Casa Zoikăi

PIESĂ IN PATRU ACTE Text definitiv

Personajele:
ZOIA DENISOVNA PELŢ, stăpîna apartamentului şi a atelieruB MANIUŞKA, cameristă ANISIM ZOTIKOVICI PORTUPEIA, preşedintele comitetului 1 Woc PA VEL FEODOROVICI OBOLIANJNOV, conte ALEXANDR TARASOVICI AMETISTOV, verişorul Zoiei BORIS SEMIONOVICI GUS, director comercial GANDZALIN 1

HERUVIM

/ chlnezl

CROITOREASA PRIMA DOAMNĂ A DOUA DOAMNĂ A TREIA DOAMNĂ O LUCRĂTOARE ALLA VADIMOVNA MĂRIA NIKIFOROVNA LIZANKA MADAM IVANOVA PRIMUL NECUNOSCUT AL DOILEA NECUNOSCUT AL TREILEA NECUNOSCUT CORP DE MORT HOBBER

Actul intu

,
ZOIA MANIUŞKA Se văd antreul, salonul şi dormitorul din apartamentul Zoiei. în ferestre arde un apus de mai. Dincolo de ferestre, curtea unei clădiri enorme răsună ca o monstruoasă tabacheră muzicală. Gramofonul clntă: „Pe pămint, tot neamul omenesc/..."; cineva strigă: „Cumpărăm primusuri!", altcineva: „Cuţite, foarfeci ascut!", un al treilea: „Samovare sudăm.'"'... Gramofonul: „Se închină unui singur idol sflnt". Din cind in clnd, huruie tramvaiul. Rare claxoane de automobil. Un concert infernal. Apoi, cind zgomotul se mai potoleşte, se aude o polcă veselă, cintată la armonică.

(îmbrăăndu-se în faţa unui şifonier cu oglindă, fredonează polca): Haide, haide, înger drag... Am hîrtiuţa!... Am pus mîna pe ea!... Am hîrtiuţa! (apărînd brusc): Zoia Denisovna! Iar a venit Portupeia peste noi! ZOIA (în şoaptă): Fă-i vînt, fă-i vînt! Spune-i că nu sînt acasă! MANIUŞKA S-a strecurat pe uşa de servici, blestematul... ZOIA Dă-1 afară! Dă-1 afară! Spune-i, că am plecat. (Se ascunde în dulapul cu oglindă) PORTUPEIA (apare brusc): Zoia Denisovna, sînteţi acasă? MANIUŞKA Nu e, doar vă spusei că nu-i. Şi-apoi frumos vă stă, tovarăşe Portupeia, să daţi buzna în dormitorul unei doamne?

PORTUPEIA Puterea sovietică nu preconizează dormitoare. Poate vrei şi tu un dormitor separat, ai? Cînd vine? MANIUŞKA Eu de unde să ştiu? Că doar nu-mi dă mie raportul. PORTUPEIA O fi şters-o la ibovnicul ei. MANIUŞKA Ce needucat eşti, tovarăşe Portupeia, despre cine vorbeşti aşa?
PORTUPEIA MANIUŞKA PORTUPEIA MANIUŞKA PORTUPEIA ZOIA MANIUŞKA ZOIA PORTUPEIA ZOIA TUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA MANIUŞKA ZOIA MANIUŞKA PORTUPEIA MANIUŞKA PORTUPEIA

Tu, Mario, să nu-mi faci pe proasta! Cunoaşteil noi bine afacerile voastre. Comitetul de bloc ve« totul ca-n palmă. Comitetul de bloc e ochiul cari veghează. Şi de dormit, dormim cu un singur ochB iar cu celălalt vedem tot. De aia şi sîntem pun Mai bine te-ai duce de aici, Anisim ZotikovicB de ce te-ai băgat în dormitor? Vezi că sînt cu servieta! Cu cine crezi că vorbeşti» Servieta asta e semn că pot pătrunde oriund« Sînt persoană oficială, inviolabilă. (încearcă sM îmbrăţişeze pe Maniuşka.) Lăsaţi că i-oi spune eu soţiei dumitale şi o să-M facă harcea-parcea persoana oficială! Stai, zvîrlugă, că nu te mănînc! (din dulap): Portupeia, eşti un porc! Vai! (Fuge.) (ieşind din dulap): Halal preşedinte de comitetl N-am ce zice! Eu chiar credeam că aţi plecat de acasă. Ce-i veni să mintă? Da vicleană mai sînteţi, Zoia j Denisovna... Da şi dumneata, Portupeia! Ce poamă indiscretă poţi să fii. în primul rînd, foloseşti vorbe necu-l viincioase. Ce înseamnă ibovnic? Vorbeşti de Pa vel Feodorovici? Eu sînt un om simplu. N-am umblat pe la universitate. Păcat. în al doilea rînd, eu nici nu sînt îmbrăcată,! şi dumneata te fîţîi prin dormitorul meu. Iar îni al treilea rînd, eu nu sînt acasă. Cum adică? Mi se pare cam ciudat. Pe scurt — ce vrei de la mine? Iar vaţi gîndi« să-mi băgaţi pe cineva în apartament? Bineînţeles. Doar sînteţi singură în şase camereJ Cum adică singură, dar Maniuşka? Maniuşka-i fată în casă şi are cămăruţa ei de zece] metri lîngă bucătărie. Maniuşka! (apare): Ce-i, Zoia Denisovna? Cine eşti tu? Nepoata dumneavoastră, Zoia Denisovna. Şi cum îi spui Zoiei Denisovna? Ma tante. Ah, scîrbă mică!
i

ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA I Maniuşka o zbugheşte afară.

Poţi să te duci, Maniuşka.
ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA

ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA

Nu'mai merge aşa, Zoia Denisovna. Ce mă tot fraieriţi! Maniuşka — nepoată!... Vă e nepoată, cum vă sînt eu mătuşă! Portupeia, eşti un mitocan! Şi prima cameră e tot goală! Pardon, e plecat în delegaţie. Ce-mi tot spuneţi poveşti, Zoia Denisovna! Nici nu mai e la Moscova! Să fim obiectivi, v-a plasat o hîrtiuţă de la trustul de faianţă şi a şters-o din oraş. E o persoană mitică. Iar mie,, din cauza dumneavoastră, adunarea generală mi-a servit nişte urale... n-am ştiut cum să-mi iau tălpăşiţa. Ce mai vrea şi haita aia? Despre cine vorbiţi? Păi'1 despre adunarea voastră generală. Ştiţi ceva, Zoia Denisovna, să fi fost altul în locul meu... Păi tocmai asta-i nenorocirea, că nu altcineva, ci dumneata eşti în locul dumitale. S-a hotărît să vă băgăm pe cineva, să vă restrîngem, iar jumătate din adunare urlă să vă dăm de tot afară! Pe mine? Afară? (Face cu mina un gest obscen.) Asta ce vrea să însemne? Exact ce se vede: ciuciu! Ei bine! Uite, să crap dacă nu vă bag mîine un muncitor! Să vedem dacă o. să-i plimbaţi şi lui ciuciu pe la nas. Mii de scuze! (Se îndreaptă spre

uşă.)
Portupeia, ia dă-mi te rog o mică informaţie. De ce în casa noastră, o comunitate tovărăşească, nu-i aşa, monsieur Gus-Bagajnîi ocupă singur cele opt camere de la mezanin? îmi pare rău, dar Gus are contract pentru apartament. El va încălzi toată casa. îngâduie-mi o întrebare indiscretă. Cît ţi-a dat dumitale personal ca să-i sufle locuinţa lui Firsov? Uşurel, Zoia Denisovna — sînt o persoană cu funcţii de răspundere! în buzunarul interior al vestei ai nişte bancnote. Ssria VM, primul număr — 425900, controlează.
86 87 PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA
M..V? ui cii3 U 1. ,HVi. .<J! lili
I ■■:, i.;

ZOIA tTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA

Ţiam munţit si tu mă goneşti. Apare o cameră sordidă de subsol. cu cine vă auto-1 restrîngeţi. Pavel Feodoroviei nu se simte bine. Maniuşka şi persoana mitică rămîn tft vigoare. iar eu una — nu sînt acasă! Apăi sigur. Portupeia iese prin salon şi antreu si in acelaşi timp apare Obolianinov.) Pavlik! Sigur că poţi. Undeva se aude un pian ţi o voce: „Nu cinta. pentru cusut haine de lucru pentru soţiile de muncitori şi de funcţionari. poftim! (citeşte). cocaina ai Mat... uite (îi arată o cicatrice).. înlemneşte) Ale-hop! Dumneavoastră.. Toată casa ştie că e servitoare. Şi acum. CJANDZALIN TU dacă ai să omoli. tu hoţ! Ţe? Ţe ziţi? Goneşti pe salman chinez? Ţe? Mi-a fulat mătăsica pe Ţvetnoi buleval. după chinez. şi e falsă. Rufe pe sfoară. Bine. pe tine comunista poliţie te ia. Dar cu celelalte camere. dar le şi notează seria? ZOIA Păi dumneata ce credeai?. bandit! Vasele ai fulat... era observat eu asta mai demult. slab luminată de o lampă cu gaz.. înfundat şi tînguitor): Aşada™ Gus dă el bănuţii. drogul meu. scoate banii. Zoia Denisovna.. unde ai dispălut? Cum să cled la tine? Olecuţă taţi! Bandita eşti tu! Pleacă imediat din spălătorie. mi-au dat azi la Mur o hîrtie de cinci! ruble. o aruncăm. spaţiul înj plus. doar te pricepi la j bancnote. Glinka pe versuri do A. Pe conştiinţa mea. (plecînd): Numai să hotărîţi azi. cu hîrtiuţa asta se mai simplific» situaţia! Apropo. Zoia Denisovna. mine / Cinlecele Georgiei divine. Pauză. stimatej tovarăşe. Ai să vezi! Pauză. Ia uită-te. sînteţi în relfH cu necuratul.. Puşi (n... Mă autorestiing <u o persoană. Gând 7. alin stă aplecat deasupra unei spirtiere aprinse. iarăşi. drace! Cine-a scos documentul ăsta?) Gus? Ah. pot să intru? (îşi aruncă pălăria şi bastonul. Prin prezenta i se permite cetâţene Pelţ să deschidă o croitorie şi o şcoală model. Bine.) Maniuşka! Apare Maniuşka. Ce limbă veninoasă! (Se uită. (Strigă... HERUVIM Ţe? îţi goneşti azutolul? Am să mă spînzul la ZOIA . lecuţa să mă omoale. trec eu mai tîrziu.S. te implor!. Ce-i.] Oho-ho!. OBOLIANINOV ZOIA Arată îngrozitor. Ia porcăria asta sil arunc-o! Bine. Tu eşti la tine un pungaş chinez. în faţa lui — H e r u v i m. fugi repede la chinez! întuneric. hai să te cred...). frumoast^t pentru __________ *Roman[ă de M. parcă ce mai contează! Uite ce-i. Apartamentul Zoiei dispare. copia acestei fiţuici o dai bandiţilor] dumitale.. Pavlik."* (oprindu-sr la uşă.PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA (se descheie. Bine...t. cu Maniuşka nu se mai poate. cocaina mi-a zmulz un bandit..I.) E bună hîrtiafl Iar eu te psigur că e falsă. Ţe o sa manînţe salman chinez la Moscova? Lău tovalăş! Tlebuiesti omolît. marş! Trebuie să măi îmbrac...? OBOLIANINOV Nu mă pot lupta cu mine. Zoia. cum rămîne? Na. Deci.. bine.. Trimite după chinez.

Gazolin. ■■■:■. ţine? u / 1.■. Maniuska! (Deschide uşa.) (intră): De ce te-ncui? Halal spălătorie. poţi să baţi pînă crapi! A. dau la tine doctolia. pe Dumnezeu! Pune halatul. ai să munţesti 89 HERUVIM GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN MANIUŞKA HERUVIM GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN HERUVIM GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN MANIUŞKA GANDZALIN OBOLIANINOV HERUVIM Sînt flamînd. ' "' Bătăi la uşă.. Gazolin. La mine nu poate să meldzi acum. două dzile n-am mîncat. Iar s-a îmbolnăvit Obolianinov. mai fuli? Ai să mai zulesti Nu! Nu! Zi: zau! Zau! Mai zi zau încă! Zau. dai pîiniţe olecuţă! '' n l Ia pîiniţa din sac. Maniuska. saliut! Ei.•. (de după uşă): Deschide. zau. .«AND Z ALIN HERUVIM «AND Z ALIN HERUVIM usa ta! GANDZALIN HERUVIM GANDZALIN HERUVIM GANDZALIN HERUVIM GANDZALIN Pauză. ■■! Ţine este. •. prietenii! A-a. ţine. saliut. hai la ai mei.

) Salumîna. (Intim. Da ştie? Ştie. (Scoate din colţ o cutiuţă. Gazolin! La levedele. Hai.. Maniuska! Cînd te măliţi cu mine? Ia te uită! Da ce. sa aduc la fiecale zi? Nu spune la Gandzalini.) Buna fata. Heruvim ţi Z o i a. Uită-te. fatal (către Heruvim): Poaltă-te mai bine. ţi-am făgăduit eu aşa ceva? A. Maniuska. Obolianinov îşi încheie manşeta. Maniuska! Păi ţine a spus? Pupă-i mîna doamnei şi nu te înghesui la gură! Hai! (Maniuska iese cu Heruvim. Pavlik. Viei te desenăm flumos? (Îşi descoperă pieptul.) Viei. straniu şi înfricoşător.) Nemaipomenit! Zoika.Nu..i" Gandzalin spune ceva în chineză. cum zîmbeşte! E ca un heruvim! Talentat chinez!.. Talent e olecuţă.. meldze el. stai! (îi dâ banii lui Heruvim.) Beculeţul şi spirtiera se sting. uită-te! Ce îngrozitor! Singur l-ai făcut? .. spilt.. dregă chinezule? Sapti Iubii. ZOIA OBOLIANINOV ZOIA HERUVIM OBOLIANINOV HERUVIM OBOLIANINOV ZOIA HERUVIM OBOLIANINOV HERUVIM ZOIA OBOLIANINOV HERUVIM ZOIA HERUVIM ZOIA MANIUŞKA HERUVIM MANIUŞKA HERUVIM MANIUŞKA HERUVIM De ce şapte şi nu cinci? Tîlharilor! Lasă Zoia. întuneric. Spălătoria dispare. un bandit! Păi atunci la revedere. învie. Fii atent.. . li vorbeşte în chinezeşte. faţe ţe tlebuie. In dormitor — Obolianinov. vino s-o dizolvi tu acolo.Heruvim. Maniuska! Gustoasa fata. Cît ţi se cuvine. i-o dâ lui. Zoia. salonul şi antreul Zoiei.) Ţe mă înveţi. să nu mai zică ăia c-o faci prea diluată.. avem de toate — molfină. Maniuska t (Fredonează trist în chineză. sa aduţi ţinti luble. Heruvim îi răspunde \ chineză. Apar dormitorul. Ţe? Molfină? . Ce-1 tot boscorodeşti? E blînd ca un heruvimi Ţe heluvim.. îşi aranjează mîneca. îşi arată tatuajul — dragonul prinde viaţă. nu te teme. lasă ! E un chinez destoinic! (Se pipăie la buzunare !) Plătesc eu.

) Conte. condu-1 pe chinez! (apare): Poftiţi! (Iese cu Heruvim în antreu... îi stă scris pe faţăcă-i un virtuos reprezentant al Chinei. Maniuska! Altă dată..... Eu. Pa vi*." Şi? Şi aruncă mucul de ţigară pe jos... poţi veni la noi în fiecare zi? Sînt bolnav. De ce? Vine azi la mine unul. îl întreb pe paznic: şi ce e ea acum ? Acum e cocoş. am căzut pe gînduri.. am făcut rost de hîrtiuţa aceea. ai să mă saluţi? Bogat.. La Sanhai făcut. eşti de acord. Maniuska.) cu mtreprin-derea? Acum îmi e totuna. Ah. Se aprind primele lumini. du-te cu Dumnezeu. Maniuska. * Vezi nota de la p. dacă-i un vagabond. Nu. Cînd veneam spre tine am trecut cu tramvaiul pe lîngă grădina zoolog'că şi văd un anunţ: aici este expusă o fostă găină. hotăi răşte-te. Rufe? Vino peste o oră să ne înţelegem.. heruvimul meu.. nu se poate!. în ce slujbă? Am să aduc doctolii.. Bine..) Obolianinov dă la o parte perdeaua spre dormitor: deasupra Moscovei s-a lăsat inserarea. flumos. eu vin peste o olă. s-a făcut? S-a făcut! Pavlik. în cizme de vînătoarJ Zice: „Dumneavoastră sînteţi un fost conte. (Pauză."* şi se stinge. îmi răspunde... am să vin la fiecale zi. trebuie să mă tratez cu morfină.. 88..» Pavlik. Eşti cumva membru de partid.Singula. Te rog să nu-mi mai spui conte. chinezule? Noi spălam lufe. Poftiţi. 90 .. (Pauză.. Maniuska. de ce nu-i răspunzi unei doamne? Iartă-mă. m-a luat Oboiian în sluzbă.) (misterios): Cînd voi fi bogat. Nu mai suport să văd foste găini! Trebuie să plecăm de aici cu .. (în şoaptă. Tu ai să pregăteşti soluţia. Ascultă.. sînt de acord.. (în antreu): La levedele. Du-te. Nu înţeleg nimic.. OBOLIANINOV ZOIA OBOLIANINOV ZOIA OBOLIANINOV ZOIA OBOLIANINOV ZOIA OBOLIANINOV ZOIA OBOLIANINOV ZOIA OBOLIANINOV ■ ZOIA MANIUŞKA OBOLIANINOV Ce tip original! (la fereastra din dormitor): „E'e îmi amintesc... (Deschide uşa. Un glas începe din nou romanţa: „Ele îmi amintesc. Zgomotul e mai înăbuşit. ai să calci la mine la atelier. fii atent. Sălută-mă.i. 91 MANIUŞKA Heruvim iese.) Ei. PavUk. ia zi. Pavlik.

se uită în jur.. nu ne prind. şmecher (rus. e şi asta o performanţă." AMETISTOV (intră în antreu.. La strigătul Maniuşkăi intră Zoia şi O b o 1 i a n i n o v. Pînă la Crăciun vom avea un milion de franci. Zoia iese cu Obolianinov prin salon şi închide uşa după ea.) Ametistov poartă nişte pantaloni rupţi. se apropie să asculte. intră în antreu): Doamne-sfinte! Uitai să-nchid uşa!. în curte. tovarăşi. e trist): Tremura. (Sărută mina Maniuşkăi. Vocile lor înăbuşite se aud dincolo de uşă. patru verste. De la gara Kursk visez la o bere! Da pe cine căutaţi? Pe Zoia Denisovna. veri-şoară AMETISTOV MANIUŞKA AMETISTOV MANIUŞKA AMETISTOV MANIUŞKA AM ETISTOV 92 93 ZOIA AMBTISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV ZOIA AMETISTOV OBOLIANINOV ZOIA ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV . / Tinerel bătut de soartă. cu geamantanul... da! Te topeşti văzînd cu ochii! Am să (e duc la Paris. trebuie să vă spun! Acum ar fi bună o bere! Of.) (dezorientată): Zoia Denisovna! Zoia Denisovnal Ametistov dă buzna în sufragerie după Maniuşka.) Hei. pardon! Nu vă neliniştiţi. zăpadă peste tot. Verişorul Zoiei Denisovna. era lună. îmi pare bine! Foarte bine! Nici n-am bănuit că Zoecika are o nepoată atît de drăguţă. Dacă acţionăm cu cap. cu. Draga mea verişorică. un trenci slinos. Dar nu-mi faci cunoştinţă cu cetăţeanul.. MANIUŞKA (cu sticlele de bere. tu nu te ternii te vor prinde? ZOIA * Gînsac.orice preţ! O. ZoiaJi nu ai cumva nişte bere? Maniuşka! Apare Maniuşka. Hai. Fostul Gus*.) O-ho! Am picat la tanc. iar pe piept are o insignă. sărmanul. Du-te şi cumpără nişte bere! Aduc numaidecît! (O zbugheşte în sufragerie. tovarăşă! Bere! Pică tocmai bine. je vu saliu ! Zoia înmărmureşte. / Ger.) Mie mi s-a făcut deodată frică. acolo în antreu. nu vreau să discutăm aici problema asta. Pavlik„ în camera persoanei mitică. (Se uită în salon.). Ce-nseamnă asta? Ce doriţi? Pardon. fir-ar să fie! Să te cari de la gara Kursk.... e cineva pe aici? Zoia Denisovna e acasă? Hm. îţi garantez. iar m-ai zvîrlit la etajul patru! Oare ce-ai de gînd să-mi oferi aici? (Se uită pe uşa bucătăriei. Pare atotputernic! Mi-e sete. geamantanul în mînă. Dar cum o să ne strecurăm? Ne ajută Gus. o voce tîmpă şi subţire începe să cînte: „Era seară. îşi pune în grabă o broboadăşi ie uitînd să încuie uşa. Ei. soartă nenorocită. şapcă. Ametistov se întoarce în antreu. Undeva. aude vocea lui Obolianinov şi a Zoiei. Cu cine am plăcerea să discut? Sînt nepoata Zoiei Denisovna. mahăr. tot! (Pune jos geamantanul înnoroiat.

scumpa mea verişoară.. pardon.. asta n-o să-ţi meargă! AMETISTOV De ce să te sperii? Sînt un om de treabă. Dragă verişoară.. fără de partid. Pavel Feodorovici. ZOIA (II respinge): O. (îşi ia vahz< 94 şi nici măcar bere n-am să beau. nu mai pot nici să dau o fugă pînă la Moscova? M-au executat din greşeală. verişoară.. du-te şi toarnă-i nişte bere lui Pavel Feodorovici. hai să lăsăm.. Păi am avut baftă cu amnistia din mai. ■ .ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIAJ AMETISTOV Tu.. De bucurie? Nu înţeleg nimic. Pardon. n-a trecut cine ştie ce timp şi mi-ai uitat numele... fost nobiL (uimit): îmi pare bine. tu. acuma gata. ZOIA Aha. fă tu. (Dispare.. cît de amar îmi e să constat asta of-of-of! Vă rog. pardon. Ştiu.. un gentleman.. De altfel nici nu te-am îmbrăţişat... pardon. fir-ai să fii! (Maniuşka pleacă uimită.* să informez ce fel de atelier vrei să organizezi tu aici.) PutM kovski.P. Pardon. VasiJi Ivanovici. aduclnd o sticlă de bere şi un pahar. Maniuşka. vrei să mă sperii? Ei bine. dar trebuie să schimb douj vorbe cu Alexandr Tarasovici... Simt că ameţesc.. Parc-ai fost executat la Baku? Pardon. Maniuşka iese. acesta e val meti Ametistov.... aşa deci! Faci pe nebuna! Bine. da? Goneşte-* hai goneşte-1! Nu-i nimic. pentru păstrarea spaţiului locat™ (Cu voce puternică. Numai că o-să-ţi pară rău. dragă Zoia Denisovna. fără nici o vină.. am auzit tot! (Se îndreaptă către uşă. Pauză. am înţeles. soartă! Maniuşka intră. plec. (Către Obolianinov... fă pe nebuna! îţi goneşti vărul care a venit pe jos de la gara Kursk? Goneşti un orfan. şi ce-i cu asta? Dacă am fost executat la Baku. (în şoaptă) şi să nu-mi spui pe nume de nu mă duc glonţ la G. Eu. Apropo. nu.) ZOIA Stai! Cum ai intrat fără să suni? AMETISTOV Ei. Bineînţeles că la tine. ce-i cu nepoata asta a ta? Ce nepoată! E camerista mea.. Şi dacă eu îţi spun că nu te pot primi? Aha.) Iar eu i-am pupat mîna! Ce ruşine! ] Unde ai de gînd să stai? Fii atent că ia Moscova e o mare criză de locuinţe.) Maniuşka.. Drăguţă! Adă-ncoace nişte bere.. îngăduie-mi să-ţi spun donj cuvinte apari! Pavlik. că mor! Şi ia zi» ce nepoată eşti tu. Aha. tu..) Maniuşka! Maniuşka apare dezorientată.. dragă veri-şorică! Ah. iartă-mă.U... vă rog..

Au venit albii. personalitate luminoasă.. 95 ZOIA Lasă. lasă. Karl Petro-j viei.J am jucat chemin-de-fer şi mi-au suflat cincizeci-de mii într-o seară.. Mi-am zis' atunci.. Mă reped sp ferestre. dovadă. Chiar n-ai pantaloni? Dar geamantanul? în geamantan am şase pachete de cărţi de joc şi o broşură Există minuni? Noroc cu minunile astea. Vai.... Şi iată că se deschide uşa şi apa prietenul lui Cemodanov.. Şi există. Şi ce mi-am zis.. roşiii mi-au dat. ia să stîrpesc eu birocraţia. iar altul îi şi ia locul. iar eu mă evacuez. din nou la roşii. îţi spun eu. fireşte bani pentru evacuarea la Moscova. M-am gîndit că-i un loc bun. drept amintire. suspecţi.. la albi.. nu numai publicul in ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV 96 lectual. i-am luat carnetul de partid — şi tule-o la Baku. ferestrele sînt la etajul întîi.t. Aşadar.. La Voronej? Nu. Şi tocmai se stinge la mine în cameră prietenul meu Cemodanov.ZOIA Maniuşka. fireşte. înţelegi. AMETISTOV Of. nu-i nimic. asta se întîmpla deja la Odesa.. Roşiii mi-au dat iar pentru evacuare. şi intru la roşii ca responsabil al unui grup de agitaţie.. zic.. ce grozav! Aveţi o bere clasa-ntîî la Moscova! Văd c-ai reuşit să-ţi păstrezi căsuţa. zic. L-am bocit puţin pe defunct. Mă prezint. în Crimeea. bravo Zoia! O. profesorii. m-am eoni vins că n-am stofă de carierist şi am hotărît să avansez pe linie de partid.). Zoia izbucneşte in Hs. Zoecica. cum ar veni. te-ai abrutizat de tot în apartamentul tău! Te-ai rupt! Te-ai rupt de mase! .. Cemoj danov. De nu erau ele. cumpăraţi o broşură!. şi intru în slujba lor... La Baku am luat şi eu de la secţia de cultură... La Stavropol —în echipa de pompieri. eu un vax... Se vede că trebuie să-mi port crucea. am dat peste o gaşcă. om de partid. o sută de broşuri: Există minuni? Le vindeam cu o rublă în tren..-Cărţile sînt măsluite? Drept cine mă luaţi. Ţi-au suflat? Ţie? înseamnă că erau specialişti de clasă! Nişte harapi suspecţi. soartă!. în sfîrşit. ce mei! Cînd am spus cuvîntul de înc iere la proces. Maniuşka iese. Grozavă bereî Tovarăşi. ce pierde oare partidul? Moare unul. cum de n-ai încuiat uşa? Vai. aşa şi pe dincolo. Pe urmă primesc. (bea bere): Uf. la Rostov. Du-te şi cere-i scuze lui Pavel Feodorovici. Excelent! Ghinion. liniştit. eu m-am dus la albi.. Maniuşka!. intrînd imediat în rîndurile sale. Aici am fost simplu administrator la un restaurant din Sevastopol.... dar şi miliţienii boceau! Şi atunci m-au executat. Dau să fug — fias-total! El are nouarul. Zoika. verişoară!.. lai apoi. că iată. la Voronej — responsabil al secţiei de aprovizionare... mai departe! Vrei să mă supăr şi să plec? Nu! Spune-mi în primul rînd ce vrei? în primul rînd vreau nişte pantaloni... sînt aici!.. Ce să-i faci! Trebuia să merg la Moscova.. de la albi pentru evacuare. madam? AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV * Gosudarstvennoe politiceskoe upravlenie politică de stat (n.. crăpăm de foame! Crezi că-i glumă să mergi cu trenul de marfă şi cu personalul de la Baku pînă la Moscova!. şi m-am apucat de slalom pe pîrtia puterii sovietice. In anul 1919 am fost şefulsecţi artelor din Cernigov. mă crezi. povestea asta cu stagii şi vechimi de tot felul... Ametistov! Pe unde te-ai vînturat şajl ani? . poţi organiza un chemin-1 de-fer. fireşte. Ei.

L-or fi uitat pe aicea în opt ani. însă bagă de seamă. nu mai pot de curiozitate! Să faci bine.. Contele? Bravo!. Ametistov.. să dai pantalonii înapoi. Pavlik! Intră Obolianinov. ce canalie poţi să fii... Familie cunoscută. Uite. Zoecika. Descurcă-te singur cu numele. Ne-am lăsat furaţi de amintirile copilăriei.. iar în viaţă — Alexandr Tarasovici Ametistov. pardon. care dintre aceste acte este. a fost de-a dreptul grotesc! Cred că n-o să vă supăraţi? între nobili nu se dă importanţă unor asemenea fleacuri. Iartă-mă.. la serviciul militar. AMETISTOV Dumnezeu să-ţi binecuvînteze inimioara ta cea bună! întoarce-te.. pardon. doar am crescut împreună cu Zoecika.. Doar erai Putnikovski! AMETISTOV Nu. vin din Saratov... dacă-mi faci vreo figură. (Iese de după paravan. ce să-i faci? ZOIA Te primesc. problema e. (Scoate un portofel.. aici. Un adevărat roman. La Taganrog mi-au şparlit al doilea geamantan.. pardon.. povestea tristă a unui suflet pribeag i-am încredinţat-o unei vipere? Mondio! ZOIA Taci..... Vă rog. dar de distrus tot te distrug! Fereşte-te. Zoecika. cretinule! Unde e colierul.. un adevărat roman! O să plîngeţi în hohote cînd am să vi-1 povestesc..ZOIA în fine! Ai auzit totul? AMETISTOV Norocul. vă rog. o să plîngeţi în hohote. Pardon. îmi pare bine. trece-1 pe Ametistov! Stai.. (Scoate o hirtie. La Moscova Putnikovski e absolut exclus.) Umani pantalonaşi! în nişte pantalonaşi ca ăştia te simţi imediat pe altă platformă.. Te felicit. risc totul.. mai proaspăt. madam! Ca să vezi cum îşi primeşte Zoecika rudele! ZOIA Acte ai? AMETISTOV Am buzunarul plin de acte. Sînteţi mirat? Acesta e numele meu de actor.. m-au jefuit pe drum. am avut şi o hernie. Na.) Karl Cemodanov — despre ăsta nici nu poate fi vorba! Siguradze Anton — nu. pe cuvînt. Pavlik. După mutră pare contrarevoluţionar... pe ca^e ai promis să-1 predai chiar înainte de plecare? AMETISTOV Colier? A-a. AMETISTOV Consort morganatic? ZOIA Să te porţi politicos cu el. AMETISTOV Zoecika! ZOIA Taci! îţi dau postul de administrator al întreprinderii. vă uitaţi la pantaloni.. Adineaori aproape că mă apucase plînsul.. dacă tu îl recomanzi pe Vasilii Ivanovici. nu mai are para chioară. N-ai nimic împotrivă? Doamne fereşte.) ZOIA (ia din dulap nişte pantaloni superbi): Pune-ţi pantalonii..... am avut de lămurit o treabă. îmi pare foarte bine. nici ăsta nu merge. mă pui într-situaţie penibilă.. De unde sosiţi? Eu? De unde sosesc eu? Pe mine mă întrebaţi? în momentul de faţă. Ametistov. canalie! AMETISTOV Mersi. Pavlik... numele complet de actor e — Vasili Ivanovici Putni-kovski. ZOIA E absolut îngrozitor. Cred că cel mai bun ar fi propriul meu nume. Alexandr Tarasovici va lucra la noi ca administrator. am greşit. e soţul meu! AMETISTOV Cum zici că-i spune? 97 ~~ Teatru Mihail Bulgakov ZOI A AMETISTOV ZOIA ZOIA AMETISTOV OBOLIANINOV ZOIA OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV m AMETISTOV Obolianinov.. surioară! ZOIA Ce să zic. probabil. prea ai povestit multe despre tine! AMETISTOV Deci. pe Alexandr Tarasovici. Permiteţi-mă să vă întreb: sînteţi cumva membru de partid? Chel chestion? Se poate? .. Unul cu briliante mici? ZOIA Ah. stai.. admiră pantalonii de pe el. mulţi purtători ai acestui nume au fost executaţi de bolşevici.. ca să zic aşa. îmi pare foarte bine. sînt ai lui Pavel Feodo-rovici. surioară! Deşi.

păi ce-aveam de pierdut în afară de lanţuri? Am jucat. tot timpul în picioare. e G vreme. asta nu-i o treabă bună! în primul rînd.) Sînteţi membru de partid.. (Încet.. un rol colosal. una. să cînte: „Mulţi ani trăiască. nu merge treaba! Atunci le-am spus-o drept în faţă.. am deviat.. M-am uitat în jur şi ce văd — nu. iar eu. la un moment dat. Cheamă-1 aici (Către Ametistov.. Ştiţi.. Mare mai e casa asta a dumneavoastră. e preşedintele comitetului de bloc. îmi pare bine! (îşi pune insigna.. Nu. în al doilea rînd.-. de-a dreptul uriaşă.. AMBTISTOV Portupeij Ura! AMETISTOV CORTINA Aşa ziceam şi eu. Zoia Denisovna... de mîine încep treaba.) Fii atent. Aha.Aveaţi pe piept.. a simpatizantului. hocus-pocus. Zoia Denisovna? Da.) Eu sînt un fost membru de partid. sigur. ştiţi. Nu sînt de acord cu o serie de lucruri... Ce să mai vorbim.. către Obolianinov..) Iar acum în sănătatea stimatului nostru preşedinte al comitetului 99 de bloc.. Uite actele. să-ţi iei peste rînd tichet de loc.. probabil că mi s-a părut. v-aţi gîndit. Ei.) Cum zj că-1 cheamă? ZOIA (încet): Anisim Zotikovici Portupeia. ne-am pierdut puritatea liniei. oameni înfierbîntaţi! în sănătatea dumneavoastră! E genial.. alta.. Va fi administratorul atelierului.. asta era pentru drum. Da. Drept în faţă? Da.. (încet. De. A. nu. e pur şi simplu un chin! La serviciul militar aveţi o hernie? Chiar aşa (li dă hîrtia. tovarăşe? Sînt simpatizant.. ajunge cu politica! Tovarăşe Portupeia. jur! (încet): O canalie! Hai. Anisim Zotikovici în curte cineva zdrăngăne la o pianină. nu... dragă tovarăşe.. Trece-1 pe Alexandr Tarasovici Ametistov. A. un soi de." Chiar aşa! Trăiască! Trăiască! . deci v-aţi gîndit să vă angajaţi? Sigur. Nu vă refuz.. zic ei? Păi cînd te-om. vă salut cetăţene Obolianinov. E tare cald. e necesară pentru tren. Am pierdut tradiţia! Aşa deci. Deci începem! Pentru succesul atelierului şi pentru sănătatea responsabilei — Zoia Denisovna... stimate tovarăşe? Mersi.. zic. tovarăşa Pelţ! Ura! (Bea bere.) Devan le jan. nişte băieţi Ir.. acum a sosit. Şi de ce aţi ieşit? Mici disensiuni fracţionare.. Bună seara.. MANIUŞKA ZOIA PORTUPEIA ZOIA PORTUPEIA AMETISTOV PORTUPEIA AMETISTOV PORTUPEIA AMETISTOV PORTUPEIA AMETISTOV PORTUPEIA AMETISTOV PORTUPEIA AMETISTOV OBOLIANINOV ZOIA AMETISTOV 98 L (intrînd): A venit Portupeia.. Un păhărel de bere.

. PRIMA DOAMNĂ Face cute. CROITOREASA Bine. Mantoul dumneavoastră e încîntător! A DOUA DOAMNĂ Da de unde! Aşa să fie fundul meu? AMETISTOV Este un fund absolut perfect.. draga mea!. A DOUA DOAMNĂ (trăncănind fără încetare către a treia): Şi închi-puiţi-vă ce spune: în primul rînd.. madam. A DOUA DOAMNĂ Şi cîtă impertinenţă — îmi zice ca. PRIMA DOAMNĂ A nu. AMETISTOV (intrînd in fugă): Pardon. A DOUA DOAMNĂ Monsieur Ametistov. pardon. 1 . . madam. AMETISTOV (întorăndu-se): Pardon. alerg la ea. vezi Doamne.. scoate-1. scoate-1!. Aii '. Trei doamne...) PRIMA DOAMNĂ Ăsta cine mai e? CROITOREASA Administratorul şef al şcolii.. madam. trebuie să vă tundeţi.¥ 'CAN A 1 ■ ^—ni ■ Vx LUJ — mn«n— mrr** .• Actul al . (aparte) Ah. nu mă uit. (Dispare. pînă vineri? CROITOREASA E'imposibil. cum vi se pare am eu pomeţii prea laţi? io. Varvara Nikoîaevna nu va avea timp. plesnire-ai!. ■ . maşină. PRIMA DOAMNĂ Ah. Pardon. priveşte. nu mă uit.1. madam. Tot clinul trebuie scos.■. Soneria. spuneţi-mi.t Ai' f. Eu. rnadam? Aş zfl chiar că n-aveţi deloc pomeţi. scos..) PRIMA DOAMNĂ (îşi scoate.. PRIMA DOAMNĂ Bine pusă la punct afacerea.■!!■ III " '""* i'-'j . AMETISTOV Dumneavoastră? Kieske vu dit. altfel se creează impresia că îmi lipsesc două coaste! Pentru Dumnezeu.. pardon. desigur. PRIMA DOAMNĂ La revedere. face cute! CROITOREASA Nicidecum. pardon! (Iese valvîrtej. dragă. drăguţă. ea îmi pune sparterie-ul şi. (Iese. fug imediat în bulevardul Ku/neţki. doamnă. oile a * f' 1 Iii UIMI / . la Jean.'. j\ţ_r.. mantoul): Deci. Lucratoarea ţăcăne la Croitoreasa. valuri de stofe. mă tund. dumitale ţi se pare caraghios!. cu centimetrul atirnat pe umăr.. • •■■'• ' M!. ' . 'îl Salonul din locuinţa Zoiei e transformat în atelier. imaginează-ţi: figura mea ia pe loc forma unui ceaun! A TREIA DOAMNĂ Hi-hi-hi! A DOUA DOAMNĂ Ah. Manechine cu feţe de păpuşi. asta-i de-a dreptul îngrozitor! Dar pînă sîmbătă? CROITOREASA Pînă miercuri.'..) Lucrătoarea li dă un pachet celei de a doua doamne. am pomeţii prea laţi! Se aude soneria..

(Iese vdvîrtej. Pardon. (Scoate o sticlă de coniac şi un păhărel..) CROITOREASA (se aşază frîntă de oboseală): Uff!.. e o toamnă de aur. 102 AMETISTOV LUCRĂTOAREA AMETISTOV AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV MANIUŞKA AMETISTOV ZOIA ALLA ZOIA Odihniţi-vă. Alexandr Tarasovici! Numai de ne-am vedea odată în pat! Ah. ar fi un giuvaer pentru casa noastră! Ascultă-! pe Ametistov! Ametistov e un om mare! Soneria. directoare dragă. ascultă-mă pe mine. pardon. cît de bine vă înţeleg! Nici eu nu visez altceva decît să mă culc! Să citesc cîte ceva din istoria filozofiei materialiste şi să adorm! Nu trebuie să faceţi ordine.A DOUA DOAMNĂ Vă mulţumesc. dragi tovarăşi.. tovarăşe. nu? O să plătească. Zoecika. Pe cine-o mai aduce dracu?! Alia Vadimovna întreabă dacă puteţi s-o primiţi. conform codului muncii. Zoia Denisovna! Bine-aţi Arenit. A picat la tanc! N-o scăpa din mîini! Bine. Deci tu ai toate atuurile.. Mergeţi pe Dealul Vorobiov. (intră): Bună ziua. M-au dat gata blestematele! Nu mai văd decît funde şi funduri înaintea ochilor. mă atrage socialismul. nu te agita! (Către Maniuşka. uite ce-i: o urgentezi pe Alia Vadimovna? N-o să ţină. Nu va plăti.. aranjează tovarăşa Mani uşka totul. Cît îţi datorează? Trei mii. are neapărată nevoie de bani. Lucrătoarea şi croitoreasa pleacă. pardon. tovarăşi.) A doua doamnă pleacă. iar bani — ioc! Şi ce exemplar. închidem prăvălioara! Ajun» Lucrătoarea şi croitoreasa se pregătesc de plecare. 103 .) Pofteşte-o aici.. frunzele. Ce frunze.. mă năpădesc întrebările. are ochii nesolvabili. (aparte): Da ce Dumnezeu se întîmplă? Pardon. Ei. După ochi se vede întotdeauna dacă omul are sau nu bani.) Ptiu. fir-ar să fie! Intră Z o i a. bea. madam! Soneria. Muierea e frămîntată de gînduri ţi-o spun eu. Alia Vadimovna. Judec după mine: cînd sînt lefter sînt îngîndurat. AMETISTOV Ei. (Iese. LUCRĂTOAREA (împachetează ceva în hîrtie.... îi dă pachetul celei de-& ireia doamne): Asta-i funda dumneavoastră» A TREIA DOAMNĂ Mersi.. AMETISTOV (intrînd vijelios): Orevuar... ascultă-mă pe mine.

Zoia Denisovna. fireşte! dreptate... Dar dumneavoastră jfl intrat la mine ca o statuie.. sînteţi o doamnă din lumea bună.. Vă ascult. Aliocika. fâcînduM Zoiei cu ochiul. adorată Alia Vadirtiovna! AM Alia Vadimovna..! adică. Numai bine..) La revedere. Zoia Denisovna. vi s-a părut.1 ■ 11 O l AMEŢISTOV Sărut mînuşiţele. car asta nu vă dă dreptul să-mi vorbiţi cu acest ton. am venit la dumneavoastră fl o chestiune serioasă..... finanţele mele sînt în ultima vreme la pămînt. ALLA AMETISTOV ALLA ZOIA ALLA ZOIA ALLA ZOIA ALLA ZOIA ZOIA ALLA ZOIA Alia se îndreaptă spre uşă.. Iar dacă-i aşa.. Astăzi trebuia să va plă-1 tesc. Ah.. Fug. Zoia Deni-! sovna! Ce pot să spun. mi-e foarte jenă. iar eu — o\ biată croitoreasă. (Dispare. Aţi fost cuirasier? Mezui.. 104 I ZOIA Haideţi să lăsăm datoria asta! Deci. voi face totul ca să găseM nişte bani şi mă voi achita... aveţi. sînt nevoită să vă cer o amînare.) Minunat administrator aveţi. Ei nu. cînd o să vedeţi modelele pe cafl le-am primit azi de la.. vă sînt datoare. Zoia Denisovna. simpljM treburile mele merg mizerabil — ne-am fi gîndi« împreună ce-i de făcut. dar. Alia Vadimovna. că nu ştiu cum să vă privesc în ochi. Zoia Denisovna. Asta e. aşa nu merge! Tocmai despre ton e vorba! Nu contează cine şi cui îi este dato™ Dacă aţi fi venit la mine şi aţi fi spus aşa. Atît de prost stau treburile? Zoia Denisovna.. Dumneavoastră. (Pauză. cît e de neplăcut!. Alîa Vadimovna. vă părăsesc. La revedere.. chiar a fost cuirasier? Din păcate.) Mă omcrîţi cu tăcerea dumneavoastră. staţi prost cu banii? Spuneţi-mi simplu şi prieteneşte! De cît aveţi nevoie? .Paris o să vă aruneaB rochia pe fereastră! Vă dau cuvîntul meu de fol cuirasier.. ce vreţi de lafl croitoreasă? ALLA Zoia Denisovna. AUa Vadimovna? (Pauză. nu pot să vă spun cu siguranţă** Luaţi loc. Zoia DenisovoM Spuneţi-mi. pe cuvîntul metiB Adevărul e că sînt atît de deprimată de datolH mea...

omul iubit.. Pe scurt. Şi n-o să i-o spuneţi nimănui... n-am nevoie de numele lui.) Glumiţi! ZOIA Pînă la Crăciun nu mai sînt decît patru luni.. ZOIA Aoleu!. Veniţi să lucraţi aici ca manechin. Ai văzut ce înseamnă Alexandr Ametistov? Doar ... ALLA ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV Hai. el n-are bani să vă aranjeze mai bine aici? ALLA De cînd mi-a murit soţul. vreau să zic.. Hop! (Desfacelarg dulapul. ZOIA Dar el... am să vă ajut să plecaţi. Adică. n-am pe nimeni.. De acord! Vin peste trei zile. şi el nu va şti niciodată.. în afară de asta.. ZOIA Şi n-aţi izbutit să plecaţi atunci. ZOIA Liniştiţi-vă. dincolo de fereastră. Beznă. ZOIA înţeleg. cu datoriile plătite. La primăv^M veţi vedea Marile Bulevarde. în Moscova n-am posibilitatea să cîştig. să fac ceva cît de cît acceptabil. Deci aici s-au cam dus toate dracului." (în şoaptă... înăuntru. 105 şi nimeni —auziţi? nimeni! —nu va afla vrH dată că Alia a lucrat ca manechin. atelier! Ăsta da. niciodată? ZOIA Jur! Pauză.. cu trei luni in urmă? ALLA N-am izbutit. ALLA Zău. ALLA Da. Zoika? Sînteţi dracul în persoană. atelier! Cursuri numai seara. cu capul în jos! Aliezi.. ALLA Dar Zoecika. ZOIA De ce? La mine în atelier e o muncă acceptabilă.. Zoia şi Alia dispar In ea. Cursurile la şcoală sînt numai seara.. Eu vă propun un salariu de o mie de ruble pe lună. pentru asta se plătesc nişte sume infime! ZOIA Sume infime! Asta-i o noţiune relativă. ALLA Vreau să plec în străinătate. ALLA Zoecika. ca în viitoare. ALLA Odată la două zile? Seara?. Cît despre bani. ALLA Ăsta da... o dată la două zile. Peste patru luni sînteţi liberă. Sînteţi invitata mea. vă voi da posibilitatea să cîştigaţi atît cît să vă plătiţi şi datoriile.ALLA De mult.' ZOIA La primăvară veţi ieşi cu el la braţ. o voce acompaniată de />jH cintă înăbuşit: „Vom părăsi ţinutul in care am sufjU atit. Undeva. Nu vreau să ştiu cine e el. ZOIA Dar pentru ce? Pauză. Lingă lampă — Ametistov şi Zoia.) Alegeţi-o pe oricare vreţi — e cadoul meu. toalete pariziene strălucesc într-o lumină orbitoare... Atît de mult că-mi îngheaţă şi sîngele-n vine.. Apoi apare o lampa aprinsă. ZOIA Promit să aranjez eu treaba asta. s-au dus dracului. S-a înserat. (A înţeles. dacă vreţi.. ALLA Dacă o veţi face mă veţi obliga pe toată viaţa. ALLA Da.) Iar la Paris. Ei? Pauză. Zoia Denisovna. Ştiţi cine sînteţi dumneavoastră. vă anulez datoria şi. tovarăşă!.

De ce minţi în fiece minut? Ia zi.. respectele mele! Iertaţi-mă. Apropos de diferenţă. Nu vezi cum se holbează la tine? Cum adică? Insinuezi c-aş vorbi prost? Nu prost. Nisa. Nisa. Şi ce-i rău în cuvîntul „maestro"? Acest cuvînt neobişnuit mă zgîrie pur şi simplu la ureche. Zoecika. parol aVonerl zece ani joc chemin-de-fer şi ei cică-aş vorbi prij franţuzeşte! 106 ZOIA AMETISTOV ZOIA AMETISTOV MANIUŞKA AMETISTOV MANIUŞKA AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV Şi încă ceva. numai pentru caracterul tău şi te-aş trimite la ocnă. în pantaloni albi! Un lucru te rog. pardon! E o mare diferenţă. n-aveţi o ţigară? Vă rog. Intră Obolianinov. catastrofal! Asta-i impertinenţă. Mersi bocu. Vuala! Un adevărat rai! înveseliţi-vă odată. Ca şi cuvîntul tovarăş. Arăta bine? Foarte bine.) Gus! Şi de ce taci? (Intră In panică) Gus! Gus! Şi unde-i cuibul ăla de rîndunică. ce cuirasierul dracului eşti tu? Cine mai avea nevoie şi de asta? N-ai plăcere mai mare decît să-i spui omului porcării. Seamănă întrucîtva cu fosta mea casă. (Iese. Zoia. nepoţico! (apare): Iată-mă-s! Pot să aflu ce tot învîvteşti pe acolo? Te pomeneşti că vrei să mut eu totul? Spălam vasele! Le speli mai tîrziu. Lasă trăncăneala! Nu uita că trebuie să vină Gus. (Uitindu-se în jur). Alexandr Ametistov. Bună seara. nu mai vorbi franţuzeşte! Măcar faţă de Alia să nu vorbeşti. Pardon. cînd te voi vedea! Coasta de Azur. de mult am vrut să vă rog: n-aţi putea să-mi declinaţi numele în întregime? De ce v-aţi supărat? Ce tip ciudat sînteţi! Intre oamenii de lume. aprind luminile. numai că mi-au luat-o! Cum se poate! Au venit unii cu nişte bărbi roşcate şi m-au ..ţi-am spus! Nu eşti prost. Maestre. să nu uiţi că jumătate din bogăţia ta e făcută cu mîinile mele! N-ai să-1 părăseşti pe verişorul tău? Mă iei cu tine? Da? Ah. imperiu ceresc?! Maniuşka. E in frac. şi eu pe malul mării. Mă duc să mă schimb. Ajută-mă! încep să facă ordine prin casă. Dac-ar fi după mine. conte! Ce staţi ca o matracucă! Ce-i aia „matracucă"? Aoleu că mohorît mai sînteţi! Cum vi se pare locuinţa ? E foarte plăcută.

.. (intră): Pavlik! Bună seara. banditule! Lasă că dac-ai adăugat.. trăncăneşti. foarte frumoasă. AMETISTOV Maniuşka! O ţigară! Maniuşka intră în fugă. Intră Lizanka. Peste cîtva timp intră H e r u v i m. AMETISTOV Aţi venit cu tramvaiul? MADAM IVANOVA' Da.. AMETISTOV Pe unde mi-ai umblat? HERUVIM Io olecuţă călcat fuste.. te ştiu eu. AMETISTOV Hai dă-o-ncoace! Ia ascultă tu. AMETISTOV Lua-te-a'r muma pădurii cu fustele tale. AMETISTOV E frig afară? MADAM IVANOVA Nu. MADAM IVANOVA Da. ce bine! (Iese în fugă. AMETISTOV Ba nu olecuţă. Alexandr Tarasorici! Bună seara] Heruvimaşule! AMETISTOV Mergeţi să vă îmbrăcaţi. Vom prezenta modele noi. Lizanka iese. Soneria sună insistent.. acum e cu totul altceva! Şi de ce dracii vă racleţi voi chinezii. Semnal de sonerie: de trei ori lung. zău! Poţi trăi o viaţă cu ea şi tot nu te plictiseşti! Nu ca tine — trăncăneşti. AMETISTOV Nu exagera. ci o să te trăsnească de-a bineleal îţi dă una în ceafă şi ia-1 pe chinez de unde nuil Să nu mai pui aspirină în cocaină!.... niu! AMETISTOV Oh.. Ai adus cocaină? HERUVIM Da. în cap? Altul ar fi preţul. LIZANKA Respectele mele administratorului acestei mînăstiri! AMETISTOV Bon suar. madam Ivanova! MADAM IVANOVA Daţi-mi o ţigară. AMETISTOV Vi s-a stins. Mă ajută Heruvim. tîrziu. arde denii umplînd camera cu rotocoale de fum. Heruvim îşi pune o bluză şi o şepcuţă chinezească. AMETISTOV Răspunde-mi cinstit: ai adăugat aspirină? HERUVIM Niu. îi oferă ţigări doamnei Ivanova. dac-aţi avea codiţă! Sonerie-semnal.. fără-ncetare. (Iese.) Heruvim a aprins un felinar chinezesc in nişă. o să te bată Dumnezeu! HERUVIM Olecuţă bate.) AMETISTOV (către Maniuşka): Asta da femeie. Ba nu. dragul meu! AMETISTOV Uite că vine! Lua-l-ar dracu! Maniuşka iese în fugă. Cină o aude. MADAM IVANOVA Asta-i bine.. de două ori scurt.. 108 HERUVIM N-am să exagelez. 109 . AMETISTOV Şi pesemne că era multă lume în tramvai. un chibriţel. AMETISTOV Bună seara.. Intră madam I v a n o v a.. AMETISTOV Ei.) Sonerie-semnal. El e! Recunosc felul de a suna al directorului comercial! Sună superb! Deschide! Apoi fugi şi te schimbă. Măria Nikiforovna. să ştii că e bună cocaina. AMETISTOV Avem o surpriză: au sosit modelele de la Paris. Io-Beau-Ceaij uită-te în ochii mei! HERUVIM Ma uit in ochii tai. O femeie arogantă. MADAM IVANOVA Mulţumesc..zvîrlit în stradă. (Iese. se dichiseşte. Sonerie-semnal. Pauză. Intră Măria N i k i f o r o v n a. Ei poftim! Ce poveste trist ZOIA Haij camera mea! Iese împreună cu Obolianinov. MĂRIA NIKIFOROVNA Bună seara. 107 AMETISTOV Cine ar fi crezut!. AMETISTOV O minunăţie! MADAM IVANOVA Ihîm. Pauză... MĂRIA NIKIFOROVNA Au sosit? Ah. Ametistov se repede la oglindă.

Aveţi un administrator? Ia să-1 vedem la faţă! li veţi vedea imediat. De distracţie nici nu poate fi vorba. Mie-mi 2.iceţi de raze? Dumneavoastră. Zoia Denisovna. Cadou? Rămîne între noi. (Se uită prin cameră. Dar asta râmîne între noi.HERUVIM MANIUŞKA AMETISTOV ZOIA GUS ZOIA GUS ZOIA GUS ZOIA GUS ZOIA GUS ZOIA GUS ZOIA GUS ZOIA GUS ZOIA AMETTSTOV GUS AMETISTOV GUS (trecind în fugă): Vine Gus! Doamne Dumnezeule! Gus! (Iese în fugă. Iar apoi vom cina. dragă Borij Semionovici! Bună seara.. n-am să-i spun soţiei... vechi cunoştinţe. Am nevoie de o toaletă pariziană. Domniei voastre îşi datorează atelierul existenţa. recunoaşteţi! Rămîne între noi. îi şi vezi razele. am ajuns să am şi insomnii.) Zoia! Gus! Primeşte-1. Ah. ceea ce în traducere în-1 seamnă: Cînd vorbeşti despre soare. înţeleg. (Dispare). Glumesc. mi-ar fi făcut plăcere.) E foarte plăcut aici. v-aţi surmenaţi trebuie să vă distraţi. ce om rău! Sîntem doar vecini. administratorul meu vă va prezenta modelele şi veţi alege tot ce vă place. Ştiţi. dar. bărbaţii! Ei bine. Astăzi sînteţi al meu şi n-am să vă las. eu dispar! (Dispare. Ce să mai vorbim. ce hoţoman. on vua se reion. bărbaţii. Hai. Nu vă temeţi. astea-s fleacuri. Ştiu că nu vă vedeţi capul de treburi.. ceva ultimul răcnet. Apropo de atelier. 110 \METISTOV GUS AMETISTOV GUS AMETISTO\ GUS AMETISTOV HERUVIM GUS AMETISTOV GUS AMETISTOV GUS AMETISTOV GUS AMETISTOV . de vreo treizeci de ruble. Ei. Sînteţi îndrăgostit. Mersi. Vai-vai.) (în rochie de seară): Ce bine-mi pare. îmbrăcat în frac): Can on parV din soleif.. Ah. aici e mai plăcut.. măcar odată să fi trecut. într-un fel am venit la dumneavoastră cu afaceri. mult stimate Boris SemionoviciJ Permiteţi-mi să mă prezint — Ametistov! Gus. Sărăcuţul de dumneavoastră. bună seara! Luaţi loc aici. Credeţi-mă. (apare brusc.

' Mai doriţi o cupă? Sînteţi un administrator de-a dreptul fermecători Da de unde. Vă rog încă o cupă şi. j (în şoaptă): Să mă volatilizez? Volatilizează-te.. Acuşica.. se aşază la pian. j AMETISTOV Mai multă viaţă. nu?! Aţi lucrat la Paris? Cinci ani. Gus priveşte toate acestea cu mirare. Şampanie?! Excelent aţi organizat afacerea. mult stimate Boris Semionovici! Şi de asemenea în sănătatea trustului dumneavoastră de metale greu fuzibile! Ura! Ura! Ura ! Nu.. Heruvim! Heruvim apare.) Ob olianinov intră. Dar la ce vă trebuie chinezul? E bătrînul meu lacheu. Eh. dă-ne ceva răcoritor. nu! Pînă la fund! Nu jigniţi firma! E foarte bine organizată afacerea. Făceţi-vă comod. iubite Boris Semionovici! Heruvim. Lizanka! Cortina se închide. prea stimate Boris Semionovici. căreia îi este destinată toaleta? Rămîne între noi. Cortina se ridică şi pe estrada luminată apare Lizanka într-o toaletă fastuoasă şi destul de sumară. L-am adus din Şanhai.) Atelie ! Obolianinov începe să cinle. nişte migdale? (Bătînd din palme. un chinez. dac-aş crede în viaţa de-apoi. nepreţuite Boris Semionovici? M-da. Aţi fost la curte?. unde am călătorit mult. Ce 7iceţi. Vă asigur că un sortiment atît de bogat nu veţi mai găsi nicăieri în Moscova. v-aş ruga să vă sculaţi un pic. (Dispare. Je pans ! Lucrînd la Paquen la Paris. Ştiţi.GUS AMETISTOV GUS AMETISTOV Doriţi să luaţi o toaletă drăguţă? V-aţi gîndit foarte bine. prea scumpule Boris Semionovici. Păi. cetăţene administrator. pardon. de asemenea. aş jura că-i într-adevăr un heruvim. Cheamă-1 pe maestru şi pe madmoa/el Liza. poţi pleca. îţi formezi nişte obiceiuri. Nu-i decît un fiu obişnuit al Imperiului ceresc. Se distinge printr-o singură calitate — e de-o cinste exemplară. păi ăsta-i un chinez! """"C Chiar aşa. Acuşica. stimate Boris Semionovici. Boris Semionovici. am să vă povestesc eu odată despre peregrinările mele... intr-o rochie foarte decoltată. O să plîngeţi în hohote. Măria Nikiforovna se mişcă in ritmul muzicii. e o şatenă. MU mersil Aşadar. m-am mai subţiat pe la curte.. e blondă? Brunetă? Cine? Pardon. cazi vrînd-nevrînd în misticism! In sănătatea dumneavoastră.. Aveţi gust. cintă. Boris Semionovici! Am să vă dezvălui la un moment dat nişte secrete de o să vă apuce plînsul!. Atelie ! Cortina se dă In lături şi pe estradă apare.. strîngînd materiale. Măria Nikiforovna. privindu-1. tfons Semionovici! Heruvim! Heruvim apare. Ia staţi. Acea stimată doamnă. (Încet): Valea! MARJA NIKIFOROVNA (încet): Bădăranule! AMETISTOV Vuzet trezemabl! Cortina se închide. cu binecuvîntarea dumneavoastră! Nu-1 băgaţi în seamă. (Dispareşi apare numaidecît cu şampanie). Obolianinov .. Heruvim. dragă Boris Semionovici. Materiale pentru ce? Pentru o mare lucrare etnografică. Asta-i minunat. Acest sacou de 111 AMETISTOV HERUVIM y AMETISTOV seară parcă cere o şatenă. m-am şlefmt şi eu pe timpuri. Aveţi un gust colis.. mult stimate Boris Semionovici. Atelie! .

arătaţi-i lui mosio rochia. la oâspet nf MANIUŞKA (în şoaptă): Pleacă. din adîncul sufletului. şterge-o şi pune masa pentru cină.. ore în şir! (Sughiţe brusc.. AMETISTOV Madmuazel.... Ametistov. Am onoarea să vă salut. camerista dansează pe scenă. îi vorbeşte în şoaptă.. Atelie! Cortina se deschide.. te cheamă Gus! (Iese.) Pardon! Sună telefonul. drac gelos! -jgOLlANINOV (brusc): Eu cînt. (Sughiţînd. ■"•■. un sălbatic. telefonul! (la telefon): Ascult. cum? Secret. pe estradă.) Pardon..'... telefonul trist. costum rusesc.■■ ■->. ' GUS (pe neaşteptate): Atelie! AMETISTOV Absolut corect. (sughiţe): Fir-ar să fie! Ce s-a lipit de mine! Pauză. ijj| LIZANKA AMETISTOV GUS AMETISTOV GUS AMETISTOV GUS AMETISTOV estradă dansează M'aniuşka într-un cit se poate de decoltat. Boris Semionovici. uită Ia mine cînd dansezi. Arnetistov sare -■* ■ .•„>. HERUVIM (scoate capul pe neaşteptate.. MADAM IVANOVA (în şoaptă): Flecarule! Dansul se termină. atît cit se poate admite pe o scenă.. MADAM IVANOVA Nu vă mai uitaţi aşa la mine! Sînteţi un insolent. na. Cum staţi cu sănătatea ?. stă lingă din salon..) Maniuşka. (Sughiţe. vă aşteaptă o surpriză... GUS (zăpăcit): Cine v-a spus că mă uit la dumneavoastră ? MADAM IVANOVA Nu negaţi. pauză! . 112 113 AMETISTOV HERUVIM AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV Actul al treilea O zi cenuşie. becurile se aprind): Pardon. sînteţi un insolent. Intră O b o 1 i a n i n o v.. vă aşteptăm. GUS (zăpăcit): Vă sînt foarte recunoscător..'' . Boris Semionovici. visul meu e să plec cu femeia iubită la Nisa. Boris Semionovici.. Cum să nu. madam Ivanova. neapărat. dansează cu madam Ivanova. Hai..) . Heruvim. AMETISTOV De fapt. r . secret. (Dispare. (Dispare după cortină. mă pomeneşte cineva.) Madam Ivanova coboară de pe estradă ca o siluetă din ramă şi se întoarce în faţa lui Gus.. plictisit. un african..Obolianinov cîntă melodia populară Luna luminează..) (la telefon): Tovarăşul Gus? Să trăiţi. îmi plac bărbaţii ca dumneavoastră..' Pe estradă — madam Ivanova într-un costum foarte decoltat.. sînt foarte nefericit.. Vă aşteptăm. ce se petrece aici? AMETISTOV Ssst! (în şoaptă.) GUS (cu frenezie): Atelie! AMETISTOV (apare brusc. spune in şoaptă A Mamuska. 'T ' ' .. Obolianinov cîntă un vals sentimental... CORTINA 70. în doi timpi! Cortina se închide.

pardon pardon.. îl respect pe Gus. n-am întîlnit niciodată numele dumneavoastră. 115 AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV AMETISTOV HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM Ce-mi mai plăcea să joc faraon!.^B nu se tîrăşte pe jos prin Moscova.haină roşie. Am avut un cal. iar A în şapte. dar chiar sînteţi nobil? Frumoasă întrebare! Cum..... Eu. Ştiţi. ce crescătorie! De ce v-aţi întristat aşa.. una mai frumoasă decît cealaltă. am venit la Moscova fără pantaloni. cfl îi tăiai din .. Pardon. dumneavoastră nu vedeţi? (Sughiţe. .) A.. Varvara Nikolaevna.. ce fel de tătic vă sînt eu? Da nu mai fiţi aşa de supărăcios! Ce sînt fleacurile astea.E nemaipomenit de vulgar acest Gus.... aş vrea să ştiu? Cine draci) are nevoie de mine? M-da. Coloane albe... mîneci galbene.. De ce oare? Habar n-am! O presimţire.. şapte coloane. zău aşa! Bine. şi iată. drace. brîu negru... mi-au ars casa. Scuzaţi-mă. să zicem atunci „tronaţi".. Eu sînt un om cinstit şi uite că exist.. ■ raon.. eu nu mă tîrăsc-eu merg. Un om care cîştigă cinci sute de ruble pe lună nu poate fi vulgar. mergeţ1 şi dumneavoastră. între nobili! Iertaţi-mă. nu găsiţi? Nu. Mătuşa mea... iar Gus — de cinci mii. Ah.. în ce gubernie aveaţi moşie? Eu? La care dintre ele vă referiţi? La asta pe care au ars-o.. eh.cînd se punea partenerul să îndoaie colţujM te treceau toate sudorile! Dar şi pe urmă..} Cine mă pomeneşte. asta.. veniţi-vă în fire. Iertaţi-mă.. Dumneavoastră într-o lună 114 •jgOLlANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV OBOLIANINOV AMETISTOV °BOLIANINOV 1 pardon.. nenică! Sînt deprimat! Culmea este că şi eu sînt. De ce vă supăraţi? Ce om. . ce să mai vorbim! Vite de rasă. cîntaţi la pian de o sută de ruble. dar cu maşiar Dumneavoastră şedeţi într-o cameră. nu găsesc. merge şi el. cărţile de joc sînt bune contra deprimării... tăticule.. (Sughiţe.. iar Gus dansează! Fiindcă regimul ăsta a creat nişte condiţii în care un om cinstit nu poate trăi. îmi plac caii.. 88. monsieur Ametistov. ca dumneavoastră. Nici nu vreau să-mi mai amintesc. e indecentă ^ înalta societate. ceva. ce Varvară! Eu personal am avut o crescătorie. mi-au jefuit proprietatea. Nu-mi plac cărţile.. Şi ce dacă nu l-aţi întîlnit! E o familie foarte cunoscută în Penza. Ah. parcă ieri ar fi fost. Eh. pardon. Faraon. senior! Dacă aţi şti cît am suferit eu de pe urma bolşevicilor. Fabrică de cărămizi. şi încă.... Dumneavoastră cîntaţi."* * Vezi nota de la p.. O voce cintă înăbuşit: „Ele îmi amintesc.. fiindcă mă doare.... poate expresia „şedeţi. avea o excelentă crescătorie de cai de rasă! Ce mătuşă.. Un om cinstit poate trăi în orice condiţii.

.. Eu. conte? Am fost de multe ori. bona. Doamne.. înseamnă că n-aţi văzut racii pe care i-au ad« ieri la „Bavaria"! Fiecare rac e cît o. poc! Cădea ca sece... De ce m-oi fi indispus? Eh! De ne-a* căra mai repede din Moscova! Da! Da! Mai repede! Eu nu mai pot să trăit» aici!. îngeraşule.mers o carte.... Ce. Şi eu am fost. nu pot să pricep! Eşti galben ca o lamîie dar tot îmi placi! Voi chinezii sînteţi luterani ? Luterani. ţi-am semnat contract. Ce-mi tot comanzi? Doar nu-ţi sînt nevastă? Io însol... Ne tîrîm. fie-ţi milă de tinereţea. dar în frageda copilărie. Ascultă. dacă te iau eu.fl zulufi.) Spune. mă ducea răposata mea mamă. poc. nu mi-e frică de tine! Gandzalin? >*■Hai lasă! Lasă! >-v. spălam lufe. Culînd plecam. îl sărută pe Heruvim): Ce mi-o fi plăcut la tine. tăticule? Nişte raci clasa-ntîi! (Iese dj Obolianinov. Pupat? Pupat? Heruvimaşule. pe roaba Măria.. or fi existînd trişori la Monte Carlo ? Nu ştiu.. Ba vii... ce-ţi holbezi ocheanele alea chinezeşti. lasă-mi gîtul. 116 MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM MANIUSKA HERUVIM ■-ÂNIUŞKA °ANDZALIN MANIUSKA °ANDZALIN Mai întîi să mă întrebi. daci vine Zoia Denisovna. olecuţă. pupat Gandzolini? Au. dăm o raită pe la „Bavaria"? Mă uluiţi pur şi simplu. asculta. nu mai ştiu nimic.. scoate cuţitul): Acum o să te tai. în berării e atît de murdar. La Şanhai eu nu mă duc. Maniusk») e o tleaba impoltanta.) Maniuska! Au plecat! (iese în fugă. ... o porcărie. spune-i că eu şi contele ne-am dus puţin pînă la Galeriile Tretiakov.. mea. Maniuska! Te iau la Sanhai... la Sanhai. rată!. Ah. binecuvîntează. (O strînge de gît pe Man\uşka. nu mă nenoroci că-s orfană... Eee-eh!.. cu aceste cuvinte..... nu l-am pupat. L-a apucat! Ce plantă exotică! Conte.. (devine fioros): Gandzolini? Ce ai? Ce-i cu tine? (o apucă pe Maniiişka'de gît. Aţi fost la Nisa. hai să nu vă mint — cît o ghitară! Heruvim! Intră Heruvim. Nu te mai necăji.. ad^^"^. Maniuska.... şaşiule? Poate viei să însoli cu Gandzolini? Şi dacă l-aş vrea pe Gazolin? Sînt fată liberă. ştiţi. veneau şi două guvernante. desigur.. Ce credeţi. colega! Pînă vine Zoecika. neică! încă trei luni — şi plecam la Nisa. cristalinule. dragă majordom de rasă galbenă...

. am sufelit flig. că dacă eşti cu cuţitul.. chinezul e sănătos să tlăiască la Sanhai..< ! GANDZALIN Pleacă tu! La miliţie povestesc tot. (Mîrîie.. MANIUŞKA Ajutor! Ajutor! Ajutor! ' . du-te! E casa mea asta E a Zoikăi.. Eşti singulă. cheia şi-o pune în buzunar. minţi multj Ţe iubesc! MANIUŞKA Eşti cu cuţitul? Zi de la-nceput.. Să te ţel în casatolie..•. . diavolilor. Heruvimaşule. . ' Nu! De ţe sa pleţi? Eu nu pleţi. ■. ascultă Maniuska. Şterge-o la bucătărie! (Deschizînd uşa.. niu sînt bandit.i | HERUVIM Pleacă din casa meu! . ': <\ HERUVIM (apare pe neaşteptate): Ţine ţele? . plegăteşte-te acum. . însor.(îşi ascunde cuţitul): însoli cu Gandzolini? Nu. a mea.. toţi mă gonesc. Heruvim! Niu. MANIUŞKA Iepuraşilor. însor.. voi să badze la închisoale pe chinez pentlu cocaină.... Dar eşti un bandit.. Tu..... chinezul nu poate tlăi Moscova leţe. ai? Spuneai că iuuest] L-ai minţit pe Gandzalini? MANIUŞKA De ce minţi? Nu ţi-am spus nimic.. HERUVIM A-a-a! (Scoate pe neaşteptate cuţitul. am. .) O. Gazolin... de ţe? Tu ţe mi-ai zis. ■ÎV." ii'ft. E soţia mea. Frumoasă cerere! Ăsta da logodnic. o chem pe Zoia Denisovna. drac împieliţat! HERUVIM ' îl tai pe ulmă. Dispare. HERUVIM Miliţie. minte! ..) .. Maniuska? Am venit să te ţel în căsătolie. nu!. m-am gîndit sa fac lost de mulţi galbeni.. Vai. GANDZALIN A-a-a! Uite-l'pe azutol!* Ah.. am să-i fac o ţelele in casatolie la Maniuska! HERUVIM Io făcut deza.. al meu! •/■■ MANIUŞKA Aoleu.. se arunci asupra lui Gandzalin. el lua banii. cu cuţitaşul. j GANDZALIN Ba nu! E soţia mea.. . Heruvim. Soneria. spălam lufe toată noaptea. dragii mei! Numai să nu vă tăiaţi. *' •'-■''■-*•' Cu mine însoli? "■'■ : Nu.... (Încuie dulapul.■ Ajutor! Azvîrle cuţitul. . Doamne sfinte! Bine găsit... la ce te-ai gîndit? Mi-e frică pentru tine! Soneria.. 117 MANIUŞKA Pleacă Gazolin! GANDZALIN Nu..)..'tu. mie-mi dădea patluzeţi de copieiţi. nu. .. în culînd plecam. închide după sineuŞaSoneria... Maniuska.'^: Gandzalin mirîie. Gandzalin sare in şifonierul cu oglinzi.) ... Mă iubeşte. Ce-i asta tovarăşi? •'/•->> Ţi-am făcut o ţelele in casatolie. ce-o să fie aici! GANDZALIN A ta? Banditule! Ai luat casa?! Elai ca un elinei lai tu.... GANDZALIN Minţi. HERUVIM Tu du-te din apaltament.) . fost tlist.. ţe tip chinez l eşti! ' '. Nu acasă. La mine iubeşte! j i MANIUŞKA Minte. . Uite. Maniuska! Au! Pleacă... Gandzolini mă tilaniza olecuţă.... GANDZALIN Sînt cu cuţitul.

Un chinez! MANIUŞKA Ăsta vine de la spălătorie. Am venit să vedem atelierul..) MANIUŞKA Păi cum. da tu cineB eşti ? GANDZALIN Sînt Gandzalin... Totul este minunat.. PRIMUL NECUNOSCUT Dumneata cine eşti? MANIUŞKA Sînt elevă-manechină. e un bandit! (Sare din dulap. Peste cîtva timp toţi trei se întorc.. PRIMUL NECUNOSCUT Aha.. te salvăm. trans-mite-i responsabilei că a fost comisia şi a găsit atelierul într-o ordine exemplară.Maniuska deschide uşa şi în antreu intră doi necunoscuţi în civil. Şi cum se face.. AL DOILEA NECUNOSCUT Transmiteţi-i salutări. Şi ce faci aici? GANDZALIN (plîngâreţ): Eu olecuţă ascuns.. scoate repede cheile...... iese. PRIMUL NECUNOSCUT Aici ce-i? MANIUŞKA In camera asta se fac probele. să nu taie Helu. PRIMUL NECUNOSCUT Păi atunci. MANIUŞKA Bine.. PRIMUL NECUNOSCUT Bună cameră. cu cuţitul în mină): A-a. pe manechine.. AL DOILEA NECUNOSCUT A-a-a.. O să vă trimitem şi o hîrtie. că te găsesc şm gaură de şarpe! GANDZALIN Nu fug.. MANIUŞKA Dar dumneavoastră ce vreţi tovarăşi? PRIMUL NECUNOSCUT Noi tovarăşă sîntem comisia. altul! Sst. . amindoi cu serviete. Ce rost are să venim de două ori. vim-banditul. Atelierul este excelent organizat. ghemuit. calcă fustele. în casa asta. lt 118 MANIUŞKA Doamne fereşte ce ajutor? Cîntam şi eu. o îmbracă o elevă. Heruvim scuipă pe fier.) AL DOILEA NECUNOSCUT (rămas singur. MANIUŞKA Păi responsabila nu-i aici. dispare. (Se repede la şifonier.. iese în antreu.B plecat? Spui la miliţie? Las că-ţi alăt eu să nfl spui. Ies amîndoi prin antreu. îl închide. AL DOILEA NECUNOSCUT Zi-i mai încet! Te salvăm. sare înapoi. uite ce-i tovarăşă.. deschide altul.. deschide un dulap.. AL DOILEA NECUNOSCUT Nimic de zis! PRIMUL NECUNOSCUT (Către Maniuşka): Ei.. PRIMUL NECUNOSCUT Şi elevele-manechine pentru ce sînt? MANIUŞKA Cînd se probează o rochie în mers. AL DOILEA NECUNOSCUT Atunci arată-ni-1 dumneata.) MANIUŞKA Diavole! Ajutor! Ajutor! Ajutor! HERUVIM (deschide dulapul şi încremeneşte): Canalia! Chei* avut! CORTINA . AL DOILEA NECUNOSCUT Aha. poftiţi. AL DOILEA NECUNOSCUT (dă la o parte draperia. Maniuşka închide uşa după ei- HERUVIM (apare ca o furtună. în spatele draperiei apare Heruvim cu un fier de călcat în mină): Hm.. aşa deci. îl cercetează. (Iese. chinez cinstit.. urmat de Maniuska... ial el ela sa mg taie! El cală aici opiu. marş afară din dulap. luminos şi foarte clar. Du-teH secţia de miliţie şi aşteaptă-mă acolo.) Ia te uită.. Şezi? 119 GANDZALIN Sez. astăzi nu-s cursuri. Am celut cafl lista în casatolia. Dar a nu-ţi treacă prin ca<p s-o ştergi. să mergem mai departe. PRIMUL NECUNOSCUT Aha.. PRIMUL NECUNOSCUT Bună ziua tovarăşi! Nu la voi s-a strigat dup8 ajutor? . stă Gandzalin cu un cuţit în mină. numai să-1 iei pe Heluvim.. AL DOILEA NECUNOSCUT (în şoaptă). sigur. se probează pe astea? (Arată manechinele. în dulap.) Al doilea necunoscut iese după Maniuşka şi Primul necunoscut. salvaţi-ma olecuţă. PRIMUL NECUNOSCUT Bine.

. primiţi scuzele mele şi ale lui Ivan Vasilievici. Se mai întîmplă. îl respinge.. stă în nişă — seamănă cu. nu-ţi dai seama dacă sînt vii sau neînsufleţite.) Madam.. luminat discret.. dansează cu el. N-aveţi decît să zîmbiţi... se îndreaptă spre Heruvim. In costumul său exotic.. amoniac. Măria Nikiforovna II trage după ea pe Corp de Mort.) AMETISTOV (iniiă valvîrtej): Ivan Vasiiievici! Pardon.. (Se apropie de al doilea manechin. AMETISTOV Acţionaţi. CORP DE MORT Ce dracu!. Zoia Denisovna.. plînge amarnic. apare fără :gornQt P O r t ti p e i a. dar de ce? (Iese. . o mică zeitate. Zoia dă din capj^k pe uşă intră." Manechinele zîmbesc. Pe uşă intră Robber. In nişă arde un felinar chinezesc. l)i timpul acestei scene se descinde uşa din fundul şi in dormitorul Zoiei..) Deodată Heruvim se foieşte neliniştit. de ce v-aţi întristat? Ce vă lipseşte în viaţă? C °RP DE MORT Ticăîosule! Tu! AMETISTOV Ivan Vasiiievici. se uită în jur cu tristeţe.. vă dau nişte picături de amoniac.... ZOIA Astea-s fleacuri.. Peste cîtva timp se întoarce şi se aşază din nou în nişă. ROBBER Am înţeles.) Un tur.. Toată lumea şampanie. Acolo apare Maniuşka. ia despărţire.. Numai vedeţi să nu plîngeţi m?i tîrziu. serata dumneavoastră e splendidă! Da.. face semne. Nu doriţi? Cum vreţi....) Mersi. două sute de ruble. (Cuprinde manechinul de după talie. cît vă datorez? ZOIA Organizăm aceste seri prin contribuţie. iar eu... ROBBER Am înţeles. Din uşă apare Corp de Mort. se uită spre antreu. (îi înminează banii. Ies prin uşa dublă. madam! HERUVIM Nu madama sînt.. (Se uită mai bine la manechin. Multe flori in vaze. un tur? ZOIA A nu. să nu uit pe urmă. 121 AMETISTOV Ivan Vasilievici. pardon. dragul meuH CORP DE MORT Lăsaţi-mă cu toţii în pace!... Am să plătesc şi pentru Ivan Vasilievici. apropo.Actul al patrulea Noapte. Heruvim. Deci.. ROBBER Ivan Vasilievici. ce-i cu tine? CORP DE MORT Ai auzit cu ce vor să mă trateze? Cu amoniac! MĂRIA NIKIFOROVNA (apare in salon): Ivan Vasilievici. ROBBER Zoia Denisovna.) Sunetele de ghitară sînl înlocuite de un foxtrot cînlal la pian.. caft pllnge.. eşcio raz!. (Se apropie de unul din manechine.. ROBBER Zoia Denisovna. se ascunde după o draperib şi priveşti cele ce se întimplă. Salonul Zoiei luminat de lămpi cu abajur. dragul meu.. Zoia Denisovna. luaţi-1 la dans. ZOIA Patru sute. Dincolo de uşi se aud două ghitare şi cîleva voci care intonează uşor: „Eh raz. madam. două sute şi cu două sute... eu nu dansez. L °^ DE MORT Altă jignire!.) în viaţa mea n-am îmbrăţişat o asemenea talie. fără zgomot... In salon intră Z o i a.. Alia Vădim o vD a.. AMETISTOV (apare în uşă): Heruvim! Şampanie! HERUVIM Acuşica! (Iese. j^m in palton şi vualetă. după ei — Ametistov. CORP DE MORT Permiteţi-mi să vă invit.. ROBBER Vai.

manechinule! Zoia a apărut fără zgomot în dormitor. s-o uit măcar pentru o clipă. Prin uşa dublă intră Gus. (Către manechin. Zoika. însă m-a învins.. Gus? GUS Mulţumesc.... Ia cinci sute de ruble. Am cheile de la toate apartamentele. Zoia după el. ZOIA îndrăgostit! GUS A.) Mersi. GUS Gus. s-o gonesc din inima mea. Numai tu ştii de ce eşti beat.. GUS Vreau să te răsplătesc.. E posomorit. se dă un pas înapoi): Ce jnseanoj| asta. ZOIA Crezi oare că merită să te chinui. Ah. '] (către Obolianinov): Conte! Cîntaţi grozav pian! Vă rog! (li dă bani...) Ah. Cînd se vor schimba timpurile vă voi trj. eşti beat!. arată-mi pe cineva. E de nedescris cît eşti de beat la ora asta. să vii iar! PORTUPEIA Zoia Denisovna.... 123 AMETISTOV GUS OBOLIANINOV GUS ' AMETISTOV AMETISTOV TOŢI GUS ALLA GUS ALLA GUS ALLA GUS ROBBER GUS CORP DE MORT GUS (către Ametistov): A-a! Administratorul! organizat acest rai pentru odihna sufletelor. vechiul meu prieten. amindoi in frac. manechin tăcut. mai cu atenţie. pentru cuvintele tale cele bune! Intră Obolianinov şi Ametistov. Zoia.. aşteaptă cîteva minute şi o vei vedea pe femeia care te va face să uiţi totul pe lumea asta! Şi va fi a ta.| mite secundanţii mei. Cît îţi datorez? ZOIA Gus. de la tine nu vreau să iau bani. ZOIA Du-te. .) Du-o pe Alia Vadimovna la tine in ră şi îmbrac-o în toaleta ei. directore comercial al metalelor greu fuzibile. Maniuşka şi Alia ies prin dormitor.. fiindcă eşti mîndru!. ZOIA O.. P o v 111 p e i a dă la o parte draperia şi invU ZOIA (tresare uimită... îmi dau seama că-i o otreapă. Heruvim dispare /^ zgomot. Zoika.ZOIA (în şoaptă): Bună seara Allocika! (Către şka. Zoia... Zoia Denisovna! Acum totul mi-e clar! ZOIA (îi dă bani): Dispari şi nici un cuvînt! Cînd pleacă toţi.. fiindcă ce femeie îţi rezistă ţie. Ai tras cu urechea? Păi atunci. Se aude un foxtrot stins in spatele uşilor.. dragul meu Gus... Zoia! Şarpele mi-a încolăcit inima... Dar n-o va afla nimeni. dar tu nu eşti vesel. ea nu mă iubeşte.. Zoia. In jurul tău se învîrt femei care încearcă să-1 distreze pe director. Le dau! Le dau şi lor! Bravo! Boris Semionovici! Boris Semionovicj . Sufletul tău e posomorit. ZOIA Mersi. îţi voi dezvălui marea mea taină: sînt.. niciodată! Dar nu contează. Portupeia? Cum ai ajuns aici? 122 PORTUPEIA (In şoaptă): Prin intrarea din dos. Numai ţie. Halal atelier. dar eu vreau să dau.. GUS Tu nu vrei să iei.. dragă Gus! Vei găsi alta! GUS O nu.] nuite! Primeşte! j Danke zer. Portupeia iese prin dormitor.

) „De cind mi-a murit soţul. prefăcuto. care se va clarifica imediat. grandios! Iar aici — o mică discuţie intimă. dar nu preşedintele. Ametistov.. Zoia rămîne în nişă şi ascultă discuţia.. Alloci-ka. domnilor.. Ivan Vasilievici! Lizanka. mi-aţi prezentat ca manechin chiar pe logodnica mea. G LI s. vă rog. OBOLIANINOV Vă rog să nu jigniţi o femeie! GUS Lasă-mă.' Ah. Ah. madam Ivanova.l Ei poftim. Asemenea întîmplări sînt frecvente în înalta societate. La Paris toţi sînt disperaţi că nu mai soseşti odată. de fapt. Lizanka ş. eu ar trebui s-t1 întreb pe ea cum de a nimerit aici? M-am angajat ca manechin. ZOIA Aha. ce părere aveţi? Ea mă întreabă cum am nimerit aici! Cînd.". te rog! AMETISTOV Pardon. Aşa că m-am gîndit să iau de aici. mi-e amantă! CORP DE MORT I Slavă Domnului. Dar tu? Tu — de ce? ALLA Eu pentru bani. domnilor. GUS Tu ai avut totul la Moscova. cum? Aţi mai văzut. Corp de Mort. ţi Bravo!!! H Ce-i asta? ''..) Tot apartamentul rămîne cîteva clipe în întuneric. GUS De ce îţi trebuie bani? ALLA Vreau să plec în străinătate. Lingă draperia care acoperă nişa. mofturoaso! Şi doar te-am întrebat. Pe ce bază se dă muzica! Fiţi amaflH 124 AJIETISTOV Pardon. Robber. e neliniştit. GUS Pentru asta nu-ţi dau. nouă toaletă! Lumina! (Se stinge lamina.. Iar străinătatea asta blestemată ! ALLA întocmai.atenţie! Schimbare de decor! Acum vom lansa. se face manechin! Ştii tu oar& <t nenorocito. se scrie atelier. Zoia Denisovna. s-a mai înveselit atmosfera. aprf lămpile se aprind răspîndind o lumină difuză. GUS Tu -la atelier? ALLA Dar dumneata cum ai ajuns în acest atelier? GUS Eu? Eu sînt bărbat! Eu umblu în pantaloni! Şi nu într-o rochie crăpată pîn' la brîu! Vin aici pentru că mi-ai supt tot sîngele.... In salon stau pe scaune Zoia. pianistule! ZOIA Domnilor. apare Ametistov Atenţie! Toaleta mov! A fost prezentată în aces1 sezon la Paris! Preţul — şase mii de franci: Atelie ! Obolianinov începe să cînte un vals. ALLA Nu-ţi sînt logodnică! GUS Intre noi fie vorba. pardon.. după ele ies Ametistov şi Obolianinov. lăsîndu-mi nevasta ş l pe cei doi micuţi.. dar ele pronunţ8 se pronunţă casă de toleranţă! Cum. pînă şi lapte de pasăre! Te-am cerut de şapte ori în căsătorie! în străinătate. luaţi măsuri! Femeile îi conduc pe bărbaţi spre uşa dublă. Pe scenă Alia st mişcă în ritmul muzicii.. ci logodnicul meu! 1 125 GUS ALLA .. n-am pe nimeni. pardon.. 1 Manechin! Femeia pe care o iubesc eu! Femei» i cu care vreau să mă-nsor. dragi tovarăşi. să poftiţi în salon. aici e o mică neînţelegere. Preşedintele e de-a dreptul neliniştit: de ce nu vine odată Alia Vadimovna! ALLA Da.. unde ai nimerit? într-un atelier. Obolianinov e la pian. pentru scandal! GUS Zoia Denisovna. te-am prevenit! Mulţumesc. asemenea ateii Toaletele se prezintă noaptea.... Măria Nikiforovna. vă rog! Un foxtrot general. şi cu muzică! Aşa e!. dumneata? Cum ai nimerit aici? !. Păi da. de scris. fii bun. Vă rog. acum am înţeles! (O imită pe Alia.

trebuie să vă odihniţi. Nu te iubesc. (plecînd): Zoia Denisovna. să va liniştiţi.. pardon. Toaleta am să v-<! înapoiez.| Semionovici! Afară! Pardon. pentri nimic în lume!.. le aruncă pe jos): Poftim Poftim! Dă-le dracului de inele! Răspunde. Am ascuns ac^.. poftiţi. e adevărat.. Număr pînă lt zece! Lasă asta. pardon.. făptură idioată! Stai! Unde pleci! în străinătate? De-ar fi să crap şi tot fug! Ametistov îi pune Allei pe umeri un palton şi ea . proastă afurisită! (apare pe neaşteptate): Pardon. cînd porţi inelele mele. Alia Vădi movna.. Boris Semionovici!. Număr pînă la trei. (în nişă): Uf.... Uită-te la degetele tale! (îşi smulge inelele. Dezmăţato! Cum îţi per..GUS ALLA GUS ALLA GUS ALLA GUS ALLA GUS ALLA ZOIA AMET ISTOV GUS AMET ISTOV ALLA ZOIA GUS ALLA GUS ZOIA AMETISTOV GUS Cine? Logodnicul? Logodnicul? Păi. vii cu miiu sau nu? Nu... Boris Semionovici. Dar nu mi-am închipuit ^ o clipă că o să te îndrăgosteşti de mine! Am vrţ să-ţi iau banii şi s-o şterg în străinătate!. Bori.. Ţi-o dăruiesc pentru prostie. nu vin. da!. îmi pare foarte rău că am fost cauza scandalului. ai un logodnic... o otreapă! Nu-ţi îngădui să mă insulţi. eşti. ştii ceva. eşti....?^. nu mai număra că tot nu vin. Acum..... dar ram îi aici! Nu. lucru.. Unu! Doi!. Ia-i pe toţi.. pentru nimic în lume! A-a.

N-am să te las s-o faci... şterge cuţitul de sacoul lui Gus.. Ei si ţe! Alta madama iei.. Şi unde? într-un bordel!.... Uitaţi nişte lichioraş şi ţigări. nefericitul de mine! Am obţinut tot ce se poate obţine. linişteşte-1.... Doar n-o fi singura din lume! Mai daţi-o-ncolo! Nici măcar nu-i frumoasă. A... Diavole!.. Heruvim. diavole? Am tăiat pe Gus.. şi oricine vrea n-are decît să-1 scuipe pe Gus cel învins...) Din culise se aude un foxtrot. Inchizînd uşa.... cum scuip eu pe bani! HERUVIM Scuipi pe bani? Calaghios! Tu bani ai.) Alia! întoarcete! AMETISTOV (intrlnd): încetişor. Gus se şteşte fără să scoată un sunet. Bine.. bănuţi dladzi.. Azidimineaţă am primit cinci mii! Iar acum — o lovitură care m-a doborît! Şi iată-mâ zăcînd la drumul mare. gară. (Dispare. lasă că-1 liniştesc eu. că vă aude proletariatul de jos.. covoraşul e murdar!.. .. Şi eiî sînt întlistat....... (dispare. Acum fudzim Sanhai.) Banii. Ah. Boris Semionovici. Alia! întoarce-te! (Cu voce tare.. Ah. numai tu îmi eşti simpatic.. cum . si ţel cald! (Ascunde banii şi-i smulge lui Gus c^B cu lanţ.. HERUVIM Tli'steţe. madama n-ai!. chinezule! De ce să fii trist? Tu ai totul înainte... îl aşază în fotoliu. bănuţi... GUS Nu pot lua altă madamă! HERUVIM N-ai bani? GUS Ah. (Brusc îl Injung Gus sub omoplat cu un cuţit finlandez. Du-te la musd Zoia iese.. închizînd uşa. Eu am madama. Vedzi ca tai si pe tine acum! Şi se lasă cu male.. ani venit numai pentru un moment.) (a intrat încetişor): Boris Semionovki. HERUVIM Madama minţit? Toate madamele rele olecuţă. sînt îndurerat. dragă chinezule! Se poate să nu fac eu rost de bani? Un singur lucru nu poate inventa capul meu: cum să transformi banii în dragoste! Uite! (Aruncă din buzunar pachete groase de ruble). chinezuţule. Doamne! Doamne! (Dispare împreună cu Heruvim. GUS Pleacă.. GUS Ah.) Maniuska! (apare în uşă): Ce vrei? Sst. Ce-ai făcut.. (in gol): Ai să vinzi lucruri în piaţa Smolet. GUS (îndurerat): Gus e îndurerat. sînt îndurerat. dar banii unde-s? Lasă sa mîngîi banii. (Cade îndurerat pe covorj| 126 Boris Semionovici.. Multe madame Moscova... GUS Pleacă.. De ce eşti îndurerat... Linişteşte-1. să ajungi în spital! Atunci aş vrea să te vă<L toaleta ta mov. Mă sfîşie tristeţea şi de aceea mă aflu pe covor.. ordiner. să văd ce faceţi... Lăsaţi că se aranjează toate... Ei. aşa.. micşorează lumina şi cheamă în şoaptă.. inelele de pe degete.. OiETISTOV Foarte bine! Eu zic să suferiţi puţin. Diavole!.. HERUVIM De ţe eşti îndulelat olecuţă? GUS Nu vreau să văd nici o faţă omenească.. i antr nu sua....) Heruvim apare fără zgomot şi se apropie de Gus.. dar dragostea veninoasă m-a răpus şi iată-mă pe covor. sărmane? Fiindcă ceea ce ţi s-a întîmplat e ireparabil. 127 GUS HERUVIM MANIUŞKA HERUVIM MANIUŞKA HERUVIM MANIUŞKA HERUVIM MANIUŞKA AMETISTOV belea Mîngiie-i. îl ridică..

tovarăşi. nu era prevăzut în program! Şi acum ce-i de făcut? Am păţit-o." Ce stau? Tuleo! (îşi scoate fracul.. PRIMUL NECUNOSCUT A-a-a. îl îmbracă. al treilea necunoscut stă la uşă şi fumează.) Cum? Javra rîioasă! Banditul! Ne-a băgat doliu-n casă! Asta. ascunde totul în buzunar. înţelege odată. PRIMUL NECUNOSCUT (ieşind): Staţi liniştită. cravata... ce v-aţi mai tulburat! Toată mînuţa vă e rece. Primul necunoscut stă la o măsuţă.. cetăţeni! întuneric. o deschide. intră PrimUJ necunoscut fi Al doilea necunoscut. intră în salon. Pavlik. Da.) „Era seară. nu aveţi cum sa fugiţi.. PRIMUL NECUNOSCUT Ce doriţi. Ah. sînteţr singur? Dar unde-i Ametistov? (Se uită mai bine.) Actele dumneavoastră. vino-ţi în fire.re! Uită-te! (îl arată pe Gus. cetăţeano...vă mai simţiţi? Vai. iată-ne din nou împreună. ZOIA Pavlik.) OBOLIANINOV (se uită cu atenţie): Ce-i? ZOIA Nenorocire. e mirat. ne pare bine. îşi pune o şapcă. Mecanic. steaua mea! Adio. în apartamentul ăsta? Sînt reprezentantul comitetului de bloc. Doamne... să fugim imediat! OBOLIANINOV Cum să fugim? ZOIA Pavlik. iartă-mă! N-aveam de ales! Adio.. Chinezul şi cu Ametistov au făcut-o. iar după ei. PORTUPEIA O caut pe Zoia Denisovna. Doamne! Sîntem distruşi! O.. Se face lumină. OBOLIANINOV Zoia. banii sînt în dormitor! Să fugim. stelele străluceau. ăsta-i sfîrşitul! Fii bărbat. ce se petrece în casă? ZOIA Ah. înţeleg! Pavlik. Din uşa care dă în dormitor apare încetişor Portupeia. încotro s-o şterg? Ah. s-a întîmplat o nenoroc. Doamne! (încetişor. calm. casa Zoikăi! (Dispare cu geamantanul) Pauză. nu sîntem vinovaţi! AL DOILEA NECUNOSCUT Acolo cine dansează? ZOIA Musafirii mei.. (Se uită mai bine. scoate de sub pat un geamantănaş vechi şi din el un trenci. cetăţeano. Eu ar trebui să vă întreb ce căutaţi aici. în apartament s-a comis o crimă! Ce să mai. Zoia. A! Şi eu ce idiot sînt! Poftim Nisa! Poftim străinătate! (Pauză. ZOIA Cine sînteţi? PRIMUL NECUNOSCUT Linişte. (Se duce la uşa dublă. tovarăş credincios. Uşa spre dormitor se deschide încetişor. soartă. Aveţi în vedere.. avem mandate. PRIMUL NECUNOSCUT Calm. Ţineţi cont. 1-a jefuit şi a şters-o.. Dar încotro s-o iau acum? Spuneţi-mi. ■ ^ ti 129 . soarta mea zbuciumată!. al doilea necunoscut cercetează camera. păi sigur. cetăţeni.ţ 128 O. spre uşa dublă): Pavel Feodorovici! Intră Obolianinov. încă doi necunoscuţi. if dintr-un sertar al biroului nişte hîrtii şi nişte bani.) Geamantan iubit. Ăsta-i finalul! Heruvim! Da. cetăţeano. Pavlik! Chinezul! El şi cu Ametistov! Să fugim. cetăţene? PORTUPEIA Ciudată întrebare. ZOIA (apare n salon): Boris Semionovici. intră în fugă în dormitorul Zoikăi. nu sîntem complici la crimă.

Nici eu nu mai ştiu ce toţi spun.— Teatru Mihail Bulgakov AL DOILEA NECUNOSCUT Imediat. Zoia îl ţine de braţ pe Obolianinov... e timpul să mergem.. OBOLIANINOV Mi se tulbură mintea. mea convenţională!.. madam. OBOLIANINOV Nu vă supăraţi... adio căsuţa mea!. PORTUPEIA (tresare): Tovarăşi.. sînt un om cu o conştiinţă slab dezvoltată... ZOIA Canalie! I-am dat bani! Are şi acuma banii men în buzunar! Portupeia încearcă să înghită o bancnotă. (Către al doilea necunoscut): Iertaţi-mă. AL DOILEA NECUNOSCUT (către primul necunoscut): Nu ţi-am spus eu! CORTINA SFÎRSIT .) Puneţi-vâ"! haina.. AL DOILEA NECUNOSCUT (luîndu-i bancnota): Doar n-oi fi debil mintal să mesteci bani? PRIMUL NECUNOSCUT Sub nasul tău este tăiat Gus.... PRIMUL NECUNOSCUT Hai. iar tu înghiţi banc-ti note! PORTUPEIA (cade în genunchi): Tovarăşi.. scoală-te. ce voiai să-i spui Zoiei Denisovna? PORTUPEIA (simţind că ceva nu-i în ordine): Dar dumneavoastră cine sînteţi? PRIMUL NECUNOSCUT Pe Gus l-ai cunoscut? PORTUPEIA Cum să nu. dar smokingul nu merge în nici un caz cu ghete galbene. că doar plecaţi împreună. AL DOILEA NECUNOSCUT A stat. stă la noi în bloc.. (Cu patos. vă rog. avînd în vedere obscurantismul.. ZOIA (arătînd spre Obolianinov): Aveţi în vedere soţul meu e bolnav! Vă rog să nu-1 supăraţi. Mîine voiam să vă anunţ. AL DOILEA NECUNOSCUT Ei.) Portupeia e uluit. PRIMUL NECUNOSCUT Lăsaţi că-1 internăm noi. de mult am observat că apartamentul ăsta e dubios. (Către Zoia. 130 ZOIA Adio.) Tovarăşi. Portupeia plînge In hohote. gata. sînge.. apoi se întoarce cu Zoia şi} Obolianinov.. (Iese. vă rog să consideraţi condamnarea. moştenire a regimului ţarist. tăcuţi. PRIMUL NECUNOSCUT Nu plînge. Amîndoi slnt palizi. Smoking.. aş vrea să vă întreb de ce sînteţi în smokinguri? AL DOILEA NECUNOSCUT Voiam să venim la dumneavoastră ca musafiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful