WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
jaargang 7 - nummer 29 - 21 juli 2011
03 05 29 17
Voortgang VVV in gevaar door tekorten Stap voor stap koken ‘Samen uit, samen in schouwburg genieten’ Goudse scouts naar Worldjamboree
De Goudse Valerie Versloot (vier jaar) heeft
op vrijdag 15 juli haar strijd tegen het ziek zijn
verloren. Ze leed aan een zeldzame vorm van
kinderkanker: neuroblastoom. Vele Gouwe-
naars hielpen haar ouders de afgelopen maan-
den geld in te zamelen, zodat Valerie in de
Verenigde Staten immuuntherapie zou kunnen
volgen. Allerlei sport- en muziekactiviteiten
zorgden voor een opbrengst van 64.000 euro.
Helaas kreeg haar ziekte een onverwachtse
wending. Woensdag 20 juli was er een herden-
kingsdienst bij Speeltuinvereniging De Korte
Akkeren waarbij kinderen de hoofdrol speel-
den. Aansluitend werd ze in besloten kring
begraven.
Vanaf april ook geopend op
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
auto-rijschool
schipholservice
taxi-bedrijf
groepsvervoer
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66
www.startax.nl
sZ,h/E͍͍
dŽƉDŽǀĞƌƐ'ƌĂǀĞƐƚĞŝũŶ
hǁĞƌŬĞŶĚĞǀĞƌŚƵŝnjĞƌŝŶ'ŽƵĚĂ
ǁǁǁ͘ĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
ϬϭϴϮͲϱϭϮϱϮϵͲŝŶĨŽΛĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
www.dupreemakelaars.nl
ZIE ONZE ADVERTENTIE
OP DE ACHTERPAGINA!
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
Kinderen centraal bij dienst Valerie
Slagerij Van Dorp
Zie pagina 6
Van Mannekes Auto’s
Zie pagina 12
Evenementen
Zie pagina 21
hardglas
dubbelglas
spiegels
Marconistraat 80a | Gouda (t.o. Karwei)
Tel: 0182 51 40 41
aertsglas@planet.nl
GLASBREUK?
AERTS GLAS BELLEN!
NIEUW ADRES EN TELEFOONNUMMER!
Bij de organisaties van ondernemers in de
binnenstad van Gouda waren de plannen al
veel langer bekend, maar nu worden ze dan
voor iedereen zichtbaar. Redevco, de eigenaar
van het complex waar de Kleiwegpassage
doorheen loopt, komt met grote verande-
ringen waarmee begin 2012 zou moeten
worden begonnen.
De passage, die nu nog de Kleiweg met het
Kazernegebouw verbindt, gaat verdwijnen om
plaats te maken voor een filiaal van The Sting.
De ernaast gelegen vestiging van Blokker gaat
uitbreiden naar het gedeelte waar Bart Smit ge-
vestigd was. De Team Kapsalon gaat verhuizen.
Maar het belangrijkste is toch wel dat de ves-
tiging van McDonalds dicht gaat zodat C&A
flink kan uitbreiden. Met de ingrijpende ver-
bouwingsplannen wil Redevco het bijna dertig
jaar oude complex revitaliseren en aanpassen
aan de huidige tijd. De gevels aan de Kleiweg
worden dan ook volledig gestript en vervangen
door oud-Hollandse geveltjes. De plannen wor-
den nu voorgelegd aan de gemeentelijke wel-
standscommissie en als die groen licht geeft en
als de vergunningen rond zijn, kan de verbou-
wing in het eerste kwartaal van 2012 beginnen.
Tot die tijd zal dit stukje Kleiweg een vrij troos-
teloze aanblik bieden, want eind deze maand is
McDonalds al vertrokken en wordt niets meer
gedaan om de Kleiwegpassage - al is het maar
tijdelijk - te onderhouden. Als de verbouwing
echter achter de rug is, heeft dit deel van de
binnenstad met ook nog een filiaal van H&M
een reuze economische impuls gekregen die
ook elders in de binnenstad vruchten kan
afwerpen.
De Kleiwegpassage gaat verdwijnen en de panden van onder meer C&A worden flink opgeknapt.
Grote veranderingen
op Goudse Kleiweg
Controles zakken
huisvuil centrum
Sleutelbeheerder
speelplaats
De speelplaats in het Groenhovenpark is nog
niet helemaal af, maar de gemeente wil de
speelplek van 1 augustus tot 2 september
alvast openstellen.
In het Groenhovenpark wordt een natuurspeel-
plaats aangelegd, in combinatie met een ter-
rein voor de langlaufvereniging. Om de speel-
plaats alvast te kunnen openen, zijn er alleen
wel sleutelbeheerders nodig. Deze beheerders
openen het hek rond 9.00 uur en sluiten het
weer om 21.00 uur. Wie in de buurt woont
en de kinderen deze zomer nog een fantas-
tische speelplek gunt, kan zich aanmelden bij
natuurspeelplaats@gouda.nl. Bij meerdere
aanmeldingen kan eventueel een rooster wor-
den gemaakt.
Milieu-inspecteurs van Stadstoezicht zullen
de komende weken controleren of het huis-
vuil in de juiste zakken aan de weg staat.
In de binnenstad van Gouda wordt huisvuil
nog in zakken ingezameld. Hiervoor gebruiken
de inwoners grijze afvalzakken. Deze moeten
KOMO goedgekeurd zijn, zodat ze niet snel
kapot gaan. Andere zakken, zoals inzamelzak-
ken voor plastic, mag men niet gebruiken voor
huisvuil en worden dan ook niet meegenomen
door Cyclus. Omdat er steeds vaker verkeerde
zakken gebruikt worden, gaan de milieu-inspec-
teurs van Stadstoezicht de komende weken
controleren. Kijk voor de aanbiedregels voor
afval op www.gouda.nl/afvalkalender. Ziet u
zelf illegaal gedumpte vuilniszakken, kunt u
dat melden bij het Meldpunt Openbaar Gebied.
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
2 ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
60 WOONSPECIAALZAKEN, ONTELBARE WOONIDEEËN
ALEXANDRIUMWOONMALL.NL
Alexandrium Woonmall in Rotterdam is goed bereikbaar via de A20 afslag 16
Pr. Alexander/Capelle a/d IJssel en met het OV trein & metro station Pr. Alexander
Scan de code
met je smartphone
voor meer info.
SPECTACULAIRE
SALE PRIJZEN
SUMMER
SALE
Het infocentrum voor het Groene Hart zal van
16 juli tot ten met 7 augustus elke dag (behal-
ve maandag) open zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
Bij De Hartloper kunnen bezoekers terecht
voor informatie over het Groene Hart en het
Reeuwijkse plassengebied, voor fiets- en wan-
delkaarten en heel veel boeken. Daarnaast zijn
er exposities en kinderactiviteiten. Infocentrum
De Hartloper is te vinden aan de Reeuwijkse
Houtwal 3 in Reeuwijk. Dat is aan het parkeer-
terrein bij het hockeyveld. Dit noodgebouwtje
staat daar nu twee jaar. Stichting Groene Hart is
de organisatie achter dit infocentrum. Extra in-
formatie is te verkrijgen via www.dehartloper.nl,
via dehartloper@gmail.com en telefonisch via
(0182) 301 037.
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Hartloper extra
open in zomer
Verkeersregelaars regelen leiden het verkeer
in goede banen bij het Kleiwegplein. Om de
verkeersdoorstroming van het Kleiwegplein
te verbeteren wordt nog tot en met 29 juli aan
dit kruispunt gewerkt.
De verkeerslichten worden vervangen en het
asfalt vernieuwd. Door omleidingen blijft de
binnenstad bereikbaar. Sinds maandag 18 juli
is de spoortunnel afgesloten, behalve voor
hulpdiensten en Connexxion bussen. Deze
afsluiting duurt eveneens tot en met vrijdag
29 juli. Kijk voor meer informatie en de omlei-
dingroute op www.gouda.nl/kleiwegplein.
De komende vier weken kunnen bezoekers dagelijks terecht bij De Hartloper.
Op het Kleiwegplein wordt het verkeer handmatig door verkeersregelaars in goede banen geleid.
Eerste act voor Gouda Geeft
Kleiwegplein op de schop
VGSO
De data voor Gouda Geeft 2011 zijn
bekend. Op dinsdag 20 en woens-
dag 21 december zal de Markt in
Gouda weer het domein zijn van
bands die voor het goede doel op-
treden. De eerste bevestiging van
een act is binnen: de band Volhardt.
De dag en tijdstip van het optreden
is nog niet vastgelegd.
Deze Neder-rockband ontstond in
2009 en begin 2010 verscheen hun
eerste promoalbum met tien eigen
tracks. Na diverse succesvolle op-
tredens in de regio mocht de band aantreden
in het voorprogramma van De Dijk. Inmid-
dels is de band, waarvan de leadzanger Thijs
Mansier uit Bodegraven komt, uitgegroeid
tot een volwaardige Nederpopband. Naast het
eigen materiaal heeft de band een repertoire
aan Nederpopcovers van gouwe ouwe van
toppers als de Dijk, the Scene, Hans de Booy
en Doe Maar, tot het hedendaagse van bijvoor-
beeld Blof. Bands kunnen zich aanmelden via
info@goudageeft.nl. Ook wie mee wilt helpen
tijdens Gouda Geeft kan zich via dit mailadres
opgeven. Zie voor de laatste ontwikkelingen
www.goudageeft.nl.
In het krantenbericht over ONA (op 14 juli)
is een storende fout geslopen. De afkorting
VGSO wordt daar in vertaald als de vastgoed
sociëteit Gelderland-Overijssel.
Uiteraard moet dit zijn Vereniging van Goudse
sportorganisaties. Deze vereniging vertegen-
woordigt, indirect 13000 leden van Goudse
sportverenigingen, en behartigt de belangen
van de Goudse sport.
Gouwestad Radio
Gouwestad Radio begint op de vrijdag vanaf 9.00 uur met een
herhaling van het Country-programma Nashville Express, om 10.00
uur gevolgd door Britse en Europese Folk in Folk Roots, om 11.00
uur Americana in A Shake Of Music en om 12.00 uur Blues in Blues
Power. Om 13.00 uur kunt u opnieuw luisteren naar muziek van
Hollandse bodem in Nationaal Product en Hollands Glorie. Vanaf
17.00 uur start een herhaling van Indee 2000, gevolgd door om
19.00 uur de alternatieve muziek in een nieuwe Going Underground.
Het Marokkaanse serviceprogramma Arif viert momenteel vakantie.
Gouwestad Radio, 97.7 FM (Kabel), 106.2 FM (Ether) en als
livestream via www.gouwestad.nl. Gouwestad TV heeft geen
uitzendingen tot september.
Als ik verzuim op het werk lieg ik ook wel eens over de ware
oorzaak.
Toelichting
Uit Brits onderzoek blijkt dat een op de drie werknemers
weleens liegt over de reden van verzuim. Werkenemers tussen
de 18 en 34 jaar liegen het vaakst.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Nederland betaalt per jaar netto ruim 3 miljard euro aan
Brussel en mag dus best heel erg kritisch zijn.
Stelling van de Week
Eens 65,8 %
Oneens 34,2 %
Geen mening 0 %
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar
vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs € 35,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Voortbestaan VVV in
gevaar door tekorten
Het Groene Hart Bureau Toerisme (GHBT)
informeert bezoekers over toerisme, recrea-
tie en vrijetijdsbesteding in het Groene Hart.
Zo zorgt het bureau onder andere voor de
wandel-, fiets- en vaarroutes en ontwikkelt
het regelmatig nieuwe routes voor bijvoor-
beeld skeeleren of nordic walken. Daarnaast
heeft het GHBT verschillende vestigingen van
VVV’s.
Maar het rommelt bij de GHBT en de gemeente-
lijke partners. Namens de twintig gemeen-
ten die betrokken zijn bij het GHBT hebben
Woerden en Gouda recent een brief geschreven
aan de raad van toezicht van GHBT waarin ze
stellen dat de raad moet opstappen. Reden is
het feit dat de financiële administratie niet op
orde is, waardoor de tekorten in tien jaar tijd
zijn opgelopen tot 300.000 euro. De voorzit-
ter van de raad van toezicht, Ton Kwakkernaat,
zegt in de media verbaasd te zijn door de brief
omdat de raad ieder jaar een jaarverslag heeft
gestuurd, waarin te zien is dat GHBT al jaren
verlies lijdt. In dezelfde media erkende hij wel
dat de raad beter en eerder op de organisatie
van GHBT had moeten zitten en zegt ook dat
de raad bereid is onmiddellijk op te stappen als
dat een voorwaarde zou zijn om tot een oplos-
sing te komen. Het GHBT heeft alle gemeenten
gevraagd om met een eenmalige bijdrage van
25 eurocent per inwoner de tekorten weg te wer-
ken. Doen ze dat niet, rest volgens Kwakker-
naat niets anders dan een faillissement. In dat
geval verdwijnen de VVV’s en moeten alle
deelnemende gemeenten zelf regelen hoe ze de
toeristische informatie willen organiseren. De
gemeenten Woerden en Gouda hebben al aan-
gegeven niets te voelen voor een extra bijdrage.
Het voortbestaan van de VVV’s lijkt daarmee
onzeker en misschien wel dezelfde weg te gaan
als in Alphen. Daar is geen VVV meer, maar
wordt een informatiepunt alleen door vrijwil-
ligers bemenst.
Als de gemeenten de tekorten van het Groene Hart Bureau Toerisme niet willen aanzuiveren, gaan de VVV’s in
Het Groene Hart failliet.
De Neder-rockband Volhardt treedt op tijdens Gouda Geeft (foto
Oxbey Fotografie).
4
ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
2
e
BRIL
GRATIS
VOOR HET WEEKEND
w
w
w
.
s
p
e
c
s
a
v
e
r
s
.
n
l
UW SPECSAVERS WINKEL IN DE BUURT:
Specsavers Gouda Kleiweg 9 (naast Lady Sting) 0182 599 995
Specsavers geeft kleur aan brildragend Nederland. Of u nu uw
2e bril voor het weekend, op de zaak of voor het avontuur heeft,
u heeft altijd de juiste bril voor het juiste moment. Bij Specsavers
krijgt u bij aankoop van een montuur vanaf €99 een volledige
gelijkwaardige bril helemaal gratis. Kom nu naar de winkel.
Kijken kost niks.
Bij aankoop van een montuur vanaf €99 met standaard enkel voudige of
varifocale glazen, ontvangt u bij Specsavers de 2
e
bril gratis bij het
2
e
montuur uit dezelfde of lagere prijsklasse met dezelfde enkelvoudige
of varifocale glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen.
Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen.

© 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
De Engelse beiaardier TrevorWorkman
geeft maandag 25 juli 2011 het vierde
zomer avond concert op het carillon van de
Sint Janstoren in Gouda.
TrevorWorkman is sinds 1965 beiaardier in
Bournville, een voorstad van Birmingham.
Hij bespeelt daar de grote Gillet&Johnson
beiaard. Het programma van maandagavond
25 juli bevat composities van Mozart, Elgar,
Fauré, Schubert en Bach. Er is een program-
maboekje gratis te verkrijgen bij de VVV
of de bibliotheek aan de Spieringstraat in
Gouda. Ook op maandagavond rond de toren
is het programma te verkrijgen. De aanvang
is 20.15 uur, de beste luisterplekken zijn
rond de toren Achter de kerk, de tuin bij het
Museum (ingang over het bruggetje naast de
Sint Janskerk) en natuurlijk de straatjes en
steegjes rond de kerk. Ook op de Markt is het
concert goed te beluisteren.
De boekenplank van Ineke Verkaaik
5
FAMILIE
Urenlang kookte en fotografeerde de Goudse
Gerrie Lammé samen met haar twee collega
redacteuren voor het ‘Tof! Kookboek’. Met als
resultaat een stevig kookboek, rijk geïllus-
treerd met foto’s die recepten stap voor stap
weergeven. In eerste instantie is het boek
bedoeld voor mensen met een verstandelijke
beperking, maar nu het boek ruim een maand
te koop is, komen de aanvragen uit alle doel-
groepen.

“Zestig recepten in acht duidelijke stappen.
Met per stap een foto en korte uitleg, dat is
onze opzet waarin we zijn geslaagd. Op deze
manier willen we het koken ook voor mensen
met een verstandelijke beperking toegankelij-
ker maken. Maar eigenlijk is het voor iedereen
met behoefte aan eenvoud en structuur”, vertelt
Gerrie Lammé trots. “Dus met of zonder be-
perking.” Het idee ontstond bij het tijdschrift
Tof! Dat dit jaar vijf jaar bestaat. “Tof is een
landelijk tijdschrift voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Bij dit blad ben ik vanaf
het begin betrokken. We kregen vaak positieve
reacties op de recepten die we publiceerden.
Dat bracht ons op het idee om ze te gebruiken
voor een kookboek.” In het Tof! kookboek
staan zestig recepten, verdeeld over vijf hoofd-
stukken. Elk hoofdstuk heeft een eigen kleur.
Er staan voorafjes, hoofdgerechten en toetjes
in het boek. Maar ook hapjes voor een feest en
gerechten voor een lekkere lunch. Het boek is
gedrukt op A4-formaat en blijft door het ring-
bandje goed open liggen.

Plezier
Alle redactieleden werken onbetaald voor de
Stichting Tof! Communicatie die zowel het
tijdschrift als dit kookboek uitbrengt. “We doen
dit omdat we er heel veel mensen een plezier
mee kunnen doen. Voor dit kookboek hebben
we alle recepten zelf verzonnen. De positieve
reacties die we krijgen zijn onze beloning en
we zijn er gepast trots op dat het boek zo goed
loopt! We krijgen aanvragen van mensen met
en zonder beperking, vanuit zorginstellingen,
van bejaardenhuizen, maar ook van ouders die
het boek willen gebruiken om met de kinde-
ren te koken.” Dit redactionele werk doet ze
naast haar fulltime baan bij de Gemiva-SVG
Groep en bij Stichting Raad op Maat. Bij beide
organisaties werkt ze met en voor mensen met
een verstandelijke beperking. Het boek is een
geschenk voor nieuwe abonnees van het tijd-
schrift, maar is ook voor vijftien euro te koop
via www.mbwebshop.nl of in de boekhandel.
In Gouda kan men terecht bij Boekhandel
Verkaaik aan de Lange Tiendeweg. Wie het
boek aanschaft, ondersteunt het tijdschrift Tof!
De uitgave van het kookboek is mede mogelijk
gemaakt door NSGK (Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind).
ISBN 978-90-812921-0-8.
Door Bonnie van Doorn
Rondje op de pedalen door Gouda
Amariszi in Houtmansplantsoen
Eén voordeel van een verregende vakantie
in Friesland... heel veel tijd om te lezen! De
ruim 600 bladzijden Tonio van A.F.Th. van
der Heijden. Wat een prachtige requiemroman
heeft de auteur geschreven na het overlijden
van zijn zoon. Zelfs als de zon ging schijnen
en de zeilen gehesen konden worden kon ik
heel moeilijk dit boek wegleggen. Het huis
waar jij van hield van Tatiana de Rosnay zat
ook in mijn waterdichte tas. Na Tonio was het
even schakelen, maar ook dit boek had me snel
te pakken. Het speelt zich af in Parijs, tweede
helft van de negentiende eeuw. Baron Hauss-
mann voert ambitieuze stadsvernieuwingen
uit, waardoor de huizen van duizenden Parijze-
naars worden onteigend en complete wijken
zullen verdwijnen. Rose Bazelet krijgt ook te
horen dat haar huis zal worden afgebroken.
Haar wereld dreigt in te storten, maar Rose
bindt de strijd aan met de prefect en de keizer
om het familiebezit te redden, het huis dat een
angstvallig bewaard geheim herbergt. Inmid-
dels is het geen geheim dat mijn vakantie in
het water is gevallen... Die twee prachtige
boeken hebben me geholpen om de stromende
regen te trotseren en niet voortijdig naar huis
te gaan.
Rondo Pedale is een nieuw Gouds evenement
dat het maken van een fietsronde door het
groen in en rond Gouda combineert met het
genieten van podiumkunst. Op 3 september
gaat het evenement van start.
Op die datum zal om 13.00, 14.00, 15.00 en
16.00 uur gelijktijdig op vier locaties een op-
treden van twintig tot dertig minuten worden
verzorgd. Deelnemers kunnen starten op een
locatie naar keuze. Na het bijwonen van een
optreden fietst men naar het volgende speel-
punt. Op iedere locatie is een passe-partout te
koop voor vijf euro die geldig is voor het bij-
wonen van alle optredens. Kinderen tot en met
twaalf jaar fietsen gratis mee. Op iedere locatie
is gelegenheid om iets te eten of te drinken.
De routebeschrijvingen tussen de speelpunten
zijn te downloaden via de site www.wix.com/
rondopedale/rondo pedale. Suggesties, vragen,
bijval of kritiek zijn welkom bij de organisatie
via het formulier op de website.
De Stichting Evenementen Gouda presenteert
het Goudse publiek zondagmiddag 24 juli in
het Houtmansplantsoen Amariszi, de nieuwe
Nederlandse polderbalkanbeat-sensatie.
Zangeres Merel Imons wordt begeleid door
een zevenmansorkest met Janne van Berkel
op gitaar, Robert Koomen op bas, Dolf Huy-
bers op drums, Simon Kaleita op tenorsax, Jon
Staekenborg op trompet en Willem Stevens op
Altsax. Dit jaar won de band de Balkanblues
Award tijdens het internationale Gipsyfesti-
val. Volgens Houtmanprogrammeur George
Mentjox is dit nog maar het begin van een
internationale zegetocht. “Het geheime recept
van deze band zit ‘m in de brede belangstel-
ling: een tikkie traditioneel, een snufje ska en
een dikke portie polderbalkan. De mix van rit-
mische zigeuner ladders, inspirerende balkan-
virtuositeit en de bijzondere bezetting zorgen
voor een origi neel bandgeluid. Gedrevenheid,
vol passie en prachtige liedjes zorgen voor één
van de meest intrigerende optredens van dit
Houtmanseizoen”. De Houtmansplantsoen-
concerten zijn gratis. Aanvang 14.00 uur. Door
weersomstandig heden werd het concert van
The Crazy Rollators van 17 juli afgelast. Dit
concert vindt nu plaats in het Houtmansplant-
soen op 4 september aanstaande.
MuseumgoudA heeft te maken met overvolle
depots.
Daarom worden delen van de collectie die niet
binnen het verzamelbeleid passen aan andere
musea aangeboden, waar ze beter tot hun recht
komen en vaker aan het publiek kunnen worden
getoond. Deze tentoonstelling, met een groot
deel van de collectie speelgoed van museum-
goudA, geeft bezoekers van 15 juli tot en met
9 oktober 2011 de gelegenheid de verzameling
nog eenmaal te komen bekijken. Vanaf begin
augustus zal ook de miniatuurkermis voor een
laatste keer worden opgebouwd.
Bij Gemiva gebruiken de cliënten het nieuwe Tof! Kookboek.
Speelgoed in museumgoudA
E R
I K
€ 18,95
TATIANA DE ROSNAY
Het huis
waar jij
van hield
Ekoland Siroop
Ekoland conserven


Prijzen zijn geldig tot enmet 30juli 2011,
zetfouten voorbehouden.
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel. 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di t/m za 08.30 - 18.00 uur
∂Dé biologisch specialist
van de regio!
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
zonovergoten zomer zoets
500ml
350ml
€1,09 - €1,29
o.a. mais, doperwten,
kikkererwten, witte bonen
in tomatensaus
o.a. aardbei, framboos,
limoen of vlierbloesem


Het hele jaar inspiratie:
„ Eco-attracTIES
„ BOErENMARKTEN
„ STrEEKProducTEN
„ LOgErENOP BIOLOGISCHE
BOErDERIJEN
Spaar
voor de groene
vakantiegids!
4.
49
2de halve prijs
3 voor € 2,-
Stap voor stap koken
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Concert Engelse beiaardier
TrevorWorkman achter het beiaardklavier.
6
ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Brederolaan 11 Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig. Gratis parkeren.
VAN DORP Slagerijen
RIBLAPPEN of SUCADELAPPEN
LOEMPIA’S oven vers
Kilo €9,98
LET OP! 2e kilo GRATIS!
3 stuks €5,-
RUNDERKOGELBIEFSTUK lekker mals
500 gram €9,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS
Gegrilde kippenpootjes
Gegrilde kipkluifes
Gegrilde kipsaté
Gegrilde SPARERIBS vers
PAARDENWORSTEN vers
HAMLAPPEN of FRICANDEAU
Kilo €7,98
LET OP! 2e kilo GRATIS!
BAMI, NASI of MIHOEN speciaal
500 gram €5,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
Voor de barbecue
Voor de boterham vers gesneden
Vlaamse boeren ACHTERHAM
ROSBIEF uit de grill
FRICANDEAU uit de grill
KIPFILET uit de grill
Verse Hollandse kipflet
kilo € 5,98 let op 2 kilo € 9,98
Kippenpoten
kilo € 1,98
Kippenkluifes
kilo € 3,98 let op 2 kilo € 4,98

Verse hele grill kippen
kilo € 3,98 let op 2 kilo € 5,98
200 gram
€1,98
Verse vleeswaren
Verse kipfestival
Met goud bekroond!
2 stuks €8,-
per 100 gram vanaf €0,79 500 gram €4,98 f €0 79
am GR
jes
SPEKLAPJES dun gesneden, gemarineerd
KARBONADE dun gesneden, heerlijk gemarineerd
FILETLAPJES dun gesneden, heerlijk gemarineerd
BIEFSTUK spies op stok, heerlijk mals gemarineerd
VARKENSHAAS spies op stok, heerlijk gemarineerd
KIPSATÉ op stok, heerlijk gemarineerd
KINDER spies op stok, heerlijk gemarineerd
RIBEYE dun gesneden, heerlijk gemarineerd
BBQWORST kant en klaar, naturel of gemarineerd
LAMS KOTELETJES dun gesneden, naturel of gemarineerd
RUNDER STEAKS dun gesneden, heerlijk gemarineerd
SPARERIBS voor de bbq, naturel of gemarineerd
Deze aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 27 juli
Wij zijn open op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur
en zaterdag van 08.00 - 17.00 uur.
Gevraagd:
Zaterdaghulp / vakantiekrachten vanaf 15 jaar
Part-timers vanaf 18 jaar
Verse VARKENSHAAS
BABI PANGANG of KERRYSCHOTEL
500 gram €9,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
500 gram €7,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
Warm uit de grill
Super zomeractie !!!
Maaltijden
€€ 5,98
Bredeweg 116, Zevenhuizen (naast de A12)
Telefoon 0180 - 631511

Kijk voor meer aanbiedingen op www.tvdspek.nl
Aanbiedingen geldig t/m 26-07-2011
NECTARINES SPERZIEBONEN
Hollandse
1 kg
€ 1,95
2 kg
€ 3,95
€ 2,95
EIGENHEIMERS
Nieuwe oogst!!
€ 5,95
OUDE GOUDSE
KAAS
1 kg hele doos
€ 5,95
heerlijke
GALIA MELOENEN
€ 2,95
hele kist 35 st. 10 kg
OPAL PRUIMEN
uit eigen boomgaard
De wijkagent en ….
Ongeopende
post
Uilen bevolkten van nature de boerderijen
van het Groene Hart. Door veranderingen in
het landschap worden ze echter in het nauw
gedreven. Om de steenuil en de kerkuil voor
ons landschap te behouden is de Uilenwerk-
groep Reeuwijk en omgeving opgericht.

Zo heeft de werkgroep nestkasten geplaatst
bij boeren en andere erfbezitters in de wijde
omgeving van Reeuwijk. De nestkasten ver-
vangen de voor deze vogels broodnodige
nestruimte die door het verdwijnen van holle
knotwilgen en oude schuurtjes verloren gaat.
Zonder nestkasten komen de vogels niet tot
broeden of nemen ze hun intrek in ongeschikte
broedplaatsen. De nestkasten van de werkgroep
hangen in het gebied tussen Gouda, Waddinx-
veen, Bodegraven. Ook rondom de Reeuwijkse
plassen, Haastrecht en Moordrecht hangen ze
inmiddels. De inspanningen van de werkgroep
blijken succesvol. Er is met succes in een aantal
van de nestkasten gebroed. De kasteigenaren
zijn vol trots omdat juist hun erf was uitgeko-
zen om te broeden. “Maar we zijn er nog lang
niet”, laat Guido van Paassen van de werkgroep
weten. “Het aantal jongen dat de eerste winter
overleeft, is klein en voor een gezonde popula-
tie is het nodig dat het aantal broedparen ver-
der toeneemt.” Er worden volgens Van Paassen
soms uilen gehoord of gevonden op plekken
waar voldoende voedsel, maar geen nestge-
legenheid is. Plaatsing van een nestkast kan in
zo’n geval de uil zowel een goede rustplek als
een potentiële broedplaats bieden waarmee een
soortgenoot verleid wordt. Van Paassen nodigt
de lezer van de Krant van Gouda dan ook uit
om de aanwezigheid van één of meerdere uilen
op het erf of in de buurt te melden. Dan wordt
in overleg besloten of de plaatsing van een
nestkast wenselijk is. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Guido van Paassen, be-
reikbaar via telefoonnummer (0182) 786 102
of email: guidovanpaassen@hotmail.com.
Volwassen kerkuil uit Reeuwijk (foto C. v.d. Starre).
Nestkasten voor uilen
Waddinxveen / Bodegraven / Reeuwijk
7
Staatsbosbeheer organiseert op zondag
24 juli een wandeling vanuit het Groene Hart
Centrum op Fort Wierickerschans.
Een ervaren gids van Staatsbosbeheer gaat
met deelnemers op pad en vertelt over de bij-
zondere natuur en de cultuurhistorie van Fort
Wierickerschans. Dit fort is in de zeventiende
eeuw gebouwd. Maar wat was de aanleiding
van de bouw? Waarom op deze plek? Welke
functies had het fort? Al deze vragen komen
aan bod tijdens de anderhalf uur durende wan-
deling. Na afloop kunnen de deelnemers terecht
voor een kopje koffie of thee en kunnen zij de
tentoonstellingen bekijken in het Groene Hart
Centrum. De wandeling start om 14.00 uur
bij het Groene Hart Centrum Fort Wiericker-
schans aan de Zuidzijde 132 in Bodegraven en
het is geschikt voor volwassenen en kinderen
(niet voor wandelwagens). Deelname kost vijf
euro per persoon. Kinderen tot twaalf jaar be-
talen drie euro. Opgeven kan via de website
www.groenehartcentrum.nl of telefonisch
tijdens kantoortijden en de openingstijden van
het Groene Hart Centrum via (0348) 689 500.
In verband met de vakantieperiode zijn de
politiebureaus in Boskoop, Waddinxveen en
Bodegraven een aantal dagen gesloten.
Bureau Boskoop is gesloten op woensdag
27 juli, maandag 1 augustus, vrijdag 5 augus-
tus en vrijdag 12 augustus. Bureau Bodegraven
sluit haar deuren op vrijdag 29 juli, woens-
dag 3 augustus, vrijdag 5 augustus en vrijdag
12 augustus. Voor bureau Waddinxveen geldt
dat het op drie avonden gesloten is en wel op
donderdag 28 juli, donderdag 4 augustus en
donderdag 11 augustus. Wie op het politie-
bureau aangifte wilt doen, dient eerst een af-
spraak te maken via 0900-8844. Via dit num-
mer kan men ook telefonisch aangifte doen.
Ook is het mogelijk om via internet aangifte te
doen: www.politie.nl/aangifte.
Het naar de derde klas gepromoveerde
Rohda’76 treft in de bekercompetitie drie
onbekende opponenten.
De ploeg van coach Koos Disseldorp neemt
het in augustus op tegen fusieclub Neptunes-
Schiebroek, het Goudse Ona en Sparta AV uit
Rotterdam. De speeldata zijn dinsdag 16 en 23
en zaterdag 27 augustus. De eerste competitie-
wedstrijd staat gepland voor zaterdag 3 septem-
ber.
Wandeltocht
rondom Fort
Wierickerschans
Politiebureaus
gesloten
De hoofdingang van Fort Wierickerschans.
Rohda’76
in de beker
Collega Henk is hulp-officier van justitie en
assisteert de deurwaarder bij een ontruiming
vanwege huurschuld. Het lijkt routine. Maar
gevoelsmatig klopt er nu iets niet. Daarom belt
Henk mij. “Ken jij ene Willemijn van Spron-
sen?” In het kort schetst Henk de situatie en
zijn gevoel daarbij. “Er is niemand thuis. Een
normaal ingerichte woning maar op tafel een
stapel ongeopende post.”
De naam zegt mij zo niets en ik beloof Henk
even in ons computersysteem te duiken. Mis-
schien dat ik daar iets wijzer word. Veel levert
het niet op. Ze heeft een keer een melding ge-
daan van een verdachte situatie rond haar flat.
Haar 06-nummer staat wel bij deze melding.
Ik besluit haar maar eens te bellen. Wie weet.
Niet geschoten is altijd mis.
“Willemijn”, klinkt het aan de andere kant van
de lijn. Ik maak mij bekend als wijkagent en
vertel haar dat mijn collega op dat moment bij
haar in de woning staat met de deurwaarder
om de boel te ontruimen vanwege huurschuld.
Het wordt angstvallig stil aan de andere kant
van de lijn.
“Was u op de hoogte van de ontruiming?”
doorbreek ik de stilte. Ze zegt van niet. “Ik
heb mijn post eigenlijk al een tijdje niet bijge-
houden” biecht ze op. Dat verklaart de stapel
post die Henk op de tafel trof. Tot mijn ver-
bazing is ze op dit moment gewoon aan het
werk. Ik vraag haar direct naar huis te komen
om op die manier nog te redden wat er te
redden valt. Ze belooft te komen.
Iets later praat ik Henk bij en vraag hem de
ontruiming te onderbreken totdat Willemijn
thuis is. Dat gaat lukken.
Diezelfde middag breng ik Willemijn in bij
het regionale zorgoverleg. Vanuit de hulpver-
lening zal er verder contact gelegd worden
met haar. Dat ze wat hulp kan gebruiken is
wel duidelijk.
Een dag later ga ik zelf poolshoogte nemen
bij Willemijn. Aan de keukentafel doet ze
haar verhaal. Overal staan inmiddels volle
verhuisdozen in haar woning. Een onthut-
send gezicht. Veel was al ingepakt door het
bedrijf dat de deurwaarder assisteert bij dit
soort ontruimingen. Na mijn telefoontje is
ze inderdaad direct naar huis gekomen. Ze
vertelt dat haar baas garant stond voor beta-
ling van de huurschuld, waarop de ontruiming
werd gestopt. Willemijn heeft er in ieder geval
nog een probleem bij. Ze mag zelf alle volle
verhuisdozen weer uitpakken. Ze kan er om
glimlachen. Gelukkig.
Dan komt haar verhaal. Een scheiding. De
vlucht in het werk. Excuses om te ontkomen
aan de zich opstapelende administratie. Een
vicieuze cirkel, waar ze zelf niet meer uit
kwam. Ze heeft intussen contact gehad met
de hulpverlening. Samen gaan ze proberen
haar leven weer op
de rails te krijgen.
Door Gerard Hazebroek
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij zoeken jongens en meisjes vanaf 13 jaar.
Voor de vakantieperiode juli/augustus.
Voor het bezorgen van: de Krant van Gouda in Waddinxveen.
Ga je op vakantie en je wilt daarvoor/ of erna wat extra geld verdienen?
Of ga je niet op vakantie, dan hebben wij de gehele vakantie periode werk
voor jou.

Meld je nu aan en je hebt werk!
Ben je al bezorger bij ons en je wilt een extra wijk lopen? Geef dit ook aan.

Van Rijk huis aan huis verspreidingen
Staringlaan 17c
2741 GC Waddinxveen
T: 0182 - 61 54 38
M: 06 - 22 22 34 59
Ik ga op vakantie van ............................................ t/m ............................................
Ik ga niet op vakantie en ben beschikbaar
van ............................................ t/m ............................................ of vast.

Naam: ..............................................................
Adres: ..............................................................
Plaats: ..............................................................
Telefoon: ..............................................................
Gezocht
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygiëne · gebitsprothese · implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 · Tel. 0172-611 799 · www.bodegravenmondzorg.nl
8
ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Tel. 0182 - 511 283
NOG 6 WONINGEN!
www.goudsmagnifiek.nl
Nu kopen met ¼ 10.000,- ZOMERKORTING!
Tel. 0182 - 590 900
Gouds MagniFiek, exclusief wonen aan de rand van het centrum
V
a
n
a
f

2
9
9
.0
0
0
,-

2
8
9
.0
0
0
,-
v.o
.n
.
9POFOPQFFOTUFFOXPSQWBOBMMFT
Voor meer informatie en de voorwaarden kijk je op www.woneninhetrodedorp.nl.
Of bel met: Atta Makelaars: 010 433 57 10 of Dupree Makelaars: 0182 551255
41 nieuwbouwwoningen nabij het centrum vanaf € 205.000,- v.o.n.
3-LAAGSE WONING MET ZADELDAK • EIGEN TUIN MET BERGING • BIJZONDERE HOEKWONINGEN • STATION EN CENTRUM OP LOOPAFSTAND
Profi teer t/m 31 juli van
kortingen tot ruim
25%

op diverse uitbreidingsopties
<1/'48114&''.
9
BOUWEN EN WONEN
De Historische Vereniging die Goude be-
schrijft de achtergrond van de Goudse straat-
namen; deze beschrijvingen komen vanaf
2012 in boekvorm uit. In aanloop naar deze
publicaties alvast een voorproefje in de Krant
van Gouda.
Ridder Nicolaas van Cats (of eigenlijk: Nyclaes
van Caetse) was een Zeeuwse edelman. Nadat
graaf Floris V op tweejarige leeftijd zijn vader
Willem II had verloren en op vierjarige leeftijd
zijn oom Floris de voogd, trad zijn tante Aleid
van Henegouwen op als voogdes. Daarbij werd
ze geholpen door Zuid-Hollandse en Zeeuwse
edelen zoals Nicolaas van Cats. Van Cats, af-
komstig van Noord-Beveland, werd daarmee
één van de belangrijkste en meest invloed-
rijkste raadslieden van Floris V. Nicolaas van
Cats was een succesvolle legeraanvoerder voor
Floris V, wat onder andere bleek in de strijd
tegen de bisschop van Utrecht: het rebelleren-
de Utrecht werd streng door Cats bestraft! Op
19 juli 1272 beleende Floris V de stadsvrijheid
van Gouda aan Nicolaas van Cats, die daardoor
de stadsheer van Gouda werd. Van Cats had be-
halve zijn Zeeuwse erfgoederen ook Lopik en
Bonrepas in leen en werd in 1280 door Jan I,
de bisschop van Utrecht, beleend met Schoon-
hoven. Nicolaas van Cats was de bescherm-
heer van Jacob van Maerlant. Deze dichter en
schrijver schreef voor hem één van zijn meest
bekende verzenboeken, ‘Der Nature Bloeme’.
Deze titel kan vertaald worden als ‘Het mooiste
uit de natuur’.
De Ridder van Catsweg is vernoemd naar Nicolaas van Cats (foto Nico Boerboom).
BOUWEN WONEN &
Ridder van Catsweg
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
KNOOPPUNT
KLEIN-
POLDERPLEIN
KNOOPPUNT
TERBREGSE-
PLEIN
KNOOPPUNT
RIDDERKERK
KNOOPPUNT
VAAN-
PLEIN
KNOOPPUNT
BENELUX
VAN
BRI E NE NOORD-
BRUG
EN
SCHI EDAM
MAASTUNNEL
ROT T ERDAM
A20
A16
A15
A4
A13
A15
A20
A29
HILLEGERSBERG/PR. ALEXANDER 27
BREDA GORINCHEM VLISSINGEN
E
U
R
O
P
O
O
R
T
H
O
E
K

V
A
N

H
O
L
L
A
N
D
GOUDA/UTRECHT DEN HAAG
= afgesl oten route
WEEKENDAFSLUITING
VERBINDINGSWEG A16/A20
KNOOPPUNT TERBREGSEPLEIN
VAN VRIJDAG 22 JULI 22.00 TOT MAANDAG 25 JULI 05.00 UUR
In het weekend van vrijdag 22 juli 22.00 uur tot maandag 25 juli 05.00 uur is de verbindings-
weg van de A16 naar de A20 richting Gouda en afrit Hillegersberg/Pr. Alexander (afrit 27)
afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat voert in dit weekend werkzaamheden uit in
het kader van groot onderhoud. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de
voegovergangen en het vervangen van het asfalt. Houd rekening met omleidingsroutes en
een langere reistijd.
OMLEIDINGSROUTES
Verkeer richting Utrecht
UÊ via de A15 en A27
Lokaal verkeer
UÊ lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.
MEERDAAGSE AFSLUITINGEN A20
In verband met grootonderhoud is de A20 tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het knooppunt
Terbregse plein afgesloten:
UÊ van zaterdag 30 juli 22.30 uur tot zondag 7 augustus 00.00 uur richting Hoek van Holland
UÊ van zondag 7 augustus 00.00 uur tot maandag 15 augustus 05.00 uur richting Gouda
Kijk voor reisalternatieven, openbaar vervoer met korting en meer informatie over deze afsluitingen
op www.vanAnaarBeter.nl/RingRotterdam of volg de werkzaamheden op Twitter @A20RingRdam
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitgesteld worden.
Informatie: www.vanAnaarBeter.nl of 0800 – 8002 (ma t/m zo 06.00 uur – 22.30 uur)
DE AANKOOPSPECIALIST
AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 512 760
M. 06 52 33 34 70
WWW.AANGENAAMMAKELAARDIJ.NL
Aangenaam Makelaardij
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Rioolproject Korte Akkeren
In de wijk Korte Akkeren is enige tijd geleden gestart met grootschalige rioolvervanging. Vervolgens zal de hele wijk
worden opgehoogd en ingericht als dertig kilometer-zone. Omdat de werkzaamheden de gehele wijk Korte Akkeren
beslaan, is de wijk opgedeeld in een aantal deelgebieden. Op de gemeentelijke webpagina www.gouda.nl/Projecten/
Rioolvervanging/Rioolproject_Korte_Akkeren vindt men informatie over dit project en kan men meer lezen over de
actuele stand van zaken.
Voortgang Zuidwestelijke Rondweg
De aanleg van de Zuidwestelijke Rondweg, die verkeer vanuit de Krimpenerwaard om Gouda moet leiden, vordert
gestaag. Op de foto is de onderheiing van de nieuwe weg te zien, net voor de rotonde bij de Haastrechtse brug. Op
dit punt zal de nieuwe weg naar links afbuigen richting Gouderak.
10 ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij mengen alles op uw
gewenste kleur op onze
originele Sikkens en Sigma
mengmachines.
Tevens uw leverancier
voor:
• muurverf
• beits
• vloerlak
• betonverf
• diverse merken behang
• alle verf toebehoren
• glasweefselbehang
• etc, etc
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 15.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 13.00 uur
Van Tolstraat 39 Bodegraven M 06-46 32 68 75
Dit is slechts een
kleine greep uit ons
assortiment.
Tevens andere
merken tegen de
laagste prijzen!
De beste verf tegen de
laagste prijs.
KIJK VOOR ONZE VASTE LAGE PRIJZEN OP WWW.VERFHUISBODEGRAVEN.NL
AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN GELDIG T/M AUGUSTUS 2011
S2U primer: Krasvaste
grondverf
Elders: € 44,10 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 27,50 per liter
Primer plus:
Grondverf
Elders: € 34,05 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 27,50 per liter
Satura plus: Slijtvaste
zijdeglans aflak
Elders: € 48,45 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 33,50 per liter
De Vos: Grondverf
Een goed vullende
grondverf op terpetine
basis.
Vaste lage prijs
€ 25,00 per liter
S2U gloss: Krasvaste
hoogglans aflak
Elders: € 53,40 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter
EPS plus: Halfglans
grond en aflak
Elders: € 40,55 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 33,50! per liter
XD: Hoog- of zijde-
glans aflak voor buiten
Elders: € 56,80 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter
De Vos: Systeemverf
Gesiliconiseerde
schakelverf voor lange
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
€ 30,00 per liter
S2U Satin: Krasvaste
zijdeglans aflak
Elders: € 53,40 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter
AZ plus: Hoogglans
aflak
Elders: € 47,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 33,50 per liter
Cetol TGL: Buitenbeits
in hoog- of zijdeglans
Elders: € 45,05 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter
De Vos: Extra duurza-
me hoogglanslak
Gesiliconiseerde
hoogglanslak voor
minimaal 7 jaar
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
€ 37,50 per liter
S
g
E
BB
€€
kl
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
30% DUURZAMER DAN SB!
D
e
s
i
g
n
e
d

b
y
:

VV
a
n
a
n

V
o
o
r
s
t

F
o
t
o
d
e
s
i
g
n
D
GGGG
s
d
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

D
m
G
h
m
d
V

11 ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
(0182) 69 51 20
hypotheken@gouwestreek.rabobank.nl
Rabobank. Een bank met ideeën.
Kopers van hun eerste woning een nog betere start
geven. Dat is het idee.
Actie! Nu de eerste 4 maanden
rentevrij wonen.*
Nu de overheid de overdrachtsbelasting verlaagt met 4%, de huizenprijzen zijn gedaald en de rente ook
nog eens relatief laag is, is het kopen van een eerste huis wel héél aantrekkelijk. En de Rabobank doet hier
nog een schepje bovenop. Wanneer je nu als koper van je eerste woning bij ons een hypotheek afsluit, betaal
je de eerste 4 maanden geen hypotheekrente én krijg je deze maanden gratis de woonverzekeringen.
Neem direct contact met ons op, wij vertellen je graag meer!
*Meer info over het aanbod en de actievoorwaarden vind je op rabobank.nl/eerstehuis
12 ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
RIJ NU EEN KIA CEE’D VOOR € 6.995,-
OF EEN VENGA VOOR € 5.995,-
EN BETAAL DE REST IN 2013. HELDER.
De uitgesteld betalen periode is rentevrij en aflossingsvrij. Rekenvoorbeeld huurkoop met slottermijn na uitgesteld betalen periode.
Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Actie geldig bij kentekenaanvraag tussen
23 mei 2011 en 31 augustus 2011 en registratie uiterlijk 30 september 2011. Deze actie is geldig op alle uitvoeringen van de cee’d en Venga. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige
garantievoorwaarden op www.kia.nl.
Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,3/100 km (1l op 23,2 km) tot 7,0/100 km
(1l op 14,3 km). Gemiddelde CO
2
-uitstoot van 114 g/km tot 158 g/km.
Van Mannekes Auto’s V.O.F
WADDINXVEEN Coenecoop 143 2741 PJ 0182 636 008
www.kia-waddinxveen.nl
Totale
kredietbedrag
Jaarlijks
kostenpercentage
Debet rentevoet op
jaarbasis(vast)
Termijnbedrag per maand Duur kredietovereenkomst Totale door de consument te betalen bedrag Contante waarde
€ 13.947,- 9,99% 9,99% € 249,- 36 maanden € 17.188,- € 13.947,-
€ 14.707,- 9,99% 9,99% € 249,- 36 maanden € 18.200,- € 14.707,-
KIA CEE’D
voor 6.995,- €
KIA VENGA
voor 5.995,- €
Model
Venga 1.4
Brooklyn
cee’d 1.4
Brooklyn
M.b.t. de financieringsaanbieding geldt: Kia Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Dit productaanbod is een huurkoop met slottermijn (niet doorlopend kredietaanbod). Venga: getoond rekenvoorbeeld
is gebaseerd op een totale aanschafprijs van een Venga 1.4 Brooklyn van € 19.867,-, een inruil/aanbetaling van € 5.995,- en slottermijn van € 8.124,-. cee’d: getoond rekenvoorbeeld is gebaseerd op een totale aanschafprijs van een
cee’d 1.4 Brooklyn van € 21.602,-, een inruil/aanbetaling van € 6.995,- en slottermijn van € 9.102,-. Toetsing en registratie vindt plaats bij BKR. Raadpleeg uw verkoper voor het standaard informatieblad, algemene voorwaarden en
privacystatement of vraag deze op via 030-6388180. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
De Kia-dealer handelt als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.
13
BEDRIJVEN / AUTO
Het bestuur van de Stichting Cultureel

Centrum Concordia in Haastrecht ontwik-
kelde onlangs een brochure met alle moge-
lijkheden die Concordia in huis heeft voor de
zakelijke markt. Zo zal Concordia niet alleen
de locatie zijn voor culturele evenementen,
maar ook voor zakelijke klanten.
Het historische gebouw werd omgebouwd tot
een modern cultureel en zakelijk complex, met
behoud van de karakteristieke elementen die
Concordia al ruim een eeuw sieren. Door het
combineren van de culturele zaal, het bijbeho-
rende toneel en het Grand Café biedt Concor-
dia diverse mogelijkheden voor accommodatie
op maat voor kleine groepen tot gezelschappen
met maximaal 450 staande gasten. Volgens
Jacques Reniers, directeur van Groen Wonen
Vlist is Concordia een plek die inspireert.
“Enerzijds vanwege de rijke historie van dit
Haastrechtse gebouw en anderzijds vanwege
de moderne voorzieningen. Dit maakt het cen-
trum de ideale locatie voor vergaderingen, con-
gressen, tentoonstellingen, presentaties, perso-
neelsfeesten, workshops, cursussen, lezingen
en forums.”
Pluspunt
Jan Flach, van ondernemersvereniging
Haastrecht noemt bovendien als pluspunt de
gunstige ligging, in het centrum, met een groot
parkeerterrein met gratis parkeerplaatsen voor
de deur.” Voor brochures, reserveringen en in-
formatie:
Rob van Zuijlen,
telefoon: (06) 538 735 51 of (0182) 502 202,
grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl,
www.cultureelcentrumconcordia.nl.
Netvliescheck bij Specsavers
Betalen en Airmiles sparen bij Praxis
Hollandse Vloeren uit Benthuizen
Klanten van de Specsavers-winkel aan de
Kleiweg 9 in Gouda kunnen vanaf nu de
gezondheid van hun ogen laten checken
tijdens een gratis preventieve netvliescheck.
Met deze service kunnen netvliesafwijkingen
die kunnen wijzen op onder andere hoge oog-
druk, netvliesslijtage of diabetische retinopa-
thie (eventuele complicaties van suikerziekte)
vroegtijdig worden gesignaleerd.
De netvliesfoto’s worden beoordeeld door een
team van oogartsen en optometristen onder
leiding van oogarts Drs. Rolf Zandbergen.
Specsavers is één van de eerste optiekketens
in Nederland die deze preventieve controle
aanbiedt. Inmiddels kunnen klanten in zestig
Specsavers-winkels terecht voor deze extra
service. De netvliescheck is een extra preven-
tieve controle van de gezondheid van de ogen
en een aanvulling op het uitgebreide oogonder-
zoek van Specsavers.
Netvliesfoto
Floris Frenzen, eigenaar van de Specsavers-
winkel in Gouda, is trots dat zijn winkel deze
extra service aan alle klanten aanbiedt. “Deze
professionele oogservice nu voor iedereen in
Gouda veel gemakkelijker bereikbaar. Klanten
kunnen zonder afspraak een netvliesfoto laten
maken op een voor hen gewenst moment.”
Het nemen van de foto’s duurt ongeveer drie
minuten en is volledig pijnloos. De foto’s wor-
den doorgestuurd naar een team van oogartsen
en optometristen onder leiding van Drs. Rolf
Zandbergen, een vooraanstaande oogarts in
Nederland. Binnen één week zijn de resultaten
van de preventieve screening bekend en krijgt
de klant bericht.” Zie voor meer informatie
www.specsavers.nl.
Voor velen is de vakantieperiode dé tijd van
het jaar om het huis en de tuin een opknap-
beurt te geven. Tijdens de zomermaanden
is sparen en betalen met Air Miles bij Praxis
extra voordelig, want klanten ontvangen de
hele zomer lang dubbele Air Miles bij hun
aankopen. Bovendien maken alle klanten van
Praxis kans om Air Miles miljonair te worden.
Bovendien kunnen klanten de gespaarde Air
Miles gebruiken om een gedeelte van de aan-
kopen te betalen. Voor elke honderd Air Miles
die worden ingewisseld, krijgen klanten één
euro korting op hun aankopen. Het inwisse-
len van de Air Miles geldt voor tien tot maxi-
maal vijfentwintig procent korting op de totale
kassa bon. Klanten van Praxis kunnen met de
Air Miles niet alleen betalen en sparen, maar
ook winnen. Bij elke aankoop maken zij kans
om de eerste Air Miles miljonair van Neder-
land te worden. De winnaar ontvangt een mil-
joen Air Miles ter waarde van 10.000 euro die
vrij te besteden zijn aan aankopen. De code
op de kassabon is het lotnummer waarmee zij
kunnen winnen.
Vol trost presenteert Corné van Waaij, van van
Waay Interieurs Nederlands nieuwste houten
vloeren collectie; de ‘Hollandse vloeren’.
Nederlands nieuwste vloerenlijn heeft originele
namen. Zo is er de Dorpenlijn, de Stedenlijn
en de Kroegenlijn. Elke lijn heeft zijn eigen
specifieke eigenschappen. “De Dorpencollectie
is een rustiek eiken collectie met extra brede
planken van twintig centimeter. De Steden-
collectie is een gerookte eikencollectie met
eveneens extra brede planken. De Kroegen-
collectie is gerookte collectie met de hand ver-
ouderd. De naam ‘Hollandse Vloeren’, komt
doordat deze collectie volledig in Nederland
gefabriceerd wordt en dat is tegenwoordig niet
meer gewoon”, vertelt Van Waay jr. trots.
Natuurlijke trots
De vloeren zijn afgewerkt met een Hollandse
hardwax, gemaakt op natuurlijke basis. De
nieuwe collectie is te zien bij van Waay
Interieurs, gevestigd aan het Verbreepark
27 in Benthuizen. Zie voor meer informatie
www.vanwaayinterieurs.com
en www.hollandsevloeren.nl.
Concordia in Haastrecht.
H.J. Natte jr.
Schildersbedrijf en verfhandel
Tel. (0182) 51 62 52
Fax (0182) 55 06 08
mobiel (0651) 38 09 26
kleiwegstraat 22
2801 GM Gouda
Wij wensen u
veilige kilometers
Wij controleren:
Ţ het systeem cp een juiste werking
Ţ interieurƩIter. Hiermee vccrkcmt u
verveIende geurtjes en bacterievcrming
in uw systeem. (CezcndheidI]
En tevens visueIe inspectie van de
beIangrijkste cnderdeIen.
CßATI5 AUTD AIßCD CDNTßDLE
ßEL DN5 VDDß EEN AF5PßAAkI
ßE5PAAß HDNDEßDEN EUßDś5
4DIVMEIVMQWFSMFOJOH
0OEFSOFNFST
1 (0182) 51 76 76
I (0182) 52 24 22

0osthaven 33
2801 Pb Gouda
www.ßorI}nshvo.nl
Info©ßorI}nshvo.nl
Honda Civic 1.3 Hybrid CVT Automaat
WEGENBELASTINGVRIJ
Bouwjaar: 03-2007 km. stand: 71900
Opties: stuurbekr., ABS, airbags, side-airbags, climate
control, cruise control, radio/cd-speler, LM velgen,
Parrot Carkit, navigatiesysteem.
Kijk voor ons actuele
occasion-aanbod op onze site!
Middelblok 202 - Gouderak - (0182) 37 26 23
www.autobedrijfdewaal.nl

1
2
.9
0
0
,-
Fiat 500 1.2 Pop airco/wit 2008
Ford Fusion 1.4v Trend 2003
Ford C-MAX 1.6 16v Trend 2008
Mazda 323F 1.3 GLX 1998
Mazda 2 1.4 16v Exclusive 2004
Mitsubishi Spacestar 1.3 GL 2000
Mitsubishi Spacestar 1.6 Family Diamond 2002
Opel Astra 1.6 16v Edition 5-drs. 2005
Peugeot 206 1.4 AUTOMAAT 5-drs. 2001
Renault Clio 1.2 Campus 2006
Renault Twingo 1.2 Helios 2002
Seat Ibiza 1.4 16v Sensation 5-drs. 2006
Seat Altea XL Stationwagon 1.6 16v 25th Edition 2008
Suzuki Baleno Estate 1.6 GLX 2001
Suzuki Swift 1.3 Exclusive 5-drs. 2006
Toyota Yaris 1.3 VVT-i Linea Luna 3-drs. 2001
Toyota Yaris 1.3 VVT-i Linea Sol MMT Automaat 5-drs. 2006
Toyota Corolla 1.4 VVT-i Linea Terra 3-drs. 2002
Toyota Avensis Wagon 1.6 16v Linea Terra 2000
CABRIOLETS:
Peugeot 207 CC Coupe Cabriolet 1.6 16v 2008
Concordia ook voor
zakelijke bijeenkomst
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Martien Wildeman, eigenaar Hollandse vloeren (links)
en Corné van Waaij.
14 ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
VERZEKERI NGEN
VOORDELIGE HORECA COMBINATIE POLIS
gegarandeerd 20% goedkoper
www.phielixverzekeringen.nl/horeca
· heldere en uitstekende voorwaarden
· zeer scherpe premiestellingen
· snelle acceptatiemogelijkheden en polisopmaak
· correcte en snelle schaderegeling
Miereakker 1
2811 BA Reeuwijk
T 0182 - 395588
E info@phielixgroep.nl
Stichting Gouda Dinner City is een samenwerkingsverband van Goudse Horecaondernemers
die met zowel oude als nieuwe media de Horeca in Gouda promoot. Een vitale Horeca is
gunstig en noodzakelijk voor de lokale economie, maakt de stad aantrekkelijk voor inwoners,
toeristen en winkelend publiek.
Gouda ligt centraal in de Randstad in het Groene Hart. Gouda en haar omgeving biedt
cultuur, water, natuur, rust en ruimte. Als u niet alleen de binnenstad wilt bekijken, maar
ook de omgeving, is de fiets het ideale vervoermiddel.
Nu zijn het vooral dagjesmensen, die de stad bezoeken. Echter maatschappelijke veranderin-
gen gaan ook aan Gouda niet voorbij. De nieuwbouw van een tweetal grote hotels zal het
aantal toeristen naar de stad sterk doen toenemen. Ervaring leert dat gasten van grote hotels
de voorkeur geven aan overnachtingen met ontbijt en in de stad voor het diner een leuk
restaurant bezoeken.
Maar niet alleen de toeristen willen wij laten zien, dat er veel te beleven en te genieten is in
Gouda, doch ook alle werknemers van de vele bedrijven in de regio tussen Rotterdam, Den
Haag en Utrecht.
Gouda heeft diverse uitgelezen locaties om te vergaderen of spetterende party’s te houden.
Of misschien heeft u interesse in theatertafelen en culinaire wandelingen?
Wie Gouda zegt, denkt niet alleen snel aan kaas, pijpen, stroopwafels en aardewerk, maar
ook aan gebrandschilderde ramen van de Sint Janskerk, een sprookjesachtig stadhuis en
sfeervolle grachten. Gouda is een gezellige Oudhollandse stad met een nog vrijwel geheel
intact stadscentrum.
De Markt vormt het centrale punt van de binnenstad met talloze restaurants en gezellige
terrassen. Vanaf de Markt heeft u een uniek zicht op het gotische Stadhuis. Maar niet alleen
rondom de Markt kunt u smaakvol dineren. Ook aan de grachten, in de kleine stegen rond
de Sint Janskerk en buiten de singels vindt u een keur aan restaurants, gevestigd in sfeer-
volle locaties. Naast restaurants heeft Gouda ook vele uitgaansgelegenheden, zoals party-
centra, pianobar, discotheken en heel veel leuke café’s, lunchrooms, cafetaria’s en fastfood;
dus voor elck wat wils.
Gouda heeft veel aansprekende evenementen, zoals de Keramiekdagen, Hofstedendagen,
Gouda Waterstad, Gouds Montmartre, Goudse Kaasmarkt, Zondagmiddagconcerten Hout-
mansplantsoen, Yes Gouda Jazz, Gouda Culinair, en Gouda bij Kaarslicht. In april was The
Passion hét voorbeeld, dat Gouda een hele interessante en vitale stad is.
Kortom, Gouda heeft haar gasten en inwoners heel veel te bieden op cultureel en culinair
gebied; gastvrijheid en gastvriendelijkheid staan hoog in het vaandel van de Goudse horeca.
Voor info: www.goudadinnercity.nl.
VERZEKERI NGEN
15
WERK & SCHOLING / FAMILIE
Na drie dagen intensief werken, zijn de win-
naars bekend van de regionale timmer- en
metselwedstrijd van de VMBO schoolverlaters
Bouw 2011 die op 12, 13 en 14 juli is gehouden
op het SPB Gouwe en Rijnstreek B.V. (een
opleidingsbedrijf voor jonge bouwvakkers) in
Waddinxveen.
De timmeropdracht was een oppottafel met
verschillende houtverbindingen en de metsel-
opdracht bestond uit een muurtje met een ope-
ning en een zogenaamde segmentboog. Van de
twintig deelnemers (achttien timmerlieden en
twee metselaars) was de zeventienjarige Mike
de Graaf uit Driebruggen de beste timmerman
en de zestienjarige William Tichem uit Drie-
bruggen de beste metselaar. De tweede prijs
timmeren was voor Mark van Oort.uit Lopik en
de derde prijs ging naar Hans van Nieuwkoop
uit Reeuwijk. Bij de metselaars ging de twee-
de prijs naar Arjan Hogendoorn uit Waarder.
“Gezien het enthousiasme en het serieus wer-
ken van alle deelnemers kunnen de aan nemers
die deze leerlingen na de bouwvakantie onder
hun hoede krijgen zeer tevreden zijn en zijn
zij een toekomstig vakman rijker”, reageert de
organisatie na afloop.
Donatie voor
boekje Joods
Gouda
Voor zitter Goudse Popschool
Soroptimistclub Gouda, serviceclub voor
vrouwen in bedrijf en beroep, heeft maandag
11 juli een cheque overhandigd van duizend
euro aan Donald Pagrach, voorzitter van de
stichting Gouds Metaheerhuis. Deze gedenk-
plaats was gekozen als plaats van handeling.
De donatie wordt bestemd voor de heruitgave
van een boekje over Joods Gouda voor kinde-
ren van groep acht. Elk jaar wordt hen in de
aanloop naar de herdenking op 4 mei een ver-
haal verteld over de Tweede Wereldoorlog door
mensen die de oorlog hebben meegemaakt of
zich in het onderwerp hebben verdiept. Het
Metaheerhuis ligt achter Oosthaven 31 en is
toegankelijk via een poort.
Sociale projecten
Op Monumentendag is iedereen welkom, even-
als bij de jaarlijkse 4 mei herdenking. Sorop-
timistclub Gouda brengt gelden bij elkaar met
fundraisingactiviteiten en ondersteunt diverse
sociale projecten in Gouda en/of de regio,
waarbij het accent ligt op vrouwen en kinderen.
Ook participeert de club in landelijke en inter-
nationale projecten.
Edwin Kraft van Ermel heeft op 18 juli de voor-
zittershamer overgenomen van John Raders-
ma.
Edwin was in het begin van de negentiger-
jaren betrokken bij de heroprichting van de
Goudse jongerenorganisatie van een landelijke
politieke partij en had daar zitting in het dage-
lijks bestuur als penningmeester. In de periode
2006-2009 was hij medeoprichter en dagelijks
bestuurslid (penningmeester) van The Dragons
Businessclub. Van 2008 tot 2010 was Edwin al-
gemeen bestuurslid bij ‘Contact Jonge Bedrij-
ven’ in Waddinxveen.
Muzikant
Als muzikant is Edwin sinds zijn veertiende
actief in lokale (Goudse) bands. Zijn muzikale
carrière begon in de funk(rock) als gitarist bij
Funky Fruit, daarnaast heeft hij jamsessies
gedaan met onder andere Michel van Schie,
Arnold van Dongen, Hans & Candy Dulfer
en Boris van der Lek. Sinds 1995 is Edwin
gitarist bij de Goudse band Ammocave. Vanaf
1 juli 2011 wordt het bestuur van de Goudse
Popschool naast Edwin gevormd door Patrick
Wognum (secretaris) en John Radersma
(penningmeester/vice-voorzitter).
In de Jeruzalemkapel in Gouda vindt op
vrijdag 19 augustus om 16.00 uur de bekend-
making en uitreiking van de negende Walvis-
prijs plaats.
De Walvisprijs is vernoemd naar de Goudse
pastoor I. Walvis (1653-1714) die de eerste
geschiedschrijver van Gouda was. Om het
onderzoek naar de geschiedenis van Gouda
en de regio te stimuleren, stelde de Stichting
Vrienden van Archief en Librije de Walvisprijs
in. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt.
Dit keer zijn er vijf inzendingen. De jury heeft
het best geschreven artikel uitgekozen. De
Goudse wethouder Daphne Bergman, tevens
voorzitter van het Bestuur van het Streekarchief
Midden-Holland, maakt de winnaar bekend en
deelt de prijs uit. Voorafgaand aan de bekend-
making en prijsuitreiking zal de Stichting de
door haar verworven verlijbrieven van de heer-
lijkheid Zevenhuizen, manuscripten van rond
1640, overdragen aan de heer J.A. Verbeek,
wethouder van Zuidplas, als lid van het bestuur
van het Streekarchief. De feestelijke uitreiking
van de Walvisprijs is in de Jeruzalemkapel
aan de Jeruzalemstraat 11 in Gouda. Zie ook
www.groenehartarchieven.nl.
Vmbo schoolverlaters streden om de titel beste timmerman en metselaar.
Donald Pagrach met Soroptimistclub Gouda e.o. bij het Metaheerhuis.
Bekendmaking en uitreiking
Walvisprijs in Jeruzalemkapel
LEERLING STOFFEERDER GEZOCHT
BEN JIJ LEERGIERIG? KLAAR OM HET VAK TE LEREN?
GEMOTIVEERD? KLAAR VOOR EEN GOEDE OPLEIDINGSPLEK
EN / OF VAST DIENSTVERBAND?
DIT KUNNEN WIJ JE BIEDEN.. EN WEL PER DIRECT!!
JE LEERT DE FIJNE KNEEPJES VAN HET VAK,
DE MATERIALEN, DE GEREEDSCHAPPEN EN VROEG OPSTAAN!
ZIE JE JEZELF IN DIT PLAATJE? BEL 06-12345144
LEERLING
STOFFEERDER
GEZOCHT
NOBEL PROJECTINRICHTING
KEERKRING 37 * 2801 DG GOUDA * 31 (0)182-52 82 35
WWW.NOBELPROJECTINRICHTING.NL OPEN: MA T/M VRIJ 9.00 - 17.00 UUR
Beste timmerlieden en
metselaars van vmbo
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan
-huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht,
Waddinxveen, Bodegraven, Nieuwerbrug en Driebruggen
en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x)
en Bodegraven (2x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Edwin Kraft van Ermel neemt de voorzittershamer over
bij de Goudse Popschool.
In één klik alles dichtbij!
Bent u geïnteresseerd in zakennieuws?
Kijk op www.busyness.nl
BUSYNESS
16
ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
De summersale acties zijn geldig t/m 30 juli 2011. Vraag naar de voorwaarden.
Waddinxveen
Van der Linde | Dorpstraat 38 | 0182 - 618 090
www.morgana-waddinxveen.nl
MIJN stijl
Bij Morgana
vindt u de meest
veelzijdige
collectie.
MIJN comfort
Morgana heeft
uw persoonlijke
slaapoplossing.
MIJN ruimte
De perfecte kast
voor uw ruimte.
MIJN sfeer
Geniet bij
Morgana van de
laatste trends in
bedmode.
2e matras = 50% korting
50% korting
op een 2e matras
bij een gratis slaap DNA meting
S
U
M
M
E
R

S
A
L
E
50% korting
op alle Auping toonzaalmodellen en matrassen*
25% korting
op de gehele Auping collectie*
* vraag naar de voorwaarden
39.95
29.95
Kapok
hoofdkussen
SUMMER SALE bij Morgana!
Zomerslopen
2 voor
19.95
Easy Sunday Yoga in de buitenlucht
Yoga in de prachtige Beeldentuin van Zwammerdam
17
FAMILIE / GEZONDHEID
Ongeveer 38.000 scouts uit heel de wereld
komen volgende week samen in Zweden.
Onder de 1500 scouts die Nederland ver-
tegenwoordigen behoren ook negen scouts
van scoutinggroep die Kantanky’s uit Gouda.
De Wereld Jamboree is het grootste Scouting
evenement voor scouts in de leeftijd van veer-
tien tot zeventien jaar. Elke vier jaar organiseert
een ander land dit evenement waar scouts over
heel de wereld naar toe komen. Deel nemers
verblijven tijdens de Wereld Jamboree in
tenten, koken op open vuur en beleven outdoor
activiteiten. De deelnemers zijn al anderhalf
jaar bezig met de voorbereidingen voor hun reis
naar de Wereld Jamboree in Zweden. Dit kamp,
dat iedere vier jaar gehouden wordt, geldt als
de Olympische Spelen voor scouts. Tijdens de
Wereld Jamboree komen Scouts over heel de
wereld samen om grenzen te verleggen, andere
culturen te leren kennen en natuurlijk om met
elkaar te feesten. Michelle van Asselt, Anne-
loes Slappendel, Job den Hertog, Thijs den
Hertog, Micha Kastelein, Sander van der Ree,
Nadine de Jong, Joost de Jong en Gerben de
Groot zullen voor het eerst deelnemen aan een
Wereld Jamboree. Ondanks de goede voor-
bereidingen vinden ze het best spannend om af
te reizen naar Zweden en daar scouts uit heel
de wereld te ontmoeten. “We hopen dat het een
belevenis wordt om nooit te vergeten!”
‘Sprookjesachtige middag’
voor bewoners Bloemendaal
Gemeente ziet toe op naleving
nieuwe eisen kinderopvang
Orgelconcerten in Sint Jan
De bewoners van Verpleeghuis Bloemendaal genoten van de middag.
Fien Zweers van de Stichting Gympie orga-
niseerde op woensdag 13 juli een ‘sprookjes-
achtige’ middag in het Verpleeghuis Bloemen-
daal.
“Onder het genot van kleine Indische hapjes
namen we de bewoners mee naar een sprook-
jesachtige wereld hier ver vandaan”, vertelt
Fien Sweers die de sprookjes uitbeeldde. De
opbrengst is voor het Indonesische kinder tehuis
in Air Dingin voor het opzetten van een kip-
penboerderij. De Stichting Gympie zet zich in
voor kleinschalige projecten die gericht zijn op
groepen kansarme kinderen(tehuizen) en vrou-
wen. Bel voor meer informatie Fien Zweers
van Stichting Gympie op (06) 114 851 87.
Kinderopvang is een serieuze zaak. Daarom
zijn er wettelijke kwaliteitseisen waaraan
alle kinderdagverblijven, organisaties voor
buitenschoolse opvang en gastouderbureaus
moeten voldoen. Sinds kort gelden deze eisen
ook voor gastouders en peuterspeelzalen.
Het Goudse handhavings- en sanctiebeleid is
aangepast na de wijziging van de eisen. Nieuw
is namelijk dat gastouders en peuterspeelzalen
nu ook onder de Wet kinderopvang en kwali-
teitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) vallen.
Er is een landelijk voorstel gedaan voor een
handhavings- en sanctiebeleid voor alle partijen
die aan de kwaliteitseisen moeten voldoen. Het
Goudse college heeft dit beleid overgenomen.
Volgens de Wkkp zijn houders van kinder-
centra verantwoordelijk voor de kwaliteit van
de kinderopvang. Gemeenten zien toe op de
na leving van de regels en de GGD houdt toe-
zicht (in opdracht van de gemeente). Indien no-
dig adviseert de GGD aan de gemeente welke
maatregelen nodig zijn. Kijk voor meer infor-
matie en het landelijk register kinderopvang op
www.gouda.nl/kinderopvang.
Tijdens de zomerserie orgelconcerten in de
Goudse Sint Jan speelt op woensdagvond
27 juli de organist Jaap Zwart.
Deze organist ontving zijn eerste muziekles-
sen van vader Jaap Zwart sr. die in en buiten
Nederland veel bekendheid genoot. Vervolgens
studeerde hij aan het Sweelinck Conservato-
rium in Amsterdam piano en orgel en daarna
hedendaagse muziek bij Ton de Leeuw. Zijn
studie sloot hij af aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Jaap Zwart is als docent
verbonden aan het conservatorium van Amster-
dam en is verder een veelgevraagde begeleider.
Bovendien dirigeert hij koren en is nu actief als
pianist. Zo speelde Zwart onder meer de koor-
fantasie van Beethoven op piano in het Con-
certgebouw in Amsterdam. Hij speelt op het
koororgel en op het Moreauorgel en koos voor
werken van Elias Brünnemuller, Jan Brandt
Buys, Cornelis de Wolf, Jan Zwart,Franz
Schmidt, Gustav Merkel, Franz Liszt en Johann
Sebastian Bach. Het concert begint om 20.00
uur en entree kost acht euro. 65+ en CJP be-
talen zeven euro. In de serie toeristenconcer-
ten speelt op 28 juli Hans Blok uit Gouda in
de Goudse Sint Jan van 12.30 tot 13.30 uur.
Toegang is gratis. Wel moet men een toegangs-
kaartje voor de Sint-Janskerk kopen.
De Goudse scouts die naar Engeland zullen varen. Van links naar rechts Gerben de groot, Nadine de jong, Thijs
den Hertog, Job den Hertog, Micha Kastelein. Voor: Anneloes Slappendel en Michelle van Asselt. Joost de jong en
Sander van der Ree ontbreken op de foto.
Goudse scouts naar
Worldjamboree
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Doe mee met de monumentenquiz
Power Yoga Bodegraven introduceert in de
maanden augustus en september (7 augustus
tot en met 25 september) op de zondagoch-
tenden om 11.00 uur Power Yoga in de buiten-
lucht. Dit gebeurt in de prachtige Beeldentuin
in Zwammerdam. Of het nu je eerste ervaring
met Power Yoga is of dat je al gevorderd bent:
dit is een unieke ervaring!
Je kunt je per les inschrijven tot de zaterdag
voor de les tot 17.00 uur via annemarie@
poweryogabodegraven.nl. Elke zaterdag om
18.00 uur wordt dan op de website: www.po-
weryogabodegraven.nl bekend gemaakt of de
les doorgaat afhankelijk van de weersomstan-
digheden en het aantal deelnemers. Deelname
is tien euro voor Power Yoga Bodegraven leden
en 12,50 euro voor niet leden. Neem je eigen
mat mee. Heb je deze niet dan kun je deze bij
ons ‘huren’ voor 2,50 euro (beperkt aantal be-
schikbaar).
Voor meer informatie kijk op de website, email
ons of bel: (06) 179 650 67.
Annemarie Braun
Yoga docent en Psychodynamisch Therapeut
Power Yoga Bodegraven
Dit jaar viert Stichting Open Monumenten-
dag Gouda het 25-jarig jubileum. Ter gelegen-
heid hiervan wordt, in samenwerking met de
Krant van Gouda, een tweewekelijkse monu-
mentenquiz georganiseerd. Dit is de negende
in een reeks van twaalf.
Wat houdt de quiz in?
Er is een detailfoto van een Gouds monument
gemaakt. Het is aan de lezer om te raden welk
monument het is. Een tipje van de sluier: In
1700 is het monument gebouwd voor de arm-
sten van de stad. Meer tips zijn te vinden op
www.monumentenstad.nl. Via deze site is ook
de oplossing tot en met vrijdag 29 juli te ver-
sturen. Bij een quiz hoort natuurlijk een leuke
prijs. Open Monumentendag staat dit jaar in
het teken van Nieuw Gebruik - Oud gebouw.
In het kader van dit thema krijgt de winnaar
een cadeaubon van tien euro van De Kunst van
Kringloop.
Oplossing achtste monumentenquiz
Het antwoord op de achtste quizvraag was
het Bananenpakhuis. De winnaar is mevrouw
F. Steenbergen uit Gouda. Meer informatie
over zowel het detail als dit pand is te vinden
op www.monumentenstad.nl.
Detailfoto van een Gouds monument, weet u waar dit zich bevindt?
Power Yoga Bodegraven
Annemarie Braun - Power Yoga
en Easy Flow Yoga docent
Mob.: 06 - 1796 5067
annemarie@poweryogabodegraven.nl
www.poweryogabodegraven.nl
18
ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
19
FAMILIE / SPORT
Vorige week is de samenwerkingsovereen-
komst tussen Gouda Beweegt en de Goudse
Nationale Singelloop, die dit jaar voor de 23e
maal plaatsvindt, ondertekend.
De Goudse Singelloop, die de laatste jaren een
puur recreatieve loop is, past uitstekend bij de
doelstellingen van Gouda Beweegt. Namelijk
‘de inwoners van Gouda op een unieke manier
laten kennismaken met bewegen en een gezon-
de levensstijl’. De samenwerking zal zich voor
een groot deel richten op de twee en 3,5 kilo-
meter loop. Het aantal lopers op deze afstanden
kan een extra impuls goed gebruiken. Dat in
tegenstelling tot de tien kilometer loop die de
laatste jaren binnen een paar weken volgeboekt
was. In Gouda Beweegt participeren diverse
zorg- en educatieve instellingen uit de regio.
Zo zijn er nu extra mogelijkheden om vanuit
de educatieve instellingen de Singelloop te pro-
moten bij de lagere scholen. En vanuit de zor-
ginstellingen bij patiëntengroepen. Het Groene
Hart Ziekenhuis formeert zelfs een lopersgroep
bestaande uit (huis)artsen, medewerkers en
patiënten.
Goudse zeekadetten over zee
Na jaren van voorbereiding is het schip de Freyr klaar voor de overtocht naar Engeland.
Elk jaar gaan de Goudse zeekadetten met
hun korpsschip de ‘Freyr’ op zomerkamp. Het
kamp vindt altijd ergens in Nederland plaats,
maar dit jaar gaan ze wat verder. Na jaren van
voorbereiding is het korpsschip klaar voor een
reis naar Engeland.
De zeekadetten varen samen met twee andere
schepen naar Engeland, het zusterschip de
‘Bulgia’ van Zeekadetkorps Alkmaar en de
‘Sittard’, een oude houten mijnenveger, van
Zeekadetkorps Harlingen. Ook zullen er zee-
kadetten meegaan uit Duitsland en Canada en
zijn er contacten gelegd met zeekadetkorpsen in
Engeland. Donderdag 21 juli vertrekt de Freyr
om 20.00 uur naar IJmuiden waar de andere
korpsen ook naar toe zullen komen. Vrijdag-
avond 22 juli zal er eerst een officiële opening
zijn en aansluitend vertrekken de drie schepen
naar Engeland. Zaterdagochtend rond 11.00
uur zullen de schepen afmeren in de haven van
Ipswich waar de ze leuke activiteiten op het
programma hebben staan, zoals zeilen op de
wateren rond Ipswich, varen langs de Engelse
kust en een bezoek aan Londen. Zondag 31 juli
zal de Freyr aan het einde van de middag weer
terug keren in Gouda. Zie www.zkkgouda.nl.
Bij Gouwestad Radio vult het luchtige zomer-
programma El Doradio nog in de maanden juli
en augustus de leegte op, die de zomerstop
van Sport op Zondag laat vallen.
Wekelijks kunnen luisteraars van 15.00 tot
17.00 uur een gevarieerd programma beluiste-
ren, speciaal voor de gelegenheid door mede-
werkers van Gouwestad samengesteld. Zondag
24 juli draait Gerrit Schouten twee uur lang
‘foute’ platen. “Dit is muziek die zo verschrik-
kelijk ‘fout’ is, dat je er graag naar luistert”,
licht Gouwestad Radio toe. ‘El Doradio’ is op
zomerse zondagen van 15.00 tot 17.00 uur te
beluisteren op ‘Gouwestad Radio’, 97.7 FM
(Kabel), 106.2 FM (Ether) en als livestream via
www.gouwestad.nl.
Dankzij de samenwerking met Gouda Beweegt zijn er nu extra mogelijkheden om vanuit de educatieve instellingen
en zorginstellingen de Singelloop te promoten. Op de foto Monique Daniëls van Gouda Beweegt en Theo Meijerink
van de organisatie van de Singelloop, die samen het sponsorcontract tekenden.
El Doradio’s
‘foute’ platen
PROE F DE GOL F $ PORY. NL
LEER NU GOLFEN MEY EEN
VOORDELIGE $YARYER$CUR$U$I
- 3 gol¾essen van 1 uur
- 3 maanden vrij gebruik van alle
oefenfaciliteiten
- Beginners golfset t.w.v. 6 125.-
- 1 ballenkaart (300 oetenballen)
GOLF, vLLL TL LLUK OM N|LT TL DOLN
Nu voor
sIechts
1S0.
-
per persoon
Teletoon 0182 58 39 33 - www.goltbaan-ljsselweloe.nl
2
e
BRIL
GRATIS
VOOR HET
AVONTUUR
Samenwerking Gouda
Beweegt en Singelloop
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Dragonboatrace op IJsselweide
Blessureleed AV Gouda
JCI Gouda organiseert op 19 augustus weer een Dragonboat-race bij Golfbaan IJsselweide. Inmiddels hebben zich
24 boten aangemeld wat betekent dat de race vol zit. Opgeven als deelnemer is daarom niet meer mogelijk, maar
bezoekers zijn volgens de organisatie uiteraard altijd welkom. Aansluitend op de botenrace is er de bijbehorende
netwerkbarbecue. Zie voor meer informatie www.jcigouda.nl.
Waar AV Gouda trainer Alex van Zutphen
afgelopen weekend zelf zijn wedstrijd pols-
hoogspringen tijdens de Richard Cote bokaal
in Krommenie moest afbreken vanwege het
slechte weer moesten twee pupillen van hem
afhaken vanwege blessures.
“Twee geblesseerde atleten in een weekend!
Tim Dekker zit op het Europese jeugdkam-
pioenschap in Tallinn met een spierscheurtje
en Jonneke Boere loopt met haar arm in het
gips na een val over een horde”, reageert Van
Zutphen teleurgesteld. De week ervoor was de
eerste jaars A-junior Tim Dekker nog goed voor
twee medailles op het NK junioren. Hij pakte
brons bij het polsstokhoogspringen en zilver op
de 110 meter horden. Jonneke Boere behaalde
bij het NK junioren vorige week een zevende
plaats bij het hinkstapspringen (10,35 meter).
Bent u geïnteresseerd in medisch nieuws?
Kijk op www.ziekenhuiskrant.nl
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T
Peuterochtend op Kinderboerderij
De Goudse Hofsteden organiseert woensdag
27 juli voor de jongste kinderen (tot vier jaar)
weer een peuterochtend op de Kinderboerde-
rij.
Van 10.30 tot 11.30 uur mogen de kinderen
samen met de dierverzorger helpen met het
voeren van de konijnen en kipjes, kleine dieren
knuffelen en een knutseltje maken. Deelname
kost twee euro. Aanmelden kan tot en met
26 juli via hans@kinderboerderijgouda.nl of
telefonisch (0182) 514 219.
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Noordeinde 59, 2742 AB Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
20 ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feestje, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze
voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit
voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze
totaal vernieuwde showroom.
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
Voor elk wat wils
bij Wout van Galen
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!


B
i
j

o
n
s

k
r
i
j
g
t

u

a
l
t
i
j
d

e
e
n

e
e
r
l
i
j
k
e
,
s
c
h
e
r
p
e
p
r
i
j
s
.
kAAM 59 º 2801 vJ C0ußA º 0182 522 966 º WWW. W0u1vAhCALLh. hL
bel 0182 - 610415
24 hrs ophaalservice 06 - 54 70 38 76 º Verkoop van nieuwe onderdelen en scooters.
Officieel dealer van: Baotian º Lintex º Generic º ¡va º Kreidler
Onderhoud aan alle scooters º 8chaderapporten º info©j-en-m.nl º www.j-en-m.nl
Ambachtsstraat 7
2801 AM Gouda
Tel: 0182 - 701 099
Werkplaats:
Paradijs 20
2801 XR Gouda
Tel: 0182 - 525 006
Showroom / Winkel:
Bromfetshandel
Crcene Hart Taxi
Het taxi bedrijf dat klaar staat voor u
TeIefccn: 0182 - 522 440
MobIel: U6 - 2/ 67 U8 81
kanIoor: U182 - 785 255
www.grceneharttaxi.nI
infc@grceneharttaxi.nI
Met CHT gaat u mee, tct ziensI
Het
k
ijk
c
p
c
n
z
e

w
e
b
s
ite
v
c
c
r
d
e
a
a
n
b
ie
d
in
g

v
a
n
s
c
h
ip
h
c
I
Meridiaan 30
2801 DA Gouda
TeI: 0182 - 61 53 11
Fax: 0182 - 63 19 37
info@heuveIman-schoonmaak.nI
www.heuveIman-schoonmaak.nI
Henegouwerweg 113
2741 JZ Waddinxveen
Tel: 0182-634742
Fax: 0182-634743
E-mail: info@ernstbaas.nl
Website: www.ernstbaas.nl
Tuinmakers met passie!
goede
inruil-
waarde
0e SpecìaIìst ìn
):105)&,&/ en 7&3;&,&3*/(&/
Spoorstraat 1 - 2801 8A ûouda
0182-689498
ìnfo(dehnancìeIeshop.nI
www.dehnancìeIeshop.nI
%&'*/"/$*Œ-&4)01
Yes Gouda Jazz
3 september Goudse Schouwburg
Koopzondag Goudse
binnenstad
4 september
Goudse Singelloop
9 september
Gouda Culinair in
Houtmansplantsoen
9 tot en met 11 september
Open Monumentendag
10 (Gouda) en 11 september
Braderie in Gouderak
17 september

Hoeslakens
uit eigen atelier!
Voor elke maat matras
in 130 kleuren.
an
V V
laanderen
bed & badweelde
www.vanvlaanderen-bedenbadweelde.nl
Zeugstraat 36 | Gouda
In één klik alles dichtbij!
(Uw evenement ook op deze kalender? Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl)
2
0
1
1
21 EVENEMENTEN
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Speciaal voor de lezers van De Krant van Gouda!
We Will Rock You afscheidscadeau:
Elke 2e kaart gratis!
Na ruim 500.000 verkochte kaarten en 300 staande ovaties valt op 13 augustus
definitief het doek voor de hitmusical We Will Rock You!
Geniet nu het nog kan van dit unieke afscheidscadeau samen met uw partner,
familieleden en vrienden!
Speciaal voor de lezers van De Krant van Gouda:
Elke 2e kaart gratis voor de super sensatie We Will Rock You!*
BOEK NU DE ALLERLAATSTE KAARTEN VOOR DE BESTE PLEKKEN
: 0900 1353 (45cpm) o.v.v. Uniek
* Actievoorwaarden: De aanbieding is boekbaar t/m 3 augustus voor de voorstellingen t/m 11 augustus.
Geldig voor rang 1,2 en 3. Minimaal 2 kaarten en maximaal 8 kaarten per reservering. Bestel telefonisch via
0900-1353 (45cpm) onder vermelding van ‘Uniek’. Op reeds gemaakte reserveringen wordt geen restitutie
verleend en deze actie is niet boekbaar in combinatie met andere aanbiedingen. Deze aanbieding is exclusief
bespreekkosten. Joop van den Ende Theaterproducties behoudt zich het recht de actievoorwaarden tussentijds
te wijzigen. Slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar dus reserveer nu want OP = OP!
k d
22 ADVERTENTIE
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Historisch hoogtepunt zilverprijs € 850 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs €35,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
23
FILM / UITGAAN
De UNESCO werkt naast
zijn werelderfgoed-lijst
ook aan een lijst van im-
materieel erfgoed. Hiermee
wil de organisatie wereld-
wijde tradities beschermen,
waarbij het gaat om ‘socia-
le gebruiken die als doel
hebben om de belangrijke
momenten in het leven van
mensen te vieren’. Niet zo
gek dus dat onlangs ook
de flamenco als kunstvorm
een plaats op die lijst heeft
veroverd. In Flamenco,
Flamenco van de Spaanse regisseur Carlos
Saura - de film kwam net twee dagen nadat
de lijst bekend werd uit - zien we dat nog eens
bevestigd.
Saura (1932) is een oude rot in het vak, vanaf
1956 bouwt hij aan een omvangrijk oeuvre.
De laatste decennia is hij hier vooral bekend
geworden met dansfilms waar zijn grote passie
voor volkszang en -dans vanaf straalt: Carmen
(1983), Flamenco (1995) en Fados (2007).
Nu keert de filmmaker opnieuw terug naar
de wereld van de flamenco en richt hij zich
vooral op de ontwikkeling van deze kunst-
vorm. FLAMENCO, FLAMENCO kent geen
verhaallijn, maar is een registratie van optre-
dens - zonder tekst en uitleg. Saura laat naast
bekende, al wat oudere performers ook de
nieuwe generatie zien die traditionele en vrij-
zinnige elementen samenvoegt. Decor is het
oude treinstation Plaza de Armas in Sevilla, ge-
vuld met uitvergrote schilderijen van Klimt en
Picasso. Hier legt Saura samen met cinemato-
graaf Vittorio Storaro (Apocalypse now, The
last emporor) de passie en emotie vast van zo’n
driehonderd dansers, zangers en musici tijdens
hun bruisende en wervelende voorstellingen.
Een cadeautje voor liefhebbers van flamenco,
én voor iedereen die houdt van muziek, dans,
film en natuurlijk Spanje
Spaanse passies muziek en dans
In Flamenco draait alles om Spaanse dans en muziek.
De lekkerste Spaanse tapas!
Iedere dinsdag t/m donderdag onbeperkt tapas eten
voor € 22,50 pp (voor voorwaarden zie onze website)
Tapasbar TAPAS
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Tel: 0182 523035
www.tapasbar.nu
keuken geopend
van 16.00 – 22.00 uur
Maandag gesloten
Regelmatig LIVE muziek
Filmhuis Gouda
Uitladder
Zondag 24 juli
Bodegraven, Wandeling Fort Wierickerschans,
start om 14.00 uur bij het Groene Hart Centrum
Opgeven via www.groenehartcentrum.nl of via
(0348) 689 500.
Gouda, Zomertango in museumtuin tussen
13.30 en 16.30 uur. Bel (06) 337 279 91 of zie
www.tangodoro.nl.
Gouda, Houtmansplantsoenconcert met
Amariszi. Aanvang 14.00 uur, toegang gratis.
Maandag 25 juli
Gouda, Zomeravond beiaardconcert op het
carillon van de Sint-Janstoren, aanvang 20.15
uur.
Woensdag 27 juli
Gouda, Orgelconcert in Sint-Janskerk, aanvang
20.00 uur, toegang acht euro.
Gouda, Peuterochtend (tot vier jaar) op kin-
derboerderij De Goudse Hofsteden van 10.30
tot 11.30 uur. Deelname kost twee euro. Aan-
melden via hans@kinderboerderijgouda.nl of
(0182) 514 219.
Donderdag 28 juli
Gouda, ‘Gouwe Moment’ in Sint-Janskerk, van
12.00 tot 12.30 uur.
Exposities
Bodegraven, Tentoonstelling ‘Tussen Heuvel-
rug en Kust’ in het Groene Hart Centrum op
het Fort Wierickeschans (Zuidzijde 132 in
B odegraven), tot en met 31 juli.
Zie www.groenehartcentrum.nl.
Gouda, Expositie Jet H.H. Crielaard
in biblio theek Bloemendaal tot en met
15 augustus illustraties, tekstfragmenten uit
het boek Laski Fantaski en lesvoorbeelden en
-resultaten.
Gouda, Expositie Aad van Vliet in bibliotheek
Bloemendaal tot en met 25 augustus.
Gouda, Tentoonstelling speelgoed in museum-
goudA van 15 juli tot en met 9 oktober 2011.
Waddinxveen, Expositie ‘Verdwenen molens
van Waddinxveen’, in de bibliotheek. Te zien
van 29 april tot en met 3 augustus.
Vrijdag 22 juli
20.30 uur Flamenco, Flamenco
(vooraf gegaan door lezing)
Zaterdag 23 juli
19.00 The King’s speech
21.45 uur Flamenco, Flamenco
Zondag 24 juli
20.30 uur Des hommes et des dieux
Maandag 25 juli
20.30 uur Flamenco, Flamenco
Dinsdag 26 juli
20.30 uur The King’s speech
Woensdag 27 juli
20.30 uur Flamenco, Flamenco
Donderdag 28 juli
20.30 Loft
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 21 t/m woensdag 27 juli 2011
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON (2D)
dagelijks 21.00, 4e week
dagelijks 19.00, 5e week
BAD TEACHER
CARS 2 (2D)
dagelijks 13.00 en 15.15, 3e week
KUNG FU PANDA 2 (2D)
RIO (2D)
PENNY’S SHADOW
dagelijks 13.30, 6e week
dagelijks 13.00, 13e week
dagelijks 15.30, 7e week
BRIDESMAIDS
dagelijks 21.30, vr. en za. 18.45, 3e week
HARRY POTTER
AND THE DEATHLY HALLOWS PART 2 (2D)
dagelijks 15.45, 18.45 en 21.30, 2e week
do., zo., di. 18.45, 10e week
PIRATES OF THE CARIBBEAN:
ON STRANGER TIDES (2D)
ma. en wo. 19.00, 20e week
GOOISCHE VROUWEN
Bezoek onze vernieuwde website op
www.arcadebios.nl
Met de voorstelling ‘When Harry met Sally’
van Daniël Boissevain en Isa Hoes, gaat Stich-
ting Vier het Leven op zondag 11 september
in De Goudse Schouwburg van start met
haar nieuwe programma 2011-2012. Onder
het motto ‘samen uit, samen genieten’ orga-
niseert Vier het Leven in samenwerking met
De Goudse Schouwburg, theater- en concert-
bezoeken voor ouderen die niet graag alleen
op stap gaan, of kunnen. Dit initiatief stelt
oudere inwoners van Gouda en Reeuwijk in
staat om samen te genieten van een selectie
van voorstellingen en concerten in De Goudse
Schouwburg.
“Het ‘samen uit concept’ van Vier het Leven
slaat in Gouda enorm aan bij ouderen die niet
meer zelfstandig uit kunnen of durven gaan.
Vier het Leven biedt prettig gezelschap en een
zorgeloos en compleet avondje uit naar het
theater of concert. Ouderen komen op deze
wijze weer ‘buiten de deur’ en ontmoeten
andere ouderen. We verzorgen het vervoer, de
beste plaatsen in het theater, de entreekaar-
ten en de consumpties. Ook ouderen met een
rollator of rolstoel zijn welkom en voor hen
wordt aangepast vervoer verzorgd”, licht de
stichting toe. In samenwerking met De Goudse
Schouwburg is er een nieuw en afwisselend
programma-aanbod van toneel-, muziek- en
dansvoorstellingen samengesteld. Ouderen
maken hieruit hun keuze en melden zich gratis
aan bij Vier het Leven. De deelnemers betalen
voor hun toegangskaart, consumpties en het
vervoer. Om de activiteiten succesvol te reali-
seren werkt Vier het Leven graag samen met
Palet Welzijn, Stichting Gouds Seniorenwerk&
Hulpdienst, de ouderenbonden, de zorginstel-
lingen (activiteitenbegeleiders), de gemeenten
en de openbare bibliotheken. Mensen die het
nieuwe programma willen aanvragen of kaarten
willen reserveren, kunnen op werkdagen tussen
9.00 uur en 12.00 uur bellen met telefoonnum-
mer (035) 524 51 56. Het programma wordt
dan per post toegestuurd. Het overzicht met de
geselecteerde voorstellingen is ook te vinden
op: www.4hetleven.nl. De begeleiding van de
uitjes is in handen van een team van 22 vrij-
willigers. Voor Gouda en Reeuwijk is de stich-
ting op zoek naar vrijwilligers, die zich willen
inzetten om ouderen een heerlijke avond uit te
bezorgen. Aanmelden als Vier het Leven vrij-
williger kan via email: peter@4hetleven.nl of
het centrale telefoonnummer (035) 524 51 56.
Samen met een vrijwilliger van Stichting Vier het Leven kunnen ouderen genieten van een avondje uit.
‘Samen uit, samen in
schouwburg genieten’
2
e
BRIL
GRATIS
VOOR OP
DE ZAAK
In één klik alles dichtbij!
24
Nummer 29, 21 juli 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Regentesseplantsoen 11
Vraagprijs: € 498.000,- k.k.
Ree 37
Vraagprijs: € 1.549.000,- k.k.
In het historische centrum van Gouda en schitterend aan
singel gelegen karakteristiek hoek herenhuis met een in
stijl uitgevoerde voorgevel met fraaie originele details.
Het gemeentelijke monument is uitstekend geschikt
voor een woon/werk combinatie (huidige situatie) of voor
volledige bewoning. De woning beschikt over een sfeer-
volle achtertuin met berging welke ook bereikbaar is via
een achterom. Zowel van binnen als buiten verkeert de
woning in goede onderhoudsstaat. Bouwjaar ca. 1911,
woonoppervlakte: ca. 192 m², inhoud ca. : 840 m³.
Op uiterst fraaie locatie, direct aan de ’s-Gravenbroekseplas
gelegen, vrijstaande woning met botenhuis en bijgebou-
wen. De woning is bereikbaar via een eigen brug vanaf de
Ree en heeft een fenomenaal uitzicht over de plas. Nieuw-
bouw is eventueel mogelijk. Het bestemmingsplan biedt
de mogelijkheid om in het totaal ca. 230-260m² grond te
bebouwen, maximale inhoud 1.120m³-1.170m³. Er zijn
tekeningen beschikbaar via Dupree Makelaars waarop
een mogelijk nieuwbouwplan getekend is. Het is natuur-
lijk ook mogelijk om de bestaande woning te renoveren.
Gouda
Reeuwijk
Turfmarkt 114
Vraagprijs: € 189.000,- k.k.
Midden in het centrum aan één van de mooiste
grachten van Gouda gelegen sfeervol grachtenpand
met dakterras en patio. Dit sfeervolle pand is in
1911 gebouwd en ligt op ca 45m² eigen grond en
beschikt over ca. 80m² woonoppervlakte. De woning
is aangemerkt als gemeentelijk monument en verkeerd
zowel van binnen als van buiten in goede onderhouds
staat. De woning is op loopafstand gelegen van
winkels, restaurants, scholen en openbaar vervoer.
Gouda
Reewal 5
Vraagprijs: € 550.000,- k.k.
Nieuwenbroeksedijk 4
Vraagprijs: € 1.790.000,- k.k.
In Reeuwijk-Dorp gelegen luxe herenhuis met vele voor-
zieningen zoals 2 badkamers, 4 à 5 slaapkamers , een
kantoor op de begane grond, riante living (73m²), sauna
met massagedouche en rustruimte, een wijnkelder, een
op maat gemaakte Italiaanse design keuken voorzien van
luxe inbouwapparatuur en een prachtige tuin. De laatste
10 jaar is alles geheel gemoderniseerd en vergroot. U
geniet hier van een landelijke ligging, maar met alle voor-
zieningen binnen bereik. Deze villa heeft een woonopper-
vlakte van 300m² (incl. garage) en een inhoud van 1.025m³.
Op unieke locatie in het Reeuwijkse plassengebied gele-
gen, vrijstaand landhuis. Deze goed onderhouden rietge-
dekte villa staat op een zeer ruim kavel van circa 9.650m²
direct aan de plas Nieuwenbroek. De woning is o.a. voor-
zien van een masterbedroom met eigen badkamer en walk
in closet, 2 slaapkamers met een 2e badkamer, riante living,
kelder en carport voor 2 auto’s met berging. Uniek aan dit
object is de ligging, de fraai aangelegde tuin en de sfeer-
volle woning. De woning is gebouwd in 1991, heeft een
inhoud van 550m³ en een woonoppervlakte van 205m².
Reeuwijk
Reeuwijk
Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop t aankoop t verhuur t taxaties
GOUDA
0182 - 55 12 55
Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupree.nl
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
REEUWIJK
0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupree.nl
TAXATIE NODIG?
De vrije verkoopwaarde van een
pand moet worden bepaald voor
een aan- of verkoop. Of u heeft de
executiewaarde nodig voor de finan-
ciering van uw nieuwe huis.
Welke waarde voor u ook van belang
is, Dupree Makelaars verricht een
doelgerichte taxatie en brengt een
helder en volledig rapport uit. De
tarieven voor een taxatie verschillen
per object en per getaxeerde waarde.
Graag overleggen wij vooraf met u
over de mogelijkheden.
OOK VOOR NWWI TAXATIES!
GAAT U EEN
WONING KOPEN?
Bel Dupree Makelaars
voor deskundige
aankoopbegeleiding.
KOOP NU MET
4%
VOORDEEL!
De overheid heeft besloten om de overdrachts-
belasting voor woningen te verlagen van 6 %
naar 2%. Deze maatregel is met terug werkende
kracht ingegaan op 15 juni 2011 en zal lopen
tot 1 juli 2012.
Anna van Hensbeeksingel 301
Vraagprijs: € 195.000,- k.k.
Zeer ruim en licht 3 (voorheen 4) kamerappartement
op de 1
e
etage met een zonnig op het westen gelegen
balkon met vrij zicht, zelfstandige entree en grote
berging op de begane grond. Het appartement is in
de afgelopen jaren voorzien van een nieuwe keuken,
nieuwe wand- en vloerafwerking en verkeerd in
uitstekende onderhoud staat . De woning ligt in een
kindvriendelijke wijk op loopafstand van het Centraal
Station en de Goudse binnenstad.
Gouda
Melkdistel 10
Vraagprijs: € 319.000,- k.k.
Prachtig uitgebouwde hoekwoning met een garage voor-
zien van uitbouw welke goed te gebruiken is als prak-
tijkruimte. Deze goed onderhouden woning ligt in een
gewilde, kindvriendelijke, autoluwe woonwijk nabij het
winkelcentrum, scholen en diverse uitvalswegen. Dit ob-
ject ligt op steenworp afstand van de Reeuwijkse plassen.
De garage, met riante praktijkruimte in de aanbouw, liggen
aangrenzende aan de tuin en is zowel van af de openbare
weg als vanuit de tuin te bereiken. Bouwjaar circa 1982, In-
houd woning circa 360m³, Woonoppervlakte circa 130m².
Reeuwijk
INRUIL VAN EEN EENGEZINSWONING MOGELIJK.
Wethouder Venteweg 143
Vraagprijs: € 639.000,- k.k.
Op een prachtige locatie, aan vaarwater met directe
vaarverbinding naar de Reeuwijkse Plassen, gelegen
jaren ‘30 woning welke in 2003 aangebouwd is. Hier-
door is een zeer riant woonhuis gecreëerd. De woning
staat op een ruim bemeten perceel van 564m² en heeft
een fraaie tuin met meerdere terrassen. Aan de voor-
zijde kunnen meerdere auto’s op eigen terrein staan
en aan de achterzijde zijn er privé aanlegplaatsen voor
twee boten. De woning ligt zeer centraal t.o.v. het cen-
trum, de Reeuwijkse plassen, winkelcentra en scholen.
Gouda