BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 NAMA MURID `: ______________________________________________ KELAS : _________________________

AL-QURAN ( BACAAN ) KEMAHI RAN 1.1.1
Huruf Hijaiyyah Tunggal berbaris satu di atas

STANDARD PRESTASI
Huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas Huruf hijaiiayh yang hampir sama bunyi

1

2

BAND 3 4

5

6

CATATAN

1.1.2
Huruf Hijaiiyah bersamb ung dan kalimah berbaris satu di atas

Huruf Hijaiyah bersambung dan kalimah berbaris satu di atas Huruf mad dan tanda bacaan mad

1.1.3
Membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek yg mengand ungi pelbagai baris

Pelbagai baris dan bacaan panjang danpendek Bacaan Tanwin Bacaan panjang dan pendek Nun dan Mim sakinah Bacaan Qalqalah Bacaan Huruf-huruf sakinah

1.1.4
Membaca

Huruf Alif yg tidak ada dalam bacaan

kalimah. potongan ayat dan ayat pendek yang mengand ungi pelbagai baris dan tanda .4 STANDARD PRESTASI Tanda bacaan panjang lebih 2 harakat Nun dan mim syaddah Alif Lam ada dlm bacaan dan tidak ada dalam bacaan Huruf-huruf bertasydid Mim sakinag bertemu huruf Ba’ Kalimah Allah yg dibaca tebal dan nipis Nun sakinah dan tanwin bertemu huruf Lam dan Ra’ Bacaan panjang 6 harakat pada tanda melintang bersyaddah Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf wau dan ya Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf ba’ Nun Sakinah atau tanwin bertemu huruf ikhfa’ Hakiki 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN Membaca kalimah. potongan ayat dan ayat pendek yang mengand ungi pelbagai baris dan tanda Bacaan wakaf huruf akhir dibaca sukun Bacaan wakaf huruf berbaris dua di atas Bacaan wakaf huruf Ta’ Marbutoh AL-QURAN ( BACAAN ) KEMAHI RAN 1.1.

2. Tahu dan faham bacaan surah-surah Hafazan.Tanda Wakaf Wakaf pada kalimah tertentu Huruf Maqto’ah Ban d 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu bacaan surah-surah Hafazan. Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Tarikh : _______________________ BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 NAMA MURID KELAS : : ______________________________________________ _________________________ AL-QURAN ( HAFAZAN ) KEMAHI RAN STANDARD PRESTASI Al-Fatihah 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN 1.1 Menghaf az surahsurah berikut : Al-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas . faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan mengikut makhraj yang betul. Tahu. fasih. Tahu. menjadi naqib serta beristiqamah. faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan mengikut makhraj yang betul. bertajwid dan boleh dicontohi. bertajwid dan beristiqamah. faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan dengan bertajwid dan beradab. faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan. Tahu. fasih. Tahu.

faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan dengan bertajwid dan beradab. fasih.3 Pengertian dan rukun Islam . Tahu dan faham bacaan surah-surah Hafazan. bertajwid dan beristiqamah. bertajwid dan boleh dicontohi.2 Beriman Kepada Allah Dalil aqli dan naqli 2.1 Rukun Iman STANDARD PRESTASI Pengertian dan rukun Iman Kesan dan akibat Pengertian 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN 2. Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Tarikh : _______________________ BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 NAMA MURID KELAS : : ______________________________________________ _________________________ AQIDAH KEMAHI RAN 2. faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan. faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan mengikut makhraj yang betul.Ban d 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu bacaan surah-surah Hafazan. Tahu. Tahu. menjadi naqib serta beristiqamah. Tahu. Tahu. fasih. faham dan boleh menghafaz surahsurah Hafazan mengikut makhraj yang betul.

1 Konsep Bersuci STANDARD PRESTASI Pengertian dan hukumnya Cara bersuci Faedah dan akibat Pengertian Cara 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN .faham dan boleh menghayati asas Aqidah dengan sempurna. menjadi naqib serta beristiqamah.4 Syahadah Ba nd 1 2 3 4 5 6 Pengertian Kriteria Tahu asas Aqidah. faham dan boleh meyakini asas Aqidah. Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Tarikh : _______________________ BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 NAMA MURID KELAS : : ______________________________________________ _________________________ IBADAH KEMAHI RAN 3. faham dan boleh menghayati asas Aqidah. Tahu. Tahu. Tahu. faham dan boleh menghayati asas Aqidah dan beristiqamah. Tahu dan faham asas Aqidah. Tahu.Rukun Islam Kesan dan akibat Menghafaz syahadah 2.

Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Tarikh : _______________________ BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 ______________________________________________ _________________________ NAMA MURID KELAS : : SIRAH KEMAHI RAN 4. Tahu. Tahu.1 STANDARD PRESTASI Salasilah keturunan 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN . Tahu dan faham asas Ibadah.faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan menjadi naqib serta beristiqamah.4 Solat Fardu Ba nd 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Ibadah. faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah.3. Tahu dan boleh melaksanakan asas Ibadah. bilangan dan waktunya Lafaz niat Perlakuan solat 3.3 Konsep Berwudu k Rukun wuduk Sunat dan makruh Cara bewuduk Perkara yg membatalkan wuduk Pengertian dan hukum Nama.2 Konsep Beristinja k Alat-alat istinjak Kepentingan Adab Qada’ Hajat Pengertian dan tujuan Lafaz niat 3. Tahu. faham dan boleh melaksanakan asas Ibadah dengan beristiqamah.

faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw.Nabi Muhamm ad SAW dan tandatanda kenabian baginda nabi Keistimewaan keturunan nabi Tanda kenabian 4.faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw dengan menjadi naqib serta beristiqamah. Tahu dan boleh mengetahui Sirah Rasulullah saw. faham dan boleh meneladani Sirah Rasulullah saw. Tahu dan faham Sirah Rasulullah saw. Tahu.2 Kisah Penyusua n Nabi Muhamm ad SAW Nama ibu susuan Sebab nabi disusukan Ba nd 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu Sirah Rasulullah saw. Tahu. Tahu. Dan beristiqamah. Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Tarikh : _______________________ BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 NAMA MURID KELAS : : ______________________________________________ _________________________ ADAB .

Tahu. Tahu.3 Adab-adab Kelebihan dan akibat Terhadap Rakan 5. Tahu dan faham asas adab. menjadi naqib serta beristiqamah. faham dan boleh mengamalkan adab dan sentiasa mengamalkannya. Tahu. boleh dicontohi.KEMAHI RAN 5. Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Tarikh : _______________________ BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 – 2011 NAMA MURID : ______________________________________________ .1 Makan & Minum STANDARD PRESTASI Adab Makan dan minum Kelebihan beramal Doa sebelum dan selepas 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN 5. Tahu.4 Adab-adab Kelebihan dan akibat Terhadap Guru Ba nd 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Adab.faham dan boleh menjaga adab dengan mengamalkannya dengan sempurna.2 Adab-adab Kelebihan dan akibat Menghafaz doa ibu bapa Terhadap Ibu Bapa 5. faham dan boleh mengamalkan adab. faham dan boleh mengamalkan adab dan sentiasa beristiqamah.

membina dan menulis perkataan mudah daripada suku kata terbuka Perkataan mudah daripada suku kata terbuka 6. menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi bersambun g Boleh bersambung Tidak boleh bersambung 6. menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi Tunggal STANDARD PRESTASI Huruf Jawi Tunggal Beza bunyi dan bentuk huruf 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN 6.KELAS : _________________________ JAWI KEMAHI RAN 6.5 Mengenal.4 Membaca. membaca. dan menulis perkataan daripada satu suku kata tertutup Satu suku kata tertutup Membina perkataan drpd suku kata tertutup .2 Mengenal.1 Mengenal. membaca dan menulis suku kata terbuka Vokal dan konsonan Suku kata terbuka 6.3 Mengenal.

JAWI KEMAHI RAN 6.9 Membaca.8 Membaca. membina dan menulis ayat mudah yang mengandun gi rangkai Baca ayat mudah Bina dan tulis ayat mudah . membina dan menulis rangkai kata dan kata majmuk daripada suku kata terbuka dan tertutup Baca rangkai kata Bina dan tulis rangkai kata 6.6 Mengenal.7 Mengenal. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup Perkataan suku kata terbuka dan tertutup 6. membaca dan menulis perkataan daripada dua suku kata tertutup STANDARD PRESTASI Perkataan dua suku kata tertutup 1 2 BAND 3 4 5 6 CATATAN 6.

Tahu. Tahu dan faham asas Jawi. menjadi naqib serta beristiqamah.faham dan mampu membaca serta menulis Jawi boleh dicontohi. faham dan mampu membaca serta menulis Jawi dan beristiqamah. faham dan mampu membaca serta menulis Jawi. faham dan boleh menguasai asas Jawi. Tahu. Tahu. Tahu. Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Tarikh : _______________________ .kata dan kata majmuk Ba nd 1 2 3 4 5 6 Kriteria Tahu asas Jawi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful