CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD.

TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAIET DE SARCINI -ARHITECTURA-

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA
Denumirea obiectivului BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Amplasament Adresa : COM. SMARDAN, JUD.TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Beneficiar PRIMARIA COMUNEI SMARDAN, JUD.TULCEA Proiectant General SC ELFOR GRUP srl

Page 2 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA
CAP.1 GENERALITATI

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 1.2 CONTROLUL CALITATII 1.3 MATERIALE SI UTILAJE 1.4 GARANTII 1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI CAP.2 PERETI DIN ZIDARIE DIN CARAMIDA CAP.3 MORTARE 3.1 MORTARE PENTRU ZIDARIE 3.2 MORTARE PENTRU TENCUIELI CAP.4 TENCUIELI 4.1 INTERIOARE 4.2 EXTERIOARE CAP.5 COMPARTIMENTARI INTERIOARE 5.1 COMPARTIMENTARI DIN PANOURI HPL CAP.6 IZOLATII 6.1 HIDROIZOLATII 6.2 TERMOIZOLATII SI FONOIZOLATII CAP.7 PARDOSELI 7.1 PARDOSELI INTERIOARE 7.1.1 Sape 7.1.2 Placi ceramice 7.2 PARDOSELI EXTERIOARE 7.2.1 Mozaic spalat 7.2.2 Pavaje 7.2.3 Pardoseli sintetice CAP.8 FINISAJE DE INTERIOR LA PERETI 8.2 PLACAJ CU PLACI CERAMICE 8.3 VOPSITORII CAP.9 FINISAJ FATADE 9.1 VOPSEA DE EXTERIOR CAP.10 INVELITOARE 10.1 INVELITOARE - SARPANTA Page 3 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAP.11 TAMPLARII 11.1 TAMPLARII DE EXTERIOR 11.2 TAMPLARII DE INTERIOR 11.3 FERONERIE CAP.12 GEAMURI CAP.13 CONFECTII METALICE 13.1 STRUCTURI METALICE 13.2 BALUSTRADE DE EXTERIOR 13.3 ALTE CONFECTII (SCARI, PROFILE, IMPREJMUIRE ETC) CAP.14 LUCRARI DE CONSTRUCTIE TEREN DE JOC

Page 4 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA CAPITOLUL 1 GENERALITATI

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Modul de transmitere a propunerilor. Graficul de executie. Lista cu materiale si utilaje. Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor. Desenele de fabricatie si montaj. Mostrele. Breviarele de calcul. Rezultatele incercarilor. Certificatele si agrementele. Instructiunile producatorilor. Rapoartele de teren ale producatorilor. Fotografiile lucrarii pe durata executiei. CAPITOLE CORELATE Capitolul 1.2 - Controlul calitatii. Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje. Capitolul 1.4 - Garantii. Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in prealabil de beneficiar. Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate. Propunerile vor avea mentionat numarul si o terminatie in ordine alfabetica. Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau furnizorul, plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului corespunzator din specificatii. Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantului general. Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu lucrarile executate anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara. Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare. Toti cei implicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi respectate conditiile prevazute, de orice natura. GRAFICUL DE EXECUTIE Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa data semnarii contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi aprobat si returnat conform termenelor prevazute in contractul de executie. In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se prima zi de lucru a fiecarei saptamini. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea succesiva, indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza logic. Se vor indica datele de Page 5 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

incepere si de terminare a lucrarilor, precum si durata. Se va indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata in grafic. Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie, caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv cele furnizate de beneficiar si cele cerute in inlocuirile aprobate. LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru fiecare produs. Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona producatorul, tipul de produs, modelul sau numele catalogului precum si standardele de referinta. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general. Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii suplimentare specifice acestui proiect. Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice. Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si montaj. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general. MOSTRELE Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in paragraful 1.5 - Inchiderea contractului. Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului estetic, culoare si alegerea finisajului. Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu culorile propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege. Page 6 of 102

subantreprenorului sau antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania). DESENE DE MONTAJ Page 7 of 102 . vor trebui transmise in scris proiectantului general. Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din specificatii. asamblare. SMARDAN Jud. dar trebuie aprobate de organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general. Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile necesare proiectului. sau direct beneficiarului.5 . cu partile lui componente si elementele atasate. Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati. INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii. exprimate in documentele contractului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. punere in functiune. Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile lucratoare. REZULTATELE INCERCARILOR Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general. Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare. sau direct beneficiarului. Se va coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor. sau direct beneficiarului. se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1. exprimate in documentele contractului. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. instalare. CERTIFICATELE (AGREMENTELE) Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului. Mostrele nu vor fi folosite la testare. proiectantului general pentru informatii. decat daca este prevazut in mod special in specificatii. depozitare. BREVIARELE DE CALCUL Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general. exprimate in documentele contractului. un exemplar va fi retinut de proiectantul general. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. precum si criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.Inchiderea contractului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare. conditiile limita care necesita o atentie deosebita. instructiunile de livrare. in numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului. ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de exemplare specificat in capitolul Caracteristicile tehnice ale produsului Se vor indica procedeele speciale. Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior. TULCEA Dupa aprobare. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de administrator general. JUD.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. si cinci fotografii de interior care sa ilustreze progresul lucrarii. ora si titlul proiectului.1 Page 8 of 102 . JUD. SMARDAN Jud. cu maximum cinci zile inainte de transmitere. si vor arata directia din care au fost luate. Fotografiile vor fi datate. Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite. FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE Se vor transmite fotografii in fiecare luna. SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1. TULCEA Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare. exprimate in documentele contractului. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.

Propuneri transmise spre aprobare.aprobat cu HGR nr.1 . Capitolul 1.Garantii.2 CONTROLUL CALITATII GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Controlul calitatii. Serviciile laboratoarelor de incercari.3 . Capitolul 1. REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL) Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA 1.393/1994 Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii .Inchiderea contractului. Serviciile producatorilor pe santier. SMARDAN Jud. Tolerante Standarde si referinte. 272/1994 Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al legii 10/1995 C56-86 C61-74 P118-99 MP008-2000 P118-99 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor prin metode topografice Normativ de siguranta la foc a constructiilor Manual privind exemplificari. Conditii tehnice generale de calitate Page 9 of 102 . detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii Norme specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executate STAS 1799-88 Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii STAS 767/0-88 Constructii din otel. Mostre scara 1:1 realizate pe santier. TULCEA Capitolul 1.Materiale si utilaje. JUD. Capitolul 1.4 . 261/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii – aprobat cu HGR nr.5 . CAPITOLE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.aprobat cu HGR nr.

ca o conditie minima pentru calitatea lucrarii. cu exceptia situatiilor in care sunt specificate. Reglementari privind executia structurii de rezistenta: NE 012-99 C169-88 P59-86 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. vor fi respectate cerintele standard. Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si dimensionate sa reziste la vibratii. TULCEA ASIGURAREA CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractului. romanesti si straine. TOLERANTE Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect. Se vor obtine copii dupa standarde. indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie. in continuare. Nementionarea unor reglementari nu scuteste executantul de obligatia respectarii lor. conditiilor pe santier. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului. beton armat si beton precomprimat Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate Page 10 of 102 . capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si calitatea specificata. conditii mai severe. Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la data executiei.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate. se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In mod orientativ. se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. inclusiv ordinea operatiilor de montaj. produselor. vor fi pre-montate inainte de fixare si verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare. serviciilor. TULCEA Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor. Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a se putea produce lucrari de calitate. prin profesie sau alte standarde corelate. Se vor respecta standardele specificate. sau cerute prin standardele aplicabile. producatorilor. Nu este permisa cumularea de tolerante. Relatiile contractuale. Se vor respecta instructiunile producatorilor. in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii. sunt prezentate principalele acte normative si reglementari tehnice. JUD. SMARDAN Jud. performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si documentele contractului. valabile la data incheierii contractului intre beneficiar si antreprenorul general. Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati. precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente. STANDARDE SI NORMATIVE Se vor respecta standardele de referinta. romanesti si straine. Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare. deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul montajului sau in exploatarea cladirii. Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

JUD. SMARDAN Jud. TULCEA C28-83 C122-89 STAS 6657/1-71 C156-89 C11-74 C112-86 C216-83 C149-87 STAS 438-/1-89 STAS 438/3-89 C150-84 GE029-97 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje Normativ pentru proiectarea si executarea bituminoase la lucrarile de constructii hidroizolatiilor din materiale Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat Produse din otel pentru armarea betonului Plase sudate Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel Executie piloti Reglementari privind executia lucrarilor de finisaje: STAS 2355/3-87 STAS 2355/2-87 STAS 5838/2-78 STAS 2560/3-84 C35-82 C223-86 P2-85 C18-83 C3-76 GT005-97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructie Vata minerala Pardoseli din piatra naturala sau artificiala – reguli si metode de verificare Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Normativ pentru proiectarea si executarea structurilor de zidarie Normativ pentru executarea tencuielilor umede Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Compartimentari cu panouri usoare Page 11 of 102 . TULCEA Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural Elemente prefabricate din beton armat Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/1-71.

pe baza instructiunilor date de proiectantul general. indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului. JUD. se va asigura accesul si ajutor cu forta de munca. acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta. angaja si plati serviciile unei societati independente. Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul general. Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare. calitatea lucrarilor. sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului. Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta. depozitarea.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. indicand observatiile si rezultatele incercarilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului. SMARDAN Jud. dupa necesitati. INSPECTII DE CALITATE Beneficiarul va putea alege. Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului general rapoartele cu rezultatele incercarilor. TULCEA Specificatie tehnica privind nacelele suspendate pe cabluri utilizate la intretinerea fatadelor MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si in specificatiile pentru materialele sau utilajele respective. utilajele. Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor proprii. Page 12 of 102 . Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului general. abilitate de legislatia in vigoare in Romania. SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI Beneficiarul va putea alege. Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu proiectul si documentele contractului. SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. atunci cand este necesar. montajul. uneltele. reglajele utilajelor. se vor asigura mostrele de materiale. retetele utilizate. atunci cand este necesar. precum si initierea personalului de exploatare. In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate. angaja si plati serviciile unei societati independente care sa execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului. substante de protectie si finisaje. incercarile. elementele de etansare. in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania. producatorii de materiale si utilaje trebuie sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente pe santier. Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica in specificatiile produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva. Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta. Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de comparatie pentru restul lucrarii pana la sfarsit. punerea in functiune. caile de acces si ajutor cu forta de munca atunci cand este nevoie. TULCEA ST004-96 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente. JUD. sau instructiunile suplimentare transmise pentru montaj. SMARDAN Jud. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier. buna lor functionare. etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator. TULCEA Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului general atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. Inainte de aplicarea urmatorului material. Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din specificatii. Angajarea acestor persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului. EXECUTIE VERIFICAREA CONDITIILOR Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a se confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare. substanta de protectie. Se va verifica existenta tututror utilitatilor. in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor. SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1.2 Page 13 of 102 . PREGATIRE Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. daca indeplinesc caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta. substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior grundul.

CAPITOLE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. atunci cand conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie. Page 14 of 102 . deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului. Transport si manipulare. iar cantitatile sunt corecte. SMARDAN Jud. MATERIALE Se vor folosi numai materiale si utilaje noi. Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti. pentru a preveni murdarirea lor. MANIPULARE SI TRANSPORT Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor producatorului. JUD. Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.3 MATERIALE SI UTILAJE GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Materiale.Controlul calitatii. Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor. Inlocuiri. Capitolul 1.Propuneri transmise spre aprobare. produse de acelasi producator care a executat piesele care sunt inlocuite. TULCEA 1. Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte. Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate.Inchiderea contractului. Capitolul 1. Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna. deasupra nivelului solului. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor. DEPOZITARE SI PROTECTIE Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil.Garantii.4 .5 . TULCEA Capitolul 1. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale straine. Capitolul 1. Lista de materiale si utilaje. Depozitare si protectie.2 . Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale.1 .

INLOCUIRI Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de la data stabilita in nota de incepere a lucrarilor. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile. Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu cererea. aratind ca inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului.Se vor prezenta desene de executie. Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut. SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1. Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare. Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul executarii proiectului. si nu din vina antreprenorului general.3 - Page 15 of 102 . cu exceptia cazului ca exista o cerere separata in scris. Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului. Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare: Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare.Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate mai sus. Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general: A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate al produsului specificat original. informatii privitoare la produsul respectiv si se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse. fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar. Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului. Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse. . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. . Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original. SMARDAN Jud. In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv. JUD. LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul general va putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta. TULCEA Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la ele pentru inspectie. Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor.

SMARDAN Jud. SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1. Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari. PREGATIREA GARANTIILOR Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii.Propuneri transmise spre aprobare. Cu exceptia articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului. CAPITOLE CORELATE Capitolul 1. TULCEA Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si utilajelor. TULCEA 1.4 GARANTII GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii.4 Page 16 of 102 . FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se va intocmi o lista cu numele. furnizorii si producatorii responsabili cu proiectul. Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete. Capitolul 1.Materiale si utilaje.3 .Controlul calitatii. luindu-se in consideratie data aprobarii ca data de incepere a garantiei.2 . Capitolul 1.1 . In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei preliminare se vor trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii. cu fiecare element identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului. Capitolul 1. se va lasa data de incepere a garantiei necompletata pina cand receptia finala este determinata. adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor. documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv. DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea beneficiarului. furnizorilor si producatorilor implicati in proiect. JUD.Inchiderea contractului.5 .

Piese de schimb si materiale de intretinere. Hotararea Guvernului Romaniei nr.Materiale si utilaje. CURATENIA FINALA Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii. Capitolul 1. Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr. Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al calitatii in constructii. vor fi inlaturate etichetele temporare. se vor lustrui suprafetele transparente si lucioase. Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior.4 . Hotararea Guvernului Romaniei nr.Controlul calitatii. Servicii de intretinere. Garantii si obligatii. TULCEA Capitolul 1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Procedee de inchidere a contractului. CAPITOLE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.Garantii. iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul. suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate.2 .261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art. Capitolul 1.Propuneri transmise spre aprobare. ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul general. Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele de scurgere. Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata si material care este curatat. Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.2/1994 privind calitatea in constructii. Capitolul 1. Curatenia finala. TULCEA 1. PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate. Instructiuni de folosire si intretinere. REFERINTE Legea calitatii in constructii.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Santierul va fi curatat.3 .1 . petele si substantele straine. suprafetele expuse la vedere. Reglaje. SMARDAN Jud. Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului. Page 17 of 102 . JUD.

Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE. tiparita pe hirtie alba. surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile temporare de pe santier. instalare si reglaj emise de producatori. Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile. Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei. cu etichete de plastic laminate. organizat logic dupa descrierile de mai jos. Inlocuiri de materiale si variante de utilizare. modelul si seria produsului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA Se vor evacua gunoaiele. corelat cu cota finita a planseului de la parter. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4. oricand gata sa fie prezentate beneficiarului.Completari. cu posibilitate de extindere. Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum. Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile ascunse in constructie. numele proiectului si continutul dosarului. Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente. caracteristicile produselor si mostrele. inclusiv urmatoarele: Numele producatorului. corelat cu desfasurarea lucrarii de la suprafata.Instructiunile de asamblare. inclusiv urmatoarele: Masurarea adincimii fundatiei. Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat. in trei parti dupa cum urmeaza: Page 18 of 102 . DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica. Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte. toate schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii. JUD. .Planse.Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului. . Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale. Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor. cu descrierea fiecarui material sau sistem folosit. . SMARDAN Jud. Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a accesoriilor. . vor fi inregistrate: . . Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie. referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii. atunci cand sunt mai multe dosare.Specificatii. produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura functionarea lor in conditii optime. pe care sint scrise titlurile clar. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.Desenele de fabricatie aprobate. Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier. si coperti de plastic. REGLAJE Se vor regla toate instalatiile.

Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor. considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie. Certificate de agrement ale organismelor abilitate. Page 19 of 102 . regla si lubrifia conform cerintelor. Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic. furnizori si producatori. Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor. cu comentariile proiectantului general. inclusiv detergenti recomandati. SERVICII DE INTRETINERE Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe perioada de garantie. Instructiuni de utilizare. editat cu 15 zile inainte de receptia finala. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE Se vor furniza piese de schimb de rezerva. Pentru fiecare categorie. numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje. se va intocmi o lista cu numele. JUD. Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj. Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara aprobare in scris de la beneficiar. aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Se vor curata. pentru a asigura o functionare optima. Se vor executa: o examinare sistematica. Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a lucrarii. Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp regulate. Se vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. inainte de editarea finala. adrese. in urmatoarele zece zile dupa inspectia finala. Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele: Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor. adresele. Se vor specifica urmatoarele: Breviare de calcul. se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate. antreprenorului general. Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala. TULCEA Partea 1: Lista cu nume. Lista de utilaje. subantreprenorilor si producatorilor de utilaje. reglaje si lubrifierea partilor componente. materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj. Se va transmite un exemplar complet din toate volumele. SMARDAN Jud. GARANTII SI OBLIGATII Se vor furniza in doua exemplare.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Certificatele de garantii si obligatii in original. Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori. Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale. Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata. Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere. Se vor folosi piese de schimb fabricate de acelasi producator care a produs piesele originale. numere de telefon si fax ale proiectantului general.

DEFINITII Terminologie pentru pereti din zidarie de caramida conform: STAS 10109/1-82 Lucrari de zidarie – calculul si alcatuirea elementelor P2 –85 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de zidarie C126 – 75 Normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice C56 – 75 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie STAS 457 – 86 Constructii si instalatii P104 – 84 Lucrari de zidarie de caramida pentru definitii relative la ansambluri din pereti de zidarie de caramida care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. conform documentelor contractuale si capitolului 1. JUD.orice sarcina laterala in conditii normale de exploatare. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si proiectul de executie sau documente de licitatie. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile de executare a peretilor exteriori de inchidere si a peretilor interiori de compartimentare. au aplicabilitate in acest capitol.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. La aceste lucrari peretii din zidarie de caramida sunt dimensionati sa reziste la: -propria greutate. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. SMARDAN Jud.1: Page 20 of 102 . Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale proiectului de executie si documentelor de licitatie. TULCEA SFARSITUL CAPITOLULUI 1. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale proiectului de executie si documentelor de licitatie.5 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.presiunea vantului . . TULCEA CAPITOLUL 2 PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. inclusiv documentatia de licitatie.sarcinile date de straturile de finisaj . CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat.

TULCEA . Nu se vor depasi 35 0C chiar daca se utilizeaza surse de caldura temporare. semnate de producatorul caramizilor. Se vor ventila spatiile de lucru.96. pentru uscarea zidariei. STAS 457 . pentru fiecare tip de caramizi specificate. . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul martor. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Panoul se va executa la santier in vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia peretilor din zidarie de caramida conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului caramizilor.I C2/75/STAS 457 .86.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. Caramizile se vor depozita in gramezi. Se va procura o cantitate suficienta din acelasi lot de productie. Acest element de constructie va constitui panoul martor pentru intreaga lucrare. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare la punerea in opera . Peretii din zidarie de caramida se vor executa la minimum 5 0C. conform necesitatilor. Page 21 of 102 . LIVRARE. confectionate la tehnologie omologata. astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. Caramizile se vor manipula cu atentie pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor. accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la un singur producator. JUD. produsele. Caramizile se vor procura de la un singur producator. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite la zidarie pentru a fi aprobate. MATERIALE CARAMIZI Se vor folosi numai caramizi pline conf. SMARDAN Jud. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului.Certificari ale materialelor. Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou –martor (fragment de perete mostra) utilizand materialele. stive sau lazi. Dimensiunile caramizilor vor fi cele standardizate. Cu . Materialele se vor livra in ambalajele originale. in locuri ferite sau protejate.

platbande Otel beton OB 37 Bolturi de otel pentru implantat cu pistolul. Materiale si produse Armaturi longitudinale. prin acoperirea cu materiale adecvate (folii de plastic. Standardele de referinta. SMARDAN Jud. ghidajelor pentru tevi. de 1. 1. Pentru fiecare accesoriu de zidarie cerut se vor furniza specificatiile producatorului si instructiunile de punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. profile de protectie pentru canturile expuse deteriorarii.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se vor lua masuri de protejare impotriva murdaririii suprafetelor altor pereti ai constructiei ramase la vedere. sinelor. MATERIALE AUXILIARE Materiale pentru zidarie Mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030-70 marca M 25 sau conform proiect de executie Mortar pentru dibluri din ciment. Se interzice indepartarea prin spargere a portiunilor de caramida care depasesc suprafetele sau care ies in relief la peretii netencuiti. consolelor. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. . 5 x 20 x 5 ca pentru ancorarea intre ele a armaturilor orizontale. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. dupa cum urmeaza : . Elemente de colt din otel beton (otel rotund) Φ 6 mm in forma de “L” cu dimesiunea de cel putin 50 mm x 50 mm.3 dispozitive de ancorare pentru zidarie. propuse pentru a fi folosite.3 armaturi longitudinale de 75 cm lungime. Ancore de platbanda de otel cu latura de 2 cm si gros. longitudinale la peretii dublii. Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale de zidarie. Elemente de colt din otel beton. STAS 908-80 STAS 438-80 B.2967-78 Otel laminat la cald . s. rumegus in proportie 1. cuprind armaturi. sparturi sau alte defecte care ar putea impiedica asezarea lor corespunzatoare sau ar afecta rezistenta.a. elemente de tip etrieri din otel beton. ancore si agrafe conform specificatiilor din proiectul de executie a structurii de rezistenta. Page 22 of 102 . aspectul sau durabilitatea constructiei. Elementele de tip etrieri din otel beton (otel rotund) Φ6 mm in forma de “U” cu dimens. TULCEA Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri. 20 cm protejate anticoroziv cu minium de plumb. .1 ACCESORII PENTRU ZIDARII DIN CARAMIDA Generalitati Accesoriile la lucrari de zidarii.d). nisip. etc. Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice. carligelor de sustinere. ancoraje si piese inglobate.5 mm cu lungimea de min.I. JUD. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos. din ambele tipuri.m. Zonele de racord dintre elementele de beton si zidaria noua vor fi prevazute cu elemente de ancorare a zidariei de betonul armat sau realizate prin tesere si vor fi etansate si curat imbinate. La aprecierea exactitatii tuturor lucrarilor se aplica tolerantele medii prevazute de normele si normativele in vigoare. Se va asigura livrarea si montarea tuturor ancorelor. taierea se va face cu aparate de taiere. Daca nu este specificat in proiectul de rezistenta atunci se vor folosi urmatoarele: Armaturi longitudinale pentru rostruile orizontale in zidarie din otel beton (otel rotund) Φ 6 mm in segmente de cel putin 2 m lungime.

si celelalte elemente de zidarie se vor construi de grosimea indicata pe planul de executie. etc. timp de minimum 6 ore inainte de punerea in opera. nisip. TULCEA Agrafe din sarma de otel Φ 5 mm de lungime min. In dreptul golurilor. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. Suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor pastra curate.latimea de 240 mm. Se admit urmatoarele abateri : La diametrul zidurilor: .latimea peste 240 mm. Grosime: peretii. suprafata rosturilor va fi plana. Peretii despartitori mai mici sau egali cu 125 mm se vor arma in rost orizontal din trei in trei asize cu armatura Φ 3 mm sau Φ din 5-7 asize. GENERALITATI Caramizile se vor pune in opera conform panoului . 10 sau .+ 20 mm. rumegus de pin. . Odata intarit. in proportii egale. 125. Page 23 of 102 . se vor construi la firul cu plumb.La dimensiunile golurilor : . Caramizile se vor pastra uscate.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Deasupra golurilor. Buiandrugii monoliti vor fi sprijiniti temporar. la glafuri. Spatiile dintre tocurile tamplariei si zidarie vor fi bine matate cu mortar. Peretii despartitori de 125 mm se vor executa cu caramida C75 si mortar M 25.martor aprobat.gol mai mic de 1 m. 240. ferite de actiunea directa a soarelui. . in acest mortar se pot executa prinderi cu holz suruburi.. . acolo unde se indica in planse. In timpul executiei lucrarilor de zidarie se vor lasa goluri si slituri pentru instalarea diferitelor echipamente. se vor prevedea buiandrugi din beton armat. Peretii dintr-un singur rand de caramizi vor avea grosimea nominala indicata (75. . folosind un instrument de forma unei tije cu diametrul de 1. prefabricati sau turnati monolit (conform specificatiei din plansa). 20 cm conf.8 mm. Inainte de inchiderea cu zidarie a golurilor sau spatiilor inaccesibile se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa. + 3 mm.gol mai mare de 1 m. Aceste goluri se vor umple dupa montarea echipamentelor corespunzator zidariei din jur. + 4 sau . La fixarea caramizilor. SMARDAN Jud. Cand mortarul se intareste suficient pentru a fi modelat. se vor folosi caramizi intregi sau taiate cu capatul inchis spre gol. + 6 sau . detaliilor din plansa.10 mm. . Diblurile pentru fixarea tocului si captusirea usilor si ferestrelor se vor fixa cu mortar de ciment. + 10 mm. Piesele inglobate in beton si celelalte dispozitive se vor livra pentru montaj cu suficient timp inainte in vederea coordonarii cu turnarea betonului. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. cu mortar M 25. rosturile se vor adanci in forma concava. Elementele cu glaf vor avea dimensiunile cerute pentru modularea cu elementele peretilor.). JUD.10 mm.25 cm. Abateri permise Tolerantele de constructie: suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare.6 mm. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Se va indeparta orice urma de mortar sau pamant de pe suprafata aparenta a caramizilor.latimea de 125 mm.latimea de 75 mm.

daca nu se specifica altfel. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Page 24 of 102 .La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor: .8 mm la 2. CURATARE SI PROTEJARE Curatire: Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare. care nu pateaza si este bine fixata. Armaturile se inglobeaza complet in mortar. . se vor folosi bare de otel Φ 6. Acoperirea cu mortar la exteriorul rostului. Se vor umple cu mortar rosturile la colturi. hidrofuga. fara pete de mortar.La dimensiunea rosturilor : . respectandu-se liniile. in primele rosturi orizontale de deasupra si de dedesubtul golurilor pentru ferestre (mai mari de 300 mm) se vor amplasa armaturi longitudinale ce vor depasi golul cu cate 200 mm de o parte si de alta. cu mortarul din rosturi intarit. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Caramizile se umezesc inainte de pozare. Fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii.latura mai mica de 3 m. zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu o folie rezistenta. cate una in fiecare rost la intrare de 5-7 asize pe verticala. . 1 m distanta intre ele.La rectiliniaritatea muchiilor: . Caramizile se vor poza la firul cu plumb.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Armaturile se vor petrece cel putin 150 mm. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Rosturile orizontale si verticale vor fi de aproximativ 10 mm latime Se vor umple rosturile verticale pe toata inaltimea caramizii.5 m sau 20 mm pe toata lungimea.3 mm la un metru sau 20 mm pe toata lungimea peretelui.2 mm. La intersectiile armaturii din rosturile orizontale se vor amplasa in rosturi alternate pe verticala astfel ca sa nu se suprapuna in acelasi rost. se vor folosi si ancoraje locale inglobate in rosturile orizontale ale zidariei si fixate prin impuscare de elementele de beton structurale.La planeitatea suprafetelor: .05 m in orice directie. Daca nu se specifica altfel. Ancorajele: daca nu se specifica altfel. Pe timp de ploaie sau in cazul intreruperii lucrarilor. indepartand excesul de material si mortar. Rosturile: Se vor mari toate golurile cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu mortar complet. . Se vor indeparta resturile de mortar de pe lucrarile adiacente inainte de a se intari. Protectie: Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toata durata executarii lucrarilor de constructii. In dreptul golurilor pentru ferestre sau altor goluri mai mari de 300 mm se vor prevedea ancoraje suplimentare ale captuselii la max. TULCEA . goluri si lucrarile adiacente pentru a asigura o suprafata neteda (acolo unde se cere) uniforma. distantele si nivelul fiecarei asize. Fiecare rand se va fixa intr-un strat continuu de mortar. . Armatura. atunci cand nu se lucreaza direct pe ele.4 mm la 2.verticale: +5 . + 20 mm. . rosturile verticale ale randului superior corespunzand in randul de dedesubt mijlocului caramizii (rosturi intercalate). 2cm. asa cum e specificata.La dimensiunile in plan ale incaperilor: .orizontale : +5 . SMARDAN Jud.2 mm. + 15 mm.La abateri fata de orizontala a asizelor: . a armaturii va fi de min.la 6 mm la un metru sau 10 mm pe etaj. Zidaria trebuie sa ramana curata.latura mai mare de 3 m. JUD. . Rosturile pe fiecare rand de caramida vor corespunde cu mijlocul caramizilor din randul de dedesubt si vor respecta firul cu plumb. .

cum ar fi : repararea muchiilor stirbite. -folosirea caramizilor necorespunzatoare. -amplasarea gresita datorita unor trasaje ale peretilor. media aritmetica a rezultatelor se compara cu dimensiunea din proiect. armarii. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate. Verificarea teserii corecte a zidariei. legaturii. care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elemente adiacente sau cu altele care urmeaza a fi pozate. Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite intre doua dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor. armaturi. fise de transport) prin examinarea vizuala si masuratori. Se vor repara sau se vor indeprta si inlocui caramizile ciobite. mortar. cat si dupa terminarea lor. precum si prezentele specificatii. sparte. urmatoarele : -nerespectarea prezentelor specificatii. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. -verificarea grosimii rosturilor orizontale si verticale care nu vor depasi 8-10 mm. colturilor. planeitate. matarea rosturilor cu mortare. se face in cursul executiei prin examinare vizuala. nu se admit rosturi neumplute. CONTROLUL CALITATII Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie din caramida vor fi conform STAS 10109/1-82 si Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-85. deteriorate in alt mod. Verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor caramizii se face cu nivelmetrul. -verificarea orizontalitatii randurilor cu ajutorul furtunului de nivel si dreptarului. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. verticalitate. se face prin masuratori directe efectuate cu metrul si ruleta. Verificarea calitatii executiei zidariilor consta din urmatoarele: -verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime. Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiala sau totala a lucrarilor. SMARDAN Jud. functie de cum va decide dirigintele de santier. etc. C 198-79. etc) la elementele realizate. intersectii. la trei inaltimi sau puncte diferite. nise.00 m. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. C 190-79. privind cele spuse mai sus. etc) se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice. conform cu normativele P2-85. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta documentatia tehnica de executie. Toate materialele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor (caramizi. JUD. etc. precum si umplerea cu mortar. Verificarea dimensiunilor incaperilor a golurilor pentru usi. -verificarea teserii rosturilor verticale in functie de tipul blocurilor de zidarie. Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb si dreptarul de 2. adancimea rosturilor pentru aplicarea tencuielii. patate. prin masurarea distantei pe orizontala dintre doua dreptare aplicate pe ambele fete ale zidului. -verificarea grosimii zidariei la fiecare zid in parte. -prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe orizontala fata de cum este specificat in plan. ferestre. TULCEA Defectele considerate remediabile sunt cele care se pot inlatura prin operatiuni de indreptare locala. Page 25 of 102 . Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. ancorarii. teserea zidariei la colturi.

lungimea si inaltimea plinurilor si golurilor.a. si zidaria de caramida. TULCEA -verificarea verticalitatii zidariei (suprafete si muchii) cu ajutorul firului cu plumb si dreptarului de 2. JUD. -verificarea planeitatii suprafetelor prin aplicarea pe suprafata zidului a unui dreptar de cca. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. La zidaria armata si complexa se vor mai verifica urmatoarele: -pozitia corecta a sectiunii armate. -verificarea dimensiunilor.5 m in trei puncte pe inaltimea fiecarui zid. SFARSITUL CAPITOLULUI 2 Page 26 of 102 . -grosimea rosturilor orizontale si acoperirea cu mortar a armaturii -pozitionarea corecta a armaturii din rosturile orizontale prin care se realizeaza legatura dintre elementele de b. Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite in proiect sau in prescriptiile legale in vigoare sunt conform normativului C56-85. verificarea se va face la fiecare zid.5 m si prin masurarea cu precizia de 1 mm a distantei dintre rigla si suprafata sau muchia respectiva. SMARDAN Jud. 2.direct cu ruleta sau metrul.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.

Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. semnate de producatori. inclusiv documentatia de licitatie. pe cheltuiala constructorului. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. conform documentelor contractuale si capitolului 1.1: . . care atesta ca cimentul livrat la santier este conform cu specificatiile din STAS 388-68. Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producatorului. DEFINITII Terminologie pentru pereti din zidarie de caramida conform: STAS 388-68 Ciment Portland STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane STAS 3910-1-76 Var pentru constructii STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii C 17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie CERINTE DE PERFORMANTA A MORTARELOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale mortarelor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. au aplicabilitate in acest capitol.Certificari ale materialelor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. prin prelevarea de probe si incercari. dupa cum urmeaza : Page 27 of 102 . Testarea mortarelor se face pe fiecare tip in parte. SMARDAN Jud. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidaria de caramida si pentru tencuieli. de catre un laborator specializat. Fiecare tip de materiale si agregate se va procura de la un singur producator. TULCEA CAPITOLUL 3 MORTARE GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. JUD. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. in conformitate cu STAS 2634-70.

consistenta si densitatea mortarului proaspat.consistenta mortar proaspat : 5-8 cm . ambalaje intregi sau alte containere adecvate aprobate care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele producatorului si sortul. avand etichete cu numele producatorului. DEPOZITARE SI MANIPULARE Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor. lazi sau platforme cu suprafete dure. Se va furniza numarul de esantioane pentru acest scop.marca si tipul.densitate mortar proaspat : min.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Daca in specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti colorati in amestecurile de mortar. pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte materiale straine. SMARDAN Jud.rezistenta la compresiune la 28 zile : 25 kg/cmp . LIVRARE. de asemenea pentru cimentul folosit la mortare pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari. Mostrele de culoare pentru mortar. se vor furniza esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de catre proiectant. un test la fiecare schimb. purtand etichete pe care s-au inscris greutatea. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau containerele lor originale. Page 28 of 102 . numele producatorului. 1950 kg/mc Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor supune spre aprobarea dirigintelui de santier. cate un test la fiecare 100 mc. Cimentul se va depozita in cladiri inchise. Se vor face testari. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specifica. Agregatele se vor depozita in silozuri. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali. curate. JUD. astfel incat sa se evite deteriorarea. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorate prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. TULCEA - BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. etansi. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. permitand in acelasi timp indentificarea lor. conform solicitarilor acestuia. ferit de umezeala. La pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. varul si celelalte materiale se vor livra in saci. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton. Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lui. Cimentul. in acest caz agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare. Conditii de acceptare la receptia mortarului: . TULCEA rezistenta la compresiune la 28 zile. Inainte de utilizarea agregatelor vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii de finete. Daca materialele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca vor fi din nou trecute prin sita inainte de intrebuintare. Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita separat.

Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. JUD. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati care sa permita folosirea lui la umplerea rosturilor. la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Page 29 of 102 .23 mc) EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele. 3. pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur. conform necesitatilor. TULCEA CONDITIILE PROIECTULUI BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. fara intarzietor de priza . nisip. pentru mortarele cu intarzietor de priza. Mortar pentru dibluri din ciment. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. SMARDAN Jud. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.in maxim 16 ore. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant.in maxim 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment. La prepararea mortarului se va folosi calitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacatoare dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. GENERALITATI Prepararea mortarelor Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. pentru lucrarile ce implica utilizarea mortarelor. 1. rumegus in proportie 1. in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Daca nu se aproba altfel. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca in maxim 10 ore de la preparare. dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului.1 Ciment Portland 165 kg Pasta var (consistenta 12 cm) 130 kg Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1660 kg (l.1 MORTARE PENTRU ZIDARII MATERIALE Mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030-70 marca M 25. pentru mortarele de var . Transportul mortarului Se face cu utilaje adecvate. TULCEA Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru lucrarile ce implica utilizarea mortarelor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. In acest interval de timp se permite adaugarea apei. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Se vor ventila spatiile de lucru.

fara constituenti care au patruns.ciment Portland . Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. . indepartand excesul de material si mortar. TULCEA CURATARE SI PROTEJARE Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare.Var hidratat . Amestecuri pentru mortare Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.pasta de var (constanta 10 cm. impuritati de natura organica si alte corpuri straine. Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit si a facut priza 3.va fi curata.ipsos de constructii EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele.conform STAS 5201-28 .Apa. 250 kg var si 2/3 mc nisip la mc mortar). potabila.Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau.) . Pentru perioade scurte de timp. JUD. nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare.7 mm cu umiditate 2% .150 kg ciment. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. 30 cm decat elementele din jur.conform STAS 790-73 . proportiile se vor stabili dupa volum. de culoare naturala sau alb.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. . lipsita de saruri solubile. Daca nu se specifica altfel. cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer. SMARDAN Jud. .2 MORTARE PENTRU TENCUIELI MATERIALE Ciment Portland. GENERALITATI Prepararea mortarelor Mortarele vor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuiala. Page 30 of 102 Greutate pe metru cub 1506 kg 1300 kg 1350 kg 1200 kg .nisip material . Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aprox.Var pasta obtinut din var hidratat . cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impreabile.Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. a fiecarui material folosit ca ingredient pentru mortar. Mortar de var pasta. ciment. In cadrul acestor specificatii. greutatea unui mc. nisip pentru tencuieli driscuite la interior (cca. acizi. este considerata astfel : Material .

praf de piatra. pentru mortarele cu intarzietor de priza. cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impreabile. 16 ore. Mortar de var . Daca nu se aproba altfel. 450 kg ciment la mertru un metru cub nisip. la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.5. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aprox. in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. 10 ore de la preparare. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant. SMARDAN Jud. Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit si a facut priza SFARSITUL CAPITOLULUI 3 Page 31 of 102 . CURATARE SI PROTEJARE Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare. 500 kg ipsos la mc mortar). pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur. fara intarzietor de priza. 1 1/2 si un adaos de picment colorat. Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru cub nisip.la max. In acest interval de timp se permite adaugarea apei.la max. Transportul mortarului Se face cu utilaje adecvate. JUD. var. pentru mortarele de var. nisip in proportie var. Mortar. ciment alb . ciment.ciment pentru tencuieli in proportie nisip.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.3. Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare.la max.3 (cca. Pentru perioade scurte de timp. 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var. TULCEA Mortar pentru tencuieli interioare pe suport de ipsos . Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se face : . indepartand excesul de material si mortar. . dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. 30 cm decat elementele din jur. . 2. var – nisip in proportie 1-6. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului. var pasta. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute pe metru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.

10/1995 Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii pentru lucrari de tencuieli interioare si exterioare. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii STAS 1134/71 Piatra de mozaic Legea privin calitatea in constructii nr. STAS 388-68 Ciment Portland alb STAS 7055-80 Cimenturi Portland albe si colorate STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane STAS 9201 -80 Var hidr. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie.62 Page 32 of 102 . Materialele pentru executia tencuielii vor fi depozitate adecvat. inclusiv documentatia de licitatie. DEFINITII Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile si industriale. in pulbere pentru constructii STAS 1667-76 Agregate grele naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. JUD. Materialele componente ale tencuielii pentru finisarea exterioara a suprafetelor mentionate in proiectul de executie se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. TULCEA CAPITOLUL 4 TENCUIELI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. au aplicabilitate in acest capitol. inclusiv tencuieli pe suport de rabitz. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. La aceasta lucrare suprafetele exterioare se vor finisa cu tencuiala de exterior conform indicatiilor proiectului de executie. C18 . SMARDAN Jud. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie.

. procedeelor tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor. 3. culorile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini. Materialele pentru tencuieli se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Page 33 of 102 . Materialele se vor livra in ambalajele originale.instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de tencuieli necesare. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tencuiala specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. compozitiile. iar dupa obtinerea aprobarii va deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de tencuieli cantitatile complete de la un singur producator.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Lucrarile de tencuieli se vor executa la minimum + 5 0C. conform necesitatilor. TULCEA PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari.datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui un panou de perete cu dimensiunile de cel putin 1m / 1m finisat cu tencuieli la toate varietatile propuse pentru lucrare. aditivilor. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de punere in opera . JUD. conform documentelor contractuale si capitolului 1. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a tencuielilor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. 2. SMARDAN Jud. Aprobarea tencuielilor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. LIVRARE. pentru uscarea uniforma a tencuielii. 4. Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate. Nu se vor depasi 35 0C chiar daca se utilizeaza surse de caldura temporare.1: . Mostre si testari Panou: 1. cu materialele. Se vor pune la dispozitie mostre pentru tipurile de tencuieli folosite pentru a fi aprobate. TULCEA Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. Se vor ventila spatiile de lucru. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului.

Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81. cimentul va fi conf. . Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si intructiunile de punere in opera. Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si dirigintelui de santier.Apa. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos. nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare.Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. cuprind corniere de protectie pe canturi. impuritati de natura organica si alte corpuri straine.Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.Ciment Portland. acizi. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.1 TENCUIELI INTERIOARE MATERIALE La tencuieli interioare BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. TULCEA 4. Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare.nisip pentru tencuieli driscuite la interior Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini.va fi curata. .Var hidratat . JUD. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.ciment . Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de tipuri de armaturi de tencuieli: . STAS 388-68 fara bule de aer. lipsita de saruri solubile. potabila. plase armate zincate sau armaturi similare pentru tencuiala.3 dispozitive de ancorare pentru plase armate propuse pentru a fi folosite.conform STAS 790-73 . SMARDAN Jud.Var pasta obtinut din var hidratat . Page 34 of 102 . Amestecuri Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini.1mp de plasa armata zincata sau similar. de culoare naturala sau alb. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. MATERIALE AUXILIARE Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal.conform STAS 5201-28 .pasta . Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 Mortar de var . TULCEA . . fara constituanti care au patruns. standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate . . ACCESORII PENTRU TENCUIELI GENERALITATI Accesoriile la lucrari de tencuire.

-aplicarea hidroizolatilor la spatiile umede. -montarea diblurilor si gheremelelor. Folosirea masinilor de tencuit este permisa. trebuie sa fie plan la cotele indicate in proiect cu tirantii de tabla galvanizata bine fixati si distantieri care sa fixeze nivelul tavanului. JUD. Suprafetele de beton vor fi pregatite. 4-10 mm. sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate in tencuiala. Grosimea medie minima este de 1.5 cm pentru toate tencuielile executate. Stratul suport va fi foarte bine pregatit. -montarea confectiilor metalice (piese inglobate). precum si specificatia tehnica a producatorului. TULCEA GENERALITATI Tencuielile interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor. Page 35 of 102 . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Suprafetele care vor fi placate cu gresie sau piatra naturala nu se vor tencui. inclusiv probele lor de functionare. -pozarea instalatiior electrice. OPERATIUNI PREGATITOARE Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa 8 mm . -montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific. 5 minute inainte). ca suprafete verticale plane. grund 4-9 si mortar de var-ciment). Trasarea suprafetelor se face pentru a asigura verticalitatea. Abateri admisibile Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si standardele in vigoare. 5 minute inainte de aplicarea mortarului). La pregatirea patului de placare prin lipire suportul tencuielii trebuie sa concorde cu adezivul folosit. Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. in caz ca nu s-a asigurat rugozitatea necesara de la turnare prin buciardare. se vor curata suprafetele si se va uda cu apa. astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda apa la aplicarea (max. slituri orizontale si verticale in grosime de 2 cm aplicata in trei straturi. la cotele specifice care vor constitui reper pentru intrega lucrare pe suprafata respectiva.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Trasajul se face la firul cu plumb si la dreptar prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile suprafetelor. Tencuieli obisnuite pe suport la tavane. SMARDAN Jud. -montarea tocurilor metalice la tamplarie si protejarea acestora. La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj: -lucrarile de zidarii si pereti despartitori. curatate si udate cu apa imediat inainte de aplicarea stratului de sprit (max. Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea etanseitatii acesteia prin inundare. Tipuri de tencuieli la interioare Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in trei straturi (sprit. Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidariei. iar scurgerea apelor pluviale este asigurata. orizontalitatea si planeitatea precum si o grosime cat mai redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiile si articolele din norme.

TULCEA Abateri admisibile la tencuieli driscuite: . plinte.max 2mm/m si min. 1 mm/m si max. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Aplicarea primului strat Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport.Abaterii la muchii max. suprafata rezultata sa corespunda exigentelor. La tencuieli sclivisite: .Abateri fata de raza la suprafatele curbe max. intai la tavane si apoi la pereti ( iar la pereti de sus in jos).CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.Abateri de la verticala ale tencuielii la pereti . Daca suprafata care a rezultat este prea neteda. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. 5 mm . . ciupituri. 5mm.2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma bruta a tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil. + 2mm pe directie . 3mm pe toata inaltimea . se realizeaza nuturile din proiect (acolo unde este specificat) astfel ca. Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului. Spritul va avea 1.tencuieli sclivisite 1-3 mm. Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11 cm la pereti si 7-8 cm la tavane. sau la obiectele sanitare. 5 mm/pe total . . lipsuri la glafurile ferestrelor.3 mm (maxim 2 in orice directie) Abateri fata de verticala sau orizontal la intranduri iesituri.umflaturi. .Abateri la muchii max.Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max. la grosime de 1-1. O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti opritori de tencuiala. impuscari. basici si zgarieturi adanci. Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului. fisuri. Aplicarea stratului vizibil Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm dupa cum urmeaza : . Aplicarea grundului Grundul.max. crapaturi. Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor. 5 mm pe element . 3 mm. la pervazuri. Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de tencuiala. prescriptiilor privind abaterile maximale.zgrunturi mari.tencuieli driscuite 2-4 mm. se practica cresterii adanci de 2-3 mm la 5-6 mm una de alta pe ambele directii.Abateri pe orizintala ale tencuielii tavanului max. In plus la restul incaperilor din subsol. CURATARE SI PROTEJARE Protejarea lucrarilor Page 36 of 102 . se va prepara cu consistenta de 11-13 cm deci mai fluida. glafuri etc. 1mm/m si max. arhiva etc). parter si etaje se va aplica glet de ipsos. Tinciul se va aplica la anumite incaperi din subsol (ex: spatii tehnice.Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime .o singura abatere. formate la driscuirile la straturile de acoperire. Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local. SMARDAN Jud. 1 mm. pastrand totusi o suprafata rugoasa pentru o mai buna aderenta a stratului vizibil.2 cm grosime si trebuie sa fie netezit. Defecte ce nu se admit . JUD.

4. de culoare naturala sau alb. STAS 388-68 fara bule de aer.ciment .) 3. lucrarile care nu respecta specificatiile precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati : 1.stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%. 4. SMARDAN Jud. Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare.Var hidratat . TULCEA La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer. etc. JUD. . . 25 l apa la 25 kg var bulgari. Amestecuri Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini. lipsita de saruri solubile.Nisip conform STAS 1667/76 cu granulozitatea 0-3 mm sau 3-5 mm. acizi.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. . nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul – mostra Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate si daca acestea se vor face local.pasta . standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate . trasaje.nisip pentru tencuieli driscuite la interior Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini. . . nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare.Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. cimentul va fi conf.Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de tencuire se va respecta documentatia tehnica de executie. Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 Mortar de var .2 TENCUIELI EXTERIOARE MATERIALE La tencuieli exterioare obisnuite: . .conform STAS 790-73 .Apa. . nuturi. fara constituanti care au patruns. (STAS 9201-78) amestecat mecanic cu aprox.conform STAS 5201-28 si Var hidr. precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. nu se respecta prevederile prezentelor specificatii 2. TENCUIELI EXTERIOARE Page 37 of 102 .Ciment Portland. nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi.acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacuta complet prin desfacerea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.Var pasta obtinut din var hidratat .va fi curata. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat 5. cat si dupa terminarea lor. impuritati de natura organica si alte corpuri straine. potabila. privind cele spuse mai sus. nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ale lucrarilor.

JUD.montajul instalatiilor electrice. Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si intructiunile de punere in opera. depozitare. metalice. dozaje. colorant. . SMARDAN Jud. manipulare -conform specificatiei producatorului. . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos.montajul tamplariei si protejarea ei. Plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81 ACCESORII PENTRU TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITATI Accesoriile la lucrari de tencuire.sa aiba temperatura < + 5 grade Celsius La zidarie se adancesc rosturile pe minim 10 mm si se curata de praf.sa fie curate si rugoase. . Page 38 of 102 . cuprind corniere de protectie pe canturi. TULCEA Conform specificatiilor producatorului materialului de tencuiala. . . Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. Livrare. cu abateri in limitele maxime admisibile conform normativelor in vigoare . Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale. pentru fixarea elementelor de constructii. .lucrari de zidarie la structura de rezistenta a subsolului si alte lucrari de reparatii si inlocuiri de zidarie la exteriorul cladirii.sa fie uscata (tencuiala aplicata pe zidarie uda se pateaza). mortare cu aceasi compozitie (acelasi ciment. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.sa fie plane. OPERATIUNI PREGATITOARE La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari : . EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. plase armate zincate sau armaturi similare pentru tencuiala. Nu se vor procura decat cu aprobarea dirigintelui.sa fie rigide pentru a nu fisura tencuiala.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. ciment si var din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor. agregate) pe toata suprafata fatadei si in concordanta cu stratul suport al tencuielii. MATERIALE AUXILIARE Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal.montajul diblurilor si pieselor inglobate. agregate. Nu se executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii interioarelor. Pentru obtinea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba urmatoarele calitati : .

nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. Pe timp calduros se vor lua unele masuri de protejarea lucrarilor. JUD. trasaje. . nu s-a respectat tehnologia specificata. nuturi. Dirigintele poate decide. CURATARE SI PROTEJARE Protejarea lucrarilor La executia tencuielilor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer. se vor consulta specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului.). etc. SFARSITUL CAPITOLULUI 4 Page 39 of 102 . sau lucrarea trebuie refacuta complet prin decopertarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. 5. TULCEA Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit si a nuturilor. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de tencuieli exterioare se va respecta documentatia tehnica de executie. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 1. precum si prezentele specificatii. Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele solare sau la vanturile puternice.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. cat si dupa terminarea lor. 4. pe suprafete mari. Defectele ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei tehnice a producatorului si in cadrul proiectului de executie. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. cu ajutorul dreptarului. la firul cu plumb si nivelmetru. 3. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat. SMARDAN Jud. si daca acestea se vor face local. Abateri admisibile Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si standardele in vigoare.acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. precum si specificatia tehnica a producatorului. . functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Tencuiala se va executa conform indicatiilor producatorului si in acord cu prevederile proiectului de executie. rezultand deteriorari ale lucrarilor. Pentru caracteristicile tipului de tencuiala si modul de desfasurare al lucrarilor. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. privind cele spuse mai sus. 2.

CAPITOLE CORELATE Capitolul 12. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. Elementele componente ale sistemului de prindere si feronerie (profile de aluminiu plastificat sau din inox si accesorii) al ansamblurilor din panouri HPL se va procura de la un singur producator. TULCEA CAPITOLUL 5 COMPARTIMENTARI INTERIOARE 5. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. au aplicabilitate in acest capitol. SMARDAN Jud. Fiecare tip de material ce intra in componenta ansamblurilor de compartimentare interioara din panouri HPL se va procura de la un singur producator. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. -Certificari ale materialelor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. inclusiv documentatia de licitatie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris.1: -Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. Page 40 of 102 . CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii pentru executia compartimentarilor interioare din placi HPL bilaminate.Tamplarii DEFINITII Terminologie panou HPL: Panourile HPL(laminat la inalta presiune) sunt fabricate din hartie celulozica.1 PERETI DIN PANOURI HPL BILAMINATE GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. semnate de producatorul componentelor ansamblurilor de compartmentare din sticla. JUD. conform documentelor contractuale si capitolului 1. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. impregnata cu rasini fenolicesi melaminice si presata la presiune inalta si temperatura ridicata.

marimea. instalatiile sanitare montate. TULCEA REZISTENTA LA FOC BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Grosimea panourilor HPL va fi de 12-13 mm in functie de cerintele proiectului de executie si de recomandarile producatorului de panouri. pentru conformitate cu cerintele de tolerante la montaj si alte conditii care afecteaza Page 41 of 102 . si se vor pastra uscate si ferite de deteriorare din cauza intemperiilor. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montarea panourilor din HPL conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. materialul. Panourile din HPL se vor manipula in asa fel incat sa nu se deterioreze muchiile si suprafetele. coroziune. MATERIALE MATERIALE PENTRU PANOURILE DIN HPL Se vor prevedea panouri din HPL din tipurile indicate in proiectul de executie in lungimile (date de proiectul de executie) maxime disponibile pentru a reduce numarul rosturilor. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele se vor livra in ambalajele originale. Materialele se vor depozita la interior. TULCEA Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Spatiul de deasupra plafoanelor va fi compartimentat cu materiale incombustibile pe ambele directii. insorire directa. circulatie si alte cauze. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Panourile din HPL se vor stivui pe verticala in ambalajul original plat pentru a preveni incovoierea lor. SMARDAN Jud. rezistenta la coroziune. acoperite. MATERIALE AUXILIARE Se vor prevedea materiale auxiliare conform recomandarilor producatorilor componentelor ansamblului de compartimentare pentru fiecare utilizare indicata. forta de smulgere si celelalte proprietati necesare pentru a fixa profilele in mod sigur pe suport. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina straturile suport. in prezenta montatorului. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. LIVRARE.suruburi si garnituri de cauciuc din tipul. ACCESORII Accesorii de prindere : . Latimea si inaltimea panorilor vor fi conform proiectului de executie. contaminarea suprafetei. precum si structura. JUD.conexpanduri pentru fixarea profilelor in pardoseala finita (gresie portelanata) conform proiectului de executie si producatorilor elementelor componente ale ansamblului de compartimentare. conform recomandarilor producatorilor pentru fiecare utilizare in parte .

9.). trasaje. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 6. Panourile se vor monta cu muchiile in contact. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de montaj ansambluri de compartimentare din pereti de sticla securizata se va respecta documentatia tehnica de executie. SMARDAN Jud. care sa asigure ca ansamblurile de compartimentare din HPL se prezinta nedeteriorate in momentul receptiei preliminare. GENERALITATI Se vor monta panourile din HPL impreuna cu accesoriile lor conform desenelor din proiectul de executie si recomandarilor producatorului sau furnizorului panourilor si se vor respecta detaliile aprobate si certificate prin agremente tehnice. deteriorate sau sparte. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. MONTAREA PANOURILOR DIN HPL. PREGATIRE Se va coordona montajul sistemelor de inchidere cabine sanitare cu finalizarea montajului aparatelor sanitare. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. cat si dupa terminarea lor. Panourile HPL se vor monta dupa finisarea suprafetelor de pereti adiacente. etc. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. Se va face protejarea finala si mentinerea conditiilor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. nu s-a respectat tehnologia specificata. Dirigintele poate decide. Se va indeparta prompt orice material rezidual de pe suprafata panoului. SFARSITUL CAPITOLULUI 5 Page 42 of 102 . privind cele spuse mai sus. CURATARE SI PROTEJARE Pe toata perioada montajului panourile HPL vor fi manevrate conform instructiunilor de montaj ale producatorului sau furnizorului si se vor mentine acoperite cu folie de protectie impotriva zgarieturilor si murdariei. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. precum si prezentele specificatii. precum si recomandarilor producatorului. Nu se vor monta panouri imperfecte. TULCEA performanta ansamblurilor specificate in acest capitol. sau lucrarea trebuie refacuta complet prin inlocuirea panourilor si refacerea conform specificatiilor. rezultand deteriorari ale lucrarilor. Panourile de compartimentare se vor monta in asa fel incat sa se minimizeze numarul rosturilor. 8. JUD. Nu se va incepe montajul inaintea corectarii situatiilor nesatisfacatoare. intr-un mod convenabil montatorului. 7. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. 10. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. nuturi. Panourile de sticla se vor monta vertical in limita abaterilor admise de normele in vigoare si de producatorul sau furnizorul panourilor. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. Suruburile vor fi distantate conform standardului de montare si finisare a panourilor. si daca acestea se vor face local. pe suprafete mari.

Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. planseelor si invelitorilor conform indicatiilor din proiectul de executie. -Certificari ale materialelor. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare. detalii perimetrale. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. strapungeri. compunerea straturilor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. -Se vor include desene de fabricatie aratand planul hidroizolatiei. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. ASIGURAREA CALITATII Materialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de izolatii se vor procura de la un singur producator. JUD. conform documentelor contractuale si capitolului 1. Page 43 of 102 . SMARDAN Jud.Se va indica configuratia materialelor de izolatie cu sectiune variabila. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile hidroizolare. inclusiv documentatia de licitatie. peretilor exteriori si interiori.1: -Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. TULCEA CAPITOLUL 6 IZOLATII GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. au aplicabilitate in acest capitol. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. DEFINITII Terminologie pentru lucrari de izolatii conform: Legea 10/1995 Calitatea in constructii 6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri C112 Normativ pentru proiectarea. care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate. semnate de producatorul materialelor. termoizolare si fonoizolare a fundatiilor. . alte situatii speciale. pozitionarea innadirilor.

SMARDAN Jud. Materialele pentru izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri ferite sau protejate. JUD. factorul de dilatatie a subansamblelor trebuie luate in considerare la alegerea tuturor tipurilor de fixare. Materialele se vor livra in ambalajele originare. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Pentru invelitoare – membrane hidroizolante armate cu impaslitura din fibre de sticla peste astereala ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vo fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare. Panoul se va executa la santier in vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. In cazul materialelor de etansare. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. conform necesitatilor. armonizate intre ele. TULCEA Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru a fi aprobate. Page 44 of 102 . Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata la punerea in opera . MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII LA PARDOSELI. daca se lucreaza in interiorul cladirii. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu.1 HIDROIZOLATII MATERIALE Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe plan local. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul martor. se vor respecta cu absoluta prioritate instructiunile de utilizare si prelucrare ale industriei producatoare de materiale de etansare. 6. Se vor ventila spatiile de lucru. Acest element de constructie va constitui panoul martor pentru intreaga lucrare. produsele. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor de executie a izolatiilor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialelor ce alcatuiesc izolatia. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. din punct de vedere al insusirilor si compatibilitatii. PERETI SI INVELITORI Pentru pardoseli in incaperi umede – membrana hidroizolanta autoadeziva cu fata rugoasa cu racorduri la sifoane si scafa (plinta) de min 30 cm pe verticala la pereti. Materialele trebuie. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. LIVRARE. Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou –martor utilizand materialele. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de material specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

JUD. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. inclusiv (dar fara a se limita Ia acestea) termoizolatiile necesare. forme de racordari. GENERALITATI Hidroizolatiile se vor pune in opera conform panoului . Page 45 of 102 . Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit process verbal pentru lucrari ascunse. umiditate etc. scafele.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de hidroizolare. conform instructiunilor respective. dispozitive etc. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe conturul si in campul (la 4-5 m. Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. etc.se lucreaza la lumina zilei TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. . STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri C112 Normativ pentru proiectarea. aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii. CURATARE SI PROTEJARE Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei. trebuie efectuate de montatorul hidroizolatiilor.se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C. fiind admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m. sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc. distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac (pilonate). precum si montarea in prealabil a unor piese. SMARDAN Jud.martor aprobat. TULCEA Standardele de referinta. TULCEA Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Lucrarile asociate cu hidroizolatiile. etansarea rosturilor. executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii. In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate. Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : . BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.. in orice directie. de acelasi tip si calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Toate verificarile se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse.

. prin “faza de lucrare” se intelege .). Pentru verificarea zidurilor de protectie a hidroizolatiilor aplicate la exteriorul constructiilor subterane se va constata : Page 46 of 102 . numai in lungul liniei de cea mai mare panta. la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere. SMARDAN Jud.10 mm). numarul sondajelor va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faze. cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau prescriptii tehnice de . copertine. Mentinerea in cazul izolatiilor subterane . la strapungeri.a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul cel mai coborat al lucrarii respective. 1:5 a denivelarilor de max. In plus. etc.rezultatele verificarilor mentionate in acest capitol se vor inregistra conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. in dolii).. dupa acestea se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe. La receptia preliminara se va proceda ca si in cazul verificarii pe faze. glafuri.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. -respectarea directiei de montare a foilor. conform normativului C 112-80.la acoperisuri se vor verifica pantele. pana la 20% panta.5 si + 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi. etc. . bine incheiata. 10 mm admise. verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuala. conform proiectului. . se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs . TULCEA La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs. comparandu-l cu proiectul si prescriptiile tehnice respective. care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie inundate. minimum 10 cm frontal). in cazul in care aceste valori nu sunt respectate. -racordurile intre diferite suprafete. In mod special.). -respectarea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. trebuie refacute. -latimea de petrecere a foilor (7.. etc. in asa fel incat portiunea ce se verifica sa fie intreaga si fara intreruperi in zone in care s-ar putea produce dificultati functionale (de ex. Se vor verifica: -stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. . JUD. fiind admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m. -lipirea corecta a foliilor. se pot monta si paralel cu strasina dar peste 20% panta. racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie.si o grupare de tronsoane. . lasand hidroizolatia timp de 48 ore la presiunea maxima conform prevederilor STAS 2355-79 si normativului C 112-80.) se va verifica daca este executata conform proiectului. se opresc epuismentele. -corectarea cu mortar de ciment la panta de max. amplasarea in punctele cele mai coborate a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere functioneaza bine. se admit 10% din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal si de minimum 7 cm frontal. verificarea se va face vizual. alunecari si basici cand acestea apar. nu se admit deslipiri.10 cm longitudinal. In cazul hidroizolatiilor. racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale (abaterea admisibila la latimea petrecerii .se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice. insa numarul sondajelor poate fi redus la 1/20 din cele initiale. nivelul scazut al apelor subterane. repararea lor este obligatorie. -realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi.in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare. copertine sau tuburi. in limitele abaterilor admisibile. se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza : .la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane dupa asigurarea masurilor de contrapresiune. in orice directie. incheindu-se intr-un proces verbal de lucrari ascunse. solutii. premergatoare sau executare a lucrarilor.in plus fata de instructiunile pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari . deficientele constatate vor fi consemnate in procese verbale si se va trece imediat la remedierea lor. prin ciocanire si eventuale sondaje in puncte care prezinta deficiente.tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi.

vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. a rostului orizontal la baza precum si daca sunt prevazute cu foi bituminate. ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare. Page 47 of 102 .2 TERMOIZOLATII SI FONOIZOLATII MATERIALE Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe plan local. existenta rosturilor verticale la intervale date in proiect. SMARDAN Jud. 6. TULCEA la cele executate ulterior hidrizolatiei: grosimea. MATERIALE PENTRU FONOIZOLATII LA PARDOSELI Se va aplica un strat de fonoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime la toate pardoselile interioare. MATERIALE PENTRU TERMOIZOLATII LA PERETI EXTERIORI SI INVELITORI Pentru pereti exteriori (Calcane) – polistiren expandat ignifugat pentru fatade 5 cm grosime conform cerintelor producatorului termosistemului. dupa care se pot executa celelalte lucrari conform proiectului. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos. JUD. de acelasi tip si calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. Pentru invelitoare – saltea de vata minerala –8-10cm sau polistiren expandat 5-10 cm Pentru terasele situate peste spatii incalzite – polistiren extrudat extradur 12 cm grosime pentru izolare terase si invelitori plane. la cele executate anterior hidroizolatiei: grosimea. Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse. Legea 10/1995 Calitatea in constructii 6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii. la constructiile subterane cu hidroizolatia aplicata la interior sau la constructiile pentru inmagazinarea apelor. a stalpilor verticali la intervale de 2.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. rezultatele verificarilor se vor inregistra conform instructiunilor pentru lucrari ascunse. existenta rosturilor de colt. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.5 m. TULCEA - BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Standardele de referinta. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de termoizolare.

se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C. aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii. Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri. Se vor monta benzile de intarire. Pentru straturi multiple. GENERALITATI Termoizolatiile si fonoizolatiile se vor pune in opera conform panoului . rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii. pentru a forma o inchidere termica completa. trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte.martor aprobat. forme de racordari. cat si dupa terminarea lor. dispozitive etc. Pregatirea stratului support Se va curata stratul suport de praf. Instructiunile pentru aplicarea normelor de munca in constructii INCERC-1976. Se vor asigura gurile de scurgere si coloanele. TULCEA In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate. precum si imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari. precum si montarea in prealabil a unor piese. JUD. sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc. si reperele auxiliare conform proiectului si recomandarilor producatorului. Page 48 of 102 . Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de montaj instalatii inglobate in pardoseala trebuie sa fie incheiate.si Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-85. . precum si prezentele specificatii. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. privind cele spuse mai sus.. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE IZOLATII Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. CONTROLUL CALITATII IZOLATIILOR Nu se vor folosi decat materiale care au agrement tehnic in Romania. moloz si alte substante care sunt in detrimentul montajului sistemului. CURATARE SI PROTEJARE IZOLATII Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei REGULI SI METODE DE VERIFICARE IZOLATII La realizarea lucrarilor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie. SMARDAN Jud. scafele. In cazul peretilor usori de compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si lucrarile de montaj pentru diferitele dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de termo si fonoizolare.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. umiditate etc.se lucreaza la lumina zilei Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Lucrarile asociate cu termoizolatiile. Se vor indeparta proeminentele ascutite.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA SFARSITUL CAPITOLULUI 6 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. JUD. TULCEA Page 49 of 102 . SMARDAN Jud.

SMARDAN Jud.1 SAPE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea sapelor. respectiv sablare ca punte de aderenta. la circulatie de orice La sapele cu aderenta se cere o legatura de 100% intre sapa si stratul suport se utilizeaza operatii de frezare. DEFINITII Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: STAS 388-68 Ciment Portland STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane STAS 3910-1-76 Var pentru constructii STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii C 17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie Legea privin calitatea in constructii nr. Page 50 of 102 tip. Dimensiunile si tipul sapei se vor executa conform prevederilor proiectului de executie. JUD.1. Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la diverse solicitari. . inclusiv documentatia de licitatie. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 10/1995 Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele enumerate vor avea prioritate prezentele specificatii.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. au aplicabilitate in acest capitol.1 PARDOSELI INTERIOARE 7. 7. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. TULCEA CAPITOLUL 7 PARDOSELI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. Se vor realiza sape armate peste termofonoizolatia din ploistiren expandat conform proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat.

asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui o mostra cu dimensiunile de cel putin 1m / 1m la toate varietatile propuse pentru lucrare. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de sapa specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor pe suprafata propusa fara aprovizionari suplimentare ulterioare. cu materialele. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului. compozitiile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini. Page 51 of 102 . Aprobarea sapelor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor. Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. conform documentelor contractuale si capitolului 1. 3. aditivilor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate. procedeelor tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor.1: . . Materialele se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate. TULCEA Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a sapelor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. iar dupa obtinerea aprobarii va deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul. JUD. 4. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele.instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de sape necesare. Materialele se vor livra in ambalajele originale. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Materialele pentru sape se vor depozita in locuri ferite sau protejate. LIVRARE. Mostre si testari Panou: 1. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de punere in opera .datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj. SMARDAN Jud. Materialele pentru executia sapei vor fi depozitate adecvat. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de sape cantitatile complete de la un singur producator. 2. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului.

OPERATIUNI PREGATITOARE Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa de normele si normativele in vigoare . TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Sapa se va executa conform normelor si standardelor in vigoare si in acord cu prevederile proiectului de executie. se vor consulta specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului. Page 52 of 102 . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. conform necesitatilor. Grosimea medie minima este de 1. Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor. Aditivi speciali conform cerintelor proiectului de executie. SMARDAN Jud. Tipuri de sape la interioare Sape obisnuite de egalizare Sape armate peste termofonoizolatia din polistiren extrudat. Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceperea executarii sapei . Pentru sapele inclinate se va face trasarea pantelor inainte de inceperea executiei sapelor conform indicatiilor din proiectul de executie. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. JUD. ca suprafete orizontale plane sau inclinate conform cerintelor proiectului de executie.5 cm pentru toate sapele executate va fi cea data de proiectul de executie. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera sapele.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Nu se vor depasi 35 0C daca se utilizeaza surse de caldura temporare. TULCEA Lucrarile se vor executa la minimum + 5 0C. ACCESORII PENTRU SAPE Plasa armata pentru sapele turnate peste termofonoizolatia din polistiren . CURATARE SI PROTEJARE Protejarea lucrarilor La executia sapelor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer. Nu se va incepe executarea sapelor armate in incaperile fonoizolate la nivelul pardoselii cu polistiren extrudat decat dupa incheierea lucrarilor de montare a fonoizolatiei pe suprafata intregii suprafete pe care urmeaza a se turna sapa. In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor. Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in acceasi zi nefiind admise inadirile pe suprafata aceleiasi incaperi. pentru uscarea uniforma a sapei. GENERALITATI Sapele interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor. Se vor ventila spatiile de lucru. Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de inceperea executarii.

stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.1. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. etc.2 PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI CERAMICE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor interioare din placi ceramice.). Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. Dirigintele de santier poate decide. 13. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de executie a sapelor se va respecta documentatia tehnica de executie. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile de gresie ceramica. rezultand deteriorari ale lucrarilor. planeitatea suprafetelor finisate. placi ceramice si materiale pentru montaj. Gresia ceramica se va livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. DEFINITII Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura rezistenta placilor la solicitarile din exploatare. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. conform capitolului 1. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. nu s-a respectat tehnologia specificata. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Page 53 of 102 . PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele.1 si conditiilor contractuale. trasaje. precum si prezentele specificatii. 15. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. privind cele spuse mai sus. TULCEA . sau lucrarea trebuie refacuta complet prin decopertarea sapei si refacerea conform specificatiilor. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. fie este un distribuitor major autorizat al acestora. Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 11. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. SMARDAN Jud. 7. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. pe suprafete mari. 12. cat si dupa terminarea lor. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. 14. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. si daca acestea se vor face local. JUD.

. sectiuni si profile. texturi. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. desenul rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor ventila spatiile de lucru. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Pentru cerinte speciale de livrare. CONDITIILE PROIECTULUI Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa terminare. pot deveni parte a lucrarii terminate. . .Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice. finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica necesar. ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. Mostrele scara 1:1 acceptate.Mostre pentru verificare. aratand intreaga gama de culori. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. JUD. murdarire. finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. din fiecare tip de placa ceramica necesar. Daca se cere. TULCEA .Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. Placile ceramice si accesoriile se vor monta numai dupa terminarea celorlalte operatii de finisaj. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Montatorul va fi o firma experimentata. Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de placa ceramica specificat. Page 54 of 102 . care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice. texturi. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. LIVRARE. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Placile vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. SMARDAN Jud. precum si calitatile materialului si executiei. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj. . Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.5 "Inchiderea contractului”. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa.. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. umezeala. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. conform necesitatilor.Date privind intretinerea. Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. temperaturi extreme si umiditate.

Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor. ACCESORII Adeziv hidroizolant uretanic monocomponent. finisajele. 50 mm x 50 mm.5 – 3 % 30x30cm patrata 15x30cm dreptunghiulara 5x15cm dreptunghiulara drepte . antiderapanta selectata de arhitect Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea indicata. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate. montatorului si producatorului. Se va utiliza mortar de ciment alb pentru placile ceramice de culoare deschisa. GENERALITATI Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Mortar: ciment Portland si nisip in proportii de 1:3 pana la 1:5. cu referire la terminologia standard a producatorului. Page 55 of 102 . Se vor respecta culorile. JUD. placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. sau mortar de latex-ciment (amestec de mortar uscat preambalat cu aditiv uscat acetat de polivinil sau acetat de etilen-vinil). ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. grosime nominala 4-mil. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. TULCEA GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului.1 dupa cum urmeaza: Coeficient de absorbtie umiditate Dimensiune si forma Muchii Finisarea suprafetei Culoare 0. Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi. SMARDAN Jud. unghi de 90º portelanata mata. prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceramica care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. Armarea mortarului de poza: plasa de sarma.5 mm diametru. ASTM D 4397. aplicat cu mistria. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat. culoare si calitate de placa ceramica specificata. placile vor avea urmatoarele caracteristici: Placi ceramice: TCA A137. MATERIALE DE MONTAJ Adeziv conform specificatiilor producatorului placilor de gresie ceramica. cu sarma de 1.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. MATERIALE PLACI CERAMICE. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. varietate. ASTM A 185. Folie de separare: folie de polietilena.

dar nu mai mult de 12 mm in total. Placile se vor decupa dupa necesitati in jurul obstacolelor pentru a rezulta rosturi corespunzatoare. amestecuri pentru tratament. Se vor monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi. CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE . plinte) fixate cu adeziv cu 5-8 mm pe planul vertical al finisajului. se va curata stratul suport de praf. Se va asigura contactul perfect intre spatele placii ceramice si stratul de poza de poza. Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm. Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5. substante de acoperire. GENERALITATI Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in care au fost fabricate si ambalate.4 m. In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor umple cu un material elastic. Page 56 of 102 . respectiv 18 mm in total.75 mm grosime. Imbracamintile din placi din gresie ceramica portelanata se vor executa pe un planseu de beton armat dupa executarea unei sape plane sau cu pante. etc. conform recomandarilor producatorului placilor pentru utilizarea indicata. care sa nu afecteze culoarea sau proprietatile fizice ale suprafetei placilor ceramice. Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii. reziduuri. PREGATIRE Inainte de montarea placilor. socluri. TOLERANTE DE MONTAJ Variatia de orizontalitate va fi de maximum 6 mm la 6 m. Variatia de colinearitate in plan va fi de maximum 12 mm in oricare travee sau 6 m. Curatarea se va face numai conform recomandarilor producatorului placilor. antiderapant si rezistent la patare. Chit pentru pardoseli: chit incolor. planeitatea suprafetelor finisate. Variatia de planeitate a pardoselii: maximum 3 mm la 3 m de la cota de nivel sau panta indicate. EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA Folie de polietilena clorurata (CPE) de 0.FABRICARE Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm. MONTARE. nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. Distantieri din plastic de marimile necesare pentru dimensiunea de rost indicata pentru a mentine latimea uniforma a rostului. SMARDAN Jud. ulei. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Montajul se va realiza conform specificatiilor tehnice ale producatorului sau furnizorului placilor ceramice Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. cu latime uniforma in tot proiectul. masurat cu dreptarul de 3 m. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. cu poliester netesut laminate pe ambele parti. chit. JUD. latime 150 cm.

nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. pe suprafete mari. Se vor furniza piese noi. se va indeparta acoperirea si se va curata suprafata. . TULCEA REGLAJ SI CURATARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. 7. circulatia grea se va permite numai dupa minimum 14 zile. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice. PROTEJARE Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceramice pentru urmatoarele perioade dupa montare: . trasaje. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. privind cele spuse mai sus. precum si prezentele specificatii. si daca acestea se vor face local.1PARDOSELI DIN MOZAIC SPALAT CAPITOLUL CUPRINDE Page 57 of 102 .2.Pentru pardoselile montate cu orice fel de mortar de ciment portland.). se vor utiliza numai procedurile recomandate de producatorul placilor pentru utilizarea indicata. rezultand deteriorari ale lucrarilor. conform instructiunilor producatorului chitului. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. circulatia grea se va permite numai dupa minimum 14 zile. JUD. patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu placile adiacente. cat si dupa terminarea lor. Dirigintele poate decide. SMARDAN Jud. potrivite. Pardoselile din placi ceramice vor fi protejate pana la receptie cu folie polietilena sau alta acoperire rezistenta care sa nu pateze sau decoloreze pardoseala. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei.2 PARDOSELI EXTERIOARE 7. se vor curata placile ceramice.Pentru pardoselile montate cu mortar epoxy. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. Dupa montaj. TULCEA Se vor indeparta si inlocui materialele sparte. Chitul va fi aplicat pe placile curatate. montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara. nu s-a respectat tehnologia specificata. etc. 40 de ore. ciobite. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. 72 de ore.

pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. ASIGURAREA CALITATII Montatorul: Companie specializata in executia si repararea pardoselilor turnate cu o experienta de minim 3 ani in domeniu si aprobata de producator. TULCEA Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor exterioare din mozaic turnat. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. texturi. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. . incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. sau alte tipuri de pardoseli turnate. Mostrele scara 1:1 acceptate. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. SMARDAN Jud. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare.Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de pardoseala necesar. . finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Page 58 of 102 . aratand intreaga gama de culori. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.Mostre: Se vor prezenta doua (2) mostre. tipuri de gradatii de sparturi de marmura.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. precum si calitatile materialului si executiei. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.Mostre pentru verificare. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. Se va avea in vedere respectarea proiectului de executie. din fiecare tip de material necesar. conform capitolului 1. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de material necesar la executarea pardoselilor turnate. coloarea maortarului. dimensiunii si tipului sparturilor de marmura. . .1 si conditiilor contractuale. modele. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. 150x150mm pentru ilustrarea culorii. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. pot deveni parte a lucrarii terminate. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. dimensiunea.Date tehnice privind fiecare tip de material ce intra in componenta pardoselilor turnate.5 "Inchiderea contractului”. si accesorii necesare pentru realizarea acestui tip de pardoseli. Inainte de executia pardoselii se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de pardoseala turnata specificat. Materialele necesare executarii si repararii pardoselilor turnate se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. . Daca se cere. .Date privind intretinerea. asezarea si planeitatea suprafetelor finisate. JUD.

Montatorul va avea agrementul scris al producatorului. conform necesitatilor. expunere. TULCEA Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. criterii de proiectare) Montatorul: Firma cu experienta in executia de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. cantitati si cerinte de proiectare si executie) si care a inregistrat realizarea cu succes si comportarea buna in exploatare a lucrarilor executate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. Sa va asigura un nivel de iluminare de 860 de lx masurat la suprafata pardoselii. GARANTII Producator: Firma cu experienta in producerea de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. criterii de proiectare). Nici o lucrare nu va fi executata pana cand programele CC/AC nu vor fi aprobate de catre proiectant. TULCEA LIVRARE. murdarire. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. SMARDAN Jud. montatorului si producatorului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. umezeala. Controlul Calitatii/Asigurarea Calitatii: Montatorul va avea si va fi singurul raspunzator de programele de CC/AC in acord cu reglementarile legale in vigoare si va va avea aprobarea proiectantului. expunere. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de material necesar. temperaturi extreme si umiditate. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. MATERIALE PARDOSELI DE MOZAIC TURNAT.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. JUD. Responsabilitati: Materialele se vor obtine fie de la un singur producator al intregului sistem. fie de la producatori certificati de catre producatorul sistemului in vederea realizarii compatibilitatii intre componentele sistemului. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona executia pardoselilor turnate cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. Este obligatorie mentinerea temperaturii mediului ambiant intre 10 si 32 de grade C cu 24 de ora inainte si 72 de ore dupa turnarea pardoselii. Se vor ventila spatiile de lucru. DEPOZITARE SI MANIPULARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. cantitati si cerinte de proiectare) si care a inregistrat comportarea buna in exploatare a lucrarilor realizate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. GENERALITATI Page 59 of 102 . Pentru cerinte speciale de livrare. CONDITIILE PROIECTULUI Nu se vor executa pardoseli turnate daca temperatura mediului ambiant este mai mica de 10 grade C sau mai mare de 32 de grade C. prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca portiunile care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata.

etc. GENERALITATI Nu se va incepe executia pardoselilor turnate din mozaic decat dupa ce betonul stratului suport a ajuns la 28 de zile de la turnare. quartz. fara reziduuri. TULCEA Grosime minima admisibila a pardoselii 30mm Ciment Portland: ESTM/ASTM C150. socluri.5% spre punctul de scurgere In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor umple cu un material elastic. Spuma de etansare: Spuma de uretan. Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5 m. substante de acoperire. No. galvanizata. Nisip pentru constructii: din surse locale aspru. 6-10mm diametru conform normelor in vigoare privind dimensiunile. amestecuri pentru tratament. SMARDAN Jud. In incaperile cu sifoane de scurgere sau similare se va da betonului panta de 1-1. cu acoperire completa Produse de curatare: biodegradabile. dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. culoare alba pentru amestecul stratului finit de suprafata. partea inglobata in pardoseala din otel zn 40 mm inatimea banzii cu dispozitive de ancorare. plinte) . chit. cernut. 1–2. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. obtinut de la un singur producator Agregate de suprafata: Spartura de marmura. MONTARE. uniformitatea culorii si gradatia sparturii de marmura. ACCESORII Plasa armata: ESTM/ASTM A18 etalonata. culoare gri pentru stratul de baza. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de pardoseala specificat. reziduuri. Se va avea in vedere respecterea desenelor rosturilor. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT Executie: Se executa stratul de poza Se aseaza benzile de rost si despartitoare conform proiectului de executie si necesarului functie de suprafata pe care se va turna pardoseala. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoare. se va curata stratul suport de praf. EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Produse de protejare si intretinere: conform specificatiilor tehnice ale producatorului. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Tip 1 Normal. Se vor monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi. 50 x 50 mm. curat. planeitatea suprafetelor finisate. rezistenta conform reglementarilor in vigoare. Page 60 of 102 . fara fosfati si cu factor ph 7-10 conform recomandarilor producatorului. cu granulatie medie. PREGATIRE Inainte de executia sau repararea pardoselilor turnate. conform recomandarilor producatorului. ulei. JUD. Benzi de separare: partea vizibila aliaj de zn alb 14 mm etalonate.

Se indeparteaza excesul de apa si se chituieste manual sau mecanic pana la umplerea golurilor. Se fixeaza piesela de capat si de imbinare cu restul pardoselilor. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. etc. Se curata dupa operatia de slefuire cu apa curata si se sterge. Se executa stratul finit de mozaic grosime conform proiectului de executie dar nu mai putin de Executarea scafelor si plintelor Se vor executa scafe de 10 cm inaltime.). pe suprafete mari.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se lasa sa se usuce. SMARDAN Jud. Se va interzice circulatia pe pardoselile din mozaic turnat: 72 de ore. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. nu s-a respectat tehnologia specificata. Imediat dupa uscare se aplica impermeabilizatorul conform instructiunilor producatorului.Abaterea maxima admisibila de nivel: 3 mm in 3m CURATARE SI PROTEJARE Periajul si curatarea pardoselii din mozaic turnat se va face conform instructiunilor producatorului. . precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. Tratament : Dupa executarea pardoselii din mozaic turnat si atunci cand suprafata s-a uniformizat suficient se acopera cu apa si nisip ud. Se lasa suficient de mult timp ca suprafata sa capete rezistenta astfel incat spartura de marmura sa nu alunece sau sa nu fie expulzata la actiunea de slefuire. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. Se slefuieste fin pana la indepartarea urmelor de chit in exces. Finisare: Se slefuieste toata pardoseala mecanic conform normativelor in vigoare. JUD. si daca acestea se vor face local. din mozaic turnat sau prefabricat cu acelasi dozaj si in conditiile tehnice indicate pentru suprafetele orizontale. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.Abatere maxima admisibila a planeitatii suprafetei: 3 mm in 3m. trasaje. TULCEA 30mm. rezultand deteriorari ale lucrarilor. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Page 61 of 102 . lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. Impermeabilizarea si slefuirea suprafetelor se face conform instructiunilor producatorului. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. circulatia grea se va permite numai dupa minimum 14 zile. In momentul definitivarii executiei pardoselii din mozaic turnat suprafata pardoselii va avea 70% spartura de marmura. Dirigintele poate decide. Se lasa sa se usuce. TOLERANTE . nu s-a respectat alcatuirea aprobata.

nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. Dirigintele poate decide. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. asezarea si planeitatea suprafetelor finisate. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei.2 PAVAJE In incinta stadionului se vor monta dale prefabricate de beton autoblocante pe pat de nisip. si daca acestea se vor face local. trasaje. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. pe suprafete mari. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. precum si prezentele specificatii. privind cele spuse mai sus. 7. cat si dupa terminarea lor. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. privind cele spuse mai sus. dimensiunea. rezultand deteriorari ale lucrarilor. cat si dupa terminarea lor. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.3 PARDOSELI SINTETICE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor exterioare pentru suprafata de joc. Materialele necesare executarii si repararii pardoselilor se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. precum si prezentele specificatii. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Se va avea in vedere respectarea proiectului de executie. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.2. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. etc.). Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. 7. nu s-a respectat tehnologia specificata.2. SMARDAN Jud. conform desenelor de executie si specificatiilor producatorului. Page 62 of 102 . functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. JUD. TULCEA La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE PARDOSELI EXTERIOARE Vor fi clasate drept lucrari defectuase.

temperaturi extreme si umiditate. . Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.Mostre: Se vor prezenta doua (2) mostre. TULCEA Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. precum si calitatile materialului si executiei. umezeala. CONDITIILE PROIECTULUI Montajul pardoselilor sintetice se va face numai de catre firma producatoare/importatoare sau de montatori autorizati si va respecta in intregime documentatia tehnica impusa de producator. modele. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. SMARDAN Jud. Inainte de executia pardoselii se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de pardoseala sintetica specificat. dimensiunii si accesorii necesare pentru realizarea acestui tip de pardoseli. . conform capitolului 1.Mostre pentru verificare.5 "Inchiderea contractului”.Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. .Date privind intretinerea. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de pardoseala necesar. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.Date tehnice privind fiecare tip de material ce intra in componenta pardoselilor sintetice. murdarire. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare.1 si conditiilor contractuale. Daca se cere.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. texturi. .Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. COORDONARE SI PROGRAMARE Page 63 of 102 . aratand intreaga gama de culori. . incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Mostrele scara 1:1 acceptate. TULCEA PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. LIVRARE. . pot deveni parte a lucrarii terminate. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. 150x150mm pentru ilustrarea culorii. finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. ASIGURAREA CALITATII Montatorul: Companie specializata in executia si repararea pardoselilor cu o experienta de minim 3 ani in domeniu si aprobata de producator. Pentru cerinte speciale de livrare. JUD. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de material necesar la executarea pardoselilor pentru suprafata de joc. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. din fiecare tip de material necesar.

MATERIALE PARDOSELI SINTETICE. curat. conform recomandarilor producatorului. galvanizata. 50 x 50 mm. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. obtinut de la un singur producator Agregate de suprafata: Spartura de marmura. quartz. criterii de proiectare) Montatorul: Firma cu experienta in executia de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. GARANTII Producator: Firma cu experienta in producerea de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. expunere. TULCEA Se va coordona executia pardoselilor sintetice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. culoare gri pentru stratul de baza. GENERALITATI Grosime minima admisibila a pardoselii 30mm Ciment Portland: ESTM/ASTM C150. cu acoperire completa Produse de curatare: biodegradabile. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. cernut.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Nisip pentru constructii: din surse locale aspru. cu granulatie medie. montatorului si producatorului. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca portiunile care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. expunere. culoare alba pentru amestecul stratului finit de suprafata. criterii de proiectare). SMARDAN Jud. partea inglobata in pardoseala din otel zn 40 mm inatimea banzii cu dispozitive de ancorare. Produse de protejare si intretinere: conform specificatiilor tehnice ale producatorului. fara reziduuri. cantitati si cerinte de proiectare si executie) si care a inregistrat realizarea cu succes si comportarea buna in exploatare a lucrarilor executate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoare. ACCESORII Plasa armata: ESTM/ASTM A18 etalonata. fie de la producatori certificati de catre producatorul sistemului in vederea realizarii compatibilitatii intre componentele sistemului. Spuma de etansare: Spuma de uretan. Benzi de separare: partea vizibila aliaj de zn alb 14 mm etalonate. Nici o lucrare nu va fi executata pana cand programele CC/AC nu vor fi aprobate de catre proiectant. Tip 1 Normal. No. Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. Controlul Calitatii/Asigurarea Calitatii: Montatorul va avea si va fi singurul raspunzator de programele de CC/AC in acord cu reglementarile legale in vigoare si va va avea aprobarea proiectantului. fara fosfati si cu factor ph 7-10 conform recomandarilor producatorului. cantitati si cerinte de proiectare) si care a inregistrat comportarea buna in exploatare a lucrarilor realizate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. rezistenta conform reglementarilor in vigoare. 1–2. JUD. EXECUTIE EXAMINARE Page 64 of 102 . 6-10mm diametru conform normelor in vigoare privind dimensiunile. Responsabilitati: Materialele se vor obtine fie de la un singur producator al intregului sistem. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de pardoseala specificat. uniformitatea culorii si gradatia sparturii de marmura. Montatorul va avea agrementul scris al producatorului.

rezultand deteriorari ale lucrarilor. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. SMARDAN Jud. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. GENERALITATI Se vor monta pardoseli sintetice doar pe strat de bitum turnat grosime 30mm sau conf. se va curata stratul suport de praf. PREGATIRE Inainte de executia sau repararea pardoselilor sintetice. etc. amestecuri pentru tratament.). Nu se vor executa lucrari de montare daca stratul de baza nu este conform tolerantelor de nivel admise de catre normativele sportive. MONTARE. JUD. Dirigintele poate decide. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. nu s-a respectat tehnologia specificata. cat si dupa terminarea lor. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. TULCEA Se va examina starea stratului suport. privind cele spuse mai sus. Specificatiilor tehnice ale produsului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. etc. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. pe suprafete mari. trasaje. chit. ulei. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. reziduuri. precum si prezentele specificatii. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. substante de acoperire. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. si daca acestea se vor face local. SFARSITUL CAPITOLULUI 7 Page 65 of 102 .

TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA Page 66 of 102 . JUD. SMARDAN Jud.

Placile ceramice se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. STAS 545/1-85 ipsos pentru constructii STAS 6476-61 pigmenti naturali chituri cu compozitie conform tehnologiei livrate de furnizor CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. TULCEA CAPITOLUL 8 FINISAJE DE INTERIOR LA PERETI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. au aplicabilitate in acest capitol. placi ceramice si materiale pentru montaj. inclusiv documentatia de licitatie. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. JUD. adezivi conform tehnologiei de fixare a placajelor livrate de furnizor. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. conform capitolului 1. DEFINITII Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura rezistenta placilor la solicitarile din exploatare. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. planeitatea suprafetelor finisate. antreprenorul va anunta proiectantul in scris.1 PLACARI INTERIOARE PERETI CU PLACI CERAMICE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea placarilor interioare de pereti cu placi ceramice. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. SMARDAN Jud. Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile ceramice. fie este un distribuitor major autorizat al acestora. tabelelor de finisaje.1 si conditiilor contractuale: Page 67 of 102 . desenelor de stereotomie si avizului proiectantului. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. STAS 233 – 86 placi de faianta vor avea dimensiunile si culorile diferite conf. 8.

COORDONARE SI PROGRAMARE Page 68 of 102 .. . Daca se cere.Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj. LIVRARE. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica necesar. care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice. . texturi. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. conform necesitatilor.5 "Inchiderea contractului”. aratand intreaga gama de culori. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. JUD. Montatorul va fi o firma experimentata. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. calitatea in conformitate cu aceste specificatii. sectiuni si profile. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. SMARDAN Jud. Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de placi ceramice. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. texturi. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. din fiecare tip de placa ceramica necesar. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. pot deveni parte a lucrarii terminate. precum si calitatile materialului si executiei. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii.Date privind intretinerea. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. constructorul va prezenta certificate in trei exemplare. temperaturi extreme si umiditate. CONDITIILE PROIECTULUI Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa terminare. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. Se vor ventila spatiile de lucru. Pentru cerinte speciale de livrare. TULCEA . . Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de placa ceramica specificat. care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor. . Placile ceramice vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate.Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice.Mostre pentru verificare. finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. murdarire. Mostrele scara 1:1 acceptate. umezeala. desenul rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului.

prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceramice care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor. GENERALITATI Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea indicata. SMARDAN Jud. montatorului si producatorului. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. zone aspre. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. ingrosari ale glazurei sau zone insuficient glazurate. Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi. placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. cu referire la terminologia standard a producatorului. Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm. MATERIALE PLACI CERAMICE. MATERIALE DE MONTAJ SI ACCESORII Montajul se va realiza in sistem umed fara rosturi cu adezivi speciali conform indicatiilor producatorului si cu chituri siliconice in spatiile umede. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. finisajele. CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE . texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate. varietate. unghi de 90º selectata de arhitect selectata de architect Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa mai mari de 1. intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat.FABRICARE Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat. culoare si calitate de placa ceramica specificata.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.1 dupa cum urmeaza: Coeficient absorbtie de umiditate Dimensiune si forma Muchii Finisarea suprafetei vizibile Culoare 10 conform proiect de executie drepte . Se vor respecta culorile. placile vor avea urmatoarele caracteristici: Placi ceramice: TCA A137. JUD. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. TULCEA Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. aspect de “inghetat” sau cristalin. fisuri in glazura. Page 69 of 102 .61 mm diametru.

Placarile din placi ceramice se pot aplica pe peretii din zidarie.Montarea conductelor sanitare. diafragme) se va aplica un sprit pentru obtinerea unei mai bune rugozitati necesare aderarii mortarului de grund.Executarea pardoselilor cu placi de gresie. JUD. TOLERANTE DE MONTAJ Asezarea placilor se va face cu rosturi in continuare pe verticala cat si pe orizontala de 2 mm. Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii. Pregatirea suprafetelor . . .Abaterile admisibile de planeitate trebuie sa fie cuprinse intre 3 mm la metru pe verticala si 2 mm la metru pe orizontala. in afara pervazelor care se vor executa dupa executarea placajului. . . . Page 70 of 102 .Se va realiza adancimea rosturilor de la zidarie pana la 10 mm adancime. TULCEA EXECUTIE EXAMINARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.3 mm fata de dreptarul de 2 m lungime. peretii din gips-carton si pe peretii de beton monolit turnat in cofraje metalice. . GENERALITATI Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub 10 grade C. ingropate sub placaj.Se protejeaza pardoseala. . .Dupa efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a sliturilor verticale si orizontale.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. (stalpi.Montarea tocurilor de la ferestre si usi. . Se vor poliza marginile placilor taiate cu piatra de carborund (Nu se vor aplica placi nefinisate coresunzator. MONTARE. . . electrice.Eventualele neregularitati locale nu trebuie sa depasesca 10 mm (adancituri sau umflaturi). Abaterile admisibile pentru suprafete finisate vor fi + 0.Trebuie indepartate eventualele pete de grasime.Inainte de inceperea lucrarilor se vor face probe pentru conductele de scurgere si alimentare ale obiectelor sanitare.Montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare. .Pe suprafetele de beton .Tencuierea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheza. nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. .Suprafetele pe care se aplica placajul ceramic trebuie sa fie uscate. PREGATIRE Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta se vor executa celelalte lucrari de finisaj: . SMARDAN Jud.Se inspecteaza suprafetele ce urmeaza a fi placate si se vor rectifica eventualele neregularitati. TULCEA Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din placi ceramice. cu margini crapate sau zimtate). . Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.In cazul existentei unei astfel de abateri se vor rectifica prin completare cu mortar sau chit. Se va evita taierea placilor mai mici de 1/2.

etc. Page 71 of 102 . TULCEA EXECUTIA PLACARII PROPRIU-ZISE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. ciobite. apoi se fixeaza placa pe perete prin pozare cu mana. PROTEJARE Spatiile in care s-au executat placajele ceramice vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce lucarea nu este perfect uscata. montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. Firul cu plumb lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetelor placajului ceramic. patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu placile adiacente. Dupa montaj. suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi din panza de sac in fasii sau foi astfel incat suprafata placilor ceramice sa nu fie patata sau deteriorata. Aceasta operatie se va executa la cateva ore de la terminarea executarii placajului. conform instructiunilor producatorului chitului. Se executa trasarea atat pe orizontala cat si pe verticala . alcatuite din placi fixate provizoriu la cca. Placile trebuie sa fie fixate pe perete cu striurile de pe dos orizontale. SMARDAN Jud. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Verticalitatea se obtine cu ajutorul unor repere verticale. orizontalitatea va fi verificata cu nivele cu bula de aer. potrivite.) se va prevedea o panta de 1% spre interior. Dupa 1 ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita in apa. Eventualele pete de grasime se vor spala cu solventi si apoi cu apa. REGLAJ SI CURATARE Se vor indeparta si inlocui materialele sparte. Se vor furniza piese noi. 1 m distanta intre ele. 3 mm indiferent in ce directie. Partea de sus a placajului se va termina conform detaliilor de stereotomie din proiectul de executie. JUD. se vor curata placile ceramice. folosindu-se o pensula cu peri moi si cu spaclu din material plastic. In timpul sezonului calduros. TULCEA Suprafata grunduita se va zgaria pentru a obtine aderenta necesara fixarii placajului. Golul de sub dreptar va fi max. Se verifica planeitatea suprafetei grunduite cu dreptarul de 2 m. Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara. Abateri limita 3 mm. Chitul va fi aplicat pe placile curatate. care urmeaza sa fie executate. in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. Montarea placilor se face prin aplicarea de dosul fiecarei placi a adezivului. se va indeparta acoperirea si se va curata suprafata. Dupa 5-6 ore de la montare. Umplerea rosturilor verticale si orizontale se vor face cu chit siliconic a carui culoare va fi conform indicatiilor proiectantului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se va proteja placajul de deteriorari pana la receptia lucrarilor. se vor utiliza numai procedurile recomandate de producatorul placilor pentru utilizarea indicata. Racordarea cu pardoseala se face in unghi drept avand grija ca pe linia de racordare sa se execute o etansare satisfacatoare astfel ca apa sa nu se poata infiltra. numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice. La placarea suprafetelor orizontale cu placi ceramice (glafuri. rosturile de adeziv de pe suprafata placajului se vor curata prin frecare cu o carpa umeda. Nu se admit diferente de nuanta la culorile placilor. conform detaliilor de stereotomie din proiectul de executie. Se aseaza pe cant un dreptar (2m lungime si cu inaltime egala cu plinta 10-15 cm) si va rezema pe 2 repere alaturate care sa fie de-a lungul aceluiasi perete. Asezarea placilor se va face in randuri orizontale.

nu s-a respectat tehnologia specificata. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. cat si dupa terminarea lor. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.). DEFINITII Terminologie pentru lucrari de vopsitorie la pereti si plafoane conform: C3-76 . pe suprafete mari. rezultand deteriorari ale lucrarilor. nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticala si orizontala. fie este un distribuitor major autorizat al acesteia. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. etc. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. trasaje. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. Lucrarile de vopsitorii la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor cu vopsele lavabile conform recomandarilor proiectului de executie. privind cele spuse mai sus. si daca acestea se vor face local. JUD.3 VOPSITORII CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor interioare la pereti si plafoane si materiale pentru executie. deteriorarea placajului rezulta din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor (fisuri si desprinderi ale placilor) nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. cu muchiile glazurate sau rotunjite. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate. TULCEA Se considera defectiuni ce necesita remedierea partiala sau totala : pozitionarea defectoasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. SMARDAN Jud. aplicarea la muchie a unor placi de camp nu a celor speciale. nivelul finisajului nu este conform cu cel indicat in proiect. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. Page 72 of 102 . 8. Dirigintele poate decide. Vopselele lavabile se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate.Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii pentru definitii relative la lucrari de vopsitorii care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. precum si prezentele specificatii. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.

ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect.1 si conditiilor contractuale. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. Mostrele scara 1:1 acceptate. Executantul va fi o firma experimentata. Page 73 of 102 . Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. TULCEA PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. Vopselele vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. Daca se cere. precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. Se vor ventila spatiile de lucru. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. calitatea in conformitate cu aceste specificatii. . de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera.5 "Inchiderea contractului”. care sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. pot deveni parte a lucrarii terminate. LIVRARE. . Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice.Mostre pentru verificare. conform capitolului 1. . umezeala. texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. aratand intreaga gama de culori. constructorul va prezenta certificate in trei exemplare. temperaturi extreme si umiditate. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. murdarire.Date tehnice privind fiecare tip de vopsea lavabila si materiale auxiliare.. din fiecare tip de vopsea lavabila necesar.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele lavabile. JUD. CONDITIILE PROIECTULUI Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 8 zile dupa terminare. SMARDAN Jud. . Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii.Date privind intretinerea. Inainte de inceperea executiei vopsitoriilor la pereti se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de vopsea specificat. texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar. Pentru cerinte speciale de livrare. conform necesitatilor in vederea uscarii uniforme a suprafetelor vopsite.

intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea lavabila. La incaperile prevazute cu mocheta. culoare si calitate de vopsea specificata. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor prevedea cutii inchise sigilate. EXECUTIE Page 74 of 102 . Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei. Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Vor fi terminate pardoselile reci. MATERIALE DE AUXILIARE SI ACCESORII Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei. executantului si producatorului. instalatii sanitare. JUD. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. placaje. electrice si de incalzire. Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi identice cu cele puse in opera. trebuie sa fie terminate.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montate definitiv. exclusiv lustruirea. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea lavabila specificat. glet. cu toate accesoriile montate corect. cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. suprapuneri. fara pete. cu acoperire completa a baghetelor de protectie a colturilor la pereti si plafoane. ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. SMARDAN Jud. cu referire la terminologia standard a producatorului. finisajele. varietate. uniforme. zugravelile se vor executa inaintea aplicarii imbracamintii pardoselii dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului de suport. cu aderenta buna. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. MATERIALE Cutii cu vopsea lavabila conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului. lustruire) luandu-se masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. prin care se angajeaza sa repare si/sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata. La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face inainte de finisarea imbracamintii pardoselilor (curatire. Se vor respecta culorile. TULCEA COORDONARE SI PROGRAMARE Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii la pereti si plafoane toate lucrarile si reparatiile de tencuire. aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata. vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA Suprafete plane.

dupa ce in prealabil bavurile si dungile iesite in relief au fost indeprtate. TULCEA Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria la pereti si plafoane cu vopsele lavabile. PREGATIRE Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita In vederea finisarii cu vopsele lavabile. In cazul suprafetelor tencuite plane si netede.In timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului sau uscarea vopselei. iar celalalt zugavind de pe pardoseala partea inferioara a peretelui. JUD. acestea se lasa ca atare fara sa se intervina asupra lor. TULCEA EXAMINARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Aplicarea se va face conform recomandarilor producatorului. dupa care se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. in compozitie cu o parte ipsos si o parte lapte de var (in volume). suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit. pentru a se evita aparitia de dungi la locul de imbinare. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. de pe scara dubla. suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin. se vor freca cu piatra de slefuit sau perii de sarma. Page 75 of 102 . Zugravirea manuala se va face concomitent de catre 2 zugravi. Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii. Urmele de decofrare. In cazul aplicarii manuale intinderea straturilor se va face purtandu-se trafaletul pe directii perpendiculare : la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar la pereti in sens orizontal . Pregatirea suprafetelor gletuite Suprafetele cu glet de ipsos. se foloseste si pasta ipsos-var. Vopselele lavabile se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie. GENERALITATI Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de + 10 grade C pentru si se va mentine aceasta temperatura pe tot timpul lucrarilor. neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceasi compozitie cu a Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se prepara din 2 parti ipsos si o parte gletului. unul executand vopsirea partii superioare a peretelui. din gips-carton si de beton monolit turnat in cofraje metalice. Dupa uscarea portiunilor reparate. Pentru slefuirea suprafetelor mai mari. intre 8 ore si 15 zile pana la uscarea definitiva. In cazul suprafetelor de beton turnate in cofraje metalice. toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var. SMARDAN Jud. EXECUTIE. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precent. Toate fisurile. nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi sau fisuri. EXECUTIA VOPSITORIEI PROPRIU-ZISE Vopsitoria se poate aplica mecanic pe suprafete mari sau manual cu trafaletul pe suprafete mici. La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat: Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent. apa. astfel ca urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Pasta se va prepara in cantitatea care sa poata fi folosita inainte de sfarsitul prizei ipsosului.

scurgeri. nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate. precum si prezentele specificatii.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. nu sunt admise pete sau sarituri. eventual se va curata suprafata. cute. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. basici. numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor. suprapuneri sau depuneri ale vopsea. SMARDAN Jud. Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor. PROTEJARE Spatiile in care s-au executat vopsitorii la pereti si plafoane vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce lucrea nu este perfect uscata. pe suprafete mari. in cazuri de importanta deosebita consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse . Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara. desprinderi. sa nu prezinte straturi. Dirigintele poate decide. pete. calitatea principalelor materiale corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite uniformitatea suprafetei. LUCRARI SPECIALE Se vor executa vopsitorii de atentionare-semnalizare pe stalpii de beton din parcajul subteran astfel: dungi alternative de culori diferite la 45 de grade conform proiectului de executie. JUD. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. privind cele spuse mai sus. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica in mod special : indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport. SFARSITUL CAPITOLULUI 8 Page 76 of 102 . REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. cat si dupa terminarea lor. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. aderenta vopsitoriilor . TULCEA Aplicarea se va face de preferinta la lumina zilei sau in conditiile de iluminat artificial final al incaperilor. si daca acestea se vor face local. REGLAJ SI CURATARE Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele adiacente.o vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat. Se vor executa marcaje rutiere cu vopsea in interiorul parcajului subteran conform proiectului de executie. separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. . Lucrarile de vopsitorii de exterior la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor si plafoanelor cu vopsele de exterior conform recomandarilor proiectului de executie. Vopselele lavabile se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.5 "Inchiderea contractului”.1 si conditiilor contractuale. texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara.Date privind intretinerea.Mostre pentru verificare. TULCEA CAPITOLUL 9 FINISAJ FATADE 9. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii pentru definitii relative la lucrari de vopsitorie care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. . SMARDAN Jud. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. JUD. conform capitolului 1. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie.1 VOPSITORII DE EXTERIOR CAPITOLUL CUPRINDE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. DEFINITII Terminologie pentru lucrari de vopsitorie de exterior la pereti si plafoane conform: C3-76 . aratand intreaga gama de culori. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. fie este un distribuitor major autorizat al acesteia. Page 77 of 102 . Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele.Date tehnice privind fiecare tip de vopsea de exterior si materiale auxiliare. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. TULCEA Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor exterioare la pereti si plafoane si materiale pentru executia vopsitoriei de exterior. . din fiecare tip de vopsea lavabila necesar. .

precum si calitatile materialului si executiei. executantului si producatorului. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. cu toate accesoriile montate corect. TULCEA ASIGURAREA CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele de exterior. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. sau vant puternic. Pentru cerinte speciale de livrare. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. pot deveni parte a lucrarii terminate. de asemenea se va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. JUD. Glafurile exterioare trebuie sa fie montate. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii. LIVRARE. umezeala. temperaturi extreme si umiditate. CONDITIILE PROIECTULUI Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 10 0C . trebuie sa fie terminate. care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor. In cazul cand este necesar sa se lucreze pe timp insorit. Executantul va fi o firma experimentata. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. COORDONARE SI PROGRAMARE Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii exterioare la pereti si plafoane toate lucrarile si reparatiile de tencuire. Daca se cere. calitatea in conformitate cu aceste specificatii. murdarire. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. constructorul va prezenta certificate in trei exemplare. Inainte de inceperea executiei vopsitoriilor la exterior se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de vopsea specificat. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. SMARDAN Jud. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. care sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei. Vopselele vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. suprafata se va uda cu apa in prealabil. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara. prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie Page 78 of 102 . Mostrele scara 1:1 acceptate. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. TULCEA Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se va lucra de preferinta in orele diminetii sau dupa amiaza in orele de vara. Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montate definitiv si protejate cu folii.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit sau care au fost depozitate necorespunzator. JUD. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei. Se vor prevedea cutii inchise sigilate. TULCEA specificata. finisajele. Page 79 of 102 . PREGATIRE Inainte de aplicarea vopselelor de exterior lucrarile de tencuire si grunduire precum si lucrarile de raparatii la acestea trebuie sa fie incheiate iar suprafetele suport trebuie sa fie uscate. MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei . CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA DE EXTERIOR Suprafete plane. Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria de exterior la pereti si plafoane cu vopsele de exterior. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi identice cu cele puse in opera. cu acoperire completa. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. varietate. culoare si calitate de vopsea specificata. cu aderenta buna. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. cu referire la terminologia standard a producatorului. Pentru sageac sau plafoane din lemn se va utiliza vopsea speciala de exterior pentru lemn. MATERIALE Cutii cu vopsea de exterior conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului vopselei sau al termosistemului de fatada. GENERALITATI Pelicula aplicata la exterior trebuie sa fie sufficient de groasa ca sa acopere corespunzator rugozoitatea suprafetei si se va proteja de ploaie cel putin in primele 3 zile. EXECUTIE. SMARDAN Jud.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. suprapuneri. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea de exterior specificat. aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata. intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea de exterior. Se vor respecta culorile. ambalate pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. fara pete. Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. uniforme. Vopselele de exterior se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie din gips-carton de exterior si de beton monolit turnat in cofraje metalice.

sa nu prezinte straturi. SMARDAN Jud. Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara.corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare .o vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. scurgeri. . BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. in cazuri de importanta deosebita consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse .calitatea principalelor materiale . TULCEA Aplicarea peliculei de vopsea se va executa conform indicatiilor producatorului vopselei de REGLAJ SI CURATARE Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele adiacente. . numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor.nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite. .aderenta vopselei . SFARSITUL CAPITOLULUI 9 Page 80 of 102 . Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor. basici. PROTEJARE Suprafetele vopsite se vor proteja de intemperii cel putin in primele trei zile de la uscare. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica in mod special : . nu sunt admise pete sau sarituri.tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat. cute. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate. si daca acestea se vor face local.separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri. Dirigintele poate decide. precum si prezentele specificatii. pete. desprinderi. . suprapuneri sau depuneri ale vopsea. privind cele spuse mai sus. JUD. eventual se va curata suprafata.indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. pe suprafete mari.uniformitatea suprafetei. . cat si dupa terminarea lor. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire.aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite . TULCEA TEHNOLOGIA DE EXECUTIE exterior.

Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de material necesar. de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. DEFINITII Prin producator se intelege in acest capitol firmele care fie fabrica materialele necesare lucrarilor de executie a invelitorii.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producator.Date tehnice privind fiecare tip de material principal si materiale auxiliare ce intra in alcatuirea invelitorii. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.Mostre pentru verificare. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. din fiecare tip de material necesar.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. . . SMARDAN Jud. fie este un distribuitor major autorizat al acestora.1 si conditiilor contractuale. TULCEA CAPITOLUL 10 INVELITOARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. TULCEA CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea invelitorilor necirculabile – terasa si sarpanta din lemn acoperita cu tabla sau tigla ceramica. ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. conform capitolului 1. Executantul va fi o firma experimentata.Date privind intretinerea. . Materialele se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. JUD. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor din proiectul tehnic alcatuirea finisajului invelitorii si calitatea suprafetelor finisate. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. aratand intreaga gama de culori. Page 81 of 102 .5 "Inchiderea contractului”. . Se va livra intreaga cantitate de la un singur producator pentru fiecare tip de material necesar.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Inainte de inceperea executiei invelitorii se va realiza un panou - mostra pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni parte a lucrarii terminate. LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de material utiliat la realizarea invelitorii, constructorul va prezenta certificate in trei exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a materialului, calitatea in conformitate cu aceste specificatii. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Tiglele ceramica vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. CONDITIILE PROIECTULUI Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 0 0C , daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se va lucra la lumina zilei. Lucrarile nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii; de asemenea se va evita lucrul la in orele de insorire maxima, sau vant puternic. Pe timp de ploaie lucrarile se vor proteja cu prelate impermeabile. COORDONARE SI PROGRAMARE Lucrarile de executie a invelitorii se vor incepe dupa ce s-a executat si s-a uscat stratul suport de la ultimul nivel. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate materiale intregi identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de material, ambalate pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. MATERIALE

Page 82 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Mortar pentru beton de panta, materiale pentru termoizolatii si hidroizolatii conform capitolului izolatii pentru terasele circulabile de peste parter, tigla ceramica rosu brun pentru invelitori, tabla pentru invelitoarea de pe pasarela de legatura dintre cele doua cladiri. Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Se vor prevedea materiale in ambalaje inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata; Intreaga cantitate de materiale necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate specificata; materialele vor avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoare, textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de material specificat. Se vor respecta culorile, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la terminologia standard a producatorului. MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialului de baza. CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE DE INVELITOARE Suprafete uniforme, impermeabile cu calitati conform rstandardelor in vigoare (Legea 10/1995Calitatea in constructii) . EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va executa invelitoarea. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Planseul de beton de la ultimul nivel trebuie plan si uniform, sa fie uscat, curatat de praf si alte reziduuri. PREGATIRE Inainte de executia invelitorii lucrarile de reparatii la straturile suport trebuie sa fie incheiate iar elementele inglobate in invelitoare trebuie sa fie asezate si fixate pe pozitiile indicate in proiectul de executie. Pentru elemente inglobate cum ar fi luminatoare, trape de desfumare, strapungeri, etc., se vor folosi subansambluri din sistemul producatorului pentru a obtine un ansamblu omogen in totalitatea lui. Improvizatiile sunt excluse. Montajul, executia imbinarilor decupajelor se vor face conform cerintelor producatorului. EXECUTIE, GENERALITATI Operatiile de executie a invelitorii se vor realiza in ordinea data de proiectul de executie, reglementarile in vigoare si cerintele producatorilor materialelor ce alcatuiesc invelitoarea. 10.1 INVELITOARE– SARPANTA TEHNOLOGIA DE EXECUTIE Conform indicatiilor producatorului materialelor ce alcatuiesc invelitoarea. Ordinea operatiilor: Montarea cosoroabelor Montarea talpilor Montarea popilor Montarea penelor de coama si de camp Page 83 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Montarea capriorilor Montarea asterealei Montarea foliei (hidroizolatie) Montarea invelitorii din tingla metalica REGLAJ SI CURATARE Se vor repara sau inlocui suprafetele neuniforme sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele adiacente. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica in mod special : - indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse . - calitatea principalelor materiale si a straturilor invelitorii. - corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare - aspectul si uniformitatea suprafetelor invelitorii. Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus. SFARSITUL CAPITOLULUI 10

Page 84 of 102

Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale. C186-79. DEFINITII Terminologie pentru tamplarii si accesorii conform: Calitatea in constructii Usi din lemn pentru constructii civile. Ferestre si usi din lemn. STAS 1548-86 Cremoane pentru usi si ferestre. STAS 2419-88 Manere. Tamplarie pentru constructii civile si industriale. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Page 85 of 102 Legea 10/1995 STAS466-79 STAS799-73 STAS 9322-73 STAS 4670-74 . sectiuni.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor. inclusiv documentatia de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. Tocurile metalice la usile interioare vor fi conform NI de productie. a sensului de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica. SMARDAN Jud. Normative: C 185-78. STAS 2676-67 Zavoare pentru usi cu doua sau mai multe canaturi STAS 1547-86 Balamale ingropate pentru ferestre si usi. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. C 199-79. JUD. Pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. accesorii pentru tamplarii conform indicatiilor din proiectul de executie. Modularea constructiilor. au aplicabilitate in acest capitol. STAS 1637-73 Usi si ferestre. STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru ferestre.Conditii tehnice generale de calitate.C 47-86. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru tamplarii exterioare si interioare. silduri si rozete obisnuite pentru ferestre si usi. Terminologie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. TULCEA CAPITOLUL 11 TAMPLARII GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usa.

semnate de producatorul materialelor. elemente de fixare. sectiuni. Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora. sildurile si cheile. livrate in ambalajul original. JUD. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. etc). cremoane. ferite de ploaie si raze solare. etc. feronerie. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile tamplarie cantitatile complete de la un singur producator.1: -Date tehnice pentru fiecare tip de tamplarie specificat.Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare. materiale de etansare. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montajul tamplariei conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. olivere si zavoare). finisata pregatita pentru montaj. foile se livreaza impreuna cu tocurile respective. Page 86 of 102 . elevatii. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Materialele se vor livra in ambalajele de origine. La usi si ferestre. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona montajul tamplariei cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. LIVRARE. pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie. ASIGURAREA CALITATII Materialele si accesoriile necesare fiecarui tip de tamplarie se vor procura de la un singur producator. conform documentelor contractuale si capitolului 1. Depozitarea se va face in incaperi uscate. -Certificari ale materialelor. ferite de vant si degradari prin lovire si in conditiile cerute de producator. Dupa incarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate intre acestea si peretii vehiculelor. -Se vor include desene de fabricatie aratand alcatuirea tamplariei (planuri. Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale. Tamplaria se va livra incheiata. predandu-se separat numai manerele. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate si agremente tehnice pe plan local. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Piesele de feronierie se vor livra in seturi. sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. Antreprenorul va prezenta proiectantului spre aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de tamplarie cu toate accesoriile. foarfeci. tamplaria va fi asezata pe suporti.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. ancoraje si contravantuiri. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tamplarie specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. In mijlocul de transport. TULCEA Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. SMARDAN Jud.

executantului si producatorului. TULCEA Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului.1 TAMPLARII DE EXTERIOR MATERIALE Tamplarie din PVC si geam termopan.verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a tamplariei TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Se va face . Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice.trasarea si verificarea axelor de montaj a tamplariei. culisare conform tablourilor de tamplarie. Se va prevedea sort de butil la partea inferioara a tamplariei exterioare impotriva infiltratiilor. EXECUTIE EXAMINARE Ofertantul va executa releveul golurilor. miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei. prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei. CURATARE SI PROTEJARE Page 87 of 102 . conform tablourilor de tamplarie. Posibilitati multiple de deschidere pe orizontala si/sau pe verticala. JUD. Montarea se face in goluri finisate. 11. TULCEA GARANTII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. CERINTE DE CALITATE Grosimea profilului este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint. Atat profilele cat si toate sistemele de garnituri sunt garantate pe toata durata de viata a constructiei. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. REGLAJ. SMARDAN Jud. Montajul tamplariei si accesoriilor acesteia se va executa conform recomandarilor producatorului tamplariei si in acord cu reglementarile in vigoare si proiectul de executie. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. variatiilor de temperature si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Tamplaria din PVC / aluminiu va fi verificata la seism sa fie apta si in zone de grad IX. Se va face: .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. Sistem propriu de drenare. inainte de a face proiectul de executie a tamplariei. Tamplaria din PVC / aluminiu sa ofere timpi minimi de rezistenta la foc conform normelor si normativelor in vigoare. Se va avea in vedere imbinarea corecta si estetica cu partile de constructie adiacente. prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata de 5 ani.

SMARDAN Jud. Ramele foilor de usi se vor realiza din lemn bine uscat sau chiar uscat la cald. conform necesitatilor. Se va proteja tamplaria pe parcursul executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii de polietilena astfel incat sa nu se murdareasca sau sa se deterioreze. Etansarea intre toc si zidarie se va face cu spuma poliuretanica.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. 1. EXECUTIE Page 88 of 102 . alte elemente + 1mm. Alte lucrari Ferestrele vor fi prevazute cu glafuri exterioare din piatra naturala de acelasi tip cu cea folosita pentru exterior si glafuri interioare din lemn de aceeasi esenta si culoare cu cea a parchetului. Abateri fata de dimensiunile specificate in planse: .5 m lungime . . .max. Tipul de furnir si culoarea se vor alege de comun accord cu proiectantul.5 m lungime :-1% din lungime. dispozitivelor si procedurilor ce trebuie urmarite pentru curatarea si intretinerea tamplariei. Feroneria.golul la interiorul tocului : +2mm. ajusta si verifica toate partile mobile ale tamplariei conform instructiunilor scrise ale producatorului.4 mm. STAS 466-78 astfel : Tocuri din lemn vopsite alb pentru usile melaminate de culoare alba. Abateri admisibile Abateri de la grosimea specificata la plansa : . materiale de finisaj. Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fata de planul format cu celelalte 3): . MANUAL DE INTRETINERE Producatorul tamplariei va preda beneficiarului 2 copii complete ale manualului de intretinere a tamplariei care sa contina: descrierea materialelor.Tocurile usilor vor fi din lemn cu prindere conform recomandarilor producatorului. constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate separat de foile de usa. Se va pastra pe cat posibil folia de protectie originara. CERINTE DE CALITATE Tocurile de usi pot fi livrate montate.pentru elemente peste 1.5 mm. Se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale.pentru toc: dinmensiune totala + 3mm. Umiditatea lemnului se va incadra la intervalul 12-15% usi. avand asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea in constructii. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. garnituri de etansare si alte componente importante. Foi de usi celulare dublu placate cu melamina alba sau furnir natur finisate cu lac incolor conform tabloului de tamplarie. inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate.5 cm. tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare. 11. manevrare si blocare.2 TAMPLARII DE INTERIOR TAMPLARII DIN LEMN MATERIALE Usile de lemn executate conf. In ambele cazuri.pana la si inclusiv 200 mm grosime + 0. JUD. .pana la si inclusiv 50 mm grosime + 0. Vor fi descrise toate materialele ce intra in componenta tamplariei tipul de esenta lemnoasa.pentru elemente pana la 1. TULCEA Se vor regla.

CURATARE SI PROTEJARE Se vor regla. TULCEA EXAMINARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Page 89 of 102 . functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. JUD. Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Conform specificatiilor tehnice ale producatorului. . MANUAL DE INTRETINERE Producatorul tamplariei va preda beneficiarului 2 copii complete ale manualului de intretinere a tamplariei care sa contina: descrierea materialelor. Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa conform recomandarilor producatorului Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu nivelmetrul si cu firul cu plumb. spacluirea peretilor ce se tencuiesc). placajul de faianta. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare. REGLAJ.trasarea si verificarea axelor de montaj a tamplariei.defecte de montaj al feroneriei.Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni. ajusta si verifica toate partile mobile ale tamplariei conform instructiunilor scrise ale producatorului.usile se inchid si se deschid cu greutate. rostul intre toc si foaia de usa nefiind conform cu detaliile din tabloul de tamplarie. . . inainte de a face proiectul de executie a tamplariei. dispozitivelor si procedurilor ce trebuie urmarite pentru curatarea si intretinerea tamplariei. Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor de lemn. Se va proteja tamplaria pe parcursul executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii pvc astfel incat sa nu se murdareasca sau sa se deterioreze. se monteaza foile de usa. placaje si lacuirea / vopsirea tocului. . facandu-se slefuiri si ajustari de la caz la caz. . Tocul nu este fixat pe elementele de structura. Defecte majore se considera urmatoarele : . Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior :pardoseli. la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului.etansari si chituiri neregulate. Se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale. Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni : . TULCEA Ofertantul va executa releveul golurilor. Montarea tocurilor usilor se va executa dupa turnarea sapei pardoselilor. Vor fi descrise toate materialele ce intra in componenta tamplariei si accesoriile necesare functionarii in conditii normale de exploatare. tencuieli. SMARDAN Jud. cu tocul.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a tamplariei. Montarea foilor de usa se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed (tencuieli interioare.Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor.

JUD. necesare montarii si functionarii corecte. marcate clar la exterior pentru a identifica continutul si amplasarea specifica in lucrare. Usile de evacuare trebuie sa se poata deschide din interior in orice moment fara a fi necesara o cheie. TULCEA Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tamplarie interioara si exterioara. Piesele de feronerie se vor livra in seturi. se vor prezenta impreuna datele tehnice ale produsului propus si cele ale produsului specificat. Se vor furniza producatorilor de usi sabloanele necesare pentru ca acestia sa poata pregati din fabrica montarea feroneriei. GARANTII Page 90 of 102 . atat de pe planurile generale cat si din tabloul de tamplarie. pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie. Se vor include urmatoarele informatii: tipul. chiar daca sunt mai multi producatori care ofera produse corespunzatoare specificatiilor. LIVRARE. extrase din catalogul de produse. se va verifica daca toate componentele lucreaza corect si se va consemna in actele de garantie ca a fost efectuata aceasta verificare. suruburile si alte informatii pertinente. functiunea. Se va coordona montajul sistemelor de securitate daca acestea sunt prevazute cu proiectantul acestora si se vor furniza date tehnice si de montaj subantreprenorilor implicati. se vor verifica desenele de fabricatie ale tamplariei pentru a se lua masurile necesare montarii corecte. cu trimiteri reciproce la indicatiile de pe desene. Se vor transmite spre aprobare cat mai devreme 3 (trei) exemplare ale tabloului de feronerie. marimea. cremoane. explicarea tuturor abrevierilor. TULCEA 11. INLOCUIRI SI PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Cererile de inlocuire trebuie facute in scris cu 10 zile inainte pentru a putea fi analizate de proiectant. cunostinte speciale sau depunerea unui efort. impreuna cu suruburile si celelalte accesorii. amplasarea. DEPOZITARE SI MONTAJ Fiecare piesa de feronerie va fi ambalata separat. cantitatea si finisajul pentru fiecare articol. La cerere. denumirea si producatorul pentru fiecare articol.Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare. ASIGURAREA CALITATII Se va procura fiecare tip de feronerie (broaste si incuietori. Se vor furniza articole de feronerie concepute adecvat utilizarii pe tamplarie de grosimile. La terminarea montarii feroneriei electronice de securitate. etc) de la un singur producator. Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale. foarfeci. Daca se propune o inlocuire. indicandu-se avantajele. cote de montaj. CONDITIILE PROIECTULUI Se va coordona feroneria cu celelalte lucrari.3 FERONERIE GENERALITATI BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. profilul.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. fara a se tine seama de eventuale omisiuni sau conflicte in documentele contractuale. olivere si zavoare). datele tehnice si instructiunile de montaj ale producatorului dispozitivelor electronice. dispozitive de autoinchidere. Se vor depozita conform cerintelor producatorului. Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora. simbolurilor si codurilor cuprinse in tabloul de feronerie. SMARDAN Jud. balamale. securitatea deschiderii si alte cerinte similare.

Reperele din aluminiu vor fi finisate identic cu materialul adiacent predominant. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. cate 2 la usile duble. Marcajul sau codul nu va include informatii despre forma cheii. aspectul si finisajul cu celel care apar in catalogul producatorului si vor avea o constructie robusta. Toate celelalte articole: doi ani. pentru cele interioare fara cerinte de rezistenta la foc 2. CERINTE PENTRU CHEI: Se vor prevedea chei de santier pentru perioada de executie. Se vor prevedea cate 3 balamale pe foaie la usile pana la 2. Zavoarele foilor fixe ale usilor duble. scarii. Dispozitivele de autoinchidere pentru usile exterioare vor fi reglate sa se deschida la o presiune de maximum 3. Dispozitivele de autoinchidere aparente vor fi de tip roata si pinion cu capac neferos amovibil. Balamalele usilor exterioare cu deschidere exterioara vor avea axe ne-amovibile. Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli. In mod exceptional se admit suruburi vizibile cu cap decorativ.25 m inaltime si cate o balama in plus pentru fiecare 75 cm sau fractiune de 75 cm in plus. pentru cele interioare cu cerinte de rezistenta la foc 5. prin invelirea lor in folie de polietilena.8 kgf. Fiecare cindru final va fi prevazut cu 3 chei.Se va avea grija deosebita la transportul elementelor de tamplarie. Cheile de santier nu vor face parte din sistemul de chei permanent al beneficiarului si nu vor avea acelasi profil (sectiune) cu acesta. stilul. Nu se prevad in cazurile in care se prevad etansari.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Etansarile vor fi coordonate cu culoarea tocului. pentru a nu deteriora manipularea feroneriei. EXECUTIE AMPLASAREA FERONERIEI Page 91 of 102 . Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calitatii constructiei. Tipul de cilindru va fi aprobat de beneficiar. Balamalele vor fi ingropate. incaperilor. va monta cilindrii permanenti si va returna cilindrii de santier producatorului. Dispozitivele de autoinchidere vor fi reglabile. sau reprezentantul sau. etc vor patrunde in pardoseala. JUD. avand feroneria montata. TULCEA Se vor obtine garantii ale producatorului pentru: Dispozitive de autoinchidere: zece ani. Anumite usi din cladire vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere conform cerintei beneficiarului lucrarii si cu avizul proiectantului. etc minimum 25 mm. cate 3 la usile simple. Toate suruburile vor fi ascunse. Beneficiarul.4 kgf.2 kgf. MATERIALE SI PRODUSE Articolele de feronerie vor fi alese cu avizul arhitectului. Se vor prevedea pufere pe toate tocurile interioare. Cheile permanente (pregatite pe baza tabloului de chei aprobat de beneficiar. Diagrama de chei: se vor transmite spre aprobare trei exemplare dintr-o diagrama de chei care sa arate clar cum au fost indeplinite instructiunile finale ale beneficiarului. SMARDAN Jud.3 chei pt fiecare cilindru) va fi inmanat beneficiarului la receptia finala. Cheile si cilindrii vor fi marcati pentru identificare. CONDITIILE PROIECTULUI Zavoarele incuietorilor vor patrunde in toc minimum 15 mm. Se vor amplasa spre interiorul cladirii.

Piesele se vor monta perfect vertical. Balamaua superioara: 12. Incuietoare: 95 cm de la ax la pardoseala finita. Balama suplimentara: 15 cm de la partea inferioara a balamalei superioare la partea superioara a balamalei suplimentare. MONTAJ Fiecare piesa de feronerie sau sistem tip “Dorma” va fi montata conform instructiunilor si recomandarilor producatorului. Piesele de feronerie si accesoriile.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. JUD. Se vor inlocui piesele care nu pot fi reglate. fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei. fara urme de vopsea. zgarieturi sau deformari. TULCEA Balamale: BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Feroneria trebuie sa fie curata. Se vor unge balamalele cu vaselina pentru a se evita uzarea in timp. care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect. REGLAJ Fiecare piesa de feronerie va fi reglata si verificata pentru a se asigura functionarea corecta. Feroneria care nu este montata in conformitate cu proiectul se va remonta in conditiile specificate. trebuie sa functioneze ireprosabil. orizontal si aliniat. SFARSITUL CAPITOLULUI 11 Page 92 of 102 . Balamaua centrala: centrata intre balamaua inferioara si balamaua superioara.5 cm de la partea superioara a usii la partea superioara a balamalei. TULCEA Balamaua inferioara: 25 cm de la partea inferioara a usii la partea inferioara a balamalei. Elementele de inchidere. Zavor: 110 cm de la ax la pardoseala finita. Nu se vor monta piese de feronerie aplicate inainte de terminarea finisarii suportului.

Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.89 Geamuri termoizolante.1: . Page 93 of 102 . TULCEA CAPITOLUL 12 GEAMURI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate.Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. conform indicatiilor din proiectul de executie. Geam simplu sau cristal pentru inlocuirea geamurilor glaswandurilor interioare. DEFINITII Terminologie conform standardelor in vigoare STAS 11552 . SMARDAN Jud. -Certificari ale materialelor. Agrementul tehnic pentru geamul folosit C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru geamuri la tamplarii exterioare si interioare. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. trase C 47 . au aplicabilitate in acest capitol. conform documentelor contractuale si capitolului 1. CERINTE DE PERFORMANTA Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. semnate de producatorul geamurilor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. JUD. Geam termopan float clar sau partial sablat low E. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. K = 1.88 Folosirea si montarea geamurilor in constructii. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei.0 W/MPK pentru ferestrele exterioare. inclusiv documentatia de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie.

TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata in contract. Daca acest lucru nu este posibil atunci fiecare tip de geam se va procura de la un singur producator se vor procura de la un singur producator. TULCEA Toate geamurile se vor procura de la acelasi producator. Dimensiunile de livrare vor fi in functie de grosime conform tabloului de tamplarie si recomandarilor producatorului . JUD. . asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. Livrare Page 94 of 102 . Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de geam specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Suprafata nu va prezenta zgarieturi mai mari de 0. in rastele adecvate.geamul se monteaza cu baghete si garnitura de etansare. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de geamuri cantitatile complete de la un singur producator. Materialele se vor livra in ambalajele originale. Geamurile vor fi livrate fara stirbituri sau crapaturi in suprafata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului.bagheta se va strange astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul sa nu aiba joc. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Se va urmari ca rastelele sau lazile sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentru a nu veni in contact cu pardoseala. Depozitare Depozitarea se face in spatii inchise. in pozitie rezemat. Montajul geamului in tamplarie De preferinta acestea vor veni direct asamblate cu tamplaria : . executantului si producatorului. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. LIVRARE.02 mm sau goluri de aer. Caracteristici fizico-mecanice Geamul pentru ferestre si materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzatoare prin care se previne aparitia unor deteriorari dupa montare in conditii de folosire normala cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apa curata si detergent menajer slab. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montaj conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului geamurilor. si folosite numai carpe moi sau piele de sters si curatat. SMARDAN Jud.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.

1. Prevederile prezentului capitol se vor corela cu prevederile capitolului Tamplarie. Inainte de executarea lucrarilor de montare a geamurilor termopan vor fi executate urmatoarele lucrari de constructii: . Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Antreprenorul va analiza fiecare bucata de geam inaintea montarii si nu va folosi bucati care prezinta muchii sau fete cu defecte vizibile. fara zgarieturi sau goluri in masa. . Se vor prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile de suprafata pentru fiecare tip de geam si material de fixare a lor la fiecare livrare de max. etc. K = 1. care raman aparente.Geam tras simplu sau geam de cristal pentru panouri de geam glasvand.montarea tamplariei din lemn. Din cele 3 mostre. . din aluminiu. Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate. care nu se incadreaza la limitele acceptate de prezentele specificatii. TULCEA Se vor obtine geamurile dintr-o singura sursa si de la un singur producator care are experienta intruna sau mai multe lucrari similare si are capacitatea de a asigura cantitatea necesara efectuarii lucrarii dintrun singur lot de fabricatie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.10 – montanti din sticla triplex pentru fatada din sticla structurala a pasarelei de legatura dintre cele doua cladiri . Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etansare respectiv.1. MONTAJ EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. GENERALITATI Page 95 of 102 . Antreprenorul va prezenta 3 mostre lungi de 300 mm din fiecare material propus pentru etansare la prinderea geamului: chit. Montatorul va fi o firma cu experienta in montajul de geamuri si tamplarii similare cu acest proiect ca material. garnitura.tencuieli interioare si exterioare.4. JUD. La aprecierea exactitatii tuturor lucrarilor se aplica tolerante medii prevazute de normele si normativele in vigoare. .0 W/MPK de dupa cum urmeaza : .4-16-6 pentru ferestrele celor doua cladiri.stratul suport al pardoselilor.10. . MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII Se vor procura de la producatorul geamurilor si vor fi insotite de certificate de calitate conform normelor in vigoare.1.geam tras simplu pentru spatiile de depozitare sau din subsol (dupa caz) conform tabloului de tamplarie. MATERIALE La acest proiect se va folosi geam termopan float clar low E. conform STAS 853-73. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Antreprenorul va prezenta 3 probe de 300 x 300 mm din fiecare tip de geam. Mostrele se vor prezenta odata cu mostrele de tamplarie. conceptie si amploare si care are referinte de realizari in exploatare. Testare : constructorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam furnizate pe santier pentru asigurarea incadrarii in tolerantele admise pe prezentele specificatii. SMARDAN Jud. 300 mp de tamplarie finita. una va prezenta defectele admisibile..sticla securizata duplex pentru peretii de sticla ai pasarelei de legatura intre cele doua cladiri 10.

SMARDAN Jud. privind cele spuse mai sus. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. Baghetele se vor strange in suruburi. fara abateri de grosime si culoare. Sticla structurala a pasarelei de legatura dintre cele doua cladiri se va monta conform detaliilor de excutie si indicatiilor producatorului. pentru mentinerea lui in stare curata pana la terminarea lucrarilor. suprafata geamurilor trebuie sa fie curata. astfel incat sa preseze suficient pe garnitura de etansare si ca geamul sa nu prezinte joc in locas. precum si prezentele specificatii. sparte. JUD. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea montajului geamurilor se va respecta documentatia tehnica de executie. In cazul lucrarilor gasite necorespunzatoare acestea vor fi remediate. SFARSITUL CAPITOLULUI 12 Page 96 of 102 . Panourile mobile vor avea sisteme pivotante sau glisante conform tabloului de tamplarie. Manerele si accesoriile vor fi din inox satinat. zgariate. Dupa montare. Atat panourile mobile cat si cele fixe vor fi partial sablate cu folie. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte. pana la receptionarea definitiva a lucrarilor de constructii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. De asemeni se vor respecta toate instructiunile de executie si recomandarile producatorului in ceea ce priveste intretinerea geamurilor termopan. TULCEA Geamurile se vor monta in ramele tamplariei cu ajutorul baghetelor. ciobituri sau alte defecte. fara zgarieturi. plana si fara pete sau defecte. Lucrari speciale Se vor realiza si unele compartimentari din sticla fara tamplarie conform proiectului de executie din geam securizat duplex montat cu prindere mecanica 10 mm. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate. CONTROLUL CALITATII Toate geamurile se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice. a garniturilor si a unui chit elastic. Se vor indeparta si inlocui orice geamuri ciobite. fise de transport) prin examinarea vizuala si masuratori. crapate sau care au fost deteriorate in decursul operatiunilor de montare sau pe parcursul executarii altor lucrari de constructii. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. CURATARE SI PROTEJARE Geamul se va proteja dupa montare cu folie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Costurile rezultate in urma remedierilor vor fi suportate de catre executant. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Geamurile trebuie sa aiba dimensiunile din proiect si din tablourile de tamplarie. cat si dupa terminarea lor.

In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. -Certificari ale materialelor. conform documentelor contractuale si capitolului 1.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Toate confectiile metalice cu exceptia sistemului de jghiaburi si burlane vor fi dublu decapate. au aplicabilitate in acest capitol. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. DEFINITII Terminologie pentru lucrari de confectii metalice conform: 1.Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. SMARDAN Jud. semnate de producatorul materialelor ce intra in componenta confectiilor metalice.GRATARE SI RIGOLE METALICE de stergerea picioarelor din otel zincat (tip Condem). protejat cu decapant. inclusiv documentatia de licitatie.GARD METALIC DE IMPREJMUIRE. grunduite si vopsite cu vopsea email RAL 7016. . antreprenorul va anunta proiectantul in scris.1: . Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. din profil metalic rectangular 50x50x5mm si panouri de plasa de sarma conform detalii de executie. STAS 500/2-80 . CAPITOLUL CUPRINDE Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. vopsit RAL 7016. Lista confectiilor metalice : .tevi pentru constructii 4. TULCEA CAPITOLUL 13 CONFECTII METALICE GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. RAL 7016 gri antracit. STAS 7657-80 .tevi dreptunghiulare pentru definitii relative la confectii metalice care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Page 97 of 102 .oteluri de uz general pentru constructii 2.SISTEM DE JGHIABURI SI BURLANE din tabla de aluminiu. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. Confectiile metalice noi se vor executa din platbanda de otel.otel beton laminat la cald 3. JUD. STAS 7941-80 . STAS 438-1-89 . care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. grund anticoroziv si vopsite cu email conform probelor de culori . .

dar nu sub nivelul solutiilor initiale (din punct de vedere calitativ si cantitativ). TULCEA Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. gabaritelor sau finisajelor fata de cele aprobate initial. saibe. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. In cazuri speciale se acorda. 0. JUD. SMARDAN Jud. Profilele laminate la cald (50 x 100 mm) vor avea grosimi de cel putin 3 mm. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Antreprenorul va prezenta proiectantului una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe tipice. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii pentru a fi aprobate. latime + 2 mm. LIVRARE. Materialele se vor livra in ambalajele originale. conexpand. Page 98 of 102 . MATERIALE Otel conform standardelor romanesti. asamblare. dibluri. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de confectii metalice specificate astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Accesorii : suruburi. piulite. pe stative la 10-15 cm de pardoseala. fier forjat. in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de executie. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele se vor livra in ambalajele originale. Materialele necesare executiei confectiilor metalice se vor procura de la un singur producator. Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite. Numai dupa dupa obtinerea aprobarii din partea proiectantului se vor lansa comenzile pentru executia si livrarea confectiilor metalice. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului.5 mm.lungime. Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura pentru toate tipurile confectii metalice in cantitatile complete de la un singur producator. care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate. protejare anticoroziva si finisaje ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile metalice la acest contract. Piese de confectii metalice vor fi insotite de certificate ale producatorului prin care se atesta calitatea materialelor folosite.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. cu aprobarea proiectantului modificari ale solutiilor. sistemele de forare. (betoane sau sudura). otel lat laminat la cald. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. cuprinzand materialele. iar cele mai grele cu dispozitive speciale. piese de ancorare (placute metalice) sau piese metalice inglobate in beton etc.grosime 1 mm. . TULCEA ASIGURAREA CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi si nocivi. Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate conform desenelor de executie si cu mostrele aprobate. Depozitarea se face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena. profile laminate la cald. Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice : . In principal imbinarile se vor face prin sudura.

5 m. Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate. rectificari la peretii din beton ). . ca dimensiuni pana la 1. etc. functie de solutie). . VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica calitatea fixarii pe stratul suport. in conformitate cu detaliile de executie. FINISAJE . 1% din lungime la dimensiuni peste 1. Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj ale constructiilor metalice. privind cele spuse mai sus. TULCEA .5 mm. SMARDAN Jud. . etc. proiectantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.Se face o dubla decapare si se grunduiesc.Fixarea provizorie in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura). Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. MONTAJ OPERATIUNI PREGATITOARE Inainte de inceperea montajului se vor executa urmatoarele lucrari: 1. functie de elementele de fixare existente pentru pozitionarea acestora.Se curata suprafetele de eventualele urme de mortar sau alte impuritati.Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul nivelmetrului si firului de plumb. MONTAJUL Operatiile de montaj : . cat si dupa terminarea lor.Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (de la caz la caz .Se executa vopsitoria in 2 straturi cu email. 1. gheremele. Lucrari de hidroizolatii inclusiv probele de etanseitate ale acestora. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de montaj confectii metalice se va respecta documentatia tehnica de executie. slefuiri.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. calitatea executiei (suduri. Se verifica calitatea executiei lucrarilor executate anterior in legatura directa si care pot influenta operatiunile de montaj a confectiilor metalice. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte. Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli. precum si prezentele specificatii.). 3. 2. . placaje. SFARSITUL CAPITOLULUI 13 Page 99 of 102 .5 m si max. JUD.).planeitate : deviatia unui colt fata de planul format de celelalte trei va fi max. Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru confectii metalice (praznuri.

cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. TULCEA CAPITOLUL 14 LUCRARI DE CONSTRUCTIE TEREN DE JOC GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. . antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. . care utilizeaza numai personal calificat in lucrari de terasamente si amenajari exterioare. 8 ore/saptamana.Date privind intretinerea.Date tehnice privind tipurile de gazon propuse spre realizare. Suprafata sportiva executata va avea un timp de utilizare de min. CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea lucrarilor de executie pentru realizarea unui teren de fotbal din gazon natural Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. JUD. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. Se va livra material produs de un singur producator in ceea ce priveste stratul vegetal al gazonului. inclusiv documentatia de licitatie. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. precum si calitatile combinatiei de plante in functie de conditiile geo-climatice specifice. SMARDAN Jud. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. . In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. Page 100 of 102 . PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. Inainte de alegerea tipului de gazon se va realiza cate un patrat plantat ca mostra pentru fiecare tip de placa gazon specificat. conform capitolului 1. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie.1 si conditiilor contractuale: . au aplicabilitate in acest capitol. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.Mostre pentru alegerea initiala din tipurile de gazon propuse. Montatorul va fi o firma experimentata. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.Mostre pentru verificare. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Stratul de uzura din va fi realizat dintr-un material sintetic special pt exterior (gazon sintetic multisport) si care este agrementat.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.5 "Inchiderea contractului”.

TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.Executarea pantelor de scurgere de 1% conform desenelor proiect VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se considera defectiuni ce necesita remedierea partiala sau totala : nu se respecta prevederile din prezentele specificatii.Executarea stratului suport din pietris sau ballast . CONDITIILE PROIECTULUI Pardosela sportiva de exterior va fi montata in conditii climatice optime. TULCEA Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. Page 101 of 102 . Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. in functie de tipul folosit. CERINTE DE CALITATE PT PARDOSEALA SPORTIVA DE EXTERIOR Conform reglementarilor F. pe suprafete mari. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona montarea pardoselii sportive de exterior cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii in perioada de executie ramasa. JUD. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. etc.Compactarea si eventual nivelarea terenului . sau lucrarea trebuie refacuta completconform specificatiilor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.F. nu s-a respectat tehnologia specificata. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. executate. PREGATIRE Inainte de inceperea plantarii gazonului se vor face toate lucrarile pentru pregatirea consistentei si geometriei stratului suport: . trasaje. GARANTII In conformitate cu prevederile tehnice din domeniu.R. MATERIALE GENERALITATI Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Dirigintele poate decide. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc facute. SMARDAN Jud.Turnarea betonului armat .). EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va monta / planta gazonul. rezultand deteriorari ale lucrarilor. si daca acestea se vor face local.

precum si prezentele specificatii. SMARDAN Jud. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. privind cele spuse mai sus. JUD. SFARSITUL CAPITOLULUI 14 Page 102 of 102 . Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. TULCEA REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. cat si dupa terminarea lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful