You are on page 1of 379

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAYMSTOKU z dnia 23 listopada 2010 r.

o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa podlaskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Biaymstoku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa podlaskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego: 1) do 118 rad gmin, z tego: a) do 108 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 7 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 14 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego. 2. Wybierano cznie 2 121 radnych, z czego: 1) 1 841 radnych rad gmin, z tego: a) 1 620 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 147 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 74 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 250 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego. 3. Wybrano cznie 2 121 radnych, z czego: 1) 1 841 radnych rad gmin, z tego: a) 1 620 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 147 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 74 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 250 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 359 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 877 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 134 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 144 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 108 rad gmin, w ktrych utworzono 1 259 okrgw wyborczych 2. Wybierano 1 620 radnych spord 5 024 kandydatw zgoszonych na 3 967 listach kandydatw przez 465 komitetw wyborczych, w tym 413 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 1 620 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 456 376 osb. 5. Karty do gosowania wydano 242 936 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 242 819 osb, to jest 53,21% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 236 442, to jest 97,37% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 6 377, to jest 2,63% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 519 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 134 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 144 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 7 rad gmin, w ktrych utworzono 25 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 147 radnych spord 1 289 kandydatw zgoszonych na 126 listach kandydatw przez 21 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 147 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 142 066 osb. 5. Karty do gosowania wydano 67 106 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 67 069 osb, to jest 47,21% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 62 946, to jest 93,85% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 4 123, to jest 6,15% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 104 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w ktrych utworzono 13 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 74 radnych spord 769 kandydatw zgoszonych na 76 listach kandydatw przez 12 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 74 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 332 851 osb. 5. Karty do gosowania wydano 138 655 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 138 388 osb, to jest 41,58% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 133 140, to jest 96,21% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 5 248, to jest 3,79% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 236 obwodach gosowania.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 14 rad powiatw, w ktrych utworzono 57 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 250 radnych spord 2 037 kandydatw zgoszonych na 273 listach kandydatw przez 39 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 250 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 629 358 osb. 5. Karty do gosowania wydano 322 791 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 322 553 osb, to jest 51,25% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 297 769, to jest 92,32% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 24 784, to jest 7,68% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 641 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 30 radnych spord 359 kandydatw zgoszonych na 37 listach kandydatw przez 9 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 30 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 962 209 osb. 5. Karty do gosowania wydano 461 452 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 460 932 osb, to jest 47,90% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 417 830, to jest 90,65% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 43 102, to jest 9,35% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 877 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy Augustw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 314. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 157 osb, to jest 40,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 3

4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MILANOWSKI Maciej b) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - RKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARCZEWSKI Henryk b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SUJATA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - PIETRULISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA WIE - DOBKOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 4

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - CHMIELEWSKI Zdzisaw - HARASIM Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - MIKOAJCZYK Marek Henryk - KASJANOWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - FRCKIEWICZ Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA - RUSIOWSKI Tomasz b) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - JAGOWSKA Jolanta Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 5

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA - BRZEZICKA Elbieta - MAKSIMOWSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Bargw Kocielny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 742. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 327 osb, to jest 48,40% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 563; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - GOBICKI Andrzej - KARPIO Andrzej - ROMANOWSKI Jan b) z listy nr 18 KWW WSPLNE JUTRO - EJZEL Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PORACKI Witold 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 6

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ WSI BRZOZWKA - ZIARKO Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - BRONAKOWSKI Czesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - ROZMYSOWICZ Edward 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - SZCZEPANOWSKI Teofil 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - DUGOCKI Zdzisaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 7

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - GRABOWSKI Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - KUKLISKI Jarosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - ANDRZEJCZYK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIECZKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRONAKOWSKI Szczepan
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 8

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Lipsku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 686. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 732 osb, to jest 58,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - PIETREWICZ Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - SZYMCZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - JACEWICZ Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 9

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - TROCHIMOWICZ Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - DADURA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - DANILCZYK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA LIPSK-NOWE PERSPEKTYWY" - FILIPOWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 181;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 10

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - JERMAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - WILCZYSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - PROTASIEWICZ Wojciech Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - KRYSZTOPIK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - DRAPCZUK Fabian
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 11

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - KOSAKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - BORODZIUK Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA LIPSK" - MARGIELEWICZ Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Nowinka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 392. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 626 osb, to jest 67,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 12

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW W NOWINCE WSPLNA GMINA - AUGUSTYNOWICZ Jolanta Helena - AZARSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW W NOWINCE WSPLNA GMINA - BUJKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - KOCZKO Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIKOAJCZYK Radosaw b) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - MALISZEWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 13

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRAWDZIK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW W NOWINCE WSPLNA GMINA - KORZUN Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - PIETREWICZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - CHRULSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 100;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 14

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - BUKACHA Luiza Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - KOZICZ Krzysztof - URBANOWICZ Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - KOSSAKOWSKI Piotr Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW W NOWINCE WSPLNA GMINA - TOPOLSKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Paska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 141. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 336 osb, to jest 62,40% uprawnionych do gosowania.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 15

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PASKA - GMINA Z PRZYSZOCI" - STASIAK Regina b) z listy nr 16 KWW GMINA PASKA DOBRO WSPLNE - SKUBIS Leszek Marian - CITKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PASKA - GMINA Z PRZYSZOCI" - MIEZIO Piotr Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PASKA - GMINA Z PRZYSZOCI" - CIKOWSKI Dariusz - SOBOLEWSKI Stanisaw - LUYSKI Czesaw - HERMANIUK Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 16

4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "PASKA - GMINA Z PRZYSZOCI" - POLKOWSKA Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PASKA - GMINA Z PRZYSZOCI" - ABRYCKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULIKOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINA PASKA DOBRO WSPLNE - JATKOWSKI Jzef - HARMUSZKIEWICZ Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 17

a) z listy nr 16 KWW GMINA PASKA DOBRO WSPLNE - JUSZKIEWICZ Marek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PASKA - GMINA Z PRZYSZOCI" - DOBROWOLSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Gminy Sztabin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 439. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 806 osb, to jest 40,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHILICKA Magorzata Danuta b) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA - PAWOWICZ Zdzisaw c) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - CZERWISKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 18

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - KONDRACKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA - JANEWICZ Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - KARP Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - PAWOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - KORENKIEWICZ Agata
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 19

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - ROZMYSOWICZ Artur Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - POLKOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - DUNAJ Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA - STOLARSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 20

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA - OSTAPOWICZ Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA - KROTOSZYSKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ - PIEKARSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Choroszczy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 838. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 985 osb, to jest 46,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 329;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 21

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRACOWITO I KOMPETENCJA - DBROWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - TYMISKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - KRANICKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRACOWITO I KOMPETENCJA - GERELUK Grzegorz Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - WACZYSKI Jzef
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 22

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - SIDOROWICZ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - JABOSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - MIKUTOWICZ Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE W JANKOWSKIEJ - ADA Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 23

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE WYBORCZE W JANKOWSKIEJ - JEERYS Beata Marlena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 543; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - DOJLIDA Piotr Pawe - DZIENISIUK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - SIEMIENIUK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - WERPACHOWSKI Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 24

4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW J. UANOWICZ ZGODA WSPPRACA ROZWJ - SOK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Czarnej Biaostockiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 387. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 046 osb, to jest 43,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 738; 4) gosw wanych oddano 717; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW NIEZALENE FORUM LOKALNE - DOBROWOLSKI Andrzej Jerzy - MATLG Anna - STANISZCZAK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "PRZYSZO" - TRACEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 756; 4) gosw wanych oddano 740;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 25

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW NIEZALENE FORUM LOKALNE - SIEMIENOWICZ-LITWIN Krystyna b) z listy nr 13 KWW "PRZYSZO" - HALICKA-BILSKA Agata - ILIASZUK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW NIEZALENE FORUM LOKALNE - KUAK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW NIEZALENE FORUM LOKALNE - KALICIAK Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "PRZYSZO" - KOSSAKOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 224;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 26

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW O WSPLNE DOBRO - MATUSZEWSKA Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "PRZYSZO" - BIETA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW NIEZALENE FORUM LOKALNE - GISZTAROWICZ Marian - PROKOP Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "PRZYSZO" - HRYNIEWICKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy Dobrzyniewo Due Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 666. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 443 osb, to jest 51,65% uprawnionych do gosowania.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 27

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 600; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY - KITLAS Janusz - ZDANOWICZ Bogdan b) z listy nr 14 KWW GOSPODARNO - ADAMSKA Walentyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY - KOSEK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 566; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY - CITKO Mieczysaw b) z listy nr 13 KWW TWRZMY RAZEM - BORKOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 289;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 28

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CIOKO Lucyna Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SKOBODZISKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BIELSKA Dagmara Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW NASZA GMINA DOBRZYNIEWO - WONIEWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW TWRZMY RAZEM - KULESZA Wanda Weronika
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 29

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NASZA GMINA DOBRZYNIEWO - RADZISZEWSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4) gosw wanych oddano 620; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW NASZA GMINA DOBRZYNIEWO - HORBA Andrzej - ZAJKOWSKI Zygmunt b) z listy nr 14 KWW GOSPODARNO - MROCZKO Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy Grdek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 586. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 787 osb, to jest 38,97% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GRDEK
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 30

- WRBLEWSKA Maria - KONOCZUK Andrzej - SZUTKIEWICZ Piotr b) z listy nr 13 KWW LENICY - GRYCUK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW "SENIOR" - MARKIEWICZ Nina b) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GRDEK - GOCIK Wieczysaw - GOCIK Alina - KARPIUK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW MIESZKACW BOBROWNIK - BORKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GRDEK - KAZBERUK Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 31

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GRDEK - CIMOCHOWICZ Janusz Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GRDEK - PETELSKA Anna - SOOWIEJ Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW LENICY - BOZIK Ewa Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GRDEK - LISOWSKA Taisa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Juchnowiec Kocielny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 129.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 32

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 680 osb, to jest 51,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA GMINNA - BRUCZKO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZA GMINA 2010 - JAKOCZUK Boena Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA GMINNA - KULIKOWSKI Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 486; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MARKA MUSZYSKIEGO - MUSZYSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 33

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - ZAJKOWSKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW NASZA GMINA JUCHNOWIEC - MALISZEWSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIERZBISKI Jan Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WALICKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 34

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MARKA NIEWISKIEGO - NIEWISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 026; 4) gosw wanych oddano 1 008; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KALINOWSKA Renata b) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA GMINNA - CYDZIK Stanisaw - SZCZUKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 825; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA GMINNA - GRADKOWSKI Jan - JUWIK Marek - KOZOWSKI Stefan Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Michaowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 150. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 533 osb, to jest 57,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 35

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 017; 4) gosw wanych oddano 1 003; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO" - ANCIPIUK Maria Boena - KONOCZUK Wodzimierz - OWSIEJCZYK Wodzimierz - SYMKO Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 729; 4) gosw wanych oddano 709; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO" - KAZBERUK Alina - KONONCZUK Roman b) z listy nr 12 KWW WSPLNIE ZMIENIMY GMIN - WOWK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO" - OSTASZEWSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO"
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 36

- KUPRASZEWICZ Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO" - MATWIEJCZYK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO" - BUDNIK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO" - BOROWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW "MAA OJCZYZNA MICHAOWO" - CHARYTONIUK Marek b) z listy nr 12 KWW WSPLNIE ZMIENIMY GMIN - LESZCZUK Elbieta
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 37

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNIE ZMIENIMY GMIN - DBROWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy Powitne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 182. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 96 osb, to jest 52,75% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 14 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 13, nr 14, nr 15, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - SIEDLECKI Aleksander 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - GOBIEWSKI Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 38

a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - SZYMBORSKI Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - PERKOWSKI Sylwester 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - DZIEREK Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - BRZOZOWSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - MOCZYDOWSKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - WINIEWOLSKI Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 39

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - PERKOWSKI Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - KAMISKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - ODAKOWSKI Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - TOMASZEWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - ZAPISEK Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 40

3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - POROWSKA Krystyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KOMITET WYBORCZY WYBORCW SAMORZDNO - WIEREWSKI Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miejskiej w Supralu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 663. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 324 osb, to jest 49,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 103; 4) gosw wanych oddano 1 063; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ MIASTA I GMINY SUPRAL - HOUBOWICZ Grzegorz - SIENKIEWICZ Dawid b) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA ROZWOJU" - BERENDT Jerzy Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 153; 4) gosw wanych oddano 1 117; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KW STOWARZYSZENIE OBRONA PRAW CZOWIEKA

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 41

- FIONOWICZ Jzef b) z listy nr 14 KWW "WSPLNA GMINA - PEWNY ROZWJ" - KOZOWSKI Micha c) z listy nr 16 KWW ROZWJ MIASTA I GMINY SUPRAL - FIONOWICZ Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 801; 4) gosw wanych oddano 783; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ MIASTA I GMINY SUPRAL - MATOWICKI Jan - SADOWSKI Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "ZA LASEM - NASZA GMINA" - SAWICKA Ludmia b) z listy nr 15 KWW TPS WSPLNE DOBRO - CZYEWSKA Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 680; 4) gosw wanych oddano 655; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA GMINA - PEWNY ROZWJ" - PANKIEWICZ Piotr - GRE Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 42

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 086; 4) gosw wanych oddano 1 075; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "ZA LASEM - NASZA GMINA" - KARPOWICZ Tadeusz b) z listy nr 18 KWW "GRABWKA RAZEM" - GRYC Alina - KUBAJEWSKA Nina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Surau Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 658. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 084 osb, to jest 65,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "NIEZALENY" - CHODOROWSKA Celina - UPISKA Halina b) z listy nr 15 KWW "DOBRO WSPLNE SURAA" - SOSNOWSKI Adam - STYPUKOWSKI Marek c) z listy nr 16 KWW HALINY WYSZKOWSKIEJ - MARCISZEWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 43

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW NARWIANIE - JARMOC Zygmunt - FILIPOWICZ ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "DOBRO WSPLNE SURAA" - FILIPCZUK - AMOJDA Agnieszka Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW DALSZY ROZWJ GMINY - UPISKA Magorzata b) z listy nr 14 KWW "NIEZALENY" - DANILCZUK Mirosaw - PUZIUK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HALINY WYSZKOWSKIEJ - DANOWSKI Wojciech Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 57;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 44

4) gosw wanych oddano 57; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NIEZALENY" - LESZCZYSKI Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW DALSZY ROZWJ GMINY - WOOSZCZYK Wiesaw Marian b) z listy nr 14 KWW "NIEZALENY" - UKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Turo Kocielna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 413. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 590 osb, to jest 58,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW GRZEGORZ JAKU - DRYL Beata b) z listy nr 13 KWW ANDRZEJ JURCZAK - DANILCZUK Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 45

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW ANDRZEJ JURCZAK - SZEKALSKA Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW GRZEGORZ JAKU - DROZDOWSKA Jadwiga Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW JURCZAK ROBERT - SZEKALSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW JURCZAK ROBERT - WISZOWATA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 46

a) z listy nr 12 KWW MAA OJCZYZNA 2010 - KOWALEWICZ Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ANDRZEJ JURCZAK - LESZCZYSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW GRZEGORZ JAKU - NAREL Zdzisaw - BIE ucja Barbara - DANILEWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ANDRZEJ JURCZAK - ABRAMOWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW GRZEGORZ JAKU
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 47

- KLUCZYK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW GRZEGORZ JAKU - BCZEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW GRZEGORZ JAKU - MULARCZYK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Miejskiej Tykocin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 335. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 816 osb, to jest 52,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW PRZYSZO TYKOCINA - RUDAWSKA-KALISTY Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 48

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - BACZEWSKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - KOPCZEWSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WYBIERZ ROZSDEK I UCZCIWO - RUDAWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - PAKOWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 49

4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - AUGUSTYNOWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TYBOROWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW WYBIERZ ROZSDEK I UCZCIWO - SZAFRANKOWSKA-KURZYNA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - LENCZEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 50

- NARTOWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WYBIERZ ROZSDEK I UCZCIWO - KOWALEWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - RUTKOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - KLIMASZEWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WYBIERZ ROZSDEK I UCZCIWO - SOWISKI Antoni Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 51

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE LUDOWE - PERKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej w Wasilkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 845. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 291 osb, to jest 48,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 690; 4) gosw wanych oddano 653; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA WASILKW WSPLNE DOBRO - PTORAK Piotr Adam - BARTULEWICZ Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 087; 4) gosw wanych oddano 1 059; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA WASILKW WSPLNE DOBRO - PSZCZKA Anna b) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA WASILKOWSKA" - BUKO Maciej - SZANIAWSKI Grzegorz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 52

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 700; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA WASILKW WSPLNE DOBRO - GALASZEK Adam b) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA WASILKOWSKA" - SZCZESIUL Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 810; 4) gosw wanych oddano 789; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINA WASILKW WSPLNE DOBRO - BEJM Jacek Mariusz - ZALEJSKI Jarosaw Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 775; 4) gosw wanych oddano 771; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA WASILKOWSKA" - SOCHO Bogusaw Tadeusz b) z listy nr 15 KWW OSOWICZE - SIELACHOWSKIE - KOZOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 217; 4) gosw wanych oddano 1 167; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 53

- WILMAN Anna b) z listy nr 12 KWW GMINA WASILKW WSPLNE DOBRO - PIOTROWSKA Jadwiga - WILANOWSKA Dorota c) z listy nr 14 KWW ZIELONY WASILKW - HAPO Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Miejskiej w Zabudowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 744. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 166 osb, to jest 46,95% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 940; 4) gosw wanych oddano 923; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW ZABUDW NASZ GMIN - MIERZWISKA Zofia - PIETROWSKI Grzegorz Piotr - SAMSONOWICZ Andrzej - TOMANEK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW ZABUDW NASZ GMIN - TEOFILEWICZ Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 54

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DOBRZYNIWKA - KOSSO-PROSZEWSKA Maria Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WSPLNOTA GMINNA ZABUDW - DREWNOWSKI Dariusz - LULEWICZ Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW ZABUDW NASZ GMIN - SACHAREWICZ Adam Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WSPLNOTA GMINNA ZABUDW - BRASKA Dorota b) z listy nr 16 KOBIECY KOMITET WYBORCZY WYBORCW - GSOWSKA-UCZAK Izabela Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 55

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW ZABUDW NASZ GMIN - MAKSIMOWICZ Katarzyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNOTA GMINNA ZABUDW - BABUL Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW ZABUDW NASZ GMIN - FIEDORUK Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW ZABUDW NASZ GMIN - KUNA Mikoaj 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Gminy Zawady Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 110.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 56

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 159 osb, to jest 54,93% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 8, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW UCZCIWA GMINA - KAPICA Zdzisaw - ROGALEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW UCZCIWA GMINA - WILCZEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW NASZE PODLASIE - KONOPKA Janusz b) z listy nr 12 KWW UCZCIWA GMINA - KONOPKA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 57

4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW UCZCIWA GMINA - TARGOSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NASZE PODLASIE - RZDZIAN Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NASZE PODLASIE - WDOOWSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NASZE PODLASIE - KULESZA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW UCZCIWA GMINA - CZARNOWSKI Ireneusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 58

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 60; 4) gosw wanych oddano 56; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW UCZCIWA GMINA - CIBOROWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 54; 4) gosw wanych oddano 53; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NASZE PODLASIE - STRKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NASZE PODLASIE - DBROWSKI Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW NASZE PODLASIE - MALISZEWSKI Edward b) z listy nr 12 KWW UCZCIWA GMINA - MALESZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 59

Rozdzia 21. Wybory do Rady Miasta Brask Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 197. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 990 osb, to jest 62,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZIEMI BRASKIEJ" - CZAPSKI STANISAW ZBIGNIEW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "ZIEMI BRASKIEJ" - BIAA HELENA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - WIECHECKA ANNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 60

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - BRYC STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - ROMANIUK ZBIGNIEW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - ANUSIEWICZ RYSZARD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - SZEPIETOWSKA EWA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 61

a) z listy nr 13 KWW MODZI DLA PODLASIA - GIEWSKI TADEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZIEMI BRASKIEJ" - KONSTANTYNOWICZ TADEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - UGOWSKA BOENA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNIE ZADBAJMY O BRASK - CHOTYCKA MARIA BARBARA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZIEMI BRASKIEJ" - DBROWSKI EDWARD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 62

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZIEMI BRASKIEJ" - KOCZEWSKI EUGENIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNIE ZADBAJMY O BRASK - OLDZKI KAZIMIERZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MODZI DLA PODLASIA - MAASZKIEWICZ TADEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Gminy Bielsk Podlaski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 357. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 493 osb, to jest 54,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 63

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - WYSZKOWSKI Anatoli 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RUTA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - PAC Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW D GM. B.P. - SIEMIENIUK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 64

a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - CAR Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLSZEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - GAUSZEWSKI Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - BOROWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - PAWLUCZUK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 65

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - MATEUSZUK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - OZOWIK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - TYNIEWICKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KORSZAK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 66

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - CHILKIEWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIKOAJUK Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Gminy Boki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 053. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 479 osb, to jest 61,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - ZIENCZUK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 67

a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - OLIWNIAK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - LASECKA Danuta - JAKUBOWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - ROSZKOWSKI Tomasz b) z listy nr 14 KWW NOWE PODLASIE - PRZYWZKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - DEREHAJO Teresa b) z listy nr 13 KWW ZIEMIA BOKOWSKA DOBREM WSPLNYM - PIOTROWSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 68

4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - JAKIMIUK Anatol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NOWE PODLASIE - RADZIWI Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - GRALCZUK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RZEPNIEWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 69

- BAZYLEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - WIETOSZKO Wiesawa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - TUSZEWICKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Brask Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 838. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 170 osb, to jest 56,54% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 6, nr 7, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GOMOLISKI STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 70

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DEREWOKO ADAM 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAWINA FRANCISZEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - PUCHALSKI JANUSZ STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUNICKI ANDRZEJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 71

- KRASOWSKI TADEUSZ 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PONOWSKA GRAYNA 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - BOBEL KRZYSZTOF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZERNIAWSKI STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOUBIZNO PIOTR 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 220;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 72

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOBEL SYLWESTER 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - OCHOWSKI JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RADULSKI STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - OLENDZKA MAGDALENA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WRBLEWSKI FELIKS ALEKSANDER
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 73

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Orla Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 800. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 685 osb, to jest 60,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 522; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MINCEWICZ Micha b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHMIELEWSKI Marek c) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - KONIUCH Leszek - TCHRZEWSKI Igor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - KLIN Aleksander - ZAGROBSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 100;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 74

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - KALINA Eliasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TROC Eugenia b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUBAJ Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - STEPANIUK Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA 2010" - DOLINA SULIMA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 75

a) z listy nr 14 KWW "ZGODA 2010" - ZYRCZUK - AR Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA - SAJEWICZ Maria - GOUB Antoni - STARCZEWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy Rudka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 328. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 740 osb, to jest 55,72% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 11, nr 12, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 64; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - GODLEWSKI Grzegorz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - RUDKOWSKA Honorata
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 76

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - WISKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - KRESSO Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - GAWRYSIAK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 62; 4) gosw wanych oddano 61; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - STPKOWSKI Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 77

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - USZYSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - WISKI Jan b) z listy nr 13 KWW ALTERNATYWA - KRYSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 40; 4) gosw wanych oddano 40; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - SAFARYN Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - NIEMYJSKI Andrzej - ERO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 78

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - BARSZCZEWSKI Piotr Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - FILIPOWICZ Jan Feliks 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - OLSZEWSKI Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy Wyszki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 474. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 860 osb, to jest 53,54% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WYSZYSKI Janusz b) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - WIKTORUK Stanisaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 79

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - OCHNICKI Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - FALKOWSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DROGA DO ROZWOJU" - FALKOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KARPIESIUK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 80

4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OSTROWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - LASOTA Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NIEWISKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PERKOWSKA Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 81

- NAZARKO Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - WYSZKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RADKIEWICZ Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NIEWISKI Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE PODLASIE - KOCZKO Aleksander 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 82

Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy Grajewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 701. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 546 osb, to jest 54,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WRBLEWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZALEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GARDOCKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 83

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WASZKIEWICZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KACPROWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GUTOWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WALCZAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 84

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITKOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DBROWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NOWOCZESNA WIE - ORGANEK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MARKA MOTUSA - MOTUS Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NITKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 85

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZUMSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOZIKOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POLKOWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy w Radziowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 250. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 152 osb, to jest 50,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 86

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA - RUTKOWSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA - ROGOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GMINA RADZIW 2010 - OBRYCKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA - OLSZEWSKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 87

a) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA - BAJKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW GMINA RADZIW 2010 - SZYSZKOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BORAWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA - WIERCISZEWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 497; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MROCZKOWSKI Zbigniew b) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 88

- MORDASIEWICZ Wiesaw c) z listy nr 13 KWW GMINA RADZIW 2010 - KONOPKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIKUCKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DBROWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA - MIKUCKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ROBERTA ZIEMKIEWICZA - POLKOWSKI Bogdan
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 89

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Miejskiej w Rajgrodzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 487. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 275 osb, to jest 50,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOLUBIEWSKI Kazimierz Marek - APSZYS Marek b) z listy nr 13 KWW JEDNO - CHYLISKI Andrzej syn Kazimierza - SOBOLEWSKI Janusz c) z listy nr 15 KWW TERAZ RAJGRD - GISZTAROWICZ Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO - DUDA Jan syn Mariana 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 169;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 90

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SUKCES - MILEWSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SUKCES - KRL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO - KUCZYSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO - KARWOWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SUKCES - CHRZANOWSKA Barbara
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 91

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECKO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIECZKOWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SUKCES - RYDZEWSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW JEDNO - REJKIEWICZ Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 92

Rozdzia 31. Wybory do Rady Miejskiej w Szczuczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 247. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 981 osb, to jest 56,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW RAZEM DLA MIASTA I GMINY SZCZUCZYN - ZIELISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW MLKS WISSA - ZDAKOWSKA Krystyna Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIWKO Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 93

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW RAZEM DLA MIASTA I GMINY SZCZUCZYN - KOAKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW INICJATYWA - KARWOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RAINKO Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW RAZEM DLA MIASTA I GMINY SZCZUCZYN - KALISZEWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 94

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAWORSKI Andrzej Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW INICJATYWA - KADUBOWSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANUSZEWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRYSZCZYSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW RAZEM DLA MIASTA I GMINY SZCZUCZYN - OWSIANKO Adam Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 95

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW MLKS WISSA - KRAUJUTOWICZ Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW RAZEM DLA MIASTA I GMINY SZCZUCZYN - FILIPKOWSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRUNWALD Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy Wsosz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 146. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 768 osb, to jest 56,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 96

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - BORAWSKI Romuald - NIEBRZYDOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - JASISKA Boena - JAWOROWSKI Andrzej - KOZOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - FRCKIEWICZ Ireneusz - WITKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - KONOPKA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 97

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - OBRYCKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DANOWSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIDERSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - KOCHANOWSKI Albert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 98

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - NIECIKOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUNIAK Wojciech b) z listy nr 13 KWW WSOSZ 2010 - MERCHELSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy Biaowiea Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 063. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 260 osb, to jest 61,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW ALBERTA LITWINOWICZA - SUPERSON Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 99

a) z listy nr 11 KWW ALBERTA LITWINOWICZA - BAJKO Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW ALBERTA LITWINOWICZA - DOWBYSZ Jerzy - WERKOWSKI Tomasz Stanisaw - WOKOWYCKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW ALBERTA LITWINOWICZA - NIEMCUNOWICZ Zygmunt Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW ALBERTA LITWINOWICZA - GRZELAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW ALBERTA LITWINOWICZA
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 100

- GLAD Ignacy - GUTOWSKI Wojciech - PTASZYSKA Boena - SZPAKOWICZ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW ALBERTA LITWINOWICZA - DRO Jerzy - MAACHOWSKI Wojciech - SUPERSON Eugeniusz b) z listy nr 14 KWW "CZAS BIAOWIEY" - ZAMOJSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Czeremcha Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 087. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 040 osb, to jest 66,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 718; 4) gosw wanych oddano 682; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW EMERYTW STRAY GRANICZNEJ - BARTOSZEWICZ WIACZESAW b) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - UKIANIUK MIROSAW - SAMOSIUK MIKOAJ c) z listy nr 18 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 101

- TURKIEWICZ ROMAN d) z listy nr 20 KWW SAMI SWOI - LIPISKI JANUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 715; 4) gosw wanych oddano 678; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW EMERYTW STRAY GRANICZNEJ - BIEREZOWICZ SAWOMIR b) z listy nr 14 KWW PRZYJAZNY TRANSPORT - SULIMA NADZIEJA c) z listy nr 15 KWW "BEZPARTYJNI" - MUSIUK LEON d) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - CIECHURA JERZY e) z listy nr 18 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - SMYK SERGIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - SZATYOWICZ MIKOAJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW CZEREMCHA 2010 - KERDELEWICZ WALENTYNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 102

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - NAZARUK GRAYNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - KALINOWSKA ELBIETA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO - LEGEZA MIKOAJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy Czye Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 008. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 556 osb, to jest 55,16% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 4, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 103

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - GAWRYLUK Bazyli - TYCHONIUK Andrzej - WASILUK Helena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - IGNATIUK Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - JAKONIUK Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - ROMANIUK Anna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 104

- TOPOLEWSKI Leon b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SAJEWSKA Anna c) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - PASZKOWSKI Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - GAWRYLUK Krystyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - FRANKOWSKA Irena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FILIMONIUK Piotr b) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - JEDNOCZKO Wiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - SUREL Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 105

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - TYCHONIUK Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 437. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 946 osb, to jest 65,83% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 7, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - LEONIUK Mikoaj b) z listy nr 14 KWW GMINA AKTYWNYCH GOSPODARZY - BAKOWSKI Aleksander c) z listy nr 15 KWW MY CHCEMY DO WSI - PIETRZAK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KAZIMIERUK Anatol b) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - SZYMANIUK Irena
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 106

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHODAKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - RYBAK Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 59; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - KORCH Wieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - OKSENTIUK Nina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 107

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - HOLONKO Mikoaj 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 57; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - TROC Aleksy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - KOT Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - KARPIUK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 62; 4) gosw wanych oddano 60; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW TOLERANCJA - ZROZUMIENIE - SZACUNEK - MICHAOWSKA Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 108

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 54; 4) gosw wanych oddano 52; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - KARPIUK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Hajnwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 561. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 116 osb, to jest 59,42% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SACHARCZUK Grayna b) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - KOMAREWSKI Wiesaw Jzef - KOT Jarosaw c) z listy nr 13 KWW MODZI WYBORCY - SKIEPKO Anatol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 109

- BOTROMIUK Olimpia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WALENTYNY SAJEWICZ - SAJEWICZ Walentyna b) z listy nr 13 KWW MODZI WYBORCY - SOKOOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANIUK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OSIPIUK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - BIRYKO Walentyna
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 110

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRYGORUK Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - DZIKIEWICZ Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - GIERASIMIUK Aleksy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MIEKO Mikoaj - GOLONKO Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 111

Rozdzia 38. Wybory do Rady Miejskiej w Kleszczelach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 497. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 507 osb, to jest 60,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SAWICKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 72; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - ZUBIK Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GIEREZ Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 112

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW OCHOTNIK - KUPRYCIUK Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZAZULISKA Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - BORYSIUK Taisa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GOUB Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 113

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ANDROSIUK Katarzyna - JAKUBCZYK Wodzimierz b) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - JUWIUK Eugeniusz - JAROSZEWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROMANOWICZ Stefan - KULIKOWSKA Sylwia Gabriela - NAREWSKI Jarosaw b) z listy nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - HASSOUN Saber 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Narew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 461. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 880 osb, to jest 54,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 768; 4) gosw wanych oddano 758; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - URBANOWICZ Ewa - KUCZEWSKI Dawid b) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA NAREW

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 114

- GROMOTOWICZ Mirosaw Aleksander - KOZOW Mirosaw c) z listy nr 13 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - OSTASZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SAKOWSKI Jerzy b) z listy nr 13 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - POGORZELSKA Boena Zofia - SZAFRASKA Joanna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OCHRYMIUK Jan b) z listy nr 11 KWW "ODRODZENIE GMINY NAREW" - CHODAKOWSKI Sawomir c) z listy nr 13 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - PREDKO Mirosaw - PASZKO Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WAWRZENIUK Anna Lidia
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 115

b) z listy nr 11 KWW "ODRODZENIE GMINY NAREW" - BENEDYCZUK Piotr c) z listy nr 13 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - OSTASZEWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy Narewka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 495. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 110 osb, to jest 60,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHLABICZ Leon b) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - GRYC Mieczysaw - KRASNOPOLSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - DROZD Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 116

4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - NIEDWIED Andrzej Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - KULESZA Sawomir b) z listy nr 13 KWW "MODA NAREWKA" - ONISKIEWICZ Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SADOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIECIERUK Pawe b) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - ROWISKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 117

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - JANUSZKIEWICZ Luba - DREWNOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHARKIEWICZ Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA - WIERZCHOWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KALINOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41. Wybory do Rady Miasta Kolno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 820.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 118

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 513 osb, to jest 51,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZCZEPANKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 979; 4) gosw wanych oddano 955; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GROMADZKA Lucyna - UBROWSKI Jan b) z listy nr 14 KWW KOLNO - WSPLNA SPRAWA - OWCZARCZYK Lech Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 599; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ANTONOWICZ Stanisaw b) z listy nr 14 KWW KOLNO - WSPLNA SPRAWA - WIDERSKI ukasz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 119

4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUBRAK Alicja b) z listy nr 14 KWW KOLNO - WSPLNA SPRAWA - BADYGA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIELAWA Pawe b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - POTA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RAINKO Jacek b) z listy nr 14 KWW KOLNO - WSPLNA SPRAWA - KAPELASKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 009; 4) gosw wanych oddano 969; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NIADACH Mieczysaw b) z listy nr 14 KWW KOLNO - WSPLNA SPRAWA - TWAROWSKI Zbigniew Tadeusz
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 120

c) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - FLORCZYK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Grabowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 544. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 848 osb, to jest 54,92% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 7 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 11, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA POWIATU KOLNO - ZIELONKA Marek b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - MIEKOWSKI Szczepan - PANETA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - WIDERSKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 121

- NAREWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - ZACKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - WINIEWSKI Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - BRZZKA Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KONOPKA Krzysztof - RYDZEWSKA Danuta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 122

a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - CHRZANOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - DOBRZYCKI Ireneusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MONIKA MCZKOWSKA - MCZKOWSKA Monika Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - DOBRZYCKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - BAGISKA Hanna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy Kolno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 881.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 123

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 028 osb, to jest 58,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT - JERMACZ Wojciech - SAWICKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - KOOWAJTYS Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BAZYDO Marek b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT - PIEKLIK Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 124

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODSIAD Stanisaw Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYMEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT - CUDNIK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT - PRZYTUA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZASKRODZIE - HERMANOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 125

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIECZKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - RADZIKOWSKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT - GARDOCKA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA I POWIAT - KOTLEWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 126

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRZONKOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy May Pock Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 068. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 232 osb, to jest 54,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - KODYS Kazimierz - PLONA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - SAWICKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 136;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 127

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CUDNIK Magorzata Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GRALCZYK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - BACZEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - ZABOCKI Andrzej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GRAJKO Micha
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 128

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - MIERZEJEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - SUPISKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - POPKOWSKI Henryk Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - BORYSZEWSKA Regina - GRALCZYK Krzysztof Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 129

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA - SZADURSKI Jzef b) z listy nr 16 KWW NIEZALENY GMINY MAY POCK - CIELIK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Miejskiej w Stawiskach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 263. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 960 osb, to jest 56,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 038; 4) gosw wanych oddano 989; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA POWIATU KOLNO - BIELAWSKI Jerzy - CHODNIK Sawomir Antoni b) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - RUDZKI Jzef - ZALEWSKI Tadeusz c) z listy nr 19 KWW DOBRO WSPLNE - CHOJNOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 187;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 130

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - MIECZKOWSKI Wojciech Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - BAGISKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ROZWJ STAWISK - RAMOTOWSKI Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - KURZTKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - ZABIELSKI Mariusz
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 131

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ROZWJ STAWISK - KIECZEWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - RZADKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - ZALEWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - DUCKA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 132

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAA OJCZYZNA - CHMIELEWSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Gminy Turol Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 951. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 227 osb, to jest 56,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - POAWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA I POSTP - MAKAREWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 171;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 133

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - KOWALCZYK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - TOPKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - MALCZYK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - SUTKOWSKI Wojciech - TRZCINKA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW TRADYCJA I POSTP
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 134

- TRZCISKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - KORDAL Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - MILEWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - MARUSA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - LEMASKA Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 135

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - CZY Maria - LEMASKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W TUROLI - WINIEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Miejskiej w Jedwabnem Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 579. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 633 osb, to jest 57,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 806; 4) gosw wanych oddano 747; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OWSIANKA Adam b) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - GOBIEWSKI Karol - GRSKI Andrzej - MILEWSKA Maria

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 136

- TUROWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZMITKO Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - CHROSTOWSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - BORAWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POLKOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 137

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WADYSAWA DBROWSKIEGO - CHROSTOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARGOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - KOPACZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKRODZKI Edward Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 138

4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - SEPCZYSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NOR-EWEL - ZAUSKA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy oma Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 243. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 355 osb, to jest 52,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHOJNOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 139

- BOGUSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUZIA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KYS Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MARIANA NIECIECKIEGO - NIECIECKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - JAOWIECKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 140

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JASTRZBSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - CHILISKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - CYCHOL Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MARIANA NIECIECKIEGO - LUTOSTASKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 141

4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - OSTROWSKA Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - DBOWSKA-IGNACIUK Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - MARUSA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - KRZECZKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 142

- ZACHARCZYK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Miastkowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 328. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 607 osb, to jest 48,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OSTROWSKA Ewa Wioletta b) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - ROGULA Przemysaw c) z listy nr 13 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - GRABOWSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - CHOJNOWSKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 143

a) z listy nr 13 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KAMIENOWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - DBKOWSKA Boena Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - RUPACZ Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - DBROWSKI Andrzej b) z listy nr 13 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - WILK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 144

- CWALINA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - STEFASKI Szczepan Stanisaw b) z listy nr 13 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - PAWELCZYK Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - SZCZUBEEK Radosaw b) z listy nr 13 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BRZOSTEK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - GRUEWSKI Pawe Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 221.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 145

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 776 osb, to jest 55,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - TERCJAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW ZIEMIA NOWOGRODZKA - MARCZAK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - DBKOWSKI Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - CWALINA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 146

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSISKI Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - SKRODZKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - CHOJNOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - ZACZEK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 147

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 639; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - GRALCZYK Tadeusz - PARZYCH Marzenna - ZIARNO Grayna b) z listy nr 14 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - TYSZKA Roman - WYSZYSKI Karol Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - CHOJNOWSKI Jan - YKO Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Gminy Pitnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 300. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 269 osb, to jest 51,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 995; 4) gosw wanych oddano 968; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BIECZYK - BIECZYK Jacek b) z listy nr 19 KWW ROZWAGA - DROG DO POROZUMIENIA

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 148

- BIECZYK Bogdan c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE 2010 - KOSSAKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYMEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE - WIDERSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POSTP I ROZWJ NA RZECZ GMINY - MALAK Jzef Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ROMUALDA GORLEWICZA - GORLEWICZ Romuald
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 149

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIAROWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOMITRZ Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BIECZYK - LASKOWSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOWA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 150

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WEBER - WEBER Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BIECZYK - WYSK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUNIECOW Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOMOROWSKA Agnieszka Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy Przytuy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 741.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 151

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 002 osb, to jest 57,55% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 8, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WICIK Zygmunt Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TRZASKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW LASKOWSKI - WODKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ODRODZENIE GMINY PRZYTUY
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 152

- SAMBORSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 58; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZACHARZEWSKA Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 28; 4) gosw wanych oddano 28; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ODRODZENIE GMINY PRZYTUY - ZAPERT Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 57; 4) gosw wanych oddano 55; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BORAWSKI Wiesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GODLEWSKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 153

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KORYTKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FALTYN Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KACPERSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ODRODZENIE GMINY PRZYTUY - DEMBY Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 51; 4) gosw wanych oddano 48; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 154

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYDOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 56; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BIELSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ODRODZENIE GMINY PRZYTUY - ZAKRZEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy niadowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 550. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 759 osb, to jest 60,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW CEZARY POLKOWSKI - SIENKIEWICZ Alojzy Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 155

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - ZALEWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW CEZARY POLKOWSKI - WICKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRZEDSIBIORCZY SAMORZD - EBROWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRZEDSIBIORCZY SAMORZD - TOMASZEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 156

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 635; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW CEZARY POLKOWSKI - MALINOWSKI Waldemar Grzegorz b) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA - FILIPKOWSKI Marek c) z listy nr 21 KWW MIROSAW SKUBICH - SKUBICH Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - PODGRSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - BACZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA - JEMIELITY Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 157

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA - JAKUBIAK Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW PRZYJAZNA GMINA - TYSZKA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW CEZARY POLKOWSKI - CHOJNOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW CEZARY POLKOWSKI - MIECZKOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy Wizna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 512.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 158

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 926 osb, to jest 54,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - MALINOWSKI Jan - BIEDRZYCKI Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - WOJAN Janusz b) z listy nr 14 KWW WIZNA 2020 - BOGUSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 761; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LASKOWSKI Marek b) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - TREPANOWSKA Danuta - KAPELEWSKI Henryk - SZCZEPEK Zdzisaw c) z listy nr 14 KWW WIZNA 2020 - GACKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 159

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - MURAWSKI Grzegorz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM - ZALEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MITELSZTET Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WIZNA 2020 - PODBIELSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 160

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WIZNA 2020 - MODZELEWSKI Marcin - RAMOTOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Zbjna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 555. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 915 osb, to jest 53,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARSZCZ Marian - LEMASKI Andrzej - PARZYCH Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SERAFIN Andrzej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRZYMAA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 161

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHARUBIN Andrzej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CEKAA Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BANACH Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CEKAA Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAWRYCH Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 162

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZD GMINY ZBJNA - BIKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAWRYCH Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIANKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POPIELARCZYK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 95;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 163

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PARZYCH Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Miejskiej w Gonidzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 232. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 354 osb, to jest 55,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 923; 4) gosw wanych oddano 906; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - SOSNOWSKI Zbigniew b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU - KOCHANOWSKA Janina - OLSZYSKI Jacek - MOCZYDOWSKI Sawomir Antoni - HARASIUK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - SZKLANKO Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 164

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - JDRZEJCZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - KOLENDA Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - BUJNOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - WIERZBISKI Wiesaw Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 165

a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - JAROCKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - HAFFKE Piotr Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - MACIOROWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - KRUKOWSKI Wadysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD MIASTA I GMINY GONIDZ - PISANKO Ryszard Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 166

Rozdzia 57. Wybory do Rady Gminy Jasionwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 470. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 353 osb, to jest 54,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POPAWSKI Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 62; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZD GMINY JASIONWKA - OLSZEWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "LEPSZA GMINA" - SKOBODZISKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 167

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI - ZABIELSKI Andrzej b) z listy nr 16 KWW JASIONWKA AKTYWNA GMINA - ABRAMOWICZ Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RZEPECKI Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI - GAWRYO Jarosaw b) z listy nr 14 KWW SAMORZD GMINY JASIONWKA - SNARSKI Jzef Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI - CIOKO Andrzej Szczepan b) z listy nr 14 KWW SAMORZD GMINY JASIONWKA - KARPOWICZ Anna - KUBOWICZ Adam
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 168

c) z listy nr 16 KWW JASIONWKA AKTYWNA GMINA - KUCHARSKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "LEPSZA GMINA" - FRONCKIEL Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZD GMINY JASIONWKA - SNARSKI Tadeusz - BIAONOWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Gminy Jawiy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 603. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 020 osb, to jest 39,19% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 5, nr 7, nr 9, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - JANKOWSKI Adam Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 169

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - ANDRELCZYK Bogdan Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - PROLAN Tadeusz b) z listy nr 14 KWW ZABIELE - DBOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJTKIELEWICZ Robert b) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - CHMIELEWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - KUCHARSKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 170

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIENKIEWICZ Mirosaw b) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - KITLAS Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - DZIUBA Eugeniusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OLECHNO Jan b) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - RUTKOWSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - LIWINKO Edward 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 171

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SMOLISKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GMINY JAWIY - BOJARZYSKI Jarosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Miejskiej w Knyszynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 059. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 402 osb, to jest 59,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMIN BIEBRZASKICH - MALESISKI PIOTR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - BIELSKI JERZY 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 172

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - GOKO KRZYSZTOF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "KNYSZYN 2010" - WYSOCKA IRENA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - LEDZIEWSKI ADAM 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - CIOKO STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 173

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - ZAJKOWSKI GRZEGORZ JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NSGK - TRACZ ADAM KRZYSZTOF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - CZEREPKO DOROTA MAGORZATA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARANOWSKI ANDRZEJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - FIEDOROWICZ BARBARA TERESA
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 174

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD GMINNY 2010 - KAKAREKO STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NSGK - PIETLUKIEWICZ ANDRZEJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NSGK - ANDRAKA JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMIN BIEBRZASKICH - POLISKA KATARZYNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 175

Rozdzia 60. Wybory do Rady Gminy Krypno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 286. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 729 osb, to jest 52,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU - OROWSKI Radosaw b) z listy nr 14 KWW GMINNE POROZUMIENIE PRAWICY - KARPISKA Barbara Maria c) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY KRYPNO - JURGIELEWICZ Bogdan - STANKIEWICZ Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - MIEJKO Wiesaw - DUDZISKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 176

a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - CHLUDZISKA Wanda - SZTABKOWSKA Edyta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU - KONOPKO Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINNE POROZUMIENIE PRAWICY - WYSOCKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - KONOPKO Szczepan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINNE POROZUMIENIE PRAWICY - DANIOWSKI Bogusaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 177

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - LESZCZYSKI Wawrzyniec - SMKO Micha b) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY KRYPNO - DBOWSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Miejskiej w Mokach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 815. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 219 osb, to jest 48,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU - SKIBICKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU - SAJKOWSKA Barbara

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 178

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW CHPS - WONIEWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 426; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU - GRYGO Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW CHPS - GODLEWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW CHPS - KLEPACKI Edward-Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 179

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW CHPS - WDOOWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW CHPS - MARKOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 487; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW CHPS - IWANICKA Barbara Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW CHPS - WISZOWATY Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 397;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 180

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW CHPS - TEKIE Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW CHPS - ROGALSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAGNUSZEWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU - JABOSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4) gosw wanych oddano 432; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW CHPS - KODA Zdzisaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 181

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy Trzcianne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 850. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 943 osb, to jest 50,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "BEZPARTYJNI" W TRZCIANNEM - LASOTA Lucyna b) z listy nr 17 KWW GRAYNY URBANOWICZ - URBANOWICZ Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW TRZCIANNE 2010 - RAFAKO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA TRZCIANNE NASZE WSPLNE DOBRO - SZESZKO Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 182

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW TRZCIANNE 2010 - MAGNUSZEWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD GMINY TRZCIANNE - SZYDOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW TRZCIANNE 2010 - KLEPADO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD GMINY TRZCIANNE - KLEPADO Andrzej b) z listy nr 15 KWW TRZCIANNE 2010 - KLEPADO Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 183

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD GMINY TRZCIANNE - POGORZELSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD GMINY TRZCIANNE - POGORZELSKI Zbigniew Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA TRZCIANNE NASZE WSPLNE DOBRO - DBKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW TRZCIANNE 2010 - SUPISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 184

4) gosw wanych oddano 69; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD GMINY TRZCIANNE - WASZKIEWICZ Antoni Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW TRZCIANNE 2010 - WRBLEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Miasta Sejny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 674. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 528 osb, to jest 54,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 803; 4) gosw wanych oddano 779; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW EDUKACJA ZDROWIE PRACA - STARGA Irena - WILASKI Andrzej b) z listy nr 16 KWW "PRZYJAZNE SEJNY" - SZLEGIER Marcin - NOWALSKI Arkadiusz Adam c) z listy nr 17 KWW ANDRZEJA MAKISKIEGO - MAKISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 185

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 810; 4) gosw wanych oddano 785; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW EDUKACJA ZDROWIE PRACA - MOCARSKI Andrzej - SOJKO Genowefa - WYDRA Henryk Wiesaw b) z listy nr 15 KWW "NIE TYLKO ZDROWIE" - CHATKOWSKI Lech c) z listy nr 16 KWW "PRZYJAZNE SEJNY" - KRUTUL Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 915; 4) gosw wanych oddano 891; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW EDUKACJA ZDROWIE PRACA - JAKUBOWSKI Romuald - KIBISZ Wiesaw - OSKROBA Dariusz Jan b) z listy nr 15 KWW "NIE TYLKO ZDROWIE" - KWATERSKA Irena c) z listy nr 16 KWW "PRZYJAZNE SEJNY" - SAWISKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Gminy Giby Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 986. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 231 osb, to jest 61,98% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 186

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW SSPS - MISZKIEL Zenon - BIELECKI Krzysztof Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW SSPS - CZARNIEWSKI Cezary Jan - JANCZEWSKI Robert 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW SSPS - BAGISKI Stanisaw - GRZEBIENIEWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW SSPS - URBASKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 187

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RYTELEWSKA Magorzata Elbieta - GONDEK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KORENKIEWICZ Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW SSPS - MILEWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW SSPS - SZTABISKA Barbara Marzena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 188

4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PALEWICZ Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW SSPS - CHOJNOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW SSPS - TERLECKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy Krasnopol Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 210. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 694 osb, to jest 52,77% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 659; 4) gosw wanych oddano 649; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 189

- JACZEWSKI Rafa Jarosaw - KOWALEWSKI Wacaw - WYSOCKA Alicja b) z listy nr 15 KW SSPS - DANIOWICZ Leon - MALINOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW KRASNOPOL-GMINA RWNYCH SZANS - SITKO Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW SSPS - POPAWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW SSPS - OGRKIS Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 121;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 190

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW SSPS - TYLMAN Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW SSPS - UKOWSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW SSPS - TOMCZYK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW SSPS - ALBOSZTA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POPAWSKI Jarosaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 191

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW SSPS - CHAKO Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRYLISKI Ignacy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Gminy Pusk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 398. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 789 osb, to jest 56,44% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 9 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIE JAWIESKO-PRUSKIE - KALESINSKAS Vytautas Jonas 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 192

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - WENSAWSKI Romuald 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - RADZEWICZ Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - WOYNIEC Arunas 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - PIECZULIS Konstanty Klemens 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - WOYNIEC Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 193

a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - GASPEROWICZ Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - MARTECKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - WOJLANIS Helena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - STOPNICKI Feliks 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - PIETRUSZKIEWICZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 194

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BERNECKI Piotr b) z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIE JAWIESKO-PRUSKIE - UKASZEWICZ Piotr c) z listy nr 15 KWW PRZEDSIBIORCZA GMINA - KRAKOWSKI Waldemar Kazimierz - ZIMNICKI Medard Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy Sejny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 590. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 362 osb, to jest 52,59% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 8, nr 9, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - GRYGU Witold Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA" - SZUOWICZ Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 128;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 195

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - KAROWICZ Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA" - GEMBOCKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - FEJFER Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - BUCHOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA" - MROCZKOWSKI Mirosaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 196

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - SKUPSKI Krzysztof Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - UKOWSKI Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - KLIMASARA Wadysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - JANCZULEWICZ Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MALINOWSKI Jan
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 197

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - WILKIEL Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - STAKIEL Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - SOROKO Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Miasta Siemiatycze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 492. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 047 osb, to jest 48,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 198

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 975; 4) gosw wanych oddano 957; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAROCKA Katarzyna b) z listy nr 16 KWW SIEMIATYCKIE FORUM NIEZALENYCH - SITARSKA Agnieszka Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZALEWSKA Agnieszka Monika b) z listy nr 16 KWW SIEMIATYCKIE FORUM NIEZALENYCH - BURAKOWSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 743; 4) gosw wanych oddano 702; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW PRZYJACI SIEMIATYCZ - ZDROJEWSKI Roman b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA SIEMIATYCZ - MILEWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 020; 4) gosw wanych oddano 994; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOUCHOWSKA Walentyna
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 199

b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ONIESZCZUK Pawe c) z listy nr 16 KWW SIEMIATYCKIE FORUM NIEZALENYCH - SZYSZKO Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 876; 4) gosw wanych oddano 848; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA SIEMIATYCZ - HYNDZA Jan b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - KOSIERADZKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZYJACI SIEMIATYCZ - BERSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 926; 4) gosw wanych oddano 907; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MUDEL Eugeniusz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOGUSZEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 200

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA SIEMIATYCZ - KOROWICKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Miejskiej w Drohiczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 641. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 911 osb, to jest 51,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 005; 4) gosw wanych oddano 946; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ERU Jan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TRYNISZEWSKA Bogumia Urszula c) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - JAGIEO Teresa - ROGOWIEC Marian - WOJTKOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TRUSIAK Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 201

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - KOSISKI Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - KALINOWSKI Wiesaw Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TARASIUK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA DROHICZYN - MIKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 202

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - SIELEWONOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RUCH WYBORCZY ROBERTA CZAPSKIEGO - RYBATOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - UKASIUK Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - TARARUJ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 203

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ERO Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Dziadkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 471. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 391 osb, to jest 56,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAKUBIAK Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CWALINA Adam - MIKOAJCZUK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - GOASZEWSKA Walentyna

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 204

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - KOSISKI Jerzy Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIGOWSKI Wojciech b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - KIEKUCKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - WASILEWSKA Teresa - SZABRACKA Adela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - UKOWSKI Mirosaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 205

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ERO Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GLINKO Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BAJENA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 72; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - TOWISKI Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 206

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 72; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHARYTON Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy Grodzisk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 546. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 962 osb, to jest 55,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 12, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DARIUSZA TATARCZUKA - ANTONIUK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WADEK - PLICHTA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 207

4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW DARIUSZA TATARCZUKA - PROKOPIUK Sawomir b) z listy nr 17 KWW WADEK - UBA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO SAMORZDU - BOGUSZEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO SAMORZDU - MOCZULSKI Bogdan Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO SAMORZDU - SAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 162;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 208

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO SAMORZDU - BRONICKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WADEK - ERO Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DARIUSZA TATARCZUKA - NOWAK Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DARIUSZA TATARCZUKA - ZAREMBA Waldemar Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - KRASOWSKI Witold Franciszek
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 209

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO SAMORZDU - DEMIANOWICZ Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - STPKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DARIUSZA TATARCZUKA - RKAWEK Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Gminy Mielnik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 335. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 575 osb, to jest 67,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 210

4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK - LEONIUK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKACOM - SOSZKO Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK - TEREBUN Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK - JONIO Zbigniew b) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA GMINY MIELNIK - BOGUSZEWSKA Maria - STANKIEWICZ Wadysaw - TOBOTA Kazimierz - ZDUNIEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 211

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA GMINY MIELNIK - HACKIEWICZ-STPIE Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA GMINY MIELNIK - MORMOL Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSI WAJKW - DROZDOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK - TROC Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 78;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 212

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKACOM - PYTEL Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK - POGREBNIAK Olga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK - KOUCHOWSKI Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy Milejczyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 851. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 284 osb, to jest 69,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - BLAKICKA Elbieta Grayna

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 213

- FIOC Adam b) z listy nr 17 KWW "SZANSA" - KOCZUK Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - TYNKIEWICZ Piotr b) z listy nr 17 KWW "SZANSA" - SOYSZKO Mikoaj c) z listy nr 20 KWW "ZGODA" - ONIKIEWICZ Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - DANILUK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NOWE PODLASIE - OSTAPCZUK Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 214

4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ZGODA" - PALUCH Jerzy Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - PAWLUCZUK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - NIEWIAROWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM W PRZYSZO" - SMORCZEWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWE PODLASIE
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 215

- ZALEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - SOBIESZUK Wiaczesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - ZARBA Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Gminy Nurzec-Stacja Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 795. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 854 osb, to jest 48,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OLESISKI Zbigniew Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 216

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PODBIELSKI Zenon - JEZIERSKA Katarzyna - ROSA Antonina b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NALEWAJEK Piotr c) z listy nr 15 KWW ND - SZPASKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MILER-WAWRZYNIAK Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARPIUK Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 217

- GRZYB Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ND - PACHWICEWICZ Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOZULKO Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MUSZKATEL Micha - OLESIUK Jerzy b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NIKIFORUK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 218

- BARACZUK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75. Wybory do Rady Gminy w Perlejewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 266. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 142 osb, to jest 50,40% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 10, nr 15, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIKOWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - TWAROWSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - KOC Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 219

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOSISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MOCZULSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIERZBICKI Jakub Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PIECZYSKI - ZALEWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 220

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - WOJTKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TWAROWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - PONIATOWSKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - PACHOEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BONDARCZUK Sawomir
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 221

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 58; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JWIAK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - JUREK Andrzej Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - TRUSIAK Waldemar 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Gminy Siemiatycze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 940. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 228 osb, to jest 45,10% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 222

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PYZOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "GMINA SIEMIATYCZE" - SYCEWICZ Andrzej Zbigniew - SZYSZKO Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "GMINA SIEMIATYCZE" - KRYSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ORZEPOWSKA - ORZEPOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 223

- KISIEL Wadysaw b) z listy nr 14 KWW "GMINA SIEMIATYCZE" - PROTASIUK Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4) gosw wanych oddano 476; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "GMINA SIEMIATYCZE" - TOWISKI Leszek - NIEWISKI ukasz b) z listy nr 20 KW ZWIZKU SOWIASKIEGO - ROMANIUK Walentyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "GMINA SIEMIATYCZE" - MADEJSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MANTUR Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 173;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 224

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSI TURNA DUA - MYNARCZUK Wiaczesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE - BOGUSZEWSKI Adam Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "GMINA SIEMIATYCZE" - STPKOWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Miejskiej w Dbrowie Biaostockiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 438. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 839 osb, to jest 46,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - DZIENISIK Mirosaw

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 225

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - HRYNKIEWICZ Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "MODZI DLA DBROWY" - BUDNIK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "MODZI DLA DBROWY" - SIKO Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "MODZI DLA DBROWY" - MOJUK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 226

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BEZZUBIK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - JEDLISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 686; 4) gosw wanych oddano 674; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOSZKO Ryszard Zbigniew b) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - GRYENIA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ANTONIK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 227

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - ZAJKO Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - ORPIK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAWICKI Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - STANKIEWICZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 228

a) z listy nr 13 KWW WSPLNA GMINA DBROWA - TRUCHANOWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Gminy Janw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 173. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 542 osb, to jest 48,60% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 7, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW KEiR - GIL Teresa b) z listy nr 14 KWW WSPLNA GMINA-WSPLNY CEL - RYMARSKI Antoni c) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - SKIBICKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - GABREL Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 229

4) gosw wanych oddano 112; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - BASZKO Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - SZACKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - STASIEUK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - BAKUN Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - SZKID Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 230

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - SZUFLICKI Leopold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - MATEL Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - SAWICKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WSPLNA GMINA-WSPLNY CEL - RACZKOWSKI Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 134;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 231

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KEiR - KALINOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ODNOWA" - KIEEL Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Gminy Korycin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 182. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 470 osb, to jest 39,76% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 9 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 4, nr 7, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - GLISKI Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - RADULSKI Jarosaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 232

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NAD KUMIAK" - ZAWADZKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - URBAN Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - GLISKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "NAD KUMIAK" - BUZUN Kazimierz b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - BRYLEWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 233

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - KRUTUL Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "MARCIN BIELAWSKI" - BIELAWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - PAKUA Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - SZEWCZUL Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - BIELAWSKI Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 234

a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - BOJARZYSKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - SZUBZDA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KORYCIN - RADULSKI Czesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Miejskiej w Krynkach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 841. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 723 osb, to jest 60,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRZYSZO KRYNEK - ROMANOWICZ Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 235

4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRZYSZO KRYNEK - WISZEJKO Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KRYNKI 21 - KUNDZICZ Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 426; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYSZO KRYNEK - JAROSZEWICZ Halina Teresa - JAROSZEWICZ Krzysztof - KUNDZICZ Dariusz Antoni - PUL Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW KRYNKI 21 - WYSZYSKI Jan - UTKO Wioletta b) z listy nr 14 KWW PRZYSZO KRYNEK - CZARNIECKI Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 236

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW KRYNKI 21 - HAJDUKIEWICZ Leonard b) z listy nr 14 KWW PRZYSZO KRYNEK - KARPOWICZ Elbieta Wiktoria - PALACZ Stanisaw c) z listy nr 15 KWW "WEKTOR" - TRYZNA Alicja - ROMANOWICZ Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81. Wybory do Rady Gminy Kunica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 552. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 102 osb, to jest 59,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 678; 4) gosw wanych oddano 660; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW JEDNO GMINY - ZYSK Wiesaw - GARKOWSKI Bohdan b) z listy nr 14 KWW CZAS NA ZMIANY W KUNICY - ZUBIEL Grzegorz c) z listy nr 15 KWW POGRANICZE - TUMIEL Celina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 237

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA ZMIANY W KUNICY - ANIKO Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ODNOWA KUNICY - GAJLEWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POGRANICZE - PAWOWSKI Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW JEDNO GMINY - SZOKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 83;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 238

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO GMINY - PAWOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO GMINY - LISOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POGRANICZE - JASIELCZUK Wojciech Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO GMINY - SOKOOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POGRANICZE - STELMASZEK Bogusaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 239

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW JEDNO GMINY - LENKIEWICZ Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO GMINY - POTAPCZYK Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 82. Wybory do Rady Gminy Nowy Dwr Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 501. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 867 osb, to jest 74,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODBUDOWA GMINY - MOEJKO Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 240

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RUTKOWSKA Grayna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "POROZUMIENIE" - SOBOLEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ GMINY NOWY DWR - SOBOLEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODBUDOWA GMINY - RUSIECKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 241

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODBUDOWA GMINY - KALENIK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ GMINY NOWY DWR - ANDRUKIEWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ GMINY NOWY DWR - HUMIENNY Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODBUDOWA GMINY - RADZIWON Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODBUDOWA GMINY - PAWOWSKI Piotr
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 242

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ GMINY NOWY DWR - ROWISKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ GMINY NOWY DWR - STASIULEWICZ Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TOMASZEWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODBUDOWA GMINY - SULIMA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 243

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "POROZUMIENIE" - HACZARUK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Gminy Sidra Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 152. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 989 osb, to jest 63,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - CZYEWSKA Bogusawa - UK Ewa Anna - LULEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM - BURAK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 244

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - SZYMCZYK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - MUCIU Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM - DANILEWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM - FIEDOROWICZ Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 245

a) z listy nr 15 KWW GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM - DANILEWICZ Tadeusz b) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - KAROLCZUK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - KOSTECKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW STRAAK SIDRA - BOHDAN Jerzy b) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - MRUCZEK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - SIENKIEWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 246

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "PRZYSZO" - HARASIUK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Miejskiej w Suchowoli Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 022. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 779 osb, to jest 46,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "PONAD PODZIAAMI" - WYSOCKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "PONAD PODZIAAMI" - KISZO Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRO WSPLNE GMINY SUCHOWOLA" - MIKISZ Andrzej

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 247

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "PONAD PODZIAAMI" - MILEWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "PONAD PODZIAAMI" - KORYCKI Enwer 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW - "JULIANNY-MARII SZELG" - SZELG Julianna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "DOBRO WSPLNE GMINY SUCHOWOLA" - PYCZ Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 248

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "PONAD PODZIAAMI" - ODYGO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "PONAD PODZIAAMI" - WIRKOWSKI Radosaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRO WSPLNE GMINY SUCHOWOLA" - FIEDORCZYK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KAZIMIERZA MARCISZELA - LEWICKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 191;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 249

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRO WSPLNE GMINY SUCHOWOLA" - KACZOROWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRO WSPLNE GMINY SUCHOWOLA" - BOJARYN Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRO WSPLNE GMINY SUCHOWOLA" - AMOJTUK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KAZIMIERZA MARCISZELA - SAWICKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Gminy Szudziaowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 649. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 593 osb, to jest 60,14% uprawnionych do gosowania.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 250

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW ELBIETY HARBACEWICZ - OLCHOWIK Maciej - SZTUKOWSKI Daniel b) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA SZUDZIAOWO" - OLCHOWIK Leszek - WOROBIEJ Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA SZUDZIAOWO" - OLEKSZA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA SZUDZIAOWO" - SOBOLEWSKI ucjan Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 106;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 251

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA SZUDZIAOWO" - BUATEWICZ Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - KDY Elbieta Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARPOWICZ Halina b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - FIONOWICZ Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAROSZEWICZ Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 252

a) z listy nr 17 KWW MISZKIENIKI WIELKIE-BABIKI - SOKOOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WIE BABICKA - STASIEWICZ Jerzy Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MISZKIENIKI WIELKIE-BABIKI - MATUK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA SZUDZIAOWO" - SOMA Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Gminy Bakaarzewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 524. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 382 osb, to jest 54,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 253

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW BAKAARZ - KOZOWSKI Grzegorz - NARUSZEWICZ Tomasz b) z listy nr 13 KWW "SAMORZDNI RAZEM" - WARAKSA Mieczysaw c) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - SKIBA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "SAMORZDNI RAZEM" - KOSISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - BORYS Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW MIESZKACY GMINY BAKAARZEWO RAZEM - KOZOWSKI Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 254

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "SAMORZDNI RAZEM" - SAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENI-BAKAARZEWO - DERKOWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW BAKAARZ - POJAWA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW MIESZKACY GMINY BAKAARZEWO RAZEM - WASILEWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 255

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "SAMORZDNI RAZEM" - SAWICKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 52; 4) gosw wanych oddano 50; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW MIESZKACY GMINY BAKAARZEWO RAZEM - SZNURKOWSKA Magdalena Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "SAMORZDNI RAZEM" - KASZUBA Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - KAPLISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy Filipw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 650.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 256

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 781 osb, to jest 48,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ROZWOJOWA WIE PIECKI - SAWICKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM ZROBIMY WICEJ - WIERZBIN Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA WIE - KOZOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA WIE - CHMIELEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 257

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA WIE - MENTEL Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "PRZYSZO FILIPOWA" - ROJEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRZYJAZNA WIE - BUDZISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW "PRZYSZO FILIPOWA" - KAMISKA Violetta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 258

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "PRZYSZO FILIPOWA" - BOGDAN Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW RAZEM ZROBIMY WICEJ - SMOKOWSKI Grzegorz b) z listy nr 12 KWW "PRZYSZO FILIPOWA" - PRETKIEL Janusz Krzysztof - KOZOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW "PRZYSZO FILIPOWA" - SOWULEWSKA Helena Teresa - WAWRZYN Ireneusz - CHOTYSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Gminy Jeleniewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 474. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 730 osb, to jest 69,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 259

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - CISZEWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA JELENIEWO - YLISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - SERAFIN Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA SPRAWA" - BIELECKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 260

4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PIOTRA KOLINKO - TRUCHAN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA SPRAWA" - ANDRUSZKIEWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA SPRAWA" - MYSIUKIEWICZ Ryszard Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - DOMORACKA Dorota b) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA JELENIEWO - ANESZKO Mirosaw Krzysztof c) z listy nr 14 KWW "WSPLNA SPRAWA" - BRZOSTOWSKI Bogusaw - BOGDANOWICZ Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 261

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA SPRAWA" - WASILEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA JELENIEWO - JASIONOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA JELENIEWO - TRUCHAN Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA JELENIEWO - KALINOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89. Wybory do Rady Gminy Przerol Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 512.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 262

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 242 osb, to jest 47,27% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 9 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - WIERZBIN Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - ZUZELSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - LELO Marcin 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - ANDRUCZYK Magorzata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 263

- SERAFIN Sawomir 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - PUZA Anna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - RADZEWICZ Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - PIETKIEWICZ Mirosaw - PUPEL Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW SOECTWO NOWA PRZEROL - KRUSZKO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 264

a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - BAGISKI Szymon - GAJDA-PSTRZOCH Maria Jolanta - KOWALEWSKI Andrzej - ZIENDA Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW DLA DOBRA MIESZKACW GMINY - KOWALEWSKI Bronisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy Raczki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 564. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 400 osb, to jest 52,59% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 1, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NOWOCZESNA GMINA - OLSZEWSKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NOWOCZESNA GMINA - SZYAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 265

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NOWOCZESNA GMINA - GADZISKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW ODNOWA RACZEK - LACH Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NOWOCZESNA GMINA - SEWASTYNOWICZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ODNOWA RACZEK - PUTRA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 266

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW "WSPLNOTA GMINNA" - IWANOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NOWOCZESNA GMINA - KONCEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NOWOCZESNA GMINA - WYSOCKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 534; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW ODNOWA RACZEK - OSTROWSKI Stanisaw - CZUPER Magorzata b) z listy nr 13 KWW NOWOCZESNA GMINA - SUTUA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 267

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 478; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW "WSPLNOTA GMINNA" - MUCHARSKA Janina b) z listy nr 12 KWW ODNOWA RACZEK - WISZOWATY Grzegorz - KONOPKO Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Gminy Rutka-Tartak Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 985. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 553 osb, to jest 56,14% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 8 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 10, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - BUDZIEJKO Konstanty 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - ANZULEWICZ Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 268

a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - DOMORADZKI Tomasz Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - PUZA Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - SIECZKOWSKI Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - PAULUKANIS Jarosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - ANUSZKIEWICZ Andrzej Bogdan
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 269

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - ANZULEWICZ Kazimierz - BONISZEWSKI Grzegorz b) z listy nr 12 KWW SAMORZDNE KOBIETY - IBICKA Justyna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - WASILEWSKI Mieczysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLSZEWSKA Janette Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - POPAWSKI Stanisaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 270

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY - KORDOWSKA Janina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Suwaki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 596. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 887 osb, to jest 51,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - KLIMASZEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - GAASZEWSKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 271

a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - JEROMIN Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW KRLEWSKIE - TARASZKIEWICZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA SUWAKI" - SAWICKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDNO - WISZNIEWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO - OSTROWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 272

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDNO - SUCHOCKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDNO - YLISKA Marzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDNO - SAFINOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ROLNICY RAZEM - ROZUMOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 273

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW UCZCIWA GMINA - MOROZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDNO - NIESZCZERZEWICZ Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDNO - SZTERMER Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SAMORZDNO - TOMASZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 93. Wybory do Rady Gminy Szypliszki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 154.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 274

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 566 osb, to jest 49,05% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 10 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - ORZECHOWSKI Waldemar Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - PRAWDZIK Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - WASILEWSKI Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - LUTECKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 275

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - GIBOWICZ Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NOWA DROGA - GAAZIN Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - NIEWIAROWSKI Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - GAWISKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - JAKIEWICZ Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 276

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - RACIS Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - ANUSIEWICZ Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - ANESZKO Leszek Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - WAEJKO Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW RAZEM DLA GMINY - DOROCHOWICZ Tomasz Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 277

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA-NASZ WSPLNY CEL - BALUTA Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94. Wybory do Rady Gminy Wiajny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 044. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 415 osb, to jest 69,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW JL - RUDZIEWICZ Jan Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW JL - WAEJKO Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA OJCZYZNA - HODYSKI Andrzej Jacek

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 278

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA OJCZYZNA - BACEWICZ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WSPPRACA I ROZWJ GMINY WIAJNY - DU Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW IGNACY SZERASZEWICZ - SZERASZEWICZ Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW NASZA OJCZYZNA - ANCZKOWSKI Tadeusz Piotr - KUMA Teresa - ZAMOJSKI Tomasz b) z listy nr 15 KWW JL
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 279

- BANIALIS Sawomir Szymon - PRZEKOP Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA OJCZYZNA - RUTKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 60; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW JL - MIKIELSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 58; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA OJCZYZNA - OSZKINIS Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 57; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW WSPPRACA I ROZWJ GMINY WIAJNY - DEMBOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 280

Rozdzia 95. Wybory do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 717. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 112 osb, to jest 53,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - USZYSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - WOJTKOWSKI Zbigniew Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - DECEWICZ Radosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 281

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - LIWOWSKI Lech Euzebiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - BUCZYSKI Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - SOKOLIK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - KOSTRO Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 282

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KAJUREK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - KAMIANOWSKI Andrzej Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - CHMIELEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BOREK Ireneusz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - FLANC Ryszard ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 283

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNO I SOLIDARNO - ROSZKOWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - ZDZIARSKA Alina Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JEDNO I SAMORZDNO - BORZUCHOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Miejskiej w Ciechanowcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 645. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 045 osb, to jest 52,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 284

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 645; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - SIENICKA Boena - FABISIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 620; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - JANUSZKIEWICZ DIAKOWSKA Zofia Krystyna - GRABOWSKI Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 725; 4) gosw wanych oddano 702; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW EUGENIUSZA WICKIEGO - KAROLEWSKI Marek b) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - WIZOWSKA Monika Agata - WIERCISKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - MOCZULSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 285

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - TENDERENDA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - KOC Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - CZOOMIEJ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNA GMINA CIECHANOWIEC - POLAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 286

4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - PROKOPIAK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW EUGENIUSZA WICKIEGO - WOJTKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA PRZYSZO - GROMADZKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy w Czyewie - Osadzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 010. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 611 osb, to jest 60,50% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 10 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 287

- SIENICKI Bogdan - WOJTKOWSKI Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - WOJTCZUK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SKOWROSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - DMOCHOWSKI Sawomir Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - TOMCZUK Barbara Jolanta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 288

a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - GRDZKI Zdzisaw Franciszek - MOCZYDOWSKI Antoni Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - LENIEWSKI Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - SIENICKA Barbara Zdzisawa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - SIENICKI Witold 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - KAMIANOWSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - SANIEWSKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 289

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - WOSTOWSKI Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - DBROWSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Gminy w Klukowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 766. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 170 osb, to jest 57,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW NASZA WSPLNOTA - KRYSTOSIAK Krzysztof b) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - KASPERSKI Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 290

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA WSPLNOTA - LEOCZAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA WSPLNOTA - LUPA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - OLSZEWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA WSPLNOTA - BIAY Edward Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 291

a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - TYMISKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA WSPLNOTA - KRASZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA WSPLNOTA - ANTOCZUK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - ZAREMBA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOSTOWSKI Henryk Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 292

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA WSPLNOTA - FIEDORCZUK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOSTRO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOREK Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - TYMISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 293

Rozdzia 99. Wybory do Rady Gminy Kobylin-Borzymy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 566. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 340 osb, to jest 52,22% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 8, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MOCICKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DWORAKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GOSPODARNA GMINA - SIKORSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 294

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIMNOCH Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TARGOSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOZOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KURZYNA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 295

- KROPIEWNICKI Pawe syn Kazimierza 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GOSPODARNA GMINA - DZIERZGOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOAKOWSKI Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GOSPODARNA GMINA - KROPIEWNICKI Pawe syn Adama 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW GOSPODARNA GMINA - JAROSZEWSKI Jerzy Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 296

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - KULESZA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BAGISKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRUSZEWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100. Wybory do Rady Gminy Kulesze Kocielne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 476. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 666 osb, to jest 67,29% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 199;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 297

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZO I ROZWJ - KRAJEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - WNOROWSKI Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SOLIDARNO I ROZWJ - KULESZA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - KULESZA Witold syn Feliksa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - WINIEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 298

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - WNOROWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SOLIDARNO I ROZWJ - KALINOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - WNOROWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - KULESZA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 299

4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZO I ROZWJ - STYPUKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - LENIEWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - GRODZKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA CZAJKOWSKIEGO - GOBIEWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA PRZYSZO I ROZWJ
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 300

- KALINOWSKI Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JEDNO W GMINIE - KULESZA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101. Wybory do Rady Gminy w Nowych Piekutach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 136. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 362 osb, to jest 63,76% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 10, nr 11, nr 12, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - MAJEWSKA Marzanna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - RADZISZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 301

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - SKODOWSKA Aniela Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIMNOCH Franciszek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GOBIEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - KOSTRO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 302

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JANKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRUSZEWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - KOSTRO Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - WYSZYSKI Cezary 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - DBROWSKI Leszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 303

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - PIEKUTOWSKI Wiesaw Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MYSTKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW NASZA GMINA - GRODZKI Leszek - PIEKUTOWSKI Dariusz Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Gminy Sokoy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 579. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 402 osb, to jest 52,46% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 304

a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - ZDRODOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - BUDNIAK Krzysztof - SOOWIANIUK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - TRUSKOLAWSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - FRANKOWSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - UKOWICZ Boenna Elbieta
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 305

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - JAMIOKOWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - ZALEWSKI Wadysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - GRABOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - ROSZKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 306

4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - UNIEWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINNA JEDNO - STYPUKOWSKI Krzysztof b) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - KOMAR Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW GMINNA JEDNO - KRUSZEWSKI Marcin b) z listy nr 13 KWW ROZWJ SOK - KURZYNA Hanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103. Wybory do Rady Miejskiej w Szepietowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 592. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 923 osb, to jest 52,27% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 307

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 090; 4) gosw wanych oddano 1 067; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW PRZYSZO GMINY - KOC Andrzej b) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - MARUSZEWSKI Stanisaw - ODAKOWSKI Jan c) z listy nr 15 KW TPZSZ - STACZAK Pawe Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - WOJTKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - GSOWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - STYPUKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 308

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - ERTMAN Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW PRZYSZO GMINY - NIEMYJSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - TURKOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - MOCZYDOWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 309

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - STYPUKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW PRZYSZO GMINY - DROBEK Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - WYSZYSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PRAWORZDNA GMINA - SZYMONIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104. Wybory do Rady Gminy Wysokie Mazowieckie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 276. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 517 osb, to jest 58,86% uprawnionych do gosowania.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 310

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GOSPODARNA I AKTYWNA GMINA - JABOSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - WOJNO Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOKOLIK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW GOSPODARNA I AKTYWNA GMINA - KACZYSKA Mariola Elwira 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 311

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MATUSZELASKI Marek Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW GOSPODARNA I AKTYWNA GMINA - ZAREMBA Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GOSIEWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO - LASKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 312

4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO - MISIEWICZ Sawomir Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW KRZYSZTOFA KRAJEWSKIEGO - KRAJEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW BAGISKIEGO - BAGISKI Bohdan Klemens 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DMOCHOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 313

- BRZOZOWSKI Leszek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - ZAREMBA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I SAMORZDNO - WRBLEWSKI Jan Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 105. Wybory do Rady Gminy Koaki Kocielne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 988. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 289 osb, to jest 64,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUGOBORSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 314

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GOSK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DBROWSKI Bogdan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KONOPKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULESZA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 315

4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MILEWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOSSAKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULESZA Wioleta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOTOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW PRAWORZDNA I GOSPODARNA GMINA
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 316

- KONARZEWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 52; 4) gosw wanych oddano 51; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOAKOWSKI Micha ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW PRAWORZDNA I GOSPODARNA GMINA - DOGOWSKI Leszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHROSTOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MISIEWICZ Krzysztof Waldemar b) z listy nr 14 KWW DLA KOAK - JAWOROWSKA Boena Wadysawa
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 317

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 106. Wybory do Rady Gminy Rutki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 768. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 527 osb, to jest 53,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 722; 4) gosw wanych oddano 697; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010-2014 - GRONOSTAJSKI Janusz - KOWALEWSKI Pawe - STANISZEWSKI Janusz b) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY - RYKACZEWSKI Mariusz Norbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY - KAPICA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 318

- WINIEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010-2014 - SAWICKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SULEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010-2014 - PERKOWSKI Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010-2014 - ZAMBRZYCKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 319

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010-2014 - BASTEK Stanisaw b) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY - GIEDROJ Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010-2014 - UBA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010-2014 - SIERZPUTOWSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW CZAS NA ZMIANY - JAROSZEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 320

Rozdzia 107. Wybory do Rady Gminy Szumowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 960. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 097 osb, to jest 52,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - PODBIELSKI Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - OROWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - JASTRZB Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 321

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PAPIE Krzysztof b) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - KRAJEWSKI Zbigniew c) z listy nr 12 KWW RAZEM - OROWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - GODLEWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - GLISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - NOWACKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 322

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PSKIET Andrzej b) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - KRASZEWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - BCZYK Andrzej Mariusz - KALINOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - NAGRKA Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW PRAWORZDNO - KRAKWKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 323

Rozdzia 108. Wybory do Rady Gminy Zambrw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 911. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 292 osb, to jest 47,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SASINOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RAKOWSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAJEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 324

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOLISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WIELGAT Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZIEMIANOWICZ Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHAOWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 325

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TYSZKA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WASILEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHLUDZISKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SASINOWSKI Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW DROZDEK 2010 - DROZD Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 326

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LENIEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW PAWA TABDZKIEGO - TABDZKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Augustowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 404. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 084 osb, to jest 41,32% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW AUGUSTW-POROZUMIENIE SAMORZDOWE
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 327

4) lista nr 17 KWW "NASZE MIASTO" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 905; 4) gosw wanych oddano 2 666; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWILEWSKA Anna Jolanta - GRNY Dariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RADZIO Jarosaw c) lista nr 15 KWW AUGUSTW-POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JERU Wiesaw - ZIEMAK Boenna Alicja d) lista nr 17 KWW "NASZE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KISIEL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 456; 4) gosw wanych oddano 3 245; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LISEK Joanna - UKASZEWICZ Boenna - SIEKO Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLECZKOWSKI Marcin - PERKOWSKA Ewa c) lista nr 15 KWW AUGUSTW-POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOBKOWSKI Tomasz d) lista nr 17 KWW "NASZE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 328

- DOBROWOLSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 723; 4) gosw wanych oddano 3 502; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HUSZCZA Zbigniew - WYSOCKI Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYGO Magorzata - URBAN Anna - ZAWADZKI Zygmunt Bernard c) lista nr 15 KWW AUGUSTW-POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOUCHOWSKI Kazimierz - PICZKO Tomasz d) lista nr 17 KWW "NASZE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAMEL Bogusaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w apach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 576. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 381 osb, to jest 50,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA 4) lista nr 13 KWW NASZE PODLASIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 329

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 838; 4) gosw wanych oddano 2 725; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRABOWSKA Krystyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOKO Marek - JAMIOKOWSKA Aldona Ewelina - MICHNO Maciej c) lista nr 12 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAMISKA Halina d) lista nr 13 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - APISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 207; 4) gosw wanych oddano 2 163; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GULEWICZ Leszek Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAMIOKOWSKI Janusz - KARASIEWICZ Adam c) lista nr 13 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GSOWSKI Andrzej - SZUSTAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 362; 4) gosw wanych oddano 2 287; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRODZKI Wojciech
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 330

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OTARZEWSKI Marek - PUKONIK Piotr c) lista nr 13 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - APISKA Barbara - MOJKOWSKI Andrzej Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 974; 4) gosw wanych oddano 1 895; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GODLEWSKI Wadysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZEPE Roman - MACIEJEWSKI Sawomir Jan c) lista nr 12 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZICZ Tomasz d) lista nr 13 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PUCIAN Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miasta Bielsk Podlaski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 124. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 881 osb, to jest 44,66% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE 4) lista nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 331

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 717; 4) gosw wanych oddano 2 516; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIMONIUK Eugeniusz - WAWULSKI Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESZCZYSKI Kazimierz Henryk c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANY Jarosaw Karol d) lista nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOROWSKI Jarosaw - ROSZCZENKO Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 449; 4) gosw wanych oddano 2 273; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKO Krystyna - RYYK Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RZEPNIEWSKA Grayna Teresa c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ALEKSIEJUK Leszek d) lista nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOSNA-PAWLUCZUK Aa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 357; 4) gosw wanych oddano 2 200; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 332

- MAJSTROWICZ Mirosaw - MISZCZUK Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUSZEWSKI Mirosaw Jzef c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARNACKI Marcin d) lista nr 13 KWW KOALICJA BIELSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKASZUK Igor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 358; 4) gosw wanych oddano 2 251; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOBIOWSKI Mirosaw - NIEGIEREWICZ Alina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZYBOWSKI Ignacy - KARNIEWICZ Danuta c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZWOLISKA Boena Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta Grajewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 041. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 701 osb, to jest 48,23% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW GRAJEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA 5) lista nr 14 KWW LEPSZE GRAJEWO

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 333

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 512; 4) gosw wanych oddano 2 353; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GONTARSKA Barbara b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STEFASKA Monika c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SARNACKI Jarosaw Antoni - WIECZOREK Waldemar Tadeusz d) lista nr 12 KWW GRAJEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CURYO Grzegorz Robert - KONOPKA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 095; 4) gosw wanych oddano 1 943; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PURZECZKO Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANKOWSKI Adam c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHROSTOWSKI Antoni d) lista nr 12 KWW GRAJEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDNARKO Maciej Pawe - MOSZCZYSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 334

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 040; 4) gosw wanych oddano 1 888; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SIWIK-KARWOWSKA Agnieszka b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JAGIELSKA Henryka c) lista nr 12 KWW GRAJEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANTROPIK Elbieta - BABUL Tomasz - MOCZANOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 054; 4) gosw wanych oddano 1 935; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAMROZY Krzysztof Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANUSZKO Anna - MALESZEWSKI Wojciech Dariusz c) lista nr 12 KWW GRAJEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEBELISKI Tomasz - ZALEWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miasta Hajnwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 772. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 940 osb, to jest 47,62% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 335

1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 097; 4) gosw wanych oddano 2 932; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDROSIUK Tomasz - OJEWSKA Halina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHANIO Alicja c) lista nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYC Alla - MARKIEWICZ Piotr - RYGOROWICZ Ewa - SACZKO Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 048; 4) gosw wanych oddano 2 819; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GIERMANOWICZ Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZPAKOWICZ Wiktor c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIATROWSKI Zdzisaw d) lista nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 336

- BOTROMIUK Eugeniusz - OSTAPCZUK Jakub - PUCH Janusz - SIEGIE Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 795; 4) gosw wanych oddano 2 598; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLEJNICKI Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAKOWICZ Wiesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABDZKI Bogusaw Szczepan d) lista nr 11 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIENDY Ireneusz Roman - KULWANOWSKI Leonard - OSTASZEWSKA Walentyna - TOMASZUK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miasta Sokka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 670. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 489 osb, to jest 53,02% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 13 KWW SOKLSKIE FORUM INICJATYW 4) lista nr 14 KWW SOKLSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE 5) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE 2010

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 337

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 854; 4) gosw wanych oddano 3 589; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAZIMIEROWICZ Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WYSOCKA Jadwiga c) lista nr 14 KWW SOKLSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIESZCZAD Wadysaw Kazimierz - GRYNCZEL Tomasz - PAUSEWICZ Stanisaw - SZCZEBIOT Krzysztof d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MODZIERSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 258; 4) gosw wanych oddano 4 002; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JAKIMIK Elbieta Alina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIENIUSIEWICZ Jadwiga - SAWICKI Sawomir c) lista nr 14 KWW SOKLSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUJWICKI Piotr Karol - RYBISKI Robert - SACIOWSKI Jerzy Piotr d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 338

- BOROWSKI Piotr - MATOSZKO Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 377; 4) gosw wanych oddano 3 164; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPLEJEWICZ Antoni - JANUSZKIEWICZ Wojciech - PANASIUK Jarosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BURNOS Wiesawa c) lista nr 14 KWW SOKLSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIRPSZA Andrzej - MAACHWIEJ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miasta Zambrw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 479. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 593 osb, to jest 46,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 11 KWW RAZEM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 163;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 339

4) gosw wanych oddano 2 026; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASTRZBSKI Jacek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLIMOWICZ Micha c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARCHELSKA Edyta d) lista nr 11 KWW RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULESZA Zbigniew - WALASEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 938; 4) gosw wanych oddano 1 837; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KULESZA Urszula Halina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GNIAZDOWSKI Andrzej Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KACZYSKA Danuta Maria d) lista nr 11 KWW RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORUC Krzysztof - KOSEK Tomasz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 975; 4) gosw wanych oddano 1 844; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 340

- KAMIERCZAK Ryszard - STANKOWSKI Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIEMIANOWICZ Bartosz Rafa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYKACZEWSKI Henryk d) lista nr 11 KWW RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIDERSKI Ryszard Bohdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 517; 4) gosw wanych oddano 2 293; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARAN Sawomir - BAUER Anna Bogumia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DANIOWSKI Micha Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEWISKI Stanisaw Wadysaw d) lista nr 11 KWW RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ARENT Wiesawa - KORZENIOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej Biaegostoku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 28 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 228 515. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 95 345 osb, to jest 41,72% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 341

3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 407; 4) gosw wanych oddano 16 766; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARPOWICZ Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHAKO Jacek Krzysztof - CZYEWSKA Janina - KUSAK Wodzimierz Leszek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZUDO Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 20 404; 4) gosw wanych oddano 19 645; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIRONOWICZ Mikoaj b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANKOWSKI Piotr - MUSIUK Adam - SUSZCZYSKA Monika c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDZISKI Kazimierz - ROMANOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 342

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 19 585; 4) gosw wanych oddano 18 827; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCHAN Janusz Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NIKICIUK Stefan - NIKITOROWICZ Zbigniew - WASIAK Halina c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDNICKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 893; 4) gosw wanych oddano 15 388; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIERNACKI Maciej - KISZKIEL Jerzy - SIEMIENIUK Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MADRAS Tomasz Stefan - PUTRA Sebastian Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 22 056; 4) gosw wanych oddano 21 229; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBYLISKI Wiesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJNOWSKI Marek Jerzy - NAHAJEWSKI Mariusz Krzysztof
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 343

- NAZARUK Sawomir - SZERENOS Ewelina c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GROMKO Mariusz Krzysztof - RZESZEWSKA Agnieszka Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej omy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 50 076. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 773 osb, to jest 41,48% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 11 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA 5) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OMY 6) lista nr 13 KWW WSPLNA OMA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 587; 4) gosw wanych oddano 4 357; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GOASZEWSKA Alicja Agata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZYMAA Andrzej Janusz - RABCZYSKA Elbieta c) lista nr 11 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAKOWSKI Janusz Franciszek d) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OMY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MODZELEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 344

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 216; 4) gosw wanych oddano 4 063; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAZ Maciej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIECZKOWSKI Janusz Sawomir - OLBRY Bogumia c) lista nr 11 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAJNO Jan d) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OMY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIELIK Ireneusz Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 865; 4) gosw wanych oddano 6 579; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAZKA Hanka - PROSISKI Zbigniew - LEDZIEWSKA Edyta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRZANOWSKI Mariusz - KRYNICKA Bernadeta c) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OMY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHLUDZISKI Witold Wadysaw - HAPONIK Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 345

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 105; 4) gosw wanych oddano 4 908; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORYSEWICZ Maciej Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MYSKA Wanda - PIEKARSKI Henryk c) lista nr 12 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OMY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONOPKA Alicja - LIPSKI Zbigniew Jzef - WOJTKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Suwakach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 54 260. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 270 osb, to jest 41,04% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW BLOK SAMORZDOWY 5) lista nr 11 KWW SUWAKI - WIZJA GAJEWSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 916; 4) gosw wanych oddano 4 715; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TUMIALIS Krzysztof

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 346

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONCEWICZ Zdzisaw c) lista nr 10 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACPRZYK Adam d) lista nr 11 KWW SUWAKI - WIZJA GAJEWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUCHNOWSKI Andrzej Pawe - DE-MEZER Zbigniew Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 835; 4) gosw wanych oddano 5 630; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIMERA Jzef Dariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RZATKOWSKA Agnieszka Dorota c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORLO Grzegorz d) lista nr 10 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIECZKOWSKI Stanisaw e) lista nr 11 KWW SUWAKI - WIZJA GAJEWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULIKOWSKI Stanisaw - OOWNIUK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 660; 4) gosw wanych oddano 5 403; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAMARO Tadeusz Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JABOSKA Dorota Anna c) lista nr 10 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TUROWSKI Andrzej
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 347

d) lista nr 11 KWW SUWAKI - WIZJA GAJEWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCZEWSKI Wodzimierz - OOWNIUK Adam - PERKOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 859; 4) gosw wanych oddano 5 630; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TOPCZYKO Boena b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZCZYPI Jadwiga Mariola c) lista nr 10 KWW BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZESZKO Sawomir Jan d) lista nr 11 KWW SUWAKI - WIZJA GAJEWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUCZYSKI Marek - PRZEOMIEC Zdzisaw - RUSZEWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu w Augustowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 978. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 762 osb, to jest 45,36% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA 5) lista nr 11 KWW AUGUSTW-POROZUMIENIE SAMORZDOWE 6) lista nr 12 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 348

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 081; 4) gosw wanych oddano 9 440; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRZYOPOLSKI Roman - SZLASZYSKI Jarosaw - TWARDOWSKI Marek - ZARZECKI Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRCKIEWICZ Sawomir - POSKI Leszek - SZKID Dariusz Jan c) lista nr 11 KWW AUGUSTW-POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JERU Micha d) lista nr 12 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIEWSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 077; 4) gosw wanych oddano 3 693; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JARMUSIK Wiesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POLKOWSKA Lilianna Ewa c) lista nr 10 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PICKI Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 349

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 782; 4) gosw wanych oddano 3 566; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BIELANG Magorzata b) lista nr 10 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUKCISKI Wadysaw c) lista nr 12 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PSZCZOA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 822; 4) gosw wanych oddano 3 522; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW MAA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEKO Zenon b) lista nr 12 KWW SAMORZD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOBKOWSKI Marek - MEDYKIEWICZ Adam Leszek - SZCZYTKO Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu Biaostockiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 113 094. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 55 761 osb, to jest 49,31% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 350

4) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 707; 4) gosw wanych oddano 9 864; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZAN Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYCUK Anna - UKSZA Jan - RUSIOWICZ Dorota c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMAREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 075; 4) gosw wanych oddano 9 265; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABOWSKA Barbara - SAK Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NIENATOWSKA Boena c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIC Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 329; 4) gosw wanych oddano 8 638;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 351

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKI Wiesaw - DEN Jolanta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKOWSKI Zenon c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRULSKI Jacek - PUSZ Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 570; 4) gosw wanych oddano 7 098; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WARDZISKI Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUJDZIN Marek c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONDRACKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 529; 4) gosw wanych oddano 10 036; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOASZEWSKI Sawomir b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSMOLSKI Andrzej - RZCA Sylwia c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOSKO Wiktor - OLECHNOWICZ Marian
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 352

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 551; 4) gosw wanych oddano 6 936; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWIATKOWSKI Bogusaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKASZEWICZ Zdzisaw c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WDOOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 363. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 442 osb, to jest 51,54% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE 5) lista nr 11 KWW KOALICJA BIELSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 884; 4) gosw wanych oddano 9 312; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAJENA Jerzy - BEREZOWIEC Eugeniusz - KUPRIANIUK-DANILUK Zinaida
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 353

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TWORKOWSKI Zdzisaw c) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZYCKI Adam Miron - MARGASKI Romuald d) lista nr 11 KWW KOALICJA BIELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOKO Piotr - LESZCZYSKI Bazyli 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 000; 4) gosw wanych oddano 9 360; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHARYTON Roch Andrzej - JANKOWSKI Andrzej - JAWOROWSKI Krzysztof b) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARNIAWSKI Jan - SNARSKI Sawomir Jerzy - SZPAKOWSKI Zbigniew Jan c) lista nr 11 KWW KOALICJA BIELSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAO Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 558; 4) gosw wanych oddano 5 155; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OSTASZEWICZ Eugenia b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RAJECKA Raisa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALINOWSKI Marek
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 354

d) lista nr 10 KWW NASZE PODLASIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARPIESIUK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu Grajewskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 872. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 429 osb, to jest 51,24% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW GRAJEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 705; 4) gosw wanych oddano 8 066; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DEMBISKA Jadwiga b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOLIWA Stanisaw Adam c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LATAROWSKI Dariusz - REMFELD Waldemar - ZAWADZKA Alina Urszula d) lista nr 10 KWW GRAJEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CISZEWSKA Barbara - CYBULA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 355

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 823; 4) gosw wanych oddano 4 219; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSSAKOWSKI Stanisaw - RUTKOWSKA Alicja - WOJEWODA Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KULESZA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 901; 4) gosw wanych oddano 6 182; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AUGUSTOWSKI Jarosaw - CZYEWSKI Leszek - JANKOWSKA Krystyna - MARCINKIEWICZ Janusz Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUKOWSKI Tomasz - MILEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu Hajnowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 737. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 976 osb, to jest 53,95% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 356

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 943; 4) gosw wanych oddano 8 344; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROMANIUK Mirosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SAPIESZKO Helena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALAK Lech Jan d) lista nr 10 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ALEKSIUK Mikoaj - PIETROCZUK Wodzimierz - SIRAK Jerzy - STEPANIUK Bazyl - WASILUK Barbara Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 408; 4) gosw wanych oddano 3 990; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZWARC Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZUK Jan c) lista nr 10 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADOWSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 357

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 638; 4) gosw wanych oddano 4 047; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GERASIMIUK Jarosaw - WASILUK Jerzy b) lista nr 10 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALUK Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 987; 4) gosw wanych oddano 3 717; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULBACKI Mirosaw b) lista nr 10 KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCZYSKI Stefan - SKIEPKO Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Kolneskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 31 936. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 358 osb, to jest 54,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW PPSL WSPLNOTA SAMORZDOWA 5) lista nr 11 KWW NASZA GMINA I POWIAT 6) lista nr 12 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA POWIATU KOLNO

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 358

7) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 513; 4) gosw wanych oddano 4 226; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAMUL Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Andrzej - SZYMASKI Zdzisaw c) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULCZEWSKI Micha - OSIEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 358; 4) gosw wanych oddano 3 850; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TRUSZKOWSKA Barbara b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZACHARZEWSKI Wiesaw c) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHILISKI Grzegorz - NIESUCHOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 029;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 359

4) gosw wanych oddano 3 724; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUGOZIMA Roland Andrzej b) lista nr 11 KWW NASZA GMINA I POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIEWSKI Jzef Bogdan c) lista nr 12 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA POWIATU KOLNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Wiesaw d) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 458; 4) gosw wanych oddano 3 991; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POOSKI Zdzisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUTRZYKOWSKI Jan c) lista nr 12 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA POWIATU KOLNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PISIAK Krzysztof d) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYBKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu omyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 41 102. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 279 osb, to jest 54,20% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 360

2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA 5) lista nr 11 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 687; 4) gosw wanych oddano 3 364; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHAJEWSKI Micha - KOAKOWSKI Rafa b) lista nr 10 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIOTROWSKI Andrzej Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 356; 4) gosw wanych oddano 4 055; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIKTORZAK Roman Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OMOTOWSKI Sawomir c) lista nr 11 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAKOWSKI Jacek Albin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 363; 4) gosw wanych oddano 4 044; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 361

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULESZA Jarosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHOMTOWSKA Agata c) lista nr 11 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZABOWSKI Lech Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 681; 4) gosw wanych oddano 3 346; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PARZYCH Elbieta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZALEWSKA Barbara c) lista nr 11 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CWALINA Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 192; 4) gosw wanych oddano 5 469; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PRZYBYLAK Irena Zofia b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOWA Adam Krzysztof - SZYMANOWSKI Mirosaw c) lista nr 10 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZICKI Krzysztof Ryszard d) lista nr 11 KWW SAMORZDY OMYSKIE RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 362

- SOKOOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu w Mokach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 201. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 606 osb, to jest 50,02% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU 4) lista nr 11 KWW CHPS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 016; 4) gosw wanych oddano 3 663; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOROWSKI Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DEMBOWSKI Zbigniew c) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DANIKO Tadeusz d) lista nr 11 KWW CHPS uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KULIKOWSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 756; 4) gosw wanych oddano 3 478; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 363

- KOCHASKI Adam b) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIDORSKI Robert c) lista nr 11 KWW CHPS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZARNIECKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 673; 4) gosw wanych oddano 3 216; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZALEWSKI Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIEKUTOWSKI Sawomir c) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Antoni d) lista nr 11 KWW CHPS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CITKO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 161; 4) gosw wanych oddano 5 685; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZABIELSKI Jan b) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DLA ROZWOJU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FALKOWSKI Krzysztof - RADOMSKI Mirosaw c) lista nr 11 KWW CHPS uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAWOROWSKI Dariusz - KARWOWSKI Zbigniew - PANICZKO Mirosaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 364

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu Sejneskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 282. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 950 osb, to jest 51,79% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 10 KWW WSPPRACA I ROZWJ SAMORZDW 4) lista nr 11 KWW POROZUMIENIE CHRZECIJASKO-LUDOWE 5) lista nr 12 KW SSPS 6) lista nr 13 KWW "NIE TYLKO ZDROWIE" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 529; 4) gosw wanych oddano 2 374; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZTURGULEWSKI Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASTRZBSKI Stanisaw c) lista nr 10 KWW WSPPRACA I ROZWJ SAMORZDW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLESIEWICZ Maciej Tomasz d) lista nr 12 KW SSPS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZYBOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 134; 4) gosw wanych oddano 2 895; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 365

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKUPSKI Mariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FIDRYCH Lucyna c) lista nr 10 KWW WSPPRACA I ROZWJ SAMORZDW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUKLEWICZ Eugeniusz Stanisaw d) lista nr 11 KWW POROZUMIENIE CHRZECIJASKO-LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UBA Jan e) lista nr 12 KW SSPS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISZKIEL Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 694; 4) gosw wanych oddano 1 550; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALSKI Zygmunt b) lista nr 12 KW SSPS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ALBOSZTA Franciszek - WITKOWSKA Anna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 593; 4) gosw wanych oddano 1 497; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RACIS Witold Wincenty b) lista nr 12 KW SSPS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAUDZIS Antoni - WITKOWSKI Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 366

Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu Siemiatyckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 133. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 730 osb, to jest 51,65% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE 4) lista nr 11 KWW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE 5) lista nr 12 KWW "FORUM PRAWICY" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 639; 4) gosw wanych oddano 7 135; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DANILUK Jzef - ERO Czesaw b) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARKOWSKI Franciszek - ZALEWSKI Jan c) lista nr 11 KWW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RJ Jan - ZDUNIEWICZ Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 993; 4) gosw wanych oddano 5 757; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 367

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MANTUR Mikoaj - SINIAKOWICZ Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLEPACKI Bogdan c) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIELEWONOWSKI Zenon d) lista nr 12 KWW "FORUM PRAWICY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIERLEJEWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 098; 4) gosw wanych oddano 6 561; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARKIEWICZ Jan - PYZOWSKI Mariusz Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOBEL Marek c) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEWIADOMSKI Tadeusz d) lista nr 11 KWW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIELIK Mariusz Piotr - SZAWKAO Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu Soklskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 59 430. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 108 osb, to jest 52,34% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 368

2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 5) lista nr 11 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 835; 4) gosw wanych oddano 4 517; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RYSIEJKO Alicja b) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GNIEDZIEJKO Romuald c) lista nr 11 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAOMYZY Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 420; 4) gosw wanych oddano 5 113; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIEJKO Czesaw Jan - KOTUK Jan Ryszard b) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRANICKI Sawomir - PRZECKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 367;

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 369

4) gosw wanych oddano 8 503; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOKAREWICZ Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRSKI Grzegorz c) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ABIENIEC Kazimierz - OLEKSZA Aleksy d) lista nr 11 KWW POWIATOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROSZ Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 486; 4) gosw wanych oddano 10 508; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZOWSKI Stanisaw - KULIKOWSKA Ewa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JACKIEWICZ Antoni - SZUMIO Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOOWNIA Jarosaw Sylwester d) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDROWSKI Franciszek - POSKROBKO Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu w Suwakach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 727.
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 370

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 169 osb, to jest 52,80% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 393; 4) gosw wanych oddano 4 890; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ODAKOWSKI Szczepan - SZWENGIER Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UNIEWSKI Artur - PUTRA Szymon c) lista nr 10 KWW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACKIEWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 163; 4) gosw wanych oddano 2 955; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHLEBUS Andrzej - DZIATKOWSKI Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROGOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 371

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 188; 4) gosw wanych oddano 2 901; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURZYSKI Marian b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TRUCHAN Anna Danuta c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URYNOWICZ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 425; 4) gosw wanych oddano 3 102; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANCZKOWSKI Andrzej - MAACHOWSKI Sawomir b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALEWSKI Witold c) lista nr 10 KWW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RACIS Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 48 397. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 26 181 osb, to jest 54,10% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 372

3) lista nr 10 KWW POWIAT DLA LUDZI 4) lista nr 11 KWW JEDNO I SAMORZDNO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 117; 4) gosw wanych oddano 3 883; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRABOWSKI Stanisaw Sawomir b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYSOCKI Kazimierz Jan c) lista nr 11 KWW JEDNO I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKARYSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 032; 4) gosw wanych oddano 3 726; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESZCZYSKI Marian b) lista nr 10 KWW POWIAT DLA LUDZI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TRZESZCZKOWSKA Elbieta c) lista nr 11 KWW JEDNO I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - APIAK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 640; 4) gosw wanych oddano 4 258; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAKIEA Jerzy - PITKA Jan Stanisaw
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 373

b) lista nr 11 KWW JEDNO I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUMISKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 020; 4) gosw wanych oddano 4 638; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRODZKI Ryszard - PISZCZATOWSKI Zbigniew b) lista nr 10 KWW POWIAT DLA LUDZI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZOZOWSKI Stefan c) lista nr 11 KWW JEDNO I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLDZKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 060; 4) gosw wanych oddano 3 733; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYSKI Leszek b) lista nr 11 KWW JEDNO I SAMORZDNO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIKOLSKI Waldemar Stanisaw - SIKORSKI Dariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 312; 4) gosw wanych oddano 4 059; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LIWOWSKI Pawe - ZIELISKI Bogdan
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 374

b) lista nr 11 KWW JEDNO I SAMORZDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUCHAA Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Powiatu Zambrowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 36 106. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 802 osb, to jest 49,30% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW RAZEM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 594; 4) gosw wanych oddano 8 093; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKI Jzef - KACZYSKI Eugeniusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GLISKI Mieczysaw Leszek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRULISKA Agnieszka - NIEWISKI Marek - RYKACZEWSKI Stanisaw d) lista nr 10 KWW RAZEM uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAAZY Andrzej - JACH Zbigniew Teofil - WINIEWSKA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw:
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 375

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 389; 4) gosw wanych oddano 5 036; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAJEWSKI Stefan - LIPISKI Edward - ROSIAK Robert Maciej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAJEWSKI Marek - ROKICKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 819; 4) gosw wanych oddano 3 524; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJKOWSKI Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAWOROWSKI Henryk - MIODUSZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 30 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 962 209. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 460 932 osb, to jest 47,90% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 376

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95 390; 4) gosw wanych oddano 92 637; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZAMATOWICZ Marian Czesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ARUKOWICZ Tadeusz - MASALSKI Marek - PERKOWSKI Maciej - TRUSKOLASKI Tadeusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJNOWSKI Jan - PIONTKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68 154; 4) gosw wanych oddano 62 057; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYJUK Bogdan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIELUKOWSKI Cezary - GAJEWSKI Maciej - KWATERSKI Waldemar c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DEC Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany Strona 377

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80 839; 4) gosw wanych oddano 71 584; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERNIAWSKI Mieczysaw Leon b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAGISKI Mieczysaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIORUNEK Jacek d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLBRY Marek - WOLWARK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90 119; 4) gosw wanych oddano 80 523; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORYCKI Walenty b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SAPISKA Daria Krystyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOMOROWSKI Marek Adam - SIEKIERKO ukasz - WOJTKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126 430; 4) gosw wanych oddano 111 029; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SYCZEWSKI Jan

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 378

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASZKO Mieczysaw Kazimierz - JANOWSKI Mikoaj c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWORZASKI Jarosaw Zygmunt - RA Andrzej d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JABOSKA Urszula - KONDRACIUK Krzysztof - UKASZEWICZ Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy Bogdan aszkiewicz

Id: LHWJG-LYZXE-UOTZG-HTCQI-JSGAU. Podpisany

Strona 379