You are on page 1of 9

GEMILANG SEJARAH T5 2009 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA SOALAN OBJEKTIF 1.

Pada zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri halatuju dasar luar Malaysia adalah ( MS 240 ) A pro barat B berkecuali C neutraliti D pro ekonomi Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik serantau ZOPFAN 2 A B C D Tidak memihak kepada mana-mana blok

Apakah peristiwa yang menyebabkan matlamat ZOPFAN teruji? (ms258) Campurtangan Amerika Syarikat dalam Perang Vietnam Pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea Serangan gerakan pemisah di Thailand Ujian nuklear oleh Korea Utara Sekolah Wawasan Sekolah Bestari (ms263)

3 Kedua-dua sekolah tersebut diwujudkan melalui A B C D 4 k-ekonomi k-masyarakat modal intelek modal insan Blok dunia yang terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan (m/s 234) A geopolitik B sempadan C ekonomi D kepimpinan Hubungan Multilatera 5 Pertubuhan manakah yang disertai oleh Malaysia merujuk kepada bentuk hubungan di atas ? (ms 237) I II III IV A B C D Pertubuhan Persidangan Islam Pertubuhan Kerjasama Ekonomi Eropah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

GEMILANG SEJARAH T5 2009 SOALAN STRUKTUR 1 Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan kewujudan blok dunia telah meninggalkan kesan terhadap politik antarabangsa dan cabaran kepada penglibatan Malaysia dalam hal ehwal dunia. (ms. 229 - 235) a. i ii .... ..................... .... ................... (2 markah) b. i. ii Nyatakan kesan-kesan Perang Dunia Pertama terhadap masyarakat dunia .............. ....................... .............. ...................... ( 2 markah) c. i. ii d. i ii e. i ii Berikan dua matlamat utama penubuhan Liga Bangsa pada tahun 1919 .. [2 markah] Buktikan bahawa kewujudan blok dunia mempengaruhi dasar luar Malaysia. . . [ 2 markah ] Pada pendapat anda, mengapakah manusia perlu menggelakkan peperangan dan konflik antara negara di dunia ini? . .. [2 markah] Apakah faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 1918 ?

[ 10 Markah ]

GEMILANG SEJARAH T5 2009

2 Malaysia telah menganggotai pelbagai pertubuhan sama ada di peringkat serantau dan antarabangsa serta bergiat secara aktif dalam keanggotaannya. (a) Apakah ciri-ciri pertubuhan Komanwel yang dianggotai oleh Malaysia? i ................................................................................................................... ii ...................................................................................................................... ( 2 Markah ) (b) Berikan dua matlamat penubuhan negara-negara komanwel i . ii. .. [2 Markah] (c) Nyatakan dua faedah yang diperolehi Malaysia daripada keanggotaan Komanwel i. . ii... [2 Markah] (d) Senaraikan dua sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Komanwel i. . ii. .. [2 Markah] (e) Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan dunia? i. . ii. .. [2 Markah]

GEMILANG SEJARAH T5 2009 [ 10 Markah]

SOALAN ESEI

Penggubalan dasar luar Malaysia sering mengalami perubahan mengikut keperluan dan kepentingan kepada negara kita ( ms 236 242 )

(a)

Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi asas kepada penggubalan dasar luar Malaysia. [ 10 markah ] Apakah dasar luar Malaysia pada tahap kedua yang berubah kepada dasar berkecuali? [ 6 markah ] Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu menjalin persahabatan dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa ? [ 4 markah ]

(b)

(c)

Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pertubuhan-pertubuhan dunia terutama dalam memperjuangkan isu-isu antarabangsa. Ms 249 252 Nyatakan isu-isu yang telah diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan Negaranegara Berkecuali (NAM) [ 8 markah ] Terangkan faedah yang diperoleh Malaysia apabila menyertai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [ 8 markah ] Apakah iktibar yang boleh diambil daripada isu-isu antarabangsa yang diperjuangkan oleh negara kita? [ 4 markah ]

(a)

(b)

(c)

GEMILANG SEJARAH T5 2009

SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1. A 2. B 3. B 4. A 5. D

STRUKTUR 1 a F1 F2 F3 F4 b F1 F2 F3 F4 F5 F6 C Faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 1918 kemunculan nasionalisme sistem pakatan negara-negara Eropah wujud Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi Kesan Perang Dunia Pertama Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah Pembentukan negara-negara baru Pembentukan Liga Bangsa Negara-negara mengalami inflasi dan pengangguran Hutang peperangan yang tinggi Kehilangan nyawa yang ramai Berikan dua matlamat utama penubuhan Liga Bangsa 1 1 1 [2M] 1 1 1 1 1 1 [2M] 1 1 1 [2M]

F1 menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa F2 menjamin keselamatan bersama F3 Keahlian negara-negara bersekutu dan berkecuali d F1 F2 F3 F4 e F1 F2 F3 F4 F5 Buktikan bahawa kewujudan blok dunia mempengaruhi dasar luar Malaysia. ancaman komunis mengugat keselamatan Malaysia mengamalkan dasar pro Barat dan anti komunis Malaysia bergantung kepada kuasa Barat mengamalkan dasar berkecuali Mengapakah manusia perlu menggelakkan peperangan? Kehilangan nyawa yan g ramai Kedudukan ekonomi negara terjejas menimbulkan masalah inflasi menimbulkan masalah pengangguran Mana-mana yang munasabah

1 1 1 1 [2M]

1 1 1 1

GEMILANG SEJARAH T5 2009 1 [2M] 2 (a) F1 F2 F2 F3 F4 (b) F1 F2 F3 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (d) F1 F2 F3 Apakah ciri-ciri pertubuhan Komanwel? Ditubuhkan pada tahun 1931 Negara bekas jajahan yang merdeka terdiri daripada 54 buah negara iaitu maju dan sedang membangun Sekretariat Komanwel beribu pejabat di London Mana-mana 2 x 1m Berikan dua matlamat penubuhan Komanwel Untuk membina semangat setia kawan Mewujudkan kerjasama dalam semua bidang Memelihara keamanan dan kedaulatan sesebuah negara Mana-mana 2 x 1m Nyatakan dua faedah yang boleh diperoleh Malaysia dalam Komanwel Kerjasama pertahanan di kalangan Negara-negara komanwel Dapat membincangkan hal-hal kepentingan bersama Mesyuarat CHOGM di Malaysia telah mengisytiharkanDeklarasi Langkawi Dapat bersuara menentang dasar apartheid di Afrika Selatan Eksport Malaysia ke Britian dikenakan cukai yang rendah Rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998 Mana-mana 2 x 1m Senaraikan dua sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Komanwel Lantang bersuara menentang dasar apartheid di Afrika Selatan Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel di Kuala Lumpur Berjaya menganjurkan Mesyuarat Ketua-ketua kerajaan Komanwel (CHOGM) Mana-mana 2 x 1m (e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESEI 1 (a) Asas kepada penggubalan dasar luar Malaysia : F1 Faktor sejarah H1a Zaman Kesultanan Melayu Melaka telah wujud hubungan perdagangan dengan Negara luar C1a seperti China, Arab dan Siam. H1b Malaysia selepas merdeka mengadakan hubungan dengan negara bekas Jajahan British . C1b dengan menyerti Komanwel Mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan dunia? berbaik-baik dengan semu negara menjamin keselamatan rakyat dan negara memelihara kepentingan nasional mengekalkan kedaulatan negara memupuk kesejahteraan dunia mana-mana jawapan munasabah Mana-mana 2 x 1m

H1c C1c F2 H2a H2b H2c C2c H2d C2d H2e C2e F3 H3a H3b C3a C3b F4 H4a H4b H4c C4a F5 H5a H5a C5a H5b C5b H5c H5d C5c

GEMILANG SEJARAH T5 2009 Pada awal kemerdekaan Malaysia menjalankan dasar pro-barat untuk bantuan pertahanan kerana ancaman komunis Faktor Ekonomi Malaysia mengamalkan pasaran bebas menjalankan hubungan ke arah kemajuan ekonomi. Malaysia menjalankan hubungan yang menjadi pembeli utama bahan mentah C2b dengan negara maju / Amerika Syarikat / Britain Malaysia menjalinkan hubungan luar dengan tujuan untuk menarik pelabur modal asing selepas merdeka Malaysia masih mengharapkan bantuan modal dan pasaran dari Britain dan Amerika Syarikat. menggalakkan pelaburan asing melalui Dasar Pandang Ke Timur. terutama dari Jepun dan Korea Selatan Malaysia mengadakan hubungan untuk meluaskan pasaran. hubungan dengan negara membangun dan negara Islam Faktor politik Sebagai negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen mengamalkan dasar luar yang menyokong keamanan sejagat / pemeliharaan Kedaulatan negara Menyokong negara Palestin mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat Menyokong semua resolusi PBB ke arah keamanan./ Piagam PBB untuk mengekalkan keamanan dunia Faktor Geografi Kedudukan Malaysia yang strategik serta bersepadan dengan kebanyakan negara di Asia Tenggara. perairan menjadi laluan utama kapal-kapal dagangan di dunia keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan kepada keselamatan Malaysi Singapura / Thailand / Filipina / Brunei Faktor Demografi Malaysia mengadakan hubungan dengan Negara Islam kerana majoriti penduduk Malaysia beragama Islam. menyertai pertubuhn OIC Tidak mengadakan hubungan dengan Israel kerana penindasan dan penceroboh mereka ke atas rakyat Palastin. Malaysia mengamalkan konsep perpaduan dan menghormati hak asasi manusia. penduduk Malaysia terdiri pelbagau kaum dan mereka bebas menjalankan Budaya masing-masing Tidak mengadakan hubungan dengan Afrika Selatan kerana menjalankan dasar Apartheid Mana-mana 10 x 1m Dasar luar Malaysia pada tahap kedua menuju ke arah dasar berkecuali. peranan yang dimainkan oleh AMDA berkurangan pengaruh British di timur semakin merosot. pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China. pengistiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali / ZOPFAN di antara negara Asean telah menjalinkan hubungan luar dengan Negara-negara komunis seperti China / Jerman Timur / Korea Utara / Vietnam Utara / Mongolia. keinginan menjalinkan hubungan dengan semua negara jiran masalah yang boleh menggugat keselamatan negara boleh diselesaikan secara kerjasama antara negara jiran seperti masalah pelarian Vietnam .

(b) F1 F2 F3 F4 F5 F5 F6

F7 F8 F9

GEMILANG SEJARAH T5 2009 usaha kerajaan Malaysia memberi penekanan terhdap kepentingan ekonomi / perdagangan / pelaburan/ pembangunan negara. dapat mengamalkan nilai-nilai baik dari negara Jepun dan Korea melalui Dasar Pandang Ke Timur meningkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain untuk Memantapkan ekonomi negara Mana-mana 6 x 1m Sebab negara kita perlu menjalin persahabatan dengan negara-negara lain : berbaik-baik dengan semua negara menjamin keselamatan rakyat dan negara memelihara kepentingan nasional mengekalkan kedaulatan negara menggalakkan pembangunan / pembangungan ekonomi keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa menjadi warga global yang bertanggungjawab memupuk kesejahteraan dunia mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 4 x 1m Isu-isu yang diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah menghormati kedaulatan sesebuah negara. menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan persefahaman. menghormati hak asasi manusia. menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh mana-mana negara. menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun menubukan Kumpulan G15 ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota menghidup kembali NAM pernyataan bersama mengenai kedudukan Palestin. Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq Mana-mana 8 X 1m

(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 2.(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

(b) F1 H1a F2 H2a F3 H3a F4 H4a F5 H5a

Faedah-faedah yang diperoleh Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) pinjaman kewangan daripada Bank Pembangunan Islam melaksana projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat bantuan OIC dari segi pendidikan menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa / UIA tawaran biasiswa kepada pelajar-pelajar negara OIC yang belajar di UIAM penghormatan daripada negara-negara anggota kerana memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam Mencadangkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi di kalangan negara-negara

GEMILANG SEJARAH T5 2009 Islam Mana-mana 8 X 1m (c) F1 F2 F3 F4 F5 Iktibar daripada isu-isu antarabangsa Dapat menyuarakan pandangan kita kepada dunia Dapat mengeratkan hubungan antarabangsa Dapat menjalin hubungan baik dengan semua negara Sentiasa mengikuti perkembangan dunia Mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 4 X 1m Peraturan Pemarkahan Tamat