J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.

odt -- 17-07-11

RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's
J. W. Richter JWR's RB-archief basiert hoofdzakelijk op de artikelen, die de auteur tussen 1970 en 2002 in Radio Bulletin heeft gepubliceerd. Nadat de oorspronkelijke web-site voor het archief in de Google-groep Radio Bulletin is opgeheven worden een aantal van de publicaties, die de auteur in Word-formaat en in scan-formaat ter beschikking stonden, naar Scribd (in het bereik jwr) overgebracht. In een aantal gevallen zijn weblinks met verwijzen naar actuele web-sites toegevoegd, die in de oorspronkelijke kopij ontbreken. De teksten zijn vrijwel onveranderd per categorie in vier groepen samengevat. • • • • • RB Archief JWR – 1970-1993: ingescande schema's uit 1970-1993 RB Archief JWR - 1970-1995: ingescande artikelen uit 1970- ca. 1995 RB Archief JWR 1991: Simulanten en Electronici, een “ingezonden open brief” uit 1991 RB Archief JWR 1995-2000: een aantal tekstbestanden uit 1995-2000 RB Archief JWR1947: de CADCAE Ontwerpen (1998-2002) met een aantal Microcap- en Eagle-ontwerpen, die als vingeroefeningen met de Simulatoren Microcap 5 en 6, respectievelijk Eagle 3.55 in de jaren 1998-2002 zijn ontstaan. Een aantal van deze beschrijvingen en schakelingen is in RB Elektronica tussen 1998 en 2002 gepubliceerd.

Het totaaloverzicht van deze publicaties is in tabellenvorm in de appendix samengevat.

Inhoud
Schema's...............................................................................................................................................3 Tiptoets Deurbel (1972)........................................................................................................................4 Blok- Driehoek- en Sinusoscilator in een (1973).................................................................................5 ECG-voorversterker (1973)..................................................................................................................6 Lijnversterker (1973)............................................................................................................................7 Power Fail Indicator (1973)..................................................................................................................8 Touch-control volumenregeling (1973)...............................................................................................9 Spanningsgestuurde oscillator (1976)................................................................................................10 Elektronische dobbelsteen met uitroleffect (1976).............................................................................12 A/D-omzetter voor LDR of NTC/PTC (1977)...................................................................................13 Automatische Volumeregeling (1977)................................................................................................14 COSMOS-eindtrap (1977)..................................................................................................................15 COSMOS Multivibrator (1977).........................................................................................................16 Elektronische Timer (1977)................................................................................................................18 Hoofdtelefoon versterker (1977)........................................................................................................19 Instelbare 14-bit oscillator (1977)......................................................................................................20 Logarithmische frequentie-oscillator (1977)......................................................................................21 R/C-sinusoscillator (1977)..................................................................................................................22 Spanningsbron met regelbare inwendige weerstand (1977)...............................................................23 Zaagtandoscillator (1977)...................................................................................................................24 Frequentie- en capaciteitsmeter (1978)..............................................................................................25 Trapspanningsoscillator (1978).........................................................................................................26 Akoestische TTL-tester (1979)...........................................................................................................27 COSMOS Ruisgenerator en R(C)-generator (1979)..........................................................................28

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11 Goedkope Frequentie-indicator (1980)..............................................................................................29 Logaritmische Stroomindicator (1980)..............................................................................................31 Logaritmische VU-meter (1980)........................................................................................................34 Sample-Watt-Meter (1980).................................................................................................................35 Zuinige aan/uit-indicator (1981).........................................................................................................36 Correlatiemeter voor de Ri-metingen van het lichtnet (1984)............................................................37 Spaarzame deurbelvoeding (1986).....................................................................................................38 Netspannningsmeter (1987)...............................................................................................................40 Lab-voeding met ballastweerstand (1990)........................................................................................41 Thermische weerstand direct meten (1990).......................................................................................42 Relais met instelbare afvaltijd (1991).................................................................................................43 Goedkope hogspanningscondensator (1990)......................................................................................44 Printspoelen - een bruikbaar alternatief (1993)..................................................................................45 Appendix: Overzicht der publicaties 1970-2002................................................................................47

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Schema's
Tussen 1976 en 1980 ontwierp ik een groot aantal schakelingen, die digitale CMOS-poorten als lineaire operationele versterkers toepasten en door mij COSMOS-schakelingen genoemd werden. Deze lineaire schakelingen waren zeer stabiel en gemakkelijk respectievelijk goedkoop te bouwen. Ik paste een eenvoudige test-print met ingebouwde voeding toe. Bij 15 V voeding vormden de transistoren in lineair bedrijf 1kOhm weerstanden; bij lagere spanningen 3V tot 5V stegen deze weerstanden tot hogere waarden en daalde het stroomverbruik aanzienlijk tot het 100 μA-bereik. Door toepassing van dit gedrag onstonden schakelingen, die zich door aanpassing van de voedingsspanning van hoog actief verbruik naar een lage ruststroom aanpasten. De viervoudige set NAND-poorten (CD4011) vormen in lineair bedrijf primitieve operationele versterkers, die als universele bouwstenen werden toegepast. De versterking en het lineaire gedrag waren vermoedelijk verre van ideaal, maar mij interesseerde vooral de bereikbare functionaliteit. Door het solderen van een handvol weerstandjes en condensatoren ontstonden allerlei interessante schakelingen, die in de verzameling schema's de veelzijdigheid van dit principe illustreren. De CMOS-bouwstenen waren zeer robuust. Ik kan mij niet aan defecte CMOS-onderdelen herinneren. In feite werden alle experimentele schakelingen met dezelfde poorten gebouwd. Als een schakeling goed werkte, ontstonden vaak een gebruiksvoorwerpen in een steviger behuizing, zoals een frequentiemeter, een RC-oscillator, de geluidseffectenversterker, etc. De benodigde halfgeleiders stamden van Chris Visman, die mij de diverse types onderdelen, zoals digitale logica (RTL, DTL, TTL, CMOS), de MOSFETs, de diacs en triacs, reedrelais, etc. uit zijn onuitputtelijke voorraad ter beschikking stelde. In een aantal gevallen werd uit het omvangrijke RB-artikel alleen het schema in dit overzicht overgenomen.

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Tiptoets Deurbel (1972)
Omdat ik twee hoog woonde en er nogal eens handelslui aanbelden, was ik het al spoedig beu, dat ik dan steeds twee trappen naar beneden moest, om weer een stofzuigerverkoper af te wijzen. Er werd dus een bel gebouwd, waartoe men alleen de schroef diende aan te raken. Vrienden en vriendinnen wisten dit, maar de de stofzuigerverkoper belde tevergeefs...

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Blok- Driehoek- en Sinusoscilator in een (1973)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

ECG-voorversterker (1973)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Lijnversterker (1973)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Power Fail Indicator (1973)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Touch-control volumenregeling (1973)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Spanningsgestuurde oscillator (1976)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Elektronische dobbelsteen met uitroleffect (1976)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

A/D-omzetter voor LDR of NTC/PTC (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Automatische Volumeregeling (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

COSMOS-eindtrap (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

COSMOS Multivibrator (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11 COSMOS Volumeregeling (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Elektronische Timer (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Hoofdtelefoon versterker (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Instelbare 14-bit oscillator (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Logarithmische frequentie-oscillator (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

R/C-sinusoscillator (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Spanningsbron met regelbare inwendige weerstand (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Zaagtandoscillator (1977)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Frequentie- en capaciteitsmeter (1978)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Trapspanningsoscillator (1978)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Akoestische TTL-tester (1979)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

COSMOS Ruisgenerator en R(C)-generator (1979)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Goedkope Frequentie-indicator (1980)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Logaritmische Stroomindicator (1980)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Logaritmische VU-meter (1980)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Sample-Watt-Meter (1980)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Zuinige aan/uit-indicator (1981)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Correlatiemeter voor de Ri-metingen van het lichtnet (1984)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Spaarzame deurbelvoeding (1986)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Netspannningsmeter (1987)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Lab-voeding met ballastweerstand (1990)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Thermische weerstand direct meten (1990)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Relais met instelbare afvaltijd (1991)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Goedkope hogspanningscondensator (1990)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Printspoelen - een bruikbaar alternatief (1993)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

Appendix: Overzicht der publicaties 1970-2002
RB Elektronica was het oudste vaktijdschrift op het gebied van elektronica in het algemeen. RB Elektronica is ruim 73 jaar geworden. Op 1 september 2003 is het blad in gedrukte vorm gestopt. Vanaf 1969 tot het einde rond ca. 2002 heeft de auteur op freelance-basis als vaste medewerker van Radio Bulletin/RB Elektronica meer dan 300 artikelen gepubliceerd. Een overzicht van deze publicaties wordt in de volgende tabel samengevat.
Tijdschrift-titel Radio Bulletin Jaar 1970 Maand Pagina Omv. 12 Titel (publicaties in Radio Bulletin, RB Elektronica, Elex, etc.) Voedingsapparaat (2-20V / 1A, met stroombegrenzer) Sterwurger I (reageert op signaal in het muziekspectrum en schakelt de luidsprekers af) Sterwurger III (We blijven wurgen, reageert op drie tonen in de reklame) Aanraakschakelaar 261 2,5 Schuifregistertellers (met flipflops in TTL-techniek) Tastschalter (Elektor Juni 1971) Zenerdiode Touch Control Versterker 378 348 402 538 1 Automatische Start/Stop voor Cassetenrecorder zonder bandafslag (reageert op geluid) Geluidseffectenversterker / Filter versterker (met variable Wienbrugfilter) Eenvoudige Frequentie/Tijdteller deel 1 (met TTL-logica, 4 x Nixie en 40 x BF186!) Eenvoudige Frequentie/Tijdteller deel 2 (met TTL-logica, 4 x Nixie en 40 x BF186!)

Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Elektor Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin

1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971

1 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 12

39 198 222

1,5

1,5 Sterwurger II (na verandering van de reklamedeun) 2,5

0,7 0-1 Indicator 1,5 4

Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Electronic Today International Wireless World Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin

1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973

1 2 3 7 8 8 0 0 12 12 1

25 71 115 266 313

5

0,6 0-1 Indicator (zonder aan/uit-schakelaar) 0,7 One-shot Touch Control als lichtschakelaar Eenvoudige Teller-klok met 3 Nixie-buizen 4 Drievoudig regelbaar Voedingsapparaat (-15 V/+5V/+15V) met Foldback Current Limiting (3->15V/1A) Plop/Ruisonderdrukker Touch cotrolled doorbell (in Electronic Today International) Touch Control FM-Tuner (in Wireless World)

499 506 7

4

Drievoudig regelbaar Voedingsapparaat (-15 V/+5V/+15V) met Foldback Current Limiting (3->15V/1A)

0,4 Tiptoets deurbel / Touch controlled doorbell A/D-omzetter met de 741

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11
Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 4 6 6 6 8 9 10 11 12 12 400 433 485 489 239 242 309 146 0,6 Blok-/Sinus-/Driehoeksgenerator in een (met drie Opamps 741) Touch Controls 0,6 Power Fail Indicator 0,4 Lijnversterker 0,7 Stereo ontvangst van verre zenders (Stereo/Mono-omschakelaar met een FET) TC-volumeregeling 1 ECG-voorversterker (hoorbaar maken van de hartslag) 0,8 Inschakelautomaat voor eindversterkers 1 Automatische Volumeregeling in de auto (afhankelijk van het toerental)

0,5 Bistabiele Touch Control Frequentie-/Sample Volt Meter (voor golfvormen van periodieke signalen)

Radio Bulletin

1974

8

320

3

Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Wireless World Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin

1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977

1 2 9 9 10 10 11 12 10 1 3 6 6 7 8 9 10 11 1 1 3 4 4 5 5

18 50

1 Lekstroomdetector Morse Generator CMOS-1_3 Hoofdtelefoonversterker Schakelingen met de CD4011 CMOS-6_10 Opamp Oscillator CMOS-4_5 Theorie van de CMOS-opamp Opamp Oscillatoren CMOS-10_12 Fasedraaier Stereo Onderdrukker (in Wireless World) CMOS-13_17 CMOS Logar. Versterker CMOS-18_19 Zaagtand/ blokoscillator

212 238

1 Schmitt-Trigger (met CD4011) Spanningsgestuurde Oscillator (met CD4011) Dobbelsteen Touch Control / Funktiegenerator

364 412

2 Logarithmische AC/DC- Ampere-Meter 1mA – 10A 1,5 100 mW Versterker/Ontvanger met CMOS IC4011A (met zeer geringe ruststroom) Functiegenerator

4 20 95 141 143 186 186

1 Selectief 325 Hz Audiofilter/Oscillator met CMOS 4011A 1 3 Twee bijzondere Schmitttriggers (met inkoppeling/tegenkoppeling, voor 3 standen) FM-ruisonderdrukker (door autom., signaalafhankelijke overschakeling van Stereo naar Mono) Instelbare 14 Bit-oscillator/deler met CMOS 4020 1 Automatische Volumeregelaar Log. Frequentiedeler Zaagtandoscillator met twee transistoren

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11
Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 5 5 5 5 9 9 10 11 1 2 6 7 7 8 1 5 10 11 13 9 10 12 265 267 186 186 186 186 351 344 375 437 2 66 2 1 Multivibrator met de CMOS 4011 A/D-converter voor LDR of NTC/PTC RC-sinusoscillator met de CMOS 4011 Spanninghsbron met regelbare inwendige weerstand (van 0,1 Ohm tot 10 Ohm, met de LM305 en 2N2905) Electron. Tiendeler voor frequentietellers (voor het bereik boven 10 kHz) Electronische Timer (1 tot 14 minuten, speciaal voor een copieerapparaat ontworpen) Cmos Volumeregeling (met CMOS 4011) CMOS Eindtrap / Trapspanningsoscillator (met de CD4011) Stereo VU-meter met Ruisonderdrukker (verbeterde uitvoering van RB 1963, pag. 309) LF-mV-Meter 2 Teller en Klok (TTL-logica en 4 Nixie-buizen) 2 Frequentieteller, Imp/ Cap.-Meter (met CMOS 4011) Digitale Testschakeling 1 CMOS Ruisgenerator / RC-generator 1 Akoustische TTL-indicator (met CMOS 4011) 5,5 Tweedraadsintercom (samen met T.P. van der Zee, Nieuw-Zeeland) 2 Oproepsysteem voor de tweedraadsintercom (samen met Tjeerd van der Zee, Nieuw-Zeeland) Teilerschaltung (Popular Elektr.) 9 32 2 12 13 12 4 1 Logartihmische VU-Meter (op basis van de logartihmische diodekarakteristiek) Nauwkeurige Verzwakkerschakeling (1:10) met weerstanden uit de E12-reeks 0,5 CMOS – Frequentie-indicator 1,5 Log. Stroomindicator 3 Sample Amperemeter 1 Elektronische Zekering 2 Zuinige Batterijvoedingsindicator (door korte flitssignalen) Uitvinding van de telefoon (Antonio Meucci, Philipp Reiss, Alexander Graham Bell, Elisha Gray) Programmeerbare teller 343 426 473 320 2 TV-Kijkcijfers bepalen via de netcentrale (d.m.v. Correlatiemeting) 1 Gitaarversterker 4,5 Antennes voor straalverbindingen 2 Telefooncentrale (voor 2 aansluitingen)

1 Koptelefoonversterker (met CMOS 4011) 1

Popular Elekt Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin

1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1981

5 1 1 5 10 11 12 3

Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin

1982 1982 1982 1982 1982 1983

1 3 8 10 11 8

10

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11
Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin Radio Bulletin 1984 1984 1984 1984 1 4 12 12 9 185 473 483 2,5 Telefooncentrale (met 5 aansluitingen) 1,5 De geschiedenis van de FM-modulatie (uitvinder Howard Armstrong) Precisieweerstanden (1%) maken met de E12-reeks (door parallel / serieschakeling) (Vanaf deze datum verandert Radio Bulletin de naam in RB Elektronica/Computers) 8 10 380 Onbekend artikel 2 Rendement van reflectorantennes (Vanaf deze datum verandert RB het formaat in DIN-A4) 1 5 17 39 1,5 Stopcontact is ook informatiebron (frequentiestandaard, belastingsprofiel, kijkcijfers, etc.)

2 Correlatiemeter (voor de Ri-metingen van het 220V-lichtnet) 1,4

1985 Elrad RB Elektronica 1985 1985 1986 RB Elektronica RB Elektronica 1986 1986

1 Spaarzame deurbelvoeding (schakelt trafo alleen bij gebruik aan) De Q-kwaliteit van een signaal (analoog aan de kwaliteit van een kring) Qwerty Netfase C-Meter Netspanningsmeter

RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica Elex RB Elektronica

1987 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988

7 7 7 7 7 10 7 8 45 47

Semi-professionele netspanningsmeter (200 V – 235V) 2 Snelle relaissturing Weergave zonder HIFI Antieke straalverbindingen (na de val van Troje, ca. 1200 voor Christus) CAD/CAM-aankoppeling Aanslag op halogeenlampen (door inschakelverschijnselen) 1,5 Colpitts Oscillator met de 2N3055, 850 kHz 0,3 Goedkope hoogspanningscondensator (met behulp van een printplaat, 475 pF-10 nF, 100 kVolt) Cassegrain en Gregory antennes Cassegrain antennes Thermische weerstanden eenvoudig meten (met een LM317) 1 Schakelende voeding met de LM317 Lab-voeding met 2xLM317 met een ballastweerstand Jaargang 60

RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica

1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990

7 4 11 3 3 5 6 11 12 12

35

1,5

21 29 39 23 37 46 44

RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica

1991 1991 1991

4 5 6

21 23 37

1 Sneller schakelen met relais (instelbare afvaltijd) 1 Elektronici en simulanten Decadenbank (netwerk in 4-polige SMD-bouwsteen)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11

RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica Hanser Fachzeitschriften RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica

1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992

2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7 7 7 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11

34 36 41 29 30 29 40 15 66 38 37 76 78 64 37 62 18 20 35 7 18 41 7 20 13 39 7 2 1,5

Spanningsverdubbelaar met CMOS IC's 1 Recycling van magnetische energie (in spoelen) Voeding met senseleidingen Wist U, dat ... (ontdekking en toepassingen van kwartskristallen) 1,2 Dissipatieberekening-varianten (vervangingsschma's) Hartinfarct bij computers (langere levensduur voor chips) 1,2 Wisselstroomvoeding met stroommeter 1 Telefoonfraude in de USA (door de simulatie van de stuursignalen van 2600 Hertz) MOS contra Bipolair (De grenzen van halfgeleiders) Snel R meten tussen 0,001 – 2,000 Ohm 1,5 Stofzuigervoeding (3,6 V/3A) voor auto-aansluiting op 12 Volt 1 Clockoscillatoren omschakelen voor testphasen Nieuwe Logicafamilies (TTL, LS, HC, FAST, AC, FCT, ...etc). Wie dekt de lading (Batterijen) Een andere kijk op Maxwell, deel 1 (energietransport in plastic) Een andere kijk op Maxwell, deel 2 (energietransport in een tweelingssnoer en in de atmosfeer) Snelle netspanningsomschakelaar (binnen ca. 10 msec, voor een noodstrommvoorziening)

1,3 Meting van de magnetische energie (in een spoel of transformator)

1,3 Metingen aan CMOS-schakelingen 1 Een andere kijk op Maxwell, deel 3 (dipool) 1,5 Buizen, vergane glorie ? (Overgang naar halfgeleiders, ongevoeligheid voor EMP)

1 De zwakste schakel(aar) in de keten (uit de reeks faults & failures) 0,7 Een andere kijk op Maxwell, deel 4 (glasvezels als golfpijpen) 0,4 Drie kleuren met een tweekleuren – LED 1 Soldeer: het fenomeen (samenstelling) 2 Correctie van de vermogensfactor in voedingen Een andere kijk op Maxwell, deel 5 (whistlers in het aardmagneetveld) Leiterplatten Technik: Vom CAD-Layout zum Bestück- und Prüfprogramm (CAD-Datenschnittstelle zur Fertigung)

1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

1 1 1 1 1 3 3 3 3

27 28 41 48 49 12

0,5 Digitale PLL-schakeling 1,5 Capaciteitsmeter 5-100 pF, met 100 kHz-generator Microvolttester 1,5 Voedingsbron met een negatieve inwendige weerstand Precisiemeting van zeer kleine weerstanden (0,03 Ohm) 1 De knipmethode (overbodige onderdelen, ->> hoe men TV's goedkoper kan produceren) oscillerende regelaars

11 29

1,5 10 Geboden v.h. Debuggen (uit Electronic Design 3 september 1992) 1 Aardlusonderbreker (ter vermijding van storingen)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11
RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 4 4 4 4 4 4 5 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 5 10 10 11 12 38 8 36 29 26 31 34 24 14 22 43 40 8 34 36 28 19 111 14 32 30 35 34 36 10 92 92 0,5 Printspoelen (1-6 windingen, 18-900 nHenry) 0,5 Kortsluittester Clockfrequentie 1 Ghz Spanningsgestuurde oscillator VCO oscillator 1 Logica voor supercomputers (Cray) 1,5 oscillerende spanningsregelaars (met een LM317) 1,5 Precisiespanningsdeler 1% 1,5 Inschakelen zonder piekstromen (TSE = Transformatoren sanft einschalten) Filter met 4 uitgangen 1,5 Kleine oorzaak, grote gevolgen (meerderheidsbesluiten) Transformatoren Weerstanstransformator Dissipatietester voor Condensat. Driepuntsregelaars 1 Nauwkeurige Impulsgever 2 ASIC's met 3 V voeding 1,5 Lineaire/schakelende voeding Spanniningsgestuurde zaagt.osc. 2 Van Kakafonie tot Symfonie (plesiochrone digitale hierarchie) Brandstofcellen HF-storingen Chaostheorie 1,5 Ergonomie 1 Lineaire regelaar met lage verliezen (LT1074, LT1084, LT1006) 0,6 Sensor voor vloeistofniveaus (met een CD4011) 1 Koelen met ventilatoren 1,5 Van IC tot MCM 2 Solitons en solitonlichtgeleiders 1 Het frequentiespectrum (zoals afgelezen uit een spectrumanalyzer) 2 Het universele EDV-net (diverse verkabelingssystemen) 1 De Intelligente autosleutel (met TIRIS en EEPROM) De grote batterij (verklaring van de bliksem volgens Richard Feynman -1963-) Koelen met geluid 20 19 27 26 38 41 1 Het bagagetransport in Denver (uit de rubriek faults & failures) 1 De ontwikkeling van DOS (MS-DOS 1.0 - >> 6.0) 1,5 De groene PC (op initiatief van President Clinton) 1,5 Een blik op het magneetveld 1 Vermogensmeting (met een optokoppelaar) 1 12 V indicator met poorten uit de 7400-reeks

RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica

1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

1 2 3 3 3 3 3 4 4

32 17

2

2 De print als IC

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11
RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 4 5 7 10 10 10 10 10 10 10 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 10 10 34 34 36 36 29 31 33 27 37 35 8 36 30 25 30 37 44 9 16 38 38 32 30 1 47 5 37 39 35 35 42 42 40 16 18 28 15 26 Anemometer vor het meten van windsnelheid met warmteverlies 0,5 Veelzijdig filter 1 Hall-netwerk 2 Femto-amperemeter (van Bob Pease, met de LMC662) 1 Oplossend vermogen v. calculators 0,5 Vermogensmeter (tot 2kWatt 220V) 1,2 De jacht op de Pentiumbug 0,5 Miniatuur Dipoolantenne 0,5 Drietoongenerator Pacemaker (Ontwerpbeschrijving van William Greatbatch) 2 Het ontwerp van HF-prints (Stripleidingen) 4 Van huis uit tolerant (Fail-safe ontwerpmethoden) 2,5 Ontkoppelingsmethoden (vooarl voor snelle digitaallogica) 1 De uitvinder van PAL (Walter Bruch uit Mittelweida -Sachsen-) 2 Accumulatoren (NiCd, Ni/MH, etc.) Elektromobielen De ontdekker der Röntgenstralen (Conrad Röntgen, 1845, 150 jaar geleden geboren)

1,5 Snelle dataleidingen 0,5 Aardingsvrije negatieve spanningsbron (met CMOS-poorten) 1 Veel Solderen en toch gezond blijven 6 Samengestelde opamps (met twee Opamps) 4 De alkaline accu (RB) (beschrijving van de Renewal loodvrije cellen) 0,5 Batterij met ingebouwde ladingsdetector 0,5 Een Eurospoor met 50 Hz Elektronica in maatkostuum Kasten en behuizingen met EMC-afscherming Op weg naar de nano-elektronica 0,5 Stralingsdetector v. radioactief mat. Xenonlampen op de weg Zonnebatterijen op grote schaal 2 Soldeerverbindingen 1,5 Storingvrije elektrische installaties (storingen door harmonischen) Telewerken 2 Het elektron (beschrijving der muonen, positronen en electronen) Reinigen met UV-licht Netwerken in de auto (CAN) Solderen met licht De tovenaar van Menlo Park (Thomas Alva Edison) De micapiramides (RB) (Teotihuacan) De wervelende kern (over het ontstaan van het aardse magneetveld) Actieve vermogenscorrectie / Vermogensbegrenzers Een Internet-adres voor elk onderdeel

10 16-19

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11
RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica Extra RB Elektronica Extra RB Elektronica Extra RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 10 32-33 10 43 N-stralen (de „ontdekking“ van een niet bestaande straling) van de Franse fysicus Blondlot (1903) De magamp (magnetische versterker, werkt met modulatiefrequentie van 30 kHz) Het oudste schema ter wereld (uit de Hathortempel te Dendera) 0,5 De witte LED Luminescentie Accuruis (stijgt sterk bij ontlading, stuursignaal voor het laadcircuit) Alternatieve generator (met een schoorsteen in de woestijn) Vulstandmeter (Nivopuls, werkt met geluidsradar) De micapiramides (P.M.) 1 Ballgrid-Arrays hersolderen De lithiumbatterij 1 Elektrosmog 1 Actieve stroombegrenzers Aardlichten 2 Hoogspanningsgenerator (met waterdruppels) 3 De 555 (timer/Oscillator), beschrijving van het ontwerp van een CMOS-versie Betaald rijden Halfgeleiders Si-Ge-Transistoren Elektronische Starters

10 12..13 10 12 12 12 12 12 12 12 12 6 24 32 33 30 29 35 31 34 29 9 10 24-27

6 16-17 6 10..12 6 7

1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 15 18 10 43 20 19 18 22 17 20 34 14 22 43

De globale chronometer (UTC), nauwkeurige tijdsbepaling en GPS Loodvrij solderen Kortsluittester Milieuvriendelijke elektronen 1 Faraday en Maxwell Metaaldetector Zeekabels Defensieve voeding Harmonische Oscillatoren Thermometer met bliksemteller Tips & Tricks (satellietantenne uirichten, Raamantenne, reparatie gloeilampen, Ballastweerstand) Elektronica in het internet (groot aantal schakelingen, o.a. Clapposcillator) 1 De toekomst van de elektrotechniek Harmonische Oscillatoren 50 Hz Oscillator (Wienbrugoscillator gesimuleerd met Micro-Cap V) Reparatie van designfouten Thyristoren afschakelen (met een transistorschakeling)

J.W. Richter –Archief RB -- RB Archief JWR – 1970-1993 – schema's.odt -- 17-07-11
RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 5 5 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 14 30 37 28 21 59 55 14 40 17 47 Het succes van Konosuke Matsushita De pacemaker (uitvinding van Wilson Greatbatch -1958), gesimuleerd met Micro-Cap Nulpuntsfilter Markt en management 4 Ervaringen met een AD-simulator (Micro-Cap V) De fundamenten van de elektrotechniek Katalysator voor elektronica (gassen door luchtafsluiting t.b.v. de desiccatoren) Rendementsprong voor loodaccu's 2 Kristaloscillatoren (metz een CMOS of HCMOS inverter) 4 (Klassieke) Multivibrator met een condensator (simulatie met MicroCap) Het ontladen van een spoel (met behulp van een vliegwieldiode, resp. Zenerdiode) Anti-roest velden, bestrijding van corrosie 2 Kortegolfstoringen door planeten (Home Planet voor Windows) Ervaringen met Eagle Markt en management LC-oscillator (simulatie van de inschakelverschijnselen met MicroCap) Resonantiedetector Zonnevlekken Power Multivibrator met 2 thyristoren 20V/5A (gesimuleerd met de Micro-Cap 6 simulator) Toscaanse elektronica (Via Aurelia, winkel in Rosignano) De harde regen (risico's door harde regen bij vliegtochten) De simulatie van filters (simulatie met Micro-Cap) De Micro-Cap 6 simulator Recycling van printplaten en beton Jaargang 72 RB Elektronica 2002 2 19 1 Blokgolfgenerator voor 3 Volt (met IC TLV2771, gesimuleerd met MicroCap), maart 2002 Op 1 september 2003 is het blad in gedrukte vorm gestopt.

RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica RB Elektronica

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2 3 3 3 7 9 9 9 9

35 14 29 21 22 17 9 6 13

2

RB Elektronica

2003

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful