Sulat sa Mambabasa Ang ginawa kong portfolio sa asignaturang Filipino ay nagbibigay ng iba’t ibang uri ng teksto na aking ginawa

mula sa una hanggang ikaapat na markahan. Nakapaloob dito ang mga teksto na tulad ng Narrative, Argumentative, Descriptive at ipa ba. Ang mga mag-aaral na tulad niyo ay makakahanap dito nang mga paraan sa paggawa nang maayos at tamang sulatin. Nilalayon rin nito na mas maging interasado ang mga tulad niyo na sumulat ng portfolio at mapalayog pa ang kakayahan at kaalaman sa asignaturang Filipino.

Kabuuang Refleksyon Sa aking pag-aaral ng asignaturang Filipino at sa pagtuturo ng aking guro na si Bb. Patanao mula una hanggang ikaapat na markahan ay nakabuo ako

Higit sa lahat. ang portfolio kong ito ay nais kong isapuso at isaisip upang magbunga ito nang isang alaala ng paggiging mag-aaral ko ng Villamor High School.nang isang mahusay. makabuluhan at makahulugan na portfolio. Nakapaloob dito ang mga teksto na aking ginawa noon. . Nais kong ipabasa ang portfoliong ito sa mga mag-aaral sapagkat dito matatagpuan ang pagkakaiba-iba ng mga teksto.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful