pastwa Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu

27 500,00 1 900,00 19 700,00 215 000,00 264 100,00 1 517 420,00

20 830,13 1 618,00 19 673,73 203 959,00

75,75% 85,16% 99,87% 94,86%

246 080,86 93,18% 1 403 386,10 92,49%

710 71004 4170 4300

Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usug pozostaych realizacja wg biecych potrzeb 84 000,00 84 000,00 71095 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4430 4440 4700 Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata za zakup usug telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb 1 500,00 385 650,00 20 900,00 68 000,00 10 700,00 26 850,00 110 195,00 3 200,00 22 000,00 1 600,00 72 720,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 7 850,00 12 750,00 2 000,00 705,00 384 320,57 20 855,25 65 425,90 9 492,28 24 831,67 106 784,00 947,64 21 974,32 515,66 56 630,84 1 141,22 47,96 2 687,28 6 410,00 12 710,78 700,00 47,00% 99,66% 99,79% 96,21% 88,71% 92,48% 96,90% 29,61% 99,88% 32,23% 77,88% 57,06% 4,80% 89,58% 81,66% 99,69% 35,00% 68 405,40 81,44% wykonano wg planu wykonano wg planu 1 190,00 87 450,00 88 640,00 71013 1 190,00 100,00% 83 805,08 95,83% 84 995,08 95,89%

68 405,40 81,44%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 23

4740 4750 6060

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

realizacja wg biecych potrzeb

400,00 5 000,00 46 905,00 804 220,00 976 860,00

276,64 4 901,46 45 866,21

69,16% 98,03% 97,79%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym wykonano wg planu programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych wykonano wg planu

767 224,68 95,40% 920 625,16 94,24%

750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4410

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb 27 461,07 2 612,00 4 170,29 672,64 526,00 700,00 36 142,00 75022 3030 4210 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu nie wystpia konieczno realizacja wg biecych potrzeb 214 095,00 7 000,00 180 398,31 3 876,04 84,26% 55,37% 27 461,07 100,00% 2 612,00 100,00% 4 170,29 100,00% 672,64 100,00% 525,97 466,11 99,99% 66,59%

35 908,08 99,35%

4300 4360 4420 4430

Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podrze subowe zagraniczne Rne opaty i skadki

8 400,00 500,00 500,00 1 300,00 231 795,00

5 280,19 497,76 0,00 1 200,00

62,86% 99,55% 0,00% 92,31%

191 252,30 82,51%

75023 3020 3030 4010 4040 4100 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb 1 800,00 2 300,00 1 953 320,00 130 730,00 300,00 305 200,00 52 000,00 21 540,00 52 900,00 155 568,41 49 900,00 158 900,00 1 463,31 55,15 1 940 298,85 258,00 288 389,50 46 854,20 21 112,00 43 173,44 142 318,59 48 823,81 97 043,22 81,30% 2,40% 99,33% 86,00% 94,49% 90,10% 98,01% 81,61% 91,48% 97,84% 61,07%

130 724,10 100,00%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 24

4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4420 4430 4440 4510 4580 4610 4700 4740 4750 6050 6060

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetu pastwa Pozostae odsetki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg bieacych potrzeb realizacja wg bieacych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg bieacych potrzeb realizacja wg bieacych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu

3 000,00 249 736,00 5 110,00 4 500,00 30 500,00 26 400,00 39 700,00 500,00 38 719,96 41 281,63 500,00 500,00 1 000,00 60 900,00 6 500,00 27 648,00 581 030,00 69 680,00

1 479,00 248 220,34 5 109,36 3 865,55 17 357,62 24 607,40 35 603,09 290,83 26 213,93

49,30% 99,39% 99,99% 85,90% 56,91% 93,21% 89,68% 58,17% 67,70%

41 281,63 100,00% 179,20 173,30 145,99 29 180,60 6 444,78 26 393,02 241 509,03 59 179,89 35,84% 34,66% 14,60% 47,92% 99,15% 95,46% 41,57% 84,93%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym wykonano wg planu programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Promocja jednostek samorzdu terytorialnego zakonczenie inwestycji nastpi w 2010 r. wykonano wg planu

6300

realizacja wg bieacych potrzeb

104 416,00

31 874,00

30,53%

6610

wykonano wg planu

3 698,65

3 698,65 100,00%

4 179 778,65 75075 4210 4300 75095 4270

3 563 321,38 85,25%

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup usug remontowych

wykonano wg planu wykonano wg planu

39 900,00 56 650,00 96 550,00

37 212,90 56 433,32

93,27% 99,62%

93 646,22 96,99% 5 166,70 3 889 294,68 99,36% 85,49%

wykonano wg planu

5 200,00 5 200,00 4 549 465,65

5 166,70 99,36%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 25

751 75101 4110 4120 4170 75113 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu 1 980,00 209,16 33,72 1 547,04 754,77 212,00 155,31 4 892,00 7 892,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75403 4360 4370 Jednostki terenowe Policji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej wykonano wg planu 100,00 504,00 604,00 75404 3000 6170 Komendy wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe Policji realizacja wg biecych potrzebdokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 1 700,00 10 000,00 11 700,00 75405 1 562,99 91,94% 100,00 100,00% 503,29 99,86% 1 980,00 100,00% 209,16 100,00% 33,72 100,00% 1 547,04 100,00% 754,77 100,00% 100,00 47,17% wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 387,35 62,65 2 550,00 3 000,00 387,35 100,00% 62,48 99,73% 2 550,00 100,00% 2 999,83 99,99%

155,31 100,00% 4 780,00 97,71% 7 779,83 98,58%

754

Opata z tytuu zakupu usug wykonano wg planu telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

603,29 99,88%

10 000,00 100,00% 11 562,99 98,83%

3000

Wpaty jednostek na fundusz celowy

10 000,00

4 000,00

40,00%

3070 4050 4060

Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci

22 610,00 167 300,00 9 000,00

22 607,60 167 170,40 7 566,78

99,99% 99,92% 84,08%

4070 4170 4180 4210 4220

12 601,00 535,00 9 520,00 8 830,00 80,00

12 600,80 100,00% 531,00 8 650,60 7 537,00 79,91 99,25% 90,87% 85,36% 99,89% Strona 26

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

4230 4250 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4520 4590 4740

Zakup lekw , wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup sprztu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu

30,00 13 651,00 2 280,00 30,00 40,00 441,00 10,00 120,00 102,00 400,00 2 850,00 150,00 20,00 50,00 240,00 260 890,00

30,00 100,00% 8 124,00 59,51%

2 280,00 100,00% 30,00 100,00% 40,00 100,00% 424,00 96,15% 10,00 100,00% 120,00 100,00% 102,00 100,00% 400,00 100,00% 2 433,85 0,00 85,40% 0,00%

Opata z tytuu zakupu usug wykonano wg planu telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu

20,00 100,00% 0,00 0,00%

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz realizacja wg osb fizycznych biecych potrzeb Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Ochotnicze strae poarne wykonano wg planu

240,00 100,00% 244 997,94 93,91%

75412 3020 4170 4210 4270 4280 4300 4370 4430

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Rne opaty i skadki

realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb

3 000,00 8 800,00 39 500,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 1 200,00 1 000,00 75 500,00

2 305,75 8 760,00 36 362,98 9 860,00 425,00 8 319,82 717,36 555,00

76,86% 99,55% 92,06% 98,60% 21,25% 83,20% 59,78% 55,50%

67 305,91 89,15% 5 850,00 3 835,40 2 632,80 95,90% 98,60% 97,51%

75414 4170 4210 4300 4360 4750

Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 6 100,00 3 890,00 2 700,00 200,00 610,00 13 500,00

200,00 100,00% 610,00 100,00% 13 128,20 97,25%

Zakup akcesoriw komputerowych w tym wykonano wg planu programw i licencji

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 27

75421 2710

Zarzdzanie kryzysowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu wykonano wg planu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Pozostaa dziaalno 2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Zakup usug pozostaych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych nie udzielono dotacji realizacja wg biecych potrzeb wykonanow wg planu 13 107,00 0,00 0,00% 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 9 000,00 100,00%

75495

4300

2 800,00

0,00

0,00%

6300

13 670,00

13 670,00 100,00%

29 577,00 400 771,00 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 4210 4300 4580 4610 4740 4750 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostae odsetki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 1 750,00 3 000,00 325 000,00 596 880,00 800,00 300,00 927 730,00 927 730,00 757 75702 Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. realizacja wg biecych potrzeb

13 670,00 46,22% 360 268,33 89,89%

192,76 1 024,00

11,01% 34,13%

325 000,00 100,00% 590 130,03 799,34 276,00 98,87% 99,92% 92,00%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym wykonano wg planu programw i licencji

917 422,13 98,89% 917 422,13 98,89%

8070

88 228,84

48 544,72

55,02%

88 228,84 88 228,84 758 75818 4810 Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy nie byo potrzeb 20 000,00 20 000,00

48 544,72 55,02% 48 544,72 55,02%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 28

75831 2930

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa wykonano wg planu 15 213,00 15 213,00 35 213,00 15 213,00 100,00% 15 213,00 100,00% 15 213,00 43,20%

801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 139 300,00 1 656 105,00 120 700,00 286 481,00 45 837,00 1 500,00 1 500,00 69 290,00 70 787,00 90 735,00 3 900,00 3 600,00 45 100,00 950,00 2 200,00 300,00 1 700,00 1 900,00 102 865,00 1 900,00 1 000,00 14 320,00 378 951,52 6 000,00 3 046 921,52 80104 2310 Przedszkola Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece realizowane na podstwie porozumie (umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja podmiotowe z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw wykonano wg planu 5 436,50 5 436,00 99,99% 139 270,38 1 655 601,71 120 631,66 285 595,52 44 802,10 1 470,00 99,98% 99,97% 99,94% 99,69% 97,74% 98,00%

1 500,00 100,00% 69 130,06 70 350,33 90 729,36 3 823,48 3 340,00 45 024,89 909,00 2 111,24 283,04 1 571,88 1 880,25 99,77% 99,38% 99,99% 98,04% 92,78% 99,83% 95,68% 95,97% 94,35% 92,46% 98,96%

102 864,95 100,00% 1 853,75 996,25 14 317,02 377 771,52 97,57% 99,63% 99,98% 99,69%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym wykonano wg planu programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych wykonano wg planu wykonano wg planu

6 000,00 100,00% 3 041 828,39 99,83%

2540 3020 4010

wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu

123 211,00 36 750,00 551 510,00

123 211,00 100,00% 36 718,55 550 438,93 99,91% 99,81%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 29

4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet

wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu

36 600,00 93 542,00 15 215,00 500,00 53 300,00 5 900,00 42 680,00 1 500,00 300,00 7 750,00 350,00 1 100,00 100,00 300,00 646,00 27 804,00 700,00 500,00 500,00 7 050,00 1 013 244,50

36 531,21 92 769,81 14 895,08 490,00 53 221,75 5 717,40 42 675,77 1 459,85 90,00 7 692,97 303,00 1 032,04 70,76 299,18 626,75

99,81% 99,17% 97,90% 98,00% 99,85% 96,91% 99,99% 97,32% 30,00% 99,26% 86,57% 93,82% 70,76% 99,73% 97,02%

Opata z tytuu zakupu usug wykonano wg planu telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu

27 803,71 100,00% 651,25 489,83 485,89 7 002,80 93,04% 97,97% 97,18% 99,33%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym wykonano wg planu programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja wykonano wg planu

1 010 113,53 99,69%

80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu

105 735,00 1 356 950,00 93 542,00 235 191,00 37 400,00 2 374,00 67 290,00 11 530,00 92 980,00 50 630,00 2 694,00 31 935,00 1 212,00 1 800,00 2 000,00 3 703,00 80 811,00

105 732,49 100,00% 1 356 865,82 99,99%

93 541,23 100,00% 235 153,79 37 266,38 2 373,18 99,98% 99,64% 99,97%

67 288,01 100,00% 11 529,84 100,00% 92 978,47 100,00% 50 627,45 31 902,25 99,99% 99,90% 2 694,00 100,00% 1 212,00 100,00% 1 734,33 1 999,12 96,35% 99,96%

3 703,00 100,00% 80 810,91 100,00% Strona 30

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

4700 4740 4750 6060

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

wykonano wg planu wykonano wg planu

2 445,00 2 846,00 9 996,00 40 205,00 2 233 269,00

2 445,00 100,00% 2 841,16 9 986,43 99,83% 99,90%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym wykonano wg planu programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk wykonano wg planu

40 204,26 100,00% 2 232 889,12 99,98% 38 570,25 96,67%

80113 4300 80146 4210 4300 4410

Zakup usug pozostaych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe

wykonano wg planu

39 900,00 39 900,00

38 570,25 96,67%

realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb

650,00 25 703,00 2 467,00 28 820,00

149,00 25 666,40 2 136,53

22,92% 99,86% 86,60%

27 951,93 96,99% 348 696,88 99,37%

80148 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4480 4530 4570 4700 4750 6060

Stowki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb 350 900,00 21 081,00 55 700,00 9 000,00 1 600,00 75 248,00 215 000,00 18 700,00 4 397,00 369,00 11 000,00 560,00 940,00 600,00 916,00 11 020,00 3 414,00 2 500,00 287,00 920,00 1 140,00 20 281,00 805 573,00 21 080,16 100,00% 55 220,63 8 656,56 75 144,21 212 044,78 18 643,22 4 379,80 10 352,86 498,99 847,36 594,49 99,14% 96,18% 99,86% 98,63% 99,70% 99,61% 94,12% 89,11% 90,14% 99,08%

1 600,00 100,00%

369,00 100,00%

Opata z tytuu zakupu usug wykonano wg planu telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Podatek od towarw i usug (VAT). wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb

916,00 100,00% 11 000,44 99,82%

3 414,00 100,00% 0,00 0,00%

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu wykonano wg planu pozostaych podatkw i opat Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych wykonano wg planu wykonanao wg planu wykonano wg planu

287,00 100,00% 920,00 100,00% 1 131,40 99,25%

20 281,00 100,00% 796 078,78 98,82%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 31

80195 2310

Pozostaa dziaalno Dotacja celowa przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstwie porozumie(umw) pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Stypendia dla uczniw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu 2 528,00 2 527,92 100,00%

3020 3240 4110 4120 4170 4210

2 882,00 63 000,00 21,00 4,00 392,00 530,00 69 357,00 7 237 085,02

0,00

0,00%

63 000,00 100,00% 19,75 3,19 260,00 525,98 7 213 768,84 94,05% 79,75% 66,33% 99,24% 99,68%

66 336,84 95,65%

803 80395 3210

Szkolnictwo wysze Pozostaa dziaalno Stypendia i zasiki dla studentw wykonano wg planu 34 119,50 34 119,50 34 119,50 34 100,00 34 100,00 99,94% 99,94% 34 100,00 99,94%

851 85121

Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wykonano wg planu wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie wykonano wg planu porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do wykonano wg planu realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie wykonano wg planu porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do wykonano wg planu realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 1 000,00 1 000,00 100,00% wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb 1 000,00 1 000,00 100,00%

6300

5 700,00

5 700,00 100,00%

5 700,00 85153

5 700,00 100,00%

2820 4170 4210 4300 4410 4700

2 500,00 2 880,00 688,50 3 460,50 150,00 360,00 11 039,00

2 500,00 100,00% 2 880,00 100,00% 687,59 99,87% 3 460,50 100,00% 25,08 235,00 16,72% 65,28%

10 788,17 97,73%

85154

2820 4010 4040 4110 4120

5 000,00 41 000,00 2 800,00 7 300,00 1 100,00

4 940,00 40 712,82 2 741,77 6 950,89 1 059,58

98,80% 99,30% 97,92% 95,22% 96,33% Strona 32

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4390 4410 4430 4440 4480 4580 4610 4700 4740 4750

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Pozostae odsetki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb

12 360,00 14 904,50 500,00 2 000,00 500,00 250,00 29 594,50 450,00 4 600,00 600,00 360,00 950,00 424,00 20,00 420,00 320,00 240,00 1 770,00 128 463,00

10 558,00 14 275,90 315,10 1 752,94 146,40 152,00 28 670,50 444,00 4 102,00 295,34

85,42% 95,78% 63,02% 87,65% 29,28% 60,80% 96,88% 98,67% 89,17% 49,22%

360,00 100,00% 930,04 97,90%

424,00 100,00% 11,30 280,00 135,00 231,77 1 698,47 56,50% 66,67% 42,19% 96,57% 95,96%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym realizacja wg programw i licencji biecych potrzeb Pozostaa dziaalno

122 187,82 95,12%

85195 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

realizacja wg biecych potrzeb

3 500,00

2 388,00

68,23%

2560

Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki wykonano wg planu zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do wykonano wg planu realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wykonano wg planu

100 000,00

100 000,00 100,00%

2820

6 000,00

6 000,00 100,00%

4740

59,00 109 559,00 254 761,00

59,00 100,00% 108 447,00 98,99% 247 122,99 97,00%

852 85212

Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne,wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 33

2910 3110 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4580 4700 4740 4750

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych wykonano wg planu w nadmiernej wysokoci wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb

6 536,49 691 944,00 16 000,00 5 278,00 441,00 3 000,00 389,00 4 500,00 1 914,90 300,00 200,00 300,00 730 803,39

6 504,49 682 877,27

99,51% 98,69%

16 000,00 100,00% 4 077,85 395,99 1 000,00 77,26% 89,79% 33,33%

389,00 100,00% 1 200,80 1 621,50 26,68% 84,68%

300,00 100,00% 0,00 0,00%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym wykonano wg planu programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

300,00 100,00% 714 666,90 97,79%

85213

4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wykonano wg planu

2 476,00 2 476,00

2 238,34

90,40%

2 238,34 90,40%

85214 3110 3119 4110 4210 4300 4330

wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe

realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb

51 586,00 4 211,26 800,00 1 513,45 2 500,00 36 000,00 96 610,71

46 396,14 4 210,71 0,00 1 188,00 1 537,84 6 512,09

89,94% 99,99% 0,00% 78,50% 61,51% 18,09%

59 844,78 61,94% 55 215,86 98,32%

85215 3110 85219 3020 4010 4040 4110

wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

wykonano wg planu

56 157,00 56 157,00

55 215,86 98,32%

realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecycg potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb

1 482,00 267 347,00 16 044,00 45 324,00

1 246,51 233 036,70 16 042,99 39 013,47

84,11% 87,17% 99,99% 86,08%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 34

4120 4170 4210 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych

realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb

6 913,00 2 700,00 19 373,00 950,00 680,00 17 544,00 100,00 2 400,00 3 280,00 1 400,00 7 253,00 6 000,00 900,00 12 256,00 411 946,00

4 486,23 2 400,00 19 332,15 573,40 397,00 14 202,29

64,90% 88,89% 99,79% 60,36% 58,38% 80,95%

Opaty z tytuu zakupu usug wykonano wg planu telekomunikacyjnych telefoni komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonni stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu

100,00 100,00% 1 795,56 2 659,07 914,00 6 790,27 3 402,00 897,93 12 013,75 74,82% 81,07% 65,29% 93,62% 56,70% 99,77% 98,02%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym realizacja wg programw i licencji biecych potrzeb Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

359 303,32 87,22%

85228 4110 4120 4170 4300

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych

realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb

115,00 18,00 710,00 3 760,00 4 603,00

0,00 0,00 162,00 3 380,00

0,00% 0,00% 22,82% 89,89%

3 542,00 76,95% 49 875,51 94,97%

85295 3110 3119 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218

Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu 52 517,00 6 666,66 18 181,64 962,56 2 896,40 153,34 290,67 15,39 1 400,00 5 622,35 297,65 2 600,00 17 240,40 6 666,66 100,00% 18 181,64 100,00% 962,56 100,00% 2 896,40 100,00% 153,34 100,00% 290,67 100,00% 15,39 100,00% 0,00 0,00%

5 622,35 100,00% 297,65 100,00% 2 233,81 85,92%

17 240,40 100,00% Strona 35

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

4219 4300 4308 4309 4368

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tutuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tutuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiwego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiwego i urzdze kserograficznych

wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonanow wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu

912,73 3 000,00 41 863,69 2 216,31 284,92

912,73 100,00% 1 841,20 61,37%

41 863,69 100,00% 2 216,31 100,00% 284,92 100,00%

4369 4418 4419 4748

wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu

15,08 315,31 16,69 172,37

15,08 100,00% 315,31 100,00% 16,69 100,00% 172,37 100,00%

4749 4758 4759

wykonano wg planu

9,13 1 187,15 62,85 158 900,29 1 461 496,39

9,13 100,00% 1 187,15 100,00% 62,85 100,00% 153 333,81 96,50% 1 348 145,01 92,24%

Zakup akcesoriw komputerowych w tym wykonano wg planu programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych w tym wykonano wg planu programw i licencji

854 85412 4300

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Zakup usug pozostaych wykonano wg planu 9 080,00 9 080,00 9 080,00 85415 3260 Pomoc materialna dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw realizacja wg biecych potrzeb 20 022,00 20 022,00 29 102,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb 600,00 174 110,00 11 600,00 29 400,00 4 600,00 14 000,00 33 000,00 2 000,00 500,00 32 220,00 516,14 172 276,57 11 551,64 28 895,82 4 439,32 9 607,77 30 734,49 1 500,60 65,00 30 965,73 86,02% 98,95% 99,58% 98,29% 96,51% 68,63% 93,13% 75,03% 13,00% 96,11% 9 985,44 49,87% 9 080,00 100,00% 9 080,00 100,00% 9 080,00 100,00%

9 985,44 49,87% 19 065,44 65,51%

900

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 36

4360 4370 4410 4430 4440 4530 4740 6060

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od towarw i usug (VAT). Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Oczyszczanie miast i wsi

wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb wykonanow wg planu

1 500,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 4 700,00 1 000,00 500,00 41 000,00 355 730,00

1 479,84 864,33 2 601,92 0,00 4 665,58 0,00 0,00 39 869,60

98,66% 86,43% 86,73% 0,00% 99,27% 0,00% 0,00% 97,24%

340 034,35 95,59% 26 468,01 97,67%

90003 4300 90004 4170 4300

Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych

wykonano wg planu

27 100,00 27 100,00

26 468,01 97,67% 1 357,47 44 046,20 99,96% 77,93%

wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb

1 358,00 56 521,65 57 879,65

45 403,67 78,44% 332 748,69 73 474,50 544 366,22 99,92% 99,29% 97,90%

90015 4260 4270 6050

Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4530 6050 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od towarw i usug (VAT). Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych wykonano wg planu realizacja wg bieacych potrzeb realizacja wg bieacych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb zakoczenie inwestycji nastpi w 2010 r. 29 283,24 1 000,00 5 500,00 1 100,00 255 842,76 424,00 100,00 3 204 601,00 3 497 851,00 4 901 610,65 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 141,77 56,01 4 185,40 0,00 193 988,15 96,10% 5,60% 76,10% 0,00% 75,82% wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 333 000,00 74 000,00 556 050,00 963 050,00

950 589,41 98,71%

90095

424,00 100,00% 0,94 543 850,73 0,94% 16,97%

770 647,00 22,03% 2 133 142,44 43,52%

921 92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 37

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno

wykonano wg planu

475 986,00 475 986,00

475 986,00 100,00% 475 986,00 100,00%

92195 4170 4210 4300

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb realizacja wg biecych potrzeb

1 500,00 4 220,00 1 000,00 6 720,00 482 706,00

0,00 1 762,52 0,00

0,00% 41,77% 0,00%

1 762,52 26,23% 477 748,52 98,97%

926 92601 6050 6060

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do wykonano wg planu realizacji stowarzyszeniom Pozostaa dziaalno 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze wykonano wg planu 99 690,00 99 690,00 1 937 910,00 Razem: 35 485 469,89 99 370,00 99,68% 270 000,00 270 000,00 92695 270 000,00 100,00% 270 000,00 100,00% zakonczenie inwestycji nastpi w 2010 r. wykonano wg planu 1 547 220,00 21 000,00 1 568 220,00 92605 829 274,26 20 984,00 53,60% 99,92%

850 258,26 54,22%

99 370,00 99,68% 1 219 628,26 29 974 863,01 62,94% 84,47%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 38

REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2009 ROKU OPIS WYKONANIA

DZIA ROZDZIA PARAGRAF 010 01095 2010

NAZWA KLASYFIKACJI Admistracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu aministarcji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

PLAN

WYKONANIE

wykonano wg 7 756,68 planu 7 756,68 7 756,68

7 756,68 7 756,68 7 756,68

100,00% 100,00% 100,00%

750 75011 2010

Admistracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu aministarcji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano wg 36 142,00 planu 36 142,00 36 142,00 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano wg 4 892,00 planu 4 892,00 7 892,00 4 780,00 4 780,00 7 779,83 97,71% 97,71% 98,58% wykonano wg 3 000,00 planu 3 000,00 75113 2 999,83 2 999,83 99,99% 99,99% 35 908,08 35 908,08 35 908,08 99,35% 99,35% 99,35%

751

851 85195 2010

Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano wg 59,00 planu 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 100,00% 100,00% 100,00%

852 85212

Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano wg 715 352,00 704 740,91 planu 715 352,00 704 740,91 98,52% 98,52%

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 39

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano wg 10 110,00 planu 10 110,00 SUMA 9 912,00 9 912,00 98,04% 98,04% 98,51% 98,56% wykonano wg 1 458,00 planu 1 458,00 1 457,28 1 457,28 99,95% 99,95%

85214

726 920,00 716 110,19 778 769,68 767 613,78

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 40

REALIZACJA WYDATKW OTRZYMANYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2009 ROKU OPIS WYKONANIA

DZIA ROZDZIA PARAGRAF 010 01095 4300 4430

NAZWA KLASYFIKACJI Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki

PLAN

WYKONANIE

wykonano wg planu wykonano wg planu

152,10 152,10 7 604,58 7 604,58 7 756,68 7 756,68 7 756,68 7 756,68

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4410

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb 27 461,07 2 612,00 4 170,29 672,64 526,00 700,00 36 142,00 36 142,00 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 4110 4120 4170 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 387,35 62,65 2 550,00 3 000,00 75113 3030 4110 4120 4170 4210 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu 1 980,00 209,16 33,72 1 547,04 754,77 1 980,00 100,00% 209,16 100,00% 33,72 100,00% 1 547,04 100,00% 754,77 100,00% 387,35 100,00% 62,48 99,73% 2 550,00 100,00% 2 999,83 99,99% 27 461,07 100,00% 2 612,00 100,00% 4 170,29 100,00% 672,64 100,00% 525,97 99,99% 466,11 66,59% 35 908,08 35 908,08 99,35% 99,35%

751

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 41

4300 4410

Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe

realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu

212,00 155,31 4 892,00 7 892,00

100,00

47,17%

155,31 100,00% 4 780,00 97,71% 7 779,83 98,58%

851 85195 4740

Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych wykonano wg planu 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 100,00% 100,00% 100,00%

852 85212 3110 4010 4110 4120 4210 4300 4700 4740 4750

Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano wg planu 1 458,00 1 458,00 85214 3110 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne wykonano wg 10 110,00 planu 10 110,00 SUMA 9 912,00 9 912,00 98,04% 98,04% 98,51% 98,56% 1 457,28 99,95% 1 457,28 99,95% wykonano wg planu wykonano wg planu wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu realizacja wg biecych potrzeb wykonano wg planu 691 944,00 16 000,00 5 278,00 441,00 389,00 500,00 300,00 200,00 300,00 682 877,27 98,69%

16 000,00 100,00% 4 077,85 395,99 77,26% 89,79%

389,00 100,00% 400,80 80,16%

300,00 100,00% 0,00 0,00%

300,00 100,00% 98,52%

715 352,00 704 740,91 85213

726 920,00 716 110,19 778 769,68 767 613,78

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 42

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 43

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 44

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 45

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 46

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 47

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 48

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 49

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 50

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIA INWESTYCJI W 2009 ROKU Uchwalony 17 grudnia 2008r. budet Gminy Ornontowice na rok 2009 zakada realizacj inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zada nastpuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieco aktualizowany w opraciu o dokonywane zmiany w budecie. Kadorazowe przystpienie do realizacji zadania, zarwo projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypenieniem procedury zamwie publicznych - w trybie przewidzianym ustaw w zaleoci od wartoci zadania. W trakcie 2009 roku zrealizowano nastpujce przedsiwzicia inwestycyjne: Lp. Nazwa inwestycji I . INWESTYCJE Budowa wodocigu Sie wodocigowa przy ul. Lenej na odcinku od komory PE110 1800mb, PE90 przy ul. Zamkowej 439mb, PE40-63 1005,5mb wraz z 85 do posesji nr 53 1. przyczami i wzami wraz z wodocigiem na wodomierzowymi + osiedlu przy ul. wyposaenie studni Lenej (Cyprysowa, wodomierzowych wierkowa) Budowa wodocigu Sie wodocigowa przy ulicy Orzeskiej PE110 2160mb, PE40 525mb wraz z 40 2. na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. przyczmi i wzami Akacjowej wodomierzowymi Sie wodocigowa Budowa wodocigu PE110 517,1mb, PE40 3. 174,5mb wraz z 16 przy ul. kowej przyczmi Sie wodocigowa PE90 483mb, PE40 131mb wraz z 9 przyczami Sie wodocigowa PE50 110 mb Zakres rzeczowy cakowity Wykonawca Data Data Termin Koszt rozpoczcia zakoczenia gwarancji cakowity (z) Wydatki poniesione (z)

CETUS Energetyka Gazowa Sp. z.o.o. ul. Spacerowa 2 44-266wierklany Grne

12.05.2009

10.12.2009

36 838 891,69 miesicy

838 891,68

Zakad RemontowoBudowlany Instalacje Wod.-Kan., C.O. i Gaz. Janicki Piotr i Janicki 11.05.2009 Jacek ul. Ligonia 4 44-186 Gieratowice ZISCO Zakad Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura 23.02.2009 ul. A. Mickiewicza 75, 43-250 Pawowice P.U.P.H. "SARMATA" S.C. I Harmata Sarapata, R. Sarapata 17.02.2009 Kleczna Grna, Barwad redni 282 wykup 2008

09.11.2009

36 560 871,39 miesicy

560 871,39

20.05.2009

36 134 311,78 miesicy

134 311,78

4.

Budowa wodocigu przy ul. Klonowej Rozbudowa sieci wodocigowej

14.05.2009

36 84 280,43 miesicy

84 280,43

5.

30.08.2009

10 320,00

10 320,00

Uzbrojenie dziaek w sie wodocigow, kanalizacj 6. sanitarn i deszczow w rejonie ul. Grabowej

Sie wodocigowa PE110=189mb, Zakad Remontowokanalizacja sanitarna Budowlany Kanalizacji PVC-U200=87mb + i Odwadniania 2 studnie fi 1200, Krzysztof Ogrodowski kanalizacja deszczowa ul. Turystyczna 1b PVC-U315=82mb + 44-207 Rybnik 2 studnie fi 1200

3.06.2009

3.07.3009

36 160 000,00 miesicy

160 000,00

Budowa sieci Sie wodocigowa Budownictwo Wodnowodocigowej PE110 908mb wraz Inynieryjne i Drogowe 7. wzdu cznika z przyczami PE90-40 Sp. z o.o., 29.07.2009 drogowego 349mb, hydranty fi 80 ul. Batorego 19, Zamkowa - Orzeska 7 kpl. 43-200 Pszczyna Budowa sieci wodocigowej 8. w rejonie pawilonu handlowego i kocioa Uzbrojenie dziaek w sie Sie wodocigowa PE110=514mb, Przedsibiorstwo Robt przycza PE32Inynieryjnych 50=155,1mb/4szt, i Budowlanych JAF 15.10.2009 hydrant p.po.=3kpl, Sp. z o.o., zasuwy=8kpl, chodnik ul. Mikoowska 107, z kostki 44-203 Rybnik betonowej=400mb Sie wodocigowa PE110=120mb Zakad RemontowoBudowlany Instalacje 7.12.2009

29.09.2009

36 364 446,33 miesicy

364 446,33

15.12.2009

36 206 165,77 miesicy

206 165,77

9.

28.12.2009

36 23 485,00 miesicy

23 485,00 Strona 51

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

wodocigow w rejonie ul. K. Miarki

Wod.-Kan., C.O. i Gaz. Janicki Piotr i Janicki Jacek ul. Ligonia 4 44-186 Gieratowice Remont drogi powiatowej na odcinku ok. 1200 mb z przebudow wybranych elementw pasa drogowego (szykany, azyle dla pieszych itp.); uzupenienie wjazdw dojcia pieszego do posesji, prace odwodnieniowe i przeciwdziaajce powstawaniu zalewisk, dziaania dla poprawy bezpieczestwa i uspokojenia ruchu

Remont drogi powiatowej nr S 2908 (ul. Zwycistwa) wraz z przebudow wybranych elementw pasa drogowego, w tym 10. zmiana organizacji ruchu na odcinku od pnocnej granicy Gminy do skrzyowania z drog powiatow ul. Chudowsk w Ornontowicach

Konsorcjum Firm: Zakad Robt Inzynieryjnych INFRAPOL ul. Magdziorza 28, 41-710 Ruda lska; Przedsibiorstwo Prywatne COMPLEX ul. Bujakowska 2, 43-178 Ornontowice

24.02.2009

31.12.2009

60 4 983 812,48 miesicy

1 371 171,33

Budowa chodnika na odcinku ok. 650m od ul. Tartacznej do ul. Przebudowa cigu Bujakowskiej o szer. od pieszego ulicy 1,5 do 2 m (azyle dla Zakad RemontowoOrzeskiej pieszych, wyspy Budowlany Kanalizacji w Ornontowicach kanalizujce ruch itp.); i Odwadniania 11. na odcinku ok. 14.08.2009 przeduenie chodnika Krzysztof Ogrodowski 650m od ulicy ul. Turystyczna 1b oraz uoenie Tartacznej do dodatkowego 44-207 Rybnik skrzyowania krawnika przy ul. z ulic Bujakowsk Orzeskiej i Lenej, wykonanie wjazdw nie ujtych w projekcie, Zakad RemontowoBudowa drogi Budowlany Kanalizacji o nawierzchni z kostki i Odwadniania brukowej o d. 500 m 30.04.2009 Krzysztof Ogrodowski i szer. od 3 do 3,5 m ul. Turystyczna 1b oraz 5 m na mijance 44-207 Rybnik Budowa drogi Zakad Remontowoo nawierzchni z kostki Budowlany Kanalizacji brukowej o d. 345 m i Odwadniania 30.04.2009 i szer. 3,5 m oraz 5 m Krzysztof Ogrodowski na mijance wraz z 2 ul. Turystyczna 1b progami zwalniajcymi 44-207 Rybnik PP COMPLEX Grzegorz Janik ul.Bujakowska 2, 43-178 Ornontowice

30.11.2009

36 808 350,08 miesicy

808 350,08

12.

Budowa ul. kowej

03.08.2009

36 367 108,64 miesicy

367 108,64

13.

Budowa ul. K. Miarki

03.08.2009

36 389 889,48 miesicy

389 889,48

Korytowanie Korytowanie, uoenie i tuczniowanie podbudowy z kruszywa sigacza ul. 14. amanego oraz Zwycistwa nawierzchni z frezu na w rejonie posesji nr odc. 325mb 37 Wykonanie 15. klimatyzacji w budynku UG Modernizacja 16. instalacji CO w kotowni UG

9.12.2009

29.01.2010

36 94 224,55 miesicy

75 527,37

Instalacja klimatyzacji - PHU AIRCO Roman 3 ukady z 19 Karwot ul.Ks. 22.12.2009 jednostkami Macierzyskiego 5, 43wewntrznymi 150 Bieru Demonta starej instalacji i armatury, monta nowej z rozdziaem ciepa na Urzd i Bank C.Z. Sanit Dorota Kubica Mirosaw Kubica Sp. Jawna ul. Krucza 10, 41-800 Zabrze ROBIREX ul. Wigilijna 28, 44-105 Gliwice

1.02.2010

36 254 327,30 miesicy

186 147,60

15.10.2009

22.12.2009

36 34 355,40 miesicy

34 355,40

Termomodernizacja Wykonanie budynkw Zespou odwodnienia, izolacji 17. Szkolnopionowych oraz Przedszkolnego ocieplenia na obiekcie

15.10.2009

31.08.2010

36 892 776,00 miesicy

306 351,52

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 52

Zespou SzkolnoPrzedszkolnego (Szkoa, sala gimnastyczna i Przedszkole) Budowa owietlenia cigu pieszego - 11 supw typu SSO Budowa owietlenia 60/35/3p wraz 18. cigu pieszego przy z oprawami ul. Grabowej owietleniowymi typu OPA MH 70W z kloszem kulistym mlecznym. Budowa owietlenia cigu pieszego przy ul. Zwycistwa 19. etap I - od pn granicy Gminy do skrzyowania z ul. Chudowsk

Zakad Elektryczny Jan Matula 11.05.2009 ul. Lena 22a 44-177 Paniwki

29.05.2009

36 60 404,71 miesicy

60 404,71

Budowa owietlenia cigu pieszego - supy aluminiowe o wys. ELROB S.C.G. Kloc, 4,5m = 72 szt o mocy M.Kloc 70 W oraz supy ul. Powst. lskich 11a, 20.05.2009 aluminiowe o wys. 7m 43-211 Piasek k. = 2 sztuki o mocy 150 Pszczyny W (na skrzyowaniu z ul. Chudowsk) Zakad Elektryczny Jan Matula 13.11.2009 ul. Lena 22a 44-177 Paniwki

20.07.2009

36 279 887,62 miesicy

279 887,62

Budowa owietlenia po wschodniej stronie ul. Supy aluminiowe o wys. 4,5m = 15 szt 20. Zwycistwa od skrzyowania z ul. oprawy o mocy 70W Chudowsk do posesji nr 194 Owietlenie przejcia dla 21. pieszych przy ul. Akacjowej

15.12.2009

36 66 178,86 miesicy

66 178,86

Budowa owietlenia przejcia - 1 sup Zakad Elektryczny Jan owietleniowy wraz Matula z opraw owietleniow 25.06.2009 ul. Lena 22a OPA MH i lamp 44-177 Paniwki metalohalogenkow 70 W Budowa owietlenia trybun oprawy 2 x 58W 3 sztuki 7 opraw owietleniowych SGS 101/70W Zakad Elektryczny Jan Matula 25.06.2009 ul. Lena 22a 44-177 Paniwki Zakad Elektryczny Jan Matula 30.07.2009 ul. Lena 22a 44-177 Paniwki

30.06.2009

36 6 353,14 miesicy

6 353,14

22. Owietlenie trybun

30.06.2009

36 16 888,53 miesicy

16 888,53

Owietlenie ul. 23. Chudowskiej

28.08.2009

36 19 882,79 miesicy

19 882,79

Zakad ProjektowoWykonawczy Instalacji 36 opraw SGS Budowa owietlenia 102/70W, supy Elektrycznych Marek 24. 15.10.2009 ul. Solarnia aluminiowe malowane Brodala ul. Biaej Bramy 1, na czarno 44-100 Gliwice Wykonanie czci 25. ogrodzenia na cmentarzu Wykonanie ogrodzenia: 28 przse w rozstawie co 2,44 m 68,32 mb wraz z bram o szer. 3,40 m i furtk 1,39 m Wykonanie 2 kabin wraz z zadaszeniem dla zawodnikw (po 10 siedzisk w jendej kabinie) Odbudowa stawu nr 2 oraz budowa owietlenia Zakady Automatyki "ROTAMETR" Sp. z o.o. ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice Zakady Automatyki "ROTAMETR" Sp. z o.o. ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice Konsorcjum Firm: PPHU drew-smol ul. Hodunowska 77, 43-143 Ldziny; Zakad Elektryczny

14.12.2009

36 109 800,00 miesicy

109 800,00

29.07.2009

28.09.2009

36 168 954,51 miesicy

168 954,51

26.

Zakup kabin na boisko sportowe

19.03.2009

15.04.2009

36 20 984,00 miesicy

20 984,00

Rewitalizacja obiektu - Park 27. Gminny w Ornontowicach

15.09.2009

31.12.2010

36 1 559 245,40 miesicy

64 850,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 53

Jan Matula ul. Lena 22a, 44-177 Paniwki; Biuro Architektoniczne ARKAT Sp. z o.o. ul. Kochaniwskiego 4/6 40-035 Katowice Wykonanie chodnika Wykonanie zjazdu z kostki betonowej gr. dla rowerw 8cm wraz z montaem 28. z chodnika do placu blachy ryflowanej na zabaw przy ul. zjazdy dla wzkw Chudowskiej i rowerw Uoenie rury 29. osonowej dla sieci internetowej Uoenie rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 110mm Budowa boisk sportowych: do piki nonej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego z zapleczem sanitarnym; budowa przycza energetycznego Zakad RemontowoBudowlany Kanalizacji i Odwadniania 10.12.2009 Krzysztof Ogrodowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik Zakad RemontowoBudowlany Kanalizacji i Odwadniania 10.12.2009 Krzysztof Ogrodowski ul. Turystyczna 1b 44-207 Rybnik

21.12.2009

36 4 874,99 miesicy

4 874,99

21.12.2009

36 35 542,38 miesicy

35 542,38

Budowa boisk sportowych 30. w ramach programy Orlik 2012 przy ul. Akacjowej

KOSTRZEWA Sp. z o.o. Rynek 8i9, 41-400 Mysowice

24.07.2009

31.01.2010

36 1 446 525,11 miesicy

838 573,37

razem II. ZADANIA PROJEKTOWE Dokumentacja sieci Budowa kanalizacji kanalizacji sanitarnej sanitarnej PVC200 ok.. Pracownia Projektowa i deszczowej 135mb,przepompownia PROEKO, 1. zlewnia ciekw - 1kpl, ul. Rudzka 28 Ornontowice Pd, 44-200 Rybnik przycza 32 szt. podzlewnia K-3 PVC160 400mb, PE63 zad. 2 (ul. Polna) 685mb

14 003 138,36

7 614 848,70

13.01.2009

15.07.2009

66 185,00

66 185,00

Biuro Projektw Dokumentacja Gospodarki WodnoPB-W oczyszczalni oczyszczalni ciekw ciekowej HYDROSAN 2. Ornontowice 12.03.2009 o wydajnoci ok.. 1000 Sp. z o.o. Pnoc m3/d ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice PB-W kanalizacji sanitarnej 3. i deszczowej w Gminie Ornontowice Dokumentacja Spdzielnia kanalizacji sanitarnej Rzemielnicza i deszczowej dla "WIELOBRANOWA" 18.06.2009 3 zlewni na terenie ok.. ul. Sienkiewicza 17, 300 ha Tarnowskie Gry

12.03.2011

305 000,00

64 660,00

18.06.2011

951 282,80

153 720,00

PB-W sieci Firma BudowlanoDokumentacja ok. wodocigowej przy Handlowa Kak 6,1km sieci 4. ul. Kolejowej Eugeniusz wodocigowej PE110 z podziaem na ul. Pomorska 58, oraz ok.. 160 przyczy 3 etapy 44-335 Jastrzbie Zdrj PB-W sieci wodocigowej przy ulicy Nowej 5. i Granicznej z podziaem na 2 etapy PBW sieci 6. wodocigowej przy ul. Orzeskiej od ul. Dokumentacja ok.. 2400mb sieci i ok.. 30 przyczy Dokumentacja sieci wodocigowej PE110 ok.. 1250mb oraz

5.08.2009

30.03.2010

146 400,00

117 120,00

FHU SIMEX Teresa mietana-Gruszka 29.07.2009 ul. Powstacw 96, 44-268 Jastrzebie Zdrj PPU PROSTYL ul. Brzeziska 8a, 44-203 Rybnik

15.03.2010

45 140,00

26 840,00

26.08.2009

31.12.2009

39 894,00

39 894,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 54

Dworcowej do ul. Dziakowej

przycza d0 31 budynkw

Dotacja celowa na pomoc finansow dla powiatu Projekt budowlanowykonawczy remontu ulicy Dworcowej z przebudow wybranych elementw pasa Dworcowa: DROCAD drogowego, w tym Sp. z o.o.ul. Fabryczna cig pieszy. Budowa chodnikw 45, Odcinek od DW Dworcowa Dworcowa w pasie drg 430-100 Tychy; 925 do powiatowych 8.10.2009 15.12.2009 7. projektowanego Zwycistwa: z wprowadzeniem Zwyciestwa Zwycistwa Przedsibiorstwo ronda w ulicy 7.09.2009 15.12.2009 elementw uspokojenia Usugowe FADRG Orzeskiej, Projekt ruchu ul. wirowa 22, budowlano34-300 ywiec wykonawczy remontu ulicy Zwycistwa z przebudow wybranych elementw pasa drogowego, w tym chodnik. Odcinek od skrzyowania z ulic Chudowsk do ulicy Nowej Projekt budowlanowykonawczy chodnika przy ulicy Orzeskiej od kocioa do skrzyowania z ulic Dworcow; projekt budowlanoBudowa chodnikw wykonawczy w pasie drg chodnika przy ulicy powiatowych 8. Zamkowej od z wprowadzeniem kopalni do ulicy elementw uspokojenia abik /strona ruchu zachodnia/; projekt budowlanowykonawczy chodnika przy ulicy Zamkowej od kocioa do wjazdu na kopalni /strona wschodnia/ Projekt pocznia Odcinek drogi od ulicy drogowego od stacji Zamkowej do 9. paliw do ukadu projektowanego ukadu drg na Przedpolu drg na Przedpolu Kopalni Kopalni o d. ok. 150 m PB-W chodnika wraz z miejscami 10. parkingowymi przy ulicy Akacjowej PB-W chodnika 11. przy ulicy abik 12. PBW sigacza ul. Zwycistwa Modernizacja chodnikw wraz z budow miejsc parkingowych Modernizacja chodnikw Dokumentacja sigacza ul. Zwycistwa o szer.

159 870,75

119 870,75

Pracownia Projektowania Infrastruktury Komunikacyjnej Jarosaw Frycz ul. Woniaka 64/3, 41-902 Bytom

12.10.2009

22.12.2009

49 654,00

49 654,00

Biuro ProjektowoWykonawcze "I.M" Irena Mandrysz ul. Emilii Plater 10 44-200 Rybnik EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59 44-100 Gliwice EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59 44-100 Gliwice L.E. CONSUL ENGINEERING

27.02.2009

27.05.2009

14 640,00

14 640,00

12.10.2009

26.02.2010

14 518,00

0,00

12.10.2009

26.02.2010

4 819,00

0,00

12.10.2009

31.05.2010

48 787,80

0,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 55

w rejonie nasypu kolejowego Modernizacja 13. instalacji C.O. w kotowni UG PBW systemu klimatyzacji 14. pomieszcze biurowych w budynku UG Projekt odwodnienia 15. Zespou SzkolnoPrzedszkolnego

4,5m z kostki betonowej brukowej

SP. Z O.O. ul. Barona 30 43-100 Tychy 21.05.2009 6 000,00 6 000,00

Dokumentacja Pracownia Usugowomodernizacji instalacji Projektowa Ewa Kuka 02.03.2009 C.O. z rozdziaem na ul. Piotra Skargi 33 cz Urzdu i Banku 43-241 ka Dokumentacja instalacji PROMAX Sp. z o.o. ul. klimatyzacji - 3 ukady Wyglendy 27, 20.05.2009 z 19 jednostkami 44-200 Rybnik wewntrznymi Dokumentacja wykonania odwodnienia i izolacji pionowych w zwizku z termomodernizacj obiektu HOLDING OMEGATERM SP. ZO.O. ul. Zajcza 12 44-203 Rybnik

30.06.2009

15 006,00

15 006,00

27.02.2009

27.05.2009

36 600,00

36 600,00

Wykonanie projektu przebudowy zespou szatni przy sali gimnastycznej Hliniak Architekci w SP Urbanistyka Przebudowa szatni przy Architektura Wntrza ul. 28.05.2009 16. w Ornontowicach Sali gimnastycznej wraz z projektem uycka 16 44-100 Gliwice pomieszczenia na piec podgrzewajcy wod w budynku szkoy 17. Plan rozwoju Zakad Elektryczny Jan Wprowadzenie planw energooszczdnych Matula oszczdnociowych dla systemw ul. Lena 22a owietlenia ulicznego owietleniowych 44-177 Paniwki L.E. CONSUL ENGINEERING SP. Z O.O. ul. Barona 30 43-100 Tychy Biuro inynierskie "HAS" S.C. ul. Wolnoci 94 41-800 Zabrze 1.07.2009

15.09.2009

10 980,00

10 980,00

20.11.2009

45 140,00

45 140,00

Projekt przebudowy linii napowietrznej Przebudowa linii SN 20 SN 20 kV oraz linii 18. kV oraz nN w rejonie kablowej nN projektowanego ronda w rejonie ulicy Zamkowej Dokonanie zmian w PB-W budynku 19. socjalnego wraz z drog dojazdow PBW odbudowy 20. Potoku Solarnia i kowego Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowokosztorysowej termomodernizacji 21. budynku na boisku sportowym w Ornontowicach wraz z pozyskaniem rodkw pomocowych PBW boiska sportowego wraz 22. z ogrodzeniem przy ul. wierkowej 23. PBW boisk Zmiany w projekcie konieczne do ubiegania si o zewntrzne rda finansowania

28.05.2009

21.09.2009

7 930,00

7 930,00

19.03.2009

27.03.2009

11 956,00

11 956,00

Dokumentacja HYDRO-LEW Usugi odbudowy Potoku Melioracyjne ul. Kap. L. Solarnia do ul. Nowej 2.09.2009 Janiego 17a/5, i kowego do ul. 44-200 Rybnik Cichej

2.05.2010

64 000,00

14 000,00

Aktualizacja

HOLDING OMEGATERM SP. Z O.O. ul. Zajcza 12 44-203 Rybnik

19.01.2009

30.04.2009

19 520,00

19 520,00

Dokumentacja boiska o nawierzchni z sztucznej trawy z wiat i ogrodzeniem Dokumentacja boiska

SPERO Pawe Soboda ul. Skalna 12/71, 43-180 Mikow SPERO Pawe Soboda

6.10.2009 6.10.2009

8.03.2010 8.03.2010

16 500,50 32 000,00

0,00 0,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 56

sportowych w ramach programu Orlik 2012 w pn czci gminy

o nawierzchni z sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza socjalnego

ul. Skalna 12/71, 43-180 Mikow

razem III. WYDATKI NIEWYGASAJCE PBW cznika Orzeska-Zamkowa 1. wraz z dwoma rondami PBW modernizacji 2. ul. Lenej PBW budynku 3. socjalnego wraz z drog dojazdow PBW kanalizacji deszczowej przy ul. 4. Polnej od ul. Dworcowej do posesji nr 18 Dokumentacja drogowa + brane integralne cznika oraz dwch rond Dokumentacja budowy drogi oraz owietlenia Dokumentacja z pozwoleniem na budow Dokumentacja z pozwoleniem na budow Adaptacja rekomendowanego projektu wraz z dokonaniem uzgodnie i pozwoleniem na budow L.E. CONSUL ENGINEERING SP. Z O.O. ul. Barona 30 43-100 Tychy Biuro ProjektowoWykonawcze "I.M" ul. Emilii Plater 10 44-200 Rybnik Biuro inynierskie "HAS" S.C. ul. Wolnoci 94 41-800 Zabrze Pracownia Projektowa PROEKO, ul. Rudzka 28 44-200 Rybnik

2 111 823,85

819 715,75

22.09.2008

21.09.2009

182 000,00

18 220,00

3.07.2008

30.09.2009

84 790,00

67 832,00

7.08.2008

30.04.2009

59 780,00

59 780,00

20.06.2008

30.04.2009

39 650,00

39 650,00

Adaptacja projektu 5. "Moje boisko Orlik 2012"

Projekt Plus Architekci S.C. Plac Krakowski 10 41-800 Zabrze

1.09.2008

30.06.2009

58 560,00

58 560,00

razem IV. RODKI POZYSKANE Budowa wodocigu przy ul. Lenej na odcinku od komory przy ul. Zamkowej poyczka 228/2009/51/GW/zw/P do posesji nr 53 1. wraz umorzenie z wodocigiem na 77/2009/51/GW/zw/U osiedlu przy ul. Lenej (Cyprysowa, wierkowa) Budowa wodocigu przy ulicy Orzeskiej poyczka 2. na odcinku od ul. 239/2009/51/GW/zw/P Bujakowskiej do ul. Akacjowej poyczka Termomodernizacja 263/2009/51/OA/oe/P budynkw Zespou dotacja Szkolno437/2009/51/OA/oe/D kredyt z premi Przedszkolnego 3. 6/W12/TM/2009/128

424 780,00

244 042,00

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowska i Gospodarki Wodnej

5.10.2009 503 300,00 26.08.2009 257 500,00

760 800,00

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowska i Gospodarki Wodnej Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowska i Gospodarki Wodnej; Bank Gospodarstwa Krajowego - BO SA

13.10.2009

336 520,00

12.11.2009 581 369,00 12.11.2009 13 233,00 13.03.2009 298 174,00

892 776,00

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 57

Budowa boisk budet pastwa dotacja sportowych Ministerstwo Sportu 2098/1748/ORL/M/09 4. w ramach programu Marszaek budet wojewdztwa Orlik 2012 przy ul. Wjewdztwa lskiego dotacja 1965/IW/2009 Akacjowej Ornontowice, dnia 19.01.2010r.

26.10.2009 333 000,00 9.07.2009 333 000,00 razem:

666 000,00

2 656 096,00

Skarbnik Gminy Celina Nowak

Wjt Gminy Kazimierz Adamczyk

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 58

Gminny Zakad Opieki Zdrowotnej Informacja Gminnego Orodka Zdrowia w Ornontowicach odnonie wykonania planu finansowego za 2009r. Przychody
Przychody na rok 2009 - konto 701/01/01 P O Z 701/01/02 Specjalistyka 701/03 Media 701/02 i 702 Medycyna pracy 701//04Fizykoterapia 750 Przychody finansowe 760 Dotacja UG Ornontowice Ogem przychody Plan na 2009r. 900 000,0, 65 000,00 25 000,00 480 000,00 30 000,00 15 000,00 100 000,00 1 615 000,00 Przychd w z 986 577,84 64 373,16 24 725,05 517 743,67 32 668,00 16 456,56 100 000,00 1 742 544,28 % wykon 109,62 99,04 98,90 107,86 108,89 109,71 100,00 107,90

Koszty
Koszty na rok 2009 - konto 408 amortyzacja rodkw trwaych 401 zuycie materiaw, energii elek.zuycie lekw, wody, materiaw na cele gospodarcze, olej opaowy 402 usugi obce medyczne, serwisowe, pocztowe, bankowe,remontowe 405 wynagrodzenia na rzeczpracownikw: umowy o prac, umowy zlecenia 406 wiadczenia na rzecz pracow. ubezpieczenia spoeczne, szkolenia pracownikw, 409 pozostae koszty rodzajowepodre subowe, ubezpieczenia OC 761 pozostae koszty operacyjne Ogem koszty Plan na 2009 r. 40 000,00 190 000,00 175 000,00 865 000,00 315 000,00 30 000,00 1 615 000,00 Koszty w z. 41 197,90 174 874,73 185 104,00 910 645,55 309 739,55 28 762,08 16 598,68 1 666 922,49 % wykonania 102,99 92,04 105,77 105,28 98,33 95,87 103,22

Przychody na dzie 31.12.2009r. = z 1. 742.544,28 Koszty na dzie 31.12.2009r. = z 1 . 666.922,49 Wynik finansowy = + 75.621,79 Przychody GOZ Ornontowice za 2009 r. Wykonanie przychodw na koniec 2009 r wynosi 107,90 % w stosunku do planu finansowego na rok 2009r. Gwne pozycje przychodw pod wzgldem wartoci to : a)P.O.Z. stanowi 56,62 % oglnej kwoty przychodw za 2009, b)Medycyna pracy stanowi 29,71 % oglnej kwoty przychodw za 2009 r. c)Dotacja z Gminy Ornontowice na profilaktyczne programy zdrowotne stanowi 5,74 % oglnej kwoty przychodw za 2009r. Przychody z POZ zostay wykonane w 109,62 % w stosunku do planu finansowego na 2009r. ( w zakresie tych usug medycznych ), - z medycyny pracy w 107,86 % planowanej wartoci przychodw z tych usug medycznych na 2009r. - przychody z dotacji z budetu Gminy Ornontowice zostay wykonane w 100 % . Dotacja przeznaczona bya ( zgodnie z umow podpisan pomidzy GOZ Ornontowice i Urzdem Gminy ) na profilaktyczne programy zdrowotne na rzecz mieszkacw Gminy Ornontowice na 2009r. Kwota dotacji wynosia z 100.000.- na n/w programy : - szczepienia p/ taczce - skierowane do wszystkich mieszkacw gminy - szczepienia p/ meningokokom skierowane do modziey z rocznika 1997 - Szczepienia p/rakowi szyjki macicy skierowane do dziewczynek z rocznikw 1993 1994. Dotacja zostaa rozliczona w caoci w dniu 16.12.2009r. w sprawozdaniu przekazanym do Wjta Gminy Ornontowice. Z dotacji skorzystao 277 mieszkacw naszej Gminy . Stan nalenoci krtkoterminowych na dzie 31.12.09r. wynosi 152 683,48 z . S to gwnie nalenoci wynikajce z rachunkw wystawionych przez nas na koniec 2009r. , ale w wartoci tej s
Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany Strona 59

rwnie nalenoci wymagalne w kwocie 6.615 z . S to nalenoci za usugi medyczne w ramach medycyny pracy . Na uwag zasuguje fakt, e z KWK Budryk mamy przeduone terminy patnoci do 60 dni zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Jest to nasz najwikszy kontrahent z medycyny pracy. Koszty GOZ Ornontowice za 2009 r. Wykonanie kosztw GOZ Ornontowice za 2009 r. wynosi 103,22 % w stosunku do planu finansowego na rok 2009 r. Gwne pozycje kosztowe pod wzgldem wartoci - to: a)konto 405 wynagrodzenia na rzecz pracownikw (umowy o prac, umowy zlecenia) wykonane na poziomie 105,28 % w stosunku do planu na 2009r. w tej pozycji kosztowej. b)konto 406 wiadczenia na rzecz pracownikw tj. ubezpieczenia spoeczne, szkolenie pracownikw - plan zosta wykonany w 98,33% w stosunku do planu rocznego. c)konto 402 usugi obce (medyczne, serwisowe, bankowe, pocztowe) wykonane w 105,77 % w stosunku do planu na 2009r. Na koniec 2009r. stan zobowiza krtkoterminowych wynosi 100 567,21 z, z czego : 45 541,80 z - to zobowizania wobec ZUS ( skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne za m-c grudzie 2009r. termin patnoci - do 15 stycznia 2010 r. ) 11 292 .- z - to podatek dochodowy od osb fizycznych - do US Mikow ( za 12/200 - termin patnoci przypada w okresie do 15 nastpnego m-ca 27 134,73 z - to zobowizania wobec dostawcw usug i materiaw. 16 598,68 z - to rezerwy na zobowizania pracownicze z tytuu nagrd jubileuszowych i odpraw emerytalnych ( konieczno tworzenia takiej rezerwy wynika z ustawy o SP ZOZ a i nowelizacji ustawy o rachunkowoci) Zobowiza dugoterminowych i wymagalnych nie byo ( tak jak do tej pory ,wszystkie zobowizania s regulowane na bieco - zgodnie z terminami patnoci ustalanymi przez dostawcw na rachunkach i fakturach ) . W 2009r. - tak jak w latach poprzednich - pynno finansowa bya niezagroona .

Gwna Ksigowa mgr Danuta Machaa

Dyrektor GOZ w Ornontowicach lek.med. Barbara Szczuka

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 60

Instytucja Kultury - Gminny Dom Kultury i Biblioteka Zajcia stae prowadzone w Gminnym Domu Kultury i Bibliotece w okresie od stycznia do koca grudnia 2009 r. nauka gry na instrumentach klawiszowych nauka gry na gitarze nauka piewu kko taneczne dla modziey spotkania ZHP modzieowa grupa teatralna teatr amatorski NAUMIONY zesp folklorystyczny Marzanki zesp "Night Lizard" zesp Manowce chr Jutrzenka kapela lskie Bajery klub Seniora koo pszczelarskie zajcia fitness Inna dziaalno Oprcz w/w imprez w sali Gminnego Domu Kultury odbyway si wedug harmonogramw: Uroczystoci rodzinne Zote Gody Zebrania organizacji i stowarzysze dziaajcych na terenie gminy Z naszych pomieszcze korzysta - Spka Wodna - Biuro Senatora Tadeusza Gruszka Statutowym celem GDKiB w Ornontowicach jest przygotowanie i pozyskanie spoeczestwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz realizacja zada w dziedzinie: edukacji, upowszechniania kultury, rozwijania twrczoci amatorskiej, dziaalnoci rekreacyjnej oraz artystycznej, a take rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa ( 3 i 4 Statutu GDKiB w Ornontowicach, Zacznik do Uchway Rady Gminy Ornontowice nr XXX/174/2000 z dnia 28.09.2000 r. z pn. zmian.). W ramach tej dziaalnoci GDKiB prowadzi kka zainteresowa, pomaga zespoom artystycznym dziaajcym na terenie gminy, organizuje spektakle, festyny, imprezy sportowe i rekreacyjne, a take przyblia mieszkacom tzw. kultur wysok.

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 61

Przegld waniejszych imprez w okresie sprawozdawczym tj. od 02.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Gminny Dom Kultury

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 62

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 63

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 64

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 65

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowegoGminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Zestawienie przychodw
L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Razem Nazwa przychodu wg. rda Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Darowizna od osb fizycznych Wpywy z wynajmu sali Wpywy z nauki gry na instrumentach Sprzeda gazet Za reklamy w gazecie Pozostae przychody finansowe Plan 475 986,00 2 600,00 2 000,00 20 000,00 22 290,00 6 000,00 10 000,00 9 680,00 548 556,00 Wykonanie 475 986,00 2 600,00 4 000,00 17 481,41 20 110,00 5 404,20 11 000,00 1 447,00 538 028,61 % 100 100 200 87,40 90,22 90,07 110 14,95 98,08

Plan przychodw finansowych Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach zamyka si w kwocie 548 556,00 z. (sownie: piset czterdzieci osiem tysicy piset pidziesit sze zotych 00/100 groszy) wykonanie w kwocie 538 028,61 z. (sownie: piset trzydzieci osiem tysicy dwadziecia osiem zotych 61/100 groszy) co daje 98,08 % wykonania planu. Roczne wykonanie przychodw zestawia wiksze rozbienoci w nastpujcych pozycjach: 1.darowizna od osb fizycznych na koniec roku, Pan Malczyk (Firma Rotametr) przela dodatkowo na dziaalno Chru Jutrzenka 2 000,00 z., ktre na koniec roku zostao jako dochd na przyszy rok na koncie Gminnego Domu Kultury. 2.wpyw z wynajmu sali, zmniejszy si popyt na wynajcia, co powizane byo z uszkodzeniem parkietu w okresie letnim, ktry wymaga remontu. Byo to wynikiem wilgotnego lata i uszkodzeniem rury drenaowej pod parkietem w wyniku szkd grniczych. 3.sprzeda gazety (miesicznika samorzdowego) z miesica na miesic spada. 4.pozostae przychody finansowe, imprezy biletowane, ktre si nie odbyway brak wpyww.

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 66

Nalenoci wymagalne na dzie 31.12.2009 r. Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ornontowicach nie istniej za rok 2009.

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 67

Zestawienie wydatkw
L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Razem Wydatki rodzajowe Koszt odpisw amortyzacyjnych Zuycie materiaw Usugi obce Podatki i opaty Wynagrodzenie i pochodne wiadczenia na rzecz pracownikw oraz skadki ZUS Pozostae koszty rodzajowe Plan 4 600,00 72 800,00 120 076 ,00 8 310,00 281 130,00 48 400,00 13 240,00 548 556,00 Wykonanie 4 604,62 67 780,69 121 058,63 8 381,45 277 494,94 42 146,03 14 423,36 535 889,72 % 110,10 93,11 100,83 100,86 98,71 87,08 108,94 97,69

Plan wydatkw na rok 2009 Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach wynosi 548 556,00 z. (sownie: piset czterdzieci osiem tysicy piset pidziesit sze zotych 00/100 groszy). Wykonanie roczne wynioso: 535 889,72 z. (piset trzydzieci pi tysicy osiemset osiemdziesit dziewi zotych 72/100 groszy) co stanowi 97,69% wykonania oglnego na dany rok. Roczne wykonanie wydatkw zestawia wiksze rozbienoci w nastpujcych pozycjach: 1.pozycja wynagrodzenia zmniejszyy si wydatki na stanowisku dyrektora, 2.zmniejszyy si wydatki na skadki ZUS oraz na szkolenie. Instytucja kultury dziaajca na terenie Gminy Ornontowice nie posiada na dzie 31.12.2009 r. zobowiza wymagalnych. Informacja o zobowizaniach, nalenociach oraz stanie rachunku bankowego na dzie 31.12.2009 r. Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ornontowicach nie posiada na dzie 31.12.2009 r. nalenoci i zobowiza wymagalnych. Stan rachunku bankowego wynosi 2 138,89 z. (sownie: dwa tysice sto trzydzieci osiem zotych 89/100 groszy).

Gwna Ksigowa mgr Bogusawa Muras

Dyrektor GDKiB w Ornontowicach mgr Waldemar Pietrzak

Wjt Gminy Kazimierz Adamczyk

Id: ZPMIT-THIAY-CYYQC-OHKKE-DJKND. Podpisany

Strona 68