You are on page 1of 180

2450

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2010 r.

o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa warmisko-mazurskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa warmisko-mazurskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I Dane zbiorcze Rozdzia 1 Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 136 rad, z czego: 1) do 116 rad gmin, z tego: a) do 100 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 14 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 2 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 19 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. 2. Wybierano cznie 2 219 radnych, z czego: 1) 1 846 radnych rad gmin, z tego: a) 1 500 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 296 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 343 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Mazurskiego. Sejmiku Wojewdztwa Warmisko10. Gosowania nie przeprowadzono w 37 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 39 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3 Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin, w ktrych utworzono 47 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 296 radnych spord 2 960 kandydatw zgoszonych na 285 listach kandydatw przez 50 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 296 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 317 601 osb. 5. Karty do gosowania wydano 146 870 osobom. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 37 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych 7. Gosw wanych oddano 288 010, to jest 96,82% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 9 446, to jest 3,18% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 614 obwodach gosowania. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 297 456 osb, to jest 50,67% uprawnionych do gosowania. kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 39 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 2 Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 100 rad w ktrych utworzono 1 015 okrgw wyborczych. gmin,

2. Wybierano 1 500 radnych spord 5 111 kandydatw zgoszonych na 3 661 listach kandydatw przez 512 komitetw wyborczych, w tym 451 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 1 500 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 587 064 osb. 5. Karty do gosowania wydano 297 656 osobom.

3. Wybrano cznie 2 219 radnych, z czego: 1) 1 846 radnych rad gmin, z tego: a) 1 500 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 296 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 50 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 343 radnych rad powiatw; 3) 30 radnych Mazurskiego. Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-

4. Wybory przeprowadzono w 1 149 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 1 009 obwodach gosowania.

6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 146 717 osb, to jest 46,20% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 137 157, to jest 93,48% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 9 560, to jest 6,52% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 233 obwodach gosowania. Rozdzia 4 Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 2 rad miast, w ktrych utworzono 9 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 50 radnych spord 635 kandydatw zgoszonych na 75 listach kandydatw przez 16 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 50 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 234 079 osb. 5. Karty do gosowania wydano 98 247 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 98 143 osb, to jest 41,93% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 93 905, to jest 95,68% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 4 238, to jest 4,32% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 157 obwodach gosowania. Rozdzia 5 Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatw, w ktrych utworzono 73 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 343 radnych spord 3 748 kandydatw zgoszonych na 454 listach kandydatw przez 67 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 343 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 914 342 osb. 5. Karty do gosowania wydano 448 163 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 447 765 osb, to jest 48,97% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 404 583, to jest 90,36% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 43 182, to jest 9,64% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 852 obwodach gosowania.

Rozdzia 6 Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 30 radnych spord 357 kandydatw zgoszonych na 39 listach kandydatw przez 9 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 30 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 148 414 osb. 5. Karty do gosowania wydano 546 673 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 545 686 osb, to jest 47,52% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 474 680, to jest 86,99% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 71 006, to jest 13,01% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 009 obwodach gosowania. CZ II Szczegowe wyniki wyborw DZIA I Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1 Wybory do Rady Miasta Growa Iaweckiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 667. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 237 osb, to jest 61,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ANTONOWICZ Czesaw - PISZCZEK Anna

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW OBYWATELE - STASZEWSKI Andrzej Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - MORDAS Jan b) z listy nr 15 KWW OBYWATELE - ZYSMANOWICZ Jadwiga - TOBISZ Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - KOTULSKI Kazimierz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - MICHALKIEWICZ Teresa - WODNICKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - TATOL Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BILKIEWICZ Tomasz 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - GAJDAMOWICZ Rafa Mariusz b) z listy nr 15 KWW OBYWATELE - PAWOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

- PACEWICZ Katarzyna b) z listy nr 15 KWW OBYWATELE - RUMBU Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2 Wybory do Rady Gminy w Bartoszycach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 731. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 303 osb, to jest 49,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 610; 4) gosw wanych oddano 595; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "JADWIGA GUT" - BORAS Roman - DUBROWNA Beata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJ DYCHA - DYCHA Andrzej Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "JADWIGA GUT" - DBKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "JADWIGA GUT" - IWASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODRODZENIE - KULIGOWSKI Andrzej Klemens 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 230; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "JADWIGA GUT" - KOWALCZYK Wacaw 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ODRODZENIE - BAJDAN Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ODRODZENIE - STANULEWICZ Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROGOWSKI Ireneusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOGDANOWICZ Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "JADWIGA GUT" - SZWED Stanisawa Aniela - KOSAKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "JADWIGA GUT" - PRZYBYEK Mirosaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Sawomir Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3 Wybory do Rady Miejskiej w Bisztynku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 575. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 454 osb, to jest 44,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "AKTYWNA GMINA" - SOKOOWSKA Danuta - SUBOCZ Jerzy Piotr b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RAZEM - ZDUNIUK Ryszard

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

- MALINOWSKI Stanisaw b) z listy nr 16 KWW "SOLIDARNI" - YKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ADAMUS Edward b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRYL Wadysawa c) z listy nr 16 KWW "SOLIDARNI" - DOMINIAK Jolanta Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RAZEM - DEPTA Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "AKTYWNA GMINA" - PORYDZAJ Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "AKTYWNA GMINA" 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NIEZALENYCH" - GGLEWSKA Urszula Anna - FILIPCZYK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "AKTYWNA GMINA" - GACH Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA RAZEM - JAKUBIAK Wioleta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "AKTYWNA GMINA"

KULESA Andrzej

PIDZIAK Adam

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Rozdzia 4 Wybory do Rady Gminy Growo Iaweckie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 819. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 512 osb, to jest 60,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - BURDZIAK Renata Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - SZEWCZYK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW T. PENCARSKIEGO - PICH Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW T. PENCARSKIEGO 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - SZAWARA Danuta 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 146; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BILISKI Tadeusz b) z listy nr 15 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - SZAWARA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHMIELEWSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty:

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RUINY GOSPODARCZE - HERMANOWICZ Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - MUCHA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - BIERNACKA Iwona Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 414; 4) gosw wanych oddano 955; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW T. PENCARSKIEGO - BARAN Stanisaw Ryszard b) z listy nr 23 KWW "DANUTY MICHALAK" - MICHALAK Danuta 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - EJMO Anna b) z listy nr 14 KWW "BLOK DLA ZIEMI SPOPOLSKIEJ" - OLESZKIEWICZ Antoni Szymon 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 017; 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 591. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 769 osb, to jest 49,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Rozdzia 5 Wybory do Rady Miejskiej w Spopolu Oddzia 1 Dane oglne 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW GROWSKA MAA OJCZYZNA - HOUB Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYDOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 179;

- SOSNOWSKI Tadeusz c) z listy nr 16 KWW "NIEZALENI-AKTYWNI" - JARZYNKA Beata - USZCZYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KRAJEWSKI Bogusaw b) z listy nr 14 KWW "BLOK DLA ZIEMI SPOPOLSKIEJ" - WASILEWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

4) gosw wanych oddano 322; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUCHARSKI Edward b) z listy nr 16 KWW "NIEZALENI-AKTYWNI" - BK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WOJNICZ Stefan b) z listy nr 18 KWW ODRODZENIE - KRUSZEWSKA Urszula Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WDROWSKI Janusz Wojciech b) z listy nr 16 KWW "NIEZALENI-AKTYWNI" - MULARCZYK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "BLOK DLA ZIEMI SPOPOLSKIEJ" - PYRCZ Stefan - TROJANOWSKI Jan Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 476; 4) gosw wanych oddano 1 411; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WELKE Jerzy Pawe b) z listy nr 14 KWW PS - MRZ Jan Henryk - DROZDOWSKA Maria Teresa Rozdzia 6 Wybory do Rady Miejskiej w Braniewie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 182. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 673 osb, to jest 54,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 459; 4) gosw wanych oddano 1 387; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PIOTROWSKA Hanna Maria b) z listy nr 15 KWW NBR 2010 - FRCKIEWICZ Dariusz Bohdan c) z listy nr 18 KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ - EMBROWSKI Ryszard Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 463; 4) gosw wanych oddano 1 419; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZCZUREK Jzef b) z listy nr 15 KWW NBR 2010 - FALKOWSKI Olgierd Julian c) z listy nr 18 KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ - GAWRY Jacek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIEJK Ewa Jadwiga b) z listy nr 14 KWW PS - BARYCKI Tadeusz c) z listy nr 15 KWW NBR 2010 - LIWIAK Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7 Wybory do Rady Gminy Braniewo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 018. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 013 osb, to jest 60,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 790; 4) gosw wanych oddano 767;

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 557; 4) gosw wanych oddano 1 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KARA Walentyna b) z listy nr 14 KWW PS - LUWISKI Andrzej c) z listy nr 15 KWW NBR 2010 - CYGAN Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4) gosw wanych oddano 589; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 718; 4) gosw wanych oddano 1 649; 5) radnymi zostali wybrani: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WICKA Grayna Halina b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WASZCZENIUK Bogusaw Maciej c) z listy nr 16 KWW SOK - PUSZCZ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BARTOSEK Henryk b) z listy nr 18 KWW PS - RUKSZTEO Roman - STEFANOWICZ Jan - ODZIEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 608;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NISIEWICZ Jan b) z listy nr 23 KWW ARTURA MALISZEWSKIEGO - MALISZEWSKI Artur Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOWALIK Wiesaw b) z listy nr 18 KWW PS - KALISZUK Sergiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 354; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WIERDZEWSKI Andrzej Witold b) z listy nr 17 KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ - KOODZIEJCZYK Katarzyna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ - KAZIMIERCZUK Ewa 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PRZEMIANY" - CISZEK Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW STRAACY - KULYNYCZ Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 069. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 745 osb, to jest 56,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Rozdzia 8 Wybory do Rady Miejskiej we Fromborku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GUTOWSKI Maciej

1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PS - PAWLUCZUK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW STRAACY - MARKUN Robert Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW STRAACY - WOJTUSISZYN Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 61; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRODZKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SUBKOWSKA Lila b) z listy nr 15 KWW "PRZEMIANY" - BK Adam c) z listy nr 16 KWW STRAACY - HOUBOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9 Wybory do Rady Gminy Lelkowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 584. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 504; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RYCIO Halina b) z listy nr 15 KWW "PRZEMIANY" - STRABEL Dorota c) z listy nr 16 KWW STRAACY - MUDRYK Przemysaw Miosz - PAWLUCZUK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PRZEMIANY" - WROSKA Agnieszka Katarzyna b) z listy nr 16 KWW STRAACY - PIOTROWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 549 osb, to jest 59,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - HAUSZCZAK Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - KLISZ Wadysaw - STEC Mieczysaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - SUTKOWY Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - KOZIEJ Jarosaw Zenon - TYMCZYNA Anna Lubomira 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 81; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA LELKOWO - KBUCKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - PUSZ Jan Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROMANIUK Justyna Monika b) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - BORCIUCH Jan c) z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA LELKOWO - STACHOWICZ Zbigniew 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 105;

4) gosw wanych oddano 80; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - WIELICZKO Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 309; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STEC-KANIECKA Renata b) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - KAMISKI Tadeusz Leszek - TEREBIENIEC Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4) gosw wanych oddano 172; Rozdzia 10 Wybory do Rady Miejskiej w Pieninie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 698. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 178 osb, to jest 55,77% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 884; 4) gosw wanych oddano 857; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW ALINA MAKUT - KUCA Wanda - ZOMKOWSKA Magorzata Katarzyna b) z listy nr 17 KWW "NASZ DOM GMINA PIENINO" - GACKI Bronisaw - APISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PS - GROBELNY Tadeusz 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PS - KLISZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "NASZ DOM GMINA PIENINO" - RATAJ Teresa Alicja 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637; 4) gosw wanych oddano 613; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW ALINA MAKUT - ASTRAMOWICZ Jan b) z listy nr 16 KWW NMIG "PIENINO" - SUCHOCKA Stanisawa c) z listy nr 17 KWW "NASZ DOM GMINA PIENINO" - YNDUL Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JZEFA WOLAKA - WOLAK Jzef Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ALINA MAKUT - BONCAL Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZ DOM GMINA PIENINO" - KISIEL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZ DOM GMINA PIENINO" - WONICA Pawe Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - SOBOLEWSKA Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - JACKOWSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 865. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 431 osb, to jest 49,83% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 9 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 15, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZ DOM GMINA PIENINO" - CZYYKOWSKI Patryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11 Wybory do Rady Gminy w Poskini Oddzia 1 Dane oglne

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 72;

MURAWSKI Piotr Janusz

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - GIYCKA Magorzata Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowania nie przeprowadzono; 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - MOSKIEWICZ Bogdan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - PAWLUKOWSKI Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - ZALEWSKI Albert 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PS - SZEWCZUK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - MYSZAK Rafa 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 50; 4) gosw wanych oddano 46; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GBORYS Janusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - SZEPETA Piotr Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW PS - BABUL Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - LIWISKA Anna 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 58;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 55; 4) gosw wanych oddano 54; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KRUPKA Paulina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) gosw wanych oddano 143; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZ SAMORZD - KOZIKOWSKA Teresa Jadwiga 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12 Wybory do Rady Gminy Wilczta Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 544. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 395 osb, to jest 54,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOGUSAWA SZCZERBA - KUBASZEK Andrzej - AUGUSTYCZYK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BOGUSAWA SZCZERBA - WARGACKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BOGUSAWA SZCZERBA - PACZUK Andrzej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOGUSAWA SZCZERBA - WALDECK Roman Bolesaw b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - BACHNIO Grayna 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW BOGUSAWA SZCZERBA - GUZ Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOBIEWSKI Emil Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ADAMCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KRYSTYNY KACZYSKIEJ - KACZYSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - HOOWATY Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOGUSAWA SZCZERBA - SZCZEPASKI Mariusz Czesaw b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - KAMISKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 482. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 599 osb, to jest 48,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: Rozdzia 13 Wybory do Rady Gminy Dziadowo Oddzia 1 Dane oglne 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LICENOWICZ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - MIKJANIEC Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 94;

4) gosw wanych oddano 372; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - ZIELISKI Mirosaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

PAUBA Marianna Stefania

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 170;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIADOWSZCZYZNA - LIPOWSKA Ewa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - DOLISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 274;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - GIESEK Mariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - STACZAK Piotr Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 151;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - YDZISKA Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW S"UL"

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHYLISKI Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - GANCARZ Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - FREJNIK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - GORCZYCA Jzef Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - NIEWIDZIAA Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - SZUDREWICZ Jacek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA JANA PRZYBORSKIEGO" - LIEDTKE Wiesaw b) z listy nr 16 KWW "PS" 2010 - PIEKARSKA Ewa Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 452; 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 716. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 414 osb, to jest 59,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - JABONOWSKI Pawe Saturnin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14 Wybory do Rady Gminy Iowo - Osada Oddzia 1 Dane oglne 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW S"UL" - MAJOROWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat:

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 856; 4) gosw wanych oddano 833; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ORDYSZEWSKI Krzysztof Bernard b) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - KOWALSKA Maria Grayna c) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA JANA PRZYBORSKIEGO" - GRABISKI Maciej Tomasz - SZKLARSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA JANA PRZYBORSKIEGO" - GADYS Iwona Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 180;

4) gosw wanych oddano 280; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA JANA PRZYBORSKIEGO" - BARTKOWSKA Wioletta Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA JANA PRZYBORSKIEGO" - CHYBISKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 874; 4) gosw wanych oddano 850; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA JANA PRZYBORSKIEGO" - PRZYBORSKI Eugeniusz Andrzej - SOBIECH Jzef - ZAKRZEWSKA Maria Teresa b) z listy nr 16 KWW "PS" 2010 - ZDUNIAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - CICHOCKI Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA JANA PRZYBORSKIEGO" - KREMSKA Wanda Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Rozdzia 15 Wybory do Rady Miejskiej w Lidzbarku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 754. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 780 osb, to jest 49,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

b) z listy nr 19 KWW BLOK BEZPARTYJNO - LUDOWY - MODZELEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 414; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY - RZESZUTKO Ewa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 829; 4) gosw wanych oddano 790; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW BLOK BEZPARTYJNO LUDOWY - DUDANIEC Tomasz Maciej - ZAKRZEWSKA Grayna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 889; 4) gosw wanych oddano 866; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW BLOK BEZPARTYJNO - LUDOWY KOZOWSKI Grzegorz Wojciech GOSZKA Andrzej 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MIONICY LIDZBARKA I GMINY - CIESIELSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 781; 4) gosw wanych oddano 751; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MIONICY LIDZBARKA I GMINY - DZIMIRA Micha Pawe 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - KOSMAN Tadeusz 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 353; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MIONICY LIDZBARKA I GMINY - NOWISKI Dariusz Jarosaw

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BLOK BEZPARTYJNO - LUDOWY - KORDALSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZ SAMORZD" - GUTOWSKI Zbigniew Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BLOK BEZPARTYJNO - LUDOWY - TRZCISKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY - MOSTOWICZ Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4) gosw wanych oddano 358; 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 495; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - SOBIERAJ Maria b) z listy nr 16 KWW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIADOWSZCZYZNA - RAPIOR-SIKORSKA Jadwiga Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 432. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 424 osb, to jest 54,69% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 11, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BLOK BEZPARTYJNO - LUDOWY - OGRODOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16 Wybory do Rady Gminy Ponica Oddzia 1 Dane oglne

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WYBORY 2010 - WODZYSKI Jacek b) z listy nr 16 KWW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIADOWSZCZYZNA - OROWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY - DUDEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - KMIECIAK Renata b) z listy nr 17 KWW DANIELA LIGMAN - MILER Jerzy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - PSZENNY Krzysztof b) z listy nr 16 KWW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIADOWSZCZYZNA - SKONIECZEK Zbigniew Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - ROSON Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - PSZENNY Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - NOWAKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WYBORY 2010 - KORNELSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIADOWSZCZYZNA - CHODKOWSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MIESZKACW WSI HARTOWIEC - KORNACKI Andrzej - KOPASKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW WYBORY 2010 - WODZYSKA Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17 Wybory do Rady Gminy Rybno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 652. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 583 osb, to jest 63,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 274; 4) gosw wanych oddano 1 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW SAMORZD 2010 - ROZENTALSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 487; 4) gosw wanych oddano 467; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINY RYBNO - GRANICA Marian Piotr - GURGIELEWICZ Piotr - LIGMAN Marian - MACIEJEWSKI Jzef - WINIEWSKI Edward Jzef 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 470; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINY RYBNO - WIERZBICKI Eugeniusz b) z listy nr 19 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY - JAKIELSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINY RYBNO - BORKOWSKA Marzanna Barbara - JDRZEJEWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 373;

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINY RYBNO - FAFISKI Jan b) z listy nr 19 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY - RASKI Karol Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZAKRZEWSKI GNIAZDOWSKI - ZAKRZEWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW "WIERZBA" - WIELESIK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GENOWEFY KWOCZEK - NAKONIECZNY Eugeniusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Rozdzia 18 Wybory do Rady Gminy Elblg Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 761. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 009 osb, to jest 42,20% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 142;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DANUTY OLEKSIAK "TWOJA GMINA" - KOSTRZEWA Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW GENOWEFY KWOCZEK - JEZIERSKI Wojciech Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "TERAZ MY" - JAWIEC Witold Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW "WIERZBA" - TOMCZAK Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 405;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RY - NADOLNY Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW GENOWEFY KWOCZEK - RKAS Katarzyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW GENOWEFY KWOCZEK - BRUZDEWICZ Barbara - GUTFRASKI Pawe b) z listy nr 19 KWW OLAFA BARANOWSKIEGO - BARANOWSKI Olaf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CACKOWSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 4) gosw wanych oddano 107; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ALEKSANDRY RZESZUTEK - RZESZUTEK Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 726. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - LEMIERSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19 Wybory do Rady Gminy Godkowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW J. CISZEWSKA - CISZEWSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109;

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 402 osb, to jest 51,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW "POMOCNA DO" - JANKOWIAK Ela Krystyna - RZEPKA Elbieta Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty:

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA GMINA GODKOWO" - MIAZGA Robert Tomasz b) z listy nr 17 KWW "NASZA PRZYJAZNA GMINA" - BYK Lubomir c) z listy nr 18 KW "POMOCNA DO" - STARUCH Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA GMINA GODKOWO" - DYL Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NASZA PRZYJAZNA GMINA" - DWOJACKA Zenobia Bogumia b) z listy nr 18 KW "POMOCNA DO" - STOLICA Janina Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "NASZA PRZYJAZNA GMINA" - MARKISZ Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - PRYT Ryszard - KOWZAN Beata Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA GMINA GODKOWO" - BYK Mirosaw

4) gosw wanych oddano 132; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PRZYJAZNA GMINA GODKOWO" - OSIAK Regina b) z listy nr 17 KWW "NASZA PRZYJAZNA GMINA" - RUTKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIE OLENO - PUCHALSKI Roman Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW "POMOCNA DO" - KORWEL Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20 Wybory do Rady Gminy Gronowo Elblskie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 939. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 910 osb, to jest 48,49% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4) gosw wanych oddano 668; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JZEFOWSKI Kamil Tomasz b) z listy nr 14 KWW "CZAS NA ZMIANY" - WITKOWSKI Maciej Piotr c) z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA - URBANIAK Zenon Czesaw - JZEFOWSKI Krzysztof Zbigniew - STAWSKI Henryk Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW DANUTY OLEKSIAK "TWOJA GMINA" - HRYCKIEWICZ Irena - GRYGA Grzegorz b) z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA - DOROSZ Krzysztof Wojciech - KAMECKI Grzegorz 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PRZYJAZNA GMINA - GRZELAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "CZAS NA ZMIANY" - SARNOWSKA Krzysztofa Anna 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139;

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 99;

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 8, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW DANUTY "TWOJA GMINA" - BADESKI Waldemar Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

OLEKSIAK

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 128;

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "TWOJA GMINA" - LASKA Henryk Jzef 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; DANUTY OLEKSIAK 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA MARKUSY" - OWSIANY Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) gosw wanych oddano 105; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW DANUTY OLEKSIAK "TWOJA GMINA" - JANUSZANIEC Mirosaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21 Wybory do Rady Gminy Markusy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 960. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 549 osb, to jest 52,33% uprawnionych do gosowania. 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "DOBRA PRZYSZO" - JELONEK Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW DEMOKRATYCZNY ELBLG - STACHYRA Zofia

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108;

a) z listy nr 15 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - LASEK Grzegorz

POROZUMIENIE 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 57; 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA MARKUSY" - MURZICZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - MAMCZYSKI Jarosaw Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119; 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - ZASKALSKI Zbigniew POROZUMIENIE 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 124; 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA MARKUSY" - FIDOR Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA MARKUSY" - ZIELISKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRA PRZYSZO" - SOBOTKA Jzef Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRA PRZYSZO" - GADZISKI Marek Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 57; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW DEMOKRATYCZNY ELBLG - RACZYSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "DOBRA PRZYSZO" - SAMBURSKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZA GMINA MARKUSY" - JEZIERSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - KALINOWSKI Marek Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - ZIBA Bartomiej Urban 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - NOCO Jerzy Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SIA JEST W NAS - HULL Eugeniusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:

Rozdzia 22 Wybory do Rady Gminy Milejewo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 505. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 557 osb, to jest 62,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 339;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - KWIETNIEWSKI Tomasz - REBELL Jerzy Wojciech b) z listy nr 15 KWW SIA JEST W NAS - KURLENDA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - JASKLSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 52; 4) gosw wanych oddano 51; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - KOWZAN Halina Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - DBROWSKA Ewa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POMORSKA WIE RAZEM - PROKOP Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW SIA JEST W NAS - SMUKA Iwona Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WICHROWSKI Tomasz b) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - SOMKOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNE JUTRO - RUTYNA Artur 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 51; 4) gosw wanych oddano 51; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW SIA JEST W NAS - WEDE Joanna Iga

Rozdzia 23

Wybory do Rady Miejskiej w Mynarach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 641. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 220 osb, to jest 60,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARKA MISZTALA "DOBRA GMINA" - ESYK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA ZAJCA - KILIASKI Pawe b) z listy nr 15 KWW MARKA MISZTALA "DOBRA GMINA" - KLECZKOWSKA Anna c) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - SOMSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 588; 4) gosw wanych oddano 557; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NASZE MIASTO I GMINA MYNARY - STARCZEWSKI Eugeniusz b) z listy nr 14 KWW RYSZARDA ZAJCA - GROCHOLA Anna c) z listy nr 15 KWW MARKA MISZTALA "DOBRA GMINA" - KOODZIEJ - RABICZKO Anna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - ZIENOWICZ Edmund Gotfryd 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARKA MISZTALA "DOBRA GMINA" - ZALESKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA ZAJCA - KOLENDO Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 173;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA ZAJCA - SADEK Jerzy Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA ZAJCA - KDZIERSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA ZAJCA - BOLL Grzegorz Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 147;

4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - KOPYCISKI Jarosaw

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24 Wybory do Rady Miejskiej w Pasku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 806. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 494 osb, to jest 41,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 657; 4) gosw wanych oddano 2 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KONIECKO Adam b) z listy nr 13 KW PASCZANIE - PADZIOR Stanisaw - SKALIJ Edward - FICAK Mariusz - TYLISKI Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARKA MISZTALA "DOBRA GMINA" - JANKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 622; 4) gosw wanych oddano 1 578; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KW PASCZANIE - JASIUKIEWICZ Jarosaw Piotr - RAPACKA Janina - WIDERSKI Jan Piotr b) z listy nr 15 KWW "NIEZALENY SAMORZD" - KOPASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 031; 4) gosw wanych oddano 996;

a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - CIELA Piotr

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KW PASCZANIE - UKOWSKI Henryk Antoni - STANDO Stefan b) z listy nr 15 KWW "NIEZALENY SAMORZD" - CIELA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRY GOSPODARZ" - ANDRUSEWICZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 184; 4) gosw wanych oddano 1 143; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAJOWNIK Halina Jadwiga b) z listy nr 13 KW PASCZANIE - WOJCIECHOWSKI Piotr - ACHMASKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25 Wybory do Rady Gminy Rychliki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 287. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 571 osb, to jest 47,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 88; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "DOBRY GOSPODARZ" - BRODNICKI Zbigniew Lech b) z listy nr 15 KWW "JELONKI - JESTEMY RAZEM" - BOROWSKA Krystyna Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "DOBRY GOSPODARZ" - ZBRG Halina - SZPONAR Andrzej - KAKIEWICZ Andrzej Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "DOBRY GOSPODARZ" - ULEJCZYK Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - BARASKI Krzysztof

PYYPE Tamara

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - LENART Andrzej

POROZUMIENIE

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - GIZA Pawe Mateusz

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 48; 4) gosw wanych oddano 47; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "DOBRY GOSPODARZ" - ZGIRSKI Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWO - LUDOWE - RAK Andrzej

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRYCKO Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "DOBRY GOSPODARZ" 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 270. Rozdzia 26 Wybory do Rady Miejskiej w Tolkmicku Oddzia 1 Dane oglne

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 472 osb, to jest 46,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "STAWIAMY NA ROZWJ GMINY" - DZIWOSZ Robert - KOWALSKI Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "STAWIAMY NA ROZWJ GMINY" - CHOCHO-DOWNAR Elbieta Danuta b) z listy nr 16 KWW "PRAWORZDNA GMINA" - MISZTAL Marek Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - GIERASIMIUK Aleksandra Krystyna b) z listy nr 18 KWW "KAPER" SUCHACZ - NOWICKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 194; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "STAWIAMY NA ROZWJ GMINY" - LED Joanna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 545; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD 2010 TOLKMICKO - SZYNKOWSKI Ryszard b) z listy nr 14 KWW "STAWIAMY NA ROZWJ GMINY" - RZEPNICKI Zygmunt Adam c) z listy nr 16 KWW "PRAWORZDNA GMINA" - OLESZKIEWICZ Henryk 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW SAMORZD 2010 TOLKMICKO - ZIENTARA Magdalena b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - MICHALUK Helena c) z listy nr 16 KWW "PRAWORZDNA GMINA" - MISZTAL Andrzej Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OSTROWSKA Jolanta b) z listy nr 14 KWW "STAWIAMY NA ROZWJ GMINY" - WODZIANICKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

OPIELA Julita Marta

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27 Wybory do Rady Gminy Ek Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 239. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 304 osb, to jest 52,24% uprawnionych do gosowania. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW KRZYSZTOFA PIATA - OJEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - IWASZKO Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - BARANOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW DOBRO WSPLNE 2010 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - SYPITKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - KORDY Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 544; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - OJEWSKI Tadeusz - PAWOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - KRUPISKI Radosaw Zygmunt - RUSIECKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - MILEWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - SDKOWSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - CYBULKO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - WIDERSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO - GBOCKI Mieczysaw - LISZEWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 416; 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 419. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 694 osb, to jest 49,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW ANTONI POLKOWSKI - YLUK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28 Wybory do Rady Gminy Kalinowo Oddzia 1 Dane oglne

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA KUPREWICZA - KAMISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA KUPREWICZA - MIEZIO Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA KUPREWICZA - KALINOWSKA Agnieszka b) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO - KOTOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW MARKA MARKIEWICZ - LIWISKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW MARKA MARKIEWICZ - DREJER Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DARIUSZA KUPREWICZA - GRSKI Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 250;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO - BORKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW MARKA MARKIEWICZ - CHORY Stanisaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO - SUCHASKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 925. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 959 osb, to jest 49,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw:

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO - STANISZEWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO - WISZENKO Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANDRZEJA BEZDZIECKIEGO - DMOWSKI Izydor Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4) gosw wanych oddano 241; Rozdzia 29 Wybory do Rady Gminy Prostki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DUGOCKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KOMITET WYBORCZY WYBORCW E. J. DARGACZA - SIKORSKI Damian Marcin 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 008; 4) gosw wanych oddano 973; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DBSKI Kazimierz b) z listy nr 13 KWW AKTYWNA GMINA PROSTKI - BARGOWSKA Elbieta - KACPROWSKA Anna Elbieta - OKRASISKA Iwona c) z listy nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 2010 - ROGISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PONICHTERA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 2010 - BORKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 2010 - STROJECKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW AKTYWNA GMINA PROSTKI - KURZTKOWSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 2010 - BAGISKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUKO Elbieta b) z listy nr 13 KWW AKTYWNA GMINA PROSTKI - SIKORA Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARWOWSKI Wiesaw Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30 Wybory do Rady Gminy Stare Juchy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 173. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 909 osb, to jest 60,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - HANUSKO Wanda - TYSZKO Halina Alicja - IMIERSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 393; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WIESAWA PTAKA - SOKOOWSKA Jadwiga b) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - SOSNOWSKI Rafa c) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA PAHLA - PAHL Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - PIELA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - STASIOWICZ Matylda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - ALBO Halina b) z listy nr 17 KWW WOJCIECHA PIGIEL - PIGIEL Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - WASZKIELEWICZ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - WONIALIS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - KROT Krystyna

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAKO - RADZISZEWSKA Danuta - KOZOWSKI Robert Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 744; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "NIEZALENI GMINY GIYCKO" - ANDRUSZKIEWICZ Leszek Adam - CYBULKO Beata Magorzata - GBSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Rozdzia 31 Wybory do Rady Gminy Giycko Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 429. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 148 osb, to jest 48,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NIEZALENI GMINY GIYCKO" - NIKITIUK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RADAWIEC Piotr Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRYKACZ Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NALEYTY Ryszard Piotr b) z listy nr 15 KWW "NIEZALENI GMINY GIYCKO" - RACZKOWSKA Ewa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MISZTUK Miron 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHOCHULSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NIEZALENI GMINY GIYCKO" - RAPITA Leszek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "SOLIDARNI-GMINY-GIYCKO" - ULATOWSKI Mateusz b) z listy nr 17 KWW JERZEGO PUCZEL - PIETRZAK Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NIEZALENI GMINY GIYCKO" - RUCKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JURACH Aleksandra Irena 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 328 osb, to jest 52,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAYJ Mirosaw b) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI - MIKUA Jerzy - GSIOR Stanisaw Grzegorz - DBROWSKA Ewa - PINIAHA Jerzy Rafa 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 550. Rozdzia 32 Wybory do Rady Gminy Kruklanki Oddzia 1 Dane oglne 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NIEZALENI GMINY GIYCKO" - AMIELAWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200;

2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI - SZYSZKO Zdzisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI - NOWOKOLSKA Anna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 62; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - YGAO Tomasz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 48; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 61; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI - SULEJ Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LENKIEWICZ Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULSZEWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 49; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI - EKSTOWICZ Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NASZE KRUKLANKI - BURBA Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GOLISZEWSKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33 Wybory do Rady Gminy Miki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 699. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 537 osb, to jest 56,95% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 9, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRSKI DARIUSZ IRENEUSZ b) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO" - CIMOCH HALINA c) z listy nr 16 KWW "NOWOCZESNA WIE" - PISKORZ URSZULA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRONK MARIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO" - MILCZANOWSKI WIESAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "NOWOCZESNA WIE" - WOODKO IWONA EWA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "NOWOCZESNA WIE" - TECH BARBARA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "NOWOCZESNA WIE" - BERESZTAN KRYSTYNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

4) gosw wanych oddano 168; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 70; 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "NOWOCZESNA WIE" - ARCISZEWSKI GRZEGORZ JZEF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 111; 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA WIE WYSZOWATE - GUJDA TOMASZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "NOWOCZESNA WIE" - JAKACKI GRZEGORZ 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO" - FEDOROWICZ ELBIETA BOGUSAWA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) gosw wanych oddano 445; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA RYN 2010 - GUZ Jarosaw 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 402 osb, to jest 49,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 850. Rozdzia 34 Wybory do Rady Miejskiej w Rynie Oddzia 1 Dane oglne 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "NOWOCZESNA WIE" - GROCHOWSKI ZBIGNIEW ANDRZEJ 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRYNKIEWICZ JOLANTA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO" - CIMOCHOWSKI JACEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

JUCEWICZ Alina LASKOWSKA Elbieta

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA RYN 2010 - KOWAL Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 317;

2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Dariusz b) z listy nr 15 KWW WSPLNA PRZYSZO - GRSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOAKOWSKA Jolanta Danuta b) z listy nr 13 KWW NOWE PERSPEKTYWY DLA GMINY RYN - SZYMANEK Alicja c) z listy nr 16 KWW TERAZ RYN - CHARO Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NOWE PERSPEKTYWY DLA GMINY RYN - KOUSZKO Stanisaw b) z listy nr 14 KWW GMINA RYN 2010 - SZCZEBIOT Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA RYN 2010 - JAROSZ Krzysztof Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKOSZA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NOWE PERSPEKTYWY DLA GMINY RYN - SYMONOWICZ Jolanta

4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA RYN 2010 - JARMOOWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: Rozdzia 35 Wybory do Rady Gminy Wydminy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 374. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 953 osb, to jest 54,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ I ZGODA - JABOSKA Beata Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ I ZGODA - WARECHA Piotr Igor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 193; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 148; 4) gosw wanych oddano 1 112; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY - CEDROWSKI Leszek Jan 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ I ZGODA - PALUCH Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY - BRULISKA Wioletta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY - ROMATOWSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ I ZGODA - PLATO Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

- JANUSZKIEWICZ Elbieta - PRYCZKA Piotr b) z listy nr 14 KWW ROZWJ I ZGODA - YGIEO Ryszard - MAJCHER Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY - SZPAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY - BALCER Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36 Wybory do Rady Miasta Lubawa Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 547. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 663 osb, to jest 48,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE GMINY WYDMINY - PUCHALSKI Mariusz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULPISKA-MEJOR Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana: 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 801; 4) gosw wanych oddano 771; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WIESAWA PIOTROWICZA - SZCZAWISKI Sawomir Jacek b) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ANNY TASKIEJ - TASKA Anna Stanisawa c) z listy nr 16 KWW MACIEJA RADTKE - PANKOWSKA Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRODOWSKI Jerzy b) z listy nr 16 KWW MACIEJA RADTKE - PISZCZATOWSKI Wojciech Marek - SARNOWSKI Jan - SOBIECHOWSKI Janusz Alfons 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 083; 4) gosw wanych oddano 1 045;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 885; 4) gosw wanych oddano 833;

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WIESAWA PIOTROWICZA - GUL Tomasz - ROLKA Grzegorz b) z listy nr 16 KWW MACIEJA RADTKE - KASPROWICZ Marian - LICZNERSKI Tadeusz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TARANOWSKA Maria Irena b) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - JAJKOWSKI Mariusz Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 894; 4) gosw wanych oddano 863; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MACIEJA RADTKE - KURSZEWSKI Jzef Antoni - TRUSZCZYSKI Piotr - ZALESKI Zdzisaw - ZAWADZKI Bolesaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37 Wybory do Rady Gminy Iawa Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 319. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 268 osb, to jest 45,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - SZKOPISKI Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 862; 4) gosw wanych oddano 853; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - KONECKI Aleksander Eugeniusz - PIOTRKOWSKI Roman Edmund - ZIELISKI Krzysztof Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - DREJ Krzysztof Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - ADAMSKI Zbigniew Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - KOPERA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIDGOWSKI Jarosaw b) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - KAMIONKA Tadeusz - TRZCISKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38 Wybory do Rady Miejskiej w Kisielicach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 921. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 436 osb, to jest 49,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - WASZELEWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 731; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA GMINA - KOWALSKA Bogumia Jadwiga - MAJEWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 845; 4) gosw wanych oddano 819; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "SILNA GMINA" - RYSZCZUK Rafa b) z listy nr 14 KWW STRA-GMINA-ROZWJ - PODGRSKA Elbieta Zofia c) z listy nr 15 KWW BEATY TCZA Z WAMI - LEJMANOWICZ Beata Jolanta d) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JANUSZ WICEK - WICEK Janusz Stefan e) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JAN CZARNIK - CZARNIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 789; 4) gosw wanych oddano 775;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "LENIK" - PKALA Arkadiusz Wojciech

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "SILNA GMINA" - WRBLEWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW STRA-GMINA-ROZWJ - PTAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW R - ROBAKIEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRODECKA Halina Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 946. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 708 osb, to jest 46,66% uprawnionych do gosowania. 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW STRA-GMINA-ROZWJ - DRYPA Barbara - KALBARCZYK Ewelina Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39 Wybory do Rady Gminy Lubawa 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ST. SMOLARSKI - SMOLARSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 153; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "SILNA GMINA" - TESKA Mariola Magorzata b) z listy nr 14 KWW STRA-GMINA-ROZWJ - RASKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA - SENKOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KW GZ LZS W LUBAWIE - LICZNERSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KW GZ LZS W LUBAWIE - CZARNECKI Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRUSZEWSKI Stanisaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KW GZ LZS W LUBAWIE - KUCZYSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA - PALCZEWSKI Grzegorz b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE LOKALNE - JZEFOWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KW GZ LZS W LUBAWIE - LASKOWSKI Jan 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 322; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 606; 4) gosw wanych oddano 597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA - DUTKIEWICZ Joachim - KOWALKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA - EREMUS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA - GUZOWSKA Anna Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 105. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 904 osb, to jest 58,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW CIVITAS - ZALEWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA - JANKOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 477; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NEUMANN Kazimierz Jan b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA - KOWALKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40 Wybory do Rady Miejskiej w Suszu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE SUSZ - GRNY Marian Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 761; 4) gosw wanych oddano 738; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI - MYNARCZYK Hubert b) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE SUSZ - ARNOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 953;

4) gosw wanych oddano 932; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI - SKOLIMOWSKI Zbigniew Wadysaw b) z listy nr 16 KWW GMINY I MIASTA SUSZ "PLUS" - TULISKI Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI - JARZEMBOWSKI Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 478; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW CIVITAS - LITWIN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE SUSZ - PRZYBYSAWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI - JAREMICZ Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI - MRWCZYSKI Kazimierz Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SIECISKA Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI - DZIKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 422;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE SUSZ - BAJA Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE SUSZ - BLUJ Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41 Wybory do Rady Miejskiej w Zalewie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 761. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 851 osb, to jest 49,49% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CAKA Edward Jan b) z listy nr 14 KWW "POMOCNI WSZYSTKIM" - WITKOWSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKO Mirosaw Waldemar b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LICHACZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MARKA YLISKIEGO - GALIK Boena Bernarda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 229;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JESIONKA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MARKA YLISKIEGO - CZYSZEK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE I WSPPRACA - GRZYWNA Jolanta Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "POMOCNI WSZYSTKIM" - FELCZAK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OBSZASKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "JESTEMY RAZEM" - PARZYSZEK Iwona Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "POMOCNI WSZYSTKIM" - GAL Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 550. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MARKA YLISKIEGO - KRAJNIK Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42 Wybory do Rady Gminy Barciany Oddzia 1 Dane oglne 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BLONKOWSKA Elbieta Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "JESTEMY RAZEM" - TRUSZKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 955 osb, to jest 53,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW B JAK BARCIANY 2010 - KORYGA Jolanta Zofia b) z listy nr 18 KWW MFS - MALECKI Hansi Jurgen 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 661; 4) gosw wanych oddano 642; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE DLA GMINY - STEFASKA Marianna b) z listy nr 18 KWW MFS - BIEDRAWA Bogusaw Ryszard c) z listy nr 21 KWW WIESAWA GAJDOWSKIEGO - GAJDOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MFS - GRSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE DLA GMINY - CAUCH Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 531; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MFS - KACZKO-DYJAS Wiesawa Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE DLA GMINY - STANKIEWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 180; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW B JAK BARCIANY 2010 - GASTOEK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PROKOP Adam Robert b) z listy nr 15 KWW WSPLNIE DLA GMINY - GBUR Eugenia c) z listy nr 17 KWW B JAK BARCIANY 2010 - FEDCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MFS - WITKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNIE DLA GMINY - SZWAJDYCH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43 Wybory do Rady Gminy Ktrzyn Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 642. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 103 osb, to jest 46,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MFS - BOHDANOWICZ Beata Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "NASZA GMINA KTRZYN" - TOMASIK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JUCHNIEWICZ Teresa Marzena b) z listy nr 17 KWW MFS - OLECHNOWICZ Renata Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MFS - DEPTUA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MFS - PEPAWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4) gosw wanych oddano 460; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW TERESY PROKOP - RAOWIEC Iwona Anna b) z listy nr 17 KWW MFS - SIENKIEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty:

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MFS - ADOSZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 229; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW TERESY PROKOP - BAZYLUK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 228; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW TERESY PROKOP - KATIUSZYN Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; Rozdzia 44 Wybory do Rady Miejskiej w Korszach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MFS - UKOWSKI Ireneusz 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ANDRZEJA CYBULSKIEGO - RUTKOWSKI Zbigniew 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RUTKOWSKI Tomasz b) z listy nr 15 KWW TERESY PROKOP - LINIASKI Marian Jan 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 349;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 544. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 878 osb, to jest 45,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681; 4) gosw wanych oddano 659; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE DLA DALSZEGO ROZWOJU" - PIWISZKIS Przemysaw Wadysaw - KRUPCZAK Wojciech b) z listy nr 16 KWW KORSZESKIE FORUM SAMORZDOWE - ZADUNA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE DLA DALSZEGO ROZWOJU" - BAEWICZ Tadeusz Stanisaw - OTOCZKO Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 673; 4) gosw wanych oddano 626; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE DLA DALSZEGO ROZWOJU" - ROMANOWSKI Antoni b) z listy nr 16 KWW KORSZESKIE FORUM SAMORZDOWE - WICKOWSKI Jan 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE DLA DALSZEGO ROZWOJU" - OROWSKA-STANISZEWSKA Czesawa Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE DLA DALSZEGO ROZWOJU" - ZIELONKA Mirosaw 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KORSZESKIE FORUM SAMORZDOWE - ADAMOWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WONIAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KORSZESKIE FORUM SAMORZDOWE - PAWLUKIEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE DLA DALSZEGO ROZWOJU" - UROMSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW KORSZESKIE FORUM SAMORZDOWE - JUTAL Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "POROZUMIENIE DLA DALSZEGO ROZWOJU" - CZECZENIUK Tomasz Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 922; 4) gosw wanych oddano 880; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW RESZEL - DOBRO WSPLNE - KILANOWSKA Beata Teresa b) z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO - SUBOCZ Beata c) z listy nr 17 KWW RESZELSKIE FORUM SAMORZDOWE - HULECKI Jerzy d) z listy nr 18 KWW "AKTYWNY RESZEL" - KONOPNICKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 098; 4) gosw wanych oddano 1 046; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UGLARENKO Roman Tomasz b) z listy nr 15 KWW RESZEL - DOBRO WSPLNE - JARUGA Grzegorz - KONIUSZEK Janusz Roman c) z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO - PYRZAK ukasz Zygmunt d) z listy nr 17 KWW RESZELSKIE FORUM SAMORZDOWE - BARTKOWIAK Wojciech Tomasz 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 890. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 259 osb, to jest 47,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 45 Wybory do Rady Miejskiej w Reszlu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RESZELSKIE SAMORZDOWE - PIKAA Krzysztof Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO - KWIATKOWSKI Andrzej Grzegorz FORUM 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DMW - PIKULSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO - NOWICKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO - MACEKO Adam Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 447. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 760 osb, to jest 51,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO SROKOWA - STADNIK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MARKA JANISZEWSKIEGO - NIERADKO Jan Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46 Wybory do Rady Gminy Srokowo

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MFS - KAMISKI Aleksander - ADZIAK Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW STOW. "WIEDZA, ROZWJ, PRACA" - SZKUDLAREK Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW STOW. "WIEDZA, ROZWJ, PRACA" - STOLARCZYK Marzena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZEPIETOWSKI Franciszek b) z listy nr 15 KWW MFS - STARUCH Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MFS - OLSZEWSKI Dariusz Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW STOW. "WIEDZA, ROZWJ, PRACA" - SIEWRUK Agnieszka 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MFS - PAWUSEWICZ Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 687; 4) gosw wanych oddano 672; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MFS - BACHOWSKI Zenon - POCIEJ Wiesawa b) z listy nr 18 KWW LENE LUDKI - IWANIURA Pawe Piotr c) z listy nr 19 KWW DOBRO SROKOWA - GWD Czesawa d) z listy nr 20 KWW MAREK WAWER - WAWER Marek 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 102;

Rozdzia 47 Wybory do Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmiskim Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 465. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 076 osb, to jest 45,12% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

TKACZUK Anna Krystyna

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 986; 4) gosw wanych oddano 938; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - KIJ Krystyna - KORZENIEWSKI Wojciech Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 951; 4) gosw wanych oddano 902; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - MICHALAK Dorota - CHYL Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 052; 4) gosw wanych oddano 1 020; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - JASKLSKA Wioletta - BIGOSZEWSKI Tadeusz Wadysaw - KDZIERSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 252; 4) gosw wanych oddano 1 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - WODARCZYK-SZCZEPASKA Wiesawa Jolanta - ZDANOWICZ Bartomiej Jzef Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Rozdzia 48 Wybory do Rady Gminy Kiwity 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 055; 4) gosw wanych oddano 1 014; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW NASZE MIASTO NASZA WIE - KUNIEWSKI Sebastian b) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - KRYNICKA Gabriela - KURTO Jzef 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 780; 4) gosw wanych oddano 744; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - BUCHOWSKI Tadeusz b) z listy nr 13 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA "RAZEM" - RAMOTOWSKI Zenon

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 820. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 847 osb, to jest 65,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TENUS Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:

1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 267; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIECZOREK Zygmunt Czesaw b) z listy nr 13 KWW ZYGMUNT BEKIESZCZUK - GODOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 96; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW ZYGMUNT BEKIESZCZUK - KULIG Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 213; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WODARSKA Edyta b) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - NAGY ukasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW NASZE MIASTO NASZA WIE - KACZMAREK Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - AUGUSTYNIAK Leszek 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZERNIAWSKI Piotr b) z listy nr 13 KWW ZYGMUNT BEKIESZCZUK - YDONIK Elbieta 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAKUA Jacek b) z listy nr 13 KWW ZYGMUNT BEKIESZCZUK - BOCZKOWSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - KANIA Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW NASZE MIASTO NASZA WIE - ALCHIMOWICZ Cezary - WIERZBICKI Kazimierz b) z listy nr 15 KWW GRAYNY PRZYTUA - PRZYTUA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49 Wybory do Rady Gminy Lidzbark Warmiski Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 387. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 855 osb, to jest 53,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW WTGLW - ROMANIK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - SUSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - TOMASZEWSKA Lucyna Teresa 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - ADAMCZUK Andrzej Krzysztof

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 219; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - PAKA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW WTGLW - STANKIEWICZ Bogumia Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - STASZEWSKI Tadeusz b) z listy nr 15 KWW WTGLW - STANKIEWICZ Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW IWONY KOKA - KOKA Iwona Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - WERBICKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - GRABOWSKI Edward Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - SAJKOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW WTGLW - RODZIEWICZ Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140;

14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - MACIEJEWSKI Leszek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50 Wybory do Rady Gminy Lubomino Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 902. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 206 osb, to jest 41,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 57; 4) gosw wanych oddano 54;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - JURKIEWICZ Jzef Henryk b) z listy nr 13 KWW DOBRY SAMORZD LUBOMINA - WIECZOREK Adam Stanisaw - TROJAN Piotr Jzef c) z listy nr 14 KWW "NASZA SZKOA" - STACHURA-MOEJKO Elbieta d) z listy nr 15 KWW NASZA WSPLNOTA - BALUL Waldemar Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - MISKO Pawe - WITKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - SIKORA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 86;

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BOGUSZEWICZ Beata 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - MIGRYT Leszek Jerzy - SZPYRKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 029; 4) gosw wanych oddano 982;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - DEMBOWSKI Eugeniusz b) z listy nr 13 KWW DOBRY SAMORZD LUBOMINA - BIEKOWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NASZA ORNETA - KOPKA Robert b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH - KACZMAREK Adam Pawe c) z listy nr 15 KWW "ORNETA" - TARASZKIEWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 62; 4) gosw wanych oddano 60; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSI GRONOWO "ODNOWA" - SIENKIEWICZ Stanisaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 101; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - NAGUSZEWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51 Wybory do Rady Miejskiej w Ornecie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 333. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 408 osb, to jest 52,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 707; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - JOTKO Marcin Krzysztof b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH - SALAMONIK Andrzej Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 774; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - SZCZEPAN Artur b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH - BANUCHA Krzysztof Jan 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 097; 4) gosw wanych oddano 1 049; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - ZAOBIDNY Mirosaw b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH - FIJARCZYK Elbieta Ewa - UZAR Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA - SKOWYRSKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WSOWICZ Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH - FERENC Ryszard Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ORNETA" - GRUBA Leonard Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH - WIDERSKI Krzysztof Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52 Wybory do Rady Miejskiej w Mikoajkach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 879. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 420 osb, to jest 49,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 820; 4) gosw wanych oddano 785; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA DBOWSKIEGO - GRABOWSKI Bartosz b) z listy nr 15 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO - GAWLISKI Sawomir - KOZAK Irena - NIEDBAA Piotr Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 815; 4) gosw wanych oddano 785; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA DBOWSKIEGO - DBOWSKI Ryszard Henryk b) z listy nr 15 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO - DODA Wojciech c) z listy nr 16 KWW ZDZISAWA MICHALAKA - MICHALAK Zdzisaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO - JAWISKI Andrzej - UGIN Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO - BORZYMOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO - RESZKA Andrzej Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 231;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO - RAKUS Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RYSZARDA DBOWSKIEGO - CISZEWSKA Honorata - WTORCZYK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO - SZYMCZYK Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53 Wybory do Rady Gminy Mrgowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 088. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 801 osb, to jest 46,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 249;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - PIESZKO Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - GOLIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - LANGE Janusz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULIK Henryk b) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - KOCIK Werner Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 238;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW MIDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY - WRBLEWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - SAWICKI Bolesaw b) z listy nr 15 KWW MIROSAWA MIKOAJCZYKA - MIKOAJCZYK Mirosaw - NICEWICZ Adam Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - YTKO Jzef Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - OLENDER Sawomir - FILIPCZYK Jerzy Mirosaw - DREK Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379;

4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW MIDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY - PARZYCH Janusz Tadeusz b) z listy nr 14 KWW J. KRASISKIEGO - CZAPLISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54 Wybory do Rady Gminy Piecki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 253. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 498 osb, to jest 55,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW M. JARCZEWSKIEJ - DAWID Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW M. JARCZEWSKIEJ - SAMSEL Ewelina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KRYSIAK LESZEK - KRYSIAK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ - ROLKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW ANDRZEJA BRODZIKA - BRODZIK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PUAWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291;

4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW M. JARCZEWSKIEJ - ADAMIAK Mariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW M. JARCZEWSKIEJ - WICEK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Rozdzia 55 Wybory do Rady Gminy Sorkwity Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 728. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 508 osb, to jest 67,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 157;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW M. JARCZEWSKIEJ - SADOWSKA Halina Celina b) z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ - JAROSZEWICZ Adam Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 5 mandatw: 4) gosw wanych oddano 116; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 127; 4) gosw wanych oddano 1 093; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW M. JARCZEWSKIEJ - BONGARC Boena b) z listy nr 15 KWW AGNIESZKI ANNY KURCZEWSKIEJ - NADOLNA Maria - LARENTA Adam - JASINOWICZ Tomasz c) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA HANUSZEWSKIEGO - GARELA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOOSZ Mariola Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW AKTYWNI KOZOWIACY - TRZCISKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JZEFA MACIEJEWSKIEGO - DEPTUA Kazimierz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122;

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE LUDOWE - DUDA Zygmunt

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA CUPIAA - CUPIA Piotr Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

STRONNICTWO

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KORDAL Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW JZEFA MACIEJEWSKIEGO - KOZAK-AWISKA Danuta b) z listy nr 15 KWW TOMASZA DOMIN - OSTASZEWSKA Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW JZEFA MACIEJEWSKIEGO - ZMITROWICZ-WISZNIEWSKA Barbara Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WOKOWICZ PIOTR - WONIEL Krzysztof Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SMOLISKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JZEFA MACIEJEWSKIEGO - GWARA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JZEFA MACIEJEWSKIEGO - CHOTKIEWICZ Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WOKOWICZ PIOTR - ZEMBOWSKI Manfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW WOKOWICZ PIOTR - UCIUK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: Rozdzia 56 Wybory do Rady Gminy Janowiec Kocielny Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 728. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 069 osb, to jest 75,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DANUTY PUCHALSKIEJ - KRAJEWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DANUTY PUCHALSKIEJ - OLSZEWSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "POBOANIE" - OLSZEWSKA Barbara Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KAZIMIERSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MALINOWSKA Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZCZEPKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 125;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "POBOANIE" - JASTRZBOWSKI Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "POBOANIE" - WRZESZCZYSKI Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - AMBROZISKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RADZYMISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DANUTY PUCHALSKIEJ - SZCZEPKOWSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZEMPLISKA Marlena Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAKRZEWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 179;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "GOSPODARNO DLA JANOWA" - CHMIELEWSKA Boena - CIESIELSKI Sawomir Jzef - NAPIWODZKI Bogdan b) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRAWICY - DYMKOWSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty:

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DANUTY PUCHALSKIEJ - MZISKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DANUTY PUCHALSKIEJ - ROGALSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57 Wybory do Rady Gminy Janowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 112. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 299 osb, to jest 61,51% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "GOSPODARNO DLA JANOWA" - MAJEWSKA Boena - WILJAM Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BORKOWSKA Halina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRAWICY - WAWROWSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "GOSPODARNO DLA JANOWA" - SOTEL Aneta b) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRAWICY - JAROSZEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUJAWSKI Andrzej b) z listy nr 15 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ - KRYSTKIEWICZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRAWICY - CZARNECKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58 Wybory do Rady Gminy w Kozowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 874. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 084 osb, to jest 63,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "GOSPODARNO DLA JANOWA" - KAUSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "GOSPODARNO DLA JANOWA" - SKODOWSKA Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - KORDALSKA Wioletta 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW KOZOWO WSPLNA GMINA - BORKOWSKI Piotr - WOJTYRA Wojciech b) z listy nr 18 KWW "MODZI" - MACIG Jolanta Grayna - SOKOOWSKI Ireneusz 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 903; 4) gosw wanych oddano 867;

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - KOODZIEJSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - CISOWSKA Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - WIECIK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - JAROCKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - SKWARSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - BIELISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - EIDTNER Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW KOZOWO WSPLNA GMINA - NOWAK Katarzyna Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - ROMANOWSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - HOPPE Krzysztof Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 156; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MODZI" - KLCAN Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59 Wybory do Rady Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 749. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 061 osb, to jest 46,42% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STRAUS Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - KOSOWSKI Adam Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SKUTECZNI DLA MIASTA" - KUBACKI Mieczysaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - WILBRANDT Zofia 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326;

4) gosw wanych oddano 283; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - KARCZYSKA Lilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - CZERNYSZ Mirosawa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - KOSOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIEPLAK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - ZGLICZYSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radn zostaa wybrana: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SKUTECZNI DLA MIASTA" - OELBERG Jarosaw Wodzimierz 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - EWERTOWSKI Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - DEJA Marcin Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "BLIEJ MIESZKACW" - SZCZEPASKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 265;

4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - MANISTA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NOWOMIESZCZANIE" - JANKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60 Wybory do Rady Gminy Biskupiec Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 190. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 516 osb, to jest 48,90% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA - DEMBEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRZOZOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 803; 4) gosw wanych oddano 738; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PLICHTA Andrzej - SKUZJUS Tadeusz Sawomir b) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - DEMBEK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARKOWSKA Gabriela Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 243;

JARZB Pawe 2) gosowanie przeprowadzono;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZAPLISKI Jerzy - JDRZEJEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIEMITKOWSKI Stanisaw Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) gosw wanych oddano 280; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOPACKA Henryka ucja 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - CZARNIK Sawomir Roman - GOBIEWSKA Anna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA GRODZICZNO - GORCZYSKA Irena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA GRODZICZNO - GRASZEK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 942. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 047 osb, to jest 61,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; Rozdzia 61 Wybory do Rady Gminy Grodziczno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UKASZEWSKI Piotr Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 107; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAROSZEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 142; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POKOJSKA Barbara Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 188; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRL Krystyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 191; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA GRODZICZNO - ZIELISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZWARC Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RYNKOWSKI Rajmund Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA GRODZICZNO - BIELICKA Maria ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WICKIEWICZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAUZE Arkadiusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 780; 4) gosw wanych oddano 769;

4) gosw wanych oddano 605; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWICKI Zbigniew - WINIEWSKI Ryszard b) z listy nr 15 KWW ZBEK - KUCA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMEK Teresa - MACHUJSKI Jzef b) z listy nr 14 KWW JAROSAWA ZBRZEZNEGO - KACZOROWSKI Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 676; 4) gosw wanych oddano 646; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIERZENKOWSKA Elbieta b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RYDEL Jacek Tomasz c) z listy nr 16 KWW AW - LEWICKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA GRODZICZNO - ARANOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4) gosw wanych oddano 680;

Rozdzia 62 Wybory do Rady Gminy Kurztnik Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 936. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 401 osb, to jest 49,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 617;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FISZER Danuta - KOWALSKI Damazy b) z listy nr 15 KWW ZBEK - SUCHOCKI Roman Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MILEWSKI Zenon b) z listy nr 15 KWW ZBEK - KULWICKI Marian Mikoaj c) z listy nr 22 KWW NASZA WIE - BORKOWSKA Ludwika

4) gosw wanych oddano 206; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 749; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FURMANEK Roman Kazimierz - WADECKA Elbieta Ewa b) z listy nr 18 KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA - ROSZKOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63 Wybory do Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 150. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 302 osb, to jest 53,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HOPPE Boena b) z listy nr 16 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO - DOMALSKI Zdzisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZEPASKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 600; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - AWICKI Stefan - SZWECHOWICZ Micha Henryk b) z listy nr 17 KWW CEZAREGO KAWIECKIEGO - BIEGAJSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZYWACZ Barbara Marta b) z listy nr 17 KWW CEZAREGO KAWIECKIEGO - GRANICA Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW CEZAREGO KAWIECKIEGO - KARWOWSKI Jzef

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW CEZAREGO KAWIECKIEGO - MIKA Wiesaw Benedykt - PIECZEWSKI Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - BRZESKI Roman Norbert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTEWICZ Przemysaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WINIEWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64 Wybory do Rady Gminy Kowale Oleckie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 986. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 740 osb, to jest 37,26% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - TRUCHAN Teresa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW CEZAREGO KAWIECKIEGO - SIESKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) gosw wanych oddano 92; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - ZUBOWICZ Anna 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - JEDNASZEWSKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOSOBUDZKI Edward Zdzisaw b) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - BABIARZ Magorzata - MISZKIEL Zbigniew Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - ANDRYSZCZYK Rafa - DBROWSKA Cecylia - KOLOSZEWSKI Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BIELECKI Szymon Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - TROCKI Ryszard Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DWILEWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65 Wybory do Rady Gminy witajno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 839. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 258 osb, to jest 44,31% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 8, w ktrych liczba 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - BARTCZAK Krzysztof Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - SZNEL Dariusz

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW H. UKOWSKIEJ - SINDEREWICZ Joanna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;

zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHOMICZEWSKA Ewa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYSZCZYSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIDERSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOCARSKI Andrzej Wojciech - SIEMION Boena b) z listy nr 13 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO - USS Jan c) z listy nr 14 KWW TADEUSZA SZEMISA - SZEMIS Tadeusz 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SABISKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHODKIEWICZ Jadwiga 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRODOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHOMICZ Halina - SEREDZISKI Henryk

2) gosowanie przeprowadzono; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW TADEUSZA SZEMISA - PUZOWSKA Boena Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMARSKA Maria b) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRAWICY - LUBERECKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66 Wybory do Rady Gminy Wieliczki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 720. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 585 osb, to jest 58,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 368; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA I POROZUMIENIE" - SUDNIK Leszek Adam - JANKOWSKI Stanisaw b) z listy nr 15 KWW "JANA JAKIMOWICZA" - KOPICZKO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWA PRAWICY - DRABA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA I POROZUMIENIE" - PRZEKOP Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "JANA JAKIMOWICZA" - UKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA I POROZUMIENIE" - BOROWSKI Mirosaw 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119;

WSPLNOTA

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 109; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "JANA JAKIMOWICZA" - JASISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 153; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA I POROZUMIENIE" - BORKOWSKI Augustyn b) z listy nr 15 KWW "JANA JAKIMOWICZA" - SZCZODRUCH Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA I POROZUMIENIE" - WINIEWSKA Iwona b) z listy nr 15 KWW "JANA JAKIMOWICZA" - APISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "JANA JAKIMOWICZA" - ANISZKIEWICZ Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 102. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 688 osb, to jest 43,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 979; 4) gosw wanych oddano 946; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MICHAOWSKI Tomasz Micha b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BARCZEWA - BRONKA Halina Helena Rozdzia 67 Wybory do Rady Miejskiej w Barczewie Oddzia 1 Dane oglne 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA I POROZUMIENIE" - MORUSIEWICZ Aurelia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "ZGODA I POROZUMIENIE" - DRGOWSKI Mirosaw 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 166; 4) gosw wanych oddano 1 110; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JAKOCZUK Alina b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BONUS Jarosaw - ZAHORSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 521; 4) gosw wanych oddano 474; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE BARCZEWA - POOWIANIUK Jan 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MOSAKOWSKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJ MOSZCZYSKI - MOSZCZYSKI Andrzej POROZUMIENIE 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LUDWINIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE BARCZEWA - KOPCZYSKI Czesaw 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LUTAREWICZ Teresa 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 356; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE BARCZEWA - SULISKI Jan Roman 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313;

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 722; 4) gosw wanych oddano 713;

- JARMUEWSKI Tomasz - MIKASZEWICZ Jzef - KLUCZENKO Edward b) z listy nr 12 KWW "STOP DOMINACJI" - JANCZARA Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHLUBICKI Zbigniew b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BARCZEWA - MACIEJEWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 324;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 233; 4) gosw wanych oddano 2 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLCZAK Ewa Jadwiga - BARTYCHA Roman Bogdan b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARMAZYN Krzysztof c) z listy nr 12 KWW "STOP DOMINACJI" - JODKO Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE BARCZEWA - KULESZA Ryszard

POROZUMIENIE

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 379;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68 Wybory do Rady Miejskiej w Biskupcu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 580. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 882 osb, to jest 44,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 025; 4) gosw wanych oddano 1 971; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAJDZIS Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RADZISZEWSKA Alina Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "STOP DOMINACJI" - SPORYSZ Jerzy Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KWIATEK Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4) gosw wanych oddano 338; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MODLAK Katarzyna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69 Wybory do Rady Miejskiej w Dobrym Miecie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 930. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 654 osb, to jest 43,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "STOP DOMINACJI" - PIWOSKI Dariusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PEPOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 101; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI PONAD PODZIAAMI - LIMAK Alina b) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI DOBRE MIASTO - ULEWICZ Weronika Janina 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI PONAD PODZIAAMI - HERNAT Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 391;

4) gosw wanych oddano 1 061; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI PONAD PODZIAAMI - KOPERTOWSKA Anna Maria - RUCISKI Wojciech b) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI DOBRE MIASTO - KOWALSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI DOBRE MIASTO - SOBOTKA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 804; 4) gosw wanych oddano 758; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI PONAD PODZIAAMI - SIENKIEWICZ Teresa Janina b) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI DOBRE MIASTO - ABAKO Leszek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 027; 4) gosw wanych oddano 987; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI PONAD PODZIAAMI - WAWIROWICZ Edmund - WONIA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW NIEZALENI DOBRE MIASTO - NAJMOWICZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI PONAD PODZIAAMI - KONCZALSKA Magorzata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70 Wybory do Rady Gminy Dywity Oddzia 1 Dane oglne 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW NIEZALENI PONAD PODZIAAMI - AKO Magorzata Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZYGIEL Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 317;

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 980. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 321 osb, to jest 54,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 280; 4) gosw wanych oddano 1 253; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA 2010 - PSZCZOA Dorota Elbieta - ROBAK Sabina Jzefa b) z listy nr 13 KWW ODWANIE I Z PERSPEKTYW - DERLACZ Urszula - GLEZMAN Zbigniew Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 509; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NAPORA Zenon Krzysztof b) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA 2010 - PALMOWSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA 2010 - ANTOSIAK Rajmund - SAKOWSKA-HRYWNIAK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA 2010 - RUDZIK Longin Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA 2010 - GRZEGORZEWSKI Waldemar Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA 2010 - ALCHIMOWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 744; 4) gosw wanych oddano 725; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JDRZEJEWSKI Janusz Jzef b) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA 2010 - KASZUBSKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty:

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si;

2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 452; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MICHALSKA Joanna Klaudia - CIEPLISKI Janusz Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71 Wybory do Rady Gminy Gietrzwad Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 534. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 215 osb, to jest 48,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - GRZESZCZUK Jzef Ludwik - ANTOSZEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - NOWOGRODZKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW SPOECZNE SAMORZDOWE 2010 - OMILIAN Iwona Barbara - EJMO Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI KOROSTESKI Bolesaw Krzysztof CZYSKA Magorzata 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302;

TOW.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "NASZA GMINA WASI LUDZIE" - ROBACZEWSKI Andrzej - SKWAREK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW "NASZA GMINA WASI LUDZIE" - BROEWSKA Maria Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - RYDZEWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Rozdzia 72 Wybory do Rady Miejskiej w Jezioranach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 383. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 878 osb, to jest 45,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - RATOWSKA Eugenia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "LUDZIE AKTYWNI" - ZALEWSKI Jan Krzysztof - SZATKOWSKI Sawomir Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOROL Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2) g osowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 656; 4) gosw wanych oddano 620; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - BOCZKOWSKI Leszek b) z listy nr 14 KWW MACIEJA LESZCZYSKIEGO - APTAZY Andrzej Teofil - GAJDZIS Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 671; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE JEZIORANY - NACHIO Krzysztof b) z listy nr 14 KWW MACIEJA LESZCZYSKIEGO - SZOKA Romualda Anna - CZABRYCKI Zbigniew Pawe

4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW MACIEJA LESZCZYSKIEGO - BUDREWICZ Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

MACULEWICZ Ewa Marianna

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 324;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOOTA Grayna Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW MACIEJA LESZCZYSKIEGO - GRABOWSKI Krzysztof - FRCZEK Marcin Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW MACIEJA LESZCZYSKIEGO - KAWECKI Stanisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NAPIRKOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 233; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW MACIEJA LESZCZYSKIEGO Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 166. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 381 osb, to jest 33,15% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Rozdzia 73 Wybory do Rady Gminy Jonkowo Oddzia 1 Dane oglne 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW MACIEJA LESZCZYSKIEGO - LEDZIANOWSKA Anna - PARZONKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4) gosw wanych oddano 670; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZEGALISKI Lech Krzysztof b) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - DOMIN Leszek Jerzy - PENGER Adam c) z listy nr 15 KWW AGNIESZKI DOMALSKIEJ - DOMALSKA Agnieszka Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - REMISZEWSKI Waldemar 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 117; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "BACA" ELBIECIAK - ELBIECIAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowania nie przeprowadzono; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - TRUKAWKA Marek Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - PORBSKI Dariusz Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - KILJASKA Katarzyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - FLORKOWSKI Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - WYDYMUS Sawomir 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - KACZMARCZIK Daniel Stanisaw 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - CZAJKOWSKI Karol Czesaw

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - MOSSAKOWSKA Lidia Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 164;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKOCZE Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 136;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW WSPLNA GMINA JONKOWO - DOWGIELEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - KRASUSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Rozdzia 74 Wybory do Rady Gminy Kolno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 825. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 471 osb, to jest 52,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - REDYK Bernard Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "ANDRZEJA BANCERZA" - BANCERZ Andrzej Jzef b) z listy nr 18 KWW "MOJE KOLNO" - GRZYWACZYK Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOMISKA Irena b) z listy nr 15 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - BIELISKI Henryk Bogdan c) z listy nr 23 KWW "OKNO" - WOLNIARCZYK Halina 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 259;

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 46; 4) gosw wanych oddano 41; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - STAKO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 55; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW JUSTYNA UKASZEWICZ - NOWAK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - TALAREK Stanisaw b) z listy nr 21 KWW NASZA WIE BSIA - BIGUS Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW JUSTYNA UKASZEWICZ - ZIKOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW "NASZA GMINA OLSZTYNEK" - FIGIELSKA-KORGUL Wioletta Anna - RYKOWSKA Janina b) z listy nr 13 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - NOWAKOWSKI Jzef - WARAKSA Robert 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 372; 4) gosw wanych oddano 1 313; 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 853. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 841 osb, to jest 44,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Rozdzia 75 Wybory do Rady Miejskiej w Olsztynku Oddzia 1 Dane oglne 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW IZABELI DARECKIEJ-DBOWSKIEJ - ROCHNIAK-WIELECHOWSKA Anna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 56; 4) gosw wanych oddano 55; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROBERT WOELKI - WOELKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 101;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 503; 4) gosw wanych oddano 1 440; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW "NASZA GMINA OLSZTYNEK" - BUDZISKI Jan - GSIOROWSKI Kazimierz b) z listy nr 13 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - PISAREWICZ Irena ucja - WONICKA Alicja Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - WOJDA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "NASZA GMINA OLSZTYNEK" - KOWALSKI Krzysztof Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW "NASZA GMINA OLSZTYNEK" - ANDRYSIAK Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - OROWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "NASZA GMINA OLSZTYNEK" - WIERSZEWSKI Marcin 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - GOWACZ Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - SALWIN Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

Rozdzia 76 Wybory do Rady Gminy Purda Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 902. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 277 osb, to jest 46,45% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 7, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - RADZISZEWSKI Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE PURDA - KONDRUSIK Lilla Teresa

POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - LEJMAN Emilia Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 306; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - GAN Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 71; 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - MISIASZEK Antoni Franciszek 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - CHROSTOWSKA Teresa Anna b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE PURDA - NOSEK Grzegorz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - DOMALSKI Tomasz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316;

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW SPOECZNE SAMORZDOWE 2010 - OROWSKI Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - SZPINDOR Regina Marianna TOW. 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - BRACH Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE PURDA - WILGA Jolanta Aleksandra - PYKAO Jerzy Zbigniew 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 100. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 670 osb, to jest 52,35% uprawnionych do gosowania. POROZUMIENIE Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - JDRZEJCZYK Jzef 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 815; 4) gosw wanych oddano 795; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DUJKO-DOMASKI Jakub Marcin b) z listy nr 13 KWW PRZYJACIELE GMINY STAWIGUDA - STAWARCZYK Anna 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW WSPLNA SPRAWA GMINA PURDA - STUDNIAK Alfred Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77 Wybory do Rady Gminy w Stawigudzie Oddzia 1 Dane oglne

c) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - OLKOWSKI Kazimierz Stanisaw - WIECZOREK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARTASISKA ucja b) z listy nr 12 KWW PRZYJACIELE GGAWEK - MOCIAN Pawe Marek c) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - KACA Bogusaw - SIROJ Wanda d) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRAWICY - NAJMOA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - PAC Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 223;

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 164; 1) wybory odbyy si; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - MACKIEWICZ Jan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4) gosw wanych oddano 215; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 185; 1) wybory odbyy si; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KIELAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 750; 4) gosw wanych oddano 727; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW PRZYJACIELE GGAWEK - BANUL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE NASZA GMINA - SZABAN Bogdan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW STAWIGUDA - BAKUA Tadeusz PRZYJACIELE GMINY

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

Rozdzia 78 Wybory do Rady Gminy w witkach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 272. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 657 osb, to jest 50,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW LEPSZE JUTRO GMINY WITKI - ZYCH Grzegorz b) z listy nr 13 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - BARTNIKOWSKA Bronisawa - POTNIKOWSKI Franciszek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - WYCECH Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW LEPSZE JUTRO GMINY WITKI - SZEWCZYK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - WIECA Krystyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - PIASECKI Jan Piotr 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - GRABOWSKA Grayna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW LEPSZE JUTRO GMINY WITKI - MALICKA Katarzyna Angelika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI - CZERNIEWICZ Halina Elbieta b) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE WITKI - WASZCZUK Edyta Elbieta POROZUMIENIE

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79 Wybory do Rady Gminy Dbrwno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 447. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 123 osb, to jest 61,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 570; 4) gosw wanych oddano 561; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY - SZCZEPASKA Genowefa b) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - FIEREK Maria - WAKOWICZ Jadwiga Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW LEPSZE JUTRO GMINY WITKI - JOCZYK Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 167; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWE WITKI - KIESZEK Alina Elbieta b) z listy nr 15 KWW DOBRO WSI - PAWEAS Anna Dorota POROZUMIENIE 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY - KRZYWDA Irena Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW LEPSZE JUTRO GMINY WITKI - PRZERWA Stanisawa Magorzata 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 125;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - YKA Bartosz Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - KRLIKOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - AUGUSTIN Manfryd 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY - MIELCZAREK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - WILESKI Zbigniew Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - KUPNIEWSKI Tadeusz Edward - MARKOWSKA Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 315; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY - UZISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - GARNEK Bogumi Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 137;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY - ZWALISKI Piotr b) z listy nr 16 KWW TADEUSZA BASZKIEWICZA - ZALEWSKI Marek Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80 Wybory do Rady Gminy Grunwald Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 477. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 293 osb, to jest 51,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW W.S. - SAWICKA Wioletta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "GRUNWALD" - FABISIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "GRUNWALD" - KAMISKA Magorzata - MIJEWSKI Edmund b) z listy nr 24 KWW ARTURA POGANIACZA - POGANIACZ Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "GRUNWALD" - KOZOWSKI Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "GRUNWALD" - KAMISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "GRUNWALD" - MARKOWICZ Wiesaw b) z listy nr 17 KWW MICHAA MIKULSKIEGO - MIKULSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA BALI - BALA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW C. CHCISKIEGO - CHCISKI Cezary Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROSA Arkadiusz b) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "GRUNWALD" - ZIEJEWSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZAWISZY - ZABORO Stanisaw Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81 Wybory do Rady Gminy ukta Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 468. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 027 osb, to jest 58,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 740; 4) gosw wanych oddano 717; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "JESTEMY Z WAMI" - WITKOWSKA Marzena b) z listy nr 15 KWW UKTA 2010-2014 - MALINOWSKI Robert Bronisaw c) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA UKTA" - BIEDULSKI Kazimierz d) z listy nr 21 KWW "UKTA Z KLAS" - PIOTRAK Elbieta e) z listy nr 24 KWW "UKTA 2010" - AZICKA Halina Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "GRUNWALD" - MATUSZEWSKI Sawomir Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4) gosw wanych oddano 577; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA UKTA" - BIGUS Piotr Roman - GANCEWSKI Wacaw - GRABOWSKA Jzefa b) z listy nr 20 KWW NIEZALENI - GLEBA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 222;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OBUCHOWICZ Beata b) z listy nr 15 KWW ANTONIEGO SMOLAKA - KOPCZYSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA UKTA" - KOODZIEJ Ewa Katarzyna b) z listy nr 22 KWW LEPSZE JUTRO - URAWSKA Katarzyna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 464;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANTONIEGO SMOLAKA - LECH Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA UKTA" - DZIENISZEWSKI Tadeusz - SOBOTA Ewa b) z listy nr 26 KWW "NASZA WIE-2010" - URBASZEK Barbara c) z listy nr 29 KWW SOBNO 3 - PODPIRKO Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZDZISAWA MIKLASZEWSKIEGO - MIKLASZEWSKI Zdzisaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Rozdzia 82 Wybory do Rady Gminy Madyty Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 193. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 446 osb, to jest 47,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 722; 4) gosw wanych oddano 704; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZRAMOWSKI Zdzisaw b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOTEK Kamil Krzysztof c) z listy nr 15 KWW ANTONIEGO SMOLAKA - DOTKA Piotr - RYBSKA Mirosawa

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ANTONIEGO SMOLAKA - NADOLSKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STEFASKI Pawe Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ANTONIEGO SMOLAKA - ROGULSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRYZ Adam Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 608. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 237 osb, to jest 48,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANTONIEGO SMOLAKA - MARCHLEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83 Wybory do Rady Miejskiej w Miakowie Oddzia 1 Dane oglne 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MATTI Amer Elyas 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW ANTONIEGO SMOLAKA - CYMER Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 646; 4) gosw wanych oddano 628;

a) z listy nr 15 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA - UBKOWSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA - BOCZULAK Micha - GOBIEWSKA-FARYS Justyna - RNICKA Grayna Boena b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE OJCA WODYKI - ZABOCKI Zbigniew Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA - PIOTROWSKI Eugeniusz - ROGULSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA - HURMAN Mirosaw Jzef b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE OJCA WODYKI - NOWICKA Anna - ZABOCKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA - GROMEK Marta Magorzata - NAGRABA Andrzej - OPOKA Zbigniew Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 113. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 253 osb, to jest 54,78% uprawnionych do gosowania. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ALEKSANDRA GAWRYLUKA - ARCISZEWSKA Lidia Gabriela b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE OJCA WODYKI - PEKA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84 Wybory do Rady Miejskiej w Miomynie

4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW STANISAWA SIWKOWSKIEGO - KARABINOWSKA Joanna Krystyna - ZIELONKA Grayna - PKALA Waleria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 497; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LISEK Wiesaw Zbigniew b) z listy nr 16 KWW "PRZYSZO" MIOMYN - MILKOWSKA Zdzisawa Katarzyna c) z listy nr 23 KWW "GMINA MIOMYN" - PIERZCHAA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW STANISAWA SIWKOWSKIEGO - STANDO Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190;

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW STANISAWA SIWKOWSKIEGO - FUSIK Marian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4) gosw wanych oddano 112; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BEATY MAZUR - KRZYKOWSKI Andrzej Krzysztof b) z listy nr 15 KWW STANISAWA SIWKOWSKIEGO - ANTOSZEWSKI Piotr - JASKOWSKI Pawe c) z listy nr 25 KWW ZIEMIA MIOMYSKA - KRL Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW STANISAWA SIWKOWSKIEGO - CZECH Stanisaw 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BEATY MAZUR - SZAJDEK Arkadiusz

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEWA SKOLMOWSKIEGO - KODOWSKI Jan Jerzy

Rozdzia 85 Wybory do Rady Gminy Ostrda Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 137. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 124 osb, to jest 50,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DOBRO WSPLNE - BARTNICKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - EBEREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 447; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA - MURASZKO Magdalena Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA - WINIEWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DOBRO WSPLNE - STABISKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - LEWANDOWSKA Anna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - STANKIEWICZ Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA - SZOSTEK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 693; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA - WOLF ukasz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - SADOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SERAFIN Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KLIMECKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA - WICZKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - BRZZKA Lila Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DOBRA GMINA - NOWICKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86 Wybory do Rady Miejskiej w Biaej Piskiej Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 608. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 557 osb, to jest 57,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 688; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KROM Jacek - GRABOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 841; 4) gosw wanych oddano 796; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RYSZARD SAWOMIR SZUMOWSKI "WIS" - GRUNWALD Hanna - WASZKIEWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 199; 4) gosw wanych oddano 1 157; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO - GSKA Dariusz - DBKOWSKI Zbigniew b) z listy nr 14 KWW RYSZARD SAWOMIR SZUMOWSKI "WIS" - SAKOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZARZECKI Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARD SAWOMIR SZUMOWSKI "WIS" - NIEDWIECKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODLASKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARD SAWOMIR SZUMOWSKI "WIS" - PASKOWICKI Lucjan Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARD SAWOMIR SZUMOWSKI "WIS" - DUDA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RYSZARD SAWOMIR SZUMOWSKI "WIS" - BRZZKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ZIEMIA PISKA - MACKIEWICZ Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Rozdzia 87 Wybory do Rady Miejskiej w Orzyszu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 216. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 610 osb, to jest 50,03% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 694; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MATAJ Aldona - MIKUCKA Halina b) z listy nr 17 KWW BOGDANA KRASZEWSKIEGO - KRASZEWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 958; 4) gosw wanych oddano 911;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 447; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BEDNARSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WASILEWSKI Wiesaw - MARCINKIEWICZ Jarosaw b) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO ORZYSZ - FOSZCZYSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 801; 4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KIEWLAK Wioletta Jolanta b) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO ORZYSZ - ZIELISKA Monika Magorzata - SIENKIEWICZ Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAJEWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYKA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE LUDOWE - ROGISKI Andrzej Antoni 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAWCZYK Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88 Wybory do Rady Miejskiej Ruciane-Nida Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 027. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 067 osb, to jest 57,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KSIEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 189;

STRONNICTWO

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO - KACZOROWSKI Mariusz Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KAROWIEC Eugeniusz b) z listy nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO - CZAPLICKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 070; 4) gosw wanych oddano 1 028; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SABEK Bogdan - PRZENIAK Stanisaw b) z listy nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO - SIWIK Jolanta Joanna c) z listy nr 14 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" - GRZDA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" - KUKIEKO Waldemar - MURZYN Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" - ANUSZKIEWICZ Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" - BAEJEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW STANISAW GRALA - SKRAJNA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" - VOGEL Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" - WACHOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 380;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 235;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO - PARADOWSKI Mariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" - KACZMARCZYK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89 Wybory do Rady Gminy w Dwierzutach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 439. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 262 osb, to jest 59,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CZYYKOWSKI Robert b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITCZAK Tomasz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLOBUSZESKA Kazimiera Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 975; 4) gosw wanych oddano 921; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALIK Kazimierz Jzef - KILIJASKI Jerzy b) z listy nr 16 KWW "GMINA TO MY WSZYSCY" - GUT Krystian Pawe - NOSEK Arkadiusz Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - PKAA Jadwiga Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI GMINY DWIERZUTY - KULESIK Mariusz b) z listy nr 15 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - KOTULA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PICHAL Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 394;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DBKOWSKA Teresa - WOROBIEJ Szczepan b) z listy nr 17 KWW CZAS NA GOSPODARZA - GROMEK Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WANOWICZ Czesaw b) z listy nr 15 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - SOLIWODA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAWICKI Krzysztof b) z listy nr 14 KWW NIEZALENI GMINY DWIERZUTY - WR Joanna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOENY HARBASZEWSKIEJ - MIL Jan - SIENKIEWICZ Maria Apolonia b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA JEDWABNO - LEDZIK Grayna Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 250;

Rozdzia 90 Wybory do Rady Gminy Jedwabno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 909. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 825 osb, to jest 62,74% uprawnionych do gosowania.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BOENY HARBASZEWSKIEJ - POKRZYWNICKA Sylwia Agnieszka b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA JEDWABNO - BCZEK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118;

4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW BOENY HARBASZEWSKIEJ - PISKUR Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW BOENY HARBASZEWSKIEJ - KACPRZYCKA Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW CZAS NA GOSPODARZA - EBROWSKA Katarzyna Anita - BRZSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BOENY HARBASZEWSKIEJ - FRCKOWIAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW CZAS NA GOSPODARZA - SPILKOWSKI Marcin Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91 Wybory do Rady Miejskiej w Pasymiu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 187. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 522 osb, to jest 60,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW CZAS NA GOSPODARZA - WINIEWSKI Roman Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - JABOSKI Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153;

a) z listy nr 15 KWW BERNARD MIUS - TUROWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

GRYCZKA Hanna Barbara

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW BERNARD MIUS - BEDNARCZYK Teresa Boena b) z listy nr 17 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - KOTKIEWICZ Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ADAMA KOWALCZYKA - KOWALCZYK Adam Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BERNARD MIUS - UBROWSKI Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW BERNARD MIUS Rozdzia 92 Wybory do Rady Gminy Rozogi Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 711; 4) gosw wanych oddano 695; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW BERNARD MIUS - DYRDA Elbieta - KOBUSZEWSKI Andrzej Stefan b) z listy nr 16 KWW MARCINA NOWOCISKIEGO - NOWOCISKI Marcin c) z listy nr 17 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - TASKA Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 580; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW BERNARD MIUS - LIPKA Dariusz - MAKIEWICZ Romuald b) z listy nr 17 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - NOSOWICZ Wiesaw Kazimierz 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BERNARD MIUS - YRA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 137;

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 518. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 195 osb, to jest 48,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - SYPIASKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LIS Czesaw b) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA" - ZDUNEK Marianna - KACZMARCZYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 621; 4) gosw wanych oddano 593; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - WICEK Krzysztof b) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA" - SAMSEL Teresa - DEPTUA Stanisaw - WIDER Marzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA" - DREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MIECZYSAWA PARDO - PARDO Mieczysaw Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNE SPRAWY 2010 - SKIBA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA" - KOSIOREK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPLNE SPRAWY 2010 - CZUJAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA" - BADYGA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA" - TUREK Jarosaw Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 93 Wybory do Rady Gminy Szczytno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 733. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 814 osb, to jest 55,12% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - LENARCIAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "DOROTY BEDNARCZYK" - BEDNARCZYK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - YSZKOWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - BOGACKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 346;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CEBEREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

WONIAK Zbigniew

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - OLECH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - DBROWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - PAC Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - PASZTALENIEC Adolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - BAZYCH Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DOBRO WSPLNE - JAKUBOWICZ Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - GRAS Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:

14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DOBRO WSPLNE - SZTYMELSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 365;

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 541; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JDRZEJCZYK Jarosaw b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - GSKA Jerzy Zdzisaw - KOWALSKA Katarzyna - MIERZEJEWSKI Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NIEZALENI - ORZECHOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94 Wybory do Rady Gminy witajno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 850. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 293 osb, to jest 47,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 811; 4) gosw wanych oddano 786; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - GRZEGORCZYK Sawomir Jan - ROKICKI Dariusz - ZYGMUNT Wiesaw - YRA Mirosawa Stanisawa

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - OLBRY Barbara Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PAWELCZYK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - BAJDA Wiesawa

BUCISKI Rajmund Szczepan

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - BECIKOWSKI Andrzej Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637; 4) gosw wanych oddano 611; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JASTRZBSKI Ireneusz - OWCZAREK Marianna Teresa - RUTKOWSKA Milena - TUBIS Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RUTKOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 423;

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 87; 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - CUDNOCH Sebastian Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95 Wybory do Rady Gminy Wielbark Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 277. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 955 osb, to jest 45,71% uprawnionych do gosowania. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ANTO Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIERZKOWSKI Florian Piotr b) z listy nr 14 KWW CZAS NA WIELBARK - KIMBAR Andrzej - DEPTUA Wioletta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA WIELBARK - JARZBEK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA WIELBARK - KARCZ Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowania nie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYSZKA Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA WIELBARK - KULIS Wojciech Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA WIELBARK - LIS Ireneusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA WIELBARK - PLISZKA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 892 osb, to jest 56,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 701; 4) gosw wanych oddano 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 12 KWW "RZETELNO I ROZWJ" - BUDZISKA Beata Agnieszka b) z listy nr 13 KWW "WSPLNA SPRAWA BA MAZURSKICH" - CZYGIER Dariusz - KOKOLUS Krystyna - KULI ukasz - SZABLAK Karol 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLENDER Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96 Wybory do Rady Gminy Banie Mazurskie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 345.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OZIMEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 12 KWW "RZETELNO I ROZWJ" - KOZOWSKA Romana 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOGUT Irena Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "RZETELNO I ROZWJ" - KULBACKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BUDKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "WSPLNA SPRAWA BA MAZURSKICH" - DOMASKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "WSPLNA SPRAWA BA MAZURSKICH" - BARAN Marek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DEJNAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 136;

1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "WSPLNA SPRAWA BA MAZURSKICH" - HARASIMOWICZ Marian Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 12 KWW "RZETELNO I ROZWJ" - TEPYO Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97 Wybory do Rady Gminy Dubeninki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 622. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 394 osb, to jest 53,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WERBEL Sylwia b) z listy nr 12 KWW SOECTWA DUBENINKI - SOSNOWSKI Edward Stanisaw - WILCZEWSKI Jerzy c) z listy nr 16 KWW MY JESTEMY DLA WAS - KRAHEL Kazimierz 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MY JESTEMY DLA WAS - CZYEWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "DAJMY SZANS" GMINIE DUBENINKI - BORDZIO Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 56; 4) gosw wanych oddano 53; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MY JESTEMY DLA WAS - PAWLUKANIS Tomasz 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW DUBENINKI 2010 - BIELICKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

a) z listy nr 15 KWW "DAJMY SZANS" GMINIE DUBENINKI - WILCZEWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MY JESTEMY DLA WAS - BRONICKI Andrzej Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98 Wybory do Rady Gminy Budry Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 530. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 464 osb, to jest 57,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 4) gosw wanych oddano 327; 2) gosowanie przeprowadzono; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW NOWA PERSPEKTYWA - RUDZIEWICZ Stanisaw - KISIELEWSKI Andrzej Jzef b) z listy nr 14 KWW DUBENINKI 2010 - HOODOWSKA Dorota c) z listy nr 16 KWW MY JESTEMY DLA WAS - WITAJ Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MY JESTEMY DLA WAS - RUTKOWSKI Jan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - KOWALEWSKA Janina - JAKW Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - URBANOWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 117;

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW JAN HUBACZ - ZALESKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW MAREK MYKA - ENGELBARDT Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW MAREK MYKA - WITAS Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 2) gosowanie przeprowadzono; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - KRLIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - MEECH Jan 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - DENEKA Andrzej 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 77; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW MAREK MYKA - NAZARUK-GBOCKA Joanna Bogusawa b) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - KDZIOR Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - DWORZECKI Waldemar Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - SKIENDZIUL Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - WASZAK Jerzy Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat:

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW PAWA ROCHA - ROCH Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 46; 4) gosw wanych oddano 46; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BUDRY 2010" - MRZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99 Wybory do Rady Gminy w Pozezdrzu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 857. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 572 osb, to jest 55,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW W WGORZEWIE - PODPIRKA Renata 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW PONAD W WGORZEWIE - NOWACKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZENON ZOUNER - URBANOWICZ Franciszek Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNE DOBRO - WASIAK Bronisaw PONAD PODZIAAMI 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. PODZIAAMI 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98;

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 164;

- ZALEWSKI Jzef d) z listy nr 21 KWW RYSIEK ABACZ - ABACZ Ryszard e) z listy nr 22 KWW BOHDANA MOHYY - MOHYA Bohdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNE DOBRO - MELNIK Jarosaw - KACZOROWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123;

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNE DOBRO - KRUSZKO Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 67; 1) wybory odbyy si; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW W WGORZEWIE - PIETRAK Elbieta PONAD PODZIAAMI 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 822; 4) gosw wanych oddano 1 768; 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4) gosw wanych oddano 570; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW PONAD PODZIAAMI W WGORZEWIE - CUDOWSKI Mirosaw b) z listy nr 17 KWW ZENON ZOUNER - GINKOWSKA Barbara c) z listy nr 19 KWW JZEF ZALEWSKI 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PONAD PODZIAAMI W WGORZEWIE - FIEDOSEWICZ Artur Jzef b) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA - WIERZCHOWSKI Tomasz Maciej - CZUMAJ Danuta c) z listy nr 17 KWW RCH - CHRZSZCZ Roman d) z listy nr 22 KWW DARIUSZA WASILEWSKIEGO - WASILEWSKI Dariusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 191. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 353 osb, to jest 37,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Rozdzia 100 Wybory do Rady Miejskiej w Wgorzewie 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW GMINA - WSPLNE DOBRO - DBROWSKA Magorzata Jzefa

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 889; 4) gosw wanych oddano 1 802; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW ZADBAJMY O WSPLN PRZYSZO - IWANIUK Aleksander b) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA - SENDERAK Jakub Andrzej - KODENIEC Ryszard c) z listy nr 20 KWW JANUSZ URBAN - URBAN Janusz d) z listy nr 21 KWW ZBIGNIEWA KOZOWSKIEGO - KOZOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA - WODZYSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA - PIETRASZ Dymitr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA - WOJTOWICZ Andrzej Rozdzia 1 Wybory do Rady Miasta Bartoszyce Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 723. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 085 osb, to jest 43,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KWW ODRODZENIE 5) lista nr 15 KWW SAM 6) lista nr 16 KWW INICJATYWA DLA BARTOSZYC 7) lista nr 17 KWW NIEZALENO DZIA II Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW ZADBAJMY O WSPLN PRZYSZO - DAWCEWICZ Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA PIWOWARCZYKA - NIEDZIKA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 904; 4) gosw wanych oddano 2 793; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAJK Robert b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Krystyna - SAWICKA Irena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOK Adam d) lista nr 15 KWW SAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUNIEWSKI Adam e) lista nr 16 KWW INICJATYWA DLA BARTOSZYC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIUSZY Robert Dariusz f) lista nr 17 KWW NIEZALENO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRYCZEWSKA Elbieta Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 903; 4) gosw wanych oddano 2 699; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PASJAK Janusz - PETRYKOWSKI Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BINIDA Anna Jolanta - KISZLUK Tadeusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DARSKI Lech Andrzej d) lista nr 15 KWW SAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUBICKI Stanisaw Wincenty e) lista nr 17 KWW NIEZALENO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHOCKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 278; 4) gosw wanych oddano 3 110; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJCHEREK Edward Zenon b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMAJTIS Brygida Agnieszka - OSTAPOWICZ Ryszard Wiesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JDRYCZKA Lucyna d) lista nr 15 KWW SAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIGAT Mirosaw e) lista nr 16 KWW INICJATYWA DLA BARTOSZYC uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZABOCKA Elbieta f) lista nr 17 KWW NIEZALENO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NACZ Stanisaw Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2 Wybory do Rady Miasta Dziadowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 469. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 340 osb, to jest 47,74% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 5) lista nr 15 KWW RAZEM DZIADOWO 6) lista nr 16 KWW BRONISAWA MAZURKIEWICZA 7) lista nr 17 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY 8) lista nr 18 KWW AKCJA SAMORZDOWA Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;

2) gosowanie przeprowadzono; 4) gosw wanych oddano 2 843; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 128; 4) gosw wanych oddano 2 021; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDRA Jan Stanisaw - HOFFER Sawomir Jzef b) lista nr 16 KWW BRONISAWA MAZURKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZURKIEWICZ Bronisaw - MENDERSKA Irena c) lista nr 18 KWW AKCJA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MROWISKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 182; 4) gosw wanych oddano 2 913; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RADOMSKI Edward Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - YWICKA Stanisawa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WASZCZAK Renata Magdalena d) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TESSAR Andrzej Wojciech e) lista nr 16 KWW BRONISAWA MAZURKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWORZNIK Marek - ODACHOWSKI Marian Andrzej f) lista nr 17 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FAFISKI Mieczysaw g) lista nr 18 KWW AKCJA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MILEWSKA Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 4) gosw wanych oddano 5 512; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 030; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEPUKOWSKI Jerzy Mieczysaw Rozdzia 3 Wybory do Rady Miasta Eku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 46 025. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 039 osb, to jest 41,37% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 2010 Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 914; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UMISKI Tadeusz Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJEWSKI Zenon Marian c) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KARWACKA Maria d) lista nr 16 KWW BRONISAWA MAZURKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOBIEWSKI Leszek Zenon - KORZENIEWSKA Aleksandra Henryka e) lista nr 17 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWRZNIK Marek - KONARZEWSKA Elbieta f) lista nr 18 KWW AKCJA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRUZIK Micha Henryk

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIEKOWSKI Waldemar Pawe - SIEMIENKIEWICZ Konrad c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEMIEL Pawe d) lista nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWIATKOWSKI Wojciech Pawe - WGOWSKI Stefan - WISOWATY Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 092; 4) gosw wanych oddano 3 846; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIENISIEWICZ Ireneusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DAWIDOWSKI Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYDZEWSKI Adam d) lista nr 14 - KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - URBASKI Artur Tadeusz - WASILEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 446; 4) gosw wanych oddano 4 120; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODWOJSKI Idzi Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MUKO Jerzy - WILOCH Krzysztof Zbigniew c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYSZKIEWICZ Micha Zdzisaw

d) lista nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAWCZYSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 587; 4) gosw wanych oddano 4 197; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIELGAT Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZEKOP Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCHEL Karol Robert d) lista nr 14 - KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRUKIEWICZ Tomasz Mariusz - AWRAMIK Ewa - MARKOWSKA Irena Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4 Wybory do Rady Miejskiej w Giycku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 218. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 601 osb, to jest 43,77% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 13 KWW "PONAD PODZIAAMI" W GIYCKU 5) lista nr 14 KWW RAZEM GIYCKO 6) lista nr 15 KWW WOJCIECHA CHODAKOWSKIEGO 7) lista nr 16 KWW WIARYGODNO I PRZYZWOITO Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 913; 4) gosw wanych oddano 3 691; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IWASZKIEWICZ Wojciech Karol - POPIELUCH Maria b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIECHANOWICZ Rafa c) lista nr 13 KWW "PONAD PODZIAAMI" W GIYCKU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MISTERA Jadwiga Magorzata d) lista nr 14 KWW RAZEM GIYCKO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BO Mirosaw - GOSTOMSKI Mirosaw - GRSKI Bogdan - URBANIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 604; 4) gosw wanych oddano 3 333; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIRKOWSKI Cezary b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUNDA Jerzy c) lista nr 13 KWW "PONAD PODZIAAMI" W GIYCKU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KICZYSKI Jerzy Bohdan d) lista nr 14 KWW RAZEM GIYCKO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CABAN Wojciech Krzysztof - CZACHAROWSKI Pawe Kazimierz - TREJNIS Piotr Jerzy e) lista nr 16 KWW WIARYGODNO I PRZYZWOITO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOSZKO Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 084;

4) gosw wanych oddano 2 895; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KIEZIK Genowefa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJTOWICZ Krzysztof c) lista nr 13 KWW "PONAD PODZIAAMI" W GIYCKU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JELEC Andrzej d) lista nr 14 KWW RAZEM GIYCKO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZOPISKA Magorzata - SZOCIK Andrzej e) lista nr 15 KWW WOJCIECHA CHODAKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEKTA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5 Wybory do Rady Miejskiej w Iawie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 26 755. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 891 osb, to jest 36,97% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 13 KWW "WSPLNOTA" Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 202; 4) gosw wanych oddano 2 999; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ENDARSKI Lech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

- LEWANDOWSKI Andrzej Jan - PTASZNIK Wodzimierz Lew - SOCHACKI Jerzy Kazimierz - ZBYSAW Robert Janusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURDYSKI Wiesaw Stanisaw d) lista nr 13 KWW "WSPLNOTA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DEMBEK Eugeniusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 582; 4) gosw wanych oddano 3 341; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PRZYBYA Roman - ZAKRZEWSKA Anna Krystyna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GROSZKOWSKI Roman Edmund - KABAT Ryszard - KIERUZEL Stanisaw Marek - WIELGOS Zdzisaw Czesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - EWERTOWSKI Jerzy Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 107; 4) gosw wanych oddano 2 953; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOJKO Edward - WARUSZEWSKI Roman Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOMIK Eugeniusz - HARMACISKI Wodzimierz Franciszek - PANKOWSKI Andrzej - PRASEK Elbieta Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Wojciech Jzef

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6 Wybory do Rady Miejskiej w Ktrzynie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 698. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 977 osb, to jest 46,32% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW KTRZYN - 2000 4) lista nr 16 KWW MFS 5) lista nr 17 KWW "RAZEM DLA ZIEMI KTRZYSKIEJ" 6) lista nr 18 KWW "KTRZYSKA LEWICA" Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 614; 4) gosw wanych oddano 2 419; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARANIECKA Urszula - BUKO Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOMOROWSKI Tomasz c) lista nr 15 KWW KTRZYN - 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDREWICZ Romuald - IWANIUK Stanisaw Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 271; 4) gosw wanych oddano 3 070; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ABRAMOWICZ Krystian Aleksander - WACHNIK Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYPINA Rafa c) lista nr 15 KWW KTRZYN - 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUCZEK Dariusz Marek - WITAJ Roman d) lista nr 18 KWW "KTRZYSKA LEWICA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSZEWSKI Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 573; 4) gosw wanych oddano 2 358;

HEMAN Krzysztof Wiesaw SZYMKIEWICZ Helena

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7 Wybory do Rady Miejskiej w Mrgowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 079. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 664 osb, to jest 47,92% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIUSZEWSKI Jerzy Bogusaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PIASECKA Halina Krystyna c) lista nr 15 KWW KTRZYN - 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODZIEWSKI Bronisaw Jan - MITROS Edward d) lista nr 18 KWW "KTRZYSKA LEWICA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HADZIEWICZ Irena Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 519; 4) gosw wanych oddano 2 366; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NIEDWIECKI Andrzej Eugeniusz - RYNDZIONEK Lech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BYLICKA Magorzata c) lista nr 15 KWW KTRZYN - 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

4) lista nr 13 KWW SAMORZDOWA

MRGOWSKA WSPLNOTA

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 361; 4) gosw wanych oddano 3 167; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBAS Daniel Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GLINKA Wojciech Piotr - MOCZYDOWSKI Mirosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAJCZYSKI Zbigniew d) lista nr 13 KWW MRGOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLADOSZ Zbigniew - GNIADY Wojciech Jan - SIEMIENIEC Otolia Anna - BIKOWSKI Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 503; 4) gosw wanych oddano 2 334; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DORACZYSKI Tomasz Daniel b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMIGIEL Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MADANECKA Teresa - PIASTA Zbigniew d) lista nr 13 KWW MRGOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUBOWIDZKI Zbigniew Leszek - WILK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 800; 4) gosw wanych oddano 2 631; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJC Andrzej Zbigniew b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYBUL Waldemar Marek - OSMASKI Roman Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIKONOR Henryk d) lista nr 13 KWW MRGOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIKSZA Marian - ORZO Tadeusz - TYCZYSKI Tadeusz Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 346. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 970 osb, to jest 51,71% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KWW NIDZICKI BLOK SAMORZDOWY 5) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 717; 4) gosw wanych oddano 2 528; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DANIELCZYK Tadeusz Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATEK Jarosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTWICKI Jzef d) lista nr 14 - KWW NIDZICKI BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ADA Marzena Boena e) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIERZKOWSKI Marek - PACUSZKA Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 462; 4) gosw wanych oddano 3 222;

Rozdzia 8 Wybory do Rady Miejskiej w Nidzicy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych.

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DENIS Jan Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

- ADAMSKI Pawe Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAWECKI Wodzimierz - ZIKOWSKI Rafa Henryk d) lista nr 14 KWW NIDZICKI BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HALICKA Irena e) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANKOWSKA Eufemia Stanisawa - SZYPULSKI Dariusz - ZABIEO Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 13 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ 4) lista nr 14 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO 5) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SZANSA Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 340; 4) gosw wanych oddano 2 189;

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 791; 4) gosw wanych oddano 2 561; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZUMAKOW Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YGADO Ryszard c) lista nr 14 KWW NIDZICKI BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJKOWSKI Witold Piotr - GRUDKOWSKI Adam - KARWOWSKA Boena Anna d) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HALICKI Wiesaw - KRLEWSKA-SIWY Elbieta Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9 Wybory do Rady Miejskiej w Olecku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 391. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 695 osb, to jest 44,25% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KEMPISTY Krzysztof b) lista nr 13 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCZKO Grzegorz c) lista nr 14 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIDLER Krzysztof - OLSZEWSKI Wacaw - WOJNOWSKI Romuald Krzysztof - ERO Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 959; 4) gosw wanych oddano 1 840; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JELENIEWICZ ukasz b) lista nr 13 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEONARCZYK Wojciech c) lista nr 14 - KWW MAA OJCZYZNA OLECKO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PRUSKO Marian - SZEREL Sawomir Karol d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SZANSA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIUN Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 789; 4) gosw wanych oddano 1 663; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 13 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ATKIELSKI Przemysaw - JEGLISKA Boena b) lista nr 14 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLSZEWSKI Leszek Stanisaw - REJTERADA Wojciech - SOBCZAK Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 607; 4) gosw wanych oddano 1 505; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 13 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AKSIENIONEK Zbigniew Jan b) lista nr 14 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHLEBUS Marek - KONOPKO Wiesaw - ZALEWSKI Wiesaw c) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SZANSA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - UKOWSKA Wioletta Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10 Wybory do Rady Miejskiej w Ostrdzie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 420. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 862 osb, to jest 43,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 837; 4) gosw wanych oddano 2 662; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YNDA Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIBERACKI Jan c) lista nr 14 KWW DOBRO WSPLNE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - AWNICKA Barbara d) lista nr 15 KWW JANA NOSEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BILISKA Mirosawa - OBRBSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 606; 4) gosw wanych oddano 2 438; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DAKOWSKA Jolanta - PODSIADO Tomasz Przemysaw b) lista nr 15 KWW JANA NOSEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKI Olgierd - JANKOWSKA Barbara Ligia c) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE PRZYMIERZE OSTRDY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RUTKIEWICZ Anna Grayna 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 14 KWW DOBRO WSPLNE 4) lista nr 15 KWW JANA NOSEWICZA 5) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE PRZYMIERZE OSTRDY

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 576; 4) gosw wanych oddano 2 427; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUDACZEWSKI Wojciech - STASIULEWICZ Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIEROZALSKI Grzegorz c) lista nr 15 KWW JANA NOSEWICZA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FELTYNOWSKA Elbieta d) lista nr 17 KWW SAMORZDOWE PRZYMIERZE OSTRDY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDZIN Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 843; 4) gosw wanych oddano 3 605; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOCH Henryk Pawe - KOWALSKI Ryszard syn Kazimierza b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAJMOWICZ Czesaw Jan c) lista nr 14 KWW DOBRO WSPLNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERA Tadeusz d) lista nr 15 KWW JANA NOSEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSEK Stanisaw Krzysztof - NOSEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Rozdzia 11 Wybory do Rady Miejskiej w Morgu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 798. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 339 osb, to jest 52,22% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 14 KWW "ZGODA I ROZWJ" 2) lista nr 15 KWW MORSKA DEMOKRACJA 3) lista nr 16 KWW "RUCH SPOECZNY -MORG 2010" Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 347; 4) gosw wanych oddano 2 192; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KWW "ZGODA I ROZWJ" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYDEJKO Aleksander - GOMULSKA Danuta - RAKOWSKI Marek - STEMPLISKA Urszula Mirosawa b) lista nr 15 KWW MORSKA DEMOKRACJA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CELISKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 466; 4) gosw wanych oddano 3 293; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KWW "ZGODA I ROZWJ" uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZKAN Jzef Waldemar - KIKOA Andrzej - PIESZKO Mirosaw - SOBIERAJSKI Tadeusz Zbigniew - STE ucja

b) lista nr 15 KWW MORSKA DEMOKRACJA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PANEK Mirosaw - SZELUGA Stanisaw Zbigniew c) lista nr 16 KWW "RUCH SPOECZNY -MORG 2010" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAZIMIERCZAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 526; 4) gosw wanych oddano 4 186; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KWW "ZGODA I ROZWJ" uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAA Mirosawa Genowefa - MAYJ Stefan - SZCZUROWSKI Stefan Krzysztof - SZCZUROWSKI Jerzy Wadysaw - SZULC Jerzy b) lista nr 15 KWW MORSKA DEMOKRACJA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTOSZEWICZ Ryszard Jerzy - STRZYLAK Marcin Karol - WINNICKA Celina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 254; 4) gosw wanych oddano 4 014; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAJNO Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIELUK Adam c) lista nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISIEREWICZ Jerzy d) lista nr 14 KWW ZENONA BEDNARCZYKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEDNARCZYK Zenon e) lista nr 15 KWW PS JANA ALICKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANACH Mirosaw - BAZYDO Pawe Radosaw f) lista nr 16 KWW ZIEMIA PISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRZOSEK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Rozdzia 12 Wybory do Rady Miejskiej w Piszu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 045. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 330 osb, to jest 55,93% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO 5) lista nr 14 KWW ZENONA BEDNARCZYKA 6) lista nr 15 KWW PS JANA ALICKIEGO 7) lista nr 16 KWW ZIEMIA PISKA

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 548; 4) gosw wanych oddano 4 262; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKARSKI Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORAK Lech c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZADROGA Andrzej d) lista nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDA Grzegorz

e) lista nr 14 KWW ZENONA BEDNARCZYKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBUS Wadysaw f) lista nr 15 KWW PS JANA ALICKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDNAREK Lilla - SKRZECZ Andrzej g) lista nr 16 KWW ZIEMIA PISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULENTY Krzysztof Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

7) lista nr 16 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 8) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW 9) lista nr 18 KWW DOBRO WSPLNE Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 528; 4) gosw wanych oddano 3 316; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LASZCZKOWSKI Waldemar b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LESZCZYSKA Anna c) lista nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJK Mirosaw Andrzej d) lista nr 14 KWW ZENONA BEDNARCZYKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROMACHW Waldemar e) lista nr 15 KWW PS JANA ALICKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLENDER Dariusz - PODSIAD Adam Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 1) wybory odbyy si; Rozdzia 13 Wybory do Rady Miejskiej w Szczytnie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 647. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 109 osb, to jest 53,80% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 14 KWW Z GRSK DLA SZCZYTNA 6) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZDOWE" 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 749; 4) gosw wanych oddano 2 586; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSAKOWSKI Jerzy b) lista nr 14 KWW Z GRSK DLA SZCZYTNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZEGORCZYK Pawe c) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOPOLSKI Jerzy d) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIUDAK Robert Artur 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 635; 4) gosw wanych oddano 2 499; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WONIAK Klaudiusz Jan b) lista nr 14 KWW Z GRSK DLA SZCZYTNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIERZEJEWSKI Leszek c) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZERW Stefania Ewa d) lista nr 16 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCZAK Arkadiusz Marcin e) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ARNOCH Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw:

e) lista nr 18 KWW DOBRO WSPLNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ACHACZ Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 212; 4) gosw wanych oddano 3 015; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALINOWSKI Dariusz b) lista nr 14 KWW Z GRSK DLA SZCZYTNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PARDO Mariusz - WILGA Henryk c) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RYBISKA Anna Teresa d) lista nr 16 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIERSIKOWSKI Rafa e) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOCZAR Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 513; 4) gosw wanych oddano 2 249; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORZO Zbigniew Janusz b) lista nr 14 KWW Z GRSK DLA SZCZYTNA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRSKA Danuta c) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOBKOWSKI Zbigniew Stanisaw d) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GODZIK Zofia Krystyna e) lista nr 18 KWW DOBRO WSPLNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

MYLAK Arkadiusz

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14 Wybory do Rady Miejskiej w Godapi Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 987. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 815 osb, to jest 48,88% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW WSPLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY 5) lista nr 13 KWW GODAP RAZEM 6) lista nr 14 KWW GODAP GOSPODARNA GMINA Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 592; 4) gosw wanych oddano 2 344; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STE JAN b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZUK MARIUSZ c) lista nr 13 KWW GODAP RAZEM uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIROS MAREK ALEKSANDER - SKIBA MARIAN - WARAKSA MARIAN d) lista nr 14 KWW GODAP GOSPODARNA GMINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMINIUK JZEF - LUTO TOMASZ RAFA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 632; 4) gosw wanych oddano 2 510; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FALISKI TADEUSZ b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYSTAWSKI MARCIN c) lista nr 13 KWW GODAP RAZEM uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUTOWSKI PIOTR - MIODUSZEWSKI MARIAN - WRZOSEK RYSZARD d) lista nr 14 KWW GODAP GOSPODARNA GMINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MORZY JACEK ANTONI - STECKA CECYLIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 591; 4) gosw wanych oddano 2 440; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BANEL ANTONI b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RANT PIOTR c) lista nr 13 KWW GODAP RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HODYSKI WOJCIECH - MAGIELNICKI ROBERT ZBIGNIEW d) lista nr 14 KWW GODAP GOSPODARNA GMINA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARPISKI REMIGIUSZ - PIANKA ANDRZEJ ADAM - SYPEREK ZOFIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1 Wybory do Rady Miejskiej w Elblgu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 99 298. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 653 osb, to jest 36,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KW ELBLSKI DOBRY SAMORZD 5) lista nr 13 KWW "EKO" Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 198; 4) gosw wanych oddano 6 924; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIEWATOWSKI-GINTOWT Juliusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCHARCZYK Marek - SOJA Andrzej Sawomir - TURLEJ Robert c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SAATA Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 993; 4) gosw wanych oddano 7 741; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLIM Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GELERT Elbieta Kazimiera - KLUGE Grayna Teresa - KOSECKA Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAJDUKOWSKI Janusz

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 286; 4) gosw wanych oddano 6 949; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Janusz Dariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARPISKI Wojciech Jerzy - WCISA Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILK Jerzy Zbigniew d) lista nr 10 KW ELBLSKI DOBRY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELISKI Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 252; 4) gosw wanych oddano 6 934; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HORBACZEWSKI Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACHAN Alicja Violetta - CZYYK Antoni c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSZEWSKI Zdzisaw Czesaw d) lista nr 10 KW ELBLSKI DOBRY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SONINA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 924; 4) gosw wanych oddano 6 663;

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PATER Dawid - TOMCZYSKI Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEWANDOWSKI Tomasz - NOWACZYK Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRUSZAK Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2 Wybory do Rady Miasta Olsztyn Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 134 781. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 61 490 osb, to jest 45,62% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 11 KWW CZESAWA JERZEGO MAKOWSKIEGO 5) lista nr 13 KWW PIOTRA GRZYMOWICZA Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 257; 4) gosw wanych oddano 13 630; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZEWCZYK Robert Jan - TANDYRAK Jan Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDNIK Dariusz Stanisaw c) lista nr 11 KWW CZESAWA JERZEGO MAKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - EJMO Marek Sawomir d) lista nr 13 KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZDUNEK Marian

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 839; 4) gosw wanych oddano 15 175;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 714; 4) gosw wanych oddano 14 891; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZATKOWSKI Stanisaw Lech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MISIEWICZ Joanna Dorota - PAPKE Pawe - ZAKRZEWSKA Ewa Renata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SMOLISKI Grzegorz Pawe d) lista nr 11 KWW CZESAWA JERZEGO MAKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUS Bogdan e) lista nr 13 KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 680; 4) gosw wanych oddano 14 998; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LENKIEWICZ Konrad Julian - UKASZEWSKI ukasz Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ARASZKIEWICZ Leszek c) lista nr 11 KWW CZESAWA JERZEGO MAKOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKOWSKI Czesaw Jerzy - SZUNEJKO Jarosaw Czesaw d) lista nr 13 KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZYMOWICZ Piotr Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw:

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACPRZYCKI Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIUNEL Halina Teresa - EJZENBERG Pawe Arkadiusz - KUCHCISKI Marcin Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMIT Jerzy d) lista nr 11 KWW CZESAWA JERZEGO MAKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROGISKA-STANULEWICZ Monika Joanna e) lista nr 13 KWW PIOTRA GRZYMOWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORNOWICZ Mirosaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV Wybory do rad powiatw Rozdzia 1 Wybory do Rady Powiatu Bartoszyckiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 50 106. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 345 osb, to jest 48,59% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW ODRODZENIE 6) lista nr 11 KWW NIEZALENO 7) lista nr 12 KWW SAM Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 069; 4) gosw wanych oddano 8 617; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MILEWSKA Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKI Janusz Feliks - KURACH Wiesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NADOLNY Jan Zbigniew - PILAS Mariusz d) lista nr 10 KWW ODRODZENIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SEREJ Wiesawa Agata e) lista nr 11 KWW NIEZALENO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NACZ Krzysztof Franciszek f) lista nr 12 KWW SAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PROKOCKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 301; 4) gosw wanych oddano 3 968;

- PENCARSKI Tadeusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAMISKA Barbara Elbieta c) lista nr 10 KWW ODRODZENIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSTKA Jacek Przemysaw d) lista nr 12 KWW SAM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OLSZEWSKA-WITAJ Boena Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 234; 4) gosw wanych oddano 4 759; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEKITA Czesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUCHOSTAWSKI Bogdan Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOOSIUK Irena d) lista nr 12 KWW SAM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOMINIAK Marek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIEMBISKI Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GUT Jadwiga c) lista nr 10 KWW ODRODZENIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ODAKOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 741; 4) gosw wanych oddano 5 256; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Rozdzia 2 Wybory do Rady Powiatu Braniewskiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 194. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 521 osb, to jest 55,47% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW NASZ SAMORZD 5) lista nr 11 KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ 6) lista nr 12 KWW PS 7) lista nr 13 KWW SAMORZDOWA WSPLNOTA MIESZKACW

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 727; 4) gosw wanych oddano 4 302;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 684; 4) gosw wanych oddano 9 929; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYBOROWSKI Wincenty Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIG Leszek Jan - TURCZYN Boena Ewa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOK Winicjusz Jacek d) lista nr 10 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALSKI Krzysztof e) lista nr 11 KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHARZYSKI Jerzy Mirosaw f) lista nr 12 KWW PS uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARPISKI Andrzej - MROZISKI Henryk - WOJTAS Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANOWIAK Tadeusz - KBUCKI Leszek Jan - YDAK Zdzisaw b) lista nr 12 KWW PS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3 Wybory do Rady Powiatu Dziadowskiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 52 778. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 27 237 osb, to jest 51,61% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW S"UL" 5) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 6) lista nr 12 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY 7) lista nr 13 KWW LUDOWE UGRUPOWANIE DZIADOWSZCZYZNA 8) lista nr 14 KWW AKCJA SAMORZDOWA Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 333; 4) gosw wanych oddano 7 626; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORDECKI Kazimierz

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 110; 4) gosw wanych oddano 3 713; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOOWATY Jan - POCHODAJ Bogdan b) lista nr 10 KWW NASZ SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LISOWSKI Pawe c) lista nr 11 KW LISTA ZIEMI BRANIEWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERNASZ Zbigniew Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty:

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUCHNA Ryszard Zbigniew - KASZUBSKI Grzegorz - OSTROWSKI Witold c) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANICKI Marian d) lista nr 14 KWW AKCJA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AURAST Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 778; 4) gosw wanych oddano 5 176; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW S"UL" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WGLEWSKI Krzysztof b) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIELAK Wiesaw Stanisaw c) lista nr 12 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RACZYSKI Jan d) lista nr 14 KWW AKCJA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TURULSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 013; 4) gosw wanych oddano 6 010; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYBORSKI Jan Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STACHOWIAK Dariusz Mariusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILLENBERG Jan Kazimierz d) lista nr 10 KWW S"UL" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBISKI Wadysaw e) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUTKOWSKI Pawe

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 113; 4) gosw wanych oddano 5 289; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW S"UL" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMIELEWSKI Jerzy - KACZMAREK Janusz Adam b) lista nr 11 KWW SAMORZD 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WGRZYNOWSKI Tomasz c) lista nr 12 KWW LUDOWO - BEZPARTYJNY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOSISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4 Wybory do Rady Powiatu w Elblgu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 45 720. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 410 osb, to jest 46,83% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWOLUDOWE 5) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZD" Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 490; 4) gosw wanych oddano 5 865; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCINKOWSKI Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROMANOWSKI Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAGO Krzysztof d) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WROSKI Ryszard e) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZD" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NASPISKA Joanna Boena - ROMANOWSKI Maciej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 633; 4) gosw wanych oddano 4 104; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUTKOWSKI Zbigniew b) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAMOJCIN Marek c) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZD" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWOCZEK Genowefa - ZAGALSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 092; 4) gosw wanych oddano 4 611;

DBOWSKI Donat Andrzej LEWICKI Aleksander

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 195; 4) gosw wanych oddano 4 732; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALUCH Eugeniusz b) lista nr 10 - KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWOLUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POPIOEK Lech c) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZD" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJC Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5 Wybory do Rady Powiatu w Eku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 68 781. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 30 905 osb, to jest 44,93% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE 2010 Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZASADA Zbigniew b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LICHUSZEWSKI Zbigniew c) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIA "DOBRY SAMORZD" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 913; 4) gosw wanych oddano 5 455;

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEPUKOWSKI Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSEWSKI Tomasz - SOBCZAK Leszek Marek c) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LASKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 091; 4) gosw wanych oddano 3 802; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIAT Krzysztof - ZDANOWSKI Andrzej Henryk b) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAJEWSKI Piotr Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 447; 4) gosw wanych oddano 4 069;

4) gosw wanych oddano 4 149; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZELEK Wodzimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOSSAKOWSKA Anna c) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOPICZKO Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 216; 4) gosw wanych oddano 5 374; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTNIK Tomasz Stanisaw - IWASZKO Anna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PODBIELSKA Katarzyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAWECKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OBARA Zbigniew Ireneusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GERUS Iwona c) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PUAWSKA Boenna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 649; 4) gosw wanych oddano 4 897; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DROZDOWSKA Cecylia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DOBRYDNIO-DROZD Elbieta c) lista nr 10 - KWW DOBRO WSPLNE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLEPACKI Mariusz Kazimierz - WISZOWATY Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 589;

Rozdzia 6 Wybory do Rady Powiatu w Giycku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 46 574. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 188 osb, to jest 47,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW "PONAD PODZIAAMI" W GIYCKU 6) lista nr 11 KWW RAZEM GIYCKO 7) lista nr 12 KWW ZIEMIA GIYCKA Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 601; 4) gosw wanych oddano 9 952; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRALKOWSKA Krystyna b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRAEWICZ Wacaw Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELEWSKI ukasz d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRYSIUK Jan e) lista nr 10 KWW "PONAD PODZIAAMI" W GIYCKU uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PINDUR Dariusz Janusz - SARUL Halina Marta - WALASEK Izabella f) lista nr 11 KWW RAZEM GIYCKO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KACZOROWSKA Magorzata g) lista nr 12 KWW ZIEMIA GIYCKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRZADEWSKI Mirosaw Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 554; 4) gosw wanych oddano 4 870; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODSKALNY Marek b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOJARSKI Stanisaw c) lista nr 10 KWW "PONAD PODZIAAMI" W GIYCKU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYMORSKI Tomasz Kazimierz d) lista nr 12 KWW ZIEMIA GIYCKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DADEO Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 033; 4) gosw wanych oddano 5 298; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIMOCH Mieczysaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BCZEK Zdzisaw - KRL Wadysaw c) lista nr 12 KWW ZIEMIA GIYCKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WIDERSKA Regina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7 Wybory do Rady Powiatu Iawskiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 72 354. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 722 osb, to jest 45,22% uprawnionych do gosowania.

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE LOKALNE Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 889; 4) gosw wanych oddano 9 378; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIERZCKI Henryk - ZABOTNY Ryszard Tadeusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UCHOWSKI Piotr c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEBULSKA Boena Iwona - DUTKA Benedykt - RYGIELSKI Maciej Marian d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POLASKI Marek Jzef e) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCHLIK Zbigniew Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 643; 4) gosw wanych oddano 10 203; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKLEJA Mirosaw Bernard b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEJNIK Jan - RUDZYSKI Stanisaw

c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PSZCZOLISKI Janusz Maksymilian - STANDARA Edmund Antoni d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LICZNERSKI Marian e) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HARMACISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 190; 4) gosw wanych oddano 9 740; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLSZEWSKI Wiesaw - TABOREK Grayna Irena b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELAWSKI Bartosz Piotr c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LICHACZ Joanna - PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan d) lista nr 10 KWW POROZUMIENIE LOKALNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIELAK Krzysztof Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8 Wybory do Rady Powiatu w Ktrzynie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 54 771. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 936 osb, to jest 47,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW MFS 6) lista nr 11 KWW POROZUMIENIE 7) lista nr 14 KWW "RAZEM DLA ZIEMI KTRZYSKIEJ"

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 359; 4) gosw wanych oddano 5 750;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 973; 4) gosw wanych oddano 10 156; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Zbigniew b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BIEGASKA Boena c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MORDASIEWICZ Tadeusz - OLENKOWICZ Zbigniew d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCHANOWSKI Micha e) lista nr 10 KWW MFS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSZEWSKI Marek Leszek f) lista nr 11 KWW POROZUMIENIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLESKOWICZ Sawomir g) lista nr 14 KWW "RAZEM DLA ZIEMI KTRZYSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOMZA Zbigniew Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 876; 4) gosw wanych oddano 3 472; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRKO Jerzy b) lista nr 10 KWW MFS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYPULSKI Jerzy Bogusaw c) lista nr 11 KWW POROZUMIENIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CICHO Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMARCZYK Ryszard Piotr b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZO Janusz Stanisaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZAK Andrzej d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PROKOP Teresa e) lista nr 10 KWW MFS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROSIK Sawomir Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 728; 4) gosw wanych oddano 4 201; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOBROWSKI Mirosaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZYRA Ryszard c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOCIEOWSKI Piotr Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9 Wybory do Rady Powiatu Lidzbarskiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 34 907.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 402 osb, to jest 49,85% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW NASZE MIASTO NASZA WIE 6) lista nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA 7) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 080; 4) gosw wanych oddano 5 668; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HARHAJ Jan - MUCHA Janusz - STYCZEWSKI Cezary b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIERPUTOWICZ Leszek c) lista nr 11 - KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOROWY Wojciech - WAJS Artur Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 702; 4) gosw wanych oddano 4 248; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORKOWSKI Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLECHNOWICZ Aleksander c) lista nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRUKAJTIS Fabian - JANKOWSKI Artur Mariusz

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 620; 4) gosw wanych oddano 5 931; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOBIEWSKI Ireneusz - OTUSZEWSKI Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYBA Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SUCHODOLSKA Elbieta d) lista nr 11 KWW WARMIA NASZA MAA OJCZYZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOGUT Jarosaw - MICHACZYK Wojciech e) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE NIEZALENYCH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POPIEL Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10 Wybory do Rady Powiatu Mrgowskiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 41 020. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 883 osb, to jest 50,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW MIDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY 6) lista nr 11 KWW MRGOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA 7) lista nr 12 KWW M. JARCZEWSKIEJ Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw:

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 493; 4) gosw wanych oddano 3 212;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 665; 4) gosw wanych oddano 8 073; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANICKI Zbigniew Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ALICKI Janusz - WICEK Beata Krystyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZIATEK Roman Kazimierz d) lista nr 10 KWW MIDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUAJEWSKI Stanisaw e) lista nr 11 KWW MRGOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUTUL Benedykt f) lista nr 12 KWW M. JARCZEWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TARNOWSKI Dominik Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 418; 4) gosw wanych oddano 2 983; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LITERA Wadysawa b) lista nr 10 KWW MIDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURTA Bogdan c) lista nr 11 KWW MRGOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUMICKA-ROGALA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW MIDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKSYMOW Grzegorz Piotr - PIEKOWSKI Radosaw b) lista nr 12 KWW M. JARCZEWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JARCZEWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 307; 4) gosw wanych oddano 4 754; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARA Antoni Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOSEK Marcin c) lista nr 10 KWW MIDZYGMINNY KOMITET WYBORCZY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSSAKOWSKI Bogdan - KRASISKI Jerzy Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11 Wybory do Rady Powiatu w Nidzicy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 179. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 499 osb, to jest 57,03% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW NIDZICKI BLOK SAMORZDOWY 5) lista nr 11 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PRAWICY 6) lista nr 12 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010

2) gosowanie przeprowadzono; Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 4) gosw wanych oddano 2 630; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 973; 4) gosw wanych oddano 8 207; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUMELSKI Ryszard Jzef - NAPIRKOWSKI Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RABCZYSKI Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - EKIERT Ludwik Waldemar - SUPSKI Waldemar Jan d) lista nr 10 KWW NIDZICKI BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSMALA Jacek - ROZMUS Edward Andrzej e) lista nr 12 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUKOWSKI Pawe - SKURCZYSKI Krzysztof Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 445; 4) gosw wanych oddano 3 028; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RADZYMISKI Robert Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NAPIWODZKI Grzegorz - SZCZEPKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYMASKA Ewelina Anna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOJNACKI Leszek c) lista nr 10 KWW NIDZICKI BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWIATEK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 081;

Rozdzia 12 Wybory do Rady Powiatu w Nowym Miecie Lubawskim Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 34 397. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 313 osb, to jest 50,33% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 10 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 4) lista nr 11 KWW WSPLNE DOBRO 2010 5) lista nr 12 KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA 6) lista nr 13 KWW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 674; 4) gosw wanych oddano 3 215; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEMBEK Grzegorz Stanisaw - WINIEWSKI Kazimierz Zygmunt

b) lista nr 12 KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DEMBEK Ewa Barbara c) lista nr 13 KWW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJKA Stanisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 917; 4) gosw wanych oddano 2 610;

4) gosw wanych oddano 2 968; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BULISKI Marcin b) lista nr 12 KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JABOSKI Wacaw Marian c) lista nr 13 KWW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAPLISKI Jan Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TRZASKALSKA Katarzyna b) lista nr 10 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZEPASKI Tomasz c) lista nr 13 KWW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GALISKI Mirosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 401; 4) gosw wanych oddano 3 158; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRZEJEWSKA Zofia - GOWACKI Adam Jacek b) lista nr 13 KWW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZBKIEWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 302;

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 019; 4) gosw wanych oddano 3 641; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BLANK Jzef b) lista nr 12 KW ZIEMIA NOWOMIEJSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRZEJEWSKI Andrzej Tomasz - KOSZEWSKI Romuald Janusz c) lista nr 13 - KWW "NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAZURKIEWICZ Danuta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13 Wybory do Rady Powiatu w Olecku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 681. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 095 osb, to jest 43,69% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ

5) lista nr 11 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO 6) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SZANSA Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 401; 4) gosw wanych oddano 3 774; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRUCZYK Dariusz Marian - LOCMAN Krzysztof - MACIEJEWSKA Danuta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOBRZY Marek c) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCZYSKI Jarosaw Wiesaw d) lista nr 11 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BORDZIO Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 694; 4) gosw wanych oddano 7 170; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KISIEL Andrzej Stanisaw - RAMOTOWSKI Stanisaw Lucjan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKAREWICZ Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAJEWSKI Jzef d) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE ZIEMI OLECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUNAJ Andrzej

e) lista nr 11 KWW MAA OJCZYZNA OLECKO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IWANOWSKI Kazimierz - SAPIEHA Wacaw - WIERSZCZ Marian f) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SZANSA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DZIENISIEWICZ Maria Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14 Wybory do Rady Powiatu w Olsztynie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 93 964. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 43 134 osb, to jest 45,90% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW SPOECZNE TOW. SAMORZDOWE 2010 6) lista nr 11 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 688; 4) gosw wanych oddano 5 129; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUJNOWSKI Jerzy Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JASISKA Mirosawa Zofia c) lista nr 10 KWW SPOECZNE TOW. SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZTER Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 883; 4) gosw wanych oddano 6 228; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLEJARZ Kazimierz Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABOWSKI Konrad Piotr - RADZISZEWSKI Janusz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELISKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 651; 4) gosw wanych oddano 5 222; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLAK Jarosaw Marek b) lista nr 10 KWW SPOECZNE TOW. SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABAKO Andrzej Janusz c) lista nr 11 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BILISKA-WOODKO Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 668; 4) gosw wanych oddano 7 730; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

- DBROWSKI Wacaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WSIK Alicja Danuta c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RADZISZEWSKA Elbieta d) lista nr 11 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOJARSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 403; 4) gosw wanych oddano 9 873; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDA Piotr Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POSKI Piotr Karol c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DROZDOWSKI Grzegorz Piotr - PAMPUCH Mirosaw Jzef d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOBCZAK-PIWCEWICZ Ewa Maria e) lista nr 11 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUKU Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 841; 4) gosw wanych oddano 4 257; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEMBISKI Janusz Jerzy - KUNIEWSKI Bogumi b) lista nr 11 KW DOBRY SAMORZD OLSZTYSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYTZ Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Rozdzia 15 Wybory do Rady Powiatu w Ostrdzie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 84 660. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 41 695 osb, to jest 49,25% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 338; 4) gosw wanych oddano 9 434; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - COO Renata b) lista nr 11 KWW "ZGODA I ROZWJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHAOWSKA Ewa Mariola - SZCZUROWSKA Ewa Irena c) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINNICKI Edmund d) lista nr 13 KWW DOBRY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOWACZ Bogdan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5) lista nr 11 KWW "ZGODA I ROZWJ" 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 6) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 1) wybory odbyy si; 7) lista nr 13 KWW DOBRY POWIAT 2) gosowanie przeprowadzono; Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 4) gosw wanych oddano 5 456; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 856; 4) gosw wanych oddano 10 956; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PEC Cezary Henryk - WAWRZYSKI Cezary b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRODIUK Wodzimierz Micha - STASIULEWICZ Teresa Eugenia c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ORZECHOWSKA Bogusawa d) lista nr 10 KWW DOBRO WSPLNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POONIEWICZ Zbigniew e) lista nr 13 KWW DOBRY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOCHA Grzegorz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOMAR Zygmunt b) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JARA Irena Zofia - OSTAS Grayna Elbieta c) lista nr 13 KWW DOBRY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIJAS Bogusaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 666; 4) gosw wanych oddano 5 861; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 124;

a) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOZOWSKI Stanisaw - WASZCZYSZYN Andrzej b) lista nr 13 KWW DOBRY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACPRZYK Jan Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

7) lista nr 12 KWW ZIEMIA PISKA 8) lista nr 13 KWW PS JANA ALICKIEGO Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 554; 4) gosw wanych oddano 4 963;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 711; 4) gosw wanych oddano 5 993; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMOWICZ Jerzy Krzysztof - ASZKOWSKA Wanda Maria b) lista nr 11 KWW "ZGODA I ROZWJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWRYLUK Aleksander c) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIACIK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16 Wybory do Rady Powiatu Pisz Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 46 356. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 724 osb, to jest 55,49% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KWW POWIATU PISKIEGO FORUM SAMORZDOWE

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURZTKOWSKI Andrzej b) lista nr 11 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARMA Robert - SZUMOWSKI Ryszard Sawomir c) lista nr 12 KWW ZIEMIA PISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERNEKIER Ignacy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 836; 4) gosw wanych oddano 6 990; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYSOCKI Marek Antoni b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STECKA Zdzisaw Jzef c) lista nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SULIMA Tomasz Jakub d) lista nr 11 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JATKOWSKA Irena e) lista nr 12 KWW ZIEMIA PISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIZLING Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si;

6) lista nr 11 KW "WSPLNOTA SAMORZDOWA PP"

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 334; 4) gosw wanych oddano 11 642; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LESZCZYSKA Grayna Anna - RUTKOWSKI Wiesaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZARZECKI Jacek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAECKI Jerzy Wojciech d) lista nr 10 KWW FORUM SAMORZDOWE POWIATU PISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMBORSKI Andrzej Janusz e) lista nr 12 KWW ZIEMIA PISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWICKI Andrzej Waldemar f) lista nr 13 KWW PS JANA ALICKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ALICKI Jan - MALCZYK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17 Wybory do Rady Powiatu w Szczytnie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 56 368. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 30 261 osb, to jest 53,68% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 10 KW SAMORZDOWE" STOWARZYSZENIE "FORUM

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 103; 4) gosw wanych oddano 10 194; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATACH Jarosaw - ZIMNY Waldemar Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEKOSKA Ewa Maria - KASPROWICZ Marek Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLBRY Szczepan Tadeusz d) lista nr 10 KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZDOWE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWOWICZ Krzysztof Jarosaw e) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESKA Arkadiusz Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 815; 4) gosw wanych oddano 4 352; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASKULSKI Dariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIELECKA Jolanta Alicja - MIELCZAREK Leszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty:

6) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW 7) lista nr 12 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 8) lista nr 13 KWW DOBRO WSPLNE

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 788; 4) gosw wanych oddano 5 053; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASKULSKA Sylwia Monika - ACHMASKI Cezary - WIERZUK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Rozdzia 18 Wybory do Rady Powiatu w Godapi Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 954. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 106 osb, to jest 50,59% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

2) gosowanie przeprowadzono; 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 489; 4) gosw wanych oddano 3 918; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOCHALSKI Marek Witold b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LISIEWSKI Jan c) lista nr 11 KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4) gosw wanych oddano 2 890; 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 066; 4) gosw wanych oddano 3 549; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAC Barbara - SZCZEPANEK Jerzy Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WANA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - IWANIUK Alicja Anna b) lista nr 10 KWW GODAP RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAJEWSKI Jaromir Andrzej c) lista nr 11 KWW WSPLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULI Magorzata Marianna - KUNIO Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 223; 4) gosw wanych oddano 4 964; 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 10 KWW GODAP RAZEM 5) lista nr 11 KWW WSPLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 293;

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECH Stefan Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SENDA Grayna Barbara c) lista nr 10 KWW GODAP RAZEM uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RETEL Leszek - WARDZIEJEWSKA Marzanna Marianna - WONIAK Barbara Magorzata d) lista nr 11 KWW WSPLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRENDA Wacaw - PODZIEWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 590; 4) gosw wanych oddano 2 298; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - YYK Teresa b) lista nr 10 KWW GODAP RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIOEK Andrzej - RETEL Aleksandra Anna c) lista nr 11 KWW WSPLNY POWIAT GOSPODARNE GMINY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIKIELSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19 Wybory do Rady Powiatu w Wgorzewie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 578. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 389 osb, to jest 42,85% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 10 KWW PONAD PODZIAAMI W WGORZEWIE

3) lista nr 11 KWW WSPLNOTA TERYTORIALNA - RAZEM 4) lista nr 12 KWW ZADBAJMY O WSPLN PRZYSZO 5) lista nr 13 KWW PRZYJAZNY POWIAT WGORZEWSKI Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 708; 4) gosw wanych oddano 3 449; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW PONAD PODZIAAMI W WGORZEWIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZAKO Agnieszka b) lista nr 11 KWW WSPLNOTA TERYTORIALNA - RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANCHIM Wadysaw c) lista nr 12 KWW ZADBAJMY O WSPLN PRZYSZO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FATYGA Mariusz - ZMITROWICZ Maciej Andrzej d) lista nr 13 KWW PRZYJAZNY POWIAT WGORZEWSKI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FAJ Halina Irena - KOKOSZKA Leokadia - LITWINIENKO Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 642; 4) gosw wanych oddano 1 510; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW PONAD PODZIAAMI W WGORZEWIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KULIKOWSKA Marianna b) lista nr 12 KWW ZADBAJMY O WSPLN PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWLIK Jzef c) lista nr 13 KWW PRZYJAZNY POWIAT WGORZEWSKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Jan - WESTFALEWICZ Maciej Wodzimierz

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 039; 4) gosw wanych oddano 2 679; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 10 KWW PONAD PODZIAAMI W WGORZEWIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWACKI Robert Krzysztof - POMIAN Zenon Jan b) lista nr 12 KWW ZADBAJMY O WSPLN PRZYSZO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAZAROWICZ Roman c) lista nr 13 KWW PRZYJAZNY POWIAT WGORZEWSKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOWALEWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 30 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 148 414. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 545 686 osb, to jest 47,52% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1) wybory odbyy si; 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) gosowanie przeprowadzono; Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 4) gosw wanych oddano 106 669; 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104 596; 4) gosw wanych oddano 94 928; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKUT Wadysaw 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119 206; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYSKI Andrzej Wiesaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PASAWSKA Urszula Stefania c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURCZYK Irena - POLITEWICZ Tadeusz - WASILEWSKA Anna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOJECKI Artur Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118 956; 4) gosw wanych oddano 100 243; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKIEWICZ Jarosaw Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZEZIN Gustaw Marek - SZULC Jolanta Elbieta c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HORDEJUK Bernadeta Justyna - SZADZIEWICZ Wojciech d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIKI Jzef

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOBEK Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIETRZAK Zbigniew Janusz - PROTAS Jacek - STRZELEC Witold - ZAKRZEWSKA Urszula Joanna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PERLISKI Jacek Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw:

- SOMA Jarosaw Marek d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BICZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92 320; 4) gosw wanych oddano 77 958;

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110 608; 4) gosw wanych oddano 94 882; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZAK Wiesaw Micha b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Edward Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCH Eugeniusz Kazimierz - PIOTROWSKA Jolanta 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOB Wiesaw Jan - WODKOWSKI Zbigniew b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALINOWSKI Bogdan Tomasz - OSIECKI Julian c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Patryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Komisarz Wyborczy Rafa Malarski