You are on page 1of 428

OBWIESZCZENIE Nr DKT-763-1/10 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r.

o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa lskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Katowicach podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa lskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 185 rad, z czego: 1) do 167 rad gmin, z tego: a) do 127 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 21 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 19 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 17 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa lskiego. 2. Wybierano cznie 3 271 radnych, z czego: 1) 2 826 radnych rad gmin, z tego: a) 1 905 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 451 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 470 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 397 radnych rad powiatw; 3) 48 radnych Sejmiku Wojewdztwa lskiego. 3. Wybrano cznie 3 271 radnych, z czego: 1) 2 826 radnych rad gmin, z tego: a) 1 905 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 451 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 470 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 397 radnych rad powiatw; 3) 48 radnych Sejmiku Wojewdztwa lskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 231 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 2 710 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 43 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 52 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 127 rad gmin, w ktrych utworzono 980 okrgw wyborczych 2. Wybierano 1 905 radnych spord 6 396 kandydatw zgoszonych na 3 762 listach kandydatw przez 751 komitetw wyborczych, w tym 679 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 1 905 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 942 599 osb. 5. Karty do gosowania wydano 475 953 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 475 493 osb, to jest 50,44% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 463 005, to jest 97,37% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 12 488, to jest 2,63% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 793 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 43 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 52 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 21 rad gmin, w ktrych utworzono 74 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 451 radnych spord 4 449 kandydatw zgoszonych na 439 listach kandydatw przez 93 komitety wyborcze. 3. Wybrano 451 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 633 798 osb. 5. Karty do gosowania wydano 284 185 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 283 764 osb, to jest 44,77% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 270 291, to jest 95,25% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 13 473, to jest 4,75% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 461 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 19 rad miast, w ktrych utworzono 81 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 470 radnych spord 5 175 kandydatw zgoszonych na 522 listach kandydatw przez 74 komitety wyborcze. 3. Wybrano 470 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 2 139 310 osb. 5. Karty do gosowania wydano 837 735 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 836 684 osb, to jest 39,11% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 807 156, to jest 96,47% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 29 528, to jest 3,53% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 437 obwodach gosowania.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 17 rad powiatw, w ktrych utworzono 89 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 397 radnych spord 3 830 kandydatw zgoszonych na 490 listach kandydatw przez 54 komitety wyborcze. 3. Wybrano 397 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 598 383 osb. 5. Karty do gosowania wydano 768 677 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 767 974 osb, to jest 48,05% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 714 533, to jest 93,04% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 53 441, to jest 6,96% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 273 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa lskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa lskiego utworzono 7 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 48 radnych spord 1 047 kandydatw zgoszonych na 111 listach kandydatw przez 23 komitety wyborcze. 3. Wybrano 48 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 3 737 672 osb. 5. Karty do gosowania wydano 1 606 331 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 603 971 osb, to jest 42,91% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 1 445 840, to jest 90,14% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 158 131, to jest 9,86% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 2 710 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Wojkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 826. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 917 osb, to jest 50,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 3

4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHMIELEWSKA Mariola Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW WOJKOWICE TO SZANSA - MANIA Mateusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 34 KWW URSZULI GTKIEWICZ - GTKIEWICZ Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW - DOROTA KOWALIK - ZAWADA Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW - DOROTA KOWALIK
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 4

- EBEK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PODLEYSKI Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW WITOLD KWIECIE - GACZKOWSKA Alina Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NIEDBAA Wojciech Krzysztof b) z listy nr 31 KWW TOMASZ SZCZERBA - SZCZERBA Tomasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KONIECZKO Ewa Halina
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 5

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "NASZE MIASTO WOJKOWICE" - SITKO Andrzej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW WITOLD KWIECIE - KRYSTECKI Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW SERCE DLA WOJKOWIC - GAJDZIK Zofia Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "NASZE MIASTO WOJKOWICE" - ROGALSKA Barbara Maria - MALINA Henryk Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 6

Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Bobrowniki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 689. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 874 osb, to jest 50,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 183; 4) gosw wanych oddano 1 163; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BOEK Krystyna Mirosawa b) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA MIESZKACW GMINY - MOCISKI Jacek Jan - PRZYBYLAK Stanisaw c) z listy nr 28 KWW MIROSAW RABSZTYN - NOCU Adam Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 028; 4) gosw wanych oddano 1 006; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NAJDA Ilona Barbara b) z listy nr 27 KWW ARKADIUSZA ZIEMBY - GOGOWSKA Teresa Maria c) z listy nr 28 KWW MIROSAW RABSZTYN - KOCOT Anna Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 7

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKULSKA Krystyna Franciszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 272; 4) gosw wanych oddano 1 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PYCELA Artur Marcin b) z listy nr 27 KWW ARKADIUSZA ZIEMBY - LIGZA Dorota Maria - ROMIK Alina Lucja c) z listy nr 28 KWW MIROSAW RABSZTYN - MASO Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NABRDALIK-KOCOT Alicja Grayna b) z listy nr 27 KWW ARKADIUSZA ZIEMBY - CHWAA Jerzy Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW ARKADIUSZA ZIEMBY - COFAA Katarzyna Maria
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 8

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Mierzcice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 028. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 029 osb, to jest 50,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 543; 4) gosw wanych oddano 533; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU LOKALNEGO - TWARDOCH Tadeusz Czesaw b) z listy nr 31 KWW STRAAK MIERZCICE - KATOCH Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "STRA - INICJATYWA I ZAUFANIE" - KIERAS Adam Izydor - PASAMONIK Przemysaw Bartosz b) z listy nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU LOKALNEGO - JASKLSKA Anna Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 9

a) z listy nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU LOKALNEGO - BIEDRO Jacek b) z listy nr 28 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO - POLANIECKA Beata Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIMNIK Grzegorz Edward b) z listy nr 28 KWW GRZEGORZA PODLEJSKIEGO - KYS Iwona Sabina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "STRA - INICJATYWA I ZAUFANIE" - SKRZYPIEC Leszek Bogusaw b) z listy nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU LOKALNEGO - NOWAK Stanisaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU LOKALNEGO - ENGELHARDT Wadysaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 10

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW "KLUB OSIEDLOWY" - PUSTKOWSKA Ewa b) z listy nr 33 KWW "JEDNO I ZGODA" - SZCZEPACZYK Tadeusz Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "STRA - INICJATYWA I ZAUFANIE" - KUCZERA Emilian Albin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Psary Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 579. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 719 osb, to jest 49,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POLASIAK Grayna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 11

4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM NA RZECZ GMINY PSARY - ADAMCZYK Adam Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW RAZEM NA RZECZ GMINY PSARY - KOSMALA-GSIOR Teresa Mieczysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINNE FORUM OBYWATELSKIE - KOTUA Szczepan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINNE FORUM OBYWATELSKIE - KRASO Przemysaw Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINNE FORUM OBYWATELSKIE
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 12

- OLESISKI Remigiusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW PANORAMA GMINY - NOWAK Jarosaw Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 149; 4) gosw wanych oddano 1 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DULKO Krzysztof b) z listy nr 27 KWW GMINNE FORUM OBYWATELSKIE - KUBICA Jacenty Antoni - SIWCZYK ukasz Piotr c) z listy nr 28 KWW RAZEM NA RZECZ GMINY PSARY - ZARYCHTA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 736; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW GMINNE FORUM OBYWATELSKIE - PASEK Magorzata Ilona b) z listy nr 28 KWW RAZEM NA RZECZ GMINY PSARY - JEWAK Aleksander Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 13

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 705; 4) gosw wanych oddano 688; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW RAZEM NA RZECZ GMINY PSARY - GWD Jacek Henryk - GDESZ-SOBCZAK Magdalena Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej w Siewierzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 122. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 061 osb, to jest 50,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW ISKRA PRZYSZOCI - WIKAREK Leszek Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - KRZYKAWSKA Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 344;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 14

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - MAKA Michalina Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 435; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - ZARBA Roman Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - JANAS Celina Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - RODAK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - WIEBODA Wacaw Jan
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 15

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4) gosw wanych oddano 694; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - MACHURA Andrzej Marcin - MACHURA Zofia Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 675; 4) gosw wanych oddano 655; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - BAKA Jan - SZYBIS Dorota Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 892; 4) gosw wanych oddano 876; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA BANASIA - BOCHENEK Barbara Stanisawa - BASIK Jan - KOCOT Antoni Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW OBYWATELSKA GMINA
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 16

- DYDUCH Mariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Sawkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 806. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 476 osb, to jest 59,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 182; 4) gosw wanych oddano 1 156; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "ROZWOJU I MIONIKW SAWKOWA" - SZEWCZYK Jadwiga Maria - KEMPISKI Julian Stefan b) z listy nr 28 KWW TRPP - FLASZA Janusz Edward c) z listy nr 30 KWW PRZEJRZYSTY SAWKW - DRZEWIECKA Beata Edyta - KOSTKA Magorzata Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 170; 4) gosw wanych oddano 1 117; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "ROZWOJU I MIONIKW SAWKOWA" - BADYS Janusz Teodor b) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY SAWKW - PIJAJ Ilona Zofia - RECZKO Magorzata Mieczysawa c) z listy nr 30 KWW PRZEJRZYSTY SAWKW - RUS Marta Barbara

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 17

d) z listy nr 31 KWW PRZEDSIBIORCZY SAWKW - MALINOWSKI Micha Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 124; 4) gosw wanych oddano 1 096; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "PRZYSZO DLA SAWKOWA" - SOBIESZEK Pawe Marian b) z listy nr 27 KWW "ROZWOJU I MIONIKW SAWKOWA" - MALICKI Marian - PAWLAK-KOSNO Marta c) z listy nr 30 KWW PRZEJRZYSTY SAWKW - PACULA Wojciech Czesaw - PROSZCZEK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Szczyrku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 712. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 540 osb, to jest 53,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FRANASIK ukasz Kazimierz b) z listy nr 25 KWW SZCZYRK NA MEDAL - KOASZEWSKA Alicja - ACIAK Andrzej Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 18

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW SZCZYRK NA MEDAL - JASTRZBSKI Andrzej Marek b) z listy nr 26 KWW NOWE POKOLENIE - SZKARADNIK Adrian - NIKIEL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW NOWE POKOLENIE - PRZYBYA Stefan b) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNY SZCZYRK - HARAZIN Krystian Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW SZCZYRK NA MEDAL - RADECKA Krystyna Wiktoria - WALASZEK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 19

a) z listy nr 25 KWW SZCZYRK NA MEDAL - BYRDY Antoni b) z listy nr 26 KWW NOWE POKOLENIE - MATLAK Borys 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 570; 4) gosw wanych oddano 555; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HELLER Krzysztof b) z listy nr 25 KWW SZCZYRK NA MEDAL - KUBASZEK Danuta Ewa - DZIEDZIC Boena Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy Bestwina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 693. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 093 osb, to jest 47,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 893; 4) gosw wanych oddano 869; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - WOJTYA Andrzej Mariusz b) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA I POSTP - MAROSZEK Maria - STANCLIK Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 20

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 843; 4) gosw wanych oddano 817; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENE POROZUMIENIE WYBORCW - FARUGA Anatol b) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - GRYGIERZEC Mateusz Marcin c) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA I POSTP - KOHUT Benedykt Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 580; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - GANDOR Wioleta Maria b) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA I POSTP - GAWDA Grzegorz Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 625; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STANCLIK Jan b) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA I POSTP - BORUTKA Jerzy Tadeusz - NYCZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 152;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 21

4) gosw wanych oddano 1 118; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOODZIEJCZYK Grzegorz Henryk b) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - ZUAEK Jerzy Andrzej c) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA I POSTP - JONKISZ Edward - FURCZYK ukasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy Buczkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 598. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 395 osb, to jest 51,12% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 786; 4) gosw wanych oddano 770; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE - DO Piotr - WRONA Roman Wadysaw - MOCZEK Mieczysaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 911; 4) gosw wanych oddano 883; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOPACZ Wiesaw Stanisaw b) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 22

- STERNAL Maria c) z listy nr 26 KWW NIEZALENI - FOLTYNIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 392; 4) gosw wanych oddano 1 357; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI - WIERCZEK Zdzisaw Micha - MAGIERA-SADLIK Barbara Maria - RCZKA Grzegorz Stanisaw - BYRDY Stefania Gertruda - MATLAK Janusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 954; 4) gosw wanych oddano 941; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE - KONIOR Grzegorz Jzef - SOWA Stanisaw Kazimierz - WRONA Wadysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA GMINY BUCZKOWICE - WICEK Jerzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 23

Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy Jaworze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 568. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 444 osb, to jest 53,50% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - LIWKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ROZWJ JAWORZA 2010 - BOEK Jan Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MIONIKW JAWORZA - RYRYCH Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 24

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - BOHUCKI Gustaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - PUTEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - KLESZCZ Krzysztof Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - BUZDEREWICZ Joanna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR"
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 25

- LISOWSKI Zbigniew Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW MIONIKW JAWORZA - MYNARSKA Danuta Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MIONIKW JAWORZA - PODKWKA Zygmunt Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - SZCZYPKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - BATHELT Jan Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 26

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - KRUCZEK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MIONIKW JAWORZA - LOREK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW ZDZISAWA BYLOKA "JAWORZE GR" - MIKLER Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Kozy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 709. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 364 osb, to jest 55,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnym zosta wybrany:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 27

a) z listy nr 26 KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN - DUDZIAK Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW MIOSZ ZELEK - ZELEK Miosz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN - KULKA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - YCZKO Leszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BEDNARZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 28

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN - GRA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PEZDA Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN - LOSARCZYK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW KOZIANIE DLA KZ - OLEJNIK Ewa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 29

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW KOZIANIE DLA KZ - LENIAK Grayna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 447; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN - KALISKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN - SPORYSZ Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN - SADLIK Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 30

a) z listy nr 25 KWW KOZIANIE DLA KZ - MATUSZEK Tomasz Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW KOZIANIE DLA KZ - SOCZYKIEWICZ Zygmunt Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Gminy Porbka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 147. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 409 osb, to jest 52,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 831; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA - TOMICZEK Adam Micha b) z listy nr 28 KWW WSPLNY GOS - FILARSKI Grzegorz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 960; 4) gosw wanych oddano 934; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 31

- ZONTEK Grzegorz - KOJDER Janusz - PIELESZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 322; 4) gosw wanych oddano 1 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RODAK Andrzej Roman b) z listy nr 26 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA - MYDLARZ Maria - NALBORCZYK Sawomir Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 397; 4) gosw wanych oddano 1 353; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW NOWA GMINA - KOCEMBA Ignacy b) z listy nr 26 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA - ELICHOWSKA Jadwiga c) z listy nr 27 KWW SPORTOWCY I STRAACY NA RZECZ GMINY - SOPIAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 878; 4) gosw wanych oddano 1 818; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA - PKALA Roman - WAWAK Tadeusz - BASIAK Henryk
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 32

b) z listy nr 27 KWW SPORTOWCY I STRAACY NA RZECZ GMINY - JURCZAK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miejskiej w Wilamowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 609. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 047 osb, to jest 47,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 317; 4) gosw wanych oddano 1 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNE FORUM WILAMOWICE - NYCZ Stanisaw - SZTAFISKI Jan Wadysaw - ROZNER Marian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 978; 4) gosw wanych oddano 951; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNE FORUM WILAMOWICE - SORDYL Zdzisaw - GRZYWA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 296; 4) gosw wanych oddano 1 274; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 33

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CEBRAT Kazimierz b) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNE FORUM WILAMOWICE - SZTAFISKI Micha Karol - KUDACIK Stanisawa Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 696; 4) gosw wanych oddano 1 642; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNE FORUM WILAMOWICE - PESZEL Stanisaw - CARBOL Wadysaw b) z listy nr 26 KOMITET WYBORCZY TS-K "DLA PISARZOWIC" - DYNAROWSKA Magorzata Halina - GACEK Pawe Stanisaw c) z listy nr 27 KWW FORUM KRZEWIENIA EDUKACJI I SPORTU - NYCZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 760; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Stanisaw b) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNE FORUM WILAMOWICE - STANIA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy Wilkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 299. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 389 osb, to jest 42,62% uprawnionych do gosowania.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 34

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 983; 4) gosw wanych oddano 945; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JANICA-PIECHOTA Janina b) z listy nr 25 KWW STRAAKW GMINY WILKOWICE - POLAK Andrzej Stanisaw - RCZKA Micha Jan - PAWLUSIAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 104; 4) gosw wanych oddano 1 038; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW STRAAKW GMINY WILKOWICE - KKOL Jzef - JAMRZ Wiesaw - MALANKA Boena Maria - STAWINOGA Marcin Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 511; 4) gosw wanych oddano 1 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW STRAAKW GMINY WILKOWICE - PIELESZ Piotr Marek - RAWSKI Tomasz ukasz b) z listy nr 29 KWW BEZPARTYJNI DLA BYSTREJ - OLMA Bartosz c) z listy nr 30 KWW PIOTRA WALECZKA
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 35

- WALECZEK Piotr d) z listy nr 32 KWW POROZUMIENIE - MALANKA Anna Karolina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 791; 4) gosw wanych oddano 770; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOCHAJ Jerzy Tadeusz b) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA MESZNEJ - KUFEL Antoni Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miasta Ustro Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 867. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 311 osb, to jest 41,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 494; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ - TATAR Izabela Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radn zostaa wybrana:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 36

a) z listy nr 27 KWW USTROSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - SZCZOTKA Marzenna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 972; 4) gosw wanych oddano 951; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GOGKA Jzef b) z listy nr 27 KWW USTROSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - ROTTERMUND Anna Maria - MALINA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KORCZ Przemysaw Grzegorz b) z listy nr 27 KWW USTROSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - SIKORA Elbieta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 849; 4) gosw wanych oddano 801; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW USTROSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KUKLA Krystyna - MARKUZEL Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 37

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 830; 4) gosw wanych oddano 818; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW USTROSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - JAWORSKA Maria Zuzanna b) z listy nr 28 KWW WSPLNIE DLA USTRONIA - KLUZ Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW USTROSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KISIAA Olga - KRYSTA Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 478; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RONOWICZ Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW USTROSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - ZAHRAJ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 38

Rozdzia 16. Wybory do Rady Miasta Wisy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 242. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 893 osb, to jest 52,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PINKAS Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 643; 4) gosw wanych oddano 624; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PRUSKA Grayna Anna - PODORSKI Janusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PACZEK-WROTNIAK Joanna Katarzyna b) z listy nr 29 KWW RUCH SAMORZDOWY - CHMIEL Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 39

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 682; 4) gosw wanych oddano 665; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PILCH Wadysaw b) z listy nr 27 KWW DZIAAJMY DALEJ RAZEM WISA 2014 - SITKIEWICZ Ewa Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 033; 4) gosw wanych oddano 1 021; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KDZIOR Barbara Krystyna b) z listy nr 27 KWW DZIAAJMY DALEJ RAZEM WISA 2014 - BUJOK Tomasz Marcin c) z listy nr 29 KWW RUCH SAMORZDOWY - MITRGA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4) gosw wanych oddano 613; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW DZIAAJMY DALEJ RAZEM WISA 2014 - SZALBOT Jan b) z listy nr 29 KWW RUCH SAMORZDOWY - CICHY Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 40

4) gosw wanych oddano 358; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PILCH Alicja Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 513; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NOGOWCZYK Joanna Ewa b) z listy nr 29 KWW RUCH SAMORZDOWY - KOCZWARA Barbara Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy Brenna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 278. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 531 osb, to jest 54,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GMINA DLA MIESZKACW - DZIADEK Czesaw Adolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 241;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 41

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - WOJNAR Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA BRENNEJ I GREK - MADZIA Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - JANASIK Marcin Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - GWCZAK Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA BRENNEJ I GREK - GRE Piotr Andrzej
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 42

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - KSKO Krzysztof Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - CIELAR Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA BRENNEJ I GREK - HUBCZYK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA BRENNEJ I GREK - CHUJEBA Adam Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 43

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - YKA Krystian Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - BOJDA Adam Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA BRENNEJ I GREK - KSKO Helena Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - GRE Seweryn Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 265;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 44

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRENNA - GRKI - NOWAK Damian Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Chybie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 363. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 436 osb, to jest 46,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 736; 4) gosw wanych oddano 717; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JOSEK Leszek Stanisaw b) z listy nr 28 KWW DOBRA GMINA - PISAREK Maria Barbara - WARDAS Mirosaw Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 677; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DZIEDZIC Janusz Witold - KUNC Boena Bernadetta b) z listy nr 28 KWW DOBRA GMINA - BETOWSKA Helena Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 45

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW JANUSZA YDEK - WALECZEK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 632; 4) gosw wanych oddano 624; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW STRAACY W CHYBIU - RAJBA Joanna Cecylia b) z listy nr 29 KWW JANUSZA YDEK - JANUSZ Mirosaw - MIKOAJCZYK Jan Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 696; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW STRAACY W CHYBIU - GMUZDEK Piotr Bronisaw b) z listy nr 28 KWW DOBRA GMINA - KOPIEC Antoni Jan - ZIELISKI Rafa Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW DOBRA GMINA - SMOLANA Mieczysaw Adam
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 46

- STRZDAA Sebastian Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Dbowiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 224. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 466 osb, to jest 45,47% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4) gosw wanych oddano 694; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ROZWJ I PRZYSZO - KOZIE Karol - TROMBIK Mieczysaw - KODA Roman - LEGIERSKA Zofia Agnieszka - WITAS Agnieszka Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ROZWJ I PRZYSZO - ZAWADA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ROZWJ I PRZYSZO
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 47

- MALIK Elbieta Sabina - CYMOREK Grzegorz Rafa - LEGIERSKI Ryszard Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KW YJ GODNIE - MATUSZNA Bogusawa Iwona b) z listy nr 28 KWW ROZWJ I PRZYSZO - CHWASTEK Karol Rudolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ROZWJ I PRZYSZO - MATEJCZUK Marian - GAJDACZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ROZWJ I PRZYSZO - BADURA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ROZWJ I PRZYSZO
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 48

- BRUDNY Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Gminy Goleszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 324. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 314 osb, to jest 46,27% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 676; 4) gosw wanych oddano 650; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW ZBIGNIEW WACAWIK - GRNIAK Pawe Dariusz - ORAWIEC Dariusz Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 639; 4) gosw wanych oddano 626; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA GOLESZW - SZLAUER Leszek b) z listy nr 30 KWW ZBIGNIEW WACAWIK - JONIEC Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW ZBIGNIEW WACAWIK - LIPOWCZAN Karol Wiesaw
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 49

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SOJKA Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOHUT Krzysztof Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA GOLESZW - NOWAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW ZBIGNIEW WACAWIK - WISEKA Kazimierz Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 50

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 807; 4) gosw wanych oddano 796; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA GOLESZW - CZY Ludwika Maria b) z listy nr 30 KWW ZBIGNIEW WACAWIK - WANTULOK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4) gosw wanych oddano 520; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA GOLESZW - SOBEL Mirosaw Dariusz b) z listy nr 30 KWW ZBIGNIEW WACAWIK - MUSIO Leonard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 568; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW MAA OJCZYZNA - KONECKI Bogusaw b) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA GOLESZW - WICAW Artur Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Halach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 933. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 462 osb, to jest 43,64% uprawnionych do gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 51

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 904; 4) gosw wanych oddano 867; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GMINA HALACH DLA MIESZKACW - BURY Boena Alicja - KONIECZNY Czesaw Jzef - SIKORSKI Grzegorz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 726; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW JANUSZA PAWLICZKA - GOROL Franciszek Jzef b) z listy nr 28 KWW GMINA HALACH DLA MIESZKACW - YA Maria Ewa c) z listy nr 30 KWW BOGDANA MAKA - MAEK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 963; 4) gosw wanych oddano 940; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW JANUSZA PAWLICZKA - MATUSZEK Tomasz Krystian - KREHUT Grayna Irena b) z listy nr 28 KWW GMINA HALACH DLA MIESZKACW - KANIA Henryk Alojzy - HALTOF Roman Jacek - MERCAO Jacek Jzef
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 52

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW JANUSZA PAWLICZKA - BYLOK Tomasz Piotr b) z listy nr 28 KWW GMINA HALACH DLA MIESZKACW - CHRAPEK Andrzej Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW BOGDANA MAKA - PIECZONKA Jarosaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA HALACH DLA MIESZKACW - ZAHRAJ Zygmunt Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Gminy Istebna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 892. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 007 osb, to jest 56,31% uprawnionych do gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 53

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 208; 4) gosw wanych oddano 1 170; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW JZEFA MICHAKA - MICHAEK Bolesaw Bartomiej b) z listy nr 29 KWW WSPLNE DOBRO - HULAWY Jarosaw Wadysaw - KUKUCZKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 011; 4) gosw wanych oddano 993; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW JZEFA MICHAKA - PAPIERZYSKI Tadeusz Jan b) z listy nr 29 KWW WSPLNE DOBRO - BOCEK Jan - PROBOSZ Jan Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 406; 4) gosw wanych oddano 1 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MICHAEK ucja Katarzyna b) z listy nr 29 KWW WSPLNE DOBRO - GBUREK Piotr Jerzy - SZMEK Artur Jan c) z listy nr 31 KWW TWOJA BEZPIECZNA GMINA - SEWASTYNOWICZ Jan Antoni
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 54

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 382; 4) gosw wanych oddano 1 357; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW WSPLNE DOBRO - BUJOK Leszek Jan - GAZUR Jan Franciszek - KNOPEK Zenon Eugeniusz - KUBAS Barbara - LIGOCKI Jacek Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Miejskiej w Strumieniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 463. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 089 osb, to jest 46,81% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 346; 4) gosw wanych oddano 1 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ANNY GRYGIEREK - FARUGA Pawe Roman - KRUTYA Maria Anna - UR Anastazja b) z listy nr 30 KWW DOBRE JUTRO - DUDA Ireneusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 55

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ANNY GRYGIEREK - PISIUT Karol - WITAA Stanisaw Piotr - TOLASZ Tadeusz Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 743; 4) gosw wanych oddano 719; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW STRUMIE - SOWIK Urszula Boena b) z listy nr 28 KWW ANNY GRYGIEREK - GRE Czesaw Jan c) z listy nr 31 KW YJ GODNIE - PODYMA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ANNY GRYGIEREK - KAJSTURA Aleksander Jzef - JANIK Grzegorz Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ANNY GRYGIEREK - BALAS Stanisaw Andrzej - HUS Marian Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 56

3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW ANNY GRYGIEREK - SKOWRON Cecylia Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Zebrzydowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 045. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 433 osb, to jest 44,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 819; 4) gosw wanych oddano 806; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE - WENGLORZ Mirosaw Piotr - SZUCIK Bogdan Ryszard - HERNAS Jzef Stefan b) z listy nr 29 KWW NASZA WSPLNA GMINA - PITKOWSKA Beata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 204; 4) gosw wanych oddano 1 179; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUKLA Artur Wojciech b) z listy nr 27 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE - GRYGIEREK Kazimierz Jan - WGLORZ Janina Magorzata - GRUSZCZYK Tomasz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 57

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE NA RZECZ GMINY - STANIEK Mirosaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 901; 4) gosw wanych oddano 885; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE - KAWIK Gabriela Anna b) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE NA RZECZ GMINY - RYCHY Grayna Ewa - KOPIEC Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 126; 4) gosw wanych oddano 1 104; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW GMINNE POROZUMIENIE WYBORCZE - BARTOSZEK Helena Maria - FRANEK Henryk - KUKUCZKA Grzegorz Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Miejskiej w Blachowni Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 939. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 298 osb, to jest 48,43% uprawnionych do gosowania.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 58

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - MATUSZEWSKI Wacaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4) gosw wanych oddano 680; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - KANIA Henryk Edmund - CHUDY Jacek Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - LISEK Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 667; 4) gosw wanych oddano 647; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - SUKIENNIK Magorzata Maria b) z listy nr 43 KWW EDYTA MANDRYK
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 59

- MANDRYK Edyta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 909; 4) gosw wanych oddano 872; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUAKOWSKI Marek Jerzy b) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - RY Maciej Bartosz c) z listy nr 33 KWW KRZYSZTOF IMIOEK - IMIOEK Krzysztof Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 695; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 34 KWW SDO - GMYREK Wiesawa Krystyna b) z listy nr 35 KWW BOENY FORMY - FORMA Boena Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - POPCZYK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 711;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 60

4) gosw wanych oddano 697; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROGUT Jacek Bolesaw b) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - CIERPIA Andrzej Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ANETTY UJMY-WYBIERZMY BLACHOWNI - ZDUNEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy w Dbrowie Zielonej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 453. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 314 osb, to jest 67,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4) gosw wanych oddano 736; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MARCZUK Zenon Jzef b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZEGORCZYK Alicja ucja - JURCZYK Jan Jacenty - NOWAKOWSKA Magorzata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 61

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STROJEC Boena Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYMCZYK Grayna - FUCHS Aleksandra Adamina - SOBEL Henryk Marek b) z listy nr 27 KWW DAJ NAM GOS - PCZEK Andrzej Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZKOP Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUCHARSKI Krzysztof Mariusz - RUMIN Krzysztof Henryk
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 62

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW BOGUSAWA DOBROWOLSKIEGO - NOWISKA Magorzata Wiesawa - SKOCZYLAS Marzena Elbieta - ZYCH Karol Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy Janw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 879. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 116 osb, to jest 63,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAWOMIRA KRZYSZTAOWSKIEGO - KAWECKI JZEF EDWARD - ZATO PIOTR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA JANOWSKA - DUDEK JERZY ROLAND

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 63

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 517; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA JANOWSKA - SZCZEPANEK KRZYSZTOF JAN b) z listy nr 28 KWW SAWOMIRA KRZYSZTAOWSKIEGO - SABOSZ ARTUR MARIAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA JANOWSKA - TOMZA DANUTA BARBARA b) z listy nr 28 KWW SAWOMIRA KRZYSZTAOWSKIEGO - HEINSCH LUDWIK JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA JANOWSKA - SROKOSZ HENRYK JAN - KOZIK WODZIMIERZ ANDRZEJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 779; 4) gosw wanych oddano 763; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 64

a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA JANOWSKA - UCIEKLAK ADAM SZCZEPAN b) z listy nr 28 KWW SAWOMIRA KRZYSZTAOWSKIEGO - GRZYWNA MAGORZATA EWA - KACZMAREK ALINA WANDA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 560; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ZIEMIA JANOWSKA - LIPOWICZ ROBERT WITOLD - STEFANIAK PAWE MAREK b) z listy nr 28 KWW SAWOMIRA KRZYSZTAOWSKIEGO - MICHALIK JADWIGA KRYSTYNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy Kamienica Polska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 577. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 595 osb, to jest 56,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 891; 4) gosw wanych oddano 877; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW PRZYMIERZE - SZYMANEK Waldemar Stefan b) z listy nr 29 KWW "LICEUM W KAMIENICY POLSKIEJ" - KAMIERCZAK Marian Piotr - JANKOWSKI Pawe Marek c) z listy nr 30 KWW NASZA GMINA WSPLNA PRZYSZO

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 65

- KRAKOWIAN Stanisaw Marian - BRYK Jacek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW PRZYMIERZE - BRYMORA Edward Jacek - DOBOSZ Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW PRZYMIERZE - JDRYKA Krzysztof Antoni - ROGACZ Halina Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW PRZYMIERZE - GRNIAK Mariusz Krzysztof b) z listy nr 30 KWW NASZA GMINA WSPLNA PRZYSZO - CONER Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 331;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 66

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "LICEUM W KAMIENICY POLSKIEJ" - HOA Barbara Jzefa b) z listy nr 30 KWW NASZA GMINA WSPLNA PRZYSZO - SITEK Micha Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "NASZA KAMIENICA" - KAMIERCZAK Ryszard Wodzimierz b) z listy nr 33 KWW GRUPA LOKALNA - STRK Wiesawa Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy Komnice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 254. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 752 osb, to jest 51,11% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 323; 4) gosw wanych oddano 1 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MATUSZCZAK Stanisaw Mikoaj b) z listy nr 27 KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - LIGOCKI Marek Marian c) z listy nr 31 KWW PIOTRA JUSZCZYKA - JUSZCZYK Piotr Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 67

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - KOZA Stanisaw Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 534; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ADAMA ZAJCA "KONTYNUACJA" - NALEWAJKA Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ADAMA ZAJCA "KONTYNUACJA" - MILCZAREK Wojciech Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ADAMA ZAJCA "KONTYNUACJA" - APETA Jarosaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 68

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE XXI - SIOA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ADAMA ZAJCA "KONTYNUACJA" - DUMIN Tadeusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4) gosw wanych oddano 698; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI Leszek Eugeniusz b) z listy nr 34 KWW SYLWESTRA POLITASKIEGO - POLITASKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ADAMA ZAJCA "KONTYNUACJA" - CIASTEK Janusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 69

4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ADAMA ZAJCA "KONTYNUACJA" - GALA Grzegorz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WILK Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ADAMA ZAJCA "KONTYNUACJA" - BRU Witold Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Miejskiej w Koniecpolu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 527. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 394 osb, to jest 51,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 70

- KACZYSKI Pawe Micha b) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZDOWA - INICJATYWA 2000 - KURZELEWSKI Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4) gosw wanych oddano 625; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZDOWA - INICJATYWA 2000 - SOBALAK Agnieszka Barbara - DUDA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "PRZYSZO KONIECPOLA" - SULIGA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZDOWA - INICJATYWA 2000 - BUKOWSKA Edyta Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 71

- BOBROWSKA Joanna Barbara b) z listy nr 27 KWW "NOWY STYL" - KLITA Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "NOWY STYL" - GAWIACZEK Mirosaw Antoni b) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZDOWA - INICJATYWA 2000 - RA Jacek Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW AKCJA SAMORZDOWA - INICJATYWA 2000 - CZERWISKI Andrzej Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOCIASKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 72

a) z listy nr 27 KWW "NOWY STYL" - DETKO Sawomir Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "PRZYSZO KONIECPOLA" - WJCIK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PORBISKI Eugeniusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy Konopiska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 653. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 193 osb, to jest 48,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JERZEGO SOCHY - SKOCZYLAS Roman Zygmunt b) z listy nr 32 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZ-WSKIEGO

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 73

- POLESZCZUK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITEK Anna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LUBASKA Zofia Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 271; 4) gosw wanych oddano 1 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOCIELNIAK Elbieta Lidia b) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JERZEGO SOCHY - KUMIERSKA Zofia Maria - KOODZIEJCZYK Robert Piotr c) z listy nr 28 KWW JERZY WALENTEK - WALENTEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 262;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 74

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 35 KWW HENRYKA POLAKA - POLAK Henryk Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GORZELAK Marta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JERZEGO SOCHY - FRANIA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRNIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GASIAK Agnieszka Maria
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 75

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE JERZEGO SOCHY - JDRYKA Wiesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANIK Andrzej Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy Kruszyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 955. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 386 osb, to jest 60,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - KOWALSKI Henryk - BLUKACZ Barbara Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 76

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536; 4) gosw wanych oddano 521; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WODAREK Wojciech Wawrzyniec b) z listy nr 29 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - ZASPA Joanna Agnieszka - WRBEL Arkadiusz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI WSI - KRAWCZYK Wanda Krystyna b) z listy nr 31 KWW "WSPLNA GMINA-WSPLNA PRZYSZO" - DOMAGAA Wiesawa Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE J. ZAWADZKIEJ - KRUK Marek Marian b) z listy nr 28 KWW "WSPLNE DZIAANIE" - WSIKIEWICZ Jzef Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 77

a) z listy nr 31 KWW "WSPLNA GMINA-WSPLNA PRZYSZO" - KOSELA Anna Dorota - MUSIA Adam Edward - DOBRAKOWSKI Mariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - APETA Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOACZKOWSKI Roman Jan b) z listy nr 29 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - KLEKOT Marian Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy Lelw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 193. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 707 osb, to jest 64,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 245;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 78

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PALKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZYSKI Zbigniew Euzebiusz b) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA LELW - JAWORSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DRAGASKI Andrzej Marcin b) z listy nr 27 KWW NIEZALENI LELW - NOWAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "POPIECH" - WODARSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 79

4) gosw wanych oddano 170; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "POPIECH" - MIEK Teresa Kornela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OZGA Tadeusz b) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA LELW - GSIKOWSKI Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIERADZKA Beata Kazimiera b) z listy nr 32 KWW JZEFA STACHERCZAKA - JAMROZIK Szymon Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRODEK Renata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 80

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW "LELW 2014" - GRABOWSKA Jolanta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZERBA Euzebiusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PYTLARZ Marian Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Mstw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 396. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 793 osb, to jest 57,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnym zosta wybrany:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 81

a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA MSTW - GSIARZ Tomasz Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TUSZYSKA Wiesawa Sabina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 726; 4) gosw wanych oddano 725; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA MSTW - GRABARA Mateusz - RADECKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" - GODY Zdzisaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" - KOWALCZYK Aleksandra Ilona
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 82

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA MSTW - WOJNA Krzysztof Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA MSTW - RYBAK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRUK Justyna Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 944; 4) gosw wanych oddano 926; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA MSTW - MACIASZCZYK Micha Adam b) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE XXI - CAUSISKA Aldona Maria c) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU"
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 83

- KLIMCZAK Justyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" - SIWEK Jerzy Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" - JAKSENDER Wodzimierz Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" - STACHURSKI Grzegorz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy Mykanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 459. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 694 osb, to jest 49,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 84

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 36 KWW KRZYSZTOFA NABIACZYKA - NABIACZYK Krzysztof Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NABIACZYK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KALOTA Leszek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW A. SIWIAK - SIWIAK Agnieszka Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 85

4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STCEL Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 41 KWW WADYSAWA TYFLA - TYFEL Wadysaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MDRY Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 42 KWW WODZIMIERZA CICHONIA - CICHO Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 580; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RWNO I NIEZALENO
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 86

- POMADA Dariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RWNO I NIEZALENO - POWRONIK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GOBIOWSKI Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAKLES Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HOMBEK Jzef Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 87

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RWNO I NIEZALENO - BICZYK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 34 KWW ROZWOJU RADOSTKOWA - KUBAN Magdalena Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Olsztyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 168. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 579 osb, to jest 58,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN - MARDOWSKA Irena Danuta b) z listy nr 33 KWW RAZEM ZMIENIAMY WIE - BANASZAK Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 88

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN - CZAJKOWSKA Edyta Beata b) z listy nr 34 KWW PRZEDSIBIORCZA MODZIE - SKALEC Bartosz Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 404; 4) gosw wanych oddano 1 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ELMANOWSKA Grayna Aleksandra b) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN - KONIECZNY Janusz Piotr - GOASZEWSKI Andrzej Julian - MYCZAK Robert Tomasz c) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE "ORLE GNIAZDO" - HERMAN Marcin Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN - STANIOR Tomasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 89

a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN - TOMZA Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN - KULISKA-PLUTA Katarzyna Halina - PALA Teresa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROMASKI Marek Pawe b) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN - JELE Jan Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy w Poczesnej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 419. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 547 osb, to jest 53,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 478; 5) radn zostaa wybrana:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 90

a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA POCZESNA - WICHNIAREK Krystyna Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - KAMIERCZAK Lidia Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - KRZYCZMONIK Edward Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - BASZAK Eulalia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 618; 4) gosw wanych oddano 611; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - PARKITNA Teresa Bronisawa - SIKORA Grzegorz Marian
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 91

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - CHOA Iwona Jzefa - MORZYK Adam Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - BAJDOR Tadeusz Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 600; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - KNYSAK Jolanta Barbara - KUCIA Waldemar Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - SYNORADZKA Ewa Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 92

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 829; 4) gosw wanych oddano 813; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY POCZESNA - RAKOWSKA Elbieta Maria b) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - KOODZIEJ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW WSPPRACA I ROZWJ KRZYSZTOFA UJMY - MINKINA Stanisaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy w Przyrowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 209. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 073 osb, to jest 48,57% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RYCKA Magorzata Alicja b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 93

- LZAK Elbieta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHALIK Rajmund Seweryn - PELIKAN Zofia Mieczysawa - WINIEWSKA Maria Elbieta b) z listy nr 27 KWW BARBARY WIERCIOCHOWICZ - WIERCIOCHOWICZ Barbara Maria c) z listy nr 30 KWW WIESAWA STANUCHIEWICZA - STANUCHIEWICZ Wiesaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DESKA Jzef Wojciech - HAMERLA Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "KOLAN-RYSZARD" - KOLAN Ryszard Lucjan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 94

- SKALSKI Robert Henryk b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOEK Alicja Krystyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MAGIERA Beata Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Wadysaw Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Rdziny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 044. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 242 osb, to jest 52,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 95

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4) gosw wanych oddano 548; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OSTROWSKI Grzegorz Krzysztof b) z listy nr 30 KWW WALDEMARA CHMIELARZA - DUDZIK Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 694; 4) gosw wanych oddano 672; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FUCHS Ryszard Krzysztof b) z listy nr 33 KWW MAGORZATY WIERZBICKIEJ - KOMOROWSKI Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MRZ Maciej Marek b) z listy nr 31 KWW WACAWA CIERNIAKA - PAKUA Roman Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 558; 4) gosw wanych oddano 546; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WALDEMARA CHMIELARZA - WIEWIROWSKA Helena Emilia b) z listy nr 31 KWW WACAWA CIERNIAKA
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 96

- KRZYWDA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 650; 4) gosw wanych oddano 630; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOTYS Norbert Marian b) z listy nr 33 KWW MAGORZATY WIERZBICKIEJ - JARUGA Adam Norbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 877; 4) gosw wanych oddano 852; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WALDEMARA CHMIELARZA - RZEMISKI Andrzej Leszek - PALACZ Jolanta Grayna b) z listy nr 35 KWW DOROTY MIKIEWICZ - MIKIEWICZ Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WALDEMARA CHMIELARZA - MICHALAK Mirosawa Czesawa b) z listy nr 33 KWW MAGORZATY WIERZBICKIEJ - POLISKA Anna Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 97

Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy w Starczy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 294. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 509 osb, to jest 65,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KOMITET WYBORCZY WYBORCW MARIANA ZEMY - ZEMA Marian Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CABAN Kazimiera Helena - WALENTEK Zdzisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - AK Henryk Andrzej b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRZEJEWSKA Ewa Maria c) z listy nr 28 KWW ZBIGNIEWA SIRKA

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 98

- BUDZIK Piotr Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRAJEC Jadwiga Wiesawa b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Andrzej Adam - KUZIOROWICZ Wanda Teresa - KRZYCZMANIK Przemysaw c) z listy nr 28 KWW ZBIGNIEWA SIRKA - SIREK Zbigniew Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BOREK Wodzimierz Kazimierz - MIGLUS Janina Florentyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WAWRZYCZAK Maryla Halina b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIDAWSKA Marzena Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 99

Rozdzia 41. Wybory do Rady Miejskiej w Pyskowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 049. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 682 osb, to jest 37,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - RUBIN Jzef Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PITAK Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "DOBRY GOSPODARZ" - SMUDA Zygfryd 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 100

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - AWRAMIENKO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW "PYSKOWICE 2010" - DROZD Jolanta Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - WITEK Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - AGIEL Agata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 101

a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - SZAFRASKI Tadeusz Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - OBK Waldemar Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - BK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DROBNICKI Marek Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - KOTASISKI Arkadiusz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 102

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - SIUTA Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - OCHOCKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 524; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WACAWA KSKI "TWOJE MIASTO" - PASZKOWSKI Waldemar Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Gieratowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 806. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 631 osb, to jest 52,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 103

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 496; 4) gosw wanych oddano 1 448; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW JEDNO I PRZYSZO - SMOLNIK Erwin Jan b) z listy nr 28 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - CIELIK Urszula Krystyna - TOMICZEK Artur Erwin - WIATEREK Krzysztof c) z listy nr 29 KWW ZGODA I PRZYSZO - SZOTYSEK Wojciech Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 560; 4) gosw wanych oddano 1 526; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW JEDNO I PRZYSZO - BASZCZYK Marek Aleksander - DRAYK Piotr Franciszek - FERFECKI Andrzej Tomasz - MALEC Grayna Maria - SZOTYSEK Marian Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 976; 4) gosw wanych oddano 947; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 32 KWW PANIWKI 2010 - NOCO Tadeusz Urban - HIRSZ Pawe - WINIEWSKI Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 104

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW JEDNO I PRZYSZO - KURPAS Eugeniusz Eryk b) z listy nr 29 KWW ZGODA I PRZYSZO - CZAPELKA Agnieszka Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy Pilchowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 761. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 339 osb, to jest 49,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - FOIT Ingrida Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - SKRZYPIEC Jerzy Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 135;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 105

4) gosw wanych oddano 1 102; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - BERNACISKO Maria Danuta b) z listy nr 29 KWW NDP - CIUPKE Piotr Tadeusz c) z listy nr 32 KWW "SZANSA" - MARGICIOK Jzefa d) z listy nr 33 KWW MODZI SAMORZDNI - WANICZEK Krzysztof Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - YA Krzysztof Konrad b) z listy nr 30 KWW NASZA STANICA + MOJA WIE - KOWOL Walter Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 853; 4) gosw wanych oddano 815; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - KASZEK Maria Magdalena - MADEJA Piotr Artur - OGREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 157; 4) gosw wanych oddano 1 129; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 106

a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - DYRSZKA Rajnard Jzef b) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - KOOCZEK-WYBIEREK Joanna Jadwiga - KURZAL Jerzy Jzef - SOSNA Kornelia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Rudziniec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 859. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 210 osb, to jest 40,84% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 12, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - HELLER Teresa b) z listy nr 29 KWW HENRYKA TARGOWSKIEGO - TARGOWSKI Henryk Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 434; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KANCY Adela Maria b) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - FREJNO Mateusz Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 107

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - BHM Renata Maria - WYCILOK Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KUKOWKA Bernard Izydor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KRZEMIE Jzef Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - JACZYK Elbieta Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 108

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW HENRYKA TARGOWSKIEGO - RICHTER Ewa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - LISOK Joachim Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KOCUR Leon Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - SZOTYSIK Andrzej Manfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 150;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 109

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW HENRYKA TARGOWSKIEGO - OLSZWKA Joachim Izydor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - NAWROT Tomasz Eugeniusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Miejskiej Sonicowic Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 799. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 739 osb, to jest 40,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 741; 4) gosw wanych oddano 718; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - HOSZ Brygida, Teresa - KOCZY Jzef, Pawe b) z listy nr 29 KWW ZGODA I PRZYSZO - BOLEK Edward - MANDOK Bogdan, Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 110

a) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - HEINRICH Walter - ZAWADZKI Krzysztof b) z listy nr 29 KWW ZGODA I PRZYSZO - MATYSIK Klaudiusz, Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - STRASZEK Roman, Ernest - WIADERNY Andrzej, Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - GUZIK Alfred - WALICZEK Maria, Matylda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZGODA I PRZYSZO - STANECZEK Manfred, Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 111

4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - BARGIEL Regina - WILCZEK Bernard, Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY - GLAGLA Jzef, Walter 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Miejskiej w Toszku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 739. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 578 osb, to jest 46,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA - CEDZICH Krystian Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 112

a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA - POTKOWA Inga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KLAUSA Irena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA - SOPAA Jan Mikoaj b) z listy nr 30 KWW GMINA TOSZEK NASZ MA OJCZYZN - BARTNICKI Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KWANIOK Marcin Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 113

- KONIECZNY Adam Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 531; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA - KOKOSZKA Ireneusz Jzef - KOCUR Herbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA - HLUBEK Joachim Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW GMINA TOSZEK NASZ MA OJCZYZN - INGLOT Tadeusz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA - KOBIERNIK Tadeusz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 114

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZIEMIA TOSZECKA - MORCINIEC Andrzej Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW GMINA TOSZEK NASZ MA OJCZYZN - KUC Eugeniusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW GMINA TOSZEK NASZ MA OJCZYZN - KONOPKA Janusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Gminy Wielowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 550. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 866 osb, to jest 41,01% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 115

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666; 4) gosw wanych oddano 653; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - REKUS Ra Maria - WAACH Jzef Jan - KLUBA Marek Franciszek b) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - KOCEK Werner Jzef - JEZIOROWSKI Hubert Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KUNESZKO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - PYKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - JENDRYSIK Artur Pawe - BUJARA Anna Justyna
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 116

b) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - KREMZER Karol Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - KUSZ Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - GROCHLA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO - KALKA Andrzej Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - SKOPEK Stefan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 117

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" - GRALA Rudolf Jakub 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Miejskiej w Krzepicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 777. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 958 osb, to jest 50,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 602; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KW KOALICJA SAMORZDOWA - HERNACKI Karol Rafa b) z listy nr 28 KWW STRA KRZEPICE - RAKOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 775; 4) gosw wanych oddano 743; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OSET Anna b) z listy nr 26 KWW OCHOTNICZEJ STRAY POARNEJ - SZLOSER Andrzej Janusz c) z listy nr 28 KWW STRA KRZEPICE - KLUBA Mateusz Piotr

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 118

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULEJ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KSIYK Robert Marian b) z listy nr 29 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - KAJKOWSKA Alicja Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZAK Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 795; 4) gosw wanych oddano 777; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PILNIAK Dariusz Andrzej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 119

- KOTARSKI Pawe Stanisaw c) z listy nr 26 KWW OCHOTNICZEJ STRAY POARNEJ - BALA Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW OCHOTNICZEJ STRAY POARNEJ - KOWALSKA Olga Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW OCHOTNICZEJ STRAY POARNEJ - KSIYK Leszek Jan - PILARZ Damian Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Lipie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 316. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 287 osb, to jest 61,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 226; 4) gosw wanych oddano 1 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 120

- KMIECIK Ryszard Julian b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELAK Stanisaw Wodzimierz - PODGRSKA Alicja Krystyna c) z listy nr 30 KWW PRZYSZO-LIPIE - CIELISKI Ludwik d) z listy nr 34 KWW TWJ GOS - LIPARTOWSKI Robert Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 941; 4) gosw wanych oddano 914; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BYSTRZYKOWSKI Zbigniew Jzef - KONC Izabela Maria - WONIAK Piotr b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ORZEEK Krzysztof Mieczysaw c) z listy nr 31 KWW "OWIATA" - PODRUCZNA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - YNIAK Jarosaw b) z listy nr 32 KWW "NASZA OJCZYZNA" - KRZAK Gabriela Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 121

4) gosw wanych oddano 322; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MCZKA Janusz Adam b) z listy nr 26 KW KOALICJA SAMORZDOWA - SIEJKA Henryka Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PUKA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy Miedno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 151. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 771 osb, to jest 45,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 996; 4) gosw wanych oddano 958; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWADA Mirosaw Jacek - TAAJCZYK Wojciech b) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - OWCZAREK Henryk c) z listy nr 32 KWW STRAAK - BBEN Zdzisaw Bonifacy - IDASZ Leszek Wojciech

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 122

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 658; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LENIKOWSKI Adam b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KLUCZNY Andrzej c) z listy nr 30 KWW NASZA SZKOA - BEDNARSKI Dariusz Piotr d) z listy nr 33 KWW WIEDZA I DOWIADCZENIE - GORZAKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW STRAAK - OZIEMBAA Mirosaw Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW JACKA KONIECZNEGO - ANTCZAK Janina Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 175;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 123

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW STRAAK - HABRAJSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 32 KWW STRAAK - WS Jzef - SZNOBER Marcin Gustaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONIAK Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Gminy Opatw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 541. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 428 osb, to jest 43,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW BOGDANA SONIAKA

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 124

- BIERNACKI Leszek Stefan - POPIECH Robert Wojciech b) z listy nr 31 KWW TOMASZA MACHERZYSKIEGO - MACHERZYSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW BOGDANA SONIAKA - KASPRZAK Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ACNY Witold - POLIS Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KONIECZKO Renata Danuta b) z listy nr 29 KWW DARIUSZA ZAJCA - ZAJC Dariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 125

4) gosw wanych oddano 414; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZEWCZUK Mirosaw - FLORIASKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHYRA Jzef - GRZELISKI Wadysaw Bolesaw b) z listy nr 28 KWW BOGDANA SONIAKA - ROJSZCZYK Piotr Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW BOGDANA SONIAKA - OLCZYK Ryszard - AUGUSTYNIAK Marzena Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy Panki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 090. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 257 osb, to jest 55,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 126

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "LEPSZE PANKI" - MATUSAK Elbieta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 854; 4) gosw wanych oddano 827; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW PRAWORZDNO - TOMCZYK Henryk Bogdan b) z listy nr 28 KWW "LEPSZE PANKI" - FURMANEK Maciej Bartomiej - MIREK Dominik Wacaw c) z listy nr 29 KW KOALICJA SAMORZDOWA - ANTOCZAK Krzysztof Grzegorz - MANN Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - IZYDORCZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MGW-CZAS NA REALNE ZMIANY - WJCIK Lech
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 127

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRAWORZDNO - OLCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MGW-CZAS NA REALNE ZMIANY - BUJAK Urszula Zofia b) z listy nr 27 KWW PRAWORZDNO - HYRA Grzegorz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW RAZEM ZADBAMY O GMIN - KUPCZYK Sawomir Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MROZEK Piotr Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 128

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "LEPSZE PANKI" - PILARZ Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW PRAWORZDNO - SWKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy Popw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 947. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 946 osb, to jest 59,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 643; 4) gosw wanych oddano 631; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STARZYSKA Mariola Halina b) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - URAWSKA Teresa Krystyna c) z listy nr 29 KWW JEDNO JAKUBA - DESKA Jakub Jzef

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 129

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - MATYSZCZAK Robert Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4) gosw wanych oddano 583; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "PRZYJAZNA GMINA POPW" - MACHERZYSKI Jzef b) z listy nr 27 KWW JANKA KOWALIKA - OWCZAREK Kazimierz c) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - ZATO Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW JERZEGO KASPRZAKA - KASPRZAK Jerzy b) z listy nr 31 KW KOALICJA SAMORZDOWA - PRZYGODA Mirosaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 437;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 130

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "PRZYJAZNA GMINA POPW" - WR Henryk - KOCOT Jerzy Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "PRZYJAZNA GMINA POPW" - PRASZCZYK Beata Ewa b) z listy nr 32 KWW PW - BDZION Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "PRZYJAZNA GMINA POPW" - PTAK Jacek b) z listy nr 27 KWW JANKA KOWALIKA - ZAGRODNIK Robert Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy Przystaj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 605. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 030 osb, to jest 44,08% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 131

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 534; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - TOMZISKI Andrzej b) z listy nr 27 KWW NASZA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BIERNACKI Adam Mariusz c) z listy nr 31 KWW NASZA GMINA PRZYSTAJ - WONY Waldemar Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NASZA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KLUBA Mariusz b) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - LENIAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW NASZA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KAPUCIK Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - SENDAL Danuta Barbara
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 132

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - KWANY Mieczysaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAS Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMANEK Benon Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHAMELA Edward Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 133

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHRZSTEK Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW SIEKIEROWIZNA - WIECHA-ZAJC Katarzyna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - JELONEK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW MARKA ZABAWY - ZABAWA Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Wrczycy Wielkiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 054. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 668 osb, to jest 47,45% uprawnionych do gosowania.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 134

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 271; 4) gosw wanych oddano 1 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYNEK Jzef Stefan b) z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - JASZCZYK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 41 KWW PANA WIESAWA WINECKIEGO - WINECKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 45 KWW WODZIMIERZA DREK - DREK Wodzimierz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - OPIKA Barbara Jadwiga
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 135

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - PRUBANT Marek Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TAJCHMAN Marcin Adrian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KANIA Pawe Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOCIK Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 136

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - ERDZISKI Wiesaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MARKOWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 997; 4) gosw wanych oddano 977; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAJCHRZAK Marek b) z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH - KRAWCZYK Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KUFERA Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 137

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 40 KWW JANUSZA OGAZA - OGAZA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Gminy w Boronowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 741. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 921 osb, to jest 70,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW REZEK - HUTSZ BOGDAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA BORONOWA - PODOLSKI LESAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 570; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 138

a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA BORONOWA - CZY EDWARD - BROL IRENA - LEDWO HENRYK - STAWIARZ WITOLD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA BORONOWA - LZOK MARIAN - SUKIENNIK PAWE - SIERASKA JOLANTA - MYRCIK HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW REZEK - JAKSIK KRYSTIAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW REZEK - STROBA ANTONI 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 139

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA BORONOWA - CZERNECKA IRENA - BADURA SAWOMIR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA BORONOWA - FRANIA ANIELA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57. Wybory do Rady Gminy Ciasna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 417. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 815 osb, to jest 33,51% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 5, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KALARUS Mirosaw Marian b) z listy nr 29 KWW ZDZISAWA KULEJA - KNIEJSKI Krzysztof c) z listy nr 30 KWW GMINA CIASNA A UNIA - STRZELCZYK Joachim Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 140

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZDZISAWA KULEJA - NIEWIEC Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GEILKE Zuzanna - WIECZOREK Piotr Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZDZISAWA KULEJA - MARO Piotr Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NASZA WIE MOLNA - JOCHEM Alfred 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRAUS Krystyna Maria
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 141

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIELA Jerzy - JELONEK Adam Krzysztof b) z listy nr 29 KWW ZDZISAWA KULEJA - KRAWCZYK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ZDZISAWA KULEJA - ROJ ukasz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW ZDZISAWA KULEJA - KOSYTORZ Kornelia Agnieszka - PLUTA Henryk Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Gminy w Herbach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 597. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 094 osb, to jest 55,28% uprawnionych do gosowania.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 142

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 244; 4) gosw wanych oddano 1 216; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA - FRANCIK Halina Janina b) z listy nr 31 KWW NOWOCZESNO I PRAWORZDNO - GWD Tamara Wiesawa - JANIK Urszula - PILARZ Krzysztof Jacek - PRASKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA - STROBA Eugeniusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA - KLAMA Bernadeta Ewa - SKOLIK Ilona Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 143

4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA - KOZIELSKI Jzef Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4) gosw wanych oddano 632; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA - BARTOCHA Janusz Wawrzyniec - WIDERA Krystyna Aniela b) z listy nr 31 KWW NOWOCZESNO I PRAWORZDNO - CIERPIO Jan Pawe - OAROWSKA Aleksandra Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA - KRYSIK Zdzisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GOSPODARNA GMINA - STYCZYRZ Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 144

Rozdzia 59. Wybory do Rady Gminy Kochanowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 232. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 302 osb, to jest 44,00% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW GWS - SUKIENNIK MARIA TERESA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW GWS - SZYMASKA DANUTA UCJA 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GWS - LEDWO MIROSAW MAKSYMILIAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 799;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 145

4) gosw wanych oddano 778; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GWS - PAWECZYK KRZYSZTOF KAROL - KONIECZNA LIDIA BRONISAWA - HONISZ GABRIELA b) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA MOKROSA - MOKROS JACEK ROMAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 684; 4) gosw wanych oddano 673; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GWS - PIETREK JERZY - BOCZO MARIA FELICJA - PRUSKA HELENA MARIA - OLSZEWSKA JOLANTA BOENA b) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA MOKROSA - KOZA ANDRZEJ SYLWESTER 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GWS - PORADA KRZYSZTOF BRUNON b) z listy nr 31 KWW HALINY TRYBUS - TRYBUS HALINA AGNIESZKA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 228;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 146

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW GWS - ZAKRZEWSKA NATALIA MARIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Gminy w Koszcinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 371. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 965 osb, to jest 52,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 055; 4) gosw wanych oddano 1 021; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA GMINY - WIECZOREK Edward Wacaw - SENIW Zbigniew - LERCHE Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 210; 4) gosw wanych oddano 1 183; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA GMINY - NOWAKOWSKI Henryk Marian - HELISZ Gabriela Matylda - TYROL Czesaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 457;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 147

4) gosw wanych oddano 1 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA GMINY - PEA Piotr Eugeniusz - MACIOSZEK Jan Szczepan - MARUSZCZYK Janusz Jzef - WYRWOL Zygfryd Franciszek b) z listy nr 32 KWW ROZWJ DLA WSI - CUBER Krystian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 604; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA GMINY - ANIO Micha Ludwik b) z listy nr 34 KWW PRZYJAZNY SOECTWOM - PRZYBYA Pawe Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 639; 4) gosw wanych oddano 621; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RAZEM DLA GMINY - KURZAC Henryk - KANDZIA Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Gminy Pawonkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 294. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 171 osb, to jest 41,01% uprawnionych do gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 148

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - KULEJ Zygmunt Tomasz b) z listy nr 30 KWW HENRYKA SWOBODY - SPALIK Aniela Maria - SWOBODA Maria ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - WONS-KLETA Joanna Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - WIERC Krystian Franciszek b) z listy nr 30 KWW HENRYKA SWOBODY - BROL Krzysztof Henryk c) z listy nr 31 KWW ROZWOJU GMINY PAWONKW - DAWIDOWICZ Andrzej Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 149

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW ROZWOJU GMINY PAWONKW - PIECKA Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW HENRYKA SWOBODY - KOPYTO Jacek Piotr - BADURA Bogusaw Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW HENRYKA SWOBODY - BADURA Regina Maria b) z listy nr 31 KWW ROZWOJU GMINY PAWONKW - BRYKA Marcin Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 31 KWW ROZWOJU GMINY PAWONKW - BONK Janina Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 150

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - BONK Danuta Zofia - ULFIK Mariusz Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Miejskiej w Wonikach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 747. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 037 osb, to jest 52,11% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 858; 4) gosw wanych oddano 829; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW CNZWNG - BRYA Stanisaw b) z listy nr 33 KWW FORUM NA RZECZ ROZWOJU GMINY WONIKI - DUGAJ Stefan Grzegorz c) z listy nr 34 KWW RADMY RAZEM - CIELUCH Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4) gosw wanych oddano 689; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW NIEZALENA INICJATYWA - GOROL Henryk Jakub b) z listy nr 30 KWW "PRZYSZO I ROZWJ DLA GMINY" - SKOP Pawe Wojciech

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 151

c) z listy nr 33 KWW FORUM NA RZECZ ROZWOJU GMINY WONIKI - MONY Grzegorz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW FORUM NA RZECZ ROZWOJU GMINY WONIKI - TRZEPIZUR Roman Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 521; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 33 KWW FORUM NA RZECZ ROZWOJU GMINY WONIKI - MATYL Irena Marta - MIERZWA Marian Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - LIPISKA Eleonora Maria b) z listy nr 33 KWW FORUM NA RZECZ ROZWOJU GMINY WONIKI - ORDON Ginter Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 152

a) z listy nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - GARUS ucjan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW CNZWNG - GOLA Micha Franciszek b) z listy nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - KLYTA Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ - ZAWILAK Ra Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Miejskiej Orzesza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 363. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 510 osb, to jest 42,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 153

- JABOSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 040; 4) gosw wanych oddano 1 987; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - MACH Jan Pawe b) z listy nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - OCHOJSKI Antoni Piotr c) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - WICEK Irena d) z listy nr 29 KWW OPCJA NA PRAWO - STAROSTA Czesaw Remigiusz e) z listy nr 31 KWW ADAMA KURPASA - KURPAS Adam Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 478; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - HELBIG Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 733; 4) gosw wanych oddano 703; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - SZALA Eugeniusz Micha b) z listy nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - POTYSZ Teresa Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 154

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 758; 4) gosw wanych oddano 754; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 33 KWW J. TCHRZ - TCHRZ Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 629; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - BLASKI Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - FUCHS Maria Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - MATUSZCZYK Grayna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 155

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - KOPEL Helena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - SPENDEL Jan Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Gminy Ornontowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 453. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 197 osb, to jest 49,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 636; 4) gosw wanych oddano 624; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BIJAK Edyta Katarzyna b) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - MALCZYK Stanisaw - NOCO Jerzy - ZDZIEBLIK-KUDA Teresa Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 156

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 651; 4) gosw wanych oddano 630; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUBICKI Wojciech Ludwik b) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - SZOTYSEK Piotr Jzef - ZIENTEK Tadeusz Krzysztof c) z listy nr 27 KWW PGO - KOTYCZKA Marcin Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 625; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - KACZOR Eugeniusz Antoni - KOTYCZKA Krzysztof Teofil - KOZIO Janina - MACHULIK ukasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - GRZEGORZEK Magorzata - MILANOWSKI Ryszard - NOWAK Arkadiusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy Wyry Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 157

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 484. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 660 osb, to jest 48,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - WYROBA Andrzej Stanisaw b) z listy nr 28 KWW NOWA INICJATYWA SAMORZDOWA - FICEK Bronisaw Jerzy c) z listy nr 29 KWW GW 2014 - JAROMIN Agnieszka Brygida 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 738; 4) gosw wanych oddano 721; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - CHRZSZCZYK Piotr - CYBA Henryk Jan b) z listy nr 28 KWW NOWA INICJATYWA SAMORZDOWA - KOPASKI Micha Franciszek c) z listy nr 29 KWW GW 2014 - SOMKA Elbieta Felicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 743; 4) gosw wanych oddano 731; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - ZOTECKA Boena Bronisawa
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 158

b) z listy nr 29 KWW GW 2014 - POLOK Barbara Krystyna - SIKORA Mirosaw - SZULC Jacek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 653; 4) gosw wanych oddano 643; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" - RZEPKA Herbert Albert - SURMA Wojciech Piotr b) z listy nr 29 KWW GW 2014 - MAREKWIA Danuta Halina - KLCZEK Adam Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Gminy i Miasta Koziegowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 906. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 615 osb, to jest 55,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - KOODZIEJCZYK Joanna Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 159

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 37 KWW ZIEMI GNIAZDOWSKIEJ JAN - FIGARSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 118; 4) gosw wanych oddano 1 078; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - JAGODA Leonard - PLUCISKI Krzysztof Piotr b) z listy nr 35 KWW "MOJE MIASTO KOZIEGOWY" - SZMUKIER Marian Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - WA Roman Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW SAWOMIRA MATYI WYBIERZ PRZYSZO - STUA Dariusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 160

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - FLAK Mirosaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - KAPUCIAK Kazimierz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW SAWOMIRA MATYI WYBIERZ PRZYSZO - SULARZ Jacek Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 551; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - MACHURA Krzysztof Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 161

a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - BDKOWSKI Marcin Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW SAWOMIRA MATYI WYBIERZ PRZYSZO - CESARZ Damian Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 541; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KW STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU GMINY - GRUCHAA Leszek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW SAWOMIRA MATYI WYBIERZ PRZYSZO - CWANEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy Niegowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 610. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 571 osb, to jest 77,46% uprawnionych do gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 162

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NASZA GMINA NIEGOWA - KUREK ROMAN SAWOMIR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW "ODNOWA" - SOK ARTUR JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW MAA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA - KASZNIA ZOFIA b) z listy nr 30 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY - PIKA MACIEJ TADEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW MAA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA - KAWECKI ADAM ANTONI
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 163

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW "ODNOWA" - DZIEA MARIUSZ ZDZISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW MAA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA - HALABOWSKI RYSZARD PIOTR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 36 KWW NOWA GMINA NIEGOWA - KASZNIA WOJCIECH UKASZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW MAA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA - SKOWRON MARIAN JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 164

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW MAA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA - GOLIBRODA ANDRZEJ ADAM 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NASZA GMINA NIEGOWA - MALIGWKA ANDRZEJ MIKOAJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 549; 4) gosw wanych oddano 541; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BEZA JAN STANISAW b) z listy nr 33 KWW MIESZKACW WSI SOKOLNIKI - MADEJ WIESAW KRZYSZTOF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 34 KWW "RODZINA WSPLNE DOBRO" - SZEWCZYK URSZULA ANNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 165

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW MAA OJCZYZNA-GMINA NIEGOWA - MOREL STANISAW MARIAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Gminy Poraj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 920. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 422 osb, to jest 49,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 969; 4) gosw wanych oddano 948; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LUDWIKOWSKI Andrzej - KAMIERCZAK Katarzyna Magorzata b) z listy nr 29 KWW ESTETYKA, AD I PORZDEK - KOZAK Jolanta Alodia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 945; 4) gosw wanych oddano 904; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RAJCZYK Zbigniew Wojciech b) z listy nr 29 KWW ESTETYKA, AD I PORZDEK - BRYMORA Tomasz Stanisaw c) z listy nr 30 KWW "Z LUDMI I DLA LUDZI" - SZUSTAK Krzysztof Franciszek

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 166

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZALEGA Jolanta Jadwiga b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SAWICKI Sylwester Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PAWOWSKI Andrzej Stanisaw b) z listy nr 31 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY - DUDA Jan August 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BK Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 167

- ZAGROBA Anna Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 943; 4) gosw wanych oddano 916; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KLIMEK Krzysztof Henryk - TRZSKOWSKA - SZCZENIAK Barbara b) z listy nr 36 KWW DLA AREK LETNISKO - POLAK Zdzisawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Miejskiej w arkach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 835. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 385 osb, to jest 64,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 821; 4) gosw wanych oddano 789; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "PRZYSZO DLA AREK" - JAROSZ Jakub Jan b) z listy nr 30 KWW "NOWE ARKI-WSPLNOTA GMINNA" - ZIELISKI Alojzy Izydor c) z listy nr 31 KWW NIEZALENI - NOWAK Stanisawa Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 168

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY - GARNCARZ Janusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW NIEZALENI - KOWACKI Bogusaw Czesaw b) z listy nr 36 KWW "NASZE OSIEDLE" - OMIAOWSKA Tatiana Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY - JAKBCZAK Andrzej Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY - SKOREK Agnieszka Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 169

4) gosw wanych oddano 449; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY - KRL Wioletta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW NIEZALENI - WARTA Roman Jzef - WIERDZA Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NIEZALENI - PATO Wilhelm Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GOSEK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radn zostaa wybrana:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 170

a) z listy nr 31 KWW NIEZALENI - KOWACKA Lidia Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NIEZALENI - LABOCHA Pawe Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Goczakowice-Zdrj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 226. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 936 osb, to jest 56,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 729; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MIESZKACW GOCZAKOWIC-ZDROJU - UREK Marek b) z listy nr 27 KWW MIESZKACY Z INICJATYW - ELAZO Zofia Augusta - HANKE ukasz Antoni c) z listy nr 29 KWW KRZYSZTOFA KLECZKI - KLECZKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 171

4) gosw wanych oddano 527; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MIESZKACW GOCZAKOWIC-ZDROJU - LAZAREK Krzysztof Franciszek - MARZEC Aleksandra Teresa b) z listy nr 28 KWW SAMORZD PROFESJONALNY I DYNAMICZNY - MAKOWSKI Adam Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 719; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MIESZKACW GOCZAKOWIC-ZDROJU - CZERNECKI Norbert - LAZAREK Tadeusz Marek b) z listy nr 28 KWW SAMORZD PROFESJONALNY I DYNAMICZNY - MAKOWSKI Grzegorz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 746; 4) gosw wanych oddano 730; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MIESZKACW GOCZAKOWIC-ZDROJU - BRUDEK Jzef Antoni b) z listy nr 27 KWW MIESZKACY Z INICJATYW - PASZEK Magorzata Elbieta c) z listy nr 28 KWW SAMORZD PROFESJONALNY I DYNAMICZNY - SZENDZIELORZ-KUBINA Mariola Anna - MANOWSKA Anna Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 169;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 172

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW MIESZKACY Z INICJATYW - JACEK Zbigniew Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy Kobir Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 829. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 097 osb, to jest 54,77% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SPOECZNY KOMITET - GODZIK Katarzyna - KOS Eryk Robert - MAZUR Jerzy Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NATURALNIE KOBIR - MUSIA Irena b) z listy nr 28 KWW SPOECZNY KOMITET - KAKUS Piotr Henryk - MAZURCZYK Jzef Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 173

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NATURALNIE KOBIR - KUKLA Jan Stefan b) z listy nr 28 KWW SPOECZNY KOMITET - CUBER Irena Maria - SZPAK Bogdan Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SPOECZNY KOMITET - MAZUR Bernard Jan - MYSZOR Katarzyna Teresa - PAWOWSKI Ludwik Piotr - TOMASZCZYK Edward Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SPOECZNY KOMITET - GROLIK Krzysztof Czesaw - PALICZKA Wojciech Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Gminy Miedna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 361. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 472 osb, to jest 44,27% uprawnionych do gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 174

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 932; 4) gosw wanych oddano 906; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - PRZYBYLSKA-MIKA Danuta Maria b) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA - BRANDYS Marian Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA - WOJTALA Mariusz Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 557; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - LUBASKI Stanisaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 806; 4) gosw wanych oddano 798; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - KLENCZAR Franciszek Walenty
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 175

- PKAA Urszula Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 061; 4) gosw wanych oddano 1 039; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - KARBOWY Stanisaw Ludwik - GRUSZKA Marek Pawe b) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA - NELEC Andrzej Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 757; 4) gosw wanych oddano 720; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - MUCHA Marek Bogusaw - ANTOS Magorzata b) z listy nr 30 KWW OSIEDLA WOLA II - SIKORA Piotr Augustyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 930; 4) gosw wanych oddano 915; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - BIAO Zofia Teresa - KSKA Irena Helena b) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA - MISZCZAK-KOWALSKA Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 176

Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy Pawowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 787. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 332 osb, to jest 45,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 975; 4) gosw wanych oddano 1 929; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZDNI DLA GMINY PAWOWICE - DZIENDZIEL Franciszek Alojzy - KROSNY Alojzy Wincenty - ORACZ Bolesaw - PISAREK Aureliusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 701; 4) gosw wanych oddano 1 667; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZDNI DLA GMINY PAWOWICE - DROBEK Piotr - DUSZA Zbigniew Stanisaw - SZYMURA Aleksander Mariusz - TYSZKO Andrzej Marek b) z listy nr 34 KWW DANUTY LENIK - LENIK Danuta Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 177

4) gosw wanych oddano 671; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZDNI DLA GMINY PAWOWICE - KLIMOSZ Genowefa Olga b) z listy nr 30 KWW LEPIEJ DLA GOLASOWIC - TEKLA Krzysztof Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 939; 4) gosw wanych oddano 908; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW SAMORZDNI DLA GMINY PAWOWICE - CEPIEL Jerzy Leszek - SERWKA Barbara Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 680; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW JEDNO SOECKA - LASEK Czesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW SAMORZDNI DLA GMINY PAWOWICE - UGLORZ Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Gminy Suszec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 178

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 687. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 623 osb, to jest 53,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 791; 4) gosw wanych oddano 775; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MARIANA PAWLASA - WIEDZA I PRAKTYKA - MURAS Irena Maria - MUSIOLIK Piotr Pawe b) z listy nr 27 KWW DAMIANA GBAY - MARCISZ Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 955; 4) gosw wanych oddano 932; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MARIANA PAWLASA - WIEDZA I PRAKTYKA - URBANEK Andrzej Piotr - KRL Teresa Magdalena b) z listy nr 33 KWW JANA SPYRY - SPYRA Jan Augustyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MARIANA PAWLASA - WIEDZA I PRAKTYKA - PRUCIAK Henryk Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 179

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 686; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MARIANA PAWLASA - WIEDZA I PRAKTYKA - KLIMEK Jzef Benedykt - WIERKOT Micha Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MARIANA PAWLASA - WIEDZA I PRAKTYKA - KAUA Natalia Elbieta - DAJKA Zdzisaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SEKTA Szymon Damian - BKAA Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 752; 4) gosw wanych oddano 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MARIANA PAWLASA - WIEDZA I PRAKTYKA - PAWLAS Marian Leszek - MATULA Jan Nikodem 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 180

Rozdzia 75. Wybory do Rady Gminy Kornowac Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 915. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 907 osb, to jest 48,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW TWOJA GMINA TWJ DOM - MAEK Mirosaw Roman b) z listy nr 29 KWW "RAZEM 2014" - ZACZYK Jan - WALENKO Wilhelm 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW TWOJA GMINA TWJ DOM - PLACEK Ra Monika - BUGDOL Jarosaw Jan b) z listy nr 29 KWW "RAZEM 2014" - GLENC Danuta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 181

a) z listy nr 29 KWW "RAZEM 2014" - KRAMARCZYK Jzef - PIENTKA Norbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW TWOJA GMINA TWJ DOM - GORYWODA Jacek - STANIEK Krystian - KUMIERZ Dariusz Artur b) z listy nr 29 KWW "RAZEM 2014" - KURA Eugeniusz Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW TWOJA GMINA TWJ DOM - DRZENIEK Czesaw - SZKATUA Franciszek Jan b) z listy nr 29 KWW "RAZEM 2014" - GUZY Anna Kornelia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Miejskiej Krzanowic Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 901. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 823 osb, to jest 37,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 182

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW SERCEM GMINY S JEJ MIESZKACY - CYBULSKI Andrzej Stanisaw - KERNER Katarzyna Zofia b) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA NASZYCH MIESZKACW" - BURBAN Marek Andrzej - PAWLICZEK-BOSKA Kornelia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW SERCEM GMINY S JEJ MIESZKACY - STRZEDULLA Andrzej Franciszek b) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA NASZYCH MIESZKACW" - DANISZEWSKA Ewelina Jadwiga - ABRAHAMCZYK Jzef Ernest 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW SERCEM GMINY S JEJ MIESZKACY - SOSNA Andrzej Piotr b) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA NASZYCH MIESZKACW" - LACH Jan - KRETEK Teresa Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 183

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW SERCEM GMINY S JEJ MIESZKACY - PORBSKI Marian b) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA NASZYCH MIESZKACW" - TUMULKA Henryk Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA NASZYCH MIESZKACW" - KULESZA Tadeusz Marian - BASISTA ucja Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA NASZYCH MIESZKACW" - KRAUTWURST Rajnard Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Gminy Krzyanowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 351. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 366 osb, to jest 40,31% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 184

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 814; 4) gosw wanych oddano 785; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - CHRZIBEK Brunon Jan b) z listy nr 28 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO - BULENDA Andrzej Jan c) z listy nr 30 KWW DLA TWORKOWA - LIPIEC Andrzej Roman - MACHOWSKI Adam Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 020; 4) gosw wanych oddano 1 006; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - LASAK Pawe Jzef b) z listy nr 28 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO - KUBIK Emilia c) z listy nr 31 KWW "WSPLNE DOBRO" - RIEDEL Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - JENDRZEJCZYK Gabriela Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA"
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 185

- RYBARZ Krystian Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - CWIK Alfons Izydor b) z listy nr 28 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO - WITECZEK Walter Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - LASAK Marian Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - FAS Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - KISZKA Maria Halina b) z listy nr 28 KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO - CIAPKA Zdzisaw
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 186

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Miejskiej w Kuni Raciborskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 839. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 875 osb, to jest 39,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 209; 4) gosw wanych oddano 1 166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KASPRZYK Radosaw Jan b) z listy nr 27 KWW MACHA - SKRKA Adam Micha c) z listy nr 28 KWW "GMINA W DOBRYCH RKACH" - TOKARSKA Grayna - WAJDA Mariola Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 693; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHROBOCZEK - WIERZCHOWSKA Sabina Krystyna b) z listy nr 28 KWW "GMINA W DOBRYCH RKACH" - KOWOL Bernard Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 187

4) gosw wanych oddano 210; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA GMINY" - WANIOWSKA Marcelina Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GMINA I MIASTO - WSPLNA SPRAWA - KORAL Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW GMINA I MIASTO - WSPLNA SPRAWA - BARTO Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 865; 4) gosw wanych oddano 851; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA GMINY" - LARYSZ Sylwester - LEPIARCZYK Adrian Sebastian - WILK Roman Erwin - WRONA Manfred Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 188

4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "GMINA W DOBRYCH RKACH" - HANUSEK Gerard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "RAZEM DLA GMINY" - DRAZIK Ernest 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Gminy Ndza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 966. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 869 osb, to jest 48,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ANNY ISKAY - FLUT Jan Marian - KOWOL Alicja Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 189

a) z listy nr 27 KWW ANNY ISKAY - GZUK Marian Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 611; 4) gosw wanych oddano 602; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ANNY ISKAY - FRANCUS Jan Joachim - KALEMBA Karol Robert - POSTAWKA Henryk Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 677; 4) gosw wanych oddano 643; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ANNY ISKAY - PRZYBYA Gerard Stefan - MARONDEL Gizela - SWOBODA Grzegorz Mirosaw b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY NDZA - BIENIA Renata Kornelia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 580; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW ANNY ISKAY - OKRT Krystian Robert b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY NDZA - LINCNER Rafa Alojzy - MARCOL Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 190

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY NDZA - PLACZEK Krystian Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW JULIANA SKWIERCZYSKIEGO - SKWIERCZYSKI Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Gminy Pietrowice Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 361. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 560 osb, to jest 35,77% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 769; 4) gosw wanych oddano 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - BAJAK Piotr Czesaw - MARCINEK Henryk Joachim - MARCINEK Henryk Jzef - MIKOAJCZYK Jan
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 191

- WIECZOREK Joachim Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - LASAK Zygfryd Hubert 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - ROSTEK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - MALCHARCZYK Jzef Ernest - ZALEWSKI Wojciech Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA PIETROWICE WIELKIE - KOZUB Zdzisaw Zygmunt b) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - OLBRICH Andrzej Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 192

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - SOBOLA Maria Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - BULA Gerard Franciszek b) z listy nr 29 KWW "ZIELONA OKOLICA" - PARYS Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "POROZUMIENIE DLA ROZWOJU" - GAWLICA Ilona Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81. Wybory do Rady Gminy Rudnik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 292. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 010 osb, to jest 46,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 422;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 193

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "UCZCIWO I GOSPODARNO" - ABSALON Stefan Jzef - LACH Kazimierz - MROWIEC Franciszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW NORBERTA PARYSA - GOLIJASZ Mirosaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW NORBERTA PARYSA - PENDZIAEK Grzegorz Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW GMINA DLA LUDZI - FOJCIK Natalia Mirela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 194

a) z listy nr 29 KWW "UCZCIWO I GOSPODARNO" - NEBLIK Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA RUDNIK - RZERZACZ Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "UCZCIWO I GOSPODARNO" - WIDENKA Urszula Maria b) z listy nr 30 KWW NORBERTA PARYSA - KRYBUS Erwin Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW NORBERTA PARYSA - BADURCZYK Krzysztof Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "UCZCIWO I GOSPODARNO"
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 195

- BEDRUNKA Gabriela Bernadeta b) z listy nr 31 KWW GMINA RUDNIK W DOBRE RCE - HAAS Karina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW "UCZCIWO I GOSPODARNO" - SEKUA Helga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "UCZCIWO I GOSPODARNO" - MALEIKA Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 82. Wybory do Rady Gminy Gaszowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 252. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 445 osb, to jest 47,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 331; 4) gosw wanych oddano 1 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KW OSP W GMINIE GASZOWICE - KORBEL Szymon Marcin

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 196

- KRAUZE Damian Alojzy b) z listy nr 30 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - RYBARZ-ADAMIK Halina c) z listy nr 31 KWW PRZYSZO GMINY GASZOWICE - LOREK Krzysztof d) z listy nr 32 KW RUCH AUTONOMII LSKA - SZAWERNA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - OLIZO Gabriela Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 663; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - MASARCZYK Marek b) z listy nr 30 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - BIERNACKA Ewa Maria - CIELOK Andrzej Jan - SZYMIK Mieczysaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 746; 4) gosw wanych oddano 709; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - GRECKI Piotr - JACEK Ryszard Franciszek
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 197

b) z listy nr 29 KW OSP W GMINIE GASZOWICE - KAWULOK Jerzy c) z listy nr 30 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - WITEK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 31 KWW PRZYSZO GMINY GASZOWICE - WATOA Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Gminy Jejkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 084. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 565 osb, to jest 50,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "NIEZALENI JEJKOWICE" - KRYPCZYK Irena Bernadeta - WGRZYK Joanna Maria b) z listy nr 29 KW LKS "JEDNO" - BK Marek Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 198

4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "NIEZALENI JEJKOWICE" - JANUSZ Krystyna Jadwiga - POPIESZNY Henryk Zygmunt b) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY OSP JEJKOWICE - RUSISKI Leszek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "NIEZALENI JEJKOWICE" - RYSZKA Marek Henryk b) z listy nr 29 KW LKS "JEDNO" - KUCZERA Ewa c) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY OSP JEJKOWICE - HOLONA Mariola Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "NIEZALENI JEJKOWICE" - KIE Franciszek b) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY OSP JEJKOWICE - WOJACZEK Mieczysaw - CHOWANIEC Henryk Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 199

a) z listy nr 28 KWW "NIEZALENI JEJKOWICE" - PODLENY Grayna b) z listy nr 29 KW LKS "JEDNO" - WINICKA-ZYGMUCZYK Krystyna Maria c) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY OSP JEJKOWICE - MIZURA Danuta Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Gminy Lyski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 513. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 538 osb, to jest 54,32% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - WIDENKA Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - PORWO Czesaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 200

4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - KUBICA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 981; 4) gosw wanych oddano 942; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA LYSKI - URBAN Krzysztof Janusz b) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - KOLARCZYK Andrzej Marek - NOREK Maria Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - KOKOT Weronika Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - NIESTRJ Stanisaw Franciszek b) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - KOATEK Gerard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 201

4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - WIDENKA Krystian Antoni - URBISZ Rudolf Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - BIERNAT Wiesaw Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW RUCH ROZWOJU GMIN LSKICH - DUDEK Grzegorz b) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA LYSKI - WOJTAS-PLISZ Aleksandra Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - MUSIO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Gminy wierklany Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 054.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 202

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 735 osb, to jest 52,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 706; 4) gosw wanych oddano 1 642; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY WIERKLANY - BATO Ireneusz Tadeusz - FRYDECKI Tadeusz Jacek b) z listy nr 34 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU - PIERCHAA Elbieta Krystyna c) z listy nr 35 KWW GMINY WIERKLANY - KOTYRBA Marian Feliks - POTYSZ Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 406; 4) gosw wanych oddano 1 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW NIEZALENI DLA MIESZKACW GMINY - KARKOSZKA Sebastian Jerzy - PIECZKA Tomasz Leszek - MAZUREK Antoni Oton - ANDRECZKO Czesaw Jzef b) z listy nr 34 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU - RDUCH Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 623; 4) gosw wanych oddano 1 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA PRZYJAZNA GMINA
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 203

- MINCER Henryk Andrzej b) z listy nr 29 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - SMOKA Stanisaw Jzef - SZULIK Adam Antoni c) z listy nr 36 KWW "SAMORZDNI-NIEZALENI" - BARWINEK Wodzimierz Jzef - WOLAK Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Miejskiej w Kaletach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 261. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 825 osb, to jest 52,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 015; 4) gosw wanych oddano 994; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW WSPLNIE DLA KALET - NOWAK Irena Genowefa - SENDEL Ryszard Jzef - WIATREK Maria Stefania b) z listy nr 30 KWW ODMIEMY GMIN KALETY - PTAK Eugeniusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW ODMIEMY GMIN KALETY - DRABIK Edward Mieczysaw - GRYC Robert Damian

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 204

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 285; 4) gosw wanych oddano 1 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KLIMEK Jan b) z listy nr 28 KWW IG - PERZ Janina Weronika c) z listy nr 29 KWW WSPLNIE DLA KALET - PEA Zygfryd Sylwester - ZOTOSZ Kazimierz Jzef d) z listy nr 30 KWW ODMIEMY GMIN KALETY - KRUPA Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - JELONEK Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 867; 4) gosw wanych oddano 844; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW KALETY - NASZE WSPLNE DOBRO - POTEMPA Mirosawa Aleksandra - MIROWSKI Zygmunt Gerard b) z listy nr 32 KWW "NIEZRZESZENI" - KKOL Blandyna Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 205

Rozdzia 87. Wybory do Rady Miejskiej w Miasteczku lskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 941. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 075 osb, to jest 51,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "PRAWORZDNE MIASTECZKO" - WOSZ Jolanta Helena - BOINO Roman Piotr b) z listy nr 28 KWW "IDMY DALEJ" - KURSATZKY Piotr Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "PRAWORZDNE MIASTECZKO" - RESPONDEK Tomasz Adam b) z listy nr 29 KWW "SAMORZDNE MIASTECZKO" - PIEKA Piotr Stefan - DRAGON Stefania Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 206

a) z listy nr 29 KWW "SAMORZDNE MIASTECZKO" - HETMACZYK Kazimierz - LABUS Lucjan Adam - LISZKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 418; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "IDMY DALEJ" - JENDRU Jzef Edward b) z listy nr 29 KWW "SAMORZDNE MIASTECZKO" - BANASZ Jan Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "PRAWORZDNE MIASTECZKO" - MYLIWCZYK Jzef Stanisaw b) z listy nr 29 KWW "SAMORZDNE MIASTECZKO" - SIWY Damian Joachim - KIEWICZ Grzegorz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW "PRAWORZDNE MIASTECZKO" - PIECUCH Joanna Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 207

Rozdzia 88. Wybory do Rady Miasta Radzionkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 935. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 814 osb, to jest 48,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - MAREK Eugeniusz Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RUCH DLA RADZIONKOWA - REISS Erhard Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - GOCINIAK Tomasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 208

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 604; 4) gosw wanych oddano 591; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RUCH DLA RADZIONKOWA - TOBR Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - OSADNIK Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - MINAS Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - WILCZEK Marek Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 209

a) z listy nr 27 KWW RUCH DLA RADZIONKOWA - JANIA Klaudiusz Remigiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - WYSYPO Dariusz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - HAJDA Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - HAJDA Stefan Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 541; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - DZIONSKO Micha Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 210

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 575; 4) gosw wanych oddano 551; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - MARUSZCZYK ucjan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - SKIBISKI Bernard Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW INICJATYWA MIESZKACW RADZIONKOWA - PLUSKOTA Urszula Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89. Wybory do Rady Gminy Krupski Myn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 809. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 738 osb, to jest 61,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 211

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW WSPLNA GMINA CHODMY RAZEM - U Adam Sylwester - HUCZKO Bogdan b) z listy nr 30 KWW PS - TAK - SUFA Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 515; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MYN - PIEGZA Gerard Roman - KISZKIS Jacek Roman - SZEWCZYK Adam Pawe b) z listy nr 28 KWW SZANSA DLA GMINY KRUPSKI MYN - DAWYDZIK Artur Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MYN - BRODZIAK Henryk Jan - KRUK Wojciech Andrzej b) z listy nr 28 KWW SZANSA DLA GMINY KRUPSKI MYN - KRUSZEWSKI Klaudiusz Marcin c) z listy nr 29 KWW WSPLNA GMINA CHODMY RAZEM - SMARU Marek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 212

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA KRUPSKI MYN - KUCZERA Rafa Piotr - OCHMAN-SZYGUA Ra Maria - WEISS Janusz ucjan b) z listy nr 28 KWW SZANSA DLA GMINY KRUPSKI MYN - PILARSKI Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy Oarowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 487. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 712 osb, to jest 60,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 760; 4) gosw wanych oddano 729; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JANOTA Janusz b) z listy nr 28 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - KOCOT Renata Elbieta - KURZEJA Leszek Ryszard - PIERNIKARZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 213

- RODACKA Joanna Maria b) z listy nr 28 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - TYRAA Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - GNACIK Aurelia Honorata - KUBICA Marian b) z listy nr 29 KWW "PONAD PODZIAAMI" - OGRODNIK Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - CZERNIKARZ Marian Jzef - HETMACZYK Zdzisaw Bogdan b) z listy nr 30 KW INICJATYWA OBYWATELSKA - SWOBODA Henryka Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 531; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - HYLA Sawomir - PATYK Janusz Piotr b) z listy nr 29 KWW "PONAD PODZIAAMI" - SKIBISKI Zenon Jan
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 214

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Gminy wierklaniec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 257. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 498 osb, to jest 48,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 412; 4) gosw wanych oddano 1 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWE FORUM OBYWATELSKIE - CICHOS Teresa Urszula - FRIEDBERG Maria Teresa - MI Marek Wiktor b) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - SIWY Jerzy Antoni c) z listy nr 33 KWW NASZE NAKO LSKIE - CYL Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWE FORUM OBYWATELSKIE - LEDWO Tadeusz Stefan b) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - LIPISKI Mariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 215

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 804; 4) gosw wanych oddano 795; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWE FORUM OBYWATELSKIE - CENULA Ryszard Alojzy b) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - KUBANEK Zbigniew Jan - NOWAK Sebastian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 628; 4) gosw wanych oddano 1 584; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWE FORUM OBYWATELSKIE - WAJS Eugeniusz Pawe b) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - PLUSKOTA Henryk Piotr - KOKOT Klaudiusz Jan c) z listy nr 30 KWW NASZ WIERKLANIEC - KUBICA Marek Augustyn d) z listy nr 32 KWW "STRAACY" - BACIK Mirosaw Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Tworg Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 460. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 046 osb, to jest 47,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 983; 4) gosw wanych oddano 958;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 216

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - SOBANIA Jan Jzef b) z listy nr 28 KW INICJATYWA OBYWATELSKA - UKOSZEK Maria - CHMIEL Henryk Edward - ZAWILOK Urszula Katarzyna - WIEDER Klaudiusz Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - ELWART Danuta Kwiryna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - JONECKO Irena Maria b) z listy nr 28 KW INICJATYWA OBYWATELSKA - ROZBICKA Zofia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - GRZESIEK Janusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 217

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KW INICJATYWA OBYWATELSKA - LACHOWICZ Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - WIERZY Eugeniusz Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KW INICJATYWA OBYWATELSKA - PROFUS Waldemar Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STAKO Jarosaw Grzegorz b) z listy nr 28 KW INICJATYWA OBYWATELSKA - KROK Piotr Jan - ZIOB ukasz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 218

Rozdzia 93. Wybory do Rady Gminy Zbrosawice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 667. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 694 osb, to jest 37,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 019; 4) gosw wanych oddano 1 001; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "CZAS NA ZMIANY" - STRZELCZYK Janusz b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA GMINA" - RESPONDEK Karina Maria - WONIAK Zofia Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 750; 4) gosw wanych oddano 726; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - BAGSIK Teresa Maria b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA GMINA" - DRAMSKI Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589; 4) gosw wanych oddano 561; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "LEPSZA GMINA"

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 219

- DZIEMBA Justyna Maria b) z listy nr 30 KWW "NASZA PRZYSZO TO MY" - GRACA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "CZAS NA ZMIANY" - OSICKA Katarzyna ucja b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA GMINA" - SKANDY Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 606; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "CZAS NA ZMIANY" - FELS Jan Zygfryd b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA GMINA" - TRZSIOK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 767; 4) gosw wanych oddano 750; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "CZAS NA ZMIANY" - STEBEL Krzysztof Jan - SZYGUA Alojzy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 220

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "CZAS NA ZMIANY" - WOJTYCZKA Weronika Elbieta b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA GMINA" - PIECZKA Joachim Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94. Wybory do Rady Miejskiej w Bieruniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 836. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 882 osb, to jest 49,77% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 838; 4) gosw wanych oddano 1 782; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY "PORBEK" - BOGUCKA-LYSKO Anna Boena b) z listy nr 31 KWW MIONIKW BIERUNIA - GRZESICA Krystian Andrzej c) z listy nr 32 KWW RAZEM DLA BIERUNIA-PRZEMYSAW MAJOR - MAJOR Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 200; 4) gosw wanych oddano 2 140; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 32 KWW RAZEM DLA BIERUNIA-PRZEMYSAW MAJOR - NYGA Tomasz Piotr - PANEK-BRYA Barbara Maria

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 221

- NYGA Marcin Jerzy - WILK Grzegorz Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 753; 4) gosw wanych oddano 1 689; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW WSPLNOTY BIERUNIA - KRYCZEK Leszek Stefan - HUTEK Bogusaw Stanisaw b) z listy nr 31 KWW MIONIKW BIERUNIA - PISKOREK Ryszard c) z listy nr 32 KWW RAZEM DLA BIERUNIA-PRZEMYSAW MAJOR - GAJEWSKA Natalia Ewelina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 091; 4) gosw wanych oddano 2 021; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW WSPLNOTY BIERUNIA - MATEJA Konrad Szczepan b) z listy nr 30 KOMITET WYBORCZY "PORBEK" - WAWRZYNIAK Sawomir Wojciech - SIEMIANOWSKA Jolanta Magdalena - ROZMUS Adam Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95. Wybory do Rady Miasta Imielin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 082. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 472 osb, to jest 57,09% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 12, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 222

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - FICEK Bernadeta Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "ROZSDNA ZMIANA WARTY" - PACWA Jzef Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW IMIELIN - WSPLNA SPRAWA - LAMIK Tomasz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - OLE Marian Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 223

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - GOASZCZYK Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "ROZSDNA ZMIANA WARTY" - KOTELA Ireneusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "ROZSDNA ZMIANA WARTY" - KOPE Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - ZIMMERMANN Krystyna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 224

4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - STARCZYNOWSKI Ireneusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW TRADYCJA I NOWOCZESNO - JURECKI Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW BARBARY ORZE - ORZE Barbara Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - STASZEWSKI Dariusz Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - KOMANDERA Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 225

14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW TRADYCJA I NOWOCZESNO - HAJDUCZEK Krzysztof Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW JANA CHWIDACZA - HERICHT Tadeusz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Miasta Ldziny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 939. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 285 osb, to jest 48,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "WIESAWA STAMBROWSKIEGO" - CIEPY Teresa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 226

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 622; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHROSTEK Eugeniusz Jan b) z listy nr 28 KWW "WIESAWA STAMBROWSKIEGO" - MUSIO Baej Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 635; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "WIESAWA STAMBROWSKIEGO" - PITEK Emil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 616; 4) gosw wanych oddano 600; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW "WIESAWA STAMBROWSKIEGO" - PITEK Krystyna Urszula b) z listy nr 29 KWW KRYSTYNY WRBEL - ZWOLISKI Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 633; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 34 KWW "LDZISKA STARWKA" - GUT Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 227

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 37 KWW "PIAST I CENTRUM" - ONA Jerzy Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 476; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW LDZINY DZI I JUTRO - URBACZYK Edward Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "WIESAWA STAMBROWSKIEGO" - SKLORZ Jerzy Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW KRYSTYNY WRBEL - GONDZIK Janusz Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 379;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 228

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW KRYSTYNY WRBEL - WJCIK - CIERSKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 894; 4) gosw wanych oddano 871; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW KRYSTYNY WRBEL - GAJER Anna Maria - WRBEL Krystyna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW KRYSTYNY WRBEL - RESIAK Halina Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy Bojszowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 524. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 365 osb, to jest 60,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 680; 4) gosw wanych oddano 663; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GWS

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 229

- WRBEL Piotr Mikoaj b) z listy nr 29 KWW GMINA BLIEJ MIESZKACW - FUCHS Jzef Alojzy - TOMALA Grzegorz Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 033; 4) gosw wanych oddano 1 014; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GWS - KNOPEK Krystyna Anna - ROKOWSKI Andrzej Micha - KOSTYRA Henryk Antoni b) z listy nr 29 KWW GMINA BLIEJ MIESZKACW - ROGALSKI Eugeniusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW GMINA BLIEJ MIESZKACW - ODROBISKA Maria Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GWS - KUMOR Marek Jan b) z listy nr 29 KWW GMINA BLIEJ MIESZKACW - CZARNYNOGA Joanna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 230

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 571; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GWS - WILCZEK Antoni Henryk - GWD Grzegorz Tomasz - CIERSKI Krzysztof Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 499; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "WIERCZYNIOK" - GRUSZKA Szymon Marian b) z listy nr 28 KWW GWS - BIELA Stanisaw Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Gminy Chem lski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 399. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 752 osb, to jest 62,56% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW KRZYSZTOFA ZIAJKI - ZIAJKA Krzysztof Stanisaw
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 231

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW PRZYSZO DLA CHEMU LSKIEGO - SZYMASKI Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "KONTYNUACJA" - PYRCZEK Andrzej Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "KONTYNUACJA" - PLEWNIA Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "KONTYNUACJA" - PYRCIK Alojzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 232

4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW PRZYSZO DLA CHEMU LSKIEGO - MAGIERA-MOLENDOWSKA Helena Julianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "KONTYNUACJA" - LESIONA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "NASZE SPRAWY" - MDRY Andrzej Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "KONTYNUACJA" - NORAS Krzysztof Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "KONTYNUACJA"
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 233

- ZYZAK Grzegorz Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW BOGDAN GAUSZKA - BUCHTA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW PRZYSZO DLA CHEMU LSKIEGO - LSARCZYK Pawe Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "KONTYNUACJA" - MAKA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW PRZYSZO DLA CHEMU LSKIEGO - JDRYKA Joanna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 234

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW PRZYSZO DLA CHEMU LSKIEGO - ASKA-GAWLIK Aleksandra Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99. Wybory do Rady Miejskiej w Pszowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 611. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 455 osb, to jest 38,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 021; 4) gosw wanych oddano 1 000; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW PSZW - NASZA WSPLNA SPRAWA - HANDSCHUH Dawid b) z listy nr 31 KW PRAWORZDNO I ROZWJ - NAWRAT Kazimierz Jzef - GRABIEC-LIWKA Barbara Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 720; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW PSZW - NASZA WSPLNA SPRAWA - LIS Jolanta Jadwiga - KRZYSTAA Czesaw b) z listy nr 31 KW PRAWORZDNO I ROZWJ

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 235

- KOODZIEJ Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 023; 4) gosw wanych oddano 982; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW PSZW - NASZA WSPLNA SPRAWA - GRZENIA Marcin ukasz - KOWOL Pawe Franciszek b) z listy nr 31 KW PRAWORZDNO I ROZWJ - SOWA Jacek Rudolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 767; 4) gosw wanych oddano 748; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW DOBRO PSZOWA - GEBEL Romuald Stanisaw b) z listy nr 30 KWW PSZW - NASZA WSPLNA SPRAWA - WAWRZYCZAK Ryszard Stefan - GRECKA Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 924; 4) gosw wanych oddano 893; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW PSZW - NASZA WSPLNA SPRAWA - YDEK Henryk Leon b) z listy nr 31 KW PRAWORZDNO I ROZWJ - JWICKI Mieczysaw Bronisaw - MOJESZ Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 236

Rozdzia 100. Wybory do Rady Miejskiej w Radlinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 381. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 263 osb, to jest 43,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 490; 4) gosw wanych oddano 1 445; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RADLIN NASZYM DOMEM - HETMAN Piotr Jan - LUKOSZEK Stefan Ludwik b) z listy nr 34 KWW SPORT DLA RADLINA - MIKA Bolesaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 235; 4) gosw wanych oddano 2 142; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RADLIN NASZYM DOMEM - MENYK Andrzej Alojzy - MUSZER Anna b) z listy nr 31 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ - RDUCH Henryk c) z listy nr 34 KWW SPORT DLA RADLINA - SOBIK Jacek Bogusaw - ZIELENY Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 237

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ - GACA Andrzej Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 674; 4) gosw wanych oddano 1 640; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW RADLIN NASZYM DOMEM - HALAMODA Gabriela Wiesawa b) z listy nr 31 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ - BEDNORZ Leszek Krzysztof c) z listy nr 34 KWW SPORT DLA RADLINA - SZWEDA Feliks Henryk - BLANIK Ludwik d) z listy nr 35 KWW ANDRZEJ LIKOS - LIKOS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW RADLIN NASZYM DOMEM - CHROMIK Gabriela Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101. Wybory do Rady Gminy Godw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 687. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 289 osb, to jest 44,28% uprawnionych do gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 238

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 695; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW SAMORZDOWE FORUM MIESZKACW - TOMICZEK Izabela Marianna b) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - TRAFIA Donat Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 214; 4) gosw wanych oddano 1 202; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - KUBICA Krzysztof Jzef - TOMAS Antoni Jzef - TOMAS Eugeniusz b) z listy nr 32 KWW BOGUSAW DZIDZIEL - DZIDZIEL Bogusaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - NAWRAT Tomasz Marcin b) z listy nr 31 KWW INICJATYWA KROSTOSZOWICE 2010 - SIWARSKI ukasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 239

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 699; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - PYRCHAA Brunon - SZCZEPONEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - KLYSZCZ Henryk Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 221; 4) gosw wanych oddano 1 182; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW SAMORZDOWE FORUM MIESZKACW - OLIZO Bernard Roman - SKUPIE Zygmunt Bernard b) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - TATARCZYK Stanisaw Wiktor - WIDZ Krzysztof Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Gminy Lubomia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 549. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 760 osb, to jest 42,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 240

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW RUCH DEMOKRACJI SAMORZDOWEJ - FRANICZEK Maria b) z listy nr 31 KWW NAPRZD GMINO - GODOJ Andrzej Czesaw - ZDZIEBKO Serafin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 601; 4) gosw wanych oddano 592; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW NAPRZD GMINO - BIZO Roman Jan - KOPEL Beata Mariola - SZUBA Zbigniew Marian b) z listy nr 33 KWW JEDNO - WAWRZYCZYK Bogusaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW NAPRZD GMINO - PAWEEK Antoni Franciszek - PAWEEK Jarosaw Joachim b) z listy nr 36 KWW WSPLNE SPRAWY - SZEBESTA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 241

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 612; 4) gosw wanych oddano 580; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW NAPRZD GMINO - JCZMIONKA Marek ukasz b) z listy nr 32 KWW BARBARY SZCZEPKA - SZCZEPKA Barbara Janina c) z listy nr 35 KWW KRYSTYNY KUCZERA - KUCZERA Krystyna Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NAPRZD GMINO - WENDELBERGER ucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 31 KWW NAPRZD GMINO - WIERZY Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103. Wybory do Rady Gminy Marklowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 246. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 365 osb, to jest 55,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 242

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW SAMORZDNE MARKLOWICE - KOWOL Jzef - MAKA Jarosawa b) z listy nr 36 KWW ELBIETY RCZKA - RCZKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 544; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW SAMORZDNE MARKLOWICE - KLOCEK Krystyna Franciszka - KOCJAN Tadeusz Antoni - MOKROSZ Marian Antoni b) z listy nr 41 KWW PIOTR PKAA - PKAA Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 753; 4) gosw wanych oddano 729; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW SAMORZDNE MARKLOWICE - BRYCHCY Andrzej Alojzy - FILIPOWSKI Marian Piotr - GRZESIK Czesaw Jzef - MIKKA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 243

4) gosw wanych oddano 506; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW SAMORZDNE MARKLOWICE - BURSZCZYK Piotr Pawe - CHRSZCZ Damian - RDUCH Gabriel Jzef b) z listy nr 30 KW RUCH AUTONOMII LSKA - ZAJC Piotr Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104. Wybory do Rady Gminy Mszana Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 747. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 330 osb, to jest 57,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 890; 4) gosw wanych oddano 853; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ANDRECZKO Mirosaw Stanisaw b) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNA GMINA MSZANA - BURA Roman Stanisaw c) z listy nr 32 KWW POJEDNANIE I ROZWJ SOECTW - TATARCZYK Roman Bernard d) z listy nr 33 KWW NASZA GMINA MSZANA - TATARCZYK-SITEK Wiesawa Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 772; 4) gosw wanych oddano 730; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 244

a) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNA GMINA MSZANA - KOZIELSKI Mirosaw Leszek b) z listy nr 32 KWW POJEDNANIE I ROZWJ SOECTW - BRUDNY Adam Krzysztof c) z listy nr 33 KWW NASZA GMINA MSZANA - CIELIK Jolanta Urszula - GRZONKA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 216; 4) gosw wanych oddano 1 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW CZAS NA ZMIANY - WROSKI Tadeusz Szymon b) z listy nr 32 KWW POJEDNANIE I ROZWJ SOECTW - KUCZERA Piotr Pawe c) z listy nr 33 KWW NASZA GMINA MSZANA - TROJAN Maria Augustyna d) z listy nr 35 KWW TERAZ POOMIA - WITA Alojzy Antoni - SITEK Piotr Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW PRZYJAZNA GMINA MSZANA - WINKLER Mirosaw Leszek b) z listy nr 30 KWW CZAS NA ZMIANY - KAPERCZAK Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 105. Wybory do Rady Miasta Porba Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 245

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 368. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 335 osb, to jest 45,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GSKA GRZEGORZ WIKTOR b) z listy nr 28 KWW MARKA LIWY "WSPLNIE DLA PORBY" - FIREK CZESAW JAKUB 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637; 4) gosw wanych oddano 604; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW MARKA LIWY "WSPLNIE DLA PORBY" - HADRYCH KAROL ANDRZEJ - TARGONIJ JERZY b) z listy nr 34 KWW EWY SKULIMOWSKIEJ - SKULIMOWSKA EWA RA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW MARKA LIWY "WSPLNIE DLA PORBY" - MUCHA GRZEGORZ ROMAN b) z listy nr 35 KWW JANUSZA WIDURSKIEGO - WIDURSKI JANUSZ WADYSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 246

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW MARKA LIWY "WSPLNIE DLA PORBY" - GOCYA ZOFIA b) z listy nr 30 KWW RAZEM ODWANIE KONSEKWENTNIE WYGRAMY - ROK WODZIMIERZ WADYSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 600; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW MARKA LIWY "WSPLNIE DLA PORBY" - PACZYK JACEK ADAM - SZPILCZYSKI KRZYSZTOF JZEF b) z listy nr 29 KWW RYSZARDA SPYRY - SPYRA RYSZARD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW MARKA LIWY "WSPLNIE DLA PORBY" - ZIELISKI GABRIEL ANDRZEJ b) z listy nr 36 KWW LEPSZE JUTRO - FURMANEK GRAYNA FRANCISZKA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 247

a) z listy nr 28 KWW MARKA LIWY "WSPLNIE DLA PORBY" - SULARZ HENRYK FRANCISZEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 106. Wybory do Rady Gminy w Irzdzach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 798. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 134 osb, to jest 63,07% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 6, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - GALISKI Jan Ireneusz - KOPER Stanisaw Grzegorz b) z listy nr 29 KWW BLISKO LUDZI - LEDWOCH Wojciech Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - SYGIET Robert Sawomir 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - RODACKI Tomasz Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 248

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW WYBORY 2010 - WOJCIECHOWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - JURA Adam Bartomiej b) z listy nr 29 KWW BLISKO LUDZI - WALCZAK Boena Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - KOZOWSKI Damian Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WYBIERZMY PRZYSZO - YSEK Krzysztof Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 249

3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - ICZYK Iwona Urszula 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - KARO Jzef Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRAL Dorota Elbieta b) z listy nr 28 KWW RAZEM DO GMINY - MOLENDA Stefan Wadysaw c) z listy nr 29 KWW BLISKO LUDZI - WOLSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 107. Wybory do Rady Gminy Kroczyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 078. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 946 osb, to jest 58,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 250

4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAMPA Beata Teresa b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - KARO Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GIEWKA Robert b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - PAUCHOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - JANIKOWSKI Krzysztof - SZWAJA Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STOLARSKI Andrzej b) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - FURGACZ Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 251

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOWALIK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WIDAWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - BIAY Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - CUPIA Ryszard Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 252

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - KOWALSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - PACAN Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - YSEK Sawomir Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 108. Wybory do Rady Miejskiej w azach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 480. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 351 osb, to jest 47,11% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 703; 4) gosw wanych oddano 1 644; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 253

a) z listy nr 27 KWW M. KACZYSKIEGO-SKUTECZNIE DLA GMINY - KOWALIK Grzegorz Henryk - BOGOWSKI Leszek Ignacy - STANIASZEK Anna Joanna b) z listy nr 29 KWW "PERA JURY" - SOWIKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 284; 4) gosw wanych oddano 1 244; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NOWAK Wadysaw Jan b) z listy nr 27 KWW M. KACZYSKIEGO-SKUTECZNIE DLA GMINY - WACERZ Marcin Jan c) z listy nr 36 KWW MS - STEMPEL Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 980; 4) gosw wanych oddano 967; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW M. KACZYSKIEGO-SKUTECZNIE DLA GMINY - KUBASIK Stefan Lucjan b) z listy nr 28 KWW AZY 2010 - HOFFMAN Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW M. KACZYSKIEGO-SKUTECZNIE DLA GMINY - UZARSKI Krzysztof Roman
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 254

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW "PERA JURY" - GB Zenon Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW M. KACZYSKIEGO-SKUTECZNIE DLA GMINY - PETRYKA Elbieta Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW M. KACZYSKIEGO-SKUTECZNIE DLA GMINY - KUBICZEK Maciej Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 767; 4) gosw wanych oddano 753; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW M. KACZYSKIEGO-SKUTECZNIE DLA GMINY - GRZESICA Marta Maria - TABAS Dariusz Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 255

Rozdzia 109. Wybory do Rady Miejskiej w Ogrodziecu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 996. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 674 osb, to jest 58,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 969; 4) gosw wanych oddano 929; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZCZYGIE Patryk Micha b) z listy nr 27 KWW RDL - APEL Krzysztof Ryszard c) z listy nr 33 KWW NOWE HORYZONTY - CIOCZYSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 969; 4) gosw wanych oddano 945; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW RDL - KOODZIEJ Jerzy Adam b) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA OGRODZIENIEC - JANOSKA Magorzata c) z listy nr 35 KWW MARII LIPKI-STPNIEWSKIEJ - LIPKA-STPNIEWSKA Maria Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 256

4) gosw wanych oddano 263; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW ANNY PILARCZYK-SPRYCHA - BARYKA Marta Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 699; 4) gosw wanych oddano 692; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW RDL - ADAMUSISKA Zofia - GRZESIAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557; 4) gosw wanych oddano 555; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA OGRODZIENIEC - GOUCHOWSKA Grayna b) z listy nr 32 KWW ANNY PILARCZYK-SPRYCHA - PODSIADO Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 882; 4) gosw wanych oddano 877; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW "AKTYWNA GMINA OGRODZIENIEC" - SKRA Zofia b) z listy nr 32 KWW ANNY PILARCZYK-SPRYCHA - FABIACZYK Zbigniew c) z listy nr 33 KWW NOWE HORYZONTY - STANEK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 257

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RDL - JANOSKA Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 110. Wybory do Rady Miasta i Gminy Pilica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 623. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 378 osb, to jest 52,54% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 9 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - JASTRZB Jan Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - BROEK Lech Mikoaj 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 258

- PAJK Jan Mikoaj 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 099; 4) gosw wanych oddano 1 067; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GONCERZ Bartosz Micha b) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - GRABOWSKI Andrzej Jan - KARPAA Tomasz Jan - KONIEC Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - GAJDA Janusz Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - KOWALIK Halina Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - BENDKOWSKI Mieczysaw Leszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 259

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - BOMBA Grzegorz Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - KWIECIE Tomasz Robert - KY Andrzej Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - ZITEK Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE LUDOWO-SAMORZDOWE - GONCERZ Jan Robert 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 111. Wybory do Rady Miasta i Gminy Szczekociny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 922. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 478 osb, to jest 64,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 260

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 562; 4) gosw wanych oddano 532; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW WYBIERZMY WSPLNIE PRZYSZO - DREJ ANDRZEJ STANISAW b) z listy nr 34 KWW "WSPLNIE-RAZEM DLA DOBRA GMINY" - CIEPLEWICZ ZBIGNIEW JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW LIDERZY ZMIAN - MARZEC LESZEK FRANCISZEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 176; 4) gosw wanych oddano 1 144; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW WOJCIECHA BAJORA "CZAS NA ZMIANY" - JDRYCHOWSKI JAN STANISAW b) z listy nr 30 KWW LIDERZY ZMIAN - NIECHCIA TERESA MARIA c) z listy nr 37 KWW KRZYSZTOF BAA - BAA KRZYSZTOF STANISAW d) z listy nr 38 KWW CZESAWA ORLISKIEGO - ORLISKI CZESAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 261

a) z listy nr 34 KWW "WSPLNIE-RAZEM DLA DOBRA GMINY" - PYTLARZ STANISAW TADEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 600; 4) gosw wanych oddano 588; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW WYBIERZMY WSPLNIE PRZYSZO - DREJ MICHA ZDZISAW b) z listy nr 33 KWW PRZYJAZNA GMINA - STPIE JERZY 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW PRZYJAZNA GMINA - SZATAN TOMASZ PAWE 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NOWA JAKO W SZCZEKOCINACH - CZAJ WOJCIECH JAN b) z listy nr 30 KWW LIDERZY ZMIAN - GOMUKA JOANNA IWONA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 240;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 262

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW LIDERZY ZMIAN - KUCYPERA TOMASZ ADAM 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 35 KWW GB HENRYK - GB HENRYK STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 112. Wybory do Rady Gminy Wodowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 374. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 647 osb, to jest 60,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - BASKI Micha Andrzej - GRELA Monika Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 750; 4) gosw wanych oddano 729; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 263

- BOGUSAWSKA Marianna - SZCZCHOWSKA Anna Zofia - SZMUKIER Adam Bogdan - ZAJC Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - LENIAK Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 775; 4) gosw wanych oddano 747; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW WSPPRACA - ZBALSKI Krzysztof Kazimierz - ZIKOWSKA Halina Ewa b) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - CHRUCIEL Zofia Tekla - OPIEKULSKI Henryk Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - IBEK Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 264

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - JDERKO Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY WODOWICE - JDERKO Jzef Jan b) z listy nr 31 KWW "Y GODNIE" - KITA Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 113. Wybory do Rady Gminy arnowiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 911. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 655 osb, to jest 67,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW "NASZA GMINA ARNOWIEC" - KOWALCZYK Wiesawa Maria - DERELA Maciej Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 265

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - KURPI Wiesaw Jan - SZWEJ Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ODNOWA I ROZWJ GMINY ARNOWIEC - GORYNOW Olaf Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - DZIB Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - GBKA Kazimierz Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 172;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 266

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - WRBEL Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - JAKUBAS Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW KOBIETY RAZEM - PRONOBIS Boena Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW BEZPIECZNA GMINA - GUMUKA Ireneusz Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW BEZPIECZNA GMINA - KUCYPERA Zdzisaw
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 267

b) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - SABO Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - KRUPA Cecylia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW BLOKU SAMORZDOWO-LUDOWEGO - WADOWSKI Jarosaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 114. Wybory do Rady Gminy Czernichw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 264. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 859 osb, to jest 54,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW DOBRO MIESZKACW - TO NASZ CEL - BK Stanisaw b) z listy nr 30 KWW ZMIANY-SZANS ROZWOJU GMINY

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 268

- GSIOREK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 554; 4) gosw wanych oddano 545; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW DOBRO MIESZKACW - TO NASZ CEL - ATANIK Wojciech Jzef - PROCHOT Wiesaw Jarosaw b) z listy nr 30 KWW ZMIANY-SZANS ROZWOJU GMINY - WOJTANEK Bogumia Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 665; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW DOBRO MIESZKACW - TO NASZ CEL - BEDNARZ Anna Czesawa b) z listy nr 30 KWW ZMIANY-SZANS ROZWOJU GMINY - CZARNYNOGA Leszek Bogdan - KU Renata Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 808; 4) gosw wanych oddano 787; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW INICJATYWA MIDZYBRODZIE - TOKARZ Lucyna b) z listy nr 29 KWW DOBRO MIESZKACW - TO NASZ CEL - BADAN Adam Marian - KOEK Stefan c) z listy nr 30 KWW ZMIANY-SZANS ROZWOJU GMINY - KUDRYS Rafa Cyprian
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 269

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW DOBRO MIESZKACW - TO NASZ CEL - GRAJCAREK Andrzej - KOEK Jacek b) z listy nr 30 KWW ZMIANY-SZANS ROZWOJU GMINY - MYSAJEK Aleksandra Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 115. Wybory do Rady Gminy Gilowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 696. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 712 osb, to jest 57,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 616; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WIERZBINKA Andrzej Marek b) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - HUBCZAK Stanisaw Filip c) z listy nr 29 KWW TWOJA GMINA W TWOICH RKACH - HUBKA Krzysztof - JAROSZEK Piotr Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 270

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 938; 4) gosw wanych oddano 915; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUDNIAK Zofia b) z listy nr 29 KWW TWOJA GMINA W TWOICH RKACH - DROBISZ Andrzej Jan - BULIK Witold Dariusz - GSIOREK Wodzimierz Mieczysaw c) z listy nr 31 KWW RAZEM DLA DOBRA GMINY - JDRYSEK Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 996; 4) gosw wanych oddano 971; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - SZWAJCA Janusz Franciszek b) z listy nr 29 KWW TWOJA GMINA W TWOICH RKACH - MAYSIAK Jan - KASTELIK Stanisaw Franciszek - PYJAS Piotr Franciszek - GIBAS Monika Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - ODROBNY Cezary Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 116. Wybory do Rady Gminy Jelenia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 271

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 911. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 749 osb, to jest 71,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 971; 4) gosw wanych oddano 952; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA JELENIA - PAZA Kazimierz - PUDA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 548; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA JELENIA - CZUL Marek Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 259; 4) gosw wanych oddano 2 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA JELENIA - PINDEL Jan Jzef b) z listy nr 29 KWW MARIANA CZARNOTY - BRAKA Danuta - DYBEK Halina c) z listy nr 33 KWW ANNA WASILEWSKA - GSIOREK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 272

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 023; 4) gosw wanych oddano 1 012; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA JELENIA - HANKUS Wiesaw - SKRZYP Wadysaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4) gosw wanych oddano 686; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - GRUSZKA Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 835; 4) gosw wanych oddano 831; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW MARIANA CZARNOTY - MICHULEC Andrzej Jerzy b) z listy nr 35 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ - DYBEK Kazimierz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW ANNA WASILEWSKA - JANIK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 273

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 093; 4) gosw wanych oddano 1 066; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA JELENIA - KAMISKI Stanisaw b) z listy nr 36 KWW SPRAWIEDLIWO I PRAWDA - DDYS Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 117. Wybory do Rady Gminy Koszarawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 010. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 587 osb, to jest 78,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 543; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW KOSZARAWA - LACH Franciszek Jzef - STERNAL Mirosaw Piotr - HULBJ Grzegorz Sawomir - HULBJ Piotr - KAMISKI Aleksander Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW KOSZARAWA - TLAKA Adam

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 274

- MAJDAK Czesaw - GAWRON Tomasz Grzegorz b) z listy nr 29 KWW KOSZARAWA RAZEM - HULBJ Jzef - JANOSZEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW KOSZARAWA - PUDA Rafa b) z listy nr 29 KWW KOSZARAWA RAZEM - KAMISKA Maria - MAREK Mirosaw - JANOSZEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW KOSZARAWA RAZEM - BUTOR Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 118. Wybory do Rady Gminy Lipowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 873. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 023 osb, to jest 51,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 275

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 113; 4) gosw wanych oddano 1 074; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PIOTROWSKI Mirosaw Franciszek b) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWCY DLA MIESZKACW - BEDNARZ Tomasz Bogusaw - TORZEWSKA-KOZIO Ewa Izabela c) z listy nr 29 KWW ROZWJ I PRZYSZO GMINY LIPOWA - MAGIERA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4) gosw wanych oddano 723; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BIAEK Antoni Wadysaw b) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWCY DLA MIESZKACW - MIKLUSIAK Czesaw Zdzisaw - WISA Dariusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 744; 4) gosw wanych oddano 706; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWCY DLA MIESZKACW - BARTECZKO Teresa - GRE Aleksander Piotr - HABDAS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 276

4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWCY DLA MIESZKACW - KNAPEK Anna Maria b) z listy nr 29 KWW ROZWJ I PRZYSZO GMINY LIPOWA - TLAKA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW ROZWJ I PRZYSZO GMINY LIPOWA - SZYMASKI Janusz Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDOWCY DLA MIESZKACW - SETLA Zdzisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW ROZWJ I PRZYSZO GMINY LIPOWA - POLAKOWSKA Renata Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 119. Wybory do Rady Gminy kawica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 470.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 277

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 950 osb, to jest 56,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KUMOREK Tadeusz Wodzimierz - MIESZCZAK Jerzy Jzef - KOLONKO Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 558; 4) gosw wanych oddano 539; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KOLANKO Wioletta Elbieta - PAPIERNIK Adam Henryk - RUS Czesaw Jzef - MRZEK Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ - PIETREK Gerard b) z listy nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - RUS Wadysawa - STACHURA Bronisaw Edward - TOMICZEK Tadeusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 278

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ - KONIOR Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ - KASPEREK Wojciech Tadeusz b) z listy nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - WTROBA Jan Antoni - JANIK Dariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 120. Wybory do Rady Gminy odygowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 961. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 796 osb, to jest 52,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 176; 4) gosw wanych oddano 1 131; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - LORANC Wadysaw Micha b) z listy nr 30 KWW WJTA ANDRZEJA PITERY

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 279

- MATUSZNY Mateusz Czesaw - MDRZAK Kazimierz Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 890; 4) gosw wanych oddano 1 842; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WJTA ANDRZEJA PITERY - BARABASZ Wojciech Szczepan - JACHYM Eugeniusz Stanisaw - MIESZCZAK Magorzata Bernadetta - POTRZEBA-JAKUBIEC Krystyna Bernadeta b) z listy nr 36 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - KUCHARCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 414; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW WJTA ANDRZEJA PITERY - DREWNIAK Wadysaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 570; 4) gosw wanych oddano 555; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - WANDZEL Jerzy Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 736;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 280

4) gosw wanych oddano 1 678; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOTYSIK Sawomir Piotr b) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - BIAEK Tadeusz Micha - GORYL Lucyna Maria c) z listy nr 30 KWW WJTA ANDRZEJA PITERY - KUBALICA Danuta Elbieta - WANDZEL Czesaw Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 121. Wybory do Rady Gminy Milwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 912. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 368 osb, to jest 55,21% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 098; 4) gosw wanych oddano 1 072; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WORECKA Halina Zofia b) z listy nr 29 KWW SOECTW GMINY MILWKA - ROCZYNA Stanisaw - WOREK Tadeusz Stanisaw c) z listy nr 30 KWW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA GM - GRE Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 422;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 281

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW SOECTW GMINY MILWKA - PITKA Robert Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 188; 4) gosw wanych oddano 1 165; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KAMISKI Krzysztof Tomasz b) z listy nr 29 KWW SOECTW GMINY MILWKA - JAKUS Marcin - SZCZOTKA Dorota Magorzata - BOGDA-CAPUTA Agnieszka Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 891; 4) gosw wanych oddano 861; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJCIUCH Marek Jan b) z listy nr 29 KWW SOECTW GMINY MILWKA - GAWRYOEK Bernadeta c) z listy nr 30 KWW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA GM - SALAMON Sawomir Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA GM - SZCZOTKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 282

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GACEK Marian Stefan b) z listy nr 29 KWW SOECTW GMINY MILWKA - KOCIERZ Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 122. Wybory do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 077. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 323 osb, to jest 52,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - NOGA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 757; 4) gosw wanych oddano 753; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - STANIAK Jan b) z listy nr 33 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - WINIASKI Jacek

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 283

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 379; 4) gosw wanych oddano 1 336; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MATLAK Czesaw b) z listy nr 29 KWW BDZIE DOBRZE - WOCH Bogusawa c) z listy nr 32 KWW WSPLNOTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ - ORLISKI Stanisaw d) z listy nr 33 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - MOTYKA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - KOSIEC Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 874; 4) gosw wanych oddano 1 811; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MICHALSKI Bogusaw b) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ - KOSIEC Piotr c) z listy nr 29 KWW BDZIE DOBRZE - KDZIOKA Lucyna Maria d) z listy nr 31 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - KOLIK Jadwiga
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 284

e) z listy nr 33 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - JURASZEK Aleksander, Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 32 KWW WSPLNOTA GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ - NIEWIADOMY Leon b) z listy nr 33 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - GOEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 123. Wybory do Rady Gminy Rajcza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 350. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 887 osb, to jest 52,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA RAJCZA - RYBARSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 255; 4) gosw wanych oddano 1 224; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GMINA RAJCZA

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 285

- SZATANIK Honorata Katarzyna b) z listy nr 30 KWW PRZYSZO GMINY - KOPE Zbigniew Bogusaw - SALACHNA Dorota Barbara c) z listy nr 31 KWW DBAJMY O LUDZI - RYBARSKA Anna d) z listy nr 38 KWW NIEZALENI RAJCZA - PACIOREK Zbigniew Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 605; 4) gosw wanych oddano 589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GMINA RAJCZA - SZCZOTKA Halina Barbara b) z listy nr 30 KWW PRZYSZO GMINY - FICO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW GMINA RAJCZA - BUKA Andrzej b) z listy nr 30 KWW PRZYSZO GMINY - OMYA Magdalena Barbara - WOLNY Jolanta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 781; 4) gosw wanych oddano 767; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW PRZYSZO GMINY
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 286

- KONIEWSKI Zbigniew Jan b) z listy nr 31 KWW DBAJMY O LUDZI - JANOTA Jan - PITKA Piotr Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW WIP DLA GMINY RAJCZA - POSKONKA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 124. Wybory do Rady Gminy lemie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 802. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 898 osb, to jest 67,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - POKUSA Maciej b) z listy nr 29 KWW WIEDZA I DOWIADCZENIE DLA GMINY - GACH Karol - MICOR Marek - POCHOPIE Bohdan, Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 287

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 620; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW WIEDZA I DOWIADCZENIE DLA GMINY - GSKA Danuta - CADER Jacek Stanisaw - WIEWIRA Ryszard Jzef - MAZGAJ Emilia - HERNAS Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - HALACZEK Krzysztof b) z listy nr 29 KWW WIEDZA I DOWIADCZENIE DLA GMINY - BK Jzef - GACH Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - OPATKA Mirosawa b) z listy nr 29 KWW WIEDZA I DOWIADCZENIE DLA GMINY - ZAJC Jzef Tadeusz - PILSYK Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 125. Wybory do Rady Gminy winna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 393.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 288

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 602 osb, to jest 56,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 106; 4) gosw wanych oddano 1 067; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW RAZEM ATWIEJ - BUAWA Teresa Halina - DZIKI Kazimierz Antoni - SANETRA Janina b) z listy nr 30 KWW PRZYKW - KOCO Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 552; 4) gosw wanych oddano 539; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW RAZEM ATWIEJ - FIGURA Maria Karolina - MICHULEC Andrzej Jzef - PITEK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 744; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW RAZEM ATWIEJ - KANTYKA Tadeusz Kazimierz b) z listy nr 33 KWW STANISAWY SZWED - SZWED Stanisawa c) z listy nr 34 KWW MAGORZATY OLSZOWSKIEJ - OLSZOWSKA Magorzata Teresa
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 289

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 877; 4) gosw wanych oddano 852; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW EDUKACJA I ROZWJ - MADEJA Mieczysaw - POLAK Wiesaw Czesaw - MROWIEC Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW RAZEM ATWIEJ - FIJAK Lucyna Barbara - CIESZKA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 126. Wybory do Rady Gminy Ujsoy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 799. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 776 osb, to jest 46,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW NASZA ZIEMIA - KRECZMER Barbara

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 290

b) z listy nr 30 KWW STRAAK ZATNA - BRYJA Andrzej - KOCO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW NASZA ZIEMIA - MIZIA Wiesaw Stanisaw - KOODZIEJ Danuta - SALACHNA Wadysawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDNY ROZWJ YWIECCZYZNY - BIBER Wiesaw b) z listy nr 29 KWW NASZA ZIEMIA - SPOREK Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HUTYRA Mirosaw b) z listy nr 28 KWW SAMORZDNY ROZWJ YWIECCZYZNY - LACH Andrzej Jan c) z listy nr 29 KWW NASZA ZIEMIA - HUTYRA Iwona Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 291

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW SAMORZDNY ROZWJ YWIECCZYZNY - KOTRYS Wiesaw Andrzej b) z listy nr 29 KWW NASZA ZIEMIA - JANOTA Adam - LENIAK Pawe Antoni - KRAWIEC Zdzisaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 127. Wybory do Rady Gminy Wgierska Grka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 846. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 646 osb, to jest 56,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 582; 4) gosw wanych oddano 1 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA WGIERSKA GRKA - LORANC Urszula - MOTYKA Piotr b) z listy nr 30 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - CZADANKIEWICZ Jerzy c) z listy nr 36 KWW SOLIDARNY CISIEC - PIETRASINA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 292

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 310; 4) gosw wanych oddano 1 263; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA WGIERSKA GRKA - YREK Jzef - BIEGUN Jzef - KANIK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 969; 4) gosw wanych oddano 1 928; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA WGIERSKA GRKA - KOCO Maria - KULISKI Stanisaw Tadeusz b) z listy nr 30 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - JAMROZOWICZ Krzysztof Tadeusz c) z listy nr 33 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - BARCIK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 785; 4) gosw wanych oddano 1 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA WGIERSKA GRKA - FIGURA Leon Jzef - DURAJ Marek Jzef - UR Jzef b) z listy nr 30 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW - SOBEL Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 293

DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej Bdzina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 48 196. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 464 osb, to jest 40,39% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 26 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI BDZINA 5) lista nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU BDZINA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 473; 4) gosw wanych oddano 6 268; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRODZISKI Sawomir Adam - DUDEK Leszek Arkadiusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDYSKA Bogumia Jadwiga - JAGIEA Jerzy Wadysaw - KOZIE Krzysztof Jacek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKOWSKI Micha Krzysztof d) lista nr 26 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI BDZINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERPEL Janusz Henryk e) lista nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU BDZINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WACAWIK Wiesaw Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 294

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 292; 4) gosw wanych oddano 4 047; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKA-TRZCIONKA Maria - PIETRZYK Marian Zenon b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WACAWCZYK Tomasz Mariusz c) lista nr 26 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI BDZINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYDO Waldemar Bolesaw d) lista nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU BDZINA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MACIEJEWSKA Katarzyna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 469; 4) gosw wanych oddano 4 333; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STARO Grayna Janina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - APAJ Boena Irena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROSISKI Artur Piotr d) lista nr 26 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI BDZINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYMA Szczepan Bogusaw - LAZAR Marcin Teodor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 230; 4) gosw wanych oddano 4 029; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 295

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDZISKI Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIEWLICZ Magorzata Krystyna - SEREMAK Sawomir Tadeusz c) lista nr 26 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI BDZINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIECZOREK Marek Wadysaw d) lista nr 27 KWW KOMITET ROZWOJU BDZINA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GUBAA Jadwiga Aurelia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Czeladzi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 319. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 353 osb, to jest 43,62% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 26 KWW "PRZYSZO CZELADZI" 5) lista nr 27 KWW FORUM CZELADZIAN 6) lista nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 7) lista nr 30 KWW KRC Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 646; 4) gosw wanych oddano 4 438; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWROSKI Ireneusz Leonard - MALINOWSKA Renata Marzanna - OCZKOWICZ Wadysaw Ryszard

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 296

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IWANOWSKI Sylwester Marian - KOWALIK Kamil Krystian - MOKO Jolanta Izabela - PENAR Dominik Pawe c) lista nr 26 KWW "PRZYSZO CZELADZI" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOSMALA Teresa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 233; 4) gosw wanych oddano 4 075; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONDERAK Wiesaw Micha - OWCZARZ Irena b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKI Krystian Jan - FRANCIKOWSKI Krzysztof Witold - GADECKI Marcin Grzegorz - MUSIA Marcin Rafa c) lista nr 27 KWW FORUM CZELADZIAN uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BAZASKA Zofia Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 474; 4) gosw wanych oddano 3 312; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GTKIEWICZ Janusz Wojciech - KOCOT Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KITA Marian Lucjan - MENTEL Andrzej Jzef
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 297

- RAJCA Marek c) lista nr 27 KWW FORUM CZELADZIAN uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FRONCZEK Ewa Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 050. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 466 osb, to jest 46,98% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 25 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA 4) lista nr 26 KW NOWA INICJATYWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 809; 4) gosw wanych oddano 5 561; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OGIEGO Alicja - URBASKI Kazimierz Jzef b) lista nr 25 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOBUCKI ukasz Pawe - ELAZNY Damian Kazimierz c) lista nr 26 KW NOWA INICJATYWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACHUT Marian Tadeusz - MAJ Andrzej Jan - PINDEL Stanisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 298

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 943; 4) gosw wanych oddano 5 730; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZADER Fryderyk - PUCHAA Jacek Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIZERA Zygmunt Antoni c) lista nr 25 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HUDZIEC Radosaw - KOPE Stanisaw Jzef - SZCZYPKA Krzysztof Piotr d) lista nr 26 KW NOWA INICJATYWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DURAJCZYK Jerzy Bohdan - FAJFER Bartomiej Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 714; 4) gosw wanych oddano 4 532; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERGEL Krzysztof Jzef b) lista nr 25 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZY Marek Karol - JONKISZ Bolesaw Andrzej c) lista nr 26 KW NOWA INICJATYWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DERLICH Marian Marek - KOOCZEK Maciej Jan - KWANIEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Jasienica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 299

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 196. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 825 osb, to jest 51,32% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 25 KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZD Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 093; 4) gosw wanych oddano 2 006; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KENIG Edward b) lista nr 25 KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZD uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BATELT Jan - CHOLEWIK Janusz Andrzej - GOYSZNY Jacek Tomasz - HAWEEK Mirosawa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 019; 4) gosw wanych oddano 1 893; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORZENIOWSKI Ludwik Robert b) lista nr 25 KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZD uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZUDEK Jerzy Jan - MACHALICA Czesaw - POLOK Zofia Magorzata - SZKORUPA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 300

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 014; 4) gosw wanych oddano 1 910; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALITA Artur Piotr - MACHALICA Marian b) lista nr 25 KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIERSKI Karol Ignacy - SUCHY Piotr Franciszek - SZYMALA Aleksander Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 699; 4) gosw wanych oddano 2 589; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KU Tadeusz Wadysaw - MROCZKO Leszek Andrzej - OSUCH Tomasz Stanisaw - ZAWADA Wojciech Jan b) lista nr 25 KWW PRAWO - RODZINA - SAMORZD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HANDZEL Franciszek Antoni - KOPE Genowefa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej Cieszyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 573. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 141 osb, to jest 42,49% uprawnionych do gosowania.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 301

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 27 KWW PRZYJAZNE MIASTO 4) lista nr 28 KWW CIESZYSKI RUCH SAMORZDOWY 5) lista nr 30 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ 6) lista nr 31 KWW WSPLNOTA DLA CIESZYNA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 006; 4) gosw wanych oddano 2 873; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KABIESZ Kazimierz Jzef b) lista nr 27 KWW PRZYJAZNE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UKASIAK Andrzej Janusz - MACURA Wadysaw Antoni c) lista nr 31 KWW WSPLNOTA DLA CIESZYNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYBULSKI Wodzimierz August - TOMICA Piotr Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 516; 4) gosw wanych oddano 2 388; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJTOWICZ Adam Bronisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOCHESKA Halina Urszula c) lista nr 27 KWW PRZYJAZNE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CICHOMSKA Janina Alfreda d) lista nr 30 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 302

- WLACH Alicja e) lista nr 31 KWW WSPLNOTA DLA CIESZYNA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LIWCZAK Maria Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 193; 4) gosw wanych oddano 3 046; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZEMA Bolesaw Wodzimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIZO Olgierd Stanisaw c) lista nr 27 KWW PRZYJAZNE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAWULOK Kazimierz Jan d) lista nr 31 KWW WSPLNOTA DLA CIESZYNA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FICEK Bogdan Wojciech - KAWULOK Marta Maria - STYRNALSKI Tadeusz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 426; 4) gosw wanych oddano 3 289; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HEROK Krzysztof Tomasz - SWAKO Adam Kazimierz b) lista nr 27 KWW PRZYJAZNE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAABE Eugeniusz c) lista nr 30 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BANOT Czesaw Franciszek d) lista nr 31 KWW WSPLNOTA DLA CIESZYNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATUSZEK Jan Jerzy
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 303

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej Skoczowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 762. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 564 osb, to jest 46,06% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 27 KW MAA OJCZYZNA 3) lista nr 28 KWW JANINY AGAN 4) lista nr 29 KW YJ GODNIE 5) lista nr 30 KWW POKOLENIA 6) lista nr 31 KW WSPLNOTA DLA SKOCZOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 512; 4) gosw wanych oddano 3 356; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NOWAK Maria b) lista nr 27 KW MAA OJCZYZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMARCZYK Stanisaw Edward - RASZKA Julia Maria c) lista nr 28 KWW JANINY AGAN uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACURA-CHRZSZCZ Aneta Patrycja - SKOTNICKA-POMERANEK Elbieta Barbara - AGAN Janina Maria d) lista nr 30 KWW POKOLENIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRZ Krystian e) lista nr 31 KW WSPLNOTA DLA SKOCZOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RYMORZ-OLSZOWSKA Janina Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 304

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 415; 4) gosw wanych oddano 2 268; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 27 KW MAA OJCZYZNA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAPKALA Teresa Maria b) lista nr 28 KWW JANINY AGAN uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NIEPOKOJCZYCKA Lidia Ewa c) lista nr 30 KWW POKOLENIA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BRANC-GORGOSZ Beata d) lista nr 31 KW WSPLNOTA DLA SKOCZOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEDIO Rajmund Marian - WJCIK Danuta Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 637; 4) gosw wanych oddano 3 442; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 27 KW MAA OJCZYZNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POMPER Franciszek Baej b) lista nr 28 KWW JANINY AGAN uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONIARCZYK Tadeusz - OMOZIK Jan - MOCZAA Bogusaw Franciszek c) lista nr 29 KW YJ GODNIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUOEK Jan Jerzy d) lista nr 31 KW WSPLNOTA DLA SKOCZOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIAO Fryderyk - BIENIEK Maciej - GRUSZCZYK Jan Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miasta Knurw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 305

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 31 377. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 821 osb, to jest 44,05% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 4) lista nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO 5) lista nr 29 KWW WSPLNIE DLA KNUROWA 6) lista nr 30 KWW RAZEM STOWARZYSZENIA KNUROWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 316; 4) gosw wanych oddano 4 055; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DULIAS Przemysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUROWSKI Henryk Stanisaw c) lista nr 29 KWW WSPLNIE DLA KNUROWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACHEL Kazimierz - MACHULIK Joachim Antoni d) lista nr 30 KWW RAZEM STOWARZYSZENIA KNUROWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUMIENNY Elbieta - SURWKA Piotr Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 790; 4) gosw wanych oddano 2 600; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOCIERZ Teresa b) lista nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 306

- SZAFARZ Franciszek c) lista nr 29 KWW WSPLNIE DLA KNUROWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KEMPA Wojciech - RZEPA Tomasz ukasz d) lista nr 30 KWW RAZEM STOWARZYSZENIA KNUROWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FURTAK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 308; 4) gosw wanych oddano 3 097; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HIBSZER Henryk b) lista nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUSZKA Marian c) lista nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZOLC Emil d) lista nr 29 KWW WSPLNIE DLA KNUROWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SANECZNIK Marek Jzef e) lista nr 30 KWW RAZEM STOWARZYSZENIA KNUROWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACH Jerzy Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 407; 4) gosw wanych oddano 3 203; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYMOSZEK Eugeniusz Wodzimierz b) lista nr 27 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GWID Wodzimierz Wojciech c) lista nr 28 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 307

- FURGO Jan Korneliusz d) lista nr 29 KWW WSPLNIE DLA KNUROWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZSIOK Jan Lucjan e) lista nr 30 KWW RAZEM STOWARZYSZENIA KNUROWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HILDEBRANDT Marek Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Kobucku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 969. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 559 osb, to jest 50,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 26 KW KOALICJA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 989; 4) gosw wanych oddano 2 883; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ACNA Gabriela - OROWSKI Rafa Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJC Zdzisaw Jan c) lista nr 26 KW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BATG Jzef - DEDERKO Jzef Zdzisaw - NOWAK Adam Jan - PRASKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 308

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 982; 4) gosw wanych oddano 2 850; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZYISKI Marian Stefan - WAGA Tomasz Robert b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRZASTWA Zygmunt c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBI Stanisaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELONKA Maciej Pawe e) lista nr 26 KW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRL Micha Henryk - KULEJ Jerzy Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 588; 4) gosw wanych oddano 2 463; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWIERUCHA Tomasz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIEBURA Wiesaw Micha c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARDAS Alicja Stanisawa - PSIUK Zygmunt Emil d) lista nr 26 KW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHD Lech Wiesaw - SOLUCH Janusz Jzef - ZAKRZEWSKI Jerzy Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 309

Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Lublicu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 053. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 750 osb, to jest 45,92% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 29 KWW BURMISTRZA EDWARDA MANIURY 4) lista nr 30 KWW SAMORZD LUBLINIECKI 5) lista nr 31 KWW JOANNY BK 6) lista nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 147; 4) gosw wanych oddano 2 970; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JANIC Iwona Joanna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DYCZKOWSKA Irena Maria c) lista nr 29 KWW BURMISTRZA EDWARDA MANIURY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HABERLA Teresa Maria - POLAK Witold Antoni d) lista nr 30 KWW SAMORZD LUBLINIECKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPYCIOK Janusz Mirosaw - KOZOK Ryszard Jzef e) lista nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARPE Marek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 310

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 353; 4) gosw wanych oddano 2 172; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODBIO Gabriel Jan b) lista nr 29 KWW BURMISTRZA EDWARDA MANIURY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JONCZYK-DRZYMAA Anna Ewelina - PILAWA Renata Maria c) lista nr 30 KWW SAMORZD LUBLINIECKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HANSZLA Agnieszka Maria - ORSZULAK Jerzy Micha d) lista nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCINIAK Roman Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 250; 4) gosw wanych oddano 3 090; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JELONEK Danuta Teresa b) lista nr 29 KWW BURMISTRZA EDWARDA MANIURY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GEMBAA Krzysztof Janusz - GRAJCAR Jan Wojciech - MAEK Marcin Wojciech c) lista nr 30 KWW SAMORZD LUBLINIECKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HONISZ Mariola Maria - PTORAK Piotr Roman d) lista nr 31 KWW JOANNY BK uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BK Joanna Cecylia e) lista nr 32 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPRINGWALD Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 311

Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w aziskach Grnych Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 742. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 821 osb, to jest 49,72% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" 3) lista nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE 4) lista nr 28 KWW "OKS" 5) lista nr 29 KWW "NASZA ZIEMIA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 795; 4) gosw wanych oddano 2 655; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACHUL Roman Kazimierz b) lista nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UCKA Jolanta Maria - WYRA Aleksander Ireneusz c) lista nr 28 KWW "OKS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRSZCZ Andrzej Jzef - KRL Tadeusz Ignacy d) lista nr 29 KWW "NASZA ZIEMIA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOCZYK Eugeniusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 128; 4) gosw wanych oddano 1 965; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 312

a) lista nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALETA Jzef Sebastian - UREK Bogusaw Jzef b) lista nr 28 KWW "OKS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWLCZYK-GASZ Dorota Anna - SKOWRON Arkadiusz Wojciech c) lista nr 29 KWW "NASZA ZIEMIA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KALINOWSKI Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 964; 4) gosw wanych oddano 1 863; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ROLA Franciszek Zbigniew - STENCEL ukasz Marcin b) lista nr 28 KWW "OKS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWOK Grzegorz Jzef - SZUA Magorzata Anna c) lista nr 29 KWW "NASZA ZIEMIA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PUKAA Eugeniusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 934; 4) gosw wanych oddano 1 845; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 27 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASZCZYK Ewald Jzef - KORNATOWSKA Jolanta Grayna b) lista nr 28 KWW "OKS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAREK Mirosaw Piotr c) lista nr 29 KWW "NASZA ZIEMIA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OCHMAN Krystian Zygmunt
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 313

- PUCHER Edmund Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Miejskiej w Mikoowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 31 549. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 555 osb, to jest 42,96% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" 3) lista nr 27 KWW "OKS" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 362; 4) gosw wanych oddano 4 109; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSMALAK ukasz Tomasz - PUTKOWSKI Adam Marek - RUPIK Micha Jzef b) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKUBIEC Krzysztof Eugeniusz - RATKA Danuta Janina c) lista nr 27 KWW "OKS" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PSTRA GRYT Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 135; 4) gosw wanych oddano 2 968; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 314

- KUBIK Anna - WILKOSZYSKA Barbara Maria b) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOBEK Stanisaw Gwidon - SOCHA Tadeusz c) lista nr 27 KWW "OKS" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WIECZOREK PAJONK Urszula Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 691; 4) gosw wanych oddano 2 544; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARNOTA Sylwester Franciszek - STENCEL Piotr Pawe b) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SYRYJCZYK-SOMSKA Katarzyna Wiktoria - SZTAJGLI Jerzy Szczepan c) lista nr 27 KWW "OKS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOTOR Henryk Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 367; 4) gosw wanych oddano 3 137; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OCHOJSKA Jadwiga Anna - ROGALSKI Krzysztof Sylwester b) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GASCHI Dariusz Zbigniew c) lista nr 27 KWW "OKS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALSKI Stanisaw Franciszek - UR Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 315

Rozdzia 12. Wybory do Rady Miasta w Myszkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 041. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 758 osb, to jest 50,88% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 28 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY 5) lista nr 29 KWW "PRZYSZO" 6) lista nr 30 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 7) lista nr 32 KW "FORUM MIESZKACW" 8) lista nr 33 KW LEPSZY MYSZKW Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 513; 4) gosw wanych oddano 3 314; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UCHNAST Eligiusz Stanisaw b) lista nr 28 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCIOW Elbieta - NOWAK Jadwiga c) lista nr 29 KWW "PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOZAK Marzena Dorota d) lista nr 32 KW "FORUM MIESZKACW" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRONA Artur Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 508;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 316

4) gosw wanych oddano 3 330; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIESIELSKI Andrzej Zbigniew b) lista nr 28 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOAKOWSKI Rafa Stanisaw - ZALEGA Sawomir Arkadiusz c) lista nr 29 KWW "PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PICHETA Mirosawa Barbara d) lista nr 32 KW "FORUM MIESZKACW" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYLKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 618; 4) gosw wanych oddano 2 443; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRYNDA Jacek Sawomir b) lista nr 28 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURSKI Ryszard Antoni - UBIANKA Wojciech c) lista nr 30 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GIEWON Andrzej Adam d) lista nr 32 KW "FORUM MIESZKACW" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYMCZYK Sawomir Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 119; 4) gosw wanych oddano 3 895; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 317

- KUSTRA-GRABOWSKA Anna Magorzata - SKOREK-KAWKA Halina Elbieta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKOTNICZNA Iwona Anna c) lista nr 28 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTOWICZ Jan Jzef d) lista nr 29 KWW "PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GABRY Wacaw e) lista nr 32 KW "FORUM MIESZKACW" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUGAJ Eugeniusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miejskiej w Pszczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 160. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 650 osb, to jest 46,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 26 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE 4) lista nr 27 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ 5) lista nr 30 KWW SOECTWA JANKOWICE 6) lista nr 32 KWW WIKLIC I RUDOTOWIC Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 284; 4) gosw wanych oddano 5 103; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYRDA Renata Magorzata - KOBIR Mirosaw Czesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYGUA Jzef Ignacy
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 318

c) lista nr 26 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPIEC Henryk Franciszek - STIEBER Maciej Roman d) lista nr 27 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LEKI Marcelina Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 381; 4) gosw wanych oddano 4 206; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAUS Mirosaw Antoni - SMOK-PTASZYSKA Halina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PCIAK Jan c) lista nr 26 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FUAWKA Krystyna - KUCZERA Grzegorz Konrad d) lista nr 27 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CAPUTA Sylwia Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 161; 4) gosw wanych oddano 4 974; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOLON Maciej Pawe b) lista nr 27 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIS Jacek Damian c) lista nr 30 KWW SOECTWA JANKOWICE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 319

- PUDEKO Micha Jzef - YA Tadeusz d) lista nr 32 KWW WIKLIC I RUDOTOWIC uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWACZYK Tomasz Zdzisaw - SZCZOTKA Leszek Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 824; 4) gosw wanych oddano 3 644; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HANUSEK Kazimierz Henryk - RYGUA Walenty Jan b) lista nr 26 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GAD Magorzata Helena c) lista nr 27 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOZOWSKI Jan - CZYPEK Krystian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miasta Racibrz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 45 489. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 587 osb, to jest 36,46% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW 4) lista nr 28 KWW MIROSAWA LENKA RAZEM DLA RACIBORZA 5) lista nr 29 KWW KOMITET OBYWATELSKI RACIBORZAN 6) lista nr 30 KW RSS NASZE MIASTO 7) lista nr 31 KWW RUCH SAMORZDOWY RACIBRZ 2000

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 320

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 071; 4) gosw wanych oddano 4 812; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYLIWY Krzysztof b) lista nr 28 KWW MIROSAWA LENKA RAZEM DLA RACIBORZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWACKA Ludmia Elbieta - WOLNY Ryszard Marcin c) lista nr 29 KWW KOMITET OBYWATELSKI RACIBORZAN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUSY Tomasz Bogumi d) lista nr 30 KW RSS NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOMINIAK Piotr Krzysztof e) lista nr 31 KWW RUCH SAMORZDOWY RACIBRZ 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MANDRYSZ Franciszek Stanisaw - WOJNAR Tadeusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 579; 4) gosw wanych oddano 5 303; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIECHA Jan b) lista nr 28 KWW MIROSAWA LENKA RAZEM DLA RACIBORZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSTROWICZ Witold Cezary - RYCKA Pawe Sebastian - WYGLENDA Eugeniusz Henryk c) lista nr 29 KWW KOMITET OBYWATELSKI RACIBORZAN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 321

- WAACH Roman Konstanty d) lista nr 30 KW RSS NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WACAWCZYK Dawid e) lista nr 31 KWW RUCH SAMORZDOWY RACIBRZ 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOROWIK Stanisaw - GAWLICZEK Marian Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 937; 4) gosw wanych oddano 5 692; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAROSZ Artur Mirosaw - LENK Mirosaw - MAINUSZ Henryk Hubert b) lista nr 28 KWW MIROSAWA LENKA RAZEM DLA RACIBORZA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KLIMASZEWSKA Krystyna Barbara c) lista nr 29 KWW KOMITET OBYWATELSKI RACIBORZAN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRCZEK Ryszard Arkadiusz d) lista nr 30 KW RSS NASZE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FITA Micha Roman - MYLIWY Robert Jzef e) lista nr 31 KWW RUCH SAMORZDOWY RACIBRZ 2000 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEPCZYSKI Andrzej Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 33 256. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 221 osb, to jest 42,76% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 28 KW RUCH AUTONOMII LSKA
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 322

2) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU 3) lista nr 30 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT 4) lista nr 31 KWW RRG RR Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 806; 4) gosw wanych oddano 3 538; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 28 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PONKA Grzegorz Damian - RAK Krzysztof Pawe b) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MITURA Waldemar Stefan - SALAMON Leszek Krzysztof c) lista nr 30 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZWED Artur Oskar d) lista nr 31 KWW RRG RR uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Arkadiusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 535; 4) gosw wanych oddano 5 124; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 28 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAUDNER Andrzej Piotr b) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KNOPIK Bogdan Grzegorz - SZCZEKAA Jzef Antoni c) lista nr 30 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PALUCH Marek Bogdan - WOLNY Grzegorz Tomasz

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 323

d) lista nr 31 KWW RRG RR uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PALA Jan Henryk - PROFASKA Marek Bogusaw - SZYP Stefania Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 880; 4) gosw wanych oddano 4 543; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 28 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BLUSZCZ Ryszard Jan b) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BREZA Stanisaw Henryk - DYRBU Henryk c) lista nr 30 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JONDERKO Ryszard Piotr d) lista nr 31 KWW RRG RR uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANISZEWSKI Wiesaw Eugeniusz - STRZODA Bernard Antoni - SZEJKA Jolanta ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miejskiej w Tarnowskich Grach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 460. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 361 osb, to jest 43,19% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD 5) lista nr 28 KWW "PRZYMIERZE SPOECZNE" 6) lista nr 29 KW INICJATYWA OBYWATELSKA 7) lista nr 30 KWW KAZIMIERZA SZCZERBY
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 324

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 865; 4) gosw wanych oddano 6 580; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRL-SKOWRON Aleksandra Dorota - OLE Monika Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LORENCKI Andrzej c) lista nr 28 KWW "PRZYMIERZE SPOECZNE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OZISKI Krzysztof Henryk d) lista nr 29 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GADKI Piotr Leszek - TORBUS Tadeusz Marian - TUSZYSKA Jolanta e) lista nr 30 KWW KAZIMIERZA SZCZERBY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYLA Marek Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 853; 4) gosw wanych oddano 6 615; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZCZSNY Piotr - WOJEWODZIC Janusz Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWOLIK Stanisaw Karol c) lista nr 28 KWW "PRZYMIERZE SPOECZNE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERMAN Franciszek Marian d) lista nr 29 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 325

- CZECH Arkadiusz Jerzy - ZIENTKOWSKI Stefan Jan e) lista nr 30 KWW KAZIMIERZA SZCZERBY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZERBA Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 643; 4) gosw wanych oddano 7 302; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GARUS ukasz Rafa - KOMENDERSKI Andrzej Jzef - SZNAJDER Krzysztof Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Stefan Piotr c) lista nr 27 KWW PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIETKA Janusz Tadeusz d) lista nr 29 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAK Franciszek Andrzej - OLSZEWSKI Tomasz Jan - OPUCHLIK Ewald Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Miasta Rydutowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 811. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 951 osb, to jest 44,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 29 KW MOJE MIASTO 3) lista nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA RYDUTW 4) lista nr 31 KWW DEMOKRACJA I SAMORZDNO 5) lista nr 32 KWW NASZE RYDUTOWY

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 326

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 836; 4) gosw wanych oddano 2 675; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJEWSKI Zbigniew Marian b) lista nr 29 KW MOJE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MESLIK Adam Jan - SADEK Stefan c) lista nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA RYDUTW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARON Barbara - KOLIK Wojciech d) lista nr 31 KWW DEMOKRACJA I SAMORZDNO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HAJDUK Henryk Pawe - PIERCHAA Micha Jan - STRZELEC Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 388; 4) gosw wanych oddano 2 267; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 29 KW MOJE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIESPOREK Henryk Jzef b) lista nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA RYDUTW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOJKA Piotr - URBISZ Anna - WOJCIECHOWSKA Barbara Maria c) lista nr 31 KWW DEMOKRACJA I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAKOWSKA Danuta Zofia d) lista nr 32 KWW NASZE RYDUTOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 327

- WRBLEWSKI Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 727; 4) gosw wanych oddano 2 571; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WONICA Regina b) lista nr 29 KW MOJE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZUREK Zbigniew Jacek - WYSTYRK Marek Krzysztof c) lista nr 30 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA RYDUTW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PANIC Franciszek Jan - SZWAN Lucjan Stefan d) lista nr 31 KWW DEMOKRACJA I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JENCZMIONKA Jzef Jan e) lista nr 32 KWW NASZE RYDUTOWY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAWOWICZ Barbara Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej Wodzisawia lskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 658. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 833 osb, to jest 44,97% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 31 KWW WODZISAWIANIE - KU PRZYSZOCI 4) lista nr 32 KWW RUCH ROZWOJU MIASTA 5) lista nr 33 KWW INICJATYWA SAMORZDOWA OBYWATELI 6) lista nr 34 KWW NASZ WODZISAW 7) lista nr 35 KWW WODZISAW - REAKTYWACJA 8) lista nr 36 KWW WODZISAW L. - NASZE MIASTO 9) lista nr 37 KWW WSPLNOTA LUDZI DOBREJ WOLI
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 328

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 869; 4) gosw wanych oddano 3 703; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POEDNIK Rafa Bogusaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZALEWSKI Ryszard c) lista nr 32 KWW RUCH ROZWOJU MIASTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRABOWIECKI Jan Marcin d) lista nr 33 KWW INICJATYWA SAMORZDOWA OBYWATELI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCHLIK Czesaw e) lista nr 36 KWW WODZISAW L. - NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PIETYRA Grayna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 636; 4) gosw wanych oddano 5 480; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYLEYCH Janusz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLUTOWSKI Franciszek Feliks c) lista nr 31 KWW WODZISAWIANIE - KU PRZYSZOCI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZEMO Jan Adam d) lista nr 33 KWW INICJATYWA SAMORZDOWA OBYWATELI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZYAK Jan Roman e) lista nr 34 KWW NASZ WODZISAW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OGRODNIK Eugeniusz Jzef
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 329

f) lista nr 37 KWW WSPLNOTA LUDZI DOBREJ WOLI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHAPEK Eugeniusz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 172; 4) gosw wanych oddano 4 000; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CAPEK Boena Regina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GANITA Mariusz Stanisaw c) lista nr 32 KWW RUCH ROZWOJU MIASTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZAMATOWICZ Roman d) lista nr 34 KWW NASZ WODZISAW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKUPIE Ireneusz Kazimierz e) lista nr 37 KWW WSPLNOTA LUDZI DOBREJ WOLI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STACHO Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 156; 4) gosw wanych oddano 3 990; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - EBRAK Magorzata b) lista nr 31 KWW WODZISAWIANIE - KU PRZYSZOCI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BALCER Marian Jan c) lista nr 33 KWW INICJATYWA SAMORZDOWA OBYWATELI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRLICZEK Adam Alojzy - WISTUBA Zofia Ra d) lista nr 37 KWW WSPLNOTA LUDZI DOBREJ WOLI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RYBKA Teresa

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 330

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Gorzyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 124. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 800 osb, to jest 42,17% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 29 KWW MAA GMINNA OJCZYZNA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 412; 4) gosw wanych oddano 2 318; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KATRYNIOK Eugeniusz - WITOSZ Stanisaw Alojzy b) lista nr 29 KWW MAA GMINNA OJCZYZNA uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJDA Lucyna Maria - KAMCZYK Konrad - NIELABA Ryszard Antoni - SZYMICZEK Roman Sebastian - ZYCHMA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 906; 4) gosw wanych oddano 1 818; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAAN Jacek Tadeusz b) lista nr 29 KWW MAA GMINNA OJCZYZNA uzyskaa 6 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 331

- GRZEGOSZCZYK Ryszard Roman - KONIECZNY Bogusaw Franciszek - MAEK Krzysztof Stanisaw - TOMALA Henryk - WACHTARCZYK Urszula Salomea - WYCISK Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 482; 4) gosw wanych oddano 2 391; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMICZEK Aleksander Tomasz b) lista nr 29 KWW MAA GMINNA OJCZYZNA uzyskaa 6 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKUBCZYK Maria Teresa - JURECZKA Marian Emil - REBE Jerzy Zbigniew - STUDENT Grzegorz Piotr - WAWRZYCZNY Piotr Alojzy - WOREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej w Zawierciu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 43 734. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 687 osb, to jest 45,02% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 27 KWW NAW 5) lista nr 28 KWW PLATFORMA SAMORZDOWA DLA ZAWIERCIA 6) lista nr 29 KWW PRACA I SAMORZDNO

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 332

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 405; 4) gosw wanych oddano 4 228; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZIE MAREK JACEK b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJKOWSKI ARTUR SYLWESTER - KORNOBIS - WIECZOREK ELBIETA c) lista nr 27 KWW NAW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWRON KRZYSZTOF - KSEK EDMUND KAZIMIERZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 395; 4) gosw wanych oddano 5 210; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYBYA MARCIN MICHA b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACHURA MAGORZATA HALINA - MIKA EWA MAGORZATA c) lista nr 27 KWW NAW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GBARSKI WACAW ANTONI - MACH RYSZARD STEFAN - WOJTASZCZYK ZBYSZEK ZYGMUNT 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 776; 4) gosw wanych oddano 4 543;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 333

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSOWSKI EDWARD ANDRZEJ b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZUR MIROSAW JERZY - MUCHA - POPIEL TERESA ANNA c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBACZYK JAN FRANCISZEK d) lista nr 27 KWW NAW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIERZCHAA GRZEGORZ DARIUSZ - SOK STANISAW HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 111; 4) gosw wanych oddano 4 882; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - IMIELSKI KONRAD MIECZYSAW b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AKOTA PAWE ALEKSANDER - NEM ANNA EWA c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOCHACKI KRZYSZTOF SZCZEPAN d) lista nr 27 KWW NAW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOSTA JAROSAW WITOLD - PACIA TOMASZ ALFRED 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Miejskiej w ywcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 26 279. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 597 osb, to jest 55,55% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 334

2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 28 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW 5) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 6) lista nr 30 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 056; 4) gosw wanych oddano 2 904; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZOP Tadeusz b) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GSIOR Karol Antoni c) lista nr 30 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRCZEK Robert Adam - SZCZEPANIK Pawe Edward - SZLAGOR Antoni Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 730; 4) gosw wanych oddano 4 512; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STASICA Piotr Wiesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIDZYK Andrzej Jan c) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIBAS Maciej Marcin - GRE Krzysztof Wojciech - JEZIORSKA Genowefa Karolina

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 335

d) lista nr 30 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASTELIK Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 307; 4) gosw wanych oddano 3 158; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZO Adam Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PITEK Szymon Bartomiej c) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLAS Grzegorz Bogusaw - GOWIN Jarosaw d) lista nr 30 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KLI Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 504; 4) gosw wanych oddano 3 369; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIECZOREK Wojciech Andrzej b) lista nr 29 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZUL Marek - MARSZAEK Krzysztof Stanisaw - SZUMLAS Stanisawa c) lista nr 30 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHAMIK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 336

DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Bielsku-Biaej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 141 174. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 64 218 osb, to jest 45,49% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA KRYWULTA 5) lista nr 25 KWW GRAYNY STANISZEWSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 334; 4) gosw wanych oddano 11 899; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODOLSKI Marek Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRABEK Przemysaw Mieczysaw c) lista nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA KRYWULTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NIKIEL Franciszek Wilhelm - WIECZOREK Leszek Marian d) lista nr 25 KWW GRAYNY STANISZEWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STANISZEWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 600; 4) gosw wanych oddano 12 124; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 337

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAZOWY Krzysztof Jan - OPATKA Jzef Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLAK Adam Marek c) lista nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA KRYWULTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCHOWSKI Piotr Jzef - RUNIAK Adam Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 912; 4) gosw wanych oddano 11 416; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMISKI Przemysaw Tomasz - KLIMASZEWSKI Jarosaw Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GACEK Andrzej Jacek c) lista nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA KRYWULTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALICKA Katarzyna Maria - DZIDA Jan Edwin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 915; 4) gosw wanych oddano 13 508; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRUSZKA Renata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PUDA Grzegorz Pawe c) lista nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA KRYWULTA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 338

- KRYWULT Jacek Edward - KRYWULT Marek Zenon - WOJTASIK Szczepan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 457; 4) gosw wanych oddano 13 009; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALSKI Krzysztof Andrzej - PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATYJA Roman Bogdan c) lista nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JACKA KRYWULTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BATYCKI Ryszard Roman - JUSZCZYK Henryk Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Bytomiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 137 952. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 47 730 osb, to jest 34,60% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 24 KW PdB 3) lista nr 26 KWW DAMIANA BARTYLI 4) lista nr 27 KW "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" 5) lista nr 28 KOMITET WYBORCZY "WSPLNY BYTOM" 6) lista nr 29 KWW JAN K. CZUBAK I BYTOMSKA LEWICA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 339

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 083; 4) gosw wanych oddano 8 746; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MOSKWA Adam Marcin - NAPIERAA Micha Zdzisaw - STANISZEWSKI Micha Pawe b) lista nr 26 KWW DAMIANA BARTYLI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROGOWSKI Jerzy c) lista nr 27 KW "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POTPA Jzef Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 240; 4) gosw wanych oddano 8 810; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOJ Piotr Micha - KURZTKOWSKI Mariusz Rafa b) lista nr 26 KWW DAMIANA BARTYLI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARTYLA Damian Franciszek c) lista nr 27 KW "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJOWIAK Krzysztof Jan d) lista nr 29 KWW JAN K. CZUBAK I BYTOMSKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BULA Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 006; 4) gosw wanych oddano 8 668; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEDA Micha Jerzy
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 340

- KARDASZ Piotr b) lista nr 26 KWW DAMIANA BARTYLI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BONK Henryk Antoni - MICHURA Janusz Czesaw c) lista nr 27 KW "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 594; 4) gosw wanych oddano 9 174; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DONIEC Damian Jacek - KOSTEK Andrzej Adam b) lista nr 26 KWW DAMIANA BARTYLI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKALSKA Danuta Katarzyna c) lista nr 27 KW "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Grzegorz Janusz d) lista nr 28 KOMITET WYBORCZY "WSPLNY BYTOM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYK Andrzej Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 807; 4) gosw wanych oddano 10 363; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEDA Halina Maria - KURNIK Wiesaw Tadeusz - NOWAK Joachim Jan b) lista nr 26 KWW DAMIANA BARTYLI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAWCZYK Artur Marcin c) lista nr 27 KW "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOOSZ Mariusz Maciej
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 341

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miasta Chorzw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 89 286. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 33 863 osb, to jest 37,93% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 25 KWW KOALICJA WSPLNY CHORZW 5) lista nr 26 KW RUCH AUTONOMII LSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 449; 4) gosw wanych oddano 9 081; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PELKA Witold Cezary - SOMCZYSKA Renata Longina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Jacek Pawe c) lista nr 25 KWW KOALICJA WSPLNY CHORZW uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIECUCH Tomasz Leszek - ROLEDER Mariola Wiktoria - SADO Ryszard Rafa - TRZEBINCZYK Adam Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 637; 4) gosw wanych oddano 7 278;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 342

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIKOWSKI Wiesaw Ryszard - KOTALA Andrzej Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZAK Grzegorz Aleksander c) lista nr 25 KWW KOALICJA WSPLNY CHORZW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDEK Marek Gwidon - KRAWCZYK Tomasz Pawe - SEVKOVIC Klaudiusz Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 322; 4) gosw wanych oddano 9 021; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TABIN Barbara ucja b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HORNIK Krzysztof Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRBLEWSKI Piotr Jan d) lista nr 25 KWW KOALICJA WSPLNY CHORZW uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPEL Marek Stanisaw - OTTE Joachim Jzef - SIEROTNIK Stefan Mieczysaw - WIECZOREK Henryk Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 455; 4) gosw wanych oddano 7 186; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 343

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Waldemar Andrzej - MICHALIK Marcin Micha b) lista nr 25 KWW KOALICJA WSPLNY CHORZW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FOJCIK Romuald Piotr - HILTAWSKA Halina Irena - SALWICZEK Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta Czstochowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 28 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 195 037. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 77 294 osb, to jest 39,63% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 27 KWW WSPLNOTA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 916; 4) gosw wanych oddano 11 561; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUNICKA Elbieta Teresa - NIESMACZNY Zbigniew Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJC Jerzy Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJER Ryszard Bogdan d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARANDA Marcin

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 344

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 788; 4) gosw wanych oddano 15 345; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZCZUKA Ryszard Stanisaw - WOLSKI Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIERNAT Marcin - WRONA Przemysaw Micha c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRZELCZAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 808; 4) gosw wanych oddano 16 348; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALT Marek Pawe - DANEK Janusz Aleksander b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IYSKA Magorzata - SABAT Bartomiej Daniel c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWROSKI Artur d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRONA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 319; 4) gosw wanych oddano 17 714;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 345

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLUKACZ Tomasz Andrzej - KASPRZYK Jacek Franciszek - MARSZAEK Jarosaw Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAWCZYK Jacek Andrzej - SALWIERAK Marta Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOCIK Beata Dorota d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERCZYSKI Krzysztof ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 463; 4) gosw wanych oddano 14 064; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMKIEWICZ Janusz Stefan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIERO Barbara Maria - WAWRZKIEWICZ Maciej Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAKOWSKI Jerzy Stanisaw d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBOCKI Konrad Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej w Dbrowie Grniczej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 104 301. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 43 664 osb, to jest 41,86% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 346

2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 25 KW BLOK PRZYJACI DBROWY GRNICZEJ 5) lista nr 27 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI D.G. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 525; 4) gosw wanych oddano 8 246; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORPYCH Tadeusz Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STACHOWICZ Krzysztof Sebastian - WGRZYNOWICZ Marek Romuald c) lista nr 27 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI D.G. uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOBER Edward Jzef - WIEKIERA Wiesaw Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 381; 4) gosw wanych oddano 8 100; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSUSZEK Tomasz Antoni - PASTERNAK Agnieszka Edyta b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUPIEL Grzegorz Wodzimierz - PASEK Tomasz Dariusz c) lista nr 27 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI D.G. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TAMBOREK Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 347

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 491; 4) gosw wanych oddano 8 195; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUROFF Jzef Wadysaw - PODRAZA Zbigniew Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIA Bogusawa - WIDERA Szymon c) lista nr 27 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI D.G. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HARACZYK Ryszard Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 550; 4) gosw wanych oddano 8 213; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHROBOT Krystyna - ZUGAJ Ireneusz Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOROWICZ Artur Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KMIECIK- KAWECKA Ewa Barbara d) lista nr 27 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI D.G. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKASIK Zbigniew Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 717; 4) gosw wanych oddano 9 475;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 348

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZANIAWSKA Krystyna Janina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOJKA Andrzej Czesaw c) lista nr 25 KW BLOK PRZYJACI DBROWY GRNICZEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAGAJSKA Katarzyna Stanisawa d) lista nr 27 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI D.G. uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOBROWSKI Piotr Andrzej - WONICZKA Kazimierz Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Gliwicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 151 641. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 58 020 osb, to jest 38,26% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KWW GLIWICZANIE 5) lista nr 26 KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 061; 4) gosw wanych oddano 13 667; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZYB Zbigniew Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POTOCKA Ewa Maria - WONIAK Henryk Jzef
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 349

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOLISZEWSKI Zdzisaw d) lista nr 26 KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOWA Krystyna Wacawa - WALTER-UKOWICZ Grayna Oleka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 384; 4) gosw wanych oddano 15 843; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GORNIG Kajetan Andrzej - KLECZKA Krzysztof Robert - WYGODA Zbigniew Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIECZOREK Jarosaw Wiesaw c) lista nr 26 KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CURYO Leszek - FRANKIEWICZ Zygmunt Mieczysaw - JANIOK Micha Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 418; 4) gosw wanych oddano 9 037; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WICKOWSKA Urszula Maria - WINIEWSKI Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GONCIARZ Jarosaw Wodzimierz c) lista nr 26 KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 350

- PAJK Jan Jzef - PSZONAK Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 157; 4) gosw wanych oddano 17 632; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIDUCH Marek Damian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRAGON Dominik Tadeusz - KARWETA Joanna - SZYMANOWSKI Janusz Kazimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPAA Marek Krzysztof d) lista nr 26 KWW KOALICJA DLA GLIWIC Z. FRANKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEJNIK Tadeusz - WYPYCH Jarosaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miasta Jastrzbie-Zdrj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 73 158. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 28 537 osb, to jest 39,01% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA JASTRZBIA-ZDR Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 351

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 829; 4) gosw wanych oddano 9 480; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECHOCZEK Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIWIEC Elbieta Maria - WODAREK Piotr Pawe c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAOLEPSZY Norbert Tadeusz - MATUSIAK Grzegorz d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA JASTRZBIA-ZDR uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANECKI Marian Bernard - TOBOROWICZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 542; 4) gosw wanych oddano 9 146; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIS Jerzy Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJECKA Alina - FOKSOWICZ Roman Piotr - OGIEGO Janusz Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SAWIK Tadeusz Grzegorz - TARASIEWICZ Janusz Andrzej d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA JASTRZBIA-ZDR uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAGIERA Bernadeta - MARKIEWICZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 352

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 166; 4) gosw wanych oddano 8 806; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSIOREK Witold b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAUSZKA Damian Jzef - MARYNIAK Lucyna - POTPA Jarosaw Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRLICZEK Marian Ludwik - MATUSIAK Andrzej d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA JASTRZBIA-ZDR uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARADZIEJ Krzysztof - ROSISKA Iwona Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Jaworznie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 77 703. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 029 osb, to jest 41,22% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KW JAWORZNO MOJE MIASTO 4) lista nr 25 KW WSPLNIE DLA JAWORZNA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 989; 4) gosw wanych oddano 10 530; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 353

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEHNORT Krzysztof Leonard - PITAK Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WICKOWSKI Wiesaw Antoni c) lista nr 24 KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIOCZYK Janusz Kazimierz - DUBIEL Dorota - KACZMAREK Tadeusz Julian d) lista nr 25 KW WSPLNIE DLA JAWORZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FUDAA Tadeusz - TARABUA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 860; 4) gosw wanych oddano 6 533; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIERWA Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STARZYCKI Dariusz Karol c) lista nr 24 KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SILBERT Pawe Jan - ZUBER Ewa Barbara d) lista nr 25 KW WSPLNIE DLA JAWORZNA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SMOLARCZYK Teresa Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 929; 4) gosw wanych oddano 6 626; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYBYKA Grzegorz
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 354

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHMIELEWSKA Renata Beata c) lista nr 24 KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SMOLIO-ABISKA Jolanta Lucyna d) lista nr 25 KW WSPLNIE DLA JAWORZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMARCZYK Pawe Piotr - MILNER-BRZSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 251; 4) gosw wanych oddano 6 974; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAKOWSKI Pawe Jerzy - MAOCHA Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LICHOTA Anna Wadysawa c) lista nr 24 KW JAWORZNO MOJE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURCZY Mariusz Tomasz d) lista nr 25 KW WSPLNIE DLA JAWORZNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHUDZIKIEWICZ Wacaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miasta Katowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 28 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 252 094. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 99 432 osb, to jest 39,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KW RUCH AUTONOMII LSKA 5) lista nr 25 KWW "FORUM SAMORZDOWE I PIOTR USZOK"

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 355

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 27 489; 4) gosw wanych oddano 26 919; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Ewa Edyta - MANICA Tomasz Piotr - WOCH Stanisaw Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKIBA Mariusz Piotr c) lista nr 25 KWW "FORUM SAMORZDOWE I PIOTR USZOK" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIEJNA Krystyna Maria - USZOK Piotr Czesaw - WERMISKA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 001; 4) gosw wanych oddano 12 636; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOK Maria - WARZECHA Adam Sylwester b) lista nr 25 KWW "FORUM SAMORZDOWE I PIOTR USZOK" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FORAJTER Jerzy Jan - YCZKO Dariusz Grzegorz - ZACHER Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 356

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 837; 4) gosw wanych oddano 17 380; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ROJEWSKA Boena Adela - SZPYRKA Tomasz Grzegorz - ZYDOROWICZ Andrzej Zygmunt b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRASZ Piotr Aleksander c) lista nr 25 KWW "FORUM SAMORZDOWE I PIOTR USZOK" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HRAPKIEWICZ Helena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 22 524; 4) gosw wanych oddano 21 985; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODLEWSKI Arkadiusz Mariusz - KOSMALA Daria Joanna - WIECZOREK Magdalena Joanna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUTY Micha Janusz c) lista nr 25 KWW "FORUM SAMORZDOWE I PIOTR USZOK" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOLINKIEWICZ Jerzy Jzef - ZAWADZKI Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 581; 4) gosw wanych oddano 18 162; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZERBOWSKI Marek Tomasz
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 357

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WITKOWICZ Witold Zbigniew - WNK Barbara Katarzyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PANEK Krystyna Zofia d) lista nr 25 KWW "FORUM SAMORZDOWE I PIOTR USZOK" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCUREK Jzef Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miasta Mysowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 60 358. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 30 429 osb, to jest 50,41% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 25 KWW "NOWE MYSOWICE" 5) lista nr 26 KW RUCH AUTONOMII LSKA 6) lista nr 27 KWW MPS 7) lista nr 28 KWW MYSOWICE 2010 PLUS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 155; 4) gosw wanych oddano 5 867; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHARCHUA Jolanta Beata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Andrzej Jzef c) lista nr 25 KWW "NOWE MYSOWICE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAWICKI Edmund Roman d) lista nr 27 KWW MPS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 358

- WSZOEK Janusz Stanisaw e) lista nr 28 KWW MYSOWICE 2010 PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AUGUSTYN Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 210; 4) gosw wanych oddano 8 872; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAL Krystyna Magorzata - SOJKA Damian Gabriel b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOMA Pawe Piotr c) lista nr 25 KWW "NOWE MYSOWICE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa - TOMANEK Wiesaw Sylwester d) lista nr 26 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RONCOSZEK Sebastian Dominik e) lista nr 27 KWW MPS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKASZEK Grzegorz Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 731; 4) gosw wanych oddano 6 519; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKOWIECKI Micha Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JACENT Daniel Andrzej c) lista nr 25 KWW "NOWE MYSOWICE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJTOWICZ Dariusz Jacek d) lista nr 27 KWW MPS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIALUCHA Teresa Weronika - LASOK Edward Augustyn
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 359

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 333; 4) gosw wanych oddano 8 067; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PASTUSZKA Bernard Rudolf b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLIZO Piotr Rudolf c) lista nr 25 KWW "NOWE MYSOWICE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAZAKOWNY Antoni Pawe d) lista nr 26 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBICA Leon Emil e) lista nr 27 KWW MPS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOSKA Grzegorz Jzef - MDRY Marcjanna Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Miasta Piekary lskie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 386. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 510 osb, to jest 43,28% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KWW STANISAWA KORFANTEGO 4) lista nr 25 KWW KRZYSZTOFA TURZASKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 668; 4) gosw wanych oddano 6 348; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 360

a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ISKANIN Dariusz Jarosaw b) lista nr 24 KWW STANISAWA KORFANTEGO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CICHY Gabriela Wiktoria - PODZIMSKI Leszek Pawe - PRZYWARA Zenon Franciszek - SEWERYN Krzysztof Marcin c) lista nr 25 KWW KRZYSZTOFA TURZASKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PLAJZNER Stanisaw Ryszard - WARCZOK Helena Maria - WESOOWSKI Tomasz Emanuel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 157; 4) gosw wanych oddano 5 846; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LISISKA-KOTOWICZ Monika Barbara b) lista nr 24 KWW STANISAWA KORFANTEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CISEK Tomasz Janusz - KOSSAKOWSKA Gabriela Leticja - WYMYSO Czesaw Stanisaw c) lista nr 25 KWW KRZYSZTOFA TURZASKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Krystian Marek - FLODROWSKI Tomasz Mateusz - UMISKA Sawa Matylda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 685; 4) gosw wanych oddano 7 337; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 361

a) lista nr 24 KWW STANISAWA KORFANTEGO uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORO Marek Tadeusz - KORFANTY Stanisaw Andrzej - KRAUZA Jerzy Grzegorz - SZEWCZYK Marek - WIECZOREK Tadeusz Jzef b) lista nr 25 KWW KRZYSZTOFA TURZASKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOWARZEWSKI Grzegorz Piotr - CIEBIOROWSKI ukasz Andrzej - TURZASKI Krzysztof Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miasta Ruda lska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 115 276. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 44 385 osb, to jest 38,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KWW "RODZINA RUDZKA" 5) lista nr 26 KW RUCH AUTONOMII LSKA 6) lista nr 27 KWW "POROZUMIENIE DLA RUDY LSKIEJ" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 517; 4) gosw wanych oddano 13 043; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSMENDA Jzef Ernest b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCHARSKI Wadysaw

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 362

- STANIA Andrzej - WYGO Jan Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WESOY Marek Jacek d) lista nr 27 KWW "POROZUMIENIE DLA RUDY LSKIEJ" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMALSKI Zbigniew Jzef - DZIEDZIC Grayna - KOBIERSKI Marek Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 356; 4) gosw wanych oddano 8 896; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIRKOWSKI Henryk Dominik b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GADYSZ Cecylia Joanna - KANIA Jarosaw Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKUDLIK Jzef Jerzy d) lista nr 26 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WYSTYRK - BENIGIER Barbara Maria e) lista nr 27 KWW "POROZUMIENIE DLA RUDY LSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIEROCZYK Micha Walerian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 987; 4) gosw wanych oddano 11 555; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POTYRAA Dariusz Mirosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 363

- GROZMANI Tadeusz - WIECZOREK Micha Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYSZUR Kazimierz Jzef d) lista nr 24 KWW "RODZINA RUDZKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUCHA Jan Pawe e) lista nr 27 KWW "POROZUMIENIE DLA RUDY LSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HANKE Witold Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 525; 4) gosw wanych oddano 9 208; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRYJA Wadysaw Ryszard - KOADA Joanna Regina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIESZOEK Jarosaw Maciej c) lista nr 24 KWW "RODZINA RUDZKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYCILIK Jakub d) lista nr 27 KWW "POROZUMIENIE DLA RUDY LSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RODZOCH Krzysztof Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miasta Rybnika Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 111 991. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 44 172 osb, to jest 39,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 25 KWW SR 2010
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 364

5) lista nr 27 KW ADAM FUDALI BLOK SAMORZDOWY RYBNIK Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 070; 4) gosw wanych oddano 11 672; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAKOWCZYK-PIOTROWSKA Monika Joanna - LASKA Dariusz Ryszard - SZAFRANIEC Krzysztof Sylwester b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECHA Wojciech Piotr c) lista nr 27 KW ADAM FUDALI BLOK SAMORZDOWY RYBNIK uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FUDALI Adam - WILK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 133; 4) gosw wanych oddano 10 755; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJCZYK Benedykt Marek - MUSIO Szymon Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRUSZKA Anna Wiktoria c) lista nr 25 KWW SR 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUKA Leszek Jzef d) lista nr 27 KW ADAM FUDALI BLOK SAMORZDOWY RYBNIK uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MURA Jan Rafa - OWIECIMSKI Andrzej - PIONTEK Jzef

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 365

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 909; 4) gosw wanych oddano 9 637; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KILJACZYK Wojciech Piotr - KUCZERA Piotr Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEBULA Henryk Joachim - WOJACZEK Andrzej Stanisaw c) lista nr 27 KW ADAM FUDALI BLOK SAMORZDOWY RYBNIK uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJDA Zygmunt - RYSZKA Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 060; 4) gosw wanych oddano 10 739; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRABINIOK Bronisaw Jzef - KURPANIK Franciszek Jan - STOKOSA Krystyna Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASZCZUK Stanisaw Karol c) lista nr 27 KW ADAM FUDALI BLOK SAMORZDOWY RYBNIK uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMIELISKI Micha Jzef - RYSZKA Ewa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 366

Rozdzia 14. Wybory do Rady Miasta Siemianowic lskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 57 423. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 164 osb, to jest 38,60% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 25 KWW JACEK GUZY I FORUM SAMORZDOWE 5) lista nr 26 KWW SMS 6) lista nr 27 KWW "WSPLNE SIEMIANOWICE" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 026; 4) gosw wanych oddano 4 799; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZEPCZYK Jacek Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARTEL Grayna Wanda c) lista nr 25 KWW JACEK GUZY I FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JADWISZCZOK Marian Jerzy - ZIAJA Marzena Maria d) lista nr 26 KWW SMS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MERTA Barbara Kazimiera - PIECH Rafa Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 445; 4) gosw wanych oddano 4 250;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 367

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOPIEC Jolanta Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BREGUA Beata Barbara c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROGUSKA Barbara Stanisawa d) lista nr 25 KWW JACEK GUZY I FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIERWA Tomasz Jan e) lista nr 26 KWW SMS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TERMIN Karol Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 374; 4) gosw wanych oddano 6 178; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BLIDA Jacek Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POEDNIOK Dorota Sylwia - ZASADA-CHORAB Anna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURZAWA Jerzy d) lista nr 25 KWW JACEK GUZY I FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BECKER Jerzy Adam - KRUPSKI Zbigniew Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 319; 4) gosw wanych oddano 6 085; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 368

- CEBULA Adam Roman - WAJDA Mikoaj Feliks b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOBCZYK Danuta Elbieta c) lista nr 25 KWW JACEK GUZY I FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCHENEK Dariusz Roman - JURKIEWICZ Grzegorz Kazimierz d) lista nr 26 KWW SMS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BLACHA Tomasz Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Sosnowcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 28 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 181 270. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 60 449 osb, to jest 33,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 25 KWW NIEZALENI MACIEJA ADAMCA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 369; 4) gosw wanych oddano 10 029; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UKAWSKI Ryszard Antoni - WOLSKI Adam Maciej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHCISKI Arkadiusz Janusz - ZYCH Wilhelm c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJNOWSKI Stefan Jerzy
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 369

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 938; 4) gosw wanych oddano 15 485; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BABUA Tomasz Wodzimierz - ORNOWSKI Maciej Antoni b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MADEJ Andrzej Wacaw - RYKAA Mateusz Piotr - ZAJC Micha ukasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKARBISKA-POZNASKA Alicja Ewa d) lista nr 25 KWW NIEZALENI MACIEJA ADAMCA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMIEC Maciej Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 739; 4) gosw wanych oddano 10 432; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRSKI Kazimierz Tomasz - JASKIERNIA Zbigniew Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULAWIAK Wojciech Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MDRZAK Tomasz Adam d) lista nr 25 KWW NIEZALENI MACIEJA ADAMCA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJTUSIAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 370

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 045; 4) gosw wanych oddano 11 731; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAZIMIERCZAK Jacek Gabriel - SOBASKA Halina Bronisawa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BDZIESZAK Adam - WINIARSKI Karol Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYDRA Przemysaw Aleksander d) lista nr 25 KWW NIEZALENI MACIEJA ADAMCA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUWALSKI Wiesaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 358; 4) gosw wanych oddano 11 023; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NIEDZIELA Tomasz Damian - WITKOWSKI Zygmunt Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOSAK Jan - MIKLASISKI Daniel Marian c) lista nr 25 KWW NIEZALENI MACIEJA ADAMCA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIEWANOWSKI Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miejskiej w witochowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 42 969.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 371

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 207 osb, to jest 40,05% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIE "NASZE MIASTO" 4) lista nr 25 KWW PLATFORMA WITOCHOWICKA 5) lista nr 26 KW RUCH LZAKW-WITOCHOWICE 6) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE WITOCHOWICKIE 7) lista nr 28 KW AKTYWNI DLA WITOCHOWIC Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 399; 4) gosw wanych oddano 4 272; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIEK Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ATA Rafa Adrian c) lista nr 25 KWW PLATFORMA WITOCHOWICKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOKO Zbigniew Piotr d) lista nr 26 KW RUCH LZAKW-WITOCHOWICE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GARBACIOK Jadwiga Maria e) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE WITOCHOWICKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUREK Henryk Antoni f) lista nr 28 KW AKTYWNI DLA WITOCHOWIC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAWEJ Marcin Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 717; 4) gosw wanych oddano 4 482;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 372

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - APEL Krystyna Boena b) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIE "NASZE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OWOC-KANIA Urszula Maria c) lista nr 26 KW RUCH LZAKW-WITOCHOWICE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIJAK Stanisaw Jan - MORAWIEC Andrzej Henryk - WIERK Rafa Ernest d) lista nr 28 KW AKTYWNI DLA WITOCHOWIC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAWRZYCZEK Jerzy Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 432; 4) gosw wanych oddano 4 292; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBAS Mariusz Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALKA Marek Piotr c) lista nr 25 KWW PLATFORMA WITOCHOWICKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJCIECHOWSKA-ZBYLUT Boena Ewa d) lista nr 26 KW RUCH LZAKW-WITOCHOWICE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KNECHTEL Joachim Pawe - KRL Gerda Elbieta e) lista nr 28 KW AKTYWNI DLA WITOCHOWIC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIGO Jerzy Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 659;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 373

4) gosw wanych oddano 3 549; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POGODA Zofia Bronisawa b) lista nr 25 KWW PLATFORMA WITOCHOWICKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAGNER Micha Ryszard c) lista nr 26 KW RUCH LZAKW-WITOCHOWICE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LOSKA Beata Danuta - NOWAK Zbigniew Adam d) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE WITOCHOWICKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESIK Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Miasta Tychy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 105 757. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 45 354 osb, to jest 42,89% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 25 KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY 5) lista nr 27 KWW TYCHY NASZ MA OJCZYZN Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 333; 4) gosw wanych oddano 8 925; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROGALA Marcin Sawomir b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOODZIEJCZYK Grzegorz Tadeusz
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 374

c) lista nr 25 KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOBOCISKI Sawomir - TWARDZIK Jzef d) lista nr 27 KWW TYCHY NASZ MA OJCZYZN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WENCEPEL Dariusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 948; 4) gosw wanych oddano 8 503; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEDBA Marek Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZULC Mariola Barbara c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIERLA Damian Tomasz d) lista nr 25 KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZAGAN-NIEDBA Anna Agnieszka e) lista nr 27 KWW TYCHY NASZ MA OJCZYZN uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GAJDAS Lidia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 348; 4) gosw wanych oddano 8 928; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STEC Miosz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MROZOWSKI Jacek Jzef c) lista nr 25 KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PADZIOREK-PAWLIK Urszula ucja
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 375

- PODMOKY Mieczysaw Antoni d) lista nr 27 KWW TYCHY NASZ MA OJCZYZN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHESTOWSKI Jakub Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 403; 4) gosw wanych oddano 8 027; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SLEZAK Klaudiusz Czesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIENICKI Jerzy Adam c) lista nr 25 KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRAMATYKA Micha Sebastian - WONIAK Krzysztof Jan d) lista nr 27 KWW TYCHY NASZ MA OJCZYZN uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KONIECZNA Barbara Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 322; 4) gosw wanych oddano 8 925; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - IDZIK Magdalena Sylwia b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIWISKI Henryk c) lista nr 25 KWW PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIUBA Andrzej Jzef - GRAMATYKA Maciej Jacek d) lista nr 27 KWW TYCHY NASZ MA OJCZYZN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOKO Stefan Stanisaw
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 376

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej w Zabrzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 145 715. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 47 523 osb, to jest 32,61% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KWW "MAGORZATY MAKI-SZULIK" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 688; 4) gosw wanych oddano 9 171; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PUDLO-CHOJNACKA Gabriela Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLICHWER Tomasz Andrzej - URBACZYK Agnieszka Gabriela c) lista nr 24 KWW "MAGORZATY MAKI-SZULIK" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MO Adam Tomasz - PIERNIKARCZYK Gerd - WIENCHOR Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 838; 4) gosw wanych oddano 12 212; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 377

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDKA Borys Piotr - URBACZYK ukasz Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZNYK Bogusaw c) lista nr 24 KWW "MAGORZATY MAKI-SZULIK" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADACH Elbieta - CHRZSTEK-BAR ucja Katarzyna - LEWANDOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 199; 4) gosw wanych oddano 12 413; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WICAW Jarosaw Arkadiusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JUROSZEK Przemysaw Dawid c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DITTRICH Grzegorz d) lista nr 24 KWW "MAGORZATY MAKI-SZULIK" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JONECKO Krystian Grzegorz - MAKA-SZULIK Magorzata Maria - SOLECKA-BACIA Anna Jzefa - URBAN Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 798; 4) gosw wanych oddano 11 228; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WERETA Jerzy Henryk
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 378

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAREK Rafa Marian - POTYKA Urszula Teresa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORWKA Borys Aleksander d) lista nr 24 KWW "MAGORZATY MAKI-SZULIK" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZOCHARA Marian Wadysaw - PARTU Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Miasta ory Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 48 819. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 704 osb, to jest 40,36% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KWW INICJATYWA SPOECZNA NASZE ORY 5) lista nr 26 KWW ORSKIE POROZUMIENIE I W. SOCHA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 461; 4) gosw wanych oddano 5 325; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAUA Wojciech Jan - KU Arkadiusz Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MENTLIK Krzysztof Antoni c) lista nr 24 KWW INICJATYWA SPOECZNA NASZE ORY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPER Janusz Antoni
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 379

d) lista nr 26 KWW ORSKIE POROZUMIENIE I W. SOCHA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSZTYA Piotr - KRENTORZ - PASZKOWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 095; 4) gosw wanych oddano 3 917; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HODERNY Leszek - KRUPA Iwona Sabina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOMASKI Dariusz c) lista nr 24 KWW INICJATYWA SPOECZNA NASZE ORY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ARASIM Jacek Stanisaw d) lista nr 26 KWW ORSKIE POROZUMIENIE I W. SOCHA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOCHA Waldemar Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 485; 4) gosw wanych oddano 4 267; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCINIAK Jerzy - MIEK Micha Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIKETA Jacek Wadysaw c) lista nr 26 KWW ORSKIE POROZUMIENIE I W. SOCHA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIEDOR Barbara Ewa - MITRGA - KOSMAL Ewa - OWCZAREK Rafa ukasz
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 380

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 663; 4) gosw wanych oddano 5 447; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAROSZEK Wojciech Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HUZAREWICZ Piotr Jan c) lista nr 24 KWW INICJATYWA SPOECZNA NASZE ORY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DAJKA Kazimierz Konrad d) lista nr 26 KWW ORSKIE POROZUMIENIE I W. SOCHA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CICHY - JANIA Ra Anna - KEMPNY Jadwiga Teresa - SOBIK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Bdziskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 125 564. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 57 042 osb, to jest 45,43% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KW KOMITET ROZWOJU ZAGBIA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 859;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 381

4) gosw wanych oddano 10 221; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOMONIEWSKI ukasz Jan - MAKOWSKI Jerzy Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARAN Radosaw - DELOWSKI Tomasz Piotr - SZYDOWSKI Adam Stanisaw c) lista nr 24 KW KOMITET ROZWOJU ZAGBIA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAZAK Urszula Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 724; 4) gosw wanych oddano 8 176; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KWANICKA Elbieta Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LAZAR Adam Ignacy - MENTEL Halina Jadwiga - POSTEL Henryk Stanisaw c) lista nr 24 KW KOMITET ROZWOJU ZAGBIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BYSTROWSKI Emil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 346; 4) gosw wanych oddano 11 591; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MALCZEWSKI Krzysztof Micha - REBETA Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 382

- HETMACZYK Anna - MATYJA Jerzy Stanisaw - MROZOWSKI Marek c) lista nr 24 KW KOMITET ROZWOJU ZAGBIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Mariusz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 004; 4) gosw wanych oddano 11 195; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANA Zdzisaw Czesaw - JAGODZIK Janina Kazimiera b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CAKA Mirosawa Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUCHA Jan d) lista nr 24 KW KOMITET ROZWOJU ZAGBIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAKS Stanisaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 109; 4) gosw wanych oddano 11 902; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADO Tomasz Rafa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZIE Marian Leopold - ORZECHOWSKA Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZCIONKA Wodzimierz Walerian d) lista nr 24 KW KOMITET ROZWOJU ZAGBIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Rafa Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 383

Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu Bielskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 124 318. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 61 276 osb, to jest 49,29% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 24 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 323; 4) gosw wanych oddano 10 508; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZEMLA Mirosaw Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAJEWSKI Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERCZEK Jzef Antoni d) lista nr 24 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYRDY-PRZYBYA Helena - MIGDA Roman Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 141; 4) gosw wanych oddano 9 405; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 384

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BENIOWSKI Artur Rafa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOLARCZYK Bogusaw Kazimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZIARZ Jzef Wadysaw d) lista nr 24 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 491; 4) gosw wanych oddano 15 807; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JURASZEK-YDEK Katarzyna b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BADOWSKI Zdzisaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPIGA Cezary Jzef - TOMASZCZYK Grzegorz Wojciech d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIZERA Alicja Weronika e) lista nr 24 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRECZKA Mirosaw Aleksander - PITA Stanisaw Jzef - WIEY-SOBEL Alina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 540; 4) gosw wanych oddano 10 902; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 385

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OBRACAJ Leszek Bogdan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BYLOK Zdzisaw Edward c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASNY Sawomir d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERZYK Jzef e) lista nr 24 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOROWSKI Jan Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 781; 4) gosw wanych oddano 11 177; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERMA Mariusz Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZETYSKI Grzegorz Wadysaw c) lista nr 24 KWW RODZINA PRAWO WSPLNOTA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAUSZKA Kazimierz - PONKA Andrzej Antoni - WALIGRA Wojciech Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Cieszyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 138 238. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 63 135 osb, to jest 45,67% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 386

3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ 5) lista nr 25 KWW CIESZYSKA INICJATYWA SAMORZDOWA 6) lista nr 26 KWW CIESZYSKI RUCH SAMORZDOWY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 137; 4) gosw wanych oddano 11 573; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRACHACZEK Wojciech Tadeusz - SABATH Beata Bogna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Florian Jakub c) lista nr 25 KWW CIESZYSKA INICJATYWA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBOSZEK Ludwik Andrzej - MACURA Ryszard Arkadiusz d) lista nr 26 KWW CIESZYSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZUREK Mieczysaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 469; 4) gosw wanych oddano 5 949; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BODAK Jarosaw Bronisaw b) lista nr 24 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBICIUS Stanisaw c) lista nr 26 KWW CIESZYSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Jerzy
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 387

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 895; 4) gosw wanych oddano 7 415; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LK Marcin Rafa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRL Janusz c) lista nr 25 KWW CIESZYSKA INICJATYWA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SITEK Karol Kazimierz d) lista nr 26 KWW CIESZYSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HACZEK Czesawa Ludwika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 327; 4) gosw wanych oddano 6 681; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETROSZEK Krzysztof Czesaw b) lista nr 24 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJDZICA Karol Stanisaw - YDEK Janusz Mirosaw c) lista nr 26 KWW CIESZYSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDKOWIAK Edward Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 566; 4) gosw wanych oddano 8 890;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 388

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MACURA Beata Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIERAWSKI Witold Marek c) lista nr 24 KWW LEWICA ZIEMI CIESZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRUDNY Alfred d) lista nr 26 KWW CIESZYSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALIK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 838; 4) gosw wanych oddano 9 050; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLUZA Czesaw Tadeusz - PILCH Jerzy Zdzisaw - SUCHANEK Anna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WASILEWSKA Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 903; 4) gosw wanych oddano 9 080; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIGOCKI Bogdan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOGOWCZYK Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JUROSZEK Janusz

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 389

d) lista nr 25 KWW CIESZYSKA INICJATYWA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KIERE Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu w Czstochowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 110 507. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 59 564 osb, to jest 53,90% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE XXI 6) lista nr 25 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZ-WSKIEGO 7) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 495; 4) gosw wanych oddano 8 817; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURKOWSKI PIOTR b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BADORA JACEK WOJCIECH c) lista nr 25 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZ-WSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUDZIK MIECZYSAW - ROTHER ANTONI PAWE 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 390

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 652; 4) gosw wanych oddano 9 035; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATORSKI ANDRZEJ ADAM b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBAT ANDRZEJ c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOLDSZTAJN ANDRZEJ KRZYSZTOF - KRAKOWIAN JANUSZ HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 083; 4) gosw wanych oddano 7 513; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIELCZAREK BOGUSAW STANISAW b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWAPISZ ANDRZEJ PIOTR - WOCHAL ADAM c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALUTEK IGNACY 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 751; 4) gosw wanych oddano 5 425; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIZERA BARBARA MARIA b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BURZYSKA LIDIA EWA c) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 391

- MIARZYSKI JAN MARIAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 035; 4) gosw wanych oddano 8 456; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TOMCZYK MARIOLA BOENA b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KNAPIK GRAYNA KRYSTYNA c) lista nr 25 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZ-WSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CAUSISKA URSZULA MARIANNA d) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORAL EUGENIUSZ JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 145; 4) gosw wanych oddano 7 352; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASIURA HENRYK ADAM b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYDZEK JAROSAW KRZYSZTOF c) lista nr 25 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZ-WSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HYLA ROMAN IGNACY 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 403; 4) gosw wanych oddano 8 612;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 392

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DZIURA MARIANNA IRENA b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MANISZEWSKA MARZENA MONIKA c) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUL MIROSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 91 923. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 149 osb, to jest 43,68% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GLIWICKIEJ 4) lista nr 25 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 5) lista nr 26 KWW ZGODA I PRZYSZO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 822; 4) gosw wanych oddano 12 822; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALSKI Andrzej - NIESZPOREK Micha Dionizy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCIARZ Szymon c) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GLIWICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RAMS Dawid Adam - STOLAREK Krzysztof Eugeniusz
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 393

d) lista nr 25 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALIK Grzegorz Andrzej e) lista nr 26 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JURCZYGA Ewa - LITWIN Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 682; 4) gosw wanych oddano 5 244; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMCZYK Sawomir - AWRAMIENKO Jacek Jakub b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARASKA Agnieszka Krystyna c) lista nr 26 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIBIELAK Henryk Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 967; 4) gosw wanych oddano 8 242; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GLIWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FICO Winfryd b) lista nr 25 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADECKI Marian Antoni c) lista nr 26 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMBEK Waldemar Jzef - KOWOL Tomasz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 394

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 180; 4) gosw wanych oddano 5 682; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Leszek Jerzy - MAMOK Tadeusz Sylwester b) lista nr 25 KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOSZ Andrzej Wojciech c) lista nr 26 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRONCZEK Marcin Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 498; 4) gosw wanych oddano 5 044; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODBRONY Mariusz Jan b) lista nr 26 KWW ZGODA I PRZYSZO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUREK Andrzej Mieczysaw - POLOCZEK Mariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu w Kobucku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 69 714. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 34 981 osb, to jest 50,18% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 24 KW KOALICJA SAMORZDOWA
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 395

6) lista nr 25 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 784; 4) gosw wanych oddano 6 284; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRYNDA Wiesaw Marian - STRUGISKA Danuta Urszula b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIEPURA Henryk c) lista nr 25 KW STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNYCH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIEPURA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 252; 4) gosw wanych oddano 6 697; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEJA Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORECKI Jzef Bronisaw - PILNIAK Zbigniew Adam c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SDEL Jerzy Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 714; 4) gosw wanych oddano 5 176; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 396

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRZYB Magorzata Joanna b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRABIK Henryk - SAWICKI Marek Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DEREJCZYK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 559; 4) gosw wanych oddano 8 050; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MINKINA Roman Bronisaw - NOWAK Krzysztof Wiesaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIERNACKI Maciej Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITEK Zenon d) lista nr 24 KW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJCHROWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 672; 4) gosw wanych oddano 6 148; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAA Andrzej - KRAWCZYK Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STASZCZYK Aneta Katarzyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Tomasz Marek
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 397

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Lublinieckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 61 633. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 29 363 osb, to jest 47,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 24 KWW SAMORZD LUBLINIECKI 3) lista nr 25 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ 4) lista nr 26 KWW WSPLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ 5) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 739; 4) gosw wanych oddano 8 137; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 24 KWW SAMORZD LUBLINIECKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DMITRIEW Maria Aneta b) lista nr 25 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBUS Ireneusz c) lista nr 26 KWW WSPLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLCZYK Krzysztof d) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRYKA ukasz Marcin - NACZYSKA Anita Izabela - SMYA Joachim Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 050;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 398

4) gosw wanych oddano 8 081; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 26 KWW WSPLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYRULIK Jerzy Jzef - CZORNIK Roman Jan b) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCHARCZYK Lidia Jadwiga - POGODA Ernest Franciszek - TABOR Zygmunt Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 964; 4) gosw wanych oddano 4 637; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 26 KWW WSPLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONINA Adam Euzebiusz b) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUCHENFELD Urszula Maria - PYREK Renata Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 610; 4) gosw wanych oddano 5 856; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 25 KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOMAGAA Andrzej Jzef b) lista nr 26 KWW WSPLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Mirosaw - STRZODA Krzysztof Henryk c) lista nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 399

- MATYJA Leszek Wacaw - WRCZYCKI Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Mikoowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 74 590. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 33 742 osb, to jest 45,24% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KWW "OKS" 4) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" 5) lista nr 26 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 555; 4) gosw wanych oddano 12 932; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIECHULA Stanisaw Maksymilian - SMOLORZ Lucjan Stefan - SZOTYSEK Janina Zofia b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HETMASKA Aleksandra Maria c) lista nr 24 KWW "OKS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYT Jzef Andrzej - MUSZER Eryk Jerzy d) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALCER Marek Antoni - ZAWISZOWSKI Henryk Stefan e) lista nr 26 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPAEK Wojciech Artur
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 400

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 822; 4) gosw wanych oddano 8 326; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 24 KWW "OKS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RATKA Jan b) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROSZEK Henryk c) lista nr 26 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUY Mirosaw Piotr - FICEK Adam - KOPIEC Tadeusz Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 510; 4) gosw wanych oddano 6 105; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KALISZ Stefan Alojzy b) lista nr 24 KWW "OKS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARSZOLIK Tadeusz Piotr c) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PACHA Stefania Anna d) lista nr 26 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZAFRANIEC Andrzej Gerard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 855; 4) gosw wanych oddano 4 527; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 401

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYSZOR Adam Pawe b) lista nr 24 KWW "OKS" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PASIERBEK Jadwiga c) lista nr 25 KWW "DLA GMINY I POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIJAK Sawomir Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu w Myszkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 59 312. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 742 osb, to jest 55,20% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY 5) lista nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 6) lista nr 26 KWW "PRZYSZO" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 754; 4) gosw wanych oddano 13 031; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIERAS Jan Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKUBIEC Janusz Stefan - LASECKI Dariusz Dominik - OKRASKA Leon Franciszek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAKA Piotr Bogdan

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 402

d) lista nr 24 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KPSKI Rafa Tadeusz - KOLASA-GOTKOWSKA Grayna Maria e) lista nr 26 KWW "PRZYSZO" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZY Krzysztof Reginiusz - PICHETA Wojciech Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 615; 4) gosw wanych oddano 6 056; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MORAWIEC Mariusz Stefan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOODZIEJCZYK Piotr Jerzy c) lista nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJDZIAK Krzysztof ukasz d) lista nr 26 KWW "PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAIM-HAGAR Dorota Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 421; 4) gosw wanych oddano 4 181; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOCHA-KORENDO Anna Marta b) lista nr 24 KWW GOSPODARNO-POROZUMIENIE LEWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZERBAK Marian Stanisaw c) lista nr 26 KWW "PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUSIALIK Mariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 403

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 952; 4) gosw wanych oddano 7 430; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUMOR Jarosaw Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKALEC Jadwiga Stanisawa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TREPKA Mariusz Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu Pszczyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 84 049. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 109 osb, to jest 47,72% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE 4) lista nr 25 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 653; 4) gosw wanych oddano 9 054; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BEBEROK Irena Bogusawa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GEMBALCZYK Bronisaw c) lista nr 24 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 404

- PASTUSZKA Jacek d) lista nr 25 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOLARCZYK Henryk Jan - WRBEL Franciszek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 473; 4) gosw wanych oddano 5 082; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BANDOA Barbara Elbieta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIEJA Bronisaw Marek c) lista nr 24 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJCIECH Alojzy Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 667; 4) gosw wanych oddano 9 160; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIESZEWSKI Damian Marek - SADZA Pawe Ryszard - WIKTORCZYK Witold Karol b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOBA Bogumia Maria c) lista nr 24 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZOSTAK Maria Danuta - TETLA Jzef Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 405

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 986; 4) gosw wanych oddano 8 508; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JELE Zygmunt Szczepan - WANOT Grzegorz Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALCHER Aleksander Franciszek c) lista nr 24 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKROBOL Dariusz d) lista nr 25 KW LIGA SAMORZDOWA ZIEMI PSZCZYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZUSTER Jzef Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 330; 4) gosw wanych oddano 5 859; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAJK Eugeniusz Jan - TUCKA-MAREK Agata Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOGY Grzegorz Gabriel c) lista nr 24 KWW PSZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOIK Zdzisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu Raciborskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 89 573. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 34 920 osb, to jest 38,98% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 406

1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW 4) lista nr 25 KW RSS NASZE MIASTO 5) lista nr 26 KWW "RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 072; 4) gosw wanych oddano 4 765; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLENDER Piotr Jan b) lista nr 25 KW RSS NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FRENCEL Teresa Wiktoria c) lista nr 26 KWW "RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CISZEK Krzysztof Jan - WINIARSKI Ryszard Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 580; 4) gosw wanych oddano 5 303; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STARO Jerzy b) lista nr 25 KW RSS NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIOKA Leon c) lista nr 26 KWW "RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLIMANEK Marceli Andrzej - KURPIS Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 407

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 938; 4) gosw wanych oddano 5 655; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERZBICKI Artur Jarosaw b) lista nr 25 KW RSS NASZE MIASTO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYKA Leszek c) lista nr 26 KWW "RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HAJDUK Adam - MIKA Norbert Herbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 745; 4) gosw wanych oddano 7 944; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUMIENIAK Wadysaw - SCHOLZ Piotr Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCOL Franciszek c) lista nr 26 KWW "RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHROBOCZEK Andrzej Ernest - PLURA Adrian Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 585; 4) gosw wanych oddano 8 772; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 408

- FULNECZEK Leonard Henryk - KOCUR ukasz Gerard b) lista nr 26 KWW "RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ABRAHAMCZYK Brygida Maria - MALCHARCZYK Leonard Tadeusz - STUKATOR Jzef Teodor - WAJDA Adam Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu w Rybniku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 60 265. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 28 165 osb, to jest 46,74% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT 4) lista nr 25 KW RUCH AUTONOMII LSKA 5) lista nr 26 KWW RRG RR 6) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 804; 4) gosw wanych oddano 3 479; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 24 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLASIK Alojzy b) lista nr 25 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLUCZNIOK Krzysztof Robert c) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRASOWSKA-SALAMON Izabella Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 409

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 531; 4) gosw wanych oddano 5 127; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 24 KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOKARZ Jan b) lista nr 25 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASZEK Mariusz Tomasz c) lista nr 26 KWW RRG RR uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STENCEL Romuald Edward d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZKALIK Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 878; 4) gosw wanych oddano 4 529; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 25 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMIEC Eugeniusz Henryk b) lista nr 26 KWW RRG RR uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOWRA Jacek Wadysaw c) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUKA Marian Filip 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 222; 4) gosw wanych oddano 8 336; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZOGALLA Jacek
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 410

- MROWIEC Damian Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUGDOL Pawe Jacek c) lista nr 25 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WINIEWSKA Urszula Magorzata d) lista nr 26 KWW RRG RR uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOWOROWSKI Zbigniew - JOCHEM Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 730; 4) gosw wanych oddano 4 358; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZNISZCZO Piotr Jan b) lista nr 25 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIEKOWSKI Andrzej Antoni c) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUBREGIONU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Franciszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu Tarnogrskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 112 276. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 51 791 osb, to jest 46,13% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA 5) lista nr 25 KWW PRZYJAZNY SAMORZD 6) lista nr 26 KWW "PRZYMIERZE SPOECZNE"

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 411

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 682; 4) gosw wanych oddano 10 730; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHMIEL Adam Krzysztof b) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALINOWSKI Jzef Ryszard - NOWODWORSKI Dariusz Alfred c) lista nr 25 KWW PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ELWART Andrzej Jan d) lista nr 26 KWW "PRZYMIERZE SPOECZNE" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OCHMAN Gerda Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 239; 4) gosw wanych oddano 6 678; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAPLA Zdzisaw Wiktor b) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOSMALA Krystyna Zdzisawa c) lista nr 25 KWW PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FLAKUS Kazimierz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 692; 4) gosw wanych oddano 4 260; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 412

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZUKALSKI Marian Szczepan b) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWOLIK Roman Jzef c) lista nr 25 KWW PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SODCZYK Jerzy Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 809; 4) gosw wanych oddano 6 471; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORPAK Jzef Aleksander b) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWD Kazimierz Stanisaw - KLAKLA Katarzyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 728; 4) gosw wanych oddano 13 133; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRACHACZ Pawe Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - EKKERT Lucyna Iwona - NAWRAT Tomasz Cezary c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURDZIAK Jzef d) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIAA Andrzej Krzysztof - WALOSZCZYK Grzegorz Janusz

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 413

e) lista nr 25 KWW PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GANSZYNIEC Joachim Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 641; 4) gosw wanych oddano 7 276; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MALIGWKA Artur Damian - OLE Przemysaw Krzysztof b) lista nr 24 KW INICJATYWA OBYWATELSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MORAWIEC Adam Krzysztof c) lista nr 25 KWW PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRYC Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Powiatu Bierusko-Ldziskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 45 577. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 208 osb, to jest 53,11% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 24 KWW PWS 3) lista nr 25 KWW FORUM 5 GMIN Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 887; 4) gosw wanych oddano 7 298; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 24 KWW PWS uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERGER Jzef Franciszek - BIGOS Wiesaw
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 414

- PUSTELNIK Bernard Jan b) lista nr 25 KWW FORUM 5 GMIN uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHAJDAS Kazimierz Czesaw - JACH-SOSNA Mirosawa Elbieta - PLEWNIOK Grzegorz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 285; 4) gosw wanych oddano 5 941; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALOWSKI Alojzy Leon b) lista nr 24 KWW PWS uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANIA Marek Tadeusz - BARCIK Henryk Klemens - SPYRA Marek Aureliusz c) lista nr 25 KWW FORUM 5 GMIN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ONA Mariusz Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 036; 4) gosw wanych oddano 9 132; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 24 KWW PWS uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDNORZ Bernard Czesaw - GOCZO Walenty Jzef - KYK Czesaw Augustyn - MYALSKA Urszula b) lista nr 25 KWW FORUM 5 GMIN uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANOTA Maria - KUBICA Anna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 415

Rozdzia 15. Wybory do Rady Powiatu Wodzisawskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 126 540. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 56 298 osb, to jest 44,49% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 24 KW RUCH AUTONOMII LSKA 4) lista nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE 5) lista nr 26 KWW RUCH DEMOKRACJI SAMORZDOWEJ 6) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W POWIECIE 7) lista nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 217; 4) gosw wanych oddano 6 625; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LOREK Micha Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SMUDA Krystyna Magorzata c) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W POWIECIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAWEL Marek Ludwik d) lista nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYSTAA ukasz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 262; 4) gosw wanych oddano 5 901;

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 416

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOPOL Dawid Piotr b) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W POWIECIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAGIERA Barbara c) lista nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYBUKA Piotr Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 958; 4) gosw wanych oddano 7 432; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHLEBIK - TUREK Janina Teresa - MAECKI Stanisaw b) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W POWIECIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KORBICA Andrzej Jan - SEEMANN Zbigniew Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 801; 4) gosw wanych oddano 16 759; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POEDNIK Barbara Ewa - PRUS Dariusz Mirosaw - SZCZSNY Jarosaw Zbigniew b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DROSIO Marian - KAMISKI Grzegorz Marek c) lista nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 417

- KRZYAK Adam Antoni d) lista nr 27 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA W POWIECIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JUZEK Roman Wawrzyn e) lista nr 28 KW RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SERWOTKA Ireneusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 261; 4) gosw wanych oddano 9 450; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TOMASZEWSKA Jolanta Pelagia b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJACZEK Jadwiga Rozalia c) lista nr 24 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PROCHASEK Dawid Mikoaj d) lista nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALA Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 799; 4) gosw wanych oddano 6 450; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RODAK Stefania Wanda - SKATUA Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GLENC Teresa c) lista nr 26 KWW RUCH DEMOKRACJI SAMORZDOWEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBCZYK Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 418

Rozdzia 16. Wybory do Rady Powiatu Zawierciaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 102 661. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 51 731 osb, to jest 50,39% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 24 KWW NAW 6) lista nr 25 KWW PRACA I SAMORZDNO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 394; 4) gosw wanych oddano 5 163; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRNY Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAZIRD Pawe Stefan c) lista nr 24 KWW NAW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILK Andrzej Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 516; 4) gosw wanych oddano 9 049; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DANECKI Andrzej Lucjan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZERSON Anna Justyna
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 419

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZYGOWSKI Marek Stanisaw d) lista nr 24 KWW NAW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDNARZ Dariusz Grzegorz - ROK Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 776; 4) gosw wanych oddano 4 463; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KNOPIK Zygmunt Albert b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOMENDA Magorzata Agnieszka c) lista nr 24 KWW NAW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBALA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 350; 4) gosw wanych oddano 5 912; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PORC Rafa Damian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KNOP Konrad Sebastian c) lista nr 25 KWW PRACA I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOCZUR Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 223; 4) gosw wanych oddano 7 701; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 420

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANOSIK Artur Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROS Lech Pawe c) lista nr 24 KWW NAW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROZLACH Adam Jzef d) lista nr 25 KWW PRACA I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARCZ Henryk Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 544; 4) gosw wanych oddano 8 024; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRONA Krzysztof Jan b) lista nr 24 KWW NAW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUPA Rafa c) lista nr 25 KWW PRACA I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRELA Jan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 928; 4) gosw wanych oddano 8 210; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJDAS Leszek Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLESZCZEWSKI Jarosaw Marek - MACHERZYSKI Jan c) lista nr 24 KWW NAW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALIGWKA Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 421

Rozdzia 17. Wybory do Rady Powiatu w ywcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 121 643. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 68 758 osb, to jest 56,52% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW 5) lista nr 25 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ 6) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 589; 4) gosw wanych oddano 13 720; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PONKA Edward b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SETLA Wiesaw c) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOLANKO Robert d) lista nr 25 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLI Jerzy Roman e) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SEWERYN Jacek Jzef - ZIELISKI Andrzej Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 422

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 167; 4) gosw wanych oddano 9 234; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIELAS Daniel Mieczysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GSIOREK Zbigniew Jan c) lista nr 25 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUNIEC Marek d) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SATAWA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 683; 4) gosw wanych oddano 11 541; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUFEL Piotr Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PITERA Andrzej Jan - ROKITA Roman c) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCHARCZYK Stanisaw Wojciech d) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KNAPEK Marian Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 334; 4) gosw wanych oddano 8 595; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 423

- JAFERNIK Jan b) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - UKAKO Olga c) lista nr 25 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYBEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 957; 4) gosw wanych oddano 11 063; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITKOWSKI Jan b) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARPETA Robert Pawe - KUROWSKI Marian Jzef c) lista nr 25 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HACZEK Tomasz Adam d) lista nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRZYP Wadysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 028; 4) gosw wanych oddano 8 971; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYTEL Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - IWANEK Adam c) lista nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LEGIERSKA Aleksandra
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 424

d) lista nr 25 KWW OBYWATELE DLA ZIEMI YWIECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOREK Jzef Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa lskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 48 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 737 672. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 603 971 osb, to jest 42,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KW RUCH AUTONOMII LSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257 391; 4) gosw wanych oddano 225 506; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARSZAEK Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORMANIEC Marian Albin c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUZEK Janusz Jan - KRCICHWOST Lucyna Maria - WGLARZY Karol d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMISKI Andrzej - KAWULOK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw:

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 425

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239 498; 4) gosw wanych oddano 220 985; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZABOROWSKI Zbyszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSTEMPSKA Agnieszka Barbara - MATUSIEWICZ Adam Marek - SPYRA Piotr Jacek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORYS-SZOPA Boena Teresa - CZARNYNOGA Piotr Franciszek d) lista nr 10 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORZELIK Jerzy Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245 352; 4) gosw wanych oddano 220 120; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROSZ Marian Franciszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HETMAN Anna - LEWANDOWSKA Ewa Urszula - WOLNIK Grzegorz Wojciech - ZIENC Piotr Robert c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZONKA Urszula Janina - SOBIERAJSKI Czesaw Stanisaw d) lista nr 10 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITA Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 426

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226 876; 4) gosw wanych oddano 203 730; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TKACZ-JANIK Magorzata Katarzyna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORZYMOWSKI Jan Jzef - BUZEK Ludgarda Maria - JOCHLIK Gustaw Wilhelm - LUTY Agnieszka Barbara c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIUK Barbara Anna - PYZIK Piotr Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185 421; 4) gosw wanych oddano 170 602; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOSKWA Henryk Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJEWSKA-PRZYDRYGA Aleksandra Joanna - GOCINIAK Andrzej Jerzy - KALETA Pawe Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Micha Marek d) lista nr 10 KW RUCH AUTONOMII LSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MERCIK Henryk Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204 506; 4) gosw wanych oddano 182 223; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany Strona 427

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZWONNIK Stanisaw Marian - MARAS Wiesaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SERAFIN Wadysaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLESZCZEWSKI Mariusz Jan - KURPIOS Piotr Marian d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WARZOCHA Artur Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244 927; 4) gosw wanych oddano 222 674; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARSKI Micha Adam - GAJDA Marian - OCHDUSZKO-LUDWIK Magorzata Agata b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRIM Witold Bolesaw - POTPA Maria Barbara - MIGIELSKI Bogusaw Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WICZKOWSKI Bogdan Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy Micha Niedopytalski

Id: RVUJU-LWWZK-UZBCF-GYWEQ-MWSVK. Podpisany

Strona 428