You are on page 1of 343

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDASKU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa pomorskiego Na podstawie art.

182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Gdasku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa pomorskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 140 rad, z czego: 1) do 123 rad gmin, z tego: a) do 103 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 16 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 16 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego. 2. Wybierano cznie 2 350 radnych, z czego: 1) 1 989 radnych rad gmin, z tego: a) 1 545 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 338 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 106 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 328 radnych rad powiatw; 3) 33 radnych Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego. 3. Wybrano cznie 2 350 radnych, z czego: 1) 1 989 radnych rad gmin, z tego: a) 1 545 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 338 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 106 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 328 radnych rad powiatw; 3) 33 radnych Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 087 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 1 299 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 66 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 92 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 103 rad gmin, w ktrych utworzono 938 okrgw wyborczych 2. Wybierano 1 545 radnych spord 4 933 kandydatw zgoszonych na 3 292 listach kandydatw przez 642 komitety wyborcze, w tym 594 komitety wyborcze utworzone jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 1 545 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 624 760 osb. 5. Karty do gosowania wydano 320 697 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 320 416 osb, to jest 51,29% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 311 992, to jest 97,37% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 8 424, to jest 2,63% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 568 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 66 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 92 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 16 rad gmin, w ktrych utworzono 59 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 338 radnych spord 2 680 kandydatw zgoszonych na 285 listach kandydatw przez 46 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 338 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 433 264 osb. 5. Karty do gosowania wydano 201 594 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 201 377 osb, to jest 46,48% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 189 983, to jest 94,34% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 11 394, to jest 5,66% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 310 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w ktrych utworzono 19 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 106 radnych spord 1 165 kandydatw zgoszonych na 135 listach kandydatw przez 23 komitety wyborcze. 3. Wybrano 106 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 667 850 osb. 5. Karty do gosowania wydano 287 846 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 287 107 osb, to jest 42,99% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 279 168, to jest 97,23% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 7 939, to jest 2,77% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 403 obwodach gosowania.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 16 rad powiatw, w ktrych utworzono 66 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 328 radnych spord 2 740 kandydatw zgoszonych na 317 listach kandydatw przez 45 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 328 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 087 377 osb. 5. Karty do gosowania wydano 533 139 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 532 700 osb, to jest 48,99% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 490 648, to jest 92,11% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 42 052, to jest 7,89% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 896 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 33 radnych spord 526 kandydatw zgoszonych na 55 listach kandydatw przez 14 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 33 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 755 202 osb. 5. Karty do gosowania wydano 820 933 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 819 591 osb, to jest 46,69% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 734 099, to jest 89,57% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 85 492, to jest 10,43% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 299 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy Borzytuchom Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 222. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 302 osb, to jest 58,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 3

4) gosw wanych oddano 446; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY SAMORZDOWE 2010" - ZBLEWSKI Adam Marek b) z listy nr 19 KWW BORZYTUCHOM 2010 - SAAK Irena - TOCZEK Hanna c) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO - DZIENNIAK Andrzej Jan - WENSIERSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BORZYTUCHOM 2010 - KDZIORA Grzegorz Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY SAMORZDOWE 2010" - KDZIELA Krzysztof b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO - KOMARZASKI Tadeusz Andrzej - KDZIORA Henryk Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 4

- RECA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO - KRL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO - BRONK Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO - SZYP Wadysaw - HARAHUC Daniel Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO - KUDLIK Beata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 5

Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Czarna Dbrwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 477. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 732 osb, to jest 61,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 606; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TWJ WYBR TWOJA PRZYSZO - NARWOJSZ Jerzy - GRALAK Tadeusz Mirosaw b) z listy nr 22 KWW "GMINA Z KLAS" - NATKANIEC Jzef Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZE STRONY - SYWANYCZ Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TWJ WYBR TWOJA PRZYSZO - MACIASZEK Wiesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 6

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW "PRZYSZO DLA WSI" - SJKA Henryka Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW LECHA BUKOWSKIEGO - NADERZA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TWJ WYBR TWOJA PRZYSZO - LADEMANN Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "GMINA Z KLAS" - HERON Marcin Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 7

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW TWJ WYBR TWOJA PRZYSZO - MASZK Krystyna Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZE STRONY - POBOCKI Miron Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TWJ WYBR TWOJA PRZYSZO - SZCZYPIOR Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TWJ WYBR TWOJA PRZYSZO - MALEK Wadysaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radn zostaa wybrana:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 8

a) z listy nr 19 KWW NASZE STRONY - WONIAK Beata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TWJ WYBR TWOJA PRZYSZO - CZAPIEWSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Koczygowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 114. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 962 osb, to jest 63,01% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 599; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOCZYGOWY - BAWAT Adam b) z listy nr 19 KWW KOCZYGOWY 2010 - BRYWCZYSKA Klaudia Jolanta c) z listy nr 21 KWW GMINA PRAWORZDNA - BORKOWSKI Piotr Henryk d) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE-KOCZYGOWY" - KALINOWSKI Artur Emil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 9

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KOCZYGOWY 2010 - WALCZAK Stanisawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KOCZYGOWY 2010 - MIECHOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA WIE KOCZYGWKI - TOMALA Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY - CZEKAJ Jan Leszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOCZYGOWY
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 10

- FRANC Walentyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA - WNUK LIPISKI Leon Dionizy b) z listy nr 21 KWW GMINA PRAWORZDNA - KRAUSE Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOCZYGOWY - PEJS Czesaw - ZNANIECKA Lidia Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOCZYGOWY - MUCHA Jzefa Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 11

- WZITEK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Lipnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 024. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 711 osb, to jest 67,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ROZWJ - RESZKA Roman Jan - BUCZKOWSKI Olgierd Lucjan b) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZO - OLEJNIK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ROZWJ - KUIK STUDZINSKI Ireneusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 12

- SZYCA Wojciech Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ROZWJ - WITEK BRZEZISKI Witold Jzef b) z listy nr 22 KWW WS BRZENO SZLACHECKIE - WIRKUS Andrzej Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ROZWJ - LEMANCZYK Gerard Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ROZWJ - CIELISKI Andrzej Tadeusz b) z listy nr 19 KWW GOCHY NASZ TROSK - GIERSZEWSKI Wojciech Adam - HAPKA Sylwester Adam c) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZO - BUKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 13

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOCHY NASZ TROSK - TRZECINSKI Bogdan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ROZWJ - MEGIER Wojciech Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ROZWJ - STOLTMAN Leszek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Parchowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 678. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 846 osb, to jest 68,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 573; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 14

a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PARCHOWO - STROJK Andrzej - KURKOWSKI Andrzej Adam - BASZKOWSKA Zofia - GWCZEWSKI Antoni b) z listy nr 22 KWW INICJATYWA '86 - SZYCA ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PARCHOWO - BECKER Franz Paul 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PARCHOWO - FLIS Ryszard - GRZENKOWSKI Jerzy Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PARCHOWO - MACH Wojsaw Henryk - LIPSKI Kazimierz - JAKUBEK Waldemar Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 15

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PARCHOWSKA" - DASZKOWSKA Aniela Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PARCHOWO - FILBRANDT Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PARCHOWO - GLISZCZYSKI Waldemar Piotr - HNATIUK Bogdan Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Gminy Studzienice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 747. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 751 osb, to jest 63,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 16

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW SAMORZDNO - DORAWA Alina Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - TRAWICKA Donata Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA - LUBASKA Magdalena ucja b) z listy nr 19 KWW SOLIDARNA GMINA - GRA Sawomir Waldemar c) z listy nr 20 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - GRNY Bogdan d) z listy nr 22 KWW ARTURA KOBIELLI - KOBIELLA Artur Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - WJCIK Leszek Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 17

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - CYBULSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - KULAS Kazimierz Julian - SILUTA Aleksander Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SOLIDARNA GMINA - SZREDER-DRD Katarzyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 65; 4) gosw wanych oddano 64; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - OZA Jarosaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 18

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - DBROWSKA Helena Gabriela - LEPAK Rafa b) z listy nr 21 KWW SAMORZDNO - BRZOZOWSKA Czesawa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Gminy Trzebielino Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 240. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 208 osb, to jest 53,93% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZ PROGRAM GMINA TRZEBIELINO - TARNOWSKI Jerzy Stanisaw b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TRZEBIELINO - WIECZOREK Adam - WINIEWSKI Marek c) z listy nr 27 KWW DOROTY GRZEGORCZYK - GRZEGORCZYK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 121;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 19

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PAWA KOS - KOS Pawe Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TRZEBIELINO - KOWALKOWSKA Boenna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JAROSAW MIKOAJCZAK - MIKOAJCZAK Jarosaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TRZEBIELINO - GAWROSKA Katarzyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TRZEBIELINO - CZERWONKA Alicja b) z listy nr 28 KWW MOJA GMINA MOIM DOMEM - CHWARZYSKI Daniel Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 20

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA GRZYBOWSKIEGO - GRZYBOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TRZEBIELINO - HEJNA Stefania Teresa - PTORAK Tadeusz - RECLAW Jzefa Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA TRZEBIELINO - SZARPAK Wadysaw Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy Tuchomie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 861. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 808 osb, to jest 43,42% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 21

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 418; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JUCHNIEWICZ Janusz b) z listy nr 18 KWW WSPPRACA SAMORZDOWA - BEZHUBKA Wiesaw - KOPP OSTROWSKI Jan - RINGWELSKI Jzef c) z listy nr 21 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA - WNUK LIPISKI Franciszek Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA SAMORZDOWA - MIOTK Edmund Wojciech - MEDEL Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MEGER Norbert Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - SKWERES Elbieta
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 22

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "LEPSZE JUTRO NASZEJ WSI" - TYMA Kazimierz Wiktor 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA SAMORZDOWA - MROZEK GLISZCZYNSKI Ryszard Pawe - WNUK LIPISKI Lucjan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA SAMORZDOWA - WANTOCH-REKOWSKI Henryk Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA SAMORZDOWA - STANISAWSKI Kazimierz - SZULTKA Krzysztof Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Brusach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 978. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 317 osb, to jest 59,22% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 23

4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 336; 4) gosw wanych oddano 2 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - CHYLEWSKI Olgierd Wadysaw - CYSEWSKI Dariusz Zbigniew - GIERSZEWSKI Czesaw - WIECKI Andrzej Antoni b) z listy nr 23 KW SIS "SAMORZDNI" W CHOJNICACH - ZBLEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" - SZCZEPASKI Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - ZBLEWSKA Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 611;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 24

4) gosw wanych oddano 603; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - KLOSKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - CKI Zbigniew Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" - SZCZEPASKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - BARTKOWSKI Adam Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - NAPITEK Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 25

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DANIKO Marek Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - OSSOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW BRUSKIE FORUM SAMORZDOWE - NIEBRZYDOWSKA Bernadeta Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy w Chojnicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 929. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 072 osb, to jest 46,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4) gosw wanych oddano 486;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 26

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - KONTEK Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 034; 4) gosw wanych oddano 1 024; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GM. CHOJNICE - KOAK Jzef b) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - KUREK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SUKCESYWNIE DO SUKCESU - ZIMNICKI Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 529; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - WIRKUS Eugeniusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 27

a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GM. CHOJNICE - SAWICKI Damian Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - KRIEGER Gabriela Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 515; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - GOOCHOWICZ Edwin Roman - GRALA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - JADEWSKI Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE OBYWATELI GM. CHOJNICE - NOJMAN Zbigniew
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 28

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - LESZCZYSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - OBODA Danuta - KANIKOWSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ROZWJ GMINY CHOJNICE - BORZYCH Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy w Konarzynach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 696. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 131 osb, to jest 66,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 29

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ROGENBUK Maria b) z listy nr 17 KWW "ZGODA I WSPPRACA W GMINIE" - PIECHOWSKI Kazimierz c) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - OLIK Maria - WARSISKI Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "ZGODA I WSPPRACA W GMINIE" - TYBORSKI Krzysztof Sebastian b) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - KOLISKA Anita Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "ZGODA I WSPPRACA W GMINIE" - WRBLEWSKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 30

a) z listy nr 17 KWW "ZGODA I WSPPRACA W GMINIE" - SIELSKI Bernard Norbert - ADAMCZYK Franciszek b) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - EJSMONT Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "ZGODA I WSPPRACA W GMINIE" - TANDECKA Halina Celina b) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - TANDECKI Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "ZGODA I WSPPRACA W GMINIE" - LEPAK Ryszard Stanisaw b) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - GIERSZEWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA ZIEMIA - STORMAN Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 31

Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Czuchowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 894. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 595 osb, to jest 47,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 659; 4) gosw wanych oddano 1 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KORDYKIEWICZ Maria Danuta b) z listy nr 18 KW CZUCHOWSKIE FORUM SAMORZDOWE - MARCINOWSKI Marek - PIWOROWICZ Andrzej Leszek c) z listy nr 19 KWW CZUCHOWSKA INICJATYWA OBYWATELSKA - GOLEC Tomasz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - ADAMCZYK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 662; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW CZUCHOWSKIE FORUM SAMORZDOWE

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 32

- JZEFOWSKA Elbieta Danuta b) z listy nr 24 KWW GRAYNY MISZTAL - MISZTAL Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 848; 4) gosw wanych oddano 1 783; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW CZUCHOWSKIE FORUM SAMORZDOWE - DZIEMIACZYK Karol Pawe - GOSTOMCZYK Magorzata Grayna - UCZYCKA Krystyna b) z listy nr 23 KWW JACKA MROZIEWICZA - MROZIEWICZ Jacek Micha c) z listy nr 26 KWW JERZEGO GRNEGO - GRNY Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 047; 4) gosw wanych oddano 1 012; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW CZUCHOWSKIE FORUM SAMORZDOWE - KUDKA Dariusz Zygmunt - SZWEMIN Tadeusz Piotr b) z listy nr 19 KWW CZUCHOWSKA INICJATYWA OBYWATELSKA - PIAT Sylwester Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miejskiej w Czarnem Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 360. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 141 osb, to jest 56,26% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 33

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 865; 4) gosw wanych oddano 840; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - YA Tadeusz Adam b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LONCZAK Bogusaw c) z listy nr 17 KWW MODZI DLA GMINY - GRSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 023; 4) gosw wanych oddano 997; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MODZI DLA GMINY - MOZOL Marek b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY CZARNE - ZABROCKI Piotr c) z listy nr 19 KWW JANA ZIENIUKA - HULISZ Piotr - LIPSKI Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 810; 4) gosw wanych oddano 782; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MODZI DLA GMINY - KOPCZAK Pawe b) z listy nr 19 KWW JANA ZIENIUKA - BRESKA Adam Leszek
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 34

- WINNICKI Janusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 565; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY CZARNE - KUTA Marek Zygmunt b) z listy nr 19 KWW JANA ZIENIUKA - KOZIO Krzysztof Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZENEL Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW JANA ZIENIUKA - GAWROSKA Dorota Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POPOWNIAK Krzysztof
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 35

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy w Czuchowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 058. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 294 osb, to jest 46,67% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 646; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - BULWAN Irena b) z listy nr 18 KWW "NASZA NOWA GMINA" - SZYSZKA Tomasz c) z listy nr 22 KWW NASZA WIE - CHOJNACKA KRYSTYNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - CZARNOWSKA Teresa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "NASZA NOWA GMINA" - DURAJ Anna
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 36

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - MIELNIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - SKALSKI Walenty Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - JELISKI Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW DZIAAMY WSPLNIE - PYSZCZEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 37

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - BACHAN Andrzej Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - WONIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RAZEM MOEMY WICEJ - CHMIELEWSKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - CZECH Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 38

- PINTOS Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE - JANKOWSKI Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Debrznie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 341. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 681 osb, to jest 50,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 028; 4) gosw wanych oddano 997; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW REALIZM - MIKOAJCZYK Elbieta Ewa b) z listy nr 21 KWW MARKA ROMANIEC - KISEYCZKA Mirosaw Adam c) z listy nr 22 KWW ADAM UKASZEWSKI - UKASZEWSKI Adam d) z listy nr 24 KWW JZEFA WIORA - WIORA Jzef Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 151;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 39

4) gosw wanych oddano 1 093; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BRYLEWSKI Alojzy b) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - PACZEK Jan Joachim c) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEBRZNA - BEME Jan Adam - CZAJKOWSKA Danuta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "ZDZISAWA MARKA" - MAREK Zdzisaw Jzef b) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - RYBICKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - SUKOWSKI Piotr Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - KOSUT Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 40

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MARKA ROMANIEC - DUKSZTA Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - KALLAS Edmund - PAWOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Koczaa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 002. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 970 osb, to jest 48,45% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 4, nr 5, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA KOCZAA NASZ MA OJCZYZN - DRZEWIECKI Mirosaw - RESZKE Kamil Piotr - SKRYPE Agnieszka Sylwia 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 41

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BUBLEWICZ Jerzy - GADYSZ Adela Joanna b) z listy nr 17 KWW GMINA KOCZAA NASZ MA OJCZYZN - ACHTELIK Artur Stanisaw - SZULC Gabriela Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WEJER Grayna b) z listy nr 17 KWW GMINA KOCZAA NASZ MA OJCZYZN - BULCZAK Marek Adam - LISEK-FRONCZAK Wiesawa Halina - PATEJUK Mariusz - RADECKI Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA KOCZAA NASZ MA OJCZYZN - PSUJEK Wanda Irena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA KOCZAA NASZ MA OJCZYZN - KOWALEWSKA Maria Marta
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 42

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MISIOEK Anita Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy Przechlewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 907. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 945 osb, to jest 60,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ODPOWIEDZIALNI - OSSOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 807; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ODPOWIEDZIALNI - CZARNECKI Mirosaw - FERT Helena Jadwiga - KASPEROWICZ Mirosaw b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY PRZECHLEWO

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 43

- BARECKI Roman Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY PRZECHLEWO - ZBLEWSKI Mirosaw - CHRAPKOWSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRAWORZDNO GMINY PRZECHLEWO - KUBIAK Daniel Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ODPOWIEDZIALNI - GALAS Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 700; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ODPOWIEDZIALNI - RUTKOWSKI Mariusz Arkadiusz b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY PRZECHLEWO
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 44

- CZAPIEWSKI Stanisaw Franciszek c) z listy nr 19 KWW PRAWORZDNO GMINY PRZECHLEWO - MUDA TRZEBIATOWSKI Adam Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY PRZECHLEWO - POPIS Wadysaw - LEMACZYK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ODPOWIEDZIALNI - JONASZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Rzeczenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 976. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 819 osb, to jest 61,12% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "DZIAAJMY RAZEM"

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 45

- KUDRAWCW Andrzej - MADANOWICZ Rafa - SZADZIEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "DZIAAJMY RAZEM" - DBEK Maria Magdalena - DUDA Piotr b) z listy nr 18 KWW "MYLIMY PODOBNIE" - SZULTA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MYLIMY PODOBNIE" - OSIURAK Grayna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MYLIMY PODOBNIE" - GRECZYO Marian Andrzej - ZAKAUNY Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 46

4) gosw wanych oddano 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "DZIAAJMY RAZEM" - HOOWACZ Jan - KAREPIN Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MYLIMY PODOBNIE" - BARSZCZ Leszek Piotr - WILCZYK Zygmunt Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLICKA Barbara b) z listy nr 18 KWW "MYLIMY PODOBNIE" - PIOTROWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Cedry Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 778. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 927 osb, to jest 40,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 47

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SSIEDZI - KUBIAK Maria Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SSIEDZI - MORITZ Anna b) z listy nr 19 KWW LEPSZE JUTRO - POMIRSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NOWA WIE - SALA Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ZINTEGROWANA WIE - SOWISKA Justyna b) z listy nr 24 KWW AD - PAKOWSKI Jan Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 48

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SSIEDZI - ZIBA Bartomiej Jakub b) z listy nr 19 KWW LEPSZE JUTRO - ZAKRZEWSKI Mirosaw c) z listy nr 23 KWW NASZE CEDRY - TROJNAR Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW LEPSZE JUTRO - CYMAN Emilia - TARASIUK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW LEPSZE JUTRO - DASZEWSKA Boena Teresa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DANUTY ZAKRZEWSKIEJ - ZAKRZEWSKA Danuta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 49

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SSIEDZI - KARNAT Jarosaw Piotr b) z listy nr 25 KWW WSPIERAJMY MODZIE - SIKORA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Gminy Kolbudy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 486. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 148 osb, to jest 49,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LESZKA GROMBALI - ASZYK Robert Mariusz - REPE Dorota Karolina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 522; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LESZKA GROMBALI - STACHECKI Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 50

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LESZKA GROMBALI - PTAK Elbieta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LESZKA GROMBALI - OLEJNIK Ireneusz Hieronim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 061; 4) gosw wanych oddano 1 031; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LESZKA GROMBALI - GROCHOCKI Stanisaw - CHRUCICKI Andrzej - JWIK Emilia Anna b) z listy nr 21 KWW TADEUSZA WOJCIECHOWSKIEGO - WOJCIECHOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 660; 4) gosw wanych oddano 1 631; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LESZKA GROMBALI - ZBRZENIAK Grayna Maria - ROSA Marek Stanisaw
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 51

- SOSISKI Andrzej - RUSIECKI Wiesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA KOLBUDY - PATYK Stanisaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LESZKA GROMBALI - REDMANN Liliana Karolina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Pruszcz Gdaski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 333. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 947 osb, to jest 45,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 497; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA PRUSZCZ GDASKI - KOWALSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 52

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 379; 4) gosw wanych oddano 1 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA PRUSZCZ GDASKI - SZPAA Adam Witold b) z listy nr 25 KWW WSPLNA PRZYSZO - PAWUL Jan Jzef c) z listy nr 28 KWW STRASZYN - NASZE MIEJSCE - OSOWSKA Magorzata Laura 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 952; 4) gosw wanych oddano 901; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA PRUSZCZ GDASKI - ROMIK Ewa - ZALEWSKI Zygmunt Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 477; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW MARIUSZA KOCISKIEGO - KOCISKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 607; 4) gosw wanych oddano 583; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA PRUSZCZ GDASKI
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 53

- KARC Karol Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLIEJ LUDZI - DEMCZUK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA PRUSZCZ GDASKI - WYSOCKI Maciej Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZ GOS - KASZUBOWSKA-ROGIEL Aneta Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 857; 4) gosw wanych oddano 843; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BLIEJ LUDZI - KUBSKA Adriana Maria b) z listy nr 31 KWW JERZEGO MIKA - MIK Jerzy Ireneusz
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 54

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 647; 4) gosw wanych oddano 631; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA PRUSZCZ GDASKI - BEDNARCZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA PRUSZCZ GDASKI - CZERWISKA Danuta Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Gminy Przywidz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 215. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 244 osb, to jest 53,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - PRZYWIDZ - GRZYWACZ-OLSZEWSKA Justyna Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 55

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA PRZYWIDZ - CIBEK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WIE 21-EGO WIEKU - GALIKOWSKI Marcin Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA PRZYWIDZ - KALINOWSKI Eustachy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA PRZYWIDZ - KOWALIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 115;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 56

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW INICJATYWA DLA WSI - KAMIERCZAK Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - PRZYWIDZ - PLICHTA Sawomir Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 728; 4) gosw wanych oddano 712; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA PRZYWIDZ - MIKULSKI Feliks - DEJA Robert Jan - FORMELA Teodor Tadeusz - TALAKA Barbara Czesawa b) z listy nr 19 KWW AKTYWNA GMINA PRZYWIDZ - LABUDA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNA GMINA PRZYWIDZ - KOSATER Roman Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 57

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - PRZYWIDZ - HOLZA Stanisawa Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA PRZYWIDZ - KULASZEWICZ Jzef Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Gminy Pszczki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 159. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 245 osb, to jest 39,41% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW HANNY BREJWO - MISIAK Bogumi b) z listy nr 21 KWW MACIEJA URBANEK - URBANEK Maciej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 58

3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW HANNY BREJWO - CIELEWICZ Katarzyna Ewa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW HANNY BREJWO - GRZESIUK Helena Jadwiga - KORCZ Stanisaw - YSIK Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW HANNY BREJWO - OSTROWSKA Halina Maria - KLAMANN Roman Zdzisaw - MARSZAKOWSKI Albin - SDEJ Krzysztof Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MODO - REK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW HANNY BREJWO
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 59

- JAKOWSKA Janina - NARONIK Urszula Zofia 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MODO - JUCHNIEWICZ Jarosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STANISAWA STRUZIKA - STRUZIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Suchy Db Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 168. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 649 osb, to jest 52,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - BUCKA Krystyna Regina - WIERUS Piotr Pawe

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 60

b) z listy nr 23 KWW LECH IRENEUSZ - KUAGA Jzef Zbigniew c) z listy nr 24 KWW PRZYSZO GMINY - DUTKOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKACOM - BOKOTKO Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - KOODZIEJ Andrzej Jan - JANKOWSKI Ryszard b) z listy nr 20 KWW J DEBERT - KOSUT Franciszek Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - ZAWADZKA Joanna b) z listy nr 24 KWW PRZYSZO GMINY - CYRA Magorzata Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 61

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - DWOJAK Iwona Danuta - ZIEWIEC Micha Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - HE Jan b) z listy nr 22 KWW GMINA PRZYJAZNA MIESZKACOM - MARCINKOWSKA Anna Maria - NDZI Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Trbki Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 602. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 524 osb, to jest 46,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - SELKA Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 62

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW STRA - GRULKOWSKA Danuta Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - TOMCZUK Romualda Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - GRNOWICZ Longina Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINA Z KULTUR - MOROZ Barbara Maria b) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - CZERWISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 63

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WODZIMIERZA MACHCZYSKIEGO - MACHCZYSKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 497; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - HARBUL Barbara Ewa b) z listy nr 21 KWW TWJ WYBR- TWOJA PRZYSZO - RZENIECKA Anna Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - ABDZKA Mariola Brygida 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4) gosw wanych oddano 584; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - GRALLA Andrzej b) z listy nr 22 KWW STRA - KOSISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 64

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW TWJ WYBR- TWOJA PRZYSZO - MYSZK Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - SROKA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW TU JEST NASZ WSPLNY DOM - KUSAJ Karol Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy w Chmielnie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 297. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 697 osb, to jest 62,76% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 65

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 866; 4) gosw wanych oddano 842; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW CZAS NA ZMIANY - BUCZYSKI Wojciech Krzysztof b) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - GRZEGOWSKI Mariusz - PIOTROWIAK Tadeusz Kazimierz c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB - GRZENIA Hanna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - KLEIN Zofia 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW CZAS NA ZMIANY - GIZELA Ewa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - PRUSIK Renata Danuta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 541;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 66

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW CZAS NA ZMIANY - LEWNA Andrzej b) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - HINCA Zygmunt Wiktor - MARKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW CZAS NA ZMIANY - CIROCKI Brunon b) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - JADEWSKI Zygmunt Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - HENNIG Andrzej Jan - KWIDZISKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - GOBEK Hubert Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 67

Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy Przodkowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 557. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 153 osb, to jest 47,25% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA WIE - TOPOREK Dariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA WIE - KRYSZEWSKI Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - GROTHA Zygmunt b) z listy nr 20 KWW NASZA WIE - KIEBASA Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 68

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - CZERWINSKI Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - RZESZEWICZ Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - DRKOWSKI Ireneusz Jan - KREFT Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - KREFTA Kazimierz - KUCHTA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 464;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 69

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - WILCZEWSKI Jzef - PUPACZ Tadeusz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - FILIP Henryk Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW TOKARY - NASZA WIE - ULKOWSKA Halina Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - MISKOWSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy Sierakowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 600. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 964 osb, to jest 55,27% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 70

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - KREFTA Andrzej Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SIERAKOWICE - FORMELA Tadeusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 757; 4) gosw wanych oddano 733; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA SPRAWA 2010 - WENTA Janusz Dariusz b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SIERAKOWICE - SUCHTA Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MY 2010 - WITT Edmund
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 71

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SIERAKOWICE - KLEJNA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MY 2010 - LABUDA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MY 2010 - ROPELA Witold Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SIERAKOWICE - KRL Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 72

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SIERAKOWICE - MARCISKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 662; 4) gosw wanych oddano 1 578; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA SPRAWA 2010 - SILDATK Witold Edmund b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SIERAKOWICE - BOJANOWSKI Andrzej Jan - WARMOWSKI Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 994; 4) gosw wanych oddano 962; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MY 2010 - KUCZKOWSKI Mirosaw Marek b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SIERAKOWICE - MAKURAT Rafa Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy Somonino Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 039. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 998 osb, to jest 56,80% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 73

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - POTRYKUS Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - KUPC Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW IRKA - MALISZEWSKI Leszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 785; 4) gosw wanych oddano 762; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB - KLUGE Waldemar Jan b) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - SOCHA Mirosaw Franciszek
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 74

c) z listy nr 21 KWW IRKA - WSIORA Karol Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 678; 4) gosw wanych oddano 658; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB - WOJTALA Adam Franciszek b) z listy nr 21 KWW IRKA - CZAPLISKI Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 197; 4) gosw wanych oddano 1 172; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB - RYBAKOWSKI Marcin Jan b) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - REGLISKI Andrzej - KOCUR Janusz Marian - ADAMCZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - WITKOWSKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 75

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - NADOLSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW IRKA - ARMATOWSKI Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy Styca Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 203. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 103 osb, to jest 50,02% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 096; 4) gosw wanych oddano 1 064; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY STYCA - HINC Andrzej Zdzisaw - KULWIKOWSKI Jzef Tadeusz - ZIELKE Tomasz Jzef b) z listy nr 22 KWW POKOLENIA - RAZEM DLA STYCY - ZIOMKOWSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 76

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY STYCA - WIEDEMANN Brunon Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB - KLASA Edyta b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY STYCA - LITERSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY STYCA - FORMELA Mirosaw Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY STYCA - GRUCHAA Kazimierz Wacaw - SKIERKA Brunon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 77

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NASZE KASZUBY - TURZYSKI Jarosaw Micha b) z listy nr 24 KWW NASZE SPRAWY - ZWARA Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY STYCA - CYPERSKI Wojciech Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY STYCA - ZABOROWSKI Jan b) z listy nr 23 KWW NASZA MAA OJCZYZNA 2010 - WYSOCKI ukasz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy Sulczyno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 774. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 421 osb, to jest 64,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 78

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 944; 4) gosw wanych oddano 923; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - GLINIECKI Kazimierz Andrzej b) z listy nr 21 KWW NASZ REGION - BLIEJ WYBORCW - GAWIN Kazimierz - KREFTA Janina Barbara - BASKE Krzysztof - STEFASKI Grzegorz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - BIELICKI Grzegorz - HINCA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - KROPIDOWSKI Jan Grzegorz b) z listy nr 20 KWW PRZYSZO GMINY OD NAS ZALEY - DRIWA Jacek Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 79

a) z listy nr 20 KWW PRZYSZO GMINY OD NAS ZALEY - BOBER Jerzy Jzef - KARCZ Stefan - KLAWIKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY - JERECZEK Zofia Katarzyna b) z listy nr 20 KWW PRZYSZO GMINY OD NAS ZALEY - STENKA Roman Wacaw c) z listy nr 21 KWW NASZ REGION - BLIEJ WYBORCW - UKOWICZ Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy Dziemiany Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 238. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 420 osb, to jest 74,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY DZIEMIANY - ROLBIECKI Krzysztof Stanisaw b) z listy nr 20 KWW A. NAKIELSKIEGO - KIERZK Czesaw Benedykt c) z listy nr 22 KWW TOMASZA RADOMSKIEGO - RADOMSKI Tomasz Pawe

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 80

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 670; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY DZIEMIANY - POKRZYWISKI Kazimierz b) z listy nr 19 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - MCZYKOWSKI Piotr c) z listy nr 20 KWW A. NAKIELSKIEGO - NAKIELSKI Andrzej d) z listy nr 23 KWW MIROSAWA ZABROCKIEGO - ZABROCKI Mirosaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 525; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY DZIEMIANY - FALKOWSKI Mariusz Jan b) z listy nr 19 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - KASZUBOWSKI Stanisaw - SZULTA Ewa Zofia c) z listy nr 21 KWW WSPLNY KALISZ - REKOWSKI Krzysztof Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY DZIEMIANY - HILLER Celina Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 81

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY DZIEMIANY - SYNAK Benedykt Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - KUCZKOWSKI Alojzy b) z listy nr 24 KWW JOANNY TURZYSKIEJ "DLA TRZEBUNIA" - TURZYSKA Joanna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy Karsin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 490. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 460 osb, to jest 58,63% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 951; 4) gosw wanych oddano 917; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENY DLA ROZWOJU GMINY - LASKA Marcin Micha b) z listy nr 19 KWW JEDNO I PRZYSZO GMINY
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 82

- BAWAT Grzegorz Stanisaw - CZAPIEWSKA Zyta - DATTA Krzysztof - SZUTA Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JEDNO I PRZYSZO GMINY - PIANKOWSKI Bogdan Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JEDNO I PRZYSZO GMINY - GRABOWSKI Krzysztof Marian - KIEWSKI Zbigniew Kazimierz - STOLTMAN Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JEDNO I PRZYSZO GMINY - RESZCZYSKI Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JEDNO I PRZYSZO GMINY - WARDYN Jan Edward 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 83

a) z listy nr 19 KWW JEDNO I PRZYSZO GMINY - MISZKE Daniel Zdzisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW PWT - WARDYN Czesawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JEDNO I PRZYSZO GMINY - NARLOCH Jan Franciszek - CZAPIEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Kocierzyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 771. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 118 osb, to jest 56,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 807; 4) gosw wanych oddano 794; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - SZULIST Zygmunt Eugeniusz

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 84

- BOBER Andrzej Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 934; 4) gosw wanych oddano 920; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - LIWICKI Jerzy b) z listy nr 22 KWW TWOJA GMINA KOCIERZYNA - KWIDZISKI Piotr Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW BC - CIESZYSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GMINA DLA CIEBIE - HILDEBRANDT Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - SADOWSKI Jan Jzef
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 85

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINA DLA CIEBIE - HETMASKI Waldemar Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - NIKLAS Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 913; 4) gosw wanych oddano 895; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - JANKOWSKI Piotr Gerard - MALISZEWSKI Arkadiusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - GIERSZEWSKI Daniel Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 86

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW BOGDAN MASKI - MASKI Bogdan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - SZCZEPASKA Danuta Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - BRZOSKOWSKI Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy Liniewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 617. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 305 osb, to jest 63,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 678;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 87

4) gosw wanych oddano 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW 100% DLA GMINY LINIEWO - RUDNICKA ucja Honorata b) z listy nr 19 KWW CZAS ZMIAN - ANKOWSKI Marcin Hieronim c) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - PRDZISKI Wojciech - KRUSZYSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - KNITTER Benedykt Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW STRAAK DLA WAS - BUREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - SZARMACH Wiesaw Jan - BAACHOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 88

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - ZABROCKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - BELA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW LEPSZA PRZYSZO DLA GMINY - KARCZYSKI Bogdan b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - CZAPIEWSKI Jerzy Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW CZAS ZMIAN - MICHNOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 89

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - BORKOWSKI Tadeusz - REKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Lipusz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 660. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 508 osb, to jest 56,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY LIPUSZ - LITWISKI Henryk Stanisaw b) z listy nr 19 KWW GMINA LIPUSZ DLA WSZYSTKICH - KRASKOWSKA Bernadeta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY LIPUSZ - EBERTOWSKI Robert Patrycjusz - LIPISKI Stanisaw Klemens - NARLOCH Andrzej Stanisaw b) z listy nr 19 KWW GMINA LIPUSZ DLA WSZYSTKICH

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 90

- HAPKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY LIPUSZ - BAUMGARD Iwona Ewa - SZULFER Jzef Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY LIPUSZ - WAWER Janusz b) z listy nr 19 KWW GMINA LIPUSZ DLA WSZYSTKICH - CHRAPKOWSKI Jarosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 529; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY LIPUSZ - DZIEMISKI Tadeusz - LIPISKI Grzegorz - WOJACZEK Ryszard b) z listy nr 19 KWW GMINA LIPUSZ DLA WSZYSTKICH - GRZENIA Hubert Stanisaw - GLISZCZYSKI Piotr Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 91

Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Nowa Karczma Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 846. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 703 osb, to jest 55,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 821; 4) gosw wanych oddano 812; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA NOWA KARCZMA - KLEINSZMIDT Ryszard Jerzy - MACH Krystyna Halina b) z listy nr 20 KWW ROZWJ GMINY - MERING Adam c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY NOWA KARCZMA - MCZYKOWSKA Joanna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA NOWA KARCZMA - UGOWSKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY NOWA KARCZMA

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 92

- CHAJEWSKI Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA NOWA KARCZMA - SYCHULEC Tomasz Jzef b) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY NOWA KARCZMA - IWICKA Ewa Krystyna - PUZDROWSKI Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ROZWJ GMINY - KLEINSCHMIDT Henryk Andrzej b) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY NOWA KARCZMA - WOOSZYK Marek Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 633; 4) gosw wanych oddano 616; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENI DLA PRZYSZOCI - KULA Andrzej Stanisaw b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA NOWA KARCZMA - STOLC Brunon Szczepan c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY NOWA KARCZMA - KOWALEWSKA Zdzisawa Teresa - YSKOWSKI Dominik Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 93

Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy Stara Kiszewa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 068. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 781 osb, to jest 54,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MARIANA PICK - FILIPKOWSKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 687; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MARIANA PICK - MORITZ Maria Boena b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO - BRANDT Micha Damian - MITKI Zdzisaw - SOMISKA Hanna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ROZWOJOWA GMINA STARA KISZEWA - URBANOWICZ Daniel Kazimierz

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 94

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO - KRAUZE Mieczysaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MARIANA PICK - ANGOWSKA Barbara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIBIORCZOCI - NIERAWSKI Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MARIANA PICK - CZAPIEWSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 95

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ROZWOJOWA GMINA STARA KISZEWA - RICHTER Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MARIANA PICK - BASZCZYK Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MARIANA PICK - ZELA Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO - SOBIECHOWSKI Sebastian Micha b) z listy nr 21 KWW GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIBIORCZOCI - BIELISKI Jzef Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 96

Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy w Gardei Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 451. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 114 osb, to jest 48,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 657; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA WSPLNY DOM - MROCZEK Wacaw b) z listy nr 17 KWW GPS "NASZA GMINA" - CYKA Edward - PIPCZYSKI Robert Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHMIELEWSKI ukasz Olaf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GPS "NASZA GMINA" - DUSZYSKI Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 97

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUBAJEK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOCZALSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SPOECZNA INICJATYWA - DEJA-KOWALSKA Lucyna Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GPS "NASZA GMINA" - SINKIEWICZ Maria Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 98

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALCZYK Mirosaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA WSPLNY DOM - KAPUSTA Mieczysaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MAKOWSKI Waldemar Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA WSPLNY DOM - DRASKI Sawomir Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 99

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WOLISKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CHEJNOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy Kwidzyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 295. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 082 osb, to jest 37,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW OPS GMINY KWIDZYN - WIERCZEK Tomasz b) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - CZAJKA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 100

- ORDON Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - DZIADKO Janusz Franciszek - WOJTIS Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - LIS Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - SOKOOWSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - TUMIOWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 101

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4) gosw wanych oddano 606; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OLSZEWSKI Stanisaw - SZCZUKOWSKI Ryszard Franciszek b) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - CICHOCKI Janusz Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - MUCHOWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - BAKIERSKI Janusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA GMINY - SPACZYSKI Piotr Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 102

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSEWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41. Wybory do Rady Miejskiej w Prabutach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 439. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 577 osb, to jest 43,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 619; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TOMASZEWSKI Wiesaw b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRABUT - PUKA Waldemar Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 894; 4) gosw wanych oddano 857; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JAKUBOWSKI Wiesaw b) z listy nr 16 KWW OPS - BANACH Grayna Ewa

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 103

- PAPIS Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 937; 4) gosw wanych oddano 912; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW OPS - FEDORUK Henryk - JANIEWICZ Piotr Andrzej b) z listy nr 19 KWW PRABUTY24.PL - WANDZEL Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 802; 4) gosw wanych oddano 766; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ANDERS Stanisaw Tadeusz b) z listy nr 16 KWW OPS - KASPRZAK Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LIZISKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 259;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 104

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW OPS - WIELICZKO Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW OPS - KRL Marek Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PRABUT - KOWALCZYK Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MOSTEK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Ryjewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 105. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 751 osb, to jest 42,66% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 105

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW OPS GMINY RYJEWO - SZWED Alfred Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOCZARA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROMAN SZAFLIK - SZAFLIK Roman Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BAJEROWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 106

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OPS GMINY RYJEWO - BARCIK Andrzej - GRECKI Marek - WOLAK Barbara Boenna - ZIMA Kazimierz Bogusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OPS GMINY RYJEWO - GROCHOWSKI Aleksander Antoni - UKASZEWSKA Bernadeta Maria - REDUCHA Zbigniew Zygmunt b) z listy nr 21 KWW MARIANNA MASTALERZ - MASTALERZ Marianna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OROWSKI Artur Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 107

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PARADOWSKI Jerzy Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW OPS GMINY RYJEWO - BARCIK Bogdan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy Sadlinki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 141. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 861 osb, to jest 44,94% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENI SADLINKI - SURMA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW OPS SADLINKI - JANUSZEWSKI Sawomir Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 108

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENI SADLINKI - ZDANKIEWICZ Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MICHALSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW DZIAAJMY RAZEM - SZCZOTKA Irena Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 732; 4) gosw wanych oddano 710; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BERENT Wojciech Zdzisaw - WIERCISKI Wojciech b) z listy nr 15 KWW NIEZALENI SADLINKI - PAZDAN Elbieta - LEWICKA Beata - PISKOR Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 109

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BUKA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAJSAK Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENI SADLINKI - TUMIOWICZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENI SADLINKI - PODGRSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 110

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - LEKIEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Miejskiej w ebie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 348. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 098 osb, to jest 62,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 576; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM Z NAMI" - WAWRZYNIAK Barbara - ZIMNOWODA Radosaw Edward - NIOSZEK Wojciech Jzef - HOKUSZ Brunon b) z listy nr 19 KWW TOBIE I MIASTU - JAGODZISKA Joanna Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 742; 4) gosw wanych oddano 711; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM Z NAMI" - DBROWSKA Barbara Ewa b) z listy nr 19 KWW TOBIE I MIASTU - STACHEWICZ Halina Maria

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 111

- OKENCZYC Piotr Witold c) z listy nr 22 KWW "JEDNYM GOSEM" - ZIELISKA Genowefa - SZUMAA Krzysztof Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 771; 4) gosw wanych oddano 750; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ULEWICZ KARA Lucyna b) z listy nr 18 KWW "RAZEM Z NAMI" - WOLFF Aleksandra Zofia c) z listy nr 19 KWW TOBIE I MIASTU - RATAJ Adam Stanisaw - KUEL Jan Antoni - MIELEWCZYK Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Gminy Cewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 372. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 097 osb, to jest 57,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 935; 4) gosw wanych oddano 921; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY - DECYK Krzysztof - KRUK Ireneusz Piotr - WENTA Urszula

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 112

b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - KELLER Wiesaw Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "BLISKO LUDZKICH SPRAW" - GRYBISZ Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY - TRYBA Zbigniew b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - DRYWA Katarzyna Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - ROSIN Herbert Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 538; 4) gosw wanych oddano 528; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 113

- KANDZORRA Andrzej Jan b) z listy nr 19 KWW "BLISKO LUDZKICH SPRAW" - DUGI Andrzej c) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - BAKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW "DLA BUKOWINY" - KURS Hanna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "ZGODA" - MIOTK Czesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - DOLISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 114

a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY - NAGRSKI Aleksander Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Gminy Nowa Wie Lborska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 928. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 021 osb, to jest 50,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 096; 4) gosw wanych oddano 1 027; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GWCZEWSKI Jan Jzef b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - KLEMM Jzefa - NAGRSKI Edward Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - LIS Leszek Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 920; 4) gosw wanych oddano 909; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 115

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WRZESIE Bogusaw Adam b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - DARZNIK Ludwika - KORDA Zdzisaw Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 568; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - LIDZBARSKI Sawomir Kazimierz b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LUBISKIEGO "ROZWJ GMINY" - LUBISKI Andrzej Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CHMIEL Tomasz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WALDACH Dariusz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 116

4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LUBISKIEGO "ROZWJ GMINY" - POLEWIK Aleksandra Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GERC Stanisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - MUTTKE Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LISSIAK Ewa Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Gminy Wicko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 457. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 537 osb, to jest 56,92% uprawnionych do gosowania.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 117

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LESZKOWSKI Kazimierz Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA WALEKIEWICZA - BAAR Mariusz Jarosaw b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - CZUBA Adam Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA WALEKIEWICZA - HENSOLDT Maciej Marek - JASKLSKI Jan Antoni - PIWKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 118

a) z listy nr 29 KWW "WIAT MODYCH" - MAJCZAK Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ WSI - ROMEL Krystyna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA WALEKIEWICZA - KUPICZ Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA WALEKIEWICZA - TOMKOWICZ Dorota Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "NASZA WSPLNA SPRAWA" - MAZANOWSKI Wiesaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 119

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA WALEKIEWICZA - BERNAD Kazimierz Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA WALEKIEWICZA - STANUCH Jacek Stanisaw - ZARZYCZNY Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA WALEKIEWICZA - PIEPER Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy Lichnowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 580. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 752 osb, to jest 48,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 120

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZAWSZE WRD LUDZI - GRUNAU Anna Maria b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - GRABAN Benedykt Stanisaw - MACIUSKI Jzef Piotr c) z listy nr 21 KWW GMINA - TWJ DOM - ZBRZENA Iwona Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - MALICKA Katarzyna Ewa b) z listy nr 21 KWW GMINA - TWJ DOM - MAZURKIEWICZ Zofia Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - KORZENIOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GMINA - TWJ DOM
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 121

- SZCZUCHNIAK Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZAWSZE WRD LUDZI - OSISKA Stefania - MICHALSKI Jan Wojciech - SKORUPA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - SZAFRAN Roman Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY LICHNOWY - RYBICKI Zbigniew Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - NACEL Wadysaw Lech
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 122

- WERESZKO Dariusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Malbork Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 405. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 096 osb, to jest 61,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW M. BACHUTA NASZA WIE-NASZA GMINA - DREK Barbara Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPLNA GMINA" - PIDEK Adam Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BARTECKA Wioletta Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 123

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW JULIANA GRZANKO - WOOS Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - BORKOWSKI Micha Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRABARCZYK Jarosaw Mieczysaw b) z listy nr 21 KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPLNA GMINA" - KAPUCISKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KPISKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 124

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZAUFANI Z LASOWIC - ZALEWSKA-BARANOWSKA Ewelina Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - GRAD Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JADWIGI ROCHOWICZ "WSPLNA GMINA" - TURBAK Wadysaw - BARBAREWICZ Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JULIANA GRZANKO - KWIATKOWSKI Marcin Maria - KOLOR Tadeusz b) z listy nr 20 KWW M. BACHUTA NASZA WIE-NASZA GMINA - BACHUT Micha Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 125

Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy Mioradz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 694. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 533 osb, to jest 56,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - UCHOWSKI Tomasz Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SKOREK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - GOBIOWSKI Franciszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 126

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GSIARZ Mariola Janina - BOLEK Ryszard Antoni b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - FIJAS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - BARAN Wioleta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROGOZISKI Andrzej Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRABOWSKA Sylwia - GAJEWSKA Wioletta b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - MAJEWSKI Tadeusz Alojzy c) z listy nr 18 KWW PAWA KAZIMIERZA MAKLESA
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 127

- MITLEWSKI Wiesaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NIEZGODA Tomasz Jan b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - WITEK Sylwia Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOSTRZEWA-RZOSKA Katarzyna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Stawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 148. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 102 osb, to jest 50,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DLA GMINY - OSTROWSKI Wojciech

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 128

b) z listy nr 19 KWW NOWA JAKO - NADOLNA Otylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 705; 4) gosw wanych oddano 660; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DLA GMINY - JU Marcin - KALINOWSKI Waldemar - NOWICKI Witold Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 491; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DLA GMINY - KUCHARCZYK Krzysztof Jan - MICHALEWICZ Jzef - ZAKRZEWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - SADOCHA Aneta b) z listy nr 18 KWW DLA GMINY - SITOWSKA Anna ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 129

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - PAKA Andrzej Jzef b) z listy nr 18 KWW DLA GMINY - KKOL Bogdan Aleksander - KOT Ewa Kamila 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DLA GMINY - SIENNICKI Krzysztof Piotr b) z listy nr 20 KWW DOBRY GOSPODARZ - BODAL Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy Stare Pole Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 666. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 746 osb, to jest 47,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - CZUBISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 130

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - WALA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA STARE POLE - PIEKART Krzysztof Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TAMAKA Mieczysaw b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - GREGORKIEWICZ Stanisaw - PAWLINA Jan - ROMAN Magdalena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TOMCZYK Andrzej Mieczysaw b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 131

- KURKOWSKI Pawe Dariusz - STANISZEWSKA Jadwiga Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - SZTURMOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - JERSZYSKI Bogdan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA STARE POLE - KUJAWA Wiesaw b) z listy nr 19 KWW LOKALNY - NIEZALENY - DZIURA Ireneusz Teodor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 132

- KANIA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 133. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 765 osb, to jest 67,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GOTKOWSKI Krzysztof - BODUSZEK Jan Stefan - PACEWICZ Marzena b) z listy nr 24 KWW NASZE MIASTO NASZA SPRAWA - BANACH Bogumi Jzef - DOMASKI Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SITKO Marcin Rafa - MURAWSKA-MAZA Katarzyna - KRZYANOWSKA Lidia b) z listy nr 22 KW KRAJOWA PARTIA EMERYTW I RENCISTW - MARGALSKI Zbigniew c) z listy nr 24 KWW NASZE MIASTO NASZA SPRAWA - SOBCZAK Jzef Janusz

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 133

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PAWOWSKA Teresa Maria - SZCZUREK Sylwia Wiesawa - MARKIEWKA Sabina Maria b) z listy nr 24 KWW NASZE MIASTO NASZA SPRAWA - BASZCZYK Krzysztof - BRONISZEWSKI Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdaskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 366. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 276 osb, to jest 50,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 653; 4) gosw wanych oddano 632; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - SIEKLUCKI Tomasz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnym zosta wybrany:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 134

a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GOWACKI Lubomir Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 762; 4) gosw wanych oddano 714; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STASZEWSKI Witold b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - UKASZEWICZ Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 606; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW GMINA TO MY - RUDZISKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 554; 4) gosw wanych oddano 532; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KOKO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 853; 4) gosw wanych oddano 818; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 135

- KRAWCZYK Wojciech b) z listy nr 27 KWW RAZEM LEPIEJ - SIENKIEWICZ Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW POZARZDOWA AKCJA NOWY DWR GDASKI - SOBOCISKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - LASKOWSKI Marian Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZ REGION W XXI WIEKU - SOSNOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ROMUALDA RUTKOWSKIEGO - WJCIK Radosaw Wadysaw
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 136

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW EDUKACJA - ROZWJ - RUSINOWICZ Tomasz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - WERBOWSKI Igor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RAZEM LEPIEJ - PORZDNY Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Ostaszewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 545. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 496 osb, to jest 58,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 137

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW RAZEM LEPIEJ - KROKOSZ Jan Bogdan - NOWAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NOWA GMINA - PRZEDCIECZYSKI Andrzej - SZCZERBA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW RAZEM LEPIEJ - WYCICHOWSKI Wojciech Marcin b) z listy nr 24 KWW NOWA GMINA - BOJARSKA Anna c) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GOGOLA Mirosaw - SEROKA Wodzimierz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW RAZEM LEPIEJ
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 138

- DOLISKI Zenon Piotr b) z listy nr 24 KWW NOWA GMINA - NIEZBECKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY TWORZYMY GMIN - MORYTO Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - ADAMCZYK Adam - JANAS Adam Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NOWA GMINA - DABISKI Jerzy Piotr - PAUBICKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Gminy Stegna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 931.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 139

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 565 osb, to jest 44,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 920; 4) gosw wanych oddano 863; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHOJNA Dorota Monika b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY STEGNA - PKALA Wojciech Dariusz - WIATR Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KOMOROWSKA Mirosawa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW UAWY MIERZEJA XXI WIEKU - MATUSAK Wiesaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 140

a) z listy nr 27 KWW PA DLA UAW I MIERZEI - MILCZANOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW DWOREK - KUKUKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - WITKOWSKA Krystyna Leokadia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KWIATKOWSKA Jolanta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW PA DLA UAW I MIERZEI - OCIPKA Anna Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 141

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DANELSKA Gabriela Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY STEGNA - DRGOWSKA Brygida 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POPIELARZ Tomasz b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY STEGNA - GRUDZIE Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KUBUS Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 142

Rozdzia 57. Wybory do Rady Gminy Sztutowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 933. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 619 osb, to jest 55,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 515; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - FLORKOWSKA Mirosawa Marianna - PIRKO Krystyna - SPRYSZYSKI Adam Stanisaw - UKASIK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - PNIEWSKI Bogdan - ANUSIAK Boena Krystyna - ZWIEWKA Zdzisaw - BANASIK Waleria Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 143

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIKORA Jerzy Jan b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - ROSTKOWSKI Janusz - SOWA Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FRISZKEMUT Jan Jzef b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KLIMOWICZ Jzef Wadysaw - CHODACKI Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW UAWY MIERZEJA XXI WIEKU - MORAWSKA Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Miasta Helu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 173. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 823 osb, to jest 57,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 144

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - JAROSZ Zofia Bernadeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - WOJNA Pawe Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW HELSKIE PRZYMIERZE - SUGOCKI Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - DARA Marcin Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 145

a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - SOLDATKE Karolina Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - SOLISKA Wiesawa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW HELSKIE PRZYMIERZE - ANTKOWSKI Arnold Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA PRZYSZO DLA HELU - MATUSZEWSKA Teresa Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - JANIAK Grayna Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 146

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - CHRO Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - ALBECKA-MASZOTA Jolanta Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA PRZYSZO DLA HELU - KLAJNERT Tadeusz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA PRZYSZO DLA HELU - ZITARA Sebastian Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 147

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW HEL 2020 I WDOOWSKI - MOTYKA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA PRZYSZO DLA HELU - BORUCKA Teresa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Miasta Jastarnia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 192. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 932 osb, to jest 60,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KUNICA - JASTARNIA - JURATA - KOHNKE Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radn zostaa wybrana:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 148

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUSTUSZ Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA I PRZYSZO - SELIN Pawe Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NJ - SELIN Bartosz Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA I PRZYSZO - KONKEL-MARCHWISKA Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA I PRZYSZO - KONKEL Irena Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 149

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KUNICA - JASTARNIA - JURATA - KAAMARZ Maria Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LENC Daniela Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NJ - DORSZ Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA I PRZYSZO - STRUCK Andrzej Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 150

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOHNKE Wojciech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NG - KLEJNA Kazimierz Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW TRADYCJA I PRZYSZO - WODARSKI Elbieta Romualda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KUNICA - JASTARNIA - JURATA - BUDZISKI Maciej Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 151

a) z listy nr 23 KWW JURATA NASZE WSPLNE DOBRO - GRONALEWSKA Michaela Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Miasta Puck Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 177. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 641 osb, to jest 50,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA PUCKA - JOACHIMIAK Tadeusz Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA PUCKA - NOWAK Tomasz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PIPKE Sawomir Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 152

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - THIEL Justyna Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LIS Jarosaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PODLASZEWSKI Leszek Jaromir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PRUCHNIEWSKA Hanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 153

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA PUCKA - WUDZIK Ewa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MAREK RINTZ - KARCZYSKI Tomasz Adrian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA PUCKA - WALKE Amadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA PUCKA - LIPSKI Adam Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 154

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOZAKIEWICZ Piotr Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MAREK RINTZ - ORZE Franciszek Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BIANGA Roman Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FERRA Ewa Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Miejskiej Wadysawowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 961. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 244 osb, to jest 52,20% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 155

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 296; 4) gosw wanych oddano 1 272; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GRAYNY CERN - KUEL Roman Andrzej - VOELKNER Marzena Anna b) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - STENZEL Alojzy Franciszek - AGOCKI Bogdan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 965; 4) gosw wanych oddano 1 913; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GRAYNY CERN - KORTALS Pawe Alfons - WEIHER Piotr Kazimierz b) z listy nr 19 KWW ZYGMUNTA ORZE - ORZE Zygmunt c) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - KLEIN Stefan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 217; 4) gosw wanych oddano 1 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GRAYNY CERN - KRANC Lech - LEONARSKI Robert Andrzej b) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 156

- DELING Maciej Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 766; 4) gosw wanych oddano 1 721; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GRAYNY CERN - WZOREK Tamara Wadysawa b) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - MARZEJON Dariusz Franciszek - SIWA Henryk - HAPANIUK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy w Kosakowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 445. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 685 osb, to jest 62,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO WUDZIKA - FIFIELSKA Marzena Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 996; 4) gosw wanych oddano 983; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 157

a) z listy nr 20 KWW JERZEGO WUDZIKA - MERCHEL Alina Teresa - SORN Lucyna Anna - KLIMCZYK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO WUDZIKA - LIWISKA Wiktoria Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 515; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO WUDZIKA - RZEPA Marzena Teresa - KIERSZKA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO WUDZIKA - MAREK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 671; 4) gosw wanych oddano 657; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 158

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TABAKIERNIK Szymon Micha b) z listy nr 22 KWW ADAMA MIKLASZEWICZA - GLOZA Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JERZEGO WUDZIKA - BRZOZOWSKA Alicja Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW ADAMA MIKLASZEWICZA - GUTOWSKI Marian Andrzej - STRZELEC Antoni Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW ADAMA MIKLASZEWICZA - ELWART Waldemar - ROSZAK Boena Gertruda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Gminy Krokowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 848.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 159

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 578 osb, to jest 58,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - MISKOWSKI Wadysaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRAMPIKOWSKI Mirosaw Brunon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622; 4) gosw wanych oddano 614; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - PIONTEK Zygmunt - EPEK Ireneusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - ZIELONKA Jarosaw Janusz
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 160

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - GOYKE Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - SZEWCZAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - BARAN Zygmunt Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - KAMISKA Stefania Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 161

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - KRZEBIETKE Marek Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - BROWARCZYK Bogusaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - PIONTKE Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - KONARZEWSKI Rafa Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 652;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 162

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BRADTKE Grayna Anna b) z listy nr 17 KWW WIERNI WYBORCOM - NIE UKADOM - GLEMBIN Artur Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Miasta Ustka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 497. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 710 osb, to jest 42,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 138; 4) gosw wanych oddano 1 108; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIUDEK Wodzimierz Dariusz - SYPIASKI Waldemar b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - WIEBODA Teresa Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 547; 4) gosw wanych oddano 1 508; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZOMBORG Bogumi Mirosaw - ZAJC Edward Andrzej b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - KOSKI Grzegorz Jerzy - KOZAKIEWICZ Irena

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 163

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 513; 4) gosw wanych oddano 1 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BDKOWSKI Krzysztof b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WILCZYSKI Wojciech c) z listy nr 17 KWW MODE POKOLENIE - WJCIK Piotr d) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO-USTKA - KOAKOWSKA Barbara Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 512; 4) gosw wanych oddano 1 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BEDNARCZYK Andrzej Jan b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - KUCZUN Andrzej - NYCZ Przemysaw Krzysztof c) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO-USTKA - BRZSKA Adam Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy Damnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 818. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 680 osb, to jest 55,62% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 164

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 730; 4) gosw wanych oddano 720; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - KWANIEWSKI Zdzisaw Andrzej b) z listy nr 20 KWW "WSPLNIE DLA GMINY" - MICHALSKA Joanna Magorzata c) z listy nr 31 KWW "POLSKA" - OBERT Pawe Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WYBIERZ MDRZE I ODPOWIEDZIALNIE" - KISIEL Wodzimierz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - NIERADKO Ryszard b) z listy nr 20 KWW "WSPLNIE DLA GMINY" - KRAWCZEWSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 165

4) gosw wanych oddano 266; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - ZIELISKI Zbigniew Mirosaw b) z listy nr 22 KWW "WYBIERZ MDRZE I ODPOWIEDZIALNIE" - DIEGNER Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WYBIERZ MDRZE I ODPOWIEDZIALNIE" - KOZINA Kazimierz Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "WYBIERZ MDRZE I ODPOWIEDZIALNIE" - GAJEWSKA-PATKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - MYSZKE Tadeusz Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 161;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 166

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - OSISKA Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "WYBIERZ MDRZE I ODPOWIEDZIALNIE" - WASIAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - SAZON Alfreda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY - KRZYMISKI Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Gminy Dbnica Kaszubska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 497. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 865 osb, to jest 51,55% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 167

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 844; 4) gosw wanych oddano 810; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PONAD PODZIAAMI" - KARA Jadwiga b) z listy nr 20 KWW OBECNO - FRYCKOWSKA Elbieta - OLECH Marcin Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 739; 4) gosw wanych oddano 726; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PONAD PODZIAAMI" - ZIKOWSKI Ireneusz Joachim b) z listy nr 21 KWW SAWOMIRA MICHAA MILUSKIEGO - OMA Agnieszka Katarzyna - MNICH Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW"PRZYJA" - UKOWSKI Karol b) z listy nr 18 KWW "PONAD PODZIAAMI" - BADOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 168

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAWOMIRA MICHAA MILUSKIEGO - BOTWINIONEK Zdzisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "PONAD PODZIAAMI" - STACHOWICZ Beata Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PONAD PODZIAAMI" - PAUBICKI Pawe Jan - TABAKA Izabella Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW SAWOMIRA MICHAA MILUSKIEGO - SOWISKA Beata Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 169

4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PONAD PODZIAAMI" - LIPEK Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NIEPOGLDZIA I GAZOWA - BOJANOWSKI Zdzisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy Gwczyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 437. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 208 osb, to jest 43,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 875; 4) gosw wanych oddano 851; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POPIERAJ UCZCIWO - KOSIAK Danuta b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - MATKOWSKI Micha c) z listy nr 24 KWW JZEFA ABY - ABA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 170

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - MAKO Zofia Natalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - TURSKI Jarosaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - KLEPARSKA Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - TEREFENKO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 171

a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - JERECZEK Janusz Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - FIR Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - PIKUL Danuta Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - MAKOWSKI Mirosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - JSKOWSKA Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 172

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POPIERAJ UCZCIWO - WAROWNY Mirosaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - HLIWSKI Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GWCZYCE" - PIEWAK Krystyna Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Miejskiej w Kpicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 388. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 918 osb, to jest 53,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 173

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 844; 4) gosw wanych oddano 780; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO GMINY KPICE" - BUSOWICZ Marek b) z listy nr 19 KWW MAGDALENY GRYKO - MUDA-TRZEBIATOWSKI Wadysaw - SZWARC Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MAGDALENY GRYKO - DBROWA Wanda Stanisawa - GBUSIA Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO GMINY KPICE" - PALEWSKI Henryk Marian b) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - LISOWSKI Pawe Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MAGDALENY GRYKO - BUKO Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 174

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - SZEWCZYK Adam Pawe b) z listy nr 19 KWW MAGDALENY GRYKO - SZEWC Artur Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO GMINY KPICE" - GBCZYSKA Ewa Magorzata b) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - KLUK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 957; 4) gosw wanych oddano 930; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO GMINY KPICE" - LEONCZUK Jan Karol b) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - BICZAK Krzysztof Jan c) z listy nr 19 KWW MAGDALENY GRYKO - SAHAJDAK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Gminy Kobylnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 175

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 205. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 446 osb, to jest 42,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO" GMINY KOBYLNICA - GAWRYCH Jzef Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW LEONA KIZIUKIEWICZA - KIZIUKIEWICZ Leon Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 013; 4) gosw wanych oddano 963; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO" GMINY KOBYLNICA - CICHOSZ Ryszard Micha - POPIEL Bogdan - SZYMASKA Alicja Grayna - WALENTUKIEWICZ-CZAPISKA Joanna Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 298;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 176

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO" GMINY KOBYLNICA - TATES Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW MOJA GMINA - BALCEREK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRAWDA - GRZELAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA WIE - SCHRAMKA Renata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRAWDA - STPNIEWSKI Mieczysaw
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 177

- PODDBNIAK Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO" GMINY KOBYLNICA - BRZYKCY Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM OSIGNIEMY CEL" - SZCZE Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW LEONA KIZIUKIEWICZA - JAWORSKA Karolina Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Potgowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 574. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 952 osb, to jest 52,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 178

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - CHWAL Bogdan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - ZIENTARSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - SZEEL Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW H. DBROWSKIEGO - KRYMSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 179

4) gosw wanych oddano 285; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW PIOTR LEMEK - MAZUR Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 664; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PO PROSTU, PO LUDZKU" - SPAWSKA Renata - MALINOWSKI Adam Marek b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - MIKOAJCZYK Andrzej Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW H. DBROWSKIEGO - KRASOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW H. DBROWSKIEGO - URAWSKI Teodor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 180

4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WOJCIECH DOMAGAA - CZEKAJ Emilia Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WOJCIECH DOMAGAA - SZMAJDA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - KUCISKA Magorzata Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WOJCIECH DOMAGAA - LITWIN Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 181

- PARSZEWSKI Grzegorz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy Supsk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 410. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 411 osb, to jest 42,37% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - NAJDOWSKA HALINA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - KLEMIATO MIROSAW 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MAGORZATY STANISAWCZUK - RUTKOWSKI RYSZARD ANTONI 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 182

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - KOODZIEJSKA MARIANNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW MARIANA KUEL - KUEL MARIAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - PEJS ZBIGNIEW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DARIUSZA PERLASKIEGO - PERLASKI DARIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 651; 4) gosw wanych oddano 630;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 183

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - PIETRZAK ZOFIA - SOBCZYK ANTONI 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - WOLSKI ANDRZEJ TADEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - JANKOWSKI MAREK 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - GRZECH BEATA ZOFIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MAGORZATY STANISAWCZUK - MASTERNAK ANNA BARBARA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 184

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA WSZYSTKICH - KARA JERZY JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - GARNCAREK STANISAW FRANCISZEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Gminy Smodzino Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 782. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 717 osb, to jest 61,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNO GMINY SMODZINO - DURA Danuta Wadysawa - GRACZYK Pawe Marek - SOBKO Ryszard - ROLKA Krzysztof Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 185

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNO GMINY SMODZINO - PISZKO Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNO GMINY SMODZINO - KOSZUTOWSKI Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNO GMINY SMODZINO - WALACH Agnieszka Iwona - KUNC Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI SOWISKIEJ - OSOWSKA Jadwiga Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 186

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNO GMINY SMODZINO - ROMANOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNO GMINY SMODZINO - KOZAK Karolina b) z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSPLNEGO - MATCZAK Maria - RUSINEK Jolanta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNO GMINY SMODZINO - JEDYNAK Roman Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DLA DOBRA WSPLNEGO - KRAJNYK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 187

Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy Ustka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 300. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 584 osb, to jest 48,75% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - KONARZEWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PACHOLAK Jzef b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - DUDKA Henryk Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - LASKOWSKI Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 188

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - LEMPEK Halina - KOPKA Magorzata Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - ABISKI Bogdan Mieczysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA - KALETA Danuta b) z listy nr 23 KWW STEFANA GRUSZCZYSKIEGO - GRUSZCZYSKI Stefan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ANNA DIEMIENTIEW - DIEMIENTIEW Anna Wiktoria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 189

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAUL Andrzej Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - KOSTKA Jolanta Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - MOCH Jerzy Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA - KORBIEL Marian Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO GMINY USTKA
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 190

- FUDALA Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 691. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 580 osb, to jest 58,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO - SZCZYGIELSKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW S. SZATKOWSKIEGO - SZATKOWSKI Sylweriusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW MICHAA OSTOJA - LNISKIEGO - SOMSKA Beata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 191

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MICHAA OSTOJA - LNISKIEGO - GRADOWSKI Adam Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW JANA GRZONKI - ZBOROCH Maria Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW JANA GRZONKI - ZABROCKA Elbieta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ESTERY YTKOWIAK - NARLOCH - YTKOWIAK-NARLOCH Estera Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 192

4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW MICHAA OSTOJA - LNISKIEGO - CZERWIONKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO - DOROSZ Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MICHAA OSTOJA - LNISKIEGO - TOMASZEWSKI Damian Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO - SCHMIDT Sebastian Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 193

- OLSZOWA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO - SZWOCH Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JANA GRZONKI - HELTA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JANA GRZONKI - ZAREMSKI Tadeusz Alfons 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75. Wybory do Rady Miejskiej w Skrczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 722. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 612 osb, to jest 59,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 194

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - KREJA Justyna - WINIEWSKA Barbara Irena b) z listy nr 17 KWW WSPLNA PRZYSZO MIASTA SKRCZ - REIMUS Gerard Leon - CZAPIEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - KUPCZYK Anna Agnieszka - KRZYANOWSKI Grzegorz Jan b) z listy nr 17 KWW WSPLNA PRZYSZO MIASTA SKRCZ - GAWRZYA Adam Franciszek c) z listy nr 19 KWW PRZYSZO DLA STAREGO MIASTA - PIETRZYKOWSKI Roman Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - WINIEWSKI Stefan Zygmunt b) z listy nr 17 KWW WSPLNA PRZYSZO MIASTA SKRCZ - SZACHTA Piotr Jzef - BUKOWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 195

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - GRABAN Barbara Grayna - ZAJC Arkadiusz Piotr - FIRYN Marian - OSSOWSKI Mirosaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Gminy Bobowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 266. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 266 osb, to jest 55,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA BOBOWO - SPICH Marian Kazimierz b) z listy nr 18 KWW SYLWESTRA PATRZYKTA - LEWICKI Andrzej - RAJSKA Marzena Maria - SUWALSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 196

a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE - KURCWALD Wiesaw Andrzej b) z listy nr 18 KWW SYLWESTRA PATRZYKTA - WIKLISKA Alicja Maria - DZIEDZISKI Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 39; 4) gosw wanych oddano 39; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA BOBOWO - KOZYRA Boena Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 43; 4) gosw wanych oddano 42; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE - KOSIEDOWSKA Magorzata Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA BOBOWO - MAKIA Magorzata b) z listy nr 18 KWW SYLWESTRA PATRZYKTA - PASZEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 197

4) gosw wanych oddano 134; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE - BOROWSKI Marcin b) z listy nr 18 KWW SYLWESTRA PATRZYKTA - KIERUZEL Irena Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNA GMINA BOBOWO - JANKOWSKI Leszek Kazimierz - ZGODA Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Gminy Kaliska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 013. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 260 osb, to jest 56,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNE DOBRO GMINY KALISKA - ADAMOWSKA Elbieta - PRYBA Marek Dariusz b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO - JANICKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 198

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557; 4) gosw wanych oddano 548; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNE DOBRO GMINY KALISKA - GROTH Anna - SZARAFIN Zbigniew b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO - PETTKA Katarzyna Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRZYSZO GMINY KALISKA - ROMANW Marek b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO - CZARNOWSKA Zofia - TOPOROWSKI Zbigniew Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO - SZANDRACH Franciszek Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNE DOBRO GMINY KALISKA
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 199

- BORZYSZKOWSKA Danuta Anna b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO - PAWOWSKI Grzegorz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - KUJAWSKI Marian Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNE DOBRO GMINY KALISKA - POZORSKI Andrzej Jan b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO - SZMAGLISKA Monika Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Gminy Lubichowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 989. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 026 osb, to jest 51,58% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI 2010
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 200

- CICHOCKI Czesaw - GLOC Bogdan Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI 2010 - AMBROZIAK Dariusz Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA WDECKA - SZWEDA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW OCYPEL - STAWICKA Izabela Beata - DUNAJSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI 2010 - PODHAJECKI Jarosaw Tomasz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 201

3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI 2010 - ALFUTH Brunon - RAKOWSKI Andrzej - SULEWSKI Franciszek Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 506; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI 2010 - GODLEWSKI Mieczysaw - SZNEIDER Bronisaw Benedykt b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - WITTA Marcin Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI 2010 - OLSZOWY Robert - TALAKA Bogumia 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Gminy Osieczna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 224. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 400 osb, to jest 62,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 202

4) gosw wanych oddano 502; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KOMITET ROZWOJU GMINY - KOODZIEJSKI Mieczysaw Jerzy - KASZUBOWSKI Jarosaw Dariusz b) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - OSIECZNA - ANDREARCZYK Bogdan Andrzej - APOSTOOWICZ Magdalena Anna - STOSIK Stanisaw Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KOMITET ROZWOJU GMINY - SZYFELBEIN Krzysztof - BCZEK Bernadeta b) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA - OSIECZNA - POTRAC Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KOMITET ROZWOJU GMINY - POOM Jzef Franciszek b) z listy nr 18 KWW MONA INACZEJ - GRABAN Wiesawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 203

a) z listy nr 16 KWW KOMITET ROZWOJU GMINY - PIESIK Marek - KRZEMISKI Jerzy Jzef - KOWALEWSKI Bogusaw Jzef - WOJCIECHOWSKI Sebastian b) z listy nr 18 KWW MONA INACZEJ - WASIELEWSKI Szymon Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Gminy Osiek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 038. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 221 osb, to jest 59,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 52; 4) gosw wanych oddano 51; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KUROWSKIEJ - ZIEMER Wiktoria Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM - KOMOROWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 204

4) gosw wanych oddano 164; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KUROWSKIEJ - CIARKOWSKI Jan Franciszek - EGGERT Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW RAZEM - GRABAN Jarosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KUROWSKIEJ - OWCZAREK Teresa Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW RAZEM - CHEREK Wojciech Franciszek b) z listy nr 18 KWW KUROWSKIEJ - FLISIKOWSKI Tadeusz Konrad - KOS Andrzej Wojciech - KOS Jerzy - SUMCZYSKA Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 205

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KUROWSKIEJ - LENIAK Mirosaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KUROWSKIEJ - CYBULA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KUROWSKIEJ - SZCZEPISKA Urszula - PATER Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81. Wybory do Rady Miejskiej w Skarszewach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 829. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 782 osb, to jest 53,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 206

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 016; 4) gosw wanych oddano 970; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ZGODA I ROZWJ GMINY SKARSZEWY - PIZUSKA Maria b) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - GRZYWACZ Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - KOLBERG Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - WIECKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - TREDER Brunon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 207

4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - REIKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - MAECKI Marcin ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - SKRA Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA I PRZYSZO - ARMATOWSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 208

- MYSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 632; 4) gosw wanych oddano 619; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NG SAMORZDNO - KAMISKI Jzef Czesaw - PRABUCKI Witold Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ZGODA I ROZWJ GMINY SKARSZEWY - HINZ Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA I PRZYSZO - PAASZ Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE - PORTE Alfred Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 209

Rozdzia 82. Wybory do Rady Gminy w Skrczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 535. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 867 osb, to jest 52,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA - KLIN Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZGODA - PACZEK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZGODA - KLOFCZYSKI Grzegorz Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 210

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA GMINA - JABONKA Beata Sabina b) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA - GROCHOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ZGODA - KONOFA-SMUKAA Maria Katarzyna b) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA - FLATAU Elbieta Waleria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ZGODA - WIKA Halina Jadwiga - SZULC Zbigniew Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LEPSZA GMINA - CZECHOWSKI Sawomir Rajmund b) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA - KOZERA Henryk
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 211

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ZGODA - KORDOWSKI Brunon b) z listy nr 18 KWW LEPSZA GMINA - CZARNECKA Monika Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO WYBORCW - GRACZ Waldemar b) z listy nr 18 KWW LEPSZA GMINA - JASZCZERSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Gminy Smtowo Graniczne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 192. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 317 osb, to jest 55,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DNG

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 212

- DAMRATH Mariusz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 772; 4) gosw wanych oddano 766; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NG SAMORZDNO - MOTYKOWSKA Elbieta Krystyna - DRAHIM Sawomira - UFNIARZ Wiesaw b) z listy nr 17 KWW DNG - PIETRASIAK Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA DROGA - WSPLNY CEL - WOJTA Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NG SAMORZDNO - KOSIENIAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 213

a) z listy nr 16 KWW NG SAMORZDNO - WIDERSKI Roman Jan - MIROTA Boena Felicja b) z listy nr 17 KWW DNG - BOBKOWSKI Tomasz Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NG SAMORZDNO - MUSZYSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NG SAMORZDNO - URAWSKI Krzysztof Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NG SAMORZDNO - CHYA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 214

a) z listy nr 17 KWW DNG - KWIATKOWSKI Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NG SAMORZDNO - GB Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Gminy Starogard Gdaski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 721. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 878 osb, to jest 44,47% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - WIKA Wacaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - JASTRZEMSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 215

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 742; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - GRABOWSKI Zenon Zygmunt - SZCZEPASKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - OLSZEWSKI Jacek Piotr - CHECHOWSKI Tadeusz Edward b) z listy nr 20 KWW MARZENY GORNOWICZ - GORNOWICZ Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - WIECZKOWSKI Kazimierz Jan - WIRCISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ALINA ODIA - ODIA Alina
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 216

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - HINCA Hanna Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - JANECZEK Czesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 203; 4) gosw wanych oddano 1 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA STAROGARD GDASKI - LOREK Piotr Franciszek - STORMOWSKI Stanisaw Jan - WIERZBA Jan Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Gminy Zblewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 430. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 957 osb, to jest 46,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 217

4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RESZKA Marian - JANKOWSKI Krzysztof Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZRZESZENIE DLA KOCIEWIA - CHOCIAJ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 059; 4) gosw wanych oddano 1 030; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FOJUT Stanisaw b) z listy nr 17 KWW TOMASZA BOSZKA - KAJZER Andrzej Franciszek - BOSZKA Tomasz Pawe c) z listy nr 18 KWW NIEZALENI DLA PRZYSZOCI WSI - MIKSZA Maciej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 538; 4) gosw wanych oddano 524; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIK Mieczysaw - CZUBEK Janusz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 218

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARAN Andrzej Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 241; 4) gosw wanych oddano 1 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TROCHA Janusz Feliks - KONEWKA Ryszard Kazimierz b) z listy nr 17 KWW TOMASZA BOSZKA - OSMLSKI Adam Piotr c) z listy nr 18 KWW NIEZALENI DLA PRZYSZOCI WSI - KUCZKOWSKI Czesaw Anastazy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRZEJEWSKA Ewa Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Miejskiej w Gniewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 538. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 739 osb, to jest 45,77% uprawnionych do gosowania.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 219

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 219; 4) gosw wanych oddano 1 170; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MROZISKI Piotr Teofil b) z listy nr 19 KWW TWOJA GMINA - CZWIKLISKA Mariola Barbara c) z listy nr 22 KWW SOLECKI - SOLECKI Andrzej Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 868; 4) gosw wanych oddano 823; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PASTEWSKI Krzysztof b) z listy nr 19 KWW TWOJA GMINA - PUCZYSKA Katarzyna Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 634; 4) gosw wanych oddano 605; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TM-TERAZ MODZIE - LIZEWSKI Wiesaw Mariusz b) z listy nr 24 KWW WALENTYNY CZAPSKIEJ - CZAPSKA Walentyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 220

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ - GMINY - GNIEW - KURKOWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWOJA GMINA - SCHULTZ Maciej Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWOJA GMINA - RUAA Justyn Walerian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRABOWSKA Irena b) z listy nr 19 KWW TWOJA GMINA - BARNIK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 221

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW TWOJA GMINA - KRAISKA Wiesawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 408; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TWOJA GMINA - NETKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMCZAK Alojzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy Morzeszczyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 0. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 0 osb, to jest NaN uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 7 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 2010
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 222

- OLECH Jan Antoni - RESZKA Jerzy b) z listy nr 20 KWW EUROPEJSKA GMINA - OLECH Micha Andrzej c) z listy nr 21 KWW GMINY MORZESZCZYN - TALAGA Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 2010 - RADUSKA Maria Mariola 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 2010 - LUBISKI Roman - JANICZAK Karol - KOMOSISKA Urszula b) z listy nr 19 KWW DOBRO WSZYSTKICH - POZNASKI Feliks Augustyn 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 2010 - GROCHOWSKI Henryk Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 2010 - MARCINKOWSKA Renata Helena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 223

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 2010 - BANDMIERA Katarzyna Anna - CZERSKA Anna - KALINKO Zenona Mirosawa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA 2010 - KOWALSKI Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Miejskiej w Pelplinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 922. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 783 osb, to jest 44,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 903; 4) gosw wanych oddano 889; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - ROGACZEWSKI Ryszard b) z listy nr 27 KWW SAWOMIRA JASISKIEGO - JASISKI Sawomir Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 224

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 663; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - CHYA Mirosaw b) z listy nr 24 KWW NASZ PELPLIN - PRUSZYSKI Roman Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 817; 4) gosw wanych oddano 782; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - WYSOCKI Rufin Jan b) z listy nr 28 KWW DARIUSZA GRSKIEGO - GRSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MOJA GMINA - SOBIERALSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - WOLFAHRT Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 225

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PELPLIN - BORYS Ryszard Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA PELPLIN - CHMIELECKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MOJA GMINA - RYSZKOWSKA aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 562; 4) gosw wanych oddano 561; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - KRAJNIK Jan Bolesaw - RACZYSKA Renata Gertruda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 226

4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - GRZYWACZ Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - KWIATKOWSKA Beata Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89. Wybory do Rady Gminy Subkowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 965. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 763 osb, to jest 38,83% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RUCH ODNOWY - BORRIS Grzegorz Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RUCH ODNOWY - GDULA Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 227

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RADOWSKA Sylwia Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RUCH ODNOWY - LISEWSKI Jacek Piotr - RUDNIK Mirosaw Jacek - WITALLA Zdzisaw Robert - USZYSKI Sawomir Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOBUS Tadeusz Kazimierz b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - AKO Piotr Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RUCH ODNOWY - JURCZYSKA Anna Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 228

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRASZKA Elbieta Gabriela 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RUCH ODNOWY - PUSTKOWSKA Magorzata Irena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW RUCH ODNOWY - LISEWSKA Maria Rozalia - PELCER Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JURCZYSKI Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy Tczew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 314. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 390 osb, to jest 47,13% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 229

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - PANIECZKO Andrzej Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 31 KWW PRZYSZO BADOWA - ENGLER Helena Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - CHROMIK Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 546; 4) gosw wanych oddano 536; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - KATA Anna Bernadeta b) z listy nr 19 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE - TAFLISKI Krystian Henryk
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 230

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - BORKOWSKA Krystyna Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 620; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - BURCZYK Zygmunt Stanisaw - JONACZYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - BRONK Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 544; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - BIESZKA Ewa Iwona - BRONK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 231

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - GRYGOLEC Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 565; 4) gosw wanych oddano 556; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - URBASKI Benedykt Jacek b) z listy nr 28 KWW NIEZALENY TCZEW - WENDT Roman Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - REDWELSKI Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Miejskiej w Redzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 962. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 224 osb, to jest 41,60% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 1, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 232

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - OKRJ Kazimierz Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - CZYLKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - PEPLISKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - HEBEL Leszek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 233

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 494; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - LICA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - JANIAK Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - KANIA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA REDA - BOCHAN Karolina Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 234

a) z listy nr 21 KWW WSPLNA REDA - KISIEL Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA REDA - LEWISKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - FEDDE Katarzyna Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - KOSKA Jerzy Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4) gosw wanych oddano 579; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA REDA - MOLAK Janusz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 235

14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 477; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KRZEMISKIEGO - KAMISKI ukasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW OSIEDLA PRZY MYNIE - ROMANOWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Choczewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 481. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 862 osb, to jest 63,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 745; 4) gosw wanych oddano 726; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ROZWJ - SARZYSKI Zbigniew - ASISKI Krzysztof Adam b) z listy nr 22 KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO - OLSZOWIEC Krystyna Halina - MAKOWSKI Andrzej Piotr

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 236

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RADY CHOCZEWO - LANGER Krzysztof Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ROZWJ - ZIELASKIEWICZ Micha ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ROZWJ - DETTLAFF Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO - KROPIDOWSKA Sylwia Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 237

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ROZWJ - KOWALSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA PRZYSZO GMINY - FLEMING Franciszek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ROZWJ - LISZNIASKI Marian Marek b) z listy nr 22 KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO - KOODZIEJSKI Zbigniew Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO - DETLAFF Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 238

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW DLA DOBRA GMINY CHOCZEWO - LISS Rafa Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE CHOCZEWO - NOWAK Bronisaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 93. Wybory do Rady Gminy Gniewino Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 809. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 524 osb, to jest 54,25% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 891; 4) gosw wanych oddano 845; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE - BEKISZ Bogdan Adam - JAFERNIK Czesaw Kazimierz - ORZE Marian Bogdan - PRZEPIRA Jan Stefan - SZYMIKOWSKI Bogdan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 239

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NIEZALENE GNIEWINO - GAEK Barbara Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE - FIEDOROWICZ Elbieta Genowefa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE - BOJKE Stefan Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW LISEWO - THIEL Hanna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE - NAWROCKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 240

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE - KACZMAREK Teresa Daniela - KRZEBIETKE Dietrich Bernhard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE - RUC Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE - SMULEWICZ Judyta Elbieta - MIEDZIAK Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94. Wybory do Rady Gminy Linia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 509. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 025 osb, to jest 57,71% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 4, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4) gosw wanych oddano 784;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 241

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA LINIA - LEWISKA Irena - POTRYKUS Mieczysaw Jzef - POTRYKUS Zofia Anna - SOMMER Jadwiga b) z listy nr 23 KWW LINIA NA MEDAL - WETTA Hanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW TUCZEWO - OSIEK - KALKOWSKA Elbieta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA LINIA - BIGUS Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA LINIA - SZULC Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA LINIA
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 242

- LABUDA Andrzej - LEYK Jan Hugon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA LINIA - ELLWART Grayna Aniela - SZARADOWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA LINIA - HINZ Czesaw - SIKORA Ryszard Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA LINIA - MIELEWCZYK Wadysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95. Wybory do Rady Gminy Luzino Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 871. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 569 osb, to jest 56,42% uprawnionych do gosowania.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 243

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 862; 4) gosw wanych oddano 1 827; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA AKTYWNA WSPLNOTA - KUNZ Waldemar Adam b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - WSPLNYM DOBREM - FORMELA Bartomiej Teodor - RICHERT Dariusz Adam c) z listy nr 23 KWW GENOWEFA KASPRZYK - KASPRZYK Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 262; 4) gosw wanych oddano 1 213; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA AKTYWNA WSPLNOTA - SZCZEPANIAK Katarzyna Magdalena - BRZESKI Mieczysaw b) z listy nr 20 KWW ALEKSANDRY MEYER - MEYER Aleksandra Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - WSPLNYM DOBREM - KANDZORRA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 244

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - WSPLNYM DOBREM - WINIEWSKI Zygmunt Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA AKTYWNA WSPLNOTA - GAFFKE Rajmund Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA AKTYWNA WSPLNOTA - SOWI Edmund Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 801; 4) gosw wanych oddano 785; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA AKTYWNA WSPLNOTA - JANUSZ Andrzej Wadysaw b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - WSPLNYM DOBREM - KOSZAKA Zdzisaw Franciszek - ENGELBRECHT Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 245

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA AKTYWNA WSPLNOTA - BUDNIK Kazimierz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Gminy czyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 602. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 381 osb, to jest 50,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 952; 4) gosw wanych oddano 916; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW CZYCE - GMINA Z PRZYSZOCI - PIANKOWSKA Wioletta Ewa - KACZMAREK Krzysztof b) z listy nr 20 KWW ZIEMIA WEJHEROWSKA - ROGKSZ Ryszard Brunon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW BRACIA BIAOBRZESCY - BIAOBRZESKI Tomasz b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - KARCZEWSKI Krzysztof Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 246

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW CZYCE - GMINA Z PRZYSZOCI - KADUBOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 768; 4) gosw wanych oddano 741; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ZIEMIA WEJHEROWSKA - MAZUR Henryk b) z listy nr 21 KWW WSPLNY POWIAT - LABUDA Janusz c) z listy nr 29 KWW DLA MOJEJ WSI - KOCIEK Barbara Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNY POWIAT - SUCHARSKA Lucyna Maria b) z listy nr 28 KWW GMINA CZYCE NASZ MA OJCZYZN - LICAU Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 247

a) z listy nr 21 KWW WSPLNY POWIAT - PALLACH Andelika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 985; 4) gosw wanych oddano 966; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - KREFT Janusz b) z listy nr 25 KWW NASZE STRZEBIELINO - BARSZCZ Stanisaw c) z listy nr 30 KWW WSPLNOTA LOKALNA GRYF STRZEBIELINO - MAZIUK Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy Szemud Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 617. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 374 osb, to jest 60,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 909; 4) gosw wanych oddano 884; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA - LEWACZYK Czesaw Zenon - CZARNOWSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 030;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 248

4) gosw wanych oddano 1 009; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA KALKOWSKIEGO "RAZEM" - PERZ Aleksandra - MACH Kazimierz Wadysaw b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY SZEMUD - NAWROCKI Jacek Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY SZEMUD - SIKORA Ryszard Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HAASE Tadeusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY SZEMUD - POLASZEK Zdzisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 249

4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY SZEMUD - TOMYS Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 803; 4) gosw wanych oddano 774; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY SZEMUD - LASOWSKI Grzegorz Piotr - MILEWCZYK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY SZEMUD - KOWALEWSKI Leszek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA KALKOWSKIEGO "RAZEM" - HOPPA Witold Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnym zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 250

a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA KALKOWSKIEGO "RAZEM" - KALKOWSKI Ryszard Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 447; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY SZEMUD - OKRJ Wiktor Gerard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Gminy Wejherowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 066. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 445 osb, to jest 56,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 711; 4) gosw wanych oddano 2 627; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA - BLOCK Urszula Ewa - TOMA Hubert Artur - WRBLEWSKI Krzysztof - KUZIEL Wojciech Bronisaw - DANISZEWSKI Janusz Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 086; 4) gosw wanych oddano 2 024;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 251

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA - GAFKA Janusz Piotr - SEROCZYSKI Krzysztof Stefan - FORMELLA Jzef Antoni b) z listy nr 19 KWW ZGODA SAMORZDOWA - RESZKE Boena Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 653; 4) gosw wanych oddano 641; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA - KONKOL Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 664; 4) gosw wanych oddano 660; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZGODA SAMORZDOWA - BUJAK Tomasz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZGODA SAMORZDOWA - DOPPKE Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 692;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 252

4) gosw wanych oddano 682; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA - PRANGA Jzef Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 555; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA - BIESZK Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 478; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA - FORMELLA Alojzy Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99. Wybory do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 592. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 185 osb, to jest 41,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 860; 4) gosw wanych oddano 806; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW P. Z. D.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 253

- GUSSMANN Brunon b) z listy nr 18 KWW Z LUDMI I DLA LUDZI - BUDZISKA Maria - LIP Anna - WIDER Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 112; 4) gosw wanych oddano 1 050; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW P. Z. D. - JWIAK Grzegorz Stanisaw b) z listy nr 18 KWW Z LUDMI I DLA LUDZI - NAPORA Ewa Wiesawa - PROCYK Tadeusz - WJCIK Jan c) z listy nr 21 KWW NK DARIUSZA BROWARCZYKA - BROWARCZYK Dariusz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW Z LUDMI I DLA LUDZI - HABER Krzysztof Jan - KOWALCZYK Arkadiusz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DUBICKI Andrzej
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 254

b) z listy nr 18 KWW Z LUDMI I DLA LUDZI - PRZYBILSKI Tomasz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LINK Mieczysaw b) z listy nr 18 KWW Z LUDMI I DLA LUDZI - KSIEK Jzef Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100. Wybory do Rady Gminy Mikoajki Pomorskie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 903. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 167 osb, to jest 40,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - EBROWSKI Eugeniusz - SMOTER Zuzanna - KOLISKI Krzysztof - CHARKIEWICZ Piotr Wadysaw b) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO - KOT Wiesaw Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 255

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 57; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO - TYMICKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 60; 4) gosw wanych oddano 59; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - SOLECKI Andrzej Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - MARCHLEWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 57; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - ZAMOJSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 120;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 256

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAZIO Beata Maria b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - MULARCZYK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 54; 4) gosw wanych oddano 54; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - GOWACKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAURYCZA Maciej Damian b) z listy nr 18 KWW NIEZALENI W MIKOAJKACH POM. - DBROWSKA Danuta c) z listy nr 19 KWW NASZE CIESZYMOWO - POGORZALSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101. Wybory do Rady Gminy Stary Dzierzgo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 335. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 180 osb, to jest 65,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 257

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - MAKOWSKI Mariusz - DOWNAROWICZ Zbigniew Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWANDOWSKA Renata b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - SZYMBORSKI Jan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - ONICHIMOWSKI Edmund Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - GORCZYCA Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 258

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZUPYT Zbigniew b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - STAWNY Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW DLA DOBRA GMINY - STRZELEC Justyna Donata b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - GRZYB Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - WIKLISKI Ireneusz Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - PTORAK Marcin Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 259

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW DLA DOBRA GMINY - MKOSA Alicja Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - BERK Jan Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWILA - MALANKA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Gminy Stary Targ Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 072. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 048 osb, to jest 40,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 260

4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JASZKOWSKA Adela Urszula - KNAPIK Krzysztof b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - MAKARA Piotr c) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SPOECZNE - MILISKI Dariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRAKONIECKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - RUTKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - GOWACKA Halina b) z listy nr 18 KWW LPW - PIECZUNKA Bronisawa c) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SPOECZNE
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 261

- SZCZSZEK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - GALARA Tadeusz - CIELAS Roman Adam b) z listy nr 19 KWW DLA WAS, Z WAMI W GMINIE STARY TARG - KOZOWSKA Elbieta Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUCHOCKA Elbieta b) z listy nr 20 KWW GMINNE POROZUMIENIE SPOECZNE - KUBIK Sylwia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DLA WAS, Z WAMI W GMINIE STARY TARG - JASTRZBSKI Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103. Wybory do Rady Miejskiej w Sztumie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 506.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 262

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 509 osb, to jest 44,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIEPIRKA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 426; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA POWILA - BABIECZKO Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 244; 4) gosw wanych oddano 1 207; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - KUBACKI Tomasz b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA POWILA - BARASKI Kazimierz - FIEREK Waldemar Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 430; 5) radn zostaa wybrana:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 263

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHABOWSKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 278; 4) gosw wanych oddano 2 208; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - LIPSKI Sawomir Henryk - KOZOWSKI Mirosaw Janusz b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA POWILA - BANASIK-ZARASKA Ra Boena - MAZERSKI Bartosz - OLEKSIAK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 604; 4) gosw wanych oddano 1 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" - KASZUBSKI Adam - MONKIELEWICZ Sylwia b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA POWILA - BUBER-BUBROWIECKI Tadeusz - MURAWSKI Andrzej Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Bytowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 131. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 065 osb, to jest 47,38% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 264

1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 18 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA 4) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE LOKALNE 5) lista nr 20 KWW SAMORZDNO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 458; 4) gosw wanych oddano 2 342; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACHRZ Mieczysaw Franciszek - LEIK Adam Zygmunt - MAJKOWICZ Bartosz Micha b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIELEWCZYK Maria c) lista nr 18 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORZYSZKOWSKI Stanisaw Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 035; 4) gosw wanych oddano 1 926; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MISKOWSKI Janusz Stanisaw - SINKIEWICZ Anna Teresa - WASZKIEWICZ Leszek b) lista nr 18 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENC Ludwik Adam c) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GIERSZEWSKI Rafa Piotr

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 265

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 880; 4) gosw wanych oddano 1 762; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSMOWSKA Barbara Iwona - MIAZGA Marian - PRADELLA Aleksander Stanisaw b) lista nr 18 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARMOOWSKI Stanisaw Jzef c) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Bogdan Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 692; 4) gosw wanych oddano 2 517; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSISKI Marek Wadysaw - SYLKA Ryszard Jan - WYCZK Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYKIER Wiesaw Jan c) lista nr 18 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POBOCKA Barbara Boena d) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWIN Jarosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 266

Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Miastku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 920. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 619 osb, to jest 47,86% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 18 KWW "NASZA GMINA MIASTKO" 5) lista nr 19 KWW SAMORZDNO MIASTKO 6) lista nr 20 KWW ROMANA RAMIONA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 563; 4) gosw wanych oddano 2 415; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYCA Ewa Marzena b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIERNACKI Pawe Piotr - KARAKIEWICZ Danuta Ewa c) lista nr 19 KWW SAMORZDNO MIASTKO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOROWSKI Tomasz d) lista nr 20 KWW ROMANA RAMIONA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GROBELNA Maria - RAMION Roman - URAWIK Waldemar Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 133; 4) gosw wanych oddano 2 016;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 267

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FILIPIAK Zygfryd Karol b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIECZKOWSKI Ryszard - STANISZ Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROLA Magorzata Grayna d) lista nr 19 KWW SAMORZDNO MIASTKO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHMIELEWSKA Jolanta Maria e) lista nr 20 KWW ROMANA RAMIONA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BASARA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 923; 4) gosw wanych oddano 2 763; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSNO Wiesaw Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTCZAK Zdzisaw - WITKOWSKI Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MILDA Piotr Marek d) lista nr 19 KWW SAMORZDNO MIASTKO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BINCZYK Piotr Pawe - KWANIEWSKI Mirosaw - MUCHOWSKI Jerzy Eugeniusz e) lista nr 20 KWW ROMANA RAMIONA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LIPKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Chojnicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 268

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 31 926. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 088 osb, to jest 47,26% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW ARSENIUSZA FINSTERA PROGRAM 2014 5) lista nr 18 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 525; 4) gosw wanych oddano 4 209; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WARCZAK Joanna - WIRKUS Grzegorz Antoni b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMAGLINSKI Marek c) lista nr 17 KWW ARSENIUSZA FINSTERA PROGRAM 2014 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GABRY Edward Wiktor - JANOWSKI Mirosaw Edmund - ROGENBUK Marian Konrad d) lista nr 18 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HALIAK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 365; 4) gosw wanych oddano 4 989; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZCZEPASKI Dariusz Stanisaw

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 269

- WEGNER Gabriela Hanna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BLUMA Bartosz Maksymilian c) lista nr 17 KWW ARSENIUSZA FINSTERA PROGRAM 2014 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALIK Stanisaw Kazimierz - PIETRZYK Edward - SZLANGA Antoni Grzegorz d) lista nr 18 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIELKE Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 198; 4) gosw wanych oddano 4 881; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PEPLISKI Leszek Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIELECKI Rafa c) lista nr 17 KWW ARSENIUSZA FINSTERA PROGRAM 2014 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FINSTER Arseniusz Jerzy - KUFFEL Bogdan Ludwik - PAJDAK Tomasz Marian - SKIBA Jzef Marian d) lista nr 18 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWLICKI Piotr Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miejskiej w Czersku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 317. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 071 osb, to jest 49,46% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 270

2) lista nr 17 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" 3) lista nr 18 KW "POROZUMIENIE ZIEMI CZERSKIEJ" 4) lista nr 20 KW SIS "SAMORZDNI" W CHOJNICACH 5) lista nr 21 KW CZERSKIE FORUM SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 937; 4) gosw wanych oddano 1 825; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW "POROZUMIENIE ZIEMI CZERSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRULISKI Zbigniew Zygmunt - PLATA Edward Andrzej b) lista nr 20 KW SIS "SAMORZDNI" W CHOJNICACH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRUSKI Maciej Marek c) lista nr 21 KW CZERSKIE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCHARSKI Hieronim Wojciech - LESZCZYSKI Stanisaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 409; 4) gosw wanych oddano 2 295; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW "POROZUMIENIE ZIEMI CZERSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MANIA Jan Szczepan - NIESIOOWSKI Czesaw Stefan b) lista nr 20 KW SIS "SAMORZDNI" W CHOJNICACH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUKLINSKI Czesaw Alfons c) lista nr 21 KW CZERSKIE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIEPISKI Klemens - KOSOBUCKI Piotr Adam
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 271

- PRZYTARSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 888; 4) gosw wanych oddano 1 751; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KW "POROZUMIENIE ZIEMI CZERSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROPISKA Dorota b) lista nr 21 KW CZERSKIE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOJANOWSKI Ireneusz - KROPLEWSKA Lidia - KRZOSKA Zbigniew Alojzy - MAJER Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 837; 4) gosw wanych oddano 1 708; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIPSKI Wiesaw b) lista nr 18 KW "POROZUMIENIE ZIEMI CZERSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RESZKA Krzysztof Stanisaw - SUMIONKA Henryk c) lista nr 21 KW CZERSKIE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIELAWSKI Zbigniew Jan - TRZYSKI Stanisaw Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miasta Pruszcz Gdaski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 757.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 272

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 362 osb, to jest 45,10% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 18 KWW WIZI 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 210; 4) gosw wanych oddano 2 109; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERNECKI Ireneusz Jzef - LISOWSKI Krzysztof Mieczysaw - SKONIECZNY Stefan Leon - LUSARCZYK Andrzej Janusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYMASKA Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 518; 4) gosw wanych oddano 2 386; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATYNA Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARNECKA-SZAFRASKA Magorzata Mirosawa - KRAWYCISKI Marek - KULIK Witold Jzef - TREMBACZ Roman Jarosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TUZ Ewa
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 273

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 417; 4) gosw wanych oddano 2 338; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OLECH Danuta Jadwiga b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BODO Adam Eugeniusz - PARZYMIES Leszek Franciszek - WRBEL Janusz c) lista nr 18 KWW WIZI 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KYS Jerzy Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 217; 4) gosw wanych oddano 2 148; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALISKI Piotr Zdzisaw - SZYMASKI Andrzej Wiesaw - WIECZORKOWSKI Cyprian Amadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAKOWSKI Marcin c) lista nr 18 KWW WIZI 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALEK Jan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Kartuzach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 098. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 413 osb, to jest 55,66% uprawnionych do gosowania.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 274

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 19 KWW IRKA 3) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB 4) lista nr 21 KWW ZRZESZENI DLA KASZUB 5) lista nr 22 KWW CHECZ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 094; 4) gosw wanych oddano 2 889; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOBKA Daniel Krzysztof b) lista nr 19 KWW IRKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LEHMAN Mirosawa Teresa c) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POBOCKI Jerzy Jzef d) lista nr 21 KWW ZRZESZENI DLA KASZUB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONKOL Zygmunt e) lista nr 22 KWW CHECZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUNST Edmund Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 670; 4) gosw wanych oddano 3 437; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 19 KWW IRKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Leszek Wodzimierz b) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WESOOWSKI Jacek Karol c) lista nr 21 KWW ZRZESZENI DLA KASZUB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOUSKI Mieczysaw Grzegorz
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 275

- WENTA-BARLAK Maria Anastazja d) lista nr 22 KWW CHECZ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BYCZKOWSKA Jzefa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 300; 4) gosw wanych oddano 3 012; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACZOSKA Mirosaw Andrzej b) lista nr 19 KWW IRKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HERBASZ Ryszard Marian - KALKOWSKI Kazimierz Jan c) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUSZYSKI Ryszard Piotr - SERKOWSKI Piotr Waldemar d) lista nr 21 KWW ZRZESZENI DLA KASZUB uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ANTCZAK Henryka Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 349; 4) gosw wanych oddano 3 144; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 19 KWW IRKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BELGRAU Tadeusz - KOTOWSKI Edmund b) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASPRZAK Mariusz Stanisaw c) lista nr 21 KWW ZRZESZENI DLA KASZUB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYBAKOWSKI Pawe - SOCHA Arkadiusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 276

Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w ukowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 051. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 778 osb, to jest 55,95% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 19 KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE 3) lista nr 21 KWW INTEGRACJA I GOSPODARNO 4) lista nr 22 KW SAMORZDNA GMINA UKOWO 5) lista nr 23 KWW AKTYWNI W GMINIE UKOWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 370; 4) gosw wanych oddano 4 162; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMYTKE Tadeusz b) lista nr 19 KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYCHOWSKI Albin Micha - LIDZBARSKI Zbigniew Wojciech - SZMIDTKE Witold Tomasz - USTOWSKI Ryszard Antoni c) lista nr 21 KWW INTEGRACJA I GOSPODARNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYSKI Franciszek Stanisaw d) lista nr 22 KW SAMORZDNA GMINA UKOWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROTH Stanisaw Ryszard e) lista nr 23 KWW AKTYWNI W GMINIE UKOWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISKOWSKI Jacek Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 277

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 911; 4) gosw wanych oddano 3 716; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FALK Alojzy Karol b) lista nr 19 KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZUR Stanisaw Wojciech c) lista nr 21 KWW INTEGRACJA I GOSPODARNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FORMELA Jerzy Jan d) lista nr 22 KW SAMORZDNA GMINA UKOWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DAMPC Waldemar - OKRJ Adam Piotr - URAWICZ Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 497; 4) gosw wanych oddano 3 319; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BAON Ewa b) lista nr 19 KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KANKOWSKI Wojciech Dariusz - KOBIELA Jzef - TOKARSKI Grzegorz Jzef c) lista nr 22 KW SAMORZDNA GMINA UKOWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KANKOWSKA-KAMISKA Maria Edyta - SIKORA Stefan Jzef - SZEWCZYK Zbigniew Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 278

Rozdzia 8. Wybory do Rady Miasta Kocierzyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 449. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 794 osb, to jest 58,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 18 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ 4) lista nr 20 KWW INICJATYWA DLA KOCIERZYNY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 585; 4) gosw wanych oddano 3 346; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KNOPIK Katarzyna Joanna - WYSIECKA Barbara Anna b) lista nr 18 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DARGACZ Tomasz Dominik - SOMISKI Piotr Kazimierz c) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIERSZEWSKI Andrzej Zbigniew - JACZAK Jerzy Baej - KUMA Janusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 807; 4) gosw wanych oddano 3 570; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 279

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HODYS Mateusz Jan - SIKORA Boena Maria b) lista nr 18 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORZYSZKOWSKI Kazimierz Jan - STOLTMANN Kazimierz c) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEMACZYK Stanisaw Jan - PREIS Teresa d) lista nr 20 KWW INICJATYWA DLA KOCIERZYNY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MODRZEJEWSKI Marcin Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 402; 4) gosw wanych oddano 3 167; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LIPSKI Krzysztof Wadysaw - WIECZKOWSKI Robert Romuald b) lista nr 18 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTON Krzysztof Wincenty - MAJEWSKI Micha Marcin c) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BREZA Jarosaw Micha - GREINKE Grayna Alicja d) lista nr 20 KWW INICJATYWA DLA KOCIERZYNY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DERRA Tomasz Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 280

Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Kwidzynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 29 961. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 286 osb, to jest 41,01% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW KWIDZYNIACY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 436; 4) gosw wanych oddano 3 274; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOSIAK Wiesaw Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIKOWSKI Mieczysaw Stanisaw - FRANKOWSKI Marian Stanisaw - LAURENTOWICZ Marian Ryszard c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMIENDOWSKI Jan d) lista nr 15 KWW KWIDZYNIACY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GALICKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 271; 4) gosw wanych oddano 3 106; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILK Piotr Roman
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 281

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HALAGIERA Piotr - PUKAROWSKI Wojciech Bartomiej - YWICKI Zdzisaw Henryk c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STROCIAK Marek Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 772; 4) gosw wanych oddano 2 622; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLEWISKI Leszek Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHODOROWSKI Marian - GORLEWICZ Kazimierz Waldemar - WESOOWSKI Mariusz Wiesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASZTELAN Sebastian Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 807; 4) gosw wanych oddano 2 642; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIEWSKI Henryk Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERA Roman Marek - OBIAA Grzegorz Jacek - WINIEWSKA Izabella Anita c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POMYKACZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 282

Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w Lborku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 989. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 696 osb, to jest 48,93% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE 5) lista nr 19 KWW ZIEMIA LBORSKA 6) lista nr 20 KWW OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LBORK Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 339; 4) gosw wanych oddano 4 113; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRESLER Magorzata Maria - SIWKA Krzysztof Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALASZKOWSKI Jarosaw c) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - UKIAN Halina Danuta d) lista nr 19 KWW ZIEMIA LBORSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MILCZEWSKI Marcin Krzysztof e) lista nr 20 KWW OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LBORK uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRCEK Zachariasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 990;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 283

4) gosw wanych oddano 2 786; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FESZAK Jarosaw Jerzy - RICHERT Marek Andrzej - ZAJCZKOWSKA Alicja Zenobia b) lista nr 19 KWW ZIEMIA LBORSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAD Andrzej - KLATA Wodzimierz Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 972; 4) gosw wanych oddano 2 730; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYCHODA Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODDERIS Elbieta - GOSZ Jarosaw Jacek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDYK Zbigniew Leonard d) lista nr 19 KWW ZIEMIA LBORSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STENKA Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 395; 4) gosw wanych oddano 3 202; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZREDER Maciej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MOTYL Mariola Boena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LECIEJEWSKI Leszek Grzegorz
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 284

d) lista nr 19 KWW ZIEMIA LBORSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LITWIN Jarosaw Adam e) lista nr 20 KWW OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LBORK uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POBOCKA Boena Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Miasta Malborka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 31 397. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 326 osb, to jest 42,44% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW NASZ MALBORK 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 469; 4) gosw wanych oddano 4 128; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSTRZEWA Dariusz Jan - WITKIEWICZ Leszek Wiesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWIEL Zenon - MROCZKOWSKI Arkadiusz Wadysaw - OSISKA Alicja Elbieta - ZAWADZISKI Antoni Pawe c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KLEPACKA Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 285

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 368; 4) gosw wanych oddano 4 148; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHARZEWSKI Marek - LESZCZYSKI Zdzisaw Edmund b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARNA Jzef - IGLISKA Joanna Maria - PITKOWSKA Boena Helena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUDZISKI Sawomir Jerzy d) lista nr 17 KWW NASZ MALBORK 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOMOSZYSKA Beata Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 489; 4) gosw wanych oddano 4 222; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZDANOWICZ Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERLISKI Stanisaw - FLORCZYK Aneta - MARKOWSKI Jacek Kazimierz - WONY Tadeusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRYLAK Krzysztof d) lista nr 17 KWW NASZ MALBORK 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILK Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 286

Rozdzia 12. Wybory do Rady Gminy Puck Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 363. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 919 osb, to jest 45,61% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE GMINY PUCK Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 847; 4) gosw wanych oddano 1 715; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE GMINY PUCK uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIAK Jzef Antoni - ELLWART Jan Pawe - KWIDZISKA Regina Teresa - POMIECZYSKA Anna Stefania - WITA Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 875; 4) gosw wanych oddano 1 761; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIWISKI Andrzej Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLISKI Eugeniusz c) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE GMINY PUCK uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 287

- FLEMING Kazimierz Henryk - JANUSZ Mirosaw Jacek - RADTKE Henryk Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 832; 4) gosw wanych oddano 1 712; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOWIENKA Jan b) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE GMINY PUCK uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DETLAF Anna - JARMULEWSKI Jzef Jan - KORTHALS ukasz - SZLAS Magorzata Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 365; 4) gosw wanych oddano 2 175; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WESSERLING Wojciech Edmund b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOLENDOWSKA Magorzata Teresa c) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE GMINY PUCK uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERNICKI Kazimierz - JASZKE Jzef Jakub - MUSIAKOWSKI Jzef Marian - SAMP Iwona Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 288

Rozdzia 13. Wybory do Rady Miasta Starogard Gdaski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 37 792. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 646 osb, to jest 38,75% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE 4) lista nr 17 KWW EDMUNDA STACHOWICZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 880; 4) gosw wanych oddano 3 649; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOTLEWSKI Zbigniew Grzegorz - TUKALSKA-GRZENKOWSKA Grayna Teresa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KILIAN Jan c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKIBA Krzysztof Adam d) lista nr 17 KWW EDMUNDA STACHOWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIELECKI Wojciech Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 653; 4) gosw wanych oddano 3 409; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 289

- HARTUNA Anna Elbieta - JANKOWSKI Marek Krzysztof - STUBA Dariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRZELCZYK Jan Zbigniew c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALCZAK Tomasz d) lista nr 17 KWW EDMUNDA STACHOWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STACHOWICZ Edmund Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 699; 4) gosw wanych oddano 3 442; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NEUMANN Rafa Marek - STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA Wioleta Barbara b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GUCH Pawe c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CEGOWSKA Wioleta d) lista nr 17 KWW EDMUNDA STACHOWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUPNIEWSKI Waldemar Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 414; 4) gosw wanych oddano 3 221; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GABRIEL ukasz - GRZECZNOWSKA Magorzata Joanna - RUNIAK Sawomir Jzef
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 290

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORSKI Mirosaw Kazimierz c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CESARZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miejskiej w Tczewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 342. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 011 osb, to jest 40,16% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 19 KW POROZUMIENIE NA PLUS 5) lista nr 21 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 322; 4) gosw wanych oddano 3 096; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULAS Bartomiej Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YNDA Zenon Henryk c) lista nr 19 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHYLICKA Boena Anna - TRUSZKOWSKI Antoni d) lista nr 21 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISIEWICZ Krzysztof Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 291

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 772; 4) gosw wanych oddano 4 558; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GENCA Brygida Magorzata - MOKWA Kazimierz b) lista nr 19 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AUGUSTYN Mirosaw - POBOCKI Mirosaw Stanisaw c) lista nr 21 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAJZER Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 842; 4) gosw wanych oddano 3 602; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZOCHR Ewa Waleria - POPIELARCZYK Piotr Wiesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOTAS Ferdynand c) lista nr 19 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROCZYSKI Czesaw Zygmunt d) lista nr 21 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBAN Zbigniew Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 075; 4) gosw wanych oddano 6 802; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCHARSKI Roman Janusz
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 292

- MROCZKOWSKI Wodzimierz Leszek - PIERZYNOWSKA Gertruda Janina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAMISKA Barbara Maria c) lista nr 19 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DREWA Zenon Bronisaw - ICKIEWICZ Kazimierz - KORDA Krzysztof Jan d) lista nr 21 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ANTCZAK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej Rumi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 36 249. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 867 osb, to jest 46,53% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 17 KWW SAMORZDNO RUMIA 4) lista nr 18 KWW ROGALA KOCZAK - "GOSPODARNO.PL" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 883; 4) gosw wanych oddano 4 691; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMIELEWSKI Jzef - FUCHS Marcin b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANUSZEWSKI Andrzej c) lista nr 17 KWW SAMORZDNO RUMIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLASKI Janusz Stanisaw

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 293

d) lista nr 18 KWW ROGALA KOCZAK - "GOSPODARNO.PL" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBINA Aleksander Krystian - STASZEWSKA Jolanta Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 993; 4) gosw wanych oddano 3 826; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIERSZNIKIEWICZ Leszek Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PTACH Stanisaw Stefan c) lista nr 18 KWW ROGALA KOCZAK - "GOSPODARNO.PL" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PITKOWSKI Tadeusz - RACHWALD Zbigniew Maciej - ROGALA-KOCZAK Elbieta Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 362; 4) gosw wanych oddano 4 224; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LABUDDA Piotr Kazimierz - PASIECZNY Micha Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEMMERLING Jan Alojzy c) lista nr 17 KWW SAMORZDNO RUMIA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOCHNIAK Maria Regina d) lista nr 18 KWW ROGALA KOCZAK - "GOSPODARNO.PL" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRINHOLC Henryk Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 294

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 629; 4) gosw wanych oddano 3 466; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZENIA Mieczysaw Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOSA Florian Konrad c) lista nr 17 KWW SAMORZDNO RUMIA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FORMELLA Bogdan Jan - KLAWITER Kazimierz d) lista nr 18 KWW ROGALA KOCZAK - "GOSPODARNO.PL" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POL Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miasta Wejherowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 37 522. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 436 osb, to jest 49,13% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW WOL WEJHEROWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 748; 4) gosw wanych oddano 4 557; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 295

- UKOWICZ Maciej Sambor - SZCZYGIE Arkadiusz Wiesaw b) lista nr 17 KWW WOL WEJHEROWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FORMELA Pawe Grzegorz - HAZUKA Zygmunt Leon - HILDEBRANDT Krzysztof Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 230; 4) gosw wanych oddano 4 981; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUCHAA Zbigniew Ryszard - GAFKA Jacek Kazimierz - NOWOCISKA Danuta Pelagia b) lista nr 17 KWW WOL WEJHEROWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAROSZ Henryk - KANCZKOWSKI Henryk Leon - KOZOWSKI Wojciech Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 263; 4) gosw wanych oddano 4 065; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDNIK Marek Stanisaw - RUCISKI Mirosaw Kazimierz b) lista nr 17 KWW WOL WEJHEROWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLAZA Leszek Mirosaw - MAKURAT Mieczysaw Zbigniew - SKOWROSKA Teresa Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 296

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 195; 4) gosw wanych oddano 3 916; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MOCEK Witold Jan - PANEK Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LADEMANN Mirosaw Piotr c) lista nr 17 KWW WOL WEJHEROWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PATSIDIS Teresa Agnieszka - TOKOWICZ Bogdan Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Gdaska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 34 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 359 848. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 143 007 osb, to jest 39,74% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 974; 4) gosw wanych oddano 18 239; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUNAJEWSKA-DASZCZYSKA Beata Elbieta - KAMIERCZYK Lech Artur - SKWIERAWSKI Marcin Karol - SODKOWSKI Dariusz
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 297

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FALANDYSZ Jaromir Jerzy - WIECKI Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 32 765; 4) gosw wanych oddano 31 952; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BANACH Jolanta Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 6 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMOWICZ Pawe Bogdan - BUMBLIS Marek - DULKIEWICZ Aleksandra Maria - GRZELAK Piotr Grzegorz - OLESZEK Bogdan Marian - WIERZBA Beata Magorzata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORALEWSKI Kazimierz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 24 034; 4) gosw wanych oddano 23 442; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERNIEWSKI Pawe Marcin - DZIK Piotr Adam - LISICKI Maciej Antoni - MAKOWSKA Maria Boena b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GIERSZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 298

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 20 501; 4) gosw wanych oddano 20 004; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASZKOWSKI Wojciech Stanisaw - KRUPA Maciej Damian - LEMAN Halina - ZDANOWICZ Mirosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAMISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 21 014; 4) gosw wanych oddano 20 572; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MO Szymon Pawe - OWCZARCZAK Agnieszka Maria - RY Przemysaw - SKIBA Piotr Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRZELCZYK Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 25 719; 4) gosw wanych oddano 25 162; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORAWSKI Piotr - CHMIEL Magorzata - GERYK aneta Beata - GORECKI Jarosaw Wadysaw
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 299

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TEODORCZYK Jacek Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miasta Gdyni Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 28 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 198 241. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 92 906 osb, to jest 46,87% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZDNO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 809; 4) gosw wanych oddano 18 317; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRL Mirosawa Izabela b) lista nr 15 KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZDNO uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRAL Kamil - KODZISKI Jarosaw - GOWSKA Beata Maria - UCYK Marek Micha - MIOTKE Jerzy Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 554; 4) gosw wanych oddano 16 966; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 300

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHOWSKI ukasz Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HORAA Marcin Micha c) lista nr 15 KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZDNO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRYM Ewa Maria - OWKIEL Ewa Maria - WOEK Marcin Tomasz - ZMUDA-TRZEBIATOWSKI Zygmunt Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 20 794; 4) gosw wanych oddano 20 218; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYANKOWSKI Bogdan Aleksander b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOLARCZYK Pawe c) lista nr 15 KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZDNO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALSEWICZ Magorzata Ewa - KIESZEK Andrzej Janusz - STPA Marek - ZIELISKA Joanna Violetta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 19 040; 4) gosw wanych oddano 18 545; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZEMIOT Tadeusz b) lista nr 15 KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZDNO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 301

- BIE Andrzej Tadeusz - CHACUK Joanna Izabela - STASIAK Bogusaw Jan - WAGNER Maja Wiktoria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 709; 4) gosw wanych oddano 16 395; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEKISZ Ireneusz Stefan b) lista nr 15 KWW WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZDNO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTOSZEWICZ Bartosz Ryszard - BORSKI Stanisaw Stefan - GU Micha Piotr - SZADZIUL Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Supsku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 77 486. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 843 osb, to jest 42,39% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 19 KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWDZKIEJ 5) lista nr 20 KWW MACIEJA KOBYLISKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 713;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 302

4) gosw wanych oddano 10 342; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MACIEJEWSKA Beata Katarzyna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRZANOWSKA Beata - DOBKOWSKI Bogusaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUJAWSKI Robert d) lista nr 19 KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWDZKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DANILECKA-WOJEWDZKA Krystyna - WISZNIEWSKI Artur Marek e) lista nr 20 KWW MACIEJA KOBYLISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJEWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 365; 4) gosw wanych oddano 7 035; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZEWCZYK Pawe Grzegorz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOGUCKA-SKOWROSKA Anna Teresa - LUBINIECKI Marcin Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOBROWSKI Tadeusz d) lista nr 20 KWW MACIEJA KOBYLISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMARCZYK Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 150; 4) gosw wanych oddano 6 756; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 303

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORLIK Izydor b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOOWIN Zdzisaw - SZYCA Dariusz Zbigniew c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWENSTAM Wojciech Kazimierz d) lista nr 19 KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWDZKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WATEMBORSKI Andrzej Mirosaw e) lista nr 20 KWW MACIEJA KOBYLISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBYLISKI Maciej Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 615; 4) gosw wanych oddano 7 307; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CETERA Karolina Ewa - LANGE Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUK Ryszard c) lista nr 19 KWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWDZKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PARDO Elbieta Zofia d) lista nr 20 KWW MACIEJA KOBYLISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DETMER Romuald Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta Sopotu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 275. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 351 osb, to jest 56,86% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 304

1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW SAMORZDNO SOPOT 4) lista nr 16 KWW KOCHAM SOPOT WOJCIECHA FUKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 996; 4) gosw wanych oddano 4 867; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKUBOWSKI Cezary Ryszard - MAJ Magorzata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAUNY Andrzej c) lista nr 15 KWW SAMORZDNO SOPOT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARNOWSKI Jacek Krzysztof d) lista nr 16 KWW KOCHAM SOPOT WOJCIECHA FUKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJKOWSKA Grayna Jadwiga - HRYSZKIEWICZ Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 234; 4) gosw wanych oddano 4 142; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIERAK - PILARCZYK Barbara Anna - MIKUS Pawe Waldemar b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JELESKI Kazimierz c) lista nr 15 KWW SAMORZDNO SOPOT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AUGUSTYNIAK Wieczesaw Kazimierz

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 305

d) lista nr 16 KWW KOCHAM SOPOT WOJCIECHA FUKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HALL Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 560; 4) gosw wanych oddano 4 451; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAGISKI Piotr Wojciech - BOGACKI Marek Mirosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MELER Piotr Jerzy c) lista nr 16 KWW KOCHAM SOPOT WOJCIECHA FUKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FUEK Wojciech Jerzy - KURDZIEL Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 561; 4) gosw wanych oddano 4 456; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ORSKI Lesaw - WENDYKOWSKI Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - APISKI Bartosz c) lista nr 16 KWW KOCHAM SOPOT WOJCIECHA FUKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KEMPA Jarosaw Aleksander - STASIERSKA Anna Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 306

DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Bytowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 60 560. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 872 osb, to jest 52,63% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE LOKALNE 4) lista nr 16 KWW SAMORZDNO 5) lista nr 17 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 065; 4) gosw wanych oddano 8 479; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIGDA-WITEK Beata Maria - GOSPODAREK Marian - HRYCYNA Andrzej - MUDA-TRZEBIATOWSKI Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIONTEK-BRZEZISKI Micha Tadeusz c) lista nr 17 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JOBCZYK Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 620; 4) gosw wanych oddano 7 100; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 307

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWANIEWSKI Marek - LUBIESKI Jerzy - ZABROCKI Dariusz Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UCZYK Mariusz Wojciech c) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BATKO Zbigniew Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 628; 4) gosw wanych oddano 6 791; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CKI Tomasz b) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZECINSKI Witold Hilary c) lista nr 17 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MUSIA Sawomira Lucjanna - NARLOCH Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 559; 4) gosw wanych oddano 6 695; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIGAA Jarosaw - ZABOROWSKI Piotr Pawe b) lista nr 16 KWW SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JARZBISKI Robert c) lista nr 17 KWW NIEZALENA INICJATYWA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 308

- WOLSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu Chojnickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 73 190. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 458 osb, to jest 49,81% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" 5) lista nr 16 KWW RAZEM DLA POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 090; 4) gosw wanych oddano 14 114; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - REDZIMSKI Leszek Andrzej - SZCZEPASKI Marek - ZIELISKI Jan Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRWCZYSKI Aleksander Mikoaj c) lista nr 15 KWW "PROJEKT SAMORZDNO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAPKA Edmund Bernard d) lista nr 16 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARPUS Katarzyna Henryka - PALUCH Mariusz Zbigniew - SKAJA Stanisaw Feliks - STASISKA Aleksandra Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 309

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 195; 4) gosw wanych oddano 6 513; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STPIE Boena Grayna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROLBIECKI Wojciech c) lista nr 16 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIJEK Krystyna - PRUSKI Mieczysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 105; 4) gosw wanych oddano 5 605; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRCZEWSKI Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELISKI Zenon c) lista nr 16 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GADZAA Jan Marceli 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 068; 4) gosw wanych oddano 7 590; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SABINIARZ Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAWICKI Adam c) lista nr 16 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIESEK Przemysaw Bogusaw - NAWROT Maciej Aleksander
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 310

- SCHUMACHER Jarosaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Czuchowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 45 385. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 23 034 osb, to jest 50,75% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 15 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE 4) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE POWIATU CZUCHOWSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 595; 4) gosw wanych oddano 5 224; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PASTUCHA Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LISEK Jolanta c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE POWIATU CZUCHOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BONDARENKO Adam - GAPPA Aleksander Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 141; 4) gosw wanych oddano 3 866; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITKOWSKI Ireneusz Leszek
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 311

b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE POWIATU CZUCHOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MRZ Krzysztof - SAMARIN Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 518; 4) gosw wanych oddano 3 167; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 15 KWW SPOECZNE PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBALEWSKI Arkadiusz Piotr - WJCIK Ryszard b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE POWIATU CZUCHOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POOM Bogumi Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 680; 4) gosw wanych oddano 3 395; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOJARSKI Bogdan Leszek b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE POWIATU CZUCHOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOUBOWSKA Zdzisawa - KLIMEK Waldemar Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 100; 4) gosw wanych oddano 5 490; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOUJEWICZ Wacaw
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 312

b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE POWIATU CZUCHOWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYSTRON Janusz Jerzy - LISOWSKI Tadeusz - MUCHOWSKI Piotr Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu Gdaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 72 889. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 33 131 osb, to jest 45,45% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 363; 4) gosw wanych oddano 8 960; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARNATH Jarosaw - KLOKA Kazimierz Jzef - NOWAK Zbigniew - TREMBACZ Micha Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SIKORA Danuta Teresa c) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZANIECKI Zygmunt Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 905;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 313

4) gosw wanych oddano 5 291; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWLAK Bernard Piotr - ZIBA Andrzej Mariusz b) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMBROWSKI Bogdan - GRABOWSKA Ewa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 150; 4) gosw wanych oddano 4 898; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURZYMSKA Anna Wacawa - CICHON Marian - NOWAK Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 768; 4) gosw wanych oddano 5 267; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BK Dorota Irena - ETMASKI Wojciech Mieczysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SROKA Mateusz c) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIELEWCZYK Boena Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 314

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 945; 4) gosw wanych oddano 6 488; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEDRZYCKA Barbara Magorzata - BIENIASZ-KRZYWIEC Cezary Czesaw - NAWROT Leszek b) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PASTUSZEK Andrzej Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu Kartuskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 85 868. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 47 550 osb, to jest 55,38% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW CHECZ 4) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB 5) lista nr 17 KWW IRKA 6) lista nr 18 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 547; 4) gosw wanych oddano 11 333; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANDRYSKOWSKI Krzysztof Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CKI Mirosaw Andrzej c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 315

- LESZCZYSKI Piotr Marek d) lista nr 18 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSTRZEWSKI Remigiusz Andrzej - KWIECIE Janina - PIASK Stanisaw Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 427; 4) gosw wanych oddano 12 518; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRYCZKOWSKI Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORZESTOWSKI Andrzej c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOK Zdzisaw - SZUTENBERG Mirosaw Jan d) lista nr 17 KWW IRKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOLSKA Henryka Barbara e) lista nr 18 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROPEL Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 284; 4) gosw wanych oddano 13 425; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - TREPCZYK Marek Alfons - EROMSKI Mirosaw Andrzej b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - APA Bogdan Jan
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 316

- WROSKI Jan Andrzej c) lista nr 18 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIKUS Piotr Mirosaw - PRYCZKOWSKI Eugeniusz - WONIAK Mieczysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 292; 4) gosw wanych oddano 6 583; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FORMELA Iwona b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA KASZUB uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLASA Andrzej c) lista nr 18 KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZDNE KASZUBY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRONK Wincenty Henryk - BYSTRON Janusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Kocierskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 53 242. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 269 osb, to jest 58,73% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 15 KWW WSPLNIE DLA POWIATU 3) lista nr 16 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 317

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 797; 4) gosw wanych oddano 10 017; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJKOWSKI Grzegorz Adam - LIZAKOWSKI Piotr Adam b) lista nr 16 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MASZK Kazimierz Antoni - STENCEL Zbigniew Leszek c) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCKI Zbigniew - MODRZEJEWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 117; 4) gosw wanych oddano 5 638; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAACHOWSKI Stanisaw Zygmunt b) lista nr 15 KWW WSPLNIE DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TKACZYK Waldemar Jzef c) lista nr 16 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECHOWSKI Grzegorz Tadeusz d) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYRA Czesaw Filip 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 544; 4) gosw wanych oddano 5 868; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 318

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRUNKE Roman b) lista nr 15 KWW WSPLNIE DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRUSKI Piotr Antoni c) lista nr 16 KWW SAMORZDNO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANTA Dariusz Jan d) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LASKA Piotr Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 811; 4) gosw wanych oddano 7 136; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOSKOWSKI Grzegorz Jzef - SZOSKA Alojzy Alfons b) lista nr 15 KWW WSPLNIE DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - URAWSKA Alicja Ludwika c) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI KOCIERSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHNOWSKI Krzysztof - ZABROCKI Grzegorz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Kwidzyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 63 955. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 26 816 osb, to jest 41,93% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 319

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 280; 4) gosw wanych oddano 11 668; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARGANOWSKI Antoni Andrzej - SZULC Jolanta - NIEG Jerzy Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIESIEKIERSKI Zdzisaw - FORTUNA Andrzej Aleksy - GODZIK Jerzy Stanisaw - HAJDUKIEWICZ Andrzej Kazimierz - OPACKA Katarzyna Agnieszka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRSKI Mirosaw Andrzej - KOBAN Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 579; 4) gosw wanych oddano 4 189; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DAWIDOWSKI Wodzimierz Bronisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZULC Marek Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 320

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 059; 4) gosw wanych oddano 4 561; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCZALSKI Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABOWSKI Jerzy - RYBUS Boena Elbieta c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUPIETA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 898; 4) gosw wanych oddano 4 486; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - APACZ Krystyna Marianna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALSKI Krzysztof - ZWOLAK Andrzej Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJTA Grzegorz Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Lborskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 51 094. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 26 458 osb, to jest 51,78% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW ZIEMIA LBORSKA 5) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 321

6) lista nr 17 KWW OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LBORK Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 706; 4) gosw wanych oddano 12 806; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARASKI Maciej - NAMYLAK Hubert Konrad - SAPISKA Irena Maria - TYBURSKI Wiktor Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOMBIEWSKI Edmund Konstanty c) lista nr 15 KWW ZIEMIA LBORSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PUJSZA-POMORSKA Agnieszka Teresa - WENTA Ryszard Tadeusz d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALKUSZ Waldemar Stefan e) lista nr 17 KWW OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LBORK uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEWANDOWSKI Zbigniew Jan - OSSOWSKA-SZARA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 642; 4) gosw wanych oddano 4 218; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RABKA Tadeusz b) lista nr 15 KWW ZIEMIA LBORSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TUTAK Tomasz Piotr c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WORONOWICZ Jacek
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 322

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 110; 4) gosw wanych oddano 7 339; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZAJOWSKA Jolanta Ewa - WICKOWSKI Dariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIS Mirosaw Wacaw c) lista nr 15 KWW ZIEMIA LBORSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOJNACKI Zdzisaw Henryk d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PRUSZAK Krzysztof Ludwik - WITTKE Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu Malborskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 50 889. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 23 552 osb, to jest 46,28% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 482; 4) gosw wanych oddano 5 962; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 323

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOBER Jolanta Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPLA Mirosaw Jan - DRZEWISKA Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASISKI Mirosaw d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WDOOWSKI Przemysaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 838; 4) gosw wanych oddano 6 457; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDA Dariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HRYNIEWIECKI-FIEDOROWICZ Wodzimierz Wojciech - SZWEDOWSKI Piotr Mirosaw - ZAKRZEWSKI Andrzej - ZALEWSKA Elbieta c) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAYJ Andrzej Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 232; 4) gosw wanych oddano 9 092; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULISKI Adam - RUKAT Marek

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 324

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KASYNA Janusz - KRZYAK Szczepan Eugeniusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONDYS Jarosaw Marek d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LAMKOWSKI Waldemar - SZCZYPIOR Marek Witold - ZIRRA Sawomir Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdaskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 905. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 833 osb, to jest 51,32% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 15 KWW UAWY MIERZEJA XXI WIEKU 3) lista nr 16 KWW EDUKACJA - ROZWJ 4) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 5) lista nr 18 KWW RAZEM LEPIEJ 6) lista nr 20 KWW PA DLA UAW I MIERZEI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 277; 4) gosw wanych oddano 6 778; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAREMBA Eugeniusz Jan - MICHALSKI Jacek Wojciech - PIRKOWSKI Zbigniew Jan b) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 325

- BOBROWICZ Stanisaw - GOWACKI Marcin c) lista nr 18 KWW RAZEM LEPIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUSZCZYK Stanisaw Kazimierz - SARNOWSKI Jzef Leon d) lista nr 20 KWW PA DLA UAW I MIERZEI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBOCISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 556; 4) gosw wanych oddano 6 770; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OGRODOWSKA Barbara Magorzata - TYBURSKA Iwona Joanna b) lista nr 15 KWW UAWY MIERZEJA XXI WIEKU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DBSKA Ewa c) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHARLISKI Janusz Marian - RYBICKI Jzef d) lista nr 18 KWW RAZEM LEPIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEW Grzegorz Wincenty - PTAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu Puckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 60 157. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 855 osb, to jest 52,95% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 326

4) lista nr 15 KWW NASZ POWIAT PUCKI 5) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE POKOLE ZIEMI PUCKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 011; 4) gosw wanych oddano 9 399; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERWISKI Roman Marian - KOWNACKA Ewa - MUA Tadeusz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOHNKE Micha Andrzej c) lista nr 15 KWW NASZ POWIAT PUCKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALSKI Micha Bartosz - TOMASIK Jerzy Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 626; 4) gosw wanych oddano 4 398; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SITKIEWICZ Andrzej Jan - ZAEMBOWSKI Adam Benedykt b) lista nr 15 KWW NASZ POWIAT PUCKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZSKA Ireneusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 218; 4) gosw wanych oddano 15 914; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 327

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDEK Zygmunt Antoni - TKACZYK Jerzy Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DETTLAFF Wojciech Bolesaw - DZIENISZ Andrzej Ryszard - OLSZEWSKI Wodzimierz Henryk - STYN Andrzej Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIEWSKI Zygmunt Stanisaw d) lista nr 15 KWW NASZ POWIAT PUCKI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUSZ Mirosaw Antoni - ROEK Andrzej - SZORNAK Rita Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu Supskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 74 817. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 35 097 osb, to jest 46,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA 4) lista nr 16 KWW SAMORZDNO POWIATU SUPSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 632; 4) gosw wanych oddano 5 051; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAEK Walentyna

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 328

b) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORDYLAS Andrzej c) lista nr 16 KWW SAMORZDNO POWIATU SUPSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAWADZKA Barbara Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 785; 4) gosw wanych oddano 6 933; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WALACH Arkadiusz Janusz - ZAWADA Andrzej Robert b) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GONERA Pawe - LEWKOWICZ Ewa c) lista nr 16 KWW SAMORZDNO POWIATU SUPSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SASKO Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 606; 4) gosw wanych oddano 7 674; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAAS Marcin Zbigniew b) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEJNAROWICZ Ireneusz ukasz - KOODZIEJSKI Zdzisaw c) lista nr 16 KWW SAMORZDNO POWIATU SUPSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMISKI Zbigniew

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 329

- STUS Ryszard Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 363; 4) gosw wanych oddano 6 573; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIEMIANOWICZ Sawomir Aleksander b) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYKO Magdalena Katarzyna - RYNDA Lidia Elbieta c) lista nr 16 KWW SAMORZDNO POWIATU SUPSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJTASZEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 711; 4) gosw wanych oddano 5 269; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PODRUCZNA-MOCARSKA Barbara b) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE-SAMORZD-ZIEMIA SUPSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LENARD Bogumia - OLECH Jan c) lista nr 16 KWW SAMORZDNO POWIATU SUPSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURY Andrzej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu Starogardzkiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 96 227.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 330

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 44 357 osb, to jest 46,10% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 126; 4) gosw wanych oddano 6 422; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURCZYK Leszek Jzef - CZAJA Bogdan Stanisaw b) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCHTA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 638; 4) gosw wanych oddano 13 647; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUTKOWSKI Wiesaw Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GABRIEL Patryk - MLLER Mirosawa - PRABUCKI Wadysaw Henryk - WSIK Wiesaw Jzef - WIERZBA Robert Marcin c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 331

- HOPPE Grayna Ewa - PILKIEWICZ Olena d) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GB-BRANDT Stanisawa - WRZESISKI Wiesaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 854; 4) gosw wanych oddano 8 956; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIADEK Henryk Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASKA Patrycja - ROGALSKI Tomasz Micha c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PEPLISKI Tadeusz Stanisaw d) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIRGON Marian Roman - HEROLD Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 016; 4) gosw wanych oddano 6 426; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALISKI Leszek Antoni b) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHYA Kazimierz Edmund - KOLASKA Lech Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 332

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 723; 4) gosw wanych oddano 5 263; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOSKOWSKI Wiesaw Franciszek - FLIS Andrzej Wiesaw b) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAGRSKI Dariusz Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Powiatu Tczewskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 88 998. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 37 177 osb, to jest 41,77% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE 5) lista nr 16 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY 6) lista nr 17 KW POROZUMIENIE NA PLUS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 094; 4) gosw wanych oddano 7 546; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWICKI Henryk b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 333

- DZWONKOWSKI Tadeusz Adam c) lista nr 15 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOSNOWSKI Witold d) lista nr 16 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ACKERMAN Stanisaw Marian e) lista nr 17 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIREK Mariusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 916; 4) gosw wanych oddano 10 314; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEJNIK Jerzy Adam - TRZCISKI Marek Antoni - YGOWSKI-ARSKI Roman b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - QUELLA Wiesawa Anna c) lista nr 15 KWW RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MATYSIAK Barbara d) lista nr 16 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIEDROWSKI Ludwik Stefan e) lista nr 17 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GAJEWSKA Alicja Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 515; 4) gosw wanych oddano 5 872; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZULC Wojciech

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 334

b) lista nr 16 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LAMKIEWICZ Stanisaw Julian - PUCZYSKI Jzef Franciszek c) lista nr 17 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOSISKI Maciej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 783; 4) gosw wanych oddano 5 235; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MODRZEJEWSKI Marek Bogusaw b) lista nr 16 KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BDZKI Tadeusz Kazimierz - WASIUK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 869; 4) gosw wanych oddano 5 394; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWLUSEK Waldemar Bogusaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEMBOROWSKI Andrzej c) lista nr 17 KW POROZUMIENIE NA PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ODYA Piotr - RESMEROWSKI Tomasz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Powiatu Wejherowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych.
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 335

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 147 794. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 74 127 osb, to jest 50,16% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT 4) lista nr 16 KWW ZIEMIA WEJHEROWSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 623; 4) gosw wanych oddano 6 311; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CONRADI Jerzy - KAMISKI Marek b) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JARMU-KKOL Mirosawa Sabina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 874; 4) gosw wanych oddano 16 070; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACH Ludwik - DOMASKI Jan - KRL Jolanta - WINCZEWSKI Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RECLAF Witold Grzegorz c) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLAWITER Jan Andrzej - SZALEWSKI Grzegorz
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 336

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 426; 4) gosw wanych oddano 17 476; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UKOWICZ Krzysztof - RESZKE Jzef - SZCZYGIE Wiesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GASZTA Grzegorz Marek - RYBAKOWSKI Wojciech Janusz c) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LISIUS Gabriela Ewa - THIEL Jacek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 243; 4) gosw wanych oddano 6 598; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEWERYN Wacaw b) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DALEKA Ewa c) lista nr 16 KWW ZIEMIA WEJHEROWSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BUJANOWICZ Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 290; 4) gosw wanych oddano 12 956; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 337

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HIRSCH Wadysaw Wojciech - PELCER Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOWI Genowefa c) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BISTRO Kazimierz Jan - KUBERNA Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 671; 4) gosw wanych oddano 9 464; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYTCZAK Dariusz - SZCZYPIOR Waldemar - TREDER Zygmunt Antoni b) lista nr 15 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DBROWICZ Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Powiatu Sztumskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 33 407. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 114 osb, to jest 45,24% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWILA 5) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 338

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 185; 4) gosw wanych oddano 2 888; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DOMASKA Elbieta b) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWILA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KANIA Jzef Andrzej - SZEWCZUN Jolanta Marzenna - THIEDE Waldemar Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 347; 4) gosw wanych oddano 3 008; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STEINBORN Bogumia Maria b) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWILA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOWNAROWICZ Antoni Ryszard c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZMIYK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 049; 4) gosw wanych oddano 1 865; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZONKA Janusz b) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWILA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOJECKI Ryszard c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 339

- KAMIERSKI Wiesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 533; 4) gosw wanych oddano 5 949; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYMERYS Wojciech - SMOLISKI Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOBIS Tomasz c) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWILA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - TABOR Leszek Jan - ZWOLENKIEWICZ Zbigniew Jan d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "POWILE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STEC Piotr - TOWSKI Mariusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 33 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 755 202. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 819 591 osb, to jest 46,69% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 8 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 340

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185 676; 4) gosw wanych oddano 159 233; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GONTAREK Piotr Pawe b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BATRUCH Mirosaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIERNACKI Marek Zbigniew - BONNA Leszek Jacek - KLEINSZMIDT Jan Krzysztof - LISOWSKA Boenna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARZOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217 223; 4) gosw wanych oddano 197 993; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FALKOWSKI Mariusz Jacek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTNICKI Andrzej - BYCZKOWSKI Wiesaw Zbigniew - KUCZYSKA Maria Teresa - SZCZYGIE Karolina Justyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCHLEWICZ Przemysaw Jan - LIWICKI Adam Wojciech d) lista nr 8 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UREK Lech Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 341

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143 005; 4) gosw wanych oddano 138 590; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BENDYKOWSKI Jacek Karol - GRZELAK Grzegorz Andrzej - PRU Sylwester Zbigniew - STRUK Mieczysaw Emil - ZYCH-CISO Hanna Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWIAZDA Anna Teresa - SZAJNA Marian Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156 259; 4) gosw wanych oddano 135 466; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWNA Hubert Alfons b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MCZYKOWSKI Dariusz Franciszek - REK Danuta Bogumia - SYNAK Jolanta Maria - WILSKI Ryszard Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZWARA Piotr Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117 428; 4) gosw wanych oddano 102 817; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany Strona 342

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OSTROWSKA Magorzata Teresa b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ODYA Zenon Jerzy c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARNOBAJ Leszek - LESZCZYSKA Jolanta Iwona d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JDRZEJCZAK Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy Irma Kul

Id: WQFZC-OZIAK-SOSUI-RNRQR-HZJQQ. Podpisany

Strona 343