You are on page 1of 8

Tabela Nr 3.

Wydatki na zadania powiatowe


plan roku 2011

Wydatki razem
Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki z udziaem rodkw europejskich Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

371 098 175


220 266 496 141 243 793 37 464 912 27 953 657 3 004 912 6 128 513 150 831 679 123 724 803 27 106 876

Wydatki na zadania wasne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki z udziaem rodkw europejskich Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

355 872 023


205 840 344 129 656 981 35 449 009 27 945 245 2 189 887 6 128 513 150 031 679 123 724 803 26 306 876

Dzia 020 Lenictwo


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

5 000
5 000 5 000

Rozdz.02002 Nadzr nad gospodark len


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

5 000
5 000 5 000

Dzia 600 Transport i czno


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

151 309 560


13 905 550 13 905 550 137 404 010 115 174 342 22 229 668

Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne)
Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

151 309 560


13 905 550 13 905 550 137 404 010 115 174 342 22 229 668

Dzia 710 Dziaalno usugowa


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budet 2011

1 858 016
1 798 016 129 915 1 668 101 60 000 49

plan roku 2011 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 695 000
1 635 000 1 635 000 60 000 60 000

Rozdz.71015 Nadzr budowlany


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

163 016
163 016 129 915 33 101

Dzia 750 Administracja publiczna


Wydatki biece dotacje

30 000
30 000 30 000

Rozdz.75095 Pozostaa dziaalno


Wydatki biece dotacje

30 000
30 000 30 000

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Wydatki biece dotacje

200 000
200 000 200 000

Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji


Wydatki biece dotacje

200 000
200 000 200 000

Dzia 758 Rne rozliczenia


Wydatki biece

4 470 709
4 470 709

Rozdz.75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw


Wydatki biece

4 470 709
4 470 709

Dzia 801 Owiata i wychowanie


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki z udziaem rodkw europejskich Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

141 608 041


134 393 127 103 427 042 13 863 981 13 463 275 291 798 3 347 031 7 214 914 3 849 449 3 365 465

Rozdz.80102 Szkoy podstawowe specjalne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich

4 018 930
3 518 930 3 274 483 236 741 7 706 500 000 500 000

Rozdz.80110 Gimnazja
Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1 491 601
1 491 601 1 271 809 215 856 3 936

Rozdz.80111 Gimnazja specjalne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

2 692 116
2 692 116 2 454 538 231 540

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budet 2011

50

plan roku 2011 wiadczenia na rzecz osb fizycznych 6 038

Rozdz.80120 Licea oglnoksztacce


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 612 612
40 062 612 32 671 133 3 705 805 3 596 171 89 503 550 000 300 000 250 000

Rozdz.80121 Licea oglnoksztacce specjalne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

619 748
619 748 552 119 66 262 1 367

Rozdz.80123 Licea profilowane


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1 480 687
1 480 687 1 311 567 164 990 4 130

Rozdz.80130 Szkoy zawodowe


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

57 824 425
54 708 960 39 388 329 5 335 299 9 867 104 118 228 3 115 465 3 115 465

Rozdz.80132 Szkoy artystyczne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

14 292 054
14 292 054 12 808 092 1 449 568 34 394

Rozdz.80134 Szkoy zawodowe specjalne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

3 000 803
3 000 803 2 827 699 166 772 6 332

Rozdz.80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich

11 185 645
8 136 196 6 694 329 1 422 203 19 664 3 049 449 3 049 449

Rozdz.80148 Stowki szkolne i przedszkolne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

163 679
163 679 157 944 5 235 500

Rozdz.80195 Pozostaa dziaalno


DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budet 2011

4 225 741
51

plan roku 2011 Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wydatki z udziaem rodkw europejskich 4 225 741 15 000 863 710 3 347 031

Dzia 852 Pomoc spoeczna


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki z udziaem rodkw europejskich Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 281 279
24 928 524 15 577 770 3 807 944 2 065 000 1 850 956 1 626 854 5 352 755 4 701 012 651 743

Rozdz.85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 375 775
5 995 775 3 393 642 484 857 1 800 000 317 276 380 000 380 000

Rozdz.85202 Domy pomocy spoecznej


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki z udziaem rodkw europejskich Wydatki majtkowe fin. z udziaem rodkw europejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 452 335
14 479 580 11 258 210 3 181 670 28 200 11 500 4 972 755 4 701 012 271 743

Rozdz.85204 Rodziny zastpcze


Wydatki biece dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1 759 072
1 759 072 265 000 1 494 072

Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie


Wydatki biece wydatki z udziaem rodkw europejskich

1 615 354
1 615 354 1 615 354

Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

593 872
593 872 506 032 86 840 1 000

Rozdz.85226 Orodki adopcyjno-opiekucze


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

471 963
471 963 419 886 52 077

Rozdz.85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

2 500
2 500 2 500

Rozdz.85295 Pozostaa dziaalno


DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budet 2011

10 408
52

plan roku 2011 Wydatki biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 10 408 10 408

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych

3 400 309
3 400 309 39 060 45 621 3 293 952 21 676

Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych

149 455
149 455 45 621 82 158 21 676

Rozdz.85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud.

39 060
39 060 39 060

Rozdz.85333 Powiatowe urzdy pracy


Wydatki biece dotacje

3 211 794
3 211 794 3 211 794

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki z udziaem rodkw europejskich

17 279 620
17 279 620 10 483 194 2 152 812 3 463 529 25 457 1 154 628

Rozdz.85401 wietlice szkolne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

547 183
547 183 523 126 22 828 1 229

Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2 006 244
2 006 244 1 647 057 157 472 198 715 3 000

Rozdz.85407 Placwki wychowania pozaszkolnego


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

3 649 401
3 649 401 3 013 510 628 497 7 394

Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych

6 858 731
6 858 731 5 299 501 1 246 425 298 971 13 834

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej a take szkolenia modziey
Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budet 2011

58 700
58 700 58 700 53

plan roku 2011

Rozdz.85417 Szkolne schroniska modzieowe


Wydatki biece dotacje

52 572
52 572 52 572

Rozdz.85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze


Wydatki biece dotacje

2 913 271
2 913 271 2 913 271

Rozdz.85495 Pozostaa dziaalno


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych wydatki z udziaem rodkw europejskich

1 193 518
1 193 518 38 890 1 154 628

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Wydatki biece dotacje

5 429 489
5 429 489 5 429 489

Rozdz.92106 Teatry
Wydatki biece dotacje

2 518 224
2 518 224 2 518 224

Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych


Wydatki biece dotacje

872 265
872 265 872 265

Rozdz.92114 Pozostae instytucje kultury


Wydatki biece dotacje

2 039 000
2 039 000 2 039 000

Wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

13 237 286
13 237 286 10 669 243 1 864 869 703 174

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

95 000
95 000 95 000

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

95 000
95 000 95 000

Dzia 710 Dziaalno usugowa


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

903 160
903 160 650 964 248 696 3 500

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

150 000
150 000 150 000

Rozdz.71015 Nadzr budowlany


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

753 160
753 160 650 964 98 696 3 500

Dzia 750 Administracja publiczna


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

510 626
510 626 408 092 102 534

Rozdz.75011 Urzdy wojewdzkie


Wydatki biece DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Budet 2011

443 626
443 626 54

plan roku 2011 wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych 357 442 86 184

Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

67 000
67 000 50 650 16 350

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

11 329 000
11 329 000 9 334 300 1 295 426 699 274

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

11 329 000
11 329 000 9 334 300 1 295 426 699 274

Dzia 851 Ochrona zdrowia


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

52 300
52 300 52 300

Rozdz.85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

52 300
52 300 52 300

Dzia 852 Pomoc spoeczna


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

27 000
27 000 24 050 2 950

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

27 000
27 000 24 050 2 950

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

320 200
320 200 251 837 67 963 400

Rozdz.85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

320 200
320 200 251 837 67 963 400

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rzdowej


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

17 000
17 000 17 000

Dzia 750 Administracja publiczna


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

17 000
17 000 17 000

Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa


Wydatki biece statutowe wydatki jednostek budetowych

17 000
17 000 17 000

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budet 2011

55

plan roku 2011

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 971 866
1 171 866 917 569 134 034 8 412 111 851 800 000 800 000

Dzia 600 Transport i czno


Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

800 000
800 000 800 000

Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne)
Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

800 000
800 000 800 000

Dzia 852 Pomoc spoeczna


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1 146 630
1 146 630 917 569 134 034 95 027

Rozdz.85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osb fizycznych

947 322
947 322 822 425 120 931 3 966

Rozdz.85204 Rodziny zastpcze


Wydatki biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

91 061
91 061 91 061

Rozdz.85226 Orodki adopcyjno-opiekucze


Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne jednostek bud. statutowe wydatki jednostek budetowych

108 247
108 247 95 144 13 103

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


Wydatki biece dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych

25 236
25 236 8 412 16 824

Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych


Wydatki biece dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych

25 236
25 236 8 412 16 824

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Budet 2011

56